PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kunikowski Stanisław: Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku. 1999 (Wstęp. - I. Początki społecznego ruchu naukowego w czasach nowożytnych...) szczegóły 
2.książka: Obracht-Prondzyński Cezary: Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu. 1999 ([M.in.:] Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół...) szczegóły 
recenzja: Synak Brunon: Pomorskie organizacje regionalne. Pomerania 2000 nr 1 s. 75-76  szczegóły 
3.książka: Toruńska opowieść bibliofilska. 2004  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Instytut Kaszubski w Gdańsku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Borzyszkowski Józef: Instytut Kaszubski. Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 241-243 (nt. powstania i działalności...) szczegóły 
5.artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2000 roku. Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 423-426 (sprawozdanie...) szczegóły 
6.artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2001. Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 307-309  szczegóły 
7.artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2002 roku. Acta Cassubiana 2002 t. 4 s. 395-399 (sprawozdanie...) szczegóły 
8.artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Działalność Instytutu Kaszubskiego w latach 1997-1999. Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 437-441  szczegóły 
9.artykuł: Obracht-Prondzyński Cezary: Informacje o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2003 roku. Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 343-349 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Fenczak August S., Stępień Stanisław: O potrzebie badań naukowych w środowiskach nieakademickich, czyli z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 217-230  szczegóły 
11.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
12.artykuł: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1997 rok. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 5-18  szczegóły 
13.artykuł: Stępień Stanisław: Będzie ożywienie czy grozi nam marazm?. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyś...) szczegóły 
14.artykuł: Stępień Stanisław: Das Wissenschaftliche Suedostinstitut in Przemyśl. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 2004 nr 11 s. 36-42 (dot. historii i działalności bieżącej - z uwzględnieniem prac powiązan...) szczegóły 
15.artykuł: Stępień Stanisław: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 163-164 (dorobek naukowy Instytutu od 1990 r....) szczegóły 
16.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1998 rok. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 5-22 (z Aneksami; z not. o Stanisławie Stępniu s. 238...) szczegóły 
17.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 1999 rok. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 276-287 (z notą o Stanisławie Stępniu s. 320...) szczegóły 
18.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 2000 rok. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 279-291  szczegóły 
19.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 2001 rok. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 267-284  szczegóły 
20.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za 2002 rok. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 329-345 (Sprawozdanie finansowe za 2002 rok w oprac. Rafała Kulińczaka i Ryszar...) szczegóły 
21.artykuł: Stępień Stanisław: Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 1986. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1996 nr 2 s. 9-26 (w aneksie ważniejsze publikacje Instytutu...) szczegóły 
22.artykuł: Stępień Stanisław: Ukrainoznawcze badania na polsko-ukraińskim pograniczu: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 373-380 (nt. działalności...) szczegóły 
23.artykuł: Stępień Stanisław: Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu i jego listy. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 9-15 (nt. kontaktów instytutu z Jerzym Giedroyciem...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Muzea literackie
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Dzięcioł Aldon: Na literackiej Lubelszczyźnie. 2009  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muchawiec Jerzy: Kronika Warszawy 1989 nr 3 s. 156-159  szczegóły 
26.książka: Muzea literackie. Historia, edukacja, perspektywy. 2012  szczegóły 
27.książka: Polskie muzea literackie. Przewodnik.  szczegóły 
recenzja: (ng): Polska z kluczem literackim. Stolica 2012 nr 4 s. 56 (nota...) szczegóły 
28.książka: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Muzea literackie w Polsce. 1994  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Polskie muzea literackie. Twórczość 1996 nr 12 s. 154-156  szczegóły 
recenzja: (pik): Po drodze. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 37  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
29.odwołanie: Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej. x  szczegóły 
artykuł: Dom Poświatowskiej. Aleje 3 2007 nr 61 s. 47 (nota nt. otwarcia muzeum...) szczegóły 
artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej. Aleje 3 2007 nr 63 s. 36-37  szczegóły 
artykuł: Muzeum Haliny Poświatowskiej. Aleje 3 2005 nr 52 s. 49 (nota nt. planów utworzenia w Częstochowie Muzeum Haliny Poświatowskiej...) szczegóły 
artykuł: Muzeum Poświatowskiej. Aleje 3 2006 nr 54 s. 49 (nota nt. remontu w budynku przyszłego muzeum...) szczegóły 
artykuł: Poświatowska w muzeum. Aleje 3 2006 nr 58 s. 49 (nota nt. otwarcia muzeum...) szczegóły 
artykuł: Wyszyński Wiesław: Poświatowska jubileuszowa. Aleje 3 2007 nr 59 s. 40-41 (m.in. nt. otwarcia muzeum; brak końcówki artykułu...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 18 V s. 3 (m.in. nota nt. otwarcia muzeum...) szczegóły 
30.odwołanie: Kantorówka - Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu - Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. x  szczegóły 
artykuł: W toku. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 12 V s. 3 (n.in. nota nt. przygotowań do otwarcia muzeum...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 9 VI s. 3 (m.in. nota nt. otwarcia muzeum...) szczegóły 
31.odwołanie: Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. x  szczegóły 
artykuł: Kłak Tadeusz: Z perspektywy Nałęczowa. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 4 s. 30-36  szczegóły 
32.odwołanie: Muzeum Literackie Książnicy Szczecińskiej w Szczecinie.  szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: Literatura emigracyjna w zbiorach Muzeum Literackiego Książnicy Szczecińskiej. Głos Szczeciński 1989 nr 251 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Łojko Alicja: Promocja Oddziału Rękopisów - Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 28-30  szczegóły 
33.odwołanie: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.  szczegóły 
artykuł: Banko-Sitek Elżbieta: Mówią Wieki 1989 nr 1 s. 39-40 (wywiad z wicedyrektor Muzeum nt. działalności; rozm. Barbara Neronowic...) szczegóły 
artykuł: Bodnar Izabella: Kliknę ci wiersz. Przekrój 2001 nr 7 s. 40-41 (m.in. nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: B.Z.: W romantycznym nastroju. Trybuna 1995 nr 229 s. 13 (sprawozdanie z wystawy "Tematy romantyczne"...) szczegóły 
artykuł: (BZ): Wspominanie twórców literatury. Trybuna 1997 nr 228 s. 15 (nt. współpracy muzeum z innymi placówkami na terenie kraju w zakresie ...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Zofia: Nowe oblicze stolicy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 2 s. 13 (m.in. nt. obchodów 50-lecia istnienia i organizowanych przez muzeum im...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 12 s. D2 (not. o sesji naukowej poświęconej historii muzeum z okazji jublieuszu ...) szczegóły 
artykuł: (em): Muzeum Literatury za granicą. Nowy Świat 1992 nr 81 s. 9 (o wystawach za granicą...) szczegóły 
artykuł: Englert Juliusz L.: Felieton niecodzienny [z tego cyklu:] Na dzień do Tomaszowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 235 (z 3 X) s. 9 (m.in. nt. działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warsz...) szczegóły 
artykuł: Fiett Andrzej, Januszewski Tadeusz: Nabytki rękopiśmienne Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 172-182  szczegóły 
artykuł: Koźbiel Janina: Posuń no się, Adam. Kobieta i Życie 1989 nr 17 s. 6-7 (reportaż...) szczegóły 
artykuł: Krein Aleksander: Czy romantyzm może być przedstawiony w muzeum?. Muzealnictwo 1992 t. 34 s. 53  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Paulina: Muzeum - i wydawnictwo. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 76-77 (nt. działalności z okazji 50-lecia istnienia Muzeum oraz omówienie wyd...) szczegóły 
artykuł: Lukas Stanisław: Muzeum i archiwum. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 14 V s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Metafory i symbole (40 lat Muzeum Literatury). Rzeczpospolita 1992 nr 300 s. 4 (omów. dorobku Muzeum...) szczegóły 
artykuł: M.E.M.: Schulz, Chagall, Konopnicka. Rzeczpospolita 1992 nr 11 s. 4 (nota o aktualnych i planowanych wystawach...) szczegóły 
artykuł: (m): Jubileusz Muzeum Literatury w Warszawie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 42 s. 12 (nt. zbiorów muzeum oraz obchodów 50-lecia istnienia muzeum...) szczegóły 
artykuł: (MSZ): 30 lat na straży zbiorów. Trybuna 2002 nr 80 dod. s. 3 (o 30-letniej działalności Janusza Odrowąża-Pieniążka na stanowisku dyr...) szczegóły 
artykuł: Muzeum Literatury w Wawrze. Stolica 2012 nr 1/2 s. 58 (not. o rozbudowie muzeum...) szczegóły 
artykuł: Nieznane listy Norwida. Życie Warszawy 1992 nr 47 s. 7 (o przekazaniu przez Kazimierza Smogorzewskiego 68 listów, m.in. pisarz...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Mickiewicz ciągle pisze. Nowy nabytek Muzeum Literatury w Warszawie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 156 s. 14 (wyw. z dyrektorem muzeum nt. sposobów poszerzania zbiorów muzeum; roz...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Mickiewicz wiecznie żywy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 50 s. 23 (wyw. z dyrektorem Muzeum; rozm.: Leszek Żuliński; z fot. Janusza Odrow...) szczegóły 
sprostowanie: Żuliński Leszek: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 51/52 s. 48  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Czterdziestolecie działalności. Rocznik Warszawski 1992 t. 22 s. 165-186  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Pięćdziesięciolecie działalności. Muzealnictwo 2002 t. 44 s. 80-91  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Patrzeć na słowo. Rzeczpospolita 2002 nr 232 s. A13 (rozmowa z dyrektorem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza; rozm.: K...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Polskie żaby i szal Celiny. Forum Akademickie 1998 nr 12 s. 34-35 (wyw. z dyrektorem muzeum m.in. nt. obchodów 200. rocznicy ur. Adama Mi...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Przekazy. Poezja 1989 nr 4 s. 83-89 ([wyw. z dyr. muzeum nt. zbiorów i archiwaliów; rozm. T. Kulik; z fot. ...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Szlak z Kamieniem Filaretów. Plus Minus 1996 nr 37 (z 7/8 IX) s. 19 (wyw. z dyrektorem Muzeum; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Zbierać, konserwować, upowszechniać.... Słowo Powszechne 1991 nr 171/172 s. 1-2 (wyw. z dyrektorem muzeum; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Życie Warszawy 1992 nr 55 s. 7 (wyw. z dyr.; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
artykuł: Olszewska Maria: Teraźniejszość w muzeum. Trybuna Kongresowa 1990 nr 6 s. 19 (m.in. nt. sytuacji finansowej Muzeum; z fragm. wypow. Janusza Odrowąża...) szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 1 s. 130 (not. o 40-leciu...) szczegóły 
artykuł: Sadzińska Ewa: Muzeum Literatury. Dzieje i zbiory. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
artykuł: TZZ: Trzy dekady dyrektora. Życie 2002 nr 80 s. 13 (not. nt. 30. rocznicy pełnienia funkcji dyrektora muzeum przez Janusza...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 2 s. 188 (not. o odwołaniu Janusza Odrowąża-Pieniążka ze stanowiska dyrektora mu...) szczegóły 
artykuł: Wykrota Luiza: Ulotny czar literatury (Autografy, rękopisy, listy). Express Wieczorny 1989 nr 75 s. 5 (omów. zbiorów Muzeum...) szczegóły 
artykuł: Z.: 31-76-92? Tak, tu Muzeum Literatury. Wokanda 1991 nr 10 s. 9 (wywiad z dyrektorem Muzeum Januszem Odrowążem-Pieniążkiem...) szczegóły 
artykuł: Zagórska Bożena: Literatura do oglądania. Trybuna 1998 nr 213 s. 15  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 378-379 (nota o uroczystości jubileuszu 40-lecia działalności muzeum, zorganizo...) szczegóły 
34.odwołanie: Muzeum Michała Kajki w Ogródku.  szczegóły 
artykuł: Od "skandalu" do "większego Prania". O Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Siedlisko 2006 nr 1 s. 20-24  szczegóły 
35.odwołanie: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Oddział Literatury im. Jarosława Iwaszkiewicza. x  szczegóły 
artykuł: /OP/: Jubileusz sandomierskiego muzeum. Ikar 2001 nr 5 s. 24-25 (nt. historii Muzeum Okręgowego w Sandomierzu; także nt. Oddziału Liter...) szczegóły 
artykuł: Poremba-Wolkowa Barbara: Zdumienie wobec bogactw świata. Katolik 1990 nr 31 s. 6  szczegóły 
36.odwołanie: Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstanicinie. x  szczegóły 
artykuł: Festiwal Opowieści Świata. Przekrój 2004 nr 37 s. 81 (nota o działalności muzeum, które gromadzi tradycyjne, niezapisane hi...) szczegóły 
37.odwołanie: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie..  szczegóły 
artykuł: Breza Bogumił: Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego w Wejherowie. Sycyna 1997 nr 10 s. 14 (historia powstania Muzeum i gromadzenia zbiorów oraz omówienie głównyc...) szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: Informacja Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 351-357 (dot. dostępności zbiorów i możliwości skorzystania z usług świadczonyc...) szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w trzydziestoleciu. x 2000 ([W ks. zb.:] Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza. Materiały z konfe...) szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 116 s. 4  szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. x 1996 ([W ks. zb.:] Muzea Pomorza Nadwiślańskiego. Tradycja i współczesność. ...) szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zrzesz Kaszebsko 1992 nr 1 s. 17 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: O najnowszych pracach i stanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Acta Cassubiana 2002 t. 4 s. 391-394  szczegóły 
artykuł: Breza Bogusław: Wejherowska placówka. Pomerania 1994 nr 5 s. 21-22  szczegóły 
artykuł: C.S.: Dar dla wejherowskiego muzeum. Pomerania 2002 nr 10/11 s. 74 (m.in. o przekazaniu litów poetów kaszubskich: Jana Piepki i Alojzego N...) szczegóły 
artykuł: Ilustracje i listy gratulacyjne. x 2000 ([W ks. zb.:] Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza. Materiały z konfe...) szczegóły 
artykuł: (jaż.): Muzeum w pałacu. Zsziwk 1998 nr 3 s. 6 (nota nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejcherowie. Gdinsko Kleka 1998 nr 7 s. 1--3 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Patok Adam: Wielkie zbieranie słów i nut. Pomerania 2009 nr 2 s. 32-34 (z okazji 40-lecia istnienia muzeum...) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 1 s. 34 (not. o zmianie siedziby...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 2008 nr 10 s. 22 (artykuł w związku z 40-leciem istnienia Muzeum...) szczegóły 
artykuł: Pracownicy Muzeum w latach 1968-2000. x 2000 ([W ks. zb.:] Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza. Materiały z konfe...) szczegóły 
artykuł: Wydawnictwa Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w latach 1968-2000. x 2000 ([W ks. zb.:] Muzea, a dziedzictwo kulturowe Pomorza. Materiały z konfe...) szczegóły 
38.odwołanie: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. x  szczegóły 
artykuł: Borowiec Mateusz: Podróże Ucznia. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 37-42 (reportaż z Muzeum...) szczegóły 
artykuł: EKC: Opinogóra. Stolica 2009 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
artykuł: J.W.: Perspektywy 1989 nr 41 s. 24  szczegóły 
artykuł: Kałasiewicz Małgorzata: Muzealne skarbnice wiedzy. Parnasik 2002 nr 9 s. 12-13 (rep. z wizyty...) szczegóły 
artykuł: Ławrecki Tomasz: Widokówka z Opinogóry. Płomyk 1989 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Pilich Przemysław: Opinogóra (Szlakiem polskiego romantyzmu). Życie Warszawy 1995 nr 2 s. 18 (rep....) szczegóły 
artykuł: Rakowski Piotr: Romantyczna Opinogóra. Katolik 1991 nr 51/52 s. 6  szczegóły 
39.odwołanie: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. x nr s.  szczegóły 
artykuł: Kasińska Krystyna: Czysty Gombrowicz. Miesięcznik Prowincjonalny 2009 nr 6 s. 30-31 (nt. inauguracji muzeum 10-11 X 2009 r....) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2009 nr 6 s. 47 (nt. inauguracji działalności muzeum 10-11 X 2009 r....) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2010 nr 1 s. 40 (not....) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2010 nr 3 s. 40 (not. nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Pikiewicz Barbara: Czuję się strażnikiem pamięci.... Miesięcznik Prowincjonalny 2012 nr 6 s. 3-5 (nt. działalności muzeum i jego kierownika Tomasza Tyczyńskiego...) szczegóły 
40.odwołanie: Regionalne Muzeum Młodej Polski "Rydlówka" w Krakowie.  szczegóły 
artykuł: Bohdan Łukasz: Srebrne gody Rydlówki. Rzeczpospolita 1994 nr 266 s. 25  szczegóły 
artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Bronowice: przestrzeń literacka. Ruch Literacki 1995 z. 3 s. 425-427  szczegóły 
artykuł: Miszczyk Barbara: 35 lat Muzeum Młodej Polski "Rydlówka". Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2004 nr 20 s. 3-6 (o historii muzeum; z fragm. wiersza Anieli Młynarczyk...) szczegóły 
artykuł: Miszczyk Barbara: "Pójdź chochole na wesele". 40. rocznica powstania muzeum Młodej Polski Rydlówka. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 2009 nr 27 s. 37-38  szczegóły 
artykuł: Perzyńska Maria: "Rydlówka" - miejsce akcji dramatu "Wesele" oraz miejsce spotkań Oddział Krakowskiego TMZŻ [Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej]. Karta Groni 2001 nr 21 s. 332-334 (dot. historii miejsca; z portr. Lucjana Rydla, Jadwigi Rydlowej i fot....) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela, Potaś Marta, Rydlówna Anna: Wycieczka do "Rydlówki". Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 23-32 (opis poszczególnych sal Muzeum...) szczegóły 
artykuł: Rydlowa Maria: "Rydlówka". Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 1999 z. 10 s. 3-6  szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Tam, gdzie było gości wiele. Rzeczpospolita 2001 nr 63 s. A12 (reportaż...) szczegóły 
artykuł: Skrobot Jerzy: Namieszał Chochoł. Kraków 2007 nr 11/12 s. 46  szczegóły 
artykuł: Tomaszewski Jerzy: Szlakiem "Wesela" - 20-lecie "Rydlówki". Czas Przeszły i Przyszły 1989 nr 181 s. 1 (art. z okazji jubileuszu działalności muzeum...) szczegóły 
artykuł: W bronowickiej izbie. Nasz Dziennik 2001 nr 66 s. 10  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
41.impreza: "Miejsce muzealnictwa literackiego w integrującej się Europie" - konferencja.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 188 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Dunin Janusz: Muzeum Książki Artystycznej. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 74  szczegóły 
43.artykuł: Grużewska Anna: Autokarem do Iwaszkiewiczów (Po pisarzach zostały muzea). Polityka 2000 nr 33 s. 56-57 (o działalności muzeów pisarzy...) szczegóły 
44.artykuł: Guzowska Marzenna, Sołtysiak Maria: Czasowe wystawy muzealne w 1992. Zdarzenia Muzealne 1994 nr 8 s. 2-43 (zestawienie wystaw zorganizowanych w muzeach polskich poświęconych m.i...) szczegóły 
45.artykuł: Likowska Ewa: Na literackich szlakach. Przegląd 2001 nr 32 s. 62-63 (przegląd turystyczny po polskich muzeach literackich...) szczegóły 
46.artykuł: Marzec Bartosz: Skanseny trzeba modernizować. Rzeczpospolita 2003 nr 244 s. A15 (m.in. dot. muzeów: Muzeum im. Czechowicza w Lublinie, Muzeum im. Henry...) szczegóły 
47.artykuł: Matuszek Gabriela: Dom dla literatury Krakowa. Kraków 2011 nr 5 s. 16-17 (dot. planów utworzenia Krakowskiego Domu Literatury wraz z Muzeum Lite...) szczegóły 
48.artykuł: Miliszkiewicz Janusz: Muzea wyobraźni. Spotkania z Zabytkami 1995 nr 10 s. 2-5 (nt. biograficznych muzeów literackich w Polsce; z fot....) szczegóły 
49.artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Świat uczył się od nas. Masovia Mater 2005 nr 2 s. 1, 5 (rozm. z dyrektorem Muzeum Literackiego im. Adama Mickiewicza przepr. R...) szczegóły 
50.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Muzea literackie w Polsce. Rekonesans. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 187-207  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Hałoń Edward: Towarzystwa naukowe w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość. 2003  szczegóły 
52.książka: Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej. 2005  szczegóły 
53.książka: Słownik polskich towarzystw naukowych. 1990 (T. 2. Cz. 1, 1990, 598 s. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę...) szczegóły 
recenzja: Krajewska-Tartakowska Barbara: Z prac nad "Słownikiem polskich towarzystw naukowych". Przegląd Biblioteczny 1993 z. 1/2 s. 133-138 (dot. prac nad t. 2, 4 oraz suplementem...) szczegóły 
artykuł: Krajewska-Tartakowska Barbara: Z warsztatu dokumentacyjnego "Słownika polskich towarzystw naukowych". Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 21-28 (dot. prac nad t. II...) szczegóły 
54.książka: Słownik polskich towarzystw naukowych. 2001 (T. 2. Cz. 3. 2001, 772 s. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę...) szczegóły 
recenzja: Krajewska-Tartakowska Barbara: Prace nad "Słownikiem Polskich Towarzystw Naukowych" w Bibliotece PAN w Warszawie. Nauka 2003 nr 1 s. 151-165 (dot. tomów I-III...) szczegóły 
artykuł: Krajewska-Tartakowska Barbara: Z warsztatu dokumentacyjnego "Słownika polskich towarzystw naukowych". Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 21-28 (dot. prac nad t. II...) szczegóły 
55.książka: Słownik polskich towarzystw naukowych. 1994 (T. 2. Cz. 2, 1994, 604 s. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę...) szczegóły 
artykuł: Krajewska-Tartakowska Barbara: Z warsztatu dokumentacyjnego "Słownika polskich towarzystw naukowych". Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 21-28 (dot. prac nad t. II...) szczegóły 
56.książka: Trzynadlowski Jan: Kulturowa problematyka regionu a dolnośląskie towarzystwa naukowe. 1993 (odczyt nt. towarzystw naukowych m.in.: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe...) szczegóły 
57.książka: Wrona Grażyna: Towarzystwa naukowe w Krakowie w latach 1845-1939. 1994  szczegóły 
recenzja: Glogier Marek: Zeszyty Prasoznawcze 1996 nr 3/4 s. 181  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
58.impreza: "Towarzystwa naukowe regionalne u progu XXI wieku" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Wróbel Maciej: Konferencja naukowa "Towarzystwa naukowe regionalne u progu XXI wieku". Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 3-5 (sprawozdanie...) szczegóły 
59.impreza: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych (1993).  szczegóły 
artykuł: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych w Płocku. Rocznik Międzyrzecki 1993 t. 25 s. 217-222  szczegóły 
60.impreza: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych (1996).  szczegóły 
artykuł: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych Regionalnych we Włocławku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 17-40 (sprawozdanie z fragmentami przemówień prelegentów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Ajnenkiel Andrzej: O kierunkach i warunkach działalności humanistycznych towarzystw naukowych. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 121-130  szczegóły 
62.artykuł: Biskup Marian: Cele i warunki działania towarzystw naukowych ogólnych. Nauka 2000 nr 1 s. 131-140  szczegóły 
63.artykuł: Biskup Marian: Cele i warunki działania towarzystw naukowych ogólnych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 213-223  szczegóły 
64.artykuł: Działalność Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1993-1995. Sprawozdanie przedstawione na zjazdach towarzystw ogólnych regionalnych we Włocławku w dniu 22.03.1996 i specjalistycznych w Warszawie w dniu 12.04.1996. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 7-16  szczegóły 
65.artykuł: E.H.: O rozwoju i warunkach działalności towarzystw naukowych. Zebranie Rady Towarzystw Naukowych (Warszawa, 18 XII 1991 r.). Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 4 s. 135-143  szczegóły 
66.artykuł: E.H.: O sytuacji towarzystw naukowych w Polsce. Zebranie plenarne Rady Towarzystw Naukowych (Warszawa, 6 XII 1989). Nauka Polska [Wrocław] 1990 nr 3/4 s. 89-98  szczegóły 
67.artykuł: E.H.: Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] o problemach towarzystw naukowych. Nauka 2000 nr 1 s. 145-149  szczegóły 
68.artykuł: E.H.: Problemy stanu i rozwoju towarzystw naukowych. Zebranie Plenarne Rady Towarzystw Naukowych Warszawa, 12 VI i 17 XI 1992 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 166-170  szczegóły 
69.artykuł: E.H.: Zjazdy towarzystw naukowych - ich postulaty. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 4 s. 95-99  szczegóły 
70.artykuł: Gąsiorowski Jerzy: O problemach finansowych towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 4 s. 239-241 (wywiad z dyrektorem Departamentu Studiów i Polityki Naukowej Komitetu ...) szczegóły 
71.artykuł: Hałoń Edward: O pracach Rady Towarzystw Naukowych i zjazdach towarzystw. Nauka 1997 nr 1 s. 153-166  szczegóły 
72.artykuł: Hałoń Edward: O prawno-organizacyjnej sytuacji towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 225-233  szczegóły 
73.artykuł: Hałoń Edward: O współdziałaniu towarzystw naukowych i Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2000 nr 1 s. 151-198  szczegóły 
74.artykuł: Hałoń Edward: Towarzystwa naukowe ogólne na przełomie wieków. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 12-16 (od XVII do XXI w....) szczegóły 
75.artykuł: Hałoń Edward: Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce na przełomie wieków. Nauka 2003 nr 2 s. 193-221 nr 3 s. 99-132 (dot. m.in. towarzystw humanistycznych, kulturalnych i literackich na p...) szczegóły 
76.artykuł: Haman Janusz, Wiśniewski Wojciech: Baza danych i ranking towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 63-77 (opis bazy danych o towarzystwach naukowych, także nt. procesu ustalani...) szczegóły 
77.artykuł: Krajewska-Tartakowska Barbara: Prace nad "Słownikiem polskich towarzystw naukowych" w bibliotece PAN w Warszawie. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 99-112 (nt. prac Biblioteki PAN w Warszawie o zespołowej publikacji o polskich...) szczegóły 
78.artykuł: Luchowiec Józef: Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 35-37  szczegóły 
79.artykuł: Luchowiec Józef: Propozycja zmian niektórych zasad dofinansowania towarzystw naukowych oraz roli i zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 161-164  szczegóły 
80.artykuł: Ławrynowicz Julian: O kierunkach i warunkach działalności towarzystw naukowych ogólnych regionalnych. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 4 s. 81-85  szczegóły 
81.artykuł: Ławrynowicz Julian: Propozycja zasad współdziałania Rady Towarzystw Naukowych z Komitetem Badań Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 169-170  szczegóły 
82.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Posiedzenie plenarne Rady Towarzystw Naukowych w dniu 25 listopada 1997. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 1 s. 21-30  szczegóły 
83.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w 1998 roku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 23-34  szczegóły 
84.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w 2000 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 4 s. 209-238  szczegóły 
85.artykuł: Majsterkiewicz Tadeusz: Z prac Rady Towarzystw Naukowych w latach 1996-1997. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 2 s. 29-39  szczegóły 
86.artykuł: Muszyński Wojciech: Polskie towarzystwa naukowe i wspierające naukę we Lwowie w latach 1867-1939. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 s. 72-148 (dot. m.in. towarzystw naukowych literackich, artystycznych, filologicz...) szczegóły 
87.artykuł: Niedzielska Magdalena: Towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w XIX wieku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 35-53 (m.in. o towarzystwach naukowych ogólnych...) szczegóły 
88.artykuł: Ostrowski Włodzimierz: Rada Towarzystw Naukowych w procesie rozwojowym społecznego ruchu naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 209-212  szczegóły 
89.artykuł: Plenarne zebranie wyborcze Rady Towarzystw Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 73-80 (spraw. z zebrania 3 VI 1996...) szczegóły 
90.artykuł: Projekt ustawy o towarzystwach naukowych, 1974 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 235-243  szczegóły 
91.artykuł: Przebieg obrad. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 49-64 (dyskusja z narady nt. dalszych prac nad t. IV "Słownika polskich towar...) szczegóły 
92.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 191-199  szczegóły 
93.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 111-119 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
94.artykuł: Publikacje bieżące Polskiej Akademii Umiejętności i towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 41-48 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2...) szczegóły 
95.artykuł: Publikacje bieżące Polskiej Akademii Umiejętności i towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 87-90  szczegóły 
96.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 49-69 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2; m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Ję...) szczegóły 
97.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 91-101 (m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośnik...) szczegóły 
98.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce Zachodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 51-59 (dot. m.in. towarzystw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarz...) szczegóły 
99.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Warszawie. Nauki humanistyczne i społeczne. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 1 s. 43-54 (cd. z nru 3 rocznika za 1996...) szczegóły 
100.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski Północnej i Północno-Wschodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 4 s. 47-50 (dot. towarzystw: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Bydgoskie Towarzyst...) szczegóły 
101.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw naukowych ogólnych regionalnych Polski Zachodniej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 45-49 (dot. towarzystw: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Kaliskie Towarzystwo ...) szczegóły 
102.artykuł: Publikacje bieżące Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz pozostałych towarzystw ogólnych regionalnych Polski środkowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 121-126 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
103.artykuł: Publikacje bieżące Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz pozostałych towarzystw ogólnych regionalnych Polski środkowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 201-204  szczegóły 
104.artykuł: Rada Towarzystw Naukowych. Kadencja 1993-1995. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 wkładka, [16] s. ([Zawiera dokumenty:] Rada Towarzystw Naukowych w kadencji 1993-1995 [s...) szczegóły 
105.artykuł: Regulamin Rady Towarzystw Naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 7-9  szczegóły 
106.artykuł: Siatkowska Ewa: Czeskie i polskie towarzystwa sorabistyczne (1918-1949). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 8 s. 17-24 (nt. działalności...) szczegóły 
107.artykuł: Skład Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1996-1998. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 2 s. 81-83 (wykaz nazwisk i stanowisk...) szczegóły 
108.artykuł: Skład Rady Towarzystw Naukowych w kadencji 1999-2002. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 4 s. 249-251  szczegóły 
109.artykuł: Sordylowa Barbara: Przebieg dotychczasowych prac nad "Słownikiem polskich towarzystw naukowych" i dalsze zamierzenia. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 9-15  szczegóły 
110.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 141-143  szczegóły 
111.artykuł: Starnawski Jerzy: O polskich towarzystwach naukowych w zakresie humanistyki. Powstanie, rozwój, znaczenie. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 33-50  szczegóły 
112.artykuł: Staszewski Jacek: Propozycje kryteriów uznawania powstających towarzystw za naukowe. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 2 s. 25-27  szczegóły 
113.artykuł: Tadeusiewicz Hanna: "Słownik polskich towarzystw naukowych". Założenia - realizacja. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 17-20  szczegóły 
114.artykuł: Tazbir Janusz: Towarzystwa naukowe w XXI wieku - szanse i zagrożenia. Nauka 2000 nr 1 s. 141-143  szczegóły 
115.artykuł: Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie współdziałania ze społecznym ruchem naukowym. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
116.artykuł: Wielgus Stanisław: Uczelnie wyższe i instytutu naukowe w II Rzeczpospolitej. Polskie Towarzystwa Naukowe. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 6-11 (dot. okresu międzywojennego...) szczegóły 
117.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Głos w dyskusji o "Słowniku polskich towarzystw naukowych". Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 29-32  szczegóły 
118.artykuł: Wrona Grażyna: Materiały do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w latach 1918-1939 w "Słowniku polskich towarzystw naukowych". Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 33-37  szczegóły 
119.artykuł: Wrona Grażyna: Towarzystwa naukowe w Krakowie i ich biblioteki i księgozbiory w latach 1918-1939. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 156-164 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
120.artykuł: Wykaz towarzystw i stowarzyszeń naukowych ogólnych, naukowych specjalistycznych, naukowo-zawodowych i naukowo-technicznych. Nauka Polska [Warszawa] 2008 t. 17 (42) s. 229-256 (m.in.: towarzystwa naukowe specjalistyczne (nauki społeczne i humanist...) szczegóły 
121.artykuł: Żegalska Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w latach 2001-2002. Studia Łomżyńskie 2003 t. 14 s. 267-278  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
122.książka: [Sześćdziesiąt pięć] 65 lat Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie. Materiały z Sesji Popularnonaukowej zorganizowanej 17 października 1997 roku. 1997 (Od redakcji. * [Zawiera m.in.:] Marian Głowacki: 65 lat Częstochowskie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Gdańskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Siedemdziesiąt pięć lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 1922-1997. Księga pamiątkowa. 1998 (Marek Latoszek: Od Redaktora. * I. Uroczystości jubileuszowe [18 XI 1...) szczegóły 
recenzja: Dzianisz Paweł: [Siedemdziesiąt pięć] 75 lat nauki gdańskiej. Pomerania 1999 nr 3 s. 59  szczegóły 
recenzja: Kalembka Sławomir: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 2 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 431 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: 80 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Nauka 2003 nr 4 s. 246 (nota sprawozdawcza z debaty jubileuszowej...) szczegóły 
125.artykuł: Biskup Marian: Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdańskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomorza XIX i XX wieku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 5-33  szczegóły 
126.artykuł: Iskierski Janusz: Teraźniejszość i przyszłość Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w świetle opiniii członków. Sondaż socjologiczny. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 1 s. 155-180  szczegóły 
127.artykuł: Latoszek Marek: Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Oferta problemowa i dyskusyjna w rocznicę 75-lecia. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 2 s. 5-101  szczegóły 
128.artykuł: Zbierski Andrzej: [Siedemdziesięciopięciolecie] 75-lecie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 185-186  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Gorzowskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Gaj Jerzy, Linkowski Zdzisław, Topolski Jerzy: Gorzowskie Towarzystwo Naukowe. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 115-120 (działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Trybuna Robotnicza 1989 nr 79 s. 1, 2 (inf. o powołaniu Towarzystwa w Katowicach...) szczegóły 
131.artykuł: Zieliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 80 s. 7 ([nota o powstaniu; z wypow. sekretarza tow. J. Pietruchy]...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    książki (alfabet autorów)
132.książka: Pod rosyjskim zaborem i hitlerowską okupacją. 1997 ([M.in. zawiera:] Krzysztof Walczak: Działalność Kaliskiego Towarzystwa...) szczegóły 
133.książka: Statut. 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Andrysiak Ewa: Działalność wydawnicza Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 167-187  szczegóły 
135.artykuł: Andrysiak Ewa: Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 191-203 (w latach 1989-2000...) szczegóły 
136.artykuł: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Organizacja i działalność. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 101-111  szczegóły 
137.artykuł: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 118-122 (od 1987 r....) szczegóły 
138.artykuł: Szurczak Anna: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1987-1990). Rocznik Kaliski 1993 t. 23 (1991) s. 197-200  szczegóły 
139.artykuł: Walczak Krzysztof: Profesor Edward Polanowski. Współtwórca i pierwszy prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. x 1995 ([W ks. zb.:] Profesor Edward Polanowski. Uczony i człowiek. Materiały ...) szczegóły 
140.artykuł: Walczak Krzysztof: Sprawozdanie Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 2001. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 176-191  szczegóły 
141.artykuł: Wańka Danuta: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Przegląd Wielkopolski 2003 nr 1/2 s. 94-98 (o 15-letniej działalności...) szczegóły 
142.artykuł: Wańka Danuta: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 212-218  szczegóły 
143.artykuł: Wańka Danuta: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 153-158  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Karkonoskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
144.książka: Albańska Jolanta: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe 1973-2001. 2001  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Kieleckie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Jadach Jan: Działalność Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w roku 2001. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 1 s. 5  szczegóły 
146.artykuł: Jadach Jan: Przed walnym zebraniem KTN. Goniec Świętokrzyski 2001 nr 1 s. 2 (refleksje nt. działalności...) szczegóły 
147.artykuł: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Ikar 1995 nr 4 s. 5 (działalność towarzystwa w 1995 r....) szczegóły 
148.artykuł: Massalski Adam: Kronika (Kieleckie Towarzystwo Naukowe). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 147-150  szczegóły 
149.artykuł: Massalski Adam: Właśnie teraz jesteśmy potrzebni. Ikar 1995 nr 4 s. 4-5 (wyw. z prezesem towarzystwa; rozm.: Lidia Cichocka...) szczegóły 
150.artykuł: Modrzejewska Nina: Kronika działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (I półrocze 1995 r.). Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1995 nr 1 s. 81-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
151.artykuł: Modrzejewska Nina: Kronika działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (II półrocze 1995 r.). Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1995 nr 2 s. 73-76 (sprawozdanie...) szczegóły 
152.artykuł: Modrzejewska Nina: Kronika działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Studia Kieleckie 1994 nr 1 s. 99-104  szczegóły 
153.artykuł: Pisiewicz Joanna: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 77 s. 8 (działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Koszalińskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Polak Bogusław: Koszalińskie Towarzystwo Naukowe. x 2000 ([w ks. zb.:] Szczeciński ośrodek naukowy na przełomie XX i XXI wieku. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Lubelskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. uczestnictwa nauczycieli Lubelszczyzny w życiu naukowym na r...) szczegóły 
156.artykuł: Malarczyk Jan: Z tradycji i historii Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 115-130  szczegóły 
157.artykuł: Muszyński Wojciech: Lubelskie Towarzystwo Naukowe jako regionalny ośrodek życia naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 5-37  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Lubuskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
158.książka: Rocznik Lubuski. Zielona Góra 1994. Nr 20: Lubuskie Towarzystwo Naukowe 1964-1994. Informacje, refleksje, zamierzenia, 123 s.. 1994 ([Zawiera:] Marcin Eckert: Słowo wstępne. Jan Muszyński: Powstanie Lubu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Korbicz Józef: Lubuskie Towarzystwo Naukowe w latach 1996-1999. Studia Zielonogórskie 2000 t. 6 s. 149-160  szczegóły 
160.artykuł: Korbicz Józef: Sprawozdanie z X walnego zgromadzenia Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zlelonej Górze. Studia Zielonogórskie 1996 t. 2 s. 187-194 (w dniu 8 XII 1995...) szczegóły 
161.artykuł: Muszyński Jan: Profesor dr Jan Wąsicki (1921-1995). Studia Zielonogórskie 1996 t. 2 s. 207-212 (sylwetka długoletniego prezesa Lubuskiego Towarzystwa Naukowego...) szczegóły 
162.artykuł: Nadodrze 1989 nr 3 s. 3 (dyskusja nt. Lubelskiego Towarzystwa Naukoego z okazji 25-lecia istnie...) szczegóły 
163.artykuł: Nadodrze 1989 nr 7 s. 2 ([not. o VII Walnym Zgromadzeniu Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Z...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Piechociński Zenon: Doktoraty z Łomży. Trybuna 1994 nr 128 s. 12 (z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Towarzystwa...) szczegóły 
165.artykuł: Sędziak Henryka: W dwudziestolecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 203-206  szczegóły 
166.artykuł: Sędziak Henryka: W dwudziestolecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Studia Łomżyńskie 1996 t. 6 s. 319-326  szczegóły 
167.artykuł: Wincenciak Witold: 20-lecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1995 r. 9 s. 414-418 (nt. działalności towarzystwa...) szczegóły 
168.artykuł: Żegalska Elżbieta: 20-lecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Studia Łomżyńskie 1996 t. 7 s. 393-400 (podsumowanie działalności w latach 1975-1995...) szczegóły 
169.artykuł: Żegalska Elżbieta: Działalność Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Studia Łomżyńskie 1999 t. 10 s. 238-249  szczegóły 
170.artykuł: Żegalska Elżbieta: Informacja o badaniach i wydawnictwach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego w okresie 1990-2000 i planach na lata następne. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 4 s. 257-262  szczegóły 
171.artykuł: Żegalska Elżbieta: Kronika (Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 151-157  szczegóły 
172.artykuł: Żegalska Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w latach 1997-2000. Studia Łomżyńskie 2001 t. 12 s. 291-304  szczegóły 
173.artykuł: Żegalska Elżbieta: Studia Łomżyńskie 1997 t. 8 s. 301-314  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: M.J.: Wzbogacanie dorobku naukowego. Masovia Mater 2003 nr 15 s. 1-2 (o działalności Towarzystwa powstałego w V 2002...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
175.książka: Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2005.  szczegóły 
176.książka: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. T. 50: 1996. 1996 ([Zawiera m.in. artykuły dot. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:] Część I...) szczegóły 
177.książka: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. T. 51: 1997. 1998 ([Zawiera m.in. artykuły dot. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:] Część I...) szczegóły 
178.książka: Klimkiewicz Henryk: Sprawozdania z czynności i posiedzeń 1982-1991. 1993  szczegóły 
179.książka: Kuciński Julian: Łódzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996. 1996 (Cz. 1: Studia. Łódź 1996, 192 s., portr., wykr.
Wstęp. - Społeczny...)
 szczegóły 
recenzja: Huebner Piotr: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 191-193  szczegóły 
180.książka: Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2006.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1936-2009. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 77-78 (m.in.: Karol Dejna, Juliusz Kleiner, Tadeusz Kotarbiński, Witold Ostro...) szczegóły 
182.artykuł: Członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 93-94 (m.in.: Teresa Cieślikowska, Karol Dejna, Juliusz Kleiner, Tadeusz Kota...) szczegóły 
183.artykuł: Członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 89-90 (m.in.: Teresa Cieślikowska, Karol Dejna, Juliusz Kleiner, Tadeusz Kota...) szczegóły 
184.artykuł: Członkowie honorowi [Łódzkiego Towarzystwa Naukowego]. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
185.artykuł: Członkowie honorowi ŁTN w latach 1936-2006. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 138 (m.in.: Karol Dejna, Juliusz Kleiner, Tadeusz Kotarbiński, Witold Ostro...) szczegóły 
186.artykuł: Członkowie honorowi ŁTN w latach 1936-2007. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 73 (m.in.: Karol Dejna, Juliusz Kleiner, Tadeusz Kotarbiński, Witold Ostro...) szczegóły 
187.artykuł: Członkowie honorowi ŁTN w latach 1936-2008. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 81 (m.in.: Karol Dejna, Juliusz Kleiner, Tadeusz Kotarbiński, Witold Ostro...) szczegóły 
188.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Członkowie zwyczajni. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 83-84 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
189.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Członkowie zwyczajni. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 87-88 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
190.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 71-72  szczegóły 
191.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w 1993 r. (Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 37 (Aleksander Milecki, Brygida Brandys...) szczegóły 
192.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w 1995 roku. Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 89 (Jan Trzynadlowski...) szczegóły 
193.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w 1999 roku. (Wydział I Jezykoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 117 (Janusz Kapuścik...) szczegóły 
194.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w 2001 roku. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 71 (Zygmunt Grosbart...) szczegóły 
195.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w 2003 roku. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 89 (Kazimierz Kupisz...) szczegóły 
196.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w roku 2006. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 103 (Kazimierz Bajor, Jan Fudali, Witold Ostrowski,...) szczegóły 
197.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w roku 2007 Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 123 (Janusz Dunin-Horkawicz, Stanisław Gogolewski, Bohdan Wiśniewski...) szczegóły 
198.artykuł: Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego zmarli w roku 2011. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 145 (Maria Kamińska...) szczegóły 
199.artykuł: Droga do nauki. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 3 (not. z okazji 60-lecia Towarzystwa...) szczegóły 
200.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1998 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 35-36  szczegóły 
201.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1999 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 53-54  szczegóły 
202.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2000 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 35-36  szczegóły 
203.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2001 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 33  szczegóły 
204.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2002 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 31  szczegóły 
205.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2004 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 51  szczegóły 
206.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2005 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 51  szczegóły 
207.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2006. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 49-50  szczegóły 
208.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2008. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 55-57  szczegóły 
209.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2009. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 55-58  szczegóły 
210.artykuł: Działalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 63-64  szczegóły 
211.artykuł: Działalność wydawnicza ŁódzkiegoTowarzystwa Naukowego w 2003 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 39  szczegóły 
212.artykuł: Guzek Jan W.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 60 lat twórczej pracy. Nauka 1997 nr 2 s. 237-241  szczegóły 
213.artykuł: Jakubowski Zbigniew: Sprawozdanie finansowe Skarbnika Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 15-19  szczegóły 
214.artykuł: Karasiński Edward: Sprawozdanie za rok 1992 z wykonania zadań objętych umową z Komitetem Badań Naukowych. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 46 (1992) s. 9-12  szczegóły 
215.artykuł: Karasiński Edward: Sprawozdanie za rok 1993 z wykonania zadań objętych umową z Komitetem Badań Naukowych. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 23-25  szczegóły 
216.artykuł: Karasiński Edward: Sprawozdanie za rok 1994 z wykonania zadań objętych umową z Komitetem Badań Naukowych. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 34-35  szczegóły 
217.artykuł: Komisja Rewizyjna [Łódzkiego Towarzystwa Naukowego]. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
218.artykuł: Komisje Łódzkiego Towarzystwa Naukowego działające przy wydziałach (Wydział I - Komisja Językowa, Komisja Teorii Literatury i Sztuk, Komisja Literatury). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 43  szczegóły 
219.artykuł: Komisje specjalistyczne przy wydziałach. Komisje Wydziału I. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
220.artykuł: Komisje Zarządu [Łódzkiego Towarzystwa Naukowego]. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
221.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Diałalność wydawnicza Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2011. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 69-70  szczegóły 
222.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2006. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 19-29  szczegóły 
223.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2007. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 19-27  szczegóły 
224.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2008. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 17-28  szczegóły 
225.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2009. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 19-29  szczegóły 
226.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 19-32  szczegóły 
227.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w roku 2011. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 19-34  szczegóły 
228.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 23-29  szczegóły 
229.artykuł: Krajewska Wanda Małgorzata: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 17-23  szczegóły 
230.artykuł: Liszewski Stanisław: Integrujemy środowisko ("Kronika" rozmawia z nowo wybranym prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego - prof. dr. hab. Stanisławem Liszewskim, kierownikiem Katedry Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego). Kronika [UŁ Łódź] 1994 nr 4 s. 1-2, 8 (rozm. Stanisław Bąkowicz; z fot....) szczegóły 
231.artykuł: Liszewski Stanisław: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1936-1996. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 1 s. 11-15  szczegóły 
232.artykuł: Liszewski Stanisław: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Kronika Miasta Łodzi 1994 z. 1 s. 149-160 (nt. działalności...) szczegóły 
233.artykuł: Liszewski Stanisław: Wkład Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi (1936-1946) oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1946-2011) w kształtowanie środowiska akademickiego miasta, a także rozwój Łodzi i regionu Polski Środkowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 184-198  szczegóły 
234.artykuł: Ławrynowicz Julian: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za lata 1982-1991. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
235.artykuł: Ławrynowicz Julian: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 1992. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 46 (1992) s. 3-8  szczegóły 
236.artykuł: Ławrynowicz Julian: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 1993. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 9-14  szczegóły 
237.artykuł: Ławrynowicz Julian: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 1994. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 18-25  szczegóły 
238.artykuł: Ławrynowicz Julian: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego ŁTN za rok 1995. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 21-29  szczegóły 
239.artykuł: Marynowicz-Hetka Ewa: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego z działalności Towarzystwa w roku 1998. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 21-24  szczegóły 
240.artykuł: Marynowicz-Hetka Ewa: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w okresie 3.04.2000 - 31.12.2000. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 23-26  szczegóły 
241.artykuł: Marynowicz-Hetka Ewa: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w okresie 7.04. 1997 - 3.04.2000. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 21-28  szczegóły 
242.artykuł: Marynowicz-Hetka Ewa: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2001. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 19-23  szczegóły 
243.artykuł: Marynowicz-Hetka Ewa: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 17-22  szczegóły 
244.artykuł: Mikucki Jerzy: Sprawozdanie Komitetu Obchodów 70-lecia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 135-137  szczegóły 
245.artykuł: Nowi członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 67-69 (m.in. Jerzy Starnawski; z fotokopią dyplomu nadania tytułu...) szczegóły 
246.artykuł: Nowi członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 101-103 (m.in.: Teresa Cieślikowska; z fotokopią dyplomu nadania tytułu...) szczegóły 
247.artykuł: Nowi członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 104-107 (m.in.: Adela Styczyńska; z fotokopią dyplomu nadania tytułu...) szczegóły 
248.artykuł: Nowi członkowie honorowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 73-85 (m.in. Witold Ostrowski; z fotokopią dyplomu nadania tytułu...) szczegóły 
249.artykuł: Organizacja działalności wydawniczej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 41-45  szczegóły 
250.artykuł: Piotrkowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za 2003 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 41-43  szczegóły 
251.artykuł: Piotrowska Małgorzata: Literatura dla wszystkich. Suplement 2002 nr 11/12 s. 13-14 (omówienie serii "Literatura dla wszystkich" wydawanej przez Łódzkie To...) szczegóły 
252.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za 2002 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 33-35  szczegóły 
253.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 53-57  szczegóły 
254.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2008. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 59-63  szczegóły 
255.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe ŁTN [Łódzkiego Towarzystwa Naukowego] za 2000 r.. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 37-40  szczegóły 
256.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe ŁTN za 1998 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 37-39  szczegóły 
257.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe ŁTN za 1999 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 55-57  szczegóły 
258.artykuł: Piotrowska-Marczak Krystyna: Sprawozdanie finansowe skarbnika Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 26-28 (za okres 1 I - 30 XI 1994...) szczegóły 
259.artykuł: Posiedzenia naukowe w wydziałach i komisjach specjalistycznych w 1998 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 25-33 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
260.artykuł: Posiedzenia naukowe w wydziałach i komisjach specjalistycznych w 1999 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 29-52 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
261.artykuł: Posiedzenia naukowe w wydziałach i komisjach specjalistycznych w 2000 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 27-33 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
262.artykuł: Posiedzenia naukowe w wydziałach i komisjach specjalistycznych (Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii; Komisja Językowa). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 29-30 (od 1 I - 30 XI 1994...) szczegóły 
263.artykuł: Posiedzenia naukowe w Wydziałach i Komisjach Specjalistycznych (Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 20-21  szczegóły 
264.artykuł: Posiedzenia naukowe w Wydziałach i Komisjach Specjalistycznych (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 46 (1992) s. 44-45  szczegóły 
265.artykuł: Posiedzenia naukowe w wydziałach i komisjach specjalistycznych (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o LIteraturze i Filozofii). x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
266.artykuł: Posiedzenia naukowe w wydziałach i komisjach specjalistycznych. Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 35-36 (w 1995...) szczegóły 
267.artykuł: Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 40  szczegóły 
268.artykuł: Robak Tadeusz: Sprawozdanie Komitetu Obchodów 75-lecia Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 181-183  szczegóły 
269.artykuł: Skotnicki Krzysztof: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2009. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 59-63  szczegóły 
270.artykuł: Skotnicki Krzysztof: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 69-75  szczegóły 
271.artykuł: Skotnicki Krzysztof: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2011. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 69-77  szczegóły 
272.artykuł: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za 2001 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 25-32 (m.in.: Wydział I, Komisja Językowa...) szczegóły 
273.artykuł: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za 2002 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 23-30 (m.in.: Wydział I, Komisja Językowa...) szczegóły 
274.artykuł: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za 2003 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 31-38 (m.in. Wydział I, Komisja Językowa...) szczegóły 
275.artykuł: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za 2004 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 25-37 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
276.artykuł: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za 2005 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 27-36 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
277.artykuł: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego z 2005 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 53-55  szczegóły 
278.artykuł: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za 2001 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 35-38  szczegóły 
279.artykuł: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za 2004 rok. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 53-57  szczegóły 
280.artykuł: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 1992. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 46 (1992) s. 13-14  szczegóły 
281.artykuł: Sprawozdanie finansowe Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2006. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 51-54  szczegóły 
282.artykuł: Sprawozdanie Finansowe za 1995 rok skarbnika Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 31-33  szczegóły 
283.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2005 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 19-26  szczegóły 
284.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 9-16  szczegóły 
285.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 9-17  szczegóły 
286.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 9-17  szczegóły 
287.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 9-18  szczegóły 
288.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 9-16  szczegóły 
289.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 9-17  szczegóły 
290.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 9-17  szczegóły 
291.artykuł: Sprawozdawcze Zgromadznie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 9-18  szczegóły 
292.artykuł: Sprawozdawcze Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 9-19  szczegóły 
293.artykuł: Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 7-17 (10 III 1994...) szczegóły 
294.artykuł: Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 9-21  szczegóły 
295.artykuł: Stan osobowy współpracowników w komisjach. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
296.artykuł: Wichowa Maria: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za rok 2006. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 31  szczegóły 
297.artykuł: Wichowa Maria: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za rok 2007. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 29  szczegóły 
298.artykuł: Wichowa Maria: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za rok 2008. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 29-30  szczegóły 
299.artykuł: Wichowa Maria: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za rok 2009. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 31-32  szczegóły 
300.artykuł: Wichowa Maria: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za rok 2010. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Folozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 33-34  szczegóły 
301.artykuł: Wichowa Maria: Sprawozdania wydziałów i komisji specjalistycznych za rok 2011. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 35-37  szczegóły 
302.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 47-50  szczegóły 
303.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2010 t. 64 s. 79-80 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
304.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 67-70 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
305.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 69-71 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
306.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 61-63 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
307.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 57-59 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
308.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 59-60 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
309.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 61-62  szczegóły 
310.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 81-82 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
311.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 41-45  szczegóły 
312.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 41-45  szczegóły 
313.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 65-69  szczegóły 
314.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 45-49  szczegóły 
315.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 43-47  szczegóły 
316.artykuł: Władze Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 49-52  szczegóły 
317.artykuł: Władze wydziałów Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1993 r. (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 30- 31  szczegóły 
318.artykuł: Władze wydziałów Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1994 roku (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 41 (przewodniczący: Jerzy Starnawski...) szczegóły 
319.artykuł: Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1982-1990. Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
320.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 46 (1992) s. 18-19  szczegóły 
321.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 32-33  szczegóły 
322.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 46  szczegóły 
323.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 51-57  szczegóły 
324.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 53  szczegóły 
325.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Wydział I -Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
326.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 51-56 (m.in. Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii...) szczegóły 
327.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 71-77 (m.in.: Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii...) szczegóły 
328.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 73-79 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
329.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 61-67 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
330.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 47-53 (m.in.: Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii...) szczegóły 
331.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 49-54 (m.in.: Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii...) szczegóły 
332.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 63-69 (m.in: Wydział I...) szczegóły 
333.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 65-71 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
334.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 47-53 (m.in.: Wydział I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii...) szczegóły 
335.artykuł: Wykaz imienny członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 61-67 (m.in.: Wydział I...) szczegóły 
336.artykuł: Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 16 V 1991 r. do 31 XII 1992 r.). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 46 (1992) s. 15-18  szczegóły 
337.artykuł: Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 1993 r.. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 29  szczegóły 
338.artykuł: Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1994 t. 48 s. 39  szczegóły 
339.artykuł: Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
340.artykuł: Zestawienie liczbowe członków w wydziałach. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
341.artykuł: Zestawienie liczbowe posiedzeń naukowych. Posiedzenia naukowe w komisjach. x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
342.artykuł: Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 9-20 (6 IV 1998; sprawozdanie...) szczegóły 
343.artykuł: Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 9-20  szczegóły 
344.artykuł: Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 9-21  szczegóły 
345.artykuł: Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 9-18  szczegóły 
346.artykuł: Zwyczajne zgromadzenie ogólne Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 55 s. 9-16  szczegóły 
347.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego powołanych w latach 1982-1991 (Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii). x 1993 ([W ks. zb.:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń. 1982-1991. Zebrał i...) szczegóły 
348.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 1993 roku (Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 43 (m.in.: Danuta Bieńkowska, Tadeusz Błażejewski, Krystyna Kujawińska-Cou...) szczegóły 
349.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 1999 roku. Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 91-116 (m.in.: Barbara Olaszek, Krystyna Ratajska, Zenon Weigt, Maria Wichowa,...) szczegóły 
350.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 2000 roku. Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2000 t. 54 s. 87-118 (m.in.: Jadwiga Czerwińska, Teresa Jaroszewska, Jadwiga Uchman, Andrzej...) szczegóły 
351.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 2001 roku. Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 63-69 (m.in. biogramy: Gerhard Gieseman...) szczegóły 
352.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 2001 roku. Wydział I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 69-70 (m.in. biogramy: Zbigniew Władysław Danek, Maria Witkowska-Gutkowska...) szczegóły 
353.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 2003 roku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2003 t. 57 s. 73-88 (m.in. biogramy: Alicja Anna Kacprzak, Jadwiga Maszewska, Piotr Stalmas...) szczegóły 
354.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 2005 roku. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 81-96 (m.in. biogramy: Krystyna Płachcińska, Anna Warda...) szczegóły 
355.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w roku 2006. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 79-101 (m.in. biogramy: Andrzej Kudra, Jarosław Płuciennik, Sławomir Sztobryn...) szczegóły 
356.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w roku 2007. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2007 t. 61 s. 85-86 (biogram: Joanna Józefa Ślósarska...) szczegóły 
357.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w roku 2008. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2008 t. 62 s. 109-110 (m.in. biogram: Hanna Nina Zalewska-Jura...) szczegóły 
358.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w roku 2009. Wydział I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2009 t. 63 s. 112-124 (m.in. biogramy: Piotr Kazimierz Cap, Jadwiga Elżbieta Sobczak, Jan Sos...) szczegóły 
359.artykuł: Życiorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w roku 2011. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2011 t. 65 s. 131-137 (m.in. biogramy: Feliks Czyżewski, Artur Gałkowski, Irena Jaros, Dorota...) szczegóły 
360.artykuł: Życiorysy członków ŁTN przyjętych w 1995 roku. Wydział I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 73-79 (m.in. biogramy: Joanna Jabłkowska, Bogdan Mazan, Ewelina Nurczyńska-Fi...) szczegóły 
361.artykuł: Życorysy członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przyjętych w 2004 roku. Wydział I Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 83-96 (m.in.: Anna Bednarczyk...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Kwaśniewska Zofia: Kalendarium Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki za lata 1978 - 1999. x 2000 ([w ks. zb.:] Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego T...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
363.artykuł: Dymek Benon: Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 1995-1997. Rocznik Mazowiecki 1998 t. 10 s. 245-246  szczegóły 
364.artykuł: Kazimierski Józef: Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 1995-2000. Rocznik Mazowiecki 2000 t. 12 s. 289-293  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Nyskie Towarzystwo Naukowe "Philomatia"
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Kurpiers Dorota, Rozmus Anna: Philomathia, czyli umiłowanie wiedzy = Philomathie oder Wissenschaftsliebe. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1999 nr 25 s. 126-135 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
366.artykuł: Boss Janusz: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1987. Kwartalnik Opolski 1989 nr 3/4 s. 87-92  szczegóły 
367.artykuł: Leśniański Grzegorz: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 1998-2001. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 199-203  szczegóły 
368.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1990. Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 1/2 s. 97-100  szczegóły 
369.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1991. Kwartalnik Opolski 1993 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
370.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1992. Kwartalnik Opolski 1994 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
371.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1993 oraz w latach 1990-1993. Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 150-155  szczegóły 
372.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1994. Kwartalnik Opolski 1995 nr 2 s. 124-127  szczegóły 
373.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1995. Kwartalnik Opolski 1996 nr 3/4 s. 145-147  szczegóły 
374.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1996. Kwartalnik Opolski 1997 nr 3/4 s. 156-159  szczegóły 
375.artykuł: Wyderka Bogusław: Sprawozdanie z działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1997 oraz lata 1994-1997. Kwartalnik Opolski 1998 nr 2 s. 139-143  szczegóły 
376.artykuł: Wykaz członków Wydziału II OpolskiegoTowarzystwa Przyjaciół Nauk (według stanu na dzień 31 grudnia 1986 r.). Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 114-116  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
377.książka: Kurpiom i Polsce. Dziesięć lat w służbie regionu. Wydanie posesyjne z okazji 10-lecia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce, Ostrołęka 2 III 1996 r.. 1996 (Andrzej J. Kozłowski: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:] Jerzy Dobek: P...) szczegóły 
recenzja: Kielak Bernard: [Dziesięciolecie] 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (Omówienie publikacji). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1996 r. 10 s. 285-286  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
378.artykuł: Gołębiowski Bronisław: O potrzebie i funkcjach edukacji regionalnej. Studia Łomżyńskie 1995 t. 5 s. 243-250 (nt. działalności badawczej i edukacyjnej Towarzystwa...) szczegóły 
379.artykuł: Kielak Bernard: Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 2000 z. 14 s. 128-133  szczegóły 
380.artykuł: Kijowski Jerzy: [Dziesięciolecie] 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika. Studia Łomżyńskie 1996 t. 7 s. 401-404 (nt. działalności w latach 1986-1996...) szczegóły 
381.artykuł: Kijowski Jerzy, Pajka Stanisław: Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1993 r. 7 s. 336-339  szczegóły 
382.artykuł: Kozłowski Andrzej J.: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przed swoim dziesięcioleciem - kilka refleksji. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 5-8  szczegóły 
383.artykuł: Kozłowski Andrzej J.: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1991 r. 5 s. 121-125  szczegóły 
384.artykuł: Kozłowski Andrzej J.: W hołdzie Adamowi Chętnikowi. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1996 r. 10 s. 6-12 (wspomnienie o Adamie Chętniku oraz nt. działalności towarzystwa...) szczegóły 
385.artykuł: Pajka Stanisław: Członkowie zbiorowi OTN. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1993 r. 7 s. 340-343  szczegóły 
386.artykuł: Pajka Stanisław: Dziejopisowie małych ojczyzn (O nauczycielach badaczach regionalnych - kilka refleksji). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1996 r. 10 s. 36-43 (omówienie badań Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego prowadzących do pr...) szczegóły 
387.artykuł: Pajka Stanisław: Dziesięć lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 115-125 (historia i działalność...) szczegóły 
388.artykuł: Parszewski Kazimierz: III Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 391-392  szczegóły 
389.artykuł: Parszewski Kazimierz: Sprawozdanie z IV Ostrołęckiego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1997 r. 11 s. 145-152  szczegóły 
390.artykuł: Skład Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce (Kadencja 1993-1997). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 393  szczegóły 
391.artykuł: (S.P.): Nowi członkowie OTN [Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego]. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 414-415  szczegóły 
392.artykuł: (S.P.): Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika (listopad 1993 - listopad 1994). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 406-413  szczegóły 
393.artykuł: Statut Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1994 r. 8 s. 394-405  szczegóły 
394.artykuł: Szydlik Wincenty: Członkowie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w liczbach. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1993 r. 7 s. 333-335  szczegóły 
395.artykuł: W 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika (Kilka refleksji). Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1995 r. 9 s. 5-13  szczegóły 
396.artykuł: Wykaz członków Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1992 r. 6 s. 271-275  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
397.artykuł: Frycie Stanisław: Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk po dwu latach działalności. Zbliżenia Piotrkowskie 1993 nr 3 s. 60-63  szczegóły 
398.artykuł: Frycie Stanisław: Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. x 1996 ([W ks. zb.:] Teraźniejszość i przyszłość w Piotrkowskiem. Praca zbioro...) szczegóły 
399.artykuł: Frycie Stanisław: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 1994 t. 1 s. 173-175  szczegóły 
400.artykuł: Grochulska Anna: Z prac Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1993 nr 1 s. 97-98  szczegóły 
401.artykuł: Grochulska Anna: Z prac Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 96-97  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    książki (alfabet autorów)
402.książka: Dybiec Julian: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. 1993  szczegóły 
recenzja: Piskurewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1994 r. 39 nr 1 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Ziemski Franciszek: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 130-132  szczegóły 
403.książka: Huebner Piotr: Siła przeciw rozumowi... Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939-1989. 1994  szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Jak zniewalano naukę. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 14  szczegóły 
recenzja: Banach Andrzej: Kilka refleksji po przeczytaniu książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 21-25  szczegóły 
recenzja: Batowski Henryk: Głos na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym PAU w dniu 19 listopada 1994 r.. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 92-93  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Wiesław: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 27-35  szczegóły 
recenzja: Kaczyńska Elżbieta: Głos w dyskusji na temat książki Piotra Huebnera. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 37-40  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Salomea: Zagadnienia Naukoznawstwa 1995 t. 31 z. 1/2 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Wypowiedzi w związku z książką Piotra Huebnera "Siła przeciw rozumowi". Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 194-201 (aut.: Adam Bielański, Jerzy Litwiniszyn, Włodzierz Ostrowski...) szczegóły 
sprostowanie: Bielański Adam: Sprostowanie. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 174  szczegóły 
polemika: Huebner Piotr: Odpowiedź na krytykę. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 202-203  szczegóły 
404.książka: Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
405.artykuł: Akademia bez skazy. Życie Warszawy 1994 nr 151 s. 13 (spraw. z walnego zgromadzenia członków i wyborze do nowo utworzonego W...) szczegóły 
406.artykuł: Alexandrowicz Stefan Witold: Współpraca PAU - SAZU w zakresie badań obszarów krasowych południowej Polski i Słowenii. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 240-242  szczegóły 
407.artykuł: Alma Mater 1999 nr 16 s. 15 (not. o wyborze Marii Podrazy-Kwiatkowskiej na członka czynnego...) szczegóły 
408.artykuł: Białas Andrzej: Los dał nam szansę. Kraków 2006 nr 5 s. 40-41 (wyw. z prezesem Polskiej Akademii Umiejętności; rozm.: Lesław Peters; ...) szczegóły 
409.artykuł: Białas Andrzej: Ludzie, którzy chcą rozmawiać. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 20-21 (wywiad nt. działalności instytucji; rozm. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
410.artykuł: Białas Andrzej: Polska Akademia Umiejętności - dzisiaj. Nauka 2001 nr 3 s. 35-37  szczegóły 
411.artykuł: Biblioteka naukowa PAU i PAN w Krakowie w roku 2006. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 281-289 (nt. działalności...) szczegóły 
412.artykuł: Biblioteka naukowa PAU i PAN w Krakowie w roku 2007. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 293-303 (nt. działalności...) szczegóły 
413.artykuł: Bielański Adam: W sprawie reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 73-82  szczegóły 
414.artykuł: Biernacki Andrzej: Stulecie Akademii Umiejętności. Więź 1990 nr 11/12 s. 135-145  szczegóły 
415.artykuł: Cęckiewicz Witold: Projekt regulaminu powołania członków Wydziału Twórczości Artystycznej PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 129-130  szczegóły 
416.artykuł: Cęckiewicz Witold: Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez zarząd PAU do sprawy ew. utworzenia Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (13 VI 1991). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 112-113  szczegóły 
417.artykuł: Cęckiewicz Witold: Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez zarząd PAU do sprawy ew. utworzenia Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (26 III 1992). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 114-115  szczegóły 
418.artykuł: Cęckiewicz Witold: Uwagi do propozycji regulaminu powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej opracowanego przez Komisje Statutową PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 127-129  szczegóły 
419.artykuł: Członkowie PAU wybrani 18 czerwca 2005. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 206-208  szczegóły 
420.artykuł: Członkowie PAU wybrani 21 czerwca 1997. Wydział I Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 127  szczegóły 
421.artykuł: Członkowie PAU wybrani 21 czerwca 2008. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 2004-2005 (wykaz; m.in. Wydział I Filologiczny i Wydział IV Twórczości Artystyczn...) szczegóły 
422.artykuł: Członkowie PAU wybrani 22 czerwca 2002. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 150-151 (m.in. Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
423.artykuł: Członkowie PAU wybrani 23 czerwca 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 190-191 (m.in. Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
424.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. A. Krajowi. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 9-17  szczegóły 
425.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. A. Krajowi. VI. Wydział Twórczości Artystycznej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 53-58 (m.in. ludzie teatru i filmu oraz pisarze: Ryszard Kapuściński, Stanisł...) szczegóły 
426.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. B. Zagraniczni. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 59-63  szczegóły 
427.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności. Według stanu na dzień 21 czerwca 1997]. A. Krajowi. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 9-17  szczegóły 
428.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności. Według stanu na dzień 21 czerwca 1997]. B. Zagraniczni. I. Wydział Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 55-59  szczegóły 
429.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 13-104 (A. Krajowi: m.in.: I. Wydział Filologiczny, VI. Wydział Twórczości Art...) szczegóły 
430.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 13-107 (A. Krajowi: m.in.: I. Wydział Filologiczny, VI. Wydział Twórczości Art...) szczegóły 
431.artykuł: Grodziski Stanisław: Propozycja powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 125-126  szczegóły 
432.artykuł: Huebner Piotr: Szkic do portretu Polskiej Akademii Umiejętności. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 10 s. 18  szczegóły 
433.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 50 s. 2 (not. o zatwierdzeniu przez Wojciecha Jaruzelskiego zarządu Polskiej Ak...) szczegóły 
434.artykuł: Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności - historia i terażniejszość. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 207-217  szczegóły 
435.artykuł: Kowalski Kazimierz: Polska Akademia Umiejętności. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 5-19  szczegóły 
436.artykuł: Kowalski Kazimierz: Przemówienie prezesa na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym PAU w dniu 15 listopada 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 94-95  szczegóły 
437.artykuł: Kowalski Kazimierz: Współpraca PAU z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 169-171  szczegóły 
438.artykuł: Lista członków Polskiej Akademii Umiejętności wybranych w dniu 13 czerwca 1992. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 149 (Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
439.artykuł: Lista członków Polskiej Akademii Umiejętności wybranych w dniu 25 czerwca 1994. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994)) s. 125-126 (dot. m.in. Wydziału I Filologicznego i Wydziału VI Twórczości Artystyc...) szczegóły 
440.artykuł: Lista członków Polskiej Akademii Umiejętności wybranych w dniu 26 czerwca 1993. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 161 (Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
441.artykuł: Majkowska Rita: Sprawozdanie z archiwalnych prac porządkowych nad zespołem akt PAU w okresie od 1 lipca 1995 do 30 czerwca 1996 r., w ramach prac zleconych finansowanych przez PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 169  szczegóły 
442.artykuł: Małek Ewa: Kierownictwo Polskiej Akademii Umiejętności u prezydenta. Trybuna 1990 nr 21 s. 3  szczegóły 
443.artykuł: Michalewicz-Ślusarska Anna, Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 21 marca 1998, godz. 10.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 109-114 (Aneks: 1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. - 2. Uchwała Waln...) szczegóły 
444.artykuł: Owsiany Ewa: Resurrection. The Warsaw Voice 1989 nr 52 s. 4 (nt. reaktywowania PAU 6 XI 1989 i wyborze prezydenta - Gerarda Labudy...) szczegóły 
445.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna czerwiec - lipiec 2009. Kraków 2009 nr 7/8 s. 76 (not. o wyborze nowych członków w Wydziale Twórczości Artystycznej m.in...) szczegóły 
446.artykuł: Peters Lesław: PAU - salon polskiej nauki. Kraków 2010 nr 6/8 s. 24-26  szczegóły 
447.artykuł: Peters Lesław: Polska Akademia Umiejętności powraca do życia. Plus Minus 1993 nr 30 s. 8  szczegóły 
448.artykuł: Płatek Marta: Źródła i formy finansowania działalności Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1873-1952. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 179-188  szczegóły 
449.artykuł: Polska Akademia Umiejętności o rozwoju humanistyki. Sprawy Nauki 2009 nr 12 s. 24-26  szczegóły 
450.artykuł: Polska Akademia Umiejętności rozpoczęła działalność. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 5/6 s. 183-203  szczegóły 
451.artykuł: Posiedzenia Komisji Filologii Klasycznej przy Wydziale I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 86-107 (m.in. nt. literatury łacińskiej i greckiej...) szczegóły 
452.artykuł: Posiedzenia Komisji Neofilologicznej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 156-162 (m.in. nt. literatury włoskiej, brytyjskiej, niemieckiej, francuskiej, ...) szczegóły 
453.artykuł: Protokół Komisji Skrutacyjnej w składzie: prof. prof.: Andrzej Budzanowski, Ryszard Gradziński, Jan Machnik, Andrzej Staruszkiewicz, Jerzy Vetulani - przewodniczący, z wyborów czonków Polskiej Akademii Umiejętności na Walnym Zgromadzeniu PAU w dniu 24 czerwca 1995 r.. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 145-147 (dot. także Wydziału I Filologicznego...) szczegóły 
454.artykuł: Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 18 listopada 1995, godz. 10.15, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 69-75  szczegóły 
455.artykuł: Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 22 czerwca 1996, godz. 12.30, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 107-111  szczegóły 
456.artykuł: Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 22 czerwca 1996, godz. 9.00, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 100-106  szczegóły 
457.artykuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności odbytego w dniu 13 marca 2002 r.. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 117-118  szczegóły 
458.artykuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 98-99 (odbytego dnia 15 III 1996; podpisali: Kazimierz Zarzycki, Franciszek S...) szczegóły 
459.artykuł: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 15 listopada 1997, godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 83-85  szczegóły 
460.artykuł: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 20 czerwca 1998, godz. 12.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 118-131 (Aneks [m.in.:] 3. Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalneg...) szczegóły 
461.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 7 s. 3 (not. o wyborze członków korespondentów...) szczegóły 
462.artykuł: Regulamin dotyczący powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994)) s. 82-83  szczegóły 
463.artykuł: Skąpski Józef: Uwagi do Projektu Regulaminu powołania pierwszego składu Wydziału Twórczości Artystycznej. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994)) s. 80-81  szczegóły 
464.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan na 1 czerwca 1993). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1994 (1992/1993) s. 5-13, 36-39 (zarząd i członkowie I Wydziału Filologicznego czynni oraz korespondenc...) szczegóły 
465.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan po 1 kwietnia 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 5, 7-13, 42-45 (zarząd i członkowie I. Wydziału Filologicznego czynni oraz koresponden...) szczegóły 
466.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan po 1 kwietnia 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 38-42 (członkowie VI. Wydziału Twórczości Artystycznej...) szczegóły 
467.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (stan po 13 czerwca 1992). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1993 (1991/1992) s. 5-11, 30-33 (zarząd i członkowie I Wydziału Filologicznego czynni oraz korespondenc...) szczegóły 
468.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 17 czerwca 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 9-98 (m.in. członkowie Wydziału Filologicznego i Wydziału Twórczości Artysty...) szczegóły 
469.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 18 czerwca 2005). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 9-115 (m.in. Wydziału Filologicznego i Wydziału Twórczości Artystycznej; wyka...) szczegóły 
470.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 19 czerwca 1999). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 9-90 (m.in. członkowie Wydziału Filologicznego i Wydziału Twórczości Artysty...) szczegóły 
471.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 21 czerwca 2008). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 9-120 (m.in. Wydziału Filologicznego i Wydziału Twórczości Artystycznej; wyka...) szczegóły 
472.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu na dzień 22 czerwca 1996). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 7, 9-16, 46-54, 67 (Zarząd PAU oraz zarząd, członkowie krajowi i zagraniczni m.in. I Wydzi...) szczegóły 
473.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 22 czerwca 2002). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 9-12 (m.in. Wydziału I - Filologicznego, Wydziału VI - Twórczości Artystyczn...) szczegóły 
474.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 23 czerwca 2001). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 9-12 (m.in. Wydziału I - Filologicznego, Wydziału VI - Twórczości Artystyczn...) szczegóły 
475.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 23 czerwca 2007). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 9-118 (m.in. Wydziału Filologicznego i Wydziału Twórczości Artystycznej; wyka...) szczegóły 
476.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 24 czerwca 2006). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 9-120 (m.in. Wydziału Filologicznego i Wydziału Twórczości Artystycznej; wyka...) szczegóły 
477.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu na dzień 25 czerwca 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 39-43 (członkowie VI. Wydziału Twórczości Artystycznej...) szczegóły 
478.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu na dzień 25 czerwca 1994). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1994/1995) s. 7, 9-15, 43-45 (zarząd i członkowie I. Wydziału Filologicznego czynni oraz koresponden...) szczegóły 
479.artykuł: Sławomir Mrożek kandydatem do PAU. Trybuna 1997 nr 85 s. 4 (nt. członków i działalności Wydziału Twórczości Artystycznej PAU...) szczegóły 
480.artykuł: Sprawozdania z posiedzeń. Wydział I. Filologiczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 7-20  szczegóły 
481.artykuł: Sprawozdania z posiedzeń. Wydział I. Filologiczny. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2004 t. 66 (2002) s. 7-21  szczegóły 
482.artykuł: Sprawozdania z zakończonych grantów realizowanych w Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 nr (2007/2008) s. 315-320  szczegóły 
483.artykuł: Sprawozdanie z działalności Archiwum PAN i PAU za rok 2006. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 276-280  szczegóły 
484.artykuł: Sprawozdanie z działalności Archiwum PAN i PAU za rok 2007. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 286-292  szczegóły 
485.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 51 s. 13 (not. o reaktywowaniu w Krakowie...) szczegóły 
486.artykuł: Uchwała PAU na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym w dniu 15 listopada 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 108  szczegóły 
487.artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
488.artykuł: Wiglusz Waldemar: Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 19 listopada 2011 r.. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2012 nr 16 s. 77  szczegóły 
489.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach archiwalnych PAU i pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1997 do czerwca 1998). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 202-203  szczegóły 
490.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1998 do czerwca 1999). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 246-247  szczegóły 
491.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1999 do czerwca 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 244-245  szczegóły 
492.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 207-211  szczegóły 
493.artykuł: Włodek Marzena: Z kontaktów Polskiej Akademii Umiejętności z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu (Przyczynek do badań). Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2010 nr 14 (2009) s. 57-59  szczegóły 
494.artykuł: Wyciąg z protokołu Komisji Skrutacyjnej [...] z wyboru członków Polskiej Akademii Umiejętności na Walnym Zgromadzeniu PAU w dniu 22 czerwca 1996. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 120-121 (lista nowo wybranych członków m.in. Wydziału I Filologicznego i Wydzia...) szczegóły 
495.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czterdziestolecie zmagań o przywrócenie do życia Polskiej Akademii Umiejętności. Alma Mater 1998 nr 7 (1997/1998) s. 8  szczegóły 
496.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czynności PAU od 18 czerwca 2000. Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 listopada 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 105-106  szczegóły 
497.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czynności PAU od 20 czerwca 2004 (Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 20 listopada 2004, o godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 117-142 (z aneksami...) szczegóły 
498.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czynności PAU od 24 czerwca 2001. Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 17 listopada 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 109-111  szczegóły 
499.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Informacja Sekretarza Generalnego o sprawach bieżących Akademii (18 listopada 1995). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 76-80  szczegóły 
500.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Informacja Sekretarza Generalnego o sprawach bieżących Akademii (23 marca 1996). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 93-97  szczegóły 
501.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Polska Akademia Umiejętności: narodziny i odrodzenie. Kraków 2006 nr 5 s. 42-44  szczegóły 
502.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 23 marca 1996, godz. 10.00, pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 90-92  szczegóły 
503.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 17 listopada 2007 o godz. 11.00 pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 121-133 (z aneksami...) szczegóły 
504.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 czerwca 2005, o godz. 11.30, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 173-215 (z aneksami...) szczegóły 
505.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 listopada 2006 o godz. 11.00 pod przewodnictwem prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 119-138 (z aneksami...) szczegóły 
506.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2005, o godz. 11.00, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 121-135 (z aneksami...) szczegóły 
507.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 21 czerwca 2008 o godz. 11.15 pod przewodnictwem prezesa prof Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 169-213 (z aneksami...) szczegóły 
508.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 14 listopada 1998, godz. 11.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 89- (Aneks [m.in.:] 1. Mikołaj Ł. Lipowski: List prezesa Towarzystwa Wolnej...) szczegóły 
509.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego w dniu 20 listopada 1999, godz. 11.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 99-121 (Aneks [m.in.:] 4. Kazimierz Kowalski: Przemówienie prezesa na Uroczyst...) szczegóły 
510.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 22 czerwca 2002 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 133-134  szczegóły 
511.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 23 czerwca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 155-156  szczegóły 
512.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 17 czerwca 2000, godz. 12.45, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 143-145 (Aneks [m.in.:] 3. Jerzy Wyrozumski: Sprawozdanie Sekretarza Generalneg...) szczegóły 
513.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 19 czerwca 1999, godz. 12.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 132-159 (Aneks [m.in.:] 1. Kazimierz Kowalski: Przemówienie prezesa na Uroczyst...) szczegóły 
514.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 12 marca 2005, o godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 143-167 (z aneksami...) szczegóły 
515.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 marca 2008, o godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 134-162 (z aneksami...) szczegóły 
516.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 marca 2002 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 115-116  szczegóły 
517.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 17 marca 2007, o godz. 10.30, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 139-157 (z aneksami...) szczegóły 
518.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 18 czerwca 2005, o godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 168-172 (z aneksami...) szczegóły 
519.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 18 marca 2006, o godz. 10.30 pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 136-156 (z aneksami...) szczegóły 
520.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 21 czerwca 2008 o godz. 10.15 pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2008 (2007/2008) s. 163-168 (z aneksami...) szczegóły 
521.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 22 czerwca 2002 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 130-132 (wraz z Uchwałą...) szczegóły 
522.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 23 czerwca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 148-154 (wraz z Uchwałami...) szczegóły 
523.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 23 czerwca 2007 o godz. 10.15, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 158-160 (z aneksami...) szczegóły 
524.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 23 czerwca 2007, o godz. 11.30, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007 (2006/2007) s. 161-210 (z aneksami...) szczegóły 
525.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 czerwca 2006, o godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 157-163 (z aneksami...) szczegóły 
526.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 czerwca 2006, o godz. 12.00, pod przewodnictwem prezesa prof. Andrzeja Białasa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 164-211 (z aneksami ...) szczegóły 
527.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 marca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 127-128  szczegóły 
528.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 17 czerwca 2000, godz. 10.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 137-142 (Aneks [m.in.:] 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 17 czerwca 2...) szczegóły 
529.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 19 czerwca 1999, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 125-131 (Aneks [m.in.:] 1. [List do jego Świątobliwości Jana Pawła II papieża z...) szczegóły 
530.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 czerwca 1998, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 115-117 (Aneks: 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 20 czerwca 1998...) szczegóły 
531.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 marca 1999, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 114-124 (Aneks [m.in.:] 1. Stulecie urodzin Karoliny Lanckorońskiej [z fot.]. 2...) szczegóły 
532.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 25 marca 2000, godz. 10.30, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 122-136 (Aneks [m.in.:] 1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 2. Gerard...) szczegóły 
533.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego PAU za okres od czerwca 1995 do czerwca 1996. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 112-119  szczegóły 
534.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2000 do czerwca 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 181-189  szczegóły 
535.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2001 do czerwca 2002. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2003 (2001/2002) s. 138-145  szczegóły 
536.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2004 do czerwca 2005. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2005 (2004/2005) s. 184-205  szczegóły 
537.artykuł: Zarząd Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 20 czerwca 1998). Wydział I - Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 7  szczegóły 
538.artykuł: Zarząd Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 21 czerwca 1997). Wydział I - Filologiczny. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
539.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 147 (not. o reaktywowaniu w Krakowie Polskiej Akademii Umiejętności...) szczegóły 
540.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 50 s. 11 (not. o reaktywowaniu po 38 latach...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: Bolimowska Wiesława: Działalność PTAfr. [Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego] w latach 1996-1999. Afryka 1999 nr 10 s. 115-117 (sprawozdanie; z wykazem nazwisk władz statutowych Polskiego Towarzystw...) szczegóły 
542.artykuł: Lista członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Afryka 1994 nr 1 s. 45-46  szczegóły 
543.artykuł: Nowak Bronisław: Rok po Walnym Zjeździe.... Afryka 1994 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
544.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Działalność Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 1990-1993). Afryka 1994 nr 1 s. 29-33  szczegóły 
545.artykuł: Statut Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Afryka 1994 nr 1 s. 38-44  szczegóły 
546.artykuł: Statutowe władze Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Afryka 1994 nr 1 s. 47  szczegóły 
547.artykuł: Władze statutowe PTAfr [Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego]. Afryka 2003 nr 17 s. 89 (wykaz nazwisk...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
548.artykuł: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 11-15 (skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wykaz członków Towarzystwa...) szczegóły 
549.artykuł: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2003 nr 7 s. 8 (not. o wyborze władz Towarzystwa...) szczegóły 
550.artykuł: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. (skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wykaz członków Towarzystwa...) szczegóły 
551.artykuł: Członkowie honorowi Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2001 nr 5 s. 6-10 (lista członków...) szczegóły 
552.artykuł: Członkowie przyjęci po 24 stycznia 2001. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 6  szczegóły 
553.artykuł: Członkowie Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 6-7 (m.in. informacja o nadaniu godności Członków Honorowych Towarzystwa: Z...) szczegóły 
554.artykuł: Członkowie Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 6  szczegóły 
555.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Czasopismo Prawno-Historyczne 1997 t. 49 z. 1/2 s. 395 (nota o zarejestrowaniu towarzystwa 4 VII 1996, celach działania i wybo...) szczegóły 
556.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Sprawozdanie z obrad Komitetu Wykonawczego International Society for Eighteenth-Century Studies 20-22 września 2001 w Wiedniu. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 5-6  szczegóły 
557.artykuł: Informacje o konferencjach przesłane przez International Society for Eighteenth-Century Studies. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 33-34  szczegóły 
558.artykuł: Komunikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1997 nr 1/2 s. 234 (apel o skontaktowanie się osób, chcących uczestniczyć w pracach Towarz...) szczegóły 
559.artykuł: Konferencja 2003. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2003 nr 7 s. 43-44 (wykaz...) szczegóły 
560.artykuł: Konferencje 1996. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 38-39 (wykaz...) szczegóły 
561.artykuł: Konferencje 1997. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 31 (wykaz...) szczegóły 
562.artykuł: Konferencje 1998. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 32-33 (wykaz...) szczegóły 
563.artykuł: Konferencje 1998. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 37-42 (wykaz...) szczegóły 
564.artykuł: Konferencje 1999. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 37-41 (wykaz...) szczegóły 
565.artykuł: Konferencje 1999. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 43 (wykaz...) szczegóły 
566.artykuł: Konferencje 2000. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 42 (zapowiedzi...) szczegóły 
567.artykuł: Konferencje 2000. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2001 nr 5 s. 43 (wykaz...) szczegóły 
568.artykuł: Konferencje 2001. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 37-42 (wykaz...) szczegóły 
569.artykuł: Konferencje 2002. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2003 nr 7 s. 40-43 (wykaz...) szczegóły 
570.artykuł: Konferencje 2002. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 43-44 (zapowiedzi...) szczegóły 
571.artykuł: Konferencje planowane. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 39 (wykaz...) szczegóły 
572.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Biuletyn Historii Sztuki 1997 r. 59 nr 1/2 s. 169 (list nt. zarejestrowania Towarzystwa...) szczegóły 
573.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 3-4 (wstęp do pierwszego numeru czasopisma...) szczegóły 
574.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 1996. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 15-30 (wykaz...) szczegóły 
575.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 1997. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 9-23  szczegóły 
576.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 1998. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 7-25 (wykaz...) szczegóły 
577.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 1999. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 12-25  szczegóły 
578.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 2000. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2001 nr 5 s. 11  szczegóły 
579.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 2001. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 7-23 (wykaz...) szczegóły 
580.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 2002. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2003 nr 7 s. 9-26  szczegóły 
581.artykuł: Prace opublikowane przez członków Towarzystwa w roku 2003. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 11-24  szczegóły 
582.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 23-37 (wykaz...) szczegóły 
583.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 25-36  szczegóły 
584.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 25-36 (wykaz...) szczegóły 
585.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 23-30  szczegóły 
586.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 30-38  szczegóły 
587.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 25-36  szczegóły 
588.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2003 nr 7 s. 27-39  szczegóły 
589.artykuł: Prace prowadzone przez członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2001 nr 5 s. 26-39 (wykaz...) szczegóły 
590.artykuł: Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 135 (inf. nt. zarejestrowania Towarzystwa...) szczegóły 
591.artykuł: Statut Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1997 nr 1 s. 5-11  szczegóły 
592.artykuł: Walne Zebranie Członków Towarzystwa - 13 października 1997. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 3-4 (na podstawie protokołu M. Górskiej...) szczegóły 
593.artykuł: Walne Zebranie Członków Towarzystwa 16 listopada 2001. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2002 nr 6 s. 3-4 (na podstawie protokołu I. Zatorskiej...) szczegóły 
594.artykuł: Walne Zebranie Członków Towarzystwa 17 października 1998. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 3-4  szczegóły 
595.artykuł: Walne Zebranie Członków Towarzystwa 21 listopada 2003. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 3-4 (na podstawie protokołu Doroty Dukwicz...) szczegóły 
596.artykuł: Walne Zebranie Członków Towarzystwa 6 listopada 2000. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2001 nr 5 s. 3-4  szczegóły 
597.artykuł: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa 12 października 1999. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 5-7  szczegóły 
598.artykuł: Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2003 nr 7 s. 3-5  szczegóły 
599.artykuł: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 287 (komunikat nt. oficjalnego zarejestrowania Towarzystwa i wybrania zarzą...) szczegóły 
600.artykuł: Zawiadomienie. Biuletyn Historii Sztuki 1997 r. 59 nr 1/2 s. 169 (inf. nt. zarejestrowania Towarzystwa...) szczegóły 
601.artykuł: Zawiadomienie. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 169 (informacja o zarejestrowaniu Towarzystwa, 4 VII 1996...) szczegóły 
602.artykuł: Zawiadomienie. Zapiski Historyczne 1997 z. 1 s. [191] (zawiadomienie o rejestracji towarzystwa w dniu 4 VII 1996...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
603.artykuł: Korabowicz Kazimiera: Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego. Białostocczyzna 1991 nr 2 s. 38-39 (spraw., Warszawa, 22 I 1991...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
604.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
605.książka: Tradycje filologii klasycznej w regionie łódzkim. 2003 (Cz. I. Okres międzywojenny (1918-1939). Joanna Rybowska, Joanna Sowa: ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
606.impreza: Sesja naukowa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Filologicznego (1993).  szczegóły 
artykuł: Pokrywka Władysław: Sesja naukowa w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Filomata 1994 nr 419/420 s. 102-110  szczegóły 
artykuł: Pokrywka Władysław: Uroczysta sesja w Starachowicach w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Meander 1994 nr 5/6 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
607.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego (1989).  szczegóły 
artykuł: Liman Kazimierz: Powitanie uczestników obrad. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 155-156  szczegóły 
608.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego (2002).  szczegóły 
artykuł: Stankiewicz Lucyna, Wróbel Małgorzata: Vita martuorum in memoria vivorum posita est. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 357-364 (sprawozdanie; z fot. J. Łanowskiego...) szczegóły 
609.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 5 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Zjazd filologów. Nasz Dziennik 2003 nr 219 s. 9 (sprawozdanie; podp. PM...) szczegóły 
610.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego z okazji 100. rocznicy powstania (1994).  szczegóły 
artykuł: Ciechanowicz Jerzy: Stulecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Życie Warszawy 1994 nr 261 s. 13 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
611.artykuł: Appel Włodzimierz: "Klasycy" w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 9 s. 7 (nt. XCI Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filologicznego (15-...) szczegóły 
612.artykuł: Appel Włodzimierz: Wileńskie i Toruńskie Koło PTF [Polskiego Towarzystwa Filologicznego]. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 10 s. 9 (z okazji 100-lecia...) szczegóły 
613.artykuł: Grzesiowski Mieczysław: LXXXIX walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Lublin, 24-26 IX 1993). Meander 1994 nr 1/2 s. 103-105 (spraw....) szczegóły 
614.artykuł: Janik Joanna: Sprawozdanie z sesji sprawozdawczo-wyborczej Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin - 19 wrzesnia 2003. Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 392-408  szczegóły 
615.artykuł: Janik Joanna, Sucharski Robert A.: XCVII Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres 23 IX 2000 do 23 IX 2001 (na podstawie dokumentów ZG PTF oraz sprawozdań kół terenowych PTF). Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 401-418  szczegóły 
616.artykuł: Janik Joanna, Klęczar Aleksandra: XCVIII Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego wrzesień 2001 - wrzesień 2003. Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 389-391  szczegóły 
617.artykuł: (Kajot): Po zjeździe PTF. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 10 s. 11 (not....) szczegóły 
618.artykuł: Milewska-Waźbińska Barbara: Eos 1989 t. 77 s. 183-192 (spraw. nr 83 z działalności PTF za okres 11 IX 1986 - 17 IX 1987...) szczegóły 
619.artykuł: Starnawski Jerzy: Stulecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Filomata nr 413 s. 3-13  szczegóły 
620.artykuł: Statut Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 183-191  szczegóły 
621.artykuł: Sucharski Robert A.: XCI Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 26 IX 1994 do 17 IX 1995. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 2 s. 361-375  szczegóły 
622.artykuł: Sucharski Robert A.: XCVI Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres 25 IX 1999 do 23 IX 2000 (na podstawie dokumentów ZG PTF oraz sprawozdań kół terenowych PTF). Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 193-202  szczegóły 
623.artykuł: XCII Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 17 IX 1995 do 21 IX 1996. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 183-200  szczegóły 
624.artykuł: XCIII Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 21 IX 1996 do 21 IX 1997. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 333-351  szczegóły 
625.artykuł: XCV Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 26 IX 1998 do 24 IX 1999. Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 179-183  szczegóły 
626.artykuł: Żółtowska Iwona: 84. sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego od 17 IX 1987 do 16 IX 1988 r.. Eos 1990 t. 78 s. 433-443  szczegóły 
627.artykuł: Żółtowska Iwona: LXXXIX Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 24 IX 1992 do 23 IX 1993. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 326-333  szczegóły 
628.artykuł: Żółtowska Iwona: LXXXV sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 19 IX 1988 do 14 IX 1989. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 157-166  szczegóły 
629.artykuł: Żółtowska Iwona: LXXXVIII Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego za okres od 20 X 1991 do 25 IX 1992. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 390-397  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    książki (alfabet autorów)
630.książka: Jacher-Tyszkowa Aleksandra: Stulecie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 1898-1998. 1998  szczegóły 
631.książka: Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995). 1997 (Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Przedmowa. - Wstęp. * I. Dzieje Towarz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
632.impreza: Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1998).  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Feliks: "Między Lachami a Góralami". Twórczość Ludowa 1998 nr 1 s. 50-51 (sprawozdanie...) szczegóły 
633.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2000).  szczegóły 
artykuł: Basak Aleksandra: Zjazd ludoznawców w Toruniu. Twórczość Ludowa 2000 nr 4 s. 41 (omówienie...) szczegóły 
634.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2001).  szczegóły 
artykuł: Gauda Alfred: Ludoznawcy na Helu. Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 46-47 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kuklik Mirosław: Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 5 (nt. sesji naikowej "Mosrska tradycja ludowa mieszkańców polskiego wybr...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Ludoznawcy w Jastarnii. Pomerania 2001 nr 7/8 s. 77 (dot. 77. Walnego Zgromadzenia PTL 21-24 VI 2001...) szczegóły 
635.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2002).  szczegóły 
artykuł: Gauda Alfred: Ludoznawcy obradowali i zwiedzali (78. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego). Twórczość Ludowa 2002 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
636.impreza: Wystawa dla uczczenia 100. rocznicy założenia we Lwowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1995).  szczegóły 
artykuł: Sochaniewicz Stanisław: Pokucie - ziemia Vincenza. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 44 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
637.artykuł: Czyżewski Feliks: Sprawozdanie z 68. Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 91-92  szczegóły 
638.artykuł: Danglova Olga: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - bilancia funkcneho obdobia 1989-1992. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slovensky Narodopis (Bratislava) 1993 nr 1 s. ...) szczegóły 
639.artykuł: Fornal Maria: 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 3-4 (nt. działalności z okazji jubileuszu, także o oddziale zamojskim Towar...) szczegóły 
640.artykuł: Fornal M.: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze znowu działa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2004 nr 1/2 s. 168 (dot. zamojskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, który w...) szczegóły 
641.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 340, 357 (not. o jubileuszu 100-lecia działaności...) szczegóły 
642.artykuł: Grzelakowa Iwona, Niewiadomska Maria: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 321-325 (spraw. z 65. Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludo...) szczegóły 
643.artykuł: Grzelakowska Iwonna, Niewiadomska Maria: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 286-289 (spraw. z 64. Walnego Zgromadzenia Delegatów, Bytom 16 IX 1988 r....) szczegóły 
644.artykuł: Jasiewicz Zbigniew: Kilka uwag o przeszłości i teraźniejszości etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud 1996 t. 80 s. 21-30  szczegóły 
645.artykuł: Jasiewicz Zbigniew, Kopczyńska-Jaworska Bronisława: Perspektywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego u progu drugiego stulecia jego działalności. Lud 1996 t. 80 s. 15-19  szczegóły 
646.artykuł: Jasiewicz Zbigniew: Przed 100-leciem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud 1993 t. 76 s. 13-20  szczegóły 
647.artykuł: Kaczko Krystyna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od IX 1989 do IX 1992. Lud 1992 t. 75 s. 289-293  szczegóły 
648.artykuł: Kaczko Krystyna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1989 roku do września 1990 roku. Lud 1991 t. 74 s. 299-304  szczegóły 
649.artykuł: Kaczko Krystyna: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1990 do września 1991 roku. Lud 1992 t. 75 s. 285-289  szczegóły 
650.artykuł: Klimaszewska Jadwiga: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ma 102 lata (2). Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
651.artykuł: Klimaszewska Jadwiga: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ma 102 lata. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 6-7  szczegóły 
652.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: A Centenary of the Polish Ethnological Society. Lud 1995 t. 79 s. 9-19  szczegóły 
653.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (W przededniu setnej rocznicy swego powstania). Twórczość Ludowa 1993 nr 1/2 s. 74-76  szczegóły 
654.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Lwów - Lublin - Poznań - Wrocław). Dolny Śląsk 1995 t. 1 s. 128-134  szczegóły 
655.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud 1995 t. 78 s. 9-18  szczegóły 
656.artykuł: Kłodnicki Zygmunt: Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie (dziesięciolecie Antoniego Kaliny). Literatura Ludowa 1995 nr 4/5 s. 3-25 (dzieje założenia i kształtowania się Towarzystwa za czasów prezesury j...) szczegóły 
657.artykuł: Kłodnicki Zygmunt, Rostworowska Magdalena, Suchecka Paulina: Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław 9-11 września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 320-322  szczegóły 
658.artykuł: Koniewa Jarosława: Nowe prace z dziedziny slawistyki na Ukrainie. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 237-239 (omówienie, m.in. nt. działalności Polskiego Towarzystwa Ludowego we Lw...) szczegóły 
659.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska Maria: 67. Walne Zgromadzenie Delegatów PTL - Gdańsk 20.09.1991. Lud 1992 t. 75 s. 293-295 (spraw....) szczegóły 
660.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska Maria: [Siedemdziesiąte] 70. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Łódź, 29 września 1994. Lud 1996 t. 80 s. 311-313  szczegóły 
661.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska-Rudnicka Maria: [Siedemdziesiąte pierwsze] 71. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław, 9 września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 314-315  szczegóły 
662.artykuł: Kuczyński Antoni: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 289-91 (spraw. z działaln. Zarządu Głównego PTL w okresie IX 1987 - IX 1988...) szczegóły 
663.artykuł: Kuczyński Antoni: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 326-332 (spraw. Sekretarza Generalnego z działaln. Zarządu Głównego PTL w kaden...) szczegóły 
664.artykuł: Kyrcziw Roman: Związki uczonych ukraińskich z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Lud 1996 t. 80 s. 31-37  szczegóły 
665.artykuł: Niewiadomska Maria: 68. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Szamotułach 18 września 1992 r.. Lud 1992 t. 75 s. 299-303 (spraw....) szczegóły 
666.artykuł: Niewiadomska Maria: Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Chorzowie 24 września 1993. Lud 1993 t. 76 s. 299-302  szczegóły 
667.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 31 VIII s. 3 (nt. obchodów 100. rocznicy utworzenia Towarzystwa...) szczegóły 
668.artykuł: Rostworowska Magdalena: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1992 do września roku 1993. Lud 1993 t. 76 s. 295-299  szczegóły 
669.artykuł: Rostworowska Magdalena: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1993 roku do września 1994 i od wrzesnia 1994 do września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 303-310  szczegóły 
670.artykuł: Soppa Irena: Działalność Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Rocznik Lubuski 2000 t. 26 cz. 1 s. 191-194  szczegóły 
671.artykuł: Spiss Anna: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 280-282 (spraw. z sesji nauk. z okazji 90. roczn. powstania oddziału krakowskie...) szczegóły 
672.artykuł: Stefański Józef: Obchody jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Zamościu. Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
673.artykuł: Stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 1895-1995. Zdarzenia Muzealne 1996 nr 14 s. 4-8 (art. nt. działalności...) szczegóły 
674.artykuł: Tyszkowa Aleksandra: Historia Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 213-216 (streszcz. ref....) szczegóły 
675.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 40 s. 2 (notka o 100-leciu towarzystwa...) szczegóły 
676.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 2 (not. o 100-leciu istnienia towarzystwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
    imprezy (alfabet tytułów)
677.impreza: Kongres Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1998).  szczegóły 
artykuł: Grygiel Grzegorz: IX Kongres Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Neofilolog 1998 nr 17 s. 80-82 (spraw....) szczegóły 
678.impreza: Nadzwyczajny Walny Zjazd.  szczegóły 
artykuł: Neofilolog 1990 nr 2 s. 78 (nota spraw....) szczegóły 
679.impreza: Walny Zjazd.  szczegóły 
680.impreza: Walny Zjazd.  szczegóły 
artykuł: VI Walny Zjazd PTN. Neofilolog 1990 nr 2 s. 76 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
681.artykuł: Giel Andrzej, Siek-Piskozub Teresa: Sprawozdanie z działalności okręgu poznańskiego w latach 1989-1992. Neofilolog 1993 nr 6 s. 68-70  szczegóły 
682.artykuł: Komunikat. Neofilolog 1996 nr 13 s. 85 (dot. przesunięcia terminu I Kongresu Neofilologii Polskiej na rok 1998...) szczegóły 
683.artykuł: Magnuszewska Zofia: Sprawozdanie z X jubileuszowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Neofilolog 1999 nr 18 s. 91-94 (Poznań, 20-21 IX 1999 org. Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Ad...) szczegóły 
684.artykuł: Rutkowska Genowefa, Stefek Elżbieta: Protokół VIII-go Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Neofilolog 1995 nr 11 s. 75-79  szczegóły 
685.artykuł: Siek-Piskozub Teresa: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego za kadencję 1992-1995. Neofilolog 1995 nr 11 s. 71-74  szczegóły 
686.artykuł: X Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego - Prokól z obrad. Poznań 26 września 2001. Neofilolog 2002 nr 21 s. 92-94  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
    imprezy (alfabet tytułów)
687.impreza: Zjazd Orientalistów Polskich (1994).  szczegóły 
artykuł: M.A.W.: Ta wiedza może być praktyczna (XXVIII Zjazd Orientalistów Polskich). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 121 s. 2 (omów....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 242-243 (nota...) szczegóły 
688.impreza: Zjazd Orientalistów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: XXIX Zjazd Orientalistów Polskich (14-15 października 1997 r.). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 136-139 (sprawozdanie; zawiera wykaz wygłoszonych referatów...) szczegóły 
689.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (2000).  szczegóły 
artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 148 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 9 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
690.artykuł: Cyrzyk Leszek: 70 lat Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 3-8  szczegóły 
691.artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 106-107 (w 1992...) szczegóły 
692.artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 159 (w 1999 r....) szczegóły 
693.artykuł: Działalność PTO [Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 260 (w 1993...) szczegóły 
694.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 258-259 (sprawozdanie z XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego or...) szczegóły 
695.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 119 (nt. działalności towarzystwa w 1994 roku...) szczegóły 
696.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 148 (sprawozdanie z jubileuszowego, trzydziestego zjazdu oraz Walnego Zgrom...) szczegóły 
697.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 157 (sprawozdanie z sesji naukowej "Wpływ języków i kultur orientalnych na ...) szczegóły 
698.artykuł: Działalność PTO. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 164 (w 1997; nota...) szczegóły 
699.artykuł: Dziekan Marek M.: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Dzieje i dorobek w zarysie. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 59-63 (z wykazem publikacji sygnowanych przez PTO od roku 1945...) szczegóły 
700.artykuł: Kałużyński Stanisław: Jubileuszowe retrospekcje (kartki z historii PTO w XX w.). Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 127-143  szczegóły 
701.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 106 (nota spraw. z Walnego Zebrania członków Oddziału Krakowskiego PTO i wy...) szczegóły 
702.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 139 (not. spraw. z Walnego Zgromadzenia Oddz. Warszawskiego, 21 II 1992 i w...) szczegóły 
703.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 110-111 (nt. działalności Oddziałów Krakowskiego i Gdańskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
704.artykuł: Borucińska Krystyna: Działalność koła PTR w Grudziądzu w latach 1985-1988. Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 124-126 (omów....) szczegóły 
705.artykuł: Grącka Monika: Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTR-u. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 131-132 (Warszawa, 11 II 1993...) szczegóły 
706.artykuł: Henzel Janusz, Kowalczyk Artur: Dziękujemy Ci, Tomaszu!. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 133-134 (nt. działalności Tomasza Miedzińskiego na rzecz Polskiego Towarzystwa ...) szczegóły 
707.artykuł: Miedziński Tomasz: V Walne Zgromadzenie PTR [Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego]. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 255-259 (sprawozdanie z działalności w l. 1989-1995...) szczegóły 
708.artykuł: Mrózek Alicja: Posiedzenie Prezydium Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 150 (Sosnowiec, 6 I 2000; nota sprawozdawcza...) szczegóły 
709.artykuł: Oziębło Piotr: Język Rosyjski 1989 nr 5 s. 316-317 (sprawozdanie z obrad IV Walnego Zgromadzenia PTR w Kaliszu...) szczegóły 
710.artykuł: Poręba Stanisław: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Prace naukowo-badawcze członków PTR z dziedziny literaturoznawstwa rosyjskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 165-168  szczegóły 
711.artykuł: Rutkowska-Kupran Maria: Z życia koła PTR w Kętrzynie (Migawki). Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 126-127 (omówienie działalności...) szczegóły 
712.artykuł: Uchwała V Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 261-262 (dot. nowych zadań i celów statutowych Towarzystwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
713.artykuł: Ruta Magdalena: Naukowe podejście do języka. Jidyszyści w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 1 s. 30-31 (m.in. dot. zarejestrowanego w 2010 r. Polskiego Towarzystwa Studiów Ji...) szczegóły 
714.artykuł: Szanse na rozwój jidysz w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 11 s. 6-7 (m.in. dot. powołania i zadań Towarzystwa...) szczegóły 
715.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Projekty i perspektywy. Midrasz 2009 nr 12 s. 3 (m.in. dot. powołania Towarzystwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
716.artykuł: Korzeniowski Tomasz: II Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 1 s. 13  szczegóły 
717.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: II Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (Kraków 24 XI 1998). Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 115-117 (spraw....) szczegóły 
718.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich za drugą kadencję (lata 1998-2002). Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 169-172  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    książki (alfabet autorów)
719.książka: Marciniak Ryszard: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Rok założenia 1857.. 1995 ([Wyd. 1 pt.: 125 lat w służbie nauki. 1857-1982]....) szczegóły 
720.książka: Marciniak Ryszard: Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ich myśli i dzieło. 1998 (Wstęp. - Powstanie Towarzystwa i czasy zaboru pruskiego (1857-1918). W...) szczegóły 
721.książka: Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007 Materiały do słownika biograficznego Wielkopolan. 2008  szczegóły 
722.książka: Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856-2008. 1. 2011  szczegóły 
723.książka: Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856-2008. 2. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
724.artykuł: Informacja Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o działalności Towarzystwa w roku 1997. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
725.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Konferencje Naukowe PTPN w 1997 r.. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 181  szczegóły 
726.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Relacja z nadzwyczajnego Walnego Zebrania w 140. rocznicę powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przegląd Wielkopolski 1996 nr 3/4 (35/36) s. 118-119 (Poznań,13 II 1997...) szczegóły 
727.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w 140. rocznicę powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 179-180  szczegóły 
728.artykuł: Król Andrzej: Przegląd wydarzeń. Kronika Miasta Poznania 2002 nr 1 s. 431 (not. o 145. rocznicy powstania...) szczegóły 
729.artykuł: Kurnatowski Stanisław: Zadania Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk w obecnej sytuacji środowiska naukowego. Wstęp do dyskusji. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 17-32  szczegóły 
730.artykuł: Marciniak Anna: Nauczyciele poznańscy wśród założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kronika Miasta Poznania 2001 nr 4 s. 283-302 (m.in. not. biogr.: Władysław Nehring, Marceli Motty...) szczegóły 
731.artykuł: Marciniak Anna: Recepcja idei Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wielkopolsce. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 107-112  szczegóły 
732.artykuł: Marciniak Ryszard: Arcybiskupi poznańscy i duchowieństwo w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk do 1945 roku. Kronika Miasta Poznania 2003 nr 1 s. 347-363 (m.in. dotyczy: Nikodem Cieszyński, Bronisław Gładysz, Władysław Hozako...) szczegóły 
733.artykuł: Marciniak Ryszard: Poznańskie Towarzystwo Przyjació Nauk w poglądach swoich prezesów. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 10-35  szczegóły 
734.artykuł: Marciniak Ryszard: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w pracy dla Wielkopolski i kraju. Przegląd Wielkopolski 1995 nr 1/2 s. 31-35 (dzieje i obecna działalność...) szczegóły 
735.artykuł: Rola Zygmunt: Pazurami i dziobem (Poznańskie Towarzystwo działa od 140 lat). Trybuna 1997 nr 26 s. 7 (nt. działalności...) szczegóły 
736.artykuł: Sto lat PTPN. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 31 dod. s. 2 (zapow. nadzwyczajnego Walnego zebrania z okazji jubileuszu; Poznań 13 ...) szczegóły 
737.artykuł: W związku z jubileuszem PTPN. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 9 (życzenia z okazji 140-lecia działalności; podp. Władysław Findeisen - ...) szczegóły 
738.artykuł: Wiesiołowski Jacek: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk u progu XXI wieku. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 17-19  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Radomskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
739.artykuł: Kronika z życia RTN w 1994 r.. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1995 z. 1/4 s. 147-149  szczegóły 
740.artykuł: Łuszkiewicz-Dzierżawska Grażyna: Szkic działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 2000 z. 14 s. 52-72  szczegóły 
741.artykuł: Orzechowski Krzysztof: Z prac Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 143-147 (historia i działalność...) szczegóły 
742.artykuł: Ośko Stanisław: Dwadzieścia pięć lat Radomskiego Tow. Nauk. w służbie regionu 1963-1988. Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 149-158  szczegóły 
743.artykuł: Podgajniak Genowefa: Kronika z życia Radomskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1998-1999. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2000 z. 3/4 s. 129-130 (not. z okazji 35-lecia Radomskiego Towarzystwa Naukowego...) szczegóły 
744.artykuł: Podgajniak Genowefa: Kronika z życia Radomskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1998-1999. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2000 z. 3/4 s. 126-133  szczegóły 
745.artykuł: Podgajniak Genowefa: Kronika z życia RTN [Radomskiego Towarzystwa Naukowego] w latach 1996-1997. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1998 z. 2/4 s. 215-221  szczegóły 
746.artykuł: Podgajniak Genowefa: Kronika z życia RTN w 1995 r.. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1996 z. 1/4 s. 209-213  szczegóły 
747.artykuł: Sprawozdanie z działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego za okres od 10.IV.1986 r. do 31.XII.1988. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1989 t. 26 z. 3/4 s. 199-217  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
748.artykuł: Jasnowska Janina: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Historia i przyszłość. x 2000 ([w ks. zb.:] Środowisko naukowe Szczecina u progu XXI wieku. Red. Jani...) szczegóły 
749.artykuł: Jasnowska Janina, Rutkowski Józef: Zarys historii Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i główne postacie w Szczecińskim ośrodku naukowym. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 7-24  szczegóły 
750.artykuł: Rutkowski Józef: 40-lecie Szczecińskiego Towarzystwo Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 145 (nota o uroczystej sesji naukowej z okazji jubileuszu; Szczecin 3 XII 1...) szczegóły 
751.artykuł: Rutkowski Józef: Zarys historii Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. x 1996 ([W ks. zb.:] Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Księga osiągnięć. Szcz...) szczegóły 
752.artykuł: Skałd personalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w 40-leciu. x 1996 ([W ks. zb.:] Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Księga osiągnięć. Szcz...) szczegóły 
753.artykuł: Skład Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego na dzień 1 lipca 1996 r.. x 1996 ([W ks. zb.:] Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Księga osiągnięć. Szcz...) szczegóły 
754.artykuł: Sobański Roman, Songin Włodzimierz: Działalność wydawnicza i odczytowa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 53-58  szczegóły 
755.artykuł: Straszko Jerzy: Rola Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w pobudzaniu badań. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 45-52  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    książki (alfabet autorów)
756.książka: 30 lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Grójcu. 1974-2004. 2004  szczegóły 
757.książka: Fita Stanisław: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-1986. 1990  szczegóły 
recenzja: Abe: TLAM. Twórczość 1991 nr 7 s. 133  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Dzieje jednej instytucji. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Siedlecka Jadwiga: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 282-284  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Wedle rzeczywistych umiejętności". Życie Warszawy 1991 nr 136 s. 7  szczegóły 
758.książka: Fita Stanisław, Świerczyńska Dobrosława: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-2006. 2006  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
759.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1989).  szczegóły 
artykuł: Brzeska-Smerkowa Teresa: Protokół Zjazdu delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Tarnowie 23 IX 1989 r. (Skrót). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 142-146  szczegóły 
artykuł: Kordaczuk Wiesława: Zjazd delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza - pierwszy w drugim 100-leciu istnienia Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 146-148  szczegóły 
760.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1992).  szczegóły 
artykuł: K.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 241 (not....) szczegóły 
artykuł: Szypowska Irena: O Zjeździe Towarzystwa Mickiewiczowskiego albo: jak utrzymać "umysłową i towarzyską spójnię"?. Polonistyka 1993 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
artykuł: Zjazd Towarzystwa Literackiego w Gdańsku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 147-158  szczegóły 
761.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1995).  szczegóły 
artykuł: Maciąg Kazimierz: Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Fraza 1996 nr 11/12 s. 265-267 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 21 IX s. 3  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 517-519 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Szetela Czesława: Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Wnioski ze statutowego zjazdu delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie we wrześniu 1995 roku. Polonistyka 1996 nr 7 s. 407  szczegóły 
762.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1998).  szczegóły 
artykuł: Abe: Uroczysty zjazd mickiewiczowski. Twórczość 1998 nr 12 nr 146-147 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: Mickiewicz w Towarzystwie Literackim. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 11 s. 8-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: D.Ch.: Wokół Mickiewicza. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 10 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Teresa: O wieszczu i za wieszczem. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. 21-31 (relacja...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 183-186  szczegóły 
763.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (2001).  szczegóły 
artykuł: Stawicki Mariusz: Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2001 nr 3 s. 151-152 (sprawozdanie...) szczegóły 
764.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (2008).  szczegóły 
artykuł: Gołuński MIrosław, Kładź Marta: Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wiek XIX 2008 t. 1 s. 230-237  szczegóły 
765.impreza: Ogólnopolski Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (2012).  szczegóły 
artykuł: Mika Ewelina: Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Złoty Potok 2012. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 624-632 (sprawozdanie...) szczegóły 
766.impreza: Plener Dydaktycznej Komisji Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1988).  szczegóły 
artykuł: Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1989 nr 1 s. 70-73 ([spraw.]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
767.artykuł: Atamańczuk Kazimiera: Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1980-1988. Rocznik Elbląski 1991 t. 12 s. 267-269 (nt. działalności oddziału w Elblągu ...) szczegóły 
768.artykuł: Bakuła Bogusław: Poznań. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 144-145 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Poznaniu...) szczegóły 
769.artykuł: Borkowska Grażyna: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Teresa Kostkiewiczowa. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 639-640  szczegóły 
770.artykuł: Burta Małgorzata: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Zbigniew Lisowski. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 642  szczegóły 
771.artykuł: Burzmiński W.: Nowiny 1989 nr 145 s. 5 (nt. działalności oddziału w Przemyślu...) szczegóły 
772.artykuł: Ciechowicz Jan: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Jan Data. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 636-637  szczegóły 
773.artykuł: Członkowie honorowi Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza powołani na kolejnych zjazdach towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 155-158  szczegóły 
774.artykuł: Dąbrowska Zofia: Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1991 do 30 czerwca 1993 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 132-142  szczegóły 
775.artykuł: D.Ch.: Trochę historii. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 11 s. 8-10 (nt. powstania i działalności towarzystwa...) szczegóły 
776.artykuł: Fac Krystyna: Elbląg. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 143 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Elblągu...) szczegóły 
777.artykuł: Fidelus Michał: Dwadzieścia lat działalności Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 131-136  szczegóły 
778.artykuł: Fita Stanisław: Rola Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w rozwoju badań nad Mickiewiczem i upowszechnianiu dzieł poety. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 75-84  szczegóły 
779.artykuł: Fita Stanisław: Sto lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 36 (1988) z. 1 s. 93-105  szczegóły 
780.artykuł: Gołuński MIrosław, Nakielska-Kowalska Anna: "Obyś cudze dzieci uczył...": O formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 209-219  szczegóły 
781.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 6 (program cyklu wykładów w Oddziale Gdańskim nt. Historia literatury pol...) szczegóły 
782.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 5 (program cyklu wykładów w Oddziale Gdańskim nt. Historia literatury pol...) szczegóły 
783.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr1 s. 19 (program wykładów monograficznych w Gdańsku nt.: Historia literatury po...) szczegóły 
784.artykuł: Intuicje Przydrożne 2001 jesień s. 67 (not. nt. sesji naukowej zorganizowanej 21 XI 2001 r. w setną rocznicę ...) szczegóły 
785.artykuł: Kaczorowska Teresa: Prezes kochająca las. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 1999 nr 1 s. (sylwetka Teresy Kostkiewiczowej - prezeski Towarzystwa...) szczegóły 
786.artykuł: Klepacka Włodzimiera: Przemyśl. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 145-146 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Przemyślu...) szczegóły 
787.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 145 (not. o nadaniu Danielowi Beauvois z Uniwersytetu w Lille tytułu członk...) szczegóły 
788.artykuł: Komarewicz Józef: Tarnowskie Towarzystwo Literackie. Tarniny 1998 nr 3 s. 29 (nt. imprez związanych z Rokiem Mickiewiczowskim org. przez tarnowski o...) szczegóły 
789.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za okres: wrzesień 1998 - wrzesień 2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 139-148  szczegóły 
790.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszionych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1998. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 169-179  szczegóły 
791.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1994 do 31 grudnia 1995. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 184-197  szczegóły 
792.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 1996. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 179-186  szczegóły 
793.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1997 do 31 grudnia 1997. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 193-198  szczegóły 
794.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 163-170  szczegóły 
795.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach towarzystwa w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 159-168  szczegóły 
796.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z działalności TLiAM w latach 1990-1992. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 143-147  szczegóły 
797.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1986-1989. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 137-142  szczegóły 
798.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za rok 1987. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 150-152  szczegóły 
799.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego i Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1992-1995). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 174-179  szczegóły 
800.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za rok 1990 (od X 1989 do XI 1990). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 127-129  szczegóły 
801.artykuł: Kryda Barbara: Sylwetki członków honorowych Towarzystwa wybranych 25 X 1986 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 139-142 (Karl Dedecius, Władysław Floryan, Sante Graciotti, Artur Hutnikiewicz,...) szczegóły 
802.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Komisja Komparatystyczna Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1980-1993). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 153-155  szczegóły 
803.artykuł: Lachendro Jan W.: Bielsko-Biała. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 142-143 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Bielsku-Białej...) szczegóły 
804.artykuł: Lachendro Jan W.: Sprawozdanie ze zjazdu prezesów oddziałów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 148-150  szczegóły 
805.artykuł: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Swietłana Musijenko. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 644-645  szczegóły 
806.artykuł: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Teresa Kostkiewiczowa. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 639-640  szczegóły 
807.artykuł: Libera Zdzisław: Tarnowski Magazyn Informacyjny 1989 nr 44 s. 8 (wywiad z prezesem Towarzystwa...) szczegóły 
808.artykuł: Libera Zdzisław: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Tradycja i perspektywy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 149-154 (dotyczy historii i bieżącej działalności; z not. od redakcji o autorze...) szczegóły 
809.artykuł: Libera Zdzisław: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 47-48 (historia i współczesność...) szczegóły 
810.artykuł: Ławski Jarosław: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Swietłana Musijenko. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 644-645  szczegóły 
811.artykuł: Magnuszewski Władysław: Zielona Góra. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Zielonej Górze...) szczegóły 
812.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 13 s. 8 (not. o przyzn. Tymonowi Terleckiemu tytułu członka honorowego TLAM...) szczegóły 
813.artykuł: Mikosińska Marta: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Krystyna Głombowa. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 638-639  szczegóły 
814.artykuł: Molenda Halina: Kalisz. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 143 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Kaliszu...) szczegóły 
815.artykuł: Orzeł Biały 1990 nr 1453 s. 64 (not. o nadaniu tytułu członka honorowego TLAM Tymonowi Terleckiemu...) szczegóły 
816.artykuł: Odczyty (W Częstochowskim Odziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza). Almanach Częstochowy 1999 s. 175-180 (od 1 VII 1984 - 30 VI 1998; wykaz...) szczegóły 
817.artykuł: Oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wiek XIX 2008 t. 1 s. 250-252 (wykaz...) szczegóły 
818.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, nauce i życiu zbiorowym. Poradnik Językowy 1999 z. 4 s. 39-40 (podp. Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza...) szczegóły 
819.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 189-191  szczegóły 
820.artykuł: Pewca Genowefa: Pabianice. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 143-144 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Pabianicach...) szczegóły 
821.artykuł: Płockie Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. x 1998 ([W ks.:] Kultura i jej instytucje w województwie płockim w latach 1975...) szczegóły 
822.artykuł: Pol Grażyna: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Helena Szczepanik . Wiek XIX 2012 t. 5 s. 646-647  szczegóły 
823.artykuł: The Polish Review 1990 t. 35 nr 1 s. 95 (o nadaniu Tymonowi Terleckiemu honorowego członkostwa Towarzystwa Lit...) szczegóły 
824.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 15 II s. 10 (not. o nadaniu Tymonowi Terleckiemu tytułu honorowego członka TLAM...) szczegóły 
825.artykuł: Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1991 r. 33 (1990/1991) s. 31 (nota o nadaniu tytułu Członka Honorowego TLAM Marii Danilewicz-Zielińs...) szczegóły 
826.artykuł: Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1989 r. 32 (1988/1989) s. 131 ([nota o nominowaniu na członków honorowych tow. T. Terleckiego i M. Da...) szczegóły 
827.artykuł: RZ: Jak pomóc nauczycielom?. Trybuna 1995 nr 218 s. 2 (nota sprawozdawcza z ogólnopolskiego zjazdu delegatów oddziałów Towarz...) szczegóły 
828.artykuł: Sidor Michalina: Działalność Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Oddział w Łomży. Studia Łomżyńskie 1989 t. 1 s. 242-243 (nota sprawozdawcza z działalności...) szczegóły 
829.artykuł: Skład Zarządu Głównego, Głownej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 183-184  szczegóły 
830.artykuł: Szwoch Ryszard: Patronuje im Mickiewicz. Kociewski Magazyn Regionalny 1995 nr 3/4 s. 36 (nt. działaln. oddz. w Starogardzie Gdańskim...) szczegóły 
831.artykuł: Szwoch Ryszard: Starogard Gdański. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 146-147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Starogardzie Gdańskim...) szczegóły 
832.artykuł: Szypowska Irena: Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 149-151  szczegóły 
833.artykuł: Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 14 s. 4 (not. o planach reaktywowania działalności Oddział w Piotrkowie Trybuna...) szczegóły 
834.artykuł: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Białymstoku. Kresy Literackie 1991 nr 1/2 s. 40 (nota o działaln....) szczegóły 
835.artykuł: Uchwała Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wiek XIX 2008 t. 1 s. 237-239 (nt. uchwały w sprawie aktualnej sytuacji w szkolnej edukacji polonisty...) szczegóły 
836.artykuł: Wasita Ryszard: Czy jest nam dziś potrzebne Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza?. Więź 1993 nr 9 s. 190-193  szczegóły 
837.artykuł: Wiśniewska Lidia: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Jadwiga Puzynina. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 645-646  szczegóły 
838.artykuł: Władze Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza wybrane na Zjeździe Delegatów w Poznaniu w dniach 25-27 września 1998. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 187-188 (prezes: Teresa Kostkiewiczowa...) szczegóły 
839.artykuł: Władze Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wybrane na Zjeździe Delegatów w Białymstoku w dniach 28-30 IX 2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 153-154  szczegóły 
840.artykuł: Wojciechowski Ryszard: Na przedprożu XXI wieku (Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1995-1998 złożone dnia 25 IX 1998 r. w pierwszym dniu obrad zjazdu delegatów oddziałów Towarzystwa w Poznaniu). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 173-181  szczegóły 
841.artykuł: Wójcicka Zofia: Szczecin. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Szczecinie...) szczegóły 
842.artykuł: Wójcicki Jacek: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Jerzy Axer. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 633-636  szczegóły 
843.artykuł: Wójcicki Jacek: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Roman Loth. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 642-644  szczegóły 
844.artykuł: Wróbel Elżbieta: Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: Barbara Kubicka-Czekaj. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 640-641  szczegóły 
845.artykuł: Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2011. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 661-668  szczegóły 
846.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009. Wiek XIX 2009 nr 2 s. 298-306  szczegóły 
847.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1986 do 31 grudnia 1987 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 153-164  szczegóły 
848.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1989 do 30 czerwca 1990 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 129-138  szczegóły 
849.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1993 do 31 czerwca 1994. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 156-163  szczegóły 
850.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1988 do 30 czerwca 1989 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 148-160  szczegóły 
851.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach towarzystwa w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 163-170  szczegóły 
852.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach towarzystwa w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007. Wiek XIX 2008 t. 1 s. 240-249  szczegóły 
853.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w roku 2009. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 281-289  szczegóły 
854.artykuł: Wysłouch Seweryna: Ludwik Mikusiński (1917-1998). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 203-207  szczegóły 
855.artykuł: Więź 1990 nr 5/6 s. 195 (nota o nadaniu przez Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. A. Mic...) szczegóły 
856.artykuł: Z listów do Zarządu Głównego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 123-126 (listy od: Claude Backvis (1990), Daniel Beauvois (1990), Maria Danile...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
857.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z działalności w 1990 roku. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 1 s. 74-79  szczegóły 
858.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z działalności w 1991 roku. Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 4/5 s. 386-391  szczegóły 
859.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1995 roku. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 234-239  szczegóły 
860.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1997 roku. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 283-288  szczegóły 
861.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1998 roku. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 157-160  szczegóły 
862.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 1999 roku. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 236-240  szczegóły 
863.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2000 roku. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 316-320  szczegóły 
864.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2001 roku. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 2 s. 155-160  szczegóły 
865.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2002 roku. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 155-160  szczegóły 
866.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miośników Języka Polskiego w 1993 roku. Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 154-159  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie
    książki (alfabet autorów)
867.książka: Szornel-Dąbrowska Barbara: Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie 1922-1952. 2000  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2001 nr 5 s. 30-31 (not....) szczegóły 
868.książka: Szornel-Dąbrowska Barbara: Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-1939. 2001  szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 43  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 1/2 s. 185-187 (notka...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Miłośników Książki w Lublinie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
869.artykuł: Gurba Jan: Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki w latach 1926-2001. x nr s. ([w ks. zb.:] Życie artystyczne Lublina 1901-2001. Materiały z sesji, 2...) szczegóły 
870.artykuł: Hadrian Ewa: 75-lecie Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Bibliotekarz Lubelski 2001 r. 44 s. 77-80 (rys historyczny, formy działalności...) szczegóły 
871.artykuł: Kieraciński Piotr: 75 lat LTMK. Forum Książki 2001 nr 3 s. 7 (z okazji 75. rocznicy powstania towarzystwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
872.artykuł: Achremczuk Stanisław, Ogrodziński Władysław: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 137-142  szczegóły 
873.artykuł: Sikorski Jerzy: Dziesięć lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1991-2001). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2001 nr 4 s. 573-582  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
874.artykuł: Eckmann Augustyn: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2001 r do 31 grudnia 2001 r. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 235-254  szczegóły 
875.artykuł: Eckmann Augustyn: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 255-273  szczegóły 
876.artykuł: Lista członków Towarzystwa Naukowego KUL (stan na dzień 31 XII 2000 roku). Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 305-311  szczegóły 
877.artykuł: Longosz Stanisław: Działalność Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w 1997/98. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 608-609 (spraw. z działalności...) szczegóły 
878.artykuł: Longosz Stanisław: Odrodzona Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 561-569 (nt. działaności Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy Wydzia...) szczegóły 
879.artykuł: Muszyński Wojciech: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - działalność i jej rezultaty. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 139-166  szczegóły 
880.artykuł: Noskowska Danuta, Sułowski Zygmunt: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
881.artykuł: Odczyty wygłoszone na wydziałach TN KUL 2001. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 275-281  szczegóły 
882.artykuł: Prezesi Towarzystwa Naukowego KUL od 1934 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 301  szczegóły 
883.artykuł: Projekty badawcze. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 288-289 (z lat 1999-2000 finansowane przez Komitet Badań Naukowych...) szczegóły 
884.artykuł: Projekty badawcze. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 297-300 (realizowane w TN KUL w latach 2001-2002, finansowane przez KBN...) szczegóły 
885.artykuł: Publikacje. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 301-309 (z lat 2001-2002...) szczegóły 
886.artykuł: Sarek Stanisław: 60 lat Towarzystwa Naukowego KUL. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 157-161  szczegóły 
887.artykuł: Sawicki Stefan: Towarzystwo Naukowe KUL - aktualna sytuacja i perspektywy. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 163-166  szczegóły 
888.artykuł: Sekretarze generalni Towarzystwa Naukowego KUL od 1934 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 303  szczegóły 
889.artykuł: Spis publikacji. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 291-297 (z lat 1999-2000...) szczegóły 
890.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1989. Summarium 1994 r. 18 (1989) s. 173-183  szczegóły 
891.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1990. Summarium 1996 r. 19 (1990) s. 117-130  szczegóły 
892.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1991. Summarium 1996 r. 20/21 (1991/1992) s. 211-222  szczegóły 
893.artykuł: Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1992. Summarium 1996 r. 20/21 (1991/1992) s. 225-237  szczegóły 
894.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1995. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 249-263  szczegóły 
895.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1996. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 266-280  szczegóły 
896.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1997. Summarium 2000 r. 26/27 (1997/1998) s. 227-242  szczegóły 
897.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] za rok 1998. Summarium 2000 r. 26/27 (1997/1998) s. 243-258  szczegóły 
898.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1993. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 173-188  szczegóły 
899.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1994. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 189-202  szczegóły 
900.artykuł: Sulikowski Andrzej: "Katolicka Akademia Nauk". Sześćdziesięciolecie Towarzystwa Naukowego KUL. Tygodnik Powszechny 1994 nr 50 s. 10  szczegóły 
901.artykuł: Summarium 1989 r. 10 (1981) s. 399-410  szczegóły 
902.artykuł: Towarzystwo Naukowe KUL w 1999 roku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 20 (sprawozdanie z działalności...) szczegóły 
903.artykuł: Żuk Alina: In memoriam. Biogramy zmarłych członków Towarzystwa Naukowego KUL. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 313-317 (zaw. biogramy m.in.: Jerzy Kalinowski, Jerzy Łanowski, Czesław Strzesz...) szczegóły 
904.artykuł: Żuk Alina: Towarzystwo Naukowe KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 31 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
905.artykuł: Hałas Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 219-228  szczegóły 
906.artykuł: Hałas Elżbieta: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 roku. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 229-241  szczegóły 
907.artykuł: Odczyty wygłoszone na wydziałach TN KUL. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 243-246  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Krakowskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
908.artykuł: Homola-Skąpska Irena: Udział inteligencji w towarzystwach naukowych i kulturalnych Wolnego Miasta Krakowa. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2002 r. 47 s. 231-254 (m.in..: Towarzystwo Naukowe Krakowskie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Płockie
    książki (alfabet autorów)
909.książka: Jaworowski Henryk: XXX-lecie Łęczyckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego 1977-2007. 2007  szczegóły 
910.książka: Poczet prezesów odrodzonego Towarzystwa Naukowego Płockiego. 2007  szczegóły 
911.książka: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1991. 1992  szczegóły 
912.książka: Stogowska Anna Maria: Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego. 1820-1985. 1994  szczegóły 
recenzja: Grzybowski Michał Marian: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 212-217  szczegóły 
recenzja: Grzybowski Michał Marian: Notatki Płockie 1995 nr 4 s. 50-52 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Notatki Płockie 1995 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
913.książka: Stogowska Anna Maria: Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939. 1998 ([Omówienie działalności Towarzystwa; w aneksie m.in.:] Kalendarium dzi...) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Notatki Płockie 1999 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Szczepański Janusz: Rocznik Mazowiecki 1999 t. 11 s. 248-249  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
914.impreza: Sesja Jubileuszowa w 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego (1995).  szczegóły 
artykuł: Chojnacki Jakub: Sesja Jubileuszowa w 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1995 nr 2 s. 3-58 (spraw. z sesji zawierające m.in. teksty przemówień, listów gratulacyj...) szczegóły 
artykuł: Chojnacki Jakub: W 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 167-175 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
915.artykuł: 180. rocznica powstania Towarzystwa Naukowego Płockiego (1829-2000). Biskup płocki prof. dr hab. Stanisław Wielgus - członkiem honorowym TNP. Notatki Płockie 2000 nr 2 s. 3-10 (spraw. z uroczystości w Płocku 3 VI 2000 oraz teksty listów gratulacyj...) szczegóły 
916.artykuł: Chojnacki Jakub: [Sto siedemdziesią pięć] 175 lat Towarzystwa Naukoweo Płockiego (TNP). Notatki Płockie 1994 nr 3 s. 7-16 (ref. wygł. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym T...) szczegóły 
917.artykuł: Chudzyński Marian: 180 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego w służbie regionu i kraju. Notatki Płockie 2000 nr 2 s. 11-18  szczegóły 
918.artykuł: Chudzyński Marian: Towarzystwo Naukowe Płockie. Moje Mazowsze 2001 nr 1/2 s. 20-21 (dot. historii i działalności towarzystwa...) szczegóły 
919.artykuł: Chudzyński Marian: W 170. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1990 nr 1/2 s. 52-55 (spraw....) szczegóły 
920.artykuł: Grzybowski Michał Marian: Prezesi Towarzystwa Naukowego Płockiego i ich rola w upowszechnianiu kultury i nauki. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 24-30  szczegóły 
921.artykuł: (J. A.): [Dwieście pięćdziesiąt] tysięcy woluminów w Bibliotece im. Zielińskich. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 10 dod. s. 3 (nt. zbiorów Biblioteki im. Zielińskiech - głównej placówki Towarzystwa...) szczegóły 
922.artykuł: Kieraciński Piotr: Z nową energią. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 56-57 (dot. m.in. działalności muzealnej, bibliotecznej i naukowej, taże filo...) szczegóły 
923.artykuł: Koński Wiesław: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TNP. Dr inż. Zbigniew Kruszewski, senator RP - nowym prezesem TNP. Notatki Płockie 2002 nr 1 s. 46-50 (sprawozdanie; z notą o Zbigniewie Kruszewskim i fot....) szczegóły 
924.artykuł: Krajewski Mirosław: Rola i zadania Seminarium Doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego w kształceniu kadr dla regionu. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 31-35  szczegóły 
925.artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (nota o dorobku naukowym Towarzystwa z okazji 175-lecia istnienia...) szczegóły 
926.artykuł: Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia TNP w dniu 28 marca (poniedziałek) 1988 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1989 (1988) s. 5-44  szczegóły 
927.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TNP w dniu 28 marca (wtorek) 1989 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1990 (1989) s. 5-37  szczegóły 
928.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 25 marca (poniedziałek) 1991 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1992 (1991) s. 5-45  szczegóły 
929.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 25 marca /wtorek/ 1997 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1998 (1997) s. 3-33  szczegóły 
930.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca 1996 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1997 (1996) s. 3-42  szczegóły 
931.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca 2000 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2001 (2000) s. 5-31  szczegóły 
932.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca 2001 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2002 (2001) s. 5-31  szczegóły 
933.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (poniedziałek) 1994 o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1995 (1994) s. 3-53  szczegóły 
934.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (sobota) 1992 r. w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1993 (1992) s. 5-54  szczegóły 
935.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (środa) 1990 roku w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1991 (1990) s. 5-45  szczegóły 
936.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 28 marca (wtorek) 1995 Roku Jubileuszowego o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1996 (1995) s. 3-51  szczegóły 
937.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 29 marca 1999 r.. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2000 (1999) s. 5-31  szczegóły 
938.artykuł: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 30 marca (poniedziałek) 1998. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1999 (1998) s. 5-34  szczegóły 
939.artykuł: Przedpełski Marian: Piękna karta historii. Historia i Życie 1991 nr 11 s. 3 (dzieje...) szczegóły 
940.artykuł: Puchalska Alicja: 180 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego - wystawa z okazji jubileuszu TNP. Notatki Płockie 2000 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
941.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Stan w dniu 31 grudnia 1998 roku. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1999 (1998) s. 99-109  szczegóły 
942.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego stan w dniu 31 grudnia 1999 roku. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2000 (1999) s. 94-114  szczegóły 
943.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Stan w dniu 31 grudnia 2001 roku. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2002 (2001) s. 78-97  szczegóły 
944.artykuł: Rejestr członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Stan w dniu 31 grudnia roku 2000. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2001 (2000) s. 96-117  szczegóły 
945.artykuł: Sęczkowska Maria, Solarski Bolesław: XXV-lecie Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy. Notatki Płockie 2002 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
946.artykuł: Sprawozdanie z działalności TNP w roku 1988. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1989 (1988) s. 45-134  szczegóły 
947.artykuł: Sprawozdanie z działalności TNP w roku 1989. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1990 (1989) s. 38-110  szczegóły 
948.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1990. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1991 (1990) s. 46-117  szczegóły 
949.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1991. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1992 (1991) s. 54-133  szczegóły 
950.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1992. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1993 (1992) s. 55-148  szczegóły 
951.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1994. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1995 (1994) s. 54-147  szczegóły 
952.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1995. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1996 (1995) s. 52-169  szczegóły 
953.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1996. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1997 (1996) s. 42-151  szczegóły 
954.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1997. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1998 (1997) s. 34-119  szczegóły 
955.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1998. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 1999 (1998) s. 35-97  szczegóły 
956.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 1999. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2000 (1999) s. 32-93  szczegóły 
957.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2000. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2001 (2000) s. 32-95  szczegóły 
958.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2001. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego 2002 (2001) s. 32-77  szczegóły 
959.artykuł: Stanowisko Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Notatki Płockie 2000 nr 3 s. 47 (za Zarząd Towarzystwa podpisał Jakub Chojnacki...) szczegóły 
960.artykuł: Stogowska Anna Maria: Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1820-1830. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 33-39 (nt. działalności...) szczegóły 
961.artykuł: Stogowska Anna: Aleksander Maciesza 91875-1945) teoretyk regionalizmu polskiego. Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny 1996 t. 2 s. 117-127 (sylwetka prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1907-1945; z...) szczegóły 
962.artykuł: Stogowska Anna: Biblioteka Towarzystwa Naukowego Płockiego. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1994 t. 6 s. 93-110  szczegóły 
963.artykuł: Towarzystwo Naukowe Płockie. x 1998 ([W ks.:] Kultura i jej instytucje w województwie płockim w latach 1975...) szczegóły 
964.artykuł: Wiluś Bogusława: Sprawozdanie z wycieczki do Łęczycy, Płocka i Oporowa. Rocznik Wieluński 2003 t. 3 s. 138-141 (m.in. nt. historii i działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego; dot...) szczegóły 
965.artykuł: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TNP. Notatki Płockie 2003 nr 2 s. 48 (sprawozdanie z zebrania odbytego 7 IV 2003...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Sandomierskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
966.artykuł: Bęc Maria: Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Naukowo-Sandomierskiego w okresie od czerwca 1998 r. do maja 2002 r.. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 16 s. 66-68  szczegóły 
967.artykuł: Buko Andrzej: Chcemy być przydatni. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 14-16 (wyw. z prezesem Towarzystwa; rozm. Krzysztof Burek...) szczegóły 
968.artykuł: Buko Andrzej: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie - nowe towarzystwo regionalne. Nauka 1995 nr 1 s. 207-211 (powstało w grudniu 1993 r....) szczegóły 
969.artykuł: Buko Andrzej: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie: nowy punkt na mapie regionalnych towarzystw naukowych. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
970.artykuł: Burek Krzysztof: [Pierwsze] I Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Zamek Królewski w Sandomierzu, 25 maja 1994 r. Relacja z obrad. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 9-11  szczegóły 
971.artykuł: Członkowie Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
972.artykuł: Inauguracja działalności Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Sandomierz, 16 grudnia 1993 r.. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 2-9 (z tekstami przemówień Wacława Świerzawskiego, Janiny Sagatowskiej, Hen...) szczegóły 
973.artykuł: Jania Ryszard: Kilka myśli o Towarzystwie. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
974.artykuł: (kb): Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Naukowo-Sandomierskiego, Sandomierz, 23 maja 1998 r.. Zeszyty Sandomierskie 1998 nr 8 s. 4-5  szczegóły 
975.artykuł: (kb): Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Naukowo-Sandomierskiego. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 70 (z 8 VI 2002...) szczegóły 
976.artykuł: Kowalczyk Stanisław: Powstanie i działalność Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 647-649  szczegóły 
977.artykuł: Nowi członkowie Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 36  szczegóły 
978.artykuł: Nowi członkowie Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 16 s. 71  szczegóły 
979.artykuł: (RZ): Naukowe, sandomierskie. Trybuna 1994 nr 29 s. 9 (nt. powołania...) szczegóły 
980.artykuł: Sylwetki członków TNS. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 16 s. 70-71  szczegóły 
981.artykuł: Sylwetki członków TNS. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 76-77  szczegóły 
982.artykuł: Sylwetki członków Zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Zeszyty Sandomierskie 1998 nr 8 s. 35-37  szczegóły 
983.artykuł: Uchwały I Walnego Zgromadzenia. Zeszyty Sandomierskie 1994 nr 1 s. 11  szczegóły 
984.artykuł: Wilk Wiesław: Sprawozdanie z działalności Sekcji Humanistycznej TNS. Zeszyty Sandomierskie 1998 nr 8 s. 6  szczegóły 
985.artykuł: Wilk Wiesław: Sprawozdanie z działalności Sekcji Humanistycznej Towarzystwa Naukowo-Sandomierskiego. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 16 s. 66-68 (z 8 VI 2002...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
    książki (alfabet autorów)
986.książka: Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 2000 ([M.in. hasła:] Konrad Górski (oprac. Władysław Sawrycki)....) szczegóły 
recenzja: Ziemlewska Anna: Rocznik Toruński 2001 t. 28 s. 159-160 (not....) szczegóły 
987.książka: Serczyk Jerzy: Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Krótki zarys dziejów. 1999  szczegóły 
recenzja: Ziemlewska Anna: Rocznik Toruński 2000 t. 27 s. 189-190  szczegóły 
988.książka: Supruniuk Anna: Bibliografia prac i publikacji Towarzystwa Naukowego w Toruniu za lata 1961-1999. 2000  szczegóły 
recenzja: Ziemlewska Anna: Rocznik Toruński 2001 t. 28 s. 161 (not....) szczegóły 
989.książka: Towarzystwo Naukowe w Toruniu w latach 1976-2000. Materiały na podstawie corocznych sprawozdań Zarządu. 2002  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 222 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ziemlewska Anna: Rocznik Toruński 2002 t. 29 s. 208 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
990.artykuł: Biskup Marian: Jubilat trzyma się dobrze (125-lecie TNT). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 12-13 (wyw. z prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu; rozm. Jan Bełkot; z f...) szczegóły 
991.artykuł: Biskup Marian: Jubileusz 125-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Nauka 2001 nr 2 s. 163-166  szczegóły 
992.artykuł: Biskup Marian: Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Gdańskie Towarzystwo Naukowe w dziejach Pomorza XIX i XX wieku. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1999 nr 1 s. 5-33  szczegóły 
993.artykuł: Kronikarz: Nieobecni nie mają racji, czyli ludzie z towarzystwa. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 1 s. 29 (historia i działalność...) szczegóły 
994.artykuł: Obremska Maria: Testament prof. Konrada Górskiego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 78 s. 13 (o udostępnieniu naukowcom księgozbioru darowanego przez Konrada Górski...) szczegóły 
995.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 28 III s. 3 (o udostępnieniu naukowcom księgozbioru darowanego przez Konrada Górski...) szczegóły 
996.artykuł: Serczyk Jerzy: Rola Towarzystwa Naukowego w powstaniu Książnicy im. Kopernika. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa - jubileusz 70-lecia Książnicy Miejskie...) szczegóły 
997.artykuł: Serczyk Jerzy: Sto dwadzieścia pięć lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Nauka 2001 nr 2 s. 167-178  szczegóły 
998.artykuł: Skowrońska-Kamińska Renata: Uroczystości jubileuszowe 125-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zapiski Historyczne 2001 t. 66, z. 2/3 s. 228-231  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952, 1981-)
    książki (alfabet autorów)
999.książka: [Dwustu-lecie] 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. 2001 ([M.in. zawiera działy:] Barbara Bartnicka: Z prac Towarzystwa Przyjaci...) szczegóły 
1000.książka: TNW Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 1997 (Stefan Kieniewicz: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Nauko...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1001.impreza: "A genio lumen" - wystawa z okazji 90-lecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Krajewska Hanna: Wystawa z okazji 90-lecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Archeion 1998 t. 99 s. 366-367  szczegóły 
1002.impreza: Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - wystawa (2007).  szczegóły 
artykuł: Arvaniti Joanna, Pietrzkiewicz Dorota: Wystawa jubileuszowa "Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" na podstawie zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2007 nr 48 s. 231-246 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1003.artykuł: Aktualności 2001 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 137 (m.in. skład władz Towarzystwa na kadencję 2001-2003...) szczegóły 
1004.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 123-124  szczegóły 
1005.artykuł: Członkowie wybrani w 1994 r. Wydział I.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 22-24  szczegóły 
1006.artykuł: Członkowie zmarli od początku działalności TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego]. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 35-44  szczegóły 
1007.artykuł: [Dwustu-lecie] 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa. 23, listopada 2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 5-6 (obecnie: Towarzystwo Naukowe Warszawskie...) szczegóły 
1008.artykuł: Gieysztor Aleksander: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 58-63 (do 1986...) szczegóły 
1009.artykuł: Jankowski Czesław: Fundacja naukowa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 94-101 (sprawozdanie z uroczystości przekazania towarzystwu gmachu w Warszawie...) szczegóły 
1010.artykuł: Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 54-58 (spraw. z uroczystości 80. rocznicy reaktywowania Towarzystwa; z listam...) szczegóły 
1011.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (rys historyczny i główne kierunki działalności...) szczegóły 
1012.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 17-34 (odczyt wygł. na zebraniu z okazji 75-lecia Towarzystwa, 18 III 1983...) szczegóły 
1013.artykuł: Krajewska Hanna: [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1997. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 7-9  szczegóły 
1014.artykuł: Libera Zdzisław: Zarys dziejów Wydziału językoznawstwa i historii literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1991 r. 50 (1987) s. 63-71 (w l. 1907-1987...) szczegóły 
1015.artykuł: Lipkowski Janusz: Docenić towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2010 r. 72 (2009) s. 38-45 (wywiad z prezesem towarzystwa; rozm. Andrzej Świć...) szczegóły 
1016.artykuł: Lista aktualnych członków TNW (z podziałem na Wydziały). Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2007 r. 69 (2006) s. 95-96  szczegóły 
1017.artykuł: Lista członków TNW w roku 2007 według Wydziałów - stan na 1 I 2008 r. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 161-162  szczegóły 
1018.artykuł: Lista członków TNW w roku 2008 według Wydziałów - stan na 1 I 2009 r. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2009 r. 71 (2008) s. 150-151  szczegóły 
1019.artykuł: Lista członków TNW w roku 2009 według Wydziałów - stan na 1 I 2010 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2010 r. 72 (2009) s. 106-107  szczegóły 
1020.artykuł: Lista członków TNW w roku 2010 według Wydziałów - stan na 1 I 2011 r. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2011 r. 73 (2010) s. 100-101  szczegóły 
1021.artykuł: Lista członków TNW w roku 2011 według Wydziałów - stan na 1 I 2012 r. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2012 r. 74 (2011) s. 96-97  szczegóły 
1022.artykuł: Lista członków towarzystwa w 1987 r. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 25-28  szczegóły 
1023.artykuł: Lista członków Towarzystwa w 1990 roku. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 38-42  szczegóły 
1024.artykuł: Lista członków towarzystwa w okresie 1907-1986. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 236-244  szczegóły 
1025.artykuł: Lista członków Towarzystwa. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 89-93  szczegóły 
1026.artykuł: Mikulski Zdzisław, Rudowski Witold: Societas Scientiarum Varsaviensis - rediviva. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (historia i działalność; z fot. członków Zarządu Towarzystwa Naukowego ...) szczegóły 
1027.artykuł: Mikulski Zdzisław: [Sto] 100 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 9-14  szczegóły 
1028.artykuł: Mikulski Zdzisław: Towarzystwo Naukowe Warszawskie - trzy wcielenia - podobieństwo w odmienności. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 14-32 (geneza i działalność towarzystwa...) szczegóły 
1029.artykuł: Miszczak Stanisław: Perspektywy działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 91-95  szczegóły 
1030.artykuł: Paryskie obchody stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Paryż, 11-13 IV 2008). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2009 r. 71 (2008) s. 28-29 (sprawozdanie...) szczegóły 
1031.artykuł: Paszewski Andrzej: Perspektywy towarzystw naukowych ogólnych i korporacji akademickich w kontekście Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Nauka Polska [Warszawa] 2008 t. 17 (42) s. 9-14  szczegóły 
1032.artykuł: Paszewski Andrzej: Perspektywy towarzystw naukowych ogólnych i korporacji akademickich w kontekście Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2009 r. 71 (2008) s. 13-19  szczegóły 
1033.artykuł: Piskurewicz Jan, Zasztowt Leszek: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 35-103 (nt. działalności pierwotnie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ...) szczegóły 
1034.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 86 (spraw. z działalności Wydziału I Towarzystwa za rok 1985...) szczegóły 
1035.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 35 (spraw. z działalności Wydziału I Towarzystwa za rok 1984...) szczegóły 
1036.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 12 (wykaz członków Wydziału I Towarzystwa wybranych w 1983 r....) szczegóły 
1037.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 104-111 (skład zarządu i komisji rewizyjnej towarzystwa; kadencja 1986-1988...) szczegóły 
1038.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 24-25 (skład towarzystwa: zarząd, komisja rewizyjna, komisje zarządu...) szczegóły 
1039.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Kadencja 1989-1991). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 65-93  szczegóły 
1040.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1992-1994). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 23-24 (zarząd i komisje...) szczegóły 
1041.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1992-1994). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 21-22  szczegóły 
1042.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1992-1994). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. 29-31 (zarząd i komisje...) szczegóły 
1043.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1995-1997). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 67-68  szczegóły 
1044.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1995-1997). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 77-80  szczegóły 
1045.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1995-1997). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 53-56  szczegóły 
1046.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1998-2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1999 r. 61 (1998) s. 44-48  szczegóły 
1047.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1998-2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2000 r. 62 (1999) s. 69-71  szczegóły 
1048.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1998-2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 88-91  szczegóły 
1049.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2001-2003). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 102-105  szczegóły 
1050.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2001-2003). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 42-46  szczegóły 
1051.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 103-107  szczegóły 
1052.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2004-2007). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2007 r. 69 (2006) s. 55-58  szczegóły 
1053.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2004-2007). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 152-154  szczegóły 
1054.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2004-2007). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2005 r. 67 (2004) s. 85-88  szczegóły 
1055.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2004-2007). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2006 r. 68 (2005) s. 70-73  szczegóły 
1056.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2008-2010). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2009 r. 71 (2008) s. 107-109  szczegóły 
1057.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2008-2010). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2011 nr 73 (2010) s. 53-56  szczegóły 
1058.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2011-2013). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2012 r. 74 (2011) s. 43-45  szczegóły 
1059.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 35-37 (zarząd i komisje w 1990...) szczegóły 
1060.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 17-19, 87-89 (zarząd i komisje w 1988, 1989...) szczegóły 
1061.artykuł: Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I - językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 83-84 (stan na 31 VIII 2002 r....) szczegóły 
1062.artykuł: Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. I-V (stan na 31 X 1994...) szczegóły 
1063.artykuł: Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 120-124 (stan na 1 XII 1993...) szczegóły 
1064.artykuł: Sprawozdania z czynności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2007 r. 69 (2006) s. 80-87  szczegóły 
1065.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów TNW. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 114  szczegóły 
1066.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów TNW. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 100  szczegóły 
1067.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 67  szczegóły 
1068.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 120-122  szczegóły 
1069.artykuł: Sprawozdania z działalności Wydziałów. Wydział I językoznawstwa i histori literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. 57-58  szczegóły 
1070.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury za rok 2011 (włącznie do stycznia 2012). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2012 r. 74 (2011) s. 81-83  szczegóły 
1071.artykuł: Sprawozdania z działalności Wydziałów. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 61  szczegóły 
1072.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 86-87, 90-95 (zawiera także wyniki pracy Komisji Kultury Słowa w l. 1996-1997 oraz J...) szczegóły 
1073.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 124-126  szczegóły 
1074.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2006 r. 68 (2005) s. 102-105  szczegóły 
1075.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 107  szczegóły 
1076.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 69  szczegóły 
1077.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2005 r. 67 (2004) s. 126  szczegóły 
1078.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2011 r. 73 (2010) s. 82-87  szczegóły 
1079.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 49-50  szczegóły 
1080.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 63-68  szczegóły 
1081.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 101-106  szczegóły 
1082.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 79-87  szczegóły 
1083.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1999 r. 61 (1998) s. 81-88  szczegóły 
1084.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 57-66  szczegóły 
1085.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 110-119  szczegóły 
1086.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 94-116  szczegóły 
1087.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 57-60  szczegóły 
1088.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów TNW. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 51-52  szczegóły 
1089.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1999 r. 61 (1998) s. 88-89  szczegóły 
1090.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2000 r. 62 (1999) s. 102-103  szczegóły 
1091.artykuł: Sprawozdanie z działalności Wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 181-183  szczegóły 
1092.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2010 r. 72 (2009) s. 97-99  szczegóły 
1093.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2009 r. 71 (2008) s. 135-139  szczegóły 
1094.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 183-184  szczegóły 
1095.artykuł: Sprawozdanie z obchodów jubileuszu stulecia TNW. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 14-16  szczegóły 
1096.artykuł: Statut Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zatwierdzony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 17 listopada 1993 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. 21-27  szczegóły 
1097.artykuł: Śródka Andrzej: Poczet członków honorowych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 43-51 (m.in. biogramy uczonych: Bronisław Chlebowski, Adam Antoni Kryński, Jó...) szczegóły 
1098.artykuł: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Tradycje Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 17-39  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1099.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Towarzystwo Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej. Polonistyka 1993 nr 10 s. 579-584 (także o Warszawskim Klubie Polonistów z okresu XX-lecia...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
    książki (alfabet autorów)
1100.książka: Budzyński Zdzisław: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1993-1996 i 1996-1999. Materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPN (27 kwietnia 1996 r.). 1996 (Sprawozdanie o stanie Towarzystwa i działalności Zarządu w okresie od ...) szczegóły 
1101.książka: Rocznik Przemyski R. 1993/1994: t. 29/30 z. 9: Kronika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Burzyński: Sprawozdanie z działalności Towarz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1102.artykuł: Budzyński Zdzisław: Dorobek i zadania stojące przed Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu u schyłku mijającego wieku. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1997 nr 1/2 (1996/1997) s. 68-72  szczegóły 
1103.artykuł: Budzyński Zdzisław: Funkcjonowanie towarzystwa naukowego w środowisku pozaakademickim (na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 97-114  szczegóły 
1104.artykuł: Budzyński Zdzisław: Losy TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu], jego siedziby i zbiorów. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2001 nr 5 (2000) s. 26-27  szczegóły 
1105.artykuł: Budzyński Zdzisław: Na rozdrożach. Środowisko inteligencji przemyskiej związanej z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w latach powojennych. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2009 nr 13 (2008) s. 5-71  szczegóły 
polemika: Piórecki Jerzy: Uwagi do artykułu "Na rozdrożach. Środowisko inteligencji przemyskiej związanej z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w latach powojennych". Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 117-124  szczegóły 
1106.artykuł: Budzyński Zdzisław, Dalecki Maciej: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 1996. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1997 nr 1/2 (1996/1997) s. 5-14  szczegóły 
1107.artykuł: Budzyński Zdzisław, Dalecki Maciej: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 1997. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1997 nr 1/2 (1996/1997) s. 15-18  szczegóły 
1108.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 1998. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1999 nr 3 (1998) s. 7-10  szczegóły 
1109.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 1999. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2000 nr 4 (1999) s. 5-8  szczegóły 
1110.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2000. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2001 nr 5 (2000) s. 7-14  szczegóły 
1111.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2001. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2002 nr 6 (2001) s. 5-12  szczegóły 
1112.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2002. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2003 nr 7 (2002) s. 5-14  szczegóły 
1113.artykuł: Budzyński Zdzisław, Dalecki Maciej: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2003. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2004 nr 8 (2003) s. 5-16  szczegóły 
1114.artykuł: Budzyński Zdzisław, Dalecki Maciej: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2004. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2005 nr 9 (2004) s. 5-12  szczegóły 
1115.artykuł: Budzyński Zdzisław, Dalecki Maciej: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2005. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2006 nr 10 (2005) s. 5-11  szczegóły 
1116.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2006. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2007 nr 11 (2006) s. 5-12  szczegóły 
1117.artykuł: Budzyński Zdzisław: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2007. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2008 nr 12 (2007) s. 5-14  szczegóły 
1118.artykuł: Budzyński Zdzisław, Pudłocki Tomasz: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2008. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2009 nr 13 (2008) s. 72-82  szczegóły 
1119.artykuł: Budzyński Zdzisław, Pudłocki Tomasz: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2009. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2010 nr 14 (2009) s. 5-11  szczegóły 
1120.artykuł: Budzyński Zdzisław, Pudłocki Tomasz: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w roku 2010. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 5-12  szczegóły 
1121.artykuł: Budzyński Zdzisław: Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z Radą Towarzystw Naukowych w latach 1996-1997. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1997 nr 1/2 (1996/1997) s. 60-62  szczegóły 
1122.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Lista członków zwyczajnych TPN wg stanu na dzień 15 maja 2003 r.. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2003 nr 7 (2002) s. 93-95  szczegóły 
1123.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Lista członków zwyczajnych TPN wg stanu na dzień 31 maja 2002 r.. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2002 nr 6 (2001) s. 81-83  szczegóły 
1124.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu] (Lista członków zwyczajnych wg stanu na dzień 4 kwietnia 2012 r.). Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2012 nr 16 s. 137-139  szczegóły 
1125.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2007 nr 11 (2006) s. 124-126  szczegóły 
1126.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2006 nr 10 (2005) s. 127-129  szczegóły 
1127.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2005 nr 9 (2004) s. 107-109  szczegóły 
1128.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2004 nr 8 (2003) s. 97-99  szczegóły 
1129.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2001 nr 5 (2000) s. 93-95  szczegóły 
1130.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1999 nr 3 (1998) s. 49-52  szczegóły 
1131.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2000 nr 4 (1999) s. 53-56  szczegóły 
1132.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 125-128  szczegóły 
1133.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2010 nr 14 (2009) s. 121-124  szczegóły 
1134.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2009 nr 13 (2008) s. 103-105  szczegóły 
1135.artykuł: Członkowie TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2008 nr 12 (2007) s. 123-125  szczegóły 
1136.artykuł: Duma Marcin, Grin-Piszczek Ewa: Władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909-2012 - spisy. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2012 nr 16 s. 78-98  szczegóły 
1137.artykuł: Krochmal Jacek: 90-lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Galicja 2000 nr 1 s. 161-166 (historia i działalność od 1909 r....) szczegóły 
1138.artykuł: Lista członków zwyczajnych TPN wg stanu na dzień 31 grudnia 1997 r.. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1997 nr 1/2 (1996/1997) s. 79-81  szczegóły 
1139.artykuł: Piszczek Stanisław: Materiały źródłowe do dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 52-57  szczegóły 
1140.artykuł: Pudłocki Tomasz: Obchody jubileuszu stulecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2010 nr 14 (2009) s. 35-45 (spraw., II 2009 - II 2010; z fot....) szczegóły 
1141.artykuł: Pudłocki Tomasz, Wodzińska Izabela: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 2011. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2012 nr 16 s. 5-17 (z fot....) szczegóły 
1142.artykuł: Statut TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu]. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1999 nr 3 (1998) s. 42-49  szczegóły 
1143.artykuł: Szal Adam: Stuletnia rocznica utworzenia TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu] i modlitwa w intencji zmarłych członków TPN, 27.06.2009 r.. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2012 nr 16 s. 98-100 (homilia wygłoszona podczas mszy św. w katedrze przemyskiej...) szczegóły 
1144.artykuł: Szybiak Krzysztof: Jubileusz dziewięćdziesięciolecia Towarzystwa Przyjacioł Nauk w Przemyślu. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2000 nr 4 (1999) s. 27-31  szczegóły 
1145.artykuł: Włodek Marzena: Z kontaktów Polskiej Akademii Umiejętności z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu (Przyczynek do badań). Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2010 nr 14 (2009) s. 57-59  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
    książki (alfabet autorów)
1146.książka: Andrysiak Ewa: Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współczesność. 2002 (Wstęp. [Zawiera m.in.:] - Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu 192...) szczegóły 
recenzja: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 215, 216 (not. o wydaniu i spotkaniu promocyjnym; Kalisz, 11 IV 2002...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Sztuka życia. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 78  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1147.artykuł: Wiktor Krystyna: Informacja o powołaniu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 121-122 (działalność...) szczegóły 
1148.artykuł: Wiktor Krystyna: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni. x 1997 ([W ks.:] Gdyńskie ośrodki naukowe. Gdynia 1997 s. 259-262...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
    książki (alfabet autorów)
1149.książka: Zywert Franciszek: Zarys monografii Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy 1959-1989. 1990  szczegóły 
recenzja: Grygajtis Krzysztof: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1992 nr 3/4 s. 541-545  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1150.artykuł: 30-lecie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. Gazeta Robotnicza 1989 nr 97 s. 7  szczegóły 
1151.artykuł: Bojakowski Antoni: 35 lat Legnickiego Towarzystwa Naukowego. Szkice Legnickie - kompendium wiedzy o regione. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 191-195 (historia czasopisma...) szczegóły 
1152.artykuł: Bojakowski Antoni: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1959-1998 na rzecz szkół i placówek upowszechniania kultury w województwie legnickim. Szkice Legnickie 1997 t. 19 s. 148-154  szczegóły 
1153.artykuł: Bojakowski Antoni: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy na tle stowarzyszeń województwa legnickiego. Szkice Legnickie 1994 t. 16 s. 148-196  szczegóły 
1154.artykuł: Gumiński Tadeusz: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy (1986-1989). Szkice Legnickie 1992 t. 14 s. 159-164  szczegóły 
1155.artykuł: Kowalak Czesław: Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy (1959-1999). Szkice Legnickie 1999 t. 20 s. 7-38  szczegóły 
1156.artykuł: Maksymowicz Zofia: Z prac Wydziału Humanistycznego TPN [Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 250-251  szczegóły 
1157.artykuł: Wiercińska Krystyna: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1999-2000. Szkice Legnickie 2000 t. 21 s. 270-276  szczegóły 
1158.artykuł: Wiercińska Krystyna: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lgnicy za rok 2001. Szkice Legnickie 2002 t. 23 s. 239-245  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1159.artykuł: Filimon Elżbieta: Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim w latach 1968-1998. Rocznik Międzyrzecki 1999 t.29/30 s. 11-33  szczegóły 
1160.artykuł: Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rocznik Międzyrzecki 1999 t.29/30 s. 7-10 (spraw., podp Zarząd TPN...) szczegóły 
1161.artykuł: Kowalska Józefa Teresa: Władze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim 1968-1988. Rocznik Międzyrzecki 1990 t. 20/21/22(1988/1989/1990) s. 261-276  szczegóły 
1162.artykuł: Kowalski Marian: XX lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim 1968-19 XII-1988. Rocznik Międzyrzecki 1990 t. 20/21/22 (1988/1989/1990) s. 251-260  szczegóły 
1163.artykuł: Olesiejuk Feliks: Ćwierćwiecze działalności regionalno-naukowej i wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim (1968- 19 XII - 1993). Rocznik Międzyrzecki 1993 t. 25 s. 200-216  szczegóły 
1164.artykuł: Olesiejuk Feliks: W 30-lecie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (1968-1998). Rocznik Międzyrzecki 1999 t.29/30 s. 35-59 (z Informatorem bibliograficznym do "Rocznika Międzyrzeckiego" w latach...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
    książki (alfabet autorów)
1165.książka: Kolasa Jan, Platt Dobrosława: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum w dziejach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 2011  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2011 nr 10 s.33-34 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1166.artykuł: Odrodzenie 1989 nr 16 s. 8 (not. o reaktywowaniu we Wrocławiu Towarzystwa z 1926 r....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
    książki (alfabet autorów)
1167.książka: Hudymowa Maria: Społeczna działalność Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa w Koszalinie (1974-2002). 2002 ([Zawiera m.in.:] Janusz Sterzel: Wstęp. - Historia oddziału. Konkursy....) szczegóły 
recenzja: Ocalić od zapomnienia. Pieśń Skrzydlata 2003 nr 2 s. 50 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1168.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zarys programu prac Ośrodka Pamiętnikarstwa Warszawskiego TPP [Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa] na lata 1997-1998. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 181-183  szczegóły 
1169.artykuł: Jakubczak Franciszek: Żołnierz Polski 1989 nr 16 s. 5 (wyw. z sekretarzem Towarzystwa; rozm.: Konstanty Popławski...) szczegóły 
1170.artykuł: Przed trzydziestoleciem powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 230-232 (zawiera listę członków założycieli Towarzystwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1171.artykuł: Kaczyński Paweł: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. Polonistyka 1995 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
1172.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 5 s. 10 (m.in. o działalności wykładowej i wydawniczej...) szczegóły 
1173.artykuł: R.B.: Jan Choroszy. Plus Minus 1996 nr 12 s. 19 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Studiów Łużyckich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1174.artykuł: Pyżewicz Wiesław: Z działalności zielonogórskich sorabistów. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 172-176 (nt. działalności towarzystwa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    książki (alfabet autorów)
1175.książka: "...którzy nauki, cnotę, ojczyznę kochają". Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa. 2000  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 356-357 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1176.artykuł: Arabas Iwona: Prace Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk na rzecz poprawy stanu zdrowotnego ludności wiejskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
1177.artykuł: Chojnacki Jakub: 190 rocznica założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Notatki Płockie 1990 nr 4 s. 58-59 (spraw. z uroczystej sesji poświęconej rocznicy, Warszawa, 23 XI 1990...) szczegóły 
1178.artykuł: Chojnacki Jakub: W 190 rocznicę założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 31-34 (referat wygłoszony na sesji poświęcony 190. rocznicy powstania Warszaw...) szczegóły 
1179.artykuł: Krajewska Hanna: Protestanci w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 151-164 (m.in.: Jerzy Samuel Bandtkie, Juliusz Kolberg, Samuel Bogumił Linde, K...) szczegóły 
1180.artykuł: Kulecka Alicja: Cudzoziemcy i obcy w gronie członków Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 165-178 (m.in.: Bazyli Anastasewicz, John Bowring, Francois Rene de Chateaubria...) szczegóły 
1181.artykuł: Mikulski Zdzisław: Jubileusz 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, 23, 28-29 listopada 2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 56-57 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych...) szczegóły 
1182.artykuł: Mikulski Zdzisław: Sesja Jubileuszowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, Pałac Staszica, 29 listopada 2000 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 187-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
1183.artykuł: Nawrot Dariusz: Udział elit politycznych Księstwa Warszawskiego w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dobie Księstwa Warszawskiego. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 121-132 (m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Antoni Gliszczyński, Cyprian Godebs...) szczegóły 
1184.artykuł: Osiecka Małgorzata: Losy akt Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 145-149  szczegóły 
1185.artykuł: Rolnik Dariusz: Pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jan Albertrandi w opiniach współczesnych. Miscellanea Historico-Archivistica 2002 t. 14 s. 113-120  szczegóły 
1186.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2008-2010). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2010 r. 72 (2009) s. 56-59  szczegóły 
1187.artykuł: Strzyżewska Zofia: Konfiskaty zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po powstaniu listopadowym. Zeszyty Staszicowskie 1998 z. 1 s. 131-179 (ze spisem skonfiskowanych rękopisów i książek...) szczegóły 
1188.artykuł: Strzyżewska Zofia: Z historii konfiskat zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po powstaniu listopadowym. Zeszyty Staszicowskie 2000 z. 2 s. 167-198 (z wykazem skonfiskowanych rysunków, grafik, portretów, obrazów oraz uz...) szczegóły 
1189.artykuł: Zamojska Dorota: Obchody 200. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 197-204 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
1190.artykuł: Zamojska Dorota: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk - początki ogólnopolskiej organizacji nauki. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 142-146 (referat wygłoszony na konferencji "Tradycje Polskiej Akademii Nauk - e...) szczegóły 
1191.artykuł: Zamojska Dorota: Warsaw Society of Friends of Sciences - the beginning of the Polish nationwide organization of science. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 147-151 (referat wygłoszony na konferencji "Tradycje Polskiej Akademii Nauk - e...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1192.artykuł: Olejnik Tadeusz: Materiały do bibliografii WTN za lata 1999-2001. Rocznik Wieluński 2002 t. 2 s. 250-254  szczegóły 
1193.artykuł: Olejnik Tadeusz: Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2001. Rocznik Wieluński 2002 t. 2 s. 242-249  szczegóły 
1194.artykuł: Olejnik Tadeusz: Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002. Rocznik Wieluński 2003 t. 3 s. 161-175  szczegóły 
1195.artykuł: Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2000. Rocznik Wieluński 2001 t. 1 s. 204-215  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Włocławskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
1196.książka: Włocławskie Towarzystwo Naukowe 1979-1999. W dwudziestolecie utworzenia. 1999 (Szymon Kubiak: Na dwudziestolecie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1197.artykuł: Bagdziński Stanisław Leszek: Aspekty transformacji ustrojowej w Polsce w działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Nauka 1997 nr 1 s. 167-176  szczegóły 
1198.artykuł: Bagdziński Stanisław: Włocławskie Towarzystwo Naukowe (działalność w latach 1992-1994 i zamierzenia na najbliższy okres). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 127-131  szczegóły 
1199.artykuł: Jubileusz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Kujawy 1989 nr 23 s. 2 (nota z okazji 10-lecia...) szczegóły 
1200.artykuł: Kolbuszewski Jacek, Piekarski Marian: [Pięćdziesiąt] 50 lat Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Nauka Wrocławska 1997 nr 1 s. 6-7  szczegóły 
1201.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Półwiecze Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 2 s. 69-80 (omówienie działalności Towarzystwa z okazji jego jubileuszu...) szczegóły 
1202.artykuł: Kosiedowski Wojciech: Prof. Stanisław L. Bagdziński. Pożegnanie. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 11 s. 24 (sylwetka współzałożyciela i działacza Włocławskiego Towarzystwa Naukow...) szczegóły 
1203.artykuł: Kunikowski Stanisław: Dwadzieścia lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 1979-1999. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 81-92  szczegóły 
1204.artykuł: Kunikowski Stanisław: Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na rzecz społeczności lokalnych. Notatki Płockie 2002 nr 3 s. 20-23  szczegóły 
1205.artykuł: Wawrzyniak Bogdan: Dziesięć lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (1979-1988). Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 4/5 s. 165-178  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
1206.książka: Wroclawskie Towarzystwo Naukowe. 1946-1996. Materiały sesji naukowej, 10 grudnia 1996. 1996 (Marian Piekarski: Słowo wstępne prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Nauk...) szczegóły 
1207.książka: Z dziejów badań naukowych inspirowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1946-2006. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1208.artykuł: Członkowie honorowi Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 79  szczegóły 
1209.artykuł: Gaca-Dąbrowska Zofia: Udział Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa w 50-letniej działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 25-27 (komunikat...) szczegóły 
1210.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (1946-1988). Nauka Polska [Wrocław] 1990 nr 1/2 s. 87-97  szczegóły 
1211.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Prace literackie. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 159-164 (omów. dorobku...) szczegóły 
1212.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1946-1996. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia wrocławskie. W pięćdziesięciolecie Wrocławskiego T...) szczegóły 
1213.artykuł: Piekarski Marian: 50-lecie Wrocławskiego Towarzystwo Naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 147 (nota o uroczystej sesji naukowej z okazji jubileuszu; Wrocław 10 XII 1...) szczegóły 
1214.artykuł: [Pięćdziesiąt] 50 lat Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 67-71  szczegóły 
1215.artykuł: Zarząd Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 21 III 1995). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 78  szczegóły 
1216.artykuł: Zarzycki Jan: Ze sprawozdania z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1995. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 72-75  szczegóły 
1217.artykuł: Ze sprawozdania z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1996. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 62-64  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1218.artykuł: Regionaliści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 72-75 (m.in. nt. działalności Towarzystwa; oprac. Andrzej Kędziora...) szczegóły 
1219.artykuł: Szyszka Bogdan: Dwudziestolecie działalności Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rocznik Zamojski 1992 t. 3 (1987/1988) s. 5-18  szczegóły 
1220.artykuł: Szyszka Bogdan: Srebrny jubileusz ZTPN. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 23-25 (nt. działaln. Towarzystwa...) szczegóły 
1221.artykuł: Szyszka Bogdan: Zamojskie Towarzystwo Naukowe - autoportret (Tradycje i początki działania). Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1995 nr 3/4 s. 131-145  szczegóły 
1222.artykuł: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 76-77 (nt. działalności od 1967 do 1994...) szczegóły