PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Anthologie de la critique littéraire française des XIXe et XXe siecles. 1997 (Avant-propos. * [Zawiera teksty autorów wraz z notami biobibliograficz...) szczegóły 
2.książka: Brooke-Rose Christine, Culler Jonathan D., Eco Umberto, Rorty Richard: Interpretacja i nadinterpretacja. 2008  szczegóły 
3.książka: Brooke-Rose Christine, Culler Jonathan, Eco Umberto, Rorty Richard: Interpretacja i nadinterpretacja. 1996 (Stefan Collini: Wstęp: Interpretacja skończona i nieskończona. * [Zawi...) szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1996 nr spec. z IX s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347-348 (not....) szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Interpretacyjne recolekcje. Znak 1996 nr 12 s. 128-135 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 221-228  szczegóły 
recenzja: Szubert Agnieszka: "Eco-logia: co z interpretacją?". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 12 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: Szubert Agnieszka: Eco-logia, czyli sposób na interpretację. Odra 1998 nr 1 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Tomczyk Łukasz: Eco o potrzebie granic. Opcje 1996 nr 4 s. 118  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: O strukturze, interpretacji i życiu codziennym. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
4.książka: Chwin Stefan, Rosiek Stanisław: Bez autorytetu. 1994  szczegóły 
recenzja: Nowicki Krzysztof: Listy do Sopotu. Topos 1994 nr 8/9 s. 15  szczegóły 
5.książka: Czapliński Przemysław: Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. (Podrabianie. Języki przełomu. Mickiewicz albo proza najnowsza wobec tr...) szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Zawodne spoiwo. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 48  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 664-667  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędzierski Ryszard Marek: Nie starzejące się książki. Sztuka Osobowa 1999 nr 67 nr 10-14  szczegóły 
7.książka: Głowiński Michał: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. 1997 (Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstę...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
8.książka: Hudzik Jan P.: U podstaw estetyki. Główne problemy kantowskiej estetyki w świetle współczesnej filozofii i kultury. 1996 (Wstęp. * I. Bezsilny rozum a estetyka. II. Zagadnienie intencjonalnośc...) szczegóły 
9.książka: Język współczesnej humanistyki. 2000 ([dot. m.in. języka literaturoznawstwa jako dyscypliny humanistycznej. ...) szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Uwagi na marginesie kłopotów z językiem współczesnej humanistyki w Polsce. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 5-12 (polemika z tezami książki, wskazanie źródła nieporozumień, których sku...) szczegóły 
10.książka: Juda-Mieloch Małgorzata: Na ramionach gigantów. Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych.  szczegóły 
11.książka: Kalbarczyk Adam: U podstaw krytyki. O aksjologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego. 2001 ([filologiczna i filozoficzna rekonstrukcja aksjologicznych podstaw kry...) szczegóły 
12.książka: Kitab Shakir: Teoria Manfreda Kridla. Próba uzupełnienia metody integralnej. 2000 (Przedmowa. * Część I: 1. Kim był Ghassan Kanafani? 2. Kim był Manfred ...) szczegóły 
13.książka: Kostkiewiczowa Teresa, Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia. 1990 (Cz. 1. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Krytyka literacka w Polsce w XVI ...) szczegóły 
recenzja: Abramowska Janina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 235-240  szczegóły 
recenzja: Guzek Andrzej Krzysztof: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 208 (not....) szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Obraz rozwoju krytyki literackiej. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 240-245  szczegóły 
recenzja: Rzeczpospolita 1991 nr 89 s. 2 (not....) szczegóły 
14.książka: Krasuski Krzysztof: Społeczne ramy lektury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950). 1989 (Wstęp. - Wyobraźnia socjologiczna. Społeczne aspekty literatury w publ...) szczegóły 
15.książka: New trends in English and American studies. Proceedings of the Fifth International Conference, Cracow 1990, April 2-7. 1992 (Marta Gibińska, Zygmunt Mazur [M.G., Z.M.]: Preface. - Hans-Juergen Di...) szczegóły 
16.książka: Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XXe siecle. Actes du Colloque International organise par L'Institut de Philologie Romane de L'Univeriste de Varsovie sous la direction de Henryk Chudak, Varsovie 26-27 octobre 2000. 2002 (Avant-propos. * - Henri Behar: Les outils informatiques ont-ils change...) szczegóły 
17.książka: Szkoła Genewska w krytyce. Antologia. 1998 ([Zawiera teksty krytyków:] Marcel Raymond (1897-1982): Baudelaire. Rim...) szczegóły 
recenzja: Siemek Andrzej: Krytycy wciąż mało znani. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 387-392  szczegóły 
18.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: "Klasyczność" i "nieklasyczność" interpretacji. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 41-55  szczegóły 
20.artykuł: Bereza Henryk: Krytyka. Twórczość 1991 nr 4 s. 141-142 (Czytane w maszynopisie [fel.]...) szczegóły 
21.artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
22.artykuł: Bieńkowski Ryszard: Tandeta - wytrych czy oręż. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 11 s. 84-89 (nt. kanonu recepcji utworu jako artystycznie wartościowego; szerzej o ...) szczegóły 
23.artykuł: Brach-Czaina Jolanta: Przewodnik po polskiej literaturze feministycznej. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 76-80 (omówienie najważniejszych książek i czasopism polskiej krytyki feminis...) szczegóły 
24.artykuł: Budzińska Bożena: Pamflet. Plotka krytyczna. Autograf 2005 nr 6 s. 35 (nt. degeneracji krytyki...) szczegóły 
25.artykuł: Chrzanowski Maciej: Nędza. Trybuna 1990 nr 115 s. 5 (fel....) szczegóły 
26.artykuł: Czyżewski Paweł: Czy na poezji można się znać?. Kozirynek 2009 nr 10 s. 60  szczegóły 
27.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
28.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Pogardzana służba. O komentowaniu prac literaturoznawczych. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 64-71  szczegóły 
29.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Zrób ze mną, co chcesz. Autograf 2004 nr 5 s. 14-17 (poezja polska po 1989 roku m.in.: Krzysztof Koehler, Andrzej Sosnowski...) szczegóły 
30.artykuł: [Dunin Kinga] kid: Projekt krytyki onirycznej. Studium 2000 nr 4 s. 36-37 (z not. na s. 214...) szczegóły 
31.artykuł: Dutka Anna: La place du discours autre dans des articles de la critique litteraire. Parametres d'une description. Acta Philologica 1999 t. 12 s. 8-19 (nt. mechanizmów włączania mowy niezależnej do dyskursu krytyki literac...) szczegóły 
32.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 211-21 ([rec. ks.:] Gian Piero Ghini: Ritrarre e spiegare. La critica francese...) szczegóły 
33.artykuł: Dziadek Magdalena: Wstąpili w ten zawód dziennikarze.... Ruch Muzyczny 1996 nr 2 s. 20-22 (m.in. nt. Towarzystwa Iksów w XIX w....) szczegóły 
polemika: Baculewski Krzysztof: Krytyk, dziennikarz, stół i nożyce czyli wstęp do metakrytyki. Ruch Muzyczny 1996 nr 4 s. 16-17 (m.in. nt. historii krytyki literackiej...) szczegóły 
polemika: Dziadek Magdalena: Czy krytyk powinien być uczonym?. Ruch Muzyczny 1996 nr 9 s. 7-9 (m.in. nt. krytyki literackiej...) szczegóły 
34.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 183 (dotyczy pominięcia nazwiska tłumacza...) szczegóły 
35.artykuł: Fish Stanley: Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 161-173  szczegóły 
36.artykuł: Frye Northrop: Krytyka widzialna i niewidzialna. Znak 1998 nr 7 s. 93-106  szczegóły 
37.artykuł: Gasche Rodolphe: Dekonstrukcja i krytyka literacka. Kultura Współczesna 1993 nr 2 s. 27-62 (gł. w świetle prac Jacquesa Derridy...) szczegóły 
38.artykuł: Gibbons Reginald: What is poetry to do?. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 110-119 (rola poezji, próba jej zdefiniowania; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
39.artykuł: Gładykowa Agata: Czy kobiety piszą inaczej? (O feministycznej krytyce literackiej). Bez Wandy 1998 nr 6 s. 20-26  szczegóły 
40.artykuł: Głowiński Michał: Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 47-76  szczegóły 
41.artykuł: Górec-Rosiński Jan: Pisarze i krytycy - różne role w jednej sztuce. Nowe Drogi 1989 nr 8 s. 165-173 (związki krytyki z literaturą...) szczegóły 
42.artykuł: Hartman Geofrey: Krytyka literacka i jej niewygody. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 147-161  szczegóły 
43.artykuł: Howell Robert: Literatura i interpretacja. Przegląd Filozoficzny 1998 nr 3 s. 43-52 (o uwarunkowaniach indywidualnego charakteru procesu interpretacji dzie...) szczegóły 
44.artykuł: Idziak Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 406-409 ([rec. ks.:] Elisabeth Freud:The return of the reader. Reader-response ...) szczegóły 
45.artykuł: Inglot Jacek: Krytyk i eunuch. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 72 (nt. roli i funkcji krytyki literackiej; fel....) szczegóły 
polemika: Miszkurka Paweł: Nowa Fantastyka 1997 nr 2 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Parowski Maciej: Wałach w galopie. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 73  szczegóły 
46.artykuł: Jaworski Stanisław: O autointerpretacji. Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 335-346 (rozważania nt. stosunku wypowiedzi pisarzy odnoszących się do ich włas...) szczegóły 
47.artykuł: Kalaga Wojciech: Granice tekstu - mgławice tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 5-32 (m.in. określenie tekstu jako dynamicznego, zmieniającego się procesu r...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Tradycja - tekst - interpretacja. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103  szczegóły 
nawiązanie: Możejko Edward: O tekście Profesora Kalagi. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Katarzyna: Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 23-40  szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
48.artykuł: Kalaga Wojciech: Interpretacja i ontologia. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 42-58 (nt. egzystencenjalnego wymiaru interptetacji i jej podmiotu...) szczegóły 
49.artykuł: Karasek Krzysztof: Poeta jako krytyk. Literatura 1989 nr 11/12 s. 50-53 (fel....) szczegóły 
50.artykuł: Kisiel Marian: Godność lektury. Śląski Wawrzyn Literacki 2006 s. 113-118 (nt. wydawania opinii o utworze przez krytykę literacką...) szczegóły 
51.artykuł: Kisiel Marian: Godność poety, godność krytyka. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
52.artykuł: Kisiel Marian: Godność. Śląsk 2003 nr 3 s. 47 (dot. relacji krytyk-pisarz; m.in. nt. sytuacji odbioru dzieła literack...) szczegóły 
53.artykuł: Klejnocki Jarosław: Usługi dla ludności. Nowy Nurt 1995 nr 24 s. 1, 5 (funkcje społeczne krytyki literackiej, obieg krytyki; sprost. błędów d...) szczegóły 
polemika: Drzewucki Janusz: Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Nowacki Dariusz: Czyńcie swoją powinność. Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 1, 6  szczegóły 
54.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: O czytaniu tekstów krytycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 1994 z. 25 s. 125-133  szczegóły 
55.artykuł: Kozioł Paweł: Projekt krytyki antypatycznej. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 15-18 (w oparciu o teorię Harolda Blooma; z odniesieniem do polskiej poezji n...) szczegóły 
56.artykuł: Kraska Mariusz: Czy fantastyka może być realistyczna albo co teoretycy literatury widzą po drugiej stronie lustra?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 5-14  szczegóły 
57.artykuł: Krassowski Maciej: Taka krytyka, jaka literatura. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 1, 4  szczegóły 
58.artykuł: Krawczyk-Łaskarzewska Anna: American Studies in the Postcolonial Context. Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 123-131  szczegóły 
59.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
60.artykuł: Kwapisz Katarzyna: Relativism and (hyper)textual Meaning. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 91-102 (m.in. o relacji między tekstem a znaczeniem; z odniesienim do tekstów ...) szczegóły 
61.artykuł: Leszczyński Grzegorz: "Podniebienie i żołądek". Guliwer 1991 nr 2 s. 6-10 (nt. krytyki dzieł literatury dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
62.artykuł: Levine Philip: What is poetry to do?. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 109 (powinności poezji...) szczegóły 
63.artykuł: Łaszowski Alfred: O języku krytyki literackiej. Pamflet. Kierunki 1989 nr 14 s. 10, nr 15 s. 11  szczegóły 
64.artykuł: Makowski Adam: Mgławice i wspólnoty. Teksty Drugie 1998 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 4 (pt. "Granice tekstu") Tekstów Drugich z 1998 r.;...) szczegóły 
65.artykuł: Małkowska Monika: Niech sczezną krytycy!. Wyspa 2011 nr 4 s. 66-75  szczegóły 
66.artykuł: Markiewicz Henryk: O falsyfikowaniu interpretacji literackich. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 59-74 (referat wygłoszony na Zjeździe Polonistów; Warszawa 23 V 1995...) szczegóły 
67.artykuł: Markowski Michał Paweł: Nietzsche i hermeneutyka. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 20-41 (nt. Nietzscheańskiej filozofii interpretacji...) szczegóły 
68.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Dramatic Theory. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 39-48  szczegóły 
69.artykuł: Mazur Monika: Krytycznie o krytyce. Topos 2000 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
70.artykuł: Melkowski Stefan: Krytyka jako twórczość. Dykcja 1997 nr 5 s. 101-105  szczegóły 
71.artykuł: Mencwel Andrzej: Warsztat krytyczny. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
72.artykuł: Mitosek Zofia: Od dzieła do rękopisu (O francuskiej krytyce genetycznej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 393-403  szczegóły 
73.artykuł: Modleski Tania: Feminizm a siła interpretacji: kilka odczytań krytycznych. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 25 s. 34-48 (dot. krytyki feministycznej...) szczegóły 
74.artykuł: Narkiewicz-Jodko Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 110-112 ([omów. art.:] Hazard Adams: Canons: literary criteria. Power criteria....) szczegóły 
75.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
76.artykuł: Nasiłowska Anna: Młodzi na pomnik. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Czytanie nowoczesnych") Tekstów Drugich z 1...) szczegóły 
77.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
78.artykuł: Nasiłowska Anna: Światopogląd recenzenta. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 4 (m.in. o krytykach rzemieślnikach i krytykach artystach...) szczegóły 
79.artykuł: Nowacki Dariusz: O krytyku samotniku. Fa-Art 1994 nr 3 s. 74-78  szczegóły 
80.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
81.artykuł: Nycz Ryszard: Zatargi graniczne. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Granice interpretacji") Tekstów Drugich z 1...) szczegóły 
82.artykuł: Odpowiedzialność za każde słowo. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 15 s. 1, 10-11 (dyskusja o krytyce literackiej; wypow.: Leszek Bugajski, Antoni Chojna...) szczegóły 
83.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
84.artykuł: Pilch Jerzy: Jak powstaje krytyk literacki?. Polityka 2001 nr 8 s. 91 (fel....) szczegóły 
85.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 153-175  szczegóły 
86.artykuł: Pyzik Teresa: Rola krytyki warsztatowej w rozwoju dramaturgii. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 161-172  szczegóły 
87.artykuł: Ray Rani: Rhetoric, Textuality and Meaning. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 7-32 (konsekwencje ujmowania literatury jako systemu znaczeń, zdetrminowanyc...) szczegóły 
88.artykuł: Rubinowicz Anna: Jak zagra kwartet?. Gazeta Wyborcza 2000 nr 192 s. 11 (kontrowersje nt. programu literackiego o książkach "Kwartet Literacki"...) szczegóły 
89.artykuł: Rudolf Edyta: Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 82-90 (analiza zakresu znaczeniowego terminów "fantastycznośc" i "literatura ...) szczegóły 
90.artykuł: Rulewicz Wanda: Three aspects of reader-response criticism. Anglica 1992 t. 4 s. 47-58  szczegóły 
91.artykuł: Rychter Ewa: Roberta Eaglestone'a "Ethical Criticism: Reading after Levinas". Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 123-126 (rec. ks.: Robert Eaglestone: Ethical Criticism. Reading after Levinas"...) szczegóły 
92.artykuł: Sandauer Artur: O krytyce literackiej. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 6 (zadania krytyki literackiej, pwdr.: Nowy Dziennik 1939 nr 91...) szczegóły 
93.artykuł: Sarkowicz Ryszard: O interpretacji. Universitas 1993 nr 5 s. 16-26  szczegóły 
94.artykuł: Sawecka Halina: Jean-Paul Sartre: mythes et idees de la litterature. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 1-16 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
95.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
96.artykuł: Skórczewski Dariusz: Ku portretowi krytycznoliterackiemu (Przegląd badań metakrytycznych). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 95-116  szczegóły 
97.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
98.artykuł: Sławiński Janusz: Miejsce interpretacji. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 27-44 (zagadnienia interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
99.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Przemiany krytyki literackiej w Polsce w świetle wypowiedzi metakrytycznych z lat 1811-1830 (Od modelu klasycznego po romantyczny). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 19-49  szczegóły 
100.artykuł: Szahaj Andrzej: Granice anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 5-33  szczegóły 
nawiązanie: Bauman Zygmunt: Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 35-43  szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 171-186  szczegóły 
polemika: Kalaga Wojciech: Tekst - wirtualność - interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 83-92  szczegóły 
polemika: Kmita Jerzy: Anarchizm interpretacyjny - o czym mowa?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 63-68  szczegóły 
nawiązanie: Kuźma Erazm: Interpretacja jako wiedza radosna. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 69-73  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Staroświeckie glosy. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 45-49 (nt. interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Postęp?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 81-82  szczegóły 
nawiązanie: Morawski Stefan: O zdradliwej swobodzie interpretacji. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 51-62  szczegóły 
nawiązanie: Rewers Ewa: Granice etyki interpretacji. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 75-80  szczegóły 
nawiązanie: Szahaj Andrzej: Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (Odpowiedź krytykom). Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103 (podsumowanie głosów kytycznych; Katarzyny Rosner, Andrzeja Szahaja, Ed...) szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 172-186  szczegóły 
polemika: Szahaj Andrzej: Gonić harcowników?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 175-179 (z not. od red. o zamknięciu dyskusji...) szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
101.artykuł: Szahaj Andrzej: "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 79-83 (zarys poglądów Stanleya Fisha nt. interpretacji...) szczegóły 
102.artykuł: Szajnert Danuta: Interpretator na rozdrożu, albo rozterki byłego antyintencjonalisty. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 113-145 (problem intencji autora i jej rola w interpretacji literackiej...) szczegóły 
103.artykuł: Szajnert Danuta: Jeszcze o "błędzie intencyjności" (Intencja autora a interpretacja dzieła literackiego - wprowadzenie do analizy problemu). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 37-61  szczegóły 
104.artykuł: Szaruga Leszek: Peryskop kulturalny [z tego cyklu:] O granicach literatury. Forum Akademickie 1995 nr 8 s. 32 (kryteria oceny twórczości literackiej powstałej w sytuacjach ostateczn...) szczegóły 
105.artykuł: Szydłowska Waleria: Nowa książka Deleuze'a. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 392-394 ([rec. ks.:] Gilles Deleuze: Critique et clinique. Paris 1993....) szczegóły 
106.artykuł: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 157-159 ([rec. ks.:] Nicolae Babuts: The dynamics of the metaphoric fields. A c...) szczegóły 
107.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Rola krytyki w kształtowaniu literatury. Szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 97-110  szczegóły 
108.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: L'interpretazione di opere autobiografiche - tendenze e proposte della recente critica letteraria. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 163-173  szczegóły 
109.artykuł: Urbanowski Maciej: O krytyce literackiej i nacjonalizmie. Dekada Literacka 1993 nr 2-5  szczegóły 
110.artykuł: U.T.: Zamiast wstępu do Krytyki krytyki. Rita Baum 2000 nr 3 s. 63 (nt. narzędzi krytyki w interpretacji wiersza i fotografii...) szczegóły 
111.artykuł: Vattimo Gianni: Hermeneutyka - nowa "koine". Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 121-131 (ze wstępem Barbary Stelmaszczyk: Gianni Vattimo, s. 115-120 [przegląd ...) szczegóły 
112.artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Die Stelle der Kinder- und Jugendliteratur in der zeitgenoessischen Literaturwissnschaft. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 118 (1868) s. 205-211  szczegóły 
113.artykuł: Wojciechowski Jacek: O potrzebie krytyki. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 67 (obecny stan piśmiennictwa krytycznego w Polsce...) szczegóły 
114.artykuł: Wojciechowski Krzysztof: Ryk lwa. Gazeta Wyborcza 2000 nr 160 s. 9 (nt. programu "Kwartet Literacki" nadawanego w niemieckiej telewizji pr...) szczegóły 
115.artykuł: Zarębianka Zofia: Mistyka czy erotyka - dylematy interpretatora. Polonistyka 1998 nr 2 s. 107-111 (nt. trudności przy intepretacji wieloznacznej poezji, na przykładzie "...) szczegóły 
116.artykuł: Zawada Andrzej: Co ja tu robię. Znak 1993 nr 9 s. 104-110 (język, metoda, odbiorca, obieg krytyki literackiej; z not. o autorze...) szczegóły 
117.artykuł: Zielińska Marta: Luźne uwagi o rocznicach i jubileuszach. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 1-3 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Kuferek Harpagona") Tekstów Drugich z 199...) szczegóły 
118.artykuł: Żółkiewski Stefan: Critica. x 1978 ([W ks. zb.:] Enciclopedia. IV: Constituzione-Divinazione. Torino:Enaud...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
119.impreza: "Krytyka feministyczna - siostra teorii i historii literatury" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowska-Sękowska Felicja: Imprezy i sympozja. Akant 1999 nr 10 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
120.impreza: "Nowe języki krytyki" - seminarium.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 227 (not....) szczegóły 
121.impreza: "Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XX siecle" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 8 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
122.impreza: "Rola krytyki literackiej w recepcji literatur zagranicznych" - Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich (AICL) (1989).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1989 nr 6 s. 7 (inf. o ukazaniu się kolejnego tomu międzynarodowego czasopisma Asso...) szczegóły