PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bakuła Bogusław: Oblicza autotematyzmu (Autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956). 1991 (Autotematyzm: punkty widzenia. Kim jest Autor. Problemy kreacji. Autot...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 508-509  szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 242-246  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1993 nr 1489 s. 57-58  szczegóły 
2.książka: Bartoszyński Kazimierz: O polskich prozach powieściowych - słynnych i nieco zapomnianych. 2011 (Słowo wstępne. "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana Potockiego]- "s...) szczegóły 
3.książka: Bereza Henryk: Epistoły. 1998 ([Zawiera m.in. szkice o twórczości prozatorskiej pisarzy:] Funebralia...) szczegóły 
recenzja: Koźbiel Janina: Nagie słowo. Sycyna 1999 nr 1 s. 16  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Wzniosłość epistoły. Pogranicza 1998 nr 3 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Strękowski Jan: C.B.D.O.. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Zubiński Tadeusz: "Na początku był/jest furkot". Akant 1998 nr 9 s. 14-15  szczegóły 
4.książka: Bereza Henryk: Obroty. Szkice literackie. 1996 (I. Diagnoza [felietony literackie]: Bolimów. Sycyna.Aksjologia. Barano...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Różnorodność. Twórczość 1997 nr 6 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Obroty polskiej prozy. Plus Minus 1997 nr 2 s. 17  szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Ocalić społeczną wartość. Sycyna 1996 nr 26 s. 16  szczegóły 
recenzja: Pawluczuk Andrzej W.: Potęga krytyki. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 20  szczegóły 
recenzja: Pluta Jerzy: Henryk Bereza: artysta czytacz/pisarz/mistrz. Regiony 2000 nr 2/4 s. 196-197  szczegóły 
recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Romans z autorem. Regiony 1997 nr 3 s. 128-133  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Obroty Berezy. Pogranicza 1997 nr 3 s. 97-98  szczegóły 
5.książka: Bereza Henryk: Sposób myślenia. 1: O prozie polskiej. 1989 (Cz. I. Wyznania: Pisanie [wstęp]. Ziemia pisarza [konieczność istnieni...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Świadek żywej prozy. Polityka 1990 nr 33 s. 8  szczegóły 
recenzja: Majkowska Grażyna: Współtworzenie (Henryk Bereza). Regiony 1991 nr 1 s. 106-110  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Na jubileusz Henryka Berezy. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 38-39 (z fot. H. Berezy...) szczegóły 
recenzja: Zadura Bohdan: Sposób istnienia. Literatura 1991 nr 2 s. 50-51 (z fot. Henryka Berezy...) szczegóły 
6.książka: Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław: Leksykon powieści polskich XX wieku. ([Zawiera hasła pośw. istotnym powieściom polskim z lat 1903-1996 obejm...) szczegóły 
7.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
8.książka: Błażejewski Tadeusz: Literatura jak literatura. Szkice i notatki. 1987  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Miesięcznik Literacki 1989 nr 2/3 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Korolczuk Włodzimierz: Z pozycji zoila umiarkowanego. Okolice [Warszawa] 1991 nr 11/3 s. 77-79  szczegóły 
9.książka: Błoński Jan: Wszystko co literackie. 2001 (Wśród poetów: Szkic portretu poety współczesnego [o poezji Tadeusza Ró...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 42 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Nieobojętność. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
10.książka: Borzęcki Jan Adam: Uwikłani w korzenie. Szkice i eseje o literaturze nurtu chłopskiego.  szczegóły 
11.książka: Bugajski Leszek: Strategia ślimaka. Szkice krytyczne. 1988 (Strategia ślimaka [próba oceny prozy lat 1978-1982]. "Dalej, ale nie n...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Tak i nie. Śląsk 1989 13/14 70-1  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Twórczość 1989 nr 4 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Rosenbaum Marek: Metafora 1990 nr 3/5 s. 197-198  szczegóły 
12.książka: Bugajski Leszek: W gąszczu znaczeń. 1988 ([Szkice dot. twórcz. prozatorskiej pisarzy: Z. Brzozowski, S. Czycz, J...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: "Śladem prozy". Miesięcznik Literacki 1990 nr 2/3 s. 129-130  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Świat Książki 1989 nr 10 s. 10  szczegóły 
recenzja: Prejs Bogdan: Tak i nie 1989 nr 31 s. 13  szczegóły 
13.książka: Burek Tomasz: Dzieło niczyje. 2001 ([Zawiera m.in.] Literatura, niepoważne zajęcie [dot. własnej drogi jak...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Aby literatura znów stała się czyjaś. Twórczość 2003 nr 2/3 s. 225-227  szczegóły 
recenzja: (fig): Przebłyski absolutu. Forum Akademickie 2002 nr 4 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Odkrywanie głębi. Więź 2002 nr 12 s. 164-168  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Między brawurą a powściągliwością. Rzeczpospolita 2002 nr 2 s. A9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Medytacje krytycznoliterackie. Znak 2003 nr 3 s. 123-129 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: List do Tomasza Burka. Tygodnik Powszechny 2002 nr 14 s.  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Dzieło niczyje?. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
artykuł: Burek Tomasz: Autoreklama. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 126-131 (mowa wygłoszona podczas "Wieczoru dwóch książek" w Stowarzyszeniu Pisa...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Odwaga i pokora Tomasza Burka. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 120-126 (wprowadzenie do "Wieczoru dwóch książek Tomasza Burka" w Stowarzyszeni...) szczegóły 
14.książka: Burkot Stanisław: Proza powojenna 1945-1980. Analizy i interpretacje. 1984  szczegóły 
recenzja: [Kryda Barbara] M.L.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
15.książka: Burkot Stanisław: Proza powojenna 1945-1987. Analizy i interpretacje. 1991 (W stosunku do wyd. 1 z 1984 noszącego tytuł: "Proza powojenna 1945-198...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Czas przeszły nieopisany. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 22  szczegóły 
16.książka: Burska Lidia: Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. 1998 ([Szkice ilustrujące różne nurty świadomości historycznej Polaków:] Wst...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Kontrola romantycznego bagażu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
17.książka: Chodźko Ryszard: Konfesja podmiotowa w polskiej prozie kreacyjnej. [Rozprawa habilitacyjna]. Cz. 2. 1993 (Uwagi wstępne. - I. Konfesja i replika: Świadomość i ciemność Historii...) szczegóły 
18.książka: Chodźko Ryszard: Strefy konfesji i kreacji. Studia o polskiej prozie współczesnej. Rozprawa habilitacyjna. Cz. 1. 1992 (Wprowadzenie. - I. Konfesje i kreacje: 1. Między refleksją i egzystenc...) szczegóły 
19.książka: Chodźko Ryszard: Zabalsamowana dolina. Studia o polskiej prozie kreacyjnej pogranicza kultur. 1994 (Hiob albo pisarz w czasie metamorfozy [postawa aksjologiczna i etyczna...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Pogranicze kultur. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 35 s. 20  szczegóły 
20.książka: Chomiuk Aleksandra: Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza. 2009  szczegóły 
21.książka: Cieplińska Joanna: Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich. 2003 ([Dot. formuł opisu własnej biografii twórczej m.in. w utworach autobio...) szczegóły 
22.książka: Czapliński Przemysław: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996. 1997 (Wstęp: Ślady przełomu. * Ślady końca [Janusz Anderman, Jerzy Andrzejew...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Przełom, proza i okolice. Arkusz 1998 nr 2 s. 15  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Prozatorskie znaki przełomu. Odra 1997 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Blamowska Elżbieta: Zaklinacze węży. Pro Arte 1997 nr 7 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Fikcje krytyków. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 11  szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Opisywanie zjawisk i objaśnień sensów. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 95  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Symetria i diagnoza. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Przyszło nowe. Plus Minus 1998 nr 5 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Tropiciel śladów przełomu. Polonistyka 1998 nr 6 s. 380-381  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 376 (not....) szczegóły 
recenzja: Leciński Maciej: Detektyw na tropie. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 130-131  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Jest przełom czy go nie ma. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 21  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Przełom i zmiana warty?. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Co zmienił rok 1989?. Znak 1998 nr 1 s. 150-156  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Cytowanie na przełomie. Arkusz 1998 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: Przełom, który nastąpi. Akcent 1997 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Czy rzeczywiście przełom?. Opcje 1997 nr 4 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Szukając czego nie było. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 140-151  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Na tropie przełomu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 294 s. 13  szczegóły 
recenzja: Zarychta Anna Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 226-230  szczegóły 
23.książka: Czermińska Małgorzata: Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. 2000 ([O przemianach postaw autobiograficznych w polskiej dwudziestowiecznej...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 237-242  szczegóły 
recenzja: Chowaniec Urszula: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 238-242  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 226-227  szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Kwadrat, koło, trójkąt. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 163-168  szczegóły 
recenzja: M: Odra 2001 nr 5 s. 128  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 285  szczegóły 
recenzja: Tarasiuk Renata: Ogród 2003 nr 3/4 s. 317-323 (z notą biograficzną recenzentki na s. 323...) szczegóły 
recenzja: Żółkoś Monika: Autobiografia, czyli wszystko?. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 164-167  szczegóły 
24.książka: Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich. ( Mieczysław Dąbrowski: Wstęp. O dwóch rodzajach literaturoznawczego dy...) szczegóły 
25.książka: Czyżak Agnieszka: Życiorysy polskie. 1944-89. 1997 (Wstęp. * [Studia nad polską prozą współczesną, w której życiorys posta...) szczegóły 
recenzja: Kłosińska-Duszczyk Monika: Życie ludzkie jako surowiec literacki. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 376-377 (not....) szczegóły 
26.książka: Dąbrowski Mieczysław: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. 1996 (Wprowadzenie. Część pierwsza: Teoretyczna. Rozdz. 1. Z zagadnień kompa...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
27.książka: Doliński Wojciech: Nowe ślady stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków. 2012  szczegóły 
28.książka: Druga seta. 2006  szczegóły 
29.książka: Dutka Czesław P.: Mit i gest. Bohater Kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich. 1986  szczegóły 
recenzja: Buck Andrzej: O "buncie dla gestu" i mitach. Integracje 1990 nr 26 s. 113-114  szczegóły 
30.książka: Dziamska-Lenart Gabriela: Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej. 2004  szczegóły 
31.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
32.książka: Edukacja dla przyszłości. T. 3. 2006 ([Zawiera m.in.] Izolda Gulczyńska-Zalewska: Die Vorlaeufer der Gedruck...) szczegóły 
33.książka: Eile Stanisław: Modernist trends in twentieth-century Polish fiction. 1996 (Introduction: Modernism, postmodernism and Polish fiction. - The origi...) szczegóły 
34.książka: Galant Arleta: Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. 2010  szczegóły 
35.książka: Galant Jan: Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych. 1998 (Wstęp. - Młoda proza, "Bereziacy" czy proza lingwistyczna? Młoda proza...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 316 (not....) szczegóły 
recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 34 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Czy istnieje polska proza lingwistyczna?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 93-99  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 219-226  szczegóły 
recenzja: Wołk Marcin: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
36.książka: Gawliński Stanisław: Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej. 2005 ([Dot. motywów losu - polskiego i żydowskiego - w dwudziestowiecznej pr...) szczegóły 
37.książka: Gawliński Stanisław: Polityczne obowiązki. Odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945-1975. 1993 (Wprowadzenie. - Powieść polityczna - problemy gatunku. Rozrachunki int...) szczegóły 
38.książka: Gosk Hanna: A gdy to wszystko zapomnę... Szkice o polskim pisarstwie emigracyjnym XX wieku. 1995 (Tożsamość [wstęp]. - Kraina taka... (Funkcjonalizm materii autobiograf...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Urągając przemijaniu. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wasilewska-Lipke Zuzanna: "Żurnal z bogatym zestawem modeli...". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 170-175  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 501-503  szczegóły 
39.książka: Gosk Hanna: Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. (Wstęp: Ustalenia kategorialne. Podejście badawcze. Bohater literacki i...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
40.książka: Gosk Hanna: Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1956 r. Rozprawa habilitacyjna. 1990  szczegóły 
41.książka: Gosk Hanna: Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1956 roku. 1992  szczegóły 
recenzja: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201 (not....) szczegóły 
42.książka: Gosk Hanna: Zamiast końca historii. Rozumienie oraz prezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne. ([Dot. zmian w literackim myśleniu o historii na przestrzeni wieku XX i...) szczegóły 
43.książka: Grochowski Grzegorz: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdział I. Myślane, pisane, opowiadane. "Transy" Miro...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Niepokojące hybrydy. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2001 nr 10 s. 533-539  szczegóły 
44.książka: Gutkowska Barbara: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. 2005  szczegóły 
45.książka: Heck Dorota: Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1957-1986). Stanisław Ossowski, Jan Strzelecki, Antoni Kępiński, Henryk Elzenberg, Leszek Kołakowski, Zygmuny Kubiak, Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert, Andrzej Kijowski, Ludwik Flaszen, Jan Błoński. 1996  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 7 s. 78 (nota...) szczegóły 
46.książka: Horubała Andrzej: Marzenie o chuliganie. 1999 (Polska Rzeczpospolita Literacka: Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie...) szczegóły 
recenzja: Bielik-Robson Agata: Bunt prymusa. W "Bibliotece Debaty" ukazał się zbiór esejów Andrzeja Horubały "Marzenie o chuliganie". Życie 1999 nr 87 s. 19  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Akcja czy rekakcja?. Twórczość 1999 nr 9 s. 111-113  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Wiesław: Strateg do użytku wewnętrznego. Czas Kultury 1999 nr 1 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Wencel Wojciech: Pożegnanie z peerelem. Fronda 2000 nr 19/20 s. 434-441  szczegóły 
47.książka: Istoricheskijj roman v literaturakh socialisticheskikh stran Evropy. 1989 ([Passim o współczesnej powieści historycznej w Polsce]...) szczegóły 
48.książka: Januszkiewicz Michał: Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. 1998  szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 213-219  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Między literaturą a filozofią. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 24-25  szczegóły 
49.książka: Jarzębski Jerzy: Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. 1997 (Apetyt na Przemianę [wstęp]. - Punkt wyjścia: Koniec historii czy kryz...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nowej prozy - "uczty" czy "głody"?. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Bonowicz Wojciech: Na Całość. Tygodnik Powszechny 1997 nr 47 s. 14  szczegóły 
recenzja: Bylica Grzegorz: Dyptyk krakowski. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 61-67  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert: Między mądrością, a namiętnością. Studium 1998 nr 10 s. 200-203  szczegóły 
recenzja: Cyranowicz Maria: Przemiana apetytu?. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 1 s. 181-183  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: O apetycie, który dopisuje. Książki. Gazeta 1997 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Dasko Henryk: Literatura na rozdrożu. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 20 VIII s. 1-2  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Przyszło nowe. Plus Minus 1998 nr 5 s. 15  szczegóły 
recenzja: Hamkało Marcin: Rewolucja jest gdzie indziej. Odra 1998 nr 10 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Czy współczesna literatura jest głodna. Więź 1998 nr 6 s. 116-122  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Post scriptum (8). Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 1 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Portret krytyka z czasów Przemiany. Polonistyka 1998 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
recenzja: Niziołek Grzegorz: Notatki o przemianie. Didaskalia 1998 nr 24 s. 6-8  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Apetyt na eksperta. Znak 1998 nr 3 s. 113-118  szczegóły 
recenzja: Rostropowicz Clark Joanna: Młody las (Recenzje i refleksje o najnowszej prozie polskiej). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 24 VII s. 6, 15  szczegóły 
recenzja: Sadecki Jerzy: Apetyt na dyskusję. Rzeczpospolita 1997 nr 280 s. 28 (nt. promocji książki; Kraków, 30 XI 1997...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Głód przemiany. Akcent 1998 nr 4 s. 132-135  szczegóły 
50.książka: Jarzębski Jerzy: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. 1998 (Wstęp. - Rok 1988 - Eksplozja systemu. Krajobrazy przed zagładą. Socre...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Barbara: Pożegnanie z emigracją?. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 269-271  szczegóły 
recenzja: Dasko Henryk: Literatura na rozdrożu. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 20 VIII s. 1-2  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 317 (not....) szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Poszukiwanie prawdy. Plus Minus 1999 nr 3 s. 18  szczegóły 
recenzja: Krasuski Krzysztof: Emigranty powróciły w kraj.... Odra 1999 nr 10 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W stronę syntezy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Polskość. Fa-Art 1999 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pożegnanie. Znak 2000 nr 2 s. 124-129  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Obecność nieobecnego. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 26  szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
51.książka: Jarzębski Jerzy: W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej. 1992 (Polskie włości [wstęp]. - Między awangardą a modernizmem: Witkacy, Sch...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Przypadki prozy współczesnej. Znak 1993 nr 2 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Drewnowski Tadeusz: Ze "szkoły krytyków". Polityka 1992 nr 25 s. 23  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: W Polsce czyli.... Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Przewodnik po polskiej prozie XX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 29 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Tęsknota za "opus magnum". Czas Kultury 1993 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Jak kłamie realizm?. Tygodnik Powszechny 1992 nr 28 s. 8  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i wartości. Kresy 1993 nr 13 s. 162-163  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: A tu Polska dookoła.... Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 5 s. 58  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Jarzębskiego propozycje rozważne. Odra 1993 nr 10 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Okiełznać chaos czyli nowy model prozy. Twórczość 1993 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 144-145  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: W Polsce czyli w literaturze. NaGłos 1993 nr 9/10 s. 290-295  szczegóły 
52.książka: Jentys Maria: Argonauci naszych czasów. O prozie polskiej (i niepolskiej).  szczegóły 
53.książka: Jochymek Renata: W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz.  szczegóły 
54.książka: Kandziora Jerzy: Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku. 1993 (Wprowadzenie. - I. Czas kalendarza - czas paraboli (O cyklu autobiogra...) szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 190-194  szczegóły 
55.książka: Kaniewska Bogumiła: Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej. 1997 (Wstęp. * Część 1. Wokół "ja": Rozdział I. O dyskusji nad powieścią w p...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377-378 (not....) szczegóły 
recenzja: Próchniak Paweł: W granicach "ja". Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 124-130  szczegóły 
recenzja: Wciórka Justyna: Świat w pierwszej osobie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 349-355  szczegóły 
recenzja: Wołk Marcin: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 208-215  szczegóły 
56.książka: Karcz Andrzej: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o literaturze. 2003 (Od autora. - Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne prop...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
57.książka: Kopeć Zbigniew: Niepokorni, brudni, źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku. 2010  szczegóły 
58.książka: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977. (Vincenz - Stempowski - Miłosz). 1990 ([M. in. rozdział:] W kręgu poetyki eseju...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Obca Europa. Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 23 s. 10  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 10 s. 8  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Eseje dla Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 12-14 (z fot. A.S. Kowalczyka...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Małe ojczyzny i kryzys europejskiej świadomości. Regiony 1995 nr 3 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Próchnicki Włodzimierz: Ruch Literacki 1991 z. 5 s.593-594  szczegóły 
59.książka: Kozera Bartłomiej: Literatura a religia. Polska współczesna powieść katolicka. 1993 (Wstęp. - I. Rola Kościoła i publicystyki katolickiej w formułowaniu za...) szczegóły 
60.książka: Kozicka Dorota: Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. 2003 (Część 1 - Między esejem a autobiografią: I. Uwagi wstępne. II. Tradycj...) szczegóły 
61.książka: Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych. 1992 ([Zawiera m.in.:] Urszula Kowalska: Najgorsza ze wszystkich "twarz zdra...) szczegóły 
62.książka: Kuncewicz Piotr: Proza polska od 1956. 1994 ([T. 1-3 ogł. pt.: Agonia i nadzieja]....) szczegóły 
recenzja: K.M.: IV tom "Agonii i nadziei". Rzeczpospolita 1994 nr 57 s. 4  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Pięcioksiąg pełen nadziei. Trybuna 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
63.książka: Kuncewicz Piotr: Proza polska od 1956. 1994 ([T. 1-3 ogł. pt.: Agonia i nadzieja]....) szczegóły 
recenzja: Pięcioksiąg pełen nadziei. Trybuna 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
64.książka: Kwiatek Wojciech Piotr: Zagadki bez niewiadomych czyli Kto i dlaczego zamordował polską powieść kryminalną. 2007  szczegóły 
65.książka: Łebkowska Anna: Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku.  szczegóły 
66.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1998  szczegóły 
67.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1991 (Uwagi wstępne. - Głosy o możliwości przedstawionej. Możliwe światy a t...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 26 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Z pogranicza gramatyki i metafizyki. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje nie tylko w literaturze. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 53-55  szczegóły 
omówienie: Bartoszyński Kazimierz: Dwie książki o fikcji literackiej. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 111-117 (dot. również książki: Anna Łebkowska: Między teoriami a fikcją literac...) szczegóły 
68.książka: Łukosz Jerzy: Byt bytujący. Esej o prozie. 1994 ([M.in. dot. twórczości pisarzy: Dariusz Bitner, Leopold Buczkowski, Wi...) szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Sperma i kosmos współczesnej prozy. Nowy Nurt 1994 nr 16 s. 7  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Dramat krytyka. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 27  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Robinson. Twórczość 1995 nr 9 s. 90-94  szczegóły 
69.książka: Łukosz Jerzy: Języki prozy. 1989 (Wcielenie [język współczesnej prozy polskiej]. Literatura chłopów. Pun...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Przerzucanie mostów?. Twórczość 1991 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Lejman Jacek: Literatura i Lebenswelt. Akcent 1991 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: "Alchemia słowa tłumaczonego". Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 292-295 (dot. szkiców pośw. translacji i komparatystyce lit....) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Orski i Łukosz o prozie. Że 1990 nr 4/5 s. 19-24  szczegóły 
70.książka: Małe formy prozatorskie. Analizy, interpretacje, przeglądy. 1990 (Ewa Pindór: "Co jest prawdą człowieka?" ("Młyn nad Kamionną" Jarosława...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 152-153  szczegóły 
71.książka: Markiewicz-Kuźma Barbara: Proza polska lat osiemdziesiątych. [Bibliografia]. 1990  szczegóły 
72.książka: Marzec Anna: Co jest w człowieku. Interpretacje prozy współczesnej. 1993 (Rozmowa z Czytelnikiem [wstęp]. - Ojczyzna pamięci Juliana Stryjkowski...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Proza współczesna bliżej ucznia. Nowe Książki 1994 nr 7 s. 48  szczegóły 
73.książka: Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. 1988  szczegóły 
recenzja: Czubała Henryk: Życie Literackie 1989 nr 4 s. 10  szczegóły 
recenzja: Dietrich Janina: Polonistyka 1989 nr 7 s. 549-552  szczegóły 
recenzja: Jaskółowa Ewa: Anna Marzec: Od Schulza do Myśliwskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 146-150  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 46  szczegóły 
74.książka: Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. 1994 ([W stosunku do wyd. 1 z 1988 rozszerzone o rozdziały:] Książka nie tyl...) szczegóły 
recenzja: Kula Edward: Książka wciąż potrzebna. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 93-96  szczegóły 
75.książka: Michalski Henryk: Kresy. O prozie Tadeusza Konwickiego, Czesława Miłosza, Andrzeja Kuśniewicza. 1991  szczegóły 
76.książka: Miłkowski Tomasz: Literatura i kryzys. Proza aktualizacji politycznych lat 80. 1989 (Literatura wobec współczesności. - I. Prolegomena: Wczoraj i dziś lite...) szczegóły 
recenzja: Strzemżalski Jacek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 35 s. 12  szczegóły 
77.książka: Mitosek Zofia: Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej. (Poznanie (w) powieści [wstęp]. - Czy fakt może być głupi? (Honore de B...) szczegóły 
78.książka: Mityk Iwona: Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński. 1997 (Wstęp. - Czym jest groteska? Rozbijanie skostniałej formy (o "Trans-At...) szczegóły 
79.książka: Mizerkiewicz Tomasz: Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. 2001 (Wstęp. - I. Mitologizacje - o związkach powieści polskiej po 1968 r. z...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Współczesna potrzeba mitu. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 118-123 (z not. o autorze art. na s. 385...) szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 343-346  szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 270-278  szczegóły 
recenzja: Skibska Anna: O micie w literaturze raz jeszcze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Nowa konstelacja. Pogranicza 2002 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Walińska Marzena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 263-271  szczegóły 
80.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
81.książka: Nęcka Agnieszka: Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku. 2010  szczegóły 
recenzja: Sypeń Dariusz: Krytyka i krytyka. Lampa 2011 nr 3 s. 52  szczegóły 
recenzja: Trygar Barbara: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 272-276  szczegóły 
82.książka: Nowak Maciej: Koncepcja dziejów w powieściach historycznych. Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna MalewskaMalewska. 2009  szczegóły 
83.książka: Orski Mieczysław: A mury runęły. Książka o nowej literaturze. 1995 (Literatura po 1989: A mury runęły. Między "hańbą domową" a "czarną dzi...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Gdy mury runęły.... Przegląd Powszechny 1996 [nr] 6 s. 372-376  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Prezentacja czy polemika?. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 38-39 (z fot. Mieczysława Orskiego...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Nasza niemłoda, nowa proza. Arkusz 1996 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Pięćdziesiąt obiegów literatury polskiej. Ex Libris 1995 nr 84 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Krasuski Krzysztof: Krytycznie o nowej literaturze. Śląsk 1996 nr 3 s. 71  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: A mury stoją. Nowy Nurt 1995 nr 25 s. 13  szczegóły 
polemika: Dłuski Stanisław: Dystans jest duszą piękna. Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 5 (ze sprost. aut., nr 4 s. 2...) szczegóły 
polemika: Nowacki Dariusz: Dystans? Jak najbardziej!. Nowy Nurt 1996 nr 2 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Międzyepoka czyli zupa powszechna (z Ludwikiem Flaszenem w tle). Zdanie 1996 nr 2 s. 35-37  szczegóły 
recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 573 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Proza bardziej estetyczna. Topos 1996 nr 1 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Książka o nowej literaturze. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
84.książka: Orski Mieczysław: Autokreacje i mitologie. (Zwięzły opis spraw literatury lat 90.). 1997 (Od "bruLionu" do klasycyzmu ponowoczesności. Dziesięć próz na sześciol...) szczegóły 
recenzja: Janowski Sławomir: Sprawy literatury. Strony 1997 nr 3/4 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Wszyscy jesteśmy klasycystami. Akcent 1997 nr 2 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Krytyk akuszer. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 21 (z fot. M. Orskiego...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Wyjście z PRL. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 1 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Sumiennie i rzeczowo. Rzeczpospolita 1996 nr 286 s. 28  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Zaproszenie do namysłu. Arkusz 1997 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Literatura ostatniego sześciolecia. Fraza 1997 nr 16 s. 244-245  szczegóły 
85.książka: Orski Mieczysław: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Krytyczny przegląd dorobku nowej prozy polskiej. 2010  szczegóły 
recenzja: Sypeń Dariusz: Krytyka i krytyka. Lampa 2011 nr 3 s. 52  szczegóły 
86.książka: Owczarek Bogdan: Poetyka powieści niefabularnej. 1999 (Wstęp. * I. Pojęcia: 1. Czym jest powieść niefabularna? 2. Podstawy ty...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 254-267  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 318 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Jacek: Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
87.książka: Palfalvi Lajos: Teny es metafora. A lengyel emigracio prozairodalma 1945-1980. 1993  szczegóły 
88.książka: Pasterska Jolanta: "Lepszy" Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku. 2008  szczegóły 
89.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Sens i chaos w grotesce literackiej. Od "Pałuby" do "Kosmosu". ([Dot. filozoficzności prozy groteskowej z lat 1903-1965, w oparciu o k...) szczegóły 
90.książka: Piekara Magdalena: Bohater powieści socrealistycznej. 2001 (Wstęp. - Życie erotyczne przodownika pracy. Nie ma "dziewcząt na trakt...) szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Pęknięcia i wyłomy. Blok 2002 nr 1 s. 200-207  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Bohater socrealizmu. Śląsk 2002 nr 4 s. 74  szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
91.książka: Pierwsza seta. 2005  szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Seta bez zakąski. Lampa 2005 nr 3 s. 79  szczegóły 
92.książka: Pieszczachowicz Jan: Na widnokręgu historii. Szkice literackie. 1988  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Miesięcznik Literacki 1989 nr 5 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Kierunki 1989 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: Martyn Kazimierz Piotr: Student 1989 nr 13 s. 16  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Włodzimierz: Literatura 1989 nr 2 s. 72-73  szczegóły 
93.książka: Pietrzak Przemysław: Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze. 2007  szczegóły 
94.książka: Piotrowicz Anna: Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich. (Rzeczowniki). 1991 (Dot. twórczości pisarzy urodzonych lub mieszkających na terenie Wielko...) szczegóły 
95.książka: Pologne singuliere et plurielle. La prose polonaise contemporaine. Etudes sur l'individualisme et la sociabilite, l'identite unique ou multiple. 1993 (Daniel Beauvois: Avant-propos. * Marek Tomaszewski: Introduction. * Re...) szczegóły 
recenzja: Witryna. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 167 (nota...) szczegóły 
96.książka: Proza polska na obczyźnie. Problemy, dyskursy, uzupełnienia. T. 1. 2007  szczegóły 
97.książka: Proza polska na obczyźnie. Problemy, dyskursy, uzupełnienia. T. 2. 2007  szczegóły 
98.książka: Proza polska XX wieku. Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17-18 XII 1993 r. Praca zbiorowa. 1994 (Maria Bartnicka: [Wstęp]. * Władysław Panas: Bruno Kabalista. O kosmog...) szczegóły 
99.książka: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. 2005  szczegóły 
100.książka: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. 2008 (Inga Iwasiów: Studia kobiece - między "ja", światem a literaturą (wstę...) szczegóły 
101.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
102.książka: Ritz German: Die polnische Prosa 1956-1976. Modellierung einer Entwicklung. 1990 (Einleitung. - I. Die Bestimmung der Periode. II. Die Beschreibung der ...) szczegóły 
recenzja: Kośny Witold: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1990 t. 50 z. 2 s. 405-408  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Monografia. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 223-224  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Modele i przemiany. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 76-79  szczegóły 
recenzja: Scholze Dietrich: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 437-439  szczegóły 
recenzja: Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 2 s. 308-310  szczegóły 
103.książka: Rodak Paweł: Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku. (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński).  szczegóły 
104.książka: Rurawski Józef: Wódko, wódeczko... (Motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej). 2001 ([Dot. wariantów motywu w prozie polskiej od czasów II wojny światowej ...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: O piciu na trzeźwo. Aneks Trybuny 2001 nr 182 s. B  szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Wódka i polska literatura. Dziś 2001 nr 11 s. 120-125  szczegóły 
recenzja: Rabajczyk Magdalena: Alkohol raz jeszcze. Goniec Świętokrzyski 2001 nr 3 s. 9  szczegóły 
105.książka: Ruszkowski Marek: O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów. 2000 ( Wstęp. * Językoznawcza interpretacja pojęcia "styl". * Zagadnienia og...) szczegóły 
106.książka: Rybicka Elżbieta: Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. 2000 ([Dot. labiryntu jako motywu i jako modelu konstrukcji narracji. Zawier...) szczegóły 
recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 2001 nr 2 s. 121  szczegóły 
107.książka: Rytmy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną. 2000 ( Stanisław Bortnowski: "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza. - Lidia W...) szczegóły 
108.książka: Rzymska Anna: Gawędowy "ikonostas". Współczesne powroty gatunku. 2001 (Od Autorki. - W kręgu historii i teorii gawędy. Kompozycja jako kanon ...) szczegóły 
recenzja: (mf): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 2 s. 19 (nota...) szczegóły 
109.książka: Schlott Wolfgang: Experimentelles Erzaehlen in der polnischen Postmoderne der neunziger Jahre. 1996 (I. Die polnische Literaturlandschaft nach der politischen Wende. II. E...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Widziane z Bremy. Twórczość 1997 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
110.książka: Smulski Jerzy: Pękanie lodów. Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955. 1995 (Wstęp. - Symptomy "odwilży" w życiu literackim pierwszej połowy lat pi...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 233-238  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Co z "odwilżą"?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 116-127  szczegóły 
111.książka: Sobolewska Anna: Mistyka dnia powszedniego. 1992 (Od autorki [wstęp]. - Poetyka doświadczeń wewnętrznych: Literatura jak...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Podróż na Wschód?. Res Publica Nowa 1993 nr 11 s. 47  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 36 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Na skróty do Absolutu. Gazeta o Książkach 1993 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Mistyka dnia powszedniego i literatury. Twórczość 1994 nr 1 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Lektura doświadczenia wewnętrznego. Odra 1994 nr 4 s. 103-104  szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Człowiek wewnętrzny. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 223-228  szczegóły 
112.książka: Stabro Stanisław: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku. 2002 (Słowo wstępne. - Samotność intelektualisty: Samotność intelektualisty....) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Intelektualista po polsku. Odra 2003 nr 4 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 3 s. 190  szczegóły 
113.książka: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. 1997 ([Dedykacja:] Małgorzacie Rzewuskiej i Ryszardowi Gadasowi... * [Zawier...) szczegóły 
114.książka: Szalewska Katarzyna: Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim.  szczegóły 
115.książka: Szaruga Leszek: Historia, państwo, literatura. Polska powieść współczesna jako przestrzeń pytań o sens procesów dziejowych. 1999 (Wprowadzenie. - "Faraon" [Bolesława Prusa] albo powieść o państwie. "P...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Zbliżenia Leszka Szarugi. Pogranicza 1999 nr 4 s. 105-108  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Gdy nas Polska szuka.... Nowe Książki 2000 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279-280  szczegóły 
116.książka: Szaruga Leszek: Wobec totalitaryzmu. Kostium kościelny w prozie polskiej. Wobec cenzury. 1994 (Wprowadzenie. - Wobec totalitaryzmu (Kostium kościelny w prozie polski...) szczegóły 
117.książka: Szaruga Leszek: Współczesna powieść polityczna. Sens literatury, sens historii.. 2001 ([Poprz. wyd. pt. "Historia, państwo, literatura. Polska powieść współc...) szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Wypisy z ksiąg politycznych. Polonistyka 2003 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
118.książka: Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. 1996 (Marian Kisiel, Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Stanisław Gębala: ...) szczegóły 
recenzja: Błażejewski Michał: Polska choroba nieobecności. Topos 1996 nr 3 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Sylwetki prozaików emigracyjnych. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Sylwetki prozaików emigracyjnych. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 25 s. 21  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 354 (not....) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Siedmiu prozaików emigracyjnych. Opcje 1997 nr 1 s. 116  szczegóły 
119.książka: Szybowicz Eliza: Apokryfy w polskiej prozie współczesnej. 2008  szczegóły 
120.książka: Szydłowska Joanna: Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń. 2001 (Wstęp. - Rozdział I: Euforia i przerażenie 1945-1948. Rozdział II: Let...) szczegóły 
recenzja: (bs): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 1 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Chłosta-Zielonka Joanna: Masovia 2003 t. 6 s. 199-203  szczegóły 
121.książka: Szydłowska Waleria: Egzystencja-lizm w kontekstach polskich. Szkic o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym. 1997 (Wielokropek (zamiast wstępu). * Legenda: Egzystencja, egzystencjalizm,...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Egzystencjalizm po polsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 36 s. 21  szczegóły 
122.książka: Tarnawski Wit: Uchwycić cel. Szkice krytyczne. 1993 (I. Conrad: Pierwsze spotkanie z Conradem ("Nostromo"). Conrad versus S...) szczegóły 
123.książka: Tematy i pryzmaty. Studia o prozie polskiej XX wieku. 2000 (Od redaktorów. * Małgorzata Baranowska: Miasto-wszechświat [Wacław Ber...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Paradoksy nie tylko Jasienicy. Aneks Trybuny 2001 nr 150 s. E  szczegóły 
recenzja: Dąmbska Agata: "Subiektywny obiektywizm". Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
124.książka: Trzecia seta.... 2008  szczegóły 
125.książka: Uniłowski Krzysztof: Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze. 1999 (Wstęp. - Polska proza i postmodernizm. "Dziennik" Witolda Gombrowicza....) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Polacy nie gęsi. Śląsk 1999 nr 10 s. 75  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Krytyk, skądinąd literaturoznawca. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 84-92  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Nie taki postmodernizm obcy, jak go malują. Twórczość 2001 nr 6 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Res Publica Nowa 2000 nr 7 s. 101  szczegóły 
126.książka: Uniłowski Krzysztof: Skądinąd. Zapiski krytyczne. 1998 (Chłopcy i dziewczęta znikąd? [tendencje prozy lat 90.]. - Kalejdoskop ...) szczegóły 
recenzja: Bonowicz Wojciech: Skądinąd swój. Tygodnik Powszechny 1998 nr 44 s. 12  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert: Krytyka jako źródło cierpień. Studium 1998 nr 13/14 s. 223-227  szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: ...i po przełomie. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 150-152  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Zmiana literacka i model prozy. Śląsk 1998 nr 10 s. 76  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 382 (not....) szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Cud mniemany. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 55  szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Koniec karnawału, czyli o młodej prozie w porządku alfabetycznym. Dekada Literacka 1999 nr 2 . 14  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Dwie książki. Jeden manifest. Twórczość 1999 nr 12 s. 127-129  szczegóły 
127.książka: Vedina Valerija P.: Poslevoennaja pol'skaja proza. Problematika i poehtika. 1991  szczegóły 
128.książka: W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacja współczesnej prozy i dramatu. 2003 (Aleksandra Chomiuk: Wprowadzenie. * I. Literackie archeologie współcze...) szczegóły 
129.książka: W szkole polskich eseistów. 2007  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 7 s. 67 ([nota]....) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 363-369  szczegóły 
131.książka: Wyobraźnia stwarzająca. Analizy i interpretacje małych form prozatorskich. 1994 (Od Autorów. * Robert Mielhorski: Rozpacz poznania. "Zygfryd" Jarosława...) szczegóły 
132.książka: Zamieranie. Prozy. 2012  szczegóły 
133.książka: Zaworska Helena: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach. 1999 (Szczerość bez granic [wstęp]. * Dzienniki: Don Kichot na siwce z Wojsł...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Razem przeciw irracjonalizmowi. Twórczość 1999 nr 10 s. 116-119  szczegóły 
134.książka: Zaworska Helena: Wczoraj i dzisiaj. 1992 (I. Wczoraj: Żyję, więc grzeszę (O twórczości Stefana Żeromskiego). "B...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Najważniejsze jest jutro. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 12-13  szczegóły 
135.książka: Ziątek Zygmunt: Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. 1999 (Wstęp: Literatura na tle dokumentu. * Głód samowiedzy: W perspektywie ...) szczegóły 
recenzja: Adel'gejjm Irina: x 2001 ([w czasopiśmie:] Slvjanovedenie (Moskva) 2001 nr 1 s. 106-112 [...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 230-234  szczegóły 
recenzja: Głogowski Tomasz: Głód dokumentu. Śląsk 2000 nr 4 s. 72  szczegóły 
recenzja: Jacyna Andrzej: Koniec wieku dokumentu czy koniec literatury?. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 11 VIII s. 12  szczegóły 
recenzja: Ługowska Jolanta: Literatura XX wieku wobec dokumentu. Literatura Ludowa 2000 nr 4/5 s. 92-95  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Dokumentowanie literaturą. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2000 r. 5 nr 2 (1999) s. 140-148  szczegóły 
136.książka: Zieniewicz Andrzej: Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej. 2001 (Wstęp. - I. Katabasis. II. Obecność autora. III. Figury wieku. Style r...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Fikcje współczesne. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 14  szczegóły 
137.książka: Zieniewicz Andrzej: Pakty i fikcje. Autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice). 2011 (Zamiast wstępu. - I. "Proza historyczna", doświadczenie i pamięć. Pakt...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
138.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Łukosz Jerzy: Stajnia w Wojnowicach. Sycyna 1998 nr 12 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Nowe oblicza prozy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 19 s. 19 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Słowa, słowa, słowa.... Twórczość 1998 nr 9 s. 139-140  szczegóły 
139.impreza: "O rewolucji artystycznej w młodej prozie polskiej" - spotkanie (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
140.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
141.impreza: "Polska proza współczesna. Indywidualizm czy duch wspólnoty? Tożsamość jednolita czy wieloraka?" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Fiut Aleksander: O prozie polskiej - w Lille. Tygodnik Powszechny 1991 nr 31 s. 8  szczegóły 
artykuł: Jarzębski Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 172-173 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: W Lille o polskiej prozie. Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 127-128  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 138 (not....) szczegóły 
142.impreza: "Rozmowy o literaturze polskiej" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Bartkowicz Monika: W willi i w konsulacie. Życie 1996 nr 35 s. 8 (nt. spotkań z pisarzami w ramach konferencji; not....) szczegóły 
143.impreza: "Rozmowy o literaturze polskiej" - sesja poświęcona nowej polskiej prozie (1994).  szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard F.: Młodzi do Europy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 270 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 2 s. 125  szczegóły 
artykuł: Polska proza atakuje Europę. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (not....) szczegóły 
144.impreza: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kośny Witold: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" (Konferenz in Leipzig, 4-6 Juni 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Adamiec Marek: O rakach, bezrybiu i kilku problemach pomniejszych. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 233-240 (fel. poświęcony m.in. Manueli Gretkowskiej i Tomkowi Tryznie...) szczegóły 
146.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Gdańsk - obcy i magiczny. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 3/4 s. 315-323 (nt. obrazu Gdańska w twórczości Stefana Chwina, Pawła Huelle, Guentera...) szczegóły 
147.artykuł: Bakuła Bogusław: Postacie autotematyzmu we współczesnej prozie powieściowej (Po roku 1956). Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 44-52 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
148.artykuł: Bakuła Bogusław: Różne oblicza polskiej prozy (krajowej) (1-2). Orzeł Biały 1994 nr 1498 s. 51-54, nr 1499 s. 58-61  szczegóły 
149.artykuł: Bakuła Bogusław: Tendances auto-reflexives dans la prose polonaise apres 1956. Revue des Etudes Slaves 1991 t. 63 z. 2 s. 467-479 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
150.artykuł: Bakuła Bogusław: Z kresów na kresy (Powojenna powieść o kresach zachodnich). Kresy 1996 nr 26 s. 142-154  szczegóły 
151.artykuł: Balcerzan Edward: Różnorodność przeciw rozbiciu (O polskiej prozie współczesnej). Przegląd Powszechny 1990 nr 6 s. 411-426  szczegóły 
152.artykuł: Bauer Zbigniew: Długie czekanie. Autograf 1989 nr 9 s. 23-31 (esej nt. sytuacji w latach 80. XX wieku...) szczegóły 
153.artykuł: Bednarska Marlena: Wybrane dwudziestowieczne powieści dla dziewcząt - próba charakterystyki historyczno-literackiej i ich recepcji społecznej (współcześnie). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 5-17 (m.in.: Maria Krueger, Małgorzata Musierowicz, Natalia Rolleczek, Kryst...) szczegóły 
154.artykuł: Bereza Henryk: Niedyskursywność. Twórczość 1991 nr 2 s. 141-142 (Czytane w maszynopisie [fel.]...) szczegóły 
155.artykuł: Bereza Henryk: Odrębności (Rozmowa z Henrykiem Berezą). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 36-40 (rozm. Robert Gawłowski; oprac. Michał Jakubowicz...) szczegóły 
156.artykuł: Berger Wiesław Adam: Prozaicy z lewej strony Olzy. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 4  szczegóły 
157.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 23 s. 12 (rozważania o twórczości pisarzy: Leopold Buczkowski, Leon Gomolicki, ...) szczegóły 
158.artykuł: Biskup Ryszard: Pamiętniki w ogniu. Goniec Świętokrzyski 2000 nr 1(5) s. 5 (o zniszczeniu graomadzonych latami pamiętników zgromadzonych w Wydzial...) szczegóły 
159.artykuł: Błażejewski Tadeusz: Personifikacje diabła we współczesnej prozie polskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 193-200  szczegóły 
160.artykuł: Błoński Jan: Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 5-24  szczegóły 
omówienie: [Bugajski Leszek] lb: Twórczość 1990 nr 11 s. 125  szczegóły 
nawiązanie: Pociej Bohdan: Jak pisać historię muzyki z czasów PRL?. Ruch Muzyczny 1990 nr 19 s. 5  szczegóły 
161.artykuł: Błoński Jan: Cesarz, Pan i Żyd, czyli o "powieści habsburskiej" w Polsce. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 38-42 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
162.artykuł: Błoński Jan: Mieszaniny [z tego cyklu:] Znów o polskim raju. Tygodnik Powszechny 2003 nr 1 s. 18 (obraz domu, rodziny, relacji sąsiedzkich w utworach, których wątki fab...) szczegóły 
163.artykuł: Bobowski Sławomir: Męki czytania i męki patrzenia. O tak zwanej "nowej prozie" i jej filmowych wersjach. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 51-62  szczegóły 
164.artykuł: Bolińska Marta: Formy epickie wobec nowomowy (socrealistyczne schematy językowo-fabularne w prozie dla dorosłych i młodzieży lat. 50. XX wieku i próby ich przezwyciężania - na wybranych przykładach). Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2007 nr 6 s. 13-36 (na przykładach utworów "Przy budowie" Tadeusza Konwickiego oraz "Nasza...) szczegóły 
165.artykuł: Boni Michał: Robotnicy '90. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 65-75 (art. ilustrowany przykładami zaczerpniętymi z prozy socrealistycznej...) szczegóły 
166.artykuł: Borkowska Grażyna: Miejsce na mapie: zachodnie kresy. Sycyna 1996 nr 2 s. 8 (m.in. o prozie drukowanej w czasopismach pogranicza oraz o tematyce po...) szczegóły 
167.artykuł: Borkowska Grażyna: W gąszczu tytułów (Rzut oka na literaturę popularną). Polityka - Kultura 1994 nr 3 s. 1, 4  szczegóły 
168.artykuł: Borkowska Grażyna: "Wyskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury..." O "młodej" prozie kobiecej. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 55-67 (m.in. o twórczości autorek: Izabela Filipiak, Natasza Goerke, Manuela ...) szczegóły 
169.artykuł: Bratkowski Piotr: Dziesięć zwykłych lat?. Polonistyka 1990 nr 9 s. 475-480 (nt. prozy lat 80....) szczegóły 
170.artykuł: Bratkowski Piotr: Pisarze wyparci. Newsweek. Polska 2007 nr 39 s. 124-125 (nt. zapomnianych pisarzy czasów PRL...) szczegóły 
171.artykuł: Brodowska-Kubicz Helena: Chłopi-inteligenci, publicyści i profesorowie o swoich sprawach i Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 117-132 (dotyczy wspomnień m.in. Stanisława Pigonia, Franciszka Bujaka, Jana St...) szczegóły 
172.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Prozaiczny rok. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 78-81 (omów. utworów i książek prozatorskich bieżącego czasu i roku 1996...) szczegóły 
173.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Historyczne wybory prozy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 36 s. 9 (m.in.: Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Tomek Tryzna...) szczegóły 
174.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Piękne (niemal) czterdziestoletnie. Aneks Trybuny 1998 nr 21 s. 3 (nt. współczesnej literatury tworzonej przez kobiety; m.in. dot.: Anna ...) szczegóły 
175.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Piękni czterdziestoletni i historia. Aneks Trybuny 1998 nr z 8/9 VIII s. 3  szczegóły 
176.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Piękni czterdziestoletni (Jaka jesteś młoda, polska prozo?). Aneks Trybuny 1998 nr z 1/2 VIII s. 4-5  szczegóły 
177.artykuł: Brycht Andrzej: Świat Książki 1989 nr 5 s. 7-8 (nt. literatury sensacyjnej na przykładzie polskich pisarzy tworzących ...) szczegóły 
178.artykuł: Brzóstowicz Monika: "W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych rodzin". O wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 45-68  szczegóły 
179.artykuł: Bugajski Leszek: Nowe nazwiska w polskiej prozie. Topos 1997 nr 1 s. 35-40 (prezentacja młodych prozaików; z notami biograficznymi i fragmentami u...) szczegóły 
180.artykuł: Bugajski Leszek: Nowe nazwiska w polskiej prozie. Topos 1996 nr 2-4 s. (prezentacja młodych prozaików; z notami biograficznymi i fragmentami u...) szczegóły 
181.artykuł: Bugajski Leszek: Proza po prozie (Co się dzieje w polskiej literaturze?). Autograf 1990 nr 6 s. 3-18  szczegóły 
182.artykuł: Bugajski Leszek: Proza po prozie. Oksymoron 1990 s. 38-51 (o współczesnej prozie polskiej...) szczegóły 
183.artykuł: Bugajski Leszek: Za pięć dwunasta (Czy pisarze nauczyli się czytać naszą rzeczywistość). Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. 1 (nt. stanu prozy współczesnej...) szczegóły 
184.artykuł: Burska Lidia: Hotel Europa. Res Publica Nowa 1996 nr 4 s. 34-39 (o współczesnej prozie m.in. autorów: Izabela Filipiak, Natasza Goerke,...) szczegóły 
185.artykuł: Buryła Sławomir: Zagłada Żydów w prozie socrealistycznej. Midrasz 2008 nr 11 s. 26-30  szczegóły 
186.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Klerykal fiction. Ex Libris 1994 nr 60 s. 13-14 (o nowym nurcie we współczesnej prozie polskiej...) szczegóły 
187.artykuł: Chłosta-Zielonka Joanna: Powieść sensacyjna i jej determinanty. O kryminałach z Warmii i Mazur. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2009 z. 11 s. 53-63 (dot. kryminałów Tadeusza Stępowskiego, Juliusza Grodzińskiego, Tadeusz...) szczegóły 
188.artykuł: Chojecki Mirosław: Wolimy żyć przeszłością. Rzeczpospolita 2003 nr 16 s. A2 (komentarz dot. historii ukazanej w powojennej prozie polskiej...) szczegóły 
189.artykuł: Chojnacki Antoni: Stłuczone witraże. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 20 s. 9 (nt. polskiej współczesnej powieści politycznej...) szczegóły 
190.artykuł: Chojnowski Zbigniew: "Mała ojczyzna" w powojennej prozie Warmii i Mazur. Borussia 1997 nr 14 s. 246-248  szczegóły 
191.artykuł: Chołuj Bożena: Die Praesenz der Mutter in ausgewaehlten deutschen und polnischen Texten von Frauen. Convivium 1998 s. 223-244 (nt. wizerunku matki w polskich i niemieckich utworach o kobietach...) szczegóły 
192.artykuł: Chrząstek Tomasz: O "Dziennikach" słów kilka. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 193-196 (nt. dzienników autorów: Marian Brandys, Andrzej Kijowski, Stefan Kisie...) szczegóły 
193.artykuł: Chwałko Ewa: "Rozbieranie ze snu": rozrachunki z przeszłością w prywatnych zapiskach współczesnych pisarzy i publicystów polskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 123-39 (w latach 1956-1989; m.in. dot. Tadeusza Konwickiego, Kazimierza Brandy...) szczegóły 
194.artykuł: Chwin Stefan: Strefy chronione (Literatura i tabu w epoce pojałtańskiej). Res Publica Nowa 1995 nr 10 s. 39-48 (dot. prozy z lat 1939-1989...) szczegóły 
195.artykuł: Convivium 1999 s. 65-89 (nt. stosunku autora do nazw własnych, używanych w tekstach literackich...) szczegóły 
196.artykuł: Curyło Artur: Sukcesy emigrantów polskich do USA w pisanej przez nich literaturze okresu powojennego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 101-115  szczegóły 
197.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 47-49 (wyw. nt. polskiej literatury łagrowej; m.in. o utworach autorów: J. Gr...) szczegóły 
198.artykuł: Czapliński Przemysław: Książki pierwsze. Kresy 1994 nr 18 s. 34-38 (charakterystyka prozy lat 70. i 80. oraz twórczości pisarzy debiutując...) szczegóły 
199.artykuł: Czapliński Przemysław: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 68-84 (nt. prozy po 1980 roku...) szczegóły 
200.artykuł: Czapliński Przemysław: Nowa proza: rytuały inicjacji. Kresy 1996 nr 25 s. 145-156 (powieści inicjacyjne powstałe po przełomie literackim od drugiej połow...) szczegóły 
201.artykuł: Czapliński Przemysław: O realizmie antysocjalistycznym. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 31-48 (nt. zjawiska w polskiej literaturze niezależnej lat 70. i 80. XX w., o...) szczegóły 
polemika: Orłoś Kazimierz: Realizm antysocjalistyczny czy krytyczny antyrealizm?. Plus Minus 1996 nr 17 s. II  szczegóły 
202.artykuł: Czapliński Przemysław: Paradoksy sporu o powieść w latach 1944-1949. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 381-395  szczegóły 
203.artykuł: Czapliński Przemysław: Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis. Kresy 1999 nr 40 s. 104-124  szczegóły 
204.artykuł: Czapliński Przemysław: Rzemieślnicy, kpiarze, immoraliści. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 4-10 (nt. nowych nurtów w prozie i form nowej świadomości literackiej u młod...) szczegóły 
205.artykuł: Czapliński Przemysław: Tożsamość i wolność, czyli bohatera nowej prozy portret zbiorowy. Res Publica Nowa 1996 nr 10 s. 14-20 (nt. prozy lat dziewięćdziesiątych XX wieku...) szczegóły 
206.artykuł: Czapliński Przemysław: Wznoszenie biografii - proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 55-76  szczegóły 
207.artykuł: Czarnuch Zbigniew: W cieniu zamku... Siedlisko, dawniej Carolath. x 2000 ([W ks. zb.:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuściz...) szczegóły 
208.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Emigracyjne dzienniki podróży - próba rekonesansu. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 7-19 (nt. dzienników m.in. Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskie...) szczegóły 
209.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Autobiografizm. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 56-57 (analiza nurtu autobiografizmu we współczesnej polskiej prozie...) szczegóły 
210.artykuł: Dlaczego brakuje polskich książek sensacyjnych?. Życie z Książkami 2000 nr z 19 I s. 6 (wypowiedzi dyrektorów firm wydawniczych: Andrzej Kuryłowicz, Zbigniew ...) szczegóły 
211.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Dwie linie polskiej prozy egzystencjalnej (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 107-108 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, Warszawa, 1...) szczegóły 
212.artykuł: Drzewucki Janusz: Chłopcy do bicia (Nowej prozy prawdy i mistyfikacje). Polityka 1992 nr 14 s. 8  szczegóły 
polemika: Nowicki Krzysztof: Chłopcy do bicia. Polityka 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
213.artykuł: Drzewucki Janusz: Henryk Bereza czytany w maszynopisie. Twórczość 1990 nr 8 s. 72-89 (rec. maszynopisu książki "Obroty", poświęconej prozie lat 80....) szczegóły 
214.artykuł: Drzewucki Janusz: Zmiana. Proza się nie skończyła. Gazeta Wyborcza 1991 nr 181 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Tomkowski Jan: Kurzem pokryci. Proza się nie kończy. Gazeta Wyborcza 1991 nr 182 s. 16  szczegóły 
polemika: Zaworska Helena: Widmo prozy. Gazeta Wyborcza 1991 nr 189 s. 17 (sprost. aut., nr 193 s. 17...) szczegóły 
polemika: Piskor Stanisław: Wokół nowej prozy. Stanisław Piskor polemizuje z Heleną Zaworską. Gazeta Wyborcza 1991 nr 204 s. 17  szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1991 nr11/12 s. 179-181 (nt. zapoczątkowanych art. Janusza Drzewuckiego cyklu polemicznych art....) szczegóły 
polemika: Tomkowski Jan: Mała burza w szklance wody. Gazeta Wyborcza 1991 nr 217 s. 17  szczegóły 
215.artykuł: Dubowik Henryk: Prozaicy bydgosko-toruńscy po 1945 r.. Kronika Bydgoska 1998 t. 19 (1997) s. 307-311 (m.in.: Bolesław Eckert, Jerzy Nowakowski, Stefan Pastuszewski, Jerzy S...) szczegóły 
216.artykuł: Dunin-Horkawicz Kinga: Wulgaryści i mitomani. Studium 1997 nr 7/8 s. 70-85 (różne nurty w najnowszej polskiej prozie; z not. o aut. na s. 270...) szczegóły 
217.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Atomowa lemoniada. Lampa 2012 nr 10 s. 12-14 (nt. utworów fantastyczno-naukowych osadzonych w Nowej Hucie w Krakowie...) szczegóły 
218.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Krakowski targ. Lampa 2007 nr 4 s. 83 (dot. powieści Władysława Umińskiego, Andrzeja Ziemięckiego, Kazimierza...) szczegóły 
219.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Stolica świata. Lampa 2010 nr 10 s. 20-27 (nt. fantastycznych wizji Warszawy w prozie PRL-u...) szczegóły 
220.artykuł: Dymek Stanisław: Ojcowie, synowie i niejaka Julia (Co nowego w prozie RSTK?). Własnym głosem 2001 nr 50 s. 5 (nt. prozy twórców związanych ze środowiskiem Robotniczych Stowarzyszeń...) szczegóły 
221.artykuł: Dzikowska Katarzyna: Zwischen Eigentum und Erbe. Zur Wahrnehmung des schlesischen Raumes in der polnischen Literatur nach 1945. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 73-80 (m.in. dot. twórczości pisarzy: Henryk Waniek, Henryk Worcell, Adam Zag...) szczegóły 
222.artykuł: Esden-Tempski Stanisław: Znikający bohater w pogoni za Grassem. Ex Libris 1995 nr 85 s. 16-17 (o tendencjach przedstawiania w powieściach własnej młodości; m.in. dot...) szczegóły 
223.artykuł: Fik Marta: Jak się żyje z niczego?. Puls 1991 nr 4 s. 44-51 (nt. bohatera literackiego na podstawie utworów: Kazimierz Orłoś: Przec...) szczegóły 
224.artykuł: Filas Agnieszka: Kobieta -rekin. Wprost 1996 nr 3 s. 42-44 (nt. podziału literatury na kobiecą i męską m.in.: Manuela Gretkowska, ...) szczegóły 
225.artykuł: Filas Agnieszka: Kobieta-rekin. Gazeta Lwowska 1996 nr 2 s. 4-5 (o literaturze tzw. kobiecej, dot. pisarstwa aut.: Manuela Gretkowska, ...) szczegóły 
226.artykuł: Fiut Aleksander: Postmodernizm "a la polonaise". NaGłos 1996 nr 23 s. 181-196 (nt. postmodernizmu we współczesnej polskiej prozie; z fot. Aleksandra ...) szczegóły 
omówienie: Bonowicz Wojciech: Filologia i spragnione ja. Znak 1996 nr 9 s. 168-174  szczegóły 
227.artykuł: Fiut Aleksander: Pytanie o tożsamość. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 78-84 (w powojennej prozie; szerzej o twórczości pisarzy: Janusz Anderman, Ta...) szczegóły 
228.artykuł: Fiut Aleksander: Socjalizm realny - co to za zwierz?. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 5-26  szczegóły 
229.artykuł: Fornalczyk Feliks: Powieść. Opowiadanie. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 70-106 (omów. krytyczne powieści i opowiadań wydanych w roku 1983...) szczegóły 
230.artykuł: Fornalczyk Feliks: Powieść. Opowiadanie. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 48-81 (omów. krytyczne powieści i opowiadań wydanych w roku 1984...) szczegóły 
231.artykuł: Franczak Jerzy: Rewolucja, realizm, retoryka. Kresy 2008 nr 76 s. 118-124 (charakterystyka innowacyjnej prozy lat 70., obszernie nt. pisarzy publ...) szczegóły 
232.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Polscy pisarze w Australii. Nasz Dziennik 2000 nr 228 s. 8 (dot. pisarzy: Lech Paszkowski, Andrzej Chciuk, Adam Fiala...) szczegóły 
233.artykuł: Fronczek Zbigniew: Polscy pisarze w Australii. Akant 2000 nr 11 s. 20 (dot. pisarzy: Lech Paszkowski, Andrzej Chciuk, Adam Fiala...) szczegóły 
234.artykuł: Galant Jan: Młoda proza (lat siedemdziesiątych) w oczach krytyki literackiej. Kresy 1998 nr 35 s. 61-79 (szerzej nt. wpływu Henryka Berezy na proces kształtowania młodych proz...) szczegóły 
235.artykuł: Galant Jan: Młoda proza polska lat siedemdziesiątych wobec narracji klasycznej. Łoziński - Schubert - Anderman. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 95-115  szczegóły 
236.artykuł: Galant Jan: Polska proza postmodernistyczna lat siedemdziesiątych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 53-68  szczegóły 
237.artykuł: Głogowski Tomasz M.: Bikiniarze - próba portretu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 3/4 s. 40-52 (m.in. o twórzości Mrka Hłaski i Leopolda Tyrmanda...) szczegóły 
238.artykuł: Głowiński Michał: Realizm jako demagogia. Odra 1990 nr 12 s. 36-41 (proza socrealistyczna wobec XIX- i XX-wiecznego realizmu...) szczegóły 
239.artykuł: Golak Mariusz: Nasz ruch powieściowy. Kartki [Białystok] 1995 nr 10 s. 76 (fel. nt. kondycji współczesnej polskiej powieści...) szczegóły 
240.artykuł: Gołoburda Paweł: Wysoki Gmach Błędów. Lampa 2007 nr 12 s. 41-44 (dot. fałszywych krajów kreowanych we wczesnej twórczości Czesława Miło...) szczegóły 
241.artykuł: Gosk Hanna: Być artystą (Wariant wizerunku bohatera młodej prozy po roku 1955). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 94-104  szczegóły 
242.artykuł: Gosk Hanna: Dialog z Obcym. Postać literacka o cechach Innego/Obcego w powojennej prozie polskiej. Kresy 2001 nr 47 s. 95-104  szczegóły 
243.artykuł: Gosk Hanna: Funkcje materiału biograficznego w polskiej prozie lat dziewięćdziesiątych. Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 553-567  szczegóły 
244.artykuł: Gosk Hanna: Gracz - wariant kondycji wydziedziczonego w debiutach 1956-64. Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 54-61 (postawy gracz-błazen lub gracz-aktor w twórczości pisarzy: Edward Balc...) szczegóły 
245.artykuł: Gosk Hanna: O prozie debiutantów po przełomie 1956 roku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 121-133  szczegóły 
246.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
247.artykuł: Goszczurny Stanisław: Pogardzane książki. Plus 1989 nr 24 s. 3 (nt. polskiej prozy kryminalnej...) szczegóły 
248.artykuł: Górdziałek Józef: Podróże do eldorado. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 4 (m.in na przykładzie twórczości autorów: Ireneusz Iredyński, Ryszard Ka...) szczegóły 
249.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
250.artykuł: Grochowska Magdalena: Pisarki. Życie Warszawy 1995 nr 266/267 dod. s. 1, 3 (o twórczości autorek: Manuela Gretkowska, Krystyna Kofta, Maria Nurows...) szczegóły 
251.artykuł: Grupiński Rafał: Przejście przez morze czerwone. Czas Kultury 1991 nr 24/25 s. 2-8 (nt. niedostatków współczesnej polskiej prozy...) szczegóły 
252.artykuł: Grupiński Rafał, Kiec Izolda: Tymczasem mordowano awangardę. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 4-7 (awangardyzm polskiej prozy, także o sporze między Henrykiem Berezą a J...) szczegóły 
253.artykuł: Grzenia Rafał: Paradyzja czyli Ameryka. Lampa 2011 nr 9 s. 27-32 (nt. reporterskich wizji Stanów Zjednoczonych w okresie PRL w twórczośc...) szczegóły 
254.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (15). Twórczość 1998 nr 7 s. 133-135 (nt. opublikowanych ostatnio wspomnień wojennych różnych autorów...) szczegóły 
255.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy w prozie polskiej po 1939 roku (Rekonesans). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1993 nr 5 (118) s. 11-23 (m.in. w twórczości pisarzy: Leopold Buczkowski, Andrzej Chciuk, Tadeus...) szczegóły 
256.artykuł: Hajdasz Jolanta: Rozgłośnia Polska RWE w latach 1952-1994 [fragm.:] Dziennikarze i współpracownicy (pisarze, poeci, naukowcy itp.). x 2006 ([w ks.:] Jolanta Hajdasz: Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska Radia Wo...) szczegóły 
257.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
258.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: "Między heroizmem a bestialstwem", czyli o literaturze lagrów i łagrów. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
259.artykuł: Horęza Jacek: Fenomem socjologiczny fantastyki na przykładzie działalności jej twórców i miłośników w czasach PRL. Red 2012 nr 3 s. 15-23  szczegóły 
260.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura polsko-ukraińskich rozrachunków. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 169-176 (nt. wydanych po 1956 r. utworach literackich dotyczących wydarzeń w Bi...) szczegóły 
261.artykuł: Iwańczyk Mirosław: Polska proza inteligencka z lat 40. XX w. w szkicach krytycznoliterackich. Nestor 2011 nr 1 s. 55-56  szczegóły 
262.artykuł: Iwasiów Inga: Odłożeni na półki czyli coś innego. Fa-Art 1997 nr 4 s. 3-6 (nt. pisarzy zapomnianych: Kazimierz Brandys, Zbigniew Brzozowski, Izab...) szczegóły 
263.artykuł: Iwasiów Inga: Siostry - szkic o prozie (młodej) kobiet. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 85-100 (o prozie trzydziestolatek...) szczegóły 
264.artykuł: Iwasiów Inga: Wyjechać czy zostać? Szkic o prozie szczecińskiej. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 77-94 (m.in. dot. autorów: Dariusz Bitner, Zbigniew Brzozowski, Marian Kowals...) szczegóły 
265.artykuł: Janek Miroslav: Mladi v pol'skej proze. x 1989 ([w czasopiśmie:] Dotyky. Casopis pre mladu literaturu a umenie ...) szczegóły 
266.artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] O tych paniach. Kino 1997 nr 9 s. 60 (nt. współczesnych powieści pisanych przez kobiety...) szczegóły 
267.artykuł: Janisławski Maciej Aleksander: Do siego roku. Rzeczywistość 1989 nr 2 s. 12 (fel. nt. powieści kryminalnej lat 50. XX wieku...) szczegóły 
268.artykuł: Jarzębski Adam: Leczenie przestrzeni (Proza: budowanie świata). Kontrapunkt 1998 nr 4/5 s. 2 (obrazy zdewastowanej przestrzeni społecznej i duchowej w prozie powoje...) szczegóły 
269.artykuł: Jarzębski Jerzy: Autentyk, autentyczność i gry autotematyczne. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 3-8 (wywiad nt. autentyku i autotematyczności jako kategorii literackich w ...) szczegóły 
270.artykuł: Jarzębski Jerzy: Bohater już nie walczy. Polityka 1997 nr 47 s. 53-54 (wyw. nt. współczesnej polskiej powieści, rozm. Katarzyna Janowska...) szczegóły 
271.artykuł: Jarzębski Jerzy: Fikcje wyrastające z faktów. Bestseller 1991 nr 8 s. 22 (wywiad nt. kierunków współczesnej prozy; rozm. Zbigniew Dominiak...) szczegóły 
272.artykuł: Jarzębski Jerzy: Nowe łowy na kryteria. Znak 1995 nr 9 s. 162-168 (o nowej prozie po 1989; z not. o autorze...) szczegóły 
273.artykuł: Jarzębski Jerzy: Pamięć rzeczy. Arkusz 2002 nr 3 s. 10-11, nr 4 s. 4-5 (funkcjonowanie przedmiotów, rzeczy istniejących w realnym środowisku c...) szczegóły 
274.artykuł: Jarzębski Jerzy: Poza realizmem: proza polska w poszukiwaniu prawdy. Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 301-314 (m.in. nt. twórczości pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Leopold Tyrmand, Mir...) szczegóły 
275.artykuł: Jarzębski Jerzy: Trzecia epoka (o prozie lat dziewięćdziesiątych). Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 5-19 (m.in. o twórczości autorów: Stefan Chwin, Izabela Filipiak, Jarosław G...) szczegóły 
276.artykuł: Jarzębski Jerzy: Twarz losu i smak fabuły. Znak 1996 nr 3 s. 201-207 (nt. nurtu "dziennikowego" i autobiograficznego współczesnej prozy; dot...) szczegóły 
277.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziennik pamięta. Twój Styl 1997 nr 3 s. 108-110 (m.in. nt. dzienników: Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Zofia Nałkow...) szczegóły 
278.artykuł: Jastrun Tomasz: Rozgadane niemowlęta. Plus Minus 1996 nr 4 s. 19 (nt. książek autobiograficznych publikowanych w Polsce...) szczegóły 
279.artykuł: Jaworski Stanisław: Maski i twarze. Proza polska lat dziewięćdziesiątych i autobiografizm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 111-118  szczegóły 
280.artykuł: Jelicz Antonina: Biografia. Powieść biograficzna. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 171-182 (omów. krytyczne biografii i powieści biograficznych wydanych w roku 19...) szczegóły 
281.artykuł: Jelicz Antonina: Biografia. Powieść biograficzna. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 228-242 (omów. krytyczne biografii i powieści biograficznych wydanych w roku 19...) szczegóły 
282.artykuł: Język prozy współczesnej. Literatura 1999 nr 2 s. 4-7 (dyskusja; wypow.: Anna Bojarska, Stefan Chwin, Izabela Filipiak, Józef...) szczegóły 
283.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Poszli sobie i już nie wrócą.... Kobieta i Życie 1989 nr 18 s. 15 (fel. w związku ze śmiercią pisarzy: Teodor Parnicki, Leon Gomolicki, J...) szczegóły 
284.artykuł: Kajewski Piotr: Długi oddech. Odra 1992 nr 9 s. 86-87 (ogólne rozważania nt. współcz. prozy oraz potrzeby epiki w literaturze...) szczegóły 
285.artykuł: Kajtoch Wojciech: Obok "bruLionu" - tematy i prądy najmłodszej prozy polskiej. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 80-97 (na podstawie utworów prozatorskich zamieszczonych w latach 1989-1995 n...) szczegóły 
286.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Metakstowy sposób bycia. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 20-33 (m.in. o prozie autorów: Marek Bieńczyk, Piotr Czakański-Sporek, Izabel...) szczegóły 
287.artykuł: Kaniewska Bogumiła: O sposobach i funkcjach mityzacji (Nowak - Myśliwski - Redliński). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 91-113  szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 7 s. 462-466  szczegóły 
288.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Zabawa w literaturę. Polonistyka 1998 nr 1 s. 29-34 (postmodernistyczna świadomość literatury polskiej, dot. najnowszej pro...) szczegóły 
289.artykuł: Khorev Viktor: Pod znakiem ehsseizma. Slavjanovedenie 1995 nr 5 s. 50-55  szczegóły 
290.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: Widma polskiego kryminału. Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 15, 18 (nt. polskiej literatury kryminalnej...) szczegóły 
291.artykuł: Klejnocki Jarosław: Kłopoty z fabułą. Ex Libris 1995 nr 73 s. 10 (nt. tendencji rezygnacji z fabuły we współczesnej prozie polskiej...) szczegóły 
292.artykuł: Klukowski Bogdan: Polityka w literaturze. Kultura i Życie 1992 nr 7 s. 10 (echa wydarzeń politycznych kraju w powieściach wydanych w 1991...) szczegóły 
293.artykuł: Komendant Tadeusz: Trywialne pytanie o prozę. Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Kilka prostych pytań. Tygodnik Powszechny 1990 nr 30 s. 9-10  szczegóły 
294.artykuł: Kopciński Jacek: Gombrowicz gwałtem upolityczniony. Teatr 1997 nr 5 s. 53-55 (wpływ Witolda Gombrowicza na twórców literatury powojennej, m.in. Jac...) szczegóły 
295.artykuł: Kornhauser Julian: Kraj i emigracja - dwie hierarchie?. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 28-32  szczegóły 
296.artykuł: Kornhauser Julian: Nowe tendencje w prozie (Tezy). Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 58-66 (proza lat 80. i 90. XX w....) szczegóły 
297.artykuł: Kornhauser Julian: Post scriptum (3). Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 4 s. 201-203 (o nowej prozie tworzonej przez kobiety...) szczegóły 
298.artykuł: Kott Jan: Pół wieku polskiego eseju. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 109-114  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Esej i kultura rozmowy. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 134-136 (nawiązanie do wstępu do antologii: Four decades of Polish essays. Evan...) szczegóły 
299.artykuł: Kot Wiesław: Człowiek ze styropianu. Wprost 1992 nr 34 s. 68-69 (krytyka społeczeństwa "Solidarności" m.in. w twórczości pisarzy: Janus...) szczegóły 
300.artykuł: Kot Wiesław: Gawędy bondoojczyźniane. Wprost 1991 nr 27 s. 50-51 (nt. pow. sensacyjnych...) szczegóły 
301.artykuł: Kot Wiesław: Histeryczne lilie. Wprost 1994 nr 3 s. 77 (bohaterki powieści autorek: Joanna Chmielewska, Małgorzata Musierowicz...) szczegóły 
302.artykuł: Kot Wiesław: Nasza coca cola. Wprost 1992 nr 21 s. 66-67 (dot. tematu współczesnej powieści i jej bohatera...) szczegóły 
303.artykuł: Kot Wiesław: Polska z powieści popularnej. Sitwa. Wprost 1993 nr 15 s. 74-75 (na podstawie powieści autorów: Zygmunt Greń, Marcin Jerzyński, Andrzej...) szczegóły 
304.artykuł: Kot Wiesław: Raczkowanie w żółci. Wprost 1991 nr 14 s. 48-49 (nt. gazetowej powieści politycznej...) szczegóły 
305.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
306.artykuł: Koźbiel Janina: Na granicy życia i śmierci. Więź 1998 nr 5 s. 200-204 (omówienie czterech książek ukazujących wizerunki kobiet: Małgorzaty Sa...) szczegóły 
307.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Gwiazdka milczącej prozy. Trybuna 1993 nr 300/301 s. 14 (nt. braku dobrej polskiej powieści o czasach współczesnych...) szczegóły 
308.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Kiedy nowe "Przedwiośnie"?. Dziś 1993 nr 3 s. 100-103 (o braku powieści o tematyce współczesnej...) szczegóły 
309.artykuł: Krajewska Anna Maria: Baśnie z Kaszub i Pomorza Zachodniego. Guliwer 1997 nr 3 s. 20-22 (dotyczy: Zuzanna Rabska: Baśnie kaszubskie. Warszawa 1925, Augustyn Ne...) szczegóły 
310.artykuł: Kraskowska Ewa: W świetle pokwitających dziewcząt. Arkusz 1996 nr 4 s. 10-11 (dot.: Tomek Tryzna: Panna Nikt, Olga Tokarczuk: E. E., Izabela Filipia...) szczegóły 
311.artykuł: Kraszewski Piotr, Wawruch Krzysztof: Polacy wobec Niemców na ziemiach odzyskanych w powojennej prozie polskiej. Przegląd Zachodni 1998 nr 3 s. 176-186  szczegóły 
312.artykuł: Kruk Erwin: Spojrzenia na Gdańsk. Pomerania 1997 nr 6 s. 22-23 (m.in. nt. utworów tematycznie związanych z Gdańskiem...) szczegóły 
313.artykuł: Krzemiński Adam: Sorry, Winnetou. Polityka 2002 nr 29 s. 44-46 (nt. książek o Indianach...) szczegóły 
314.artykuł: Kubaszewski Cezary: Eksperymenty narracyjne debiutantów lat osiemdziesiątych. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 87-95 (m.in. nt. powieści pisarzy: Tadeusz Siejak, Marek Słyk, Piotr Szewc...) szczegóły 
315.artykuł: Kubaszewski Cezary: Martwota i autentyzm. Kultura [Warszawa] 1989 nr 42 s. 3 (nt. współczesnej prozy od połowy lat 70....) szczegóły 
316.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: W kręgu pisarzy i poetów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 dod. s. [8] (nt. środowiska bydgoskich prozaików m.in.: Jerzy Grundkowski, Tadeusz ...) szczegóły 
317.artykuł: Kuncewicz Piotr: Kak żit', diadia Wania?. Aneks Trybuny 1999 nr 37 s. 8 (felieton nt. dyskusji wokół braku powieści o tematyce współczesnej...) szczegóły 
318.artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Czytając Rakowskiego. Przegląd 2001 nr 47 s. 45 (felieton m.in. nt. twórczości wspomnieniowej Mieczysława F. Rakowskieg...) szczegóły 
319.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (1-13). Życie Literackie 1989 nr 21-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46  szczegóły 
320.artykuł: Kuncewicz Piotr: Zbliżam się ku wizji pesymistycznej. Metafora 1992 nr 4 (1991/1992) s. 8-12 (wyw. nt. współczesnej prozy oraz sytuacji pisarzy; rozm. Tadeusz J. Żó...) szczegóły 
321.artykuł: Kurz Iwona: Ucieczka przed rzeczywistością. Kresy 1997 nr 30 s. 229-233 (powrót do dzieciństwa w prozie powstałej po 1989: Izabela Filipiak ("A...) szczegóły 
322.artykuł: Kuźma Erazm: Desakralizacja w kulturze ponowoczesnej. x 1997 ([W ks. zb.:] Myślenie w czasach wieloznaczności: Bauman, Tischner i in...) szczegóły 
323.artykuł: Kuźma Erazm: emerkungen zur polnischsprachigen Literatur in Westpommern nach 1945. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 93-115 (m.in. o twórczości Artura Daniela Liskowackiego i Dariusza Bitnera...) szczegóły 
324.artykuł: Kuźma Erazm: Rozważania nad polskojęzyczną literaturą na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 87-104 (m.in. o twórczości Artura Daniela Liskowackiego i Dariusza Bitnera...) szczegóły 
325.artykuł: Kwiatek Wojciech Piotr: Ideologiczne kriminaltango (Polski kryminał - zbrodnia z premedytacją). Tygodnik Solidarność 1993 nr 32 s. 16  szczegóły 
326.artykuł: Lawaty Andreas: Ueber die guten und die boesen Deutschen. Polnische literarische "Deutschlandreisen" in den fuenfziger Jahren. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1994 r. 5 (1993) s. 17-30 (z not....) szczegóły 
327.artykuł: Lewandowski Jan: Rak nie będzie rybą... O powieściach kryminalnych. Kierunki 1989 nr 23 s. 10 (m.in. o twórcz. autorów: J. Bożkowski, J. Chmielewska, M. Kuczyński, A...) szczegóły 
328.artykuł: Literatura na nowo obecna (1-11). Wprost 1990 nr 1-3, 5-7, 9, 10, 12, 13, 15 (cykl artykułów dotyczących literatury lat 1976-1989, głównie drugiego ...) szczegóły 
329.artykuł: Literatura o Zagładzie. W poszukiwaniu formy przekazu. Midrasz 2008 nr 11 s. 22-25 (dyskusja; rozm.: Mieczysław Abramowicz, Katarzyna Chmielewska, Michał ...) szczegóły 
330.artykuł: Litwornia Andrzej: Alfabetyzacja. Arkusz 1997 nr 10 s. 15 (o książakch mających charakter zbeletryzowanego słownika: Piotr Kuncew...) szczegóły 
331.artykuł: Lubczyński Krzysztof: Rok 1982 w prasowym zwierciadle. Dziś 2002 nr 12 s. 38-44 (m.in. dot. aut.: Ryszard Marek Groński, Daniel Passent, Mieczysław F. ...) szczegóły 
332.artykuł: Łukosz Jerzy: Byt bytujący czyli o mądrości prozaika. Integracje 1989 nr 24 s. 13-15 (postawy poznawcze prozy współczesnej; m.in. o autorach: J. Łoziński, T...) szczegóły 
333.artykuł: Łukosz Jerzy: Prozaiczna głębia (Dopisek do polemiki o prozie). Tygodnik Literacki 1990 nr 11 s. 1, 6 (dot. prozy minionego XX-lecia...) szczegóły 
334.artykuł: Łukosz Jerzy: Zagłada prozy (1-2). Sycyna 1997 nr 22-23 (nt. zapaści w polskiej kulturze literackiej po 1989...) szczegóły 
335.artykuł: Łukosz Jerzy: Zagłada prozy. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 25-27  szczegóły 
336.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Jak pytać o szansę prozy?. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 22-24  szczegóły 
337.artykuł: Maciejewski Mariusz: Zabawa w pisanie, a właściwie w czytanie. Kresy 1997 nr 30 s. 233-239 (strategie autorskie w prozie Manueli Gretkowskiej ("Tarot paryski"), A...) szczegóły 
338.artykuł: Malinowska Agnieszka: Byłabym jednak uboższa. Kierunki 1989 nr 47 s. 12 ([nt. literatury wydawanej w drugim obiegu; dot. twórczości autorów: K....) szczegóły 
339.artykuł: Malinowski Kazimierz Bolesław: Eurotorreradoryzm. Lampa 2012 nr 9 s. 26-29 (nt. bohaterów antysystemowych w powieściach Anny Bojarskiej, Andrzeja ...) szczegóły 
340.artykuł: Małochleb Paulina: Mit powstańca styczniowego w literaturze XX wieku. Ocalony czy zniszczony?. Rocznik Mitoznawczy 2008 t. 2 s. 123-130  szczegóły 
341.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
342.artykuł: Markiewicz Czesław: Gdzie to jest?. Pro Libris 2003 nr 1 s. 73-74 (nt. przestrzeni w prozie pisarzy związanych z terenem lubuskim; dotycz...) szczegóły 
343.artykuł: Markowski Michał Paweł: Między szlachecką gawędą a klasycznym dystansem (Polski esej). Plus Minus 2000 nr 39 s. E3  szczegóły 
344.artykuł: Martwicki Krzysztof: Literacka teologia codzienności. Więź 1997 nr 2 s. 89-101 (w utworach Jacka Baczaka, Andrzeja Stasiuka i Olgi Tokarczuk...) szczegóły 
345.artykuł: Maurer Jadwiga: Ojczyzna myśli mojej.... Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 27 VI s. 1, 11 (o nurcie wspomnieniowym w literaturze polskiej; obszerniej o książkach...) szczegóły 
346.artykuł: Mencwel Andrzej: Bajecznie kolorowe. Polityka - Kultura 1993 nr 7 s. III (nt. tzw. literatury kobiecej; na przykładzie: Anna Iwaszkiewicz: Dzien...) szczegóły 
347.artykuł: Merta Tomasz: Proza stanu wojennego. Polityka - Kultura 1993 nr 2 s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Komendant Tadeusz: Wyzwanie. Polityka - Kultura 1993 nr 3 s. VII  szczegóły 
348.artykuł: Michalski Maciej: Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 103-124 (dot. parabolicznego charakteru utworów autorów: Leszek Kołakowski "Baj...) szczegóły 
349.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Składniowe wyznaczniki ramy delimitacyjnej współczesnych powieści (i opowiadań). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 37-56  szczegóły 
350.artykuł: Miłkowski Tomasz: Inwazji ciąg dalszy. Kultura [Warszawa] 1989 nr 13 s. 7 (o najnowszej prozie polskiej...) szczegóły 
351.artykuł: Miłkowski Tomasz: Proza w opałach. Dziś 1991 nr 12 s. 145-146  szczegóły 
352.artykuł: Minałto Jarosław: Czytanie przez scenę. O polskiej prozie współczesnej w teatrze ostatnich pięciu sezonów. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 256-258 (nt. adaptacji scenicznych polskiej prozy współczesnej ostatniego dzies...) szczegóły 
353.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Mitologizacje. O związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 83-104 (na przykładzie powieści: Sławomir Sierecki: Skaliste gniazdo Taurów; J...) szczegóły 
354.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Stylizacja mityczna w nowej prozie polskiej. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 81-87 (z fot. Tomasza Mizerkiewicza...) szczegóły 
355.artykuł: Mrozek Zdzisław: Literatura bydgoska w latach 1986-1988. Kronika Bydgoska 1990 t. 10 (1986-1988) s. 310-312 (przegląd publikacji stanowiących dorobek bydgoskich prozaików...) szczegóły 
356.artykuł: Murzański Stanisław: Czas próby. Ład 1992 nr 15, 18, 20, 22 (dot. pisarzy: Maria Dąbrowska, Tadeusz Konwicki, Adam Michnik, Andrzej...) szczegóły 
357.artykuł: Nasiłowska Anna: Łagierna moralność. Odra 2001 nr 12 s. 33-37 (nt. stosunku polskich autorów literatury łagrowej do moralności seksua...) szczegóły 
358.artykuł: Nasiłowska Anna: Po co nam feminizm?. Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 51 (o wątkach feministycznych w pisarstwie kobiet...) szczegóły 
359.artykuł: Nasiłowska Anna: Pożegnanie prowincjonalizmu. Polityka - Kultura 1994 nr 11 s. 1, 4 (nt. prozy lat ostatnich...) szczegóły 
360.artykuł: Natanson Wojciech: Tłum wspomnień. Kierunki 1989 nr 28 s. 1, 10-11 (wspomnienie o pisarzach: J. Iwaszkiewicz, J. Parandowski, J. Szaniawsk...) szczegóły 
361.artykuł: Nowacki Dariusz: Bez zmian. Szkic o współczesnej polskiej prozie. Fa-Art 1992 nr 4 s. 62-67  szczegóły 
362.artykuł: Nowacki Dariusz: Brać kiedy dają (Kilka uwag o zaletach i ograniczeniach postmodernizmu). Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 1, 10, 16 (o polskiej prozie postmodernistycznej...) szczegóły 
363.artykuł: Nowacki Dariusz: Jak być kochaną. Nowy Nurt 1995 nr 23 s. 1, 3 (nt. współczesnej prozy kobiecej...) szczegóły 
364.artykuł: Nowacki Dariusz: (Nie)widzialna ręka rynku. Proza polska lat dziewięćdziesiątych w nowych sytuacjach. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 110-118 (dot. przełomu 1989 r....) szczegóły 
365.artykuł: Nowicki Krzysztof: Chłopcy do bycia. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr z VI s. 3 (obrona modeli krytyki prozy reprezentowanej przez Henryka Berezę...) szczegóły 
polemika: Drzewucki Janusz: Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 7 s. 15  szczegóły 
366.artykuł: Olszewski Tadeusz: Bez pozerstwa i fałszu. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 14-20 (rec. zbiorowa powieści: P. Szewc: Zagłada, P. Huelle: Weiser Dawidek, ...) szczegóły 
367.artykuł: Orski Mieczysław: Bohater nie naszych czasów. Odra 1992 nr 11 s. 66-71 (nt. prozy lat 80. i 90. i jej bohaterów...) szczegóły 
368.artykuł: Orski Mieczysław: Intruzi narodowego sacrum. Przegląd Powszechny 1994 nr 1 s. 95-100 (nt. twórczości autorów: Jan Józef Szczepański, Tadeusz Nowakowski, Tad...) szczegóły 
369.artykuł: Orski Mieczysław: Między "hańbą domową' a "czarna dziurą". Odra 1993 nr 9 s. 47-55 (nt. najnowszej polskiej prozy lat 80. i 90.; także o braku opracowań k...) szczegóły 
370.artykuł: Orski Mieczysław: Najnowsza proza polska - próba wprowadzenia. Przegląd Powszechny 1990 nr 11 s. 256-270  szczegóły 
371.artykuł: Orski Mieczysław: Nasza postdekadencja. Odra 1998 nr 12 s. 71-78 (proza polska po 1990; m.in. o postmodernizmie w najnowszej polskiej li...) szczegóły 
372.artykuł: Orski Mieczysław: Niemcy w nowej literaturze. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 7/8 s. 92-98 (nt. obrazu Niemców w polskiej prozie współczesnej...) szczegóły 
373.artykuł: Orski Mieczysław: "Nowa proza" i nowa proza. Kultura i Życie 1992 nr 1 s. 10 (dot. prozy lat 80....) szczegóły 
374.artykuł: Orski Mieczysław: "Nowa proza" stanu wojennego. Res Publica 1989 nr 7 s. 58-64 (szkic; z not. o autorze...) szczegóły 
polemika: Miłkowski Tomasz: Ptaszki w klatce. Kultura [Warszawa] 1990 nr 6 s. 12  szczegóły 
375.artykuł: Orski Mieczysław: Proza lat osiemdziesiątych (Wstępne rozpoznanie). Potop 1991 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
376.artykuł: Orski Mieczysław: Proza roku 1991. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 126-131  szczegóły 
377.artykuł: Orski Mieczysław: Stylista w piaskownicy. Odra 1990 nr 2 s. 39-47 (o współczesnej prozie postmodernistycznej, także światowej...) szczegóły 
378.artykuł: Orski Mieczysław: W stronę realizmu mitologicznego...?. Odra 1997 nr 9 s. 58-63 (nt. najnowszej prozy, jej cechy charakterystyczne - narracja, mitologi...) szczegóły 
379.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
380.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska proza niefabularna. Problemy konstrukcji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
381.artykuł: Pacławski Jan: Proza w kieleckim środowisku literackim w latach 1980-1986. Studia Kieleckie 1989 nr 4 s. 9-17  szczegóły 
382.artykuł: Parowski Maciej: Fantastyka i reszta świata. Czas Kultury 1998 nr 1 s. 72-75 (nt. współczesnej polskiej prozy science fiction...) szczegóły 
nawiązanie: Domarus Cezary: Parowanie ciosu. Czas Kultury 1998 nr 3 s. 136-137  szczegóły 
383.artykuł: Pawłowska Beata (ur. 1974): Pierwsi chrześcijanie a katakumby rzymskie w XIX-wiecznej i współczesnej polskojęzycznej powieści historycznej. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 455-469 (fragm. pracy magisterskiej; m.in. dot. twórczości pisarzy: Teodor Jesk...) szczegóły 
384.artykuł: PDW: Widmowa biblioteka. Lampa 2012 nr 1/2, 3, 4, 5/6  szczegóły 
385.artykuł: Pęczak Mirosław: Strzał z klucza (Książki dla wtajemniczonych). Polityka 1997 nr 23 s. 60, 62 (nt. powieści tzw. środowiskowych wydawanych w ostatnich latach...) szczegóły 
386.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Co jest grane?. Literatura 1998 nr 12 s. 10-11 (nt. najnowszej polskiej prozy, próba jej charakterystyki, związki proz...) szczegóły 
387.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Polaków portret spękany. Literatura 1998 nr 11 s. 16-17 (jak współczesna polska proza odzwierciedla rzeczywistość; z fot. aut....) szczegóły 
388.artykuł: [Pięć] 5 próz na koniec pięciolecia. Nowy Nurt 1996 nr 8-13 (ankieta redakcyjna nt. najważniejszych książek ostatnich lat; wypow.: ...) szczegóły 
389.artykuł: Piotrowicz Anna: Funkcje leksyki i frazeologii regionalnej we współczesnej prozie. (Na przykładzie twórczości pisarzy poznańskich). Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 337-346  szczegóły 
390.artykuł: Planeta Grzegorz: Banalizm, czyli honorowe wyjście z sytuacji. Fronda 1995 nr 4/5 s. 113-120 (charakterystyka bieżącej twórczości prozatorskiej...) szczegóły 
391.artykuł: Podziomek Piotr: Powracające lektury. Ład 1991 nr 45 s. 8 ( m.in. o literaturze katolickiej; m.in. dot. autorów: Jerzy Łojek, Ma...) szczegóły 
392.artykuł: Podziomek Piotr: To byńdzie ksionska lo syćkich.... Ład 1991 nr 43/44 s. 12 (satyryczny przepis na powieść katolicką...) szczegóły 
393.artykuł: Podziomek Piotr: Żegnaj lalko, witaj laleczko!. Ład 1994 nr 10 s. 12 (fel. nt. potrzeby powieści o tematyce współczesnej...) szczegóły 
394.artykuł: Portnikov Vitalijj: Iz dnevnikov publicista. Chast' vtoraja. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 3-12 (m.in. podrozdziały artykułu poświęcone Stanisławowi Lemowi, Brunonowi ...) szczegóły 
395.artykuł: Praszyński Roman: Tylko dla mężczyzn. Nowy Nurt 1994 nr 16 s. 1, 6 (dot. debiutów prozatorskich m.in.: Izabela Filipiak, Natasza Goerke, M...) szczegóły 
396.artykuł: Pysiak Krzysztof: Od Różewicza do Stachury (O powojennej nowelistyce polskiej). Integracje 1989 nr 25 s. 4-13  szczegóły 
397.artykuł: Quinkenstein Lothar: Entsiegelte Geschichte. Zur Bildfunktion der Stadt Danzig in der polnischen Gegenswartsliteratur unter Beruecksichtung der Wirkungsgeschichte von Guenter Grass. Convivium 1998 s. 209-221 (nt. zainteresowania współczesnej prozy polskiej Gdańskiem i twórczości...) szczegóły 
398.artykuł: Radgowski Michał: Wtórna alfabetyzacja. Dialog [Warszawa] 1990 nr 12 s. 143-145 (fel. nt. zjawiska pisania "alfabetów"; dot.: Antoni Słonimski: Alfabet...) szczegóły 
399.artykuł: Rewaj Joanna: Manuela, Izabela, Natasza, czyli "baby runęły do literatury". Pogranicza 1997 nr 2 s. 70-83 (nt. prozy: Izabela Filipiak, Natasza Goerke, Manuela Gretkowska....) szczegóły 
400.artykuł: Ruszkowski Marek: Statystyczna struktura rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków we współczesnej prozie polskiej (na wybranych przykładach). Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 177-184  szczegóły 
401.artykuł: Rutkowski Mariusz: Nazwy własne we współczesnej polskiej prozie alpinistycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze 1998 z. 2 s. 74-82  szczegóły 
402.artykuł: Rybicka Elżbieta: Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 67-90 (m.in. Wacław Berent: Ozimina, Tadeusz Konwicki: Wniebowstąpienie, Janu...) szczegóły 
403.artykuł: Sadkowski Wacław: Ścieżką obok drogi. Plus 1989 nr 31 s. 2 (wywiad nt. cech współczesnej prozy polskiej; rozm. Jolanta Wołoszańska...) szczegóły 
404.artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Bramy i granice. Szkic o przestrzeni, przez którą idzie bohater literatury łagrowej. Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 97-112  szczegóły 
405.artykuł: Sarzyński Piotr: Powieść w odwrocie (Superbestsellery 1995). Polityka 1995 nr 52 s. 54  szczegóły 
406.artykuł: Sarzyński Piotr: Samochodzik jeździ dżipem. Polityka 2002 nr 34 s. 54-55 (nt. twórczości dla młodzieży autorów: Arkady Fiedler, Zbigniew Nienack...) szczegóły 
polemika: Brożek Arnold: Superksiążki. Polityka 2002 nr 36 s. 91  szczegóły 
polemika: Pieńkowska Marta: Polityka 2002 nr 36 s. 91  szczegóły 
407.artykuł: Schlott Wolfgang: Die Rueckkehr der Fabel: zu einigen Erzaehlmustern in der polnischen Prosa der neunziger Jahre. Orbis Linguarum 1999 t. 11 s. 53-68  szczegóły 
408.artykuł: Sepkowski Andrzej: Piastowskie początki w polskiej powieści historycznej 1945-1990. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 47-68  szczegóły 
409.artykuł: Siatecki Alfred: Czy agonia beletrystyki?. Gazeta Lubuska 1989 nr 112 s. 4  szczegóły 
410.artykuł: Siekierski Stanisław: Kreacja rzeczywistości łagrowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
411.artykuł: Sirovatka Oldrich: Zwischen Volksprosa und der literarischen Erzaehlung (Die tschechische, slovakische und polnische Volkserzaehlung auf der Buehne). x 1991 ([w czasopiśmie:] Ethnologia Slavica (Bratislava) 1991 t. 23 s. ...) szczegóły 
412.artykuł: Sitniewska Roksana: Kronikarze wielkich przemian, czyli Myśliwski, Nowak, Kawalec i inni wobec zmierzchu kultury ludowej. Okolice [Toruń] 2011 t. 9 s. 159-175  szczegóły 
413.artykuł: Skórzyński Piotr: Matowe zwierciadło. Tygodnik Solidarność 1994 nr 19 s. 15 (nt. współczesnej literatury realistycznej...) szczegóły 
polemika: Kajdański Jarosław: Przecieranie zwierciadła. Tygodnik Solidarność 1994 nr 33 s. 16  szczegóły 
414.artykuł: Skwarnicki Marek: Tratwa Noego [z tego cyklu:] Kłębowisko. Wprost 2003 nr 5 s. 63 (nt. powieści politycznych; dot. aut.: Stefan Kisielewski, Leopold Tyrm...) szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 10 s. 774-775  szczegóły 
416.artykuł: Smulski Jerzy: "Kokietuje jak dobrze odpasiona kocica". Obraz etrotyki w polskiej prozie socrealistycznej. Pogranicza 1997 nr 3 s. 56-59 (m.in.: Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Andrzej Braun, Tadeusz Konwi...) szczegóły 
417.artykuł: Smulski Jerzy: Kostium historyczny w popaździernikowej prozie rozrachunkowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 19-51 (dotyczy: Jerzy Andrzejewski: Ciemności kryją ziemię, Jacek Bocheński: ...) szczegóły 
418.artykuł: Sobolewska Anna: Mistyka dnia powszedniego. Twórczość 1989 nr 11 s. 50-69 (problematyka doświadczeń wewnętrznych w literaturze XX w., głównie na ...) szczegóły 
419.artykuł: Sosin Beata Klaudia: Metafora w reportażu lat 70. Polskie paradoksy?. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 233-255  szczegóły 
420.artykuł: Sosnowski Jerzy: Szybkość i nuda (Kawiarniana rozmowa z Nataszą Goerke i Olgą Tokarczuk, z pointą w postaci nadejścia Andrzeja Stasiuka). Kresy 1995 nr 21 s. 61-64 (o procesie tworzenia i literackiego wyrażania, specyfice własnej twórc...) szczegóły 
421.artykuł: Speina Jerzy: Polskie drogi w prozie narracyjnej drugiej emigracji. Metafora 1994 nr 17 s. 8-17 (dot. literatury emigracyjnej po 1945...) szczegóły 
422.artykuł: Stabro Stanisław: "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2003 z. 3 s. 73-93 (m.in. nt. utworów literackich podejmujących temat Holocaustu pisanych ...) szczegóły 
423.artykuł: Stanisławczyk Barbara: Rywalki literatury. Twój Styl 1996 nr 4 s. 30-35 (rozmowy z żonami sławnych pisarzy: Jerzy Ficowski, Janusz Głowacki, Jó...) szczegóły 
424.artykuł: Stanuch Stanisław: W ciemności. Aneks Trybuny 1999 nr 64 s. 206 (nt. niepisanej zmowy w literaturze polskiej polegającej na zabranianiu...) szczegóły 
425.artykuł: Statki poetów, malarzy i tak dalej. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 6 s. 2 (o wygłoszeniu przez Andrzeja Ogrodowczyka wykładu pt. "Polska powieść ...) szczegóły 
426.artykuł: Stepan Ludvik: Necekane navraty (vliv spolecenske a politicke situace na tavr polske literatury osmdesatych let). x 2000 nr s. ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 6...) szczegóły 
427.artykuł: Strękowski Jan: Banaliści i banalitycy. Plus Minus 1996 nr 47 s. 18 (o tzw. prozie banalistycznej; na przykładzie twórczości Marcina Popiel...) szczegóły 
428.artykuł: Sulima Roch: Odzyskane języki. Regiony 1989 nr 4 s. 62-73 (nurt chłopski w literaturze współczesnej...) szczegóły 
429.artykuł: Szaruga Leszek: Jaka Polska? (Hłasko, Nowakowski, Orłoś, Anderman). Kontakt 1989 nr 1/2 s. 201-225, nr 3 s. 102-117 nr 5 s. 92-104 (cd. z 1988...) szczegóły 
430.artykuł: Szaruga Leszek: Krajobraz prozy podziemnej. Po prostu 1990 nr 12 s. 8-9  szczegóły 
431.artykuł: Szaruga Leszek: Rekonstrukcja rzeczywistości. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 10-19 (odbicie polskiej rzeczywistości w prozie po 1989...) szczegóły 
432.artykuł: Szaruga Leszek: Wobec totalitaryzmu: kostium kościelny w polskiej prozie. Słowo [Berlin] 1989 nr 5 s. 46-53, nr 6 s. 45-55 (dot. utworów: Jerzy Andrzejewski: Ciemności kryją ziemię, Andrzej Szcz...) szczegóły 
433.artykuł: Szewc Piotr: Proza, którą czytałem. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 10-11 (nt. utworów pisarzy: Andrzej Kuśniewicz, Czesław Miłosz, Włodzimierz P...) szczegóły 
434.artykuł: Szewc Piotr: Świat wciąż nie przedstawiony. Życie Warszawy 1992 nr 251 s. 8 (o braku powieści o tematyce współczesnej...) szczegóły 
435.artykuł: Szopa Edward: Bohater nijaki. Katolik 1989 nr 6 s. 7  szczegóły 
436.artykuł: Szydłowska Joanna: Niemieccy mieszkańcy byłych Prus Wschodnich w polskiej literaturze reportażowej lat 1945-1949. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 120-137  szczegóły 
437.artykuł: Świetlik-Oszubska Aleksandra: "Mowa to więcej niż krew". Przemoc a perswazja socrealistyczna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 49-62 (w powieściach socrealistycznych 1949-1955...) szczegóły 
438.artykuł: Świetlik-Oszubska Aleksandra: "Umysł oblężony". O przemocy w prozie socrealizmu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 45-52  szczegóły 
439.artykuł: Termer Janusz: Kolejny sezon polskiej prozy.... Nowe Książki 1990 nr 1 s. 15-18 (omówienie twórczości pisarzy: Jan Krzysztof Adamkiewicz, Julian Kawale...) szczegóły 
440.artykuł: Termer Janusz: Poljska proza o selu ili prijelom. x 1989 ([w czasopiśmie:] Osvit (Karlovac) 1989 nr 1/2 s. 2 [informacja ...) szczegóły 
441.artykuł: Tomaszewski Marek: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] a rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r.. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 178-192 (w twórczości pisarzy: Antoni Gołubiew, Aleksander Jurewicz, Tadeusz Ko...) szczegóły 
442.artykuł: Tomkowski Jan: Czas, świadectwo, nowa proza. List Oceaniczny 1994 nr 8 s. 1-2  szczegóły 
443.artykuł: Trepte Hans-Christian: The Germans Perceive Poland. Periphery 2001 t. 6/7 (2000/2001) s. 18-23 (dot. m.in. współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
444.artykuł: [Trziszka Zygmunt] Z.T.: Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 36-39 (nt. twórczości pisarzy: W. Kalit, T. Keeler, W. Sztyller, B. Weron...) szczegóły 
445.artykuł: [Trziszka Zygmunt] Z.T.: Weteraństwo. Miesięcznik Literacki 1989 nr 5 s. 43-44 (fel...) szczegóły 
446.artykuł: Turo Krystyna: O prozie pisarzy gdańskich z roku 1988. W kręgu książki 1989 nr 14 s. 80-90 (m.in. nt. twórczości pisarzy: Stanisława Fleszarowa-Muskat, Sławomir S...) szczegóły 
447.artykuł: Ubertowska Aleksandra: "Szkoła gdańska" we współczesnej prozie polskiej. Dialog [Niemcy] 1997 nr 1 s. 44-45 (m.in. nt. twórczości Pawła Huellego i Stefana Chwina...) szczegóły 
448.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Dziedzictwo nowoczesności, przekleństwo ludowej. Znak 2000 nr 7 s. 82-95 (dot. doświadczenia wykorzenienia w prozie debiutantów lat 70....) szczegóły 
449.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 178-180 (fel. nt. kwestii oryginalności i wtórności w recepcji "Wiedźmina" Andr...) szczegóły 
450.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska (2). Fa-Art 1995 nr 1 s. 60-68  szczegóły 
451.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska. Fa-Art 1994 nr 4 s. 4-14  szczegóły 
452.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm w prozie a debaty krytyczne 1970-1987. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 35-52  szczegóły 
453.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Proza skądinąd. Śląsk 1997 nr 5 s. 24-25 (proza pisarzy śląskich debiutujących w l. 90....) szczegóły 
454.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Rzut oka na polską prozę powojenną. Postscriptum 1993 nr 7 s. 27-34  szczegóły 
455.artykuł: Viton Jan: Novinky z polske prozy. x 1989 ([w czasopiśmie:] Kmen (Praha) 1989 nr 15 s. 8 [informacja własn...) szczegóły 
456.artykuł: Vlasek Josef: Znate novou polskou prozu?. Svetova Literatura 1989 nr 2 s. 249-250  szczegóły 
457.artykuł: Voisine-Jechova Hana: Humor we współczesnej prozie polskiej i czeskiej. Ruch Literacki 1989 z. 6 s. 433-447 (m.in. o twórczości pisarzy: W. Gombrowicz, J. Haszek, B. Hrabal, T. Ko...) szczegóły 
458.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
459.artykuł: Weretiuk Oksana: Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej (Na przykładzie wybranych powieści). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 35-40 (m.in. nt. powieści: Bohdana Łepkiego "Ku wieczornej ciszy", Ułasa Samc...) szczegóły 
460.artykuł: Węgiełek Janusz: Kilka uwag o prozie. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 22-23 (uwagi nt. prozy powieściowej...) szczegóły 
461.artykuł: Wiedemann Adam: Cztery powieści unistyczne. Fa-Art 1997 nr 1 s. 91-96 (na przykładzie: Krzysztof Varga "Chłopaki nie płaczą", Olga Tokarczuk ...) szczegóły 
462.artykuł: Winczer Pavel: Pol'ska proza o dedine - 60. a 70. roku (Historicke podmienky, tradicie, narodny svojraz).. Slavica Slovaca 1989 r. 24 nr 4 s. 297-319  szczegóły 
463.artykuł: Wiśniewska Lidia: Ku uniwersalności. Rzecz o nowej powieści lat 1957-1981. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 150-156 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
464.artykuł: Wituska Ewa: Fantastyka w niełasce. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 1 s. 23 (przyczyny spadku popularności polskiej literatury SF...) szczegóły 
465.artykuł: Wokan Bartosz: Następni o raju - o naśladowcach Marka Hłaski. Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 277-282 (dot. twórczości autorów: Andrzej Brycht, Eugeniusz Kabatc, Krystyna Kl...) szczegóły 
466.artykuł: Wołk Marcin: Peerel, kraj, Polska w oczach Konwickiego, Brandysa i Herlinga-Grudzińskiego. Znak 2000 nr 7 s. 53-70 (porównanie obrazu PRL w dziennikach: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody...) szczegóły 
467.artykuł: Wołosiuk Leszek: Voskhody i zakaty pol'sko-nemeckogo primirenija. Novaja Pol'sha 2004 nr 5 s. 18-20 (m.in. nt. literatury poświęconej polskim terenom pogranicznym...) szczegóły 
468.artykuł: Wróblewski Michał: Grenze. Ueberlegungen, Berichte, Erinnerungen. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2009 t. 10 s. s. 85-101 (nt. problematyki przebiegu granic Białorusi w aspekcie historycznym, z...) szczegóły 
469.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
470.artykuł: Wydrzyński Andrzej: "W literaturze sensacyjnej znalazł schronienie pozytywny bohater naszych czasów...". Dziś 1992 nr 5 s. 102-109 (wywiad nt. literatury sensacyjnej; rozm. Jan Marx; z notą o autorze...) szczegóły 
471.artykuł: Wysłouch Seweryna: Gogolowska kancelaria czyli współczesna powieść o rządzącej elicie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 45-55 (m.in. nt. powieści autorów: Jerzy Putrament, Władysław Machejek, Wacła...) szczegóły 
472.artykuł: Zabierowski Stefan: Od "perfidnego Albionu" do "zaplutego karła reakcji". Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 124-134 (nt. plakatów propagandowych (hitlerowskiego i powojennego państwa ludo...) szczegóły 
473.artykuł: Zaleski Marek: Pisarze i ich zmory (O prozie lat osiemdziesiątych). Res Publica 1991 nr 7/8 s. 63-67  szczegóły 
474.artykuł: Zawada Andrzej: Nurt chłopski, temat wiejski. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 4-5 (nurt chłopski w polskiej prozie współczesnej...) szczegóły 
475.artykuł: Zdaniewska Anna: Nowa Proza Polska w opiniach krytyków. Sycyna 1997 nr 11 s. 7 (omów. spotkania redakcji Twórczości, kierownictwa Państwowego I...) szczegóły 
476.artykuł: Ziemkiewicz Rafał: Cudze sny. Cinema 2003 nr 4 s. 23 (felieton nt. braku literatury popularnej...) szczegóły 
477.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Babski przełom. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 29 s. 11 (nt. twórczości autorek: Izabela Filipiak, Natasza Goerke, Manuela Gret...) szczegóły 
478.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
479.artykuł: Żeńska, męska, nijaka (Fragmenty burzliwej dyskusji). Ex Libris 1995 nr 85 s. 5-6 (nt. współczesnej prozy tworzonej przez kobiety; wypow.: Kinga Dunin, A...) szczegóły 
480.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: Zamknięty rozdział (Katolicka powieść historyczna). Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 24  szczegóły 
481.artykuł: Żuliński Leszek: Od Tuwima do Strumyka. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 dod. s. [3] (nt. prozaików wywodzących się z Łodzi m.in.: Leon Gomolicki, Jacek Ind...) szczegóły 
482.artykuł: Żuliński Leszek: Proza dziewiątej dekady. Literatura 1989 nr 4 s. 66-69  szczegóły 
nawiązanie: [Irzyk Zbigniew] IZ: Proza letnia czy gorąca?. Kierunki 1989 nr 32 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Miłkowski Tomasz: Nieboszczka czuje się lepiej (Proza lat 80). Kultura [Warszawa] 1989 nr 27 s. 3-4  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
483.recenzja: Chojnacki Robert: Rozważny i nowoczesny. Polityka 1999 nr 44 s. 61  szczegóły 
484.recenzja: Dobosz Andrzej: Nieszczęśłiwy wybór zawodu. Tygodnik Powszechny 1999 nr 48 s. 6 (fel....) szczegóły 
485.recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Największy polski bohater literacki. Lampa 2008 nr 9 s. 17-21 (dot. warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki w literaturze polskiej...) szczegóły 
486.recenzja: Ostaszewski Robert: Trolpiciel sygnatur. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
487.recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 277  szczegóły 
488.recenzja: Szaruga Leszek: Czy literatura jest całością?. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 116-118  szczegóły 
489.recenzja: Uniłowski Krzysztof: Dariusz zawodowiec. Twórczość 2000 nr 12 s. 119-124  szczegóły 
490.recenzja: Witkowski Michał: Bez zawodu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 210-214  szczegóły 
491.recenzja: Zaleski Marek: Nasz człowiek na rynku. Książki. Gazeta 2000 nr 3 s. 4  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Proza młodych (literatura1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
492.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Między egzystencją a mitem (Kilka uwag o nowej prozie). Fraza 1997 nr 16 s. 164-168 (autorów urodzonych po 1960...) szczegóły 
493.artykuł: Błoński Jan: Powrót powieści, czyli co czytać na wakacjach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 28 s. 1, 14 (dot. prozy autorów: Jacek Baczak, Izabela Filipiak, Marek Kędzierski, ...) szczegóły 
494.artykuł: Gondowicz Jan: List z XVI wieku. Tygodnik Powszechny 1995 nr 41 s. 12 (fel....) szczegóły 
495.artykuł: Jentys Maria: Buntownicy i odkrywcy. Debiuty prozatorskie lat 1990-1995. Sycyna 1995 nr 18 s. 1, 14-15  szczegóły 
496.artykuł: Kęder Cezary K.: Pan Samochodzik i postmoderniści. Res Publica Nowa 1997 nr 11 s. 26-29 (o prozie pokolenia urodzonego po 1960 roku...) szczegóły 
497.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami! Tekst o prozie. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 152-174  szczegóły 
498.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Książki nienapisane (Dlaczego nie mamy współczesnych powieści realistycznych?). Polityka 1999 nr 33 s. 52  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Tęsknota za dyrektywą. Polityka 1999 nr 36 s. 48  szczegóły 
polemika: Kopeć Jakub: Diamenty wśród popiołów (Nasz piękny, współczesny świat). Aneks Trybuny 1999 nr 63 s. 6  szczegóły 
polemika: Ziemkiewicz Rafał A.: Apetyt na złą fantastykę. Polityka 1999 nr 36 s. 48-49  szczegóły 
499.artykuł: Krajewski Grzegorz: Postmodernistyczne strategie młodej prozy polskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 101-113  szczegóły 
500.artykuł: Kulik Dariusz: Proza i ikona. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 195-202 (m.in. nt. prozy Andrzeja Stasiuka...) szczegóły 
501.artykuł: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Tkaczki i dziwaczki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 37 s. 12 (nt. twórczości autorek: Anna Bolecka, Manuela Gretkowska, Emma Popik, ...) szczegóły 
502.artykuł: Sobolewska Anna: Proza pamięci i wyobraźni. Arkadia 1998 nr 4/5 s. 54-68 (m.in.: Izabela Filipiak, Manuela Gretkowska, Olga Tokarczuk, Tomek Try...) szczegóły 
503.artykuł: Suska Dariusz: Młodzi polscy prozaicy piszą tak, jakby sami żyli w kompletnie odrealnionym i dziwacznym świecie wyobraźni (Sześć lat wolności bez prawdziwej powieści). Życie Warszawy 1995 nr 231/232 dod. s. 6-7  szczegóły 
504.artykuł: Varga Krzysztof: Bez garbu. Wprost 1996 nr 13 s. 84 (nt. odcięcia od rzeczywistości politycznej m.in.: Izabela Filipiak, Na...) szczegóły 
505.artykuł: Załuski Krzysztof M.: Uwaga! Bomba w nocniku. B1 [Bundesstrasse 1] 1995 nr 6/7 s. 5-7 (nt. sytuacji i recepcji literatury młodych; na przykładzie promowania ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
506.książka: Adamczyk Kazimierz: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński. 1994 (I. Uwagi o dzienniku (Pamięć gatunku. Kwestia wiarygodności. W stronę ...) szczegóły 
507.książka: Korespondent wojenny. Etyka, historia, współczesność. 2012  szczegóły 
508.książka: Maliszewski Michał: Literatura faktu. Wańkowicz, Moczarski, Krall, Kapuściński. 1991  szczegóły 
509.książka: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?. (Słowo wstępne. * Ruchome granice: Barbara Bogołębska: Przekraczanie gr...) szczegóły 
510.książka: Pacławski Jan: O reportażu i reportażystach. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
511.artykuł: Adamiec Marek: Jak napisać książkę. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 164-176 (nt. zalewu rynku wydawniczego wywiadami, literaturą autobiograficzną ...) szczegóły 
512.artykuł: Balcerzan Edward: Wojna na zboczu. Arkusz 1993 nr 16 s. 3 (nt. popularności książek wspomnienionych byłych prominentów...) szczegóły 
513.artykuł: Bauer Zbigniew: Towar i godność. Bestseller 1990 nr 6 s. 13 (wywiad nt. kondycji współczesnego reportażu; rozm. Zbigniew Dominiak...) szczegóły 
514.artykuł: Branach Zbigniew: Pogrzeb bez nieboszczyka (Czy agonia reportażu?). Kontrasty 1989 nr 2 s. 37-38  szczegóły 
515.artykuł: Burek Tomasz: Nowe przygody człowieka myślącego. Bestseller 1990 nr 1 s. 12-13, nr 2/3 s. 10 (wywiad nt. literatury faktu; rozm. Zbigniew Dominiak...) szczegóły 
516.artykuł: Ciemiński Ryszard: Literatura faktu drugiego obiegu - próba rejestru. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 19-21  szczegóły 
517.artykuł: Ciepły Stefan: Czynnik czasu (Czy agonia reportażu?). Kontrasty 1989 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
518.artykuł: [Dyskusja:] Chwile najwspanialsze. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 4-8 (o przygodzie rozmawiają: Jan Gondowicz, Włodzimierz Kalicki, Jerzy Sur...) szczegóły 
519.artykuł: Goldbergowa Krystyna: Reportaż. Literatura faktu. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 82-93 (omów. krytyczne publikacji z zakresu reportażu i literatury faktu wyda...) szczegóły 
520.artykuł: Goldbergowa Krystyna: Reportaż. Literatura faktu. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 107-122 (omów. krytyczne publikacji z zakresu reportażu i literatury faktu wyda...) szczegóły 
521.artykuł: Górecki Wojciech: Kryzys reportażu czy kryzys reporterów. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
522.artykuł: Groński Ryszard Marek: A pisz! A pisz!. Polityka 1997 nr 3 s. 85 (felieton, m. in. nt. literatury wspomnieniowej...) szczegóły 
523.artykuł: Grzegorczyk Andrzej: Kroniki Lwowskie (Sławni ludzie, piękne miasta, bolesne wspomnienia). Gazeta Lwowska 1997 nr 14 s. 9 (omówienie wydanych ostatnio autorskich książek wspomnieniowych tematyc...) szczegóły 
524.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Aktorzy do piór. Teatr 1993 nr 1 s. 38-39 (nt. licznie powstających książek wspomnieniowych ludzi teatru...) szczegóły 
525.artykuł: Hlouskova Jasna: Erupce deniku a memoaru v poslednim ctvrstoleti. Slavia 1994 z. 3 s. 299-307 (w literaturze polskiej i czeskiej...) szczegóły 
526.artykuł: Jaki był nasz reportaż lat osiemdziesiątych. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 7-8 (wypowiedzi reportażystów w sondzie czas. Nowe Książki: Krzyszto...) szczegóły 
527.artykuł: Janczak Natasza: Pamiętniki pisarzy: prywatność czy literatura (Piszą licealiści). Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 4-5 (z not....) szczegóły 
528.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Hasło reportaż. Bestseller 1990 nr 7 s. 12-13 (hasło "Reportaż" zamieszczone w "Słowniku literatury polskiej XX wieku...) szczegóły 
529.artykuł: Kobuszewski Bogdan: Na kanwie lektur o akcji "Wieniec" (lata 1950-1999). Rocznik Mazowiecki 2002 t. 14 s. 115-139 (dot. m.in. akcji w świetle doniesień prasowych i pamiętników...) szczegóły 
530.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Książki "wyprawowe" z ostatnich lat. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 387-392 (o ostanio wyd. reportażach z wypraw górskich...) szczegóły 
531.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: Dzienniki pisarzy. Kierunki 1989 nr 16 s. 10 (spraw. z refertu T. Sołtana poświęconego dziennikom współczesnych pisa...) szczegóły 
532.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 2 s. 4 (nt. zmierzchu reportażu...) szczegóły 
533.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Ludzie nie wymyśleni (Dzienniki - powieść współczesna). Polityka 1997 nr 9 s. 52  szczegóły 
534.artykuł: Kurecki Stefan: Gdzie te pióra?. Tygodnik Polski 1989 nr 39 s. 3, 6 (nt. współczesnej polskiej publicystyki...) szczegóły 
535.artykuł: Markiewicz Wojciech: Reportaż od kuchni. Nowa Wieś 1989 nr 1 s. C-D  szczegóły 
536.artykuł: Masłoń Krzysztof: Zdewaluowane wyznania. Rzeczpospolita 1991 nr 273 s. 4 (nt.dużego zainteresowania literaturą faktu na rynku czytelniczym...) szczegóły 
537.artykuł: Mońko Michał: Zawód: reporter (Czy agonia reportażu?). Kontrasty 1989 nr 2 s. 39-40  szczegóły 
538.artykuł: Nowicki Krzysztof: Kiepski interes. Arkusz 1993 nr 15 s. 1 (fel. nt. popularności wspomnień byłych polityków...) szczegóły 
539.artykuł: Perzyna Łukasz: Diarysta zatrzymany do wyjaśnienia (O dziennikach stanu wojennego). Res Publica 1990 nr 9 s. 112-117  szczegóły 
540.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Wielki temat. Ekran 1991 nr 9 s. 18 (nt. wspomnień o stanie wojennym...) szczegóły 
541.artykuł: Polakowski Andrzej: Uczniowie mają przerwę (Czy agonia reportażu?). Kontrasty 1989 nr 2 s. 40  szczegóły 
542.artykuł: Prześlakiewicz Patrycja: Wpływ kultury gruzińskiej na potomków Polaków w Gruzji Południowej. Pro Georgia 1999 [z.] 8 s. 49-74 (m.in. nt. wspomnień i pamiętników Polaków-emigrantów mieszkających w G...) szczegóły 
543.artykuł: Retkińczyk: Sezon dla arystokratów ducha. Bestseller 1991 nr 8 s. 10 (dot.: Stefan Kisielewski: Abecadło, Jerzy Urban: Alfabet Urbana oraz p...) szczegóły 
544.artykuł: Roszko Janusz: Reporter a historia. Prasa Polska 1989 nr 2 s. 38-43  szczegóły 
545.artykuł: Rymuszko Marek: Pacjent jeszcze żyje (Czy agonia reportażu?). Kontrasty 1989 nr 2 s. 41-42  szczegóły 
546.artykuł: Sidorski Dionizy: Czy agonia reportażu?. Kontrasty 1989 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
547.artykuł: Sławińska Irena: My i oni w polskiej literaturze łagrowej. Ethos 1992 nr 1 s. 191-196 (dot. książek: Ola Watowa: Wszystko co najważniejsze. Rozmowy z Jackiem...) szczegóły 
548.artykuł: Sołtan Tadeusz: Dzienniki pisarzy i literatura. Kierunki 1989 nr 34 s. 11 (nt. dzienników pisarzy: J. Andrzejewski, W. Gombrowicz, G. Herling-Gru...) szczegóły 
549.artykuł: Szostakiewicz Sonia: Krallowisko. Bestseller 1991 nr 11 s. 11 (nt. współcz. reportażu; m.in. o twórcz. Hanny Krall...) szczegóły 
550.artykuł: Tuszyńska Agata: Dokumenty pamięci. Odra 1989 nr 4 s. 33-38 (o współczesnej literaturze faktu; na podst. rozmów z pisarzami: K. Kąk...) szczegóły 
551.artykuł: Warszawski Dawid: Wersje oficjalne (wpk - warszawski przegląd książek). Res Publica Nowa 1992 nr 1 s. 57-59 (omów. książkowych wywiadów-rzek z politykami wydanych w latach 1991-19...) szczegóły 
552.artykuł: Wróblewska Violetta: Dziennik emigracyjny jako obraz "historii spuszczonej z łańcucha". Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 6 s. 11-12 (nt. literatury autobiograficznej...) szczegóły 
553.artykuł: Zajączkowska Izabella, Zajączkowski Wojciech: Głosy z nieludzkiej ziemi. Res Publica 1989 nr 8 s. 127-130 (o polskiej literaturze łagrowej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
554.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
555.książka: Dni Fantastyki Grozy. 24-26 luty [!] 1984 Śródborów. Bibliografia fantastyki grozy [w języku polskim w latach] 1945-1983 (wydawnictwa zwarte). 1984  szczegóły 
556.książka: Dunin-Wąsowicz Paweł: Warszawa fantastyczna. 2010  szczegóły 
artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Wolę ciekawe od wartościowych. Lampa 2011 nr 1/2 s. 8-10 (rozm. z autorem książki...) szczegóły 
557.książka: Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy. (....) szczegóły 
558.książka: Fantasy jako dobra nowina. 2005  szczegóły 
559.książka: Kawula-Kubiak Agnieszka: Lubię być fantastą. Rozmowy. 2009 ([Zawiera wywiady z pisarzami:] Jakub Ćwiek, Eugeniusz Dębski, Rafał Dę...) szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Przed piątym piwem. Lampa 2009 nr 5 s. 59  szczegóły 
560.książka: Klementowski Robert: Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70 i 80. 2003 (Uwagi wstępne. - Cz. I. Ustalanie konwencji: 1. Problem definicji. 2. ...) szczegóły 
recenzja: Nowak Jakub: Fantastyczny boks. Nowa Fantastyka 2003 nr 11 s. 72  szczegóły 
561.książka: Leś Mariusz M.: Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne. 2008  szczegóły 
562.książka: Mitsuyoshi Numano: Yume-ni mirarete. Roshia, Porando-no genso bungaku. 1990  szczegóły 
563.książka: Nowakowski Artur, Stankiewicz Michał: Fantastyka polska 1945-2001. Poradnik bibliograficzny. 2001  szczegóły 
recenzja: Nowowiejski Marek S.: Chybiona próba. Nowa Fantastyka 2003 nr 2 s. 79  szczegóły 
564.książka: Oblicza fantastyki. Materiały z sesji popularnonaukowej II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Zabrzu (14-15 grudnia 2000). 2001 ([Zawiera m.in.:] Adam Regiewicz: Niezwykłość i cudowność - dwa oblicza...) szczegóły 
565.książka: Oramus Marek: Rozmyślania nad tlenem. Przygody człowieka czytającego. 2000 ([Wybór felietonów z cyklu "Piąte piwo"]. * Hal Bregg w czasie (Isaac ...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kolapsoid. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 26  szczegóły 
recenzja: Loranc Michał: Piwo i opłatek. Nowa Fantastyka 2001 nr 3 s. 65 (spraw. z promocji książki w Warszawskim Ośrodku Kultury 18 XII 2000; f...) szczegóły 
recenzja: Świderski Bartek: Zagłoba w Galaktyce Gutenberga. Nowa Fantastyka 2001 nr 1 s. 74  szczegóły 
566.książka: Parowski Maciej: Czas fantastyki. 1990 (I. Fantaści nadchodzą! [wstęp]. - II. Parada wydawców [wywiady nt. edy...) szczegóły 
recenzja: Inglot Jacek: Czas Parowskiego. Nowa Fantastyka 1990 nr 2 s. 63  szczegóły 
recenzja: Kitrasiewicz Piotr: Głęboka woda. Po prostu 1990 nr 10 s. 8  szczegóły 
567.książka: Polska literatura fantastyczna. Interpretacje. 2005  szczegóły 
568.książka: Relevant across cultures. Visions of connectedness in modern fantasy literature for young readers = Lokalnie globalnie. Idee współistnienia kultur we współczesnej beletrystyce fantasy dla młodego czytelnika. 2009  szczegóły 
569.książka: Sobota Jacek: Konflikty moralne. Literatura fantastycznonaukowa jako próba symulacji sytuacji konfliktowych. 2011  szczegóły 
570.książka: Stoff Andrzej: Lem i inni. Szkice o polskiej science fiction. 1990 (I: Kosmos i astronautyka w twórczości Stanisława Lema. Dlaczego Lem? [...) szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Golem i karzełki. Nowa Fantastyka 1991 nr 9 s. 74  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Pożegnanie kosmosu?. Kresy 1992 nr 12 s. 151-153  szczegóły 
571.książka: Tambor Jolanta: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej. 1990 (Wstęp. - Problemy genologiczne fantastyki naukowej. Czas w fantastyce ...) szczegóły 
572.książka: Tkacz Małgorzata: Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce. 2012  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
573.impreza: "Fantastyka okresu przejściowego" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Śląkfy okresu przejściowego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 63  szczegóły 
574.impreza: "Fantastyka polska - dlaczego piszemy ponuro?" - seminarium literatury SF (1994).  szczegóły 
artykuł: Parowski Maciej: Ponuracy i komedianci!. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 72  szczegóły 
artykuł: Śliwiak Rafał: O ponurym na wesoło. Sfinks 1994 nr 3 s. 68-69 (sprawozdanie...) szczegóły 
575.impreza: "Polska literatura fantastyczna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Fantastyka na KUL-u. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 65 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
576.impreza: "Science fiction i świat wirtualny" - polsko-niemiecka sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kochanowicz Rafał: O SF międzynarodowo. Nowa Fantastyka 1999 nr 12 s. 65 (sprawozdanie, nota...) szczegóły 
577.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
578.impreza: Zamojskie Spotkania z Fantastyką (2010).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
579.artykuł: Będkowski Leszek: Science fiction jako odmiana literatury imaginacyjnej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 15-25  szczegóły 
580.artykuł: Błaszczak Grażyna: Indywidualizm w kolorze khaki. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 65 (sprawozdanie ze spotkania pisarzy - fantastów w Wojewódzkim Ośrodku Ku...) szczegóły 
581.artykuł: Braiter Paulina: Dlaczego Ważni, Poważni i Uznani Ludzie nie lubią fantastyki?. Fenix 1993 nr 8 s. 65-68  szczegóły 
582.artykuł: Budzyńska Natalia: Klerykal fiction. Fronda 1999 nr 17/18 s. 276-292 (nt. metafizyki w powieściach science fiction...) szczegóły 
583.artykuł: Bugajski Leszek: "Księżycowa" fantastyka. Trybuna 1990 nr 109 s. 5  szczegóły 
584.artykuł: Burszewski Sławomir: Fantastyczne prognozy. Aleje 3 1999 nr 21 s. 15 (nt. najnowszych osiągnięć twórczych w zakresie polskiej fantystyki...) szczegóły 
585.artykuł: Cholewa Piotr W., Siekierzyński Witold: Kurier Fandomu o konwentach. Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 12 (dot. konwentów fantastycznych organizowanych w Polsce...) szczegóły 
586.artykuł: Czy kryzys fantastyki naukowej?. Nowa Fantastyka 1995 nr 10 s. 65-68 (wypowiedzi w dyskusji: Marek Oramus, Lech Jęczmyk, Tomasz Kołodziejcza...) szczegóły 
587.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Robotonimy w polskiej i rosyjskiej literaturze fantastycznej. Języki Obce w Szkole 1994 nr 4 s. 291-295  szczegóły 
588.artykuł: Dębski Eugeniusz: Felieton dla markotnych autorów. Fenix 1999 nr 3 s. 56-60 (nt. pomysłu przyznawania nagród dla twórców s-f...) szczegóły 
589.artykuł: Drugie ja polskiej fantastyki. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 77 (cd. z 1993; wypow.: Maciej Żerdziński; z not....) szczegóły 
590.artykuł: Drugie ja polskiej fantastyki. Nowa Fantastyka 1993 nr 5 s. 76-77 nr 7 s. 76-77 nr 9 s. 72-73, nr 11 s. 74-75 (wypow. twórców SF: Marek Baraniecki, Krzysztof Boruń, Janusz Cyran, Eu...) szczegóły 
polemika: Dzieci Argolandu?. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 2 (listy do red.; dot. wypow. Jacka Inglota; wypow.: Konrad Bańkowski, Ju...) szczegóły 
polemika: Hollanek Adam: Średniowiecze nauczających. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 79 (fel., dotyczy wypowiedzi Jacka Inglota...) szczegóły 
polemika: Lewartowski Kazimierz: Partyjna propaganda. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 77 (list do red., dot. wypowiedzi Rafała A. Ziemkiewicza, z not. koment. M...) szczegóły 
polemika: Łańcucka Joanna: Dzieci Argolandu - cd.. Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Nakonieczny Adam: Dzieci Argolandu - cd.. Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Nakonieczny Adam: Nauczyciel i uczeń. Nowa Fantastyka 1994 nr 1 s. 2 (list do red.; dotyczy wypowiedzi Jacka Inglota...) szczegóły 
polemika: Szyda Wojciech: Dzieci Argolandu - koniec!. Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Tomasiewicz Jarosław: Nauczyciel czy uczeń. Nowa Fantastyka 1994 nr 5 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Wołyńska Joanna B.: Dzieci Argolandu - cd.. Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
591.artykuł: Dukaj Jacek: Filozofia fantasy. Nowa Fantastyka 1997 nr 8 s. 66-67 nr 9 s. 66-67  szczegóły 
polemika: Dębek Piotr: Magia fantasy. Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 66-68  szczegóły 
polemika: Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 2 (listy do redakcji, autorzy: Paweł Kowalczuk, Grzegorz Malata, Andrzej ...) szczegóły 
polemika: Odpowiedź Jacka Dukaja. Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 68-69  szczegóły 
polemika: Wieczorek Małgorzata: Runy, czyli o powstawaniu gatunków. Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 68-69  szczegóły 
592.artykuł: Dukaj Jacek: O rodzajach wrażliwości literackiej. Nowa Fantastyka 1999 nr 9 s. 66-68 (nt. nieprzychylności krytyki wobec literatury fantastycznonaukowej wyn...) szczegóły 
artykuł: Szostak Wit: Nowa Fantastyka 1999 nr 12 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
593.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Bazyliszek i inne potwory. Lampa 2011 nr 1/2 s. 14-17 (nt. powieściach fantastycznych osadzonych w Warszawie...) szczegóły 
594.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Poszukiwacze zaginionej idei. Gazeta Wyborcza 1998 nr 281 s. 18-19 (nt. młodej generacji fantastów polskich m.in.: Tomasz Kołodziejczak, J...) szczegóły 
595.artykuł: Dworak T. Zbigniew: Historia czy fantazja?. Nowa Fantastyka 2001 nr 12 s. 65-67 (nt. powieści fantastycznohistorycznej...) szczegóły 
polemika: Zwawa Andrzej: Quietus, Alvin i RWPG. Nowa Fantastyka 2002 nr 4 s. 2 (dot. m.in. kwestii historii alternatywnych oraz nieuwzględnienia przez...) szczegóły 
596.artykuł: Dziurda Marcin: Czarna msza, czy katoliccy integryści. Tygodnik Solidarność 1993 nr 30 s. 16 (nt. upolitycznienia współczesnej polskiej literatury fantastycznej...) szczegóły 
597.artykuł: Giemza-Żurawska Maria: SF - literatura popularna. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 104-119  szczegóły 
598.artykuł: Godne polecenia. Sfinks 1994 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w Polsce; autorzy:...) szczegóły 
599.artykuł: Godne polecenia. Sfinks 1997 nr 1 s. 41-44 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w kraju; autor: Wo...) szczegóły 
600.artykuł: Godne polecenia. Sfinks 1996 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w Polsce; autorzy:...) szczegóły 
601.artykuł: Godne polecenia. Sfinks 1995 (omówienie książek z dziedziny SF i fantasy wydanych w Polsce; autorzy:...) szczegóły 
602.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Sukcesy polskiej fantastyki. Rzeczpospolita 1996 nr 292 s. 22 (o kilku interesujących powieściach sf, które ukazały się w 1996...) szczegóły 
603.artykuł: Grzędowicz Jarosław: Od redaktora. Fenix 1999 nr 1-9 (cykl felietonów poświęconych literaturze s-f...) szczegóły 
604.artykuł: Hamerski Wojciech: Kanonada, czyli ostrzał kanonu z przyczółka fantastyki. Pro Arte 2004 nr 20 s. 6-10  szczegóły 
605.artykuł: Hollanek Adam: ...3...2...1... [z tego cyklu:] Kraina Chichów. Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 77 (nt. światowego kryzysu fantastyki naukowej i fantasy; fel....) szczegóły 
606.artykuł: Hollanek Adam: Być fantastycznym?. Nowa Fantastyka 1997 nr 9 s. 75 (felieton...) szczegóły 
607.artykuł: Hollanek Adam: Czy pójdzie naprzód?. Nowa Fantastyka 1994 nr 3 s. 80 (fel....) szczegóły 
608.artykuł: Hollanek Adam: Czy starzy milczą?. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 74-75 (nt. nieobecności na łamach czasopism pisarzy SF publikujących w latach...) szczegóły 
polemika: Parowski Maciej: Dziwaczysz, Adamie!. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 74-75  szczegóły 
609.artykuł: Hollanek Adam: Fantastyka jest w nas samych. Graffiti 1998 nr 1 s. 86 (wywiad nt. roli jaką odegrała literatura SF w l. 80. XIX w w Polsce; r...) szczegóły 
610.artykuł: Hollanek Adam: Gatunek czy autor. Nowa Fantastyka 1997 nr 7 s. 77 (nt. polskiej fantastyki l. 80.; felieton...) szczegóły 
611.artykuł: Hollanek Adam: SF w telewizorze. Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 77 (fel....) szczegóły 
612.artykuł: Hollanek Adam: Ten niemodny profetyzm. Nowa Fantastyka 1997 nr 6 s. 77 (nt. nowych trendów w literaturze SF; felieton...) szczegóły 
613.artykuł: Hollanek Adam: Ucieczka z getta. Nowa Fantastyka 1993 nr 1 s. 77 (fel....) szczegóły 
614.artykuł: Hollanek Adam: Złoto fantastyki. Nowa Fantastyka 1997 nr 1 s. 77 (nt. popularności literatury SF w Polsce w l. 80....) szczegóły 
615.artykuł: Inglot Jacek: Co się stało z naszą klasą?. Nowa Fantastyka 1995 nr 11 s. 74 (fel.; nt. oblicza polskiej fantastyki w czasach przełomu...) szczegóły 
polemika: Tomalak Radosław: Nowa Fantastyka 1996 nr 4 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
616.artykuł: Inglot Jacek: Seminarium '96. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 80 (sprawozdanie z seminarium "Ekologiczne wizje przyszłości" zorg. przez ...) szczegóły 
617.artykuł: Inglot Jacek: Soc Fiction (Rzecz o fantastyce polskiej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych). Nowa Fantastyka 1991 nr 3 s. 62-65, nr 4 s. 66-68  szczegóły 
618.artykuł: Inglot Jacek: Wariat z pochodnią. Fenix 1992 nr 2 s. 141-152  szczegóły 
nawiązanie: Sapkowski Andrzej: Wyznania konformisty. Fenix 1992 nr 2 s. 153-157  szczegóły 
nawiązanie: Ziemkiewicz Rafał: Fenix 1992 nr 2 s. 158-161  szczegóły 
619.artykuł: Jęczmyk Lech: Polityka i science fiction. Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 74-75  szczegóły 
620.artykuł: Jęczmyk Lech: Życie jako okręt oglądany od spodu. Nowa Fantastyka 2001 nr 9 s. 76 (fel. nt. ogólnej terorii budowy wszechświata w literaturze SF...) szczegóły 
621.artykuł: Kaczorowski Andrzej W.: SF przeciw komunie. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 95 (nt. literatury SF wydawanej w PRL-u poza cenzurą...) szczegóły 
622.artykuł: Kandel Michael: Polska science fiction: maj 1997. Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 66-68 (nt. polskiej literatury i środowiska polskich twórców SF - reminiscenc...) szczegóły 
623.artykuł: Kanon SF. Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 69 (prezentacja stu najwybitniejszych tytułów literatury fantastycznonauko...) szczegóły 
polemika: Kanon SF - odzew czytelników. Nowa Fantastyka 1998 nr 4 s. 74-75 (listy do redakcji, autorzy: Jacek Izworski, Romuald Pawlak, Marcin Ada...) szczegóły 
nawiązanie: K.M.: To, co najlepsze. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 15 s. 5  szczegóły 
624.artykuł: Kaszubska Elżbieta: Czy nowy paradygmat?. Nowa Fantastyka 1997 nr 5 s. 65 (sprawozdanie ze spotkania pisarzy SF i naukowców, 10 III 1997, nt. no...) szczegóły 
625.artykuł: Kiszczyńska-Rękas Anna: Spojrzenie na fantastykę. Dziś 2000 nr 4 s. 127-130  szczegóły 
626.artykuł: Klementowski Robert: Fantaści a Służba Bezpieczeństwa. Czas Fantastyki 2005 nr 3 (4) s. 60-61  szczegóły 
627.artykuł: Klementowski Robert: Mordodzierżcy i malkontenci (Model państwa totalitarnego w polskiej science fiction). Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 65-68  szczegóły 
628.artykuł: Klementowski Robert: W oczekiwaniu na boom. Polska fantastyka ostatnich kilkunastu lat. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 63-80  szczegóły 
629.artykuł: Kochanowicz Rafał: Fantasy pod lupą. Nowa Fantastyka 1996 nr 9 s. 68-69 (omówienie gatunku...) szczegóły 
polemika: Kochanowicz Rafał: Intuicje i domysły. Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 67  szczegóły 
polemika: Lewicka Karolina: Fantasy znowu pod lupą. Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 65-66  szczegóły 
630.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Amber stracił cnotę. Czarno widzę. Fenix 1992 nr 4 s. 75-78 (sytuacja polskiej fantastyki na rynku wydawniczym...) szczegóły 
631.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Ciężki los Krokodyli. Fenix 1994 nr 1 s. 88-92 (nt. zmiany pokoleniowej twórców i odbiorców polskiej SF...) szczegóły 
632.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Krótki poradnik bojowy. Fenix 1993 nr 1 s. 104-110 (nt. odbiorców science fiction oraz dyskusji wokół prozy fantastyczno-n...) szczegóły 
633.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Ku nowej fantastyce. Nowa Fantastyka 1991 nr 3 s. 68-69  szczegóły 
634.artykuł: Kołodziejczak Tomasz, Szrejter A.C.: Pierwsza dekada. Fenix 1990 nr 4 s. 128-133 (omów. dorobku polskiej lit. sf lat 1982-1990; dot. autorów: Anna Borko...) szczegóły 
635.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Seks rodzinny. Fenix 1992 nr 7 s. 108-113 (nt. polskiej SF...) szczegóły 
nawiązanie: Ziemkiewicz Rafał A.: Normalna rzecz. Fenix 1993 nr 2 s. 167-174  szczegóły 
polemika: Piekara Jacek: Fenix 1993 nr 5 s. 171-173 (z odp. Rafała Ziemkiewicza...) szczegóły 
636.artykuł: Krywak Piotr: Polska fantastyka naukowa (1949-1956). x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
637.artykuł: Kuncewicz Piotr: Współczesna literatura polska (1): Fantaści. Życie Literackie 1989 nr 21 s. 11 (m.in. o twórczości autorów: Krzysztof Boruń, Czesław Chruszczewski, Ko...) szczegóły 
638.artykuł: Lewandowski Jan: Science fiction przetrzymuje kryzys (Tylko w tej dziedzinie - bezboleśnie). Słowo Powszechne 1991 nr 56 s. 3  szczegóły 
639.artykuł: Lewandowski Jan: SF nie grozi bankructwo. Kierunki 1990 nr 1 s. 13 (dot. m.in. pisarzy: Marek Baraniecki, Stanisław Lem, Tadeusz Markowski...) szczegóły 
640.artykuł: Lewandowski Konrad T.: Archetyp i schizofrenia. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 82-84 (próba odpowiedzi na pytanie, jak napisać arcydzieło gatunku SF...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Perspektywa teoretyka literatury. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 84  szczegóły 
641.artykuł: Łazuchiewicz Anna: Świat równoległy. Trybuna 2003 nr 296 dod. s. 8-9 (nt. polskich konwentów - zlotów miłośników literatury science-fiction ...) szczegóły 
642.artykuł: Malinowska Dorota: A jednak naukowa. Nowa Fantastyka 1996 nr 11 s. 77 (nt. podróży w czasie i przestrzeni w literaturze science fiction i lit...) szczegóły 
643.artykuł: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Flirt science i fiction. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 28 s. 9  szczegóły 
644.artykuł: Mika Joanna: Polska fantastyka dziecięca na tle twórczości Edmunda Niziurskiego. Czas Fantastyki 2009 nr 3 (20) s. 36-38  szczegóły 
645.artykuł: Na wirażu. Nowa Fantastyka 1990 nr 4 s. 60-64 (dyskusja; wypowiedzi: Adam Hollanek, Jacek Inglot, Lech Jęczmyk, Dorot...) szczegóły 
646.artykuł: Niewiadowski Andrzej: x 1989 ([w czasopiśmie:] Literarny Tyzdennik (Bratislava) 1989 nr 31 s....) szczegóły 
647.artykuł: Nowacki Dariusz: Mimo wszystko - bezradność. Opcje 2001 nr 5 s. 6-7 (nt. ignorowania prozy spod znaku szeroko rozumianej fantastyki w prasi...) szczegóły 
648.artykuł: Nowowiejski Marek S.: Moja kolekcja. Sfinks 1997 nr 1 s. 77-78 (wywiad nt. bibliografii polskiej SF (w opracowaniu); rozm. Wojtek Sede...) szczegóły 
649.artykuł: Olszański Tadeusz Andrzej: Mesjasz i Szatan w najnowszej fantastyce polskiej. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 65-68  szczegóły 
650.artykuł: Olszański Tadeusz Andrzej: Tropy słowiańskiej fantasy. Nowa Fantastyka 1995 nr 7 s. 66-67 (nt. wykorzystywania elementów "słowiańskości" w literaturze fantasy...) szczegóły 
nawiązanie: Tomasiewicz Jarosław: Tropy słowiańskiej fantasy. Nowa Fantastyka 1995 nr 11 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
651.artykuł: Ołdak Adrian: Fantastyka 1989 nr 12 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
652.artykuł: Oramus Marek: Brzydkie kaczątko. Fenix 1990 nr 1 s. 86-94  szczegóły 
653.artykuł: Oramus Marek: Krytycy o krytyce. Nowa Fantastyka 1998 nr 10 s. 73 (sprawozdanie ze spotkania 1 VI 1998 w Warszawskim Ośrodku Kultury pośw...) szczegóły 
654.artykuł: Oramus Marek: Siedem grzechów głównych polskiej science fiction. Fantastyka 1989 nr 7 s. 59-62  szczegóły 
nawiązanie: Gociek Piotr: Znowu o grzechach głównych (Młoda polska fantastyka). Nowa Fantastyka 1990 nr 1 s. 62-64 (krytycy o fantastyce; z not. o aut....) szczegóły 
655.artykuł: Parowski Maciej: Fantastyka broni wolnego ducha. Myśl Polska 1997 nr 1/2 s. 16 (wywiad z red. naczelnym "Nowej Fantastyki"; rozm. Łukasz Warzecha...) szczegóły 
656.artykuł: Parowski Maciej: Następcy czy kontestatorzy. Fantastyka 1989 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
657.artykuł: Parowski Maciej: Poradnik fantasty. Co i jak? (Uwagi dla debiutantów). Fantazja 1991 nr 4 s. 20-21  szczegóły 
658.artykuł: Parowski Maciej: Węgierski ślad. Nowa Fantastyka 1995 nr 12 s. 74-75 (omówienie najnowszych pozycji wydawniczych literatury SF...) szczegóły 
659.artykuł: Pawełek Marta: Spór o polski boom. Nowa Fantastyka 1997 nr 6 s. 64 (sprawozdanie ze spotkania, 14 IV 1997 w Warszawie, nt. osiągnięć polsk...) szczegóły 
660.artykuł: Pąkciński Marek: Powtórzyć sukces Lema (Polska fantastyka dzisiaj). Życie Warszawy 1992 nr 218 dod. s. 5  szczegóły 
661.artykuł: Piętnaście lat świetlnych. Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 65-68 (dyskusja w redakcji "Nowej Fantastyki" podsumowująca ostatnie piętnast...) szczegóły 
662.artykuł: Pysz Robert: Jest fantastycznie. Uwagi nad sensem czytania (literatury fantastycznej). Świat i Słowo 2003 nr 1 s. 227-237  szczegóły 
663.artykuł: Rękas Konrad: Coś więcej niż fikcja. Myśl Polska o Kulturze 2000 nr 3 s. 3 (o współczesnej literaturze s.f....) szczegóły 
664.artykuł: Romanowska Krystyna: Fantastyka nastolatki w PRL-u. Ryms 2010 nr 8 (2009/2010) s. 9 (z notą o aut....) szczegóły 
665.artykuł: Rzeszotnik Jacek: Wege und Irrwege. Zur Situation der Science Fiction in Polen in den 80er und 90er Jahren. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 291-296  szczegóły 
666.artykuł: Salamończyk Joanna: Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 86 (omówienie zawartości numerów czasopism poświęconych literaturze fantas...) szczegóły 
667.artykuł: Salamończyk Joanna: Wilki młode i stare. Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 65 (spraw. ze spotkania twórców SF z czytelnikami w Warszawie, 1 XII 1997...) szczegóły 
668.artykuł: Sapkowski Andrzej: As z rękawa [z tego cyklu:] Daj, ać ja pobruszę, a ty przynieś koncerz (Epistemologiczny dodatek do poradnika dla piszących fantasy). Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 76  szczegóły 
669.artykuł: Sapkowski Andrzej: As z rękawa [z tego cyklu:] Niezłomny jest Związek.... Nowa Fantastyka 1996 nr 1 s. 76 (fel.; nt. serii "Zarubieżnaja fantastika"...) szczegóły 
670.artykuł: Sapkowski Andrzej: As z rękawa [z tego cyklu:] Nomen est omen (Poradnik dla autorów fantasy). Nowa Fantastyka 1995 nr 1 s. 74 (fel....) szczegóły 
nawiązanie: Barański Piotr: Kącik AS-a. Nowa Fantastyka 1995 nr 10 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Gratkiewicz Marek: Kącik AS-a. Nowa Fantastyka 1995 nr 10 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Łada Robert: Nowa Fantastyka 1996 nr 1 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Rojek Przemysław: Kącik AS-a. Nowa Fantastyka 1995 nr 10 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Tojza Radosław: Kącik AS-a. Nowa Fantastyka 1995 nr 10 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
671.artykuł: Sapkowski Andrzej: As z rękawa [z tego cyklu:] Pleno titulo (Poradnika dla piszących fantasy ciąg dalszy). Nowa Fantastyka 1996 nr 2 s. 74  szczegóły 
672.artykuł: Sapkowski Andrzej: As z rękawa [z tego cyklu:] Sierżant Kiełbasa i kot Hamiltona (Poradnika dla piszących fantasy ciąg dalszy). Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 76  szczegóły 
polemika: Cieślak Piotr: Nowa Fantastyka 1996 nr 11 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
673.artykuł: Sapkowski Andrzej: As z rękawa [z tego cyklu:] Stylizacja, frustracja, detronizacja (Poradnika dla piszących fantasy ciąg dalszy). Nowa Fantastyka 1996 nr 6 s. 76  szczegóły 
polemika: Łukowska Anna Teresa: Nowa Fantastyka 1996 nr 9 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
674.artykuł: Sapkowski Andrzej: Każda literatura jest fantastyczna. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 30 s. 11 (wywiad nt. polskiej literatury sf i jej popularności; rozm. Ewa Likows...) szczegóły 
675.artykuł: Sapkowski Andrzej: Szczur zutylizowany. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 78-79 (fel....) szczegóły 
676.artykuł: SB: Rąbnięty Smoq. Aleje 3 2000 nr 25 s. 15 (nt. czasopisma fanów literatury SF "RąBNIęty SMOQ" (Częstochowa 1996- ...) szczegóły 
677.artykuł: Sedeńko Wojtek: Antologie polskiej SF. Sfinks 1994 nr 4 s. 46-52 (prezentacja zawartości poszczególnych tomów antologii s. 47-52...) szczegóły 
678.artykuł: SF pod koniec stulecia. Nowa Fantastyka 1991 nr 1 s. 2-3, nr 2 s. 2-3 nr 3 s. 2-3, nr 4 s. 2-3 (ankieta; wypow.: Poul Anderson, Krzysztof Boruń, David Brin, John Brun...) szczegóły 
679.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Cały czas w "Zaczarowanej grze". Czas Fantastyki 2005 nr 1 (2) s. 3-6 (wyw. z autorem monograficznej pracy o polskiej fantastyce "Zaczarowana...) szczegóły 
680.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem literatury science fiction na Uniwers...) szczegóły 
681.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem fantastyki, rozm. Wojciech Szyda i Pa...) szczegóły 
682.artykuł: Sobota Jacek: Inwazja jako kamuflaż. Nowa Fantastyka 1998 nr 10 s. 74-76 (nt. motywu inwazji i kontaktów międzycywilizacyjnych w literaturze SF...) szczegóły 
683.artykuł: Sokołowski Krzysztof: Bicie się w cudze piersi. Fenix 1996 nr 7 s. 53-61 (nt. dyskusji prasowej dot. wyższości fantastyki nad literaturą "nurtu ...) szczegóły 
684.artykuł: Stary krytyk mocno śpi. Nowa Fantastyka 1993 nr 7 s. 69-71 (dyskusja; wypow.: Henryk Bereza, Lech Budrecki, Michał Głowiński, Tade...) szczegóły 
polemika: Hollanek Adam: Panowie krytycy z getta?. Nowa Fantastyka 1994 nr 1 s. 79  szczegóły 
polemika: Warzecha Łukasz: Stary krytyk mocno śpi. Nowa Fantastyka 1993 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
685.artykuł: Szczyrba Jacek: Gwiezdne okupacje. Fenix 1991 nr 2 s. 117-124 (nt. socjologicznej SF; m.in. o powieściach: Stanisław Lem: Fiasko, Jan...) szczegóły 
686.artykuł: Ścigała Justyna: Spotkanie z fantastyką. Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 65 (nota sprawozdawcza ze "Spotkania z fantastyką" 25 II 1996 w Katowicach...) szczegóły 
687.artykuł: Termińska Kamilla: Kreatywizm języka i mit kreacja (Na przykładzie literatury science fiction). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 197-209  szczegóły 
688.artykuł: Trzynadlowski Jan: Fantastyka naukowa: zwycięstwo czy klęska?. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 87-99  szczegóły 
689.artykuł: Wróbel Łukasz: Jak się zbuntować?. Nowa Fantastyka 2001 nr 4 s. 66-68 (nt. bohatera fantastyki socjologicznej...) szczegóły 
690.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: A mury runą.... Fenix 1996 nr 3 s. 165-169 (nt. tworzenia neologizmów w literaturze sf...) szczegóły 
691.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Chuchać i dmuchać!. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 75 (fel. nt. pracy twórczej pisarzy-fantastów...) szczegóły 
692.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Dlaczego właśnie teraz? Czas na fantastykę. Forum Akademickie 1995 nr 20/21 s. 42-43  szczegóły 
693.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Fantaści z tej ziemi (Od fikcji naukowej do baśni). Polityka 1997 nr 44 s. 56-58  szczegóły 
694.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Frajerzy. Nowa Fantastyka 1997 nr 9 s. 74 (nt. klubów SF i konwentów miłośników fantastyki; felieton...) szczegóły 
695.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Głupia robota. Nowa Fantastyka 1998 nr 4 s. 76 (nt. technologicznie zaawansowanych rozwiązań stosowanych w literaturze...) szczegóły 
696.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Murzyn literatury. Fenix 1996 nr 2 s. 164-169 (nt. recenzji lit. SF dokonanej przez Krzysztofa Vargę pt. "Zadzwońcie ...) szczegóły 
697.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Nie sikać do zupy!. Nowa Fantastyka 1997 nr 5 s. 77 (apel o wprowadzenie zasad poddających selekcji z obiegu wydawniczego m...) szczegóły 
698.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Odwaga rycerza, odwaga kaznodziei. Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 77 (nt. zagadnienia odwagi pisarskiej; fel....) szczegóły 
699.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Polska fantastyka - spotkanie trzech pokoleń. Ethos 1997 nr 4 s. 97-108 (m.in. o literaturze science fiction uprawianej na łamach Młodego Te...) szczegóły 
700.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Posucha na pisadła. Nowa Fantastyka 1997 nr 6 s. 77 (felieton...) szczegóły 
701.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Siostrzyczka. Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 75 (nt. literatury fantasy; felieton...) szczegóły 
702.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Syndrom Harrisona. Fenix 1996 nr 4 s. 158-162 (nt. wizji literatury sf...) szczegóły 
703.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Szał generacyjny. Fenix 1992 nr 3 s. 108-120 (nt. prób opisu pokoleń - "generacji" pisarzy polskiej SF...) szczegóły 
704.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Tak zwana rozrywka. Fenix 1991 nr 3 s. 146-156  szczegóły 
705.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Ucieczka przed eskapizmem. Plus Minus 1997 nr 49 s. 17  szczegóły 
706.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Wesel kontra święty Graal. Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 75 (fel....) szczegóły 
707.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Zdekomunizować fantasytykę. Nowa Fantastyka 1997 nr 8 s. 76 (nt. sytuacji w polskiej fantastyce l. 60.-80.; felieton...) szczegóły 
708.artykuł: Ziemkiewicz Rafał: Śmieszne jak śpiew Kiepury. Polska literatura SF była czyms więcejniż tylko maską pozwalającą bezpiecznie pisać o współczesności. Życie 2000 nr 168 s. 13-14 (wyw. nt. polskiego środowiska pisarzy SF i fantasy i ich twórczości o...) szczegóły 
709.artykuł: Żółtowska Iwona: Nic dwa razy się nie zdarza?. Nowa Fantastyka 1997 nr 8 s. 63 (sprawozdanie ze spotkania pisarzy fantastów, tłumaczy i miłośników fan...) szczegóły