PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
Możesz zmienić zakres lat: do

Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Barański Kamil: W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju podczas drugiej wojny światowej. 1991  szczegóły 
2.książka: Bilewicz Aleksandra: Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914. 1997  szczegóły 
3.książka: Biłos Edward: Historyczne koncepcje lekcji literatury w zarysie. 1992  szczegóły 
4.książka: Budrewicz Zofia: Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym. Geneza, struktura, funkcje. 2003 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. "Czytania" i "wyczyty". Koncepcja antologii ...) szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Modele i funkcje czytanki. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: W kręgu tradycji dydaktycznoliterackiej. Nowa Polszczyzna 2003 nr 3 s. 66-68 (z notą biofraficzną autorki recenzji na s. 68...) szczegóły 
5.książka: Budzewicz Zofia: Kształcenie literackie w szkołach zawodowych w Polsce 1918-1939. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Szukajmy pomysłu. Polonistyka 1995 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
6.książka: Budzyński Józef: Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia. 1996  szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 88-90  szczegóły 
7.książka: Burda Bogumiła: Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia. 1992 (m.in. zmiany zachodzące w szkolnictwie Rzeczypospolitej w dobie Komisj...) szczegóły 
recenzja: Bartnicka Kalina: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 202-204  szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Studia Zielonogórskie 1995 t. 1 s. 176-178  szczegóły 
8.książka: Chrobaczyński Jacek: Szkolnictwo krakowskie w latach drugiej wojny światowej (1939-1945). 1993  szczegóły 
9.książka: Chrobaczyński Jacek: Tajna szkoła w okupowanym Krakowie. (1939-1945). 2000  szczegóły 
recenzja: Fortuna Marian: Konspekt 2001 nr 6 s. 138  szczegóły 
10.książka: Darowski Roman: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. 1994 (I. Teoria nauczania filozofii. Przepisy dotyczące nauczania filozofii....) szczegóły 
recenzja: Aduszkiewicz Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 1996 t. 96 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 358-365  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Rocznik Sądecki 1996 t. 24 s. 264-265  szczegóły 
recenzja: Puchowski Kazimierz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Rachański Krzysztof: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 109-114  szczegóły 
11.książka: Epsztein Tadeusz: Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX w.. 1998  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 252-253 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
12.książka: Flisiński Jerzy: Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego. 1998 (Akademia Bialska 1628-1773. - Szkoła bialska w dobie Komisji Edukacji ...) szczegóły 
recenzja: Demidowicz Tomasz: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
13.książka: Frycie Stanisław: Literatura i szkoła. Studia i szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * 1. Recepcja literatury romantycznej i kult romantyków w g...) szczegóły 
recenzja: Maksymowicz Radosław: Romantycy i statystyki. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 8  szczegóły 
14.książka: Gradkowski Henryk: Szkolna recepcja Słowackiego w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 2004 (Wstęp. - Część pierwsza: W okresie zaborów: 1. Modele szkolnej kultury...) szczegóły 
15.książka: Janeczek Stanisław: Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej. 1994  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 195-199  szczegóły 
16.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([II część opisu:] C) Metodyka lektury - Maria Librachowa, Typy lekcji ...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
17.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([I część opisu:] Przedmowa. Cz. 1. Główne idee i koncepcje kształcenia...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
18.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 2. 2001 (Cz. 2. Wybrane kręgi zainteresowań międzywojennej dydaktyki literatury...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
19.książka: Jazownik Leszek: Teoria literatury a wizje edukacji literackiej. 2003 (Wstęp. Rozdz. I. Piotra Chmielowskiego pozytywistyczna wizja edukacji ...) szczegóły 
20.książka: Jazownik Leszek: W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej. Studia i szkice. 2011  szczegóły 
21.książka: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). 1996 ([M.in. zawiera:] Krystyna Kleszczowa: Sytuacja języka polskiego w Gene...) szczegóły 
recenzja: Nagrody MEN za 1996 rok. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 14 (nt. przyznania zespołowi badawczemu - autorom książki Nagrody Ministra...) szczegóły 
22.książka: Kasperski Stanisław: Juliusz Słowacki. Poeta ciągle aktualny, ale okaleczany. Analiza i interpretacja utworów objętych programem szkół. 2003 (Ewa Pierz: Wprowadzenie. I. Juliusz Słowacki - wielki poeta i niezwykł...) szczegóły 
23.książka: Kucha Ryszard: Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915. Zarys dziejów. 1995  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 75-76 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szukalski Jerzy: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 191-193  szczegóły 
24.książka: Kula Ewa: Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych męskich szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862. 2006 ([Zawiera m.in.:] Twórczość nauczycieli w zakresie nauk humanistycznych...) szczegóły 
25.książka: Kulka Bronisława: Edukacja polonistyczna w szkole średniej w latach 1870-1918. Wybrane uwarunkowania. Cz. 1. 2005  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 215-219  szczegóły 
recenzja: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 215-219  szczegóły 
26.książka: Kulka Bronisława: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej w latach 1870-1918. Konteksty. 1994 (Cz. 2: Dokumentarium....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 563-564  szczegóły 
27.książka: Kur Elżbieta M.: Nauczanie historii literatury polskiej w Królestwie Polskim :(1864-1905). 2007  szczegóły 
28.książka: Landau-Czajka Anna: Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785-2000. 2002 ([Dot. także rodziny, pracy i wypoczynku, szkoły i wychowania, polityki...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Polska dla grzecznych dzieci. Anna Landau-Czajka o świecie z polskich elementarzy. Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 16  szczegóły 
recenzja: Kurkiewicz Michał: Elementarz z podtekstem. Więź 2003 nr 12 s. 162-164  szczegóły 
29.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
30.książka: Lec Zdzisław: Jezuici w Legnicy (1689-1776). 2001 ([Zawiera m. in.:] Działalność dydaktyczno-wychowawcza: Gimnazjum. Dzia...) szczegóły 
recenzja: Jujeczka Stanisław: Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 238-239  szczegóły 
31.książka: Lipiec Janusz: Nauczanie w szkołach elementarnych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1807-1830. Studia nad Okręgiem Częstochowskim. 1993  szczegóły 
recenzja: Związek Jan: Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 355-363  szczegóły 
32.książka: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. 2002  szczegóły 
33.książka: Łojek Mieczysław: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984. 2003 (Wstęp. * I. Poeta sam o sobie i pisarze XVI wieku o poecie: "Jednak ma...) szczegóły 
34.książka: Marchewa Janusz: Nauczanie literatury w szkole średniej w latach 1918-1939. Koncepcje i podręczniki. 1990  szczegóły 
35.książka: Mędelska Jolanta: Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku. 1993  szczegóły 
36.książka: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy. 1997 ([M.in. zawiera:] Organizacja i struktura szkolnictwa: Eugeniusz Wiśnio...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 252-253 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 56  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2002 t. 41 s. 255-258  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 4 s. 252 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 316-317  szczegóły 
recenzja: Pobóg-Lenartowicz Anna: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 569-570  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 410-411 (not....) szczegóły 
37.książka: Niklewska Jolanta: Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915. 1987  szczegóły 
recenzja: Grabowska Wanda: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 282-283  szczegóły 
recenzja: Markiewiczowa Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
38.książka: Pelczar Roman: Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.). 1998  szczegóły 
recenzja: Ryś Jan: Studia Historyczne 1999 z. 2 s. 305-307  szczegóły 
39.książka: Pelczar Roman: Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.). 1998  szczegóły 
40.książka: Pietrzyk Zdzisław: W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621. 1997  szczegóły 
recenzja: Sokołowski Wojciech: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 40 s. 191-193  szczegóły 
41.książka: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. 2003 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Typologia wydawnictw służących nauce czytania....) szczegóły 
recenzja: Ratajczak Tomasz: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 217-219  szczegóły 
42.książka: Pleśniarski Bolesław: Szkolnictwo departamentu bydgoskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. 1965  szczegóły 
43.książka: Popiak Wanda: Od Priscjana do Konarskiego. Dydaktyka składni łacińskiej w polskiej szkole. 1996  szczegóły 
44.książka: Potoczny Jerzy: Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej 1867-1918. 1998  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 257-258 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Recenzja książki Jerzego Potocznego "Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej 1867-1918". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2003 z. 1 s. 308-309  szczegóły 
45.książka: Ryś Jan: Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku. 1995  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krukowski Jan: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 90-96  szczegóły 
polemika: Ryś Jan: Odpowiedź na recenzję Krzysztofa Ożoga. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
46.książka: Sanojca Karol: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej. 2003 (Wizerunki Niemca, Moskala, Rosjanina, Czecha, Rumuna i Łotysza w progr...) szczegóły 
47.książka: Sawrycki Władysław: Wiedza o literaturze w szkolnej refleksji polonistycznej w latach 1869-1939. 1993  szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 598-599  szczegóły 
48.książka: Sienko Maria: Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944-1989. 2002 (Wstęp. - I. W świecie "wielkiej historii" - dyskusje z lat 1944-1959: ...) szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Przyciasny gorset. Polonistyka 2003 nr 6 s. 379-381  szczegóły 
49.książka: Skoczeń Marian: Szkolnictwo płockie w latach 1793-1831. 1994  szczegóły 
50.książka: Słowiński Lech: Z ławy szkolnej naszych pradziadów. Pisarze polscy w szkołach średnich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 1996 (Recepcja twórczości Jana Kochanowskiego w szkołach średnich Wielkiego ...) szczegóły 
51.książka: Snoch Bogdan: Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918-1990. 1998  szczegóły 
52.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
53.książka: Stępień Roman: Z dziejów szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji Narodowej. 1996 (Wstęp. - Realizacja programu nauczania Komisji Edukacji Narodowej w sz...) szczegóły 
54.książka: Stopka Krzysztof: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich. 1994 ([m.in. nauczanie literatury klasycznej]...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 214 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 585-588  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 420-423  szczegóły 
recenzja: Radzimiński Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 266-269  szczegóły 
55.książka: Studia z dziejów edukacji literackiej w Polsce XIX i XX wieku. 1992 (Mieczysław Inglot: Słowo wstępne. * Lech Słowiński: Z dziejów edukacji...) szczegóły 
56.książka: Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939. 1998  szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 131-133  szczegóły 
57.książka: Tracewicz Zofia: Język polski w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939. 1993  szczegóły 
58.książka: Walasek Stefania: Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. 2002 ([Zawiera m.in.:] Polska tajna edukacja (do 1905 r.) [m.in. nt. upowsze...) szczegóły 
59.książka: Walasek Stefania: Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. 2003  szczegóły 
60.książka: Wokół "Syzyfowych prac". (Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku). 1999 (Wstęp. * Stanisław Mijas: Dlaczego "Syzyfowe prace" [Stefana Żeromskie...) szczegóły 
61.książka: Wroczyński Ryszard: Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej. 1988  szczegóły 
recenzja: Grochowski Leonard: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 113-117  szczegóły 
recenzja: Mauersberg Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 287-290  szczegóły 
62.książka: Wróblewski Maciej: Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej (1855-1939). 2003 (Wstęp. * Cz. I. Proza niefikcjonalna w szkole średniej od połowy XIX d...) szczegóły 
63.książka: Zaniewska Teresa: Retoryka szkolna. Polskie tradycje i doświadczenia dziewiętnastowieczne. 1991  szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 740-742  szczegóły 
64.książka: Zasztowt Leszek: Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. 1997  szczegóły 
recenzja: Dybiec Julian: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 1 s. 175-178  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 235  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 39 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 138 (not....) szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 269-270 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zbigniew J.: Szkolnictwo na wschodzie. Literatura Ludowa 1998 nr 4/5 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Żmijewska Joanna: Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1/2 (1998) s. 125-128  szczegóły 
65.książka: Żołądź Dorota: Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku. 1990 (Rola edukacji w opinii staropolskiej. Kręgi edukacyjne. Treści kształc...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 189-190 (not....) szczegóły 
recenzja: M.L.: Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 77 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Adamczykowa Zofia: O lekturze w "Jędrzejewiczowskim" programie nauczania w gimnazjach uwag kilka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2005 t. 18 (2351) s. 7-18 (dot. Programu nauczania w gimnazjach państwowych z polskim językiem na...) szczegóły 
67.artykuł: Adrianek Mieczysława: Książki szkolne w Królestwie Polskim w latach 1843-1863. Folia Bibliologica 1993 r. 36/37 (1988/1989) s. 49-77 (m.in. do nauki języka i literatury polskiej...) szczegóły 
68.artykuł: Adrianek Mieczysława: W kręgu problemów oświaty i książki szkolnej. Biuletyn Biblioteki UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] 1989 r. 32/33 (1984/1985) s. 7-25 (w l. 1795-25; m.in. o działalności Komisji Edukacji Narodowej, Izby Ed...) szczegóły 
69.artykuł: Apoznański Józef: Oświata w guberni suwalskiej w okresie 1864-1900. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 273-313 (dot. m. in. rusyfikacji, nauczania tajnego i nielegalnego rozpowszechn...) szczegóły 
70.artykuł: Bartnicka Kalina: Programy nauczania w Wileńskim Okręgu Naukowym a Szkoła Krzemieniecka. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 3 s. 501-521  szczegóły 
71.artykuł: Bieniek Maria: Aspekty dydaktyczne książek elementarnych z zakresu historii Józefa Kajetana i Wincentego Skrzetuskich w świetle zaleceń Konisji Edukacji Narodowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 165-178 (m.in. nt. ogólnych zasad konstruowania i wydawania podręczników szkoln...) szczegóły 
72.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Ku szkole humanistycznej. (Próby reform szkolnych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku). Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 55-60 (m.in. o uczelni założonej w Poznaniu przez Jana Lubrańskiego i jej wyk...) szczegóły 
73.artykuł: Błażejewska Joanna: Kształtowanie się nowożytnej koncepcji podręcznika literatury na łamach galicyjskiego "Muzeum". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 105-116  szczegóły 
74.artykuł: Błoński Jan: Mieszaniny [z tego cyklu:] Ironia i wzniosłość. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 12 (nt. przedwojennego podręcznika do literatury dla licealistów pt. "Mówi...) szczegóły 
75.artykuł: Bobowik Alfons: Oświata i szkolnictwo polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 w archiwach Wilna, Brześcia, Grodna i Mołodeczna. Test 1997 nr 4 s. 126-131  szczegóły 
76.artykuł: Bobowik Alfons: Początki aktywności kulturalno-oświatowej polskich środowisk na Wileńszczyźnie w latach 1905-1920. Test 1997 nr 4 s. 100-113 (m.in. szkolnictwo polskie...) szczegóły 
77.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-139. Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 57-63 (dot. dawnych województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i bia...) szczegóły 
78.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo polskie na Augustowszczyźnie w okupacyjnej strefie radzieckiej w latach 1939-1941. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 41-55  szczegóły 
79.artykuł: Borawski Stanisław: Uwagi historyka języka w związku z opublikowaniem przez Jana Pirożyńskiego elementarza Piotra Sextilisa (1556 r.) (Panu Profesorowi Antoniemu Furdalowi w dniu urodzin). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 207-209  szczegóły 
80.artykuł: Brzuska Barbara: "Lecz po co zawsze prawić o republikanach...". Res Publica 1991 nr 5 s. 124-127 (represje w szkolnictwie w Królestwie Polskim w l. 1831-1863; m.in. rol...) szczegóły 
81.artykuł: Brzuska Barbara: Sytuacja w nauczaniu języków klasycznych w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym (1831-1863). Meander 1990 nr 2/3 s. 97-104  szczegóły 
82.artykuł: Budrewicz Zofia: Treści humanistyczne w ludowych szkołach rolniczych z lat 1918-1932. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
83.artykuł: Budrewicz Zofia: W baśni jak w życiu. Miejsce literatury baśniowej w szkole przedwojennej. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
84.artykuł: Budzyński Józef: Nowy humanistyczny system wychowania w dawnych gimnazjach Śląska XVI-XVIII wieku. Meander 2003 nr 3/4 s. 355-370  szczegóły 
85.artykuł: Budzyński Józef: Renesans greckiej "paidei" u źródeł nowożytnego szkolnictwa humanistycznego XV-XVI wieku. Meander 2003 nr 2 s. 233-245  szczegóły 
86.artykuł: Burda Bogumiła: Rozwój szkolnictwa protestanckiego na pograniczu śląsko-brandembursko-łużyckim w czasach wczesnonowożytnych (1526-1740). Rocznik Lubuski 1999 t. 25 s. 137-154  szczegóły 
87.artykuł: Burzyńska Anna B.: Nauczanie języka polskiego jako obcego na Dolnym Śląsku w wieku XVII. Uwagi z historii kultury i języka. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
88.artykuł: Caban Wiesław: Ziemiaństwo guberni radomskiej wobec oświaty ludowej w latach 1815-1862. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2002 z. 1/4 s. 51-60  szczegóły 
89.artykuł: Chałupczak Henryk: Lekcje języka polskiego i religii w języku polskim w niemieckich szkołach powszechnych. x 1996 ([W ks.: id.]: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939. Lublin 1996 s...) szczegóły 
90.artykuł: Chałupczak Henryk: Prywatne kursy języka polskiego. x 1996 ([W ks.: id.]: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939. Lublin 1996 s...) szczegóły 
91.artykuł: Chrobaczyński Jacek: Początki tajnego szkolnictwa średniego i wyższego w Krakowie. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1989 t. 40 (1988) s. 17-30  szczegóły 
92.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
93.artykuł: Czop Edyta: Pierwszy etap dostosowywania Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie do systemu szkolnictwa radzieckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 143-149  szczegóły 
94.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
95.artykuł: Demidowicz Tomasz: Reforma szkolna 1833 roku w Królestwie Polskim. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 7-20  szczegóły 
96.artykuł: Dramowicz Waldemar: Dzieje niemieckiego gimnazjum w Międzyrzeczu (1833-1945). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2002 nr 9 s. 89-95  szczegóły 
97.artykuł: Ergetowski Ryszard: Podręcznik J.L. Cassiusa, czyli nauka języka polskiego dla Niemców. Studia Historica Slavo-Germanica 1997 t. 21 (1996) s. 3-10 (m.in. nt. zawartości literackiej podręcznika...) szczegóły 
98.artykuł: Gajak-Toczek Małgorzata: Franciszka Próchnickiego "instrukcja" programowa i metodyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 469-492 (Franciszek Próchnicki jako autor pierwszej jednolitej instrukcji i pro...) szczegóły 
99.artykuł: Gawlik Stanisław: Pedagogika tożsamości narodowej na Śląsku i w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX wieku. Sprawozdania [Opole] 1993 nr 24 s. 7-21 (poglądy pedagogiczne Karola Liberla, Augusta Cieszkowskiego, Józefa Lo...) szczegóły 
100.artykuł: Gawlik Stanisław: Teoria i praktyka pedagogiczna na Śląsku w okresie Oświecenia. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1993 z. 28 s. 5-17  szczegóły 
101.artykuł: Gireń Ryszarda: Oczyścić od polskości. Rusyfikacja kultury i oświaty polskiej. Część II. Magazyn Polski 2002 nr 1/2 s. 24-28 (dot. m.in. zakazu nauczania literatury polskiej w szkołach znajdującyc...) szczegóły 
102.artykuł: Hanczakowski Maciek: Model memetyczny i jego zastosowanie do opisu powstania i rozwoju szkół jezuickich w Polsce przedrozbiorowej. Artes 2003 t. 1 s. 67-82  szczegóły 
103.artykuł: Hexel Krystyna: Stanisław Wyspiański w programach nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych od uzyskania niepodległości w 1918 do 1989. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 83-91  szczegóły 
104.artykuł: Hochleitner Janusz: Szkolnictwo elementarne na Warmii w dobie potrydenckiej reformy katolickiej (1565-1623). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 41-62  szczegóły 
105.artykuł: Horwat Jerzy: Z badań nad szkolnictwem w Księstwie Bytomskim od XIII-XVI w.. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1991 z. 2 s. 125-132  szczegóły 
106.artykuł: Iwanow Mikołaj: Szkolnictwo polskie. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
107.artykuł: Janeczek Stanisław: Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a "oświecenie chrześcijańskie". Próba syntezy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 115-160  szczegóły 
108.artykuł: Janeczek Stanisław: O szkole jezuickiej inaczej. Renesansowy fundament tradycyjnej szkoły humanistyczno-filozoficznej. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 4 s. 47-79 (program i metody nauczania w szkołach jezuickich w XVI i XVII w., m.in...) szczegóły 
109.artykuł: Jedynak Barbara: O demokratyzacji zasad godnościowych. Nasza Rota 2005 nr 3/4 s. 14-17 (dot. pierwszego polskiego elementarza "Elementarz dla szkół parafialny...) szczegóły 
110.artykuł: Jeremenko Taisa: Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej (1921-1938). Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 81-96 (m.in. nt. nauczania literatury polskiej...) szczegóły 
111.artykuł: Jędrychowska Barbara, Śliwowska Wiktoria: Działalność oświatowo-kulturalna polskich zesłańców w XIX wieku. Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 399-418 (m.in. nt. działalności dydaktycznej zesłańców w zakresie nauczania jęz...) szczegóły 
112.artykuł: Jędrychowska Barbara: Zesłańcy polityczni jako nauczyciele i wychowawcy na Syberii w okresie polskich powstań narodowych w XIX wieku. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 29-44 (nt. działalności dydaktycznej zesłańców, m.in. w zakresie kształcenia ...) szczegóły 
113.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: Krecia robota. O technikach indoktrynacyjnych w podręcznikach języka polskiego do szkół średnich w latach 1918-1939. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 95-113  szczegóły 
114.artykuł: Kadziński Roman: O podręcznikach szkolnych słów kilka (Refleksje zasłużonego pedagoga). Słowo Powszechne 1992 nr 9 s. 5  szczegóły 
115.artykuł: Kanior Marian: Idee oświeceniowe w reformie oświaty XVIII wieku w aspekcie europejskim. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Małopolska w Europie Środka. Pod red. Krzysztofa Bro...) szczegóły 
116.artykuł: Kantecki Antoni: Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 (wspomnienia gorzowskich nauczycieli). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 91-98  szczegóły 
117.artykuł: Kęcińska Jowita: Przewodnik po szkołach pomorskich. Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 87-103 (m.in. o języku polskim jako przedmiocie w szkołach pomorskich w XIX i ...) szczegóły 
118.artykuł: Kollarova Zuzana: Vzdelavanie v zalohovanych mestach a zasahy pol'skej spravy do ucebneho procesu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 31-46  szczegóły 
119.artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Autor elementarzy z "Gazety Świątecznej". Nasza Rota 2005 nr 3/4 s. 50-51 (nt. działalności Konrada Prószyńskiego...) szczegóły 
120.artykuł: Kołodziej Wincenty: Kilka uwag na temat tajnego nauczania na terenie Okręgu Szkolnego Krakowskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 351-364  szczegóły 
121.artykuł: Kozłowski Aleksander: Z dziejów stosowania literatury w nauczaniu języków obcych. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 52-64 (dot. różnych języków; od średniowiecza do czasów współcz....) szczegóły 
122.artykuł: Krahel Tadeusz: Szkolnictwo kościelne w diecezji wileńskiej do 1795 r.. Gryfita 1995 nr 9 s. 11-13 (m.in. Akademia Wileńska...) szczegóły 
123.artykuł: Kujawska Krystyna: Dramaty romantyczne w szkołach ogólnokształcących w dwudziestoleciu międzywojennym. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 75-87 (zagadnienie stylu odbioru...) szczegóły 
124.artykuł: Kula Ewa: Działalność oświatowa Teodozego Sierocińskiego. Przyczynek do dziejów szkolnictwa w okresie międzypowstaniowym w Królestwie Polskim. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 47-58  szczegóły 
125.artykuł: Kulka Bronisława: "Cząstka narodowej Ewangelii" - recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w szkołach średnich przed rokiem 1918. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 55-82  szczegóły 
126.artykuł: Kulka Bronisława: Deklamacja w edukacji polonistycznej w latach 1870-1918. Zarys problematyki. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 1/2 s. 135-144  szczegóły 
127.artykuł: Kulka Bronisława: Działalność Towarzystwa Nauczycieli Polskich na Czeskim Śląsku Cieszyńskim (1920-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 13-27 (m.in. wkład Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji w kształ...) szczegóły 
128.artykuł: Kulka Bronisława: H. Sienkiewicz w programach i podręcznikach dla szkół średnich przed rokiem 1918. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 53-84  szczegóły 
129.artykuł: Kulka Bronisława: Juliusz Słowacki w kształceniu pozalekcyjnym i pozaszkolnym przed rokiem 1918. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 101-124  szczegóły 
130.artykuł: Kulka Bronisława: Literatura staropolska i oświeceniowa w wypracowaniach stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 35-54  szczegóły 
131.artykuł: Kulka Bronisława: O nowy kształt edukacji literackiej w szkole średniej (Dyskusje i polemiki w latach 1870-1918. (Pamięci Profesora K. Lausza poświęcam). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 7-38  szczegóły 
132.artykuł: Kulka Bronisława: Z dziejów polonistyki szkolnej. Stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich o polskich pisarzach romantycznych. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 7-33  szczegóły 
133.artykuł: Kur Elżbieta M.: Metodyka nauczania historii literatury polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1905. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2006 t. 4 s. 123-157  szczegóły 
134.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Oświeceniowa reforma edukacji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 24-30  szczegóły 
135.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
136.artykuł: Landau-Czajka Anna: Obraz mniejszości narodowych w podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 3/4 s. 3-12 (także w podręcznikach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
137.artykuł: Laskiewicz Henryk: Z dziejów polskiej oświaty w Niemczech w latach 1939-1947. (Szkoły polskie w Lubece). Część I i II. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 133-159; z. 3 s. 183-204  szczegóły 
138.artykuł: Lolo Radosław: Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. Powstanie kolegium jezuickiego w Pułtusku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2012 t. 117 s. 315-337 (m.in. nt. postaci związanych ze szkołami jezuickimi w Pułtusku: Jakub...) szczegóły 
139.artykuł: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 91-113  szczegóły 
140.artykuł: Łojek Mieczysław: Twórczość Henryka Sienkiewicza w tematach pisemnych wypracowań uczniów gimnazjalnych Galicji. Dydaktyka Literatury i Konteksty 2011 [t.] 31 s. 103-121 (dot. lat 80. i 90. XIX w....) szczegóły 
141.artykuł: Łojek Mieczysław: Twórczość Henryka Sienkiewicza w tematach pisemnych wypracowań uczniów gimnazjalnych Galicji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 65-83 (do r. 1914...) szczegóły 
142.artykuł: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 53 (omówienie serii wydawniczej "Galicja i jej dziedzictwo"...) szczegóły 
143.artykuł: Mackowicz Anna: Spory o edukację na zjazdach polonistów w okresie międzywojennym. Polonistyka 1995 nr 5 s. 273-280  szczegóły 
144.artykuł: Majchrzak Jerzy Piotr: Protestanckie gimnazjum "Schoenachianum - Carolatheum" w Bytomiu Odrzańskim - jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609-1629). Rocznik Lubuski 1997 t. 23 cz. 1 s. 91-96  szczegóły 
145.artykuł: Markowski Mieczysław: Die Grundzuege der Krakauer Artistenfakultaet im spaeten Mittelalter. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 117-130 (dot. m.in. nauczania retoryki w krakowskim "Facultas Artium", tj. na W...) szczegóły 
146.artykuł: Massalski Adam: Sieć szkół średnich męskich rządowych w Królestwie Polskim w latach 1833-1862. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 1997 z. 4 s. 261-280  szczegóły 
147.artykuł: Matuszewski Adam: Leszno na tle koncepcji pedagogicznych europejskich uczonych i pedagogów od XV do XVII wieku. x 1998 ([w ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
148.artykuł: Miąso Józef: Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 47-85  szczegóły 
149.artykuł: Michułka Dorota: Wokół tradycji religijnej i niepodległościowej (romantyzm w podręcznikach i wypisach szkolnych wydanych około roku 1914 w Galicji okresu autonomii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 151-179  szczegóły 
150.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
151.artykuł: Moklak Jarosław: Stanowisko posłów polskich "gente Ruthenus" i ruskich (ukraińskich) w Sejmie Krajowym Galicyjskim wobec projektu ustawy o języku wykładowym w szkołach ludowych i średnich w 1866 r.. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 28-41  szczegóły 
152.artykuł: Mokrzecki Lech, Puchowski Kazimierz: Programy szkolnictwa staropolskiego w XVI i XVII w. Kierunki zmian. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 89-110  szczegóły 
153.artykuł: Mrozowska Kamilla: Reformy szkolne w Polsce doby oświecenia. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 61-88 (działalność Stanisława Konarskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, K...) szczegóły 
154.artykuł: Mularczyk Maciej: Szkolnictwo jezuickie - fakty i mity (Komunikat). Krakowskie Studia Małopolskie 2003 nr 7 s. 482-487  szczegóły 
155.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
156.artykuł: Naumowicz Witalia: Gimnazjum Grodzieńskie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 31-33 (nt. powstania polskiej szkoły średniej w Grodnie w 1915 r....) szczegóły 
157.artykuł: Niedzielska Magdalena: Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
158.artykuł: Obara Marcin, Szabat Barbara: "Jutrzenka" - pierwsze kółko rolnicze w Królestwie Polskim. Rocznik Świętokrzyski 2005 [t.] 29 s. 43-57 (m.in. nt. działalności oświatowej koła polegającej na zakładaniu tajny...) szczegóły 
159.artykuł: Pelczar Roman: Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786. Prace Historyczno-Archiwalne 1997 t. 5 s. 33-39 (omówienie; także nt. działalności teatru szkolnego...) szczegóły 
160.artykuł: Pelczar Roman: Teatyni w Warszawie w XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2007 t. 108 s. 147-181 (m.in. nt. działalności oświatowej kolegium teatynów w Warszawie oraz r...) szczegóły 
161.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie XVI-XVIII w.. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 89-112  szczegóły 
162.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 169-205 (także nt. literackiej zawartości elementarzy...) szczegóły 
163.artykuł: Piotrowski Wojciech: Nauczanie języka polskiego i literatury polskiej w Gimnazjum i Liceum Krzemienieckim w latach 1805-1831. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 203-222  szczegóły 
164.artykuł: Pniewski Tadeusz: Kaliska karta walki o polską szkołę w latach rewolucji 1905-1907. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997 nr 2 s. 7-18 (m.in. nt. rusyfikacji poprzez naukę literatury rosyjskiej...) szczegóły 
165.artykuł: Potoczny Jerzy: Krajowe i okręgowe konferencje nauczycieli szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1997 z. 3 s. 127-138  szczegóły 
166.artykuł: Potoczny Jerzy: Nauczanie języka polskiego w galicyjskiej szkole ludowej (1867-1918). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1998 z. 4 s. 127-138  szczegóły 
167.artykuł: Prościak Beata: Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 111-129  szczegóły 
168.artykuł: Prościak Beata: Jak czytano utwory literackie w gimnazjach galicyjskich?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 149-159  szczegóły 
169.artykuł: Prościak Beata: O wychowaniu estetyczno-patriotycznym w gimnazjach galicyjskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 7-26 (m.in. nt. edukacji polonistycznej w zaborze austriackim; z aneksem: Wy...) szczegóły 
170.artykuł: Prościak Beata: Wychowanie w szkole galicyjskiej w świetle tematyki prac pisemnych. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 72-80 (analiza tematyki prac pisemnych jako przyczynek do zobrazowania konce...) szczegóły 
171.artykuł: Przeniosło Marek: Walka o szkołę polską w powiecie włoszczowskim w okresie rewolucji 1905-1907. Kieleckie Studia Historyczne 1990 t. 8 s. 177-190 (m.in. rusyfikacja nauczania w szkołach elementarnych i organizacja taj...) szczegóły 
172.artykuł: Puchowski Kazimierz: Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy edukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby oświecenia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2012 t. 117 s. 301-313 (program szkół doby oświecenia m.in. w zakresie kształcenia retoryki, n...) szczegóły 
173.artykuł: Ratuś Bronisław: Ewolucja systemu edukacyjnego. Dydaktyka Literatury 1997 t. 17 s. 61-71  szczegóły 
174.artykuł: Rędziński Kazimierz: Oświata i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1939-1941. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 701-711  szczegóły 
175.artykuł: Rusecki Innocenty: Szkolnictwo elementarne bernardynów na przełomie XVIII-XIX wieku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 307-324  szczegóły 
176.artykuł: Ryś Jan: Stan szkolnictwa parafialnego w miastach Małopolski w XIII w.. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 3-19  szczegóły 
177.artykuł: Sakowska Ruta: Dola dzieci w getcie warszawskim. Midrasz 2002 nr 2 s. 34-41 (m. in. nt. lektur szkolnych więźniów getta, a także nt. zawartości "Cz...) szczegóły 
178.artykuł: Sawrycki Władysław: Wiedza o języku w podręczniku dla liceum Konrada Górskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 19-23 ([dot. ks.:] Literatura polska dla kl. I liceów ogólnokształcących. Lwó...) szczegóły 
179.artykuł: Schiller Joanna: Warszawskie publiczne szkoły średnie w latach 1795-1862. x 1998 ([w ks.:] Joanna Schiller: Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich pu...) szczegóły 
180.artykuł: Serwański Edward: Struktury tajnego nauczania w Wielkopolsce 1939-1945. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 3/4 s. 259-270  szczegóły 
181.artykuł: Sikora Ireneusz: Interpretacje utworów młodopolskich w międzywojennym piśmiennictwie metodycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 121-142  szczegóły 
182.artykuł: Sinica Marian: Eklektyzm ideologiczny i metodyczny w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1948). x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
183.artykuł: Skorupka Anna: Kartka z dziejów rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1998 nr 3 s. 29-38 (dot. okresu 1866-1872...) szczegóły 
184.artykuł: Skrobocki Eugeniusz: Pielęgnując polskość. Praca społeczna kobiety-Polki w Mińszczyźnie na polu oświaty ludowej w okresie od 1900 do 1916. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 20-24 (z historii szkolnictwa polskiego na Białorusi...) szczegóły 
185.artykuł: Sławińska Irena: Proces dydaktyczny i wychowawczy w Wileńskim Gimnazjum im. E. Orzeszkowej. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 152-157 ( w dwudziestoleciu międzywojennym, wspomn. dot. m.in. lekcji języka po...) szczegóły 
186.artykuł: Sławiński Piotr: Z dziejów szkolnictwa średniego w Sandomierzu w latach 1773-1939. Pamiętnik Sandomierski 1995 t. 2 s. 79-85  szczegóły 
187.artykuł: Słowiński Jan: Nauczanie pisania w szkołach toruńskich XVI-XVIII w.. Zapiski Historyczne 1990 z. 4 s. 21-42  szczegóły 
omówienie: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 164-165 (not....) szczegóły 
188.artykuł: Słowiński Lech: Obecność Mickiewicza w podręcznikach szkolnych w latach niewoli narodowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 403-410  szczegóły 
189.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów edukacji polonistycznej w byłym Królestwie Polskim. Działalność nauczycielska Ignacego Boczylińskiego (1826-1883). Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 181-196  szczegóły 
190.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów walki o tożsamość narodową pod pruskim zaborem. Działalność oświatowa i społeczna Heleny Rzepeckiej (1863-1916). Kronika Miasta Poznania 1994 nr 3/4 s. 437-455  szczegóły 
191.artykuł: Sordina Emilia: Kształcenie literackie w szkołach jezuickich. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 3-16  szczegóły 
192.artykuł: Szews Jerzy: Towarzystwo Tomasza Zana i harcerstwo w Świeciu nad Wisłą w latach 1916-1920. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1989 z. 17 (1988) s. 109-121 (m.in. o działalności samokształceniowej w towarzystwie w zakresie języ...) szczegóły 
193.artykuł: Szkolnictwo polskie na Zaolziu. Opole 1989 nr 7 s. 17-18 (Mały leksykon zaolziański [hasło słownikowe; dot. dydaktyki języka pol...) szczegóły 
194.artykuł: Szocki Józef: Sienkiewicz w szkole. Guliwer 1997 nr 4 s. 51-53 (utwory Henryka Sienkiewicza w programach szkolnych od 1920...) szczegóły 
195.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
196.artykuł: Szpociński Andrzej: Obraz kultury rosyjskiej w podręcznikach szkolnych. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 119-127 (w podręcznikach literatury polskiej z lat 1925-1993...) szczegóły 
197.artykuł: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska (Dzieje. Nauka. Tradycja). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 8-14 (m.in. nt. programu nauczania Akademii w czasach fundatora Jana Zamoysk...) szczegóły 
198.artykuł: Szyszka Bogdan: Historycy o Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 15-19 (nt. prac badawczych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej A...) szczegóły 
199.artykuł: Szyszka Bogdan: Oświata Tarnogrodu w latach międzywojennych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 50-56  szczegóły 
200.artykuł: Śledziński Krzysztof: Tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w Inowrocławiu w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945). Ziemia Kujawska 1993 t. 9 s. 131-141  szczegóły 
201.artykuł: Śliwiak Wiesław: Zur Geschichte der neusprachlichen Unterweisung in Schlesien im 17. und 18. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska 1996 z. 2 s. 73-80 (nt. powstawania dwujęzycznych podręczników szkolnych na Śląsku; ze str...) szczegóły 
202.artykuł: Taraszkiewicz Jacek: Z badań nad początkami działalności pijarów na ziemiach polskich 1642-1660. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1993 nr 22 s. 153-158  szczegóły 
203.artykuł: Tarvel Enn: Gymnasium Dorpatense 1583-1625. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 17-26  szczegóły 
204.artykuł: Toman Tadeusz: Polskie szkolnictwo podstawowe na Zaolziu (II). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 28 s. 9  szczegóły 
205.artykuł: Toman Tadeusz: Polskie szkolnictwo podstawowe na Zaolziu (I). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 18 s. 9  szczegóły 
206.artykuł: Trela-Mazur Elżbieta: Polityka oświatowa na okupowanych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (Wybrane zagadnienia). Wrocławskie Studia Wschodnie 1997 [t.] 1 s. 89-123 (m.in. omówienie zawartości podręczników do nauczania literatury polski...) szczegóły 
207.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (m.in. nt. kształcenia ogólnohumanistycznego w Białymstoku w XI w....) szczegóły 
208.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
209.artykuł: Walasek Stefania: Podręczniki do nauki języka polskiego i historii w szkołach polskich na Bliskim Wschodzie w latach 1943-1945. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1993 z. 1 s. 171-188  szczegóły 
210.artykuł: Walasek Stefania: Problemy średniego szkolnictwa polskiego na zachodnich terenach Litwy w latach 1915-1923. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 29-39  szczegóły 
211.artykuł: Wichary Gertruda: Z dawnej literatury metodycznej ekscerpta. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 77-79 (nt. art. Stefanii Skwarczyńskiej "Nowe metody dydaktyczne a nowy typ p...) szczegóły 
212.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Kalejdoskop naszego życia. Strajk szkolny. List Jerzego Brandesa. Głos polskiego myśliciela. O co walczy nasza młodzież. Wiec rodziców. List Henryka Sienkiewicza. Prolog i epilog. Zmiana przekonań. Głosy wybitnych pisarzy. Młodzież nie ustępuje. Język polski na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Stan wojenny. Maksymowicz i Skałłon). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
213.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Nauka polskiego w szkołach średnich w Królestwie. Wiadomość "Kraju" i jej następstwa wśród różnych warstw polskiego społeczeństwa. Zarządzenie Komitetu Cenzury. Historia nauczania języka polskiego w szkołach średnich. Decyzja cara nie zatwierdzona przez Apuchtina. Apuchtin-despota. Podręczniki, nauczyciele, niektóre fakty. Nauka polskiego w nowym roku szkolnym). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
214.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Ze szkolnictwa. Wydalenie stu uczniów ze szkół średnich. Nauka polskiego w szkołach średnich. Otwarcie Politechniki. Przeniesienie Bronisława Grabowskiego). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
215.artykuł: Wiśniewska Halina: Język polski w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 129-140  szczegóły 
216.artykuł: Wołoszyński Ryszard W.: Nauczyciele polscy połowy XVIII wieku wobec przemian epoki. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 111-121 (opinie m.in. Hugo Kołłątaja, Jedrzeja Kitowicza, Franciszka Karpińskie...) szczegóły 
217.artykuł: Wozniak Peter: Middle school teachers in West Galicia during the period of neo-absolutism (1849-1859). The Polish Review 1991 t. 36 nr 3 s. 283-308  szczegóły 
218.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Wiedza, wychowanie i szkoła w polskiej myśli renesansowej - Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Marycjusz z Pilzna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 1995 t. 1 (1518) s. 77-96  szczegóły 
219.artykuł: Wróblewska Teresa: Problemy oświaty i nauki u schyłku XVII [właśc. XVIII] i w XIX w.. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 2001 t. 9 s. 29-35  szczegóły 
220.artykuł: Wróblewski Maciej: "Horror vacui". O badaniu dziejów polonistycznej edukacji. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2010 t. 5-6 s. 9-14  szczegóły 
221.artykuł: Wrzosek Małgorzata: Prywatne szkoły i pensje żeńskie wyższe w Kielcach w okresie międzypowstaniowym. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1998 nr 3 s. 15-28 (dot. okresu 1832-1857...) szczegóły 
222.artykuł: Zabartowicz Alina: Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Przemyśłu i Jarosławiu w latach 1884-1914 w latach 1884-1914. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 451-458 (nt. celów i form działalności Towarzystwa, którego zadaniem było m.in....) szczegóły 
223.artykuł: Zakres wymagań przy egzaminie dojrzałości dla eksternów (Program tymczasowy). (I. 1918). Język polski. Polonistyka 1992 nr 9 okł. (faks. druku...) szczegóły 
224.artykuł: Zasztowt Leszek: Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w.. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 119-143  szczegóły 
225.artykuł: Zdaniukiewicz Alojzy Adam: Sprawy narodu i języka polskiego na kresach wschodnich a językoznawcy polscy. Acta Baltico-Slavica 1994 t. 22 s. 257-265 (dotyczy lat 1918-1938...) szczegóły 
226.artykuł: Ziaja Artur: Oświata i szkolnictwo polskie na Ukrainie Naddnieprzańskiej w latach 1917-1918. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 42-54  szczegóły 
227.artykuł: Żerelik Rościsław: Szkolnictwo na średniowiecznym Śląsku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 391-399  szczegóły 
228.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 7-16  szczegóły