PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Anusz Andrzej: Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980-1989. 1991 ([M. in. na s. 225-7 bibliogr. studenckich pism niezależnych]....) szczegóły 
2.książka: Bielak Monika, Pawłowicz Jacek: Znane - nieznane. Prasa niezależna na Mazowszu 1976-1989. 2010  szczegóły 
3.książka: Bielec Dorota: Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu.  szczegóły 
4.książka: Katalog czasopism niezależnych Działu wydawnictw Periodycznych. 1976-1991. 1995  szczegóły 
5.książka: Katalog czasopism niezależnych w Książnicy Pomorskiej wydanych w latach 1980-1989. 1994  szczegóły 
6.książka: Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. 1996  szczegóły 
7.książka: Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. 1995  szczegóły 
recenzja: IS: Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 101 s. 36 (not....) szczegóły 
recenzja: Szejnert Małgorzata: Liczenie bibuły. Gazeta Wyborcza 1995 nr 161 s. 10  szczegóły 
recenzja: T.S.: Dziury w "bibule". Rzeczpospolita 1995 nr 119 s. 6 (nota...) szczegóły 
8.książka: Konderak Adam: Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego. 1998  szczegóły 
recenzja: Dagilis Waldemar: Poza cenzurą. Akcent 1999 nr 2 s. 158-159  szczegóły 
9.książka: Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL. 2010  szczegóły 
10.książka: Paragraf. Ostatnie lata PRL. T. 2. 1998 ([O czasopismach wydawanych w Polsce w l. 1980-1989]....) szczegóły 
11.książka: Pastuszewski Stefan, Rudnicki Daniel Bernard: Czasopiśmiennictwo w województwie bydgoskim w latach 1980-1992. Zarys bibliograficzny. 1993  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Andrzej W.: Bydgoska "bibuła". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 53 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Bibliotekarz 1995 nr 6 s. 29-31  szczegóły 
12.książka: Rudka Szczepan: Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989. 2001  szczegóły 
recenzja: (J.S.): Publikacje o Opozycji. Karta 2002 nr 34 s. 136  szczegóły 
recenzja: Schlott Wolfgang: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 178  szczegóły 
recenzja: Strękowski Jan: Wrocławski mały drukarz. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 64  szczegóły 
recenzja: Waszkiewicz Jan: Wrocław poza cenzurą. Odra 2002 nr 11 s. 117-118  szczegóły 
13.książka: Rudka Szczepan: Wrocławskie pisma bezdebitowe 1973-1989. Bibliografia. 1992  szczegóły 
recenzja: Chryzostom Jan: Najnowsze wydawnictwa o Wrocławiu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 3 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: L.S.: Nowa bibliografia druków niezależnych. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 200-201  szczegóły 
recenzja: Smołka Leonard: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1994 nr 3/4 s. 338-339  szczegóły 
14.książka: Solidarność małopolska w podziemiu. 1991 ([M. in.:] Bibliografia prasy "Drugiego obiegu". [Oprac.] Wojciech Wiśn...) szczegóły 
15.książka: Wiczkowski Zbigniew: Legalna i podziemna prasa stanu wojennego. 2003  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 4 s. 25 (not....) szczegóły 
16.książka: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. 1993 ([M.in.:] Jerzy Wyrozumski: Słowo wstępne. - Ryszard Terlecki: Wydawnic...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
17.odwołanie: Aletheia (1987-1989). x  szczegóły 
artykuł: Środa Magdalena: Aletheia. Przegląd Polityczny 1993 nr 19/20 s. 101-102  szczegóły 
18.odwołanie: Arka (Kraków 1983-1989). x  szczegóły 
artykuł: [Baran Anna] azb, [Baran Zbigniew] azb: Kronika krakowska. Znak 1990 nr 1 s. 124 (not. o ostatnim 28. numerze pisma...) szczegóły 
artykuł: Graczyk Roman: Arka prawicy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 285 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: (J.R.N.): Rozrachunek z "hańbą domową". Ład 1993 nr 29 s. 5 (omów. zawartości numeru 2/3 1993...) szczegóły 
artykuł: Legutko Ryszard, Nowak Andrzej, Plesnar Łukasz: Gigantyczne zadanie (Rozmowa z redaktorami krakowskiego kwartalnika "Arka" - Ryszardem Legutko, Łukaszem Plesnarem i Andrzejem Nowakiem). Tygodnik Solidarność 1990 nr 23 s. 15 (rozmawiał Andrzej Urbański...) szczegóły 
artykuł: Legutko Ryszard: Ponad życiem politycznym (Z Ryszardem Legutką, filozofem, redaktorem naczelnym "Arki" w latach 1989-91, rozmawia Andrzej Nowak). Arka 1991 nr 36 s. 36-48  szczegóły 
artykuł: Nowak Jerzy Robert: Kultura i niepodległość. Ład 1993 nr 26 s. 2 (o obchodach 10-lecia czasopisma...) szczegóły 
19.odwołanie: Dobry Jaśko (1989). x  szczegóły 
artykuł: Jodłowski Marek: Dobre słowo o następcach. Opole 1990 nr 5/6 s. 12 (omówienie 1. numeru kwartalnika literackiego...) szczegóły 
20.odwołanie: Głos. x  szczegóły 
artykuł: MER: "Kultura" i "Głos" po latach. Tygodnik Solidarność 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
21.odwołanie: Karta. x  szczegóły 
artykuł: AKA: U nas siostry takie uduchowione. Rzeczpospolita 2002 nr 201 s. A2 (omówienie numeru 34 z 2002...) szczegóły 
artykuł: AKA: Walka z niepamięcią. Rzeczpospolita 2002 nr 3 s. A2 (dot. historii pisma; nota...) szczegóły 
artykuł: Baniewicz Anna: Karta. Rzeczpospolita 1991 nr 45 s. 2 (omów. numeru 1. z 1991...) szczegóły 
artykuł: Bereś Witold: Istoricheskijj zhurnal "Karta". Novaja Pol'sha 2001 nr 3 s. 43-45 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Piotr: Prawda czy wina?. Newsweek. Polska 2007 nr 8 s. 96-97 (art. z okazji 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Dawidowicz Aleksander: Komu służą "Niezależny Miesięcznik Historyczny - Karta" i "Archiwum Wschodnie"?. Głos Polski [Toronto] 1994 nr 6 s. 1, 8-9  szczegóły 
artykuł: Deptuła Tomasz: Nowe oblicze "Karty". Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 25 IV s. 11 (ewolucja pisma do obecnej formuły miesięcznika związanego z Archiwum W...) szczegóły 
artykuł: Dobosz Andrzej: Karta. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 116-119 (charakterystyka czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Frątczak Marcin: Historia bliska. Czas Kultury 2002 nr 3 s. 121-123 (omów. nru 34....) szczegóły 
artykuł: Gluza Zbigniew: Ciągłe wyzwanie. Rzeczpospolita 1991 nr 13 s. 4 (wyw. z red. naczelnym; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Gluza Zbigniew: Co tkwi w ludziach. Gazeta Wyborcza 1992 nr 38 s. 12-13 (wyw. z red. naczelnym z okazji 10 rocz. ukazania sie 1. nru; rozm. Elż...) szczegóły 
artykuł: Gluza Zbigniew: Karty historii. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 9 s. 14 (wyw. z red. nacz., rozm. Marek Sarjusz-Wolski...) szczegóły 
artykuł: Gluza Zbigniew: Osobista historia Karty. Raport Karty. Karta 1991 nr 2 s. 129-147 (historia pisma; rozm. i spisała do druku: Katarzyna Grochola-Szelągows...) szczegóły 
artykuł: Gluza Zbigniew: Zmierzch historii?. Odra 2001 nr 12 s. 9-13 (wyw. z redaktorem naczelnym kwartalnika; rozm. Jerzy Pawlas...) szczegóły 
artykuł: J.Z.: Nowy numer "Karty". Ład 1993 nr 36 s. 5 (omów. nru 10. 1993...) szczegóły 
artykuł: Kaczyński Andrzej: Wspólne miejsce: przeszłość ożywiona. Rzeczpospolita 2001 nr 249 s. A7 (omówienie działalności czasopisma z okazji nominowania Zbigniewa Gluzy...) szczegóły 
artykuł: Kalicki Włodzimierz: Biuro podróży w czasie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 131 s. 15 (omów. nr 3...) szczegóły 
artykuł: Kalicki Włodzimierz: Historia fascynująca. Gazeta Wyborcza 1995 nr 301 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kalicki Włodzimierz: Historia w zbliżeniu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 93 s. 14 (omów. nru 20....) szczegóły 
artykuł: Kalicki Włodzimierz: Prywatyzacja historii. Gazeta Wyborcza 1997 nr 228 s. 15  szczegóły 
artykuł: Kalicki Włodzimierz: Wehikuł czasu. Gazeta Wyborcza 1996 nr 81 s. 10 (omów. nru 17 1995...) szczegóły 
artykuł: K.Koź.: Już tylko historia.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 50 s. 2 (omów. 19 numeru Karty...) szczegóły 
artykuł: Kotarska Elżbieta: Losy. Gazeta Wyborcza 1999 nr 82 s. 16 (omów. nru 26. 1998...) szczegóły 
artykuł: Kotarska Elżbieta: Sztuka Pałkina. Gazeta Wyborcza 1996 nr 225 s. 10 (omów. nr 18 (1996)...) szczegóły 
artykuł: kt: Nad "Kartą". Odra 1991 nr 4 s. 111  szczegóły 
artykuł: Malicka Elżbieta: "Karta" i polska dusza. Tygodnik Solidarność 1992 nr 44 s. 16 (omów. zawartości numeru 8 z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Karta zaufania. Gazeta Wyborcza 1998 nr 92 s. 15 (omów. nru 23...) szczegóły 
artykuł: Mitzner Piotr: "Karta" - pismo i idea (Z Piotrem Mitznerem rozmawia Zdzisław Skrok). Nowe Książki 1994 nr 4 s. 20-21 (z fot. Piotra Mitznera...) szczegóły 
artykuł: Musiał Grzegorz: "Karta" Odrodzona. Potop 1991 nr 4 s. 13  szczegóły 
artykuł: Nowa karta "Karty". Gazeta Wyborcza 1991 nr 62 s. 13  szczegóły 
artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 318-319 (nota; omówienie numeru 36 z 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Stańczyk Tomasz: Dwa jubileusze "Karty". Rzeczpospolita 1992 nr 27 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: Szczęsna Joanna: Wilcze Błota. Duży Format 2003 nr 12 s. 29 (omów. nru 36 2002...) szczegóły 
artykuł: T.S.: "Karta" o represjach. Rzeczpospolita 1993 nr 287 s. 4 (omów. zawartości nr 11 z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Plus Minus 1996 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Rzeczpospolita 1997 nr 128 s. 26 (omówienie zawartości nru 20 z 1996...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Rzeczpospolita 1994 nr 192 s. 5 (omów. zawartości nru 13 z 1994...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Rzeczpospolita 1998 nr 86 s. 26 (omówienie zawartości nru 23 z 1998...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Rzeczpospolita 1998 nr 9 s. 25 (omówienie zawartości nru 22 z 1997...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Rzeczpospolita 1994 nr 300 s. 6 (omów. zawartości nru 14 z 1994...) szczegóły 
artykuł: T.S.: Karta. Rzeczpospolita 1995 nr 171 s. 25 (omów. zawartości nru 15 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Wildstein Bronisław: Historia w oczach uczestników. Rzeczpospolita 2002 nr 258 s. A2 (omówienie nru 35 z 2002 roku...) szczegóły 
artykuł: (WK): Odkrycie "Karty". Gazeta Wyborcza 1990 nr 86 s. 8 (profil pisma, omów. nr 7 1990; nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 161 (not. o spotkaniu red. z sympatykami z okazji 15-lecia pisma, warszawa ...) szczegóły 
22.odwołanie: Kultura Niezależna. x  szczegóły 
artykuł: Osęka Andrzej: Legalna niezależność. Rzeczpospolita 1991 nr 31 s. 4 (wypow.; not. Janusz R. Kowalczyk...) szczegóły 
artykuł: Stankowska Agata: Pożegnanie "Kultury Niezależnej". Arkusz 1991 nr 1 s. 20 (o ukazaniu się ostatniego nru...) szczegóły 
nawiązanie: Majchrowski Krzysztof: Naturalna śmierć Kultury Niezależnej?. Życie Literackie 1989 nr 12 s. 1, 13  szczegóły 
polemika: Klima Jan: Życie Literackie 1989 nr 25 s. 13 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: [Majchrowski Krzysztof] K.M.: Życie Literackie 1989 nr 25 s. 13 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 147 (not. o podaniu w nrze 60. składu redakcji...) szczegóły 
23.odwołanie: Kurs (1983-1989). x  szczegóły 
artykuł: Sztąberek Paweł: "Kurs" Michalkiewicza i Miszalskiego. Arcana 1999 nr 2 s. 189-203  szczegóły 
24.odwołanie: Most (1985-1989). x  szczegóły 
artykuł: Żaryn Szczepan: Ład 1989 nr 30  szczegóły 
polemika: Budzyński Wiesław: Polityka 1989 nr 35 s. 15  szczegóły 
25.odwołanie: Obserwator Wielkopolski. x  szczegóły 
artykuł: Zwiernik Przemysław: "Obserwator Wielkopolski" - osiem lat w podziemiu. Kronika Miasta Poznania 1994 nr 1/2 s. 345-373 (art. monograficzny...) szczegóły 
26.odwołanie: Przegląd Wiadomości Agencyjnych. x  szczegóły 
książka: Przegląd wiadomości agencyjnych 1984-1990. Przerwana historia ilustrowanej bibuły. Praca zbiorowa. 2009  szczegóły 
recenzja: Śmiłowicz Piotr: Historia pewnej bibuły. Newsweek. Polska 2010 nr 7 s. 97 (notka...) szczegóły 
artykuł: Doktór Jan, Domagalska Stanisława: Wyjście z kanału. Zamknięcie pisma programowo otwartego. Gazeta Wyborcza 1990 nr 89 s. 4 (wyw. nt. przyczyn zawieszenia PWA; rozm. Piotr Pacewicz...) szczegóły 
sprostowanie: Fedorowicz Andrzej: Wyjście z kanału. Gazeta Wyborcza 1990 nr 100 s. 5 (dot. wyw. ze Stanisławą Domagalską i Janem Doktorem, nr 89...) szczegóły 
27.odwołanie: Spotkania (Paryż). x  szczegóły 
artykuł: AKA: "Spotkania" odznaczone. Rzeczpospolita 2001 nr 243 s. A2 (o przyznaniu odznak Zasłużonych Działaczy Kultury osobom związanym ze ...) szczegóły 
artykuł: Kessler Jolanta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 58 3 ([spraw. ze spotkania kom. red. pisma z czyt. w Paryżu]...) szczegóły 
artykuł: Szelachowska Małgorzata: Zaryzykować z pewniakami. Nowa Fantastyka 1992 nr 1 s. 64 (wyw. nt. serii pośw. literaturze SF; rozm. Marek Oramus ...) szczegóły 
28.odwołanie: Tumult. x  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 108 s. 8 (nt. linii pisma...) szczegóły 
artykuł: Skoczek Tadeusz: Tumult. Student 1990 nr 4/5 s. 13 (omów. zawartości nru 6...) szczegóły 
29.odwołanie: Wezwanie (1982-1989). x  szczegóły 
artykuł: [Jastrun Tomasz] pseud. Charłamp Witold: "Wezwanie". Pogrzeb i wesele. Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 1, 6-7 (wspomn.; także o okolicznościach powstania wydawnictwa "Przedświt"...) szczegóły 
30.odwołanie: Zapis (1977-1981). x  szczegóły 
książka: Wirpsza Aleksander: "Zapis". Zarys monograficzny, bibliografia zawartości. 1996  szczegóły 
książka: Szaruga Leszek: "Zapis". Zarys monograficzny, bibliografia zawartości. 1996  szczegóły 
artykuł: Bocheński Jacek: Zaczęło się od sześciu egzemplarzy. Bibuła 2003 czerwiec s. 5 (notował Grzegorz Sowula...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E2 (nota o spotkaniu z twórcami pisma w ramach festiwalu "Warszawa Pisarzy...) szczegóły 
artykuł: Jak drukowałem pierwszy numer "Zapisu". Życie Warszawy 1994 nr 90 s. 5 (wypow. anonimowa...) szczegóły 
artykuł: Sławska Katarzyna: "Zapis". Beskrivning av den oberodende litterara kvartalstidskriften. x 1991 ([w czasopiśmie:] Studia Lundensia (Lund) 1991 t. 13 s. 77-82 [z...) szczegóły 
artykuł: TSOB, SUS: Inny świat. Gazeta Wyborcza 2001 nr 260 s. 10 (z okazji 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: W.O.: Gazeta Wyborcza 2001 nr 260 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 204 (not. o spotkaniu z okazji 25. rocznicy założenia kwartalnika, Warszawa...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Bibuła - Wrocław poza cenzurą" - wystawa.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 15 IX s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 191 (not. o wystawie...) szczegóły 
32.impreza: "Kraków w dziejach narodu" - sesja naukowa poświęcona niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Krakowie w latach 1977-1989 (1992).  szczegóły 
artykuł: Glogier Marek: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 1/2 s. 203-206  szczegóły 
33.impreza: "Myśl wolna jest". Wydawnictwa drugiego obiegu ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN - wystawa (2009/2010).  szczegóły 
artykuł: Social Sciences. Annual Report 2010 s. 13-18 (m.in. nt. otwarcia wystawy...) szczegóły 
34.impreza: Sierpień 1980 - kwiecień 1989 w drukach bezdebitowych - wystawa wydawnictw (1990).  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Wystawa wydawnictw: "Sierpień 1980 - kwiecień 1989 w drukach bezdebitowych" - w Przemyślu , 2-14 stycznia 1990 r.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 149-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Bernat Anna: Bibuła, moja miłość. Ludzie 2000 nr 34 s. 22-23 (funkcjonowanie i organizacja podziemnej prasy i wydawnictw - od 1976 d...) szczegóły 
36.artykuł: Bigoszewska Maria: Bez debitu (Dokumentacja: prasa drugiego obiegu. Część I-II). Kultura [Warszawa] 1989 nr 40 s. 1, 14; nr 41 s. 3, 15  szczegóły 
37.artykuł: Burnetko Krzysztof: III obieg. Wciąż bunt i niezależność. Tygodnik Powszechny 1992 nr 30 s. 6-7 (o tzw. zinach, czasopismach wydawanych poza cenzurą w końcu lat 70. XX...) szczegóły 
38.artykuł: Chuchro Ewa: Czasopisma drugiego obiegu lat 1981-1989 - pytanie o tożsamość kultury. Prace Polonistyczne 1998 seria 53 s. 221-243  szczegóły 
39.artykuł: Czasopisma bezdebitowe. x ([W ks.:] Dariusz Cecuda: Leksykon opozycji politycznej 1976-1989. Wwa,...) szczegóły 
40.artykuł: Dąbrowska Danuta: Literatura w szczecińskiej prasie niezależnej 1980-1990. Rekonesans. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 145-171 (m.in. w czas.: Jedność, Obecność.,KOS...) szczegóły 
41.artykuł: Dąbrowska Danuta: Szczecińskie czasopisma drugiego obiegu w latach 1980-1990. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 166-171  szczegóły 
42.artykuł: Łukasiewicz Maciej: Warszawska "Katanga". Z dziejów "drugiego obiegu" 1982-1990. Mówią Wieki 1996 nr 3 s. 50-53  szczegóły 
43.artykuł: Magierski Jan: Bibuła i komuna. Scriptores Scholarum 1998 nr 2/3 s. 163-166 (wywiad nt. prasy podziemnej i drugiego obiegu...) szczegóły 
44.artykuł: Paczkowski Andrzej: Drugi obieg. Bibuła 2003 czerwiec s. 1-3 (m.in. nt. czasopism wydawanych poza cenzurą publikujących teksty liter...) szczegóły 
45.artykuł: Podziomek Piotr: Bibuła. Ład 1991 nr 50 s. 8 (fel. nt. czasopism i literatury II obiegu...) szczegóły 
46.artykuł: Rutkowski Zbigniew, Zwiernik Przemysław: Wykaz tytułów prasy niezależnej wydawanej w Poznaniu w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1989. Kronika Miasta Poznania 1994 nr 1/2 s. 374-379  szczegóły 
47.artykuł: Skowronek Justyna: Prasa drugiego obiegu na przełomie lat 70. i 80.. Między Nami Bibliotekarzami 2006 nr 4 s. 18-25 (m.in.: "Zapis", "Puls"...) szczegóły 
48.artykuł: Skwara Jerzy: Żadnych tematów tabu (Z red. Jerzym Skwarą, założycielem i redaktorem naczelnym tygodnika "Solidarność jastrzębie" w 1981 roku rozmawia Włodzimierz Paźniewski). Śląsk 2001 nr 2 s. 22-25 (m.in. o pracy w niezależnym tygodniku, wydawanym oficjalnie do 13 XII ...) szczegóły 
49.artykuł: Sokół Zofia: Bezdebitowe czasopisma literackie w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1981. Fraza 1995 nr 8 s. 203-210  szczegóły 
50.artykuł: Sokół Zofia: Tajna prasa w Polsce południowo-wschodniej (od 13 grudnia 1981 do czerwca 1989). Fraza 1995 nr 9 s. 139-146  szczegóły 
51.artykuł: Strękowski Jan: Bez cenzury. Novaja Pol'sha 2003 nr 12 s. 59-66 (nt. niezależnego ruchu wydawniczego od I poł. lat 70.; m.in. nt. typów...) szczegóły 
52.artykuł: Strękowski Jan, Zaremba Małgorzata: Kalendarium wydawnictw i prasy podziemnej. Bibuła 2003 czerwiec s. 3-8 (dot. m.in. czasopism i wydawnictw literackich w latach 1976-1980...) szczegóły 
53.artykuł: Strękowski Jan: Podziemne, niezależne społeczeństwo. Kronika Kultury 2001 nr 7 s. 4-5 (wywiad; nt. drugiego obiegu w Polsce w latach 70. i 80. XX w.; rozmawi...) szczegóły 
54.artykuł: Wykaz niektórych ważniejszych gazet i czasopism podziemnych pojawiających się w kolportażu ogólnopolskim w stanie wojennym - zebranych w Archiwum Peerelu. Karta 1994 nr 12 s. 143-144  szczegóły 
55.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 202 (not. o wręczeniu odznaki "Zasłużony działacz kultury" redaktorom czaso...) szczegóły