PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Adamczyk Robert, Perchel Paweł: Starachowickie wydawnictwa niezależne 1980-1990 na tle innych miast regionu.  szczegóły 
2.książka: Błażejowska Justyna: Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990. 2010  szczegóły 
recenzja: Chamera-Nowak Agnieszka: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 259-264  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2010 nr 12 s. 33-34 (not....) szczegóły 
3.książka: Chojnacki Władysław, Jastrzębski Marek: Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953: czasopisma, druki zwarte, druki ulotne = Bibliography of Polish underground publications issued under communist rule 1939-1941 and 1944-1953: periodicals, books, brochures and leaflets. 1996  szczegóły 
recenzja: Anculewicz Zbigniew: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1998 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Wiesław: Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 287-290  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 199 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: Estreicher podziemia. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 73  szczegóły 
recenzja: Jagodziński Zdzisław: Prof. Władysław Chojnacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 150 s. 5 (sylwetka autora bibliografii...) szczegóły 
recenzja: Kruszewski Eugeniusz S.: Prof. W. Chojnacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 138 s. 5  szczegóły 
recenzja: Przyjaciel: To warto wiedzieć. Zwrot 1996 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Maria: Bibliograf i bibliofil, prof. Władysław Chojnacki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 122 s. 4  szczegóły 
4.książka: [Chojnacki Władysław] Kamińska Józefa, [Chojnacki Wojciech] Kamińska Józefa: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981 - VI 1986. 1988  szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Prywatne obrachunki. Res Publica 1990 nr 4 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 15 s. 9  szczegóły 
recenzja: Eychlerowa Barbara: Bibliotekarz 1991 nr 1 s. 32-34  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Marek: Underground prints of the material law period. Polish Libraries Today 1993 t. 2 s. 103-107  szczegóły 
recenzja: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 365  szczegóły 
recenzja: Madała Tadeusz: Prywatna bibliografia. Ethos 1990 nr 3/4 s. 466-471  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Paczkowski Andrzej: Tygodnik Powszechny 1989 nr 11 s. 6  szczegóły 
recenzja: Retkińczyk: Są takie książki. Bestseller 1991 nr 9 s. 21  szczegóły 
recenzja: Turnau Stanisław: Tygodnik Solidarność 1989 nr 13 s. 13  szczegóły 
artykuł: Uziembło Wiesław: Estreicher podziemny czyli bez wiedzy i zgody autora.. Literatura 1989 nr 11/12 s. 80-82  szczegóły 
5.książka: Chojnacki Wojciech, Jastrzębski Marek: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. 1 I 1986-31 VII 1987 = Bibliography of underground publications in Poland. 1 I 1986-31 XII 1987. 1993  szczegóły 
recenzja: Kolanowski Piotr: Wszystko o podziemnych publikacjach. Myśl Polska z Książką 1993 nr 7 s. 3  szczegóły 
6.książka: Domagalski Włodzimierz, Janecki Andrzej: Bibliografia łódzkich wydawnictw niezależnych 1977-1989. 1992  szczegóły 
7.książka: Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi, Łódź 6 czerwca 1991 r.. 1991 (Andrzej Kempa: [Wstęp]. - Władysław Chojnacki: Z dziejów drugiego obie...) szczegóły 
8.książka: Federowicz Grażyna, Gromadzińska Krystyna, Kaczyńska Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. 1995  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 237 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Andrzej W.: Poza zasięgiem cenzury. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 241 s. 9  szczegóły 
recenzja: Paczkowski Andrzej: Na marginesie dwóch bibliografii. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Sułek-Kowalska Barbara: Stowarzyszenie wolnego słowa. Tygodnik Solidarność 1996 nr 26 s. 16  szczegóły 
omówienie: MJ : Wydawnictwa pozadebitowe w zbiorach Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 3 (m.in. omówienie publikacji...) szczegóły 
9.książka: Fic Andrzej: Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny jaruzelsko-polskiej 1981-89. 2005  szczegóły 
10.książka: Gołąb Włodzimierz: Przyczynek do bibliografii wydawnictw podziemnych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 1993  szczegóły 
11.książka: Janeczek Zdzisław: Czasy "Solidarności". Siemianowickie druki niezależne oraz tzw. drugi obieg w latach 1980-1989. 2005  szczegóły 
12.książka: [Jastrzębski Marek] Gajewski Józef: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982-1986. 1988  szczegóły 
recenzja: [Kowalczykowa Alina] A.K.: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Mielczarek Adam: Res Publica 1989 nr 6 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 150-155  szczegóły 
recenzja: Turnau Stanisław: Tygodnik Solidarność 1989 nr 13 s. 13  szczegóły 
recenzja: Uziembło Wiesław: Literatura 1989 nr 11/12 s. 80-82  szczegóły 
nawiązanie: "Poza zasięgiem cenzury". Gazeta Wyborcza 1990 nr 62 s. 8 (apel podp. przez Zespół Redakcyjny "Archiwum Solidarności" o rozwiązyw...) szczegóły 
13.książka: Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988. 1994  szczegóły 
recenzja: Dorosz Beata: "Poza cenzurą" na cenzurowanym. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 98-108  szczegóły 
recenzja: Paczkowski Andrzej: Na marginesie dwóch bibliografii. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: O stanie wojenny. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 19  szczegóły 
14.książka: Książki niezależne '87. 1991 ([Zespół bibliotekarzy współpr. przy gromadzeniu materiałów, sporządzan...) szczegóły 
15.książka: "Literatura II obiegu w Polsce w latach 1976-1989" Ogólnopolska konferencja. Materiały konferencyjne. 2006  szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: "Drugi obieg" w Koszalinie. Kultura Koszalińska 2007 (2006) s. 38-42  szczegóły 
16.książka: Monographien im polnischen Zweiten Umlauf = Druki zwarte w polskim drugim obiegu. 1976-1990. 2008  szczegóły 
17.książka: Papierowa rewolucja. Les editions clandestines en Pologne communiste = Untergrundverlage im kommunistischen Polen = Underground publishing in communist Poland. 1976-1990. 1992  szczegóły 
recenzja: Wasiak Marek: Bibliotekarz 1993 nr 7/8 s. 50-51  szczegóły 
18.książka: Pracka Joanna, Zgryzek Barbara: Wydawnictwa niezależne 1976-1989 w zbiorach Biblioteki Śląskiej. 1994  szczegóły 
19.książka: Pracka Joanna, Zgryzek Barbara: Wydawnictwa niezależne w zbiorach Biblioteki Śląskiej. 1996  szczegóły 
20.książka: Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych. 2006  szczegóły 
21.książka: Wasiak Marek: Wydawnictwo "Solidarność Walcząca", Wydawnictwo Społeczne "Fakt", Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej. Materiały bibliograficzne. 1991  szczegóły 
22.książka: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. 1993 ([M.in.:] Jerzy Wyrozumski: Słowo wstępne. - Ryszard Terlecki: Wydawnic...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
23.odwołanie: Niezależna Oficyna Wydawnicza "NOW-a".  szczegóły 
artykuł: Bąkowski Paweł: Najdłuższy dzień drukarni NOWej. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 9 XI s. 5  szczegóły 
artykuł: Bocheński Jacek: NOWa, mon amour. Gazeta Wyborcza 1992 nr 284 s. 9  szczegóły 
artykuł: Boguta Grzegorz: Sztandar Młodych 1989 nr 123 s. 7 (wywiad z szefem wydawnictwa nt. możliwości legalizacji wydawn.; rozm.:...) szczegóły 
artykuł: Boguta Grzegorz: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 26 s. 18-19 (wywiad z kierownikiem; rozm. Barbara Harasimowicz-Waliszewska...) szczegóły 
artykuł: Boguta Grzegorz: Tak i nie 1989 nr 12 s. 9 (wywiad z kierownikiem wydawnictwa; rozm. Marek Baster...) szczegóły 
artykuł: Chojecki Mirosław: Jestem w ogóle apolityczny.... Więź 1990 nr 5/6 s. 146-162 (rozm. Andrzej Paczkowski i Andrzej Friszke...) szczegóły 
artykuł: Dajbor Agnieszka: NOW-a w nowej sytuacji. Gazeta Wyborcza 1990 nr 249 s. 5 (sytuacja działającego już legalnie wydawnictwa, plany wydawnicze...) szczegóły 
artykuł: Grzesiak Adam: Opowieści wolnego drukarza. Karta 2001 nr 33 s. 73-115 (wspomn. m.in. nt. funkcjonowania wydawnictwa; przygot. do druku Wiesła...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Mirosław: Coś dla myślącego. Po prostu 1991 nr 5 s. 8 (wywiad z red. naczelnym; rozm. Igor Janke...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: NOW-a wpada w strzał. Życie Warszawy 1990 nr 5 s. 6  szczegóły 
artykuł: Oświadczenie. Gazeta Wyborcza 1990 nr 51 s. 8 (wydawnictwo odcina się od związków z firmą Ecco; list do red....) szczegóły 
artykuł: (P.Sz.): Gazeta Wyborcza 1989 nr 48 s. 8 ([nota o działaln.]...) szczegóły 
artykuł: Smogorzewski Paweł: Nowości NOW-ej. Słowo Powszechne 1992 nr 6 s. 4  szczegóły 
artykuł: Szwajcer Piotr: Sztandar Młodych 1989 nr 208 s. 3 (wywiad z członkiem kolegium red. nt. działalności wydawniczej; rozm.: ...) szczegóły 
artykuł: Zieliński Jan: Zawsze nowa. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 9 XI s. 4  szczegóły 
polemika: Warecki Wojciech: Odpowiedź "Ecco". Gazeta Wyborcza 1990 nr 55 s. 8  szczegóły 
24.odwołanie: Wydawnictwo Prasowe "Myśl".  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 22 s. 8 (not. o działaln...) szczegóły 
25.odwołanie: Wydawnictwo CDN.  szczegóły 
artykuł: Ciemiński Ryszard: CD... nie N. Po prostu 1991 nr 11 s. 1, 6-7 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: (jm): Gazeta Wyborcza 1989 nr 56 s. 8 ([nota o działaln.]...) szczegóły 
artykuł: Lutomski Jacek: Ciąg Dalszy Nastąpi...?. Rzeczpospolita 1990 nr 168 s. 5  szczegóły 
artykuł: M.S.: Najnowsze książki CDN. Gazeta Wyborcza 1990 nr 179 s. 5  szczegóły 
artykuł: Oświadczenie Wydawnictwa CDN. Ex Libris 1990 nr 3 s. 4 (o zakończeniu działalności z dniem 11 X 1990...) szczegóły 
artykuł: Rojek Paweł: Pressje 2012 teka 29 s. 297-302 ([rec. ks.:] Mateusz Fałkowski: Biznes patriotyczny. Historia Wydawnict...) szczegóły 
26.odwołanie: Wydawnictwo In Plus.  szczegóły 
artykuł: (jm): Gazeta Wyborcza 1989 nr 20 s. 8 ([nota o dorobku]...) szczegóły 
27.odwołanie: Wydawnictwo Krąg.  szczegóły 
artykuł: Karski Mieczysław: Rozmowa z aniołem stróżem. Po prostu 1990 nr 4 s. 1, 4 (wyw. z oficerem Służby Bezpieczeństwa, "opiekunem" wydawnictwa; rozm. ...) szczegóły 
artykuł: Piekut Marek, Rosner Andrzej: Dylematy niezależnych wydawców. Tygodnik Polski 1989 nr 24 s. 1, 12-13 ([wyw. z przedstawicielami wydawn.; rozm. Teresa Umer]...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Wydawnictwo "KRĄG". Nowe Książki 1991 nr 8 s. 80  szczegóły 
28.odwołanie: Wydawnictwo "Krzyża Nowohuckiego". x  szczegóły 
artykuł: Franczyk Jan L.: W niezależnym obiegu. Suplement 1999 nr 6 s. 23 (o działalności Wydawnictwa w latach 1980-1981...) szczegóły 
29.odwołanie: Wydawnictwo KURS.  szczegóły 
artykuł: (S.Z.): Gazeta Wyborcza 1989 nr 36 s. 8 ([nota o działaln.]...) szczegóły 
30.odwołanie: Wydawnictwo Metrum.  szczegóły 
artykuł: (kh): Gazeta Wyborcza 1989 nr 40 s. 8 ([nota o działaln.]...) szczegóły 
31.odwołanie: Wydawnictwo PoMOST.  szczegóły 
artykuł: (j.m.): Gazeta Wyborcza 1989 nr 32 s. 8 (nota o działalności...) szczegóły 
nawiązanie: Oświadczenie Wydawnictwa "PoMOST". Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 87-88 (dot. noty o wydawnictwie PoMOST druk. w "Gazecie Wyborczej" 1989 nr 32...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Wydawnictwo PoMOST. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 80  szczegóły 
32.odwołanie: Wydawnictwo Przedświt.  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 23 s. 6  szczegóły 
artykuł: Holewiński Wacław, Markiewicz Jarosław: Kontakt 1989 nr 5 s. 25-33 (wywiad z założycielami wydawnictwa; rozm. Konrad W. Tatarowski; z notą...) szczegóły 
33.odwołanie: Wydawnictwo Społeczne KOS.  szczegóły 
artykuł: (j.m): Gazeta Wyborcza 1989 nr 25 s. 8 ([not. o działaln.]...) szczegóły 
34.odwołanie: Wydawnictwo Wolne Pismo MOST.  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 30 s. 8 (nota o działaln....) szczegóły 
artykuł: Sabat Marian: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 5 I s. 6-7 (wyw. z redaktorem naczelnym; rozm. Marek Boruta...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: "3 x 1" - wystawa książek wydanych poza krajem i w obiegu niezależnym (1990).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1990 nr 13 s. 8 (not....) szczegóły 
36.impreza: "Bibuła - drugi obieg wydawniczy w latach 1977-1989" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Historia i sentymenty. Gazeta Wyborcza 1990 nr 152 s. 5  szczegóły 
37.impreza: "Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990" - wystawa (1994). (w Bibliotece Narodowej im. Mazvydasa...) szczegóły 
artykuł: Gładkowska Helena: Drugi obieg wydawniczy w Polsce (Wystawa w bibliotece im. M. Mazvydasa). Kurier Wileński 1994 nr 84 s. 3  szczegóły 
artykuł: (ms): Tydzień w kulturze. Przekrój 1994 nr 19 s. 27  szczegóły 
38.impreza: "Myśl wolna jest". Wydawnictwa drugiego obiegu ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN - wystawa (2009/2010).  szczegóły 
artykuł: Social Sciences. Annual Report 2010 s. 13-18 (m.in. nt. otwarcia wystawy...) szczegóły 
39.impreza: "Niezależny ruch wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Znad Wilii 1994 nr 10 s. 1 (nota...) szczegóły 
40.impreza: "Papierowa rewolucja" - wystawa polskich wydawnictw drugiego obiegu (1992).  szczegóły 
artykuł: Gasser Lucas: Papierowa rewolucja. Ex Libris 1992 nr 25 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: "Papierowa rewolucja". Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 144-146  szczegóły 
41.impreza: "Poland's path to freedom" - seminarium poświęcone wydawnictwom podziemnym (2004).  szczegóły 
artykuł: Gabryś Magdalena: Tamte czasy. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 150 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
nawiązanie: Świderska Hanna: Kolekcja druków podziemnych. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 156 s. 4 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Lipniacka Ewa: Kolekcja druków podziemnych. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 162 s. 4 (list do redakcji...) szczegóły 
42.impreza: "Ukryć, schować i zachować" - wystawa druków podziemnych z lat 1977-1989 (1995).  szczegóły 
artykuł: Biedrzycka Anna: Druki podziemne w podziemiu. Tygodnik Solidarność 1995 nr 51/52 s. 22 (omów....) szczegóły 
43.impreza: Wystawa wydawnictw II obiegu (1989).  szczegóły 
artykuł: Buski Tadeusz: Sprawy i Ludzie 1989 nr 20 s. 10 (spraw., refleksje...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: AKA: Przewodnik po bibule. Bibuła 2003 czerwiec s. 10 (nt. kolekcji wydawnictw drugiego obiegu, bibliografii oraz opracowań n...) szczegóły 
45.artykuł: A.K.: Z krajowego obiegu wydawniczego. Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 139-141 (sytuacja wydawnictw niezależnych na rynku...) szczegóły 
46.artykuł: A.K.: Z obiegu niezależnego. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 135-136 (nota o wychodzeniu z podziemia wydawnictw i ich kolporterów...) szczegóły 
47.artykuł: Baster Marek: Coraz normalniej. Tak i nie 1989 nr 23 s. 7 (spraw. z XXXIV Międzynar. Targów Książki w Wwie; m.in. o udz. wydawn. ...) szczegóły 
48.artykuł: Bereś Witold: Drugi obieg. Historia, sława, zmierzch. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 100-107  szczegóły 
49.artykuł: Berg Przemysław, Uznański Andrzej: Underground books in Warsaw. The Warsaw Voice 1989 nr 22 s. 3 (nt. wydawnictw nieazleżnych na 34. Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
50.artykuł: Bernat Anna: Bibuła, moja miłość. Ludzie 2000 nr 34 s. 22-23 (funkcjonowanie i organizacja podziemnej prasy i wydawnictw - od 1976 d...) szczegóły 
51.artykuł: Beylin Marek: "Podziemny szyld już nie wystarcza". Fakty 1990 nr 1 s. 6-7 (wywiad nt. działalności Stowarzyszenia Wolnego Słowa; rozm. Marceli Ba...) szczegóły 
52.artykuł: Bielecki Czesław: Kurier Polski 1989 nr 117 s. 5 (wywiad nt. sytuacji; rozm. Bożena Chodyniecka...) szczegóły 
53.artykuł: Bilska Anna: Heroes or criminalist?. The Warsaw Voice 1990 nr 9 s. 7 (nt. wydawnictw drugiego obiegu i ich legalizacji po zmianach ustrojowy...) szczegóły 
54.artykuł: Bilska Anna: Underground's legacy (A guide to private publishing houses). The Warsaw Voice 1990 nr 20 8 (ekspozycja wydawnictw podziemnych na 35. Międzynarodowych Targach Ksią...) szczegóły 
55.artykuł: Bober Leon: Bibuła. Tygodnik Solidarność 1989 nr 1 s. 13 (prezentacja zjawiska II obiegu wydawniczego w latach 1976-1989...) szczegóły 
56.artykuł: Bocheński Jacek: Potencjał wolności. Gwiazda Polarna 1990 nr 38 s. 14 (początki niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce...) szczegóły 
57.artykuł: Boguta Grzegorz: Rozmowa z Grzegorzem Bogutą latem i jesienią 1989. Editor 1990 t. 3 s. 7-14 (nt. działalności wydawnictw pozacenzuralnych...) szczegóły 
58.artykuł: Boguta Grzegorz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 14 s. 1-2 (wywiad z kier.ownikiem wydawnictwa; rozm. Maciej Kozłowski...) szczegóły 
nawiązanie: Bazydło Janusz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 29 s. 3 (list do red....) szczegóły 
59.artykuł: Brzeski Jan, Roliński Adam: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego "Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej". Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 209-220 (dot. lat 1976-1990...) szczegóły 
60.artykuł: Brzeski Jan, Roliński Adam: Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. Wydawnictwa ciągłe: cz. I: 1976 - VIII 1980. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 221-250  szczegóły 
61.artykuł: Budakowska Elżbieta: Polityka 1989 nr 19 s. 8 (plany wydawnicze oficyn w zakresie literatury emigracyjnej, dotąd niep...) szczegóły 
62.artykuł: Cecuda Dariusz: Wydawnictwa bezdebitowe. ([W ks. id.]: Leksykon opozycji politycznej 1976-1989. Wwa, s. 127-42 [...) szczegóły 
63.artykuł: Chęcińska Elżbieta: Mały "jawniak". Gazeta Poznańska 1989 nr 134 s. 10 (nt. obecności wydawnictw niezależenych na Międzynarodowych Targach Ksi...) szczegóły 
64.artykuł: Chęcińska Elżbieta: Trybuna Opolska 1989 nr 124 s. 6 ([nt. wydawn. tzw. II obiegu]...) szczegóły 
65.artykuł: Chęcińska Elżbieta: Trybuna Robotnicza 1989 nr 128 s. 5 (nt. oficyn drugiego obiegu, które prezentowały swoje wydawnictwa na Mi...) szczegóły 
66.artykuł: Chwojko Ewa: Archiwum drugiego obiegu (Jaruzela, Kret i inne...). Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 100/101 s. B8  szczegóły 
67.artykuł: Do autorów, redaktorów i wydawców niezależnego obiegu wydawniczego. Res Publica 1991 nr 9/10 s. 158 (apel red. Polskiej Bibliografii Literackiej do twórców publikujących w...) szczegóły 
68.artykuł: Dorosz Beata: Literatura i krytyka literacka w podziemiu. Tygodnik Solidarność 1990 nr 27 s. 16 (omówienie dotychczas wydanych bibliografii II obiegu oraz zapowiedź wy...) szczegóły 
69.artykuł: (dr): Koniec podziemia wydawniczego. Gazeta Wyborcza 1990 nr 146 s. 2  szczegóły 
70.artykuł: Drugi obieg a ruch społeczny. Tygodnik Solidarność 1990 nr 35 s. 14-15 (dyskusja red. Tygodnika Solidarność nt. wpływu środowisk twórcz...) szczegóły 
71.artykuł: Dudek Dorota: Czeska literatura w polskim drugim obiegu lat osiemdziesiątych. Bohemistyka 2001 nr 3 s. 221-233 (omówienie; także o polskich wydawnictwach podziemnych i tłumaczach lit...) szczegóły 
72.artykuł: (est): Sztandar Młodych 1989 nr 45 s. 2 (m.in. o zaproszeniu na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie wydaw...) szczegóły 
73.artykuł: [Gebert Konstanty] Warszawski Dawid: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 84-96 (wywiad nt. poziomu publikacji i stanu tzw. drugiego obiegu...) szczegóły 
74.artykuł: Głowiński Michał: "Czytelnik" i konkurenci. Gazeta Wyborcza 1990 nr 74 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Mandalian Andrzej: "Czytelnik" i konkurenci. Gazeta Wyborcza 1990 nr 84 s. 4  szczegóły 
polemika: Rosner Andrzej: "Czytelnik" i konkurenci. Gazeta Wyborcza 1990 nr 100 s. 5  szczegóły 
75.artykuł: Husarska Anna: Up from the underground in Poland. x 1989 ([w czasopiśmie:] The New York Times Book Review (New York) 1989...) szczegóły 
76.artykuł: Jastrzębski Bogdan: Wydawnictwa pozacenzuralne jako przedmiot badań księgoznawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1997 z. 7 s. 61-72  szczegóły 
77.artykuł: Jastrzębski Marek, Roliński Adam: O problemach związanych z opracowaniem bibliograficznym wydawnictw drugiego obiegu. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 251-264  szczegóły 
78.artykuł: Jastrzębski Marek: W drugim obiegu. Guliwer 1992 nr 5 s. 21-25  szczegóły 
79.artykuł: Jaśko Krzysztof: Przedruki z paryskiego Instytutu Literackiego w karkowskich oficynach podziemnych (1982-1990). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2000 z. 4 (6) (1243) s. 190-199  szczegóły 
80.artykuł: Karkosza Henryk, Maleszka Lesław: Tygodnik Solidarność 1989 nr 22 s. 19 (wywiad nt. działalności krakowskich wydawnictw niezależnych: Krakowska...) szczegóły 
81.artykuł: Klejnocki Jarosław: Fenomen drugiego obiegu. Odra 1990 nr 5 s. 54-60  szczegóły 
82.artykuł: Kofman Jan: Into the open (Books from the underground). The Warsaw Voice 1990 nr 7 s. 7 (wyw. z red. naczelnym .Krytyki nt. sytuacji wydawn. niezależnyc...) szczegóły 
83.artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Wydawnictwa podziemne na południowym Podlasiu pod okupacją sowiecką 1944-1945. Węgrowskie "Wiadomości Polskie" - listopad - grudzień 1944. Rocznik Mazowiecki 1998 t. 10 s. 175-183 (z aneksem zawierającym przedruki artykułów z numerów z 1944: nr z 11 X...) szczegóły 
84.artykuł: Kozyra Grzegorz: W salonie niezależnych. Itd 1989 nr 29 s. 16-17 (o powstaniu i zamierzeniach konsorcjum, w skład którego weszły niezale...) szczegóły 
85.artykuł: Kozyra Grzegorz: Ze smakiem i z węchem. Itd 1989 nr 44 s. 16 (o wydawnictwach II obiegu...) szczegóły 
86.artykuł: Krywak Piotr: Nieprofesjonalne edycje literatury popularnej z lat osiemdziesiątych - wstępne wyniki badań. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 105-118 (dot. amatorskich i profesjonalnych przekładów współczesnych, angielski...) szczegóły 
87.artykuł: Kuziak Dariusz, Wołkowycka Marta: Na powierzchni. Polityka - Kultura 1994 nr 5 s. I, IV, V (losy oficyn w obiegu oficjalnym...) szczegóły 
88.artykuł: List Menagerów CDN Firmantów. Puls 1989 nr 42/43 s. 109-113 (dot. działaln. oficyny CDN w bieżącej sytuacji politycznej w Polsce; p...) szczegóły 
89.artykuł: Majman Sławomir: What you read. The Warsaw Voice 1991 nr 14 s. 6 (m.in. o książkach wydanych w tzw. II obiegu zalegających półki ksiegar...) szczegóły 
90.artykuł: Marynowicz Sylwester: Książki z drugiego obiegu. Suplement 1999 nr 1 s. 42-43 (nt. produkcji i obiegu książek o funkcji kulturotwórczej poza siecią k...) szczegóły 
91.artykuł: M.B.: Tak i nie 1989 nr 8 s. 5 (nota...) szczegóły 
92.artykuł: Michalczak Janusz: Scalanie literatury. Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 140 s. 3, 6 (nt. obecności wydawnictw tzw. drugiego obiegu na Międzynarodowych Targ...) szczegóły 
93.artykuł: Mierzejewski Andrzej, Smolana Krzysztof: Lwów w drugim obiegu. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 69-76  szczegóły 
94.artykuł: Osęka Andrzej: Kuszenie drugiego obiegu. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 61 s. 3 (zagadnienie legalizacji niezależnych wydawnictw...) szczegóły 
95.artykuł: Oświadczenie niezależnych wydawnictw. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 104 (tekst oświadczenia redakcji niezależnych czasopism i wydawców z 6 I 19...) szczegóły 
96.artykuł: Oświadczenie. Puls 1989 nr 41 s. 111 (deklaracja oficyn wydawniczych dot. rezygnacji z udziału w Międzynarod...) szczegóły 
97.artykuł: Pawlak Beata: Kontakt 1989 nr 9 s. 123 (nt. sytuacji i stanu wydawnictw...) szczegóły 
98.artykuł: Poza zasięgiem cenzury. Tygodnik Solidarność 1990 nr 12 s. 18 (list do red. - apel Zespołu Redakcyjnego Archiwum Solidarności do aut...) szczegóły 
99.artykuł: Remuszko Stanisław: Drugi obieg. Przewodnik gastronomiczny i handlowy. Gazeta Wyborcza 1990 nr 17 s. 12  szczegóły 
100.artykuł: Rogatko Bogdan: Kiedy opozycja przestaje być opozycją. Kontakt 1989 nr 11 s. 15-20 (m.in. nt. podziemnych wydawnictw i czasopism wobec nowej sytuacji społ...) szczegóły 
101.artykuł: Rosner Andrzej: Na powierzchni ślisko. Po prostu 1990 nr sygnalny s. 10-11 (wydawnictwa II obiegu wobec przemian politycznych w Polsce...) szczegóły 
102.artykuł: Sarzyński Piotr: Oficyny bez adresu. Polityka 1989 nr 9 s. 1, 8-11 (analiza zjawiska niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce...) szczegóły 
polemika: Holewiński Wacław, Holzer Ryszard: Polityka 1989 nr 15 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Sarzyński Piotr: Polityka 1989 nr 15 s. 4  szczegóły 
polemika: [Koźniewski Kazimierz] KOŹ.: Pisarze.... Polityka 1989 nr 18 s. 15 (dot. wypowiedzi Ryszarda Holzera...) szczegóły 
103.artykuł: Siekierski Stanisław: Wydawnictwa drugiego obiegu 1976-1986. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 21-33 (fragm. przygotowywanej do druku książki...) szczegóły 
104.artykuł: Statuch Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 94 s. 7 (nt. planów wydawniczych dotyczących polskiej literatury emigracyjnej...) szczegóły 
105.artykuł: Stefańczyk Elżbieta: Wydawnictwa drugiego obiegu w BN [Bibliotece Narodowej]. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
106.artykuł: Strękowski Jan: Bez cenzury. Novaja Pol'sha 2003 nr 12 s. 59-66 (nt. niezależnego ruchu wydawniczego od I poł. lat 70.; m.in. nt. typów...) szczegóły 
107.artykuł: Strękowski Jan, Zaremba Małgorzata: Kalendarium wydawnictw i prasy podziemnej. Bibuła 2003 czerwiec s. 3-8 (dot. m.in. czasopism i wydawnictw literackich w latach 1976-1980...) szczegóły 
108.artykuł: Strękowski Jan: Podziemne, niezależne społeczeństwo. Kronika Kultury 2001 nr 7 s. 4-5 (wywiad; nt. drugiego obiegu w Polsce w latach 70. i 80. XX w.; rozmawi...) szczegóły 
109.artykuł: Sztąberek Paweł: Życie codzienne podziemnego wydawnictwa - organizacja i sposób funkcjonowania wydawnictwa w warunkach nielegalności i konspiracji. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 131-141  szczegóły 
110.artykuł: Szwajcer Piotr: Fenomen drugiego obiegu. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 82-83 (wyw. z prezesem Stowarzyszenie Wydawców Prywatnych i Niezależnych; roz...) szczegóły 
111.artykuł: Ślepowrońska Dagna: A revolutionary read (The publishing underground). The Warsaw Voice 1993 nr 2 s. 10 (nt. działaczy podziemnego ruchu wydawniczego w wolnej Polsce...) szczegóły 
112.artykuł: Śliwa Michał: PRL - Judeopolonia. Publikacje drugiego obiegu o roli Żydów w dziejach najnowszych. x 1997 ([W ks.:] Michał Śliwa: Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestię ży...) szczegóły 
113.artykuł: Środa Magdalena: Aletheia. Przegląd Polityczny 1993 nr 19/20 s. 101-102 (nt. działaln. wydawn. Aletheia w l. 1986-1990 oraz później...) szczegóły 
114.artykuł: Termer Janusz: Odrodzenie 1989 nr 39 s. 7 (apel redaktora naczelnego "Nowych Książek" skierowany do wydawnictw dr...) szczegóły 
115.artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 50 s. 9 (nt. Dni Niezależnej Oficyny "Nowa", Tarnobrzeg org. Klub Inteligencji ...) szczegóły 
116.artykuł: Walc Jan: Buddenbrookowie i hippisi. O pewnym spotkaniu w drugim obiegu. Puls 1992 nr 59 s. 34-45  szczegóły 
117.artykuł: Warzocha Adam: Jeszcze niedawno były to książki drugiego obiegu. Nowiny 1989 nr 237 s. 5  szczegóły 
118.artykuł: Witkowski Kamil: Bieg do obiegu. Enigma 1989 nr 1 s. 13  szczegóły 
119.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 147 (not. o obowiązku zarejestrowania działalności przez wydawnictwa II obi...) szczegóły