PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura arabska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: A Bibliography of Arabic and Islamic studies in Poland. 1945-1992. 1993  szczegóły 
2.książka: Abbas Adnan: Arabic poetic terminology. 2002 ([Zawiera terminy z zakresu poetyki i literatury arabskiej dawnej i wsp...) szczegóły 
3.książka: Abbas Adnan: Poezja arabska. (Druga połowa XIX - pierwsza połowa XX wieku). 2000 ([M.in. nt. poezji arabskiej okresu odrodzenia; tendencji romantycznych...) szczegóły 
4.książka: Abbas Adnan: Studia nad prozodią arabską. Band i muwassaha. 1996 (Wstęp. Wprowadzenie (Zarys opisu prozodycznego). - Band jako nowa form...) szczegóły 
5.książka: Ajami Fouad: Szejkowie, myśliciele, terroryści. 2002 ([Dedykacja:] Dla Tashina Baszira. * Wstęp. 1. Prolog: dziedzictwo. 2. ...) szczegóły 
6.książka: Bielawski Józef: Klasyczna literatura arabska. Zarys. 1995 ([Tytuł wydania 1: Historia literatury arabskiej. Zarys]....) szczegóły 
recenzja: Wronecka Joanna: Recent Polish publications on Islam and the Middle East. Hemispheres 1995 nr 10 s. 174 (not....) szczegóły 
7.książka: Bielawski Józef: Klasyczna literatura arabska. Zarys. 2012  szczegóły 
8.książka: Danecki Janusz: Klasyczny język arabski. 1998  szczegóły 
recenzja: Piłaszewicz Stanisław: Africana Bulletin 1999 t. 47 s. 171-172 (nota...) szczegóły 
9.książka: Drozd Andrzej: Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski w XVII w. Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie historycznoliterackie i językowe: I. Gen...) szczegóły 
10.książka: Dylematy arabskich intelektualistów. Bagdad i literatura. 2004  szczegóły 
11.książka: Dziekan Marek M.: Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem. 1993 (nt. przedmuzułmańskich praktyk wróżbiarskich i magicznych na Półwyspie...) szczegóły 
recenzja: Abbas Adnan: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 227-228  szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Tropami wiedzy tajemnej. Literatura Ludowa 1994 nr 1 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Arabia magica. Albo albo 1993 nr 1 s. 174-176  szczegóły 
recenzja: Zagórzak Michał: Marek M. Dziekan: Arabia magica. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 68 (nota...) szczegóły 
12.książka: Dziekan Marek M.: Pustynna muza. Dwa studia o poezji staroarabskiej. 2012  szczegóły 
13.książka: Kass Georges: Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich. Mugun - nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów. 2012  szczegóły 
14.książka: Kitab Shakir: Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem. 2002 ([O rozwoju koncepcji Boga w dawnej poezji arabskiej, która przeniknęła...) szczegóły 
15.książka: Kościelniak Krzysztof: Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach. 2001  szczegóły 
16.książka: Kowalski Tadeusz: Arabica et islamica. Studia z dziejów islamu i kultury arabskiej = Arabica et islamica. Studies on the history of Islamic and Arabic culture. 1997 ([Zawiera teksty w języku niemieckim i angielskim, m.in.:] O poezji ara...) szczegóły 
17.książka: Maalouf Amin: Wyprawy krzyżowe w oczach Arabów. 2001 ([Na podstawie relacji kronikarzy arabskich, m. in.: Abu al-Fida, Al-M...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Krzyżowcy w oczach swych ofiar. Aneks Trybuny 2001 nr 179 s. E  szczegóły 
recenzja: Komorowska Joanna: Przyjrzyjcie się Frankom!. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Paryż Marek: Raz jeszcze o krucjatach. Res Publica Nowa 2002 nr 8 s. 91-93  szczegóły 
18.książka: Machut-Mendecka Ewa: Główne kierunki rozwojowe dramaturgii arabskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 322-326  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 181-194  szczegóły 
19.książka: Machut-Mendecka Ewa: Studies in Arabic theatre and literature. 2000 (Introduction. - I. With Old Musical Instruments (Arabic Traditional Th...) szczegóły 
20.książka: Machut-Mendecka Ewa: Świat tradycji arabskiej. 2005  szczegóły 
21.książka: Machut-Mendecka Ewa: The art of Arabic drama. A study in typology. 1997 ([Dot. historii teatru arabskiego; zawiera m.in.:] List of Arabic Plays...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 322-324  szczegóły 
22.książka: Madeyska Danuta: Poetics of the sirah. A study of the Arabic chivalrous romance. 2001 (Introduction. - Part I: Verbal and semantic layer: 1. The language. 2....) szczegóły 
23.książka: Madeyska Danuta: Poetyka siratu. Studium o arabskim romansie rycerskim. 1993  szczegóły 
24.książka: Mez Adam: Renesans islamu. 1994  szczegóły 
25.książka: Miłość niejedno ma imię. Orientalna liryka miłosna. Festiwal Nauki, 21-30 września 2001. 2001 (Zawiera referaty wygłoszone na Festiwalu Nauki w 2001 r. ...) szczegóły 
26.książka: O pięknie i niewierności czyli O przekładach z literatur orientalnych. 2002 (Zawiera referaty wygłoszone na Festiwalu Nauki w 2002 r. ...) szczegóły 
27.książka: Orłowska Elżbieta: Geografia regionalna w kulturze arabsko-muzłumańskiej (VIII-XIV w.). 2000 ([Zawiera m.in.:] Podróże wyznawców islamu i geograficzna literatura po...) szczegóły 
28.książka: Piwiński Ryszard: Mitologia Arabów. 1989  szczegóły 
recenzja: Dembska Albertyna: Euhemer 1991 nr 2 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Africana Bulletin 1991 t. 38 s. 151-152  szczegóły 
29.książka: Siwiec Paweł: Rytm staroarabskiej kasydy. 2005  szczegóły 
30.książka: Siwiec Paweł: Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. 2008  szczegóły 
31.książka: Studies in oriental art and culture in honour of professor Tadeusz Majda. 2006 ([Zawiera m.in.:] Anna Parzymies: Professor Tadeusz Majda and His Resea...) szczegóły 
32.książka: Świat arabski. Kultura i polityka. 2012  szczegóły 
33.książka: Walther Wiebke: Historia literatury arabskiej. 2008  szczegóły 
34.książka: Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Poznań, 9-10 czerwca 1997 = From Mecca to Poznań. Proceedings of the 5th Conference of Polish Arabists Poznań, 9-10 June 1997. 1998 ([Zawiera m.in.:] Przedmowa. - Henryk Jankowski: Wstęp. * Adnan Abbas: ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: Arabistyczna sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Andrzeja Czapkiewicza (1991).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: Arabistyczna sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Andrzeja Czapkiewicza. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 162-163 (spraw....) szczegóły 
36.impreza: "Intertextuality in Arabic Literature since 1967" - Międzynarodowa Konferencja Eruopejskiego Zrzeszenia Wykładowców Literatury Arabskiej (EMTAR) (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
37.impreza: "Językoznawstwo w wiekach średnich" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 133-134 (spraw....) szczegóły 
38.impreza: Kolokwium naukowe ku czci profesora Tadeusza Lewickiego w pierwszą rocznicę śmierci (1993).  szczegóły 
artykuł: A.B.: Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 115 (nota...) szczegóły 
39.impreza: Konferencja Arabistów Polskich (1988).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 128-129 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 173 (not. spraw....) szczegóły 
40.impreza: Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (1993).  szczegóły 
artykuł: A.B.: The Conference of Polish Arabists. Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 111-113 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 1 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrona Barbara: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 242-244  szczegóły 
41.impreza: Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 43 s. 52 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
42.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 7-8 (nota...) szczegóły 
43.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
44.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2004 [z.] 5 s. 7-8 (tekst równoległy w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Abbas Adnan: The metrical structure of classical arabic poetry. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2001 t. 3 s. 3-22  szczegóły 
46.artykuł: Abbas Adnan: The relationship between the Iraqi band and free verse. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 13-22  szczegóły 
47.artykuł: Abbas Adnan: Various forms of Arabic poetry during the Interwar-period. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 79-102 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
48.artykuł: Abbas Adnan: W kręgu literatury arabskiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 95-102 (omów. ważniejszych opracowań arabskich poświęconych historii poezji ar...) szczegóły 
49.artykuł: Arabski skarbiec w Paryżu. As-Sadaka 1991 nr 3 s. 22-27 (nt. zbiorów rękopisów orientalnych w Bibliotece Narodowej w Paryżu...) szczegóły 
50.artykuł: Burke Jeffrey C.: Edward E. Lane. A critique of his life and work. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 95-114 (sylwetka tłumacza z jęz. arabskiego...) szczegóły 
51.artykuł: Chazbijewicz Selim: Doktryna polityczna islamu. Przegląd Tatarski 2009 nr 3 s. 9-13 (m.in. nt. literatury i filozofii...) szczegóły 
52.artykuł: Danecki Janusz: Arabska poezja klasyczna. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 218-235 [publikac...) szczegóły 
53.artykuł: Danecki Janusz: Der ethische Gehalt des "Adab". Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 71-85 (w twórczości m.in. Al-Mubarrada...) szczegóły 
54.artykuł: Danecki Janusz: Jaka jest literatura arabska. Okolice [Warszawa] 1989 nr 4/5 s. 24-29  szczegóły 
55.artykuł: Danecki Janusz: Kultura literacka rozwiniętego imperium. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 236-249 [publikac...) szczegóły 
56.artykuł: Danecki Janusz: Kultura popularna. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 250-262 [rozdział...) szczegóły 
57.artykuł: Danecki Janusz: O słownikach klasycznego języka arabskiego. Uwagi na marginesie "Woerterbuch der klassischen arabische Sprache" Manfreda Ulmanna. Semiosis Lexicographica 1999 t. 1 s. 13-21 (wydawanego w Niemczech od 1957 roku i nadal kontynuowanego...) szczegóły 
58.artykuł: Danecki Janusz: Poezja staroarabska. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 77-90 [publikacja...) szczegóły 
59.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 151-152 (omówienie numeru 1. czasopisma The Arabist. Budapest Studies in Ara...) szczegóły 
60.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 116-118 ([rec. ks.:] Bernard Levis: Race and Slavery in the Middle East. An His...) szczegóły 
61.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 118-119 ([rec. ks.:] Heinz Halm: Das Reich des Mahdi. Der Aufstieg der Fatimide...) szczegóły 
62.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 115-116 ([rec. ks.:] Stefan Sperl: Mannerism in Arabic Poetry. Cambridge 1989...) szczegóły 
63.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 158-159 ([rec. ks.:] Josef von Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jah...) szczegóły 
64.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 1 s. 174-177 ([rec. ks. zb.:] The Legacy of Muslim Spein. Leiden 1994; m.in. nt. poe...) szczegóły 
65.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 159-162 ([rec. ks.:] Stefan Leder: Das Korpus al-Haitam ibn 'Adi (st. 207/822)....) szczegóły 
66.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 156-159 ([rec. ks.:] D. Frolov: Klassicheskijj arabskijj stikh. Istorija i teor...) szczegóły 
67.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 159-161 ([rec. ks.:] Josef von Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jah...) szczegóły 
68.artykuł: Danecki Janusz: The category of gender in the Arabic grammatical tradition. Rocznik Orientalistyczny 1993 t. 48 z. 1 s. 57-67  szczegóły 
69.artykuł: Dolinina Galina: Literatura adabowa. As-Sadaka 1990 nr z VII s. 33-35  szczegóły 
70.artykuł: Dziekan Marek M.: Arten der altarabischen Wahrsagerei. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2000 [t.] 8 s. 44-50 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
71.artykuł: Dziekan Marek M.: Dni Arabów (Ajjam al-Arab) między historią a legendą (streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 183-187  szczegóły 
72.artykuł: Dziekan Marek M.: Forma i znaczenie w tłumaczeniu klasycznej literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 35-44 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
73.artykuł: Dziekan Marek M.: Opis opuszczonego obozowiska a kult przodków w poezji staroarabskiej. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1993 [t.] 1 s. 25-38  szczegóły 
74.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 101-103 ([rec. ks.:] Raif Georges Khoury: Der Islam. Religion, Kultur, Geschich...) szczegóły 
75.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 348-350 ([rec.ks.:] T. Kalinina: Svedenija rannykh uchenykh arabskogo khalifata...) szczegóły 
76.artykuł: Dziekan Marek M.: Pustynna muza. O poezji Arabów przed islamem. Pracownia 1997 nr 19 s. 61-64 (z not. o autorze...) szczegóły 
77.artykuł: Dziekan Marek M.: Searching for the origins of things. On the "'ilm al-awa'il" in the culture of the Arabic Middle Ages. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1996 [t.] 4 s. 13-27  szczegóły 
78.artykuł: Fakih al- Ahmad Ibrahim: Cywilizacyjny postęp ludzkości. Świat Islamu 2004 nr 32 s. 7-9 (nt. wpływu starożytnych cywilizacji na kulturę arabską; także nt. roli...) szczegóły 
79.artykuł: Górska Elżbieta: Arabskie systemy leksykograficzne w VIII-XI wieku. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 313-319  szczegóły 
80.artykuł: Halabi al- Ghassan: W Królestwie Jej Majestatu Muzyki. As-Sadaka 1991 nr 4 s. 22-27 (m.in. nt. pieśni arabskich...) szczegóły 
81.artykuł: Jacobi Renate: Najnowsze tendencje w studiach nad klasyczną poezją arabską. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 197-204  szczegóły 
82.artykuł: Janabi Hatif: Arabic dramatic thought. An inside view. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1993 [t.] 1 s. 55-62  szczegóły 
83.artykuł: Janabi Hatif: Od wieszcza do "proroka". O obecności literatury arabskiej w Polsce oraz o motywach arabskich w literaturze polskiej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 73-78  szczegóły 
84.artykuł: J.K.: Dzieje Islamu (Kultura w okresie rozpadu imperium Abbasydów). Świat Islamu 1997 nr 1 s. 12 (m.in. nt. literatury...) szczegóły 
85.artykuł: J.S.: Zapiski krytyczne i sprawozdania. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 170 ([rec. ks.:] Hansgerd Goeckenjan, Istvan Zimonyi: Orientalische Bericht...) szczegóły 
86.artykuł: Kalifowie i uczeni. As-Sadaka 1990 nr z VIII s. 50-53  szczegóły 
87.artykuł: Kapała Noemi: Specyficzne zwyczaje i wierzenia arabskie okresu gahiliya. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 47-64 (m.in. nt. roli poezji w okresie przedmuzułmańskim...) szczegóły 
88.artykuł: Kitab Shakir: Mit w poezji arabskiej (1) (Wykorzystanie wątków mitologicznych w historycznym rozwoju poezji arabskiej). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 3 s. 61-71, nr 11 122-137 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
89.artykuł: Klukowski Bogdan: Biblioteka arabska w Jerozolimie. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 3 s. 21 (m.in. nt. zbiorów biblioteki...) szczegóły 
90.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Chrześcijańskie piśmiennictwo arabskie przed Mahometem i jego wpływ na islam. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 329-342  szczegóły 
91.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Dispute about Christ: Christological aspects of the Christian-Islamic polemics from the early ages of Islam based on the correspondence ascribed to Caliph Umar II (720) and Byzantine emperor Leo III (741). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 81-83 (streszczenie referatu...) szczegóły 
92.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Wpływy biblijne na tradycje muzułmańską. Analiza wybranych hadisów ze zbiorów Buhariego, Muslima, Malika ibn Anasa i Tirmidiego. Cz. I. Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 123-134 (z tekstami wybranych hadisów w tłumaczeniu K. Kościelniaka, s. 307-318...) szczegóły 
93.artykuł: Kowalska Maria: A Travel Account in the Works of Medieval Arabic Writers. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 115-121  szczegóły 
94.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
95.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
96.artykuł: Lewicka Paulina B.: When a shared meal is formalized. Observations on Arabic "table manners" manuals of the Middle Ages. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2003 [t.] 11 s. 96-107  szczegóły 
97.artykuł: Lewicka Paulina: Arabic Sources for the Life and Reign of Sultan Al-Mansur Qalawun. Rocznik Orientalistyczny 2000 t. 52 z. 2 s. 57-78 (omówienie egipskich i syryjskich biografii i kronik i ich autorów...) szczegóły 
98.artykuł: Lewicki Tadeusz: Earliest mention about beginnings of Poland in Arab sources. Poland 1989 nr spec. s. 4-5  szczegóły 
99.artykuł: Lewicki Tadeusz: Le manuscrit No 277 de l'ancienne collection ibadite du feu Zygmunt Smogorzewski de Lwów. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 137-146 (nt. rękopisu "Kitab al-Siyar" Abd al Salama al Wisyani (Abu al-Rabi Su...) szczegóły 
100.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Arabic traditional theatre. Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 75-95 (dot. okresu klasycznej kultury arabskiej od VI do XIX w....) szczegóły 
101.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Development identity of Arabic drama. Africana Bulletin 1991 t. 39 s. 63-75 (XIX i XX w....) szczegóły 
102.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Haremowe dusze. Albo albo 2000 nr 2 s. 26-34 (m.in. o relacjach między płciami w Koranie...) szczegóły 
103.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Magia w kulturze islamu. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 103-111  szczegóły 
104.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Mekka - miejsce odrodzenia. Albo albo 2000 nr 3 s. 110-119 (m.in. na podstawie Koranu...) szczegóły 
105.artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 274-276 ([rec. ks.:] M.C. Lyons: The Arabian epic. Heroic and oral story-tellin...) szczegóły 
106.artykuł: Majda Tadeusz: Idea piękna w sztuce islamu. Alma Mater 2002 nr 46 s. 20-22 (poglądy uczonych muzułmańskich na temat piękna m.in.: Awicenna, Abd a...) szczegóły 
107.artykuł: Muth Franz-Christoph: Zur Bedeutung und Herkunft des koranischen Ausdruckes "tairan ababila" nach der altarabischen Poesie und anderen Zeugnissen. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 77-79 (streszczenie referatu...) szczegóły 
108.artykuł: Nazmi Ahmed: The Functions of the White Slaves in the Social Life of the Abbasid Caliphate. Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 2 s. 91-103 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
109.artykuł: Ostafin Barbara: Adab influences on Mediaeval geographical Arab literature. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 101-109  szczegóły 
110.artykuł: Ostafin Barbara: Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 251-252 ([rec. ks.:] P. Marcel Kurpershoek: Oral poetry and narratives from Cen...) szczegóły 
111.artykuł: Pachniak Katarzyna: Listy kalifów Al-Mahdiego i Al-Mu'izza o genealogii Fatymidów. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 61-82 (z tekstami listów...) szczegóły 
112.artykuł: Pietruschka Ute: Die ersten Muslime in Aksum - fruehe arabische Berichte neu betrachtet. Folia Orientalia 2003 t. 39 s. 35-45  szczegóły 
113.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 162-165 ([rec. ks.:] Dierk Lange: A Sudanic Chronicle: the Borno Expeditions of...) szczegóły 
114.artykuł: Prevost Virginie: La renaissance des ibadites wahbites a Djerba au Xe siecle. Folia Orientalia 2004 t. 40 s. 171-191 (dot. m.in. twórczości Abu Zakariyya, Al-Wisyani, As-Sammakhi, Ibn Khal...) szczegóły 
115.artykuł: Saffarini Husain M.: "Kitab Taqif" or the Agreement between Muhammad and Taqif by wich they surrendered to Islam in 9 A.H.. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 5-14 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
116.artykuł: Saramowicz Andrzej: Alchemia w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego - Sufizmu. Gnosis 2000 nr 12 s. 89-92 (słownik...) szczegóły 
117.artykuł: Saramowicz Andrzej: Glosariusz terminologii sufickiej. Gnosis 2000 nr 12 s. 80-88 (słownik...) szczegóły 
118.artykuł: Tomal Maciej: Some remarks on Judeo-Arabic grammar on the basis of Karaite manuscript. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
119.artykuł: Waloch Natalia: Dawny teatr arabski i jego natura. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 139-151 (nt. różnych form widowisk teatralnych i tekstów dram....) szczegóły 
120.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 418-423 ([rec. ks.:] Gotthard Strohmaier: Von Demokrit bis Dante. Die Bewahrung...) szczegóły 
121.artykuł: Zagórski Bogusław R.: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 103-105 ([rec. ks. zb.:] The legacy of muslim Spain. Vols. 1-2. Leiden, New Yor...) szczegóły 
122.artykuł: Zagórski Bogusław R.: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 99-103 ([rec. ks. zb.:] Arabic literature of Africa. Vol. 1: The writings of E...) szczegóły 
123.artykuł: Zdanowski Jerzy: The Arabization and Islamization of 'Uman and the "Kitab ansab al-'Arab" by Abu'l-Mndhir Salmah b. Muslim (Musallim?) al-'Awtabi al-Suhari. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
124.artykuł: Żuk Stanisław: Muslim Diplomatic Activity on Iberian Peninsula between 711 A.D. and 1252 A.D. A note on Sources. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2001 [t.] 9 s. 71-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    książki (alfabet autorów)
125.książka: Ajami Fouad: Szejkowie, myśliciele, terroryści. 2002 ([Dedykacja:] Dla Tashina Baszira. * Wstęp. 1. Prolog: dziedzictwo. 2. ...) szczegóły 
126.książka: Dziekan Marek M.: Złote stolice Arabów. Szkice o współczesnej myśli arabskiej. 2011  szczegóły 
127.książka: Górska Elżbieta: Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. 2000 (dot. twórczości pisarzy: Ahmad Rida Huhu, Jusuf Idris, Ghassan Kananaf...) szczegóły 
128.książka: Janabi Hatif: Teatr arabski. Źródła, historia, poszukiwania. 1995 (Islam a sztuka teatralna. Narodziny współczesnego teatru arabskiego. I...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Polubić Orient. Twórczość 1997 nr 3 s. 144-146  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Ciało i duchowość. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 24 s. 21  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Ex oriente lux. Scena 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Solniczka. Książki. Gazeta 1998 nr 9 s. 20  szczegóły 
129.książka: Kitab Shakir: Wątki mitologiczne we współczesnej poezji arabskiej. 1989  szczegóły 
130.książka: Kubarek Magdalena: Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich. 2009  szczegóły 
131.książka: Machut-Mendecka Ewa: Na szlakach Sindbada. Koncepcje współczesnej prozy arabskiej.  szczegóły 
132.książka: Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 w[ieku]. Literatura arabskiego Maghrebu. 1989  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Africana Bulletin 1991 t. 38 s. 145-149  szczegóły 
133.książka: Świat arabski. Kultura i polityka. 2012  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
134.impreza: "Intertextuality in Arabic Literature since 1967" - Międzynarodowa Konferencja Eruopejskiego Zrzeszenia Wykładowców Literatury Arabskiej (EMTAR) (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. nota sprawozdawcza...) szczegóły 
135.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 7-8 (nota...) szczegóły 
136.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
137.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2004 [z.] 5 s. 7-8 (tekst równoległy w jęz. angielskim...) szczegóły 
138.impreza: Spotkanie tłumaczy literatury arabskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (not. nt. udziału w spotkaniu i wystąpienia Ewy Machut-Mendeckiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Abbas Adnan: Wpływ poezji europejskiej, a zwłaszcza angielskiej na współczesną poezję arabską. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 120-127  szczegóły 
140.artykuł: Al-Khatib Małgorzata: PROTA - amerykańskie przekłady literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 301-304 (nt. przekładów dzieł współczesnej literatury arabskiej na jęz. angiels...) szczegóły 
141.artykuł: Danecki Janusz: Dyglosja, czyli kłopoty z językiem. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 387-391 [rozdział...) szczegóły 
142.artykuł: Danecki Janusz: Jaka jest literatura arabska. Okolice [Warszawa] 1989 nr 4/5 s. 24-29  szczegóły 
143.artykuł: Danecki Janusz: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 151-152 (omówienie numeru 1. czasopisma The Arabist. Budapest Studies in Ara...) szczegóły 
144.artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 1 s. 170-173 ([rec. ks. zb.:] Dialectologia Arabica. A Collection of Articles in Hon...) szczegóły 
145.artykuł: Dziekan Marek M.: Najnowsza literatura arabska na uchodźstwie: Republika Federalna Niemiec. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 90-99 (prezentacja twórczości pisarzy: Adel Karasholi, Khalid al-Maaly, Rafik...) szczegóły 
146.artykuł: Dziekan Marek M.: O współczesnej literaturze arabskiej. Autograf 1997 nr 3 s. 6-8  szczegóły 
147.artykuł: dżz: Grass i Orient. Dialog [Warszawa] 2003 nr 6 s. 194-196 (dot. m.in. spotkania pisarzy niemieckich i arabskich w Jemenie w grudn...) szczegóły 
148.artykuł: (es): Wieczór poezji arabskiej. Słowo Powszechne 1989 nr 31 s. 4 (sprawozdanie z Wieczoru Poezji Arabskiej "Mirbad" zorg. przez oddział ...) szczegóły 
149.artykuł: Geertz Clifford: When the poet speaks arabic. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 106-107 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
150.artykuł: Górska Elżbieta: Przekład współczesnych tekstów arabskich: trudności pozorne i rzeczywiste. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2012 t. 5 s. 31-39  szczegóły 
151.artykuł: Janabi al- Hatif: Reaching the light at the end of the tunnel. Reflections on the Arabic writing in exile. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 39-42  szczegóły 
152.artykuł: Jankowska Hanna: O Arabkach nieco inaczej. Kontynenty 1989 nr 3 s. 22-23 (nt. pisarek: Nawal el-Saadawi, Sahr Chalifa, Fadwa Tuquan; z fot....) szczegóły 
153.artykuł: Kitab Shakir: Symbole chrześcijańskie w poezji arabskiej. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 8/10 s. 16-17 (z notą biogtaficzną autora artykułu na s. 16...) szczegóły 
154.artykuł: Kitab Shakir: Wątki mitologiczne we współczesnej poezji arabskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 63-72  szczegóły 
155.artykuł: Klukowski Bogdan: Biblioteka arabska w Jerozolimie. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 3 s. 21 (m.in. nt. zbiorów biblioteki...) szczegóły 
156.artykuł: Kubarek Magdalena: Współczesne poetki arabskie. Spotkania Arabistyczne 2004 [z.] 5 s. 57-67  szczegóły 
157.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Concepts of history and society in modern Arabic drama. x 1995 (w ks.: Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im Zeitgenoessischen Dr...) szczegóły 
158.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Creationism in the Arabic drama. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1997 [t.] 5 s. 25-68  szczegóły 
159.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Signs of Change in Arabic Literature. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 145-152 (o nowych tendencjach we współczesnej lireraturze arabskiej...) szczegóły 
160.artykuł: Majcher Agnieszka: Autobiografia kobieca we współczesnej literaturze arabskiej. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 67-75  szczegóły 
161.artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: The development of Omani short-story writing in 1980s and 1990s. Hemispheres 1997 nr 12 s. 59-63  szczegóły 
162.artykuł: Oleksy Alicja: The secret doors: uncovering the history of Arab women writers. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2002 [t.] 10 s. 74-80  szczegóły 
163.artykuł: Piszą dla 130 milionów. Chłopska Droga 1989 nr 8 s. 6 (na marginesie festiwalu Al-Mirbad '88...) szczegóły 
164.artykuł: Prokogina Swietłana: Współczesna literatura Maghrebu. As-Sadaka 1990 nr z VIII s. 33-37  szczegóły 
165.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 107 (not. inf. o spotkaniu poetów arabskich: Adonisa, Muhammada Bannisa, Ta...) szczegóły 
166.artykuł: Zyzik Marlena: Wieczór kultury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 81-82 (spraw. ze spotkania pracowników Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    książki (alfabet autorów)
167.książka: Kass Georges: Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich. Mugun - nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów. 2012  szczegóły 
168.książka: Kościelniak Krzysztof: Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych. 1999  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 389  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 2 s. 192  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Lippki Sławomir: Wędrujące Zło. Nomos 1999 nr 26/27 s. 174-177  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jerzy: Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 193-198  szczegóły 
169.książka: Kubarek Magdalena: Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Bielawski Józef: Koń arabski w legendzie, tradycji religijnej i literaturze. As-Sadaka 1991 nr 6/7 s. 30-34  szczegóły 
171.artykuł: Chazbijewicz Selim: Miłość w koncepcjach i doświadczeniu filozoficznym Wschodu. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 57-60 (na przykładzie twórczości XIII-wiecznych twórców muzułmańskich: Muhidd...) szczegóły 
172.artykuł: Dziekan Marek M.: Dusza i śmierć w kulturze Arabii przedmuzułmańskiej. Przegląd Religioznawczy 1992 nr 2 s. 11-21 (w świetle poezji staroarabskiej, powstałej w VI-VII w. n.e....) szczegóły 
173.artykuł: Dziekan Marek M.: Kahin - przedmuzułmański wieszcz. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 125-134  szczegóły 
174.artykuł: Dziekan Marek M.: Miłość, śmierć i poezja w Arabii przedmuzułmańskiej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 57-58 (motyw miłości w literaturze staroarabskiej...) szczegóły 
175.artykuł: Dziekan Marek M.: Zew krwi: wendeta w kulturze staroarabskiej. Albo albo 2002 nr 1 s. 113-120 (m.in. w "Koranie" i twórczości poetów epoki przedmuzułmańskiej: Abu a...) szczegóły 
176.artykuł: Farlough Stephen: Opowieści arabskie. x 1993 ([W ks.:] Stephen Farlough: Inna miłość. Opowieści o znanych i nieznan...) szczegóły 
177.artykuł: Janabi Hatif: Wygnanie w literaturze arabskiej. Graffiti 1999 nr 3 s. 14-19 (z fragm. tekstów; z notą o Hatifie Janabi...) szczegóły 
178.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Elementy demonologii staroegipskiej w wierzeniach arabskich. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 83-92 (symbolika węża...) szczegóły 
179.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: The Realism of Fright in Contemporary Arabic Literary Autobiography. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 80-86  szczegóły 
180.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Wojownik przełomu epok (Ze świata dżahilijji do świata islamu). Albo albo 1998 nr 3 s. 87-93 (nt. archetypu wojownika i jego przemian m.in. w literaturze...) szczegóły 
181.artykuł: Nazmi Ahmad: Some aspects of the Image of the World in Muslim Tradition, Legends and Geographical Literature. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 87-102  szczegóły 
182.artykuł: Zaborski Andrzej: Some exotic words in Medieval Arabic texts on India, Indonesia and China. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 96-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Czasopiśmiennictwo (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Nowińska Agnieszka: Stan polskich badań nad dziennikarstwem arabskiego Masriqu. Spotkania Arabistyczne 1998 [z.] 2 s. 37-44 (omówienie prac naukowych w jęz. polskim poświęconych prasie arabskojęz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    książki (alfabet autorów)
184.książka: Baśnie tysiąca i jednej nocy. Wybór. 1993  szczegóły 
185.książka: Baśnie z 1001 nocy. 1989  szczegóły 
186.książka: Baśnie z 1001 nocy. 1997  szczegóły 
187.książka: Baśnie z 1001 nocy. 2000  szczegóły 
188.książka: Baśnie z 1001 nocy. 1991  szczegóły 
189.książka: Baśnie z 1001 nocy. 2000  szczegóły 
190.książka: Baśniowe lektury. Baśnie z tysiąca i jednej nocy. 1996  szczegóły 
191.książka: Księga tysiąca i jednej nocy. 1994 ([Tłumacze:] Jerzy Bogdanowicz, Andrzej Czapkiewicz, Anna Kmietowicz, W...) szczegóły 
192.książka: Księga tysiąca i jednej nocy. 1993 ([Tłumacze:] Jerzy Bogdanowicz, Andrzej Czapkiewicz, Anna Kmietowicz, W...) szczegóły 
193.książka: Księga tysiąca i jednej nocy. T. 1. 2000  szczegóły 
194.książka: Księga tysiąca i jednej nocy. Wybór. 1996  szczegóły 
195.książka: Księga tysiąca i jednej nocy. Wybrane opowieści. 1992  szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 1993 nr 2 s. 103-104  szczegóły 
196.książka: Księga znaczeń. Muzułmańskie hikmy o Bogu i ludziach. 1999 ([Aforyzmy zebrane w działach:] O wierze, O świecie doczesnym, O śmierc...) szczegóły 
197.książka: Najpiękniejsze baśnie z 1001 nocy. 1996  szczegóły 
198.książka: Najpiękniejsze baśnie z 1001 nocy. 1994  szczegóły 
199.książka: Najpiękniejsze baśnie z 1001 nocy. 1993  szczegóły 
200.książka: Najpiękniejsze baśnie z 1001 nocy. 1997  szczegóły 
201.książka: Ogród pieszczot. 1989  szczegóły 
202.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Himma w haye, himma.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 134-135  szczegóły 
204.wiersz: Moje żarna, o moje.... Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 136  szczegóły 
205.wiersz: Opowiadanie o Marunie al-Raszidzie, Persie Alim i o tym, co wiąże się ze sprawą sakwy i Kurda. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2007 nr 2/3 s. 41-42  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
206.proza: [Amulet nr 15 ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Orietalistycznego]. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 40 (tł., komentarz i transkrypcja rękopisu: Marek M. Dziekan, s. 39-42...) szczegóły 
207.proza: Asceta i mangusta. Świat Islamu 1995 nr 1 s. 12  szczegóły 
208.proza: Opowiastki spod znaku osła. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 101-103 ([wybór z:] Nawadir Dżuha al-kabra [zbiór opowieści]. Oprac. Hikmat Bek...) szczegóły 
209.proza: Opowieść o sowach i krukach. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2003 [t.] 11 s. 156-180  szczegóły 
210.proza: Sultan dua. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 206-217 (także cztery wersje tekstu: A, B, C, D w jęz. arabskim, transkrypcja i...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
211.artykuł: Kossmann Maarten: Das nordafikanische Rapunzelmaerchen. Rocznik Orientalistyczny 2000 t. 52 z. 2 s. 27-56 (omówienie różnych wersji i redakcji bajki z terenu Afyki Północnej...) szczegóły 
212.artykuł: Hauziński Jerzy: Legenda "Starca z Gór". Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 135-142  szczegóły 
213.artykuł: Madeyska Danuta: The formula and theme in the Arabic chivalrous romance. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1997 [t.] 5 s. 126-133  szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
214.utwór: Baśnie tysiąca i jednej nocy.  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Długi weekend w Iraku. Duży Format 2003 nr 18 s. 22-25 (wywiad z arabistą; m.in. nt. postaci kalifa Haruna ar-Raszida; rozm. K...) szczegóły 
215.utwór: Kalila i Dimna.  szczegóły 
artykuł: Ostafin Barbara: Kalila i Dimna. Edycje i rękopisy dzieła. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2003 [t.] 11 s. 153-155  szczegóły 
artykuł: Styszyński Marcin: Metaforyczny charakter utworu "Kalila wa Dimna" w przekładzie 'Abd Allaha ibn al-Muqaffa'a. Spotkania Arabistyczne 2004 [z.] 5 s. 73-86  szczegóły 
216.utwór: Księga tysiąca i jednej nocy [Alf laila wa laila].  szczegóły 
książka o utworze: Mamet-Michalkiewicz Marta: Between the Orient and the Occident. Transformations of The Thousand and One Nights. 2011  szczegóły 
książka o utworze: Rudnicka Jadwiga: "Tysiąc nocy i jedna" w kulturze polskiej. 2000 (Wstęp. Powieści i powiastki orientalne w dobie oświecenia. "Tysiąc noc...) szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 209-210  szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Siedem wieczorów (wybór) [z tego cyklu:] Tysiąc i jedna noc. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 2 s. 127-139 (tekst wykładu wygłoszonego w 1977 roku; z not. o aut., s. 269...) szczegóły 
artykuł: Indrzejczak Katarzyna: "1001 nocy" (Z dziejów edycji polskich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 15-31  szczegóły 
artykuł: Jordan Ewa: Express Ilustrowany 1989 nr 183 s. 5  szczegóły 
artykuł: Jordan Ewa: Wyklęta Szecherezada (Baśnie na indeksie). Kurier Lubelski 1989 nr 195 s. 4 (nt. protestów związanych z wydaniem pełnej wersji "Szeherezady" w 1985...) szczegóły 
artykuł: Jordan Ewa: Wyklęta Szeherezada (Baśnie na indeksie). Express Poznański 1989 nr 187 s. 3 (o uznaniu przez władze libańskie utworu za pornograficzny - dot. pełne...) szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Manly Myths in the "Book of the Thousand and One Nights". Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2001 [t.] 9 s. 5-17  szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Spojrzenie Szeherezady. Albo albo 2000 nr 1 s. 87-96  szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Wędrowcy tysiąca i jednej nocy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 95-103  szczegóły 
artykuł: Oleksy Alicja: European Success of "The Arabian Nights" and Western Image of the Orient in Eighteenth and Nineteenth Century. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 155-164  szczegóły 
artykuł: Rudnicka Jadwiga: Recepcja opowieści z cyklu "Tysiąc nocy i jedna" w piśmiennictwie polskim. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 165-185 (recepcja literacka w prozie i poezji...) szczegóły 
artykuł: Rudnicka Jadwiga: "Tysiąc nocy i jedna" w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 155-182 (m.in. dotyczy przekładów na język polski w dobie oświecenia...) szczegóły 
artykuł: Tylicka Barbara: Bohaterowie naszych książek. Szeherezada. Guliwer 1999 nr 6 s. 78-79  szczegóły 
artykuł: Z.K.: "Księga tysiąca i jednej nocy" w polskiej kulturze. Świat Islamu 1995 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
217.utwór: Sirat al-Zahir Baybars.  szczegóły 
artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 231-232 (rec. przekładu na język francuski pt. Le Roman de Baibars. T 1-10. Prz...) szczegóły 
218.utwór: Sirat Antara [Żywot Antary].  szczegóły 
artykuł: Miłość Antary. As-Sadaka 1990 nr z VII s. 38-39  szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Leszek: Arabski ethos rycerski. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 2000 t. 6 (1999/2000) s. 95-105 (analiza...) szczegóły 
219.utwór: Sirat Sayf bin Zi Jazan.  szczegóły 
artykuł: Madeyska Danuta: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 231-232 (rec. przekładu na język angielski pt. The Adventures of Sayf Ben Dhi Y...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Literatura ludowa (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Elementy demonologii staroegipskiej w wierzeniach arabskich. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 83-92 (symbolika węża...) szczegóły 
221.artykuł: Ostafin Barbara: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 256-257 (rec. ks.: P. Marcel Kurpershoek: Oral poetry and narrative from Centra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Antologie i zbiory (arabska)
    książki (alfabet autorów)
222.książka: Ali Baba i czterdziestu rozbójników i inne baśnie.  szczegóły 
223.książka: Ali Baba i czterdziestu rozbójników i inne baśnie.  szczegóły 
224.książka: Ali Baba i czterdziestu rozbójników i inne baśnie.  szczegóły 
225.książka: Ali Baba i czterdziestu rozbójników i inne baśnie.  szczegóły 
226.książka: [Antologia tekstów klasycznej teorii politycznej islamu]. 1996 ([Autorzy:] Mahomet, Al-Walid, al-As' ari, Ibn 'Abd Rabbihi. - [Tłumacz...) szczegóły 
227.książka: Baśnie arabskie.  szczegóły 
228.książka: Jak modlą się Muzułmanie. Antologia modlitw. 1997  szczegóły 
recenzja: Kacprzak Jacek: Rocznik Orientalistyczny 1999 t. 52 z. 1 s. 132-135  szczegóły 
recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Modlitwa muzułmanów. Albo albo 1998 nr 1 s. 87-90  szczegóły 
229.książka: Jezus w oczach sufich. 2006  szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Niewolewski Joachim: Okolice [Warszawa] 1989 nr 4/5 s. 165-166  szczegóły 
231.książka: Pieśni gniewu i miłości. Wybór arabskiej poezji współczesnej. 1990  szczegóły 
232.książka: Poezja arabska. Wiek VI - XIII. Wybór. 1997 (Wstęp: Historia klasycznej poezji arabskiej. - [Autorzy:] Asz-Szanfara...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Egzotyczne brzmienie. Rzeczpospolita 1997 nr 281 s. 26  szczegóły 
233.książka: Poezje arabsko-andaluzyjskie. 1993  szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 13 s. 12  szczegóły 
recenzja: Heydenkorn Benedykt: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 7 s. 5  szczegóły 
recenzja: M.Ł.: Nowe Książki 1990 nr 10 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stroińska Magda: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 11 s. 4  szczegóły 
235.książka: Przygody Sindbada Żeglarza i inne baśnie.  szczegóły 
236.książka: Przygody Sindbada żeglarza i inne baśnie.  szczegóły 
237.książka: Przygody Sindbada żeglarza i inne baśnie.  szczegóły 
238.książka: Wspaniały świat Oceanu Indyjskiego Sulajmana Kupca, Abu Zajda as-Sirafiego i Buzurga Ibn Sahrijara. Od literatury faktu do przygody i fantastyki (IX-X w.). 1998  szczegóły 
239.książka: Zarys współczesnej nowelistyki krajów Półwyspu Arabskiego. Wybrane zagadnienia i teksty źródłowe. 2000 ([Zawiera opowiadania pisarzy z Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, ...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 125-127  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
240.antologia: Sentencje trypolitańskie. As-Sadaka 1990 nr z VII s. 56 (anonimowe aforyzmy i sentencje ludów Trypolitanii; z koment. Remigiusz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Abbas ibn al-Ahnaf Abu al-Fadl
    wiersze (alfabet tytułów)
241.wiersz: Abbas Ibn Al-Ahnif : Kiedy idę żeby Cię odwiedzić.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 39 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
242.wiersz: Abbas Ibn Al-Ahnif : Kiedy przechodzi z posługującymi jej dziewczętami.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 39 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
  Abd al-'Aziz ben Habra *
    wiersze (alfabet tytułów)
243.wiersz: Abd al-Aziz ibn Habra : Żałoba w Al-Andalus. Literatura 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
  Abu 'Abd Allah ibn at-Tubi *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Husajn Mustafa: Ibn at-Tubi - gniewny satyryk Sycylii. As-Sadaka 1990 nr z VIII s. 44-47 (z fragm. utworów...) szczegóły 
  Abu al-'Ibar al-Hasimi *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Ostafin Barbara: Abu al-'Ibar al-Hasimi. Unknown poet, writer and "nadim" at caliphs' court. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2002 [t.] 10 s. 51-57  szczegóły 
  Abu Dawud *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Modlitwa Pańska w tradycji muzułmańskiej. Egzegetyczno-teologiczne studium porównawcze: Mt 6,9-13 a hadis Abu Dawuda, Tibb, 19 bab: Kayfa ar-ruqa. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 119-128  szczegóły 
  Abu 'Isa al-Murszid
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Abu Isa al-Murszid: Wczesna kosmologia isma'ilicka. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2001 [t.] 9 s. 107-120 (tekst traktatu z koment. Katarzyny Pachniak...) szczegóły 
  Abu Maszar Dżafar ibn Muhammad ibn Umar al-Balchi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
248.artykuł: Komorowska Joanna: Astrologia i hazard. Notatki z Ma'shara. Meander 1999 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
  Abu Nuwas *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Kontynenty 1989 nr 7 s. 30 (nota biograficzna...) szczegóły 
  Abu-al-Layt as-Samarkandi Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ibrahim
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
250.tekst paraliteracki: Abu-al-Layt as-Samarqandi : Traktat Abu al-Layta as-Samarqandiego według szkoły imama Abu Hanify [Al Muqaddina fi as-sala]. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 22-43 (tekst traktatu zawierającego podstawowe zasady modlitwy muzułmańskiej;...) szczegóły 
  Ahmad Ibn' Ali al-Qalqasandi *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
251.utwór: Poranek krótkowidza czyli o sztuce pisania Subh al-asza fi sinacat al-insa].  szczegóły 
artykuł: Kacprzak Jacek: Doktryna chrześcijaństwa w ujęciu Al-Kalkaszandiego. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 45-63  szczegóły 
  Ahmad Ibn Souleiman *
    proza (alfabet tytułów)
252.proza: Ahmad Ibn Souleiman : Księga rozkoszy. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 9-12  szczegóły 
  Ali ibn abi Talib *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
253.książka twórcy: Ali ibn abi Talib : Aforyzmy. 1990  szczegóły 
254.książka twórcy: Ali ibn abi Talib : Wybór sentencji. [Aforyzmy]. 2012  szczegóły 
  Asad Al- Mohammad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Kochanowicz Abdullah: Leopolda Weissa droga do islamu. Świat Islamu 2004 nr 32 s. 10  szczegóły 
  Atahiya Abu al-
    książki o twórcy (alfabet autorów)
256.książka o twórcy: Siwiec Paweł: Abu al-Atahiya. Poeta, błazen, asceta. 2012  szczegóły 
  Bakri al- Abu Ubajd
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
257.utwór: Description de l'Afrique septentrionale par Abou Obeid el-Bekri, traduite par Mac Guckin de Slane. Alger 1911.  szczegóły 
artykuł: Rozmus Dariusz, Skoczek Marek: Hayarum quatalum. Folia Orientalia 1996 nr 32 s. 161-164 (analiza arabskiego fragmentu tekstu i interpretacja idiomu...) szczegóły 
  Bayhaqi al- Abu Bakr Ahmad ibn Husajn
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
258.utwór: Kitab al-mahasin wa-al-masawi.  szczegóły 
artykuł: Prochwicz-Studnicka Bożena: Categories of Beggars according to Al-Bayhaqi's "Kitab al-Mahasin wa-al-masawi". Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2000 [t.] 8 s. 89-100  szczegóły 
  Biruni al- Abu ar-Rajhan Muhammad Ibn Ahmad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 152-153 ([rec. ks.:] Al-Biruni - in den Gaerten der Wissenschaft. Ausgewaehlte ...) szczegóły 
  Buchari al- Muhammad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Niepomniaszczaja A.: Radziecka Mekka. As-Sadaka 1990 nr z X s. 63 (nt. działaln. i miejsca pochówku imama al-Buchari...) szczegóły 
  Bulus ibn Makarijus al-Halabi *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
261.książka o twórcy: Paweł z Aleppo : Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo = Ukraine in the middle of 17th century an account by Blus ibn Makriys al-Halab, an Arab traveller. Introduction, translation, and commentary . 1986  szczegóły 
recenzja: Chynczewska-Hennel Teresa: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 308-313 ( ...) szczegóły 
recenzja: Daszkiewicz Jarosław, Polotnjuk Jarema: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 143-151  szczegóły 
nawiązanie: Kowalska Maria: Response to Jarosław Daszkiewicz's and Jarema Polotniuk's review. Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Litwin Henryk, Maciak Dariusz: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 185-192  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
262.utwór: Rihlat Makarijus [Opis podróży Makarego z Aleppo do Moskwy; fragm.:] Opis Ukrainy.  szczegóły 
artykuł: Kowalska Maria: Bosporus, Schwarzes Meer und Dobrudscha um die Mitte des 17. Jh. im Bericht des arabischen Reisenden Pauls, des Sohnes von Makarios aus Aleppo. Folia Orientalia 1989 t. 25 s. 181-194  szczegóły 
  Buni al- Ahmad ibn 'Ali
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Dziekan Marek M.: Symbolika liter w kulturze islamu. Numerologia Al-Buniego. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 21-33 (na podstawie wydania dzieła: Ahmad ibn Ali al-Buni: Shams al-ma'arif a...) szczegóły 
  Chansa Al *
    wiersze (alfabet tytułów)
264.wiersz: Al Chansa : Mój brat stał zawsze.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 110  szczegóły 
  Dżahiz al- 'Amr ibn Bahr
    proza (alfabet tytułów)
265.proza: Al-Dżahiz : O zaletach chłopców i dziewcząt. Okolice [Warszawa] 1989 nr 4/5 s. 142-164  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
266.książka o twórcy: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Al-Gahiz and his theory of social communication. 2010  szczegóły 
267.książka o twórcy: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Pochwała sztuki słowa. Al-Gahiz i jego teoria komunikacji. 2009  szczegóły 
268.książka o twórcy: Styszyński Marcin: Retoryka arabska w twórczości Al-Gahiza. 2008  szczegóły 
  Dżurdżani al- Abd al-Kahir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
269.artykuł: Skowron-Nalborczyk Agata: Abu Bakr 'Abd al-Qahir al-Gurgani jako gramatyk i jego traktat "Mi'at 'amil". Spotkania Arabistyczne 1998 [z.] 2 s. 53-75 (z facs. wybranych stron traktatu...) szczegóły 
  Gawaliki al- Abu Mansur Mawhub
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
270.utwór: Kitab al mu'arrab.  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Justyna: Zapożyczenia z języka aramejskiego w języku arabskim na przykładzie "Al-Mu'arrab" al-Gawaliqiego. Spotkania Arabistyczne 1995 [z.] 1 s. 21-28  szczegóły 
  Ghazali al- Abu Hamid Muhammad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
271.książka twórcy: Ghazali al- Abu Hamid Muhammad: Nisza świateł. 1990  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
272.proza: Ghazali al- Abu Hamid Muhammad: Alchemia szczęścia. Przegląd Filozoficzny 1993 nr 3 s. 117-130 (ze wstępem tłumacza, s. 115-116...) szczegóły 
273.proza: Ghazali al- Abu Hamid Muhammad: Al-Munqid min ad-dalal. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2000 [t.] 8 s. 157-165 (z koment. tłumaczki...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
274.książka o twórcy: Pachniak Katarzyna: Filozofia polityki muzułmańskiej na podstawie dzieł Abu Hamida al-Gazalego. 2001  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Fahd Toufic: L'education chez al-Gazzali. x 1995 ([W ks. zb.:] Islam i chrześcijaństwo. Materiały sympozjum, Kraków 12-1...) szczegóły 
276.artykuł: Pachniak Katarzyna: Al-Gazali's Critique of the Isma'ili Doctrine. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 58-79  szczegóły 
277.artykuł: Pachniak Katarzyna: Myśl polityczna Al-Ghazalego na tle arabskiej teorii politycznej. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 143-152  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
278.utwór: Nasihat al-muluk.  szczegóły 
artykuł: Pachniak Katarzyna: "Siyaset-name" of Nizam al-Mulk and "Nasihat al-muluk" of Al-Gazali: two examples of "mirror for princes". Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1997 [t.] 5 s. 107-125  szczegóły 
  Hariri al- Abu Muhammad al-Kasim
    proza (alfabet tytułów)
279.proza: Abu Mohammed al-Kasim ibn Ali (Al-Hariri): Makama trzydziesta dziewiąta osmańska. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 179-183 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Harit al- Ibn Hilliza *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Saffarini Husein: The Politico-Historical Significance of al-Harit ibn Hilliza al-Yaskuri's Ode: [tytuł alfabetem arabskim]. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 22-46  szczegóły 
  Hasan Al- Ibn Muhammad Ibn al-Hanafiyya
    proza (alfabet tytułów)
281.proza: Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn al-Hanafiyya .: Księga odłożenia sądu (Kitab al-irga). Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1993 [t.] 1 s. 69-75 (z koment. tłumacza, s. 63-68...) szczegóły 
  Hasan ibn Ahmad al-Hajmi al-Kaukabani
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
282.utwór: Hadikat an-nazar wa bahgat al fikar fi aga ib as-safar.  szczegóły 
artykuł: Kowalska Maria: Der Gesandtschaftsbericht des Hasan ibn Ahmad al-Haymi (Mitte des 17. Jahrhunderts). Textanalyse. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 41-50 (opis podróży do Jemenu, analiza tekstu...) szczegóły 
283.utwór: Relacja z poselstwa Hasana ibn Ahmada al-Hajmiego z Jemenu do Abisynii (XVII w.).  szczegóły 
artykuł: Kowalska Maria: Relacja z poselstwa Hasana ibn Ahmada al-Hajmiego z Jemenu do Abisynii (połowa XVII w.). Analiza tekstu. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 331-334 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Husajn Al- ibn Mutajr al-Asadi
    wiersze (alfabet tytułów)
284.wiersz: Al-Husajn ibn Mutajr al-Asadi .: Gdzież są mieszkańcy namiotów.... Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
285.wiersz: Al-Husajn ibn Mutajr al-Asadi .: Gdzież są mieszkańcy namiotów.... Nowa Fantastyka 1995 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
286.wiersz: Al-Husajn ibn Mutajr al-Asadi .: Wspomniałem moją żałobę.... Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 168  szczegóły 
  Husayn Taha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Jamsheer Hassan: Taha Husayn's reflections on education and modernism. Hemispheres 1998 nr 13 s. 79-86  szczegóły 
288.artykuł: Turczyńska Eliza: Taha Husayn - Prometheus in the World of Islam. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 189-204  szczegóły 
  Ibn Abi ar-Rabi Szihab ad-Din Ahmad ibn Muhammad
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
289.utwór: Suluk al-malik fi tadbir al-mamalik (Postępowanie władcy w rządzeniu państwami).  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Idee polityczne Ibn Abi ar-Rabiego. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 13-24  szczegóły 
nawiązanie: Bednarska Ryszarda: Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 120-121  szczegóły 
  Ibn Abi r-Rigal Ahmad b. Salih
    proza (alfabet tytułów)
290.proza: Ibn Abi r-Rigal Ahmad b. Salih: Kitab Matla al-budur wa-magma al-buhur. Folia Orientalia 2003 t. 39 s. 47-70 (tekst w języku oryg. i przekładzie niemieckim; z komentarzem: Franz-Ch...) szczegóły 
  Ibn ad-Dawadari *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
291.utwór: Kanz ad-durar wagami 'al-gurar.  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Kronika Ibn ad-Dawadariego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 81-85  szczegóły 
  Ibn al-Kabturnuh *
    wiersze (alfabet tytułów)
292.wiersz: Ibn al-Kabturnuh : Podczas bitwy. Literatura 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
  Ibn Al-Qass *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
293.utwór: Kitab dala'il al-qibla.  szczegóły 
artykuł: Ducene Jean-Charles: La carte circulaire du "Kitab dala'il al-Qibla" d'Ibn al-Qass: Representation du monde et toponymie originales. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 115-146  szczegóły 
artykuł: Ducene Jean-Charles: Une vraisemblable navigation arabe vers les Canaries au debut du IIIe/IXe siecle (Extrait du '"Kitab dala'il al-qibla" d'Ibn al- Qass). Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 105-113  szczegóły 
  Ibn an-Nadim *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
294.utwór: Fihrist.  szczegóły 
artykuł: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 390 ([not. rec. ks.:] Polosin V.: Fihrist Ibn an-Nadima kak istoriko-kul'tu...) szczegóły 
  Ibn Arabi *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
295.książka twórcy: Ibn Arabi : Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca. 1990  szczegóły 
296.książka twórcy: Ibn Arabi : Traktat o miłości. 1995  szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Jan Andrzej: Ibn 'Arabiego "Traktat o miłości". W drodze 1995 nr 12 s. 95-96  szczegóły 
recenzja: Sikorska-Dutka Beata: Nowe Książki 1996 nr 3 s. 5051  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Muhyi'ddin ibn al-'Arabi : Pięć wierszy erotycznych z teozoficznym komentarzem. Czas Kultury 1990 nr 18/19 s. 29-33 (wiersze ze zbioru: Tardżuman al-Aszuaq...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Fenrych Włodzimierz: Ibn al-Arabi, filar świata. Czas Kultury 1990 nr 18/19 s. 26-28  szczegóły 
299.artykuł: Wnuk-Lisowska Elżbieta: Imię Boga w Sufiźmie - przypadek Ibn' Arabiego. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 55-61  szczegóły 
300.artykuł: Wronecka Joanna: Le concept d'amour chez Ibn 'Arabi. Hemispheres 1998 nr 13 s. 99-117  szczegóły 
301.artykuł: Wronecka Joanna: Metaphore chez Ibn 'Arabi. Hemispheres 1997 nr 11 s. 43-49  szczegóły 
  Ibn Butlan *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
302.utwór: Da'wat al-atibba, alla al-amdhab.  szczegóły 
artykuł: Danecki Janusz: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 141-143 ([rec. przekładu niemieckiego:] Das Aerztebankett. Aus arabischen Hands...) szczegóły 
  Ibn Chaldun *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
303.książka o twórcy: Bielawski Józef: Ibn Chaldun. 2000 ([Naukowa biografia Ibn Chalduna. *Zawiera także wybrane fragm. dzieła ...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: (ew): Uczony i polityk. Przegląd 2000 nr 41 s. 20  szczegóły 
304.książka o twórcy: Jamsheer Hassan A.: Ibn Chaldun (1332-1406). Muqaddima - historia - historiozofia. 1998  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 326-327  szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Przegląd Religioznawczy 1999 nr 1 s. 175-179  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Jamsheer Hassan: Historia i filozofia dziejów w poglądach Ibn Chalduna (1332-1406). Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 1/2 s. 33-51  szczegóły 
306.artykuł: Kosmala Piotr M.: Historiozofia pod sztandarem Proroka. Fronda 2002 nr 27/28 s. 213-217  szczegóły 
307.artykuł: Szymański Edward: Ibn Chaldun i jego nauki społeczne. Pogranicze 1994 t. 4 s. 143-153  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
308.utwór: Mukaddima (Wstęp [do historii]).  szczegóły 
artykuł: Bielawski Józef: Nauka o społeczeństwie. As-Sadaka 1990 nr z X s. 13-16 (z notą...) szczegóły 
  Ibn Daniyal *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
309.utwór: Tayf al-hayal [Fantom wyobraźni].  szczegóły 
artykuł: Studnicki Ryszard: Wokół średniowiecznego teatru cieni Ibn Daniyala i jego dzieło Tayf al-hayal. Spotkania Arabistyczne 1998 [z.] 2 s. 11-26  szczegóły 
artykuł: Waloch Natalia: Dawny teatr arabski i jego natura. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 139-151 (m.in. nt. dramatu...) szczegóły 
  Ibn Fadlan Ahmad
310.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kmietowicz Anna: Contribution a la traduction du texte d'Ibn Fadlan. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 79-81  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
311.proza: Ibn Fadlan Ahmad: Ibn Fadlan o "Rusach". Mówią Wieki 1998 nr 4 s. 38-40  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Bata George L.: Comments on a contribution to the translation of Ibn Fadlan. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 7-14  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
313.utwór: Podróż.  szczegóły 
artykuł: Nagrodzka-Majchrzyk Teresa: Les Oghouz dans la relation d' Ahmad Ibn Fadlan. Rocznik Orientalistyczny 1995 t. 49 z. 2 s. 165-169  szczegóły 
  Ibn Hazm Ali ibn Ahmad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
314.książka twórcy: Ibn Hazm : Traktat o leczeniu dusz, kształceniu moralności i poskramianiu wad. 1998  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
315.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: Chciałbym serce rozpłatać. Literatura 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
316.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: Ileż kręgów zatoczyłem.... Albo albo 1992 nr 1 s. 108-109 (druk. pod nazw. Aben Hazam...) szczegóły 
317.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: Kocham cię niezmiennie.... Albo albo 1992 nr 1 s. 108 (druk. pod nazw. Aben Hazam...) szczegóły 
318.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: Odwiedziny ukochanej. Literatura 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
319.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: We dwoje - sami.... Albo albo 1992 nr 1 s. 109 (druk. pod nazw. Aben Hazam...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
320.artykuł: Danecki Janusz: Hiszpania. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 316-329 [rozdział...) szczegóły 
321.artykuł: Moch Michał: Ibn Hazm i Adonis (Dwie wizje miłości w literaturze arabskiej). Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 77-89  szczegóły 
  Ibn Qutayba *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
322.utwór: Uyun al-Akhbar.  szczegóły 
artykuł: Meouak Mohamed: Statut et Fonctions des "Wuzara" d'apres le "Kitab 'Uyun al-Ahbar" d'Ibn Qutayba (Ob. 276/889). Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 112-122  szczegóły 
  Ibn Ruszd *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Hissette Roland: Des remaniements dans une edition incunable des commentaires moyens d'Averroes sur la "Logica vetus". Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 93-99  szczegóły 
324.artykuł: Ibn Ruszd obrońca Arystotelesa. As-Sadaka 1991 nr 2 s. 25-28 (oprac. I.N....) szczegóły 
325.artykuł: Korolec Jerzy B.: "Komentarz Średni" Awerroesa do "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 45 (1990) s. 147-155  szczegóły 
326.artykuł: Korolec Jerzy B.: Mittlerer Kommentar von Averroes zur "Nikomachischen Ethik" des Aristotelis. Mediaevalia Philosophica Polonorum 1992 t. 31 s. 61-118 (z tekstem Komentarza...) szczegóły 
327.artykuł: Krasnodębski Mikołaj: Sprawozdania z posiedzeń Katedr Filozofii. Posiedzenie drugie (28 listopada 2002 r.): Ibn-Ruszda koncepcja intelektu. Studia Philosophiae Christianae 2003 nr 1 s. 256-260  szczegóły 
328.artykuł: Kuksewicz Zdzisław: Le premier temoignage de l'influence de la theorie de l'impetus sur l'averroisme latin. Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 21-35  szczegóły 
  Ibn Saraf *
    wiersze (alfabet tytułów)
329.wiersz: Ibn Saraf : Satyra. Literatura 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
  Ibn Sina Abu 'Ali *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
330.artykuł: Andrzejuk Artur: Avicenne et Thomas d'Aquin. Les sources arabes de la conception existentielle de l'etre. Studia Philosophiae Christianae 2003 nr 1 s. 209-219  szczegóły 
331.artykuł: Andrzejuk Izabella, Łażewski Eryk: Sprawozdania z posiedzeń Katedr Filozofii. Posiedzenie pierwsze (24 października 2002 r.): Problem aktu istnienia w ujęciu Awicenny. Studia Philosophiae Christianae 2003 nr 1 s. 251-255  szczegóły 
332.artykuł: Chudy Wojciech: Gwiazda Morza 1989 nr 25 s. 7  szczegóły 
333.artykuł: K.J.: Ibn Sina. Świat Islamu 1995 nr 1 s. 13 (sylwetka...) szczegóły 
334.artykuł: Kluxen Wolfgang: Avicenna und die Ontologie im lateinischen 13. Jahrhundert. Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 101-115  szczegóły 
335.artykuł: Milcarek Paweł: Awincenniańskie początki nauki o transcendentaliach. Studia Philosophiae Christianae 2003 nr 1 s. 219-226  szczegóły 
336.artykuł: Urbańska-Bożek Maria: Awicenna. Korespondencja z ojcem 2008 nr 10 s. 98-101 (sylwetka...) szczegóły 
  Ibrahim Ibn Jakub *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
337.książka o twórcy: Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. Materiały z konferencji naukowej, Kraków, 10 maja 2006 r. 2008  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2010 nr 1 s. 216 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
338.artykuł: Gintel Jan: Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich. Płomyczek 1989 nr 18 s. 15 ([biogr., oprac. na podst. ks. "Cudzoziemcy o Polsce"] z fragm. zaczer...) szczegóły 
339.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 210-211 ([rec. ks.:] Ibrahim ibn Yaqub at-Turtushi: Christianity. Islam and Jud...) szczegóły 
340.artykuł: Zaborowski Andrzej: Ibrahim ibn Jakub o Polsce i Krakowie - problemy edycji i interpretacji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2009 t. 71 (2007) s. 12-16 (streszczenie referatu...) szczegóły 
341.artykuł: Zaborski Andrzej: Ibrahim ibn Jakub o Krakowie i Europie - uwagi filologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 67-70 (streszczenie refaratu...) szczegóły 
  Isfahani al- Abu al-Faradż
    proza (alfabet tytułów)
342.proza: Isfahani al- Abu al-Faradż: Opowieść o Abd Allahu Ibn al-Idżlanie. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 59-60  szczegóły 
  Jakut al-Hamawi *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Ostafin Barbara: Yaqut-Geographer, compiler or adib? According to the preface to his Dictionary. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 119-123  szczegóły 
  Jusuf Faruk
    wiersze (alfabet tytułów)
344.wiersz: Jusuf Faruk: Kiedy drzewo urosło.... Autograf 1998 nr 1 s. 34  szczegóły 
  Karamalla-Gaiballa Nagmeldin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
345.książka twórcy: Karamalla Nagmeldin: Ścieżki pożegnania. [Wiersz]. 2010  szczegóły 
  Khalil Al- ibn Ahmad al-Farahidi *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
346.artykuł: Gil-Siemińska Joanna: Struktura poezji i poezja struktury - metrum Al-Halila. Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 45-52 (nt. teorii pięciu kręgów...) szczegóły 
  Ma'arri al- Abu'l-'Ala
    wiersze (alfabet tytułów)
347.wiersz: Abu al-Ala al-Maarri : Szlachetni ludzie są obcy.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 122-123 (z not. o aut....) szczegóły 
  Masudi Al- Abul Hasan Ali
    proza (alfabet tytułów)
348.proza: Masudi : Łąki złota [fragm.:] "O miłości". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 39 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
349.artykuł: Kowalska Maria: Al-Masudi's Stellung in Geschichte der arabischen Literatur. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 115-121  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
350.utwór: Meadows of Gold and Mines of Precious Stones.  szczegóły 
artykuł: Lewicka Urszula: Al Mas'udi on the elephant. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 95-105 (dot. przekładu angielskiego...) szczegóły 
351.utwór: Murug ad-dahab.  szczegóły 
artykuł: Lewicka-Rajewska Urszula: Falconry in Muslim Countries during the Tenth Century in the Light of Murug ad-dahab by Al-Masudi. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 133-143  szczegóły 
artykuł: Nazmi Ahmad: The King of Ad-Dir in Al-Mas'udi's "Murug ad-dahab". Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 5-11  szczegóły 
  Maydani al- Abu al-Fadl Ahmad
    proza (alfabet tytułów)
352.proza: Abu al-Fadl Ahmad an-Naysaburi al-Maydani : Nazwy Dni Arabów. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2002 [t.] 10 s. 99-135  szczegóły 
  Mufarreh Saadiah
    książki twórcy (alfabet tytułów)
353.książka twórcy: Mufarreh Saadiah: Moje marzenia zmalały pokornie. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
  Muhammad ibn Abdullah *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
354.książka twórcy: Koran. T. 1. Sury I-XVII. 2009  szczegóły 
355.książka twórcy: Koran. T. 2, Sury XVIII-CXIV. 2009  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-wywiad: Bielawski Józef: Poland 1989 nr spec. s. 13, 82 (wywiad z tłumaczem "Koranu" na język polski; rozm. Ryszard Pietrzak; z...) szczegóły 
357.książka twórcy: Koran. 1997  szczegóły 
358.książka twórcy: Mahomet - Mądrości Proroka - (Hadisy). 1993  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1993 nr 206 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Religioznawczy 1993 nr 1 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 260 (nota spraw. ze spotkania promocyjnego z Januszem Daneckim, 18 II 1993...) szczegóły 
359.książka twórcy: Mahomet : Mądrości proroka. Wybór hadisów. 2000  szczegóły 
360.książka twórcy: Mahomet : O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów. 1999  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 10 s. 59  szczegóły 
361.książka twórcy: Święty Koran. Tekst arabski i tłumaczenie polskie. 1990  szczegóły 
362.książka twórcy: Święty Koran. Tekst arabski i tłumaczenie polskie. 1996  szczegóły 
363.książka twórcy: Wersety z Koranu. 1995  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
364.wiersz: Muhammad Ibn 'Abd al-Muttalib (Prorok Mahomet): Koran [fragm.:] Al Fatiha (Sura "Otwierająca"). Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 40  szczegóły 
365.wiersz: Muhammad ibn 'Abdullah (Mahomet) : Koran [fragm:] Al-Nisa. Rocznik Muzułmański 1995 r. 4 t. 3 s. 3 (tekst równoległy arabski...) szczegóły 
366.wiersz: Muhammad Ibn 'Abd al-Muttalib (Prorok Mahomet): Koran [fragm.:] Qanut. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 41-42  szczegóły 
367.wiersz: Muhammad Ibn 'Abd al-Muttalib (Prorok Mahomet): Koran [fragm.:] Salam. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 41  szczegóły 
368.wiersz: Muhammad Ibn 'Abd al-Muttalib (Prorok Mahomet): Koran [fragm.:] Salat at-witr. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 42  szczegóły 
369.wiersz: Muhammad Ibn 'Abd al-Muttalib (Prorok Mahomet): Koran [fragm.:] Tasahhud. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 41  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
370.proza: Muhammad ibn 'Abdullah (Mahomet) : Koran [fragm.]. As-Sadaka 1990 nr z VI - nr z X  szczegóły 
371.proza: Muhammad ibn 'Abdullah (Mahomet) : Koran [fragm.]. As-Sadaka 1991 nr ze I - nr 8  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
372.tekst paraliteracki: Muhammad Ibn 'Abd al-Muttalib (Prorok Mahomet): Hej, ludzie, posłuchajcie słów moich!. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1996 [t.] 4 s. 153-155 (z komentarzem: Mowa pożegnalna (hutbat al-wada')...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
373.książka o twórcy: Cook Michael: Koran. 2001  szczegóły 
recenzja: (RKS): Książki 2002 nr 2 s. 58-59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rohoziński Jerzy: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 71  szczegóły 
374.książka o twórcy: Danecki Janusz: Opowieści Koranu. Spisał Janusz Danecki. 1991  szczegóły 
recenzja: Kacprzak Jacek: Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 247-250  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Opowieści Świętej Księgi. Guliwer 1992 nr 3 s. 19  szczegóły 
375.książka o twórcy: Delcambre Anne-Marie: Mahomet. 2004  szczegóły 
376.książka o twórcy: Demirović Idris: Jak czytać Kuran. 1992 ([Zawiera:] Tedżwid - prawidła poprawnego czytania Koruranu. Oprac. Haf...) szczegóły 
377.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jk): Itd 1989 nr 1 s. 22  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Świat Książki 1989 nr 2 s. 21  szczegóły 
378.książka o twórcy: Gülen M. Fethullah: Muhammad, wysłannik Boga. Nowe spojrzenie.  szczegóły 
379.książka o twórcy: Hazrat Mirza Bashir-Un-Din Mahmud Ahmad : Życie świętego Proroka Muhammada. 1994  szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Religioznawczy 1994 nr 2 s. 172-174  szczegóły 
380.książka o twórcy: Motahhari Morteza: Poznanie Koranu. 1992  szczegóły 
381.książka o twórcy: Rodinson Maxime: Mahomet. 1991 (I. Opisanie świata. II. Arabia. III. Narodziny proroka. IV. Narodziny ...) szczegóły 
382.książka o twórcy: Rodinson Maxime: Mahomet. 1994  szczegóły 
383.książka o twórcy: Rogerson Barnaby: Prorok Mahomet. Biografia.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Bielawski Józef: Religia i polityka (Z życia proroka Muhammada). As-Sadaka 1990 nr z IX s. 49-53  szczegóły 
385.artykuł: Danecki Janusz: Koran. x 2001 ([w ks.:] Janusz Danecki: Arabowie. Warszawa 2001, s. 99-110 [publikacj...) szczegóły 
386.artykuł: Saffarini Husein M.: Muhammad's Visit to At-Ta'if. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 46-57 (nt. wydarzeń z życia Mahometa na podstawie źródeł arabskich...) szczegóły 
387.artykuł: Suermann Harald von: Muhammad als Vorlaeufer des Antichristen. x 1995 ([W ks. zb.:] Islam i chrześcijaństwo. Materiały sympozjum, Kraków 12-1...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
388.wywiad: Bielawski Józef: Poland 1989 nr spec. s. 13, 82 (wywiad z tłumaczem "Koranu" na język polski; rozm. Ryszard Pietrzak; z...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
389.utwór: Koran [Qur'an].  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowicz Mustafa: Krótki zarys religii islamu [fragm.:] Koran. Konserwacja Koranu i ewolucja jego formy. Koran jako podstawa prawodawstwa muzułmańskiego. Życie Muzułmańskie = The Islamic Life 1989 nr 1/2 s. 29-36  szczegóły 
artykuł: Arnold Werner: Wer sind die Sabier des Korans?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 51-55 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Bielawski Józef: Nowiny 1989 nr 18 s. 3 (wyw. z tłumaczem; rozm. Bogdan Biskup...) szczegóły 
artykuł: Chrzanowski Zbigniew: Maryjne wersety w Koranie. W drodze 1989 nr 1 s. 73-77 (o fragm. pośw. Maryi; z fragm. wersetów "Koranu" w tł. Jana Murzy Tara...) szczegóły 
artykuł: Cormier Philippe: O odwiecznym Koranie. Communio 1992 r. 12 nr 4 s. 82-88  szczegóły 
artykuł: Drozd Andrzej: Staropolski przekład Koranu (Cz. 1-2). Świat Islamu 1995 nr 1 s. 4-5; nr 2 s. 6-8 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
artykuł: Dudek Tomasz: Polskie przekłady Koranu. Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 180-193 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Mariusz: Koran i miecze proroka. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 18-22  szczegóły 
artykuł: Issa Ali Abi, Szehidewicz Darek: Kur'an (Komentarz fragmentu XXIII Sury Wierni). Świat Islamu 1995 nr 3 s. 3  szczegóły 
artykuł: Jankowska Hanna: Niebo i piekło w islamie. Kontynenty 1989 nr 10 s. 15-17  szczegóły 
artykuł: Kaufmann Francine: Andre Chouraqui. Tłumaczyć Biblię i Koran w Jerozolimie. Midrasz 2006 nr 2 s. 33-36 (dot. pracy nad przekładem Koranu na język francuski...) szczegóły 
artykuł: Kon'chak Izabela: Analiz sposobov obrazovanija ehtnonimov arabskogo proiskhozhdenija v russkom jazyke (na materiale chetytekh perevodov Korana). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 185-191 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kon'chak Izabela: Sposoby peredachi lichnykh imen v chetyrekh russkikh perevodekh Korana. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 193-199 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kończak Izabela: Islamskaja ehskhatologija v russkikh perevodakh "Korana" (Analiz leksiki chetyrekh russkikh perevodov "Korana"). Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 88-95 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kościelniak Krzysztof: Apokryphischen (pseudoepigraphischen) Traditionen in der koranischen Daemonologie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 53-56 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kościelniak Krzysztof: Rola apokryfów w procesie przenikania idei demonologii biblijnej do Koranu. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 61-81  szczegóły 
artykuł: Kościelniak Krzysztof: Siedmiopiętrowe piekło. Rzeczy ostateczne w islamie. Patos 2002 nr 2(9) s. 6-7 (śmierć, piekło, raj w Koranie...) szczegóły 
artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Biblii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: "Koran" po polsku. XIX-wieczne przekłady "Koranu" na język polski: rys historyczny i filologiczna analiza porównawcza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 15-29  szczegóły 
artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. m.in. przekładów autorstwa Jana Murzy Tarak-Buczackiego i Józefa ...) szczegóły 
artykuł: Kuwicka-Kamińska Joanna: Bóg chrześcijan i bóg muzułmanów (Analiza semantyczna koranicznych i biblijnych określeń Boga: miłosierny, litościwy) (Cz. 2). Świat Islamu 2001 nr 25 s. 3-4 (m.in. nt. polskich przekładów Koranu...) szczegóły 
artykuł: Kuwicka-Kamińska Joanna: Bóg chrześcijan i bóg muzułmanów (Analiza semantyczna koranicznych i biblijnych określeń Boga: miłosierny, litościwy). Świat Islamu 2002 nr 2, s. 8-9; nr 3, s. 14-15 (cz. 3-4; m.in. nt. polskich przekładów Koranu...) szczegóły 
artykuł: Kuwicka-Kamińska Joanna: Bóg chrześcijan i bóg muzułmanów (Analiza semantyczna koranicznych i biblijnych określeń Boga: miłosierny, litościwy). Świat Islamu 2000 nr 24 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Jerzy: Osoba Jezusa Chrystusa w "Koranie". Resovia Sacra 1996 nr 3 s. 39-58  szczegóły 
artykuł: Lewicka Paulina: Islam a wierzenia ludowe. Stanowisko Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba. Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 13-29  szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Duchowość islamu. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 86-91 (m.in. o problemach przekładu Koranu na języki obce...) szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: "Dżihat" - wojna święta i nieświęta. Albo albo 2002 nr 2 s. 101-111 (m.in. "dżihad" jako motyw "Koranu"...) szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Islam a pokój. Albo albo 2001 nr 1 s. 145-147  szczegóły 
artykuł: Nazmi Ahmad: Qur'an and the Contemporary Historical Events. A Historical Study on the Scripture. Rocznik Orientalistyczny 2001 r. 53 z. 1 s. 43-51  szczegóły 
artykuł: Poźniak Telesfor: Z problematyki recepcji Koranu w literaturze rosyjskiej pocz. XIX wieku. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1991 z. 28 s. 119-125  szczegóły 
artykuł: Rosiński Franciszek M.: Status społeczno-prawny kobiety według "Koranu". Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 40-45 (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Saffarini Husein: A Critical Study of Chapter 9 of the Qur'an, called "Surat at-Tawba" (Repentance). Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2000 [t.] 8 s. 75-88  szczegóły 
artykuł: Saffarini Hussein: Some notes concerning the "qurra'" issue. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1997 [t.] 5 s. 7-24  szczegóły 
artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Prorocy i wysłannicy Boga w islamie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 158-171  szczegóły 
artykuł: Saleh Nabiha Hussain: Wartości życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle Koranu. Przegląd Religioznawczy 1994 nr 2 s. 149-153  szczegóły 
artykuł: Taha Żuk Mahmud: Al-Fatiha. Rocznik Muzułmański 1994 r. 3 t. 2 s. 6-9 (analiza wersetów sury...) szczegóły 
artykuł: Turek Wacław Przemysław: Ahmad - Paraklet - Mani. Spojrzenie na kontrowersyjny werset 61,6 "Koranu". Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 11-26  szczegóły 
artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Filomacki przekład "Alkoranu" dla Tatarów nowogródzkich. Literatura Ludowa 1995 nr 3 s. 15-28 (nt. przekładu dokonanego przez Dionizego Chlewińskiego i Ignacego Dome...) szczegóły 
artykuł: Żuk Leszek: Pierwsza sura Koranu. Znak 2003 nr 2 s. 42-64 (z not. o aut....) szczegóły 
artykuł: Żuk Mahmud Taha: Dobroczynność w Koranie i Sunnie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 171-181  szczegóły 
książka o utworze: Gnilka Joachim: Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. 2005 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Tło historyczne: 1. Żydzi a chrześcijanie w A...) szczegóły 
książka o utworze: Żuk Imam Mahmud Taha: Koran a światowy pokój. 2002 ([Zawiera także:] Andrzej Kalinin: Częstochowian życiorysy niezwykłe (B...) szczegóły 
książka o utworze: Lawrence Bruce B.: Koran. Biografia. 2008  szczegóły 
książka o utworze: Jord Nihad: Koran rękopiśmienny. 1994 (I. Geneza tekstu koranicznego. II. Znajomość "Koranu" w dawnej Polsce....) szczegóły 
książka o utworze: Łacina Jerzy: Multilevel structure of written Arabic Qur'anic wordform. (A comprehensive study of Qur'anic L-06 wordform structure). 2003  szczegóły 
książka o utworze: Berger Rafał: Przemyślenia do Koranu. Sury 94 - 114. 2005  szczegóły 
książka o utworze: Kościelniak Krzysztof: Tematyczna konkordancja do Koranu. 2006  szczegóły 
  Muhammad Ibn Muhammad al-Ilmi *
    wiersze (alfabet tytułów)
390.wiersz: Muhammad Ibn Muhammad al-Ilmi : Prawdziwy obrońco wiary.... Autograf 1990 nr 7/8 s. 134 (z notą...) szczegóły 
  Muhyi'ddin ibn al-'Arabi *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
391.artykuł: Bielawski Józef: Muhyi ad-Din Ibn Arabi (Arab mystic-philosopher). Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 51-62  szczegóły 
  Mutanabbi al- Abu at-Tajjib
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Abbas Adnan: Wkład al- Mutanabbiego w modernizację poezji arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 327-329  szczegóły 
  Nafzawi 'Umar ibn Muhammad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
393.książka twórcy: Szajch An-Nafzawi : Ogród rozkoszy. [Inne]. 2006  szczegóły 
394.książka twórcy: Nefzawi Shaykh : Ogród rozkoszy. 1998  szczegóły 
395.książka twórcy: Nefzaoui el Sidi Mohammed: Pachnący ogród. 1990  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
396.proza: Nafzawi 'Umar ibn Muhammad: Jak błazen Bahlul wykorzystał żonę wezyra. Odgłosy 1989 nr 42 s. 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
397.utwór: Pachnący ogród [Er Roud el Aater p'nezaha el Khater].  szczegóły 
artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Róża pustyni. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 73  szczegóły 
  Qazwini Al- Zakariya
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
398.artykuł: Bieniek Adam: Claudius Ptolemaeus in the Eyes of the Arabs in the exemple of Al-Qazwini. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 5-21 (Klaudiusz Ptolemeusz w dziełach Al-Qazwiniego...) szczegóły 
399.artykuł: Bieniek Adam: Pliny The Elerder as seen by Al-Qazwini (13th century). Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 19-40 (Pliniusz Starszy w dziełach Al-Qazwiniego...) szczegóły 
400.artykuł: Bieniek Adam: Zkariya' ibn Muhmmad ibn Mahmud Al-Qazwini and His Works. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 29-40  szczegóły 
  Qusayri al- Abu al-Qasim
    książki twórcy (alfabet tytułów)
401.książka twórcy: Abu al-Qasim al-Quasari : Ar-Risala al-Quašyriyya czyli Traktat o sufizmie imama Abu al-Qasima al-Quašariego (986-1072). 1997  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Merton i inne wiary. Gazeta Wyborcza 1998 nr 44 s. 27  szczegóły 
recenzja: Pachman Wojciech: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 145-148  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
402.utwór: Traktat o sufizmie.  szczegóły 
artykuł: Nosowski Jerzy: Freiwillige Armut, Weltentsagung und Todeskampf mit sozial-sittlichen Auswirkungen nach den Berichten des sufischen Lehrmeister dargestellt im "Sendschreiben" (Ar-Risala) von Al-Qusayri. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 199-209  szczegóły 
  Quss Ibn Sa'ida al-Iyadi *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
403.książka o twórcy: Dziekan Marek M.: Quss Ibn Sa-'ida al-Iya-di. Legenda życia i twórczości. Próba biografii i krytyczna edycja tekstów. 1996 ([Dot. życia i twórczości autora; zawiera m.in. oryginalne teksty i prz...) szczegóły 
recenzja: Błażejewski Michał: Ziarnko bobu i łyk wody. Autograf 1996 nr 6 s. 35  szczegóły 
recenzja: Danecki Janusz: Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 145-147  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
404.artykuł: Dziekan Marek M.: Quss Ibn Sa'ida al-Iyadi (VI w.n.e.) i mechanizmy mitologizacji w literaturze wczesnego islamu w teologicznej literaturze szyitów-imamitów. Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 3-12  szczegóły 
405.artykuł: Dziekan Marek M.: Quss Ibn Sa'ida in Shiite Imamate Theological Literature. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 87-94 (dot. postaci półlegendarnego, domniemanego biskupa Nagranu...) szczegóły 
406.artykuł: Dziekan Marek M.: Quss Ibn Sa'ida w teologicznej literaturze szyitów-imamitów. Rocznik Muzułmański 1995 r. 4 t. 3 s. 11-18 (dot. postaci półlegendarnego, domniemanego biskupa Nagranu...) szczegóły 
  Rajta bint Asim *
    wiersze (alfabet tytułów)
407.wiersz: Zatrzymałam się i płaczę.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 110  szczegóły 
  Rakha Yusuf
    książki twórcy (alfabet tytułów)
408.książka twórcy: Rakha Youssef: Bejrut jest gdzieś tam. [Reportaż]. 2012  szczegóły 
  Safi' ibn 'Ali *
    proza (alfabet tytułów)
409.proza: Safi' Ibn 'Ali : [Al-Fadl al-Ma'tur min Sirat as-Sultan al-Malik al-Mansur; fragm.:] Memorandum I-II. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 5-45 (tekst równoległy arabski i angielski...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
410.utwór: Al-Fadl al-Ma'tur min Sirat as-Sultan al-Malik al-Mansur.  szczegóły 
artykuł: Barancewicz-Lewicka Paulina: True, Untrue, False? Deciphering Safi' Ibn 'Ali's Biography of Qalawun. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1997 [t.] 5 s. 87-95  szczegóły 
artykuł: Barancewicz-Lewicka Paulina: Uwagi o biografii sułtana Kala'una pióra Szafi'ego b. Ali. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 113-119  szczegóły 
artykuł: Lewicka Paulina: Safi' Ibn 'Ali's Biography of the Mamluk Sultan Qalawun. Introduction, Edition and Commentary. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 142-145 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
książka o utworze: Safi' Ibn 'Ali's Biography of the Mamluk Sultan Qalawum. 2000 ([Zawiera także tekst utworu w języku arabskim]....) szczegóły 
  Salih as-Sa' idi an-Nagafi *
    wiersze (alfabet tytułów)
411.wiersz: Salih as-Sa' idi an-Nagafi : Urguza balagiyya. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 123-164 (oprac. i komentarz: Husam Muhammad Husayn Salih; tekst czcionką arabsk...) szczegóły 
412.wiersz: Salih as-Sa' idi an-Nagafi : Urguza nahwiyya. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1996 [t.] 4 s. 124-151 (oprac. i komentarz: Husam Muhammad Husayn Salih: A poem in grammar ent...) szczegóły 
  Sani' 'Abd Allah Raja'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
413.książka twórcy: Sani Radża as-: Dziewczyny z Rijadu. [Powieść]. 2010  szczegóły 
  Sani' Raja' 'Abd Allah
    książki twórcy (alfabet tytułów)
414.książka twórcy: Sani Radża as-: Dziewczyny z Rijadu. [Powieść].  szczegóły 
  Sohrawardi Shahab ad-din Yahya
    proza (alfabet tytułów)
415.proza: Sohrawardi Shahab ad-din Yahya: Ognista mądrość. Znak 1998 nr 1 s. 86-95 (ze wstępem tłumacza, s. 83-85...) szczegóły 
  Sujuti as- *
416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dombrowski Bruno W.W.: Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 312-315  szczegóły 
  Szafi'i As- Muhamad Ibn Idris
    proza (alfabet tytułów)
417.proza: As-Safi'i Ibn Idris Muhammad: Z "Kitab al-umm". Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 103-113  szczegóły 
  Szanfara Asz-
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: Dziekan Marek M.: Asz-Szanfara i romantycy polscy. Lithuania 1998 nr 4 s. 134-139 (m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ludwik Spitznagel; z not. o ...) szczegóły 
  Szarif asz- ar-Radi *
    wiersze (alfabet tytułów)
419.wiersz: Szarif asz- ar-Radi .: Elegia na śmierć Al-Husajna syna Alego. Rocznik Muzułmański 1995 r. 4 t. 3 s. 19-20 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
420.proza: Szarif asz- ar-Radi .: Talhis al-bayan fi magazat al-Qur'an. Surat "at-Takwir" [fragm.]. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2003 [t.] 11 s. 181-185  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
421.artykuł: Dziekan Marek M.: Asz-Szarif ar-Radi i jego poezja. Rocznik Muzułmański 1995 r. 4 t. 3 s. 21-25  szczegóły 
422.artykuł: Dziekan Marek M.: Stuktura opisu w poezji Asz-Szarifa ar-Radiego (Symetria stylistyczna). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 324-326  szczegóły 
  Taabbata Szarran
    wiersze (alfabet tytułów)
423.wiersz: Ta'abbata Szarran: Niech skropią grób.... Ogród 1994 nr 3 s. 5-7 (z notą tł....) szczegóły 
  Tabari At- Abu Dża'far Muhammad Ibn Dżarir
    proza (alfabet tytułów)
424.proza: At-Tabari : [Kitab ahbar ar-rusul wa-al-muluk; fragm.:] Opowieść o tym, jak Abu Ga'far zbudował Bagdad. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 105-111  szczegóły 
  Taha Hafiz Jasin
    wiersze (alfabet tytułów)
425.wiersz: Taha Hafiz Jasin: Wojna (Fragment poematu). Autograf 1998 nr 1 s. 34  szczegóły 
  Usama ibn Munkidh *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
426.utwór: Kitab al I'tibar. Księga pouczających przykładów.  szczegóły 
artykuł: Milczarek Sylwester: Zagadnienia medycyny w "Księdze pouczających przykładów" Usamy ibn Munkiza (uwagi lekarza). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 245-250  szczegóły 
  Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama
    wiersze (alfabet tytułów)
427.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Idealny o wyrównanych ostrzach.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 86 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
428.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Kiedy spostrzegłem, że.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 85-86 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
429.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Miłość do niej.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 87 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
430.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Nie ten jest.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 93 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
431.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: O bracie mojej.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 87 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
432.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: O, towarzyszu, który.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 94 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
433.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: O, 'Ubado, najpiękniejsze.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 88-89 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
434.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab : Piłem wino w Ghimajj kielichami.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 107 (z notą o aut....) szczegóły 
435.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Piłem wino w Gimayy.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 92-93 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
436.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Powiedz synowi sprzedawcy.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 89 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
437.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Przed nami szklane.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 90-91 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
438.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab : Przed nami szklane kielichy.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 106  szczegóły 
439.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Przyjacielu i sędzio mej.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 96 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
440.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Przyrzekłem naszemu podczaszemu.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 106  szczegóły 
441.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Rzekłem naszemu podczaszemu.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 91 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
442.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Wśród nas nazywaliśmy.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 93-94 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
443.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Zerwałeś nasze braterstwo.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 87-88 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
444.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Znalazłeś się w jamie.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 88 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
445.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Związek między dwojgiem.... Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 95 (z koment.: Marek M. Dziekan: Okruchy z dywanu Waliby Ibn al-Hubaba, s....) szczegóły 
  Yaqut al-Hamawi *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
446.utwór: Mujam al-buldan.  szczegóły 
artykuł: Ostafin Barbara: Qulques notes sur les rapports entre les Arabes et les Khazars a la lumiere du Mugam al-buldan de Yaqut al-Hamawi. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 211-222  szczegóły 
  Ziyadah Mayy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Waloch Natalia: Majj co budziła uśpionych. Wysokie Obcasy Extra 2011 nr 5 s. 44-46, 48 (z fot. poetki...) szczegóły 
  Zubaydi az- Abu Bakr Muhammad
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
448.utwór: Lahn al-'awamm.  szczegóły 
artykuł: Tykarska Agnieszka: Abu Bakr Muhammad az-Zubaydi i jego dzieło "Lahn al-'awamm". Spotkania Arabistyczne 1995 [z.] 1 s. 29-37  szczegóły