PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze)
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Akademia Zamojska i jej tradycje. Referaty przygotowane na sesję naukową zorganizowaną dla upamiętnienia 400. rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii Zamojskiej, 27-28 maja 1994 w Zamościu. Jubileusz 400-lecia Akademii Zamojskiej 1594-1994. 1994 ([M.in. zawiera:] Bogdan Szyszka: Ogłoszenie Akademii w Zamościu. Odezw...) szczegóły 
recenzja: Doroszewski Jerzy: Akademia Zamojska i jej tradycje. Akcent 1995 nr 1 s. 140-143  szczegóły 
2.książka: Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta. 1996 (Ryszard Szczygieł, Andrzej Urbański: Przedmowa. - Bogdan Kawałko: Słow...) szczegóły 
omówienie: Lech-Jabłońska Bożena: Przegląd wydawnictw o regionie. Bibliotekarz Lubelski 1997 r. 42 nr 128 s. 71-75 (nota...) szczegóły 
3.książka: Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu. 1999 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Hauser, Tomasz Jasiński: Wstęp. * Jadwiga ...) szczegóły 
4.książka: Andrysiak Ewa: Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926-1939. 2007  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2008 nr 2 s. 24 (not....) szczegóły 
5.książka: Antos Tadeusz, Baczkowska Wanda: Z dziejów szkół Nowodworskich. Katalog wystawy 13-25 X 1988. 1992  szczegóły 
6.książka: Baranowski Henryk: Bibliografia Wilna. T. 1: Uniwersytet Wileński. 1579-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Feliksiak Elżbieta: Uniwersytet Wileński 1579-1939 w zwierciadle bibliografii. Gryfita 1997 nr 13 s. 64  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1998 t. 63 z. 2 s. 223-224  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 224 (not....) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 2 s. 201 (nota...) szczegóły 
8.książka: Beauvois Daniel: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. 1991 (T. 1: Uniwersytet Wileński. 1991, 382 s., mapy, wykres
T. 2: Szkoł...)
 szczegóły 
recenzja: Dagilis Waldemar: Oświata polska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w oczach Francuza. Akcent 1993 nr 3 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Koprukowniak Albin: Rocznik Lubelski 1994 r. 33/34 (1991/1992) s. 126-129  szczegóły 
recenzja: Litwin Henryk: Inna trylogia. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 3  szczegóły 
recenzja: Meller Stefan: "Tym lepiej, że cudzoziemiec". Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Skowronek Jerzy: Z pięknych kart polskiego szkolnictwa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 153-160  szczegóły 
recenzja: Stasiński Maciej: Czy Ukrainiec ma duszę?. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 2-3  szczegóły 
recenzja: Wozniak Peter: The Polish Review 1994 t. 39 nr 3 s. 355-357  szczegóły 
9.książka: Bednarz Anna, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1816-1831, 1862-1869. Materiały bibliograficzne. 1993  szczegóły 
10.książka: Biernacki Andrzej: Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego. 1997 (I. Pod zaborami: Zjazd pierwszy imienia Jana Kochanowskiego [Kraków, 2...) szczegóły 
recenzja: Tatara Marian: Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Arcana 1998 nr 4 s. 191-193  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Do Redakcji "Arcanów". Arcana 1999 nr 1 s. 194 (z odp. Mariana Tatary, s. 194-196...) szczegóły 
nawiązanie: Markiewicz Henryk: Do Redakcji "Arcanów". Arcana 1999 nr 3 s. 202-204 (dot. odpowiedzi Mariana Tatary...) szczegóły 
11.książka: Ceska slavistika. Od pocatku 60. let 19. stoleti do roku 1918. 1997 ([Autorzy rozpraw: Milan Kudelka, Zdenek Simecek, Vladislav Stastny, Ra...) szczegóły 
12.książka: Collegium Novum 1887-1987. Materiały z sesji naukowej (2 czerwca 1987 roku). 1991 (Józef Gierowski: W stulecie Collegium Novum. - Wojciech M. Bartel: Wpr...) szczegóły 
13.książka: Cybulski Radosław: Szkoły średnie na Ziemi Wileńskiej 1918-1939. Wystawa, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 2-15 grudnia 1991. 1991  szczegóły 
14.książka: Dalecka Teresa: Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939. 2003  szczegóły 
recenzja: Weeks Theodore R.: The Polish Review 2004 t. 49 nr 4 s. 1143-1145  szczegóły 
15.książka: Draus Jan: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni. 2007  szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2007 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
16.książka: Dybiec Julian: Uniwersytet Jagielloński 1918-1939. 2000 ([Dot. m.in. studenckich związków literacko-artystycznych, głównych kie...) szczegóły 
recenzja: Pilch Andrzej: Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 234-236  szczegóły 
17.książka: Grzelecki Wojciech: Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773. Problematyka kształcenia i wychowania. 1986  szczegóły 
recenzja: Żołądź Dorota: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 116-117  szczegóły 
18.książka: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850-1939 (1954). 1997 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Michalewicz: Od Redakcji. * Leszek Hajdukiewicz...) szczegóły 
19.książka: Kaczmarek Krzysztof: Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza. 2002 ([Zawiera rozdziały:] Średniowieczne ustawodawstwo szkolne zakonu cyste...) szczegóły 
20.książka: Kempa Tomasz: Akademia i Drukarnia Ostrogska. 2006  szczegóły 
21.książka: Kopcińska Klara: Środowisko studenckie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939. Filologia klasyczna, historia starożytna, archeologia klasyczna. 1995  szczegóły 
22.książka: Kozłowski Edwin Franciszek: Uniwersytet w Królewcu. Zapomniana uczelnia Rzeczypospolitej 1544-1994. 1994  szczegóły 
23.książka: Kunikowski Stanisław: Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku. 1999 (Wstęp. - I. Początki społecznego ruchu naukowego w czasach nowożytnych...) szczegóły 
24.książka: Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina. 2000 ([Zawiera m. in.:] Grażyna Karolewicz: Wkład Uniwersytetu Jana Kazimier...) szczegóły 
25.książka: Łossowski Piotr: Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku. Dokumenty i materiały. 1991  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Anna: Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego. Rzeczpospolita 1992 nr 15 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Gębołyś Zdzisław: Przyczynek do dziejów polskiej książki na Litwie. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 11/12 s. 45 (dot. wycofania z księgozbioru bibliotek oraz zakazu posiadania przez n...) szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Między Orłem a Pogonią. Historia i Życie 1991 nr 20 s. 2  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
26.książka: Marek Edmond: Sekcja Polska na Państwowym Uniwersytecie w Lille jej powstanie i działalność w latach 1927-1939, a tożsamość etniczna Polonii francuskiej. 1992  szczegóły 
27.książka: Markiewicz Grażyna, Pałczyńska Regina: Akademia Zamojska. Bibliografia. 1994  szczegóły 
28.książka: Marmon Wacław: Krakowskie środowisko historyczne w latach 1918-1939. 1995 (M.in. dotyczy historyków literatury i kultury: Adam Bar, Kazimierz Bar...) szczegóły 
recenzja: Kliś Andrzej: Studia Historyczne 1996 z. 1 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Portret zbiorowy historyków krakowskich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 173-176  szczegóły 
29.książka: Massonius Marian: Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego 1781-1832 Notatki z wykładów w roku akademickim 1924/1925. 2005  szczegóły 
30.książka: Miśkiewicz Benon: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1919-1989. 1989  szczegóły 
recenzja: Malinowski Ludwik: Benona Miśkiewicza "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1918-1989". Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 4 s. 127-134  szczegóły 
31.książka: Molik Witold: Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914. 1989  szczegóły 
recenzja: Szwarc Andrzej: Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 176-180  szczegóły 
32.książka: Nowacki Roman: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie. 1996 (Wstęp. - Powstanie i rozwój organizacyjny Towarzystwa dla Popierania N...) szczegóły 
33.książka: Pater Mieczysław: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918. 1997 ([Dot. także: kierunków humanistycznych na Wydziale Filozofii]....) szczegóły 
34.książka: Pawlak Marian: Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI- XVIII w.. 1988  szczegóły 
recenzja: Klemp Aleksander: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne 1997 z. 5 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Mokrzecki Lech: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 3 s. 358-359  szczegóły 
35.książka: Pelczar Roman: Działalność oświatowo-kulturalna Jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Rozwój sieci kolegiów jezuickich. Szkolnictw...) szczegóły 
36.książka: Piechnik Ludwik: Dzieje Akademii Wileńskiej. Odrodzenie Akademii Wileńskiej 1730-1773. 1990  szczegóły 
recenzja: Bartnicka Kalina: Ksiądz Profesor Ludwik Piechnik SJ i Akademia Wileńska. Lithuania 1999 nr 3 s. 59-63  szczegóły 
recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 4 s. 147-148  szczegóły 
37.książka: Piechnik Ludwik: Dzieje Akademii Wileńskiej. Początki Akademii Wileńskiej 1570-1599. 1984  szczegóły 
recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 300-303  szczegóły 
recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Wisner Henryk: Monografia Akademii Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. Zapiski Historyczne 1990 z. 2/3 s. 71-77  szczegóły 
38.książka: Piechnik Ludwik: Dzieje Akademii Wileńskiej. Próby odnowy Akademii Wileńskiej po klęskach Potopu i okresu kryzysu 1655-1730. 1987  szczegóły 
recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 300-303  szczegóły 
recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 313-315  szczegóły 
recenzja: Wisner Henryk: Zapiski Historyczne 1990 z. 4 s. 143-145  szczegóły 
39.książka: Piechnik Ludwik: Dzieje Akademii Wileńskiej. Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600-1655. 1983  szczegóły 
recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 300-303  szczegóły 
recenzja: Pleckaitis Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 373-378  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Wisner Henryk: Monografia Akademii Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. Zapiski Historyczne 1990 z. 2/3 s. 71-77  szczegóły 
40.książka: Piskurewicz Jan: Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej. 1998 (Wstęp. * I. Pierwsze lata Akademii w niepodległej Polsce (1919-1924) [...) szczegóły 
41.książka: Pollo Iwo: Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce a odzyskanie niepodległości w 1918 roku. 1990  szczegóły 
42.książka: Poznański Karol: Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870. Materiały źródłowe. 1993  szczegóły 
recenzja: Schiller Joanna: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 189-195  szczegóły 
43.książka: Rederowa Danuta: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872. Karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami. 1998 (Prolegomena. - Założenia instytucji badawczej przy Uniwersytecie [Jagi...) szczegóły 
44.książka: Rzemieniuk Florentyna: Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914. 1991  szczegóły 
45.książka: Serczyk Jerzy: Albertyna. Uniwersytet w Królewcu (1544-1945). 1994  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 244 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
46.książka: Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku. 1990 (Referaty wygł. na sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Slawistyk...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 267-268  szczegóły 
47.książka: Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym 1918-1939 = Issledovanija po istorii slavistiki. 1989 (Cz. 1. 223 s....) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 268-269  szczegóły 
48.książka: Słowiński Lech: Odważni mądrością. O reformach edukacji i nauki polskiej w dobie oświecenia. 1988  szczegóły 
recenzja: Dobrowolska Danuta: Polonistyka 1989 nr 10 s. 780-781  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: S.M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 49 s. 12 (not....) szczegóły 
49.książka: Suchmiel Jadwiga: Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. 2000 (Wstęp. - Charakterystyka wykorzystywanych w pracy źródeł. Uniwersytet ...) szczegóły 
recenzja: Dormus Katarzyna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 4 s. 103-109  szczegóły 
recenzja: Kamińska-Kwak Jolanta: Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 3 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Tylińska Ewelina: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2002 t. 41 s. 288-291  szczegóły 
50.książka: Suchmiel Jadwiga: Żydówki ze stopniem doktora wszech nauk lekarskich oraz doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim do czasów II [Drugiej] Rzeczypospolitej. 1997 ([M.in. z zakresu nauk filologicznych]...) szczegóły 
51.książka: Szełkowski Waldemar: Akademicki klub włóczęgów wileńskich. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wszechnica wileńska i ruch akademicki w Wilnie w lata...) szczegóły 
52.książka: Szkoła kaliska. Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. 1993 (Monografia jednej ze starszych szkół polskich szkół polskich. Wśród wy...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Siedem wieków trwania Scholae Calissiensis. Kronika Wielkopolski 1994 nr 4 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Marciniak Ryszard: Przegląd Wielkopolski 1994 nr 1/2 s. 46-48  szczegóły 
recenzja: Słowiński Lech: Kaliska szkoła edukacji narodowej. Kalisia 1994 nr 6 s. 19-20  szczegóły 
53.książka: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska 1594-1784. 1988  szczegóły 
recenzja: Walentyn Antoni: Tygodnik Zamojski 1989 nr 3 s. 11  szczegóły 
54.książka: Szyszka Bogdan: Między Lublinem a Lwowem. Z przeszłości kulturalnej Zamościa. 2009  szczegóły 
recenzja: Doroszewski Jerzy: Między Lublinem a Lwowem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2009 nr 4 s. 87-88  szczegóły 
55.książka: Willaume Małgorzata: Humaniści polscy nad Sekwaną w latach 1919-1939. O polsko-francuskich kontaktach w dziedzinie nauk humanistycznych. 1989 (M.in. dot. filologów....) szczegóły 
56.książka: Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. 1989 (Władysław Skiba: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. - Bohdan Podos...) szczegóły 
recenzja: Gazeta Niedzielna 1990 nr 44 s. 8  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1995 nr 1/2 s. 165-166  szczegóły 
recenzja: Urban Arkadiusz: Gazeta Niedzielna 1989 nr 30 s. 4, 6  szczegóły 
57.książka: Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. 1996 (Ludwik Piechnik, Kazimierz Puchowski: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:...) szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Lesław: Dwa jubileusze Uniwersytetu Wileńskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 136-141  szczegóły 
sprostowanie: Gruszczyński Lesław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 220 (do red., dot. błędu w nazwisku K. Puchowskiego...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 137 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasztowt Leszek: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1998 t. 38 s. 160-162  szczegóły 
58.książka: Zasztowt Leszek: Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905. 1989  szczegóły 
recenzja: Mlekicka Marianna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1990 r. 35 nr 1 s. 114-118  szczegóły 
recenzja: Sutyła Jadwiga: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 2 s. 249-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Bieniarzówna Janina: W kręgu uczonych. x 1994 ([W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: Kraków w latach 1796...) szczegóły 
60.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Powstanie Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 96-107  szczegóły 
61.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Uniwersytet Jagielloński w latach 1870-1914 i jego kontakty z nauką austriacką. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 225-234 (dot. m.in. kontaktów filologów...) szczegóły 
62.artykuł: Biliński Krzysztof: Komparatystyka w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
63.artykuł: Biskup Marian: Wokół utworzenia uniwersytetu w Elblągu w początkach XVI wieku. Rocznik Elbląski 1998 t. 16 s. 5-14  szczegóły 
64.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: W sprawie towarzystw naukowych działających w Wilnie w XIX i początku XX wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 69-87 (m.in. dot. Towarzystwa Miłośników Starożytności i Ludoznawstwa...) szczegóły 
65.artykuł: Błachut Władysław: Lata chwały Jagiellońskiej Akademii. Kraków [Magazyn] 1991 nr 3 s. 8-10 (o Akademii Krakowskiej od 1364 do czasów Zygmunta III Wazy...) szczegóły 
66.artykuł: Bogucka Małgorzata: Warunki życia i obyczaje studentów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i XVI wieku. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1992 z. 2 s. 29-52  szczegóły 
67.artykuł: Chodakowska Janina: Seminaria na kierunkach humanistycznych w polskich uniwersytetach na przełomie XIX i XX wieku. Rozprawy z Dziejów Oświaty 2003 t. 42 s. 115-134  szczegóły 
68.artykuł: Ciechanowicz Jan: Akademia Połocka. Tak i nie 1989 nr 13 s. 8 (nt. działaln. polskiej uczelni na Białorusi od 1588 r....) szczegóły 
69.artykuł: Cieśla Michał: Język polski w szkołach berlińskich w latach 1797-1807. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 389-425 (dot. także nauczania literatury polskiej...) szczegóły 
70.artykuł: Cyniak Eugeniusz: Z dziejów polonistyki uniwersyteckiej we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku. Masovia Mater 2010 nr 7 s. 3, 6  szczegóły 
71.artykuł: Cyniak Eugeniusz: Z dziejów polonistyki uniwersyteckiej we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku. Masovia Mater 2010 nr 8 s. 3, 6  szczegóły 
72.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Romantyzm jako powinność. Lubelska szkoła badań nad literaturą polską I połowy XIX wieku. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 67-83 (dot. polonistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwers...) szczegóły 
73.artykuł: Czapski Michał: Krakowskie Przedmieście 26/28. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 157-159 (wspomn. z l. 30. związane z wykładowcami UW...) szczegóły 
74.artykuł: Degen Dorota: Polityka wydawnicza Kasy im. Józefa Mianowskiego (1881-1951). Nauka Polska [Warszawa] 2000 t. 9 s. 51-73 (także nt. publikacji z zakresu literatury...) szczegóły 
75.artykuł: Dziewulski Wacław: Obrazy z życia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 4-5 (wspomn., dot. m.in. Mieczysława Limanowskiego i Stefana Srebrnego...) szczegóły 
76.artykuł: Fazan Mirosław: Poloniści cieszyńscy. Watra 1989 (1989) s. 34-45 (o działalności naukowej profesorów gimnazjalnych z terenu Śląska Ciesz...) szczegóły 
77.artykuł: Fenczak August S.: Z tradycji naukowych Przemyśla. Od "Societas Presbyterium" do Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1995 nr 1 s. 7-9  szczegóły 
78.artykuł: Fita Stanisław: Rozwój humanistyki polskiej we Lwowie w wieku XIX i pierwszej połowie XX wieku. Gazeta Lwowska 1997 nr 14 s. 8, nr 15 s. 9  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Gazeta Lwowska 1997 nr 19 s. 3 (dot. błędów drukarskich...) szczegóły 
79.artykuł: Fita Stanisław: Środowisko absolwentów Szkoły Głównej i jego rola w powołaniu Pamięć Kasy im. Józefa Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 12-20  szczegóły 
80.artykuł: Flisiński Jerzy: Fundacja szkolna księdza Krzysztofa Wilskiego-Ciborowicza. Region Lubelski 1990 r. 1 (1986) s. 147-155 (nt. utworzenia w 1628 r. i działalności Akademii Bielskiej (kolonii ak...) szczegóły 
81.artykuł: Gelles Romuald: Slawistyka (polonistyka) w III Rzeszy. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1992 nr 1 s. 104-112 (na podstawie opublikowanego w artykule raportu posła Józefa Lipskiego ...) szczegóły 
82.artykuł: Gieysztor Aleksander: Pamięć Kasy Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 9-11  szczegóły 
83.artykuł: Gieysztor Aleksander: Trzy okresy świetności Uniwersytetu Wileńskiego. Lithuania 1999 nr 3 s. 54-58  szczegóły 
84.artykuł: Gimnazjum Lubrańskiego. Nasz Dziennik 2003 nr 164 s. 9 (nota z okazji 485. rocznicy powstania Akademii Lubrańskiego z inf. o z...) szczegóły 
85.artykuł: Gmiterek Henryk: Młodzież z Wołynia w Akademii Zamojskiej (!595-1784). x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
86.artykuł: Gmiterek Henryk: Uroczystości akademickie w Zamościu w XVI-XVIII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 149-158 (nt. zaangażowania Akademii Zamojskiej w kulturalno-społeczne życie mia...) szczegóły 
87.artykuł: Goćkowski Janusz: Tradycja a status uczonych. Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 137-171 (nt. konfliktu pomiędzy ludźmi nauki a politykami i przedstawicielami a...) szczegóły 
88.artykuł: Gorzkowski Albert: "Societas litterarum". Oblicza humanizmu Akademii Krakowskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 47-61  szczegóły 
89.artykuł: Gruchała Janusz S.: Philologia Perennis (Tradycje badań filologicznych w Akademii Krakowskiej). Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 26-29 (w XV-XVI w.; fragm. przygotowywanej do druku Złotej Księgi Wydziału Fi...) szczegóły 
90.artykuł: Gulbinowicz Henryk: Odrodzenie Akademii Wileńskiej w XVIII wieku. x ([w ks. zb.:] W klimacie śląskiej humanistyki. Księga jubileuszowa dedy...) szczegóły 
91.artykuł: Gumuła Teresa: Kwestia kształcenia kobiet w obradach galicyjskich kongresów pedagogicznych. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 147-160 (dot. kongresów z lat 1894 i 1909...) szczegóły 
92.artykuł: Halicz Emanuel: Die Rolle des gebildeten Offiziers in Europa des 18. Jahrhunderts. Des polnische Riterakademie in den Jahren 1765-1794. x (Zeitschrift fuer Ostforschung (Magdeburg) nr 1 s. 82-94 [Kul...) szczegóły 
93.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Moje lata uniwersyteckie. Kresy 1993 nr 13 s. 173-181 (wspomn. związane ze studiami polonistycznymi na Uniwersytecie Jana Kaz...) szczegóły 
94.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (nt. działalności Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa przy Uniwersytecie ...) szczegóły 
95.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Dorobek i perspektywy lituanistyki w Polsce. Znad Wilii 1993 nr 11 s. 4-5 (rys hist. - od XIX do współczesności...) szczegóły 
96.artykuł: [Jackiewicz Mieczysław] M.J.: Uniwersytet Wileński na różnych etapach swej działalności. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 106-119 (dzieje uczelni wileńskich i ich wybitnych uczonych - od założenia Akad...) szczegóły 
97.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Z historii placówek naukowych Wilna. Instytut Naukowy Badań Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 80-84 (m.in. nt. sekcji z zakresu nauk humanistycznych i filologicznych...) szczegóły 
98.artykuł: Jaczewski Bogdan: Sprawa popierania przez państwo polskie nauki w latach 1918-1939. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 121-123  szczegóły 
99.artykuł: Jadczak Ryszard: O likwidacji Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 10 s. 93-96 (opisanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 19...) szczegóły 
100.artykuł: Jadczak Ryszard: Pamiątki narodowej pamięci. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 49 s. 10 (działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie od 1907-1940 r....) szczegóły 
101.artykuł: Jadczak Ryszard: Walka o Uniwersytet Lwowski. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 26-28  szczegóły 
102.artykuł: Jadczak Ryszard: Z prac I Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 155-164 (w latach 1932-1940...) szczegóły 
103.artykuł: Jasiński Zenon: Tradycje polskiej oświaty na Śląsku Cieszyńskim i Morawach (cz. I). x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycje i perspektywy edukacji. Opole 1994, s. 153-168....) szczegóły 
104.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Historia Katedry Językoznawstwa Ogólnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1999). Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 35-49  szczegóły 
105.artykuł: Kaletowa Lena: Gazeta Robotnicza 1989 nr 88 s. 1, 8-9 (nt. starń o odzyskanie całości zbiorów lwowskich Ossolineum...) szczegóły 
106.artykuł: Kamińska Janina: Akademia Wileńska 1773-1780. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1998 t. 38 s. 51-68 (nt. działalności i projektów m.in. Marcina Poczobuta Odlanickiego, Józ...) szczegóły 
107.artykuł: Kasparek Norbert: Polskie relacje o obchodach założenia Albertyny w 1844. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 66-71  szczegóły 
108.artykuł: Kilian Maria Waleria: Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w latach 1571-1772. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 113-132 (m.in. nt. szkolnictwa na Warmii (XIV-XVIII w.) i działaln. Collegium H...) szczegóły 
109.artykuł: Knopek Jacek: Aktywność polskich badaczy w Afryce Północnej do początku XX wieku. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 3-16 (dot. wkładu polskich naukowców w rozwój Afryki Północnej ...) szczegóły 
110.artykuł: Kracik Jan: Wydział teologiczny Akademii Krakowskiej między wiekiem złotym a saską jesienią. Analecta Cracoviensia 1992 t. 24 s. 311-318  szczegóły 
111.artykuł: Kuczyński Antoni: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 2 s. 176-179 (rec. ks.: Polskije professora i studienty w uniwiersitietach Rossii (X...) szczegóły 
112.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Porozmawiajmy o dawnej polonistyce. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 169-172 (wywiad; rozmawiały: Anna Fligiel, Anna Pycka...) szczegóły 
113.artykuł: Kurkowski Jarosław: Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845). Analecta 1997 r. 6 [z.] 1 s. 41-116 (nt działalności kolegiów pijarskich w Werenowie i Lidzie, m.in.dot. za...) szczegóły 
114.artykuł: Leitgeber Bolesław: Europejskie tło narodzin Akademii Krakowskiej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1991 z. 97 s. 11-23  szczegóły 
115.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: L'Accademia di Storia e Letteratura Polacca e Slava Adamo Mickiewicz fondata presoo l'Universita di Bologna nel 1879 (Parte seconda). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1991 z. 94 (960) s. 69-88  szczegóły 
116.artykuł: Lista imienna Członków Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie w styczniu 1830 po wyborach. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 42-55  szczegóły 
117.artykuł: Litak Stanisław: Sieć szkół parafialnych w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Próba podsumowania. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 21-35  szczegóły 
118.artykuł: Łaptiewa Ludmiła: Wykład literatury polskiej w Uniwersytecie Moskiewskim na początku XX wieku (do roku 1917). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 135-147 (o działalności Romana Brandta i Wiaczesława Szczepkina...) szczegóły 
119.artykuł: Łossowski Piotr: Odrodzenie i likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego 1919-1939. Arcana 1995 nr 1 s. 112-117  szczegóły 
120.artykuł: Majchrowski Jerzy: O lektoratach języka polskiego na konferencji polonistów zagranicznych w Warszawie w dniach 5-6 września 1938 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 153-166  szczegóły 
121.artykuł: Majkowska Rita: Dzieje Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w świetle zachowanych materiałów źródłowych (1912-1984). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
122.artykuł: Markowski Mieczysław: Der Skotismus an der Krakauer Universitaet im Mittelalter. Mediaevalia Philosophica Polonorum 2001 t. 34 s. 147-161 (recepcjia filozofii Jana Dunsa Szkota na Akademii Krakowskiej w średni...) szczegóły 
123.artykuł: Markowski Mieczysław: Zarys rozwoju Wydziału Filozofii krakowskiego uniwersytetu w XV wieku. Alma Mater 2000 nr 23 s. 35-37  szczegóły 
124.artykuł: Matysiak Jarosław: Grosspolen - Mitglieder der Koeniglichen Warschauer Gesellschaft der Freude der Wissenschaften aus grosspolen und Posen. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 115-120 (sylwetki członków: Tytus Działyński, Edward Raczyński, Stanisław Stasz...) szczegóły 
125.artykuł: Matysiak Jarosław: Wielkopolanie - członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 110-114 (sylwetki członków: Tytus Działyński, Edward Raczyński, Stanisław Stasz...) szczegóły 
126.artykuł: MG: Wszechnica wielkich poetów. Życie 1999 nr 238 s. 2 (przypomnienie 80. rocznicy wznowienia działalności Uniwersytetu Wileńs...) szczegóły 
127.artykuł: Michalski Jerzy: Krótki zarys historii Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 7-16  szczegóły 
128.artykuł: Morawiec Małgorzata: 450-lecie powstania Uniwersytetu Królewieckiego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 2 s. 116-120 (rec. ks.: Die Albertus-Universitaet zu Koenigsberg. Hoehepunkte und Be...) szczegóły 
129.artykuł: Mowa. Na pierwszem posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, miana przez JX. Jana Albertrandego, Biskupa Zenopolitańskiego, z woli Zgromadzenia prezydującego. Dnia 23. Listopada 1800. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 10-24 (1800...) szczegóły 
130.artykuł: Mrozowska Kamilla: Pierwsza w Koronie. "Szkoły Nowodworskie" w latach 1777-1795. W 400-lecie powołania do życia pierwszej kolonii akademickiej w Krakowie. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 31 s. 37-75  szczegóły 
131.artykuł: Niedzielska Magdalena: Projekt uniwersytetu w Toruniu z 1794 roku. Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 55-70  szczegóły 
132.artykuł: Nowacki Józef: Akademia Lubrańskiego [w Poznaniu]. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 152-180 (dzieje uczelni...) szczegóły 
133.artykuł: Nowacki Roman: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie 1901-1920. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 81-97  szczegóły 
134.artykuł: Nowak Janusz: Stypendium fryburskie Władysława Czartoryskiego w latach 1891-1914 (Z dziejów studiów Polaków za granicą). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 91-103 (szerzej nt. roli Józefa Kallenbacha w tworzeniu katedry literatur słow...) szczegóły 
135.artykuł: Odezwa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Z doniesieniem o Reskrypcie J.K. Mci zatwierdzającym toż Towarzystwo). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 7-9 (1800...) szczegóły 
136.artykuł: Opacki Zbigniew: Reaktywowanie czy powstanie? Dyskusje wokół utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918-1919. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 3 s. 49-64  szczegóły 
137.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: O doktoracie honoris causa Jana Gebauera (W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 391-395 (spraw. z uroczystości mianowania na UJ, 7 VI 1900 r....) szczegóły 
138.artykuł: Parka Swietłana: Stopnie naukowe w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1869-1915). Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 39 s. 129-146 (m.in. dot. Wydziału Historyczno-Filologicznego; z aneksami m.in.: Kata...) szczegóły 
139.artykuł: Pater Mieczysław: Sytuacja w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim w 1853 r.. x ([W ks.: zb.:] Studia nad przeszłością i dniem dzisiejszym Uniwersytetu...) szczegóły 
140.artykuł: Perkowska Urszula: Wykaz doktoratów honoris causa nadanych prze Uniwersytet Jagielloński podczas uroczystości lat 1887, 1900, 1964. x 2000 nr s. ([w ks.:] Urszula Perkowska: Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego. K...) szczegóły 
141.artykuł: Peter Janusz: Cesarsko-królewskie gimnazjum i liceum w Zamościu. Archiwariusz Zamojski 2010 [t.] 9 s. 91-110 (wstęp s. 89-90...) szczegóły 
142.artykuł: Piskurewicz Jan: Józef Michałowski - założyciel i kierownik Stacji Naukowej polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie (1921-1946). Nauka Polska [Warszawa] 1998 t. 7 (32) s. 63-84  szczegóły 
143.artykuł: Piskurewicz Jan: Kasa imienia Józefa Mianowskiego i Stanisław Michalski w świetle źródeł. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 21-27  szczegóły 
144.artykuł: Piskurewicz Jan: Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939. Analecta 1994 z. 1 s. 109-122 (m.in. polonistyka i rumunistyka...) szczegóły 
145.artykuł: Piskurewicz Jan: Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918-1939. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 2 s. 57-70 (nt. działaln. Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie,...) szczegóły 
146.artykuł: Piskurewicz Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w II Rzeczpospolitej w latach 1925-1930 [II]. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 73-109  szczegóły 
147.artykuł: Piskurewicz Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w II Rzeczpospolitej w latach 1925-1930 [I]. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 47-74  szczegóły 
148.artykuł: Plezia Marian: Komitet Filologiczny przed stu siedemdziesięciu laty. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 53-59 (nt. działaln. w l. 1815-1817 na Uniwersytecie Wileńskim Komitetu założ...) szczegóły 
149.artykuł: Poznański Karol: Demokratyczne aspekty w rodzimych planach przebudowy oświaty i wychowania w Królestwie Polskim w początkach II połowy XIX wieku. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 117-135  szczegóły 
150.artykuł: Poznański Karol: Szkoła i wychowanie w Królestwie Polskim w początkach lat trzydziestych XIX stulecia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 159-183  szczegóły 
151.artykuł: Ptasińska Małgorzata: Działalność Polskiej Akademii Literatury na polu propagandy czytelnictwa. Zarys problematyki. Studia Kieleckie 1992 nr 4 s. 97-104  szczegóły 
152.artykuł: Puchowski Kazimierz: "Rozmowy stołowe". Z dziejów jezuickiego Collegium Nobilium w Wilnie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1993 nr 24 s. 135-139  szczegóły 
153.artykuł: Puchowski Kazimierz: Z dziejów jezuickiego Collegium Nobilium we Lwowie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1993 nr 21 s. 97-102  szczegóły 
154.artykuł: Puchowski Kazimierz: Z problematyki badań nad historią nauki i oświaty w Gdańsku do końca XVIII wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1989 z. 17 (1988) s. 145-161  szczegóły 
155.artykuł: Rederowa Danuta: Ze studiów nad Towarzystwem Naukowym Krakowskim. Przełom w 1856 roku. Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 505-518  szczegóły 
156.artykuł: Róziewicz Jerzy, Zasztowt Leszek: Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919). Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 93-123  szczegóły 
157.artykuł: Róziewicz Jerzy: [Siedemdziesięciopięcio]75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 206-207 (spraw....) szczegóły 
158.artykuł: Rudnicka Jadwiga: Polonistyka wileńska (Stan badań i postulaty). Ruch Literacki 1989 z. 4/5 s. 395-402 ([dot. dziejów polonistyki w l. 1578-1939]...) szczegóły 
159.artykuł: Rusek Jerzy: Krakowska-bułgarskie stosunki naukowe w okresie międzywojennym. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 2002 t. 10 s. 59-69 (m.in. nt. roli Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ka...) szczegóły 
160.artykuł: Ruta Zygmunt, Ryś Jan: Kolonia akademicka i szkoła podwydziałowa w Białej Podlaskiej w XVIII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Historii Oświaty i Wychowania 1993 z. 3 (153) s. 57-121 (monografia kolonii akademickiej Akademii Krakowskiej w Białej Podlaski...) szczegóły 
161.artykuł: Sawrycki Władysław: Tendencje literaturoznawcze w koncepcjach dydaktycznych Władysława Szyszkowskiego i Leona Langholza. Dwie postawy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 137-150  szczegóły 
162.artykuł: Schiller Joanna: Warszawskie rządowe szkoły średnie w latach 1795-1862. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1994 t. 36 s. 41-109  szczegóły 
163.artykuł: Serczyk Jerzy: Nauka i szkolnictwo wyższe. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
164.artykuł: Serczyk Władysław A.: Academy. Kraków [Magazyn] 1991 special edition s. 18-19 (nt. Akademii Krakowskiej od 1364 oraz o Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
165.artykuł: Smaszcz Waldemar: Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. Akcent 1990 nr 1/2 s. 352-356  szczegóły 
166.artykuł: Smoter-Grzeszkiewicz Regina: Akademii i drukarni koleje.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2005 nr 1/2 s. 93-94 (dot. działaln. Akademii Zamojskiej...) szczegóły 
167.artykuł: Sroczyńska Bogumiła: Gmach Akademii Zamojskiej i jego służba miejscowemu szkolnictwu w drugiej połowie XVIII wieku. Region Lubelski 1990 r. 1 (1986) s. 131-144  szczegóły 
168.artykuł: Starnawski Jerzy: Językoznawca polski w anegdocie. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2011 t. 57 s. 211-232 (anegdoty nt. dwudziestu dwóch uczonych, obszerniej nt. Jana Niecisława...) szczegóły 
169.artykuł: Starnawski Jerzy: O klasycznych studiach filologów polskich w okresie międzypowstaniowym. Filomata 1993 nr 416 s. 350-359 (w l. 1831-1863...) szczegóły 
170.artykuł: Starnawski Jerzy: O zainteresowaniu berlińskiego pisma literackiego pierwocinami nowoczesnej slawistyki polskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
171.artykuł: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim. Analecta 1992 z. 2 s. 7-79  szczegóły 
172.artykuł: Stępniak Henryk: Pięćdziesiąt lat humanistyki gdańskiej (1920-1970). Gdański Rocznik Kulturalny 1990 t. 13 s. 23-44 (m.in. nt. działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku...) szczegóły 
173.artykuł: Stopka Krzysztof: Jagiellońska fundacja Uniwersytetu Krakowskiego. Rocznik Krakowski 2003 t. 69 s. 35-45 (zasługi króla Władysława Jagiełły dla uczelni krakowskiej...) szczegóły 
174.artykuł: Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław: Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939. Sprawy Nauki 2009 nr 10 s. 32-37  szczegóły 
175.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Academia et Univeritatis Societas Jesu 1579-1781 (Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego). Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 35 s. 14-15  szczegóły 
176.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Cesarski Uniwersytet w Wilnie (1803-1832) (Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego). Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 37 s. 14  szczegóły 
177.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1781-1796. Szkoła Główna Wileńska, 1796-1803 (Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego). Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 36 s. 15  szczegóły 
178.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Uniwersytet Stefana Batorego (1919-1939/1945) (Dzieje Uniwersytetu Wieleńskiego). Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 38 s. 11  szczegóły 
179.artykuł: Szarkowa Joanna: Akademia Umiejętności a szkolnictwo średnie w Galicji w latach 1872-1918. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 67-89  szczegóły 
180.artykuł: Szybiak Irena: Pierwsze wybory rektora Szkoły Głównej w Wilnie 91799). Przyczynek do porozbiorowych dziejów Uniwersytetu Wileńskiego. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 79-89  szczegóły 
181.artykuł: Szyszka Bogdan: Szkoły imienia Zamoyskich w Szczebrzeszynie (W sto osiemdziesiątą piątą rocznicę powstania). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 45-49 (nt. działalności...) szczegóły 
182.artykuł: Szyszka Bogdan: Wieloetniczna społeczność Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2004 nr 1/2 s. 13-21 (m.in. profesorowie: Jakub Arakiełowicz, Wiliam Bruce, Dominik Convalis...) szczegóły 
183.artykuł: Szyszka Bogdan: Zamość - miasto spotkań naukowych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2007 nr 1 s. 56-62; nr 2 s. 11-13  szczegóły 
184.artykuł: Tarka Krzysztof: Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego. Orzeł Biały 1991 nr 1470 s. 22-26 (w 1939 r....) szczegóły 
185.artykuł: Tarka Krzysztof: Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 1 s. 10 (w 1939 r....) szczegóły 
186.artykuł: Tikhonovich I.: Rol' Vilenskogo Universiteta (1578-1842) v rasprostranenii pol'skogo jazyka na zemljakh Litvy, Belorussii i Ukrainy. Acta Baltico-Slavica 1990 t. 19 s. 179-192  szczegóły 
187.artykuł: (tj): Przed 175 laty. Gazeta Lwowska 1992 nr 15 s. 3 (nt. działalności biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich we Lwowie;...) szczegóły 
188.artykuł: Topolski Jerzy: Nauka w Poznaniu w latach 1815-1918. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 1:] 1793-1918. W...) szczegóły 
189.artykuł: Topolski Jerzy: Nauka. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
190.artykuł: Willaume Małgorzata: Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w latach 1922-1939. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1995 t. 50 s. 259-271 (m.in. w pracach Komisji Przekładów, Komitetu do spraw Bibliografii i P...) szczegóły 
191.artykuł: Willaume Małgorzata: Udział Polski w pracach Union Academique Internationale (1919-1939). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 369-385 (nt. udziału polskich uczonych w tworzeniu międzynarodowych instytucji ...) szczegóły 
192.artykuł: Wisner Henryk: Zapiski Historyczne 1996 z. 2/3 s. 99-101 ([rec. ks.:] Vilniaus universiteto istorija. 1579-1994. Vilnius 1994...) szczegóły 
193.artykuł: Wrona Grażyna: Towarzystwa naukowe w Krakowie przed 1939 r.. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 37-45  szczegóły 
194.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Uniwersytet Krakowski w dobie soborowej. x 1996 ([W ks.: id.]: Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice...) szczegóły 
195.artykuł: Z prac "Renesansu". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 58 (nota nt. przygotowań do obchodów jubileuszu 400. roczn. powstania Akad...) szczegóły 
196.artykuł: Zakrzewski Zbigniew: Wielkopolanie w nauce. 2. Dyscypliny naukowe. x 1992 ([w ks.:] Zbigniew Zakrzewski: Wielkopolanie w kulturze polskiej. Refle...) szczegóły 
197.artykuł: Zamojska Dorota: Dokumentacja Uniwersytetu Stefana Batorego w zbiorach wileńskich. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 7-11 (m.in. nt. akt dokumentujących działalność Wydziału Humanistycznego Uni...) szczegóły 
198.artykuł: Zientara Włodzimierz: Statut Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Societas Litteraria 1720-1727. Zapiski Historyczne 1991 z. 1 s. 77-92  szczegóły 
199.artykuł: (ZR): Siedemnastowieczne korzenie UAM[Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Trybuna 1997 nr 298 s. 18 (nota o odnalezieniu dokumentów poświadczających powołanie uczelni prze...) szczegóły 
200.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: Academia Lubransciana (1519-1780). Dzieje szkoły od powstania do czasów Komisji Edukacji Narodowej. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 141-151  szczegóły 
201.artykuł: Żurawski vel Grajewski Radosław Paweł: Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski w Londynie i jego "filie" w innych miastach Zjednoczonego Królestwa. x 1999 (dot. okresu 1832-33; w ks.: Radosław Paweł Żurawski: Działaność księci...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
202.impreza: "Dzieje Albertyny" - ogólnopolska sesja poświęcona 450. rocznicy założenia Uniwersytetu w Królewcu (1994).  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 7/8 s. 128 (not....) szczegóły 
203.impreza: Konferencja naukowa z okazji 450-lecia założenia uniwersytetu w Królewcu (1994).  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: 450-lecie Albertyny. Borussia 1995 nr 10 s. 266-267  szczegóły 
204.impreza: "Obraz Akademii Krakowskiej w starodrukach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: RPM: Panegiryki uniwersyteckie. Alma Mater 2002 nr 40 s. 47 (spraw....) szczegóły 
205.impreza: [Siedemdziesięciopięcio] 75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Róziewicz Jerzy: [Siedemdziesięciopięcio]75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 206-207 (spraw....) szczegóły 
206.impreza: Sympozjum z cyklu "Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?" (1995). (nt. żródeł i form finansowania działalności towarzystw i stowarzyszeń ...) szczegóły 
artykuł: Milczanowski Piotr: Mecenat a polityka finansowa. Formy finansowania stowarzyszeń w przeszłości i obecnie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 185-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
207.impreza: "Uczeni poznańscy. Ze zbiorów Archiwum PAN" - wystawa z okazji jubileuszu czterdziestolecia istnienia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN (1997).  szczegóły 
artykuł: Marciniak Anna: Jubileusz czterdziestolecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 114-120 (pośw. m.in. Stefanowi Vrtelowi-Wierczyńskiemu i Romanowi Pollakowi...) szczegóły 
208.impreza: Wystawa poświęcona polsko-rosyjskim związkom naukowym w dziedzinie lingwistyki na przełomie XIX i XX wieku (2005).  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski Dariusz: Nauka bez granic czyli rosyjscy i polscy lingwiści na wystawie w Petersburgu. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2005 nr 46 s. 89-98 (sprawozdanie; m.in. dot. lingwistów: Jan Baudouin de Courtenay, Jan Ne...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
209.książka: Bolewski Andrzej, Pierzchała Henryk: Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945. Straty osobowe. 1989  szczegóły 
210.książka: Budziński Franciszek: Polacy na uczelniach węgierskich w latach II wojny światowej. 1993  szczegóły 
211.książka: Budziński Franciszek: Polacy na uczelniach węgierskich w latach II wojny światowej. 1993  szczegóły 
212.książka: Marcinkowski Tadeusz: Martyrologia profesorów lwowskich w lipcu 1941 roku. 1992  szczegóły 
213.książka: Pierzchała Henryk: Wyrwani ze szponów Państwa-SS. Sonderaktion Krakau 1939-1941. 1997  szczegóły 
recenzja: Barcik Mieczysław: Cudem ocaleni od śmierci. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1998 r. 48 nr 1/2 s. 245-262  szczegóły 
recenzja: Paczyńska Irena: Czy udana próba opisu uwięzienia i uwolnienie krakowskich uczonych?. Studia Historyczne 2000 z. 1 s. 169-181  szczegóły 
polemika: Pierzchała Henryk: Replika na artykuł recenzyjny Ireny Paczyńskiej "Czy udana próba uwięzienia i uwolnienia krakowskich uczonych?". Studia Historyczne 2001 z. 4 s. 689-697  szczegóły 
polemika: Paczyńska Irena: Odpowiedź na replikę prof. Henryka Pierzchały. Studia Historyczne 2001 z. 4 s. 699-706  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze. Analecta 2000 z. 2 s. 7-62 (dot. m.in. osoby Henryka Mariana Życzyńskiego...) szczegóły 
215.artykuł: Elzenberg Henryk: Dane o udziale w tajnym nauczaniu na poziomie uniwersyteckim w czasie wojny. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 82 (ze wstępem Leszka Zasztowta pt. "Materiały dotyczące tajnego nauczania...) szczegóły 
216.artykuł: Gieysztor Aleksander: Trzy okresy świetności Uniwersytetu Wileńskiego. Lithuania 1999 nr 3 s. 54-58  szczegóły 
217.artykuł: Jagiełło Krystyna: Gabriela. Gazeta Wyborcza 1991 nr 90 s. 10 (nt. ks. Gabrieli Lesser pt.: Życie na niby, pośw. dokumentacji działal...) szczegóły 
218.artykuł: Kersten Krystyna: Nauka polska 1939-1956 wobec totalitaryzmów. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3 s. 140-152 (dot. także środowiska humanistyki...) szczegóły 
219.artykuł: Kujawska Maria: Niszczczenie kultury polskiej. Wysiłki obronne Polaków: Szkolnictwo wyższe i życie naukowe. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
220.artykuł: Madajczyk Czesław: Likwidacja profesorów. Dlaczego właśnie w Krakowie w 1939 r. uwięziono elity polityczne nauki?. Przegląd 2002 nr 49 s. 50-51 (nt. tzw. Sonderaktion Krakau - niemieckich represji skierowanych przec...) szczegóły 
221.artykuł: Podraza Antoni: Uniwersytet Lwowski w latach II wojny światowej. x 1993 ([W ks.:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Kar...) szczegóły 
222.artykuł: Riedl Tadeusz: Martyrologia i eksterminacja lwowskich pracowników nauki (1939-1945). x 1996 ([W ks.:] Riedl Tadeusz: We Lwowie. Relacje. Wrocław, 1996, s. 9-40; m....) szczegóły 
223.artykuł: Riedl Tadeusz: O martyrologii i eksterminacji lwowskich pracowników nauki (1939-1945). Semper Fidelis 1991 nr 2/3 s. 2-7 (m.in. nt. okoliczności śmierci Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Kazimierza T...) szczegóły 
224.artykuł: Sprawozdanie z tajnego nauczania uniwersyteckiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w czasie okupacji wojennej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 75-79 (ze wstępem Leszka Zasztowta pt. "Materiały dotyczące tajnego nauczania...) szczegóły 
225.artykuł: Srebrny Stefan: Notatka o udziale w tajnym nauczaniu w czasie wojny w Wilnie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 83 (ze wstępem Leszka Zasztowta pt. "Materiały dotyczące tajnego nauczania...) szczegóły 
226.artykuł: Suchodolski Bogdan: O humanistyce lwowskiej - refleksje. x 1993 ([W ks.:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Kar...) szczegóły 
227.artykuł: Wardziński Zygmunt: General Władysław Anders as Educator: The Polish Gymnasium and Lyceum in Alessano, Italy, and Cawthorne, England. The Polish Review 1999 t. 44 nr 1 s. 47-51  szczegóły 
228.artykuł: Zasztowt Leszek: Alma Mater Vilnensis Clandestina 1939-1945. Lithuania 1994 nr 4 s. 104-119 (m.in. nt. tajnych zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie St...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
229.impreza: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Szczepanik Edward: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1993 r. 35 (1991/1992) s. 17-18  szczegóły 
artykuł: Olesiak Zbigniew S.: O lwowskim środowisku akademickim podczas wojny. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 35-63 (tekst referatu...) szczegóły 
230.impreza: "Uczeni poznańscy. Ze zbiorów Archiwum PAN" - wystawa z okazji jubileuszu czterdziestolecia istnienia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN (1997).  szczegóły 
artykuł: Marciniak Anna: Jubileusz czterdziestolecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 114-120 (pośw. m.in. Stefanowi Vrtelowi-Wierczyńskiemu i Romanowi Pollakowi...) szczegóły