PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Krzyżanowska Jadwiga: Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. 1990  szczegóły 
2.książka: Krzyżanowska Jadwiga: Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. 1993  szczegóły 
3.książka: Rolbiecki Waldemar: Geneza Polskiej Akademii Nauk (1930-1952). 1990  szczegóły 
4.książka: The Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences 1952-2007=Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk 1952-2007. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Berg Przemysław: The Sanctuary. The Warsaw Voice 1990 nr 10 s. 10 (struktura i działaln. PAN...) szczegóły 
6.artykuł: B.G.-W.: Inauguracja działalności Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu. Nauka Wrocławska 1998 nr 5/6 s. 4  szczegóły 
7.artykuł: Białota Marek: Z działalności Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (lipiec 1987-lipiec 1988).. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1989 t.26 s. 193-195  szczegóły 
8.artykuł: Bobrowski Ireneusz: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1990-31 XII 1992). Polonica [Kraków] 1994 t. 16 s. 269-273  szczegóły 
9.artykuł: Bobrowski Ireneusz: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 1995 - 30 VI 1996). Polonica [Kraków] 1997 t. 18 s. 247-248  szczegóły 
10.artykuł: Bojarski Zbigniew: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Działalność Naukowa 2001 z. 12 s. 13-16  szczegóły 
11.artykuł: Członkowie korespondenci PAN wybrani na LXXVI sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 6 grudnia 1991 r. Wydział I - Nauk Społecznych. Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 5/6 s. 211-216 (m.in.: Maria Janion, Leszek Kołakowski...) szczegóły 
12.artykuł: Członkowie korespondenci PAN. Nauka 1998 nr 3 s. 235-236 (nota o wyborze Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
13.artykuł: Członkowie rzeczywiści PAN. Nauka 1998 nr 3 s. 234 (nota o wyborze Marii Janion...) szczegóły 
14.artykuł: E.H.: Prace Prezydium PAN. Styczeń - czerwiec 2002. Nauka 2002 nr 4 s. 81-101 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
15.artykuł: Elbe Elżbieta: Potrzeby humanistyki. Forum Akademickie 1999 nr 3 s. 13  szczegóły 
16.artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 11 (nota o wyborze nowych członków rzeczywistych, m.in. Franciszka Gruczy ...) szczegóły 
17.artykuł: Furdal Antoni: Komu jest potrzebna Komisja Kultur Europejskich?. Nauka Wrocławska 1998 nr 7/8 s. 5-6  szczegóły 
18.artykuł: Furdal Antoni: Komu jest potrzebna Komisja Kultur Europejskich?. x 1998 ([W ks. zb.:] Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komis...) szczegóły 
19.artykuł: Gieysztor Aleksander: Necessary or obsolete?. The Warsaw Voice 1990 nr 10 s. 10 (wyw. z prezesem PAN; rozm.: Przemysław Berg...) szczegóły 
20.artykuł: Grucza Franciszek (1937-), Namowicz Tadeusz, Wiktorowicz Józef: W związku z zakończeniem działalności Komitetu Neofilologicznego. Od Redakcji. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 451-452 (pismo od Redakcji Kwartalnika Neofilologicznego w związku z roz...) szczegóły 
21.artykuł: Grudniowe Zgromadzenie.... Nauka i Przyszłość 1993 nr 2 s. 6-7, 9 (wyłonienie nowych władz podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN (1992)...) szczegóły 
22.artykuł: Hałoń Edward: Polska Akademia Nauk w okresie 1990-1998. Wybory kierownictwa Akademii. Nauka 1999 nr 1 s. 253-266 (m.in. dotyczy Wydziału I...) szczegóły 
23.artykuł: Holzer Jerzy, Szulczewski Michał: Działalność edukacyjna w PAN: stan obecny i możliwości. Nauka 2001 nr 4 s. 51-59 (dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
24.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: W sprawie badań literaturoznawczych w Instytucie Słowianoznawstwa PAN. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 101-107  szczegóły 
25.artykuł: Kołodziejczak Jerzy: Centrum badawcze PAN, Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Nauka 2002 nr 2 s. 7-36 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
26.artykuł: Kołodziejczak Jerzy: Polska Akademia Nauk w 2001 roku. Nauka 2002 nr 4 s. 4-22 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
27.artykuł: Kołodziejczak Jerzy: Polska Akademia Nauk w roku 2000. Nauka 2001 nr 4 s. 61-82 (sprawozdanie z działalności; dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
28.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1989. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 8-23 (m.in. skład Komisji Filologii Polskiej, Komisji Historycznoliterackiej...) szczegóły 
29.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 8-23 (m.in.: Komisja Filologii Klasycznej, Komisja Historycznoliteracka, Kom...) szczegóły 
30.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 8-49 (m.in.: Komisja Filologii Klasycznej, Komisja Historycznoliteracka, Kom...) szczegóły 
31.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 8-41 (m.in.: Komisja Filologii Klasycznej, Komisja Historycznoliteracka, Kom...) szczegóły 
32.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1995. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 (1995) s. 10-12, 17-19 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
33.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1996. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 (1996) s. 11-12, 17-19 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja ...) szczegóły 
34.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 8-32 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
35.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1998. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2002 (1998) s. 8-18 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
36.artykuł: Komisje Naukowe Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1993. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 8-45 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
37.artykuł: Kotowska Irena E.: Epitafium dla Komitetu Neofilologicznego. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 454-455 (w związku likwidacją Komitetu Neofilologicznego z dniem 31 XII 2002 i ...) szczegóły 
nawiązanie: Krzeszowski Tomasz P.: [Opinia o likwidacji Komitetu Neofilologicznego z dniem 31 XII 2002]. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 455-456  szczegóły 
38.artykuł: Kotowska Irena E.: Notatka z zebrania prezesów specjalistycznych towarzystw naukowych objętych właściwością Wydziału I Nauk Społecznych PAN. Nauka 1999 nr 3 s. 238-240 (odbytego w dniu 9 IV 1999...) szczegóły 
39.artykuł: Krajewska Hanna: [Pięćdziesiąt] 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 140-145 (dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
40.artykuł: Kronika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 33-58  szczegóły 
41.artykuł: Kronika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1998. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2002 (1998) s. 33-58  szczegóły 
42.artykuł: Kuźnicki Leszek: Osiągnięcia, zamierzenia, trudności w działalności Polskiej Akademii Nauk. Nauka 1998 nr 3 s. 3-22 (dotyczy także Wydziału I...) szczegóły 
43.artykuł: Kuźnicki Leszek: Pod kreską. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 3 s. 21 (wyw. z prezesem PAN; rozm. Jerzy Łaniewski...) szczegóły 
44.artykuł: Kuźnicki Leszek: Ubóstwo nie prowadzi do Nobla. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 26 s. 7 (wyw. z prezesem Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
45.artykuł: Kuźnicki Leszek: W 50 rocznicę powołania Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 2 s. 3-6 (dot. m.in. początków i pierwszych władz Wydziału I...) szczegóły 
46.artykuł: Legocki Andrzej B.: Bilans otwarcia 2003. Perspektywy na przyszłość Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2003 nr 4 s. 5-25  szczegóły 
47.artykuł: Legocki Andrzej B.: Głos w dyskusji na temat przyszłości Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 1 s. 189-192 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
48.artykuł: Lista nowo mianowanych członków PAN. Życie Warszawy 1989 nr 136 s. 12 (członek rzeczywisty: Marian Plezia...) szczegóły 
49.artykuł: Lista nowo wybranych członków korespondentów PAN. Nauka i Przyszłość 1998 nr 7 s. 20 (m.in. o wyborze Kazimierza Polańskiego, Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
50.artykuł: Lista nowo wybranych członków rzeczywistych PAN. Nauka i Przyszłość 1998 nr 7 s. 20 (m.in. o wyborze Marii Janion i Leszka Kołakowskiego...) szczegóły 
51.artykuł: Lista wybranych w tym roku członków PAN. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 14-15 (dot. m.in. wyboru na członka korespondenta Huberta Orłowskiego...) szczegóły 
52.artykuł: Lubaś Władysław: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973-1991. Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 3 s. 107-117  szczegóły 
53.artykuł: Lubaś Władysław: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973-1991. Polonica [Kraków] 1994 t. 16 s. 252-268  szczegóły 
54.artykuł: Łużny Ryszard: O "Badaniach naukowych Instytutu Słowianoznawstwa PAN" raz jeszcze i nieco inaczej. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 87-99  szczegóły 
55.artykuł: ML: Utworzenie Polskiej Akademii Nauk. Nasz Dziennik 1998 nr 231 s. 7 (w 47. rocznicę utworzenia...) szczegóły 
56.artykuł: Mossakowski Mirosław: Nie zaśniemy w PAN-ie! (Rozmowa z prof. dr. hab. Mirosławem Mossakowskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk). Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 49-59 (rozm. Ewa Nowakowska...) szczegóły 
57.artykuł: Mossakowski Mirosław: Polska Akademia Nauk - stan obecny i perspektywy. Nauka 1999 nr 3 s. 3-30 (dotyczy także Wydziału I...) szczegóły 
58.artykuł: Mossakowski Mirosław: Próba nawiązania dialogu. Forum Akademickie 1999 nr 3 s. 19-21 (wyw. z prezesem Polskiej Akademii Nauk; rozm.: Piotr Kieraciński...) szczegóły 
59.artykuł: Mroczek Krystyna: Kto nie lubi nauki (Pod przykrótką państwową kołderką). Słowo Powszechne 1992 nr 54 s. 4 (nt. sytuacji finansowej w instytutach Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
60.artykuł: Nauka Wrocławska 1997 nr 6/7 s. 13 (not. o posiedzeniu Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akade...) szczegóły 
61.artykuł: Nauka Wrocławska 1998 nr 5/6 s. 12 (not. o posiedzeniu naukowym Komisji Kultur Europejskich oddział PAN we...) szczegóły 
62.artykuł: Ney Roman: Czy należy powołać nową akademię?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 6 s. 5 (wywiad z sekretarzem naukowym PAN-u; rozm. A.licja Kos...) szczegóły 
63.artykuł: Niecikowski Jerzy: Lista obecności. Tygodnik Solidarność 1992 nr 2 s. 14 (nt. anachronicznej organizacji pracy w humanistycznych instytutach nau...) szczegóły 
nawiązanie: Śmierć z braku wyobraźni. Tygodnik Solidarność 1992 nr 26 s. 6 (list do red.; podp. nazwisko i adres znane redakcji...) szczegóły 
64.artykuł: O założeniach reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 3 s. 3-4 (art. wstępny do numeru gromadzącego wypowiedzi nt. sytuacji nauki w Po...) szczegóły 
65.artykuł: Ostrowski Włodzimierz: Znaczenie środowiska naukowego Krakowa dla rozwoju nauki w Polsce. Rola oddziału krakowskiego PAN. Nauka 2001 nr 3 s. 40-44 (dot. m.in. działalności zakładów funkcjonujacych w ramach Wydziału I...) szczegóły 
66.artykuł: Projekty badawcze własne tzw. granty zgłoszone z placówek PAN w l. 1995-1996. Działalność Naukowa PAN 1997 z. 4 s. 100 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
67.artykuł: Ratyniecki Paweł: Nauki polskiej droga przez mękę. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 91-96 (m.in. o kolejnych nieudanych próbach reformy Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
68.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 10-12 (skład Komisji Filologii Klasycznej i Komisji Historycznoliterackiej...) szczegóły 
69.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 99-109 (sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Krakowie. m.in. dot. Wydzia...) szczegóły 
70.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 8-12 (skład Komisji Naukowych Oddziału. PAN w Krakowie Wydziału I w 1988 r....) szczegóły 
71.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 105-112 (sprawozdanie z działalności Wydziału I oddz. PAN w Krakowie za rok 198...) szczegóły 
72.artykuł: Rowicki Janusz: Na równi pochyłej (Zagrożenie polskiej nauki). Słowo Powszechne 1992 nr 41 s. 4 (nt. podziału instytutów PAN na kategorie i zwalniania pracowników z po...) szczegóły 
73.artykuł: Rowicki Janusz: Równia prawie pochyła (Trudne dni nauki). Słowo Powszechne 1992 nr 16 s. 4 (m.in. o nowym sposobie finansowania instytutów przy pomocy grantów, pr...) szczegóły 
74.artykuł: Rychard Andrzej, Wnuk-Lipiński Edmund: Sytuacja nauk społecznych w Polskiej Akademii Nauk; diagnoza i propozycja naprawy. Tygodnik Solidarność 1991 nr 50 s. 14 (memoriał (w skróconej wersji) dyrektorów Instytutu Filozofii i Socjolo...) szczegóły 
nawiązanie: Kalinowski Witold: Opór materii i fetysz instytucji. Tygodnik Solidarność 1991 nr 50 s. 14  szczegóły 
75.artykuł: Rymut Kazimierz: Trzydziestolecie działalności Instytutu Języka Polskiego PAN. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 241-245  szczegóły 
76.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Badania naukowe Instytutu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 2 s. 117-130  szczegóły 
77.artykuł: Salamon Maciej: Zarys dziejów Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1958-1992. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 31-33 (streszcz ref....) szczegóły 
78.artykuł: Samsonowicz Henryk: O sytuacji nauki w Polsce (Rozmowa z prof. Henrykiem Samsonowiczem). Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 89-98 (wywiad, rozmawiał Henryk Ratajczk...) szczegóły 
79.artykuł: Samsonowicz Henryk: O założeniach reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 3 s. 5-9 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
80.artykuł: Samsonowicz Henryk: Stan i perspektywy nauki w Polsce. Rozmowa z Profesorem Henrykiem Samsonowiczem, przewodniczącym Wydziału I PAN. Nauka Polska [Warszawa] 2003 t. 12 (37) s. 9-16 (rozm. Jan Piskurewicz; oprac. Ewelina Tylińska...) szczegóły 
81.artykuł: Samsonowicz Henryk: Stanowisko Wydziału I Poslkiej Akademii Nauk. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 453 (w związku z rozwiązaniem Komitetu Neofilologicznego z dniem 31 XII 200...) szczegóły 
82.artykuł: Sieć komitetów naukowych PAN 1952-2001. Nauka 2001 nr 4 s. 176-213 (dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
83.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 5-7 (m.in. Wydz. I...) szczegóły 
84.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 5-7 (m.in. Wydz. I...) szczegóły 
85.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 5-7 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
86.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1993. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 5-7 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
87.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1994. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 5-41 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
88.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 5-7 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
89.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1998. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2002 (1998) s. 5-7 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
90.artykuł: Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 37-61 (imienne sprawozdania pracowników IBL PAN z wyjazdów zagranicznych...) szczegóły 
91.artykuł: Sprawozdanie sekretarza naukowego Oddziału prof. Włodzimierza Ostrowskiego z działalności Komisji Naukowych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 67-69 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
92.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1996. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 (1996) s. 95-130 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
93.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 83-116 (m.in. dot. Wydz. I...) szczegóły 
94.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 99-126 (m.in. Wydz. I...) szczegóły 
95.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 78-105 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
96.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1994. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 85-109 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
97.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1995. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 (1995) s. 86-97 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka , Komisja Językoznawstwa, Komisja ...) szczegóły 
98.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 105-140 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
99.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1998. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2002 (1998) s. 89-122 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
100.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 101-124 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
101.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 83-115 (m.in. dot. Wydz. I...) szczegóły 
102.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PAN w Krakowie za rok 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 117-129  szczegóły 
103.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PAN w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 141-146  szczegóły 
104.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 127-136  szczegóły 
105.artykuł: Stadtmueller Elżbieta: Europa przełomu wieków (referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu). Nauka Wrocławska 2000 nr 1/2 s. 8-9  szczegóły 
106.artykuł: Stanowisko członków Wydziału Nauk Społecznych PAN. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 3 s. 2 (z dnia 13 II 1992 w sprawie sytuacji polskiej nauki...) szczegóły 
107.artykuł: Stanowisko Polskiej Akademii Nauk wobec sytuacji w oświacie, nauce i kulturze. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 3 s. 3 (stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z II 1992...) szczegóły 
108.artykuł: Stec Wojciech J.: O placówkach PAN inaczej, o potrzebie zmian strukturalnych w Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 2 s. 49-56 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
109.artykuł: Stec Wojciech J.: O przyszły kształt Polskiej Akademii Nauk. Tezy do dyskusji na posiedzeniu prezydium PAN. Nauka 2002 nr 1 s. 181-187 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
110.artykuł: Tatara Marian: Komisja Historycznoliteracka Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Ruch Literacki 2000 z. 4 s. 519-521 (nt. działalności od 1958 r....) szczegóły 
111.artykuł: Tazbir Janusz: 50 lat działalności Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2003 nr 2 s. 13-22  szczegóły 
112.artykuł: Tazbir Janusz: Działalność komitetów naukowych Wydziału I Nauk Społecznych PAN. Działalność Naukowa PAN 1999 z. 7 s. 6-15  szczegóły 
113.artykuł: Toptunova A.E.: Trudy Komissii slavjanovedenija Pol'skojj Akademii Nauk. x 1994 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
114.artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Co się z PANem dzieje. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 2 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Karczewski Witold: Co się z PANem dzieje. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 6 s. 17  szczegóły 
115.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. budżet Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
116.artykuł: Ustawa z 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rzeczpospolita 1997 nr 162 dod. s. 1-3  szczegóły 
117.artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in. dot. Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
118.artykuł: Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 88 s. 1537-1600 poz. 443 (m.in. dot. Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
119.artykuł: (W.B.): Na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN. Nauka i Przyszłość 1995 nr 1 s. 20 (o wyborze nowych członków korespondentów m.in.: Michał Głowiński, Tade...) szczegóły 
120.artykuł: Wyczański Andrzej: Legenda i rzeczywistość nauki. Rzeczpospolita 1995 nr 154 s. 5  szczegóły 
polemika: Pruszyński Jan: Kondycja nauki polskiej. Rzeczpospolita 1995 nr 171 s. 5 (dot. wypow. Andrzeja Wyczańskiego i Henryka Samsonowicza...) szczegóły 
polemika: Samsonowicz Henryk: Legenda i rzeczywistość nauki. (Polemika z profesorem Andrzejem Wyczańskim, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk). Rzeczpospolita 1995 nr 161 s. 5  szczegóły 
121.artykuł: Wyczański Andrzej: Nauki humanistyczne i społeczne w Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 4 s. 3-9  szczegóły 
122.artykuł: Wyczański Andrzej: O kryzysie nauki w Polsce. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 26-53  szczegóły 
123.artykuł: Wyczański Andrzej: Spory o Polską Akademię Nauk. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 118-127  szczegóły 
polemika: Biernacki Andrzej: Spór o spory (W związku z artykułem prof. Andrzeja Wyczańskiego). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 161-164  szczegóły 
124.artykuł: Wyczański Andrzej: Uwagi na temat kształtu i struktury Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 1 s. 173-180 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
125.artykuł: Wyczański Andrzej: Życie Warszawy 1992 nr 37 s. 7 (wyw. z sekretarzem Wydziału I PAN nt. sytuacji ekonomicznej; rozm. Jer...) szczegóły 
126.artykuł: XCVII sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 4 s. 3 (art. wstępny do numeru gromadzącego wypowiedzi nt. bieżącej sytuacji P...) szczegóły 
127.artykuł: Z prac Prezydium PAN. Nauka 1997 nr 2 s. 254-272 (m.in. o przyjęciu krytycznej opinii Wydziału I PAN w sprawie sytuacji ...) szczegóły 
128.artykuł: Założenia reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 3 s. 17-32 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
artykuł: Uwagi o projekcie reformy Polskiej Akademii Nauk - dyskusja. Nauka 2002 nr 3 s. 33-135 (dot. również Wydziału I; wypowiedzi autorstwa: Andrzej Wyczański, Tade...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    książki (alfabet autorów)
129.książka: Batora Katarzyna, Tyszkiewicz Barbara: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma - bibliografia. 2002  szczegóły 
130.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna, Ziątek Zygmunt: IBL - Instytut Badań Literackich. Informator. 1994  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Niedobry "Informator". Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 145-147  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Bobecki Ryszard: Takie były zabawy, spory w one lata. 50-lecie Instytutu Badań Literackich. Nauka i Przyszłość 1999 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
132.artykuł: Choriew Wiktor A.: O współpracy naukowej między Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk a Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademi Nauk (wybrane rezultaty i perspektywy). Nauka 2002 nr 4 s. 189-194 (dot. umów, spotkań, wspólnych konferencji, publikacji książkowych oraz...) szczegóły 
133.artykuł: DCZ: Studia w Polskiej Akademii Nauk. Nowa Europa. Rzeczpospolita 2003 nr 205 s. D7 (o zorganizowaniu wspólnie z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki stud...) szczegóły 
134.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1995 z. 2 s. 25-26 (not. nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
135.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1994 z. 1 s. 8 (not. nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
136.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1998 z. 5 s. 55 (nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
137.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1997 z. 4 s. 22-23 (nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
138.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1996 z. 3 s. 14 (nota nt. dorobku naukowgo Instytutu...) szczegóły 
139.artykuł: Educational and promotional activity in the Polish Academy of Sciences. Annual Report 2000 s. 81-82 (m.in. nt. działalności Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
140.artykuł: Górski Ryszard: Instytut Badań Literackich PAN w roku 1988. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 5-15 (spraw. z działalności...) szczegóły 
141.artykuł: Gumkowski Marek: Instytut Badań Literackich PAN = PAN's Institute of Literary Studies. Polish Culture 1999 nr 3/4 s. 13 (nt. działalności naukowej; tekst równoległy w jęz. polskim i angielski...) szczegóły 
142.artykuł: Instytut Badań Literackich PAN w 1990. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 1-14 (o działalności...) szczegóły 
143.artykuł: Jubileusz IBL. Sprawy Nauki 1999 nr 2 s. 3 (nota o 50-leciu działalności...) szczegóły 
144.artykuł: Jurajski Ziemowit: Z wizytą u "Bara". Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 140-141 (nt. utrudninego korzystania z tzw. Kartoteki Bara - literackiej biblio...) szczegóły 
145.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (nota o oroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia IBL PAN; Wa...) szczegóły 
146.artykuł: Loth Roman: Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne [IBL PAN]. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 34-36 (omów. programu studium, organizacja zajęć...) szczegóły 
147.artykuł: Nasiłowska Anna: Biblioteka. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 1-4 (o Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie...) szczegóły 
148.artykuł: PM: Pół wieku Instytutu. Życie 1998 nr 299 s. 8 (not. nt. uroczystości z okazji 50-lecia...) szczegóły 
149.artykuł: Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 55 (ogł. o naborze...) szczegóły 
150.artykuł: Polish humanities during the period 1945-1990. Annual Report 2004 s. 22-25 (omówienie projektu naukowego "Humanistyka polska w latach 1945-1990" r...) szczegóły 
151.artykuł: Polskie Towarzystwo Badań na Wiekiem Osiemnastym. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 165 (ogłoszenie o zawiązaniu Towarzystwa 4 VII 1996; prezesem została Teres...) szczegóły 
152.artykuł: Prokop Jan: Polska humanistyka albo o skorupce za młodu i na starość. Arka 1994 nr 50 s. 150-154 (z not....) szczegóły 
153.artykuł: Przybylski Ryszard: Bożę, spuść ognistą siarkę!. Gazeta Wyborcza 1989 nr 121 s. 5 (nt. działaln. Rady Naukowej IBL...) szczegóły 
polemika: Język intelektualisty. Trybuna Ludu 1989 nr 250 s. 2  szczegóły 
polemika: Puzynina Jadwiga: Gazeta Wyborcza 1989 nr 130 s. 5 (list do red....) szczegóły 
154.artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta, Tazbir Janusz: Współpraca polsko-rosyjska. Humanistyka i nauki społeczne. Nauka 2002 nr 4 s. 177-187 (dot. m.in. umów o współpracy, wspólnych konferencji, książek-syntez li...) szczegóły 
155.artykuł: Sławiński Janusz: Jakiej historii IBL-u nam potrzeba. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 137-154  szczegóły 
156.artykuł: Social sciences. Annual Report 2003 s. 17-21 (dotyczy m.in. Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
157.artykuł: Social sciences. Annual Report 2000 s. 15-18 (dotyczy m.in. Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
158.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Polish-Russian literary and cultural relations in the European context. Annual Report 2009 s. 23-24 (dot. projektu naukowego "Rosyjsko-polskie związki literackie i kulturo...) szczegóły 
159.artykuł: Świat Książki 1989 nr 2 s. 40 ([not. o 40-leciu IBL PAN]...) szczegóły 
160.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Czterdziestolecie Instytutu Badań Literackich PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 1-4 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych w Warszawie...) szczegóły 
161.artykuł: Tyszkiewicz Teresa: Pracownia Bibliografii Bieżącej [IBL PAN] w Poznaniu. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 28-34 (charakterystyka Polskiej Bibliografii Literackiej; skład osobowy Praco...) szczegóły 
162.artykuł: Witkowska Alina: Humanistyka i pieniądze. Nauka i Przyszłość 1991 nr 3 s. 7 (wypow. nt. sytuacji finansowej IBL; oprac. R. Karyś...) szczegóły 
163.artykuł: Witkowska Alina: IBL - Instytut starszy od Akademii. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 1 s. 67-76  szczegóły 
164.artykuł: Wojciechowski Ryszard: Posiedzenia Rady Naukowej IBL PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 15-27 (spraw. z posiedzeń: 9 XI 1987; 9 II, 25 V, 28 VI i 4 XI 1988]...) szczegóły 
165.artykuł: Wszechnica IBL. Forum Akademickie 1995 nr 7 s. 4 (not. o wznowieniu działalności Wszechnicy Instytutu Badań Literackich...) szczegóły 
166.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Na 45-lecie Instytutu Badań Literackich. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 wkł. (przemów. wygł. na sesji "Ludzie, lata, prace. 1948-1993" zorg. w 1993 ...) szczegóły 
167.artykuł: Zawiadomienie. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. nlb (o zarejestrowaniu 4 VII 1996 Polskiego Towarzystwa Badań na Wiekiem Os...) szczegóły 
168.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 169 (not. o wystosowaniu listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów Jerzego ...) szczegóły 
169.artykuł: Żółkiewski Stefan: Przeciw agresywnej ignorancji. Życie Literackie 1989 nr 5 s. 1, 6, nr 6 s. 4-5 (wywiad z pierwszym dyrektorem Instytutu Badań Literackich PAN (1948-19...) szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 4 s. 16, nr 5 s. 16  szczegóły 
polemika: Chądzyńska-Jakubowska Zofia: Życie Literackie 1989 nr 20 s. 13 (list do red....) szczegóły 
polemika: JAZ: Przeciw apoplektycznym zanikom pamięci. Kierunki 1989 nr 11 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Kordys Jan: Polityka 1989 nr 15 s. 2 (list do red., polemika z wypowiedziami prasowymi nt. wywiadu...) szczegóły 
polemika: Nawrocki Witold: List w sprawie wywiadu. Życie Literackie 1989 nr 9 s. 5  szczegóły 
polemika: Bujnowska Anna, Drymmer-Kępka Urszula: Tygodnik Powszechny 1989 nr 19 s. 6 (list do red....) szczegóły