PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
Możesz zmienić zakres lat: do

<
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dembowska Maria: Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem opowiedziane przez. 2000 ([Wspomnienia autorki m.in. o: Jadwiga Czachowska, Karol Estreicher, He...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 10 s. 32 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 6 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 100-102  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-106  szczegóły 
2.książka: Humanistyka polska w latach 1945-1990.  szczegóły 
recenzja: Siomkajło Alina: Humanistyka w obcęgach. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2007 nr 23 [właśc. 24] s. 4  szczegóły 
3.książka: Kobos Andrzej: Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 1. 2007 (m.in.: Irena Bajerowa, Henryk Markiewicz...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Modele nad portretem. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 226-228 (spraw. ze spotkania z autorem książki w Pałacu Staszica w Warszawie, 1...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 1 s. 219-220 (nota...) szczegóły 
recenzja: Peters Lesław: Z uczonymi o nauce. Kraków 2007 nr 6/7 s. 25  szczegóły 
recenzja: Szczucki Lech, Tazbir Janusz: Głosy w dyskusji nad dziełem dra Kobosa. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 231-233  szczegóły 
recenzja: Śródka Andrzej: Słowo wstępne na sesji z okazji wydania trzech tomów książki "Po drogach uczonych", rozmów, które z członkami Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadził dr Andrzej Kobos. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 228-230 (Pałac Staszica w Warszawie, 1 XII 2008...) szczegóły 
4.książka: Kobos Andrzej: Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 2.. 2007  szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Modele nad portretem. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 226-228 (spraw. ze spotkania z autorem książki w Pałacu Staszica w Warszawie, 1...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 1 s. 219-220 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szczucki Lech, Tazbir Janusz: Głosy w dyskusji nad dziełem dra Kobosa. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 231-233  szczegóły 
recenzja: Śródka Andrzej: Słowo wstępne na sesji z okazji wydania trzech tomów książki "Po drogach uczonych", rozmów, które z członkami Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadził dr Andrzej Kobos. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 228-230 (Pałac Staszica w Warszawie, 1 XII 2008...) szczegóły 
5.książka: Kobos Andrzej: Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 3. 2008  szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Modele nad portretem. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 226-228 (spraw. ze spotkania z autorem książki w Pałacu Staszica w Warszawie, 1...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 1 s. 219-220 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szczucki Lech, Tazbir Janusz: Głosy w dyskusji nad dziełem dra Kobosa. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 231-233  szczegóły 
recenzja: Śródka Andrzej: Słowo wstępne na sesji z okazji wydania trzech tomów książki "Po drogach uczonych", rozmów, które z członkami Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadził dr Andrzej Kobos. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2009 nr 2 s. 228-230 (Pałac Staszica w Warszawie, 1 XII 2008...) szczegóły 
6.książka: Markiewicz Henryk: Pożegnania. 1992 ([Przemówienia wygłoszone i artykuły napisane z okazji zgonu badaczy li...) szczegóły 
7.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
8.książka: Terlecki Ryszard: Profesorowie UJ w aktach UB i SB. 2002 ([M.in.:] Roman Ingarden, Stanisław Pigoń...) szczegóły 
recenzja: Grudzień Sebastian: Dzieje Najnowsze 2003 nr 4 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Wiele twarzy ubeckiego donosu. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Malinowski Ludwik: Jak inwigilowano profesorów. Forum Akademickie 2003 nr 3 s. 63  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 2 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: TF: Uczeni pod nadzorem. Tygodnik Powszechny 2002 nr 51/52 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Niepokorni. Profesorski Kraków i tajne służby PRL. Tygodnik Powszechny 2002 nr 51/52 s. 17  szczegóły 
9.książka: Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. 1998 (Tadeusz Sławek: Zamiast wstępu. - Antoni Barciak: Przedmowa. * [Zawier...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
10.odwołanie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. x  szczegóły 
artykuł: aga: Seria wyborowa. Polityka 1996 nr 13 s. 46 (nt. serii monografii humanistycznych; nota...) szczegóły 
artykuł: Belerski Tadeusz: Wspomaganie pracy badawczej. Rzeczpospolita 1998 nr 141 s. 27 (o przyznaniu 3-letnich subsydiów; otrzymali m.in.: Jacek Kolbuszewski,...) szczegóły 
artykuł: Czaja Stefan: "Librarius '95, '96... 2001?". Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 7  szczegóły 
artykuł: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Foundation for Polish Science. Monografie. Forum Książki 1995 nr 5 s. 6-7 (nt. ustanowienia serii wydawniczej Monografie Fundacji na rzecz Nauki ...) szczegóły 
artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program na rok 2000. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 23  szczegóły 
artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program pomocy nauce w 2002 r.. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 16, 19  szczegóły 
artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Notes Wydawniczy 1999 nr 3 s. 33-34 (wykaz prac przyjętych do opublikowania w ramach konkursu "Monografie h...) szczegóły 
artykuł: Giedrys Iwona: Aby dobrzy byli lepsi. Sprawy Nauki 2001 nr 9 s. 8-11 (dot. m.in. serii "Monografie humanistyczne FNP", programów Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Grabowska Maria: Nowy program FNP. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 1 s. 8  szczegóły 
artykuł: Grabski Maciej W.: Fundacja i niezależność. Forum Akademickie 2000 nr 4 s. 20-21 (wyw. z prezesem fundacji; rozm.: Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: Grynberg Marian, Szczucki Lech: Owocny mecenat. Sprawy Nauki 1999 nr 12 s. 14-15 (wywiad z wiceprezesem Fundacji i członkiem Rady Wydawniczej serii Mono...) szczegóły 
artykuł: Hanyga Krystyna: Twórcze drapieżnictwo i pasja poznania. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 14-17 (dot. przyznania nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia...) szczegóły 
artykuł: Kleiber Michał: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program pomocy nauce w 2002 roku. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 28-32 (dot. m.in. programu Monografie z zakresu nauk humanistycznych i społec...) szczegóły 
artykuł: (mag): Subsydia po raz piąty. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 8 (m.in. Krystyna Bartol, Włodzimierz Bolecki, Jolanta Ługowska, Alina No...) szczegóły 
artykuł: M.G.: Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na rok 1996. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 2 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nowe władze Fundacji. Pełny skład obecnej Rady FNP. Sprawy Nauki 1997 nr 5 s. 18 (m.in. Janusz Sławiński...) szczegóły 
artykuł: O zwolnienie z podatku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Gazeta Wyborcza 2000 nr 285 s. 2 (list do ministra finansów Jarosława Bauca podpisany: Andrzej Białas, M...) szczegóły 
artykuł: O zwolnienie z podatku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Gazeta Wyborcza 2000 nr 285 s. 2 (apel do ministra finansów Jarosława Bauca; podpisali: Mikołaj Górecki,...) szczegóły 
artykuł: Oferty FNP w 2000 r.. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 1 s. 7  szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Pro publico bono. Alma Mater 2002 nr 46 s. 5-7 (z okazji jubileuszu 10-lecia Fundacji; aktualne programy FNP...) szczegóły 
artykuł: Perkowski Tomasz: Rewolucyjnych zmian nie przewiduję. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 5-7 (wywiad; dot. działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; rozm. Iwon...) szczegóły 
artykuł: (pik): Program "Wydawnictwa". Forum Akademickie 1995 nr 20/21 s. 7 (nt. finansowego wspierania przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ra...) szczegóły 
artykuł: Program 2000. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 18-21 (główne założenia działalności...) szczegóły 
artykuł: Reicher Ewa: 23 miliony w 2001 roku. Biblioteka Analiz 2001 nr 1 s. 8 (program Fundacji...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Alma Mater 2000 nr 19 s. 5-6 (z listą stypendystów z Krakowa...) szczegóły 
artykuł: Samsonowicz Henryk: Rekompensata dla humanistyki. Forum Akademickie 1999 nr 7/8 s. 68-69 (wyw. z przewodniczącym Rady Wydawniczej Fundacji na rzecz Nauki Polsk...) szczegóły 
artykuł: Skawiński Janusz, Sławiński Janusz: Humanistyka jest jednym domem. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 24 s. 1, 4 (wywiad z członkiem rady wydawniczej serii monografii Fundacji na rzecz...) szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: List Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 9 s. 24  szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: List Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawy Nauki 1999 nr 6 s. 32 (dotyczy sytuacji ekonomicznej Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: U progu nowego 10-lecia. Sprawy Nauki 2001 nr 9 s. 5-7 (wywiad; dot. programów mających na celu dofinansowywanie badań naukowy...) szczegóły 
artykuł: Stypendia dla młodych naukowców. Forum Akademickie 1998 nr 3 s. 14-15 (m.in.: Radosław Marcin Grześkowiak, Agnieszka Sylwia Kluba, Paweł Maje...) szczegóły 
artykuł: Stypendia dla młodych naukowców. Forum Książki 1997 nr 1 s. 10-11 (m.in.: Katarzyna Elżanowska, Grzegorz Jacek Grochowski, Przemysław Neh...) szczegóły 
artykuł: Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Alma Mater 2000 nr 21 s. 42 (sprawozdanie z wręczenia stypendiów; z listą laureatów z Uniwersytetu ...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe dla młodych naukowców 2002. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 34-35 (dot. także literaturoznawców i filologów...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe dla młodych naukowców '99. Sprawy Nauki 1999 nr 2 s. 31-32 (m.in. w dziedzinie literaturoznawstwa: Krzysztof Bielawski, Małgorzata...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe dla młodych naukowców w 1997 roku. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 26-31 (m.in. dla młodych filologów...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe dla młodych naukowców w 1998. Sprawy Nauki 1998 nr 1 s. 21-24 (m.in. w dziedzinie literaturoznawstwa: Radosław Marcin Grześkowiak, Ag...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe dla młodych naukowców. Sprawy Nauki 2000 nr 3/4 s. 24-25 (m.in. dla badaczy z dziedziny filologii polskiej i obcych: Piotr S. Bu...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe FNP dla młodych naukowców - laureaci konkursu w 2001 roku. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 28-29 (z listą stypendystów z dziedziny filologii...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści FNP (I). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 3 s. 21 (sylwetki m.in. Ewy Walusiak; z fot. stypendystki; z not. podp. (red.)...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści FNP. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 5 (m.in. Ewa Walusiak...) szczegóły 
artykuł: Subsydia dla uczonych. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 27-28 (o przyznaniu 3-letnich subsydiów; otrzymali m.in.: Jacek Kolbuszewski,...) szczegóły 
artykuł: Wilczek Monika: Pracowita, skrupulatna, nagrodzona.... Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 12 (biogram tegorocznej stypendystki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Ju...) szczegóły 
artykuł: ZAG: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Gazeta Wyborcza 2000 nr 271 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: W poszukiwaniu integracji. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 5 s. 14 (nota o wręczeniu stypendiów w Warszawie, 21 III 1998; z sylwetką laure...) szczegóły 
11.odwołanie: Fundacja na Rzecz Neolatynistyki Śląskiej "Pallas Silesia". x  szczegóły 
artykuł: Kubik Mariusz: Strażnicy ksiąg. Forum Akademickie 2001 nr 7/8 s. 15 (art. z okazji 5. rocznicy powstania fundacji...) szczegóły 
artykuł: Pallas Silesia. Forum Akademickie 1996 nr 5 s. 5-6 (nt. ustanowienia fundacji i jej celów...) szczegóły 
12.odwołanie: Fundacja z Brzezia Lanckorońskich. x  szczegóły 
artykuł: Fundacje i ich wkład w naukę i kulturę polską. Fundacja im. Lanckorońskich. Archeion 1996 t. 96 s. 342-344 (nt. form działaności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Gaca-Dąbrowska Zofia: Karta z dziejów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1993 z. 3 s. 15-23  szczegóły 
artykuł: Informacja o wykorzystanych w 2005 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 283-288  szczegóły 
artykuł: Informacja o wykorzystanych w 2006 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 326-331  szczegóły 
artykuł: Informacja o wykorzystanych w 2007 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 336-342  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 1997 roku stypendiach Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, sporządzona w oparciu o sprawozdania stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 196-202  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 1998 roku stypendiach Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 187-194  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 1999 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 226-232  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 2000 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 234-239  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 2001 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 257-263 (m.in. dot. filologów...) szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 2002 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 230-236 (m.in. dot. filologów...) szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 2002 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 230-236 (m.in. dot. filologów...) szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji dla przyznania stypendiów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 1998. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 203-206  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji dla przyznania stypendiów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 1999. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 195-199  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej działającej przy PAU dla przyznania stypendiów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 240-243  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU przyznającej stypendia naukowe Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2003. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 236-240 (m.in. dot. filologów...) szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU przyznającej stypendia naukowe Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2003. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 236-240 (m.in. dot. filologów...) szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu z posiedzenia komisji stypendialnej działającej przy PAU dla przyznania stypendiów naukowych Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2002. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 264-267 (m.in. dot. filologów...) szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji stypendialnej działającej przy Polskiej Akademii Umiejętności dla przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich na rok 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 233-237  szczegóły 
artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
artykuł: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Polskiej Akademii Umiejętności dla przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fyndacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2006. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2005/2005) s. 304-307  szczegóły 
artykuł: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU dla przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich i FUndacji z Brzezia Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 332-335  szczegóły 
artykuł: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU dla rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2009. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 343-3347  szczegóły 
artykuł: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU [Polskiej Akademii Umiejętności] dla rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2007. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 289-292  szczegóły 
artykuł: Wyrozumski Jerzy: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji dla przyznawania stypendiów Fundacji Lanckorońskich na rok 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 166-168  szczegóły 
13.odwołanie: Fundusz im. Stanisława Estreichera.  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not. o przekazaniu finansów na fundusz przez Fundację Pruszyńskich...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Funduszu im. Stanisława Estreichera w dniu 9 lutego 2000 roku. Alma Mater 2000 nr 19 s. 4-5 (dot. przyznania stypendiów z funduszu...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Stypendia im. Stanisława Estreichera (Hojny dar Mieczysława Pruszyńskiego). Alma Mater 2000 nr 19 s. 3 (nt. ufundowania przez Mieczysława Pruszyńskiego stypendiów dla najleps...) szczegóły 
14.odwołanie: Fundusz Stypendialny im. Jana Kochanowskiego. x  szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 49-50 (przyjęcie wniosku przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie u...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 50 (regulamin Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Witkowska Alina: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 44 s. 55 (powołanie Rady Funduszu; skład Rady Funduszu...) szczegóły 
15.odwołanie: Fundusz Stypendialny im. Stanisława Pigonia. x  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 59 (not. o zatwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulami...) szczegóły 
artykuł: jhś: Kwesta na rzecz Funduszu im. S. Pigonia. Alma Mater 2002 nr 45 s. 49  szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 47 (Aneks do Regulaminu Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. S. Pigon...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 50 (regulamin Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Własny Fundusz Stypendialny im. Stanisława Pigonia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 2 s. 14 (nt. powstania Funduszu i jego celów...) szczegóły 
16.odwołanie: Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki. x  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za okres od 2001 do 2002 r.. Nauka Polska [Warszawa] 2003 t. 12 (37) s. 215-222  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy imienia Józefa Mianowskiego za okres od 1995 do 2000 r.. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 (35) s. 237-247  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy imienia Józefa Mianowskiego za okres od 1995 do 2000 r.. Nauka Polska [Warszawa] 2002 [t.] 11 (36) s. 203-212  szczegóły 
artykuł: J.P.: Reaktywowanie Kasy imienia Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 1992 t. 1 (26) s. 121-122  szczegóły 
artykuł: Piskurewicz Jan: Sprawa Kasy Mianowskiego dawniej i dziś. Nauka 2003 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalaności Kasy imienia Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki w roku 1992. Nauka Polska [Warszawa] 1993 t. 2 (27) s. 103-107  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki w roku 1993. Nauka Polska [Warszawa] 1994 t. 3 (28) s. 183-177  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki w roku 1995. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 139-152  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki w roku 1998. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 173-183  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1994. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 159-166  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1996. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 127-139  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1997. Nauka Polska [Warszawa] 1998 t. 7 (32) s. 139-149  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1999. Nauka Polska [Warszawa] 2000 t. 9 s. 115-125  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2000. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 (35) s. 195-206  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2001. Nauka Polska [Warszawa] 2002 [t.] 11 (36) s. 169-181  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2002. Nauka Polska [Warszawa] 2003 t. 12 (37) s. 165-179  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2002. Nauka Polska [Warszawa] 2003 t. 12 (37) s. 180-201  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2000. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 (35) s. 207-236  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 1996. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 140-155 (m.in.: Nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 1997. Nauki humanistyczne i społeczne. Nauka Polska [Warszawa] 1998 t. 7 (32) s. 150-169  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 1998. Nauki humanistyczne. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 184-216 (m.in. literaturoznawcy...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 1999. Nauka Polska [Warszawa] 2000 t. 9 s. 126-157  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 2001. Nauka Polska [Warszawa] 2002 [t.] 11 (36) s. 182-202  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy Mianowskiego za okres od 1995 do 1997 r.. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 217-223  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Sięgać do tradycji. Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 5-6 (wywiad z sekretarzem Komitetu Kasy; rozm. Magdalena Grzelecka...) szczegóły 
17.odwołanie: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. x  szczegóły 
artykuł: Haman Janusz: Klimat dla talentów. Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 14-15 (wyw. z prezesem Fundacji; rozm.: Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: (pik): Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 8 (nt. powstania i działalności...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Wojciech: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. Geneza, działalność, perspektywy. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 6 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Wojciech: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki (przesłanki powstania, działalność, perspektywy). Nauka Polska [Warszawa] 1993 t. 2 (27) s. 193-201  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: "Festiwal Nauki" (1998). (m.in. wykłady z zakresu filologii polskiej...) szczegóły 
artykuł: Festiwal Nauki. Program Festiwalu Nauki w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 7 s. 25-40  szczegóły 
artykuł: Leluk Jacek: Festiwal Nauki Wrocław '98 - epilog. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 9 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Leluk Jacek: Festiwal Nauki Wrocław '98. Wrażenia... opinie... raporty... wnioski. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 8 s. 22-25  szczegóły 
19.impreza: "Humanistyka polska w latach 1945-1990" - konferencja (2004).  szczegóły 
artykuł: Social Sciences. Annual Report 2005 s. 15-18 (m.in. nt. konferencji...) szczegóły 
20.impreza: "Nauka polska wobec totalitaryzmów" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Terlecki Ryszard: Nauka i totalitaryzm. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 204-206 (spraw....) szczegóły 
21.impreza: Sympozjum z cyklu "Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?" (1995). (nt. żródeł i form finansowania działalności towarzystw i stowarzyszeń ...) szczegóły 
artykuł: Milczanowski Piotr: Mecenat a polityka finansowa. Formy finansowania stowarzyszeń w przeszłości i obecnie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 185-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
22.impreza: Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym (Konferencja - Warszawa, 21 II 2003). Wprowadzenie. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 11-12  szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Zakończenie. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 63  szczegóły 
23.impreza: "Śląscy Profesorowie: Stanisław Bąk, Stanisław Rospond, Henryk Borek" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
recenzja: Jahołkowska Beata, Wołowik Barbara: Ś.P.: Stanisław Bąk, Stanisław Rospond, Henryk Borek. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 230-232  szczegóły 
24.impreza: Wystawa Polskiej Książki Naukowej.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 3 s. 149 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: 45-lecie pracy naukowej i zawodowej. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 11 s. 9-10 (nota nt. uroczystego spotkania z Rektorem pracowników Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
26.artykuł: Antas Jolanta, Balbus Stanisław, Indyk Maria: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1989 nr 28 s. 8 (dot. pobicia autorów oświadczenia, pracowników Instytutu Filologii Pol...) szczegóły 
27.artykuł: Axer Jerzy: Humanistyka bez gorsetu. Życie Warszawy 1993 nr 28 s. 13 (wyw. z dyr. Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Ś...) szczegóły 
28.artykuł: Axer Jerzy: Język tradycji antycznej jako składnik wychowania elit. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 29-36 (referat wygłoszony na konferencji "Sytuacja nauk humanistycznych w świ...) szczegóły 
29.artykuł: Axer Jerzy: Komandosi edukacji. Gazeta Wyborcza 2000 nr 269 s. 20, 22 (wyw. z dyr. Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ...) szczegóły 
30.artykuł: Axer Jerzy: Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 46-47 (wypow. dyr. Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Ś...) szczegóły 
31.artykuł: Axer Jerzy: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce u Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego OBTA UW. Meander 2003 nr 2 s. 183-188  szczegóły 
32.artykuł: Axer Jerzy: Wspólnota elit. Plus Minus 1997 nr 9 s. 14 (wywiad z dyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w E...) szczegóły 
33.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
34.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Literaturoznawca w poszukiwaniu tożsamości. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 45-56 (referat wygłoszony na konferencji "Sytuacja nauk humanistycznych w świ...) szczegóły 
35.artykuł: Bralczyk Jerzy: Czy humanistyka jest atrakcyjna?. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 57-62 (referat wygłoszony na konferencji "Sytuacja nauk humanistycznych w świ...) szczegóły 
36.artykuł: Bujnowski Tadeusz: Brześć nad Bugiem. Orzeł Biały 1991 nr 1470 s. 17-21 (inauguracja działaln. Polskiego Uniwersytetu w Brześciu nad Bugiem; 15...) szczegóły 
37.artykuł: Cervenka Miroslav: Ke kontaktum polskych a ceskoslovenskych literarnich vedcu. x 1992 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1992 nr 1 s....) szczegóły 
38.artykuł: Chodubski Andrzej: Nauki humanistyczne w Gdańsku. Autograf 2001 nr 2 s. 32-33 (przełom ustrojowy 1989 r. jego wpływ na kształt i rozwój dyscyplin hu...) szczegóły 
39.artykuł: Czermińska Małgorzata: Stanowisko Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Nauka 2002 nr 2 s. 181 (dor. obniżania nakładów z budżetu na naukę polską, zwłaszcza na nauki ...) szczegóły 
40.artykuł: Czyż Antoni: Zespół do Badań Źródłowych nad Literaturą Dawną. Ogród 1994 nr 1 s. 261-263 (o działalności Zespołu powstałego w 1992 przt Towarzystwie "Ogród Ksią...) szczegóły 
41.artykuł: Dialog [Warszawa] 1998 nr 1 s. 189 (komunikat o przeznaczeniu niewykorzystanych pieniędzy zebranych na ra...) szczegóły 
42.artykuł: Dofinansowanie. Sprawy Nauki 1998 nr 2 s. 33-44 (podział środków finansowych dokonany przez Komisję Badań Podstawowych ...) szczegóły 
43.artykuł: Dorobek naukowy humanistyki zagrożony. Gazeta Wyborcza 1990 nr 159 s. 5 (list do członków parlamentu podpisany przez dyrektorów pięciu instytut...) szczegóły 
44.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 21 s. 9-10 (nota spraw. z prac senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki ...) szczegóły 
45.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 22 s. 3-4 (nota spraw. z prac senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki ...) szczegóły 
46.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 22 s. 11-12 (nota spraw. z prac senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych n...) szczegóły 
47.artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 131 s. 2 (not. o ustanowieniu Fundacji K. i M. Górskich popierającej rozwój pols...) szczegóły 
48.artykuł: Gacek Krzysztof: Polonia bez polskiego. Życie Warszawy 1993 nr 164 s. 5 (o spadku zainteresowania Polonii Letnimi Kursami Kultury i Języka Pols...) szczegóły 
49.artykuł: Gąsiorowski Jerzy A.: O czasopiśmiennictwie naukowym w Polsce na tle wielkości mierzalnych. Nauka 2003 nr 4 s. 55-67 (dot. m.in. czasopism humanistycnych...) szczegóły 
50.artykuł: Głowiński Michał: Nauka o literaturze, integracja, dyskurs partnerski. Nauka 2002 nr 2 s. 117-123 (dot. wybranych epizodów z powojennej historii nauki o literaturze w Po...) szczegóły 
51.artykuł: Głowiński Michał: Nauka o literaturze, integracja, dyskurs partnerski. x 2004 ([w ks.:] Michał Głowiński: Skrzydła i pięta. Nowe szkice na tematy nie...) szczegóły 
52.artykuł: Głowiński Michał: Pięciu: próba portretu zbiorowego. Tygodnik Powszechny 1993 nr 50 s. 1, 9 (wspomn.; dot. badaczy: Jerzy Ziomek, Jerzy Kwiatkowski, Stefan Treugut...) szczegóły 
53.artykuł: Groźba cywilizacyjnej katastrofy (List otwarty członków Towarzystwa Krzewienia i Popierania Nauki). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 3 (w sprawie spadających nakładów finansowych na naukę; list podpisali m....) szczegóły 
54.artykuł: Haman Janusz: Jak upowszechniać naukę?. Bestseller 1991 nr 8 s.27 (nt. utworzonej w 1990 Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki...) szczegóły 
55.artykuł: Hernas Czesław: Pokolenie encyklopedystów. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 9 s. 9 (wyw. nt. stanu nauk humanistycznych; rozm. Magdalena Bajer...) szczegóły 
56.artykuł: Huebner Piotr: Stalinowskie "czystki" w nauce polskiej. x 1997 ([W ks.:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła... Red. ...) szczegóły 
57.artykuł: Humanistyka polska: Agonia czy nadzieja?. Odra 1994 nr 9 s. 2-15 (dyskusja red. nt. aktualnej sytuacji humanistyki polskiej; wypow.: Kar...) szczegóły 
58.artykuł: Humanistyka polska w latach 1945-1990. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 50-51 (dot. projektu badawczego "Humanistyka polska w latach 1945-1990" finan...) szczegóły 
59.artykuł: Jastrun Ewa: Szlifowanie talentu. Wprost 2000 nr 16 s. 108 (nt. dwuletniego kursu artystycznej twórczości literackiej w Collegium ...) szczegóły 
60.artykuł: Jelicz Antonina: O "Sodalitas Crocodiliana" wspomnienia słów kilka. Meander 1989 nr 1/2 s. 79-85 (nt. Sodalitas Crocodiliana (Warszawa, 1954) - stowarzyszenie filologów...) szczegóły 
61.artykuł: Kujawy 1989 nr 24 s. 2 (not. o ustanowieniu Fundacji Konrada i Marty Górskich, ustanowionej pr...) szczegóły 
62.artykuł: Klement'ev S.V.: A. Semchuk - gost' MGU. x 1989 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
63.artykuł: Kozłowski Jan: Zmierzch czy odrodzenie? (Humanistyka u progu XXI wieku). Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 22-25  szczegóły 
64.artykuł: Legutko Ryszard: Humanistyka w poszukiwaniu metody. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 37-44 (referat wygłoszony na konferencji "Sytuacja nauk humanistycznych w świ...) szczegóły 
65.artykuł: List otwarty do członków Komisji Budżetu i Finansów Sejmu RP. Wiedza i Życie 1994 nr 1 s. 48 (apel o zmianę polityki finansowej i podatkowej w stosunku do nauki i s...) szczegóły 
66.artykuł: List otwarty w sprawie publikacji humanistycznych. Gazeta Wyborcza 1990 nr 5 s. 8 (list zawierający propozycję utworzenia Funduszu Wspierania Naukowych W...) szczegóły 
67.artykuł: List otwarty w sprawie publikacji humanistycznych. Polityka 1990 nr 1 s. 7 (postulat utworzenia Funduszu Wspierania Naukowych Wydawnictw Humanisty...) szczegóły 
68.artykuł: List otwarty w sprawie publikacji humanistycznych. Tygodnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 4 (list w sprawie utworzenia Funduszu Wspierania Naukowych Wydawnictw Hum...) szczegóły 
69.artykuł: Melosik Zbyszko: Kontrowersje wokół komercjalizacji współczesnego uniwersytetu. Colloquia Communia 2003 nr 2 s. 140-148  szczegóły 
70.artykuł: Miller Marek: Szkoła reportażu Collegium Civitas. Reżyser 2000 nr 6 s. 2-3 (wypowiedź nt. uczelni i prowadzonych tam warsztatów pisarskich; not. M...) szczegóły 
71.artykuł: Moczkodan Rafał: Konferencje, konferencje... (studenckie). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 63 (wieloaspektowe i łączne omówienie organizacji i przebiegu konferencji ...) szczegóły 
72.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 1997 nr 4 s. 9 (not. o przyznaniu m.in. Andrzejowi Pitrusowi stypendium z Funduszu na ...) szczegóły 
73.artykuł: Nowe Książki 1996 nr 2 s. 72 (nt. serii wydawniczej Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z za...) szczegóły 
74.artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108-109 (not. o ustanowieniu Fundacji K. i M. Górskich dla wspierania polskiego...) szczegóły 
75.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sprostowanie do "Informatora nauki polskiej" 1992/1993 (t. 2: Instytucje naukowe, s. 223, poz. 937 Instytut Literatury Polskiej). Polonistyka 1994 nr 7 s. 406 (dot. pominięcia pracowników...) szczegóły 
76.artykuł: Odojewski Włodzimierz: O Ossolineum raz jeszcze. Kultura i Życie 1992 nr 1 s. 9 (nt. konieczności zwrócenia Polsce przez władze Ukrainy zbiorów bibliot...) szczegóły 
polemika: Olszański Tadeusz Andrzej: Ostrożnie z rewindykacjami. Kultura i Życie 1992 nr 3 s. 10  szczegóły 
77.artykuł: Ostrowski Janusz Y.: Wizyta polskich humanistów u humanistów norweskich. Res Humana 1999 nr 3 s. 43-44 (nota...) szczegóły 
78.artykuł: Ostrowski Witold: Neofilologia w Polsce - wczoraj, dziś i jutro. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 15-21 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
79.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Tygodnik Powszechny 1994 nr 30 s. 4 (list otwarty dot. finansowania nauki w Polsce; podp. Zarząd Towarzystw...) szczegóły 
80.artykuł: Oświadczenie. Tygodnik Powszechny 1989 nr 6 s. 8 (oświadczenie krakowskiego Koła PEN-Clubu w związku z pobiciem pracowni...) szczegóły 
81.artykuł: PAN ma już 50 lat. Konspekt 2002 nr 12 s. 68 (not. nt. "Stanowiska Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej w sprawie ak...) szczegóły 
82.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986-2000). Od historii i kultury Żydów w Polsce do judaistyki). Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 211-227 (nt. działalności Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w...) szczegóły 
83.artykuł: Samsonowicz Henryk: Sytuacja humanistyki polskiej. Nauka 1999 nr 12 s. 11-16  szczegóły 
84.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Nowe wyzwania dla nauk humanistyczych (zamknięcie konferencji). Nauka 2002 nr 2 s. 173-177 (dot. programu badawczo-edukacyjnego przygotowanego przez IBL PAN jako ...) szczegóły 
85.artykuł: Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w 1992 r.. Nauka Polska [Warszawa] 1993 t. 2 (27) s. 202-213 ( ...) szczegóły 
86.artykuł: Starnawski Jerzy: O granicach wolności. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 103-108 (nt. rangi profesora uniwersytetu od zakończenia II wojny światowej do ...) szczegóły 
87.artykuł: Starnawski Jerzy: Rozproszyli się... Losy historyków literatury polskiej Lwowian po drugiej wojnie światowej. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 59-78 (szerzej o: Karol Badecki, Juliusz Kleiner, Eugeniusz Kucharski, Stanis...) szczegóły 
88.artykuł: Stypendia F[undacja na rzecz] N[auki] P[olskiej] dla młodych. Rzeczpospolita 2001 nr 72 s. A12 (nota o przyznaniu stypendiów...) szczegóły 
89.artykuł: Suleja Włodzimierz: Filadelfijska humanistyka. Sprawy Nauki 1999 nr 2 s. 8-9 (o stworzeniu przez Zespół Nauk Humanistycznych Komitetu Badań Naukowyc...) szczegóły 
nawiązanie: Racki Grzegorz: "Filadelfijska humanistyka". Sprawy Nauki 1999 nr 3/4 s. 26-27  szczegóły 
90.artykuł: Szczęsny Stanisław: Towarzystwo "Ogród Ksiąg". Ogród 1994 nr 1 s. 256-260 (o działalności; z not. o aut. i fot....) szczegóły 
91.artykuł: Szpringer Michał: Kongres Nauki Polskiej - zbędny czy konieczny?. Nauka i Przyszłość 1995 nr 1 s. 1, 19  szczegóły 
92.artykuł: Tazbir Janusz: Czy stać nas jeszcze na humanistykę. Polityka 1990 nr 1 s. 14  szczegóły 
93.artykuł: Tazbir Janusz: Zagrożenia i szanse humanistyki w XXI w.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 13-23 (referat wygłoszony na konferencji "Sytuacja nauk humanistycznych w świ...) szczegóły 
94.artykuł: (t): Gazeta Pomorska 1989 nr 129 s. 1-2 (nota o ustanowieniu przez Konrada Górskiego Fundacji Konrada i Marty G...) szczegóły 
95.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Filadelfia, kraina Kopciuszków. Fa-Art 2001 nr 3 s. 138-139 (fel. nt. sposobu rozliczania polskich uczonych szczególnie przedstawic...) szczegóły 
96.artykuł: Warsztaty pisarskie w Szkole Reportażu Collegium Civitas. Reżyser 2000 nr 1 s. 8 (program dwuletnich warsztatów utworzonych 15 I 2000 w Warszawie...) szczegóły 
97.artykuł: Winniczuk Lidia: Echa "Sodalitas" spod znaku "Krokodyla". Meander 1989 nr 1/2 s. 87-91 (nt. dzialaln. PTF, którego członkowie przeszli ze stowarzyszenia Sodal...) szczegóły 
98.artykuł: Witkowska Alina: Humanistyka polska. Pod słońcem wolności. Nauka i Przyszłość 1992 nr 6 s. 1, 9  szczegóły 
99.artykuł: Wójtowicz Henryk: Studium patrystyki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w okresie 70-lecia (11918-1988). Summarium 1994 r. 18 (1989) s. 115-117  szczegóły 
100.artykuł: Wrzesiński Wojciech: Między tradycją a przyszłością. Odra 1994 nr 10 s. 18-22 (humanistyka na Uniwersytecie Wrocławskim od 1945...) szczegóły 
101.artykuł: Wykaz wybranych fundacji, funduszy oraz organizacji wspomagających naukę. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
102.artykuł: Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa (Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r., przygotowany przez Komitet Badań Naukowych). Przegląd Rządowy 1993 nr 8 s. 66-75  szczegóły 
103.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 145 (not. o ustanowieniu w Toruniu przez Konrada Górskiego Fundacji im. Kon...) szczegóły 
104.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 25 s. 15 (not. o ustanowieniu fundacji im. K. i M. Górskich dla wspierania rozwo...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Pedagogiczna w Krakowie (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
105.odwołanie: Chrzanowski Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Michalski Czesław, Zięba Michał: Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie dla profesorów Tadeusza Chrzanowskiego i Franciszka Ziejki. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 9 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Michalski Czesław, Zięba Michał: Inauguracja 58. roku akademickiego. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 5-8 (m.in. nt. wręczenia doktoratu hoonoris causa...) szczegóły 
artykuł: Mroczka Ludwik: Laudacja. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 15-18 (z fot. laureata...) szczegóły 
106.odwołanie: Chrząstowska Bożena. x  szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: Człowiek-instytucja. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 12 s. 8-9 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu; także o działalności nauko...) szczegóły 
nawiązanie: Glogier Marek: Wydarzenie w świecie polonistów. Konspekt 2002 nr 6 s. 79-80  szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Starałam się być wiarygodna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 619-621 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Bożena Chrząstowska. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 11-12 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa dla Profesor Bożeny Chrząstowskiej. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 62-64 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Jurga Stefan: List gratulacyjny od Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 65  szczegóły 
artykuł: Kolejny doktorat honoris causa. Konspekt 2001 nr 7 s. 121 (z listą doktoratów nadanych do tej pory...) szczegóły 
artykuł: Michalski Czesław: Inauguracja 55. roku akademickiego. Konspekt 2000 nr 4 s. 5-10  szczegóły 
artykuł: Mowa Bożeny Chrząstowskiej. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 65-68 (z fot. Bożeny Chrząstowskiej...) szczegóły 
artykuł: Szopa Agnieszka: Profesor Bożena Chrząstowska doktorem honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 17-20  szczegóły 
artykuł: Uryga Zenon: Pochwała Bożeny Chrząstowskiej. Polonistyka 2000 nr 10 s. 615-617 (laudacja wygłoszona podczas uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Życie Uniwersyteckie 2000 nr 10 s. 2 (not....) szczegóły 
107.odwołanie: Ziejka Franciszek. x  szczegóły 
artykuł: Burkot Stanisław: Laudacja. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 10-14 (z fot. laureata...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h. c. - prof. Franciszek Ziejka. Forum Akademickie 2003 nr 6 s. 11-12 (nota; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: Michalski Czesław, Zięba Michał: Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie dla profesorów Tadeusza Chrzanowskiego i Franciszka Ziejki. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 9 (z fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
    odwołania do (alfabet tytułów)
108.odwołanie: Grzegorzewski Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Cytowska Magdalena: Doktor teatru. Życie 2001 nr 114 s. 8 (nt. otrzymania doktoratu "honoris causa"...) szczegóły 
artykuł: Grzegorzewski Jerzy: Moje wspomnienia, moje miasto. Teatr 2001 nr 7/8 s. 58 (tekst wystąpienia podaczas uroczystości nadania doktoratu...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Doktor Grzegorzewski. Gazeta Wyborcza 2001 nr 115 s. 18 (not. o urocz. wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 25 V s. 3 (not. o nadaniu doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (not. otrzymaniu doktoratu "honoris causa"...) szczegóły 
artykuł: Other Events. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2001 nr 3 s. 57 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Jerzemu Grzegorzewskiemu...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Planeta Jerzy Grzegorzewski. Teatr 2001 nr 7/8 s. 59 (tekst laudacji przeznaczonej do wygłoszenia podczas uroczystości nadan...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 6 s. 76 (nota...) szczegóły 
artykuł: TOR: Doktor Grzegorzewski. Rzeczpospolita 2001 nr 114 s. A12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 200 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
109.odwołanie: Wajda Andrzej.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 3 XI s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 147 ( ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
110.odwołanie: Eco Umberto. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Umberto Eco. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: E.S.: Róża i znak (Doktorat honoris causa warszawskiej ASP dla Umberto Eco). Rzeczpospolita 1996 nr 21 s. 27  szczegóły 
artykuł: JK: Autor "Imienia róży" uhonorowany. Trybuna 1996 nr 48 s. 4 (sprawozdanie z wręczenia doktoratu...) szczegóły 
artykuł: Klecel Marek: Eco-mania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 42 s. 10 (nt. przyznania tytułu hc Umberto Eco...) szczegóły 
artykuł: Kosmalska Joanna: Dzieło wiecznie otwarte (Doktorat h.c. dla Umberto Eco). Trybuna 1996 nr 47 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 108 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Róża w pejzażu semiotycznym. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 15 II s. 5  szczegóły 
111.odwołanie: Wajda Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: AB: Doktor Wajda. Życie 2000 nr 123 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Bernat Anna: Artysta, który mierzy temperaturę przeżyć. Życie 2000 nr 128 s. 7 (artykuł w związku z przyznaniem doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: (BZ): Panorama, Orzeł i witraże (Trzy projekty Andrzeja Wajdy). Trybuna 2000 nr 123 s. 5 (m.in. not. o przyznaniu A. Wajdzie tytułu honoris causa Akademii Sztuk...) szczegóły 
artykuł: Doktor Wajda. Kino 2000 nr 7/8 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 128 s. 13 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Spowiedź dezertera (Doktorat honoris causa ASP dla Andrzeja Wajdy). Rzeczpospolita 2000 nr 129 s. A8 (nota spraw. z uroczystości wręczenia; z fot.; Warszawa 2 VI 2000...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2000. Dokumentacja cd.. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 364 (not. o przyznaniu Andrzejowi Wajdzie...) szczegóły 
artykuł: Kwiecień Agnieszka: Film na sztaludze (Doktorat honorowy ASP dla Andrzeja Wajdy). Rzeczpospolita 2000 nr 123 s. A9 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 2 VI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: S. J.: Doktorat honoris causa dla Andrzeja Wajdy. Rota 2000 nr 4 s. 93 (nota...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 181 (not. o wręczeniu, 2 VI 2000...) szczegóły 
artykuł: Życie 2000 nr 129 s. 2 (not. nt. uroczystości...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
112.odwołanie: Różewicz Tadeusz. nr s.  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 209 (not. o przyznaniu tytułu doktora honoris causa 8 X 2007 r....) szczegóły 
artykuł: Rączka Katarzyna: Reports. Awards. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2007 nr 3/4 s. 55 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Katolicki Uniwersytet Lubelski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
113.odwołanie: Fontaine Jacques. x  szczegóły 
artykuł: Fontaine Jacques: Przemówienie wygłoszone przez prof. Jacquesa Fontaine'a z okazji nadania mu doktoratu honoris causa KUL. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 33 (1990) nr 1/4 s. 204-206  szczegóły 
114.odwołanie: Janssens Marcel. x  szczegóły 
artykuł: 41. doktor honoris causa. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 236 s. I (not. o uroczystości nadania tytułu; 27 XI 1995...) szczegóły 
artykuł: Janssens Marcel: Podziękowanie (Fragment przemówienia prof. Marcela Janssensa podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 20  szczegóły 
artykuł: J.M.: Najwyższe wyróżnienie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 2 (nota o uroczystości nadania tytułu; Lublin 27 XI 1995...) szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: W gronie naszych nieśmiertelnych (Przemówienie Rektora KUL podczas nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marcelowi Janssensowi). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 20  szczegóły 
115.odwołanie: Miłosz Czesław. x  szczegóły 
artykuł: Józefacka Maria Emilia: Trudna obecność. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2004 nr 1 s. 7  szczegóły 
artykuł: Królikowski Bohdan: Ta fotografia. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2004 nr 1 s. 8  szczegóły 
116.odwołanie: Reale Giovanni. x  szczegóły 
artykuł: (ab): Mądrość antyczna lekarstwem na współczesne zło. Doktorat Honoris Causa Profesora Givanniego Realego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 2 s. 22 (spraw. z uroczystości...) szczegóły 
117.odwołanie: Twardowski Jan. x  szczegóły 
artykuł: AB: Doktorat h.c. dla ks. Jana Twardowskiego. Życie 1999 nr 70 s. 9 (not. nt. przyznania tytułu doktora honoris causa...) szczegóły 
artykuł: AB: ks. Jan Twardowski. Życie 1999 nr 95 s. 2 (nota nt. przyznania ks. Janowi Twardowskiemu tytułu doktora honoris ca...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - ks. Jan Twardowski. Forum Akademickie 1999 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 99 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: I.M.: Ksiądz Jan Twardowski - doktorem Honoris Causa. Gazeta Lwowska 1999 nr 6/7 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu 22 IV 1999...) szczegóły 
artykuł: Ks. Jan Twardowski doktorem h.c. KUL. Rzeczpospolita 1999 nr 69 s. 27 (not....) szczegóły 
artykuł: Ksiądz poeta Doktorem. NP Na przykład 1999 nr 5 s. 29 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Janowi Twardowskiemu...) szczegóły 
artykuł: Kwiecień Agnieszka: Uśmiechnięty poeta (Doktorat honoris causa KUL dla księdza Jana Twardowskiego). Rzeczpospolita 1999 nr 95 s. 27  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ks. Twardowski - doktorem. Tygodnik Powszechny 1999 nr 15 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 36 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Poeta doktorem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 69 s. 2 (nota o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Twardowski Jan: Jestem księdzem szczęśliwym. (Mowa ks. Jana Twardowskiego podczas uroczystości odebrania doktoratu honoris causa). Biuletyn Informacyjny 1999 nr 3 s. 34-37  szczegóły 
artykuł: Twardowski Jan: Zastąpić zmęczone słowa nowymi. Plus Minus 1999 nr 17 s. 14 (przemówienie wygłoszone z okazji przyznania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Twórczość ks. Jana Twardowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 121 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: W drodze 1999 nr 5 s. 97 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wrzeszcz Maria: Doktorat honoris causa dla poety ks. Jana Twardowskiego. Akcent 1999 nr 3/4 s. 270-272 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu, Lublin 22 IV 1999...) szczegóły 
118.odwołanie: Wyczyński Paweł. x  szczegóły 
artykuł: Barańska Ewa: Laudacja ku czci profesora Pawła Wyczyńskiego z okazji nadania mu dokoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 18 września 1996 roku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 251-255  szczegóły 
artykuł: Michalczyk Jadwiga: Doktorat honoris causa. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 24 (z fragm. wykładu Prof. P. Wyczyńskiego...) szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Drogowskaz ku dobru (Przemówienie Rektora KUL z okazji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. P. Wyczyńskiemu - 18 IX 1996. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 24  szczegóły 
119.odwołanie: Zanussi Krzysztof. x  szczegóły 
książka: Krzysztof Zanussi. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2004  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
120.odwołanie: Has Wojciech Jerzy (pośmiertnie). x  szczegóły 
artykuł: AŚ: Filmowcy Honoris Causa. Gazeta Wyborcza 2000 nr 253 s. 1 (not. z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty PWSFTViT. Kino 2000 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorów trzech. Film 2000 nr 12 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorzy reżyserii. Ludzie 2000 nr 44 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Honory dla mistrzów. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A1  szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 2000 nr 6 s. 33 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kluba Henryk: Has - in memoriam. Kino 2001 nr 10 s. 52-53 (tekst laudacji wygłoszonej przez rektora uczelni na uroczystości przyz...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2000. Dokumentacja cd.. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 364 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Wojciechowi Jerzemu Hasowi...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: Twórcy filmowi doktorami honoris causa łódzkiej Szkoły Filmowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 25/26 s. 19, 37 (tytuł przyznano reżyserowi pośmiertnie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 3 XI s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: S. J.: Czterech doktorów kina. Rota 2001 nr 1/2 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Filmówka honoris causa. Kino 2000 nr 12 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 45 s. 12 (not....) szczegóły 
121.odwołanie: Kawalerowicz Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: AŚ: Filmowcy Honoris Causa. Gazeta Wyborcza 2000 nr 253 s. 1 (not. z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty PWSFTViT. Kino 2000 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorów trzech. Film 2000 nr 12 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Honory dla mistrzów. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A1 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 2000 nr 6 s. 33 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2000. Dokumentacja cd.. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 364 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Jerzemu Kawalerowiczowi...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: Twórcy filmowi doktorami honoris causa Szkoły Filmowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 25/26 s. 19, 37  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: S. J.: Czterech doktorów kina. Rota 2001 nr 1/2 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Filmówka honoris causa. Kino 2000 nr 12 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 45 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 196 (not....) szczegóły 
122.odwołanie: Polański Roman. x  szczegóły 
artykuł: AŚ: Filmowcy Honoris Causa. Gazeta Wyborcza 2000 nr 253 s. 1 (not. z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty h.c. w łódzkiej Filmówce. Forum Akademickie 2000 nr 12 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty PWSFTViT. Kino 2000 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorów trzech. Film 2000 nr 12 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorzy reżyserii. Ludzie 2000 nr 44 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Honory dla mistrzów. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A1 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 2000 nr 6 s. 33 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kluba Henryk: Polańskiemu udało się wejrzeć głęboko w psychikę współczesnego człowieka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 18 s. 11 (wyw. z rektorem nt. nadania tytułu doktora honoris causa Romanowi Pola...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2000. Dokumentacja cd.. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 364 (not. o przyznaniu Romanowi Polańskiemu...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: Twórcy filmowi doktorami honoris causa łódzkiej Szkoły Filmowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 25/26 s. 19, 37  szczegóły 
artykuł: Kubik Mariusz: Roman Polański - doktor h.c. PWSFTViT w Łodzi. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 3 (82) s. 18-19  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 3 XI s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: S. J.: Czterech doktorów kina. Rota 2001 nr 1/2 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Filmówka honoris causa. Kino 2000 nr 12 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 45 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Wakar Jacek: Łódź Polańskiego. Doktorat honoris causa Filmówki dla reżysera. Życie 2000 nr 252 s. 8  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 196 (not....) szczegóły 
123.odwołanie: Rybczyński Zbigniew. x  szczegóły 
artykuł: Zbigniew Rybczyński doctorem honoris causa. Magazyn Filmowy SFP 2008 nr 2 s. 44  szczegóły 
124.odwołanie: Toeplitz Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa dla Jerzego Toeplitza. Film 1993 nr 10 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Film na Świecie 1993 nr 2 s. 95 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 46 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Honoris causa dla Toeplitza. Życie Warszawy 1993 nr 52 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kino 1993 nr 4 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: M.S.: Honorowy doktorat dla Jerzego Toeplitza. Rzeczpospolita 1993 nr 53 s. 4  szczegóły 
artykuł: Zajicek Edward: Laudacja. Kwartalnik Filmowy 1993 nr 2 s. 61-63  szczegóły 
125.odwołanie: Wajda Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty PWSFTViT. Kino 2000 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorów trzech. Film 2000 nr 12 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorzy reżyserii. Ludzie 2000 nr 44 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Honory dla mistrzów. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A1 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 2000 nr 6 s. 33 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2000. Dokumentacja cd.. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 364 (not. o przyznaniu Andrzejowi Wajdzie...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: Twórcy filmowi doktorami honoris causa łódzkiej Szkoły Filmowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 25/26 s. 19, 37  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 3 XI s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: S. J.: Czterech doktorów kina. Rota 2001 nr 1/2 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Filmówka honoris causa. Kino 2000 nr 12 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Polska Szkoła Filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Polska szkoła filmowa. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A7  szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 45 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 196 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Gdański (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
126.odwołanie: Grass Guenter. x  szczegóły 
książka: Nadanie Guenterowi Grassowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego = Die Verleihung des Titels Doktor honoris causa der Universitaet Danzig an Guenter Grass. Gdańsk-Oliwa dnia 26 maja 1993 roku. 2000 (Kalendarium przewodu doktorskiego. * Opinie recenzentów: Stefan H. Ka...) szczegóły 
artykuł: Ciemiński Ryszard: Dni Grassa w Gdańsku. Autor "Blaszanego bębenka" doktorem h.c. Uniwersytetu Gdańskiego. Gazeta Wyborcza 1993 nr 119 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1993 nr 5 s. 175 (not....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Niemcy] 1993 nr 2 s. 54 (not....) szczegóły 
artykuł: (dzian.): Grassjada. Pomerania 1993 nr 6 s. 29-30 (not....) szczegóły 
artykuł: Grass Guenter: Mowa z okazji nadania doktoratu honoris causa. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 5 s. 2 (not. o wręczeniu doktoratu, 26 V 1993...) szczegóły 
artykuł: Kotarski Edmund: Doktorze Grass.... Topos 1993 nr 2 s. 5-7 (laudacja...) szczegóły 
artykuł: Kotarski Edmund: Guenter Grass doctor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 123-128 (tekst laudacji...) szczegóły 
artykuł: (MaW): Grass w Gdańsku. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 6 s. 8-9 (spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: P.AD.: Gdańskie dni Grassa. Rzeczpospolita 1993 nr 122 s. 4 (nota o uroczystości nadania tytułu, 26 V 1993...) szczegóły 
sprostowanie: Wyrowiński Jan: Rzeczpospolita 1993 nr 127 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 44 s. 179 (not....) szczegóły 
127.odwołanie: Janion Maria. x  szczegóły 
książka: Nadanie Marii Janion tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk-Oliwa, dnia 20 października 1994 roku. 1995  szczegóły 
książka: Janion Maria: Wobec końca wieku. 1995 (tekst wykłady wygłoszonego podczas uroczystości nadani Marii Janion ty...) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Marii Janion. Życie Warszawy 1994 nr 265 s. 12 (nota spraw. z uroczystości nadania...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 3  szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 9 s. 13 (spraw. z wręczenia, z tekstem wykładu wygłoszonego podczas uroczystośc...) szczegóły 
artykuł: (KB): Janion doktorem. Gazeta Wyborcza 1994 nr 245 s. 10  szczegóły 
artykuł: Prof. Maria Janion doktorem h.c. Uniwersytetu Gdańskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 247 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Rota 1995 nr 1 s. 84  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 146  szczegóły 
128.odwołanie: Kapuściński Ryszard. x  szczegóły 
artykuł: (PD), (ET): Nagrody i wyróżnienia. Książki 2004 nr 2 s. 12 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Gazeta Kulturalna 2004 nr 4 s. 2 (m.in. nota nt. nadanie Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honori...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 21 V s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 6 II s. 3 (not....) szczegóły 
129.odwołanie: Kołakowski Leszek. x  szczegóły 
książka: Nadanie Leszkowi Kołakowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk-Oliwa dnia 20 października 1997 roku. 1997 (Karol Toepliz: Kalendarium przewodu doktorskiego. - Opinie recenzentów...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (not....) szczegóły 
artykuł: Kołakowski Leszek: Pochwała kosmopolityzmu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 248 s. 14-15, 16 (wykład wygłoszony przy odbiorze doktoratu...) szczegóły 
artykuł: PAD: Doktorat honorowy Leszka Kołakowskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 245 s. 2  szczegóły 
artykuł: Skarga Barbara: Jeden jedyny. Gazeta Wyborcza 1997 nr 248 s. 17 (fragm. recenzji doktoratu...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1997 nr 44 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tischner Józef: Nauczyciel naszej wolności. Gazeta Wyborcza 1997 nr 248 s. 16-17 (recenzja doktoratu...) szczegóły 
artykuł: (ZW): Doktorat h.c. dla Leszka Kołakowskiego. Trybuna 1997 nr 246 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zychowicz Jacek: Po oracji Kołakowskiego. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 9  szczegóły 
130.odwołanie: Lijun Yi. x  szczegóły 
artykuł: Honorowy doktorat. Uniwersytecka 2007 nr 8 s. 2 (nota o nadaniu Yi Lijun...) szczegóły 
131.odwołanie: Markiewicz Henryk. x  szczegóły 
książka: Nadanie Henrykowi Markiewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk-Oliwa 17 października 1996 roku. 1997 (Kalendarium przewodu doktorskiego. * Opinie recenzentów: Stanisław Bal...) szczegóły 
artykuł: DJ: Honoris causa dla Markiewicza. Gazeta Wyborcza 1996 nr 244 s. 21 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Henryk Markiewicz. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Alma Mater 1997 nr 3 (1996/1997) s. 8 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (nota o uhonorowaniu wybitnego literaturoznawcy...) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1996 nr 44 s. 7 (fot. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
132.odwołanie: Popowska-Taborska Hanna. x  szczegóły 
artykuł: Breza Edward: Doktor honoris causa. Pomerania 1999 nr 9 s. 2-5 (tekst laudacji wygłoszonej na uroczystości przyznania tytułu; z not. s...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska. Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 437438 (sylwetka uczonej...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa wyższych uczelni. Działalność Naukowa 2000 z. 9 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: s.j.: Za zasługi dla Kaszubszczyzny. Pomerania 1999 nr 6 s. 100 (nt. uroczystości nadania doktoratu...) szczegóły 
133.odwołanie: Różewicz Tadeusz.  szczegóły 
artykuł: Doktoranci i studenci. Uniwersytecka 2006 nr 6 s. 10 (Tadeusz Różewicz...) szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 206 (not. o nadaniu 1 VI 2006 r. tytułu doktora honoris causa...) szczegóły 
artykuł: (MD): Poezja to zjawisko rzadkie (Honorowy doktorat dla Tadeusza Różewicza). Uniwersytecka 2006 nr 5 s. 11  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 5 V s. 3 (m.in. nota nt. przyznania tytułu doktora honoris causa...) szczegóły 
134.odwołanie: Wajda Andrzej. x  szczegóły 
książka: Nadanie Andrzejowi Wajdzie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, dnia 21 marca 2005 roku. 2005  szczegóły 
recenzja: Majewski Adam: Doktora Wajdy księga osobista. Uniwersytecka 2006 nr 2 s. 21  szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Wajdy. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 58 s. 7 (notka...) szczegóły 
135.odwołanie: Wiesel Elie. x  szczegóły 
artykuł: Elie Wiesel doktorem honorowym. Uniwersytecka 2008 nr 4 s. 2  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
136.odwołanie: Brook Peter. x  szczegóły 
artykuł: Brook Peter: Pomiędzy. Dialog [Warszawa] 2005 nr 5 s. 184-187 (zapis wykładu z okazji uroczystości przyznania honoris causa wygłoszon...) szczegóły 
nawiązanie: Dobrowolski Jacek: Korespondencja. Dialog [Warszawa] 2005 nr 7/8 s. 247-248 (nt. autorstwa tłumaczenia wykładu Petera Brooka, z odpowiedziami od Ew...) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Brooka. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Peter Brook - artysta teatru. Promotoris laudatio. Dialog [Warszawa] 2005 nr 5 s. 180-184 (zapis laudacji; z fot....) szczegóły 
artykuł: Reports. Awards. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2005 nr 1/2 s. 66 (nota o nagr....) szczegóły 
artykuł: Scena 2005 nr 1 s. 15 (nota, z fot....) szczegóły 
137.odwołanie: Coetzee John Maxwell. nr s.  szczegóły 
artykuł: Coetzee John Maxwell: Doctoris honoris causa lectio. Werkwinkel 2012 t. 7 [z.] 2 s. 19-22 (wyklad wygłoszony z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa; z ...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 3 s. 143 (not....) szczegóły 
138.odwołanie: Głowiński Michał. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa wyższych uczelni. Działalność Naukowa 2002 z. 13 s. 8  szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Strukturalizm pozwalał separować działalność intelektualną od uwikłań politycznych.... Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 12-14 (wykład wygłoszony z okazji przyznania doktoratu honoris causa; z fot. ...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - prof. Michał Głowiński. Forum Akademickie 2001 nr 12 s. 11-12 (not....) szczegóły 
artykuł: K.M.: Doktorat h.c. dla Michała Głowińskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 259 s. A9  szczegóły 
artykuł: Król Andrzej: Przegląd wydarzeń. Kronika Miasta Poznania 2002 nr 1 s. 429 (not....) szczegóły 
artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wielopasmowa droga. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 14-15, 26 (prezentacja drogi naukowej Michała Głowińskiego z okazji przyznania do...) szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Doktorat honoris causa UAM dla Prof. Michała Głowińskiego wybitnego badacza. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 10-11 (laudacja; z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
139.odwołanie: Grass Guenter. x  szczegóły 
książka: Gunterus Grass. Doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 1991 ([Bogdan Marciniec:]Przemówienie powitalne rektora Uniwersytetu im. Ada...) szczegóły 
artykuł: Ciemiński Ryszard: Poznańska wojna o Grassa. Literatura 1990 nr 7 s. 7-9, 45  szczegóły 
artykuł: Ciemiński Ryszard: Poznańska wojna o Grassa. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
artykuł: Honoris causa UAM dla Guentera Grassa. Obserwator Wielkopolski 1990 nr 16 s. 15 (not.; z fragm. wypow. pisarza i fot....) szczegóły 
artykuł: Obserwator Wielkopolski 1990 nr 3 s. 2 (not. o uchwale Senatu UAM o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 9 s. 110 (not....) szczegóły 
artykuł: Rola Zygmunt: Grass honorowym doktorem Uniwersytetu w Poznaniu. Trybuna 1990 nr 108 s. 3  szczegóły 
artykuł: Rola Zygmunt: Grassowskie wersety. Polityka 1990 nr 10 s. 4 (nt. sporów. dot. przyzn. tytułu...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 144 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Wprost 1990 nr 14 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: (Z.B.): Honoris Grassa. Gazeta Wyborcza 1990 nr 143 s. 2 (not....) szczegóły 
140.odwołanie: Herling-Grudziński Gustaw. x  szczegóły 
książka: Gustavus Herling-Grudziński - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 20 V 1991. 1992 (Wojciech Ryszard Rzepka: Decani oratio. - Seweryna Wysłouch: Laudatio....) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1991 nr 29/30 s. 100 (not. o uroczystości nadania, 20 V 1991...) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Herlinga-Grudzińskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 121 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa. Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1991 nr 26 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Górski Piotr: Poznańskie doktoraty. Rzeczpospolita 1991 nr 120 s. 3 (nota inf....) szczegóły 
artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: [Przemówienie wygłoszone na uroczystości nadania tytułu]. x 1992 (Nuova Antologia (Firenze) 1991 z III [Kultura (Paryż) 19...) szczegóły 
artykuł: JI: Doktorat dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 22 s. 8 (spraw. z uroczystości nadania tytułu, 20 V 1991...) szczegóły 
artykuł: Libera Zdzisław: Przemówienie wygłoszone na spotkaniu z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim z okazji wręczenia mu dyplomu członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w dniu 1 czerwca 1994 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 149-152  szczegóły 
artykuł: MM: Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 2 (not. o nadaniu tytułu, 20 V 1991...) szczegóły 
artykuł: Wysłouch Seweryna: Twarze Herlinga. Polonistyka 1992 nr 2 s. 72-76 (tekst laudacji...) szczegóły 
artykuł: Zagórska Teresa Maria: Herling-Grudziński - Doktor honoris causa. Gazeta Niedzielna 1991 nr 31 s. 4-5 (not....) szczegóły 
artykuł: Zapis spotkania autorskiego doktora honoris causa UAM Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, które odbyło się w auli uniwersytetu 21 maja 1991. Skrypt 1991 nr 2/3 s. 29-36 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 165 (not....) szczegóły 
141.odwołanie: Jahr Ernst Hakon. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Jahr Ernst Hakon. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 6-7 (nota...) szczegóły 
142.odwołanie: Łanowski Jerzy. x  szczegóły 
książka: Georgius Łanowski - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 1999 (Stefan Jurga: Rectoris oratio. - Bogdan Walczak: Decani oratio. - Sylw...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Łanowski Jerzy: Nie odwracać się od życia (Przemówienie Doktora Honorowego, prof. Jerzego Łanowskiego, podczas uroczystej promocji w sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2 lutego 1998. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 2 s. 8-10 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1998 nr 3/4 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Profesor Jerzy Łanowski z Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 2 s. 12-15  szczegóły 
artykuł: Z kalendarza Rektora Stefana Jurgi. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 2 s. 7 (not....) szczegóły 
143.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
artykuł: Brzezińska Romana: "Nie ma oporu tam, gdzie nie ma nadziei". Słowo Powszechne 1991 nr 104 s. 1-2 (spraw. z urocz. nadania...) szczegóły 
artykuł: Łączkowski Wojciech: Laudacja wygłoszona przed wręczeniem dyplomu doktora honoris causa Panu Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w dniu 6 maja 1991 r.. Skrypt 1991 nr 2/3 s. 15-17  szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 20 s. 2 (not. o nadaniu tytułu, 6 V 1991...) szczegóły 
artykuł: Nowak Jan: Wykład. Skrypt 1991 nr 2/3 s. 18-23 (z okazji przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Rozwadowski Władysław: Sylwetka doktora honoris causa UAM Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Skrypt 1991 nr 2/3 s. 11-14  szczegóły 
artykuł: S.: Wywiad z doktorem honoris causa UAM Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Skrypt 1991 nr 2/3 s. 24 (z okazji przyznania tytułu...) szczegóły 
144.odwołanie: Staemmler Klaus. x  szczegóły 
książka: Nicolae Staemmler - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 1994 ([M.in. zawiera:] Wykład okolicznościowy dr. Klausa Staemmlera. Tłumac...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Klausa Staemmlera. Rzeczpospolita 1993 nr 55 s. 4 (nota o przyznaniu tytułu i uroczystości nadania, 5 III 1993...) szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: Dlaczego K. Staemmler? (Skrót przemówienia). Życie Uniwersyteckie 1993 nr 0 s. 8  szczegóły 
145.odwołanie: Szymborska Wisława. x  szczegóły 
książka: Vislava Szymborska - doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 15 V 1995. 1995 (Bogdan Walczak: Deceni oratio. - Edward Balcerzan: Laudatio. - Wisława...) szczegóły 
artykuł: (CERT): Doktor honorowy - Szymborska. Trybuna 1995 nr 113 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Wisława Szymborska. Forum Akademickie 1995 nr 11 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa dla Wisławy Szymborskiej. Zwrot 1995 nr 8 s. 71-72  szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Jest wielkim poetą. Arkusz 1995 nr 5 s. 1-2 (opinia związana z nadaniem poetce doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Honorowe doktoraty poetów. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3 s. 2 (nota spraw. z uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Kępiński Piotr: Szymborska, Awierincew i Wharton czyli poznańskie wizyty literackie. Czas Kultury 1996 nr 1 s. 78-79 (spraw. z uroczystości nadania; z fot....) szczegóły 
artykuł: (MS): Tydzień w kulturze. Przekrój 1995 nr 23 s. 29  szczegóły 
artykuł: Nyczek Tadeusz: Zaledwie arcydzieło. Doktorat honoris causa dla Wisławy Szymborskiej w Poznaniu. Gazeta Wyborcza 1995 nr 111 s. 12 ( z fot....) szczegóły 
artykuł: Nyczek Tadeusz: Zaledwie arcydzieło. Doktorat honoris causa dla Wisławy Szymborskiej w Poznaniu. Gazeta Wyborcza 1995 nr 111 s. 12 (15 V 1995; sprost. autora, nr 119 s. 13...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 9 s. 125  szczegóły 
artykuł: Olbrot Agnieszka: Odrobina błękitu. Doktorat honoris causa dla Wisławy Szymborskiej. Rzeczpospolita 1995 nr 112 s. 6 (spraw. z nadania; Poznań, 15 V 1995...) szczegóły 
artykuł: P.K.: Honorowy doktorat Wisławy Szymborskiej. Czas Kultury 1995 nr 3 s. 84  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 18 V s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przybylski Ryszard K.: Nie wiem i trzymam się tego (W związku z doktoratem honorowym UAM dla Wisławy Szymborskiej). Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3 s. 6 (o unikaniu przez poetkę uroczystości na jej cześć, wywiadów itp....) szczegóły 
artykuł: Szurczak Anna: Sprawozdanie z uroczystości nadania Wisławie Szymborskiej tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 114-117  szczegóły 
artykuł: Szymborska Wisława: Dla osób, które lubią się zamyślać. Arkusz 1995 nr 6 s. 1-2 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris...) szczegóły 
artykuł: Szymborska Wisława: O czytelnikach poezji. Polonistyka 1995 nr 10 s. 644-647 (wykład wygłoszony z okazji nadania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Szymborska Wisława: Życie Uniwersyteckie 1995 nr 6/7 s. 10-11 (tekst wystąpienia w auli UAM...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1995 nr 22 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Walczak Dorota: "Niektórzy lubią poezję". Doktorat honoris causa Wisławy Szymborskiej. Polonistyka 1995 nr 10 s. 695  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 203  szczegóły 
146.odwołanie: Urbańczyk Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Kucała Marian: Nadanie Prof. Stanisławowi Urbańczykowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 142 (nota spraw. z uroczystości, 26 III 1993...) szczegóły 
artykuł: Zierhoffer Karol: Dlaczego St. Urbańczyk?. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 0 s. 9  szczegóły 
147.odwołanie: Viereck Wolfgang. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Wolfgang Viereck. Forum Akademickie 1999 nr 7/8 s. 7 (not....) szczegóły 
148.odwołanie: Wojtyła Karol. x  szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Jan Paweł II. Forum Akademickie 2001 nr 5 s. 8 (not. nt. przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Laudacja Rektora Prof. Stefana Jurgi. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 6 (z fot....) szczegóły 
artykuł: MADA: Doktorat Jana Pawła II. Gazeta Wyborcza 2001 nr 73 s. 5 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Papież - wielki i bliski. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 2 s. 2-3 (wniosek w sprawie nadania doktoratu honoris causa Karolowi Wojtyle...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s.7 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Opinia prof. Władysława Stróżewskiego dotycząca nadania Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Świeżawski Stefan: Opinia prof. Stefana Świeżawskiego w sprawie zamiaru Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadania doktoratu honoris causa Janowi Pawłowi II. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Uczestnicy uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 3 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Walczak Bogdan: Jan Paweł II - doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2008 t. 17 s. 129-140  szczegóły 
artykuł: Walczak Bogdan: Opinia prof. Bogdana Walczaka w sprawie wniosku o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 14-16 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Walczak Bogdan: Potrzeba czynnej i twórczej pamięci. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 4/5 s. 2  szczegóły 
artykuł: Wniosek Rektora i Konwentu Godności Honorowych w sprawie nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Życie Uniwersyteckie 2001 nr 3 okł. (reprodukcja dyplomu honoris causa dla Karola Wojtyły...) szczegóły 
artykuł: Życie Uniwersyteckie 2001 nr spec. s. 17-19, okł. (fotorep. z okazji przyzn. doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Ada...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Doktorzy honoris causa UAM (Od zakończenia II wojny światowej do roku 1967). Życie Uniwersyteckie 1993 nr 2 s. 24 (lista z not....) szczegóły 
150.artykuł: Doktorzy honoris causa UAM (Od założenia Uniwersytetu Poznańskiego do wybuchu II wojny światowej). Życie Uniwersyteckie 1993 nr 0 s. 8, 9 (lista nazwisk z not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
151.odwołanie: Beauvois Daniel.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 6 X s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 6 s. 7 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Wojciec...) szczegóły 
152.odwołanie: Davies Norman. x  szczegóły 
artykuł: Davies promuje najlepiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 235 (z 3 X) s. 1  szczegóły 
153.odwołanie: Dedecius Karl. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty na rocznicę odnowienia uczelni. Życie 2000 nr 111 s. 6 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Dzień bardzo świąteczny. Tygodnik Powszechny 2000 nr 21 s. 4 (nota spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Honoris causa UJ. Kurier Wileński 2000 nr 92 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Siedmiu wspaniałych. Alma Mater 2000 nr 22 s. 3-5  szczegóły 
artykuł: (RPM): Nowe doktoraty honorowe. Alma Mater 2000 nr 20 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Pokłon uniwersytetu (Doktoraty honoris causa dla siedmiu wybitnych twórców kultury i sztuki). Rzeczpospolita 2000 nr 111 s. A1, A6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Dać świadectwo wielkości (Laudacja wygłoszona przez prof. Władysława Stróżewskiego). Alma Mater 2000 nr 22 s. 6-9  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Siedem portretów. Laudacja na cześć nowych doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu jubileuszu 600-lecia odnowienia uczelni. Tygodnik Powszechny 2000 nr 22 s. 8 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
154.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Bogusławski Andrzej: Jerzy Giedroyc - doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 47 s. 8-9 (not....) szczegóły 
artykuł: Ciach Paweł: Nasza Rodzina = Notre Famille 1991 nr 12 s. 30-31 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dlaczego nie przyjechałem do Polski. Doktorat honoris causa dla Giedroycia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 262 s. 5 (nt. uroczystości wręczenia dyplomu w Paryżu; z wypow. Jerzego Giedroyc...) szczegóły 
artykuł: Dobosz Andrzej: Giedroyc trwa. Życie Warszawy 1991 nr 267 s. 7 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomu, Paryż, 9 XI 1991...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. UJ dla Jerzego Giedroycia. Życie Warszawy 1991 nr 109 s. 1 (nota o nadaniu tytułu...) szczegóły 
polemika: Giedroyc Jerzy: Uważam się za emigranta politycznego. Życie Warszawy 1991 nr 114 s. 5 (dot. odmowy przyjazdu Polski na urocz. wręczenia dyplomu...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. UJ wręczono Giedroyciowi. Życie Warszawy 1991 nr 265 s. 5 (nota spraw. z uroczystości w Bibliotece Polskiej w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa dla Jerzego Giedroycia. Tygodnik Solidarność 1991 nr 48 s. 15 (not. o urocz. nadania w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 9 XI 1991...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honorowe UMCS dla Giedroycia i Juszczenki. Rzeczpospolita 2000 nr 227 s. A10  szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 21 XI s. 1 (przemów. wygł. na uroczystości nadania tytułu w Bibliotece Polskiej w ...) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Uroczystość w Bibliotece Polskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 127-129 (podziękowanie Bibliotece Polskiej w Paryżu i jej dyrektorowi za zorgan...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Doktorat h.c. dla Giedroycia. Tygodnik Powszechny 1991 nr 48 s. 8 (nota spraw. z urocz. nadania tytułu w Bibliotece Polskiej w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: MM: Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 2 (not. o nieprzybyciu Jerzego Giedroycia do Polski na uroczystość nadani...) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 1 s. 110 (not....) szczegóły 
artykuł: Odojewski Włodzimierz: "Paryska" uroczystość. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 21 XI s. 1, 15 (spraw. z urocz. nadania tytułu w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 9 XI 19...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 16 V s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: RED.: Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 1 (nota z okazji nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Święty Jerzy zabija smoka. Gazeta Wyborcza 1991 nr 264 s. 16 (spraw. z uroczystości nadania tytułu; z tekstem przemówienia Jerzego G...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1991 nr 46 s. 1 (not. o nadaniu tytułu w Bibliotece Polskiej w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 38 s. 163-164 (not. o urocz. nadania tytułu w Paryżu, 9 XI 1991...) szczegóły 
155.odwołanie: Głowiński Michał. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa wyższych uczelni. Działalność Naukowa 2001 z. 11 s. 11-12 (not....) szczegóły 
artykuł: [Jedenastu] 11 honorowych doktorów. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 66 (gratulacje od redakcji Kwartalnika Artystycznego z okazji przyz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 6 X s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Święch Jerzy: Michał Głowiński, czyli o literaturoznawstwie bez granic i uprzedzeń. Akcent 2000 nr 4 s. 25-31 (tekst "oceny wniosku w sprawie nadania profesorowi Michałowi Głowiński...) szczegóły 
156.odwołanie: Graciotti Sante. x  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Profesor Sante Graciotti. Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 grudnia 1986 r.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 7-9  szczegóły 
157.odwołanie: Herling-Grudziński Gustaw. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty na rocznicę odnowienia uczelni. Życie 2000 nr 111 s. 6 (nota nt. przyznania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Dzień bardzo świąteczny. Tygodnik Powszechny 2000 nr 21 s. 4 (nota spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Moje "podwójne życie pisarza". Alma Mater 2000 nr 22 s. 10-11 (podziękowanie po otrzymaniu doktoratu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Moje "podwójne życie pisarza". Plus Minus 2000 nr 19 s. D2 (tekst wystąpienia; z fot. pisarza...) szczegóły 
artykuł: Honoris causa UJ. Kurier Wileński 2000 nr 92 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Siedmiu wspaniałych. Alma Mater 2000 nr 22 s. 3-5  szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 3 s. 11 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Nowe doktoraty honorowe. Alma Mater 2000 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Pokłon uniwersytetu (Doktoraty honoris causa dla siedmiu wybitnych twórców kultury i sztuki). Rzeczpospolita 2000 nr 111 s. A1, A6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Dać świadectwo wielkości (Laudacja wygłoszona przez prof. Władysława Stróżewskiego). Alma Mater 2000 nr 22 s. 6-9  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Siedem portretów. Laudacja na cześć nowych doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu jubileuszu 600-lecia odnowienia uczelni. Tygodnik Powszechny 2000 nr 22 s. 8 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 15 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
158.odwołanie: Jarocki Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty na rocznicę odnowienia uczelni. Życie 2000 nr 111 s. 6 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Dzień bardzo świąteczny. Tygodnik Powszechny 2000 nr 21 s. 4 (nota spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Honoris causa UJ. Kurier Wileński 2000 nr 92 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Siedmiu wspaniałych. Alma Mater 2000 nr 22 s. 3-5  szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Pokłon uniwersytetu (Doktoraty honoris causa dla siedmiu wybitnych twórców kultury i sztuki). Rzeczpospolita 2000 nr 111 s. A1, A6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Dać świadectwo wielkości (Laudacja wygłoszona przez prof. Władysława Stróżewskiego). Alma Mater 2000 nr 22 s. 6-9  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Siedem portretów. Laudacja na cześć nowych doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu jubileuszu 600-lecia odnowienia uczelni. Tygodnik Powszechny 2000 nr 22 s. 8 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
159.odwołanie: Kapuściński Ryszard. x nr s.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 8 X s. 3 (not....) szczegóły 
160.odwołanie: Lem Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 1999 nr 10 s. 8 (not.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Błoński Jan: Gra w świat. Tygodnik Powszechny 1998 nr 45 s. 5 (laudacja wygłoszona z okazji nadania Stanisławowi Lemowi doktoratu hon...) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Lema. Życie 1998 nr 254 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 45 s. 92 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Stanisław Lem. Forum Akademickie 1998 nr 12 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 82 (not. o otrzymaniu tytułu 28 X 1998...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 XI s. 3  szczegóły 
artykuł: Sienkiewicz Marian: Tydzień w kulturze. Przekrój 1998 nr 46 s. 12 (komentarz...) szczegóły 
artykuł: Stanisław Lem doktorem h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego = Stanisław Lem honoured by Jagiellonian University. Polish Culture 1998 nr 4 s. 6 (nota; tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1998 nr 45 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Błoński Jan: Stanisław Lem. Alma Mater 1999 nr 11 s. 31-32 (laudacja wygłoszona podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońs...) szczegóły 
161.odwołanie: Marchesani Pietro. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty na rocznicę odnowienia uczelni. Życie 2000 nr 111 s.6 (nota nt. otrzymania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Dzień bardzo świąteczny. Tygodnik Powszechny 2000 nr 21 s. 4 (nota spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Honoris causa UJ. Kurier Wileński 2000 nr 92 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Laurea Honoris Causa. Polonia Włoska 2000 nr 2/3 s. 42 (nt. przyznania doktoratu profesorowi Pietro Marchesaniemu...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Siedmiu wspaniałych. Alma Mater 2000 nr 22 s. 3-5  szczegóły 
artykuł: (RPM): Nowe doktoraty honorowe. Alma Mater 2000 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Dać świadectwo wielkości (Laudacja wygłoszona przez prof. Władysława Stróżewskiego). Alma Mater 2000 nr 22 s. 6-9  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Siedem portretów. Laudacja na cześć nowych doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu jubileuszu 600-lecia odnowienia uczelni. Tygodnik Powszechny 2000 nr 22 s. 9 (z fot....) szczegóły 
artykuł: W uznaniu zasług. Polonia Włoska 2000 nr 2/3 s. 20-21 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
162.odwołanie: Miłosz Czesław. x  szczegóły 
artykuł: Bętkowska Teresa: Wędrowiec w czasie i przestrzeni. Przekrój 1989 nr 2311 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (db): Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 5 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 225 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 221 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Echo Krakowa 1989 nr 191 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 40 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 192 s. 1-2 (nota ...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Z poezją polską przeciw światu (Wykład wygłoszony 2 października 1989 na uroczystości otwarcia 626 roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Tygodnik Powszechny 1989 nr 42 s. 1, 7 (tekst wygłoszony na uroczystości przyznania Czesławowi Miłoszowi dokto...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (not....) szczegóły 
artykuł: [Nowy Marian] (mn): Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 230 s. 1-2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu; Kraków, 2 X 1989...) szczegóły 
artykuł: Nowiny 1989 nr 229 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 39 s. 8  szczegóły 
artykuł: Owsiany Ewa: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 42 s. 1, 13 (spraw. z urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Owsiany Ewa: The Warsaw Voice 1989 nr 41 s. 5 (spraw. z uroczystości nadania tytułu; Kraków, 2 X 1989...) szczegóły 
artykuł: Peters Lesław: Gazeta Krakowska 1989 nr 234 s. 1, 3 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Peters Lesław: Gazeta Krakowska 1989 nr 230 s. 4 (spraw. z uroczystości nadania tytułu; Kraków, 2 X 1989...) szczegóły 
artykuł: Pieczara Izabela: Kultura [Warszawa] 1989 nr 41 s. 1 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Ramotowski Jacek: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 44 s. 18  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 231 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Czesław Miłosz (Przemówienie wygłoszone 2 października 1989 w czasie nadania tytułu doktora honoris causa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 7-12  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 42 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Witalewska Henryka: Głos Nauczycielski 1989 nr 42 s. 5 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 41 s. 15 (not. o uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 229 s. 1 (not....) szczegóły 
163.odwołanie: Mrożek Sławomir. x  szczegóły 
artykuł: Dzień bardzo świąteczny. Tygodnik Powszechny 2000 nr 21 s. 4 (nota spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Honoris causa UJ. Kurier Wileński 2000 nr 92 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Siedmiu wspaniałych. Alma Mater 2000 nr 22 s. 3-5  szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 4 s. 10 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Janusza...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Nowe doktoraty honorowe. Alma Mater 2000 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Pokłon uniwersytetu (Doktoraty honoris causa dla siedmiu wybitnych twórców kultury i sztuki). Rzeczpospolita 2000 nr 111 s. A1, A6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Dać świadectwo wielkości (Laudacja wygłoszona przez prof. Władysława Stróżewskiego). Alma Mater 2000 nr 22 s. 6-9  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Siedem portretów. Laudacja na cześć nowych doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu jubileuszu 600-lecia odnowienia uczelni. Tygodnik Powszechny 2000 nr 22 s. 8-9 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 15 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: x  szczegóły 
artykuł: Życie 2000 nr 111 s. 6 (nota nt. przyznania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
164.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Jan Nowak-Jeziorański. Forum Akademickie 2000 nr 7/8 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 127 s. 5 (nota o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: "Historia nie jest czasem przeszłym dokonanym". Przemówienie na Uiwersytecie Jagiellońskim podczas osbierania doktoratu honoris causa. Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 8  szczegóły 
artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Uniwersytet - bastion tożsamości. Alma Mater 2000 nr 23 s. 5 (wystąpienie podczas uroczystości nadania doktoratu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Walczył prawdą o prawdę. Alma Mater 2000 nr 23 s. 3-4 (z fot....) szczegóły 
artykuł: (RPM): Nowe doktoraty honorowe. Alma Mater 2000 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Walczy prawdą o prawdę (Doktorat h.c. UJ dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Rzeczpospolita 2000 nr 127 s. A4 (nota spraw. z uroczystości wręczenia; z fot.; Kraków 31 V 2000...) szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Duma i troska. Laudacja na cześć Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 8  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Jego skarbem jest Polska. Alma Mater 2000 nr 23 s. 4 (fragm. laudacji...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 15 s. 12 (not....) szczegóły 
165.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Balcerzan Edward: Literatura odległych doświadczeń. Arkusz 2001 nr 2 s. 8-9 (Fragment recenzji napisanej w związku z wnioskiem o nadanie Tadeuszowi...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Tadeusz Różewicz. Forum Akademickie 2000 nr 12 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Wytyczył nowe drogi poezji i dramatu. Rzeczpospolita 2000 nr 263 s. A15 (sprawozdanie z uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 198 (not....) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Henryk: Głos poety. Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 12-14 (laudacja; z fot....) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Henryk: Laudacja Tadeusza Różewicza. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 1, 9 (tekst laudacji...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Reformator polskiej poezji (Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UJ). Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 3-4 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 17 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: (RPM): Nowe doktoraty honorowe. Alma Mater 2000 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 12 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 47 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 2000 nr 15 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 197 (not....) szczegóły 
166.odwołanie: Schuster-Sewc Heinz. x  szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - prof. Heinz Schuster-Sewc. Forum Akademickie 1998 nr 9 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika z Łużyc Wschodnich i Zachodnich. Przegląd Wschodnio-Łużycki 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Polański Kazimierz: Przemówienie promotora doktoranta Profesora Kazimierza Polańskiego. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 17-19 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Polska uczciła naukę łużycką. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 13-14 (nota sprawozdawcza z uroczystości, podp. Redakcja, z fot....) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Aleksandra Koja. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 15 (tekst przemówienia, z fot. s. 16...) szczegóły 
artykuł: Schuster-Sewc Heinz: Przemówienie doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Heinza Schustera-Sewca. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 20-24 (tekst przemówienia...) szczegóły 
167.odwołanie: Stróżewski Władysław. x  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: M.T.: Doktorat honoris causa dla profesora Stróżewskiego. Rzeczpospolita 2003 nr 149 s. A17 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 212 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
168.odwołanie: Tenzing Gjatso. x  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2008. Kraków 2009 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
169.odwołanie: Turowicz Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Stróżewski Władysław: Mądrość i dobroć. Tygodnik Powszechny 1990 nr 47 s. 3 (laudacja; z fot....) szczegóły 
artykuł: Turowicz Jerzy: Próba wolności. Tygodnik Powszechny 1990 nr 47 s. 3 (przemówienie...) szczegóły 
170.odwołanie: Venclova Tomas. x  szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 6 s. 7 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
171.odwołanie: Wajda Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: Andrzej Wajda doktorem h.c. Uniwerytetu Jagiellońskiego. Ekran 1989 nr 17 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Andrzej Wajda doktorem honoris causa UJ. Film 1989 nr 18 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Echo Krakowa 1989 nr 74 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 31 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 49 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: [Grzybowski Witold] (wi-gr): Tytuł doktora honoris causa UJ dla Andrzeja Wajdy. Echo Krakowa 1989 nr 73 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 17 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 6 s. 48 (not....) szczegóły 
artykuł: [Nowy Marian] (mn): Andrzej Wajda doktorem honoris causa UJ. Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 88 s. 1-2 (spraw. z uroczystości nadania; Kraków, 13 IV 1989...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 16 s. 8  szczegóły 
artykuł: (or): Gazeta Krakowska 1989 nr 88 s. 1, 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1989 nr 2289 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Tygodnik Powszechny 1989 nr 18 s. 6 (laudacja dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskieg...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 7 s. 33  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 18 s. 13  szczegóły 
artykuł: Wybrzeże 1989 nr 18 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 164 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 40 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 16 s. 14 (nota...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 16 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 88 s. 1 (not....) szczegóły 
172.odwołanie: Wiesenthal Simon. x  szczegóły 
książka: Wiesenthal Simon: Brak sprawiedliwości wobec zbrodni = Shortcomings of justice towards nazi crimes. Przemówienie z okazji otrzymania Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w październiuku 1994 r. = An address on receiving a Doctorate honoris causa from the Jagiellonian University, October 1994 r.. 1995 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim]...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 19 s. 14  szczegóły 
artykuł: Wiesenthal "honoris causa". Trybuna 1994 nr 249 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wiesenthal Simon: Walka o pamięć. Przemówienie z okazji przyznania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21 października 1994. Tygodnik Powszechny 1994 nr 44 s. 1, 5  szczegóły 
173.odwołanie: Zagajewski Adam. x  szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2012 nr 4 s. 45 (nota, z fot. A. Zagajewskiego...) szczegóły 
174.odwołanie: Zgorzelski Czesław. x  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Czesław Zgorzelski - doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 517-521  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
175.impreza: "Vivant Doctores!" - wystawa poświęcona doktorom honoris causa roku jubileuszowego [Karl Dedecius, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Jarocki, Pietro Marchesani, Sławomir Mrożek, Jan Nowak-Jeziorański, Stanisław Różewicz] (2000).  szczegóły 
artykuł: Bromowicz Danuta: Vivant Doctores! (Wystawa poświęcona doktorom honoris causa roku jubileuszowego 13 maja - 30 czerwca 2000 roku). Alma Mater 2000 nr 22 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Bilska Anna: Jubileuszowe doktoraty honoris causa. Nauka i Przyszłość 2000 nr 11 s. 8 (spraw. z uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ...) szczegóły 
177.artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Część czwarta: uczeni). Alma Mater 2000 nr 21 s. 22-24 (sylwetki m.in. uczonych: Ignacy Chrzanowski, Julian Klaczko, Antoni Jó...) szczegóły 
178.artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Część druga: artyści - muzycy, malarze, twórcy teatralni i filmowi). Alma Mater 2000 nr 19 s. 21-22 (m.in. sylwetka Ludwika Solskiego i Andrzeja Wajdy; na podstawie materi...) szczegóły 
179.artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Część piąta: uczeni). Alma Mater 2000 nr 23 s. 24-26 (sylwetki m.in. uczonych: Jerzy Giedroyc, Konrad Górski, Julian Krzyżan...) szczegóły 
180.artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Część szósta: Badacze literatury polskiej. Alma Mater 2000 nr 24 s. 29-31 (sylwetki uczonych: Ivo Andrić, Claude Backvis, Julije Benesic, Adolf C...) szczegóły 
181.artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Część trzecia: twórcy słowa). Alma Mater 2000 nr 20 s. 33-37 (sylwetki autorów: Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Stan...) szczegóły 
182.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 82 (zapowiedź przyznania z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskigo do...) szczegóły 
183.artykuł: (ŁAN): Jubileusz odnowienia UJ (Osiem doktoratów h.c.). Trybuna 2000 nr 111 s. 3 (nota o wręczeniu doktoratów honoris causa z okazji 600-lecia odnowieni...) szczegóły 
184.artykuł: Perkowska Urszula: Wykaz doktoratów honoris causa nadanych prze Uniwersytet Jagielloński podczas uroczystości lat 1887, 1900, 1964. x 2000 nr s. ([w ks.:] Urszula Perkowska: Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego. K...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
185.odwołanie: Breza Edward. x  szczegóły 
artykuł: Honorowy doktorat dla prof. Edwarda Brezy. Uniwersytecka 2006 nr 5 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Prof. Breza - Doktor Honoris Causa. Pomerania 2006 nr 5 s. 57-58  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Łódzki (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
186.odwołanie: Dedecius Karl. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Karla Dedeciusa. Trybuna 1990 nr 84 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 211 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 24 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Laudacja Karla Dedeciusa. Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 75-78  szczegóły 
187.odwołanie: Dejmek Kazimierz. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa nadane w latach 1996-2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Kazimierz Dejmek. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2002 nr 5 s. 6 (notka o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: W hołdzie Kazimierzowi Dejmkowi (fragmenty laudacji). Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 41 s. 14 (not. o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 9 s. 77 (nota...) szczegóły 
artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2002 nr 3/4 s. 71 (not. o nadaniu Kazimierzowi Dejmkowi...) szczegóły 
artykuł: TOR: Doktorat h.c. dla Dejmka. Rzeczpospolita 2002 nr 230 s. A9 (not....) szczegóły 
artykuł: W hołdzie Kazimierzowi Dejmkowi. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 165-171 (fragmenty recenzji przesłanych senatowi Uniwersytetu Łódzkiego w związ...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 188 (not. o nadaniu...) szczegóły 
ikonografia: Inauguracja 2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. III (m.in. fot. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: S.B.: Kazimierz Dejmek (1924-2002). Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1 s. 4 (sylwetka; z powodu zgonu; z fot....) szczegóły 
188.odwołanie: Karski Jan. x  szczegóły 
artykuł: B. N.: Prof. Jan Karski doktorem honoris causa UŁ. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 4 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Jan Karski. Forum Akademickie 1996 nr 9 s. 4  szczegóły 
artykuł: Karski Jan: Moje uwagi o sprawach polskich (Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Łódzkim z okazji wręczenia doktoratu honoris causa). Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 43-51 (wygłoszone 27 VI 1996...) szczegóły 
artykuł: Karski Jan: Sami nie rozwiążemy swoich problemów. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 4 s. 8-10 (tekst wykładu wygłoszonego 27 VI 1996 r. podczas uroczystości nadania ...) szczegóły 
artykuł: Śpiewak Kuba: The Warsaw Voice 1996 nr 27 s. 7 (nota o przyznaniu tytułu; z fot. Jana Karskiego...) szczegóły 
189.odwołanie: Kołakowski Leszek. x  szczegóły 
książka: Honoris causa. Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego. 1994 (Adam Nowaczyk: Słowo wstępne. - Ija Lazari-Pawłowska: Profesor Leszek ...) szczegóły 
recenzja: Czerwiński Marcin: Kołakowski i wokół niego. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Maryniak Bogusław: Twarze Kołakowskiego. Tygiel Kultury 1996 nr 6/7 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Kołakowski jako klasyk. Res Publica Nowa 1995 nr 1 s. 66-70  szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa UŁ dla Kołakowskiego. Trybuna 1992 nr 8 s. 3 (not. inf. o uroczystości nadania, 9 I 1992...) szczegóły 
artykuł: (KB): Kołakowski doktorem honoris causa UŁ. Gazeta Wyborcza 1992 nr 7 s.1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kołakowski Leszek: Diabeł kłamie również, kiedy mówi prawdę. Studia Socjologiczne 1992 nr 1/2 s. 223-228 (wykład wygłoszony podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Morawski Stefan: Pochwała Leszka Kołakowskiego. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 91-100 (tekst laudacji...) szczegóły 
artykuł: Napieraj Barbara: Prof. Leszek Kołakowski doktorem honoris causa UŁ. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 2 s. 4 (not. o uroczystośc; Łódź 9 I 1992; z fot....) szczegóły 
artykuł: Nowy Świat 1992 nr 10 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Poprzez swoje słowo - w Kraju obecny. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 2 s. 8-9 (fotoreportaż z uroczystości; Łódź 9 I 1992...) szczegóły 
artykuł: Profesor Kołakowski doktorem h. c.. Słowo Powszechne 1992 nr 2 z 10/12 I s. 13 (not. o uroczystości nadania tytułu, 9 I 1992...) szczegóły 
artykuł: Rota 1992 nr 3/4 s. 103 (not....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Doktorat honoris causa dla profesora Kołakowskiego. Gazeta Wyborcza 1997 nr 246 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 38 s. 166 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1992 nr 4 s. 6 (not....) szczegóły 
190.odwołanie: Moszyński Leszek. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Leszek Moszyński. Forum Akademickie 1999 nr 12 s. 4-5 (not....) szczegóły 
191.odwołanie: Ulewicz Tadeusz. x  szczegóły 
książka: Pochwała filologii. Profesor Tadeusz Ulewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 1998 (Jan Okoń: Professori Thaddaeo Ulewicz laudatio. - Tadeusz Ulewicz: Prz...) szczegóły 
artykuł: Alma Mater 1999 nr 10 s. 8 (nota; z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa nadane w latach 1996-2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Ad multos annos. Suplement 1998 nr 10 s. 44-45 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu, Łódź 1 X 1998; sylwetka na...) szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Profesor Tadeusz Ulewicz doktorem honorowym Uniwersytetu Łódzkiego. Alma Mater 1999 nr 11 s. 6-7 (sprawozdanie z nadania doktoratu, 1 X 1998...) szczegóły 
sprostowanie: Alma Mater 1999 nr 12 s. 19 (dot. podpisu pod zdjęciem...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - prof. Tadeusz Ulewicz. Forum Akademickie 1998 nr 11 s. 7  szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Prof. Tadeusz Ulewicz. Doktor h.c. z Uniwersytetu Łódzkiego. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 5 s. 4-5 (fragmenty laudacji wygłoszonej z okazji nadania doktoratu honoris caus...) szczegóły 
192.odwołanie: Wajda Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: B.N.: Święto Uczelni. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 1 (m.in. nt. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa nadane w latach 1996-2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Kino 2002 nr 6 s. 6 (not. o przyznaniu doktoratu Andrzejowi Wajdzie...) szczegóły 
artykuł: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Andrzej Wajda (Laudacja - fragmenty). Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 22  szczegóły 
artykuł: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Doktorat honoris causa UŁ dla Andrzeja Wajdy (Laudacja prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej). Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 141-143  szczegóły 
artykuł: Święto Uczelni. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. II (not. i fot....) szczegóły 
artykuł: TOR: Honorowy doktorat dla Wajdy. Rzeczpospolita 2002 nr 121 s. A16 (notka...) szczegóły 
artykuł: Wajda doktorem h.c.. Trybuna 2002 nr 121 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wajda Andrzej*: Malujcie tak, żeby Polska zmartwychwstała. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 144-147 (tekst przemówienia wygłoszonego z okazji przyzn. tytułu doktora honori...) szczegóły 
193.odwołanie: Walicki Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa nadane w latach 1996-2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
artykuł: Jedlicki Jerzy: Andrzej Walicki doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 40-41  szczegóły 
artykuł: Walicki Andrzej: Mój łódzki mistrz i pluralizm wartości. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 42-47 (tekst przemówienia wygłoszonego z okazji przyzn. tytułu doktora honori...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
194.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
książka: Jerzy Giedroyc doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2000  szczegóły 
recenzja: Hofman Iwona: W kręgu Giedroycia. Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2001 z. 3 s. 305-308  szczegóły 
artykuł: CP: Testamet Redaktora. Życie 2000 nr 253 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Giedroycia. NP Na przykład 2000 nr 5 s. 37 (not....) szczegóły 
artykuł: Dwa doktoraty honorowe. Forum Akademickie 2000 nr 12 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: E.S.: Razem z Ukrainą. Doktoraty honoris causa UMCS dla Jerzego Giedroycia i Wiktora Juszczenki. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 3 XI s. 3 (m.in. list Zofii Hertz i Henryka Giedroycia w związku z przyznaniem ho...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 81 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 137 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: P.K.: Zaproszenie do Ukrainy. Rzeczpospolita 2000 nr 253 s. A5  szczegóły 
artykuł: Pośmiertny doktorat h.c.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 2 s. 3 (nota...) szczegóły 
195.odwołanie: Herling-Grudziński Gustaw. x  szczegóły 
książka: Gustaw Herling-Grudziński doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 1997 (Uchwała XVIII-6.1/97 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Herlinga-Grudzinskiego. Życie 1997 nr 118 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Gustaw Herling-Grudziński. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris-causa. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 15 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 122 s. 1 (not. o przyznaniu doktoratu Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1997 nr 93 s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Być. I pisać (Mowa z okazji przyznania pisarzowi doktoratu h.c. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Plus Minus 1997 nr 21 s. 14  szczegóły 
artykuł: LCP: Herling: Doktor honorowy. Życie 1997 nr 118 s. 8 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Doktorat dla Herlinga. Tygodnik Powszechny 1997 nr 22 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pomian Krzysztof: Jest w nim pewien żar.... Gazeta Wyborcza 2000 nr 156 s. 6 (przemówienie podczas wręczenia Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu dypl...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Siła pisarstwa (Doktorat honoris causa dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego). Rzeczpospolita 1997 nr 118 s. 29  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1997 nr 22 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 1997 nr 22 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: [w]: Doktorat honoris-causa UMCS dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Forum Polonijne 1997 nr 3 s. 21 (nota nt. przyznania doktoratu Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 60 (not. o uroczystości nadania, 21 V 1997...) szczegóły 
196.odwołanie: Kuncewiczowa Maria. x  szczegóły 
artykuł: Akcent 1989 nr 4 s. 52 (tekst dyplomu...) szczegóły 
artykuł: Aleksandrowicz Alina: Akcent 1989 nr 4 s. 52-54 (recenzja dorobku twórczego...) szczegóły 
artykuł: Cackowski Zdzisław: Akcent 1989 nr 4 s. 47-48 (wystąpienie na uroczystości nadania tytułu; Kazimierz nad Wisłą, 18 V ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 117 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kłak Tadeusz: Akcent 1989 nr 4 s. 59-61 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
artykuł: Kuncewiczowa Maria: Akcent 1989 nr 4 s. 51 (tekst podziękowania wygłoszonego na urocz. nadania...) szczegóły 
artykuł: Ludorowski Lech: Akcent 1989 nr 4 s. 48-51 (tekst laudacji; z fot., s. 50...) szczegóły 
artykuł: (mad): Sztandar Ludu 1989 nr 116 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 21 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: [Pawełek Kazimierz] (kp): Maria Kuncewiczowa doktorem honoris causa UMCS. Kurier Lubelski 1989 nr 98 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Sławińska Irena: Akcent 1989 nr 4 s. 58-59 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 24 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Trzynadlowski Jan: Akcent 1989 nr 4 s. 54-58 (recenzja twórczości pisarki; z fot., s. 56...) szczegóły 
artykuł: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Echo Krakowa 1989 nr 98 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 21 s. 15 (nota...) szczegóły 
197.odwołanie: Skubalanka Teresa. x  szczegóły 
książka: Teresa Skubalanka doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2002 (Uchwała Senatu Akademickiego UMCS. * Stanisław Grabias: Laudatio. - Te...) szczegóły 
artykuł: Kronika Oddziału. Biuletyn Informacyjny 2003 nr 8 s. 119 (not....) szczegóły 
198.odwołanie: Tołstoj Nikita Iljicz. x  szczegóły 
artykuł: Adamowski Jan: Doktorat honoris causa (Promocja doktora honoris causa UMCS profesora Nikity Iljicza Tołstoja). Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 5 s. 6 (spraw. z uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Łesiów Michał: Profesor Nikita Iljicz Tołstoj. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 5 s. 1, 4 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Podstawowe daty i fakty z biografii naukowej profesora Nikity Tołstoja. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 5 s. 4  szczegóły 
199.odwołanie: Unger Leopold. nr s.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 161 (not....) szczegóły 
200.odwołanie: Venclova Tomas. x  szczegóły 
książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Doktorat honoris causa...) szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 340-342  szczegóły 
artykuł: Akcent 1992 nr 1 s. 184 (not. o nadaniu tytułu, 24 X 1991...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 4 s. 37 (not....) szczegóły 
artykuł: Kłoczowski Jan Maria: Przekraczać to, co nas dzieli. Gazeta Wyborcza 1991 nr 256 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Nasalska Anna: Doktorat dla Tomasa Venclovy. Wiadomości Uniwersyteckie 1991 nr 5 s. 1, 8, 11 (z fot., s. 1...) szczegóły 
artykuł: Polityka 1991 nr 44 s. 2 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Sen o jedności. Wiadomości Uniwersyteckie 1991 nr 6 s. 3 (wykład podczas uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Wyrwać się z rąk ślepego losu. Akcent 1992 nr 2/3 s. 36-38 (wykład wygł. podczas uroczystości nadania tytułu, 24 IX 1991; z fot....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
201.odwołanie: Wierzbicka Anna. x  szczegóły 
książka: Anna Wierzbicka - doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.. 2004  szczegóły 
202.odwołanie: Ziejka Franciszek. x  szczegóły 
książka: Franciszek Ziejka - doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2005  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
203.odwołanie: Dedecius Karl. x  szczegóły 
artykuł: (bej): Karl Dedecius. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr spec. s. 4  szczegóły 
artykuł: Dialog [Niemcy] 1995 nr 1 s. 76  szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Dedeciusa. Życie Warszawy 1995 nr 50 s. 14 (nota o wręczeniu...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. UMK dla prof. K. Dedeciusa. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 36 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Forum Polonijne 1995 nr 1 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 5 s. 6  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 43 s. 10  szczegóły 
artykuł: J.W.: Trzykrotny doktor h.c.. Rzeczpospolita 1995 nr 43 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: Karl Dedecius. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 2 s. 6  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 1  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 23 II s. 3  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 154  szczegóły 
204.odwołanie: Kryszak Janusz. x  szczegóły 
artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 2 s. 4 (nota...) szczegóły 
205.odwołanie: Skarga Barbara. x  szczegóły 
artykuł: Skarga Barbara: ...Moje życie zatoczyło krąg.... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 2-5 (fragmenty wypowiedzi wygł. podczas uroczystości nadania doktoratu hono...) szczegóły 
206.odwołanie: Venclova Tomasz. x  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 35 s. 3 (nota z fot....) szczegóły 
artykuł: Mediacja ponad urazami (Honoris causa toruńskiego uniwersytetu dla Venclovy). Kurier Wileński 2005 nr 19 s. 1 (nota; podp. PAP...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Opolski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
207.odwołanie: Głowiński Michał. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty dla humanistów. Śląsk 2003 nr 4 s. 86 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty h. c. - prof. prof. [sic!] Michał Głowiński i Kazimierz Polański. Forum Akademickie 2003 nr 3 s. 8 (nota; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWR.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 14-15 (m.in. nt. przyjęcia przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii o za...) szczegóły 
208.odwołanie: Hanuszkiewicz Adam. x  szczegóły 
artykuł: Doktor Hanuszkiewicz. Śląsk 2001 nr 4 s. 86 (nota o uroczystości wręczenia; laudację wygłosił Piotr Obrączka...) szczegóły 
artykuł: Doktorat hc dla Hanuszkiewicza. Trybuna 2001 nr 59 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 62 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Sabina: Kalendarium. Śląsk Opolski 2001 nr 2 s. 167 (not....) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 III s. 3 (nota o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Adam Hanuszkiewicz. Forum Akademickie 2001 nr 4 s. 10 (not. nt. przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: MOKA: Dr Hanuszkiewicz. Życie 2001 nr 59 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Polityka 2001 nr 11 s. 100 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 4 s. 77 (nota...) szczegóły 
209.odwołanie: Krzysztof Zanussi. x  szczegóły 
artykuł: Lis Marek: Pod prąd z autorem niewygodnych pytań. Laudacja na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Panu Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu. Almanach Prowincjonalny 2010 nr 1 (11) s. 42-45 (z not. o autorze...) szczegóły 
artykuł: Zanussi Krzysztof: Dramaturgia w czasach ponowoczesności. Wykład doktora honoris causa. Almanach Prowincjonalny 2010 nr 1 (11) s. 46-51 (z fot. i notą biograficzną...) szczegóły 
210.odwołanie: Kutz Kazimierz. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Kazimierz Kutz. Forum Akademickie 1997 nr 4 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Drozdowski Marian Marek: Doktor honoris causa - Kazimierz Kutz. Strony 1997 nr 1/2 s. 11-13 (laudacja wygłoszona 10 III 1997 na Uniwersytecie Opolskim podczas uroc...) szczegóły 
artykuł: Drozdowski Marian Marek: Magiczna wiara w siłę opowiadania. Laudacja Kazimierza Kutza. Plus Minus 1997 nr 13 s. 10  szczegóły 
artykuł: Goczoł Jan: Kartofel Kutz. Sycyna 1997 nr 9 s. 18  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1997 nr 58 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Kazimierz Kutz z doktoratem honoris causa. Film 1997 nr 4 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kluba Henryk: Ten zuchwały Kutz. Kino 1997 nr 4 s. 18-21 (tekst wygłoszony podczas nadania Kazimierzowi Kutzowi doktoratu honori...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '97 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1998 nr 21/22 s. 332 (Kazimierz Kutz...) szczegóły 
artykuł: Kutz Kazimierz: Polska - kompleks odwróconych pleców. Reżyser 1997 nr 4 s. 1-4 (tekst wystąpienia wygłoszony podczas przyznania doktoratu honoris caus...) szczegóły 
artykuł: Kutz Kazimierz: Polska - kompleks odwróconych pleców. Śląsk 1997 nr 4 s. 14-17 (mowa wygłoszona podczas uroczystości odebrania tytułu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kutz Kazimierz: Polska - kompleks pleców odwróconych. Strony 1997 nr 1/2 s. 5-10 (tekst wystąpienia wygł. podczas nadania doktoratu honoris causa Uniwer...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 13 III s. 3 (not. nt. nadania tytułu doktora honoris causa w 1997 r....) szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 1/2 s. 76 (nota o uroczystości nadania tytułu oraz imprezach towarzyszących...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1997 nr 4 okł. (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa; z fot. Kazimierza Kutza pod...) szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Wyróżniony reżyser. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 145 s. 5 (nt. przyznania tytułu Kazimierzowi Kutzowi...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 160 (not. o nadaniu...) szczegóły 
211.odwołanie: Lem Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Stanisława Lema. Trybuna 1997 nr 244 s. 4 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1997 nr 51 s. 100 (not....) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Stanisław Lem sumieniem epoki elektroniki (Doktorat honoris causa). Rzeczpospolita 1997 nr 286 s. 25  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not. o uroczystości 8 XII 1997...) szczegóły 
artykuł: Łukaszewski Wiesław: Laudacja. Strony 1998 nr 1/2 s. 10-12 (z fot. Stanisława Lema...) szczegóły 
artykuł: Łukaszewski Wiesław: Wszechświat w głowie. Tygodnik Powszechny 1997 nr 51/52 s. 11 (laudacja promotora doktoratu honorowego Uniwersytetu Opolskiego dla St...) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1997 nr 51/52 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Polish Kurier 1997 nr 122/123 s. 46 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 11 XII s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Redakcja TP: Tygodnik Powszechny 1997 nr 51/52 s. 11 (nota...) szczegóły 
artykuł: RFK: Doktor Lem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 286 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Strony 1998 nr 1/2 s. 97 (not....) szczegóły 
artykuł: Z Polski. Tarniny 1997 nr 12 s. (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 165 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
212.odwołanie: Polański Kazimierz. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty dla humanistów. Śląsk 2003 nr 4 s. 86 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty h. c. - prof. prof. [sic!] Michał Głowiński i Kazimierz Polański. Forum Akademickie 2003 nr 3 s. 8 (nota; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: Krasuska-Korzeniec Małgorzata: Profesor Kazimierz Polański Doktorem Honoris Causa w Opolu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 7 s. 5 (not....) szczegóły 
213.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty h.c. - Wojciech Kilar i Tadeusz Różewicz. Forum Akademickie 1999 nr 4 s. 6-7 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1999 nr 58 s. 12 (not. o uroczystości wręczenia, 10 III 1999...) szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: ...By wydać nowe życie. Śląsk 1999 nr 4 s. 19 (spraw. z wystąpienia Tadeusza Różewicza podczas uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Święto Opola i całego Śląska. Śląsk 1999 nr 4 s. 16 (spraw. z uroczystości, z fot....) szczegóły 
artykuł: K.M.: Doktoraty dla Wojciecha Kilara i Tadeusza Różewicza. Rzeczpospolita 1999 nr 56 s. 26  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Ślązacy z wyboru (Doktoraty honorowe dla Wojciecha Kilara i Tadeusza Różewicza). Rzeczpospolita 1999 nr 59 s. 26 (sprawozdanie z uroczystości nadania; 10 III 1999...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 4 s. 140 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: PM: Doktor Różewicz. Życie 1999 nr 60 s. 9 (not. nt. przyznania Tadeuszowi Różewiczowi i Wojciechowi Kilarowi tytu...) szczegóły 
artykuł: Różewicz i Kilar uhonorowani. Nasz Dziennik 1999 nr 60 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Simonides Dorota: Autorytet poety. Gazeta Wyborcza 1999 nr 59 s. 14 (fragm. laudacji...) szczegóły 
artykuł: Simonides Dorota: Z laudacji Doroty Simonides na cześć Tadeusza Różewicza. Śląsk 1999 nr 4 s. 17 (fragm....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 67 s. 181 (not. o nadaniu...) szczegóły 
ikonografia: Śląsk 1999 nr 4 okł. (fot....) szczegóły 
214.odwołanie: Tazbir Janusz. x  szczegóły 
artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 2 s. 87 (not. o przyznaniu tytułu, 10 III 2000...) szczegóły 
artykuł: B.Z.: Janusz Tazbir doctorem honoris causa. Rzeczpospolita 2000 nr 60 s. A7 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Doktor Tazbir. Śląsk 2000 nr 4 s. 86 (nota o uroczystości wręczenia; Opole 10 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Doktorat honorowy dla Janusza Tazbira. Rzeczpospolita 2000 nr 60 s. A2 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 2000 nr 13 s. 108 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Opolskiego...) szczegóły 
215.odwołanie: Twardowski Jan. x  szczegóły 
artykuł: Kustosz słowa poetyckiego i wiary. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 39-40 (teksty wystąpień Józefa Ferta i Jana Twardowskiego podczas uroczystośc...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 67 s. 183 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 55 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
216.odwołanie: Michnik Adam. x  szczegóły 
artykuł: Michnik Adam: Miasto polskiego rozumu i rozumnego szaleństwa. Kraków 2009 nr 12 s. 23 (tekst wystąpienia; z fot. Adama Michnika...) szczegóły 
artykuł: Pomian Krzysztof: Michnik wyzwala namietność. Kraków 2009 nr 12 s. 20-22 (opinia w postępowaniu o nadanie tytułu doktoratu honoris causa; z fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Szczeciński (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
217.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Błachowicz Witold: Jerzy Giedroyc doktorem honoris causa Uniwersytetu w Szczecinie (informacja własna z Paryża). Nauka i Przyszłość 2000 nr 7 s. 10 (spraw. z uroczystości wręczenia doktoratu Jerzemu Giedroyciowi w sali ...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Zdzisław: Redaktor paryskiej "Kultury" Jerzy Giedroyc doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 143-149  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Zdzisław: Redaktor paryskiej "Kultury" Jerzy Giedroyć, doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. x ([w ks.:] Polska -Słowiańszczyzna Wschodnia. Pod red. Krystyny Iwan i S...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Sprawy Nauki 2000 nr 6 s. 3 (nota o przyznaniu i o uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 2000 nr 13 s. 108 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kasznia Piotr: Jerzy Giedroyc uhonorowany. Rzeczpospolita 2000 nr 119 s. A11 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 100 s. 2 (not. o uroczystości wręczenia doktoratu w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: Kuźma Erazm: Dostojny Doktorze, Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Panie i Panowie. Pogranicza 2000 nr 4 s. 5-8 (tekst wygłoszony w Paryżu z okazji nadania tytułu doktora honoris caus...) szczegóły 
artykuł: Macholak Jan: Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2000 roku. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 180 (nota o przekazaniu przez rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Zdzisława...) szczegóły 
artykuł: Macholak Jan: Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2000 roku. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 191 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 2 VI s. 3 (not....) szczegóły 
218.odwołanie: Kołakowski Leszek. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Leszek Kołakowski. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa wyższych uczelni. Działalność Naukowa 2001 z. 11 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Macholak Jan: Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2000 roku. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 206 (nota o uroczystości nadania tytułu; 14 X 2000...) szczegóły 
artykuł: Perkowska Halina: Nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 151-158  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Śląski w Katowicach (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
219.odwołanie: Barańczak Stanisław. x  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Gala, zło i olśnienia. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 8/9 s. 7-9 (fragm. wykładu wygłoszonego podczas uroczystości wręczenia dyplomu...) szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Niewygodny świadek. Plus Minus 1995 nr 23 s. 13-14 (wykład wygłoszony podczas nadania tytułu doktora h.c.; Katowice, 5 VI ...) szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: "Przechwalono mnie może nadmiernie". Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 29 s. 5 (wywiad nt. odniesionych wrażeń z uroczystości nadania tytułu; rozm. Ew...) szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Utrafić w coś naprawdę istotnego.... Polonistyka 1995 nr 10 s. 647-655 (wykład wygłoszony z okazji nadania doktoratu...) szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Wykład Doktora Honoris Causa Profesora Stanisława Barańczaka. Postscriptum 1995 nr 11/12 (1994/1995) s. 5-16  szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa dla Stanisława Barańczaka. Rzeczpospolita 1995 nr 92 s. 6  szczegóły 
artykuł: E.S.: Doktorat honoris causa dla Stanisława Barańczaka. Rzeczpospolita 1995 nr 129 s. 6  szczegóły 
artykuł: Forum Polonijne 1995 nr 3 s. 23 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 92 s. 8  szczegóły 
artykuł: Honorowe doktoraty poetów. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3 s. 2 (nota spraw. z uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Honorowy doktorat dla Stanisława Barańczaka. Życie Warszawy 1995 nr 152 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Honorowy tytuł dla Barańczaka. Gazeta Wyborcza 1995 nr 129 s. 19 (nota; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Postscriptum 1995 nr 11/12 (1994/1995) s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika towarzyska. NaGłos 1995 nr 20 s. 199-205 (fotoreportaż z uroczystości nadania doktoratu, z satyrycznym komentarz...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Postscriptum 1995 nr 11/12 (1994/1995) s. 53 (not....) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 101 s. 36 (nota...) szczegóły 
artykuł: Miarecka Mariola: Barańczak w Uniwersytecie Śląskim. Nowy Nurt 1995 nr 15 s. 2  szczegóły 
artykuł: Opcje 1995 nr 3 s. 147 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pethe Aleksandra: "Poezja i dobroć... i więcej nic". Doktorat honoris causa Stanisława Barańczaka. Polonistyka 1995 nr 10 s. 696  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 6 VII s. 2  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 8 VI s. 3  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 20 IV s. 3  szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Spacerki z Diogenesem: Barańczak na Plantach. Tygodnik Powszechny 1995 nr 25 s. 16 (impresje w związku z pobytem poety w Krakowie i z przyznaniem mu dokto...) szczegóły 
artykuł: Tajemnica słowa, tajemnica poezji. Doktorat honoris causa dla Stanisława Barańczaka. Rzeczpospolita 1995 nr 130 s. 6 (spraw. z uroczystości nadania; Katowice, 5 VI 1995...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1995 nr 24 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tramer Maciej: "Poezja i dobroć... i więcej nic". Doktorat honoris causa Stanisława Barańczaka. List Oceaniczny 1995 nr 23 s. 7 (nt. przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 s. 2 (notka...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 205  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Stanisław Barańczak. Forum Akademickie 1995 nr 10 s. 4 (not....) szczegóły 
220.odwołanie: Brodski Josif. x  szczegóły 
artykuł: Brodskijj Josif: Polsko, ojczyzno moja. Gazeta Wyborcza 1993 nr 144 s. 9 (tekst przemówienia w czasie urocz.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. Josifowi Brodskiemu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 8 s. 2 (nota o nadaniu godności...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Wasz polski instynkt i upór. Doktorat honoris causa dla Josifa Brodskiego. Rzeczpospolita 1993 nr 144 s. 1 (spraw. z uroczystości nadania tytułu, 22 VI 1993...) szczegóły 
artykuł: Gondowicz Jan: Więcej niż ktoś. Josif Brodski zaczarował Katowice. Gazeta Wyborcza 1993 nr 146 s. 11  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 142 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Illg Jerzy: Brodski w Katowicach. Tygodnik Powszechny 1993 nr 27 s. 9  szczegóły 
artykuł: Krasuski Krzysztof: Święto uniwersytetu, miasta i poezji. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 10 s. 8-9 (spraw. z uroczystej promocji, Katowice, 22 VI 1993; także spraw. z imp...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Doktorat honoris causa dla Josifa Brodskiego. Rzeczpospolita 1993 nr 94 s. 4 (program uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Łęcka Gabriela: Czy literatura rosyjska jest nam potrzebna?. Opcje 1993 nr 2 s. 8-10 (not....) szczegóły 
artykuł: Madloch Joanna: Josif Brodski w Katowicach. Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 107-110 (sprawozdanie; z fot....) szczegóły 
artykuł: Masterov Valerijj: Pochemu net raja na zemle (Kak nobelevskijj laureat Iosif Brodskijj stal doktorom honoris causa Silezskogo universiteta v Katovice). Novaja Pol'sha 2000 nr 4 s. 7-9  szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Katowice stolicą literatury. Głos Ludu 1993 nr 72 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1993 nr 143 s. 1 (zapow. uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Trudno być kochanym. Rzeczpospolita 1993 nr 153 s. 1,4 ( z fot....) szczegóły 
artykuł: Sławek Tadeusz: Laudatio. Postscriptum 1993 nr 6 s. 4-14  szczegóły 
artykuł: Stasiuk Andrzej: Hołd śląski. Tygodnik Powszechny 1993 nr 29 s. 8  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1993 nr 27 s. 1 (not. o uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 44 s. 182 (not....) szczegóły 
221.odwołanie: Derrida Jacques. x  szczegóły 
artykuł: Derrida Jacques: Wykład Jacquesa Derridy (Wygłoszony 11 grudnia 1997 roku na Uniwersytecie Śląskim z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa). Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 227-247 (z fot. s. 226...) szczegóły 
artykuł: Derrida Jacques: Z wykładu Profesora Jacques'a Derridy. Postscriptum 1997 nr 23 s. 28-30 (fragm. mowy wygłoszonej podczas uroczystości otrzymania tytułu doktora...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Jacques Derrida. Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 1 (57) wkł. s. 22 (not. o przyznaniu doktratu honoris causa Jacques Derridzie...) szczegóły 
artykuł: Dziadek Adam: Prawo gościnności. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Profesora Jacquesa Derridy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 4 (49) s. 4-5  szczegóły 
artykuł: E.S.: Twórca różNICY (Doktorat h.c. dla Jacquesa Derridy). Rzeczpospolita 1997 nr 289 s. 28  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not. o uroczystości 11 XII 1997...) szczegóły 
artykuł: Prof. Jacques Derrida doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Postscriptum 1997 nr 23 s. 27-28 (nota...) szczegóły 
artykuł: Profesor Jacques Derrida doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 3 (48) s. 4-5 (fragm. opinii: Józefa Bańki, Stanisława Morawskiego, Tadeusza Rachwała...) szczegóły 
artykuł: Różańska Edyta: Derrida i Śląsk. Gazeta Wyborcza 1997 nr 288 s. 14 (not.; z fot. filozofa...) szczegóły 
artykuł: Wildstein Bronisław: Ironia świata. Wprost 1997 nr 51 s. 114 (z fot. Jacques Derrida...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 165 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
222.odwołanie: Fokkema Douwe Wesselin. x  szczegóły 
książka: Miczka Tadeusz, Tokarz Emil: Douwe W. Fokkema, doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. 1995  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Douwe W. Fokkema. Forum Akademickie 1996 nr 1 s. 6  szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Profesor Douve Fokkema - doctor honoris causa UŚ. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 30 s. 1, 7 (sylwetka z racji przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Profesor Douwe Fokkema - doctor honoris causa. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 30 s. 1, 7 (m.in. o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Prof. Douwe Fokkema doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 4  szczegóły 
artykuł: Rott Dariusz: Promocja doktora h.c. UŚ Douwe w. Fokkemy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 31 s. 2  szczegóły 
223.odwołanie: Ionesco Eugene. x  szczegóły 
książka: Udalska Eleonora: Eugene Ionesco - Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. 1993  szczegóły 
artykuł: Kasznia Piotr: Śląski doktorat dla Ionesco (W osiemdziesięciolecie twórcy "Krzeseł"). Rzeczpospolita 1992 nr 280 s. 3 (nt. urocz. wręczenia tytułu w paryskim mieszkaniu pisarza; 27 XI 1992;...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Autor "Krzeseł" czeka w Paryżu (Ionesco doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego). Rzeczpospolita 1992 nr 272 s. 4 (not. o podjęciu uchwały o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1993 nr 1 s. 45 (not....) szczegóły 
artykuł: Udalska Eleonora: Bez tóg i biretów, nadzwyczaj serdecznie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 4 s. 3 (spraw. z uroczystej promocji w mieszkaniu pisarza w Paryżu, 27 XI 1992...) szczegóły 
224.odwołanie: Kapuściński Ryszard. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Ryszard Kapuściński. Forum Akademickie 1997 nr 12 s. 4  szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 1 (57) wkł. s. 22 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Ryszardowi Kapuścińskiemu...) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 15 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Droga do Katowic. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 23 X s. 4  szczegóły 
artykuł: F.S.: Z Senatu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 2 (m.in. o wszczęciu postępowania przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w s...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1997 nr 244 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Honorowy doktorat dla Kapuścińskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 110 s. 25  szczegóły 
artykuł: Kapuściński Ryszard: Dlaczego piszę?. Książki. Gazeta 1997 nr 12 s. 12-13 (wykład wygłoszony na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w przeddzień u...) szczegóły 
artykuł: Kapuściński Ryszard: Przez świat do Katowic. Gazeta Wyborcza 1997 nr 244 s. 10-11 (przemówienie wygłoszone przy odbiorze doktoratu; z fot. Ryszarda Kapuś...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 12 s. 148 (not....) szczegóły 
artykuł: Oślizło Stefan: Nobel czeka. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 2 (47) s. 16 (fel....) szczegóły 
artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Doktor Kapuściński. Strony 1997 nr 5/6 s. 94-95 (fel....) szczegóły 
artykuł: Ryszard Kapuściński doktor honoris causa UŚ. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 4-5 (fragm. opinii: Jana Iwanka, Walerego Pisarka, Michała Głowińskiego...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Świadek 27 rewolucji (Doktorat honoris causa dla Ryszarda Kapuścińskiego). Rzeczpospolita 1997 nr 244 s. 29 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu; Katowice, 17 X 1997...) szczegóły 
artykuł: Tarczyńska Lidka: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 2 (47) s. 12 (nota sprawozdawcza z uroczystości nadania godności doktora honoris cau...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1997 nr 43 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 173 (not....) szczegóły 
225.odwołanie: Minissi Nullo. x  szczegóły 
artykuł: J.M.: Profesor Nullo Minissi - doktor h.c. Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 8 s. 1, 3 (m. in. zapow. uroczystej promocji doktorskiej, 11 V 1993; także sylwet...) szczegóły 
artykuł: Zawiszowski Adam: Promocja prof. Nullo Minissiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 9 s. 4 (spraw. z uroczystości promocji, Katowice, 11 V 1993...) szczegóły 
226.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
książka: Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. 1999  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 1999 nr 6 s. 78 (nota...) szczegóły 
artykuł: DJ: Tadeusz Różewicz. Gazeta Wyborcza 1999 nr 19 s. 2 (nota o uroczystości wręczenia; z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Tadeusz Różewicz. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Gębala Stanisław: "Czarna 45-letnia dziura i tyle" albo igraszki z Gombrowiczem. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) wkł s. 6-8 (m.in. nt. niedoceniania twórczości tadeusza Różewicza przez warszawski...) szczegóły 
artykuł: Karwat Krzysztof: Poezja - sztuka niemożliwa. Śląsk 1999 nr 3 s. 34-35 (spraw. z uroczystości związanych z przyznaniem Tadeuszowi Różewiczowi ...) szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: My z niego wszyscy.... Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 7 (63) s. 28-29 (tekst z okazji przyznania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu doktora honori...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Klasyk poezji Europy Środkowej. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Tadeusza Różewicza. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 4 (60) s. 15-19 (sylwetka; z fragmentami wypowiedzi: Jacka Petelenz-Łukasiewicza, Tadeu...) szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 218 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 80 (not. o odebraniu tytułu; Katowice 22 I 1999...) szczegóły 
artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Zostaną tylko poezja i dobroć (Doktorat h.c. Uniwersytetu Śląskiego dla Tadeusza Różewicza). Rzeczpospolita 1999 nr 19 s. 29 (sprawozdanie z uroczystości, 22 I 1999...) szczegóły 
artykuł: M.K.: Doctor honoris causa. Śląsk 1999 nr 1 s. 12 (nota, z fot....) szczegóły 
artykuł: MS: Poezja i dobroć. Życie 1999 nr 20 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Pasterski Janusz: Przenikliwy świadek dylematów epoki (Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Tadeusza Różewicza). Fraza 1999 nr 1 s. 261-263  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 29 I s. 3 (not. nt. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Wykład. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) wkł. s. 4-5 (wykład wygłoszony z okazji przyznania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu do...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Z wykładu doktorskiego Tadeusza Różewicza. Śląsk 1999 nr 3 s. 36-37 (wybór fragmentów: Marian Kisiel; z fot....) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1999 nr 3 okł. (nota i fot....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1999 nr 5 s. 1  szczegóły 
artykuł: Wójcik Włodzimierz: Laudatio prof. dr hab. Włodzimierza Wójcika (fragmenty). Fraza 1999 nr 1 s. 263-264 (wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwer...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Włodzimierz: Laudatio. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) wkł. s. 2-3 (laudacja wygłoszona z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa U...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Włodzimierz: Laudatio. Rota 1999 nr 1/2 s. 51-53 (tekst mowy laudacyjnej podczas uroczystości wręczenia doktoratu; z fot...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Włodzimierz: Pochwała Tadeusza Różewicza. Śląsk 1999 nr 3 s. 34-35 (tekst laudacji wygłoszonej przez promotora przewodu doktorskiego podcz...) szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Poezja i dobroć. Tygodnik Powszechny 1999 nr 5 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zostaną tylko poezja i dobroć = Only poetry and goodness will survive. Polish Culture 1999 nr 1 s. 12 (nota o przyznaniu; tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z fot...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 67 s. 179 (not. o nadaniu...) szczegóły 
227.odwołanie: Szajna Józef. x  szczegóły 
artykuł: Cyfra Michał: Dla zaszczytu. Relacja z uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Józefowi Szajnie. Dodatek Kulturalny 2003 nr 9 s. 2  szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 8 s. 8 (program uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Kronika personalna. Tygodnik Solidarność 2003 nr 22 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna, Opacki Ireneusz, Wilkoszewska Krystyna: Dodatek Kulturalny 2003 nr 9 s. 12-15 (wnioski uzasadniające nadanie Józefowi Szajnie tytułu doktora honoris ...) szczegóły 
artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Powrót do dawnych śladów. Rzeczpospolita 2003 nr 117 s. A10  szczegóły 
artykuł: M.M.: Józef Szajna. Rzeczpospolita 2003 nr 118 s. A2 (nota nt. przyznania Józefowi Szajnie doktoratu honoris causa Uniweryst...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 7/8 s. 143 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 64 (wykaz wydarzeń towarzyszących uroczystości nadania Józefowi Szajnie ty...) szczegóły 
artykuł: Szajna Józef: Narracja plastyczna w teatrze organicznym. Wykład nie wygłoszony w trakcie uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego. Dodatek Kulturalny 2003 nr 9 s. 3-6  szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Widera Bogdan: Szajnatown. Śląsk 2003 nr 7 s. 64 (nt. wydarzeń kulturalnych zorganizowanych z okazji przyznania artyście...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 30 V s. 3 (m.in. nota o przyznaniu; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
228.odwołanie: Vidoeski Bozidar. x  szczegóły 
artykuł: Opacki Ireneusz, Tokarz Emil, Wilkoń Aleksander: Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Bozidarowi Vidoeskiemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 7-11 (rys biograficzny prof. Bozidara Vidoeskiego, głównie nt. różnych form ...) szczegóły 
artykuł: Wilkoń Aleksander: Laudatio. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 7-11  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet w Białymstoku (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
229.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: (am): Doktor honoris causa dla redaktora "Kultury". Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 4 (o nadaniu Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w ...) szczegóły 
artykuł: Błachowicz Witold: Ambasador naszej polityki wschodniej. W Stacji Naukowej PAN w Paryżu (Korespondencja własna z Paryża). Nauka i Przyszłość 1998 nr 8 s. 11 (spraw. z uroczystości wręczenia doktoratu Jerzemu Giedroyciowi w Paryż...) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 28 s. 68 (not....) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 7 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris...) szczegóły 
artykuł: Jamróz Adam: Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 5 (tekst laudacji...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Jerzy Giedroyc. Forum Akademickie 1998 nr 9 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 80 (not. o przyznaniu tytułu przez Wydział Prawa Uniwersytetu Białostockie...) szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: Uczelnia na wschód zwrócona (Jerzy Giedroyc honorowym doktorem). Trybuna 1998 nr 158 s. 9  szczegóły 
artykuł: Majchrowski Jacek M.: Polityk twórczej aktywności. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 9, 22 (art. z okazji przyznania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa ...) szczegóły 
artykuł: Miller Leszek: List do Jerzego Giedroycia. Trybuna 1998 nr 158 s. 3 (gratulacje...) szczegóły 
artykuł: Nicieja Stanisław: Realista romantyczny. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 6-7 (art. z okazji przyznania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa ...) szczegóły 
artykuł: Prutis Stanisław: Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 5 (życiorys Jerzego Giedroycia z okazji przyznania doktoratu honoris caus...) szczegóły 
artykuł: Wyczański Andrzej: Między kulturą a narodem. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1998 nr 5 s. 10A-10B (art. z okazji przyznania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa ...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 190 (not. o nadaniu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
230.odwołanie: Andreotti Giulio. x  szczegóły 
artykuł: Axer Jerzy: Przemówienie promotora prof. Jerzego Axera (Giulio Andreotti doktorem honoris causa filologii klasycznej w Uniwersytecie Warszawskim). Eos 1992 t. 79 (1991) s. 150-151  szczegóły 
231.odwołanie: Barba Eugenio. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h. c. - Eugenio Barba. Forum Akademickie 2003 nr 7/8 s. 13 (nota nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warsz...) szczegóły 
artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 3 s. 11-12 (m.in. nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wars...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Eugenio Barba. Rzeczpospolita 2003 nr 123 s. A2 (nota nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warsz...) szczegóły 
artykuł: Kolankiewicz Leszek: Eugenio Barba: Życie przez teatr. Uniwersytet Kulturalny 2003 nr 35 s. 5-6 (recenzja dorobku Eugenia Barby w związku z wszczęciem przez Senat Uniw...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWr.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 14-15 (m.in. nt. przyjęcia przez Senat Uniwerystetu Wrocławskiego opinii Janu...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 6 VI s. 3 (not. o otrzymaniu; oprac. EK...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 210 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
232.odwołanie: Bartoszewski Władysław. x  szczegóły 
artykuł: F.G.: Honoris causa UW dla Bartoszewskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 273 s. A2 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika wydarzeń. Nowi Doktorzy Honorowi UW. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 5 s. 8 (m.in. nota o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 12 s. 124 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: PRYM: Honorowy doktorat. Gazeta Wyborcza 2002 nr 272 s. 2 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
233.odwołanie: Beauvois Daniel. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Daniel Beauvois. Forum Akademickie 2000 nr 1 s. 6-7 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 156 (gratulacje red. Kultury z okazji przyznania tytułu 19 X 1999...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o otrzymaniu tytułu; 17 XI 1999...) szczegóły 
234.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Błachowicz Witold: Były student honorowym doktorem. Nauka i Przyszłość 1999 nr 1 s. 16-17 (relacja z uroczystości nadania honorowego doktoratu 14 XI 1998 r. w Bi...) szczegóły 
artykuł: Doktorat honorowy Uniwersytetu Warszawskiego dla Jerzego Giedroyca. Tygodnik Powszechny 1998 nr 47 s. 3  szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 48 s. 100 (not....) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Szkoła pracy poltycznej. Gazeta Wyborcza 1998 nr 268 s. 6 (tekst przemówienia...) szczegóły 
sprostowanie: Mencwel Andrzej: Zasługi nie moje. Gazeta Wyborcza 1998 nr 270 s. 14 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 155 (not. o uroczystości nadania tytułu Jerzemu Giedroyciowi w Bibliotece P...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Jerzy Giedroyc doktorem h.c. Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 268 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 82 (not. o odebraniu dyplomu w Bibliotece Polskiej w Paryżu; 14 XI 1998...) szczegóły 
artykuł: MAD: Giedroyc uhonorowany. Gazeta Wyborcza 1998 nr 267 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: MG: Ukraina przede wszystkim. Życie 1998 nr 268 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polish Kurier 1998 nr 131 s. 19 (nota spraw. z uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1998 nr 46 s. 12 (not. o przyznaniu Jerzemu Giedroyciowi...) szczegóły 
artykuł: Puzynina Jadwiga: Wspólnota ludzi mądrych. Tygodnik Powszechny 1998 nr 48 s. 4 (laudacja wygłoszona 14 XI 1998 w Bibliotece Polskiej w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Reżyser literatury. Rzeczpospolita 1998 nr 243 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: Wąchowska Małgorzata: Redaktor honoris causa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 268 s. 6  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 65 s. 179 (not. o nadaniu...) szczegóły 
235.odwołanie: Graciotti Sante. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty h.c. - prof. Stanisław Wellisz i prof. Sante Graciotti. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 5 (not....) szczegóły 
236.odwołanie: Havel Vaclav. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Havla. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 44 s. 2 (nota...) szczegóły 
237.odwołanie: Lindgren Astrid. x  szczegóły 
artykuł: (akow): Doktorat h.c. dla A. Lindgren. Rzeczpospolita 1989 nr 104 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Autorka szczęśliwego dzieciństwa. Kobieta i Życie 1989 nr 23 s. 7 (not. o uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: (d.b.): Trybuna Ludu 1989 nr 103 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Głos Nauczycielski 1989 nr 22 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 20 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 110 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 19 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Perspektywy 1989 nr 19 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 68-69 (not....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 7 s. 31  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 9 s. 33 (not. inf. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 64-65 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 23 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Szprynger Ewa: Emisariuszka radości. Słowo Powszechne 1989 nr 98 (z 20/22 V) s. 7 (2 V 1989...) szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 3 s. 62 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 20 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 19 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 103 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
238.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
artykuł: ARAD.: Doktorat dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uniwersytet 2001 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 12 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 104 s. 1 (notka przed wszczęciem procedury zmierzającej do przyznania doktoratu ...) szczegóły 
artykuł: Jan Nowak Jeziorański doktorem honoris causa UW. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 1 s. 19  szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 23 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o wręczeniu; Warszawa 15 XI 2001...) szczegóły 
artykuł: Kurier doktorem. Gazeta Wyborcza 2001 nr 267 s. 2 (notka, z fot. Jana Nowaka-Jeziorańskiego...) szczegóły 
artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Przemówienie doktora honoris causa UW Pana Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 1 s. 20  szczegóły 
artykuł: Trybuna 2001 nr 268 s. 1 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
239.odwołanie: Pawłyczko Dmytro. x  szczegóły 
artykuł: Dmytro Pawłyczko doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 15 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Laudacja Dmytra Pawłyczki (Z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego). Akcent 2002 nr 4 s. 214-218  szczegóły 
artykuł: (PAM): Doktorat h.c. Pawłyczki. Trybuna 2002 nr 114 dod. s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 22 s. 102 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 118 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 4 s. 6 (uchwała w sprawie przyjęcia recenzji dorobku i nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Dmytra Pawłyczki (Doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego). Akcent 2002 nr 4 s. 219-220  szczegóły 
240.odwołanie: Porębski Mieczysław. x  szczegóły 
artykuł: Jarecka Dorota: Mieczysław Porębski. Gazeta Wyborcza 2002 nr 254 s 2 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Mieczysławowi Porębskiemu; z...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 177 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
241.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Marcin: Tadeusz Różewicz. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego 2001. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 147 (nota; z fot....) szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Różewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 83 s. 8 (not. o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Drewnowski Tadeusz: Poeta rozmawia z każdym. Plus Minus 2001 nr 14 s. D1 (tekst laudacji wygłoszonej podczas uroczystości nadania doktoratu h.c...) szczegóły 
artykuł: Drewnowski Tadeusz: Różewicz zmienny - Różewicz ten sam. (Laudacja wygłoszona na uroczystości wręczenia Poecie dyplomu doktora honoris causa). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 9-14  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2001 nr 76 s. 14 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2001 nr 81 s. 17 (not. o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Tadeusz Różewicz. Forum Akademickie 2001 nr 5 s. 12 (not. nt. przyznania tytułu...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Wewnętrzna nuta człowieka. Rzeczpospolita 2001 nr 81 s. A11 (sprawozdanie z uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Kobak Paweł: Różewicz doktorem. Kurier Wileński 2001 nr 66 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: MOKA: Doktor Różewicz. Życie 2001 nr 76 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 5 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Polityka 2001 nr 15 s. 108 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 8 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Notatki o Norwidzie. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 11-13 (fragment przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości nadania doktor...) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Przemówienie Tadeusza Różewicza na uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4 kwietnia 2001 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Tadeusz Różewicz doktorem h.c. UW. Trybuna 2001 nr 81 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UW. Rzeczpospolita 2001 nr 76 s. A11 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UW. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 20-22 (nt. przyznania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu; zawiera przemówienie Tad...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2001 nr 15 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 176 (not....) szczegóły 
242.odwołanie: Wajda Andrzej. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Wajdy. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 103 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Reports. Other events. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2005 nr 1/2 s. 67 (nota...) szczegóły 
artykuł: Reports. Other events. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2005 nr 1/2 s. 67 (nota...) szczegóły 
artykuł: Szpakowska Małgorzata: Laudacja. Dialog [Warszawa] 2005 nr 6 s. 68-73 (z fot. Andrzeja Wajdy...) szczegóły 
artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 258 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 8 s. 3-4 (uchwała w sprawie przyjęcia recenzji dorobku i nadania tytułu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
    książki (alfabet autorów)
243.książka: Rozynek Józef: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948-1992. 1993 ([M.in.:] Josip Hamm, Vaclav Havel, Gunnar Jacobsson, Błaze Koneski, Ju...) szczegóły 
244.książka: Rozynek Józef, Ziółkowski Józef J.: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948-2002. 2002  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
245.odwołanie: Beauvois Daniel. x  szczegóły 
artykuł: Beauvois Daniel: Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1993 nr 17 s. 9-10 (przemówienie podczas uroczystości nadania; z notą...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 156 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Ambasadorzy kultury polskiej (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 267 s. 4 (nt. uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
246.odwołanie: Bereska Henryk. x  szczegóły 
artykuł: Bereska Henryk: Byłem szczęściarzem. Śląsk 2002 nr 6 s. 36-38 (mowa pisarza z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa; tł. Jerzy...) szczegóły 
artykuł: Bereska Henryk: Mowa Henryka Bereski, doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 22-25  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 [właśc. 5] s. D2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dynak Władysław: Drogę życiową Henryka Bereski przedstawił dziekał Wydziału Filologicznego prof. Władysław Dynak. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 20 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Gelles Romuald: Przemówienie JM Rektora prof. Romualda Gellesa. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Henryk Bereska i prof. Stanisław Grodziski doktorami honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 19  szczegóły 
artykuł: Honsza Norbert: Mowę pochwalną na cześć honorowego doktoranta wygłosił promotor prof. Norbert Honsza z Instytutu Filologii Germańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 20-22 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktoraty h.c. - Henryk Bereska, prof. Stanisław Grodziski. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 75 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 5 s. 132 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Projekty i inicjatywy jubileuszowe. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 24 (m.in. not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 7 s. 10 (nota o przyjęciu przez Senat wniosku o wszczęcie postępowania w sprawi...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 okł. (not. o nadaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 9 (nt. przyjęcia opinii i podjęcia uchwały o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 203 (not....) szczegóły 
247.odwołanie: Dedecius Karl. x  szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Decus. Odra 2002 nr 9 s. 53-55 (mowa wygłoszona podczas ceremonii wręczenia doktoratu honoris causa, 1...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Przemówienie doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Carla Dedeciusa. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 18-20 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Dedeciusa. Aneks Trybuny 2002 nr 207 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla Karla Dedeciusa. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Dynak Władysław: Drogę życiową Karla Dedeciusa przedstawił dziekan Wydziału Filologicznego prof. Władysław Dynak. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 15-16 (tekst przemówienia; oprac. Irena Światłowska-Prędota...) szczegóły 
artykuł: Hernas Czesław: Laudację wygłosił promotor prof. Czesław Hernas z Instytutu Filologii Polskiej. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 16-17 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Karl Dedecius. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 4-5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 210 (nota...) szczegóły 
artykuł: Mizuro Marta: Dedecius podwójnie nagrodzony. Życie 2002 nr 17 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 7/8 s. 133 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 25 s. 94 (not.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Projekty i inicjatywy jubileuszowe. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 24 (m.in. not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 7 s. 10 (nota o przyjęciu przez Senat wniosku o wszczęcie postępowania w sprawi...) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 9 (nt. przyjęcia opinii i podjęcia uchwały o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 199 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
248.odwołanie: Engel Ulrich. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Ulrich Engel. Forum Akademickie 2000 nr 7/8 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Dynak Władysław: Ulrich Engel - curriculum vitae. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 5-6  szczegóły 
artykuł: Engel Ulrich: Geehrt als ganz normaler Mensch. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 7-10 (przemówienie z okazji wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersyt...) szczegóły 
artykuł: Tomiczek Eugeniusz: Profesor Ulrich Engel doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 7-10  szczegóły 
249.odwołanie: Gadamer Hans Georg. x  szczegóły 
artykuł: Bal Karol: Laudacja Karola Bala, promotora doktoratu honorowego, w związku z przekazaniem tytułu honorowego Hansowi-Georgowi Gadamerowi w Heidelbergu 12 lutego 1996. x 1997 ([W ks. zb.:] Gadamer i Wrocław = Gadamer und Breslau. Pod red. Karola ...) szczegóły 
artykuł: Bronk Andrzej: Opinia w sprawie nadania profesorowi Hansowi-Georgowi Gadamerowi doktoratu honoris causa. x 1997 ([W ks. zb.:] Gadamer i Wrocław = Gadamer und Breslau. Pod red. Karola ...) szczegóły 
artykuł: Duda Roman: Laudacja Romana Dudy, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z przekazaniem tytułu honorowego Hansowi-Georgowi Gadamerowi w Heidelbergu 12 lutego 1996. x 1997 ([W ks. zb.:] Gadamer i Wrocław = Gadamer und Breslau. Pod red. Karola ...) szczegóły 
artykuł: Gadamer Hans Georg: Powrót do młodości (Przemówienie doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego). Odra 1998 nr 10 s. 17-18  szczegóły 
artykuł: Gadamer Hans-Georg: Przemówienie doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Hansa-Georga Gadamera. x 1997 ([W ks. zb.:] Gadamer i Wrocław = Gadamer und Breslau. Pod red. Karola ...) szczegóły 
artykuł: Grono doktorów honoris causa Uniwersyetu Wrocławskiego powiększyło się ostatnio o trzy wybitne nazwiska. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 7 (sylwetka uczonego...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 12 s. 73 (not. o przyzn. 15 XI 1995...) szczegóły 
artykuł: Paczkowska-Łagowska Elżbieta: Recenzja dorobku naukowego profesora Hansa-Georga Gadamera w związku z wszczęciem przez Uniwersytet Wrocławski postępowania w sprawie nadania mu tytułu doktora honorowego. x 1997 ([W ks. zb.:] Gadamer i Wrocław = Gadamer und Breslau. Pod red. Karola ...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 23 XI s. 3  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 23 XI s. 3  szczegóły 
artykuł: R.B.: Doktorat honoris causa dla prof. Hansa Georga Gadamera. Rzeczpospolita 1996 nr 37 s. 25 (nota o wręczeniu w Heidelbergu Hansowi Georgowi Gadamerowi doktoratu h...) szczegóły 
artykuł: Wilk Jadwiga: Uroczystość w Heidelbergu. Odra 1998 nr 10 s. 17-19  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 158 (not. o nadaniu...) szczegóły 
250.odwołanie: Giedroyc Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Błachowicz Witold: Z godnością, umiarem, wizją i zdrowym rozsądkiem (Korespondencja własna z Paryża). Nauka i Przyszłość 1998 nr 7 s. 10-11 (spraw. z uroczystości wręczenia doktoratu Jerzemu Giedroyciowi w Paryż...) szczegóły 
nawiązanie: Ratajczak Henryk: Nauka i Przyszłość 1998 nr 9 s. 13 (podziękowanie za spraw. z uroczystości; list do red....) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Wypełnianie polskiego obwarzanka (Przemówienie doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego). Odra 1998 nr 10 s. 21-22  szczegóły 
artykuł: Jerzy Giedroyc doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 5 s. 7-12 (zawiera przemówienie rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Romana Dudy, c...) szczegóły 
artykuł: Judycki Zbigniew: Doktorat dla Jerzego Giedroycia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 124 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - Jerzy Giedroyć. Forum Akademickie 1998 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (nota o uroczystości przyznania; Paryż 18 V 1998...) szczegóły 
artykuł: Nagrody, wyróżnienia. Polityka 1998 nr 22 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 6 s. 137 (not. o uroczystości nadania w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: (WB): Nauka i Przyszłość 1998 nr 6 s. 9 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 63 s. 168 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
251.odwołanie: Grotowski Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Doktorat honoris causa dla Jerzego Grotowskiego. Rzeczpospolita 1991 nr 86 s. 2 (o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: Grotowski - dziewięć lat później. Dialog [Warszawa] 1991 nr 8 s. 166-167 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: Powrót Grotowskiego. Przekrój 1991 nr 2392 s. 23 (relacja z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: University of Wrocław confers an honorary degree on Jerzy Grotowski. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 4 s. 24  szczegóły 
artykuł: Chmura Piotr: On jest wielki!. Goniec Teatralny 1991 nr 16 s. 1, 3 (spraw. z urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Laudacja. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 12-17  szczegóły 
artykuł: Grotowski Jerzy: Akt całkowity. Gazeta Wyborcza 1999 nr 13 s. 10-11 (tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości wręczenia doktora...) szczegóły 
artykuł: Grotowski Jerzy: Mojj put' v mir [fragm.]. Novaja Pol'sha 1999 nr 2 s. 56-63 (tekst przemówienia wygłoszony na uroczystości nadania Jerzemu Grotowsk...) szczegóły 
artykuł: Grotowski Jerzy: Przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 18-25  szczegóły 
artykuł: Kopka Krzysztof: Grotowski krzepi. Gazeta Wyborcza 1991 nr 86 s. 15 (spraw. z uroczystości nadania tytułu; z biografią artystyczną...) szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 15 s. 2 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1991 nr 2390 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Siejkowski Jarosław: Sprawozdanie z uroczystości nadania Jerzemu Grotowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 10 kwietnia 1991 roku. Poznański Przegląd Teatralny 1991 nr 4 s. 60-63  szczegóły 
artykuł: Teatr 1990 nr 6 s. 45 (not....) szczegóły 
252.odwołanie: Havel Vaclav. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Havla. Trybuna 1992 nr 299 s. 3 (not. inf. o nadaniu tytułu przez senat uczelni, 21 XII 1992...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Havla. Trybuna 1992 nr 298 s. 3 (not. inf. o nadaniu tytułu przez senat uczelni...) szczegóły 
artykuł: Doktorat hc. Uniwersytetu Wrocławskiego dla Havla. Życie Warszawy 1992 nr 51 s. 6 (nota o podjęciu uchwały przez Senat uczelni...) szczegóły 
artykuł: Grabiński Tomasz: Vaclav Havel doktorem h.c.. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1992 nr 50 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Havel doktorem. Życie Warszawy 1992 nr 302 s. 5 (nota o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Havel Vaclav: Polityka może być moralna. Gazeta Wyborcza 1992 nr 300 s. 16 (przemówienie na uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: jk: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla Vaclava Havla. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 131-134 (spraw. z uroczystości; ze streszcz. wystąpień Józefa Magnuszewskiego i...) szczegóły 
artykuł: Kolbuszewski Jacek: Laudacja. Odra 1993 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
artykuł: Lentowicz Zbigniew: Sztuka i polityka (Vaclav Havel doktorem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego). Rzeczpospolita 1992 nr 300 s. 2 (spraw. z urocz. nadania tytułu, 21 XII 1992; z fot....) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 10 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1993 nr 1 s. 45 (not....) szczegóły 
artykuł: Vaclav Havel doktorem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego. Odra 1993 nr 3 s. 79 (not.; z fot....) szczegóły 
253.odwołanie: Janssens Marcel. x  szczegóły 
artykuł: Doktoraty h.c. - prof. Hans Zacher i prof. Marcel Janssens. Forum Akademickie 1996 nr 4 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Grono doktorów honoris causa Uniwersyetu Wrocławskiego powiększyło się ostatnio o trzy wybitne nazwiska. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 7 (sylwetka uczonego...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 7 (not. o uroczystości nadania tytułu; Wrocław 28 II 1996...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 7 III s. 3  szczegóły 
254.odwołanie: Kapuściński Ryszard. x  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Mądry człowiek z pogranicza. Rzeczpospolita 2001 nr 268 s. A12 (nota nt. przyznania pisarzowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2001 nr 12 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Ryszard Kapuściński. Forum Akademickie 2002 nr 1 s. 6-7 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktot Kapuściński. Gazeta Wyborcza 2001 nr 268 s. 2 (not. z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
artykuł: Dynak Władysław: Drogę życiową Ryszarda Kapuścińskiego zaprezentował profesor Władysław Dynak, dziekan Wydziału Filologicznego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 11 s. 20-21 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Giełda. Przegląd 2001 nr 47 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Honorowy Kapuściński. Polityka 2001 nr 47 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kapuściński Ryszard: Wykład dhc UWr. Ryszarda Kapuścińskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 11 s. 22-24 (tekst przemówienia; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 23 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 205 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o uroczystości; podczas Święta Nauki Wrocławskiej; Wrocław 15 XI ...) szczegóły 
artykuł: Miodek Jan: Osiągnięcia naukowe i zasługi Ryszarda Kapuścińskiego przedstawił profesor Jan Miodek. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 11 s. 21-22 (tekst laudacji; z fot., s. 21, 25...) szczegóły 
artykuł: Miodek Jan: Z Pińska w świat (Fragment laudacji dla Ryszarda Kapuścińskiego). Odra 2002 nr 1 s. 8-10  szczegóły 
artykuł: Miodek Jan: Z Pińska w świat. Gazeta Wyborcza 2001 nr 268 s. 16 (laudacja; z fot....) szczegóły 
artykuł: Mizuro Marta: Doktorat dla wielkiego reportera. Życie 2001 nr 268 s. 15  szczegóły 
artykuł: Projekty i inicjatywy jubileuszowe. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 24 (m.in. not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Doktorat h.c. dla Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 251 s. A11  szczegóły 
artykuł: Styrczula Jolanta: Czarodziej reportażu (Kapuściński doktorem honoris causa). Trybuna 2001 nr 267 s. 14 (z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 2001 nr 268 s. 1 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Ryszardowi Kapuścińskiemu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 204 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
255.odwołanie: Kawecka-Gryczowa Alodia. x  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1992 nr 3/4 (1990) s. 27-28 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
256.odwołanie: Klimowicz Mieczysław. x  szczegóły 
artykuł: B.G.-W.: Profesor Mieczysław Klimowicz - doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauka Wrocławska 2000 nr 5/6 s. 2  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Mieczysław Klimowicz. Forum Akademickie 2000 nr 9 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla profesora Mieczysława Klimowicza. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 7 s. 7-13 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia tytułu, 14 VI 2000; zawiera: prz...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 9 s. 140 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 3 s. 11 (nota o podjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwały o nadan...) szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 48-50 (m.in. not....) szczegóły 
257.odwołanie: Kołakowski Leszek. x  szczegóły 
artykuł: Albin Bernard: Drogę życiową prof. Leszka Kołakowskiego przedstawił prof. Bernard Albin, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 24-25 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: (ASR): Honorowy doktorat dla prof. Kołakowskiego. Trybuna 2002 nr 276 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Bal Karol: Laudację prof. Leszkowi Kołakowskiemu wygłosił prof. Karol Bal. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 25-26 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: B.N.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 29 (not. o przyjęciu opinii o dorobku Leszka Kołakowskiego przez Senat Uni...) szczegóły 
artykuł: Doktorat honoris causa prof. Leszka Kołakowskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 1 s. 203-211 (z tekstem recenzji Karola Toeplitz dorobku naukowego Leszka Kołakowski...) szczegóły 
artykuł: Filozof Leszek Kołakowski doktorem honoris causa Uniwerystetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 23-24  szczegóły 
artykuł: Honoris causa dla filozofa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 285 s. 1 (not.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - prof. Leszek Kołakowski. Forum Akademickie 2002 nr 12 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Kołakowski Leszek: Słowo prof. Leszka Kołakowskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 27-28 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82  szczegóły 
artykuł: Kwaśniewski Aleksander: List prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odczytany przez minister Barbarę Labudę. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
artykuł: Latajka Zdzisław: Uroczystość wręczenia tytułu doktora hc otworzył JM Rektor prof. Zdzisław Latajka. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 24 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Latajko Zdzisław: Słowa Jego Magnificencji Zdzisława Latajki. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 17-18 (tekst przemówienia; m.in. nt. nominacji...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 12 s. 124 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Projekty i inicjatywy jubileuszowe. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 24 (m.in. not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Profesor Kołakowski doktorem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 276 s. A2  szczegóły 
artykuł: RPS: Doktorat Kołakowskiego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 275 s. 2 (not., z fot. Leszka Kołakowskiego...) szczegóły 
artykuł: Toeplitz Karol: Leszek Kołakowski - "prezydent polskich filozofów". Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 26-28 (tekst opinii przedstawionej podczas uroczystości nadania profesorowi L...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
258.odwołanie: Kozioł Urszula. x  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 5 s. E2 (m.in. not. o przyznaniu Urszuli Kozioł tytułu doktora honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h. c. - Urszula Kozioł i dr Winfried Irgang. Forum Akademickie 2003 nr 5 s. 10 (not.; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: kd: Poetka Urszula Kozioł i dr Winfried Irgang doktorami honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 12-19 (m.in. przemówienie Zdzisława Latajki, życiorys napisany przez Władysł...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 238 (not....) szczegóły 
artykuł: Kozioł Urszula: Za sprawą słowa. Odra 2003 nr 6 s. 45-47 (mowa wygłoszona podczas nadania Urszuli Kozioł tytułu doktora honoris ...) szczegóły 
artykuł: Kronika personalna. Tygodnik Solidarność 2003 nr 16 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not. o nadaniu Urszuli Kozioł...) szczegóły 
artykuł: N: Doktorat honoris causa dla Urszuli Kozioł. Biblioteka Analiz 2003 nr 8 s. 18 (nota nt. przyznania poetce doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocła...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 6 s. 131 (not. o nadaniu...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 46 (not....) szczegóły 
artykuł: Pani Wrocławia. Przekrój 2003 nr 16 s. 60 (nota o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: R.B.: W rytm natury. Rzeczpospolita 2003 nr 86 s. A2  szczegóły 
artykuł: Urszula Kozioł i dr Winfried Irgang doktorami h.c. UWr.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 9 (nota z fot....) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWR. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 22 (m.in. nt. przyjęcia opinii i podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 5 s. 10 (nt. przyjęcia wniosku dot. wszczęcia postępowania o nadanie...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 18 IV s. 9 (m.in. inf. o nadaniu; z fot.; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 83 s. 268 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
259.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
książka: Promocja Jana Nowaka-Jeziorańskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 2000  szczegóły 
artykuł: Doktorat dla Kuriera. Semper Fidelis 1999 nr 4 s. 49 (nota...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - Jan Nowak-Jeziorański. Forum Akademickie 1999 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
artykuł: Jan Nowak-Jeziorański doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 7 s. 9-18 (życiorys Jana Nowaka-Jeziorańskiego; przemówienie promotora Janusza De...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (not. o nadaniu tytułu; Wrocław 14 VI 1999...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 7/8 s. 139 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
260.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Śniło mi się, że pisałem wiersze (Tadeusz Różewicz doktorem h.c.(!) Uniwersytetu Wrocławskiego). Rzeczpospolita 1991 nr 236 s. 2 (nota spraw. z uroczystości nadania tytułu, 7 X 1991...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: Tadeusz Różewicz honored by the Wrocław University. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1992 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1991 nr 10 s. 95 (gratulacje z okazji nadania tytułu doktora honoris causa; podp. Agencj...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Potop 1991 nr 14 s. 2 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1991 nr 42 s. 5 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: (kk): Różewicz wspomina. Goniec Teatralny 1991 nr 30 s. 1, 2 (spraw. z urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Jacek: Jubileusz Różewicza. Tygodnik Powszechny 1991 nr 48 s. 8 (inf. o urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Michalczyk Janusz: Poeta honoris causa. Gazeta Wyborcza 1991 nr 236 s. 3 (nota o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 11/12 s. 127 (not....) szczegóły 
artykuł: P.CH.: Kombatancka moralność. Goniec Teatralny 1991 nr 15 s. 1, 2 (nt. sprzeciwów środowiska kombatantów Armii Krajowej wobec nadania pis...) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Tadeusz Różewicz otrzymał doktorat honoris causa. Życie Warszawy 1991 nr 236 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Ratajczak Mirosław: Różewicz w todze i na kolanach. Doktorat honoris causa dla poety. Gazeta Wyborcza 1991 nr 240 s. 17 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1992 nr 1/2 s. 68 (not....) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Głos Polski [Toronto] 1992 nr 35 s. 9, 12 (wypow. na uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 226 s. 2 (not....) szczegóły 
261.odwołanie: Szulc Aleksander. x  szczegóły 
książka: Promocja Aleksandra Szulca na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.  szczegóły 
262.odwołanie: Terlecki Tymon. x  szczegóły 
artykuł: A.U.: Tymon Terlecki doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 24 s. 3 (spraw. z urocz. nadania tytułu, Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Prof. Tymon Terlecki doktorem honoris causa za zasługi dla kultury polskiej. Gazeta Niedzielna 1991 nr 32 s. 4-5 (wywiad nt. zasług laureata; rozm. Arkadiusz Urban...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Prof. Tymon Terlecki: Koniec łączy się z początkiem. Goniec Teatralny 1991 nr 26 s. 1, 4 (spraw. z urocz. nadania tytułu, Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Tymona Terleckiego "jedność w wielorakości". Odra 1992 nr 2/3 s. 48-50 (tekst laudacji; z fot....) szczegóły 
artykuł: Delmege Elżbieta: Tymon Terlecki tytuł dla tytana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 125 s. 7  szczegóły 
artykuł: Goniec Teatralny 1991 nr 22 s. 3 (list gratulacyjny red. mies. Pamiętnik Teatralny do Tymona Terl...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 154 (not....) szczegóły 
artykuł: Korzeniewski Bohdan: Goniec Teatralny 1991 nr 22 s. 3 (list do Tymona Terleckiego z okazji przyzn. tytułu...) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kulturze. Przekrój 1991 nr 2401 s. 23 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: TymonTerlecki doctorem honoris causa. Goniec Teatralny 1991 nr 22 s. 1, 3 (not. o urocz. nadania tytułu, Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Witek Anna: Lwowsko-wrocławsko-londyński doktorat dla prof. Tymona Terleckiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 138 s. 4 (spraw. z urocz. nadania tytułu; Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
263.odwołanie: Zakrzewski Bogdan. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. - prof. Bogdan Zakrzewski. Forum Akademickie 1996 nr 1 s. 3  szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 12 s. 135  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 23 XI s. 3  szczegóły 
artykuł: R.B.: Święto Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzeczpospolita 1995 nr 265 s. 30  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 1 s. 5 (omówienie przyznanych tytułów od roku 1861; z tabelą obejmującą przyzn...) szczegóły 
265.artykuł: Krawiec Beata: Polityka nadawania doktoratów honoris causa na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1989. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 s. 551-565  szczegóły 
266.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o uroczystości podczas Święta Nauki Wrocławskiej; Wrocław 15 XI 2...) szczegóły 
267.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 295 (not. spotkaniu 30 IV 2004 r. w Ratuszu doktorów honoris causa Uniwersy...) szczegóły 
268.artykuł: [Stu dziewięciu] 109. uhonorowanych. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i daty ich promocji doktorskich. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 12 s. 23-24 (za lata 1948-1999...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    książki (alfabet autorów)
269.książka: Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina. 2000 ([Zawiera m. in.:] Grażyna Karolewicz: Wkład Uniwersytetu Jana Kazimier...) szczegóły 
270.książka: Szczęsnulewicz Antoni: Gorzowianie z cenzusem naukowym. 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w kadencji 2000-2002. Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Społecznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 2 s. 2 (członkowie sekcji...) szczegóły 
272.artykuł: Czy wrócą "Marcowi docenci". List naukowców do Jerzego Buzka. Gazeta Wyborcza 1999 nr 126 s. 7 (tekst listu w sprawie obniżenia wymogów stawianych osobom ubiegającym ...) szczegóły 
nawiązanie: Popieramy kolegów z Warszawy. Gazeta Wyborcza 1999 nr 128 s. 10 (podp. m.in.: Mieczysław Klimowicz...) szczegóły 
273.artykuł: Doktoraty i habilitacje na UMK w latach 1946-1995. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 11 s. 11 (m.in. Wydział Humanistyczny...) szczegóły 
274.artykuł: Fita Stanisław: Profesorowie KUL - członkowie PAU i PAN. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
275.artykuł: Kraczek Marian: Gazeta Robotnicza 1989 nr 68 s. 2 (dot. koncepcji przebudowy systemu zatrudniania i awansowania kadry nau...) szczegóły 
polemika: Gazeta Robotnicza 1989 nr 82 s. 12 (niepodpisana; z odp. autora podp. M.K....) szczegóły 
276.artykuł: Kutyma Manfred: Samodzielni pracownicy nauki i doktorzy habilitowani. ([W ks.: id.]: Opolskie środowisko naukowe. Próba prezentacji. Opole 19...) szczegóły 
277.artykuł: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na [...] dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania [...] dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 15 s. 213-216 poz. 59  szczegóły 
278.artykuł: Starnawski Jerzy: O godności i znaczeniu pracowników naukowych. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 109-129  szczegóły 
279.artykuł: Starnawski Jerzy: Pokolenie wielkich humanistów polskich. Analecta 1993 z. 2 s. 7-28  szczegóły 
280.artykuł: Szyszkowska Maria: Mianowani profesorowie zamiast docentów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 21 s. 11  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Doktoraty, habilitacje, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 13-14 (m.in. z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
282.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Wydział Nauk Humanistycznych [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 24  szczegóły 
283.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Alma Mater 2002 nr 40 s. 54 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
284.artykuł: Doktoraty w roku akademickim 2001/2002. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 23-24 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
285.artykuł: Doktoraty w roku akademickim 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 4 s. 24-26 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel...) szczegóły 
286.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 23 s. 66 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
287.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 21 s. 48 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
288.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 20 s. 59 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
289.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 22 s. 46 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
290.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 17 s. 50 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
291.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 19 s. 46 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
292.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 24 s. 58 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
293.artykuł: Doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 6 s. 7  szczegóły 
294.artykuł: Habilitacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 11-13 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej...) szczegóły 
295.artykuł: Habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 10 s. 10 (m.in. w Instytucie Filologii Germańskiej...) szczegóły 
296.artykuł: Habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 12 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej i Instytucie Filologii Germański...) szczegóły 
297.artykuł: Habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 13 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wr...) szczegóły 
298.artykuł: Nominacje, doktoraty, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 11 s. 5 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
299.artykuł: Nominacje, doktoraty, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 12 s. 8  szczegóły 
300.artykuł: Nominacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 13-14 (dot. m.in. Instytutu Filologii Polskiej...) szczegóły 
301.artykuł: Nominacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 9 s. 16-18 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wr...) szczegóły 
302.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody, odznaczenia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 10 s. 6  szczegóły 
303.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody, odznaczenia, wyróżnienia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 20  szczegóły 
304.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 9 s. 7  szczegóły 
305.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, pożegnania. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 14  szczegóły 
306.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnieniam stypendia, jubileusze. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 7  szczegóły 
307.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 9 s. 2-4  szczegóły 
308.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 6 s. 2-6  szczegóły 
309.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 5 s. 2-4  szczegóły 
310.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 13-14 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej i Instytucie Filologii Germańsk...) szczegóły 
311.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 7 s. 2-4  szczegóły 
312.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 11 s. 8-9  szczegóły 
313.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 1 s. 3-4 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
314.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 9-10 (m.in. Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uni...) szczegóły 
315.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
316.artykuł: Obrona prac doktorskich (w listopadzie i grudniu 1999 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 1 s. 25 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych z zakresu nauk filologicznych...) szczegóły 
317.artykuł: Obrona prac doktorskich (w maju i czerwcu 2000 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 [właśc. 4] s. 25 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych z zakresu nauk filologicznych...) szczegóły 
318.artykuł: Obrona prac doktorskich (w marcu i kwietniu2000 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 25 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych z zakresu nauk filologicznych...) szczegóły 
319.artykuł: Obrona prac doktorskich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 25 (m.in. Wydziału Nauk Humanistycznych KUL...) szczegóły 
320.artykuł: Obronione rozprawy doktorskie. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 135 (w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
321.artykuł: Oset Mirosław: Święto Uczelni [Akademia Pedagogiczna w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 11 s. 21 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
322.artykuł: Osiągnięcia naukowe pedagogów. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2008 nr 1 s. 69-70 (w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie...) szczegóły 
323.artykuł: Pierwszy doktorat. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu, 21 III 2000...) szczegóły 
324.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 5 s. 3 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
325.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 29 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
326.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 6 s. 2 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
327.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 6 s. 2 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
328.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1997 nr 3 s. 5 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
329.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 2 (m.in. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
330.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 4 (m.in. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
331.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 7-8 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
332.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 5 s. 6 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
333.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 3 s. 7 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
334.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 5 s. 5 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
335.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 3 s. 3 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
336.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 5 s. 6 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
337.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 284 (w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
338.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 143-144 (w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykaz za 2000...) szczegóły 
339.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 8 s. 5  szczegóły 
340.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 10 s. 4-5  szczegóły 
341.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 9 s. 9 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
342.artykuł: RPM: Doktoraty i habilitacje październik - listopad 2001 r.. Alma Mater 2002 nr 37 s. 45 (m.in.: Mirosława Bułat, Joanna Gorecka-Kalita, Małgorzata Krzysztofik,...) szczegóły 
343.artykuł: Stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 2  szczegóły 
344.artykuł: Stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 32 s. 2  szczegóły 
345.artykuł: Stanowiska, tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 45 s. 6  szczegóły 
346.artykuł: Stopień naukowy doktora otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 1-4, 7-12 (wykaz, m.in. z zakresu literaturoznawstwa...) szczegóły 
347.artykuł: Stopień naukowy doktora otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 2, 5-6, 8 (m.in. z zakresu literaturoznawstwa...) szczegóły 
348.artykuł: Stopień naukowy doktora otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1-4, 6, 8-12 (m.in. z zakresu literaturoznawstwa...) szczegóły 
349.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe nadane w okresie maj - sierpień 2002. Alma Mater 2002 nr 45 s. 56 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
350.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe uzyskane i nadane w grudniu 2001 i styczniu 2002 roku. Alma Mater 2002 nr 39 s. 41 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
351.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 6 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
352.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 6 (73) s. 16  szczegóły 
353.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 1 (57) s. 13 (m.in.: Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
354.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) s. 13  szczegóły 
355.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 4 (49) s. 9 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
356.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 7 (63) s. 21 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
357.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 5 (50) s. 10 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
358.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 6 (51) s. 17 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
359.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 9 (54) s. 27 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
360.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 10/12 (77/79) s. 15  szczegóły 
361.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 7  szczegóły 
362.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 11 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
363.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 10(89) s. 29 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
364.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 1(90) s. 15 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
365.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 2(91) s. 7 (m.in. Wydział Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
366.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 6 s. 45  szczegóły 
367.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 8 (75) s. 12  szczegóły 
368.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 7 (74) s. 11 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
369.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 5 s. 15  szczegóły 
370.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 9 (76) s. 30  szczegóły 
371.artykuł: Tytuły profesorskie, doktoraty, habilitacje. Alma Mater 2002 nr 41 s. 46 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
372.artykuł: Tytuły profesorskie, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 5  szczegóły 
373.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 38 s. 7  szczegóły 
374.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 37 s. 4 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
375.artykuł: Wykaz ... nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1989 nr 1 dod. s. 10-38 poz. 9 ([nr 1/1989 za 5 II 1987-12 IV 1988, nr 2/1989 za 23 VI 1987-14 VII 198...) szczegóły 
376.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1991 (nr 1 dod. poz. 6 [nr 1/1991], nr 2 dod. poz. 10 [nr 2/1991], poz. 11 [...) szczegóły 
377.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1990 (nr 1 dod. poz. 6 [nr 1/1990], nr 3 dod. poz. 18 [nr 2/1990], poz. 19 [...) szczegóły 
378.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 2 poz. 11 dod.  szczegóły 
379.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 2 dod. poz. 8  szczegóły 
380.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 3 dod. poz. 11  szczegóły 
381.artykuł: Wykaz nr 1/92 nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 5 dod. poz. 27  szczegóły 
382.artykuł: Z życia uczelni. Promocje doktorskie. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 6 (dot. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy habilitowani
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: AWit: Stopnie i tytuły naukowe nadane w okresie maj - sierpień 2002. Alma Mater 2002 nr 45 s. 56 (Renata Przybylska, Monika Szpiczakowska...) szczegóły 
384.artykuł: Doktoraty, habilitacje, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 13-14 (m.in. Edward Białek...) szczegóły 
385.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Wydział Nauk Humanistycznych [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 24 (w zakresie literaturoznawstwa: Krzysztof Narecki...) szczegóły 
386.artykuł: Habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 12 (m.in. Jerzy Koch, Wojciech Marian Soliński...) szczegóły 
387.artykuł: Kolokwia habilitacyjne (w styczniu i lutym 2000 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 25 (m.in. Wojciech Kaczmarek...) szczegóły 
388.artykuł: Kolokwia habilitacyjne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 25 (m.in. Jerzy Szymik...) szczegóły 
389.artykuł: Kolokwia habilitacyjne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 34 (m.in. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa...) szczegóły 
390.artykuł: Kolokwia habilitacyjne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 26 (m.in. Marian Lewko...) szczegóły 
391.artykuł: Nominacje, doktoraty, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 11 s. 4 (Krzysztof Biliński z na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
392.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 2 s. 3 (m.in. Elżbieta Dzikowska na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
393.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 9 s. 2-4 (m.in. Aleksander Marek Woźny...) szczegóły 
394.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 5 s. 8 (m.in. Łucja Skotnicka, Ryszard Waksmund...) szczegóły 
395.artykuł: Oset Mirosław: Święto Uczelni [Akademia Pedagogiczna w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 11 s. 21 (m.in. Ryszard Siwek...) szczegóły 
396.artykuł: Osiągnięcia naukowe pedagogów. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2008 nr 1 s. 69-70 (m.in. Anna Kramarczyk...) szczegóły 
397.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 28-29 (m.in. Wojciech Gorczyca, Małgorzata Leyko...) szczegóły 
398.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 5 s. 5 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
399.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 2 (m.in. Tatiana Stepnowska...) szczegóły 
400.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 4 (m.in. Igor Burchanow...) szczegóły 
401.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 7 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
402.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 3 s. 3 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
403.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 3 s. 6 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
404.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 5 s. 3 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
405.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 5 s. 6 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
406.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1997 nr 3 s. 5 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
407.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 6 s. 2 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
408.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 6 s. 2 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
409.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 144 (Lidia Kasarełło na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
410.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 1 s. 5 (z 29 IX 1999: Iwona Alicja Bartoszewicz...) szczegóły 
411.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 2 s. 5 (Lucjan Puchalski...) szczegóły 
412.artykuł: RMP: Doktoraty i habilitacje październik - listopad 2001 r.. Alma Mater 2002 nr 37 s. 45 (m.in.: Jerzy Brzozowski, Marek Dębowski, Barbara Duda, Elżbieta Górska...) szczegóły 
413.artykuł: Stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 2 (Ewa Borkowska...) szczegóły 
414.artykuł: Stanowiska, tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 41 s. 5 (Andrzej Wicher...) szczegóły 
415.artykuł: Stopień doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 9 s. 3 (m.in. Feliks Przybylak, Mirosława Czarnecka...) szczegóły 
416.artykuł: Stopień doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 7 s. 2 (m.in. Max Stebler...) szczegóły 
417.artykuł: Stopień doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 2 (m.in. Irena Jokiel, Irena Światłowska-Prędota,...) szczegóły 
418.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 12 s. 6 (m.in. Zofia Elżbieta Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
419.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 4 s. 5-6 (m.in. Lucyna Stankiewicz...) szczegóły 
420.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 3-4 (m.in. Anna Barbara Paszkiewicz, Elżbieta Anna Skibińska-Cieńska...) szczegóły 
421.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 5-6 (Izabella Malej, Teresa Anna Szostek...) szczegóły 
422.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe uzyskane i nadane w grudniu 2001 i styczniu 2002 roku. Alma Mater 2002 nr 39 s. 41 (m.in. wykaz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Anna...) szczegóły 
423.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 1(90) s. 15 (m.in. Piotr Żmigrodzki...) szczegóły 
424.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 11 (m.in. Anna Zych...) szczegóły 
425.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 7 (Ewa Wąchocka, Krystyna Kłosińska; wykaz nazwisk...) szczegóły 
426.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 7 (52) s. 22 (m.in.: Józef Budzyński...) szczegóły 
427.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 12 (m.in.: Maria Barłowska, Jacek Gałuszka, Aleksandra Niewiara, Artur Rej...) szczegóły 
428.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 3 (82) s. 15 (m.in. Anna Węgrzyniak, Józef Olejniczak, Halina Widła, Ludwig Selimski...) szczegóły 
429.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 6 (m.in. Janusz Ryba...) szczegóły 
430.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 9(88) s. 19 (Zygmunt Woźniczka...) szczegóły 
431.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 4 s. 15 (Maria Cichońska...) szczegóły 
432.artykuł: Stponie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 7 s. 21 (Edward Różycki, Dariusz Rott...) szczegóły 
433.artykuł: Tytuły profesorskie, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 5 (m.in. Marcin Cieński...) szczegóły 
434.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 10 (Zdzisław Darasz...) szczegóły 
435.artykuł: Wykaz ... nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1989 nr 1 dod. s. 1-10 poz. 8 ([nr 1/1989 za 27 I 1985-13 IV 1988, nr 2/1989 za 12 XI 1986-31 V 1988]...) szczegóły 
436.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1990 (nr 1 dod. poz. 5 [nr 7/1989], poz. 7 [nr 1/1990], nr 4 dod. poz. 25 [n...) szczegóły 
437.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1991 (nr 1 dod. poz. 5 [nr 1/1991]...) szczegóły 
438.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 3 dod. poz. 10  szczegóły 
439.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 1 poz. 5 dod.  szczegóły 
440.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 4 dod. poz. 21  szczegóły 
441.artykuł: Wykaz nr 1/92 nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 1 dod. poz. 9  szczegóły 
442.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 14 (Małgorzata Łukaszuk-Piekara...) szczegóły 
443.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 21-22 (Jolanta Grażyna Malinowska, Paweł Adam Matyaszewski, Dariusz Seweryn...) szczegóły 
444.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (Ryszard Janusz Strzelecki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
445.artykuł: 161 nominacji profesorskich w Belwederze. Życie Warszawy 1990 251 6 (Józef Bachórz, Zenon Ciesielski, Eugeniusz Czaplejewicz, Sylwester Dwo...) szczegóły 
446.artykuł: Alma Mater 2000 nr 23 s. 65 (not. o nadaniu tytułu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowi...) szczegóły 
447.artykuł: Alma Mater 1999 nr 16 s. 15 (not. o przyznaniu tytułu profesora Marii Korytowskiej...) szczegóły 
448.artykuł: AWit: Stopnie i tytuły naukowe nadane w okresie maj - sierpień 2002. Alma Mater 2002 nr 45 s. 56 (m.in.: Włodzimierz Mokry, Grzegorz Przebinda, Marian Stala...) szczegóły 
449.artykuł: B. N.: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 6 s. 13 (not. m.in. nt. przyznania Jerzemu Poradeckiemu tytułu profesora przez ...) szczegóły 
450.artykuł: B. N.: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 24 (not. m.in. nt. przyznania Alfredowi Tarantowiczowi tytułu profesora pr...) szczegóły 
451.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 10 s. 4 (m.in. Maria Szupryczyńska mianowana na stanowisko profesora nadzwyczaj...) szczegóły 
452.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 10 s. 4 (nota o uzyskaniu tytułu profesora przez Witolda Stefańskiego...) szczegóły 
453.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 2 s. 4 (not. o nominacji Janusza Kryszaka na profesora zwyczajnego...) szczegóły 
454.artykuł: BoR: Nominacje profesorskie. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 2 s. 3 (m.in.: Krystyna Jakowska...) szczegóły 
455.artykuł: Film 1992 nr 21 s. 2 (not. o nadaniu tytułu profesora UŚl Krzysztofowi Zanussiemu...) szczegóły 
456.artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 6 s. 2 (m.in.: Witold Wróblewski...) szczegóły 
457.artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 44 s. 59 (m.in.: Karol Tadeusz Lubelski, Grzegorz Władysław Przebinda...) szczegóły 
458.artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 43 s. 53 (m.in.: Włodzimierz Mokry, Mirosław Skarżyński...) szczegóły 
459.artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 40 s. 53 (m.in.: Jerzy Marian Kapuścik...) szczegóły 
460.artykuł: Hoffman Sabina: Kalendarium. Śląsk Opolski 2001 nr 2 s. 168 (not. o otrzymaniu tytułu profesora przez Aleksandrę Wieczorek, 23 III ...) szczegóły 
461.artykuł: Informacja o działalności naukowej UŁ [Uniwersytetu Łódzkiego] w kadencjach 1996-1999, 1999-2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 2 s. 7-9 (m.in. Stefan Czyżewski, Grzegorz Gazda, Andrzej Gwóźdź, Anna Kuligowsk...) szczegóły 
462.artykuł: (jot): Nowi profesorowie. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 12 s. 5 (m.in.: Wojciech Gutowski...) szczegóły 
463.artykuł: Kadry. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 10 (nt. nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora m.in. Aleks...) szczegóły 
464.artykuł: Kadry. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 4 s. 8 (m.in. nt. nadania tytułu naukowego profesora pracownikom Uniwersytetu ...) szczegóły 
465.artykuł: Kadry. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 9-10 (nt. nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora m.in. Zdzis...) szczegóły 
466.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2003 nr 8/9 s. 29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 2 VI 2003; m.in....) szczegóły 
467.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2003 nr 12 s. 35 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 21 X 2003; m.in....) szczegóły 
468.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2003 nr 10 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 VIII 2003; m....) szczegóły 
469.artykuł: Konspekt 2000 nr 4 s. 62 (m. in. Adam Kulawik; z sylwetką...) szczegóły 
470.artykuł: Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 387 (not. o otrzymaniu tytułu profesorskiego przez m.in. Ryszarda K. Przyby...) szczegóły 
471.artykuł: Kronika Miasta Poznania 2000 nr 4 s. 283 (not. o nadaniu tytułu profesorskiego m.in. Bogdanowi Bakule...) szczegóły 
472.artykuł: (kw): Nowi profesorowie tytularni. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 6 s. 22-23 (m.in. Jan Czykwin; z fot....) szczegóły 
473.artykuł: Lindenau-Langner Maria: Kronika wydarzeń za rok 2002. Kronika Bydgoska 2003 t. 24 (2002) s. 421 (not. o nominacji na profesora Jolanty Mendelskiej-Guz...) szczegóły 
474.artykuł: M. JAN.: Nominacja z Belwederu. Masovia Mater 2002 nr 6 s. 6 (Grzegorz Gazda...) szczegóły 
475.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 1997 nr 4 s. 9 (not. o nadaniu tytułu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego m.in.: Ju...) szczegóły 
476.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not. o otrzymaniu przez Annę Raźny tytułu profesora Uniwersytetu Jagie...) szczegóły 
477.artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 7/8 s. 9 (m.in. Władysław Dynak, Uniwersytet Wrocławski...) szczegóły 
478.artykuł: Nauka Wrocławska 2002 nr 7/8 s. 10 (Jolanta Ługowska na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
479.artykuł: Nauka Wrocławska 2002 nr 9/10 s. 10 (Joanna Sachse na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
480.artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 3/4 s. 10 (m.in. Stanisław Bereś, Uniwersytet Wrocławski...) szczegóły 
481.artykuł: Nomiacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 6 s. 15 (m.in.: Anna Legeżyńska, Marie-Pierrette Malcuzynski, Christoph Schatte...) szczegóły 
482.artykuł: Nominacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 13-14 (m.in. Joanna Pyszny...) szczegóły 
483.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, pożegnania. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 13 (m.in. Jolanta Elżbieta Ługowska...) szczegóły 
484.artykuł: Nominacje proferskie. Forum Akademickie 1999 nr 7/8 s. 19 (m.in.: Halina Maria Bułczyńska-Zgółka, Jan Kida, Piotr Władysław Kowal...) szczegóły 
485.artykuł: Nominacje profesorskie wstrzymane przez PZPR (1977-87). Arcana 1998 nr 4 s. 49-60 (wykaz; dot. mi.n. profesorów filologii...) szczegóły 
486.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 3 (5) s. 35-37 (Krzysztof Zanussi...) szczegóły 
487.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 2 (4) s. 82-85 (Bożena Chrząstowska, Danuta Danek, Stanisław Frybes, Irena Janicka-Świ...) szczegóły 
488.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 1 (3) s. 108-110 (Janina Ławińska-Tyszkowska, Jerzy Speina, Włodzimierz Wilczyński...) szczegóły 
489.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 3 (5) s. 37-38 (Halina Sawecka, Jacek Trznadel, Michał Witkowski...) szczegóły 
490.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 3 (5) s. 32-35 (Teresa Dobrzyńska, Zbigniew Goliński, Zdzisław Adam Łapiński, Krystyna...) szczegóły 
491.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 8 ( Ireneusz Bobrowski, Wojciech Gutowski, Bolesław Hadaczek, Maryla Hopf...) szczegóły 
492.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 11 (m.in.: Zdzisław Jerzy Adamczyk, Konrad Gajek....) szczegóły 
493.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 5 s. 8 (m.in.: Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej Staniszewski....) szczegóły 
494.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 10 (m.in.: Aleksander Fiut, Barbara Koc, Maria Malec, Marek Jan Malinowski...) szczegóły 
495.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 11 (m.in.: Jerzy Faryno, Marek Hendrykowski, Zbigniew Żmigrodzki....) szczegóły 
496.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 11 (m.in.: Mirosława Lombardo, Anna Twardowska...) szczegóły 
497.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 9 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Maria Dzielska, Krzysztof Głombiowski, Jan...) szczegóły 
498.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 2 s. 11 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Julian Kornhauser, Anna Czesława Kuligowsk...) szczegóły 
499.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 3 s. 11 (m.in.: Aleksander Abłamowicz, Stanisław Dubisz, Barbara Lewandowska-To...) szczegóły 
500.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 10 (m.in.: Barbara Lasocka-Pszoniak, Piotr Obrączka, Joanna Maria Okoń....) szczegóły 
501.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 7/8 s. 11 (m.in.: Regina Franczakowa-Bochenek, Michał Kondratiuk, Joanna Maria Ok...) szczegóły 
502.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 11 s. 10 (m.in.: Leokadia Wirginia Dukiewicz, Piotr Łobacz, Ewa Miodońska-Brooke...) szczegóły 
503.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 3 s. 13 (m.in.: Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz, Ryszard Nycz....) szczegóły 
504.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 5 s. 15 (m.in.: Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz, Piotr Ruszkiewicz, Andrzej Sulik...) szczegóły 
505.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 6 s. 15 (m.in.: Stanisław Bąba, Czesław Stanisław Kłak, Zofia Kucówna, Aleksand...) szczegóły 
506.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 7/8 s. 21 (m.in.: Jerzy Jarzębski...) szczegóły 
507.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 15 (m.in.: Józefa Kobylińska, Wiesław Michał Lubaszewski, Iwona Elżbieta N...) szczegóły 
508.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 12 s. 15 (m.in.: Maria Emilia Adamczyk, Jan Czykwin, Janina Labocha, Zdzisław Ma...) szczegóły 
509.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 13 (m.in.: Urszula Justyna Aszyk-Bangs, Stefan Kruk...) szczegóły 
510.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 15 (m.in.: Jan Iluk, Wojciech Henryk Kalaga, Marek Stachowski, Krzysztof S...) szczegóły 
511.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 4 s. 15 (m.in.: Czesław Andruszko, Mieczysław Jackiewicz, Wojciech Henryk Kalag...) szczegóły 
512.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 11 s. 17 (m.in.: Zbigniew Józef Andres, Alicja Maria Baluch, Halina Brzoza, Mari...) szczegóły 
513.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 1 s. 15 (m.in.: Andrzej Gwóźdź, Krystyna Kleszcz, Anna Józef Raźny, Wasilij Szc...) szczegóły 
514.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 3 s. 15 (m.in.: Józef Paweł Darski, Joanna Eleonora Rostropowicz...) szczegóły 
515.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 4 s. 15 (m.in.: Danuta Anna Bieńkowska, Jerzy Bralczyk, Maciej Kawka, Jerzy And...) szczegóły 
516.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 15 (m.in.: Andrzej Stanisław Borowski, Elżbieta Ewa Feliksiak, Zofia Kalet...) szczegóły 
517.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 7/8 s. 19 (m.in.: Piotr Kakietek, Bogdan Kazimierz Owczarek, Włodzimierz Aleksand...) szczegóły 
518.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 9 s. 17 (m.in.: Czesław Paweł Dutka, Henryk Fontański, Czesław Karolak, Adam Wi...) szczegóły 
519.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 15 (m.in.: Leszek Bogusław Bakuła, Władysław Hendzel, Michał Piotr Mrozowi...) szczegóły 
520.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 2 s. 15 (m.in.: Wiesław Stanisław Banyś, Anna Kazimiera Opacka, Wojciech Sławom...) szczegóły 
521.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 15 (m.in.: Barbara Boniecka, Henryk Piotr Kardela, Krzysztof Jerzy Pleśnia...) szczegóły 
522.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 4 s. 14-15 (m.in.: Krzysztof Edward Cieślik, Anna Janina Dąbrowska, Aleksandra Wie...) szczegóły 
523.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 7/8 s. 18-19 (m.in.: Michał Antoni Bednarski, Jan Ciechowicz, Michał Paweł Markowski...) szczegóły 
524.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 9 s. 15 (m.in.: Kazimierz Feleszko, Andrzej Kątny, Małgorzata Książek-Czermińsk...) szczegóły 
525.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 15 (m.in.: Marta Gibińska-Marzec, Henryk Zdzisław Jurkowski, Janusz Antoni...) szczegóły 
526.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 12 s. 15 (m.in.: Tadeusz Budrewicz...) szczegóły 
527.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 1 s. 19 (m.in. Krystyna Bartol, Barbara Krystyna Myrdzik, Tadeusz Stanisław Rac...) szczegóły 
528.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 2 s. 19 (m.in. Paweł Jan Dybel, Jolanta Małgorzata Maćkiewicz, Jadwiga Sawicka-...) szczegóły 
529.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 4 s. 15 (m.in. Grzegorz Józef Gazda, Hanna Maria Jadacka, Jerzy Marian Kapuścik...) szczegóły 
530.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 19 (m.in. Zbigniew Florian Greń, Barbara Jolanta Greszczuk, Violetta Krawc...) szczegóły 
531.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 7/8 s. 18 (m.in. Paweł Jan Dybel, Jerzy Podracki, Mirosław Skarżyński...) szczegóły 
532.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 9-10 s. 18-19 (m.in. Przemysław Roman Czapliński, Marek Marian Dziekan, Irena Kamińsk...) szczegóły 
533.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 15 (m.in. Aleksander Barszczewski, Maria Kujawska, Elżbieta Maria Umińska-...) szczegóły 
534.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 12 s. 15 (m.in. Wojciech Stanisław Chyła, Maria Jadwiga Cymborska-Leboda, Mieczy...) szczegóły 
535.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 1 s. 15 (m.in.: Roman Sadziński, Stanisław Uliasz, Maciej Włodarski, Bogusław W...) szczegóły 
536.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 2 s. 15 (m.in.: Leonarda Dacewicz, Stanisław Bereś...) szczegóły 
537.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 3 s. 15 (m.in.: Ewa Kosowska, Włodzimierz Bogusław Szturc, Marek Henryk Zybura...) szczegóły 
538.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 4 s. 15 (m.in.: Adnan Abbas, Mirosława Alicja Białoskórska, Roman Zbigniew Lewi...) szczegóły 
539.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 5 s. 15 (m.in.: Regina Pawłowska, Teresa Marianna Siek-Piskozub, Halina Stefańs...) szczegóły 
540.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 6 s. 15 (m.in.: Zofia Jolanta Głombiowska, Eugeniusz Roman Lewicki, Jakub Zdzis...) szczegóły 
541.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 9 s. 15 (m.in.: Bogusław Jan Dopart, Władysław Dynak, Katarzyna Dziubalska-Koła...) szczegóły 
542.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 10 s. 13 (m.in.: Stanisław Zbigniew Bryndza-Stabro, Roman Kopytko, Kazimierz Sab...) szczegóły 
543.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 11/12 s. 19 (m.in.: Oskar Stanisław Czarnik, Ewa Jędrzejko, Krzysztof Konecki, Jadw...) szczegóły 
544.artykuł: Nominacje profesorskie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 7 s. 3 (Ewa Kosowska, Irena Socha...) szczegóły 
545.artykuł: Nominacje profesorskie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2002 nr 3 s. 20 (not. o nominacji Magdaleny Wandzioch...) szczegóły 
546.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 3 s. 28 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 18 I 2003; m.in....) szczegóły 
547.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 3 s. 28-29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 II 2003; m.in...) szczegóły 
548.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 4 s. 28-29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 II 2003; m.in...) szczegóły 
549.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 4 s. 28-29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 27 II 2003; m.in...) szczegóły 
550.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 5 s. 27 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 12 III 2003; m.i...) szczegóły 
551.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1992 nr 4 s. 10-12 (Zenon Uryga...) szczegóły 
552.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1992 nr 5 s. 20-22 (Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Maria Dmitruk, Teresa Friedel, Edwar...) szczegóły 
553.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1992 nr 6 s. 6-12 (Kazimierz Braun, Grażyna Bystydzieńska, Zdzisław Dąbrowski, Jadwiga Ko...) szczegóły 
554.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 1 s. 18-22 (m.in.: Jerzy Limon, Julian Platt, Janusz Plisiecki...) szczegóły 
555.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 2 s. 6-9 (m.in.: Lidia Kuchtówna, Jan Maria Prokop...) szczegóły 
556.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 2 s. 9-11 (m.in.: Tomasz Lewandowski...) szczegóły 
557.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 3 s. 14-16 (m.in.: Witold Wróblewski...) szczegóły 
558.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 3 s. 16-18 (m.in.: Stanisław Balbus, Ryszard Karol Handke, Stanisław Siekierski, A...) szczegóły 
559.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 4 s. 5-8 (m.in.: Maria Kłańska, Mirosław Korolko, Wojciech Jerzy Has, Grzegorz K...) szczegóły 
560.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 6 s. 10-13 (m.in.: Maria Krysztofiak-Kaszyńska, Zdzisław Piasecki, Roch Sulima...) szczegóły 
561.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 6-9 (z 27 XII 1993; m.in.: Krystyna Jakowska, Antoni Markunas...) szczegóły 
562.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 9-13 (z 14 I 1994; m.in.: Stanisław Dąbrowski, Kazimierz Korus, Wiesław Pusz...) szczegóły 
563.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 3 s. 15-17 (z 25 IV 1994; m.in.: Alina Nowicka-Jeżowa...) szczegóły 
564.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 4 s. 12-16 (z 20 VI 1994; m.in.: Marta Fik-Augustyniak, Helena Kapełuś, Eliza Małe...) szczegóły 
565.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 5 s. 12-15 (z 18 VII 1994; m.in.: Jarosław Marek Rymkiewicz, Seweryna Wysłouch...) szczegóły 
566.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 6 s. 15-19 (z 28 XI 1994; m.in.: Tadeusz Klimowicz, Renarda Ocieczek, Józef Smaga...) szczegóły 
567.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 6 s. 20 (z 28 XI 1994; m.in.: Mikołaj Grabowski...) szczegóły 
568.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 1 s. 14-16 (z 22 XII 1994; m.in.: Karol Daniel Kadłubiec...) szczegóły 
569.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 2 s. 10-11 (z 27 II 1995; m.in.: Krystyna Heska-Kwaśniewicz...) szczegóły 
570.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 3 s. 11-13 (z 24 III 1995; m.in.: Piotr Fast, Tadeusz Miczka...) szczegóły 
571.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 3 s. 13-17 (z 10 V 1995; m.in.: Bogusław Mucha...) szczegóły 
572.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 4 s. 11-13 (z 26 V 1995; m.in.: Mieczysław Łojek...) szczegóły 
573.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 4 s. 13-16 (z 22 VI 1995; m.in.: Adam Karol Bezwiński, Marian Ściepuro...) szczegóły 
574.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 5 s. 13-17 (z 22 VIII 1995; m.in.: Wojciech Gutowski, Bolesław Hadaczek, Maryla Ho...) szczegóły 
575.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 5 s. 17-21 (z 18 X 1995; m.in.: Wojciech Lipoński, Regina Lubas-Bartoszyńska, Jan ...) szczegóły 
576.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 1 s. 17 (z 5 XII 1995; Wiesław Komasa, Michał Pawlicki, Zofia Petri-Pawlicka, W...) szczegóły 
577.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 2 s. 11 (z 15 I 1996; Zdzisław Jerzy Adamczyk, Konrad Gajek, Zbigniew Andrzej O...) szczegóły 
578.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 2 s. 15 (z 15 II 1996; Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej Staniszewski...) szczegóły 
579.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 3 s. 8-11 (z 24 IV 1996; Aleksander Fiut...) szczegóły 
580.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 4 s. 12-14 (z 31 V 1996; Jerzy Faryno...) szczegóły 
581.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 4 s. 14-16 (z 18 VI 1996; Marek Hendrykowski, Zygmunt Wojciech Zbyrowski, Zbigniew...) szczegóły 
582.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 5 s. 12 (z 30 VIII 1996; Mirosława Lombardo, Anna Twardowska...) szczegóły 
583.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 5 s. 20-23 (z 22 X 1996; Maria Dzielska, Zofia Mitosek, Walenty Piłat...) szczegóły 
584.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 6 s. 16-20 (z 21 XI 1996; Włodzimierz Bolecki, Krzysztof Głombiowski, Janusz Krysz...) szczegóły 
585.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 16-19 (z 16 XII 1996; Julian Kornhauser, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Piotr ...) szczegóły 
586.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 19-20 (z 31 XII 1996; Maciej Wojtyszko...) szczegóły 
587.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 20-24 (z 24 I 1997; Aleksander Abłamowicz...) szczegóły 
588.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 2 s. 10-13 (z 14 IV 1997; Barbara Lasocka-Pszoniak, Piotr Obrączka...) szczegóły 
589.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 3 s. 15-18 (z 12 VI 1997; Regina Bochenek-Franczakowa, Krystyna Stefania Galon-Kur...) szczegóły 
590.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 4 s. 4-6 (z 8 VII 1997; Ewa Miodońska-Brookes, Aleksander Naumow...) szczegóły 
591.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 5 s. 15 (z 22 VIII 1997; Bogdan Hussakowski...) szczegóły 
592.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 6 s. 8-11 (z 15 XI 1997; Barbara Maria Czapik-Lityńska, Joachim Edward Glensk, An...) szczegóły 
593.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 6 s. 11-14 (z 20 XI 1997; Artur Blaim, Wojciech Kunicki, Jerzy Styka...) szczegóły 
594.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 1 s. 14-17 (z 16 XII 1997; Ryszard Nycz, Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz...) szczegóły 
595.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 14-16 (z 15 IV 1998; Czesław Stanisław Kłak, Aleksandra Alodia Okopień-Sławiń...) szczegóły 
596.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 17 (z 12 V 1998; Zofia Kucówna, Jan Skotnicki...) szczegóły 
597.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 21-22 (z 18 VI 1998; Jerzy Jarzębski...) szczegóły 
598.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 4 s. 33 (z 22 VII 1998; Emil Orzechowski, Anna Seniuk-Małecka, Andrzej Zawada...) szczegóły 
599.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 5 s. 32 (z 22 X 1998; Maria Emilia Adamczyk, Jan Czykwin, Zdzisław Marian Najde...) szczegóły 
600.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 2 s. 14-16 (z 16 II 1998; Andrzej Werner...) szczegóły 
601.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 2 s. 14-16 (z 13 II 1998; Andrzej Sulikowski...) szczegóły 
602.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1999 nr 1 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 26 XI 1998; m.in...) szczegóły 
603.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2002 nr 11 s. 26-27 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 18 X 2002; m.in.: Mar...) szczegóły 
604.artykuł: Nominacje profesorskie. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 3 s. 4 (m.in.: Krystyna Janina Stasiewicz...) szczegóły 
605.artykuł: Nominacje profesorskie. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 8 s. 4-5 (m.in.: Leontij Mironiuk...) szczegóły 
606.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniami z 10 I 2001; m.in.: Ba...) szczegóły 
607.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 10 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 16 X 2001; m.in....) szczegóły 
608.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 8 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 VIII 2001; m....) szczegóły 
609.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 6 s. 30-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 18 VI 2001; m.in...) szczegóły 
610.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniami z 6 IV 2001; m.in.: An...) szczegóły 
611.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 1/2 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniami z 1 i 24 I 2001; m.in....) szczegóły 
612.artykuł: Nowi profesorowie. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 1 s. 5 (m.in. o przyzn. tytułu Januszowi Kryszakowi...) szczegóły 
613.artykuł: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 5 s. 36 (not. m.in. nt. przyznania Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej tytułu prof...) szczegóły 
614.artykuł: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 6 s. 20-21 (m.in. Joanna Jabłkowska; sylwetka, z fot....) szczegóły 
615.artykuł: Nowi profesorowie. Nauka i Przyszłość 1992 nr 7 s. 11-12 (m.in.: Halina Sawecka, Jacek Trznadel...) szczegóły 
616.artykuł: Nowi profesorowie. Nauka i Przyszłość 1992 nr 11 s. 10 (m.in.: Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Maria Dmitruk, Teresa Friedel...) szczegóły 
617.artykuł: Otrzymają tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 42 s. C3 (Andrzej Jan Flis, Piotr Kaczanowski, Ewa Kosowska, Iwona Barbara Loren...) szczegóły 
618.artykuł: Otrzymali tytuł profesora (W Belwederze). Rzeczpospolita 1996 nr 79 s. 14 (Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej Staniszewski...) szczegóły 
619.artykuł: Otrzymali tytuł profesora (W Belwederze). Rzeczpospolita 1996 nr 43 s. 15 (Zdzisław Jerzy Adamczyk, Konrad Gajek, Zbigniew Andrzej Osiński...) szczegóły 
620.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1996 nr 287 s. 16 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Maria Dzielska, Krzysztof Głombiowski, Jan...) szczegóły 
621.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1998 nr 124 s. 17 (Czesław Stanisław Kłak, Zofia Kucówna, Jan Skotnicki, Aleksandra Alodi...) szczegóły 
622.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1998 nr 253 s. 12 (Jerzy Jarzębski...) szczegóły 
623.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 38 s. C3 (m.in.: Józef Paweł Darski, Joanna Eleonora Rostropowicz...) szczegóły 
624.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 98 s. C2 (m.in.: Andrzej Stanisław Borowski, Elżbieta Ewa Feliksiak, Zofia Kalet...) szczegóły 
625.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 132 s. C3 (m.in.: Piotr Kakietek, Bogdan Kazimierz Owczarek, Włodzimierz Aleksand...) szczegóły 
626.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 283 s. C7 (m.in.: Jerzy Duma, Małgorzata Hendrykowska...) szczegóły 
627.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 12 s. C2 ( Anna Opacka, Joanna Papuzińska-Beksiak, Wacław Walecki...) szczegóły 
628.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 19 s. C3 (Krzysztof Pleśniarowicz...) szczegóły 
629.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 70 s. C3 (Krzysztof Edward Cieślik, Anna Janina Dąbrowska, Aleksandra Wieczorek...) szczegóły 
630.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 121 s. C2 (Jan Ciechowicz, Michał Paweł Markowski, Bogusław Józef Żyłko...) szczegóły 
631.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 296 s. C2 (Krystyna Bartol, Barbara Krystyna Myrdzik, Tadeusz Stanisław Rachwał, ...) szczegóły 
632.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 18 s. C3 (Paweł Jan Dybel, Jolanta Małgorzata Maćkiewicz, Jadwiga Sawicka-Mandal...) szczegóły 
633.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 119 s. C3 (Barbara Izabella Dąb-Kalinowska, Paweł Jan Dybel, Dzierżymir Jankowski...) szczegóły 
634.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 61 s. C3 (Grzegorz Gazda, Hanna Maria Jadacka, Jerzy Marian Kapuścik, Anna Zofia...) szczegóły 
635.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 78 s. C3 (Zbigniew Florian Greń, Barbara Jolanta Greszczuk, Wiesław Aleksander O...) szczegóły 
636.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 149 s. C3 (Jolanta Elżbieta Ługowska, Joanna Irena Mianowska, Włodzimierz Mokry, ...) szczegóły 
637.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 153 s. C3 (Przemysław Roman Czapliński, Marek Marian Dziekan, Michał Gnatowski, I...) szczegóły 
638.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 13 s. C3 (Stanisław Bereś, Leonarda Dacewicz...) szczegóły 
639.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1996 nr 259 s. 14 (Jerzy Faryno, Marek Hendrykowski, Zygmunt Wojciech Zbyrowski, Zbigniew...) szczegóły 
640.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1997 nr 24 s. 16 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Julian Kornhauser, Anna Czesława Kuligowsk...) szczegóły 
641.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1996 nr 124 s. 14 (Aleksander Fiut, Barbara Koc, Piotr Sawicki, Jacek Wojciechowski...) szczegóły 
642.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 115 s. C3 (Anna Legeżyńska, Józef Frymet, Wojciech Kobrzyński...) szczegóły 
643.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 48 s. C3 (Adrian Abbas, Mirosława Alicja Białoskórska, Jan Chochorowski, Alicja ...) szczegóły 
644.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. C4 (Stanisław Bereś, Ryszard Jan Herbut, Krzysztof Kuliński, Piotr Włodzim...) szczegóły 
645.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 237 s. C4 (Andrzej Edward Chojnowski, Oskar Stanisław Czarnik, Ewa Jędrzejko, Krz...) szczegóły 
646.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 258 s. C4 (Włodzimierz Appel, Grażyna Irena Borkowska-Arciuch, Anna Firkowska-Man...) szczegóły 
647.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 281 s. C3 (Włodzimierz Krzysztof Anioł, Tadeusz Jan Błażejewski, Halina Chałacińs...) szczegóły 
648.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Uniwersytet 2002 nr 4 s. 2 (o uroczystości wręczenia w Pałacu Prezydenckim nominacji profesorskic...) szczegóły 
649.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 3 s. 19 (not. m.in. nt. przyznania Barbarze Koc tytułu profesora przez Prezyden...) szczegóły 
650.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 2 s. 19 (not. m.in. nt. przyznania Elizie Małek tytułu profesora przez Prezyden...) szczegóły 
651.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 18 (not. m.in. nt. przyznania Bogusławowi Musze tytułu profesora przez Pre...) szczegóły 
652.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1997 nr 1 s. 20 (not. m.in. nt. przyznania Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Barbarze ...) szczegóły 
653.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 1 s. 24 (not. m.in. nt. przyznania Adamowi Sławomirowi Gali tytułu profesora pr...) szczegóły 
654.artykuł: Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 96 (nominacje otrzymali: Janusz Dunin-Horkawicz, Jan Pirożyński, Jacek Woj...) szczegóły 
655.artykuł: Przegląd Biblioteczny 1996 z. 4 s. 399 (nominacje profesorskie otrzymali: Jerzy Ratajewski, Zbigniew Żmigrodzk...) szczegóły 
656.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 2 s. 2 (inf. o otrzymaniu przez Krzysztofa Janikowskiego tytułu profesora z rą...) szczegóły 
657.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 1 s. 2 (not. inf. o otrzymaniu przez Jana Miodka i Mariana Ściepuro tytułu pro...) szczegóły 
658.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 2 (not. o otrzymaniu przez Jacka Pentelenz-Łukasiewicza tytułu profesora ...) szczegóły 
659.artykuł: Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 577 (not. nt. nadania tytułu profesora nauk humanistycznych Pawłowi Janowi ...) szczegóły 
660.artykuł: Rott Dariusz: Z Senatu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 9 (76) s. 36 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego, 11 IV 2000; m.in. ...) szczegóły 
661.artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. nt. przyznania nominacji profesorskich dla Henryka Jurkowsk...) szczegóły 
662.artykuł: Sprawozdanie Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 2(91) s. 5-6 (m.in. nt. otrzymania tytułu profesora z rąk Prezydenta RP: Wiesław Ban...) szczegóły 
663.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 7 IV 1999; m.in....) szczegóły 
664.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 12 V 1999; m.in....) szczegóły 
665.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 19 V 1999; m.in....) szczegóły 
666.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 7/8 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 12 VII 1999; m.i...) szczegóły 
667.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 9 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 16 VIII 1999; m....) szczegóły 
668.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 9 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 17 VIII 1999; m....) szczegóły 
669.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 11 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 4 XII 1999; m.in...) szczegóły 
670.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 3/4 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 22 XI 1999; m.in...) szczegóły 
671.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 3/4 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 14 XII 1999; m.i...) szczegóły 
672.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 5 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 I 2000; m.in....) szczegóły 
673.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 5 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 28 III 2000; m.i...) szczegóły 
674.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 5 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 28 IV 2000; m.in...) szczegóły 
675.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 7 s. 30 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 10 V 2000; m.in....) szczegóły 
676.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 7 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 2 VI 2000; m.in....) szczegóły 
677.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 7 s. 31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 VI 2000; m.in...) szczegóły 
678.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 8 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 31 VII 2000; m.i...) szczegóły 
679.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 11 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 31 X 2000; m.in....) szczegóły 
680.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 3/4 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 26 II 1999; m.in...) szczegóły 
681.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 3/4 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieneim z dnia 18 III 1999; m.i...) szczegóły 
682.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 5 s. 23 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 15 III 2002; m.in.: W...) szczegóły 
683.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 3/4 s. 23 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 18 II 2002; m.in.: Ha...) szczegóły 
684.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 1/2 s. 30-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 22 I 2002; m.in.: Grz...) szczegóły 
685.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 1/2 s. 30-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 2 I 2002; m.in.: Jola...) szczegóły 
686.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe uzyskane i nadane w grudniu 2001 i styczniu 2002 roku. Alma Mater 2002 nr 39 s. 41 (Jerzy Kapuścik...) szczegóły 
687.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 4 (49) s. 9 (Barbara Czapik-Lityńska...) szczegóły 
688.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 5 (61) s. 13 (m.in. Jan Iluk, Wojciech Kalaga...) szczegóły 
689.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 1 (57) s. 13 (m.in.: Iwona Nowakowska-Kempna...) szczegóły 
690.artykuł: (t): Nowi Profesorowie (W tym roku akademickim kolejni pracownicy naukowi otrzymali nominacje profesorskie). Nasz Uniwersytet [Białystok] 1997 nr 2/3 s. 19-20 (m.in. Michał Kondratiuk; z fot....) szczegóły 
691.artykuł: Tytuły naukowe profesora wręczył prezydent A. Kwaśniewski. Nauka Wrocławska 1998 nr 5/6 s. 11 (m.in.: Eugeniusz Józef Ucherek, Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz...) szczegóły 
692.artykuł: Tytuły profesorskie, doktoraty, habilitacje. Alma Mater 2002 nr 41 s. 46 (m.in.: Andrzej Pisowicz, Aleksander Zajda...) szczegóły 
693.artykuł: Tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 42 s. 2 (Aleksander Abłamowicz...) szczegóły 
694.artykuł: Wyka Marta: Jak zostałam profesorem belwederskim. Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 8 (fel. nt. procedury wręczania nominacji profesorskich w Belwederze...) szczegóły 
695.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
696.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 11 s. 4 (not. o nadaniu tytułu profesora Jerzemu Smulskiemu...) szczegóły 
697.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 5 s. 4 (m.in. o mianowaniu Marii Kalinowskiej na stanowisko profesora nadzwycz...) szczegóły 
698.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 1 s. 5 (m.in. o przyzn. tytułów naukowych profesora Januszowi Kryszakowi i Wł...) szczegóły 
699.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 12 s. 4 (gratulacje Rektora UMK dla prof. Włodzimierza Appla z okazji otrzymani...) szczegóły 
700.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 6 (m.in. Jerzy Podracki...) szczegóły 
701.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2 s. 6 (m.in. Jadwiga Sawicka-Mandalian...) szczegóły 
702.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 6 (m.in. Marie-Pierrette Malcużynski...) szczegóły 
703.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 4 s. 5 (m.in. Wojciech Sławomir Smoczyński, Józef Wiktorowicz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie nadzwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
704.artykuł: Alma Mater 2000 nr 23 s. 64 (not. o uzyskaniu nominacji na stanowiska profesora nadzwyczajnego Uniw...) szczegóły 
705.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 11 s. 4 (m.in. nominacja Witolda Wróblewskiego 28 X 1997...) szczegóły 
706.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 12 s. 4 (m.in. nt. mianowania Jerzego Smulskiego...) szczegóły 
707.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 s. 4 (not. o uzyskaniu nominacji na stanowiska profesora nadzwyczajnego Uniw...) szczegóły 
708.artykuł: B.N.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 29 (m.in. nt. nominacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytet...) szczegóły 
709.artykuł: B.N.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 6 s. 20-21 (m.in. nt. uroczystej nominacji następujących osób: Jacek Brzozowski, J...) szczegóły 
710.artykuł: Ekran 1990 nr 11 s. 4 ( Krystyna Zwolińska-Malicka...) szczegóły 
711.artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 232 s. 2 (Jerzy Woźniak...) szczegóły 
712.artykuł: Express Poznański 1989 nr 249 s. 2 (m.in. Ignacy Lewandowski...) szczegóły 
713.artykuł: Express Poznański 1989 nr 232 s. 2 (m.in. Edyta Połczyńska...) szczegóły 
714.artykuł: Express Poznański 1989 nr 55 s. 2 (m.in. Kazimierz Liman...) szczegóły 
715.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 277 s. 2 (m.in. Edyta Połczyńska, Józef Skrzypczak...) szczegóły 
716.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 65 s. 1 (m.in. Kazimierz Liman...) szczegóły 
717.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 297 s. 1 (m.in. Ignacy Lewandowski...) szczegóły 
718.artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 297 s. 1 (m.in. Ignacy Lewandowski...) szczegóły 
719.artykuł: (J.J.): Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 26-27 (m.in. Anna Bednarczyk...) szczegóły 
720.artykuł: (J.J.): Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 2 s. 26-27 (m.in. Marek Dziekan...) szczegóły 
721.artykuł: J.J.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 4 s. 26 (m.in. Bogdan Mazan, Barbara Wolska...) szczegóły 
722.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 264 s. 4 ([m.in.: U. Dąmbska-Prokop, H. Misterski, E. Stanula, T. Witczak]...) szczegóły 
723.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 158 s. 3 ([m.in.: M. Filipiak, T. Rott-Żebrowski]...) szczegóły 
724.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 298 s. 6 ([m.in.: J. Danecki, I. Lewandowski, I. Maciejewska, T. Namowicz, S. Re...) szczegóły 
725.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 264 s. 6 (Urszula Dąmbska-Prokop, Henryk Misterski, Emil Stanula, Tadeusz Witcza...) szczegóły 
726.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 291 s. 2 ( Karol Sauerland, Lucjan Suchanek...) szczegóły 
727.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 65 s. 6 ( Jan Mirosław Kasjan, Kazimierz Liman, Mikołaj Melanowicz, Krystyna Po...) szczegóły 
728.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 101 s. 2 ( Anna Brodzka-Amsterdamska, Henryka Czaja...) szczegóły 
729.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 157 s. 6 (Wiesław Paweł Szymański...) szczegóły 
730.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 149 s. 2 ([m.in.: A. Cieński, J. Degler, W. Dobrzyński, M. Składanek, J. Ugniews...) szczegóły 
731.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 121 s. 4 ([m.in.: B.K. Bogacki, A. Weinsberg-Wayda]...) szczegóły 
732.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6 ([m.in. J. Arabski, E. Połczyńska]...) szczegóły 
733.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 101 s. 4 ([m.in.: A. Brodzka-Amsterdamska, H. Czajka, J. Rusek]...) szczegóły 
734.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 2 ([m.in.: K. Sauerland, L.L. Suchanek]...) szczegóły 
735.artykuł: Lista nwo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 149 s. 2 ( Andrzej Cieński, Janusz Degler, Maria Składanek, Joanna Ugniewska-Dob...) szczegóły 
736.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1989 nr 277 s. 2 ( Jan Englert, Edyta Połczyńska, Jerzy Woźniak...) szczegóły 
737.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 138 s. 2 (Janina Abramowska, Teresa Dąbek-Wirgowa...) szczegóły 
738.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 92 s. 2 (Wiesław Władyka...) szczegóły 
739.artykuł: Nominacje profesorskie. Życie Warszawy 1990 nr 112 s. 2 (Tadeusz Majda, Anna Martuszewska, Marian Szarmach...) szczegóły 
740.artykuł: Nominacje profesorskie. Życie Warszawy 1990 nr 51 s. 2 (Stefan Kozak...) szczegóły 
741.artykuł: Nowo mianowani profesorowie. Życie Warszawy 1990 nr 96 s. 2 ( Janusz Maciejewski...) szczegóły 
742.artykuł: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 31 (m.in. Jadwiga Czerwińska...) szczegóły 
743.artykuł: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1 s. 23 (m.in. Krystyna Kujawińska-Courtney, Maria Wichowa...) szczegóły 
744.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [ Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 41 (m.in.: Zofia Cygal-Krupa, Teresa Eminowicz-Jaśkowska...) szczegóły 
745.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 41 (m.in.: Jacek Baluch, Grzegorz Przebinda, Marian Stala, Krystyna Stamir...) szczegóły 
746.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 48 (m.in.: Stanisław Bryndza-Stabro, Danuta Hombek, Barbara Michalak-Pikul...) szczegóły 
747.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 39 s. 38 (m.in.: Jerzy Kapuścik, Andrzej Pisowicz, Mirosław Skarżyński, Wasilij ...) szczegóły 
748.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 47 (m.in.: Anna Gildner, Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Halina Waszkiele...) szczegóły 
749.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 39 s. 37 (m.in.: Michał Markowski...) szczegóły 
750.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 46 (m.in.: Halina Mieczkowska, Włodzimierz Mokry, Anna Niżegorodcew, Jadwi...) szczegóły 
751.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 37 s. 43 (m.in.: Marta Gibińska-Marzec...) szczegóły 
752.artykuł: Praca na dziś. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 15 (Heidemarie Oehm, Max Stebler...) szczegóły 
753.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 7 s. 10 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wniosku o mian...) szczegóły 
754.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 97 s. 3 (Janusz Maciejewski...) szczegóły 
755.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 150 s. 2 (m.in. Andrzej Cieński, Janusz Degler, Walenty Dobrzyński, Maria Składa...) szczegóły 
756.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 121 s. 2 (m.in. Edward Homa, Adam Weinsberg-Wayda...) szczegóły 
757.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 66 s. 2 (m.in. Renata Grzegorczyk, Jan Mirosław Kasjan, Kazimierz Liman, Mikoła...) szczegóły 
758.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 12 (Urszula Aszyk-Bangs...) szczegóły 
759.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 31 s. 4 (m.in.: Ewa Jędrzejko, Helena Synowiec, Magdalena Wandzioch...) szczegóły 
760.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 39 s. 4 (m.in.: Urszula Żydek-Bednarczuk, Bogdan Zeler...) szczegóły 
761.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 112 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 4 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Mieczysław Dąbrowski, Jakub L...) szczegóły 
762.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 123 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 5 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Józef Porayski-Pomsta, Elżbie...) szczegóły 
763.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 5 s. 8 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Małgorzata Borowska...) szczegóły 
764.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 213 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 5 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Bożenny Chylińskiej...) szczegóły 
765.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 6 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Elżbiety Jamrozik, Lidii Karas...) szczegóły 
766.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 266 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 8 s. 9 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Magdaleny Danielewicz i Andrz...) szczegóły 
767.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 3 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 7 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Zbigniew Greń...) szczegóły 
768.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 30 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 13 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Hanna Gosk, Ewa Ihnatowicz, A...) szczegóły 
769.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 31 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 21 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Bożenny Chołuj...) szczegóły 
770.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 31 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 14 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Krzysztofa M. Byrskiego...) szczegóły 
771.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 42 s. 48 (m.in.: Jacek Baluch, Grzegorz Przebinda, Marian Stala, Krystyna Stamir...) szczegóły 
772.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 40 s. 51 (m.in.: Zofia Cygal-Krupa, Teresa Eminowicz-Jaśkowska...) szczegóły 
773.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku (część II). Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 8/9 s. [205] (m.in.: Maria Jeż, Barbara Kielar, Janina Klawe, Jurj Lukszyn, Władysła...) szczegóły 
774.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku. Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 6 s. [125] - [127] (m.in.: Edward Breza, Andrzej Zdzisław Makowiecki, Stanisław Makowski, ...) szczegóły 
775.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1989 r.. Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 3 s. 108-135 (m.in.: Alina Brodzka-Amsterdamska, Andrzej Cieński, Henryka Czajka, Ja...) szczegóły 
776.artykuł: Z obrad Senatu UWR. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 22 (m.in. Jolanta Ługowska, Izabella Malej...) szczegóły 
777.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 13-14 (m.in. Marian Ursel, Marcin Cieński...) szczegóły 
778.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 13-14 (m.in. Zofia Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
779.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 10 s. 11 (m.in. Zofia Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
780.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 12 (m.in. K. Biliński, L. Stankiewicz...) szczegóły 
781.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 14 (m.in. Teresa Szostek...) szczegóły 
782.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 12 (m.in. Elżbieta Dzikowska...) szczegóły 
783.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 1 s. 21 (Małgorzata Matecka...) szczegóły 
784.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 21-22 (Krzysztof Narecki...) szczegóły 
785.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 11 s. 4 (not. o akceptacji wniosków rad wydziałów w sprawie mianowania na stano...) szczegóły 
786.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 12 s. 4 (not. o nominacji Włodzimierza Zientary na profesora nadzwyczajnego...) szczegóły 
787.artykuł: Z senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2003 nr 47 s. 38 (m.in. Jolanta Antas, Maciej Włodarski...) szczegóły 
788.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (Heidemarie Oehm...) szczegóły 
789.artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 4 s. 114-126 (m.in.: Janusz Arabski, Janusz Danecki, Urszula Dąmbska-Prokop, Jerzy J...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie zwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
790.artykuł: Awanse naukowe. Głos Uczelni [Zielona Góra] 1997 nr 3/4 s. 6 (m.in.: Jerzy Brzeziński, Włodzimierz Wilczyński...) szczegóły 
791.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
792.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
793.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 10 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
794.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 7/8 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
795.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 6 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
796.artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 36 s. 1 ([m.in. M. Kosman]...) szczegóły 
797.artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 140 s. 2 (m.in. Irena Bajerowa...) szczegóły 
798.artykuł: J.J.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 5 s. 43 (m.in. Ewelina Nurczyńska-Fidelska...) szczegóły 
799.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 149 s. 2 ( Alicja Helman, Jerzy Strzelecki...) szczegóły 
800.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 120 s. 6 (Michał Głowiński...) szczegóły 
801.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6 ([m.in.: A.S. Bogusławski, J. Czochralski]...) szczegóły 
802.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 121 s. 4 ([m.in. M. Głowiński]...) szczegóły 
803.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 149 s. 2 ([m.in. A. Helman]...) szczegóły 
804.artykuł: Nominacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 13-14 (m.in. Piotr Sawicki...) szczegóły 
805.artykuł: Nominacje, doktoraty, wyróżnienia, nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 8 s. 5 (m.in. Jacek Sokolski z Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
806.artykuł: Nominacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 4 s. 4 (Tadeusz Klimowicz na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
807.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 9 s. 7 (m.in. Norbert Honsza, Telesfor Poźniak...) szczegóły 
808.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 13-14 (m.in. Joanna Sachse...) szczegóły 
809.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 5-6 (m.in. Janina Ławińska-Tyszkowska...) szczegóły 
810.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 138 s. 2 (Edward Balcerzan, Maria Bobrownicka, Janina Sałajczyk...) szczegóły 
811.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 92 s. 2 (Alina Witkowska...) szczegóły 
812.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1989 nr 277 s. 2 ( Tadeusz Łomnicki...) szczegóły 
813.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1991 nr 2 s. 41-49 (m.in.: Piotr Cieślak, Jadwiga Czachowska, Tadeusz Drewnowski, Aleksand...) szczegóły 
814.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 10 (m.in. Andrzej Zawada...) szczegóły 
815.artykuł: Nowi Profesorowie. Tytuł naukowy profesor z rąk Prezydenta RP 20 lutego br. otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 8 (Konrad Gajek; biogram z fot....) szczegóły 
816.artykuł: Nowi profesorowie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 161 s. 2 (m.in. Marta Fik; not....) szczegóły 
817.artykuł: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1 s. 30 (m.in. Stefan Antoni Czyżewski, Grzegorz Gazda...) szczegóły 
818.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 157 s. C4 (Stanisław Zbigniew Bryndza-Stabro, Ryszard Marciniak, Kazimierz Sabik...) szczegóły 
819.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 154 s. C3 (Bogusław Jan Dopart, Władyslaw Dynak, Bronisław Kodzis, Wojciech Ligęz...) szczegóły 
820.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 41 (m.in.: Jerzy Jarzębski, Julian Kornhauser, Jadwiga Kowalikowa, Elżbiet...) szczegóły 
821.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 37 s. 43 (m.in.: Maria Kłańska, Marta Wyka...) szczegóły 
822.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 8 s. 10-11 (sylwetka Jacka Sokolskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego; z fot....) szczegóły 
823.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 150 s. 2 (m.in. Alicja Helman, Jerzy Strzetelski...) szczegóły 
824.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 121 s. 2 (m.in. Michał Głowiński...) szczegóły 
825.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 37 s. 2 (m.in. Marceli Kosman...) szczegóły 
826.artykuł: (sb): Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 22 (Oskar Czarnik, Ryszard W. Kluszczyński...) szczegóły 
827.artykuł: S.B.: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 34 (Barbara Wolska...) szczegóły 
828.artykuł: Stanowiska, tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 41 s. 5 (Stanisław Grzeszczuk...) szczegóły 
829.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 12 (m.in.: Emil Tokarz...) szczegóły 
830.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 7 (63) s. 21 (m.in.: Piotr Fast, Tadeusz Kłak, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Tadeusz S...) szczegóły 
831.artykuł: Tytuł naukowy profesor z rąk Prezydenta RP 20 lutego br. otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 2 (m.in. Konrad Gajek...) szczegóły 
832.artykuł: Tytuł naukowy profesora z rąk Prezydenta RP 20 lutego br. otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 7 s. 2 (Piotr Sawicki...) szczegóły 
833.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 100 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 3 s. 2 (not. o zgodzie na mianowanie Andrzeja Markowskiego...) szczegóły 
834.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 213 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 5 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Teresy Giermak-Zielińskiej...) szczegóły 
835.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 214 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 5 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Stefana Kozaka...) szczegóły 
836.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 6 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Jerzego Wełny...) szczegóły 
837.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 266 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 8 s. 9 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Jerzego Wojtczaka-Szyszkowski...) szczegóły 
838.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 30 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 13 (not. o zgodzie na mianowanie Andrzeja Weselińskiego...) szczegóły 
839.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 42 s. 48 (m.in.: Aleksander Fiut...) szczegóły 
840.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku (część II). Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 8/9 s. [198] - [199] (m.in.: Stanisław Karolak, Rene Śliwowski, Krzysztof Żaboklicki, Karol ...) szczegóły 
841.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku. Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 6 s. [114] (m.in.: Kazimierz Rymut, Zbigniew Sudolski...) szczegóły 
842.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1989 r.. Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 3 s. 95-108 (m.in.: Michał Głowiński, Alicja Helman, Norbert Honsza, Mieczysław Jah...) szczegóły 
843.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 12 (m.in. Andrzej Zawada...) szczegóły 
844.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 5 s. 10 (m.in. Janina Ławińska-Tyszkowska, Jacek Sokolski...) szczegóły 
845.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 12 (m.in. Piotr Sawicki...) szczegóły 
846.artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 4 s. 107-114 (m.in.: Andrzej Stanisław Bogusławski, Jan Czochralski, Tadeusz Łomnick...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
    konkursy (alfabet tytułów)
847.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1990). (za 1990 nagrody: Dorota Gostyńska ("Koncept jako zasada barokowej twór...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
848.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1991). (za 1991 nagrody: Marek Bieńczyk ("Czarny człowiek. Krasicki wobec śmie...) szczegóły 
artykuł: Biskup Marian: Konkurs. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 4 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
849.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1992). (za 1992 nagr: Anna Łebkowska ("Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
850.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1993). (za 1993 nagrody: Przemysław Czapliński ("Poetyka manifestu literackieg...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
851.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1995). (za 1995 nagr.: Janusz Ruszkowski ("Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata...) szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Fundacja im. Marty i Konrada Górskich. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 5 s. 11 (nota o wręczeniu nagród za rok 1995...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. Konrada i Marty Górskich. Tygodnik Powszechny 1996 nr 19 s. 4 (komunikat o przyznaniu nagród...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Konrada i Marty Górskich. Tygodnik Powszechny 1995 nr 1 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1996 t. 49 (1995) s. 92 (laureaci...) szczegóły 
852.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1997). (za 1997 nagr.: Bogumiła Kaniewska ("Świat w granicach 'ja'. O narracji...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. K. i M. Górskich. Tygodnik Powszechny 1998 nr 9 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
853.konkurs: Konkurs im. Leona Marszałka na najlepsze prace poświęcone edytorstwu (2001).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2001 nr 3 s. 35 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
854.konkurs: Konkurs na humanistyczną pracę naukową o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997 nr 1 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
855.konkurs: Konkurs na inicjatywy służące reformie studiów w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych na uniwersytetach, m.in. filologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Batorego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 23 s. 11 (ogł....) szczegóły 
856.konkurs: Konkurs na monografie z zakresu humanistyki (1995).  szczegóły 
artykuł: Forum Książki 1995 nr 5 s. 7 (ogł....) szczegóły 
857.konkurs: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii polskiego ruchu wydawniczego (1990). (nagr. m.in.: Paweł Szymański za "Działalność Antoniego Lesznowskiego (...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Biblioteczny 1990 z. 3/4 s. 141 (nagr....) szczegóły 
858.konkurs: Konkurs na najlepsze oryginalne monografie z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (1996).  szczegóły 
artykuł: Forum Książki 1996 nr 3 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 2 okł.  szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 239 (ogł....) szczegóły 
859.konkurs: Konkurs na najlepszy referat studencki (2001; edycja XXVI). (nagr.: Katarzyna Szewczyk, Alicja Szyguła...) szczegóły 
artykuł: (mm): Zwyciężczyni polonistycznych szranków. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 2 s. 18-19 (z fot....) szczegóły 
860.konkurs: Konkurs na najlepszy referat studencki (2002; edycja XXVII). (nagr.: Mateusz Chołody, Jarosław Gałązka, Anna Golińska, Iwona Grodź, ...) szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: Wielki konkurs młodych polonistów. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 2 s. 17-18 (sprawozdanie z rozstrzygnięcia konkursu; laureaci...) szczegóły 
861.konkurs: Konkurs na najlepszy referat studencki (2003; edycja XXVIII). (nagr.: Marcin Jauksz, Sabina Sadecka, Mateusz Bourkane, Emilia Musiero...) szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: Konkursowe fascynacje studentów polonistyki. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 2 s. 12-13 (laureaci...) szczegóły 
862.konkurs: Konkurs na pracę magisterską lub dyplomową m.in. z dziedziny literatury polskiej i językoznawstwa języka polskiego (1995). (zgł. do 30 XI 1994, wyniki 1 III 1995...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 1994 nr 13/14 s. 11 (ogłoszenie; podp. przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Krawczyk...) szczegóły 
863.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (1999; II edycja).  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. [206] (ogłoszenie...) szczegóły 
864.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (2000).  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 2000 nr 4 s. 198 (ogłoszenie...) szczegóły 
865.konkurs: Konkurs na stypendium dla naukowców specjalizujących się w historii, literaturze i krytyce literackiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1992 nr 25 s. 17 (ogł....) szczegóły 
866.konkurs: Konkurs na teksty popularyzujące współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (1993). (1993; prace nadsyłać do 31 XII 1993...) szczegóły 
artykuł: (kos): Konkurs. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 16 (ogł....) szczegóły 
867.konkurs: Konkurs prac magisterskich na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza (1996-1998). (nagr.: Izabela Warzecha, Katarzyna Kuracka, Izabela Joanna Janecka...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Konkursowej. Konkurs prac magisterskich na temat życia i twórczości A. Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 192 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 270 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1997 nr 6 s. 382 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 134 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
868.konkurs: "Skra Kaszeb" - konkurs na pracę magisterską o tematyce kaszubsko-pomorskiej (2002). (laureaci: Ewa Grucza ("Mitologia Kaszub w >>Życiu i przygodach Remusa<...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowa Jerzy: Skry Kaszeb dla najlepszych. Pomerania 2002 nr 12 s. 48 (sprawozdanie z rozdania nagród...) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 1 s. 21 (laureatki; not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
869.nagroda: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (za 1995). (Teresa Michałowska (za książkę "Średniowiecze")...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 18 s. 5  szczegóły 
artykuł: Krajobraz z nagrodą. [Dwa] 2 B = Two B 1995 nr 20/21 s. 12-13 (spraw., z fot. i inf. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 104 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: Polskie Noble rozdane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 245 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Polskie Noble za 1995 r.. Nauka 1996 nr 3 s. 236 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 X s. 3  szczegóły 
artykuł: T.B.: Polskie Noble za 1995 rok. Rzeczpospolita 1995 nr 243 s. 7  szczegóły 
artykuł: Wiedza i Życie 1995 nr 12 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: (WS): Polskie Noble. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 23 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zalewski Piotr: Nagrody FNP '95. Sprawy Nauki 1995 nr 6 s. 24-26 (spraw. z uroczystości wręczenia, Warszawa, 6 XII 1995; z notą biografi...) szczegóły 
870.nagroda: "Kowadło" - nagroda honorowa (2008). (laureat: Andrzej Romanowski...) szczegóły 
artykuł: Kraków 2008 nr 10/11 s. 52 (z fot. laureata...) szczegóły 
artykuł: Kurz Andrzej: Andrzejowi Romanowskiemu - Kowadło "Kuźnicy". Kraków 2008 nr 10/11 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Pieszczachowicz Jan: Gratulujemy Ci, Andrzeju. Kraków 2008 nr 10/11 s. 53  szczegóły 
artykuł: Romanowski Andrzej: Wierność. Kraków 2008 nr 10/11 s. 53-54 (z fot. Andrzeja Romanowskiego...) szczegóły 
871.nagroda: "Kowadło" - nagroda honorowa (2009). (laureat: Henryk Markiewicz...) szczegóły 
artykuł: Pieszczachowicz Jan: Nagroda "Kowadła" dla prof. Henryka Markiewicza. Wybitny uczony i prawy człowiek. Kraków 2009 nr 2/3 s. 22-23 (z fot. profesora...) szczegóły 
artykuł: Social Sciences. Annual Report 2010 s. 13-18 (m.in. nt. przyznania nagrody Henrykowi Markiewiczowi...) szczegóły 
872.nagroda: "Kreator Kultury" - nagroda "Polityki" (2006). (Maria Janion...) szczegóły 
artykuł: Social Sciences. Annual Report 2008 s. 13-18 (m.in. nt. laureatki...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 19 I s. 3 (m.in. nota nt. nagrody...) szczegóły 
873.nagroda: "Laur Jagielloński" - nagroda przyznawana z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania (2000). (m.in. Tadeusz Ulewicz...) szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 22 s. 45  szczegóły 
874.nagroda: Laury Jagiellońskie - nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych (1999). (m.in. nagr.: Jan Błoński (za książki opublikowane w latach 1994-1998)...) szczegóły 
artykuł: (rat): Laury Jagiellońskie. Forum Akademickie 1999 nr 6 s. 7  szczegóły 
875.nagroda: "Lubuski Wawrzyn Naukowy" - nagroda za najlepszą książkę naukową wydaną w 2006 r. dla autora mieszkającego na Środkowym Nadodrzu (2007). (nagr.: Tadeusz Dzwonkowski (za książkę "Zielonogórski Klub Inteligencj...) szczegóły 
artykuł: Lubuskie Wawrzyny Literackie i Naukowe za rok 2006. Pegaz Lubuski 2007 nr 1 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
876.nagroda: "Lux et Silesia" - nagroda przyznawana za działalność naukową lub artystyczną osobom zasłużonym dla Śląska (za 1994). (za 1994; nagr.: Irena Bajerowa...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
877.nagroda: Miasta Przemyśla (za 1998). (nagr.: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu...) szczegóły 
artykuł: Szybiak Krzysztof: Nagroda Miasta Przemyśla za rok 1998. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1999 nr 3 (1998) s. 33-34 (informacja o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
878.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli akademickich za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (za 1989). (za 1989; m.in.: nagr. indywidualne I stopnia: Maria Kowalska, Jerzy Ła...) szczegóły 
artykuł: Express Poznański 1989 nr 212 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 254 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 2 s. 101-127  szczegóły 
artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 1 s. 119-150  szczegóły 
879.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli akademickich za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia (za 1988). (za 1988; m.in.: nagr. II stopnia: B. Galster, J. Heistein, T.Z. Orłoś;...) szczegóły 
artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 4 s. 139-158  szczegóły 
880.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli akademickich za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia (za 1992). (za 1992; nagr. m.in.: Jacek Petelenz-Łukasiewicz za książkę "Oko poema...) szczegóły 
artykuł: (AT): Nagrody Ministra. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 3  szczegóły 
artykuł: Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1992 nr 7 s. 6 (inf. o nagrodzie...) szczegóły 
881.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (za 2002). (m.in.: Dominika Ferens, Telesfor Poźniak, Ryszard Waksmund; Anna Łebko...) szczegóły 
artykuł: Habilitacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 11-13 (m.in. laureaci...) szczegóły 
artykuł: kd: Święto Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 15-17 (m.in. laureat...) szczegóły 
artykuł: Laury i nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 9 s. 5-6 (m.in. laureaci...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 42 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: RMP: Odznaczenia i nagrody. Alma Mater 2002 nr 45 s. 54 (nagrodzeni...) szczegóły 
882.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (za 2003). (nagr.: Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego za książkę "Corpus Caesa...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Ministra. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 10 s. 5 (not. o nagr. dla Mirosławy Buchholtz...) szczegóły 
artykuł: Szymańska Monika: Nowości wydawnicze Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 22 (m.in. nt. nagrodzonej książki...) szczegóły 
883.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 1994). (za 1994; nagr.: Stefan Chwin, Władysław Dynak, Irena Kadulska, Józef M...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 30  szczegóły 
884.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 1995). (m.in. nagr.: Jacek Kolbuszewski...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 1 s. 2 (inf. o wręczeniu Jackowi Kolbuszewskiemu, 2 X 1995...) szczegóły 
885.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 1996). (m.in. nagr.: zespół badawczy: Irena Bajerowa, Krystyna Kleszczowa, Olg...) szczegóły 
artykuł: Nagrody MEN za 1996 rok. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 14 (nagrodzeni...) szczegóły 
886.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 1997). (nagrodzeni m.in.: Tadeusz Klimowicz za "Przewodnik po współczesnej łit...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 7 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
887.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 1998). (Grzegorz Przebinda za ks.: Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i...) szczegóły 
artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 1999 nr 16 s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagrody ministra. Alma Mater 1998 nr 8 s. 20-21 (lista kandydatów do nagrody...) szczegóły 
888.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 1999). (Mieczysław Inglot za książki "Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej wręczone podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2000/2001 [na Uniwersytecie Wrocławskim]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 5 (laureaci z Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe w 1999 r.. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 10 dod. specjalny s. 16 (laureat...) szczegóły 
889.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej (za 2001). (m.in.: Krzysztof Narecki, Krystyna Kłosińska, Mirosław Kocur, Paweł Ka...) szczegóły 
artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody, odznaczenia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 10 s. 6-7 (m.in. laureaci...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 15 (nazwisko laureata; not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 10 s. 10 (m.in. inf. o laureacie z Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 2(91) s. 5-6 (m.in. inf. o przyzn. nagrody Krystynie Kłosińskiej...) szczegóły 
890.nagroda: Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (za 2000). (nagr.: Hubert Orłowski za monografię "Literatur und Herrschaft - Herrs...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe w 2000 r.. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 10 s. 13 (laureat...) szczegóły 
891.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2000). (laureatki: Ewelina Godlewska ("Obraz Polski na łamach paryskiej "Kultu...) szczegóły 
artykuł: Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 332 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2001 nr 2 s. 114 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 218 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: Nagrody "Archiwum Emigracji". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 5 s. 159 (komunikat jury; laureatki...) szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: Nagrody Archiwum Emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 8 VI s. 5 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 206 (komunikat jury; laureatki...) szczegóły 
artykuł: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 206 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 2000 nr 4/5 s. 31 (regulamin przyznawania nagrody i warunki nadsyłania zgłoszeń...) szczegóły 
artykuł: Nagroda "Archiwum Emigracji". Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 24 s. 18 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 10 s. 57 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 2000 nr 5 s. 192 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 15 (not. o ustanowieniu nagrody i regulamin...) szczegóły 
artykuł: Regulamin. Przegląd Powszechny 2000 nr 11 s. 152  szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 197 (nt. laureatów; nota...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2000 nr 11 s. 161 (regulamin nagrody...) szczegóły 
artykuł: Mroczkowska Marta: Tych pisarzy warto dostrzec. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 7/8 s. 12 (wywiad z laureatką; rozm. Rafał Moczkodan...) szczegóły 
artykuł: Regulamin II edycji. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 7/8 s. 13  szczegóły 
artykuł: Walczak Tadeusz: List fundatora. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 7/8 s. 13 (gratulacje składane nagrodzonym...) szczegóły 
892.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2001).  szczegóły 
artykuł: Kresy 2001 nr 47 s. 249 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 229 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Regulamin II edycji konkursu Nagroda "Archiwum Emigracji". Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 206-207  szczegóły 
artykuł: Regulamin. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 8 VI s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 196 (ogł. konkursu...) szczegóły 
893.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2002). (nagr.: Piotr Millati za pracę "Witold Gombrowicz wobec sztuki", Magdal...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 175 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: Nagroda "Archiwum Emigracji". Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 203-204 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: Nagrody Archiwum Emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 17 V s. 4 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody "Archiwum Emigracji". Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 5 s. 28 (nagrodzeni; not....) szczegóły 
artykuł: O Balińskim i Gombrowiczu.... Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 9 s. 16-17 (rozmowa z laureatami: Piotrem Millatim i Magdaleną Kozioł...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 217 (laureaci...) szczegóły 
894.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2003). (za pracę doktorską: Robert Chojnacki ("Autobiografia i szyfry. "Dzienn...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 213 (o przyznaniu...) szczegóły 
895.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Nagrody na emigrację. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 8 (nota nt. ustanowienia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Jarosław: Nagrody i stypendia. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 28 s. 8 (o nagrodzie...) szczegóły 
artykuł: Nagroda. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 7 (nota o nagrodzie...) szczegóły 
896.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2008).  szczegóły 
artykuł: Regulamin VII edycji Nagrody Archiwum Emigracji za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 28 s. 5  szczegóły 
897.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2009). (nagr. w kategorii prac doktorskich: Magdalena Kubiak ("Polska jest tam...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Archiwum Emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 16 X s. 2  szczegóły 
898.nagroda: Nagroda "Atena" za Najlepszą Książkę Akademicką (2004). (nagr. m.in.: Nagroda Magazynu Literackiego "Książki" za najlepiej wyda...) szczegóły 
artykuł: (PD): Najlepsze książki akademickie. Książki 2004 nr 11 s. 10 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Puchar SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich] dla książki Wojciecha Lipońskiego na XI Krajowych Targach Książki Akademickiej - Atena '2004. Bibliotekarz 2005 nr 1 s. 35 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wykaz nagród w Konkursie na Najlepszą książkę Akademicką ATENA 2004. Notes Wydawniczy 2004 nr 11 s. 40  szczegóły 
899.nagroda: Nagroda "Atena" za Najlepszą Książkę Akademicką (2005). (nagr.: Juliusz Słowacki: Wiersze. Oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Pr...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 2005 nr 12 s. 38 (laureaci...) szczegóły 
900.nagroda: Nagroda "Atena" za Najlepszą Książkę Akademicką (2006). (nagr.: Wydawnictwo Naukowe PWN SA za książkę "Histori literatury franc...) szczegóły 
artykuł: Nagroda SBP w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką Atena 2006. Bibliotekarz 2007 nr 1 s. 36 (laureaci...) szczegóły 
901.nagroda: Nagroda "Atena" za Najlepszą Książkę Akademicką (za 1995). (za 1995; nagr. m.in.: Nagroda Biura Marketingowego "Megaron" za najle...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 19 s. 15  szczegóły 
902.nagroda: Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1997). (m.in. Andrzej Paczkowski ("Pół wieku dziejów Polski 1939-1989")...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 165 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
903.nagroda: Nagroda Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: 10 lat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci programów FnP z UWr.. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 3-4 (dot. laureatów programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej do 2002 r. -...) szczegóły 
artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 32-34 (m.in. nt. nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nagroda FNP. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 16 (inf. o nagrodzie...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 4 s. 159 (not. o ustanowieniu nagr....) szczegóły 
artykuł: Regulamin przyznawania "Nagrody Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 13  szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: Kraina nierówności. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
904.nagroda: Nagroda Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe (za 1994). (1994: laureaci: Roman Aftanazy...) szczegóły 
artykuł: Pożegnanie kresów (Śladami Lindego i Kolberga). Trybuna 1994 nr 290 s. 12  szczegóły 
905.nagroda: Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (za 1987). (za 1987; nagr.: Marek Adamiec za pracę "Recepcja twórczości Cypriana N...) szczegóły 
906.nagroda: Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (za 1990). (w r. 1990 nagr.: Kwiryna Ziemba za pracę "Problemy egzystencji w poezj...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1991 t. 17 (1990) s. 94 (not....) szczegóły 
907.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (1995). (za 1995 m. in. nagr.: Jadwiga Solińska...) szczegóły 
artykuł: Inauguracja Roku Glogerowskiego. Studia Łomżyńskie 1996 t. 6 s. 327-329  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 21 XII s. 14  szczegóły 
artykuł: Sikora Jerzy: Rok Glogerowski. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 20 dod. s. 3 (m.in. wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1996 nr 1 s. 46  szczegóły 
908.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (1996). (1996; nagr. m.in.: Roch Sulima, Jan Malicki; wyróżnienie honorowe m. i...) szczegóły 
artykuł: Laureaci VII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. x 1997 ([W ks. zb.:] Czy zmierzch kultury ludowej? Łomża 1997, s. 210-213...) szczegóły 
artykuł: Nagroda dla prof. Malickiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 39 s. 23 (nota...) szczegóły 
artykuł: tk.: Prof. Sulima nagrodzony. Masovia Mater 1996 nr 17 s. 3 (nota, z fot. laureata...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1996 nr 3 s. 1 (wykaz laureatów...) szczegóły 
909.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (1997). (1997: Dorota Simonides, Jacek Kolbuszewski...) szczegóły 
artykuł: J.Ł.: Forum Polonijne 1997 nr 6 s. 31  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1997 nr 6/7 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 30 X s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Regulamin VIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera. x 1997 ([W ks. zb.:] Czy zmierzch kultury ludowej? Łomża 1997, s. 214-215...) szczegóły 
artykuł: Skład kapituły Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera (VIII edycji konkursu). x 1997 ([W ks. zb.:] Czy zmierzch kultury ludowej? Łomża 1997, s. 216...) szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 5/6 s. 104 (nota...) szczegóły 
artykuł: Trzcielińska-Polus Aleksandra: Kalendarium październik - grudzień 1997 r.. Śląsk Opolski 1998 nr 1 s. 70 (not....) szczegóły 
910.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (1999). (nagroda główna: Franciszek Ziejka...) szczegóły 
artykuł: Alma Mater 1999 nr 16 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1999 nr 50 s. 84 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda i Medal Zygmunta Glogera. Polityka 1999 nr 23 s. 82 (ogłoszenie konkursu o nagrodę...) szczegóły 
artykuł: Sokołowska Irena: Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera (X edycja). Studia Łomżyńskie 1999 t. 10 s. 250-251  szczegóły 
911.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (2000). (Józef Borzyszkowski, Kazimierz Sopuch...) szczegóły 
artykuł: Ziemia Łomżyńska 2003 t. 7 s. 36 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
912.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (2001). (nagrodzeni: Włodzimierz Pawluczuk, Piotr Kowalski, Sokrat Janowicz, Ta...) szczegóły 
artykuł: E.P.: Na pograniczu kultur. Rzeczpospolita 2001 nr 269 s. A7 (odznaczeni...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Sabina: Kalendarium. Śląsk Opolski 2002 nr 1 s. 106-107 (laureat; not....) szczegóły 
913.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (2002). (nagr. m.in.: Stefan Maciejewski, Henryka Sędziak...) szczegóły 
artykuł: [el]: 13. zjazd uczonych w Łomży. Przegląd 2002 nr 44 s. 69 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Konarska-Pabiniak Barbara: Nagrody i medale Zygmunta Glogera przyznane. Notatki Płockie 2002 nr 4 s. 52-53 (m.in. wykaz laureatów...) szczegóły 
914.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (2004). (Janusz Odrowąż-Pieniążek za działalność kulturoznawczą...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2004 nr 12 s. 14 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Sukcesy naszych poetów ("Lampa Łukasiewicza" i Nagroda Zygmunta Glogera). Kurier Wileński 2004 nr 221 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Regulamin XV edycji dorocznego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. x nr s. ([w ks.:] Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku. Praca zb...) szczegóły 
915.nagroda: Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kłosiński Wawrzyniec: Fenomen Glogera i Zagórskiego. Wiadomości Łomżyńskie 2005 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
artykuł: Kontakt 1989 nr 21 s. 11 (lista laureatów pięciu edycji nagrody...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Konkursu im. Zygmunta Glogera. x nr s. ([w ks.:] Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku. Praca zb...) szczegóły 
916.nagroda: Nagroda i wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla nauczycieli akademickich (2000). (m.in. nagrody II stopnia: Cezary Bronowski, Bogdan Burdziej, Grażyna H...) szczegóły 
artykuł: (WS): Nagrody JM Rektora. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 9 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
917.nagroda: Nagroda i wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną (1998). (m.in.: nagroda indywidualna I stopnia: Maciej Grochowski, Irena Sawick...) szczegóły 
artykuł: (WS): Nagrody i wyróżnienia JM Rektora. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 11 s. 8 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
918.nagroda: Nagroda im. Adama Łysakowskiego (1999).  szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 7/8 s. 49 (komunikat o zgłaszanie wniosków o przyznanie nagrody...) szczegóły 
919.nagroda: Nagroda im. Adama Łysakowskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Nowy regulamin Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego. Bibliotekarz 2007 nr 2 s. 28  szczegóły 
artykuł: Regulamin Nagrody ustalony podczas posiedzenia Komisji w dniu 5.05.2006 r.. Bibliotekarz 2006 nr 7/8 s. 48  szczegóły 
920.nagroda: Nagroda im. Adama Łysakowskiego (za 1990). (za 1990; nagr. m.in.: Władysław Chojnacki i Wojciech Chojnacki za "Bib...) szczegóły