PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bolewski Andrzej, Pierzchała Henryk: Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945. Straty osobowe. 1989  szczegóły 
2.książka: Budziński Franciszek: Polacy na uczelniach węgierskich w latach II wojny światowej. 1993  szczegóły 
3.książka: Budziński Franciszek: Polacy na uczelniach węgierskich w latach II wojny światowej. 1993  szczegóły 
4.książka: Marcinkowski Tadeusz: Martyrologia profesorów lwowskich w lipcu 1941 roku. 1992  szczegóły 
5.książka: Pierzchała Henryk: Wyrwani ze szponów Państwa-SS. Sonderaktion Krakau 1939-1941. 1997  szczegóły 
recenzja: Barcik Mieczysław: Cudem ocaleni od śmierci. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1998 r. 48 nr 1/2 s. 245-262  szczegóły 
recenzja: Paczyńska Irena: Czy udana próba opisu uwięzienia i uwolnienie krakowskich uczonych?. Studia Historyczne 2000 z. 1 s. 169-181  szczegóły 
polemika: Pierzchała Henryk: Replika na artykuł recenzyjny Ireny Paczyńskiej "Czy udana próba uwięzienia i uwolnienia krakowskich uczonych?". Studia Historyczne 2001 z. 4 s. 689-697  szczegóły 
polemika: Paczyńska Irena: Odpowiedź na replikę prof. Henryka Pierzchały. Studia Historyczne 2001 z. 4 s. 699-706  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze. Analecta 2000 z. 2 s. 7-62 (dot. m.in. osoby Henryka Mariana Życzyńskiego...) szczegóły 
7.artykuł: Elzenberg Henryk: Dane o udziale w tajnym nauczaniu na poziomie uniwersyteckim w czasie wojny. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 82 (ze wstępem Leszka Zasztowta pt. "Materiały dotyczące tajnego nauczania...) szczegóły 
8.artykuł: Gieysztor Aleksander: Trzy okresy świetności Uniwersytetu Wileńskiego. Lithuania 1999 nr 3 s. 54-58  szczegóły 
9.artykuł: Jagiełło Krystyna: Gabriela. Gazeta Wyborcza 1991 nr 90 s. 10 (nt. ks. Gabrieli Lesser pt.: Życie na niby, pośw. dokumentacji działal...) szczegóły 
10.artykuł: Kersten Krystyna: Nauka polska 1939-1956 wobec totalitaryzmów. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3 s. 140-152 (dot. także środowiska humanistyki...) szczegóły 
11.artykuł: Kujawska Maria: Niszczczenie kultury polskiej. Wysiłki obronne Polaków: Szkolnictwo wyższe i życie naukowe. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
12.artykuł: Madajczyk Czesław: Likwidacja profesorów. Dlaczego właśnie w Krakowie w 1939 r. uwięziono elity polityczne nauki?. Przegląd 2002 nr 49 s. 50-51 (nt. tzw. Sonderaktion Krakau - niemieckich represji skierowanych przec...) szczegóły 
13.artykuł: Podraza Antoni: Uniwersytet Lwowski w latach II wojny światowej. x 1993 ([W ks.:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Kar...) szczegóły 
14.artykuł: Riedl Tadeusz: Martyrologia i eksterminacja lwowskich pracowników nauki (1939-1945). x 1996 ([W ks.:] Riedl Tadeusz: We Lwowie. Relacje. Wrocław, 1996, s. 9-40; m....) szczegóły 
15.artykuł: Riedl Tadeusz: O martyrologii i eksterminacji lwowskich pracowników nauki (1939-1945). Semper Fidelis 1991 nr 2/3 s. 2-7 (m.in. nt. okoliczności śmierci Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Kazimierza T...) szczegóły 
16.artykuł: Sprawozdanie z tajnego nauczania uniwersyteckiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w czasie okupacji wojennej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 75-79 (ze wstępem Leszka Zasztowta pt. "Materiały dotyczące tajnego nauczania...) szczegóły 
17.artykuł: Srebrny Stefan: Notatka o udziale w tajnym nauczaniu w czasie wojny w Wilnie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 83 (ze wstępem Leszka Zasztowta pt. "Materiały dotyczące tajnego nauczania...) szczegóły 
18.artykuł: Suchodolski Bogdan: O humanistyce lwowskiej - refleksje. x 1993 ([W ks.:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Kar...) szczegóły 
19.artykuł: Wardziński Zygmunt: General Władysław Anders as Educator: The Polish Gymnasium and Lyceum in Alessano, Italy, and Cawthorne, England. The Polish Review 1999 t. 44 nr 1 s. 47-51  szczegóły 
20.artykuł: Zasztowt Leszek: Alma Mater Vilnensis Clandestina 1939-1945. Lithuania 1994 nr 4 s. 104-119 (m.in. nt. tajnych zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie St...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
21.impreza: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Szczepanik Edward: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1993 r. 35 (1991/1992) s. 17-18  szczegóły 
artykuł: Olesiak Zbigniew S.: O lwowskim środowisku akademickim podczas wojny. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 35-63 (tekst referatu...) szczegóły 
22.impreza: "Uczeni poznańscy. Ze zbiorów Archiwum PAN" - wystawa z okazji jubileuszu czterdziestolecia istnienia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN (1997).  szczegóły 
artykuł: Marciniak Anna: Jubileusz czterdziestolecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 114-120 (pośw. m.in. Stefanowi Vrtelowi-Wierczyńskiemu i Romanowi Pollakowi...) szczegóły