PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Zieliński Wiesław: W literackiej krainie polskich kangurów. 2004  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Śmieja Florian: Pominięte w rejestrze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 25 s. 5 (nt. życia literackiego polskiej emigracji w Londynie...) szczegóły 
3.artykuł: Zwrot 2012 nr 9 okł. (not. o spotkaniu "Ostatni pretorianie twórczości zaolziańskiej oraz no...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Adamski Franciszek: Polska Fundacja Kulturalna i jej wkład w życie kulturalne Polonii buffalowskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Blejwas Stanislaus A.: Polish American Studies 1994 t. 51 nr 2 s. 72-75  szczegóły 
5.książka: Ćwikliński Krzysztof: Znani i nieobecni. Studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych. 2011  szczegóły 
6.książka: Ćwikliński Krzysztof: Znani i nieobecni. Studia z problematyki polskiej literatury emigracyjnej i życia literackiego na uchodźstwie. 2008  szczegóły 
7.książka: Danilewicz Zielińska Maria: Książka i czytelnictwo polskie w Wielkiej Brytanii. Szkice. 1996 (Od wydawcy. * Z dziejów Biblioteki Polskiej w Londynie. Książka polska...) szczegóły 
recenzja: Amski Karol: Książka o książkach. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Baterowicz Marek: Głosy epok. Forum Akademickie 1997 nr 7/8 s. 59  szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Forum Polonijne 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Czytelnictwo polskie na emigracji. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Janowska-Woźniak Irena: Żar serca i chłód oka. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Kossowska Stefania: Książka o książkach. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 7 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 285 (not....) szczegóły 
8.książka: Gorczyńska Renata: Jestem z Wilna i inne adresy. 2003 ([Dotyczy między innymi emigracyjnych losów autorów: Aleksander Wat, Wi...) szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 80-81 (nota...) szczegóły 
recenzja: Bożek Izabela: Serdeczny "research" czyli portretów Gorczyńskiej ciąg dalszy. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 23 V s. 4  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 168-169  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Bliższe i dalsze adresy Renaty Gorczyńskiej. Plus Minus 2003 nr 7 s. A10  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Kolekcjonerzy przypadkowych adresów. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 54-56  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Adresy minionego życia. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 20  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Ostatnie słowa. Wysokie Obcasy 2003 nr 31 s. 36  szczegóły 
9.książka: Habielski Rafał: Polski Londyn. 2000 ([Zawiera między innymi rozdziały:] Książka - herb wygnania. Melpomena ...) szczegóły 
recenzja: I.R.: Odra 2000 nr 10 s. 126  szczegóły 
recenzja: Jaroszyńska-Kirchmann Anna D.: Tales of Two Cities in Diaspora. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 361-365  szczegóły 
recenzja: Lektor: Stanisław Wyspiański. Opus magnum. Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 13  szczegóły 
recenzja: Myśl Polska z Książką 2000 nr 8 s. 2  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Pilch Andrzej: Przegląd Polonijny 2001 z. 2 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Pomian Andrzej: Emigracja londyńska. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 6 X s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Polski Londyn. Śląsk 2000 nr 12 s. 72  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Polska w Londynie. Życie z Książkami 2000 nr z 15 VI s. 8  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: A to Polsa właśnie - czyli "Polski Londyn". Pracownia 2001 nr 24 s. 94-95  szczegóły 
10.książka: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie 1940-1990. 1995  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polacy w Kanadzie. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 62  szczegóły 
recenzja: Reczyńska Anna: Przegląd Polonijny 1997 z. 3 s. 152-155  szczegóły 
recenzja: Supruniuk M.A.: Kronika kanadyjskiej emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 249 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Kronika czy panorama?. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 232-235  szczegóły 
polemika: Zyman Edward: Recenzja czy paszkwil?. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 282-285  szczegóły 
11.książka: Kaczmarek Urszula: Kultura zbiorowości polonijnych Europy Środkowej 1945-1989. Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgry. 1993 ([M.in. o udziale Polaków w artystycznym ruchu amatorskim, o czasopiśmi...) szczegóły 
12.książka: Kaszper Kazimierz: Melpomeny wędryńskiej przypadki. 1903-2003. 2003 ([Dot. polskiego życia literackiego i teatralnego w Czechach]...) szczegóły 
recenzja: Cejnar Wanda: Zamiast recenzji. Głos Ludu 2004 nr 12 s. 4  szczegóły 
recenzja: Promocją wędryńskiej Melpomeny. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5  szczegóły 
13.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1996 (Józef Garliński: Przedmowa. - Józef Olejniczak: Kilka uwag wstępnych. ...) szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
14.książka: Malczewski Zdzisław: Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro. 1995 ([M.in. o działaln.: Brazylijskiego Instytutu Kultury Polskiej oraz Jer...) szczegóły 
15.książka: Martinek Libor: Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Soubor studií. 2004  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Literatura polska na Zaolziu po roku 1945. Zwrot 2004 nr 12 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Miązek Bonifacy: Czeski badacz Libor Martinek o literaturze polskiej na Zaolziu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2006 t. 31 s. 69-79  szczegóły 
16.książka: Nasiukiewicz Krystyna: My za oceanem. Smaki Ameryki. 1999 ([Zawiera m.in. szkice:] Lady Blanka w 25-lecie jej instytutu [dot. Bla...) szczegóły 
17.książka: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. T. 2. 2005  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: The Polish Review 2006 t. 51 nr 1 s. 55-63  szczegóły 
18.książka: Pyszko Jan: Kawiarenka "Pod Pegazem" 1989-2002. 2003 ([Dotyczy polskiego życia literackiego w Czechach]...) szczegóły 
19.książka: Pytasz Marek: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. 2000 (Dalekie światy wolności łączy samotność żywiołów [wstęp]. - Oddajcie n...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Opowieści emigracyjne. Śląsk 2001 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
20.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
recenzja: CER: Literackie Zaolzie. Trybuna 1996 nr 70 s. 13  szczegóły 
recenzja: (kark): Śląsk 1996 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Korzenny Jan: O literaturze poskiej na Zaolziu. Głos Ludu 1995 nr 147 s. 3  szczegóły 
recenzja: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 4 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: (Saw): O literaturze Zaolzia. Głos Ludu 1995 nr 91 s. 3  szczegóły 
recenzja: Toman Tadeusz: Literatura polska z czeskiego Śląska. Zwrot 1995 nr 10 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Zielonka Zbigniew: Nadolziańskie inspiracje. Sycyna 1997 nr 9 s. 15  szczegóły 
21.książka: Śmieja Florian: Zbliżenia i kontakty po raz trzeci. 2010  szczegóły 
22.książka: Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Paweł Kądziela: Instytucje polskiego życia kulturalne...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 228 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: K.T.: Nowe Książki 1995 nr 6 s. 20 (nota...) szczegóły 
recenzja: Supruniuk Mirosław Adam: Warszawa nad Tamizą. Więź 1995 nr 4 s. 187-197  szczegóły 
recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 1 s. 167-172  szczegóły 
23.książka: Wierzewski Wojciech A.: Pegaz za oceanem. Ludzie pióra i kultury poznani w Ameryce. 2002 ([Zawiera m.in.:] Parę słów wprowadzenia. * Cz. I: Wśród twórców Nowej ...) szczegóły 
recenzja: Famulska Karolina: Pegaz jako koń polski. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 386-389  szczegóły 
recenzja: Hyciek Ella: Athenaeum 2002 nr 9 s. 352-354  szczegóły 
recenzja: Pastuszewski Stefan: W szponach pieniądza. Akant 2002 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Pietrzyk-Małysa Wanda: "Odmieńcy zza wielkiej wody". Czyli portrety Polaków w Ameryce piórem malowane. O książce Wojciecha Wierzewskiego "Pegaz za oceanem". Athenaeum 2002 nr 9 s. 241-245  szczegóły 
recenzja: Rulka Janusz: Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 1/2 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Składanowski Henryk: Kultura i Edukacja 2002 nr 3/4 s. 215-217  szczegóły 
recenzja: Sobolczyk Piotr: Podsłuchane z radiowych fal zza oceanu. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 236-239  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski B.: Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 544-545  szczegóły 
24.książka: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Amerykanie z wyboru i inni. 1998 ([Zawiera m.in. wywiady z pisarzami:] Anna Burzyńska, Eva Hoffman, Janu...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Rozmowy z emigrantami. Trybuna 1998 nr 257 s. 14  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: O Polonusach - inaczej. Tygodnik Solidarność 1998 nr 51/52 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: JK: Polscy Amerykanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 19 s. 5  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Amerykanie z wyboru. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 26 II s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Karbońska Zofia: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 12 III s. 11 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Lembowicz Tadeusz: Polscy Amerykanie. Nowe Kontrasty 1999 nr 4 s. 20-21  szczegóły 
25.książka: Zyman Edward: Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008. 2010  szczegóły 
recenzja: Kusiba Marek: Sens budowania mostów z papieru. Przegląd Polski = Polish Review 2012 nr z I s. 4-5 (z fot. Edwarda Zymana...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
26.odwołanie: Fundacja Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. x  szczegóły 
artykuł: Baniewicz Anna: Mądry mecenas (30 lat Fundacji Alfreda Jurzykowskiego). Rzeczpospolita 1990 nr 286 s. 4 (o działaln....) szczegóły 
artykuł: Głuchowski Krzysztof: Alfred Jurzykowski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 266 s. 2 (artykuł nt. założyciela Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Karkowski Czesław: Koniec nagród Fundacji Jurzykowskiego. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 104-108 (nt. przyczyn likwidacji nagród i programie działania Fundacji; z biogr...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Dziś i jutro Fundacji Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 30 IV s. 3 (nt. miejsca i roli fundacji w nowej sytuacji Polski...) szczegóły 
artykuł: Basara Zbigniew: Kłopot z głowy? Koniec polskiego Nobla. Gazeta Wyborcza 1998 nr 116 s. 1 (nt. decyzji Zarządu Fundacji im. Jurzykowskiego o przyznaniu nagrody ...) szczegóły 
artykuł: ck: Pożegnanie "polskiego Nobla". Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 30 X s. 2, 15 (podsumowanie dotychczasowej działalności i przyznanych nagród z okazji...) szczegóły 
artykuł: Jentys Maria: Alfred Jurzykowski prawie nie znany. Sycyna 1998 nr 22 s. 7 (sylwetka fundatora nagrody; z fot.; także o uroczystości wręczenia nag...) szczegóły 
27.odwołanie: Fundacja Czesko-Polskie Centrum Kultury i Nauki. x  szczegóły 
artykuł: (r): Fundacja na miarę czasu. Głos Ludu 1996 nr 53 s. 1 (nt. powołania fundacji i jej zadań...) szczegóły 
28.odwołanie: Fundacja im. Adama Mickiewicza w Toronto. x  szczegóły 
artykuł: Krajewski W.: Historia Fundacji im. A. Mickiewicza. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 34 s. 11, nr 35 s. 11 (nt. powstania i działalności...) szczegóły 
artykuł: (ps): 35 lat Fundacji im. A. Mickiewicza. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 82 s. 3  szczegóły 
29.odwołanie: Fundacja im. Władysława i Nelly Turzańskich w Toronto. x  szczegóły 
książka: Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich 1988-1998. 1998 (z okazji dziesięciolecia działalności fundacji...) szczegóły 
książka: Zyman Edward: Scalić oddalone. Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich (1988-2008). 2008  szczegóły 
artykuł: Fundacja im. Władysława i Nelly Turzańskich. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 11 (nota...) szczegóły 
artykuł: Jasiewicz Krzysztof M.: Prywatna, czyli społeczna (Dziesięciolecie Fundacji im. Turzańskich). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 7 VIII s. 12  szczegóły 
artykuł: Jasiewicz Krzysztof M.: Prywatna, czyli... społeczna (O Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich). Akcent 2002 nr 3 s. 142 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Turzańskich. Akcent 1992 nr 4 s. 218 (og. o celach Fundacji...) szczegóły 
30.odwołanie: Fundacja Kościuszkowska. x  szczegóły 
książka: Dopierała Kazimierz: Fundacja Kościuszkowska. Zarys dziejów. 1992  szczegóły 
recenzja: Best Paul J.: Polish American Studies 1999 t. 56 nr 1 s. 111-113  szczegóły 
artykuł: CZAR: Gershwin na jubileusz. Gazeta Wyborcza 2000 nr 252 s. 15 (z okazji 75-lecia istnienia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Filas Agnieszka: Szkoła przyszłości. Wprost 2000 nr 44 s. 42  szczegóły 
artykuł: Górski Klemens: Najowie polscy, czyli niespodzianki pewnej ankiety. Sycyna 1995 nr 3 [1] s. 13 (głównie o założycielu Fundacji Stefanie Mierzawie...) szczegóły 
artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 42 s. 51 (not. z okazji 75-lecia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Janiak Maryla Z.: Życie Warszawy 1992 nr 148 s. 9 (wyw. z asystentką prezydenta fundacji; rozm. Joanna Stempień...) szczegóły 
artykuł: Kirkland Robert L.: Szansa. Społeczeństwo Otwarte 1993 nr 6 s. 42-43 (wyw. z dyrektorem warszawskiego biura fundacji w Polsce; rozm.: Anna B...) szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław T.: Rola Fundacji Kościuszkowskiej w kształtowaniu stosunków polsko-amerykańskich. Alma Mater 2002 nr 42 s. 13-16  szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Pomnik z najszlachetniejszego kruszcu. Alma Mater 2002 nr 42 s. 10-11 (z okazji 75-lecia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Pławski Waldemar: Z obu stron Atlantyku (75-lecie Fundacji Kościuszkowskiej). Nauka i Przyszłość 2000 nr 12 s. 5  szczegóły 
artykuł: Słabisz Aleksandra: Niech żyje Kościuszko!. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 22 IX s. 4, 10  szczegóły 
artykuł: Stychlerz-Kłucińska Marzanna: Stypendia przyszłości. Tygodnik Solidarność 2000 nr 47 s. 16 (z okazji 75-lecia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 292 s. 4 (not. o 65-leciu istnienia Fundacji Kościuszkowskiej...) szczegóły 
31.odwołanie: Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego w Montrealu.  szczegóły 
artykuł: Natkaniec Barbara: W Montrealu powstała Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego. Echo Krakowa 1989 nr 212 s. 1-2 (not. o powstaniu Fundacji z inicjatywy mieszkających w Montrealu Polak...) szczegóły 
artykuł: Próby 1989 nr 3/4 s. 37 (not. o powstania Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 49 s. 13 (o powołaniu Fundacji i nagrody im. Wiesława Dymnego...) szczegóły 
artykuł: Natkaniec Barbara: W Montrealu powstała Fundacja Kulturalna im. Wiesława Dymnego. Gwiazda Polarna 1990 nr 23 s. 1, 12 (nt. działaln....) szczegóły 
32.odwołanie: Fundacja Stypendialna im. Stanisława Lama w Paryżu. x  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1996 nr 9 s. 21 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 1997 r....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 147 (o przyzn. stypendiów następującym osobom: Marek Gubański, Danuta Płyga...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 176 (regulamin składania podań o przyznanie stypendium...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 156 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Komisja Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 184 (komunikat o terminie nadsyłania podań na 1998 (15 XII 1997)...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanislawa Lama. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 130 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 175 (ogłoszenie o terminie i warunkach składania podań o stypendia na konty...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Tygodnik Powszechny 1995 nr 29 s. 4 (ogłoszenie o terminie i warunkach składania podań o stypendia na konty...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1995 z. 113 s. 174 (ogłoszenie o terminie i warunkach składania podań o stypendia na konty...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 1996 nr 56 s. 169 (o terminie nadsyłania podań o stypendia na 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 169 (komunikat o terminie nadsyłania podań na 1998...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 207-208 (ogłoszenie o terminie i warunkach składania podań o stypendia na konty...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 191-192 (ogłoszenie o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1999 dla osó...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Kresy 1998 nr 34 s. 253 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1999...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 nr 136 s. 230 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanisława Lama. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 155 (inf. o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2000 r. dla osób specj...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 191-192  szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Kresy 2002 nr 51/52 s. 181 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2003...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Kresy 2004 nr 60 s. 186 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2004...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2003 z. 145 s. 237 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2004 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 214 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2004...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 202 (komunikat o terminie i warunkach nadsyłania podań o stypendium na 2003...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnych Funduszów im. Stanisława Lama oraz im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 141 s. 237-238 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2003 r....) szczegóły 
artykuł: Stypendia im. Stanislawa Lama. Tygodnik Powszechny 1999 nr 29 s. 14 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 2000...) szczegóły 
artykuł: Stypendium Funduszu im. Stanislawa Lama. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 4 (ogł. kolejnej edycji stypendium...) szczegóły 
artykuł: Stypendium Stanisława Lama, Stypendium Jana i Susanne Brzękowskich. Zeszyty Literackie 1993 nr 41 s. 180 (zawiadomienienie o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 68 s. 203 (Komunikat Komisji Fundacji o terminie nadsyłania podań o stypendia na ...) szczegóły 
33.odwołanie: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej.  szczegóły 
artykuł: CES: Niezależni bez wsparcia. Gazeta Wyborcza 2002 nr 228 s. 7 (not. o zakończeniu działalności 14 IX 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej zakończył dziełalność. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 4 X s. 10  szczegóły 
artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 142 s. 232-234 (w związku z zakończeniem działalności...) szczegóły 
artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Zakończenie działalności FPNLiNP. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 242 s. 4  szczegóły 
artykuł: K.M.: Nie będzie stypendiów. Rzeczpospolita 2002 nr 237 s. A11 (o zakończeniu działalności funduszu...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Są pieniądze na stypendia (Dla literatów i naukowców). Rzeczpospolita 1998 nr 1 s. 21 (nt. działalności w 1997 powołanego w Paryżu Funduszu Pomocy Niezależne...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej [za lata 1992-1993]. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 134  szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Zasady przyznawania stypendiów). Odra 1990 nr 10 s. 112  szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Zasady przyznawania stypendiów). Tygodnik Powszechny 1990 nr 24 s. 6  szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 138 (dot. nadsyłania podań o stypendia zagraniczne na 1996 r.; termin nadsy...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 126-129 (dokonania funduszu w 1997 oraz apel o wsparcie finansowe...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 25 s. 5 (dokonania funduszu w 1997 oraz apel o wsparcie finansowe...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 135 s. 218 (dokonania funduszu w 2000 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 155 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2000 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 143-144 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2001 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 136 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2000 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 120-121 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 1999; podp. sekretarz...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 155 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2000 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 136 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 1998; podp. sekretarz...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 122 s. 238 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 1998; podp. sekretarz...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 83 (not.nt. zakończenia działalności...) szczegóły 
artykuł: Oferty stypendialne. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 1 s. 5 (dot. terminu składania podań na 1998 rok...) szczegóły 
artykuł: Pomian Krzysztof: Nie stawiamy wozu przed końmi (Krzysztof Pomian, członek komitetu wykonawczego Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej). Plus Minus 1997 nr 23 s. 15 (wywiad, rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Pomoc dla niezależnych. Tygodnik Powszechny 2001 nr 25 s. 4 (zaproszenie do skorzystania ze stypendium...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z 24 V s. 16 (spraw. z pomocy finansowej udzielonej w latach 1987-89...) szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Giedroyc i Fundusz. Tygodnik Powszechny 2000 nr 40 s. 6 (historia powołania i zadania Funduszu, także nt. wkładu Jerzego Giedro...) szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 128-129 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Puls 1990 nr 45 s. 103-105  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Tygodnik Powszechny 1990 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Twórczość 1990 nr 7 s. 139-140  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1990-1991. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 141-142  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za rok 1996. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 148-149  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 77-78  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Kontakt 1990 nr 5 s. 106-107 (sprost. i pełen tekst sprawozdania, 6:118-20...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Po prostu 1990 nr 14 s. 2  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1990-1991. Tygodnik Powszechny 1992 nr 26 s. 6 (podp.: Wojciech Sikora, sekretarz funduszu...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 2 (nota o działaln. Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polsk...) szczegóły 
34.odwołanie: Fundusz Stypendialny im. Jana i Suzanne Brzękowskich. x  szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 136 s. 229-230 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2002 r....) szczegóły 
artykuł: (ad): Stypendium w Paryżu. Gazeta Wyborcza 1993 nr 244 s. 11 (inf. o stypndiach, które zostaną przyzn. w 1994 r....) szczegóły 
artykuł: Fundusz Stypendialny im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Tygodnik Powszechny 1994 nr 43 s. 4 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1995; podp.: Tadeusz ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 156 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 129-130 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 192 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1999...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 144 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1998...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 164-165 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2000 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2003 z. 145 s. 236 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2004 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnych Funduszów im. Stanisława Lama oraz im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 141 s. 237-238 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2003 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 31 (zawiadomionie o stypendiach przyznawanych w 1994 r.; podp. Tadeusz Dom...) szczegóły 
artykuł: Stypendium Stanisława Lama, Stypendium Jana i Susanne Brzękowskich. Zeszyty Literackie 1993 z. 41 s. 180 (zawiadomienienie o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Fundusz Stypendialny im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Tygodnik Powszechny 1993 nr 41 s. 6 (komunikat o warunkach ubiegania się o stypendia na 1994 r.; podp. Tade...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 103-104 (komunikat o warunkach ubiegania się o stypendia na 1995 r.; podp. Tade...) szczegóły 
35.odwołanie: Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej (Polcul Foundation) w Sydney. x  szczegóły 
książka: Polcul Foundation (1980-1989). Informator o działalności. 1990  szczegóły 
artykuł: Boniecki Jerzy: "Społecznicy sa szczęśliwsi". Ostatnia rozmowa z twórcą Fundacji POLCUL. Tygodnik Powszechny 2003 nr 39 s. 22 (wyw., rozm. Adam Warzel; z notą biogr. Jerzego Bonieckiego...) szczegóły 
artykuł: JŁ: Polcul Fundacja Popierania Kultury Polskiej. Forum Polonijne 1995 nr 4 s. 6 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 149-151 (wykaz wyróżnionych przez Fundację w 1997...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 13 s. 8 (not. o przyzn. wyróżnień m.in. autorom: Ewa Lipska, Egon Naganowski, E...) szczegóły 
artykuł: "Polcul Foundation" - Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 168  szczegóły 
artykuł: Zabieglik Jan: "Polcule" z Antypodów. Życie Warszawy 1990 nr 203 s. 6 (o powstaniu i działalności...) szczegóły 
36.odwołanie: Polska Fundacja Kulturalna w Londynie.  szczegóły 
artykuł: Chróściel Piotr: Wydawnictwa PFK w Muzeum Niepodległości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 69 [właśc. 70] s. 4 (spraw. z wystawy i kiermaszu książek wydanych przez PFK; Warszawa, 8-1...) szczegóły 
artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Z "Wiadomości" rodem. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 14 (nt. wydawnia książek w serii "Biblioteka Autorów Emigracyjnych"...) szczegóły 
artykuł: (hs): Nasze książki w stolicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 239 s. 5 (nota spraw. z udziału w 12. Krajowych Targach Książki w Warszawie, 21-...) szczegóły 
artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska Fundacja Kulturalna. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 76 (historia, działalność i plany wydawnicze...) szczegóły 
artykuł: Kindlein Lucjan: Oferta dla kraju. Życie Warszawy 1992 nr 292 s. 13 (wyw. z dyr. fundacji; rozm. Maciej Kledzik...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 166 (not. o 25-leciu pracy wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 170 (not. o nowym zarządzie Powierników Polskiej Fundacji Kulturalnej w Lon...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 216 (not. o rezygnacji Lucjana Kindleina ze stanowiska dyrektora naczelnego...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 153 (nota nt. przystąpienia do przedruków najpopularniejszych książek wydan...) szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 8 s. 11 (z fot. aut....) szczegóły 
artykuł: Nowakowski Tadeusz: Srebrny jubileusz. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 8 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Polska Fundacja Kulturalna. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 2 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Spotkania z książką emigracyjną. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 71 [właśc. 72] s. 4 (spraw. z wystawy i kiermaszu książek emigracyjnych w Warszawie, 8-10 I...) szczegóły 
artykuł: Strzelecki Jakub: Kronika londyńska. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 167-168 (not. o rezygnacji Lucjana Kindleina ze stanowiska dyrektora naczelnego...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 8 s. 2 (nota o 35-leciu oraz listy gratulacyjne od Jana Badeni, Michała Budneg...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 8 s. 3, 12 (teksty wystąpień na obchodach 35-lecia: Edwarda Raczyńskiego, Stefana ...) szczegóły 
artykuł: Zbyszewski Karol: O Dzienniku i Fundacji Kulturalnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 8 s. 9 (wspomn., z fot. aut....) szczegóły 
37.odwołanie: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) w Londynie.  szczegóły 
książka: Cud nad Tamizą. 25 lat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Wielkiej Brytanii. 1989 ([Zawiera m. in.:] Sz. Zaremba: Po dwudziestu pięciu latach [wstęp]. - ...) szczegóły 
recenzja: Urban Arkadiusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 291 s. 4  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: "Cud nad Tamizą". Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 129-131  szczegóły 
książka: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie. Thirty second annual general meeting. 1997  szczegóły 
książka: [Trzydzieści] 30 lat POSKu. 1995 ([Zawiera m.in.:] Adam Ostoja-Ostaszewski: Słowo swtępne. * Zarząd POSK...) szczegóły 
artykuł: Brzeska Ewa: "Aby ludzie czuli się tu dobrze". Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 130 s. 10 (program prezesa POSK-u, Ewy Brzeskiej; z fot....) szczegóły 
artykuł: Brzeska Ewa: Rozmawiać i liczyć z ołówkiem w ręku. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 94 s. 7 (wyw. z sekretarzem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i kandydat...) szczegóły 
artykuł: Cywińska Krystyna: Konserwa. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 3 s. 21 (nt. działalności ośrodka...) szczegóły 
nawiązanie: Cywińska Krystyna: Pokolenia. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
polemika: Englert Juliusz L.: Zasadnicza uwaga. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 5 s. 19 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 23 s. 5 (nt. działalności i powołaniu Fundacji Przyszłości POSK-u...) szczegóły 
artykuł: Hampel Mieczysław: POSK to moje życie. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 14 s. 11 (wyw. z honorowym sekretarzem POSK-u m.in. nt. przyszłości ośrodka; roz...) szczegóły 
artykuł: Kadencja drugiego prezesa. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 47 s. 8 (nt. działalności ośrodka za prezesury Bolesława Gozdka; z fot....) szczegóły 
artykuł: Lalko Olgierd: Nie tylko cztery ściany. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 85 s. 10 (wyw. z przewodniczącym POSKU-u; rozm.: Katarzyna Bany...) szczegóły 
artykuł: Laski Feliks: Dziś decyduje o jutrze. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 117 [właśc. 118] s. 3 (przemówienie wygłoszone na Walnym Zebraniu POSK-u; z fot. Feliksa Lask...) szczegóły 
artykuł: Laski Feliks: Przyszłość POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 47 [właśc. 48] s. 5 (wyw. z prezesem i skarbnikiem Fundacji Przyszłości POSK-u; rozm. Rysza...) szczegóły 
artykuł: Małolepszy Robert: POSK mój widzę ogromny. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 94 s. 6  szczegóły 
artykuł: Okońska Agnieszka: [Trzydzieści] 30 lat Konfraterni Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 59/60 s. 10 (nt. wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Polskim Ośrodku Społeczno-...) szczegóły 
artykuł: Ostoja-Ostaszewski Adam: Cud nad Tamizą. Głos Ludu 1997 nr 4 s. 3 (wyw. z przewodniczącym zarządu; rozm.: Leszek Wątróbski...) szczegóły 
artykuł: Poremba-Wolkowa Barbara: Polski dom nad Tamizą. Katolik 1990 nr 34 s. 6 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: R. M. Ż.: 37. Walne Zebranie POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 125 [właśc. 126] s. 5 (spraw., 27 IV 2002; z fot....) szczegóły 
artykuł: Rynkiewicz A.: Problemy POSK-u po 30 latach działalności. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 150 s. 5  szczegóły 
artykuł: Rynkiewicz Artur: Udało się wygrać. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 187 s. 5 (wyw. z szefem Działu Spraw Zewnętrznych POSK-u; rozm. Mira Faber...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: Dlaczego nie ma plotek?. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 19 s. 1, 5 (nt. bieżącej problemów POSK-u...) szczegóły 
artykuł: S.Z.: 30 lat POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 204 s. 5 (prośba o nadsyłanie uwag nt. działalności POSK-u...) szczegóły 
artykuł: Śpiwok Jędrek: Dla kogo jest POSK? Czyli nie taki diabeł straszny jak go malują. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 147 s. 11 (dot. działalności ośrodka...) szczegóły 
artykuł: Truch Edward: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Wielkiej Brytanii. Almanach Polonii 1991 (1992) s. 120-125 (nt. działaln., z fot....) szczegóły 
artykuł: Walne zebranie POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 102 [właśc. 103] s. 8 (notka o walnym zebraniu, 27 IV 2002; z fot....) szczegóły 
artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Jest takie jedno miejsce w Londynie. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 40 s. 7 (m.in. nt. uroczystych obchodów 40-lecia Polskiego Ośrodka Społeczno-Ku...) szczegóły 
artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Warto wspomnieć. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 36 s. 8 (nt. uroczystych obchodów 40-lecia Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultural...) szczegóły 
artykuł: Zaremba Szymon: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 158 s. 5 (wywiad z prezesem; rozm. Ryszard Czarnecki...) szczegóły 
artykuł: Zaremba Szymon: Fundacja przyszłości POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 232 s. 5  szczegóły 
artykuł: Żółtaniecki R.M.: 36. Walne Zebranie członków POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 127 s. 5 (spraw. z zebrania, 5 V 2001...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
38.impreza: "50 lat Biblioteki Polskiej w Londynie" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 210 (not....) szczegóły 
artykuł: Michaluk Anna: Skrawek Polski. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 106 s. 11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Biblioteczny 1993 z. 3/4 s. 317-318 (spraw....) szczegóły 
39.impreza: "Biblioteka Wielkiej Emigracji. Tradycja i współczesność Biblioteki Polskiej w Paryżu. Instytucja spełnionej nadziei. Paryska Libella i Galeria Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów" - wystawa (1994-1995).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 152 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Kłossowski Andrzej: Polskie tradycje paryskiej Wyspy Św. Ludwika. Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Podolska Joanna: Kiedy Paryż był stolicą Polski. Gazeta Wyborcza 1994 nr 284 s. 10  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 30 s. 2  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Adam F.: Biblioteka i księgarnia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 1 s. 17  szczegóły 
40.impreza: "Literatura polska na Zaolziu" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: (s): Po Francji kolej na Polskę (Jakie losy czekają wystawę "Literatura polska na Zaolziu"). Głos Ludu 1998 nr 37 s. 1 (nt. prezentacji ekspozycji na terenie Polski...) szczegóły 
artykuł: Wystawa o literaturze zaolziańskiej. Śląsk 1998 nr 5 s. 86 (nota...) szczegóły 
41.impreza: "PolArt" - polski festiwal kultury i sztuki w Australii (1997).  szczegóły 
artykuł: Dębek Teresa: Australijski Pol-Art. Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 34 (sprawozdanie; m.in. dot. imprez literackich...) szczegóły 
42.impreza: "Portrety. Artyści polscy w Ameryce w latach 1980-95" - wystawa fotografii Czesława Czaplińskiego, m.in. portretów polskich pisarzy i ludzi teatru (1996).  szczegóły 
artykuł: Czapliński Czesław: Twarz człowieka jest najciekawsza. Rzeczpospolita 1996 nr 219 s. 24 (wywiad z autorem fotografii; rozm. Barbara Hollender...) szczegóły 
artykuł: Falczyński Przemysław: Traveling artist cought on film. New Horizon 1996 t. 21 nr 11/12 s. 26-27 (z notą o Cz. Czaplińskim pt. "A life behind the lens"...) szczegóły 
artykuł: Falczyński Przemysław: Traveling Artists Caught on Film (Czapliński Exhibition). The Warsaw Voice 1996 nr 39 s. 21 (z notą o Czesławie Czaplińskim i fot....) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: 208 Polaków w Ameryce (W obiektywie Czesława Czaplińskiego). Rzeczpospolita 1996 nr 207 s. 29 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Łuczak Maciej: Barbarzyńcy w ogrodzie. Wprost 1996 nr 38 s. 83  szczegóły 
43.impreza: Prezentacja dorobku poetyckiego Polaków na Litwie w ramach Dni Kultury Polaków na Litwie (2007).  szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Poeci wileńscy - współtwórcy kultury polskiej na Litwie. Kurier Wileński 2007 nr 212 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
44.impreza: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przedstawia Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie - wystawa (1991).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: ...złączym się z narodem. Tygodnik Solidarność 1991 nr 50 s. 17 (omów....) szczegóły 
45.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 266 s. 6  szczegóły 
46.impreza: "Wypędzeni z raju" - spotkanie z polskimi autorami mieszkającymi w Niemczech (1997).  szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: List z Europy. Bombowiec w Lipsku. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
47.impreza: Wystawa prezentująca historię i dorobek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie.  szczegóły 
artykuł: Otwarcie wystawy POSKu w Warszawie. Biuletyn [Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie] 1991 nr 86 s. 1-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Panecka Agnieszka: POSK na warszawskiej wystawie - pierwsza prezentacja dorobku emigracji wojennej w kraju. Biuletyn [Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie] 1991 nr 85 s. 2-3 (zapow.; tekst koordynatora wystawy...) szczegóły 
artykuł: POSK na warszawskiej wystawie. Biuletyn [Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie] 1991 nr 83 s. 14 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Wysiński Kazimierz Andrzej: Wystawa londyńskiego POSKu w Warszawie. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 2 s. 396-398  szczegóły 
48.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie (1989).  szczegóły 
artykuł: Kultura, Oświata, Nauka 1989 nr 5/6 s. 53-54 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Zdanie 1989 nr 9 s. 41-44 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przyjaźń 1989 nr 17 s. 4 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Porowski Bolesław: Przyjaźń 1989 nr 21 s. 3, 7 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: 1997 - nasze kalendarium. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 2 (kalendarz imprez m.in. literackich, które odbyły się w 1997 na Litwie...) szczegóły 
50.artykuł: 1998 - nasze kalendarium. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 2 (dot. m.in. imprez i wydarzeń literackich...) szczegóły 
51.artykuł: 20 lat w służbie Polsce. Historia ostatnich lat Towarzystwa Dom Polski w Zurychu. Nasza Gazetka 1995 nr 1 s. 15-23 ([m.in. nt. działalności w zakresie popularyzacji literatury pol. i tea...) szczegóły 
52.artykuł: jm, ab: Notatnik kulturalny. Polish Kurier 1997 nr 122/123 s. 36, 46 (kronika wydarzeń m.in. literackich i teatralnych w Australii i w Polsc...) szczegóły 
53.artykuł: Adamowicz Krystyna: Z młodzieńczym rozmachem ("Wilia" wierna tradycjom mickiewiczowskim). Kurier Wileński 2005 nr 229 s. 3 (spraw. z wieczorku literackiego w Klubie Weteranów "Wilia" Domu Kultur...) szczegóły 
54.artykuł: (a): "Pegaz" zaprasza. Głos Ludu 2002 nr 24 dod. s. 5 (zawiera harmonogram spotkań literackich w Kawiarni "Pod Pegazem" w Jab...) szczegóły 
55.artykuł: Apel z Celi Konrada. Tygodnik Solidarność 1994 nr 15 s. 21 (nt. wieczoru poezji polskiej i litewskiej odbytego 20 III 1994 w Celi ...) szczegóły 
56.artykuł: Asanka Adam: Opłatek "Pegaza". Głos Ludu 2002 nr 6 s. 5 (nt. spotkania wigijijnego w ramach Kawiarenki "Pod Pegazem" w Jabłonko...) szczegóły 
57.artykuł: A.S.: Klub Inteligencji Katolickiej. Słowo [Berlin] 1990 nr 11 s. 42 (o działalności literackiej Klubu w Berlinie...) szczegóły 
58.artykuł: A.W.: High Park 1996 nr 3 s. 45 (not. nt. działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej w Calga...) szczegóły 
59.artykuł: (aż): High Park 1996 nr 2 s. 45 (nt. reaktywowania i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Polski...) szczegóły 
60.artykuł: Balcewicz Zbigniew: Co znaczy być Polakiem na Litwie Anno Domini 1990?. Lithuania 1990 nr 1 s. 54-55 (wypow. red. naczelnego czas. Kurier Wileński w dyskusji redakcy...) szczegóły 
61.artykuł: Bańska Anna: Głos Ludu 1993 nr 9 s. 4 (nota nt. prac badawczych dot. literatury i kultury polskiej Zaolzia...) szczegóły 
62.artykuł: Barbur Eli: Zapach książki. Wprost 2001 nr 9 s. 104-105 (dot. działalności kulturalnej polskiej księgarni Neusteinów w Tel Awiw...) szczegóły 
63.artykuł: Bartos Otakar: Problem regionalismu a soucasna polska literatura na ceskem Tesinsku. Slavia 1991 z. 1 s. 102-109  szczegóły 
64.artykuł: Berger Wiesław Adam: List do "młodych" literatów. Głos Ludu 1992 nr 128 s. 3 (dot. problemów środowiska polskich literatów w Czechach...) szczegóły 
65.artykuł: B.H.: Kronika kanadyjska. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 218-219 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
66.artykuł: Bielas Katarzyna: Pechowa trzynastka (Wyspy polskiej kultury w nie najlepszej kondycji). Gazeta Wyborcza 1994 nr 25 s. 10 (o polskich placówkach kulturalnych za granicą...) szczegóły 
67.artykuł: Bielski Mieczysław: Informacja o polskich placówkach naukowo-kulturalnych w Londynie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne 1993 nr 3 s. 137-146 (m.in. nt. Muzeum Polskiego, Biblioteki Polskiej POSK w Londynie...) szczegóły 
68.artykuł: Bilikiewicz-Blanc Danuta: Śladami uchodźców polskich w Libanie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 50-52 (nt. bogatego życia kulturalnego uchodźców polskich m.in.: zbiorów Inst...) szczegóły 
69.artykuł: Binswanger-Stefańska Elżbieta: Jeszcze raz od początku, jeszcze raz. Przekrój 1990 nr 2335 s. 6-7 (o działaln. w Szwajcarii Klubu Miłośników Żywego Słowa; także o jego a...) szczegóły 
70.artykuł: Bobka Lesław: W renesansowej komnacie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 83 s. 5 (nt. wieczoru "Psalmów Dawida" w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, zorg...) szczegóły 
71.artykuł: Bobryk Adam: Autorzy, wydawcy, księgarnie, biblioteki... (Polacy na Litwie 1987-1997). Kurier Wileński 2006 nr 86 s. 8 (m.in. nt. życia literackiego na Litwie...) szczegóły 
72.artykuł: Bobryk Adam: Dajcie mi pióro i kartkę białą.... Kurier Wileński 2005 nr 247 s. 8 (nt. życia literackiego na Litwie w latach 1945-1986...) szczegóły 
73.artykuł: Bobryk Adam: Teatry, teatrzyki, plastycy, galeria, poeci... (Polacy na Litwie 1987-1997). Kurier Wileński 2006 nr 83 s. 8 (m.in. nt. życia teatralnego i literackiego na Litwie...) szczegóły 
74.artykuł: Bogdaniec-Polkowska Maria: Kabaret na rzecz Fundacji "Mimo wszystko". Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 90 s. 10 (nt. występu kabaretowego lokalnych artystów, Londyn, 16 IV 2005...) szczegóły 
75.artykuł: Bogusławski Andrzej: Trudna walka o książki. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 12 III s. 14 (z okazji 25-lecia działalności wydawnictwa księży Pallotynów w Paryżu...) szczegóły 
76.artykuł: BORD: Piętnastolecie "mickiewiczowców". Dziennik Kijowski 2003 nr 23 s. 3 (sprawozdanie z uroczystości z okazji 15-lecia Kijowskiego Stowarzyszen...) szczegóły 
77.artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188 (nt. "Środy literackiej" zorg. po 53 latach w Wilnie w tzw. "celi Konra...) szczegóły 
78.artykuł: Bratun Rostyslav: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 18 s. 8 (wywiad nt. polskiego życia literackiego na Ukrainie; rozm. Florian Śmi...) szczegóły 
79.artykuł: Braun Andrzej: W celi Konrada. Polityka 1992 nr 30 s. 19 (relacja z inauguracji "Śród literackich" w byłym klasztorze bazylianow...) szczegóły 
80.artykuł: Brodowski Leon: Kronika polska 1988-1989. Lithuania 1990 nr 1 s. 123-129 (m.in. dot. życia literackiego Polaków na Litwie...) szczegóły 
81.artykuł: Broniarek Zygmunt: Jesteśmy na szczycie świata. Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 7 (spraw. z XLI zjazdu Amer. Rady do Spraw Kult. Pol. w Filadelfii i wybo...) szczegóły 
82.artykuł: Bronicka Irena: Uczta duchowa w Ławaryszkach. Kurier Wileński 2003 nr 79 s. 6 (dot. imprezy poetyckiej z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowanej...) szczegóły 
83.artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Środy Literackie" w Wilnie. Suplement 1994 nr 31 s. 2  szczegóły 
84.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Wilno: tradycje historyczne, kulturowe i literackie jako czynniki formujące świadomośc narodową polskiej mniejszości na Litwie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 120 s. 3-19 (szkic dotyczący lat: 1990-1995...) szczegóły 
85.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Współczesne polskie życie literackie w Wilnie (W momencie przełomu po 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 107-119  szczegóły 
86.artykuł: Bzowska Katarzyna: Nestorzy literatury emigracyjnej. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 221 s. 7 (sprawozdanie ze spotkania z polskimi pisarzami w Wielkiej Brytanii: Ma...) szczegóły 
nawiązanie: Pisarski Grzegorz: Cuda się zdarzają. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 228 s. 4 (notka; list do redakcji dot. Biblioteki Polskiej Polskiego Ośrodka Spo...) szczegóły 
87.artykuł: (C. R.): Czesko-polski wieczór. Głos Ludu 2001 nr 12 s. 2 (dot. spektakli "Yoyo, czyli wieczór z..." autorstwa Vladimira Fekara i...) szczegóły 
88.artykuł: Chojnacki Roland: Zadbać o literaturę.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 13 s. 1, 5 (wyw. z nowomianowanym dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie...) szczegóły 
89.artykuł: C.R.: Avion Fest 70+7. Zwrot 2003 nr 5 s. 42 (sprawozdanie z obchodów 70. rocznicy powstania w Czeskim Cieszynie Caf...) szczegóły 
90.artykuł: C.R.: Jabłonkowska Kawiarenka pod Pegazem w Cieszyńskim Domu Narodowym. Zwrot 2002 nr 5 s. 29 (nt. prezentacji młodej poezji Zaolzia w ramach "Kawiarenki" na spotkan...) szczegóły 
91.artykuł: C.R.: Kawiarenka świętogóralska 2005. Zwrot 2005 nr 9 s. 44-45 (sprawozdanie ze spotkania w Jabłonkowie w Kawiarence Pod Pegazem pośw...) szczegóły 
92.artykuł: C.R.: Książka Zaolzia. Zwrot 2005 nr 9 s. 46-47 (nt. ankiety "Książka Zaolzia" organizowanej przez Oddział Literatury ...) szczegóły 
93.artykuł: C.R.: Kto lata nad Śląskiem. Zwrot 2001 nr 12 s. 39-40 (nt. prezentacji na scenie Teatru Cieszyńskiego widowiska "Genius loci ...) szczegóły 
94.artykuł: C.R.: Poetyckie Zaolzie w Kawiarence pod Pegazem. Zwrot 2003 nr 9 s. 45 (nt. historii kawiarenkowych spotkań literackich; szerzej o 11. świętog...) szczegóły 
95.artykuł: C.R.: Smutne Pożegnanie lata. Zwrot 1999 nr 12 s. 57 (sprawozdanie z imprezy "Pożegnanie lata" poświęconej literatom Zaolzia...) szczegóły 
96.artykuł: CR: Urodziny Avionu. Zwrot 2010 nr 12 s. 18 (sprawozdanie z jubileuszu 10-lecia Towarzystwa Avion w czeskim Cieszyn...) szczegóły 
97.artykuł: C.R.: Wieczór poezji w Klubie Propozycji. Zwrot 2000 nr 4 s. 31-32 (sprawozdanie z wieczoru poezji miłosnej w Karwinie Frysztacie, 22 II 2...) szczegóły 
98.artykuł: Cybulski Maciej: Redaktorzy, których znałem. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 48 s. 13 (m.in. o Józefie Kisielewskim, Mieczysławie Grydzewskim, Stefanii Kosso...) szczegóły 
nawiązanie: Śniadowska Irena: Wspomnienie o redaktorach. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 4 s. 6  szczegóły 
99.artykuł: Czerkas Stanisław: Lwowskie powroty do korzeni. Polacy na Ukrainie. Znad Wilii 1996 nr 18 s. 7 (wyw. z prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego we Lwowie; rozm. R...) szczegóły 
100.artykuł: Czerniawska Liliana: O sobie i o nas wszytkich. Kujawy 1989 nr 21 s. 5 (w Wilnie...) szczegóły 
101.artykuł: Czerwiec w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 131 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
102.artykuł: Czerwiec w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 105 s.11 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
103.artykuł: Czesko-polski wieczór. Śląsk 2001 nr 3 s. 87 (not. o wieczorze teatralnym polsko-czeskim w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
104.artykuł: Czerwony Sztandar 1990 nr 8/9 s. 6 (not. o spotkaniu w Cieszynie grupy poetów polskich z Wileńszczyzny z p...) szczegóły 
105.artykuł: Czytelnicy bibliotece. Głos Ludu 2000 nr 1 s. 1 (art. dot. m.in. działalności Działu Literatury Polskiej Biblioteki Reg...) szczegóły 
106.artykuł: Dajbor Agnieszka: Kultura, która zna granice. Co się dzieje w europejskich instytutach kultury polskiej?. Gazeta Wyborcza 1990 nr 287 s. 9 (wypow. dyrektorów polskich instytucji kult. za granicą: Tomasza Jastr...) szczegóły 
107.artykuł: Dalecka Teresa: Kalendarium wydarzeń. W kulturze. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 200-201 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w I-III 2001...) szczegóły 
108.artykuł: Dalecka Teresa: Kalendarium wydarzeń. W kulturze. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 175-178 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w IV-VI 2001...) szczegóły 
109.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 396-399 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w okresie VIII 20...) szczegóły 
110.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2007 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie...) szczegóły 
111.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2008 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; nr 1-2 oprac. Te...) szczegóły 
112.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2005 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie...) szczegóły 
113.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2004 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie...) szczegóły 
114.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2003 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; nr 4 pt.: W kult...) szczegóły 
115.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: O londyńskim środowisku literackim. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 99-107 (ref. wygł. na sesji "Między Polską a światem. Polska kultura emigracyj...) szczegóły 
116.artykuł: Dąbrowa Krystyn: Wokół filmu TVP "Wilno poetyckie". Znad Wilii 2009 nr 4 s. 153-154 (nt. dokumentalnego filmu Telewizji Polskiej zrealizowanego podczas fes...) szczegóły 
117.artykuł: Dąbrowski Andrzej Józef: Centrum Kultury - ale jakie?. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 24 IX s. 2, 15 (nt. projektu utworzenia w Stanach Zjednoczonych Centrum Kultury i Myśl...) szczegóły 
118.artykuł: Dąbrówka J.: Popołudnie z poezją!. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 72 [właśc. 73] s. 6 (spraw. ze spotkania z poezją Jadwigi Czechowiczówny i Zbigniewa Chałki...) szczegóły 
119.artykuł: (D.B.): "Avion" wraca nad Olzę (Po brneńskiej gościnie). Głos Ludu 1998 nr 145 s. 2 (nota sprawozdawcza z gościnnych występów czeskocieszyńskiego "Avionu" ...) szczegóły 
120.artykuł: (db): "Avion" zaprasza. Głos Ludu 2001 nr 123 s. 7 (zapowiedź spektaklu "Przez kresy i pogranicza" w kawiarni literackiej ...) szczegóły 
121.artykuł: (db): O Śląsku bez patosu. Głos Ludu 2001 nr 133 s. 1-2 (o spektaklu poetycko-muzycznym "Genius Loci Śląska", wystawionym przez...) szczegóły 
122.artykuł: (db): W sobotę kawiarnia "Avion". Głos Ludu 2001 nr 9 s. 5 (dot. spektakli "Yoyo, aneb Vecery s..." autorstwa Vladimira Fikara i "...) szczegóły 
123.artykuł: (DH): [Dwudziestolecie] 20-lecie Oddziału Literatury Polskiej BR [Biblioteki Regionalnej] w Karwinie. Zwrot 1994 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
124.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 7 s. D2 (m.in. nt. uczestnictwa polskich wydawnictw w Kiermaszu Polskiej Książk...) szczegóły 
125.artykuł: Dostal Pavel: Ludzie nie mogą być prześladowani za krytykę (Pavel Dostal, minister kultury Republiki Czeskiej, dla "Głosu Ludu"). Głos Ludu 1998 nr 123 s. 1 (wywiad nt. życia kulturalnego polskiej mniejszości w Republice Czeskie...) szczegóły 
126.artykuł: (D.P.): Kolejna Środa Literacka. Z kroniki kulturalnej. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 2 (w Wilnie...) szczegóły 
127.artykuł: D.P.: Pasowanie. Znad Wilii 1993 nr 3 s. 1 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie...) szczegóły 
128.artykuł: D.P.: Znad Wilii 1993 nr 4 s. 1 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie...) szczegóły 
129.artykuł: Drabik Grażyna: I dlatego tkliwość.... Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 1, 11 (sprawozdanie z wieczoru poetyckiego "Try to praise the mutilated world...) szczegóły 
polemika: Salski Andrzej M.: Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 19 IV s. 10 (list do redakcji; z odpowiedzią Grażyny Drabik...) szczegóły 
130.artykuł: Draguła Augustyn: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Paryżu. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 119-120 (program imprezy org. w Paryżu przez Klub Inteligencji Katolickiej i Po...) szczegóły 
131.artykuł: Dunin Janusz: Znad Willi. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 70-71 (m.in. o polskich publikacja i periodykach wydawanych w Wilnie (Litwa)...) szczegóły 
132.artykuł: Dutkiewicz Teresa Maria: Polskie życie kulturalne Lwowa dziś. Cracovia Leopolis 2009 nr 4a s. 53-63 (o twórczości polskich pisarzy i poetów żyjących we Lwowie, także nt. ...) szczegóły 
133.artykuł: Dybciak Krzysztof: Literatura polska w Kanadzie. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 37 s. 7 (dot. pisarzy, którzy związali się z Kanadą m.in.: Melchior Wańkowicz,...) szczegóły 
134.artykuł: (DZ): Partner zza oceanu (Stowarzyszenie Polskich Twórców Ludowych w Chicago). Twórczość Ludowa 2001 nr 1 s. 41 (nt. powołania pierwszego na obczyźnie Stowarzyszenia Twórców Ludowych ...) szczegóły 
135.artykuł: E.S.: Zaduszkowa kawiarenka "Pod Pegazem". Zwrot 1997 nr 12 s. 64-65 (sprawozdanie z zaduszek literackich; Jabłonków (Czechy), 31 X 1997...) szczegóły 
136.artykuł: F.B.: Gorolski Święto 2006. Zwrot 2006 nr 9 s. 32-35 (m.in. o spotkaniu w Kawiarence Pod Pegazem w Jabłonkowie (Czechy) pośw...) szczegóły 
137.artykuł: (F.B.): Kawiarenkowe spotkania ("Pod Pegazem" z Drahomirem Sajtarem i Renatą Putzlacher). Głos Ludu 1998 nr 131 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania w Jabłonkowie w ramach Kawiarenki "Pod...) szczegóły 
138.artykuł: Florczyk Piotr: Pierwszy list z Los Angeles. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 20 V s. 7 (nt. recepcji polskiej poezji współczesnej w Stanach Zjednoczonych...) szczegóły 
139.artykuł: Folwarczny Gustaw: A może pomoże?. Zwrot 2002 nr 3 s. 69-70 (nt. spotkania w Klubie Polskich Emerytów w Czeskim Cieszynie pośw. wsp...) szczegóły 
140.artykuł: Frajlich Anna: "Wietrzne miasto" pod znakiem manifestu. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 144-146 (nt. polskiej Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Rent" w Chicago oraz o jej...) szczegóły 
141.artykuł: Fundacja Domu Pisarza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 97 (w Londynie; not. o wyborze Józefa Garlińskiego na przewodniczącego Fun...) szczegóły 
142.artykuł: Fundacja Feliksa Laskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 172 (nota o działaln....) szczegóły 
143.artykuł: Garapich Michał P.: Autorski przegląd najważniejszych wydarzeń polonijnych w Wielkiej Brytanii w roku 2003. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 308 s. 3 (m.in. nt. życia literackiego...) szczegóły 
144.artykuł: Garapich Michał P.: Dylematy przekładu, czyli wieczór poezji miłosnej w Instytucie Kultury Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 29 s. 3 (sprawozdanie z wieczoru "Polish Love Poetry" w Londynie...) szczegóły 
145.artykuł: "Geniusz loci" Śląska. Śląsk 2001 nr 12 s. 87 (nota o spektaklu poetycko-muzycznym "Genius Loci Śląska", wystawionym ...) szczegóły 
146.artykuł: Getman Michał: Salon Michałowskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 220 s. 7 (nt. działalności od ponad 20 lat w Londynie salonu literacko-muzyczneg...) szczegóły 
147.artykuł: Getman Michał: Wieczór gawęd poetyckich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 140 s. 6 (omówienie wieczoru poetyckiego, zorganizowanego w Galerii Polskiego Oś...) szczegóły 
148.artykuł: Gilowa Irena: Trudności i radości Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza [w Kijowie]. Dziennik Kijowski 2003 nr 9 s. 3 (wywiad z prezesem; rozm. Eugeniusz Klimakin...) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Dziennik Kijowski 2003 nr 10 s. 7  szczegóły 
149.artykuł: Gitarą i piórem. Śląsk 2003 nr 12 s. 87 (nota nt. spotkania m.in. z polskimi pisarzami w Nieborach (Czechy), 27...) szczegóły 
150.artykuł: Gladsky Thomas S.: To you, I now have something of my very own to say: Monica Krawczyk, Victoria Janda and the voices of Ethnic woman writer. Polish American Studies 1995 t. 52 nr 1 s. 31-41 (twórczośc literacka kobiet polskiej mniejszości narodowej w USA...) szczegóły 
151.artykuł: Głos Ludu 1993 nr 38 s. 2 (not. inf. o spotkaniu Kawiarenki "Pod Pegazem", Łomna Górna, 26 III 19...) szczegóły 
152.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Nad Skarbem Narodowym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 96 s. 4 (nt. zamieszkiwania w jednym domu w latach 50. XX w. w Londynie m.in. M...) szczegóły 
153.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Poeci, malarze i technicy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 77 s. 6 (nt. szerokiej działalności kulturalnej emigracji londyńskiej; także po...) szczegóły 
154.artykuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 39 s. 1 (nota spraw. z pobytu polskich poetów z Wilna w Cieszynie...) szczegóły 
155.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Największy w Europie festiwal literacki. Rzeczpospolita 2000 nr 70 s. A13 (m.in. nt. imprez literackich z udziałem polskich pisarzy zorg. w ramac...) szczegóły 
156.artykuł: Gołębiowski Stefan: Inauguracja sceny poetyckiej. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 265 s. 7 (nt. spotkania poetyckiego w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Lo...) szczegóły 
nawiązanie: Rut Ania: Środy poetyckie w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 267 s. 4 (list do redakcji...) szczegóły 
157.artykuł: Gołębiowski Stefan: Nowa poetycka scena w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 254 s. 7 (dot. wieczoru poetyckiego "Co nam w duszy gra" w Polskim Ośrodku Społe...) szczegóły 
158.artykuł: "Gorol" poetycki. Śląsk 2003 nr 9 s. 87 (nota dot. wieczorów poetyckich w ramach Gorolskiego Święta w Kawiarenc...) szczegóły 
159.artykuł: Gorzelski Roman: Zaolzianie w literaturze polskiej. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (środowisko, dorobek pisarski...) szczegóły 
160.artykuł: Grabania Anna Maria: Po co komu konkursy?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 163 [dod.] s. 4 (nt. różnego odbioru przez polonijne środowiska szkolne w Wielkiej Bryt...) szczegóły 
161.artykuł: Grocholewska Irena: Konkurs czytania. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 119 s. 9 (nt. konkursu zorganizowanego przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego...) szczegóły 
162.artykuł: Gross Natan: Haubenstockowie (Janina Koprucka-Haubenstock 1915-1998 Józef Haubenstock 1913-1984). Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 203-209 (nt. mecenatu kulturalnego małżeństwa Janiny i Józefa Haubenstocków; m....) szczegóły 
163.artykuł: Gross Natan: Piszą w Izraelu - publikują w Polsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 222 s. 4 (nt. pisarzy żyjących w Izraelu, a piszących w języku polskim...) szczegóły 
164.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 151-153 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
165.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 154-156 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
166.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 133-136 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
167.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 212-215 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
168.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 214-218 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
169.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1995 nr 5, 12 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
170.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 156-158 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
171.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 154-156 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
172.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 215-218 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
173.artykuł: Grudzień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 287 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
174.artykuł: Grudzień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 235 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
175.artykuł: (W.P.), (G.S.): Wspomnienie o Rafale Urbanie (Zaolziańscy literaci w Głogówku). Głos Ludu 1998 nr 73 s. 4 (nt. kontaktów pisarzy Zaolzia z instytucjami literackimi i kulturalnym...) szczegóły 
176.artykuł: Gurbin Szymon: W drodze do adresata. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 46 s. 9 (relacja z poetycko-muzycznego spotkania w Londynie, podczas którego za...) szczegóły 
177.artykuł: Gusławska Jadwiga: Co nowego w Krzemieńcu? (Rozmowa z Jadwigą Gusławską, wiceprezesem Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu). Słowo Powszechne 1992 nr 34 s. 4 (rozm. Malgorzata Rutkowska...) szczegóły 
178.artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 5 s. 7 (not. o założeniu w Chicago grupy poetyckiej "Niezapłacony Rent"; z fra...) szczegóły 
179.artykuł: Habielski Rafał: Emigracja londyńska a "Kultura". Kresy 1994 nr 19 s. 50-55  szczegóły 
180.artykuł: Hartwig Julia: Gospodarz z rue Sorcouf (Pamięci księdza Zenona Modzelewskiego). Tygodnik Powszechny 1996 nr 26 s. 16 (m.in. o działalności Centre du Dialogue (od 1973 r.) i Editions du Dia...) szczegóły 
181.artykuł: (hb, biw, ms): Kultura z państwowego nie utyje (Dramatyczne cięcia dotacji na działalność mniejszości narodowych). Głos Ludu 1993 nr 17 s. 1 (w Czechach...) szczegóły 
182.artykuł: Hertz Zofia: Soplicowo w Maison-Lafitte. Odra 2000 nr 1 s. 26-39 (wyw. nt. życia literackiego i pisarzy skupionych wokół Maison-Lafitte;...) szczegóły 
183.artykuł: Hetman Joanna: Co nowego w Lipsku?. Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 24 (art. przed rozpoczęciem Lipskich Targów Książki, 23-26 III 2000...) szczegóły 
184.artykuł: Hetman Joanna: Książki w Lipsku (Lipskie Targi Książki). Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 14 (relacja z Lipskich Targów Książki, 23-26 III 2000...) szczegóły 
185.artykuł: High Park Ave.. High Park 1996 nr 1-5 (kronika wydarzeń literackich w Kanadzie...) szczegóły 
186.artykuł: (h), (mro): Koniec fundacji (Aktualne przepisy prawne są nieubłagane). Głos Ludu 1998 nr 153 s. 1-2 (nt. zaprzestania działalności zaolziańskich fundacji wspierających roz...) szczegóły 
187.artykuł: H.L.: Kawiarnia "Avion". Zwrot 1996 nr 4 s. 76-77 (sprawozdanie z wieczoru inauguracyjnego w nowo otwartej w Teatrze Cies...) szczegóły 
188.artykuł: Imprezy Klubu im. J. Mieroszewskiego (jesień 1989-jesień 1990). Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 79-81  szczegóły 
189.artykuł: (indi): Świętogóralska poezja spod znaku Pegaza. Zwrot 2012 nr 8 s. 29 (sprawozdanie ze spotkania z poetami Zaolzia w Kawiarence pod Pegazem w...) szczegóły 
190.artykuł: Iwaniuk Wacław: Szeptem z Toronto. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 2  szczegóły 
191.artykuł: J. Sz.: Twórcy polskojęzyczni - gośćmi Związku Pisarzy Litwy. Kurier Wileński 1992 nr 209 s. 4 (not. o spotkaniu twórczym w Wilnie, 22 X 1992...) szczegóły 
192.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Nowe wileńskie Środy Literackie. Kresy Literackie 1993 nr 3 s. 18-20 (omówienie nowej edycji imprez "Środy Literackie" w Celi Konrada w mura...) szczegóły 
193.artykuł: Jagiełło Michał: Zamęt wokół mniejszości. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 1 s. 7 (wyw. z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki nt. mniej...) szczegóły 
194.artykuł: JaKi: Kultura polska na obczyźnie. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 42 s. 3 (notka o wieczorze pośw. polskiej kulturze na obczyźnie z udziałem Edwa...) szczegóły 
195.artykuł: Jasiński Zenon: Aktywność kulturalno-oświatowa Polaków w Czechosłowacji na tle inych narodowości. x 1994 s. ([W ks. zb.:] Kultura skupisk polonijnych. Warszawa 1994 s. 185-207 [m....) szczegóły 
196.artykuł: Jasiński Zenon: Stan badań i zachowania materiałów dotyczących Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Res Historica 1997 z. 1 s. 99-108 (omówienie; z wykazami opracowań za lata 1918-1990...) szczegóły 
197.artykuł: Jaworski Kazimierz: Jak go widzą, tak go piszą czyli Los pisarza nad Olzą. Głos Ludu 1990 nr 108 s. 5  szczegóły 
198.artykuł: J.B.: nauczyciele słuchali poezji. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 3 (o wieczorze poetyckim z udziałem poetów: Romualda Mieczkowskiego, Józe...) szczegóły 
199.artykuł: J.B.: Wieczór literacko-zapoznawczy. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 3 (o wieczorze poetyckim z udziałem poetów z Wilna i Bydgoszczy: Romualda...) szczegóły 
200.artykuł: Jędrzejewski Tomasz: Wracają Środy Literackie. Kurier Wileński 2009 nr 87 s. 1, 7 (nt. wznowienia Śród Literackich organizowanych przez Muzeum Adama Mick...) szczegóły 
201.artykuł: J.G.: Fundacja Domu Pisarza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 90-92 (nt. działaln. The Foundation for Polish Writers Home Abroad Charity od...) szczegóły 
202.artykuł: JJK: Pokoik Filomatów. Gazeta Wyborcza 1998 nr 204 s. 2 (not. o powstaniu Piwnicy Literackiej w budynku Mieszkania-Muzeum Adama...) szczegóły 
203.artykuł: (jk): Kawiarnia literacka - udany początek. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 6 V s. 7 (nt. spotkania literacko-muzycznego pośw. książce Ireny Krzywickiej "Wy...) szczegóły 
204.artykuł: JK, PAP: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 10 VI s. 5 (nota nt. wieczoru poezji Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama ...) szczegóły 
205.artykuł: JM: Notatnik kulturalny. Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 97/98-102, 104-105/106 (kronika wydarzeń m.in. literackich i teatralnych w Australii i w Polsc...) szczegóły 
206.artykuł: Jotkiałło Halina: Doprawdy jest to więcej warte.... Kurier Wileński 1998 nr 248 s. 9 (o okolicznościach powstania i otwarcia Piwnicy Literackiej w budynku M...) szczegóły 
207.artykuł: Jotkiałło Halina: Łańcuch ludzi dobrej woli (Otwarcie Piwnicy Literackiej). Kurier Wileński 1998 nr 245 s. 3 (sprawozdanie z otwarcia-spotkania w Piwnicy Literackiej w budynku Mies...) szczegóły 
208.artykuł: Jotkiałło Halina: Miłe chwile z poezją i muzyką. Kurier Wileński 1997 nr 82 s. 2 (sprawozdanie z wieczoru autorskiego poezji religijno-patriotycznej poe...) szczegóły 
209.artykuł: Jotkiałło Halina: Oczarowani Wilnem wracamy tu po raz drugi. Kurier Wileński 1998 nr 128 s. 1, 3 (relacja ze spotkania poetów wileńskich i grupy poetów z Polski w siedz...) szczegóły 
210.artykuł: Jotkiałło Halina: Podziękowanie poetom. Kurier Wileński nr s. (not. o spotkaniu poetów, muzyków i czyt. "Poetycka Jesień '95" w Sużan...) szczegóły 
211.artykuł: Jotkiałło Halina: Utalentowani i patriotyczni - o nich mówiono w Muzeum Adama Mickiewicza. Kurier Wileński 1997 nr 194 s. 1-2 (sprawozdanie ze spotkania z okazji 180. rocznicy Towarzystwa Filomatów...) szczegóły 
212.artykuł: Jotkiałło Halina: W aureoli pojednania (Środa Literacka z udziałem Wojciecha Jerzego Podgórskiego). Kurier Wileński 1994 nr 207 s. 9 (spraw. z Środy Literackiej w Wilnie, 19 X 1994, z wypow. Wojciecha Jer...) szczegóły 
213.artykuł: Jotkiałło Halina: W najpiękniejszym miejscu - najpiękniejsze wiersze o Matce Boskiej (Środa Literacka w Celi Konrada). Kurier Wileński 1996 nr 125 s. 1 (spraw. z imprezy w Wilnie...) szczegóły 
214.artykuł: J.S.: Cela Konrada - Środy Literackie. Kurier Wileński 1998 nr 143 s. 4 (nota o tradycji organizowania Śród Literackich w Wilnie...) szczegóły 
215.artykuł: J.Sz.: Poezja z muzyka - w parze. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 3 (spraw. z poświęconego tematyce mickiewiczowskiej spotkania wileńskic...) szczegóły 
216.artykuł: J.Sz.: W Celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 7 (o wizycie w Wilnie literatów z Polski, 23-24 V 1998...) szczegóły 
217.artykuł: (J.W.): W Cieszynie żył Kohn... (XVI spotkanie w Kawiarni "Avion"). Głos Ludu 1998 nr 39 s. 2 (nota spraw. z wieczoru poetycko-muzycznego przygotowanego przez Renatę...) szczegóły 
218.artykuł: Kania Tadeusz: Tak i nie. Śląsk 1989 13/14 22-8 (nt. życia kult. pol. emigr., gł. w Czechosłowacji i w ZSRR...) szczegóły 
219.artykuł: Karasek Krzysztof: Obszary znane i nieznane. Plus Minus 1997 nr 52 s. 18 (nt. literatury polskiej powstałej na obczyźnie...) szczegóły 
polemika: Stasiuk Andrzej: Literackie życie po życiu. Tygodnik Powszechny 1998 nr 4 s. 12  szczegóły 
220.artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej zakończył działalność. Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 189-190  szczegóły 
221.artykuł: Kaszper Kazimierz: Czy jest wyjście z marazmu?. Głos Ludu 2003 nr 113 dod. s. 5 (nt. polskiego życia literackiego na Zaolziu po 1989...) szczegóły 
222.artykuł: Kaszper Kazimierz: Kulisy pomyślności. Głos Ludu 1997 nr 6 s. 3 (nt. polsko-zaolziańskiej twórczości literackiej...) szczegóły 
223.artykuł: Kaszper Kazimierz: Model kultury, model literatury. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1994 nr 3 s. 29 (życie literackie na Zaolziu...) szczegóły 
224.artykuł: Kaszper Kazimierz: Wracamy na Opolszczyznę?. Zwrot 2011 nr 7 s. 39 (nt. życia literackiego i literatury Zaolzia...) szczegóły 
225.artykuł: Kaszper Kazimierz: Zaolzie literacko-artystyczne 2003. Głos Ludu 2004 nr 5 s. 5  szczegóły 
226.artykuł: Katrusak Ewa: Wróćcie stare dobre czasy do Cieszyna. Głos Ludu 1996 nr 49 s. 4 (nt. wieczoru autorskiego Renaty Putzlacher-Buchty i Jaromira Nohavicy ...) szczegóły 
227.artykuł: Kawiarenka "Pod Pegazem" zaprasza. Głos Ludu 2004 nr 2 s. 7 (nt. działaności literackiej kawiarenki w Jabłonkowie (Czechy); z progr...) szczegóły 
228.artykuł: Kawiarenka pod Pegazem. Zwrot 1999 nr 6 s. 64 (sprawozdanie z wieczoru poświęconego pisarzom zaolziańskim; Czeski Cie...) szczegóły 
229.artykuł: Kaźmierski Marek: Londyńska antykultura. Korespondencja z Ojcem 2011 nr 20 s. 162-165 (nt. współczesnej polonijnej sceny literackiej w Wielkiej Brytanii; z w...) szczegóły 
230.artykuł: Kądziela Paweł: O genezie londyńskich "Kontynentów". Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 20 VII s. 12 (nt. działalności w Londynie w latach 50. grupy Kontynenty...) szczegóły 
231.artykuł: Kijonka Tadeusz: Z ziemi Mickiewicza. Tak i nie 1989 nr 44 s. 6-7 (nt. wizyty poetów polskich z Wilna na Śląsku...) szczegóły 
232.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Wstępna periodyzacja polskiego życia literackiego na obczyźnie (1939-1980). Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 49-65  szczegóły 
233.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 210-211 (nota o działaln. i składzie osobowym Niezależnej Fundacji Popierania K...) szczegóły 
234.artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 155 (not. o powstaniu w Berlinie (1 VII 1994) polsko-niemieckiej grupy lite...) szczegóły 
235.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 163 (not. nt. wieczoru poetyckiego pt. "Jesteśmy" grupy KRAK w Gallery 1880...) szczegóły 
236.artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 168 (not. o jubileuszu 90-lecia urodzin redaktora naczelnego emigracyjnych ...) szczegóły 
237.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 158 (not. o działaln. Stow. Polek w Szwecji, które wspólnie z Tow. Przyjaci...) szczegóły 
238.artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 186 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia...) szczegóły 
239.artykuł: Komunikat w sprawie stypendiów im. S. Lama na rok 1989. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 167 (komunikat Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu o przyjmowaniu...) szczegóły 
240.artykuł: Koprowski Marek A.: Asymilacja Zaolzia. Sycyna 1996 nr 17 s. 9 (mi.in. o imprezach kulturalnych polskiej mniejszości narodowej na Zaol...) szczegóły 
241.artykuł: Koprowski Marek A.: Kijów po polsku. Sycyna 1997 nr 2 s. 6-7 (m.in. o działalności Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w...) szczegóły 
242.artykuł: Koprowski Marek A.: Polacy we Lwowie. Sycyna 1997 nr 12 s. 12-13 (m.in. o działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej...) szczegóły 
243.artykuł: Koprowski Marek A.: Sponad Wilii cichych fal. Sycyna 1997 nr 3 s. 6-7 (m.in. o polskim życiu literackim we współczesnym Wilnie...) szczegóły 
244.artykuł: Koprowski Marek A.: W radziwiłłowskim Nieświeżu. Sycyna 1997 nr 14 s. 12-13 (m.in. o nieudanych próbach ożywienia życia kulturalnego Polaków mieszk...) szczegóły 
245.artykuł: Koprowski Marek: Za Olzą. Sycyna 1997 nr 21 s. 17 (m.in. o pisarzach polskich z Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Z...) szczegóły 
246.artykuł: (kor): "Avion" pięcioletni. Głos Ludu 2001 nr 23 s. 1 (zapowiedź spotkania kawiarni literackiej "Avion" w Czeskim Cieszynie z...) szczegóły 
247.artykuł: (kor): "Gorol" poetycki. Głos Ludu 2003 nr 89 dod. s. 7 (nt. programu poetyckiego "Od Sikory do Sikory" zaprezentowanego w Kawi...) szczegóły 
248.artykuł: (kor): Powrót kawiarni "Avion". Głos Ludu 1996 nr 24 s. 1,2 (nt. otwarcia kawiarni poetyckiej w Czeskim Cieszynie; m.in. wieczór po...) szczegóły 
249.artykuł: (kor): Promocja "Pod Pegazem". Głos Ludu 1999 nr 51 s. 2 (nt. cyklicznych spotkań z pisarzami w kawiarni "Pod Pegazem" w Jabłonk...) szczegóły 
250.artykuł: (kor): Promocja rodzimej poezji (Pod jabłonkowskim Pegazem). Głos Ludu 1993 nr 63 s. 2 (nota spraw. ze spotkania kawiarenki "Pod Pegazem", Jabłonków 28 V 1993...) szczegóły 
251.artykuł: (kor): Urodziny kawiarni, której nie ma.... Głos Ludu 2001 nr 30 s. 1-2 (z okazji 5. rocznicy istnienia kawiarni literackiej "Avion" w Czeskim ...) szczegóły 
252.artykuł: (kor): Zamkowe poezjowanie. Głos Ludu 1995 nr 111 s. 3 (not. o udziale polskich poetów z Zaolzia w imprezie poetyckiej "Kamień...) szczegóły 
253.artykuł: (kor): Zrozumieć poezję?. Głos Ludu 1993 nr 134 s. 2 (m.in. nt. montażu poetyckiego "Z biegiem Olzy" autorstwa Renaty Putzla...) szczegóły 
254.artykuł: Kozaczka Grażyna: Cultural, class and ethnic conflicts in contemporary Polish American fiction. The Polish Review 2004 t. 49 nr 4 s. 1045-1064  szczegóły 
255.artykuł: Kozioł Andrzej: Trzeci nurt polskiej literatury. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 III s. 6 (nt. literatury polskiej tworzonej w Izraelu...) szczegóły 
256.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Czas ocalony. Polityka 2001 nr 17 s. 48 (nt. literatury polskiej tworzonej w Izraelu...) szczegóły 
257.artykuł: K.P.: Wesołe odczyty literackie. Dziennik Kijowski 1997 nr 7 s. 2 (not. sprawozdawcza z przebiegu spotkania z pisarzami - satyrykami i tł...) szczegóły 
258.artykuł: Krawiec Józefa: Polska kultura na Krymie. Dziennik Kijowski 2003 nr 18 s. 2 (wywiad z przewodniczącą Stowarzyszenia Polaków na Krymie na temat dzia...) szczegóły 
259.artykuł: Kronika białoruska. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 116 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
260.artykuł: Kronika białoruska. Kultura [Paryż] 1999 nr 3, 4, 5, 7/8, 10 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
261.artykuł: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 145 (not. inf. o wznowieniu Śród Literackich w celi Konrada klasztoru Bazyl...) szczegóły 
262.artykuł: Kronika polonijna. Almanach Polonii 1990 (1991) s. 204-211 (VI-XII 1989, I-VI 1990...) szczegóły 
263.artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: Konfraternia "Złotej Róży". Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 297-300 (nt. działalności m.in. literackiej Towarzystwa Miłośników Nauki i Sztu...) szczegóły 
264.artykuł: Krynica 1995 nr 6 okł. (zawiadomienie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adam...) szczegóły 
265.artykuł: Kryszak Janusz: Notatnik kanadyjski. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 259-261 (nt. działaności Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, Fundacji W...) szczegóły 
266.artykuł: Krzeczunowicz Andrzej: Przywrócić dawną świetność. Rzeczpospolita 1991 nr 279 dod. s. 5 (m.in. nt. działaln. lit.-kult. Biblioteki Polskiej w Paryżu; rozm. Iza...) szczegóły 
267.artykuł: (ks): Kolejna Środa Literacka. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 5 (w Wilnie, 2 II 1994...) szczegóły 
268.artykuł: (ks): Ukraińska Środa Literacka. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 7 (pośw. Tarasowi Szwczence, Wilno, III 1994...) szczegóły 
269.artykuł: Kucharska Eugenia: Polonia syberyjska. Działalność naukowa i twórczość literacka. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 291-297  szczegóły 
270.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Późne wnuki Wieszcza. Komunikaty 1996 nr 6 s. 4-6 (środowisko polskich pisarzy na Litwie...) szczegóły 
271.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Sponad Wilii cichych fal. Autograf 1989 nr 6/8 s. 84-86 (nt. sytuacji polskiego środowiska literackiego na Wileńszczyźnie...) szczegóły 
272.artykuł: Kurzowa Zofia: Współczesne polskie środowisko kulturalno-językowe na Wileńszczyźnie. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 15-22 (m.in. nt. twórcz. literackiej i czasopiśmiennictwa na Litwie...) szczegóły 
273.artykuł: Kwiecień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 61 s. 9 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
274.artykuł: Kwiecień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 77 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
275.artykuł: Ladziński Adam: Od pomysłu do konkretów. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 157 (propozycja zorganizowania w Ostrołęce warsztatów poetów z Ostrołęki z ...) szczegóły 
276.artykuł: Ladziński Adam: Propozycja współpracy od młodych poetów w Ostrołęce. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 153 (list do red. od przedstawiciela środowiska poetów z Ostrołęki z propoz...) szczegóły 
277.artykuł: Lesiszowa Wanda: Niezapomniane Sylwestry. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 33 s. 4 (nt. sylwestrów organizowanych w Londynie przez Państwa Sakowskich, na ...) szczegóły 
278.artykuł: Liminowicz Janina: Co znaczy być Polakiem na Litwie Anno Domini 1990. Lithuania 1990 nr 1 s. 60-61 (wypow. sekretarza generalnego Zarządu Fundacji Kultury Polskiej na Lit...) szczegóły 
279.artykuł: Lipiec w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 155 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
280.artykuł: Lipiec w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 125 s. 11 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
281.artykuł: Listopad w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 257 s. 8 (nota; lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kultural...) szczegóły 
282.artykuł: Listopad w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 215 s. 9 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
283.artykuł: Literackie spotkania w Jabłonkowie. Zwrot 2002 nr 9 s. 62-64 (nt. spotkań literackich w ramach Kawiarenki Pod Pegazem w Jabłonkowie ...) szczegóły 
284.artykuł: Literackie związki. Śląsk 1996 nr 7 s. 76 (nota nt. kontaktów polskich poetów ze środowiska opolskiego z twórcami...) szczegóły 
285.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 381 (not. inf. o inauguracji działalności (15 III 1989) i planach sekcji po...) szczegóły 
286.artykuł: Lizakowski Adam: Rola biblioteki etnicznej na emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 3 VI s. 11 (nt. Biblioteki Polskiej w Chicago z okazji 90-lecia jej istnienia...) szczegóły 
287.artykuł: Loew Ryszard: Końcówki. Rzecz o polskich księgarzach w Tel Awiwie. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 145-150 (z not. o aut. na s. 167...) szczegóły 
288.artykuł: Loew Ryszard: "Księgarnia Polska" (Edmund Neustein (1917-2001)). Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 277-278 (nt. kulturalnej i literackiej działalności "Księgarni Polskiej" w Tel ...) szczegóły 
289.artykuł: Lucas-Gruca Barbara: W kwietniu minęły trzy lata od założenia "Niezapłaconego Rentu" (Złoty Pieróg - kronika kulturalna). Dwa Końce Języka 1995 nr 10 s. 3 (nt. osiągnięć twórych i wydawniczych Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Re...) szczegóły 
290.artykuł: Luty w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 20 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
291.artykuł: Luty w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 23 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
292.artykuł: Macieja Dorota: Od emigracji politycznej do mniejszości narodowej. Tygodnik Solidarność 1991 nr 16 s. 7 (m.in. o polskich instytucjach kulturalnych w Londynie...) szczegóły 
293.artykuł: "Maj nad Wilią", "Poezijos Pavasaris".... Kurier Wileński 1996 nr 100 s. 5 (not. o imprezie poetyckiej "Maj nad Wilią" w Wilnie zorg. przez czasop...) szczegóły 
294.artykuł: Maj w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 101 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
295.artykuł: Maj w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 80 s. 9 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
296.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Mały jubileusz. Tygodnik Powszechny 1990 nr 22 s. 8 (nota o 15. roczn. powstania Centre du Dialogue ojców Pallotynów w Pary...) szczegóły 
297.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Nad Wilią i Olzą oraz w Warszawie. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6 (nt. spotk. poetów z Wilna i Czech, Czeski Cieszyn, XII 1993, także o p...) szczegóły 
298.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Po drodze do celi Konrada - redakcja "Znad Wilii". Znad Wilii 1994 nr 7 s. 2 (Wilno, III 1994...) szczegóły 
299.artykuł: Maresch Eugenia: Podsumowując dyskusję. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 26 s. 8 (podsumowanie toczących się dyskusji nt. sytuacji Biblioteki Polskiej w...) szczegóły 
300.artykuł: Markiewicz Teresa: Spotkanie z poezją romantyczną w Muzeum im. Adama Mickiewicza. Kurier Wileński 2012 nr 237 s. 5 (spraw. ze spotkania w Wilnie, 8 XII 2012; z fot....) szczegóły 
301.artykuł: Martinek Libor: O literaturze polskiej, która powstaje u nas. Zwrot 1999 nr 11 s. 43-46 (wywiad nt. literatury zaolziańskiej; rozm. Vaclav Burian, tł. M.R.; wg...) szczegóły 
302.artykuł: Marzec w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 47 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
303.artykuł: Marzec w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 40 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
304.artykuł: Mażul Henryk: Miłosz na zmianę czeka. Magazyn Wileński 1990 4 5 (o polskim środowisku literackim na Litwie...) szczegóły 
305.artykuł: Mieczkowska Wanda: Udział poetów polskich z Wilna w niektórych imprezach literackich i kulturalnych w roku 2003. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 124-126 (w Polsce i na Litwie; wykaz...) szczegóły 
306.artykuł: Mieczkowski Maciej: Nagrody młodym talentom literackim. Znad Wilii 2012 nr 2 s. 12-13 (nt. konkursu lit. dla młodzieży w Wilnie...) szczegóły 
307.artykuł: Mieczkowski Maciej: W kulturze i jej okolicach. Znad Wilii 2009 nr 2 -4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego; nr 2, 3 przy współpracy R...) szczegóły 
308.artykuł: Mieczkowski Maciej: W kulturze i jej okolicach. Znad Wilii 2010 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego; w nrze 2-4 przy współpracy R.M. właśc. ...) szczegóły 
309.artykuł: Mieczkowski Maciej: W kulturze i jej okolicach. Znad Wilii 2011 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego; przy współpracy R.M. właśc. Romuald Mi...) szczegóły 
310.artykuł: Mieczkowski Romuald: Myśli po zrealizowaniu filmu "Wilno - miasto poetów". Kurier Wileński 2007 nr 52 s. 8 (nt. filmu "Wilno - miasto poetów" pośw. współczesnym poetom polskim ży...) szczegóły 
polemika: Sokołowski Aleksander: Dyskusja po publikacji "Myśli po zrealizowaniu filmu "Wilno - miasto poetów". Kurier Wileński 2007 nr 67 s. 8  szczegóły 
311.artykuł: Mieczkowski Romuald: Wilno - miasto poetów. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 33-38 (nt. filmu "Wilno - miasto poetów" poświęconego współczesmy poetom pols...) szczegóły 
polemika: Mieczkowski Romuald: Kij w mrowisko. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
312.artykuł: Mieczkowski Romuald: Wilno poetyckie. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 39-40 (nt. dokumentalnego filmu Telewizji Polskiej zrealizowanego podczas fes...) szczegóły 
313.artykuł: Mieszkowska Anna: Wieczór poezji Drugiej Emigracji. x 1998 ([W ks.:] Polska poza Polską. Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polsk...) szczegóły 
314.artykuł: Między młotem a kowadłem. Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 40 s. 4 (zapis rozm. w red. tyg. Głos Ziemi Cieszyńskiej z pol. poetami z Litw...) szczegóły 
315.artykuł: Misik Janina: Wrzesień w Klubie Towarzyskim Polonia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 6 (nt. uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej, m.in. nt. wydarz...) szczegóły 
316.artykuł: (MK): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3 (bieżące wydarzenia na Zaolziu...) szczegóły 
317.artykuł: (mk): Polska poezja w celi Konrada. Przekrój 1993 nr 8 s. 17 (not. o wznowieniu Śród Literackich w Wilnie...) szczegóły 
318.artykuł: Młynarska-Ahrens Barbara: Imprezy dla grona wybranych. Znad Wilii 1996 nr 22 s. 6 (wyw. z założycielką i prezesem Klubu Żywego Słowa we Fricku w Szwajca...) szczegóły 
319.artykuł: Morkowski Janusz S.: Pół wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1997 z. 8 s. 19-32 (głównie o Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na ...) szczegóły 
320.artykuł: (mro): Czy scena "Piasta" ożyje?. Głos Ludu 1996 nr 88 s. 2 (nt. współpracy kulturalnej na linii Kraków -Zaolzie...) szczegóły 
321.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Historyczny bagaż. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 39 s. 12 (nt. problemów z zabezpieczeniem i utrzymaniem zbiorów i archiwów polsk...) szczegóły 
322.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Literackość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 43 s. 11 (akcje zbiórek polskich książek literackich w brytyjskim środowisku emi...) szczegóły 
323.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Znak szczególny. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 39 s. 11 (nt. braku w Londynie instytucji zajmującej się archiwizowaniem życia k...) szczegóły 
324.artykuł: "...My jesteśmy z miasta siedmiu pagórków...". Gazeta Lwowska 1993 nr 4/5 s. 3 (nota sprawozdawcza ze spotkania "Wiersze o Lwowie" we Lwowie 16 II 199...) szczegóły 
325.artykuł: Na kolacji z Melpomeną. Śląsk 2003 nr 6 s. 87 (nota nt. wieczoru poetycko-teatralnego "Kolacja z wesołą Melpomeną" w ...) szczegóły 
326.artykuł: Na poetyckiej scenie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 261 s. 1 (nota nt. wieczoru poetyckiego pt. "Co nam w duszy gra" w Polskim Ośrod...) szczegóły 
327.artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Dla Odry z Berlina. Odra 2002 nr 10 s. 116-118 (polskie życie literackie w Berlinie...) szczegóły 
328.artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Dla Odry z Niemiec. Odra 2002 nr 5 s. 124-126 (polskie życie literackie w Berlinie...) szczegóły 
329.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 75 (not. o spotkaniu poświęconym prezentacji poezji: Zbigniewa Herberta, C...) szczegóły 
330.artykuł: Notatnik biblioteczny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 254 [dod.] s. 4 (not. zgromadzonych przez Bibliotekę Polską w Londynie wydawnictw "drug...) szczegóły 
331.artykuł: Notatnik kulturalny. Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 107 s. 27, nr 108 s. 36 (kronika wydarzeń m.in. literackich i teatralnych w Australii i w Polsc...) szczegóły 
332.artykuł: Nowiny konsularne. Gazeta Petersburska 2003 nr 2, 5/6-9 (rubryka not dot. m.in. wydarzeń z zakresu życia literackiego, teatraln...) szczegóły 
333.artykuł: Nowotarska Róża: Polski Związek Akademików w Stanach Zjednoczonych. Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 290-296 (nt. działalności m.in. kulturalnej i literackiej Polskiego Związku Aka...) szczegóły 
334.artykuł: Obchody trzech jubileuszy poetów wileńskich. Kurier Wileński 2010 nr 42 s. 4 (spraw. z uroczystości z okazji jubileuszów Aleksandra Sokołowskiego, T...) szczegóły 
335.artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 138 (komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama o termini...) szczegóły 
336.artykuł: Odra 1992 nr 7/8 s. 110 (not. nt. wznowienia wieczorów literackich w sali Konrada w Klasztorze ...) szczegóły 
337.artykuł: Odra 2001 nr 6 s. 132 (komunikat o terminie składania podań o stypendium Funduszu im. Stanisł...) szczegóły 
338.artykuł: Odra 2002 nr 10 s. 125 (nota o terminie nadsyłania podań o stypendia z Funduszu im. Stanisława...) szczegóły 
339.artykuł: Odra 2002 nr 12 s. 125 (not. o terminie ubiegania się o Stypendium Jana i Suzanne Brzękowskich...) szczegóły 
340.artykuł: Olszewski Edward: Stan badań nad zbiorowościami polonijnymi w Skandynawii. Res Historica 1997 z. 1 s. 109-116 (dot. Polaków zamieszkałych w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji...) szczegóły 
341.artykuł: Pałamarz Jacek: Mocowanie się z życiem. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 13 II s. 11 (nt. spotkania plastyczno-literackiego Grupy KRAK, działającej w Kalifo...) szczegóły 
342.artykuł: Pankowski Marian: Tożsamość pisarza polskiego na obczyźnie po drugiej wojnie światowej. Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s. 65-68  szczegóły 
343.artykuł: (pap): "Polska i Ukraina razem w Europie". Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 74 s. 5 (nota nt. rozpoczęcia obchodów Roku Polskiego na Ukrainie, w ramach któ...) szczegóły 
344.artykuł: Pawlas Jerzy: Jak nie widzą, to nie piszą. Tygodnik Solidarność 1998 nr 1 s. 19 (nt. złego wykorzystania środków na promocje kultury i nauki polskiej z...) szczegóły 
polemika: Kiliszek Joanna: Tygodnik Solidarność 1998 nr 9 s. 9 (list do red....) szczegóły 
polemika: Pawlas Jerzy: Tygodnik Solidarność 1998 nr 9 s. 9 (list do red....) szczegóły 
345.artykuł: Pawluk Jarosława: Witaj słowo polskie!. Krynica 2002 nr 36 s. 3 (m.in. nt. udziału poetów Jarosławy Pawluk i Eugeniusza Gołybarda w Dni...) szczegóły 
346.artykuł: Pawłowski Andrzej (ur. 1933): Polskie środowisko kulturalne w Toronto. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 138-141 (dot. także działalności literackiej...) szczegóły 
347.artykuł: Październik w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 190 s. 11 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
348.artykuł: Październik w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 233 s. 8 (nota; lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kultural...) szczegóły 
349.artykuł: "Pegaz" wkroczył w drugą dekadę. Śląsk 2000 nr 4 s. 87 (nota o 11. rocznicy istnienia jabłonkowskiej kawiarni literackiej "Pod...) szczegóły 
350.artykuł: Pęksa Agata: Pożegnanie Joanny Stachyry. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 41 s. 7 (nt. zmiany na stanowisku dyrektora w Instytucie Kultury Polskiej w Lon...) szczegóły 
351.artykuł: (Pih): Szukanie nowych form. Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (spraw. ze spotkania członków Grupy Literackiej '63 w Trzyńcu, 28 XII 1...) szczegóły 
352.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Marcowa Środa Literacka. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 1 (w Wilnie, spraw....) szczegóły 
nawiązanie: Banaitis Valdas: Znad Wilii 1993 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Timoszewicz Jerzy: Znad Wilii 1993 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
353.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Nadsekwańskim tropem (Wileńscy poeci w Paryżu). Kurier Wileński 1998 nr 190 s. 9 (relacja z wizyty Henrka Mażula i Wojciecha Piotrowicza w Paryżu i spot...) szczegóły 
354.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Z Wilna do Francji (Wileńscy poeci w Paryżu). Kurier Wileński 1998 nr 180 s. 4 (relacja z wizyty Henryka Mażula i Wojciecha Piotrowicza w Paryżu poświ...) szczegóły 
355.artykuł: Piotrowski Rajmund: W mieście carów. Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 24-25 (wyw. z przewodniczącym Polonii w Sankt Petersburgu; rozm. Andrzej J. M...) szczegóły 
356.artykuł: Płokszto Artur: Co znaczy być Polakiem na Litwie Anno Domini 1990?. Lithuania 1990 nr 1 s. 59 (wypowiedź redaktora naczelnego czasopisma Nasza Gazeta (Wilno) ...) szczegóły 
357.artykuł: "Pod Pegazem" z młodą poezją. Śląsk 2002 nr 5 s. 87 (dot. spotkania literackiego zorganizowanego przez jabłonkowską Kawiare...) szczegóły 
358.artykuł: "Pod Pegazem". Śląsk 2003 nr 8 s. 87 (nota dot. wieczorów poetyckich poświęconych m.in. polskim poetom zaolz...) szczegóły 
359.artykuł: Podgórski Wojciech J.: O Litwie, Francji i Mickiewiczu. Kurier Wileński 2001 nr 98 s. 1, 6 (wyw. nt. polskiego życia literackiego we Francji i na Litwie; dot. m.i...) szczegóły 
360.artykuł: Podmostko Jadwiga: Podwieczorek z poezją i muzyką. Kurier Wileński 2009 nr 239 s. 9 (spraw. ze spotkania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, XI 2009; z fot....) szczegóły 
361.artykuł: Podmostko Jadwiga: Przywracanie książki do łask. Kurier Wileński 2002 nr 230 s. 9 (art. dot. książek polecanych na gwiazdkowy prezent; m.in. nt. dzieł po...) szczegóły 
362.artykuł: Podmostko Jadwiga: Wileńskie poetyckie środowisko żyje!. Kurier Wileński 2007 nr 62 s. 8  szczegóły 
363.artykuł: Podmostko Jadwiga: Wilno śpiewa poezję. Kurier Wileński 2012 nr 59 s. 11 (nota zapow. imprezę "Wieczór poezji śpiewanej" w Domu Kultury Polskie...) szczegóły 
364.artykuł: Podmostko Jadwiga: Znawczyni poezji wileńskiej. Kurier Wileński 2012 nr 216 s. 6 (nota o spotkaniu Doroty Szagun z poetami Wileńszczyzny w Domu Kultury ...) szczegóły 
365.artykuł: PoeticA. Polish Kurier 1997 nr 122/123 s. 36 (nota o emisji w Radiu ABC National w Australii programu "Polscy poeci ...) szczegóły 
366.artykuł: Poezja naszych czasów. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 184 s. 15 (not., zapowiedź spotkania "Poezja naszych czasów" w Teatrze Poezji Pol...) szczegóły 
367.artykuł: Pokrowska E.: Walentynki w "Strzesze". Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 10 s. 3 (notka o wieczorze literacko-muzycznym z okazji Walentynek w Stacji PAN...) szczegóły 
368.artykuł: Polacy na Zaolziu. Almanach Polonii 1991 (1992) s. 160-165 (nt. działaln. polskich organizacji społ.-kult.,...) szczegóły 
369.artykuł: "Polonia 2000". Głos Ludu 1997 nr 33 s. 2 (nt. realizacji programu m.in.: rok 1998 poświęcony będzie Adamowi Mick...) szczegóły 
370.artykuł: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 11 (nota o Polskim Funduszu Wydawniczym w Kanadzie i jego zadaniach...) szczegóły 
371.artykuł: Polacy w Petersburgu [Poljaki v Peterburge] 1998 nr 4 s. 11 (not. sprawozdawcza z przebiegu konkursu z zakresu biografii i twórczoś...) szczegóły 
372.artykuł: Prusiński Zygmunt Jan: Świat literacki na emigracji. Magazyn Wileński 2006 nr 1 s. 14 (nt. własnych inicjatyw w zakresie organizacji środowiska literackiego ...) szczegóły 
373.artykuł: Przeczek Wilhelm: Na temat pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 14 s. 3 (problemy przynależności pisarzy polskich w Czechach do organizacji lit...) szczegóły 
374.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 21 IV s. 6 (nt. cyklu imprez poświęconych twóczości emigracyjnych poetów, malarzy ...) szczegóły 
375.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 23 VII s. 3 (not. o działaln. od III 1992 r. w Chicago Grupy Poetyckiej Nie Zapłaco...) szczegóły 
376.artykuł: Pukszto Andrzej: Przeprowadzka Instytutu Polskiego w Wilnie. Działalność programowa i nie tylko. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 227 (m.in. nt. wydarzeń literackich, filmowych i teatralnych odbywających s...) szczegóły 
377.artykuł: Putzlacher Renata: Lubię zaolziańskich pisarzy. Głos Ludu 1994 nr 3 s. 5 (m.in. nt. Wilhelma Przeczka i Władysława Sikory...) szczegóły 
378.artykuł: Putzlacher Renata: Moje fascynacje [z tego cyklu:] Zaolzie literackie we Francji (I-II). Zwrot 1998 nr 1 s. 44-46, nr 2 s. 50-53  szczegóły 
379.artykuł: Putzlacher Renata: Pięc lat kawiarni, której nie ma. Głos Ludu 2001 nr 26 s. 5 (wywiad; z okazji 5. rocznicy istnienia "Kawiarni Avion, której nie ma....) szczegóły 
380.artykuł: Pyszko Jan: Jabłonkowska "Kawiarenka pod Pegazem". Zwrot 1992 nr 12 s. 28-32 (spraw. z XXV edycji "Kawiarenki" z udz. zaolziańskich literatów; Jabło...) szczegóły 
381.artykuł: Pyszko Jan: Pegaz stanął dęba?. Głos Ludu 2001 nr 60 s. 3 (wywiad; o braku wydarzeń kulturalnych w kawiarence "Pod Pegazem" w Jab...) szczegóły 
382.artykuł: Rakowski Jerzy: Przyjaźń 1989 nr 34 s. 3, 11 (o działaln. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polaków na Łotwie...) szczegóły 
383.artykuł: Rakowski Jerzy: Rozmowy o Polakach i polskich stowarzyszeniach. Przyjaźń 1989 nr 7 s. 3, 9 (na Białorusi...) szczegóły 
384.artykuł: Rakowski Jerzy: W Lidzie, u stóp zamku Giedymina.. Przyjaźń 1989 nr 4 s. 24, 18-19 (spraw. z działaln. Klubu Miłośników Kultury Polskiej w Lidzie (Litwa)...) szczegóły 
385.artykuł: Rakowski Jerzy: W polskiej szkole. Przyjaźń 1989 nr 10 s. 3, 8 (nt działaln. Polskiego Towarzystwa Kulturalnego we Lwowie; na podst. r...) szczegóły 
386.artykuł: Raszyk Józef: Koło, choć młodsze, dorobek ma bogaty (Z zebrań sprawozdawczych PZKO). Głos Ludu 1998 nr 7 s. 5 (podsumowanie działalności koła od 1952 r....) szczegóły 
387.artykuł: Rawińska Renata, Spiridienkow Daniel: Spotkanie z poetami wileńskimi i występ teatralny parafialnego zespołu "Logos". Kurier Wileński 1992 nr 118 s. 5 (spraw....) szczegóły 
sprostowanie: Łagowski Witold: Gazeta Wyborcza 1992 nr 199 s. 9 (oświadczenie autora inf. o nieposiadaniu przez wydawnictwo praw do wy...) szczegóły 
388.artykuł: Rozbicki Mieczysław: Moments to remember. The Kościuszko Foundation Newsletter 1993 nr 4 s. 19-21 (przegl. najważniejszych polskich wydarzeń kulturalnych w Nowym Jorku j...) szczegóły 
389.artykuł: (R.P.): Artyści triumfowali. Głos Ludu 2000 nr 130 s. 1 (dot. spotkania poetycko-muzycznego przygotowanego przez Renatę Putzlac...) szczegóły 
390.artykuł: Rudnik Czesława: Organizacje literatów zaolziańskich. Zwrot 2005 nr 3 s. 3-9 (szerzej o organizacjach: Śląski Związek Literacko-Artystyczny (założ...) szczegóły 
391.artykuł: Rudnik Czesława: Towarzystwo Avion. Zwrot 2005 nr 9 s. 3-5 (nt. działalności zarejestrowanego w 2000 polsko-czeskiego stowarzyszen...) szczegóły 
392.artykuł: Rudnik Czesława: Wieczór w Cafe Avion. Zwrot 2001 nr 3 s. 69-70 (nt. stworzenia w Czeskim Cieszynie kawiarni literackiej: "Kawiarnia Av...) szczegóły 
393.artykuł: Rusek Halina: Polska społeczność na Zaolziu i jej kultura artystyczna. Zwrot 2004 nr 1 s. 3-7 (z notą...) szczegóły 
394.artykuł: Rusiecka Grażyna: Z życia Domu Polskiego. Dziennik Kijowski 2003 nr 1 s. 3 (wywiad z pracowniczką Domu Polskiego nt. jego działalności; rozm. Euge...) szczegóły 
395.artykuł: Rybałko Alicja: Język polski jest mą Ojczyzną.... Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 2-3 (wyw. nt. życia literackiego polskiego na Litwie; rozm. Wioletta Zygmun...) szczegóły 
396.artykuł: Rzeźwicka Barbara: Długa fala poezji. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 3 V s. 10 (m.in. sprawozdanie z wieczoru poezji i muzyki "Kwiaty polskie" zorgani...) szczegóły 
397.artykuł: Sajdak Gustaw: Grupa Literacka '63 - trzydziestoletnia. Głos Ludu 1993 nr 71 s. 2 (nt. działalności...) szczegóły 
398.artykuł: Sajdok Gustaw: Co słychać w światku literackim?. Zwrot 1993 nr 4 s. 60-61 (dot. Zaolzia...) szczegóły 
399.artykuł: Scena poezji. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 190 s. 11 (not. nt. spotkania w Scenie poezji Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultura...) szczegóły 
400.artykuł: (seb): Lwowskie poniedziałki literackie. Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 19 (list do red. nt. cyklicznej imprezy literackiej pt. Lwowskie Poniedzia...) szczegóły 
nawiązanie: Wierciński Adam: "Lwów literacki". Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 91 (list do red....) szczegóły 
401.artykuł: Semen Katarzyna Edyta: Polska Fundacja Kulturalna w Buffalo. x ([w ks.:] Katarzyna Edyta Semen: Sukces Emigranta. Włodzimierz Drzewien...) szczegóły 
402.artykuł: Sierpień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 145 s. 10 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
403.artykuł: Sierpień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 179 s. 8 (nota; lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kultural...) szczegóły 
404.artykuł: Sikora Jacek: Głos Ludu 1995 nr 144 s. 3 (wypow. nt. polskiego środowiska młodoliterackiego na Zaolziu...) szczegóły 
405.artykuł: Sikora Jacek: Jaja dla Kolumbów. Śląsk 1996 nr 8 s. 78 (o spotkaniu poetyckim zaolziańskich twórców, Czeski Cieszyn, 1996...) szczegóły 
406.artykuł: Sikora Jacek: Od Jana Kubisza po Anielę Kupiec. Śląsk 2002 nr 9 s. 87 (m.in. nt. 120. rocznicy pierwodruku wiersza "Do Olzy" Jana Kubisza i s...) szczegóły 
407.artykuł: Sikora Jacek: "Pod Pegazem" po raz pięćdziesiąty. Głos Ludu 1997 nr 88 s. 3 (nt. historii powstania i działalności Kawiarenki "Pod Pegazem" w Jabło...) szczegóły 
408.artykuł: Sikora Jacek: Sześć dni z teatrem. Śląsk 2002 nr 12 s. 87 (dot. uczestnictwa polskich teatrów w 2. Festiwalu Teatrów Moraw i Śląs...) szczegóły 
409.artykuł: Sikora Jacek: Urodzinowo i z "Lamusem". Śląsk 2000 nr 4 s. 87 (nt. uroczystości 4. urodzin kawiarni "Avion" w Teatrze Cieszyńskim i ...) szczegóły 
410.artykuł: Sikora Jerzy: Grupa poetycka "Niezapłacony Rent" z Chicago. Epea 2003 t. 2 s. 131-143 (nt. działalności grupy...) szczegóły 
411.artykuł: Sikora Jerzy: Grupa poetycka Niezapłacony Rent z Chicago. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 27 VI s. 10 (nt. działalności grupy; z fot....) szczegóły 
412.artykuł: Sikora Władysław: Aktualia. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 3 (przegląd wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
413.artykuł: Sikora Władysław: Nowe i pożyteczne. Głos Ludu 1990 nr 18 s. 5 (nt. polskich środowisk twórczych; tekst z 1970...) szczegóły 
414.artykuł: Sikora Władysław: O poezji kobiet. Głos Ludu 1998 nr 138 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania w Kawiarence Pod Pegazem w Jabłonkowie 30 X ...) szczegóły 
415.artykuł: Sikora Władysław: Obecność młodych. Zwrot 1989 nr 3 s. 10-12 (nt. poezji i prozy młodych polskich twórców, żyjących w Czechosłowacji...) szczegóły 
416.artykuł: Sikora Władysław: Po co nam literatura? Artykuł dyskusyjny. Głos Ludu 1991 nr 98 s. 5 (nt. zaolziańskiego środowiska lit....) szczegóły 
polemika: Berger Wiesław Adam: Po co nam literatura. Głos w dyskusji. Głos Ludu 1991 nr 110 s. 3  szczegóły 
417.artykuł: Sikora Władysław: Retrospekcja w kawiarni "Avion". Głos Ludu 1998 nr 39 s. 2 (felieton; dot. 16. wieczoru poetycko-muzycznego przygotowanego przez R...) szczegóły 
418.artykuł: Sikora Władysław: Tomy... tomiki.... Głos Ludu 1996 nr 141 s. 3 (nt. zaolziańskiego środowiska literackiego...) szczegóły 
419.artykuł: Sikora Władysław: Zaolziańskie owocowanie. Głos Ludu 1998 nr 12 s. 3 (nt. publikowania twórczości literatów Zaolzia w prasie literackiej pol...) szczegóły 
420.artykuł: Sikorska Ratschka Zofia: Najważniejsze jest słowo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 297 s. 4 (nt. działalności...) szczegóły 
421.artykuł: Skąpski Rafał: Petersburg w Polsce, Polska w Petersburgu. Nowe Kontrasty 2003 nr 1 s. 51-52 (wywiad m.in. nt. polskich wydarzeń kulturalnych i teatralnych zaplanow...) szczegóły 
422.artykuł: (słow): Klubokawiarnie RP. Gazeta Wyborcza 1990 nr 39 s. 2 (nota inf. o nowych szefach zagranicznych ośrodków kultury polskiej - M...) szczegóły 
423.artykuł: Sobolewska Alina: Popołudnie literackie. Kurier Wileński 2005 nr 87 s. 6 (notka o spotkaniu miłośników poezji w Landwarowie, 6 V 2005...) szczegóły 
424.artykuł: [Sobolewski Kazimierz] "Słoneczny" - "Vis": Molier bez akcentu. Rzeczpospolita 1991 nr 16 s. 3 (nt. działaln. Instytutu Polskiego w Paryżu...) szczegóły 
425.artykuł: Sonik Bogusław: Publiczność polska, publiczność francuska. Rzeczpospolita 1991 nr 248 s. 3 (wyw. z dyr. Instytutu Polskiego w Paryżu nt. działaln.; rozm. Iza Chru...) szczegóły 
426.artykuł: Spotkanie literatów. Śląsk 2003 nr 3 s. 87 (nota nt. spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Literatów Polskich w RC,...) szczegóły 
427.artykuł: Spotkanie w Croydon-Crystal Palace. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 46 s. 1 (nota nt. poetycko-muzycznego spotkania w Londynie, podczas którego zap...) szczegóły 
428.artykuł: Spranger Anneliese Danka: Życie kulturalne "Polonii" w Niemczech. x 2000 ([W ks.:] Być Polakiem w Niemczech. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wo...) szczegóły 
429.artykuł: Stańczyk Tomasz: Kierunek: Wschód (Polonia i kultura). Rzeczpospolita 1992 nr 199 s. 4 (m.in. o planach Stałej Konferencji Muzeów i Archiwów na Zachodzie skup...) szczegóły 
430.artykuł: Stephan Halina: Polish emigre writers in New York in the files of the FBI: [Jan] Lechoń, [Kazimierz] Wierzyński, [Józef] Wittlin. The Polish Review 2006 t. 51 nr 1 s. 41-53  szczegóły 
431.artykuł: Strutyński Władysław: Polacy na świecie. Tożsamość i dziedzictwo narodowe Wileńszczyzny. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 179-182 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w latach 1945-199...) szczegóły 
432.artykuł: Strzelecki Jakub: Kronika londyńska. Kultura [Paryż] 1995 nr 3, 6-9 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
polemika: Miziniak Helena: szanowny panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 173 (list do red.; dot. nru 6...) szczegóły 
433.artykuł: Styczeń w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 311 s. 8 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
434.artykuł: Stypendium w Paryżu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 31 s. 5 (komunikat o terminie składania podań o stypendium Funduszu im. Stanisł...) szczegóły 
435.artykuł: Stypendium w Paryżu. Tygodnik Powszechny 2003 nr 27 s. 4 (komunikat o terminie składania podań o stypendium Funduszu im. Stanisł...) szczegóły 
436.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Galeria "Wyspy Skarbów". Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 9 X s. 8-9 (nt. działalności Zofii i Kazimierza Romanowiczów - twórców Galerie Lam...) szczegóły 
437.artykuł: Szafir Henryk: Czytamy także po polsku. Życie Warszawy 1991 nr 105 s. 1-2 (wyw. z izraelskim dziennikarzem polskiego pochodzenia m.in. nt. polski...) szczegóły 
438.artykuł: Szaruga Leszek: Berlin Zachodni jako centrum emigracyjnego życia literackiego (wstęp do opisu). Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 47-52  szczegóły 
439.artykuł: Szymański K.: "Ciężko jest żyć bez małej ojczyzny". Gazeta Lwowska 1995 nr 10 s. 5 (not. spraw ze spotkania z czyt. poetów Zbigniewa Chojnackiego i Maryny...) szczegóły 
440.artykuł: Śladkowski Wiesław: Uwagi o stanie badań nad Polonią francuską. Res Historica 1997 z. 1 s. 117-120 (od XIX wieku...) szczegóły 
441.artykuł: Śmieja Florian: Swoje trzeba robić. Benedykt Heydenkorn (1906-1999). Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 241-247 (sylwetka zmarłego 10 X 2000 r. emigracyjnego wydawcy i dziennikarza...) szczegóły 
442.artykuł: Tabako Tomasz: "Donoszę, panie naczelniku...". O promocji literatury i pismmie "2B". Polonistyka 2001 nr 5 s. 273-278 (nt. form promocji literatury polskiej w Stanach Zjednoczonych przez Po...) szczegóły 
443.artykuł: Taylor Nina: O trzech zrzeszeniach pisarskich. x 2000 ([w ks. zb.:] Kraj i emigracja. Bieżące zagadnienia ekonomiczne, społec...) szczegóły 
444.artykuł: Taylor Nina: O zapomnianym Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 17 VII s. 6, 15 (nt. utworzonego w Londynie w 1945 r. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
445.artykuł: Taylor Nina: Ostatnie miesiące PEN-Clubu polskiego w Londynie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 43 s. 7 (nt. ostatnich miesięcy działalności emigracyjnego PEN-Clubu, zanim rzą...) szczegóły 
polemika: Massey L.H.: Zły adres. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 46 s. 10  szczegóły 
polemika: Lester-Łuszczewski H.: Dobry adres. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 49 s. 12  szczegóły 
polemika: Taylor-Terlecka Nina: Jednak Belgrave Square. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 49 s. 12  szczegóły 
446.artykuł: Taylor-Terlecka Nina: Ciężki los jurora. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 43 s. 10 (rola nagród w emigracyjnym życiu literackim w latach 50....) szczegóły 
447.artykuł: Taylor-Terlecka Nina: Sylwester u literatów. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 1 s. 7  szczegóły 
nawiązanie: Lesisz Wanda: Niezapomniane Sylwestry. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 4 s. 17  szczegóły 
448.artykuł: T.B.: Jesienne dialogi. Słowo, wspieraj naszą nadzieję. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 3 (nt. spotkań uczniów w szkołach Wileńszczyzny z poetami...) szczegóły 
449.artykuł: T.B.: Spotkanie w "Alinie". Znad Wilii 1996 nr 8 s. 2 (nota spraw. ze spotkania literackiego w kawiarni "Alina" w Wilnie, 3 I...) szczegóły 
450.artykuł: T.B.: Spotkanie ze studentami z Wrocławia. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 5 (nota o prezentacji polskim studentom swej twórczości przez poetów pol...) szczegóły 
451.artykuł: T.B.: Strofy przy świecach. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 2 (nota o wieczorze poezji polskiej, Wilno, 20 VI 1998...) szczegóły 
452.artykuł: T.B.: W kulturze, nauce, sporcie. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 140-145 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; oprac. T.B....) szczegóły 
453.artykuł: T.B.: Wśród "Włóczęgów". Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nt. wieczoru poetyckiego w Wilnie z udziałem Alicji Rybałko, Romualda ...) szczegóły 
454.artykuł: Tak i nie 1989 nr 39 s. 14 (not. o pobycie w Polsce poetów pol. z Wilna...) szczegóły 
455.artykuł: (tob): Co z kalendarzem? (Ministerstwo Kultury poskąpiło pieniędzy). Głos Ludu 1994 nr 15 s. 1-2 (dot. zmniejszenia dotacji przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskie...) szczegóły 
456.artykuł: Tribocka Regina: Dyskusje o potrzebie tworzenia (Spotkanie miłośników poezji). Kurier Wileński 2005 nr 78 s. 8 (nt. spotkań miłośników poezji i młodych twórców w Wileńskiej Szkole Śr...) szczegóły 
457.artykuł: Troński Bronisław: Wielki księgarz. Aneks Trybuny 2001 nr 138 s. B (nt. działalności literackiej Księgarni Polskiej w Tel Awiwie z powodu ...) szczegóły 
458.artykuł: Truch Edward: Nowy polski Londyn. Rzeczpospolita 1991 nr 264 s. 3 (wyw. z przew. Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie nt. ...) szczegóły 
459.artykuł: Tryk Julitta: Cegiełka do cegiełki (Polska kultura na Litwie). Życie Warszawy 1992 nr 11 s. 3  szczegóły 
460.artykuł: Turkowski Romuald: Londyński ośrodek polskiej emigracji politycznej (władze państwa uchodźczego - partie polityczne - kultura na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 75-93 (m.in. o prasie obozu niepodległościowego, o oddziaływaniu Instytutu Li...) szczegóły 
461.artykuł: Tyrpa Michał: Teatr fata morgana. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 119 s. 9 (dot. 133. wydania Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej z udziałem po...) szczegóły 
462.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polacy w Szwecji - zarys historyczny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 83-101 (m.in. o polskich pisarzach tworzących w Szwecji po 1945...) szczegóły 
463.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Wobec neutralnej Szwecji (O polskiej literaturze emigracyjnej Szwecji w pierwszym roku po wojnie). Potop 1991 nr 15/16 s. 3, 14  szczegóły 
464.artykuł: Urbanec Jiri: Drodzy polscy i czescy przyjaciele.... Zwrot 1997 nr 11 s. 45-48 (referat nt. literatury polskiej na Zaolziu wygł. podczas sympozjum "Li...) szczegóły 
465.artykuł: Urbanec Jiri: Jeszcze o Kawiarence Pod Pegazem. Zwrot 2004 nr 11 s. 56-57 (nt. literackiej działalności Kawiarenki Pod Pegazem w Jabłonkowie (Cze...) szczegóły 
466.artykuł: Urbanec Jiri: Pokonywanie granic. Śląsk 1997 nr 11 s. 48 (literatura polska na Zaolziu...) szczegóły 
467.artykuł: Urbański Edmund Stefan: Osiągnięcia Polonii brazylijskiej w kulturze i nauce. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 24 II s. 14  szczegóły 
468.artykuł: Urodziny kawiarni "Avion". Śląsk 2001 nr 4 s. 87 (nt. uroczystego programu kawiarni literackiej "Avion" w Czeskim Cieszy...) szczegóły 
469.artykuł: Vseticka Frantisek: O zaolziańskiej kulturze. Zwrot 1996 nr 7 s. 55 (na podstawie badań Eugeniusza Czaplejewicza; dot. także literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Jeszce o kresowości i kulturze Zaolzia. Zwrot 1996 nr 10 s. 49-51  szczegóły 
470.artykuł: W Avionie przy kawie. Głos Ludu 2003 nr 38 s. 1-2 (sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego z okazji 7. rocznicy powstani...) szczegóły 
471.artykuł: W kawiarni Avion, której nie ma. Zwrot 2010 nr 12 s. 19 (nt. 70. rocznicy otwarcia literackiej Cafe Avion i 7. roczny powstani...) szczegóły 
472.artykuł: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2006 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; oprac. Teresa Da...) szczegóły 
473.artykuł: W kulturze i okolicach. Znad Wilii 2012 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego; nr 1 oprac. Maciej Mieczkowski, nr 2-4 ...) szczegóły 
474.artykuł: Wakacje z POSK-iem. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 125 s. 11 (zapowiedź wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalny...) szczegóły 
475.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Był dom (Z opowieści zasłyszanych). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 34 s. 93-100 (wspomnienia dot. Domu Pisarza w Londynie i życia jego lokatorów z okre...) szczegóły 
476.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Spotkanie, jakiego jeszcze nie było. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 213 s. 13 (dot. spotkania z polskimi pisarzami w Wielkiej Brytanii: Maksymilian B...) szczegóły 
477.artykuł: Wieczór 1989 nr 183 s. 2 (not. o pobycie na Śląsku grupy polskich poetów z Wilna: A. Rybałko, H....) szczegóły 
478.artykuł: Wernik Romuald: Wieczór poezji drugiej emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 209 s. 6-7 (omówienie imprezy towarzyszącej Kongresowi Kultury Polskiej na Obczyźn...) szczegóły 
479.artykuł: Werowska Danuta: Daleko od Celi Konrada. Kurier Wileński 1995 nr 86 (12742) s. 2 (not. o spotkaniu poetów, muzyków i czyt. "Poetycka Jesień '95" w Sużan...) szczegóły 
480.artykuł: Werowska Danuta: Spotkanie literackie w Niemenczynie. Kurier Wileński 2002 nr 38 s. 6 (dot. spotkania z pisarzami: Henryk Mażul, Romuald Mieczkowski, Anna Mi...) szczegóły 
481.artykuł: Werowska Danuta: Środa - pod znakiem Norwida. Kurier Wileński 1993 nr 242 s. 6 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie, XII 1993...) szczegóły 
482.artykuł: Werowska Danuta: W cieniu syrokomlowskich lip (Święto poezji rejonu wileńskiego). Kurier Wileński 2005 nr 103 s. 1, 7 (spraw. ze święta poezji w Borejkowszczyźnie, V 2005; z fot....) szczegóły 
483.artykuł: Werowska D.: W duecie polsko-litewskim (Święto w Borejkowszczyźnie). Kurier Wileński 1997 nr 101 s. 5 (sprawozdanie ze święta poezji rejonu wileńskiego, Borejkowszczyzna, 24...) szczegóły 
484.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
485.artykuł: Wieczór poezji w Instytucie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 21 s. 1 (sprawozdanie z wieczoru "Polish Love Poetry" zorganizowanego 22 I 2003...) szczegóły 
486.artykuł: Wieczór zaduszkowy w wileńskiej Celi Konrada. Kurier Wileński 1992 nr 216 s. 6 (not. spraw. ze Środy Literackiej, Wilno, 3 XI 1993...) szczegóły 
487.artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Jak żyć?. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 185 s. 8 (relacja ze spotkania "Poezja naszych czasów" w Teatrze Poezji Polskieg...) szczegóły 
488.artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Słówko o miłości. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 7 (dot. spektaklu poezji w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londyn...) szczegóły 
489.artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Wieczór poezji romantycznej. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 51 s. 7 (dot. "wieczoru poezji miłosnej i swawolnej pt. "Po Balu" w Polskim Ośr...) szczegóły 
490.artykuł: Witek Anna: Wydarzenia kulturalne. Orzeł Biały 1989 nr 1437-1444, 1447/1448 (rubryka wydarzeń m.in. literackich i teatralnych...) szczegóły 
491.artykuł: Wizyta senatorów RP [Rzeczypospolitej Polskiej] na Litwie i Białorusi. Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 13 s. 35 (m.in. nt. spotkania delegacji senackiej Komisji Spraw Emigracji i Pola...) szczegóły 
492.artykuł: Wolski Jan: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Akcent 2002 nr 3 s. 250-254 (nt. działalności...) szczegóły 
493.artykuł: Wójcik Janusz: Zaolziańska, czyli jaka?.... Śląsk 1997 nr 11 s. 44-45 (nt. prezentacji przez poetów zaolziańskich swoich wierszy podczas "Go...) szczegóły 
494.artykuł: (wp): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 56 s. 2 (rubr. inf. o polskim życiu literackim na Zaolziu...) szczegóły 
495.artykuł: (WP): Poezja w Domu Polskim w Ostrawie. Głos Ludu 1993 nr 10 s. 3 (nota spraw. ze spotkania polskiego srodowiska twórczego Zaolzia, 21 I ...) szczegóły 
496.artykuł: (W.P.): Spotkanie autorskie. Głos Ludu 1991 nr 3 s. 1 (spraw. ze spotkania aut. debiutantów, którzy wyd. swe książki w wydawn...) szczegóły 
497.artykuł: Wrzesień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 209 s. 8 (nota; lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kultural...) szczegóły 
498.artykuł: Wrzesień w POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 170 s. 10 (lista wydarzeń kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w ...) szczegóły 
499.artykuł: Współcześni pisarze polscy w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 84-85 (wykaz; oprac. Ludwika Amber...) szczegóły 
500.artykuł: X-lecie Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Nasza Gazetka 1991 nr 2 s. 7 (o powstaniu 8 XI 1981 i działaln.; także o działaln. Polskiego Instytu...) szczegóły 
501.artykuł: Z "Avionem" przez pogranicza. Śląsk 2002 nr 12 s. 87 (dot. poetycko-muzycznego spektaklu literackiej Kawiarni "Avion" autors...) szczegóły 
502.artykuł: Z "Avionem" przez pogranicza. Śląsk 2002 nr 12 s. 87 (dot. poetycko-muzycznego spektaklu literackiej Kawiarni "Avion" autors...) szczegóły 
503.artykuł: Zagórska Bożena: Jedna z niewielu. Trybuna 1991 nr 16 s. 5 (nt. działaln. Fundacji im. Kościelskich w Genewie...) szczegóły 
504.artykuł: Zapaśnik Honorata: Diabeł kocha czarownicę. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 234 s. 13 (nota nt. wieczoru poetyckiego "Zmory i amory" w ramach Sceny Polskiej ...) szczegóły 
505.artykuł: Zdrojkowska Zofia: Polscy poeci Wileńszczyzny. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 237 s. 12 (omów. wieczoru poświęconego polskim środowiskom literackim Wileńszczyz...) szczegóły 
506.artykuł: Złoty Pieróg - kronika kulturalna. Dwa Końce Języka 1994 nr 9 s. 3 (not. o 3. rocznicy istnienia w Chicago grupy poetyckiej "Niezapłacony ...) szczegóły 
507.artykuł: Z.M.: Z życia Centre du Dialogue. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 2 s. 34 (nota o spotkaniach aut., prelekcjach i recitalach w Centre du Dialogue...) szczegóły 
508.artykuł: Z.M.: Z życia Centre du Dialogue. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 5 s. 35 (nota o spotkaniach autorskich w Centre du Dialogue w Paryżu: Julia Har...) szczegóły 
509.artykuł: Znad Wilii 1998 nr 20 s. 1 (2 fotografie - poetów polskich z Litwy i Polski podczas imprezy w dwor...) szczegóły 
510.artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 155 (not. o wskrzeszeniu z inicjatywy Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza...) szczegóły 
511.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 187 (not. o zakończeniu działalności Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturz...) szczegóły 
512.artykuł: Żuliński Leszek: Emigranci. Aneks Trybuny 2000 nr 116 s. H (m.in. o działalności Tadeusza Nowakowskiego w Szwecji, wydawcy dwutygo...) szczegóły 
513.artykuł: Żurek Sławomir Jacek: O polskojęzycznym, współczesnym (1989-2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej. x 2004 ([w ks. zb.:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
514.artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Poetyckie zmory i amory. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 226 s. 7 (nota nt. spotkania pt. "Zmory i amory" w Polskim Ośrodku Społeczno-Kul...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
515.impreza: "Apetyt na Raj" - program poetycko-muzyczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 108 s. 37 (nota o imprezie z udziałem Ludwiki Amber, Barbary Lilek i Elżbiety Chy...) szczegóły 
516.impreza: Avion Fest (2005).  szczegóły 
artykuł: (kor): Avion poetycki. Zwrot 2005 nr 12 s. 43 (sprawozdanie...) szczegóły 
517.impreza: Biesiada Poetycka.  szczegóły 
artykuł: (P.H.): Grudniowa Biesiada Poezji. Głos Ludu 1991 nr 150 s. 7 (zapow....) szczegóły 
518.impreza: Biesiada Poetycka Grupy Literackiej '63.  szczegóły 
artykuł: (Saw): Spotkanie literackie. Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
519.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej (2001).  szczegóły 
artykuł: Tryk Julitta: Rozmodleni na wesoło. Kurier Wileński 2001 nr 93 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
520.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Tryk Julitta: "Pojedź z nami na wakacje". Kurier Wileński 2002 nr 91 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
521.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej (2005).  szczegóły 
artykuł: Wiencewicz Ilona: "Ciebie, Boże, wysławiamy". XV Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej. Magazyn Wileński 2005 nr 5 s. 19-20 (spraw....) szczegóły 
522.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Święto Pieśni i Poezji Religijnej (1994).  szczegóły 
artykuł: Paczkowska Czesława: Panu hymn śpiewajmy. Znad Wilii 1994 nr 8 s. 8  szczegóły 
523.impreza: Cieszyńska Noc Poetów (1994).  szczegóły 
artykuł: (wp): II Cieszyńska Noc Poetów. Głos Ludu 1994 nr 77 s. 2  szczegóły 
524.impreza: Cieszyńska Noc Poetów (1996).  szczegóły 
artykuł: (wp): Noc Poetów. Zwrot 1996 nr 10 s. 62 (nota...) szczegóły 
525.impreza: "Dni literatury polskiej" (2002).  szczegóły 
artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 XI s. 11 (m.in. not. nt. przebiegu festiwalu...) szczegóły 
526.impreza: Dni Polskiej Książki i Prasy - wystawa (2006).  szczegóły 
artykuł: Turkiewicz Halina: O tajemnicy i pisania i radości czytania. Magazyn Wileński 2006 nr 5 s. 13-15 (m.in. spraw. z wystawy...) szczegóły 
527.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (1996).  szczegóły 
artykuł: BR: Migawka z koncertu galowego I. Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
artykuł: Chrzanowski Zbigniew: "Festiwal nam się udał...". Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 5 (wyw. z reż. koncertu galowego, rozm. Bożena Rafalska...) szczegóły 
artykuł: Hollanek Adam: Nadzieja zwyciężyła zwątpienie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 8, 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: I Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (Program). Gazeta Lwowska 1996 nr 17 s. 6  szczegóły 
artykuł: M. S.: Festiwl. Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Maciejak Mieczysław: "Cały ten Lwów na mój głów". Nowe Kontrasty 1996 nr 12 s. 32-35 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nespiak Danuta: Bolące miejsce (Festiwal Kultury Polskiej we Lwowie). Myśl Polska o Kresach 1996 nr 11 s. I, III (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Olbromski Mariusz: Musi się udać!. Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 5 (wyw. z przedstawicielem biura organizacyjnego, rozm. Bożena Rafalska...) szczegóły 
artykuł: Rafalska Bożena: Lwów miastem Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 8  szczegóły 
artykuł: Rafalska Bożena: Przed koncertem galowym.... Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 4, 6  szczegóły 
artykuł: Spektakl teatralny "Pan Tadeusz". Gazeta Lwowska 1996 nr 17 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Sudomlak Bolesław: Długo oczekiwany, a jednak był niespodzianką - I Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 1996 nr 20 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Szanowni Państwo!. Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 9 (komunikat dot. celów i formuły festiwalu, podp. Organizatorzy...) szczegóły 
artykuł: Tłumaczenia literatury polskiej na język ukraiński. Gazeta Lwowska 1996 nr 20 s. 5 (not. o prezentacji najnowszych przekładów, Lwów, 7 XI 1996...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 42 s. 2 (not....) szczegóły 
528.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (1998).  szczegóły 
artykuł: Bahr Jerzy: Ptrzemówienie Pana Jerzego Bahra Ambasadora RP w Kijowie wygłoszone podczas otwarcia II Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 1998 nr 19 s. 1, 5  szczegóły 
artykuł: BR.: Przed II Festiwalem. Gazeta Lwowska 1998 nr 10 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Fotomigawki z II Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 1998 nr 19 s. 5  szczegóły 
artykuł: Otko Natalia: Dla Odry ze Lwowa. Odra 1999 nr 9 s. 139-140 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pakosz Teresa: Polska we Lwowie. Myśl Polska o Kresach 1998 nr 10 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Program II Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie w dniach 4-7 X 1998. Pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki Ukrainy i Polski. Gazeta Lwowska 1998 nr 17 s. 8  szczegóły 
artykuł: Rafalska Bożena: [Drugi] II Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (Wydarzenia wokół niego). Gazeta Lwowska 1998 nr 17 s. 1, 8 (z wypowiedzią Mariusza Olbromskiego...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1998 nr 11 s. 59 (not....) szczegóły 
529.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (2000).  szczegóły 
artykuł: Czawaga Konstanty: Kijowskie szczyty III Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 2000 nr 18 s. 4 (podsumowanie festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Festiwalowe reminiscencje. Krynica 2000 nr 29 s. 6 (program...) szczegóły 
artykuł: III Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie. Odbędzie się w dniach 4-10 listopada 2000. Życie 2000 nr 256 s. 15 (nota zapow., z programem...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 123 s. B  szczegóły 
artykuł: Masalska I.: Polskie gwiazdy na Ukrainie. Gazeta Lwowska 2000 nr 17 s. 1 (sprawozdanie z otwarcia...) szczegóły 
artykuł: Masalska I.: Wielka pani (Uczta literacko-duchowa...). Gazeta Lwowska 2000 nr 17 s. 3 (nt. spektaklu literacko-muzycznego "Wielka Pani" i twórczości literack...) szczegóły 
artykuł: "Perły" i "kaczki" prasowe czyli media o III Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Gazeta Lwowska 2000 nr 17 s. 6  szczegóły 
artykuł: Program III Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. Lwów-Kijów, 4-11 listopada 2000 roku. Gazeta Lwowska 2000 nr 15 s. 5  szczegóły 
530.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (2002).  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: O IV Festiwalu szerzej. Cracovia Leopolis 2003 nr 2 s. 46-49 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Umański Zbigniew: IV Festiwal Kultury Polskiej.... Semper Fidelis 2003 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
531.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Festiwalowe reminiscencje. Krynica 2000 nr 29 s. 5  szczegóły 
532.impreza: Festiwal Kultury Polskiej Pol Art '97 (1997).  szczegóły 
artykuł: Małecki Jan: Pol Art '97. Polish Kurier 1997 nr 122/123 s. 8 (program festiwalu obejmującego m.in. imprezy teatralne i literackie...) szczegóły 
533.impreza: Grudniowa Biesiada Grupy Literackiej '63 (1990).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 151 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (pik): Po Grudniowej Biesiadzie Poetyckiej. Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (spraw....) szczegóły 
534.impreza: Grudniowa Biesiada Grupy Literackiej '63 (1991).  szczegóły 
artykuł: P.H.: Grudniowa Biesiada Poezji. Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (Saw): Z Gawędy Grudniowej GL '63. Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (ph): Grudniowa Biesiada Poetycka. Głos Ludu 1992 nr 148 s. 7 (zapow....) szczegóły 
535.impreza: Hutnicze Dni Literatury.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 67 s. 5  szczegóły 
artykuł: (pik) : Głos Ludu 1989 nr 70 s. 5  szczegóły 
536.impreza: Hutnicze Dni Literatury.  szczegóły 
artykuł: (pik): Hutnicze Dni Literatury w skromnej oprawie. Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (spraw....) szczegóły 
537.impreza: Hutnicze Dni Literatury (1990).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 73 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: P.H.: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (spraw....) szczegóły 
538.impreza: Hutnicze Dni Literatury (1992).  szczegóły 
artykuł: (P.H.): Dyskusje literackie. Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5  szczegóły 
539.impreza: Jesienne Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.  szczegóły 
artykuł: Jobbagy Ewa: Pięć nagród dla Renaty Putzlacher. Jesienne Seminarium SLA- Milików 93. Zwrot 1993 nr 12 s. 49 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 5  szczegóły 
540.impreza: Jesienne Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.  szczegóły 
artykuł: (bag): Jesienne spotkanie literatów. Głos Ludu 1991 nr 122 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (bag): PZKO-wski listopad. Głos Ludu 1991 nr 127 s. 1-2 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: Glac Barbara: Guckie rozmowy literatów. Głos Ludu 1991 nr 133 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
541.impreza: "Kamień czy słowo" - festiwal poetycki polskich i czeskich poetów (1996; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Kamień czy słowo. Śląsk 1996 nr 8 s. 78 (nota spraw. z polsko-czeskiej imprezy poetyckiej, Cieszyn, Hukwaldy, 7...) szczegóły 
artykuł: (kor): Kamień czy słowo. Głos Ludu 1996 nr 66 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: (kor): Zwyciężył kamień czy słowo?. Głos Ludu 1996 nr 70 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
542.impreza: "Kamień czy słowo" - festiwal poetycki polskich i czeskich poetów (1997; edycja II).  szczegóły 
artykuł: (k): Rotunda poezji. Głos Ludu 1997 nr 67 s. 2 (not....) szczegóły 
543.impreza: "Kamień czy słowo" - festiwal poetycki polskich i czeskich poetów (2001; edycja III). (wg. Zwrotu - edycja IV...) szczegóły 
artykuł: Kamień czy słowo. Głos Ludu 2001 nr 62 s. 2 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: (kor): Z poezją w rotundzie. Głos Ludu 2001 nr 67 s. 2 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Martinek Libor: Zwyciężył kamień czy słowo?. Zwrot 2001 nr 8 s. 50 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Z poezją w rotundzie. Śląsk 2001 nr 7 s. 87 (nota...) szczegóły 
544.impreza: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (1995).  szczegóły 
artykuł: Bartoszewski Władysław: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 203 s. 2 (list do uczestników kongresu...) szczegóły 
artykuł: Bzowska Katarzyna: Emigracja podsumowuje swój dorobek. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 208 s. 4  szczegóły 
artykuł: Bzowska Katarzyna: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 197 s. 3 (przed imprezą; program...) szczegóły 
artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1995 r. 38 (1994/1995) s. 181-187  szczegóły 
artykuł: Delmar Irena: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 188 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Delmar Irena: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 30 s. 11  szczegóły 
artykuł: Delmar Irena: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 32 s. 11 (program...) szczegóły 
artykuł: Delmar Irena: Kongres Kultury Polskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 183 s. 4 (program imprez artystycznych...) szczegóły 
artykuł: Ehrenkreutz Andrzej S.: O nas bez nas. Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 107 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Englert Juliusz L.: Spotkanie w Londynie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 34 s. 7  szczegóły 
artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Już wkrótce rozpocznie się Kongres Kultury Polskiej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 30 s. 11  szczegóły 
artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 21 s. 4 (zapowiedź i program...) szczegóły 
artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Plon wydawniczy III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1998 r. 40 (1996/1997) s. 40-46  szczegóły 
artykuł: Kledzik Maciej: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Rzeczpospolita 1995 nr 191 s. 17  szczegóły 
artykuł: Kledzik Maciej: Kres etosu niepodległościowego. Obrady Kongresu Kultury Polskiej na Obczyżnie w Londynie. Rzeczpospolita 1995 nr 195 s. 24  szczegóły 
artykuł: Kledzik Maciej: Ostatni w Londynie. Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Rzeczpospolita 1995 nr 199 s. 23  szczegóły 
artykuł: Kledzik Maciej: Wymiana etosu. III Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Plus Minus 1995 nr 35 s. 13-14  szczegóły 
polemika: Garliński Józef: Wymiana etosu. Plus Minus 1995 nr 39 s. 18 (z odpowiedzią Macieja Kledzika...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie Londyn 1995. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 152-153 (zapow. oraz Plan prac kongresowych...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie rozpoczął obrady. Dorobek Drugiej Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 200 s. 1, 8  szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 4 s. 181-182  szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 199 s. 4  szczegóły 
artykuł: Mieszkowska Anna: Kongres Kultury Polskiej - imprezy artystyczne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 207 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (nota...) szczegóły 
artykuł: Portalski Stanisław: Dlaczego Kongres Kultury Polskiej nie odbył się w Warszawie?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 238 s. 5  szczegóły 
artykuł: Quidnunc: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 134-138 (spraw....) szczegóły 
polemika: Gąsiewicz Zbigniew: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 140 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Taylor Nina: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 145 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Rota 1996 nr 1/2 s. 114 (not....) szczegóły 
artykuł: Sawicki Jacek Z.: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 317-319  szczegóły 
artykuł: Skowronek Jerzy: Kongres Kultury Polskiej w Londynie. Historyczna rola Drugiej Emigracji. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 33 s. 1, 3 ( ...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 10 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 33 s. 11 (program...) szczegóły 
artykuł: Topolska Maria Barbara: [Czwarty] IV Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie od 20 do 26 sierpnia 1995 roku w Londynie. Czy koniec drugiej Drugiej Wielkiej Emigracji politycznej?. Przegląd Polonijny 1996 z. 2 s. 81-97  szczegóły 
artykuł: T.U.: O Kongresie Kultury słów kilka. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 36 s. 6  szczegóły 
artykuł: Wałęsa Lech: "Emigracja jest wielkim skarbem polskim". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 202 s. 1, 8 (tekst przesłania nadesłanego przez prezydenta RP...) szczegóły 
545.impreza: "Lampa Łukowa Weles-u, czyli próba szkicu..." ["Welesova obloukova lampa aneb pokus o nastin..."] (1998).  szczegóły 
artykuł: (kor): Brno poetyckie (Wieczór autorów wędryńskiego Weles-u). Głos Ludu 1998 nr 26 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
546.impreza: Literacki i muzyczny wieczór zakazanych autorów Śląska i Ziemi Ostrawskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Berger Wiesław Adam: Powroty artystów. Głos Ludu 1990 nr 115 s. 2 (spraw....) szczegóły 
sprostowanie: Berger Wiesław Adam: Przepraszam. Głos Ludu 1990 nr 118 s. 7  szczegóły 
547.impreza: "Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu)" - sympozjum literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: C.R.: Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu). Zwrot 1997 nr 11 s. 43-44  szczegóły 
artykuł: (kor): "Pod Pegazem" urodzinowo. Głos Ludu 1997 nr 92 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: (kor): Sympozjum literackie. Głos Ludu 1997 nr 90 s. 1,2 (program...) szczegóły 
artykuł: [Pięćdziesiąta] 50 edycja Kawiarenki "Pod Pegazem". Zwrot 1997 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rudnik Czesława: Pięćdziesiąt Gorolskich Świąt za nami. Zwrot 1997 nr 9 s. 5-9 (m.in. spraw....) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Urodziny kawiarenki. Głos Ludu 1997 nr 93 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wolny Alfred: Poetyckie Zaolzie. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 85-87 (omów....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Janusz: Zaolziańska, czyli jaka?.... Śląsk 1997 nr 11 s. 44-45 (spraw....) szczegóły 
548.impreza: "Maj na Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1998).  szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: "My z Niego wszyscy". Kurier Wileński 1998 nr 90 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Finis poetyckich imprez. Kurier Wileński 1998 nr 93 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Wpadam tu po słowo.... Kurier Wileński 1998 nr 91 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
549.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1997).  szczegóły 
artykuł: Dni Polski w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 1, 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lisowski Antoni: W oczekiwaniu na Maj. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 2 (list czytelnika...) szczegóły 
artykuł: Maj poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 115 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Kronika litewska 1997. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 226 (notka...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Jadą goście, jadą (Maj nad Wilią. IV Spotkania Poetyckie). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 1, 4-5 (spraw., zawiera także: Kalendarium, s. 4, i Sponsorzy imprezy, s. 5...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Przygotowania trwają. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: "Maj"- być musi!. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Witamy uczestników święta. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8 (z programem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Refleksje i wrażenia poetów, którzy uczestniczyli po raz pierwszy w imprezie. Znad Wilii 1997 nr 11 s. 5 (wypow.: Krystyna Konecka, Anna Sołbut, Jacek Lubart-Krzysica, Wincenty...) szczegóły 
artykuł: Suchodolski Bronisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Nad Wilią, nad Niemnem i w sercach. Magazyn Wileński 1997 nr 6 s. 25-26 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Korowodu poezji ciąg dalszy. Kurier Wileński 1997 nr 93 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: W korowodzie poezji. Kurier Wileński 1997 nr 90 s. 1, 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żukowski Aleksander: O "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1997 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
550.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1998).  szczegóły 
artykuł: Barański Marek: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa, Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: My z Niego wszyscy. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 1, 4-6 (omów....) szczegóły 
artykuł: Kresowaty Zbigniew: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 1998 nr 109 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Konkrety imprezy. Maj nad. V Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Pyszko Jan: "Maj nad Wilią" (V Międzynarodowe Spotkania Poetyckie). Głos Ludu 1998 nr 62 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Szymański Wiesław: Po "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Witamy uczestników święta. My z Niego wszyscy. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 10 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 8 (program...) szczegóły 
551.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1999).  szczegóły 
artykuł: Czuku Marek: Drodzy Przyjaciele!. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy; list do red....) szczegóły 
artykuł: Echa VI Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy, wypow.: : Marek Czuku, Eryk Habowski, Jacek Lub...) szczegóły 
artykuł: Lithuania 1999 nr 1/2 s. 198 (not....) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Stanisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Na Ziemi Poezji i Muzyki. Przygotowania trwają. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 8 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: Spotkania pod Pegazem. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: Wędrówki literackie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Witamy uczestników imprezy. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 1 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Poezji i Muzyki - program. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 8 (program...) szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Poezji i Muzyki. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: "Maj nad Wilią" po raz szósty. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 126-127 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Wrażenia zawiozę do Kanady. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy; list do red....) szczegóły 
artykuł: Święto Poezji w fotoobiektywie. Kronika VI Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1999 nr 10 s. 5 (fotorep....) szczegóły 
artykuł: W.M.: W styczniu o maju (literackim). Znad Wilii 1999 nr 3 s. 8 (nt. przygotowań do imprezy...) szczegóły 
artykuł: Wyrazy wdzięczności. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (podp.: Uczestnicy VI Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wili...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (refleksje. nt. imprezy, wypow.: Henryk Szylkin, Florian Śmieja, Renata...) szczegóły 
552.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2000).  szczegóły 
artykuł: Dowdo Lucyna: Poetycki "Maj nad Wilią" po raz siódmy. Trybuna 2000 nr 107 s. 9 (nt. inauguracji i programie Spotkań...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: Śladami Żagarystów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 118 s. 5 (omów....) szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: "Maj nad Wilią" (VII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie). Kurier Wileński 2000 nr 88 s. 2, 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (not. o inauguracji...) szczegóły 
artykuł: Majowe wiersz enad Niewiażą. Magazyn Wileński 2000 nr 5 s. 27 (spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią (U schyłku wieku, u progu tysiąclecia). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 206-209 (omówienie imprez towarzyszących...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: U schyłku Wieku, u progu Tysiąclecia (VII Międzynarodowe Spotkania Poetycke "Maj nad Wilią", 7-11 maja 2000 roku). Znad Wilii 2000 nr 1 s. 130 (omówienie; z programem Spotkań, s. 131-132...) szczegóły 
artykuł: Poezja nad Wilią. Nasz Dziennik 2000 nr 108 s. 9 (not. o inauguracji imprezy...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Latarnik chce świecić... (VII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie). Kurier Wileński 2000 nr 91 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
553.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2001).  szczegóły 
artykuł: A.P.: Śladami Żagarystów. Kurier Wileński 2001 nr 92 s. 23 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Majowe poetów spotkania. Magazyn Wileński 2001 nr 5 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 13-17 maja. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 133-135 (art. zapowiadający imprezę...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 70-lecie grupy "Żagary". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 105-108 (nota sprawozdawcza z programem i podziękowaniami...) szczegóły 
artykuł: Piotrowicz Danuta: Pod znakiem "Żagarystów" i zawsze... Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 109-114 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywajacej się w ramach spotkań poe...) szczegóły 
artykuł: Program spotkań. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 135-137  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Maj łączy poetów. Kurier Wileński 2001 nr 94 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Poetycko i śpiewnie. Kurier Wileński 2001 nr 96 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
554.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2002).  szczegóły 
artykuł: A.P.: "Maj nad Wilią" - 9 raz. Kurier Wileński 2002 nr 89 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2002 nr 3 s. 56  szczegóły 
artykuł: Kronika litewska 2002. Lithuania 2003 nr 1 s. 166 (not.; oprac. Danuta Werowska...) szczegóły 
artykuł: "Maj nad Wilią". Aneks Trybuny 2002 nr 203 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Kronika majowych spotkań. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 181-189  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 177-179 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Podziękowanie. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 189 (wyrazy wdzięczności dla instytucji i placówek wspierających imprezę...) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Wspomnienia o Sławku. Kurier Wileński 2002 nr 92 s. 3 (sprawozdanie; m.in. dot. części wspomnieniowej o Sławomirze Worotyński...) szczegóły 
artykuł: Program spotkań. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 179-181  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Maj z kwieciem poezji. Kurier Wileński 2002 nr 91 s. 1, 6 (sprawozdanie z inauguracji...) szczegóły 
artykuł: Sobecka Anna: Maj nad Wilią po raz dziewiąty. Autograf 2002 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
artykuł: Wilno poetyckie. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 21 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not....) szczegóły 
555.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2003).  szczegóły 
artykuł: Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2003 nr 5 s. 196-197 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Teresa: Maj, poezja i słowiki (X Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią"). Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2003 nr 5 s. 173-177 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz (Mieczkowska) Wanda: Maj nad Wilią. Szczęśćie w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 57-70 (spraw.; z Podziękowaniem Romualda Mieczkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Program Spotkań. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Pod znakiem Gałczyńskiego. Kurier Wileński 2003 nr 46 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Poetyckie szczęście w Wilnie. Kurier Wileński 2003 nr 91 s. 1, 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: X Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2003 nr 91 s. 7 (plan imprezy...) szczegóły 
556.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2004). (pośw. postaci Macieja Kazimierza Sarbiewskiego...) szczegóły 
artykuł: A.P.: Święto polskiej poezji ("Maj nad Wilią" po raz jedenasty). Kurier Wileński 2004 nr 84 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 nr 6 s. 229-230 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Maj nad Wilią. Magazyn Wileński 2004 nr 5 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: "Maj nad Wilią". Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 18 VI s. 4, 11 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Pod egidą pierwszego prawdziwie europejskiego poety. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 84-101 (spraw. ze Spotkań pośw. m.in. postaci Macieja Kazimierza Sarbiewskiego...) szczegóły 
artykuł: Program. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 80  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Maj prawdziwie poetycki (Wiele imprez z udziałem twórców polskich). Kurier Wileński 2004 nr 89 s. 1, 6 (spraw. z inauguracji imprezy; z fot....) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Wybrano Czeladników Poezji (Dzisiaj zakończenie "Maja nad Wilią"). Kurier Wileński 2004 nr 91 s. 3 (relacja z przebiegu imprezy; z fot....) szczegóły 
557.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2005).  szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: "Maj nad Wilią" pod znakiem M.M.. Magazyn Wileński 2005 nr 5 s. 9 (zapow. imprezy pośw. Czesławowi Miłoszowi i Adamowi Mickiewiczowi...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: W szlachetnej klamrze dwu M. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 60-76 (spraw. ze Spotkań pośw. Adamowi Mickiewiczowi i Czesławowi Miłoszowi, ...) szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Anna: "Rozbitkowie z Titanica" (Dziś skończył się XII "Maj nad Wilią"). Kurier Wileński 2005 nr 101 s. 1, 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Anna: Wymiar przyjaźni (Rozpoczęły się XII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią"). Kurier Wileński 2005 nr 98 s. 1, 6 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Wkrótce - "Maj nad Wilią" (Poetyckie spotkania po raz dwunasty). Kurier Wileński 2005 nr 88 s. 6 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Nowe Wilno. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 77-79 (wrażenia ze Spotkań; z notą o M. Skwarnickim...) szczegóły 
558.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2006).  szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Poetycki Maj nad Wilią. Magazyn Wileński 2006 nr 6 s. 27 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Konwickiego i innych Wileńszczyzny umiłowanie. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 46-66 (spraw., z wypowiedziami uczestników oraz Podziękowaniami organizatora...) szczegóły 
artykuł: [Trzynaste] XIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2006 nr 96 s. 7 (nota przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: [Trzynaste] XIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2006 nr 98 s. 3 (nota przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: W.M.: "Maj nad Wilią" (Rozpoczęły się Spotkania Poetyckie). Kurier Wileński 2006 nr 100 s. 2 (z fot....) szczegóły 
artykuł: W.M.: Uczta artystyczna (Zakończyły się Spotkania Poetyckie). Kurier Wileński 2006 nr 103 s. 2 (spraw.; z fot....) szczegóły 
559.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2007).  szczegóły 
artykuł: Masenas Witalis: Rozpoczęły się Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2007 nr 100 s. 1, 2 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Majowy zajazd na Litwę - goście i uczestnicy. Jeszcze jedno święto poezji przeszło do historii. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 62-76 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Siła przyjaźni i słowa czyli czym był "Maj nad Wilią". Wypowiedzi gości, przybyłych po raz pierwszy. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 77-80 (zawiera wypow.: Aleksandra Niemczykowa, Kazimierz Orłoś, Kazimierz Ivo...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: W Wilnie rozpoczyna się "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2007 nr 99 s. 3 (nota przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Wspominajmy Mackiewiczów - Stanisława Cata i Józefa. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 67-69 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Program XIV Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2007 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
560.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2008).  szczegóły 
artykuł: Bernacki Marek: Język mitu, marzenia i snu... - o podróżach do Wilna. Echa "Majów nad Wilią" (Pamięci Janiny Bernackiej). Znad Wilii 2009 nr 4 s. 77-89 (zapis osobistych wspomnień, refleksji i wrażeń z imprezy...) szczegóły 
artykuł: Bernacki Marek: Zapiski z "Maja nad Wilią". Znad Wilii 2009 nr 1 s. 54-67 (spraw. i omów....) szczegóły 
artykuł: Budowanie teraźniejszości na starych fundamentach. Co nam zostało ze spuścizny Jagiellonów. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 87-100 (zapis dyskusji z udziałem: Ewa Beynar-Czeczott, Barbara Borys-Damięcka...) szczegóły 
artykuł: Kiedy Polska została wdową? Spór o spadek Rzeczypospolitej. Co nam zostało ze spuścizny Jagiellonów. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 63-85 (zapis wystąpień i dyskusji z udziałem m.in. Krzysztofa Zanussiego i Al...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Co nam zostało z dawnej spuścizny Jagiellonów?. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 30-31 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Co nam zostało z dawnej spuścizny Jagiellonów. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 63-75 (spraw. i omów.; z Podziękowaniem organizatora...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: [Piętnaste] XV Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2008 nr 98 s. 1, 5 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 30 V s. 11 (nota...) szczegóły 
artykuł: Radczenko Antoni: [Piętnasta] XV. edycja Spotkania Poetyckiego "Maj nad Wilią": Na tradycyjne spotkanie z "Adamem". Kurier Wileński 2008 nr 99 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: XV MSP "Maj nad Wilią" - program. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 34 (program...) szczegóły 
561.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2009).  szczegóły 
artykuł: Chikashua Barbara: Rozpoczęły się Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2009 nr 98 s. 1, 2  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Miasta o trudnych losach, miejsca stracone i odzyskane. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 50-52 (art. zapow., z programem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Miasta o trudnych losach. Miejsca stracone i odzyskane. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 37-78 (spraw., z Podziękowaniem oraganizatora...) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Już po raz 16. "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2009 nr 97 s. 3 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 5 VI s. 11 (not....) szczegóły 
562.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2010).  szczegóły 
artykuł: Fiut Ignacy S.: Maj nad Wilią. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 155 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 2010 nr 92 s. 13 (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Echa XVII Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2010 nr 4 s. 33 (koment....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Grunwald znaczy Żalgiris. Potyczki o kulturę. Kurier Wileński 2010 nr 95 s. 7 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: XVII Międzynarodowe... Grunwald znaczy Żalgiris. Potyczki o kulturę (Również pod kątem 20-lecia "Znad Wilii"). Znad Wilii 2010 nr 1 s. 55-57 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Żalgiris znaczy Grunwald. Kronika potyczek o kulturę. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 48-62 (spraw., z Podziękowaniami organizatora...) szczegóły 
artykuł: Program "Maja nad Wilią". Znad Wilii 2010 nr 1 s. 58  szczegóły 
artykuł: Radczenko Antoni: Maj nad Wilią 2010. Kurier Wileński 2010 nr 96 s. 1, 11 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Radczenko Antoni: "Maj nad Wilią": reklamacji nie było. Kurier Wileński 2010 nr 101 s. 11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Spotkania "Znad Wilii". Znad Wilii 2010 nr 1 s. 155-156 (list do red. w sprawie zaproszenia na "Maj nad Wilią"...) szczegóły 
563.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2011).  szczegóły 
artykuł: JK, PAP: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 3 VI s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Teresa: Poetycka majówka nad Niewiażą. Kurier Wileński 2011 nr 107 s. 6 (spraw. z wycieczki literackiej uczestników festiwalu na Laudę, 31 V 20...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": zrozumieć Miłosza. Kurier Wileński 2011 nr 102 s. 8 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Zrozumieć Miłosza i nas samych. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 36-42 (art. zapow., ze wspomn. nt. osobistych relacji z Czesławem Miłoszem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Zrozumieć Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 27-53 (spraw. i omów. imprezy poświęconej Czesławowi Miłoszowi, z Podziękowan...) szczegóły 
artykuł: [Osiemnaste] XVIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią" (Zrozumieć Miłosza). Kurier Wileński 2011 nr 102 s. 9 (program...) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Czesław Miłosz - wielki i wzniesiony do ideału. Kurier Wileński 2011 nr 107 s. 7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Wilno: XVIII festiwal poezji "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2011 nr 103 s. 1, 5 (spraw. z pierwszego dnia imprezy; z fot....) szczegóły 
artykuł: Zrozumieć Miłosza - program XVIII MSP "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2011 nr 1 s. 43 (program imprezy...) szczegóły 
564.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2012).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Pisarstwo polskie nad Wilią i poza granicami Polski. Znad Wilii 2012 nr 2 s. 34-47 (spraw. i omów., z Podziękowaniem organizatora...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Współczesne pisarstwo na Litwie i poza granicami Polski. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 24-27 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Będzie na Litwie polska poezja i proza?. Kurier Wileński 2012 nr 107 s. 8 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: "Maj nad Wilią" znowu zawitał do Wilna!. Kurier Wileński 2012 nr 103 s. 11 (spraw. z inauguracji imprezy; z fot....) szczegóły 
artykuł: Program XIX Międzynarodowych Spotkań Poetyckie[!] "Maj nad Wilią". Kurier Wileński 2012 nr 102 s. 7  szczegóły 
artykuł: XIX "Maj Nad Wilią": pisarstwo polskie na Litwie i poza granicami Polski. Kurier Wileński 2012 nr 102 s. 7 (art. przed imprezą; z programem...) szczegóły 
565.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz (Mieczkowska) Wanda: Nasza kronika. Z historii "Majów". Znad Wilii 2003 nr 1 s. 92-125 (kalendarium...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Co dają "Maje nad Wilią?". Znad Wilii 2008 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
566.impreza: "Maj nad Wilią" - spotkania poetyckie (1994).  szczegóły 
artykuł: Binkowski Jerzy: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Karaś Romuald: Moja Litwa. Echa Spotkań Poetyckich Maj nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 15 s. 5  szczegóły 
artykuł: Kroszczyńska Elżbieta: Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 113-114  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Mówią goście Spotkań. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 4 (wypow.: Marta Berowska, Jerzy Binkowski, Algis Kaleda, Romuald Karaś, ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie i nie tylko. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 1  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1994 nr 9 s. 8 (z programem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sakowicz Jan: Znad Wilii 1994 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz Piotr: Znad Wilii 1994 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Aura poezji nad miastem. Kurier Wileński 1994 nr 97 s. 6  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (fot....) szczegóły 
567.impreza: "Maj nad Wilią" - spotkania poetyckie (1995).  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Mówią uczestnicy imprezy. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 4 (wypow.: Witalij Asowski, Nikos Chadzinikolau, Hatif Janabi, Jan Leończ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie (8 V-11 V, Wilno). Znad Wilii 1995 nr 7 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Witamy uczestników imprezy. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1995 nr 10 s. 1, 4-5 (kalendarium imprezy, sprawozdanie i fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono.... Głos Ludu 1995 nr 68 s. 2  szczegóły 
artykuł: Rolska Alwida: Gorące myśli i serca. Kurier Wileński 1995 nr 91 (12622) s. 1  szczegóły 
sprostowanie: Kurier Wileński 1995 nr 92 (12623) s. 8  szczegóły 
artykuł: Rolska Alwida: "Nasi" w Maju nad Wilią. Kurier Wileński 1995 nr 100 (12631) s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: (r): Wileńskie spotkania poetów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 109 s. 7  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1995 nr 8 s. 2 (program...) szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Tak nas powrócisz na ojczyzny łono... (1). Głos Ludu 1995 nr 65 s. 4  szczegóły 
568.impreza: "Maj nad Wilią" - spotkania poetyckie (1996).  szczegóły 
artykuł: III Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": Myśli, refleksje, wrażenia - mówią goście imprezy. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 1, 4-6 (wypow.: Marta Berowska, Mieczysław Jackiewicz, Romuald Karaś, Eugenius...) szczegóły 
artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Mieć wątpliwości. Komunikaty 1996 nr 4 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Po maju. Polemiki. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 7 (odniesienie do wypowiedzi Aliny Kuźminy i Alicji Rybałko w Słowie W...) szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie: Witamy uczestników imprezy!. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 3 (z programem...) szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 8 s. 2  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: III Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": Goście poetów wileńskich. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 1, 4-6 (omów.; zawiera także kalendarium, listę sponsorów oraz fotoreportaż ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Literaci szukają sponsorów. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sadowski Stanisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Siemaszko Antoni: Jeszcze o "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Henryk: Propozycja do "Maja". Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
569.impreza: "Poetycka Jesień Druskiennicka" - międzynarodowy festiwal literacki (2004).  szczegóły 
artykuł: BNS: W Wilnie i Druskiennikach (Miłośnicy poezji witają jesień). Kurier Wileński 2004 nr 188 s. 10 (zapow....) szczegóły 
570.impreza: Polish Arts Festival (2011).  szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Głodni sztuki - polski festiwal w Southend-on-Sea. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 37 s. 6-7 (spraw. z imprezy m.in. poetycko-teatralnej ...) szczegóły 
571.impreza: "Polish Year" (Sezon Polski) - cykl imprez kulturalnych (2009).  szczegóły 
artykuł: Bzowska Katarzyna: Rok jakiego nie było. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2010 t. 39 s. 131-138 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tryc-Bromley Anna: Sezon na polską kulturę. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 49 s. 1, 5 (wyw. z zastępcą dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie nt. pr...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Aleksandra: IKP i Sezon Polski. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 5 s. 13 (art. zapow....) szczegóły 
572.impreza: "Polish-Americam Woman: the Other in Both Cultures" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: EK: Szara strefa. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 15 XI s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
573.impreza: Salon Książki Polonijnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Salon Książki Polonijnej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 42 s. 8 (not. zapow. spotkanie z udziałem m.in. polskich pisarzy i poetów w Rzy...) szczegóły 
artykuł: Siwek Józef: III Salon Książki Polonijnej Rzym 2002. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 288 s. 5 (spraw., z fot....) szczegóły 
574.impreza: Salon Książki Polonijnej (2003).  szczegóły 
artykuł: Książki spod polonijnego pióra. Polonia Włoska 2003 nr 4 s. 13 (spraw.; na podstawie materiałów nadesłanych przez Józefa Siwka...) szczegóły 
artykuł: Leonowicz-Babiak K. M. Barbara: [Czwarty] IV Salon Książki Polonijnej w Brukseli. Rota 2003 nr 1/2 s. 110-111 (spraw., z fot....) szczegóły 
575.impreza: Salon Książki Polonijnej (2004).  szczegóły 
artykuł: Leonowicz-Babiak K. M. Barbara: VIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej oraz V Międzynarodowy Salon Książki Polonijnej w Stella Plage. Nasza Rota 2004 nr 4 s. 48-49 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zajączkowska Wanda: Wzbogacony o wystawę o prasie (Francja: Zaproszenie na Salon Książki Polonijnej). Kurier Wileński 2004 nr 131 s. 4 (zapow....) szczegóły 
576.impreza: Salon Książki Polonijnej (2005).  szczegóły 
artykuł: (EC): Kronika. Cracovia Leopolis 2006 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Teresa: W języku ojczystym z potrzeby serca (VI Salon Książki Polonijnej - Wilno 2005). Kurier Wileński 2005 nr 215 s. 3 (spraw....) szczegóły 
577.impreza: Salon Książki Polonijnej (2007).  szczegóły 
artykuł: Michnowska Wanda: VIII Salon Książki Polonijnej - Budapeszt 2007. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 152-154 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Niechaj Anatol: Książka polonijna w Budapeszcie. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 15 (spraw....) szczegóły 
578.impreza: Salon Książki Polonijnej (2008).  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Teresa: [Dziewiąty] IX Salon Książki Polonijnej odbył się w Wiedniu. Kurier Wileński 2009 nr 6 s. 14 (nota...) szczegóły 
579.impreza: Salon Książki Polonijnej (2009).  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Teresa: Prezentacja wileńskich autorów w Salonie Książki Polonijnej. Kurier Wileński 2009 nr 239 s. 8 (nota...) szczegóły 
580.impreza: Seminarium Literackie Sekcji Literacko-Artystycznej (1990).  szczegóły 
artykuł: Berger Wiesław Adam: Pegaz z Kaszperem i seminarium. Głos Ludu 1990 nr 144 s. 4  szczegóły 
artykuł: Siwek Tadeusz: Seminarium literackie SLA. Głos Ludu 1990 nr 143 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (T.S.): Literaci SLA w Jabłonkowie. Zwrot 1991 nr 2 s. 73 (nota spraw....) szczegóły 
581.impreza: Sezon Polski "Nova Polska" - cykl imprez kulturalnych (2004).  szczegóły 
artykuł: (bd), (pap): Rozpoczął się Sezon Polski we Francji. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 110 s. 7  szczegóły 
artykuł: (pap): Sezon Polski we Francji. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 162 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: (sg): Finał Sezonu Polskiego we Francji. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 312 s. 7 (nota...) szczegóły 
582.impreza: Spotkania Poetyckie (2007).  szczegóły 
artykuł: Masenas Witalis: Jubileuszowe Spotkania Poetyckie w szkole im. Wł. Syrokomli. Kurier Wileński 2007 nr 184 s. 1, 2 (spraw.; z fot....) szczegóły 
583.impreza: "Spotkania z kulturą polską" w Serbii i Czarnogórze (2004).  szczegóły 
artykuł: Wątróbski Leszek: Spotkania z kulturą polską w Belgradzie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 163 s. 8  szczegóły 
584.impreza: Spotkanie zaolziańskich pisarzy - członków Sekcji Literacko-Artystycznej, Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji i Morawsko-Śląskiej Gminy Pisarzy (1990).  szczegóły 
artykuł: (o): Sejmik pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 97 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pierwsze spotkanie pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 98 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Spotkanie pisarzy. Głos Ludu 1990 nr 96 s. 5 (zapow....) szczegóły 
585.impreza: Święto Gorolskie w ramach Kultury Beskidzkiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Drożdż Leokadia: "Góralu, czy ci nie żal...". Śląsk Opolski 2003 nr 1 s. 48-49 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ocena wypadła pozytywnie. Głos Ludu 2002 nr 107 s. 1, 3  szczegóły 
586.impreza: Święto Poezji (2001).  szczegóły 
artykuł: Mażul Henryk: Syrokomlowskiej wierni lirze. Magazyn Wileński 2001 nr 6 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: W gościnie u [Władysława] Syrokomli. Kurier Wileński 2001 nr 103 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
587.impreza: Święto Poezji (2005).  szczegóły 
artykuł: Dowdo Lucyna: Euterpe gościła na Borejkowszczyźnie. Magazyn Wileński 2005 nr 6 s. 20-21 (spraw....) szczegóły 
588.impreza: Święto Poezji "Lira Syrokomli" - cykl imprez (2012). ([konkurs recytatorski, spotkania z poetami]...) szczegóły 
artykuł: Balciuniene Alina: "Lira Syrokomli". Nad Odrą 2012 nr 9/10 s. 46-47 (spraw....) szczegóły 
589.impreza: Tydzień Literatury Polskiej w Toronto (1998).  szczegóły 
artykuł: Tydzień Literatury Polskiej w Toronto. List Oceaniczny 1998 nr 63 s. 2 (sprawozdanie; podp. Redaktor...) szczegóły 
590.impreza: Uroczystość poświęcona Jerzemu Giedroyciowi i "Kulturze".  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 4 II s. 10 (not....) szczegóły 
591.impreza: Walne Zgromadzenie Gminy Pisarzy Morawskośląskich z udziałem Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji.  szczegóły 
artykuł: (kj): Walne zgromadzenie pisarzy. Głos Ludu 1991 nr 13 s. 5 (nota spraw.; z inf. o wyborze nowego przewodniczącego - Jana Trefulka...) szczegóły 
592.impreza: Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji (1990).  szczegóły 
artykuł: B.G.: Obrady Zrzeszenia Literatów Polskich w CSRF. Zwrot 1990 nr 11 s. 68 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Glac Barbara: Obradowali literaci polscy z CSRF. Głos Ludu 1990 nr 113 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 110 s. 3 (zapow....) szczegóły 
593.impreza: Wieczór twórczy polskich poetów Wilna (1992).  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1992 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
594.impreza: Wiosenne Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (1991).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 63 s. 1 (zapow....) szczegóły 
595.impreza: Wiosna poezji nad Olzą. Polsko-czeskie spotkania literackie "Kamień czy słowo" - impreza poetycka (2006).  szczegóły 
artykuł: "Kamień czy słowo" (Wiosna poezji nad Olzą). Kurier Wileński 2006 nr 79 s. 2 (nota spraw.; z fot....) szczegóły 
596.impreza: "Z druhe strany" - Czesko-Polski Festiwal Literatury (2003). (pod hasłem: "Dialog - literatura - poznanie"...) szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Z drugiej strony. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
597.impreza: Zjazd pisarzy z Czech, Moraw i Śląska z udziałem Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji (1991).  szczegóły 
artykuł: Berger Wiesław Adam: Sprawozdanie. Głos Ludu 1991 nr 52 s. 3  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
598.artykuł: Drożdż Leokadia: "Święto gorolskie" w Jabłonkowie. Śląsk Opolski 2001 nr 3 s. 105-106 (spraw. m.in. ze spotkania literacko-muzycznego pt. "Od Hadama do Hanki...) szczegóły 
599.artykuł: Grabowska Alina: Poezja uszlachetnia człowieka (W Ławaryskiej Szkole uczczono Dzień Poezji). Kurier Wileński 2005 nr 73 s. 8 (spraw. ze spotkania koła miłośników poezji w Ławaryskiej Szkole Średni...) szczegóły 
600.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wojaże poetyckie: Wileńsko-wiedeński most poetycki. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 3 (o wizycie polskich poetów z Wilna w Wiedniu w środowisku Polonii austr...) szczegóły 
601.artykuł: Podmostko Jadwiga: "Ubiorę poezję..." (Impreza w Sużanach). Kurier Wileński 2005 nr 67 s. 6 (zapow. imprezy-prezentacji poezji twórców Wilna i Wileńszczyzny "Ubior...) szczegóły 
602.artykuł: Podmostko Jadwiga: "Ubiorę poezję w błękit kwietnia" (Spotkanie poetyckie w strefie niemenczyńskiej). Kurier Wileński 2005 nr 79 s. 1, 6 (spraw. z imprezy "Ubiorę poezję w błękit kwietnia" w Sużanach zorg. pr...) szczegóły 
603.artykuł: Rowiński Krzysztof: Znów Szóstka Poetycka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 195 s. 6 (zapowiedź wieczoru poetyckiego na Ealingu zorg. przez klub "Szóstka Po...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
604.artykuł: Moll Irena: Pisanki z wierszy poetów polonijnych. Własnym głosem 2012 nr 85 s. 11 (spraw. z wieczoru artystycznego m.in. z udziałem poetów polonijnych (R...) szczegóły 
605.artykuł: Podmostko Jadwiga: Spotkanie ludzi pióra (V Światowy Dzień Poezji w Warszawie). Kurier Wileński 2005 nr 68 s. 1 (nota przed imprezą...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
606.konkurs: "Ameryka i świat dzisiaj" - konkurs poezji dla dzieci , młodzieży i dorosłych (2001).  szczegóły 
artykuł: Konkurs polsko-polonijny. Nasz Dziennik 2001 nr 262 s. 9 (ogł....) szczegóły 
607.konkurs: "Bóg w mojej rodzinie" - konkurs na opowiadanie, esej lub list (1994).  szczegóły 
artykuł: Bóg w mojej rodzinie - świadectwa. Gazeta Niedzielna 1994 nr 9 s. 5 (ogł....) szczegóły 
608.konkurs: "Ciche Polaków wyzwania" - konkurs poetycki, literacki i fotograficzny (2007).  szczegóły 
artykuł: Konkursownia. Red 2007 nr 1 s. 132 (ogłoszenie...) szczegóły 
609.konkurs: "Człowiek, któremu nie pomogłem" - konkurs literacki (1996).  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1996 nr 19 s. 5 (ogł....) szczegóły 
610.konkurs: "Dzieci dwóch ojczyzn" - konkurs literacki dla dzieci ze środowisk polskich w Holandii.  szczegóły 
artykuł: Biuletyn PN [Pools-Nederlandse Kulturele Vereinining = Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne] 1992 nr 3 s. 35  szczegóły 
611.konkurs: "Golden Bookstore" - konkurs poetycki (1994). (przyznano tylko wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: Lizakowski Adam: Rozstrzygnięcie kokursu poetyckiego "Golden Bookstore". Dwa Końce Języka 1994 nr 6 s. 6 (omówienie konkursu i wykaz laureatów...) szczegóły 
612.konkurs: "Granica" - konkurs jednego wiersza w ramach Cieszyńskiej Nocy Poetów (2001). (nagr.: Stanisław Józef Malinowski, Libor Martinek, Rafał Świć; wyróżn....) szczegóły 
artykuł: E.S.: Skarby z cieszyńskiej trówły. Zwrot 2001 nr 12 s. 43 (m.in. wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 2001 nr 12 s. 46-47 (teksty laureatów...) szczegóły 
613.konkurs: Konkurs dla mieszkańców Czechosłowacji na najlepszy materiał dziennikarski: reportaż, publicystykę, pamiętnik przedstawiający współczesne życie polskiej społeczności w Czechosłowacji.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
614.konkurs: Konkurs dla poetów emigrantów (1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 17 II s. 7  szczegóły 
615.konkurs: Konkurs im. Toli Korian na pieśń lub piosenkę (tekst i muzykę). (ogł. 1989; nagr.: Adam Brzozowski, Eugeniusz Głowski, Marzena Komsta, ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 105 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 115 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 92 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Niedzielna 1989 nr 15 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 116 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Puls 1989 nr 42/43 s. 185 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 6 IV s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 7 s. 31 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 17 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Terlecki Tymon: Teatr 1989 nr 11/12 s. 30 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 29 s. 7  szczegóły 
artykuł: Więź 1989 nr 10 s. 167-168  szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 47 s. 8 (ogł....) szczegóły 
616.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza. (w ramach spotkania Grupy Literackiej '63; nagr. Lucyna Waszek, Jacek S...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
617.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Biesiady Grudniowej. (nagr.: Jacek Sikora, Janusz Branny, Maria Chraścina, Piotr Horzyk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (tekst laureata...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: SAW: Po Grudniowej Biesiadzie. Zwrot 1992 nr 2 s. 74-75 (laureaci...) szczegóły 
618.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Jesiennego Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji (1993). (nagr.: Gabriel Palowski, Władysław Sikora, Lucyna Przeczek-Waszkowa; n...) szczegóły 
artykuł: Jobbagy Ewa: Pięć nagród dla Renaty Putzlacher. Jesienne Seminarium SLA - Milików 93. Zwrot 1993 nr 12 s. 49 (wyniki...) szczegóły 
619.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Jesiennego Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Gutach (1991). (nagr.: Jan Pyszko, Franciszek Nastulczyk, Jacek Sikora...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 133 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1992 nr 4 s. 49 (teksty nagr....) szczegóły 
620.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Seminarium Literackiego Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związki Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. (1990; nagr.: Jacek Sikora, Jan Pyszko, Władysław Sikora; wyróżn.: Lucy...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 143 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: (T.S.): Literaci SLA w Jabłonkowie. Zwrot 1991 nr 2 s. 73 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1991 nr 7 s. 26 (tekst nagr....) szczegóły 
621.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach świątecznego spotkania Grupy Literackiej '63 w Trzyńcu (Czechosłowacja). (nagr.: J. Sikora, L. Przeczek, K. Wojnar; nagr. publiczności: L. Przec...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 3 s. 65 (wyniki...) szczegóły 
622.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Wiosennego Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie (1991). (nagr.: Jan Pyszko, Lucyna Waszkowa, Władysław Sikora...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
623.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Wiosennego Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Mostach koło Czeskiego Cieszyna (1989). (nagr.: L. Przeczek (dwukrotnie), J. Sikora, W. Sikora, F. Nastulczyk, ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 45 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
624.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach X Hutniczych Dni Literatury przez Grupę Literacką '63 (1989). (nagr: Gustaw Sajdok, Gabriel Palowski, Maria Chraścina; nagr. publiczn...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
625.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach X Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (Czechosłowacja). (nagr.: G. Palowski, J. Żabińska, P. Horzyk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 70 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
626.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XI Hutniczych Dni Literatury przez Grupę Literacką '63 (1990). (nagr.: Piotr Horzyk, Gabriel Palowski, Jan Pyszko; nagr. publiczności:...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
627.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XII Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (1991). (nagr.: Franciszek Nastulczyk, Maria Chraścina, Jan Pyszko; nagr. publi...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
628.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XIII Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (1992). (nagr.: Gabriel Palowski, Piotr Horzyk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
629.konkurs: Konkurs literacji Magazynu OFF w Londynie na teksty polsko-i anglojęzyczne (2009). (nagr.: Maria Jastrzębska, Piotr Makowski...) szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Londyńska literatura w podróży. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 44 s. 4 (w art. inf. o lauretach konkursu oraz sylwetki finalistów, także nt. d...) szczegóły 
630.konkurs: Konkurs literacki (1995). (nagr.: Marta Berowska, Wiesław Malicki, Antoni Strzybny...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1995 nr 38 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
631.konkurs: Konkurs literacki dla dorosłych w kategorii poezji i prozy. (dział poezji, nagr.: Aniela Różańska, Maria Chraścina, Gabriel Palowsk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 44 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
632.konkurs: Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży szkół polskich z Litwy, Łotwy i Estonii (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Poczucie wsparcia. Kurier Wileński 2001 nr 107 s. 3 (dot. pierwszych trzech edycji konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zubińska Liliana, Zubiński Tadeusz: Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z polskich szkół Litwy, Łotwy i Estonii. Fraza 2001 nr 3 s. 297-300  szczegóły 
artykuł: Zubiński Tadeusz: Na Litwie, Łotwie i w Estonii. Regiony 2001 nr 1 s. 164-165 (omówienie trzech edycji konkursu...) szczegóły 
633.konkurs: Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży z polskich szkół Litwy i Łotwy (1999; edycja I). (laureaci: Diana Jacewicz, Olga Zagórułko, Konstanty Mneikis, Romuald Ł...) szczegóły 
artykuł: Kamilewicz Danuta: Zwyciężyło polskie słowo. Kurier Wileński 1999 nr 72 s. 3 (omówienie...) szczegóły 
634.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży. (nagr.: Lucyna Pilch, Lucyna Cieślar, Irena Klimek, Iwona Sikora, Anna ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1994 nr 62 s. 2 (wyniki i nota nt. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1994 nr 69 s. 4 (druk nagr. tekstów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1994 nr 15 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki dla młodzieży. Zwrot 1994 nr 3 s. 63 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (St): Małe święto poezji. Głos Ludu 1994 nr 68 s. 2 (nota spraw. ze spotkania laureatów...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1994 nr 8 s. 62 (tekst laureatki...) szczegóły 
635.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży do lat 20 w kategorii poezji i prozy. (w kategorii prozy nagr. nie przyzn....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 44 s. 3 (ogł....) szczegóły 
636.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 59 s. 3 (ogł....) szczegóły 
637.konkurs: Konkurs Literacki dla młodzieży i dorosłych w dziedzinie prozy i poezji. (1990; w kategorii dla dorosłych w dziedzinie prozy nagr.: Marian Siedl...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 52 s. 4 (ogł....) szczegóły 
638.konkurs: Konkurs Literacki dla młodzieży i dorosłych w dziedzinie prozy i poezji.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 50 s. 4 (ogł....) szczegóły 
639.konkurs: Konkurs Literacki dla młodzieży i dorosłych w kategorii prozy i poezji w ramach XII Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (1991). (w kategorii młodzieżowej w dziale prozy nagr.: Jola Filipek; w dziale ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 76 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 37 s. 5 (ogł....) szczegóły 
640.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży polskich szkół podstawowych. (1993; w dziale poezji: nagr.: Anna Kufa, Marian Sikora, Adam Rzymanek,...) szczegóły 
artykuł: Konkurs SLA dla młodzieży rozstrzygnięty. Zwrot 1993 nr 8 s. 47 (wyniki...) szczegóły 
641.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży polskiego pochodzenia uczęszczającej do szkół średnich Chicago i jego przedmieść. (XLII; w kategorii opow. w jęz. polskim nagr.: Monika Czyczoń, Krzyszto...) szczegóły 
artykuł: Głos Nauczyciela 1990 nr 1 s. 9-16 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Nauczyciela 1989 nr 3 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
642.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. (w dziale poezji nagr.: Jola Staś, Katarzyna Wojnar, Hanna Kufa, Karoli...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 38 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1, 7 (wyniki...) szczegóły 
643.konkurs: Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich (2004). (nagr.: w kategorii szkół podstawowych: Karina Wojtyła, Krzysztof Klime...) szczegóły 
artykuł: Potrzebna pomoc nauczycieli (Konkurs literacki GL '63 rozstrzygnięty). Głos Ludu 2004 nr 4 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
644.konkurs: Konkurs literacki im. Andrzeja Gawrońskiego. (nagr.: nagr. główna Henryk Jurewicz; nagr. w dziedzinie poezji: Anna J...) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 2000 nr 4/5 s. 27 (not....) szczegóły 
645.konkurs: Konkurs Literacki im. Henryka Jasiczka (2003). (nagr.: 1. nagr. nie przyznano, Libor Martinek, Urszula Stefaniak-Korzo...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 2003 nr 110 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kaszper Kazimierz: Niewesołe pokonkursowe refleksje. Głos Ludu 2004 nr 23 s. 5  szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs rozstrzygnięty. Głos Ludu 2004 nr 20 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: (lm): Konkurs literacki z okazji 85 rocznicy urodzin Henryka Jasiczka. Zwrot 2004 nr 6 s. 57 (wyniki...) szczegóły 
646.konkurs: Konkurs Literacki im. Marka Hłaski (2003; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
647.konkurs: Konkurs Literacki im. Marka Hłaski (2004; edycja III).  szczegóły 
artykuł: III Konkurs Literacki im. Marka Hłaski. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 113 (ogł....) szczegóły 
artykuł: III Konkurs Literacki im. Marka Hłasko. Magazyn Wileński 2005 nr 2 s. 40 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki w Austrii. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 48 s. 8 (ogł....) szczegóły 
648.konkurs: Konkurs Literacki im. Marka Hłaski (2007; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Konkursownia. Red 2007 nr 1 s. 131 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Pokrowska E.: Konkurs im. Marka Hłaski. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 28 s. 3 (nota o ogłoszeniu konkursu...) szczegóły 
649.konkurs: Konkurs Literacki im. Marka Hłaski (2011; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Hafner Jadwiga: Konkurs Literacki im. Marka Hłaski. Zwrot 2011 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
650.konkurs: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza (1995). (do 30 IX 1995; nagr.: w dziale poezji - Wilhelm Przeczek, Renata Putzl...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. Pawła Kubisza. Głos Ludu 1995 nr 92 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sajdok Gustaw: Głos Ludu 1995 nr 37 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1996 nr 2-5 (teksty laureatów...) szczegóły 
651.konkurs: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza (1997). (w dziale twórcz. dla dzieci nagr.: Gustaw Sajdok, Wilhelm Przeczek; w ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1997 nr 46 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza (Regulamin konkursu). Zwrot 1997 nr 5 s. 43 (podp. prezes Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej - Gust...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Pawła Kubisza. Zwrot 1997 nr 7 s. 42 (ogł. podp. prezes Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej -...) szczegóły 
artykuł: (kor): Laureaci już znani. Głos Ludu 1997 nr 131 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): Od regionalizmu do uniwersalizmu. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 2 (refleksje nt. nadesłanych na konkurs prac...) szczegóły 
652.konkurs: Konkurs Literacki im. Tadeusza Murdzeńskiego (2011). (nagr.: Monika Ciok-Giertuga, Małgorzata Mroczkowska; wyróżn.: Marta G...) szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Jedna tożsamość, różne drogi. Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 2 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród; z notą inf. nt. Polskiej Fund...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 3-8 (teksty nagrodzone na konkursie, aut.: Monika Ciok-Giertuga, Marta Goce...) szczegóły 
artykuł: Komentarze jurorów. Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 1 (koment.: Jerzy Kulczycki, Jarosław Koźmiński, Ewa Lewandowska-Tarasiuk...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Tadeusza Murdzeńskiego rozstrzygnięty. Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 1 (werdykt jury...) szczegóły 
artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Jest tylko ziemia przeznaczona.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 51 s. 2 (koment....) szczegóły 
653.konkurs: Konkurs literacki na opowiadanie lub zbiór wierszy dla dorosłych i dla młodzieży w ramach X Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (Czechosłowacja). (w kategorii dla dorosłych w dziedzinie prozy nagr.: D. Chlup, P. Horzy...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 70 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 24 s. 7 (ogł....) szczegóły 
654.konkurs: Konkurs literacki na utwory dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, m. in. w kategoriach: wiersz, piosenka, opowiadanie, bajka. (ogł. 1988; w kategorii wiersza i piosenki nagr.: A. Kaczmarska, W. Har...) szczegóły 
artykuł: Słowo Ojczyste 1989 nr 1 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
655.konkurs: Konkurs literacki na utwór poświęcony cyklowi świątecznemu Wielkiej Nocy. (zgł. do 1 IV 1997...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 1997 nr 2 s. 6, nr 3 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
656.konkurs: Konkurs Literacki Polskiego Klubu Artystycznego w Chicago (1993). (I nagr. w kategorii "Esej po polsku": Mariusz Wrzosek; w kategorii "Op...) szczegóły 
artykuł: Prace nagrodzone w konkursie Polskiego Klubu Artystycznego w Chicago. Głos Nauczyciela 1993 nr 3 s. 19-25  szczegóły 
657.konkurs: Konkurs literacki w dziedzinie poezji i prozy dla autorów przed debiutem książkowym kierowany do twórców przebywających stale poza granicami Polski (1998).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 12 VI s. 13 (not....) szczegóły 
658.konkurs: Konkurs Młodych Poetów na Zaolziu (1992). (nagr. i wyróżn.: Beata Karpeta, Beata Pasz, Janusz Bittmar, Marek Bitt...) szczegóły 
artykuł: Poetą się nie jest, poetą się bywa.... Zwrot 1992 nr 8 s. 55 (wypow. laureatów; not. Martyna Radłowska-Obrusnik...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1992 nr 8 s. 56-57 (teksty laureatów...) szczegóły 
659.konkurs: Konkurs na adaptację sceniczną dla szkolnych i pezetkaowskich zespołów teatralnych w 2 kategoriach: utworów literackich i utworów gwarowych (1991). (nagr. nie przyznano; wyróżn.: w kategorii utworów szkolnych: Lucyna Pr...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 53 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1991 nr 5 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przyznano wyróżnienia. Głos Ludu 1992 nr 10 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
660.konkurs: Konkurs na najciekawszą pracę literacką. ( Krzysztof Rygielski, Krzysztof Machowski, Ewelina Andrzejewska,...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 163 [dod.] s. 4 (laureaci...) szczegóły 
661.konkurs: Konkurs na poezję okolicznościową. (nagr.: W. Młynek, B. Glac, A. Kupiec; wyróżn.: A. Piegzowa...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 110 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 153 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 33 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 4 s. 67 (ogł....) szczegóły 
662.konkurs: Konkurs na scenariusz spektaklu mikroform teatralnych (1998; I edycja). (nadsyłanie zgłoszeń do 30 VI 1998...) szczegóły 
artykuł: (G): Zaproszenie do Koszarzysk (Konkurs teatralny i konkurs na scenariusz). Głos Ludu 1998 nr 68 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
663.konkurs: Konkurs na wiersz z okazji otwarcia budynku Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1994 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
664.konkurs: Konkurs o Nagrodę Publiczności. (nagr.: Katarzyna Feber, Bogusław Jasiewicz...) szczegóły 
artykuł: Pyszko Jan: Turniej Jednego Wiersza. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4 (spraw....) szczegóły 
665.konkurs: Konkurs Poetów Emigrantów (1989; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Głos Nauczyciela 1989 nr 4 s. 34 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 8 II s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zieliński Leszek: "Antologia Poezji Emigrantów". Komunikat prasowy. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 12 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zieliński Leszek: Kontakt 1990 nr 3 s. 129  szczegóły 
666.konkurs: Konkurs Poetów Emigrantów (1995; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 71 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
667.konkurs: Konkurs Poetów Emigrantów (edycja I). (I; nagr.: Tadeusz Wójtowicz, Konrad Dramowicz, Elżbieta Colbert; wyróż...) szczegóły 
artykuł: Głos Nauczyciela 1989 nr 4 s. 34 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kontakt 1990 nr 3 s. 129  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 8 II s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zieliński Leszek: "Antologia Poezji Emigrantów". Komunikat prasowy. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 12 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
668.konkurs: Konkurs poetycki o tematyce dowolnej (1993). (do XII 1993...) szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 43 s. 7, nr 44 s. 7 (ogł....) szczegóły 
669.konkurs: Konkurs poetycki o tematyce dowolnej (1994). ( Veronika Szczepanek, Władysław Melski, Eleonora Trzpit, Łukasz Bułka,...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 7 VII s. 6  szczegóły 
670.konkurs: Konkurs Poezji Emigracyjnej (1997).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 12 VI s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
671.konkurs: Konkurs Poezji Emigrantów (2001; edycja VIII). (dla poetów z kraju i zagranicy...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 2001 nr 5 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: EP: Konkurs poezji emigrantów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 106 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
672.konkurs: Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego na opowiadanie lub wiersz satyryczny o tematyce polonijnej (2007; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 4 V s. 11 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
673.konkurs: Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego na opowiadanie lub wiersz satyryczny o tematyce polonijnej (2009; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 10 VII s. 10 (ogłoszenie...) szczegóły 
674.konkurs: Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego na opowiadanie lub wiersz satyryczny o tematyce polonijnej (2011; edycja III).  szczegóły 
artykuł: [Trzeci] III konkurs satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z IX s. 11 (regulamin...) szczegóły 
675.konkurs: Konkurs teatralny na sztukę teatralną, adaptację dzieła literackiego w formie dramatu, jednoaktówkę lub sztukę przeznaczona dla szkolnych zespołów teatralnych. (ogł. wyników VI 1994...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 144 s. 2  szczegóły 
artykuł: Konkurs!. Zwrot 1993 nr 12 s. 67 (ogł....) szczegóły 
676.konkurs: Konkurs twórczy z okazji 30-lecia Grupy Literackiej '63 na poezję i prozę. (do 21 V 1993...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 45 s. 3 (ogł....) szczegóły 
677.konkurs: "Literatura w radiu" - konkurs literacki na opowiadanie radiowe w języku polskim (2003).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 197 (ogłoszenie...) szczegóły 
678.konkurs: "Miejsce mojemu sercu najbliższe" - Międzynarodowy Konkurs Literacki i Plastyczny (2003; edycja III). (do 15 I 2003; dla młodzieży polskiej zamieszkałej poza granicami kraju...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 2002 nr 20 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 2003 nr 2 s. 8 (regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: "Miejsce mojemu sercu najbliższe". Kurier Wileński 2003 nr 12 s. 15 (regulamin...) szczegóły 
679.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży polskich szkół z Estonii, Litwy i Łotwy (1999; edycja I). (nagr. m.in.: w dziale prozy: Diana Jacewicz, Olga Zagórulko; w dziale ...) szczegóły 
artykuł: Akant 1998 nr 10 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Pierwsza] I edycja konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży z polskich szkół Litwy i Łotwy pod patronatem Akantu. Akant 1999 nr 6 s. 29 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Impreza pod Pegazem. Konkurs zakończony. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 19 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Żeromski Franciszek: Podziękowanie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 2 (podziękowanie organizatora konkursu dla członków jury...) szczegóły 
680.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży polskich szkół z Estonii, Litwy i Łotwy (2001; edycja III). (nagr.: w kategorii poezja: Bożena Kostecka, Justyna Macinkiewicz, Mari...) szczegóły 
artykuł: A.S.: Międzynarodowy konkurs literacki. Kurier Wileński 2001 nr 77 s. 6 (zapowiedź rozstrzygnięcia...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2000 nr 206 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2001 nr 251 s. 4  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2001 nr 236 s. 9 (ogłoszenie; podp.: Komitet organizacyjny...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2000 nr 205 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży. Kurier Wileński 2001 nr 25 s. 2 (ogłoszenie konkursu; podp.: Komitet Organizacyjny...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Prawda własnego serca.... Kurier Wileński 2001 nr 84 s. 1, 3 (rozstrzygnięcie...) szczegóły 
681.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży polskich szkół z Estonii, Litwy i Łotwy (2002; edycja IV). (nagr.: w kategorii proza: Marta Andruszaniec, Jolanta Gribule, Barbara...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2002 nr 2 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2002 nr 5 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kurier Wileński 2002 nr 11 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla dzieci z Kresów. Akant 2002 nr 3 s. 49 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Czwarta] IV edycja konkursu literackiego. Kurier Wileński 2002 nr 76 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Niechaj słyną rymy.... Kurier Wileński 2002 nr 79 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not. o zakończeniu konkursu...) szczegóły 
682.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży polskich szkół z Estonii, Litwy i Łotwy (2003; edycja V). (w kategorii prozy: w grupie młodszej: Bożena Kostecka, Beata Marynowsk...) szczegóły 
artykuł: A.S.: Międzynarodowy Konkurs Literacki. Kurier Wileński 2003 nr 89 s. 6 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Komunikat V edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży ze szkół polskich Estonii, Litwy i Łotwy, organizowanego przez Szkołę Średnią im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Kurier Wileński 2003 nr 5 s. 7 (ogłoszenie konkursu; podp.: Komitet organizacyjny...) szczegóły 
artykuł: Komunikat V edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży ze szkół polskich Estonii, Litwy i Łotwy, organizowanego przez Szkołę Średnią im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Kurier Wileński 2003 nr 3 s. 12 (ogłoszenie konkursu; podp.: Komitet organizacyjny...) szczegóły 
artykuł: Komunikat V edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży ze szkół polskich Estonii, Litwy i Łotwy, organizowanego przez Szkołę Średnią im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Kurier Wileński 2003 nr 7 s. 7 (ogłoszenie; podp.: Komitet organizacyjny...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: "Jesteśmy po to, by tworzyć urok świata...". Kurier Wileński 2003 nr 93 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
683.konkurs: "Młodzi zdolni" - konkurs m. in. w dziedzinie literatury.  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 35 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 4 s. 66 (ogł....) szczegóły 
684.konkurs: "Na końcu świata napisane" - konkurs literacki (2007; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Konkursownia. Red 2007 nr 1 s. 132 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Lista laureatów I konkursu literackiego "Na końcu świata napisane". Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2007 nr 20 [właśc. 21] s. 11 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wiśniowska Aleksandra: Codzienność na usługach literatury. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2007 nr 20 [właśc. 21] s. 1, 11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
685.konkurs: "Nasza Rodzina" - konkurs literacki. (1993, termin nadsyłania tekstów: II 1993...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1993 nr 3 s. 3 (ogł....) szczegóły 
686.konkurs: "O Palicę Hadama" - Konkurs Jednego Wiersza im. Władysława Młynka (2004; edycja II). (wyniki po 10 VII 2004...) szczegóły 
artykuł: O Palice Hadama. II edycja Konkursu Jednego Wiersza im. Władysława Młynka z okazji 57 Gorolskiego Święta. Zwrot 2004 nr 4 s. 38 (ogłoszenie...) szczegóły 
687.konkurs: "O Palicę Hadama" - Konkurs Jednego Wiersza im. Władysława Młynka (2005; edycja III). (wyniki 7 VIII 2005...) szczegóły 
artykuł: Konkurs jednego wiersza. Zwrot 2005 nr 4 s. 64 (ogłoszenie...) szczegóły 
688.konkurs: Ogólnopolski i Ogólnopolonijny Konkurs Literacki na Prozę i Poezję o dowolnej tematyce (2007).  szczegóły 
artykuł: Red 2007 nr 3/4 s. 152-153 (ogłoszenie...) szczegóły 
689.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (V; nagr.: Gabriel Palowski, Janina Borowska, Alexander Tkacz, Barbara ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 3 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 116 s. 7 (ogł....) szczegóły 
690.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (IV, ogł. 1988; nagr.: M. Chraścina, P. Horzyk, G. Palowski...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 2 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 3 s. 65 (wyniki...) szczegóły 
691.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (VII: Lauru Janusza Gaudyna nie przyzn.; nagr.: Renata Putzlacher, Mari...) szczegóły 
artykuł: GL'63 ogłasza Konkurs o Laur Janusza Gaudyna. Głos Ludu 1991 nr 115 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 1 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 10 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 112 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: SAW: Po Grudniowej Biesiadzie. Zwrot 1992 nr 2 s. 74-75 (laureaci...) szczegóły 
692.konkurs: Otwarty Konkurs Twórczy o "Laur Janusza Gaudyna". (VIII. Nagrody: Maria Chraścina, Piotr Horzyk, Gabriel Palowski, Jan Py...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1993 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 118 s. 7 (ogł....) szczegóły 
693.konkurs: Pegaz - Europa '97 - Europejski Konkurs na Polski Wiersz Emigracyjny pt. "Miejsce w którym jestem...". (dla poetów polskich (do 45. r. życia), mieszkających i tworzących poza...) szczegóły 
artykuł: B1 [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11 s. 40-45 (nagrodzone w konkursie wiersze...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 1997 nr 10 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: Pegaz - Europa'97. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 287 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki na polski wiersz z Emigracji (Pegaz - Europa '97). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Pegaz - Europa '97. B1 [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11 s. 40 (laureaci; not....) szczegóły 
694.konkurs: "Po tamtej stronie" - Polonijny Konkurs Poetycki o płaskorzeźbę "Polska Wierzba 2012" (2012; edycja I). (nagr.: Marina Tiabus...) szczegóły 
artykuł: Egeria 2012 nr 1 s. 8-9 (wiersze laureatki...) szczegóły 
artykuł: I Polonijny Konkurs Poetycki "Po tamtej stronie" o płaskorzeźbę "Polska Wierzba 2012" rozstrzygnięty. Egeria 2012 nr 1 s. 7 (spraw., laureatka...) szczegóły 
695.konkurs: "Wakacje w Polsce" - konkurs literacki (2002).  szczegóły 
artykuł: Polonia Włoska 2002 nr 3 s. 21 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
696.konkurs: Wiedeński Konkurs Literacki im. Marka Hłaski (1990; edycja I). (w dziale poezji nagr.: Adam Lizakowski, Edward Popławski, Ireneusz Tat...) szczegóły 
artykuł: Enigma 1990 nr 2 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: I Wiedeński Konkurs im. M. Hłaski. Orzeł Biały 1991 nr 1463 s. 71 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [270]  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 3 s. 112 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Prusiński Zygmunt Jan: Werdykt I Wiedeńskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski. Integracje 1992 nr 28 s. 108  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 10 I s. 10 (not. o przyzn. nagr. Adamowi Lizakowskiemu...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 13 s. 15  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 228 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1991 nr 9 s. 12  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 130 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kontakt 1991 nr 5 s. 139  szczegóły 
697.konkurs: Wiedeński Konkurs Literacki im. Marka Hłaski (1992; edycja II). (w dziale poezji nagr.: Ad (pseud.), Danuta Kuenstler-Langner, Marek Gr...) szczegóły 
artykuł: (bej): Nagroda literacka. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr1 s. 11  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 2  szczegóły 
artykuł: Drugi Wiedeński Konkurs Literacki. Trybuna 1990 nr 214 s. 5  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 108 s. 6  szczegóły 
artykuł: Fraza 1992 nr 2 s. 85  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1990 nr 252 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 11 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1992 nr 4 s. 64 (ogł. wyników...) szczegóły 
artykuł: Kontakt 1990 nr 3 s. 130  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Fraza 1993 nr 3/4 s. 140-141 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 238  szczegóły 
artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [272] (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 2 s. 112 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Konkurs im. Marka Hłaski. Życie Warszawy 1991 nr 18 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Prusiński Zygmunt: Zaprasza "Metafora". Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5 (także o działaln. Korespondencyjnego Klubu Pisarzy Polskich "Metafora...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 1/2 s. 8  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 25 I s. 13  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 44 s. 10  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 10 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1991 nr 1 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1990 nr 7 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1990 nr 23 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1991 nr 1 s. 139 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1993 nr 18 s. 2  szczegóły 
artykuł: Wprost 1990 nr 46 s. 44 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wyniki Konkursu Literackiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 256 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 140-141 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 85 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 8 s. 6 (ogł....) szczegóły 
698.konkurs: Wielki Konkurs Poetycki.  szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 78 s. 6  szczegóły 
699.konkurs: Wielki Konkurs Poetycki - turniej jednego utworu dla autorów poniżej 20 roku życia (1995).  szczegóły 
artykuł: Wielki Konkurs Poetycki. Związkowiec = The Alliancer 1995 nr 110 s. 26, nr 112 s. 29  szczegóły 
700.konkurs: "Wspomnienia żydowskiego Krakowa" - konkurs. (III; nagr. m.in.: Kazimierz Traciewicz ("Jom Kipur"), Sara Rosen-Lande...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 29 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
701.konkurs: "Wszelkie Dziwy" - konkurs internetowo-blogowy (2011). (nagr.: Grzegorz Spis, Mirosława Kruszewska; wyróżn.: Jacek Wąsowicz, R...) szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Bądźmy dobrzy dla pisarzy - jubileusz nagrody ZPPnO. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 41 s. 5 (inf. w art. o nagrodzonych...) szczegóły 
702.konkurs: "Znaczenie poezji Adama Mickiewicza dla Polaków poza krajem" - konkurs literacki (1998).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 152 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
703.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1988). (laureaci, m.in.: Adam Zagajewski, Janusz Sławiński...) szczegóły 
artykuł: Karkowska Julita: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 2 II s. 1, 11, 12 ([spraw. z urocz. wręczenia]....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 166 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 9 s. 6 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 188  szczegóły 
artykuł: The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 93 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Więź 1989 nr 5 s. 143  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 145-146 (not. o przyzn....) szczegóły 
704.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1989). (laureaci, m.in.: Ryszard Krynicki, Wojciech Karpiński...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 141  szczegóły 
artykuł: Kontakt 1990 nr 3 s. 128  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 7/8 s. 112 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: The Polish Review 1990 t. 35 nr 1 s. 96  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 8 II s. 1, 15  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 286 s. 4 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 9 s. 7 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Więź 1990 nr 5/6 s. 194  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 146 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 11 s. 4 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
705.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1990). (laureaci, m.in.: Henryk Grynberg, Edward Balcerzan, Józef Kozielecki...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 109 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 29 s. 9  szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1991 nr 9 s. 4 (nota o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 138 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Nagrody Alfreda Jurzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 12 s. 8 (nota o przyzn. nagr. Henrykowi Grynbergowi i Edwardowi Balcerzanowi...) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 4 s. 111 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: The Polish Review 1991 t. 36 nr 1 s. 111 (not. o wykładzie laureata Nagrody - Edwarda Balcerzana pt.: Poetry and...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 II s. 16 (nota o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 145 (not. p przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 12 s. 2 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
706.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1991). (laureaci, m.in.: Ryszard Przybylski, Joanna Pollakówna, Jerzy Jedlicki...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 155-156 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody im. Alfreda Jurzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1992 nr 10 s. 8 (nota o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 6 II s. 1, 16  szczegóły 
artykuł: Więź 1992 nr 7 s. 143-144  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 162 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
707.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1992). (laureaci, m.in.: Jarosław Marek Rymkiewicz...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 26 s. 11 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 160-161 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Po raz 29. Nagrody Fundacji Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 4 II s. 1, 16  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Tomasz: Religa i Kersten laureatami Nagrody Jurzykowskiego. Życie Warszawy 1993 nr 25 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 3 s. 152  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 130 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
708.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1993). (laureaci, m.in.: Ewa Lipska, Richard Lourie, Lillian B. Vallee....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 8 s. 7 (not. o wręczeniu...) szczegóły 
artykuł: (JK): Nagroda Fundacji Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 3 II s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 154-155 (wykaz laureatów za 1993 r....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagroda A. Jurzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1994 nr 8 s. 10  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 154 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
709.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1994). (laureaci, m.in.: Ryszard Kapuściński, Janusz Głowacki, Barbara Toruńcz...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 31 s. 11 (not. o rozdaniu w Nowym Jorku, 3 II 1995...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 151-152 (wykaz nagr....) szczegóły 
artykuł: Latus Jan: Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 9 II s. 1-2  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody Jurzykowskich. Tygodnik Powszechny 1995 nr 8 s. 12 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 207 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 73 (not. o wręczeniu nagr....) szczegóły 
artykuł: Prizes. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1995 nr 2 s. 57  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 144 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 153 (not. o rozdaniu w Nowym Jorku, 3 II 1995...) szczegóły 
artykuł: (ag): Nagrody Fundacji Jurzykowskiego za rok 1994. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 45 s. 3  szczegóły 
710.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1995). (laureaci, m.in.: Alicja Iwańska...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Wychowanek kultury światowej. Józef Szajna laureatem nagrody Jurzykowskiego. Rzeczpospolita 1995 nr 272 s. 27  szczegóły 
artykuł: Jurzykowski dla Szajny. Życie Warszawy 1995 nr 318 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Karkowski Czesław: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 8 II s. 1-2  szczegóły 
artykuł: (M.S.): Tydzień w kulturze. Przekrój 1995 nr 50 s. 36  szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 103 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 12 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: The Alfred Jurzykowski Foundation Award. New Horizon 1996 t. 21 nr 3 s. 12 (wykaz nagrodzonych; komunikat...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 54 s. 156 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
711.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1996). (laureaci, m.in.: Paweł Huelle, Cezary Chlebowski, Czesław Hernas, Jan ...) szczegóły 
artykuł: b.d.: Nagrody dla polskich uczonych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 48 s. 6  szczegóły 
artykuł: B.L.: Nagrody Fundacji Jurzykowskiego. Forum Polonijne 1997 nr 1 s. 19 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 225 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębski Jerzy: Czesław Hernas (Laureaci Nagród Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego 1996 r.). Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 III s. 6 (sylwetka...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 138-139 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Cezary Chlebowski. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 27 II s. 16 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1997 nr 7 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 II s. 1, 14  szczegóły 
artykuł: Nagrody Jurzykowskiego. Forum Akademickie 1997 nr 3 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Jurzykowskiego. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 12 (not., laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 148 (laureaci; [sprostowanie:] Kultura 1997 nr 5 s. 2 [dot. nazwiska...) szczegóły 
artykuł: Neuger Leonard: Paweł Huelle - przywracanie doznań (Laureaci Nagród Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego 1996). Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 13 III s. 4 (sylwetka...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 3 s. 80 (not. o wręczeniu nagród w Nowym Jorku, 31 I 1997...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 3 s. 133 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1997 nr 4 s. 100 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Walczak Sylwester: Rozdanie Nagród Fundacji Jurzykowskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 27 s. 29 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 174 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
712.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1997). (laureaci, m.in.: Leszek A. Moczulski, Anders Bodegard, Karol Lesman...) szczegóły 
artykuł: Basara Zbigniew: Nagrody Jurzykowskiego. Gazeta Wyborcza 1997 nr 250 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: ck: Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 30 X s. 4-5 (wyniki i sylwetki laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody Jurzykowskiego '97. Tygodnik Powszechny 1997 nr 48 s. 12  szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 131-132 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1997 nr 44 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Ze świata. Tarniny 1997 nr 11 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 167 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
713.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1998). (laureaci m.in.: Wiesław Myśliwski, Wojciech Skalmowski, Bogusław Schae...) szczegóły 
artykuł: Basara Zbigniew: Ostatnie takie nagrody. Gazeta Wyborcza 1998 nr 250 s. 2 (nagr....) szczegóły 
artykuł: C. K.: Nagrody Jurzykowskiego po raz ostatni. Rzeczpospolita 1998 nr 252 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: ck: Pożegnanie "polskiego Nobla". Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 30 X s. 2, 15  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 81 (not. o wręczeniu nagrody w Nowym Jorku...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody Alfreda Jurzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 48 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 198-199 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Rota 1999 nr 1/2 s. 129 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 11/12 s. 30 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 65 s. 175 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
714.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Radoń Sławomir: Pożegnanie epoki. Koniec nagród Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. Plus Minus 1998 nr 35 s. 16  szczegóły 
artykuł: S. B.: Nagroda A. Jurzykowskiego dla prof. Zofii Libiszowskiej. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 1 s. 8-9 (dot. m.in. laureatów w dziedzinie literatury...) szczegóły 
sprostowanie: Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 32  szczegóły 
715.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1989). (laureaci: Włodzimierz Bolecki za całokształt twórczości, Jerzy Pilch z...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 284 s. 7  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1989 nr 135 s. 8  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 132  szczegóły 
artykuł: Kontakt 1989 nr 12 s. 132  szczegóły 
artykuł: Korybut Tadeusz M.: Fundacja Kościelskich. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 8-14 (historia nagrody, laureaci...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 47 s. 6  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 108 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Puls 1989 nr 42/43 s. 123 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 23 XI s. 10  szczegóły 
artykuł: Więź 1990 nr 4 s. 147  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 142 (not.; także skład jury...) szczegóły 
716.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1990). (laureaci: Grzegorz Musiał za całokształt twórczości, Bronisław Wildste...) szczegóły 
artykuł: akw: Nagrody literackie Fundacji im. Kościelskich. Integracje 1992 nr 28 s. 109  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1990 nr 261 s. 9  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 10 s. 10 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 133  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 118-119  szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji im. Kościelskich. Gazeta Wyborcza 1990 nr 32 s. 8 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Konkursy i nagrody. Tygodnik Solidarność 1991 nr 1 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kraków [Magazyn] 1991 nr 1 s. 59 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 47 s. 8 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: W Polsce po raz pierwszy. Tygodnik Powszechny 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 2 (not. o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Morawski Maciej Dzierżykraj: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 8 XI s. 5  szczegóły 
artykuł: Nagroda. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 1, 3 (spraw z urocz. wręczenia; z wypow. pisarzy nt. nagrody: Jacek Bocheńsk...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 4 s. 111 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 1 s. 111 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Polityka 1991 nr 4 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pysiak Krzysztof: Nagrody im.Kościelskich. Życie Warszawy 1991 nr 20 s. 7 (laureaci; także hist. nagrody...) szczegóły 
artykuł: Res Publica 1991 nr 5 s. 81 (not. o przyzn. nagr. Grzegorzowi Musiałowi i Markowi Zaleskiemu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1991 nr 2 s. 70 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1991 nr 19 s. 4 (laureaci; także nt. hist. nagr....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not. o przyznznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 7 s. 7 (komunikat o ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1991 nr 2 s. 140  szczegóły 
artykuł: Wokanda 1991 nr 6 s. 9  szczegóły 
artykuł: Więź 1991 nr 3 s. 167  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 147 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 148 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 153 (not. o wręczeniu, 24 I 1991...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 140 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 15 s. 2 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 1 s. 213  szczegóły 
717.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1991). (laureaci: Andrzej Bart za "Rien ne va plus", Marian Stala za "Chwile p...) szczegóły 
artykuł: Brulion 1992 nr 19 A s. 147 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Górski Krzysztof, Marzys Zygmunt: Fundacja im. Kościelskich informuje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 257 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 145  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 216 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Kronika towarzyska. NaGłos 1992 nr 6 s. 178 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Lisowski Andrzej: Nagroda im. Kościelskich. Rzeczpospolita 1991 nr 286 s. 2 (spraw. z wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Maj Bronisław: Kronika towarzyska. NaGłos 1992 nr 7 s. 196-200 (fotorep. z wręczenia nagr....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1991 nr 46 s. 8 (nota o przyzn....) szczegóły 
artykuł: MDM: Tegoroczne Nagrody Fundacji Kościelskich. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 24 X s. 3 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Morawski Maciej: Tegoroczne nagrody Fundacji Kościelskich. Nasza Rodzina = Notre Famille 1991 12 s. 30  szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Kościelskich. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nasza Gazetka 1991 nr 7 s. 41 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nowy Świat 1991 nr 3 s. 11 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 4 s. 110 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Fundacja Kościelskich nagrodziła. Życie Warszawy 1991 nr 261 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 45 s. 10 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1992 nr 1 s. 150  szczegóły 
artykuł: Więź 1992 nr 2 s. 137  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 144 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 38 s. 162 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 38 s. 162 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
718.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1992). (nagroda literacka: Krzysztof Myszkowski - "Pasja według Św. Jana"; jed...) szczegóły 
artykuł: Błaszak Danuta, Herman Agnieszka: Magazyn Literacki 1993 nr 2 (6) s. 75-76  szczegóły 
artykuł: [Błońska Wanda] (bł): Tylko niecne podejrzenia. Przekrój 1992 nr 2429 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 32 s. 7  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 292 s. 3  szczegóły 
artykuł: E.S.: Nagroda im. Kościelskich. Rzeczpospolita 1993 nr 20 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Górski Krzysztof: Komunikat Fundacji Kościelskich, Genewa. Akcent 1992 nr 4 s. 39 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1993 nr 1 s. 10  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Tygodnik Powszechny 1992 nr 51 s. 5 (komunikat jury o przyzn. nagrody...) szczegóły 
artykuł: Laureaci 1992 roku. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 566 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1992 nr 50 s. 8 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Nagrody Kościelskich. Gazeta Wyborcza 1992 nr 285 s. 9 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Nagrody Kościelskich. Życie Warszawy 1992 nr 292 s. 13 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nasza Gazetka 1993 nr 1 s. 27 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 3 XII s. 6  szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 2/3 s. 154 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 210-211 (not....) szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 2 s. 186  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 130 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1992 nr 97 s. 13  szczegóły 
719.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1993). (laureaci: Marzanna Bogumiła Kielarza "Sacra Conversazione", Artur Szlo...) szczegóły 
artykuł: (af): Nagroda Kościelskich 1993. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 2  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 264 s. 10 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Nagoda Kościelskich. Rzeczpospolita 1993 nr 275 s. 4 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagroda im. Kościelskich za rok 1992. Twórczość 1994 nr 1 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 110  szczegóły 
artykuł: Nagrody. Więź 1994 nr 1 s. 172  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 154 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
720.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1994). (laureaci: Tadeusz Słobodzianek za całokształt twórczości, Maciej Niemi...) szczegóły 
artykuł: (ad): Nagroda Kościelskich. Gazeta Wyborcza 1994 nr 250 s. 10  szczegóły 
artykuł: A.Ost.: Nagrody Kościelskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Nagrody Kościelskich '94. Rzeczpospolita 1994 nr 250 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 152 (wykaz nagr....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody Kościelskich '94. Tygodnik Powszechny 1994 nr 46 s. 12  szczegóły 
artykuł: (MP): Dramaturg i poeci. Gazeta Wyborcza 1994 nr 288 s. 10  szczegóły 
artykuł: Nagrody Kościelskich. Życie Warszawy 1994 nr 270 s. 12 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 12 s. 120 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Prizes. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1995 nr 1 s. 53 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 10 XI s. 3  szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 11 s. 50  szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 47 s. 11  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 215  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 215  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 145 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
721.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1995). (laureaci: Andrzej Stasiuk za "Biały kruk", Magdalena Tulli za "Sny i k...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 248 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard: Bóg dał im dużo.... Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 13  szczegóły 
artykuł: Magdalena Tulli istnieje naprawdę. Polityka 1995 nr 44 s. 46  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody Kościelskich '95. Tygodnik Powszechny 1995 nr 45 s. 12 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: Fundacja Kościelskich prostuje. Tygodnik Powszechny 1995 nr 49 s. 14 (list do red. dot. podania niepełnego składu jury nagrody; podp. Franco...) szczegóły 
sprostowanie: Żakiewicz Zbigniew: Nagroda Kościelskich. Tygodnik Powszechny 1995 nr 47 s. 13 (list do red. w sprawie pominięcia autora w wykazie laureatów nagrody; ...) szczegóły 
artykuł: mb: Nagroda Kościelskich. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 50 s. 3  szczegóły 
artykuł: (M.S.): Tydzień w kulturze. Przekrój 1995 nr 47 s. 36  szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich dla Tulli i Stasiuka. Życie Warszawy 1995 nr 290 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 18  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 12 s. 73 (not....) szczegóły 
artykuł: SUS: Literackie białe kruki. Życie Warszawy 1995 nr 327 s. 7 (sylwetki laureatów...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1995 nr 45 s. 1 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 2 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 153 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
722.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1996). (laureaci: Jacek Baczak za "Zapiski z nocnych dyżurów", Marcin Świetlic...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 94 (not. o wręczeniu...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Laury dla Baczaka i Świetlickiego. Rzeczpospolita 1996 nr 283 s. 27 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 8 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Kościelskich. Rzeczpospolita 1996 nr 248 s. 29  szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 138 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Prestiżowy Baczak. Śląsk 1996 nr 12 s. 77 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 12 XII s. 12  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 24 X s. 5  szczegóły 
artykuł: Suska Dariusz: Literackie laury dla korektora tygodnika i pielęgniarza. Kościelscy dla Baczaka za "Zapiski z nocnych dyżurów" i Świetlickiego za wiersze. Życie 1996 nr 22 s. 9 (sylwetki laureatów...) szczegóły 
artykuł: Sztuka Osobowa 1997 nr 51 s. 26-27 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1996 nr 44 s. 1, 8  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 255 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 57 s. 196 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
723.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1997). (laureaci: Olga Tokarczuk za "Prawiek i inne czasy", Andrzej Sosnowski ...) szczegóły 
artykuł: Herman Michał: Osobliwości polskiego Nobla. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 40 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji Kościelskich. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 42 s. 5  szczegóły 
artykuł: Nagrody. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 15 (not., laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (nota o przyznaniu nagród...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1997 nr 39 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 1997 nr 40 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Wieczoór laureatów Nagrody Kościelskich. Rzeczpospolita 1997 nr 278 s. 29 (Kraków, 30 XI 1997; not....) szczegóły 
artykuł: Wręczenie Nagrody im. Kościelskich. Rzeczpospolita 1997 nr 279 s. 28  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 167 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
724.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1998). (laureaci: Jacek Podsiadło za całokształt twórczości, Przemysław Czapli...) szczegóły 
artykuł: Cichy Michał: Bunt nostalgiczny. Gazeta Wyborcza 1998 nr 336 s. 12 (sylwetki laureatów...) szczegóły 
artykuł: Cichy Michał: Bunt nostalgiczny. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 57-61 (sylwetki laureatów - Jacka Podsiadły i Przemysława Czaplińskiego...) szczegóły 
artykuł: Czapliński Przemysław: Astronom literatury. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 12 s. 3-4 (wywiad z laureatem nagrody; rozm. Danuta Chodera; z fot. Przemysława C...) szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy: Drodzy Redaktorzy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 249 s. 23 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 78 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich dla Przemysława Czaplińskiego. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 34 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 200 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Polityka 1998 nr 42 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 11 s. 143 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 4 XII s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1998 nr 49 s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 65 s. 175 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 4 XII s. 3  szczegóły 
725.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1999). (laureaci: Arkadiusz Pacholski za "Wszędobylstwo porządku", Adam Wiedem...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Nagroda Kościelskich '99. Rzeczpospolita 1999 nr 227 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 213-214 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 81 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 10 s. 21 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (m): Nagroda im. Kościelskich '99. Tygodnik Powszechny 1999 nr 41 s. 14 (laureaci, z listą laureatów z poprzednich lat; nota...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich' 99. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 3 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Literacka im. Kościelskich dla Arkadiusza Pacholskiego i Adama Wiedemanna. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 5 s. 43 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody literackie. Polityka 1999 nr 41 s. 13 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 11 s. 131 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Orliński Wojciech: Z Genewy do Kalisza. Gazeta Wyborcza 1999 nr 227 s. 15  szczegóły 
artykuł: (rak): Laury dla Pacholskiego. Kalisia Nowa 1999 nr 10 s. 6 (o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Rosset Francois: Nagroda Kościelskich. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 50 s. 14 (not. o wręczeniu nagróg...) szczegóły 
artykuł: TOM: Banał w parze z precyzją. Życie 1999 nr 227 s. 8 (o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 69 s. 178 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
726.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2000). (laureaci: Michał Paweł Markowski za "Anatomia ciekawości", Wojciech We...) szczegóły 
artykuł: Cieślik Mariusz: Oda i Anatomia. Gazeta Wyborcza 2000 nr 226 s. 17 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 1 s. E2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Dwaj laureaci. Przekrój 2000 nr 42 s. 38 (not....) szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław: Nagroda Kościelskich 2000. Książki. Gazeta 2000 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 80 (nota o wręczeniu nagrody ; Warszawa 14 XII 2000...) szczegóły 
artykuł: Markowski i Wencel laureatami. Biblioteka Analiz 2000 nr 20 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Markowski i Wencel laureatami. Biblioteka Analiz 2000 nr 26 s. 9  szczegóły 
artykuł: MC: Kościelscy 2000. Życie 2000 nr 226 s. 8 (laureaci; not....) szczegóły 
artykuł: (m): Nagrody im. Kościelskich '2000. Tygodnik Powszechny 2000 nr 41 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji im. Kościelskich 2000. Tygodnik Powszechny 2000 nr 51 s. 9 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Kościelskich (Markowski i Wencel laureatami). Trybuna 2000 nr 226 s. 13 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Kościelskich. Rzeczpospolita 2000 nr 226 s. A9 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 22 XII s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 29 IX s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D2 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: SW: Dwie nagrody. Życie 2000 nr 292 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 218 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 189 (laureaci...) szczegóły 
727.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2001). (laureat: Jerzy Sosnowski za "Wielościan"...) szczegóły 
artykuł: (JAZ): Nagroda im. Kościelskich. Przekrój 2001 nr 42 s. 72 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Kontrapunkt 2001 nr 11/12 s. 9 (nazwisko laureata; not....) szczegóły 
artykuł: Kościelscy rozdali nagrody. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 41 s. 8 (not.; laureat...) szczegóły 
artykuł: MM: Sosnowski dostał Kościelskich. Gazeta Wyborcza 2001 nr 236 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji im. Kościelskich. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 49 s. 13 (nota; laureat...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 198 (laureat...) szczegóły 
728.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2002). (nagr.: Olga Stanisławska (za zbiór reportaży "Rondo de Gaulle'a); wyró...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Nagroda Fundacji Kościelskich dla Renaty Putzlacher. Zwrot 2002 nr 12 s. 43  szczegóły 
artykuł: Fundacja Kościelskich w rodzinnej Wielkopolsce. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 4 s. 45 (not. nt. wręczenia nagrody; Miłosław, 12 X 2002...) szczegóły 
artykuł: Giełda. Przegląd 2002 nr 42 s. 11 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Grażyna: Nagroda Literacka Kościelskich. Kronika Wielkopolski 2003 nr 2 s. 143-146 (z fot. laureatki nagrody oraz Janiny Kościelskiej (synowa założycielki...) szczegóły 
artykuł: Kościelscy dla Stanisławskiej. Przekrój 2002 nr 40 s. 6 (not.; laureatka; z fot....) szczegóły 
artykuł: Kościelscy dla Stanisławskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 41 s. 15 (nota o laureatce nagrody - Oldze Stanisławskiej; z fot....) szczegóły 
artykuł: MAL, TSOB: Nagroda Kościelskich. Gazeta Wyborcza 2002 nr 239 s. 2 (not. o przyznaniu; z fot. Olgi Stanisławskiej...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Chłonąć świat. Rzeczpospolita 2002 nr 228 s. A2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Mergler Lech: Wielka nagroda w małym miasteczku. Biblioteka Analiz 2002 nr 21 s. 14 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Michalska Magdalena: Było w Miłosławiu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 240 s. 18 (not. o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji im. Kościelskich. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 46 s. 15 (o przyznaniu; z fot....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 11 s. 126 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (p-a): Sukces Renaty Putzlacher. Głos Ludu 2002 nr 118 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 40 s. 14 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Sabor Agnieszka: W Miłosławiu. Tygodnik Powszechny 2002 nr 43 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 4 X s. 3, 11 (m.in. not. nt. laureatów; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 185 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Stanisławska Olga: Twarz drugiego człowieka (Nagroda Kościelskich dla Olgi Stanisławskiej). Książki 2002 nr 11 s. 11 (wyw. z laureatką; rozm. Lech Mergler; z fot....) szczegóły 
729.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2003). (nagr.: Dawid Bieńkowski za "Jest"...) szczegóły 
artykuł: (as): Nagroda Kościelskich dla Dawida Bieńkowskiego. Notes Wydawniczy 2003 nr 10 s. 19  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 11 s. E2 (not.; laureat...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 10 s. D2 (not.; laureat...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Petersburska 2003 nr 9 s. 6 (nota o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Petersburska 2003 nr 7/8 s. 6 (nazwisko laureata, nota...) szczegóły 
artykuł: G.S.: Dawid Bieńkowski. Rzeczpospolita 2003 nr 221 s. A2 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Jest nagrodzona(y). Przekrój 2003 nr 40 s. 62 (nota; laureat; z fot. Dawida Bieńkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 277 s. B (laureat; not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 274 s. B (laureat...) szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Było za pięć dwunasta. Gazeta Wyborcza 2003 nr 221 s. 19 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Gdzie jest "Jest"?. Gazeta Wyborcza 2003 nr 239 s. 15 (o uroczystości wręczenia...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody, wyróżnienia, jubileusze. Książki 2003 nr 10 s. 15 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2003 nr 11 s. 15 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Pisarze czytają, Kościelscy nagradzają. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 1 (o przyzn. nagrody Dawidowi Bieńkowskiemu, z fot. Dawida Bieńkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Podgórski Wojciech J.: Nagroda Kościelskich 2003. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 3 s. 14 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 192 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 26 IX s. 3 (laureat; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
730.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2004). (nagr.: Tomasz Różycki za "Dwanaście stacji"...) szczegóły 
artykuł: (as): Tomasz Różycki laureatem Nagrody Kościelskich. Notes Wydawniczy 2004 nr 10 s. 6-7  szczegóły 
artykuł: Jarzębski Jerzy: Dozwolone do lat 40. Przekrój 2004 nr 41 s. 81 (wyw. z członkiem jury, rozm. Justyna Sobolewska; z notą...) szczegóły 
artykuł: (JS): Zwycięskie "Dwanaście stacji". Przekrój 2004 nr 39 s. 18 (werdykt; nota...) szczegóły 
artykuł: Kościelscy dla Różyckiego!. Lampa 2004 nr 7 s. 1  szczegóły 
artykuł: Kowalska Małgorzata*: Nagroda Kościelskich w tym roku dla Tomasza Różyckiego. Parnasik 2004 nr 47 s. 5  szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2004 nr 11 s. 12 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 24 IX s. 3 (not....) szczegóły 
731.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2005). (nagr.: Jacek Dehnel za "Żywoty równoległe"...) szczegóły 
artykuł: Bożek Izabela J.: Nagroda Kościelskich. Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 10 X s. 10 (sylwetka laureata - Jacka Dehnela...) szczegóły 
artykuł: Dehnel laureatem Kościelskich. Lampa 2005 nr 10 s. 2 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław: Pośmiertny triumf Czesława Miłosza. Lampa 2005 nr 10 s. 107 (komentarz nt. charakteru nagrody oraz przyznania wyróżnienia Jackowi D...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich przyznana. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 192 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: (sta): Powiało młodością. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2005 nr 17 s. 20 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagrody...) szczegóły 
732.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2006). (nagr.: Jolanta Stefko za całokształt twórczości...) szczegóły 
artykuł: Kościelscy dla Stefko. Lampa 2006 nr 11 okł. (nota o laureatce...) szczegóły 
artykuł: Nagroda dla Jolanty Stefko. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 6 X s. 10  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2007 nr 1 s. 123 (not....) szczegóły 
733.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2007). (nagr.: Mikołaj Łoziński za "Reisefieber"...) szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 209  szczegóły 
artykuł: Kościelscy za "Reisefieber". Lampa 2007 nr 10 okł. (nota o laureacie...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 5 X s. 3 (m.in. nota nt. laureata...) szczegóły 
734.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2008). (nagr.: Jacek Dukaj za "Lód"...) szczegóły 
artykuł: Kurkiewicz Roman: Gorąco dla "Lodu". Bluszcz 2008 nr 2 s. 25 [dodatek] (laureat...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Lampa 2008 nr 10 okł. (nota...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 226 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 3 X s. 3 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 4 s. 137-138 (not....) szczegóły 
735.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2009). (nagr.: Tadeusz Dąbrowski za tom "Czarny kwadrat"...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Czytelnik - największą nagrodą dla pisarza. Kraków 2009 nr 10/11 s. 72-73 (wyw. z laureatem nagrody; rozm.: Małgorzata Lebda; z fot. Tadeusza Dąb...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 281 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 2 X s. 3 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
736.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2010). (nagr.: Marcin Kurek za "Oleander"...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna sierpień - wrzesień 2011. Kraków 2011 nr 10 s. 85 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 231 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 1 X s. 8 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 15 X s. 8 (nota o uroczystym wręczeniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 119 (not....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 121 (not....) szczegóły 
737.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2011). (nagr.: Andrzej Franaszek za "Miłosz. Biografia"...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 213  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 214 (not....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 169 (not....) szczegóły 
738.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2012). (nagr.: Andrzej Dybczak za "Gugara"...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 199 (not. o wręczeniu...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 4 s. 181 (not....) szczegóły 
739.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Klas Wojciech, Zieliński Jan: Kościelscy. Ród, fundacja, nagroda.  szczegóły 
artykuł: ah: Fundacja im. Kościelskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 27 s. 5 (historia nagrody i losy rodziny Kościelskich...) szczegóły 
artykuł: Busza Andrzej: Nagroda im. Kościelskich 1962. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2011 z. 6 s. 381-383  szczegóły 
artykuł: Czapliński Przemysław: Powrót do rodzinnego domu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 240 s. 18 (z okazji 40-lecia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 215 (skład zarządu Fundacji na l. 1993/94...) szczegóły 
artykuł: (kow): Przyjaciele polskiej kultury. 30 lat Fundacji im. Kościelskich. Gazeta Wyborcza 1991 nr 20 s. 9 (historia nagrody, losy rodziny Kościelskich - założycielki Fundacji Mo...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji im. Kościelskich. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 18 (lista laureatów w l. 1962-1990...) szczegóły 
artykuł: Pisarze czytają, Kościelscy nagradzają. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 1 (m.in. nt. historii nagrody z okazji jej 41-lecia...) szczegóły 
artykuł: RFK: Kościelscy nadchodzą. Gazeta Wyborcza 2003 nr 212 s. 13 (not....) szczegóły 
sprostowanie: Haberny Iwona: Wyjaśnienie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 213 s. 19 (dot. składu jury...) szczegóły 
artykuł: (ROG): Profit z akcji Kanału Sueskiego spłynął nagrodami.... Przekrój 2000 nr 25 s. 29 (not....) szczegóły 
artykuł: XXX-lecie Fundacji im. Kościelskich. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 8 (nt. powołania i działaln....) szczegóły 
artykuł: BŁ.: Dzieje Kościelskich i ich Fundacji. Przekrój 1996 nr 3 s. 15  szczegóły 
artykuł: J.Sęk.: Pochwała młodych talentów i dojrzałej Fundacji. Forum Polonijne 1996 nr 6 s. 13  szczegóły 
artykuł: Szyperski Alfons: Od Kanału Sueskiego do fundacji literackiej. Kwartalnik Wrzesiński 2000 nr 3 s. 5-10 (nt. dziejów rodziny Kościelskich oraz ustanowienia przez Monikę Koście...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Jacek: Wypominki: o Fundacji Kościelskich. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 133-137 (dot. m.in. pracy jako jurora...) szczegóły 
artykuł: Zając Ewa: Czterdziestolecie Fundacji Kościelskich. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 XI s. 2 (dot. historii fundacji...) szczegóły 
740.nagroda: Nagroda Fundacji Kulturalnej im. Wiesława Dymnego w Montrelu (1989).  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 273 s. 1 (not. o ustanowieniu nagrody i powstaniu fundacji...) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 14 s. 7 (nota inf. o powołaniu Fundacji i nagr....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 14 s. 7 (nota inf....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 2 s. 2 (not. inf. o utworzeniu...) szczegóły 
741.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1988). (Wacław Iwaniuk...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 163  szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 94 s. 6  szczegóły 
742.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1989). (Marek Skwarnicki, Adam Tomaszewski...) szczegóły 
artykuł: Głos Polski [Toronto] 1990 nr 24 s. 9 (laureaci i spraw. z wręczenia...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Nagrody Fundacji Turzańskich. Tygodnik Powszechny 1990 nr 28 s. 8  szczegóły 
artykuł: Więź 1990 nr 9 s. 157  szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 50 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 99 s. 21  szczegóły 
743.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1990). (Tadeusz Nowakowski, Józef Garliński...) szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 163 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Nagrody im. Turzańskich. Tygodnik Powszechny 1991 nr 47 s. 8 (nota o przyzn. z sylwetkami laureatów...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 49 s. 11  szczegóły 
artykuł: Więź 1992 nr 2 s. 137  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 38 s. 162 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
744.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1991; edycja IV). (Bogdan Czaykowski, Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 109 (komunikat o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. Turzańskich. Tygodnik Powszechny 1993 nr 1 s. 13 (podp.: Za Radę Dyrektorów Nelli Turzańska...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za rok 1991. Związkowiec = The Alliancer 1992 nr 89 s. 12  szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 138  szczegóły 
artykuł: Turzańska Nellli: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 290 s. 4  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Romuald Mieczkowski - laureatem. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 2  szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 2 s. 186  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 133 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
745.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1992). (Janusz Krasiński...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1994 nr 2 s. 199 (not....) szczegóły 
artykuł: Fundacja im. Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za rok 1992. Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 13 (podp. Rada Dyrektorów...) szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 49 s. 7 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 156 (nota o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich o przyznaniu nagród za 1992. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 47 s. 22 (z koment. podp.: Rada Dyrektorów, 15 X 1993...) szczegóły 
artykuł: List Oceaniczny 1993 nr 3 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji W. i N. Turzańskich (Toronto). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 112 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Więź 1994 nr 1 s. 172  szczegóły 
746.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1993-1994; edycja VI). (Danuta Mostwin, Jan Twardowski, Irena Harasimowicz-Zarzecka, Krzysztof...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 216-217 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 25 s. 252 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: List Oceaniczny 1995 nr 27 s. 8  szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich. Związkowiec = The Alliancer 1995 nr 112 s. 15  szczegóły 
artykuł: Nagrody Pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 16 XI s. 15  szczegóły 
artykuł: Turzańska-Szymborska Nelli: Komunikat Fundacji im. Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1993-1994. Akcent 1996 nr 1 s. 223-224  szczegóły 
artykuł: Wyciąg z Komunikatu Fundacji im. W. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1993-1994. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 240  szczegóły 
747.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1996). (za 1996; Stanisław Barańczak, Ryszard Kapuściński, Janusz Kryszak, Jar...) szczegóły 
artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 11 s. 5 (not. o nagrodzie dla Janusza Kryszaka...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębowski Jerzy: Polskie nagrody w Kanadzie. Rzeczpospolita 1996 nr 284 s. 29 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: List Oceaniczny 1996 nr 39 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1997 nr 2 s. 12 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Turzańskich. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 174 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
748.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1998). (za lata 1996-1997 nagr: Włodzimierz Odojewski, Jacek Łukasiewicz, Jerz...) szczegóły 
artykuł: F.M.: Forum Polonijne 1999 nr 2/3 s. 14  szczegóły 
artykuł: Fraza 1998 nr 21/22 s. 230-231 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kronika kanadyjska. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 223 (nota o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji im. W. i N. Turzańskich za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury - za lata 1996-1997. List Oceaniczny 1998 nr 63 s. 2 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 23 (not....) szczegóły 
artykuł: Turzańska-Szymborska Nelli: Komunikat (skrót) Fundacji im. W. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1996-1997. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 3 s. 241  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 162 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
749.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1999). (za lata 1998 nagr: Alina Witkowska, Janusz Szuber, Irena Tomaszewska, ...) szczegóły 
artykuł: Turzańska-Szymborska Nelli: Nagrody Fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 23 XII s. 14 (lista laureatów...) szczegóły 
750.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2000; edycja X). (za 1999 m.in. nagr: Tymon Terlecki, Adam Czerniawski...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za rok 1999. Fraza 2000 nr 30 s. 311-312  szczegóły 
751.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2001; edycja XI). (za 2000 nagr.: Wojciech Ligęza, Adam Lizakowski, Aleksander Rybczyński...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2001 nr 4 s. 105 (komunikat o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 38 s. 47-49 (not. o nagrodzie dla Wojciecha Ligęzy...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za rok 2000. Fraza 2001 nr 4 s. 318-319  szczegóły 
artykuł: Kusiba Marek: Nagrody Fundacji Turzańskich. Wprost 2001 nr 50 s. 16 (laureaci; list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: MK: Nagrody Fundacji Turzańskich rozdane. Plus Minus 2001 nr 49 s. D4 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Turzańskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 293 s. 8 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 1 s. 139 (nota o uroczystości wręczenia w Toronto...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 202 (laureaci...) szczegóły 
752.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2001; edycja XI). (nagr.: Adam Lizakowski, Aleksander Rybczyński...) szczegóły 
artykuł: Nagrody fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 7 XII s. 8 (laureaci...) szczegóły 
753.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2002; edycja XII). (za 2001 nagr. m.in.: Tymoteusz Karpowicz, Adam Zagajewski...) szczegóły 
artykuł: Kusiba Marek: Pan Incognito. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 6 XII s. 9 (o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 13 XII s. 11 (laureaci...) szczegóły 
754.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2003; edycja XIII). (za 2002 nagr.: Kazimierz Braun, Anna Frajlich, Marian Kisiel...) szczegóły 
artykuł: Na skróty. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 34 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Turzańskich. Forum Akademickie 2003 nr 10 s. 11 (nota nt. przyznania nagrody Marianowi Kisielowi; oprac. Piotr Kieraciń...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 12 XII s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Turzańska-Szymborska Nelli: Komunikat Fundacji Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za rok 2002. Fraza 2003 nr 3 s. 275-276  szczegóły 
755.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2005; edycja XVI). (za 2006 nagr.: Tadeusz Różewicz, Andrzej Busza, Ad van Rijsewijk...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 12 I s. 10 (nt. laureatów...) szczegóły 
artykuł: Zyman Edward: Nagrody Fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 16 XII s. 10 (laureaci...) szczegóły 
756.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2006; edycja XVII). (nagrodzeni: Beata Tarnowska, Roman Chojnacki...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 14 XII s. 9 (nt. laureatów...) szczegóły 
757.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2007-2009). (nagrodzeni za lata 2007-2009 m.in.: Włodzimierz Bolecki, Marian Pankow...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Turzańskich za lata 2007-2009. Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 19 II s. 2 (laureaci...) szczegóły 
758.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2010; edycja XIX). (laureaci: Michał Głowiński w uznaniu dorobku w dziedzinie teorii i his...) szczegóły 
artykuł: Humanities and Social Sciences. Annual Report 2012 s. 15-22 (m.in. nt. przyznania nagrody Michałowi Głowińskiemu...) szczegóły 
artykuł: Szozda Ewa: Przyznanie nagród Fundacji Turzańskich za rok 2010. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z VIII s. 2 (list...) szczegóły 
759.nagroda: Nagroda Dziennika Polskiego. (nagr. m.in. Maria Drue, Jerzy Kulczycki...) szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Wielka Gala. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 5 s. 1, 4-5 (spraw. z gali wręczenia nagród, z wykazem laureatów...) szczegóły 
760.nagroda: Nagroda Listu Oceanicznego (1998). (laureat: Waldemar Borzestowski...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Listu oceanicznego dla Waldemara Borzestowskiego. List Oceaniczny 1998 nr 61 s. 1 (not. o przyznaniu; nota o laureacie...) szczegóły 
761.nagroda: Nagroda im. Brunona Schulza (1989). (1989; nagr.: Zbigniew Herbert...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 165 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 391-392  szczegóły 
artykuł: Więź 1989 nr 4 s. 133  szczegóły 
762.nagroda: Nagroda im. J. Lederera za działalność na rzecz zbliżenia polsko-czesko-słowackiego (1989). (1989; nagr.: Piotr Godlewski...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107-108  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 47 s. 6  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 141 (not....) szczegóły 
763.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (1993). (Eugenia Prokop-Janiec ("Międzywojenna literatura polsko-żydowska". Kra...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Po raz pierwszy. Tygodnik Powszechny 1994 nr 2 s. 10  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 12 s. 155  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 158 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
764.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (1994). (Jerzy Ficowski, Michał Friedman...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 215 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Tygodnik Powszechny 1995 nr 5 s. 12 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: (mc): Nagroda Karskiego. Gazeta Wyborcza 1994 nr 270 s. 10  szczegóły 
artykuł: Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Rzeczpospolita 1994 nr 270 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 24/25 XI s. 4  szczegóły 
artykuł: Sycyna 1995 nr 2 s. 1 (z inf. nt. Jana Karskiego...) szczegóły 
artykuł: Turski Marian: Ocalone dla pamięci. Polityka 1995 nr 1 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 28 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Laureaci nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 1994. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 25/26 s. 27  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 150 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
765.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (1996). (nagr.: Henryk Grynberg...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 244 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 13 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Forum Polonijne 1997 nr 1 s. 23  szczegóły 
artykuł: Grynberg Henryk: Należeć zarówno do Polaków, jak i do Żydów. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 23 I s. 15 (przemówienie wygłoszone z okazji odebrania nagrody...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1997 nr 20 s. 16 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
sprostowanie: Turowicz Jerzy: Gazeta Wyborcza 1997 nr 37 s. 14  szczegóły 
artykuł: Henryk Grynberg laureatem. Trybuna 1997 nr 12 s. 6  szczegóły 
artykuł: Komunikat o nagrodzie YIVO Institute for Jewish Research Awards. Res Publica Nowa 1997 nr 3 s. 48 (z gratulacjami od Przyjaciół z Res Publiki Nowej dla laureata H...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1997 nr 4 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 9-10 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda dla Grynberga. Życie 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nagroda dla H. Grynberga. Głos Ludu 1996 nr 122 s. 2  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 2 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: (r): Nagroda Jana Karskiego i Poli Nireńskiej dla Henryka Grynberga. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 2 s. 20 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 179 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 57 s. 196 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
766.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2000). (Hanna Krall...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 2 s. 153 (not. i fot. z uroczystości wręczenia nagrody Hannie Krall; Warszawa Ży...) szczegóły 
artykuł: Krallówna nagrodzona. Polityka 2000 nr 21 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (not. o odebraniu nagrody przez Hanne Krall w Żydowskim Instytucie Hist...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 6 s. 126 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Nagroda Poli Nireńskiej i Jana Karskiego dla Hanny Krall. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 11 s. 12-13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 176 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
767.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2002). (nagr.: Leszek Hońdo...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D2 (not.; laureat...) szczegóły 
artykuł: Leszek Hońdo laureatem nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2002. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 25/26 s. 18  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 I s. 3 (m.in. not. o laureacie; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 XI s. 3 (m.in. laureat; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
768.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2003). (nagr.: Michał Jagiełło...) szczegóły 
artykuł: Giełda. Przegląd 2003 nr 41 s. 9 (laureat...) szczegóły 
artykuł: K.FEU.: Nagroda im. Karskiego dla Michała Jagiełły. Rzeczpospolita 2003 nr 228 s. A2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 83 (not. o przyzn. nagr....) szczegóły 
artykuł: MM: Karski dla Jagiełły. Gazeta Wyborcza 2003 nr 227 s. 16 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 12 s. 125 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody, wyróżnienia, jubileusze. Książki 2003 nr 10 s. 15 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: W kilku słowach. Bibliotekarz 2003 nr 11 s. 36 (not.; laureat...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 3 s. 58-59 (m.in. nota nt. wręczenia nagrody laureatowi; oprac. Helena Kamińska...) szczegóły 
artykuł: "Za krzewienie tolerancji". Michał Jagiełło laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 23/24 s. 8  szczegóły 
769.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2004). (nagr.: Monika Adamczyk-Garbowska...) szczegóły 
artykuł: Komitet wyróżnił prof. M. Adamczyk-Garbowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 14/15 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: (pap): Nagroda Karskiego za rok 2004. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 182 s. 3 (nota o laureatce...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2004 nr 8 s. 16 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 16 VII s. 3 (not....) szczegóły 
770.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2010). (nagr.: Joanna Nalewajko-Kulikov...) szczegóły 
artykuł: Midrasz 2010 nr 5 s. 24 (laureatka; not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda im. J. Karskiego i P. Nireńskiej dla Joanny Nalewajko-Kulikov. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 9 s. 6  szczegóły 
771.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2011). (nagr.: Marcin Wodziński...) szczegóły 
artykuł: Bernat Anna: Dla wspólnej przyszłości. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr IX s. 2 (laureat; z fot....) szczegóły 
artykuł: Majerska Magdalena: Profesor Marcin Wodziński uhonorowany nagrodą. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 11 s. 8  szczegóły 
772.nagroda: Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 110 (not. o ufundowaniu nagr....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagroda Jana Karskiego i Poli Nirenskiej. Tygodnik Powszechny 1992 nr 51 s. 8 (nota o ufundowaniu nagrody i składzie jury (m.in. Czesław Miłosz)...) szczegóły 
artykuł: Wasita Ryszard: "Aby nie zamknęły się Bramy Pamięci...". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 6 s. 19 (m.in. o historii powstania nagrody...) szczegóły 
sprostowanie: Wasita Ryszard: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 7 s. 21  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 134 (not. o ustanowieniu...) szczegóły 
773.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1991). (Laureaci edycji nowojorskiej: m.in. Grażyna Lipińska ("Jeśli zapomnę o...) szczegóły 
artykuł: Więź 1992 nr 2 s. 137  szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 277 s. 7 (laureatka...) szczegóły 
774.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1992). (za 1992: nagr. m.in. Adolf Pilch za "Partyzanci trzech puszcz", Tadeus...) szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 2 s. 186  szczegóły 
775.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1994). (za 1994: m.in. Stanisław Murzański za ks. "Między kompromisem a zdradą...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 153 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Łojek Bożena: Nagrody im. Jerzego Łojka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 99 s. 7  szczegóły 
artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] Nagroda dla Murzańskiego. Ład 1995 nr 1 s. 7  szczegóły 
776.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1995). (Laureaci edycji nowojorskiej: Zbigniew Herbert (całokształt twórczości...) szczegóły 
artykuł: J.B.S.: Nowojorskie nagrody. Rzeczpospolita 1995 nr 110 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 155 (not. o przyznaniu; 13 V 1995...) szczegóły 
artykuł: Panie Zbigniewie - gratulujemy!. Tygodnik Solidarność 1995 nr 20 s. 2 (gratulacje od red. Tygodnika Solidarność dla Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 18 V s. 6  szczegóły 
artykuł: Woj. Wojciech: Wykonany testament. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 169 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 201 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
777.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1996). (za 1996: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie...) szczegóły 
artykuł: Nagroda im. prof. Łojka. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 48 s. 7 (tekst podziękowania Zbigniewa Gąsiewicza wygłoszonego na uroczystości ...) szczegóły 
778.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1997). (Laureaci edycji nowojorskiej: Jacek Trznadel i Wojciech Ziembiński za ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 114 s. 1  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 215 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
779.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1999). (Laureaci edycji nowojorskiej: Jan Malicki - red. Przeglądu Wschodni...) szczegóły 
artykuł: J.K.: Laureaci Nagrody im. J. Łojka. Tygodnik Solidarność 1999 nr 21 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 152 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
780.nagroda: Nagroda im. Josepha Conrada (2007). (laureat: Leszek Szymański; Celem nagrody jest oddanie hołdu pisarzom t...) szczegóły 
artykuł: Notki. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 19 X s. 9 (m.in. nota nt. laureata...) szczegóły 
781.nagroda: Nagroda im. Józefa Conrada-Korzeniowskiego (1997). (Ryszard Kapuściński...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Biznes, nauka i literatura (Nagrody Instytutu Józefa Piłsudskiego). Rzeczpospolita 1997 nr 224 s. 29 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: J.Ł.: Forum Polonijne 1997 nr 6 s. 32 (not....) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Laureat Kapuściński. Rzeczpospolita 1997 nr 255 s. 30  szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 130 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 4 IX s. 7  szczegóły 
artykuł: RLES: Conrad dla Kapuścińskiego. Gazeta Wyborcza 1997 nr 256 s. 19 (notka...) szczegóły 
artykuł: TOCH: Kapuściński dostał Conrada. Gazeta Wyborcza 1997 nr 235 2 s. (not....) szczegóły 
artykuł: Ze świata. Tarniny 1997 nr 10 s. 30  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 167 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
782.nagroda: Nagroda im. Józefa Conrada-Korzeniowskiego (1998). (Wiesław Myśliwski...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 23 X s. 1 (sylwetka laureata...) szczegóły 
783.nagroda: Nagroda im. Kajetana Morawskiego (1993). (nagr.: Aleksandra Olędzka-Frybesowa za całokształt dorobku translators...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Nagroda im. Kościelskich. Rzeczpospolita 1993 nr 20 s. 4 (not. o przyzn....) szczegóły 
784.nagroda: Nagroda im. Kajetana Morawskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 26 s. 5 (inf. o ustanowieniu...) szczegóły 
785.nagroda: Nagroda im. Konstantego A. Jeleńskiego dla tłumaczy literatury polskiej (1990). (laureaci: za przekład na język francuski: Teresa Dzieduszycka (Therese...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 141 (not. o zmianie wysokości nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 212  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142 (not. o przekazaniu kwot na fundusz nagr. przez Czesława Miłosza i Rena...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Nagrody im. K.A. Jeleńskiego. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 8 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Vujicijc Petar: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 141 (list nt. nieprzyjęcia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Więź 1991 nr 3 s. 167  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 147  szczegóły 
786.nagroda: Nagroda im. Konstantego A. Jeleńskiego dla tłumaczy literatury polskiej (1991). (laureaci: za przekład na język czeski: Helena Stachova; na język duńsk...) szczegóły 
artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 26 s. 16 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 127-128 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 148 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
787.nagroda: Nagroda im. Władysława Stanisława Reymonta (1991). (laureaci: Henryk Bereza, Wiesław Myśliwski, Tadeusz Nowak, Marian Pilo...) szczegóły 
artykuł: Potop 1991 nr 1 s. 2 (wykaz laureatów...) szczegóły 
788.nagroda: Nagroda im. Zygmunta Kallenbacha (1990). (za r. 1990: nagr. Wisława Szymborska za tomik "Ludzie na moście"...) szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 2 (not. o wręczeniu Wisławie Szymborskiej...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1991 nr 19 s. 4 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Wokanda 1991 nr 6 s. 9  szczegóły 
artykuł: Więź 1991 nr 3 s. 167  szczegóły 
789.nagroda: Nagroda Wiadomości im. Mieczysława Grydzewskiego w Londynie (1990). (za 1990: Zbigniew Herbert za ks. "Elegia na odejście"...) szczegóły 
artykuł: Herbert - laureat Wiadomości. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 222 s. 5 (uzasadnienie członków jury nagrody wysunięcia kandydatury zbioru poezj...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Wiadomości. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 5 IX s. 13 (nota o przyzn.; z fragm. opinii jury o nagr. tomiku Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
artykuł: Nagroda "Wiadomości" po raz ostatni. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 2 (laureat; także nt. przebiegu głosowania i hist. nagrody; oprac. K.L....) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 148 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 144 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 152 (not. o postanowieniu jury nagrody, że z dniem 18.05.1991 nagroda przes...) szczegóły 
790.nagroda: Nagroda Wiadomości w Londynie (1987). (za 1987; nagr. m. in.: Jarosław Marek Rymkiewicz ("Żmut")...) szczegóły 
artykuł: Więź 1989 nr 4 s. 135  szczegóły 
791.nagroda: Nagroda Wiadomości w Londynie (1988). (za 1988; nagr.: Janina Węgrzyńska-Kościałkowska ("Łódź bukowa"); nagr...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 115 s. 1  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 154 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 23 s. 6  szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 189  szczegóły 
artykuł: Więź 1989 nr 9 s. 129  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 28 s. 148  szczegóły 
792.nagroda: Nagroda Wiadomości w Londynie (1989). (1989: Leopold Łabędź ("Bez złudzeń. Wybór pism")...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 121 s. 1  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 212  szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 dod. z IX s. 1-8 (specjalny dod. w związku z przyzn. nagr....) szczegóły 
artykuł: Więź 1990 nr 9 s. 157  szczegóły 
793.nagroda: Nagroda Wiadomości w Londynie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: Józef Mackiewicz w jury nagrody "Wiadomości". Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 302-306 (nt. przynależności pisarza do jury nagrody...) szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Jubileusz nagrody "Wiadomości". Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 34 s. 4 (z okazji 30-lecia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 dod. z IX s. 8 (wykaz przyznanych nagród w latach 1958-1989...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniak Rafał: Od "Cmentarzy" do "Elegii na odejście". Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 146-147 (historia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Piotr: Koniec świata niezłomnych. Piotr Bratkowski o dziejach inteligencji polskiej na emigracji przez pryzmat nagrody literackiej londyńskiego tygodnika "Wiadomości". Gazeta Wyborcza 1994 nr 135 s. 10  szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: "Silva Rerum" in memoriam, czyli chwała tym, co nagradzają. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 33 s.14  szczegóły 
794.nagroda: Nagroda literacka im. Rudolfa Wegnera (1988). (za 1988; nagr.: Czesław Bednarczyk...) szczegóły 
artykuł: Cyba Ignacy: Wątki. Regiony 1990 nr 2 s. 143-144 (m.in. historia nagr....) szczegóły 
795.nagroda: Nagroda Literacka im. Tadeusza Murdzeńskiego (1998). (m.in.: za twórczość polską - Jerzy Starnawski ("Sylwetki wileńskich hi...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 120 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Nagrody im. Murdzeńskiego. Tygodnik Powszechny 1999 nr 21 s. 12 (werdykt jury (1999) i sylwetki laureatów...) szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Nagroda pisarska im. T. Murdzeńskiego. Wprost 1997 nr 39 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Rozstrzygnięcie konkursu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 241 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Murdzenski Prize for Literature. The Polish Review 1997 t. 42 nr 4 s. 519 (ogłoszenie o ufundowniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: ROM: Gazeta Wyborcza 1997 nr 221 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 51 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Więź 1997 nr 11 s. 117 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 68 s. 204 (laureaci oraz o uroczystości wręczenia w Londynie 27 V 1999...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 176 (komunikat o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
796.nagroda: Nagroda Literacka im. Tadeusza Murdzeńskiego (1999). (m.in.: nagroda za twórczość w języku polskim m.in. Jerzy Starnawski: S...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 117 s. 3 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: F.M.: Forum Polonijne 1999 nr 2/3 s. 14  szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: [Komunikat o Nagrodzie Literackiej POSK im. Tadusza Murdzeńskiego]. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 206-207 (komunikat przewodniczącej jury z wykazm nagrodzonych; list do red....) szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Nagrody. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 21 s. 20 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Rezultat posiedzeń Jury. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 20 s. 10 (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Nagroda pisarska im. Murdzeńskiego. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 153 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 7/8 s. 140 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Laureaci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 149 s. 4 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
797.nagroda: Nagroda Literacka im. Tadeusza Murdzeńskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Nagroda Pisarska im. Murdzeńskiego. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 20 s. 10 (nota...) szczegóły 
798.nagroda: Nagroda Literacka im. Tadeusza Sułkowskiego (2000). (Krzysztof Ćwikliński...) szczegóły 
artykuł: (kos): Nagrody. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 9 s. 27 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Sułkowski dla Ćwiklińskiego. Forum Akademickie 2000 nr 10 s. 6 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
799.nagroda: Nagroda Literacka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (edycja I; 2010). (laureat: Romuald Wernik...) szczegóły 
artykuł: Siomkajło Alina: Pisarz kresowej tożsamości. Ekspresje = Expressions 2011 t. 1 (2010) s. 47-53 (laudacja z okazji przyznania Romualdowi Wernikowi Nagrody Literackiej ...) szczegóły 
800.nagroda: Nagroda Literacka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (edycja II; 2011). (laureat: Andrzej Dobosz...) szczegóły 
artykuł: Biernacki Andrzej: Dobosz gra samego siebie. Ekspresje = Expressions 2012 t. 2 (2011) s. 9-14 (laudacja z okazji przyznania Andrzejowi Doboszowi Nagrody Literackiej ...) szczegóły 
artykuł: Dobosz Andrzej: Moi nauczyciele i mistrzowie. Ekspresje = Expressions 2012 t. 2 (2011) s. 15-22 (przemówienie Andrzeja Doboszowa z okazji przyznania Nagrody Literackie...) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: Ludzie Dobosza. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 44 s. 6 (inf. w art....) szczegóły 
801.nagroda: Nagroda Literacka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (edycja III; 2012). (laureat: Marek Baterowicz...) szczegóły 
802.nagroda: Nagroda Młodych Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich w Kanadzie (1998; edycja I). (nagr.: Arkadiusz Pacholski za książkę "Pochwała stworzenia"...) szczegóły 
artykuł: Kryszak Janusz: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 7/8 s. 189 (nota...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1999 nr 1 S. 16  szczegóły 
artykuł: Nagroda Młodych. Życie 1998 nr 272 s. 14 (laureat...) szczegóły 
803.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1986). (za 1986; m.in. nagr.: Tadeusz Chciuk ("Biali kurierzy")...) szczegóły 
artykuł: Czarnecki Ryszard: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 2 s. 8-9 (spraw. z wręczenia; z tekstami przemów.: Z. Jagodzińskiego i laureata...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 188  szczegóły 
804.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1987). (za 1987; nagr. m. in.: Karolina Lanckorońska, Andrzej Zamoyski...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 3 s. 4 (not. o przyzn....) szczegóły 
805.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1988). (za 1988: Kamil Barański ("Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi....) szczegóły 
artykuł: Więź 1990 nr 9 s. 157  szczegóły 
806.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1989). (za 1989; m.in. nagr.: Jerzy Mirewicz...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 194 s. 1  szczegóły 
artykuł: Jagodziński Zdzisław: Dwaj laureaci Nagrody Pisarskiej SPK za 1989 rok. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
807.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1991). (nagr. m.in. Edmund Stefan Urbański za oprac. "Sylwetki polskie w Amery...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 33 s. 3  szczegóły 
808.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1992). (nagr. za 1992: Danuta Mostwin za "Tajemnicę zwyciężonych"...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 194 s. 1  szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1993 nr 41 s. 7 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 108 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 7 X s. 13  szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 12 s. 155  szczegóły 
809.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1993). (Edmund Urbański ("Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej")...) szczegóły 
artykuł: Jagodziński Zdzisław: Nagroda pisarska SPK (Słowa Przewodniczącego Jury). Gazeta Niedzielna 1993 nr 30 s. 5-6  szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 137-138 (laureaci z lat 1988-1992...) szczegóły 
810.nagroda: Nagroda Pisarska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Jagodziński Zdzisław: Zmarła po cichu. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 30 s. 8 (nt. likwidacji nagrody...) szczegóły 
811.nagroda: Nagroda Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku (1996). (nagr. Tomas Venclova...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 14 XI s. 2 (nota...) szczegóły 
812.nagroda: Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (1991). (za 1991: Stanisław Nicieja ("Cmentarz Obrońców Lwowa"), Anna Nowak i S...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn [Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie] 1991 nr 86 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 137 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 26 s. 8 (prośba o nadsyłanie zgłoszeń do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 248 s. 3  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 215 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 175 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 9 s. 112 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Regulamin nagrody im. Edwarda Raczyńskiego. x 1991 ([W ks.:] Banaszak Józef, Bzdawka Urszula: Autorzy wielkopolscy. Inform...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 6 s. 2 (prośba o nadsyłanie książek-propozycji do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Turska Ewa M.: Nagroda Pisarska SPK. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 254 s. 4  szczegóły 
artykuł: Wierciński Adam: Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej. nr s.  szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 136 s. 2 (laureat...) szczegóły 
813.nagroda: Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (1992). (Rafał Habielski ("Niezłomni, nieprzejednani. EmigracyjneWiadomości<...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 210 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 152 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
814.nagroda: Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (1996). (Andrzej Friszke ("Opozycja polityczna w PRL 1945-1980")...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 168 s. 5 (komunikat w sprawie nadsyłania zgłoszeń...) szczegóły 
artykuł: Odra 1996 nr 3 s. 136 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
815.nagroda: Nagroda Publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego (1998). (laureat: Jerzy Pomianowski ("Ruski miesiąc z hakiem"), Andrzej Micewsk...) szczegóły 
artykuł: Polish Kurier 1998 nr 124/125 s. 34 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 2 s. 4 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
816.nagroda: Nagroda Towarzystwa Popierania Literatury w Londynie (1995). (1995 nagr.: Romuald Wernik...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 86 s. 4  szczegóły 
817.nagroda: Nagroda ufundowana przez Wandę Jagodę (1993). (1993 - nagr.: Tadeusz Wyrwa za całokształt twórcz.; wyróżn.: Zdzisław ...) szczegóły 
artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 116 (laureaci...) szczegóły 
818.nagroda: Nagroda "Za osiągnięcia w badaniach polonijnych" (2000). (w kategorii prace monograficzne: Rafał Hrabielski "Życie społeczne i k...) szczegóły 
artykuł: Sudziński Ryszard: Laudacja wygłoszona przez przewodniczącego Kapituły Nagrody "Za osiągnięcia w badaniach polonijnych" prof. dr. hab. Ryszarda Sudzińskiego podczas uroczystego wręczenia nagród pierwszym laureatom w Zielonej Górze w dniu 24 października 2000 r.. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2001 r. 43 (1999/2000) s. 198-203 (zawiera m.in. wykaz laureatów i nagrodzonych książek...) szczegóły 
819.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1988). (nagr.: Zofia Romanowiczowa, Edmund Banasikowski ("Zew Ziemi Wileńskiej...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 89 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 202 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Literatura 1989 nr 11/12 s. 84 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 189  szczegóły 
artykuł: Wasiak Regina: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 42 s. 13 (spraw. z urocz. wręczenia nagr. w Londynie...) szczegóły 
artykuł: Więź 1989 nr 9 s. 129  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 159 (laureaci...) szczegóły 
820.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1989). (Zofia Kozarynowa...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 213  szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 163 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 21 VI s. 14  szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 24 s. 2  szczegóły 
artykuł: Więź 1991 nr 3 s. 167  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 146-147 (not....) szczegóły 
821.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1990). (Florian Śmieja...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn [Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie] 1991 nr 86 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 143 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (z notą o laureacie, s. 139...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 46 s. 4  szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 50 s. 11  szczegóły 
822.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1991). (nagr. za najlepszą książkę roku 1991: Zbigniew S. Siemaszko ("W sowiec...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 133 (not....) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Więź 1993 nr 2 s. 185  szczegóły 
823.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1992). (Tadeusz Wyrwa; wyróżn. Zdzisław Szyłeyko ("Lepsza strona czasu")...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 101-103  szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 32 s. 14  szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Wieczór literacki nagrodzonych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 302 s. 3  szczegóły 
artykuł: Więź 1994 nr 3 s. 160  szczegóły 
824.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1993). (Andrzej Pomian za całokształt twórczości; nagr. spec.: Kazimierz Leski...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 131 s. 1  szczegóły 
artykuł: J.B.S.: Nagroda Związku Pisarzy na Obczyźnie. Rzeczpospolita 1995 nr 108 s. 6 (nt. przyznania...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Etos Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita 1995 nr 125 s. 6 (spraw. z wręczenia nagrody; Warszawa, 29 V 1995...) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 100 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 101 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji Płk. Jana Sochackiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 207 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 6 s. 73 (not. o wręczeniu Andrzejowi Pomianowi...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (not. o przyzn. nagr. specjalnej Kazimierzowi Leskiemu...) szczegóły 
artykuł: SUS: Emigracyjna nagroda literacka dla Kazimierza Leskiego. Życie Warszawy 1995 nr 146 s. 7 (nota o wręczeniu, Warszawa, 29 V 1995...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 24 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 201 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
825.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1994). (Andrzej Nils Uggla, Ryszard K. Lewański...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Nagrody Związku Pisarzy. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 43 s. 11  szczegóły 
artykuł: Nagrody Pisarskie na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 104  szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Dwaj ambasadorzy polskiej kultury. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 47 s. 12 (sylwetki laureatów...) szczegóły 
826.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1995). (Bonifacy Miązek...) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 104  szczegóły 
artykuł: Wielka Brytania. Forum Polonijne 1996 nr 5 s. 25 (not....) szczegóły 
827.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1996). (nagr. za najlepszą książkę nie przyznano; wyróżn.: Ludwika Amber ("Uś...) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 80-81 (z notą biogr.: J.G. właśc. Józef Garliński: Ludwika Amber...) szczegóły 
828.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1997). (I nagr.: Jerzy R. Krzyżanowski (za całokształt twórczości); II nagr. L...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Światowy zasięg nagród. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 43 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 155 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 106 (nota o Wieczorze Nagrodzonych; Londyn, 29 X 1997...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 263 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1998 nr 1 s. 32 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 80-81 (z notą biogr.: J.G. właśc. Józef Garliński: Jerzy R. Krzyżanowski...) szczegóły 
artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Wieczór nagrodzonych. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 47 s. 10 (sprawozdanie w wręczenia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 163 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
829.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1999). (nagr.: Wiesław Stanisław Kuniczak...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 44 s. 14 (nt. laureata - Wiesława S. Kuniczaka...) szczegóły 
artykuł: Krzeczunowicz Andrzej: Laudatio zasłużonej nagrody. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 139-147  szczegóły 
artykuł: Kuniczak Wiesław: Odpowiedź Wiesława Kuniczaka, laureata nagrody Związku Pisarzy, na wieczorze w Sali Malinowej, dnia 4 listopada 1999 roku. Tłumaczenie z angielskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 133-136  szczegóły 
artykuł: Kuniczak W.S.: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 3 XII s. 16 (tekst listu przesłaneg