PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Almanach Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. 2004 ([Zawiera m.in.:] Początki Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej i parę u...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: akw: Związek Młodych Literatów/Stowarzyszenie Młodych Pisarzy. Autograf 2002 nr 3 s. 31-32 (nt. nigdy nie powstałych organizacji; działały tylko komitety założyci...) szczegóły 
3.artykuł: Cieślak Jacek: Pisarze bez sekretarek (Kontrola NIK w Domu Literatury). Rzeczpospolita 1998 nr 296 s. 22 (not. o bieżących problemach organizacyjnych Polskiego PEN Clubu, Stowa...) szczegóły 
4.artykuł: Drozdowski Bohdan: Sprawy i Ludzie 1989 nr 27 s. 14 (ZLP (zawieszony 1981 i powstały 1983) oraz Stowarzyszenie Pisarzy Pols...) szczegóły 
5.artykuł: Frey Danuta: Czy literaci odejdą z Krakowskiego Przedmieścia. Rzeczpospolita 2002 nr 295 s. C2 (nt. możliwej reprywatyzacji kamienicy Johna w Warszawie, w której mieś...) szczegóły 
6.artykuł: Gajos-Mangold Renata: Nyska Grupa Literacka. Własnym głosem 2009 nr 78 s. 3 (spraw. z działalności grupy...) szczegóły 
7.artykuł: Haiku 1994 nr 1 s. 16 (nota o powołaniu polskiego stowarzyszenia twórców haiku...) szczegóły 
8.artykuł: Harasymowicz Jerzy: Mam dość literackich wojenek. Trybuna 1992 nr 273 s. 6 (wyw. nt. działalności ZLP i SPP; rozm. Dariusz Łanocha...) szczegóły 
9.artykuł: Harasymowicz Jerzy: Najlepiej samemu. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 13 (ZLP (zawieszony 1981 i powstay 1983) wobec sytuacji polit.; także o St...) szczegóły 
polemika: Daszkowski Eugeniusz Andrzej: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
polemika: Szawłowski Ryszard: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
10.artykuł: Jendrzejewska Barbara: Członkowie RSTK w Kawiarni Literackiej MODRACZKA w Bydgoszczy. Własnym głosem 2010 nr 78 s. 14 (nt. wydarzeń literackich organizowanych w "Modraczce"...) szczegóły 
11.artykuł: Jesionowski Jerzy: Sieroty po.... Tak i nie 1990 nr 7 s. 4 (wypowiedź nt. związków twórczych powstałych po stanie wojennym...) szczegóły 
12.artykuł: Krawczuk Aleksander: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 122 s. 3 (wywiad z ministrem kultury i sztuki nt. związków twórczych, m.in. lite...) szczegóły 
13.artykuł: Kuczyńska Teresa: Rozejść się (Zapraszamy do dyskusji o związkach twórczych). Tygodnik Solidarność 1991 nr 43 s. 10-11  szczegóły 
14.artykuł: Kuncewicz Piotr: Niebezpieczne pokusy. Wprost 1991 nr 8 s. 55 (fel. nt. spotk. prezesów związków twórczych z premierem Janem Krzyszto...) szczegóły 
15.artykuł: Likowska Ewa: Literaci bezdomni?. Przegląd 2000 nr 29 s. 17 (nt. groźby zawalenia się budynku Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
16.artykuł: Międzyrzecki Artur: Zaczynają się schody. Plus 1989 nr 37 s. II ([nt. środowisk twórczych zw. z ZLP, Pen Clubem i Stow. Pis. Pol.]...) szczegóły 
17.artykuł: Misakowski Stanisław: Co z literatami (Pora powrócić do idei jednego związku pisarzy). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 74 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Misakowski Stanisław: Co z literatami - ciąg dalszy. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 153 s. 4-5  szczegóły 
polemika: Urbankowski Bohdan: Co z lieteratami? (cd). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 117 s. 8 (list do red. prezesa Warszawskiego Oddziału ZLP...) szczegóły 
18.artykuł: Misakowski Stanisław: Zawód pisarz. Po prostu 1990 nr 3 s. 14 (nt. kryteriów przyjmowania do stowarzyszeń twórczych; także nt. sensu ...) szczegóły 
19.artykuł: Paluch Janusz: Stowarzyszenia. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 8 I s. 14 (nt. spadku prestiżu stowarzyszeń literackich w nowych warunkach ustroj...) szczegóły 
20.artykuł: Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.. Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1989 nr 20 s. 333-338 poz. 104 (dot. także stowarzyszeń twórczych...) szczegóły 
21.artykuł: Spotkanie z przedstawicielami środowisk twórczych w Radziejowicach. Biuletyn MKiS 1998 nr 9 s. 1 (spraw. ze spotkania, 3-4 VII 1998, m.in. z przedstawicielami: Związku ...) szczegóły 
22.artykuł: Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 14 s. 167 poz. 86  szczegóły 
23.artykuł: Żuliński Leszek: Upadły Dom Literatury. Aneks Trybuny 2000 nr 82 s. 10 (nt. fatalnego stanu budynku, w którym mieszczą się siedziby polskich z...) szczegóły 
nawiązanie: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Obory czyli chlew. Aneks Trybuny 2001 nr 141 s. H  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Akademia Literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: (m.m.): A jednak - "Akademia Literatury". Trybuna Ludu 1989 nr 77 s. 4 (nt. prac związanych z redakcją statutu Akademii Literatury...) szczegóły 
25.artykuł: Nowa inicjatywa literacka. Akant 2000 nr 2 s. 28 (nota o powstaniu Akademii Literatury z siedzibą w Warszawie; 1 I 2000...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Forum Kultury Kresowej im. Stanisława Vincenza (życie lit.)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: "Mała ojczyzna" na Kresach. Fraza 1995 nr 7 s. 145-147 (o powołaniu stowarzyszenia 12 VI 1992 i jego działalności...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Klub Adwokatów Pisarzy (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 214 s. 6 (zapow....) szczegóły 
28.impreza: Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy (1988).  szczegóły 
artykuł: Dreszer Alfred: Palestra 1989 nr 5/7 s. 130-132  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Klub Pisarzy Demokratycznych (od 1989) (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
29.impreza: Zjazd Wyborczy Klubu Pisarzy Stronnictwa Demokratycznego (1989).  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 49 s. 11 (not. o zjeździe; prezes: Cezary Leżeński...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 274 s. 2 (not. spraw.; przewodniczący: Cezary Leżeński...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Koźniewski Kazimierz: I co dalej literacie szary?. Polityka 1989 nr 49 s. 9 (komentarz do faktu utworzenia Klubu Pisarzy Demokratycznych...) szczegóły 
sprostowanie: Lem Stanisław: Nigdy do ZLEPU nie należałem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 2 s. 3 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Lem Stanisław: Polityka 1990 nr 3 s. 2 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Koźniewski Kazimierz: Lam - Lem. Polityka 1990 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
31.artykuł: Stolica 1989 nr 48 s. 18 (not. o powstaniu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Borowa Anna: Europa jest daleko. Kultura [Warszawa] 1990 nr 1 s. 3 (nt. konferencji prasowej Komitetu, 12 XII 1989...) szczegóły 
33.artykuł: Budzyński Adam: Przeciwko Triumfowi lumpa. Aneks Trybuny 2002 nr 221 s. B (nt. oświadczenia Komitetu dot. stanu kultury polskiej...) szczegóły 
34.artykuł: (db): Jak przeprowadzić kulturę przez najbliższe bardzo trudne lata. Trybuna Ludu 1989 nr 289 s. 6 (spraw. z konf. pras. Zarz. Kom. Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczy...) szczegóły 
35.artykuł: Demokratyczne zwycięstwo lumpa. Gazeta Wyborcza 2002 nr 217 s. 13 (tekst oświadczenia Komitetu...) szczegóły 
nawiązanie: Popieramy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 221 s. 2 (list wyrażający poparcie dla oświadczenia Komitetu przez prezydium Tow...) szczegóły 
polemika: Stomma Ludwik: Stomma [z tego cyklu:] Jak Miller niszczy kulturę. Polityka 2002 nr 40 s. 106 (fel....) szczegóły 
nawiązanie: W obronie kultury. Gazeta Wyborcza 2002 nr 217 s. 2 (opinie nt. tekstu oświadczenia: Andrzej Rottermund, Tadeusz Słobodzian...) szczegóły 
polemika: Waśkiewicz Andrzej K.: Żal nad rozlanym mlekiem. Anachroniczne postulaty w współczesne media. Aneks Trybuny 2002 nr 223 s. A, F  szczegóły 
nawiązanie: Zanussi Krzysztof: Zanussi [z tego cyklu:] Mentalność lumpa c.b.d.u.. Polityka 2002 nr 41 s. 105 (fel....) szczegóły 
36.artykuł: Demokratyczne zwycięstwo lumpa. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 172-174 (tekst oświadczenia Komitetu...) szczegóły 
37.artykuł: Dyktat czy dialog. Gazeta Wyborcza 1991 nr 65 s. 15 (fragm. wystąpienia na konferencji prasowej Komitetu, III 1991...) szczegóły 
38.artykuł: Erenc Joanna: Komitet, który był.... Śląsk 1996 nr 2 s. 36-40 (o utworzeniu i działalności Komitetu; zawiera także: tekst "Uchwały ze...) szczegóły 
39.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 49 s. 2 (not. o rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie...) szczegóły 
40.artykuł: (ktt): Zdziwienia pana K.. Trybuna 2002 nr 219 s. 2 (komentarz nt. manifestu potępiającego redukowanie kultury do roli towa...) szczegóły 
41.artykuł: Międzyrzecki prezesem. Życie Warszawy 1993 nr 110 s. 13 (nota o wyborze Artura Międzyrzeckiego na prezesa...) szczegóły 
42.artykuł: Międzyrzecki Artur: Dyktat czy dialog. Gazeta Wyborcza 1991 nr 65 s. 15 (fragm. wystąpienia na konferencji prasowej Komitetu, III 1991...) szczegóły 
43.artykuł: Międzyrzecki Artur: Niezależność i reprezentatywność. Słowo Powszechne 1990 nr 83 s. 4 (wyw. z przew.; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
44.artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107 (not. o zadaniach Komitetu...) szczegóły 
45.artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 31 s. 10 (Oświadczenie o składzie Komitetu i jego nowowybranego w 1993 r. Zarząd...) szczegóły 
46.artykuł: Oświadczenie. Twórczość 1993 nr 9 s. 157 (oświadczenie stowarzyszeń zrzeszonych w Komitetcie odcinające się Ogól...) szczegóły 
47.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 32 s. 12 ([not. o złożeniu wniosku o rejestrację]...) szczegóły 
48.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 64 s. 1 (not. o wyborze Artura Międzyrzeckiego na przewodniczącego...) szczegóły 
49.artykuł: Szaniawski Klemens: The Warsaw Voice 1989 nr 52 s. 7 (wywiad z prezesem; rozm. Szczęsna Mili; z fot. K. Szaniawskiego...) szczegóły 
50.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 50 s. 13 (not. o zarejestrowaniu Komitetu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy ZSMP (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
51.impreza: Zjazd Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1989).  szczegóły 
artykuł: Żmuda Andrzej: Przed VIII Zjazdem KKMP. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Ośrodek Badań i Dokumentacji Ruchu KKMP. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 129 (nota o powst. w 1986...) szczegóły 
53.artykuł: Rafalik Kazimierz: ...zdarzyła się Życzliwość. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 1, 11 (nt. działalności...) szczegóły 
54.artykuł: Szulborski Eugeniusz: Kształtowanie się środowiska literackiego w Białymstoku. Białostocczyzna 1999 nr 4 s. 113-134 (nt. działalności Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy i Związku Li...) szczegóły 
55.artykuł: Wobec Apokalipsy (KKMP). Okolice [Warszawa] 1989 nr 1 s. 107 (fel. nt. sytuacji w Klubie...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice" (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Okolice [Warszawa] 1992 nr 1/3 s. 56 (założenia programowe...) szczegóły 
57.artykuł: Stowarzyszenie Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice". Kresy 1991 nr 7 s. 162 (nt. działaln....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Korporacja Twórców, Artystów i Dziennikarzy (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Miesięcznik [Koszalin] 2002 nr 3/4 s. 32 (nota nt. powstania i celów...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Krajowy Dom Twórczości Ludowej (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Gauda Alfred: Dokumentacja i archiwizacja etnograficznaw Krajowym Domu Twórczości Ludowej w Lublinie. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 28-30 (podsumowanie 6-letniej działalności placówki - instytucji kultury Stow...) szczegóły 
60.artykuł: Gauda Alfred: Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lublinie. Twórczość Ludowa 1997 nr 1 s. 31-33 (omówienie działalności...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Krajowy Klub Reportażu SD PRL (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Jawność procesów prasowych (Uchwała Klubu Reportażu). Prasa Polska 1989 nr 7 s. 52 (tekst uchwały podjętej przez Krajowy Klub Reportażu SD PRL 31 III 1989...) szczegóły 
62.artykuł: Oświadczenie Zarządu Krajowego Klubu Reportażu SD PRL. Prasa Polska 1990 nr 1/3 s. 30 (dot. formuły członkostwa...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Międzynarodowe Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) - Polska Sekcja (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Co nowego w IBBY. Guliwer 2003 nr 2 s. 115-116 (dot. zmiany władz w organizacji oraz działalności...) szczegóły 
64.artykuł: (ET): Zmiany w Polskiej Sekcji IBBY. Książki 2003 nr 4 s. 15 (notka dot. powołania nowego zarządu...) szczegóły 
65.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Moje powitanie z IBBY. Guliwer 1993 nr 3 s. 10-12 (tekst wystąpienia nowego przewodniczącego, 19 I 1993...) szczegóły 
66.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Sprawozdanie Zarządu Tymczasowego z działalności Polskiej Sekcji IBBY od stycznia 1993 do stycznia 1995. Guliwer 1995 nr 3 s. 43-46  szczegóły 
67.artykuł: Minkowski Aleksander: Moje ostatnie słowo. Guliwer 1993 nr 3 s. 9-10 (tekst wystąpienia ustępującego przewodniczącego, 19 I 1993...) szczegóły 
68.artykuł: Nowe władze Polskiej Sekcji IBBY. Guliwer 1995 nr 3 s. 43 (prezes: Anna Onichimowska...) szczegóły 
69.artykuł: Onichimowska Anna: IBBY planuje.... Nowe Książki 1995 nr 6 s. 68 (wyw. z prezesem m.in. o zmianie statusu na Stowarzyszenie Przyjaciół K...) szczegóły 
70.artykuł: Onichimowska Anna: Przetrwać. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 72-73 (wyw. z prezesem Polskiej Sekcji IBBY; rozm. Zofia Beszczyńska...) szczegóły 
71.artykuł: (PD): Gala IBBY. Książki 2002 nr 12 s. 7 (not. spraw. z gali w Klubie Księgarza w Warszawie, 3 XII 2002...) szczegóły 
72.artykuł: Świerżewska Ewa: "Mały Nobel" i nie tylko. Ryms 2007 nr 1 s. 5 (nt. historii i działalności instytucji; z notą o aut., s. 4...) szczegóły 
73.artykuł: Zebranie Polskiej Sekcji IBBY. Guliwer 1997 nr 4 s. 59-60 (sprawozdanie; Warszawa, 8 II 1997 ...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Polski PEN Club 1975-1995. 1995 ([Nota wstępna]. * Międzynarodowa karta P.E.N. - Deklaracja praw pisarz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: Ogólne Zebranie Wyborcze Polskiego PEN-Clubu (1991).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 130 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: AB: W sidłach, a nawet szponach polityki. Życie 2002 nr 124 s. 11 (nota; sprawozdanie ze spotkania panelowego poświęconego kulturze w sid...) szczegóły 
77.artykuł: Apel Pen-Clubów Polski i Litwy. Rzeczpospolita 1991 nr 238 s. 1 (w sprawie dobrosąsiedzkich kontaktów, demokratycznego traktowania mnie...) szczegóły 
78.artykuł: Apel Pen-Clubów Polski i Litwy. Słowo Powszechne 1991 nr 231 s. 1 (apel o przykładne sąsiedztwo i poszanowanie mniejszości narodowych...) szczegóły 
79.artykuł: Apel PEN-Clubów Polski i Litwy. Twórczość 1992 nr 1 s. 150 (tekst apelu podp. Zarządy PEN-Clubów Polski i Litwy...) szczegóły 
80.artykuł: Apel PEN-Clubów Polski i Litwy. Życie Warszawy 1991 nr 238 s. 2 (o wykorzystanie przykładnego sąsiedztwa i o traktowanie mniejszości na...) szczegóły 
81.artykuł: Apel Polskiego PEN Clubu. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 10 (o przeciwdziałanie nacjonalistycznym skrajnościom, nietolerancji i bez...) szczegóły 
82.artykuł: Apel Polskiego PEN Clubu. Potop 1991 nr 10/11 s. 17 (w sprawie gwaltów na ludności romskiej w Mławie; podp. Zarząd Polskieg...) szczegóły 
83.artykuł: Apel Polskiego PEN Clubu. Rzeczpospolita 1999 nr 87 s. 23 (w sprawie prześladowania Albańczyków w Jugosławii...) szczegóły 
84.artykuł: Apel polskiego Pen-Clubu. Słowo Powszechne 1992 nr 10 z 6/8 III s. 13 (tekst apelu dot. zamieszek w Zgorzelcu 24 II 1992; podp. Zgromadzenie...) szczegóły 
85.artykuł: Apel Polskiego PEN-Clubu. Tygodnik Powszechny 1991 nr 29 s. 2 (dot. aktów gwałtu wobec ludności romskiej w Mławie; tekst apelu, podp....) szczegóły 
86.artykuł: Apel polskiego Pen-Clubu. Tygodnik Solidarność 1992 nr 12 s. 17 (tekst apelu dot. zamieszek w Zgorzelcu; z 24 II 1992; podp. Zgromadzen...) szczegóły 
87.artykuł: Apel polskiego Pen-Clubu. Twórczość 1992 nr 6 s. 151 (tekst apelu dot. zamieszek w Zgorzelcu...) szczegóły 
88.artykuł: Apel z Celi Konrada. Tygodnik Solidarność 1994 nr 15 s. 21 (m.in. tekst oświadczenia Pen-Clubów polskiego i litewskiego z dnia 21 ...) szczegóły 
89.artykuł: Apele PEN-Clubów. Słowo Powszechne 1992 nr 186 s. 2 (nt. apelu PEN-Clubów Polski, Węgier, Czech i Słowacji wystosowanych do...) szczegóły 
90.artykuł: Artur Międzyrzecki ponownie prezesem Polskiego PEN Clubu. Trybuna 1995 nr 70 s. 3 (także o wyborze nowego zarządu...) szczegóły 
91.artykuł: Artur Międzyrzecki ponownie prezesem Polskiego PEN-Clubu. Rzeczpospolita 1995 nr 69 s. 26 (not....) szczegóły 
92.artykuł: BAL: Na prośbę Polki napisał sztukę o ks. Popiełuszce. Życie Warszawy 1993 nr 115 s. 3 (nota o przybyciu do Polski na zaproszenie Polskiego Klubu Literackiego...) szczegóły 
93.artykuł: [Bijak Jan] (nk): Polityka 1989 nr 30 s. 15 (list do red.; dot. różnej stylistyki tekstów nekrologów pisarzy zamies...) szczegóły 
94.artykuł: Bocheński Jacek: Czuwanie nad bezpieczeństwem kultur. Rzeczpospolita 1999 nr 138 s. A8 (wywiad z prezesem nt. działalności stowarzyszenia; rozm. Krzysztof Mas...) szczegóły 
95.artykuł: Bocheński Jacek: Janusz Maciejewski jest prezesem Polskiego PEN Clubu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 179 s. 2 (list do red....) szczegóły 
96.artykuł: Bocheński Jacek: O Polskim PEN Clubie = Polish PEN Club. Polish Culture 1999 nr 2 s. 8-9 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
97.artykuł: Cieślik Mariusz: Ministerstwo przyzwoitości. Gazeta Wyborcza 1999 nr 287 s. 10 (o wyborze zastępców prezesa polskiego oddziału PEN Clubu Janusza Macie...) szczegóły 
98.artykuł: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 44 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na stanowisko prezesa Polskiego PEN-...) szczegóły 
99.artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (not. nt. działaln. Klubu (wieczory i spotkania autorskie) w pierwszym ...) szczegóły 
100.artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (not. nt. wyborów nowych władz i zarządu, 23 I 1991...) szczegóły 
101.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 12 s. 17 (not. o wyborze nowych władz; prezes: Władysław Bartoszewski...) szczegóły 
102.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 12 s. D2 (not.; nt. zarządu Polskiego PEN Clubu; m.in. nt. mianowania na wicepre...) szczegóły 
103.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E2 (informacja o wyborze nowego zarządu; prezes: Kazimierz Bartoszewicz...) szczegóły 
104.artykuł: Dranikowski Piotr: Der PEN-Club am Scheideweg. Der Situation des deutschen PEN auf dem Zuericher Kongress [1947] und die Reaktion der polnischen Schriftsteller auf diese Ereignisse. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 169-182  szczegóły 
105.artykuł: DS: Jacek Bocheński. Gazeta Wyborcza 1997 nr 68 s. 2 (nota o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa; z fot....) szczegóły 
106.artykuł: Dział kadr. Polityka 1997 nr 14 s. 92 (nota o powołaniu Jacka Bocheńskiego na stanowisko prezesa organizacji...) szczegóły 
107.artykuł: Dział kadr. Polityka 2000 nr 1 s. 84 (not. o objęciu funkcji prezesa polskiego oddziału PEN Club przez prof....) szczegóły 
108.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 14 s. 2 (spraw. ze spotkania poświęconego 70. rocznicy odzyskania przez Polskę ...) szczegóły 
109.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 73 s. 8 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa Polskiego PEN Clubu...) szczegóły 
110.artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 5 s. 16 (nt. o objęciu funkcji prezesa polskiego PEN-Clubu przez Artura Międzyr...) szczegóły 
111.artykuł: E.S.: Zaczęło się na Zamku. 70-lecie Polskiego PEN Clubu. Rzeczpospolita 1995 nr 287 s. 27 (nt. jubileuszu; z zapowiedzią uroczystego wieczoru, Warszawa, 12 XII 1...) szczegóły 
112.artykuł: Fac Bolesław: Errata z okazji Siedemdziesięciolecia Polskiego PEN Clubu. Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 206-208  szczegóły 
113.artykuł: Frajlich-Zając Anna: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 15 VI s. 5 (wyw. z uczestniczką 53. Kongresu Międzynarodowego PEN-Clubu; rozm. Ju...) szczegóły 
114.artykuł: Głos Polski [Toronto] 1989 nr 42 s. 1 (not. o wydaniu Czesławowi Miłoszowi legitymacji członkowskiej nr 1...) szczegóły 
115.artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 104 s. 11 (not. o liscie do białoruskiego PEN-Clubu...) szczegóły 
116.artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 70 s. 10 (not. o wyborze Artura Międzyrzeckiego na prezesa...) szczegóły 
117.artykuł: Gazeta Wyborcza 2002 nr 56 s. 2 (oświadczenie PEN Clubu nt. wystąpień w Sejmie...) szczegóły 
118.artykuł: (JAW): Węgierski rapsod. Trybuna 1992 nr 246 s. 3 (nota spraw. ze spotkania w warszawskim PEN-Clubie pośw. roczn. węgiers...) szczegóły 
119.artykuł: [Kaczyński Andrzej] Bober Leon: O życie Doan Viet Hoata. Plus Minus 1994 nr 22 s. 16 (nt. udziału Polskiego PEN-Clubu w tzw. akcji błyskawicznej w obronie w...) szczegóły 
120.artykuł: Kaczyński Andrzej: W obronie Doan Viet Hoata. Rzeczpospolita 1994 nr 28 s. 4 (nt. akcji polskiego PEN-Clubu w obronie więzionego w Wietnamie Doan Vi...) szczegóły 
121.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 155 (not. o udziale J. Bocheńskiego i A. Brauna w imieniu Polskiego PEN-Clu...) szczegóły 
122.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (not. o spotkanu panelowym pt. "Kultura w mediach politycznych"; udział...) szczegóły 
123.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 156 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa (wcześniej był wiceprezes...) szczegóły 
124.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 144 (not. nt. ogólnego zebrania wyborczego w Warszawie 23.01.1991 i wyborze...) szczegóły 
125.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not. o wyborze nowych władz, ponownie został prezesem Artur Międzyrzec...) szczegóły 
126.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (not. o przyjęciu nowych członków na zebraniu ogólnym 24.02.1992: Józef...) szczegóły 
127.artykuł: K.M.: Jacek Bocheński nowym prezesem. Rzeczpospolita 1997 nr 69 s. 28  szczegóły 
128.artykuł: K.M.: Nowy prezes polskiego PEN Clubu. Rzeczpospolita 2001 nr 275 s. A7 (not. o wyborze na prezesa Władysława Bartoszewskiego...) szczegóły 
129.artykuł: (KM): PEN Club. Nowy prezes. Biblioteka Analiz 2001 nr 24 s. 23 (not. o wyborze Władysława Bartoszewskiego...) szczegóły 
130.artykuł: Kowalczykowa Alina: Działalność PEN Clubu na wschodzie. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 99-103 (wykaz ważniejszych konferencji i innych imprez organizowanych przez Po...) szczegóły 
131.artykuł: Kowalczykowa Alina: Polski PEN Club 1991-1992. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 283-288 (spraw. z działaln....) szczegóły 
132.artykuł: K: PEN. Odra 1994 nr 12 s. 118-119 (o działalności...) szczegóły 
133.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 82 (not. o wyborze profesora Janusza Maciejewskiego na nowego prezesa Pols...) szczegóły 
134.artykuł: Kwiecień Agnieszka: Przeciw rutynie, ale w zgodzie z tradycją (Plany nowego zarządu). Rzeczpospolita 2000 nr 28 s. A7 (nota...) szczegóły 
135.artykuł: Kwiecień Agnieszka: W obronie wolności słowa (Plany nowego zarządu Polskiego PEN Clubu). Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 16 (nota...) szczegóły 
136.artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 107 s. 27 (not. o 70-leciu istnienia...) szczegóły 
137.artykuł: Literatura 1989 nr 1 s. 75 (not. o wznowieniu działalności i wyborze nowych władz; prezes: Juliusz...) szczegóły 
138.artykuł: List Pen Clubu. Tygodnik Powszechny 1996 nr 51/52 s. 4 (tekst listu Zarządu Polskiego PEN Clubu dot. listu grupy wykładowców ...) szczegóły 
139.artykuł: (luz): Polski Pen-Club broni pisarzy uwięzionych w Wietnamie. Życie Warszawy 1992 nr 61 s. 2  szczegóły 
140.artykuł: Ł.G.: Z XX wiekiem rozstajemy sie bez żalu. Rzeczpospolita 1996 nr 226 s. 25 (dot. planowanego w Warszawie w 1999 światowego kongresu PEN-Clubu...) szczegóły 
141.artykuł: Maciejewski Janusz: Nakarmić proletariat (Z prof. Januszem Maciejewskim, prezesem polskiego PEN Clubu, rozmawia Stefan Jurkowski). Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 1, 3-4 (z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Martuszewska Anna: Czy program Przybyszewskiego jest dziś aktualny?. Aneks Trybuny 2000 nr 94 s. 2  szczegóły 
142.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1991 nr 8 s. 8 (nota o wyborze nowych władz polskiego PEN-Clubu z prezesem Arturem Mię...) szczegóły 
143.artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Świadectwo przykładu. Tygodnik Powszechny 1996 nr 9 s. 12 (spraw. z uroczystości z okazji 70-lecia Polskiego PEN-Clubu zorg. 12 X...) szczegóły 
144.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Po drodze do celi Konrada - redakcja "Znad Wilii". Znad Wilii 1994 nr 7 s. 2 (Wilno, III 1994...) szczegóły 
145.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 18 s. 13 (nt. pobytu delegacji polskiego PEN-Clubu w Wilnie...) szczegóły 
146.artykuł: MG.S.: Nie polityka lecz pieniądze. Rzeczpospolita 1993 nr 149 s. 4 (spraw. ze spotkania przedzstawicieli Polskiego PEN-Clubu z ministrem k...) szczegóły 
147.artykuł: Michnik Adam: PEN Club broni Draszkoviciów. Gazeta Wyborcza 1993 nr 157 s. 1  szczegóły 
148.artykuł: Międzyrzecki Artur: Bronimy wolności. Życie Warszawy 1992 nr 268 s. 13 (wyw. z prezesem nt. działaln. stowarzyszenia; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
149.artykuł: Międzyrzecki Artur: Domena ryzyka. Trybuna 1992 nr 279 s. 6 (wyw. z prezesem nt. działaln.; rozm. Jacek Wróblewski...) szczegóły 
150.artykuł: Międzyrzecki Artur: Dwie Polski. Wprost 1991 nr 12 s. 52-53 (wyw. z Arturem Międzyrzeckim, prezesem PEN-Clubu w Polsce, rozm. Wiesł...) szczegóły 
151.artykuł: Międzyrzecki Artur: O PEN CLUBIE w okresie stanu wojennego. Ogród 1991 nr 3 s. 271-272 (sprost. inf. dot. stowarzyszenia zawartych w ks.: Jakub Karpiński: Dzi...) szczegóły 
152.artykuł: Międzyrzecki Artur: Rozpraszanie nienawiści. (Rozmowa z arturem Międzyrzeckim, prezesem Polskiego PEN Clubu i wiceprezesem Światowej Federacji PEN). Plus Minus 1995 nr 49 s. 14 (rozm. Elżbieta Sawicka...) szczegóły 
153.artykuł: Międzyrzecki Artur: Uwolnić słowo. Gazeta Wyborcza 1993 nr 266 s. 10 (wyw. z prezesem polskiego PEN Clubu, rozm.: Michał Cichy...) szczegóły 
154.artykuł: Międzyrzecki Artur: Wartości i elity. Życie Warszawy 1991 nr 32 s. 1-2 (wyw. z prezesem nt. działaln.; rozm. Krzysztof Pysiak...) szczegóły 
155.artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 12 s. 19 (not. o wyborze Janusza Maciejewskiego na prezesa...) szczegóły 
156.artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 2 (not. o przyjęciu prezesa Polskiego PEN-Clubu Artura Międzyrzeckiego pr...) szczegóły 
157.artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 2 (nota inf. o Ogólnym Zebraniu Wyborczym Polskiego PEN-Clubu (Warszawa 2...) szczegóły 
158.artykuł: (ms): Głos trzech Pen-Clubów. Słowo Powszechne 1992 nr 194 s. 6 (omów. spotkania w Warszawie przedstawicieli Pen-Clubów Polski, Węgier ...) szczegóły 
159.artykuł: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 80 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa Polskiego PEN Clubu oraz ...) szczegóły 
160.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not. o wyborze Władysława Bartoszewskiego na prezesa PEN Clubu...) szczegóły 
161.artykuł: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 72-73 (nota o uroczystościach z okazji 70. rocznicy powstania Polskiego PEN C...) szczegóły 
162.artykuł: Nowe władze polskiego Pen-Clubu. Rzeczpospolita 1991 nr 21 s. 1 (not. inf. o wyborach, 23 I 1991; prezes: Artur Międzyrzecki, wicepreze...) szczegóły 
163.artykuł: Nowe władze polskiego PEN-Clubu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 15 s. 4 (nota o składzie nowowybranego Zarządu...) szczegóły 
164.artykuł: Nowy prezes PEN Clubu. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 5 s. 21 (not. o objęciu stanowiska przez Janusza Maciejewskiego; z fot....) szczegóły 
165.artykuł: Nowy prezes Pen-Clubu. Życie 1997 nr 70 s. 10 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na stanowisko prezesa Polskiego PEN-...) szczegóły 
166.artykuł: O PEN Clubie w okresie stanu wojennego. Arka 1991 nr 35 s. 135-136 (sprost. wiadomości nt. PEN Clubu podczas stanu wojennego podanych w  szczegóły 
167.artykuł: O PEN CLUBIE w okresie stanu wojennego. Dialog [Warszawa] 1991 nr 10 s. 150-151 (sprost. inf. dot. stowarzyszenia zawartych w ks.: Jakub Karpiński: Dzi...) szczegóły 
168.artykuł: O PEN Clubie w okresie stanu wojennego. Potop 1991 nr 12 s. 13 (sprost. dot. inf. zawartych w Roczniku Literackim 1983 (wyd. 19...) szczegóły 
169.artykuł: O PEN Clubie w okresie stanu wojennego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 32 s. 8 (list do red. opisujący sytuację prawną polskiego PEN Clubu w okresie 1...) szczegóły 
nawiązanie: Karpiński Jakub: Do Zarządu Polskiego PEN Clubu. Tygodnik Powszechny 1991 nr 36 s. 2  szczegóły 
170.artykuł: O PEN Clubie w okresie stanu wojennego. Twórczość 1991 nr 10 s. 141 (podp. Zarząd Polskiego PEN Clubu...) szczegóły 
171.artykuł: O PEN-Clubie w okresie stanu wojennego. Odra 1991 nr 10 s. 109-110 (sprost. Zarządu Polskiego Klubu Literackiego PEN dot. ks. Jakuba Karpi...) szczegóły 
172.artykuł: Odra 1991 nr 4 s. 111 (not. o wyborze nowych władz, 23 I 1991; prezesem został Artur Międzyrz...) szczegóły 
173.artykuł: Odra 2000 nr 2 s. 141 (not. o wyborze na prezesa Janusza Maciejewskiego...) szczegóły 
174.artykuł: Odra 1995 nr 6 s. 126 (not. o ponownym wyborze na prezesa Artura Międzyrzeckiego...) szczegóły 
175.artykuł: Odra 1999 nr 5 s. 138 (fragm, apelu wystosowanego przez Polski PEN Club dowicepremiera rządu ...) szczegóły 
176.artykuł: Orliński Wojciech: Czarna lista. Gazeta Wyborcza 1999 nr 267 s. 12 (w obronie prześladowanych pisarzy...) szczegóły 
177.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu przeciw wypieraniu kultury z telewizji. Gazeta Wyborcza 1997 nr 133 s. 15 (tekst oświadczenia...) szczegóły 
178.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 108 (w sprawie antysemickich wypowiedzi proboszcza parafii św. Brygidy w Gd...) szczegóły 
179.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 108 (w sprawie antysemickich wypowiedzi proboszcza parafii św. Brygidy w Gd...) szczegóły 
180.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 151 (z dnia 9 IV 1996; protest przeciw wydaniu zezwolenia władz wojewódzkic...) szczegóły 
181.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 36 s. 4 (protest w sprawie zorganizowania przez Związek Literatów Polskich ZLP ...) szczegóły 
182.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Tygodnik Powszechny 1990 nr 13 s. 8 (dot. braku jakichkolwiek związków organizacyjnych z Wydawnictwem PEN...) szczegóły 
183.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Twórczość 1995 nr 9 s. 151 (w sprawie antysemickich wypowiedzi proboszcza parafii św. Brygidy w Gd...) szczegóły 
184.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN-Clubu na rzecz uwolnienia V. Havla i w sprawie P. Manolova. Przegląd Katolicki 1989 nr 10 s. 8 (nota...) szczegóły 
185.artykuł: Oświadczenie polskiego PEN-Clubu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 26 s. 4 (tekst oświadczenia z 14 VI 1995 w sprawie antysemickich wypowiedzi ksi...) szczegóły 
nawiązanie: Siebeneichen Ralph: Myślę inaczej. Życie Warszawy 1995 nr 236 s. 7 (list do red....) szczegóły 
186.artykuł: Oświadczenie polskiego PEN-Clubu. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 232 (tekst oświadczenia z 14 VI 1995 w sprawie antysemickich wypowiedzi pro...) szczegóły 
187.artykuł: [Oświadczenie Zarządu Polskiego PEN Clubu]. Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 152 (wyrazy ubolewanie z powodu wstrzymania się od głosu polskiej delegacji...) szczegóły 
188.artykuł: PEN Club przeciw wyrokom śmierci. Życie Warszawy 1995 nr 310 s. 7 (protest przeciwko karze śmierci wydanej na opozycjonistów nigeryjskich...) szczegóły 
189.artykuł: PEN-Club potępia. Życie Warszawy 1992 nr 28 s. 2 (not. o potępieniu zajść zorganizowanych 15 II 1992 w Zgorzelcu przez W...) szczegóły 
190.artykuł: PEN-Club w obronie wietnamskich pisarzy. Rzeczpospolita 1993 nr 100 z 29 IV s. 4 (inf. o apelu do władz wietnamskich w obronie uwięzionych pisarzy: Doa...) szczegóły 
191.artykuł: (Pis.): Pamiętajmy o więźniach sumienia. Życie Warszawy 1991 nr 267 s. 7 (nota spraw. ze spotk. z przedstawicielami brytyjskiego PEN-Clubu: Fran...) szczegóły 
192.artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): Premier przyjął prezesa PEN-Clubu. Życie Warszawy 1991 nr 70 s. 1-2 (nota spraw. ze spotkania Jana Krzysztofa Bieleckiego z Arturem Międzyr...) szczegóły 
193.artykuł: Polityka 1989 nr 27 s. 2 (inf. o podziękowaniu zarządów polskiego Klubu Literackiego PEN i SPP p...) szczegóły 
194.artykuł: Polski PEN Club o kazaniu ks. Jankowskiego. Gazeta Wyborcza 1995 nr 140 s. 5 (podp.: Zarząd Polskiego PEN Clubu...) szczegóły 
195.artykuł: Polski PEN Club ponad podziałami. Trybuna 2000 nr 28 s. 5 (spraw. z konferecji prasowej nowego Zarządu PEN Clubu; Warszawa 2 II 2...) szczegóły 
196.artykuł: Polski PEN Club solidaryzuje się z białoruskim. Rzeczpospolita 1996 nr 105 s. 29 (dot. o wysłaniu depeszy do Białoruskiego PEN Clubu wyrażającej solidar...) szczegóły 
197.artykuł: Polski Pen Club w obronie czechosłowackich intelektualistów. Życie Warszawy 1989 nr 253 s. 4 (nota o depeszy do prezydenta Czechosłowacji z apelem o uwolnienie uwię...) szczegóły 
198.artykuł: Polski PEN Club. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 302 s. 6 (omów. imprezy zorganizowanej 12 XII 1995 r. na Zamku Królewskim w Wars...) szczegóły 
199.artykuł: Polski Pen-Club, siedemdziesięciolatek. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 1 s. 2 (nota sprawozdawcza z okolicznościowej uroczystości; Warszawa, 12 XII 1...) szczegóły 
200.artykuł: Polski PEN-Club w sprawie wydarzeń w Chinach. Tygodnik Powszechny 1989 nr 28 s. 6 (tekst oświadczenia Zarządu Polskiego PEN-Clubu z 16 VI 1989...) szczegóły 
201.artykuł: Przeciw zdziczałemu bezprawiu. Apel polskiego PEN-Clubu po wydarzeniach w Mławie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 160 s. 15  szczegóły 
202.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 31 I s. 12 (not. o wyborze na prezesa Polskiego PEN-Clubu Artura Międzyrzeckiego...) szczegóły 
203.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 4 VII s. 6 (o przyznaniu honorowego członkostwa Jerzemu Giedroyciowi...) szczegóły 
204.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 8 VI s. 3 (o poparciu przez polski PEN-Clubu apelu w sprawie uwolnienia więziony...) szczegóły 
205.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 19 XII s. 14 (nt. protestu polskiego PEN-Clubu dotyczącego listu grupy wykładowców K...) szczegóły 
206.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 28 II s. 6 (not. wyborze nowego Zarządu z prezesem Arturem Międzyrzeckim...) szczegóły 
207.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 30 III s. 3 (o wyborze nowych władz, przewodniczący Artur Międzyrzecki...) szczegóły 
208.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 3 X s. 3 (nt. działalności...) szczegóły 
209.artykuł: Rota 1995 nr 2/3 s. 145 (not. o ponownym wyborze na prezesa Artura Międzyrzeckiego...) szczegóły 
210.artykuł: Rota 1997 nr 4 s. 100 (not. o wyborze na prezesa Jacka Bocheńskiego...) szczegóły 
211.artykuł: Rozmowy o ochronie książki i literatury. Życie Warszawy 1992 nr 256 s. 3 (nota spraw. ze spotkania zarządu z prezesem Międzynarodowego PEN-Clubu...) szczegóły 
212.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 254 s. 2 (not. o apelu o uwolnienie czechosłowackich intelektualistów...) szczegóły 
213.artykuł: Rzeczpospolita 1991 nr 61 s. 1 (o spotkaniu w Warszawie 11 III 1991 r. z przedstawicielami Międzynarod...) szczegóły 
214.artykuł: Sadkowski Wacław: Różni nas tak niewiele.... High Park 1996 nr 2 s. 37-38 (sprawozdanie z jubileuszu 70-lecia...) szczegóły 
215.artykuł: Sawicka Elżbieta: Klubowe zasady. (70-lecie Polskiego PEN-Clubu). Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 14 XII s. 2, 15  szczegóły 
216.artykuł: Selinger Natascha: Pen-Club wspiera pisarzy represjonowanych za granicą. Nowy Świat 1992 nr 82 s. 8 (m.in. o powstaniu Komitetu do spraw Pisarzy Uwięzionych i Represjonow...) szczegóły 
217.artykuł: Spotkanie w Pen-Clubie. Życie Warszawy 1991 nr 266 s. 2 (not. o spotk. z przedstawicielami brytyjskiego PEN-Clubu, Warszawa, 12...) szczegóły 
218.artykuł: Stanowisko polskiego PEN-Clubu w sprawie S. Rushdiego. Życie Warszawy 1989 nr 60 s. 4  szczegóły 
219.artykuł: SUS: Polski PEN-Club skończył 70 lat. Życie Warszawy 1995 nr 339 s. 7  szczegóły 
220.artykuł: SUS: Redaktorzy do więzienia. Życie Warszawy 1995 nr 258 s. 7 (spraw. ze spotkania z przebywającą w Polsce na zaproszenie stowarzysze...) szczegóły 
221.artykuł: Szczepański Jan Józef: Uczciwość i solidarność (Tradycja Polskiego PEN Clubu). Tygodnik Powszechny 1999 nr 26 s. 19  szczegóły 
222.artykuł: Szostakowski Józef: Poeci z PEN-Clubów Litwy i Polski - w Celi Konrada. Kurier Wileński 1994 nr 57 s. 6 (o spotkaniu w Wilnie...) szczegóły 
223.artykuł: Szulc Karol: Twórcze moce koneserów z Pen Clubu. Nasz Dziennik 2001 nr 37 s. 15 (list do red. w zw. z oświadczeniem w obronie galerii "Zachęta"...) szczegóły 
224.artykuł: Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 2 (tekst depeszy Polskiego PEN-Clubu do Prezesa Litewskiego PEN-Clubu Rom...) szczegóły 
225.artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 27 s. 6 (not. o wizycie w Wiedniu delegacji Polskiego PEN-Clubu w składzie: Jer...) szczegóły 
226.artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 9 s. 8 (not. o spotkaniu pośw. sytuacji polskiej książki, Warszawa, 26 II 1990...) szczegóły 
227.artykuł: Tygodnik Powszechny 2001 nr 48 s. 1 (not. inf. o tym, że Władysław Bartoszewski został nowym prezesem polsk...) szczegóły 
228.artykuł: Tragedia. Apel Polskiego PEN Clubu. Rrom p-o Drom 1991 nr 11 s. 7 (o przeciwdziałanie nacjonalistycznym skrajnościom, nietolerancji i bez...) szczegóły 
229.artykuł: Trzeciakowska Anna: Pisarz jest szczególnym przedmiotem nienawiści. Życie Warszawy 1994 nr 288 s. 13 (wyw. z wiceprezesem nt. działaln. organizacji w zakresie obrony pisarz...) szczegóły 
230.artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 1997 nr 13 s. 12 (not. o mianowaniu Jacka Bocheńskiego na stanowisko prezesa organizacji...) szczegóły 
231.artykuł: Uchwała Polskiego PEN-Clubu. Zeszyty Literackie 1989 nr 25 s. 165 (nota spraw. z zebrania spraw.-wyborczego 19 IX 1988 w Wwie po reaktywo...) szczegóły 
232.artykuł: W obronie zagrożonych progamów. Gazeta Wyborcza 1997 nr 195 s. 12 (list Polskiego PEN Clubu w sprawie Radia Bis i Programa II Polskiego R...) szczegóły 
233.artykuł: (waż): PEN Club podzielony?. Tygodnik Solidarność 2001 nr 48 s. 19 (dot. zebrania z 22 XI 2001 i rezygnacji z funkcji prezesa Janusza Maci...) szczegóły 
234.artykuł: Wybory w PEN-Clubie. Życie Warszawy 1995 nr 80 s. 12 (prezes: Artur Międzyrzecki...) szczegóły 
235.artykuł: Wyjaśnienie PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 174-175 (sprost. wiadomości nt. PEN Clubu podczas stanu wojennego podanej w ...) szczegóły 
236.artykuł: Z Polski. Tarniny 1997 nr 4 s. 30 (not. o powołaniu Jacka Bocheńskiego na stanowisko prezesa organizacji...) szczegóły 
237.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o wyborze na prezesa Władysława Bartoszewskiego...) szczegóły 
238.artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 182 (not. o wyborze Janusza Maciejewskiego na prezesa...) szczegóły 
239.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 162 (not. o ukonstytuowaniu się nowego zarządu (Jacek Bocheński, Władysław ...) szczegóły 
240.artykuł: Żuławski Juliusz: Polish PEN comes out of the cold (says Juliusz Żuławski, a writer, the Polish PEN president). Poland 1989 nr 1 s. 22-23 (z not. o Juliuszu Żuławskim i fot....) szczegóły 
241.artykuł: Żuławski Juliusz: Żuławski o Bartoszewskim. Życie Warszawy 1995 nr 68 s. 12 (nota o działalności Władysława Bartoszewskiego w PEN Clubie przed i w ...) szczegóły 
242.artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 11 s. 4 (not. o przesłaniu depeszy do litewskiego oddziału PEN z wyrazami solid...) szczegóły 
243.artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 33 s. 2 (not. o spotk. przedstawicieli Klubu z premierem Tadeuszem Mazowieckim,...) szczegóły 
244.artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 20 s. 2 (not. o wyborze nowego zarządu; prezes: Artur Międzyrzecki...) szczegóły 
245.artykuł: Życie 1996 nr 63 s. 9 (nota nt. protestu polskiego PEN-Clubu dotyczącego listu grupy wykładow...) szczegóły 
246.artykuł: Życie 1997 nr 282 s. 8 (o konferencji prasowej poświęconej bieżącej działalności Komitetu ds. ...) szczegóły 
247.artykuł: Życie 2001 nr 276 s. 11 (not. o wyborze Władysława Bartoszewskiego na prezesa PEN Clubu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów Kultury (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
248.artykuł: Kaja Jacek: PTAAAK rozwija skrzydła. Trybuna 2002 nr 146 s. 9 (nota o powstaniu Towarzystwa z siedzibą w Poznaniu...) szczegóły 
249.artykuł: Wodniczak Krzysztof: PTAAAK się wykluł. Trybuna 2002 nr 162 dod. s. 3 (wywiad z prezesem; rozm. Jacek Kaja...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polskie Towarzystwo Literatury Sensacyjnej i Rozrywkowej (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: (ES): O książkę popularną, ale i dobrą (Po Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Literatury Sensacyjnej). Słowo Powszechne 1991 nr 94 s. 4 (IV 1991; spraw....) szczegóły 
251.artykuł: Marszałek Paweł: Czego oczekuję od Polskiego Towarzystwa Literatury Sensacyjnej i Rozrywkowej?. Va Banque 1990 nr 1 s. 61 (wypow....) szczegóły 
252.artykuł: O książkę popularną, ale dobrą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 125 s. 6 (spraw. z walnego zebrania Towarzystwa w Warszawie oraz o działaln....) szczegóły 
253.artykuł: PTLSiR w działaniu. Va Banque 1990 nr 1 s. 30 (nt. działalności...) szczegóły 
254.artykuł: Reniak-Strużyński Marian: Va Banque 1990 nr 1 s. 2 (wywiad z prezesem nt. zadań i celów Towarzystwa...) szczegóły 
255.artykuł: Va Banque 1992 nr 1 s. 2 (not. spraw. z walnego zjazdu...) szczegóły 
256.artykuł: Va Banque 1992 nr 1 s. 2 (kronika...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Jubileuszek. Fenix 1995 nr 9 s. 173-175 (nt. działaln. założonego w 1985 Klubu Twórców - agendy Polskiego Towar...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pisarzy Regionu Odrzańskiego (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Zaborowski Tadeusz: Polsko-niemiecka współpraca literacka. Nad Odrą 1993 nr 7 s. 4  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Porozumienie "Łazienki Królewskie"
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Spotkanie inicjatywne porozumienia twórców "Łazienki Królewskie". Biblioteka Analiz 2003 nr 12 s. 1 (oświadczenie przedstawicieli związków twórczych m.in. Związku Artystów...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
260.książka: Materiały programowe I Krajowego Zjazdu Delegatów RSTK (1-2 kwietnia 1989 r. w Tychach). 1989 ([Zawiera m. in.:] Referat programowy na I Krajowy Zjazd Delegatów Robo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
261.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 5/6 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Grochowska-Ślimak Ewa: Trybuna Robotnicza 1989 nr 78 s. 1, 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 16 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Korporowicz Leszek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 18 s. 6 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 79 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 14 s. 12 ([zapow.]...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Sprawy i Ludzie 1989 nr 18 s. 10 (spraw.; także o działalności Stowarzyszenia...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Twórczość Robotników 1989 nr 9 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (S): Twórczość Robotników 1989 nr 8 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Tchórz Roman: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 82 s. 6  szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 6 s. 1 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Uchwała - Tychy 1989. Bez przysłony 1989 nr 5/6 s. 2 (tekst uchwały...) szczegóły 
artykuł: Uchwała I Krajowego Zjazdu Delegatów Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Tychach. Twórczość Robotników 1989 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 15 s. 15 (not. o wyborze nowych władz...) szczegóły 
262.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1994).  szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: II Krajowy Zjazd RSTK. Własnym głosem 1994 nr 22 s. 1 (spraw. z działalności za okres, który upłynął od I Zjazdu RSTK (w 1989...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 23 s. 1, 6  szczegóły 
263.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1999).  szczegóły 
artykuł: Jak działać w nowych warunkach. Własnym głosem 1999 nr 45 s. 1, 6-7 (sprawozdanie...) szczegóły 
polemika: Wiśniewska Danuta: Jeszcze raz w sprawie nazwy. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 3 (dot. zmiany nazwy na Jaworznickie Stowarzyszenie Twórców Kultury; z no...) szczegóły 
264.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (2003).  szczegóły 
artykuł: Duboniewicz Andrzej, Dymek Stanisław: Nowe wyzwania, nowe zadania. Własnym głosem 2004 nr 57 s. 1, 4 (spraw.; z uchwałą i ogł. składu Komitetu Rady Krajowej RSTK...) szczegóły 
265.impreza: Międzywojewódzkie Warsztaty Literackie członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Wrocławia, Starachowic, Zielonej Góry (1989).  szczegóły 
artykuł: MK: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
266.impreza: Ogólnopolski Plener Malarzy i Literatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1995).  szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Wadowickiej. Własnym głosem 1995 nr 26 s. 2  szczegóły 
267.impreza: Ogólnopolski Przegląd Twórczości Członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1995).  szczegóły 
artykuł: Myk Sławomir: "Nałęczów '95" - po raz pierwszy. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
268.impreza: Ogólnopolskie Forum Literatury i Krytyki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1988).  szczegóły 
artykuł: Długosz-Penca Daniela: Refleksje po III Ogólnopolskim Forum Literatury i Krytyki RSTK w Wiśle. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1989 nr 1 s. 30-32  szczegóły 
artykuł: MB: Twórczość Robotników 1989 nr 1 s. 11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Uchwała III Ogólnopolskiego Forum Literatury i Krytyki. Twórczość Robotników 1989 nr 1 s. 11 (tekst uchwały...) szczegóły 
artykuł: Uchwała Ogólnopolskiego Forum Literatury i Krytyki RSTK w Wiśle. Bez przysłony 1989 nr 2 s. 7  szczegóły 
269.impreza: Ogólnopolskie Forum Literatury i Krytyki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1990 nr 2/3 s. 2 (nota spraw.; z tekstem Uchwały IV Forum Literatury i Krytyki RSTK...) szczegóły 
270.impreza: Ogólnopolskie Seminarium Programowo-Warsztatowe Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Twórczość Robotników 1989 nr 15 s. 2 (spraw....) szczegóły 
271.impreza: Wystawa poświęcona 8-letniemu dorobkowi Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 69 s. 1 (not. spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Andryszczak Ewa: Obok. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 6 (wspomn. z okazji 20-lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury...) szczegóły 
273.artykuł: Bart-Kozłowski Maksymilian: Echo z tamtych lat. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 3-4 (wspomn. z okazji 25-lecia stowarzyszenia...) szczegóły 
274.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Pierwsze olśnienia. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 4 (omówienie twórczości poetów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultur...) szczegóły 
275.artykuł: Duboniewicz Andrzej: Choroba tworzenia. Własnym głosem 1997 nr 36 s. 4 (wypowiedź nt. sytuacji Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i p...) szczegóły 
276.artykuł: Dymek Stanisław: Co dalej z tematyką robotniczą?. Własnym głosem 1999 nr 44 s. 1, 4 (nt. problematyki, którą powinni podejmować twórcy Robotniczego Stowarz...) szczegóły 
nawiązanie: Wyroślak Lucyna Maria: To nie tak miało być!. Własnym głosem 1999 nr 45 s. 3  szczegóły 
277.artykuł: Dymek Stanisław: Cztery lata (Próba bilansu dokonań literackich RSTK). Własnym głosem 2003 nr 56 s. 3 (przegląd publikacji książkowych pisarzy związanych z RSTK z minionych ...) szczegóły 
278.artykuł: Dymek Stanisław: Fałszywy dylemat. Własnym głosem 1997 nr 34 s. 1, 4 (wypowiedź nt. sytuacji Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i p...) szczegóły 
polemika: Kułakowski Ryszard: Nie unikajmy skrajności. Własnym głosem 1997 nr 35 s. 4  szczegóły 
polemika: Zawadzki Sylwester: S. Zawadzki w odpowiedzi S. Dymkowi. Własnym głosem 1997 nr 36 s. 4  szczegóły 
279.artykuł: Dymek Stanisław: Nie ma takiego dylematu (Lepiej albo wcale?). Własnym głosem 1998 nr 38 s. 4 (refleksje nt. poziomu literatury powstającej w kręgu twórców RSTK i k...) szczegóły 
280.artykuł: Dymek Stanisław, Soroka Paweł: O jubileuszu i nie tylko. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 1-2 (zapis rozmowy red. z okazji 25-lecia stowarzyszenia...) szczegóły 
281.artykuł: Dymek Stanisław: RSTK, czyli... powtórka z historii. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 1, 3  szczegóły 
282.artykuł: [Dymek Stanisław] S.D.: Warszawskie SRTK - nieco historii. Własnym głosem 2005 nr 61 s. 5  szczegóły 
283.artykuł: Ganda Czesław: Czesław Ganda. Własnym głosem 2010 nr 80 s. 10-11 (z prezesem RSTK w Gorzowie Wlkp. i wiceprzewodniczącym Rady Krajowej R...) szczegóły 
284.artykuł: Garbala Marek: Taryfa. Na marginesie konkursów literackich. Bez kurtyny 1997 [nr] 11 s. 57-58 (uwagi nt. literatury i literatów biorących udział w konkursach...) szczegóły 
285.artykuł: Gębski Ireneusz: Pod szyldem RSTK. Gazeta Młodych 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
286.artykuł: Graban Janka: Tworzyć znaczy być. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 4 (wspomn. z okazji 25-lecia stowarzyszenia...) szczegóły 
287.artykuł: Grochowska-Ślimak Ewa: Trybuna Robotnicza 1989 nr 85 s. 3, 5 (nt. uczestnictwa robotników w życiu kulturalnym...) szczegóły 
288.artykuł: Grosicka-Jeżowska Maria: "Ja się nie znam na poezji...". Własnym głosem 1997 nr 36 s. 4 (wypowiedź nt. sytuacji Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i p...) szczegóły 
289.artykuł: Habdas Roman: 30 lat RSTK. Własnym głosem 2011 nr 81 s. 2-3 (relacja z jubileuszu RSTK w Warszawie; z fot. i programem wydarzenia...) szczegóły 
290.artykuł: Habdas Roman: [Trzydzieści] XXX lat RSTK. Pegaz Lubuski 2011 nr 1 s. 22  szczegóły 
291.artykuł: Jagielski Bolesław, Śliwonik Roman: Własnym głosem 1997 nr 35 s. 4 (wypow. w dyskusji nt. określenia dalszego kierunku działalności Stowar...) szczegóły 
292.artykuł: Listowski Cezary: Głos poety spoza ruchu. Własnym głosem 1998 nr 41 s. 4 (nt. sensu działalności w obecnych czasach instytucji takich jak Robotn...) szczegóły 
293.artykuł: Mały słownik biograficzny RSTK [Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury]. Własnym głosem 2005 nr 58 s. 11 (noty biograficzne literatów: Jerzy Larysz, Sławomir Laskowski, Bona Le...) szczegóły 
294.artykuł: Mały słownik biograficzny RSTK [Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury]. Własnym głosem 2005 nr 58- (noty biograficzne literatów: Jerzy Larysz, Sławomir Laskowski, Bona Le...) szczegóły 
295.artykuł: Matejko Tadeusz A.: Czas na zmiany. Własnym głosem 2001 nr 49 s. 3 (nota wspomn. z okazji 20-lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kul...) szczegóły 
296.artykuł: Nasi na Parnasie. Własnym głosem 2010 nr 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (nt. sukcesów m.in. literackich członków i sympatyków RSTK: Ludwik Wamb...) szczegóły 
297.artykuł: Nitkowska Jolanta: Wyścigi ze sobą. Zbliżenia 1989 nr 31 s. 7 (nt. form promocji twórczości robotników na Pomorzu...) szczegóły 
298.artykuł: Okoń Zbigniew: Dwadzieścia pięć lat RSTK. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 3 (wspomn. z okazji 25-lecia stowarzyszenia...) szczegóły 
299.artykuł: Okoń Zbigniew: Kobiety - kwiaty w ogrodach RSTK. Własnym głosem 1998 nr 43 s. 4 (nt. poetek skupionych w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury...) szczegóły 
300.artykuł: Paciok Rudolf: Moje 25-lecie x 2. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 3 (wspomn. z okazji 25-lecia stowarzyszenia...) szczegóły 
301.artykuł: Pańta Andrzej: Gorzej, znacznie gorzej. Własnym głosem 1998 nr 38 s. 4  szczegóły 
302.artykuł: P.S.: 10-lecie RSTK. Własnym głosem 1990 nr 6 s. 1 (nt. działaln....) szczegóły 
303.artykuł: P.S.: [Szesnaście] 16 lat RSTK. Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (nota z okazji 16. rocznicy powstania Robotniczego Stowarzyszenia Twórc...) szczegóły 
304.artykuł: Rafalik Kazimierz: Lepiej albo wcale? Oto jest pytanie.... Własnym głosem 1997 nr 33 s. 1, 3 (nt. spotkania działaczy RSTK w sprawie określenia dalszego kierunku dz...) szczegóły 
polemika: Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2  szczegóły 
305.artykuł: Seremak Lech: Początki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Własnym głosem 2012 nr 85 s. 7-8 (z inicjatorem RSTK nt. początków działalności stowarzyszenia rozm. Ewa...) szczegóły 
306.artykuł: /sjd/: Spotkanie w Domu Literatury. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 4 (nota spraw. ze spotkania autorskiego twórców związanych z ruchem RSTK ...) szczegóły 
307.artykuł: Soroka Paweł: 25 lat RSTK... i po jubileuszu. Własnym głosem 2005 nr 61 s. 2 (spraw. z uroczystości jubileuszowych...) szczegóły 
308.artykuł: Soroka Paweł: Kujawy 1989 nr 32 s. 7, 14 (wywiad z przewodniczącym Komitetu Rady Krajowej RSTK; rozm. Jarosław M...) szczegóły 
309.artykuł: Soroka Paweł: Srebrny jubileusz RSTK. Własnym głosem 2005 nr 58 s. 3 (nt. bieżącej działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
310.artykuł: Soroka Paweł: Stan na dziś. Własnym głosem 1994 nr 23 s. 6 (nt. działalności...) szczegóły 
311.artykuł: Stachurski Ryszard: [Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury] RSTK w dobie kryzysu. Własnym głosem 2001 nr 49 s. 3 (nota...) szczegóły 
312.artykuł: Tchórz Roman: Pod patronatem Gorkiego i Kajki. Dziennik Pojezierza 1989 nr 13 s. 4-5 (nota o działaln. koła w Ostródzie...) szczegóły 
313.artykuł: T.D.: Srebrny jubileusz RSTK w Chełmku. Własnym głosem 2009 nr 76 s. 2 (spraw.; z fot....) szczegóły 
314.artykuł: Uchwała II Krajowego Zjazdu Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Własnym głosem 1994 nr 23 s. 7  szczegóły 
315.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 2 (not. o jubileuszu 15-lecia...) szczegóły 
316.artykuł: Zdzitowiecki Wincenty: Więcej niż robotnicze. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 4 (wspomn. z okazji 25-lecia stowarzyszenia...) szczegóły 
317.artykuł: Znyk Maria: Mój skromny głos. Własnym głosem 1997 nr 36 s. 4 (wypowiedź nt. sytuacji Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury i p...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
318.ikonografia: Dzieje RSTK [Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury] w fotografii. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 8-9  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Artystyczne "Za" (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
319.artykuł: Stanik Stanisław: 30 lat Stowarzyszenia Artystycznego "Za". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 57 s. 7 (nt. Stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, działającego legalnie od 1...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów Polskich im. B. Prusa (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Poprawa Jan: Suplement 1989 [nr z XII] s. 1  szczegóły 
artykuł: Skoczek Tadeusz: Echo Krakowa 1989 nr 240 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 51/52 s. 19 (not. o wyborze nowych władz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Bauer Zbigniew: Autor, autor!. Suplement 1989 [nr z XII] s. 1, 6  szczegóły 
322.artykuł: C.S.: Stowarzyszenie Autorów Polskich w Gdańsku. Pieśń Skrzydlata 1996 nr 1 s. 63 (not. o wyborze nowej Rady Oddziału stowarzyszenia w Gdańsku...) szczegóły 
323.artykuł: (jp): Stowarzyszenie Autorów Polskich. Suplement 1994 nr 34/35 s. 2  szczegóły 
324.artykuł: Kadencja. Suplement 1989 [nr z XII] s. 7  szczegóły 
325.artykuł: Kasstan Stanisław: ... O nas. Suplement 1993 nr 19 s. 2 (o aktywności i dorobku członków stowarzyszenia...) szczegóły 
326.artykuł: Kaszyński Stanisław: O nas.... Suplement 1993 nr 29 s. 2 (nt. bieżącej działalności środowiska stowarzyszenia...) szczegóły 
327.artykuł: Łuska Jerzy: Stowarzyszenie Autorów Polskich. Suplement 1994 nr 33  szczegóły 
328.artykuł: Nowak Leopold R.: My, autorzy. Suplement 1989 [nr z XII] s. 2  szczegóły 
329.artykuł: Orłow Eugeniusz: Co słychać u przyjaciół?. Własnym głosem 2002 nr 51 (2001/2002) s. 4 (wyw. z prezesem; rozm. Paweł Soroka...) szczegóły 
330.artykuł: Skoczek Tadeusz: O nas.... Suplement 1993 nr 28 s. 2  szczegóły 
331.artykuł: Stowarzyszenie Autorów Polskich. Suplement 1993 nr 20 s. 15 (not....) szczegóły 
332.artykuł: Stowarzyszenie Autorów Polskich. Suplement 1994 nr 36 s. 2  szczegóły 
333.artykuł: (tsk): Z Mogilna do Paryża. Suplement 1994 nr 34/35 s. 2 (nt. ks. wydawanych przez członków pod egidą krakowskiej Rady Oddziału ...) szczegóły 
334.artykuł: Urbańczyk Andrzej: ...są sprawy drobne.... Suplement 1989 [nr z XII] s. 1, 6  szczegóły 
335.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 10 s. 15 (not. o spotkaniu prezesa SAP Jerzego Wadowskiego z sekretarzem KC PZPR...) szczegóły 
336.artykuł: Życzliwy: Moje pobożne życzenia. Suplement 1989 [nr z XII] s. 8  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
337.książka: Dom pod Królami. W 75-lecie ZAiKS-u. 1993 (Antoni Marianowicz: Wstęp. * ZAiKS '93: Edward Pałłasz: ZAiKS wczoraj,...) szczegóły 
338.książka: Marszałek Rafał: ZAiKS u progu nowego wieku. 80 lat ZAiKS-u. 1998 (Historia i współczesność Stowarzyszenia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
339.impreza: "Alfabet ZAiKS - nieznane archiwum kultury" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Muzy i mamona. Rzeczpospolita 1998 nr 269 s. 23 (omówienie...) szczegóły 
340.impreza: "Twarze ZAiKS-u" - wystawa (2010/2011).  szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Krzysztof Penderecki laureatem nagrody specjalnej ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 16-21 (m.in. nt. prezentacji wystawy w Lusławicach podczas Koncertu Przyszłoś...) szczegóły 
artykuł: Suwałki. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 1 s. 60-61 (nt. prezentacji wystawy w Suwałkach...) szczegóły 
artykuł: Wystawa "Twarze ZAiKS-u". Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 45-52  szczegóły 
341.impreza: "W obronie kreatywności" - debata (2012).  szczegóły 
artykuł: Otwarta debata w ZAiKS-ie "W obronie kreatywności". Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 8-13 (sprawozdanie z debaty...) szczegóły 
342.impreza: "ZAiKS - nie tylko ludzie pióra" - wystawa (2008).  szczegóły 
artykuł: Wystawa pt. ZAiKS - nie tylko ludzie pióra". Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 1 s. 10-13 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
343.impreza: "ZAiKS i jego twórcy" - wystawa (2008).  szczegóły 
artykuł: Wystawa jubileuszowa w Sopocie. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 1 s. 26-29  szczegóły 
344.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1993).  szczegóły 
artykuł: Protokół IV Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 16 maja 1993 w sali Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 1 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Dyrektora Generalnego ZAiKS-u Witolda Kołodziejskiego na IV Zjeździe Delegatów. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 1 s. 25-40  szczegóły 
345.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1997).  szczegóły 
artykuł: Protokół V Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 7 grudnia 1997 w sali warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 2 s. 1-3  szczegóły 
346.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejski Witold: Sprawozdanie (Dyrektora generalnego Witolda Kołodziejskiego z działalności biura stowarzyszenia). Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 24-39  szczegóły 
artykuł: Marianowicz Antoni: Sprawozdanie. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 13-23 (z ostatniej kadencji ZAiKS-u...) szczegóły 
artykuł: Nowo wybrane władze stowarzyszenia w kadencji 2001-2005. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 41-44  szczegóły 
artykuł: Protokół (VI Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 2 grudnia 2001). Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 2-5  szczegóły 
347.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2005).  szczegóły 
artykuł: Protokół VII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 11 grudnia 2005. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
348.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2009/2010).  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z VIII Zjazdu Delegatów. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 1 s. 2-23  szczegóły 
artykuł: Wystąpienia gości VIII Zjazdu Delegatów. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 1 s. 27-29 (teksty wystąpień Zenona Butkiewicza i Barbary Borys-Damięckiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
349.artykuł: 1918-2008 czyli kawał historii. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 1 s. 4-8  szczegóły 
350.artykuł: Antoni Marianowicz Przewodniczącym Zarządu. Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 2 s. 3  szczegóły 
351.artykuł: Błeszyński Jan: Prawne uwarunkowania nowego "zobowiązania organizacyjnego". Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 2 s. 15-18  szczegóły 
352.artykuł: Błeszyński Jan: Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 8-9 (nt. powołania Krzysztofa Lewandowskiego na stanowisko dyrektora genera...) szczegóły 
353.artykuł: Dajbor Agnieszka: Zaczęło się w kabarecie. Dziś w Konstancinie uroczystości 75. rocznicy ZAiKS-u. Gazeta Wyborcza 1993 nr 104 s. 9 (not....) szczegóły 
354.artykuł: DEGA: Więcej pieniędzy dla twórców od ZAiKS-u. Życie Warszawy 1995 nr 19 s. 13 (o obniżeniu stawek pobieranych za ochronę praw autorskich...) szczegóły 
355.artykuł: Dobraczyński Jan: ZAIKS ma 75 lat. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 43 s. 8  szczegóły 
356.artykuł: Dokonania roku 1995. Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 2 s. 4-12 (sprawozdanie...) szczegóły 
357.artykuł: Dokonania roku 1996. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 1 s. 3-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
358.artykuł: Dokonania roku 1997 (Informacja o najważniejszych zagadnieniach z życia Stowarzyszenia). Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 s. 11-21  szczegóły 
359.artykuł: DS: ZAiKS ma 80 lat. Gazeta Wyborcza 1998 nr 247 s. 17 (not....) szczegóły 
360.artykuł: Dział kadr. Polityka 1997 nr 51 s. 100 (not. o wyborze Antoniego Marianowicza na stanowisko prezesa organizacj...) szczegóły 
361.artykuł: Edward Pałłasz nowym prezesem ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 1 (nota, z fot....) szczegóły 
362.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Monopolista (ZAiKS przegrał w sporze z RMF-em w sprawie wynagrodzeń dla twórców). Życie Warszawy 1995 nr 31 s. 12 (komentarz do decyzji Urzędu Antymonopolowego...) szczegóły 
363.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: RMF kontra ZAiKS. Życie Warszawy 1994 nr 205 s. 10 (o konflikcie na tle honorariów dla autorów nadawanych audycji...) szczegóły 
polemika: Spór RMF - ZAiKS: Stowarzyszenie Autorów odpowiada. Życie Warszawy 1994 nr 218 s. 2 (podp. Tadeusz W. Maklakiewicz przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Au...) szczegóły 
polemika: Tyczyński Stanisław: ZAiKS-em nie chronione. Życie Warszawy 1994 nr 232 s. 17 (list do red. prezesa RMF FM...) szczegóły 
364.artykuł: Informacja o wykonaniu ważniejszych zamierzeń roku 1998. Wiadomości [ZAiKS] 1999 nr 1 s. 32-41  szczegóły 
365.artykuł: Informacja o wykonaniu zamierzeń 2000. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 1 s. 6-13  szczegóły 
366.artykuł: Informacja o wykonaniu zamierzeń i przewidzianych na rok 2002. Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 16-28  szczegóły 
367.artykuł: Informacja o wykonaniu zamierzeń roku 1999. Wiadomości [ZAiKS] 2000 nr 2 s. 14-24  szczegóły 
368.artykuł: Informacja o wykonaniu zamierzeń roku 2003. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 5-14  szczegóły 
369.artykuł: Informacja o wynikach finansowych (Działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w 1997 roku). Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 s. 22-26  szczegóły 
370.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w r. 1996. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 1 s. 7-11  szczegóły 
371.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w roku 1998. Wiadomości [ZAiKS] 1999 nr 1 s. 42-44  szczegóły 
372.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w roku 2002. Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 30-33  szczegóły 
373.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w roku 2003. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 1-4  szczegóły 
374.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w roku 2003. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 1-4  szczegóły 
375.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w roku 2004. Wiadomości [ZAiKS] 2005 nr 1 s. 29-33  szczegóły 
376.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 1 s. 2-5  szczegóły 
377.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia za 1988 rok. Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 14-16  szczegóły 
378.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia za 1992 rok. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 2 s. 29-32  szczegóły 
379.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenia za rok 1989. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 1/2 s. 34-36  szczegóły 
380.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności Stowarzyszenie za rok 1990. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 3/4 s. 1-4  szczegóły 
381.artykuł: Informacja o wynikach finansowych działalności za rok 2008. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 14-17  szczegóły 
382.artykuł: Informacja o wynikach finansowych osiągniętych w roku 2009. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 20-23  szczegóły 
383.artykuł: Informacja o wynikach finansowych. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 2 s. 18-21  szczegóły 
384.artykuł: Informacje o wynikach finansowych osiąniętych w roku 2010. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 1 s. 15-20  szczegóły 
385.artykuł: Jarecki Andrzej: Come back sekcji "C". Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 4-6 (o reaktywowaniu Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych; z listą członków...) szczegóły 
386.artykuł: J.C.: Jubileusz i wybory. 75-lecie ZAiKS-u. Rzeczpospolita 1993 nr 112 s. 4 (program obchodów jubileuszu 75-lecia ZAiKS...) szczegóły 
387.artykuł: J.C.: "Tantiemowcy" górą. Rzeczpospolita 1993 nr 114 s. 4 (nota o wyborze Tadeusza Wojciecha Maklakiewicza na prezesa ZAiKS...) szczegóły 
388.artykuł: Jubileusz 75-lecia. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 2 s. 1-21 (przegląd materiałów...) szczegóły 
389.artykuł: Jubileusz ZAiKS-u. Życie 1998 nr 251 s. 12 (not. o 80-leciu działalności...) szczegóły 
390.artykuł: Jubileuszowy rok ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 s. 1 (nota o 80-leciu Stowarzyszenia...) szczegóły 
391.artykuł: Kilka uwag na temat "zobowiązania organizacyjnego". Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 2 s. 9-15 (podp. Redakcja...) szczegóły 
392.artykuł: Kołodziejski Witold, Maklakiewicz Tadeusz W., Marianowicz Antoni: Monopolu nie było. Życie Warszawy 1994 nr 230 s. 13 (wyw. nt. działaln.; rozm. Dariusz Gąsiorowski...) szczegóły 
393.artykuł: Kołodziejski Witold: Siedziemdziesiąt pięć lat minęło.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 74 s. 6 (wyw. z dyrektorem generalnym ZAiKS-u; rozm. Tomasz Abramowicz...) szczegóły 
394.artykuł: Kołodziejski Witold: Sprawozdanie Dyrektora Generalnego Witolda Kołodziejskiego z działalności Biura Stowarzyszenia. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 1 s. 38-46  szczegóły 
395.artykuł: Kołodziejski Witold: Sprawozdanie dyrektora generalnego ZAiKS-u Witolda Kołodziejskiego. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 2 s. 22-33  szczegóły 
396.artykuł: Kołodziejski Witold: W ZAiKS-ie niedziela wypada w środę. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 25-27 (wspomnienie pracy w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS...) szczegóły 
397.artykuł: Komisja Repartycyjna już działa. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 3 s. 17  szczegóły 
398.artykuł: Komunikat. Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 s. 26-30 (dot. nowych członków Stowarzyszenia...) szczegóły 
399.artykuł: Komunikaty. Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 18 (nt. sytuacji finansowej...) szczegóły 
400.artykuł: Kot Wiesław: Bazar w natarciu. Wprost 1996 nr 45 s. 100 (m.in. nt. wypłat tantiem dla twórców...) szczegóły 
401.artykuł: Kraskowski Leszek: Urząd ochrony twórców. Wprost 1996 nr 33 s. 22-23  szczegóły 
402.artykuł: Kuźniak Henryk: Rola ZAiKS-u w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 23-33  szczegóły 
403.artykuł: Lewandowski Krzysztof: Rok wytężonej pracy.... Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 3 s. 5-6 (sprawozdanie dyrektora genralnego z działalności Stowarzyszenia Autoró...) szczegóły 
404.artykuł: List do wicepremier i ministra finansów Zyty Gilowskiej. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 2 s. 3-4 (list Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z 24 V 2006 w sprawie planowanych zm...) szczegóły 
405.artykuł: Lista zmarłych członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w okresie kadencji 1993-1997. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 2 s. 4-11  szczegóły 
406.artykuł: Lista zmarłych członków ZAiKS-u (W okresie od 8 grudnia 1997 do 30 listopada 2001). Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 2 s. 6-12  szczegóły 
407.artykuł: Lista zmarłych koleżanek i kolegów w minionej kadencji. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 1 s. 24-26  szczegóły 
408.artykuł: Lista zmarłych w kadencji 1988-1993. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 1 s. 3-7 (m.in. literatów, członków ZaiKS-u...) szczegóły 
409.artykuł: Lista zmarłych w kadencji 2001-2005. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 1 s. 38-43  szczegóły 
410.artykuł: Łyczkowski Łukasz: "Poniedzaiłki pod Królami" - nowa inicjatywa ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 28-30 (nt. inauguracji cyklu szkoleń z zakresu prawa autorskiego dla twórców ...) szczegóły 
411.artykuł: Marianowicz Antoni: Hegemon czy monopolista. Życie 1997 nr 153 s. 7 (wyw. z prezesem stowarzyszenia; rozm. Paweł Goźliński...) szczegóły 
412.artykuł: Marianowicz Antoni: Korzystaj, ale płać (Rozmowa z Antonim Marianowiczem, prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS). Przegląd Tygodniowy 1998 nr 39 s. 20 (rozm. Ewa Likowska...) szczegóły 
413.artykuł: Marianowicz Antoni: Sprawozdanie prezesa Antoniego Marianowicza z pracy Zarządu ZAiKS-u maj 1993 - grudzień 1997. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 2 s. 12-21  szczegóły 
414.artykuł: Marianowicz Antoni: ZAiKS i pisarze = ZAiKS an writers. Polish Culture 2000 nr 2 s. 8-9 (zadania ZAiKS-u, z not. o Antonim Marianowiczu; tekst równoległy w jęz...) szczegóły 
415.artykuł: Marianowicz Antoni: ZAiKS ma 80 lat = ZAiKS is 80 years old. Polish Culture 1998 nr 4 s. 8 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
416.artykuł: Nowe zasady powierzania ZAiKS-owi praw do zbiorowego zarządzania. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 34-43  szczegóły 
417.artykuł: Nowo wybrane władze Stowarzyszenia Autoró ZAiKS w kadencji 2006-2009. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 1 s. 28-33  szczegóły 
418.artykuł: Nowo wybrane władze Stowarzyszenia w kadencji 1997-2001. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
419.artykuł: Nowo wybrane Zarządy Sekcji. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
420.artykuł: Nycz Anna: Działalność ZAiKS-u na portalach społecznościowych. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
421.artykuł: Nycz Anna: Gdy oglądasz filmy na YouTube, nie klikaj "pomiń". Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 32-35 (nt. spotkania z Maciejem Sojką, przedstawicielem serwisu YouTube w cyk...) szczegóły 
422.artykuł: Odra 1998 nr 12 s. 148 (not. o 80-leciu...) szczegóły 
423.artykuł: Omówienie ważniejszych problemów z prac ZAiKS w 1990. Komunikaty. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 3/4 s. 13-18  szczegóły 
424.artykuł: Ostatnie spotkanie jubileuszowe. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 30-39 (dot. jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS...) szczegóły 
425.artykuł: Pałłasz Edward: Autorom trzeba płacić. Zeszyty Telewizyjne 2004 nr 3 (2003/2004) s. 66-75 (z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS rozm. Andrzej Godlewski; z not...) szczegóły 
426.artykuł: Pałłasz Edward: Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Edwarda Pałłasza. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 1 s. 30-37  szczegóły 
427.artykuł: Piknik na 85-lecie. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 30-33 (sprawozdanie z pikniku w Konstancinie z okazji 85. rocznicy działalnoś...) szczegóły 
428.artykuł: Posiedzenie CIADLV w Dublinie 13-14 kwietnia 2011. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 1 s. 41-42 (sprawozdanie z udziału członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w posiedz...) szczegóły 
429.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 11 XII s. 3 (not. o wyborze Antoniego Marianowicza na prezesa Zarządu...) szczegóły 
430.artykuł: Raport Funduszu Popierania Twórczości. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 45-46 (podsumowanie działalności Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja ...) szczegóły 
431.artykuł: Regulamin przyjmowania w poczet członków. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 72-76  szczegóły 
432.artykuł: Regulamin rejestracji pseudonimów. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 42-43  szczegóły 
433.artykuł: Regulamin zasad korzystania z Domów Pracy Twórczej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS uchwalony na posiedzeniu Zarządu ZAiKS-u w dniu 18 grudnia 2003. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 49-53  szczegóły 
434.artykuł: Ruch członkowski (Na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w okresie od 1 grudnia 1996 do 31 lipca). Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 1 s. 12-15  szczegóły 
435.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 1999 nr 1 s. 28-31 (dane liczbowe obrazujące skład członkowski...) szczegóły 
436.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2000 nr 2 s. 48-51 (stan na 31 XII 2000...) szczegóły 
437.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 1 s. 26-27 (informacja...) szczegóły 
438.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 50-55  szczegóły 
439.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2005 nr 1 s. 34-38  szczegóły 
440.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 2 s. 22-25  szczegóły 
441.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 3 s. 18-22  szczegóły 
442.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2007 nr 2 s. 32-34  szczegóły 
443.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 1 s. 43-45  szczegóły 
444.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 3 s. 13-17 (wykaz nowych oraz reaktywowanych członków Stowarzyszenia w 1996...) szczegóły 
445.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 3/1 (1995/1996) s. 18-19  szczegóły 
446.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 3/4 s. 14-17 (dane liczbowe obrazujące skład członkowski...) szczegóły 
447.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2007 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
448.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 3 s. 21-24  szczegóły 
449.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości [ZAiKS] 2000 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
450.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości ZAiKS 1991 nr 1/2 s. 6-7  szczegóły 
451.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 1/2 s. 32-33  szczegóły 
452.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 10-13  szczegóły 
453.artykuł: Ruch członkowski. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 3/4 s. 10-11  szczegóły 
454.artykuł: Ruszył portal ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 29 (not. o uruchomieniu portalu internetowego stowarzyszenia...) szczegóły 
455.artykuł: Seidler Barbara: Królowie patrzą na tłumy. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 46-47 (nt. historii Stowarzyszenia Autorów ZAiKS...) szczegóły 
456.artykuł: Sowula Grzegorz: Słowo o książce elektronicznej. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 36-37 (m.in. nt. działań ZAIKS-u w sprawie zarządzania prawami autorskimi do ...) szczegóły 
457.artykuł: Sprawozdanie dyrektora generalnego Witolda Kołodziejskiego. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 1 s. 16-27  szczegóły 
458.artykuł: Sprawozdanie Edwarda Pałłasza z pracy Zarządu ZAiKS-u grudzień 1988 - maj 1993. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 1 s. 9-23 (z fot. Edwarda Pałłasza...) szczegóły 
459.artykuł: Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za 2006 r.. Wiadomości [ZAiKS] 2007 nr 1 s. 3-6  szczegóły 
460.artykuł: Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za rok 2007. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 18-22  szczegóły 
461.artykuł: Sprawozdanie finansowe za rok 2011. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 dod. s. [3-6]  szczegóły 
462.artykuł: Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Edwarda Pałłasza. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 1 s. 2-15  szczegóły 
463.artykuł: Sprawy członkowskie. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 2 s. 26  szczegóły 
464.artykuł: Sprawy sekcji G, O, D. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 2 s. 27-28  szczegóły 
465.artykuł: Stanowisko ZAiKS-u wobec ACTA. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
466.artykuł: Statut Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 wkł.  szczegóły 
467.artykuł: Stowarzyszenie Autorów ZaiKS. Rzeczpospolita 1998 nr 102 s. 3 (apel o zgłaszanie się twórców lub ich następców prawnych, którzy nie p...) szczegóły 
468.artykuł: Tchorzewska Małgorzata: Fundusz Popierania Twórczości. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 29-31 (nt. działalności Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypior...) szczegóły 
469.artykuł: Uchwała Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z dnia 11 stycznia 2006. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 1 s. 37  szczegóły 
470.artykuł: Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z dnia 26 stycznia 1996 r.. Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 3/1 (1995/1996) s. 1 (z not. od red....) szczegóły 
471.artykuł: Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ZAiKS z dnia 3 sierpnia 1995 r.. Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 2 s. 1-2  szczegóły 
472.artykuł: Uchwałą Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 4-6 (uchwałą z dnia 29 II 2008 r. dotycząca realizacji decyzji Prezesa UOKi...) szczegóły 
473.artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 51 (lista członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, którzy zmarli w 2009 r....) szczegóły 
474.artykuł: Wertenstein Wanda: ZAIKS i tantiemy filmowców. Kino 1995 nr 1 s. 3 (spraw. z zebrania sekcji film. pośw. prawom aut., Warszawa, 16 XI 1994...) szczegóły 
475.artykuł: Wielcy ZAiKS-u. Życie 1998 nr 257 s. 12 (not. o powołaniu z okazji jubileuszu 80. lecia Honorowych Członków ZAi...) szczegóły 
476.artykuł: Wielka gala w filharmonii. Wiadomości [ZAiKS] 1999 nr 1 s. 14-15, 18, 20-22 (spraw. z koncertu z okazji 80lecia ZAiKS-u, 25 X 1998; z fot....) szczegóły 
477.artykuł: Wielkie prawa do kolosalnej biblioteki. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 36-38 (nt. prawa autorskiego w odniesieniu do utworów niewielkich rozmiarów...) szczegóły 
478.artykuł: Wizyta ministra w ZAiKS-ie. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 7-8 (dot. wizyty Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa naro...) szczegóły 
479.artykuł: Władze Stowarzyszenia kadencji 2009-2013 po ukonstytuowaniu się. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 3 s. 28-31  szczegóły 
480.artykuł: Wojtaś Andrzej: Posiedzenie CIADLV w Buenos Aires. Prawa autorskie są składową praw człowieka. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 dod. s. [14-15] (sprawozdanie z udziału członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w posiedz...) szczegóły 
481.artykuł: Wróblewski Jacek: Jubileusz ZAiKS-u. Trybuna 1993 nr 113 s. 3 (75-lecie działaln....) szczegóły 
482.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2004. Wiadomości [ZAiKS] 2005 nr 1 s. 18-28  szczegóły 
483.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2005. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 2 s. 5-17  szczegóły 
484.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2006. Wiadomości [ZAiKS] 2007 nr 1 s. 7-19  szczegóły 
485.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2007. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 7-17  szczegóły 
486.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2008. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 4-13  szczegóły 
487.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2009. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 24-33  szczegóły 
488.artykuł: Wykonanie zamierzeń roku 2010. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 1 s. 21-32  szczegóły 
489.artykuł: Wykonanie zbiorowego zarządu. Wiadomości [ZAiKS] 2007 nr 2 s. 15-18 (uchwała Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z dnia 14 grudnia 2007 r. w ...) szczegóły 
490.artykuł: Wyniki finansowe działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 2 s. 12-16 (sprawozdanie...) szczegóły 
491.artykuł: Z ostatniej chwili. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 1 s. 50-51 (nt. zwolnienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z wynagrodzeń aut...) szczegóły 
492.artykuł: Zmarli w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2006. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 3 s. 30-31 (dot. zmarłych członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS...) szczegóły 
493.artykuł: Zmiany we władzach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 44  szczegóły 
494.artykuł: Zmiany z zarządzie Funduszu Popierania Twóczości. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 3 s. 17  szczegóły 
495.artykuł: Zobowiązania organizacyjne. Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 2 s. 3-8 (wariant I i II...) szczegóły 
496.artykuł: Żeromski Tadeusz: Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 21-24 (o działalności na początku II wojny światowej...) szczegóły 
497.artykuł: Żeromski Tadeusz: Wiadomości ZAiKS 1990 nr 4/5 s. 18-23 (o działalności w 1939...) szczegóły 
498.artykuł: Żeromski Tadeusz: Ze wspomnień T. Żeromskiego - c.d.. Wiadomości ZAiKS 1991 nr 1/2 s. 10-18 (wspomn. z l. 1939-1945 z wykazem członków ZAiKS w 1928 r. i wykazem cz...) szczegóły 
499.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 2 s. 15 (not. o wyborze nowych władz; z wykazem nazwisk...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
500.wywiad: Fogler Janusz: Wywiad red. Jacka Żakowskiego z Januszem Foglerem. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 2-6 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS...) szczegóły 
501.wywiad: Lewandowski Krzysztof: Wywiad z dyrektorem generalnym Krzysztofem Lewandowskim. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 10-15  szczegóły 
502.wywiad: Najpiękniejsze lata spędziłem z ZAiKS-em. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 3 s. 26-28 (nt. pracy w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS w Krakowie...) szczegóły 
503.wywiad: Pamiętajmy o ludziach. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 26-28 (nt. pracy w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS we Wrocławiu...) szczegóły 
504.wywiad: "Panie, za jaki iks ja mam płacić?!" czyli jak wygląda praca inspektora terenowego. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 18-25  szczegóły 
505.wywiad: Wywiad red. Marka Gaszyńskiego z Januszem Foglerem. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 1 s. 9-14 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC - Polski Oddział (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
506.książka: Polski SEC. 55 lat działalności na rzecz wspólnej Europy i jej kultury. 2004 ([Zawiera m.in.:] Jarosław Iwaszkiewicz: Do współczesnych. - Pamięci Mi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
507.artykuł: Melkowski Stefan: Tak zwany SEC. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 7/8 s. 16 (nt. działalności z okazji jubileuszu powstania...) szczegóły 
508.artykuł: Polski SEC. Trybuna Kongresowa 1990 nr 2 s. 17 (not. spraw. z walnego zebrania i wyboru nowego zarządu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
509.artykuł: Czyżykiewicz Olga: Prańska szkoła Poezji. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 239-240 (nt. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
510.impreza: Ogólnopolskie spotkanie pisarzy - członków Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 29  szczegóły 
511.impreza: Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 265 (nota...) szczegóły 
512.impreza: Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 222 (not....) szczegóły 
513.impreza: Walny Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Błońska Wanda: Co dalej, literaturo?. Przekrój 1993 nr 24 s. 5  szczegóły 
artykuł: B.M.: Prezesem Ludmiła Marjańska. Rzeczpospolita 1993 nr 125 s. 4 (inf. o wyborze Ludmiły Marjańskiej na prezesa SPP...) szczegóły 
artykuł: Maciąg Włodzimierz: Pisarzu, cura te ipsum. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 12 (art. przed zjazdem...) szczegóły 
514.impreza: Zebranie niezależnych literatów i powstanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 12 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kurier Lubelski 1989 nr 12 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 4 s. 2  szczegóły 
artykuł: Kontakt 1989 nr 3 s. 145  szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą się zrzeszyć. Echo Krakowa 1989 nr 12 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą założyć nowe stowarzyszenie. Express Poznański 1989 nr 12 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Nie zrzeszeni pisarze chcą założyć stowarzyszenie. Gazeta Poznańska 1989 nr 14 s. 1  szczegóły 
artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 6 (tekst przyjętego oświadczenia...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 15 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 5 s. 13  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Uchwała w sprawie powołania nowego stowarzyszenia pisarzy. Tygodnik Powszechny 1989 nr 5 s. 6 (tekst uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego podjętej na zebran...) szczegóły 
artykuł: Uchwała. Przegląd Katolicki 1989 nr 7 s. 4 (tekst podjętej uchwały...) szczegóły 
artykuł: Zebranie niezależnych literatów. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 104-105 (not.; z tekstem przyjętego Oświadczenia...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 4 s. 15 (not....) szczegóły 
515.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kulik Adam Wiesław: Po zjeździe SPP. Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1993 nr 27 s. 10 (not., z inf. o składzie Zarządu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 2/3 s. 155 (not. spraw....) szczegóły 
516.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1996 nr 2 s. 66 (nt. wystosowania przez Zjazd listu do premiera Włodzimierza Cimoszewic...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214 (nota o wyborze nowych władz: prezes - Marian Grześczak; wiceprezesi - ...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pisarze mają nowego prezesa. Rzeczpospolita 1996 nr 128 s. 1, 29 (nota spraw. ze zjazdu; prezes: Marian Grześczak...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Pisarze przeciwko ministrowi kultury. Rzeczpospolita 1996 nr 129 s. 25 (o wystosowaniu przez Zjazd listu do premiera Włodzimierza Cimoszewicza...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (not. ...) szczegóły 
artykuł: Nowe władze SPP. Magazyn Literacki 1996 nr 3/4 s. 11  szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Pisarze do piór?!. Przekrój 1996 nr 24 s. 5  szczegóły 
artykuł: Turaj-Kalińska Katarzyna: Zwycięzcy i pokonani (Refleksje po III Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Universitas 1996 nr 17 s. 90  szczegóły 
517.impreza: Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 210 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
518.impreza: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Stowarzyszenie pisarzy płatnych. Polityka 2000 nr 8 s. 44  szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Pisk myszy - czy glośne myślenie (10-lecie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Przekrój 1999 nr 24 s. 5  szczegóły 
519.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: (ad): Przed nami inne sprawy. Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Gazeta Wyborcza 1990 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Andrzej Braun prezesem SPP. Życie Warszawy 1990 nr 134 s. 1-2 (nota spraw. ze zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Piotr: Zmierzch heroizmu. Po prostu 1990 nr 20 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: J.W.: Literatura zaniepokojona. Rzeczpospolita 1990 nr 135 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kern Ludwik Jerzy: Nie dajmy się zbarbaryzować!. Przekrój 1990 nr 2348 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 211  szczegóły 
artykuł: Piskor Stanisław: Zjazd pisarzy. Gwiazda Polarna 1990 nr 37 s. 9  szczegóły 
artykuł: Terlecki Władysław: Powody do najgłębszego niepokoju. Życie Warszawy 1990 nr 133 s. 6 (wywiad przed zjazdem nt. SPP; rozm. Zbigniew W. Fronczek...) szczegóły 
nawiązanie: Zawiśliński Stanisław: Trybuna 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 2 (nota spraw.; m.in. o wyborze na prezesa Andrzeja Brauna, na prezesa ho...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 51 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Bocheński Jacek: Jak się spodobać. Jacek Bocheński o sytuacji pisarzy i literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 137 s. 4-5 (wypow. na zjeździe SPP, 9 VI 1990...) szczegóły 
520.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Urbanek Adam: Stał się cud.... Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 15 s. 8-9 (fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Wernik Romuald: Na zjeździe pisarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 83 s. 2  szczegóły 
521.impreza: Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Elżbieta: Kurier Szczeciński 1989 nr 117 s. 8-9 (art. nt. zjazdu; z wypowiedziami Józefa Hena, Andrzeja Osęki i Piotra ...) szczegóły 
artykuł: Chęcińska Elżbieta: Z nowym wiatrem?. Dziennik Bałtycki 1989 nr 134 s. 4 (art. nt. zjazdu; z wypowiedziami: Józefa Hena, Andrzeja Osęki, Piotra ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 126 s. 4 (not. spraw.; z inf. o wyborze prezesa Jana Józefa Szczepańskiego...) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 105 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 17 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Jastrun Ewa: Gazeta Wyborcza 1989 nr 16 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Kaczyński Andrzej] (ak): Tygodnik Solidarność 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
artykuł: Karpiński Marek: Druga kadencja. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 24 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Karpiński Marek: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 23 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Kornacka Anna] (AK): Express Wieczorny 1989 nr 105 s. 2  szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 23 s. 8  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 11 s. 32 (nota; z fragm. wypow. Jana Józefa Szczepańskiego...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Katolicki 1989 nr 24 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 24 s. 12  szczegóły 
artykuł: Statuch Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 113 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 23 s. 15, nr 24 s. 15  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 28 s. 146  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 15 (not. o obradach i wyborze prezesa: Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 126 s. 5 (nota spraw.; prezes - Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
522.artykuł: (a): Pisarze do garnizonów!. Gazeta Wyborcza 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
523.artykuł: (ab): Wojsko umawia się z pisarzami. Trybuna Ludu 1990 7 7 (nota o podp. umowy o współpr. z Głównym Zarz. Wychowawczym Wojska Pols...) szczegóły 
524.artykuł: Anderman Janusz: Pisarze z wojskiem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 31 s. 5 (list do red. w sprawie podpisania umowy o współpracy z wojskiem...) szczegóły 
polemika: Remuszko Stanisław: Pisarze z wojskiem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 44 s. 5  szczegóły 
525.artykuł: Antykonsumpcja prawicowa broni polskiej grafomanii. Lampa 2004 nr 9 s. 1  szczegóły 
526.artykuł: Apel. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11 (apel o jak najliczniejszy udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP; podp...) szczegóły 
527.artykuł: Aneks Trybuny 2002 nr 206 s. A (nota o wyborze Piotra Wojciechowskiego na prezesa...) szczegóły 
528.artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Andrzej Braun prezesem SPP. Życie Warszawy 1990 nr 134 s. 1-2 (nota...) szczegóły 
529.artykuł: Baluch Alicja: Poeci na Kanonicznej. Suplement 2002 nr 11/12 s. 15-16 (dot. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
530.artykuł: Błaszak Danuta, Herman Agnieszka: Już po wyborach. Magazyn Literacki 1993 nr 2 (6) s. 78 (notka o wyborze na II Walnym Zjeździe Delegatów (29-30 V 1993) nowego...) szczegóły 
531.artykuł: Bocheński Jacek: Kronika kulturalna. Gazeta Wyborcza 1989 nr 35 s. 3 (fel. nt. hist. ZLP i powst. Stow. Pis. Pol....) szczegóły 
532.artykuł: Bocheński Jacek: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich wciąż bezdomne. Gazeta Wyborcza 1990 nr 24 s. 4 (list...) szczegóły 
533.artykuł: Bocheński Jacek: W przedzień. Słowo na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - 14 stycznia 1989. Arkusz 2001 nr 1 s. 23 (z not. o Jacku Bocheńskim...) szczegóły 
534.artykuł: Braun Andrzej: Czy spodobamy się społeczeństwu?. Życie Warszawy 1990 nr 138 s. 6 (wywiad z prezesem; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
535.artykuł: Braun Andrzej: Literatura w lodówce. Wprost 1990 nr 29 s. 26-27 (wywiad, rozm. Wiesław Kot...) szczegóły 
536.artykuł: Braun Andrzej: Musimy się liczyć z czytelnikiem. Słowo Powszechne 1990 nr 132 s. 4 (wyw. z prezesem; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
537.artykuł: Braun Andrzej: O co walczyć?. Tygodnik Solidarność 1991 nr 7 s. 14 (wyw. z prezesem; rozm. Ewa Matuszewska; fot. A. Brauna...) szczegóły 
538.artykuł: Braun Andrzej: Zanika instynkt społeczny?. Rzeczpospolita 1991 nr 34 s. 3 (wyw. z prezesem; rozm. Jacek Wegner...) szczegóły 
539.artykuł: Budzyński Adam: Albo dwa jubileusza, albo żaden. Trybuna 2000 nr 18 s. 7 (nt. sporu środowiskowego o prawo do obchodów jubileuszu powstania Zwią...) szczegóły 
540.artykuł: Cisło Maciej: Czy istnieje zawód twórcy? (Nadwiślańskie Bractwo Literackie). Tygodnik Solidarność 1992 nr 23 s. 15 (fragm. tekstu wygł. na spotkaniu "Powolania pisarza" zorganizowanego p...) szczegóły 
541.artykuł: (c): Na inaugurację - Julia Hartwig. Powrót do Domu Literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 248 s. 5 (not. o powrocie do starej siedziby przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 ...) szczegóły 
542.artykuł: DJC: Wojciechowski prezesem SPP. Gazeta Wyborcza 2002 nr 127 s. 15 (nota o wyborze Piotra Wojciechowskiego na prezesa...) szczegóły 
543.artykuł: Do pisarzy litewskich. Kultura i Życie 1991 nr 2 s. 2 (list wyrażąjący solidarność ze społeczeństwem litewskim walczącym o wo...) szczegóły 
544.artykuł: Do pisarzy litewskich. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 6 s. 4 (apel wyrażający solidarność pisarzy z Litwinami w ich dążeniach wolnoś...) szczegóły 
545.artykuł: Do pisarzy litewskich. Tygodnik Literacki 1991 nr 3 s. 2 (podp.: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; list z 13 I 1991 w sprawie rad...) szczegóły 
546.artykuł: Do pisarzy świata. Kultura i Życie 1991 nr 2 s. 2 (apel o poparcie walki Litwinów o niepodległość...) szczegóły 
547.artykuł: Do pisarzy świata. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 6 S. 4 (protest przeciwko gwałceniu prawa do wolności i niepodległości na Litw...) szczegóły 
548.artykuł: Do pisarzy świata. Tygodnik Literacki 1991 nr 3 s. 2 (podp.: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; list z 13 I 1991 w związku z r...) szczegóły 
549.artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 5 s. 16 (not. o wystosowaniu apeli: "Do Pisarzy Litewskich" i "Do Pisarzy Świat...) szczegóły 
550.artykuł: Express Poznański 1989 nr 116 s. 1 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
551.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Bez stronniczości [z tego cyklu:] Tort urodzinowy. Nasz Dziennik 1999 nr 129 s. 8 (sprawozdanie z V Zjazdu stowarzyszenia; Warszawa, 29-30 VI 1999...) szczegóły 
552.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 158 (not. o dramatycznej sytuacji finansowej Stowarzyszenia...) szczegóły 
nawiązanie: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 121 s. B  szczegóły 
553.artykuł: Giedroyc Jerzy: Tygodnik Solidarność 1989 nr 8 s. 7 (list do red. dementujący wstąpienie do Stowarzyszenia...) szczegóły 
554.artykuł: Goszczurny Stanisław: Razem czy osobno?. Plus 1989 nr 6 s. 3 (nt. relacji pomiędzy ZLP a tworzącym się Stowarzyszeniem Pisarzy Polsk...) szczegóły 
555.artykuł: Grześczak Marian: W obronie Dwójki. Gazeta Wyborcza 1997 nr 196 s. 2 (list podpisany przez prezesa Zarządu Głównego SPP Mariana Grześczaka w...) szczegóły 
556.artykuł: Grześczak Marian: Wartość słowa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 39 s. 23 (wyw. z prezesem Stowarzyszenia; rozm.: Leszek Żuliński...) szczegóły 
557.artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 28 s. 1 (nota; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
558.artykuł: Hartwig Julia: Do dna już niedaleko. Gazeta Wyborcza 1997 nr 136 s. 17 (list do red. w imieniu Prezydium Zarządu Głównego SPP w sprawie zmian ...) szczegóły 
559.artykuł: Kierunki 1989 nr 26 s. 2 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
560.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 26 s. 2 (o wypowiedzi Andrzeja Szczypiorskiego w imieniu Stowarzyszenia w audyc...) szczegóły 
561.artykuł: K.M.: Misja inteligencji. Rzeczpospolita 1999 nr 124 s. 25 (artykuł w 10. rocznicę powstania...) szczegóły 
562.artykuł: Kołodziejczyk Marcin: Dzień literata. Polityka 2002 nr 45 s. 66-69 (nt. funduszy organizacji zrzeszających twórców...) szczegóły 
563.artykuł: Kozyra Grzegorz: Wobec zmian. Itd 1989 nr 31 s. 16-17 (warunki powstania Stowarzyszenia...) szczegóły 
564.artykuł: [Koźniewski Kazimierz] K. Koź.: Za czym tęsknią pisarze. Polityka 1992 nr 51 s. 23  szczegóły 
565.artykuł: Kronika kulturalna. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1990 nr 3 s. 17 (inf. o podpisaniu porozumienia o współpracy z Głównym Zarządem Wychowa...) szczegóły 
566.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota o uroczystym wieczorze jubileuszowym z okazji 10-lecia istnienia ...) szczegóły 
567.artykuł: Krzewicki Andrzej: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 2 s. 10 (nota o powstaniu Klubu Młodych Pisarzy przy Stowarzyszeniu Pisarzy Pol...) szczegóły 
568.artykuł: Kuśniewicz Andrzej: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Kilka uwag po zebraniu). Polityka 1989 nr 23 s. 10  szczegóły 
569.artykuł: List Prezydium ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Olszewskiego. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (podp.: Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
570.artykuł: (Lut.): Bliżej książki (Wojsko i literaci). Rzeczpospolita 1990 nr 7 s. 3 (nota nt. porozumienia o współpr. podp. z Głównym Zarządem Wychowawczym...) szczegóły 
571.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Początki naszej organizacji. Kraków 2009 nr 5 s. 45-46  szczegóły 
572.artykuł: Maciejewski Janusz: Gazeta Wyborcza 1989 nr 123 s. 4 (list do red. sekretarza ZG Stow. Pis. Pol. nt. przyczyn niedojścia do ...) szczegóły 
573.artykuł: Marian Grześczak. Polityka 1996 nr 24 s. 84 (dot. wyboru Mariana Grześczaka na stanowisko prezesa stowarzyszenia; n...) szczegóły 
574.artykuł: Marjańska Ludmiła: Bez ludzi nie istnieję. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 15/16 s. 20, 23 (wyw. z prezesem SPP; rozm. Stanisław Stanik...) szczegóły 
575.artykuł: Marjańska Ludmiła: Kto ma podać rękę?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 7 (wyw. z prezesem; rozm.: Leszek Żuliński...) szczegóły 
576.artykuł: Marjańska Ludmiła: Stowarzyszenie żyjących poetów. Polityka 1993 nr 34 s. 10 (wyw. z prezesem, rozm. Marcin Piasecki...) szczegóły 
577.artykuł: Marjańska Ludmiła: Wszyscy mówimy jednym językiem. Rzeczpospolita 1993 nr 133 s. 20 (wyw. z prezesem SPP o sytuacji w stowarzyszeniu; rozm. Janusz R. Kowal...) szczegóły 
578.artykuł: MB: Grześczak prezesem SPP. Gazeta Wyborcza 1996 nr 128 s. 11 (not. o wyborze Mariana Grześczaka na nowego prezese SPP...) szczegóły 
579.artykuł: Nowy prezes SPP. Lampa 2005 nr 7/8 okł. (not....) szczegóły 
580.artykuł: Odra 2002 nr 9 s. 131 (not. o wyborze nowych władz...) szczegóły 
581.artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 4 (podp. Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; oświadczenie w zw...) szczegóły 
582.artykuł: Przekrój 1989 nr 2287 s. 13 (not. o powstaniu Stowarzyszenia...) szczegóły 
583.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna maj - czerwiec 2009. Kraków 2009 nr 6 s. 76 (not. o koncercie poetyckim z okazji 20-lecia Stowarzyszenia; Kraków, ...) szczegóły 
584.artykuł: Perspektywy 1989 nr 3 s. 65 (dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
585.artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 69 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
586.artykuł: Piotr Wojciechowski. Polityka 2002 nr 26 s. 94 (nt. objęcia funkcji prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przez Piot...) szczegóły 
587.artykuł: Polityka 1989 nr 27 s. 2 (inf. o podziękowaniu zarządów polskiego Klubu Literackiego PEN i SPP z...) szczegóły 
588.artykuł: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 77 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
589.artykuł: Protest pisarzy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 226 s. 5 (przeciwko Ustawie o tajemnicy państwowej i służbowej, uchwalonej przez...) szczegóły 
590.artykuł: Protest Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 130-131 (z dnia 8 VI 1993; dot. wypow. Piotra Kuncewicza w programie telewizyjn...) szczegóły 
591.artykuł: Protest Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Rzeczpospolita 1993 nr 140 s. 4 (tekst oświadczenia Zarządu Głównego SPP polemizującego z wypowiedzią p...) szczegóły 
592.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 44 s. 12 (not. o spotk. przedstawicieli ZLP i Stow. Pis. Pol. w siedzibie Min. K...) szczegóły 
593.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 18 s. 12 ([not. o złożeniu w Sądzie Woj. w Warszawie wniosku o rejestrację]...) szczegóły 
594.artykuł: Putzlacher Renata: ZLP czy SPP?. Głos Ludu 1993 nr 57 s. 5 (z fragm. informatora SPP "Pisarze pod Wawelem" Włodzimierza Maciąga...) szczegóły 
595.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 140 s. 2 (dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewódzkim ...) szczegóły 
596.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 34 s. 1 (not. o spotk. przedstawicieli Stow. i Polskiego PEN Clubu z premierem ...) szczegóły 
597.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 244 s. 2 (not. o spotk. przedstawicieli Stow. z min. kult. i szt. I. Cywińską...) szczegóły 
598.artykuł: Seidler Barbara: Nowe, stare stowarzyszenia piszących. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 1, 6 (m. in. nt. ZLP i Stow. Pis. Pol....) szczegóły 
599.artykuł: (S): Klub Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Słowo Powszechne 1990 nr 55 s. 4 (nt. powstania...) szczegóły 
600.artykuł: Sołtysiak Teresa: Poza kontrolą. Itd 1989 nr 31 s. 16-17 (o powstaniu Stowarzyszenia i zamierzeniach...) szczegóły 
601.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 2 (polemika z wypow. Piotra Kuncewicza w TVP, 3 VI 1993, podp. Zarząd Gł...) szczegóły 
602.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 7/8 s. 29 (nt. nieprawdziwych i niepełnych inf. nt. Stowarzyszenia Pisarzy Polski...) szczegóły 
603.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Tygodnik Powszechny 1993 nr 26 s. 10 (tekst oświadczenia Zarządu Głównego SPP polemizującego z wypowiedzią p...) szczegóły 
604.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje. Puls 1993 nr 4 (63) s. 100-101 (tekst oświadczenia Zarządu Głównego SPP polemizującego z wypowiedzią p...) szczegóły 
605.artykuł: Szaruga Leszek: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 151-154 (dot. okresu przedwojennego, powojennego i współczesności...) szczegóły 
606.artykuł: Szczepański Jan Józef: Głos Pomorza 1989 nr 132 s. 3 (wywiad z prezesem; rozm. Zbigniew Krzysztyniak...) szczegóły 
607.artykuł: Szczepański Jan Józef: Jubileusz odziedziczony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 13 s. 13 (nt. przygotowań do jubileuszu 80-lecia związku, co zdaniem autora jest...) szczegóły 
polemika: Kuncewicz Piotr: Gazeta Wyborcza 2000 nr 27 s. 12 (list do red....) szczegóły 
polemika: Żuliński Leszek: Nadużycie ZLP?. Aneks Trybuny 2000 nr 83 s. 8 (nt. obchodów jubileuszu 80-lecia powstania Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
608.artykuł: Szczepański Jan Józef: Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 1-2 (wyw. z prezesem; rozm. A. Szostkiewicz...) szczegóły 
609.artykuł: Szczepański Jan Józef: Tak i nie 1989 nr 29 s. 5 (wywiad z prezesem SPP; rozm. Marek Baster...) szczegóły 
610.artykuł: Szczepański Jan Józef: Trybuna Ludu 1989 131 2 ([wyw. z prezesem; rozm. Z. Krzysztyniak]...) szczegóły 
611.artykuł: Szczepański Jan Józef: Widnokrąg 1989 nr 33 s. 1 (wypowiedź prezesa nt. utworzenia i celów działalności; z not. Zbigniew...) szczegóły 
612.artykuł: Szczypiorski Andrzej: Nowe Życie 1989 nr 6 s. 10-13 (wyw.; rozm. P. Kądziela...) szczegóły 
613.artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 2 (not. o wznowieniu przez SPP czwartków literackich...) szczegóły 
614.artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 26 s. 1 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
615.artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 28 s. 6 (tekst oświadczenia Zarz. Pol. PEN-Clubu m.in. z okazji rejestracji Sto...) szczegóły 
616.artykuł: Trybuna Ludu 1989 139 7 (nota; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
617.artykuł: Walc Jan: Rejestracja SPP. Tygodnik Solidarność 1989 nr 4 s. 15 (nota koment.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzi...) szczegóły 
618.artykuł: Walc Jan: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 169 (nt. progr. zjazdu założycielskiego i zasad przyjmowania członków...) szczegóły 
619.artykuł: Walczak Grzegorz: Smutna serbska pieśń. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 43 s. 3 (nota o projekcie odbudowy współpracy środowiska stowarzyszenia z pisar...) szczegóły 
620.artykuł: Wasilewska Joanna A.: Pod jednym dachem. Trybuna 1991 nr 183 s. 2 (nt. współpr. ze ZLP...) szczegóły 
621.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 24 s. 2 (not. o wyborze na stanowisko prezesa Mariana Grześczaka...) szczegóły 
622.artykuł: Wprost 1989 nr 26 s. 3 (not. o powstaniu SPP...) szczegóły 
623.artykuł: Wprost 1990 nr 5 s. 30 (not. o podp. umowy o współpracy z Głównym Zarządem Wychowawczym Wojska...) szczegóły 
624.artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 165 (not. o wyborze Sergiusza Sternę-Wachowiaka na prezesa SPP i nadaniu ty...) szczegóły 
625.artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 44 s. 180 (not. o wyborze na prezesa Ludmiły Marjańskiej...) szczegóły 
626.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 198 (not. o wyborze na prezesa Piotra Wojciechowskiego oraz przyznaniu czło...) szczegóły 
627.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 179 (not. o wręczeniu legitymacji stowarzyszenia honorowym członkom - Janow...) szczegóły 
628.artykuł: Zwoźniakowa Renata: Gość Niedzielny 1989 nr 25 s. 4 (dot. rozwiązania ZLP i utworzenia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
629.artykuł: Życie Literackie 1990 nr 3 s. 11 (not. o podpisaniu porozumienia o współpracy SPP z Głównym Zarządem Wyc...) szczegóły 
630.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 25 s. 15 (not.; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
631.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 15 (not. o spotkaniu na zaproszenie ministra kultury i sztuki Izabelli Cyw...) szczegóły 
632.artykuł: Życie Literackie 1990 nr 3 s. 11 (not. o uchwale SPP z 8 IX 1990 r. domagającej się likwidacji cenzury...) szczegóły 
633.artykuł: Żukrowski Wojciech: Trybuna Robotnicza 1989 nr 155 s. 3 (wywiad z prezesem ZLP [Związku Literatów Polskich] o powstaniu Stowarz...) szczegóły 
634.artykuł: Żukrowski Wojciech: Widnokrąg 1989 nr 33 s. 1 (wypowiedź prezesa ZLP nt. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; z not. Zbig...) szczegóły 
635.artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 33 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia z premierem Tadeuszem ...) szczegóły 
636.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 243 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia z przedstawicielami ZL...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
637.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 41 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 9 s. 2 (not. o zakończeniu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
638.artykuł: Gilewski Wojciech: Polacy nie gęsi.... Aneks Trybuny 2002 nr 208 s. C (wywiad z prezesem STP; z not....) szczegóły 
639.artykuł: Karska Ewa: Mówią "Życiu": Ewa Karska prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. Życie Warszawy 1991 nr 42 s. 7 (wyw. nt. działaln. organizacji; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
640.artykuł: List członkiń Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Notes Wydawniczy 2001 nr 11/12 s. 58-59 (nt. statusu sztuki przekładu w Polsce i sytuacji materialnej tłumaczy;...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców "Ares" (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
641.artykuł: P.S.: "Ares" zarejestrowany. Własnym głosem 1991 nr 11 s. 2 (nt. walnego zgromadzenia zarejestrowanego Stowarzyszenia Twórców "Ares...) szczegóły 
642.artykuł: P.S.: Stowarzyszenie "Ares". Własnym głosem 1991 nr 8 s. 2 (nt. zebrania założycielskiego; stow. powstało z inicjatywy Wojskowych ...) szczegóły 
643.artykuł: Suszek Maciej A.: Własnym głosem 1991 nr 13 s. 3 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Twórców "Ares"; rozm. Paweł Soroka...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim (poprzednio: Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Kultury Cygańskiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
644.artykuł: Cygańskie wiersze. Pegaz Lubuski 2007 nr 4 s. 19 (not. o działalności wydawniczej...) szczegóły 
645.artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 38 s. 10 (not. o powstaniu w Gorzowie Wielkopolskim...) szczegóły 
646.artykuł: Makowska-Cieleń Anna: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim. Goniec Świętokrzyski 2000 nr 12 s. 8 (o działalności; list do red....) szczegóły 
647.artykuł: Makowska-Cieleń Anna: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. . Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2001 nr 8 s. 368-372 (omów. działalności...) szczegóły 
648.artykuł: Makowska-Cieleń Anna: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej. Przegląd 2001 nr 27 s. 66 (list do redakcji nt. działalności stowarzyszenia...) szczegóły 
649.artykuł: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy (poprzednio: Stowarzyszenie Twórców i Miłośników Kultury Cygańskiej w Gorzowie). Rrom p-o Drom 1995 nr 44 s. 2 (not. o założeniu Stowarzyszenia z inicjatywy Edwarda Dębickiego...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców Ludowych (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
650.książka: Gauda Alfred: Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1968-2003). [Bibliografia]. 2003  szczegóły 
651.książka: Niewiadomski Donat: Kalendarium XXV-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 1994  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
652.impreza: Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1968-2003) - wystawa (2003).  szczegóły 
artykuł: G.A.: Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1968-2003). Wystawa w Trybunale Koronnym w Lublinie. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 20 (omówienie...) szczegóły 
653.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1993).  szczegóły 
artykuł: Informacja Biura ZG [Zarządu głównego] STL [Stowarzyszenia Twórców Ludowych]. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 4 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Koczot Władysław: W twórcach jest nadzieja... (Po zjeździe STL). Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (uwagi po IX Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin,...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 9 s. 24  szczegóły 
artykuł: Przemówienie min. Michała Jagiełły na Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Sitkowski Władysław: Wystąpienie prezesa ZG STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 1-3 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie...) szczegóły 
artykuł: Uchwała IX Krajowego Zjazdu Stowrzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wiącek Wiesław: Trzeba nam pomnieć skąd się wyszło.... Hale i Dziedziny 1994 nr 3/4 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Grażyny Romańczyk. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 9-10 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Jana Kurca. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 8-9 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie wiceministra kultury i sztuki Zdzisława Podkańskiego. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
654.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1997).  szczegóły 
artykuł: [Dziesiąty] X Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1997 nr 4 s. 1 (skład władz i komisji...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Wszystkie gałęzie kultury wymagają mecenatu państwa. Referat na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 189-192  szczegóły 
artykuł: Ratajski Sławomir: Kierunki działania resortu kultury a twórczość ludowa (Wystąpienie na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 193-194  szczegóły 
655.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (2001).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja zjazdowa (wybrane głosy). Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 6-7 ([wypowiedzi uczestników:] Aleksander Błachowski, Jan Czupryniak, Stani...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Droga, którą przeszliśmy. Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 1-2 (przemówienia prezesa Zarządu Głównego STL...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Wystąpienie Jana Kuruca, prezesa Zarządu Głównego STL (XI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 1-3  szczegóły 
artykuł: Rabeszko Ryszard: Wystąpienie Tyszarda Rebeszki, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 4  szczegóły 
artykuł: Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (wykaz nazwisk w podziale ma sekcje STL...) szczegóły 
artykuł: Styk Józef: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej STL za lata 1998-2001. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 5  szczegóły 
artykuł: Uchwała XI Krajowego Zjazdu STL. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (z dnia 17 XI 2001...) szczegóły 
artykuł: Władze Stowarzyszenia Twórców Ludowych wybrane na XI Krajowym Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (wykaz nazwisk ze zbiorową fot. członków Zarządu Głównego...) szczegóły 
656.impreza: Obchody 30-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych.  szczegóły 
artykuł: AB: Artystycznie, na ludowo. Życie 1998 nr 125 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To już 30 lat!. Twórczość Ludowa 1998 nr 2/3 s. 1 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych zorganizowanych w dniach 27...) szczegóły 
657.impreza: "[Trzydzieści] XXX lat historii Stowarzyszenia Twórców Ludowych" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1998 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
658.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 136 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kamiński Ryszard: Dziennik Ludowy 1989 nr 263 s. 1, 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pstrokońska Barbara: STL na zakręcie. Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 139 s. 7 (spraw.; prezes - Kazimiera Sekuła...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 262 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Weremczuk Stanisław: W okolicach VIII Zjazdu. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 a. 34-35  szczegóły 
artykuł: Zjazd - fakty, liczby, wydarzenia. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
659.artykuł: 20 lat Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych [Zamojskiego]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 57 (sprawozdanie z obchodów jubileuszu; nota...) szczegóły 
660.artykuł: Bukraba Izabella: Autoportrety twórców ludowych. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 25-26 (omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród członków sekcji litera...) szczegóły 
661.artykuł: Ciota Andrzej: Jubileuszowe refleksje. Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 1 (z okazji 35-lecia istnienia STL...) szczegóły 
662.artykuł: Ciota Andrzej, Rabeszko Ryszard: Plany na rok 2003 (Z życia STL). Twórczość Ludowa 2002 nr 4 s. 44-45 (m.in. wykaz planowanych imprez i konkursów literackich...) szczegóły 
663.artykuł: Członkowie STL zmarli w latach 2000-2001. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 60 (wykaz nazwisk...) szczegóły 
664.artykuł: (DZ): Partner zza oceanu (Stowarzyszenie Polskich Twórców Ludowych w Chicago). Twórczość Ludowa 2001 nr 1 s. 41 (nt. powołania pierwszego na obczyźnie Stowarzyszenia Twórców Ludowych ...) szczegóły 
665.artykuł: Jasińska Izabela: 30-lecie w Opolu (Jubileusze oddziałów STL). Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 41 (nt. obchodów 30-lecia Opolskiego Oddziału STL; Opole 9 IX 2003...) szczegóły 
666.artykuł: Lipka Jerzy: Myśli i rozmyślania dwustu nieprzespanych nocy. Twórczość Ludowa 1989 nr 1 s. 42-43 (wspomnienie członka prezydium Zarządu Głównego...) szczegóły 
667.artykuł: Maj Czesław: Pracuję dla następnych pokoleń (Co mi dał przynależność do Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 6  szczegóły 
668.artykuł: Nasze jubileusze. Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 2 (fotografie z komentarzami z 1993 i 1998 roku...) szczegóły 
669.artykuł: Niektóre kierunki i formy działalności Stowarzyszenia Twórców Ludowych (grudzień 1977 - czerwiec 2001). Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 5-6 (raport biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych...) szczegóły 
670.artykuł: Niewiadomski Donat: Od Nałęczowa (20 sierpnia 1961) do Lublina (17-18 maja 1965). Kartka z pradziejów Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 8-13 (z historii STL...) szczegóły 
671.artykuł: Nowe władze Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 10-11 (wybrane podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (L...) szczegóły 
672.artykuł: Nowi członkowie STL przyjęci w 2002 roku. Twórczość Ludowa 2002 nr 4 s. 46 (wykaz nazwisk...) szczegóły 
673.artykuł: Nowi członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1998 nr 1 s. 53 (lista nowo przyjętych członków Sekcji Literatury Ludowej: Emilia Barte...) szczegóły 
674.artykuł: Nowi członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1999 nr 1 s. 55 (m.in. wykaz nowych członków Sekcji Literatury Ludowej...) szczegóły 
675.artykuł: Podkański Zdzisław: Do wszystkich członków, działaczy i sympatyków STL. Twórczość Ludowa 1991 nr 2 s. 30 (list dyr. Biura Zarządu STL...) szczegóły 
676.artykuł: Rabeszko Ryszard: Współczesna aktywność Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 18 (z historii STL...) szczegóły 
677.artykuł: Sikora Feliks: Kalendarium Kaszubsko-Pomorskie. Pomerania 2003 nr 12 s. 2 (not. o 25. rocznicy powstania oddziału w Gdańsku...) szczegóły 
678.artykuł: Sitkowski Władysław: XXV lat Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 1-3  szczegóły 
679.artykuł: Sitkowski Władysław: Z ćwierćwieczem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 1-2 (z okazji 25-lecia STL...) szczegóły 
680.artykuł: Smolińska Teresa: W kręgu mecenatu państwowego i instytucjonalnego nad rozwojem kultury ludowej (Próba określenia zakresu działania STL na Opolszczyźnie w świetle 15-letnich doświadczeń). Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1989 nr 2/3 s. 61-69  szczegóły 
681.artykuł: Sokołowska Bożena: 30 lat Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2005 nr 3/4 s. 172 (not....) szczegóły 
682.artykuł: Styk Józef: Dbajmy o zachowanie tożsamości Stowarzyszenia (Adres okolicznościowy przewodniczącego Rady Naukowej STL). Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 3-4  szczegóły 
683.artykuł: Styk Józef: Z działalności Sekcji Programowej Rady Naukowej STL. Twórczość Ludowa 1989 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
684.artykuł: To już 35 lat! (Jubileusz Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 1-2 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych w Lublinie; 20 XI 2003...) szczegóły 
685.artykuł: Twórcy zmarli w latach 2001-2002. Twórczość Ludowa 2002 nr 4 s. 46 (wykaz nazwisk...) szczegóły 
686.artykuł: Wiącek Wiesław: Srebrne gody Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Hale i Dziedziny 1993 nr 9/10 s. 7 (nt. obchodów 25-lecia STL w Lublinie 21 V 1993 r....) szczegóły 
687.artykuł: Zdarzyło się 35 lat temu. Twórczość Ludowa 2003 nr 1/2 s. 2 (wydarzenia z kalendarium Stowarzyszenia z 1968 w oprac. Donata Niewiad...) szczegóły 
688.artykuł: Zieliński Edmund: Nasze 25 lat. Twórczość Ludowa 2003 nr 4 s. 42 (nt. obchodów 25-lecia Gdańskiego Oddziału STL; Gdańsk 23 VI 2003...) szczegóły 
689.artykuł: Żołądek Bernadetta: Twórczość Ludowa 1996 nr 3 s. 40 (list do red. dot. Stowarzyszenia Twórców Ludowych...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Unia Polskich Pisarzy Lekarzy (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
690.książka: Koralowy jubileusz Unii. 2002 ([Materiały z XXXV-lecia Unii, Kościerzyn 4-6 X 2002]. Bożena Klejny: Z...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
691.impreza: "Lekarze i poeci Wschodu" - Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Krasnodębski Dariusz: Kolejne sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Medyk 1994 nr 8 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
692.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1993).  szczegóły 
artykuł: Przybylska-Wendt Grażyna: Synurbizacja i kosmos tematami sesji ekologicznej Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w TNP [Towarzystwa Naukowego Płockiego]. Notatki Płockie 1993 nr 3 s. 41  szczegóły 
693.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Krasnodębski Dariusz: Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Medyk 1994 nr 2 s. 2 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
artykuł: Zaręba-Wronkowska Jolanta: Z wierszami... do Skierniewic. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 13 s. 8  szczegóły 
694.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Rogala Stanisław: Sympozjum UPPL. Ikar 1995 nr 12 s. 7  szczegóły 
artykuł: Zarębski Maciej Andrzej: Posłowie. O staszowskim Sympozjum i genezie powstania książki. x 1996 ([W ks.:] Stanisław Rogala: Pod znakiem eskulapa. Kilka sylwetek twórcz...) szczegóły 
artykuł: Zarębski M.: Sympozjum lekarzy-pisarzy w Staszowie. Goniec Staszowski 1995 nr 11 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (Z.Ł.): Sympozjum pisarzy-lekarzy w Staszowie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 217 s. II (omów....) szczegóły 
695.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1997).  szczegóły 
artykuł: MŻ-L: Miłość... i medycyna. Własnym głosem 1997 nr 34 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
696.impreza: Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy połączony z sympozjum pt. "Fascynacje Folklorem".  szczegóły 
artykuł: Pobłocki Hubert: Pisarze lekarze na Kociewiu. Kociewski Magazyn Regionalny 2005 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
697.impreza: Zjazd Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1995 nr 6/8 s. 2 (nota...) szczegóły 
698.impreza: Zjazd Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 49 s. 2 (not....) szczegóły 
699.impreza: Zjazd Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika za 2001 r.. Bibliotekarz Lubelski 2001 r. 44 s. 109 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
700.artykuł: Człapińska Maria Magdalena: O Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Siódma Prowincja 1994 nr 2 s. 20  szczegóły 
701.artykuł: Danowski Jacek: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy. Medyk 2001 nr 11/12 s. 11  szczegóły 
702.artykuł: Rogala Stanisław: Spotkanie i zjazd. Ikar 2001 nr 7/8 s. 34 (m.in. nt. nadzwyczajnego zjazdu pisarzy zrzeszonych w Unii Polskich Pi...) szczegóły 
703.artykuł: Smyczek Andrzej: Skalpel i pióro. Siódma Prowincja 1997 nr 2 s. 37 (nt. działalności...) szczegóły 
704.artykuł: (St.): Lekarze - artyści w Opinogórze. Słowo Powszechne 1992 nr 88 s. 6 (not. o dwudniowym sympozjum lekarzy-pisarzy z całej Polski w Opinogórz...) szczegóły 
705.artykuł: Szeffer-Marcinkowska Barbara: Medyk 1991 nr 6 s. 8 (nt. działaln....) szczegóły 
706.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1995 nr 9 s. 2 (not. nt. wieczoru poetyckiego członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy p...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Wojskowe Koła Literackie i Grupy Literackie (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
707.impreza: Choszczeńskie Ogólnowojskowe Warsztaty Literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: (S): Warsztaty w Choszcznie. Własnym głosem 1993 nr 18 s. 2  szczegóły 
708.impreza: Ogólnowojskowa Sesja Grup i Kół Literackich (1992).  szczegóły 
artykuł: Piekło Tadeusz: Dwie jesienie poetyckie. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 12, 13  szczegóły 
709.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (1997).  szczegóły 
artykuł: Worona Mirosław: [Czternasta] XIV Sesja Wojskowych Kół i Grup Literackich. Własnym głosem 1998 nr 38 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
710.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (1997).  szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: Własnym głosem 1997 nr 33 s. 10 (omówienie...) szczegóły 
711.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (1998).  szczegóły 
artykuł: Dytko Tadeusz: Literaci w mundurach. Suplement 1998 nr 2 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wrona Mirosław: [Piętnasta] XV Sesja Wojskowych Kół Literackich. Własnym głosem 1998 nr 43 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
712.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (2000).  szczegóły 
artykuł: P.S.: [Siedemnasta] XVII sesja WKL [Wojskowych Kół Literackich]. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
713.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich (2002).  szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: Spotkania WKL. Własnym głosem 2003 nr 54 (2002/2003) s. 2 (spraw....) szczegóły 
714.impreza: Sesja Wojskowych Kół Literackich w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji (1989).  szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: Nike 1989 nr 12 s. 10 (spraw....) szczegóły 
715.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1989).  szczegóły 
artykuł: Łukaszewicz Zenon: Nadodrze 1989 nr 11 s. 2 (spraw....) szczegóły 
716.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1991).  szczegóły 
artykuł: (S): Żołnierskie pióra w Żaganiu. Własnym głosem 1991 nr 11 s. 2  szczegóły 
717.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1991).  szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
718.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1994).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
719.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1995).  szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty Literackie w Żaganiu. Własnym głosem 1995 nr 25 s. 2  szczegóły 
720.impreza: Warsztaty Literackie Śląskiego Okręgu Wojskowego (1996).  szczegóły 
artykuł: Jeż Jan: Żagańskie Warsztaty Literackie. Własnym głosem 1996 nr 30 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
721.impreza: Warsztaty Literackie z okazji 45-lecia Śląskiego Okręgu Wojskowego (1990).  szczegóły 
artykuł: Czachorowski Leszek: Wojskowi twórcy w Biedrusku. Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 9/10 s. 132  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
722.artykuł: Barwiński Edmund: Nike 1989 nr 3 s. 10 (o działalności Wojskowego Koła Literackiego w Poznaniu...) szczegóły 
723.artykuł: (S): Warsztaty w Klubie POW. Własnym głosem 1991 nr 8 s. 2 (nt warsztatów literackich zorg. 6-7 XII 1990 r. w Bydgoszczy dla człon...) szczegóły 
724.artykuł: Tomiło Janusz: Karabin i pióro. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 10 (nt. działalności...) szczegóły 
725.artykuł: Tomiło Janusz: Wojskowy ruch literacki. W drodze na Parnas. Własnym głosem 2005 nr 60 s. 10 (nt. historii organizacji...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (zawieszony 1981) (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
726.książka: Niedbał Hanna: Zjazdy Związku Literatów Polskich 1920-1989. Informator bibliograficzny. 1990  szczegóły 
727.książka: Urban Urszula: Władza ludowa a literaci. Polityka władz wobec środowiska Związku Zawodowego Literatów Polskich 1947-1950. 2006 (Wstęp. * Rozdz. I. Ukształtowanie zasad, instytucji i instrumentów odd...) szczegóły 
728.książka: Woźniakowski Krzysztof: Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949-1959. 1990  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Maciej: ZLP: ukochany i nie chciany. Trybuna 1990 nr 166 s. 3  szczegóły 
recenzja: Wolan Andrzej: ZLP w poszukiwaniu swojego miejsca. Dziś 1990 nr 2 s. 98-99  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
729.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona rocznicy zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Szczeciński zjazd Związku Literatów Polskich. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 87-94 (sprawozdanie...) szczegóły 
730.impreza: Walny Zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich (1949).  szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Dwa zjazdy. Arka 1991 nr 32 s. 92-101  szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: Zjazd szczeciński w świetle dokumentów. Pogranicza 2001 nr 2 s. 121-125  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski Tadeusz: Zjazd od przodu i tyłu. Przekrój 2001 nr 6 s. 76 (fragment sprawozdania zamieszczonego w tygodniku Przekrój 1949 ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
731.artykuł: Bartelski Lesław Marian: Julia Brystygierowa nie była członkiem Związku Literatów Polskich. Życie Warszawy 1993 nr 83 s. 8 (list do red....) szczegóły 
732.artykuł: Bocheński Jacek: Kronika kulturalna. Gazeta Wyborcza 1989 nr 35 s. 3 (felieton nt. historii Związku Literatów Polskich i powstania Stowarzys...) szczegóły 
733.artykuł: Darnal Jerzy: Czy pozostała tylko nostalgia? (45 lat ZLP). Odgłosy 1990 nr 14 s. 12  szczegóły 
734.artykuł: Janusewicz Ludmiła: Na straży poziomu polskiej literatury. Kultura Koszalińska 2006 (2005) s. 124-125 (nt. genezy i działalności związku...) szczegóły 
735.artykuł: Jarosz Dariusz: Działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w latach 1949-1953. (W świetle akt własnych). Mazowieckie Studia Humanistyczne 1999 r. 5 nr 1 s. 5-45  szczegóły 
736.artykuł: Krajewski Andrzej: Niech się panu Braunu nie zdaje.... Plus Minus 2002 nr 15 s. A10 (nt. XX zjazdu Związków Literatów Polskich 7 IV 1978 roku; dot. m.in. s...) szczegóły 
737.artykuł: Minkowski Aleksander: A jak było, opowiem... Sprawy literackie i związkowe. Trybuna Ludu 1989 83 8 ([nt. okoliczności rozwiązania ZLP]...) szczegóły 
polemika: Groński Ryszard Marek: Polityka 1989 nr 16 s. 15  szczegóły 
polemika: Passent Daniel: Polityka 1989 nr 16 s. 16  szczegóły 
nawiązanie: Safjan Zbigniew: Trybuna Ludu 1989 95 6  szczegóły 
738.artykuł: Natanson Wojciech: Szanowny Panie Redaktorze!. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 14 ([list do redakcji ze sprostowaniem nieścisłości zawartych w książce:] ...) szczegóły 
739.artykuł: Odcedzanie (ZLP po wydarzeniach marcowych w 1968 r.). Kultura Niezależna 1991 nr 70 s. 116-136 (materiały dot. przygotowań do Walnego Zjazdu ZLP w Bydgoszczy w 1969, ...) szczegóły 
740.artykuł: Struczyński Michał: Środowisko? Dawniej było.... Przegląd Tygodniowy 1995 nr 18 s. 18  szczegóły 
741.artykuł: Szczepański Jan Józef: [Kadencja; fragm.:] Likwidacja. Tygodnik Powszechny 1989 nr 9 s. 8  szczegóły 
742.artykuł: Wielowieyska Agnieszka: Iwaszkiewiczowski model Związku Literatów Polskich. Mówią Wieki 1991 nr 6 s. 1-6  szczegóły 
743.artykuł: XVI Zjazd ZLP w Koszalinie. Miesięcznik [Koszalin] 2003 nr 12/1 (2003/2004) s. 69-71 (fotoreportaż z komentarzem ze zjazdu odbywajacego się w 1967 roku w Ko...) szczegóły 
744.artykuł: Zwoźniakowa Renata: Gość Niedzielny 1989 nr 25 s. 4 (dot. rozwiązania ZLP i utworzenia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
745.książka: Informator adresowy. 1998  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
746.odwołanie: Klub Literatury Faktu Związku Literatów Polskich. x  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 14 s. 2 (not. o wybraniu nowego zarządu Klubu Literatury Faktu ZLP; prezes - J...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 14 s. 15 (not. o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu Literatury Faktu ZLP, 20...) szczegóły 
747.odwołanie: Klub Pisarzy Batalistów Związku Literatów Polskich.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 4 s. 2 (not. o spotkaniu plenarnym Klubu Pisarzy Batalistów, Warszawa, 15 II 1...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 41 s. 2 (not. o zebraniu plenarnym Klubu Pisarzy Batalistów, Warszawa, 15 II 19...) szczegóły 
artykuł: Żołnierz Wolności 1989 nr 88 s. 7 (not. o zebraniu Klubu Pisarzy Batalistów, Warszawa, 15 II 1989...) szczegóły 
748.odwołanie: Koło Literatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy Związku Literatów Polskich.  szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 64 s. 5 (spraw. z zebrania Koła Literatów ZSL przy ZLP pośw. problemom życia li...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 14 s. 2 (not. o wybraniu nowego zarządu Koła Literatów ZSL przy ZLP; prezes - T...) szczegóły 
artykuł: Nowy zarząd Koła Literatów ZSL przy ZLP. Kierunki 1989 nr 14 s. 12 (prezes - T. Jodełka-Burzecki...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 67 s. 2 (not. o nowym zarządzie Koła Literatów ZSL przy ZLP; prezes - Tomasz Jo...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 66 2 ([not. o wyborze nowego zarz. Koła Literatów ZSL przy ZLP; prezes - T. ...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 13 s. 15 (nota o wyborze nowego zarzadu Koła Literatów ZSL przy ZLP; prezes - T....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
749.impreza: Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Stroiński Franciszek: Raz do roku. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
750.impreza: Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (2007).  szczegóły 
artykuł: Trawińska Barbara: Byłam delegatem na Zjazd Literatów.... Pegaz Lubuski 2007 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: XXIX Walny Zjazd Delegatów ZLP. Pegaz Lubuski 2007 nr 3 s. 6 (o wyborze nowych władz: prezesem został ponownie wybrany Marek Wawrzki...) szczegóły 
751.impreza: Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Beryt Zdzisław: Literaci i życie literackie '89. Gazeta Poznańska 1989 nr 65 s. 11 (spraw. i refleksje...) szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 46 s. 7 (spraw.; prezes: Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
artykuł: Czejarek Karol: Express Wieczorny 1989 nr 52 s. 5  szczegóły 
artykuł: [Danecki Ryszard] (r): Radykalne zmiany w nowym statucie Związku Literatów. Express Poznański 1989 nr 80 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 53 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (es): Słowo Powszechne 1989 nr 46 s. 2 (spraw.; skład Zarządu...) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 43 s. 5 (not. o wyjeździe poznańskich delegatów...) szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 45 s. 1-2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Garbolińska Matylda: Głos Robotniczy 1989 nr 58 s. 5  szczegóły 
artykuł: [Garbolińska Matylda] MAG: Głos Robotniczy 1989 nr 56 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 29 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kazimierczyk Barbara: Odrodzenie 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Tak i nie 1989 nr 11 s. 3  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 2 (not. o zakończeniu...) szczegóły 
artykuł: Knichowiecki Bohdan: Trybuna Robotnicza 1989 nr 122 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kowalski Marek Arpad: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 11 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy, Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lichniak Zygmunt: Słowo Powszechne 1989 nr 55 s. 1, 18 (tekst przemówienia wygłoszonego na Zjeździe...) szczegóły 
nawiązanie: [Bijak Jan] (n.i.): Polityka 1989 nr 12 s. 15 (not. sat....) szczegóły 
artykuł: Machejek Władysław: Zagrożenie kultury polskiej. Życie Literackie 1989 nr 10 s. 1 (omów....) szczegóły 
artykuł: Melkowski Stefan: Nowości 1989 nr 51 s. 3 (wywiad; rozm. S. Frankowski...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 110 (nota nt. obrad...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
artykuł: Oksymoron 1990 s. 195 (nota...) szczegóły 
artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 68 (nota spraw.; prezes: Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Polityka 1989 nr 10 s. 9  szczegóły 
artykuł: Piskozub Andrzej: Głos Wybrzeża 1989 nr 53 s. 1 (wywiad z prezesem gdańskiego oddziału ZLP przed zjazdem w Warszawie; r...) szczegóły 
artykuł: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 76 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 64 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 5 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pustkowski Henryk: Odgłosy 1989 nr 13 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozenfeld Aleksander: Zapachy w ZLP. Wprost 1989 nr 14 s. 20-21 (fel. na marginesie Zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 54 s. 1-2 (spraw. z rozpoczęcia...) szczegóły 
artykuł: Samsel Roman: Zagadki pisarskiego losu. Plus 1989 nr 10 s. 4 (refleksje po zjeździe...) szczegóły 
artykuł: Siedem uwag o zjeździe ZLP. Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 2  szczegóły 
artykuł: Stanowisko XXIV Zjazdu ZLP w sprawie zagrożenia społecznej dostępności książki. Kierunki 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
artykuł: Statuch Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 50 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Stolica 1989 nr 12 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Wilhelm: Zatroskany Związek Literatów. Dziennik Zachodni 1989 nr 59 s. 4  szczegóły 
artykuł: Szopa Edward: Katolik 1989 nr 14 s. 6 (omów....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 12 s. 13  szczegóły 
artykuł: Uchwały i rezolucje Zjadu Związku Literatów Polskich, Warszawa 2-3 III 1989. Życie Literackie 1989 nr 20 s. 13 (teksty uchwał i rezolucji...) szczegóły 
artykuł: Warzecha Andrzej: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 53 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: [Warzecha Andrzej] (war): Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 51 s. 1 (zapow.; skład delegacji Krakowskiego Oddziału ZLP...) szczegóły 
artykuł: Wieliński Jan: Twórczość Robotników 1989 nr 7 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 53 s. 1-2 (spraw. z inauguracji...) szczegóły 
artykuł: Zawrocki Jerzy: Słowo Powszechne 1989 nr 43 s. 3 (art. przed zjazdem...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 160 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 10 s. 15  szczegóły 
artykuł: Żukrowski Wojciech: Express Wieczorny 1989 nr 44 s. 1-2 (wywiad z dotychczasowym prezesem na marginesie zjazdu; rozm. Anna Korn...) szczegóły 
artykuł: Żukrowski Wojciech: Fakty 1989 nr 9 s. 7 (wywiad z prezesem przed zjazdem; rozm. Piotr Strachanowski; z fot. W. ...) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Argumenty 1989 nr 12 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 53 s. 1, 6; nr 54 s. 1, 6 (spraw.; prezes: Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
752.impreza: Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Bardzińska Dorota: ZLP: Przemeblowanie. Trybuna 1990 nr 31 s. 6  szczegóły 
artykuł: Frejdlich Konrad: Pukanie w stolik (Warszawa: - był zjazd ZLP). Odgłosy 1990 nr 13 s. 11  szczegóły 
artykuł: Gazda Grzegorz: "Pukanie w stolik". Odgłosy 1990 nr 15 s. 13 (polem. z art.: Konrad Frejdlich: Pukanie w stolik. Odgłosy 1990...) szczegóły 
artykuł: Konarski Leszek: Różnobarwne pióra. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 12 s. 10  szczegóły 
artykuł: Koźniewski Kazimierz: Polityka 1990 nr 13 s. 5  szczegóły 
artykuł: Kupiszewski Edward: Głos z literackiego piekła. Pracownia 1990 nr 2 s. 33-35 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozłam w ZLP. Życie Warszawy 1990 nr 66 s. 2 (spraw.; m. in. o odejściu z ZLP Cezarego Leżeńskiego, Romana Śliwonika...) szczegóły 
753.impreza: Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 4 s. 61 (not....) szczegóły 
754.impreza: Zjazd Związku Literatów Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: (B.Z.): Zjazd ZLP. Trybuna 1993 nr 270 s. 2 (nota; z wypow. prezesa - Piotra Kuncewicza...) szczegóły 
artykuł: Kronika [ZLP Łódź] 1994 nr 1 s. 9 (nota nt. uczestnictwa w zjeździe delegacji pisarzy łódzkich...) szczegóły 
artykuł: Polityka 1993 nr 48 s. 2 (not....) szczegóły 
755.impreza: Zjazd Związku Literatów Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Piotr Kuncewicz prezesem Związku Literatów Polskich. Rzeczpospolita 1996 nr 289 s. 25 (not. o dokonaniu wyboru...) szczegóły 
artykuł: Zjazd ZLP. Rzeczpospolita 1996 nr 287 s. 28 (not....) szczegóły 
756.impreza: Zjazd Związku Literatów Polskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 102 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 82 (not. o wyborze nowych władz: prezesem został ponownie wybrany Piotr Ku...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173 (not....) szczegóły 
757.impreza: Zjazd Związku Literatów Polskich (2011).  szczegóły 
artykuł: Habdas Roman: Woda, mur i... myszka. Pegaz Lubuski 2011 nr 2 s. 1, 4-5  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 2 s. 150 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
758.artykuł: (ag): Obrachunek działalności ZLP. Rzeczpospolita 1989 nr 22 s. 4 (dot. ostatniej kadencji...) szczegóły 
759.artykuł: Anderman Janusz: Nowe wraca. Gazeta Wyborcza 2001 nr 205 s. 22-23 (nt. spotkania z literatami z ZLP i przedstawicielami innych środowisk ...) szczegóły 
760.artykuł: Antolski Zdzisław: Kolektyw pisarski. Akant 2000 nr 8 s. 10 (felieton nt. oddziałów ZLP...) szczegóły 
761.artykuł: Bartelski Lesław M.: Nie ma łagodnych rewolucji. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 51 s. 23 (wyw. z wiceprezesem Związku; rozm.: Leszek Żuliński; z fot. Lesława M....) szczegóły 
762.artykuł: [Bekas Janusz] (bej): Związek otwarty i demokratyczny (Uchwalono nowy statut ZLP). Głos Wielkopolski 1989 nr 101 s. 6  szczegóły 
763.artykuł: Budzyński Adam: Albo dwa jubileusza, albo żaden. Trybuna 2000 nr 18 s. 7 (nt. sporu środowiskowego o prawo do obchodów jubileuszu powstania Zwią...) szczegóły 
764.artykuł: Burza w ZLP. Kurier Polski 1989 nr 228 s. 1, 4 (wypowiedzi: P. Kuncewicz, A. Lam, R. Śliwonik; not. B. Chodyniecka...) szczegóły 
765.artykuł: Chalecka-Połocka Ludmiła: Furtki w murze. Gazeta Współczesna 1989 nr 289 s. [4]  szczegóły 
766.artykuł: Ciemiński Paweł: Dla literatów zaczęły się... ruchome schody. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 10 s. 6 (nt. problemów lokalowych Związku...) szczegóły 
767.artykuł: Czakowski Aleksander: Kraj Rad 1989 nr 1 s. 2 (wyw. z sekretarzem Zarządu Związku Pisarzy ZSRR nt. umowy o współprac...) szczegóły 
768.artykuł: Czakowski Aleksander: Przyjaźń 1989 nr 4 s. 6-7 (wywiad z sekretarzem Zarządu Związku Pisarzy ZSRR m.in. w sprawie poro...) szczegóły 
769.artykuł: Dajbor Agnieszka: Trzecia kadencja Kuncewicza. Gazeta Wyborcza 1996 nr 289 s. 12 (not. o ponownym wyborze Piotra Kuncewicza na stanowisko prezesa Związk...) szczegóły 
770.artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 52 s. 1 (not. o spotkania premiera M.F. Rakowskiego z przedstawicielami Zarządu...) szczegóły 
771.artykuł: Gola Stanisław: Łajba literatów. Tak i nie 1990 nr 15 s. 8 (dot. probl. środowiska lit....) szczegóły 
772.artykuł: Goszczurny Stanisław: Razem czy osobno?. Plus 1989 nr 6 s. 3 (nt. relacji pomiędzy ZLP a tworzącym się Stowarzyszeniem Pisarzy Polsk...) szczegóły 
773.artykuł: Górnicki Gerard: Koncert prezesów. Życie Literackie 1989 nr 9 s. 4 (fel. nt. nowo wybranych prezesów terenowych oddziałów ZLP z perspektyw...) szczegóły 
774.artykuł: Górnicki Gerard: Zabawa w chowanego. Życie Literackie 1989 nr 14 s. 2 (omów. "Informatora adresowego ZLP na 31 XII 1989"...) szczegóły 
775.artykuł: Jesionowski Jerzy: Argumenty 1989 nr 8 s. 9 ([wyw. z wiceprezesem ZLP; rozm. Małgorzata Jarocka]...) szczegóły 
776.artykuł: Jesionowski Jerzy: Nastroje są fatalne. Trybuna 1990 nr 18 s. 7 (wyw., rozm. Tadeusz Strumff...) szczegóły 
777.artykuł: JSK: Kronika [ZLP Łódź] 1993 nr 1 s. 1 (nt. komunikatu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich dotycz...) szczegóły 
778.artykuł: Jurkowski Stefan: Na żabią łapę. Trybuna 2000 nr 150 s. 7 (m.in. o niedofinansowaniu Związku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi...) szczegóły 
779.artykuł: Kietrys Alina: Delta 1989 nr 69 s. 1  szczegóły 
780.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 10 s. 2 (not. o podpisaniu porozumienia pomiędzy ZLP a Związkiem Pisarzy Węgier...) szczegóły 
781.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 23 s. 2 ([not. o podpisaniu porozumienia o współpracy Związku Literatów Polskic...) szczegóły 
782.artykuł: Klukowski Bogdan: Pisarze do.... Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 3 s. 21-22  szczegóły 
783.artykuł: Kontrasty 1989 nr 5 s. 47 (nowe władze ZLP...) szczegóły 
784.artykuł: Kołodziejczyk Marcin: Dzień literata. Polityka 2002 nr 45 s. 66-69 (nt. funduszy organizacji zrzeszających twórców...) szczegóły 
785.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Zagubiony opłatek. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 52/53 s. 13 (nt. nieporozumień wewnątrz związku na tle polit....) szczegóły 
sprostowanie: Bystrzycka Zofia: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 2 s. 11 (list do red....) szczegóły 
786.artykuł: Krasnostawscy literaci. Nestor 2010 nr 4 s. 93 (nota...) szczegóły 
787.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 286 s. B (not. o wyborach władz; prezes: Marek Wawrzkiewicz...) szczegóły 
788.artykuł: Kuncewicz prezesem ZLP. Rzeczpospolita 2000 nr 131 s. A11 (not. o dokonaniu wyboru na XXVII Zjeździe Związku Literatów Polskich w...) szczegóły 
789.artykuł: Kuncewicz Piotr: Kamyk w bucie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 9 s. 23 (wyw. z prezesem Związku Literatów Polskich; rozm.: Leszek Żuliński...) szczegóły 
nawiązanie: Kurzawa Eugeniusz: Koniec związku (literatów). Wiadomości Kulturalne 1994 nr 12 s. 18 (list do red....) szczegóły 
polemika: Pias.: Jakich członków ma SPP. Polityka 1994 nr 35 s. 22  szczegóły 
790.artykuł: Kuncewicz Piotr: Moja czwarta kadencja. Aneks Trybuny 2000 nr 102 s. 8 (nt. kolejnego wyboru na prezesa ZLP...) szczegóły 
791.artykuł: Kuncewicz Piotr: Musimy stworzyć snobizm na kulturę. Słowo Powszechne 1990 nr 188 s. 3-4 (wyw. z prezesem; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
792.artykuł: Kuncewicz Piotr: Siedzę na brzytwie. Wprost 1990 nr 16 s. 22-23 (wywiad z prezesem; rozm. Wiesław Kot; z fot. Piotra Kuncewicza...) szczegóły 
793.artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Aktorzy i literaci. Aneks Trybuny 2002 nr 221 s. H (m. in. nt. sytuacji finansowej Związku Artystów Scen Polskich i Związk...) szczegóły 
794.artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Płockie nauki. Aneks Trybuny 2002 nr 233 s. D (m.in. nt. otwarcia oddziału Związku Literatów Polskich w Płocku...) szczegóły 
795.artykuł: Kuncewicz Piotr: Żyjemy ciągle w konstelacji Gutenberga. Litery 1995 nr spec. s. 6-9 (wyw. z prezesem ZLP; rozm. Barbara Kazimierczyk...) szczegóły 
796.artykuł: Literaci o Litwie. Życie Warszawy 1990 nr 91 s. 5 (nota o wydaniu przez ZG ZLP oświadczenia popierającego dążenia niepodl...) szczegóły 
797.artykuł: Lubaś-Harny Marek: ZLP: okręt tonie?. Gazeta Krakowska 1989 nr 275 s. 5 (art. nt. działalności...) szczegóły 
798.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: ZLP: co dalej?. Życie Warszawy 1989 nr 239 s. 7 (obecna sytuacja...) szczegóły 
polemika: Bartnikowski Bogdan: Literaci na torze przeszkód. Życie Warszawy 1989 nr 245 s. 7  szczegóły 
polemika: Kuncewicz Piotr: Na złość memu ojcu.... Życie Warszawy 1989 nr 262 s. 5  szczegóły 
polemika: Misakowski Stanisław: Budowanie od podstaw. Życie Warszawy 1989 nr 249 s. 7  szczegóły 
polemika: Szczepański Jan Józef: Nie mówmy o aniołach. Gazeta Wyborcza 1989 nr 116 s. 3  szczegóły 
799.artykuł: (MAJ): Spotkanie z prezesem ZLP. Żołnierz Polski 1989 nr 28 s. 21 (nota sprawozdawcza ze spotkania W. Żukrowskiego z zespołem redakcji dz...) szczegóły 
800.artykuł: Makarski Henryk: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 209-211 (dot. wydarzeń i nagród przyznanych członkom związku w latach 1997-2000...) szczegóły 
801.artykuł: Makarski Henryk: Lublin dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 184-190 (dot. działalności lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich; z b...) szczegóły 
802.artykuł: Marszałek Rafał: Blablacja. Gazeta Wyborcza 1990 nr 68 s. 8 (fel....) szczegóły 
nawiązanie: Bocheński Jacek, Braun Andrzej: Gazeta Wyborcza 1990 nr 76 s. 4 (dot. sprawy lokalu dla SPP...) szczegóły 
nawiązanie: Kuncewicz Piotr: Bezdomne Stowarzyszenie. Gazeta Wyborcza 1990 nr 89 s. 5  szczegóły 
803.artykuł: [Masłoń Krzysztof] (mas): Co dalej z ZLP?. Życie Warszawy 1989 nr 273 s. 1-2 (apel 137 członków o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego...) szczegóły 
804.artykuł: Minkowski Aleksander: Jasnowidzenie. Nowe Drogi 1989 nr 5 s. 144-150 (ZLP a sytuacja polityczna - od początku istnienia związku...) szczegóły 
polemika: Budny Łukasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 25 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Nawrocki Witold: Nowe Drogi 1989 nr 8 s. 191-192  szczegóły 
805.artykuł: (MT): Wzrosną stypendia. Nowe władze Związku Literatów Polskich. Trybuna 2003 nr 292 s. 13 (prezes: Marek Wawrzkiewicz...) szczegóły 
806.artykuł: Najwer Ewa: Ośmiolatek staruszkiem czyli ukradziona historia (Notatnik z Wichrowego Wzgórza). Potop 1991 nr 13 s. 12najwer  szczegóły 
807.artykuł: Narkowicz Józef: Głos Pomorza 1989 nr 234 s. 8 (nt. stanowiska ZG ZLP w sprawie niskich zarobków pisarzy...) szczegóły 
808.artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (not. o wybraniu Piotra Kuncewicza po raz trzeci na funcję prezesa ZLP...) szczegóły 
809.artykuł: Nowe władze Związku Literatów Polskich kadencja 2011-2015. Pegaz Lubuski 2011 nr 2 s. 21  szczegóły 
810.artykuł: Nowy prezes ZLP. Perspektywy 1990 nr 14 s. 3 (Piotr Kuncewicz; nota , z fot. P. Kuncewicza...) szczegóły 
811.artykuł: Nowiny 1989 nr 70 s. 1-2 (not. o podpisaniu we Lwowie umowy o współpracy kulturalnej ze Związkie...) szczegóły 
812.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 2000 nr 25 s. 4 (Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w sprawie bezpraw...) szczegóły 
813.artykuł: Perspektywy 1989 nr 11 s. 3 (skład nowego Zarządu Głównego; prezes - Wojciech Żukrowski...) szczegóły 
814.artykuł: Piechowski Jerzy: Syndrom barykady. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 3 s. 1  szczegóły 
815.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Upadki i wzloty. Kraków 2009 nr 5 s. 46-48 (z okazji 89-lecia...) szczegóły 
816.artykuł: Piotr Kuncewicz prezesem Związku Literatów Polskich. Rzeczpospolita 1996 nr 289 s. 25 (not. o dokonaniu wyboru na XXVI zjeździe Związku, 11 XII 1996...) szczegóły 
817.artykuł: Polityka 1989 nr 48 s. 2 (not. o liście otwartym podpisanym przez 137 pisarzy - członków ZLP, po...) szczegóły 
818.artykuł: Polityka 1990 nr 12 s. 2 (not. o secesji grupy członków, m.in.: Cezary Leżeński, Roman Śliwonik,...) szczegóły 
819.artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 2 (not. o podpisaniu umowy o współpracy ze Związkiem Pisarzy NRD...) szczegóły 
820.artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (not. o podpisaniu umowy o współpracy z Narodowym Związkiem Zawodowym P...) szczegóły 
821.artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 4 s. 2 (not. o podp. umowy o współpracy ze Związkiem Pisarzy Węgierskich...) szczegóły 
822.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 29 VI s. 5 (not. o przedłużeniu o rok kadencji prezesa Związku Literatów Polskich ...) szczegóły 
823.artykuł: Przegląd Tygodniowy 2000 nr 24 s. 18 (not. o wybraniu na stanowisko prezesa Piotra Kuncewicza oraz o wyborze...) szczegóły 
824.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 44 s. 12 (not. o spotkaniu przedstawicieli ZLP i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
825.artykuł: Rebeś Józefina: Pomiędzy pałacem a salonem. Śląsk 1999 nr 5 s. 48-49 (wyw. z animatorką życia literackiego, organizatorką "Wszechnicy Litera...) szczegóły 
826.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 81 s. 1 (not. o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego...) szczegóły 
827.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 83 s. 2 (not. o plenarnym posiedzeniu ZG, IV 1989...) szczegóły 
828.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 244 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli Związku Literatów Polskich z mininist...) szczegóły 
829.artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 240 s. 2 (not. nt. wyboru Piotra Kuncewicza na prezesa Związku...) szczegóły 
830.artykuł: Seidler Barbara: Nowe, stare stowarzyszenia piszących. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 1, 6 (m. in. nt. ZLP i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich...) szczegóły 
831.artykuł: Stan literatów. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 19 (wykaz oddziałów ZLP wraz z liczbą członków i nazwiskiem prezesa...) szczegóły 
832.artykuł: Stanik Stanisław: W ZLP nic nowego. Myśl Polska 1997 nr 1/2 s. 17 (sprawozdanie z 26. obrad plenarnych...) szczegóły 
833.artykuł: Stanowisko POP Literatów (Wobec sytuacji kultury i literatury, problemów środowiska pisarskiego i ZLP). Kultura [Warszawa] 1989 nr 5 s. 4  szczegóły 
834.artykuł: (stan): Zmiany w Związku Literatów Polskich. Myśl Polska o Kulturze 2000 nr 5 s. 4 (zmiany osobowe m.in. w Zarządzie Głównym...) szczegóły 
835.artykuł: Sto słów. Trybuna 2003 nr 293 s. 1 (nt. wyboru władz...) szczegóły 
836.artykuł: [Stypułkowski Bogdan] (B.St.): Życie Warszawy 1989 nr 56 s. 7 (o trwającym remoncie pałacu w Oborach...) szczegóły 
837.artykuł: Syndykat czy sumienie narodu?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 5 s. 1, 5 (ankieta nt. przyszłości ZLP i potrzeb środowiska literackiego; wypowie...) szczegóły 
838.artykuł: Szaruga Leszek: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 151-154 (dot. okresu przedwojennego, powojennego i współczesności...) szczegóły 
839.artykuł: Szczepański Jan Józef: Jubileusz odziedziczony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 13 s. 13 (nt. przygotowań do jubileuszu 80-lecia związku, co zdaniem autora jest...) szczegóły 
polemika: Kuncewicz Piotr: Gazeta Wyborcza 2000 nr 27 s. 12 (list do red....) szczegóły 
polemika: Żuliński Leszek: Nadużycie ZLP?. Aneks Trybuny 2000 nr 83 s. 8 (nt. obchodów jubileuszu 80-lecia powstania Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
840.artykuł: Szmidt Ireneusz Krzysztof: Parę rzeczy do wyjaśnienia. Pegaz Lubuski 2007 nr 3 s. 1, 7-8 (refleksje nt. rozliczenia władz ZLP z działalności przed XXIX Zjazdem ...) szczegóły 
841.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 50 s. 13 (not. o domaganiu się członków Związku Literatów Polskich zwołania Zja...) szczegóły 
842.artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 12 s. 1 (not. o wyborze Piotra Kuncewicza na prezesa...) szczegóły 
843.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 193 s. 6 ([not. o podp. umowy o współpr. ze Związkiem Pisarzy Azerbejdżanu]...) szczegóły 
844.artykuł: Trzech w związku. Nestor 2008 nr 2 s. 42 (nota nt. dołączenia Mirosława Iwańczyka, Ireny Iwańczyk, Katarzyny Iwa...) szczegóły 
845.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 220 (nota o wyborze Piotra Kuncewicza na prezesa Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
846.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego ZLP z dnia 9 lutego 1989 r. Polityka 1989 nr 8 s. 2 (dot. sytuacji w polskim przemyśle papierniczym...) szczegóły 
847.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego ZLP. Kierunki 1989 nr 9 s. 2 (z 9 II 1989 dot. sytuacji w polskim przemyśle papierniczym...) szczegóły 
848.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego ZLP. Słowo Powszechne 1989 nr 31 s. 6 (uchwała z 9 II 1989 dot. sytuacji w polskim przemyśle papierniczym...) szczegóły 
849.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z dnia 9 lutego 1989 r.. Odrodzenie 1989 nr 8 s. 9 (tekst uchwały nt. sytuacji polskiej książki...) szczegóły 
850.artykuł: Uchwała ZG ZLP. Kultura [Warszawa] 1989 nr 8 s. 2 (z 9 II 1989 dot. sytuacji w polskim przemyśle papierniczym...) szczegóły 
851.artykuł: Urbankowski Bohdan: Pułapka okcydentalizmu. Myśl Polska 1998 nr 49 s. 1, 6 (wywiad nt. kondycji polskiej literatury współczesnej i Związku Literat...) szczegóły 
852.artykuł: Wasilewska Joanna A.: Pod jednym dachem. Trybuna 1991 nr 183 s. 2 (nt. współpr. ze SPP...) szczegóły 
853.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Rz na dwieście lat. Trybuna 2003 nr 294 s. 13 (wywiad z prezesem; rozm. Michał Tyliński...) szczegóły 
854.artykuł: Wybrzeże 1989 nr 11 s. 5 (not. o podpisaniu umowy o współpracy ze Związkiem Pisarzy Węgierskich...) szczegóły 
855.artykuł: Wybrzeże 1989 nr 11 s. 5 (not. o podp. umowy o współpracy ze Związkiem Pisarzy ZSRR...) szczegóły 
856.artykuł: [Wieczorkowski Aleksander Jerzy] Thim Sylwester: Od Żeromskiego do Szewczyka. Tygodnik Polski 1989 nr 12 s. 16 (fel. o sytuacji polit. w ZLP; na marginesie Zjazdu Delegatów ZLP...) szczegóły 
857.artykuł: Wójcik Zygmunt: Jak pieczenie chleba. Zielony Sztandar 1989 nr 13 s. 4  szczegóły 
858.artykuł: Wójcik Zygmunt: ZLP - obecność w przemianach. Argumenty 1989 nr 10 s. 3 ([art. nt. działalności]...) szczegóły 
859.artykuł: Wprost 1990 nr 15 s. 30 (not. o wyborze Piotra Kuncewicza na prezesa...) szczegóły 
860.artykuł: Wyjaśnienie. Tygodnik Powszechny 1989 nr 12 s. 3 (dot. wypowiedzi Aleksandra Minkowskiego w TV w sprawie członkostwa w n...) szczegóły 
nawiązanie: Minkowski Aleksander: Tygodnik Powszechny 1989 nr 15 s. 5 (list do red....) szczegóły 
861.artykuł: Wykaz książek poetyckich wydanych przez członków Oddziału ZLP w latach 1999-2000. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 204-205  szczegóły 
862.artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 202 (not. o wyborze Marka Wawrzkiewicza na prezesa związku...) szczegóły 
863.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 147 (not. o rezygnacji Wojciecha Żukrowskiego ze stanowiska prezesa, 30 XI ...) szczegóły 
864.artykuł: Żelazny Jerzy: Środowisko literackie. Co dalej?. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 62-63 (dot. życia literackiego Koszalina, szerzej o obchodach 35. rocznicy po...) szczegóły 
865.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 15 (not. o spotkaniu przedstawicieli ZLP - W. Żukrowskiego i J. Jesionowsk...) szczegóły 
866.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 15 s. 15 (not. o spotkaniu władz ZLP z sekretarzem KC PZPR Marianem Stępniem, 4 ...) szczegóły 
867.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 15 s. 15 (not. o posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
868.artykuł: Żukrowski Wojciech: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 157 s. 1, 6 (wywiad z prezesem ZLP m.in. nt. powstania Stowarzyszenia Pisarzy Polsk...) szczegóły 
869.artykuł: Żukrowski Wojciech: Inostrannaja Literatura 1989 nr 2 s. 212-218 (wywiad z prezesem; rozm. Zenon Skuza; z not. o Wojciechu Żukrowskim, ...) szczegóły 
870.artykuł: Żukrowski Wojciech: Kurier Polski 1989 nr 46 s. 1-2 (wypow. po wyborze na prezesa; not. B. Chodyniecka...) szczegóły 
871.artykuł: Żukrowski Wojciech: Przemiany 1989 nr 8 s. 4 (wyw. z prezesem nt. działaln. zw. i współpr. ze Stow.Pis. Pol.; rozm. ...) szczegóły 
872.artykuł: Żukrowski Wojciech: Rezygnuję. Polityka 1989 nr 49 s. 9 (tekst listu do ZG uzasadniający rezygnację z funkcji prezesa...) szczegóły 
873.artykuł: Żukrowski Wojciech: Sztandar Młodych 1989 nr 46 s. 1, 2 (wywiad z prezesem nt. młodych pisarzy; rozm.: Elżbieta Statuch...) szczegóły 
874.artykuł: Żukrowski Wojciech: Tak i nie 1989 nr 29 s. 5 (wywiad z prezesem ZLP; rozm. Krzysztof Karwat...) szczegóły 
875.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] W swoim kręgu. Aneks Trybuny 2003 nr 244 s. D (o prowadzeniu działalności wydawniczej przez oddziały ZLP...) szczegóły 
876.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] XXVIII zjazd. Aneks Trybuny 2003 nr 285 s. D (dot. sytuacji Związku Literatów Polskich po transformacji ustrojowej...) szczegóły 
877.artykuł: Żuliński Leszek: Gdzie kucharek sześć. Trybuna 1997 nr 295 s. 15 (nt. działalności; felieton...) szczegóły 
878.artykuł: Żuliński Leszek: Równi i równiejsi. Polityka 1989 nr 29 s. 9 (refleksje nt. kampanii krytyki dotyczącej Związku...) szczegóły 
879.artykuł: Żuliński Leszek: ZLP wobec przemian. Kultura [Warszawa] 1989 nr 5 s. 5  szczegóły 
880.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 52 s. 2 (not. o przyjęciu przedstawicieli Zarządu Głównego przez premiera Miecz...) szczegóły 
881.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 243 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli ZLP z przedstawicielami Stowarzyszeni...) szczegóły 
882.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 80 s. 6 (not. o spotkaniu członków Zarządu Głównego z sekretarzem KC PZPR Maria...) szczegóły 
883.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 40 s. 7 (tekst uchwały Zarządu Głównego w sprawie sytuacji na rynku księgarskim...) szczegóły 
884.artykuł: Życie 2000 nr 131 s. 10 (not. o wyborze Piotra Kuncewicza na prezesa Związku na czwartą kadencj...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Polskich Autorów i Kompozytorów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
885.artykuł: J.R.K.: Raz na 50 lat. Jubileusz Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Rzeczpospolita 1995 nr 285 s. 20  szczegóły 
886.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Uroczyście i rodzinnie. Koncert jubileuszowy ZAKR. Rzeczpospolita 1995 nr 286 s. 27 (spraw. z konecrtu "Raz na 50 lat"; Warszawa, 9 XII 1995...) szczegóły 
887.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 199 (not. o przyznaniu honorowego członkostwa z okazko 80-lecia ZAiKS pisar...) szczegóły 
888.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 17 IV s. 13 (nota z okazji 80-lecia istnienia Związku...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Twórczy Pisarzy Polskich (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
889.artykuł: Piasecki Marcin: Czwarty związek. Gazeta Wyborcza 1994 nr 238 s. 11  szczegóły 
890.artykuł: Stanik Stanisław: Literaci, malarze, filmowcy. Nowy Świat 1992 nr 169 s. 5 (nt. działaln. od chwili rejestracji w 1990 r....) szczegóły 
891.artykuł: Stanik Stanisław: Nowy związek twórczy. Słowo Powszechne 1992 nr 84 s. 6 (o powstaniu "Związku Twórczego Pisarzy Polskich" (kontynuatora grupy t...) szczegóły 
892.artykuł: Trziszka Zygmunt: Potrzebna jest praca od podstaw. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 15/16 s. 21, 23 (wyw. z prezesem; rozm. Stanisław Stanik...) szczegóły