PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Lwowsko-kresowe korzenie wyższych uczelni Lublina. 2000 ([Zawiera m. in.:] Grażyna Karolewicz: Wkład Uniwersytetu Jana Kazimier...) szczegóły 
2.książka: Szczęsnulewicz Antoni: Gorzowianie z cenzusem naukowym. 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w kadencji 2000-2002. Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Społecznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 2 s. 2 (członkowie sekcji...) szczegóły 
4.artykuł: Czy wrócą "Marcowi docenci". List naukowców do Jerzego Buzka. Gazeta Wyborcza 1999 nr 126 s. 7 (tekst listu w sprawie obniżenia wymogów stawianych osobom ubiegającym ...) szczegóły 
nawiązanie: Popieramy kolegów z Warszawy. Gazeta Wyborcza 1999 nr 128 s. 10 (podp. m.in.: Mieczysław Klimowicz...) szczegóły 
5.artykuł: Doktoraty i habilitacje na UMK w latach 1946-1995. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 11 s. 11 (m.in. Wydział Humanistyczny...) szczegóły 
6.artykuł: Fita Stanisław: Profesorowie KUL - członkowie PAU i PAN. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
7.artykuł: Kraczek Marian: Gazeta Robotnicza 1989 nr 68 s. 2 (dot. koncepcji przebudowy systemu zatrudniania i awansowania kadry nau...) szczegóły 
polemika: Gazeta Robotnicza 1989 nr 82 s. 12 (niepodpisana; z odp. autora podp. M.K....) szczegóły 
8.artykuł: Kutyma Manfred: Samodzielni pracownicy nauki i doktorzy habilitowani. ([W ks.: id.]: Opolskie środowisko naukowe. Próba prezentacji. Opole 19...) szczegóły 
9.artykuł: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na [...] dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania [...] dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 15 s. 213-216 poz. 59  szczegóły 
10.artykuł: Starnawski Jerzy: O godności i znaczeniu pracowników naukowych. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 109-129  szczegóły 
11.artykuł: Starnawski Jerzy: Pokolenie wielkich humanistów polskich. Analecta 1993 z. 2 s. 7-28  szczegóły 
12.artykuł: Szyszkowska Maria: Mianowani profesorowie zamiast docentów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 21 s. 11  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Doktoraty, habilitacje, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 13-14 (m.in. z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
14.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Wydział Nauk Humanistycznych [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 24  szczegóły 
15.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Alma Mater 2002 nr 40 s. 54 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
16.artykuł: Doktoraty w roku akademickim 2001/2002. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 23-24 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
17.artykuł: Doktoraty w roku akademickim 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 4 s. 24-26 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel...) szczegóły 
18.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 23 s. 66 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
19.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 21 s. 48 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
20.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 20 s. 59 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
21.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 22 s. 46 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
22.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 17 s. 50 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
23.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 19 s. 46 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
24.artykuł: Doktoraty. Alma Mater 2000 nr 24 s. 58 (m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
25.artykuł: Doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 6 s. 7  szczegóły 
26.artykuł: Habilitacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 11-13 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej...) szczegóły 
27.artykuł: Habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 10 s. 10 (m.in. w Instytucie Filologii Germańskiej...) szczegóły 
28.artykuł: Habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 12 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej i Instytucie Filologii Germański...) szczegóły 
29.artykuł: Habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 13 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wr...) szczegóły 
30.artykuł: Nominacje, doktoraty, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 11 s. 5 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
31.artykuł: Nominacje, doktoraty, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 12 s. 8  szczegóły 
32.artykuł: Nominacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 13-14 (dot. m.in. Instytutu Filologii Polskiej...) szczegóły 
33.artykuł: Nominacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 9 s. 16-18 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wr...) szczegóły 
34.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody, odznaczenia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 10 s. 6  szczegóły 
35.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody, odznaczenia, wyróżnienia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 20  szczegóły 
36.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 9 s. 7  szczegóły 
37.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, pożegnania. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 14  szczegóły 
38.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnieniam stypendia, jubileusze. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 7  szczegóły 
39.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 9 s. 2-4  szczegóły 
40.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 6 s. 2-6  szczegóły 
41.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 5 s. 2-4  szczegóły 
42.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 13-14 (m.in. w Instytucie Filologii Polskiej i Instytucie Filologii Germańsk...) szczegóły 
43.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 7 s. 2-4  szczegóły 
44.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 11 s. 8-9  szczegóły 
45.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 1 s. 3-4 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
46.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 9-10 (m.in. Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uni...) szczegóły 
47.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
48.artykuł: Obrona prac doktorskich (w listopadzie i grudniu 1999 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 1 s. 25 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych z zakresu nauk filologicznych...) szczegóły 
49.artykuł: Obrona prac doktorskich (w maju i czerwcu 2000 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 [właśc. 4] s. 25 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych z zakresu nauk filologicznych...) szczegóły 
50.artykuł: Obrona prac doktorskich (w marcu i kwietniu2000 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 25 (m.in. na Wydziale Nauk Humanistycznych z zakresu nauk filologicznych...) szczegóły 
51.artykuł: Obrona prac doktorskich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 25 (m.in. Wydziału Nauk Humanistycznych KUL...) szczegóły 
52.artykuł: Obronione rozprawy doktorskie. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 135 (w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
53.artykuł: Oset Mirosław: Święto Uczelni [Akademia Pedagogiczna w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 11 s. 21 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
54.artykuł: Osiągnięcia naukowe pedagogów. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2008 nr 1 s. 69-70 (w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie...) szczegóły 
55.artykuł: Pierwszy doktorat. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu, 21 III 2000...) szczegóły 
56.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 5 s. 3 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
57.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 29 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
58.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 6 s. 2 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
59.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 6 s. 2 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
60.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1997 nr 3 s. 5 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
61.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 2 (m.in. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
62.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 4 (m.in. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
63.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 7-8 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
64.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 5 s. 6 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
65.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 3 s. 7 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
66.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 5 s. 5 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
67.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 3 s. 3 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
68.artykuł: Promocje doktorskie. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 5 s. 6 (m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
69.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 284 (w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
70.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 143-144 (w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykaz za 2000...) szczegóły 
71.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 8 s. 5  szczegóły 
72.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 10 s. 4-5  szczegóły 
73.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 9 s. 9 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
74.artykuł: RPM: Doktoraty i habilitacje październik - listopad 2001 r.. Alma Mater 2002 nr 37 s. 45 (m.in.: Mirosława Bułat, Joanna Gorecka-Kalita, Małgorzata Krzysztofik,...) szczegóły 
75.artykuł: Stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 2  szczegóły 
76.artykuł: Stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 32 s. 2  szczegóły 
77.artykuł: Stanowiska, tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 45 s. 6  szczegóły 
78.artykuł: Stopień naukowy doktora otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 1-4, 7-12 (wykaz, m.in. z zakresu literaturoznawstwa...) szczegóły 
79.artykuł: Stopień naukowy doktora otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 2, 5-6, 8 (m.in. z zakresu literaturoznawstwa...) szczegóły 
80.artykuł: Stopień naukowy doktora otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1-4, 6, 8-12 (m.in. z zakresu literaturoznawstwa...) szczegóły 
81.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe nadane w okresie maj - sierpień 2002. Alma Mater 2002 nr 45 s. 56 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
82.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe uzyskane i nadane w grudniu 2001 i styczniu 2002 roku. Alma Mater 2002 nr 39 s. 41 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
83.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 6 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
84.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 6 (73) s. 16  szczegóły 
85.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 1 (57) s. 13 (m.in.: Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
86.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) s. 13  szczegóły 
87.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 4 (49) s. 9 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
88.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 7 (63) s. 21 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
89.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 5 (50) s. 10 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
90.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 6 (51) s. 17 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
91.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 9 (54) s. 27 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
92.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 10/12 (77/79) s. 15  szczegóły 
93.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 7  szczegóły 
94.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 11 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
95.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 10(89) s. 29 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
96.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 1(90) s. 15 (m.in. Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
97.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 2(91) s. 7 (m.in. Wydział Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
98.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 6 s. 45  szczegóły 
99.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 8 (75) s. 12  szczegóły 
100.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 7 (74) s. 11 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
101.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 5 s. 15  szczegóły 
102.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 9 (76) s. 30  szczegóły 
103.artykuł: Tytuły profesorskie, doktoraty, habilitacje. Alma Mater 2002 nr 41 s. 46 (m.in.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
104.artykuł: Tytuły profesorskie, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 5  szczegóły 
105.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 38 s. 7  szczegóły 
106.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 37 s. 4 (m.in. na Wydz. Nauk Humanistycznych...) szczegóły 
107.artykuł: Wykaz ... nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1989 nr 1 dod. s. 10-38 poz. 9 ([nr 1/1989 za 5 II 1987-12 IV 1988, nr 2/1989 za 23 VI 1987-14 VII 198...) szczegóły 
108.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1991 (nr 1 dod. poz. 6 [nr 1/1991], nr 2 dod. poz. 10 [nr 2/1991], poz. 11 [...) szczegóły 
109.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1990 (nr 1 dod. poz. 6 [nr 1/1990], nr 3 dod. poz. 18 [nr 2/1990], poz. 19 [...) szczegóły 
110.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 2 poz. 11 dod.  szczegóły 
111.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 2 dod. poz. 8  szczegóły 
112.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 3 dod. poz. 11  szczegóły 
113.artykuł: Wykaz nr 1/92 nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 5 dod. poz. 27  szczegóły 
114.artykuł: Z życia uczelni. Promocje doktorskie. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 6 (dot. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy habilitowani
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: AWit: Stopnie i tytuły naukowe nadane w okresie maj - sierpień 2002. Alma Mater 2002 nr 45 s. 56 (Renata Przybylska, Monika Szpiczakowska...) szczegóły 
116.artykuł: Doktoraty, habilitacje, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 13-14 (m.in. Edward Białek...) szczegóły 
117.artykuł: Doktoraty i habilitacje. Wydział Nauk Humanistycznych [Katolicki Uniwersytet Lubelski]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 24 (w zakresie literaturoznawstwa: Krzysztof Narecki...) szczegóły 
118.artykuł: Habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 12 (m.in. Jerzy Koch, Wojciech Marian Soliński...) szczegóły 
119.artykuł: Kolokwia habilitacyjne (w styczniu i lutym 2000 r.). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 25 (m.in. Wojciech Kaczmarek...) szczegóły 
120.artykuł: Kolokwia habilitacyjne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 25 (m.in. Jerzy Szymik...) szczegóły 
121.artykuł: Kolokwia habilitacyjne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 34 (m.in. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa...) szczegóły 
122.artykuł: Kolokwia habilitacyjne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 26 (m.in. Marian Lewko...) szczegóły 
123.artykuł: Nominacje, doktoraty, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 11 s. 4 (Krzysztof Biliński z na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
124.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 2 s. 3 (m.in. Elżbieta Dzikowska na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
125.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 9 s. 2-4 (m.in. Aleksander Marek Woźny...) szczegóły 
126.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 5 s. 8 (m.in. Łucja Skotnicka, Ryszard Waksmund...) szczegóły 
127.artykuł: Oset Mirosław: Święto Uczelni [Akademia Pedagogiczna w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 11 s. 21 (m.in. Ryszard Siwek...) szczegóły 
128.artykuł: Osiągnięcia naukowe pedagogów. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2008 nr 1 s. 69-70 (m.in. Anna Kramarczyk...) szczegóły 
129.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 28-29 (m.in. Wojciech Gorczyca, Małgorzata Leyko...) szczegóły 
130.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 5 s. 5 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
131.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 2 (m.in. Tatiana Stepnowska...) szczegóły 
132.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 4 (m.in. Igor Burchanow...) szczegóły 
133.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 7 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
134.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 3 s. 3 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
135.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 3 s. 6 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
136.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 5 s. 3 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
137.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 5 s. 6 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
138.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1997 nr 3 s. 5 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
139.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 6 s. 2 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
140.artykuł: Promocje habilitacyjne. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 6 s. 2 (m.in. wykaz nominowanych doktorów habilitowanych Wydziału Filologiczne...) szczegóły 
141.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 144 (Lidia Kasarełło na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
142.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 1 s. 5 (z 29 IX 1999: Iwona Alicja Bartoszewicz...) szczegóły 
143.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 2 s. 5 (Lucjan Puchalski...) szczegóły 
144.artykuł: RMP: Doktoraty i habilitacje październik - listopad 2001 r.. Alma Mater 2002 nr 37 s. 45 (m.in.: Jerzy Brzozowski, Marek Dębowski, Barbara Duda, Elżbieta Górska...) szczegóły 
145.artykuł: Stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 2 (Ewa Borkowska...) szczegóły 
146.artykuł: Stanowiska, tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 41 s. 5 (Andrzej Wicher...) szczegóły 
147.artykuł: Stopień doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 9 s. 3 (m.in. Feliks Przybylak, Mirosława Czarnecka...) szczegóły 
148.artykuł: Stopień doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 7 s. 2 (m.in. Max Stebler...) szczegóły 
149.artykuł: Stopień doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 2 (m.in. Irena Jokiel, Irena Światłowska-Prędota,...) szczegóły 
150.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 12 s. 6 (m.in. Zofia Elżbieta Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
151.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 4 s. 5-6 (m.in. Lucyna Stankiewicz...) szczegóły 
152.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 3-4 (m.in. Anna Barbara Paszkiewicz, Elżbieta Anna Skibińska-Cieńska...) szczegóły 
153.artykuł: Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 5-6 (Izabella Malej, Teresa Anna Szostek...) szczegóły 
154.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe uzyskane i nadane w grudniu 2001 i styczniu 2002 roku. Alma Mater 2002 nr 39 s. 41 (m.in. wykaz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Anna...) szczegóły 
155.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 1(90) s. 15 (m.in. Piotr Żmigrodzki...) szczegóły 
156.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 11 (m.in. Anna Zych...) szczegóły 
157.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 7 (Ewa Wąchocka, Krystyna Kłosińska; wykaz nazwisk...) szczegóły 
158.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 7 (52) s. 22 (m.in.: Józef Budzyński...) szczegóły 
159.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 12 (m.in.: Maria Barłowska, Jacek Gałuszka, Aleksandra Niewiara, Artur Rej...) szczegóły 
160.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 3 (82) s. 15 (m.in. Anna Węgrzyniak, Józef Olejniczak, Halina Widła, Ludwig Selimski...) szczegóły 
161.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 6 (m.in. Janusz Ryba...) szczegóły 
162.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 9(88) s. 19 (Zygmunt Woźniczka...) szczegóły 
163.artykuł: Stopnie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 4 s. 15 (Maria Cichońska...) szczegóły 
164.artykuł: Stponie naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 7 s. 21 (Edward Różycki, Dariusz Rott...) szczegóły 
165.artykuł: Tytuły profesorskie, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 5 (m.in. Marcin Cieński...) szczegóły 
166.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 10 (Zdzisław Darasz...) szczegóły 
167.artykuł: Wykaz ... nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1989 nr 1 dod. s. 1-10 poz. 8 ([nr 1/1989 za 27 I 1985-13 IV 1988, nr 2/1989 za 12 XI 1986-31 V 1988]...) szczegóły 
168.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1990 (nr 1 dod. poz. 5 [nr 7/1989], poz. 7 [nr 1/1990], nr 4 dod. poz. 25 [n...) szczegóły 
169.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1991 (nr 1 dod. poz. 5 [nr 1/1991]...) szczegóły 
170.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 3 dod. poz. 10  szczegóły 
171.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 1 poz. 5 dod.  szczegóły 
172.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 4 dod. poz. 21  szczegóły 
173.artykuł: Wykaz nr 1/92 nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 1 dod. poz. 9  szczegóły 
174.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 14 (Małgorzata Łukaszuk-Piekara...) szczegóły 
175.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 21-22 (Jolanta Grażyna Malinowska, Paweł Adam Matyaszewski, Dariusz Seweryn...) szczegóły 
176.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (Ryszard Janusz Strzelecki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: 161 nominacji profesorskich w Belwederze. Życie Warszawy 1990 251 6 (Józef Bachórz, Zenon Ciesielski, Eugeniusz Czaplejewicz, Sylwester Dwo...) szczegóły 
178.artykuł: Alma Mater 2000 nr 23 s. 65 (not. o nadaniu tytułu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowi...) szczegóły 
179.artykuł: Alma Mater 1999 nr 16 s. 15 (not. o przyznaniu tytułu profesora Marii Korytowskiej...) szczegóły 
180.artykuł: AWit: Stopnie i tytuły naukowe nadane w okresie maj - sierpień 2002. Alma Mater 2002 nr 45 s. 56 (m.in.: Włodzimierz Mokry, Grzegorz Przebinda, Marian Stala...) szczegóły 
181.artykuł: B. N.: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 24 (not. m.in. nt. przyznania Alfredowi Tarantowiczowi tytułu profesora pr...) szczegóły 
182.artykuł: B. N.: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 6 s. 13 (not. m.in. nt. przyznania Jerzemu Poradeckiemu tytułu profesora przez ...) szczegóły 
183.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 10 s. 4 (m.in. Maria Szupryczyńska mianowana na stanowisko profesora nadzwyczaj...) szczegóły 
184.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 2 s. 4 (not. o nominacji Janusza Kryszaka na profesora zwyczajnego...) szczegóły 
185.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 10 s. 4 (nota o uzyskaniu tytułu profesora przez Witolda Stefańskiego...) szczegóły 
186.artykuł: BoR: Nominacje profesorskie. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 2 s. 3 (m.in.: Krystyna Jakowska...) szczegóły 
187.artykuł: Film 1992 nr 21 s. 2 (not. o nadaniu tytułu profesora UŚl Krzysztofowi Zanussiemu...) szczegóły 
188.artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 6 s. 2 (m.in.: Witold Wróblewski...) szczegóły 
189.artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 44 s. 59 (m.in.: Karol Tadeusz Lubelski, Grzegorz Władysław Przebinda...) szczegóły 
190.artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 43 s. 53 (m.in.: Włodzimierz Mokry, Mirosław Skarżyński...) szczegóły 
191.artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 40 s. 53 (m.in.: Jerzy Marian Kapuścik...) szczegóły 
192.artykuł: Hoffman Sabina: Kalendarium. Śląsk Opolski 2001 nr 2 s. 168 (not. o otrzymaniu tytułu profesora przez Aleksandrę Wieczorek, 23 III ...) szczegóły 
193.artykuł: Informacja o działalności naukowej UŁ [Uniwersytetu Łódzkiego] w kadencjach 1996-1999, 1999-2002. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 2 s. 7-9 (m.in. Stefan Czyżewski, Grzegorz Gazda, Andrzej Gwóźdź, Anna Kuligowsk...) szczegóły 
194.artykuł: (jot): Nowi profesorowie. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 12 s. 5 (m.in.: Wojciech Gutowski...) szczegóły 
195.artykuł: Kadry. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 4 s. 8 (m.in. nt. nadania tytułu naukowego profesora pracownikom Uniwersytetu ...) szczegóły 
196.artykuł: Kadry. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 9-10 (nt. nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora m.in. Zdzis...) szczegóły 
197.artykuł: Kadry. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 10 (nt. nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora m.in. Aleks...) szczegóły 
198.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2004 nr 3 s. 31 (m.in.: Henryka Sędziak, Elżbieta Jadwiga Sękowska...) szczegóły 
199.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2004 nr 5 s. 41 (tytuły nakowe profesora nadane postanowieniem z dnia 16 III 2004 r.; m...) szczegóły 
200.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2004 nr 5 s. 40-41 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 5 III 2004 r.; m...) szczegóły 
201.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2003 nr 10 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 VIII 2003; m....) szczegóły 
202.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2003 nr 12 s. 35 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 21 X 2003; m.in....) szczegóły 
203.artykuł: Komunikat Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy Nauki 2003 nr 8/9 s. 29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 2 VI 2003; m.in....) szczegóły 
204.artykuł: Konspekt 2000 nr 4 s. 62 (m. in. Adam Kulawik; z sylwetką...) szczegóły 
205.artykuł: Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 387 (not. o otrzymaniu tytułu profesorskiego przez m.in. Ryszarda K. Przyby...) szczegóły 
206.artykuł: Kronika Miasta Poznania 2000 nr 4 s. 283 (not. o nadaniu tytułu profesorskiego m.in. Bogdanowi Bakule...) szczegóły 
207.artykuł: (kw): Nowi profesorowie tytularni. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 6 s. 22-23 (m.in. Jan Czykwin; z fot....) szczegóły 
208.artykuł: Lindenau-Langner Maria: Kronika wydarzeń za rok 2002. Kronika Bydgoska 2003 t. 24 (2002) s. 421 (not. o nominacji na profesora Jolanty Mendelskiej-Guz...) szczegóły 
209.artykuł: M. JAN.: Nominacja z Belwederu. Masovia Mater 2002 nr 6 s. 6 (Grzegorz Gazda...) szczegóły 
210.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 1997 nr 4 s. 9 (not. o nadaniu tytułu profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego m.in.: Ju...) szczegóły 
211.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not. o otrzymaniu przez Annę Raźny tytułu profesora Uniwersytetu Jagie...) szczegóły 
212.artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 3/4 s. 10 (m.in. Stanisław Bereś, Uniwersytet Wrocławski...) szczegóły 
213.artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 7/8 s. 9 (m.in. Władysław Dynak, Uniwersytet Wrocławski...) szczegóły 
214.artykuł: Nauka Wrocławska 2002 nr 9/10 s. 10 (Joanna Sachse na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
215.artykuł: Nauka Wrocławska 2002 nr 7/8 s. 10 (Jolanta Ługowska na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
216.artykuł: Nomiacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 6 s. 15 (m.in.: Anna Legeżyńska, Marie-Pierrette Malcuzynski, Christoph Schatte...) szczegóły 
217.artykuł: Nominacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 13-14 (m.in. Joanna Pyszny...) szczegóły 
218.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, pożegnania. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 13 (m.in. Jolanta Elżbieta Ługowska...) szczegóły 
219.artykuł: Nominacje proferskie. Forum Akademickie 1999 nr 7/8 s. 19 (m.in.: Halina Maria Bułczyńska-Zgółka, Jan Kida, Piotr Władysław Kowal...) szczegóły 
220.artykuł: Nominacje profesorskie wstrzymane przez PZPR (1977-87). Arcana 1998 nr 4 s. 49-60 (wykaz; dot. mi.n. profesorów filologii...) szczegóły 
221.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 3 (5) s. 32-35 (Teresa Dobrzyńska, Zbigniew Goliński, Zdzisław Adam Łapiński, Krystyna...) szczegóły 
222.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 2 (4) s. 82-85 (Bożena Chrząstowska, Danuta Danek, Stanisław Frybes, Irena Janicka-Świ...) szczegóły 
223.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 3 (5) s. 37-38 (Halina Sawecka, Jacek Trznadel, Michał Witkowski...) szczegóły 
224.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 3 (5) s. 35-37 (Krzysztof Zanussi...) szczegóły 
225.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1992 nr 1 (3) s. 108-110 (Janina Ławińska-Tyszkowska, Jerzy Speina, Włodzimierz Wilczyński...) szczegóły 
226.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 1 s. 15 (m.in.: Roman Sadziński, Stanisław Uliasz, Maciej Włodarski, Bogusław W...) szczegóły 
227.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 2 s. 15 (m.in.: Leonarda Dacewicz, Stanisław Bereś...) szczegóły 
228.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 3 s. 15 (m.in.: Ewa Kosowska, Włodzimierz Bogusław Szturc, Marek Henryk Zybura...) szczegóły 
229.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 4 s. 15 (m.in.: Adnan Abbas, Mirosława Alicja Białoskórska, Roman Zbigniew Lewi...) szczegóły 
230.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 5 s. 15 (m.in.: Regina Pawłowska, Teresa Marianna Siek-Piskozub, Halina Stefańs...) szczegóły 
231.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 6 s. 15 (m.in.: Zofia Jolanta Głombiowska, Eugeniusz Roman Lewicki, Jakub Zdzis...) szczegóły 
232.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 9 s. 15 (m.in.: Bogusław Jan Dopart, Władysław Dynak, Katarzyna Dziubalska-Koła...) szczegóły 
233.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 10 s. 13 (m.in.: Stanisław Zbigniew Bryndza-Stabro, Roman Kopytko, Kazimierz Sab...) szczegóły 
234.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2003 nr 11/12 s. 19 (m.in.: Oskar Stanisław Czarnik, Ewa Jędrzejko, Krzysztof Konecki, Jadw...) szczegóły 
235.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 5 s. 15 (m.in.: Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz, Piotr Ruszkiewicz, Andrzej Sulik...) szczegóły 
236.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 6 s. 15 (m.in.: Stanisław Bąba, Czesław Stanisław Kłak, Zofia Kucówna, Aleksand...) szczegóły 
237.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 7/8 s. 21 (m.in.: Jerzy Jarzębski...) szczegóły 
238.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 15 (m.in.: Józefa Kobylińska, Wiesław Michał Lubaszewski, Iwona Elżbieta N...) szczegóły 
239.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 12 s. 15 (m.in.: Maria Emilia Adamczyk, Jan Czykwin, Janina Labocha, Zdzisław Ma...) szczegóły 
240.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 13 (m.in.: Urszula Justyna Aszyk-Bangs, Stefan Kruk...) szczegóły 
241.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 15 (m.in.: Jan Iluk, Wojciech Henryk Kalaga, Marek Stachowski, Krzysztof S...) szczegóły 
242.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 4 s. 15 (m.in.: Czesław Andruszko, Mieczysław Jackiewicz, Wojciech Henryk Kalag...) szczegóły 
243.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1999 nr 11 s. 17 (m.in.: Zbigniew Józef Andres, Alicja Maria Baluch, Halina Brzoza, Mari...) szczegóły 
244.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 1 s. 15 (m.in.: Andrzej Gwóźdź, Krystyna Kleszcz, Anna Józef Raźny, Wasilij Szc...) szczegóły 
245.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 3 s. 15 (m.in.: Józef Paweł Darski, Joanna Eleonora Rostropowicz...) szczegóły 
246.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 4 s. 15 (m.in.: Danuta Anna Bieńkowska, Jerzy Bralczyk, Maciej Kawka, Jerzy And...) szczegóły 
247.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 15 (m.in.: Andrzej Stanisław Borowski, Elżbieta Ewa Feliksiak, Zofia Kalet...) szczegóły 
248.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 7/8 s. 19 (m.in.: Piotr Kakietek, Bogdan Kazimierz Owczarek, Włodzimierz Aleksand...) szczegóły 
249.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 9 s. 17 (m.in.: Czesław Paweł Dutka, Henryk Fontański, Czesław Karolak, Adam Wi...) szczegóły 
250.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 15 (m.in.: Leszek Bogusław Bakuła, Władysław Hendzel, Michał Piotr Mrozowi...) szczegóły 
251.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 2 s. 15 (m.in.: Wiesław Stanisław Banyś, Anna Kazimiera Opacka, Wojciech Sławom...) szczegóły 
252.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 15 (m.in.: Barbara Boniecka, Henryk Piotr Kardela, Krzysztof Jerzy Pleśnia...) szczegóły 
253.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 4 s. 14-15 (m.in.: Krzysztof Edward Cieślik, Anna Janina Dąbrowska, Aleksandra Wie...) szczegóły 
254.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 7/8 s. 18-19 (m.in.: Michał Antoni Bednarski, Jan Ciechowicz, Michał Paweł Markowski...) szczegóły 
255.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 9 s. 15 (m.in.: Kazimierz Feleszko, Andrzej Kątny, Małgorzata Książek-Czermińsk...) szczegóły 
256.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 15 (m.in.: Marta Gibińska-Marzec, Henryk Zdzisław Jurkowski, Janusz Antoni...) szczegóły 
257.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2001 nr 12 s. 15 (m.in.: Tadeusz Budrewicz...) szczegóły 
258.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 1 s. 19 (m.in. Krystyna Bartol, Barbara Krystyna Myrdzik, Tadeusz Stanisław Rac...) szczegóły 
259.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 2 s. 19 (m.in. Paweł Jan Dybel, Jolanta Małgorzata Maćkiewicz, Jadwiga Sawicka-...) szczegóły 
260.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 4 s. 15 (m.in. Grzegorz Józef Gazda, Hanna Maria Jadacka, Jerzy Marian Kapuścik...) szczegóły 
261.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 19 (m.in. Zbigniew Florian Greń, Barbara Jolanta Greszczuk, Violetta Krawc...) szczegóły 
262.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 7/8 s. 18 (m.in. Paweł Jan Dybel, Jerzy Podracki, Mirosław Skarżyński...) szczegóły 
263.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 9-10 s. 18-19 (m.in. Przemysław Roman Czapliński, Marek Marian Dziekan, Irena Kamińsk...) szczegóły 
264.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 15 (m.in. Aleksander Barszczewski, Maria Kujawska, Elżbieta Maria Umińska-...) szczegóły 
265.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 2002 nr 12 s. 15 (m.in. Wojciech Stanisław Chyła, Maria Jadwiga Cymborska-Leboda, Mieczy...) szczegóły 
266.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 8 ( Ireneusz Bobrowski, Wojciech Gutowski, Bolesław Hadaczek, Maryla Hopf...) szczegóły 
267.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 11 (m.in.: Zdzisław Jerzy Adamczyk, Konrad Gajek....) szczegóły 
268.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 5 s. 8 (m.in.: Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej Staniszewski....) szczegóły 
269.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 10 (m.in.: Aleksander Fiut, Barbara Koc, Maria Malec, Marek Jan Malinowski...) szczegóły 
270.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 11 (m.in.: Jerzy Faryno, Marek Hendrykowski, Zbigniew Żmigrodzki....) szczegóły 
271.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 11 (m.in.: Mirosława Lombardo, Anna Twardowska...) szczegóły 
272.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 9 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Maria Dzielska, Krzysztof Głombiowski, Jan...) szczegóły 
273.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 2 s. 11 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Julian Kornhauser, Anna Czesława Kuligowsk...) szczegóły 
274.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 3 s. 11 (m.in.: Aleksander Abłamowicz, Stanisław Dubisz, Barbara Lewandowska-To...) szczegóły 
275.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 10 (m.in.: Barbara Lasocka-Pszoniak, Piotr Obrączka, Joanna Maria Okoń....) szczegóły 
276.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 7/8 s. 11 (m.in.: Regina Franczakowa-Bochenek, Michał Kondratiuk, Joanna Maria Ok...) szczegóły 
277.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1997 nr 11 s. 10 (m.in.: Leokadia Wirginia Dukiewicz, Piotr Łobacz, Ewa Miodońska-Brooke...) szczegóły 
278.artykuł: Nominacje profesorskie. Forum Akademickie 1998 nr 3 s. 13 (m.in.: Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz, Ryszard Nycz....) szczegóły 
279.artykuł: Nominacje profesorskie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 7 s. 3 (Ewa Kosowska, Irena Socha...) szczegóły 
280.artykuł: Nominacje profesorskie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2002 nr 3 s. 20 (not. o nominacji Magdaleny Wandzioch...) szczegóły 
281.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 4 s. 4-6 (z 8 VII 1997; Ewa Miodońska-Brookes, Aleksander Naumow...) szczegóły 
282.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 5 s. 15 (z 22 VIII 1997; Bogdan Hussakowski...) szczegóły 
283.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 6 s. 8-11 (z 15 XI 1997; Barbara Maria Czapik-Lityńska, Joachim Edward Glensk, An...) szczegóły 
284.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 6 s. 11-14 (z 20 XI 1997; Artur Blaim, Wojciech Kunicki, Jerzy Styka...) szczegóły 
285.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 1 s. 14-17 (z 16 XII 1997; Ryszard Nycz, Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz...) szczegóły 
286.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 14-16 (z 15 IV 1998; Czesław Stanisław Kłak, Aleksandra Alodia Okopień-Sławiń...) szczegóły 
287.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 17 (z 12 V 1998; Zofia Kucówna, Jan Skotnicki...) szczegóły 
288.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 3 s. 21-22 (z 18 VI 1998; Jerzy Jarzębski...) szczegóły 
289.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 4 s. 33 (z 22 VII 1998; Emil Orzechowski, Anna Seniuk-Małecka, Andrzej Zawada...) szczegóły 
290.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 5 s. 32 (z 22 X 1998; Maria Emilia Adamczyk, Jan Czykwin, Zdzisław Marian Najde...) szczegóły 
291.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 2 s. 14-16 (z 16 II 1998; Andrzej Werner...) szczegóły 
292.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1998 nr 2 s. 14-16 (z 13 II 1998; Andrzej Sulikowski...) szczegóły 
293.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1999 nr 1 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 26 XI 1998; m.in...) szczegóły 
294.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2002 nr 11 s. 26-27 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 18 X 2002; m.in.: Mar...) szczegóły 
295.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 3 s. 28 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 18 I 2003; m.in....) szczegóły 
296.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 3 s. 28-29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 II 2003; m.in...) szczegóły 
297.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 4 s. 28-29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 II 2003; m.in...) szczegóły 
298.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 4 s. 28-29 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 27 II 2003; m.in...) szczegóły 
299.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 2003 nr 5 s. 27 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 12 III 2003; m.i...) szczegóły 
300.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1992 nr 4 s. 10-12 (Zenon Uryga...) szczegóły 
301.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1992 nr 5 s. 20-22 (Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Maria Dmitruk, Teresa Friedel, Edwar...) szczegóły 
302.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1992 nr 6 s. 6-12 (Kazimierz Braun, Grażyna Bystydzieńska, Zdzisław Dąbrowski, Jadwiga Ko...) szczegóły 
303.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 1 s. 18-22 (m.in.: Jerzy Limon, Julian Platt, Janusz Plisiecki...) szczegóły 
304.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 2 s. 6-9 (m.in.: Lidia Kuchtówna, Jan Maria Prokop...) szczegóły 
305.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 2 s. 9-11 (m.in.: Tomasz Lewandowski...) szczegóły 
306.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 3 s. 14-16 (m.in.: Witold Wróblewski...) szczegóły 
307.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 3 s. 16-18 (m.in.: Stanisław Balbus, Ryszard Karol Handke, Stanisław Siekierski, A...) szczegóły 
308.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 4 s. 5-8 (m.in.: Maria Kłańska, Mirosław Korolko, Wojciech Jerzy Has, Grzegorz K...) szczegóły 
309.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1993 nr 6 s. 10-13 (m.in.: Maria Krysztofiak-Kaszyńska, Zdzisław Piasecki, Roch Sulima...) szczegóły 
310.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 6-9 (z 27 XII 1993; m.in.: Krystyna Jakowska, Antoni Markunas...) szczegóły 
311.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 9-13 (z 14 I 1994; m.in.: Stanisław Dąbrowski, Kazimierz Korus, Wiesław Pusz...) szczegóły 
312.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 3 s. 15-17 (z 25 IV 1994; m.in.: Alina Nowicka-Jeżowa...) szczegóły 
313.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 4 s. 12-16 (z 20 VI 1994; m.in.: Marta Fik-Augustyniak, Helena Kapełuś, Eliza Małe...) szczegóły 
314.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 5 s. 12-15 (z 18 VII 1994; m.in.: Jarosław Marek Rymkiewicz, Seweryna Wysłouch...) szczegóły 
315.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 6 s. 15-19 (z 28 XI 1994; m.in.: Tadeusz Klimowicz, Renarda Ocieczek, Józef Smaga...) szczegóły 
316.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1994 nr 6 s. 20 (z 28 XI 1994; m.in.: Mikołaj Grabowski...) szczegóły 
317.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 1 s. 14-16 (z 22 XII 1994; m.in.: Karol Daniel Kadłubiec...) szczegóły 
318.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 2 s. 10-11 (z 27 II 1995; m.in.: Krystyna Heska-Kwaśniewicz...) szczegóły 
319.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 3 s. 11-13 (z 24 III 1995; m.in.: Piotr Fast, Tadeusz Miczka...) szczegóły 
320.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 3 s. 13-17 (z 10 V 1995; m.in.: Bogusław Mucha...) szczegóły 
321.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 4 s. 11-13 (z 26 V 1995; m.in.: Mieczysław Łojek...) szczegóły 
322.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 4 s. 13-16 (z 22 VI 1995; m.in.: Adam Karol Bezwiński, Marian Ściepuro...) szczegóły 
323.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 5 s. 13-17 (z 22 VIII 1995; m.in.: Wojciech Gutowski, Bolesław Hadaczek, Maryla Ho...) szczegóły 
324.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1995 nr 5 s. 17-21 (z 18 X 1995; m.in.: Wojciech Lipoński, Regina Lubas-Bartoszyńska, Jan ...) szczegóły 
325.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 1 s. 17 (z 5 XII 1995; Wiesław Komasa, Michał Pawlicki, Zofia Petri-Pawlicka, W...) szczegóły 
326.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 2 s. 11 (z 15 I 1996; Zdzisław Jerzy Adamczyk, Konrad Gajek, Zbigniew Andrzej O...) szczegóły 
327.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 2 s. 15 (z 15 II 1996; Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej Staniszewski...) szczegóły 
328.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 3 s. 8-11 (z 24 IV 1996; Aleksander Fiut...) szczegóły 
329.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 4 s. 12-14 (z 31 V 1996; Jerzy Faryno...) szczegóły 
330.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 4 s. 14-16 (z 18 VI 1996; Marek Hendrykowski, Zygmunt Wojciech Zbyrowski, Zbigniew...) szczegóły 
331.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 5 s. 12 (z 30 VIII 1996; Mirosława Lombardo, Anna Twardowska...) szczegóły 
332.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 5 s. 20-23 (z 22 X 1996; Maria Dzielska, Zofia Mitosek, Walenty Piłat...) szczegóły 
333.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1996 nr 6 s. 16-20 (z 21 XI 1996; Włodzimierz Bolecki, Krzysztof Głombiowski, Janusz Krysz...) szczegóły 
334.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 16-19 (z 16 XII 1996; Julian Kornhauser, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Piotr ...) szczegóły 
335.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 19-20 (z 31 XII 1996; Maciej Wojtyszko...) szczegóły 
336.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 1 s. 20-24 (z 24 I 1997; Aleksander Abłamowicz...) szczegóły 
337.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 2 s. 10-13 (z 14 IV 1997; Barbara Lasocka-Pszoniak, Piotr Obrączka...) szczegóły 
338.artykuł: Nominacje profesorskie. Sprawy Nauki 1997 nr 3 s. 15-18 (z 12 VI 1997; Regina Bochenek-Franczakowa, Krystyna Stefania Galon-Kur...) szczegóły 
339.artykuł: Nominacje profesorskie. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 3 s. 4 (m.in.: Krystyna Janina Stasiewicz...) szczegóły 
340.artykuł: Nominacje profesorskie. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 8 s. 4-5 (m.in.: Leontij Mironiuk...) szczegóły 
341.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 8 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 VIII 2001; m....) szczegóły 
342.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 10 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 16 X 2001; m.in....) szczegóły 
343.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniami z 10 I 2001; m.in.: Ba...) szczegóły 
344.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniami z 6 IV 2001; m.in.: An...) szczegóły 
345.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 1/2 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniami z 1 i 24 I 2001; m.in....) szczegóły 
346.artykuł: Nominacje. Sprawy Nauki 2001 nr 6 s. 30-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 18 VI 2001; m.in...) szczegóły 
347.artykuł: Nowi profesorowie. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 1 s. 5 (m.in. o przyzn. tytułu Januszowi Kryszakowi...) szczegóły 
348.artykuł: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 6 s. 20-21 (m.in. Joanna Jabłkowska; sylwetka, z fot....) szczegóły 
349.artykuł: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 5 s. 36 (not. m.in. nt. przyznania Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej tytułu prof...) szczegóły 
350.artykuł: Nowi profesorowie. Nauka i Przyszłość 1992 nr 7 s. 11-12 (m.in.: Halina Sawecka, Jacek Trznadel...) szczegóły 
351.artykuł: Nowi profesorowie. Nauka i Przyszłość 1992 nr 11 s. 10 (m.in.: Maria Krzysztof Byrski, Krzysztof Maria Dmitruk, Teresa Friedel...) szczegóły 
352.artykuł: Otrzymają tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 42 s. C3 (Andrzej Jan Flis, Piotr Kaczanowski, Ewa Kosowska, Iwona Barbara Loren...) szczegóły 
353.artykuł: Otrzymali tytuł profesora (W Belwederze). Rzeczpospolita 1996 nr 79 s. 14 (Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej Staniszewski...) szczegóły 
354.artykuł: Otrzymali tytuł profesora (W Belwederze). Rzeczpospolita 1996 nr 43 s. 15 (Zdzisław Jerzy Adamczyk, Konrad Gajek, Zbigniew Andrzej Osiński...) szczegóły 
355.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1996 nr 287 s. 16 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Maria Dzielska, Krzysztof Głombiowski, Jan...) szczegóły 
356.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1998 nr 124 s. 17 (Czesław Stanisław Kłak, Zofia Kucówna, Jan Skotnicki, Aleksandra Alodi...) szczegóły 
357.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1998 nr 253 s. 12 (Jerzy Jarzębski...) szczegóły 
358.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 38 s. C3 (m.in.: Józef Paweł Darski, Joanna Eleonora Rostropowicz...) szczegóły 
359.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 98 s. C2 (m.in.: Andrzej Stanisław Borowski, Elżbieta Ewa Feliksiak, Zofia Kalet...) szczegóły 
360.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 132 s. C3 (m.in.: Piotr Kakietek, Bogdan Kazimierz Owczarek, Włodzimierz Aleksand...) szczegóły 
361.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2000 nr 283 s. C7 (m.in.: Jerzy Duma, Małgorzata Hendrykowska...) szczegóły 
362.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 12 s. C2 ( Anna Opacka, Joanna Papuzińska-Beksiak, Wacław Walecki...) szczegóły 
363.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 19 s. C3 (Krzysztof Pleśniarowicz...) szczegóły 
364.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 70 s. C3 (Krzysztof Edward Cieślik, Anna Janina Dąbrowska, Aleksandra Wieczorek...) szczegóły 
365.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 121 s. C2 (Jan Ciechowicz, Michał Paweł Markowski, Bogusław Józef Żyłko...) szczegóły 
366.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 296 s. C2 (Krystyna Bartol, Barbara Krystyna Myrdzik, Tadeusz Stanisław Rachwał, ...) szczegóły 
367.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 18 s. C3 (Paweł Jan Dybel, Jolanta Małgorzata Maćkiewicz, Jadwiga Sawicka-Mandal...) szczegóły 
368.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 119 s. C3 (Barbara Izabella Dąb-Kalinowska, Paweł Jan Dybel, Dzierżymir Jankowski...) szczegóły 
369.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 61 s. C3 (Grzegorz Gazda, Hanna Maria Jadacka, Jerzy Marian Kapuścik, Anna Zofia...) szczegóły 
370.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 78 s. C3 (Zbigniew Florian Greń, Barbara Jolanta Greszczuk, Wiesław Aleksander O...) szczegóły 
371.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 149 s. C3 (Jolanta Elżbieta Ługowska, Joanna Irena Mianowska, Włodzimierz Mokry, ...) szczegóły 
372.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2002 nr 153 s. C3 (Przemysław Roman Czapliński, Marek Marian Dziekan, Michał Gnatowski, I...) szczegóły 
373.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 13 s. C3 (Stanisław Bereś, Leonarda Dacewicz...) szczegóły 
374.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1996 nr 259 s. 14 (Jerzy Faryno, Marek Hendrykowski, Zygmunt Wojciech Zbyrowski, Zbigniew...) szczegóły 
375.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1997 nr 24 s. 16 (m.in.: Włodzimierz Bolecki, Julian Kornhauser, Anna Czesława Kuligowsk...) szczegóły 
376.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 1996 nr 124 s. 14 (Aleksander Fiut, Barbara Koc, Piotr Sawicki, Jacek Wojciechowski...) szczegóły 
377.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2001 nr 115 s. C3 (Anna Legeżyńska, Józef Frymet, Wojciech Kobrzyński...) szczegóły 
378.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 48 s. C3 (Adrian Abbas, Mirosława Alicja Białoskórska, Jan Chochorowski, Alicja ...) szczegóły 
379.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. C4 (Stanisław Bereś, Ryszard Jan Herbut, Krzysztof Kuliński, Piotr Włodzim...) szczegóły 
380.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 237 s. C4 (Andrzej Edward Chojnowski, Oskar Stanisław Czarnik, Ewa Jędrzejko, Krz...) szczegóły 
381.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 258 s. C4 (Włodzimierz Appel, Grażyna Irena Borkowska-Arciuch, Anna Firkowska-Man...) szczegóły 
382.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 281 s. C3 (Włodzimierz Krzysztof Anioł, Tadeusz Jan Błażejewski, Halina Chałacińs...) szczegóły 
383.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Uniwersytet 2002 nr 4 s. 2 (o uroczystości wręczenia w Pałacu Prezydenckim nominacji profesorskic...) szczegóły 
384.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 3 s. 19 (not. m.in. nt. przyznania Barbarze Koc tytułu profesora przez Prezyden...) szczegóły 
385.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 2 s. 19 (not. m.in. nt. przyznania Elizie Małek tytułu profesora przez Prezyden...) szczegóły 
386.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 18 (not. m.in. nt. przyznania Bogusławowi Musze tytułu profesora przez Pre...) szczegóły 
387.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1997 nr 1 s. 20 (not. m.in. nt. przyznania Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Barbarze ...) szczegóły 
388.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 1 s. 24 (not. m.in. nt. przyznania Adamowi Sławomirowi Gali tytułu profesora pr...) szczegóły 
389.artykuł: Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 96 (nominacje otrzymali: Janusz Dunin-Horkawicz, Jan Pirożyński, Jacek Woj...) szczegóły 
390.artykuł: Przegląd Biblioteczny 1996 z. 4 s. 399 (nominacje profesorskie otrzymali: Jerzy Ratajewski, Zbigniew Żmigrodzk...) szczegóły 
391.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 2 s. 2 (inf. o otrzymaniu przez Krzysztofa Janikowskiego tytułu profesora z rą...) szczegóły 
392.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 1 s. 2 (not. inf. o otrzymaniu przez Jana Miodka i Mariana Ściepuro tytułu pro...) szczegóły 
393.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 2 (not. o otrzymaniu przez Jacka Pentelenz-Łukasiewicza tytułu profesora ...) szczegóły 
394.artykuł: Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 577 (not. nt. nadania tytułu profesora nauk humanistycznych Pawłowi Janowi ...) szczegóły 
395.artykuł: Rott Dariusz: Z Senatu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 9 (76) s. 36 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego, 11 IV 2000; m.in. ...) szczegóły 
396.artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. nt. przyznania nominacji profesorskich dla Henryka Jurkowsk...) szczegóły 
397.artykuł: Sprawozdanie Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 2(91) s. 5-6 (m.in. nt. otrzymania tytułu profesora z rąk Prezydenta RP: Wiesław Ban...) szczegóły 
398.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 7 IV 1999; m.in....) szczegóły 
399.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 12 V 1999; m.in....) szczegóły 
400.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 19 V 1999; m.in....) szczegóły 
401.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 7/8 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 12 VII 1999; m.i...) szczegóły 
402.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 9 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 16 VIII 1999; m....) szczegóły 
403.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 9 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 17 VIII 1999; m....) szczegóły 
404.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 11 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 4 XII 1999; m.in...) szczegóły 
405.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 3/4 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 22 XI 1999; m.in...) szczegóły 
406.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 3/4 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 14 XII 1999; m.i...) szczegóły 
407.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 5 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 I 2000; m.in....) szczegóły 
408.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 5 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 28 III 2000; m.i...) szczegóły 
409.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 5 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 28 IV 2000; m.in...) szczegóły 
410.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 7 s. 30 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 10 V 2000; m.in....) szczegóły 
411.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 7 s. 30-31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 2 VI 2000; m.in....) szczegóły 
412.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 7 s. 31 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 20 VI 2000; m.in...) szczegóły 
413.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 8 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 31 VII 2000; m.i...) szczegóły 
414.artykuł: Sprawy Nauki 2000 nr 11 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 31 X 2000; m.in....) szczegóły 
415.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 3/4 s. 31-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z dnia 26 II 1999; m.in...) szczegóły 
416.artykuł: Sprawy Nauki 1999 nr 3/4 s. 32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieneim z dnia 18 III 1999; m.i...) szczegóły 
417.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 5 s. 23 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 15 III 2002; m.in.: W...) szczegóły 
418.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 3/4 s. 23 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 18 II 2002; m.in.: Ha...) szczegóły 
419.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 1/2 s. 30-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 22 I 2002; m.in.: Grz...) szczegóły 
420.artykuł: Sprawy Nauki 2002 nr 1/2 s. 30-32 (tytuły naukowe profesora nadane postanowieniem z 2 I 2002; m.in.: Jola...) szczegóły 
421.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe uzyskane i nadane w grudniu 2001 i styczniu 2002 roku. Alma Mater 2002 nr 39 s. 41 (Jerzy Kapuścik...) szczegóły 
422.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 4 (49) s. 9 (Barbara Czapik-Lityńska...) szczegóły 
423.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 5 (61) s. 13 (m.in. Jan Iluk, Wojciech Kalaga...) szczegóły 
424.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 1 (57) s. 13 (m.in.: Iwona Nowakowska-Kempna...) szczegóły 
425.artykuł: (t): Nowi Profesorowie (W tym roku akademickim kolejni pracownicy naukowi otrzymali nominacje profesorskie). Nasz Uniwersytet [Białystok] 1997 nr 2/3 s. 19-20 (m.in. Michał Kondratiuk; z fot....) szczegóły 
426.artykuł: Tytuły naukowe profesora wręczył prezydent A. Kwaśniewski. Nauka Wrocławska 1998 nr 5/6 s. 11 (m.in.: Eugeniusz Józef Ucherek, Krzesisława Dubiel-Hrydzewicz...) szczegóły 
427.artykuł: Tytuły profesorskie, doktoraty, habilitacje. Alma Mater 2002 nr 41 s. 46 (m.in.: Andrzej Pisowicz, Aleksander Zajda...) szczegóły 
428.artykuł: Tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 42 s. 2 (Aleksander Abłamowicz...) szczegóły 
429.artykuł: Wyka Marta: Jak zostałam profesorem belwederskim. Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 8 (fel. nt. procedury wręczania nominacji profesorskich w Belwederze...) szczegóły 
430.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
431.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 11 s. 4 (not. o nadaniu tytułu profesora Jerzemu Smulskiemu...) szczegóły 
432.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 5 s. 4 (m.in. o mianowaniu Marii Kalinowskiej na stanowisko profesora nadzwycz...) szczegóły 
433.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 1 s. 5 (m.in. o przyzn. tytułów naukowych profesora Januszowi Kryszakowi i Wł...) szczegóły 
434.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 12 s. 4 (gratulacje Rektora UMK dla prof. Włodzimierza Appla z okazji otrzymani...) szczegóły 
435.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 6 (m.in. Jerzy Podracki...) szczegóły 
436.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2 s. 6 (m.in. Jadwiga Sawicka-Mandalian...) szczegóły 
437.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 6 (m.in. Marie-Pierrette Malcużynski...) szczegóły 
438.artykuł: Z życia uczelni. Tytuły profesorskie. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 4 s. 5 (m.in. Wojciech Sławomir Smoczyński, Józef Wiktorowicz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie nadzwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
439.artykuł: Alma Mater 2000 nr 23 s. 64 (not. o uzyskaniu nominacji na stanowiska profesora nadzwyczajnego Uniw...) szczegóły 
440.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 11 s. 4 (m.in. nominacja Witolda Wróblewskiego 28 X 1997...) szczegóły 
441.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 12 s. 4 (m.in. nt. mianowania Jerzego Smulskiego...) szczegóły 
442.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 s. 4 (not. o uzyskaniu nominacji na stanowiska profesora nadzwyczajnego Uniw...) szczegóły 
443.artykuł: B.N.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 29 (m.in. nt. nominacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytet...) szczegóły 
444.artykuł: B.N.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 6 s. 20-21 (m.in. nt. uroczystej nominacji następujących osób: Jacek Brzozowski, J...) szczegóły 
445.artykuł: Ekran 1990 nr 11 s. 4 ( Krystyna Zwolińska-Malicka...) szczegóły 
446.artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 232 s. 2 (Jerzy Woźniak...) szczegóły 
447.artykuł: Express Poznański 1989 nr 249 s. 2 (m.in. Ignacy Lewandowski...) szczegóły 
448.artykuł: Express Poznański 1989 nr 232 s. 2 (m.in. Edyta Połczyńska...) szczegóły 
449.artykuł: Express Poznański 1989 nr 55 s. 2 (m.in. Kazimierz Liman...) szczegóły 
450.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 277 s. 2 (m.in. Edyta Połczyńska, Józef Skrzypczak...) szczegóły 
451.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 65 s. 1 (m.in. Kazimierz Liman...) szczegóły 
452.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 297 s. 1 (m.in. Ignacy Lewandowski...) szczegóły 
453.artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 297 s. 1 (m.in. Ignacy Lewandowski...) szczegóły 
454.artykuł: (J.J.): Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 26-27 (m.in. Anna Bednarczyk...) szczegóły 
455.artykuł: (J.J.): Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 2 s. 26-27 (m.in. Marek Dziekan...) szczegóły 
456.artykuł: J.J.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 4 s. 26 (m.in. Bogdan Mazan, Barbara Wolska...) szczegóły 
457.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 264 s. 4 ([m.in.: U. Dąmbska-Prokop, H. Misterski, E. Stanula, T. Witczak]...) szczegóły 
458.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 158 s. 3 ([m.in.: M. Filipiak, T. Rott-Żebrowski]...) szczegóły 
459.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 298 s. 6 ([m.in.: J. Danecki, I. Lewandowski, I. Maciejewska, T. Namowicz, S. Re...) szczegóły 
460.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 264 s. 6 (Urszula Dąmbska-Prokop, Henryk Misterski, Emil Stanula, Tadeusz Witcza...) szczegóły 
461.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 291 s. 2 ( Karol Sauerland, Lucjan Suchanek...) szczegóły 
462.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 65 s. 6 ( Jan Mirosław Kasjan, Kazimierz Liman, Mikołaj Melanowicz, Krystyna Po...) szczegóły 
463.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 101 s. 2 ( Anna Brodzka-Amsterdamska, Henryka Czaja...) szczegóły 
464.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 157 s. 6 (Wiesław Paweł Szymański...) szczegóły 
465.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 149 s. 2 ([m.in.: A. Cieński, J. Degler, W. Dobrzyński, M. Składanek, J. Ugniews...) szczegóły 
466.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 121 s. 4 ([m.in.: B.K. Bogacki, A. Weinsberg-Wayda]...) szczegóły 
467.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6 ([m.in. J. Arabski, E. Połczyńska]...) szczegóły 
468.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 101 s. 4 ([m.in.: A. Brodzka-Amsterdamska, H. Czajka, J. Rusek]...) szczegóły 
469.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 2 ([m.in.: K. Sauerland, L.L. Suchanek]...) szczegóły 
470.artykuł: Lista nwo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 149 s. 2 ( Andrzej Cieński, Janusz Degler, Maria Składanek, Joanna Ugniewska-Dob...) szczegóły 
471.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1989 nr 277 s. 2 ( Jan Englert, Edyta Połczyńska, Jerzy Woźniak...) szczegóły 
472.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 138 s. 2 (Janina Abramowska, Teresa Dąbek-Wirgowa...) szczegóły 
473.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 92 s. 2 (Wiesław Władyka...) szczegóły 
474.artykuł: Nominacje profesorskie. Życie Warszawy 1990 nr 112 s. 2 (Tadeusz Majda, Anna Martuszewska, Marian Szarmach...) szczegóły 
475.artykuł: Nominacje profesorskie. Życie Warszawy 1990 nr 51 s. 2 (Stefan Kozak...) szczegóły 
476.artykuł: Nowo mianowani profesorowie. Życie Warszawy 1990 nr 96 s. 2 ( Janusz Maciejewski...) szczegóły 
477.artykuł: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 31 (m.in. Jadwiga Czerwińska...) szczegóły 
478.artykuł: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1 s. 23 (m.in. Krystyna Kujawińska-Courtney, Maria Wichowa...) szczegóły 
479.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [ Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 41 (m.in.: Zofia Cygal-Krupa, Teresa Eminowicz-Jaśkowska...) szczegóły 
480.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 41 (m.in.: Jacek Baluch, Grzegorz Przebinda, Marian Stala, Krystyna Stamir...) szczegóły 
481.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 48 (m.in.: Stanisław Bryndza-Stabro, Danuta Hombek, Barbara Michalak-Pikul...) szczegóły 
482.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 39 s. 38 (m.in.: Jerzy Kapuścik, Andrzej Pisowicz, Mirosław Skarżyński, Wasilij ...) szczegóły 
483.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 47 (m.in.: Anna Gildner, Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Halina Waszkiele...) szczegóły 
484.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 39 s. 37 (m.in.: Michał Markowski...) szczegóły 
485.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 46 (m.in.: Halina Mieczkowska, Włodzimierz Mokry, Anna Niżegorodcew, Jadwi...) szczegóły 
486.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 37 s. 43 (m.in.: Marta Gibińska-Marzec...) szczegóły 
487.artykuł: Praca na dziś. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 15 (Heidemarie Oehm, Max Stebler...) szczegóły 
488.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 7 s. 10 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wniosku o mian...) szczegóły 
489.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 97 s. 3 (Janusz Maciejewski...) szczegóły 
490.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 150 s. 2 (m.in. Andrzej Cieński, Janusz Degler, Walenty Dobrzyński, Maria Składa...) szczegóły 
491.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 121 s. 2 (m.in. Edward Homa, Adam Weinsberg-Wayda...) szczegóły 
492.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 66 s. 2 (m.in. Renata Grzegorczyk, Jan Mirosław Kasjan, Kazimierz Liman, Mikoła...) szczegóły 
493.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 12 (Urszula Aszyk-Bangs...) szczegóły 
494.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 31 s. 4 (m.in.: Ewa Jędrzejko, Helena Synowiec, Magdalena Wandzioch...) szczegóły 
495.artykuł: Tytuły, stanowiska, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 39 s. 4 (m.in.: Urszula Żydek-Bednarczuk, Bogdan Zeler...) szczegóły 
496.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 112 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 4 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Mieczysław Dąbrowski, Jakub L...) szczegóły 
497.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 123 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 5 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Józef Porayski-Pomsta, Elżbie...) szczegóły 
498.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 5 s. 8 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Małgorzata Borowska...) szczegóły 
499.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 213 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 5 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Bożenny Chylińskiej...) szczegóły 
500.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 6 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Elżbiety Jamrozik, Lidii Karas...) szczegóły 
501.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 266 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 8 s. 9 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Magdaleny Danielewicz i Andrz...) szczegóły 
502.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 3 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 7 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Zbigniew Greń...) szczegóły 
503.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 30 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 13 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Hanna Gosk, Ewa Ihnatowicz, A...) szczegóły 
504.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 31 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 21 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Bożenny Chołuj...) szczegóły 
505.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 31 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 14 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Krzysztofa M. Byrskiego...) szczegóły 
506.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 42 s. 48 (m.in.: Jacek Baluch, Grzegorz Przebinda, Marian Stala, Krystyna Stamir...) szczegóły 
507.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 40 s. 51 (m.in.: Zofia Cygal-Krupa, Teresa Eminowicz-Jaśkowska...) szczegóły 
508.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku (część II). Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 8/9 s. [205] (m.in.: Maria Jeż, Barbara Kielar, Janina Klawe, Jurj Lukszyn, Władysła...) szczegóły 
509.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku. Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 6 s. [125] - [127] (m.in.: Edward Breza, Andrzej Zdzisław Makowiecki, Stanisław Makowski, ...) szczegóły 
510.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1989 r.. Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 3 s. 108-135 (m.in.: Alina Brodzka-Amsterdamska, Andrzej Cieński, Henryka Czajka, Ja...) szczegóły 
511.artykuł: Z obrad Senatu UWR. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 22 (m.in. Jolanta Ługowska, Izabella Malej...) szczegóły 
512.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 13-14 (m.in. Marian Ursel, Marcin Cieński...) szczegóły 
513.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 13-14 (m.in. Zofia Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
514.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 10 s. 11 (m.in. Zofia Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
515.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 12 (m.in. K. Biliński, L. Stankiewicz...) szczegóły 
516.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 14 (m.in. Teresa Szostek...) szczegóły 
517.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 12 (m.in. Elżbieta Dzikowska...) szczegóły 
518.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 1 s. 21 (Małgorzata Matecka...) szczegóły 
519.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 21-22 (Krzysztof Narecki...) szczegóły 
520.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 11 s. 4 (not. o akceptacji wniosków rad wydziałów w sprawie mianowania na stano...) szczegóły 
521.artykuł: Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 12 s. 4 (not. o nominacji Włodzimierza Zientary na profesora nadzwyczajnego...) szczegóły 
522.artykuł: Z senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2003 nr 47 s. 38 (m.in. Jolanta Antas, Maciej Włodarski...) szczegóły 
523.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (Heidemarie Oehm...) szczegóły 
524.artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 4 s. 114-126 (m.in.: Janusz Arabski, Janusz Danecki, Urszula Dąmbska-Prokop, Jerzy J...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie zwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
525.artykuł: Awanse naukowe. Głos Uczelni [Zielona Góra] 1997 nr 3/4 s. 6 (m.in.: Jerzy Brzeziński, Włodzimierz Wilczyński...) szczegóły 
526.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
527.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
528.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 10 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
529.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 7/8 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
530.artykuł: (bej): Z posiedzenia Senatu. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 6 s. 4 (spraw. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,...) szczegóły 
531.artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 36 s. 1 ([m.in. M. Kosman]...) szczegóły 
532.artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 140 s. 2 (m.in. Irena Bajerowa...) szczegóły 
533.artykuł: J.J.: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 5 s. 43 (m.in. Ewelina Nurczyńska-Fidelska...) szczegóły 
534.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 149 s. 2 ( Alicja Helman, Jerzy Strzelecki...) szczegóły 
535.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Życie Warszawy 1989 nr 120 s. 6 (Michał Głowiński...) szczegóły 
536.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6 ([m.in.: A.S. Bogusławski, J. Czochralski]...) szczegóły 
537.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 121 s. 4 ([m.in. M. Głowiński]...) szczegóły 
538.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 149 s. 2 ([m.in. A. Helman]...) szczegóły 
539.artykuł: Nominacje, doktoraty, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 13-14 (m.in. Piotr Sawicki...) szczegóły 
540.artykuł: Nominacje, doktoraty, wyróżnienia, nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 8 s. 5 (m.in. Jacek Sokolski z Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
541.artykuł: Nominacje, doktoraty. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 4 s. 4 (Tadeusz Klimowicz na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
542.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 9 s. 7 (m.in. Norbert Honsza, Telesfor Poźniak...) szczegóły 
543.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 13-14 (m.in. Joanna Sachse...) szczegóły 
544.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 5-6 (m.in. Janina Ławińska-Tyszkowska...) szczegóły 
545.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 138 s. 2 (Edward Balcerzan, Maria Bobrownicka, Janina Sałajczyk...) szczegóły 
546.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1990 nr 92 s. 2 (Alina Witkowska...) szczegóły 
547.artykuł: Nominacje profesorskie w Belwederze. Życie Warszawy 1989 nr 277 s. 2 ( Tadeusz Łomnicki...) szczegóły 
548.artykuł: Nominacje profesorskie. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych 1991 nr 2 s. 41-49 (m.in.: Piotr Cieślak, Jadwiga Czachowska, Tadeusz Drewnowski, Aleksand...) szczegóły 
549.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 10 (m.in. Andrzej Zawada...) szczegóły 
550.artykuł: Nowi Profesorowie. Tytuł naukowy profesor z rąk Prezydenta RP 20 lutego br. otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 8 (Konrad Gajek; biogram z fot....) szczegóły 
551.artykuł: Nowi profesorowie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 161 s. 2 (m.in. Marta Fik; not....) szczegóły 
552.artykuł: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1 s. 30 (m.in. Stefan Antoni Czyżewski, Grzegorz Gazda...) szczegóły 
553.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 157 s. C4 (Stanisław Zbigniew Bryndza-Stabro, Ryszard Marciniak, Kazimierz Sabik...) szczegóły 
554.artykuł: Otrzymali tytuł profesora. Rzeczpospolita 2003 nr 154 s. C3 (Bogusław Jan Dopart, Władyslaw Dynak, Bronisław Kodzis, Wojciech Ligęz...) szczegóły 
555.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 41 s. 41 (m.in.: Jerzy Jarzębski, Julian Kornhauser, Jadwiga Kowalikowa, Elżbiet...) szczegóły 
556.artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 37 s. 43 (m.in.: Maria Kłańska, Marta Wyka...) szczegóły 
557.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 8 s. 10-11 (sylwetka Jacka Sokolskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego; z fot....) szczegóły 
558.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 150 s. 2 (m.in. Alicja Helman, Jerzy Strzetelski...) szczegóły 
559.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 121 s. 2 (m.in. Michał Głowiński...) szczegóły 
560.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 37 s. 2 (m.in. Marceli Kosman...) szczegóły 
561.artykuł: (sb): Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 22 (Oskar Czarnik, Ryszard W. Kluszczyński...) szczegóły 
562.artykuł: S.B.: Nowi profesorowie. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 3 s. 34 (Barbara Wolska...) szczegóły 
563.artykuł: Stanowiska, tytuły, stopnie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 41 s. 5 (Stanisław Grzeszczuk...) szczegóły 
564.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 3 (59) s. 12 (m.in.: Emil Tokarz...) szczegóły 
565.artykuł: Stopnie i tytuły naukowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 7 (63) s. 21 (m.in.: Piotr Fast, Tadeusz Kłak, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Tadeusz S...) szczegóły 
566.artykuł: Tytuł naukowy profesor z rąk Prezydenta RP 20 lutego br. otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 2 (m.in. Konrad Gajek...) szczegóły 
567.artykuł: Tytuł naukowy profesora z rąk Prezydenta RP 20 lutego br. otrzymali. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 7 s. 2 (Piotr Sawicki...) szczegóły 
568.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 100 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 3 s. 2 (not. o zgodzie na mianowanie Andrzeja Markowskiego...) szczegóły 
569.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 213 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 5 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Teresy Giermak-Zielińskiej...) szczegóły 
570.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 214 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 5 s. 4 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Stefana Kozaka...) szczegóły 
571.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 6 s. 2 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania Jerzego Wełny...) szczegóły 
572.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 266 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 8 s. 9 (not. o zgodzie i opinii dot. mianowania: Jerzego Wojtczaka-Szyszkowski...) szczegóły 
573.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 30 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 13 (not. o zgodzie na mianowanie Andrzeja Weselińskiego...) szczegóły 
574.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 42 s. 48 (m.in.: Aleksander Fiut...) szczegóły 
575.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku (część II). Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 8/9 s. [198] - [199] (m.in.: Stanisław Karolak, Rene Śliwowski, Krzysztof Żaboklicki, Karol ...) szczegóły 
576.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1988 roku. Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 6 s. [114] (m.in.: Kazimierz Rymut, Zbigniew Sudolski...) szczegóły 
577.artykuł: Wykaz tytułów profesora nadanych w 1989 r.. Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 3 s. 95-108 (m.in.: Michał Głowiński, Alicja Helman, Norbert Honsza, Mieczysław Jah...) szczegóły 
578.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 12 (m.in. Andrzej Zawada...) szczegóły 
579.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 5 s. 10 (m.in. Janina Ławińska-Tyszkowska, Jacek Sokolski...) szczegóły 
580.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 12 (m.in. Piotr Sawicki...) szczegóły 
581.artykuł: Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 4 s. 107-114 (m.in.: Andrzej Stanisław Bogusławski, Jan Czochralski, Tadeusz Łomnick...) szczegóły