PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura radziecka
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Historia i współczesność w języku rosyjskim i literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Olsztyn 28-30 V 1987 r.. 1989 ([M.in.:] M. Jeżowa: Plusquamperfectum w "Powieści minionych lat". - H....) szczegóły 
2.książka: Kośko Maria Magdalena: Mitologia ludów Syberii. 1990 (Ałtajczyków, Buriatów, Chantów (Ostiaków), Dołganów, Ewenków, Jakutów,...) szczegóły 
3.książka: Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Rusycystów, Opole 16-17 listopada 1987 r.. 1990 (Franciszek Sielicki: Aspekty Wschodu i Zachodu w polskich opiniach mię...) szczegóły 
4.książka: Moleva Nina: Wiek XX widziany z Moskwy. Niech jednak będzie pochwalony!.  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja: Ex Libris [z tego cyklu:] Wrota. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 25 s. 4  szczegóły 
5.książka: Porębina Gabriela: Od proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego. 1989 (Wstęp. Proletkult - Kuźnica - RAPP (założenia estetyczno-programowe). ...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Próżne nadzieje. Nowe Książki 1991 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
6.książka: Śliwowski René: Rusycystyczne peregrynacje. 2010  szczegóły 
7.książka: Westerman Frank: Inżynierowie dusz.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Formy psychologizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej" - ogólnopolskie sympozjum rusycystyczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa: Doroczne sympozjum rusycystyczne w Zielonej Górze. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 221-224  szczegóły 
9.impreza: "Pisarz i władza (Od Awwakuma do Sołżenicyna)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Główko Olga: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 573-575  szczegóły 
artykuł: S.B.: Pisarz i władza. Kronika [UŁ Łódź] 1994 nr 6 s. 13 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Cyba Ignacy: Misreading. Regiony 1992 nr 3/4 s. 146-148 (refleksje na marginesie książki Andrieja Żdanowa "Przemówienia o liter...) szczegóły 
11.artykuł: Faryno Jerzy: Stal i anatomia. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 247-251 (m.in. nt. różnych kontekstów stosowania w literaturze radzieckiej słow...) szczegóły 
12.artykuł: Gondowicz Jan: Teatr w więzieniu. Reportaż w międzywojennej Polsce szuka prawdy o ZSRR. Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 219-238 (nt. dostępnych w Polsce międzywojennej reportaży i relacji o życiu w R...) szczegóły 
13.artykuł: Jerofiejew Wiktor: Stypa po literaturze radzieckiej. Literatura 1990 nr 11 s. 61 (oprac. wg Literaturnaja Gazeta (Moskwa) (jg) właść. Jan Guranow...) szczegóły 
14.artykuł: Khazan Vladimir: Moskva ili Ierusalim? (Zametki k teme "Evrejjskijj vopros i sovetskaja literatura 20-30-kh gg."). Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 435-448 (ze streszczeniem w jez. polskim...) szczegóły 
15.artykuł: Kiblicki Anatol, Użgorow Anatol: Filozofia i inne formy świadomości społecznej w literaturze radzieckiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1992 nr 15 s. 163-187  szczegóły 
16.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 129-130 ([rec. ks. zb.:] Istorija sovetskojj literatury. Novyjj vzgljad. Po mat...) szczegóły 
17.artykuł: Lazari Andrzej: Kategoria narodnost' w estetyce radzieckiej (Zarys problemu). Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 119-135  szczegóły 
18.artykuł: Lichański Jakub Z.: Badania radzieckie nad literaturą czasów baroku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 167-171  szczegóły 
19.artykuł: Makiedonow Adrian: Groteska humanistyczna w twórczości rosyjskich poetów radzieckich końca lat dwudziestych i trzydziestych. Literatura na Świecie 1990 nr 1/3 s. 219-238  szczegóły 
20.artykuł: Mucha Wacław: Twórczość Bractwa Serafina w odnowionej rzeczywistości literatury radzieckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1991 nr 15 (1196) s. 44-58  szczegóły 
21.artykuł: Poręba Stanisław: Programy literackie i substytuty programowe w literaturze radzieckiej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 73-82  szczegóły 
22.artykuł: Porębina Gabriela: Rosyjska literatura radziecka w badaniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 309-313 (z not. s. 390...) szczegóły 
23.artykuł: Rapoport Anna: Traktor v sovetskojj kul'ture 1920-1960-kh godov. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 209-221 (m.in. w literaturze, z fragm. tekstów; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
24.artykuł: Schaumann Gerhard: Problemy utopicheskogo v russkojj sovetskojj literature. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 125-131  szczegóły 
25.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 564-565 ([rec. ks.:] V tiskakh ideologii. Antologija literaturno-politicheskikh...) szczegóły 
26.artykuł: Szczerbiak Bożena: Utopijny język utopijnej władzy. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 189-197 (nt. przenikania do literatury pięknej języka ideologii komunistycznej ...) szczegóły 
27.artykuł: Szkołut Tadeusz: Inteligencja twórcza wobec totalitaryzmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 203-213  szczegóły 
28.artykuł: Wołodźko Alicja: Literatury ZSRR. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 564-586 (omów. krytyczne publikacji literatur narodów ZSRR w Polsce w roku 1984...) szczegóły 
29.artykuł: Wołodźko Alicja: Literatury ZSRR. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 665-686 (omów. krytyczne publikacji literatur narodów ZSRR w Polsce w roku 1983...) szczegóły 
30.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 69-74 (rec. ks.: Anatolijj Karpov: Russkaja sovetskaja poehma 1917-1941. Mosk...) szczegóły 
31.artykuł: Żyłko Bogusław: Psychoanaliza w ZSRR. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 125-142 (stosunek do teorii Zygmunta Freuda m.in. Michaiła Bachtina i Iwana Jer...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Problemy światopoglądowe i estetyczne współczesnej literatury radzieckiej. Materiały z Międzynarodowego Sympozjum MAPRJAŁ (Rzeszów-Oleśnica 1989). 1992 ([Zawiera:] I. Iz issledovanijj po mirovozzrencheskim problemam russkoj...) szczegóły 
33.książka: Wojnicka Joanna: Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
34.impreza: "Formy psychologizmu w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej" - ogólnopolskie sympozjum rusycystyczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Górska Teresa: Doroczne sympozjum rusycystyczne w Zielonej Górze. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 221-224  szczegóły 
35.impreza: "Pisarz i władza (Od Awwakuma do Sołżenicyna)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Główko Olga: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 573-575  szczegóły 
artykuł: S.B.: Pisarz i władza. Kronika [UŁ Łódź] 1994 nr 6 s. 13 (nota...) szczegóły 
36.impreza: "Rosyjska literatura emigracyjna w ZSRR okresu >Pierestrojki<" - sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Monachijskie spotkania. Universitas 1992 nr 2 s. 71-73  szczegóły 
37.impreza: Seminarium młodych radzieckich pisarzy fantastów (1989).  szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 4 s. 49 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: "Poeta to wielkość niezmienna...". Literatura Radziecka 1989 nr 12 s. 3-13 (dyskusja, wypow.: M. Gawriuszyn, J. Kabankow, W. Kazakiewicz, W. Kunic...) szczegóły 
39.artykuł: Antończak M.: Przyjaźń 1989 nr 49/50 s. 7 (omów. utworów obrachunkowych z okresem stalinowskim...) szczegóły 
40.artykuł: Białokozowicz Bazyli: K osmysleniju literaturnojj zhizni. (w ks.: Istorija sovetskojj literatury. Novyjj vzgljad. Po materialam V...) szczegóły 
41.artykuł: Biełtow Eduard: Te nazwiska nie mogą zaginąć w pamięci. Odgłosy 1989 nr 8 s. 10 ([wyw. nt. strat w środowisku literackim w latach represji stalinowskic...) szczegóły 
42.artykuł: Boczarow Anatolij, Łobanow Michał: Dialogi. "Literatura - jednolita radziecka czy narodowa". Literatura Radziecka 1990 nr 4 s. 159-163 (wg Literaturnaja Gazeta (Moskwa) b.d....) szczegóły 
43.artykuł: Bondarienko Włodzimierz: Mężna bezlosowość (O pokoleniu "czterdziestolatków". Literatura Radziecka 1989 nr 10 s. 4-20 ([z notą wstępną: Od Redakcji, s. 3; z not. o W. Bondarience]....) szczegóły 
44.artykuł: Bondarienko Włodzimierz, Nowikow Włodzimierz: Słowo - żywe i martwe. Literatura Radziecka 1990 nr 5 s. 142-149 (nt. roli awangardy w procesie literackim i przyszłości literatury radz...) szczegóły 
45.artykuł: Chrzanowski Maciej: Zapisany świat Gułagu. Trybuna 1990 nr 139 s. 5 (nt. wspomnieniowej literatury łagrowej...) szczegóły 
46.artykuł: Cios Jolanta.: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 166-167 ([rec. ks. zb.:] Sovremennaja russkaja sovetskaja literatura v dvukh ch...) szczegóły 
47.artykuł: Drawicz Andrzej: Związek Radziecki na Rosji się nie kończy (O pozarosyjskich literaturach ZSRR). Kultura i Życie 1991 nr 19 s. 2  szczegóły 
48.artykuł: [Fedecki Ziemowit] zf: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1989 nr 1, 2, 6, 8-11 (przegląd zawartości czas....) szczegóły 
49.artykuł: Galcewa Renata: Siedem złych duchów. Powściągliwość i Praca 1992 nr 2 s. 6, 11 (analiza bieżących tendencji w lit. współczesnej...) szczegóły 
polemika: Masny Marcin: Odpowiedź. Powściągliwość i Praca 1992 nr 4 s. 4  szczegóły 
polemika: Pasierb Janusz Stanisław: Nie tylko w Rosji. Powściągliwość i Praca 1992 nr 4 s. 3  szczegóły 
polemika: Skórzyński Piotr: Dwie Polski?. Powściągliwość i Praca 1992 nr 3 s. 3, 4  szczegóły 
polemika: Sochoń Jan: Siedem złych duchów i ja. Powściągliwość i Praca 1992 nr 4 s. 4  szczegóły 
50.artykuł: Glinkin Paweł: Rodinoznanie v literaturnom dvizhenii. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 11-24  szczegóły 
51.artykuł: Historia. Rewolucja. Literatura. Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 161-171 (dyskusja nt. prób odtworzenia historii państwa radzieckiego w literatu...) szczegóły 
52.artykuł: Jarco Jan: Polonica katolickie w rosyjskiej literaturze radzieckiej w latach 1944-1983. x 1989 ([W ks. zb.:] Chrześcijański Wschód a kultura polska. Lublin 1989 s. 31...) szczegóły 
53.artykuł: Kiedrow Konstanty: Narodziny metametafory. Literatura Radziecka 1989 nr 8 s. 108-111 (nt. literatury l. 70-80.; z fragm. wierszy...) szczegóły 
54.artykuł: Kozlova Svetlana: Idejjno-ehsteticheskaja perestrojjka v sovetskojj dramaturgii 70. godov. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1990 nr 14 (1093) s. 77-91 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
55.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Stalin niczym hitlerowiec. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 9/11 s. 20 (omówienie publikacji: Daniel Kac: Rzeź - diabelski plan Stalina 1952, ...) szczegóły 
56.artykuł: Kuznecova T.: Princip istorizma v russkojj i russkojj sovetskojj literature (Problema preemstvennosti). Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 33-42  szczegóły 
57.artykuł: Kwiecińska-Kielczyk Barbara: Literatura radziecka. Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 17 s. 4; nr 18 s. 4; nr 19 s. 4  szczegóły 
58.artykuł: Lazari Andrzej: Kategoria narodnost' w estetyce radzieckiej (Zarys problemu). Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 119-135  szczegóły 
59.artykuł: Łanszczikow Anatol: Tworzyć życie społeczne. Literatura Radziecka 1990 nr 10 s. 157-169 (wyw.; rozm. Włodzimierz Sławiecki...) szczegóły 
60.artykuł: Maj-Skotnicka A.: Apokalipsa naszych czasów w najnowszej literaturze radzieckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1989 nr 13 (974) s. 110-114 (na przykładzie twórczości Wiktora Astafiewa ("Smutny kryminał"), Walen...) szczegóły 
61.artykuł: Maliszewski Julian: Adam Mickiewicz w liryce narodów Związku Radzieckiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 33-46  szczegóły 
62.artykuł: [Mitzner Piotr] P.M.: Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 3 s. 8 (nota nt. poetów-dysydentów...) szczegóły 
63.artykuł: Naumenko Alla: Istorija i sovremennost' v russkojj sovetskojj lirike 60-godov. Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 91-97  szczegóły 
64.artykuł: Nieuważny Florian: Obraz Rusi Kijowskiej we współczesnej poezji wschodniosłowiańskiej. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 35-46 (ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej...) szczegóły 
65.artykuł: Nieuważny Florian: Pojęcia prawdy, piękna i dobra w najnowszej poezji radzieckiej. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 15 s. 123-131  szczegóły 
66.artykuł: Nieuważny Florian: Trzęsienie ziemi. Słowo Powszechne 1990 nr 64 s. 11 (wyw. nt. współcz. lit. narodów ZSRR; rozm. Paweł Smogorzewski...) szczegóły 
67.artykuł: Ollivier Sophie: Sorokaletnie i tridcatiletnie v russkojj sovetskojj literature 80-kh godov. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 91-100  szczegóły 
68.artykuł: Paradowski Michał: Gumilov, Szafarewicz, Sołżenicyn. Trzy warianty ksenofobii. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 35-48  szczegóły 
69.artykuł: Piłat Walenty: Humanistyczny aspekt najnowszej dramaturgii radzieckiej. Język Rosyjski 1990 nr 2/3 s. 72-76  szczegóły 
70.artykuł: Piłat Walenty: Literatura i "pieriestrojka" o najnowszej dramaturgii radzieckiej. Język Rosyjski 1990 nr 1 s. 6-11  szczegóły 
71.artykuł: Piłat Walenty: Współczesna dramaturgia radziecka - od dokumentu do groteski. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 135-145  szczegóły 
72.artykuł: Porajska Maja: Z biegiem lat, z biegiem książek. Przyjaźń 1989 nr 19-21, 23-24, 27.  szczegóły 
73.artykuł: Potapow Włodzimierz: Wyjście z "undergroundu". Literatura Radziecka 1990 nr 5 s. 135-141 (nt. prozy...) szczegóły 
74.artykuł: Rozow Wiktor: Kraj Rad 1989 nr 5 s. 14 (nt. współczesnej dramaturgii radzieckiej; rozm. Olga Jeriemina...) szczegóły 
75.artykuł: Rymaruk Igor: Przyjaźń 1989 nr 1 s. 16 (wywiad nt. "poklolenia lat 80."; rozm. M.P....) szczegóły 
76.artykuł: Rzeczywistość 1989 nr 15 s. 3 (nota nt. obecności literatury rosyjskiej i radzieckiej w czasopismach...) szczegóły 
77.artykuł: Sacharow Andriej: Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej. Literatura na Świecie 1991 nr 4 s. 114-124  szczegóły 
78.artykuł: Sałajczyk Janina: Proza rosyjska lat osiemdziesiątych. Próba charakterystyki. W kręgu książki 1990 nr 15 s. 60-75 (m.in.: Jurij Trifonow, Jurij Dombrowskij, Władimir Dudincew, Wasyl Gro...) szczegóły 
79.artykuł: Schaumann Gerhard: Problemy utopicheskogo v russkojj sovetskojj literature. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 125-131  szczegóły 
80.artykuł: Sikorska Darima: Na Białorusi jak w Tadżykistanie. Kontrasty 1989 nr 2 s. 35-36 (m.in. nt. problemów narodowościowych w literaturze radzieckiej...) szczegóły 
81.artykuł: Solarczyk Hanna: Edukacja 1998 nr 1 s. 117-118 ([rec. ks.:] Sonja Steier-Jordan: Der Literaturunterricht in der sowjet...) szczegóły 
82.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 151-152 ([rec. ks.:] Dirk Kretzschmar: Die sowjetische Kulturpolitik. 1970-1985...) szczegóły 
83.artykuł: Supa Wanda: O odradzaniu się sacrum chrześcijańskiego w rosyjskiej prozie radzieckiej. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 255-264  szczegóły 
84.artykuł: Ściepuro Marian: Rosyjska poezja radziecka wobec tradycji kulturowej. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 91-100  szczegóły 
85.artykuł: Tarasow Borys: Odtworzyć całą prawdę bez wyjątku. Literatura Radziecka 1990 nr 10 s. 170-183 (wyw.; rozm. Wiaczesław Ogryzko...) szczegóły 
86.artykuł: Teleszyński Janusz: Obraz państwa totalitarnego w literaturze radzieckiej lat osiemdziesiątych. Zeszyty Naukowe [Warszawa] 1990 z. 2 s. 147-152  szczegóły 
87.artykuł: Uljaszow Paweł: Autorzy i stanowiska. Literatura Radziecka 1990 nr 1 s. 105-109 ( Anatol Ananiew, Wasyl Biełow, Wiaczesław Piecuch,...) szczegóły 
88.artykuł: Wiatr Halina: Russkaja sovetskaja proza dlja detej i junoshestva v vos'midesjatye gody (Obzor). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 125-133 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
89.artykuł: Wiszniewska Inna: Dramaty współczesnej dramaturgii. Literatura Radziecka 1990 nr 4 s. 182-188  szczegóły 
90.artykuł: Wojciechowski Jacek: Potłuczone lustro. Zdanie 1990 nr 2/3 s. 53-55 (o ujawnianych utworach pisarzy radzieckich: Fazil Iskander, Anatolij K...) szczegóły 
91.artykuł: Wojciechowski Jacek: Zdanie 1989 nr 2, 5, 7/8, 11/12 (cykl artykułów poświęcony nowościom literatury radzieckiej drukowanych...) szczegóły 
92.artykuł: Załygin Sergiusz: Pozostawić sobą. Literatura Radziecka 1990 nr 8 s. 163-169 (wyw.; rozm. Witalij Sinienko...) szczegóły 
93.artykuł: Zieliński Władimir: Czarne i białe plamy. Ład 1989 nr 22 s. 8, 15 (nt. eksterminacji pisarzy radzieckich w czasach stalinowskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Życie literackie (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
94.impreza: Konkurs Poezji i Prozy Narodów ZSRR (1991).  szczegóły 
artykuł: Mameła Maria: Jaka jest przyszłość Konkursu Poezji i Prozy narodów byłego Związku Radzieckiego. Języki Obce w Szkole 1992 nr 2 s. 190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Baczewska Anna: Powroty emigrantów. Życie Warszawy 1989 nr 60 s. 7 (nt. stosuneku władz radzieckich do pisarzy opozycyjnych...) szczegóły 
96.artykuł: Chądzyński Henryk: Literatura bez nadzoru. Życie Warszawy 1990 nr 19 s. 5 (stosunek zachowawczych środowisk literackich do redakcji czasopisma  szczegóły 
97.artykuł: [Fedecki Ziemowit] zf: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1991 nr 1 s. 131-132, nr 2 s. 131-133 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
98.artykuł: [Fedecki Ziemowit] zf: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1990 nr 1-6, 8, 9 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
99.artykuł: (i.c.): ERD [Ehnciklopedija Rossijjskikh Dereven']. Regiony 1990 nr 1 s. 140-141 (nt. działaln. stowarzyszenia na rzecz ochrony i upowszechniania wartoś...) szczegóły 
100.artykuł: Kontra. Forum 1989 nr 6 s. 18 (list otwarty pisarzy dot. sytuacji w kraju i środowisku literackim; po...) szczegóły 
101.artykuł: Korotycz Witalij: Forum 1989 nr 34 s. 18 (wywiad nt. polityki władz wobec literatur narodów ZSRR; rozm. J. Proka...) szczegóły 
102.artykuł: Kozakow Wiktor: Prasa Polska 1989 nr 1 s. 6-9 (wywiad; rozm. Roman Gorzelski...) szczegóły 
103.artykuł: Kraj Rad 1989 nr 25 s. 12, 14-15 (nt. problemu stosunków narodowościowych w ZSRR; wypowiedzi: Aleksandr ...) szczegóły 
104.artykuł: [Lasotowa Rozalia] LAS: Porywy duszy najgorętsze. Życie Literackie 1990 nr 4 s. 2 (nt. działań nowego ministra kultury ZSRR Mikołaja Gubienki...) szczegóły 
105.artykuł: [Lasotowa Rozalia] LAS: U sąsiadów. Życie Literackie 1989 nr 2, 5, 7, 10, 16, 18, 21, 27, 30, 36, nr 40, 43, 46 (cykl fel., podp. LAS...) szczegóły 
106.artykuł: Mauro Ezio: Wojna domowa w świecie kultury. Forum 1989 nr 6 s. 18 (nt. sytuacji w środowisku inteligencji twórczej...) szczegóły 
107.artykuł: Mazurek Sławomir: Kronika sowiecka. Tygodnik Literacki 1990 nr 4 s. 18 (omówienie bieżących wydarzeń życia literackiego...) szczegóły 
108.artykuł: (mk): Obywatel Sołżenicyn. Gazeta Wyborcza 1990 nr 190 s. 1 (nota o przywróceniu radzieckiego obywatelstwa m.in. pisarzom, którzy ...) szczegóły 
109.artykuł: Okrągły stół twórców. Trybuna Kongresowa 1990 nr 12 s. 9 (not. o apelu pisarzy radzieckich do europejskich twórców o uczestnictw...) szczegóły 
110.artykuł: Perspektywy 1989 nr 7 s. 13 (tekst listu otwartego radzieckich twórców kult.: M. Aleksiejewa, W. A...) szczegóły 
111.artykuł: Pisarze radzieccy: Przestać pobłażać. Gazeta Wyborcza 1990 nr 43 s. 6 (list 30 pisarzy do Biura Politycznego KC KPZR [Komitetu Centralnego Ko...) szczegóły 
112.artykuł: Szentalinski Witalij: Sypali prawie wszyscy. Rzeczpospolita 1996 nr 291 s. 29 (wywiad nt. represji KGB wobec pisarzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Życie literackie (radziecka) / Nagrody (radziecka)
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 153  szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
114.nagroda: Nagroda Państwowa ZSRR w dziedzinie literatury (1990). (Aleksander Sołżenicyn za "Archipelag Gułag"...) szczegóły 
115.nagroda: Nagroda Państwowa ZSRR w dziedzinie literatury (za 1988). (laureaci: Władimir Dudincew, Dawid Samojłow...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Życie literackie (radziecka) / Związki i stowarzyszenia twórcze (radziecka)
    odwołania do (alfabet tytułów)
116.odwołanie: "Aprel'" ("Kwiecień") - Niezależne Stowarzyszenie Pisarzy. x  szczegóły 
artykuł: Bijatyka na zebraniu "Kwietnia". Życie Warszawy 1990 nr 21 s. 4 (nota o incydencie na zebraniu postępowego stowarzyszenia literatów w M...) szczegóły 
artykuł: Literatura bez nadzoru. Życie Warszawy 1990 nr 19 s. 5 (stosunek zachowawczych środowisk literackich do redakcji czasopisma  szczegóły 
117.odwołanie: Rosyjsko-radziecki PEN-Club.  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 110 (not. o utworzeniu...) szczegóły 
artykuł: Powstał rosyjsko-radziecki PEN-Club. Życie Warszawy 1989 nr 159 s. 6 (nota o zebraniu założycielskim w Moskwie, 6 VII 1989...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 16 s. 12 (o utworzeniu...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 31 s. 15 (not. o zebraniu założycielskim; prezes: Anatolij Rybakow...) szczegóły 
118.odwołanie: Związek Pisarzy Radzieckich.  szczegóły 
artykuł: [Lasotowa Rozalia] LAS: Co u pisarzy?. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 2 (nt. sytuacji w Związku Pisarzy ZSRR i Związku Pisarzy Rosyjskich...) szczegóły 
artykuł: Markow zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Związku Pisarzy ZSRR. Trybuna Ludu 1989 nr 4 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Orłowski Hubert: Czystka, paranoja, magia. Arkusz 1992 nr 4 s. 6 (nt. niejawnych posiedzeń Sekcji Niemieckiej...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 2 s. 15 (not. o zgodzie Sekretariatu Zarządu Związku Pisarzy ZSRR na zwolnienie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 20 s. 2 (not. o założeniu przez literatów radzieckich Stowarzyszenia "Pokój prz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Życie literackie (radziecka) / Przemiany polityczno-społeczne i kulturalne w ZSRR (tzw. "Pieriestrojka") (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Bondarev Jurijj: Tak i nie 1989 nr 20 s. 14 (fragm. wypowiedzi Jurija Bondariewa na spotkaniu autorskim dotyczącym ...) szczegóły 
121.artykuł: Cafałka Jan: Arbat, ach, Arbat.... Trybuna Opolska 1989 nr 12 s. 5 (nt. współczesnego oblicza ulicy...) szczegóły 
122.artykuł: Chrzanowski Maciej: Kultura lat przebudowy. Przemiany 1989 nr 1-8 (cykl artykułów...) szczegóły 
123.artykuł: Curry Jane L.: Głasnost'. Słowa i ich rozumienie. Przekazy i Opinie 1989 nr 2 s. 88-106  szczegóły 
124.artykuł: Czakowski Aleksander: Przyjaźń 1989 nr 4 s. 6-7 (wywiad z sekretarzem Zarządu Związku Pisarzy ZSRR; rozm. Redakcja...) szczegóły 
125.artykuł: Drawicz Andrzej: Inostrannaja Literatura 1989 nr 7 s. 246-247 (wypowiedź w ankiecie; z not. o Andrzeju Drawiczu...) szczegóły 
126.artykuł: Eimermacher Karl: Shest' let perestrojjki v oblasti kul'tury - predystorija i khod sobytijj. Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 79-94 (ze streszcz. w jęz. polskim; z not. s. 141...) szczegóły 
127.artykuł: Goban-Klas Tomasz: Głasnost' - dzieje i znaczenia. Przekazy i Opinie 1989 nr 2 s. 58-65  szczegóły 
128.artykuł: Gorbaniewska Natalia, Maksimow Władimir: Kontakt 1989 nr 7/8 s. 114-125 (wyw z pisarzami; rozm. Piotr Kasznia, Janusz Zemer...) szczegóły 
129.artykuł: Hen Magda, Sas Tomasz: Żywioł i wata. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 24 s. 7 (reportaż z ZSRR nt. dokonujących się przemian...) szczegóły 
130.artykuł: Jewsiejewa Lija: Niektóre aspekty rozwoju głasnosti w warunkach pieriestrojki. Przekazy i Opinie 1990 nr 3/4 s. 184-188  szczegóły 
131.artykuł: Kasjaniuk Halina: Podróż na wschód.... Autograf 1989 nr 9 s. 74-75  szczegóły 
132.artykuł: (lai): Cenzura zabroniona. Gazeta Wyborcza 1990 nr 137 s. 7 (nt. zniesienia w ZSRR cenzury uchwałą Rady Najwyższej ZSRR, 12 VI; not...) szczegóły 
133.artykuł: List otwarty intelektualistów radzieckich. Tak i nie 1989 nr 2 s. 2 (fragment listu otwartego w sprawie przebudowy; podp.: Grigorij Bakłano...) szczegóły 
134.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 29 s. 5 (nota nt. przejawów liberalizacji...) szczegóły 
135.artykuł: Mazurek Sławomir: Granice pierestrojki. Tygodnik Literacki 1990 nr 2 s. 20 (nt. ożywienia i liberalizacji życia literackiego w ZSRR...) szczegóły 
136.artykuł: Michajłow Aleksandr: Prawda rodzi się w sporach. Kraj Rad 1989 nr 5 s. 14 (wywiad nt. "pieriestrojki"; rozm. Wiktoria Ławrecka...) szczegóły 
137.artykuł: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 110 (not. nt. listu Arkadego i Borysa Strugackich w sprawie niektórych decy...) szczegóły 
138.artykuł: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 110 (not. nt. manifestu 20 pisarzy pt. "Literaci na rzecz Przebudowy"...) szczegóły 
139.artykuł: Pietrosjan Gawriił: Czy przebudowa radzieckiej kultury uległa zahamowaniu?. Kraj Rad 1989 nr 5 s. 4 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
140.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 565-566 ([rec. ks.:] Gassan Gussejnov: Materialen zu einem russischen gesellsch...) szczegóły 
141.artykuł: Zinowiec Mariusz: Tragedii ciąg dalszy?. Przyjaźń 1989 nr 43 s. 8  szczegóły 
142.artykuł: Zinowiec Mariusz: Z białoruskiego notatnika. Przyjaźń 1989 nr 8 s. 7 (dotyczy Białorusi...) szczegóły 
143.artykuł: Zinowiec Mariusz: Życie na gorąco. Przyjaźń 1989 nr 9 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Imprezy poświęcone literaturze radzieckiej w Polsce (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
144.impreza: Dni Kultury Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej w Polsce (1989).  szczegóły 
artykuł: Opole 1989 nr 2 s. 23 (not. o wizycie na Opolszczyźnie pisarzy: Lidii Grigiriewej i Nikołaja ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Czasopiśmiennictwo (radziecka)
    książki (alfabet autorów)
145.książka: Szefler Elżbieta: Literatura piękna we współczesnych polskich i radzieckich czasopismach dla dzieci. 1990  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
146.odwołanie: Detskaja Literatura.  szczegóły 
artykuł: Wiatr Halina: O radzieckim czasopiśmie "Dietskaja Litieratura". Guliwer 1992 nr 1 s. 53-56  szczegóły 
147.odwołanie: Literatura Radziecka.  szczegóły 
artykuł: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 5 (omówienie zawartości nr 6 z 1989 poświęconego Annie Achmatowej...) szczegóły 
artykuł: Gusiew Włodzimierz: "Próba deklaracji" (Opinia członków kolegium redakcyjnego). Literatura Radziecka 1989 nr 10 s. 21-23 (nt. zmiany profilu pisma w obliczu przeobrażeń polityczno-społecznych ...) szczegóły 
artykuł: Korpys Jan: Polszczyzny kresowe. Regiony 1990 nr 2 s. 139-141 (omów. numeru 6 z 1989 roku...) szczegóły 
artykuł: Prochanow Aleksander: Kultura [Warszawa] 1989 nr 27 s. 8-9 (wywiad z red. naczelnym; rozm. Maciej Chrzanowski...) szczegóły 
artykuł: Prochanow Aleksander: Słowo redaktora. Literatura Radziecka 1989 nr 7 s. 3-5 (deklaracja programowa red. naczelnego...) szczegóły 
148.odwołanie: Literaturnaja Gazeta. x  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Martwi i żywi. Arkusz 1992 nr 3 s. 6 (omówienie numeru 49 z 1991...) szczegóły 
artykuł: Chądzyński Henryk: Spór o wolną trybunę pisarzy. Kultura i Życie 1990 nr 24 s. 1 (nt. sporu o profil czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Czakowski Aleksander: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 1, 4 (wywiad z redaktorem naczelnym nt. problemów jawności prasy w ZSRR; roz...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 20 s. 2 (not. z okazji 60-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Klimowicz Tadeusz: Wprowadzenie do nekrokultury (Nekrologi w piśmie "Literaturnaja Gazeta"). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 161-180  szczegóły 
149.odwołanie: Mladost'. x  szczegóły 
artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Miesięcznik APN "Mładość" i jego czytelnicy (1985-1988). Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 1 s. 63-68  szczegóły 
150.odwołanie: Molodaja Gvardija.  szczegóły 
artykuł: Iwanow Anatolij: Kraj Rad 1989 nr 44 s. 22, 26 (wywiad z red. naczelnym nt. profilu czasopisma; rozm. Redakcja...) szczegóły 
151.odwołanie: Ogonjok.  szczegóły 
artykuł: Korotycz Witalij: Kraj Rad 1989 nr 44 s. 22, 26 (wywiad z redaktorem naczelnym nt. profilu czasopisma; rozm. Redakcja...) szczegóły 
152.odwołanie: Parus.  szczegóły 
artykuł: Puczkow Jewgienij: Dwie fantastyczne "siódemki". Fantastyka 1990 nr 6 s. 62 (omówienie numeru 7. z 1988 i numeru 7. z 1989 poświęconych SF...) szczegóły 
153.odwołanie: Soglasie. x  szczegóły 
artykuł: Cyba Ignacy: "Sogłasje". Regiony 1991 nr 4 s. 163-164 (omów. zawartości...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Aniszczenko Gleb: Ład 1989 nr 18 s. 1, 12 (wywiad z redaktorem chrześcijańskiego pisma literackiego- filozoficzne...) szczegóły 
155.artykuł: Petrosjan Gawrił: Perspektywy radzieckich czasopism literackich. Słowo Powszechne 1989 nr 70 s. 4  szczegóły 
156.artykuł: Szefler Elżbieta: Stan badań nad radzieckimi czasopismami dla dzieci. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 1 s. 69-74  szczegóły 
157.artykuł: Szefler Elżbieta: Zróżnicowanie bohaterów literackich w polskich i radzieckich czasopismach dla dzieci młodszych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 1990 t. 17 s. 151-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Tematy, motywy (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Bekus-Gonczarowa Nelly: Tożsamość radzieckiego dziecka: dzieciństwo jako projekt. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 44-56 (dot. filmu i literatury...) szczegóły 
159.artykuł: Liburska Lidia: Temat strachu w literaturze radzieckiej. Slavia Orientalis 1992 nr 3 s. 69-83  szczegóły 
160.artykuł: Sałajczykowa Janina: Chelovek i istorija v sovremennojj sovetskojj proze: V. Maksimov, Ju. Trifonov, Ju. Dombrovskijj, A. Bitov. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 115-123  szczegóły 
161.artykuł: Walczak Wiesława: Obraz Aleksandra Pushkina v sovetskojj khudozhestvennojj literature 20-ykh i 30-ykh godov. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1991 nr 3 (65) s. 93-101 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 102...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Wydawnictwa (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Chrzanowski Maciej: Oficjalne podziemie. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 9 s. 11 (przeobrażenia radzieckiej polityki wewnętrznej a struktura wydawnictw ...) szczegóły 
163.artykuł: Dunin Wadim: Świat Książki 1989 nr 7 s. 18-19 (wywiad ze Stałym Przedstawicielem Wszechzwiązkowej Agencji Praw Autors...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
164.impreza: Wszechzwiązkowy Tydzień Książki dla Dzieci i Młodzieży.  szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 3 s. 59-60 (sprawozdznie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Laszczak Wanda: Sovetskaja detskaja literatura i russkoe dukhovnoe nasledstvo. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1992 z. 29 s. 79-85 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
166.artykuł: Nagajew Igor: Kilka uwag o współczesnej radzieckiej literaturze dziecięcej. Sztuka dla Dziecka 1989 nr 2 s. 12-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Słowniki (radziecka)
    książki (alfabet autorów)
167.książka: Pisowicz Andrzej: Słownik pisarzy radzieckiej Armenii=Writers of Soviet Armenia a dictionary. 1992  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Organizacja nauki o literaturze (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Ściepuro Marian: Problemy izuchenija russkojj i sovetskojj literatury pol'skimi studentami-rusistami. Przegląd Rusycystyczny 1991 r. 13 z. 1/4 (1990) s. 91-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Hasła szczegółowe (radziecka) / Utwory anonimowe i ulotne (radziecka)
    wiersze (alfabet tytułów)
169.wiersz: Marsh traktoristov. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 219-220  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
170.proza: Pseudo-Charms. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2007 nr 1 s. 8 (anegdoty literackie przypisane Daniłłowi Charmsowi; z notą o tł., s. 4...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Hasła szczegółowe (radziecka) / Literatura ludowa (radziecka).
    proza (alfabet tytułów)
171.proza: Dwa mrozy (Bajka na dobranoc). Kraj Rad 1989 nr 49 s. 38  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
172.artykuł: Pauls John P.: Symbiosis of pagan and Christian belifs in Polessian folklor. Slavia Orientalis 1991 nr 3/4 (1990) s. 391-396  szczegóły 
173.artykuł: Lebiediewa Żanna K.: Tradycja pieśniarska Subetnosów na obszarach polarnych północno-wschodniej Syberii. Literatura Ludowa 2000 nr 6 s. 77-87  szczegóły 
174.artykuł: Smolińska Teresa: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 198-201 (rec. ks.: Vladimir Propp: Istoricheskije korni volshebnoj skazki. Leni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Hasła szczegółowe (radziecka) / Antologie i zbiory (radziecka)
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewoń Janusz: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 2 s. 42-44  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 23  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaleska Elżbieta: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 21-22  szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaleska Elżbieta: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 21-22  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goreniowa Anna: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 74  szczegóły 
recenzja: Stoły Piotr: Fantastyka 1989 nr 7 s. 61  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
179.książka: Człowiek z psim węchem. Opowiadania ironiczne. 1987  szczegóły 
180.książka: Jastrzębie Stalina. Wspomnienia radzieckich lotników 1941. [Antologia, wspomnienia].  szczegóły 
181.książka: Materiały pomocnicze ze współczesnej literatury radzieckiej. 1989 (T. 2. 108 s. [Proza autorów:] Viktor Astaf'ev, Vladimir Dudincev, Vasi...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecki Michał S.: Odgłosy 1989 nr 9 s. 8  szczegóły 
recenzja: (hal): Dziennik Ludowy 1989 nr 11 s. 5  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 36 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Świat Książki 1989 nr 3 s. 6  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fast Piotr] pf: Odra 1989 nr 12 s. 103  szczegóły 
recenzja: Piotrowska Ewa: "Zrozumieć dziś zajrzeć w jutro". Nurt [Poznań] 1989 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Przyjaźń 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
184.książka: Piosenki kompozytorów radzieckich [na głos z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi]. 1989 ([Wiersze autorów:] A. Chajt, J. Chelemski, W. Dagurow, D. Dawydow, L. ...) szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goreniowa Anna: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 27  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Tadeusz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 123-124  szczegóły 
186.książka: [Sto] 100 dowcipów sowieckich. 1992  szczegóły 
187.książka: Sumienie pieriestrojki. 1989 ([M.in teksty autorów:] Czyngiz Ajtmatow, Anatolij Ananiew, Wiktor Asta...) szczegóły 
188.książka: [Tysiąc jeden] 1001 dowcipów sowieckich. 1992  szczegóły