PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. 1998 ([Zawiera m.in.:] Antoni Kuczyński: Przedmowa. * Bogdan Rok: Staropolsk...) szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: (MBK): Promocja w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 273-274 (nota sprawozdawcza z promocji książki; 24 XI 1999...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Sibir' i Poljaki. Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Róziewicz Jerzy: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 169-178  szczegóły 
recenzja: Suleja Teresa: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 3 s. 484-486  szczegóły 
2.książka: Żbikowski Piotr: Droga krzyżowa Polaków. Motyw zsyłek na Sybir i do łagrów sowieckich w literaturze polskiej. 1996 ([Na podstawie wspomnień zesłańców oraz: Adam Mickiewicz: Dziady, Juliu...) szczegóły 
3.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: O wieloletnich związkach Polski z Syberią. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 233-237 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Odznaka Honorowa Sybiraka dla Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 273-274 (nota spraw. z sesji plenarnej poprzedzającej konferencję...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 8 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Strzyżewska Zofia: "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego". Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław-Bagno 1997 rok. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 238-244  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Janina: Polskie doświadczenie Syberii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 101 (2058) s. 169-171 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 271-272 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Chłapówna Ewa Justyna: Wiersze o nieludzkiej ziemi. W drodze 1990 nr 2 s. 48-55 (o poezji zesłańców oraz o poezji poruszającej problematykę zesłańczą...) szczegóły 
6.artykuł: Chrostek Mariusz: Dwa obrazy Syberii w świetle wspomnień dziewiętnastowiecznych zesłańców. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2011 nr 15 (2010) s. 77-95  szczegóły 
7.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Antropologia literatury łagrowej (rosyjskiej i polskiej). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
8.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
9.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: O polskiej literaturze łagrowej (tezy i hipotezy). Miesięcznik Literacki 1990 nr 1 s. 63-76  szczegóły 
10.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Obraz Kołymy w polskiej literaturze łagrowej (Z zagadnień przestrzeni, czasu i szaleństwa). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 1-21 (nt. twórczości Anatola Krakowieckiego, Jerzego Jochimka, Dominika Miec...) szczegóły 
11.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa a "syberyjska" (O nowy kształt historii literatury polskiej). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 51-70 (Syberia w literaturze polskiej od XIII w....) szczegóły 
12.artykuł: Fiećko Jerzy, Trojanowiczowa Zofia: Syberia. Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 1-15 (motyw Sybiru w polskiej literaturze romantyzmu...) szczegóły 
13.artykuł: Hernas Czesław: Biografie sybiraków. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 139-145 (nt. relacji Polaków z zesłania na Sybir w l. 1939-1956 gromadzonych od...) szczegóły 
14.artykuł: Klimaszewski Bolesław: American Polonia in domestic Polish literature of the 19th and 20th centuries. Polish Anglosaxon Studies 1992 t. 3/4 s. 219-227  szczegóły 
15.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Sami o sobie? Obraz wychodźcy polskiego w literaturze polonijnej. Przegląd Polonijny 1992 z. 1 s. 91-110  szczegóły 
16.artykuł: Kucharska Eugenia: Zsyłka na Sybir w rosyjskiej i polskiej literaturze. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 95-102 (m.in. w twórczości: Józef Czapski, Adam Dłużyk-Kamieński, Gustaw Herli...) szczegóły 
17.artykuł: Kuczyński Antoni: Losy Sybiraków w książkach opowiedziane. Dzieje "Biblioteki Zesłańca" i recepcja jej wydawnictw. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 265-278 (m.in.: Adam Kamieński Dłużyk, Józef Kopeć, Ludwik Sienicki...) szczegóły 
18.artykuł: Kuczyński Antoni: Polsko-irkucka historia. Kresy Literackie 1994 nr 1/2 s. 32-36 (m.in. relacje polskich zesłańców o Syberii i Irkucku m.in. autorzy rel...) szczegóły 
19.artykuł: Milewska-Młynik Anna: Obraz polskiego zesłańca-katolika w XIX-wiecznych listach i pamiętnikach z Sybiru. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 61-73 (m.in.: Ignacy Drygas, Agaton Giller, Michał Janik, Szymon Tokarzewski...) szczegóły 
20.artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Hejnał pod Pamirem. Kresy 1995 nr 24 s. 151-155 (temat pobytu Polaków w Uzbekistanie w czasie II wojny światowej w ksią...) szczegóły 
21.artykuł: Sucharski Tadeusz: Literatura holocaustu i literatura gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego?. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007 nr 5 s. 93-118  szczegóły 
22.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Polska literatura zsyłkowa (Karty stare i nowe). Arka 1992 nr 37/38 s. 118-133 (w świetle wspomnień, relacji i nielicznych dzienników uczestników zsył...) szczegóły 
23.artykuł: Śliwowska Wiktoria: Zapoznani polscy uciekinierzy z Sybiru. Kieleckie Studia Historyczne 1995 t. 13 s. 61-72 (w świetle pamiętników, opisów podróży i wspomnień XIX-wiecznych...) szczegóły 
24.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Komisja Syberyjska Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Wrocławskie Studia Wschodnie 2002 t. 6 s. 319-321 (dot. działalności Komisji Syberyjskiej Komitetu Historii Nauki i Techn...) szczegóły 
25.artykuł: Zamościński Krzysztof: "Dziwne łódki" - transport wodny ludów Syberii w źródłach polskich. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
26.artykuł: Zieliński Jan: Czas i przestrzeń Sybiru. Tygodnik Powszechny 1991 nr 23 s. 6 (obraz Sybiru m.in. w literaturze...) szczegóły 
polemika: Bratkowski Stefan: Inna Syberia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 191 s. 15 (sprost.: Barbara Riss, nr 209 s. 15...) szczegóły 
nawiązanie: Bratkowski Stefan: Inna Syberia. Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 4-5  szczegóły