PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: Ogólnopolskie spotkanie pisarzy - członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 29  szczegóły 
2.impreza: Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 265 (nota...) szczegóły 
3.impreza: Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 222 (not....) szczegóły 
4.impreza: Walny Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Błońska Wanda: Co dalej, literaturo?. Przekrój 1993 nr 24 s. 5  szczegóły 
artykuł: B.M.: Prezesem Ludmiła Marjańska. Rzeczpospolita 1993 nr 125 s. 4 (inf. o wyborze Ludmiły Marjańskiej na prezesa SPP...) szczegóły 
artykuł: Maciąg Włodzimierz: Pisarzu, cura te ipsum. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 12 (art. przed zjazdem...) szczegóły 
5.impreza: Zebranie niezależnych literatów i powstanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 12 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kurier Lubelski 1989 nr 12 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 4 s. 2  szczegóły 
artykuł: Kontakt 1989 nr 3 s. 145  szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą się zrzeszyć. Echo Krakowa 1989 nr 12 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą założyć nowe stowarzyszenie. Express Poznański 1989 nr 12 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą założyć stowarzyszenie. Gazeta Poznańska 1989 nr 14 s. 1  szczegóły 
artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 6 (tekst przyjętego oświadczenia...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 15 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 5 s. 13  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Uchwała w sprawie powołania nowego stowarzyszenia pisarzy. Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 6 (tekst uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego podjętej na zebran...) szczegóły 
artykuł: Uchwała. Przegląd Katolicki 1989 nr 7 s. 4 (tekst podjętej uchwały...) szczegóły 
artykuł: Zebranie niezależnych literatów. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 104-105 (not.; z tekstem przyjętego Oświadczenia...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 4 s. 15 (not....) szczegóły 
6.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kulik Adam Wiesław: Po zjeździe SPP. Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1993 nr 27 s. 10 (not., z inf. o składzie Zarządu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 2/3 s. 155 (not. spraw....) szczegóły 
7.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1996 nr 2 s. 66 (nt. wystosowania przez Zjazd listu do premiera Włodzimierza Cimoszewic...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214 (nota o wyborze nowych władz: prezes - Marian Grześczak; wiceprezesi - ...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pisarze mają nowego prezesa. Rzeczpospolita 1996 nr 128 s. 1, 29 (nota spraw. ze zjazdu; prezes: Marian Grześczak...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pisarze przeciwko ministrowi kultury. Rzeczpospolita 1996 nr 129 s. 25 (o wystosowaniu przez Zjazd listu do premiera Włodzimierza Cimoszewicza...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (not. ...) szczegóły 
artykuł: Nowe władze SPP. Magazyn Literacki 1996 nr 3/4 s. 11  szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Pisarze do piór?!. Przekrój 1996 nr 24 s. 5  szczegóły 
artykuł: Turaj-Kalińska Katarzyna: Zwycięzcy i pokonani (Refleksje po III Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Universitas 1996 nr 17 s. 90  szczegóły 
8.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 210 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
9.impreza: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Stowarzyszenie pisarzy płatnych. Polityka 2000 nr 8 s. 44  szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Pisk myszy - czy glośne myślenie (10-lecie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Przekrój 1999 nr 24 s. 5  szczegóły 
10.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: (ad): Przed nami inne sprawy. Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Gazeta Wyborcza 1990 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Andrzej Braun prezesem SPP. Życie Warszawy 1990 nr 134 s. 1-2 (nota spraw. ze zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Piotr: Zmierzch heroizmu. Po prostu 1990 nr 20 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Literatura zaniepokojona. Rzeczpospolita 1990 nr 135 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kern Ludwik Jerzy: Nie dajmy się zbarbaryzować!. Przekrój 1990 nr 2348 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 211  szczegóły 
artykuł: Piskor Stanisław: Zjazd pisarzy. Gwiazda Polarna 1990 nr 37 s. 9  szczegóły 
artykuł: Terlecki Władysław: Powody do najgłębszego niepokoju. Życie Warszawy 1990 nr 133 s. 6 (wywiad przed zjazdem nt. SPP; rozm. Zbigniew W. Fronczek...) szczegóły 
nawiązanie: Zawiśliński Stanisław: Trybuna 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 2 (nota spraw.; m.in. o wyborze na prezesa Andrzeja Brauna, na prezesa ho...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 51 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Bocheński Jacek: Jak się spodobać. Jacek Bocheński o sytuacji pisarzy i literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 137 s. 4-5 (wypow. na zjeździe SPP, 9 VI 1990...) szczegóły 
11.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Urbanek Adam: Stał się cud.... Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 15 s. 8-9 (fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Wernik Romuald: Na zjeździe pisarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 83 s. 2  szczegóły 
12.impreza: Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Elżbieta: Kurier Szczeciński 1989 nr 117 s. 8-9 (art. nt. zjazdu; z wypowiedziami Józefa Hena, Andrzeja Osęki i Piotra ...) szczegóły 
artykuł: Chęcińska Elżbieta: Z nowym wiatrem?. Dziennik Bałtycki 1989 nr 134 s. 4 (art. nt. zjazdu; z wypowiedziami: Józefa Hena, Andrzeja Osęki, Piotra ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 126 s. 4 (not. spraw.; z inf. o wyborze prezesa Jana Józefa Szczepańskiego...) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 105 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 17 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Jastrun Ewa: Gazeta Wyborcza 1989 nr 16 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Kaczyński Andrzej] (ak): Tygodnik Solidarność 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
artykuł: Karpiński Marek: Druga kadencja. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 24 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Karpiński Marek: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 23 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Kornacka Anna] (AK): Express Wieczorny 1989 nr 105 s. 2  szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 23 s. 8  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 11 s. 32 (nota; z fragm. wypow. Jana Józefa Szczepańskiego...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Katolicki 1989 nr 24 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 24 s. 12  szczegóły 
artykuł: Statuch Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 113 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 23 s. 15, nr 24 s. 15  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 28 s. 146  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 15 (not. o obradach i wyborze prezesa: Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 126 s. 5 (nota spraw.; prezes - Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: (a): Pisarze do garnizonów!. Gazeta Wyborcza 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
14.artykuł: (ab): Wojsko umawia się z pisarzami. Trybuna Ludu 1990 7 7 (nota o podp. umowy o współpr. z Głównym Zarz. Wychowawczym Wojska Pols...) szczegóły 
15.artykuł: Anderman Janusz: Pisarze z wojskiem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 31 s. 5 (list do red. w sprawie podpisania umowy o współpracy z wojskiem...) szczegóły 
polemika: Remuszko Stanisław: Pisarze z wojskiem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 44 s. 5  szczegóły 
16.artykuł: Antykonsumpcja prawicowa broni polskiej grafomanii. Lampa 2004 nr 9 s. 1  szczegóły 
17.artykuł: Apel. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11 (apel o jak najliczniejszy udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP; podp...) szczegóły 
18.artykuł: Aneks Trybuny 2002 nr 206 s. A (nota o wyborze Piotra Wojciechowskiego na prezesa...) szczegóły 
19.artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Andrzej Braun prezesem SPP. Życie Warszawy 1990 nr 134 s. 1-2 (nota...) szczegóły 
20.artykuł: Baluch Alicja: Poeci na Kanonicznej. Suplement 2002 nr 11/12 s. 15-16 (dot. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
21.artykuł: Błaszak Danuta, Herman Agnieszka: Już po wyborach. Magazyn Literacki 1993 nr 2 (6) s. 78 (notka o wyborze na II Walnym Zjeździe Delegatów (29-30 V 1993) nowego...) szczegóły 
22.artykuł: Bocheński Jacek: Kronika kulturalna. Gazeta Wyborcza 1989 nr 35 s. 3 (fel. nt. hist. ZLP i powst. Stow. Pis. Pol....) szczegóły 
23.artykuł: Bocheński Jacek: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich wciąż bezdomne. Gazeta Wyborcza 1990 nr 24 s. 4 (list...) szczegóły 
24.artykuł: Bocheński Jacek: W przedzień. Słowo na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - 14 stycznia 1989. Arkusz 2001 nr 1 s. 23 (z not. o Jacku Bocheńskim...) szczegóły 
25.artykuł: Braun Andrzej: Czy spodobamy się społeczeństwu?. Życie Warszawy 1990 nr 138 s. 6 (wywiad z prezesem; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
26.artykuł: Braun Andrzej: Literatura w lodówce. Wprost 1990 nr 29 s. 26-27 (wywiad, rozm. Wiesław Kot...) szczegóły 
27.artykuł: Braun Andrzej: Musimy się liczyć z czytelnikiem. Słowo Powszechne 1990 nr 132 s. 4 (wyw. z prezesem; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
28.artykuł: Braun Andrzej: O co walczyć?. Tygodnik Solidarność 1991 nr 7 s. 14 (wyw. z prezesem; rozm. Ewa Matuszewska; fot. A. Brauna...) szczegóły 
29.artykuł: Braun Andrzej: Zanika instynkt społeczny?. Rzeczpospolita 1991 nr 34 s. 3 (wyw. z prezesem; rozm. Jacek Wegner...) szczegóły 
30.artykuł: Budzyński Adam: Albo dwa jubileusza, albo żaden. Trybuna 2000 nr 18 s. 7 (nt. sporu środowiskowego o prawo do obchodów jubileuszu powstania Zwią...) szczegóły 
31.artykuł: Cisło Maciej: Czy istnieje zawód twórcy? (Nadwiślańskie Bractwo Literackie). Tygodnik Solidarność 1992 nr 23 s. 15 (fragm. tekstu wygł. na spotkaniu "Powolania pisarza" zorganizowanego p...) szczegóły 
32.artykuł: (c): Na inaugurację - Julia Hartwig. Powrót do Domu Literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 248 s. 5 (not. o powrocie do starej siedziby przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 ...) szczegóły 
33.artykuł: DJC: Wojciechowski prezesem SPP. Gazeta Wyborcza 2002 nr 127 s. 15 (nota o wyborze Piotra Wojciechowskiego na prezesa...) szczegóły 
34.artykuł: Do pisarzy litewskich. Kultura i Życie 1991 nr 2 s. 2 (list wyrażąjący solidarność ze społeczeństwem litewskim walczącym o wo...) szczegóły 
35.artykuł: Do pisarzy litewskich. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 6 s. 4 (apel wyrażający solidarność pisarzy z Litwinami w ich dążeniach wolnoś...) szczegóły 
36.artykuł: Do pisarzy litewskich. Tygodnik Literacki 1991 nr 3 s. 2 (podp.: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; list z 13 I 1991 w sprawie rad...) szczegóły 
37.artykuł: Do pisarzy świata. Kultura i Życie 1991 nr 2 s. 2 (apel o poparcie walki Litwinów o niepodległość...) szczegóły 
38.artykuł: Do pisarzy świata. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 6 S. 4 (protest przeciwko gwałceniu prawa do wolności i niepodległości na Litw...) szczegóły 
39.artykuł: Do pisarzy świata. Tygodnik Literacki 1991 nr 3 s. 2 (podp.: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; list z 13 I 1991 w związku z r...) szczegóły 
40.artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 5 s. 16 (not. o wystosowaniu apeli: "Do Pisarzy Litewskich" i "Do Pisarzy Świat...) szczegóły 
41.artykuł: Express Poznański 1989 nr 116 s. 1 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
42.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Bez stronniczości [z tego cyklu:] Tort urodzinowy. Nasz Dziennik 1999 nr 129 s. 8 (sprawozdanie z V Zjazdu stowarzyszenia; Warszawa, 29-30 VI 1999...) szczegóły 
43.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 158 (not. o dramatycznej sytuacji finansowej Stowarzyszenia...) szczegóły 
nawiązanie: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 121 s. B  szczegóły 
44.artykuł: Giedroyc Jerzy: Tygodnik Solidarność 1989 nr 8 s. 7 (list do red. dementujący wstąpienie do Stowarzyszenia...) szczegóły 
45.artykuł: Goszczurny Stanisław: Razem czy osobno?. Plus 1989 nr 6 s. 3 (nt. relacji pomiędzy ZLP a tworzącym się Stowarzyszeniem Pisarzy Polsk...) szczegóły 
46.artykuł: Grześczak Marian: W obronie Dwójki. Gazeta Wyborcza 1997 nr 196 s. 2 (list podpisany przez prezesa Zarządu Głównego SPP Mariana Grześczaka w...) szczegóły 
47.artykuł: Grześczak Marian: Wartość słowa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 39 s. 23 (wyw. z prezesem Stowarzyszenia; rozm.: Leszek Żuliński...) szczegóły 
48.artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 28 s. 1 (nota; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
49.artykuł: Hartwig Julia: Do dna już niedaleko. Gazeta Wyborcza 1997 nr 136 s. 17 (list do red. w imieniu Prezydium Zarządu Głównego SPP w sprawie zmian ...) szczegóły 
50.artykuł: Kierunki 1989 nr 26 s. 2 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
51.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 26 s. 2 (o wypowiedzi Andrzeja Szczypiorskiego w imieniu Stowarzyszenia w audyc...) szczegóły 
52.artykuł: K.M.: Misja inteligencji. Rzeczpospolita 1999 nr 124 s. 25 (artykuł w 10. rocznicę powstania...) szczegóły 
53.artykuł: Kołodziejczyk Marcin: Dzień literata. Polityka 2002 nr 45 s. 66-69 (nt. funduszy organizacji zrzeszających twórców...) szczegóły 
54.artykuł: Kozyra Grzegorz: Wobec zmian. Itd 1989 nr 31 s. 16-17 (warunki powstania Stowarzyszenia...) szczegóły 
55.artykuł: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: Za czym tęsknią pisarze. Polityka 1992 nr 51 s. 23  szczegóły 
56.artykuł: Kronika kulturalna. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1990 nr 3 s. 17 (inf. o podpisaniu porozumienia o współpracy z Głównym Zarządem Wychowa...) szczegóły 
57.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota o uroczystym wieczorze jubileuszowym z okazji 10-lecia istnienia ...) szczegóły 
58.artykuł: Krzewicki Andrzej: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 2 s. 10 (nota o powstaniu Klubu Młodych Pisarzy przy Stowarzyszeniu Pisarzy Pol...) szczegóły 
59.artykuł: Kuśniewicz Andrzej: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Kilka uwag po zebraniu). Polityka 1989 nr 23 s. 10  szczegóły 
60.artykuł: List Prezydium ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Olszewskiego. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (podp.: Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
61.artykuł: (Lut.): Bliżej książki (Wojsko i literaci). Rzeczpospolita 1990 nr 7 s. 3 (nota nt. porozumienia o współpr. podp. z Głównym Zarządem Wychowawczym...) szczegóły 
62.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Początki naszej organizacji. Kraków 2009 nr 5 s. 45-46  szczegóły 
63.artykuł: Maciejewski Janusz: Gazeta Wyborcza 1989 nr 123 s. 4 (list do red. sekretarza ZG Stow. Pis. Pol. nt. przyczyn niedojścia do ...) szczegóły 
64.artykuł: Marian Grześczak. Polityka 1996 nr 24 s. 84 (dot. wyboru Mariana Grześczaka na stanowisko prezesa stowarzyszenia; n...) szczegóły 
65.artykuł: Marjańska Ludmiła: Bez ludzi nie istnieję. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 15/16 s. 20, 23 (wyw. z prezesem SPP; rozm. Stanisław Stanik...) szczegóły 
66.artykuł: Marjańska Ludmiła: Kto ma podać rękę?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 7 (wyw. z prezesem; rozm.: Leszek Żuliński...) szczegóły 
67.artykuł: Marjańska Ludmiła: Stowarzyszenie żyjących poetów. Polityka 1993 nr 34 s. 10 (wyw. z prezesem, rozm. Marcin Piasecki...) szczegóły 
68.artykuł: Marjańska Ludmiła: Wszyscy mówimy jednym językiem. Rzeczpospolita 1993 nr 133 s. 20 (wyw. z prezesem SPP o sytuacji w stowarzyszeniu; rozm. Janusz R. Kowal...) szczegóły 
69.artykuł: MB: Grześczak prezesem SPP. Gazeta Wyborcza 1996 nr 128 s. 11 (not. o wyborze Mariana Grześczaka na nowego prezese SPP...) szczegóły 
70.artykuł: Nowy prezes SPP. Lampa 2005 nr 7/8 okł. (not....) szczegóły 
71.artykuł: Odra 2002 nr 9 s. 131 (not. o wyborze nowych władz...) szczegóły 
72.artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 4 (podp. Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; oświadczenie w zw...) szczegóły 
73.artykuł: Przekrój 1989 nr 2287 s. 13 (not. o powstaniu Stowarzyszenia...) szczegóły 
74.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna maj - czerwiec 2009. Kraków 2009 nr 6 s. 76 (not. o koncercie poetyckim z okazji 20-lecia Stowarzyszenia; Kraków, ...) szczegóły 
75.artykuł: Perspektywy 1989 nr 3 s. 65 (dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
76.artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 69 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
77.artykuł: Piotr Wojciechowski. Polityka 2002 nr 26 s. 94 (nt. objęcia funkcji prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przez Piot...) szczegóły 
78.artykuł: Polityka 1989 nr 27 s. 2 (inf. o podziękowaniu zarządów polskiego Klubu Literackiego PEN i SPP z...) szczegóły 
79.artykuł: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 77 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
80.artykuł: Protest pisarzy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 226 s. 5 (przeciwko Ustawie o tajemnicy państwowej i służbowej, uchwalonej przez...) szczegóły 
81.artykuł: Protest Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 130-131 (z dnia 8 VI 1993; dot. wypow. Piotra Kuncewicza w programie telewizyjn...) szczegóły 
82.artykuł: Protest Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Rzeczpospolita 1993 nr 140 s. 4 (tekst oświadczenia Zarządu Głównego SPP polemizującego z wypowiedzią p...) szczegóły 
83.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 44 s. 12 (not. o spotk. przedstawicieli ZLP i Stow. Pis. Pol. w siedzibie Min. K...) szczegóły 
84.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 18 s. 12 ([not. o złożeniu w Sądzie Woj. w Warszawie wniosku o rejestrację]...) szczegóły 
85.artykuł: Putzlacher Renata: ZLP czy SPP?. Głos Ludu 1993 nr 57 s. 5 (z fragm. informatora SPP "Pisarze pod Wawelem" Włodzimierza Maciąga...) szczegóły 
86.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 140 s. 2 (dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
87.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 34 s. 1 (not. o spotk. przedstawicieli Stow. i Polskiego PEN Clubu z premierem ...) szczegóły 
88.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 244 s. 2 (not. o spotk. przedstawicieli Stow. z min. kult. i szt. I. Cywińską...) szczegóły 
89.artykuł: Seidler Barbara: Nowe, stare stowarzyszenia piszących. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 1, 6 (m. in. nt. ZLP i Stow. Pis. Pol....) szczegóły 
90.artykuł: (S): Klub Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Słowo Powszechne 1990 nr 55 s. 4 (nt. powstania...) szczegóły 
91.artykuł: Sołtysiak Teresa: Poza kontrolą. Itd 1989 nr 31 s. 16-17 (o powstaniu Stowarzyszenia i zamierzeniach...) szczegóły 
92.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 2 (polemika z wypow. Piotra Kuncewicza w TVP, 3 VI 1993, podp. Zarząd Gł...) szczegóły 
93.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 7/8 s. 29 (nt. nieprawdziwych i niepełnych inf. nt. Stowarzyszenia Pisarzy Polski...) szczegóły 
94.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Tygodnik Powszechny 1993 nr 26 s. 10 (tekst oświadczenia Zarządu Głównego SPP polemizującego z wypowiedzią p...) szczegóły 
95.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje. Puls 1993 nr 4 (63) s. 100-101 (tekst oświadczenia Zarządu Głównego SPP polemizującego z wypowiedzią p...) szczegóły 
96.artykuł: Szaruga Leszek: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 151-154 (dot. okresu przedwojennego, powojennego i współczesności...) szczegóły 
97.artykuł: Szczepański Jan Józef: Głos Pomorza 1989 nr 132 s. 3 (wywiad z prezesem; rozm. Zbigniew Krzysztyniak...) szczegóły 
98.artykuł: Szczepański Jan Józef: Jubileusz odziedziczony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 13 s. 13 (nt. przygotowań do jubileuszu 80-lecia związku, co zdaniem autora jest...) szczegóły 
polemika: Kuncewicz Piotr: Gazeta Wyborcza 2000 nr 27 s. 12 (list do red....) szczegóły 
polemika: Żuliński Leszek: Nadużycie ZLP?. Aneks Trybuny 2000 nr 83 s. 8 (nt. obchodów jubileuszu 80-lecia powstania Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
99.artykuł: Szczepański Jan Józef: Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 1-2 (wyw. z prezesem; rozm. A. Szostkiewicz...) szczegóły 
100.artykuł: Szczepański Jan Józef: Tak i nie 1989 nr 29 s. 5 (wywiad z prezesem SPP; rozm. Marek Baster...) szczegóły 
101.artykuł: Szczepański Jan Józef: Trybuna Ludu 1989 131 2 ([wyw. z prezesem; rozm. Z. Krzysztyniak]...) szczegóły 
102.artykuł: Szczepański Jan Józef: Widnokrąg 1989 nr 33 s. 1 (wypowiedź prezesa nt. utworzenia i celów działalności; z not. Zbigniew...) szczegóły 
103.artykuł: Szczypiorski Andrzej: Nowe Życie 1989 nr 6 s. 10-13 (wyw.; rozm. P. Kądziela...) szczegóły 
104.artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 2 (not. o wznowieniu przez SPP czwartków literackich...) szczegóły 
105.artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 26 s. 1 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
106.artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 28 s. 6 (tekst oświadczenia Zarz. Pol. PEN-Clubu m.in. z okazji rejestracji Sto...) szczegóły 
107.artykuł: Trybuna Ludu 1989 139 7 (nota; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
108.artykuł: Walc Jan: Rejestracja SPP. Tygodnik Solidarność 1989 nr 4 s. 15 (nota koment.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzi...) szczegóły 
109.artykuł: Walc Jan: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 169 (nt. progr. zjazdu założycielskiego i zasad przyjmowania członków...) szczegóły 
110.artykuł: Walczak Grzegorz: Smutna serbska pieśń. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 43 s. 3 (nota o projekcie odbudowy współpracy środowiska stowarzyszenia z pisar...) szczegóły 
111.artykuł: Wasilewska Joanna A.: Pod jednym dachem. Trybuna 1991 nr 183 s. 2 (nt. współpr. ze ZLP...) szczegóły 
112.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 24 s. 2 (not. o wyborze na stanowisko prezesa Mariana Grześczaka...) szczegóły 
113.artykuł: Wprost 1989 nr 26 s. 3 (not. o powstaniu SPP...) szczegóły 
114.artykuł: Wprost 1990 nr 5 s. 30 (not. o podp. umowy o współpracy z Głównym Zarządem Wychowawczym Wojska...) szczegóły 
115.artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 165 (not. o wyborze Sergiusza Sternę-Wachowiaka na prezesa SPP i nadaniu ty...) szczegóły 
116.artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 44 s. 180 (not. o wyborze na prezesa Ludmiły Marjańskiej...) szczegóły 
117.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 198 (not. o wyborze na prezesa Piotra Wojciechowskiego oraz przyznaniu czło...) szczegóły 
118.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 179 (not. o wręczeniu legitymacji stowarzyszenia honorowym członkom - Janow...) szczegóły 
119.artykuł: Zwoźniakowa Renata: Gość Niedzielny 1989 nr 25 s. 4 (dot. rozwiązania ZLP i utworzenia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
120.artykuł: Życie Literackie 1990 nr 3 s. 11 (not. o podpisaniu porozumienia o współpracy SPP z Głównym Zarządem Wyc...) szczegóły 
121.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 25 s. 15 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
122.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 15 (not. o spotkaniu na zaproszenie ministra kultury i sztuki Izabelli Cyw...) szczegóły 
123.artykuł: Życie Literackie 1990 nr 3 s. 11 (not. o uchwale SPP z 8 IX 1990 r. domagającej się likwidacji cenzury...) szczegóły 
124.artykuł: Żukrowski Wojciech: Trybuna Robotnicza 1989 nr 155 s. 3 (wywiad z prezesem ZLP [Związku Literatów Polskich] o powstaniu Stowarz...) szczegóły 
125.artykuł: Żukrowski Wojciech: Widnokrąg 1989 nr 33 s. 1 (wypowiedź prezesa ZLP nt. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; z not. Zbig...) szczegóły 
126.artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 33 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia z premierem Tadeuszem ...) szczegóły 
127.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 243 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia z przedstawicielami ZL...) szczegóły