PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamczyk Danuta: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej. 1892/1893-1948. 1997  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1998 z. 7 s. 159-160  szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 197-202  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 89 (notka...) szczegóły 
2.książka: Adamczyk Danuta: Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. 1996  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Książki czasopisma. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 51-52 (not....) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1997 nr 6 s. 29 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2007 nr 3 s. 77  szczegóły 
3.książka: Adamczyk Danuta: Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Mielczarek Tomasz: Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Szocki Józef: Przegląd Wschodni 1994 t. 3 z. 3 s. 577-578  szczegóły 
4.książka: Adamczyk Danuta: Wydawnicza i kulturotwórcza działalność spółki nakładowej "Książka" 1904-1914. Z dziejów wydawnictw PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej]. 1988  szczegóły 
recenzja: Bar-Święch Irena: Ruch Literacki 1989 z. 4/5 s. 419-420  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 75 (not....) szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1991 z. 4 s. 657-660  szczegóły 
5.książka: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. 1992  szczegóły 
6.książka: Bieńkowska Barbara: Książka na przestrzeni dziejów. 2005  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Bibliotekarz 2006 nr 3 s. 26 (nota...) szczegóły 
7.książka: Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina: Zarys dziejów książki. 1987  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 2 s. 162-164  szczegóły 
8.książka: Buchwald-Pelcowa Paulina: "Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku...". Rola książki w drodze ku Oświeceniu. 2003 ([Dot. działalności drukarni i polskich czasopism w latach 1697-1764]....) szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 165 (nota...) szczegóły 
9.książka: Chmielewski Eugeniusz: Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego. 2004  szczegóły 
10.książka: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Dziedzictwo Unii Brzeskiej. Z dziejów oficyny wydawniczej OO Bazylianów w Supraślu (1695-1803). 2007  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2008 nr 3 s. 29 (not....) szczegóły 
11.książka: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Oficyna supraska 1695-1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów. 1993  szczegóły 
recenzja: Goliński Zbigniew: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 367-370  szczegóły 
recenzja: Juda Maria: Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Wiesław: Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 181, 182  szczegóły 
recenzja: Szerszunowicz Wacław: Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 223-225  szczegóły 
nawiązanie: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Supraskie druki cyrylickie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 24-30 (uzupełnienia do publikacji Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk...) szczegóły 
12.książka: Dunin Janusz: Moja Łódź pełna książek. O kulturze książki ze źródeł i wspomnień. 2002 (Początki kultury książki w Łodzi XIX wieku; m.in. nt. powstania Wydaw...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Z miłości do książek. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 23  szczegóły 
13.książka: Foć Mirosław, Romanowska Monika: Jan Konstanty Żupański. Życie i dzieło. 1996  szczegóły 
14.książka: Golovata Larisa: "Ukrains'ke vidavnictvo" u Krakovi-L'vovi 1939-1945. Bibliografičnij dovidnik. T. 1 Knižki j arkuševi vidannâ. 2010  szczegóły 
15.książka: Gondek Elżbieta: Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim. 1795-1963. 1995 (Wstęp. - Działalność wydawnicza na Śląsku pod panowaniem pruskim w lat...) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Książka literacka na Śląsku. Śląsk 1997 nr 2 s. 73  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 212 (notka...) szczegóły 
16.książka: Gondek Elżbieta: Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji. 2001  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: XIX-wieczny rynek książki na pruskim Śląsku. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tałuć Katarzyna: Książka na Śląsku. Śląsk 2001 nr 9 s. 74  szczegóły 
recenzja: Tałuć Katarzyna: Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 187-189  szczegóły 
17.książka: Grońska Maria: Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. 1994  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 6 s. 32  szczegóły 
18.książka: Gruca Anna: Nakładem własnym... (Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej). 2007 (Wstęp. I Kategorie autorów - nakładców własnych prac [m.in. poloniści,...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2007 nr 12 s. 31 (not....) szczegóły 
19.książka: Gruca Anna: Spółka Wydawnicza Polska (1890-1916). Wydawnictwo krakowskich konserwatystów. 1993  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
20.książka: Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne. 1997  szczegóły 
recenzja: Goliński Zbigniew: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 317-318  szczegóły 
21.książka: Jaglarz Monika: Księgarstwo krakowskie XVI wieku. 2004  szczegóły 
recenzja: Kamler Anna: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2006 t. 1 s. 133-137  szczegóły 
22.książka: Jaskuła Roman: Wydawnictwo Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowskiego 1855-1863. 1992  szczegóły 
recenzja: Szrenica Marek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
23.książka: Jazdon Artur: Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862. 1990  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 350-353  szczegóły 
24.książka: Jazdon Artur: Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku. 1997  szczegóły 
recenzja: Pękalska Marta: Nowe książki o wielkopolskim ruchu wydawniczym. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 129-133  szczegóły 
25.książka: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Gazety Opolskiej" w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu. 1890-1923. 1994  szczegóły 
recenzja: Kłossowski Andrzej: Przegląd Polonijny 1997 z. 1 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Ratajewski Jerzy: Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 84-87  szczegóły 
26.książka: Katalog nie publikowanych prac poświęconych historii polskiego ruchu wydawniczego. 1988  szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 10  szczegóły 
27.książka: Kłossowski Andrzej: Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki. 1984  szczegóły 
recenzja: Brzezińska Halina: W świecie polskiej książki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 132-135  szczegóły 
28.książka: Konopka Maria: Adam Dominik Bartoszewicz. Redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838-1886). 1995  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 74 (notka...) szczegóły 
29.książka: Konopka Maria: Tanie wydania literatury pięknej w Galicji i Wolnym Mieście Krakowie w latach 1822-1863. 1987  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 259-261  szczegóły 
30.książka: Kowalewska Jadwiga Teresa: Repertuar wydawniczy literatury pięknej na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. 1992  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1992 nr 11 s. 69 (nota...) szczegóły 
31.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. T. 8. 2006  szczegóły 
32.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. 1999 ([M.in. zawiera rozdziały:] Anna Aleksiewicz: Próba charakterystyki zb...) szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Prasa Lwowa i Krakowa. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 161-163  szczegóły 
recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
33.książka: Kraśko Nina: Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej. 2001  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 4 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: Pękalska Marta: Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 347-351  szczegóły 
34.książka: Krzak-Weiss Katarzyna: Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku. 2006  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2007 nr 3 s. 29 (not....) szczegóły 
35.książka: Książka i prasa na ziemi wileńskiej. Drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w. - 1945 r.. 2008  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2009 nr 2 s. 30 (not....) szczegóły 
36.książka: Książka na Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku. 2003 (Janina Jagielska: Otwarcie. * Józef Wojakowski: Biblioteki i zbiory pr...) szczegóły 
37.książka: Kuszłejko Jacek: Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. 1993 (Polski ruch wydawniczy w Rosji. Ruch wydawniczy i księgarski w systemi...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 29 (1993) s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 2 s. 37  szczegóły 
38.książka: Kuś Damian Augustyn: Feliks West. Księgarz - wydawca 1846-1946. Praca doktorska. 1988  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1990 r. 35 nr 1 s. 118-122  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 261-263  szczegóły 
39.książka: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815-1860. 1992  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga Teresa: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 170-171  szczegóły 
40.książka: Malicki Marian: Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz. 1 Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. 2010  szczegóły 
41.książka: Marczyńska Maria, Żmuda Ryszard: Bibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej. 1918-1939. 1986  szczegóły 
recenzja: Rosin Ryszard: Rocznik Łódzki 1990 t. 37 (1987) s. 311-313  szczegóły 
42.książka: Mendykowa Aleksandra: Dzieje książki polskiej na Śląsku. 1991  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Kwartalnik Opolski 1993 nr 2 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
43.książka: Mlekicka Marianna: Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów. 1987  szczegóły 
recenzja: Abe: Twórczość 1989 nr 10 s. 136  szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: Editor 1989 t. 2 s. 175-183  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Teresa: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 216 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kostecki Janusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 184-188  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 384-389  szczegóły 
recenzja: Lech Marian J.: Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 320-324  szczegóły 
44.książka: Nowak Piotr: Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939. 1997 (I. Warunki rozwoju ruchu wydawniczego. II. Wydawcy. Drukarnie. Handel ...) szczegóły 
recenzja: Jazdon Artur: Biblioteka 1998 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: (jw): Bibliotekarz 1998 nr 6 s. 30 (not....) szczegóły 
recenzja: Pękalska Marta: Nowe książki o wielkopolskim ruchu wydawniczym. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 268 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 284 (not....) szczegóły 
45.książka: Nowak Zbigniew: Konrad Baumgart i początki sztuki drukarskiej w Gdańsku w XV wieku. 1998  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not....) szczegóły 
46.książka: Okopień Jan: Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600. 2002  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Historia drukarstwa bez koturnów. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s. 19-20  szczegóły 
recenzja: (eszyd): Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: I.J.W.: Nowe Książki 2003 nr 6 s. 76  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 5 s. 67-68 (not....) szczegóły 
recenzja: Tobera Marek: Poczet mistrzów. Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 1/2 s. 185-187 (notka...) szczegóły 
47.książka: Pieczonka Marek: "Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski". Działalność wydawnicza. 1993  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 133-137  szczegóły 
48.książka: Pieniążek Marzanna: Walenty Fiałek - drukarz, wydawca, bibliofil pomorski. 2002 ([Dot. także działalności Fiałka w kontekście epok - przełomu XIX i XX ...) szczegóły 
49.książka: Podgórski Wojciech J.: "Poeci na tułaczce". W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. - Z Polski do ziemi włoskiej. Samuel Ty...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 11 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Nicea. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 32 s. 14  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Napis 2003 seria 9 s. 253-256  szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Poeci zwycięstwa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 101 s. 12  szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: "Poeci na tułaczce". Magazyn Wileński 2003 nr 12 s. 27  szczegóły 
50.książka: Privilegia typographica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493-1793. 2010  szczegóły 
recenzja: Kamler Anna: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 249-253  szczegóły 
51.książka: Ruta Adam: Księgarnia "S.A. Krzyżanowski" w Krakowie. Zarys dziejów 1870-1950. 2003  szczegóły 
52.książka: Sieradzka Danuta: Drukarstwo województwa śląskiego w latach 1920-1939. Zarys dziejów. 2001  szczegóły 
recenzja: (tog): Z wydawnictw. Śląsk 2001 nr 7 s. 66 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Kilka uwag w związku z książką Danuty Sieradzkiej. Śląskie Miscellanea 2002 t. 15 s. 149  szczegóły 
53.książka: Słodkowska Elżbieta: Produkcja i rozpowszechnianie wydawnictw w Królestwie Polskim. 1815-1830. 2002  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 2003 nr 3 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 262 (notka...) szczegóły 
54.książka: Słodkowska Elżbieta: Produkcja i rozprowadzanie wydawnictw w Królestwie Polskim w latach 1815-1830. 2003  szczegóły 
55.książka: Słomczyńska Otylia: Książki z kraju J. Lompy, K. Damrota i J. Ligonia. 1990 ([M.in. zawiera:] W stronę polskiej książki: Autorzy i wydawcy książek ...) szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 353-356  szczegóły 
56.książka: Sowiński Janusz: Typografia wytworna w Polsce 1919-1939. 1995  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 675-676  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
57.książka: Strzałkowski Jacek: Drukarnie i księgarnie w Łodzi do 1944 roku. 1999  szczegóły 
58.książka: Strzałkowski Jacek: Drukarnie i księgarnie w Łodzi do 1944 roku. 1994  szczegóły 
59.książka: Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku. 1988 (Cz. Iskra: Drukarnia Trynitarzy i Drukarnia Rządowa w latach 1781-1832...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Lubelski 1989 nr 120 s. 45-46 (not....) szczegóły 
60.książka: Szczepaniec Józef: Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792. 1998  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 213-215  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 2001 nr 2 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 291 (not....) szczegóły 
recenzja: Wojakowski Józef: Drukarz Jan Potocki. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 198 (not....) szczegóły 
61.książka: Szypulski Marek: Magister Samuel Typographus. Rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu drukarzu emigracyjnym (1889-1954). 2004 ([Zawiera m.in.:] Rozdział I. Zarys biografii Samuela Tyszkiewicza. Roz...) szczegóły 
62.książka: Szypulski Marek: Moja przygoda z Samuelem Tyszkiewiczem. 2008  szczegóły 
63.książka: Tomczak Andrzej: O rodzinie Iglów, lwowskich i łódzkich antykwariuszy i księgarzy. 1991  szczegóły 
64.książka: Twarowski Krzysztof Wacław: Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1927-2002. Historia i publikacje. 2002  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2002 nr 10 s. 30  szczegóły 
65.książka: Wanat Benignus Józef: Drukarnia Karmelu fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Działalność wydawnicza i poligraficzna Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie. 2002  szczegóły 
recenzja: Marszalska Jolanta M.: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 409-410  szczegóły 
66.książka: Wańka Danuta: Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914). 2002 (Wstęp. - I. Pozycja Kalisza w Królestwie Polskim [m.in. nt. życia lite...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 9 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przygodzki Sławomir: Historia kaliskiej książki. Kronika Wielkopolski 2003 nr 3 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Schlender Grażyna: Bibliotekarz 2002 nr 11 s. 27  szczegóły 
recenzja: Schlender Grażyna: Rocznik Kaliski 2002 t. 28 s. 301-304  szczegóły 
recenzja: Tadeusiewicz Hanna: Kaliska książka. Zawód bibliotekarza. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 250-253  szczegóły 
recenzja: Wańka Danuta: Kronika KTPN. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 217 (not. o spotkaniu promocyjnym...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 134 (notka...) szczegóły 
67.książka: Warszawscy wydawcy. 2003 ([Zawiera:] Irena Wojsz: Gebethner i Wolff - największa polska firma ks...) szczegóły 
68.książka: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Polski ruch wydawniczy w Prusach Zachodnich 1848-1914. Próba syntezy. 1993 ([M.in. rozdziały:] Stan polskiej kultury w Prusach Zachodnich w pierws...) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Rocznik Biblioteki Narodowej 1998 t. 32 (1996) s. 392-394  szczegóły 
69.książka: Wydra Wiesław: O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu. 2003 ([Zawiera anonimowy tekst pt. "Nauka ku czytaniu dziatkam małym pisma p...) szczegóły 
recenzja: Gostyński Witold: Książki o Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski 2003 nr 4 s. 108 (notka...) szczegóły 
70.książka: Z dziejów polskiej książki na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku. Rozeznania wstępne. 1988 (Krystyna Wycisk: "Tygodnik Polski. Poświęcony Włościanom" (1845-1846) ...) szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Studia nad dawną prasą śląską. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 2/4 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Gębołyś Zdzisław: Książka polska na Śląsku w I połowie XIX wieku. Zaranie Śląskie 1990 nr 1/2 s. 176-183  szczegóły 
71.książka: Żurkowa Renata: Księgarstwo krakowskie w pierwszej połowie XVII wieku. 1992  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: "Anatol Girs, Bolesław Barcz - artyści książki" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kraczek Marian: Gazeta Robotnicza 1989 nr 103 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 33 ([not.]...) szczegóły 
73.impreza: "Cztery wieki drukarstwa kaliskiego" - wystawa (2003).  szczegóły 
artykuł: Miluśka Jadwiga: Czterysta lat drukarstwa kaliskiego. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 263-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
74.impreza: [Czterystolecie] 400-lecie drukarstwa na Warmii (1989).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Czterysta] 400 lat drukarstwa na Warmii. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 173 (spraw....) szczegóły 
75.impreza: "Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydawnictwa" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Myk Sławomir: "Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydawnictwa". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 66-67  szczegóły 
76.impreza: "Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Łaskarzewska Hanna: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 4 s. 40-42 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Miluśka Jadwiga: Czterysta lat drukarstwa kaliskiego. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 263-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wańka Danuta: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego (1603-2003). Bibliotekarz 2004 nr 2 s. 20-22 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 3 s. 58-59 (m.in. nota nt. przebiegu konferencji; oprac. Helena Kamińska...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 11 (nota; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
77.impreza: Dzieje ruchu wydawniczego na ziemiach polskich w latach 1795-1918 - ogólnopolska sesja naukowa (1987).  szczegóły 
78.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2008 nr 1 s. 60 (nota spraw....) szczegóły 
79.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2011).  szczegóły 
artykuł: XI Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Cracovia Leopolis 2012 nr 1 s. 56 (spraw., z wykazem referatów...) szczegóły 
80.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
artykuł: Grzeszczuk Michał W.: "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w." VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2004 nr 1 s. 55-56 (spraw....) szczegóły 
81.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2005).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2006 nr 1 s. 56-57 (nota spraw....) szczegóły 
82.impreza: "Książka polska na Śląsku Cieszyńskim" - seminarium (2001).  szczegóły 
artykuł: Feichtinger Ewa: Polska książka na Śląsku Cieszyńskim (sprawozdanie z seminarium historycznego). Zwrot 2002 nr 2 s. 58  szczegóły 
83.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
84.impreza: "Słynne oficyny wydawnicze XV-XVIII wieku" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Janota Wojciech: Kronika Biblioteki Śląskiej 1995-1996. Książnica Śląska 1998 t. 26 (1995/1997) s. 118 (not....) szczegóły 
85.impreza: Wielkopolski ruch wydawniczy w XIX i XX wieku - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Jazdon Artur: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 279-281 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Załubski Jan] (jaz): Wielkopolski ruch wydawniczy wczoraj i dziś. Express Poznański 1989 nr 230 s. 6  szczegóły 
86.impreza: "Wydawnictwa Księgarni Polskiej w Zamościu" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Grażyna: Wydawnictwa Pomarańskich. Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 31  szczegóły 
artykuł: Markiewicz G.: Wydawnictwa Pomarańskich. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 93 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
87.impreza: "Wydawnictwa polskie 1939-1945" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: Górecka-Gromniak Emilia: Kierunki 1989 nr 39 s. 14 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 106 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Kasprzycka Alicja: Wydawnictwa polskie 1939-1945. Polonistyka 1990 nr 1 s. 73-80  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Notanda. Literatura 1990 nr 1 s. 65  szczegóły 
artykuł: Stolica 1989 nr 36 s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Andrzej: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 38 s. 13  szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 197 s. 7 (nota...) szczegóły 
88.impreza: Wystawa poświęcona działalności wydawniczej Samuela Fryderyka Tyszkiewicza (2004).  szczegóły 
artykuł: Woś Jan Władysław: Wystawa w Weronie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 171 s. 9 (również nt. działalności wydawniczej Samuela Fryderyka Tyszkiewicza we...) szczegóły 
89.impreza: "Z dziejów firmy 'Gebethner i Wolff'" - wystawa w 140. rocznicę założenia firmy (1997).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: (lew): Wystawa w 140. rocznicę powstania firmy. Guliwer 1998 nr 3 s. 56-57 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Dzieje wielce chwalebne. Tygodnik Powszechny 1997 nr 49 s. 12  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Adamczewski Jan: Epitafium dla Anczyca. Suplement 1990 nr 8/10 s. 14, 19 (hist. drukarni Anczyców w Krakowie...) szczegóły 
91.artykuł: Adamczyk Danuta: Działalność wydawnicza Towarzystwa Pedagogicznego i Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie w latach 1808-1918. Studia Kieleckie 1992 nr 4 s. 21-36  szczegóły 
92.artykuł: Adamczyk Danuta: Polityka wydawnicza PPS w latach 1904-1914. Na przykładzie Spółki Nakładowej "Książka" i wydawnictwa kolportażowego "Życie". Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 187-200 (w zakresie twórcz. literackiej i publicystycznej...) szczegóły 
93.artykuł: Adamczyk Danuta: Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) i jego działaność wydawnicza. Zarys monograficzny. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 31-48  szczegóły 
94.artykuł: Bad'urova Anezka, Pirożyński Jan: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku. Próba porównania. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 3-25  szczegóły 
95.artykuł: Bartecka Małgorzata: Gospodarczo-społeczne przesłanki rozwoju inteligencji wielkopolskiej w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 122-137 (dot. m.in. ruchu prasowo-wydawniczego...) szczegóły 
96.artykuł: Basiaga Marek: Jan Sandecki-Malecki, najwybitniejszy drukarz rodem z Sącza. Almanach Sądecki 1992 nr 1 s. 27-32 (drukarz XVI-wieczny...) szczegóły 
97.artykuł: Bastrzyk Stanisław: Odnaleziony druk Kacpra Hochfedera. Zeszyty Sandomierskie 1996 nr 4 s. 50-51 (nt. wydawców XVI-wiecznych oraz starodruków znajdujących się w zbiorac...) szczegóły 
98.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 12-17 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
99.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 237-244 (biogr. wydawcy i edytora J.N. Bobrowicza, szerzej nt. działaln. prowad...) szczegóły 
100.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz i lipska edycja "Biblioteki Kieszonkowej Klasyków Polskich" firmy "Breitkopf und Haertel". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 19-37 (nt. wydawnanej w latach 1834-1837 serii wydawniczej, w ramach której u...) szczegóły 
101.artykuł: Batorowska Hanna: Sukcesy i porażki edytorskie Jana Nepomucena Bobrowicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 197-210 (o działaności wydawniczej Jana Nepomucena Bobrowicza oraz kierowanej p...) szczegóły 
102.artykuł: Biały Lucyna: Z dziejów ruchu wydawniczego w Głogowie od początków XIX w. do 1939 r. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 261-268  szczegóły 
103.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Krakowskie wydawnictwa obchodów kościuszkowskich w 1894 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 164-170 (zawiera aneks: Bibliografia wydawnictw obchodów kościuszkowskich w Kra...) szczegóły 
104.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (1928-1956). Libri Gedanenses 2001 t. 17/18 (1998/2000) s. 95-103  szczegóły 
105.artykuł: Brzyska Maria: Książka polska w Rosji w latach 1914-1921. Zarys problematyki. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 75-88 (m.in. nt. polskich wydawnictw w Rosji...) szczegóły 
106.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Handel książką w Warszawie w czasach saskich. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 123-158  szczegóły 
107.artykuł: Bułhak Henryk, Pirożyński Jan: Ponownie o Szwajpolcie Fiolu oraz o innych pionierach drukarstwa cyrylickiego w XV-XVI w. Uwagi na marginesie nowej pracy E.L. Niemirowskiego. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 13-28  szczegóły 
108.artykuł: Chadzinikolau Elżbieta: Działalność wydawnicza Jana Konstantego Żupańskiego. x 2000 ([w ks.: zb.:] Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w. Pod red...) szczegóły 
109.artykuł: Chadzinikolau Elżbieta: Rodzina Żupańskich. Metafora 2001 nr 47/50 s. 258-266 (nt. księgarza i wydawcy Jan Konstantego Żupańskiego...) szczegóły 
110.artykuł: Chłosta Jan: Wydawnictwa zwarte "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1918-1939. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 197-203 (dot. działaln. oficyny Pieniężnych w Olsztynie...) szczegóły 
111.artykuł: Cieśla Michał: Drei auslaendische Warschauer Buchdrucker und Verleger des 18. Jahrhunderts als Mittler aufklaererischen Ideengutes in Polen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 249-259  szczegóły 
112.artykuł: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Polsko-łacińskie piśmiennictwo religijne w oficynie supraskiej. Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 17-27 (w l. 1695-1803...) szczegóły 
113.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Z dziejów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 339-350 (m.in. o dorobku wydawniczym karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświęts...) szczegóły 
114.artykuł: Czerwień Henryk: Problemy drukarni jasnogórskiej z cenzurą (1692-1864). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 151-167  szczegóły 
115.artykuł: Danielewicz Gabriela: Edytor dzieł polskich. x 1994 ([W ks.:] Gabriel Danielewicz: Portrety dawnych gdańszczan. Gdańsk 1994...) szczegóły 
116.artykuł: Dęboróg-Bylczyński Maciej: Księgarze i czytelnie lwowskie w latach autonomii galicyjskiej. Cracovia Leopolis 2007 nr 4 s. 29, 36-37 (rys historyczny...) szczegóły 
117.artykuł: Drukarnia Akademicka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 40-43 (nt. działalności drukarni utworzonej w Zamościu w 1590 przez Jana Zamo...) szczegóły 
118.artykuł: Dunin Janusz: Polska książka w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 22-24 (przegląd polskojązycznych wydawnictw działających w Wilnie od 1905 do ...) szczegóły 
nawiązanie: Szostakowski Józef: Jak propagowano polską książkę. Powracając do tematu. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 7 (kontynuacja tematu; od 1939 do lat 60....) szczegóły 
119.artykuł: Dunin Janusz: Rzut oka na polską książkę w dwudziestowiecznym Wilnie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 3-17 (znaczenie Wilna w kulturze polskiej poprzez analizę produkcji wydawnic...) szczegóły 
120.artykuł: Dużyk Józef: Kraków - historia drukarstwa polskiego=Cracow - the History of Polish Printing. Suplement 1993 nr 28 s. 8, 9, 14  szczegóły 
121.artykuł: Dyl Janusz: Działalność wydawnicza Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (XX Palotynów) w Polsce w latach 1908-1939. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 4 s. 87-100  szczegóły 
122.artykuł: Dyl Janusz: Książki teologiczne polskich drukarń XV i XVI wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 69 s. 101-170  szczegóły 
123.artykuł: Dyl Janusz: Najstarsze wydrukowane w Polsce katolickie księgi liturgiczne. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 4 s. 17-50 (działalność drukarska m.in.: Jan Haller, Marek Szarfenberg, Florian Un...) szczegóły 
124.artykuł: Ergetowski Ryszard: Lipski fragment biografii J.N. Bobrowicza. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 84-87 (działalność wydawniczo-księgarska J.N. Bobrowicza w Lipsku w latach 18...) szczegóły 
125.artykuł: Fałowski Adam: Rola jezuitów wileńskich w rozwoju szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w XVI w.. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 193-214 (m.in. nt. działalności wydawniczej drukarni Radziwiłłowskiej w XVI-XVI...) szczegóły 
126.artykuł: Fastnacht Wacław: Feliks Wiktor West (1846-1946). Semper Fidelis 1998 nr 2 s. 12-15 (sylwetka wydawcy; z fot....) szczegóły 
127.artykuł: Fedorowicz Małgorzata: Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego - drukarza chełmińskiego (1829-1907). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 139-150 (z bibliografią wydawnictw...) szczegóły 
128.artykuł: Fuks Marian: Żydzi w Polsce i Europie Środkowej. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 52-56 (m.in. nt. pionierów polskiego edytorstwa oraz twórców pochodzenia żydo...) szczegóły 
129.artykuł: Głębocki Wiesław, Mórawski Karol: Od typografii Dufoura do oficyny Alfa. Cztery wieki warszawskiego drukarstwa. x 1994 ([W ks.: id.]: Warszawo, Ty moja Warszawo. 1596-1996. Warszawa 1994, s....) szczegóły 
130.artykuł: Gołębiowski Stefan: Odczyt prof. Jana Władysława Wosia. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 284 s. 7 (dot. spotkania z Janem W. Wosiem poświęconemu działalności drukarza i ...) szczegóły 
131.artykuł: Gondek Elżbieta: Pytania o polską książkę literacką na tle ruchu wydawniczego na Śląsku pruskim w latach 1795-1863. (Wybrane tezy do opisu). Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 49-61  szczegóły 
132.artykuł: Gondek Elżbieta: Rozwój księgarstwa i drukarstwa na Śląsku pod panowaniem pruskim w latach 1802-1858. Śląskie Miscellanea 1995 t. 8 s. 11-24  szczegóły 
133.artykuł: Gondek Elżbieta: Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1939 (Wybrane problemy). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 183-197  szczegóły 
134.artykuł: Grabowska Mirosława, Grabowski Zbigniew: Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj. Studia Śląskie 1997 t. 55 s. 299-311 (dot. okresu II wojny światowej...) szczegóły 
135.artykuł: Gruca Anna: Etnografia w repertuarze wydawniczym Krakowa doby autonomii galicyjskiej. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2003 r. 48 s. 283-290  szczegóły 
136.artykuł: Gruca Anna: Wydawcy w Krakowie w latach 1878-1914. Ustalenia wstępne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2000 z. 4 (6) (1243) s. 226-231  szczegóły 
137.artykuł: Gruca Anna: Wydawnictwa poznańskie w asortymencie Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (1890-1916). x 1991 ([W ks. zb.:] Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej. W...) szczegóły 
138.artykuł: Grzędzicka Beata: Drukarstwo warszawskie XVIII wieku. Michał Groell. Nad Odrą 1996 nr 2/3 s. 6-8  szczegóły 
139.artykuł: Grzędzicka Beata: Drukarstwo warszawskie XVIII wieku. Michał Groell. Nad Odrą 1996 nr 4/6 s. 7-8  szczegóły 
140.artykuł: Grzędzicka Beata: "Druki groellowskie" w Bibliotece Głównej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1999 t. 29 (1998) s. 283-291  szczegóły 
141.artykuł: Hadrian Ewa: Proweniencja wydawnictw oficyny Samuela Tyszkiewicza w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 20-26  szczegóły 
142.artykuł: Hajduk Mikołaj: Sanktuarium nad Supraślą. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 511-536 (w art. obszernie nt. supraskiej oficyny wydawniczej w XVIII w. i księg...) szczegóły 
143.artykuł: Hapanowicz Piotr: Mathaeus Cosmerovius w Wiedniu. Kraków 2008 nr 10/11 s. 36 (dot. XVII-wiecznego drukarza i księgarza krakowskiego Stanisława Mateu...) szczegóły 
144.artykuł: Hombek Danuta: Dzieło periodyczne a pismo periodyczne (Problemy terminologiczne i typologiczne wydawnictw XVIII wieku). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
145.artykuł: Horodecka Małgorzata, Kmiecik Jolanta: Z kart życia i działalności ostrowian: Stefana Rowińskiego i Mariana Grześczyka. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2000 nr 6 s. 117-125 (m.in. nt. działalności wydawcy Stefana Rowińskiego oraz nt. aktywności...) szczegóły 
146.artykuł: HUC: Sto lat temu w Kijowie. Krynica 2000 nr 26 s. 16-18 (m.in. nt. działalności wydawniczej Leona Idzikowskiego...) szczegóły 
147.artykuł: Idzikowska Anna: Symbol ocalony. Dziennik Kijowski 2000 nr 9 s. 4, nr 10 s. 6 nr 13 s. 6 (nt. działalności w Kijowie i w Warszawie założonej w 1859 r. firmy wyd...) szczegóły 
148.artykuł: Imańska Iwona: Druki z polskim adresem wydawniczym na niemieckich targach książki w czasach saskich. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 3-15 (m.in.: Michał Groell, Jan Fryderyk Hauenstein, Jerzy Marek Knoch, Jan ...) szczegóły 
149.artykuł: Imańska Iwona: Działalność wydawnicza toruńskiego księgarza z przełomu XVII i XVIII wieku Jana Chrystiana Laurera. Rocznik Toruński 1997 t. 24 s. 67-85  szczegóły 
150.artykuł: Imańska Iwona: Rynek książki w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 39-47  szczegóły 
151.artykuł: Imańska Iwona: Warszawski epizod w działalności Moritza Georga Weidmanna, księgarza z Lipska. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 107-119 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
152.artykuł: Jarczykowa Mariola: Książka i biblioteka w aktach litewskich synodów różnowierczych z XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 88-100  szczegóły 
153.artykuł: Jarczykowa Mariola: Książka w kręgu mecenatu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 7-31 (działaln. wydawnictw pod patronatem Radziwiłłów...) szczegóły 
154.artykuł: Jaskuła Roman: Berlińskie nakłady Karola Forstera na rynku czytelniczym Lwowa w latach 1857-1879. x 1996 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma i biblioteki XIX i XX ...) szczegóły 
155.artykuł: Jaskuła Roman: Działalność wydawnicza Biblioteka Polska K. J. Turowskiego w okresie krakowskim (1857-1863). Ze skarbca kultury 1991 z. 51 s. 113-150  szczegóły 
156.artykuł: Jaskuła Roman: Początki działalności wydawnictwa Biblioteka Polska w Sanoku i Przemyślu (1855-1857). Ze skarbca kultury 1990 z. 50 s.7-47  szczegóły 
157.artykuł: Jazdon Artur: Edytorskie i ekonomiczne przesłanki działalności wydawców poznańskich w XIX wieku. Kronika Miasta Poznania 1991 nr 3/4 s. 109-127  szczegóły 
158.artykuł: Jazdon Artur: Jak na Rynku książką handlowano. Kronika Miasta Poznania 2003 nr 2 s. 372-388 (m.in. o poznańskich wydawnictwach z XIX w.: Jana Konstantego Żupańskie...) szczegóły 
159.artykuł: Jazdon Artur: Poznańskie serie wydawnicze do 1945 roku. Analiza zjawiska. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 1 s. 382-400  szczegóły 
160.artykuł: Jazdon Artur: Przełomowe lata w rozwoju wielkopolskiego ruchu wydawniczego (1839-1842). Editor 1990 t. 3 s. 165-76  szczegóły 
161.artykuł: Jazdon Artur: Przeobrażenia wielkopolskiej oferty wydawniczej lat 1801-1918. Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s. 5-18  szczegóły 
162.artykuł: Jazdon Artur: Wielkopolscy wydawcy i drukarze w XIX wieku (do 1862 roku). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1990 t. 18 z. 1 s. 55-89  szczegóły 
163.artykuł: Juchniewicz Tadeusz: Działalność księgarsko-wydawnicza firmy "E. Orzeszkowa i S-ka" w Wilnie. 1879-1882). Znad Wilii 2010 nr 4 s. 64-72 (nt. działalności księgarni, czytelni i wydawnictwa założonego przez El...) szczegóły 
164.artykuł: Juda Maria: Ochrona prawna wydawnictw reformacyjnych w Polsce w XVI-XVIII wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 55-61  szczegóły 
165.artykuł: Judkowiak Barbara: Z dziejów drukarni nieświeskiej w XVIII wieku. Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 121-130  szczegóły 
166.artykuł: Kaczyński Zenon: Ludowy ruch wydawniczy 1895-1995. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
167.artykuł: Kalczyńska Maria: Drogi rozchodzenia się książki polskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 18-30 (zawiera Aneks: Księgarnie i wydawnictwa śląskie zajmujące się kolporta...) szczegóły 
168.artykuł: Kalczyńska Maria: Przyczynek do dziejów książki na Górze Świętej Anny. x 1997 ([W ks.:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świetej Anny. Materiał...) szczegóły 
169.artykuł: Kalczyńska Maria: Tradycje drukarsko-wydawnicze Opola. Firma Erdmanna Raabego 1833-1943 = Buchdruck und Verlagswesen in Oppeln. Firma Erdmann Raabe 1833-1943. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1997 nr 15 s. 30-43 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
170.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Nowiny" w Opolu 1911-1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 137-154  szczegóły 
171.artykuł: Karkucińska Wanda: Działalność wydawnicza Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 27-48  szczegóły 
172.artykuł: Karkucińska Wanda: Katalog drukarni jezuitów poznańskich według centralnego katalogu druków wielkopolskich. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 159-203  szczegóły 
173.artykuł: Karkucińska Wanda: Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 252-298 (z lat 1674-1786...) szczegóły 
174.artykuł: Karkucińska Wanda: Wydawca. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1996 z. 24 s. 39-49 (nt. działalności wydawniczej Zygmunta Celichowskiego...) szczegóły 
175.artykuł: Kar: Przyjaciel twórców. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 12/13 s. 14 (not. o odsłonięciu w Warszawie tablicy pamiątkowej na domu, w którym m...) szczegóły 
176.artykuł: Keferstein Halina: Pierwsze dwa wieki drukarstwa na Warmii (1589-1773). Posłaniec Warmiński 1989 nr 16 s. 8  szczegóły 
177.artykuł: Keferstein Halina: Wydawnicze związki drukarzy braniewskich z Koroną i Biskupstwem (od 1589 do 1773 r.). Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 175-195  szczegóły 
178.artykuł: Kempa Andrzej: Książka polska w Petersburgu (1773-1920). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 19-32  szczegóły 
179.artykuł: Kędziora Andrzej: Przed 400-leciem zamojskiego drukarstwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 39-41 (o drukarni akademicka w Zamościu, powstałej w 1590...) szczegóły 
180.artykuł: Kłossowski Andrzej: Księgarstwo polskie we Francji 1871-1918. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 213-227  szczegóły 
181.artykuł: KM: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 231 (not. rec. ks.: Ulrich Schmilewski: Verlegt bei Korn in Breslau. Kleine...) szczegóły 
182.artykuł: Konopka Maria: Działalność redakcyjna i wydawnicza Hipolita Stupnickiego. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 163-192  szczegóły 
183.artykuł: Konopka Maria: Tanie serie wydawnicze w Galicji doby zaborów. x s. ([W ks. zb.:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodni...) szczegóły 
184.artykuł: Korotajowa Krystyna: Działalność wydawnicza księży pijarów w Warszawie. Rocznik Warszawski 1992 t. 22 s. 9-42 (w latach 1682-1855...) szczegóły 
185.artykuł: Kosman Janina: XIX-wieczne drukarstwo - reminiscencje szczecińskie. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 3 s. 46-48  szczegóły 
186.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Działalność wydawnicza na Śląsku w systemie kultury masowej na przełomie wieków. x 1995 ([W ks. zb.:] Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności re...) szczegóły 
187.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Działaność wydawnicza na Śląsku w systemie kultury masowej na przełomie wieków. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 95-104  szczegóły 
188.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Feitzingerowie. Cieszyński epizod w historii polskiej książki masowej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 141-147 (nt. działalności firmy wydawniczo-księgarskiej rodziny Feitzingerów...) szczegóły 
189.artykuł: Kostecki Janusz, Rowicka Małgorzata: Drukarnie w Królestwie Polskim w latach 70. XIX w. Wielkość i charakter produkcji. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 25 (1989) s. 213-234  szczegóły 
190.artykuł: Kowalczyk Kazimierz: Księgarnia braci Pomarańskich w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 79-88 (m.in. działalność wydawnicza (1917-1933)...) szczegóły 
191.artykuł: Krajski Stanisław: W hołdzie Mortkowiczowi. Nasz Dziennik 2003 nr 236 s. 9 (na temat działalności wydawnictwa Jakuba Mortkowicza...) szczegóły 
192.artykuł: Krasiński Edward: W hołdzie dla Ossolineum. Bibliotekarz 1993 nr 1/2 s. 49 (tekst przemówienia wygł. w 1928 z okazji setnej roczn. Ossolineum; prz...) szczegóły 
193.artykuł: "Księgarnia Polska". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 55-56 (nt. działalności wydawniczej Księgarni Polskiej w Zamościu w l. 1918-1...) szczegóły 
194.artykuł: Kubiak Katarzyna: Działalność drukarska i wydawnicza Józefa Radwana. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2000 nr 6 s. 81-99 (m.in. nt. działów literackich w "Gazecie Kaliskiej", "Jutrzence Kalisk...) szczegóły 
195.artykuł: Kuszłejko Jacek: Przegląd dorobku wydawniczego oficyn księgarskich. x 1993 ([w ks.:] Jacek Kuszłejko: Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX...) szczegóły 
196.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Autorzy jako wydawcy książki naukowej w Warszawie w latach 1860-1914. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 287-323  szczegóły 
197.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Książka naukowa w repertuarze wydawców prowincjonalnych Królestwa Polskiego (1815-1914). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 159-168  szczegóły 
198.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Książka naukowa w repertuarze wydawców warszawskich w drugiej połowie XIX wieku. Piśmiennictwo dyscyplin humanistycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 z. 10 s. 39-56  szczegóły 
199.artykuł: Lamberti Maria Jolanta: Ludwik Koenigk (1810-1890) wydawca, nauczyciel, publicysta. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1993 z. 23 s. 79-112  szczegóły 
200.artykuł: Lewandowska Krystyna: Nakład własny autora we Lwowie i innych miastach galicyjskich w latach 1895-1898. Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 83-94  szczegóły 
201.artykuł: Loew Ryszard: Jewish antiquarian booksellers in Kraków. Polin 2011 t. 23 s. 335-348 (nt. działalności żydowskich antykwariuszy w Krakowie od XVII do I poło...) szczegóły 
202.artykuł: Loew Ryszard: O żydowskich antykwariuszach w Krakowie. Midrasz 2008 nr 9 s. 16-20 (od XVII w. do I poł. XX w.; m.in. na podstawie wspomnień następujących...) szczegóły 
203.artykuł: Lwowicz Rita: Firma "Leon Idzikowski". Krynica 1994 nr 1 s. 16-20 (nt. dziejów wydawnictwa...) szczegóły 
204.artykuł: Maciejewski Janusz: Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku. Napis 2002 seria 8 s. 3-14  szczegóły 
205.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 125-159  szczegóły 
206.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 125-159  szczegóły 
207.artykuł: Małecki Jan Marian: Złoty wiek drukarstwa. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
208.artykuł: Matuszewski Adam: Leszno XVII-wieczne jako ośrodek wydawniczy. x 1998 ([w ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
209.artykuł: Matysiak Jarosław: Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952. Biblioteka 2003 nr 7 s. 47-58  szczegóły 
210.artykuł: Matysiak Jarosław: Jan Jachowski - księgarz i wydawca. Kronika Wielkopolski 2003 nr 1 s. 93-100 (z fot. Jana Jachowskiego...) szczegóły 
211.artykuł: Mączka Bożena: Hrubieszowskie drukarnie w latach 1816-1939. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 37-41  szczegóły 
212.artykuł: Meducka Marta: Drukarstwo żydowskie w woj. kieleckim (1918-1939). Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 55-67  szczegóły 
213.artykuł: Milewska-Kozłowska Joanna: O dwóch sygnetach drukarskich z herbem Torunia z XVI i XVII wieku. Przyczynek do historii drukarstwa toruńskiego. Rocznik Toruński 2001 t. 28 s. 141-148  szczegóły 
214.artykuł: Miłowski Krzysztof: Z dziejów Żytomierza. Działalność Spółki Księgarsko-Wydawniczej w latach 1859-1860. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 117-134  szczegóły 
215.artykuł: Mironowicz Antoni: Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim. Acta Baltico-Slavica 1990 t. 19 s. 243-264 (historia posługującego się cyrylicą wydawnictwa Grzegorza Chodkiewicza...) szczegóły 
216.artykuł: Mitzner Piotr: Mój ojciec konspirator. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 125 s. 17-66 (sylwetka Zbigniewa Mitznera i jego planów założenia po wojnie wydawnic...) szczegóły 
217.artykuł: Mlekicka Marianna: Nowatorstwo edytorskie Mortkowiczów w zakresie książki dziecięcej. Guliwer 1992 nr 5 s. 25-31  szczegóły 
218.artykuł: Myk Sławomir: Publikacje Drukarni Akademickiej w Zamościu z 1603 roku. Kresy Literackie 1991 nr 3 s. 22-24  szczegóły 
219.artykuł: Myk Sławomir: Starodruki zamojskie na Wschodzie. Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 40-41 (nt. starodruków Drukarni Akademickiej w Zamościu będących w posiadaniu...) szczegóły 
220.artykuł: Myk Sławomir: Wczesne dzieje drukarni Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 9-12 (nt. dzialalności oficyny w XVII i XVIII w....) szczegóły 
221.artykuł: Nowak Piotr: Ruch wydawniczy w Poznaniu 1918-1945. Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s. 19-33 (m.in. o wydawnictwach: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Wydawnict...) szczegóły 
222.artykuł: Nowak Zbigniew: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 r. 42 nr 1/2 s. 137-161 (nt. jubileuszu typografii w 1740 r. i uczestnictwa Polski w międzynaro...) szczegóły 
223.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Udział bazylianów w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 240-251 (nt. piśmiennictwa, działalności wydawniczej i edukacyjnej bazylianów...) szczegóły 
224.artykuł: Obara Joanna: Propaganda i reklama książki polskiej w kalendarzach wydawanych przez Karola Miarkę młodszego. Książnica Śląska 1993 t. 24 (1988/1993) s. 87-106  szczegóły 
225.artykuł: Ostrowska Elżbieta: Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki. Rocznik Krakowski 1990 t. 56 s. 201-209  szczegóły 
226.artykuł: Papiór Jan: "Jedes Jahrhundert hat seine ungekroenten Meister". Michael Groell als Kultur- und Drucktechnikvermittler des 18. Jhs. (Mit zwei Anhaengen). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 63-71 (nt. działalności Michaela Groella w Warszawie...) szczegóły 
sprostowanie: Papiór Jan: Corrigenda. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 291 (wyjaśnienie dot. usterek tekstu...) szczegóły 
227.artykuł: Paszkiewicz Urszula: Nowe spojrzenie na Zygmunta Mocarskiego, jego aktualność dla współczesnych badań nad dawną książką. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 5-15  szczegóły 
228.artykuł: Pater Mieczysław: Sytuacja materialna wydawnictwa Karola Miarki w Mikołowie na początku XX w.. x 1997 ([W ks. zb.:] Studia historyczne i politologiczne. Wrocław 1997 s. 95-9...) szczegóły 
229.artykuł: Pawlik Krzysztof: Wokół początków drukarstwa w Nysie. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 27-31  szczegóły 
230.artykuł: Pękalska Marta: Edycje luksusowe Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 11-19 (m.in. seria wydawnicza: Cuda Polski (14 tomów) oraz wydawnictwa pozase...) szczegóły 
231.artykuł: Pfeiffer-Milerowa Halina: Narcyz Gieryn, księgarz i bibliofil (1882-1959). W kręgu książki 1989 nr 13 s. 100-105  szczegóły 
232.artykuł: Pieczonka Marek: Działaność edytorska "Księgarni Wydawniczej Trzaska, Evert i Michalski" w latach 1920-1939 (Encyklopedie, monografie). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 211-227 (o działaności wydawniczej Jana Nepomucena Bobrowicza oraz kierowanej p...) szczegóły 
233.artykuł: Pieczonka Marek: Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918-1939 (Próba rejestracji ilościowej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 41-56  szczegóły 
234.artykuł: Pieczonka Marek: Łódzkie firmy wydawnicze w latach 1918-1939 (próba rejestracji ilościowej). x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
235.artykuł: Pilak Artur: Księgarstwo śląskie w latach 1785-1875 w świetle "Schlesische Provinzialblaetter". Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 133-165  szczegóły 
236.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Printing the Talmud in Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Polin 2002 t. 15 s. 59-64 (z notą o autorze na s. 530...) szczegóły 
237.artykuł: Pirożyński Jan: Wydawnictwo Bernharda Fabiana "Handbuch der historischen Buchbestaende" i polski w nim udział. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 49-53  szczegóły 
238.artykuł: Plis Jerzy: Katolicki Fundusz Wydawniczy = The Catholic Publishing Fund. Res Historica 2002 z. 13 s. 309-326 (nt. inicjatywy wileńskiego księdza Adama Kuleszo utworzenia funduszu m...) szczegóły 
239.artykuł: Poręba Stanisław: Dzieje wydawnictwa dzieła katolickich Georga Jalkowskiego w Grudziądzu (1881-1920). Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 101-109  szczegóły 
240.artykuł: Poręba Stanisław: Georg Jalkowski (1852-1902) - drukarz i wydawca polskiej literatury relogijnej w XIX w.. Rocznik Grudziądzki 2003 t. 15 s. 261-274  szczegóły 
241.artykuł: Przybysz Magdalena: Ulepszanie środków i metod, czyli reklama książki dawniej i u progu XXI wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2003 z. 11(2002) s. 73-85 (m.in. nt. roli oficyn drukarsko-wydawniczo-księgarskich np. Michał Gro...) szczegóły 
242.artykuł: Ratajczak Tomasz: Charakterystyka formalno-rzeczowa repertuaru wydawniczego Foltynów. Wadoviana 1998 nr 1 s. 5-13 (dot. działalności wydawniczej Franciszka (ojca) i Franciszka (syna) Fo...) szczegóły 
243.artykuł: Ratajczak Tomasz: Literatura dla ludu rodem z Wadowic. Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 309-320 (nt. działalności oficyny wydawniczej Franciszków Foltynów z Wadowic...) szczegóły 
244.artykuł: Ratajczak Tomasz: Wadowickie drukarstwo w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 135-145 (m.in. działalność drukarni Foltynów...) szczegóły 
245.artykuł: Ratajczak Tomasz: Wydawnicza firma Fołtynów - rys historyczny. Almanach Historycznoliteracki 1998 t. 1 s. 95-108  szczegóły 
246.artykuł: Rietz Henryk: Kultura umysłowa. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
247.artykuł: Rogowska Anna: Z dziejów ruchu wydawniczego w Przemyślu. "Książnica Naukowa". Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1995 nr 1 s. 52-57  szczegóły 
248.artykuł: Rudziński Witold: O księgarzu co bał się pierwodruków (Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego...). Podróże i Marzenia 1992 nr z 19/20 XII s. 10-11 (nt. działalności wydawnictwa w Wilnie...) szczegóły 
249.artykuł: Rybotycka Irena: Wspomnienie o Rudolfie Wegnerze, zasłużonym polskim wydawcy. Przegląd Wielkopolski 1989 nr 3 s. 22-25  szczegóły 
250.artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Dwie rocznice. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 4 s. 53-55 (nt. 100-lecia założenia wydawnictwa "Stefan Demby" oraz 60. rocznicy ś...) szczegóły 
251.artykuł: Siciak Anna: "Książnica Naukowa" w Przemyślu. Materiały do bibliografii wydawnictw. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1996 nr 2 s. 186-207  szczegóły 
252.artykuł: Sitkowa Anna: "Wielkim występkiem jest zazdrościć ojcu sławy". O edytorskich przedsięwzięciach synów renesansowych pisarzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2011 t. 19 (2857) s. 7-22 (nt. inicjatyw wydawniczych rodzin zmarłych pisarzy - synów Marcina Bi...) szczegóły 
253.artykuł: Skoczek Anna: Gustaw Adolf Gebethner (1831-1901). Suplement 1999 nr 5 s. 18-19 (życie i działalność założyciela wydawnictwa...) szczegóły 
254.artykuł: Skórka Stanisław: Biblioteka Polska - seria wydawnicza lwowskiej księgarni W. Gubrynowicza i W. Schmidta. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 37-59 (omów. serii wydawniczej "Biblioteka Polska" wydawanej przez księgarnię...) szczegóły 
255.artykuł: Sokół Zofia: Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz" Spółka z o.o. (1924-1939). Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2002 nr 2 s. 95-109 (nt. działalności wydawniczo-prasowej...) szczegóły 
256.artykuł: Sowiński Janusz: Działalność edytorska towarzystw bibliofilskich w Polsce do roku 1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 155-193  szczegóły 
257.artykuł: Sowiński Janusz: Instytut wydawniczy "Lektor" we Lwowie (1917-1928). Profil wydawniczy i forma typograficzna wydawnictw. Ze skarbca kultury 1991 z. 51 s. 171-188  szczegóły 
258.artykuł: Sowiński Janusz: Spółka nakładowa "Ostoja" 1916-1922. Forma typograficzna wydawnictw. Studia o Książce 1993 t. 19 s. 131-150  szczegóły 
259.artykuł: Sowiński Janusz: Stylizacja typograficzna druków Wydawnictwa Ultima Thule (1910-1939). Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 91-107  szczegóły 
260.artykuł: Sójka Jan: Drukarnia Akademicka w Poznaniu 1689-1780. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 236-251  szczegóły 
261.artykuł: Sójka Jan: Drukarnia kolegium Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu 1677-1773. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 135-158  szczegóły 
262.artykuł: Stępień Urszula: "Ad Maiorem Dei Gloriam". Sandomierzanin 2002 nr 8 [właśc. 9] s. 13 (m.in. nt. działalności drukarskiej i wydawniczej Zakonu Jezuitów...) szczegóły 
263.artykuł: [Sto trzydzieści] 130 lat Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca. Biblioteka Analiz 2000 nr 13 s. 14  szczegóły 
264.artykuł: Styk Józef: Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako wydawca, drukarz i księgarz. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 69-72  szczegóły 
265.artykuł: Sulerzyska Teresa: Księgarnia Foersterów - "Bibliopolium Forsterianum" 1617-1668. Rocznik Historii Sztuki 2002 t. 27 s. 131-169 (nt. działalności...) szczegóły 
266.artykuł: Sypek Renata: Początki sądeckiego ruchu wydawniczego. Rocznik Sądecki 1998 t. 26 s. 14-26 (od 1849...) szczegóły 
267.artykuł: Szafrański Eryk: Pod patronatem świętego Jacka (Tradycje śląskich wydawnictw religijnych). Kurier Szczeciński 1989 nr 234 s. 8 (także o wydawnictwie Księgarnia św. Jacka...) szczegóły 
268.artykuł: Szocki Józef: Historiograficzny aspekt literatury popularnej dla ludu na przykładzie "Wydawnictwa Ludowego". Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 73-91 (o serii wydawniczej dla ludu, wydawanej w latach 1882-1920 przez Komit...) szczegóły 
269.artykuł: Szocki Józef: Książki dla ludu i ich upowszechnienie na przykładzie "Wydawnictwa Ludowego" 1882-1920. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 7-39  szczegóły 
270.artykuł: Szocki Józef: Wydawnictwo Ludowe - popularna seria książek dla ludności polskiej w Galicji (1882-1920). Ze skarbca kultury 1990 z. 50 s. 67-102  szczegóły 
271.artykuł: Szostakowski Józef: Polskie wileńskie wydawnictwa konspiracyjne 1944-1945. Magazyn Wileński 1996 nr 8 s. 21, 31  szczegóły 
272.artykuł: Szymańska Kamila: Introligatorzy i księgarze w Lesznie w XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 105-119  szczegóły 
273.artykuł: Śmietańska Anna: Z dziejów drukarstwa w Kielcach (1). Ikar 1995 nr 7/8 s. 48-49 (m.in. nt. drukarni Michała Goldhaara działającej w Kielcach w latach 1...) szczegóły 
274.artykuł: Świętosławska Teresa: "Wielka Biblioteka" - kartka z dziejów edytorstwa szkolnego. x 2000 ([w ks. zb.:] Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćd...) szczegóły 
275.artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Łódzkie firmy drukarskie XIX-XX wieku (zarys dziejów). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1991 z. 2 s. 55-  szczegóły 
276.artykuł: Tazbir Janusz: Ciągu dalszego nie będzie?. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 46-48 (dot. niedokończonych, zakończonych po wydrukowaniu pierwszego tomu lub...) szczegóły 
277.artykuł: Topolska Maria Barbara: Drukowana książka polska na pograniczu cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Ziemie litewsko-ruskie w XVI-XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 70-87 (oficyny wydawnicze działające na wschodnich rubieżach Polski...) szczegóły 
278.artykuł: Walczewski Jacek: Przygoda z książką i Lwowem. Cracovia Leopolis 2003 nr 2 s. 24-25 (refleksje nt. lwowskich wydawnictw i typu publikowanych książek na ter...) szczegóły 
279.artykuł: Wanat Benignus Józef: Drukarnia i wydawnictwo Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 439-469 (w XVIII w....) szczegóły 
280.artykuł: Warzocha Daniel: Przedwojenny Piotrków Trybunalski - żydowski ośrodek wydawniczo-drukarski. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 5 s. 10-11  szczegóły 
281.artykuł: Wasita Ryszard: Zasłużony, ale zapomniany. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 12 s. 19 (nt. oficyny wydawniczej rodziny Zukerkandlów w Złoczowie, szczególnie ...) szczegóły 
282.artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Drukarskie ambicje Samuela Tyszkiewicza. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 290 s. 7 (nt. oficyny wydawniczej Samuela Tyszkiewicza w związku z prelekcją na ...) szczegóły 
283.artykuł: Wojtkowicz Jacek: Bartłomiej (Bartosz) Kwaśniowski mało znany drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 37-48  szczegóły 
284.artykuł: Wojtowicz Jacek: Czy na Kazimierzu pod Krakowem istniała w XVII wieku tylko jedna chrześcijańska oficyna? Baltazar Śmieszkowicz i jego drukarnia. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 61-75  szczegóły 
285.artykuł: Wojtowicz Jacek: Pracownicy książki polskiej na Kazimierzu i Stradomiu pod Krakowem do końca XVII wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 131-  szczegóły 
286.artykuł: Wojtowicz Jacek: Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 29-44  szczegóły 
287.artykuł: Wołodkowicz Władysław: Tyszkiewicz i Gliwa. Kultura i Życie 1990 nr 18 s. 2 (o działaln. wydawniczej Samuela Fryderyka Tyszkiewicza i Stanisława Gl...) szczegóły 
polemika: Kłossowski Andrzej: Jeszcze o Tyszkiewiczu, Gliwie i innych artystach książki. Kultura i Życie 1990 nr 20 s. 4  szczegóły 
288.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawna działalność wydawnicza w okupowanym przez Niemców Lwowie (1941-1944). x 1996 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
289.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawna działalność wydawnicza w okupowanym przez Niemców Lwowie (1941-1944). x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
290.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Wkład Krakowa w "literaturę Generalnego Gubernatorstwa" 1939-1945 (Przyczynek do dziejów jawnego ruchu literacko-wydawniczego czasów okupacji hitlerowskiej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 153-195 (zawiera aneks: Materiały do bibliografii książek literackich wydanych ...) szczegóły 
291.artykuł: Woźnicka-Paruzel Bronisława: Carl August Koehler (1820-1879) - brodnicki drukarz i wydawca polskich książek w Prusach Zachodnich. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 3 s. 17-30  szczegóły 
292.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Brodnica jako ośrodek wydawniczy druków polskich w okresie zaboru pruskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 121-137  szczegóły 
293.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Kształtowanie się i rozwój polskiego środowiska drukarsko-wydawniczego w Chełmnie (1848-1871). Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 123-140  szczegóły 
294.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Polskojęzyczny repertuar wydawniczo-drukarski niemieckich oficyn Prus Zachodnich w XIX w.. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 107-122  szczegóły 
295.artykuł: Wójcik Ewa: Józef Tuleja - księgarz, antykwariusz i bibliofil lwowski. x ([W ks. zb.:] Wspólnota pamęci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnic...) szczegóły 
296.artykuł: Wrona Grażyna: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne i jego wydawnictwa w latach 1929-1939. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1990 t. 42 s. 29-48  szczegóły 
297.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Ku źródłom "Triodu kwietnego" Szwajpolta Fiola. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 213-222 (nt. rękopiśmiennego wzorca redakcji tekstu...) szczegóły 
298.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Z osobliwości leksykalnych "Triodu kwietnego" (nowe poświadczenie nazw "ogrodnik" i "jednoroczny"). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 41-48 (dot. słownictwa inkunabułu z tłoczni Szwajpolta Fiola w Krakowie...) szczegóły 
299.artykuł: Wysocka Barbara: Literatura w wydawnictwach wielkopolskich w latach 1919-1939. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 365-379  szczegóły 
300.artykuł: Zachciał Iwona: Wydawnictwa i drukarnie polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Libri Gedanenses 1998 t. 15/16 (1997/1998) s. 101-118  szczegóły 
301.artykuł: Zajączkowska Mariola: Kto podejmie edycję Biblioteki Laureatów Nagrody Nobla? (Śladem R. Wegnera, zasłużonego wydawcy). Słowo Powszechne 1992 nr 5 s. 5 (historia Wydawnictwa Polskiego założonego przez Rudolfa Wegnera w 1917...) szczegóły 
302.artykuł: Załubski Jan: Prasa i ruch wydawniczy. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
303.artykuł: Zętar Joanna: Drukarnie hebrajskie w Lublinie. Scriptores 2003 nr 1 s. 55-63 (od XVI wieku...) szczegóły 
304.artykuł: Zieliński Konrad: Wokół książki. x 1998 ([w ks.:] Konrad Zieliński: W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego...) szczegóły 
305.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Drukarstwo i ruch wydawniczy w Bolesławcu w okresie oświecenia (1750-1820). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 63-97  szczegóły 
306.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Drukarstwo i ruch wydawniczy w Bolesławcu w okresie Oświecenia (1750-1820). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 94-96  szczegóły 
307.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnia Franciszka Jakuba Mercenicha (1610-1613). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 7-28  szczegóły 
308.artykuł: Żurkowa Renata: Zasób typograficzny i graficzny oficyny drukarza krakowskiego Macieja Jędrzejowczyka. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 7-20  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
309.ikonografia: Galeria dwudziestolecia. Znaki firmowe domów wydawniczych. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2005 nr 3 s. 13  szczegóły 
310.artykuł: Nowak Grzegorz: Przekłady klanu Wańkowiczów. Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 19 II s. 6-7 (nt. działalności Towarzystwa Wydawniczego "Rój" Melchiora Wańkowicza i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
311.książka: Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł. 2010  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2011 nr 3 s. 28-29 (not....) szczegóły 
312.książka: Fic Andrzej: Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny jaruzelsko-polskiej 1981-89. 2005  szczegóły 
313.książka: Frołow Jakub, Wolak Jerzy: Raport o książce katolickiej edycja 2005. 2005  szczegóły 
314.książka: Frołow Jakub, Wolak Jerzy: Raport o książce katolickiej edycja 2007. 2007  szczegóły 
315.książka: Frołow Jakub: Rozmowy o rynku książki. 2008  szczegóły 
316.książka: Frołow Kuba, Wolak Jerzy: Raport o książce katolickiej edycja 2009. 2009  szczegóły 
317.książka: Frołow Kuba, Gołębiewski Łukasz, Waszczyk Paweł: Rynek książki w Polsce 2009. Wydawnictwa. 2009  szczegóły 
recenzja: Błaszczyk Sylwia: Rynek książki w Polsce 2009. Bibliotekarz 2010 nr 3 s. 22-23  szczegóły 
318.książka: Frołow Kuba, Gołębiewski Łukasz, Waszczyk Paweł: Rynek książki w Polsce 2010. Wydawnictwa. 2010  szczegóły 
recenzja: Urbańska Danuta: Bibliotekarz 2011 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
319.książka: Frołow Kuba, Gołębiewski Łukasz, Waszczyk Paweł: Rynek książki w Polsce 2011. Wydawnictwa. 2011  szczegóły 
recenzja: Urbańska Danuta: Bibliotekarz 2012 nr 2 s. 28-29  szczegóły 
320.książka: Gołębiewski Łukasz: Book market in Poland. 2006  szczegóły 
321.książka: Gołębiewski Łukasz: Rozmowy o rynku książki. 2006  szczegóły 
322.książka: Gołębiewski Łukasz: Rozmowy o rynku książki. 6. 2007  szczegóły 
323.książka: Gołębiewski Łukasz, Kitrasiewicz Piotr: Rynek książki w Polsce 1944-1989. 2005  szczegóły 
324.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dobrołęcki Piotr: Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 58 (not....) szczegóły 
recenzja: Wydawcy nie są bankierami. Biblioteka Analiz 2000 nr 20 s. 19-23 (zapis dyskusji poświęconej nowej publikacji wypow.: Piotr Dobrołęcki, ...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 3 s. 204-207  szczegóły 
325.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2001. 2001  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (nota o wydaniu...) szczegóły 
recenzja: Stefańczyk Elżbieta: Bibliotekarz 2001 nr 12 s. 24-26  szczegóły 
326.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2002. 2002 (
T. 1, 2002, 471 s.
T. 2, 2002, 209 s....)
 szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2003 nr 5 s. 32 (nota; oprac. Lidia Bąkowska...) szczegóły 
recenzja: Jaworska Marta: Wiesz, że się dowiesz. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 94-95  szczegóły 
recenzja: Nowak Tomek: Wyboiste rynku gościńce. Notes Wydawniczy 2003 nr 3/4 s. 38-40  szczegóły 
327.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2003. 2003 (T. 1: Wydawnictwa. 2003, 443 s.
T. 2: Dystrybucja. 2003, 258 s. ...)
 szczegóły 
recenzja: P.D.: Rok stagnacji. Rzecz o Książkach 2003 nr 12 s. D2  szczegóły 
328.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2005. Wydawnictwa. 2005  szczegóły 
329.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2006. Wydawnictwa. 2006  szczegóły 
330.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2007. Wydawnictwa. 2007  szczegóły 
331.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce 2008. Wydawnictwa. 2008  szczegóły 
recenzja: Wołosz Jan: Bibliotekarz 2009 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
332.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce. Edycja 1999. 1999  szczegóły 
recenzja: Borczak Małgorzata: Rynek pełen książek. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 79  szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy S.: Książka - 10 lat po transformacji. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 199 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 2000 nr 54 s. A7 (notka o odebraniu nagrody specjalnej "Edukacja 2000" za publikację ksi...) szczegóły 
333.książka: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce. Edycja '98. 1998  szczegóły 
recenzja: Adamiec Witold, Kołodziejczyk Barbara: Kto pierwszy, ten najlepszy?. Notes Wydawniczy 1998 nr 10 s. 42-45  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Bronię Łukasza Gołębiewskiego. Notes Wydawniczy 1998 nr 11 s. 38-41  szczegóły 
polemika: Adamiec Witold, Kołodziejczyk Barbara: Recenzja czy paszkwil?. Notes Wydawniczy 1999 nr 1 s. 44-47  szczegóły 
nawiązanie: Gołębiewski Łukasz: Do Redakcji. Notes Wydawniczy 1999 nr 2 s. 70  szczegóły 
nawiązanie: Nowakowski Andrzej: Polemikę czas kończyć. Notes Wydawniczy 1999 nr 2 s. 70  szczegóły 
nawiązanie: Raniowski Krzysztof: Polskie normy - zasada dobrowolności. Notes Wydawniczy 1999 nr 5 s. 34-35  szczegóły 
nawiązanie: Tobera Marek: Nihil novi. Notes Wydawniczy 1999 nr 2 s. 68-69  szczegóły 
polemika: Walewska Jolanta: Replika na replikę. Andrzejowi Nowakowskiemu w odpowiedzi. Notes Wydawniczy 1998 nr 12 s. 34  szczegóły 
recenzja: Borczak Małgorzata: Wróżenie z książek. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 73-74  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 7/8 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Andrzej: O "Rynku książki". Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Dobrołęcki Piotr: Koniec rewolucji, początek stabilizacji. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 38 s. 6  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tadeusz: Buchmarkt w Polsce. Plus Minus 1999 nr 13 s. 20 (nt. promocji książki podczas targów książki w Lipsku...) szczegóły 
recenzja: Okopień Jan: Zachwiane proporcje. Odra 1998 nr 12 s. 139-140  szczegóły 
polemika: Sokołowska Dorota: Odra 1999 nr 2 s. 141 (list do red. radcy prawnego Wydawnictwa Kurpisz...) szczegóły 
334.książka: Laskowska Jolanta: Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989). 2009  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2011 nr 1 s. 35 (not....) szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2010 nr 4 s. 27 (not....) szczegóły 
335.książka: Rozmowy o rynku książki 2. 2003 ([Zawiera wywiady z wydawcami i pracownikami rynku książki:] Wprowadzen...) szczegóły 
336.książka: Rozmowy o rynku książki. 4. 2005  szczegóły 
337.książka: Rozmowy o rynku książki. Cz. 9. 2010  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2010 nr 9 s. 35 (not....) szczegóły 
338.książka: Szymańska Justyna: Polscy wydawcy przekładów z literatur orientalnych w XX wieku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Upowszechnianie literatur orientalnych przez polskie ...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2001 nr 10 s. 28 (notka...) szczegóły 
339.książka: Taraszkiewicz Beata: "Gedaniana" w dorobku wydawniczym Polski 1945-1989. 1997 (Wstęp.* I. Polskie książki o Gdańsku na przestrzeni wieków. - II. Kult...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not....) szczegóły 
340.książka: Żmuda Ryszard: Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995. 2000 (T. 1, cz. 1-2, Wydawnictwa zwarte, 2000, 709 s....) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 11 s. 29-30 (not....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Jan: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 135 z. 2/3 s. 379-380  szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-106  szczegóły 
recenzja: Żmuda Ryszard: Najaktywniejsi są jezuici. Biblioteka Analiz 2000 nr 15 s. 17  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 155 (nota...) szczegóły 
341.książka: Żmuda Ryszard: Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1996-2000. 2002 (T. 1, cz. 3, Wydawnictwa zwarte, 2002, s. [7], 714-1089. T. 1, cz. 4, ...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
342.odwołanie: Korporacja Ha!art. x  szczegóły 
artykuł: Marecki Piotr: Artysta niczym wirus. Kraków 2006 nr 4 s. 54-57 (wyw. z szefem Korporacji m.in. o sytuacji na rynku wydawniczym; rozm.:...) szczegóły 
343.odwołanie: Wydawnictwo UMK [Uniwersytetu Mikołaja Kopernika]. x  szczegóły 
artykuł: TOMKOM: Jesień z książkami. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 12 s. 23, 27 (nt. udziału Wydawnictwa UMK z Torunia w imprezach wystawienniczych w P...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: ... Kraków w górę. Książki 2002 nr 11 s. 6 (not. spraw. z 6. Targów Książki w Krakowie; m.in. o uczestnictwie Wisł...) szczegóły 
345.artykuł: 11. Krajowe Targi Książki. Warto zobaczyć. Życie z Książkami 2000 nr z 14 IX s. 8 (program...) szczegóły 
346.artykuł: 12. Krajowe Targi Książki i Harry Potter. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 139 (nota spraw. z Targów, które odbyły się w Warszawie, 20-23 IX 2001...) szczegóły 
347.artykuł: 47 Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 126-127 (spraw. z 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
348.artykuł: Adamiec Witold: Co sie stało z rynkiem książki?. Notes Wydawniczy 2000 nr 8 s. 12-16 (nt. działalności wydawnictw w nowej stytuacji ustrojowej; skrócona wer...) szczegóły 
polemika: Szwajcer Piotr: Co sie działo z rynkiem książki? (Do tekstu Witolda Adamca uwag kilka). Notes Wydawniczy 2000 nr 10 s. 18-20  szczegóły 
349.artykuł: Adamski Krzysztof, Bieliński Wiesław: Kryminały też sprzedają się źle!. Przekrój 1992 nr 2461 s. 22 (wyw. nt. bieżącej sytuacji oficyn wydawn....) szczegóły 
350.artykuł: (ad): Izba książek i wydawców. Gazeta Wyborcza 1991 nr 147 s. 5 (o wyborze Grzegorza Boguty na prezesa Polskiej Izby Książki...) szczegóły 
351.artykuł: (ad.): Książka w bucie z wódką. Gazeta Wyborcza 1991 nr 93 s. 3  szczegóły 
352.artykuł: Akelis Vincas: Litewska książka nad Wisłą. Warszawskie Targi Książki. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 8 (wyw. z prezydentem Stowarzyszenia Wydawców Litwy; rozm. Józef Szostako...) szczegóły 
353.artykuł: Andrajuk Serafim: Nihva 1989 nr 22 s. 5 (nota nt. współpracy wydawnictw polskich i białoruskich; dot. wydawania...) szczegóły 
354.artykuł: Antolski Zdzisław: Duch i materia [z tego cyklu:] Wydawanie wierszy. Akant 2001 nr 5 s. 34 (fel. nt. poszukiwania sponsorów do wydawania poezji...) szczegóły 
355.artykuł: Apel w obronie książki. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 2 (nota nt. apelu pisarzy do rządu RP w sprawie projektu opodatkowania wy...) szczegóły 
356.artykuł: (as): Kanon goni kanon. Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 8-9 (nt. wspólnego przedsięwzięcia "Kanon książek dla dzieci i młodzieży" p...) szczegóły 
357.artykuł: Baczyński Marcin: Autografy i multimedia. Dziś w warszawskim Pałacu Kultury zaczynają się 41. Międzynarodowe Targi Książki. Gazeta Wyborcza 1996 nr 112 s. 12 (art. zapow. z programem...) szczegóły 
358.artykuł: Baczyński Marcin: Autor! Autor! (Wczoraj zakończyły się 41. Międzynarodowe Targi Książki). Gazeta Wyborcza 1996 nr 117 s. 11 (w Warszawie...) szczegóły 
359.artykuł: Baczyński Marcin: Będziemy bohaterem?. Gazeta Wyborcza 1997 nr 241 s. 14 (dot. obecności polskich wydawnictw na 49. Międzynarodowych Targach Ks...) szczegóły 
360.artykuł: Baczyński Marcin: Chęci i kontrahenci. Gazeta Wyborcza 1994 nr 236 s. 10 (podsumowanie obecności polskich wydawców na Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
361.artykuł: Baczyński Marcin: Nadmiar szczęścia. Targi Książki duszą się w Pałacu Kultury. Gazeta Wyborcza 1997 nr 116 s. 15 (sprawozdanie z 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
362.artykuł: Baczyński Marcin: Nie taki straszny. Bertelsmann na polskim rynku. Gazeta Wyborcza 1995 nr 184 s. 9 (o działaln. w Polsce klubu wysyłkowego Bertelsmanna "Świat Książki"...) szczegóły 
nawiązanie: Baczyński Marcin: "Nie taki straszny"?. Gazeta Wyborcza 1995 nr 202 s. 10 (odpowiedź na list Tomasza Szpondera...) szczegóły 
polemika: Dłuski Wiktor: "Nie taki straszny". Gazeta Wyborcza 1995 nr 213 s. 10  szczegóły 
polemika: Jakubiak Kazimierz: Gazeta Wyborcza 1995 nr 213 s. 10 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Szponder Tomasz: "Nie taki straszny"?. Gazeta Wyborcza 1995 nr 202 s. 10 (list do red....) szczegóły 
363.artykuł: Baczyński Marcin: Polska 2000. Gazeta Wyborcza 1997 nr 246 s. 16 (sprawozdanie z zakończenia 49. Międzynarodowych Targów Książki we Fran...) szczegóły 
364.artykuł: Baczyński Marcin: Razem do Frankfurtu. Gazeta Wyborcza 1994 nr 232 s. 10 (nt. udziału polskich wydawnictw na światowych targach wydawniczych we ...) szczegóły 
365.artykuł: Baczyński Marcin: Słoń na kruchym lodzie. Gazeta Wyborcza 1995 nr 255 s. 10 (nt. działaln. w Polsce klubu wysyłkowego Bertelsmann "Świat Książki"...) szczegóły 
366.artykuł: Baczyński Marcin: Święto książki. Rozpoczynające się w czwartek tegoroczne Targi bedą największe w historii. Książki. Gazeta 1997 nr 5 s. 6-7 (dot. 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; zawiera noty inf...) szczegóły 
367.artykuł: Baczyński Marcin, Jurkowlaniec Rafał, Podsiadły Magda: Wydawniczy rak. Gazeta Wyborcza 1993 nr 227 s. 10-11 (dot. łamania praw autorskich...) szczegóły 
368.artykuł: Bank Danych: wydawnictwa. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. I-XV (wykaz 34 wydawnictw drukujących autorów polskich współczesnych z infor...) szczegóły 
369.artykuł: Bąkowska Małgorzata: Polish Bookworms Lose Appetite. The Warsaw Voice 1996 nr 34 s. 21 (nt. spadku sprzedaży książek; z fragmentami wypowiedzi ksiągarzy i wyd...) szczegóły 
370.artykuł: BD, JOSZ, CZAR: Magiczne dżinsy. Magazyn z Książkami 2002 nr 2 s. 36 (plany wydawnicze na rok 2002...) szczegóły 
371.artykuł: (bd), (pap): Nowości na majowych targach książki. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 127 s. 7 (nt. pisarzy i zaprezentowanych przez nich nowości wydawniczych na Międ...) szczegóły 
372.artykuł: (bd), (pap): Targi książki w Paryżu. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 71 s. 7 (m.in. nt. udziału polskich wystawców w Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
373.artykuł: Bernhardt Dorota, Wierusz Marek: Papierowe tygrysy. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 16 s. 12 (o prywatnych wydawn. w Polsce; z omów. wybranych oficyn...) szczegóły 
streszczenie: Pałęcki Stanisław: Prywatne wydawnictwa w PRL. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 189 s. 3  szczegóły 
374.artykuł: Beszczyńska Zofia: Ach, jakie piękne!. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 67-68 (nt. książek i serii wydawniczych wydawnictw: Amber, Czytelnik, Histori...) szczegóły 
375.artykuł: Białecka Monika: Pięć przed dwunastą (Rozmowa z Monika Białecką dyrektorem CHZ "Ars Polona). Nowe Książki 1999 nr 5 s. 1 (nt. 44. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; rozm. Irena Janow...) szczegóły 
376.artykuł: Białecka Monika: Zapraszam na targi. Życie z Książkami 1998 nr z 14 V s. 14 (o obecności wystawców zagranicznych na 43. Międzynarodowych Targach Ks...) szczegóły 
377.artykuł: Biedrzycka Anna: Alarm dla egzemplarza. Tygodnik Solidarność 1994 nr 22 s. 17 (nt. ustawy o egzemplarzu obowiązkowym zobowiązującej wydawców do wysył...) szczegóły 
378.artykuł: Bielas Katarzyna: Humanistyka bez książek. Dlaczego rewelacyjna książka Ryszarda Przybylskiego o Chopinie nie może ukazać się w Polsce? Czy Maria Janion musi wydawać książki za darmo?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 177 s. 9 (trudności związane z wydawaniem książek humanistycznych...) szczegóły 
polemika: Kowalczykowa Alina: Profesorska kondycja. Humanistyka bez książek - polemika. Gazeta Wyborcza 1992 nr 181 s. 9 (z odp. Katarzyny Bielas...) szczegóły 
379.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (1928-1956). Libri Gedanenses 2001 t. 17/18 (1998/2000) s. 95-103  szczegóły 
380.artykuł: Bilska Anna: Książki na straty (Wydawcy zrywają umowy z autorami). Polityka 1990 nr 3 s. 8  szczegóły 
381.artykuł: Bilska Anna: "Most zrobił wysiadkę", czyli bajki po polsku. Życie Warszawy 1994 nr 127 dod. s. 4 (nt. poziomu edycji książek dla dzieci...) szczegóły 
382.artykuł: Błachowicz Andrzej: Coraz ambitniej. Nauka i Przyszłość 1999 nr 7 s. 12-13 (omówienie 44. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
383.artykuł: Błachowicz Andrzej: Trafić w gusta czytelnika. 41 Międzynarodowe Targi Książki. Nauka i Przyszłość 1996 nr 7 s. 8 (spraw. z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
384.artykuł: Boguta Grzegorz: Są książki - gorzej z literaturą. Słowo Powszechne 1992 nr 65 s. 4 (wyw. z prezesem Polskiej Izby Książki i Wydawnictwa Naukowego PWN nt. ...) szczegóły 
385.artykuł: Boguta Grzegorz, Karpowicz Andrzej, Szwajcer Piotr: W obronie książki. List wydawców do Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji Mariana Terleckiego. Gazeta Wyborcza 1991 nr 129 s. 16 (z koment.: Antoniego Pawlaka...) szczegóły 
386.artykuł: Bojarski Andrzej: Mała, tania i ciekawa. Trybuna 1997 nr 267 s. 11 (m.in. nt. kieszonkowych serii wydawniczych w Polsce...) szczegóły 
387.artykuł: Braniecka Olga: Czytać - nie czytać, czyli książka w kropce. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 18 s. 11 (charakterystyka rynku wydawniczego...) szczegóły 
388.artykuł: Bratkowski Piotr: Do czego służą poeci?. Newsweek. Polska 2004 dod. do nru 50 s. 26-27 (dot. poezji na polskim rynku książki w 2004 roku; fel.; z listą książe...) szczegóły 
389.artykuł: Bratkowski Piotr: Europa kontratakuje. Newsweek. Polska 2004 dod. do nru 50 s. 18 (dot. literatury popularnej na polskim rynku książki w 2004 roku; fel.;...) szczegóły 
390.artykuł: Bratkowski Piotr: Potter zaczarował Paragona. Newsweek. Polska 2004 dod. do nru 50 s. 22 (dot. literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki w 2004...) szczegóły 
391.artykuł: Bratkowski Piotr: Powieści bez ryzyka. Newsweek. Polska 2004 dod. do nru 50 s. 14 (o powieściach na polskim rynku książki w 2004 roku; fel.; z listą ksią...) szczegóły 
392.artykuł: (BR): Jubileusz w Pałacu Hatzfeldów (Dziesiąte Wrocławskie Promocje Dobrych Książek). Książki 2001 nr 12 s. 17 (zapowiedź m.in. udziału polskich pisarzy...) szczegóły 
393.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Odwody, czyli Polska almanachowa. Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 8-9 (nt. wydawanych w ostatnich latach antologii i almanachów...) szczegóły 
394.artykuł: Budakowska Elżbieta: Nowości emigracyjne na krajowym rynku wydawniczym. Almanach Polonii 1990 (1991) s. 234-239  szczegóły 
395.artykuł: Budzyński Adam: Kreowanie bestsellerów. Trybuna 1998 nr 9 s. 11 (nt. promocji książek literackich...) szczegóły 
396.artykuł: Budzyński Adam: Nowy krajobraz. Trybuna 1997 nr 273 s. 11 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym w obliczu gospodarki wolnorynkowej...) szczegóły 
397.artykuł: Budzyński Adam: Promocja pilnie potrzebna. Trybuna 1997 nr 285 s. 10 (nt. możliwości promowania książek przez wydawnictwa; felieton...) szczegóły 
398.artykuł: Bugajczyk Robert: Książka jako hobby. Trybuna 1994 nr 225 s. 13 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym...) szczegóły 
399.artykuł: Bugajski Leszek: W grupie raźniej. Aneks Trybuny 1998 nr 25 s. 1-3 (nt. serii wydawniczych...) szczegóły 
400.artykuł: (BZ): Mrożek podpisywał 19 godzin (45. Międzynarodowe Targi Książki zakończone). Trybuna 2000 nr 119 s. 12 (podsumowanie 45. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
401.artykuł: Chrzanowski Andrzej: Wielki kiermasz. Gazeta Wyborcza 1999 nr 113 s. 23 (wyw. z prezesem Polskiej Izby Książki nt. Międzynarodowych Targów Ksi...) szczegóły 
402.artykuł: Cichoń Tomasz: Na półkę przez cztery pory roku. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 6-7 (omówienie wyboru najciekawszych nowości wydawniczych 1998 roku...) szczegóły 
403.artykuł: Cieślik Mariusz: Wydaj się sam. Gazeta Wyborcza 1999 nr 253 s. 12 (nt. zakładania własnych wydawnictw przez pisarzy m.in.: Ryszard Krynic...) szczegóły 
404.artykuł: Co czytać na urlopie. Książki na wakacje polecają wydawcy. Książki. Gazeta 1999 nr 6 s. 8 (wypow.: Dorota Koman (PIW), Elżbieta Kropielnicka (Amber), Elżbieta Ma...) szczegóły 
405.artykuł: Co czytać na urlopie. Książki na wakacje polecają wydawcy. Książki. Gazeta 1999 nr 7 s. 6 (wypow.: Krzysztof Lisowski (Wydawnictwo Literackie), Andrzej Rosner (T...) szczegóły 
406.artykuł: C.R.: Wystawa polskiej książki. Zwrot 2004 nr 1 s. 36-37 (nota sprawozdawcza z Wystawy Książek Polskich Wydawców w Czeskim Ciesz...) szczegóły 
407.artykuł: Cybulski Radosław: Ruch wydawniczy w Polsce. Rzut oka na przeszłość. Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s. 4-7 (polityka wydawnicza w okresie stalinowskim i po 1956; także nt. wydawn...) szczegóły 
408.artykuł: Cyperling Juliusz: Bankructwo dobrej książki. Dziennik Łódzki 1989 nr 226 s. 4  szczegóły 
409.artykuł: CZAR: Przeboje targów. Gazeta Wyborcza 2002 nr 117 s. 13 (nt. najchętniej kupowanych książek na Międzynarodowych Targach Książki...) szczegóły 
410.artykuł: Czejarek Karol: Perspektywy 1989 nr 42 s. 23 (wywiad z dyrektorem Departamentu Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
411.artykuł: Ćwiek Andrzej: [Drugie] II Targi Książki w Krakowie. Książki, autorzy, wydawnictwa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 266 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
412.artykuł: Dajbor Agnieszka: Kłopoty zamiast krachu. Mały raport o wydawnictwach. Gazeta Wyborcza 1990 nr 292 s. 9 (omów. działalności wydawnictw państwowych: Przedsiębiorstwa Państwowe...) szczegóły 
413.artykuł: Dajbor Agnieszka: Nie na naszą kieszeń? Polski pocket book. Gazeta Wyborcza 1995 nr 126 s. 10  szczegóły 
414.artykuł: Dasiewicz Wioletta, Turek Mariola: 47 Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Warszawa. 15-19.05.2002 r.. Bibliotekarz Radomski 2002 nr 2 s. 38 (spraw. z 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie -...) szczegóły 
415.artykuł: Dąbrowiecka Hanna: Dla dziewczątek i dorastających panienek, czyli o edukacji sentymentalnej. Guliwer 1992 nr 3 s. 62-63 (o braku edycji współczesnej pow. dla dziewcząt...) szczegóły 
416.artykuł: Dąmbska Agata: Po co komu mole? (45 Międzynarodowe Targi Książki). Nauka i Przyszłość 2000 nr 8 s. 11 (omów. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; z fot. Paulo Coelho...) szczegóły 
417.artykuł: Deptuła Bogusław: Frankfurckie szaleństwo. Tygodnik Powszechny 2003 nr 43 s. 20 (m.in. o obecności polskich wydawców na Targach Frankfurckich w 2003...) szczegóły 
418.artykuł: Dobroch Bartłomiej, Kuźmiński Michał: Hipermarket czy święto kultury? Zakończyły się 6. Targi Książki w Krakowie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 44 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Adamus Andrzej: To samo, widziane inaczej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 49 s. 4 (nt. przyjazdu Tadeusza Różewicza na targi; list do red., z odp. Redakc...) szczegóły 
419.artykuł: Dobrołęcki Piotr: 805 wystawców z 27 krajów. Biblioteka Analiz 2000 nr 10 s. 18-19 (omówienie 45. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; udział i pr...) szczegóły 
420.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 6 s. 17 (not. podsumowująca 47. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie...) szczegóły 
421.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Czas na dojrzałość (Po 5. Targach Książki w Krakowie). Książki 2001 nr 11 s. 13 (podsumowanie...) szczegóły 
422.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Nadzieje przed Bolonią (Dla dzieci i młodzieży). Książki 2003 nr 2 s. 20-21 (nt. polskich wydawnictw zajmujących się literaturą dla dzieci i młodzi...) szczegóły 
423.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obejrzeli - pokazali - kupili - sprzedali. Biblioteka Analiz 2001 nr 21 s. 15 (nt. obecności polskich wydawnictw na 53. Targach Książki we Frankfurci...) szczegóły 
424.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 1 s. D2 (not. dot. m.in. zmiany terminu 13. Krajowych Targów Książki w Warszawi...) szczegóły 
425.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (nota podsumowująca Krajowe Targi Książki w Warszawie...) szczegóły 
426.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 13 s. D2 (not. nt. pierwszego płatnego serwisu informacyjnego o polskim rynku ks...) szczegóły 
427.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Ponad 100 polskich wydawców we Frankfurcie. Biblioteka Analiz 2000 nr 19 s. 12  szczegóły 
428.artykuł: Drewniak Stanisław: Errata. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 47 s. 11 (nt. plagiatorskiej działalności wydawnictw...) szczegóły 
429.artykuł: Drzewiecki Zbigniew: Polskie książki w Londynie. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 55 s. 9 (nt. udziału polskich wydawnictw w Międzynarodowych Targach Książki w L...) szczegóły 
430.artykuł: Dubrawska Anna: Catch as catch can (Book publishing in Poland). The Warsaw Voice 1991 nr 19 s. 9 (obecna sytuacja na polskim rynku wydawniczym (ok. 700 oficyn wydawnicz...) szczegóły 
431.artykuł: Duczyńska Renata: Poezja na rozdrożu. Politechnik 1989 nr 3 s. 6-7 (nt. wydawania debiutów poetyckich...) szczegóły 
432.artykuł: Dunin Janusz: Nowe tendencje w ruchu wydawniczym i ich wpływ na życie książki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 213-217  szczegóły 
433.artykuł: Dydowiczowa Janina: Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945-1950. Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s. 34-42  szczegóły 
434.artykuł: Dzień targowy. 43. Międzynarodowe Targi Książki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 113 s. 20 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, z not. o zaproszon...) szczegóły 
435.artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 206 (not. nt. 51. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
436.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 226 s. 1 (not. o rozpoczęciu 12. Krajowych Targów Książki w Warszawie, 20 IX 200...) szczegóły 
437.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 117 s. 1 (notka o rozpoczęciu 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 1...) szczegóły 
438.artykuł: Frołow Jakub: Wasz Wirtualny Wydawca. Notes Wydawniczy 2000 nr 6/7 s. 40-41 (nt. internetowego portalu branży wydawniczej: www.wirtualnywydawca.pl,...) szczegóły 
439.artykuł: Frołow Kuba: Doborowy zestaw (Targi Książki w Krakowie). Książki 2004 nr 10 s. 10 (zapowiedź; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 8. Targów Książki w ...) szczegóły 
440.artykuł: Frołow Kuba: Żadnych liczb i żadnych procentów!. Biblioteka Analiz 2004 nr 13 s. 10-13 (dot. budżetu promocyjnego jakim dysponują wydawnictwa - analiza...) szczegóły 
441.artykuł: Frybes Marcin: Książka to także business. Gazeta Wyborcza 1991 nr 230 s. 16 (nt. szkolenia dla polskich wydawców i ksiągarzy pt. "Zarządzanie przed...) szczegóły 
442.artykuł: Fuzowski Max: Małe bywa piękne. Newsweek. Polska 2009 nr 2 s. 87 (o pisarzach polskich wydających książki własnym sumptem...) szczegóły 
443.artykuł: Gałązka Ewa: Litwini U Aktorów. Honorowi goście Targów. Gazeta Wyborcza 1998 nr 116 s. 17 (nota o spotkaniu z pisarzami litewskimi w ramach 43. Międzynarodowych ...) szczegóły 
444.artykuł: Gavroche: Alchemia namiętności. Credo 1991 nr 3 s. 49-50 (nt. poziomu wydawanej w Polsce literaturze polskiej i obcej oraz nt. z...) szczegóły 
445.artykuł: Gigol Tomasz: Rok przełomu. Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 24-25 (nt. wydawnictw zajmujących się wydawaniem podręczników i książek szkol...) szczegóły 
446.artykuł: Głowiński Michał: Upominam się o klasyków. Notes Wydawniczy 1994 nr 1 s. 34-35 (refleksje nt. miejsca klasyków we współczesnym rynku wydawniczego...) szczegóły 
447.artykuł: Godyń Jan: Henryk Babral. Muchówka, 13 I 1942 - Kraków, 31 XII 1995. x nr s. ([w ks.:] Jan Godyń: Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalno...) szczegóły 
448.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Czekając na prywatyzację. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Ars Polona, Wiedza Powszechna. Rzeczpospolita 1996 nr 275 s. 25  szczegóły 
449.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Hetman Joanna: Disney i Brzechwa. Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 24-25 (nt. wydawnictw zajmujących się literaturą dla dzieci w młodzieży...) szczegóły 
450.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Duża frekwencja, mało wystawców. Biblioteka Analiz 2003 nr 20 s. 2 (nt. udziału wydawnictw w 14. Krajowych Targach Książki w Warszawie...) szczegóły 
451.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Frankfurt najważniejszy, ale nie jedyny. Rzecz o Książkach 2000 nr 1 s. E2 (nt. polskich i zagranicznych targów książki...) szczegóły 
452.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Masłoń Krzysztof: Komnaty edytorskich tajemnic. Rzecz o Książkach 2000 nr 9 s. D7 (nt. literatury pięknej przygotowanej na Krajowe Targi Książki w Warsza...) szczegóły 
453.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Kryzys powinien być krótkotrwały. Rzeczpospolita 2002 nr 82 s. B5 (nt. sytuacji polskiego rynku wydawniczego, także literatury pięknej, o...) szczegóły 
sprostowanie: Karwacki Wojciech: "Skłamać można jednym słowem...". Aneks Trybuny 2002 nr 219 s. B  szczegóły 
454.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Książka na ścieżce prywatyzacji (WSiP, Ars Polona, Wiedza Powszechna). Rzeczpospolita 1996 nr 10 s. 27 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym...) szczegóły 
455.artykuł: [Gołębiewski Łukasz] Lektor: Świat po Gutenbergu [z tego cyklu:] Bełkot czy filozofia?. Rzeczpospolita 1998 nr 38 s. 5 (felieton nt. mody na filozofowanie w literaturze tworzonej przez młody...) szczegóły 
456.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Liczy się tylko kilku wydawców. Rzeczpospolita 1996 nr 267 s. 10 (obecna sytuacja rynku wydawniczego...) szczegóły 
457.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Ludzie chcą czytać. Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 6 (podsumowanie Krajowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
458.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Nowoczesność i elegancja. Rzeczpospolita 1998 nr 75 s. 26 (nt. udziału polskich wydawców w Targach Książki w Lipsku 1998...) szczegóły 
459.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Nowoczesność i elegancja. Rzeczpospolita 1998 nr 75 s. 26 (nt. udziału polskich wydawców w Targach Książki w Lipsku w 1998 ...) szczegóły 
460.artykuł: Gołębiewski Łukasz: O wyższości Krakowa nad Warszawą. Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E2 (o zakończonej 4. edycji Targów Książki w Krakowie...) szczegóły 
461.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Oddech nowej ery (Bestsellerów nie zabraknie). Rzeczpospolita 2000 nr 116 s. A9 (nt. 45. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
462.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Panują na rynku książki (Ranking wydawców 1995). Rzeczpospolita 1996 nr 23 s. 1, 30  szczegóły 
463.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Masłoń Krzysztof: Polowanie na targowe bestsellery. Rzecz o Książkach 2000 nr 5 s. E2 (o nowościach wydawniczych zaprezentowanych na 45. Międzynarodowych Tar...) szczegóły 
464.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Ranking polskich wydawców. Rzeczpospolita 1997 nr 32 s. 30 (osiągających największe przychody ze sprzedaży książek oraz pod względ...) szczegóły 
465.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce -1999 [fragm.]. Magazyn Literacki 1999 nr 6/7 s. 23-26  szczegóły 
466.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w Polsce. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 35-50 (analiza, w tym dot. wydawnictw literackich, artystycznych, szkolnych i...) szczegóły 
467.artykuł: Gołębiewski Łukasz, K.M.: Sukces jest najlepszą wizytówką (Śmietanka światowego edytorstwa). Rzeczpospolita 2000 nr 117 s. A7 (spraw. z przebiegu 45. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
468.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Trudno mówić o kryzysie. Rzeczpospolita 1998 nr 35 s. 22 (ranking polskich wydawnictw w 1997...) szczegóły 
polemika: Walewska Jolanta: Bałamutny rapart. Polemika z Łukaszem Gołębiewskim. Notes Wydawniczy 1998 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
polemika: Gołębiewski Łukasz: W odpowiedzi Jolancie Walewskiej. Notes Wydawniczy 1998 nr 4 s. 19-20  szczegóły 
polemika: Walewska Jolanta: Kryterium - Ja. W odpowiedzi Łukaszowi Gołębiewskiemu. Notes Wydawniczy 1998 nr 5 s. 21-22  szczegóły 
polemika: Gołębiewski Łukasz: Ignorancja. W odpowiedzi Jolancie Walewskiej po raz drugi. Notes Wydawniczy 1998 nr 6/7 s. 20  szczegóły 
469.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Za dużo nietrafionych tytułów. Rzeczpospolita 2002 nr 82 s. B2 (dot. m.in. kondycji polskiego rynku wydawniczego oraz czytelnictwa w p...) szczegóły 
470.artykuł: Gołębiowski Stefan: Rekordowe Targi i analfabetyzm. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 126 s. 3 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
471.artykuł: Gondowicz Jan, Gondowicz Joanna: Eskimos pod palmą. Kontrapunkt 1996 nr 9 s. 4 (struktura rynku wydawniczego...) szczegóły 
472.artykuł: Goście Targów: Reinhold Messner. Jeremi Przybora. Wojciech Karpiński. Tomas Venclova. Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 7, 8, 22 (nt. gości zaproszonych na 43. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie...) szczegóły 
473.artykuł: Goście Targów. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109-111 (noty biogr. gości Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie: Jonatha...) szczegóły 
474.artykuł: Górski Artur: W pomarańczowym gaju. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 2 s. 5 (nt. warszawskich targów książki...) szczegóły 
475.artykuł: Górzański Jerzy: Świat przy blasku latarni. Literatura 1992 nr 2 s. 45 (dot. poziomu edytorskiego wydawanych książek...) szczegóły 
476.artykuł: Grabowska Mirosława: Książka polska w Opolu po drugiej wojnie światowej. Działalność wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w latach 1945-1950.. Kwartalnik Opolski 1989 nr 2 s. 71-84  szczegóły 
477.artykuł: Grygorowski Dariusz: Wokół książki akademickiej. Wyniki badań ankietowych. Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 24-27 (nt. problemów funkcjonowania wydawnictw akademickich, na podstawie ank...) szczegóły 
478.artykuł: Gumkowski Marek: Noty. Notes Wydawniczy 2001 nr 1-11/12 (przegląd nowości wydawniczych...) szczegóły 
479.artykuł: Gumkowski Marek: Wydarzenia literackie i wydawnicze = Literary and publishing events. Polish Culture 2000 nr 1-3 (przegląd nowości wydawniczych; tekst równoległy w języku polskim i ang...) szczegóły 
480.artykuł: Harden Blaine: Polscy piraci. Gazeta Wyborcza 1991 nr 252 s. 9 (m.in. nt. piractwa wydawniczego na marginesie legalnej i nielegalnej p...) szczegóły 
481.artykuł: Harden Blaine: x 1991 ([w czasopiśmie:] International Herald Tribune (Paris) 1991 [inf...) szczegóły 
482.artykuł: Hermański Ireneusz: Książki w tłoku. Dziś rozpoczynają się w Warszawie 44. Międzynarodowe Targi Książki. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 14 (wyw. z dyr. targów; rozm. Marcin Piasecki...) szczegóły 
483.artykuł: Hołda Bogumił: Oswajanie wilka. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 7 s. 4-6 (nt. prywatyzacji wydawnictw i problemów wydawania "deficytowych" tytuł...) szczegóły 
484.artykuł: Hryniewicka Agnieszka: Książki do gryzienia. Życie 1997 nr 77 s. 12 (o bieżącej ofercie wydawniczej i księgarskiej dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
485.artykuł: I.J.W.: 9. Krajowe Targi w Warszawie. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 1 (spraw....) szczegóły 
486.artykuł: I.J.W.: Tłoczny festiwal (10. Krajowe Targi Książki). Nowe Książki 1999 nr 10 okł. (spraw....) szczegóły 
487.artykuł: Ilczuk Dorota, Wieczorek Anna: Przemysły kultury. x 1999 ([W ks.:] Kultura polska w dekadzie przemian. Redakcja naukowa Teresa K...) szczegóły 
488.artykuł: janch: Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 124 s. 4 (spraw. z 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
489.artykuł: Jankowski Stanisław M.: Wzywam do bojkotu. Suplement 1989 [nr z XII] s. 8 (nt. bieżącego stanu ruchu wydawniczego...) szczegóły 
490.artykuł: Janowicz Leon: Kalendarze, almanachy, jednodniówki. Kurier Polski 1989 nr 146 s. 4 (o regionalnym ruchu wydawniczym...) szczegóły 
491.artykuł: Janowicz Leon: Wydawniczy "Męt i Zamęt". Kurier Polski 1989 nr 220, 225, 230, 238, 246, 249 (o bieżącym ruchu wydawniczym...) szczegóły 
492.artykuł: Janowska Irena: Do trzech razy sztuka. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 80-81 (omów. Targów Książki w Krakowie i imprez towarzyszących; Kraków X 1999...) szczegóły 
493.artykuł: Janowska Irena: Od romansu do horroru. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 77-78 (nt. oferty księgarskiej w zakresie literatury popularnej, m.in. polski...) szczegóły 
494.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Czy boimy się Bertelsmanna?. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 4-7 (nt. działalności światowego koncernu Bertelsmanna w Polsce i produkcj...) szczegóły 
495.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Kolorowo i rekordowo. Nowe Książki 1997 nr 6 okł. (spraw. z 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
496.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Rekordowo, czyli normalnie. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 80-81 (omówienie ekspozycji i imprez towarzyszących 44. Międzynarodowym Targo...) szczegóły 
497.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Rekordowo i dramatycznie (43. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie). Nowe Książki 1998 nr 6 s. 76-77 (omówienie...) szczegóły 
498.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Targi - tak, ale jakie?. Nowe Książki 2001 nr 6 okł. (omówienie Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie (16-20 V 2001) i...) szczegóły 
499.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Literatura i życie. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 20 VIII s. 6 (nt. polityki wydawniczej w latach 90....) szczegóły 
500.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Remanenty książkowe. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 30 s. 13 (charakterystyka rynku wydawniczego...) szczegóły 
501.artykuł: J.C.: Federacja Niezależnych Wydawców. Rzeczpospolita 1992 nr 176 s. 4 (nt. ukonstytuowaniu się (Warszawa 2 VII 1992) Federacji Niezależnych W...) szczegóły 
502.artykuł: j.d.: Echa Krajowych Targów Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 234 s. 4 (nota. nt. X Krajowych Targów Książki zorganizowanych w Warszawie...) szczegóły 
503.artykuł: J.D.: Najpiękniejsze książki roku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 126 s. 3 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
504.artykuł: (JH): 6. Targi Książki w Krakowie. Książki 2002 nr 10 s. 6 (zapowiedź Targów Książki w Krakowie, 24-27 X 2002...) szczegóły 
505.artykuł: (JH): Powtórzyć sukces. Biblioteka Analiz 2004 nr 21 s. 15 (dot. 8. Targów Książki w Krakowie, ze spisem wystawców s. 16-17...) szczegóły 
506.artykuł: (J): Nowości książkowe. Płomyczek 2004 nr 1-6, 9-11/12 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
507.artykuł: (J): Nowości książkowe. Płomyczek 2003 nr 1, 3, 4, 6-12 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
508.artykuł: Jonak Łukasz: Wydawcy 2000. Nowa Fantastyka 2000 nr 4 s. 62 (sprawozdanie ze spotkania i dyskusji polskich wydawców książek SF i fa...) szczegóły 
509.artykuł: J.SAD.: Będzie Lem i Szymborska. Rzeczpospolita 2000 nr 251 s. A11 (program IV Targów Książki w Krakowie, 26-29 X 2000...) szczegóły 
510.artykuł: (JS): Pałac książek. Przekrój 2004 nr 22 s. 18 (nota spraw. z 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, V 2004;...) szczegóły 
511.artykuł: Juchniewicz Sabina: Książki, gwiazdy, muzy... (Wystartowały Wileńskie Targi Książki 2006). Kurier Wileński 2006 nr 36 s. 1, 2 (m.in. zapow. udziału pisarzy i poetów w targach...) szczegóły 
512.artykuł: Juchniewicz Sabina: Spotkania i autografy (Wileńskie Targi Książki plasują się w jednym szeregu z Frankfurckimi). Kurier Wileński 2006 nr 37 s. 1, 2 (spraw. z otwarcia Wileńskich Targów Ksiązki; m.in. zapow. spotkań z pi...) szczegóły 
513.artykuł: Juchniewicz Sabina: Stu pisarzy i poetów (Wileńskie Targi Książki - ciekawa lektura i atrakcyjne ceny). Kurier Wileński 2006 nr 38 s. 3 (m.in. zapow. spotkań z pisarzami i poetami w Wilnie, 23-26 II 2006...) szczegóły 
514.artykuł: Judymowski Miłosław: W pułapce honorariów (Ludzie piszą dla emocji...). Trybuna 1997 nr 169 s. 15 (nt. współpracy autorów i wydawców w obliczu praw wolnego rynku...) szczegóły 
515.artykuł: Jurasz Włodzimierz: Ach, ta mania czytania. Rozpoczęły się IV Targi Książki w Krakowie. Życie 2000 nr 252 s. 8 (nt. Targów Książki zorganizowanych w Krakowie w 2000...) szczegóły 
516.artykuł: Jurkowski Stefan: Ściąga z Dąbrowskiej (Prawda o brykach). Trybuna 1997 nr 289 s. 15 (nt. działalności wydawnictw polskich w zakresie wydawania bryków, takż...) szczegóły 
517.artykuł: JW: Goście 11. Krajowych Targów Książki. Jonathan Caroll. Życie 2000 nr 216 s. 2 (nota...) szczegóły 
518.artykuł: Kabata Halina: Oficyna wydawnicza Biblioteki Narodowej. Biuletyn MKiS 1999 nr 3 s. 7-8  szczegóły 
519.artykuł: Kalendarium imprez towarzyszących 11. Krajowym Targom Książki w Warszawie. Biblioteka Analiz 2000 nr 18 s. 16-18  szczegóły 
520.artykuł: Kalendarium Targów. Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 4, 6-9, 11 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
521.artykuł: Karwowska Ewa: Książka w papierowej pułapce. Głos Robotniczy 1989 nr 226 s. 5  szczegóły 
522.artykuł: Kaszubska Elżbieta: Wydawcy '97. Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 64 (nota sprawozdawcza ze spotkania redakcji "Nowej Fantastyki" z przedsta...) szczegóły 
523.artykuł: kd: Święto książki w Krakowie. Przegląd 2003 nr 43 s. 70 (zapowiedź...) szczegóły 
524.artykuł: Kisiel Marian: Górnośląski ruch wydawniczy. Śląsk 1997 nr 9 s. 70-71 (problemy i działalność wydawnictw śląskich po 1989...) szczegóły 
525.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: Sokrates i Luftwaffe. Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 21-24 (omówienie oferty polskich wydawnictw w dziedzinie literatury popularno...) szczegóły 
526.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: W kręgu zbrodni. Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 19, 22 (nt. polskiej i obcej literatury kryminalno-sensacyjnej wydawanej przez...) szczegóły 
527.artykuł: kl: [Czterdzieste czwarte] 44. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 2 (spraw....) szczegóły 
528.artykuł: kl: [Czterdzieste trzecie] 43 Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
529.artykuł: Kledzik Bronisław: Firmy wydawnicze w Poznaniu w latach osiemdziesiątych. Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s. 43-49  szczegóły 
530.artykuł: Klukowski Bogdan: Ach, te targi. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7/8 s. 26 (dot. 48 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 15-18 V 2003; w k...) szczegóły 
531.artykuł: Klukowski Bogdan: Dzień dzisiejszy wydawcy. Nowe Książki 1989 nr 6, 7, 12 (cykl fel....) szczegóły 
532.artykuł: Klukowski Bogdan: Na Krajowych Targach Książki było przyjemnie, ale.... Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 12 s. 25 (dot. sytuacji rynku wydawniczego w Polsce zaprezentowanej na targach k...) szczegóły 
533.artykuł: Klukowski Bogdan: Ruch wydawniczy. Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1989 r. 29 (1988) s. 382-386 (w 1987...) szczegóły 
534.artykuł: K.M.: Proporcje normalnieją, nakłady spadają. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 5 (procentowy udział przekładów z literatur obcych i polskiej w produkcji...) szczegóły 
535.artykuł: K.M.: Prywatyzowana książka. Rzeczpospolita 1991 nr 22 dod. (nota nt. prywatyzacji ruchu wydawniczego i księgarskiego...) szczegóły 
536.artykuł: Knichowiecki Bohdan: Trybuna Robotnicza 1989 nr 25 s. 1, 4 (nt. planów wydawnictw: Śląsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato...) szczegóły 
537.artykuł: Kobus Justyna: Znikoma szkodliwość?. Życie Warszawy 1993 nr 215 s. 13 (skutki działaln. wydawnictw tzw. pirackich...) szczegóły 
538.artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Czterdzieste i czwarte. Notes Wydawniczy 1999 nr 6/7 s. 15-17 (spraw. z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
539.artykuł: Kołodziejczyk Barbara: New publishing houses in Poland. Polish Libraries Today 1993 t. 2 s. 53-57  szczegóły 
540.artykuł: Konarski Leszek: Pisarze z ogłoszenia. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 32 s. 8-9 (dot. nowego sposobu poszukiwania dobrze sprzedającego się autora...) szczegóły 
541.artykuł: (kor): Już dziś po książkę. Głos Ludu 1997 nr 130 s. 1 (nt. obecności polskich wydawnictw w Czeskim Cieszynie na V Wystawie Ks...) szczegóły 
542.artykuł: (kor): Książka ambasadorem polskości. Głos Ludu 1997 nr 131 s. 1, 2 (nt. V Wystawy Książki Polskich Wydawców w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
543.artykuł: (kor): Wernisaż z pieśnią i wierszem (6. Wystawa Książek Polskich Wydawców). Głos Ludu 1998 nr 135 s. 1 (nota sprawozdawcza z wernisażu...) szczegóły 
544.artykuł: Kośmińska-Wójtowicz Maria: Z książki i po książkę na warszawskie Stegny. Bibliotekarz Radomski 2003 nr 2 s. 22-23 (nt. IX Targów Wydawców Katolickich zorganizowanych w dniach 25-27 IV 2...) szczegóły 
545.artykuł: Kowalczykowa Alina: Czysty nonsens i współczesność. Notes Wydawniczy 1994 nr 3 s. 28-30 (propozycje wydawania wartościowych utworów z pogranicza zabawy, ironii...) szczegóły 
546.artykuł: Kowalczyk Piotr: Czterdziestolatka e-książka. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 11 III s. 3 (wywiad nt. e-książki i rynku wydawniczego w związku z trwającym "Tygod...) szczegóły 
547.artykuł: Kowalska Halina: Wydawcy dzieciom. Kierunki 1989 nr 23 s. 12 ([nt. wyd. lit. dla dzieci]...) szczegóły 
548.artykuł: Kowalski Marek Arpad: By ręka nie była pozbawiona głowy. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 79 (nt. wydawnictw obchdzących w 199 r. 50-lecie oraz o nowych wydawnictwa...) szczegóły 
549.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Dziewczynki do bicia. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 36 s. 10 (nt. licznych edycji "kiczu"...) szczegóły 
polemika: Nowacka Ewa: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 38 s. 11  szczegóły 
550.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Paczka gwoździ. Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 45-46 (nt. obecnego charakteru rynku książki...) szczegóły 
551.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Siła wzrostu. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 49 s. 10 (nt. zmian na rynku wydawniczym w związku z pojawieniem się prywatnych ...) szczegóły 
552.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Strefa strachu (Wydawcy niechętni są powstawaniu prywatnych firm edytorskich). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 8 s. 12  szczegóły 
553.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 7 s. 12 ([nt. pojawienia się prywatnych wydawn.]...) szczegóły 
554.artykuł: (kow): Prywatny Instytut Wydawniczy (W Klubie Literatów "Krąg"). Słowo Powszechne 1991 nr 30 (z 6 II) s. 4 (nt. wypowiedzi Michała Kabaty na spotkaniu pośw. sytuacji wydawnictw w...) szczegóły 
555.artykuł: Kozik Ryszard: Przenieść z Warszawy. Gazeta Wyborcza 1997 nr 252 s. 18 (sprawozdanie z I Targów Książki w Krakowie...) szczegóły 
556.artykuł: Kozioł Urszula: Inaczej mówiąc [z tego cyklu:] O książkach pod choinkę. Plus Minus 2003 nr 48 s. A14 (m.in. nt. wyborów lekturowych czytelnika wobec sytuacji współczesnego ...) szczegóły 
557.artykuł: Kredkowski Hilary: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 23 s. 4 (nt. ks. wyd. w 1988, po latach oczekiwań...) szczegóły 
558.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 123 s. B (m.in. o udziale pisarzy w 4. Targach Książki w Krakowie m.in: Stanisła...) szczegóły 
559.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (nota o ekspozycji polskich wydawnictw i imprezach towarzyszących na M...) szczegóły 
560.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (nt. zadań Rady Polskiej Izby Książki...) szczegóły 
561.artykuł: Kruczkowska Maria: Podręcznikowy poker. Książki. Gazeta 1999 nr 8 s. 1, 4-5 (problemy wydawców książek edukacynych...) szczegóły 
562.artykuł: Krywak Piotr: Nieprofesjonalne edycje literatury popularnej z lat osiemdziesiątych - wstępne wyniki badań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 105-118 (dot. amatorskich i profesjonalnych przekładów współczesnych, angielski...) szczegóły 
563.artykuł: Krzysztoporski Wiktor: Kłopoty z "Panną Nikt". Plus Minus 1994 nr 52 s. 17 (nt. problemów małych wydawnictw z publikowaniem ambitnej literatury...) szczegóły 
polemika: Bagiński Piotr: Czy małe jest piękne?. Plus Minus 1995 nr 53 [właśc.: 1] s. 17  szczegóły 
564.artykuł: Książka w Krakowie. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 214 s. 3 (not. m.in. nt. spotkań z autorami w ramach 9. Targów Książki w Krakowi...) szczegóły 
565.artykuł: Książka wychodzi z kryzysu?. Rzeczpospolita 1991 nr 28 s. 3 (wypow. wydawców: Stanisław Gebethner, Wiesław Uchański, Piotr Szwajcer...) szczegóły 
566.artykuł: Książki na Targi. Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 10, 12-13, 16, 18-19 (noty o książkach wystawionych na 43. Międzynarodowych Targach Książki ...) szczegóły 
567.artykuł: Książki. Perspektywy 1990 nr 1, 2, 4, 6-8, 12 (przegląd nowości wydawniczych...) szczegóły 
568.artykuł: Kucia Monika: I po targach. Warszawie brakuje przestrzeni wystawieniczej z prawdziwego zdarzenia. Gazeta Wyborcza 1999 nr 113 s. 23 (nt. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
569.artykuł: Kucia Monika: Rekordowe targi. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 14 (nt. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
570.artykuł: Kukomska Lucyna: Plecami do kultury. Goniec Staszowski 2002 nr 6 s. 1, 3 (sprawozdanie z III Ogólnopolskich Targów Wydawnictw Regionalnych im. Ł...) szczegóły 
571.artykuł: Kulczycka Joanna: Papierowa wojna (Wydawcy prywatni nie boją się konkurencji). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 46 s. 12 ([spraw. ze spotk. edytorów niepaństw. w Warszawie]...) szczegóły 
572.artykuł: Kundera Monika: Współcześni wydawcy w Poznaniu. Biblioteka 1998 nr 2 s. 100-110  szczegóły 
573.artykuł: Kurz Andrzej: Literatura emigracyjna. Plus 1989 nr 13 s. 1, 3 (wywiad z prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek nt. wydawani...) szczegóły 
574.artykuł: Kurz Andrzej: Wydawniczy system?. Suplement 1990 nr 8/10 s. 4 (nt. sytuacji bieżącej oficyn...) szczegóły 
575.artykuł: Kuzawiński Andrzej: Porwanie Alistaira McLeana. Wydawnictwo GiG o piratach, policji, prokuraturze, sądzie i procesie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 78 s. 15 (tekst wicedyrektora Wydawnictwa GiG nt. piractwa szerzącego się na pol...) szczegóły 
nawiązanie: Dajbor Agnieszka: Widmo na ławie oskarżonych. Kto ukradł MacLeana?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 137 s. 17  szczegóły 
nawiązanie: Dajbor Agnieszka: Widmo z kradzionym dowodem. Gazeta Wyborcza 1991 nr 179 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Kuchanny Waldemar: Kto ukradł McLeana. Gazeta Wyborcza 1991 nr 104 s. 15  szczegóły 
576.artykuł: Kuziak Dariusz: Popiwek od snobizmu (Jak sobie radzą stare firmy wydawnicze). Polityka - Kultura 1994 nr 8 s. I, IV  szczegóły 
577.artykuł: Kuźmiński Michał: Księgarnia pod Wawelem. Przed krakowskimi Targami Książki (24-27 października). Tygodnik Powszechny 2002 nr 42 s. 13 (program targów...) szczegóły 
578.artykuł: Kuźmiński Michał: Targ książki. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s. 22 (nt. 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
579.artykuł: Kwiatek Jerzy: W PEN-Clubie o ratowaniu książki. Trybuna 1990 nr 15 s. 5 (nota spraw. ze spotkania zorg. przez Polski Klub Literacki PEN...) szczegóły 
580.artykuł: Kwiecień Agnieszka: Poetyckie samizdaty. Rzeczpospolita 1997 nr 83 s. 25 (o coraz szerszym zjawisku wydawania przez autorów książek poetyckich z...) szczegóły 
581.artykuł: Larum dla książki. Credo 1991 nr 1 s. 29-32 (obecna sytuacja wydawnictw...) szczegóły 
582.artykuł: Laskowska Joanna: Ruch wydawniczy w Gdańsku po II wojnie światowej. Libri Gedanenses 1998 t. 15/16 (1997/1998) s. 119-143  szczegóły 
583.artykuł: Laskowska Jolanta: Transformacja gdańskiego ruchu wydawniczego po 1989 roku. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 167-177  szczegóły 
584.artykuł: Lebecka Hanna: Dobra zapowiedź. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 80-81 (nt. zainteresowania wydawnictw polską twórczością literacką dla dzieci...) szczegóły 
585.artykuł: Lessmann Jerzy Z.: Ruchu wydawniczego śmierć na raty. Przekrój 1991 nr 2421 s. 8-9 (o bieżącej sytuacji wydawnictw...) szczegóły 
586.artykuł: Lewandowski Jan: Kierunki 1989 nr 49 s. 7 ([omów. poziomu produkcji wydawn. w zakresie lit. pięknej w 1989]...) szczegóły 
587.artykuł: Lewandowski Jan: SF. Kierunki 1989 nr 3 s. 10 (14:13-4, 33:12 [przegląd wyd. ks. z zakresu SF]...) szczegóły 
588.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Fantastyczne sprawy. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 77 (omówienie fenomenu działalności wydawnictw w zakresie edycji literatur...) szczegóły 
589.artykuł: Likowska Ewa: [Czternaste] 14. Krajowe Targi Książki w Warszawie. Przegląd 2003 nr 38 s. 68-69 (nota; m.in. nt. udziału pisarzy i wydawców w targach książki...) szczegóły 
590.artykuł: Lipczyńska-Gil Marta: W małych siła! Subiektywny przgląd naczelnej obejmujący lata 2000-2008. Ryms 2008 nr 4 s. 16-17 (nt. wydawnictw kameralnych...) szczegóły 
591.artykuł: Lisowski Krzysztof: 42. Międzynarodowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 169 s. 4 (omówienie imprezy zorganizowanej w Warszawie...) szczegóły 
592.artykuł: Lisowski Krzysztof: O 42. Międzynarodowych Targach Książki. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 2 (sprawozdanie z 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie z udzia...) szczegóły 
593.artykuł: Lisowski Krzysztof: Warszawskie Targi Książki '96. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 2  szczegóły 
594.artykuł: Lista wystawców na Targach w Krakowie. Biblioteka Analiz 2001 nr 21 s. 17 (podczas V Targów Książki w Krakowie 2001...) szczegóły 
595.artykuł: (LM): Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Książki 2004 nr 12 s. 6 (nota spraw. z XIII Wrocławskich Promocji Dobrych Książek we Wrocławiu,...) szczegóły 
596.artykuł: (Ł): 6500 wydawnictw, 350 tys. tytułów. Biblioteka Analiz 2004 nr 21 s. 14 (nt. udziału polskich wydawców na 56. Frankfurckich Targach Książki...) szczegóły 
597.artykuł: (Ł): [Czwarte] 4. Targi Książki w Krakowie (zaraz po Frankfurcie). Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 6 (not. zapow....) szczegóły 
598.artykuł: Ł.G.: Dla uczniów za złotówkę (4. Targi Książki w Krakowie). Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
599.artykuł: Ł.G.: Dopisała publiczność. Rzeczpospolita 2000 nr 254 s. A11 (sprawozdanie z IV Targów Książki w Krakowie; również o uczestnictwie w...) szczegóły 
600.artykuł: Ł.G.: Maraton Mrożka (Publiczność dopisała). Rzeczpospolita 2000 nr 119 s. A11 (not. podsumowująca 45. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie...) szczegóły 
601.artykuł: Ł.G.: Nowe serie. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 14-15 (prezentacja nowych serii na rynku wydawniczym...) szczegóły 
602.artykuł: (Ł): Gorący wrzesień (Wharton, Grisham, "Harry Potter"). Książki 2001 nr 9 s. 15 (nt. książek, które ukażą się we wrześniu w nakładach powyżej 10 tys. e...) szczegóły 
603.artykuł: Ł.G.: Przerażające bogactwo. Rzeczpospolita 2002 nr 204 s. A9 (sprawozdanie z 13. Targów Książki Edukacyjnej...) szczegóły 
604.artykuł: Ł.G.: Ranking edytorów. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 4 (ranking wydawnictw, których książki sprzedawały się najlepiej w marcu ...) szczegóły 
605.artykuł: Ł.G.: Wielcy pod znakiem zapytania. Rzeczpospolita 2002 nr 95 s. A8 (zapowiedź 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
606.artykuł: Ł.G.: Więcej gwiazd, mniej wystawców (Z udziałem wyśmienitych pisarzy). Rzecz o Książkach 2000 nr 5 s. E2 (zapow. 45. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 18-20 V 2000...) szczegóły 
607.artykuł: Ł.G.: Z Frakfurtu do Krakowa. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (m.in. o udziale polskich pisarzy w imprezach towarzyszących Targom Ksi...) szczegóły 
608.artykuł: Ł.G.: Zabraknie największych. Rzeczpospolita 2002 nr 287 s. A12 (m.in. nt. uczestnictwa wydawnictw oraz planowanych spotkań z polskimi ...) szczegóły 
609.artykuł: Łobodziński Filip: Tytuł, który jest podobny. Newsweek. Polska 2011 nr 46 s. 104-105 (nt. praktyk marketingowych polegających na wydawaniu książek, których ...) szczegóły 
610.artykuł: (Ł): Sukces Rosji (49. Międzynarodowe Targi Książki). Książki 2004 nr 6 s. 6 (nota spraw. z 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, V 2004;...) szczegóły 
611.artykuł: Malicka Małgorzata E.: Grafika Juliusza L. Englerta. Rzeczpospolita 1991 nr 265 s. 2 (omów. wystawy grafiki wydawniczej Juliusza L. Englerta w BN w Warszawi...) szczegóły 
612.artykuł: Malinowska Agnieszka: Strach z okładki. Życie Warszawy 1991 nr 194 s. 7 (nt. okładek powieści-horrorów...) szczegóły 
613.artykuł: MAMI: Kiermasz Polskiej Książki. Polska w Wilnie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 105 s. 15 (nt. kiermaszu polskich książek w Wilnie; nota...) szczegóły 
614.artykuł: Marchewka Anna: Wtłoczone w serie. Zadra 2006 nr 2/3 (27/28) s. 94-97 (dot. definicji literatury kobiecej, praktyk wydawniczych (serii litera...) szczegóły 
615.artykuł: Markowski Michał: Krajobraz po bitwie. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 3 (nt. zmian w polityce wydawniczej - konkurencyjność wydawnictw, wydawni...) szczegóły 
616.artykuł: Marszałek Leon: Wydawcy wobec wyzwania czasu. Editor 1989 t. 2 s. 11-15  szczegóły 
617.artykuł: Maruszewska Iwona: Książki w Pałacu. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 5 okł. (sprawozdanie z 48. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 15-18 ...) szczegóły 
618.artykuł: Masenas Witalis: "Wirus" książkowy (W stolicy trwają Wileńskie Targi Książki 2007). Kurier Wileński 2007 nr 37 s. 1, 3 (z fot....) szczegóły 
619.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytanie wierszy i map. Rzeczpospolita 2000 nr 218 s. A14 (nt. udziału pisarzy w XI Krajowych Targach Książki w Warszawie...) szczegóły 
620.artykuł: Masłoń Krzysztof: Dotacje - zło oswojone. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 1 (nt. dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Sztuki wydania niektór...) szczegóły 
621.artykuł: Masłoń Krzysztof: Fragmenty większej całości. Plus Minus 1995 nr 38 s. 17 (nt. wydawania w Polsce literatury pięknej...) szczegóły 
622.artykuł: Masłoń Krzysztof: Harce wolnego słowa. Rzeczpospolita 1991 nr 84 s. 4  szczegóły 
623.artykuł: Masłoń Krzysztof: Klucze do Pałacu (Dziś zakończenie 45. Międzynarodowych Targów Książki). Rzeczpospolita 2000 nr 118 s. A15 (spraw. z przebiegu 45. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
624.artykuł: Masłoń Krzysztof: Książka na miarę kieszeni. Nowe serie wydawnicze Muzy, Książki i Wiedzy, PIW-u. Rzeczpospolita 1995 nr 250 s. 29 (dot. kolejno serii: "Spectrum", "Koliber", "Kangur"...) szczegóły 
625.artykuł: Masłoń Krzysztof: Nerwy w konserwy (Jaki był dla książki 1998 rok?). Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 47 s. 8 (omówienie rynku wydawniczego...) szczegóły 
626.artykuł: Masłoń Krzysztof: Zimno się robi. Rzecz o Książkach 2003 nr 12 s. D6 (dot. statystyk związanych z książkami wydawanymi na polskim rynku...) szczegóły 
627.artykuł: Materska Dominika: Stawiamy na Carrolla i multimedia. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 21 s. 5 (nt. wydawnictw obecnych na 41. Międzynarodowych Targach Książki w Wars...) szczegóły 
628.artykuł: Matysiak Jarosław: Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952. Biblioteka 2003 nr 7 s. 47-58  szczegóły 
629.artykuł: Matys Michał, Zientarska Ewa: Biblioteka u pana Grohmana. Gazeta. Magazyn 1997 nr 22 s. 20-22 (rep. nt. bibliofilskiego wydawnictwa Jadwigi i Janusza Tryznów...) szczegóły 
630.artykuł: MB: O 42. Międzynarodowe Targi Książki. Gazeta Wyborcza 1997 nr 112 s. 17 (w Warszawie; nota...) szczegóły 
631.artykuł: Mergler Lech: Małe, tanie, do czytania wszędzie. Biblioteka Analiz 2004 nr 19 s. 12-14 (nt. rynku pocketbooków w Polsce...) szczegóły 
632.artykuł: MFB: V Targi Wydawców Katolickich. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 81 (omówienie prezentacji wystawców; Warszawa 9-11 IV 1999...) szczegóły 
633.artykuł: Michalska Magdalena, Polak Cezary: Lustro kryzysu. 46. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 113 s. 14-15 (spraw....) szczegóły 
634.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Nasi na Targach Książki. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (nt. litewskiego stoiska na 44. Międzynarodowych Targach Książki w Wars...) szczegóły 
635.artykuł: Między literaturą a chałturą. Słowo Powszechne 1991 nr 54 s. 1, 6 (ankieta nt. przyszłości wydawnictw po prywatyzacji; wypow.: Henryk Chł...) szczegóły 
636.artykuł: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 38 (nota nt. 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
637.artykuł: Międzynarodowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 116 [właśc. 117] s. 1 (nota o rozpoczęciu 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 15...) szczegóły 
638.artykuł: Miłkowski Tomasz: Egzorcyzmy nad książką. Dziś 1993 nr 3 s. 104-108 (obecna sytuacja rynku wydawniczego...) szczegóły 
639.artykuł: Miłkowski Tomasz: Międzynarodowy stragan z książkami. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 21 s. 16 (o 40. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie...) szczegóły 
640.artykuł: Misiak Jarosław: Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski = The Contemporary Polish Artistic Books. Publishing Centres and Editing Achievements. Res Historica 2002 z. 13 s. 357-366 (szerzej o Wydawnictwie Artystycznym Urszula Kurtiak i Edward Ley z Kos...) szczegóły 
641.artykuł: Młodzież piśmiennicza. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 112-113 (fel. nt. stosunku wydawnictw do młodej literatury...) szczegóły 
642.artykuł: Mniej wydawców, więcej nazwisk. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 5 s. 23 (program imprez 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
643.artykuł: MN: IV Targi Książki w Krakowie. Życie z Książkami 2000 nr z 26 X s. 8 (program Targów Książki zorganizowanych w Krakowie w 2000...) szczegóły 
644.artykuł: Murawska Dorota: Wydawcy 43. M[iędzynarodowych] T[argów] K[siążki] polecają. Życie z Książkami 1998 nr z 14 V s. 14-15  szczegóły 
645.artykuł: Musiał Grzegorz: Uwaga! Stonka!. Potop 1991 nr 13 s. 14 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym...) szczegóły 
646.artykuł: Nagraba Andrzej: Brak informacji. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 10-11 (nt. braku wydawnictw podających pełną informację o wydawanych książkac...) szczegóły 
647.artykuł: Netz Feliks: Zagłada gatunków. Tak i nie 1990 nr 14 s. 6  szczegóły 
648.artykuł: Niecikowska-Płotek Olga: Batman i królewna Śnieżka. Polityka 1991 nr 51/52 s. 26 (nt. ks. dla dzieci wydawanych przez oficyny wydawniczwe...) szczegóły 
649.artykuł: Nowakowski Andrzej: Informacja o programie polskiego wystąpienia na Targach Książki we Frankfurcie w roku 2001. Biblioteka Analiz 2001 nr 14 s. 13 (z listą firm wydawniczych zgłoszonych na stoisko polskie we Frankfurci...) szczegóły 
650.artykuł: Nowak Tomasz: Siła z Wybrzeża. Biblioteka Analiz 2001 nr 16 s. 14-15 (nt. Trójmiejskiej Grupy Wydawniczej skupiającej osiem niezależnych, ma...) szczegóły 
651.artykuł: Nowicki Maciej: Pisać każdy może, lepiej lub gorzej. Magazyn 2002 nr z 12-13 I s. 14-15 (nt. poziomu tekstów literackich nadsyłanych do wydawnictw...) szczegóły 
652.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2005 nr 1 s. 15 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
653.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2012 nr 2/3, 5, 10, 11 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
654.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2011 nr 2/3, 5/6 , 7/9, 10, 11/12 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
655.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2010 nr 1/3, 7/9, 10/12 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
656.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2009 nr 1/2-10/12 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
657.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2008 nr 4-7/8, 10/12 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
658.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2006 nr 5/6 (2005) s. 31, nr 7/9 (2005) s. 42 (wykaz najnowszych polskich i zagranicznych powieści dla dzieci i młodz...) szczegóły 
659.artykuł: Nowości książkowe. Płomyczek 2007 nr 10/12 (2005) s. 41, nr 1/3 (2006) s. 42, nr 7/9 s. 20-21 (nr 10/12 (2006) s. 32-33; wykaz najnowszych polskich i zagranicznych p...) szczegóły 
660.artykuł: Obważanek Jarosław: Rynek komiksowy u progu 2009 roku. Zeszyty Komiksowe 2009 nr 9 s. 170-171 (dot. profilu i planów głównych wydawnictw komiksowych...) szczegóły 
661.artykuł: Od Herberta do Coelho. Książki na lato polecają księgarze. Magazyn z Książkami 2001 nr 6 s. 19 (wypow.: Bogdan Szymanik, Elżbieta Sokołowska, Robert Mądry, Sławomir J...) szczegóły 
662.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Wydawca a autor. Kontakt 1991 nr 6 s. 132-137 (nt. relacji między autorem a wydawnictwem m.in. na przykładzie PIW-u, ...) szczegóły 
663.artykuł: [Okopień Jan] J.O.: Co słychać w oficynach. Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1-4  szczegóły 
664.artykuł: Okopień Jan: Kopie czy oryginały?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 8 (nt. transformacji polskich oficyn wydawniczych...) szczegóły 
665.artykuł: Okopień Jan: Książki i wydawcy. Życie Literackie 1989 (nr 1, 6, 9, 21, 25, 27, 30, 33, 37, 38, 45, 51/52 [cykl fel.]...) szczegóły 
666.artykuł: Okopień Jan: Od frontu i od kuchni. Świat Książki 1989 nr 11 s. 7 (nt. planów wydawn. i rywalizacji oficyn w wyd. literatury emigracyjnej...) szczegóły 
667.artykuł: Okopień Jan: Świat Książki 1989 nr 12 s. 34 (fel. nt. nowych zadań wydawców...) szczegóły 
668.artykuł: Okopień Jan: Świat Książki 1989 nr 9 s. 37 (nt. kłopotów wydawnictw z publikacjami leksykalnymi i encyklopedycznym...) szczegóły 
669.artykuł: Olbrycht Wiesława: Wieje wiatr ze wschodu, czyli co będziemy czytać w 1989 roku. Świat Książki 1989 nr 12 s. 4-5 (dot. planów wyd. literatury radzieckiej...) szczegóły 
670.artykuł: Oramus Marek: Siedem grzechów głównych polskiego wydawcy fantastyki. Nowa Fantastyka 1999 nr 7 s. 66-68 (dotyczy m.in. jakości przekładów, ilustracji, wysokich nakładów wydawa...) szczegóły 
671.artykuł: Orłoś Kazimierz: Literatura nieobecna po raz drugi. Plus Minus 1993 nr 33 s. 8 (nt. niewydawania książek polskich autorów w nowej sytuacji ekonomiczne...) szczegóły 
672.artykuł: Ostrowski Łukasz: Brak nowości (41. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie). Myśl Polska z Książką 1996 nr 7 s. II (porównanie oferty polskiej i zagranicznej...) szczegóły 
673.artykuł: Otłowska Krystyna, Paluszkiewicz Monika: Books from Poland. Wprost 1997 nr 43 s. 120 (polscy wydawcy na 49. Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie ...) szczegóły 
674.artykuł: Otłowska Krystyna: "Sfarim mi Polin" w Jerozolimie. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 80-81 ("Książki z Polski" i polskie imprezy towarzyszące na Międzynarodowych ...) szczegóły 
675.artykuł: Paluszkiewicz Monika: Drugi obieg. Wprost 1997 nr 3 s. 68-69 (nt. wydawnictw wysyłkowych m.in. Świat Książki...) szczegóły 
polemika: Kostarczyk Andrzej: Drugi obieg. Wprost 1997 nr 10 s. 94 (list do red....) szczegóły 
676.artykuł: (zet), (pap): Jubileuszowe Targi Książki. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 99 s. 3 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w 50. Międzynarodowych Targach Ksią...) szczegóły 
677.artykuł: (rot), (pap): Międzynarodowe Targi Książki. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 125 s. 3 (nota sprawozdawcza z 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, ...) szczegóły 
678.artykuł: (pap): Polskie książki za granicą. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 53 s. 7 (dot. udziału polskich autorów i wydawców w zagranicznych targach książ...) szczegóły 
679.artykuł: (pap): XIV Krajowe Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 226 s. 4 (pod hasłem "Biblioteki polskie", spraw....) szczegóły 
680.artykuł: Pawelec Ewa: Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 143-162  szczegóły 
681.artykuł: Paw Jolanta: Z zagadnień edytorstwa korespondencji. Typy komentarza na przykładzie wybranych edycji listów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 83-98 (problematyka edytorstwa korespondencji pisarzy...) szczegóły 
682.artykuł: [Pawlak Edward] (Paw): Pasternak, Vadim i inni. Wydawcy proponują. Wprost 1990 nr 25 s. 25 (przegląd zapowiedzi wydawniczych oficyn: Spółdzielnia Wydawnicza "Czyt...) szczegóły 
683.artykuł: (PD): Świąteczny kiermasz (Po 13. Krajowych Targach Książki). Książki 2003 nr 1 s. 14 (nota spraw. z targów w Warszawie, XII 2002...) szczegóły 
684.artykuł: (PD): WSiP znowu na czele (Największe wydawnictwa książkowe w 2000 roku). Książki 2001 nr 5 s. 12 (dot. rankingu wydawnictw...) szczegóły 
685.artykuł: Peciak Andrzej: Książki dla Herlinga. Na przykład [Lublin] 1997 nr 49/50 s. 11 (wyw. z dyr. Wydawnictw UMCS w Lublinie nt. wydawania w Lublinie utworó...) szczegóły 
686.artykuł: Pesymistyczny odcień optymizmu. Biblioteka Analiz 2001 nr 21 s. 7-9 (dyskusja nt. sprzedaży książek wypow.: Barbara Drapich, Łukasz Gołębie...) szczegóły 
687.artykuł: Piasecki Marcin: Stan wrzenia. Zakończyły się 43. Międzynarodowe Targi Książki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 116 s. 17 (podsumowanie 43. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
688.artykuł: Piasecki Marcin: Targi czas zacząć. Rozpoczyna się największa impreza książkowa w Polsce. Gazeta Wyborcza 1998 nr 112 s. 13 (zapow. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, z not. o zapros...) szczegóły 
689.artykuł: Piechocka Ewa: Ruch wydawniczy. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 198-202 (w Bydgoszczy 1999-2000...) szczegóły 
690.artykuł: PIGR: Wieści z branży i okolic. Biblioteka Analiz 2003 nr 24 s. 23-24 (felieton...) szczegóły 
691.artykuł: Piotrowski Jan Paweł: Świat Książki 1989 nr 8 s. 30  szczegóły 
692.artykuł: Piotrowski Jan Paweł: Zmiany na rynku wydawniczym i księgarskim?. Świat Książki 1989 nr 8 s. 30  szczegóły 
693.artykuł: Plan Targów. Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 2-3 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
694.artykuł: Plan Targów. Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 2-3 (nt. 43 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
695.artykuł: Pluta Jerzy: Wymuszania rozbójnicze. Zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 260-261 (nt. relacji finansowych wydawców z autorami...) szczegóły 
696.artykuł: Pławski Waldemar: [Czwarte] IV Targi Książki w Krakowie. Nauka i Przyszłość 2000 nr 12 s. 9 (spraw....) szczegóły 
697.artykuł: Podolska Joanna: Ryzykowny zawód (Oficyny wydawnicze w Łodzi). Kronika Miasta Łodzi 1996 z. 2 s. 138-148  szczegóły 
698.artykuł: Polak Cezary: Agenci mile widziani. Dziś rozpoczynają się 47. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 112 s. 14  szczegóły 
699.artykuł: Polak Cezary: Będzie rewolucja? Zakończyły się targi książki w Warszawie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 116 s. 21 (nt. 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, 15-19 V 2002...) szczegóły 
700.artykuł: Polak Cezary: Bojkot. Gazeta Wyborcza 2002 nr 265 s. 14 (not. o rezygnacji większości większych wydawnictw z udziału w XIII Kra...) szczegóły 
701.artykuł: Polak Cezary: Mniej gości i wystawców. Targi Książki w Warszawie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 102 s. 11 (nt. 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
702.artykuł: Polak Cezary: Targi marzeń. Gazeta Wyborcza 2002 nr 115 s. 2 (nt. 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; nota...) szczegóły 
703.artykuł: Polscy nobliści otwierają targi. Przekrój 2000 nr 42 s. 38 (zapow. 52. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem, 1...) szczegóły 
704.artykuł: Polskie wydawnictwa katolickie na XXXIV MTK. Przegląd Katolicki 1989 nr 26 s. 7 (nt. ks. wydawnictw: Wydawnictwo KUL, Anak, ODiSS, Verbinum, Wydawn. Sa...) szczegóły 
705.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 203 (not. o przebiegu Wrocławskich Targów Dobrej Książki we Wroclawiu, w dn...) szczegóły 
706.artykuł: Porwanie Alistaira McLeana. Wydawnictwo GiG o piratach, policji, prokuraturze, sądzie i procesie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 78 s. 15 (art. wicedyrektora Wydawnictwa GiG w Warszawie, które wytoczyło Wydawn...) szczegóły 
707.artykuł: Powrót powieści (Bestsellery '96). Polityka 1997 nr 1 s. 56 (o bieżących tendecjach na rynku wydawniczym literatury...) szczegóły 
708.artykuł: Powstało Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 81 s. 4 (powołane przez dyrektorów wydawnictw katolickich, Warszawa 22 IV 1995;...) szczegóły 
709.artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 72-73 ( o wyd. w obiegu oficjalnym publikacji drugoobiegowych i emigracyjnyc...) szczegóły 
710.artykuł: Protest wydawców. Gazeta Wyborcza 1991 nr 189 s. 13 (w sprawie przepisów celnych na papier sprowadzany do produkcji książek...) szczegóły 
711.artykuł: Przewłocki Janusz: Nic ponad przydatność. Karta 1998 nr 25 s. 66-89 (wspomnienia związne z pracą w wydawnictwach i czasopismach powojennych...) szczegóły 
712.artykuł: Przewłocki-John Andrzej: Droga książka. Śląsk 2003 nr 7 s. 66-67 (ocena współczesnej oferty wydawniczej oraz poziomu czytelnictwa w Pols...) szczegóły 
713.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 22 X s. 15 (not. nt. III Targów Książek w Krakowie...) szczegóły 
714.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 17 IX s. 3 (not. nt. rozpoczęcia Krajowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
715.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 21 V s. 3 (not. podsumowująca 44. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie...) szczegóły 
716.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 14 V s. 3 (not. nt. 44. Międzynarodowych Targów Książki w Wawarszawie; m.in. prog...) szczegóły 
717.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 26 V s. 3 (nt. przebiegu Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w 2000 r....) szczegóły 
718.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 3 XI s. 3 (not. o IV Targach Książki zorganizowanych w Krakowie w 2000 r....) szczegóły 
719.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 22 IX s. 3 (not. podsumowująca zakończone XI Krajowe Targi Książki w Warszawie...) szczegóły 
720.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 15 IX s. 3 (not. nt. organizowanych w Warszawie XI Krajowych Targów Książki...) szczegóły 
721.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 29 X s. 3 (not. nt. VIII Targów Książki w Krakowie...) szczegóły 
722.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 28 V s. 3 (not. nt. 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
723.artykuł: Przymusowa danina?. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 12 (nt. rozporządzenia ministra kultury i sztuki dot. obowiązku przekazywa...) szczegóły 
724.artykuł: Pysiak Krzysztof: Dla ambitnych. Życie Warszawy 1992 nr 35 s. 7 (o zwiększającej się liczbie wydawanych tytułów literatury ambitnej...) szczegóły 
725.artykuł: Radczenko Antoni: Wileńskie Targi Książki po raz dziesiąty. Kurier Wileński 2009 nr 27 s. 11 (nota przed imprezą w Wilnie, 12-15 II 2009...) szczegóły 
726.artykuł: Radzymińska Józefa: Kierunki 1990 nr 4 s. 6 (nt. reprintów i przedruków emigracyjnych wydawnictw przez krajowe ofic...) szczegóły 
727.artykuł: Ratajczak Mirosław: Błąt na błendzie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 24 s. 9 (nt. niskiego poziomu korekty w publikacjach książkowych i czasopismach...) szczegóły 
728.artykuł: Razem łatwiej (W Trójmieście powstała grupa wydawnicza). Rzeczpospolita 1999 nr 275 s. 8  szczegóły 
729.artykuł: RFK: Pokazać palcem. Gazeta Wyborcza 2000 nr 254 s. 14 (podsumowanie 4. Targów Książki w Krakowie m.in. o obecności wydawnictw...) szczegóły 
730.artykuł: Robak Kazimierz: "Pan Tadeusz" pod latarnią. Spotkania z Zabytkami 2000 nr 1 s. 28-30 (nt. niskiego poziomu edytorskiego książek wydawnictw Liberał, Zysk i S...) szczegóły 
731.artykuł: Rostocki Andrzej: Marsjanin szuka Mickiewicza. Ex Libris 1994 nr 48 s. 3 (tendencje na rynku wydawniczym po 1989 roku...) szczegóły 
732.artykuł: Rostocki Andrzej: W tym mieście nie ma wydawców?. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
733.artykuł: Rozmowy o książkach. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 51-58 (fragmenty rozmów z wydawcami nt. bieżącego stanu i funkcjonowania rynk...) szczegóły 
734.artykuł: Rudolf Lorenzo: Pod jedną banderą. Książki 2002 nr 6 s. 12-13 (wyw. z dyrektorem frankfurckich targów książki m.in. o tegorocznych Mi...) szczegóły 
735.artykuł: Ruszczyk Joanna: Spotkania z pisarzami. Newsweek. Polska 2006 nr 20 s. 112 (zapow. spotkań z pisarzami w ramach Międzynarodowych Targów Książki w ...) szczegóły 
736.artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E2 (nota o zakończonej 4. edycji Targów Książki w Krakowie...) szczegóły 
737.artykuł: Sadkowski Wacław: Nowe zasługi i grzechy wydawców - czyli paradoksy wolnorynkowego edytorstwa. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 396-400 (fel....) szczegóły 
738.artykuł: Sarzyński Piotr: Ludzie z oficyn. Polityka - Kultura 1995 nr 5 s. 1, 2 (nt. nowego ruchu wydawniczego...) szczegóły 
739.artykuł: Sarzyński Piotr, Stebel Joanna: Mocne tytuły (Oceniamy rynek wydawniczy w Polsce). Polityka 1997 nr 20 s. 60-62 (z koment.: Pisarze o wydawcach, wypow. aut.: Stefan Chwin, Izabela Fil...) szczegóły 
740.artykuł: Sarzyński Piotr: Słowo na ladzie (Ranking wydawnictw polskich ). Polityka 1998 nr 20 s. 50, 52-53 (bieżący rynek wydaniczy w statystyce...) szczegóły 
741.artykuł: Sarzyński Piotr: Szatańskie okładki. Polityka 1992 nr 49 s. 11 (nt. szaty graficznej ks. wydawanych obecnie przez oficyny...) szczegóły 
742.artykuł: Sarzyński Piotr: Wielkie kiwanie. Polityka - Kultura 1994 nr 6 s. I, VII (nt. zjawiska "pirackiego" wydawania książek...) szczegóły 
nawiązanie: Kuryłowicz Andrzej: "Wielkie kiwanie". Polityka - Kultura 1994 nr 8 s. V (list do red....) szczegóły 
743.artykuł: Schulz Adam: Rozwój dialogu (Rozmowa z ojcem Adamem Schulzem SJ, rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski). Notes Wydawniczy 1999 nr 12 s. 18-19 (nt. wydawnictw katolickich oraz współpracy z wydawnictwami świeckimi w...) szczegóły 
744.artykuł: Sedeńko Wojciech: To nie getto, to cały świat (Wydawcy fantastyki). Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 32-41 (o polskich wydawnictwach zajmujących się literaturą science fiction...) szczegóły 
745.artykuł: Sedeńko Wojtek: Akceleracja. Nowa Fantastyka 1998 nr 1 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
746.artykuł: Sedeńko Wojtek: Best czy nie best?. Nowa Fantastyka 1997 nr 5 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
747.artykuł: Sedeńko Wojtek: Ciąg dalszy żyje. Nowa Fantastyka 1996 nr 5 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w II 1...) szczegóły 
748.artykuł: Sedeńko Wojtek: Czar wznowień. Nowa Fantastyka 1999 nr 1 s. 87 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzine fantastyki w X 199...) szczegóły 
749.artykuł: Sedeńko Wojtek: Czas bilansu. Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
750.artykuł: Sedeńko Wojtek: Czas konfekcji. Nowa Fantastyka 1997 nr 4 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
751.artykuł: Sedeńko Wojtek: Czas zastoju. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 87 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
752.artykuł: Sedeńko Wojtek: Drożyzna. Nowa Fantastyka 1996 nr 12 s. 77 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki we IX ...) szczegóły 
753.artykuł: Sedeńko Wojtek: Dziwka kultura. Nowa Fantastyka 2000 nr 7 s. 79 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w kwietniu 2000...) szczegóły 
754.artykuł: Sedeńko Wojtek: Dźwignia reklamy. Nowa Fantastyka 2000 nr 4 s. 79 (omówienie produkcji wydawniczej z dziedziny SF i fantasy ze stycznia 2...) szczegóły 
755.artykuł: Sedeńko Wojtek: Fantaści a reszta świata. Nowa Fantastyka 1999 nr 6 s. 87 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzine fantastyki w III 1...) szczegóły 
sprostowanie: Szponder Tomasz: Sprostowanie. Nowa Fantastyka 1999 nr 8 s. 79 (not....) szczegóły 
756.artykuł: Sedeńko Wojtek: Głową w mur. Nowa Fantastyka 1998 nr 5 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
757.artykuł: Sedeńko Wojtek: Inflacja. Nowa Fantastyka 1999 nr 3 s. 87 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury fantas...) szczegóły 
758.artykuł: Sedeńko Wojtek: Informacja droższa od złota. Nowa Fantastyka 1999 nr 11 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury fantas...) szczegóły 
759.artykuł: Sedeńko Wojtek: Jesień po szkocku. Nowa Fantastyka 1996 nr 1 s. 77 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w X-XI...) szczegóły 
760.artykuł: Sedeńko Wojtek: Kawałek edukacyjny. Nowa Fantastyka 1997 nr 7 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
761.artykuł: Sedeńko Wojtek: Kłopoty św. Mikołaja. Nowa Fantastyka 1996 nr 3 s. 69 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w XII ...) szczegóły 
762.artykuł: Sedeńko Wojtek: Książka - co dalej?. Nowa Fantastyka 1999 nr 9 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki naukow...) szczegóły 
763.artykuł: Sedeńko Wojtek: Książki czy mięsko?. Nowa Fantastyka 2000 nr 9 s. 78 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w czerwcu 2000, fe...) szczegóły 
sprostowanie: Gwiazda Szymon: Sprostowanie. Nowa Fantastyka 2000 nr 11 s. 79 (dot. błędnie podanego tytułu...) szczegóły 
764.artykuł: Sedeńko Wojtek: Kwiecień - plecień. Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w IV 1...) szczegóły 
765.artykuł: Sedeńko Wojtek: Lato z książką. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w VII ...) szczegóły 
766.artykuł: Sedeńko Wojtek: Litewska pogoń za książką. Nowa Fantastyka 1997 nr 9 s. 75 (m.in. omówienie oferty polskich wydawnictw w dziedzinie fantastyki w V...) szczegóły 
767.artykuł: Sedeńko Wojtek: Mapa Polski. Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w V 19...) szczegóły 
768.artykuł: Sedeńko Wojtek: Marzenie ściętej głowy?. Nowa Fantastyka 1999 nr 10 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w Polsce w dziedzinie literatu...) szczegóły 
sprostowanie: Lech Piotr Witold: Nowa Fantastyka 1999 nr 11 s. 79  szczegóły 
769.artykuł: Sedeńko Wojtek: Między wczoraj a dziś. Nowa Fantastyka 2000 nr 3 s. 79 (omówienie publikacji wydawniczych z dziedziny SF i fantasy w Polsce z ...) szczegóły 
770.artykuł: Sedeńko Wojtek: Mokre lato. Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 79 (omówienie oferty polskich wydawnictw w dziedzinie fantastyki w VII 199...) szczegóły 
771.artykuł: Sedeńko Wojtek: Na sztuki, kilogramy czy metry?. Nowa Fantastyka 2000 nr 2 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury fantas...) szczegóły 
772.artykuł: Sedeńko Wojtek: Nadal zapaść. Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 78-79 (podsumowanie sytuacji na rynku książki w Polsce w 2002 roku; dot. głów...) szczegóły 
polemika: Kowalski Mirosław: Interesowna złośliwość. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 79  szczegóły 
773.artykuł: Sedeńko Wojtek: Niech przemówią ceny. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie literatur...) szczegóły 
774.artykuł: Sedeńko Wojtek: Niekompatybilność. Nowa Fantastyka 1997 nr 2 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w XI 1...) szczegóły 
775.artykuł: Sedeńko Wojtek: O podziale gatunków. Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w XII ...) szczegóły 
776.artykuł: Sedeńko Wojtek: Obraz nędzy. Nowa Fantastyka 1996 nr 6 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w III ...) szczegóły 
777.artykuł: Sedeńko Wojtek: Odwrócenie proporcji. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
778.artykuł: Sedeńko Wojtek: Ostatni skowyt. Nowa Fantastyka 2001 nr 2 s. 79 (omówienie produkcji wydawniczej z grudnia 2000 w dziedzinie SF i fanta...) szczegóły 
779.artykuł: Sedeńko Wojtek: Panta rei. Nowa Fantastyka 1998 nr 12 s. 85 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
780.artykuł: Sedeńko Wojtek: Pochwała sfanów. Nowa Fantastyka 1996 nr 11 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w VIII...) szczegóły 
781.artykuł: Sedeńko Wojtek: Początek roku. Nowa Fantastyka 1998 nr 4 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
782.artykuł: Sedeńko Wojtek: Pod znakiem gwiezdnej sagi. Nowa Fantastyka 1999 nr 12 s. 77 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie science fiction w...) szczegóły 
783.artykuł: Sedeńko Wojtek: Pod znakiem hard SF. Nowa Fantastyka 1997 nr 8 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w V 19...) szczegóły 
784.artykuł: Sedeńko Wojtek: Podręcznikowa wojna. Nowa Fantastyka 2000 nr 11 s. 79 (podsumowanie rynku wydawniczego w dziedzinie SF i fantasy we wrześniu ...) szczegóły 
785.artykuł: Sedeńko Wojtek: Polska norma. Nowa Fantastyka 1996 nr 4 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w I 19...) szczegóły 
786.artykuł: Sedeńko Wojtek: Profesjonalizm czy piractwo?. Nowa Fantastyka 1996 nr 2 s.68 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w XI 1...) szczegóły 
787.artykuł: Sedeńko Wojtek: Przeczytać pół litra. Nowa Fantastyka 2000 nr 10 s. 79 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w sierpniu 2000, f...) szczegóły 
788.artykuł: Sedeńko Wojtek: Pstrokata rogacizna. Nowa Fantastyka 1997 nr 11 s. 79 (omówienie oferty polskich wydawnictw w dziedzinie fantastyki w VIII 19...) szczegóły 
789.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rozmowa wydawcy z hurtownikiem. Nowa Fantastyka 1998 nr 8 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie literatur...) szczegóły 
790.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rozprawka #1 czyli buble&duble. Sfinks 1994 nr 3 s. 75-77 (nt. szaty graficznej okładek książek literatury SF i fantasy wydawanyc...) szczegóły 
791.artykuł: Sedeńko Wojtek: Róg obfitości. Nowa Fantastyka 1997 nr 1 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w IX 1...) szczegóły 
792.artykuł: Sedeńko Wojtek: Samo fiction. Nowa Fantastyka 2000 nr 5 s. 79 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w marcu 2000; fel....) szczegóły 
793.artykuł: Sedeńko Wojtek: SKazani na sukces. Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 87 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury fantas...) szczegóły 
794.artykuł: Sedeńko Wojtek: Sportowy duch. Nowa Fantastyka 2000 nr 8 s. 79 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w maju 2000, fel....) szczegóły 
795.artykuł: Sedeńko Wojtek: Szum informacyjny. Nowa Fantastyka 1999 nr 4 s. 87 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury science fict...) szczegóły 
796.artykuł: Sedeńko Wojtek: Światowe "tryndy". Nowa Fantastyka 2001 nr 1 s. 79 (m.in. omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym z dziedziny SF i...) szczegóły 
797.artykuł: Sedeńko Wojtek: Targowsko czasopism. Nowa Fantastyka 2000 nr 1 s. 79 (m.in. omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury ...) szczegóły 
798.artykuł: Sedeńko Wojtek: Tracimy czytelników. Nowa Fantastyka 2000 nr 6 s. 79 (omówienie produkcji wydawniczej w dziedzinie SF i fantasy w Polsce w m...) szczegóły 
799.artykuł: Sedeńko Wojtek: Tytularia. Nowa Fantastyka 1998 nr 10 s. 87 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
800.artykuł: Sedeńko Wojtek: Uwiąd. Nowa Fantastyka 1997 nr 6 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
801.artykuł: Sedeńko Wojtek: Wolna amerykanka. Nowa Fantastyka 1998 nr 9 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
polemika: Szponder Tomasz: Opowiadania Dicka. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 73 (list do redakcji; z odpowiedzią Wojtka Sedeńko...) szczegóły 
802.artykuł: Sedeńko Wojtek: Wrzesień. Nowa Fantastyka 1995 nr 12 s. 66 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury SF, IX 1995...) szczegóły 
803.artykuł: Sedeńko Wojtek: Wydłubywanie rodzynków. Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 79 (omówienie sytuacji na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyk...) szczegóły 
804.artykuł: Sedeńko Wojtek: Wykopani z cokołu. Nowa Fantastyka 1999 nr 2 s. 87 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w XI 1...) szczegóły 
805.artykuł: Sedeńko Wojtek: Wywoływanie duchów. Nowa Fantastyka 1996 nr 9 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki w VI 1...) szczegóły 
806.artykuł: Sedeńko Wojtek: Za miedzą. Nowa Fantastyka 2000 nr 12 s. 76 (m.in. nt. wydanych w październiku książek z dziedziny SF i fantasy, fe...) szczegóły 
807.artykuł: Sedeńko Wojtek: Zadyszka. Nowa Fantastyka 1999 nr 8 s. 79 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie literatury fantas...) szczegóły 
808.artykuł: Sedeńko Wojtek: Zapowiedź krachu?. Nowa Fantastyka 1997 nr 12 s. 77 (omówienie sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie fantastyki we IX ...) szczegóły 
809.artykuł: Seidler Barbara: Kondycja książki. Życie Literackie 1989 nr 50 s. 1, 4  szczegóły 
nawiązanie: [Groński Ryszard Marek] (X): Walec. Szpilki 1990 nr 3 s. 3 (not. sat....) szczegóły 
810.artykuł: SF&F w kraju i na świecie. Sfinks 1995 nr 4 s. 71-75 (m.in. nt działalności wydawniczej polskich wydawnictw w zakresie liter...) szczegóły 
811.artykuł: Siekierski Stanisław: Instytucje książki. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
812.artykuł: Sienkiewicz Franciszek: Koty za płoty (Spory prywatnych wydawców). Kultura [Warszawa] 1989 nr 46 s. 3, 11 (spraw. ze spotkania wydawców z doradcą do spraw wydawniczych Ministers...) szczegóły 
813.artykuł: Siwecki Piotr: Poszukiwani wśród tekstów. Portret 1999 nr 8/9 s. 64-68 (omów. olsztyńskiej serii wydawniczej "Portret" i wydanych w jej ramach...) szczegóły 
814.artykuł: Skarżymy MSW o zagrabione książki. Gazeta Wyborcza 1990 nr 159 s. 3 (prośba Stowarzyszenia Wydawców Prywatnych i Niezależnych do wydawców I...) szczegóły 
815.artykuł: Skawrońska Jolanta: Literatura lokalna. Wprost 1997 nr 38 s. 107 (nt. polskiego rynku książki...) szczegóły 
816.artykuł: [Skibińska Ewa] E.S.: Seria Mistrzowie klasyki dziecięcej. Ryms 2008 nr 5 s. 12 (nt. serii wydawnictwa Media Rodzina; nota...) szczegóły 
817.artykuł: Skoczylas Joanna: Blichtr i chaos (Polski rynek wydawniczy). Aneks Trybuny 2000 nr 99 s. 5  szczegóły 
818.artykuł: Skrzypczyk Krzysztof: Komiksowe piractwo (nie)usprawiedliwione? Przyczynek do dyskusji. (Fo:pa) 2007 nr 12 s. 54-56 (nt. wydawania komiksów...) szczegóły 
819.artykuł: Sołtys Stanisław: Walki hamburskie. Trybuna 1992 nr 256 s. 6 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym...) szczegóły 
820.artykuł: Sowula Grzegorz: Wytworne lektury. Rzeczpospolita 2003 nr 302 s. A10 (dot. najładniej wydanych książek w 2003 roku na polskim rynku wydawnic...) szczegóły 
821.artykuł: Stabro Stanisław: Nabici w wydawcę. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 4, 11 (nt. nieuczciwych zachowań firm wydawniczych wobec autorów...) szczegóły 
822.artykuł: Starowieyski Marek: O książce katolickiej myśli kilka. Przed targami książki katolickiej. W drodze 2003 nr 4 s. 35-45 (dot. również literatury katolickiej, szerzej o polityce wydawniczej i ...) szczegóły 
823.artykuł: Stasińska Beata: Współpraca wydawcy z autorem. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 16-17  szczegóły 
824.artykuł: Stefaniak Lech: Ruch wydawniczy w województwie konińskim w latach 1990-1998. Rocznik Koniński 1999 t. 13 s. 185-198 (dotyczy także wydawania literatury pięknej; z bibliografią tytułów...) szczegóły 
825.artykuł: Stępniewska Dominika: [Czternaste] 14. Krajowe Targi Książki. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 11 s. 24 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Krajowych Targach Książki w ...) szczegóły 
826.artykuł: Stępniewska Dominika: Książki pod choinkę. 13. Krajowe Targi Książki. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 1 s. 21 (dot. organizacji targów i udziału polskich pisarzy; Warszawa, 13-15 XI...) szczegóły 
827.artykuł: Stiller Robert: Od żydowskiego Wiecha do Hasiora (Kartka z dziejów niszczenia kultury). Aneks Trybuny 1999 nr 68 s. 3 (o polityce wydawniczej po roku 1989...) szczegóły 
828.artykuł: Stowarzyszenie wydawców. Forum Książki 1995 nr 5 s. 4 (o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i jego celach...) szczegóły 
829.artykuł: Struczyński Michał: Wydawnictwa przed zawałem (Nagonka na szefów - akt zastępczy?). Trybuna 1990 nr 3 s. 6  szczegóły 
830.artykuł: Suska Dariusz: Zalegające tomy. Życie 1997 nr 184 s. 8 (nt. aktualnej dynamiki rynku książek...) szczegóły 
831.artykuł: SW: Promocje książki. Życie 1999 nr 245 s. 12 (nt. 7. Wystawy Książek Polskich Wydawców w Republice Czeskiej i Dni Ks...) szczegóły 
832.artykuł: Szaflik Józef: Bez kumoterstwa. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 1 (wywiad z przewodniczącym komisji inicjatyw wydawniczych przy Ministers...) szczegóły 
833.artykuł: Szaruga Leszek: Piętrzący się skandal. Gazeta Wyborcza 1990 nr 13 s. 8 (nt. nierzetelnego informowania przez państwowe wydawnictwa i czasopism...) szczegóły 
polemika: Mętrak Krzysztof: Do Adama Michnika. Literatura 1990 nr 3 s. 21  szczegóły 
834.artykuł: Szewc Piotr: Półka z poezją. Życie Warszawy 1991 nr 184 s. 7 (nt. malejącej liczby wydawanych książek poetyckich...) szczegóły 
835.artykuł: Szreter Piotr: Bez licencji ani rusz. Nikt nie ma dziś pełnej informacji o rynku książek. Gazeta Wyborcza 1992 nr 176 s. 9 (o konsekwencjach nieprzekazywania przez wydawnictwa egzemplarzy obowią...) szczegóły 
836.artykuł: Szydłowska Emilia: Małe wydawnictwa autorskie. Notes Wydawniczy 2002 nr 6 s. 34-36 (nt. wydawania beletrystyki przez małe wydawnictwa...) szczegóły 
837.artykuł: Szymańska Anna: Efemarydy i odyńce. Głos Robotniczy 1989 nr 119 s. 4  szczegóły 
838.artykuł: Szymańska Anna: Efemerydy kontra odyńce. Gazeta Krakowska 1989 nr 47 s. 4 (art. nt. prywatnych wydawnictw...) szczegóły 
839.artykuł: Szymańska Anna: Efemerydy kontra odyńce. Przemiany 1989 nr 4 s. 11 ([art. nt. nowych form wydawn., wydawców prywatnych i spółek edytorskic...) szczegóły 
840.artykuł: Szymańska Anna: Efemerydy kontra odyńce. Trybuna Opolska 1989 nr 45 s. 8 ([nt. sytuacji na rynku wydawn.]...) szczegóły 
841.artykuł: Śmiłowski Eugeniusz: Flood of titles. The Warsaw Voice 1991 nr 51/52 s. 6 (nt. nowych czas. na polskim rynku prasowym po zmianiach ustrojowych w ...) szczegóły 
842.artykuł: Świderski Bronisław: East and west as the basic concepts of solidarity 1980-1989. Slavica Lundensia 1995 nr 14 s. 43-53 (nt. oficjalnych i II-obiegowych wydawnictw w Polsce w zakresie przekła...) szczegóły 
843.artykuł: Targi Książki - wydawcy polecają. Tygodnik Powszechny 2000 nr 38 s. 19 (propozycje firm wydawniczych prezentowanych na Targach Książki w Krak...) szczegóły 
844.artykuł: Targi Książki w Krakowie. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 219 s. 10 (nota nt. spotkań z autorami w ramach 9. Targów Książki w Krakowie, X 2...) szczegóły 
845.artykuł: Targowe premiery. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 5 s. 20-21, 23 (nt. premier książkowych przygotowanych przez wydawnictwa na 48. Między...) szczegóły 
846.artykuł: Targowsko czasopism. Nowa Fantastyka 2000 nr 1 s. 79 (m.in. nt. czasopism SF wydawanych w Polsce w 1999...) szczegóły 
847.artykuł: Termer Janusz: Śmietnik wydawniczy - czy zło konieczne?. Credo 1991 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
848.artykuł: TF: Rekonesans przed Targami. 46. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 16-20 maja 2001. Tygodnik Powszechny 2001 nr 20 s. 15 (przegląd nowości przygotowanych przez polskich wydawców...) szczegóły 
849.artykuł: Tygodnik Powszechny 2001 nr 21 s. 1 (not. o rozpoczeciu się 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
850.artykuł: TL: Goście 11. Krajowych Targów Książki. Clive Cussler. Życie 2000 nr 216 s. 2 (nota...) szczegóły 
851.artykuł: Tobera Marek: Rynek książki w Polsce (1989-2000). Przegląd Biblioteczny 2001 z. 3 s. 237-249  szczegóły 
852.artykuł: Tomkowski Jan: Ceny zamiast cenzury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 164 s. 5  szczegóły 
853.artykuł: Tomkowski Jan: Platon schodzi do podziemia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 226 s. 17 (o braku zainteresowania wydawców publikacjami książek z zakresu humani...) szczegóły 
854.artykuł: Tri voprosa trem izdatel'stvam. x 1989 ([w czasopiśmie:] Knizhnoe Obozrenie (Moskva) 1989 nr 37 s. 7, n...) szczegóły 
855.artykuł: Troński Bronisław: Polska literatura współczesna woła S.O.S.. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 8, 9 (nt. problemów wydawniczych i promocji...) szczegóły 
856.artykuł: [Trzecie] III Targi Książki w Krakowie. Rota 2000 nr 1/2 s. 127 (nota spraw., X 1999...) szczegóły 
857.artykuł: (tst): Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 5 ([spraw. z zebrania Oddz. Wwskiego ZLP pośw. produkcji ks., X 1989]...) szczegóły 
858.artykuł: Turek Mariola: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Bibliotekarz Radomski 2003 nr 2 s. 23-24 (omówienie 48. edycji imprezy zorganizowanej w 2003 r. ...) szczegóły 
859.artykuł: Turowski Stanisław: Łatwość druku (Szansa czy zagrożenie?). Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 20 (o wzroście liczby wydawnictw książkowych i o konsekwencjach tego zjawi...) szczegóły 
860.artykuł: Tysiące książek pod jednym dachem (W LITEXPO - Wileńskie Targi Książek, "Studia 2005", "Reklama i poligrafia"). Kurier Wileński 2005 nr 28 s. 1, 3 (zapow. m.in. spotkań z pisarzami, II 2005...) szczegóły 
861.artykuł: Uniszewski Zdzisław: Recenzje wydawnicze. Notes Wydawniczy 1993 nr 3/4 s. 8-12 (nt. różnego rodzaju opinii eksperckich w sprawach wydawniczych...) szczegóły 
862.artykuł: Utrwalą w pamięci. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 42 s. 2 (nota zapow. wydanie przez Krakowski Oddział Instytut Pamięci Narodowej...) szczegóły 
863.artykuł: Varga Krzysztof: Pół żartem, pół serią. Gazeta o Książkach 1995 nr 3 s. 2 (o seriach wydawniczych...) szczegóły 
864.artykuł: Wachnowska Hanna: Disce puer.... Nowe Książki 1996 nr 10 s. 77 (nt. konieczności kształcenia redaktorów pracujących w wydawnictwach; z...) szczegóły 
865.artykuł: Wakar Andrzej: Dzieje ruchu wydawniczego na Warmii i Mazurach w latach powojennych. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 205-217  szczegóły 
866.artykuł: (wer): Piraci kultury. Gazeta Wyborcza 1991 nr 107 s. 5 (nt. piractwa wydawniczego...) szczegóły 
867.artykuł: Witter Wanda: Polski pejzaż literacki. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 43 s. 7 (dot. akcji promujących czytelnictwo oraz ogólnej kondycji rynku wydawn...) szczegóły 
868.artykuł: Włodkowski Tomasz A.: Literatura brukowa. Odgłosy 1989 nr 28 s. 15 (nt. potrzeby zastnienia na rynku wydawn. literatury popularnej...) szczegóły 
869.artykuł: Wojciech Woj.: Literatura to kłamstwo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 135 s. 2 (omówienie 44. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
870.artykuł: Wojciechowski Jacek: Egzemplarz obowiązkowy. Sycyna 1995 nr 15/16 s. 13 (o konsekwencjach zmniejszenia liczby bezpłatnych egzemplarzy obowiązko...) szczegóły 
871.artykuł: Wojciechowski Jacek: Spór o egzemplarz. Śląsk 1997 nr 7 s. 42-43 (dot. sporu wokół dostarczania bibliotekom przez wydawnictwa egzempl...) szczegóły 
872.artykuł: Wołoszańska Jolanta: Książka w chaosie. Rzeczpospolita 1990 nr 251 s. 3 (o powstających nowych wydawn., o bałaganie w ruchu wydawniczym...) szczegóły 
873.artykuł: Woźniak Grzegorz: Anatomia sukcesu. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 5 s. 5, nr 6 s. 15 (nt. zjawiska jakim jest bestseller m.in. na przykł. rynku amerykański...) szczegóły 
874.artykuł: Woźniak Irena: Kłopot z powtórkami. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 78-79 (omówienie V Targów Książki w Krakowie 2001...) szczegóły 
875.artykuł: Woźniak Irena: Pożądana samowiedza. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 81 (omówienie opracowań dla wydawców i księgarzy publikowanych przez Bibli...) szczegóły 
876.artykuł: Woźniak Irena: Znacznie bliżej, ale.... Nowe Książki 1996 nr 6 s. 73 (omów. "Katalogu wydawców w Polsce" przygotowanego przez Fundację Bibli...) szczegóły 
877.artykuł: Wróblewski Bogdan: Kwadratura książki. Gazeta Wyborcza 1991 nr 276 s. 17 (problem niesprzedanych książek...) szczegóły 
878.artykuł: Wróblewski Jacek: Książki w opałach. Trybuna 1992 nr 208 s. 3  szczegóły 
879.artykuł: Wróblewski Janusz: Walka wydawców ze sobą, czytelnikami, piratami i autorami. Życie Warszawy 1993 nr 265 dod. s. 6  szczegóły 
polemika: Kowalska Maria, Misztal Andrzej: Walka wydawnictw trwa. Życie Warszawy 1993 nr 276 s. 2 (z odp. autora art....) szczegóły 
880.artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 161 (not. nt. 53. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
881.artykuł: Wyspa 2008 nr 4 s. 140 (not. o imprezie Noc Poetów inaugurującej XII Targi Książki w Krakowie ...) szczegóły 
882.artykuł: Wyspa 2008 nr 4 s. 138-139 (not. nt. XII Targów Książki w Krakowie...) szczegóły 
883.artykuł: Wybrane imprezy towarzyszące 46. Międzynarodowym Targom Książki w Warszawie. Magazyn z Książkami 2001 nr 4 s. 11 (program...) szczegóły 
884.artykuł: Wydawcy katoliccy łączą się. Gazeta Wyborcza 1996 nr 283 s. 12 (nt. powstałego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich...) szczegóły 
885.artykuł: Wydawcy o Targach. Gazeta Wyborcza 1998 nr 116 s. 17 (wypow. wydawców nt. 43. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; n...) szczegóły 
886.artykuł: Wydawcy śląscy A.D. 1995. Suplement 1994 nr 40/41 s. 2  szczegóły 
887.artykuł: Wydawcy w sądzie (Prawo autorskie w akcji). Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 10-11 (nota o uchybieniach firm wydawniczych w zakresie prawa autorskiego...) szczegóły 
888.artykuł: Wykrota Luiza: Partner i konkurent (Głosy wydawców o "drugim obiegu"). Express Wieczorny 1989 nr 103 s. 5 (na marginesie Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, na których ...) szczegóły 
889.artykuł: Wystawa polskiej książki. Śląsk 1999 nr 1 s. 86 (nota sprawozdawcza z VI Wystawy Książek Polskich Wydawców w Czeskim Ci...) szczegóły 
890.artykuł: Wysyp. Targowe pemiery. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 5 s. 18-19, 22-24 (prezentacja premier wydawniczych wystawionych na 47. Międzynarodowych ...) szczegóły 
891.artykuł: Wysyp. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 10 s. 18-19 (nt. premier książkowych przygotowanych przez wydawnictwa na VI Targi K...) szczegóły 
892.artykuł: Z Bolonii na gorąco. Biblioteka Analiz 2004 nr 9 s. 24 (nt. udziału wydawnictw m.in.: Media Rodzina, Znak, Nasza Księgarnia, B...) szczegóły 
893.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 23 V s. 3 (m.in. nota spraw. z 48. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; o...) szczegóły 
894.artykuł: Za i przeciw. Forum Książki 1995 nr 5 s. 4 (ankieta nt potrzeby wydawców pism naukowych uczestniczenia w imprezach...) szczegóły 
895.artykuł: Zapowiedzi. Perspektywy 1990 nr 1, 3, 6  szczegóły 
896.artykuł: Zarzycka Justyna: Fantstyczne niechlujstwo. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 2 (nt. niskiego poziomu edytorskiego współcz. wydawnictw, szerzej nt. wyd...) szczegóły 
897.artykuł: Zaworska Helena: Klasycy na cały rok. Gazeta Wyborcza 1992 nr 236 s. 9  szczegóły 
898.artykuł: Ze znakiem PTWK. Trybuna Ludu 1989 nr 89 s. 7 ([nt. działaln. Pol. Tow. Wydawców Książek]...) szczegóły 
899.artykuł: Zeibel Andrzej: Prywatyzacja wydawnictw. Notes Wydawniczy 1993 nr 7/8 s. 3-5  szczegóły 
900.artykuł: Zekin-Kompanowski Tomasz: Wydawnicza wiosna. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 4 s. 21 (nt. Targów Książki Naukowej we Wrocławiu w 1999 r....) szczegóły 
901.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Kupa radości. Nowa Fantastyka 1997 nr 1 s. 77 (nt. zainteresowania wydawnictw polską literaturą SF; felieton...) szczegóły 
902.artykuł: Zimniak Andrzej: System większościowy. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 74 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym w dziedzinie polskiej fantastyki; fe...) szczegóły 
903.artykuł: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Nowojorskie wydawnictwo Hippocrene. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 5 XI s. 3 (nt. działaln. wydawnictwa Hippocrene, zajmującego się popularyzowanie ...) szczegóły 
904.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 196 (not. o spotkaniach z pisarzami w ramach IV Targów Książki w Krakowie 2...) szczegóły 
905.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 200 (not. o spotkaniach z pisarzami w ramach 46. Międzynarodowych Targów Ks...) szczegóły 
906.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 197 (nota o 47. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie...) szczegóły 
907.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 4 s. 15 (not. o rejestracji w Warszawie spółki Polski Dom Wydawniczy, mającej s...) szczegóły 
908.artykuł: Żółtodziób : Gdzie nie(drukują) (Młodego autora o redakcjach uwag kilka). Magazyn Literacki 1992 nr [0] s. 3 (fel....) szczegóły 
909.artykuł: Żukowski Ludwik: Wydawcy i złodzieje. Trzy źródła piractwa wydawniczego w Polsce. Ex Libris 1991 nr 13 s. 4  szczegóły 
910.artykuł: Żuliński Leszek: Czas na poezję. Arkona 1998 nr 3 s. 5 (nt. wydawania tomików poezji w 1997; felieton...) szczegóły 
911.artykuł: Żuliński Leszek: Czytać nie czytać, potargować można. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 1 (nt. obecności polskich wydawnictw m.in.: Wydawnictwa Dolnośląskiego, W...) szczegóły 
912.artykuł: Żuliński Leszek: Jak w ulu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 21 s. 1, 4 (dot. udziału wydawnictw w 41. Międzynarodowych Targach Książki w Warsz...) szczegóły 
nawiązanie: Białecka Monika: Targi o książki. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 26 s. 24 (list do red....) szczegóły 
913.artykuł: Żuliński Leszek: Nowy kanon. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 23 s. 5 (nt. dużej ilości wydawnictw na rynku polskim...) szczegóły 
914.artykuł: Żurowska Joanna: Przewodnik po Targach Książki. Tygodnik Powszechny 1999 nr 38 s. 14 (przegląd nowości wydawniczych poszczególnych wydawnictw zaprezentowany...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
915.impreza: "Cztery wieki drukarstwa kaliskiego" - wystawa (2003).  szczegóły 
artykuł: Miluśka Jadwiga: Czterysta lat drukarstwa kaliskiego. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 263-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
916.impreza: "Książka 1989-1999" - sesja naukowa poświęcona wydawnictwom, bibliotekom i czytelnictwu (2000).  szczegóły 
artykuł: Ludian Ewa: O współczesnej książce w Bibliotece Narodowej. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 5 s. 11-14  szczegóły 
917.impreza: Narada kierownictw ruchu wydawniczego Polski, Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Korei, Mongolii, NRD, Węgier i ZSRR (1988).  szczegóły 
artykuł: Korbińska Grażyna: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 1-3 (sprawozdanie...) szczegóły 
918.impreza: "Niełatwy los wydawcy polskiej literatury" - debata literacka.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 2 s. 187 (not....) szczegóły 
919.impreza: Polska książka naukowa w Wilnie - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: (pik): Polska książka naukowa w Wilnie. Forum Akademickie 2000 nr 10 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
920.impreza: Posiedzenie Rady Programowej Ruchu Wydawniczego poświęcone książce dla dzieci i młodzieży oraz problemom związanym z książkami naukowo-technicznymi (1988).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 2 (not....) szczegóły 
921.impreza: "Regionalny ruch wydawniczy" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Sympozjum "Regionalny ruch wydawniczy". Goniec Staszowski 2000 nr 5 s. 9 (zapowiedź; program...) szczegóły 
922.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Gdańsk 1995).  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1995 nr 82 s. 6 (program...) szczegóły 
923.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Kraków 1993).  szczegóły 
artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 2 (nota...) szczegóły 
924.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1993).  szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Pióro Fredry. Gazeta Wyborcza 1993 nr 281 s. 10  szczegóły 
925.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Co to jest dobra książka?. Gazeta Wyborcza 1994 nr 283 s. 10  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Pióra Fredry i grafiki. Rzeczpospolita 1994 nr 281 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
926.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1995).  szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Dwudziestolecie i pióro. Gazeta Wyborcza 1995 nr 284 s. 12  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Pióra Fredry i tania książka. Rzeczpospolita 1995 nr 284 s. 27  szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pióro Fredry we Wrocławiu. V Spotkania Wydawców Dobrej Książki. Rzeczpospolita 1995 nr 282 s. 3 (program...) szczegóły 
927.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1996).  szczegóły 
artykuł: PODS: Kiermasz i festiwal. Gazeta Wyborcza 1996 nr 282 s. 17  szczegóły 
artykuł: (mwj): Pióro Fredry. Forum Akademickie 1996 nr 1 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Jakimczyk Jarosław: Próżno by poszukiwać kolorowych bestsellerów. Kto dostanie "Pióro Fredry" z rąk profesora Miodka?. Życie 1996 nr 57 s. 8 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Walewska Jolanta: Spotkania wydawców - okazją dla czytelników. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 77  szczegóły 
928.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1997).  szczegóły 
artykuł: Piekarski Hans: Święto książki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
929.impreza: Spotkanie krajowych wydawców książek (1989).  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 53 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
930.impreza: Spotkanie pisarzy i wydawców poświęcone problemom polskiej współczesnej literatury (1989).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
931.impreza: Spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
artykuł: (jn): "Unia wydawców uczelnianych". Forum Akademickie 1994 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
932.impreza: "Unia wydawców uczelnianych" - spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
artykuł: Peciak Andrzej: Stowarzyszenie wydawców. Forum Akademickie 1995 dod. z II s. 2  szczegóły 
artykuł: (jn): "Unia wydawców uczelnianych". Forum Akademickie 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
933.impreza: "W kręgu pisanego słowa" - wystawa dorobku wydawniczego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (2001).  szczegóły 
artykuł: (ms): "W kręgu pisanego słowa". Śląski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
934.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okopień Jan: O rangę zawodu. Życie Literackie 1989 nr 1 s. 2 (omów....) szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 17 s. 4  szczegóły 
artykuł: Korolczuk Włodzimierz: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 9, 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
935.impreza: Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1992).  szczegóły 
artykuł: Ósma dekada PTWK. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
936.impreza: Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2000).  szczegóły 
artykuł: P.D.: Druga kadencja Janusza Foglera (XII Zjazd PTWK). Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe władze PTWK. Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 20 (nota; z fot. Janusza Foglera...) szczegóły 
937.impreza: Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2004).  szczegóły 
artykuł: (PD): [Trzynasty] XIII Walny Zjazd PTWK w grudniu. Książki 2004 nr 10 s. 12 (notka zapow....) szczegóły 
938.impreza: Warszawskie Spotkania Wydawców Dobrej Książki (1994).  szczegóły 
artykuł: Z.Z.: Książka, która nie schlebia a uczy. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 63 s. 2  szczegóły 
939.impreza: Warszawskie Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Gdańsk 1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 13 IV s. 3  szczegóły 
940.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek - spotkanie najlepszych polskich wydawców (2001).  szczegóły 
artykuł: (PD): Arkady z naszą nagrodą (Po Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek). Książki 2002 nr 1 s. 16 (nota...) szczegóły 
artykuł: (BR): Dziewiąte Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Biblioteka Analiz 2001 nr 24 s. 20  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 206 (nota o udziale pisarzy dolnośląskich...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 1 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Szymańska Monika: Z tą nadzieją (Wrocławskie Promocje Dobrych Książek). Notes Wydawniczy 2002 nr 1 s. 16-19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (RM): Za rok jedenaste [sic!]. Biblioteka Analiz 2001 nr 25 s. 1 (sprawozdanie...) szczegóły 
941.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek - spotkanie najlepszych polskich wydawców (2002).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Monika: [Jedenaste] XI Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Notes Wydawniczy 2002 nr 12 s. 22-25  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o udziale pisarzy: Wacław Grabkowski, Bogusław Kierc, Jerzy Bogda...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Promocje dobrych książek. Rzeczpospolita 2002 nr 284 s. A14 (o rozpoczęciu imprezy z zapowiedzią spotkań autorskich...) szczegóły 
942.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 222 (nota spraw....) szczegóły 
943.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 198 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Biblioteka Analiz 2000 nr 25 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 222 (nota o spotk. aut., Wrocław, 27 XI 1999...) szczegóły 
944.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: (PD): Rekordowy Wrocław. Książki 2003 nr 1 s. 14 (not. spraw....) szczegóły 
945.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2004).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 301-302 (not....) szczegóły 
946.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2005).  szczegóły 
artykuł: Dobre książki. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 237 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 270 (not....) szczegóły 
947.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2006).  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 212-213 (noty...) szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 199 (not....) szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 198 (not....) szczegóły 
948.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2007).  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 212, 213 (not....) szczegóły 
949.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2008).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 1 s. 119 (program spotkań z autorami...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 1 s. 115  szczegóły 
950.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2009).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 11 XII s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 223 (not....) szczegóły 
951.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2011).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 189  szczegóły 
952.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1996).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Wybrali i nagrodzili. Gazeta Wyborcza 1996 nr 292 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brudnicki Jan Z.: Wydawcy, dzieła, pieniądze.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 5  szczegóły 
artykuł: Wydawcy obradowali. Życie 1996 nr 66 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Rota 1997 nr 2/3 s. 127 (nota...) szczegóły 
953.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Wydawców Prywatnych i Niezależnych (1990).  szczegóły 
artykuł: T.R.: Wydawcy rozeszli się. Rzeczpospolita 1990 nr 147 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    książki (alfabet autorów)
954.książka: Kondek Stanisław Adam: Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955. 1999  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 9 s. 14 (not....) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 378-380  szczegóły 
recenzja: Walewska Jolanta: Biblioteka Analiz 2000 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-106  szczegóły 
955.książka: Kondek Stanisław Adam: Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949. 1993  szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 29 (1993) s. 231-238  szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: Prohibita i prohibicja. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 154-157  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
956.artykuł: Adamiec Witold: Ogród francuski w dżunglę przemieniony czyli od "polityki wydawniczej" do chaosu. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 99-122  szczegóły 
957.artykuł: Adamiec Witold: Zwierciadło trochę krzywe. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 78 (nt. współczesnego rynku wydawniczego, informatorach wydawniczych oraz ...) szczegóły 
958.artykuł: Antolski Zdzisław: Balony na uwięzi. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 111-112 (nt. źródeł finansowania wydawania literatury...) szczegóły 
959.artykuł: Antolski Zdzisław: Literaci i "bławaty". Myśl Polska o Kulturze 2001 nr 3 s. 1 (nt. wydawania w sytuacji wolnego rynku utworów pisarzy nieprofesjonaln...) szczegóły 
960.artykuł: Baczyński Marcin, Piasecki Marcin: Ból głowy od nadmiaru. Gazeta Wyborcza 1994 nr 302 s. 9 (literatura i rynek wydawniczy...) szczegóły 
961.artykuł: Baczyński Marcin: Klęska ministerstwa, sukces wydawców. Gazeta Wyborcza 1996 nr 234 s. 13 (m.in. nt. sprzedawania praw autorskich przez wydawnictwa...) szczegóły 
962.artykuł: Baczyński Marcin, Cichy Michał: Książka na wolności. Gazeta. Magazyn 1997 nr 37 s. 34-38 (nt. wolnego rynku i prywatnych firm wydawniczych m.in.: Amber, Rebis,...) szczegóły 
963.artykuł: Baczyński Marcin: Teraz Polska!. Książki. Gazeta 1996 nr 8 s. 2 (nt. rosnącego zainteresowania wydawnictw współczesną literaturą polską...) szczegóły 
964.artykuł: Baczyński Marcin: W obronie książki (Książki, wydawcy i hurtownicy o ataku na dyrektora Rosnera). Gazeta Wyborcza 1996 nr 174 s. 4  szczegóły 
965.artykuł: Baczyński Marcin: Zero utrzymane (Rok 1996 w branży księgarsko-wydawniczej). Gazeta Wyborcza 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
966.artykuł: Bańkowska-Bober Krystyna: Jacy jesteśmy?. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 81 (obraz produkcji wydawniczej...) szczegóły 
967.artykuł: Bańkowska-Bober Krystyna: Statystyka produkcji wydawniczej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 26-31 (nt. zmian na rynku książki w minionym dziesięcioleciu...) szczegóły 
968.artykuł: Biała Jolanta: Marynistyczny epos o góralu. Polityka 2002 nr 35 s. 58-59 (nt. konkursów literackich organizowanych przez wydawnictwa...) szczegóły 
polemika: Sołtysik Marek: Nagrodzeni pisarze bez nagród. Polityka 2002 nr 38 s. 99  szczegóły 
969.artykuł: Biliński Lucjan: Przyszłość egzemplarza obowiązkowego. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 68-69 (nt. ustawy zobowiązującej wydawnictwa do wysyłania egzemplarza obowiąz...) szczegóły 
polemika: Jazdon Artur: Jeszcze o egzemplarzu obowiązkowym. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 71  szczegóły 
polemika: Michalewska Anna: Egzemplarz obowiązkowy (Konieczne rozwiązania legislacyjne). Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 2 s. 18-20  szczegóły 
970.artykuł: Bilska Anna: Książki pod osłoną. Polityka - Kultura 1995 nr 2 s. 6 (nt. dotowania wyd. książek...) szczegóły 
971.artykuł: Błaszak Danuta: Luknąć na zagraniczniaka. Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 153, 154 (nt. wydawania tandetnej prozy obcej...) szczegóły 
972.artykuł: Bokiej Anna, Świątkowska Bogna: Bez pointy. Tygodnik Literacki 1991 nr 18/19 s. 7 (spraw. ze spotkania wydawców z dziennikarzami (Warszawa, 19 IV 1991, C...) szczegóły 
973.artykuł: Borczak Małgorzata: Dostać każdy może (Książki dotowane). Nowe Książki 1995 nr 5 s. 68-70 (nt. mecenatu Ministerstwa Kultury i Sztuki nad książką oraz fundacjach...) szczegóły 
974.artykuł: Borowski Jacek: Lektura nieobowiązkowa. Wprost 2001 nr 20 s. 98 (dot. polskiego rynku wydawniczego i popularności literatury anglosaski...) szczegóły 
975.artykuł: [Bosek Kazimierz] (b): Literatura 1989 nr 6 s. 76 (nota nt. wydawanych w Polsce dzieł pisarzy emigracyjnych...) szczegóły 
976.artykuł: Brandys Marian: Zadanie dla Herkulesa Poirot (Marian Brandys mówi o sytuacji książki i stosunkach pisarz - wydawca). Rzeczpospolita 1991 nr 101 s. 4 (nie autoryzowane wystąpienie Mariana Brandysa na konf. prasowej; not. ...) szczegóły 
977.artykuł: Bratkowski Piotr: Zabijanie książek. Gazeta Wyborcza 1992 nr 301 s. 1, 8-9 (dot. upadłości Składnicy Księgarskiej i losów książek, którym grozi zn...) szczegóły 
nawiązanie: Nowotarska Róża: Kultura na przemiał. Gwiazda Polarna 1993 nr 12 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Odojewski Włodzimierz: Nie zabijać książek. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 3 s. 11  szczegóły 
978.artykuł: Bromberg Adam: "Nie popełnić głupstwa". Res Publica 1991 nr 2 s. 137-139 (polem. z art. Andrzeja Kurza: Nie popełnić głupstwa. Polityka 1...) szczegóły 
979.artykuł: Brycht Andrzej: Świat Książki 1989 nr 1 s. 38 ([porównanie sytuacji wydawn. w Pol. z przemysłem wydawn. w USA]....) szczegóły 
980.artykuł: Brydak Wojsław: Krasnoludek w dżungli. Wybrzeże 1989 nr 6 s. 47 (fel. nt. sytuacji finansowej wydawnictw i poszukiwań sponsorów...) szczegóły 
981.artykuł: Budzyński Adam: Książki w sieci. Trybuna 1997 nr 279 s. 11 (felieton m.in. nt. prognoz Instytutu Kultury dotyczących roli wydawnic...) szczegóły 
982.artykuł: Budzyński Adam: Szukanie igły w stogu siana. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 s. 6 (nt. braku informacji o ofertach wydawniczych i nowościach księgarskich...) szczegóły 
983.artykuł: Bugaj Maria: Patologiczny mecenat (Wiele dzieł emigracyjnych przygotowywanych do druku, to wciąż prohibity). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 11 s. 12  szczegóły 
polemika: [Koźniewski Kazimierz] KK.: Polityka 1989 nr 16 s. 15 (list do red....) szczegóły 
984.artykuł: Bugajski Leszek: Tęczowy kalejdoskop. Aneks Trybuny 2002 nr 209 s. A, F (wpływ rynku księgarskiego na dobór wydawanych książek...) szczegóły 
985.artykuł: Burchart Mariusz: Tomy niezgody. Jak działa kierowany przez Andrzeja Rosnera departament książki ministerstwa kultury. Życie 1996 nr 9 s. 8  szczegóły 
986.artykuł: Chamera-Nowak Agnieszka: "Książki, szwarc, mydło i powidło..." Dystrybucja książek na wsi w latach pięćdziesiątych XX w. w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 127-142  szczegóły 
987.artykuł: Chłystowski Henryk: Frustracje pisarzy, frustracje wydawców. Rzeczpospolita 1992 nr 118 dod. s. 1  szczegóły 
988.artykuł: Chrzanowski Andrzej: Gratisy (Opinia). Notes Wydawniczy 2000 nr 6/7 s. 32 (oświadczenie Prezesa Polskiej Izby Książki w sprawie bezpłatnych egzem...) szczegóły 
989.artykuł: Cieślak Jacek: Integracja po polsku. Rzeczpospolita 2003 nr 61 s. A7 (dot. funduszy z Unii Europejskiej dla polskich wydawnictw na dofinanso...) szczegóły 
nawiązanie: Wyszomirski Paweł: Integracja po polsku. Rzeczpospolita 2003 nr 63 s. A15 (list do redakcji...) szczegóły 
990.artykuł: Cieślik Mariusz: Kiermasz się udał. Gazeta Wyborcza 2000 nr 218 s. 14 (podsumowanie 11. Krajowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
991.artykuł: Cieślik Mariusz: Książki do młyna. Gazeta Wyborcza 2000 nr 203 s. 10 (nt. problemu z nadprodukcją wydawnictw...) szczegóły 
992.artykuł: Cypryś Wiesław: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 3 VIII s. 4 (nt. rynku wydawniczego PRL i książek z nurtu opozycyjnego...) szczegóły 
993.artykuł: Czarnecka Małgorzata, Paluszkiewicz Monika: Klonowanie sensacji. Literatura na lato. Wprost 1998 nr 32 s. 80-83 (nt. oferty polskich wydawnictw...) szczegóły 
994.artykuł: Czarnecka Małgorzata, Radajewska Anna: Romans w altance. Wprost 1997 nr 33 s. 78 (nt. propozycji książek na lato...) szczegóły 
995.artykuł: CZAR: Plastuś czy Puchatek? Kanon książki dziecięcej. Gazeta Wyborcza 2002 nr 159 s. 16 (nt. podpisania przez czternastu wydawców deklaracji o utworzeniu Kanon...) szczegóły 
996.artykuł: Czejarek Karol: Korzystna współpraca. Express Wieczorny 1989 nr 129 s. 5 (spraw. ze spotkania grupy roboczej kierownictw ruchu wydawniczego Pols...) szczegóły 
997.artykuł: Czejarek Karol: Książka lepsza wypiera gorszą. Express Wieczorny 1989 nr 134 s. 5 (nt. rozmów programowych prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Sztuki ...) szczegóły 
998.artykuł: Czejarek Karol: Wyjście z zaścianka. Kultura [Warszawa] 1989 nr 7 s. 8, 10 (wywiad z dyrektorem departamentu książki Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
999.artykuł: Czubaj Mariusz, Wróblewski Janusz: Książki z ekranu. Polityka 2002 nr 21 s. 61-63 (nt. strategii wydawniczych i najpopularniejszych książek...) szczegóły 
1000.artykuł: Czy rok 1999 jest lepszy dla książki?. Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 22-25 (ankieta redakcyjna nt. zmian, jakie mogą zajść na rynku książki, przep...) szczegóły 
1001.artykuł: Dajbor Agnieszka: Komu sprawić ulgę?. Gazeta Wyborcza 1993 nr 297 s. 11  szczegóły 
1002.artykuł: Dajbor Agnieszka: Pustynia pełna książek. Gazeta Wyborcza 1992 nr 217 s. 9  szczegóły 
1003.artykuł: Dębski Eugeniusz: Lament. Fenix 1996 nr 1 s. 90-97 (nt. braku na rynku wydawniczym "lekkiej" polskiej literatury: kryminał...) szczegóły 
1004.artykuł: Dlaczego brakuje polskich książek sensacyjnych?. Życie z Książkami 2000 nr z 19 I s. 6 (wypowiedzi dyrektorów firm wydawniczych: Andrzej Kuryłowicz, Zbigniew ...) szczegóły 
1005.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 9 s. D2 (nt. podpisania przez wydawców Deklaracji Założycielskiej przedsięwzięc...) szczegóły 
1006.artykuł: Dukaczewski Piotr: Sensation front and center (On the store shelves). The Warsaw Voice 1993 nr 25 s. 11  szczegóły 
1007.artykuł: Fedorowska Joanna: Europejskim kursem. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 90 (współcz. rynek wydawniczy w Polsce...) szczegóły 
1008.artykuł: Gałczyńska Kira: Powtórka z nowego?. Dziś 1993 nr 10 s. 126-127 (nt. niewydawania wartościowych tytułów polskiej literatury współczesne...) szczegóły 
1009.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Dotowanie książek czy wydawnictw?. Życie Warszawy 1994 nr 278 s. 14 (koment. do decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki o przeznaczeniu w 199...) szczegóły 
polemika: K.M.: Trzy i pół dużej bańki. Dotacje do książek. Plus Minus 1994 nr 45 s. 17  szczegóły 
1010.artykuł: Gołąb Monika: Dramatyczne memorandum w sprawie polskiej książki. Życie 2001 nr 260 s. 15  szczegóły 
1011.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Czytelnicy mogą czuć się oszukani. Rzeczpospolita 2002 nr 188 s. A8 (dot. zmniejszającej się liczby wydawnictw uczestniczących w targach ks...) szczegóły 
nawiązanie: Nowakowski Andrzej: Czytelnicy mogą czuć się oszukani. Rzeczpospolita 2002 nr 199 s. A8 (list do redakcji prezesa Polskiej Izby Książki...) szczegóły 
1012.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Duży krok do przodu (Polski rynek książki - analiza ubiegłego roku). Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
1013.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Dziury w krajowym rejestrze. Rzeczpospolita 2000 nr 87 s.  szczegóły 
polemika: Chrzanowski Andrzej: Notes Wydawniczy 2000 nr 5 s. 28 (dot. opracowań statystycznych Biblioteki Narodowej w oparciu o nadsyła...) szczegóły 
polemika: Gołębiewski Łukasz: W sprawie "Dziur w narodowym rejestrze". Notes Wydawniczy 2000 nr 6/7 s. 24  szczegóły 
1014.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Dziury w narodowym rejestrze. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 28 s. 5 (nt. wydawania w Polsce książek i załamania prawa tzw. egzemplarza obow...) szczegóły 
1015.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Książki promują kino. Rzeczpospolita 2002 nr 131 s. A10 (nt. popularności powieści na podstawie scenariuszy filmowych...) szczegóły 
1016.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Księgarnia bestsellerów. Wprost 1998 nr 40 s. 122-123 (nt. polskiego rynku książki...) szczegóły 
1017.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Najsłabsze ogniwo. Rzeczpospolita 2002 nr 179 s. B5 (omówienie charakteru dystrybucji na polskim rynku książki; dot. specyf...) szczegóły 
1018.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Rynek książki w 2001 roku. Będzie gorzej. Biblioteka Analiz 2001 nr 1 s. 2  szczegóły 
1019.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Sprzedaż książek w I półroczu 2001. Jest źle, ale nie beznadziejnie. Biblioteka Analiz 2001 nr 16 s. 2-3  szczegóły 
1020.artykuł: Gołębiowski Łukasz: Czy koniec z bez-cennymi książkami (Marże lub rabaty). Rzeczpospolita 1996 nr 18 s. 25  szczegóły 
1021.artykuł: Gondowicz Jan: Ludluma poczytamy później. Gazeta Wyborcza 1993 nr 6 s. 9 (nt. książek wyd. w 1992...) szczegóły 
polemika: Tyczyński Tomasz: Nie ma przerwy w kulturze. Gazeta Wyborcza 1993 nr 14 s. 11  szczegóły 
1022.artykuł: Goszczurny Stanisław: Batalia o książkę. Plus 1989 nr 14 s. 1 (nt. nowej sytuacji książki na rynku...) szczegóły 
1023.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Poeta za dwadzieścia milionów. Polityka - Kultura 1993 nr 12 s. VIII (nt. działaln. oficyn w zakresie wydawania poezji...) szczegóły 
1024.artykuł: Habielski Rafał: Studnia jeszcze pełna czyli o literaturze emigracyjnej. Notes Wydawniczy 1999 nr 10 s. 44-47 (nt. publikowania książek pisarzy polskich tworzących za granicą przez ...) szczegóły 
1025.artykuł: Hennelowa Józefa: Nadmiar?. Tygodnik Powszechny 2001 nr 20 s. 4 (nt. powodów braku zbytu na książki...) szczegóły 
1026.artykuł: Hilchen Michał: List otwarty w sprawie Andrzeja Rosnera. Gazeta Wyborcza 1996 nr 179 s. 11 (list do red. dot. ataku ministra kultury Zdzisława Podkańskiego na dyr...) szczegóły 
1027.artykuł: Hill Dorota: Mini love story. Wprost 1997 nr 11 s. 82 (nt. popularności romansów dla nastolatek...) szczegóły 
1028.artykuł: H.K.: Dziwolągi polskiego rynku wydawniczego (W Klubie Literatów "Krąg"). Słowo Powszechne 1991 nr 63 s. 2 (o spotkaniu nt. sytuacji na polskim rynku wydawniczym; Warszawa, III 1...) szczegóły 
1029.artykuł: Jaki będzie rok 2001 na tynku książki?. Biblioteka Analiz 2001 nr 2 s. 7 (wypow. m.in.: Teresa Gardocka, Jacek Rodek; not.: Joanna Hetman...) szczegóły 
1030.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Czy przetrwają?. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 70-71 (m.in. o procesie prywatyzacji wydawnictw państwowych...) szczegóły 
1031.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Biznes książkowy. Odra 1993 nr 1 s. 105-106 (nt. komercjalizacji wydawnictw...) szczegóły 
1032.artykuł: Kalicki Włodzimierz: Święta pod bombką. Gazeta o Książkach 1993 nr 11 s. 14 (dot. wydawania lit. o tem. wojennej, militarnej...) szczegóły 
1033.artykuł: Kalinowski Andrzej: Kondycja księgarstwa kondycja kultury. Kultura [Białystok] 2002 listopad s. 10 (dot. rynku książki i promocji czytelnictwa...) szczegóły 
1034.artykuł: (kap): Życie Warszawy 1989 nr 53 s. 2 (spraw. ze spotkania wydawców poświęconego konieczności wydawania w kra...) szczegóły 
1035.artykuł: Karpiński Marek: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 24 s. 12 (fel. nt. wydawania przez oficjalne wydawnictwa literatury emigracyjnej...) szczegóły 
1036.artykuł: Kilijanek Krzysztof, Konarska Iwona: Taniec z Bertelsmannem. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 28 s. 4  szczegóły 
1037.artykuł: Klejnocki Jarosław: Zlikwidujemy targi książkowe. Magazyn z Książkami 2001 nr 10 s. 23 (fel. nt. fatalnej promocji książki w Polsce...) szczegóły 
polemika: Glinkowska Katarzyna: Rozbudowujemy targi książki. Gazeta Wyborcza 2001 nr 280 s. 19 (list do red. z odp. Jarosława Klejnockiego...) szczegóły 
1038.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 146 (not. o procesie sądowym wydawnictwa "Test" i wydawnictwa "Alfa" w spra...) szczegóły 
1039.artykuł: Klukowski Bogdan: Co dać na bis?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22 s. 4 (dot. doboru autorów do wznowień...) szczegóły 
1040.artykuł: Klukowski Bogdan: Niespodzianki ruchu wydawniczego. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 6 s. 19  szczegóły 
1041.artykuł: Klukowski Bogdan: Teraz wypadło na mnie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 4 (wyw. z dyrektorem Departamentu Książki i Czytelnictwa MKiS; rozm.: Les...) szczegóły 
1042.artykuł: Klukowski Bogdan: Z książką do Europy. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 79 (nt. koniecznych zmian w wydawnictwach w nowych warunkach społeczno-ust...) szczegóły 
1043.artykuł: K.M.: Sól w oku. Literatura dotowana. Plus Minus 1994 nr 40 s. 18 (nt. dotacji na wyd. lit....) szczegóły 
1044.artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Polski rynek wydawniczy - nowe tendencje. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 6/7 s. 27-30  szczegóły 
1045.artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Zostanie tylko pył. Notes Wydawniczy 1999 nr 9 s. 66-69 (nt. funkcjonowania wydawnictw i sytuacji finansowej na rynku wydawnicz...) szczegóły 
1046.artykuł: Kordelasiński Maciej: Warszawski ruch wydawniczy na początku lat 90.. Bibliotekarz 1997 nr 2 s. 8-13  szczegóły 
1047.artykuł: Kornacka Anna: Książka dla dzieci potrzebuje ochrony. Express Wieczorny 1989 nr 47 s. 4 (nt. wysokich cen książek dla dzieci, z przeglądem nowości...) szczegóły 
1048.artykuł: Kot Radosław: A jednak żal.... Argumenty 1989 nr 5 s. 9 ([nt. rynku księgarskiego, literatury II obiegu i literatury Science Fi...) szczegóły 
1049.artykuł: Kot Radosław: Literatura dla moli. Wprost 1990 nr 3 s. 22-23 (nt. kryzysu w wydawaniu literatury...) szczegóły 
1050.artykuł: Kot Wiesław: Pożegnanie z bronią. Wprost 2000 nr 33 s. 93 (nt. zmiany w repertuarze literatury dla mężczyzn...) szczegóły 
1051.artykuł: Kot Wiesław: Wydać, aby sprzedać. Wprost 1993 nr 5 s. 80-81 (nt. kosztów promocji książek...) szczegóły 
1052.artykuł: Kowalczykowa Alina: Książka i rynek. Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 134-136 (nt. zmian w sytuacji wydawniczej po 1989...) szczegóły 
1053.artykuł: Kowalska Justyna: Wszystko dla szarego (Jak działa cenzura w kraju, w którym nie ma cenzury?). Życie 1997 nr 182 s. 8 (nt. oddziaływania rynku na profil i politykę wydawniczą oficyn...) szczegóły 
1054.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Do lodówki. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 11 s. 10 (m.in. nt. rozwiązywania umów przez wydawnictwa...) szczegóły 
1055.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Gry znaczonymi kartami. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 21 s. 13 (nt. problemów ze zbytem książek...) szczegóły 
polemika: Pieszczachowicz Jan: Książki i buty. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 23 s. 11  szczegóły 
1056.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Stary niedźwiedź (Wydawnictwa zabrały się do odczarowania straszących autorów i podejrzanych książek). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 4 s. 13  szczegóły 
1057.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 11 s. 12 (nt. problemu zbytu ks., braku rozeznania rynku...) szczegóły 
1058.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 1 s. 12 ([dot. ruchu wydawn.]....) szczegóły 
1059.artykuł: Kowalski Marek: Paczka gwoździ. Nowy Świat 1992 nr 294 s. 10 (nt. sytuacji na rynku wydawniczym...) szczegóły 
1060.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Casus: Butyniec i inni.... Wiadomości Kulturalne 1994 nr 29 s. 6 (dot. wydawania trudnych książek...) szczegóły 
1061.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Hej łza się kręci w oku.... Trybuna 1994 nr 124 s. 10 (nt. pozycji polskiej literatury współczesnej na wolnym rynku wydawnicz...) szczegóły 
1062.artykuł: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: Gebethner odżył!. Polityka 1991 nr 18 s. 15 (dot. zmian na rynku wydawn.; list do red....) szczegóły 
1063.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Polacy pisać potrafią.... Trybuna 1994 nr 194 s. 6 (nt. pozycji polskiej literatury współczesnej na wolnym rynku wydawnicz...) szczegóły 
1064.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Samizdaty (Polska poezja, aby przetrwać, obsunęła się w swoiste ekonomiczne podziemie). Trybuna 1994 nr 24 s. 14 (nt. pozycji polskiej poezji współczesnej na wolnym rynku wydawniczym...) szczegóły 
1065.artykuł: Krassowski Maciej: Książki z całego świata. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 5 (dot. ruchu wydawniczego...) szczegóły 
1066.artykuł: Krassowski Maciej: Nie wszystko złoto, co się świeci. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 8 s. 6 (nt. przyczyn braku polskiej literatury współczesnej na półkach księgar...) szczegóły 
1067.artykuł: Krassowski Maciej: Pisarz, wydawca, czytelnik. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 22 s. 4  szczegóły 
1068.artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 306 (list "Do Księgarzy Polskich" w sprawie trudności młodych pisarzy z zai...) szczegóły 
1069.artykuł: Krzyżanowski Jerzy S.: To nie sztuka zrobić KUK-a. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 110 s. 168-177 (wspomn. z pracy w Biurze Wykonawczym Komitetu Upowszechniania Książki ...) szczegóły 
1070.artykuł: Książka - towar czy dobro kultury?. Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 6-7, 24-25 (dysk. nt. sytuacji polskiej ksiażki; wypow.: Danuta Bieniaszkiewicz, Z...) szczegóły 
1071.artykuł: Kuncewicz Piotr: ... I po świętach. Aneks Trybuny 1999 nr 44 s. 8 (felieton nt. potrzeby sponsorowania przez państwo wydawania książek...) szczegóły 
1072.artykuł: Kurkiewicz Juliusz: Ale rodzynek!. Polityka 2003 nr 39 s. 58 (nt. informacji zamieszczanych przez wydawnictwa na okładkach książek...) szczegóły 
1073.artykuł: Kurz Andrzej: Aktualne zagadnienia ruchu wydawniczego. Editor 1989 t. 2 s. 5-8  szczegóły 
1074.artykuł: Kurz Andrzej: Pamiętajcie o wydawcach, przecież dzięki nim wyszliście.... Kraków 2012 nr 11 s. 66-68 (m.in. o pracy w Wydawnictwie Literackim, które wydawało utwory Czesław...) szczegóły 
1075.artykuł: Kusztelski Błażej: Papagaje u wrót. Gazeta Poznańska 1989 nr 29 s. 11 (nt. powstających prywatnych wydawnictw i obaw, że rynek zaleje "szmira...) szczegóły 
1076.artykuł: Lewandowski Jan: Książki jak pieśń. Zagrożenie wydawnictw. Kierunki 1990 nr 7 s. 11  szczegóły 
1077.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Pozorna łatwość debiutu. Plus Minus 1995 nr 9 s. 17 (wywiad nt. sytuacji wydawniczej współczesnej poezji polskiej; rozm. Ew...) szczegóły 
1078.artykuł: Likowska Ewa: Coraz mniej książek. Przeciętny nakład jednego tytułu to mniej niż 5 tys. egzemplarzy. Przegląd 2002 nr 6 s. 43-44 (dot. wzrostu ilości wydawanych tytułów i spadku wysokości nakładów, a ...) szczegóły 
1079.artykuł: Likowska Ewa: Zbrodni czar. Przegląd 2003 nr 12 s. 68-69 (nt. popularności amerykańskich kryminałów w Polsce; dot. również probl...) szczegóły 
1080.artykuł: Ludwig Stanisław: Morski ruch wydawniczy w Polsce w latach 1982-1988. W kręgu książki 1989 nr 14 s. 59-65  szczegóły 
1081.artykuł: Malinowska Agnieszka: Tylko horror. Słowo Powszechne 1991 nr 88 s. 3 (nt. wydawnictw publikujących literaturę komercyjną...) szczegóły 
1082.artykuł: Marciniak Tomasz: Tropienie Indian. Guliwer 2003 nr 2 s. 33-39 (nt. komiksów wydawanych przez polskie wydawnictwa i ich popularności w...) szczegóły 
1083.artykuł: Marszałek Paweł: Zmarnowane szanse literatury sensacyjnej. Słowo Powszechne 1990 nr 173 s. 5 (nt. wydawania lit. sensacyjnej...) szczegóły 
1084.artykuł: Marynowicz Sylwester: Koniec z debiutami. Suplement 1990 nr 8/10 s. 12 (nt. promowania w wydawnictwach debiutów literackich...) szczegóły 
1085.artykuł: Matywiecki Piotr: Poezja i jej wydawcy. Notes Wydawniczy 1994 nr 1 s. 30-32 (refleksje nt. działalności wydawnictw publikujących poezję...) szczegóły 
1086.artykuł: Mądra-Dordević Jolanta: Forsowanie Odry. Wprost 1996 nr 15 s. 82-83 (nt. obecności polskich wydawnictw podczas Targów Książki w Lipsku (199...) szczegóły 
1087.artykuł: M.C.: Raport o stanie książki. Tygodnik Solidarność 1991 nr 10 s. 16-17 (omów. raportu Komisji ds. Książki ZG SPP pod kierownictwem prof. Jana ...) szczegóły 
1088.artykuł: Michalska Magdalena: Papierowy film. Wydawnictwa coraz częściej uzależniają swoje publikacje od repertuaru kinowego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 147 s. 13 (nt. wpływu najbardziej kasowych filmów na ożywienie rynku wydawniczego...) szczegóły 
1089.artykuł: Michalski Kamil: KKWK. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 34 s. 21 (nt. powstania Klubu Książek Wydawców Krajowych...) szczegóły 
1090.artykuł: Michałowski Mirosław: Chmury nad książką. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 32 s. 10  szczegóły 
1091.artykuł: Milewska Anna: Bertelsmann u bram. Wprost 1994 nr 41 s. 76-77  szczegóły 
1092.artykuł: Molek Kazimierz: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 16 s. 8 (wyw. z podsekretarzem stanu w Min. Kult. i Szt. nt. polityki wydawnicz...) szczegóły 
1093.artykuł: Największe subwencje przyznane w tym roku przez MKiS. Życie Warszawy 1994 nr 278 s. 14 (wykaz tytułów książek wspartych dotacją z Ministerstwa Kultury i Sztuk...) szczegóły 
1094.artykuł: Natanson Wojciech: Bierność - najgorszy doradca. Życie Warszawy 1990 nr 118 s. 5 (obecna sytuacja produkcji książek, także literackich...) szczegóły 
1095.artykuł: Neustein Ada, Neustein Edmund: W obronie książki. Głos z Izraela. Gazeta Wyborcza 1996 nr 179 s. 11 (list do red. dot. ataku ministra kultury Zdzisława Podkańskiego na dyr...) szczegóły 
1096.artykuł: Nowakowski Andrzej, Rosner Andrzej: Z analfabetyzmem do Europy. Im więcej frazesów płynie z mównic, tym mniej jest rzeczywistej pracy nad ochrona kultury. Gazeta Wyborcza 2001 nr 137 s. 15 (diagnoza wydawców dot. finansowej polityki wydawniczej państwa...) szczegóły 
1097.artykuł: Nowakowski Marek: Pieszczochy. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 IV s. 6 (nt. zmian po 1989...) szczegóły 
1098.artykuł: Nowak Tomasz: Rynek książki. W stadium powstawania. Biblioteka Analiz 2001 nr 26 s. 4-6  szczegóły 
1099.artykuł: Okopień Jacek: Requiem dla redaktora. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 4 s. 4 (nt. jakości wydawanych książek...) szczegóły 
1100.artykuł: "Otworzyć szerzej okno...". Kultura i Życie 1989 nr 5-7 (ankieta nt. preferencji wydawnictw polskiej literatury emigracyjnej; w...) szczegóły 
1101.artykuł: Paluszkiewicz Monika: Kultura w odcinkach. Wprost 1998 nr 1 s. 86-87 (nt. wydawania książek w różnych seriach ze względu na większe szanse s...) szczegóły 
1102.artykuł: Pasich Dorota: Agencje literackie. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 7 s. 5  szczegóły 
1103.artykuł: Pasich Dorota: Książka idzie na targ. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 21 s. 1  szczegóły 
1104.artykuł: Pąkciński Marek: Nie tylko KGB (Po upadku komunizmu skończył się pewien typ książek sensacyjnych). Życie Warszawy 1992 nr 269 s. 13  szczegóły 
1105.artykuł: Piasecki Marcin: Bronię wydawców (Wydawcy potrzebują pieniędzy, a nie pomysłów). Gazeta Wyborcza 1996 nr 38 s. 10  szczegóły 
1106.artykuł: (PIGR): Książki a reklama. Biblioteka Analiz 2004 nr 7 s. 23-24 (fel. nt. poziomu reklamy książek...) szczegóły 
1107.artykuł: Pisarzy kłopoty z wydawcami. Plus Minus 1993 nr 35 s. 8 (wypow. pisarzy nt. trudności w wydaniem książek: Jacek Bocheński, Toma...) szczegóły 
1108.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 185-186 (not. sprawozdawcza o dyskusji "Progi, bariery i nadzieje" poświęconej ...) szczegóły 
1109.artykuł: Polak Cezary: Małym będzie źle. Gazeta Wyborcza 2000 nr 173 s. 10-11 (nt. zapaści na rynku książki...) szczegóły 
nawiązanie: Jaśtal Jacek: Tragedii nie będzie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 196 s. 11 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kosiewski Stefan: Czytelnik nie zapłaci!. Gazeta Wyborcza 2000 nr 197 s. 11 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Ostrowski Wiktor: Co dalej z książką?. Gazeta Wyborcza 2000 nr 187 s. 13 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Wizgo Anita Ewa: Co dalej z książką?. Gazeta Wyborcza 2000 nr 181 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Zdanowicz Władysław: "Małym będzie źle". Gazeta Wyborcza 2000 nr 179 s. 8 (list do red....) szczegóły 
1110.artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 4 s. 2 (nota spraw. z posiedzenia Zespołu Książki Narodowej Rady Kultury poświ...) szczegóły 
1111.artykuł: Pysiak Krzysztof: Karta praw czytelnika. Konfrontacje 1989 nr 4 s. 12  szczegóły 
1112.artykuł: Pysiak Krzysztof: Nie dokończona rozmowa. Kultura i Życie 1990 nr 24 s. 2 (fel. nt. polityki wydawniczej państwa w dobie transformacji...) szczegóły 
1113.artykuł: Pysiak Krzysztof: W stronę Prousta. Polityka 1992 nr 21 s. 17 (nt. bieżących tendencji w profilu wydawniczym oficyn...) szczegóły 
1114.artykuł: Racje i realia. Kultura i Życie 1990 nr 25 s. 1, 3 (dyskusja wydawców warszawskich nt. projektu opodatkowania książki; wyp...) szczegóły 
1115.artykuł: Raport o stanie książki. Tygodnik Literacki 1991 nr 8 s. 1, 7-8 (oprac. Komisja do Spraw Książki przy Zarządzie Głównym SPP; podp. Jan ...) szczegóły 
1116.artykuł: Ratajczak Mirosław: Zamęt. Odra 1992 nr 12 s. 90-92 (rynek wydawniczy po roku 1989, także o braku inf. o wydawanych ks....) szczegóły 
1117.artykuł: Rdzanek Jarosław: Wydawco - broń się. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 78-79 (kierunki współpracy wydawnictw w trudnych warunkach rynkowych...) szczegóły 
1118.artykuł: Reżym się cofa. Zwycięstwo "zakazanych" książek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 8 7 ([nota o wyd. w oficjalnym obiegu ks. wyd. poprzednio wyłącznie na emig...) szczegóły 
1119.artykuł: Rosner Andrzej: Książki i polityka (Czy minister kultury chce usunąć z resortu dyrektora departamentu książki?). Gazeta Wyborcza 1996 nr 173 s. 13 (wyw. z dyrektorem departamentu książki i czytelnictwa w Ministerstwie ...) szczegóły 
1120.artykuł: Rosner Andrzej: Kultura na krawędzi. Newsweek. Polska 2001 nr 16/17 s. 194  szczegóły 
1121.artykuł: Sarjusz-Wolski Marek: Papierowy tygrys (Wydawcy przystają na wolny rynek, ale z działaniami osłonowymi). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 49 s. 12  szczegóły 
1122.artykuł: Sawiak Zofia: Uwaga: kryzys!. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 77 (podłoże kryzysu wydawniczego w Polsce...) szczegóły 
1123.artykuł: Sawiak Zofia: Za drogo? Za tanio?. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 79 (nt. cen książek...) szczegóły 
polemika: Nowakowski Tadeusz: [List do redakcji]. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 82 (polemika dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego z tezami artykuł...) szczegóły 
1124.artykuł: Sawicka Elżbieta: Obietnice wcale nie na wiatr. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 s. D1 (nt. wydań w Polsce twórczości: Sandora Maraia oraz książek: Stefan Żer...) szczegóły 
1125.artykuł: Sedeńko Wojtek: Książki AD 1994. Sfinks 1995 nr 1 s. 53-56 (podsumowanie roku wydawniczego 1994 w dziedzinie literatury SF i fanta...) szczegóły 
1126.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczego przełomu. Nowa Fantastyka 1992 nr 2 s. 65-66 (podsumowanie działalności wydawniczej w dziedzinie lit. SF w Polsce w ...) szczegóły 
1127.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1991. Nowa Fantastyka 1992 nr 9 s. 71-72 (podsumowanie działalności wydawniczej w dziedzinie lit. SF w Polsce...) szczegóły 
1128.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1992. Nowa Fantastyka 1993 nr 7 s. 68-69 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF w Polsce w porównaniu z danymi...) szczegóły 
1129.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1993. Nowa Fantastyka 1994 nr 5 s. 65-66 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF w Polsce w porównaniu z danymi...) szczegóły 
1130.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1993. Sfinks 1994 nr 1 s. 46-47 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF i fantasy w Polsce w porównani...) szczegóły 
1131.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1994. Nowa Fantastyka 1995 nr 5 s. 68-69 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF w Polsce w porównaniu z danymi...) szczegóły 
1132.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1995. Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 68-69 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF w Polsce w porównaniu z danymi...) szczegóły 
1133.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1996: bez hitów. Nowa Fantastyka 1997 nr 7 s. 65-66 (podsumowanie roku wydawniczego 1996 w dziedzinie literatury SF i fanta...) szczegóły 
1134.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1997: jak na Zachodzie. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 71-72 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF i fantasyw Polsce w porównaniu...) szczegóły 
1135.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1998. Nowa Fantastyka 1999 nr 7 s. 68-69 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF i fantasy w Polsce w porównani...) szczegóły 
1136.artykuł: Sedeńko Wojtek: Rok wydawniczy 1999. Nowa Fantastyka 2000 nr 6 s. 68-69 (podsumowanie w dziedzinie literatury SF i fantasy w Polsce w porównani...) szczegóły 
1137.artykuł: Shaughnessy Linda: Polacy sprzedają się słabo. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 2 s. 23 (wyw. z dyrektorem brytyjskiej agencji literackiej A.P. Watt Ltd. m.in....) szczegóły 
1138.artykuł: Sikora Jacek: Od brezentowego namiotu do "Koliby Wydawców". Głos Ludu 1997 nr 96 s. 3 (nt. promocji książek polskich oficyn wydawniczych w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
1139.artykuł: Skuza Barbara: Fizjologia smaku (Literatura angloamerykańska to 90 proc[ent] polskiego rynku książki). Rzeczpospolita 1996 nr 178 s. 27  szczegóły 
1140.artykuł: Sorowicz Tomasz: Książka dla jednej piątej. Tygodnik Solidarność 2001 nr 20 s. 18 (nt. wpływu rynku wydawniczego na kryzys czytelnictwa w Polsce...) szczegóły 
1141.artykuł: Stachowiak Dariusz: O wydawcach. Notes Wydawniczy 1993 nr 1 s. 10-12 (nt. bieżących problemów rynku wydawniczego...) szczegóły 
nawiązanie: Szwajcer Piotr: Nie tylko o wydawcach. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
1142.artykuł: Stan zapaści. Literatura 1990 nr 4 s. 22-25 (dyskusja w red. Literatury nt. dramatycznej sytuacji książki po...) szczegóły 
1143.artykuł: Starnawski Jerzy: O ratunek dla wydawnictw naukowych. Słowo Powszechne 1990 nr 69 s. 3  szczegóły 
1144.artykuł: Stasiak Piotr: Kilo Coelho. Polityka 2003 nr 36 s. 36-38 (nt. cen beletrystyki...) szczegóły 
nawiązanie: H.D.: Tanie kieszonkowce. Polityka 2003 nr 45 s. 107  szczegóły 
1145.artykuł: Szaruga Leszek: Poznańska Biblioteka Niemiecka. Forum Akademickie 2002 nr 3 s. 68 (dot. m.in. inicjatyw wydawniczych związanych z międzynarodowymi relacj...) szczegóły 
1146.artykuł: Szaruga Leszek: Wokół literatury. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 15 II s. 11 (nt. działalności wydawn. w sytuacji kryzysu finansowego...) szczegóły 
1147.artykuł: Szczygieł Mariusz: Co pozostaje po pisarzu?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 219 s. 12  szczegóły 
polemika: Zakrzewski Witold Krzysztof: "Co zostaje po pisarzu?". Gazeta Wyborcza 1992 nr 232 s. 10 (list do red.; z odp. Mariusza Szczygła...) szczegóły 
1148.artykuł: Szewc Piotr: Zamrożone maszynopisy (W szufladach wydawców). Rzeczpospolita 1993 nr 228 s. 4 (nt. niewydawania książek przeznaczonych do wąskiego kręgu odbiorców z ...) szczegóły 
1149.artykuł: Szponder Tomasz: Jaki będzie rok 2001 na rynku książki?. Biblioteka Analiz 2001 nr 1 s. 3 (wypow. współwłaściciela Domu Wydawniczego Rebis; not.: Joanna Hetman...) szczegóły 
1150.artykuł: Sztokfisz Marta: Kultura [Warszawa] 1989 nr 49 s. 3 (spraw. ze spotkania wydawców; także tabela wyników działalności wybran...) szczegóły 
1151.artykuł: Szumińska Hanna: Literatura niełatwa. Wprost 1994 nr 20 s. 77  szczegóły 
1152.artykuł: Szydłowska Emilia: Wokół rynku książki 2003. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s. 39-43 (podsumowanie działalności wydawnictw literackich w roku 2003...) szczegóły 
1153.artykuł: Szymańska Anna: Głos Pomorza 1989 nr 89 s. 6 (nt. wydawania książek pisarzy emigracyjnych...) szczegóły 
1154.artykuł: Szymańska Anna: Książka życzeń i zażaleń. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 26 s. 5 (nt. wysyłkowych klubów książki...) szczegóły 
1155.artykuł: Szymańska Joanna: Towar w okładkach. Przekrój 1993 nr 16 s. 9 (nt. bieżących tendencji na rynku wydawniczym w zakresie lit. pięknej...) szczegóły 
1156.artykuł: Tatarkiewicz Anna: Po co czytać?. Polityka 1991 nr 15 s. 9 (o bieżącej ofercie na rynku wydawniczym...) szczegóły 
1157.artykuł: Tazbir Janusz: Książki z różnych półek. Notes Wydawniczy 1993 nr 10 s. 28-29 (propozycje tytułów książek, które należałoby wznowić...) szczegóły 
1158.artykuł: Tobera Marek: Eksperyment bibliologiczny jako eksperyment rynkowy? Uwagi na marginesie referatu Stanisława Adama Kondka. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 t. 2 s. 55-71 (komentarz do art. Stanisława Adama Kondka pt. "Organizacja obiegu ksią...) szczegóły 
1159.artykuł: Umer Teresa: Cichy powrót. Tygodnik Polski 1989 nr 11 s. 8 ([nt. zmian w polityce wydawn. - wyd. ks. z lit. emigracyjnej i dotychc...) szczegóły 
1160.artykuł: Waldoch Aleksandra: Freedom to print? (Copyright violation). The Warsaw Voice 1991 nr 46 s. 9 (nt. piractwa na rynku wydawniczym po zniesieniu cenzury...) szczegóły 
1161.artykuł: Walewska Jolanta: Kłopoty z informacją. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 70 (nt. braku informacji dla księgarzy o wydawanych książkach przez wydawn...) szczegóły 
1162.artykuł: Wanat Wisława: Powrót emigracji. Gazeta Poznańska 1989 nr 82 s. 7 (o wystąpieniu w Sejmie Aleksandra Krawczuka nt. literatury emigracyjne...) szczegóły 
1163.artykuł: Warneńska Monika: Skazani na milczenie. Dziś 1993 nr 3 s. 109-115 (o niewydawaniu książek wartościowych...) szczegóły 
1164.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Nasze dobra narodowe (Czy doczekamy się krytycznych wydań klasyki polskiej). Aneks Trybuny 2001 nr 167 s. D  szczegóły 
nawiązanie: Karwacki Wojciech: O edycjach krytycznych raz jeszcze. Aneks Trybuny 2001 nr 171 s. D  szczegóły 
1165.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Obóz kondycyjny. Autograf 1995 nr 3 s. 3-4 (nt. kryterium "rynkowości' w wydawaniu współczesnej literatury polskie...) szczegóły 
1166.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Obóz kondycyjny. Komunikaty 1996 nr 2 s. 1, 4-5 (sytuacja literatury pięknej w działalności wydawnictw po roku 1989...) szczegóły 
1167.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Segment wyłączony. Aneks Trybuny 2003 nr 285 s. B-C (dot. mechanizmów panujących na rynku książki, zwłaszcza w odniesieniu ...) szczegóły 
1168.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Płacz na pogorzelisku. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 9 s. 12 (nt. upadłości Składnicy Księgarskiej...) szczegóły 
1169.artykuł: Wielgopolan Krzysztof: Dom (bez) książki. Gazeta Wyborcza 1991 nr 59 s. 12  szczegóły 
1170.artykuł: Wilanowski Cyprian: Wśród książek. Myśl Polska z Książką 1993 nr 3 s. 4 (o bieżących preferencjach wydawniczych oficyn...) szczegóły 
1171.artykuł: Wiśniewski Czesław: Wokół relacji: książka - czytelnik. Nowe Drogi 1989 nr 1 s. 168-176 (dot. oferty wydawniczej, inf. o ks., zasad finansowania...) szczegóły 
1172.artykuł: Wojciechowski Jacek: Dziś koniunktura, a jutro?. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 4-5 (nt. niepokojących zjawisk związanych m.in. z wydawaniem i dystrybucją ...) szczegóły 
1173.artykuł: Wojdowski Bogdan: Chaos na rynku książek (Raport Błońskiego). Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 1, 4 (omów. raportu Jana Błońskiego o sytuacji na krajowym rynku wydawniczym...) szczegóły 
1174.artykuł: Wojsz Janusz: Reforma w wydawnictwie. Kultura [Warszawa] 1989 nr 33 s. 11  szczegóły 
1175.artykuł: Wolny rynek czy wolnoamerykanka. Życie Warszawy 1990 200 1, 7 (ankieta wśród wydawców nt. sytuacji na rynku wydawniczym; wypow.: Mich...) szczegóły 
1176.artykuł: Wydawcy i autorzy pod bramką. Trybuna 1990 nr 19 s. 3 (dyskusja; wypow.: Jan Ignaczak, Elżbieta Janica, Jerzy S. Sito, Wiesła...) szczegóły 
1177.artykuł: Wydawnicze wydarzenia roku. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 14 (ankieta nt. najbardziej interesujących książek wydanych w minionym rok...) szczegóły 
1178.artykuł: Wykrota Luiza: Jest co wydawać (Literatura emigracyjna w kraju). Express Wieczorny 1989 nr 51 s. 4  szczegóły 
1179.artykuł: Wysokiński Jerzy: Kultura [Warszawa] 1989 nr 7 s. 8-9 (nt. kryzysu wydawniczego...) szczegóły 
1180.artykuł: Zawadzki Paweł: Kilka zdziwień bibliofila. Kultura i Życie 1991 nr 18 s. 4 (krytyka polityki wydawn. największych oficyn...) szczegóły 
1181.artykuł: Zych M.: Rok książki. Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 5 (wobec przemian polit. i gospodarczych w Polsce...) szczegóły 
1182.artykuł: (Z.Z.): Ciężkie czasy dla książki. Słowo Powszechne 1991 nr 121 s. 3 (nt. sytuacji wydawnictw w Polsce...) szczegóły 
1183.artykuł: Żuliński Leszek: Disce, puer.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 11 s. 5 (nt. IV Międzynarodowych Targów Książki Szkolnej org. przez Wydawnictwa...) szczegóły 
1184.artykuł: Żuliński Leszek: Na straganie w dzień targowy takie toczą się rozmowy. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 2 s. 4 (zapis rozmów z dyrektorami wydawnictw m.in.: Wydawnictwa Dolnośląskieg...) szczegóły 
1185.artykuł: Żuliński Leszek: Potargować można.... Wiadomości Kulturalne 1995 nr 40 s. 5  szczegóły 
1186.artykuł: Żuliński Leszek: Powódź książek. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 5  szczegóły 
1187.artykuł: Żuliński Leszek: W Ameryce jak i u nas. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 8 s. 8 (nt. polskiego rynku wydawniczego...) szczegóły 
1188.artykuł: Żurek Wacław: Literatura za złotówki. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 27 s. 10 (współprac.: Marek Arpad Kowalski, Jerzy Piekarczyk, Ryszarda Socha, Kr...) szczegóły 
polemika: Rajewski Krzysztof: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 34 s. 7 (list do red....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    książki (alfabet autorów)
1189.książka: Jędrych Alicja: Polskie serie literackie i paraliterackie 1901-1939. 1991 (Cz. 1. Wykaz serii. 1991, VIII, 483 s.
Cz. 2. Indeksy. 1991, 200 ...)
 szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Gorycz i słodycz bibliografii. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina, Pietrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1992 nr 6 s. 33  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1190.artykuł: Biberstajn Ryszard: Seria translatorska. Akant 2003 nr 3 s. 21 (nt. "Serii Translatorskiej" pod redakcją Waldemara A. Zalewskiego...) szczegóły 
1191.artykuł: Biblioteka polska XX wieku. Gazeta Wyborcza 1992 nr 282 s. 9 (dot. powołania serii "Biblioteka Polska XX wieku"...) szczegóły 
1192.artykuł: Biblioteka Polska XX Wieku. Nowy Świat 1992 nr 284 s. 11 (nt. inicjatywy powołania Biblioteki Polskiej XX Wieku...) szczegóły 
1193.artykuł: "Biblioteka Polska XX Wieku". Rzeczpospolita 1992 nr 280 s. 3 (ogłoszenie 10 wydawnictw krajowych o powołaniu serii międzywydawniczej...) szczegóły 
1194.artykuł: Biblioteka Polska XX Wieku. Tygodnik Powszechny 1992 nr 52 s. 9 (ogłoszenie 10 wydawnictw krajowych o powołaniu serii międzywydawniczej...) szczegóły 
1195.artykuł: (bł): By spotkać się za kilka lat. Przekrój 1992 nr 2441 s. 7 (omów. III Serii Biblioteki Narodowej...) szczegóły 
1196.artykuł: Bratkowski Piotr: Odyseja w globalnej wiosce. Newsweek. Polska 2005 nr 41 s. 119-120 (nt. międzynarodowej serii literackiej "Mity" zaprojektowanej przez szk...) szczegóły 
1197.artykuł: Bubnicki Rafał: Czy opłaca sie wydawać serie (Wydawnictwo Dolnośląskie). Rzeczpospolita 1993 nr 294 s. 4 (nt. serii Wydawnictwa Dolnośląskiego: "Tak żyli ludzie", "Tajemnice zw...) szczegóły 
1198.artykuł: Buchwald Dorota: Teatralna V4. Dialog [Warszawa] 2005 nr 3 s. 184-185 (nt. "Visegrad Drama" - serii antologii tekstów dramatycznych wydawanyc...) szczegóły 
1199.artykuł: Buras Jacek St.: Literackie Kroki w przyszłość = Literarische Schrifte in die Zukunft. Secesja 2006 nr 2 s. 92-97 (nt. międzywydawniczej serii "Kroki - Schrifte" promującej przekłady li...) szczegóły 
1200.artykuł: Ciechanowski Robert: Kieszonkowa królowa tramwajów?. Trybuna 1994 nr 140 s. 15 (nt. serii wydawniczej "Krajobrazy cywilizacji"...) szczegóły 
1201.artykuł: CK: Czarna Lampa. Gazeta Wyborcza 1999 nr 197 s. 10 (nota o serii nowej prozy polskiej Czarna Lampa publikowanej przez Wyda...) szczegóły 
1202.artykuł: Czachorowski Musa: Święte Księgi religii monoteistycznych. Przegląd Tatarski 2009 nr 2 s. 1 (nt. serii "Księgi Święte Religii Monoteistycznych" wyd. przez Agorę i ...) szczegóły 
1203.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 10 s. 12 (nota nt. serii "Kanon na Koniec Wieku"...) szczegóły 
1204.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Elitarna seria dla zamożnych. Rzeczpospolita 1999 nr 182 s. A6 (wywiad z dyrektorem biura koordynacyjnego serii międzywydawniczej "Kan...) szczegóły 
1205.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Moda na kanony. Forum Książki 2003 nr 3 s. 6-7 (nt. Kanonu na koniec wieku oraz Kanonu książek dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
1206.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 4 s. D2 (not. nt. spotkania ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego z osobami z...) szczegóły 
1207.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D2 (m.in. not. nt. ukazania się pięciu książek z serii międzywydawniczej "...) szczegóły 
1208.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (nota o zaprezentowaniu 25. tytułów z pierwszej serii "Kanon na koniec ...) szczegóły 
1209.artykuł: Drzewucki Janusz: Kobieta z wydm, samuraj i starzec (Biblioteka Japońska). Rzeczpospolita 1993 nr 267 s. 4 (nt. nowej serii wydawniczej warszawskiego Wydawnictwa "Wilga"...) szczegóły 
1210.artykuł: (EW): Literatura w 10 pigułkach (Ukazały się już wszystkie tomy z serii "Epoki Literackie" Wydawnictwa Naukowego PWN). Wiedza i Życie 2009 nr 3 s. 16 (nota...) szczegóły 
1211.artykuł: Frankowska Beata: "Kabinetu i rękopisu wczasy". Nowe Książki 1998 nr 7 s. 27-28 (nt. serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich" Instytutu Badań Literacki...) szczegóły 
1212.artykuł: Frąckiewicz Małgorzata: Poczytaj, mi Mamo!. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 88-89 (nt. serii "Poczytaj mi, Mamo" wydawnictwa BGW...) szczegóły 
1213.artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 281 (not. o powołaniu w 1987 r. Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej pod...) szczegóły 
1214.artykuł: I.J.W.: Kanon na Koniec Wieku. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 79 (nota o podpisaniu przez wydawców literatury pięknej: Muza SA, Państwow...) szczegóły 
1215.artykuł: K. M.: "Kanon" dla bibliotek (Rozpoczęcie targów "Edukacja 2000"). Rzeczpospolita 2000 nr 53 s. A10 (m.in. o spotkaniu pośw. "Kanonowi na koniec wieku" podczas Targów Ksią...) szczegóły 
1216.artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 13 IV s. 14 (not. o kontynuacji serii wydawniczej "Kanon na koniec wieku"...) szczegóły 
1217.artykuł: [Kieta Katarzyna] (kk): Echo Krakowa 1989 nr 247 s. 5 (nt. profilu nowej serii "Biblioteka Literatury Żydowskiej"...) szczegóły 
1218.artykuł: Klukowski Bogdan: "Biblioteka Zesłańca". Nowe Książki 1994 nr 2 s. 19-20 (nt. serii "Biblioteka Zesłańca" Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wy...) szczegóły 
1219.artykuł: K.M.: [Trzysta] 300 tysięcy tomów w "Kanonie na koniec wieku". Rzeczpospolita 2003 nr 65 s. A9 (nota nt. serii książek wybranych głosami czytelników Rzeczpospolite...) szczegóły 
1220.artykuł: Kossowska Stefania: Biblioteka Autorów Emigracyjnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 200 s. 3 (nt. inicjatywy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie wydania najpop...) szczegóły 
1221.artykuł: Kossowska Stefania: Biblioteka Autorów Emigracyjnych. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 37 s. 8 (nt. inicjatywy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie wydania najpop...) szczegóły 
1222.artykuł: Ł.G.: Biznes i czytelnictwo. Rzeczpospolita 2000 nr 217 s. A6 (nt. serii Kanon na Koniec Wieku...) szczegóły 
1223.artykuł: Ł.G.: Przygotowanie do lektury. Rzeczpospolita 1999 nr 199 s. A8 (o przygotowaniach do serii międzywidawniczej "Kanon na koniec wieku"...) szczegóły 
1224.artykuł: Łuska Jerzy: Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich. Suplement 1993 nr 20 s. 15 (omów. serii "Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich"...) szczegóły 
1225.artykuł: Majda Jan: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 673-674 (nt. serii "Skarbczyk Bibliofila", seria II wyd. przez Ossolineum...) szczegóły 
1226.artykuł: Masłoń Krzysztof: Dwie strony wydawniczego biznesu. Rzeczpospolita 1992 nr 170 s. 4 (nt. serii wydawnicznych różnych firm wydawniczych...) szczegóły 
1227.artykuł: Masłoń Krzysztof: Magdalena Tulli tłumaczy Prousta. Rzeczpospolita 2000 nr 8 s. A9 (omówienie serii międzywydawniczej "Kanon na koniec wieku"...) szczegóły 
1228.artykuł: MC: Dodatkowe tytuły. Życie 2001 nr 83 s. 8 (not. o kontynuacji serii "Kanon na koniec wieku"...) szczegóły 
1229.artykuł: Młynarczyk Katarzyna: Z Katarzyną Młynarczyk, redaktorem merytorycznym serii tomików poetyckich "Centrum Kultury" rozmawia Małgorzata Smuda-Machoń. Opcje 1993 nr 1 s. 95  szczegóły 
1230.artykuł: Nowe polskie wydawnicze serie patrystyczne. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 1030-1033  szczegóły 
1231.artykuł: Orlikowski Janusz: Propozycje z Częstochowy. Magdalenka Literacka 1996 nr 21/23 s. [10] (omówienie pozycji wydanych w ramach serii "Częstochowska Biblioteczka ...) szczegóły 
1232.artykuł: Pawelec Dariusz: Nowy Medyk 1989 nr 20 s. 10 (omów. serii "Bibliotheca ECCE"...) szczegóły 
1233.artykuł: (PD): Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży. Przestraszone media. Biblioteka Analiz 2004 nr 27 s. 13-14  szczegóły 
1234.artykuł: (pd): Kanon na Koniec Wieku. Biblioteka Analiz 2000 nr 5 s. 3 (nt. serii "Kanon na Koniec Wieku"...) szczegóły 
1235.artykuł: (PD): Seria "Kanon na Koniec Wieku" zakończona. Książki 2003 nr 4 s. 14 (nota...) szczegóły 
1236.artykuł: Pelc Janusz: Powitanie "Biblioteki Pisarzy Staropolskich". Barok 1996 nr 1 s. 237-243 (nt. serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich" ukazującej się pod patron...) szczegóły 
1237.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 1 I s. 3 (nt. serii "Kanon Literatury Podziemnej" Wydawnictwa Bellona i Oficyny ...) szczegóły 
1238.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 24 IX s. 3 (nota nt. serii Kanon na Koniec Wieku"...) szczegóły 
1239.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Wszystkie odcienie zieleni Nowej Prozy Polskiej. Regiony 1997 nr 1 s. 127-138 (nt. tzw. "zielonej serii" Nowej Prozy Polskiej , której patronuje mie...) szczegóły 
1240.artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D2 (not. o rozszerzeniu zestawu tytułów oraz sprzedarzy dotychczas wydanyc...) szczegóły 
1241.artykuł: Sadecki Jerzy: Książki na spotkanie poetów (Seria wydawnicza "ExLibris Kraków 2000"). Rzeczpospolita 1997 nr 230 s. 28 (nt. książek wydanych przez krakowskie oficyny: Wydawnictwo Literackie,...) szczegóły 
1242.artykuł: Sarzyński Piotr: Czytadła na poziomie (Nowe serie wydawnicze). Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. VII  szczegóły 
1243.artykuł: Skoczek Anna: Historia literatury polskiej. Suplement 2002 nr 11/12 s. 14-15 (dot. serii "Historia literatury polskiej w 10 tomach" wydawanej przez ...) szczegóły 
1244.artykuł: Sosnowski Jerzy: Lalki Kaliguli. Gazeta Wyborcza 1994 nr 21 s. 11 (o serii "Adam Michnik poleca!" wydawn. Nowa...) szczegóły 
1245.artykuł: Stefańczuk Bogusław: Dziennik Ludowy 1989 nr 294 s. 5 (omów. serii "Biblioteka Poetów"; plany wydawnicze na 1990...) szczegóły 
1246.artykuł: Struczyński Michał: Jeżyki za pięć złotych. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 42 s. 14 (o serii wydawniczej "Z jeżykiem"...) szczegóły 
1247.artykuł: Sucharska Anna: Biblioteka Toruńsko-Bydgoska. Promocje Pomorskie 1993 nr 1 s. 20 (nt. wydawanej przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgos...) szczegóły 
1248.artykuł: Szeląg Zdzisław: Tygodnik Radomski 1989 nr 21 s. 9 (nt. Biblioteki Literackiej "Małe Formy" - poetyckiej serii wydawniczej...) szczegóły 
1249.artykuł: Szewc Piotr: 6 tomów nowej serii poetyckiej z Wrocławia. Życie Warszawy 1993 nr 199 s. 13 (dot. serii "Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy P...) szczegóły 
1250.artykuł: Świerzowski Kasper: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 65-67 (omówienie serii "Skarbczyk bibliofila" wyd. w 1992 roku...) szczegóły 
1251.artykuł: Świetlik Alexandra: Poezja a geografia. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 11 s. 13 (nt. serii Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol...) szczegóły 
1252.artykuł: Tadeusiewicz Ryszard: Producenci snobizmu. Forum Akademickie 1999 nr 4 s. 31 (list w sprawie stworzenia serii pod nazwą "Kanon na koniec wieku"...) szczegóły 
1253.artykuł: Tazbir Janusz: Ciągu dalszego nie będzie?. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 46-48 (dot. niedokończonych, zakończonych po wydrukowaniu pierwszego tomu lub...) szczegóły 
1254.artykuł: Teleśnicki Tomasz: Biblioteka SAP. Suplement 1996 nr 42 s. 19 (nt. serii "Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich"...) szczegóły 
1255.artykuł: Uchański Wiesław: Przerwa w marszu pokutnym. Rzeczpospolita 1994 nr 91 s. 4 (wyw. z prezesem wydawnictwa "Iskry" nt. serii wydawniczej "Z serca Eur...) szczegóły 
1256.artykuł: Walewska Jolanta: Sztuka równowagi, czyli o Zosi Samosi. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 80-81 (nt. serii międzywydawniczej "Kanon na Koniec Wieku"...) szczegóły 
1257.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Seria Borosa. Gdański Rocznik Kulturalny 1992 t. 14 s. 138-151 (nt. tzw. serii Borosa ukazującej sie w Gdańsku w l. 1970. pod auspicja...) szczegóły 
1258.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 19 VII s. 2, 11 (m.in. not. o podpisaniu przez kilkanaście wydawnictw umowy dotyczącej ...) szczegóły 
1259.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 20 II s. 3 (not. nt. serii Arcydzieła Literatury Antycznej publikowanej przez wyda...) szczegóły 
1260.artykuł: Zabacka Anna: Nowości kulturalne z Poznania. Najprościej 1992 nr 2 s. 45 (nt. Białej Serii Poetyckiej Związku Literatów w Poznaniu...) szczegóły 
1261.artykuł: (ZR): "Na przekór przemijaniu". Trybuna 1997 nr 79 s. 9 (nt. Białej Serii Biblioteki Poetyckiej z okazji wydania 100. pozycji; ...) szczegóły 
1262.artykuł: Żukowska Kazimiera: O sztuce przekładu i komentowania tekstów. Guliwer 1994 nr 1 s. 61-63 (krytyka edycji książek wydanych przez Ossolineum w serii Biblioteka Na...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Wydawnictwa w Internecie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1263.artykuł: Adamiec Witold: Wydawcy i wydawnictwa elektroniczne w Polsce. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 3-9  szczegóły 
1264.artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Tomik na życzenie. Życie 2001 nr 141 s. 10 (nt. Internetowego Banku Poezji stworzonego w Muzeum Książki Artystyczn...) szczegóły 
1265.artykuł: (LP): Biblioteka w komputerze. Przekrój 2001 nr 1 s. 58 (nt. wydawnictwa internetowego literatura.net.pl...) szczegóły 
1266.artykuł: Miś Michał: Żeromski z internetu. (Nadchodzi era cyfrowej książki). Aneks Trybuny 2001 nr 145 s. G (nt. literatury polskiej w internecie i e-booków...) szczegóły 
1267.artykuł: Tryc Radosław: Czy za 10 lat będziemy drukować książki?. Biblioteka Analiz 2001 nr 1 s. 16 (nt. rozprzestrzeniania tekstów w postaci elektronicznej, ich przetwarz...) szczegóły 
1268.artykuł: Witkowski Kamil: Wydawnictwa w Sieci. Biblioteka Analiz 2000 nr 13 s. 16  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    książki (alfabet autorów)
1269.książka: Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Materiały konferencyjne. 2011  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2011 nr 12 s. 30 (not....) szczegóły 
1270.książka: Jarzyna Grażyna, Radzikowska Olga: [Dwadzieścia] 20 lat działalności wydawniczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. 1991 (działalność wydawnicza w latach 1971-1991; m.in.: Wydział Humanistyczn...) szczegóły 
1271.książka: Zarębski Maciej Andrzej: Biblioteka Staszowska - przeżyjmy to jeszcze raz. 1999 (Prezentacja stu tomików wydanych w latach 1982-1999 przez Staszowskie ...) szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 61 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1272.impreza: Wystawa wydawnictw instytutów humanistycznych Polskiej Akademii Nauk (1991).  szczegóły 
artykuł: Czartoszewska Małgorzata: Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 5/6 s. 178-182 (dorobek wydawniczy m.in.: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Język...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1273.artykuł: Baczyński Marcin: Uczelnie w natarciu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 262 s. 16 (nt. roli wydawnictw uczelnianych na rynku książki naukowej...) szczegóły 
1274.artykuł: Bereś Stanisław: Towarzystwo na beznadzieję. Forum Książki 1996 nr 2 s. 4 (działalność wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej...) szczegóły 
1275.artykuł: Biblioteka Rękopisów. Autograf 1995 nr 1 s. 18 (nt. serii "Biblioteka Rękopisów" Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Szt...) szczegóły 
1276.artykuł: Biliński Lucjan: Biblioteczny akcent 2002 roku. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 1 s. 3-7 (m.in. nt. działalności wydawniczej Instytutu Kultury w Warszawie w zwi...) szczegóły 
1277.artykuł: Biskup Ryszard: Oficyna w teczce (Biblioteka Staszowska wydała już ponad setkę tytułów). Trybuna 2000 nr 117 s. 13 (nt. działałności edytorskiej Macieja A. Zarębskiego w ramach Staszowsk...) szczegóły 
1278.artykuł: Ciesielski Stanisław: Nowe karty "literatury zesłańczej". Literatura Ludowa 1995 nr 2 s. 43-54 ( o inicjatywie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wydawania współczes...) szczegóły 
1279.artykuł: Cimała Bogdan, Senft Stanisław: [Sześćdziesiąt] 60 lat Instytutu Śląskiego (1934-1994). Śląsk Opolski 1994 nr 3 s. 43-47 (dot. m.in. działalności wydawniczej instytutu...) szczegóły 
1280.artykuł: Ciszewska Wanda: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka w Toruniu w latach 1945-1959. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 273-315 (m.in. o prowadzeniu działalności wydawniczej...) szczegóły 
1281.artykuł: (dąb): Targi Wydawnictw Regionalnych Staszów' 98. Radostowa 1998 nr 6 s. 29  szczegóły 
1282.artykuł: Dolega Krystyna, Kłossowski Andrzej: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej i jego publikacje. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 159-171  szczegóły 
1283.artykuł: Domańska Urszula: Wydawnictwa instytutów PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Notes Wydawniczy 1994 nr 2 s. 12-14  szczegóły 
1284.artykuł: Drabczyk Mirosław: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z XII s. 7 (działalność wydawnicza Kłodzkiej Witryny Artystów...) szczegóły 
1285.artykuł: Dudek Halina: Czas na profesjonalizm. Forum Książki 1998 nr 1 s. 4-5 (wyw. z dyrektorką Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej; rozm....) szczegóły 
1286.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1998 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 35-36  szczegóły 
1287.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1999 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 53-54  szczegóły 
1288.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2000 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 35-36  szczegóły 
1289.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2001 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 33  szczegóły 
1290.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2002 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 31  szczegóły 
1291.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2004 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 51  szczegóły 
1292.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2005 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 51  szczegóły 
1293.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2006. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 49-50  szczegóły 
1294.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2007. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 49  szczegóły 
1295.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2008. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 55-57  szczegóły 
1296.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2009. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 55-58  szczegóły 
1297.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 63-64  szczegóły 
1298.artykuł: Działalność wydawnicza ŁódzkiegoTowarzystwa Naukowego w 2003 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 39  szczegóły 
1299.artykuł: Fonfara Ewa: Działalność wydawnicza Macierzy Ziemi Cieszyńskiej po 1956 roku w nowych warunkach społeczno-politycznych i kulturowych. x 1999 ([w ks. zb.]: Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
1300.artykuł: Gala Adam Sławomir: Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego almanachem nauki łódzkiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 147-153  szczegóły 
1301.artykuł: Gawędowa Stanisława: Próby 1989 nr 1 s. 24-26 (m.in. o wydawaniu arkuszy poetyckich przez dział Wydawnictw Krakowskie...) szczegóły 
1302.artykuł: Golik Piotr: Świat Książki 1989 nr 8 s. 21 (nt. pl. wydawn. pol.-radz. spółki wydawniczo-poligraficznej "Orbita" (...) szczegóły 
1303.artykuł: Grodziska Karolina: Działalność wydawnicza Biblioteki [Polskiej Akademii Nauk w Krakowie]. Katalogi jej zbiorów i "Rocznik". Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 9-43  szczegóły 
1304.artykuł: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129 (omówienie sześciu tomów tekstów staropolskich wydawanych w latach 1993...) szczegóły 
1305.artykuł: Hernas Czesław: Od Redakcji. Wrocławskie Studia Wschodnie 1997 [t.] 1 s. 7 (m.in. nt. działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego...) szczegóły 
1306.artykuł: Hetman Joanna: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Los w rękach Senatu. Biblioteka Analiz 2000 nr 10 s. 4  szczegóły 
1307.artykuł: Hryciuk Grzegorz: Seria i oficyna wydawnicza "Biblioteka Zesłańca" przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1997 [t.] 1 s. 254-259 (nt. działalności i planów wydawniczych...) szczegóły 
1308.artykuł: Janikowska Wanda: Działalność wydawnicza. ([W ks.:] Toruńskie Towarzystwo Kultury. Sprawozdanie z działalności w ...) szczegóły 
1309.artykuł: Janke Stanisław: Z kaszubskiego źródła. Pomerania 1993 nr 1 s. 10-11 (w art. m.in. nt. działalności wydawniczej Zarządu Głównego Zrzeszenia ...) szczegóły 
1310.artykuł: Jarzębowska Stefania: Działalność wydawnicza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w latach 1964-1994. Bibliotekarz Lubelski 1994 nr 125 s. 8-13  szczegóły 
1311.artykuł: (jk): Nowe Kolegium Wydawnicze. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2000 nr 18 s. 1 (zmiany na stanowiskach kierowniczych w Wydawnictwie UWM w Olsztynie; ...) szczegóły 
1312.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu w latach 1957-1987. x 1999 ([w ks. zb.] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. ...) szczegóły 
1313.artykuł: Kieć Danuta: Działalność patriotyczna Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Karta Groni 2004 nr 23 s. 59-61 (m.in. nt. działalności wydawniczej krakowskiego oddziału towarzystwa o...) szczegóły 
1314.artykuł: Kielak Bernard: Wydawnictwa regionalne woj. ostrołęckiego za lata 1993-1994. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 366-371  szczegóły 
1315.artykuł: Kielin Piotr: Szeroki horyzont. Komunikaty 1995 nr 1 s. 2 (o działalności wydawniczej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze...) szczegóły 
1316.artykuł: Kieraciński Piotr: Wydawnictwo musi być. Forum Książki 2000 nr 4 s. 6-7 (nt. działalności wydawniczej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w L...) szczegóły 
1317.artykuł: Kieraciński Piotr: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego. Forum Książki 2003 nr 3 s. 4-5 (nt. działalności wydawnictwa; także nt. wydawanych utworów literackich...) szczegóły 
1318.artykuł: Kołodziej Alojzy: Biblioteka Narodowa na lipskich Targach Książki. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 1 s. 45 (nt. dorobku wydawniczego Biblioteki Narodowej...) szczegóły 
1319.artykuł: Kompanowski Tomasz: Wydawnictwo UMK [Uniwersytetu Mikołaja Kopernika] w PKiN-ie. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 6 s. 22 (nt. ekspozycji wydawnictwa podczas 43. Międzynarodowych Targów Książki...) szczegóły 
1320.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o promocji IX serii "Z kołatką" Biblioteki Wrocławskiego Oddziału...) szczegóły 
1321.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 193 (nota sprawozdawcza z Czwartku Literackiego poświęconego promocji VIII ...) szczegóły 
1322.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (nota o promocji XI serii "Z kołatką" Biblioteki Wrocławskiego Oddziału...) szczegóły 
1323.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Diałalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2011. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 69-70  szczegóły 
1324.artykuł: Krochmal Jacek: Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Naukowego TPN w latach 1996-1997. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1997 nr 1/2 (1996/1997) s. 46-48  szczegóły 
1325.artykuł: Krochmal Jacek: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu] w roku 1998. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1999 nr 3 (1998) s. 23-26  szczegóły 
1326.artykuł: Krochmal Jacek: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2000 nr 4 (1999) s. 18-19  szczegóły 
1327.artykuł: Kuczyński Antoni: "Biblioteka Zesłańca" Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 158-161 (nt. serii "Biblioteka Zesłańca" wydanej przez Polskie Towarzystwo Ludo...) szczegóły 
1328.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: I Kalisz. Integracje 1992 nr 28 s. 111 (nt. działaln. wydawn. Woj. Domu Kultury w Kaliszu, który publikuje zes...) szczegóły 
1329.artykuł: Kwiatkowska Izabella: Wydawnictwa Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2003 nr 44 s. 139-143 (o dorobku wydawniczym...) szczegóły 
1330.artykuł: Kwiecińska Feliksa: To był najlepszy rok.... Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 2 s. 19 (wyw. z red. Działu Wydawnictw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni...) szczegóły 
1331.artykuł: Libera Zdzisław: O wydawnictwach bibliofilskich Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 149-158  szczegóły 
1332.artykuł: Ławrynowicz Roman: Dorobek wydawniczy olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. Bibliotekarz 1997 nr 9 s. 29 (not....) szczegóły 
1333.artykuł: Madurowicz-Urbańska Helena: "Biblioteka Lwowska" i jej twócy. x 2001 ([w ks. zb.:] Henryk Wereszycki (1898-1990). Historia w życiu historyka...) szczegóły 
1334.artykuł: Malinowski Jan: Biblioteka "Wileńskich Rozmaitości" w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1996 t. 17 (1995) s. 297 (działalność wydawnicza Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wil...) szczegóły 
1335.artykuł: Malinowski Marek: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 28 s. 6 (sytuacja wydawnicza na terenie woj. wałbrzyskiego, z przeglądem bieżąc...) szczegóły 
1336.artykuł: Mal.M.: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 15 s. 6 (nt. działaln. wydawniczej: Kłodzkiej Witryny Artystów w Kłodzku, Zabyt...) szczegóły 
1337.artykuł: Misiura Andrzej David: Kabaret z ziarnem. Humor i poezja w Siennicy Różanej. Nestor 2008 nr 2 s. 8-11 (m.in. nt. serii tomików poetyckich Biblioteka "Ziarna" wydawanej przez...) szczegóły 
1338.artykuł: Mrozek Zdzisław: Środowiskowy ruch wydawniczy w latach 1989-1990. Kronika Bydgoska 1991 nr 11 (1989) s. 341-345 (Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna...) szczegóły 
1339.artykuł: Nowa seria wydawnicza. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 73 (nota nt. zainicjowanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego serii...) szczegóły 
1340.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Teresa: Wrocławskie Muzeum Sztuki Książki (Teraźniejszość i perspektywy). Editor 1989 t. 2 s. 47-52  szczegóły 
1341.artykuł: Opłatek regionalistów. Goniec Świętokrzyski 2001 nr 1 s. 1-2 (m.in. nt. prezentacji podczas opłatka w Wojewódzkim Domu Kultury w Kie...) szczegóły 
1342.artykuł: Orski Mieczysław: Urodzaj nowych książek. Strony 1998 nr 1/2 s. 88-89 (nt. serii wydawniczej "Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeni...) szczegóły 
1343.artykuł: Paczoska Ewa: Płynąc rzeką po nizinie - czyli badania czytelnictwa. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 169-173 (o wydawanej przez Bibliotekę Narodową serii "Z dziejów kultury czyteln...) szczegóły 
1344.artykuł: Penca Kazimierz: [Dwadzieścia] 20 lat STK [Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego]. Goniec Staszowski 2001 nr 5 s. 8 (list do redakcji; m.in. nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
1345.artykuł: Pracowity początek roku akademickiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2002 nr 3 s. 9 (nt. działalności wydawnictwa w październiku 2002 r....) szczegóły 
1346.artykuł: Publikacje Biblioteki Śląskiej. Śląsk 2001 nr 1 s. 56 (omówienie książek wydanych w 2000 roku...) szczegóły 
1347.artykuł: Redaktorzy serii wydawniczych Uniwerystetu Wrocławskiego na kadencję 2002-2005. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 7 (lista redaktorów poszczególnych serii, dot. m.in. Wydziału Filologiczn...) szczegóły 
1348.artykuł: Rogala Stanisław: Wydawnictwa STK [Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego] i regionu staszowskiego. x 1996 ([w ks. zb.:] Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. Materiały sesji nauko...) szczegóły 
1349.artykuł: Rokaszewicz Rafael: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Działalność wydawnicza. Mit 1997 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
1350.artykuł: Rożek Barbara: Sandomierskie wydawnictwa regionalne. Zarys. Sandomierzanin 2003 nr 4 s. 6-7 (m.in.: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddział w Sandomierzu, drukar...) szczegóły 
1351.artykuł: (S.A.): Biednie, ale bogato. Trybuna 1994 nr 297 s. 9 (m.in. nt. działalności wydawniczej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciec...) szczegóły 
1352.artykuł: Sakowski Konrad: Kontrasty 1989 nr 3 s. 35 (nt. działaln. wydawniczej Wojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku w 1...) szczegóły 
1353.artykuł: Siwak Wojciech: Nowe wydawnictwo. Test 1995 nr 1 s. 107-108 (autoryzowany wyw. z red. naczelnym wydawnictwa "Trans Humana" powołane...) szczegóły 
1354.artykuł: Socha Irena: Dorobek wydawniczy Zakładu oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
1355.artykuł: Sołtys Bożena: Mała z dużą renomą. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 4 s. 23 (wyw. z kierownikiem red. Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu; r...) szczegóły 
1356.artykuł: Sosnowska Ewa, Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2001 nr 5 (2000) s. 28-31  szczegóły 
1357.artykuł: Stachowska Krystyna: Podręczniki uniwersyteckie w działalności wydawniczej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 139-162 (także z zakresu historii literatury...) szczegóły 
1358.artykuł: Stańczyk: [Sto pięćdziesiąt] 150 tytułów. Ikar 2002 nr 3 s. 18 (dot. serii wydawniczej "Biblioteka Staszowska" wydawanej przez Staszow...) szczegóły 
1359.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Pisarze kresów zachodnich (Rozmowa z Sergiuszem Sterną-Wachowiakiem, poetą i eseistą). Plus Minus 1996 nr 12 s. 19 (nt. serii wydawniczej poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol...) szczegóły 
1360.artykuł: Strzelczyk Jerzy: "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" i ich miejsce w dziejach polskiej patrystyki. Życie i Myśl 1996 nr 1 s. 59-64 (nt. wydawanej od 1969 r. przez warszawską Akademię Teologii Katolickie...) szczegóły 
1361.artykuł: Styk Józef: Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
1362.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2008 nr 12 (2007) s. 33-35  szczegóły 
1363.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2009 nr 13 (2008) s. 93-94  szczegóły 
1364.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2010 nr 14 (2009) s. 32-34  szczegóły 
1365.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2007 nr 11 (2006) s. 33-35  szczegóły 
1366.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2006 nr 10 (2005) s. 26-27  szczegóły 
1367.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2005 nr 9 (2004) s. 27-28  szczegóły 
1368.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2003 nr 7 (2002) s. 24-26  szczegóły 
1369.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 38-42  szczegóły 
1370.artykuł: Szybiak Krzysztof: Wydawnictwo Naukowe TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2004 nr 8 (2003) s. 31  szczegóły 
1371.artykuł: Śródka Andrzej: Wydawnictwa książkowe Kasy im. J. Mianowskiego od założenia do wybuchu II wojny światowej. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 185-202  szczegóły 
1372.artykuł: Tomaszowski Piotr: Biblioteka polonii. Collectanea Theologica 1997 nr 3 s. 205-209 (nt. serii Biblioteka polonii wydawanej przez Instytut Badań nad Poloni...) szczegóły 
1373.artykuł: Tomczak Andrzej: Działalność wydawnicza Archiwum PAN. Archeion 1993 t. 91 s. 117-122  szczegóły 
1374.artykuł: Tomczak Andrzej: Działalność wydawnicza Archiwum PAN. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1989 nr 32 s. 1-14  szczegóły 
1375.artykuł: Wańka Danuta: Kaliskie "Katalogi i Bibliografie" (Kontynuacja serii). Rocznik Kaliski 1996 t. 25 (1994/1995) s. 195-198 (nt. kontynuowania wydawania serii "Katalogi i Bibliografie" przez Kali...) szczegóły 
1376.artykuł: Wegner-Maruszewska Iwona: Uniwersyteckie publikacje za granicą. Spotkanie z wielkim światem książek we Frankfurcie. Edukacja Medialna 2001 nr 1 s. 62-63 (dot. uczestnictwa wydawnictw uniwersyteckich w 52. Międzynarodowych Ta...) szczegóły 
1377.artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 65 (nota o prezentacji dorobku przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w ...) szczegóły 
1378.artykuł: Więch Arkadiusz St.: Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Naukowego TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu] za rok 2011. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2012 nr 16 s. 22-24  szczegóły 
1379.artykuł: Wiśniewski Czesław: Trybuna Robotnicza 1989 nr 209 s. 5 (wywiad z dyrektorem i redaktorem naczelnym Instytutu Wydawniczego Zwią...) szczegóły 
1380.artykuł: Wiśniowska Kazimiera: Wydawnictwa uniwersyteckie w latach 1918-1985. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
1381.artykuł: Woźnicka Barbara: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Z perspektywy 30 lat. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 6 (51) wkł. s. 2-9  szczegóły 
1382.artykuł: Wójcik Maria, Wykręt Teresa: Zatrzymać czas, ocalić pamiątki kultury, rozbudzić miłość do "małej ojczyzny" czyli działalność TMZŻ Oddział w Porąbce. Karta Groni 2004 nr 23 s. 62-63 (m.in. nt. działalności wydawniczej Oddziału w Porąbce Towarzystwa Miło...) szczegóły 
1383.artykuł: Wydawnictwa własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Raptularz Kulturalny 1997 nr 1 s. 24 (lista obejmująca m.in. książki poetyckie i prozatorskie wydane przez b...) szczegóły 
1384.artykuł: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 dod. s. 19-20 (nt. historii i działalności...) szczegóły 
1385.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 9 (m.in. not. nt. powołania przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego nowej ...) szczegóły 
1386.artykuł: Zatorski Ryszard: Przyjaciele w "małej ojczyźnie. Trybuna 1995 nr 83 s. 16 (nt. działalności wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa...) szczegóły 
1387.artykuł: Zieliński Andrzej: Książka polska we Włoszech. Repertuar wydawniczy Drugiego Korpusu i oficyn z jego orbity, 1944-1947. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 305-338 (dot. wydawania literatury polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
    książki (alfabet autorów)
1388.książka: Katalog firm wydawniczych 1992. 1992  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1993 nr 5 s. 36  szczegóły 
1389.książka: Książki Instytutu Wydawniczego "Pax" 1949-1989. Przewodnik. 1989  szczegóły 
recenzja: (SM): Przewodnik po książkach IW PAX 1949-1989. Słowo Powszechne 1990 nr 10 s. 4  szczegóły 
1390.książka: Warszawscy wydawcy. 2003 ([Zawiera:] Irena Wojsz: Gebethner i Wolff - największa polska firma ks...) szczegóły 
1391.książka: [Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk] Ossolineum - Verlag der Polnischen Akademie der Wissenschaften. 1989  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
1392.odwołanie: Adamski i Bieliński. x  szczegóły 
artykuł: Adamski Krzysztof, Bieliński Wiesław: Czas dla Toma Claney'ego. Rzeczpospolita 1992 nr 105 s. 4 (wyw. z właścicielami wydawnictwa; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
1393.odwołanie: Agencja "Elipsa". x  szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Zupa i książka na każdą okazję. Biblioteka Analiz 2001 nr 16 s. 11 (nt. historii wydawnictwa działającego od 1990 roku...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Agencja "Elipsa". Nowe Książki 1992 nr 1 s. 68  szczegóły 
artykuł: Skwara Janusz: Klasyka znakomitej "Elipsy". Myśl Polska z Książką 1994 nr 3 s. 2  szczegóły 
1394.odwołanie: Agencja Praw Autorskich i Wydawnictwo "Interart". x  szczegóły 
artykuł: Getner Jacek: Oni drukują poezję... (Agencja Praw Autorskich i Wydawnictwo "Interart"). Magazyn Literacki 1995 nr 10 s. 106, 107  szczegóły 
artykuł: Stiller Robert: Poezja da się czytać. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 33 s. 5 (nt. serii "Biblioteka Poezji" wydawanej przez Interart...) szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Poetycka seria z motylem. Plus Minus 1996 nr 10 s. 19 (nt. dotychczasowych publikacji i planów wydawniczych serii poetyckiej ...) szczegóły 
1395.odwołanie: Agencja Wydawnicza "Ezop". x  szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Małe, a cieszy (Książka dla dziecka). Książki 2002 nr 2 s. 13 (nt. działalności w zakresie wydawania książek dla dzieci...) szczegóły 
artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Ezop. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 75-76 (charakterystyka i dorobek wydawnictwa w zakresie książek dla dzieci...) szczegóły 
artykuł: JH: Ambitny edytor - takich nam trzeba. Biblioteka Analiz 2002 nr 1 s. 13 (nt. działalności firmy...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Piórkiem i skalpelem. "Ezop" nawiązuje do pięknych tradycji literatury dziecięcej. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E2  szczegóły 
artykuł: Pieniążek Agata: Bajki Ezopa. Notes Wydawniczy 2003 nr 3/4 s. 35-36 (nt. działalnośći wydawnictwa w zakresie publikowania książek dla dziec...) szczegóły 
1396.odwołanie: Agencja Wydawniczo-Literacka "Runa". x  szczegóły 
artykuł: (mcz): Powstała Agencja wydawniczo-literacka RUNA. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 14  szczegóły 
artykuł: WO: Agencja Wydawniczo-Literacka "Runa". Gazeta Wyborcza 2002 nr 160 s. 12 (nota o założeniu wydawnictwa...) szczegóły 
sprostowanie: Matuszak Aleksandra: Są inne agencje. Gazeta Wyborcza 2002 nr 173 s. 17 (list do red.; z odp. red....) szczegóły 
1397.odwołanie: Alfa. x  szczegóły 
artykuł: Adamski Zdzisław: Likwidacja po "chińskim skoku". Rzeczpospolita 1992 nr 72 s. 4 (wywiad z dyrektorem Wydawnictwa "Alfa" nt. przyczyn likwidacji firmy; ...) szczegóły 
artykuł: Gniazdowski Andrzej: Ex Libris 1996 nr 94 s. 19 (o serii wydawniczej "Rara Avis"...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: "Alfa" się ceni. Rzeczpospolita 1994 nr 170 s. 4 (nt. działaln.; z wypow. prezesa Andrzeja Święcickiego...) szczegóły 
artykuł: M.R.: Zajrzeć w źródła. Odra 1996 nr 3 s. 118 (nt. serii "Rara Avis"...) szczegóły 
artykuł: Pleszczyński Jan: Proces samotnika z Lublina. Tygodnik Solidarność 1991 nr 45 s. 22 (dot. wytoczenia procesu Bernardowi Nowakowi za nazwanie wydawn. "Alfa"...) szczegóły 
nawiązanie: Pleszczyński Jan: Ciąg dalszy - procesu samotnika z Lublina. Tygodnik Solidarność 1992 nr 13 s. 4  szczegóły 
artykuł: Skórska Małgorzata: Biblioteka Fantastyki. Nowa Fantastyka 1991 nr 5 s. 62-4 (omów. serii wydawn. "Biblioteka Fantastyki"...) szczegóły 
artykuł: Szaczkus Irena: Złe czasy dla dobrej książki. Trybuna 1990 nr 241 s. 5 (nt. sytuacji wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Wysokiński Jerzy: Kapitan schodzi pierwszy. Polityka 1991 nr 24 s. 8 (nt. przyczyn rezygnacji ze stanowiska dyr. oficyny...) szczegóły 
artykuł: Wysokiński Jerzy: Kieszeń na książki. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 10 s. 11 (wyw. z dyr. wydawn.; rozm. Grzegorz Kozyra...) szczegóły 
1398.odwołanie: Alkazar. x  szczegóły 
artykuł: Hemperek Tomasz: "Science fiction" Alkazaru. Sfinks 1996 nr 2 s. 63-65 (omówienie serii...) szczegóły 
1399.odwołanie: Amber. x  szczegóły 
artykuł: Amber ma 15 lat. 4500 tytułów, 40 mln egz.. Biblioteka Analiz 2004 nr 5 s. 18  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Tajemnice duszy, ciała i Azteków. Gazeta Wyborcza 1995 nr 275 s. 14 (nt. nowych serii...) szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Zamienić bursztyn na złoto. Gazeta Wyborcza 1994 nr 291 s. 13 (nt. Złotej Serii...) szczegóły 
artykuł: Biblioteka Analiz 2000 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 11 s. E2 (not. nt. złożenia pozwu przeciwko agencji literackiej ANAW w związku z...) szczegóły 
polemika: Foniok Zbigniew: Śledztwo uzupełniane. Rzecz o Książkach 2003 nr 12 s. D2 (z odpowiedzią Piotra Dobrołęckiego...) szczegóły 
artykuł: Foniok Zbigniew: Najpierw była pasja (Rozmowa ze Zbigniewem Foniokiem, współzałożycielem i dyrektorem Wydawnictwa Amber). Przegląd Tygodniowy 1998 nr 27 s. 17 (nt. polityki wydawnictwa; rozm. Ewa Likowska...) szczegóły 
artykuł: Foniok Zbigniew: Pierwsze złote litery. Rzeczpospolita 1992 nr 221 s. 4 (wyw. z dyr. Wydawnictwa Amber; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Foniok Zbigniew: Życie Warszawy 1992 nr 12 s. 7 (wyw. z dyr. nt. działaln. wydawnictwa; rozm. Krzysztof Pysiak...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Na początek UFO (Nowa seria wydawnictwa Amber). Rzeczpospolita 1996 nr 86 s. 28 (nt. nowej serii "Tajemnice wszechświata"; nota...) szczegóły 
artykuł: Książki, które czyta świat (Jubileusz Ambera). Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 9 (nt. działalności z okazji jubileuszu 12-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Lewandowski Jan: Forsyth, Ludlum, "Amber". Słowo Powszechne 1990 nr 166 s. 4 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Lipiński Piotr: Licencja na wydawanie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 274 s. 34-35 (nt. nielegalnie wydawanych niektórych powieści sensacyjnych zachodnich...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Małgorzata Cebo-Foniok i Zbigniew Foniok. Plus Minus 1996 nr 9 s. 19 (nt. działalności wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Nowe szaty "Ambera". Plus Minus 1997 nr 9 s. 19 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Strachy na wesoło. Książki 2002 nr 2 s. 13 (not. nt. nowych serii książek dla młodych czytelników...) szczegóły 
artykuł: (Łuk.): Bilans. Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 9 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Heksagon - literatura z rozmachem. Rzeczpospolita 1993 nr 182 s. 4 (nt. serii prozy francuskojęzycznej "Heksagon"...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Nie tylko sensacja. Pierwsze tytuły Złotej Serii Amberu. Rzeczpospolita 1994 nr 292 s. 6  szczegóły 
artykuł: (N): Amber ma 15 lat. Książki 2004 nr 3 s. 5 (notka...) szczegóły 
artykuł: (n): [Jedenaście] 11 lat Wydawnictwa "Amber". Biblioteka Analiz 2000 nr 5 s. 7  szczegóły 
artykuł: (RM): Amber na celowniku. Biblioteka Analiz 2004 nr 19 s. 15 (dot. książkowego piractwa i oskarżeń wobec wydawnictwa "Amber"...) szczegóły 
artykuł: Rojewska-Olejarczuk Ewa: Ostrzegam kolegów. Polityka 1995 nr 13 s. 22 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Rutkowska Ewa: Biust jak kadłub okrętu. Gazeta Wyborcza 1991 nr 230 s. 17 (nt. niskiego poziomu tłumaczeń, redakcji i korekty książek publikowan...) szczegóły 
artykuł: Smoleński Paweł: Sensacja i horror (Na rynku wydawniczym w Polsce). Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 58 s. 4 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Smoleński Paweł: Sensacja i horror. Gazeta Wyborcza 1991 nr 148 s. 11 (o działalności wydawnictwa, na podstawie rozmowy z jego szefem Zbignie...) szczegóły 
artykuł: Stiller Robert: Ambraferzyści albo czubek góry lodowej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 7  szczegóły 
artykuł: Va Banque 1991 nr 1 s. 62 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Złota Seria. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 29 s. 21 (dot. nowej serii...) szczegóły 
1400.odwołanie: And. x  szczegóły 
artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Tomiki od Bucka. Komunikaty 1997 nr 3 s. 12 (o działalności wydawnictwa w zakresie edycji litetratury pięknej...) szczegóły 
1401.odwołanie: Arka.  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Marzec 2002. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 s. D2 (nt. połączenia wydawnictw Arka i Nowa Era w Wydawnictwo Nowa Era Sp. z...) szczegóły 
artykuł: Iwanicka Katarzyna, Kamler Piotr: A my wciąż narzekamy. Tygodnik Polski 1989 nr 11 s. 7-8 (wyw. z red. i dyr. artyst.; rozm:. I. Heppen...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Propozycje "Arki". Rzeczpospolita 1991 nr 206 s. 3 (nt. działaln. i planów wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Koper Roma: "Gołąbek Arki", który uczynił wiosnę. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 25-26 (wyw. z redaktorem naczelnym wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Czy powstanie przeciwwaga dla WSiP?. Biblioteka Analiz 2001 nr 17 s. 7 (nt. fuzji dwóch dużych wydawnictw edukacyjnych - Nowej Ery i Arki...) szczegóły 
artykuł: (ł): Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 11 s. 12  szczegóły 
1402.odwołanie: Arkun. x  szczegóły 
artykuł: Pestka Stanisław: Pamięć i pasja. Pomerania 1992 nr 1 s. 29-32  szczegóły 
artykuł: (T.Bol.): Pomerania 1992 nr 12 s. 41 (nt. inicjatywy publikowania przez wydawnictwo dwustronicowych arkuszy ...) szczegóły 
1403.odwołanie: Arlekin Wydawnictwo Harlequin Enterprises. x  szczegóły 
artykuł: Chojnacki Sławomir: Jesteś piękna jak kwiat.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 35 s. 23 (wyw. z szefem redakcji wydawnictwa; rozm.: Leszek Żuliński...) szczegóły 
artykuł: Chojnacki Sławomir: Mężowie mogliby się uczyć. Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 13-14 (wyw. z szefem redakcji wydawnictwa; rozm. Dominika Kamińska...) szczegóły 
artykuł: Dajbor Agnieszka: Bez happy endu. Upadek jednej z serii Harlequina. Gazeta Wyborcza 1995 nr 132 s. 13 (dot. braku zainteresowania w Polsce serią Silhuette...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Harlequin odmładza ofertę (Nowa seria "Red Dress Ink"). Książki 2002 nr 4 s. 22  szczegóły 
artykuł: Hill Dorota: Papierowa coca-cola. Wprost 1996 nr 45 s. 97, 99  szczegóły 
artykuł: (jh): Harlequin. Nowe oblicze. Biblioteka Analiz 2000 nr 16 s. 10 (nt. planów rozwoju...) szczegóły 
artykuł: (JH): Lato z Mirą (Serie Wydawnicze - Harlequin). Książki 2003 nr 7 s. 45 (nota nt. nowej serii "Mira"...) szczegóły 
artykuł: (JH): Nowych serii nigdy nie dość. Książki 2002 nr 5 s. 14 (nota nt. nowej serii "Pokusa"...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Romanse "Arlekina". Rzeczpospolita 1991 nr 236 s. 2 (nt. planów wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Kowalewska Nina: Menadżer miłości (Z Niną Kowalewską, dyrektorem kanadyjskiego wydawnictwa "Harlequin" w Polsce rozmawia Ewa K. Czaczkowska). Rzeczpospolita 1992 nr 162 dod. s. 2 (z fot. Niny Kowalskiej...) szczegóły 
artykuł: Kowalewska Nina: W ogrodzie miłości. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 41 s. 10 (wyw. z dyr., rozm.: Wacław Żurek...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Zawsze o miłości (Pięć lat Harlequina). Plus Minus 1996 nr 43 s. 19  szczegóły 
artykuł: Popławska Anna: Dwa w jednym czyli arlekinek na szarość dnia i bezsenność nocy. Przekrój 1992 nr 2468 s. 18 (z wypow. dyr. oficyny Niny Kowalewskiej...) szczegóły 
artykuł: Szyszkowska Ewelina: Obowiązkowy happy end. 10 lat Arlekina w Polsce. Notes Wydawniczy 2001 nr 10 s. 12-17  szczegóły 
artykuł: Targoń Joanna: Ogródki rozkoszy ziemskich i duchowych. NaGłos 1995 nr 20 s. 176-189  szczegóły 
artykuł: Wróblewska Agnieszka: Nina Kowalewska w ogrodzie miłości czyli firma Harlequin. Życie Warszawy 1993 nr 37 dod. s. 5 (o działaln....) szczegóły 
sprostowanie: Lipka-Chudzik Krzysztof: Papierowa coca-cola. Wprost 1996 nr 49 s. 110 (list do red....) szczegóły 
1404.odwołanie: Ars Polona. x  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Rzecz o Książkach 2000 nr 1 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Łukasz: W kolejce do prywatyzacji. Rzeczpospolita 1998 nr 144 s. 26  szczegóły 
artykuł: N: Pół wieku Ars Polony. Biblioteka Analiz 2003 nr 8 s. 8 (nt. 50-lecia działalności wydawnictwa...) szczegóły 
1405.odwołanie: Axel Springer Polska. x  szczegóły 
artykuł: Frołow Kuba: Kobiece tajemnice. Biblioteka Analiz 2004 nr 21 s. 2-3 (dot. serii "Literatura w Spódnicy"...) szczegóły 
artykuł: Jachmann Joanna: Książka jak lustro. Newsweek. Polska 2004 nr 41 s. 97 (dot. serii "Literatura w spódnicy"...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Książki z Axel Springera. Książki 2004 nr 11 s. 6 (notka o serii "Literatura w Spódnicy"...) szczegóły 
1406.odwołanie: Beskidzka Oficyna Wydawnicza. x  szczegóły 
artykuł: Bydlińska Maria, Kancler Iwona: Beskidzka Oficyna Wydawnicza. Guliwer 1997 nr 2 s. 14-15 (wywiad z prezesem zarządu oraz sekretarzem redakcji nt. działalności o...) szczegóły 
1407.odwołanie: Beta Books. x  szczegóły 
artykuł: Borski Lech: Ziele angielskie. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 69 (nt. książek wydawanych przez wydawn....) szczegóły 
artykuł: Głogowski Paweł: Na stoliku "bukinisty". Tygodnik Solidarność 1991 nr 48 s. 16 (nt. książek wydawanych przez wydawn. "Beta Books"...) szczegóły 
1408.odwołanie: Biblioteka Gdańska PAN. x  szczegóły 
artykuł: ij: Biblioteka Gdańska PAN. Pomerania 2002 nr 1 s. 30 (nt. działalności wydawniczej z zakresu historii Gdańska i Pomorza...) szczegóły 
1409.odwołanie: Biblioteka (Łódź). x  szczegóły 
artykuł: Poradecki Jerzy: Klub Miłośników Poezji wydawnictwa Biblioteka. Tygiel Kultury 1996 nr 8/9 okł. (nt. powołania przez wydawnictwo klubu, mającego na celu gromadzenie od...) szczegóły 
1410.odwołanie: Biblioteka "Więzi". x  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 4 s. 71 (not. nt. prezentacji wydawnictwa w Salonie Wydawców Biblioteki Narodow...) szczegóły 
artykuł: J.D.: Biblioteka "Więzi". Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 3 s. 19 (prezentacja wydawnictwa w ramach Salonu Wydawców Biblioteki Narodowej,...) szczegóły 
artykuł: Kądziela Paweł: Wiara bez ideologii. Życie 2001 nr 93 dod. s. 6 (wywiad nt. działalności wydawnictwa; rozm. Krzysztof Koehler...) szczegóły 
artykuł: Rolińska Joanna: Podwójna mocna więź. Biblioteka Więzi obchodzi 40. rocznicę swojego powstania. Życie 2000 nr 296 s. 8  szczegóły 
artykuł: Strzałka Jan: Wydawnictwo, które mieści się w torbie. Portret Biblioteki "Więzi". Tygodnik Powszechny 2003 nr 17 s. 24  szczegóły 
1411.odwołanie: Biblioteka Zesłańca. x  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Literatura zsyłkowa - czyli o oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca". Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 217-224 (oficyna działa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawcz...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Literatura zsyłkowa (O oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca"). Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 61-64  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Losy Sybiraków w książkach opowiedziane. Dzieje "Biblioteki Zesłańca" i recepcja jej wydawnictw. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 265-278  szczegóły 
1412.odwołanie: Biuro Literackie. x  szczegóły 
artykuł: AZ: Biuro Literackie Port Legnica. Przegląd 2002 nr 37 s. 57 (prezentacja portalu...) szczegóły 
artykuł: Burszta Artur: Portowe debiuty. Tygodnik Powszechny 2002 nr 17 s. 6 (nota inf. o wyborze poetyckich debiutantów roku 2002 (Krzysztof Gryka,...) szczegóły 
artykuł: Matuszewska Małgorzata: Legnica - tu żyje poezja. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 163-165 (nt. festiwalu Port Legnica oraz poetyckiej serii wydawniczej redagowan...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 275 (not. o audycji "Poezjem" nadanej 1 I 2009 r. w TVP Kultura, w której z...) szczegóły 
artykuł: Szymaniak Agata: Poezja sama wybiera sobie drogę. Polonistyka 2003 nr 10 s. 48-50 (sprawozdanie z udziału w warsztatach poetyckich organizowanych przez B...) szczegóły 
artykuł: (TER): Port Legnica. Przekrój 2001 nr 26 s. 59 (nota nt. strony internetowej wydawnictwa: www.biuroliterackie.pl...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 119-120 (not. o nowej siedzibie wydawnictwa we Wrocławiu...) szczegóły 
wywiad: Poławiacz poetów. Latarnia Morska 2006 nr 4 s. 47-52  szczegóły 
1413.odwołanie: CIA Books. x  szczegóły 
artykuł: Kotarski Jarosław: CIA grozi Oramusowi. Nowa Fantastyka 1991 nr 10 s. 67 (list do red.; z odp. i koment. red....) szczegóły 
artykuł: Sedeńko Wojtek: Seria fantastyczna CIA Books z Poznania. Sfinks 1996 nr 1 s. 59-65  szczegóły 
1414.odwołanie: Collegium Columbinum. x  szczegóły 
artykuł: Pelc Janusz: Serie edytorskie "Collegium Columbinum" redagowane przez Wacława Waleckiego (Kraków, czerwiec-październik 2003 r.). Barok 2003 nr 2 s. 265-266 (dot. głównie serii "Biblioteka Tradycji Literackich"...) szczegóły 
artykuł: Walecki Wacław: Stare jest piękne. Kraków 2011 nr 5 s. 36-37 (wyw. nt. działalności wydawnictwa; rozm.: Kazimierz Targosz...) szczegóły 
1415.odwołanie: Czarna Lampa. x  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o powołaniu przez wydawnictwa "Czarne" i "Lampa i Iskra Boża" wsp...) szczegóły 
1416.odwołanie: Czarne. x  szczegóły 
artykuł: Chuchro Ewa: "Czarne" - z ambicjami. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 80-81  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 208 (nt. doczepienia przez wydawnictwo Czarne do pociągu Intercity wagonu ...) szczegóły 
artykuł: Frołow Jakub: Nie jakieś przeklęte miejsce. Notes Wydawniczy 2003 nr 9 s. 42-45 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: (KF): Nowa seria wydawnictwa Czarne. Biblioteka Analiz 2004 nr 14 s. 21 (nt. serii "Z Daszkiem"...) szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Obowiązek pamięci. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 9 s. 20 (nt. prezentacji wydawnictwa w Salonie Wydawców w Bibliotece Narodowej ...) szczegóły 
artykuł: Kuźmiński Michał: "Czarne" w środku Europy. Małe wydawnictwo z dużymi ambicjami. Tygodnik Powszechny 2002 nr 46 s. 10 (historia i profil wydawnictwa założonego przez Monikę Sznajderman i An...) szczegóły 
artykuł: Marzec Bartosz: Splątane korzenie. Rzeczpospolita 2003 nr 282 s. A11 (nt. planów wydawniczych...) szczegóły 
1417.odwołanie: De Agostini, Ediciones Altaya Polska. x  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 11 s. 15 (nota nt. ukazania się dwóch pierwszych tomów serii "Arcydzieła Literat...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E2 (not. nt. ukazania się dwóch pierwszych tomów serii "Arcydzieła Literat...) szczegóły 
1418.odwołanie: Dom Wydawniczy "Rebis". x  szczegóły 
artykuł: Chuchro Ewa: Salamandra. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 76-77 (nt. książek wydawanych w serii "Klub Ciekawej Książki Salamandra" od 1...) szczegóły 
artykuł: Franaszek Andrzej: Jedność przeciwieństw. Dom Wydawniczy "Rebis". Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 14 (profil wydawniczy i działalność wydawnictwa "Zysk", przyczyny podziału...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 26 s. 10 (nota o nowej serii wydawn. - Pandora...) szczegóły 
artykuł: (JH): O sztuce wojennej (Nowa seria Rebisu). Książki 2001 nr 10 s. 19 (nota nt. nowej serii "Ars Belli"...) szczegóły 
artykuł: (JH): Serie wydawnicze - Rebis. Książki 2002 nr 12 s. 57 (nota nt. nowej serii "Biblioteczka człowieka myślącego"...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Konstatacje Goldinga i Fowlesa. Nowa seria Rebisu. Plus Minus 1997 nr 14 s. 19 (o zapoczątkowaniu nowej serii wydawniczej pt. "Konstatacje"...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Rozszerzona oferta "Rebisu". Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 13 s. 4 (nt. planów wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Dziesięć lat z "Rebisem". Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 5 s. 20  szczegóły 
artykuł: (krj): [Dwa tysiące] 2000 książek z "Salamandrą". Notes Wydawniczy 2004 nr 6 s. 8 (nt. serii "Salamandra"...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 83 (not. o jubileuszu 10-lecia istnienia i dorobku Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Lektor: Serie: "Mistrzowie literatury". Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 s. 13 (o kierunkach polityki wydawniczej i dorobku wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (ł): Bilans. Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 13 s. 10-11 (not....) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Co czyta człowiek myślący. Rzeczpospolita 2002 nr 275 s. A11 (nt. nowej serii wydawniczej "Biblioteczka Człowieka Myślącego"...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Dom Whartona. Rzeczpospolita 2000 nr 184 s. A7 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Trzy miliony książek. Rzeczpospolita 2001 nr 202 s. A9 (na temat serii wydawniczej "Z Salamandrą"...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Jej portret (Serie Wydawnicze - Rebis). Książki 2003 nr 4 s. 48 (nota nt. nowej serii "Jej portret"...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Od Carrolla do Mariasa (150 tytułów w "Salamandrze"). Książki 2001 nr 9 s. 15 (nt. serii wydawniczej "Salamandra"...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Pockety Rebisu. Biblioteka Analiz 2004 nr 17 s. 8 (not. o nowej serii wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Rebis - Salamandra razy 200. Biblioteka Analiz 2004 nr 10 s. 8 (dot. serii "Salamandra"...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Salamandra razy 200. Książki 2004 nr 5 s. 8 (notka nt. serii "Salamandra"...) szczegóły 
artykuł: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Nie wszystko złoto, co się świeci. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 11 (do. serii "Salamandra"...) szczegóły 
artykuł: (mer): Radość czytania. Forum Akademickie 1995 nr 13/14 s. 45 (nt. serii wydawniczej "Czytani dzisiaj"...) szczegóły 
artykuł: (MM): Uwolniona Salamandra. Książki 2004 nr 6 s. 10 (nota dot. serii "Salamandra"...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu wydawnictwu tytułu "Przedsiębiorstwa Fair Play" za 2...) szczegóły 
artykuł: Piasecki Paweł: Realizm ma się dobrze. Polityka - Kultura 1994 nr 11 s. 4 (omów. serii Klub Ciekawej Książki "Salamandra"...) szczegóły 
nawiązanie: Ambros Aleksandra: "Realizm ma się dobrze". Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 3  szczegóły 
artykuł: Radecki Piotr: Ambitni Anglosasi ("Klub Ciekawej Książki Salamandra"). Rzeczpospolita 1993 nr 161 s. 4 (nt. serii wydawniczej: Klub Ciekawej Książki Salamandra...) szczegóły 
artykuł: rak: REBIS ma 10 lat. Kalisia Nowa 2000 nr 6 s. 12  szczegóły 
artykuł: Rebis. 10 lat na rynku. Biblioteka Analiz 2000 nr 16 s. 15  szczegóły 
artykuł: Strzała Jan: Lekkoatletyka i literatura. Portrety wydawców: Dom Wydawniczy Rebis. Tygodnik Powszechny 2003 nr 20 s. 14 (historia i profil wydawnictwa, także nt. Tomasza Szpondera - prezesa D...) szczegóły 
artykuł: Szponder Grażyna, Szponder Tomasz: Nie zależy nam na rozwoju za wszelką cenę. Biblioteka Analiz 2002 nr 3 s. 4-7 (wywiad nt. działalności wydawnictwa; rozm. Tomasz Nowak...) szczegóły 
artykuł: Szponder Tomasz: Tomasz Szponder. Sfinks 1997 nr 1 s. 8-13 (wywiad z właścicielem wydawnictwa nt. działalności, rozm. Wojtek Sedeń...) szczegóły 
artykuł: Szponder Tomasz: Wydawnicza jedność przeciwieństw. Trybuna 1995 nr 15 s. 15 (wywiad z wydawcą; rozm. Robert Bugajczyk...) szczegóły 
artykuł: Tobiszowski Bogusław: Coraz szerszy profil. Przegląd 2000 nr 8 s. 24 (wywiad z szefem działu promocji Domu Wydawniczego; rozm. Ewa Likowska...) szczegóły 
artykuł: Winiarski Jakub: Mistrzowie literatury. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 30 (nt. nowych serii wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Z ansibla. Fenix 2000 nr 9 s. 102 (not. o jubileuszu 10-lecia działalności...) szczegóły 
1419.odwołanie: Drzewo Babel. x  szczegóły 
artykuł: Stępień Basia: Powoli spłacam dług. Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 10-12 (wyw. z właścicielką wydawnictwa i wydawcą książek Paulo Coelho; z fot....) szczegóły 
1420.odwołanie: Dziennikarska Oficyna Wydawnicza. x  szczegóły 
artykuł: (hd): Start "oficyny dziennikarskiej". Trybuna 1990 nr 30 s. 9 (not. inf. o wyborze tymczasowego zarządu...) szczegóły 
1421.odwołanie: Editions Spotkania.  szczegóły 
artykuł: Piekarczyk Jerzy: Upadek kontrolowany. Przekrój 1996 nr 26 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Tumiłowicz Bronisław: W przededniu bankructwa. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 28 s. 16 (o sytuacji ekonomicznej wydawnictwa...) szczegóły 
1422.odwołanie: Egmont American Ltd.. x  szczegóły 
artykuł: Arno-Jaworowski Egmont, Jóźwiak Barbara: Z Disneyem przez świat. Guliwer 1993 nr 1 s. 20-23 (wyw. nt. działan. wydawnictwa w zakresie edycji książek dla dzieci; ro...) szczegóły 
1423.odwołanie: Egmont Poland. x  szczegóły 
artykuł: Adelt Anita, Bełdowski Jacek: Stąpanie po polu minowym. Biblioteka Analiz 2004 nr 27 s. 4-10 (wyw. z prezesem i kierowniczką działu wydawniczego w wydawnictwie Egmo...) szczegóły 
artykuł: ASD: Poczytaj sobie serial. Gazeta Wyborcza 2002 nr 177 s. 9 (nota zapow. nową serię wydawniczą Polskie Hity Ekranowe...) szczegóły 
artykuł: (EŚ): Klasycznie z Disneyem. Biblioteka Analiz 2004 nr 6 s. 20 (nt. nowej serii "Disney Klasyka"...) szczegóły 
artykuł: EZ, JH: Nowe pomysły wydawnicze. Biblioteka Analiz 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. nowości wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Dla inteligentnych nastolatków i fanów Harry'ego (Serie Egmontu). Książki 2002 nr 1 s. 18 (dot. serii: "Krąg Magii", "Animorphs", "Tiger Team"...) szczegóły 
artykuł: (JH): Disney Klasyka (Serie wydawnicze - Egmont). Książki 2004 nr 5 s. 80 (notka nt. nowej serii "Disney Klasyka"...) szczegóły 
artykuł: (JH): Kubusiowe opowieści (Serie Wydawnicze - Egmont). Książki 2004 nr 1 s. 53 (notka nt. serii "Kubusiowe opowieści"...) szczegóły 
artykuł: (JH): Ze Skarbczyka Walta Disneya (Serie Wydawnicze - Egmont). Książki 2003 nr 4 s. 66 (nota nt. serii "Ze Skarbczyka Walta Disneya"...) szczegóły 
artykuł: (jw): Wydawnictwo Egmont w ofensywie. Bibliotekarz 1997 nr 6 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: (KF): Książki Egmontu w McDonald's. Biblioteka Analiz 2004 nr 20 s. 28  szczegóły 
artykuł: L.B.: Nowe serie wydawnictwa Egmont Polska. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 11 s. 22 (nt serii: "Strrraszna historia" i "Monstrrrualna erudycja"...) szczegóły 
artykuł: (Łuk.): Bilans. Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 9 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Prosińska-Giersz Joanna: Inwestować w edukację własnych dzieci. Guliwer 1991 nr 2 s. 17-19 (wyw. z red. wydawnictwa nt. edycji lit. dla dzieci i młodzieży; rozm. ...) szczegóły 
1424.odwołanie: Forum.  szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 28 (inf. o nowym wydawn....) szczegóły 
1425.odwołanie: Fundacja "bruLionu". x  szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław: "bruLion": drugie rozdanie. Polityka - Kultura 1994 nr 4 s. V (omów. ostatnich edycji tomików poetyckich...) szczegóły 
1426.odwołanie: Fundacja Literacka TIKKUN. x  szczegóły 
artykuł: Getner Jacek: Fundacja Literacka TIKKUN. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 111, 112  szczegóły 
1427.odwołanie: Fundacja Wspierania Edytorstwa i Czasopiśmiennictwa w Polsce "Myśl". x  szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Fundacja Wspierania Edytorstwa i Czasopiśiennictwa w Polsce "Myśl". Nowe Książki 1991 nr 8 s. 80  szczegóły 
1428.odwołanie: Galeria (Częstochowa). x  szczegóły 
artykuł: /y/: A jednak się kręci.... Aleje 3 1998 nr 15 s. 6 (nt. publikowanej przez wydawnictwo serii Częstochowska Biblioteczka P...) szczegóły 
1429.odwołanie: Gebethner i S-ka.  szczegóły 
artykuł: Gebethner Zygmunt: Powrót firmy. Życie Warszawy 1990 nr 222 s. 1, 3 (wyw. z właścicielem firmy; rozm.: Anna Baczewska...) szczegóły 
artykuł: Wojsz Irena: Gebethner i Wolff - największa polska firma księgarsko-wydawnicza drugiej połowy XIX i pierwszej XX w.. Rocznik Warszawski 2001 t. 30 s. 161-117  szczegóły 
1430.odwołanie: Grafag. x  szczegóły 
artykuł: Szeszko Władysław: Krecik i inni. Guliwer 2001 nr 3 s. 39-40 (dot. wydań książek z dziedziny czeskiej literatury dla dzieci; rozm. G...) szczegóły 
1431.odwołanie: Graffiti (Kraków). x  szczegóły 
artykuł: Pietras Grażyna: Rok z "Graffiti". Suplement 1991 nr 13 s. 15 (m.in. nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
1432.odwołanie: Graf_ika. x  szczegóły 
artykuł: Nieć Grzegorz: Reprinty Wydawnictwa Gra_fika. Sztuka Edycji 2011 t. 1 s. 91-95 (dot. profilu i dorobku wydawnictwa; z not. o autorze art. na s. 102...) szczegóły 
1433.odwołanie: Imprimatur. x  szczegóły 
artykuł: ij: Imprimatur. Pomerania 2001 nr 10 s. 42 (dot. wydawanej literatury...) szczegóły 
1434.odwołanie: Instytut Kaszubski. x  szczegóły 
artykuł: ij: Instytut Kaszubski. Pomerania 2001 nr 6 s. 44 (dot. m.in. wydawanej literatury polskiej i kaszubskiej...) szczegóły 
1435.odwołanie: Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego. x  szczegóły 
artykuł: (PIGR): Słowo się rzekło.... Biblioteka Analiz 2004 nr 2 s. 19 (felieton; m.in. nt. wydawnictwa prowadzonego przez Tomasza Raczka...) szczegóły 
1436.odwołanie: Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" (od 1945 do 1992) Wydawnictwo "Nasza Księgarnia".  szczegóły 
artykuł: Brzoza Elżbieta: Nasza Księgarnia ma już 75 lat!!!. Świerszczyk 1996 nr 19 s. 8  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 11 s. 15 (nota nt. historii z okazji 80-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E2 (not. o otwarciu wystawy w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego War...) szczegóły 
artykuł: Dziewiątkowski Janusz Adam: Od spółki do spółki. Biblioteka Analiz 2001 nr 16 s. 12-13 (z okazji 80-lecia działalności oficyny...) szczegóły 
artykuł: Horodecka Anna: Komu motylki?. Guliwer 1993 nr 6 s. 38-39 (o "Serii z Motylkiem"...) szczegóły 
artykuł: Horodecka Anna: Znane utwory w nowych seriach. Guliwer 1994 nr 3 s. 29-31 (o nowych seriach książek dla dzieci: "Z Różowym Słoniem", "O dziewczyn...) szczegóły 
artykuł: (JH): Książki z jajem. Biblioteka Analiz 2004 nr 2 s. 16 (dot. nowej serii dla dzieci "Książka z Jajem"...) szczegóły 
artykuł: (JH): Mateuszek (Serie Wydawnicze - Nasza Księgarnia). Książki 2004 nr 2 s. 52 (notka nt. serii "Mateuszek"...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Oferta "Naszej Księgarni" (Baśnie, komiksy, encyklopedie). Rzeczpospolita 1991 nr 257 s. 2 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 81-82 (not. o jubileuszu 80-lecia istnienia Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Poczytaj mi mamo (Serie Wydawnicze - Nasza Księgarnia). Książki 2003 nr 8 s. 61 (not. o wznowieniu serii "Poczytaj mi mamo"...) szczegóły 
artykuł: (Łuk): Bilans. Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 18 s. 10  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: O krasnoludkach, smokach i mamutkach. Życie Warszawy 1990 187 4 (przegląd nowości dla dzieci...) szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Świat Książki 1989 nr 5 s. 40 (nt. serii "Złotego Liścia"...) szczegóły 
artykuł: Papuzińska Joanna: Witaj, czytajko!. Guliwer 2003 nr 3 s. 5-7 (dot. historii serii "Poczytaj mi, mamo"...) szczegóły 
artykuł: Pisarze o "Naszej Księgarni". Guliwer 1994 nr 6 s. 53-56 (fragm wypow. pisarzy: Maria Kownacka, Czesław Centkiewicz, Gustaw Morc...) szczegóły 
artykuł: Samborska Małgorzata: Płyniemy spokojnie.... Guliwer 1994 nr 6 s. 22-24 (wyw. z dyr. wydawnictwa nt. edycji książek dla dzieci; rozm. Anna Horo...) szczegóły 
artykuł: "Stało się jutro" Naszej Księgarni. Sfinks 1995 nr 1 s. 47-52 (omówienie serii...) szczegóły 
artykuł: Szydłowska Emilia: Od lat "Nasza". Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 39-41 (nt. wydawania literatury dla dzieci...) szczegóły 
artykuł: Tokarczyk Agnieszka: Masz tu wędkę i złów sobie rybę. Biblioteka Analiz 2003 nr 19 s. 4-8 (wywiad z nową prezes wydawnictwa; m.in. nt. działalności wydawnictwa o...) szczegóły 
sprostowanie: Biblioteka Analiz 2003 nr 21 s. 21  szczegóły 
artykuł: Tokarczyk Mirosław: A jednak mi żal.... Guliwer 1997 nr 2 s. 11-14 (wywiad z prezesem oficyny nt. jej aktualnej sytuacji; rozm. Katarzyna ...) szczegóły 
artykuł: Tokarczyk Mirosław: Nie tylko klasyka. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 74-75 (wywiad z dyrektorem z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyn Anna: Jubilatka. Guliwer 1991 nr 1 s. 16-17 (wyw. z dyr. wydawnictwa; rozm.? ...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyn Anna: Płomyk 1991 nr 2 s. 2-3 (wywiad z dyrektorem wydawnictwa; rozm. Jan Stanisław Kopczewski...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Czesław: Tworzymy lobby książki.... Głos Nauczycielski 1989 nr 4 s. 7 (wywiad z dyrektorem; rozm. Henryka Witalewska...) szczegóły 
1437.odwołanie: Instytut Wydawniczy "Pax".  szczegóły 
artykuł: Co wiesz o Instytucie Wydawniczym Pax. Katolik 1990 nr 14 s. 6 (konk. zorganizowany z okazji 40-lecia wydawn.; rozwiązanie konk. nr 28...) szczegóły 
artykuł: Durbajło Barbara: Dobra literatura katolicka ma u nas szczególne miejsce. Słowo Powszechne 1990 nr 101 s. 6 (wyw. z okazji 40-lecia wydawn.; rozm. Renata Popkowicz-Tajchert...) szczegóły 
artykuł: Durbajło Barbara: Kierunki 1989 nr 48 s. 11 ([wyw. z kier. Red. Literackiej wydawn.; rozm. H. Kowalska]...) szczegóły 
artykuł: Durbajło Barbara: Od "Małego Księcia" do książek edukacyjnych. Guliwer 1992 nr 2 s. 23-26 (wyw. z kierownikiem red. literackiej nt. edycji dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
artykuł: Gryko Franciszka: Jubileusz oficyny PAX. Stolica 1989 nr 43 s. 20-21 (z okazji 40-lecia działalności...) szczegóły 
artykuł: H.K.: Swoje sprawy w swoje ręce (W Klubie Literatów "Krąg"). Słowo Powszechne 1992 nr 9 s. 2 (spraw. ze spotk. pośw. działaniom kulturalnym Stowarzyszenia Pax; głów...) szczegóły 
artykuł: MAD, JT: Półwiecze PAX-u. Gazeta Wyborcza 1999 nr 112 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Klauza Karol, Wołkowski Józef: Ku katolicyzmowi głębi. Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 20-21 (wyw. z red. naczelnym i kierownikiem działu promocji Instytutu Wydawni...) szczegóły 
artykuł: Kolanowski Piotr: Nowości witryny PAX. Myśl Polska z Książką 1993 nr 2 s. 2  szczegóły 
artykuł: Krzekotowski Jacek, Szafrańska Aniela: Dobra książka - znaczy jaka? (Mówią Aniela Szafrańska - redaktor naczelny i Jacek Krzekotowski - dyrektor Instytutu Wydawniczego Pax). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 68 s. 1-2 (rozm. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
artykuł: Krzekotowski Jacek: Zysk nie jest najważniejszy. Notes Wydawniczy 2004 nr 1 s. 12-13 (wywiad z dyrektorem wydawnictwa; rozm. Jakub Frołow...) szczegóły 
artykuł: Lichniak Zygmunt: Życie i Myśl 1989 nr 11/12 s. 14-22 (wyw. nt. działalności wydawniczej.; rozm. Stefan Drajewski...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Urealnione ambicje. Mniej książek w Instytucie Wydawniczym PAX. Rzeczpospolita 1992 nr 87 dod. s. 4 (sytuacja finansowa i plany wydawnicze...) szczegóły 
artykuł: M.F.: 40 lat Instytutu Wydawniczego Pax 1949-1989. Zorza 1989 nr 48 s. 12-13 (dorobek wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (m): Słowem służyć Słowu i słowu (50-lecie Instytutu Wydawniczego Pax). Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
artykuł: Nosowski Marek: Do wyczerpania nakładu (Rozmowa z Markiem Nosowskim, zastępcą dyrektora ds. handlowych IW Pax). Notes Wydawniczy 1999 nr 8 s. 16 (z okazji 50-lecia działalności; rozm. Patrycja Gruszyńska; z fot. M. N...) szczegóły 
artykuł: Nowa siedziba IW Pax. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 234 s. 3  szczegóły 
artykuł: Ociepka Franciszek: Czarna seria. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 87 s. 8 (o tzw. czarnej serii...) szczegóły 
artykuł: Ociepka Franciszek: Od science fiction do filozofii. Rzeczpospolita 1991 nr 31 s. 4 (wyw. z przedstawicielem wydawn.; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Polkowski Andrzej: Słowo Powszechne 1989 nr 252 s. 3 (wyw. z red. naczelnym m.in. nt. planów wydawniczych w zakresie literat...) szczegóły 
artykuł: Polkowski Andrzej: Zorza 1989 nr 48 s. 13 (wyw. z dyrektorem; brak rozm....) szczegóły 
artykuł: Rębowski Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 122 s. 6 (wywiad o działalności Redakcji Literackiej w zakresie edycji tekstów s...) szczegóły 
artykuł: (SM): W kręgu wartości chrześcijańskich. Instytut Wydawniczy PAX poleca. Słowo Powszechne 1990 nr 5 s. 4 (oferta wydawnicza; również w zakresie lit. pięknej...) szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Zielona książka. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 4 s. 45-47 (tekst referatu wygłoszonego podczas obchodów 50-lecia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Szafrańska Amelia: Z imprimatur (Rozmowa z Amelią Szafrańską, redaktorem naczelnym IW Pax). Notes Wydawniczy 1999 nr 8 s. 14-15 (z okazji 50-lecia działalności; rozm. Patrycja Gruszyńska; z fot. A. S...) szczegóły 
artykuł: Szafrańska Amelia: Złoty Jubileusz Instytutu Wydawniczego Pax. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 44-46 (wyw. z redaktorem naczelnym; rozm. Jadwiga Marlewska...) szczegóły 
artykuł: Szaraniec Grażyna: Żołnierz Wolności 1989 nr 94 s. 5 (dorobek...) szczegóły 
artykuł: Szopa Edward: Pętla?. Katolik 1991 nr 26 s. 6 (spraw. ze spotkania z dyr. wydawn. Andrzejem Polkowskim w Klubie Liter...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 64 (nota o spotkaniu w Salonie Wydawców w Bibliotece Narodowej, Warszawa 2...) szczegóły 
artykuł: Wołkowski Jan: Express Wieczorny 1989 nr 53 s. 4 (wywiad; rozm. Anna Kornacka...) szczegóły 
artykuł: Wołkowski Jan: Kierunki 1989 nr 4 s. 11 ([wypow. red. nacz. nt. planów wydawn. na 1989 gł. z zakresu lit. piękn...) szczegóły 
artykuł: Wołkowskij Józef: Katolik 1989 nr 21 s. 6 (wywiad z red. naczelnym; rozm. Elżbieta Budzyńska...) szczegóły 
1438.odwołanie: Instytut Wydawniczy "Świadectwo". x  szczegóły 
artykuł: [Dziesięć] X lat Instytutu Wydawniczego "Świadectwo". "Ocalić słowo". Topos 1998 nr 1/2 s. 27 (nota z okazji 10-lecia działalności wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Łączkowski Zdzisław: W stronę Bydgoszczy literackiej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 195 s. 12  szczegóły 
artykuł: Orylski Andrzej: [Piętnaście]15 lat Instytutu Wydawniczego "Świadectwo". Akant 2002 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
artykuł: Papała Jolanta: Jubileuszowa sesja w 15 rocznicę Instytutu Wydawniczego "Świadectwo". Akant 2002 nr 8 s. 17-18 (sprawozdanie z sesji w Bydgoszczy, 13 IV 2002...) szczegóły 
artykuł: [Piętnaście] 15 lat Instytutu Wydawniczego "Świadectwo". Akant 2002 nr 7 s. 43 (rysunek satyryczny...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Elżbieta: Fa-Art 1993 nr 1 s. 89 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Elżbieta: Instytut Wydawniczy "Świadectwo". Własnym głosem 1993 nr 19 s. 10  szczegóły 
1439.odwołanie: Jacek Santorski & Co. x  szczegóły 
artykuł: Korczak Marek, Ogonowska Jolanta: Wokół "Świata Zofii". Guliwer 1999 nr 4 s. 24-26 (wywiad z pracownikami oficyny nt. wydawania literatury dla młodzieży; ...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Jacek Santorski. Plus Minus 1997 nr 11 s. 19 (sylwetka szefa wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (N): Biblioteka Młodego Europejczyka. Biblioteka Analiz 2004 nr 18 s. 11 (dot. nowej serii, której celem jest prezentowanie najciekawszych dzieł...) szczegóły 
artykuł: (PD): Biblioteka Młodego Europejczyka. Książki 2004 nr 9 s. 10 (not. nt. nowej serii "Biblioteka Młodego Europejczyka"...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Jacek Santorski & Co. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 70  szczegóły 
artykuł: Santorski Jacek: Książki nie dla każdego. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 64-66 (wyw. z właścicielem wydawnictwa; rozm. Paweł Więckowski...) szczegóły 
1440.odwołanie: JanKa - Wydawnictwo i.... x nr s.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 2 s. 187-188 (not. o powstaniu nowego wydawnictwa...) szczegóły 
1441.odwołanie: Kama (Warszawa). x  szczegóły 
artykuł: (Łuk): Bilans. Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Urban Wojciech: Pod znakiem bogini szczęścia. Guliwer 1996 nr 3 s. 26-28 (wywiad z redaktorem naczelnym nt. działalności wydawnictwa; rozmawiała...) szczegóły 
1442.odwołanie: Kantor Wydawniczy SAWW. x  szczegóły 
artykuł: Adamczyk Stanisław, Wolarski Wojciech: Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 15 s. 8 (wyw. z właścicielami wydawn.; rozm. Zygmunt Rola...) szczegóły 
artykuł: Dybowski Łukasz: Wstrząsać i zmuszać do refleksji. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: Górski Piotr: Oficyna SAWW: Autorzy bez zysku. Rzeczpospolita 1992 nr 44 s. 4  szczegóły 
artykuł: JAZ: Kantor z przecenionym towarem (Ateistyczne "apokryfy"). Słowo Powszechne 1992 nr 195 s. 3 (dot. wyd. książek: Nikos Kazantakis: Ostatnie kuszenie Chrystusa i Jos...) szczegóły 
artykuł: Olbrot Agnieszka: Adamczyk, Wolarski i Kalina. Plus Minus 1995 nr 25 s. 17 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Pawlak Edward: Wydawca w prywatnym mieszkaniu. Wprost 1990 nr 16 s. 26-27 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Kantor Wydawniczy SAWW. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 70  szczegóły 
artykuł: Wolarski Wojciech: Kurier Polski 1989 nr 220 s. 4 (wyw. nt. działaln.; rozm. L. Janowicz...) szczegóły 
1443.odwołanie: Kara Remusa. x  szczegóły 
artykuł: Pestka Stanisław: Pamięć i pasja. Pomerania 1992 nr 2 s. 29-32 (w art. m.in. o działalności wydawnictwa...) szczegóły 
1444.odwołanie: Kartuska Spółka Wydawnicza "Remus". x  szczegóły 
artykuł: ij: Remus. Pomerania 2001 nr 9 s. 47  szczegóły 
1445.odwołanie: Katolicki Ośrodek Wydawniczy. x  szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Wystawa emigracyjnego wydawnictwa. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 11 s. 21 (dot. m.in. działalności wydawnictwa, także publikacji literackich...) szczegóły 
1446.odwołanie: Kleks. x  szczegóły 
artykuł: Handzlik Jerzy: "Kleks" z Bielska-Białej. Guliwer 2001 nr 2 s. 33-34 (dot. wydawanej lit. dla dzieci i młodzieży; rozm. Maria Kulik...) szczegóły 
artykuł: MAW: Szkoła Życia 2001 nr z 22 VIII s. 6 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
1447.odwołanie: Klub Książki Katolickiej (Poznań). x  szczegóły 
artykuł: Sochoń Jan: Dlaczego klasycy. O "Bibliotece Christianitas" - księgach europejskiej wiary i życia. Życie z Książkami 2001 nr z 14/15 VIII s. 1-2 (nt. publikowanych w ramach serii najważniejszych ksiąg chrześcijaństwa...) szczegóły 
1448.odwołanie: Kociewski Kantor Edytorski. x  szczegóły 
artykuł: Golicki Józef: Jak powstał Kociewski Kantor Edytorski. Kociewski Magazyn Regionalny 1996 nr 15 s. 9-10  szczegóły 
artykuł: ij: Kociewski Kantor Edytorski. Pomerania 2001 nr 12 s. 49  szczegóły 
artykuł: Libera Aleksandra: Promocja i reklama wydawnictw KKE [Kociewskiego Kantoru Edytorskiego]. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 3/4 s. 52-55 (dot. także wydawania literatury regionalnej...) szczegóły 
artykuł: Roland Michał: O naszej działalności. Kociewski Magazyn Regionalny 2003 nr 4 s. 18 (omówienie pracy magisterskiej Reginy Dunder o działalności wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Uroczystość dziesięciolecia Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w obiektywie Stanisława Zaczyńskiego. Kociewski Magazyn Regionalny 1996 nr 15 s. 32-33 (fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kociewski Kantor Edytorski jako wydawca regionalny. Kociewski Magazyn Regionalny 1996 nr 15 s. 3-4 (fragm. referatu...) szczegóły 
artykuł: Życzenia na 10-lecie Kociewskiego Kantoru Edytorskiego i "Kociewskiego Magazynu Regionalnego". Kociewski Magazyn Regionalny 1996 nr 15 s. 11 (życzenia od osób prywatnych i reprezentujących instytucje, aut.: Józef...) szczegóły 
1449.odwołanie: Krajowa Agencja Wydawnicza.  szczegóły 
artykuł: Bombolewski Bogdan: W okładkach KAW. Głos Szczeciński 1989 nr 274 s. 5 (nt. działalności i planów wydawniczych oddziału w Szczecinie...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Pączkowanie KAW-u (Prywatyzacja Krajowej Agencji Wydawniczej). Rzeczpospolita 1996 nr 196 s. 26  szczegóły 
artykuł: Co z KAWu zostało.... Sfinks 1995 nr 4 s. 57-62 (omówienie wydawnictw z dziedziny fantastyki...) szczegóły 
artykuł: Echo Krakowa 1989 nr 67 s. 2 (not. o wydaniu nowej serii literatury pięknej "Odi et Amo"...) szczegóły 
artykuł: Janowska Irena: Nowe oblicze starej firmy. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 80-81 (nt. działalności wydawniczej od 1998 roku pod kierownictwem Andrzeja F...) szczegóły 
artykuł: Klatka Zygmunt: Profile 1989 nr 2 s. 26 (nt. planów wydawn. oddziału w Rzeszowie...) szczegóły 
artykuł: Klatka Zygmunt: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 1-2 (wywiad z red. naczelnym oddziału KAW w Rzeszowie nt. wydawania literat...) szczegóły 
artykuł: Klatka Zygmunt: Z wydawcą o pieniądzach. Trybuna 1992 nr 155 s. 5 (nt. działaln. oddziału rzeszowskiego; rozm. Ryszard Zatorski...) szczegóły 
artykuł: Klatka Zygmunt: Zafundować szkołom lektury. Trybuna 1994 nr 82 s. 12 (wyw. z redaktorem naczelnym KAW w Rzeszowie nt. działalności; rozm.: R...) szczegóły 
artykuł: Knichowiecki Bohdan: Trybuna Robotnicza 1989 nr 178 s. 3 (działalność Jerzego Dałka red. nacz. katowickiego oddziału KAW...) szczegóły 
artykuł: Nasze Problemy 1989 nr 5 s. 9 (nt. powstania i działalności Klubu Aut. KAW...) szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Kuźnia o profilu historycznym. Świat Książki 1989 nr 1 s. 34  szczegóły 
artykuł: Sedeńko Wojtek: Zzzzzzzz dżdżownicą (Sny o potędze czyli seria "Fantazja - Przygoda - Rozrywka" Krajowej Agencji Wydawniczej. Sfinks 1995 nr 3 s. 50-56 (omówienie; wykaz zawartości zbiorów opowiadań s. 56-60...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 s. 17 s. 9 (nt. serii "Powieść galicyjska"...) szczegóły 
artykuł: Zarządzenie nr 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego, ustanowienia zarządu komisarycznego i wyznaczenia osoby sprawującej zarząd komisaryczny nad Przedsiębiorstwem Państwowym - "Krajowa Agencja Wydawnicza" w Warszawie. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 1994 nr 5 s. 2 poz. 20  szczegóły 
artykuł: Zarządzenie Nr 31 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1995 r. uchylające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego, ustanowienia zarządu komisarycznego i wyznaczenia osoby sprawującej zarząd komisaryczny nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Krajowa Agencja Wydawnicza" w Warszawie. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 1995 nr 6 s. 2-3 poz. 20  szczegóły 
artykuł: Zatorski Ryszard: Upadek czy fuzja z uczelnią?. Trybuna 1994 nr 298 s. 12 (nt. działalności oddziału w Rzeszowie...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 6 s. 15 (not. o rozpoczęciu działalności Klubu Autorów KAW...) szczegóły 
1450.odwołanie: Księgarnia Akademicka. x  szczegóły 
artykuł: Baniewicz Elżbieta: Teatr czytany. Twórczość 2003 nr 11 s. 137-140 (nt. nowego zjawiska - teatru czytanego; także nt. serii "Dramat współc...) szczegóły 
artykuł: Dziewulska Małgorzata: O "Dramacie współczesnym". Didaskalia 2001 nr 45 s. 109-110 (omówienie serii wydawniczej "Dramat Współczesny"...) szczegóły 
1451.odwołanie: Księgarnia św. Jacka. x  szczegóły 
artykuł: Pindur Piotr: Zapowiedzi wydawnicze. Śląsk 2003 nr 3 s. 77  szczegóły 
artykuł: Szopa Edward: Apostolstwo książki. Śląsk 2000 nr 4 s. 30-32 (o działalności z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Wydawnictwa...) szczegóły 
1452.odwołanie: Kurtiak i Ley. Wydawnictwo Artystyczne w Koszalinie.  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Wydawnictwo z duszą. Gazeta. Magazyn 1996 nr 40 s. 31  szczegóły 
artykuł: Chehab Milena Rachid: Książki nie do poduszki. Newsweek. Polska 2003 nr 34 s. 92-93 (o działalności i profilu wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: W skórze i płótnie (Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley). Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 13-15 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
artykuł: Książki do wąchania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 219 s. 2 (o nietypowych książkach wydawanych przez wydawnictwo...) szczegóły 
artykuł: Kurtiak i Ley. Wydawnictwo Artystyczne w Koszalinie. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 14 V s. 11 (nt. działaln. wydawnictwa publikującego ekskluzywne wydania bibliofils...) szczegóły 
artykuł: Kurtiak i Ley (Wydawnictwo artystyczne). Arkona 1998 nr 1 s. 12-13 (nota nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Piękne książki. Trybuna 2002 nr 248 dod. s. 1 (not. nt. zorganizowanej w Lublinie wystawy książek opublikowanych prze...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 2 s. 57-59 (m.in. nota nt. prezentacji wydawnictwa w ramach Salonu Pisarzy Bibliot...) szczegóły 
1453.odwołanie: Kwadryga. x  szczegóły 
artykuł: Wegner Jacek: Przesłanka stabilizacji (Na rynku wydawniczym). Rzeczpospolita 1991 nr 118 s. 4 (nt. działalności...) szczegóły 
1454.odwołanie: Lampa i Iskra Boża. x  szczegóły 
artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Bez logo na okładce. Plus Minus 2002 nr 46 s. A11 (o działalności wydawnictwa Lampa i Iskra Boża i niespodziewanym sukces...) szczegóły 
artykuł: Kiełczewski Dariusz: Na fioletowo. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 92 (dot. serii poetyckiej wydanej przez wydawnictwo Lampa i Iskra Boża; nt...) szczegóły 
artykuł: Maciejewski Mariusz: Tych duszyczek PRL-u.... Czas Kultury 1996 nr 2 s. 26-33 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: RO: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 147-148 (nota recenzencka nt. książek wydanych w "fioletowej" serii poetyckiej ...) szczegóły 
1455.odwołanie: Lubelskie Wydawnictwo Literackie. x  szczegóły 
artykuł: Wołowiec Krzysztof: Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2005 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
1456.odwołanie: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 66 (not. o spotkaniu z cyklu Salon Wydawców w Bibliotece Narodowej w Warsz...) szczegóły 
artykuł: Brudnicki Jan Z.: Ilu poetów uciągnie Pegaz?. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 8 s. 5 (nt. serii Biblioteki Poetów XX wieku...) szczegóły 
artykuł: Durlej Stanisław: Czy uda się uratować LSW?. Wieści 1989 nr 48 s. 4, 11  szczegóły 
artykuł: Dużyk Józef: Nowości Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Życie Literackie 1989 nr 15 s. 11 (nt. produkcji wydawn. w 1988 r....) szczegóły 
artykuł: Grabowski Mariusz: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie LSW. Nasz Dziennik 1999 nr 221 s. 7 (o dorobku wydawniczym oficyny...) szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (22). Twórczość 1999 nr 3 s. 131-133 (nt. 30-lecia sygnowanej przez wydawnictwo serii Biblioteka Poetów, w k...) szczegóły 
artykuł: Janczak Leon: Kierunki 1989 nr 4 s. 11 (wypow. prezesa nt. planów wydawniczych na 1989 r. głównie z zakresu li...) szczegóły 
artykuł: Jańczak Leon: Zielony Sztandar 1989 nr 23 s. 6 (wywiad z prezesem wydawnictwa; rozm.: Magdalena Boratyńska...) szczegóły 
artykuł: (jm): Tygodnik Ludowy 1989 nr 17 s. 6 (pl. wydawn. serii "Biblioteka Poetów"...) szczegóły 
artykuł: (jotes): Jak ratować LSW?. Dziennik Ludowy 1989 nr 252 s. 2 (nt. aktualnej sytuacji i planów wydawn....) szczegóły 
artykuł: Kisielewski Tadeusz: Czy Kraszewski wygra z Batmanem.... Życie Warszawy 1991 nr 38 s. 1-2 (wyw. z prezesem i red. nacz. wydawnictwa; rozm. Jerzy Janter...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Tradycje zobowiązują (Od Sienkiewicza do "Gałązki oliwnej"). Rzeczpospolita 1991 nr 107 s. 4 (nt. planów wydawn....) szczegóły 
artykuł: Korolczuk Włodzimierz: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 4 s. 15 (nt. serii "Biblioteka Poetów"...) szczegóły 
artykuł: Leszczyński Grzegorz: [Trzydzieści] 30 lat minęło... "Bibliotece Poetów". Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 14-16 (omów. dorobku i profilu serii wydawniczej "Biblioteka Poetów"...) szczegóły 
artykuł: Łodygowska-Sulima Jolanta: Dorobek procentuje. Guliwer 1993 nr 2 s. 26-29 (wyw. z red. wydawnictwa nt. działaln., a także wydawania lit. dla dzie...) szczegóły 
artykuł: Natanson Wojciech: Życie Warszawy 1989 nr 44 s. 7 (o zaniechanej serii wydawn. polskiej dramaturgii współczesnej; apel o ...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1999 nr 10 s. 83 (nota o dorobku edytorskim Wydawnictwa z okazji jubileuszu 50-lecia ist...) szczegóły 
artykuł: Prezentacja wydawnictwa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza = Popular Co-operative Publishing House. A portrait draught. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 346-350 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Rajewski Krzysztof: Dla honoru domu. Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 16-18 (wyw. z prezesem oficyny, rozm. Agnieszka Herman...) szczegóły 
artykuł: (rs): Dziennik Ludowy 1989 nr 151 s. 2 (spraw. z Walnego Zgromadzenia Członków wydawnictwa z okazji 40-lecia d...) szczegóły 
artykuł: Surwiło Jerzy: Czerwony Sztandar 1989 nr 86 s. 4 (dorobek edytorski; w związku z 40. rocznicą działalności i wystawą ksi...) szczegóły 
artykuł: The Warsaw Voice 1989 nr 20 s. 10 (nota nt. działalności...) szczegóły 
1457.odwołanie: Media Rodzina. x  szczegóły 
artykuł: Cankudis Adam: Z myślą o rodzinie. Guliwer 2000 nr 4 s. 40-41 (wyw. ze specjalistą od spraw marketingu w wydawnictwie "Media Rodzina"...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 2 s. E2 (dot. wyników sprzedaży wydawnictwa, w tym ze sprzedaży powieści o Harr...) szczegóły 
artykuł: Gamble Robert, Kledzik Bronisław: Nie tylko Harry Potter. Biblioteka Analiz 2002 nr 4 s. 4-8 (wywiad nt. działalności wydawnictwa; rozm. Renek Mendruń...) szczegóły 
artykuł: Gamble Robert: Pan Bóg reżyseruje. Viva 2003 nr 13 s. 80-82 (rozmowa z założycielem wydawnictwa; rozm. Sergiusz Pinkwart...) szczegóły 
artykuł: Gamble Robert: Pan pastor i Harry. Życie 2002 nr 5 s. 11 (wywiad z właścicielem wydawnictwa; m.in. nt. polskiego wydania serii k...) szczegóły 
artykuł: Gamble Robert, Kledzik Bronisław: Wciąż ryzykujemy (Rozmowa z Robertem Gamble, właścicielem, i Bronisławem Kledzikiem, dyrektorem wydawnictwa Media Rodzina). Notes Wydawniczy 2002 nr 1 s. 24-25 (rozm. Jakub Frołow...) szczegóły 
artykuł: Mergler Lech: Nie budujemy wieżowca. Biblioteka Analiz 2002 nr 24 s. 8 (z okazji 10-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: (pd): Mały wydawca wielkich bestsellerów. Biblioteka Analiz 2000 nr 18 s. 1,2  szczegóły 
artykuł: (PIGR): Sprawa obywatela Harry'ego P.. Biblioteka Analiz 2004 nr 17 s. 19-20 (fel. nt. sprzedaży serii książek o Harrym Potterze...) szczegóły 
artykuł: RM: Bezprecedensowy sukces. 30.114.521 liczbą roku 2001. Biblioteka Analiz 2002 nr 1 s. 2 (m.in. nt. wyników sprzedaży serii książek o Harrym Potterze...) szczegóły 
artykuł: Działalność promocyjna i wystawiennicza. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2007 (za rok 2006) s. 96-107 (m.in. nota nt. spotkania w Bibliotece Narodowej w Warszawie w ramach S...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s. 50-51 (m.in. nota nt. spotkania w Bibliotece Narodowej w Warszawie w ramach S...) szczegóły 
1458.odwołanie: Millennium. x  szczegóły 
artykuł: Gutkowski Bogdan: Trzeba stale dokądś biec. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 12/1 (2001/2002) s. 28-32 (wywiad z dyrektorem wydawnictwa nt. wydanych ostatnio książek literack...) szczegóły 
artykuł: Nowak Izabela: Oficyna wydawnicza "Millennium'. Kultura Koszalińska 2007 (2006) s. 43-44  szczegóły 
artykuł: Nowak Izabela: Oficyna ze znakiem jakości. Dziesięć lat Millennium. Kultura Koszalińska 2011 (2010) s. 136-138  szczegóły 
1459.odwołanie: Miniatura. x  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 75 s. 5 (nt. inicjatyw wydawnictwa na rzecz Polonii zaolziańskiej...) szczegóły 
artykuł: Mączka Mieczysław: Książka ratuje przed szaleństwem. Metafora 1992 nr 4 (1991/1992) s. 117-120 (wyw. z prezesem wydawn.; rozm. Jan Górec-Rosiński...) szczegóły 
artykuł: Nasiłowska Anna: Bigos w miniaturze. Ex Libris 1991 nr 14 s. 7 (nt. edytorstwa tomów poetyckich wydawanych przez krakowską oficynę...) szczegóły 
1460.odwołanie: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.  szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 96 s. 6 (apel o nadsyłanie tekstów do "Almanachu Młodych 1988-1989"...) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 25 s. 11 (not. z okazji jubileuszu 15-lecia działalności...) szczegóły 
artykuł: (Hef): Świat Książki 1989 nr 3 s. 11 (nt. działaln. z okazji 15-lecia wydawn....) szczegóły 
artykuł: Integracje 1990 nr 26 okł. s. 3 (nota o zaprzestaniu wyd. serii "Pokolenie, które wstępuje" w związku z...) szczegóły 
artykuł: Konopka Zygmunt: Gazeta Młodych 1989 nr 12 s. 5 (wywiad z dyrektorem; rozm. Andrzej Raciński...) szczegóły 
artykuł: Konopka Zygmunt: Motywy 1989 nr 6 s. 3 (wyw. z dyr. nt. działaln.; rozm. Wanda Pilawska...) szczegóły 
artykuł: Konopka Zygmunt: Sztandar Młodych 1989 nr 25 s. 8 (wywiad z dyr., red. naczelnym; rozm.: Małgorzata Huniewicz...) szczegóły 
artykuł: Konopka Zygmunt: Walka Młodych 1989 nr 5 s. 8 (wywiad z dyr., red. naczelnym; rozm.: Waldemar Plawski...) szczegóły 
artykuł: Konopka Zygmunt: Życie Warszawy 1989 nr 34 s. 1,3 (wywiad z dyrektorem m.in. nt. wydawania literatury pięknej; rozm. Krzy...) szczegóły 
artykuł: Koperski Jerzy: Przy pół czarnej z Jerzym Koperskim. Express Poznański 1989 nr 65 s. 6 (wywiad z dyrektorem Redakcji i Wydawnictwa Młodego Ruchu Artyst. i Deb...) szczegóły 
artykuł: (m): Sztandar Młodych 1989 nr 30 s. 1 (not. o 15-leciu wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Nowa seria MAW "Debiuty prozatorskie". Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 14 (omów....) szczegóły 
artykuł: Pokorska Jolanta: Motywy 1989 nr 10 s. 3 (m.in. nt. działaln. dla potrzeb harcerskiego rynku wydawn....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 4 s. 2 (not. o spotkaniu dyr. MAW Zygmunta Konopki z sekretarzem KC PZPR Maria...) szczegóły 
artykuł: Razem 1989 nr 7 s. 5 (sonda z okazji 15-lecia; z wypow.: Wiesława Felczaka, Stefana Grzegorc...) szczegóły 
artykuł: Stala Marian: Poezja i wierszomania. Brulion 1990 nr 13 s. 185-191 (omów. cyklu "Pokolenie, które wstępuje. Arkusze poetyckie", seria 11, ...) szczegóły 
artykuł: Stanik Stanisław: Urodzajny rok MAW-u. Kierunki 1989 nr 19 s. 11 (dorobek wydawn. w 1988 r....) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 9 s. 40 (not. o 15-leciu działaln. wydawn....) szczegóły 
artykuł: Wachowicz Ryszard: Trybuna Opolska 1989 nr 127 s. 8 (wyw. z red. nacz.; rozm. Joanna Rajpert...) szczegóły 
1461.odwołanie: Muchomor. x  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Bartosz: Muchomor górą. Newsweek. Polska 2005 nr 13 s. 4 (not. o przyzn. nagrody "Młody Wydawca Roku" na targach książki w Londy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 25 III s. 12 (nt. przyznania wydawnictwu Muchomor International Young Publisher of t...) szczegóły 
artykuł: (rot): Nagroda dla Muchomora na London Book Fair. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 53 s. 2 (nt. przyznania Marii Deskur z Wydawnictwa Muchomor nagrody Internation...) szczegóły 
artykuł: Świerżewska Ewa: Danie dnia - Muchomor. Guliwer 2003 nr 1 s. 59-60 (dot. powstania i działalności wydawnictwa...) szczegóły 
1462.odwołanie: Muza. x  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Sukces w kieszeni. Gazeta Wyborcza 1995 nr 296 s. 11 (nt. serii polskich pocket-booków wydanych przez wydawnictwo...) szczegóły 
artykuł: [Bugajczyk Robert] R.B.: Muza nęci. Trybuna 1995 nr 127 s. 15 (nt. nowych serii wydawniczych: Dookoła świata, VIP (Vademecum Interesu...) szczegóły 
artykuł: Czarzasty Małgorzata: Mam być twarda (Nie musimy budować swojej pozycji, bo już ją mamy). Książki 2002 nr 1 s. 14-15 (wyw. z redaktor naczelną wydawnictwa; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Czarzasty Włodzimierz: Drogo, ale dobrze (Z Włodzimierzem Czarzastym, dyrektorem Wydawnictwa "Muza SA" rozmawia Irena Janowska-Woźniak). Nowe Książki 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
artykuł: Czarzasty Włodzimierz: Odmitologizowanie książki. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 [właśc. 22] s. 1 (wywiad z dyrektorem wydawnictwa; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: D.E.: Wygrała Muza. Rzeczpospolita 2003 nr 18 s. A1 (nota dot. kupna przez wydawnictwo akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagog...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D2 (not. nt. sprzedaży wydawnictwu akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicz...) szczegóły 
artykuł: Garliński Marcin: 4,6 mln zł zysku netto w 1999 roku. Biblioteka Analiz 2000 nr 16 s. 12 (tekst listu do akcjonariuszy podp. przez prezesa Zarządu Muza S.A....) szczegóły 
artykuł: Garliński Marcin: Czas na konsolidację wydawnictw. Rzeczpospolita 2003 nr 24 s. B2 (wywiad z prezesem wydawnictwa nt. okoliczności zakupu akcji Wydawnictw...) szczegóły 
artykuł: Garliński Marcin: Powiedzieliśmy dopiero "A". Aneks Trybuny 2002 nr 229 s. C (wywiad z dyrektorem; rozm. Leszek Żuliński...) szczegóły 
artykuł: Genczelewski Krzysztof: Książki, do których się wraca. Guliwer 1992 nr 3 s. 16-18 (wyw. z przedstawicielem wydawnictwa nt. edycji książek dla młodzieży...) szczegóły 
artykuł: Genczelewski Krzysztof: Lato pod znakiem Marqueza (W szufladach wydawców - Muza). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 7 s. 4 (wypowiedź szefa reklamy i marketingu wydawnictwa nt. planów wydawniczy...) szczegóły 
artykuł: Genczelewski Krzysztof: Odchodzimy od serii. Przegląd 2000 nr 45 s. 24 (wywiad z dyrektorem działu marketingu nt. działalności wydawnictwa; ro...) szczegóły 
artykuł: Genczelewski Krzysztof: Staliśmy się molochem (Rozmowa z Krzysztofem Genczelewskim, dyrektorem Działu Marketingu Wydawnictwa MUZA SA). Przegląd Tygodniowy 1998 nr 41 s. 23 (rozm. Ewa Likowska...) szczegóły 
artykuł: Goldbergowa Krystyna: Dookoła świata, naokoło Polski. Plus Minus 1995 nr 26 s. 17 (wywiad z redaktorem serii "Dookoła Świata"; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Łukasz: Wygrała Muza. Rzeczpospolita 2003 nr 18 s. B1 (dot. okoliczności zakupienia przez wydawnictwo akcji Wydawnictw Szkoln...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Festiwal Muzy trwa. Biblioteka Analiz 2003 nr 5 s. 14 (m.in. nt. nowości wydawniczych, także beletrystyki...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Klimat kukurydzianych pól (Muza dzieciom). Książki 2002 nr 5 s. 12 (nt. nowości wydawniczych dla dzieci...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: "Mały książę" kością niezgody. Dodruki będą kontrolowane. Biblioteka Analiz 2001 nr 18 s. 2 (nt. łamania przez inne wydawnictwa praw autorskich do dzieł m.in.: Ant...) szczegóły 
artykuł: (JH): W rytmie salsy (Serie Wydawnicze - Muza SA). Książki 2003 nr 7 s. 46 (nota nt. nowej serii "Salsa"...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Wiesław Dymny i inni. Rzeczpospolita 1997 nr 211 s. 26 (nt. nowej serii literatury polskiej - "Sami Swoi..."...) szczegóły 
artykuł: K. M.: Na koniec wieku. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 47 s. 5 (o planach wydawniczych na rok 1999 w zakresie literatury polskiej i ob...) szczegóły 
artykuł: Kisilowska Małgorzata: Muza - plany wydawnicze na targi w Warszawie i Frankfurcie. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 5 s. 18-19 (not. ze spotkania w ramach Salonu Wydawców Biblioteki Narodowej, Warsz...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Bestsellery na dziś i wczoraj. Rzeczpospolita 1994 nr 49 s. 4 (nota o książkach serii "Biblioteka Bestsellerów" wydawnictwa Muza...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Opowiadania zwykłe i niezwykłe. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 13 s. 5 (nt. nowej serii wydawnictwa pt. "Sami Swoi"...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Gorzej w spółce, lepiej w grupie. Biblioteka Analiz 2004 nr 13 s. 17-19 (sprawozdanie finansowe za 2003 rok...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Muza S.A. po WZA [Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy]. Biblioteka Analiz 2004 nr 14 s. 21 (not....) szczegóły 
artykuł: (Łuk.): Bilans. Rok 1999 w największych polskich wydawnictwach. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Pieniądze na smyczy. Nowe serie wydawnicze Muzy. Plus Minus 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Proza iberoamerykańska, chińska i polska. Rzeczpospolita 1994 nr 147 s. 5 (charakterystyka serii wydawniczej "Biblioteka Bestsellerów" wydawnictw...) szczegóły 
artykuł: Muza SA. Komentarz do wyników za I kwartał 2000 r.. Biblioteka Analiz 2000 nr 11 s. 19-21  szczegóły 
artykuł: Muza w 15 milionach egzemplarzy. Wprost 2002 nr 44 s. 114 (dot. m.in. literackich książek publikowanych w wydawnictwie...) szczegóły 
artykuł: Nie tylko bestsellery. Rzeczpospolita 2002 nr 246 s. A12 (o wydrukowaniu 15-milionowego egzeplarza książki, historii wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Muza. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 83  szczegóły 
artykuł: Skóra Danuta: Festiwal Muzy. Biblioteka Analiz 2003 nr 4 s. 13 (list do redakcji; nt. doniesień prasowych nt. działalności wydawnictwa...) szczegóły 
nawiązanie: Gołębiewski Łukasz: Odpowiedź. Biblioteka Analiz 2003 nr 4 s. 13-14  szczegóły 
nawiązanie: Hetman Joanna: Festiwal Muzy trwa. Biblioteka Analiz 2003 nr 5 s. 14  szczegóły 
artykuł: Słabe wyniki w pierwszym półroczu. Biblioteka Analiz 2000 nr 21 s. 16-18  szczegóły 
artykuł: Wasilewski Andrzej: Gdzie są moje prawa autorskie?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 5 (rozm. redakcji nt. serii literackiej "Biblioteka Bestsellerów", autors...) szczegóły 
artykuł: Wprost 2003 nr 5 s. 8 (nota nt. kupna przez Wydawnictwo Muza Wydawnictw Szkolnych i Pedagogic...) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Znalazła, ale i szuka! 15 milionów egzemplarzy książek. Aneks Trybuny 2002 nr 229 s. A, C  szczegóły 
nawiązanie: Koźniewski Kazimierz: Groza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 36 s. 24 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Staniszewska Anna: Muza wyjaśnia. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 24  szczegóły 
1463.odwołanie: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. x  szczegóły 
artykuł: ij: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Pomerania 2001 nr 5 s. 40 (dot. działalności wydawniczej, m.in. w zakresie literatury...) szczegóły 
1464.odwołanie: Muzeum Pomorza Środkowego. x  szczegóły 
artykuł: ij: Muzeum Pomorza Środkowego. Pomerania 2002 nr 9 s. 43 (o działalności wydawniczej...) szczegóły 
1465.odwołanie: Niezależna Oficyna Wydawnicza "NOWA". x  szczegóły 
artykuł: (KF): Supernowa Sensacja. Biblioteka Analiz 2004 nr 27 s. 28 (dot. nowej serii, w której prezentowane będą thrillery, kryminały oraz...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Mirosław: Białko, sito, komputer (NOWA ma 15 lat). Rzeczpospolita 1992 nr 292 dod. s. 5 (wyw. z red. naczelnym; rozm. Krzysztof Masłoń; z fot....) szczegóły 
artykuł: MAR: Nowa coraz starsza.... Gazeta Wyborcza 2003 nr 131 s. 2 (nt. jubileuszu 26-lecia wydawnictwa; z komentarzem Jacka Bocheńskiego,...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Nowa. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
1466.odwołanie: Nomos. x  szczegóły 
artykuł: Borowik Irena: Baldachim nad baldachimem. Ha!art 2002 nr 4 s. 60-61 (wyw. z dyrektorem wydawnictwa; rozm. Katarzyna Leszczyńska i Anna Jagl...) szczegóły 
1467.odwołanie: Novus Orbis. x  szczegóły 
artykuł: Jankowska Izabela: Świat na własność. Guliwer 1995 nr 5 s. 20-24 (wywiad z właścicielką wydawnictwa nt. edycji literatury dla dzieci i m...) szczegóły 
artykuł: Pietras Teresa: Sposób na życie. Novus Orbis. Rocznik Sopocki 2000 [r.] 13/14 (1998/1999) t. 2 s. 321-330 (działalność wydawnictwa; w aneksie: Bibliografia Wydawnictwa Novus Orb...) szczegóły 
artykuł: (woj): Oficyna literatury historycznej i podróżniczej. Słowo Powszechne 1992 nr 80 s. 6 (nt. planów wydawniczych...) szczegóły 
1468.odwołanie: Nowa.  szczegóły 
artykuł: Boguta Grzegorz: Przed zakrętem. Plus 1990 nr 43 s. 1, 4 (wywiad z dyrektorem wydawnictwa, rozm. Jolanta Wołoszańska...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Mirosław Kowalski. Plus Minus 1995 nr 33 s. 15 (nt. działalności wydawnictwa; z wypow. redaktora naczelnego Mirosława ...) szczegóły 
artykuł: Pąkciński Marek: Ambitne i rozrywkowe. Życie Warszawy 1992 nr 309 s. 13 (o 15-letniej działaln....) szczegóły 
1469.odwołanie: Nowe Wydawnictwo Polskie. x  szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Nowe Wydawnictwo Polskie. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
1470.odwołanie: Nowy Świat. x  szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Małe, a cieszy (Książka dla dziecka). Książki 2002 nr 2 s. 13 (nt. działalności w zakresie wydawania książek dla dzieci...) szczegóły 
1471.odwołanie: Officina. x  szczegóły 
artykuł: Ochalski Andrzej: Drogowskaz w chaosie. Życie Warszawy 1993 nr 41 s. 13 (wyw. z prezesem nt. działaln.; rozm. Joanna Stempień...) szczegóły 
1472.odwołanie: OFF_PRESS. x  szczegóły 
artykuł: Błaszczak Monika, Kaźmierski Marek: W naszym syntentycznym, cyfrowym wieku. Lampa 2011 nr 11 s. 32-34 (nt. profilu i planów wydawnictwa; rozm. Kuba Przybyłowski...) szczegóły 
1473.odwołanie: Oficyna 21. x  szczegóły 
artykuł: Nakład zawsze ujawniony. Biblioteka Analiz 2003 nr 14 s. 12 (nt. działalności wydawnictwa...) szczegóły 
1474.odwołanie: Oficyna Bibliofilów. x  szczegóły 
artykuł: Horst Andrzej: Łódzkie oficyny wydawnicze (Oficyna Bibliofilów). Kronika Miasta Łodzi 1999 z. 1/2 s. 93-99 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: J.K.: Katalog Oficyny Bibliofilów Marka Szukalaka 1989-1999. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 10 s. 19  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Judaika Oficyny Bibliofilów w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 12 s. 16, 20 (m.in. nt. 10-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Oficyna Bibliofilów" obchodziła 10-lecie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 4 s. 21  szczegóły 
artykuł: Szukalak Marek: "Staram się swoją działalnością wydawniczą budować pomost porozumienia między Polakami i Izraelczykami". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 14 s. 14-15 (wyw. z okazji 10-lecia oficyny; rozm.: Janusz Kozłowski...) szczegóły 
artykuł: Wilmański Jerzy: Dziesięcioletni bibliofil. Trybuna 1999 nr 118 s. 17 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Wilmański Jerzy: Rarytasy dla bibliofilów (Tuwim i łódzkie judaica). Trybuna 1997 nr 58 s. 13 (z fragm. wypowiedzi właściciela Marka Szukalaka...) szczegóły 
1475.odwołanie: Oficyna Cracovia.  szczegóły 
artykuł: Drzewucki Janusz: Poeci Krakowa (Nowa seria wydawnicza). Plus Minus 1996 nr 12 s. 19 (nt. serii "Poeci Krakowa"...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Krakowska 1989 nr 10 s. 2 (not. o powstaniu wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Kydryński Juliusz: Ruch w oficynie. Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 221 s. 1 (fel. nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 3 (not. o powołaniu...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 3 s. 15 (not. o powstaniu z inicjatywy filii Fundacji Kultury Polskiej w Krakow...) szczegóły 
1476.odwołanie: Oficyna Czec. x  szczegóły 
artykuł: sz: Gryf dla Oficyny Czec. Pomerania 2002 nr 4/5 s. 76 (nota o przyznaniu Pomorskiej Nagrody Artystycznej Wojciechowi Kiedrows...) szczegóły 
artykuł: (sz): Oficyna Czec. Pomerania 2000 nr 7/8 s. 75 (nt. działalności wydawnictwa...) szczegóły 
1477.odwołanie: Oficyna Konfraterni Poetów. x  szczegóły 
artykuł: Ziemianin Maria: Kraków - Nowy Jork (Polsko-amerykańska seria poetycka). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 4 IX s. 12 (nt. dwujęzycznej (polsko-amerykańskiej) serii poetyckiej...) szczegóły 
1478.odwołanie: Oficyna Konfraterni Poetów w K