PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamczyk Danuta: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej. 1892/1893-1948. 1997  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1998 z. 7 s. 159-160  szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 197-202  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 89 (notka...) szczegóły 
2.książka: Adamczyk Danuta: Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. 1996  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Książki czasopisma. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 51-52 (not....) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1997 nr 6 s. 29 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2007 nr 3 s. 77  szczegóły 
3.książka: Adamczyk Danuta: Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Mielczarek Tomasz: Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Szocki Józef: Przegląd Wschodni 1994 t. 3 z. 3 s. 577-578  szczegóły 
4.książka: Adamczyk Danuta: Wydawnicza i kulturotwórcza działalność spółki nakładowej "Książka" 1904-1914. Z dziejów wydawnictw PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej]. 1988  szczegóły 
recenzja: Bar-Święch Irena: Ruch Literacki 1989 z. 4/5 s. 419-420  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 75 (not....) szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1991 z. 4 s. 657-660  szczegóły 
5.książka: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. 1992  szczegóły 
6.książka: Bieńkowska Barbara: Książka na przestrzeni dziejów. 2005  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Bibliotekarz 2006 nr 3 s. 26 (nota...) szczegóły 
7.książka: Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina: Zarys dziejów książki. 1987  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 2 s. 162-164  szczegóły 
8.książka: Buchwald-Pelcowa Paulina: "Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku...". Rola książki w drodze ku Oświeceniu. 2003 ([Dot. działalności drukarni i polskich czasopism w latach 1697-1764]....) szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 165 (nota...) szczegóły 
9.książka: Chmielewski Eugeniusz: Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego. 2004  szczegóły 
10.książka: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Dziedzictwo Unii Brzeskiej. Z dziejów oficyny wydawniczej OO Bazylianów w Supraślu (1695-1803). 2007  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2008 nr 3 s. 29 (not....) szczegóły 
11.książka: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Oficyna supraska 1695-1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów. 1993  szczegóły 
recenzja: Goliński Zbigniew: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 367-370  szczegóły 
recenzja: Juda Maria: Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Wiesław: Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 181, 182  szczegóły 
recenzja: Szerszunowicz Wacław: Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 223-225  szczegóły 
nawiązanie: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Supraskie druki cyrylickie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 24-30 (uzupełnienia do publikacji Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk...) szczegóły 
12.książka: Dunin Janusz: Moja Łódź pełna książek. O kulturze książki ze źródeł i wspomnień. 2002 (Początki kultury książki w Łodzi XIX wieku; m.in. nt. powstania Wydaw...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Z miłości do książek. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 23  szczegóły 
13.książka: Foć Mirosław, Romanowska Monika: Jan Konstanty Żupański. Życie i dzieło. 1996  szczegóły 
14.książka: Golovata Larisa: "Ukrains'ke vidavnictvo" u Krakovi-L'vovi 1939-1945. Bibliografičnij dovidnik. T. 1 Knižki j arkuševi vidannâ. 2010  szczegóły 
15.książka: Gondek Elżbieta: Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim. 1795-1963. 1995 (Wstęp. - Działalność wydawnicza na Śląsku pod panowaniem pruskim w lat...) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Książka literacka na Śląsku. Śląsk 1997 nr 2 s. 73  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 212 (notka...) szczegóły 
16.książka: Gondek Elżbieta: Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji. 2001  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: XIX-wieczny rynek książki na pruskim Śląsku. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tałuć Katarzyna: Książka na Śląsku. Śląsk 2001 nr 9 s. 74  szczegóły 
recenzja: Tałuć Katarzyna: Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 187-189  szczegóły 
17.książka: Grońska Maria: Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. 1994  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 6 s. 32  szczegóły 
18.książka: Gruca Anna: Nakładem własnym... (Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej). 2007 (Wstęp. I Kategorie autorów - nakładców własnych prac [m.in. poloniści,...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2007 nr 12 s. 31 (not....) szczegóły 
19.książka: Gruca Anna: Spółka Wydawnicza Polska (1890-1916). Wydawnictwo krakowskich konserwatystów. 1993  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
20.książka: Hombek Danuta: Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w świetle publikacji reklamowych z lat 1785-1794. Studium bibliologiczne. 1997  szczegóły 
recenzja: Goliński Zbigniew: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 317-318  szczegóły 
21.książka: Jaglarz Monika: Księgarstwo krakowskie XVI wieku. 2004  szczegóły 
recenzja: Kamler Anna: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2006 t. 1 s. 133-137  szczegóły 
22.książka: Jaskuła Roman: Wydawnictwo Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowskiego 1855-1863. 1992  szczegóły 
recenzja: Szrenica Marek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
23.książka: Jazdon Artur: Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862. 1990  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 350-353  szczegóły 
24.książka: Jazdon Artur: Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku. 1997  szczegóły 
recenzja: Pękalska Marta: Nowe książki o wielkopolskim ruchu wydawniczym. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 129-133  szczegóły 
25.książka: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Gazety Opolskiej" w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu. 1890-1923. 1994  szczegóły 
recenzja: Kłossowski Andrzej: Przegląd Polonijny 1997 z. 1 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Ratajewski Jerzy: Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 84-87  szczegóły 
26.książka: Katalog nie publikowanych prac poświęconych historii polskiego ruchu wydawniczego. 1988  szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 10  szczegóły 
27.książka: Kłossowski Andrzej: Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki. 1984  szczegóły 
recenzja: Brzezińska Halina: W świecie polskiej książki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 132-135  szczegóły 
28.książka: Konopka Maria: Adam Dominik Bartoszewicz. Redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838-1886). 1995  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 74 (notka...) szczegóły 
29.książka: Konopka Maria: Tanie wydania literatury pięknej w Galicji i Wolnym Mieście Krakowie w latach 1822-1863. 1987  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 259-261  szczegóły 
30.książka: Kowalewska Jadwiga Teresa: Repertuar wydawniczy literatury pięknej na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. 1992  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1992 nr 11 s. 69 (nota...) szczegóły 
31.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. T. 8. 2006  szczegóły 
32.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. 1999 ([M.in. zawiera rozdziały:] Anna Aleksiewicz: Próba charakterystyki zb...) szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Prasa Lwowa i Krakowa. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 161-163  szczegóły 
recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
33.książka: Kraśko Nina: Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej. 2001  szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 4 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: Pękalska Marta: Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 347-351  szczegóły 
34.książka: Krzak-Weiss Katarzyna: Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku. 2006  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2007 nr 3 s. 29 (not....) szczegóły 
35.książka: Książka i prasa na ziemi wileńskiej. Drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w. - 1945 r.. 2008  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2009 nr 2 s. 30 (not....) szczegóły 
36.książka: Książka na Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku. 2003 (Janina Jagielska: Otwarcie. * Józef Wojakowski: Biblioteki i zbiory pr...) szczegóły 
37.książka: Kuszłejko Jacek: Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. 1993 (Polski ruch wydawniczy w Rosji. Ruch wydawniczy i księgarski w systemi...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 29 (1993) s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 2 s. 37  szczegóły 
38.książka: Kuś Damian Augustyn: Feliks West. Księgarz - wydawca 1846-1946. Praca doktorska. 1988  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1990 r. 35 nr 1 s. 118-122  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 261-263  szczegóły 
39.książka: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815-1860. 1992  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga Teresa: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 170-171  szczegóły 
40.książka: Malicki Marian: Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz. 1 Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. 2010  szczegóły 
41.książka: Marczyńska Maria, Żmuda Ryszard: Bibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej. 1918-1939. 1986  szczegóły 
recenzja: Rosin Ryszard: Rocznik Łódzki 1990 t. 37 (1987) s. 311-313  szczegóły 
42.książka: Mendykowa Aleksandra: Dzieje książki polskiej na Śląsku. 1991  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Kwartalnik Opolski 1993 nr 2 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
43.książka: Mlekicka Marianna: Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów. 1987  szczegóły 
recenzja: Abe: Twórczość 1989 nr 10 s. 136  szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: Editor 1989 t. 2 s. 175-183  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Teresa: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 216 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kostecki Janusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 184-188  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 384-389  szczegóły 
recenzja: Lech Marian J.: Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 320-324  szczegóły 
44.książka: Nowak Piotr: Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939. 1997 (I. Warunki rozwoju ruchu wydawniczego. II. Wydawcy. Drukarnie. Handel ...) szczegóły 
recenzja: Jazdon Artur: Biblioteka 1998 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: (jw): Bibliotekarz 1998 nr 6 s. 30 (not....) szczegóły 
recenzja: Pękalska Marta: Nowe książki o wielkopolskim ruchu wydawniczym. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 268 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 284 (not....) szczegóły 
45.książka: Nowak Zbigniew: Konrad Baumgart i początki sztuki drukarskiej w Gdańsku w XV wieku. 1998  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not....) szczegóły 
46.książka: Okopień Jan: Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600. 2002  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Historia drukarstwa bez koturnów. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9 s. 19-20  szczegóły 
recenzja: (eszyd): Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: I.J.W.: Nowe Książki 2003 nr 6 s. 76  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 5 s. 67-68 (not....) szczegóły 
recenzja: Tobera Marek: Poczet mistrzów. Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 1/2 s. 185-187 (notka...) szczegóły 
47.książka: Pieczonka Marek: "Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski". Działalność wydawnicza. 1993  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 133-137  szczegóły 
48.książka: Pieniążek Marzanna: Walenty Fiałek - drukarz, wydawca, bibliofil pomorski. 2002 ([Dot. także działalności Fiałka w kontekście epok - przełomu XIX i XX ...) szczegóły 
49.książka: Podgórski Wojciech J.: "Poeci na tułaczce". W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. - Z Polski do ziemi włoskiej. Samuel Ty...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 11 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Nicea. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 32 s. 14  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Napis 2003 seria 9 s. 253-256  szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Poeci zwycięstwa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 101 s. 12  szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: "Poeci na tułaczce". Magazyn Wileński 2003 nr 12 s. 27  szczegóły 
50.książka: Privilegia typographica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493-1793. 2010  szczegóły 
recenzja: Kamler Anna: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 249-253  szczegóły 
51.książka: Ruta Adam: Księgarnia "S.A. Krzyżanowski" w Krakowie. Zarys dziejów 1870-1950. 2003  szczegóły 
52.książka: Sieradzka Danuta: Drukarstwo województwa śląskiego w latach 1920-1939. Zarys dziejów. 2001  szczegóły 
recenzja: (tog): Z wydawnictw. Śląsk 2001 nr 7 s. 66 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Kilka uwag w związku z książką Danuty Sieradzkiej. Śląskie Miscellanea 2002 t. 15 s. 149  szczegóły 
53.książka: Słodkowska Elżbieta: Produkcja i rozpowszechnianie wydawnictw w Królestwie Polskim. 1815-1830. 2002  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 2003 nr 3 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 262 (notka...) szczegóły 
54.książka: Słodkowska Elżbieta: Produkcja i rozprowadzanie wydawnictw w Królestwie Polskim w latach 1815-1830. 2003  szczegóły 
55.książka: Słomczyńska Otylia: Książki z kraju J. Lompy, K. Damrota i J. Ligonia. 1990 ([M.in. zawiera:] W stronę polskiej książki: Autorzy i wydawcy książek ...) szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 353-356  szczegóły 
56.książka: Sowiński Janusz: Typografia wytworna w Polsce 1919-1939. 1995  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 675-676  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
57.książka: Strzałkowski Jacek: Drukarnie i księgarnie w Łodzi do 1944 roku. 1999  szczegóły 
58.książka: Strzałkowski Jacek: Drukarnie i księgarnie w Łodzi do 1944 roku. 1994  szczegóły 
59.książka: Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku. 1988 (Cz. Iskra: Drukarnia Trynitarzy i Drukarnia Rządowa w latach 1781-1832...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Lubelski 1989 nr 120 s. 45-46 (not....) szczegóły 
60.książka: Szczepaniec Józef: Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792. 1998  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 213-215  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 2001 nr 2 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 291 (not....) szczegóły 
recenzja: Wojakowski Józef: Drukarz Jan Potocki. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 198 (not....) szczegóły 
61.książka: Szypulski Marek: Magister Samuel Typographus. Rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu drukarzu emigracyjnym (1889-1954). 2004 ([Zawiera m.in.:] Rozdział I. Zarys biografii Samuela Tyszkiewicza. Roz...) szczegóły 
62.książka: Szypulski Marek: Moja przygoda z Samuelem Tyszkiewiczem. 2008  szczegóły 
63.książka: Tomczak Andrzej: O rodzinie Iglów, lwowskich i łódzkich antykwariuszy i księgarzy. 1991  szczegóły 
64.książka: Twarowski Krzysztof Wacław: Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1927-2002. Historia i publikacje. 2002  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2002 nr 10 s. 30  szczegóły 
65.książka: Wanat Benignus Józef: Drukarnia Karmelu fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Działalność wydawnicza i poligraficzna Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie. 2002  szczegóły 
recenzja: Marszalska Jolanta M.: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 409-410  szczegóły 
66.książka: Wańka Danuta: Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914). 2002 (Wstęp. - I. Pozycja Kalisza w Królestwie Polskim [m.in. nt. życia lite...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 9 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przygodzki Sławomir: Historia kaliskiej książki. Kronika Wielkopolski 2003 nr 3 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Schlender Grażyna: Bibliotekarz 2002 nr 11 s. 27  szczegóły 
recenzja: Schlender Grażyna: Rocznik Kaliski 2002 t. 28 s. 301-304  szczegóły 
recenzja: Tadeusiewicz Hanna: Kaliska książka. Zawód bibliotekarza. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 250-253  szczegóły 
recenzja: Wańka Danuta: Kronika KTPN. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 217 (not. o spotkaniu promocyjnym...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 134 (notka...) szczegóły 
67.książka: Warszawscy wydawcy. 2003 ([Zawiera:] Irena Wojsz: Gebethner i Wolff - największa polska firma ks...) szczegóły 
68.książka: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Polski ruch wydawniczy w Prusach Zachodnich 1848-1914. Próba syntezy. 1993 ([M.in. rozdziały:] Stan polskiej kultury w Prusach Zachodnich w pierws...) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Rocznik Biblioteki Narodowej 1998 t. 32 (1996) s. 392-394  szczegóły 
69.książka: Wydra Wiesław: O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu. 2003 ([Zawiera anonimowy tekst pt. "Nauka ku czytaniu dziatkam małym pisma p...) szczegóły 
recenzja: Gostyński Witold: Książki o Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski 2003 nr 4 s. 108 (notka...) szczegóły 
70.książka: Z dziejów polskiej książki na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku. Rozeznania wstępne. 1988 (Krystyna Wycisk: "Tygodnik Polski. Poświęcony Włościanom" (1845-1846) ...) szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Studia nad dawną prasą śląską. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 2/4 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Gębołyś Zdzisław: Książka polska na Śląsku w I połowie XIX wieku. Zaranie Śląskie 1990 nr 1/2 s. 176-183  szczegóły 
71.książka: Żurkowa Renata: Księgarstwo krakowskie w pierwszej połowie XVII wieku. 1992  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: "Anatol Girs, Bolesław Barcz - artyści książki" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kraczek Marian: Gazeta Robotnicza 1989 nr 103 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 33 ([not.]...) szczegóły 
73.impreza: "Cztery wieki drukarstwa kaliskiego" - wystawa (2003).  szczegóły 
artykuł: Miluśka Jadwiga: Czterysta lat drukarstwa kaliskiego. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 263-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
74.impreza: [Czterystolecie] 400-lecie drukarstwa na Warmii (1989).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Czterysta] 400 lat drukarstwa na Warmii. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 173 (spraw....) szczegóły 
75.impreza: "Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydawnictwa" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Myk Sławomir: "Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydawnictwa". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 66-67  szczegóły 
76.impreza: "Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Łaskarzewska Hanna: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 4 s. 40-42 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Miluśka Jadwiga: Czterysta lat drukarstwa kaliskiego. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 263-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wańka Danuta: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego (1603-2003). Bibliotekarz 2004 nr 2 s. 20-22 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 3 s. 58-59 (m.in. nota nt. przebiegu konferencji; oprac. Helena Kamińska...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 11 (nota; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
77.impreza: Dzieje ruchu wydawniczego na ziemiach polskich w latach 1795-1918 - ogólnopolska sesja naukowa (1987).  szczegóły 
78.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2008 nr 1 s. 60 (nota spraw....) szczegóły 
79.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2011).  szczegóły 
artykuł: XI Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Cracovia Leopolis 2012 nr 1 s. 56 (spraw., z wykazem referatów...) szczegóły 
80.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
artykuł: Grzeszczuk Michał W.: "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w." VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2004 nr 1 s. 55-56 (spraw....) szczegóły 
81.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2005).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2006 nr 1 s. 56-57 (nota spraw....) szczegóły 
82.impreza: "Książka polska na Śląsku Cieszyńskim" - seminarium (2001).  szczegóły 
artykuł: Feichtinger Ewa: Polska książka na Śląsku Cieszyńskim (sprawozdanie z seminarium historycznego). Zwrot 2002 nr 2 s. 58  szczegóły 
83.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
84.impreza: "Słynne oficyny wydawnicze XV-XVIII wieku" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Janota Wojciech: Kronika Biblioteki Śląskiej 1995-1996. Książnica Śląska 1998 t. 26 (1995/1997) s. 118 (not....) szczegóły 
85.impreza: Wielkopolski ruch wydawniczy w XIX i XX wieku - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Jazdon Artur: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 279-281 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Załubski Jan] (jaz): Wielkopolski ruch wydawniczy wczoraj i dziś. Express Poznański 1989 nr 230 s. 6  szczegóły 
86.impreza: "Wydawnictwa Księgarni Polskiej w Zamościu" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Grażyna: Wydawnictwa Pomarańskich. Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 31  szczegóły 
artykuł: Markiewicz G.: Wydawnictwa Pomarańskich. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 93 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
87.impreza: "Wydawnictwa polskie 1939-1945" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: Górecka-Gromniak Emilia: Kierunki 1989 nr 39 s. 14 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 106 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Kasprzycka Alicja: Wydawnictwa polskie 1939-1945. Polonistyka 1990 nr 1 s. 73-80  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Notanda. Literatura 1990 nr 1 s. 65  szczegóły 
artykuł: Stolica 1989 nr 36 s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Andrzej: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 38 s. 13  szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 197 s. 7 (nota...) szczegóły 
88.impreza: Wystawa poświęcona działalności wydawniczej Samuela Fryderyka Tyszkiewicza (2004).  szczegóły 
artykuł: Woś Jan Władysław: Wystawa w Weronie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 171 s. 9 (również nt. działalności wydawniczej Samuela Fryderyka Tyszkiewicza we...) szczegóły 
89.impreza: "Z dziejów firmy 'Gebethner i Wolff'" - wystawa w 140. rocznicę założenia firmy (1997).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: (lew): Wystawa w 140. rocznicę powstania firmy. Guliwer 1998 nr 3 s. 56-57 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Dzieje wielce chwalebne. Tygodnik Powszechny 1997 nr 49 s. 12  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Adamczewski Jan: Epitafium dla Anczyca. Suplement 1990 nr 8/10 s. 14, 19 (hist. drukarni Anczyców w Krakowie...) szczegóły 
91.artykuł: Adamczyk Danuta: Działalność wydawnicza Towarzystwa Pedagogicznego i Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie w latach 1808-1918. Studia Kieleckie 1992 nr 4 s. 21-36  szczegóły 
92.artykuł: Adamczyk Danuta: Polityka wydawnicza PPS w latach 1904-1914. Na przykładzie Spółki Nakładowej "Książka" i wydawnictwa kolportażowego "Życie". Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 187-200 (w zakresie twórcz. literackiej i publicystycznej...) szczegóły 
93.artykuł: Adamczyk Danuta: Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) i jego działaność wydawnicza. Zarys monograficzny. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 31-48  szczegóły 
94.artykuł: Bad'urova Anezka, Pirożyński Jan: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku. Próba porównania. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 3-25  szczegóły 
95.artykuł: Bartecka Małgorzata: Gospodarczo-społeczne przesłanki rozwoju inteligencji wielkopolskiej w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 122-137 (dot. m.in. ruchu prasowo-wydawniczego...) szczegóły 
96.artykuł: Basiaga Marek: Jan Sandecki-Malecki, najwybitniejszy drukarz rodem z Sącza. Almanach Sądecki 1992 nr 1 s. 27-32 (drukarz XVI-wieczny...) szczegóły 
97.artykuł: Bastrzyk Stanisław: Odnaleziony druk Kacpra Hochfedera. Zeszyty Sandomierskie 1996 nr 4 s. 50-51 (nt. wydawców XVI-wiecznych oraz starodruków znajdujących się w zbiorac...) szczegóły 
98.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 12-17 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
99.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 237-244 (biogr. wydawcy i edytora J.N. Bobrowicza, szerzej nt. działaln. prowad...) szczegóły 
100.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz i lipska edycja "Biblioteki Kieszonkowej Klasyków Polskich" firmy "Breitkopf und Haertel". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 19-37 (nt. wydawnanej w latach 1834-1837 serii wydawniczej, w ramach której u...) szczegóły 
101.artykuł: Batorowska Hanna: Sukcesy i porażki edytorskie Jana Nepomucena Bobrowicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 197-210 (o działaności wydawniczej Jana Nepomucena Bobrowicza oraz kierowanej p...) szczegóły 
102.artykuł: Biały Lucyna: Z dziejów ruchu wydawniczego w Głogowie od początków XIX w. do 1939 r. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 261-268  szczegóły 
103.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Krakowskie wydawnictwa obchodów kościuszkowskich w 1894 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 164-170 (zawiera aneks: Bibliografia wydawnictw obchodów kościuszkowskich w Kra...) szczegóły 
104.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku (1928-1956). Libri Gedanenses 2001 t. 17/18 (1998/2000) s. 95-103  szczegóły 
105.artykuł: Brzyska Maria: Książka polska w Rosji w latach 1914-1921. Zarys problematyki. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 75-88 (m.in. nt. polskich wydawnictw w Rosji...) szczegóły 
106.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Handel książką w Warszawie w czasach saskich. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 123-158  szczegóły 
107.artykuł: Bułhak Henryk, Pirożyński Jan: Ponownie o Szwajpolcie Fiolu oraz o innych pionierach drukarstwa cyrylickiego w XV-XVI w. Uwagi na marginesie nowej pracy E.L. Niemirowskiego. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 13-28  szczegóły 
108.artykuł: Chadzinikolau Elżbieta: Działalność wydawnicza Jana Konstantego Żupańskiego. x 2000 ([w ks.: zb.:] Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w. Pod red...) szczegóły 
109.artykuł: Chadzinikolau Elżbieta: Rodzina Żupańskich. Metafora 2001 nr 47/50 s. 258-266 (nt. księgarza i wydawcy Jan Konstantego Żupańskiego...) szczegóły 
110.artykuł: Chłosta Jan: Wydawnictwa zwarte "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1918-1939. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 197-203 (dot. działaln. oficyny Pieniężnych w Olsztynie...) szczegóły 
111.artykuł: Cieśla Michał: Drei auslaendische Warschauer Buchdrucker und Verleger des 18. Jahrhunderts als Mittler aufklaererischen Ideengutes in Polen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 249-259  szczegóły 
112.artykuł: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Polsko-łacińskie piśmiennictwo religijne w oficynie supraskiej. Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 17-27 (w l. 1695-1803...) szczegóły 
113.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Z dziejów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 339-350 (m.in. o dorobku wydawniczym karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświęts...) szczegóły 
114.artykuł: Czerwień Henryk: Problemy drukarni jasnogórskiej z cenzurą (1692-1864). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 151-167  szczegóły 
115.artykuł: Danielewicz Gabriela: Edytor dzieł polskich. x 1994 ([W ks.:] Gabriel Danielewicz: Portrety dawnych gdańszczan. Gdańsk 1994...) szczegóły 
116.artykuł: Dęboróg-Bylczyński Maciej: Księgarze i czytelnie lwowskie w latach autonomii galicyjskiej. Cracovia Leopolis 2007 nr 4 s. 29, 36-37 (rys historyczny...) szczegóły 
117.artykuł: Drukarnia Akademicka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 40-43 (nt. działalności drukarni utworzonej w Zamościu w 1590 przez Jana Zamo...) szczegóły 
118.artykuł: Dunin Janusz: Polska książka w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 22-24 (przegląd polskojązycznych wydawnictw działających w Wilnie od 1905 do ...) szczegóły 
nawiązanie: Szostakowski Józef: Jak propagowano polską książkę. Powracając do tematu. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 7 (kontynuacja tematu; od 1939 do lat 60....) szczegóły 
119.artykuł: Dunin Janusz: Rzut oka na polską książkę w dwudziestowiecznym Wilnie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 3-17 (znaczenie Wilna w kulturze polskiej poprzez analizę produkcji wydawnic...) szczegóły 
120.artykuł: Dużyk Józef: Kraków - historia drukarstwa polskiego=Cracow - the History of Polish Printing. Suplement 1993 nr 28 s. 8, 9, 14  szczegóły 
121.artykuł: Dyl Janusz: Działalność wydawnicza Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (XX Palotynów) w Polsce w latach 1908-1939. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 4 s. 87-100  szczegóły 
122.artykuł: Dyl Janusz: Książki teologiczne polskich drukarń XV i XVI wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 69 s. 101-170  szczegóły 
123.artykuł: Dyl Janusz: Najstarsze wydrukowane w Polsce katolickie księgi liturgiczne. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 4 s. 17-50 (działalność drukarska m.in.: Jan Haller, Marek Szarfenberg, Florian Un...) szczegóły 
124.artykuł: Ergetowski Ryszard: Lipski fragment biografii J.N. Bobrowicza. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 84-87 (działalność wydawniczo-księgarska J.N. Bobrowicza w Lipsku w latach 18...) szczegóły 
125.artykuł: Fałowski Adam: Rola jezuitów wileńskich w rozwoju szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w XVI w.. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 193-214 (m.in. nt. działalności wydawniczej drukarni Radziwiłłowskiej w XVI-XVI...) szczegóły 
126.artykuł: Fastnacht Wacław: Feliks Wiktor West (1846-1946). Semper Fidelis 1998 nr 2 s. 12-15 (sylwetka wydawcy; z fot....) szczegóły 
127.artykuł: Fedorowicz Małgorzata: Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego - drukarza chełmińskiego (1829-1907). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 139-150 (z bibliografią wydawnictw...) szczegóły 
128.artykuł: Fuks Marian: Żydzi w Polsce i Europie Środkowej. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 52-56 (m.in. nt. pionierów polskiego edytorstwa oraz twórców pochodzenia żydo...) szczegóły 
129.artykuł: Głębocki Wiesław, Mórawski Karol: Od typografii Dufoura do oficyny Alfa. Cztery wieki warszawskiego drukarstwa. x 1994 ([W ks.: id.]: Warszawo, Ty moja Warszawo. 1596-1996. Warszawa 1994, s....) szczegóły 
130.artykuł: Gołębiowski Stefan: Odczyt prof. Jana Władysława Wosia. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 284 s. 7 (dot. spotkania z Janem W. Wosiem poświęconemu działalności drukarza i ...) szczegóły 
131.artykuł: Gondek Elżbieta: Pytania o polską książkę literacką na tle ruchu wydawniczego na Śląsku pruskim w latach 1795-1863. (Wybrane tezy do opisu). Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 49-61  szczegóły 
132.artykuł: Gondek Elżbieta: Rozwój księgarstwa i drukarstwa na Śląsku pod panowaniem pruskim w latach 1802-1858. Śląskie Miscellanea 1995 t. 8 s. 11-24  szczegóły 
133.artykuł: Gondek Elżbieta: Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1939 (Wybrane problemy). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 183-197  szczegóły 
134.artykuł: Grabowska Mirosława, Grabowski Zbigniew: Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj. Studia Śląskie 1997 t. 55 s. 299-311 (dot. okresu II wojny światowej...) szczegóły 
135.artykuł: Gruca Anna: Etnografia w repertuarze wydawniczym Krakowa doby autonomii galicyjskiej. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2003 r. 48 s. 283-290  szczegóły 
136.artykuł: Gruca Anna: Wydawcy w Krakowie w latach 1878-1914. Ustalenia wstępne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2000 z. 4 (6) (1243) s. 226-231  szczegóły 
137.artykuł: Gruca Anna: Wydawnictwa poznańskie w asortymencie Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (1890-1916). x 1991 ([W ks. zb.:] Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej. W...) szczegóły 
138.artykuł: Grzędzicka Beata: Drukarstwo warszawskie XVIII wieku. Michał Groell. Nad Odrą 1996 nr 2/3 s. 6-8  szczegóły 
139.artykuł: Grzędzicka Beata: Drukarstwo warszawskie XVIII wieku. Michał Groell. Nad Odrą 1996 nr 4/6 s. 7-8  szczegóły 
140.artykuł: Grzędzicka Beata: "Druki groellowskie" w Bibliotece Głównej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1999 t. 29 (1998) s. 283-291  szczegóły 
141.artykuł: Hadrian Ewa: Proweniencja wydawnictw oficyny Samuela Tyszkiewicza w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 20-26  szczegóły 
142.artykuł: Hajduk Mikołaj: Sanktuarium nad Supraślą. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 511-536 (w art. obszernie nt. supraskiej oficyny wydawniczej w XVIII w. i księg...) szczegóły 
143.artykuł: Hapanowicz Piotr: Mathaeus Cosmerovius w Wiedniu. Kraków 2008 nr 10/11 s. 36 (dot. XVII-wiecznego drukarza i księgarza krakowskiego Stanisława Mateu...) szczegóły 
144.artykuł: Hombek Danuta: Dzieło periodyczne a pismo periodyczne (Problemy terminologiczne i typologiczne wydawnictw XVIII wieku). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
145.artykuł: Horodecka Małgorzata, Kmiecik Jolanta: Z kart życia i działalności ostrowian: Stefana Rowińskiego i Mariana Grześczyka. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2000 nr 6 s. 117-125 (m.in. nt. działalności wydawcy Stefana Rowińskiego oraz nt. aktywności...) szczegóły 
146.artykuł: HUC: Sto lat temu w Kijowie. Krynica 2000 nr 26 s. 16-18 (m.in. nt. działalności wydawniczej Leona Idzikowskiego...) szczegóły 
147.artykuł: Idzikowska Anna: Symbol ocalony. Dziennik Kijowski 2000 nr 9 s. 4, nr 10 s. 6 nr 13 s. 6 (nt. działalności w Kijowie i w Warszawie założonej w 1859 r. firmy wyd...) szczegóły 
148.artykuł: Imańska Iwona: Druki z polskim adresem wydawniczym na niemieckich targach książki w czasach saskich. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 3-15 (m.in.: Michał Groell, Jan Fryderyk Hauenstein, Jerzy Marek Knoch, Jan ...) szczegóły 
149.artykuł: Imańska Iwona: Działalność wydawnicza toruńskiego księgarza z przełomu XVII i XVIII wieku Jana Chrystiana Laurera. Rocznik Toruński 1997 t. 24 s. 67-85  szczegóły 
150.artykuł: Imańska Iwona: Rynek książki w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 39-47  szczegóły 
151.artykuł: Imańska Iwona: Warszawski epizod w działalności Moritza Georga Weidmanna, księgarza z Lipska. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 107-119 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
152.artykuł: Jarczykowa Mariola: Książka i biblioteka w aktach litewskich synodów różnowierczych z XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 88-100  szczegóły 
153.artykuł: Jarczykowa Mariola: Książka w kręgu mecenatu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 7-31 (działaln. wydawnictw pod patronatem Radziwiłłów...) szczegóły 
154.artykuł: Jaskuła Roman: Berlińskie nakłady Karola Forstera na rynku czytelniczym Lwowa w latach 1857-1879. x 1996 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma i biblioteki XIX i XX ...) szczegóły 
155.artykuł: Jaskuła Roman: Działalność wydawnicza Biblioteka Polska K. J. Turowskiego w okresie krakowskim (1857-1863). Ze skarbca kultury 1991 z. 51 s. 113-150  szczegóły 
156.artykuł: Jaskuła Roman: Początki działalności wydawnictwa Biblioteka Polska w Sanoku i Przemyślu (1855-1857). Ze skarbca kultury 1990 z. 50 s.7-47  szczegóły 
157.artykuł: Jazdon Artur: Edytorskie i ekonomiczne przesłanki działalności wydawców poznańskich w XIX wieku. Kronika Miasta Poznania 1991 nr 3/4 s. 109-127  szczegóły 
158.artykuł: Jazdon Artur: Jak na Rynku książką handlowano. Kronika Miasta Poznania 2003 nr 2 s. 372-388 (m.in. o poznańskich wydawnictwach z XIX w.: Jana Konstantego Żupańskie...) szczegóły 
159.artykuł: Jazdon Artur: Poznańskie serie wydawnicze do 1945 roku. Analiza zjawiska. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 1 s. 382-400  szczegóły 
160.artykuł: Jazdon Artur: Przełomowe lata w rozwoju wielkopolskiego ruchu wydawniczego (1839-1842). Editor 1990 t. 3 s. 165-76  szczegóły 
161.artykuł: Jazdon Artur: Przeobrażenia wielkopolskiej oferty wydawniczej lat 1801-1918. Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s. 5-18  szczegóły 
162.artykuł: Jazdon Artur: Wielkopolscy wydawcy i drukarze w XIX wieku (do 1862 roku). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 1990 t. 18 z. 1 s. 55-89  szczegóły 
163.artykuł: Juchniewicz Tadeusz: Działalność księgarsko-wydawnicza firmy "E. Orzeszkowa i S-ka" w Wilnie. 1879-1882). Znad Wilii 2010 nr 4 s. 64-72 (nt. działalności księgarni, czytelni i wydawnictwa założonego przez El...) szczegóły 
164.artykuł: Juda Maria: Ochrona prawna wydawnictw reformacyjnych w Polsce w XVI-XVIII wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 55-61  szczegóły 
165.artykuł: Judkowiak Barbara: Z dziejów drukarni nieświeskiej w XVIII wieku. Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 121-130  szczegóły 
166.artykuł: Kaczyński Zenon: Ludowy ruch wydawniczy 1895-1995. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
167.artykuł: Kalczyńska Maria: Drogi rozchodzenia się książki polskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 18-30 (zawiera Aneks: Księgarnie i wydawnictwa śląskie zajmujące się kolporta...) szczegóły 
168.artykuł: Kalczyńska Maria: Przyczynek do dziejów książki na Górze Świętej Anny. x 1997 ([W ks.:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świetej Anny. Materiał...) szczegóły 
169.artykuł: Kalczyńska Maria: Tradycje drukarsko-wydawnicze Opola. Firma Erdmanna Raabego 1833-1943 = Buchdruck und Verlagswesen in Oppeln. Firma Erdmann Raabe 1833-1943. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1997 nr 15 s. 30-43 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
170.artykuł: Kalczyńska Maria: Wydawnictwo prasowe "Nowiny" w Opolu 1911-1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 137-154  szczegóły 
171.artykuł: Karkucińska Wanda: Działalność wydawnicza Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 27-48  szczegóły 
172.artykuł: Karkucińska Wanda: Katalog drukarni jezuitów poznańskich według centralnego katalogu druków wielkopolskich. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 159-203  szczegóły 
173.artykuł: Karkucińska Wanda: Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 252-298 (z lat 1674-1786...) szczegóły 
174.artykuł: Karkucińska Wanda: Wydawca. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1996 z. 24 s. 39-49 (nt. działalności wydawniczej Zygmunta Celichowskiego...) szczegóły 
175.artykuł: Kar: Przyjaciel twórców. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 12/13 s. 14 (not. o odsłonięciu w Warszawie tablicy pamiątkowej na domu, w którym m...) szczegóły 
176.artykuł: Keferstein Halina: Pierwsze dwa wieki drukarstwa na Warmii (1589-1773). Posłaniec Warmiński 1989 nr 16 s. 8  szczegóły 
177.artykuł: Keferstein Halina: Wydawnicze związki drukarzy braniewskich z Koroną i Biskupstwem (od 1589 do 1773 r.). Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 175-195  szczegóły 
178.artykuł: Kempa Andrzej: Książka polska w Petersburgu (1773-1920). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 19-32  szczegóły 
179.artykuł: Kędziora Andrzej: Przed 400-leciem zamojskiego drukarstwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 39-41 (o drukarni akademicka w Zamościu, powstałej w 1590...) szczegóły 
180.artykuł: Kłossowski Andrzej: Księgarstwo polskie we Francji 1871-1918. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 213-227  szczegóły 
181.artykuł: KM: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 231 (not. rec. ks.: Ulrich Schmilewski: Verlegt bei Korn in Breslau. Kleine...) szczegóły 
182.artykuł: Konopka Maria: Działalność redakcyjna i wydawnicza Hipolita Stupnickiego. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 163-192  szczegóły 
183.artykuł: Konopka Maria: Tanie serie wydawnicze w Galicji doby zaborów. x s. ([W ks. zb.:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodni...) szczegóły 
184.artykuł: Korotajowa Krystyna: Działalność wydawnicza księży pijarów w Warszawie. Rocznik Warszawski 1992 t. 22 s. 9-42 (w latach 1682-1855...) szczegóły 
185.artykuł: Kosman Janina: XIX-wieczne drukarstwo - reminiscencje szczecińskie. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 3 s. 46-48  szczegóły 
186.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Działalność wydawnicza na Śląsku w systemie kultury masowej na przełomie wieków. x 1995 ([W ks. zb.:] Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności re...) szczegóły 
187.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Działaność wydawnicza na Śląsku w systemie kultury masowej na przełomie wieków. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 95-104  szczegóły 
188.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Feitzingerowie. Cieszyński epizod w historii polskiej książki masowej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 141-147 (nt. działalności firmy wydawniczo-księgarskiej rodziny Feitzingerów...) szczegóły 
189.artykuł: Kostecki Janusz, Rowicka Małgorzata: Drukarnie w Królestwie Polskim w latach 70. XIX w. Wielkość i charakter produkcji. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 25 (1989) s. 213-234  szczegóły 
190.artykuł: Kowalczyk Kazimierz: Księgarnia braci Pomarańskich w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 79-88 (m.in. działalność wydawnicza (1917-1933)...) szczegóły 
191.artykuł: Krajski Stanisław: W hołdzie Mortkowiczowi. Nasz Dziennik 2003 nr 236 s. 9 (na temat działalności wydawnictwa Jakuba Mortkowicza...) szczegóły 
192.artykuł: Krasiński Edward: W hołdzie dla Ossolineum. Bibliotekarz 1993 nr 1/2 s. 49 (tekst przemówienia wygł. w 1928 z okazji setnej roczn. Ossolineum; prz...) szczegóły 
193.artykuł: "Księgarnia Polska". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 55-56 (nt. działalności wydawniczej Księgarni Polskiej w Zamościu w l. 1918-1...) szczegóły 
194.artykuł: Kubiak Katarzyna: Działalność drukarska i wydawnicza Józefa Radwana. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2000 nr 6 s. 81-99 (m.in. nt. działów literackich w "Gazecie Kaliskiej", "Jutrzence Kalisk...) szczegóły 
195.artykuł: Kuszłejko Jacek: Przegląd dorobku wydawniczego oficyn księgarskich. x 1993 ([w ks.:] Jacek Kuszłejko: Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX...) szczegóły 
196.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Autorzy jako wydawcy książki naukowej w Warszawie w latach 1860-1914. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 287-323  szczegóły 
197.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Książka naukowa w repertuarze wydawców prowincjonalnych Królestwa Polskiego (1815-1914). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 159-168  szczegóły 
198.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Książka naukowa w repertuarze wydawców warszawskich w drugiej połowie XIX wieku. Piśmiennictwo dyscyplin humanistycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 z. 10 s. 39-56  szczegóły 
199.artykuł: Lamberti Maria Jolanta: Ludwik Koenigk (1810-1890) wydawca, nauczyciel, publicysta. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1993 z. 23 s. 79-112  szczegóły 
200.artykuł: Lewandowska Krystyna: Nakład własny autora we Lwowie i innych miastach galicyjskich w latach 1895-1898. Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 83-94  szczegóły 
201.artykuł: Loew Ryszard: Jewish antiquarian booksellers in Kraków. Polin 2011 t. 23 s. 335-348 (nt. działalności żydowskich antykwariuszy w Krakowie od XVII do I poło...) szczegóły 
202.artykuł: Loew Ryszard: O żydowskich antykwariuszach w Krakowie. Midrasz 2008 nr 9 s. 16-20 (od XVII w. do I poł. XX w.; m.in. na podstawie wspomnień następujących...) szczegóły 
203.artykuł: Lwowicz Rita: Firma "Leon Idzikowski". Krynica 1994 nr 1 s. 16-20 (nt. dziejów wydawnictwa...) szczegóły 
204.artykuł: Maciejewski Janusz: Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku. Napis 2002 seria 8 s. 3-14  szczegóły 
205.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 125-159  szczegóły 
206.artykuł: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Dalsze losy oficyn Galicji Wschodniej powstałych przed 1861 r.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 125-159  szczegóły 
207.artykuł: Małecki Jan Marian: Złoty wiek drukarstwa. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
208.artykuł: Matuszewski Adam: Leszno XVII-wieczne jako ośrodek wydawniczy. x 1998 ([w ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
209.artykuł: Matysiak Jarosław: Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952. Biblioteka 2003 nr 7 s. 47-58  szczegóły 
210.artykuł: Matysiak Jarosław: Jan Jachowski - księgarz i wydawca. Kronika Wielkopolski 2003 nr 1 s. 93-100 (z fot. Jana Jachowskiego...) szczegóły 
211.artykuł: Mączka Bożena: Hrubieszowskie drukarnie w latach 1816-1939. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 37-41  szczegóły 
212.artykuł: Meducka Marta: Drukarstwo żydowskie w woj. kieleckim (1918-1939). Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 55-67  szczegóły 
213.artykuł: Milewska-Kozłowska Joanna: O dwóch sygnetach drukarskich z herbem Torunia z XVI i XVII wieku. Przyczynek do historii drukarstwa toruńskiego. Rocznik Toruński 2001 t. 28 s. 141-148  szczegóły 
214.artykuł: Miłowski Krzysztof: Z dziejów Żytomierza. Działalność Spółki Księgarsko-Wydawniczej w latach 1859-1860. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 117-134  szczegóły 
215.artykuł: Mironowicz Antoni: Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim. Acta Baltico-Slavica 1990 t. 19 s. 243-264 (historia posługującego się cyrylicą wydawnictwa Grzegorza Chodkiewicza...) szczegóły 
216.artykuł: Mitzner Piotr: Mój ojciec konspirator. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 125 s. 17-66 (sylwetka Zbigniewa Mitznera i jego planów założenia po wojnie wydawnic...) szczegóły 
217.artykuł: Mlekicka Marianna: Nowatorstwo edytorskie Mortkowiczów w zakresie książki dziecięcej. Guliwer 1992 nr 5 s. 25-31  szczegóły 
218.artykuł: Myk Sławomir: Publikacje Drukarni Akademickiej w Zamościu z 1603 roku. Kresy Literackie 1991 nr 3 s. 22-24  szczegóły 
219.artykuł: Myk Sławomir: Starodruki zamojskie na Wschodzie. Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 40-41 (nt. starodruków Drukarni Akademickiej w Zamościu będących w posiadaniu...) szczegóły 
220.artykuł: Myk Sławomir: Wczesne dzieje drukarni Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 9-12 (nt. dzialalności oficyny w XVII i XVIII w....) szczegóły 
221.artykuł: Nowak Piotr: Ruch wydawniczy w Poznaniu 1918-1945. Kronika Wielkopolski 1990 nr 4 s. 19-33 (m.in. o wydawnictwach: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Wydawnict...) szczegóły 
222.artykuł: Nowak Zbigniew: Udział miast Prus Królewskich i Książęcych w jubileuszu trzechsetlecia wynalezienia sztuki drukarskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 r. 42 nr 1/2 s. 137-161 (nt. jubileuszu typografii w 1740 r. i uczestnictwa Polski w międzynaro...) szczegóły 
223.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Udział bazylianów w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 240-251 (nt. piśmiennictwa, działalności wydawniczej i edukacyjnej bazylianów...) szczegóły 
224.artykuł: Obara Joanna: Propaganda i reklama książki polskiej w kalendarzach wydawanych przez Karola Miarkę młodszego. Książnica Śląska 1993 t. 24 (1988/1993) s. 87-106  szczegóły 
225.artykuł: Ostrowska Elżbieta: Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki. Rocznik Krakowski 1990 t. 56 s. 201-209  szczegóły 
226.artykuł: Papiór Jan: "Jedes Jahrhundert hat seine ungekroenten Meister". Michael Groell als Kultur- und Drucktechnikvermittler des 18. Jhs. (Mit zwei Anhaengen). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 63-71 (nt. działalności Michaela Groella w Warszawie...) szczegóły 
sprostowanie: Papiór Jan: Corrigenda. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 291 (wyjaśnienie dot. usterek tekstu...) szczegóły 
227.artykuł: Paszkiewicz Urszula: Nowe spojrzenie na Zygmunta Mocarskiego, jego aktualność dla współczesnych badań nad dawną książką. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 5-15  szczegóły 
228.artykuł: Pater Mieczysław: Sytuacja materialna wydawnictwa Karola Miarki w Mikołowie na początku XX w.. x 1997 ([W ks. zb.:] Studia historyczne i politologiczne. Wrocław 1997 s. 95-9...) szczegóły 
229.artykuł: Pawlik Krzysztof: Wokół początków drukarstwa w Nysie. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 27-31  szczegóły 
230.artykuł: Pękalska Marta: Edycje luksusowe Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 11-19 (m.in. seria wydawnicza: Cuda Polski (14 tomów) oraz wydawnictwa pozase...) szczegóły 
231.artykuł: Pfeiffer-Milerowa Halina: Narcyz Gieryn, księgarz i bibliofil (1882-1959). W kręgu książki 1989 nr 13 s. 100-105  szczegóły 
232.artykuł: Pieczonka Marek: Działaność edytorska "Księgarni Wydawniczej Trzaska, Evert i Michalski" w latach 1920-1939 (Encyklopedie, monografie). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 211-227 (o działaności wydawniczej Jana Nepomucena Bobrowicza oraz kierowanej p...) szczegóły 
233.artykuł: Pieczonka Marek: Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918-1939 (Próba rejestracji ilościowej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 41-56  szczegóły 
234.artykuł: Pieczonka Marek: Łódzkie firmy wydawnicze w latach 1918-1939 (próba rejestracji ilościowej). x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
235.artykuł: Pilak Artur: Księgarstwo śląskie w latach 1785-1875 w świetle "Schlesische Provinzialblaetter". Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 133-165  szczegóły 
236.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Printing the Talmud in Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Polin 2002 t. 15 s. 59-64 (z notą o autorze na s. 530...) szczegóły 
237.artykuł: Pirożyński Jan: Wydawnictwo Bernharda Fabiana "Handbuch der historischen Buchbestaende" i polski w nim udział. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 49-53  szczegóły 
238.artykuł: Plis Jerzy: Katolicki Fundusz Wydawniczy = The Catholic Publishing Fund. Res Historica 2002 z. 13 s. 309-326 (nt. inicjatywy wileńskiego księdza Adama Kuleszo utworzenia funduszu m...) szczegóły 
239.artykuł: Poręba Stanisław: Dzieje wydawnictwa dzieła katolickich Georga Jalkowskiego w Grudziądzu (1881-1920). Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 101-109  szczegóły 
240.artykuł: Poręba Stanisław: Georg Jalkowski (1852-1902) - drukarz i wydawca polskiej literatury relogijnej w XIX w.. Rocznik Grudziądzki 2003 t. 15 s. 261-274  szczegóły 
241.artykuł: Przybysz Magdalena: Ulepszanie środków i metod, czyli reklama książki dawniej i u progu XXI wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2003 z. 11(2002) s. 73-85 (m.in. nt. roli oficyn drukarsko-wydawniczo-księgarskich np. Michał Gro...) szczegóły 
242.artykuł: Ratajczak Tomasz: Charakterystyka formalno-rzeczowa repertuaru wydawniczego Foltynów. Wadoviana 1998 nr 1 s. 5-13 (dot. działalności wydawniczej Franciszka (ojca) i Franciszka (syna) Fo...) szczegóły 
243.artykuł: Ratajczak Tomasz: Literatura dla ludu rodem z Wadowic. Almanach Historycznoliteracki 1999 t. 2 s. 309-320 (nt. działalności oficyny wydawniczej Franciszków Foltynów z Wadowic...) szczegóły 
244.artykuł: Ratajczak Tomasz: Wadowickie drukarstwo w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 135-145 (m.in. działalność drukarni Foltynów...) szczegóły 
245.artykuł: Ratajczak Tomasz: Wydawnicza firma Fołtynów - rys historyczny. Almanach Historycznoliteracki 1998 t. 1 s. 95-108  szczegóły 
246.artykuł: Rietz Henryk: Kultura umysłowa. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
247.artykuł: Rogowska Anna: Z dziejów ruchu wydawniczego w Przemyślu. "Książnica Naukowa". Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1995 nr 1 s. 52-57  szczegóły 
248.artykuł: Rudziński Witold: O księgarzu co bał się pierwodruków (Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego...). Podróże i Marzenia 1992 nr z 19/20 XII s. 10-11 (nt. działalności wydawnictwa w Wilnie...) szczegóły 
249.artykuł: Rybotycka Irena: Wspomnienie o Rudolfie Wegnerze, zasłużonym polskim wydawcy. Przegląd Wielkopolski 1989 nr 3 s. 22-25  szczegóły 
250.artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Dwie rocznice. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 4 s. 53-55 (nt. 100-lecia założenia wydawnictwa "Stefan Demby" oraz 60. rocznicy ś...) szczegóły 
251.artykuł: Siciak Anna: "Książnica Naukowa" w Przemyślu. Materiały do bibliografii wydawnictw. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1996 nr 2 s. 186-207  szczegóły 
252.artykuł: Sitkowa Anna: "Wielkim występkiem jest zazdrościć ojcu sławy". O edytorskich przedsięwzięciach synów renesansowych pisarzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2011 t. 19 (2857) s. 7-22 (nt. inicjatyw wydawniczych rodzin zmarłych pisarzy - synów Marcina Bi...) szczegóły 
253.artykuł: Skoczek Anna: Gustaw Adolf Gebethner (1831-1901). Suplement 1999 nr 5 s. 18-19 (życie i działalność założyciela wydawnictwa...) szczegóły 
254.artykuł: Skórka Stanisław: Biblioteka Polska - seria wydawnicza lwowskiej księgarni W. Gubrynowicza i W. Schmidta. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 37-59 (omów. serii wydawniczej "Biblioteka Polska" wydawanej przez księgarnię...) szczegóły 
255.artykuł: Sokół Zofia: Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz" Spółka z o.o. (1924-1939). Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2002 nr 2 s. 95-109 (nt. działalności wydawniczo-prasowej...) szczegóły 
256.artykuł: Sowiński Janusz: Działalność edytorska towarzystw bibliofilskich w Polsce do roku 1939. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 155-193  szczegóły 
257.artykuł: Sowiński Janusz: Instytut wydawniczy "Lektor" we Lwowie (1917-1928). Profil wydawniczy i forma typograficzna wydawnictw. Ze skarbca kultury 1991 z. 51 s. 171-188  szczegóły 
258.artykuł: Sowiński Janusz: Spółka nakładowa "Ostoja" 1916-1922. Forma typograficzna wydawnictw. Studia o Książce 1993 t. 19 s. 131-150  szczegóły 
259.artykuł: Sowiński Janusz: Stylizacja typograficzna druków Wydawnictwa Ultima Thule (1910-1939). Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 91-107  szczegóły 
260.artykuł: Sójka Jan: Drukarnia Akademicka w Poznaniu 1689-1780. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 236-251  szczegóły 
261.artykuł: Sójka Jan: Drukarnia kolegium Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu 1677-1773. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 135-158  szczegóły 
262.artykuł: Stępień Urszula: "Ad Maiorem Dei Gloriam". Sandomierzanin 2002 nr 8 [właśc. 9] s. 13 (m.in. nt. działalności drukarskiej i wydawniczej Zakonu Jezuitów...) szczegóły 
263.artykuł: [Sto trzydzieści] 130 lat Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca. Biblioteka Analiz 2000 nr 13 s. 14  szczegóły 
264.artykuł: Styk Józef: Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako wydawca, drukarz i księgarz. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 69-72  szczegóły 
265.artykuł: Sulerzyska Teresa: Księgarnia Foersterów - "Bibliopolium Forsterianum" 1617-1668. Rocznik Historii Sztuki 2002 t. 27 s. 131-169 (nt. działalności...) szczegóły 
266.artykuł: Sypek Renata: Początki sądeckiego ruchu wydawniczego. Rocznik Sądecki 1998 t. 26 s. 14-26 (od 1849...) szczegóły 
267.artykuł: Szafrański Eryk: Pod patronatem świętego Jacka (Tradycje śląskich wydawnictw religijnych). Kurier Szczeciński 1989 nr 234 s. 8 (także o wydawnictwie Księgarnia św. Jacka...) szczegóły 
268.artykuł: Szocki Józef: Historiograficzny aspekt literatury popularnej dla ludu na przykładzie "Wydawnictwa Ludowego". Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 73-91 (o serii wydawniczej dla ludu, wydawanej w latach 1882-1920 przez Komit...) szczegóły 
269.artykuł: Szocki Józef: Książki dla ludu i ich upowszechnienie na przykładzie "Wydawnictwa Ludowego" 1882-1920. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 7-39  szczegóły 
270.artykuł: Szocki Józef: Wydawnictwo Ludowe - popularna seria książek dla ludności polskiej w Galicji (1882-1920). Ze skarbca kultury 1990 z. 50 s. 67-102  szczegóły 
271.artykuł: Szostakowski Józef: Polskie wileńskie wydawnictwa konspiracyjne 1944-1945. Magazyn Wileński 1996 nr 8 s. 21, 31  szczegóły 
272.artykuł: Szymańska Kamila: Introligatorzy i księgarze w Lesznie w XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 105-119  szczegóły 
273.artykuł: Śmietańska Anna: Z dziejów drukarstwa w Kielcach (1). Ikar 1995 nr 7/8 s. 48-49 (m.in. nt. drukarni Michała Goldhaara działającej w Kielcach w latach 1...) szczegóły 
274.artykuł: Świętosławska Teresa: "Wielka Biblioteka" - kartka z dziejów edytorstwa szkolnego. x 2000 ([w ks. zb.:] Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćd...) szczegóły 
275.artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Łódzkie firmy drukarskie XIX-XX wieku (zarys dziejów). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1991 z. 2 s. 55-  szczegóły 
276.artykuł: Tazbir Janusz: Ciągu dalszego nie będzie?. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 46-48 (dot. niedokończonych, zakończonych po wydrukowaniu pierwszego tomu lub...) szczegóły 
277.artykuł: Topolska Maria Barbara: Drukowana książka polska na pograniczu cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Ziemie litewsko-ruskie w XVI-XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 70-87 (oficyny wydawnicze działające na wschodnich rubieżach Polski...) szczegóły 
278.artykuł: Walczewski Jacek: Przygoda z książką i Lwowem. Cracovia Leopolis 2003 nr 2 s. 24-25 (refleksje nt. lwowskich wydawnictw i typu publikowanych książek na ter...) szczegóły 
279.artykuł: Wanat Benignus Józef: Drukarnia i wydawnictwo Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 439-469 (w XVIII w....) szczegóły 
280.artykuł: Warzocha Daniel: Przedwojenny Piotrków Trybunalski - żydowski ośrodek wydawniczo-drukarski. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 5 s. 10-11  szczegóły 
281.artykuł: Wasita Ryszard: Zasłużony, ale zapomniany. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 12 s. 19 (nt. oficyny wydawniczej rodziny Zukerkandlów w Złoczowie, szczególnie ...) szczegóły 
282.artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Drukarskie ambicje Samuela Tyszkiewicza. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 290 s. 7 (nt. oficyny wydawniczej Samuela Tyszkiewicza w związku z prelekcją na ...) szczegóły 
283.artykuł: Wojtkowicz Jacek: Bartłomiej (Bartosz) Kwaśniowski mało znany drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. 43 s. 37-48  szczegóły 
284.artykuł: Wojtowicz Jacek: Czy na Kazimierzu pod Krakowem istniała w XVII wieku tylko jedna chrześcijańska oficyna? Baltazar Śmieszkowicz i jego drukarnia. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 61-75  szczegóły 
285.artykuł: Wojtowicz Jacek: Pracownicy książki polskiej na Kazimierzu i Stradomiu pod Krakowem do końca XVII wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 131-  szczegóły 
286.artykuł: Wojtowicz Jacek: Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 29-44  szczegóły 
287.artykuł: Wołodkowicz Władysław: Tyszkiewicz i Gliwa. Kultura i Życie 1990 nr 18 s. 2 (o działaln. wydawniczej Samuela Fryderyka Tyszkiewicza i Stanisława Gl...) szczegóły 
polemika: Kłossowski Andrzej: Jeszcze o Tyszkiewiczu, Gliwie i innych artystach książki. Kultura i Życie 1990 nr 20 s. 4  szczegóły 
288.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawna działalność wydawnicza w okupowanym przez Niemców Lwowie (1941-1944). x 1996 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
289.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawna działalność wydawnicza w okupowanym przez Niemców Lwowie (1941-1944). x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
290.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Wkład Krakowa w "literaturę Generalnego Gubernatorstwa" 1939-1945 (Przyczynek do dziejów jawnego ruchu literacko-wydawniczego czasów okupacji hitlerowskiej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 153-195 (zawiera aneks: Materiały do bibliografii książek literackich wydanych ...) szczegóły 
291.artykuł: Woźnicka-Paruzel Bronisława: Carl August Koehler (1820-1879) - brodnicki drukarz i wydawca polskich książek w Prusach Zachodnich. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 3 s. 17-30  szczegóły 
292.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Brodnica jako ośrodek wydawniczy druków polskich w okresie zaboru pruskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 121-137  szczegóły 
293.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Kształtowanie się i rozwój polskiego środowiska drukarsko-wydawniczego w Chełmnie (1848-1871). Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 123-140  szczegóły 
294.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Polskojęzyczny repertuar wydawniczo-drukarski niemieckich oficyn Prus Zachodnich w XIX w.. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 107-122  szczegóły 
295.artykuł: Wójcik Ewa: Józef Tuleja - księgarz, antykwariusz i bibliofil lwowski. x ([W ks. zb.:] Wspólnota pamęci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnic...) szczegóły 
296.artykuł: Wrona Grażyna: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne i jego wydawnictwa w latach 1929-1939. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1990 t. 42 s. 29-48  szczegóły 
297.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Ku źródłom "Triodu kwietnego" Szwajpolta Fiola. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 213-222 (nt. rękopiśmiennego wzorca redakcji tekstu...) szczegóły 
298.artykuł: Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Z osobliwości leksykalnych "Triodu kwietnego" (nowe poświadczenie nazw "ogrodnik" i "jednoroczny"). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2003 t. 53 s. 41-48 (dot. słownictwa inkunabułu z tłoczni Szwajpolta Fiola w Krakowie...) szczegóły 
299.artykuł: Wysocka Barbara: Literatura w wydawnictwach wielkopolskich w latach 1919-1939. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 365-379  szczegóły 
300.artykuł: Zachciał Iwona: Wydawnictwa i drukarnie polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Libri Gedanenses 1998 t. 15/16 (1997/1998) s. 101-118  szczegóły 
301.artykuł: Zajączkowska Mariola: Kto podejmie edycję Biblioteki Laureatów Nagrody Nobla? (Śladem R. Wegnera, zasłużonego wydawcy). Słowo Powszechne 1992 nr 5 s. 5 (historia Wydawnictwa Polskiego założonego przez Rudolfa Wegnera w 1917...) szczegóły 
302.artykuł: Załubski Jan: Prasa i ruch wydawniczy. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
303.artykuł: Zętar Joanna: Drukarnie hebrajskie w Lublinie. Scriptores 2003 nr 1 s. 55-63 (od XVI wieku...) szczegóły 
304.artykuł: Zieliński Konrad: Wokół książki. x 1998 ([w ks.:] Konrad Zieliński: W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego...) szczegóły 
305.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Drukarstwo i ruch wydawniczy w Bolesławcu w okresie oświecenia (1750-1820). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 63-97  szczegóły 
306.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Drukarstwo i ruch wydawniczy w Bolesławcu w okresie Oświecenia (1750-1820). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 94-96  szczegóły 
307.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnia Franciszka Jakuba Mercenicha (1610-1613). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 7-28  szczegóły 
308.artykuł: Żurkowa Renata: Zasób typograficzny i graficzny oficyny drukarza krakowskiego Macieja Jędrzejowczyka. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 r. 42 s. 7-20  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
309.ikonografia: Galeria dwudziestolecia. Znaki firmowe domów wydawniczych. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2005 nr 3 s. 13  szczegóły 
310.artykuł: Nowak Grzegorz: Przekłady klanu Wańkowiczów. Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 19 II s. 6-7 (nt. działalności Towarzystwa Wydawniczego "Rój" Melchiora Wańkowicza i...) szczegóły