PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
    konkursy (alfabet tytułów)
1.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1990). (za 1990 nagrody: Dorota Gostyńska ("Koncept jako zasada barokowej twór...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
2.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1991). (za 1991 nagrody: Marek Bieńczyk ("Czarny człowiek. Krasicki wobec śmie...) szczegóły 
artykuł: Biskup Marian: Konkurs. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 4 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
3.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1992). (za 1992 nagr: Anna Łebkowska ("Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
4.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1993). (za 1993 nagrody: Przemysław Czapliński ("Poetyka manifestu literackieg...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1994 t. 47 (1993) s. 71 (laureaci...) szczegóły 
5.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1995). (za 1995 nagr.: Janusz Ruszkowski ("Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata...) szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Fundacja im. Marty i Konrada Górskich. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 5 s. 11 (nota o wręczeniu nagród za rok 1995...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. Konrada i Marty Górskich. Tygodnik Powszechny 1996 nr 19 s. 4 (komunikat o przyznaniu nagród...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Konrada i Marty Górskich. Tygodnik Powszechny 1995 nr 1 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1996 t. 49 (1995) s. 92 (laureaci...) szczegóły 
6.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1997). (za 1997 nagr.: Bogumiła Kaniewska ("Świat w granicach 'ja'. O narracji...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji im. K. i M. Górskich. Tygodnik Powszechny 1998 nr 9 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
7.konkurs: Konkurs im. Leona Marszałka na najlepsze prace poświęcone edytorstwu (2001).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2001 nr 3 s. 35 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
8.konkurs: Konkurs na humanistyczną pracę naukową o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1997 nr 1 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
9.konkurs: Konkurs na inicjatywy służące reformie studiów w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych na uniwersytetach, m.in. filologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Batorego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 23 s. 11 (ogł....) szczegóły 
10.konkurs: Konkurs na monografie z zakresu humanistyki (1995).  szczegóły 
artykuł: Forum Książki 1995 nr 5 s. 7 (ogł....) szczegóły 
11.konkurs: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii polskiego ruchu wydawniczego (1990). (nagr. m.in.: Paweł Szymański za "Działalność Antoniego Lesznowskiego (...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Biblioteczny 1990 z. 3/4 s. 141 (nagr....) szczegóły 
12.konkurs: Konkurs na najlepsze oryginalne monografie z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (1996).  szczegóły 
artykuł: Forum Książki 1996 nr 3 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 2 okł.  szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 239 (ogł....) szczegóły 
13.konkurs: Konkurs na najlepszy referat studencki (2001; edycja XXVI). (nagr.: Katarzyna Szewczyk, Alicja Szyguła...) szczegóły 
artykuł: (mm): Zwyciężczyni polonistycznych szranków. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 2 s. 18-19 (z fot....) szczegóły 
14.konkurs: Konkurs na najlepszy referat studencki (2002; edycja XXVII). (nagr.: Mateusz Chołody, Jarosław Gałązka, Anna Golińska, Iwona Grodź, ...) szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: Wielki konkurs młodych polonistów. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 2 s. 17-18 (sprawozdanie z rozstrzygnięcia konkursu; laureaci...) szczegóły 
15.konkurs: Konkurs na najlepszy referat studencki (2003; edycja XXVIII). (nagr.: Marcin Jauksz, Sabina Sadecka, Mateusz Bourkane, Emilia Musiero...) szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: Konkursowe fascynacje studentów polonistyki. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 2 s. 12-13 (laureaci...) szczegóły 
16.konkurs: Konkurs na pracę magisterską lub dyplomową m.in. z dziedziny literatury polskiej i językoznawstwa języka polskiego (1995). (zgł. do 30 XI 1994, wyniki 1 III 1995...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 1994 nr 13/14 s. 11 (ogłoszenie; podp. przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Krawczyk...) szczegóły 
17.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (1999; II edycja).  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. [206] (ogłoszenie...) szczegóły 
18.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (2000).  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 2000 nr 4 s. 198 (ogłoszenie...) szczegóły 
19.konkurs: Konkurs na stypendium dla naukowców specjalizujących się w historii, literaturze i krytyce literackiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1992 nr 25 s. 17 (ogł....) szczegóły 
20.konkurs: Konkurs na teksty popularyzujące współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (1993). (1993; prace nadsyłać do 31 XII 1993...) szczegóły 
artykuł: (kos): Konkurs. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 16 (ogł....) szczegóły 
21.konkurs: Konkurs prac magisterskich na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza (1996-1998). (nagr.: Izabela Warzecha, Katarzyna Kuracka, Izabela Joanna Janecka...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Konkursowej. Konkurs prac magisterskich na temat życia i twórczości A. Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 192 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 270 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1997 nr 6 s. 382 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 134 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
22.konkurs: "Skra Kaszeb" - konkurs na pracę magisterską o tematyce kaszubsko-pomorskiej (2002). (laureaci: Ewa Grucza ("Mitologia Kaszub w >>Życiu i przygodach Remusa<...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowa Jerzy: Skry Kaszeb dla najlepszych. Pomerania 2002 nr 12 s. 48 (sprawozdanie z rozdania nagród...) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 1 s. 21 (laureatki; not....) szczegóły