PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Stary Testament. 2006  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Niebezpieczne życie. Zadra 2006 nr 1 (26) s. 64 (z not. o autorce art....) szczegóły 
2.książka: Aitken Kenneth T.: Słownik hermeneutyki biblijnej. ([Księgi biblijne, szkoły i okresy w historii interpretacji; techniczne...) szczegóły 
3.książka: Aspekty biblijnego przesłania. Praca zbiorowa. Cz. 1. 2012 (Wprowadzenie. - Tomasz Jelonek: Chrystus arcykapłan na wieki. - Wojcie...) szczegóły 
4.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
5.książka: Atlas miejsc biblijnych.  szczegóły 
6.książka: Aycock D. Alan, Leach Edmund: Siostra Mojżesza. Strukturalistyczne interpretacje mitu biblijnego. 1999 (Edmund Leach: Wprowadzenie. * E. Leach: Antropologiczne podejścia do b...) szczegóły 
recenzja: Lipszyc Adam: Biblia i struktury. Midrasz 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
7.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
8.książka: Baldock John: Kobiety w Biblii.  szczegóły 
9.książka: Balthasar Hans Urs von: Teologia. Cz. 1. Stary Testament. 2010  szczegóły 
10.książka: Banaszek Andrzej: Prorocy powygnaniowi. 2003  szczegóły 
11.książka: Banaszek Andrzej: Prorocy przedwygnaniowi. 2003  szczegóły 
12.książka: Bardski Krzysztof: Lektyka Salomona. Biblia, symbol, interpretacja. 2011  szczegóły 
13.książka: Bardski Krzysztof: Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła. 2004  szczegóły 
14.książka: Bardski Krzysztof: Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie. 2007  szczegóły 
15.książka: Bardski Krzysztof: W kręgu symboli biblijnych.  szczegóły 
16.książka: Baumgartner Walter, Köhler Ludwig, Stamm Johann Jakob: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. T. 1: Słownik hebrajsko-polski.  szczegóły 
17.książka: Baumgartner Walter, Köhler Ludwig, Stamm Johann Jakob: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. T. 2: Słownik hebrajsko-polski. Słownik aramejsko-polski.  szczegóły 
18.książka: Bazyliński Stanisław: Wprowadzenie do studium Pisma Świętego. 2010  szczegóły 
19.książka: Beauchamp Paul: Pięćdziesiąt portretów biblijnych. 2001  szczegóły 
20.książka: Bednarz Michał, Łabuda Piotr: Poznając Biblię. Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego. Wykłady wygłoszone w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego.  szczegóły 
21.książka: Bednarz Michał: Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte. 1998 (Wstęp. * I. Biblia - księgą trudną. Dlaczego? 1. Biblia bestsellerem. ...) szczegóły 
22.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej. 1999  szczegóły 
23.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej.  szczegóły 
24.książka: Beretta Roberto, Broli Elisabetta: Jedenaście przykazań. Półprawdy i niedomówienia na temat Biblii. ([Praca popularyzatorska obalająca obiegowe przekonania nt. wydarzeń op...) szczegóły 
25.książka: Biblia - Ojcowie Kościoła. 2008  szczegóły 
26.książka: Biblia i jej kultura. Stary Testament. 2008 ([Z fragmentami tekstów biblijnych oraz tekstów starozytnych innych kul...) szczegóły 
27.książka: Biblia i kultura - dialog czy konflikt?. 2008 ([Materiały z sesji, Kraków, 12 XII 2007; zawiera m.in.:] Artur Sanecki...) szczegóły 
28.książka: Biblia. Księga nad księgami. Stary Testament, Nowy Testament.  szczegóły 
29.książka: Biblia o Odkupieniu. 2000 ([Zawiera m.in.:] Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. - Józef Kudasiewicz:...) szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 458-460  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33-34 (nota...) szczegóły 
30.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
31.książka: Biblijny i niebiblijny potop. 2003  szczegóły 
32.książka: Bińczyk Ewa: Socjologia wiedzy w Biblii. 2003 ([Biblia jako dokument historyczny dla analiz z obszaru socjologii wied...) szczegóły 
33.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 2000  szczegóły 
34.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1998 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
35.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1996 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 267 s. 19 (nota...) szczegóły 
36.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1995 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblijne who is who. Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 204 (notka...) szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Biblia, biblia nade wszystko. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 52  szczegóły 
37.książka: Bosak Pius Czesław: Kobiety w Biblii. Słownik-konkordancja. 1995 ([Zawiera podstawową wiedzę na temat 194 postaci kobiecych Starego i No...) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Więź 1996 nr 6 s. 187-191  szczegóły 
38.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
39.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
40.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 3: E-G.  szczegóły 
41.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 4: H-Je. 2007  szczegóły 
42.książka: Briks Piotr: Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej. 2004 ([Eschatologia i apokaliptyka w Starym Testamencie - podstawowe pojęcia...) szczegóły 
43.książka: Briks Piotr: Radość Boga w Starym Testamencie. 2000 (Przedmowa. Wprowadzenie. Rozdz. I. Zagadnienia leksykalne i gramatyczn...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 261-263  szczegóły 
44.książka: Browning W. R. F.: Słownik Biblii. 2005  szczegóły 
45.książka: Bruce F.F., Davids Peter H., Kaiser Walter C.: Trudne fragmenty Biblii.  szczegóły 
46.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
47.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1998  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 367-368 (nota...) szczegóły 
48.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. Wprowadzenie, teologia, egzegeza wybranych tekstów. 2008  szczegóły 
49.książka: Brzegowy Tadeusz: Pisma mądrościowe Starego Testamentu. 2007  szczegóły 
50.książka: Brzegowy Tadeusz: Pisma mądrościowe Starego Testamentu. 2003  szczegóły 
51.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 1]. 1994 ( ...) szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 219-221  szczegóły 
52.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 1. 1999  szczegóły 
53.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 2]. 1995  szczegóły 
54.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
55.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
56.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1994 ( ...) szczegóły 
57.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Wprowadzenie, egzegeza, teologia. Cz. 2. 2011  szczegóły 
58.książka: Brzegowy Tadeusz: Psalmy i inne pisma. 1997 ([Dotyczy Księgi Psalmów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad...) szczegóły 
59.książka: Calvocoressi Peter: Kto jest kim w Biblii. 1992 ([Kompedium o postaciach biblijnych (Stary i Nowy Testament) a także gr...) szczegóły 
recenzja: mok: Biblijna książka adresowa. Jednota 1993 nr 1 s. 19  szczegóły 
60.książka: Chronologia biblijna porównana z orientalną, żydowską i chrześcijańską. 2006  szczegóły 
61.książka: Chronologia Starego Testamentu. 2002  szczegóły 
62.książka: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia. 2003 (Przedmowa. * 1. Asyryjska diaspora Izraelitów: Asyryjska diaspora Izr...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 216-219  szczegóły 
63.książka: Chrostowski Waldemar: Bohaterowie wiary Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Bohaterowie wiary Starego Testamentu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 11 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 1993 nr 3 s. 152  szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Biblia żywa. Przegląd Powszechny 1993 nr 3 s. 507-509  szczegóły 
64.książka: Chrostowski Waldemar: Oblicza kryzysu w Biblii. 2004 ([Wybrane postaci Starego Testamentu w obliczu kryzysu]....) szczegóły 
65.książka: Chrostowski Waldemar: Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory. 1996 (Wprowadzenie. Cz. I. Motywy Edenu w Księdze Rodzaju. Rozdz. 1. Opowiad...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 s. 265-268  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Rocznik Orientalistyczny 2002 t. 54 z. 2 s. 195 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Na początku byl Eden. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 27  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Opowiadanie o Edenie. Przegląd Powszechny 1997 nr 4 s. 88-95  szczegóły 
66.książka: Czajkowski Marian: Biblia dziś odczytana. 1988  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 179-180  szczegóły 
67.książka: Czajkowski Michał: Egzystencjalna lektura Biblii. 1993 (Wstęp. I. Dlaczego lektura egzystencjalna? II. Od Deutero-Izajasza do ...) szczegóły 
recenzja: Gazeta Wyborcza 1994 nr 140 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
68.książka: Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
69.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
70.książka: Dahler Etienne: Święta i symbole. 1999 ([Zawiera rozdziały poświęcone świętom żydowskim obchodzonym w czasach ...) szczegóły 
recenzja: Kaczyńska Anna: Magazyn Literacki 2000 nr 5 s. 70 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 155-156 (not....) szczegóły 
71.książka: Dąbek Tomasz Maria: Imię Boże według Pisma Świętego. 2009  szczegóły 
72.książka: Dąbek Tomasz Maria: Pismo Święte o grzechu. 1997  szczegóły 
73.książka: De Capoa Chiara: Stary Testament. Postacie i epizody. 2007  szczegóły 
74.książka: Degl'Innocenti Martina, Marinone Stella: Biblia w historiach i obrazach.  szczegóły 
75.książka: Deiana Giovanni, Spreafico Ambrogio: Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej. 2001 (Cz. 1. Warszawa 2001, XX, 228 s. Cz. 2: Część praktyczna. Klucz do ćwi...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 191-194  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 235 (nota...) szczegóły 
76.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim. 1990  szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 273-278 (z odp.: Krystyna Długosz-Kurczabowa: Odpowiedź na recenzję; s. 278-279...) szczegóły 
77.książka: Dohmen Christoph, Stemberger Günter: Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu. 2008  szczegóły 
78.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
79.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii 2. Odliczanie. 2003 ([Próby odczytania Biblii jako zbioru kodów zawierających przepowiednie...) szczegóły 
recenzja: Antosz Katarzyna: Książki 2003 nr 8 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Nowe Książki 2003 nr 10 s. 14  szczegóły 
80.książka: Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź". Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin. 2001 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Banaszek: Teologizacja obrazu Judasza. - Krzy...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2004 t. 4 nr 1 s. 88-93  szczegóły 
81.książka: Duchowość Starego Testamentu. 2002 (Antonio Fanuli: Wprowadzenie. * Antonio Fanuli: Duchowość Starego Test...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 221 (nota...) szczegóły 
82.książka: Dziadosz Dariusz: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 - 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei re.  szczegóły 
recenzja: Lemański Janusz: "Wyrocznie Jahwe" kluczem do deuteronomistycznej historii królów. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 295-300  szczegóły 
recenzja: Załęski Jan: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 261-263  szczegóły 
83.książka: Eisenberg Josy: Kobieta w czasach Biblii. 1996 ([Dedykacja:] Lilianie i Leonowi Levy. * Cz. I. Miłuję was, rodziny.......) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobieta w Biblii - ujęcie żydowskie. Więź 1997 nr 2 s. 184-188  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1997 nr 5 s. 304-306  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
84.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
85.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
86.książka: Encyklopedia biblijna. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34-35 (nota...) szczegóły 
87.książka: Ethos and exegesis. 2007  szczegóły 
88.książka: Filipiak Marian: Aksjologiczne treści antropologii biblijnej. 1991  szczegóły 
89.książka: Filipiak Marian: Biblia jako tekst religijny i kulturowy. 1993 (Przedmowa. Wprowadzenie w lekturę Biblii [m.in. rodz.: Stary Testament...) szczegóły 
recenzja: Kowalik Barbara: Rozważania nad Biblią. Akcent 1995 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Stachowski Zbigniew: Przegląd Religioznawczy 1994 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
90.książka: Fleg Emond: Mojżesz w opowieściach mędrców. 1994 ([Literackie opracowanie i przetworzenie tekstów Talmudu dotyczących dz...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 221 (nota...) szczegóły 
91.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1996  szczegóły 
92.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1991  szczegóły 
recenzja: Załęski Jan: Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
93.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
94.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
95.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu. 1993  szczegóły 
96.książka: Gnilka Joachim: Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. 2005 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Tło historyczne: 1. Żydzi a chrześcijanie w A...) szczegóły 
97.książka: Gołębiewski Marian: Modlitwa w Starym Testamencie. 1996  szczegóły 
recenzja: Jankowski Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 1 s. 129-131  szczegóły 
98.książka: Gorzkowski Albert: Cóż stanie się, Panie, jeśli spytam? Studia i szkice o myśli i tradycji biblijnej.  szczegóły 
99.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
100.książka: Hałas Stanisław: Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni. 1999 ([Zawiera rozdziały:] 1. Pustynia jako miejsce i obraz kary Bożej. 2. P...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 159-160  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Studia Theologica Varsaviensia 2000 nr 1 s. 227-231  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
101.książka: Hanelt Tadeusz: Antologia postaci biblijnych. Stary Testament.  szczegóły 
102.książka: Hanelt Tadeusz: Dzieje Starego Testamentu w żywotach jego bohaterów.  szczegóły 
103.książka: Helminiak Daniel A.: Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności?. 2002  szczegóły 
recenzja: Hintz Marcin: Biblia a homoseksualizm. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 22 s. 54  szczegóły 
104.książka: Hergesel Tomasz: Rozumieć Biblię. 1992 ([T.] 1: Stary Testament - Jahwizm. Oprac. Ryszard Dudek. 1992, 567 s.,...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 102-103  szczegóły 
recenzja: Osuchowa Anna: Rozumieć Biblię. Katolik 1992 nr 40 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wśród książek. Gazeta Niedzielna 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
105.książka: Huber Robert V., Miller Stephen M.: Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego. ([Historia powstawania ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu ora...) szczegóły 
106.książka: Ilnicki Stanisław: Problemat "drogi" w Piśmie Świętym. Studium źródłowo-porównawcze. 2002 ([Rozprawa doktorska; zawiera rozdziały:] I. terminologia i teologia te...) szczegóły 
107.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
108.książka: Inkulturacja Biblii. 2007  szczegóły 
109.książka: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich. 1999 ([Zawiera:] Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Jan Paweł II, papież: Pr...) szczegóły 
110.książka: Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej. 2005  szczegóły 
111.książka: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. R. 1: 1995 nr 1/2. 1995 ([Zawiera recenzje, omówienia, notki bibliograficzne aktualnie wydawany...) szczegóły 
112.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
113.książka: Jan Paweł II : Komentarz do ksiąg Starego Testamentu. 2012  szczegóły 
114.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
115.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia przymierza. 1998  szczegóły 
116.książka: Jaruzelska Izabela: Własność w prawie biblijnym. 1992 ([dot. kodeksów prawnych Pięcioksięgu: Kodeks Przymierza (Księga Wyjści...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Biblia pod lupą socjologa. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Kwilecki Andrzej: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 264-266  szczegóły 
recenzja: Ożarowski Jakub: O prawie biblijnym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 15 s. 16 (nota...) szczegóły 
117.książka: Jasiński Andrzej S.: Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego. 1998  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 174  szczegóły 
118.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
119.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. Czy nauka sprzeciwia się Biblii?. 2005  szczegóły 
120.książka: Jelonek Tomasz: Biblia jako fenomen kulturowy. ([Kompendium wiedzy biblijnej w kontekście uwarunkowań kulturowych]....) szczegóły 
121.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1995  szczegóły 
122.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 2004  szczegóły 
123.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1991  szczegóły 
recenzja: E.G.: Nowe Książki 1992 nr 10 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 165-167  szczegóły 
124.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1987  szczegóły 
recenzja: Zaklukiewicz Tomasz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 151-152  szczegóły 
125.książka: Jelonek Tomasz: Czytając Stary Testament.  szczegóły 
126.książka: Jelonek Tomasz: Historia literacka Biblii.  szczegóły 
127.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 13: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. 2008 (Wprowadzenie. - Obraz dziesiąty: Wizja wysuszonych kości. Obraz jedena...) szczegóły 
128.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 14: Izajasz, Jeremiasz, deportacja. Medytacje przed Menorą. 2008 (Wprowadzenie. - Nawiązanie. Obraz dziewiętnasty: Prorok Izajasz zapowi...) szczegóły 
129.książka: Jelonek Tomasz: Kohelet i Syrach. Dwaj mędrcy Izraela. 1992  szczegóły 
130.książka: Jelonek Tomasz: Komputerowa polska bibliografia biblijna (Projekt organizacji). 1992  szczegóły 
131.książka: Jelonek Tomasz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 2006  szczegóły 
132.książka: Jelonek Tomasz: Kultura grecka a Stary Testament.  szczegóły 
133.książka: Jelonek Tomasz: Kultura perska a Biblia.  szczegóły 
134.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
135.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. 1992 ([T. I dot. Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia, t. 2 dot. Księgi Kapłański...) szczegóły 
136.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. [T. 3]. 1993 (T. 3. Kraków 1993, 74 s. [dot. Księgi Jozuego, Księgi Sędziów, Księgi ...) szczegóły 
137.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. [T. 4]. 1995 (T. 4. Kraków 1995, 74 s. [dot. obu Ksiąg Kronik, Księgi Ezdrasza, Księ...) szczegóły 
138.książka: Jelonek Tomasz: Prorocy Starego Testamentu. 2007  szczegóły 
139.książka: Jelonek Tomasz: Prorocy Starego Testamentu. 1993  szczegóły 
140.książka: Jelonek Tomasz: Syjon biblijny. 2010  szczegóły 
141.książka: Jelonek Tomasz: Wędrówki biblijne. 2004 ([Główne wydarzenia Starego Testamentu przez pryzmat wędrówek indywidua...) szczegóły 
recenzja: Wolak Jerzy: Książki 2004 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
142.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do lektury Biblii. 2007  szczegóły 
143.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie w świat Biblii. 1992  szczegóły 
144.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie w świat Biblii. 1992  szczegóły 
145.książka: Jelonek Tomasz: Wyjątkowa Księga ludzkości. 1999 ([M.in. zawiera rozdziały:] Od kroniki do fikcji literackiej (Gatunki l...) szczegóły 
146.książka: Jeziernicki Andrzej: Pastor i starsi zboru w świetle Starego i Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
147.książka: Jędrzejewski Sylwester: Biblia i judaizm. 2007 (Wprowadzenie. - Juaistyczne tło interpretacji Biblii. - Judaizm helleń...) szczegóły 
148.książka: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia. XXXII Tydzień Biblijny, Lublin (KUL) 29-30.11.2004. 2005  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
149.książka: Johnston Philip S.: Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej. 2010  szczegóły 
recenzja: Baran Grzegorz M.: Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2012 t. 3 s. 157-164  szczegóły 
150.książka: Jurczyński Jacek: Obietnice Boga w snach w ramach objawienia biblijnego. 2001  szczegóły 
151.książka: Kamieńska Anna: Na progu słowa. Siedem wykładów o poezji i Biblii. 2004 ([Wykłady wygłoszone w ramach konserwatorium "Z doświadczeń i przemyśle...) szczegóły 
152.książka: Kamieńska Anna: Twarze księgi. 1990  szczegóły 
recenzja: (s): Twarze księgi. Słowo Powszechne 1990 nr 214 s. 4  szczegóły 
153.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
154.książka: Kamykowski Łukasz: Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań. 2008  szczegóły 
155.książka: Kasiłowski Piotr, Kot Tomasz, Sieg Franciszek, Sulowski Julian: Studies on the Bible. To commemorate 400th anniversary of the publication of Jakub Wujek's translation of the Bible 1599-1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Franciszek Sieg: Jakub Wujek - life and work from a p...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 36 (nota...) szczegóły 
156.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
157.książka: Keller Werner: Śladami Biblii. Stary Testament w świetle badań naukowych. 1998  szczegóły 
158.książka: Kluczyński Andrzej: "Książę Pokoju" (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu. 2012  szczegóły 
159.książka: Kładoczny Piotr: Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy. Na tle innych gatunków profetycznych. 2004 ([M.in. nt. ksiąg prorockich w Biblii opisanych z punktu widzenia lingw...) szczegóły 
160.książka: Kodell Jerome: Klucz do Pisma Świętego. Katolicki podręcznik do studiowania Pisma Świętego. 2003 ([Zbiór podstawowych informacji nt. Biblii, zawiera m.in. hasła słownik...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 67-68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 236-237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 68  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 68-69  szczegóły 
161.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
162.książka: Komornicka Anna Maria: Słownik zwrotów i aluzji biblijnych. 1994 ([Zawiera 118 haseł - powiedzeń, epitetów, fraz, przysłów z literatury ...) szczegóły 
recenzja: A.W.Ł.: Ciemności egipskie i hiobowe wieści. Powściągliwość i Praca 1994 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
recenzja: Bąkowicz Stanisław: Biblijne korzenie. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 352-356  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Perużyńska Iwona: Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 16 a s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Robert K.: Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 146-148  szczegóły 
163.książka: Konkordancja biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu nowego przekładu z języków hebrajskiego i greckiego. 1995  szczegóły 
164.książka: Kościelniak Krzysztof: Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. 2002 ([M.in. analiza nazw odnoszących się do demonów w Starym i Nowym Testam...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
165.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jednota 1989 nr 10 s. 41-42  szczegóły 
167.książka: Krzyżaniak Beata: Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone. 2004 ([Pozareligijny nurt badań nad Biblią - antropologiczna egzegeza Pisma ...) szczegóły 
168.książka: Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 1. Dziejopisarstwo izraelskie. Księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów. 2006  szczegóły 
169.książka: Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 2. Dziejopisarstwo okresu judaistycznego. Księgi: Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Machabejskie, opowiadania historyczne. 2007  szczegóły 
170.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
171.książka: LaCocque Andre, Ricoeur Paul: Myśleć biblijnie. 2003 ([Połączenie analizy egzegetycznej Andre Lacocque'a oraz hermeneutyczne...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 158 (nota...) szczegóły 
recenzja: Makowski Jarosław: Na przecięciu. Między filozofią a teologią: inspiracje religijne Paula Ricoeura. Tygodnik Powszechny 2003 nr 17 s. 21  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
172.książka: Langbein Walter-Joerg: Tajemnice Biblii. 2000  szczegóły 
173.książka: Langbein Walter-Jörg: Leksykon biblijnych pomyłek. 2004 ([Nowe ujęcie problematycznych zagadnień, faktów, postaci związanych z ...) szczegóły 
174.książka: Langkammer Hugolin: Historia czasów Starego i Nowego Testamentu. 2007  szczegóły 
175.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1993  szczegóły 
176.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1995  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 147-148  szczegóły 
177.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 2001  szczegóły 
178.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1990  szczegóły 
179.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1989  szczegóły 
180.książka: Langkammer Hugolin: Stary Testament odczytany na nowo. Wprowadzenie, treść teologiczna, etos. 1992 (Przedmowa. - Cz. I: Wprowadzenie metodologiczne do Starego Testamentu....) szczegóły 
181.książka: Langkammer Hugolin: Stary Testament odczytany na nowo. Wprowadzenie, treść teologiczna, etos. 1994  szczegóły 
182.książka: Langley Myrtle: Biblia. 1998  szczegóły 
183.książka: Laskowski Łukasz: Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii.  szczegóły 
184.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
185.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
186.książka: Leksykon biblijny. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
187.książka: Lemański Janusz: "Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu" (2 Krl 5,8b) Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. T. 1 Profetyzm przedklasyczny, Prorocy więksi. 2011  szczegóły 
188.książka: Lemański Janusz: "Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie. 2004 ([Motyw śmierci i zmartwychwstania w Starym Testamencie, także temat pr...) szczegóły 
189.książka: Lemański Janusz: "Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli". (Am 5,14a) Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. T. 2 Dwunastu proroków mniejszych, Księga Barucha, List Jeremiasza. 2012  szczegóły 
190.książka: Lis Marek: Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 140 (nota...) szczegóły 
191.książka: Longman III Tremper, Ryken Leland, Wilhoit James C.: Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym. 2003  szczegóły 
192.książka: Lubac Henri de: Pismo Święte w tradycji Kościoła. 2008 ([Historia interpretacji Pisma Świętego w historii Kościoła, dot. m.in....) szczegóły 
193.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli biblijnych. 1989  szczegóły 
194.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
195.książka: Łach Józef: Stary Testament o swoich największych postaciach. 2002 (Wprowadzenie. * 1. Co to jest Biblia, czyli Pismo Święte. 2. W jaki sp...) szczegóły 
196.książka: MacDonald William: Komentarz biblijny do Starego Testamentu. 2006  szczegóły 
197.książka: Maggioni Bruno: Nadzieja odnaleziona. Postacie Starego Testamentu. 2. Od wygnania do mędrców Izraela. 2005  szczegóły 
198.książka: Maggioni Bruno: Trudna wiara. Postacie Starego Testamentu. 1. Od patriarchów do niewoli babilońskiej. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
199.książka: Maier Gerhard, Rienecker Fritz: Leksykon biblijny.  szczegóły 
200.książka: Maier Johann: Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie Drugiej Świątyni. 2002  szczegóły 
201.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1994 ([Autorzy haseł:] Klaus Noot, Heinz Obermayer, Kurt Speidel, Gerhard Zi...) szczegóły 
202.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1995  szczegóły 
203.książka: Małecki Zdzisław: Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu. 2009  szczegóły 
204.książka: Masini Mario: Wprowadzenie do "lectio divina". Teologia, metoda, duchowość, praktyka. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
205.książka: Matysiak Bogdan Wiktor: Historia hebrajskiego tekstu Starego Testamentu. 2008  szczegóły 
206.książka: Mądrość starotestamentowego Izraela. Przysłowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Księga Mądrości. 1999 (Janusz Frankowski: Słowo wstępne. * Stanisław Potocki: Mądrość na Star...) szczegóły 
recenzja: Pisarek Stanisław: Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 297-299  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 368-370  szczegóły 
207.książka: McLeish Kenneth: Opowieści i legendy biblijne. 1994 ([Prezentacja wątków biblijnych ze wskazaniem na odniesienia historyczn...) szczegóły 
recenzja: Hoffmann Henryk: Biblia w pigułce. Nomos 1996 nr 12/13 (1995/1996) s. 182-186  szczegóły 
omówienie: Bugajczyk Robert: Trybuna 1995 nr 17 s. 15 (nota...) szczegóły 
208.książka: Meynet Roland: Język przypowieści biblijnych. 2005  szczegóły 
209.książka: Meynet Roland: Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej. 2001  szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Terminus 2002 z. 2 s. 89-95  szczegóły 
recenzja: Pikor Wojciech: Retoryka semicka. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 285-292  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 225-226  szczegóły 
210.książka: Miejsca biblijne.  szczegóły 
211.książka: Między Biblią a kulturą. Praca zbiorowa. 1. 2011  szczegóły 
212.książka: Między Biblią a kulturą. Praca zbiorowa. 2. 2011  szczegóły 
213.książka: Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postaci i motywy biblijne. 2006  szczegóły 
214.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
215.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. 1995 ([Tytuł na okładce:] Fascynujące odkrycia biblijne w nowym świetle....) szczegóły 
216.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. Odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na Biblię. 2000  szczegóły 
217.książka: Moeller Lennart: Exodus. Śladami wydarzeń biblijnych. 2002  szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2003 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 12 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Zapomniany Testament. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. B  szczegóły 
218.książka: Montagu Jeremy: Instrumenty muzyczne Biblii. 2006 ([Filologiczno-muzykologiczne studium instrumentów wzmiankowanych w kol...) szczegóły 
219.książka: Moralność objawiona w Biblii. 2011  szczegóły 
220.książka: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3, 14-18; 2 Mch 2, 1-8). 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
221.książka: Mrozek Andrzej, Szczepanowicz Barbara: Atlas zwierząt biblijnych. Miejsce w Biblii i symbolika. 2007  szczegóły 
222.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
223.książka: Musgrove Peggy: Kobiety w Biblii. 1990  szczegóły 
recenzja: Kopaczewski Michał: Tajemnicze oblicze kobiety. Scriptores Scholarum 1999 nr 1 s. 144-145  szczegóły 
224.książka: Münnich Maciej M.: Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich. 2004 ([Motyw choroby w Biblii - choroby i ich sprawcy - Jahwe oraz inne isto...) szczegóły 
recenzja: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Palamedes 2006 [t.] 1 s. 185-188  szczegóły 
225.książka: Nawrot Janusz: Przyjaźń w "Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie. 2004 ([Przyjaźń u Arystotelesa i w Biblii - analiza porównawcza]....) szczegóły 
226.książka: Niesiołowski-Spano Łukasz: Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych. 2012 ([Wpływ Filistynów na Hebrajczyków i Biblię]....) szczegóły 
227.książka: Niesiołowski-Spano Łukasz: The origin myths of holy places in the Old Testament. A study of aetiological narratives. 2007  szczegóły 
228.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
229.książka: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka. 1999 ([Zawiera m. in.:] Od Redakcji. - Słowo J.E. Biskupa Tarnowskiego ks. b...) szczegóły 
recenzja: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 104  szczegóły 
230.książka: O'Donnell Kevin: Kieszonkowy przewodnik po Biblii.  szczegóły 
231.książka: Ohler Annemarie: Macierzyństwo w Biblii. 1995  szczegóły 
232.książka: Ohler Annemarie: Postacie kobiet w Biblii. 1996  szczegóły 
233.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: A guide to Polish biblical research. The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 137-144 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
234.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. T. 3. 2000-2009 = Bibliography of Polish Bible studies. Vol. 3. 2000-2009. 2010  szczegóły 
235.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. T. 4. 2000-2009 = Bibliography of Polish Bible studies. Vol. 4. 2000-2009. 2010  szczegóły 
236.książka: Ostański Piotr: Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne. 2007  szczegóły 
237.książka: Oto idę. Księga pamiątkowa dla biskupa profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin. 2005  szczegóły 
238.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego.  szczegóły 
239.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego. 1999  szczegóły 
240.książka: Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118, 14). Prace dedykowane księdzu profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin. 2006  szczegóły 
241.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
242.książka: Perego Giacomo: Przewodnik po świecie Biblii. Pismo Święte, geografia, archeologia i teologia w konfrontacji ze sobą. 2001 ([Atlas biblijny; świat Biblii w kontekście innych nauk - geografii, hi...) szczegóły 
243.książka: Perzyński Andrzej: L'uomo dell'alleanza. Antropologia biblica. Vol. 1. 2012  szczegóły 
244.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
245.książka: Peter Michał: Prehistoria biblijna = Praehistoria biblica. 1994 (Wstęp. 1. Dwa opowiadania o stworzeniu świata i człowieka. A. Młodsze ...) szczegóły 
246.książka: Peter Michał: Wykład Pisma świętego Starego Testamentu. 2005  szczegóły 
247.książka: Pick Józef: W świecie Biblii - flora. Niemi świadkowie chwały Boga. Leksykon roślin w Biblii. 1998 ([Encyklopedyczne omówienie roślin Ziemi Świętej w kontekście nauczania...) szczegóły 
248.książka: Piela Marek: Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu.  szczegóły 
249.książka: Pieśni Izraela: Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje. 1990 (T. 7: Pieśni Izraela: Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje. Warszaw...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia wciąż odkrywana. Życie Katolickie 1990 nr 2 s. 109-111  szczegóły 
250.książka: Pikor Wojciech: Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii.  szczegóły 
251.książka: Pindel Roman: Kapłaństwo w Biblii. 1992 (Rozdz. I. Kapłaństwo Starego Przymierza. 1. Genealogia urzędu kapłańsk...) szczegóły 
252.książka: Pismo Święte w obrazach. Dzieje Starego i Nowego Testamentu. ([Streszczenie Pisma Świętego z ilustracjami]....) szczegóły 
253.książka: Polok Bernard: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu. 1999  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 214-220  szczegóły 
254.książka: Potocki Stanisław: Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu. 2007  szczegóły 
255.książka: Potocki Stanisław: Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentuj. 1993 (Słowo wstępne. - I. Drogi mądrości: Księga Przysłów. II. Tajemnica cie...) szczegóły 
recenzja: Garbarz Andrzej: Resovia Sacra 1995 nr 1 (1994) s. 241-242  szczegóły 
256.książka: Poznając Biblię. [Cz. 2]. Wokół Biblii, Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu, Ewangelie.  szczegóły 
257.książka: Poznając Biblię. [Cz. 3]. Wokół Biblii, Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu, Dzieje Apostolskie, Listy, Apokalipsa.  szczegóły 
258.książka: Poznając Biblię. [Cz. 6]. Bohaterowie Biblii. Pięcioksiąg, księgi historyczne i mądrościowe, Ewangelie dzieciństwa, w kręgu Pawła Apostoła.  szczegóły 
259.książka: Poznając Biblię. [Cz. 7]. Bohaterowie Biblii. Księgi prorockie, Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa św. Jana.  szczegóły 
260.książka: Prado Flores Jose H.: Mojżesz. Poza pustynię. 1994  szczegóły 
261.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1995  szczegóły 
262.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1999  szczegóły 
263.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1994  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Praktyczny słownik biblijny. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15 (nota...) szczegóły 
264.książka: Prorok potężny czynem i słowem. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin. 1997 ([M.in. zawiera rozprawy:] Marzena Prusaczyk: Zagadnienia literackie pe...) szczegóły 
recenzja: Ordon Hubert: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 1 s. 184-185  szczegóły 
265.książka: "Przekonywał ich o Chrystusie". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa. 2008 ([Materiały z sesji nauk., 11 czerwca 2008, Kraków; zawiera m.in.:] Art...) szczegóły 
266.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
267.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
268.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
269.książka: Przewodnik po Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 8 s. 507  szczegóły 
270.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
271.książka: Pytel Jan Kanty: Gościnność w Biblii (Studium źródłowo-porównawcze). 1990 (Rozdz. 1: Gościnność w Starym Testamencie. Rozdz. 2: Gościnność w świe...) szczegóły 
272.książka: Rad Gerhard von: Teologia Starego Testamentu. 1986  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Więź 1989 nr 7/8 s. 192-194  szczegóły 
273.książka: Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii. 2011  szczegóły 
274.książka: Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii. 2011  szczegóły 
275.książka: Ravasi Gianfranco: Biblia jest dla ciebie. Mały kurs teologii biblijnej. ([Słownik biblijny]....) szczegóły 
276.książka: Ravasi Gianfranco: Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii.  szczegóły 
277.książka: Ravasi Gianfranco: Góry Boga. Tajemnica gór w słowie i obrazie. 2002 ([Góry i wzgórza występujące w tekstach biblijnych ilustrowane fotograf...) szczegóły 
278.książka: Ravasi Gianfranco: Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce. 2003 ([Dekalog w malarstwie, filmie i literaturze]....) szczegóły 
279.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
280.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Odkrywanie korzeni. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
281.książka: Rohl David M.: Faraonowie i królowie. Próba czasu. T. 1: Biblia - od mitu do historii. 1996 ([Próba zweryfikowania dziejów Izraelitów opisanych w Starym Testamenci...) szczegóły 
282.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblia łatwiejsza do czytania. 2010  szczegóły 
283.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblia łatwiejsza do czytania. 2011  szczegóły 
284.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblijna teologia przyrody. 1999  szczegóły 
285.książka: Romaniuk Kazimierz: Błogosławieństwo czy przekleństwo? Praca w Piśmie Świętym. 1997  szczegóły 
286.książka: Romaniuk Kazimierz: Lectio divina. Ascetyczna lektura Biblii. 1994 (Wstęp. Cz. I: Teoria ascetycznej lektury Pisma św. 1. Czym nie jest i ...) szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
288.książka: Romaniuk Kazimierz: Powołanie w Biblii. 1989  szczegóły 
289.książka: Rosenblatt Naomi H.: Tajemnice biblijnych kobiet. Ponadczasowe opowieści o miłości, pożądaniu i tęsknocie. 2006  szczegóły 
290.książka: Rosik Mariusz: "W Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (1 Kor 15,22b). Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za zmartwychwstaniem (1 Kor 15,12-58). 2010  szczegóły 
291.książka: Rozumienie Biblii. 2006 ([Zawiera m.in.:] Roman Bogacz: Rola poznannia Anatolii w zrozumieniu p...) szczegóły 
292.książka: Rumianek Ryszard: Prorocy okresu niewoli babilońskiej. 2004  szczegóły 
293.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1997  szczegóły 
294.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1995  szczegóły 
295.książka: Sanecki Artur: Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej.  szczegóły 
296.książka: Satinover Jeffrey: Kod Biblii. Ukryta prawda. 1999  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 370-373  szczegóły 
297.książka: Sayes Jose Antonio: Szatan. Rzeczywistość czy mit?. 2003 ([Postać szatana w tekstach Starego i Nowego Testamentu, także o obecno...) szczegóły 
298.książka: Schreiner Josef: Teologia Starego Testamentu. 1999  szczegóły 
299.książka: Sellier Philippe: Biblia w kulturze Zachodu. 2012  szczegóły 
300.książka: Sierla Stanisław: 100 haseł. Przysłowia i powiedzenia z Pisma Świętego. 2006 ([Wybór cytatów biblijnych z komentarzami]....) szczegóły 
301.książka: Slawik Jakub: Egzegeza Starego Testamentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych. Z dwoma dodatkami: Historia tekstu Starego Testamentu, Wyjaśnienie skrótów świadectw tekstowych używanych w Biblia Hebraica Stuttgartensia opracowanymi przez Andrzeja P. Kluczyńskiego. ([Podręcznik stanowiący wprowadzenie do samodzielnej egzegezy Biblii we...) szczegóły 
302.książka: Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. 1990  szczegóły 
recenzja: Matywiecki Piotr: Słownik biblijnej kultury. Powściągliwość i Praca 1991 nr 4 s. 17  szczegóły 
303.książka: Słownik tła Biblii.  szczegóły 
304.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1997  szczegóły 
305.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1996 (Zawiera informacje o osobach, miejscach, wydarzeniach, ideach, instytu...) szczegóły 
306.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1999  szczegóły 
307.książka: "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego. 2011  szczegóły 
308.książka: Solak Elżbieta: Nowobułgarska Biblia i jej język. 1997 (Wstęp. - I. Plebejskość i arystokracja ducha, czyli krótka historia bu...) szczegóły 
309.książka: Stabryła Wojciech Maciej: Któż taki jak JHWH? Analiza porównawcza tekstów Wj 15 i Ps 77.  szczegóły 
310.książka: Stachowiak Lech: Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. 1996  szczegóły 
311.książka: Stachowiak Lech: Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. 1994  szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 167  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Homo Dei 1990 nr 1/2 s. 131  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 172  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 68-69 (nota...) szczegóły 
recenzja: Treter Edward: Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
recenzja: Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
313.książka: Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian.  szczegóły 
314.książka: Steinmann Werner: ABC Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
315.książka: Strand Robert J.: Gotowe na wszystko. Kobiety Starego Testamentu.  szczegóły 
316.książka: Studium scripturae anima theologiae. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi. 1990 (m.in. zawiera rozdziały:] Antoni Długosz Kerygmatyczne znaczenie staro...) szczegóły 
317.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1990 (I. Mądrość sąsiadów Izraela (Egipcjanie, Mezopotamczycy, Fenicjanie). ...) szczegóły 
318.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1997  szczegóły 
319.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mojżesz i jego religia. 1996  szczegóły 
320.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza. 1992  szczegóły 
321.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Patriarchowie Izraela i ich religia. 1995  szczegóły 
322.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1995  szczegóły 
323.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1999 (Przedmowa. * I. Wiadomości wstępne. 1. Istotne cechy osobowości prorok...) szczegóły 
324.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1994  szczegóły 
325.książka: Synowiec Juliusz St.: Gatunki literackie w Starym Testamencie. (Wprowadzenie. - 1. Pieśń: Cechy poezji starotestamentowej. Psalmy. Inn...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234-235 (nota...) szczegóły 
326.książka: Synowiec Juliusz St.: Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do ksiąg Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich. 1998  szczegóły 
327.książka: Synowiec Juliusz St.: Prawda Pisma Świętego. 2001 (1. Izraelskie pojęcie prawdy. 2. Religijny charakter prawdy w Biblii. ...) szczegóły 
recenzja: Skóra Teresa: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 206-210  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
328.książka: Szarlej Beata: Epifanie biblijne. 2002 (Wstęp. * Rozważania terminologiczne. Bóg i człowiek - "szanse spotkani...) szczegóły 
329.książka: Szatan w religii i kulturze. 2008 ([Zawiera m.in.:] Eugeniusz Sakowicz: Judaizm, chrześcijaństwo, islam o...) szczegóły 
330.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
331.książka: Szczepanowicz Barbara: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika. 2003 ([Atlas botaniczny z opisem]....) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 81  szczegóły 
recenzja: Lektor: Pod sykomorą. Tygodnik Powszechny 2003 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 174 (nota...) szczegóły 
332.książka: Szczepanowicz Barbara: Moda w Biblii. Odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oraz kosmetyki i ozdoby.  szczegóły 
333.książka: Szmajdziński Mariusz: "Ogień pożerający" ('akal + 'eš) w Zbiorze Dwunastu Proroków.  szczegóły 
334.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
335.książka: Szwarc Urszula: Przesłanie. Rdz 49 i Pwt 33. Studium literacko-egzegetyczno-historyczne. Rozprawa habilitacyjna. 1997  szczegóły 
336.książka: Śnieciński Marek: Od Ewy do Marii Magdaleny. Szkice o kobietach w Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 249-250  szczegóły 
337.książka: Świat Biblii. 2001 (Andre Lemaire: Wstęp. * [Zawiera wybór artykułów z czasopisma Le mo...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Odkrywanie źródeł Biblii. Aneks Trybuny 2001 nr 162 s. E  szczegóły 
recenzja: EI: Klejnot literatury światowej. Nasz Dziennik 2001 nr 196 s. 7  szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 100 (nota...) szczegóły 
recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Biblia i archeologia. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: (PH): Książki 2001 nr 12 s. 47-48 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Między archeologią a Biblią. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 64  szczegóły 
338.książka: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny. 2005 ([Zawiera artykuły publ. na łamach czasopism w l. 1997-2004]....) szczegóły 
339.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
340.książka: Świderkówna Anna: Biblia w świecie greckim. 1996  szczegóły 
341.książka: Świderkówna Anna: Biblijny i niebiblijny potop. 1992 (Wstęp. - 1. Przyczyny potopu [Księga Rodzaju 6, 5-8, 6. 9-13]. 2. Pole...) szczegóły 
342.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1999  szczegóły 
343.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 2003  szczegóły 
344.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1992 (Księga ksiąg. Święty Bóg i nieświęci ludzie. Autorzy ludzcy w Biblii. ...) szczegóły 
345.książka: Świderkówna Anna: Na początku Bóg stworzył.... 2002  szczegóły 
346.książka: Świderkówna Anna: Na początku Bóg stworzył.... 1992 (Księga początków [Pięcioksiąg Mojżeszowy]. O czym mówi autor? Mity pog...) szczegóły 
347.książka: Świderkówna Anna: Od bogów pogańskich do Boga żywego. 2007  szczegóły 
348.książka: Świderkówna Anna: Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB. 2004 ([Pojmowanie bóstwa, istota boskości w rozumieniu Plutarcha i Epikteta ...) szczegóły 
349.książka: Świderkówna Anna: Prawie wszystko o Biblii. 2002 ([Zawiera:] Wprowadzenie. Co to jest Biblia? Historia świata, w którym ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Edukacja biblijna. Plus Minus 2003 nr 3 s. A12  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Biblia prawie dla wszystkich. Polityka 2003 nr 8 s. 57  szczegóły 
350.książka: Świderkówna Anna: Prorocy. 2003  szczegóły 
351.książka: Świderkówna Anna: Prorocy. 1993  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 303 (nota...) szczegóły 
352.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
353.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2004  szczegóły 
354.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2000  szczegóły 
355.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1997  szczegóły 
356.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1996  szczegóły 
recenzja: Kledzik Maciej: Ewa nie z żebra?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 95 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
357.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Jan Andrzej: Anna Świderkówna - "Rozmowy o Biblii". W drodze 1995 nr 11 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1995 nr 36 s. 12, 13  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Agnostyk i Biblia. Res Humana 1995 nr 6 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Rozmowy o Biblii - Anna Świderkówna. Gazeta Niedzielna 1995 nr 50 s. 8  szczegóły 
358.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1994 (Dlaczego "Rozmowy o Biblii?" Biblijne nieporozumienia i trudności. Świ...) szczegóły 
recenzja: Bator Dorota: Książki, które trzeba przeczytać. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Błogosławiona wiedza. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 140-147  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Ciekawe i mądre rozmowy. Polonistyka 1995 nr 7 s. 503-505  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Jak czytać Pismo Święte?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 2 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Biblii. Więź 1995 nr 6 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Spotkanie z Biblią. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 14 s. 5  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Porozmawiajmy o Biblii. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 27 s. 21  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (34) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 14  szczegóły 
recenzja: Niedzielska Alina: Przechadzka po stuleciach. Twój Styl 1995 nr 4 s. 121 (not....) szczegóły 
recenzja: Pacholski Arkadiusz: Spór o odczytanie Biblii. Arkusz 1995 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Pethe Aleksandra: Porozmawiajmy o... Biblii - czyli jakie korzyści może przynieść poloniście lektura książki Anny Świderkówny. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 109-113  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szlaga Jan: "Rozmowy o Biblii". Tygodnik Powszechny 1995 nr 17 s. 10  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Rozmowa o "Rozmowach o Biblii". Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 2-6 (wywiad z autorką książki; rozm. Łukasz Starowieyski i Ewa Wipszycka...) szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: "Rozmowy o Biblii". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 219 s. 3 (wywiad z autorką książki; rozm. Marian Bernys i Krzysztof Siwek...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Biblijny bestseller. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 135-140  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 24 s. 19  szczegóły 
359.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2001  szczegóły 
360.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2003  szczegóły 
361.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu. 2009 ([Dot. okresu powygnaniowego - koniec VI w. p.n.e. do panowania Heroda ...) szczegóły 
362.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści. 2006 (Józef i jego bracia. Rut. Tobit i Tobiasz. Wiara Judyty. Estera, persk...) szczegóły 
363.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy. 2009  szczegóły 
364.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 2000  szczegóły 
365.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 2001  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: O nowym tomie "Rozmów o Biblii". x 2002 (wywiad, rozm. Anna Jarmusiewicz; w ks.: Anna Jarmusiewicz: Chrześcijań...) szczegóły 
366.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 1996  szczegóły 
recenzja: Bator Dorota: Książki, które trzeba przeczytać. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wprowadzenie do Pisma. Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 13  szczegóły 
recenzja: Hen Józef: Józef Hen: cudowne studium o Biblii. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 3  szczegóły 
recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Dotrzeć do sensu słowa. Plus Minus 1997 nr 13 s. 3 (wywiad głównie nt. własnej książki "Rozmów o Biblii ciąg dalszy"; rozm...) szczegóły 
recenzja: (Temi): Od Cyrusa do Heroda. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 246 s. 16  szczegóły 
367.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 1998  szczegóły 
368.książka: Świderkówna Anna: Sekrety Biblii. 2012  szczegóły 
369.książka: Święcicka-Wystrychowska Paulina: Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne. 2012  szczegóły 
370.książka: Święcicki Andrzej: Mojżesz myśliciel. 2003  szczegóły 
371.książka: Tablice biblijne. Chrześcijańskie tablice encyklopedyczne. T. 1.  szczegóły 
372.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
373.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 1. Teologia Pięcioksięgu. 2011  szczegóły 
374.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 2. Księgi historyczne. 2011  szczegóły 
375.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 3. Księgi mądrościowe. 2011  szczegóły 
376.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 4. Księgi Prorockie. 2011  szczegóły 
377.książka: Thyen Johann-Dietrich: Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji. 2002 (Wprowadzenie. * [Zawiera porównania opowiadań, opowieści i motywów Bib...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 324 (nota...) szczegóły 
378.książka: Tischner Józef: Wokół Biblii. 2005 ([Zapis rozmów nagranych w l. 1994-97 dla Telewizji Polskiej w Katowica...) szczegóły 
379.książka: Tomal Maciej: Język hebrajski biblijny. 2008  szczegóły 
380.książka: Tomal Maciej: Język hebrajski biblijny. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 235 (nota...) szczegóły 
381.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
382.książka: Tronina Antoni: Bóg przybywa ze Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela. Rozprawa habilitacyjna. 1989 ([Zawiera rozdziały:] I. Tło kulturowe i literackie biblijnych teofanii...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 271-272  szczegóły 
383.książka: Tronina Antoni: Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 155 (not....) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
384.książka: Tronina Antoni: Tajemnica Słowa. Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego.  szczegóły 
385.książka: Tułodziecki Stanisław: Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie. 1992  szczegóły 
386.książka: Turkiel Jan: Stworzenie człowieka przez Boga jako motyw życia etycznego w księgach mądrościowych Starego Testamentu. 2003 ([Analiza fragmentów tekstów biblijnych]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 235 (nota...) szczegóły 
387.książka: Ty, Panie, jesteś Naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu. Praca zbiorowa. 1999 ([Zawiera:] Roman Bartnicki: Słowo wstępne. - Franciszek Mickiewicz, Ju...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 36  szczegóły 
388.książka: Tyloch Witold: Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice z krytyki biblijnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Ożarowski Jakub: Trzecie wydanie książki prof. Tylocha. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 19 (not....) szczegóły 
389.książka: Tyloch Witold: Judaizm. 1987  szczegóły 
recenzja: Dębski Andrzej: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Rabbi Dow Marmur : Polin 1990 t. 5 s. 479-481  szczegóły 
390.książka: U źródeł mądrości. 1997 ([Zbiór artykułów z okazji 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Ks. P...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 228  szczegóły 
391.książka: Uglorz Manfred: Jahwe - Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
392.książka: Vagaggini Cipriano: Teologia, pluralizm teologiczny. 2005 ([Problematyka metodologii badań teologicznych w aspekcie historycznym ...) szczegóły 
393.książka: Vaux Roland de: Instytucje Starego Testamentu. 2004 (T. 1: Nomadyzm i jego pozostałości, instytucje rodzinne, instytucje cy...) szczegóły 
394.książka: Veritas cum caritate - intellegentia cum amore. 2011 (Część I: Wiara szukająca zrozumienia: Enrico dal Cocolo: L'interpreta...) szczegóły 
395.książka: Walewski Piotr: Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty. ([System zasad cytowania tekstów źódłowych, czasopism i serii z dziedzi...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 156-158  szczegóły 
396.książka: Warzecha Julian: Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły "posłać słowo". 1990  szczegóły 
397.książka: Welenc Stanisław: Podróż do "źródeł wiary i kultury". Cz. 1. Abraham, Mojżesz, Prorocy - przygotowanie wiary. 2003  szczegóły 
398.książka: Wielgus Stanisław: Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu. 1990 (Cz. 1. Historia starożytnej i średniowiecznej egzegezy biblijnej w zar...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 246 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
399.książka: Wielgus Stanisław: Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. 1990 (Wprowadzenie. Rozdz. 1. Teksty Biblii w rękopisach. Rozdz. 2. Teksty B...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
400.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
401.książka: Wielki świat starotestamentalnych proroków. 1: Od początków profetyzmu do Niewoli Babilońskiej. 2001 (Ogólne wprowadzenie do profetyzmu izraelskiego. Czyńcie dobro i kochaj...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 263-264  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
402.książka: Wielki świat starotestamentalnych proroków. 2: Od końca Niewoli Babilońskiej i proroctw Deutero-Izajasza do apokaliptyki Daniela. 2001 (Słowo wstępne. * Wizja odnowy Izraela (Księga Izajasza 40-55; 56-66). ...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 263-264  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
403.książka: Wierciński Andrzej: Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała. 1996 ([Refleksja hermeneutyczna nad Biblią z uwzględnieniem numerologicznej ...) szczegóły 
recenzja: Galas Michał: Religia i filozofia. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 1 s. 118 (nota...) szczegóły 
404.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1995  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 471 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suchy Jerzy: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
405.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
406.książka: Witaszek Gabriel: Myśl społeczna proroków. 1998  szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 6 s. 27  szczegóły 
407.książka: Wnikliwe poznawanie pism. T. 1. Aaron-Mazzarot. 2006 ([Leksykon]....) szczegóły 
408.książka: Wnikliwe poznawanie pism. T. 2. Mądrość-Żywopłot oraz skorowidz. 2006 ([Leksykon]....) szczegóły 
409.książka: Wodecki Bernard: "Na początku było Słowo" = En archi in o Logos (J 1,1). Zbiór artykułów, opracowań i przyczynków. 2005  szczegóły 
410.książka: Wojciak Agnieszka: Biblia. Bibliografia - wybór. 1993  szczegóły 
411.książka: Wojciechowski Michał: Biblia o państwie. 2008 ([Przegląd i omówienie tekstów biblijnych pośw. władzy państwowej]....) szczegóły 
412.książka: Wojciechowski Michał: Wpływy greckie w Biblii. 2012  szczegóły 
413.książka: Wokół Biblii. 2008 (Tomasz Jelonek: Psalmy [Tarasa] Szewczenki. - Sylwester Jędrzejewski:...) szczegóły 
414.książka: Wójcik Andrzej S.: "Prawda" w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna. 2010  szczegóły 
recenzja: Czarnota Kazimierz: Na początku była prawda. Midrasz 2011 nr 2 s. 71-72  szczegóły 
415.książka: Wray T. J.: Kobiety Starego Testamentu.  szczegóły 
416.książka: Wstęp do Pisma Świętego. [T. 2:] Wstęp do Starego Testamentu. 1990 ([Zawiera omówienie ksiąg Starego Testamentu oraz zawartych w nich form...) szczegóły 
417.książka: Wstęp do Pisma Świętego. [T. 3:] Wstęp do Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
418.książka: Wstęp ogólny do Biblii. 2011  szczegóły 
419.książka: Z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Praca zbiorowa. 1. 2009  szczegóły 
420.książka: Z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Praca zbiorowa. 2. 2009  szczegóły 
421.książka: Zając Ewa: Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni. (Wstęp. - Rozdział I. Biblijny opis potopu Rdz 6-9 oraz jego recepcja w...) szczegóły 
omówienie: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2009 [t.] 4 s. 215 (nota...) szczegóły 
422.książka: Zając Roman: Szatan w Starym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 133 z. 1 s. 187 (not....) szczegóły 
recenzja: mb: Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61 (nota...) szczegóły 
423.książka: Zasański Krzysztof: Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela. 2012  szczegóły 
424.książka: Zawiszewski Edward: Instytucje biblijne. 1995  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
425.książka: Zawiszewski Edward: Księgi dydaktyczne Starego Testamentu. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1997  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
426.książka: Zawiszewski Edward: Księgi proroków. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1998  szczegóły 
427.książka: Zawiszewski Edward: Księgi proroków. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1995  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
428.książka: Ziółkowski Zenon: Biblia - Księga Boga i człowieka. Materiały nie tylko dla katechetów. 1998  szczegóły 
429.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1997 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
430.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1989 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Sosna Władysław: Jednota 1990 nr 3/4 s. 26 (list do red., z odpowiedzią Bogdana Trandy...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej źródła. Życie Katolickie 1990 nr 11/12 s. 78  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Kierunki 1989 nr 51 s. 4  szczegóły 
431.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1994 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Bukowska Violetta: Zrozumieć księgę ksiąg. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 229 s. 3  szczegóły 
recenzja: Pacholski Arkadiusz: Spór o odczytanie Biblii. Arkusz 1995 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
432.książka: Żychiewicz Tadeusz: Stare Przymierze. 2000  szczegóły 
433.książka: Życie religijne w Biblii. 1999 (Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. pierwsza. Miejsca kultu. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Basiuk Maciej: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 544-546  szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 352-353  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły 
434.książka: Życie społeczne w Biblii. 1997 (Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. I. Etos wyzwolenia społecznego. ...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 311-312 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 351-352  szczegóły 
recenzja: Mikucki Piotr: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1998 nr 6 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Mikucki Piotr: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 194-196  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Zieliński Witold: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 148-150  szczegóły 
435.książka: Żyjemy dla Pana. Księga pamiątkowa dedykowana S. profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 2005  szczegóły 
436.książka: "Żyjemy dla Pana" (Rz 14,8) Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
437.artykuł: Gołębiewski Marian: Starotestamentowa koncepcja człowieka jako obrazu Boga. x nr s. ([w ks.:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profes...) szczegóły 
438.artykuł: Joosten Jan: Active and middle diathesis in Semitic with special reference to Biblical Hebrew. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 56-59  szczegóły 
439.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
440.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
441.artykuł: Stawnicka-Zwiahel Elżbieta: Is the Bible Rational? Two models of rationality and the Bible. Parerga 2008 nr 3 s. 67-80  szczegóły 
442.artykuł: Strzałkowska Barbara: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 228-234 ([rec. ks.:] Women in Scripture. A Dictionary of Named and Unnamed Wome...) szczegóły 
443.artykuł: Tryk Julitta: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 171 s. 8 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły