PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
Źródła danych O PBL
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Batora Katarzyna, Tyszkiewicz Barbara: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma - bibliografia. 2002  szczegóły 
2.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna, Ziątek Zygmunt: IBL - Instytut Badań Literackich. Informator. 1994  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Niedobry "Informator". Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 145-147  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bobecki Ryszard: Takie były zabawy, spory w one lata. 50-lecie Instytutu Badań Literackich. Nauka i Przyszłość 1999 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
4.artykuł: Choriew Wiktor A.: O współpracy naukowej między Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk a Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademi Nauk (wybrane rezultaty i perspektywy). Nauka 2002 nr 4 s. 189-194 (dot. umów, spotkań, wspólnych konferencji, publikacji książkowych oraz...) szczegóły 
5.artykuł: DCZ: Studia w Polskiej Akademii Nauk. Nowa Europa. Rzeczpospolita 2003 nr 205 s. D7 (o zorganizowaniu wspólnie z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki stud...) szczegóły 
6.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1997 z. 4 s. 22-23 (nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
7.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1998 z. 5 s. 55 (nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
8.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1995 z. 2 s. 25-26 (not. nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
9.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1996 z. 3 s. 14 (nota nt. dorobku naukowgo Instytutu...) szczegóły 
10.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1994 z. 1 s. 8 (not. nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
11.artykuł: Educational and promotional activity in the Polish Academy of Sciences. Annual Report 2000 s. 81-82 (m.in. nt. działalności Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
12.artykuł: Górski Ryszard: Instytut Badań Literackich PAN w roku 1988. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 5-15 (spraw. z działalności...) szczegóły 
13.artykuł: Gumkowski Marek: Instytut Badań Literackich PAN = PAN's Institute of Literary Studies. Polish Culture 1999 nr 3/4 s. 13 (nt. działalności naukowej; tekst równoległy w jęz. polskim i angielski...) szczegóły 
14.artykuł: Instytut Badań Literackich PAN w 1990. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 1-14 (o działalności...) szczegóły 
15.artykuł: Jubileusz IBL. Sprawy Nauki 1999 nr 2 s. 3 (nota o 50-leciu działalności...) szczegóły 
16.artykuł: Jurajski Ziemowit: Z wizytą u "Bara". Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 140-141 (nt. utrudninego korzystania z tzw. Kartoteki Bara - literackiej biblio...) szczegóły 
17.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (nota o oroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia IBL PAN; Wa...) szczegóły 
18.artykuł: Loth Roman: Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne [IBL PAN]. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 34-36 (omów. programu studium, organizacja zajęć...) szczegóły 
19.artykuł: Nasiłowska Anna: Biblioteka. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 1-4 (o Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie...) szczegóły 
20.artykuł: PM: Pół wieku Instytutu. Życie 1998 nr 299 s. 8 (not. nt. uroczystości z okazji 50-lecia...) szczegóły 
21.artykuł: Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 55 (ogł. o naborze...) szczegóły 
22.artykuł: Polskie Towarzystwo Badań na Wiekiem Osiemnastym. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 165 (ogłoszenie o zawiązaniu Towarzystwa 4 VII 1996; prezesem została Teres...) szczegóły 
23.artykuł: Prokop Jan: Polska humanistyka albo o skorupce za młodu i na starość. Arka 1994 nr 50 s. 150-154 (z not....) szczegóły 
24.artykuł: Przybylski Ryszard: Bożę, spuść ognistą siarkę!. Gazeta Wyborcza 1989 nr 121 s. 5 (nt. działaln. Rady Naukowej IBL...) szczegóły 
polemika: Język intelektualisty. Trybuna Ludu 1989 nr 250 s. 2  szczegóły 
polemika: Puzynina Jadwiga: Gazeta Wyborcza 1989 nr 130 s. 5 (list do red....) szczegóły 
25.artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta, Tazbir Janusz: Współpraca polsko-rosyjska. Humanistyka i nauki społeczne. Nauka 2002 nr 4 s. 177-187 (dot. m.in. umów o współpracy, wspólnych konferencji, książek-syntez li...) szczegóły 
26.artykuł: Sławiński Janusz: Jakiej historii IBL-u nam potrzeba. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 137-154  szczegóły 
27.artykuł: Social sciences. Annual Report 2003 s. 17-21 (dotyczy m.in. Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
28.artykuł: Social sciences. Annual Report 2000 s. 15-18 (dotyczy m.in. Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
29.artykuł: Świat Książki 1989 nr 2 s. 40 ([not. o 40-leciu IBL PAN]...) szczegóły 
30.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Czterdziestolecie Instytutu Badań Literackich PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 1-4 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych w Warszawie...) szczegóły 
31.artykuł: Tyszkiewicz Teresa: Pracownia Bibliografii Bieżącej [IBL PAN] w Poznaniu. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 28-34 (charakterystyka Polskiej Bibliografii Literackiej; skład osobowy Praco...) szczegóły 
32.artykuł: Witkowska Alina: Humanistyka i pieniądze. Nauka i Przyszłość 1991 nr 3 s. 7 (wypow. nt. sytuacji finansowej IBL; oprac. R. Karyś...) szczegóły 
33.artykuł: Witkowska Alina: IBL - Instytut starszy od Akademii. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 1 s. 67-76  szczegóły 
34.artykuł: Wojciechowski Ryszard: Posiedzenia Rady Naukowej IBL PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 15-27 (spraw. z posiedzeń: 9 XI 1987; 9 II, 25 V, 28 VI i 4 XI 1988]...) szczegóły 
35.artykuł: Wszechnica IBL. Forum Akademickie 1995 nr 7 s. 4 (not. o wznowieniu działalności Wszechnicy Instytutu Badań Literackich...) szczegóły 
36.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Na 45-lecie Instytutu Badań Literackich. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 wkł. (przemów. wygł. na sesji "Ludzie, lata, prace. 1948-1993" zorg. w 1993 ...) szczegóły 
37.artykuł: Zawiadomienie. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. nlb (o zarejestrowaniu 4 VII 1996 Polskiego Towarzystwa Badań na Wiekiem Os...) szczegóły 
38.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 169 (not. o wystosowaniu listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów Jerzego ...) szczegóły 
39.artykuł: Żółkiewski Stefan: Przeciw agresywnej ignorancji. Życie Literackie 1989 nr 5 s. 1, 6, nr 6 s. 4-5 (wywiad z pierwszym dyrektorem Instytutu Badań Literackich PAN (1948-19...) szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 4 s. 16, nr 5 s. 16  szczegóły 
polemika: Chądzyńska-Jakubowska Zofia: Życie Literackie 1989 nr 20 s. 13 (list do red....) szczegóły 
polemika: JAZ: Przeciw apoplektycznym zanikom pamięci. Kierunki 1989 nr 11 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Kordys Jan: Polityka 1989 nr 15 s. 2 (list do red., polemika z wypowiedziami prasowymi nt. wywiadu...) szczegóły 
polemika: Nawrocki Witold: List w sprawie wywiadu. Życie Literackie 1989 nr 9 s. 5  szczegóły 
polemika: Bujnowska Anna, Drymmer-Kępka Urszula: Tygodnik Powszechny 1989 nr 19 s. 6 (list do red....) szczegóły