PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Historicke a kulturne zdroje slovensko-polskych vzahov. 2000 ([Jozef Hvisc]: Na uvod. * Narodne povedomie a medzinarodne vztahy. - V...) szczegóły 
recenzja: Pospisil Ivo: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 155-157  szczegóły 
2.książka: Hvisc Jozef: Poľská literatúra (vývin a texty). 2001 ([Akademicki podręcznik historii literatury polskiej.]...) szczegóły 
recenzja: Kasa Peter: Kontakty 2003 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
3.książka: Hvisc Jozef: Slovensko-pol'ske literarne vzt'ahy. 1815-1918. 1991 (Uvod. - I. Obraz pol'skej literatury v slovenskej literarnej vede a kr...) szczegóły 
recenzja: Kantorowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 151-152  szczegóły 
recenzja: Niedziela Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 746-747  szczegóły 
4.książka: Jagiełło Michał: Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. T. 1.. 2005  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Słowacy w polskich oczach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Machnicki Wojciech: Słowacy w polskich oczach. Kraków 2006 nr 2 s. 86-88  szczegóły 
5.książka: Jagiełło Michał: Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. T. 2. 2005  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Słowacy w polskich oczach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Machnicki Wojciech: Słowacy w polskich oczach. Kraków 2006 nr 2 s. 86-88  szczegóły 
6.książka: Kasa Peter: Medzi estetikou a ideologiou. Literarnohistoricke a komparatívne studie. 2001 ([Dot. m.in. związków Pawła Józefa Safarika i Adama Mickiewicza, recepc...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2002 nr 1 s. 61-63  szczegóły 
7.książka: Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu "Tatry" = Pohraničie pol'sko-slovenské Ročenka Euroregiónu Tatry. 2007 ([Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Tatry - literacka tradycja motywu...) szczegóły 
8.książka: Polsko-słowackie stosunki po roku 1918. 2002 (Halina Mieczkowska, Jozef Hvisc: Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] I. Prob...) szczegóły 
9.książka: Slovensko-pol'ské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie na počesť Danuty Abrahamowiczovej, prvej lektorky pol'ského jazyka na FF UPJŠ v Prešove. 2000 ([Dot. m.in. modelowania stosunków poeta-wiersz-inspiracja-motyw, znacz...) szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Kontakty 2003 nr 2 s. 69-71  szczegóły 
10.książka: Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku = Narodne vedomie v Pol'sku na Slovensku v XIX a XX storocí. 2003 ([Zawiera m.in.:] Krzysztof Krasuski: Świadomość narodowa w Polsce w XI...) szczegóły 
11.książka: Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach. 1995 ([Materiały z sesji naukowej, Kraków, 8-10 VI 1995; zawiera m.in.:] Csa...) szczegóły 
recenzja: Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 45 (not. spraw. z promocji książki w Warszawie 24 VII 1996...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Pogranicze kultur" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Zatorski Ryszard: Rozdroża kresowe (Kultura pogranicza czy pogranicze kultur?. Trybuna 1995 nr 227 s. 13 (nota...) szczegóły 
13.impreza: "Pomosty Kultury - Pomosty Literatury" - międzynarodowe spotkanie poetów z Polski, Słowacji i Ukrainy (2006).  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 2 VI s. 8 (m.in. nota nt. spotkania poetów...) szczegóły 
14.impreza: Sesja Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwa Szkolnictwa RS. (dot. m.in. bibliografii polskich prac słowacystycznych i słowackich pr...) szczegóły 
artykuł: Gładkiewicz Ryszard, Hvisc Jozef, Pancikova Marta: Sprawozdanie z V sesji we Wrocławiu (26-29 listopada 2001). Kontakty 2002 nr 1 s. 37-43 (m.in. nt. obrad sekcji dotyczących literatury oraz konferencji "Tradyc...) szczegóły 
15.impreza: "Transgraniczny dialog kulturowy - w debacie" - konferencja (2010). (w programie wystąpienie m.in. Andrzeja Stasiuka...) szczegóły 
artykuł: Wołosz Jan: "Transgraniczny dialog kulturowy - w debacie" w Limanowej. Bibliotekarz 2010 nr 9 s. 32-33 (spraw....) szczegóły 
16.impreza: Wystawa poświęcona literaturze polskiej na Słowacji (1996).  szczegóły 
artykuł: Po polsku i słowacku. Śląsk 1996 nr 3 s. 75 (nota...) szczegóły 
17.impreza: "Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 27 s. 2 (notka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Andras Matej: Slovensko-pol'ska spolupraca v oblasti vymeny literarnych hodnot. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 27-29 (wywiad z dyrektorem słowackiej agencji literackiej LITA nt. współpracy...) szczegóły 
19.artykuł: Drug Stefan: Pol'skymi ocami o slovenskej (nielen) literature. x 1995 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1995 [nr] 5 ...) szczegóły 
20.artykuł: Hvisc Jozef: Iniciativa Karola Sidora (Prispevok k slovensko-pol'skym vzt'ahom). Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 4 s. 346-348  szczegóły 
21.artykuł: Hvisc Jozef: Recepcja polskiej prozy historycznej w literaturze słowackiej. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 173-185  szczegóły 
22.artykuł: Jagiełło Michał: Spojrzenie na Słowację. Kraków 2006 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
23.artykuł: Jasiński Zenon, Potemra Michal: Słowacko-polskie kontakty literackie. x 1991 ([W ks. zb.:] Na pograniczach. Kultura, ludzie, problemy. Opole 1991 s....) szczegóły 
24.artykuł: Machala Drahoslav, Strelinger Peter: Varsavske inspiracie. x 1989 ([w czasopiśmie:] Nove Slovo (Bratislava) 1989 nr 18 s. 18-19 [m...) szczegóły 
25.artykuł: Mazik Magdalena: Stosunki polsko-słowackie w latach 1993-1999. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2001 [t.] 8 s. 227-343 (m.in. nt. działalności Instytutu Polskiego w Bratysławie w zakresie po...) szczegóły 
26.artykuł: Niewiadowski Andrzej: Fantastyka 1989 nr 6 s. 64 (nt. współpr miesięcznika Fantastyka z wydawn. "Smena"...) szczegóły 
27.artykuł: Orlof Ewa: Uwarunkowania polityczne polsko-słowackich kontaktów kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 2001 t. 9 s. 17-27  szczegóły 
28.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Polonica na łamach "Slovanskiego Prehledu" w latach 1898-1914. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 85-99  szczegóły 
29.artykuł: Publikacje polonistyczne w Słowacji 2000-2002. Materiały do bibliografii. Kontakty 2003 nr 2 s. 107-114 (dot. m.in. literaturoznawstwa...) szczegóły 
30.artykuł: Stepan Ludvik: Powstanie Środkowoeuropejskiego Centrum Studiów Słowiańskich w Brnie. Kontakty 2003 nr 2 s. 90-94 (dot. działalności Środkowoeuropejskiego Centrum Studiów Słowiańskich (...) szczegóły 
31.artykuł: TJŻ: Bratysławskie spotkanie z polską książką. Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 6 (nota spraw. z prezentacji polskiej książki w Instytucie Polskim w Brat...) szczegóły 
32.artykuł: Winczer Pavol: Literatura polska w Słowacji w latach 1945-1949. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 141-171  szczegóły 
33.artykuł: Winczer Pavol: Recepcia pol'skej literatury na Slovensku v 80. rokach. Slavia 1995 z. 1/2 s. 191-199  szczegóły 
34.artykuł: Zejdler Henryk: Argumenty 1989 nr 19 s. 4 (wywiad z dyrektorem Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Bratysławi...) szczegóły