PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bielecki Marian: Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. 2010  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółkiewski Stefan: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 163-167  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gawliński Stanisław: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 87-90  szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Poezja 1989 nr 4 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 2 s. 175-178  szczegóły 
recenzja: Samulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 400-407  szczegóły 
recenzja: Świerkocki Maciej: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1998) z. 2 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Wołosewicz Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 135-137  szczegóły 
4.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2001  szczegóły 
5.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2000 ([Historia formacji artystycznej oraz dzieje pojęć awangardy i sztuki z...) szczegóły 
6.książka: Misiewicz Janusz: Idee i struktury literatury XIX wieku. 1996 ([1]. Sytuacja ogólna [wiek XIX i przeobrażenia we wszystkich dziedzina...) szczegóły 
7.książka: Ogonowska Agnieszka: Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym. 2004 (Wprowadzenie. Kilka uwag o współczesnych zjawiskach kulturowych. - Roz...) szczegóły 
8.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
9.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
10.książka: Szkołut Tadeusz: Awangarda, neoawangarda, postawangarda. 1999 (Słowo wstępne. * Pozaestetyczny sens sztuki: Estetyka Lwa Tołstoja, cz...) szczegóły 
recenzja: Bastrikin Anna: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 301-308  szczegóły 
recenzja: Dernes-Sarnowska Małgorzata: O awangardach XX wieku. Akcent 1999 nr 3/4 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Jedlewska Barbara: Edukacyjny potencjał awangardy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 320-324  szczegóły 
11.książka: Szymutko Stefan: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie. 1998 (Wstęp: Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość. * Problem rzeczywisto...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Rzeczywistość jako zwątpienie. Pogranicza 2000 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Juszczyk Andrzej: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 227-234  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
12.książka: Wichrowski Marek: Spór o naturę procesu historycznego (Od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego). 1995 ([Analiza paradygmatów historiozoficznych funkcjonujących od starożytno...) szczegóły 
13.książka: Wyka Kazimierz: Pokolenia literackie. 1989  szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Krytyka jako twórczość. Kraków [Magazyn] 1991 nr 2 s. 39  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Awangardemizm. Gazeta Wyborcza 1998 nr 120 s. 24-26 (dyskusja nt. akademizmu i awangardy w sztuce współczesnej, m.in. dot. ...) szczegóły 
15.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Przymiarki "prądologiczne": modernizm vs. postmodernizm. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 206-215  szczegóły 
16.artykuł: Basara-Lipiec Eugenia: Wokół problemu zmienności w dziejach kultury. Lektura 1993 nr 4-10 s. 18-20 (dot. także literatury...) szczegóły 
17.artykuł: Bauman Zygmunt: Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 171-179  szczegóły 
18.artykuł: Bieńczyk Marek: Klucz francuski. Kontrapunkt 2001 nr 3/4 s. 12 (dot. funkcjonowania pojęcia postmodernizmu w literaturoznawstwie i est...) szczegóły 
19.artykuł: Budrecki Lech: Asymilacja. Twórczość 1995 nr 4 s. 124-128 (nt. występowania w dziejach literatury procesów asymilacyjnych - przy...) szczegóły 
20.artykuł: Cieński Marcin: Prądy literackie jako jednostki opisu literatury XVIII wieku w Polsce i w Niemczech. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 237-252...) szczegóły 
21.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 57-72  szczegóły 
22.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
23.artykuł: Kasztenna Katarzyna: Moc i niemoc historii literatury. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 4-6 (m.in. o syntezie historycznoliterackiej i poglądach Jerzego Ziomka...) szczegóły 
24.artykuł: Kaźmierczak Marek, Mikołajczak Aleksander W.: Kategoria czasu w recepcji tekstów antycznych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 91-104  szczegóły 
25.artykuł: Kiec Izolda: Rokowania z tradycją (W sprawie monografii historycznoliterackiej). Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 355-367  szczegóły 
26.artykuł: Książek Andrzej: Transawangarda: między zwątpieniem a nadzieją. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 40-53 (o końcu awangardy i transawangardzie w sztuce i literaturze po latach ...) szczegóły 
27.artykuł: Kuźma Erazm: Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego. Na przykładzie historii ekspresjonizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 123-141  szczegóły 
28.artykuł: Legeżyńska Anna: Konflikt pokoleń jako element współczesnego procesu historycznoliterackiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 53-69  szczegóły 
29.artykuł: Leshhak Oleg: Postmodernizm: ehpokha, filosovskaja mysl' ili napravlenie v iskusstve?. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 159-177 (na podst. streszcz. w jęz. polskim: Postmodernizm: epoka, myśl filozof...) szczegóły 
30.artykuł: Lipatov A.: Nachala pol'skojj predromanticheskojj prozy XVIII veka. (Ehvoljucija khudozhestvennogo myshlenija i vnutrizhanrovye izmenenija v kontekste nacional'nogo i obshheevropejjskogo literaturnogo processa). x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
31.artykuł: Lipatow Aleksander: Piśmiennictwo - myśl teoretycznoliteracka - wspólne prawidłowości historii literatury. Zewnętrzne uwarunkowania zmian w sztuce słowa. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 113-122 (m.in. o zahamowaniu procesu europeizacji literatury polskiej po II woj...) szczegóły 
32.artykuł: Markiewicz Henryk: Glosa o pojęciu "literatury współczesnej". Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 179-182  szczegóły 
33.artykuł: Markiewicz Henryk: Polska historiografia literacka wobec cenzury rosyjskiej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 155-176 (dot. piśmiennictwa naukowego z lat 1832-1915...) szczegóły 
34.artykuł: Możejko Edward: Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 26-45  szczegóły 
35.artykuł: Nowak Andrzej J.: Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii. Estetyka i Krytyka 2001 nr 1 s. 99-120  szczegóły 
36.artykuł: Papiór Jan: Fundierung kulturwissenschaftlicher Forschungsdisziplinen. Teil 4 - Zum Problem der Periodisierungsmodelle. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 37-71 (dot. różnych koncepcji periodyzacji m.in. literatury...) szczegóły 
37.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Młodym być, i więcej nic.... Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 31 I s. 1, 5 (zjawisko pokoleniowej wspólnoty młodych pisarzy i ich wkraczania na ry...) szczegóły 
38.artykuł: Piotrowski Kazimierz: Awangarda w defensywie - o awangardyzacji aisthesis. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 19-39 (dot. współczesnych oraz historycznych teorii awangardy w sztuce i lite...) szczegóły 
39.artykuł: Pomian Krzysztof: Jak uprawiać historię kultury. Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 1-13 (propozycja badania historii kultury jako historii semioforów na przyk...) szczegóły 
40.artykuł: Porębski Mieczysław: Moderność, moderna, postmodernizm. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 17-25  szczegóły 
41.artykuł: Ritz German: Modernizm - postmodernizm. W Polsce, czyli Nigdzie. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 183-187  szczegóły 
42.artykuł: Russell Charles: Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 165-173 (dot. relacji pisarzy i poetów awangardowych z narodowymi partiami komu...) szczegóły 
43.artykuł: Sauerland Karol: Reflexionen zur Periodisierung in der Literaturwissenschaft. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1991 z. 13 (207) s. 89-97  szczegóły 
44.artykuł: Schmidt-Dengler Wendelin: Vom Staat der keiner war, zur Literatur, die keine ist. Zur Leidengeschichte der oesterreichischen Literaturgeschichte. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 43-56  szczegóły 
45.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Neoromantizm kak literaturnoe techenie. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 29-44 (na przykładzie literatury angielskiej...) szczegóły 
46.artykuł: Starnawski Jerzy: O najstarszej konstrukcji trzech poetów. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 365-370 (nt. konstrukcji trzech poetów w historii literatury polskiej (Mickiewi...) szczegóły 
47.artykuł: Starnawski Jerzy: Zagadnienie trzynastowiecznego renesansu w Polsce. Opuscula Polonica et Russica 1995 [t.] 3 s. 7-12 (nt. periodyzacji w ramach długotrwałych epok literackich....) szczegóły 
48.artykuł: Szkołut Tadeusz: Awangarda - neoawangarda - postawangarda. Akcent 1993 nr 4 s. 56-64  szczegóły 
49.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
50.artykuł: Tjupa Valerijj: Dve modeli literaturnogo rjada. Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 515-525 (dot. koncepcji awangardowej i neotradycjonalistycznej procesu literack...) szczegóły 
51.artykuł: Turner Frederick: Kryzys w estetyce nowoczesnej. Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 182-189 (źródła destrukcji w nowoczesnej sztuce; również dot. lit....) szczegóły 
52.artykuł: Ulicka Danuta: Synteza "dla Europy". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 61-73 (refleksje o postrukturalistycznym kryzysie syntezy historycznoliterack...) szczegóły 
53.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Drugi oddech nowoczesności. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 7-16 (dot. koncepcji drugiej moderny - po postmodernizmie w szeroko rozumian...) szczegóły 
54.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Awangarda - następnej nie będzie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 19 s. 10  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: "Problemy procesu historycznoliterackiego" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Lubelska Magdalena: "Problemy procesu historycznoliterackiego" (Warszawa, 6-8 marca 1990). Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 395-396 (spraw....) szczegóły