PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dessler Elijahu Eliezer: Pożądaj prawdy. Eseje o księgach Bereszit i Szemot. 2003 ([Judaistyczna analiza i interpretacja Ksiąg Rodzaju i Wyjścia]....) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 273-274  szczegóły 
2.książka: Kunicki Zdzisław: Metafizyka Księgi Wyjścia. Studium teologii filozoficznej Etienne Gilsona. 1996  szczegóły 
3.książka: Lemański Janusz: Księga Wyjścia. 2012  szczegóły 
4.książka: Majewski Marcin: Mieszkanie chwały. Teologia sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25-31; 35-40). 2008  szczegóły 
5.książka: Majewski Marcin: W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia. 2011  szczegóły 
6.książka: Poniży Bogdan: Motyw Wyjścia w Biblii. Od historii do teologii. 2001  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Ormanty Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 299-301  szczegóły 
7.książka: Spreafico Ambrogio: Księga Wyjścia. 1998  szczegóły 
8.książka: Synowiec Juliusz St.: Dziesięć przykazań. Wj 20, 1-17, Pwt 5, 6-20. 1999  szczegóły 
recenzja: Skwarek Daniel K.: 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 298-301  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Betlejko Jerzy: Tablice dekalogu w prawosławiu i w innych kościołach chrześcijańskich. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 95-104  szczegóły 
10.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: "Jakie jest twoje imię?" (Egzegeza Wj 3, 14). Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 25-35  szczegóły 
11.artykuł: Carron Julian: Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji. Communio 1996 nr 1 s. 3-19 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
12.artykuł: Eilstein Helena: O Dekalogu (cz. II). Bez dogmatu 2003 nr 55 s. 24-27 (analiza z punktu widzenia ateizmu...) szczegóły 
13.artykuł: Eilstein Helena: O Dekalogu. Bez dogmatu 2002 nr 53 s. 28-32 (dot. charakteru moralnego Dekalogu jako tekstu archaicznego w kontekśc...) szczegóły 
14.artykuł: Jaruzelska Izabela: Wizje płonącego krzewu i Chwały Bożej (Księga Wyjścia 3; 34). Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 39-48  szczegóły 
15.artykuł: Kiedzik Mirosław: Orędzie Dekalogu (I-III). Bedziesz miłował Pana, twego Boga.... x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
16.artykuł: Kurdziałek Marian: O tzw. "metafizyce" Księgi Wyjścia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 2 s. 29-46  szczegóły 
17.artykuł: Łyko Zachariasz: Dekalog w aspektach jurydycznych (spojrzenie teologa, filozofa i jurysty). Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 17-51  szczegóły 
18.artykuł: Milewicz Lech: Sprzeczne tłumaczenia Biblii?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 23 s. 11 (dot. różnych tłumaczeń wersu 23 trzeciego rozdziału; list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Bardski Krzysztof: Sprzeczne tłumaczenia Biblii?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 23 s. 11  szczegóły 
19.artykuł: Moszyński Leszek: Z historii słowiańskich przekładów peryfrastycznego imienia Boga-Elohim (Księga Wyjści 3,14). Proces onomatyzacji zwrotu "Jestem Który Jestem". x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
20.artykuł: Nawrot Janusz: Teofaniczna prezentacja Boga w spotkaniu z Mojżeszem (Wj 3,1-6). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 21-39  szczegóły 
21.artykuł: Nawrot Janusz: Zapowiedź misji w mocy (Wj 3,7-12). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 7-20  szczegóły 
22.artykuł: Ormanty Stanisław: Typologiczna struktura Przymierza na podstawie Joz 24, 1-28; Wj 19-24. x 2004 ([w ks.:] Sentire cum ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana księżom pr...) szczegóły 
23.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Bóg, Izrael i Przymierze w Księdze Wyjścia 19, 3-6. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 191-200  szczegóły 
24.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Forma i struktura literacka Księgi Wyjścia 19-24. Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 13-26  szczegóły 
25.artykuł: Pikor Wojciech: Bóg wobec przemocy człowieka w Rdz 1-11. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 11-31  szczegóły 
26.artykuł: Popko Maciej: Przymierze na Synaju i "Apologia" króla hetyckiego Hattusilisa III. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 5-9 (paralele w hetyckim tekście "Apologii" z XIII w. p.n.e. i Księdze Wyjś...) szczegóły 
27.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
28.artykuł: Rumianek Ryszard: Odwet w Starym Testamencie. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 89-94 (z odwołaniami do Kodeksu Hammurabiego...) szczegóły 
29.artykuł: Rumianek Ryszard: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 340-341 ([rec. przekładu:] Exodus 1-18. A New Translation with Introduction and...) szczegóły 
30.artykuł: Szamocki Grzegorz: "Palec to Boży " (WJ 8,15ab). Dlaczego palec a nie ręka?. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 5-17 (nt. wyrażeń "Palec Boży" i "Ręka Boża" w Księdze Wyjścia i innych teks...) szczegóły 
31.artykuł: Szymborski Krzysztof: Plagi bez cudów. Polityka 2003 nr 36 s. 70-73 (nt. odczytania cudów opisanych w Księdze Wyjścia przez brytyjskiego fi...) szczegóły 
32.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] "Miłosierdzia chcę, a nie ofiary". Znak 1997 nr 7 s. 123-128 (nt. znaczenia hebrajskiego słowa "hesed"; z not. o aut....) szczegóły 
33.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:]Z Księgi Wyjścia. Znak 1997 nr 5 s. 149-154 (z not. o aut....) szczegóły 
34.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
35.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Pochodzenie Dekalogu i jego pozabiblijne paralele. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 65-75  szczegóły 
36.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
37.artykuł: Winogradsky Aleksander Abraham: Honor bycia ojcem i matką: boskie przykazanie dotyczące historii pokoleń według tradycji rabinistycznej. Communio 1996 nr 1 s. 51-65 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
38.artykuł: Witczyk Henryk: Orędzie dekalogu (Wj 20, 1-17). Analiza krytycznoliteracka. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 41-74  szczegóły 
39.artykuł: Wojciechowska Kalina: Dekalog a język pojęć uniwersalnych. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 77-94  szczegóły