PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Drozd Andrzej, Dziekan Marek M., Majda Tadeusz: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. 2000 (Przedmowa. * Wprowadzenie: Andrzej Drozd: Rękopisy tatarskie w zbiorac...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 276 (nota...) szczegóły 
2.książka: Kulwicka-Kamińska Joanna: Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej. Na podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-polskich. 2004  szczegóły 
3.książka: Miśkiewicz Ali: Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne. 1990 (m.in. o lit. religijnej i wydawnictwach...) szczegóły 
recenzja: Dubiński Aleksander: Tatarzy w II Rzeczypospolitej. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 75-77  szczegóły 
recenzja: Kołodziejczyk Arkadiusz: Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 2 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: [Mędrzecki Włodzimierz] (WM): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 232-233 (not....) szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Mniejszość zapomniana. Przegląd Powszechny 1991 nr 9 s. 359-361  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Tatarzy w Europie i na świecie" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Świat Islamu 1995 nr 1 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Baranowski Władysław: "Czynaje, fiereje i szejtany" (Wierzenia demonologiczne polskich muzułmanów z lat międzywojennych). Acta Baltico-Slavica 1991 t. 20 s. 193-203  szczegóły 
6.artykuł: Chazbijewicz Selim Mirza: Kultura Tatarów polskich. Świat Islamu 1996 nr 3 s. 8 (m.in. nt. piśmiennictwa i tatarskiej literatury ludowej...) szczegóły 
7.artykuł: Chazbijewicz Selim: Ideologie muzułmanów polskich w latach 1918-1939. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1993 [t.] 1 s. 15-42 (w art. m.in. nt. idei mesjanizmu Tatarów polsko-litewskich, a także mo...) szczegóły 
8.artykuł: Chazbijewicz Selim: Islam w Rosji (Kultura, społeczeństwo, historia. Próba wstępnego zarysu tematu, cz. 1. Ruch ideowy muzułmanów rosyjskich w początkach XX wieku). Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 2006 t. 11 s. 19-41 (m.in. nt. twórczości i działalności społeczno-politycznej pisarzy tata...) szczegóły 
9.artykuł: Chazbijewicz Selim: Kultura religijna Tatarów polskich. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 66-88 (m.in. nt. rękopiśmiennej literatury religijnej i obrzędowości Tatarów ...) szczegóły 
10.artykuł: Chazbijewicz Selim: Pisarze tatarscy i działacze kulturalni. Świat Islamu 1997 nr 4 s. 8-9 (nt. działalności wydawniczej i czasopiśmienniczej Tatarów polskich w l...) szczegóły 
11.artykuł: Chazbijewicz Selim: Polszczyzna północnokresowa językiem Tatarów polsko-litewskich. Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 263-271  szczegóły 
12.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Od dawna zagnieżdżone ptaki. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 4-5 (motyw Tatarów w literaturze polskiej, także o literaturze tworzonej pr...) szczegóły 
13.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (Tatarzy i tematyka tatarska w twórczości polskich pisarzy i kronikarzy...) szczegóły 
14.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w Polsce i w Gdanśku. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 2006 t. 11 s. 309-316 (m.in. nt. życia kulturalnego Tatarów polskich w okresie międzywojennym...) szczegóły 
15.artykuł: Drozd Andrzej: Nowe odkrycia w badaniach nad piśmiennictwem tatarskim. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 218-230 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
16.artykuł: Drozd Andrzej: Ornitomancja Tatarów polskich (Fał krukowy). Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 25-37 (nt. wróżbiarstwa - z zachowania ptaków - na przykładzie tekstów religi...) szczegóły 
17.artykuł: Drozd Andrzej: Rękopisy tatarskie w zbiorach londyńskich. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 38-54 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
18.artykuł: Drozd Andrzej: Staropolska poezja Tatarów. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 52-70 (piśmiennictwo tatarskie w języku polskim w XVI i XVII w.; z obszernymi...) szczegóły 
19.artykuł: Drozd Andrzej: Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej. Między antagonizmem a symbiozą. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 3-34  szczegóły 
20.artykuł: Drozd Andrzej: Współczesne oblicze kultury Tatarów Rzeczypospolitej. x ([w ks. zb.:] Zagadnienia współczesnego islamu. Materiały sympozjum nau...) szczegóły 
21.artykuł: Drozd Andrzej: Z badań nad staropolskimi zapożyczeniami w literaturze Tatarów. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
22.artykuł: Dziekan Marek M.: Kulturowe losy Tatarów polsko-litewskich. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 78-83 (m.in. nt. literatury religijnej...) szczegóły 
23.artykuł: Garniewicz Janusz: Działalność naukowa i wydawnicza Tatarów i Karaimów w Wilnie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.. Acta Baltico-Slavica 1991 t. 20 s. 235-237  szczegóły 
24.artykuł: Jankowski Henryk: Podpisy i formułki turkijskie w dokumentach polskotatarskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 73-76 (streszczenie referatu...) szczegóły 
25.artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Z życia muzułmanów warszawskich w latach 1918-1939. Acta Baltico-Slavica 1991 t. 20 s. 205-233 (dot. inteligencji tatarskiej...) szczegóły 
26.artykuł: Konopacki Maciej: Tatarzy polscy w duchowości narodu. W drodze 1991 nr 7/8 s. 91-96 (m.in. na przykładzie lit. pol....) szczegóły 
27.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
28.artykuł: Łapicz Czesław: Kitab Tatarów litewsko-polskich. Paleografia. Grafia. Język. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 83-85  szczegóły 
29.artykuł: Łapicz Czesław: Nauka i uczeni w muzułmańskim piśmiennictwie religijnym. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 20-24 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
30.artykuł: Mishkinene G.: Polemika mezhdu musul'manami i iudejami (na materiale arabskoalfavitnykh rukopisejj litovskikh tatar serediny XVII v.). Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 234-249  szczegóły 
31.artykuł: Miskiniene Halina: O zawartości treściowej najstarszych rękopisów Tatarów litewskich. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 2000 t. 6 (1999/2000) s. 30-35 (z poł. XVII w....) szczegóły 
32.artykuł: Tożsamość kulturowa Tatarów litewsko-polskich. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 57-64 (m.in. nt. zabytków piśmiennictwa tatarskiego...) szczegóły 
33.artykuł: Tyszkiewicz Jan: Olgierd, Leon i Stanisław Kryczyńscy, działacze kulturalni i badacze przeszłości Tatarów. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1993 [t.] 1 s. 5-14 (nt. działaln. w I połowie XX w....) szczegóły 
34.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Wilno - miasto wielu kultur (Życie społeczno-kulturalne Tatarów polskich w Wilnie). Tygiel 2006 nr 2 s. 34-42 (dot. okresu międzywojennego...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
35.recenzja: Dumin Stanisław: Acta Baltico-Slavica 1991 t. 20 s. 349-355  szczegóły 
36.recenzja: Dumin Stanisław: Acta Baltico-Slavica 1991 t. 20 s. 349-355  szczegóły