PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bednarek Antoni: Franciszkańskim tropem. Szkice z historii literatury. 2004 (Wprowadzenie (Jaki jest franciszkanizm polskiej literatury?). - Święt...) szczegóły 
2.książka: Cieślak Stanisław: Świętość po franciszkańsku (w literaturze i na co dzień). 2001 ([Zawiera:] Prawie ociemniały poeta Franciszek [nt. twórczości św. Fran...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Antoni: Widzenie świata po franciszkańsku (W literaturze i nie tylko). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 t. 12 s. 712-713  szczegóły 
3.książka: Drozdowski Marian Marek, Ordon Longina: Legenda literacka Tadeusza Kościuszki. 2010  szczegóły 
4.książka: Dziubińska Elżbieta: Motyw Józefa w dramatach Mikołaja Reja i Szymona Szymonowica. Studium porównawcze. 2010  szczegóły 
5.książka: Fiała Edward: Abraham w polskiej prozie biblijnej. 2012 (Zagadnienia wstępne. 1. Wokół prozy biblijnej. 2. Abraham Biblii - szk...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leśniewska Dorota: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 519-521  szczegóły 
recenzja: Piech Zenon: Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 319-323  szczegóły 
7.książka: Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997 r.. 1998 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Sławomir Górzyński: Pułascy herbu Ślepowron....) szczegóły 
8.książka: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska", Wrocław - Trzebnica, 21-23 września 1993 roku. 1995  szczegóły 
recenzja: Biskup Marian: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1996 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: W kręgu św. Jadwigi. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 85 s. 389-391  szczegóły 
recenzja: Przedstawienia postaci Matki Bożej w folklorze słownym Podkarpacia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 85 s. 351-369 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
9.książka: Księga żywota świętego Wojciecha. 1997 ([Zawiera fragmenty legend i żywotów świętego Wojciecha]....) szczegóły 
10.książka: Kupiecki Robert: Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944-1956. 1993 ([Liczne passim o utworach poetyckich poświęconych Józefowi Stalinowi]...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 194 (not....) szczegóły 
recenzja: Eisler Jerzy: Zrozumieć szaleństwo. Życie Warszawy 1993 nr 137 s. 13  szczegóły 
recenzja: Moszczyński Tomasz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 3 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Strzelecki Michał: Kultura i Edukacja 1995 nr 1 s. 120-123  szczegóły 
11.książka: Linkner Tadeusz: W misji słowa. Twardowski, Pasierb, Damrot, Św. Wojciech. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994-1998. 1998 (Wstęp. - Poezja ks. Jana Twardowskiego. "Każdy nowy dzień zaczyna się ...) szczegóły 
recenzja: Jakiel Edward: W misji słowa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 173-175  szczegóły 
12.książka: Maciąg Kazimierz: "Naczelnym u nas jest artystą" O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej. 2010  szczegóły 
13.książka: Makowski Stanisław: Wernyhora. Przepowiednie i legenda. 1995 (I. Najstarszy tekst przepowiedni (Przepowiednie Mojseja Wernyhory) [te...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 490-493  szczegóły 
recenzja: Marzec Anna: W świadomości narodowej. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Tako rzecze Wernyhora. Życie Warszawy 1995 nr 174 s. 7  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Kresowy Nostradamus. Plus Minus 1995 nr 25 s. 16  szczegóły 
recenzja: Zakrzewski Bogdan: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 119-121  szczegóły 
14.książka: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
15.książka: Mazurkiewicz Roman: Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia. 2011 (Część I. Zarysy. Motywy maryjne w dawnej poezji polskiej. - Niepokalan...) szczegóły 
16.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
17.książka: Oleksowicz Bolesław: Legenda Kościuszki. Narodziny. ([O kształtowaniu się i roli legendy Kościuszki jako bohatera narodoweg...) szczegóły 
recenzja: Kadulska Irena: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 278-280  szczegóły 
recenzja: Micińska Magdalena: Naczelnik. Znak 2002 nr 1 s. 137-142 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Rusin Joanna: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 95-97  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 194-195 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
18.książka: Piecha Beata: Barbara, Barbórka, Święta. Kult Świętej Barbary na Górnym Śląsku. Literatura i sztuki piękne. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci ks. Henryka Piechy. * [M.in. zawiera rozdziały:] ...) szczegóły 
recenzja: Gruszka-Zych Barbara: "Śląska" święta. Śląsk 2003 nr 3 s. 77  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 115 (nota...) szczegóły 
19.książka: Pokora Jakub: Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy. 1993 (M.in. w twórczości pisarzy: Jędrzej Kitowicz, Stanisław Konarski, Igna...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 8 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Ślusarska Magdalena: Ikonografia władzy. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 32-33  szczegóły 
20.książka: Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce. 2007  szczegóły 
21.książka: Rusin Joanna: Aleksander Wielopolski. Bohater trudnej legendy. 1997 (I. Legenda i jej bohater: W stronę legendy. Wielopolski w opiniach wsp...) szczegóły 
22.książka: Rusin Joanna: Człowiek świętego imienia. Legenda [Romualda] Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m. in.:] Wstęp. * "Bohater żałobny". Narodziny literackiej l...) szczegóły 
recenzja: Kubisz Bogusław: Traugutta życie po życiu. Mówią Wieki 2003 nr 6 s. 61  szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 180 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
23.książka: Stabryła Władysław: Wernyhora w literaturze polskiej. 1996 (Od wydawcy. - Nota o autorze. * Legenda Wernyhory [w podaniach ludowyc...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38 (nota...) szczegóły 
24.książka: Stępnik Krzysztof: Legenda Legionów. 1995 (Wstęp. - Recepcja Legionów w publicystyce orientacji rosyjskiej. Legio...) szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 190-194  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Krzyczeli, żeśmy stumanieni.... Nowe Książki 1996 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 362-364  szczegóły 
25.książka: Stolarek Ewa: Obraz słowem malowany - Święty Józef w poezji polskiej. 2004  szczegóły 
26.książka: Tazbir Janusz: Polska sława Krzysztofa Kolumba. 1991 ([Zawiera m.in.:] W zwierciadle literatury pięknej [gł. okresu staropol...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 165-166 (not....) szczegóły 
recenzja: Górski Eugeniusz: Dialogue and Humanism 1992 nr 1 s. 161  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: "Co ty, Kolumbie zrobił Europie". Nowe Książki 1992 nr 5 s. 48-49  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hopp Lajos: Slavica 1990 t. 24 s. 258-259  szczegóły 
28.książka: Wójcik Włodzimierz: Józef Piłsudski w legendzie literackiej. 1999  szczegóły 
29.książka: Wójcik Włodzimierz: Pisarz i Komendant. Literacka legenda Józefa Piłsudskiego. 1996  szczegóły 
recenzja: Gałuszka Jacek: Legendotwórcy marszałka. Śląsk 1996 nr 11 s. 71  szczegóły 
recenzja: Śląsk 1996 nr 9 s. 74 (nota o promocji książki; Gorzeń Górny, 6 VIII 1996...) szczegóły 
30.książka: Żak Stanisław: Jam nie z soli, ani z roli... Portret Stefana Czarnieckiego w literaturze polskiej. 1999 (Dotyczy twórczości pisarzy: Michał Czajkowski, Stanisław Czernik, Fran...) szczegóły 
31.książka: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. 1980 (Seria 3. Wybór il. Szczepan Gąssowski. 1992, 284 s., fot., portr. [Pra...) szczegóły 
32.książka: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. 1980 (Ser. 2. Wybór il. Sz. Gąssowski. 1989, 372 s., faks., fot., portr. [Pr...) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 403-406  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Miejsce w historii. Życie Warszawy 1990 171 5  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
33.impreza: "Chrystus w literaturze polskiej" - sympozjum naukowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 6 s. 31 (not....) szczegóły 
34.impreza: "Legenda napoleońska w literaturze i sztuce" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Krowicki Stanisław L.: Legenda napoleońska w literaturze i sztuce. Kwartalnik Historyczny 1996 nr 2 s. 124-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
35.impreza: "Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Kostkowski Jakub: Mons sanctus Andechs. Odra 1996 nr 5 s. 120-121  szczegóły 
artykuł: Wójcik Marek L.: Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska - Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Wrocław, Trzebnica 21-23 IX 93 r.. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 18 s. 13, 15  szczegóły 
36.impreza: "Święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Z wiosłem i pastorałem. Rzeczpospolita 1997 nr 96 s. 25 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
37.impreza: "Tradycja Kościuszkowska w dziejach i w literaturze" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Tradycja Kościuszkowska. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 5 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: akw: Zachwyt i przerażenie. Autograf 1997 nr 5 s. 33 (nt. wierszy poświęconych Stalinowi...) szczegóły 
39.artykuł: Aleksandrowicz Alina: "Gotycka" Maria Stuart. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1999 t. 17 s. 47-60 (w twórczości Izabeli Czartoryskiej i Marii Wirtemberskiej...) szczegóły 
40.artykuł: Ambroziak Sławomir: Dzieje parafii, kościołów i życia religijnego gminy Jedwabno (Jedwabno, Małga, Nowy Dwór). Rocznik Mazurski 2001 t. 5 s. 3-26 (dot. m.in. związków kilku utworów literackich różnych epok z miejscowy...) szczegóły 
41.artykuł: Bieś Andrzej Paweł: Św. Stanisław Kostka - Poloniae patrinus minus principalis. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
42.artykuł: Biliński Bronisław: Colombo e Copernico negli epigrammi del matematico polacco Ioannes Broscius (1618) e gli colombiani nella Polonia dell'800 (Michał Wiszniewski, Cyprian Norwid, Józef Ignacy Kraszewski, Maria Konopnicka). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1994 z. 110 (1128) s. 7-26 (Krzysztof Kolumb i Mikołaj Kopernik w twórczości Jana Brożka oraz wątk...) szczegóły 
43.artykuł: Bratkowski Stefan: Beniowski na dzisiaj. Gazeta Wyborcza 1993 nr 73 s. 17 (Maurycy Beniowski w literaturze...) szczegóły 
44.artykuł: Brodacki Krystian: Aniołom podobny. Tygodnik Solidarność 2001 nr 45 s. 18 (m.in. nt. wierszy Michała Bałuckiego i Stanisława Wyspiańskiego poświę...) szczegóły 
45.artykuł: Brzezińska Anna: Jadwiga of Anjou as the Image of a Good Queen in Late Medieval and Early Modern Poland. The Polish Review 1999 t. 44 nr 4 s. 407-417 (portret królowej Jadwigi w świetle piśmiennictwa XV i XVI wieku...) szczegóły 
46.artykuł: Burghardt Andrzej: Pada generał ranny śmiertelnie. (Personalistyczny mit heroiczny). Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 207-221 (dot. utworów mitologizujących postać gen. Karola Świerczewskiego "Walt...) szczegóły 
47.artykuł: Cetnarowicz Antoni: Metternich w oczach współczesnych Polaków i polskiej historiografii. x 1989 ([W ks. zb.]: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Wwa, Wiedeń 1989, s...) szczegóły 
48.artykuł: Chrobot Agata: Postać króla Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi w epithalamiach Pawła z Krosna, Jana Dantyszka i Andrzeja Krzyckiego. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 9-26  szczegóły 
49.artykuł: Ciesielski Remigiusz T.: Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim. Rocznik Koniński 1998 t. 12 s. 9-32 (m.in. na przykładzie pieśni Fabiana Orzechowskiego oraz anonimowego ut...) szczegóły 
50.artykuł: Cieszyńska Beata: Tożsamość i interpretacja. Wokół literackiej tradycji Kaliguli. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
51.artykuł: Cytowska Maria: Król Zygmunt Stary w poezji polsko-łacińskiej XVI wieku. Studia Classica et Neolatina 2000 t. 4 s. 11-18 (m.in. w twórczości Jana Dantyszka, Klemensa Janickiego, Andrzeja Krzyc...) szczegóły 
52.artykuł: Czamańska Ilona: Skanderbeg - symbol rycerza chrześcijańskiego w społeczeństwie staropolskim. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 153-165 (nt. popularności postaci Skanderbega w literaturze polskiej od XVI do ...) szczegóły 
53.artykuł: Dębska Agnieszka: Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz "męczennika politycznego" w poezji. Napis 2003 seria 9 s. 195-210 (dot. wizerunków Stanisława Pyjasa i Jerzego Popiełuszki oraz wydarzeń ...) szczegóły 
54.artykuł: Domański Michał: Jan Matejko - artysta w zwierciadle poezji. Rota 2003 nr 1/2 s. 7-13  szczegóły 
55.artykuł: Domański Michał: Literacki dwugłos o Chopinie. Rota 1996 nr 1/2 s. 97-98 (Fryderyk Chopin w literaturze polskiej; z portr....) szczegóły 
56.artykuł: Dybciak Katarzyna, Dybciak Krzysztof: Jan Paweł II w literaturze. Kronika Rzymska 1993 nr 97 s. 18-20 (w poezji, dot. głównie literatury polskiej...) szczegóły 
57.artykuł: Dybek Dariusz: Z kart kronik do żywotów świętych - Borys i Gleb w literaturze staropolskiej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 5-16  szczegóły 
58.artykuł: Dybiec Julian: Błogosławiona Kinga w legendzie, literaturze, nauce. Rocznik Sądecki 1999 t. 27 s. 20-32 (w utworach pisarzy: Karol Antoniewicz, Piotr Bednarczyk, Ignacy Bogdal...) szczegóły 
59.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany (Joseph Conrad w poezji polskich emigrantów). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 74-84  szczegóły 
60.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany. Recepcja życia i twórczości Josepha Conrada. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 26-55 (dot. inspiracji osobą i twórczością Josepha Conrada w wierszach polski...) szczegóły 
61.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Jan i Cecylia. Nasz Dziennik 2000 nr 258 s. 10 (art. popularyzatorski o przedstawieniach romansu Jana Tęczyńskiego z s...) szczegóły 
62.artykuł: Galimski Grzegorz: Święta Jadwiga królowa w prozie polskiej. x 2000 (w załączonym aneksie: Spis prozy dotyczącej królowej Jadwigi - wiek XI...) szczegóły 
63.artykuł: Gąssowski Szczepan: "Do broni! Do broni!" Piotr Wysocki w literackiej legendzie [fragm].. Życie Literackie 1989 nr 47-48  szczegóły 
64.artykuł: Godula Róża: Krakowska legenda św. Wojciecha. Rocznik Krakowski 1997 t. 63 s. 53-66 (wizyta i misja św. Wojciecha w Krakowie w piśmiennictwie i literaturze...) szczegóły 
65.artykuł: Godula Róża: Mit początku w legendzie świętego Wojciecha. x 1999 ([W ks.:] Tropami świętego Wojciecha. Pod red. Zofii Kurnatowskiej. Poz...) szczegóły 
66.artykuł: Godula Róża: "Zakwitł szkarłatny kwiat..." czyli o świętowojciechowej tradycji w heraldycznej legendzie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 12-13 (streszczenie referatu...) szczegóły 
67.artykuł: Grzesik Ryszard: Atylla, wódz Hunów w węgierskich i polskich źródłach narracyjnych epoki średniowiecza. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 20-21 (m.in. w "Gesta Ungarorum" i "Kronice Węgiersko-Polskiej"; streszcz. re...) szczegóły 
68.artykuł: Gumuła Urszula: J. Kochanowski w pismach siedemnastowiecznych autorów śląskich. x 1989 ([W ks. zb.:] Śląskie miscellanea. T. 3: Literatura - folklor. Wrocław ...) szczegóły 
69.artykuł: Hołda Renata: O dobrym cesarzu. Opowieści ludowe o Franciszku Józefie I, jako adaptacja propagandowych treści w folklorze. Literatura Ludowa 1999 nr 2 s. 3-14 (z portr. Ftanciszka Józefa I...) szczegóły 
70.artykuł: Hordejuk Katarzyna: Krwawa hrabina. Czas Kultury 2003 nr 4 s. 65-75 (Elżbieta Batory w literaturze i sztuce; z not. o aut. na s. 151...) szczegóły 
71.artykuł: Inglot Mieczysław: Wieszcz i pomniki (O "Mickiewiczu" Leopolda Staffa i nie tylko). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 11-17 (Adam Mickiewicz w poezji polskiej...) szczegóły 
72.artykuł: Jabłońska-Deptuła Ewa: Niektóre wątki "legendy Sobieskiego" na przełomie XVIII i XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 175-187 (m. in. w literaturze i legendzie ustnej...) szczegóły 
73.artykuł: Janeczek Ewa: Postać Jana Olbrachta w historiografii i literaturze pięknej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2009 t. 1 nr 6 (2722) s. 101-121 (dot. pow.: "Za króla Olbrachta" Teodora Tomasza Jeża, "Olbrachtowych r...) szczegóły 
74.artykuł: Janion Maria: Legenda Jana Witkiewicza - jedynego prawdziwego Wallenroda. Autograf 1989 nr 2 s. 7-21  szczegóły 
75.artykuł: Janota-Strama Anna: Obraz Napoleona Bonaparte w pamiętnikach Polek. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 289-302  szczegóły 
76.artykuł: Kaczmarczyk Janusz: Bohdan Chmielnicki - szatan czy mesjasz?. Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 368-384 (postać Bohdana Chmielnickiego i wznieconego przez niego powstania w hi...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 162 (not....) szczegóły 
77.artykuł: Kaczmarzyk Izabela: Karol Godula - człowiek, w którego "powlazował" diabeł. Śląsk 1999 nr 2 s. 22-23 (m.in. nt. postaci Karola Goduli w literaturze polskiej i niemieckiej...) szczegóły 
78.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Wernyhora - postać z polsko-ukraińskiego pogranicza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 140-165 (nt. motywu Wernyhory w literaturze polskiej...) szczegóły 
79.artykuł: Kępa Alina: Adam Chmielowski jako postać historyczna w świetle faktów i opinii. Prace Polonistyczne 1998 seria 53 s. 158-179 (m.in. w twórczości autorów: Adam Krechowiecki, Tadeusz Kudliński, Adol...) szczegóły 
80.artykuł: Kloska Antoni: Chrystus kerygmatu a Jezus historii w debatach II połowy XX wieku. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2001 nr 6 s. 29-48 (także nt. zainteresowania problemem Jezusa historycznego w epokach wcz...) szczegóły 
81.artykuł: Kocój Ewa: Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń potocznych i ikonografii malowanych cerkwi na Bukowinie. Cz. 1, W stronę Rzymu. Barbarzyńca 2003 nr 9 s. 2-15  szczegóły 
82.artykuł: Kola Adam: Błogosławiona Juta w literaturze polskojęzycznej. Kult lokalnej świętej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
83.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O Leninie w Poroninie. Z dziejów kultu. Rocznik Podhalański 2002 t. 8 (1997/2000) s. 161-200 (m.in. we wspomnieniach Marii Kasprowiczowej, w twórczości poetów polsk...) szczegóły 
84.artykuł: Kopka Krzysztof: Portret w koronie cierniowej. Notatnik Teatralny 1991 nr 2 s. 47-53 (postać Waleriana Łukasińskiego w lit. polskiej...) szczegóły 
85.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Opowieści o królowej Jadwidze. Rota 1999 nr 3 s. 61 (królowa Jadwiga w literaturze polskiej...) szczegóły 
86.artykuł: Kozłowska Mirosława: Święty Kazimierz - "polsko-litewsko-ruskie książę". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1997 nr 8 (178) s. 25-50 (postać świętego Kazimierza Jagiellończyka w literaturze; gł. dot. utwo...) szczegóły 
87.artykuł: Kracik Jan: Mickiewicz i Norwid o Piusie IX. Gazeta Wyborcza 2000 nr 199 s. 27  szczegóły 
88.artykuł: Kruszelnicki Zygmunt: Postać Wita Stwosza w literaturze i plastyce polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2000 z. 31 (338) s. 119-158 (dot. relacji między wizerunkiem rzeźbiarza w plastyce i w utworach nas...) szczegóły 
89.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Dogmatyczny wróg liberalizmu. Christianitas 2001 nr 7 s. 99-110 (m.in. nt. wizerunku papieża Piusa IX w twórczości polskich pisarzy: Ju...) szczegóły 
90.artykuł: Kunowska-Porębna Maria: Św. Barbara w literaturze polskiej. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 387-403  szczegóły 
91.artykuł: Kuran Michał: Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego ([Bonawentura] Czarliński, [Stefan] Giżycki, [Mikołaj] Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego. Napis 2003 seria 9 s. 47-78  szczegóły 
92.artykuł: Kurek Jacek: Szlachta polska wobec śmierci Augusta II. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1627 s. 125-137 (nt. okoliczności śmierci króla Augusta II Mocnego zawartych w korespon...) szczegóły 
93.artykuł: Labuda Gerard: Święty Wojciech w dziejach Polski i Europy. Próba syntezy. Nauka 1997 nr 4 s. 53-72 (m.in. postać świętego w tekstach literackich...) szczegóły 
94.artykuł: Lasocińska Estera: Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 58-73 (z not. o autorce art. na s. 249...) szczegóły 
95.artykuł: Ludorowski Lech: Bohdan Chmielnicki w zapomnianych i znanych polskich powieściach historycznych XIX w.. Nad Odrą 2008 nr 3/4 s. 53-57; nr 5/6 s. 40-48 (w powieści "Z burzliwej chwili" Teodora Tomasza Jeża, "Ogniem i miecze...) szczegóły 
96.artykuł: Ludorowski Lech: Chopin w portrecie literackim. Rota 1995 nr 1 s. 7-10 (w literaturze polskiej od doby romantyzmu...) szczegóły 
97.artykuł: Ludorowski Lech: Dwa eseje o Wernyhorze. Nad Odrą 2008 nr 10 s. 26-34 (postać Wernyhory w twórczości m.in.: Michał Czajkowski, Franciszek Row...) szczegóły 
98.artykuł: Ludorowski Lech: Koń, "Pan-Dziad" i lira (Rzecz o Wernyhorze, lirniku kozackim). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 2  szczegóły 
99.artykuł: Ludorowski Lech: Koń, "Pan-Dziad" z lirą (Rzecz o Wernyhorze, lirniku kozackim). Magazyn Kresowy MK 1993 nr 1 s. 46-48  szczegóły 
100.artykuł: Ludorowski Lech: Wizerunki powieściowe Bohdana Chmielnickiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 1-27  szczegóły 
101.artykuł: Łątka Jerzy: Przyjaciel naszego króla. Relacje między Imperium Osmańskim i Królestwem Polskim za Sulejmana II Wspaniałego (1520-1566). Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 2000 t. 6 (1999/2000) s. 19-29 (m.in. nt. rohatyńskiej legendy Roksolany (Hurrem Sultan) żony tureckie...) szczegóły 
102.artykuł: Mackiewicz Antoni: Tadeusz Rejtan - bohater nie tylko epoki oświecenia. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 3-18  szczegóły 
103.artykuł: Makowski Stanisław: Kazimierz Pułaski - bohater romantycznej legendy literackiej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 73-92 (dotyczy twórczości pisarzy: Stanisław Chołoniewski, Konstanty Gaszyńsk...) szczegóły 
104.artykuł: Maślanka Julian: Mazepa. Krynica 1998 nr 19, s. 17-19, nr 20, s. 24-26 (nt. Mazepy, m.in. jego popularności w literaturze...) szczegóły 
105.artykuł: Mazur Krzysztof: Legenda o św. Stanisławie - tekst nieznośnie długi, z wartościowym zakończeniem. Pressje 2007 teka 10/11 s. 183-200 (m.in. nt. sporu pomiędzy biskupem krakowskim, Stanisławem ze Szczepano...) szczegóły 
106.artykuł: Michułka Dorota: Postać Zawiszy Czarnego w czytankach dla szkół galicyjskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 73-80  szczegóły 
107.artykuł: Mocarska-Tycowa Zofia: Chrystus w literaturze pozytywizmu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 11 s. 40-55  szczegóły 
108.artykuł: Mrówczyński Maurycy, Mrówczyński Stanisław: Ostatnie chwile gen. Sowińskiego. Wiedza i Życie 1995 nr 9 s. 10-11 (zawiera relację Jana Fedorowicza, spisanej przez jego syna w 1862, nt....) szczegóły 
109.artykuł: Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława: Święta Kinga w wierszach poetów polskich. Twórczość Ludowa 2002 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
110.artykuł: Niedziela Rafał: Wojewoda krakowski Teodor Lubomirski w świetle satyry okresu bezkrólewia po zgonie Augusta II (1733-1734). Studia Historyczne 2001 z. 3 s. 387-404 (dot. utworów anonimowych...) szczegóły 
111.artykuł: Niezgoda Cecylian: Między historia, tradycją i legendą. O bł. Salomei Piastównie (1211-1268). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1997 [t.] 8 s. 233-247 (dot. m.in. legend, żywotów, pieśni o bł. Salomei...) szczegóły 
112.artykuł: Nowacki Kazimierz: Monumenty Tadeusza Kościuszki. Suplement 1994 nr 38 s. 5-9, 12-14 (m. in. Tadeusz Kościuszko jako bohater w dramacie i filmie...) szczegóły 
113.artykuł: Nowak Józef: Z badań nad kultem św. Mikołaja na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie okolic Tomaszowa Lubelskiego. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 180-196 (m.in. nt. postaci św. Mikołaja w modlitwach i pieśniach liturgicznych ...) szczegóły 
114.artykuł: Nowak Zenon Hubert: Obraz Zygmunta Luksemburskiego w polskiej historiografii. Funkcjonowanie stereotypu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1990 z. 24 (204) s. 115-124 (w dziełach aut.:Jan Długosz, Marcin Kromer, Karol Szajnocha, Józef Szu...) szczegóły 
115.artykuł: Okoń Waldemar: Ikonografia zmitologizowana. Wizerunki Tadeusza Kościuszki. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 85-92 (także w literaturze polskiej...) szczegóły 
116.artykuł: Oleksowicz Bolesław: Między historią a legendą (Postać T. Kościuszki w literaturze polskiej w latach 1794-1830). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 76-82 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
117.artykuł: Orłowski Jan: Dziedzictwo Chopina w polsko-rosyjskim dialogu kultur. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 5-20 (nt. postaci Fryderyka Chopina w poezji rosyjskiej XIX i XX w., z fragm...) szczegóły 
118.artykuł: Ostrowski Jan K.: Mazepa. Pomiędzy romantyczną legendą a polityką. Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 2 (1992/1993) s. 359-389  szczegóły 
119.artykuł: Panuś Kazimierz: Wzorce osobowe św. Wojciecha w kaznodziejstwie polskim. Zarys problematyki. Analecta Cracoviensia 2000 t. 32 s. 185-218 (kazania autorów polskich m.in.: Kasper Balsam, Aleksander Jełowicki, T...) szczegóły 
120.artykuł: Panuś Kazimierz, Ziembaczewski Błażej: Żywot świętej Kingi - motyw pierścienia w literaturze średniowiecznej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
121.artykuł: Paradowska Maria: Twórczość ludowa. x 2000 ([w ks.:] Maria Paradowska: ...I szedł przez pola, łąki, lasy. Święty W...) szczegóły 
122.artykuł: Piotrowski Wojciech: Jan Potocki jako bohater literacki. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 37-60  szczegóły 
123.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Biruta, Valiunas i... Boże, coś Polskę. Kierunki 1990 nr 6 s. 12 (motyw Biruty w utworach: Józef Ignacy Kraszewski: Biruta, Silvestras V...) szczegóły 
124.artykuł: Podyma-Trzemżalska Anna: Dukielska legenda Maryny Mniszchówny. x (postać Maryny Mniszchówny w literaturze polskiej. [W ks. zb.:] Kultura...) szczegóły 
125.artykuł: Poljakov Fedor B.: Heraklit und Demokrit: Ein Motiv der Vergaenglichkeitdarstellung in der polnischen und ostslavischen Barockdichtung. x 1998 ([W ks.:] Polen und Nachbarn. Polonistische und komparatistische Beitra...) szczegóły 
126.artykuł: Poprzęcka Maria: Dzieje syna kozaczego. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 46-49 (postać Mazepy m.in. w twórczości: Georg Byron, Wiktor Hugo, Jan Chryzo...) szczegóły 
127.artykuł: Poprzęcka Maria: "Na grobie usiadł Wernyhora...". Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 39-41 (legenda Wernyhory w literaturze, sztuce m.in.: Michał Czajkowski, Sewe...) szczegóły 
128.artykuł: Poprzęcka Maria: Wąsaty demoniak. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 42-44 (postać Rejtana z obrazu Jana Matejki w literaturze m.in.: Julian Ursyn...) szczegóły 
129.artykuł: Press Ludwika: Henryk Schliemann w oczach polskich pisarzy i publicystów w XIX wieku. Meander 1996 nr 9/10 s. 519-531 (m.in. dot. pisarzy: Ludwik Ćwikliński, Korneli J. Heck, Józef Ignacy K...) szczegóły 
130.artykuł: Radishevs'kijj Rostislav: Pol's'komovnik barokkovi stemmi Ivanovih Mazepih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 141-153  szczegóły 
131.artykuł: Rajman Jerzy: Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 80 s. 5-48 (m.in. w oparciu o "Kronikę" Wincentego Kadłubka i "Legendę św. Stanisł...) szczegóły 
132.artykuł: Reder Violetta: "Pierwsza polska święta" - Grzymisława. Księżniczka ruska na tronie krakowsko-sandomierskim. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
133.artykuł: Romanowski Zdzisław: Pod jednym płaszczem... (O pewnej poetycznej legendzie). Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 307-314 (postać Piotra I w twórczości Adama Mickiewicza i rosyjskich poetów dob...) szczegóły 
134.artykuł: Rosiek Stanisław: Piłsudski i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza. Teksty Drugie 1991 nr 3 s.21-37 (m.in. o wizerunkach marszałka Józefa Piłsudskiego w literaturze i ikon...) szczegóły 
135.artykuł: Rożek Violetta: Sprawa biskupa św. Stanisława w historiografii polskiej. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 1994 nr 2 s. 137-146  szczegóły 
136.artykuł: Rusin Joanna: Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 7-21  szczegóły 
137.artykuł: Rusin Joanna: "I przestał być Haukem, a został Bosakiem". Dzieje legendy literackiej Józefa Hauke-Bosaka. Rekonesans. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2004 z. 2 s. 104-123  szczegóły 
138.artykuł: Rusin Joanna: Traugutt - bohater narodowego mitu. Mówią Wieki 2003 nr 38-43 s. (m.in. nt. legendy Romualda Traugutta w literaturze pięknej...) szczegóły 
139.artykuł: Sałkiewicz Katarzyna: Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej. Napis 1994 seria 1 s. 49-59 (2. poł. XVIII w.; m.in. o anonimowych dramatach: "Perekińczyk" i "Cnot...) szczegóły 
140.artykuł: Samsonowicz Henryk: Łokietek w grotach Ojcowa. x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
141.artykuł: Schaefer Dagmar: Eine Hoffnung des deutschen Weltbuergertums Józef Poniatowski in der Publizistik des 19. Jahrhunderts. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1993 [r. 4] (1992) s. 98-126 (z notą...) szczegóły 
142.artykuł: Skonka Czesław: Święty Wojciech w literaturze pięknej. Pieśń Skrzydlata 2000 nr 1 s. 35-41  szczegóły 
143.artykuł: Sojka-Masztalerz Helena: Śmierć i nieśmiertelność w socrealistycznych tekstach o Karolu Świerczewskim. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2010 t. 37 s. 149-156 (dot. wierszy inspirowanych śiercią Karola Świerczewskiego, aut.: Andrz...) szczegóły 
144.artykuł: Sprawka Jerzy B.: Kordecki. Nieugiętej wiary mąż opatrznościowy i jego wpływ na historyczne dzieje Polski. Egeria 2006 nr 1 s. 27-30 (szerzej nt. powieści "Kordecki" Józefa Ignacego Kraszewskiego...) szczegóły 
145.artykuł: Stankiewicz Jerzy: Bierut - człowiek bez właściwości. Tygodnik Polski 1989 nr 25 s. 10-11 ([w art. m.in. rozdz.: "Niebiańskie wersety", o wierszach z lat 50-tych...) szczegóły 
146.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej poezji wileńskiej. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 7 (postacie Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny jako temat poezji p...) szczegóły 
147.artykuł: Stankowska Halina: Sarmatyzm i sarmata w literaturze polskiego oświecenia (Opozycje i modyfikacje). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 129-144  szczegóły 
148.artykuł: Stefańska Maria: Jan Sobieski w literaturze polskiej lat 1665-1676. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1627 s. 85-105 (z fragm. utworów...) szczegóły 
149.artykuł: Strękowski Jan: Umarł jak każdy z nas. Tygodnik Solidarność 1993 nr 10 s. 22 (m.in. o wypowiedziach pisarzy i poezji powstałej po śmierci Józefa Sta...) szczegóły 
150.artykuł: Suchowiak Kazimierz: Jak zwłoki do Polski wracały. Przyjaciel Ludu 2002 z. 3 s. 26-28 (dot. księcia Józefa Poniatowskiego; z fragm. wierszy i zapisków pamięt...) szczegóły 
151.artykuł: Szczepan-Thomas Ewa: Motyw czarniksiężnika Twardowskiego w literaturze polskiej do przełomu romantycznego. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 121-166  szczegóły 
152.artykuł: Szeląg Zdzisław: Kazimierz Pułaski w literaturze. Tygodnik Radomski 1989 nr 32 s. 9  szczegóły 
153.artykuł: Szlagowska Anna: Karol Szymanowski w poezji. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 61-66 (dot. utworów poświęconych Karolowi Szymanowskiemu autorstwa poetów: Jó...) szczegóły 
154.artykuł: Sznicer-Gałkowska Iwona: Postać Tadeusza Kościuszki w refleksji poetyckiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 159-171 (próba prezentacji poezji poświęconej postaci Tadeusza Kościuszki od ro...) szczegóły 
155.artykuł: Targosz Karolina: Powieściowy, filmowy i historyczny powrót Jana Kazimierza ze Śląska do Polski. x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
156.artykuł: Tazbir Janusz: Henryk Walezy w opinii jego polskich poddanych. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 1-15 (w pracach publicystycznych, kronikach, literaturze...) szczegóły 
157.artykuł: Tazbir Janusz: Kilka wierszy o Krzysztofie Kolumbie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 1-5 (polskie wiersze o Krzysztofie Kolumbie; z tekstami utworów...) szczegóły 
158.artykuł: Tazbir Janusz: Zainteresowanie Kolumbem w Polsce XIX i XX wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 3 s. 463-481  szczegóły 
159.artykuł: T.J.Ż.: Tu Kościuszko w czamarce (Album korespondentek). Plus Minus 1996 nr 8 s. 19  szczegóły 
160.artykuł: Trościńska Małgorzata: Sarmata tragiczny. Poetycki wizerunek Jana III Sobieskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 37-50  szczegóły 
161.artykuł: Turkiewicz Halina: Mickiewiczowskie imię gloryfikuje dzień.... Magazyn Wileński 2005 nr 9 s. 30-33 (Adam Mickiewicz i jego twórczość jako temat współczesnej poezji wileńs...) szczegóły 
162.artykuł: Urbanek Mariusz: Koniec legendy polskiego Doriana Graya. Odra 1989 nr 11 s. 51-58 (m.in. o Bolesławie Wieniawie-Długoszowskim w literaturze polskiej...) szczegóły 
163.artykuł: Wielgut-Walczak Jadwiga: Królowa Jadwiga w poezji. Próba nowego spojrzenia. x 2000 (w ks. zb.: "Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej. Dokumentac...) szczegóły 
164.artykuł: Wilkoń Teresa: Panegiryczna poezja socrealistyczna w kręgu "wodza ludzkości". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 93-107 (Józef Stalin w polskiej poezji...) szczegóły 
165.artykuł: Wilkoń Teresa: "Pierwszy Budowniczy Polski Ludowej" w poezji socrealistycznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 117-124 (dot. twórcz. pośw. Bolesławowi Bierutowi...) szczegóły 
166.artykuł: Wisner Henryk: O czarnej legendzie Janusza Radziwiłła. Lithuania 1998 nr 4 s. 18-25 (postać księcia Janusza Radziwiłła w literaturze m.in.: Adam Bełcikowsk...) szczegóły 
167.artykuł: Wolan Andrzej: Apoteoza i krytycyzm. Nauka i literatura o św. Stanisławie Szczepanowskim. Dziś 1991 nr 6 s. 90-98 (m.in. w twórczości Wincentego Kadłubka, Galla Anonima, Marii Dąbrowski...) szczegóły 
168.artykuł: Wołosz Artur K.F.: Z dziejów legendy św. Wojciecha na Mazowszu. Ciechanowskie Studia Muzealne 1990 t. 2 s. 22-36 (dotyczy pobytu św. Wojciecha na Mazowszu m.in. na przykładzie tekstów ...) szczegóły 
169.artykuł: Wójcicka Zofia: Proroctwo Wernyhory - modyfikacja znaczeń. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 429-447  szczegóły 
170.artykuł: Wójcik Włodzimierz: 75 lat bez wielkiego Marszałka. Nasza Rota 2010 nr 2 s. 3-6 (m.in. nt. wierszy poświęconych Józefowi Piłsudskiemu; z fragm. tekstów...) szczegóły 
171.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Józef Piłsudski in History and Legend. Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 59-96 (w polskiej lit. międzywojennej i po wojnie...) szczegóły 
172.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Rok Chopinowski: "prostota Doskonałości Peryklejskiej". Nasza Rota 2010 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. osoby i twórczości Fryderyka Chopina w dziełach Cypriana Kam...) szczegóły 
173.artykuł: Wójcik Włodzimierz: "Szary żołnierz" na kasztance. Śląsk 1998 nr 11 38-39 (Józef Piłsudski w twórczości m.in. literackiej...) szczegóły 
174.artykuł: Zajączkowski Ryszard: Pius IX i polscy pisarze. Przegląd Powszechny 2000 nr 12 s. 326-340 (m.in. w twórczości: Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil ...) szczegóły 
175.artykuł: Zawadzki Roman Maria: Królowa Jadwiga w tradycji hagiograficznej. Universitas 1997 nr 17 [właśc. 18] s. 29-38  szczegóły 
176.artykuł: Zeler Bogdan: Śmierć spiskowca. Karol Levittoux w liryce polskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 67-74 (Karol Levittoux jako bohater wierszy Mieczysława Romanowskiego, Romana...) szczegóły 
177.artykuł: Ziejka Franciszek: Lilia Wawelu Królowa Jadwiga w literaturze Polskiej. Universitas 1997 nr 17 [włśc. 18] s. 51-67  szczegóły 
178.artykuł: Zielonka Zbigniew: Królewski szczep piastowy. Śląsk 2003 nr 4 s. 18-23 (m.in. nt. mitu początku państwa Polskiego i rodu Piastów w literaturze...) szczegóły 
179.artykuł: Zięba Andrzej A.: Dzieje legendy pośmiertnej metropolity Andrzeja Szeptyckiego wśród Polaków. x 1998 ([W ks. zb.:] Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodnie...) szczegóły 
180.artykuł: Żmudzki Paweł: Książę Leszek Czarny w legendach rycerskich. Analiza przyczyn popolarności księcia Leszka w tradycjach herbowych. Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 2 s. 131-146 (dot. również wizerunku księcia w utworach: "Roczniki czyli kroniki sł...) szczegóły 
181.artykuł: Żurowski Maciej: Chopin i literatura. Kultura [Warszawa] 1989 nr 8 s. 6  szczegóły