PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Filologie
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Filologie
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Baranowski Bohdan, Baranowski Krzysztof: Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949). 1985  szczegóły 
recenzja: Andrusiewicz Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 2 s. 132-134  szczegóły 
2.książka: Integracja czy specjalizacja ? O przyszłość nauk o kulturze antycznej. Materiały dyskusji panelowej zorganizowanej przez Radę Kultury Antycznej 2 marca 1995. 1996 (Od redaktora. * Jerzy Axer: Zdetronizowana królowa [filologia klasyczn...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Danielewicz Jerzy: Wydział Filologiczny [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za rok akademicki 1987/1988 (1 IX 1987 - 31 VIII 1988). Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 113-117  szczegóły 
4.artykuł: Danielewicz Jerzy: Wydział Filologiczny [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1984/1985-1986/1987) cz. 2 s. 50-65 (sprawozdanie z działalności od 1 XII 1985-31 VIII 1987...) szczegóły 
5.artykuł: Gołosz Kazimierz: Szkolnictwo wyższe w Sosnowcu. Materiał przeglądowy. Rocznik Sosnowiecki 2001 t. 9 (2000) s. 71-84 (m.in. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego...) szczegóły 
6.artykuł: Huebner Piotr: Nauki społeczne i humanistyka - mechanizmy zniewolenia. x 1996 ([W ks. zb.:] Polacy wobec przemocy 1944-1956. Warszawa 1996 s. 276-306...) szczegóły 
7.artykuł: Kita Jarosław, Pytlas Stefan: Kadra naukowo-dydaktyczna i badania naukowe. Konferencje. Współpraca naukowa: Wydział Filologiczny. x 1996 ([W ks.: id., id.:] Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995. Łódź 1996 s....) szczegóły 
8.artykuł: Kita Jarosław, Pytlas Stefan: Obecna struktura organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Filologiczny. x 1996 ([W ks.: id., id.:] Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995. Łódź 1996 s....) szczegóły 
9.artykuł: Kita Jarosław, Pytlas Stefan: Wykaz habilitacji przeprowadzonych i zatwierdzonych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1947-1995. x 1996 ([W ks.: id., id.:] Uniwersytet Łódzki w Latach 1945-1995. Łódź 1996 s....) szczegóły 
10.artykuł: M.J.: Nowy dziekan Wydziału Filologicznego. Masovia Mater 2003 nr 1 s. 5 (o mianowaniu Stanisława Siatkowskiego dziekanem Wydziału Filologiczneg...) szczegóły 
11.artykuł: Siatkowski Stanisław: Regionalnie, ale nie prowincjonalnie. Masovia Mater 2003 nr 4 s. 1, 5 (wywiad z dziekanem Wydziału Filologicznego Mazowieckiej Wyższej Szkoły...) szczegóły 
12.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996 (za lata 1990/1991 - 1992/1993 s. 151-162 ([dot.: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Kat...) szczegóły 
13.artykuł: Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Nr R-5/92) z dnia 27 lutego 1992 r., w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Filologii Polskiej, Instytucie Neofilologii oraz w Instytucie Filologii Rosyjskiej. x 1996 ([W ks.:] Źródła do dziejów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Ed...) szczegóły 
14.artykuł: Zgółka Tadeusz: Wydział Filologiczny [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1997 (za lata 1981/1982 - 1983/1984) s. 156-170  szczegóły 
15.artykuł: Zgółka Tadeusz: Wydział Filologiczny [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1984/1985-1986/1987) cz. 1 s. 72-82 (sprawozdanie z działalności od 1 IX 1984-30 XI 1985...) szczegóły 
16.artykuł: Zgółka Tadeusz: Wydział Neofilologii [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres od 1 IX 1988 r. do 30 XI 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 135-141  szczegóły 
17.artykuł: Zgółka Tadeusz: Wydział Neofilologii [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996 (za lata 1990/1991 - 1992/1993) s. 240-248 ([dot. m.in.: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germań...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Starnawski Jerzy: O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych. 1993 (Dot. historii i współczesności...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: A.P.: Naukowcy o konkurencji, uczelnie o sobie. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (ranking wydziałów polonistycznych według ankiet uczelnianych; z koment...) szczegóły 
20.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy uniwersytet może pomóc szkole?. W drodze 1999 nr 9 s. 18-28 (rozważania nt. jakości przygotowania do pracy nauczyciela-polonisty...) szczegóły 
21.artykuł: Czy polski feminizm = akademia?. Zadra 2010 nr 1/2 (42/43) s. 5-7 (dyskusja nt. funkcjonowania gender studies na uczelniach polskich, m.i...) szczegóły 
22.artykuł: Delaperriere Maria: Les Langues'O et les univeristes polonaises: contacts, echanges, inspirations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 61-67 (zawiera także wykaz ostatnich publikacji Institut National des Langues...) szczegóły 
23.artykuł: Furdal Antoni: Slawistyka w Instytucie Filologii Polskiej. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 38-41 (nt. działaln. Zakładu Językoznawstw Słowiańskiego w Instytucie Filolog...) szczegóły 
24.artykuł: Głowiński Michał: Polonistyczne drogi do niezależności. Odra 1995 nr 10 s. 46-55 (polska nauka o literaturze po październikowym przełomie w 1956...) szczegóły 
25.artykuł: Informacje dla absolwentów filologii polskiej. Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 137-138  szczegóły 
26.artykuł: Informacje dla absolwentów innych kierunków humanistycznych. Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 138  szczegóły 
27.artykuł: Kształcenie polonistów. Uniwersytecka 2008 nr 5 s. 2- 3 (nt. listu prof. Ewy Graczyk, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Un...) szczegóły 
28.artykuł: Libera Zdzisław: "Nie lubię ironistów...". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 291-300 (wywiad nt. organizacji, celów i wartości studiów polonistycznych; rozm...) szczegóły 
29.artykuł: Markiewicz Henryk: Dzisiejszy krajobraz polonistyki literackiej. Nauka 1996 nr 1 s. 3-16  szczegóły 
30.artykuł: Markiewicz Henryk: Nauka o literaturze polskiej dziś i jutro. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 25-28  szczegóły 
31.artykuł: Nauka o literaturze polskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
32.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wspomnienia o początkach działalności Katedry Literatury Polskiej WSP w Opolu. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 23-37  szczegóły 
33.artykuł: Uniwersytet Jagielloński zdecydowanie górą. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (ranking wydziałów polonistycznych według opinii pracowników naukowych;...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
34.impreza: "Polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Bem-Wiśniewska Ewa: Polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 3 s. 19-20 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
35.impreza: "Stan i perspektywy studiów polonistycznych" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Osięgłowska Dorota: O studiach polonistycznych. Życie Uniwersyteckie 1999 nr 10/12 s. 9-10 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Warszawa 4-6 września 1998. 1998 (Jerzy Święch: Słowo wstępne. * Podsumowanie ankiety [noty o katedrach ...) szczegóły 
37.książka: Polonistyka bez granic. T. 1 Wiedza o literaturze i kulturze.  szczegóły 
38.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
39.książka: Ścieżki filologii. Polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie. Majowe Spotkanie Polonistów i Slawistów Zagranicznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7-11 maja 2002. 2004  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Bolecki Włodzimierz, Kostkiewiczowa Teresa: A message to the Polish Studies Community Outside of Poland. Periphery 1996 nr 1/2 s. 112-113 (nt. Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych...) szczegóły 
41.artykuł: Domaradzki Teodor F.: Zainteresowanie kulturą i literaturą polską w ważniejszych ośrodkach uniwersyteckich Kanady. x 1989 ([W ks. zb.:] Prace Kongresu Kultury Polskiej pod partonatem prezydenta...) szczegóły 
42.artykuł: Gawenda Jerzy: Wyższe szkolnictwo polskie na obczyźnie. x 1989 ([W ks. zb.:] Prace Kongresu Kultury Polskiej pod partonatem prezydenta...) szczegóły 
43.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Slawistyka w Japonii. Dziś 1999 nr 5 s. 113-117 (na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo; m.in. o prowadzonych badaniach sp...) szczegóły 
44.artykuł: Mazur Jan, Miodunka Władysław: Polonistyka w świecie. Forum Polonijne 1999 nr 6 s. 10-11 (nt. nauczania kultury i języka polskiego; rozm. Franciszek Malinowski...) szczegóły 
45.artykuł: Miodunka Władysław: Polonistyka czy studia polskie dla cudzoziemców? O przyszłości polonistyki zagranicznej polemicznie. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 39-50  szczegóły 
46.artykuł: Polonistyka za granicą. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 97-149 (ankieta red. dot. sytuacji polonistyki zagranicznej, jej organizacji, ...) szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 210-213  szczegóły 
47.artykuł: Roguski Piotr: O polonistyce w Niemczech. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 47-58  szczegóły 
48.artykuł: Rohoziński Janusz: Die literaturwissenschaftliche Polonistik in der DDR. Zeitschrift fuer Slawistik 1989 t. 34 nr 4 s. 504-520 (dotyczy uniwersytetów w Berlinie, Lipsku i Greiswaldzie oraz Zentralin...) szczegóły 
49.artykuł: Sobocińska Marta: Polonistyka za granicą. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 19-21  szczegóły 
50.artykuł: Śliwa Michał: Potrzebne jest wyraźne sformułowanie celów i zadań. Konspekt 2001 nr 6 s. 42-45 (m.in. nt. likwidacji katedry polonistyki działającej w ramach slawisty...) szczegóły 
51.artykuł: Witkowski Tadeusz: Od polonistyki do polityki. Periphery 1995 nr 1 s. 36-39 (nt. miejsca studiów polonistycznych w nauczaniu uniwersyteckim poza gr...) szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Periphery 1997 nr 1/2 s. 130-131  szczegóły 
polemika: Filipowicz Halina: O studiach polonistycznych w Ameryce. Periphery 1996 nr 1/2 s. 117  szczegóły 
polemika: Witkowski Tadeusz: Periphery 1996 nr 1/2 s. 117  szczegóły 
polemika: Witkowski Tadeusz: Periphery 1997 nr 1/2 s. 131  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
52.impreza: Kongres Polonistyki Zagranicznej (1998).  szczegóły 
artykuł: (mro): Kongres Polonistyki Zagranicznej (Pierwszy po drugiej Wojnie Światowej). Głos Ludu 1998 nr 108 s. 1 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Kongres Polonistyki Zagranicznej, Warszawa, 4-5 września 1998 r.. Barok 1999 nr 1 s. 250-251  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Poloniści w stolicy. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Poloniści wszystkich krajów łączcie się. Uniwersytet 1998 nr 8 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Poloniści ze świata w Warszawie. Sprawy Nauki 1998 nr 4 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Pragmatycznie czy klasycznie?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12  szczegóły 
artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Warszawskie spotkanie polonistów zagranicznych. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 181-192 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Frybes Stanisław: Ze Wschodu i Zachodu. Plus Minus 1998 nr 36 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 214 s. 1 (not....) szczegóły 
53.impreza: Kongres Polonistyki Zagranicznej (2001).  szczegóły 
artykuł: (m): Kongres Polonistyki Zagranicznej. Tygodnik Powszechny 2001 nr 29 s. 12 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Halikowska Teresa: Światowy Zjazd Polonistów w Gdańsku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 4 (wyw. z brytyjską polonistką; rozm. Jan Jankowski...) szczegóły 
polemika: Lipniacka Ewa: Archiwa i ich miejsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 194 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siomkajło Alina: Mylący protest. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 212 s. 5 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 137 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 204 (not....) szczegóły 
54.impreza: "Literatura polska w oczach polonistów zagranicznych. Perspektywy badawcze" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Kwartał w telegraficznym skrócie.... Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 8-9 (m.in. not....) szczegóły 
55.impreza: "Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju" - konferencja (2012).  szczegóły 
artykuł: Filip Grażyna, Patro-Kucab Magdalena: Międzynarodowa konferencja naukowa "Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju". Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 455-461  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Australia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Bała Maria: Polonistyka i slawistyka w uniwersytetach australijskich. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 101-106  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Austria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Bieder Hermann, Hexel Krystyna, Woldan Alois: Polonistyka na Uniwersytecie w Salzburgu (Paris-Lodron-Universitaet Salzburg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 115-120 (z notami o aut....) szczegóły 
58.artykuł: Madelska Liliana: Język polski na Uniwersytecie w Wiedniu (Universitaet Wien). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 121-130 (z notą o aut....) szczegóły 
59.artykuł: Miązek Bonifacy: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 68-94 (m.in. dot. polonistyki...) szczegóły 
60.artykuł: Pacak Dariusz: Warsztaty przekładów literackich w Sekcji Polskiej Instytutu Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2008 t. 35 s. 145-148 (działalność i dorobek Grupy ARGE w Katedrze Translatoryki...) szczegóły 
61.artykuł: Pacak Dariusz: Warsztaty przekładów Uniwersytetu Wiedeńskiego. Akant 2002 nr 7 s. 13 (nt. działalności Grupy ARGE (Warsztaty Przekładu Literackiego) w ramac...) szczegóły 
62.artykuł: Pianka Włodzimierz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 240-247 ([sprost. art.: Barbara Skowronek: Studia polonistyczne na Uniwersyteci...) szczegóły 
63.artykuł: Ziemska Joanna: Sekcja języka polskiego w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universitaet Wien). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 131-136 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Białoruś (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Pol'skij âzyk. Istoriâ pol'skoj literatury. Ucebnaâ programma dla special'nosti. 1-21 05 04 - Slavânskaâ (pol'skaâ) filologiâ. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Adam Czesław: Katedra Filologii Polskiej. Kurier Podlaski 1989 nr 250 s. 3 (nota nt. Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu w Grodnie...) szczegóły 
66.artykuł: Burkot Stanisław: Polonistyka w Grodnie. Suplement 1990 nr trzy [z III] s. 5 (nt. działaln. Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Janka Ku...) szczegóły 
67.artykuł: Bursztyńska Halina: Grodno i Wilno. Konspekt 2000 nr 3 s. 73-75 (nt. współpracy Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w K...) szczegóły 
68.artykuł: Czasopis 2001 nr 3 s. 8 (nota nt. podpisania listu intencyjnego przez ambasadora RP na Białorus...) szczegóły 
69.artykuł: Lauhrehckaja Valjancihna: Staronka z gihstoryih belaruskajj palanihstykih (Sproba pravapihsu uh BSSR). Studia nad Polszczyzną Kresową 2001 t. 10 s. 217-225 (dot. historii białoruskiej polonistyki...) szczegóły 
70.artykuł: Musijenko Swietłana: Grodzieńska polonistyka. Kurier Wileński 1991 nr 94 s. 2 (wyw. z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Ja...) szczegóły 
71.artykuł: Nielepko Helena: Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010 [z.] 1 s. 274-282 (dot. m.in. programu nauczania w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Sz...) szczegóły 
72.artykuł: Panecka Agnieszka: Jubileusz polonistów. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 2 s. 39 (not. o jubileuszu 15-lecia działalności Katedry Filologii Polskiej w G...) szczegóły 
73.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 31 s. 12 (not. o utworzeniu katedry jęz. polskiego i literatury na Uniwersytecie...) szczegóły 
74.artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 102 s. 2 (not. inf. o otwarciu Wydziału Filolologii Polskiej na Uniwersytecie w ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
75.artykuł: Tambor Jolanta: Polonistyka w Mińsku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 8(87) s. 30-31 (nt. działaln. sekcji polskiej Katedry Białoruntenistyki Uniwersytetu P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Bułgaria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Angełowa Antonia: Polonistyka na Uniwersytecie Sofijskim. Postscriptum 1994 nr 8 s. 29-31  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chiny (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Cyrzyk Leszek: U narodzin polonistyki w Chinach. x 1995 ([W ks.:] Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chorwacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Miletić Mirela, Pudina Martina: Polonistyka na uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). Postscriptum 1996 nr 19 s. 36-37 (stan bieżący...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
79.książka: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka. 1993  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Uwiedzeni przez polską literaturę. Zwrot 2004 nr 5 s. 60-63  szczegóły 
80.książka: Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
82.artykuł: Chętnych nie brakuje. Głos Ludu 2001 nr 31 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwe...) szczegóły 
83.artykuł: Damborskij Jiri: Niedobre dziedzictwo. Zwrot 1993 nr 8 s. 45-46 (wyw. z profesorem polonistyki nt. studiów polonistycznych na Uniwersyt...) szczegóły 
84.artykuł: Damborsky Jiri: Chętnych coraz więcej (Polonistyka Ostrawska ma już swoją renomę). Głos Ludu 1998 nr 117 s. 1 (wywiad z kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
85.artykuł: Damborsky Jiri: Pasja życia. Głos Ludu 1997 nr 64 s. 3 (wyw. z prof. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
86.artykuł: Damborsky Jiri: Polonististicka studia ve filologickych vedach v Ceske republice. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
87.artykuł: Damborsky Jiri: Powinniśmy się uczyć od Polaków dumy narodowej. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 19-28 (wyw. z prof., dyrektorem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersy...) szczegóły 
88.artykuł: Grzegorz Maria: Komu bakałarza, komu magistra? (Uchylamy drzwi Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie). Głos Ludu 1993 nr 5 s. 1-2  szczegóły 
89.artykuł: Hajduk Wioletta: Uniwersytecki dar dla ołomunieckich polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 7 (nt. współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem im. Palackiego w...) szczegóły 
90.artykuł: Hrabetova Irena, Rehacek Lubos, Sobotkova Marie: Studium polskeho jazyka a literatury na ceskych vysokych skolach. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
91.artykuł: Język z przyszłością. Głos Ludu 2001 nr 66 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwe...) szczegóły 
92.artykuł: Kadłubiec Daniel: Dotrzeć do świadomości społeczeństwa większościowego. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 1-2 (wyw. nt. działaln. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Wyższej Szkoły ...) szczegóły 
93.artykuł: Kadłubiec Daniel: Katedra musi mieć rezonans społeczny. Głos Ludu 1991 nr 7 s. 4 (wyw. z kier. utworzonej 1 X 1990 Katedry Polonistyki i Folklorystyki W...) szczegóły 
94.artykuł: Kajfosz Jan, Mika Barbara: Polonistyka na Uniwersytecie Ostrawskim. Postscriptum 1993 nr 7 s. 46-47  szczegóły 
95.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Jubileusz czeskiej polonistyki. Zwrot 2003 nr 4 s. 28-31 (dot. 80-letniej działalności polonistyki na Uniwersytecie Karola w Pra...) szczegóły 
96.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach czeskiej polonistyki literackiej (Z okazji spotkania czeskich polonistów 26.6.2011 w Brnie). Zwrot 2011 nr 6 s. 24-25  szczegóły 
97.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Osiemdziesiąt lat czeskiej polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 2 s. 14-15 (dot. studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Karola w Pradze...) szczegóły 
98.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polonistyka czeska w latach 1945-1995. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 37-59  szczegóły 
99.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polonistyka w Czechach. 1: Jaka jest, jaka mogłaby być. Zwrot 2007 nr 5 s. 2-3 (nt. polonistyki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie; także nota od redak...) szczegóły 
nawiązanie: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Niekompletna relacja o brneńskiej polonistyce. Zwrot 2007 nr 6 s. 45  szczegóły 
100.artykuł: (k): Dzień Otwartych Drzwi (Katedra Polonistyki i Folklorystyki zaprasza). Głos Ludu 1998 nr 4 s. 1 (nota m.in. nt. działalności katedry...) szczegóły 
101.artykuł: (K.K.): Konkurs dla doktorantów. Głos Ludu 1998 nr 67 s. 1 (not. nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
102.artykuł: Klucz do kariery?. Głos Ludu 2002 nr 35 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne magisterskie na Wydziale Slawis...) szczegóły 
103.artykuł: (k): Poparcie dla polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 7 s. 1 (nt. zebrania Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
104.artykuł: Madecki Roman: Polonistyka z tradycją. Głos Ludu 1993 nr 141 s. 1-2 (nt. działaln. Zakładu Polonistycznego w Instytucie Literatur Słowiańsk...) szczegóły 
105.artykuł: Matyskova Zofia: Zmiany w systemie i organizacji kształcenia polonistycznego na Uniwersytecie Ostrawskim. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
106.artykuł: (M.K.): Otwarte dzwi (Na Katedrze Polonistyki i Folklorystyki). Głos Ludu 1998 nr 154 s. 2 (nota, m.in. nt. oferowanych form kształcenia...) szczegóły 
107.artykuł: (mro): Ilu studentów na polonistykę?. Głos Ludu 2002 nr 114 s. 2 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Slawistycznym Uniwe...) szczegóły 
108.artykuł: (mro): Język z przyszłością. Głos Ludu 2002 nr 2 s. 1-2 (nt. Dni Otwartych na polonistyce na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
109.artykuł: (mro): Na polonistykę bez egzaminu pisemnego. Głos Ludu 2001 nr 2 s. 1 (dot. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniw...) szczegóły 
110.artykuł: (mro): Nie tylko teoria.... Głos Ludu 2001 nr 8 s. 3 (dot. kondycji polonistyki na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
111.artykuł: (mro): O gwarze cieszyńskiej. Głos Ludu 2002 nr 26 s. 3 (nt. pierwszej obrony pracy habilitacyjnej na polonistyce na Wydziale F...) szczegóły 
112.artykuł: (mro): O Polsce nie tylko po polsku. Głos Ludu 2003 nr 64 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie i pedago...) szczegóły 
113.artykuł: (mro): Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 1998 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
114.artykuł: (mro): Pierwszy doktorat. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 1 (nt. licencji na prowadzenie studiów doktoranckich na Katedrze Polonist...) szczegóły 
115.artykuł: (mro): Różnorodność tematyczna (Plany wydawnicze Katedry Polonistyki). Głos Ludu 1998 nr 152 s. 1-2 (nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostr...) szczegóły 
116.artykuł: (mro): Szturm na Katedrę. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 1 (nt. dużej ilości chętnych na studia na Katedrze Polonistyki i Folklory...) szczegóły 
117.artykuł: (mro): Wybrać jak najlepiej (Dzień otwartych dni na ostrawskiej polonistyce). Głos Ludu 1998 nr 6 s. 1-2 (nt. profilu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
118.artykuł: Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 2003 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
119.artykuł: Panek Petr: O polonistyce i pieniądzach. Głos Ludu 2003 nr 68 s. 3 (wywiad z rektorem Uniwersytetu Ostrawskiego; rozmawiała M. Radłowska-O...) szczegóły 
120.artykuł: Polonistyka w Czechach (4). Uniwersytet Karola. Zwrot 2007 nr 10 s. 16 (nt. działalności i kadr naukowych polonistyki Uniwersytetu Karola w Pr...) szczegóły 
121.artykuł: Polszczyzna na fali. Głos Ludu 2002 nr 67 s. 1 (nt. egzaminów wstępnych na studia polonistyczne magisterskie na Wydzia...) szczegóły 
122.artykuł: Raclavska Jana: Polonistyka w Czechach (3). Uniwersytet Ostrawski. Zwrot 2007 nr 9 s. 8-9 (także nota od redakcji o bieżącej działalności i kadrach naukowych Zak...) szczegóły 
123.artykuł: Raclawska Janina: Czas zmian. Głos Ludu 2003 nr 91 s. 4-5 (wywiad z kierowniczką slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytet...) szczegóły 
124.artykuł: Radłowska-Obrusnik Martyna: To, co najważniejsze. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 3 (nt. 5-lecia Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawski...) szczegóły 
125.artykuł: (r): Poloniści obronili (Tematy prac magisterskich niełatwe i ciekawe). Głos Ludu 1998 nr 61 s. 1 (nt. pierwszych absolwentów pięcioletnich polonistycznych studiów magis...) szczegóły 
126.artykuł: SC: Ostrawska Katedra Polonistyki kształci nauczycieli. Trybuna 1994 nr 91 s. 16 (nota nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
127.artykuł: Sobotkova Marie: Polonistyka w Czechach. 2: Studia od kuchni. Zwrot 2007 nr 6 s. 18 (nt. polonistyki na Uniwersytecie im. F. Palackiego w Ołomuńcu; także n...) szczegóły 
128.artykuł: Stepan Ludvik: Seste setkani polonistu. x 1998 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 1998 t. 10 nr 1 s. 1...) szczegóły 
129.artykuł: Śląsk 1999 nr 6 s. 87 (not. nt. likwidacji samodzielności Katedry Polonistyki i Folklorystyki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
130.impreza: Konferencja czeskich polonistów (1997).  szczegóły 
artykuł: Prestiż polonistyki. Śląsk 1998 nr 1 s. 87 (nota...) szczegóły 
artykuł: (mro): Ugruntować prestiż polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: (mro): Wytyczanie kierunków. Głos Ludu 1997 nr 133 s. 1 (not....) szczegóły 
131.impreza: Międzynarodowa Konferencja Studentów Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie (1998).  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowa konferencja studencka. Śląsk 1999 nr 1 s. 86 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (M.K.): Sciencia longa... (Międzynarodowa konferencja studencka). Głos Ludu 1998 nr 138 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
132.impreza: Ogólnokrajowa konferencja czeskich polonistów (1987).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Servatka Marian: Slavica Slovaca 1988 z. 1 s. 111-112 (spraw....) szczegóły 
133.impreza: Polska bohemistyka i czeska polonistyka w ostatnim dziesięcioleciu - otwarta konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Dunaj Jadwiga: X sesja Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 9  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Estonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Duliczenko Aleksandr: Filologia Polska w Uniwersytecie Dorpadckim (Tartuskim) w Estonii. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 38-41  szczegóły 
135.artykuł: Wątróbski Leszek: Polacy z Tartu. Nowe Kontrasty 2002 nr 6 s. 19-20 (m.in. nt. polonistyki na Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytet...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
136.impreza: "[Dwieście] 200 lat rosyjsko-słowiańskiej filologii w Tartu" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Duliczenko Aleksander: [Dwieście] 200 lat filologii słowiańskiej w Tartu. Nowe Kontrasty 2002 nr 12 s. 22-23 (dot. również działalności Jeana Niecisława Baudouina de Courtnay...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Calendrier des manifestations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 9-11 (dot. Centre de civilisation polonaise w latach 2002-2003...) szczegóły 
138.artykuł: Delaperriere Maria: La Societe Francaise d'etudes polonaises. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 185-187 (zawiera także wykaz spotkań cyklicznych i publikacji organizowanych i ...) szczegóły 
139.artykuł: Delaperriere Maria: Les Langues'O et les univeristes polonaises: contacts, echanges, inspirations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 61-67 (zawiera także wykaz ostatnich publikacji Institut National des Langues...) szczegóły 
140.artykuł: Frybes Stanisław: Polska na Sorbonie. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. nlb. (refleksja nt. działalności Centre de Civilisation Polonaise na Sorboni...) szczegóły 
141.artykuł: Frybes Stanisław: Polska na Sorbonie. Plus Minus 2002 nr 47 s. A10 (refleksja nt. działalności Centre de Civilisation Polonaise na Sorboni...) szczegóły 
142.artykuł: Frybes Stanisław: Quelques considerations sur le Centre de civilisation polonaise a la Sorbonne et sur ses peres fondateures. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 138-142 (z posłowiem Anette Crayon, która wygłosiła tekst przemówienia w zastęp...) szczegóły 
143.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
144.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Breve histoire du Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 143-148  szczegóły 
145.artykuł: Manifestations du Centre de Civilisation Polonaise. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2002 nr 1 s. 9-10 (w latach 2001-2002...) szczegóły 
146.artykuł: Masłowski Michel: La cooperation franco-polonaise a Nancy. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 81-87 (zawiera także wykaz publikacji GREC (Groupe de rechercher sur l'Europe...) szczegóły 
147.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sur la cooperation entre la Faculte de Philologie polonaise a l'Univeriste de Varsovie et le Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
148.artykuł: Ożóg Kazimierz: Polonistyka na Zachodzie - Sekcja Polska Uniwersytetu Lille III. Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 49-55  szczegóły 
149.artykuł: Ożóg Kazimierz: Sekcja polska Uniwersytetu Lille III. Postscriptum 1994 nr 8 s. 33-38  szczegóły 
150.artykuł: Polonistyka na uniwersytecie w Lille świętuje 80-lecie. Kurier Wileński 2007 nr 234 s. 11 (nota...) szczegóły 
151.artykuł: Rokoszowa Jolanta: Paryż - refleksje polonisty. Arka 1994 nr 51 s. 170-175 (m.in. nt. 5-letnich studiów polonistycznych w INALCO - Institut Nation...) szczegóły 
152.artykuł: Stammeleer An: Polonistyka na Uniwersytecie w Leuven. Postscriptum 1998 nr 26 s. 51-52  szczegóły 
153.artykuł: Synoradzka Anna: Polonistyka w Tuluzie. Postscriptum 1999 nr 31/32 s. 65-67 (na Uniwersytecie le Mirail; z not. o aut....) szczegóły 
154.artykuł: Szupryczyńska Maria, Zaremba Charles: Polonistyka w Aix-En-Provence. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 258-264  szczegóły 
155.artykuł: Tomaszewski Marek: Une breve histoire de la section de polonais a Lille. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 88-95  szczegóły 
156.artykuł: Włodarczyk Helene: Le departement d'Etudes polonaises de Paris-Sorbonne (Paris-IV) et le Centre de civilisation polonaise. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 56-60  szczegóły 
157.artykuł: Zagórska Bożena: Na ponumerowanych uniwersytetach. Polonistyka we Francji. Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
158.impreza: Kongres Polonistów Francuskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław: Pierwszy Kongres Polonistów Francuskich. Poradnik Językowy 2001 nr 8 s. 48-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
159.impreza: Międzynarodowa konferencja w ramach obchodów 80-lecia polonistyki na Uniwersytecie Charles-de-Gaulle Lille III (2007).  szczegóły 
artykuł: Pugacewicz Iwona H.: Polonistyka w Lille. Kilka refleksji na marginesie międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 80-lecia polonistyki na Uniwersytecie Charles-de-Gaulle Lille III. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 t. 2 s. 73-79 (nt. historii tamtejszej polonistyki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Hiszpania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Presa Gonzalez Fernando: Polonistyka w Hiszpanii. Odra 1996 nr 9 s. 133-134 (wyw. z wykładowcą w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Com...) szczegóły 
161.artykuł: Wardas Bolivar Kinga: Polonistyka po hiszpańsku. Przekrój 1996 nr 5 s. 27 (nota o działalności od 1990 katedry języka i kultury polskiej na Uniwe...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Izrael (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Aleksiun Natalia: Jankiel na nowo przywołany. Midrasz 1999 nr 7/8 s. 5 (sprawozdanie z uroczystego otwarcia Katedry Historii i Kultury Polskie...) szczegóły 
163.artykuł: Dowgiałło Jan: The Chair for Polish Studies at the Hebrew University. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 173-182  szczegóły 
164.artykuł: Frybes Stanisław: Katedra Polska w Jerozolimie. Kogo to interesuje?. Polska-Izrael 1997 nr 1 (5) 1996/1997 s. 31-33 (omówienie założenień fundacji i kłopotach finansowych; z listą ofiaro...) szczegóły 
165.artykuł: Kula Marcin: Długa droga. Przyczynek do dziejów pomysłu stworzenia Polskiej Katedry na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 101-106 (nt. powołania Katedry Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolim...) szczegóły 
166.artykuł: Wasita Ryszard: Polska i Izrael: budowanie mostu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 6 s. 14-15 (nt. Katedry Historii i Kultury Polskiej w Hebrajskim Uniwersytecie w J...) szczegóły 
167.artykuł: Wasita Ryszard: Polska Katedra Uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 32 (nt. przygotowań i gromadzenia środków przez fundację "Polska Katedra w...) szczegóły 
168.artykuł: Wasita Ryszard: Polska katedra uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
169.artykuł: Zawistowska Władysława: Polska Katedra na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 5 s. 21 (nt. organizacji Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie H...) szczegóły 
170.artykuł: (ZS): Polska Katedra na Uniwersytecie Jerozolimskim. Trybuna 1997 nr 130 s. 6 (nt. przygotowań i gromadzenia środków finansowych przez Fundację "Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Japonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Morita Koji: Slawistyka w Japonii - krótki zarys historii i stan dzisiejszy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 267-278  szczegóły 
172.artykuł: Sekiguchi Tokimasa: O tokijskiej polonistyce. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 142-145 (nt. powołania w 1991 i funkcjonowania samodzielnego zakładu polonistyk...) szczegóły 
173.artykuł: Sekiguchi Tokimasa: Po detronizacji literatury - sprawozdanie z polonistyki japońskiej. Polonistyka 2001 nr 5 s. 266-272  szczegóły 
174.artykuł: Strzelczyk Joanna: Japońscy poloniści. Życie 1999 nr 153 s. 9 (dot. filologii polskiej na uniwersytecie w Tokio...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Jugosławia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Topolińska Zuzanna: Polonistikata i Univerzitet "Kiril i Metodijh" vo Skopjhe. x 1990 ([w czasopiśmie:] Literaturen Zbor (Skopje) 1990 nr 3/4 s. 126-1...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Kanada (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Duda Henryk: Ottawska placówka. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 24-25 (nt. Katedry Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Ottawi...) szczegóły 
177.artykuł: Duda Henryk: Poloniści w Kanadzie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 16 (nt. współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Uniwersytetem O...) szczegóły 
178.artykuł: Mikoś Michael J.: Towards a history of "polonistyka" in the United States and Canada. The Polish Review 2008 t. 53 nr 2 s. 217-233  szczegóły 
179.artykuł: Osadnik Wacław M.: Program polonistyczny w University of Alberta. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 84-87 (z notą o aut....) szczegóły 
180.artykuł: Sokolski Richard: Studia polonistyczne w Ottawie. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 72 s. 7 (ogł. kursów oferowanych w Sekcji Studiów Polonistycznych na Wydziale J...) szczegóły 
181.artykuł: Sosnowski Alexandra: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 16 s. 6 (podziękowanie dla Fundacji im. Adama Mickiewicza w Kanadzie za wsparci...) szczegóły 
182.artykuł: Trojanowska Tamara: Igraszki trafu i miłości: polonistyka w Toronto. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 116-123 (z notą o aut....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
183.wywiad: Trojanowska Tamara: Polonistyka w Ameryce Północnej. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 19 V s. 8-9  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Korea Południowa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Cheong Byung Kwon : Studia polskie w Korei. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 65-70  szczegóły 
185.artykuł: Świdziński Jerzy: Changes needed in Polish education in Korea. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
186.książka: Między dawnymi i młodszymi laty... 50-lecie polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Adamowicz Krystyna: Decyzja zapadła. Kurier Wileński 2002 nr 5 s. 1, 3 (dot. konsekwencji poprawek do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym na Litwie ...) szczegóły 
188.artykuł: Bobryk Adam: "Brak dobrej woli decydentów". Kurier Wileński 2006 nr 66 s. 8 (m.in. o działalności filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim...) szczegóły 
189.artykuł: Bogusz Marcin: Filolog po studiach (Bez dyplomu - źle. A z dyplomem?). Kurier Wileński 2004 nr 129 s. 6  szczegóły 
190.artykuł: Bondar Ewelina: Chaos i dziewczyny. Kurier Wileński 2001 nr 134 s. 5 (nt. studentów przyjętych na pierwszy rok polonistyki Wileńskiego Uniwe...) szczegóły 
191.artykuł: Borowczyk Jerzy, Piasecka Beata: Z widokiem na dziedziniec Mickiewicza. Polonistyka 2001 nr 5 s. 300-301 (nt. katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim w Wilnie...) szczegóły 
192.artykuł: Brzozowska Łucja: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 200 s. 5 (nt. działaln. katedry polonistyki...) szczegóły 
193.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Bliskie widoki filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 3 (wyw. z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. organizowania filol...) szczegóły 
194.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Wczoraj, dziś i jutro polonistyki wileńskiej. Suplement 1994 nr 31 s. 12  szczegóły 
195.artykuł: Bursztyńska Halina: Grodno i Wilno. Konspekt 2000 nr 3 s. 73-75 (nt. współpracy Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w K...) szczegóły 
196.artykuł: Cebula Anna: Czekamy na następnych (Rozdanie dyplomów magisterskich i licencjackich). Kurier Wileński 2006 nr 113 s. 1, 2 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki Uniwe...) szczegóły 
197.artykuł: Cywiński Bohdan: Filologia kłopotliwej mniejszości. Rzeczpospolita 2003 nr 254 s. A8 (nt. Katedry Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego z okazji jej dziesięc...) szczegóły 
198.artykuł: Czeczot Włodzimierz: Legendarny dziekan polonistyki. Kurier Wileński 2001 nr 200 s. 5 (wyw. m.in. nt. działalności Włodzimierza Czeczota jako dziekana poloni...) szczegóły 
199.artykuł: Dalecka Teresa: Stan dzisiejszy i historia polonistyki nna Uniwersytecie Wileńskim. Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 333-338  szczegóły 
200.artykuł: Dołączcie do naszej braci (Tradycyjne Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim). Kurier Wileński 2005 nr 103 s. 8 (spraw., V 2005; podp. Studenci II i III roku filologii polskiej Uniwer...) szczegóły 
201.artykuł: Dowcipy z polonistyki wileńskiej. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 2 (wspomnienia absolwentów polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagog...) szczegóły 
202.artykuł: Dowdo Lucyna: Ta piękna "choroba" na język ojczysty. Wręczono dyplomy dla polonistów. Magazyn Wileński 2006 nr 6 s. 25 (na Wydziale Slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego...) szczegóły 
203.artykuł: Dudowicz Wiesława: Studenci polonistyki na wycieczce "Wielkopolska - szlakiem historycznym". Kurier Wileński 2009 nr 133 s. 12 (spraw., VI 2009; z fot....) szczegóły 
204.artykuł: Dzień dzisiejszy Polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Kurier Wileński 1997 nr 57 s. 4-5 (prezentacja kadry naukowej Katedry Filologii Polskiej...) szczegóły 
205.artykuł: EP: Wileńska polonistyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 8 s. 4  szczegóły 
206.artykuł: Fedorowicz Irena: 15-lecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Uwieńczeniem obchodów - konferencja. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 139-144 (m.in. dzieje i formy działalności Centrum Polonistycznego (do 2007 Kat...) szczegóły 
207.artykuł: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 170 s. 4 (inf. o utworzeniu katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileński...) szczegóły 
208.artykuł: Friedelówna Teresa: Rok doświadczeń dydaktycznych w Wilnie. Głos Uczelni [Toruń] 1992 nr 4 s. 1, 6-7 (nt. działaln. filologii polskiej w ramach Wydziału Slawistycznego Inst...) szczegóły 
209.artykuł: Gedris Ewa: Powiększyły się szeregi polonistów. Kurier Wileński 2009 nr 122 s. 1, 3 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki Wileń...) szczegóły 
210.artykuł: Gedris Ewa: Zwiększyło się grono nauczycieli polonistów. Kurier Wileński 2010 nr 121 s. 1, 5 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki Wileń...) szczegóły 
211.artykuł: Jankowski Anatol: Dziewięć nowych magistrów polonistyki. Kurier Wileński 2009 nr 108 s. 3 (nota o obronie prac magisterskich studentek filologii polskiej Wileńsk...) szczegóły 
212.artykuł: Jankowski Anatol: W poszukiwaniu lipy Jana z Czarnolasu. Kurier Wileński 2008 nr 135 s. 6 (spraw. z wycieczki edukacyjnej po Polsce studentów polonistyki Wileńsk...) szczegóły 
213.artykuł: Juchniewicz Sabina: "Jestem Polakiem, więc idę na polonistykę!". Kurier Wileński 2005 nr 203 s. 7 (nt. historii i działałności Katedry Języka Polskiego Wileńskiego Uniwe...) szczegóły 
214.artykuł: Kaleda Algis: Polonistyki nie można było pominąć. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 3 (wyw., rozm.: Maria Hyla...) szczegóły 
215.artykuł: Kaleda Algis: Wileńska polonistyka się rozwija. Postscriptum 1997 nr 23 s. 33-37 (wyw. z profesorem z Uniwersytetu Wileńskiego; rozm. Jagna Malejka i Ba...) szczegóły 
216.artykuł: Kaleda Algis: Z Algisem Kaledą nie tylko o Mickiewiczu. Alma Mater Vilnensis. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 2 (wyw. o działalności Katedry Filologii Polskiej na Uniweresytecie Wileń...) szczegóły 
217.artykuł: Kalida Algis: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Tygodnik Powszechny 1997 nr 46 s. 4 (list do red. informujący o założeniu w Wilnie 18 VII 1997 Towarzystwa ...) szczegóły 
218.artykuł: Kieraciński Piotr: Wileńska polonistyka. Forum Akademickie 2000 nr 10 s. 38-39  szczegóły 
219.artykuł: Kierulis Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
220.artykuł: Kolinko Emilia: Święto polonistów na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 2009 nr 94 s. 14 (nt. Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim, 13-15 V 2009...) szczegóły 
221.artykuł: Kondraszowa Wiktoria, Ławrynowicz Irena, Romanowska Justyna, Simonaviciute Bożena, Sondor Jurgita, Toczyłowa Inesa: Stawiajmy sobie ambitne cele. Kurier Wileński 2009 nr 248 s. 14 (zapis rozmowy studentek polonistyki Wydziału Filologicznego Uniwersyte...) szczegóły 
222.artykuł: Korkliniewska Elżbieta: Studenci polonistyki z Wilna na Zielonej Ukrainie. Kurier Wileński 2010 nr 142 s. 10-11 (reportaż z wycieczki edukacyjnej studentów filologii polskiej Wileński...) szczegóły 
223.artykuł: Kozłowska Sabina: "Bądźcie otwarci dla ludzi i świata!". Kurier Wileński 2001 nr 121 s. 9 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki...) szczegóły 
224.artykuł: Kronika litewska. Lithuania 1994 nr 1(1993)/1(1994) s. 116 (not. inf. o otwarciu katedry polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim, 1...) szczegóły 
225.artykuł: Kuckiewicz Katarzyna: Do grona dyplomowanych nauczycieli języka polskiego dołączyli kolejni młodzi specjaliści. Kurier Wileński 2008 nr 123 s. 1, 2 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki Uniwe...) szczegóły 
226.artykuł: Kunicka Agata: Owiana aurą epok i kultur. Kurier Wileński 2001 nr 57 s. 9 (dot. historii działalności Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wil...) szczegóły 
227.artykuł: Liminowicz-Gulbinowicz Anna: [Trzydzieści pięć] 35 lat Polonistyki WPIP (WUP). Kurier Wileński 1997 nr 86 s. 5 (wspomnienie absolwentki filologii polskiej Wileńskiego Uniwesytetu Ped...) szczegóły 
228.artykuł: Lisiewicz Janina: Polonistyka - nadzwyczaj obfity plon. Magazyn Wileński 1996 nr 8 s. 17,19 (na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie...) szczegóły 
229.artykuł: Lisiewicz Janina: "To lubię" - klucz do umysłów i serc. Magazyn Wileński 2004 nr 11 s. 25 (nt. działalności Katedry Filologii Polskiej na Wydziale Slawistyki w W...) szczegóły 
230.artykuł: List z Wilna. Tygodnik Powszechny 1995 nr 4 s. 4 (list do red. z apelem o przekazywanie książek z zakresu polskiej liter...) szczegóły 
231.artykuł: Machnicka Barbara: Polonistyka w Wilnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 115 s. 5 (z okazji 35-lecia działalności Wydziału Polonistyki na Wileńskim Uniwe...) szczegóły 
232.artykuł: Macutkiewicz Grażyna, Zubkowa Anna: Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 2008 nr 111 s. 6 (spraw., V 2008; z fot....) szczegóły 
233.artykuł: Makowska Anna, Sosno Barbara: "Jestem dumny, że ukonczyłem Polonistykę" (Jubileusz 35-lecia Polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym). Kurier Wileński 1997 nr 90 s. 1, 4 (sprawozdanie ze spotknia absolwentów i wykładowców polonistyki na Wile...) szczegóły 
234.artykuł: Makowska Anna: Pierwszy dziekan - Włodzimierz Czeczot. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 3 (sylwetka naukowa dziekana polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagog...) szczegóły 
235.artykuł: Makowska Anna: Uczuciowo związana z romantyzmem. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 3 (sylwetka naukowa Marii Niedźwieckiej, starszego wykładowcy polonistyki...) szczegóły 
236.artykuł: Masenas Witalis: Slawiści Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymali dyplomy. Kurier Wileński 2007 nr 122 s. 1, 2 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki Uniwe...) szczegóły 
237.artykuł: Masojć Irena: Wczoraj i dziś polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Nad Odrą 2012 nr 1/2 s. 42-48  szczegóły 
238.artykuł: Mieczkowski Romuald: Trafiłem na dobry czas (35-lecie polonistyki w WUP [Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym]). Znad Wilii 1997 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red. podpisany: Krystyna D....) szczegóły 
239.artykuł: Nagórko Alicja: O nowy model polonistyki wileńskiej. Magazyn Wileński 1990 21 1, 4  szczegóły 
240.artykuł: Naruniec Romuald: O dniu dzisiejszym polonistyki. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 45 (wywiad z prodziekanem slawistyki; rozm. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
241.artykuł: Naruniec Romuald: Romuald Naruniec o polonistyce, kobietach i priorytetach. Kurier Wileński 2004 nr 48 s. 8 (wyw. z prodziekanem Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w ...) szczegóły 
242.artykuł: Naruniec Romuald, Turkiewicz Halina: [Trzydzieści pięć] 35 lat Polonistyki WPIP (WUP). Kurier Wileński 1997 nr 57 s. 4 (not. o przygotowaniach do uroczystości rocznicowych...) szczegóły 
243.artykuł: Naruniec Romuald: U polonistów-pedagogów. Studia. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 2 (wyw. z prodziejanem Wydziału Slawistyki nt. Katedry Języka Polskiego i...) szczegóły 
244.artykuł: Niedźwiecka Maria: Polonistyka na Litwie. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 238-283  szczegóły 
245.artykuł: Niedźwiecka Maria: [Trzydziestopięciolecie] 35-lecie Polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogiczego. Magazyn Wileński 1997 nr 3/4 s. 2-3  szczegóły 
246.artykuł: Podmostko Jadwiga: Wysoka poprzeczka pokonana (Promocja magistrów i bakałarzy WUP). Kurier Wileński 2004 nr 120 s. 5  szczegóły 
247.artykuł: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Dziesięć lat doświadczeń pracy naukowo-dydaktycznej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2003 t. 45 (2001/2002) s. 165-173  szczegóły 
248.artykuł: Pukszto Andrzej: Dziesięciolecie Polonistyki. Kurier Wileński 2003 nr 186 s. 1, 3 (dot. Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego z okazji jubi...) szczegóły 
249.artykuł: Radzik Tadeusz: O polskie słowo na Litwie. Słowo Ojczyste 1990 nr 3 s. 8-13, 19  szczegóły 
250.artykuł: Romanowski Andrzej: Pomóżmy Wilnu!. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 3 (dot. braku polskich wykładowców w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Wi...) szczegóły 
251.artykuł: Rota 1994 nr 1/2 s. 159 (not. o wydziale filologii polskiej...) szczegóły 
252.artykuł: Sawicka Elżbieta: Polonistyka w Wilnie. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 4 VIII s. 6 (nt. działającej od września 1993 filologii polskiej na Uniwersytecie W...) szczegóły 
253.artykuł: Sawicka Elżbieta: Przełamywanie bariery językowej. Rzeczpospolita 1994 nr 101 s. 4 (o otwarciu we IX 1993 i początkach pracy wydziału filologii polskiej n...) szczegóły 
254.artykuł: Szałkowska Edyta: 50-lecie polonistyki na pedagogicznym: jubileusz w cieniu walki o przetrwanie. Kurier Wileński 2011 nr 224 s. 1, 12-13 (dot. Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki Wileńskiego Uniwersytetu P...) szczegóły 
255.artykuł: Szałkowska Edyta: Polonistyce na Litwie grozi wyginięcie. Kurier Wileński 2011 nr 142 s. 1, 11  szczegóły 
256.artykuł: Szałkowska Edyta: Polonistyce na Litwie grozi wyginięcie. Nad Odrą 2011 nr 7/8 s. 106  szczegóły 
257.artykuł: Szałkowska Edyta: Polonistyki na uczelniach wileńskich walczą o przetrwanie. Kurier Wileński 2010 nr 157 s. 1, 4  szczegóły 
258.artykuł: Szałkowska Edyta: Studia polonistyczne na Litwie coraz mniej popularne. Kurier Wileński 2011 nr 161 s. 1, 4 (z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Opinie czytelników z Internetu (Studia polonistyczne na Litwie coraz mniej popularne). Kurier Wileński 2011 nr 162 s. 10  szczegóły 
259.artykuł: Szyler Jadwiga: Polowanie na profesora. Wileńskiej polonistyce grozi utrata samodzielności. Gazeta Wyborcza 1995 nr 186 s. 4 (dot. problemów kadrowych na polonistyce...) szczegóły 
260.artykuł: Turkiewicz Halina: Polonistyka na WUP. Kurier Wileński 1996 nr 226 s. 4 (wyw. z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Wileńskim Uniwersyte...) szczegóły 
261.artykuł: Turkiewicz Halina: "Radość pisania" i "ciężar wielu pracowitych stronic". Magazyn Wileński 1997 nr 3/4 s. 2-4 (z okazji 35-lecia...) szczegóły 
262.artykuł: Turkiewicz Halina: Wczoraj i dziś polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Konspekt 2000 nr 4 s. 82-84  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
263.impreza: Studencka konferencja naukowa magistrantów II roku filologii polskiej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (2010).  szczegóły 
artykuł: Gajewska Stanisława, Zajcewa Wioleta: Badania młodych polonistów. Kurier Wileński 2010 nr 93 s. 11 (spraw....) szczegóły 
264.impreza: Wileńskie spotkania polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Wilczek Piotr: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 16 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 15 s. 5 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Macedonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Miodyński Lech: Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 35 s. 4-5 (nt. działalności uczelni, z okazji wizyty dziekana Wydziału Filologicz...) szczegóły 
266.artykuł: Nikolić Aleksandar: Polonistyka na Uniwersytecie w Skopje. Postscriptum 1994 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
267.artykuł: Spaseska Jasminka: Nasza polonistyka w Skopju (Macedonia). Postscriptum 1996 nr 18 s. 38-40  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Niemcy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
268.artykuł: Berger Tilman: Polonistyka na Uniwersytecie w Tybindze (Universitaet Tuebingen). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 101-103 (z notą...) szczegóły 
269.artykuł: Berwanger Katrin, Schmid Herta: Polonistyka na Uniwersytecie w Poczdamie (Universitaet Potsdam). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 98-100 (z notami o aut....) szczegóły 
270.artykuł: Fleischer Michael: Die Polonistik in der Bundesrepublik Deutschland (Eine statistische Analyse). Anzeiger fuer Slavische Philologie 1990 t. 20 s. 103-121  szczegóły 
271.artykuł: Hentschel Gerd: Kilka uwag dotyczących polonistyki na uniwersytetach niemieckich. Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 14-26 (z notą o aut....) szczegóły 
272.artykuł: Hodel Robert: Polonistka w Hamburgu (Universitaet Hamburg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 73-74 (z notą o aut....) szczegóły 
273.artykuł: Kuhnert Martina: Polonistka w Halle (Martin-Luther-Universitaet Halle/Saale-Wittemberg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 64-66 (z notą o aut....) szczegóły 
274.artykuł: Markiewka Tomasz: Polonistyka w Berlinie. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
275.artykuł: Matuschek Herbert, Schultze Brigitte: Polonistyka w Moguncji (Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 95-96 (z notami o aut. na s. 97...) szczegóły 
276.artykuł: Nagórko Alicja: Historia polonistyki w Berlinie i jej stan dzisiejszy (Humboldt-Universitaet zu Berlin). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 41-47 (z notą o aut....) szczegóły 
277.artykuł: Nuebler Norbert, Zgrzywa Jan: Polonistka w Kilonii - teraźniejszość i przyszłość (Christian-Albrechts-Universitaet Kiel). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 80-85 (z notami o aut....) szczegóły 
278.artykuł: Panecka Agnieszka: Ostatni bastion padł. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 17 s. 38 (nota o likwidacji katedry literatury polskiej na Uniwersytecie Humbold...) szczegóły 
279.artykuł: Rudolph Jolanta: Polonistyka i polscy studenci w Lipsku po II wojnie światowej na Alma Mater Lipsiensis. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
280.artykuł: Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistka w Lipsku (Universitaet Leipzig). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 91-94 (z notami o aut....) szczegóły 
281.artykuł: Sabarth Barbara: "Polonistyka" Na Uniwesytecie w Bayreuth (Iniversitaet Bayreuth). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 35-40 (z not. o aut....) szczegóły 
282.artykuł: Schuhknecht Ulrich: Polonistyka na Uniwersytecie Lipskim. Postscriptum 1993 nr 6 s. 49-50  szczegóły 
283.artykuł: Tarnogórska Maria: Pragmatycy czy marzyciele? Polonistka na Uniwersytecie w Bochum (Ruhr-Universtaet Bochum). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 48-55 (z notą o aut....) szczegóły 
284.artykuł: Tomicka-Krumrey Ewa: Zobowiązania wobec tradycji. Polonistyka na Alma Mater Lipsiensis. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
285.artykuł: Trepte Hans-Christian: Polonistyczna edukacja kulturowa w dziedzinie literatury i kultury polskiej na Wschodzie Niemiec przed i po zjednoczeniu. Korzyści i niekorzyści. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 281-287  szczegóły 
286.artykuł: Worbs Erika: Kilka uwag o stanie polonistyki w Niemczech na tle stosunkó niemiecko-polskich. Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 27-34 (z notą o aut....) szczegóły 
287.artykuł: Zeil Wilhelm: Slavistik in Deutschland bis 1945. Letopis [Reihe B - Geschichte] 1990 nr 37 s. 67-76 (dot. m.in. polonistyki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
288.impreza: Konferencja na temat zadań i perspektyw polonistyki w krajach niemieckojęzycznych.  szczegóły 
artykuł: Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistyka w krajach niemieckojęzycznych. Konferencja w Lipsku na temat zadań i perpektyw polonistyki (7-9 czerwca 2001). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 11-13 (z notami o aut. na s. 93-94...) szczegóły 
289.impreza: Polsko-niemieckie seminarium polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Kotarski Edmund: Polsko-niemieckie seminarium polonistów w Berlinie w dniach 14-15 lutego 1992 r.. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1992 z. 41 s. 129-133  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: Polsko-niemieckie spotkanie polonistów w Berlinie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 123-127  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
290.książka: Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwicklung. 2005  szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: The Polish Review 2006 t. 51 nr 1 s. 115-117  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Republika Federalna Niemiec (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Alisch Ulrike: Sytuacja polonistów na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Postscriptum 1993 nr 7 s. 49-50  szczegóły 
292.artykuł: Avenarius Kerstin: Polonistyka na Uniwersytecie im. Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie. Postscriptum 1992 nr 3 s. 20  szczegóły 
293.artykuł: Frach Jutta: Polonistyka na Uniwersytecie im. Martina Luthra w Halle. Postscriptum 1993 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rosja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Angielicz Maryna, Sołogubowska Olga: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim. Postscriptum 1993 nr 4 s. 35-36 ( ...) szczegóły 
295.artykuł: Cybienko Jelena: Początki dynastii?. Nowe Kontrasty 2002 nr 5 s. 3-5 (wyw. m.in. nt. rozwoju studiów polonistycznych na Uniwersytecie Moskie...) szczegóły 
296.artykuł: Niekrasowa Swietłana: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa (w Katedrze Filologii Słowiańskiej). Postscriptum 1997 nr 23 s. 38-40  szczegóły 
297.artykuł: Polski na Wschodzie. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 9 (not. o wizycie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomono...) szczegóły 
298.artykuł: Raina Olga: Polonistyka petersburska. Uniwersytet Petersburski. Gazeta Petersburska 2003 nr 5/6 s. 11 (rys historyczny, działalność filologii polskiej przy Zakładzie Filolog...) szczegóły 
299.artykuł: Szczepanik Krzysztof: Perspektywiczny kierunek. Kurier Wileński 2001 nr 76 s. 8 (dot. planowanego utworzenia wydziału filologii polskiej na uniwersytec...) szczegóły 
300.artykuł: Tichomirowa Wiktoria: Polonistyczne kształcenie kulturowe na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Założenia programowe i ich realizacja. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 273-279  szczegóły 
301.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Jubileusz polonisty. Nowe Kontrasty 1997 nr 9 s. 20 (dot. dzialałności profesora Wiktora Choriewa związanej z popularyzowan...) szczegóły 
302.artykuł: Zgółka Tadeusz: Polonistyka na nieludzkiej ziemi. Polonistyka 2001 nr 5 s. 296-299 (nt. utworzonej w 1996 polonistyki w Państwowym Pomorskim Uniwersytecie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
303.impreza: O polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i na początku XX w. - międzynarodowa konferencja.  szczegóły 
artykuł: Bardach Juliusz, Wójcik Zbigniew J.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 151-153  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 1 (1992/1993) s. 244-246  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rumunia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
304.artykuł: Sirbu Cristina: Filologia Polska na Uniwersytecie w Bukareszcie (Rumunia). Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 37-38  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Serbia (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
305.książka: 110 godina polonistike u Srbiji. Zbornik radova. 2006  szczegóły 
306.książka: Sto godina polonistike u Srbijhi. Zbornik radova sa jhubilarnog nauchnog skupa, Beograd, jhanuar 1996. 1996 (Uvodna rech [wstęp]. * [Zawiera m.in.:] Gordana Jhovanovijc: Pocheci i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
307.artykuł: Banjac Daliborka, Prijic Milica: Katedra Polonistyki w Nowym Sadzie (Jugosławia). Postscriptum 1997 nr 23 s. 41 (nota...) szczegóły 
308.artykuł: Danković Nikoleta, Karović Sladana: Katedra Polonistyki w Belgradzie (Jugosławia). Postscriptum 1997 nr 23 s. 40-41  szczegóły 
309.artykuł: Mandić Branislav: Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 39  szczegóły 
310.artykuł: Petrović Tanja: Polonistyka w Belgradzie (Serbia). Postscriptum 1996 nr 19 s. 37-39 (stan bieżący...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Słowacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
311.artykuł: Dzubalova Dana, Zupova Nada: Uniwersytet Preszowski (Słowacja). Postscriptum 1997 nr 23 s. 41 (nota...) szczegóły 
312.artykuł: (h): Kto na polonistykę. Głos Ludu 1994 nr 71 s. 1 (nt. przebiegu rekrutacji na studia na polonistykę na Uniwersytecie w O...) szczegóły 
313.artykuł: Makara Sergiej: O twórczą i wzajemnie pożyteczną współpracę. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) s. 15 (wyw. z prodziekanem Wydziału Filologicznego, kierownikiem Katedry Slaw...) szczegóły 
314.artykuł: Pancikova Marta: Polonistika na Slovensku. Prace z Dejin Slavistiky 1994 t. 17 s. 173-177  szczegóły 
315.artykuł: Pancikova Marta: Polscy lektorzy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Kontakty 2002 nr 1 s. 88-91 (w latach ok. 1928-2001; fragment referatu wygłoszonego podczas konfere...) szczegóły 
316.artykuł: Pasterska Jolanta: Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 462-464  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: (afz): Fundusz im. Adama Mickiewicza. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 121-123 (nt. zamierzenia utworzenia funduszu im. Adama Mickiewicza na Uniwersyt...) szczegóły 
318.artykuł: Appeal An: A Chair of Polish Studies at the University of Virginia. New Horizon 1996 t. 21 nr 9/10 s. 7 (not. o utworzeniu i apel o wpłaty na utrzymanie Katedry Języka Polskie...) szczegóły 
319.artykuł: Barańczak Stanisław: Literatura polska na Uniwersytecie Harvarda. Z profesorem Stanisławem Barańczakiem rozmawia Andrzej Józef Dąbrowski. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 5 IX s. 1-2 (wyw.; rozm. Andrzej Józef Dąbrowski...) szczegóły 
320.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amerykańskie wyzwanie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 107-110 (wspomn. nt. prowadzenia w 2001 zajęć z literatury polskiej i filmu pol...) szczegóły 
321.artykuł: Bird Thomas E.: Slawista z Queensu. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 9 VII s. 4 (wyw. ze slawistą z Queens College w Nowym Jorku nt. pracy na uczelni i...) szczegóły 
sprostowanie: Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 16 VII s. 15  szczegóły 
322.artykuł: Brintlinger Angela, Dickinson Sara: Praktyczne aspekty polonistyki w Ohio State University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 10-15 (z notami o aut....) szczegóły 
323.artykuł: Browne Wayles: Nauczanie języka polskiego w Cornell University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 16-20 (z notą o aut....) szczegóły 
324.artykuł: Cavanagh Clare: Kilka uwag o literaturze polskiej i przyszłości polonistyki. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 21-23 (wywiad nt. polonistyki za granicą; rozm. W. Martin; z nota o Clare Cav...) szczegóły 
325.artykuł: Czaykowski Bogdan: Polonistyka w Ameryce Północnej: jaka była, jaka winna być. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 24-32 (z notą o aut....) szczegóły 
326.artykuł: Czermińska Małgorzata: W ciemni. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 151-154 (relacja z zajęć z historii lit. polskiej prowadzonych przez autorkę na...) szczegóły 
327.artykuł: Dębski Robert: O nauczaniu języka polskiego w amerykańskiej uczelni i o lingwistyce komputerowej. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 27-38 (wyw. z wykładowcą jęz. polskiego w Uniwersytecie Stanforda (USA); rozm...) szczegóły 
328.artykuł: Dziwirek Katarzyna: Nauczanie języka polskiego na poziomie uniwersyteckim w Seattle. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 33-39 (na University of Washington; z notą o aut....) szczegóły 
329.artykuł: Filipowicz Halina: Autorski program studiów polonistycznych na University of Wisconsin w Madison. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 40-43 (z notą o aut....) szczegóły 
330.artykuł: Frajlich Anna: Lektorat. Poloniści na Columbia University. x (OKAY America (New York) 1991 nr 9 s. 4 [inf. własna]...) szczegóły 
331.artykuł: Frajlich-Zając Anna: Student polonistyki, ambasador polskości. Polonistyka 2001 nr 5 s. 302-304 (wyw. nt. stanu polonistyki w Ameryce; rozm. Piotr Śliwiński...) szczegóły 
332.artykuł: Holmgren Beth, Levine Madeline, Stalnaker Maria: Polonistyka w University of North Carolina w Chapel Hill. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 50-54 (z notami o aut....) szczegóły 
333.artykuł: Karcz Andrzej: Polonistyka na uniwersytecie amerykańskim: "casus" University of Kansas. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 55-59 (z notą o aut....) szczegóły 
334.artykuł: Karcz Andrzej: Polonistyka po amerykańsku. Casus University of Kansas. x 2003 ([w ks.:] Andrzej Karcz: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o...) szczegóły 
335.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157 (nota o ustanowieniu Funduszu im. Adama Mickiewicza przez Uniwersytet C...) szczegóły 
336.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Developing Polish Studies in the United States. Organon 1998 nr 26/27(1997/1998) s. 221-236  szczegóły 
337.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Złote półwiecze polonistyki w USA. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 107-119  szczegóły 
338.artykuł: Kurczaba Alex S.: Studia polonistyczne w amerykańskim szkolnictwie wyższym. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 69-73 (z notą o aut....) szczegóły 
339.artykuł: Lahusen Thomas: Koniec syndromu Latarnika. Życie Warszawy 1991 nr 289 s. 3 (wyw. z kierownikiem wydziału języków i literatur słowiańskich Duke Uni...) szczegóły 
340.artykuł: Maguire Robert A.: Przyszłość studiów polskich. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 7 V s. 1-2 (wyw. z dziekanem Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Columbia; rozm. Kata...) szczegóły 
341.artykuł: Mikoś Michael J.: Towards a history of "polonistyka" in the United States and Canada. The Polish Review 2008 t. 53 nr 2 s. 217-233  szczegóły 
342.artykuł: Mikoś Michał Jacek: Polonistyka na University of Wisconsin w Milwaukee. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 74-78 (z notą o aut....) szczegóły 
343.artykuł: Polonistyka w Ameryce Północnej. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 44-47 (z notą o aut....) szczegóły 
344.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 28 V s. 11 (not. o przekazaniu 1 250 000 dolarów zgodnie z ostatnią wolą Leony na ...) szczegóły 
345.artykuł: Rappaport Gilbert: Studia polonistyczne w Ameryce: teksaski łącznik. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 102-109 (na University of Texas w Austin; z notą o aut....) szczegóły 
346.artykuł: Segel Harold B.: Literatura polska na Columbia University. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 8 IV s. 4 (wyw. z profesorem Columbia Univeristy - wykładowcą kultury i literatur...) szczegóły 
347.artykuł: Shallcross Bożena: Polonistyka w Indiana University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 114-115 (z notą o aut....) szczegóły 
348.artykuł: Thompson Ewa M.: Życie na niby, czyli polonistyka w USA. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 124-129 (z notą o aut....) szczegóły 
349.artykuł: Wilczek Piotr: "Polish studies" czy "polonistyka"? Problematyka polska w północnoamerykańskiej edukacji akademickiej. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 4-9 (nt. polonistyki na uczelniach USA...) szczegóły 
350.artykuł: Wróbel Janusz: Polonistyka w St. Mary's College of Ave Maria University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 134-136 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwajcaria (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
351.książka: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim. 1984  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Glosa do pracy "Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim" (1984). Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 383-386  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
352.artykuł: Gerber Małgorzata: Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Zurychu (Slavisches Seminar der Universitaet Zuerich). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 109-114 (z notą o aut....) szczegóły 
353.artykuł: Keller Felix: Polonistka na Uniwersytecie Fryburskim (Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg i. Br.). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 62-63 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
354.książka: Język polski w Szwecji, język szwedzki w Polsce = Polskan i Sverige och Svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku 15-17 maja 2000 r.. 2001 ([Zawiera m.in.:] Witold Maciejewski: Wstęp. * Ewa Niewiarowska-Rasmus...) szczegóły 
355.książka: Uggla Andrzej Nils: Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
356.artykuł: Bodin Per-Arne, Nilsson Barbro, Teodorowicz-Hellman Ewa: Sextio ars polonistik vid Stockholms Universitet. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 167-172 (nt. 60-lecia polonistyki w Uniwersytecie Sztokholmskim; ze streszcz. w...) szczegóły 
357.artykuł: Kraskowska Ewa: "Dlaczego uczysz się polskiego?". Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 154-159 (zag. motywów podjęcia nauki języka i literatury polskiej przez student...) szczegóły 
358.artykuł: Neuger Leonard: Literatura wielu narodów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 207 s. 16 (wyw. z prof. literatury i języka polskiego na Uniwersytecie Sztokholms...) szczegóły 
359.artykuł: Neuger Leonard: Z perspektywy Sztokholmu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1992 nr 1 s. 6-7 (wywiad nt polonistyki na uniwersytecie w Sztokholmie; także nt. kontak...) szczegóły 
360.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polonistiken vid Uppsala universitets Slaviska institution. Undervisning och forskning. Studia Scandinavica 1997 nr 15 s. 105-111  szczegóły 
361.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polonistyka jako dialog kultur. Polonistyka 2001 nr 5 s. 279-283  szczegóły 
362.artykuł: Pobrzeże 1989 nr 3 s. 30 (nota nt. tradycji polonistycznych na uniwersytecie w Uppsali...) szczegóły 
363.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Seminarium Kultury i Historii Polski w Uppsali. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 257-259 (nt. działalności Seminarium na Uniwersytecie w Uppsali pod kierownictw...) szczegóły 
364.artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Polonistyka na Uniwersytecie w Sztokholmie. Postscriptum 1993 nr 7 s. 40-45  szczegóły 
365.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polsk utbildning och vetenskap i Sverige under andra varldskriget. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 95-96 (oświata i nauka polska w Szwecji w latach II wojny światowej; m.in. o ...) szczegóły 
366.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji. x 1992 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1992 nr 41 s. 37-58 [za: Ne...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Ukraina (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
367.książka: Radiševs'kij Rostislav: Ukrains'ka polonistika. Problemi, školi, sil'vetki. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
369.artykuł: EKLI: Centrum Polskie na Alma Mater. Dziennik Kijowski 2003 nr 10 s. 2 (sprawozdanie z otwarcia Centrum Polskiego przy Uniwersytecie im. T. Sz...) szczegóły 
370.artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1992 nr 3/4 s. 61 (not. o uruchomieniu w Drohobyczu filologii polskiej w Wyższej Szkole P...) szczegóły 
371.artykuł: Komunikat. Gazeta Lwowska 1992 nr 12/13 s. 2 (not. informacyjna o otwarciu Wydziału Polonistyki w Państwowym Instytu...) szczegóły 
372.artykuł: Komunikat. Gazeta Lwowska 1992 nr 14 s. 1 (komunikat o naborze studentów na nowootwarty Wydział Polonistyki w Pań...) szczegóły 
373.artykuł: Koprowski Marek A.: Chwytanie byka za rogi. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 20 (dot. kontaktów kulturalnych między Polską a Ukrainą; m.in. nt. planów ...) szczegóły 
374.artykuł: Polonistyka w Łucku. Forum Akademickie 1995 nr 19 s. 3 (nota o planach utworzenia katedry polonistyki przy Wydziale Filologii ...) szczegóły 
375.artykuł: Porytko Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim. Postscriptum 1993 nr 6 s. 48-49  szczegóły 
376.artykuł: Tatarenko Ałła: Ratuje nas poczucie humoru (Rozmowa z Ałłą Tatarenko, slawistką z Uniwersytetu Lwowskiego). Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 58-61 (m.in. nt. polonistyki lwowskiej i współczesnej literatury ukraińskiej;...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Węgry (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
377.artykuł: Bańczerowski Janusz: 15 lat istnienia Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Loranda Eotvosa w Budapeszcie. Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1994 t. 39 z. 3/4 s. 401-404  szczegóły 
378.artykuł: Bańczerowski Janusz: Głos Polonii 1992 nr 36 s. 9-10 (wywiad z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. ...) szczegóły 
379.artykuł: Bańczerowski Janusz: Głos Polonii 1995 nr 40 s. 7-8 (wywiad z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. ...) szczegóły 
380.artykuł: Korupczyńska-Nagy Anna: Studia polonistyczne na Węgrzech. Forum Polonijne 1997 nr 6 s. 18  szczegóły 
381.artykuł: Łubczyk Grzegorz: 15-lecie polonistyki w Budapszcie. Rzeczpospolita 1994 nr 120 s. 4  szczegóły 
382.artykuł: Sprawka Anna: Poloniści w Debreczynie. Postscriptum 1993 nr 4 s. 36, 50 (nt. Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie im. Lajosa K...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Wielka Brytania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: Brodziński Bohdan: Studia polskie na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 127-136  szczegóły 
384.artykuł: Grossman Elwira: Miecz Demoklesa nad polonistyką w Glasgow. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 303 s. 4 (o podjęciu wstępnej decyzji przez władze Uniwersytetu w Glasgow o zamk...) szczegóły 
385.artykuł: Język polski na Uniwersytecie w Glasgow zagrożony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 298 s. 1 (nota dot. decyzji władz uniwersytetu o zamknięciu Wydziału Studiów Sło...) szczegóły 
386.artykuł: Michowicz Janina: Studia polskie w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego (SSEES). Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 10 s. 107-120 (m.in. dot. nauczania języka i literatury polskiej...) szczegóły 
387.artykuł: Starnawski Jerzy: Z dziejów slawistyki londyńskiej. O egzaminach dyplomowych z zakresu filologii polskiej w latach 1974-1976. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 75-84 (w School of Slavonic and East European Studies w Londynie...) szczegóły 
388.artykuł: Stone Gerald: Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 12 VIII s. 3 (wyw. z profesorem slawistyki na Oxford University; rozm.: Jerzy B. Wój...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Włochy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
389.artykuł: Achtelik Aleksandra, Hajduk-Gawron Wioletta: Polonistyka w blasku włoskiego Południa. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 8 s. 17-18 (nt. działalności Katedry Polonistyki na Uniwersytecie "Orientale" w Ne...) szczegóły 
390.artykuł: Achtelik Aleksandra: Z ziemi polskiej do włoskiej - o kontaktach naukowych. Polonia Włoska 2001 nr 2 s. 12-13 (m.in. nt. polonistyki na Uniwersytecie w Neapolu...) szczegóły 
391.artykuł: A.M.C.P.: Gawęda żartobliwa o polonistyce rzymskiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 303-304 (o Katedrze Literatury Polskiej na Uniwersytecie La Sapienza...) szczegóły 
392.artykuł: Broż Adam: Polonistyka w Turynie. Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 3 VI s. 2, 10 (nt. historii...) szczegóły 
393.artykuł: Dańko Anna: Polonistyka we Włoszech - Uniwersytet w Lecce. Polonia Włoska 2001 nr 1 s. 3-4  szczegóły 
394.artykuł: Graciotti Sante: Comparatistica letteraria slava. x 1994 ([W ks. zb.:] La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940-199...) szczegóły 
395.artykuł: Jekiel Wojciech: O polonistyce florenckiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 301-302 (na Uniwersytecie we Florencji...) szczegóły 
396.artykuł: Kowalska Durazzano Jolanta: Język polski na uniwersytecie w Udine (Włochy). Postscriptum 1996 nr 19 s. 28-36 (historia istniejącej od lat 70. polonistyki w Udine...) szczegóły 
397.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Polonistyka włoska. Dzieje - Stan obecny - Problemy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 60-84  szczegóły 
398.artykuł: Litwornia Andrzej: Polonistyka we Włoszech. Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej 1996 nr 6 s. 6-8  szczegóły 
399.artykuł: Malicki Jan: Neapolitańska polonistyka. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 8 s. 3  szczegóły 
400.artykuł: Marchesani Pietro: Cinquant'anni di studi polonistici in Italia (1940-1990). x 1994 ([W ks. zb.:] La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940-199...) szczegóły 
401.artykuł: Polonistyka we Włoszech. Polonia Włoska 2003 nr 4 s. 11 (dot. 30-letniej działalności Katedry Polonistyki Uniwersytetu w Pizie;...) szczegóły 
402.artykuł: Sierotnik Mastrangelo Małgorzata: [Siedemdziesięcio-] 70-lecie Katedry Języka i Literatury Polskiej w Rzymie. Polonia Włoska 1999 nr 4 s. 7-9 (na Uniwersytecie "La Sapienza"; z notą o Luigim Marinellim...) szczegóły 
403.artykuł: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Katedry Języka i Literatury Polskiej na Neapolitańskim Uniwersytecie L'Orientale. Polonia Włoska 2002 nr 4 s. 10-11 (nt. historii i działalności katedry...) szczegóły 
404.artykuł: Żurawska Jolanta: Studia polonistyczne na uniwersytecie w Neapolu. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 89-93  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (polonistyka za granicą)
405.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bezwiński Adam: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    książki (alfabet autorów)
406.książka: Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
407.artykuł: A.P.: Język polski mniej obcy. Rzeczpospolita 1999 nr 178 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego organizowanych przez Uni...) szczegóły 
408.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dylematy wzrostu czy degradacja studiów polonistycznych?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 549-550 (nt. coraz większej liczby studentów na filologii polskiej...) szczegóły 
nawiązanie: Bortnowski Stanisław: Upadek mitu wyższych uczelni. Polonistyka 1998 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
409.artykuł: Connelly John, Suleja Teresa: "Projekt reformy personalnej polonistyki uniwersyteckiej" Stefana Żółkiewskiego z 1950 roku. Arcana 1997 nr 2 s. 93-113  szczegóły 
410.artykuł: Południk Elżbieta: Dla filologów i biznesmenów. Rzeczpospolita 1999 nr 173 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Warsza...) szczegóły 
411.artykuł: Prokop Jan: Polonista jako utrwalacz władzy ludowej. Arcana 1996 nr 3 s. 68-103 (nt. reformy studiów narzuconej w 1949, marksistowskiej metodologii nau...) szczegóły 
412.artykuł: Stala Marian: Komu indeks? O egzaminach wstępnych na polonistykę mówi Marian Stala. Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 7 (wywiad nt. znajomości literatury przez kandydatów; rozm. Jan Strzałka...) szczegóły 
nawiązanie: Pilch Jerzy: Marna pociecha. Tygodnik Powszechny 1993 nr 31 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Stala Marian: Zdemaskowano mnie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 32 s. 9 (z odp.: Jerzy Pilch: Moja odpowiedź na odpowiedź Mariana S....) szczegóły 
413.artykuł: Uryga Zenon: Kształcenie polonistów a nowy model edukacji. Polonistyka 2001 nr 2 s. 80-85 (nt. problemów kształcenia polonistów-nauczycieli w związku z reformą s...) szczegóły 
414.artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
415.impreza: Spotkanie dyrektorów akredytowanych polonistyk uniwersyteckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 26 (nota spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Białystok (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
416.artykuł: Krzywicki Zbigniew: Początek drogi (Uniwersytet w Białymstoku). Trybuna 1997 nr 175 s. 12 (nt. powołania w Białymstoku samodzielnej placówki uniwersyteckiej...) szczegóły 
417.artykuł: Krzywicki Zbigniew: Trudne narodziny uniwersytetu (Władze Białegostoku kontra rektor). Trybuna 1997 nr 231 dod. (nt. problemów prganizacyjnych placówki...) szczegóły 
418.artykuł: /kw/: Sylwetki prorektorów i dziekanów. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 7 s. 32-34 (m.in. Dacewicz Leonarda, Nowowiejski Bogusław, Zacharska Jadwiga; z fo...) szczegóły 
419.artykuł: Pietruczanis Elżbieta: Struktura organizacyjna Uniwersytetu w Białymstoku (stan na dzień 31.05.2000 r.). Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 7 s. 31 (dot. m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku...) szczegóły 
420.artykuł: Sztachelska Jolanta: Filologia Polska - też konferencja o pograniczu. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 6 s. 21 (nt. trzech konferencji pośw. tematyce kresowej zorganizowanych przez I...) szczegóły 
421.artykuł: Więcko Krystyna: Powstały nowe wydziały. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 7 s. 4 (dot. m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Bielsko-Biała (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
422.artykuł: Stępień Tomasz, Węgrzyniak Anna: Polonistyka XXI wieku. Akademia 2002 nr 1 s. 31-32 (nt. koncepcji polonistyki akademickiej w Polsce i Europie; dot. równie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Bydgoszcz (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
423.książka: Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Praca zbiorowa. 1994 ([M.in.:] Wydział Humanistyczny: Filologia Polska, Filologia Rosyjska....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
424.artykuł: Dubowik Henryk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (Katedra Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 211-212 (skład osobowy i działalność...) szczegóły 
425.artykuł: Dubowik Henryk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Katedra Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 158-160 (działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Częstochowa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
426.artykuł: Polanowski Edward: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 213-216 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
427.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 103-126  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Gdańsk (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
428.książka: Tradycje gdańskiej humanistyki. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
429.artykuł: Data Jan: Wydział Filologiczno-Historyczny. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 13  szczegóły 
430.artykuł: Dwilewicz Henryka: Przegląd najważniejszych wydarzeń w rozwoju Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 39-46 (kronika za l. 1948-1988...) szczegóły 
431.artykuł: Głombiowska Zofia: Na marginesie informacji o Wydziale Filologiczno-Historycznym. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 10 (szerzej o filologii klasycznej...) szczegóły 
432.artykuł: Kadulska Irena: Instytut Filologii Polskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 8 s. 12  szczegóły 
433.artykuł: (MD): Kaszubistyka na polonistyce. Uniwersytecka 2006 nr 1 s. 11 (nt. projektu utworzenia kaszubistyki jako specjalizacji na Filologii p...) szczegóły 
434.artykuł: Polonistyka ze specjalnością kaszubistyczną. Pomerania 2009 nr 4 s. 44 (nt. projektu utworzenia w roku 2010 r. kaszubistyki jako specjalizacj...) szczegóły 
435.artykuł: Szczepiński Stanisław: Uniwersytet Gdański (Instytut Filologii Polskiej 1987/1989). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 175-176 (skład personalny, działalność...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
436.impreza: "60-lecie humanistyki gdańskiej" - konferencja (2006).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Krzysztof: Humanistyczny stan posiadania. Uniwersytecka 2007 nr 1 s. 8-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
437.impreza: "Książki i ludzie. 60-lecie polonistyki gdańskiej" - wystawa (2006).  szczegóły 
artykuł: Graczyk Ewa: Sześć dekad z odrobiną humoru. Uniwersytecka 2007 nr 1 s. 6-7 (wywiad nt. wystawy; rozm. Jarosław Kurek...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Katowice (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
438.książka: Spotkania popiołkowskie. 2005  szczegóły 
439.książka: Uniwersytet Śląski 1968-2008 Dzieje, dokumentacja, źródła: "mądrość zbudowała sobie dom...". 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
440.artykuł: Cudak Romuald: Uniwersytet Śląski (Instytut Literatury i Kultury Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 176-179 (skład personalny, działalność...) szczegóły 
441.artykuł: Gluza Renata: Ukradł doktorat. Skandal w świecie nauki. Gazeta Wyborcza 1995 nr 117 s. 4 (nt. podjęcia przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagielloń...) szczegóły 
442.artykuł: Jaskółowa Ewa: Czy z tej mąki będzie chleb. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1992 nr 1 s. 4-5 (ocena poziomu kandydatów na studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląs...) szczegóły 
443.artykuł: Kwaśniewicz Maria: Impresje listopadowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 2 (47) s. 2 (m.in. nt. miejsc pochówku zmarłych polonistów - profesorów Uniwersytet...) szczegóły 
444.artykuł: Miodyński Lech: Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 35 s. 4-5 (nt. działalności uczelni, z okazji wizyty dziekana Wydziału Filologicz...) szczegóły 
445.artykuł: Nielaba Krzysztof: Indywidualni (Polonistyka czyli szkółka troskliwości). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 4 s. 6 (nt. indywidualnego toku studiów...) szczegóły 
446.artykuł: Wilczek Piotr: To jest moja Alma Mater. Śląsk 2002 nr 9 s. 14-15 (wyw. z dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Kato...) szczegóły 
447.artykuł: Wolińska Olga: Dorobek polonistycznego językoznawstwa ośrodka katowickiego do 1989 roku. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
448.artykuł: Wolińska Olga: Językoznawstwo polonistyczne w Katowicach. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 101-118 (dorobek naukowy Katedry Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej ...) szczegóły 
449.artykuł: Wolińska Olga: Płacę i wymagam (Polonistyka). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1992 nr 2 s. 4-5 (wypowiedź prodziekan Wydziału Filologicznego nt. problemów związanych ...) szczegóły 
450.artykuł: W.W.: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Literatury i Kultury Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 141-142 (działalność naukowa...) szczegóły 
451.artykuł: Zapowiedzi konferencji organizowanych w Uniwersytecie Śląskim w październiku, listopadzie i grudniu 2000 roku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 7 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
452.artykuł: Żmigrodzki Piotr: Na dziesięciolecie powrotu Wydziału Filologicznego do Katowic. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 5(84) s. 9-10 (wspomn....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kielce (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
453.książka: Badania naukowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 1969-1989. 1991 ([M.in.:] Zdzisław Śliwka: Dorobek naukowy Instytutu Filologii Polskie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
454.artykuł: Detka Janusz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 162-165 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
455.impreza: "Człowiek i jego środowisko" - Sesja Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1995).  szczegóły 
artykuł: PROGRAM 4. Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach "Człowiek i jego środowisko". Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 4 s. 258-261 (dot. sekcji pedagogiczno-humanistycznej...) szczegóły 
456.impreza: "Człowiek i jego środowisko" - Sesja Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1996).  szczegóły 
artykuł: Program V Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko". Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 5/6 s. 127-129 (dot. sekcji pedagogiczno-humanistycznej...) szczegóły 
457.impreza: "Człowiek i jego środowisko" - Sesja Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1997).  szczegóły 
artykuł: Program VI Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko". Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 5/6 s. 239-241 (dot. sekcji pedagogiczno-humanistycznej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kraków (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
458.książka: Dziedzic Stanisław: Alma Mater Jagellonica.  szczegóły 
459.książka: Dziedzic Stanisław: Alma Mater Jagellonica.  szczegóły 
460.książka: Dziedzic Stanisław: Alma Mater Jagellonica.  szczegóły 
461.książka: Dziedzic Stanisław: Alma Mater Jagellonica.  szczegóły 
462.książka: Markowski Mieczysław: Uniwersytet Krakowski w kontekście środkowoeuropejskim późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. 2005  szczegóły 
463.książka: Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński. Informator. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
464.artykuł: Absolwenci o Studium Literacko-Artystycznym. Kraków 2005 nr 5 s. 101 (wypow.: Ewa Sonnenberg, Anna Tomaszewska...) szczegóły 
465.artykuł: Baluch Alicja: Katedra czyli ceremonie naukowe. Guliwer 2000 nr 2 s. 83-84 (o erygowaniu Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Fi...) szczegóły 
466.artykuł: Baluch Alicja: Katedra czyli ceremonie naukowe. Konspekt 2000 nr 3 s. 85 (nt. założenia oraz zaplecza naukowego Katedry Literatury dla Dzieci i ...) szczegóły 
467.artykuł: Białek Józef Zbigniew: Instytut Filologii Polskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej...) szczegóły 
468.artykuł: Borowski Andrzej: W mieście dwójki noblistów. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (wywiad z dyrektorem Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
469.artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 4-6/7 (noty o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy In...) szczegóły 
470.artykuł: Dziekan Wydziału Humanistycznego. Konspekt 1999 nr 1 s. 22 (dot. osoby dr. hab. Tadeusza Budrewicza wybranego na dziekana Wydziału...) szczegóły 
471.artykuł: Gajda Kazimierz: Kronika Zakładu Literatury Polskiej w latach akad. 1982/83 - 1987/88. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 11 (143) s. 191-198  szczegóły 
472.artykuł: Glogier Marek: Remanent. Konspekt 2001 nr 6 s. 82 (not. nt. wyników rekrutacji na kierunek filologia polska na Akademii P...) szczegóły 
473.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
474.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 2 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
475.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2, nr 8/9 s. 2 (nota o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy In...) szczegóły 
476.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 279 (nota...) szczegóły 
477.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Studium 2002 nr 3/4 s. 251 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
478.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Tygodnik Powszechny 2001 nr 36 s. 14, nr 37 s. 15 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
479.artykuł: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Megalopolis 2001 nr 0/1 s. 32 (struktura Instytutu, formy działalności...) szczegóły 
480.artykuł: Kamińska-Janowicz Anna: Czy można nauczyć się pisać?. Kraków 2010 nr 4 s. 72-74 (nt. 15-lecia istnienia Studium Literacko-Artystycznego na Wydziale Pol...) szczegóły 
481.artykuł: Kawka Maciej: Trzy edytorstwa czy jedno? O potrzebie kształcenia wydawców książek w Akademii Pedagogicznej. Konspekt 2001 nr 6 s. 65-68  szczegóły 
482.artykuł: Kosińska Agnieszka: Studium. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 2 (dot. powstałego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Literacko-Art...) szczegóły 
483.artykuł: Kurpiński Robert, Rybus Jarosław: Jak zostać poetą?. Szuflada Literacka 1995 nr 2 s. 18 (nt. Studium Literacko-Artystycznego przy Instytucie Filologii Polskiej...) szczegóły 
484.artykuł: Matuszek Gabriela: Trampolina do sukcesu. Kraków 2005 nr 5 s. 99-101 (wyw. z kierownikiem Studium Literacko-Artystycznego przy Uniwersytecie...) szczegóły 
nawiązanie: Post scriptum. Kraków 2005 nr 9 s. 1 (podp.: redakcja...) szczegóły 
485.artykuł: Mikos Marek: Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 179-182 (struktura organizacyjna, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
486.artykuł: Nowi dyrektorzy Instytutów i kierownicy Katedr AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 42 (m.in. o objęciu stanowiska kierownika dyrektora Instytutu Filologii Po...) szczegóły 
487.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sur la cooperation entre la Faculte de Philologie polonaise a l'Univeriste de Varsovie et le Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
488.artykuł: Piątkowska Monika: Nikt nie pomoże pisarzowi.... Gazeta Wyborcza 1994 nr 268 s. 14-15 (dot. powstałego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Literacko-Art...) szczegóły 
polemika: Maj Bronisław: Gazeta Wyborcza 1994 nr 286 s. 15 (list do red.; z odp. Moniki Piątkowskiej...) szczegóły 
489.artykuł: Polmiński Wiesław: Sądecki punkt konsultacyjny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1974-2002. Rocznik Sądecki 2003 t. 31 s. 105-126 (dot. również filologii polskiej...) szczegóły 
490.artykuł: Popiel Jacek: Wydział Polonistyki. Nauka Polska [Warszawa] 2006 t. 15 (40) s. 35-57 (dzieje i dokonania krakowskiej polonistyki z okazji 600-lecia Uniwersy...) szczegóły 
491.artykuł: Prodziekani Wydziałów. Konspekt 1999 nr 1 s. 22 (not. nt. nowych prodziekanów Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagog...) szczegóły 
492.artykuł: Rekrutacja na studia literacko-artystyczne. Kraków 2007 nr 6/7 s. 1 (dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne przy Wydziale Polonistyki Uniw...) szczegóły 
493.artykuł: Ridan Jerzy: Światy. Suplement 2002 nr 2 s. 21 (nota; dot. Studium Literacko Artystycznego przy Instytucie Polonistyki...) szczegóły 
494.artykuł: Sadecki Jerzy: Tu nauczą, jak uczyć polskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (o Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie...) szczegóły 
495.artykuł: Sarzyński Piotr: Wieszczem być... (Przy Uniwersytecie Jagiellońskim rusza pierwsza w Polsce Szkoła Pisania). Polityka - Kultura 1994 nr 10 s. 6  szczegóły 
496.artykuł: Studium. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (nota o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy Un...) szczegóły 
497.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 40 s. 51 (not. o uruchomieniu w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagielloński...) szczegóły 
498.artykuł: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór do dwuletniego Studium Literacko-Artystycznego. Kresy 2007 nr 69/70 s. 222 (komunikat...) szczegóły 
499.artykuł: Zostań pisarzem. Kraków 2008 nr 5 s. 1 (komunikat o naborze do dwuletniego Studium Literacko-Artystycznego ogł...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
500.książka: Informator. Struktura wydziału, obsada personalna, kierunki badań, kierunki studiów. 1991 ([M.in. Wydz. Filol. Polskiej]...) szczegóły 
501.książka: Plan dwustopniowych zaocznych studiów filologii polskiej oraz programy szczegółowe. 1997  szczegóły 
502.książka: Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989. 2008  szczegóły 
503.książka: Zięba Józef: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Narodziny uczelni. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
504.artykuł: Akredytacja i wykład. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 5 (not. o uzyskaniu akredytacji przez Instytut Filologii Polskiej KUL na ...) szczegóły 
505.artykuł: Chlebowski Piotr: Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 6 s. 26-27 (nt. działalności Zakładu w KUL-u...) szczegóły 
506.artykuł: Fert Józef: Kształcenie edytorskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 109-123  szczegóły 
507.artykuł: Fita Stanisław: Sekcja Filologii Polskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
508.artykuł: Fita Stanisław: Wkład środowiska polonistycznego KUL w kulturę polską. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
509.artykuł: Fotokronika z życia Instytutu Filologii Polskiej KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 2  szczegóły 
510.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Instytut Filologii Polskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14-15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
511.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Tradycja i współczesność (Polonistyka KUL). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 10-12  szczegóły 
512.artykuł: J.F.: Sekcja Filologii Polskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 25 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
513.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
514.artykuł: Karolewicz Grażyna: Osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich KUL w okresie międzywojennym. Wydział Nauk Humanistycznych. x 1994 (M.in. dot. polonistyki. [W ks.:] Karolewicz Grażyna: Nauczyciele akade...) szczegóły 
515.artykuł: Lasocka Magdalena: Współpraca uczelni. Nasz Dziennik 2002 nr 74 s. 7 (nota o nawiązaniu współpracy Instytutu Filologii Polkiej i Instytutu F...) szczegóły 
516.artykuł: Lewko Marian: Katolicki Uniwersytet Lubelski (Sekcja Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 183-187 (skład osobowy, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
517.artykuł: Nieznanowski Stefan: Student czy niewolnik lektur... Na polonistykę rzadko przychodzą wybitni. Na przykład [Lublin] 1993 nr 7 s. 14 (wyw. z dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curi...) szczegóły 
518.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
519.artykuł: Starnawski Jerzy: Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 223-270  szczegóły 
520.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 14 (not. o objęciu przez Romana Doktóra stanowiska profesora nadzwyczajneg...) szczegóły 
521.artykuł: Z uchwał Senatu Akademickiego KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 12 (not. o objęciu stanowiska kierownika Międzywydziałowego Zakładu Badań ...) szczegóły 
522.artykuł: Z uchwał Senatu [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 4 (not. o utworzeniu Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na W...) szczegóły 
523.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 16 (not. o utworzeniu Podyplomowego Studium Filologii Polskiej na Katolick...) szczegóły 
524.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (not. o objęciu przez Romana Doktóra stanowiska kierownika Podyplomoweg...) szczegóły 
525.artykuł: Zgorzelski Czesław: Miasto przeznaczenia i obowiązków. Kresy 1993 nr 14 s. 203-208 (wyw. głównie dot. funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
526.artykuł: Ziółek Jan: Osiągnięcia naukowe humanistyki KUL w ciągu 80 lat istnienia. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Łowicz (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: Dziennikarze tendencyjnego ostrzału. Masovia Mater 2003 nr 10 s. 2 (polemika z niską oceną kierunku filologii polskiej w Mazowieckiej Wyżs...) szczegóły 
528.artykuł: Gajewska A.: Wydział filologiczny. Masovia Mater 2001 nr 3 s. 4 (Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej...) szczegóły 
529.artykuł: Gorgol Marcin: Zmiany w "Suplemencie". Masovia Mater 2006 nr 18 s. 4 (nt. nowego zarządu Koła Literacko-Naukowego "Suplement"...) szczegóły 
530.artykuł: Janicka M.: Minuty stresu. Masovia Mater 2003 nr 12 s. 1, 5 (m.in. o tematyce prac magisterskich na kierunku filologia polska w Maz...) szczegóły 
531.artykuł: Wojciechowska Edyta: Piątki literackie "Suplementu". Masovia Mater 2000 nr 16 s. 5 (nota o działalności Koła Literacko-Naukowego "Suplement" przy Wydziale...) szczegóły 
532.artykuł: Wydział Filologii Polskiej. Masovia Mater 1998 nr 10 s. 6 (Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej; nt. działalno...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Łódź (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
533.książka: Baranowski Krzysztof: Początki Łodzi akademickiej. 1993 (M.in.: Uniwersytet Łódzki, Filologia Polska...) szczegóły 
534.książka: Liszewski Stanisław, Szafrańska Ewa, Wolaniuk Anita: Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
535.artykuł: Blomberg-Wiaderna Joanna: Portrety w Sali Senatu. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 38-39 (dot. zamówienia przez Uniwersytet Łódzki portretów swoich rektorów; z ...) szczegóły 
536.artykuł: Chróścielewska-Kuźniakowa Dorota: Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 190-191 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
537.artykuł: Michalewski Kazimierz: Językoznawstwo polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 195-200 (historia, najwybitniejsi uczeni i ich dorobek naukowy, formy dizałalno...) szczegóły 
538.artykuł: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1 s. 24 (m.in. nt. planów powołania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódz...) szczegóły 
539.artykuł: Starnawski Jerzy: Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 188-190 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
540.artykuł: Starnawski Jerzy: Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 142-144 (działalność naukowa...) szczegóły 
541.artykuł: TOR: Sukces osiągany na strychu i w piwnicach. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (nt. działalności Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
542.artykuł: Tynecka S.: Uniwersytet Łódzki. Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 144-148 (działalność naukowa, wyjazdy zagraniczne...) szczegóły 
543.artykuł: Urbaniakowa Irena: Uniwersytet Łódzki (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 191-194 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
544.artykuł: Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 105-141 (m.in. biogramy uczonych, którzy uczestniczyli w tworzeniu i kształtowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Olsztyn (szkoły wyższe)
    imprezy (alfabet tytułów)
545.impreza: "Przyszłość humanistyki olsztyńskiej" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Anna: Sesja naukowa "Przyszłość humanistyki olsztyńskiej". Olsztyn, 22 listopada 2001 roku. Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 291-294 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Opole (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
546.książka: Nicieja Stanisław Sławomir: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. 1950-1990. 1990 (m.in. o Wydz. Filol....) szczegóły 
recenzja: Miśkiewicz Benon: Życie Szkoły Wyższej 1991 nr 3 s. 135-139  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
547.artykuł: Balowski Mieczysław: Studencki ruch naukowy w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Opolu w latach 1953-1990. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 34 s. 101-113  szczegóły 
548.artykuł: Gajda Stanisław: Apel. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 11 (prośba o pomoc w budowaniu nowego bibliotecznego zasobu humanistyczneg...) szczegóły 
549.artykuł: Gajda Stanisław: Czterdziestolecie opolskiej polonistyki. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 20-22  szczegóły 
550.artykuł: Gajda Stanisław: Opolska polonistyka (1950-2000). x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
551.artykuł: Nicieja Stanisław: Polityka w szatni (Z prof. Stanisławem Nicieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego, rozmawia Wanda Zagawa). Trybuna 1997 nr 96 s. 14 (m.in. nt. polonistyki opolskiej...) szczegóły 
552.artykuł: Pamięci opolskich historyków literatury. Kwartalnik Opolski 1993 nr 3 s. 43 (nota; podp. Redakcja...) szczegóły 
553.artykuł: Piasecki Zdzisław: O literaturoznawcach i literaturoznawstwie opolskim w latach 1950-2000. Strony 2002 nr 2 s. 32-39  szczegóły 
554.artykuł: Piasecki Zdzisław: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Strony 1997 nr 3/4 s. 55-58 (szkic dziekana Wydziału Filologicznego nt. struktury i działalności Un...) szczegóły 
555.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 216-218 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
556.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 162-165 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
557.artykuł: Smolińska Teresa: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 5-9 (omówienie historii i współczesności Katedry Folklorystyki Instytutu Fi...) szczegóły 
558.artykuł: Strony 1996 nr 2 s. 73 (not. o drugiej rocznicy istnienia Uniwersytetu Opolskiego oraz wyborze...) szczegóły 
559.artykuł: Wniosek o powołanie Uniwersytetu Opolskiego. Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 6-20 (m.in. nt. Instytutu Filologii Polskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Piotrków Trybunalski (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
560.artykuł: Frycie Stanisław: O działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Zbliżenia Piotrkowskie 1995 nr 1/2 s. 131-136 (w roku akademickim 1993/1994...) szczegóły 
561.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 313-329  szczegóły 
562.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 415-429  szczegóły 
563.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 315-345  szczegóły 
564.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 231-235  szczegóły 
565.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 273-284  szczegóły 
566.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Zbliżenia Piotrkowskie 1997 nr 1/4 s. 102-109 (w roku akademickim 1994/1995...) szczegóły 
567.artykuł: Frycie Stanisław: Z prac Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 179-184  szczegóły 
568.artykuł: Goriszowski Włodzimierz: Z prac Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcjonowanie Katedry Filologii Polskiej. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1993 nr 1 s. 99-101 (w roku akademickim 1991/1992...) szczegóły 
569.artykuł: Goriszowski Włodzimierz: Z życia i działalności Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim (Funkcjonowanie Katedry Filologii Polskiej). Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 93-96 (w roku akademickim 1992/1993...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Poznań (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
570.książka: Maciejewski Jarosław: Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988. 1992  szczegóły 
recenzja: J.K.: Nowe Książki 1993 nr 7 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1993 nr 1/2 s. 111-112  szczegóły 
571.książka: Skład osobowy UAM. W roku akademickim 1991/1992. 1992 ([M.in.: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 194-202 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
573.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 148-154 (skład osobowy, działalność naukowa, wyjazdy zagraniczne, publikacje, n...) szczegóły 
574.artykuł: Gruchmanowa Monika: Moja poznańska polonistyka. x 1998 (wspomn. nt. studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,...) szczegóły 
575.artykuł: Pęcherz Janusz: Wyższe studia zawodowe i studia podyplomowe realizowane we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Kaliszu. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 35-36 (dot. uruchomienia w Kaliszu 3-letnich Zaocznych Studiów Nauczycielskic...) szczegóły 
576.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem literatury science fiction na Uniwers...) szczegóły 
577.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: U polonistów i klasyków. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 9 s. 8 (sprawozdanie z roku akademickiego 2002/2003 Wydziału Filologii Polskie...) szczegóły 
578.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres 1 IX 1988 -30 IX 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 118-134  szczegóły 
579.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 5-6 s. 20 (podsumowanie działalności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uni...) szczegóły 
580.artykuł: Z kalendarza Rektora Stefana Jurgi. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 4 s. 5 (nota sprawozdawcza z posiedzenia Rady Wydziału Filologii Polskiej i Kl...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Pułtusk (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
581.artykuł: A.P.: W Pułtusku coraz lepsze warunki studiowania. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (m.in. o Wydziale Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Rzeszów (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
582.artykuł: Czarnota Mirosława, Niewolak-Krzywda Anna: Instytut Filologii Polskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
583.artykuł: Surowiec Kazimierz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 218-223 (struktura organizacyjna, skład osobowy i działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Siedlce (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
584.artykuł: Czyż Antoni: Słowo o polonistyce siedleckiej. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004 w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 30 września 2003 r.. Ogród 2003 nr 1/2 s. 7-17 (z notą biograficzną autora na s. 17...) szczegóły 
585.artykuł: Czyż Antoni: Wywiad z Profesorem Antonim Czyżem - od 1 marca 2003 Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej. Do źródeł 2003 z. 1 s. 190-196 (dot. m.in. Instytutu i planów jego rozwoju; rozm. Edyta Litwiniuk, Paw...) szczegóły 
586.artykuł: Kosmalska Joanna: Zamki na piasku? Polonistyce w Siedlcach grozi powolna likwidacja, jeśli nie znajdą się chętni do objęcia wakujących stanowisk. Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
587.artykuł: Matusak Piotr: Dziesięć lat humanistyki podlaskiej. x ([W ks. zb.:] Humanistyka w procesie transformacji 1989-2001. Praca zbi...) szczegóły 
588.artykuł: Szymańska Edyta: Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Polonistów w roku 2004. Do źródeł 2004 z. 2 s. 305-307 (dot. Koła Naukowego Polonistów działającego przy Instytucie Filologii ...) szczegóły 
589.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "Porozumienie" [Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż"] z Instytutem Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 226-227 (dot. porozumienia o wzajemnej współpracy podp. 24 X 2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Słupsk (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
590.artykuł: Instytut Filologii Polskiej - historia i współczesność. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 8-9 (Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku...) szczegóły 
591.artykuł: Kalinowski Daniel: Koło Naukowe Polonistów. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 20 (na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku...) szczegóły 
592.artykuł: Kęcińska Jowita: Pomerania 2005 nr 1 s. 4 (nt. wprowadzenia do programu studiów filologicznych na Pomorskiej Akad...) szczegóły 
593.artykuł: Kuik-Kalinowska Adela: Literackie Pomorze. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 25 (nt. działalności powołanej w 2004 Pracowni Kultury Literackiej Pomorza...) szczegóły 
594.artykuł: Podlawska Daniela: Szkoła Letnia Metodyki, Literatury i Języka Polskiego. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 21 (Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku...) szczegóły 
595.artykuł: Pomorska Akademia Pedagogiczna. Struktura organizacyjna, kadra, kierunki badań. Dialog Akademicki 2002 nr 1 s. 16-23 (m.in.: Instytut Filologii Polskiej...) szczegóły 
596.artykuł: Sucharski Tadeusz: Wydział Filologiczno-Historyczny. Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 9 (m.in. dot. działalności naukowo-badawczej Instytutu Filologii Polskiej...) szczegóły 
597.artykuł: Sucharski Tadeusz: Wydział filologiczno-historyczny. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 8-9 (dot. kierunków Instytutu Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedago...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Sosnowiec (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
598.artykuł: Kisiel Marian: Polonistyka w Sosnowcu. x 2002 ([w ks. zb.:] Instytucje kultury a środowisko twórcze Sosnowca. Materia...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Suwałki (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
599.artykuł: Bendig Tomasz: Północ i światło. Ogród 1991 nr 4 s. 65-73 (wyw. z dyr. Nauczycielskiego Kolegium Języka Polskiego w Suwałkach; ro...) szczegóły 
600.artykuł: Czyż Antoni: Profesor Kostkiewiczowa w Suwałkach. Ogród 1992 nr 2 s. 391-393 (spraw. z inauguracji roku akademickiego 1992/1993 w Nauczycielskim Kol...) szczegóły 
601.artykuł: Ziemba Kwiryna: Gaudeamus igitur! Powstaje Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Suwałkach. Ogród 1991 nr 4 s. 50-64  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Szczecin (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
602.książka: Uniwersytet Szczeciński. Fakty i refleksje. Praca zbiorowa. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
603.artykuł: Błędowski Jacek: Wiatr w polonistyce. Głos Szczeciński 1989 nr 280 s. 3 (nt. działalności Instytutu Filologii Polskij Uniwersytetu Szczecińskig...) szczegóły 
604.artykuł: Madejski Jerzy: Od regionalizmu do postmodernizmu. Krytyka literacka i badania literaturoznawcze w Szczecinie. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 95-114  szczegóły 
605.artykuł: Pająk Kazimierz: Naissance, developpement et activite du centre des sciences sociales de Szczecin dans les annees 1945-1980. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1989 t. 30 nr 2 s. 153-174 (m.in. nt. badań z zakresu teorii i historii literatury prowadzonych w ...) szczegóły 
606.artykuł: Poźniak Janusz: Uniwersytet Szczeciński (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 202-203 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Toruń (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
607.książka: Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 1945-1956. Wybór źródeł. 1995 ([m.in. nt. organizowania Wydziału Humanistycznego]...) szczegóły 
608.książka: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984. Materiały do biografii. 1987  szczegóły 
609.książka: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994. Materiały do biografii. 1995  szczegóły 
recenzja: Jadczak Ryszard: Docenić zbiory archiwalne UMK. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 9 s. 23  szczegóły 
610.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1966-1980. 1992 (
[M.in.:] Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. Kate...)
 szczegóły 
611.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 50. roku istnienia. 1995 ([M.in.] Wydział Humanistyczny....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
612.artykuł: Appel Włodzimierz: Wileńskie spotkania filologiczne. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 11 s. 20 (nt. nawiązania współpracy naukowej pomiędzy Katedrą Filologii Klasyczn...) szczegóły 
613.artykuł: bb: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 154-156 (działalność naukowa...) szczegóły 
614.artykuł: (bej): Wydział Humanistyczny podzielony. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 2 s. 7 (nt. podziału Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
615.artykuł: Bełkot Jan: Uniwersytet Mikołaja Kopernika na progu drugiego półwiecza. Rocznik Toruński 1996 t. 23 s. 107-122 (m.in. Wydział Humanistyczny...) szczegóły 
616.artykuł: Borowicz Ryszard: Filologowie i humaniści. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 2 s. 8 (wyw. z dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopern...) szczegóły 
617.artykuł: Filologowie uprawnieni. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 3 s. 14 (not. o przyznaniu Wydziałowi Filologicznemu UMK uprawnienia do nadawan...) szczegóły 
618.artykuł: Jędrys Krzysztof: Teatrologia. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 15 (dot. powstania specjalizacji teatrologicznej na Wydziale Humanistyczny...) szczegóły 
619.artykuł: (Kaj): Wideoteka Współczesnej Humanistyki. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 13 (dotyczy wideo-dokumentacji tzw. Kopernikańskich Wykładów w Humanistyce...) szczegóły 
620.artykuł: (kos): Certyfikaty jakości. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 11 (not. o przyznaniu m.in. filologii polskiej certyfikatu wysokiej jakośc...) szczegóły 
621.artykuł: (kos): Coraz bliżej podziału. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 7/8 s. 9 (nt. rozpoczęcia prac do podziału Wydziału Humanistycznego na dwie częś...) szczegóły 
622.artykuł: (kos): Wydział Humanistyczny do podziału. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 4 s. 7  szczegóły 
623.artykuł: Rambowicz Piotr: Toruńskie Archiwum Emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 13 X s. 6 (nt. historii i działalności Archiwum Emigracji...) szczegóły 
624.artykuł: (R.): Kolejne akredytacje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 5 s. 28 (not. o przyznaniu akredytacji m.in. filologii polskiej przez Uniwersyt...) szczegóły 
625.artykuł: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 204-207 (działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
626.artykuł: Wincławski Włodzimierz: Wydział humanistyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 3 s. 14-15 (spraw. z działaln. w l. 1990-1992...) szczegóły 
627.artykuł: Witkowski Lech: Wydział Humanistyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 2 s. 20-21 (sprawozdanie z działalności Wydziału...) szczegóły 
628.artykuł: Wizytacja zespołu oceniającego. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (not. spraw. z wizytacji zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji A...) szczegóły 
629.artykuł: (WS): Granty UMK. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 5 s. 21 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
630.artykuł: (WS): UMK oceniony. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 6 s. 8 (not.; dot. m.in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
631.impreza: "Wydział Humanistyczny wczoraj, dziś i..." - wystawa prezentująca dorobek naukowy Wydziału (1993).  szczegóły 
artykuł: Maj Kamila: Wydział Humanistyczny - wczoraj, dziś i.... Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
artykuł: (kos): Wydział Humanistyczny - wczoraj, dziś i.... Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 6 s. 7  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
632.książka: Bednarz Anna, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1870-1915. Materiały bibliograficzne. 2002  szczegóły 
633.książka: Bednarz Anna, Błażejewicz Olena, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1980-1985. Materiały bibliograficzne. 1993  szczegóły 
634.książka: Miziołek Jerzy: Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja. 2005  szczegóły 
635.książka: Miziołek Jerzy: Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
636.artykuł: A.T.: Koło Naukowe Komparastyki Literackiej. Uniwersytet Kulturalny 2001 nr 5 (15) s. 5 (na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
637.artykuł: Dubisz Stanisław: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Barok 1999 nr 2 s. 262-264 (nt. historii i bieżącej działalności Wydziału...) szczegóły 
638.artykuł: Ehsalnek A. Ja.: Nauchnye svjazi kafedr teorii literatury MGU i Varshavskogo universiteta. x 1996 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
639.artykuł: Fragmenty raportów studentów "Animacji kultury". Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 176-188 (fragmenty raportów z warsztatów i staży studentów specjalizacji "Anima...) szczegóły 
640.artykuł: Jackowski Aleksander: Katedra Kultury Polskiej. Konteksty 1995 nr 2 s. 33 (nt. działaln. Katedry Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW...) szczegóły 
641.artykuł: Kalendarium Instytutu Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersyteu Warszawskiego] rok 1997/1998. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 318-324  szczegóły 
642.artykuł: Kalendarium Katedry Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Rok akademicki 1996/1997. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 212-218  szczegóły 
643.artykuł: Kalendarium Katedry Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 170-176  szczegóły 
644.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Wspomnienie sprzed grudnia. Dialog [Warszawa] 2005 nr 4 s. 50-55 (nt. strajków studentów polonistyki UW w 1981; z notą o aut....) szczegóły 
645.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Wywiad z Panią profesor Teresą Kostkiewiczową. Las Rzeczy 2002 nr 1 s. 28-31 (nt. polonistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powst...) szczegóły 
nawiązanie: Czyż Antoni: List od prof. Antoniego Czyża. Las Rzeczy 2003 nr 2 s. 43  szczegóły 
646.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej za rok 1999. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 289-294  szczegóły 
647.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej za rok 2000. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 343-350 (oprac. Justyna Jaworska...) szczegóły 
648.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 48 s. 6 (X-XI 2004; oprac. Joanna Paluch...) szczegóły 
649.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 44 s. 2-3 (III-IV 2004...) szczegóły 
650.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 47 s. 5 (V I-VII, IX 2004; oprac. Joanna Paluch...) szczegóły 
651.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 45 s. 5 (V 2004; oprac. Joanna Paluch...) szczegóły 
652.artykuł: Lista osób, które w 1996 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 258-160  szczegóły 
653.artykuł: Lista osób, które w 1997 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 283-286  szczegóły 
654.artykuł: Lista osób, które w 1998 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 402-404  szczegóły 
655.artykuł: Mencwel Andrzej: Instytut Kultury Polskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 120-128 (nt. przekształcenia Katedry Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki U...) szczegóły 
656.artykuł: Mencwel Andrzej: Instytut Kultury Polskiej. Nauka Polska [Warszawa] 2005 t. 14 (39) s. 25-40 (prezentacja i działalność Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonist...) szczegóły 
657.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sprostowanie do Informatora Nauki Polskiej 1992/1993 (t. 2: Instytucje naukowe, s. 223, poz. 937 Instytut Literatury Polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 158 (weryfikacja błędnych informacji dot. Instytutu Literatury Polskiej Uni...) szczegóły 
658.artykuł: Pakuła Martyna: Dni polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 3 s. 12-13 (nt. wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w ramach "Dni Polonistyki" n...) szczegóły 
659.artykuł: Podgórska Joanna: Wieża Babel. Uniwersytet 1994 nr 6 s. 4-5 (nt. reformy wydziałów filologicznych Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Chołuj Bożena: Filologia nie jest "reliktem XIX-wiecznym". Uniwersytet 1995 nr 11 s. 6  szczegóły 
polemika: Uniwersytet 1995 nr 15 s. 7 (list do red. Jacka Sobolewskiego...) szczegóły 
660.artykuł: Polonistyka! Nowy Uniwersytet, nowy Wydział. Plus 2000 nr 1 s. 6-7 (nt. filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu K...) szczegóły 
661.artykuł: Radziszewska Anetta: Dni Polonistyki. Uniwersytet 2001 nr 5 s. 2 (nt. Dni Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 7-11 V 200...) szczegóły 
662.artykuł: Stawska Monika: O działalności Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 157-159 (dot. m.in. działalności kulturalnej samorządu; zawiera listę członków ...) szczegóły 
663.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 43 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 22 (uchwała o utworzeniu na Wydziale Polonistyki specjalności: literatura ...) szczegóły 
664.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 85 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 1 s. 3 (uchwała o zniesieniu w Instytucie Literatury Polskiej Zakładu Literatu...) szczegóły 
665.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 95 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 2 s. 6 (uchwała o utworzeniu w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonis...) szczegóły 
666.artykuł: Zimand Roman: O pożytkach i przyjemnościach z chwili zadumy płynących. Życie Warszawy 1990 233 6 (list otwarty do min. edukacji narodowej z dnia 27 IX 1990 w zw. z niep...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
667.impreza: Polonistyczne warsztaty naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Towarek Joanna: Sprawozdanie z polonistycznych warsztatów naukowych w Kirach, 19-25 kwietnia 1998 r.. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 305-310  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
668.książka: Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 =Tercentenary jubilee of the University of Wrocław 1702-2002. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
669.artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 28 (m.in. wykaz jubileuszowych wykładów na temat literatury organizowanych...) szczegóły 
670.artykuł: Anusiewicz Janusz, Kładoczny Piotr: Studenckie Koło Naukowe Językoznawców. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 283-290 (o historii, działalności i dorobku badawczym koła...) szczegóły 
671.artykuł: Bednarek Bogusław: Tekstologia i edytorstwo. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 253-261 (o dorobku edytorskim i badawczym polonistyki wrocławskiej...) szczegóły 
672.artykuł: Biliński Krzysztof: Śląskoznawczy dorobek polonistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 203-209 (nt. dorobku naukowego od 1945 roku...) szczegóły 
673.artykuł: Chamot Bolesław: Filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 9-92  szczegóły 
674.artykuł: Cieński Marcin, Klimowicz Mieczysław: Badania historycznoliterackie i teatrologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. x 1996 ([W ks. zb.:] Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II wojnie świa...) szczegóły 
675.artykuł: Cieński Marcin: Literatura staropolska i oświeceniowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 115-134 (zarys historii badań prowadzonych w minionym pięćdziesięcioleciu na po...) szczegóły 
676.artykuł: Cieński Marcin, Degler Janusz, Klimowicz Mieczysław: Wrocławskie badania literatury i teatru w latach 1945-1995. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
677.artykuł: Degler Janusz, Glensk Urszula, Lesiak Dariusz: Teatrologia. Historia i teoria kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 221-226 (o profilu i dorobku badawczym Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowisko...) szczegóły 
678.artykuł: Dudzik Maria: Dydaktyka języka polskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 249-252 (nt. dorobku badawczego Pracowni Teorii Tekstu i Komunikacji Społecznej...) szczegóły 
679.artykuł: Dudzik Maria: Moja praca dydaktyka języka i literatury polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
680.artykuł: Dyrektorzy i kierownicy jednostek wydziałowych w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 1999-2002. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1999 nr 10 s. 2-3 (m.in. dot. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
681.artykuł: Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów i innych jednostek wydziałowych w kadencji 2002-2005. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 8 (dot. Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
682.artykuł: Glensk Urszula, Jastrzębski Jerzy: Polonistyka wrocławska 1945-1995. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 3 s. 55-65  szczegóły 
683.artykuł: Graszewicz Marek: Instytut Filologii Polskiej. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1992 nr 2 s. 6-7 (Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
684.artykuł: Graszewicz Marek: O polonistyce wrocławskiej po wojnie. Odra 2002 nr 11 s. 84-88  szczegóły 
685.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. cyklu polonistycznych wykładów popularnonaukowych "Spotkania...) szczegóły 
686.artykuł: Inglot Mieczysław: Metodyka nauczania literatury polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 241-248 (o dorobu naukowym Zakładu Metodyki...) szczegóły 
687.artykuł: Inglot Mieczysław: O polonistyce wrocławskiej w latach 1957-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 255-271 (relacja wspomnieniowo-osobista...) szczegóły 
688.artykuł: Kochan Anna: Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 265-281 (o losach i dorobku naukowym koła w ostatnim pięćdziesiecioleciu...) szczegóły 
689.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Literatura polska XIX wieku (Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 135-159 (nt. dziejów powojennych, po 1945 r., badań nad historią literatury pol...) szczegóły 
690.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2002 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 24-28 (lista planowanych sesji; m.in. w Instytucie Filologii Polskiej...) szczegóły 
691.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2003 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 28-31 (w Instytucie Filologii Polskiej, Instytucie Filologii Słowiańskiej, In...) szczegóły 
692.artykuł: Kuzik Aleksander: Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 207-210 (struktura organizacyjna i skład osobowy, działalność...) szczegóły 
693.artykuł: Libura Ewa: To był rok!. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 237-254 (o polonistyce na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1947-1952...) szczegóły 
694.artykuł: Liczba studentów wg kierunków studiów (stan na 31. 12. 1993 r.). Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 19 s. 11  szczegóły 
695.artykuł: Ługowska Jolanta: Folklorystyka wrocławska. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 211-219 (nt. dorobku badawczego polonistyki wrocławskiej...) szczegóły 
696.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Literatura polska po roku 1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 161-179 (nt. badań nad literaturą polską po 1918 roku, prowadzonych na polonist...) szczegóły 
697.artykuł: Matysek Wioletta: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 156-158 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
698.artykuł: Miodek Jan: Duchem jestem na Górnym Śląsku. Śląsk 1996 nr 6 s. 32-33 (wyw. zawierający m.in. wspomn. nt. profesorów wrocławskiej polonistyk...) szczegóły 
699.artykuł: Miodek Jan: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1999 nr 12 s. 15-16 (wypow. nt. studiów dziennikarskich przy filologii polskiej na Uniwersy...) szczegóły 
700.artykuł: Podyplomowe Studium Polonistyczne. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 6 s. 13 (informacja o studium na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
701.artykuł: Pracownia Lingwistyki Antropologicznej w Instytucie Filologii Polskiej [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 7 s. 3 (także struktura Instytutu...) szczegóły 
702.artykuł: Siciński Bogdan: Główne obszary badań językoznawczych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 193-201 (o dorobku naukowym zakładów językoznawczych polonistyki wrocławskiej o...) szczegóły 
703.artykuł: Sprawozdanie z prac Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1993 (skrót). Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 20 s. 8-11 (m. in. dot. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
704.artykuł: Sprawy studenckie. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 6 s. 22 (m.in. wykaz kół naukowych działających na Wydziale Filologicznym Uniwe...) szczegóły 
705.artykuł: Tarnogórska Maria: Teoria literatury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 181-201 (nt. dorobku wrocławskiej polonistyki w zakresie badań teoretycznolitea...) szczegóły 
706.artykuł: Vitova Lenka: Pul stoleti vratislavske polonistiky. x 1999 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 1999 t. 10 nr 2 s. 9...) szczegóły 
707.artykuł: Waksmund Ryszard: Literatura dla dzieci i młodzieży. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 235-239 (o dorobku badawczym Pracowni Literatury Dziecięcej...) szczegóły 
708.artykuł: Wodziński Marcin: Wrocławska Pracownia Języków i Kultury Żydów Polskich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 4 s. 12 (nt. działalności pracowni przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyt...) szczegóły 
709.artykuł: Wybrane dane procentowe w poszczególnych wydziałach w odniesieniu do całości uczelni - 1991 r., 1993 r.. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 19 s. 9 (dot. działalności naukowej, w tym m. in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
710.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 13 (m.in. nt. uchwały w sprawie likwidacji Centrum Literackich Badań Porów...) szczegóły 
711.artykuł: Zając Wojciech: Jestem wrogiem kolektywizacji. Za pozwoleniem 1990 nr 3 s. 4-6 (wyw. z prezesem Koła Naukowego Polonistów na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
712.artykuł: Zestawienie instytutów i katedr, którym zostały przyznane środki finansowe na działalność statutową w roku 1993. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 18 s. 11 (wykaz tabelaryczny, m. in. Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Wrocł...) szczegóły 
713.artykuł: Zestawienie nowych projektów badawczych (grantów) przyznanych przez KBN do realizacji w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1994. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 24 s. 10 (wykaz, m. in. dot. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
714.artykuł: Zestawienie projektów badawczych (grantów KBN) realizowanych w latach 1991-1993 wg instytutów i wydziałów. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 19 s. 10 (m.in. dot. Instytutu Filologicznego...) szczegóły 
715.artykuł: Żabski Tadeusz: Literatura popularna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 233-234 (o dorobku badawczym Pracowni Literatury Popularnej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
716.impreza: Międzywydziałowe seminarium kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego (1993).  szczegóły 
artykuł: (ko): Sprawozdanie z IX Międzywydziałowego seminarium kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Za pozwoleniem 1993 nr 12 s. 71  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Zielona Góra (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
717.książka: Informator Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej. Publikacja jubileuszowa. 2001  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Zaproszenie do dyskusji. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 173-174  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
718.artykuł: Brzeziński Jerzy: Słowo wstępne. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 5-6 (dot. historii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskie...) szczegóły 
719.artykuł: Peltz Wojciech: Kontynuować to co dobre. Głos Uczelni [Zielona Góra] 1997 nr 2 s. 15 (wyw. z dziekanem Wydziału Humanistycznego; rozm.: Dariusz Dolański...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
720.książka: Kto jest kim na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1997 (Stanisław Puppel: Przedmowa. - Biogramy samodzielnych pracowników nauk...) szczegóły 
721.książka: Nauki filologiczne. 1999 (Od Redakcji. * Artur Hutnikiewicz: Rozwój badań literackich. - Zdzisła...) szczegóły 
recenzja: Działalność Naukowa 1999 z. 8 s. 40 (not....) szczegóły 
722.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
723.artykuł: Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów i innych jednostek wydziałowych w kadencji 2002-2005. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 8 (dot. Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
724.artykuł: Elektorowicz Leszek: Zapomniana krzywda. Tygodnik Solidarność 2003 nr 24 s. 38-39 (o dekrecie z roku 1952 likwidującego na uniwersytetach kierunki filolo...) szczegóły 
725.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Instytut Filologii Słowiańskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 6 s. 13 (na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
726.artykuł: Gotfryd Jan: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
727.artykuł: Grimberg Martin: Convivium 1996 s. 389-393 (rec. ks.: Herbert Arlt: Zur Geschichte der Germanistik, Anglistik und ...) szczegóły 
728.artykuł: Kielech Anna: Asystowanie przy chrzcie świata. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 7 (dot. działalności Międzywadziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześ...) szczegóły 
729.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2002 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 24-28 (lista sesji poświęconych także zagadnieniom z zakresu literaturoznawst...) szczegóły 
730.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2003 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 28-31 (w Instytucie Filologii Polskiej, Instytucie Filologii Słowiańskiej, In...) szczegóły 
731.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Studia dalekowschodnie - spojrzenie w przyszłość. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 15-24 (nt. planów reform dotychczasowych struktur studiów dalekowschodnich (m...) szczegóły 
732.artykuł: Lisowska Grażyna: Instytut Neofilologii. Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 13 (dot. działalności naukowo-badawczej Instytutu Neofilologii Polskiej Po...) szczegóły 
733.artykuł: Lisowska Grażyna: Instytut Neofilologii. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 11 (dot. struktury Instytutu Neofilologii Pomorskiej Akademii Pedagogiczne...) szczegóły 
734.artykuł: List otwarty do uczestników zebrania wyborczego na Wydziale Neofilologii w dniu 27 lutego 2002 roku. Uniwersytet 2002 nr 4 s. 3 (list dot. postawy dziekan prof. dr. Emmy Harris wobec prof. Andrzeja S...) szczegóły 
735.artykuł: Literatura religijna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 32 (o formach działalności Zakładu Badań nad Literaturą Religijną na Katol...) szczegóły 
736.artykuł: Longosz Stanisław: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL jako propagator myśli wczesnochrześcijańskiej w Polsce (w 30-lecie działalności). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 21-38  szczegóły 
737.artykuł: Łużny Ryszard: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
738.artykuł: Malinowska Urszula: Działalność Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2002 t. 3 s. 197-202  szczegóły 
739.artykuł: Malinowska Urszula: Początki działalności Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 13-20  szczegóły 
740.artykuł: Martowicz Jolanta, Muryn Teresa: Instytut Neofilologii. x 1996 ([W ks. zb.:] Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej...) szczegóły 
741.artykuł: Meinardi Gabriela: 25 lat minęło.... Konspekt 2003 nr 13 (2002/2003) s. 20-24 (podsumowanie działalności Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogiczne...) szczegóły 
742.artykuł: PKA akredytowała na UWr. dwa kierunki. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 5-6 (m.in. nt. wyniku oceny jakości kształcenia na filologiach na Uniwersyt...) szczegóły 
743.artykuł: Pomorska Akademia Pedagogiczna. Struktura organizacyjna, kadra, kierunki badań. Dialog Akademicki 2002 nr 1 s. 16-23 (m.in. Instytut Neofilologii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsk...) szczegóły 
744.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 26 (nota o zmianach na stanowiskach kierowników katedr na kilku wydziałach...) szczegóły 
745.artykuł: Puppel Stanisław: Jaka jesteś polska neofilologio obca A.D. 2000 i dokąd zmierzasz. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2000 t. 2 s. 275-291 (kszałt obecny i perspektywy rozwoju filologii obcych w Polsce...) szczegóły 
746.artykuł: Puppel Stanisław: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 9 s. 7-8 (nt. działalności Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi...) szczegóły 
747.artykuł: Rybak Andrzej: Kronika. Kalendarium wydarzeń 2002. Rocznik Chełmski 2003 t. 9 s. 498 (not. o utworzeniu Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Z...) szczegóły 
748.artykuł: Sprawy studenckie. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 6 s. 22 (m.in. wykaz kół naukowych działających na Wydziale Filologicznym Uniwe...) szczegóły 
749.artykuł: Stępniewska Alicja: Antyk chrześcijański. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 30 (nt. historii i róznych form działalności Międzywydziałowego Zakładu Ba...) szczegóły 
750.artykuł: Uchwała nr 186 Senatu Inwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 2 s. 35-40 (dot. zmian w regulaminie i organizacji jednostek Wydziału Lingwistyki ...) szczegóły 
751.artykuł: XXX lat działalności Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 611-612 (informacja nt. działalności...) szczegóły 
752.artykuł: Z kalendarza Rektora Stefana Jurgi. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 s. 7 (nota o uroczystości z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Wydziału...) szczegóły 
753.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 13 (m.in. nt. uchwały w sprawie zmiany nazwy Studium Doktoranckiego Biblio...) szczegóły 
754.artykuł: Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 s. 2 (nota o jubileuszu 10-lecia działalności Wydziału Neofilologii Uniwersy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Afrykańska
    książki (alfabet autorów)
755.książka: The Department of African languages and cultures in 1933 1994. 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
756.artykuł: Boniewicz Anna: Wszystko i nic o Afryce? Refleksje dotyczące sposobu prowadzenia studiów w Zakładzie Języków i Kultur Uniwersyetetu Warszawskiego. Afryka 2001 nr 12 s. 90-96  szczegóły 
757.artykuł: Dangambo Abdulekadir: Nazarin adabin Hausa. Matsalolinsa da fa'idojinsa ga dalibai 'yan kasashen waje [Studia nad literaturą Hausa. Problemy i korzyści dla studentów zagranicznych]. Studies of the Department of African Languages and Cultures 2006 nr 39 s. 5-12 (w jęz. hausa; ze streszcz. w jęz angielskim...) szczegóły 
758.artykuł: Mantel-Niećko Joanna: Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki? O dotychczasowej dyskusji. Afryka 1999 nr 10 s. 85-88  szczegóły 
759.artykuł: Mantel-Niećko Joanna: Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki?. Afryka 1995 nr 2 s. 5-13  szczegóły 
760.artykuł: Ohly Rajmund: Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki?. Afryka 1995 nr 3 s. 58-66  szczegóły 
761.artykuł: Pawlak Nina: Samotny wojownik czy specjalista do wynajęcia? (Głos w dyskusji "Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki?"). Afryka 2001 nr 12 s. 83-87  szczegóły 
762.artykuł: Pawlik Jacek: Głos w dyskusji "Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki". Afryka 1998 nr 7 s. 106-111  szczegóły 
763.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Problemy studiów afrykanistycznych w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 29-38  szczegóły 
764.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Research on the Hausa "Ajami" Writings and the Listerature at the University of Warsaw. Studies of the Department of African Languages and Cultures 2006 nr 39 s. 77-90  szczegóły 
765.artykuł: Vorbrich Ryszard: Polskie badania afrykanistyczne z zakresu etnologii i antropologii kulturowej (Głos w dyskusji "Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki"). Afryka 2000 nr 11 s. 74-81  szczegóły 
766.artykuł: Waliński Grzegorz: Afrykanistyka i sens jej uprawiania (Głos w dyskusji "Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki"). Afryka 1997 nr 6 s. 39-50  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
    książki (alfabet autorów)
767.książka: Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś. 2003 ([Zawiera teksty referatów wygłoszonych na sesji naukowej "Anglistyka w...) szczegóły 
768.książka: Cygan Jan: Z dziejów wrocławskiej anglistyki. 2002 (Słowo wstępne. * Na uniwersytecie niemieckim [1811-1945]. Kwestia trad...) szczegóły 
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajka Wiesław: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 227-230  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
770.artykuł: 80 lat. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 8-9 (nt. historii poznańskiej anglistyki na podst. wystąpienia dyrektora In...) szczegóły 
771.artykuł: Anglistyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 2 s. 15-17 (z wypow.: Jacek Fisiak, Jerzy Wełna; not. Jolanta Micel...) szczegóły 
772.artykuł: Buchholtz Mirosława: CBK - w centrum zainteresowania. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 s. 23 (nt. działaln. Centrum Badań Kanadyjskich przy Wydziale Filologicznym U...) szczegóły 
773.artykuł: Bytomska Katarzyna: NeoLit. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 2 (47) s. 16-17 (nt. utworzenia i działalności od 1995 r. NeoLitu - Sekcji Literaturozn...) szczegóły 
774.artykuł: Ceynowa Andrzej: Instytut Anglistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 13 (na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
775.artykuł: Chodera Danuta: Niezrównana - już 80-letnia anglistyka poznańska. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 6-8 (spraw. z uroczystości z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Filologii...) szczegóły 
776.artykuł: Cymbalista Piotr, Kallaus Agnieszka, Kleparski Grzegorz A.: Introducing "Studia Anglica Resoviensia" - regional English Studies initiative of region-oriented countrymen with supra regional ambition. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 7-17 (prezentacja wydziału filologii angielskiej Wyższej Szkoły Pedagogiczne...) szczegóły 
777.artykuł: Fisiak Jacek: Nauka jest okrutna, nie znosi demokracji (Rozmowa z prof. Jackiem Fisiakiem, dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UAM z okazji 30-lecia objęcia przez niego katedry anglistyki w Poznaniu). Życie Uniwersyteckie 1996 nr 1/2 s. 12-13 (rozm. Ewa Staniewicz; z fot. J. Fisiaka...) szczegóły 
778.artykuł: Klafkowski Piotr: Zamiast wstępu: Co to jest Konwersatorium Celtyckie Domu Bretanii, czyli kilka słów o nas samych. Zeszyty Konwersatorium Celtyckiego Domu Bretanii 2000 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
779.artykuł: Kleparski Grzegorz A.: Katedra filologii angielskiej KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Gazeta Niedzielna 1991 nr 15 s. 4, 6  szczegóły 
780.artykuł: Lipoński Wojciech: Western teachers and East European students (An essay on the history and present plight of British and American studies in Poland). Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 5-56  szczegóły 
781.artykuł: Majer Jan: Dydaktyka języka angielskiego w kontekście społecznym i kulturalnym. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 41-54  szczegóły 
782.artykuł: Stalmaszczyk Piotr: Językoznawstwo w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego - od tradycji do nowoczesności. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 217-222  szczegóły 
783.artykuł: Szwedek Aleksander: Kilka uwag o stanie anglistyki w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 9 s. 16  szczegóły 
784.artykuł: Szymanek Bogdan: Sekcja Filologii Angielskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
785.artykuł: Wołk Jacek: Instytut Filologii Angielskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
786.artykuł: Z obrad Senatu UWr. (Uniwersytetu Wrocławskiego). Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 10 (dot. utworzenia Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
787.impreza: "Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś 1945-2002" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21-22 (m.in. o imprezie; not....) szczegóły 
788.impreza: Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 11 s. 5 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Bałkanistyka
    książki (alfabet autorów)
789.książka: Albanistyka polska. 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
790.artykuł: Sawicka Irena: Na bałkanistykę do Torunia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 196 s. 5  szczegóły 
791.artykuł: Sawicka Irena: Toruńska bałkanistyka. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 9 s. 26 (na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Białoruska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
792.artykuł: Adamovihch Jauhgen: Kafedra belaruskajj fihlalogihih Varshauhskaga Unihversihtehta. x 1993 ([W ks. zb.:] Kul'tura belaruskaga zamezhzha. Mihnsk 1993 s. 189-198...) szczegóły 
793.artykuł: Borowiec Agnieszka: Uczelnia dla białorutenisty. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 68-69 (nt. białorutenistyki i slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow...) szczegóły 
794.artykuł: Głuszkowska Jadwiga: Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu trzydziestu lat jej działalności. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 167-170 (m.in. dot. badań historycznoliterackich...) szczegóły 
795.artykuł: Goss Krzysztof: Chodzi tylko o magistra. Czasopis 2006 nr 10 s. 48-49 (nt. motywacji podejmowania studiów białorutenistycznych przez młodzież...) szczegóły 
796.artykuł: Goss Krzysztof: Kierunek białorutenistyka. Czasopis 2004 nr 10 s. 22-23 (omówienie profilu i programu studiów białorutenistycznych na Uniwersyt...) szczegóły 
797.artykuł: Komu potrzebna białorutenistyka?. Czasopis 2005 nr 1 s. 43-44 (dot. studiów na filologii białoruskiej na Uniwersytecie w Białymstoku;...) szczegóły 
798.artykuł: Miesiąc minął (W regionie). Czasopis 2004 nr 12 s. 12 (not. o utworzeniu Białorutenistycznego Koła Naukowego przez studentów ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
799.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2007).  szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (spraw., m.in. dot. obchodów 50-lecia działalności białorutenistyki na ...) szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw., podp.: (hk)...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Bohemistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
800.impreza: Polska bohemistyka i czeska polonistyka w ostatnim dziesięcioleciu - otwarta konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Dunaj Jadwiga: X sesja Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
801.artykuł: Niedziela Zdzisław: Polskie badania nad literaturą czeską. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
802.artykuł: Posledni Petr: Polska literarnevedna bohemistika 1880-1995. x 1996 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praha) 1996 [nr] 5 s. 523-54...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    książki (alfabet autorów)
803.książka: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Dokumentation einer internationalen Konferenz 10.-12. Oktober 1996, Warszawa. 1998 ([M.in. zawiera rozprawy:] Franciszek Grucza: Mitteleuropa - Deutsch - ...) szczegóły 
recenzja: Grzywacz Małgorzata: Quo vadis Germanistik? oder einige Ueberlegungen zum Konferenzband des 'Verbandes polnischer Germanisten'. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 277-278  szczegóły 
804.książka: Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Polen. 26.9. - 30.9.1993. Dokumentation der Tagungsbeitraege. 1994 ([Zawiera m.in.:] Alf Zimmer: Ansprache anlaesslich des Germanistentref...) szczegóły 
recenzja: Koźbiał Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 3 s. 348-349  szczegóły 
805.książka: Germanistik 2000 Wrocław-Breslau. 2001 (Eugeniusz Tomiczek: Die Breslauer Germanistik. Eine kurze Selbstreflex...) szczegóły 
806.książka: Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik. 18 Porträts. 2011  szczegóły 
recenzja: Joachimsthaler Juergen: Convivium 2009 s. 519-527  szczegóły 
807.książka: Honsza Norbert: Germanistik 2000 Wrocław-Breslau. 2001  szczegóły 
recenzja: Lipiński Cezary: Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 174-178  szczegóły 
808.książka: Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag.  szczegóły 
809.książka: Światłowska Irena, Tomiczek Anna: Publikacje pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego latach 1982-1992 = Institut fuer Germanische Philologie der Universitaet Wrocław Veroeffentlichungen von 1982 bis 1992. 1994 ([Bibliografie autorów:] Marek Adamski, Ilona Banet, Edward Białek, Hal...) szczegóły 
recenzja: Olszewska Joanna: Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 305-306  szczegóły 
recenzja: Szubert Piotr: Ambiwalentny obraz germanistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 2 s. 125-126  szczegóły 
810.książka: Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce. Studia i materiały. 1991 (Krzysztof A. Kuczyński: Wstęp. - Zdzisław Żygulski: Sto lat filologii ...) szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 182-187  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Przegląd Zachodni 1992 nr 1 s. 226-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
811.artykuł: Aktualności. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 4 (m.in. nt. powołania Pracowni Literatury Germańskiej w Instytucie Filol...) szczegóły 
812.artykuł: A.P.: Najlepsi germaniści z poznańskiego UAM. Rzeczpospolita 2001 nr 121 s. A12 (ranking wydziałów germanistycznych według opinii pracowników naukowych...) szczegóły 
813.artykuł: Barcikowska Halina, Grabarek Józef: Zur Geschichte der Germanistik an der WSP Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 177-183  szczegóły 
814.artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2001 nr 1 s. 97 (not. o rozpoczęciu obchodów dziesięciolecia istnienia germanistyki na ...) szczegóły 
815.artykuł: Cieśla Michał: Die polnische Hochschulgermanistik einst und jetzt. Hauptprobleme der literaturwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Forschungen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 439-452  szczegóły 
816.artykuł: Cieśla Michał: Hauptprobleme der literaturwissenschaftlichen und kulturkundlichen Forschungen der Warschauer Germanistik ab 1960. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 453-460  szczegóły 
817.artykuł: Cieśla Michał: Hauptprobleme der literaturwissenschaftlichen und kulturkundlichen Forschungen der Warschauer Germanistik ab 1960. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 19-26  szczegóły 
818.artykuł: Czochralski Jan: Zur Taetigkeit der Warschauer Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 11-17  szczegóły 
819.artykuł: Dahms Thomas: Zawodowa szkoła językowa. O kryzysie intelektualnym filologii germańskich w Polsce. Pressje 2002 teka 1 s. 89-95 (z notą o aut. art....) szczegóły 
820.artykuł: Danielewicz Piotr, Karolak Czesław: Germanistik und Deutschunterricht in Polen - Moeglichkeitn curricularer Planung, dargestellt am Beispiel der Universitaet Poznań. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 169-177 (nt. programu studiów na kierunku filologia germańska...) szczegóły 
821.artykuł: Dziergwa Roman: Zur Geschichte und zum wissenschaftlichen Ertrag der bi- und multilateralen Konferenzen des Instituts fuer Germanische Philologie der Posener Universitaet. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 25 s. 3-11 (z wykazem konferencji za l. 1973-1998...) szczegóły 
822.artykuł: Glowka Hans-Juergen, Jaworska Weronika, Lipczuk Ryszard: Zwanzig Jahre Germanistik an der Nikolaus-Kopernikus-Universitaet in Toruń. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1991 z. 14 (208) s. 3-4  szczegóły 
823.artykuł: Golec Janusz: Historia i dzień dzisiejszy germanistyki UMCS. Przegląd Glottodydaktyczny 2003 t. 18 (2002) s. 81-86  szczegóły 
824.artykuł: Golec Janusz: Literaturwissenschaft als Kulturvermittlung. Einige Anmerkungen aus Lubliner Sicht. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 91-97 (nt. zagadnień germanistyki w Polsce po 1989 r.; szerzej o działalności...) szczegóły 
825.artykuł: Gondek Anna: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 232-235 (rec.: Wojciech Kunicki: Germanistik in Breslau 1918-1945. Drezno 2002...) szczegóły 
826.artykuł: Grabarek Józef: Zur Konzeption des Germanistikstudiums an der Paedagogischen Hochschule Bydgoszcz (Stand: April 1998). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 9-18  szczegóły 
827.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Die polnische Germanistik an der Schwelle des neuen Jahrtausends. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
828.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Zum Basisgegenstand der polnischen (Universitaets)Germanistik: Versuch einer wissenschaftstheoretischen Begruendung ihrer Einheit. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 99-115  szczegóły 
829.artykuł: Grzesiuk Ewa: Plaedoyer fuer die "anthropologische Wende" in der germanistischen Aufklaerungsforschung in Polen. Eine Danksagung an meinen Meister. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 117-122  szczegóły 
830.artykuł: Grzywacz Małgorzata: Von der Kulturwissenschaftlichkeit der Philologie. Versuch ueber ein Forschungsfeld in der polnischen Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 59-66  szczegóły 
831.artykuł: Hartmann Regina: Grenzueberschreitungen - Das Vor - Urteil im Gepaeck. Zur Wirkungsmaechtigkeit von nationalen Stereotypen. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 131-142 (nt. projektu badawczego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińsk...) szczegóły 
832.artykuł: Heyder Annemarie: Zu ersten Untersuchungsergebnissen von Magisterarbeiten polnischer Germanistikstudenten. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 129-136  szczegóły 
833.artykuł: Honsza Norbert: Breslauer Germanistik nach 1945 - zwischen Rekonstruktion und Definierung. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 15-21 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
834.artykuł: Honsza Norbert: Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Norbertem Honszą, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 2 s. 15-21 (rozm. Iwona Bocheńska...) szczegóły 
835.artykuł: Huntemann Willi: Braucht das Germanistikstudium in Polen einen Kanon? Konfrontative Ueberlegungen zu deutschen und polnischen Bildungsprofilen. Convivium 1997 s. 109-139 (porównanie programu studiów germanistyki polskiej i niemieckiej w zakr...) szczegóły 
polemika: Joachimsthaler Juergen, Surynt Izabela: "Kein Kanon" - gibt es das ueberhaupt? Ein Dialog. Convivium 1998 s. 405-417  szczegóły 
polemika: Lipiński Krzysztof: Fremdphilologie ohne Literaturgeschichte?. Convivium 1998 s. 397-403  szczegóły 
836.artykuł: Huszcza Krzysztof: Wykaz (wybranych) nauczycieli akademickich. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 118-119 (rec. ks.: Germanistik an Hochschulen in Polen. Hochschullehrer = Germa...) szczegóły 
837.artykuł: Jaworska Weronika, Poetschke Hans Juergen: Zwanzig Jahre Germanistik an der Nikolaus-Kopernikus-Universitaet in Toruń. Skamandros 1989 (1989) s. 369-375  szczegóły 
838.artykuł: Jeszke Jerzy: Germanistyka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 4 s. 6  szczegóły 
839.artykuł: Jeszke Jerzy: Instytut Filologii Germańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 15-16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
840.artykuł: Jeszke Jerzy: Sekcja Filologii Germańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26-27 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
841.artykuł: Jeszke Jerzy: Sekcja Filologii Germańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
842.artykuł: Jeszke Jerzy: Z przeszłości i teraźniejszości germanistyki KUL. Przegląd Glottodydaktyczny 2003 t. 18 (2002) s. 87-88  szczegóły 
843.artykuł: Joachimsthaler Juergen, Sauerland Karol: Zum Schwerpunkt. Convivium 2008 s. 9-12 (dot. recepcji akademickiej literatur niemieckojęzycznych z uwzględnien...) szczegóły 
844.artykuł: Karolak Czesław: Bombardowani niemieckim. Rzeczpospolita 2001 nr 121 s. A12 (wywiad z kierownikiem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im....) szczegóły 
845.artykuł: Karolak Czesław: Zur Geschichte der Abteilung fuer Methodik und Didaktik DaF. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 31-34 (UAM w Poznaniu...) szczegóły 
846.artykuł: Karolak Czesław: Zur Geschichte der Germanistik an der Adam-Mickiewicz Universitaet Poznań. Skamandros 1989 (1989) s. 355-368  szczegóły 
847.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Der Germanist als Kulturvermittler. Convivium 2002 s. 55-73 (rola filologa literatur obcych w życiu kulturalnym i literackim kraju ...) szczegóły 
848.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Die Hochschulgermanistik in Polen. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 201-207 (wykaz...) szczegóły 
849.artykuł: Kątny Andrzej: Ueberblick ueber polnische germanistische Zeitschriften und Jahrbuecher der Jahre 1989-1991. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 151-168 (prezentacja czasopism, roczników i serii wydawniczych wydawanych przez...) szczegóły 
850.artykuł: Kłańska Maria: Gruppenbild mit Herrn. Zur Geschichte der Krakauer Germanistik, insbesondere unter der Leitung von Prof. Dr. Aleksander Szulc (1966-1993). x 1997 ([w ks. zb.:] Plus ratio quam vis. Festschrift fuer Aleksander Szulc zu...) szczegóły 
851.artykuł: Kolago Lech, Namowicz Tadeusz, Rek Brigit: Aus der Arbeit des Verbandes Polnischer Germanisten (Treffen mit dem Botschafter der Bundesrepublik Dutschland, Johannes Bauch, in Warschau). Convivium 1995 s. 257-262 (dot. Stowarzyszenia Germanistów Polskich...) szczegóły 
852.artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Z historii poznańskiej germanistyki uniwersyteckiej. Orbis Linguarum 1998 t. 9 s. 237-244  szczegóły 
853.artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Zur Geschichte der germanistischen Sprachwissenschaft an der Adam Mickiewicz Universitaet in Poznań. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
854.artykuł: Kozłowski Aleksander: Nauka języka niemieckiego: Stan, koncepcje, perspektywy. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 4 s. 18 (nt. kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w Polsce...) szczegóły 
855.artykuł: Krysztofiak Maria: Convivium 1995 s. 317-320 ([rec. ks. zb.:] Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945-1992. Red. C...) szczegóły 
856.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Germanistyka polska w latach 1918-1939. Studia Historica Slavo-Germanica 1991 t. 16 (1987) s. 235-249  szczegóły 
857.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: "Niemcy" z Piramowicza. Kronika [UŁ Łódź] 1991 nr 2 s. 6 (nt. działaln. Katedry Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
858.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ośrodek Badań Niemcoznawczych. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 3 s. 29 (nt. powołania interdyscyplinarnego Ośrodka Badań Niemcoznawczych na Un...) szczegóły 
859.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Polnische germanistische Publikationen 1992-1993 (mit Ergaenzungen fuer die Jahre 1990/1991). Convivium 1994 s. 227-232 (bibliografia prezentująca dorobek polskich germanistów ze wszystkich i...) szczegóły 
860.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Polnische germanistische Publikationen 1993-1994 (Literaturwissenschaft). Convivium 1995 s. 251-252 (bibliografia prezentująca dorobek polskich germanistów ze wszystkich i...) szczegóły 
861.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Zygmunt Łempicki i polska germanistyka okresu międzywojennego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 7-27  szczegóły 
862.artykuł: Kunicki Wojciech: Polska germanistyka we Wrocławiu. Dolny Śląsk 2002 t. 10 s. 125-133 (od 1945 na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
863.artykuł: Kunicki Wojciech: Wczoraj i dziś germanistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 20-29  szczegóły 
864.artykuł: Kunicki Wojciech: Zarys dziejów germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1945. Struktura, katedry i profesura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1995 nr 4 (1780) s. 87-109  szczegóły 
865.artykuł: Liebsch Helmut: Zum Ausbildungsprofil des Germanistikstudiums in Zielona Góra - derzeitiger Stand und Perspektiven. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 9-15  szczegóły 
866.artykuł: Mecner Paweł: Studia kreatywne. Współczesny model lingwistyki. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 31-43 (nt. programu studiów germanistycznych; tekst referatu wygłoszonego na ...) szczegóły 
867.artykuł: Mrożek Sebastian: Die Websites der polnischen Germanistik (Stand: 7.7.2001). Convivium 2001 s. 395-400 (wykaz z omówieniem...) szczegóły 
868.artykuł: Namowicz Tadeusz: Gruendung des Verbands polnischer Germanisten. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 276-277 (nt. powołania Związku Polskich Germanistów (XI 1990) w Instytucie Ling...) szczegóły 
869.artykuł: Namowicz Tadeusz: Zur Gruendung und zu den Zielsetzungen des Verbands Polnischer Germanisten. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 195-199 (dot. Stowarzyszenia Germanistów Polskich...) szczegóły 
870.artykuł: Ociepa Gabriela: Die Konstruktion Österreichs in der polnischen Germanistik. Convivium 2008 s. 171-194 (dot. recepcji akademickiej literatury austriackiej, zwłaszcza współcze...) szczegóły 
871.artykuł: Orłowski Hubert: Zur Geschichte der Germanistischen Literaturwissenschaft in Poznań 1918-1988. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 23-29  szczegóły 
872.artykuł: Papiór Jan: Czy wyobcowanie kulturowe neofilologa to kwadratura koła" (Myśli o koniecznej reformie - na przykładzie filologii germańskiej). x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
873.artykuł: Papiór Jan: Europejskie konteksty kulturowe współczesnej germanistyki polskiej. Przegląd Zachodni 1990 nr 3 s. 19-36  szczegóły 
874.artykuł: Papiór Jan: Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - ueberlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1992 z. 16 (247) s. 101-115  szczegóły 
875.artykuł: Papiór Jan: Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - Ueberlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 207-221  szczegóły 
876.artykuł: Papiór Jan: La philologie germanique - science de la culture ou discipline interculturelle considerations sur son developpement dans les annees soix-aute-dix et quarte vingt.. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1989 t. 30 nr 2 s. 193-206  szczegóły 
877.artykuł: Papiór Jan: Skład osobowy Polskiej Germanistyki. (Stan 1999-2000). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 815-841 (dot. wszystkich ośrodków akademickich w Polsce; z wprowadzeniem "Uwagi...) szczegóły 
878.artykuł: Papiór Jan: Zur Geschichte der Programme und Studienplaene der polnischen Germanistik (1945-1988). Convivium 1997 s. 83-107  szczegóły 
879.artykuł: Papiór Jan: Zur Geschichte der Programme und Studienplaene der polnischen Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 43-57  szczegóły 
880.artykuł: Pietrek Olgierd: Ueber die Anfaenge der Rzeszówer Germanistik. x 1996 ([W ks. zb.:] Die deutsche Sprache und Literatur als Bruecke in Europa....) szczegóły 
881.artykuł: Pirko Michał: Reminiszenzen eines Lemberger Germanistik-Studenten (1935-1940). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 8 s. 277-303 (z not. red....) szczegóły 
882.artykuł: Połczyńska Edyta: Siebzig Jahre Germanistik an der Adam-Mickiewicz-Universitaet Poznan. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 3-9  szczegóły 
883.artykuł: Pruss-Pławska Dorota: Einige Gedanken zur Rolle des Literaturunterrichts am Beispiel des Germanistikstudiums in Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 117-123  szczegóły 
884.artykuł: Rowińska-Januszewska Barbara: Geschichte der deutschsprachigen Literatur als Studienfach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 109-115 (nt. kształcenia w zakresie historii literatury na studiach germanistyc...) szczegóły 
885.artykuł: Sadowska Liliana: Zur Vermittlung der deutschen Sprachgeschichte im Institut fuer Germanistik an der Universitaet Zielona Góra. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
886.artykuł: Sadziński Roman, Weigt Zenon: Wczoraj i dziś językoznawstwa germanistycznego w Łodzi. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 223-232  szczegóły 
887.artykuł: Sauerland Karol: Trotz Einschränkungen. Convivium 2009 s. 67-78 (dot. specyfiki polskiej germanistyki w dialogu między Wschodem a Zacho...) szczegóły 
888.artykuł: Schuster Frank M.: Die verborgene Stadt. Die Wiederentdeckung der polyethnischen Vergangenheit der Stadt Łódź. Convivium 2008 s. 143-170 (dot. m.in. dorobku germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego na temat wieloe...) szczegóły 
889.artykuł: Stroka Anna: Die Germanistik in Wrocław von ihren Anfängen bis zum Tod von Marian Szyrocki (1945-1992). Convivium 2009 s. 87-101 (dot. historii badań naukowych germanistyki wrocławskiej w latach 1945-...) szczegóły 
890.artykuł: Stypa Hanna: Das Germanistikstudium an der Nikolaus-Kopernikus-Universitaet Toruń aus der Sicht einer ehemaligen Studentin. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 19-25  szczegóły 
891.artykuł: Szyrocki Marian: Germanistik in Polen besonders beliebt. Dialog [Niemcy] 1989 nr 3/4 s. 58-59 (charakterystyka studiów germanistycznych w Polsce od 1945...) szczegóły 
892.artykuł: Światłowska Irena: Między tradycją a współczesnością. Trzydzieści lat istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Literatury i Kultury Współczesnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersyteu Wrocławskiego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 69-74  szczegóły 
893.artykuł: Światłowski Zbigniew: Die Mauer, die man immer wieder überwinden konnte. Aus den Erfahrungen und den Erinnerungen eines polnischen Germanisten. Convivium 2009 s. 103-108 (dot. przestrzeni wolności w rozwoju germanistyki ostatnich dwóch dekad...) szczegóły 
894.artykuł: Urbanowska Irena: Zum Fach Literatur im Germanistikstudium. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 103-108 (nt. kształcenia literackiego (w oparciu o tekst literacki) podczas stu...) szczegóły 
895.artykuł: Veroeffentlichungen der Mitarbeiter der Universitaetsgermanistik in Poznań 1919-1989. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 223-316 (wykaz publikacji...) szczegóły 
896.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Instytut Filologii Germańskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
897.artykuł: Wiesinger Peter: Erinnerungen an Begegnungen mit Germanisten aus den Ostblockstaaten während der kommunistischen Zeit. Convivium 2009 s. 125-145 (dot. kontaktów międzynarodowych i międzyuczelnianych na niwie literatu...) szczegóły 
898.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 12 s. 15 (nt. historii działalności zakładu; m.in. dot. badań literatury austria...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
899.impreza: "150 Jahre germanistische Forschung an der Jagiellonen-Universitaet Krakau" - sesja jubileuszowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Jabłkowska Joanna, Mecner Paweł: "150 Jahre germanistische Forschung an der Jagiellonen-Universitaet Krakau". Jubilaeumstagung in Zakopane, 9.-12. November 2000. Convivium 2001 s. 413-420  szczegóły 
900.impreza: Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik (1997).  szczegóły 
artykuł: Kucharska Elżbieta: Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik. Koło Zgorzeleckie (Wrocław) i Goerlitzer Kreis (Zittau) dla młodych germanistów z Polski i Niemiecorling. Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 213-214 (spraw....) szczegóły 
901.impreza: "Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion" - międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich.  szczegóły 
artykuł: Zwierzchoń-Grabowska Ewa: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 341-346 (spraw....) szczegóły 
902.impreza: Germanistische Werkstatt (1997).  szczegóły 
artykuł: Krieger Jolanta: Germanistische Werkstatt Opole' 97. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1997 nr 21 s. 295-299 (sprawozdanie...) szczegóły 
903.impreza: Germanistische Werkstatt (2001).  szczegóły 
artykuł: Mrożek Sebastian: Dritte Germanistische Werkstatt Opole. Germanistische Nachwuchstagung i Opole, 7, - 9. 5. 2001. Convivium 2002 s. 419-421 (sprawozdanie...) szczegóły 
904.impreza: Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten - sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lewicki Roman: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 327-329 (sprawozdanie...) szczegóły 
905.impreza: "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej = Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke" - międzynarodowy kongres (1996).  szczegóły 
artykuł: Heinemann Wolf-Dieter: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 331-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 133-134 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Abschlusserklaerung der Konferenza in Warschau, 9-13 X 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 297-298  szczegóły 
artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Bericht. Glottodidactica 1997 t. 24 (1996) s. 145-147 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Międzynarodowy kongres "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej [Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke] zorganizowany w dniach 9-13 października 1996 w Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 418-424 (z treścią rezolucji, przyjętą na Kongresie, s. 424-425....) szczegóły 
artykuł: Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 4 s. 158-159 (wnioski końcowe uczestników konferencji...) szczegóły 
906.impreza: "Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit" = "Wielość i jedność germanistyki w skali światowej". XII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (Internationale Vereinigung für Germanistik, IVG).  szczegóły 
artykuł: Badstuebner-Kizik Camilla, Brandt Marion, Dąbrowska Anna, Hamazaki Keiko, Kamińska Ewelina, Kłańska Maria, Kondrat Agata, Kupczyńska Kalina, Mandelartz Michael, Mikołajczyk Beata, Sauerland Karol, Sośnicka Dorota, Widawska Barbara: "Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit". XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Warszawa, 30.7.-7.8.2010. Convivium 2010 s. 401-416 (sprawozdanie z obrad w sekcjach dot. m.in. literatur niemieckojęzyczny...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 3 s. 195 (not....) szczegóły 
artykuł: Grucza Sambor: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2010 nr 3 s. 339-344 (spraw.; z tekstami przemów otwierających kongres Franciszka Gruczy ora...) szczegóły 
artykuł: Bartoszewicz Ewa, Schwenk Hans-Jörg, Utri Reinhold, Zając Justyna: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 331-338 (spraw....) szczegóły 
907.impreza: "Warsztaty Germanistyczne" - Konferencja Naukowa Młodych Germanistów (2001).  szczegóły 
artykuł: Jelitto-Piechulik Gabriela: [Trzecia] III Konferencja Naukowa Młodych Germanistów - "Warsztaty Germanistyczne", Opole 2001. Śląsk Opolski 2001 nr 2 s. 150-153 (spraw....) szczegóły 
908.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Germanistów Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Zjazd germanistów. Nauka i Przyszłość 1999 nr 3 s. 24 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Hungarystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
909.artykuł: (KT): Trudny język łączy. Kraków 2008 nr 7/8 s. 43 (dot. Katedry Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
910.artykuł: [Lovell Marek] (ml): Hungarystyka w Krakowie. Echo Krakowa 1989 nr 83 s. 3 (not. o otwarciu hungarystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie...) szczegóły 
911.artykuł: Nojszewski Artur: Losy pierwszej polskiej Katedry Filologii Węgierskiej (lata 1952-1978). Analecta 1999 z. 1 s. 231-243 (historia powstania i działalności Katedry Filolologii Węgierskiej na U...) szczegóły 
912.artykuł: Sieroszewski Andrzej: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
913.impreza: Obchody 50-lecia powstania Katedry Filologii Węgierskiej (Katedry Hungarystyki Wydziału Filologii) na Uniwersytecie Warszawskim (2002).  szczegóły 
artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Iberystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
914.artykuł: Adamska Agata, Jakubowska Zuzanna, Kumor Karolina, Waluch Edyta: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
915.artykuł: Adamska Agata, Jakubowska Zuzanna, Kumor Karolina, Waluch Edyta: [Trzydziestolecie] 30-lecie iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 2 s. 19-21  szczegóły 
916.artykuł: Krupa Marlena: Conmemoracion del 25 aniversario de los estudios de Romanicas con especialidad en Hispanicas en la Universidad de Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 310-312  szczegóły 
917.artykuł: Rymwid-Mickiewicz Irena: La Biblioteca de la Catedra de Estudios Ibericos despues de 25 anos. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 293-300 (zbiory Bibloteki Katedry Studiów Iberystycznych Uniwersytet Warszawski...) szczegóły 
918.artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
919.impreza: Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 30. rocznicy powstania iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim (2002).  szczegóły 
artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Japonistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
920.artykuł: DJ: Nagrodzeni japoniści. Gazeta Wyborcza 2002 nr 230 s. 13 (not. o wyróżnieniu przez Fundację Japońską nagrodą za wybitne osiągnię...) szczegóły 
921.artykuł: (es): Niezwykłe wyróżnienie dla prof. Alfreda F. Majewicza. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 10 s. 4 (m.in. nt. historii studiów japonistycznych na Uniwersytecie im. Adama ...) szczegóły 
922.artykuł: Huszcza Romuald: Studia japonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2 s. 16-18 (dot. historii japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
923.artykuł: Japonica 1994 nr 2 s. 192 (not. inf. o odczycie Ewy Pałasz-Rutkowskiej: Historia sekcji japonisty...) szczegóły 
924.artykuł: Japonica 1994 nr 2 s. 193 (not. inf. o odczycie Ewy Pałasz-Rutkowskiej: Japonistyka Warszawska - ...) szczegóły 
925.artykuł: Japońska nagroda. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu Zakładowi Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nag...) szczegóły 
926.artykuł: Japońska nagroda. Trybuna 2002 nr 230 s. 4 (not. o przyznaniu Zakładowi Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nag...) szczegóły 
927.artykuł: K.O.: Cenny dar dla japonistyki. Japonica 1994 nr 2 s. 190 (nota inf. o przekazaniu Zakładowi Japonistyki i Koreanistyki Instytutu...) szczegóły 
928.artykuł: Łukasiewicz Magdalena: Studia japonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Japonica 2000 [nr] 12 s. 45-51 (z wykazem: Japonistyczne prace habilitacyjne, doktorskie i magisterski...) szczegóły 
929.artykuł: Majewicz Alfred F.: Studia japonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Japonica 2000 [nr] 12 s. 53-62 (z wykazem: Japonistyczne prace habilitacyjne, doktorskie i magisterski...) szczegóły 
930.artykuł: Okazaki Krystyna: Warszawska japonistyka - teraźniejszość i perspektywy. Japonica 2000 [nr] 12 s. 41-44 (z wykazem: Japonistyczne prace habilitacyjne, doktorskie i magisterski...) szczegóły 
931.artykuł: Okazaki Tsuneo: Japońscy wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim. Japonica 2000 [nr] 12 s. 105-106 (z wykazem nazwisk...) szczegóły 
932.artykuł: Stefański Krzysztof: Język i kultura Japonii. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 11 s. 7 (otwarcie Pracowni Języka i Kultury Japońskieji na Wydziale Humanistycz...) szczegóły 
933.artykuł: Stefański Krzysztof: Pięć lat Pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - wciąż jeszcze trudne początki. Japonica 2000 [nr] 12 s. 63-69 (z not. o Krzysztofie Stefańskim s. 260-261...) szczegóły 
934.artykuł: Wesołowska Ludmiła: Milion na naukę. Życie Warszawy 1992 nr 208 dod. s. 1 (o przekazaniu miliona dolarów przez firmę japońską Wydziałowi Japonist...) szczegóły 
935.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o zmianie formuły studiów na specjalności japonistyka na Uniwersy...) szczegóły 
936.artykuł: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 10 s. 11 (not. nt. powstania Zakładu Japonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Judaistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
937.impreza: Światowy Kongres Języka Hebrajskiego (2011).  szczegóły 
artykuł: Witkowski Rafał: Brit Ivrit Olamit w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 11 s. 6 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
938.artykuł: Dyba Jan: Wielkie aspiracje Torunia. Nowa inicjatywa akademicka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 8 s. 32-33 (nt. powstania Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu...) szczegóły 
939.artykuł: Nowa uczelnia w Toruniu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 7 s. 4 (nt. powstania Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu...) szczegóły 
940.artykuł: Odoner Edward: Otwarcie nowego budynku WSFH w Toruniu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 7 s. 6 (not. o uroczystości otwarcia nowego budynku Wyższej Szkoły Filologii H...) szczegóły 
941.artykuł: Powrót judaistyki. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 15 s. 2 (nota o uruchomieniu od X 2010 judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
942.artykuł: Ruta Magdalena: Naukowe podejście do języka. Jidyszyści w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 1 s. 30-31 (dot. rozwoju studiów judaistycznych w Międzywydziałowym Zakładzie Hist...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
943.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
944.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 1995 (
Cz. 1: 1816-1861....)
 szczegóły 
recenzja: Babinski Hubert F.: The Polish Review 2006 t. 51 nr 2 s. 244-246  szczegóły 
945.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 2003 (
Cz. 2, 1862-1915....)
 szczegóły 
recenzja: Babinski Hubert F.: The Polish Review 2006 t. 51 nr 2 s. 244-246  szczegóły 
946.książka: Brzuska Barbara: Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej. 1992  szczegóły 
947.książka: Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004. 2006  szczegóły 
948.książka: Historia starożytna w Polsce. Informator. 2009 ([Zawiera m.in. informacje dot. historii, działalności naukowej, składu...) szczegóły 
omówienie: Wolny Miron: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2010 [t.] 5 s. 237 (not....) szczegóły 
949.książka: Plezia Marian: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. 1993  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Maria Plezia: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. Warszawa 1993 (Druk. 1994). Meander 1995 nr 3/4 s. 191-198  szczegóły 
950.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
951.książka: Tradycje filologii klasycznej w regionie łódzkim. 2003 (Cz. I. Okres międzywojenny (1918-1939). Joanna Rybowska, Joanna Sowa: ...) szczegóły 
952.książka: W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej. 1991 ([M.in.:] Plezia Marian: Tadeusz Stefan Zieliński 1859-1944. - Lidia Wi...) szczegóły 
recenzja: Kotula Tadeusz: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 2 s. 353-356  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Wielcy humaniści. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 51  szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 2 s. 184-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
953.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Dziesięć lat filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 49-55  szczegóły 
954.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Quinze annees des etudes classique a l'Universite de Silesie a Katowice. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2008 t. 5 (2615) s. 9-18  szczegóły 
955.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Ten years of the Departament of Classics at the University of Silesia in Katowice. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 9-16 (nt. 10-lecia Katedry Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Ka...) szczegóły 
956.artykuł: Appel Włodzimierz: "Klasycy" w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 9 s. 6-7 (dot. Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
957.artykuł: Axer Jerzy: Miejsce filologii klasycznej we współczesnej humanistyce. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 127-128 (streszcz. referatu...) szczegóły 
958.artykuł: Bobiatyński Lech: Wprowadzenie do kultury antyku a nauczanie języków klasycznych (ze szczególnym uwzględnieniem metodyki M. Goliasa). Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 207-220  szczegóły 
959.artykuł: Bogdańska Agata: Dziesięciolecie studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 83-84  szczegóły 
960.artykuł: Bytomska Katarzyna: Młodzi, a już klasycy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 45 s. 13, 11 (nt. działalności Koła Naukowego Studentów Filologii Klasycznej przy Un...) szczegóły 
961.artykuł: Chachulska Bernadetta, Jurkowski Jakub: Sprawozdanie z inauguracji kierunku Filologia Klasyczna na WNH UKSW [Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego]. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 205-207  szczegóły 
962.artykuł: Danielewicz Jerzy: Filologia klasyczna w Polsce - kilka refleksji na marginesie sprawozdań. Meander 2003 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
963.artykuł: Danka Ignacy R., Witczak Krzysztof T., Zawadzki Robert: De schola Philologiae Classicae Lodziensis. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 13-17  szczegóły 
964.artykuł: Danka Ignacy Ryszard: Językoznawstwo indoeuropejskie w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 185-194  szczegóły 
965.artykuł: Danka Ignacy Ryszard: Kultura Bałtów. Kronika [UŁ Łódź] 1991 nr 5 s. 1, 3-5 (zarys problematyki bałtyckiej w pracach i działalności stowarzyszeń or...) szczegóły 
966.artykuł: Domański Juliusz: Przemówienie inauguracyjne prof. dr hab. Juliusza Domańskiego z dn. 3 XI 2010 r.. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 171-186 (nt. filologii klasycznej wygłoszone na Uniwersytecie Kardynała Stefana...) szczegóły 
967.artykuł: D.R.: Nad Cezarem (O filologii klasycznej w UŚ [Uniwersytecie Śląskim]). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 19 s. 3  szczegóły 
968.artykuł: D.R.: Nad Pliniuszem Młodszym. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 24 s. 11 (nota o działalności Koła Młodych Klasyków przy Wydziale Filologicznym ...) szczegóły 
969.artykuł: Eckmann Augustyn, Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
970.artykuł: Gargul-Meister Anna: 50 lat Instytutu Filologii Klasycznej we Wrocławiu. Meander 1997 nr 3 s. 289-291 (spraw. z uroczystości 50-lecia na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
971.artykuł: Głombiowska Zofia: Filologia klasyczna. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 5 s. 13 (w Zakładzie Filologii Klasycznej i Neolatynistyki na Uniwersytecie Gda...) szczegóły 
972.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
973.artykuł: Informacja o pracach naukowych prowadzonych w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej - Uniwersytet Opolski. Meander 2003 nr 2 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
974.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego - stan badań i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 139-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
975.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prace badawcze i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 133-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
976.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - stan badań i perspektywy rozwojowe (2000-2003). Meander 2003 nr 2 s. 127-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
977.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stan badań, publikacje, perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 121-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
978.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Les premiers contacts avec la philologie parisienne. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 78-80 (dot. Instytutu Filologii Klasycznej Uniewrsytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
979.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Struktura Katedry, działalność naukowa. Meander 2003 nr 2 s. 155-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
980.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Kadra, organizacja, problematyka badawcza, wydawnictwa. Meander 2003 nr 2 s. 147-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
981.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - stan badań i plany naukowo-badawcze. Meander 2003 nr 2 s. 143-146 (sprawozdanie...) szczegóły 
982.artykuł: Komornicka Anna M.: Filologia klasyczna. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
983.artykuł: Lewandowski Ignacy: Filologia klasyczna wraca do łask. Gazeta Poznańska 1989 nr 165 s. 4 (wyw. z dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu; rozm....) szczegóły 
984.artykuł: Łanowski Jerzy: Początki wrocławskiej filologii klasycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1993 nr 2 (1408) s. 263-284 (od r. 1945...) szczegóły 
985.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Europa Nostra. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 5/6 s. 1 (wywiad z prodziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; rozm. ...) szczegóły 
986.artykuł: Narecki Krzysztof: Instytut Filologii Klasycznej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
987.artykuł: O Dantyszku, Kortezie i łacinie. Życie Warszawy 1992 nr 127 s. 10 (wyw. z dyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europ...) szczegóły 
988.artykuł: Personalia. Doktor Krzysztof Morta dyrektorem SJAiO. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 2 s. 2 (nota o nominacji Krzysztofa Morty na dyrektora, a Przemysława Szczurk...) szczegóły 
989.artykuł: Personalia. Dr Przemysław Szczurek dyrektorem Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 3 s. 2 (nota o nominacji Przemysława Szczurka na dyrektora, a Krzysztofa Mort...) szczegóły 
990.artykuł: Płóciennik Tomasz: Życie Warszawy 1989 nr 260 s. 7 (wywiad z prezesem Koła Naukowego Młodych Klasyków na Uniwersytecie War...) szczegóły 
991.artykuł: S.B.: Neogreka na UŁ. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 4 s. 19 (nota o otwarciu Podyplomowego Studium Kultury i Języka Nowogreckiego p...) szczegóły 
992.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres 1 IX 1988 -30 IX 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 118-134  szczegóły 
993.artykuł: Sprawozdanie z działalności naukowej filologów klasycznych zatrudnionych w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Meander 2003 nr 2 s. 161 (sprawozdanie...) szczegóły 
994.artykuł: Sprawozdanie ze stanu badań i perspektyw rozwojowych kadry naukowej Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Meander 2003 nr 2 s. 117-120  szczegóły 
995.artykuł: Starnawski Jerzy: Zmienność w czasie pracy filologa klasycznego w Polsce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 135-143 (o nauczaniu języków klasycznych dawniej i dziś oraz publikacjach filol...) szczegóły 
996.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 146 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o utworzeniu studiów magisterskich w Ośrodku Badań nad Tradycją A...) szczegóły 
997.artykuł: Wojtczak Jerzy: Studia nad literaturą wczesnochrześcijańską w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 81-83  szczegóły 
998.artykuł: Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
999.artykuł: Wójtowicz Henryk: Zasługi filologii klasycznej KUL w propagowaniu literatury wczesnochrześcijańśkiej. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 53-59  szczegóły 
1000.artykuł: Zaborowski Robert: Na marginesie dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Warszawskim. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13 (38) s. 117-124  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1001.impreza: "Wratislaviensium Studia Classica. Filologia klasyczna w Universitas Leopoldina, Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma i Uniwersytecie Wrocławskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Litewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1002.artykuł: Błaszczyk Grzegorz: Poznań az a Centre of Lithuanian Studies in the 19th an 20th Centuries. x 2000 ([W ks. zb.:] History, Culture and Language of Lithuania. Proceeding of...) szczegóły 
1003.artykuł: Hasiuk Michał: Poznań Centre of Lithuanian Studies and Its Philological Works. x 2000 ([W ks. zb.:] History, Culture and Language of Lithuania. Proceeding of...) szczegóły 
1004.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poznański ośrodek lituanistyczny. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 206-211 (nt. recepcji literatury litewskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim w XI...) szczegóły 
1005.artykuł: Smułkowa Elżbieta: Lituanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Lithuania 1990 nr 1 s. 62-65  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Łacińska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1006.artykuł: Axer Jerzy: Neolatynistyka w systemie nauk humanistcznych - specyfika polska. x 2003 ([w ks.:] Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Neofilologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1007.artykuł: Lisowska Grażyna: Instytut Neofilologii w historycznym zarysie. Dialog Akademicki 2006 nr 22 s. 10-11 (dot. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku...) szczegóły 
1008.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 246 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2004 nr 7 s. 2 (dot. wyodrębnienia Instytutu Orientalistycznego ze struktury Wydziału ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Niderlandystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1009.artykuł: Prędota Stanisław: Publicaties van de medewerkers van de Erasmus-leerstoel voor Nederlandse Taal, Literatur en Cultur in de periode 1958-1992. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1994 nr 7 (1640) s. 339-355 (bibliografia prac pracowników niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskie...) szczegóły 
1010.artykuł: Rijk-Buda Hanna: Czy świat jest na poziomie "ziem niskich"?. Biuletyn PN [Pools-Nederlandse Kulturele Vereinining = Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne] 1991 nr 5 s. 38-39 (o niderlandystyce na uniwersytetach polskich...) szczegóły 
1011.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 13-14 (dot. zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Era...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1012.impreza: "[Sto siedemdziesiąt] 170 lat niderlandystyki na Śląsku" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21 (m.in. not. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 12 s. 18 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Nowogrecka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1013.artykuł: Borowska Małgorzata: Tradycje neogrecystyki w Polsce i studia helleńskie w Uniwersytecie Warszawskim. Meander 2003 nr 2 s. 189-192 (nt. działalności Pracowni Studiów Helleńskich oraz utworzeniu filolog...) szczegóły 
1014.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 146 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o utworzeniu studiów magisterskich w Ośrodku Badań nad Tradycją A...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    książki (alfabet autorów)
1015.książka: 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Praca zbiorowa.  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 174-176  szczegóły 
1016.książka: Album magistrów Instytutu Orientalistycznego (1951-1992). 1993 (Oprac. materiałów z lat 1951-1987: Krystyna Wojakowska, Ewa Siwierska;...) szczegóły 
1017.książka: Future of indology. 2008 ([Zawiera m.in.:] Sławomir Cieślikowski. Biography. - Maria Krzysztof B...) szczegóły 
1018.książka: Indie w Warszawie. Tom upamiętniający 50-lecie powojennej historii indologii na Uniwersytecie Warszawskim (2003/2004). 2006  szczegóły 
1019.książka: Pobożniak Tadeusz: Tadeusz Pobożniak (1910-1911). Selected articles. 2001 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Piekarski: Tadeusz Pobożniak (1910-1991). ...) szczegóły 
1020.książka: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Praca zbiorowa.  szczegóły 
1021.książka: Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1st Central & Eastern European Indological Conference on Regional Cooperation, (Warsaw, 15-17 September 2005). 2007 ([Materiały z The 1st Central & Eastern European Indological Conference...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1022.artykuł: Arabic scholars still much in demand. Poland 1989 nr spec. s. 22, 53 (nt. działalności The Arabic and Islamic Centre of Warsaw University...) szczegóły 
1023.artykuł: Bańczerowski Jerzy: Orientalistyka poznańska. Sprawozdania [Poznań] 1990 nr 105 (1988) s. 12-18  szczegóły 
1024.artykuł: Byrski Maria Krzysztof: Quo vadis Orientalistyko?. Nauka Polska [Warszawa] 2005 t. 14 (39) s. 41-56  szczegóły 
1025.artykuł: Ciałkowska Eliza: Tajlandia daleka ale bliska. Studia języka tajskiego w Polsce tylko na UAM. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 10-11 (dot. rozwoju studiów tajologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiew...) szczegóły 
1026.artykuł: Czapkiewicz Andrzej, Górska Elżbieta: Arabic studies in Kraków. Poland 1989 nr spec. s. 11-12 (nt. działalności i publikacji Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersy...) szczegóły 
1027.artykuł: Danecki Janusz: Dokąd zmierza orientalistyka?. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 201-204 (ref. wygłoszony podczas konf. z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa ...) szczegóły 
1028.artykuł: Danecki Janusz: For better understanding of the Arabic language, literature and philosophy. Poland 1989 nr spec. s. 8, 62-63 (nt. działalności i publikacji Department of Arabic and Islamic Studies...) szczegóły 
1029.artykuł: Dilmac Elif: Einige Briefe Rahmeti Arats an Tadeusz Kowalski. Studia Turcologica Cracoviensia 1998 [t.] 5 s. 91-110 (korespondencja turkologów Tadeusza Kowalskiego i Rahmeti Aratsa z l. 1...) szczegóły 
1030.artykuł: Dziekan Marek M.: Arabic and Islamic Studies at the University of Warsaw after 1945. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 176-183  szczegóły 
1031.artykuł: Dziekan Marek M.: Arabic and Islamic Studies in Poland after 1945. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 114-125  szczegóły 
1032.artykuł: Dziekan Marek M.: O badaniach nad kulturą staroarabską w Polsce: historia - dzień dzisiejszy - perspektywy. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 153-158  szczegóły 
1033.artykuł: Dziekan Marek M.: Świat arabski, Chiny i starożytna Mezopotomia w badaniach polskiej orientalistyki. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
1034.artykuł: Dziekan Marek M.: Zakład Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 222-223 (nota o utworzeniu...) szczegóły 
1035.artykuł: Dziurzyńska Ewa: Spuścizny orientalistów w zbiorach Oddziału Archiwum PAN w Krakowie. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1995 nr 36 s. 3-14 (Jana Grzegorzewskiego, Władysława Kotwicza, Tadeusza Kowalskiego, Mari...) szczegóły 
1036.artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 7-8 (nt. działalności Fundacji Arabistycznej im. Andrzeja Czapkiewicza na r...) szczegóły 
1037.artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 1998 [z.] 2 s. 7-8 (nt. działalności Fundacji Arabistycznej im. Andrzeja Czapkiewicza na r...) szczegóły 
1038.artykuł: Hoffmann Henryk: Problematyka religioznawcza w badaniach polskich orientalistów w latach 1873-1939. Państwo i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 135-158  szczegóły 
1039.artykuł: Instytut Konfucjusza. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 120 s. 3 (not. o zaingurowaniu dzałalności Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu im...) szczegóły 
1040.artykuł: Jankowski Henryk: Prospects for the development of Middle Eastern and Central Asian studies in Poznań. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
1041.artykuł: Kałużyński Stanisław: Uniwersyteckie studia orientalistyczne w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 3-13 (od 1913 r....) szczegóły 
1042.artykuł: Kapełuś Magdalena: Badania nad Wschodem Starożytnym w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (okres międzywojenny). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 223-227  szczegóły 
1043.artykuł: Konarska Iwona: Studenci innego Boga. Przegląd 2001 nr 47 s. 24 (reportaż nt. studentów arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Wrona Barbara: Studenci innego Boga. Przegląd 2001 nr 51 s. 66  szczegóły 
1044.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
1045.artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. wykaz prac doktorskich obronionych 3 II 2003 w Instytucie Orient...) szczegóły 
1046.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Orientalistyka polska w latach 1992-1993. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
1047.artykuł: Majda Tadeusz: Studia turkologiczne w Polsce i zagranicą. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 25-27  szczegóły 
1048.artykuł: Majewicz Alfred F.: MA, PhD, and "Venia Legendi" (Habilitation) Theses Writen, Submitted and Defended in the Chair of Oriental (and Baltic) Sudies. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 302-319 (wykaz prac naukowych Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mic...) szczegóły 
1049.artykuł: Mejor Marek: A Note on Buddhist Studies in Poland. Studia Indologiczne 1997 t. 4 s. 125-133 (nt. osiągnięć polskich orientalisów w dziedzinie studiów nad buddyzmem...) szczegóły 
1050.artykuł: Mejor Marek: Pracownia Studiów nad Buddyzmem. Studia Indologiczne 1998 t. 5 s. 195 (nota o utworzeniu Pracowni Studiów nad Buddyzmem w ramach Instytutu Or...) szczegóły 
1051.artykuł: Mejor Marek: Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Orientalistycznego UW[Uniwersytetu Warszawskiego] w dn. 9 grudnia 1997 z okazji 65. rocznicy powstania Instytutu. Studia Indologiczne 1998 t. 5 s. 197 (sprawozdanie...) szczegóły 
1052.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Studia koreanistyczne w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 239-243 (wystąpienie na sesji naukowej poświęconej sekcji koreanistyki Zakładu ...) szczegóły 
1053.artykuł: Poniatowski Zygmunt: Dzieje islamistyki w Polsce po II wojnie światowej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 67-76 (omów. działaln. wiodących ośrodków islamistycznych, a także dorobku i ...) szczegóły 
1054.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 154 (nota nt. zmian strukturalnych w funkcjonowaniu Katedry Orientalistyki ...) szczegóły 
1055.artykuł: Składanek Bogdan: 60-lecie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Wystąpienie Dyrektora Instytutu). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 55-57  szczegóły 
1056.artykuł: Srzednicki Czesław, Tomaszkiewicz Wiesław: Warto wspominać tamte lata. Pierwsze powojenne lata studiów na orientalistyce. Alma Mater 2001 nr 28 s. 29-31 (dot. orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
1057.artykuł: Srzednicki Czesław, Tomaszkiewicz Wiesław: Z historii orientalistyki krakowskiej w pierwszych latach powojennych (1945-1950). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 108-109 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1058.artykuł: Stasik Danuta: Czterdzieści lat studiów nad językiem i literaturą hindi w Instytucie Orientalistycznym UW[Uniwersytetu Warszawskiego]. Studia Indologiczne 1995 t. 2 s. 129-135 (bibliografia prac dr Tatiany Rutkowskiej s. 135-137; bibliografia wybr...) szczegóły 
1059.artykuł: Stasik Danuta: Indie w Warszawie. 50 lat powojennej indologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 22  szczegóły 
1060.artykuł: Szymańska Justyna: Dzieje studiów orientalistycznych w Polsce. x 2000 ([W ks.:] Justyna Szymańska: Polscy wydawcy przekładów z literatur orie...) szczegóły 
1061.artykuł: Tryjarski Edward: Restoration of Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Tadeusz Kowalski. Studia Turcologica Cracoviensia 1998 [t.] 5 s. 267-285 (do Ananiasza Zajączkowskiego z l. 1946-1947; z facs. listów...) szczegóły 
1062.artykuł: Tryjarski Edward: The Turkic Philology at the Present Time: Do We Still Need it?. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 193-201  szczegóły 
1063.artykuł: Urbaniak-Walczak Katarzyna: Koptologia jako samodzielna dyscyplina w ramach Zakładu Egiptologii Instytutu Orientalistycznego UW[Uniwersytetu Warszawskiego]. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 197-200 (nt. założeń nowego programu studiów egiptologicznych z uwzględnieniem ...) szczegóły 
1064.artykuł: Winnicki Jan Krzysztof: Historia i przyszłość Zakładu Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 195-197  szczegóły 
1065.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 154-155 (w okresie XI-XII 1998...) szczegóły 
1066.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 341-342 (w okresie I-V 1999...) szczegóły 
1067.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 280 (za okres XII 1997 - VI 1998...) szczegóły 
1068.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 245-246 (od II do VI 1997...) szczegóły 
1069.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 120-121 (od VII do XII 1996...) szczegóły 
1070.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 341 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
1071.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 278-279 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
1072.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 159-161 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
1073.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 278-279 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
1074.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 119-120 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
1075.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 153-154 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
1076.artykuł: Zaborski Andrzej: Przyszłość filologii arabskiej - powrót do tradycji uniwersyteckich. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 39-45  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1077.impreza: "Królewic indyjski w polski strój przebrany" - wystawa prac indologicznych (1995).  szczegóły 
artykuł: Wojakowska Krystyna: Wystawa prac indologicznych. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 207 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Mejor Marek: Studia Indologiczne 1995 t. 2 s. 177-178 (dot. prezentacji dorobku warszawskiego ośrodka indologicznego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    książki (alfabet autorów)
1078.książka: Błogosławiona małość. Romanistyka poznańska błogosławionej Sancji Szymkowiak. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1079.artykuł: Barańska Ewa: Instytut Filologii Romańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
1080.artykuł: Barańska Ewa: Sekcja Filologii Romańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
1081.artykuł: Barańska Ewa: Sekcja Filologii Romańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
1082.artykuł: Gajos Mieczysław: Kierunki badań językoznawczych w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ - historia i teraźniejszość. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 233-239  szczegóły 
1083.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 88 s. 2 (not. o otwarciu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kier...) szczegóły 
1084.artykuł: Kulak Ewa: Między komparatystyką a przekładoznawstwem: romanistyka wrocławska w latach powojennych. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
1085.artykuł: Łabus Eugeniusz: Pączkowanie na potęgę (20 lat romanistyki). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 12 s. 4 (na Uniwersytecie Śląskim...) szczegóły 
1086.artykuł: Mańczak Witold: Badania romanistyczne w latach 1945-1998. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 23-29 (historia polskiej romanistyki - literaturoznawstwo i językoznawstwo; t...) szczegóły 
1087.artykuł: MG: Filologia romańska ma już certyfikat. Konspekt 2002 nr 12 s. 69 (dot. certyfikatu udzielającego pięcioletniej akredytacji kierunkowi fi...) szczegóły 
1088.artykuł: Misterski Henryk: 40 lat języka rumuńskiego w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
1089.artykuł: Modrzejewska Krystyna: Specjalizacja francuska - zamiast czy obok filologii romańskiej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 343-348 (nt. doświadczeń specjalizacji francuskiej w Uniwersytecie Opolskim; te...) szczegóły 
1090.artykuł: Uszko Barbara: Romaniści postkulowscy. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 20 (dot. absolwentów romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
1091.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 14 (not. o objęciu przez Pawła Matyaszewskiego funkcji kierownika Katedry ...) szczegóły 
1092.artykuł: Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Nr R-12/83) z dnia 22 listopada 1983 r., w sprawie zmiany nazwy Zakładu Filologii Romańskiej. x 1996 ([W ks.:] Źródła do dziejów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Ed...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1093.impreza: "[Siedemdziesiąt] 70 lat romanistyki warszawskiej" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz warszawskiej romanistyki. Życie Warszawy 1990 nr 14 s. 5 (not. o otwarciu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    książki (alfabet autorów)
1094.książka: Czterdziestolecie rusycystyki polskiej (1947-1987). 1990  szczegóły 
1095.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1096.artykuł: Baluch Jacek: Po egzaminach wstępnych. Tygodnik Powszechny 1989 nr 35 s. 8, 6 (relacja z przebiegu egzaminu wstępnego na filologię rosyjską; ocena wi...) szczegóły 
1097.artykuł: Biernat Elżbieta: Gdańska rusycystyka. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 127-129 (od 1964 r....) szczegóły 
1098.artykuł: Bojanowska Ewa, Duda Emilia, Łyczkowska Aleksandra, Wiaderek Magdalena: Podróż sentymentalna. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 25-26 (dot. wyprawy studenckiej członkiń Koła Naukowego Młodych Rusycystów pr...) szczegóły 
1099.artykuł: Bybluk Marian: 15-lecie toruńskiej rusycystyki. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 9 s. 17  szczegóły 
1100.artykuł: Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Metodologicheskie principy i osnovnye tendencii razvitija sravnitel'nych issledovanij v pol'skoj rusistike (70 - 80-e gody). x 1989 ([W ks. zb.:] Sravnitel'noe literaturovedenie i russko-pol'skie literat...) szczegóły 
1101.artykuł: Chlebda Wojciech: K 50-letiju opol'skojj lingvisticheskojj rusistiki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 12 (z okazji 50-lecia opolskiej rusycystyki...) szczegóły 
1102.artykuł: Danecka Irena: Iz istorii opol'skojj rusistskojj glottodidaktiki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 13-15 (nt. historii opolskiej glottodydaktyki rusycystycznej...) szczegóły 
1103.artykuł: Drawicz Andrzej: Inne życie krakowskiej rusycystyki (Przyczynek do biografii środowiska). Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 315-317 (z not. s. 389...) szczegóły 
1104.artykuł: E.S.: Jak pozostać rusycystą w Polsce. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 15  szczegóły 
1105.artykuł: Fast Piotr, Mucha Wacław: Teoretycznoliterackie zainteresowania rusycystów polskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 187-195  szczegóły 
1106.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku na warsztacie rusycystów polskich w latach 1946-1986. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 37-70  szczegóły 
1107.artykuł: Grochowski Ludwik: Nauchnye issledovanija i koncepcii v oblasti prepodavanija russkogo jazyka v PNR. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 139-156  szczegóły 
1108.artykuł: Jakóbiec Marian: Wczoraj i dziś polskiej rusycystyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 5-17 ( ...) szczegóły 
1109.artykuł: Klement'ev S.V.: Gost' iz Jagellonskogo universiteta. x 2000 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta (Moskva) 2000...) szczegóły 
1110.artykuł: Kowalczyk Witold: Literaturoznawstwo rusycystyczne na UMCS w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 63-77 (od 1963...) szczegóły 
1111.artykuł: Laszczak Wanda: 50 lat opolskiej rusycystyki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 9-12 (dot. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Opolsk...) szczegóły 
1112.artykuł: Lipowska-Krupska Barbara: 50-lecie Instytutu Filologii Rosyjskiej. Konspekt 2000 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
1113.artykuł: Łatyszew Henryk: Formy distancionnogo obuchenija (do) v stacionarnojj i vneauditornojj sisteme zanjatijj na russkojj filologii v Pol'she. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia 2003 nr 2 s. 91-96  szczegóły 
1114.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat (1949/50-1989/90) rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w Krakowie. Próba bilansu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
1115.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w okresie powojennym (1949/50-1989/90) w Krakowie. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 247-258 (z not. s. 390...) szczegóły 
1116.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura rosyjska a przeobrażenia społeczno-kulturowe oraz ideowe w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obecnego stulecia. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 141-154  szczegóły 
1117.artykuł: Łużny Ryszard: Russkaja literatura - drevnjaja, klassicheskaja, novaja - v kul'turnom processe Pol'shi 80-90 g.g. XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 7-15 (nt. kierunków rozwoju polskiej rusycystyki w l. 80. i 90. XX wieku w k...) szczegóły 
1118.artykuł: Łużny Ryszard: Rusycystyki polskiej wczoraj - dziś - jutro. Z doświadczeń uniwersyteckiego ośrodka lubelskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 13-22  szczegóły 
1119.artykuł: Markunas Antoni: Elementy wiedzy o prawosławiu w edukacji studentów rusycystyki. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
1120.artykuł: Micel Jolanta: Rusycystyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 14-16 (stan obecny...) szczegóły 
1121.artykuł: Nikołajew Piotr: Sojuz teorii i kritiki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 157-174  szczegóły 
1122.artykuł: Orłowski Jan: Literatura rosyjska 1850-1917 w powojennych polskich badaniach historycznoliterackich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 71-86  szczegóły 
1123.artykuł: Oset Mirosław: O pracach senatu AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 21 (dot. m.in. decyzji o połączeniu Instytutu Filologii Rosyjskiej z Insty...) szczegóły 
1124.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: 30 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarys). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 129-130  szczegóły 
1125.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
1126.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: [Trzydzieści] 30 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 476-477  szczegóły 
1127.artykuł: Piłat Walenty: Wstęp. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 7-8 (nt. współpracy naukowej Zakładu Filologii Rosyjskiej WSP w Olsztynie z...) szczegóły 
1128.artykuł: Polska rusycystyka historycznoliteracka: dokonania-niedomagania-perspektywy (dyskusja redakcyjna). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 89-101 (wypow.: Andrzej Jankowski, Ryszard Łużny, Florian Nieuważny, Jan Orłow...) szczegóły 
1129.artykuł: Poręba Stanisław, Porębina Gabriela: Rosyjska literatura radziecka w recepcji krytycznoliterackiej oraz badaniach naukowych w Polsce w okresie powojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 87-102  szczegóły 
1130.artykuł: Przygotowanie do akredytacji. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (not. spraw. ze spotkania dyrektorów instytutów slawistycznych przygot....) szczegóły 
1131.artykuł: Radziuk Ryszard: Instytut Filologii Rosyjskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
1132.artykuł: Sielicki Franciszek: Kilka uwag o rusycystyce polskiej okresu międzywojennego. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 67-72  szczegóły 
1133.artykuł: Skibiński Franciszek: Badania rusycystów polskich w dziedzinie folkloru, literatury staroruskiej i literatury rosyjskiej XVIII w. w latach 1950-1986. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 19-35  szczegóły 
1134.artykuł: Strachanowska Iwona: Motywy wyboru studiów neofilologicznych - język rosyjski (Doniesienie z badań). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 158-166  szczegóły 
1135.artykuł: Velkova Svetla: Pol'skaja literaturovedcheskaja rusistika na stranicakh zhurnala "Bolgarskaja rusistika" (70-ye - 80-ye gody). Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 1 s. 75-81  szczegóły 
1136.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 288 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2005 nr 2 s. 3 (dot. utworzenia studiów...) szczegóły 
1137.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Opolskie literaturoznawstwo rusycystyczne. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 13-18 (dot. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Opolsk...) szczegóły 
1138.artykuł: Wierzbiński Jarosław: Językoznawstwo rusycystyczne w Uniwesytecie Łódzkim (Historia, współczesność i perspektywy badań). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 201-208  szczegóły 
1139.artykuł: Witkowski Wiesław: Polskie studia nad historią języka rosyjskiego w powojennym czterdziestoleciu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 103-137  szczegóły 
1140.artykuł: Woźniewicz Władysław: Obuslovlennosti poznavanija kulturnykh artefaktov i voprosy mezhkul'turnogo dialoga v pol'sko-vostochnoslavjanskom jazykovom prostranstve. Studia Rossica Posnaniensia 2002 z. 30 s. 115-124 (m. in. na temat transformacji dokonującej się na polskich studiach rus...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1141.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: I Forum Rusycystyki Polskiej, Kazimierz Dolny, 21-22 września 2001 r.. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 114-123 (zawiera także wykaz polskich ośrodków rusycystycznych i podstawowe dan...) szczegóły 
1142.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: II Forum Rusycystyki Polskiej (Garczyn, 16-18 czerwca 2003 roku). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 117-118 (sprawozdanie...) szczegóły 
1143.impreza: "Problemy leksykografii rosyjskiej i preparacji materiałów glottodydaktycznych" - konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej (MAPRJAŁ) (1996).  szczegóły 
artykuł: Kossakowska Elżbieta, Kułyk Zdzisława: Problemy leksyki i preparacji materiałów glottodydaktycznych (Sprawozdanie z konferencji MAPRJAŁ). Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 249-250 (sprawozdanie...) szczegóły 
1144.impreza: "Teoria i praktyka rusycystyki w kontekście światowym" - międzynarodowa konferencja poświęcona 30-leciu MAPRJAł-u [Międzynarodowej Asocjacji Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury] (1997).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Medale Puszkina dla rusycystów. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 14-15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Skandynawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1145.artykuł: Awedykowa Sława: Der Lehrstuhl fuer Skandinavistik und das Studium der skandinavischen Philologie an der Universitaet Poznań. Folia Scandinavica Posnaniensia 1992 t. 1 s. 5-9  szczegóły 
1146.artykuł: Ciesielski Zenon: Rozwój skandynawistyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka gdańskiego. Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego 1997 r. 11 (1995/1996) s. 5-31  szczegóły 
1147.artykuł: Maciejewski Witold: Speech Delivered at the Inauguration of Scandinavian Studies in Warsaw, 17th of March, 2006. Acta Sueco-Polonica 2007 nr 14 (2006/2007) s. 11-14  szczegóły 
1148.artykuł: Pessel Włodzimierz Karol: Między kulturoznawstwem a skandynawistyką. Jak uprawiać w Polsce historię kultury skandynawskiej. Acta Sueco-Polonica 2009 nr 15 (2008/2009) s. 179-203  szczegóły 
1149.artykuł: Piotrowski Bernard: Abteilung fuer Skandinavistik im Institut fuer Germanische Philologie (1974-1985). Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 35-43 (UAM w Poznaniu...) szczegóły 
1150.artykuł: Szulc Aleksander: Den polska nordistiken forr och i dag. Acta Sueco-Polonica 2007 nr 14 (2006/2007) s. 15-18  szczegóły 
1151.artykuł: Szymański Jan: Katedra Skandynawistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 16 (o rozpoczęciu działalności Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Gd...) szczegóły 
1152.artykuł: Wykaz prac magisterskich napisanych w Katedrze Skandynawistyki [Uniwersytetu Gdańskiego] 1984-1989. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 137-142  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
1153.książka: 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN. 2004  szczegóły 
1154.książka: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 2001  szczegóły 
1155.książka: Malej Izabella: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 1996  szczegóły 
1156.książka: Mironiuk Leontij, Obłąkowska-Galanciak Iwona: Bibliografia publikacji Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. 1995  szczegóły 
1157.książka: Nehring Władysław: Filologia słowiańska. W 150-lecie slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992  szczegóły 
1158.książka: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II, říjen 2006. 2008  szczegóły 
1159.książka: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III, říjen 2007. 2008  szczegóły 
1160.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 1. 1995 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
1161.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
1162.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
1163.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
1164.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1165.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Bielsko powinno mieć slawistykę. Akademia 2002 nr 1 s. 33 (dot. oferty slawistycznej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademi...) szczegóły 
1166.artykuł: Bobrownicka Maria: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 6-7 [wypowiedź...) szczegóły 
1167.artykuł: Bobrownicka Maria: Z perspektywy półwiecza. Polska slawistyka literaturoznawcza lat 1945-1995. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 3-22  szczegóły 
1168.artykuł: Bońkowski Robert, Markiewicz Dariusz: Śląska slawistyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 22-42 (dzieje slawistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wykazem pra...) szczegóły 
1169.artykuł: Borowiec Agnieszka: Slawistyka na UMCS [Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej] w Lublinie. Czasopis 2004 nr 5 s. 45, nr 6 s. 42 (nota o uruchomieniu od 5 X 2004 na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowsk...) szczegóły 
1170.artykuł: Borowiec Agnieszka: Uczelnia dla białorutenisty. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 68-69 (nt. białorutenistyki i slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow...) szczegóły 
1171.artykuł: Damborsky Jiri: K nekterym otazkam vyuky ceskemu jazyku na polskych skolach. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
1172.artykuł: Djakow Władimir: "Polskie słowianofilstwo" i jego wpływ na slawistykę polską (koniec XVIII w. - 1939 r.). Analecta 1993 z. 1 s. 7-29  szczegóły 
1173.artykuł: Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość sekcji slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 169-194 ([Wypowiedzi:] Feliks Czyżewski, Mirosława Kawecka, Witold Kołbuk, Mich...) szczegóły 
1174.artykuł: Ergetowski Ryszard: Drętwy lektorat. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 231-235 (wspomn. o lektoratach jezyków słowiańskich w Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
1175.artykuł: Furdal Antoni: Słowiańskie kultury narodowe. Czas przełomu?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 85-91 (m.in. o związku slawistyki z problematyką społeczną i podziałach narod...) szczegóły 
1176.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna, Klimowicz Tadeusz, Kusiak-Skotnicka Łucja, Poźniak Telesfor, Semkowowa Milica, Ściepuro Marian, Wołczuk Janina: Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
1177.artykuł: Grzonka Zbigniew: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 13 (odpowiedź rektora Uniwersytetu Gdańskiego na list prof. Leszka Moszyńs...) szczegóły 
1178.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie niedopuszczenia do r...) szczegóły 
1179.artykuł: Iwan Krystyna: O slawistyce szczecińskiej słów kilka. x ([w ks.:] Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia. Pod red. Krystyny Iwan i ...) szczegóły 
1180.artykuł: Jęsiak Anna: Niezbyt czyści rusycyści. Pięć lat gdańskiej slawistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 7 s. 24-25 (dot. slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
1181.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
1182.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Gazeta Petersburska 2003 nr 7/8 s. 16 (nota o działalności...) szczegóły 
1183.artykuł: Korytkowska Małgorzata: 10 lat łódzkiej slawistyki. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 209-215  szczegóły 
1184.artykuł: Lubaś Władysław: Opolska slawistyka. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 91-98 (nt. powstania Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Opolskim w Opolu...) szczegóły 
1185.artykuł: Łużny Ryszard: Sekcja Filologii Słowiańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
1186.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo polskie lat 1945-1990 wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
1187.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1995 [t.] 2 s. 9-26 (nt. relacji między słowianoznawstwem i slawistyką polską a rzeczywisto...) szczegóły 
1188.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
1189.artykuł: Minczew Georgi: Slawistyka łódzka - "stara" i "nowa". Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 223-225 (dot. historii studiów slawistycznych na Uniwersytecie Łódzkim...) szczegóły 
1190.artykuł: Moszyński Leszek: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Zbigniewa Grzonki w spr...) szczegóły 
1191.artykuł: Moszyński Leszek: List otwarty do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (dot. rezygnacji z funkcji kierownika Zakładu Języków Południowosłowiań...) szczegóły 
1192.artykuł: Moszyński Leszek: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 34-35 [wypowie...) szczegóły 
1193.artykuł: Nagórko Alicja: Uebersicht ueber den aktuellen Stand der Slavistik und die Forschungsschwerpunkte an polnischen Hochschulen. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 209-221  szczegóły 
1194.artykuł: Nowak Monika, Woldan Elżbieta: Spektakle i podróże. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 28-29 (dot. studiów serbistycznych w ramach filologii słowiańskiej na Uniwers...) szczegóły 
1195.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Pięćdziesięciolecie slawistyki krakowskiej jako samodzielnego kierunku studiów. Bohemistyka językoznawcza. Bohemistyka 2002 nr 1 s. 65-70 (historia kierunku z omówieniem dorobku pracowników...) szczegóły 
1196.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Z dziejów krakowskiej bohemistyki językoznawczej. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 57-62 (z okazji 50-lecia studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagielloński...) szczegóły 
1197.artykuł: Pater Mieczysław: Kontrowersje wokół slawistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 60-67 (nt. dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Wroc...) szczegóły 
1198.artykuł: Pelc Janusz: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 38-39 [wypowie...) szczegóły 
1199.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
1200.artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: Kierunki badań slawistycznych w Polsce i Rosji do roku 1830. U źródeł słowiańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 87-94  szczegóły 
1201.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
1202.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: [Pięćdziesiąt] 50 lat slawistyki w PAN. Przeszłość - perspektywy. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13 (38) s. 65-80  szczegóły 
1203.artykuł: Sieczkowski Andrzej: "Łużyckie akcenty" mojej biografii (Warszawa a Łużyce 1931-1945). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 35-51 (wspomn. dot. Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w l....) szczegóły 
1204.artykuł: Sielicki Franciszek: Badania wschodnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 117-120  szczegóły 
1205.artykuł: Składy osobowe dyrekcji instytutów slawistycznych [w Polsce]. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
sprostowanie: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 116 (sprostowanie, podp. Redakcja...) szczegóły 
1206.artykuł: Stan slawistyki w Polsce. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
1207.artykuł: Stelmaszuk Anna, Zaniewski Jan: Języki słowiańskie w systemie edukacyjnym Polski. Neofilolog 1997 nr 15 s. 40-46  szczegóły 
1208.artykuł: Szramowska Renata: Perspektywy rusycystów. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 12 s. 21 (dot. Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
1209.artykuł: Tkaczewski Dariusz: [dwadzieścia osiem] 28 lat śląskiej bohemistyki. Bohemistyka 2002 nr 3 s. 228-234 (historia kierunku...) szczegóły 
1210.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1211.artykuł: Wątróbska Halina: Na dziesięciolecie Katedry Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka 2010 nr 11 s. 11-12  szczegóły 
1212.artykuł: Woźniak Anna: Instytut Filologii Słowiańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
1213.artykuł: Woźniak Anna: Sekcja Filologii Słowiańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 27 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
1214.artykuł: Woźniak Anna: Slawistyka w KUL [Katolickim Uniwersytecie Lubelskim]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
1215.artykuł: Żabski Tadeusz: Slawistyka na Uniwersytecie Wrocławskim do 1939 roku. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 11-20  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1216.impreza: Festiwal Slawistyki (2008).  szczegóły 
artykuł: Festiwal Slawistyki. Uniwersytecka 2008 nr 5 s. 3 (nota...) szczegóły 
1217.impreza: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
1218.impreza: "Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
1219.impreza: Wystawa z okazji 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Słowacystyka
    książki (alfabet autorów)
1220.książka: Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakistickej konferencie = Słowacystyka w Polsce. Materiały z I konferencji słowacystycznej. 1999 ([Artykuły z I konferencji słowacystycznej, zorganizowanej w dniach 14-...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1221.impreza: Konferencja Słowacystów. (Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, Instytut Słowacki w Warszawie,...) szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Konferencje słowacystów. Kontakty 2002 nr 1 s. 83-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
1222.impreza: Konferencja Słowacystów. (Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, Instytut Słowacki w Warszawie,...) szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Konferencje słowacystów. Kontakty 2002 nr 1 s. 83-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1223.artykuł: Pańko Grażyna: Koncepcja bibliografii słowacystyki w Polsce. Kontakty 2002 nr 1 s. 95-96 (dot. m.in. życia naukowego, nauki o literaturze, literatury pięknej i ...) szczegóły 
1224.artykuł: Papierzova M.: O slovakistike v Pol'sku. x 1996 ([w czasopiśmie:] Kultura Slova (Bratislava) 1996 [r.] 30 [z.] 1...) szczegóły 
1225.artykuł: Publikacje słowacystyczne w Polsce (styczeń 2002 - czerwiec 2003). Materiały do bibliografii. Kontakty 2003 nr 2 s. 97-105 (dot. m.in. życia naukowego, nauki o literaturze, literatury pięknej i ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Słoweńska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1226.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Słowenia, moja miłość. Akademia 2003 nr 5 s. 26-28 (wywiad z tłumaczką i pracownikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego A...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Sorabistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1227.artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Max Vasmer a sorabistyka (w świetle memoriału uczonego z 1928 r.). x 2001 ([w czasopiśmie:] Letopis (Bautzen) 2001 t. 48 z. 1 s. 71-76 [za...) szczegóły 
1228.artykuł: Łazor Oksana, Motorny Włodzimierz: Z kart sorabistyki lwowskiej w okresie międzywojennym. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 69-76 (nt. rozwoju badań serbołużyckich w okresie międzywojennym we Lwowie, z...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1229.artykuł: Aleksiejenka Michaił: Współpraca polsko-ukraińska jest dziś sprawą oczywista. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 169 s. 3 (wyw z profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczeci...) szczegóły 
1230.artykuł: Andrusiw Stefania: Ukrainikum w Niemczech. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 23 (nt. udziału Katedry Literatur Słowiańskich KUL w Letniej Szkole Ukrain...) szczegóły 
1231.artykuł: Choma Anna: Zakład Filologii Ukraińskiej i jego działalność promująca kulturę ukraińską. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 16  szczegóły 
1232.artykuł: Czyżewski Feliks: O gwarach, nauce, szczęściu i ludziach. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 6-10 (dot. Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-...) szczegóły 
1233.artykuł: Frolak Lubow: Ukrainistyka w Lublinie i regionie. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 82-83  szczegóły 
1234.artykuł: Jastrzębski Mateusz: Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Historia - teraźniejszość - przyszłość. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 11-15  szczegóły 
1235.artykuł: Kojder Marcin: Koło Naukowe Studentów Filologii Ukraińskiej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
1236.artykuł: Komola Magda: Okiem absolwenta. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 18 (dot. filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie...) szczegóły 
1237.artykuł: Kozak Stefan: Problemi pol'skogo ukrajinoznavstva. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slovo i Chas (Kijiv) 1993 nr 1 s. 77-79 [za: <...) szczegóły 
1238.artykuł: Kozak Stefan: Ukraina, moja miłość. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 4 s. 5-7 (wywiad; nt. studiów ukrainistycznych; rozmawiał Artur Lompart...) szczegóły 
1239.artykuł: Krakihvs'ka ukrajinihstika. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 100-101 (zawiera biogramy wykładowców, m.in.: Anatolihjj Jerema i Marihja Zubri...) szczegóły 
1240.artykuł: Krakihvs'ka ukrajinistika. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 61-74 (wypowiedzi pracowników ukrainistyki krakowskiej nt. własnej pracy twór...) szczegóły 
1241.artykuł: Łesiów Michał: Początki ukrainistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 78-81  szczegóły 
1242.artykuł: Łużny Ryszard: Orędownicy sprawy ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 44-46 (nt. ukrainistyki krakowskiej; z notą...) szczegóły 
1243.artykuł: Łużny Ryszard: Powojenne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki poprzez rutenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 391-405  szczegóły 
1244.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainistyki krakowskiej pierwsze powojenne pięciolecie (1991-1995)?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 73-86 (na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
1245.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki przez ruthenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 29 (streszcz. ref....) szczegóły 
1246.artykuł: Mokry Włodzimierz: Zhiva ihstorihja ukrajinoznavchikh zacihkavlen' krakihvs'kikh studentihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 11-16 (nt. ukrainistyki krakowskiej...) szczegóły 
1247.artykuł: Nazaruk Bazyli: Uroczyste i pracowite świętowanie 50-lecia ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 26-29  szczegóły 
1248.artykuł: Olejnik Marek: Historia współpracy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS z gminą Wola Uhruska. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 84-85  szczegóły 
1249.artykuł: Wagner Bogdan Henryk: Jubileusz jest okazją do podsumowań. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 84-85 (wypowiedź z okazji 20-lecia powołania Zakładu Filologii Ukraińskiej Un...) szczegóły 
1250.artykuł: Wasilenko Władimir: Wspólny słowiański pień (Rozmowa z dr. Włodzimierzem Wasilenką, pracownikiem Katedry Ukrainistyki UAM w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
1251.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 293 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2005 nr 2 s. 5 (dot. zmian organizacyjnych...) szczegóły 
1252.artykuł: Wojciechowski Zbigniew: Radość z sukcesów ukrainistów. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 81  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1253.impreza: "Słowianie Wschodni. Ukraina - między językiem a kulturą" - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia krakowskiej powojennej ukrainistyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz krakowskiej ukrainistyki. Alma Mater 2002 nr 38 s. 40-41 (sprawozdanie...) szczegóły