PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
Możesz zmienić zakres lat: do

Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Chrząstowska Bożena: Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Staruchowicz Wojciech: Polonistyka 1989 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
2.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Grad: Potoczny odbiór sztuki a edukacja kulturaln...) szczegóły 
3.książka: Grabowska Gustawa: Nauczanie języka polskiego w niższych klasach szkoły podstawowej. 1989  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Amborska-Głowacka Dorota: Synektyka w edukacji polonistycznej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 265-270 (na przykładzie analizy utworu literackiego...) szczegóły 
5.artykuł: Bąk Zbigniew: Nie rozcięte tomy, czyli o dydaktyce na powojennych zjazdach polonistycznych. Polonistyka 1995 nr 5 s. 280-286  szczegóły 
6.artykuł: Bortnowski Stanisław: Alarm nie tylko dla literatury (Jak i oczym będą się uczyć?). Przekrój 1992 nr 2462 s. 10-11  szczegóły 
7.artykuł: Cieliński Arkadiusz: Rozwijanie słownictwa uczniów związanego z aksjologią. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 271-279 (na przykładzie analizy utworów literackich...) szczegóły 
8.artykuł: Galas Barbara, Sinica Marian: Przekład intersemiotyczny jako metoda kształcenia literackiego na poziomie nauczania początkowego (Propozycje metodyczne). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 207-228  szczegóły 
9.artykuł: Górnicka Aneta: Lekcja polskiego. Polityka 1993 nr 3 s. 12 (omów. poglądów nauczycieli polonistów nt. koncepcji nauczania literatu...) szczegóły 
10.artykuł: Jeleń Krzysztof: Literatura w nauczaniu języków obcych. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 277-281  szczegóły 
11.artykuł: Jędrychowska Maria: Najpierw człowiek. O celach szkolnej polonistyki. Przegląd Powszechny 1990 nr 4 s. 84-95  szczegóły 
12.artykuł: K.M.: Wideoteka literatury. Rzeczpospolita 1999 nr 258 s. 9 (nt. serii kaset edukacyjnych o tematyce literaturoznawczej ukazujących...) szczegóły 
13.artykuł: Kowalczykowa Alina: Nasza szkapa i inne nieszczęścia (Zarówno uczniów, jak i nauczycieli trzeba kształcić inaczej). Polityka 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
14.artykuł: Kurczab Henryk: Nauczanie integrujące języka polskiego. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 169-198 (dot. literatury...) szczegóły 
15.artykuł: Łobodzińska Romana: Nazwiska w dydaktyce szkolnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2001 nr 1 (2272) s. 101-108 (m.in. o wykorzystaniu onomastyki literackiej i etymologii nazwisk w dy...) szczegóły 
16.artykuł: Myrdzik Barbara: Edukacja kulturalna - koncepcje i programy. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
17.artykuł: Niedouczeni poloniści. Gazeta Wyborcza 1990 nr 223 s. 5 (list przedstawicieli wydziałów polonistycznych wszystkich uniwersytetó...) szczegóły 
18.artykuł: Ogłoza Ewa: Lekcje języka polskiego w perspektywie antropocentryczno-kulturowej. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
19.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym. Plus Minus 1998 nr 44 s. 19 (dot. projektu reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Nardowej w części ...) szczegóły 
20.artykuł: Polish Language Teaching on Rise in Connecticut. New Horizon 1990 nr 10 s. 19  szczegóły 
21.artykuł: Sinica Marian: Kontynuacja tradycji międzywojennej i początki ideologizacji w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1945). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 33-46  szczegóły 
22.artykuł: Sinica Marian, Szczepaniak Aneta: Socjologiczna koncepcja nauczania literatury w latach 1949-1953. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 113-141  szczegóły 
23.artykuł: skoczek Joanna: Czy można bez "Granicy"?. Życie 1997 nr 71 s. 10 (głos o obowiązkowym kanonie lektur szkolnych...) szczegóły 
24.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
25.artykuł: Wasiak Izabela: Szkolna recepcja twórczości Norwida (w latach 1945-1972). Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 96-114  szczegóły 
26.artykuł: Wróblewski Jacek: "Polskie ZOO" zamiast Słonimskiego. Trybuna 1992 nr 275 s. 3 (nota spraw. z konf. poświęconej reformie polskiego szkolnictwa z udzia...) szczegóły 
27.artykuł: Zakrzewska Maria: "Pan Tadeusz" w szkole polonijnej (Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyzmu - "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - na lekcjach języka ojczystego w szkole polonijnej). Głos Nauczyciela 1992 nr 2/3 s. 52-60  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Adamczuk-Stęplewska Anna: Polska literatura najnowsza (1989-2009) w szkole.  szczegóły 
29.książka: Andrusiewicz Piotr: Interakcje nauczyciel - uczniowie w kształceniu literackim. 1996  szczegóły 
recenzja: Polakowski Jan: Nauczyciel i uczniowie w kształceniu literackim. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 67-70  szczegóły 
30.książka: Biłos Edward: Lekcja polonistyczna oparta na formułowaniu pytań przez uczniów. 1996  szczegóły 
31.książka: Biografie na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1997  szczegóły 
32.książka: Bliżej regionu i ucznia. 1993 ([M.in.:] Józef Borzyszkowski: Pamiętnikarstwo kaszubsko-pomorskie w sz...) szczegóły 
recenzja: Rogowska Ewa: Bliżej regionu i ucznia. Pomerania 1993 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
33.książka: Bochenek Jolanta, Zawadzka Jolanta: "Mówię, czytam, piszę..." Materiały metodyczne dla nauczyciela języka polskiego klasa IV. 1999  szczegóły 
34.książka: Bochenek Jolanta, Zawadzka Jolanta: "Mówię, czytam, piszę..." Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Klasa V. 2000  szczegóły 
35.książka: Bocheńska Katarzyna: Sprawdziany z literatury i kultury dla szkół średnich. 2000  szczegóły 
36.książka: Bojczewska Teresa: Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego. 1996  szczegóły 
37.książka: Bortnowski Roman: Nowe spory, nowe scenariusze. 2001 (Wstęp, czyli dlaczego ta książka. - Część pierwsza: Punkty widzenia. 1...) szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Nowe spory i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-97  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Nowe spory i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: "Nowe spory" i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Szkole Średniej 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Włostowski Stanisław: Sporów ciąg dalszy. Forum Humanistów 2001 nr 3 s. 91-94  szczegóły 
38.książka: Bortnowski Stanisław: Jak uczyć poezji?. 1991  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Twórcze burzenie Stanisława Bortnowskiego. Polonistyka 1993 nr 2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Matłoka Jarosław: Metodyczny wolny rynek. Polonistyka 1993 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Smaga Liliana: Jeszcze jeden głos w dyskusji. Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
39.książka: Bortnowski Stanisław: Jak uczyć poezji?. 1998  szczegóły 
40.książka: Bortnowski Stanisław: Konteksty dzieła literackiego. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. 1991  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Gromadzka Beata: Kilka zabaw przyjemnych i pożytecznych z przyrządami lub bez. Polonistyka 1992 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
41.książka: Bortnowski Stanisław: Nauczycielu, bądź sobą!. 1992  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Guru?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 373-374  szczegóły 
42.książka: Bortnowski Stanisław: Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole. 1997 (Zachęta do scenariuszy półwariackich i przestroga przed nimi. Moralne ...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Polonista jak homeopata. Polonistyka 1997 nr 10 s. 618-620  szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: O poezji po wariacku. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 98-99  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Pokonywać przeciętnoiść... Nowe pomysły Stanisława Bortnowskiego. Inspiracje Polonistyczne 1997 nr 6 s. 28-30  szczegóły 
43.książka: Bortnowski Stanisław: Spór z polonistyką szkolną. Szkice publicystyczne. 1988 (I. Dlaczego polonista musi być profesorem Pimką? II. Poloniści-jacy na...) szczegóły 
recenzja: Legutko Piotr: Tygodnik Powszechny 1989 nr 10 s. 6  szczegóły 
recenzja: O polonistyce szkolnej - bez taryfy ulgowej. Polonistyka 1989 nr 8 s. 584-594 ([dysk.; wypow.: J. Gawlikowska, M. Inglot, M. Kasprzycka, E. Klein, Z....) szczegóły 
recenzja: [Zięba Alicja] Mata Safari: Tu, teraz 1988 nr 69 s. 12  szczegóły 
44.książka: Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz: Na uroczystości szkolne. Montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. 1997  szczegóły 
45.książka: Brucka Irena: Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej. 1996  szczegóły 
46.książka: Bruska Danuta: Liryka w liceum. Odbiór, kompetencje, kontekst kulturowy (badania). 2004 (Wstęp. - I. Teoretyczne podstawy problemów badawczych: 1. Celowość, za...) szczegóły 
47.książka: Buława Irena, Kubiczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum. 2000  szczegóły 
48.książka: Cepielik Irena: Czytanie i interpretacja poezji w szkole podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
49.książka: Cepielik Irena: Jak usprawnić własne działania. Instruktaż dla polonisty szkoły podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
50.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: W klasie maturalnej. Książka nauczyciela-polonisty. 1999  szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: O podręczniku metodycznym nie tylko dla młodych nauczycieli. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 135-139  szczegóły 
51.książka: Cienkowska Halina: Nasz język polski. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 1990  szczegóły 
52.książka: Czub-Rojewska Jadwiga, Łojek Jadwiga: Matura z języka polskiego dziś i jutro. 1996  szczegóły 
53.książka: Demczuk Ewa, Żwirowska Danuta: Z poezją dziecięcą na "Ty". Aktywizujące metody kontaktu z poezją. 2001 ([Scenariusze zajęć integralnych z wykorzystaniem twórczości Czesława J...) szczegóły 
54.książka: Depta Czesława, Migut Teresa: Propozycje pytań do powtórzenia materiału programowego z języka polskiego w szkole podstawowej. 1992  szczegóły 
55.książka: Długosz Janina, Orzech Emilia: Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. 1991 (I: Wskazówki metodyczne do pracy z lekturą w klasach początkowych: Prz...) szczegóły 
56.książka: Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka polskiego w klasie maturalnej. 1989 ([T. Patrzałek] J. Żernicki: Od redaktora. - [Id.]: Przewodnik po liter...) szczegóły 
57.książka: Drobot Jolanta, Kowalczyk Małgorzata: Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole. 1996  szczegóły 
recenzja: Pankowska Krystyna: PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 53-54  szczegóły 
58.książka: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej. 2001 (Wstęp. * Zenon Uryga: Polonistyczne cele i drogi edukacji gimnazjalnej...) szczegóły 
recenzja: Knap Marzena: O nowoczesnej szkole raz jeszcze. Konspekt 2002 nr 11 s. 164-165  szczegóły 
59.książka: Dybciak Krzysztof: Panorama literatury na obczyźnie. Opracowanie przeznaczone dla uczniów szkół średnich. 1990  szczegóły 
recenzja: Drajewski Stefan: Nowe przęsła mostu. Życie i Myśl 1991 nr 5/6 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 217-216 (list do red.; m.in. nt. pominięcia w podręczniku Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
polemika: Garliński Józef: List do Redakcji. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 162-164 (polem. z art. : Stanisława Kossowska: Coraz więcej Mrożka. Kultura<...) szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Coraz więcej Mrożka. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 149-150  szczegóły 
polemika: Związek Pisarzy i "Wiadomości". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Panorama literatury na obczyźnie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 30 s. 6  szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: O literaturze polskiej na obczyźnie. Ex Libris 1991 nr 7 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Niedoceniona literatura emigracji. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 2, 6  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Najpierw czytać, potem pisać. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Ad usum Delphini?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kowalski Jan: Panorama. Wprost 1991 nr 13 s. 52  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Janusz: Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 13-14  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Słownik - nie bibliografia i nie o wszystkim. Przegląd Literacki 1993 nr 2 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nie usprawiedliwione błędy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 100-102 (Uchwała Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w sprawie publik...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Dwie książki o literaturze emigracyjnej. Więź 1992 nr 5 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Uwagi na marginesie "Panoramy literatury na obczyźnie". Twórczość 1991 nr 7 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pisanie o emigracji. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 220 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Emigracja w panoramie. Życie Warszawy 1991 nr 85 s. 6  szczegóły 
recenzja: Uggla Andrzej Nils: x 1991 ([w czasopiśmie:] Multiethnica (Uppsala) 1991 nr 8 s. 30 [inform...) szczegóły 
recenzja: Witkowska Krystyna: Nauczyciel polonista ciągle czeka. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 460-461  szczegóły 
recenzja: Wojnicki Tadeusz: Polskie pióra poza krajem. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
recenzja: (w): Uczmy się o emigrantach. Gazeta Wyborcza 1991 nr 17 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Marek Hłasko w Ziemi Świętej. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Dybciak Krzysztof: Emigracja w szkole specjalnej. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 6-7  szczegóły 
polemika: Deptuła Bogusław Ł.: Kwestia nie-homerycka. Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 18  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: "Robótka licho i niemoralnie wykonana". Tygodnik Literacki 1991 nr 15 s. 17  szczegóły 
polemika: Zieliński Jan: Odpowiedź. Tygodnik Literacki 1991 nr 9 s. 15  szczegóły 
polemika: Cesarski Wojciech: O kulturze emigracyjnej. Polemika Dybciak - Cesarski. Gazeta Wyborcza 1991 nr 26 s. 9  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: O kulturze emigracyjnej. Polemika Dybciak - Cesarski. Gazeta Wyborcza 1991 nr 26 s. 9  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 37 s. 6  szczegóły 
polemika: Garliński Józef, Wasiak-Taylor Regina: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 42 s. 11  szczegóły 
artykuł: Wojnicki Tadeusz: Polscy pisarze poza Polską. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 15 VIII s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Mostwin Danuta: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 29 VIII s. 14 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Oberc Krzysztof: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 12 IX s. 15 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 29 VIII s. 14 (list do red.; dot. Melchiora Wańkowicza...) szczegóły 
60.książka: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze.  szczegóły 
61.książka: Dydaktyka XXI wieku - szanse i zagrożenia. 2008 ([Zawiera m.in.:] Jolanta Bujak-Lechowicz: Wstęp. * Cz. I. Dydaktyka li...) szczegóły 
62.książka: Dyka Franciszka, Hadała Anna, Kida Jan: Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. 2000 ([Metodyczne propozycje opracowań programowych lektur przeznaczonych dl...) szczegóły 
63.książka: Dymara Bronisława: O nowy kształt uczenia się języka polskiego. 1993  szczegóły 
64.książka: Dzieło literackie w klasie ósmej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1994 (Jolanta Kramer: Jan Kochanowski "Pieśni". - Ewa Urbanik: Jan Kochanows...) szczegóły 
recenzja: Wichary Gertruda: Dzieło czy niedobra książka metodyczna?. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 143-146  szczegóły 
65.książka: Dzieło literackie w klasie szóstej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1992 (Cz. I. Podstawy teoretyczne: Lilla Pasterniak: Cele i program nauczani...) szczegóły 
66.książka: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze. 2002 (Sławomir Jacek Żurek: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Mieczysław Inglot: Met...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miczka Tadeusz: Zmagania z filmem w szkole. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 67-70  szczegóły 
68.książka: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Jan Kida: Słowo wstępne. - Alicja Baluch: Właściwe ro...) szczegóły 
69.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (z doświadczeń wrocławskich). 2001 ([Materiały z konferencji "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Cent...) szczegóły 
70.książka: Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. 1986 (Cz. 3: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnego odbioru literatury....) szczegóły 
71.książka: Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. 1986 (Cz. 2: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnej interpretacji tekstó...) szczegóły 
72.książka: Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. 2000 ([m.in. zawiera:] Rafał Moczkodan: Literatura emigracyjna w szkole śred...) szczegóły 
73.książka: Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I-III. 1999 ([m.in. zawiera:] Dorota Klus-Stańska: Dzieci piszą... - Beata Jakuta: ...) szczegóły 
74.książka: Egzamin do szkoły średniej - język polski. Szkoły państwowe, prywatne, społeczne. 1995  szczegóły 
75.książka: Egzamin wstępny z języka polskiego do szkoły średniej. Propozycje ćwiczeń sprawdzających wiedzę. Praca zbiorowa. 1989 (Zebrał i oprac. zespół: Anna Bojanowicz-Pollakowa, Irena Buława, Maria...) szczegóły 
76.książka: Egzamin wstępny z języka polskiego do szkół ponadpodstawowych. 1995 ([M.in. zawiera:] Iwona Brzostkiewicz: Zakres materiału z języka polski...) szczegóły 
77.książka: Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne z języka polskiego w szkołach średnich. 1996  szczegóły 
78.książka: Falkowski Stanisław: "Szlagiery" - inaczej. 1991 ("Szlagiery" - inaczej [wstęp]. - [Zawiera szkice:] Czy "Antygona" [Sof...) szczegóły 
recenzja: Lubieniecka Anna: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Makowski Bolesław: "Szlagiery..." metodyczne Stanisława Falkowskiego. Polonistyka 1992 nr 5 s. 309-310  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 115-117  szczegóły 
79.książka: Filipczuk Krystyna: Próba syntezy szkolnego odbioru poezji Wisławy Szymborskiej. Wnioski dydaktyczne dla edukacji polonistycznej. 2005  szczegóły 
80.książka: Fudali Jan: Wychowanie humanistyczne w średniej szkole ogólnokształcącej. 1989  szczegóły 
81.książka: Gałczyńska Elżbieta: A słowa jak ziarna... Wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV -VIII. 1997  szczegóły 
82.książka: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta: "Odpowiednie dać rzeczy słowo". Scenariusze lekcji w gimnazjum. 2000  szczegóły 
83.książka: Gancarczyk Marian: Album poezji rodzinnej. Próby interpretacji wierszy dla nauczycieli, studentów i uczniów. 2000  szczegóły 
84.książka: Gancarczyk Marian: Wiersze przyrodnicze dla dzieci. Próby interpretacji. 1993  szczegóły 
85.książka: Gawlikowska Joanna: Antyk - barok. Teksty, konteksty, ćwiczenia. Gimnazjum/liceum. 1999  szczegóły 
recenzja: Biernacka Anna: Nie ma tekstu bez kontekstu. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
86.książka: Gawlikowska Joanna: Przeboje prozy XX wieku. Literatura światowa i najnowsza polska, propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. 2001  szczegóły 
87.książka: Gawlikowska Joanna: Przeboje prozy XX wieku. Literatura światowa i najnowsza polska. Propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Literacka lista przebojów. Polonistyka 1998 nr 4 s.246-248  szczegóły 
88.książka: Ginter Maria: Przed egzaminem z języka polskiego. [W szkole średniej]. 1991 (Z. 1. Współpr. Krystyna Radko. 1991, 112 s.
Z. 2. 1991, 81 s.
...)
 szczegóły 
89.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1995  szczegóły 
90.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1998  szczegóły 
91.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1991 (Franciszek Nieckula: Młoda Polska - pod względem historycznojęzykowym....) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodleglość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Między Piłsudskim a Twardowskim. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 5 s. 61-62  szczegóły 
92.książka: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1997  szczegóły 
93.książka: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1992 (Tadeusz Patrzałek: Glosy do Glosariusza. - Bożena Chrząstowska: Przeci...) szczegóły 
recenzja: Sowiński Gerard: Dwa Glosariusze. Polonistyka 1994 nr 2 s. 110-112  szczegóły 
94.książka: Gradkowski Henryk: Krasiński w podręcznikach szkolnych. (Zarys). 2006  szczegóły 
95.książka: Gradkowski Henryk: Odbiór liryki w szkole. Z badań nad szkolną edukacją literacką. 1989  szczegóły 
96.książka: Gradkowski Henryk: Poezja Mickiewicza w szkole. Zarys problemu, propozycje metodyczne. 1992 (I. Mickiewiczologia a dydaktyka szkolna (rekonesans): A.) Polonistyka ...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Antoni: Mickiewicz w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 515-516  szczegóły 
97.książka: Gradkowski Henryk: Taki obraz odbija się w wodzie. Analiza wybranych tekstów literackich. 1994 ("Reduta Ordona" Adama Mickiewicza - próba nowego odczytania. - Bohater...) szczegóły 
recenzja: Owczarek Jan: Lektury znane i mniej znane. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 80-82  szczegóły 
98.książka: Grodecka Aneta: Jak zdać maturę z języka polskiego. 1997  szczegóły 
99.książka: Grzegorzewski Robert: Literatura. Vademecum maturzysty. 1996  szczegóły 
100.książka: Hej, kolęda, kolęda! Materiały metodyczne. 1996 ([Zawiera propozycje metodyczne poświęcone świętom Bożego Narodzenia w ...) szczegóły 
101.książka: Humanistyczne ścieżki edukacyjne. Scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje. 2000 ([Zawiera m.in. działy:] Ścieżki edukacyjne w teorii i pragmatyce: Hali...) szczegóły 
102.książka: Inglot Jacek: Dumać z Kochanowskim, bawić się z Krasickim. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1999  szczegóły 
103.książka: Polonistyka. 1991 nr 10. ([Nr zawiera materiały ze Zjazdu Komisji Dydaktycznej Towarzystwa Liter...) szczegóły 
104.książka: Jabłoński Romuald Marek: Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej.  szczegóły 
105.książka: Jabłoński Romuald Marek: Liryka XX wieku w szkole podstawowej. Propozycje analizy wierszy na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8. 1998  szczegóły 
106.książka: Jagas Anna: Wzbogacanie mowy uczniów klasy III przez stosowanie form teatralnych w procesie lekcyjnym. 1990  szczegóły 
107.książka: Jaka matura pisemna z języka polskiego? Materiały z ogólnopolskiej debaty polonistów zorganizowanej w Krakowie dn. 8 kwietnia 2006 r. 2006  szczegóły 
108.książka: Jakóbczyk Stanisław: Twórcze ćwiczenia literackie w szkole. 1992  szczegóły 
recenzja: Gromadzka Beata: Jak uczyć jazdy na rowerze bez podpórek?. Polonistyka 1993 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
109.książka: Janik-Płocińska Barbara, Sas Małgorzata, Zacharska Alicja: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. Konspekty, sprawdziany, rozkłady materiału. 1994  szczegóły 
110.książka: Jaskóła Ewa, Opacka Anna: Dialog z tradycją czyli o poezji w szkole i na maturze. 1993  szczegóły 
recenzja: Budrewicz Tadeusz: Poezja bliżej ucznia. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 83  szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Rekonstrukcja korzeni. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 91-94  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Wiersz w szkole. Śląsk 1997 nr 5 s. 77  szczegóły 
111.książka: Jaworski Michał: Metodyka nauki o języku polskim. 1991  szczegóły 
112.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
113.książka: Jedliński Ryszard: Między miłosierdziem a globalizacją. Aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej. 2010  szczegóły 
114.książka: Jędrychowska Maria: Lektura i kultura. Szkice i artykuły metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Kształtowanie świadomości kulturalnej uczniów szkoły podstawowej. 1994  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Czytanie kultury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
recenzja: Marzec Anna: Lektura w kontekstach. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Kompetencja znaczy współuczestnictwo. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Zabielski Zbigniew: Dydaktyka przyjazna dziecku. Polonistyka 1995 nr 6 s. 441-442  szczegóły 
recenzja: Zajączkowska Joanna: "Lektura i kultura" M. Jędrychowskiej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Żuchowska Wiesława: Polonista, czyli kto?. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
115.książka: Jędrychowska Maria: Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna. 1996 (W kręgu badań nad modelem dydaktyki literatury i języka polskiego: Tre...) szczegóły 
116.książka: Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka, Mrazek Halina, Potaś Marta: To lubię! Podręcznik do języka polskiego: klasa 2 gimnazjum. Książka nauczyciela. Możliwe, konieczne, pożyteczne. 2000  szczegóły 
117.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
118.książka: Język polski. Materiały dla nauczycieli i uczniów. 1998  szczegóły 
119.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1986 (Cz. 5, 1989, 86 s. A. Nowak: Chyba można polubić poezję (Uwagi o reali...) szczegóły 
120.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1986 (Cz. 7. 1989, 118 s. S. Bortnowski: Muzyka w twórczości K.I. Gałczyński...) szczegóły 
121.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. 1992 (Maria Kubiczek: Dwie propozycje metodyczne dla klasy V (przestankowani...) szczegóły 
122.książka: Język polski. Nowa Matura a wyniki badań postępu ucznia w szkołach średnich. Jesienna Sesja Zamkowa "Podstawowe problemy diagnostyki edukacyjnej" Legnica, listopad 1996. 1996 (Tadeusz Frankowicz: Wstęp. - Czesława Wiadrowska: Rozeznać stan rzeczy...) szczegóły 
123.książka: Język polski w szkole średniej. 1989 (A. Szurczak: Sarmatyzm i jego ewolucja. Na przykładzie podstawowych i ...) szczegóły 
124.książka: Kajtoch Wojciech: Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy. 1996  szczegóły 
125.książka: Kaniewski Jerzy: Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne. Konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na tzw. nowej maturze. 2007  szczegóły 
126.książka: Karecka-Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Interpretacje współczesnej prozy polskiej. Sugestie metodyczne dla nauczycieli. 1998  szczegóły 
recenzja: Besztocha Agnieszka: Czytanie współczesnej prozy polskiej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 5 s. 64-65  szczegóły 
127.książka: Karlińska-Włodarczyk Alicja: Kształcenie literackie w systemie edukacji początkowej. 1991  szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Metodyka - punkt krytyczny. Kwartalnik Opolski 1992 nr 1/2 s. 60-64  szczegóły 
128.książka: Kasperski Stanisław: Juliusz Słowacki. Poeta ciągle aktualny, ale okaleczany. Analiza i interpretacja utworów objętych programem szkół. 2003 (Ewa Pierz: Wprowadzenie. I. Juliusz Słowacki - wielki poeta i niezwykł...) szczegóły 
129.książka: Kasprzakowa Barbara: Pejzaż akustyczny. Szkice o słuchaniu i rozumieniu literatury. 2010  szczegóły 
130.książka: Kazimierska Danuta: Język polski czyli jak zdać egzamin do szkoły średniej. Vademecum ośmioklasisty. 1996  szczegóły 
131.książka: Kątny Marek: "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora" Małgorzaty Musierowicz. 1996  szczegóły 
132.książka: Kida Jan: Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej. 2000  szczegóły 
recenzja: Dyka Franciszka: Język Polski w Liceum 2002 nr 2 (2002/2003) s. 93-95  szczegóły 
recenzja: Recenzja książki Jana Kidy "Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2003 z. 1 s. 310-311  szczegóły 
133.książka: Kida Jan: Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej. 1998  szczegóły 
recenzja: Seroczyński Grzegorz: Poradnik Językowy 2000 z. 4 s. 69-71  szczegóły 
134.książka: Kłakówna Zofia Agnieszka: Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum. 2003 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. Rozdz. 1. Język polski jako przedmiot s...) szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2004 t. 17 (2202) s. 181-186  szczegóły 
135.książka: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. 2006 ([Zawiera m.in.:] *"Przywrócić czytelnika literaturze": - Stanisław Bor...) szczegóły 
136.książka: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki. 1995 ([M.in.:] W szkole podstawowej: Krystyna Góźdź: Ja-narrator. Zabawa w t...) szczegóły 
recenzja: Płonka Izabela: Polonisto, coś dla ciebie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Kompetencje szkolnego polonisty: co musi, co powinien, co potrafi. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 1 s. 29-30  szczegóły 
137.książka: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996. 1997 ([M.in.:] W szkole podstawowej: Anna Kremiec: Wyobraźnio, przybądź na r...) szczegóły 
recenzja: Fatyga Anna: Kompetencje szkolnego polonisty. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Makowski Bolesław: "Kompetencje"... warto czytać. Polonistyka 1998 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szypowska Irena: O "Kompetencjach szkolnego polonisty". Polonistyka 1998 nr 4 s. 242-244  szczegóły 
138.książka: Konieczna Anna: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II. 1997  szczegóły 
139.książka: Konteksty polonistycznej edukacji. 1998 (Konteksty w edukacji: Teresa Kostkiewiczowa: Piśmiennictwo Oświecenia ...) szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: Księga "con amore" napisana. Polonistyka 1999 nr 5 s. 310-313  szczegóły 
recenzja: Kubski Grzegorz: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 386-389  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Konteksty polonistycznej edukacji. Nowa Polszczyzna 1999 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 601-602  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Życie jest szkołą?. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
140.książka: Koryl Janusz, Piątek Teresa: Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima. Propozycje analizy i interpretacji dla nauczycieli i dzieci w młodszym wieku szkolnym. 1998  szczegóły 
141.książka: Kowalczykówna Jolanta: Echa niepodległości w żołnierskiej poezji i pieśni. 1990 ([M.in. w twórczości poetów:] Władysław Ludwik Anczyc, Krzysztof Kamil ...) szczegóły 
142.książka: Kowalczyk-Śliwerska Jolanta, Popiel-Popiołek Ewa: Szkolne spotkania z X muzą. Wybór konspektów lekcji języka polskiego w szkole podstawowej. 1995  szczegóły 
143.książka: Krakowiak-Miler Lucyna, Olejak Jolanta, Stworowa Barbara: Lekcje języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej. Propozycje metodyczne. 1997  szczegóły 
144.książka: Krasoń Katarzyna: Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. 1999 (Część I. Zabawa. 1. Poezja Brzechwy i Tuwima na zajęciach i lekcjach. ...) szczegóły 
recenzja: Maciejewska Monika: Wśród wierszy Brzechwy i Tuwima. Nowa Polszczyzna 2000 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Spotkania na moście. Guliwer 2000 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
145.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Ekranowy czytelnik - wyzwanie dla polonisty. 1996 (Wstęp. - Wobec tekstu literackiego: Technika - mass media - kultura - ...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Polonista i mass media. Polonistyka 1997 nr 8 s. 505-506  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 779-780  szczegóły 
146.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Literatury obszar chroniony. Z badań nad szkolnym kształceniem literackim. 1999 ([M.in. zawiera: Media w szkolnym kształceniu literackim]...) szczegóły 
recenzja: Dudzik Maria: Droga nadziei. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 131-132  szczegóły 
147.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Szkolne kształcenie literackie wobec przekazów i przekaźników. Wczoraj, dziś, jutro. 2005 (Od autorki. - Wprowadzenie. - Odbiorczość kultury - wczoraj i dziś. - ...) szczegóły 
148.książka: Kształcenie literackie w szkole. Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej. 1989 (T. 1, cz. 1. 374 s. I: E. Ogłoza: Liryka na lekcjach języka polskiego ...) szczegóły 
149.książka: Kształcenie regionalne w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1989 (Sz. Molenda: Szkice swojskie. - J. Grobelna: Mówią nazwy. - J. Miesiąc...) szczegóły 
150.książka: Kubiczek Maria, Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Juliusz Słowacki. Propozycja upamiętnienia 190. rocznicy urodzin i 150. rocznicy śmierci poety - w szkole podstawowej i średniej. 1999  szczegóły 
151.książka: Kubiczek Maria, Olejak Jolanta, Stworowa Barbara: Lekcje języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej. Propozycja metodyczne. 1998  szczegóły 
152.książka: Kubiczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum. 2000  szczegóły 
153.książka: Kubiczek Maria, Stworowa Barbara, Szulc Dorota: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Propozycje metodyczne. 1998  szczegóły 
154.książka: Kurczab Henryk: Scalanie treści kształcenia w przygotowaniu zawodowym nauczyciela polonisty. 1993  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: O przygotowaniu zawodowym nauczycieli języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 96-98  szczegóły 
155.książka: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. 1991 (Cz. 1. Warszawa 1991, 378 s.
[Zawiera:] I. Labuda Aleksander Wit:...)
 szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: "Co Francuz wymyśli, to Polak polubi". Polonistyka 1992 nr 5 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Lekcje czytania. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 144-148  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-102  szczegóły 
156.książka: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. 1999  szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Interpretacja jako uważne czytanie. Polonistyka 2000 nr 7 s. 434-437  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Eksplikacje, ale jakie?. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 67-70  szczegóły 
157.książka: Lenartowska Krystyna, Świętek Wacława: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach 1-3. 1989  szczegóły 
158.książka: Literatura emigracyjna w szkole. (* Literatura emigracyjna w szkole. Sławomir Jacek Żurek: Szkolne persp...) szczegóły 
159.książka: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. 2002 ([Zawiera m.in.:] Gertruda Wichary: Słowo wstępne. - Alicja Baluch: Czy...) szczegóły 
160.książka: Literatura i język w szkole. Wybór prac metodycznych nauczycieli polonistów. 1990 (Helena Wolny: "Rysopis człowieka" Karola Wojtyły (Interpretacja wiersz...) szczegóły 
161.książka: Literatura i sztuka a wychowanie. 2001 ([Materiały z konferencji "Literatura i sztuka a wychowanie", Rzeszów 2...) szczegóły 
162.książka: Literatura, język, dydaktyka. Szkice humanistyczne. 2008 ([Zawiera m.in.:] Bożena Pierzgalska, Marian Sinica: Podręcznikowe teks...) szczegóły 
163.książka: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 1. Od końca XIX wieku do 1939 roku. 1995  szczegóły 
164.książka: Literatura polska w szkole średniej. Praca zbiorowa. 1990  szczegóły 
165.książka: Literatura współczesna. Konteksty interpretacyjne. 1990 (1. Myśl o człowieku etycznym: Roman Ingarden: Człowiek i jego rzeczywi...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 73-4  szczegóły 
166.książka: Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych. 1990 ([Wybór tekstów aut.:] Anna Achmatowa, Jerzy Andrzejewski, Krzysztof Ka...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodleglość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Goreń Andrzej: Syndrom wahadła. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Nowa lista obecności. Tygodnik Powszechny 1991 nr 29 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Stala Marian: Nowa lista czy stare myślenie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 33 s. 7  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: Pospieszna łatwizna. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Antoni: Coś z antologii, coś z podręcznika. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 465-467  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 409-412  szczegóły 
recenzja: Przedpełski Tomasz: Antologia dobrze obecna. Gazeta Wyborcza 1990 nr 211 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (nota...) szczegóły 
167.książka: Łojek Mieczysław: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984. 2003 (Wstęp. * I. Poeta sam o sobie i pisarze XVI wieku o poecie: "Jednak ma...) szczegóły 
168.książka: Łojek Mieczysław: W kręgu problemów dydaktyki literatury. 1999  szczegóły 
169.książka: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I. Drugie półrocze. 1998  szczegóły 
170.książka: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III. 1997  szczegóły 
171.książka: Majer-Gemińska Barbara: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury. 1993  szczegóły 
172.książka: Marchel Elżbieta, Wojciechowska Jadwiga: Nowy egzamin z języka polskiego do szkoły średniej. Burza. 1997  szczegóły 
173.książka: Marzec Anna, Mikoś Elżbieta: Poezja i proza szkoły podstawowej. 1989  szczegóły 
174.książka: Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Kl. IV. Opracowanie zbiorowe. 1995 (Cz. 2: Kształcenie literackie. 1995, 54 s. Elżbieta Zajczuk: Czy Lesze...) szczegóły 
175.książka: Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Klasa IV. Opracowanie zbiorowe. 1994 ([M.in.:] Bogusława Warakomska: Rozkład materiału nauczania (I i II sem...) szczegóły 
176.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych. 1994 (I. Konteksty interpretacyjne dla klas maturalnych: Stanisław Bortnowsk...) szczegóły 
177.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych. Praca zbiorowa. 1990 ([M.in.:] Jan Szachowicz: Kultura zielonogórska i jej recepcja w litera...) szczegóły 
178.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych. 1992 ([M.in.:] Zbigniew Dominikowski: Dziecięca ekspresja na lekcjach języka...) szczegóły 
179.książka: Materska Maria: Z badań nad ocenianiem profesjonalnym, czyli jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań?. 1994  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: Mierzenie niewymierzalnego w wypracowaniu. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 127-129  szczegóły 
180.książka: Matura z języka polskiego. Porady, informacje, propozycje. 1995 ([W przygotowaniu materiałów udział wzięli:] H. Andrzejczak, G. Bogucka...) szczegóły 
181.książka: Matura z języka polskiego. Pytania do ustnej części egzaminu dojrzałości. 1995  szczegóły 
182.książka: Matura z języka polskiego w liceach i technikach. 1996 (Do czytelników [wstęp]. - Tematy pisemnych prac maturalnych w kraju - ...) szczegóły 
183.książka: Matusiak Barbara: Lekcje języka polskiego w gimnazjum. Scenariusze, rozkład materiału. Gimnazjum 3, język polski. 2001  szczegóły 
184.książka: Mazurkiewicz Roman: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. 1994  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Jak zrozumieć średniowiecze?. Polonistyka 1994 nr 9 s. 564-566  szczegóły 
recenzja: Fijałkowski Adam: Zrozumieć średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 28  szczegóły 
185.książka: Mazurkiewicz Roman: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. 1994  szczegóły 
186.książka: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku. Praca zbiorowa. 2005  szczegóły 
187.książka: Miksztal Lechosław: Jak omówić hospitowaną lekcję z literatury. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
188.książka: Młoda Polska na lekcjach języka polskiego. 1989 (Z. Sułkowski: Tatry i Podhale w literaturze Młodej Polski na przykładz...) szczegóły 
189.książka: Modele lekcji języka polskiego dla klasy IV-VIII. Praca zbiorowa. 1991 ([Zawiera m.in.:] Klasa IV: Danuta Kozłowska: Przygotowujemy się do czy...) szczegóły 
190.książka: Myrdzik Barbara: Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. 1999  szczegóły 
recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Tran dla psa. Polonistyka 2000 nr 7 s. 437-440  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Hermeneutyka i "godziny polskiego". Śląsk 1999 nr 7 s. 75  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: O hermeneutyczny model godzin polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
recenzja: Roszczynialska Magdalena: Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. Nowa Polszczyzna 2000 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
recenzja: Wachowiak Zofia: Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole. Polonistyka 2000 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
recenzja: Witka Piotr: Hermeneutyka stosowana. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 169-171  szczegóły 
191.książka: Nagajowa Maria: ABC metodyk języka polskiego. Dla początkujących nauczycieli. 1995  szczegóły 
192.książka: Nagajowa Maria: ABC metodyki języka polskiego. Dla początkujących nauczycieli. 1990  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Poradnik dla początkujących nauczycieli. Polonistyka 1992 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 120-121  szczegóły 
193.książka: Nasz mały teatrzyk. Inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków. 1989  szczegóły 
194.książka: Nauczanie języka polskiego w klasie 4. Praca zbiorowa. 1989  szczegóły 
195.książka: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej. Materiały metodyczne dla nauczycieli. Praca zbiorowa. 1990 (I. Stanisław Frycie: Wstęp. - II. Stanisław Frycie, Marta Sobecka: Prz...) szczegóły 
196.książka: Nowoczesne metody w nauczaniu języka polskiego. Autoryzowane teksty z konferencji dla nauczycieli i doradców metodycznych języka polskiego, która odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach 25 listopada 1993 r.. 1994 ([M.in.:] Bożena Chrząstowska: Polonista jako współtwórca reformy szkol...) szczegóły 
197.książka: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera m.in.:] Marian Sinica: Słowo wstępne. - Jadwiga Kowalikowa: K...) szczegóły 
198.książka: O nową koncepcję nauczania języka polskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Perz: Perspektywy kształcenia literackiego...) szczegóły 
199.książka: O polonistyczny entuzjazm. Materiał metodyczny opracowany przez polonistów Łodzi i Krakowa. Praca zbiorowa. 1990 (I. Polubić poezję współczesną w szkole podstawowej: 1. Grażyna Moszczy...) szczegóły 
200.książka: O pracy z tekstem lirycznym w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1990 (Danuta Michalak: Podstawowe trudności w odbiorze liryki. - [Id.:] Najw...) szczegóły 
201.książka: Od klasycyzmu. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w II klasie szkoły średniej. 1990  szczegóły 
202.książka: Od Młodej Polski. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w III klasie szkoły średniej. 1989  szczegóły 
203.książka: Od starożytności. Materiały pomocnicze do uczenia języka w I klasie szkoły średniej. 1989 ([W stosunku do wyd. 1. rozsz. o:] [Tadeusz Patrzałek] Tadeusz Jasiński...) szczegóły 
204.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. I szkoły średniej. 1994 ([Opracowanie obejmuje konspekty-scenariusze, dotyczące lektury (od sta...) szczegóły 
205.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. II szkoły średniej. 1995  szczegóły 
206.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. II szkoły średniej. 1995  szczegóły 
207.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji polonistycznych. Kl. I szkoły średniej. 1992  szczegóły 
208.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji polonistycznych. Kl. II szkoły średniej. 1993  szczegóły 
209.książka: Otolińska Renata: Język polski. Bliżej nowej matury. Książka nauczyciela. 2000  szczegóły 
210.książka: Pankowska Krystyna: Drama - zabawa i myślenie. 1990  szczegóły 
211.książka: Pasterniak Wojciech: Metodologia dydaktyki literatury. Wprowadzenie. 1984  szczegóły 
recenzja: Pluta Andrzej: Uwagi o funkcjonalnych powiązaniach badań pedagogicznych i dydaktycznych z praktyką edukacyjną (Na marginesie pewnej dyskusji polonistycznej). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 111-131  szczegóły 
212.książka: Pasterniak Wojciech: O celach edukacji literackiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Olszak-Krzyżanowska Bożena: Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 107-109  szczegóły 
213.książka: Pękala Bolesław: Słowo o poloniście (i jego pracy nad literaturą w szkole podstawowej i średniej). 2000 ([nt. metody nauczania, w szczególności dotyczące pracy z małą formą li...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 164-165 (notka...) szczegóły 
214.książka: Pękala Bolesław: Słowo o poloniście (i jego pracy nad literaturą w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej). 1999 (Od autora. * I. Uwagi wprowadzające. II. Problematyka rewaloryzacji wz...) szczegóły 
215.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
216.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. 2006  szczegóły 
recenzja: Górska Katarzyna: O poezji - dla każdego. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2007 nr 17 s. 4  szczegóły 
217.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. 1993  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Wielka i mała poezja. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 47-48 (z fot. Wojciecha Jerzego Podgórskiego...) szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: "Poeta. Nauczyciel. Uczeń" albo dosiadanie Pegaza. Kurier Wileński 1993 nr 108 s. 5  szczegóły 
recenzja: (Z.Ł.): Poeta, nauczyciel, uczeń. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 24 s. 8  szczegóły 
218.książka: Poezja w szkole średniej. 1995 ([Wstęp]. * Jerzy Kram: Bezbronne piękno poezji Józefa Czechowicza (O w...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 129-130  szczegóły 
recenzja: Kozaczewski Jakub: Poezja w szkole średniej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Majda Jan: O poezji współczesnej w szkole. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 15  szczegóły 
219.książka: Poezja współczesna w edukacji literackiej i językowej w szkole podstawowej. 1994 (Marta Czajczyńska: "Albo - albo i jesteśmy na złość stale w kratkę" - ...) szczegóły 
220.książka: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych. 1996 ([M.in. zawiera:] I. Uroczystości rocznicowe. - II. Teatr poezji: Zofia...) szczegóły 
221.książka: Polonistyka zintegrowana. 2000 ([Dedykacja:] W czterdziestolecie pracy naukowej Profesorowi WSP [Wyższ...) szczegóły 
recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: Polonistyka zintegrowana. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 103-110  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Polonistyka zintegrowana. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
222.książka: Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum). 2001 ([Autorki: Jolanta Grzegorczyk, Iwona Morawska, Danuta Nowakowska-Bartł...) szczegóły 
223.książka: Postęp w nauczaniu języka polskiego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Praca zbiorowa. 1990 (Michalina Sidor: Teoria komunikacji literackiej w praktyce szkolnej. -...) szczegóły 
224.książka: Powtórzonko 4. Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu klasy IV. 2002  szczegóły 
225.książka: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III. Praca zbiorowa. 1990 (I: Zdzisława Zacłona: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyc...) szczegóły 
226.książka: Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej. 1997 (Jan Kida: Funkcje literatury dla dzieci i młodzieży. - Alicja Kubik: K...) szczegóły 
227.książka: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst, kontekst, znak, znaczenie. 2001 (Teresa Świętosławska: Przedmowa. * Teresa Świętosławska: Dzieło litera...) szczegóły 
228.książka: Przed egzaminem z języka polskiego. 1991 (Z. 3. Oprac. Maria Ginter, Tomasz Grzegorzewski. 1992, 99 s.
Z. 4...)
 szczegóły 
229.książka: Przed egzaminem z języka polskiego. 1991 (Cz. 7, 1994, 85 s. Oprac. Maria Ginter, Tomasz Grzegorzewski, Daniela ...) szczegóły 
230.książka: Pulit Otylia: Propozycje zajęć syntetyzujących dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. 1990  szczegóły 
231.książka: Rajca Waldemar: Porozmawiajmy jak cytat z cytatem. Propozycja do nowej matury z języka polskiego. 1996 (Cz. 1. 1996, 64 s....) szczegóły 
recenzja: Chałońska Joanna: Kilka uwag o skiążce Waldemara Rajcy "Porozmawiajmy jak cytat z cytatem". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 73-75  szczegóły 
232.książka: Region i edukacja. Literatura, kultura, społeczeństwo. Bukowieńskie Spotkania Naukowe. 2006 ([Zawiera m.in.:] * Regionalizm w edukacji polonistycznej. - Wstęp. - Z...) szczegóły 
233.książka: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia polska. Dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 z. 18. 1989 ([Zawiera m.in.:] I. Problemy teorii dydaktycznej: Henryk Kurczab: Podm...) szczegóły 
recenzja: Orłowa Krystyna: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 65-73  szczegóły 
234.książka: Rogacin Wera, Sawicka Marianna: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. Rozkłady materiału, konspekty, sprawdziany kl. VIII. 1995  szczegóły 
235.książka: Rosa Alicja: Lektura i nauczanie zindywidualizowane. Koncepcja podręcznika kartkowego na przykładzie epiki. 1998  szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: W poszukiwaniuy "podręcznika marzeń". Nowa Polszczyzna 1998 nr 4 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nauka czytania i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
236.książka: Rosa Alicja: Teksty sterujące analizą i interpretacją "Zmierzchu" S. Żeromskiego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli [języka polskiego kl. III szkół ponadpodstawowych]. 1989  szczegóły 
237.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole podstawowej. Pytania i odpowiedzi. 1996  szczegóły 
238.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole średniej. Pytania i odpowiedzi. 1996 ([Z.] 1: Starożytność, średniowiecze. 1996, 77 s. [Z.] 2: Renesans, bar...) szczegóły 
239.książka: Rzęsikowski Stanisław: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie 8. 1990  szczegóły 
240.książka: Sawicka Teresa: Ku wartościom. Język polski. Poradnik . Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Szkoła podstawowa IV.  szczegóły 
241.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. III szkoły średniej. 1994  szczegóły 
242.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Klasa IV szkoły średniej. 1997  szczegóły 
243.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Klasa IV szkoły średniej. 1995 (Poszczególne lektury i problemy opracowały: Anna Bojanowicz-Pollak (m....) szczegóły 
244.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego wg programu "Kreator". 2000  szczegóły 
245.książka: Scenariusze lekcji w wykorzystaniem metod aktywizujących do podręczników "Zrozumieć słowo" Anity Gis". I klasa gimnazjum. 2001  szczegóły 
246.książka: Sieńczak Paweł, Stefańczyk Stanisław: Egzaminy do szkół średnich - język polski. Szkoły państwowe, prywatne i społeczne. 1995 ([zawiera zestawy z języka polskiego obowiązujące na egzaminach wstępny...) szczegóły 
247.książka: Sikora Ireneusz: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 2. Młoda Polska w szkole PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]. 1995  szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
248.książka: Słowiński Lech: Powtórka z polskiego. Syntezy epok literackich dla uczniów szkół średnich. 1991  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Niedaleko Damaszku. Opole 1992 nr 2/3 s. 47-48  szczegóły 
249.książka: Słowiński Lech: Przed maturą. Wędrówki po epokach literatury polskiej. 1989  szczegóły 
recenzja: (jm): Razem 1989 nr 18 s. 24  szczegóły 
250.książka: Słupskie szkice polonistyczne. Zbigniewowi Zielonce z okazji Jubileuszu czterdziestu lat służby literaturze i nauce - przyjaciele, koledzy, współpracownicy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Cysewski: Autokreacja jako problem literatu...) szczegóły 
251.książka: Sromek Małgorzata: Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół podstawowych i średnich. 1992  szczegóły 
252.książka: Sromek Małgorzata: Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół podstawowych i średnich. 1992  szczegóły 
253.książka: Sromek Małgorzata: Praktyczna stylistyka i kultura języka w programie szkolnym. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego. 1996  szczegóły 
254.książka: Straus Grażyna: Czytanie książek u progu liceum. 2002  szczegóły 
recenzja: Zasacka Zofia: Lektury licealistów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
255.książka: Straus Grażyna: Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy. 2005  szczegóły 
recenzja: Uljasz Adrian: Bibliotekarz 2006 nr 10 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Zasacka Zofia: Lektury licealistów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
256.książka: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Perswazyjność dawnych i współczesnych podręczników sz...) szczegóły 
recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły 
257.książka: Stworowa Barbara: Język polski w szkole średniej. Tematy, ćwiczenia, testy. 1996  szczegóły 
258.książka: Szefler Elżbieta: Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Próba oceny i propozycje wykorzystania. 1998  szczegóły 
recenzja: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Język i edukacja literacka. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
259.książka: Szkolne spotkania z literaturą.  szczegóły 
260.książka: Szpytma Bogusław: Testy z języka polskiego. Dla kandydatów na wyższe uczelnie i uczniów szkół średnich. 1996  szczegóły 
261.książka: Ślusarczyk Maciej: W świetle baśni, legend, podań i mitów. Opracowanie metodyczne dla kl. IV-VIII. 1994  szczegóły 
262.książka: Świat średniowieczny. Scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy I gimnazjum. 2001 ([Dot. podręcznika: Świat średniowieczny. Red. Krystyna Starczewska, Ma...) szczegóły 
263.książka: Świętosławska Teresa: Sensy i wartości. W kręgu literatury i dydaktyki. 2005 (Od autorski. * Cz. 1: W kręgu literatury. - Rzym Nerona. - Antyk i Bib...) szczegóły 
264.książka: Taraszkiewicz Małgorzata: Książki warte czytania... dzieciom. 1995 (Wstęp. - 1. Wychowanie do i przez sztukę. 2. Wychowanie przez książkę ...) szczegóły 
recenzja: Jach Barbara: Toruńskie Studia Dydaktyczne 1996 nr 9 s. 352-353  szczegóły 
265.książka: Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język, literatura, sztuka. 2012  szczegóły 
266.książka: Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język, literatura, sztuka. 2012  szczegóły 
267.książka: Teksty kultury w szkole. 2008  szczegóły 
268.książka: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nad efektywnością kształcenia polonistycznego. Praca zbiorowa. 1993 (Kazimierz Denek: Efektywność procesu kształcenia. - Edward Polański, D...) szczegóły 
269.książka: Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole. 1986  szczegóły 
recenzja: Wojda Krystyna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
270.książka: Testy egzaminacyjne z języka polskiego dla kandydatów szkół średnich. 1996  szczegóły 
271.książka: Trzeciak Krystyna: Możliwości aktywizowania rozwoju mowy literackiej dziecka klas początkowych w zajęciach pozalekcyjnych teatru szkolnego. 1989  szczegóły 
272.książka: Uczba na Kociewiu. Wskazówki do edukacji regionalnej - podręcznik dla nauczycieli. 1997 ([M.in.:] Halina Brzycka: Konspekt lekcji języka polskiego w kl. III. -...) szczegóły 
273.książka: Uryga Zenon: Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego. 1996  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 3 (1996/1997) s. 75 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czas refleksji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Lekcje polskiego. Śląsk 1997 nr 7 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pawliszak Leokadia: Ważne "Godziny polskiego". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 9 s. 28-30  szczegóły 
274.książka: W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa. 1998 (Mieczysław Inglot: Słowo i prawda. - Krzysztof Morta: "Boże mój, Boże...) szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: W niedomkniętym kręgu słowa i prawdy. Polonistyka 1999 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
275.książka: W kręgu naszych lektur. [Praca zbiorowa]. 1993 (Anna Kazek-Tomza: Przykład konspektu lekcji przeprowadzonej w klasie I...) szczegóły 
276.książka: W poszukiwaniu zapomnianych wartości. Chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej i językowej. Materiały z konferencji naukowej w dniach 18-19 XI 1992 r. w Zielonej Górze. 1995 (Marian Sinica: Wprowadzenie w problematykę. - Janusz Gnitecki: Wartośc...) szczegóły 
recenzja: Pękala Bolesław: Niezwykła książka. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 133-138  szczegóły 
277.książka: Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 (R. Handke: Badanie szkolnego odbioru dzieła literackiego. - M. Sinica:...) szczegóły 
278.książka: Wartościowanie a edukacja polonistyczna. ([Zawiera m.in.:] Anna Janus-Sitarz: Uwierzyć w potęgę wartości. * Zmia...) szczegóły 
279.książka: Wczesnoszkolna edukacja literacka. 1996 ([M.in.:] Jerzy Cieślikowski: O naturze i sposobach istnienia literatur...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 760-762  szczegóły 
280.książka: Wczoraj i dziś edukacji polonistycznej. 2001 ([Materiały z konferencji "Dydaktyka literatury i języka polskiego w mi...) szczegóły 
281.książka: Węglińska Maria: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. 1989  szczegóły 
282.książka: Węgrzyn Emil: Zarys literatury dla dzieci i młodzieży. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
283.książka: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach. 2007  szczegóły 
284.książka: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Praca zbiorowa. Cz. 1. Scenariusze lekcji, propozycje zabaw, gier, ćwiczenia, teksty. 1998 (Wstęp: Barbara Myrdzik. - Zabawy z poezją: Zofia Lisiecka: Wprowadzeni...) szczegóły 
285.książka: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Praca zbiorowa. Cz. 2. Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty. 1998 (Barbara Myrdzik: Wstęp. - Dialog z tekstem jako poznawanie i wymiana w...) szczegóły 
286.książka: Wlazło Marcin: Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej. Dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. 2003 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. Rozdz. I. Dialogiczny charakter kultury i eduk...) szczegóły 
287.książka: Wnuk Alina: Europejskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej dydaktyce polonistycznej. 2011  szczegóły 
288.książka: Wojda Krystyna: Matura z polskiego 1976-1991. Wykaz tematów, analiza i komentarz. 1992  szczegóły 
289.książka: Wokół biblioteki. Forum czytelnicze III, Kielce, 16-19 czerwca 1996. 1996 ([M.in. zawiera:] Stanisław Bortnowski: Wokół nauczania literatury w sz...) szczegóły 
290.książka: Wójtowicz-Stefańska Agata: Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej. 2008 (Wstęp. Rozdz. 1. Horyzont badań. - Diagnozy współczesności. Współczesn...) szczegóły 
291.książka: Wybrane problemy polonistyki szkolnej. Praca zbiorowa. 1990 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Koziarz: Elementy teatralizacji przy interpre...) szczegóły 
292.książka: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. - Zenon Uryga: Funkcje dydaktyki liter...) szczegóły 
recenzja: Herman Wilga: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Edukacja polonistyczna w teorii i praktyce. Język Polski w Liceum 2003 nr 1 (2003/2004) s. 80-82  szczegóły 
293.książka: Z doświadczeń polonistów szkół podstawowych. Materiały metodyczne. 1990 ([M.in.:] Aleksandra Bury: Propozycja opracowania wiersza Kazimiery Iłł...) szczegóły 
294.książka: Z doświadczeń polonistów szkół średnich. Materiały metodyczne. 1990 ([M.in.:] Krystyna Hexel: Literatura powszechna w klasie I. Lekcje pośw...) szczegóły 
295.książka: Z dydaktyki literatury i kultury w szkole. 1994 (Cyniak Eugeniusz: Wstęp. - Cyniak Eugeniusz: O rozwoju zasad poznawani...) szczegóły 
296.książka: Z metodyki literatury i języka polskiego. 1991 ([M.in. zawiera:] Mieczysław Inglot: Między dydaktyką literatury a dyda...) szczegóły 
297.książka: Z naszych doświadczeń. Materiały z języka polskiego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1990 ([Zawiera m.in.:] Literatura: Maria Bartnicka: Problematyka moralna "Od...) szczegóły 
298.książka: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 1989 ([Zawiera m.in.:] Zofia Adamczykowa: Proza dla dzieci i młodzieży w pro...) szczegóły 
299.książka: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 1989 ([Zawiera m.in.:] Jan Polakowski: Z problematyki badań nad uczeniem się...) szczegóły 
300.książka: Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury. 1999 ([M.in. zawiera:] Viliam Obert: Od metodologickych problemov k antropoc...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: W stronę ucznia. Polonistyka 2000 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
recenzja: Wichary Gertruda: Ksiega jubileuszowa z Mistrzem pośrodku. Nowa Polszczyzna 2000 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
301.książka: Zadania do lektury dla kl. II liceum i technikum. Praca zbiorowa. 1989 (V. Machajska: A. Mickiewicz "Romantyczność". - H. Styś: A. Mickiewicz...) szczegóły 
302.książka: Zadania do lektury dla klasy I szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1989 (T. Patrzałek: Zadania w szkolnym czytaniu utworów literackich. - G. Wi...) szczegóły 
recenzja: Olejnik Agnieszka: Jak "Zadania do lektury" pomagają mi w kształceniu literackim moich uczniów. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 42-44  szczegóły 
303.książka: Zaręba Robert: Język polski. Kl. 4 streszczenia lektur, ćwiczenia lekturowe, zabawy dydaktyczne. 1995  szczegóły 
304.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1995  szczegóły 
305.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1993  szczegóły 
306.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1992 (Zestaw 1: Od starożytności do oświecenia. 74 s.
Zestaw 2: Od roma...)
 szczegóły 
307.książka: Zasacka Zofia: Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990. 2000  szczegóły 
recenzja: Książczak Zbigniew: Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 380-383  szczegóły 
308.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Wśród pisarzy i książek. Poradnik dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VI. 2000  szczegóły 
309.książka: Żak Stanisław: Słownik. Kierunki, szkoły, terminy literackie. 1991 (książka pomocnicza dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Słow...) szczegóły 
310.książka: Żuchowska Wiesława: Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Baluch Alicja: Najważniejsze są początki. Polonistyka 1993 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Muszyńska Małgorzata: Toruńskie Studia Dydaktyczne 1993 nr 3 s. 302-303  szczegóły 
recenzja: Papuzińska-Beksiak Joanna: Między dzieckiem a książką. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: (pap): Z literatury fachowej. Guliwer 1993 nr 1 s. 34  szczegóły 
recenzja: Szefler Elżbieta: "Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1995 z. 1 s. 152-153  szczegóły 
311.książka: Żukowska-Rumin Irena: Lekcja polskiego. Propozycje lekcji literackich w szkole ponadpodstawowej. 1998  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
312.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
313.impreza: Konferencja na temat nauczania o Holokauście (2001).  szczegóły 
artykuł: Trojański Piotr: "Zmaganie się z własną przeszłością pomiędzy mitem a rzeczywistością". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 59-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
314.impreza: "Między tradycją a nowoczesnością - o zadaniach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka polskiego" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Czupryńska Agnieszka, Korzeniowska Ewa: Zamiast ankiety. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 67-73 (podsumowanie i ocena seminarium na podstawie ankiety oprac. przez orga...) szczegóły 
artykuł: Matejak Izabela, Zajączkowska Joanna: Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 102-105 (spraw....) szczegóły 
315.impreza: "Nauczanie literatury w szkole średniej" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gasztold-Seń Brygida: XI Konferencja "Nauczanie literatury w szkole średniej", Oxford 1996. Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 473-474 (spraw. z konferencji z udziałem przedstawicieli Polski...) szczegóły 
316.impreza: "Nowe teorie twórczości - nowe metody pomocy w tworzeniu" - I Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (2001).  szczegóły 
artykuł: Ziomek Katarzyna: Sprawozdanie z I Sesji Naukow-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 157-160  szczegóły 
317.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Języka Polskiego Średnich Szkół Zawodowych Resortu Komunikacji (1987).  szczegóły 
artykuł: Obara Jerzy: Polonistyka 1989 nr 2 s. 150-154 (spraw....) szczegóły 
318.impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona warsztatowi badawczemu dydaktyki literatury i języka polskiego (1991).  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria, Skowronek Bogusław: Wokół problematyki metod nauczania. Polonistyka 1992 nr 5 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
319.impreza: "Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" - ogólnopolska sesja naukowa (1983).  szczegóły 
320.impreza: "Tradycje polonistyki w szkole a potrzeby innowacji pedagogicznych" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Teraz szkoła!. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 12 s. 26 (notował: M.M....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Adamczykowa Zofia: Podręcznik - "zeszyt pracy" ucznia do nauczania literatury (Z praktyki dydaktycznej Słowenii). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 51-64  szczegóły 
322.artykuł: Amborska-Głowacka Dorota: Sposoby ustalania kierunków i problemów doskonalenia edukacji polonistycznej w okresie przeobrażeń społeczno-politycznych. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 117-128  szczegóły 
323.artykuł: Ambroszko Józef: Kilka myśli metodycznych na temat lekcji literatury w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 41-45  szczegóły 
324.artykuł: WGD, KD, ANA: Uczniowie dojrzewają. Życie 2001 nr 107 s. 5 (nt. tematów z języka polskiego podczas matury w 2001 r....) szczegóły 
325.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Kształcenie literackie i kulturalne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 7-26  szczegóły 
326.artykuł: Andrzejczak Henryka: Sposoby prezentacji postaci literackich w tekstach zalecanych przez program w klasie VI. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 48-59  szczegóły 
327.artykuł: Andrzejewska Anna: Zdaniem trzecioklasistki. Polonistyka 2001 nr 7 s. 430-431 (opinia uczennicy nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
328.artykuł: Ankudewicz-Blukacz Teresa, Różanowska Janina: Nawyki czytelnicze. Polonistyka 1998 nr 4 s. 224-228 (nt. testów z czytania ze zrozumieniem w VI klasie; z przykładowym test...) szczegóły 
329.artykuł: Badowska Alicja: Spójrzmy prawdzie w oczy. O próbnym egzaminie maturalnym. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 96-100 (z języka polskiego...) szczegóły 
330.artykuł: Baluch Alicja: Bohater literacki w funkcji pośrednika. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 195-202 (funkcje rozwojowe i poznawcze...) szczegóły 
331.artykuł: Baran Zbigniew: Twórcza aktywność dziecka na zajęciach z języka polskiego w szkole podstawowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1995 z. 17 (172) s. 53-59 (konkursy literackie, turnieje krasomówcze, inscenizowanie fragmentów l...) szczegóły 
332.artykuł: Barańska Bożena, Wiatr Krzysztof: "Zderzanie tekstów". Szkoła podstawowa i gimnazjum. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 14-20 (przykłady koncepcji kształcenia kulturowo-literackiego według programu...) szczegóły 
333.artykuł: Barszcz Leszek: Nie artysta, nie mag - psycholog!. Polonistyka 1996 nr 7 s. 479-483 (wyw. z nauczycielem języka polskiego nt. metod nauczania; rozm. Mirosł...) szczegóły 
334.artykuł: Barszcz Leszek: Szkoła wobec ambiwalencji mitów. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 3-9 (wprowadzenie do zajęć poświęconych mitom...) szczegóły 
335.artykuł: Bartoszewska Olga, Hermanowska Izabella, Sadowska Hanna: Edukacja morska w programie nauczania języka polskiego szkoły podstawowej i średniej. x 1989 ([W ks. zb.:] Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynisty...) szczegóły 
336.artykuł: Bator Dorota: Jak czytać wiersze? - prezentacja różnych postaw. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 40-44 (praca z poezją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej...) szczegóły 
337.artykuł: Bator Dorota: Kilka pomysłów na wspólne z uczniami recenzowanie klasowych wypracowań. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 54-59  szczegóły 
338.artykuł: Bauer Zbigniew: Gazetka - czyli szkoła w szkole. Polonistyka 1996 nr 9 s. 589-596 (jak przygotowywac uczniów do tworzenia szkolnej gazety...) szczegóły 
339.artykuł: Bąk Zbigniew: Matury '91 i co dalej?. Polonistyka 1992 nr 1 s. 35-40  szczegóły 
340.artykuł: Bąk Zbigniew: Nauczyciel jako wychowawca przyszłej publiczności literackiej. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 1 s. 58-69  szczegóły 
341.artykuł: Bednarczyk Halina: Jakie są, jakie mogą być szkoły zawodowe?. Polonistyka 1995 nr 3 s. 143-149 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
342.artykuł: Bednarkowa Wiga: O tym, jak uczyć czytania i jak czytanie oceniać. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 38-44  szczegóły 
343.artykuł: Bernacka Danuta: Egzamin wstępny do szkół średnich - dziś i jutro. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 6-10  szczegóły 
344.artykuł: Bernacka Danuta: Jak wprowadzać dłuższe formy wypowiedzi na lekcjach języka polskiego (Materiały metodyczne dla młodych nauczycieli). Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 11-20  szczegóły 
345.artykuł: Bernacka Danuta: O zadawaniu uczniom prac domowych z języka polskiego. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
346.artykuł: Bernacka Danuta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klasy 8 na koniec roku szkolnego. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 57-63  szczegóły 
347.artykuł: Bernacka Danuta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z języka polskiego przewidzianych programem DKO 1-4014-16/90 dla uczniów kl. VI. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 61-63  szczegóły 
348.artykuł: Bernacka Danuta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z języka polskiego przewidzianych programem DKO-4014-16/90 dla uczniów kl. VII. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
349.artykuł: Biała Alina: Powtórzenie wiadomości w pierwszej klasie szkoły średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 115-124  szczegóły 
350.artykuł: Biernacka Anna: Jak rozwijać fascynacje czytelnicze dziesięciolatków?. Polonistyka 1999 nr 9 s. 530-533 (na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
351.artykuł: Biernacka Anna: Lekcje poezji areną walki o duszę ucznia. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 52-60 (sposoby pracy z wierszem w szkole podstawowej...) szczegóły 
352.artykuł: Biernacka-Wiercińska Anna: Planuję lekcje na każdy tydzień.... Nowa Polszczyzna 1999 nr 1 s. 6-13  szczegóły 
353.artykuł: Biłos Edward: Jak badać efektywność pytań w nauczaniu literatury?. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 133-145  szczegóły 
354.artykuł: Błaszczyńska-Wasiak Anna: Polonista w szkole. Ład 1989 nr 37 s. 13  szczegóły 
355.artykuł: Błażejewska Joanna: Cele i zadania przedmiotu literatura dla dzieci a optymalizacja kształcenia literackiego studentów. Zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1140 s. 98-102  szczegóły 
356.artykuł: Bobrowska Barbara: Problemy szkolnej dydaktyki literatury pozytywizmu. Polonistyka 1989 nr 3 s. 188-197  szczegóły 
357.artykuł: Bocheńska Katarzyna: Esej - choroba szkolnego wieku. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 26-31  szczegóły 
358.artykuł: Bogołębska Barbara: Edukacja stylistyczna a stan współczesnej metodologii. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 39-51  szczegóły 
359.artykuł: Bogołębska Barbara: Kategorie estetyczne w dydaktyce polonistycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 55-61  szczegóły 
360.artykuł: Bogołębska Barbara: Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 29-36  szczegóły 
361.artykuł: Bogołębska Barbara: Mimetyzm czy kreacjonizm? (Obecność problematyki mimetyzmu w praktyce polonistycznej). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 39-43  szczegóły 
362.artykuł: Bogołębska Barbara: Problematyka synkretyzmu stylów w kształceniu polonistycznym. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 56-60  szczegóły 
363.artykuł: Bohaterowie są... zużyci?. Głos Ludu 2002 nr 15 dod. s. 5 (zaproszenie do dyskusji nt. konieczności zmiany kanonu lektur i temató...) szczegóły 
nawiązanie: Kula Józef: Wyciągnijmy wnioski z historii. Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5  szczegóły 
364.artykuł: Bohaterowie są... zużyci?. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5 (dot. dyskusji nt. konieczności zmiany kanonu lektur i tematów omawiany...) szczegóły 
365.artykuł: Bohuszewicz Janusz: Leksykon bohaterów literackich. Pobrzeże 1989 nr 1-3, 5, 6, 10-12 (ciąg dalszy z 1988...) szczegóły 
366.artykuł: Bonarski Wojciech: Kilka uwag o ustnej części egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
367.artykuł: Borawska Katarzyna: Opowiadanie jako jedna z twórczych form aktywności językowej dziecka. Rocznik Pedagogiczny 2000 t. 23 s. 161-175  szczegóły 
368.artykuł: Borgosz Ewa: Blokowe nauczanie języka polskiego i matematyki. Edukacja i Dialog 1997 nr 3 s. 39-41 (nt. koncepcji tzw. bloków w nauczaniu m.in. języka polskiego...) szczegóły 
369.artykuł: Bortnowski Stanisław: Bryki, bryki, bryki.... Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 104  szczegóły 
370.artykuł: Bortnowski Stanisław: Co za trzy lata w liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 7-9 (nt. koncepcji edukacji polonistycznej w 3-letniej szkole średniej...) szczegóły 
371.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy etos na stos?. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 5-16  szczegóły 
372.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy nastąpi zmierzch historii literatury?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 7-14 (nt. nauczania w szkole średniej historii literatury...) szczegóły 
373.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy podmiot liryczny potrzebny jest w szkole?. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
374.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona?. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 191-199  szczegóły 
375.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dziś... kartkówka!. Polonistyka 1993 nr 9 s. 568-569 (fel. nt. sprawdzianów z języka polskiego...) szczegóły 
376.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak oceniać prace maturalne?. Polonistyka 2001 nr 7 s. 406-410  szczegóły 
377.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak pracować z tekstem poetyckim? (5). Polonistyka 1990 nr 10 s. 527-534  szczegóły 
378.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jaka matura? Jaki egzamin wstępny?. Polonistyka 1989 nr 4 s. 300-307  szczegóły 
379.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ku teatrowi na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 2003 nr 9 s. 515 (wstęp do numeru...) szczegóły 
380.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matura 2002 - nowa i kontrowersyjna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 584-590 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
381.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matury tak, ale co z klasówkami?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 179-180 (nt. zbyt małej ilości wypracowań klasowych w szkole średniej...) szczegóły 
382.artykuł: Bortnowski Stanisław: Milczeć czy mówić o "tych sprawach"?. Polonistyka 1993 nr 1 s. 41-42 (jak rozmawiać na lekcjach jęz. polskiego o seksie...) szczegóły 
383.artykuł: Bortnowski Stanisław: Mój bunt przeciw twórczości. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 79-85 (nt. zmian w metodach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
384.artykuł: Bortnowski Stanisław: Nie wstydźmy się artykułów metodycznych. Polonistyka 1992 nr 5 s. 305-306 (fel....) szczegóły 
385.artykuł: Bortnowski Stanisław: Nowa matura 2002. Przekrój 2001 nr 17 s. 22-24 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
386.artykuł: Bortnowski Stanisław: O maturze uwag kilka. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 14-18 (dot. matury z jęz. polskiego...) szczegóły 
387.artykuł: Bortnowski Stanisław: O wzorcu nauczyciela polonisty - inaczej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 115-123  szczegóły 
388.artykuł: Bortnowski Stanisław: Od publicystyki do polonistyki. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 12-20 (wykorzystanie doswiadczeń dziennikarskich w pracy nauczyciela języka p...) szczegóły 
389.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pantalon, frak i jeansy. Polonistyka 1994 nr 6 s. 369-370 (fel. nt. wprowadzania wątków realistycznych na lekcjach języka polskie...) szczegóły 
390.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyka 1989 nr 3 s. 171-176 (jak należy uczyć historii literatury, czemu ma służyć nauczanie litera...) szczegóły 
391.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyczna nowoczesność - co to właściwie znaczy przy końcu XX wieku?. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 50-57 (nt. potrzeb zmian w metodach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: Interwencja. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 130-131  szczegóły 
392.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pozory i fałsze integracji. Polonistyka 1992 nr 3 s. 163-164 (nt. integracji poszczególnych działów nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
393.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pułapki szkoły aktywnej. Polonistyka 1996 nr 3 s. 162-164  szczegóły 
nawiązanie: Ciechanowska Joanna: Są od nas lepsi. Polonistyka 1996 nr 3 s. 165-166  szczegóły 
394.artykuł: Bortnowski Stanisław: Reforma? Dyktowanie trwa nadal. Polonistyka 1998 nr 5 s. 297 (nt. lekcji języka polskiego polegających na dyktowaniu uczniom materia...) szczegóły 
395.artykuł: Bortnowski Stanisław: Te "Antki", te "katarynki".... Polonistyka 1994 nr 8 s. 495-496 (dot. lektur...) szczegóły 
396.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ukryty program matury i egzaminów wstępnych. Polonistyka 1999 nr 5 s. 301-302 (jakie ukryte treści zawiera nowy program nauczania...) szczegóły 
397.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zafascynowanie przedmiotem w sztuce współczesnej. Język Polski w Liceum 2001 nr 2 (2001/2002) s. 64-74 (sztuka współczesna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
398.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zdziwienia i ukłucia. Polonistyka 2001 nr 2, 4, 6-8 (cykl fel....) szczegóły 
399.artykuł: Boryszewska Genowefa: O mojej pracy z tekstem literackim.... Życie Szkoły 1989 nr 5 s. 305-310  szczegóły 
400.artykuł: Bratkowski Piotr: Lekcja martwego języka. Newsweek. Polska 2009 nr 39 s. 44 (nt. filozofii nauczania literatury w szkołach średnich; fel....) szczegóły 
nawiązanie: Ładzińska Karolina: Kocham czytać "Nad Niemnem". Newsweek. Polska 2009 nr 41 s. 16 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Wrzaskowski Kamil: Grube i nudne. Newsweek. Polska 2009 nr 40 s. 14 (list do red....) szczegóły 
401.artykuł: Brodawka Anna: Kilka uwag o konstruowaniu tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 39-44  szczegóły 
402.artykuł: Brodawka Anna, Michalski Andrzej, Narkiewicz Aldona: Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 45-52  szczegóły 
403.artykuł: Brożek Adam: Szkolna analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnetrznych. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 25-35 (dot. egzaminów w VI klasie szkoły podstawowej i III klasie gimnazjum...) szczegóły 
404.artykuł: Bruska Danuta: Próba typologii odbioru liryki przez młodzież licealną. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 159-178  szczegóły 
405.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Język polski "częściowo niepotrzebny". Głosy uczniów szkół zawodowych. Polonistyka 1995 nr 3 s. 137-142  szczegóły 
406.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Od epitafium do biografii. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 1-7 (biografia na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
407.artykuł: Budrewicz Zofia: Drogi przebyte, drogi otwarte. Edukacja polonistyczna w szkole zawodowej. Polonistyka 1995 nr 3 s. 133-137  szczegóły 
408.artykuł: Budrewicz Zofia: Kulturowe dziedzictwo "małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej. Polonistyka 1998 nr 5 s. 272-276  szczegóły 
409.artykuł: Budrewicz Zofia: Odbiór lektury w szkołach dla pracujących. Polonistyka 1991 nr 6 s. 388-392  szczegóły 
410.artykuł: Budrewicz Zofia: Żyć w czyjejś pamięci. O czytance biograficznej na lekcjach języka polskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 8-14  szczegóły 
411.artykuł: Bugajska Teresa: Tematy z języka polskiego pisemnych egzaminów dojrzałości w kraju - maj 1991 r.. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-132  szczegóły 
412.artykuł: Burghardt Andrzej: Test zdemokratyzowany. Polonistyka 1998 nr 4 s. 218-220 (dot. testów ze znajomości lektury oraz dyktanda...) szczegóły 
413.artykuł: Burkot Stanisław: "Myć nogi czy ręce" - ponownie. Polonistyka 1989 nr 2 s. 100-104 (nt. modelu kształcenia literatury...) szczegóły 
414.artykuł: Bursztyn Maria: Analiza pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku szkolnym 1995/96. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 49-57 (z województwa wrocławskiego...) szczegóły 
415.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 7-11 (nt. projektu tzw. nowej matury...) szczegóły 
416.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 76-80 (nt. projektu egzaminu dojrzałości z języka polskiego - sprawdzanie umi...) szczegóły 
417.artykuł: Bursztyn Maria, Frąszczak Bogumiła, Pawliszak Leokadia: O pisemnej maturze z języka polskiego w roku szkolnym 1994/1995 w województwie wrocławskim. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
418.artykuł: Bursztyn Maria: O tematach pisemnego egzaminu dojrzałości. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 59-62  szczegóły 
419.artykuł: Bursztyn Maria: Program "Nowa Matura". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 81-84 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
420.artykuł: Bury Aleksandra: W kręgu kultury i literatury antycznej - konkurs utrwalający i sprawdzający wiedzę o antyku. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/19960 s. 99-106  szczegóły 
421.artykuł: Chętkowski Dariusz: Matura wielkiej niepewności. Polonistyka 1999 nr 1 s. 51-52 (dot. reformy egzaminu maturalnego z jęz. polskiego...) szczegóły 
422.artykuł: Chołojczyk Ewa: "Ab ovo", czyli jak reformować. Polonistyka 1997 nr 3 s. 143-145 (dot. reformy egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
423.artykuł: Chołojczyk Ewa: Edukacja bez dogmatu?. Polonistyka 1998 nr 1 s. 49-51 (postmodernistyczny styl myślenia jako wyzwanie dla edukacji...) szczegóły 
424.artykuł: Chrystowska Zdzisława: Sztandar Młodych 1989 nr 83 s. 3 (zabawy w teatr z dziećmi klas I-III....) szczegóły 
425.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czego Jaś się nie nauczy.... x ([W ks. zb.:] Uczeń i nowa humanistyka. Praca zbiorowa Pod red. Marii K...) szczegóły 
426.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy i jak uczyć literatury w liceum?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 468-472  szczegóły 
427.artykuł: Chrząstowska Bożena: Działania pozorne i ... niegodne. Polonistyka 1997 nr 3 s. 181 (nt. kryteriów oceniania prac pisemnych z języka polskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Welter Bożena: Wniosek o zamieszczenie sprostowania. Polonistyka 1997 nr 7 s. 436 (z odp. Bożeny Chrząstowskiej, s. 436-437...) szczegóły 
428.artykuł: Chrząstowska Bożena: Konteksty aksjologiczne. Polonistyka 1999 nr 5 s. 272-279 (o sposobach przybliżenia uczniom wartości w dziele literackim...) szczegóły 
429.artykuł: Chrząstowska Bożena: Literatura w gimnazjum, literatura w liceum. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
430.artykuł: Chrząstowska Bożena: Mała czy wielka metafora?. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 25-31 (rola poetyki w edukacji literackiej...) szczegóły 
431.artykuł: Chrząstowska Bożena: Matura z gabinetu. Polonistyka 2000 nr 10 s. 590-595 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
432.artykuł: Chrząstowska Bożena: O humanistyczny wymiar egzaminów. Polonistyka 1998 nr 4 s. 208-217 (dot. także jęz. polskiego...) szczegóły 
433.artykuł: Chrząstowska Bożena: O interpretacji porównawczej - po latach. Polonistyka 1997 nr 3 s. 166-171 (interpretacja porównawcza na pisemnym egzaminie maturalnym z języka po...) szczegóły 
434.artykuł: Chrząstowska Bożena: O niezależnych inicjatywach w oświacie. Polonistyka 1999 nr 1 s. 47-50 (dot. lat 80-tych...) szczegóły 
435.artykuł: Chrząstowska Bożena: Odwrót od dyktanda. Gazeta Poznańska 1989 nr 65 s. 9 (wyw. z pracownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego Uniwer...) szczegóły 
436.artykuł: Chrząstowska Bożena: Opinia o projekcie "Reformy systemu edukacji". Polonistyka 1998 nr 10 s. 675-681  szczegóły 
437.artykuł: Chrząstowska Bożena, Kostkiewiczowa Teresa: Oświadczenie Komisji Edukacji KNoLP PAN i Zarządu Głównego TLAM. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 137-138 (dot. reformy nauczania...) szczegóły 
438.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. Polonistyka 1995 nr 5 s. 287-300  szczegóły 
439.artykuł: Chrząstowska Bożena: Post scriptum. Polonistyka 2002 nr 1 s. 4 (dot. popkultury jako narzędzia w procesie kształcenia...) szczegóły 
440.artykuł: Chrząstowska Bożena: Reformę czas zacząć.... Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 7-16 (nt. przedłużających się prac nad reformą nauczania języka polskiego...) szczegóły 
441.artykuł: Chrząstowska Bożena: Replika z "obszaru pustynnego". Polonistyka 1993 nr 5 s. 311-314 (refleksje wokół podręczników i nowego programu nauczania...) szczegóły 
442.artykuł: Chrząstowska Bożena: W trosce o awans. Polonistyka 2001 nr 7 s. 388-393 (wnioski dot. nadsyłanych do redakcji Polonistyki konspektów i s...) szczegóły 
443.artykuł: Chrząstowska Bożena: Współczesne czytanie poezji w szkole. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 97-111  szczegóły 
444.artykuł: Chwedczuk Barbara, Duch Lidia: Sprawdziany literackie w klasach 1-3. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 93-99  szczegóły 
445.artykuł: Cicha Iwona: Etapy pracy nad opisem podczas lekcji języka polskiego. Głos Nauczyciela 1991 nr 3 s. 40-41 (w klasach II i III...) szczegóły 
446.artykuł: Ciciak Anna: Cztery wariacje na temat biografii. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 69-78 (sylwetki twórców na lekcjach literatury...) szczegóły 
447.artykuł: Ciechanowska Joanna: Pomaturalne refleksje (Z prac nad programem Nowa Matura). Polonistyka 1996 nr 3 s. 171-173  szczegóły 
448.artykuł: Cybulska Halina: Dziecko wobec tekstu poetyckiego - z problemów komunikacji literackiej w klasach I - III. x 1998 ([W ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1. Pod red. Wojciecha ...) szczegóły 
449.artykuł: Cyniak Eugeniusz: Niektóre analogie między analizą szkolną a literacką. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 391-398  szczegóły 
450.artykuł: Cyniak Eugeniusz: O interteksualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 261-277  szczegóły 
451.artykuł: Dagiel Małgorzata: Gry z tekstami poetyckimi w edukacji wczesnoszkolnej a dehabitualizacja znaczeń. Kwartalnik Pedagogiczny 2002 nr 3/4 (2001) s. 191-206 (z tekstami wierszy Anny Kamieńskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Wiktora...) szczegóły 
452.artykuł: Dagiel Małgorzata: Relacje komunikacyjne w klasie na zajęciach z poezją współczesną. x 1998 ([W ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. cz. 1 Pod red. Wojciecha K...) szczegóły 
453.artykuł: Dąbrowska Bożena, Kamiński Jan, Korotkich Krzysztof: Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 58-60  szczegóły 
454.artykuł: Dembska-Pierzchała Zofia: Wspólna radość tworzenia. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 34-39 (nt. pracy z uczniami szkoły podstawowej w tworzeniu gazetki szkolnej...) szczegóły 
455.artykuł: Denek Kazimierz: Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 69-90 (m.in. tematyka patriotyczna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
456.artykuł: Długosz Kazimierz: Błędy leksykalne i frazeologiczne w pracach maturalnych. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
457.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Filologiczna naliza tekstu w szkole - potrzeba czy zbędny kłopot?. PiSz. Polonista i Szkoła 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 10-13  szczegóły 
458.artykuł: Dróżdż Stanisław: Szkolna dydaktyka literatury wobec kierunków metodologicznych w literaturoznawstwie. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 147-157  szczegóły 
459.artykuł: Duch Małgorzata, Rychlewska Danuta: Walory dydaktyczne utworów Juliusza Słowackiego oraz stopień znajomości i zrozumienia przez młodzież licealna. Notatki Płockie 1999 nr 4 s. 30-34 (w oparciu o badania ankietowe młodzież licealnej...) szczegóły 
460.artykuł: Dudzik Maria: Koncepcja nauczania języka polskiego - przedmiotu edukacji szkolnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1995 nr 9 (1804) s. 7-21 (dot. także nauczania literatury...) szczegóły 
461.artykuł: Dudzik Maria: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2 s. 86-91 (wyw. z docentem UWr nt. przygotowania studentów filologii polskiej do ...) szczegóły 
462.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Umysły, serca i łupy. Lampa 2007 nr 6 s. 24-25 (podsumowanie dyskusji wokół kanonu lektur obowiązkowych...) szczegóły 
463.artykuł: Dyduch Barbara: Dzisiejsza kultura - dzisiejsza dydaktyka. Polonistyka 1997 nr 5 s. 267-272 (nt. zależności dydaktyki języka polskiego (doboru lektur, kryterium oc...) szczegóły 
464.artykuł: Dyduch Barbara: Miejsce komiksu w szkolnej komunikacji literackiej. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 351-...) szczegóły 
465.artykuł: Dyduch Barbara: O dramie bez emocji. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 24-28 (wykorzystanie dramy w edukacji polonistycznej...) szczegóły 
466.artykuł: Dyduch Barbara: Piktoralna wypowiedź dziecka jako interpretacja tematu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 187-206  szczegóły 
467.artykuł: Dynak Władysław: Tradycja literacka wobec edukacyjnych wyzwań współczesności. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
468.artykuł: Edukacja polonistyczna w zreformowanym liceum. Zaproszenie do dyskusji po roku doświadczeń. Nowa Polszczyzna 2003 nr 3 s. 51-59 (debata dot. m.in. dydaktyki literatury; uczestnicy debaty: Janusz Wali...) szczegóły 
nawiązanie: Bomba Katarzyna: Reforma się jeszcze nie dokonała.... Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 39-41 (z not. biograficzną autorki na s. 39...) szczegóły 
nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Intelektualne podstawy edukacji polonistycznej w liceum. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 42-47 (z not. biograficzną autorki na s. 42...) szczegóły 
nawiązanie: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czego się spodziewać w liceum po absolwentach gimnazjum. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 51-57 (z not. biograficzną autorki na s. 51...) szczegóły 
nawiązanie: Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 39 (komentarz redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Rapcia Grzegorz: Jeżeli tylko nikt nie będzie mojej pracy utrudniał.... Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 48-49 (z not. biograficzną autora na s. 48...) szczegóły 
nawiązanie: Sikorski Eugeniusz: Żeby wszystko było jasne.... Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 47 (z not. biograficzną autora...) szczegóły 
nawiązanie: Tymińska-Bociąg Wioletta: "Informator maturalny" zaskoczył polonistów. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 50 (z not. biograficzną autorki...) szczegóły 
469.artykuł: Falkowski Stanisław: Sprawdzianiki Falkowskiego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 221-224 (przykłady testów ze znajomości "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, "Ogn...) szczegóły 
470.artykuł: Falkowski Stanisław: Tezy o Norwidzie. Polonistyka 1998 nr 10 s. 663-666 (jak uczyć i popularyzować twórczość Cypriana Kamila Norwida w szkole...) szczegóły 
omówienie: Kudyba Wojciech: Norwid w szkole. Studia Norwidiana 2002 t. 19 (2001) s. 186-191  szczegóły 
471.artykuł: Feszczyn Iwona: O niepokojach polonisty. Polonistyka 1999 nr 7 s. 428-431 (wobec reformy oświaty...) szczegóły 
472.artykuł: Firlej-Kępa Krystyna: Snapowski pilotaż nowego typu zadania maturalnego z języka polskiego. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/998) s. 24-26  szczegóły 
473.artykuł: Foland Magdalena: Literatura w szkole. Zorza 1989 nr 15 s. 16-17 (nt. zmian sposobu nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
474.artykuł: Franaszek Andrzej: "Gdyby wiedzieli, że mają w nas sojuszników...". Tygodnik Powszechny 1996 nr 35 s. 1, 4 (o działalności w Katowicach pisma literackiego licealistów Incipit<...) szczegóły 
nawiązanie: Tatarkiewicz Anna: Kap, kap, kap.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 41 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Błach Jacek: Młodzieńcze serce. Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Winiarska Maria: Dzieci i ryby.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 4 (list do red....) szczegóły 
475.artykuł: Fudali Jan: Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów szkoły ogólnokształcącej jako element humanistycznego wychowania dzieci i młodzieży (wybrane kierunki badań). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 163-178 (m.in. na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
476.artykuł: Furczyńska Dorota: Jak drama staje się katastrofą. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 54-56 (ocena wykorzystywania form parateatralnych na lekcjach języka polskieg...) szczegóły 
477.artykuł: Gabryel Hanna: Moja klasa wędrowała szlakiem Adama Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
478.artykuł: Gajewska Barbara: Pomysł na wiersz. Polonistyka 1999 nr 7 s. 445-446 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
479.artykuł: Gajewska Małgorzata, Grodecka Ewa: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa. Polonistyka 1999 nr 7 s. 422-424 (nt. kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, na przykładzie le...) szczegóły 
480.artykuł: Gawlik Stanisław: Funkcje prasy dziecięcej w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach niższych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1992 z. 26 s. 61-68  szczegóły 
481.artykuł: Gaździńska Justyna: Kilka słów o maturze. Polonistyka 1999 nr 1 s. 52-54 (dot. oceny prac maturalnych z jęz. polskiego...) szczegóły 
482.artykuł: Gis Anita: O wypracowaniach - głos w dyskusji. Polonistyka 1993 nr 8 s. 485-487  szczegóły 
483.artykuł: Goliński Zbigniew: List do ministra. Polonistyka 1996 nr 7 s. 408 (list Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze do Ministra Edukacji...) szczegóły 
484.artykuł: Gorska Bożena: Portret człowieka sukcesu. Polonistyka 1996 nr 10 s. 669-673 (jak nauczyć młodzież dostrzec wartości i atrakcyjność literatury...) szczegóły 
485.artykuł: Gorzkowski Albert: O tragedii greckiej - tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 125-135 (nt. błędów i uproszczeń w nauczaniu o tragedii greckiej w szkole średn...) szczegóły 
486.artykuł: Górecka Dorota: Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów kl. 8 na koniec roku szkolnego. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
487.artykuł: Grabowska Lucyna: Propozycje zadań na pisemną część zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 61-83  szczegóły 
488.artykuł: Grabowska Monika: O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym. Języki Obce w Szkole 2002 nr 6 s. 65-67 (dot. zastosowania techniki lecture methodique w interpretacji d...) szczegóły 
489.artykuł: Gradkowski Henryk: Neoromantyk Żeromski. Glosa do szkolnej lektury. Polonistyka 1996 nr 6 s. 348-351 (dot. "Syzyfowych prac"...) szczegóły 
490.artykuł: Gradkowski Henryk: Rocznik Jeleniogórski 1989 t. 25/26 (1987/1988) s. 297-328 (nt. badania uczniów szkół średnich pod kątem znajomości liryki międzyw...) szczegóły 
491.artykuł: Granosik Jadwiga: Bohaterowie lektur. Konkurs dla uczniów szkół średnich. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 7/8 s. 43-45  szczegóły 
492.artykuł: Grochulska Anna: O potrzebie znajomości problematyki samokształceniowej na użytek edukacji polonistycznej. Inspiracje Polonistyczne 1997 nr 6 s. 3-5  szczegóły 
493.artykuł: Gromadzka Beata: Miejsce tradycji romantycznej w nowoczesnej edukacji polonistycznej. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności W kręgu historii i dydakt...) szczegóły 
494.artykuł: Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 97-112  szczegóły 
495.artykuł: Gudro Maria: Drama metodą całościowego rozwoju dziecka. Forum Humanistów 2000 nr 1 s. 35-37  szczegóły 
496.artykuł: Gudro Maria: Kilka słów o planowaniu pracy w szkole. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 71-73  szczegóły 
497.artykuł: Gurejowa-Styś Halina: "Porozmawiajmy o warsztacie...". Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 84-88 (wyw. z nauczycielką jęz. polskiego w liceum; rozm. Anna Lubieniecka...) szczegóły 
498.artykuł: Guśpiel Maria: Niektóre uwarunkowania doboru metod pracy z lekturą na etapie nauczania początkowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1991 z. 12 (138) s. 99-119  szczegóły 
499.artykuł: Guzik Barbara: Reforma w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów. Polonistyka 1999 nr 8 s. 452-456  szczegóły 
500.artykuł: Hejda Danuta: Teksty kultury w edukacji polonistycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 31-39 (nt. kształcenia kulturowego...) szczegóły 
501.artykuł: Hernasowa Maria: Biała chorągiew nad lekturą. Polonistyka 1999 nr 9 s. 556-558 (nt. poziomu wypracowań i znajomości lektur w szkołach podstawowych we ...) szczegóły 
502.artykuł: Hernasowa Maria: Czego się można dowiedzieć ze sprawdzianu. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 31-36 (nt. umiejętności pisania uczniów po klasie ósmej...) szczegóły 
503.artykuł: Hernasowa Maria, Inglot Stefan, Różanowska Janina: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] rzuca nam wyzwanie, czyli jak "młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć". Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 7-31  szczegóły 
504.artykuł: Hernasowa Maria: Szkołą potrząsanie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 43-45 (nt. konieczności reform...) szczegóły 
505.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Regionalne literackie treści nauczania (Na przykładzie Śląska). Polonistyka 1998 nr 5 s. 282-287  szczegóły 
506.artykuł: Hryszkiewicz Ewa: O lekturach w klasach młodszych. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
507.artykuł: Inglot Mieczysław: O sensie i potrzebie edukacji literackiej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
508.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwagi nad przedmiotem "język polski" w kontekście współczesnej sytuacji edukacyjnej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 35-43  szczegóły 
509.artykuł: Inglot Stefan: Charakterystyka inaczej - komentarz. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 15 (z tekstem wypracowania: Katarzyna Kubalik: "Da Bóg, że przy takiej dzi...) szczegóły 
510.artykuł: Jabłoński Romuald: Dzienniczki twórczego czytania. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 59-68 (dzienniczek jako metoda wyzwalająca twórczą postawę ucznia...) szczegóły 
511.artykuł: Jabłoński Romuald: Sytuacje aksjologiczne w szkolnej analizie poezji w klasach IV-VI. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 79-86  szczegóły 
512.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Bez gotowych recept?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 61-62 (o warsztatach dla polonistów szkół podstawowych...) szczegóły 
513.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Jak współdziałanie pomaga dzieciom w rozumieniu poezji. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 19-24  szczegóły 
514.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Polonisto, nie bądź nudny. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 75-77 (nt. konieczności uatrakcyjnienia leksji języka polskiego...) szczegóły 
515.artykuł: Janc Anetta: Belfer z tekstem (Czyli o próbach uczenia pisania eseju w szkole). PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 32-35  szczegóły 
516.artykuł: Janikowska Jadwiga: Co obce - poznamy, lecz swoje kochajmy (Rozważania o regionalizmie w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej). Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 14-16  szczegóły 
517.artykuł: Janion Maria: Poloniści do podziemia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 213 s. 13 (nt. zmniejszenia w niektórych szkołach wymiaru godzin lekcji języka po...) szczegóły 
518.artykuł: Jankowska Beata: Działalność kształcąco-wychowawcza bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 33-35 (m.in. nt. wspierania kultury czytelniczej i roli książki w kształceniu...) szczegóły 
519.artykuł: Jańczyk Grażyna: Dzieci piszą opowiadania. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 21-26 (wyjście od tekstu literackiego poprzez jego wnikliwe czytanie, badanie...) szczegóły 
520.artykuł: Jaroszyński Piotr: Matura 2002: z polskiego czy z antypolonizmu?. Nasz Dziennik 2002 nr 114 s. 10 (dot. doboru pisarzy i cytatów w tematach maturalnych...) szczegóły 
521.artykuł: Jasiukiewicz Maksim, Makicka Katarzyna, Zołocilina Anastazja: Dziedzictwo kulturowe wybitnych Polaków urodzonych na ziemi białoruskiej. Rocznik Ełcki 2010 t. 6 (2009) s. 94-102 (scenariusz lekcji z biogramami m.in. Elizy Orzeszkowej i Adama Mickiew...) szczegóły 
522.artykuł: Jas Małgorzata, Pasich Lidia: Tęsknimy do utopii... Z warsztatów metodycznych "To lubię!" Pomysły zajęć, refleksje post factum. Nowa Polszczyzna 2000 nr 1 s. 3-11  szczegóły 
523.artykuł: Jedliński Ryszard: Wiedza o pisarzu w teorii i praktyce szkolnej. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 99-113  szczegóły 
524.artykuł: Jendrzejewska Wiesława B.: Pokochajmy razem poezję. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 11-13 (uwagi nt. prowadzenia lekcji pośw. poezji...) szczegóły 
525.artykuł: Jędrychowska Maria: Bajka literacka w szkolnym odbiorze. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 331-...) szczegóły 
526.artykuł: Jędrychowska Maria: O analizie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 6 s. 361-366 (w szkole średniej...) szczegóły 
527.artykuł: Jędrychowska Maria: O "godziwych" i "niegodziwych" sytuacjach obcowania uczniów z literaturą (w szkole i poza szkołą). Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 3-8  szczegóły 
528.artykuł: Jędrychowska Maria: "Pokarm dla myśli", czyli o semantyce i aksjologicznym sensie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 4 s. 231-236  szczegóły 
529.artykuł: Jędrychowska Maria: Symboliczne wtajemniczenia. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 4-8 (metodyczne wskazówki wprowadzania problematyki symboli...) szczegóły 
530.artykuł: Język polski 2002. Gazeta Wyborcza 2001 nr 49 s. 16-17 (arkusze maturalne z języka polskiego...) szczegóły 
531.artykuł: Język polski: próba twórczego myślenia. Życie 1999 nr 109 s. 5 (m.in. przykładowe tematy maturalne z kilku miast...) szczegóły 
532.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: O miejscu, przyczynach i skutkach indokrynacji ideologicznej w szkole. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 269-281 (m.in. o podręcznikach do nauczania literatury w szkołach średnich...) szczegóły 
533.artykuł: Julkowska Violetta: Dzieło literackie w dydaktycznym przekazie historii w szkole średniej. Wiadomości Historyczne 1994 nr 1 s. 36-44  szczegóły 
534.artykuł: jz: Matury z polskiego. Puls 1991 nr 3 s. 139-141 (wybór tematów maturalnych z jęz. polskiego z l. 1956-1981...) szczegóły 
535.artykuł: Kacprzak Elżbieta: Poezja jest z nami przez całe życie. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 77-79 (dot. etapów przyswajania poezji przez uczniów poszczególnych klas...) szczegóły 
536.artykuł: Kalbarczyk Adam: Jak uczyć języka polskiego w nowym liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 7-12  szczegóły 
537.artykuł: Kaniewska Maria: Kształcenie literackie w szkołach dla pracujących w świetle nowych programów. Oświata Dorosłych 1989 nr 7 s. 420-423  szczegóły 
538.artykuł: Kaniewski Jerzy: Od czytania do pisania. Polonistyka 2001 nr 1 s. 10-16 (wykorzystanie tekstu literackiego w aspekcie pracy nad językiem ucznia...) szczegóły 
539.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Praktyczna" polonistyka. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-99  szczegóły 
540.artykuł: Kaniewski Jerzy: Rozprawa nad rozprawką. Polonistyka 1997 nr 3 s. 159-165 (analiza rozprawki z punktu widzenia egzaminu maturalnego...) szczegóły 
541.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Testowanie" tematu piątego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 228-234 (nt. programu Nowej Matury i badań pilotażowych; z przykładem zadania m...) szczegóły 
542.artykuł: Kapica Jolanta: Drama znaczy działanie. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 26-31 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
543.artykuł: KAROL: Polski po staremu. Życie 2002 nr 96 dod. s. 2 (nt. matury z języka polskiego w roku 2002...) szczegóły 
544.artykuł: Karwatowska Małgorzata, Wiśniewska Halina: O typowości tekstów uczniowskich. Polonistyka 1998 nr 9 s. 580-584 (dot. wypracowań: opowiadanie, opis, charakterystyk, rozprawka...) szczegóły 
545.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w II klasie trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 243-252  szczegóły 
546.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie I technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 323-332  szczegóły 
547.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie III trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Sugestie dla młodych polonistów. Polonistyka 1991 nr 6 s. 339-347  szczegóły 
548.artykuł: Kasprzakowa Barbara: "Wyście sobie, a my sobie...", czyli o niespójnym nauczaniu na pierwszych piętrach edukacji. Polonistyka 1994 nr 6 s. 358-361  szczegóły 
549.artykuł: Kasprzycka Alicja: "Rozwijać potencjalne zdolności percepcji sztuki drzemiące w każdym odbiorcy" (Uwagi na marginesie kwietniowego spotkania w MEN). Polonistyka 1991 nr 7 s. 471-472 (spraw. ze spotkania dla wizytatorów i nauczycieli-doradców, Warszawa, ...) szczegóły 
550.artykuł: Kąpica Jolanta: Sprawdziany wiadomości z literatury dla uczniów klas VIII. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
551.artykuł: Kędzia-Klebeko Beata: Prace nad tekstem a rozwojowe aspekty aktywności ucznia (Rozważania w duchu francuskiej "szkoły twórczej"). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s.45-54 (nt. metod kształtowania świadomości literackiej ucznia...) szczegóły 
552.artykuł: Kida Jan: Komunikacja językowa, literacka i audiowizualna a edukacja polonistyczna. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w przestrzeni edukacyjnej. Pod redakcją Roberta Mró...) szczegóły 
553.artykuł: Kida Jan: Kształcenie podstaw kultury języka uczniów w młodszym wieku szkolnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1998 z. 4 s. 141-149  szczegóły 
554.artykuł: Kida Jan: Stan i potrzeby pedagogiki językowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1999 z. 5 s. 99-110 (m.in. walka o język narodowy, podstawowe założenia kultury języka, pod...) szczegóły 
555.artykuł: Klejnocki Jarosław: Książki jak kamienie (Młodzieżowi idole uciekli z lektur obowiązkowych). Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. I, IV (nt. lektur szkolnych...) szczegóły 
556.artykuł: Klejnocki Jarosław: Ośli most (Bryki, czyli literatura na skróty). Polityka 1997 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
557.artykuł: Klimińska Małgorzata: Sprawdzanie i obiektywne ocenianie wypracowań (Propozycja metody). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 70-75  szczegóły 
558.artykuł: Klimińska Małgorzata: W poszukiwaniu kryteriów klasyfikacji metod kształcenia literackiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
559.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Recepta na artykuł z metodyki nauczania. Polonistyka 1992 nr 6 s. 366-367  szczegóły 
560.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkoła nie może być skansenem!. Polonistyka 1996 nr 2 s. 112-115 (wyw. z autorką podręczników do języka polskiego oraz współautorką prog...) szczegóły 
561.artykuł: Kłys-Kowalczyk Urszula: "Szkolny Kurier" - to nie jest trudne. Polonistyka 1996 nr 9 s. 613-614  szczegóły 
562.artykuł: Kobusińska Barbara: Nauczyciel wobec treści agresywnych w wypracowaniach z języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4 s. 74-76  szczegóły 
563.artykuł: Kobyłecka Ewa: Projekt zajęć z języka polskiego stymulujących rozpoznawanie wartości przez uczniów klas IV szkoły średniej. Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 116-120  szczegóły 
564.artykuł: Kobyłecka Ewa: "Słońce" Czesława Miłosza w klasie V szkoły podstawowej. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 189-197  szczegóły 
565.artykuł: Kocańda-Kołodziejczyk Hanna, Ługowska Marta, Ługowski Łukasz: Test z polskiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 73 s. 25-26 (test sprawdzający dla maturzystów...) szczegóły 
polemika: Kłakówna Zofia Agnieszka: Polak z testu. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 54-57  szczegóły 
566.artykuł: Kołakowski Andrzej: Literacki stereotyp kultury polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
567.artykuł: Kołcz Bogusław: Egzorcyzmy w szkole. O uczeniu kiczem. Polonistyka 1994 nr 3 s. 147-155 (kicz jako kontekst kulturowy na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
568.artykuł: Kołcz Bogusław: Trzeba podporządkować się współczesności. Polonistyka 1991 nr 6 s. 393-404 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. metod nauczania, pomocy naukowy...) szczegóły 
569.artykuł: Konarzewski Krzysztof: Nowa matura - nowe kłopoty. Polonistyka 1997 nr 1 s. 26-30 (reforma egzaminu maturalnego z języka polskiego wobec anachronicznego ...) szczegóły 
570.artykuł: Kopeć Urszula: Funkcje tekstów językowych w klasie pierwszej szkoły średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 127-136  szczegóły 
571.artykuł: Kopeć Urszula: Kształcenie literackie w pierwszej klasie szkoły średniej a nazywanie stanów uczuciowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 153-161  szczegóły 
572.artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Dyskretna obecność teorii literatury (Program "To lubię!" w klasie IV). Polonistyka 1996 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
573.artykuł: Korulska Ewa: Kontekstowe czytanie kultury. Nowa Polszczyzna 1997 nr 5 s. 35-39 (nauczanie uwzględniające kontekst sytuacyjny i kulturowy jako jedna z ...) szczegóły 
574.artykuł: Koryl Janusz: Jak polubić poezję współczesną?. Polonistyka 1991 nr 3 s. 171-173 (jak uczyć o współczesnej poezji...) szczegóły 
575.artykuł: Korzeniowska Ewa, Rypel Agnieszka: O potrzebie nowej koncepcji kształcenia językowego i literackiego w szkole podstawowej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 74-87  szczegóły 
576.artykuł: Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku (Kilka uwag o "Biblii" w praktyce szkolnej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
577.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Uwagi o nauczaniu przedmiotu "język polski" w dzisiejszej szkole. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 177-185  szczegóły 
578.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Wiek XXI będzie taki, jakim go sami przygotujemy". Polonistyka 1992 nr 1 s. 107-114 (wyw. nt. nauczania języka pol.; rozm. Andrzej Guzek...) szczegóły 
579.artykuł: Kośnik Regina, Tarasiewicz Irena: Poezja w nauczaniu początkowym (A. Asnyk - "Słonko majowe"). Życie Szkoły 1989 nr 2 s. 111-116  szczegóły 
580.artykuł: Kotwicka Irena: Z doświadczeń opiekuna koła prasowego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 605-607  szczegóły 
581.artykuł: Kot Wiesław: Paciorek z polskiego. Wprost 1994 nr 20 s. 76  szczegóły 
582.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mieszanie życie z fikcją. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 12, 18  szczegóły 
583.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: Przed "Nową maturą". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 76-82 (nt. pracy z uczniami nad tekstem literackim...) szczegóły 
584.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Cele amatorskich zespołów w opiniach instruktorów. Polonistyka 1989 nr 5 s. 369-373  szczegóły 
585.artykuł: Kowalczykowa Alina: Myśleć czy wkuwać?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 254 s. 9 (m.in. dot. spisu lektur, programu nauczania...) szczegóły 
586.artykuł: Kowalczykowa Alina: Nie pięciolatka, lecz matura. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 10 (wyw. nt. tematów maturalnych w 1999; rozm. Wojciech Staszewski...) szczegóły 
587.artykuł: Kowalczykowa Alina, Radziwiłł Anna: Propozycja korelacji nauczania historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Polonistyka 1996 nr 7 s. 442-444  szczegóły 
588.artykuł: Kowalikowa Jadwiga: Zrozumieć tekst cudzy - napisać własny. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 17-23  szczegóły 
589.artykuł: Kowalski Jan: Dyskretna słabość syllabusów. Polonistyka 2001 nr 7 s. 412-415 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
590.artykuł: Kowalski Janusz: Coraz więcej, ale płytko. Najo Uczba 2003 nr 20 s. IV (o lekcjach języka kaszubskiego, nauczanie kultury i literatury kaszubs...) szczegóły 
591.artykuł: Kozarzewski Andrzej: W obronie czytanek. Głos Nauczycielski 1989 nr 10 s. 12  szczegóły 
592.artykuł: Kozieł Jacek: Przed nowym egzaminem z języka polskiego. Polonistyka 2000 nr 7 s. 432-433 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
593.artykuł: Kozieł Stanisława: Kilka uwag o szkolnym, w tym także polonistycznym, ocenianiu. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 37-40  szczegóły 
594.artykuł: Koziołek Krystyna: Strach i narcyzm w nauczaniu literatury. Świat i Słowo 2004 nr 1 s. 217-247  szczegóły 
595.artykuł: Koźbiel Janina: Ogród outsidera. Sycyna 1998 nr 14 s. 1, 5-6 (nt. nauczania języka polskiego w szkole średniej...) szczegóły 
596.artykuł: Krakowska Anna: Wyznanie polonistki. Polonistyka 1995 nr 3 s. 152-155  szczegóły 
597.artykuł: Krassowski Maciej: Czego Jaś nie przeczyta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 36 s. 1 (lektury szkolne a bryki...) szczegóły 
598.artykuł: Krauze Urszula: Metodologiczne problemy interdyscyplinarności dydaktyki literatury. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 53-62  szczegóły 
599.artykuł: Krawczyk Alicja Maria: Zacząć od słowa. U źródeł etyki mówienia. Polonistyka 1997 nr 6 s. 340-343 (jak uczyć różnorodności znaczenia słów, jakie słowo niesie wartości; n...) szczegóły 
600.artykuł: Kremiec Anna: Jak uczyć biografii?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 381  szczegóły 
601.artykuł: Król Andrzej: Spotkanie "Mickiewicza" ze "Słowackim" (Przyczynki do małej historii kultury szkolnej w naszym regionie). Górnośląski Diariusz Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 9 (fel....) szczegóły 
602.artykuł: Kryda Barbara: Bezwzględnie serio. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 11 (refleksje nt. stanu nauczania lit. polskiej...) szczegóły 
603.artykuł: Kryda Barbara: Klasyka literacka w odbiorze uczniów. Parnasik 1995 nr 4 (1994/1995) s. 1-4  szczegóły 
604.artykuł: Kryda Barbara: Lekcja polskiego. Przegląd Katolicki 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
605.artykuł: Kryda Barbara: Lekcja polskiego. Przegląd Katolicki 1989 nr 45/46 s. 6-7  szczegóły 
606.artykuł: Kryda Barbara: O szkolnym czytaniu Norwida - raz jeszcze (Pamięci Zbigniewa Czajkowskiego). Polonistyka 1998 nr 10 s. 657-662  szczegóły 
omówienie: Kudyba Wojciech: Norwid w szkole. Studia Norwidiana 2002 t. 19 (2001) s. 186-191  szczegóły 
607.artykuł: Kryda Barbara: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów (sondaż). Polonistyka 1994 nr 8 s. 471-477  szczegóły 
608.artykuł: Kryda Barbara: Trzeba o nich coś wiedzieć. Polonistyka 1994 nr 6 s. 355-357 (wprowadzanie elementów biografii pisarza...) szczegóły 
609.artykuł: Kryda Barbara: W kwestii syntez - dyskusyjnie. Polonistyka 1989 nr 7 s. 512-523 (na lekcjach jęz. polskiego i w pracach pisemnych...) szczegóły 
610.artykuł: Kryda Barbara: Wypracowania uczniowskie. Magazyn Wileński 1992 nr 3 s. 16 (o tematach wypracowań...) szczegóły 
611.artykuł: Kryteria oceniania pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego (Wersja trzecia). Polonistyka 1997 nr 3 s. 146-149 (propozycja zespołowa z Wrocławia...) szczegóły 
612.artykuł: Krywak Halina: Bilans czasu pracy nauczyciela polonisty. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 3  szczegóły 
613.artykuł: Krywak Halina: Rzeczywisty czas pracy nauczyciela polonisty. Polonistyka 1999 nr 4 s. 247  szczegóły 
614.artykuł: Krzepkowska Janina: Uczniowski "przepis" na interpretację. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 46-47 (interpretacja wiersza Cathariny Elisabeth Goethe "Przepis na cały rok"...) szczegóły 
615.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: NEOdydaktyka - wyzwanie dla polonistów. Forum Humanistów 2002 nr 9/10 s. 22-23  szczegóły 
616.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pole procesu dydaktycznego w szkolnej komunikacji literackiej (Próba klasyfikacji czynności ucznia i nauczyciela). Polonistyka 1991 nr 2 s. 99-111  szczegóły 
617.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Poznawać czy odbierać? (Uwagi o encyklopedyzmie na lekcjach literatury). Polonistyka 1992 nr 1 s. 18-23  szczegóły 
618.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Problem twórczego odbioru literatury w szkole współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 38-45  szczegóły 
619.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pułapki postmodernizmu w szkolnym kształceniu literackim. Polonistyka 1998 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
620.artykuł: Księżyk Rafał: Z Hamletem za pan brat. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 14 (nt. bohaterów literackich, z którymi najchętniej utożsamiają się licea...) szczegóły 
621.artykuł: (K.S.): Narzędzia oceniania wypracowań. Edukacja i Dialog 1997 nr 8 s. 28-32 (omówienie dwóch propozycji oceny wypracowań z języka polskiego przygot...) szczegóły 
622.artykuł: Kubaszewski Cezary: Dziennik praktykanta. Polonistyka 1989 nr 8 s. 595-601 (studentka filolologii polskiej w Liceum Ogólnokształcącym...) szczegóły 
623.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura i jej nauczanie. Polonistyka 1989 nr 1 s. 27-35  szczegóły 
624.artykuł: Kulka Bronisława: Czytanki regionalne na Śląsku w latach 1959-1972. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
625.artykuł: Kulka Bronisława: J.I. Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 653-664  szczegóły 
626.artykuł: Kuprel Barbara: "Przedszkolaki w bibliotece". Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 18-23 (artykuł o programie "Przedszkolaki w bibliotece" realizowanym w Oddzia...) szczegóły 
627.artykuł: Kurczab Henryk: Ćwiczenia w doskonaleniu rozprawki w czasie analizy i interpretacji utworu literackiego. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
628.artykuł: Kurczab Henryk: Doskonalenie formy rozprawki w powiązaniu z analizą i interpretacją utworu literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 99-103  szczegóły 
629.artykuł: Kurczab Henryk: Problemy integracji w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli języka polskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 9-40  szczegóły 
630.artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Taka większa zabawa, czyli hipokryzja matur. Polonistyka 1995 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
631.artykuł: Kutyła Dorota: Czy słownik w szkole musi oznaczać drogę przez mękę?. Polonistyka 1995 nr 8 s. 546-549 (propozycje uatrakcyjnienia pracy ze słownikiem na lekcjach języka pols...) szczegóły 
632.artykuł: Kuźma Feliks: Życie jest, jakie jest. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 97-102 (programy nauczania języka polskiego i podręczniki wobec aktualnego sta...) szczegóły 
633.artykuł: Kwaśniewska Katarzyna: Próbna matura wewnętrzna w klasie II. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 51-53  szczegóły 
634.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
635.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O edukacji elementarnej - wbrew tradycji. Polonistyka 1994 nr 7 s. 424-429  szczegóły 
636.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O niektórych uwarunkowaniach zawodowej edukacji nauczycieli. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 38-55 (nt. serii podręczników "To lubię!"...) szczegóły 
637.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Od konspektu do artykułu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 83-88 (specyfika konspektu lekcyjnego...) szczegóły 
638.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: U progu edukacji literackiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 566-568  szczegóły 
639.artykuł: Lam Andrzej: Literatura współczesna w IV klasie liceum. Polonistyka 1989 nr 4 s. 243-246  szczegóły 
640.artykuł: Libera Zdzisław: W sprawie nauczania literatury w szkole średniej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 35-40 (nauczanie literatury jako czynnik wychowawczy oraz źródło przeżyć ideo...) szczegóły 
641.artykuł: Lisiecka Zofia: Jaka matura 2002?. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 34-38  szczegóły 
642.artykuł: Literatura dotycząca innowacji i nowatorstwa pedagogicznego z czasopism: Oświata i Wychowanie, Ruch Pedagogiczny, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu, Kwartalnik Pedagogiczny, Nowa Szkoła, Nauczyciel i Wychowanie, Badania Oświatowe, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Studia Pedagogiczne, Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, Przegląd Pedagogiczny z lat 1980-1990. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1992 z. 2 s. 127-148  szczegóły 
643.artykuł: Lupas-Rutkowska Joanna: Przeżywamy lektury?. Polonistyka 1994 nr 8 s. 489-491  szczegóły 
644.artykuł: Łach Teresa: Czym jest drama?. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1998 r. 4 nr 1 s. 55-60  szczegóły 
645.artykuł: Łagowski Bronisław: Degrengolada szkolnej humanistyki. Przegląd 2002 nr 20 s. 67 (dot. tematów maturalnych...) szczegóły 
646.artykuł: Łata Wanda: Wykorzystanie wyrazów dźwiękonaśladowczych w kształtowaniu wymowy dziecka w wieku przedszkolnym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1991 z. 12 (138) s. 187-197 (przy zastosowaniu m.in. utworów literackich Juliana Tuwima, Janiny P...) szczegóły 
647.artykuł: Łopata Andrzej: Dlaczego milczą?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 529-533 (odbiór tekstów o tematyce wiejskiej w szkole podstawowej...) szczegóły 
648.artykuł: Łubieniewska Ewa: Dzieła mają swoich autorów... Biografie twórców na lekcjach. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 28-32  szczegóły 
649.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycja tematów prac pisemnych dla klas pierwszych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 114-119 (dla szkół średnich...) szczegóły 
650.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. IV. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 89-99  szczegóły 
651.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. III. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 97-102  szczegóły 
652.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych cz. II. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 112-117  szczegóły 
653.artykuł: Ługowski Łukasz: Wiadomości Skierniewickie 1989 nr 39 s. 7 (wywiad z polonistą ze Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie m.in....) szczegóły 
654.artykuł: Machulska Halina: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (1-4). Drama 1992 z. 1 s. 7-17, z, 2 s. 7-8, z. 4 s. 7-10 (cd. w 1993...) szczegóły 
655.artykuł: Machulska Halina: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (5). Drama 1993 z. 5 s. 7-8 (cd. z 1992...) szczegóły 
656.artykuł: Mackiewicz Antoni: "Polonista nie powinien narzekać, na co się zdecydował...". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 84-91 (wyw. z nauczycielem języka polskiego, m.in. nt. metod nauczania; rozm....) szczegóły 
657.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z wypisów starego belfra. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 66-69  szczegóły 
658.artykuł: Maćkiewicz Jolanta: Jak przygotować (się) do napisania rozprawki maturalnej?. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 52-65  szczegóły 
659.artykuł: Magda Marzenna: Literatura dziecięca w pracy nad kształceniem języka dziecka w młodszym wieku szkolnym. Życie Szkoły 1989 nr 2 s. 108-111 (rola literatury w nauczaniu początkowym...) szczegóły 
660.artykuł: Majer-Gemińska Barbara: Aktywny odbiór treści jako czynnik osiągania kompetencji czytelniczych. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 55-62  szczegóły 
661.artykuł: Majer-Gemińska Barbara: Kompetencje odbiorcze tekstu literackiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 15-28  szczegóły 
662.artykuł: Makowski Stanisław: Literatury obce okresu romantyzmu w praktyce szkolnej. Polonistyka 1991 nr 5 s. 259-266 (w szkole średniej...) szczegóły 
663.artykuł: Makowski Stanisław: Utwór literacki - konteksty - nawiązania (Na przykładzie "Do*** Na Alpach w Spluegen 1829" [Adama Mickiewicza]). Polonistyka 1990 nr 1 s. 9-24  szczegóły 
664.artykuł: Małachowska Małgorzata: Język mówiony w dydaktyce szkolnej. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 59-61  szczegóły 
665.artykuł: Małachowska Paulina: Nowa matura z języka polskiego (Z punktu widzenia królika doświadczalnego). Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
666.artykuł: Małecki Wojciech: Ku nowej maturze. Polonistyka 1997 nr 3 s. 132-137 (nt. reformy egzaminu maturalnego i dyskusji wokół Programu Nowej Matur...) szczegóły 
nawiązanie: Konarzewski Krzysztof: Postscriptum. Polonistyka 1997 nr 3 s. 137-138  szczegóły 
667.artykuł: Mameła Maria: Syzyf - podstępny i plotkarz. Edukacja i Dialog 2001 nr 9-10 s. 108-110 (dot. opinii uczniów szkoły podstawowej nt. Syzyfa...) szczegóły 
668.artykuł: Maniak Maria, Salamaga Zofia: Książka uczy, bawi, wychowuje. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 224-228 (rola literatury w procesie rozwoju intelektualnego dzieci w wieku prze...) szczegóły 
669.artykuł: Maranda Tadeusz: "Dawać siebie w nieskończoność". Polonistyka 1992 nr 9 s. 563-566 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. programu autorskiego; rozm. Sta...) szczegóły 
670.artykuł: Marczuk Anna: Egzamin z lekcji wykorzystującej kreatywne metody myślenia. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 36-45  szczegóły 
671.artykuł: Markwica Beata: Czy maturzyści dojrzeli już do interpretacji wierszy?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 172-177  szczegóły 
672.artykuł: Marzec Anna: Kształcenie kulturalne w klasie IV szkoły średniej. Polonistyka 1989 nr 4 s. 256-262  szczegóły 
673.artykuł: Marzec Anna: Rola edukacji kulturalnej w poszerzeniu wiedzy o języku i świecie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 19-38 (wprowadzanie problematyki teatralnej, filmowej i radiowej na lekcjach ...) szczegóły 
674.artykuł: Masłoń Krzysztof: Podręcznikowy kabaret. Nauka literatury w szkołach. Sycyna 1995 nr 3 [1] s. 6-7 (przegląd podręczników...) szczegóły 
675.artykuł: Masłoń Krzysztof: Z dala od podręcznika. Język polski w podstawówce. Sycyna 1995 nr 7 s. 6-7 (przegląd podręczników...) szczegóły 
676.artykuł: Matejak Izabela: O pożytkach z ustalania kryteriów oceny. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 49-54 (ustalanie z uczniami kryteriów ocen z języka polskiego; przykład lekcj...) szczegóły 
677.artykuł: Matejak Izabela, Nastał Beata, Nowak Zofia: Wspomagać rozwój dziecka przez system oceniania. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 31-40 (ocenianie osiągnięć ucznia w szkole podstawowej, dot. języka polskiego...) szczegóły 
678.artykuł: Matejak Izabela: Żeby uczniowie chcieli pracować. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 17-25 (cele nauczania języka polskiego, metody...) szczegóły 
679.artykuł: Materiały opracowane przez grupę Nowej Matury SNaP. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 21-24  szczegóły 
680.artykuł: Matura z polskiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 72 s. 15-17 (tematy z próbnej matury...) szczegóły 
681.artykuł: Matuszewski Ryszard: Czy Broniewskiego odstręczał "żywioł semicki"?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 46 s. 12 (omów. serii książek "Scenariusze lekcji języka polskiego" w oprac. Bar...) szczegóły 
682.artykuł: Mazurek Aleksandra, Otolińska Renata: Egzamin wstępny do autorskiej klasy aktywności twórczej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 73-76 (z jęz. polskiego...) szczegóły 
683.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Uwstecznione średniowiecze (Obraz epoki w programach i podręcznikach literackich z lat 1949-1956). Religioni et Litteris 1994 nr 6 s. 7-14  szczegóły 
684.artykuł: Memoriał Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego w Sprawie Reformy Nauczania Języka Ojczystego z dnia 12 czerwca 2000 r.. Polonistyka 2000 nr 10 s. 622-624  szczegóły 
685.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 162-166 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
686.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 136-137 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
687.artykuł: Migdał Teresa: Spotkania z ulubionymi bohaterami książek (Z książką nie tylko podczas zajęć). Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 228-232 (rola literatury w procesie rozwojowym dzieci w wieku przedszkolnym...) szczegóły 
688.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Miejsce ankiety w pracy polonisty. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 61-66 (nt. ankiet przeprowadzanych wśród uczniów...) szczegóły 
689.artykuł: Mikołajczyk Iwona: "Nihil semper suo statu manet"?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 492-494 (nt. egzamninu maturalnego w Gdańsku w 1998...) szczegóły 
690.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Twórzmy nowy model egzaminów dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 99-104 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
691.artykuł: Miodek Teresa: Notatka jako sposób utrwalania myśli i wrażeń z lektury własnej (Z doświadczeń bibliotekarza). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 39-50 (nt. uczniowskich notatek, na podstawie ankiet przeprowadzonych w liceu...) szczegóły 
692.artykuł: Misiak Paweł: Żegnaj, szkoło. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 83-85 (dot. m.in. sytuacji czytelnictwa wśród młodzieży, także wpływu na nie ...) szczegóły 
693.artykuł: Morawska Iwona: Liryka patriotyczna w szkole (dawniej i dziś). Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2007 nr 6 (2994) s. 129-140 (dot. dydaktyki od czasów PRL do dnia dzisiejszego...) szczegóły 
694.artykuł: Morszczyńska Urszula: Badania nad przejmowaniem struktur metodologicznych przez uczniów: Interpretacja literacka jako wyjaśnienie. Przedstawienie badań nad przejmowaniem struktur metodologicznych w obrębie języka polskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1187 s. 63-97  szczegóły 
695.artykuł: Myrcik Katarzyna: Nowa matura - nowe problemy. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 7-10  szczegóły 
696.artykuł: Myrdzik Barbara: Głos w sprawie roli tradycji w edukacji polonistycznej w zreformowanej szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 7-12  szczegóły 
697.artykuł: Myrdzik Barbara: Matura - przeżytek, "gra pozorów" czy sprawa ważna?. Polonistyka 1995 nr 1 s. 29-34  szczegóły 
698.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w perspektywie edukacji polonistycznej (część II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 45-51  szczegóły 
699.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w w perspektywie edukacji polonistycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 22-32  szczegóły 
700.artykuł: Myrdzik Barbara: O monologu i dialogu edukacyjnym. Polonistyka 1995 nr 8 s. 523-528 (dialog za pośrednictwem utworu literackiego...) szczegóły 
701.artykuł: Myrdzik Barbara: O potrzebie wolności. Refleksje o edukacji polonistycznej z perspektywy aksjologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 131-144 (w szkole średniej...) szczegóły 
702.artykuł: Nagajowa Maria: Tekst literacki jako wzór w kształceniu sprawności językowej ucznia. Stylistyka 1996 nr 5 s. 19-27 (dot. metody naśladownictwa tekstu literackiego...) szczegóły 
703.artykuł: Nagajowa Maria: Wczoraj, dziś i jutro wypracowań (I-II). Polonistyka 1993 nr 2 s. 85-91, nr 3 s. 162-165 (o dwóch głównych nurtach kształcenia umiejętności wypowiadania się w f...) szczegóły 
nawiązanie: Kłakówna Zofia Agnieszka: Czy są dwie Marie Nagajowe? O artykule "Wczoraj, dziś i jutro wypracowań". Polonistyka 1993 nr 3 s. 166-170  szczegóły 
704.artykuł: Nasiłowska Anna: Nagroda za przewidywalność. Nowa matura przewiduje testy z języka polskiego. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 4 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
polemika: Biedrzycki Krzysztof: Nie radykalna rewolucja. Tygodnik Powszechny 2003 nr 22 s. 4  szczegóły 
705.artykuł: Nastał Beata: Bez gotowych recept!. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 63-64 (o warsztatach dla polonistów szkół podstawowych...) szczegóły 
706.artykuł: Nastał Beata: Kryteria oceny wypracowania. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 87-89 (oprac. przez Zespół Polonistyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym...) szczegóły 
707.artykuł: Nawrocki Aleksander: Poezja w szkole. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 113-115 (o nauczaniu o poezji w szkołach...) szczegóły 
708.artykuł: Nieckula Franciszek: Warsztacik gramatykarza (O wypracowaniach szkolnych). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 85-91 (rady dotyczące zdawania pisemnego egzaminu z języka polskiego...) szczegóły 
709.artykuł: Niemierko Bolesław: Diagnoza systemu oceniania na podstawie analizy recenzji prac maturalnych. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 72-81 (oprac. na zamówienie Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Ed...) szczegóły 
710.artykuł: Niemierko Bolesław: O pomiarze dydaktycznym i perspektywach "Nowej Matury". Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 88-93 (wyw., rozm. Małgorzata Klimińska...) szczegóły 
711.artykuł: Niemierko Bolesław: Warsztat pomiarowy współczesnego polonisty. Polonistyka 1998 nr4 s. 196-201 (nt. ustalania wymagań dot. wiedzy uczniów, oceniania...) szczegóły 
712.artykuł: Nim zacznie się drama.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 106-114 (dyskusja redakcyjna nt. dramy jako metody nauczania; wypow.: Roman Ara...) szczegóły 
713.artykuł: Nowa Matura. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 48-61 (wypow.: Anetta Janc, Anna Kij, Teresa Kosyra-Cieślak, Marta Sobocińska...) szczegóły 
714.artykuł: Nowa matura. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 65-85 (wypow.: Wojciech Kajtoch, Marta Sobocińska, Klemens Strózyński; zawier...) szczegóły 
715.artykuł: Nowa Matura. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 93-96 (II część materiału programu "Nowa Matura"...) szczegóły 
716.artykuł: Nowacka Jadwiga: Prelekcje i wykłady w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 96-104 (dot. wieloletniego cyklu spotkań, głównie literaturoznawczych, zatytuł...) szczegóły 
717.artykuł: Nowel Ewa: O przekształcaniu podstaw komunikowania się i rozwoju mozliwości twórczych na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 49-54  szczegóły 
718.artykuł: Nowotniak Justyna: Świat bez baśni - kilka impresji o współczesnej szkole. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
719.artykuł: O nowej maturze z języka polskiego i historii. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 39-69 (założenia, struktura i forma egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
720.artykuł: Obert Viliam: Kompleksowe podejście do interpretacji w szkolnym kształceniu i wychowaniu literackim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 91-108  szczegóły 
721.artykuł: Odrozek Henryk: Wytwarzanie twórczej atmosfery w "Peryskopie". Polonistyka 1996 nr 9 s. 611-612 (nt. gazety szkolnej w liceum w Wadowicach...) szczegóły 
722.artykuł: Ogłoza Ewa: O języku na lekcjach kształcenia literackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 7-13  szczegóły 
723.artykuł: Ogłoza Ewa: O niektórych aspektach edukacji literackiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 34-50  szczegóły 
724.artykuł: Olbrycht Anna: Rola kontaktu z książką w rozwoju dziecka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1501 s. 41-49 (w przedszkolu...) szczegóły 
725.artykuł: Olinkiewicz Elżbieta: Tworząc pracownię.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 44-47 (nt. działaln. Pracowni Rozwoju przez Sztukę i Teatr przy Wojewódzkim O...) szczegóły 
726.artykuł: Olszewska Bożena: Zbiorek przysłów "Kto śpiewa, troski rozwiewa" Janiny Porazińskiej w edukacji polonistycznej. Literatura Ludowa 2003 nr 4/5 s. 83-92  szczegóły 
727.artykuł: Opacka Anna: Mickiewicz na "godzinach polskiego", czyli czy można uczyć odbioru poezji?. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
728.artykuł: Opacka Anna: Takie poprawianie zaszkodzi (Spór o język polski na maturze). Śląsk 2000 nr 5 s. 10-13  szczegóły 
729.artykuł: Orłowski Hubert: Deutsche Literatur im polnischen Literaturunterricht. Studia Germanica Posnaniensia 1993 t. 20 s. 125-134  szczegóły 
730.artykuł: Orłowski Hubert: Polen in deutschen Lesebuechern fuer Sprache und Literatur, unter Beruecksichtung deutscher Literatur im polnischen Literaturunterricht. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 111-124  szczegóły 
731.artykuł: Osięgłowska Dorota: "Harry Potter" [Joanne K. Rowling]... na lekcji języka polskiego?. Forum Humanistów 2001 nr 3 s. 87-91  szczegóły 
732.artykuł: Ostowicz Anna: Pierwszy rok fakultetu, czyli przymiarki do matury nowego typu. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 36-42 (z języka polskiego...) szczegóły 
733.artykuł: Ostowicz Anna: Pomaturalne wątpliwości. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 59-61 (omów. matury z języka polskiego 1998...) szczegóły 
734.artykuł: Otolińska Renata, Surniak Paulina: A może dyskusja punktowana?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 63-65 (dyskusja na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
735.artykuł: Ożóg Zofia: Inny zeszyt. Polonistyka 1998 nr 9 s. 619-620 (jak powinien być prowadzony przez ucznia zeszyt do języka polskiego, f...) szczegóły 
736.artykuł: Pachecka Jadwiga: Czy można namówić uczniów na czytanie Żeromskiego?. Polonistyka 1996 nr 6 s. 358-360  szczegóły 
737.artykuł: Pachecka Jadwiga: Literatura nieobecna w szkole. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 34-36 (przyczyny niechęci uczniów do czytania tekstów literackich; sposoby je...) szczegóły 
738.artykuł: Paczkowska Ewa: Współczesność w szkole - wahania, wątpliwości, dylematy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 27-36 (miejsce literatury współczesnej w programie szkolnym ostatniej klasy s...) szczegóły 
739.artykuł: Pankowska Teresa: Oświata Dorosłych 1989 nr 9 s. 540-544  szczegóły 
740.artykuł: Partyka Lucyna: Biblioteka przyjazna użytkownikom. Dydaktyczna działalność bibliotek publicznych i jej znaczenie. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 43-47 (m.in. o popularyzacji czytelnictwa...) szczegóły 
741.artykuł: Pasternak Lilla, Pasternak Wojciech: Z zagadnień teleologii dydaktyki wartości. O celach i materiale wychowania literackiego. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 67-98  szczegóły 
742.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze (Cz. I-II). Polonistyka 1989 nr 3 s. 177-188, nr 4 s. 309-316  szczegóły 
743.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 87-110  szczegóły 
744.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury w poszukiwaniu przestrzeni edukacyjnej. Na jubileusz dwudziestu lat istnienia Dydaktyki Literatury. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 5-8  szczegóły 
745.artykuł: Pasterniak Wojciech: Edukacja literacka jako poszukiwanie wartości. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 51-58  szczegóły 
746.artykuł: Pasterniak Wojciech: Prakseologia a dydaktyka literatury. ([W ks. zb.:] Humanizm, prakseologia, pedagogika. Materiały konferencji...) szczegóły 
747.artykuł: Pasterniak Wojciech: Przeżycie estetyczne w procesie poznawania dzieła literackiego w szkole. Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 71-89  szczegóły 
748.artykuł: Pasterniak Wojciech: Transcendentalia w edukacji literackiej. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 19-24  szczegóły 
749.artykuł: Pasterska Jolanta: Rola i funkcja dydaktyki literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli polonistów w opinii studentów i nauczycieli. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 105-115  szczegóły 
750.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dialog i organizowanie. Polonistyka 1992 nr 5 s. 293-294 (próba zdefiniowania tekstu metodycznego...) szczegóły 
751.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach. Polonistyka 1996 nr 4 s. 219-224 (m.in. w utworze literackim...) szczegóły 
752.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 218-224 (uwagi nt. typów błędów językowych i stylistycznych robionych przez ucz...) szczegóły 
753.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O strukturze testu czytania ze zrozumieniem. Polonistyka 1998 nr 4 s. 202-207 (dobór testu, zadania...) szczegóły 
754.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Osiągnięcia uczniów z języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 9 s. 674-688  szczegóły 
755.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Pierwsza ekspertyza Nowej Matury. Polonistyka 1997 nr 3 s. 150-153 (dot. ekspertyzy Bolesława Niemierki...) szczegóły 
756.artykuł: Patrzałek Tadeusz, Patrzałkowa Anna: Świetlicki i inni (Przypadek nie tylko olimpijski). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 51-58 (nt. interpretacji wiersza Marcina Świetlickiego na Olimpiadzie Literat...) szczegóły 
757.artykuł: Patrzałek Tadeusz: W poszukiwaniu "piątego tematu". Polonistyka 1997 nr 3 s. 156-159 (dot. rozszerzenia ilości tematów na pisemnym egzaminie maturalnym z ję...) szczegóły 
758.artykuł: Pawliszak Leokadia: Poszerzyć ofertę tematów. Polonistyka 1997 nr 3 s. 154-155 (dot. Nowej Matury...) szczegóły 
759.artykuł: Pawłowska Brygida: Bawi, integruje, uczy. Polonistyka 1996 nr 9 s. 609-610 (nt. gazety szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie...) szczegóły 
760.artykuł: Pawłowska Regina: Funkcje przedmiotu "język polski" a kształcenie nauczycieli polonistów. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 9-13  szczegóły 
761.artykuł: Pawłowska Regina: Mechanizmy czytania a nauka literatury w szkole. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
762.artykuł: Pawłowska Regina: W obronie przedmiotu "język polski". Tygodnik Powszechny 1998 nr 39 s. 5 (ocena miejsca przedmiotu "język polski" w projektach reformy systemu e...) szczegóły 
763.artykuł: Peplińska Elżbieta: Straszny pomiar dydaktyczny?. Polonistyka 1998 nr 10 s. 688-690 (nt. badania wyników nauczania z języka polskiego...) szczegóły 
764.artykuł: Perz Przemysław: Ku nowym koncepcjom kształcenia w szkole średniej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 47-51 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
765.artykuł: Pethe Aleksandra: Poloniści o Nowej Maturze. Polonistyka 1998 nr 10 s. 685-687  szczegóły 
766.artykuł: Pęczak Mirosław: Lektury przymusowe, czyli mordowanie Miłoszem. Polityka 1997 nr 37 s. 3-8 (nt. doboru kanonu lektur, z wypow. autorów: Aleksandra Borowska, Graży...) szczegóły 
polemika: Zychowicz Jacek: Znienawidzone lektury. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 5  szczegóły 
767.artykuł: Pisemne tematy maturalne dla różnych typów szkół w różnych województwach kraju w r. szk. 1988/89. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 408-422  szczegóły 
768.artykuł: Plisiecki Janusz: Kultura literacka - kultura filmowa. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 25-31 (w szkole średniej...) szczegóły 
769.artykuł: Polonistyka 1995 nr 5 s. 266-272 (ankieta Polonistyki: Co jest dzisiaj najważniejsze? wypow.: Mic...) szczegóły 
770.artykuł: Polakowski Jan: Kulturoznawcza koncepcja kształcenia literackiego dzisiaj. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 45-61  szczegóły 
771.artykuł: Polakowski Jan: Na miarę ucznia i nauczyciela. Polonistyka 1997 nr 5 s. 260-267 (nt. reformy nauczania języka polskiego...) szczegóły 
772.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 91-100  szczegóły 
773.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Polonistyka 1996 nr 2 s. 69-75  szczegóły 
774.artykuł: Polakowski Jan: O sytuacji we współczesnej dydaktyce literatury (W poszukiwaniu podstaw teorii kształcenia literackiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 7-33  szczegóły 
775.artykuł: Polakowski Jan: Zastosowanie pojęć wiedzy o kulturze w diagnozie procesu kształcenia literackiego w toku interakcji dydaktycznej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 23-53  szczegóły 
776.artykuł: Polonista z polonistyką - trudne związki. Polonistyka 2003 nr 8 s. 497-500 (nt. związków polonistyki akademickiej i szkolnej; dyskutują: Bogumiła ...) szczegóły 
777.artykuł: Polski: ostatnia instrukacja (Matury 2001). Gazeta Wyborcza 2001 nr 101 s. 14, 16-17 (przykłady tematów maturalnych oprac. przez Centralną Komisję Egzaminac...) szczegóły 
778.artykuł: Preis Danuta Anna: Biblioteki publiczne i szkolne w rozwijaniu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 125-127 (w oparciu o doświadczenia nauczyciela języka polskiego i wywiady przep...) szczegóły 
779.artykuł: Projekt podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 5-23 (tekst projektu...) szczegóły 
780.artykuł: Propozycje kryteriów oceny literackich prac pisemnych (maturalnych) z języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 91-96  szczegóły 
781.artykuł: Przybylska Anna: O wartości pedagogicznej wielostronnej działalności artystycznej. Refleksje po realizacji interkulturalnego projektu dla dzieci pod tytułem DROGI-WEGE. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 47-58 (opis projektu zrealizowanego przez Kulturamt w Hanowerze i Ogólnopolsk...) szczegóły 
782.artykuł: Przybyła Zbigniew: Odzyskany termin "język ezopowy". Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 320-331 (nt. funkcjonowania wyrażenia "język ezopowy" w podręcznikach, słownika...) szczegóły 
783.artykuł: Przybyła Zbigniew: Szkolny odbiór literatury pozytywistycznej (Refleksja krytyczna). Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 435-441  szczegóły 
784.artykuł: Przychodniak Marcin: Obiektywne i kompetentne. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 4 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
785.artykuł: Przykładowe wypracowania uczniów, inspirowane przez ćwiczenia dramowe. Drama 1993 z. 5 s. 20-22 (teksty sześciu wypracowań...) szczegóły 
786.artykuł: Ptak Wiesław S.: Testy zaradności. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 4 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
787.artykuł: Rabacka Izabela: Życiorysy, biogramy i codzienne opowieści biograficzne. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 33-36  szczegóły 
788.artykuł: Rajca Waldemar: Propozycje tematów prac pisemnych dla zsz. cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 118-120  szczegóły 
789.artykuł: Ratajska Krystyna: Metody kształcenia literackiego (Kilka uwag i wątpliwości). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 14-22  szczegóły 
790.artykuł: Ratyńska Hanna: O smutnych i wesołych książkach dla dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 7 s. 438-441 (dot. literatury dla dzieci przedszkolnych...) szczegóły 
791.artykuł: Rebeś Józefina: Pomiędzy pałacem a salonem. Śląsk 1999 nr 5 s. 48-49 (wyw. z animatorką życia literackiego, organizatorką "Wszechnicy Litera...) szczegóły 
792.artykuł: Rejter Artur: Gatunek mowy obiektem edukacji polonistycznej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 87-98 (praca z gatunkiem mowy na lekcjach języka polskiego: testament, skarga...) szczegóły 
793.artykuł: Rippel Rafał: O pożytkach z redagowania czasopisma szkolnego - na przykładzie gazety "Gzowski News". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 39-44  szczegóły 
794.artykuł: Rosa Alicja: Badania diagnostyczne jako podstawa projektowania tekstów sterujących lekturą. Na przykładzie "Sachema" H. Sienkiewicza. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 65-86  szczegóły 
795.artykuł: Rosa-Chłobowska Renata: Konstrukcja pisemnych wypowiedzi narracyjnych dzieci szkolnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1991 t. 44 s. 173-188  szczegóły 
796.artykuł: Różańska Grażyna: Innowacje dydaktyczne w procesie kształcenia polonistycznego. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 20-21  szczegóły 
797.artykuł: Różycka Anna: Jak uczyć rozumieć i kochać poezję?. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 261-274  szczegóły 
798.artykuł: Rutkowska-Urbańczyk Monika: Umiejętność analizowania tekstów lirycznych przez nauczycieli klas początkowych (Komunikat z badań). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1995 z. 17 (172) s. 47-52  szczegóły 
799.artykuł: Rypel Agnieszka: Problem nadawcy i odbiorcy szkolnych form wypowiedzi pisemnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 203-208  szczegóły 
800.artykuł: Ryzner-Feduniewicz Maria: Jak polubić czytanie?. Guliwer 2001 nr 1 s. 68-70 (dot. szkoły podstawowej...) szczegóły 
801.artykuł: Rzepczyński Sławomir: Jak kazano czytać "Dziady" [Adama Mickiewicza] w szkole średniej w latach 1945-1956. Kultura Niezależna 1991 nr 70 s. 39 (tekst ref.eratu wygłoszonego na sesji: "Dziady" A. Mickiewicza i ich d...) szczegóły 
802.artykuł: Rześniowiecka Joanna: Test the best. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-101 (o testach z języka polskiego; z tekstem testu na egzaminie wstępnym do...) szczegóły 
803.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Co stanowi istotę dramatu w nauczaniu szkolnym?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 20-25 (utwory dramatyczne w szkole; jak o nim uczyć...) szczegóły 
804.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Dylematy kształcenia literackiego w szkole podstawowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 7-16  szczegóły 
805.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Z badań nad kształceniem polonistycznym w szkole podstawowej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 689-703  szczegóły 
806.artykuł: Sawicka Monika: Jakiego Mickiewicza poznajemy w szkole średniej (refleksja na podstawie mini-ankiety wśród studentów). Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
807.artykuł: Sienko Maria: O wychowaniu i nauczaniu literatury. Z dyskusji z lat 1945-1948. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 7-25  szczegóły 
808.artykuł: Sinica Marian: Dorobek edytorski uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995 (Bibliografia adnotowana). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
809.artykuł: Sinica Marian: Dydaktyka literatury a teoria komunikacji literackiej (zarys problemu). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 93-102  szczegóły 
810.artykuł: Sinica Marian: Eksplikacja pojęcia kultury literackiej jako kategorii dydaktyczno-badawczej. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
811.artykuł: Sinica Marian: Hermeneutyka a dydaktyka literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 35-40  szczegóły 
812.artykuł: Sinica Marian: Podstawowe tendencje i nurty rozwojowe w dydaktyce literatury polskiej lat 1944-1989 (Zarys koncepcji badań). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 1 s. 113-118  szczegóły 
813.artykuł: Skoczek Anna: Spotkanie z Whartonem na lekcjach języka polskiego. Nowa Polszczyzna 1999 nr 2 s. 38-41  szczegóły 
814.artykuł: Skoczylas Kazimierz: Biblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 264-273  szczegóły 
815.artykuł: Skrzeszewska Wiesława: "Lubię czytać poezję, bo zaczynam ją rozumieć". Polonistyka 1993 nr 9 s. 567-568 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
816.artykuł: Skrzyńska Romana: Metoda integralna w nauczaniu języka polskiego. Rota 1995 nr 1 s. 50  szczegóły 
817.artykuł: Słowikowska-Olejarczyk Teresa: Trudne odpowiedzi na "pytania naiwne". Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 23-25 (nt. znajomości twórczości Wisławy Szymborskiej wśród uczniów, na podst...) szczegóły 
818.artykuł: Słowiński Lech: Jestem za historią literatury w szkole średniej opartą na rozumnej lekturze tekstów. Polonistyka 1989 nr 2 s. 93-99  szczegóły 
819.artykuł: Słowiński Lech: Syntezy literackie w szkole średniej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 353-358  szczegóły 
820.artykuł: Smużniak Karol: Głos w dyskusji nad podstawami programowymi nowego systemu kształcenia. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 119-120 (nt. miejsca wiedzy o kulturze w edukacji polonistycznej...) szczegóły 
821.artykuł: Sobocińska Marta: Matura 2001. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 47 (nt. prac przy projekcie Nowej Matury Stowarzyszenia Nauczycieli Poloni...) szczegóły 
822.artykuł: Sobocińska Marta: To już za nami... (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP). PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 5 (o działalności...) szczegóły 
823.artykuł: Sobocińska Marta: Z II Walnego Zgromadzenia SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
824.artykuł: Sowiński Gerard: Czasopisma uczniowskie jako element życia szkoły. Polonistyka 1996 nr 9 s. 580-588 (także w kształceniu polonistycznym...) szczegóły 
825.artykuł: Sójka Anna: Wartość wyobraźni czyli o aktywności twórczej praktycznie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 615-620 (nt. praktyk studentów filologii polskiej w szkole...) szczegóły 
826.artykuł: Spychała Dorota: Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 297-305  szczegóły 
827.artykuł: Stachowicz Aleksandra: Ćwiczenia stylistyczne w szkole średniej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 1 s. 31-33  szczegóły 
828.artykuł: Starnawski Jerzy: Miejsce nauki języka polskiego i literatury w nauczaniu szkolnym. Polonistyka 1990 nr 8 s. 433-437  szczegóły 
829.artykuł: Starnawski Jerzy: O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1990 nr 1 s. 38-53  szczegóły 
830.artykuł: Starnawski Jerzy: O nauczaniu elementów kultury i literatury obcej dawnych wieków (Od starożytności po dobę baroku włącznie) w programie szkolnym języka polskiego. Polonistyka 1991 nr 1 s. 11-28  szczegóły 
831.artykuł: Starzycka M. Magdalena: Dlaczego socjalizm upadł?. Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 34-38 (nt. propagandy socjalistycznej stosowanej na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
832.artykuł: Staszewska Krystyna: Biografie literackie w szkole. Od żywotów do wywiadów. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 81-87  szczegóły 
833.artykuł: Staszewska Krystyna: Intertekstualność. Dawne motywy, nowe sensy. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 18-22 (nt. unikania w szkolnej polonistyce pojęcia "intertekstualność"...) szczegóły 
834.artykuł: Staszewska Krystyna: Praca domowa ucznia: przymus czy satysfakcja?. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 3 s. 22-26 (m.in. propozycje tematów prac domowych z języka polskiego w szkole pod...) szczegóły 
835.artykuł: Stawiarska Elżbieta: Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 42-52  szczegóły 
836.artykuł: Stec Teresa: O polonistycznej konsekwencji. Polonistyka 1989 nr 1 s. 56-63 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego w szkole podstawowej nt. wycieczek ...) szczegóły 
837.artykuł: Stępniowski Ignacy: Zapotrzebowanie na nowych nauczycieli języka polskiego w latach 1996-2010. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 14-18  szczegóły 
838.artykuł: Stodolna-Rybczyńska Anna: Wczoraj i dziś regionalistyki w szkole. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
839.artykuł: Stróżański Krzysztof: Nim zacznie się teatr. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 29-32 (wykorzystywanie form teatralnych na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
840.artykuł: Stróżański Krzysztof: O uczuciach metafizycznych, wielbłądzie i happeningu. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 26-34 (jak przygotowywać lekcje języka polskiego, by zainteresowac uczniów...) szczegóły 
841.artykuł: Stróżański Krzysztof: Sprawa konspektów, czyli ciąg dalszy myślenia teatrem o szkole. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 68-72 (nt. konspektów lekcyjnych i ich potrzeby...) szczegóły 
842.artykuł: Stróżański Krzysztof: "Zadania do lektury" w realizacji autorskiego programu klasy teatralnej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 64-67 (wykorzystanie przez nauczyciela polonistę cyklu prac "Zadania do lektu...) szczegóły 
843.artykuł: Stróżański Krzysztof: Zmienić chociaż kawałek.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 59-62 (wyw. z nauczycielem polonistą klas teatralnych XIV Liceum Ogólnokształ...) szczegóły 
844.artykuł: Stróżyński Klemens: Jaka piękna katastrofa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 68-73 (nt. wyników testu badania kompetencji ucznia w byłym województwie pils...) szczegóły 
845.artykuł: Stróżyński Klemens: Klucze oceny wypracowań. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 89-99  szczegóły 
omówienie: Królikowska Barbara: Opinia o "Kluczach oceny wypracowań". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 100-101  szczegóły 
846.artykuł: Stróżyński Klemens: Kształcenie polonistyczne w nowej szkole ponadgimnazjalnej. Język Polski w Liceum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 33-38 (tekst referatu wygłoszonego podczas konferencji dla nauczycieli języka...) szczegóły 
847.artykuł: Stróżyński Klemens: Metodologia z ludzka twarzą. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 46-53  szczegóły 
848.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie i technologia informacyjna. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 77-90 (ocena jako cel kształcenia ucznia, uczenie współpracy w zespole...) szczegóły 
849.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 9-13  szczegóły 
850.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 65-70  szczegóły 
851.artykuł: Stróżyński Klemens: Patologia recenzji, patologia ocen. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 44-51 (jak powinny być recenzowane wypracowania uczniów...) szczegóły 
852.artykuł: Stróżyński Klemens: Piszta co chceta. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 75-82 (nt. kształcenia umiejętności pisemnych wypowiedzi uczniów...) szczegóły 
853.artykuł: Stróżyński Klemens: Pożytek z jaj. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 23-25 (test wyboru z języka polskiego w klasie I liceum ogólnokształcącego...) szczegóły 
854.artykuł: Stróżyński Klemens: Szkoła jako nieporozumienie. Czas Kultury 1991 nr 31 s. 74-76 (nt. matur...) szczegóły 
855.artykuł: Stróżyński Klemens: Tekst in statu nascendi. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 33-41 (artykuł nt. jak można uczyć tworzenia tekstów...) szczegóły 
856.artykuł: Stróżyński Klemens: Więźniowie schematów. Edukacja i Dialog 1996 nr 6 s. 31-33 (wady i zalety posługiwania się schematami poznawczymi w procesie naucz...) szczegóły 
857.artykuł: Synowiec Helena: Z badań nad frazeologią uczniów. Polonistyka 1998 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
858.artykuł: Szary Adrian: Patentonia - czyli pomysły prof. Ambrożego Kleksa na współczesną lekcję patriotyzmu. Nasza Rota 2006 nr 3/4 s. 68-69 (dot. "Akademii Pana Kleksa" Jana Brzechwy...) szczegóły 
859.artykuł: Szczyglak Piotr: Polak i Litwin w kraju lat dziecinnych. x 1999 ([W ks.:] Tematy polsko-litewskie. Historia, literatura, edukacja. Pod ...) szczegóły 
860.artykuł: Szczytyńska Agata: Przegląd nowych form pracy na lekcjach języka polskiego w klasie IV (Poszukiwania metodyczne). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 7 s. 28-38  szczegóły 
861.artykuł: Szefler Elżbieta: Co widać na obrazku? (O poszerzaniu treści utworu literackiego dla najmłodszych dzięki ilustracji). Guliwer 1994 nr 4 s. 39-40  szczegóły 
862.artykuł: Szmuc Justyna: Dobrze by było, gdyby każdy polonista.... Polonistyka 1996 nr 10 s. 684 (jakie wymagania stawiają uczniowie nauczycielowi języka polskiego...) szczegóły 
863.artykuł: Szyling Grażyna: O przydatności dydaktycznej testowego sprawdzania umiejętności analizy interpretacji awangardowego utworu poetyckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 46-67  szczegóły 
864.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Wieszcz podstawowy. Guliwer 1998 nr 6 s. 45-50 (utwory Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstaw...) szczegóły 
865.artykuł: Szypowska Irena: Mickiewicz we współczesnej szkole (Wprowadzenie do dyskusji). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 59-74  szczegóły 
866.artykuł: Śliwińska Dorota: Uczeń jako własny produkt. Polonistyka 2001 nr 7 s. 416-419 (nauczyciel języka polskiego wobec reformy systemu edukacji - problemy ...) szczegóły 
867.artykuł: Świeca Marek: Miejsce dramy w nowym programie kształcenia reformowanej szkoły. Toruńskie Studia Dydaktyczne 1996 nr 9 s. 292-295  szczegóły 
868.artykuł: Świętosławska Teresa: Cele i koncepcje nauczania literatury. Rys historyczny. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 35-53  szczegóły 
869.artykuł: Świętosławska Teresa: O potrzebie formułowania operacyjnego celu kształcenia literackiego (sygnał). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 24-27  szczegóły 
870.artykuł: Świstuń Krystyna: Jak organizuję prace redakcyjne w "Kleksie"?. Polonistyka 1996 nr 9 s. 610-611 (o gazecie wydawanej w szkole podstawowej...) szczegóły 
871.artykuł: Świtała Wanda: Poszukuję i inspiruję... (O moich doświadczeniach z dramą na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 95-99  szczegóły 
872.artykuł: Taborska Katarzyna: Między słowem a obrazem - o metodzie posterowej na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 37-41 (plakat jako forma przekazu i wypowiedzi w szkole...) szczegóły 
873.artykuł: Takie tematy wczoraj na maturze pisali. Gazeta Wyborcza 2003 nr 105 s. 6-7 (dot. tematów maturalnych z języka polskiego...) szczegóły 
874.artykuł: Tarnacki Jerzy: Egzaminy wstępne do szkół średnich w roku szkolnym 1994/1995. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 70-73 (omówienie tematów i poziomu...) szczegóły 
875.artykuł: Tomaszewska Grażyna: "...nie przerażać literaturą". Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 3 s. 73-77 (wyw. z kuratorem z Wrocławia nt. nauczania jęz. polskiego; rozm. Anna ...) szczegóły 
876.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Potrzeba magii a projekty nowych matur. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 5-12  szczegóły 
877.artykuł: Trochę luksusu dla szkoły. Polityka 1992 nr 48 s. 20 (dyskusja nt. podręczników i metod nauczania lit.; rozm.: Małgorzata Ba...) szczegóły 
878.artykuł: Turczyńska Teresa: Humanista w szkole zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 385-391 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego z Zespołu Szkół Budowlanych; rozm.:...) szczegóły 
879.artykuł: Tur Krzysztof: Przewodnik dla zniechęconych maturzystów. Dziesięć sądów o literaturze polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 24-27  szczegóły 
880.artykuł: Ungeheuer-Gołąb Alicja: Nauczyciel - pośrednik w aspekcie edukacji literackiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1999 z. 5 s. 41-49  szczegóły 
881.artykuł: Uryga Zenon: Biografia czy biografistyka?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 325-329  szczegóły 
882.artykuł: Uryga Zenon: Jak pisać o metodyce. Polonistyka 1992 nr 5 s. 290-292  szczegóły 
883.artykuł: Uryga Zenon: Lekcja literatury w szkole podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 27-30  szczegóły 
884.artykuł: Uryga Zenon: Matura z polskiego wobec przemian systemu edukacji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 138-142  szczegóły 
885.artykuł: Uryga Zenon: Spuścizna i spadkobiercy. Refleksje o polonistyce szkolnej. Polonistyka 2000 nr 1 s. 4-9  szczegóły 
886.artykuł: Uryga Zenon: Sytuacje komunikacyjne szkolnej lektury. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 307-...) szczegóły 
887.artykuł: Uszyńska-Jarmoc Janina: Współpraca biblioteki z rodziną w rozwijaniu dziecięcych zainteresowań książką. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 3-9  szczegóły 
888.artykuł: Waligóra Janusz: Mapa kultury. O kształceniu literackim w szkole średniej. Polonistyka 1999 nr 8 s. 464-467  szczegóły 
889.artykuł: Waligóra Janusz: Ważne, ważniejsze, najważniejsze... Porządkowanie wiedzy o literaturze w kształceniu licealnym. Nowa Polszczyzna 2002 nr 3 s. 3-14 (z not. biogr. autora artykułu na s. 3...) szczegóły 
890.artykuł: Waligóra Jerzy: Szkolna lektura utworów scenicznych. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 1-7  szczegóły 
891.artykuł: Wantuch Wiesława: Polonistyka 1994 nr 8 s. 496-497 (list do red. dot. spisu lektur...) szczegóły 
892.artykuł: Wasiak Izabela: Z dziejów szkolnej recepcji twórczości Cypriana Norwida. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 143-159  szczegóły 
893.artykuł: Waśkiewicz Anna: Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w liceum. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 74-88  szczegóły 
894.artykuł: Waśko Andrzej: Istota i funkcje społeczne edukacji literackiej. Arcana 2000 nr 6 s. 69-74  szczegóły 
895.artykuł: Waśniowska Emilia: Rok Mickiewiczowski w szkole podstawowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 485-488  szczegóły 
896.artykuł: WEST: Arcydzieło, bestseller, czytadło. Matury z polskiego '99. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 10 (koment. dot. tematów maturalnych...) szczegóły 
897.artykuł: WGD: "Jest zawsze miejsce na nadzieję...". Życie 2001 nr 107 s. 1 (nt. tematów z języka polskiego podczas matury w 2001 r....) szczegóły 
898.artykuł: Wichary Gertruda: O programie działania Komisji do Spraw Dydaktyki Szkolnej KNoLP PAN. Polonistyka 1989 nr 6 s. 476-478 (sprawozdanie...) szczegóły 
899.artykuł: Wichary Krzysztof: Nim zacznie się drama.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 80-87 (czym jest drama i wykorzystanie jej w nauczaniu języka polskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Gudro Maria: Czy drama niszczy intelekt?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
900.artykuł: Wierzbowski Ludwik: O perspektywach skomputeryzowania lekcji języka ojczystego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 101-106  szczegóły 
901.artykuł: Wilczek Piotr: To jest moja Alma Mater. Śląsk 2002 nr 9 s. 14-15 (wyw. z dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Kato...) szczegóły 
902.artykuł: Wiśniewska Halina: Streszczenie - bardzo ważna umiejętność ucznia. Polonistyka 1997 nr 5 s. 289-293 (nauka streszczeń utworów literackich i tekstów popularnonaukowych w sz...) szczegóły 
903.artykuł: Wodnicka Wioletta: Integracja poprzez media. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 26-31 (nauczanie integracyjne przedmiotów, także jęz. polskiego; z propozycja...) szczegóły 
904.artykuł: Wojda Krystyna: Z myślą o maturach.... Polonistyka 1989 nr 4 s. 293-299 ([nt. realizacji progr. w IV kl. LO i o pracach pisemnych]...) szczegóły 
905.artykuł: Wojdon Joanna: Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989). Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 151-154 (dot. m.in. podręczników do języka polskiego...) szczegóły 
906.artykuł: Woltman Ewa: Kształcenie polonistyczne a edukacja emocjonalna. Edukacja i Dialog 2003 nr 2 s. 42-46  szczegóły 
907.artykuł: Worsowicz Monika: Prasa na lekcjach języka polskiego. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 89-92  szczegóły 
908.artykuł: Woś Małgorzata: Metoda debaty na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 17-20 (w szkole średniej...) szczegóły 
909.artykuł: Wrońska Beata: O trudnej sztuce uczenia pisania. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 41-44  szczegóły 
910.artykuł: Wróbel Monika: Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 598-603  szczegóły 
911.artykuł: Wróblewski Janusz: Drama na lekcjach języka polskiego - propozycje metodyczne dla klasy V. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 3 s. 5-8  szczegóły 
912.artykuł: Wróblewski Maciej: Formy przyliterackie (dziennik, esej) a dydaktyka literatury. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 191-213 (działania analityczno-interpretacyjne na dzienniku i eseju w szkole śr...) szczegóły 
913.artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 13-18, nr 2 s. 28-33 (wypracowania uczniów szkół średnich...) szczegóły 
914.artykuł: [Wykrota Luiza] (lui): Lekcje poezji dla przedszkolaków. Express Wieczorny 1989 nr 133 s. 5 (o "lekcjach poezji" w przedszkolach, prowadzonych eksperymentalnie prz...) szczegóły 
915.artykuł: Z prac grupy maturalnej SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 5 s. 12-21 (propozycje tematów maturalnych nowego typu...) szczegóły 
916.artykuł: Z prac grupy maturalnej SNaP. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 30-42 (propozycje nowych tematów maturalnych z języka polskiego...) szczegóły 
917.artykuł: Z uchwał Senatu Akadedemickiego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 12 (not. o utworzeniu Katedry Edukcji Literackiej i Teatralnej na Katolick...) szczegóły 
918.artykuł: Zaborowska Wiesława: Kontekstualność w nauczaniu literatury. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 307-338  szczegóły 
919.artykuł: Zadura Bohdan: Jak pracować z uczniem uzdolnionym literacko?. Regiony 1994 nr 4 s. 39-43  szczegóły 
920.artykuł: Zadura Bohdan: Smutek szkolnych zeszytów. Twórczość 1991 nr 10 s. 130-131 (nt. niskiego poziomu absolwentów szkół podstawowych jako wynik złego p...) szczegóły 
921.artykuł: Zaleski Marek: Graffiti z Pompei. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 50 (fel. nt. nauki greki i łaciny w szkole średniej; z fot. Marka Zaleskie...) szczegóły 
922.artykuł: Zaleski Marek: Pies z dwiema głowami. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 17-19 (nt. kanonu lektur w nauczaniu języka polskiego od szkoły podstawowej d...) szczegóły 
923.artykuł: Zalewska Barbara: Propozycja wycieczki do Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
924.artykuł: Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 6 s. 1-8 poz. 27 (m.in. dot. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
925.artykuł: Zawisza-Chlebowska Teresa: Wsparcie internetowe. Polonistyka 2001 nr 2 s. 121-123 (nt. witryny internetowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych www.wsi...) szczegóły 
926.artykuł: Zaworska-Nikoniuk Dorota: Zdolny uczeń. Edukacja i Dialog 1997 nr 10 s. 38-45 (nt. oddziaływań dydaktycznych na uczniów uzdolnionych literacko; z kon...) szczegóły 
927.artykuł: Zdybiowska Beata: Imprezy szkolne w życiu kulturalnym szkoły. Inspiracje Polonistyczne 1999 nr 14 s. 20-22 (nt. montażu poetycko-muzycznego pośw. Adamowi Mickiewiczowi; z tekstem...) szczegóły 
928.artykuł: Zeler Bogdan: Co czytają poeci? (O intertekstualnej interpretacji utworów poetyckich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 72-78 (propozycja interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej (Niektórzy lubią...) szczegóły 
929.artykuł: Zeler Bogdan: Dostrzec człowieka. O szkolnej interpretacji tekstu literackiego. Polonistyka 1996 nr 10 s. 654-658  szczegóły 
930.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Utwory epickie dla dzieci i młodzieży w lekturze klas IV-VIII i ich rola w kształtowaniu dojrzałości czytelniczej. Polonistyka 1991 nr 3 s. 143-154  szczegóły 
931.artykuł: Zychowicz Jacek: Polonistyka na rozdrożu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 44 s. 15 (krytyka szkolnej edukacji literackiej...) szczegóły 
932.artykuł: Żak Agata: Pedagogika zabawy i jej rola w animacji czytelnictwa. Notes Biblioteczny 2007 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
933.artykuł: Żuchowska Wiesława: Zachować i rozwijać to, co naturalne. O pracy nad metaforą z młodszymi dziećmi. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 9-11 (na podstawie utworu Danuty Wawiłow "Kwiat 26"...) szczegóły 
934.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 53-57  szczegóły 
935.artykuł: Żurek Sławomir Jacek: O zmianach w polonistycznych dokumentach oświatowych od roku 2009 oraz w modelu egzaminowania od roku 2012. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 186-191  szczegóły 
936.artykuł: Żurek Sławomir: Biblia w gimnazjum. O potrzebie i sposobach lektury Pisma Świętego na lekcjach języka polskiego w nowej szkole. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 15-21  szczegóły 
937.artykuł: Żydek-Bednarczuk Urszula: Opowiadanie szkolne w świetle diagnozy dydaktycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 109-119  szczegóły 
938.artykuł: Żytkiewicz Dorota: O nową licealną polonistykę. Polonistyka 1999 nr 8 s. 462 (nt. konieczności zbliżenia procesu dydaktycznego do praktyki życiowej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    książki (alfabet autorów)
939.książka: Achtelik Aleksandra, Niesporek-Szamburska Bernadeta: Bawimy się w polski 1. Klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym.  szczegóły 
940.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy 11. Cz. 1, Od starożytności do Oświecenia. 2005  szczegóły 
941.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy 11. Cz. 2, Romantyzm-pozytywizm. 2005  szczegóły 
942.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy XI. Cz. 1, Od starożytności do oświecenia. 2005  szczegóły 
943.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy XI. Cz. 2. Romantyzm, pozytywizm. 2005  szczegóły 
944.książka: Beliavska Elvyra, Geben Kinga: Oswajanie słów. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla klasy 7. 2007  szczegóły 
945.książka: Biłeńka-Swystowycz Ł., Liebiedź R.: Literatura. Podręcznik literatury polskiej i powszechnej dla klasy 5. ogólnokształcących szkół z polskim językiem nauczania. 2005  szczegóły 
946.książka: Chałupczak Henryk: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1918-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Masnyk Marek: Kwartalnik Opolski 1997 nr 2 s. 112-114  szczegóły 
947.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 2000  szczegóły 
948.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 1998  szczegóły 
949.książka: Dalecka Teresa, Król Teresa: Radość czytania. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 9. 2007  szczegóły 
950.książka: Dalecka Teresa, Król Teresa: Zamyślenie nad słowem. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 10. 2008  szczegóły 
951.książka: Dalecka Teresa, Król Teresa: Zamyślenie nad słowem. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 10. 2008  szczegóły 
952.książka: Dąbrowska Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata: Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie.  szczegóły 
953.książka: Dunowska Maria, Kolenda Teresa: Wędrówka po zdaniach i słówkach. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 2. Ks. 1.. 2007  szczegóły 
954.książka: Dunowska Maria, Kolenda Teresa: Wędrówka po zdaniach i słówkach. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 2. Ks. 2.. 2007  szczegóły 
955.książka: Dunowska Maria, Kolenda Teresa: Wędrówka po zdaniach i słówkach. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 2. Ks. 3.. 2007  szczegóły 
956.książka: Dwilewicz Barbara, Siekacka Ludmiła: W krainie słów. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 6. 2005  szczegóły 
957.książka: Foland-Kugler Magdalena: Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny. 2001  szczegóły 
958.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji. (1833-1990). 1998 (M.in. rozdziały: Geneza, rozwój i struktury nauczania języka polskiego...) szczegóły 
959.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990). 1998  szczegóły 
960.książka: Gulbinowicz Anna, Michajłowicz Teresa: Mowa ojczysta. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 5. 2005  szczegóły 
961.książka: Iwanicka E., Lebiedź R., Słobodiana I.: Elementarz : [dla ogólnokształcących średnich szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania]. 2005  szczegóły 
962.książka: Iwanowa M.: Język polski. Podręcznik dla klasy 5. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania. 2005  szczegóły 
963.książka: Jędryka Beata Katarzyna: Język polski w polonijnej szkole. (Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark - New Jersey, USA). 2012  szczegóły 
964.książka: Jonyniene Violeta: Świat i ja. Podręcznik dla klasy 2. Ks. 1. 2007  szczegóły 
965.książka: Jonyniene Violeta: Świat i ja. Podręcznik dla klasy 2. Ks. 2. 2007  szczegóły 
966.książka: Knopek Jacek, Mól Stanisław: O tworzeniu współczesnej oświaty polonijnej w Grecji. Szkoła im. Romka Strzałkowskiego w Atenach. 1995  szczegóły 
967.książka: Korkus Danuta, Kuckiene Janina: Słowem malowane. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 7. Książ. 1. 2005  szczegóły 
968.książka: Korkus Danuta, Kuckiene Janina: Słowem malowane. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 7. Książ. 2. 2005  szczegóły 
969.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 4. Książ. 2. 2005  szczegóły 
970.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 4. Książ. 3. 2005  szczegóły 
971.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy IV. Książ. 1. 2005  szczegóły 
972.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy IV. Książ. 2.. 2005  szczegóły 
973.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy IV. Książ. 3. 2005  szczegóły 
974.książka: Macura Józef: Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu. 1998  szczegóły 
975.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1], Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999  szczegóły 
976.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1997 ([Podręcznik]...) szczegóły 
977.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999 ([Podręcznik]...) szczegóły 
978.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, Pozytywizm. 1998  szczegóły 
979.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. T. 2. Romantyzm, Pozytywizm. 2002  szczegóły 
980.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznwstwa. [T. 3], Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. 1999  szczegóły 
981.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1998 ([Podręcznik]...) szczegóły 
982.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 2003 ([Podręcznik]...) szczegóły 
983.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, pozytywizm.  szczegóły 
984.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 3] Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. ([Podręcznik]...) szczegóły 
985.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa.[T. 1], Starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie.  szczegóły 
986.książka: Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego, Kazimierz Dolny 7-9 X 1993. 1994 (Helena Gasperska: Programy nauczania języka polskiego dla liceum ogóln...) szczegóły 
987.książka: Nowicka Ewa: Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą. 2000 (M.in. o nauczaniu języka polskiego na Białorusi, Litwie i w Kazachstan...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10 (nota...) szczegóły 
988.książka: Omiotek Alicja: Bronią języka - arcydzieła czyli Gawędy o literaturze polskiej wraz z antologią tekstów dla młodzieży szkół polonijnych.. 2010 ([Podręcznik]....) szczegóły 
989.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 3. Książ. 2. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
990.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 3. Książ. 3. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
991.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy III. Ks. 1. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
992.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy III. Ks. 2. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
993.książka: Orševska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Z. 1. 2006  szczegóły 
994.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Pozytywizm - literatura współczesna. Podręcznik dla klasy 10. 2002  szczegóły 
995.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Starożytność-romantyzm. Podręcznik dla klasy 9. 1996  szczegóły 
996.książka: Oświata polskojęzyczna za granicą - stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Forum Oświaty Polonijnej. 1997 ([M.in. zawiera:] Józef Kwiatkowski: Szkolnictwo polskie na Litwie w la...) szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Włodzimierz: Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 162-163  szczegóły 
997.książka: Pelczar Wojciech: Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. 2002 (Wprowadzenie. - Problematyka badań nad podręcznikami polonijnymi w kon...) szczegóły 
recenzja: Sibiga Zygmunt: Przegląd Polonijny 2003 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
998.książka: Polskość ponad granicami.  szczegóły 
999.książka: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Ekspertów ds. Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Ministrze Edukacji Narodowej, Zespół koordynacyjny Programu Badań Resortowych III-49 w dniach 28-29 czerwca 1989 r. w Warszawie. 1989 (J. Porayski-Pomsta: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Polonistyka 1990 nr 4 s. 236-237  szczegóły 
1000.książka: Sibiga Zygmunt: Kształcenie polonistyczne dzieci i młodzieży w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Amborska-Głowacka Dorota: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 285-187  szczegóły 
recenzja: Pasternak Andrzej: The Polish Review 1996 t. 41 nr 2 s. 250-252  szczegóły 
recenzja: Pasternak Andrzej: Studia Historyczne 1995 z. 3 s. 445-446  szczegóły 
1001.książka: Sławatycka Felicja Maria: Polnisch-Literatur-Untericht. Identitaet und Integration - Bremer Modell. 1991  szczegóły 
1002.książka: Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy. 1995 (Albin Koprukowniak: Wprowadzenie. - Ryszard Kucha: Szkolnictwo poloni...) szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Urszula: Rocznik Wschodni 1996 nr 3 s. 154-156  szczegóły 
recenzja: Małecki Zygmunt: Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 301-307  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1003.impreza: Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
artykuł: Klimakin Eugeniusz: [Pierwsze] Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie. Dziennik Kijowski 2003 nr 20 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1004.impreza: Jubileuszowa Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi (2002).  szczegóły 
artykuł: Polska olimpiada na Białorusi. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 12 s. 8 (nota...) szczegóły 
1005.impreza: Mała Olimpiada Języka Polskiego dla uczniów szkół polskich (2011).  szczegóły 
artykuł: Czerniawska Danuta: Mała Olimpiada Języka Polskiego. Kurier Wileński 2011 nr 72 s. 11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1006.impreza: Mini olimpiada Języka Polskiego dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2009).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Mini olimpiada języka polskiego dla 9-10 klas w Landwarowie. Kurier Wileński 2009 nr 67 s. 12 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1007.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla klas dziewiątych i dziesiątych szkół polskich rejonu trockiego (2007).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Polszczyzna - niech to będzie język poprawny, bogaty i piękny. Kurier Wileński 2007 nr 65 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1008.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2010).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Czwarta] IV Mini Olimpiada Języka Polskiego. Kurier Wileński 2010 nr 65 s. 14 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1009.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2011).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Piąta] V mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w Landwarowie. Kurier Wileński 2011 nr 90 s. 12 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1010.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2012).  szczegóły 
artykuł: VI Mini Olimpiada Języka Polskiego. Kurier Wileński 2012 nr 82 s. 11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1011.impreza: Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2008).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Druga] II Miniolimpiada Języka Polskiego, czyli podróże do krainy literatury. Kurier Wileński 2008 nr 68 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1012.impreza: Ogólnoukraińska olimpiada języka i literatury polskiej dla dzieci polskiego pochodzenia (1995).  szczegóły 
artykuł: Legowicz E.: Olimpiada języka i literatury polskiej. Gazeta Lwowska 1995 nr 6 s. 1, 7  szczegóły 
1013.impreza: Olimpiada Języka Polskiego i Literatury (1999).  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich. Gazeta Lwowska 1999 nr 1/2 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Zwycięzcami są tutaj wszyscy. Dziennik Kijowski 1999 nr 6 s. 1-2 (sprawozdanie; z wypowiedziami uczestników...) szczegóły 
1014.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1993).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: "Moja wierna mowo". Kurier Wileński 1993 nr 50 s. 6  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Pomówmy raz jeszcze o Olimpiadzie. Kurier Wileński 1993 nr 64 s. 4  szczegóły 
artykuł: Marczyk Krystyna: "IV Olimpiada literatury i języka polskiego na Litwie". Magazyn Wileński 1993 nr 7 s. 19 (spraw....) szczegóły 
1015.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ładnie opowiadali, gorzej napisali. Kurier Wileński 1995 nr 63 (12594) s. 9  szczegóły 
artykuł: Dzilbo Jan: Przetaczać świat jak skałę złotą. Kurier Wileński 1995 nr 37 (12568) s. 10  szczegóły 
1016.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1999).  szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Olimpijskie zmagania. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1017.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2000).  szczegóły 
artykuł: Turkiewicz Halina: Czy "dobre jest to co minęło"?. Magazyn Wileński 2000 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
1018.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2003).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Na patriotyzmie nie wyjedzie. Kurier Wileński 2003 nr 36 s. 1 (dot. eliminacji do olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Szata myśli w rodzimym wydaniu. Kurier Wileński 2003 nr 51 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Zgłębianie polskości. Kurier Wileński 2003 nr 52 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Andruszkiewicz Lilija: Eliminacje rejonu wileńskiego. Kurier Wileński 2003 nr 40 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Czaplijewska Ewelina: Podziękowanie od olimpijczyków. Kurier Wileński 2003 nr 58 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Osipowicz Czesława: Eliminacje wileńskie. Kurier Wileński 2003 nr 40 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
1019.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2004).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Bo sens nie w szarpaniu... (Piętnasta jubileuszowa olimpiada języka polskiego - najliczniejsza). Kurier Wileński 2004 nr 53 s. 1, 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Kolejne pokolenie intelektualistów (Zwycięska dziesiątka nie tylko z Wilna). Kurier Wileński 2004 nr 55 s. 1, 3 (spraw., z listą zwycięzców; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: "Na Wileńszczyźnie, w pięknej polszczyźnie" (XV Olimpiada Języka Polskiego w rejonie wileńskim). Kurier Wileński 2004 nr 30 s. 1, 3 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: A.R.: Łyżka dziegciu (Na marginesie ostatniej Olimpiady). Kurier Wileński 2004 nr 58 s. 7 (z odpowiedzią od redakcji...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Wiecznie płonący znicz. XV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Magazyn Wileński 2004 nr 4 s. 18-21 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Karpaviciene Irena: Piękne przeżycie (Wyniki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2004 nr 34 s. 2 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1020.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2005).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Tym razem u "Ruszczyca" (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - po raz szesnasty). Kurier Wileński 2005 nr 42 s. 2 (art. przed olimpiadą...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Zjednoczeni wokół szlachetnej sprawy. XVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Magazyn Wileński 2005 nr 3 s. 22-24 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kozicz Małgorzata: Piękne i ważne święto (XVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2005 nr 44 s. 3 (relacja z przebiegu finału olimpiady; z notą: Tematy prac pisemnych XV...) szczegóły 
artykuł: Kozicz Małgorzata: Święto mowy ojczystej (XVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie). Kurier Wileński 2005 nr 45 s. 1, 6-7 (spraw. z finału olimpiady; z fot....) szczegóły 
artykuł: Osipowicz Czesława: Wyłoniono najlepszych (XVI Olimpiada Polonistyczna - etap miejski). Kurier Wileński 2005 nr 32 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tomaszun Walentyna: Dwudniowe zmagania (XVI Rejonowa Olimpiada Polonistyczna w Mickunach). Kurier Wileński 2005 nr 37 s. 6 (spraw....) szczegóły 
1021.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2006).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Z imieniem Henryka Sienkiewicza (XVII Olimpiadę Języka Polskiego sfinalizowano). Kurier Wileński 2006 nr 55 s. 7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Aksamit Diana: Pozbawiłyśmy się tremy (Echa XVII Republikańskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2006 nr 58 s. 7 (relacja uczestniczki olimpiady; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sosno Barbara: Święto mowy ojczystej. XVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Magazyn Wileński 2006 nr 4 s. 18-19 (spraw....) szczegóły 
1022.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2007).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Olimpiada jak gościniec do nowych szlaków życiowych (Święto mowy polskiej w Ejszyszkach). Kurier Wileński 2007 nr 50 s. 1, 7 (spraw. z olimpiady trzeciego stopnia w Ejszyszkach, III 2007; z fot....) szczegóły 
artykuł: Jasińska Anna, Król Teresa: Kultura języka powinna być z nami na co dzień (XVIII Olimpiada z Literatury i Języka Polskiego (zawody II stopnia)). Kurier Wileński 2007 nr 41 s. 6 (spraw. z olimpiady drugiego stopnia w Wilnie, 15, 19 II 2007; z fot....) szczegóły 
artykuł: K.A.: Trampolina do startu na polonistykę (XVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2007 nr 46 s. 7 (nota...) szczegóły 
1023.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2008).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Iwona Tautkute zwyciężczynią Olimpiady. Kurier Wileński 2008 nr 43 s. 1, 3 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Olimpiada języka polskiego: opinie, analiza, refleksje i porady dla przyszłych olimpijczyków. Kurier Wileński 2008 nr 45 s. 6-7 (spraw.; z listą laureatów i fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Święto mowy ojczystej po raz dziewiętnasty. Kurier Wileński 2008 nr 42 s. 3 (relacja z przebiegu olimpiady; z fot....) szczegóły 
artykuł: Gedris Ewa: Olimpijczycy języka polskiego w samorządzie miasta Wilna. Kurier Wileński 2008 nr 54 s. 7 (nota; z fot....) szczegóły 
1024.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2009).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Język ojczysty na olimpie największych wartości. Kurier Wileński 2009 nr 57 s. 11-13 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Chikashua Barbara: Jubileuszowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Kurier Wileński 2009 nr 54 s. 1, 2 (nota...) szczegóły 
nawiązanie: Opinie czytelników z Internetu (Jubileuszowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie). Kurier Wileński 2009 nr 56 s. 10  szczegóły 
artykuł: Lewicka Regina: [Dwudziesta] XX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 2009 nr 43 s. 13 (spraw. z eliminacji II stopnia w Wilnie, 19-20 II 2009; z fot....) szczegóły 
1025.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2010).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta pierwsza] XXI Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 2010 nr 48 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta pierwsza] XXI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - głębiej poznać swój język. Kurier Wileński 2010 nr 50 s. 1, 12-13 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta pierwsza] XXI Rejonowa Olimpiada z Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 2010 nr 32 s. 12 (spraw. z rejonowej olimpiady w Miednikach, 11-12 II 2010; z fot....) szczegóły 
artykuł: Worobiej Teresa: Hołd mowie ojczystej. Kurier Wileński 2010 nr 33 s. 6-7 (spraw. z rejonowej olimpiady w Miednikach, 11-12 II 2010; z fot....) szczegóły 
1026.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2011).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta druga] XXII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - wykazać wagę mowy ojczystej. Kurier Wileński 2011 nr 54 s. 1, 6-7 (spraw. z krajowych eliminacji olimpiady w Jaszunach, 17-18 III 2011...) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na półmetku. Kurier Wileński 2011 nr 37 s. 11 (spraw. z eliminacji miejskich w Wilnie, 18 II 2011...) szczegóły 
1027.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2012).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: Aleksander Sudujko zwycięzcą ogólnokrajowej olimpiady z polskiego. Kurier Wileński 2012 nr 60 s. 1, 6-7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: Na progu finału XXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 2012 nr 57 s. 5  szczegóły 
1028.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (1997).  szczegóły 
artykuł: Łazarewicz K.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 1997 nr 3 s. 1-2 (sprawozdanie z eliminacji II stopnia...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Katarzyna: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie. Dziennik Kijowski 1997 nr 7 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1029.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2000).  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Gazeta Lwowska 2000 nr 6 s. 1, 7 (nt. zasad udziału w Olimpiadzie poza Polską i eliminacji III stopnia w...) szczegóły 
1030.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2002).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 2002 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kosowski Antoni: Jej pierwszą książką był modlitewnik (Finał X Ogólnoukraińskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Dziennik Kijowski 2002 nr 6 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 2002 nr 3 s. 1 (not....) szczegóły 
1031.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Najważniejsza nagroda. Magazyn Wileński 2003 nr 3 s. 2-4 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Co słychać w Domu Polskim w Kijowie. Krynica 2002 nr 36 s. 2 (m.in. nt. etapu wojewódzkiego olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Kosowski A.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Krynica 2003 nr 40 s. 6-7  szczegóły 
artykuł: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 2003 nr 1 s. 1, nr 2 s. 1 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Połamania piór. Dziennik Kijowski 2003 nr 6 s. 1, 3 (sprawozdanie z finału...) szczegóły 
1032.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1994). (w Wileńskiej Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli...) szczegóły 
artykuł: Gładki Marek: V Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 1994 nr 53 s. 5  szczegóły 
1033.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Jak drzewo z ziemią zrośnięci z mową ojczystą. Kurier Wileński 1997 nr 52 s. 1, 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 1997 nr 51 s. 1 (not. o uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Makowska Anna: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Kurier Wileński 1997 nr 37 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Olimpiady polonistycznej ciąg dalszy. Kurier Wileński 1997 nr 78 s. 4 (podsumownie imprezy...) szczegóły 
1034.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ich wielka przygoda z polszczyzną. Kurier Wileński 1998 nr 51 s. 6-7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Święto mowy ojczystej. Kurier Wileński 1998 nr 48 s. 1 (relacja z uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
1035.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1999).  szczegóły 
artykuł: Skinder Agnieszka: Pamiętano o każdym. Kurier Wileński 1999 nr 54 s. 3 (relacja z zakończenia imprezy...) szczegóły 
artykuł: Skinder Agnieszka: Trzymajm za nich kciuki. Kurier Wileński 1999 nr 53 s. 1-2 (relacja z rozpoczęcia olimpiady...) szczegóły 
1036.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Liwie.  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Patrzeć lepiej i mądrzej. Magazyn Wileński 2001 nr 4 s. 20-24 (spraw....) szczegóły 
1037.impreza: "Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii 1939-2011" - konferencja naukowa (2012).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: Dzieci do szkół nie idą. Polskie szkoły: emigracja, pokolenia, tożsamość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 17 s. 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: Jedność w różnorodności. Polskie szkoły: emigracja, pokolenia, tożsamość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 18 s. 6-7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Justyna: Cele określono już dawno. Jedność w różnorodności. Polskie szkoły: emigracja, pokolenia, tożsamość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 19 s. 6 (spraw....) szczegóły 
1038.impreza: "Tydzień Języka Polskiego" (2003).  szczegóły 
artykuł: Czesnołowicz Lilia: Język polski... inaczej. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
1039.impreza: Warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie (1994).  szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław: II warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie. Przegląd Polonijny 1994 z. 4 s. 95-96  szczegóły 
artykuł: Trębska-Kerntopf Anna: Sprawozdanie z II warsztatów dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie. Rota 1994 nr 3/4 s. 131-132  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1040.artykuł: AGW: Podsumowanie działalności polskich nauczycieli. Nasz Dziennik 2001 nr 303 s. 17 (nt. pracy nauczycieli języka polskiego za granicą w roku szkolnych 200...) szczegóły 
1041.artykuł: BG: Konferencja nauczycieli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 4 (m.in. nt. prezentacji nowego podręcznika do nauki języka polskiego...) szczegóły 
1042.artykuł: Bogdanowicz Janina: W kontekście kultury europejskiej. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
1043.artykuł: Bugaj-Martynowska Małgorzata: Przepustka do lepszej przyszłości. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 12 s. 7 (stopnie edukacji w zakresie języka polskiego w szkołach dla dzieci i m...) szczegóły 
1044.artykuł: Buś Marek, Markiewicz Ryszard: Kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy. Konspekt 2000 nr 3 s. 31-36 (nt. historii, przebiegu i programu kursów zawodowych organizowanych pr...) szczegóły 
1045.artykuł: Butrymowicz Maria: Polska pozostaje dla nas macierzą a ojczyzną jest Litwa. Polonistyka 1991 nr 1 s. 45-49 (wyw. z wykładowcą z Instytutu Doskonalenia Pracowników Oświaty Litwy, ...) szczegóły 
1046.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Traktat polsko-ukraiński [z 18 V 1992] a położenie mniejszości polskiej na Ukrainie. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 55-61 (nt. postanowień traktatu (artykuł 11, 14 i 15) dotyczących nauczania i...) szczegóły 
1047.artykuł: Cygnarowski Stanisław: Szkolnictwo polonijne w Australii (Rozmowa ze Stanisłwem Cygnarowskim - konsulem RP w Sydney). Gazeta Lwowska 1999 nr 14 s. 14 (rozm. Leszek Wątróbski...) szczegóły 
1048.artykuł: Czupryniak Krystyna: Z doświadczeń nauczyciela polskiej szkoły w Kiszyniowie. x 1995 ([W ks. zb.:] Polacy w Mołdawii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 19...) szczegóły 
1049.artykuł: Czy znasz język polski? Czy chcesz sie sprawdzić?. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 17 s. 8-9 (testy egzaminacyjne dla uczniów polskich szkół polonijnych w zakresie ...) szczegóły 
1050.artykuł: Eden Szewach: Koordynacja podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 3/4 s. 13-19 (wraz z "Zaleceniami dotyczącymi podręczników historii i literatury w P...) szczegóły 
1051.artykuł: Gąsiorowski Andrzej: Szkolnictwo i polski ruch oświatowy na terenie Wielkiej Brytanii w okresie drugiej wojny światowej. Szkice Humanistyczne 2003 t. 3 nr 3/4 s. 71-92  szczegóły 
1052.artykuł: Jaglińska Lucyna: Wielka matura. Kurier Wileński 2003 nr 60 s. 7 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
1053.artykuł: Jaglińska Lucyna, Jasińska Anna, Szejnicka Danuta: Wielka matura. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 6 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
1054.artykuł: Jedynak Barbara: Dlaczego teatr? O przyszłości teatru w oświacie polonijnej. Rota 1999 nr 4 s. 87  szczegóły 
1055.artykuł: Jedynak Barbara: Wybrane problemy współczesnej dydaktyki kultury. Nasza Rota 2010 nr 4 s. 36-39 (nt. edukacji polonijnej...) szczegóły 
1056.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
1057.artykuł: Kaleda Algis: Aspekty komparatystyczne. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
1058.artykuł: Kantecki Antoni: Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2003 nr 10 s. 139-146  szczegóły 
1059.artykuł: Karaczun Ryszard: Droga przez mitręgę. Retrospektywny reportaż o budowie polskiej szkoły w Grodnie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 40-44, nr 2 s. 36-39, nr 3/4 s. 70-73  szczegóły 
1060.artykuł: Karcelewa Tamara: Centrum Nauczania Języka Polskiego i Kultury w Brześciu. Rota 1994 nr 1/2 s. 135-136  szczegóły 
1061.artykuł: Kietrys Alina: Ojczyzna - polszczyzna. Sycyna 1998 nr 18 s. 5 (nt. działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku-Wrzeszczu i ku...) szczegóły 
1062.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 49 s. 2 (not. o wprowadzeniu w 50 szkołach na Białorusi lekcji języka i literat...) szczegóły 
1063.artykuł: Koprukowniak Albin: Oświata polska na Litwie, w Rumunii i w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej (1945-1988). x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
1064.artykuł: Koprukowniak Albin: Szkoła polska na Litwie. x 1991 ([W ks. zb.:] Na pograniczach. Kultura, ludzie, problemy. Opole 1991 s....) szczegóły 
1065.artykuł: Kowalewska Marta, Kowalewski Jerzy: "Dziady" w Grodnie. Rota 2000 nr 1/2 s. 121 (wyw. z nauczycielami języka polskiego nt. pracy z młodzieżą nad wystaw...) szczegóły 
1066.artykuł: Krowicki Stanisław L.: Dyktat. Polsko-izraelska komisja podręcznikowa. Myśl Polska 1997 nr 44 s. 1, 10 (uwagi dot. broszury "Zalecenia dotyczące podręczników historii i liter...) szczegóły 
1067.artykuł: Kryszyń Teresa: Sytuacja języka polskiego na współczesnej Białorusi (Problemy uczenia się i nauczania języka polskiego). Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 197-206  szczegóły 
1068.artykuł: Kucharski Władysław: Szkolnictwo polonijne w Wiedniu w latach 1884-1914. x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
1069.artykuł: Kusz Józef: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Konspekt 2000 nr 3 s. 37-40  szczegóły 
1070.artykuł: Macura Józef: Walka o język polski w szkołach zaolziańskich oraz troska o podnoszenie jego poziomu. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 29-43 (m.in. nt. edukacji literackiej...) szczegóły 
1071.artykuł: Maluchnik Marek: Jak postrzegany jest polonista w Kazachstanie (Z nauczycielem języka polskiego Markiem Maluchnikiem, który przez kilka lat pracował w Kazachstanie, o edukacji zesłańców polskich z terenu byłego ZSRS, rozmawia Agnieszka Waszkiewicz). Nasz Dziennik 2001 nr 269 s. 19  szczegóły 
1072.artykuł: Masłowski Medard: Szkolnictwo polonijne na Łotwie (Rozmowa z Medardem Masłowskim I sekretarzem Ambasady RP w Rydze). Gazeta Lwowska 1999 nr 3 s. 11 (rozm. Leszek Wątróbski...) szczegóły 
1073.artykuł: Masznicz Małgorzata, Stepan Ewa: Kraj staje się dla nas coraz droższy.... Polonistyka 1991 nr 6 s. 404-408 (wyw. z kier. ZG Polskiej Maierzy Szkolnej w Londynie i nauczycielką sz...) szczegóły 
1074.artykuł: Mat.: Język polski za granicą. Życie Warszawy 1990 nr 142 s. 2 (spraw. z posiedzenia Międzyresortowej Komisji do spraw Polonii i Emigr...) szczegóły 
1075.artykuł: Matyskowa Zofia: Kształcenie świadomości i sprawności językowej uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 69-74 (m.in. nt. nauczania języka polskiego i tzw. wychowania literackiego...) szczegóły 
1076.artykuł: Mazur Jan: Nauczanie języka polskiego w Mołdawii. Stan i potrzeby. x 1995 ([W ks. zb.:] Polacy w Mołdawii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 19...) szczegóły 
1077.artykuł: Miodunka Władysław: Co jest po tamtej stronie języka? (Z profesorem Władysławem Miodunką rozmawia Józef Baran). Sycyna 1997 nr 10 s. 3-4 (wyw. nt. nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą;...) szczegóły 
1078.artykuł: Miodunka Władysław: Język polski w świecie. Rota 2001 nr 4 s. 37-38 (wyw.; rozm. Wiesława Szymczuk; z fot....) szczegóły 
1079.artykuł: Miodunka Władysław: Podręczniki do nauki języka ojczystego wśród Polonii: stan i potrzeby. Polonistyka 1990 nr 4 s. 170-176  szczegóły 
1080.artykuł: Młyńska Emilia: Nauczanie języka polskiego - jak to robimy w Reykjaviku. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 55-59  szczegóły 
1081.artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Kurs dla slawistów i polonistów. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 2 (not. o rozpoczęciu na Uniwersytecie Warszawskim XXXV Wakacyjnego Kursu...) szczegóły 
1082.artykuł: Nielepko Helena: Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010 [z.] 1 s. 274-282 (dot. m.in. programu nauczania w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Sz...) szczegóły 
1083.artykuł: Olszewska Maria: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 294-302  szczegóły 
1084.artykuł: Osipowicz-Bezuszko Jadwiga: Nie lękaj się egzaminu. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 6 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
1085.artykuł: Ostromęcka-Frączak Bożena: Kształcenie polonistyczne jako element kształcenia slawistycznego. Na przykładzie lektoratu języka polskiego w Lublanie. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1994 z. 5 s. 71-80  szczegóły 
1086.artykuł: Ostrówka Małgorzata: Z problematyki szkolnictwa polskiego na Litwie w latach 1993-94. Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 113-123 (język polski i jego nauczanie na terenach, które przed 1939 należały d...) szczegóły 
1087.artykuł: Panteluk Stanisław: Spotkanie polonistów Ukrainy. Krynica 2000 nr 29 s. 7-9 (m.in. nt. lekcji pokazowych dot. literatury w ramach seminarium "Wykor...) szczegóły 
1088.artykuł: Pelczar W.: Badania nad podręcznikami polonijnymi w kontekście zadań szkoły polskiej na obczyźnie. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 169-183 (dotyczy m.in. dydaktyki literatury polskiej...) szczegóły 
1089.artykuł: Pelczar Wojciech: Echa "polskiego przedmurza" w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2003 z. 2 s. 139-149  szczegóły 
1090.artykuł: Pelczar Wojciech: Integracja treści kształcenia w emigracyjnych podręcznikach do kształcenia języka polskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 137-146  szczegóły 
1091.artykuł: Pelczar Wojciech: Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2007 nr 6 (2994) s. 173-180  szczegóły 
1092.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: "Piękną mamy mowę ojczystą". Krzewienie polszczyzny w skupiskach polonijnych Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 177-190  szczegóły 
1093.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Godziny czytelnicze. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 14 s. 17 (dot. szkolnictwa polskojęzycznego na Litwie...) szczegóły 
1094.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Inauguracja zajęć Uniwersytetu Powszechnego Kultury Polskiej na Ukrainie. Polonistyka 1991 nr 4 s. 254-256  szczegóły 
1095.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Zanim zbudujemy Dom Polonii. Życie Warszawy 1990 nr 200 s. 3 (o konieczności zorganizowania całorocznego ośrodka kursowego dla naucz...) szczegóły 
1096.artykuł: Polakiewicz Leonard A.: Teaching Polish in the United States Past and Present. The Polish Review 1996 t. 41 nr 2 s. 131-155  szczegóły 
nawiązanie: Kurczaba Alex S.: Letter to Editor. The Polish Review 1997 t. 42 nr 1 s. 121  szczegóły 
1097.artykuł: Polscy literaci na lekcji w szkole. Krynica 1995 nr 5 s. 47 (dot. lekcji otwartej w gimnazjum w Smile na temat spuścizny literackie...) szczegóły 
1098.artykuł: Rakowiecki Jerzy: W polskiej szkole. Przyjaźń 1989 nr 10 s. 3, 8 (nt. działalności polskiej szkoły ogólnokształcącej im. W. Wasilewskiej...) szczegóły 
1099.artykuł: Renik Wanda: Dzieje oświaty grodzieńskiej. Magazyn Polski 1993 nr 1/2 s. 19-27 (z historii polskiego szkolnictwa na Białorusi...) szczegóły 
1100.artykuł: Salij Jacek: Język polski na emigracji. Tygodnik Solidarność 1991 nr 4 s. 15 (dot. apelu inspektora do spraw nauki języka polskiego we Francji - pro...) szczegóły 
1101.artykuł: Sękowska Elżbieta: Podręczniki i periodyki Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. (Analiza wybranych edycji). Polonistyka 1990 nr 4 s. 213-218  szczegóły 
1102.artykuł: Sibiga Zygmunt: Teksty do kształcenia literackiego w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych. Przegląd Polonijny 1994 z. 3 s. 11-118 (omów....) szczegóły 
1103.artykuł: Siomkajło Alina: Kaganek polskości na Syberii. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 282 s. 6 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
1104.artykuł: Slesariewa Ludmiła: Bez Twardziaków [Bogumła i Jerzy] w Słowucie nie można. Dziennik Kijowski 1997 nr 20 s. 2, 4 (nt. nauczania języka i literatury polskiej przez małżeństwo z Polski w...) szczegóły 
1105.artykuł: Sobocińska Marta: Jak uczyć i oceniać uczniów? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 39-41  szczegóły 
1106.artykuł: Sobotkova Marie: Tekst literacki, jego wersja filmowa w procesie nauczania literatury i kultury polskiej w środowisku czeskim. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 265-272  szczegóły 
1107.artykuł: Sprengel Mieczysław: Szkolnictwo polskie w Australii w XX wieku. Kultura i Edukacja 2002 nr 2 s. 154-165  szczegóły 
1108.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Pobudziło do głębszej refleksji. Kurier Wileński 2003 nr 108 s. 7 (dot. wydarzeń dydaktyczno-literackich zorganizowanych w Wileńskiej Szk...) szczegóły 
1109.artykuł: Staroń Krystyna: Nauczanie języka polskiego w Kazachstanie. Rota 1996 nr 1/2 s. 44-49  szczegóły 
1110.artykuł: Stryjecka Agnieszka: Dwie wiosny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 26 (nt. przygotowań do objęcia przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Kato...) szczegóły 
1111.artykuł: Wyrwa Maciej: Związek Polaków na Łotwie "Promień" (1988-2000). Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 33-42 (nt. działaln. kulturalnej i nauczania w języku polskim także nt. miesi...) szczegóły 
1112.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka 1990 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
1113.artykuł: Zygmunt Tomasz: Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich. Polonistyka 1990 nr 4 s. 195-200  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1114.artykuł: Bugaj-Martynowska Małgorzata: Międzyszkolne spotkania, czyli I Festiwal Poezji. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 8 s. 6 (nt. inicjatywy zorganizowania w polskich szkołach polonijnych w Wielki...) szczegóły 
1115.artykuł: Bugaj-Martynowska Małgorzata: Wierszowisko 2012 - finał już za kilka dni. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 19 s. 7 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
1116.konkurs: "Wierszowisko" - Festiwal Poezji w polskich szkołach polonijnych w Wielkiej Brytanii (2012). (prezentacja poezji Juliana Tuwima...) szczegóły 
1117.artykuł: Wierszowisko - wielki finał. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 21 s. 4-5 (podsumowanie, laureaci...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
1118.konkurs: "Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety" - konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich (1997/1998).  szczegóły 
artykuł: Adam Mickiewicz w dwusetną rocznicę urodzin poety. Konkurs historyczno-literacki dla uczniów szkół średnich. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 127-128 (omów. kolejnych etapów oraz spis lektur dla uczestników konkursu...) szczegóły 
artykuł: Adam Mickiewicz w dwusetną rocznicę urodzin poety (Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 145 (tematy III. etapu...) szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Konkurs Mickiewiczowski. Wprost 1997 nr 43 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Mickiewiczowski. Dziennik Kijowski 1997 nr 1 s. 2 (ogloszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Mickiewiczowski. Gazeta Lwowska 1997 nr 1 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Mickiewiczowski. Tygodnik Powszechny 1998 nr 8 s. 4 (ogłoszenie; podp.: Tomasz Chachulski, Komitet Główny Olimpiady Literat...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs Mickiewiczowski dla uczniów szkół średnich. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 109-112 (test z I. części konkursu...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1996 nr 9 s. 623 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: [Dwudziesta ósma] XXVIII OLiJP i Konkurs Mickiewiczowski. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 133 (nt. eliminacji okręgowych Dolnego Śląska...) szczegóły 
artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 124 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zientarska Ewa: Adam i dziewczyny. Gazeta Wyborcza 1998 nr 224 s. 20-21  szczegóły 
1119.konkurs: "Cyprian Kamil Norwid w nowej szkole" - konkurs na prace metodyczne przeznaczone do wykorzystania przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych na lekcjach poświęconych życiu i twórczości Cypriana Norwida(2002).  szczegóły 
artykuł: "Cyprian Kamil Norwid w nowej szkole". Polonistyka 2002 nr 1-3 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
1120.konkurs: "Cyprian Norwid w nowej szkole" - konkurs na prace metodyczne na lekcje w gimnazjach i liceach poświęcone poecie (2001).  szczegóły 
artykuł: Doktór Roman: Konkurs "Cyprian Norwid w nowej szkole". Rzeczpospolita 2001 nr 284 s. A9 (ogłoszenie; list do red....) szczegóły 
1121.konkurs: "Czy znasz literaturę piękną? - konkurs (2007).  szczegóły 
artykuł: Czytelnicy Płomyczka znają literaturę piękną. Płomyczek 2007 nr 4/6 (2006) s. 59 (wyniki konkursu...) szczegóły 
1122.konkurs: "Czytam Miłosza" - konkurs prac dla uczniów klas 11-12 szkół średnich (2001). (ogłoszenie wyników: czerwiec 2001...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poświęcony twórczości Czesława Miłosza. Kurier Wileński 2001 nr 30 s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poświęcony twórczości Miłosza. Kurier Wileński 2001 nr 27 s. 7 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
1123.konkurs: Konkurs dla nauczycieli na metodyczne opracowanie wybranego tekstu poetyckiego lub fragmentu prozy Czesława Miłosza (2002).  szczegóły 
artykuł: Polonistyka 2002 nr 4, s. nienumerowana; nr 7, s. nienume (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
1124.konkurs: Konkurs na cykl lekcji języka polskiego "Moja mała ojczyzna" (1996). (do 30 III 1996...) szczegóły 
artykuł: PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 76 (ogł....) szczegóły 
1125.konkurs: Konkurs na najlepszą interpretację wiersza podczas tegorocznej matury (2000).  szczegóły 
artykuł: WEST: O poezji prozą. Gazeta Wyborcza 2000 nr 253 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
1126.konkurs: Konkurs na najlepsze propozycje metodyczne lekcji języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej (za 1989). (za 1989 r....) szczegóły 
artykuł: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) okł. (ogł....) szczegóły 
1127.konkurs: Konkurs na prace metodyczne przeznaczone dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych do prowadzenia lekcji poświęconych Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (2001).  szczegóły 
artykuł: Doktór Roman: Cyprian Norwid w szkole - konkurs. Tygodnik Powszechny 2001 nr 47 s. 23 (ogł. konkursu...) szczegóły 
1128.konkurs: Konkurs na pracę maturalną, wypracowanie lub wiersz na tematy związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza (1998). (nagr.: Rafał Sławiński, Czesław Taras, Artur Janik, Bartosz Chudzik, U...) szczegóły 
artykuł: Konkurs. Goniec Staszowski 1998 nr 5 s. 1 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wojtan Janusz: Z Mickiewiczem na Ty. Goniec Staszowski 1999 nr 2 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
nawiązanie: Penca Kazimierz: Jeszcze o "Pochmurnym" i nie tylko. Goniec Staszowski 1999 nr 3 s. 6 (list do redakcji; m.in. nt. artykułu...) szczegóły 
1129.konkurs: Konkurs na projekt lekcji języka polskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Opis lekcji. Polonistyka 2003 nr 9 s. 556-559 (opis warunków konkursu...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 2003 nr 10 s. 56-57 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
1130.konkurs: Konkurs na scenariusz lekcji z języka polskiego dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich (1996). (nagrody: Ewa Bąk, Bogumiła Fiołek, Monika Podhorecka...) szczegóły 
artykuł: Wilkin Maria: Inicjatywa konkursowa CODN. Polonistyka 1997 nr 6 s. 380 (omów. i laureaci...) szczegóły 
1131.konkurs: Konkurs polonistyczny dla młodzieży polskiej (2006).  szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 2006 nr 194 s. 3 (ogł. konkursu...) szczegóły 
1132.konkurs: Konkurs wiedzy o Józefie Wybickim (2002).  szczegóły 
artykuł: Waligórska Elżbieta: Konkurs o twórcy "Mazurka Dąbrowskiego". Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 57 (sprawozdanie...) szczegóły 
1133.konkurs: Konkursu wiedzy o twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół średnich (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Ewa, Zięba Jan: Miłosz w oczach licealistów. Polonistyka 2002 nr 3 s. 170-174 (podsumowanie konkursu...) szczegóły 
1134.konkurs: "Lektury w szkole podstawowej" - konkurs (za 1994). (1994...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1994 nr 3 s. 187 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Uwaga! Konkursy!. Polonistyka 1994 nr 7 s. 429 (ogł....) szczegóły 
1135.konkurs: "Leszczyńskie ślady w literaturze" - konkurs dla uczniów i nauczycieli (2002).  szczegóły 
artykuł: Halec Janina Małgorzata: Przyjaciel Ludu 2002 z. 2 [wkładka]  szczegóły 
1136.konkurs: "Literatura źle obecna w szkole" - konkurs dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych i średnich oraz studentów (1996).  szczegóły 
artykuł: Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 204 (ogł....) szczegóły 
1137.konkurs: Mała Olimpiada Polonistyczna (2000). (konkurs dla uczniów z klas pierwszych i drugich liceum...) szczegóły 
artykuł: Mała Olimpiada Polonistyczna - Antyk. Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 8 (laureaci; nota...) szczegóły 
1138.konkurs: "Maturzyści" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Sowa Agnieszka: "...kimś trzeba być w tej matni..." (Konkurs maturzystów). Życie Warszawy 1995 nr 293 s. 6 (historia konkursu...) szczegóły 
1139.konkurs: "Maturzyści' 2000" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 2000).  szczegóły 
artykuł: Konkurs na najlepszą pracę maturalną. Przekrój 2000 nr 43 s. 44 (nota...) szczegóły 
1140.konkurs: "Maturzyści '89" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 218 s. 2 (not. o wynikach...) szczegóły 
artykuł: Kaliński Witold: Ogórki i myślenie. Życie Warszawy 1989 nr 242 s. 3 (pokonkursowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 39 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Moszczeńska Ryszarda: Szukają swego miejsca w świecie. Życie Warszawy 1989 nr 234 s. 1, 3  szczegóły 
artykuł: Walczak Krzysztof: Zakończenie XVI polonistycznego konkursu "Życia". Życie Warszawy 1989 nr 243 s. 1, 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 216 s. 1, 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 95 s. 1, nr 106 s. 1, nr 123 s. 1,3; nr 135 s. 1-2 (ogł....) szczegóły 
1141.konkurs: "Maturzyści '90" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1990).  szczegóły 
artykuł: Książczak Zbigniew: Konkurs Matur. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 311-313 (omów. zasad konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Do konkursu "Życia" stanęło 99 maturzystów. Życie Warszawy 1990 nr 150 s. 1 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Jury zakończyło pracę. 21 nagrodzonych i wróżnionych. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści - 90". Życie Warszawy 1990 nr 103 s. 1, nr 109 s. 1, nr 115 s. 1 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści - 90". Życie Warszawy 1990 nr 129 s. 1-2, nr 133 s. 1, nr 139 s. 2 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Wyniki XVII polonistycznego konkursu "Życia". Życie Warszawy 1990 nr 209 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Moszczeńska Ryszarda, Wesołowska Ludmiła: Uroczyste zakończenie konkursu "Życia". Życie Warszawy 1990 nr 254 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wojda Krystyna: Człowieczeństwo to godność, którą należy zdobywać. Życie Warszawy 1990 nr 210 s. 3 (pokonkursowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 3 (praca nagrodzona...) szczegóły 
1142.konkurs: "Maturzyści' 91" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1991).  szczegóły 
artykuł: (luk): Nagrody za samodzielność. Życie Warszawy 1991 nr 250 s. 2 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): 122 uczestników polonistycznego konkursu "Życia". Życie Warszawy 1991 nr 151 s. 1-2 (spraw. z przebiegu, skład jury...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Czekamy na zgłoszenia do konkursu polonistycznego. Życie Warszawy 1991 nr 116 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści-91". Życie Warszawy 1991 nr 139 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): [Osiemnasty] XVIII polonistyczny konkurs "Życia". Zapraszamy uczniów i nauczycieli. Życie Warszawy 1991 nr 100 s. 1-2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Tematy z polskiego. Zapraszamy maturzystów do konkursu "Życia". Życie Warszawy 1991 nr 107 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Wyniki XVIII konkursu "Życia" ("Maturzyści '91"). Życie Warszawy 1991 nr 210 s. 1, 6  szczegóły 
1143.konkurs: "Maturzyści '92" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1992).  szczegóły 
artykuł: HEL: Nagrodzono laureatów. Życie Warszawy 1992 nr 253 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: HEL: Wyłoniono laureatów konkursu "Życia". Życie Warszawy 1992 nr 218 s. 1, 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Markowski Andrzej: Konkurs: "Matury '92". Życie Warszawy 1992 nr 252 s. 8-9 (podsumowanie konkursu...) szczegóły 
artykuł: "Maturzyści - 92". Życie Warszawy 1992 nr 132 s. 2, nr 138 s. 2 nr 170/171 s. 1 (przebieg...) szczegóły 
artykuł: Polonistyczny konkurs "Życia". Życie Warszawy 1992 nr 115 s. 1, nr 121 s. 1-2 (ogł....) szczegóły 
1144.konkurs: "Maturzyści '93" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1993).  szczegóły 
artykuł: Birula Andrzej: Gombrowicz w stroju Mojżesza. Życie Warszawy 1993 nr 256 dod. s. 1-2 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Halena Joanna: Maturzyści '93. Życie Warszawy 1993 nr 255 s. 21 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: HEL: Jubileuszowy konkurs najlepszych prac. Życie Warszawy 1993 nr 102 s. 1, nr 123 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: HEL: Jury wytypowało laureatów konkursu "Życia". Życie Warszawy 1993 nr 205 dod. s. 1 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Markowski Andrzej: Matury '93 - pokłosie konkursu. Życie Warszawy 1993 nr 254 dod. s. 3  szczegóły 
artykuł: "Matura". Życie Warszawy 1993 nr 131 s. 3, nr 141 s. 3, nr 163 s. 1 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Maturzyści, nauczyciele i sponsorzy. Życie Warszawy 1993 nr 255 s. 21 (lista laureatów...) szczegóły 
1145.konkurs: "Maturzyści '94" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1994).  szczegóły 
artykuł: Kacprzyk Marta: Maturzyści z inwencją. Życie Warszawy 1994 nr 270 s. 8 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Laureaci konkursu "Życia". Życie Warszawy 1994 nr 270 s. 8  szczegóły 
artykuł: Maturzyści '94 (Konkurs "Życia"). Życie Warszawy 1994 nr 124 s. 1 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Maturzyści '94. Życie Warszawy 1994 nr 238 dod. s. 19 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu maturalnego "Życia Warszawy". Życie Warszawy 1994 nr 124 s. 2  szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu maturalnego "Życia Warszawy". Życie Warszawy 1994 nr 127 s. 2  szczegóły 
1146.konkurs: "Maturzyści' 95" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1995).  szczegóły 
artykuł: Karczmarska Edyta, Krośnicka Małgorzata: Najlepsze matury. Życie Warszawy 1995 nr 278 dod. s. 1 (sprawozdanie z wręczenia nagród; z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Maturzyści '95. Życie Warszawy 1995 nr 252/253 dod. s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: "Życie" nagrodzi najciekawsze prace maturalne. Życie Warszawy 1995 nr 83/84 s. 11 (zapowiedź ogłoszenia kolejnej edycji konkursu...) szczegóły 
1147.konkurs: "Mickiewiczowskie inspiracje" - konkurs na scenariusz edukacyjny (lekcja szkolna, lekcja muzealna, program wycieczki) przeznaczony do realizacji przez nauczycieli polskich i polonijnych (1998).  szczegóły 
artykuł: "Mickiewiczowskie inspiracje". Zwrot 1998 nr 5 s. 45 (ogłoszenie...) szczegóły 
1148.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1989; edycja XIX).  szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Katarzyna: Między lękiem a fascynacją. Sprawy nie tylko młodych 1989 nr 174 s. 3 (wywiad ze zwyciężczynią; rozm.: Tomasz Mańkowski...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Życie Warszawy 1989 nr 136 s. 2 (nota o zakończeniu...) szczegóły 
1149.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1993; edycja XXIII).  szczegóły 
artykuł: Kryda Anna: MEN - Olimpiada Literatury Języka Polskiego. Gazeta Lwowska 1993 nr 10 s. 6 (nt. udziału uczniów ze Lwowa w finale olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Szlązakowa Alicja: Dwudziestolecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1992 nr 3 s. 178-185  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 96 (sprawozdanie...) szczegóły 
1150.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998; edycja XXVIII).  szczegóły 
artykuł: [Dwudziesta ósma] XXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Zawody Okręgowe - 24 stycznia 1998 r. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 133-144 (tematy części pisemnej i pytania części ustnej; dot. okręgu Dolny Śląs...) szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Sukcesy uczniów z Litwy w Warszawie. Kurier Wileński 1998 nr 81 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Finał XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Konkursu Mickiewiczowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 132-134  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: XXVIII OLiJP i Konkurs Mickiewiczowski. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 133 (nt. eliminacji okręgowych Dolnego Śląska...) szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: [Dwudziesta ósma] XXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 61-65 (omów....) szczegóły 
1151.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2008).  szczegóły 
artykuł: Iwanowska Wacława: [Trzydziesta ósma] XXXVIII Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 2008 nr 74 s. 6 (spraw....) szczegóły 
1152.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada z Literatury i Języka Polskiego (2006).  szczegóły 
artykuł: Jancewicz Krystyna: To nie tylko sprawdzian wiedzy (Refleksje poolimpijskie). Kurier Wileński 2006 nr 70 s. 7  szczegóły 
artykuł: Nadtoczij Elżbieta: Dobrze - chociaż bez najwyższych laurów (Pokłosie Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury). Kurier Wileński 2006 nr 65 s. 7 (relacja uczestniczki olimpiady...) szczegóły 
1153.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada z Literatury i Języka Polskiego (2007).  szczegóły 
artykuł: Gawerska J.: Nasi olimpijczycy w Warszawie. Kurier Wileński 2007 nr 83 s. 6 (spraw....) szczegóły 
1154.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Moja mała ojczyzna" - w dziedzinie prób literackich, recytacji, fotografii, plastyki (1995). (nagrody i wyróżnienia w dziedzinie prac literackich: Anna Chmurska, Ma...) szczegóły 
artykuł: Markowski Andrzej: Do organizatorów I Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego "Moja mała ojczyzna". PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 89  szczegóły 
artykuł: PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 75-76 (ogł....) szczegóły 
artykuł: PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 86-88 (wyniki...) szczegóły 
1155.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Moja mała ojczyzna" - w dziedzinie prób literackich, recytacji, fotografii, plastyki (1996).  szczegóły 
artykuł: PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 91 (ogł....) szczegóły 
1156.konkurs: Ogólnopolski konkurs Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na popularyzowanie współczesnej poezji na lekcjach języka polskiego (1995). (nagrody: Małgorzata Jankowska, Irena Mądzik, Bernard Najdek, Paweł Wys...) szczegóły 
artykuł: PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 26 (wyniki...) szczegóły 
1157.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1994; edycja XXIV).  szczegóły 
artykuł: Bednarz Przemysław: Polonistyka 1995 nr 2 s. 114-115 (przemówienie laureata...) szczegóły 
artykuł: B.K.: Olimpiada. Polonistyka 1995 nr 2 s. 114 (laureaci...) szczegóły 
1158.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1995; edycja XXV).  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: O Okręgowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na jej dwudziestopięciolecie. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
artykuł: Jubileusz Olimpiady Polonistycznej w Pałacu Staszica. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Kilka myśli na 25-lecie działalności Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1995 nr 10 s. 661-662  szczegóły 
artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Jak piszą olimpijczycy. Polonistyka 1995 nr 10 s. 670-672  szczegóły 
artykuł: Wolny Maja: Polonistyka 1995 nr 10 s. 672-673 (przemówienie laureatki...) szczegóły 
artykuł: XXV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego zawody ogólnopolskie - 6 IV 1995 roku. Polonistyka 1995 nr 10 s. 666-669 (tematy prac...) szczegóły 
1159.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1996; edycja XXVI).  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: XXVI Olimpiada Polonistyczna. Polonistyka 1996 nr 9 s. 614-618 (omów.; z tekstem przemówienia laureatki Agaty Łukomskiej...) szczegóły 
artykuł: Materiały XXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Zawody Okregowe 1996). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 94-106  szczegóły 
artykuł: Miodek Jan, Nowakowska Alicja, Obara Jerzy: Wiedza i sprawność językowa olimpijczyków. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 107-111  szczegóły 
artykuł: Pokłosie XXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 111-114  szczegóły 
artykuł: Smutek Barbara: Specjalizacja teatrologiczna (Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego). Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 121-124 (lista lektur i lista pytań z wiedzy o teatrze...) szczegóły 
1160.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997; edycja XXVII).  szczegóły 
artykuł: [Dwudziesta siódma] XXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Lista laureatów i ich nauczycieli XXVII OLiJP). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 123-124  szczegóły 
artykuł: J.T.: Podsumowanie XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 125  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: [Dwudziesta siódma] 27 Ogólnopolska Olimpiada Języka i Literatury Polskiej. Rota 1997 nr 4 s. 115  szczegóły 
artykuł: Osipowicz Czesława: Uczestniczki z Litwy nie zawiodły. Kurier Wileński 1997 nr 91 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: [Dwudziesta siódma] XXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Zawody okręgowe. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 137 (omów....) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: XXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Zawody Okręgowe - 1997). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 89-94 (tematy...) szczegóły 
artykuł: XXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Warszawa, 24 kwietnia 1997 roku). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 104-105 (tematy i laureaci...) szczegóły 
artykuł: Karpiński Zbigniew: Dwudziestowieczne czytanie wielkich autorów XIX wieku: mody, negacje i kontrpropozycje. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 57-60 (fragm. pracy olimpijskiej z eliminacji centralnych...) szczegóły 
1161.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1999; edycja XXIX).  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 109-111 (z listą laureatów olimpiady...) szczegóły 
artykuł: XXIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Okręgu Dolnośląskim. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 1 s. 103-113  szczegóły 
1162.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2000; edycja XXX).  szczegóły 
artykuł: Chachulska Bernadetta: Polonistyczne spotkania na szczycie. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 175-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Finał eliminacji centralnych XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 125-126 (laureaci i finaliści...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Finał XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 111-116 (laureaci...) szczegóły 
1163.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2001; edycja XXXI).  szczegóły 
artykuł: Miller Ewa: Bestseller i arcydzieło. Spróbuj zanalizować te pojęcia, odwołując się do przykładów różnych epok literackich. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 1 s. 91-94 (praca z eliminacji okręgowych...) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Literatura i język - rzecz dla nich nie obca. Głos Ludu 2001 nr 31 s. 3 (nt. udziału uczniów pochodzących z Zaolzia w Olimpiadzie...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Po eliminacjach centralnych XXXI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 111-112  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: XXXI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Zawody okręgowe (II stopnia), 27 stycznia 2001. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 1 s. 134-135 (tematy rozprawek, interpretacje, tematy dla specjalizacji teatrologicz...) szczegóły 
1164.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2002; edycja XXXII).  szczegóły 
artykuł: Orszulik Halina: Dyplomy i nagrody. Głos Ludu 2002 nr 73 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1165.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego. Informator oraz tematyka eliminacji I, II i III stopnia. 1992 (Aut. tematów [część historycznoliteracka]: Grażyna Borkowska, Alina Br...) szczegóły 
książka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach. 2003 (Autorzy tematów: Antoni Czyż, Janusz K. Goliński, Stanisław Szczęsny, ...) szczegóły 
książka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach. 1999 (Autorzy tematów: Antoni Czyż [et al.]...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Nowy regulamin Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 123  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: W trzydziestolecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 4 s. 136-139  szczegóły 
artykuł: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - dyskusja redakcyjna. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 4 s. 76-94 (wypow.: Józef Ambroszko, Alicja Badowska, Marian Bednarek, Maria Bursz...) szczegóły 
artykuł: Zasady przeprowadzania zawodów I i II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2001/2002. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 123-132 (regulamin, tematy prac przygotowawczych na zawody I i II stopnia...) szczegóły 
1166.konkurs: "Poloniada" - olimpiada literacko-językowa dla młodzieży polskiej zza granicy (za 1994). (finał VI 1994...) szczegóły 
artykuł: "Poloniada". Olimpiada literacko-językowa dla młodzieży polskiej zza granicy. Gazeta Lwowska 1994 nr 1 s. 4  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1994 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
1167.konkurs: "Poloniada 2002" - międzynarodowa olimpiada literacka dla starszych dzieci i młodzieży polskiej zza granicy (2002).  szczegóły 
artykuł: Grocholewska Irena: Finały "Poloniady 2002". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 199 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Grocholewska Irena: Spróbujmy jeszcze raz (Poloniada 2002). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 15 s. 6  szczegóły 
artykuł: (kor): Po finale "Poloniady". Głos Ludu 2002 nr 82 s. 1 (sprawozdanie z olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Poloniada '2002. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 4 s. 8 (nota przed turniejem...) szczegóły 
1168.konkurs: "Poloniada 2004" - międzynarodowa olimpiada literacka dla starszych dzieci i młodzieży polskiej zza granicy (2004).  szczegóły 
artykuł: Grocholewska Irena: Finały tegorocznej Poloniady. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 242 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Grocholewska Irena: "Mierz siły na zamiary". Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 24 s. 9  szczegóły 
artykuł: Grocholewska Irena: Półfinały Poloniady 2004. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 123 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Paulinka dziękuje. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 253 s. 4 (list do redakcji dot. półfinałów olimpiady; podp.: Zarząd ZNPZ...) szczegóły 
artykuł: "Poloniada 2004" w Warszawie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 162 s. 3 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1169.konkurs: "Poloniada 2006" - międzynarodowa olimpiada literacka dla starszych dzieci i młodzieży polskiej zza granicy (2006).  szczegóły 
artykuł: Narkiewicz Agnieszka: To nie sen, a jawa (Poloniada 2006 - zaliczona). Kurier Wileński 2006 nr 145 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1170.konkurs: Tuniej literacki dla uczniów gimnazjów poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima (2004).  szczegóły 
artykuł: O Tuwimie. Pegaz Lubuski 2004 nr 11/12 s. 23 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1171.konkurs: "Złota Żaba" - konkurs polonistyczny dla uczniów szkół podstawowych (1997; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Gromadzka Beata: O świadomości kulturowej i językowej uczniów. Polonistyka 1997 nr 5 s. 298-302 (omówienie...) szczegóły 
1172.konkurs: "Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy" - Konkurs Mickiewiczowski na opracowanie metodyczne lekcji poświęconych Adamowi Mickiewiczowi, interpretację utworu, scenariusz obchodów jubileuszowych, projekt strony internetowej (1997). (kategoria - opracowanie metodyczne - nagrody: Mirosława Firut, Bożena ...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: "Mickiewicz śpiewał tu natchniony" - pokłosie konkursu. Polonistyka 1998 nr 7 s. 435-440  szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1998 nr 7 s. 483 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1997 nr 7 s. 445, nr 8 s. 510, nr 9 s. 574 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Finał XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Konkursu Mickiewiczowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 132-134  szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
1173.artykuł: Bajor Krystyna, Kurdziel Stanisław Cz.: Olimpiada to sukces ucznia. Polonistyka 1994 nr 1 s. 50-54 (wyw. z nauczycielami; rozm.: Anatol Przemysław Pijanowski...) szczegóły 
1174.artykuł: Bar Józef: Tematy prac pisemnych eliminacji okręgowych olimpiady literatury i języka polskiego w latach 1971-1989 oraz publikacje zawierające zbiory tematów wypracowań z języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 290-294  szczegóły 
1175.artykuł: Chachulski Tomasz: Olimpiada poza granicami Polski. Polonistyka 1994 nr 1 s. 7-13  szczegóły 
1176.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka 1994 nr 1 s. 3-6 (og. o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego z okazji 25-lecia...) szczegóły 
1177.artykuł: Cyrek Joanna: W duchu olimpijskim. Polonistyka 1994 nr 1 s. 55-56 (wypow. uczestniczki olimpiady...) szczegóły 
1178.artykuł: Czyż Antoni: Dawna literatura jest żywa. Polonistyka 1994 nr 1 s. 19-24 (dot. obecności tekstów staropolskich na olimpiadzie...) szczegóły 
1179.artykuł: Fik Marta: Literatura i teatr. Polonistyka 1994 nr 1 s. 13-15 (dot. wyodrębnienia specjalizacji teatrologicznej w ramach olimpiady po...) szczegóły 
1180.artykuł: Hofmański Tadeusz: O konkursie polonistycznym w szkole podstawowej. Polonistyka 1994 nr 1 s. 40-44  szczegóły 
1181.artykuł: Inglot Mieczysław, Tarnacki Jerzy: O szkolnych wypracowaniach olimpijczyków. Polonistyka 1994 nr 1 s. 25-33  szczegóły 
1182.artykuł: Inglot Mieczysław: Olimpiada jako zadanie i wyzwanie edukacyjne. Polonistyka 2000 nr 6 s. 331-336  szczegóły 
1183.artykuł: Jańczyk Grażyna: Konkursy i olimpiady - ofertą dla najlepszych?. Edukacja i Dialog 1994 nr 9 s. 27-31 (dot. konkursów polonistycznych...) szczegóły 
1184.artykuł: Kryda Barbara: Olimpiada a codzienność szkolna. Polonistyka 1994 nr 1 s. 33-40  szczegóły 
1185.artykuł: Laskowska Elżbieta: Sposoby nazywania człowieka w pracach pisemnych uczestników olimpiady polonistycznej. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
1186.artykuł: Libura Maria: "Monstrualna klasówka". Polonistyka 1994 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
1187.artykuł: Łapiński Zdzisław: Współczesność Olimpiady. Polonistyka 1994 nr 1 s. 15-18  szczegóły 
1188.artykuł: Orlik Joanna: Teksty o dużym marginesie swobody - diagnoza. Polonistyka 2000 nr 5 s. 283-284 (ocena prac konkursowych pod kątem literackiej kreatywności dzieci i ic...) szczegóły 
1189.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Ocena wypracowania olimpijskiego. W poszukiwaniu obiektywności. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 4 s. 67-76  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1190.książka: Doroszkiewicz Elżbieta, Tetelewska-Iwańska Halina: Sprawdziany i konkursy polonistyczne. Opracowanie zbiorowe. 1992  szczegóły 
1191.książka: Karulak Krzysztof: Matura z języka polskiego. Prace pisemne i kryteria oceny. Pokłosie I wojewódzkiego konkursu "Matura '95". 1996  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    książki (alfabet autorów)
1192.książka: Ambrożewicz Paola, Zajkowska Halina: Lektury klasy VII. 1995  szczegóły 
1193.książka: Antygona. Streszczenie dla leniwych (3 minuty!), streszczenie dla dociekliwych (15 minut!) + dobre opracowanie. 2005  szczegóły 
1194.książka: Anusiak Danuta: Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy.  szczegóły 
1195.książka: Anusiak Danuta: Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz.  szczegóły 
1196.książka: Anusiak Danuta: Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz.  szczegóły 
1197.książka: Anusiak Danuta: Opowieści z Narnii cz. 1 Lew, Czarownica i stara szafa Clive'a Staplesa Lewisa.  szczegóły 
1198.książka: Anusiak Danuta: Oskar i pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta.  szczegóły 
1199.książka: Anusiak Danuta: Przygody Tomka Sawyera Marka Twaina.  szczegóły 
1200.książka: Anusiak Danuta: Tomek w krainie kangurów Alfreda Szklarskiego.  szczegóły 
1201.książka: Bajki robotów Stanisława Lema..  szczegóły 
1202.książka: Bajorek Magdalena, Zarych Elżbieta: Barok, Oświecenie.  szczegóły 
1203.książka: Bajorek Magdalena: Pozytywizm. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1204.książka: Bajorek Magdalena, Pałac Agnieszka: Starożytność, średniowiecze, renesans. 2003  szczegóły 
1205.książka: Bajorek Magdalena, Pałac Agnieszka: Starożytność, średniowiecze, renesans.  szczegóły 
1206.książka: Bajorek Magdalena: Starożytność, średniowiecze, renesans. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1207.książka: Balladyna Juliusza Słowackiego. 2003  szczegóły 
1208.książka: Bator Elżbieta: Opowiadania Sławomira Mrożka. Słoń, Lew, Wyznania o Zygmusiu, Wesele w Atomicach, Wina i kara, Szuler, Baba, Śpiąca Królewna, Artysta.  szczegóły 
1209.książka: Bąk Magdalena: Opracowania lektur szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych. 2012  szczegóły 
1210.książka: Biernacka-Drabik Maria: Nowe lekcje z lekturą. [Dla gimnazjalistów].  szczegóły 
1211.książka: Biernacka Julia: Świętoszek i Skąpiec Moliera.  szczegóły 
1212.książka: Bodych Marcin, Kordela Andrzej I.: Adam Mickiewicz - Dziady część III :(omówienie dramatu). 2007  szczegóły 
1213.książka: Bodych Marcin, Kordela Andrzej I.: Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz. (Omówienie). 2007  szczegóły 
1214.książka: Borowczak Alina: Dwudziestolecie międzywojenne. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1215.książka: Borowczak Alina, Fedan Iwona: Joseph Conrad - Jądro ciemności.  szczegóły 
1216.książka: Borowska Anna: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
1217.książka: Budziszewski Jacek, Bukowska Anna, Czajkowska-Ziembowicz Joanna, Frączek Aleksandra, Grabarczyk Danuta, Hernas Barbara, Jagodziński Jerzy, Jasińska Teresa, Kalina Barbara, Kasprzycka Katarzyna, Kuźnik Anna, Majewski Patryk, Markuc Katarzyna, Ochocka Barbara, Przychodzień Kamilla, Retkowska Magdalena, Wilk-Żebrowska Irena, Zawadzka Joanna: Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas liceum i technikum. 2012  szczegóły 
1218.książka: Bugajska Teresa, Pasek Anna, Tetelewska-Molendys Halina: Lektury czwartoklasisty. Ćwiczenia i teksty. 1994  szczegóły 
1219.książka: Bugajska Teresa, Tetelewska-Molendys Halina: Lektury szóstoklasisty. Ćwiczenia, teksty, krzyżówki. 1996  szczegóły 
1220.książka: Bulska Teresa: Noce i dnie.  szczegóły 
1221.książka: Chełminiak Marzena: Romeo i Julia Williama Szekspira.  szczegóły 
1222.książka: Chmiel Małgorzata: Lektury z pomysłem. Opracowania wybranych lektur szkolnych dla klas I-III gimnazjum.  szczegóły 
1223.książka: Chojnacka Karolina: Cierpienia młodego Wertera Joahanna Wolfganga Goethego.  szczegóły 
1224.książka: Chojnacka Karolina: Giaur George'a Byrona.  szczegóły 
1225.książka: Chojnacka Karolina: Robinson Kruzoe Daniela Defoe.  szczegóły 
1226.książka: Chołoniewska Krystyna: Stary człowiek i morze.  szczegóły 
1227.książka: Chrostowska-Sufa Jolanta: Ferdydurke.  szczegóły 
1228.książka: Chrostowska-Sufa Jolanta: Przedwiośnie.  szczegóły 
1229.książka: Chrzanowski Maciej: Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich.  szczegóły 
1230.książka: Chrzanowski Maciej: Opracowania lektur dla wszystkich klas gimnazjum.  szczegóły 
1231.książka: Chrzanowski Maciej: Opracowania lektur dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich.  szczegóły 
1232.książka: Cieśla Tamara: Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara.  szczegóły 
1233.książka: Cieśla Tamara: Sofokles - Król Edyp.  szczegóły 
1234.książka: Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej..  szczegóły 
1235.książka: Daniel Defoe "Robinson Kruzoe". 2010  szczegóły 
1236.książka: Dąbrowska Magdalena: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry.  szczegóły 
1237.książka: Dąbrowska Magdalena: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza.  szczegóły 
1238.książka: Dąbrowska Magdalena: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza.  szczegóły 
1239.książka: Dąbrowski Mirosław: Słownik lektur dla liceum.  szczegóły 
1240.książka: Dobkowska Maja, Rudnicki Bogdan, Willman Anna: Pan Tadeusz.  szczegóły 
1241.książka: Drachal Krzysztof: Streszczenia lektur dla gimnazjalistów. Pan Tadeusz, Dziady cz. II, Krzyżacy, Syzyfowe prace, Mały Książę, Antygona, Latarnik, Siłaczka i inne. 2006  szczegóły 
1242.książka: Farent Teodor: Ferdydurke Witolda Gombrowicza. 2011  szczegóły 
1243.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2004  szczegóły 
1244.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2009  szczegóły 
1245.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2010  szczegóły 
1246.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2007  szczegóły 
1247.książka: Farent Teodor: Jezioro osobliwości Krystyny Siesickiej. 2006  szczegóły 
1248.książka: Farent Teodor: Odprawa posłów greckich i Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. 2005  szczegóły 
1249.książka: Farent Teodor: Odprawa posłów greckich i Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. 2004  szczegóły 
1250.książka: Farent Teodor: Poezje Czesława Miłosza. 2005  szczegóły 
1251.książka: Farent Teodor: Poezje Czesława Miłosza. 2004  szczegóły 
1252.książka: Farent Teodor: Poezje Czesława Miłosza. 2008  szczegóły 
1253.książka: Farent Teodor: Poezje Tadeusza Różewicza. 2008  szczegóły 
1254.książka: Farent Teodor: Poezje Tadeusza Różewicza. 2004  szczegóły 
1255.książka: Fedan Iwona: Julian Stryjkowski - Austeria.  szczegóły 
1256.książka: Franaszek Anna: Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999. 2006  szczegóły 
1257.książka: Gałuszka Marzena, Górnicki Jarosław: Lalka.  szczegóły 
1258.książka: Gałuszka Marzena: Wierna rzeka.  szczegóły 
1259.książka: Gancarczyk Marian: Lektury dla klas 4-8. Próby interpretacji - w wyborze. 1994  szczegóły 
1260.książka: Giaur George'a Gordona Byrona. 2002  szczegóły 
1261.książka: Giczewska-Warchoł Edyta: Lalka Bolesława Prusa.  szczegóły 
1262.książka: Głogowska Monika: Stefan Żeromski - Przedwiośnie.  szczegóły 
1263.książka: Goszczyńska-Rams Jagna: Sofokles - Antygona.  szczegóły 
1264.książka: Górnicki Jarosław: Dżuma.  szczegóły 
1265.książka: Górnicki Jarosław: Faraon.  szczegóły 
1266.książka: Górnicki Jarosław: Krzyżacy.  szczegóły 
1267.książka: Górnicki Jarosław: Moralność pani Dulskiej.  szczegóły 
1268.książka: Grygiel Natalia, Płatek Krzysztof: Pożegnanie z Marią.  szczegóły 
1269.książka: Grzegorek Grażyna: Słownik lektur. Gimnazjum.  szczegóły 
1270.książka: Handke Ryszard: W świecie tekstów i wartości. Szkice z teorii lektury. 1991  szczegóły 
1271.książka: Horwath Ewa: Lekturowe karty pracy. Język polski. 1-3 gimnazjum. 2008  szczegóły 
1272.książka: Język polski 4. Omówienie lektur wraz ze znakomicie ułatwiającymi naukę i porządkującymi wiedzę: uwagami metodycznymi dla uczniów i rodziców, słowniczkiem terminów literackich potrzebnych dziecku na poziomie kl. IV. Praca zbiorowa. 1993  szczegóły 
1273.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla II klasy gimnazjum. 2010  szczegóły 
1274.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum. 2011  szczegóły 
1275.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy dla III klasy gimnazjum :. 2011  szczegóły 
1276.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 1 Od starożytności do oświecenia. 2010  szczegóły 
1277.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 1 Od starożytności do oświecenia. 2011  szczegóły 
1278.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 2 Romantyzm i pozytywizm. 2011  szczegóły 
1279.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 3 Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. 2010  szczegóły 
1280.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 4 Literatura współczesna. 2011  szczegóły 
1281.książka: Kamińska Małgorzata: Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera.  szczegóły 
1282.książka: Kamińska Małgorzata: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  szczegóły 
1283.książka: Kędzierska Agnieszka: Mały książę Antoine'a de Saint-Exupéry.  szczegóły 
1284.książka: Kędzierska Agnieszka: Spotkanie nad morzem Jadwigi Korczakowskiej.  szczegóły 
1285.książka: Klatka Urszula: Barok, oświecenie. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1286.książka: Kordela Andrzej I.: Albert Camus - Dżuma. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1287.książka: Kordela Andrzej I.: Bolesław Prus - Lalka. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1288.książka: Kordela Andrzej I.: Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1289.książka: Kordela Andrzej I.: Stanisław Wyspiański - Wesele. (Omówienie dramatu). 2007  szczegóły 
1290.książka: Kordela Andrzej I.: Zofia Nałkowska - Granica. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1291.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Cyprian Norwid - wybrane wiersze.  szczegóły 
1292.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Jan Twardowski - wybrane wiersze.  szczegóły 
1293.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Kazimierz Przerwa Tetmajer - wybrane wiersze.  szczegóły 
1294.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Sławomir Mrożek - Tango.  szczegóły 
1295.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Stanisław Wyspiański - Wesele.  szczegóły 
1296.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Witold Gombrowicz - Ferdydurke.  szczegóły 
1297.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Władysław Reymont - Chłopi (tom 1 Jesień).  szczegóły 
1298.książka: Koryl Janusz: Lektury z języka polskiego. Notatki przed maturą. 1996  szczegóły 
1299.książka: Kowalski Marcin: Między nami graczami. Gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych. Historia pewnej miłości. 2011  szczegóły 
1300.książka: Kozak Bogdan: Chłopi.  szczegóły 
1301.książka: Kozak Bogdan: Granica.  szczegóły 
1302.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 6. 1998  szczegóły 
1303.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 7. 1998  szczegóły 
1304.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 8. 1998  szczegóły 
1305.książka: Krawczyk Agnieszka: Dwudziestolecie międzywojenne.  szczegóły 
1306.książka: Krawczyk Agnieszka: Dwudziestolecie międzywojenne.  szczegóły 
1307.książka: Krawczyk Agnieszka: Młoda Polska.  szczegóły 
1308.książka: Krawczyk Agnieszka: Pozytywizm.  szczegóły 
1309.książka: Król Edyp. Streszczenie dla leniwych (3 minuty!), streszczenie dla dociekliwych (15 minut!) + dobre opracowanie. 2005  szczegóły 
1310.książka: Kruszczyńska Agnieszka: Kordian Juliusza Słowackiego.  szczegóły 
1311.książka: Kubryn Justyna: Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
1312.książka: Kulesza-Tałan Dorota: Romantyzm.  szczegóły 
1313.książka: Kulik Ilona: Dżuma Alberta Camus.  szczegóły 
1314.książka: Kulik Ilona: Granica Zofii Nałkowskiej.  szczegóły 
1315.książka: Kulik Ilona: Granica Zofii Nałkowskiej.  szczegóły 
1316.książka: Kulik Ilona: Hamlet Williama Szekspira.  szczegóły 
1317.książka: Kulik Ilona: Makbet Williama Szekspira.  szczegóły 
1318.książka: Kulik Ilona: Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa.  szczegóły 
1319.książka: Kulik Ilona: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.  szczegóły 
1320.książka: Kulik Ilona: Rok 1984 George'a Orwella.  szczegóły 
1321.książka: Kulik Ilona: Rok 1984 George'a Orwella.  szczegóły 
1322.książka: Kupczyńska Mirosława: Możliwości wykorzystania lektur w klasach I-III w integracji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowej. 1998 (Klasa I: Lektura "Cudaczek Wyśmiewaczek" Julii Duszyńskiej. - Klasa II...) szczegóły 
1323.książka: Laskowska Regina, Szymańska Maria A.: Lektura szkolna w klasach 1-3. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. 1994  szczegóły 
1324.książka: Lech Ewa, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas 1 gimnazjum. 2000  szczegóły 
1325.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas czwartych. 1999 ([Streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, ...) szczegóły 
1326.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas piątych. 1999 ([opracowania lektur dla klas 5 sześcioletnich szkół podstawowych: stre...) szczegóły 
1327.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas szóstych. 1999 ([Streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, ...) szczegóły 
1328.książka: Leksykon lektur dla gimnazjum. 2006  szczegóły 
1329.książka: Lementowicz Urszula: Dżuma Alberta Camusa. 2006  szczegóły 
1330.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2007  szczegóły 
1331.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2005  szczegóły 
1332.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2004  szczegóły 
1333.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2008  szczegóły 
1334.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2006  szczegóły 
1335.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2004  szczegóły 
1336.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2005  szczegóły 
1337.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2006  szczegóły 
1338.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2007  szczegóły 
1339.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2009  szczegóły 
1340.książka: Lementowicz Urszula: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 2006  szczegóły 
1341.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2011  szczegóły 
1342.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2010  szczegóły 
1343.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2009  szczegóły 
1344.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2008  szczegóły 
1345.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2006  szczegóły 
1346.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2007  szczegóły 
1347.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2005  szczegóły 
1348.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2008  szczegóły 
1349.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2011  szczegóły 
1350.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2009  szczegóły 
1351.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2005  szczegóły 
1352.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2007  szczegóły 
1353.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Stefana Żeromskiego. 2008  szczegóły 
1354.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Stefana Żeromskiego. 2005  szczegóły 
1355.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Stefana Żeromskiego. 2004  szczegóły 
1356.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Tadeusza Borowskiego. 2006  szczegóły 
1357.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Tadeusza Borowskiego. 2011  szczegóły 
1358.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 2004  szczegóły 
1359.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 2006  szczegóły 
1360.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 2005  szczegóły 
1361.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 2009  szczegóły 
1362.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Leopolda Staffa. 2004  szczegóły 
1363.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Leopolda Staffa. 2005  szczegóły 
1364.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Leopolda Staffa. 2006  szczegóły 
1365.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Wisławy Szymborskiej. 2006  szczegóły 
1366.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Wisławy Szymborskiej. 2004  szczegóły 
1367.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Wisławy Szymborskiej. 2009  szczegóły 
1368.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Wisławy Szymborskiej. 2005  szczegóły 
1369.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Zbigniewa Herberta. 2009  szczegóły 
1370.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Zbigniewa Herberta. 2006  szczegóły 
1371.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Zbigniewa Herberta. 2007  szczegóły 
1372.książka: Lementowicz Urszula: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. 2010  szczegóły 
1373.książka: Lementowicz Urszula: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. 2009  szczegóły 
1374.książka: Lementowicz Urszula: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. 2004  szczegóły 
1375.książka: Lementowicz Urszula: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. 2006  szczegóły 
1376.książka: Lementowicz Urszula: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. 2008  szczegóły 
1377.książka: Lementowicz Urszula: Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett. 2006  szczegóły 
1378.książka: Lementowicz Urszula: Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett. 2007  szczegóły 
1379.książka: Lord Jim Josepha Conrada. 2003  szczegóły 
1380.książka: Łoboda Alina: Bajki Ignacego Krasickiego i Adama Mickiewicza.  szczegóły 
1381.książka: Łoboda Alina: Chłopi tom I Jesień Władysława S. Reymonta.  szczegóły 
1382.książka: Łoboda Alina: Grażyna Adama Mickiewicza.  szczegóły 
1383.książka: Łoboda Alina: Przygody Odyseusza Jana Parandowskiego.  szczegóły 
1384.książka: Łoboda Alina: Quo vadis Henryka Sienkiewicza.  szczegóły 
1385.książka: Łoś Grażyna: Lektury bis. Arcydzieła literatury światowej. Streszczenia. Charakterystyka utworów.  szczegóły 
1386.książka: Łoś Grażyna: Lektury. Leksykon szkolny. Streszczenia. Nawiązania literackie, charakterystyka epok i utworów. 2004  szczegóły 
1387.książka: Łoś Grażyna: Literatura szkolna. Pytania i odpowiedzi.  szczegóły 
1388.książka: Maj Wojciech, Pawlik Ewa: Opracowanie lektur. Język polski, kl. VII. 1998  szczegóły 
1389.książka: Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. 2002  szczegóły 
1390.książka: Marszał Agnieszka: Antygona Sofoklesa.  szczegóły 
1391.książka: Marszał Agnieszka: Antygona Sofoklesa.  szczegóły 
1392.książka: Marszał Agnieszka: Folwark zwierzęcy George'a Orwella.  szczegóły 
1393.książka: Marszał Agnieszka: Folwark zwierzęcy George'a Orwella.  szczegóły 
1394.książka: Marszał Agnieszka: Hobbit J. R. R. Tolkiena.  szczegóły 
1395.książka: Marszał Agnieszka: Hobbit J. R. R. Tolkiena.  szczegóły 
1396.książka: Marszał Agnieszka: Król Edyp Sofoklesa. 2009  szczegóły 
1397.książka: Marszał Agnieszka: Król Edyp Sofoklesa.  szczegóły 
1398.książka: Marszał Agnieszka: Oto jest Kasia Miry Jaworczakowej.  szczegóły 
1399.książka: Marszał Agnieszka: Zemsta Aleksandra Fredry.  szczegóły 
1400.książka: Matella-Pyrek Monika: Jądro ciemności Josepha Conrada.  szczegóły 
1401.książka: Matella-Pyrek Monika: Tango Sławomira Mrożka.  szczegóły 
1402.książka: Mądry Anna: Ferdydurke Witolda Gombrowicza.  szczegóły 
1403.książka: Mądry Anna: W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza.  szczegóły 
1404.książka: Miatkowska Dorota: Lektury dla licealistów. 2006  szczegóły 
1405.książka: Milewska Anna: Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. Antek, Kamizelka, Katarynka, Na wakacjach, Omyłka, Przygoda Stasia, Z legend dawnego Egiptu.  szczegóły 
1406.książka: Milewska Anna: W 80 dni dookoła świata Juliusza Verne'a.  szczegóły 
1407.książka: Miłkowski Tomasz, Termer Janusz: Ilustrowany świat lektur dla szkół podstawowych. 1998  szczegóły 
1408.książka: Misiaszek Agnieszka, Zarych Elżbieta: Omówienia lektur i wierszy dla gimnazjum.  szczegóły 
1409.książka: Misiaszek Agnieszka, Zarych Elżbieta: Omówienia lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum.  szczegóły 
1410.książka: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.  szczegóły 
1411.książka: Musiał Katarzyna, Willman Anna: Nad Niemnem.  szczegóły 
1412.książka: Nawrot Agnieszka, Popławska Anna, Szóstak Aldona: Leksykon lektur i wierszy. Liceum.  szczegóły 
1413.książka: Nowacka Irena: Granica Zofii Nałkowskiej. 2010  szczegóły 
1414.książka: Nowacka Irena: Kordian Juliusza Słowackiego. 2006  szczegóły 
1415.książka: Nowacka Irena: Kordian Juliusza Słowackiego. 2005  szczegóły 
1416.książka: Nowacka Irena: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 2007  szczegóły 
1417.książka: Nowacka Irena: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 2008  szczegóły 
1418.książka: Nowacka Irena: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 2005  szczegóły 
1419.książka: Nowacka Irena: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 2010  szczegóły 
1420.książka: Nowacka Irena: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 2004  szczegóły 
1421.książka: Nowacka Irena: "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. 2010  szczegóły 
1422.książka: Nowacka Irena: Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. 2005  szczegóły 
1423.książka: Nowacka Irena: Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. 2007  szczegóły 
1424.książka: Nowacka Irena: Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. 2004  szczegóły 
1425.książka: Nowacka Irena: Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 2007  szczegóły 
1426.książka: Nowacka Irena: Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 2005  szczegóły 
1427.książka: Nowacka Irena: Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 2004  szczegóły 
1428.książka: Nowacka Irena: Skąpiec, Świętoszek Moliera. 2007  szczegóły 
1429.książka: Nowacka Irena: Skąpiec, Świętoszek Moliera. 2004  szczegóły 
1430.książka: Nowacka Irena: Skąpiec, Świętoszek Moliera. 2005  szczegóły 
1431.książka: Nowacka Teresa: Lektury gimnazjum A-Z. Klasa 1-3. 2002  szczegóły 
1432.książka: Nowacka Teresa: Lektury szkoły podstawowej. Klasa 7: streszczenia, problematyka. 1998  szczegóły 
1433.książka: Nowacka Teresa: Pozytywiści. Lektury dla szkół ponadgimnazjalnych. 2004  szczegóły 
1434.książka: Nowacka Teresa: Przedstawiciele Młodej Polski. Lektury dla szkół ponadgimnazjalnych.  szczegóły 
1435.książka: Nowacka Teresa: Streszczenia, problematyka - lektury szkoły podstawowej. Kl 8. 1996  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
1436.książka: Nowele pozytywistyczne. Wybór. 2004  szczegóły 
1437.książka: Nożyńska-Demianiuk Agnieszka: Lektury szóstoklasisty. Analizy i interpretacje. Podróże z Feliksem.  szczegóły 
1438.książka: Olejnik Joanna: Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego.  szczegóły 
1439.książka: Omówienie lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Odpowiedzi na pytania podręcznika. 1994  szczegóły 
1440.książka: Omówienie lektur szkolnych dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Lektury obowiązkowe i uzupełniające wraz z komentarzem i objaśnieniami. 1994  szczegóły 
1441.książka: Opracowania lektur i wierszy. Dla wszystkich klas gimnazjum. 2010  szczegóły 
1442.książka: Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum. 2011  szczegóły 
1443.książka: Opracowania lektur i wierszy. Dla wszystkich klas liceum i technikum. 2010  szczegóły 
1444.książka: Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas liceum i technikum. 2011  szczegóły 
1445.książka: Osmoła Józef: Chłopi Władysława Reymonta. 2011  szczegóły 
1446.książka: Osmoła Józef: Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza. 2006  szczegóły 
1447.książka: Osmoła Józef: Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza. 2004  szczegóły 
1448.książka: Osmoła Józef: "Potop" Henryka Sienkiewicza. 2005  szczegóły 
1449.książka: Osmoła Józef: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza. 2007  szczegóły 
1450.książka: Osmoła Józef: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza. 2005  szczegóły 
1451.książka: Osmoła Józef: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza. 2004  szczegóły 
1452.książka: Osmoła Józef: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza. 2012  szczegóły 
1453.książka: Oto jest Kasia Miry Jaworczakowej.  szczegóły 
1454.książka: Paprocka Monika: Johann Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera.  szczegóły 
1455.książka: Pasterniak Wojciech: Organizacja procesu poznawania lektury szkolnej. 1991  szczegóły 
1456.książka: Pinokio Carla Collodiego.  szczegóły 
1457.książka: Płatek Krzysztof: Folwark zwierzęcy.  szczegóły 
1458.książka: Płatek Krzysztof: Hamlet.  szczegóły 
1459.książka: Płatek Krzysztof: Proces.  szczegóły 
1460.książka: Płatek Krzysztof: Wesele.  szczegóły 
1461.książka: Poezje Cypriana Kamila Norwida. 2003  szczegóły 
1462.książka: Poezje Jana Kasprowicza. 2002  szczegóły 
1463.książka: Poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 2002  szczegóły 
1464.książka: Poezje Leopolda Staffa. 2002  szczegóły 
1465.książka: Polańczyk Danuta: Antygona Sofoklesa. 2010  szczegóły 
1466.książka: Polańczyk Danuta: Antygona Sofoklesa. 2008  szczegóły 
1467.książka: Polańczyk Danuta: Antygona Sofoklesa. 2007  szczegóły 
1468.książka: Polańczyk Danuta: Antygona Sofoklesa. 2006  szczegóły 
1469.książka: Polańczyk Danuta: Balladyna Juliusza Słowackiego. 2004  szczegóły 
1470.książka: Polańczyk Danuta: Balladyna Juliusza Słowackiego. 2007  szczegóły 
1471.książka: Polańczyk Danuta: Balladyna Juliusza Słowackiego. 2009  szczegóły 
1472.książka: Polańczyk Danuta: Balladyna Juliusza Słowackiego. 2005  szczegóły 
1473.książka: Polańczyk Danuta: "Dzika kaczka" Henryka Ibsena. 2000  szczegóły 
1474.książka: Polańczyk Danuta: Dzika kaczka Henryka Ibsena. 2004  szczegóły 
1475.książka: Polańczyk Danuta: Dzika kaczka Henryka Ibsena. 2005  szczegóły 
1476.książka: Polańczyk Danuta: II i IV część Dziadów Adama Mickiewicza. 2011  szczegóły 
1477.książka: Polańczyk Danuta: "Iliada" Homera. 2001  szczegóły 
1478.książka: Polańczyk Danuta: Iliada Homera. 2009  szczegóły 
1479.książka: Polańczyk Danuta: Iliada Homera. 2004  szczegóły 
1480.książka: Polańczyk Danuta: Iliada Homera. 2007  szczegóły 
1481.książka: Polańczyk Danuta: Iliada Homera. 2006  szczegóły 
1482.książka: Polańczyk Danuta: Jądro ciemności Josepha Conrada. 2005  szczegóły 
1483.książka: Polańczyk Danuta: Kandyd Woltera. 2006  szczegóły 
1484.książka: Polańczyk Danuta: Lord Jim Josepha Conrada. 2004  szczegóły 
1485.książka: Polańczyk Danuta: Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego. 2006  szczegóły 
1486.książka: Polańczyk Danuta: Makbet Williama Szekspira. 2006  szczegóły 
1487.książka: Polańczyk Danuta: "Mały Książę", "Ziemia, planeta ludzi" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. 2006  szczegóły 
1488.książka: Polańczyk Danuta: Mały Książę, Ziemia, planeta ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. 2004  szczegóły 
1489.książka: Polańczyk Danuta: Mały Książę, Ziemia, planeta ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. 2008  szczegóły 
1490.książka: Polańczyk Danuta: Mały Książę, Ziemia, planeta ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. 2007  szczegóły 
1491.książka: Polańczyk Danuta: Mały Książę, Ziemia, planeta ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. 2005  szczegóły 
1492.książka: Polańczyk Danuta: "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa. 2005  szczegóły 
1493.książka: Polańczyk Danuta: Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. 2009  szczegóły 
1494.książka: Polańczyk Danuta: Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. 2011  szczegóły 
1495.książka: Polańczyk Danuta: Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. 2008  szczegóły 
1496.książka: Polańczyk Danuta: Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. 2007  szczegóły 
1497.książka: Polańczyk Danuta: Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. 2004  szczegóły 
1498.książka: Polańczyk Danuta: Mistrz i Małgorzata Michała Bułhakowa. 2010  szczegóły 
1499.książka: Polańczyk Danuta: Mitologia Jana Parandowskiego. 2010  szczegóły 
1500.książka: Polańczyk Danuta: Nowele Henryka Sienkiewicza. 2006  szczegóły 
1501.książka: Polańczyk Danuta: Nowele Henryka Sienkiewicza. 2001  szczegóły 
1502.książka: Polańczyk Danuta: Nowele Henryka Sienkiewicza. 2004  szczegóły 
1503.książka: Polańczyk Danuta: Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. 2007  szczegóły 
1504.książka: Polańczyk Danuta: Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. 2005  szczegóły 
1505.książka: Polańczyk Danuta: Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. 2004  szczegóły 
1506.książka: Polańczyk Danuta: Początek Andrzeja Szczypiorskiego. 2006  szczegóły 
1507.książka: Polańczyk Danuta: Początek Andrzeja Szczypiorskiego. 2005  szczegóły 
1508.książka: Polańczyk Danuta: Początek Andrzeja Szczypiorskiego. 2004  szczegóły 
1509.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Adama Mickiewicza. Cz. 1. 2004  szczegóły 
1510.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Adama Mickiewicza. Cz. 2. 2004  szczegóły 
1511.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Cypriana Kamila Norwida. 2004  szczegóły 
1512.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Cypriana Kamila Norwida. 2007  szczegóły 
1513.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Cypriana Kamila Norwida. 2005  szczegóły 
1514.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Cypriana Kamila Norwida. 2001  szczegóły 
1515.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Juliusza Słowackiego. 2004  szczegóły 
1516.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Juliusza Słowackiego. 2006  szczegóły 
1517.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Juliusza Słowackiego. 2008  szczegóły 
1518.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Juliusza Słowackiego. 2009  szczegóły 
1519.książka: Polańczyk Danuta: Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza. 2004  szczegóły 
1520.książka: Polańczyk Danuta: Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza. 2007  szczegóły 
1521.książka: Polańczyk Danuta: Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza. 2005  szczegóły 
1522.książka: Polańczyk Danuta: Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 2010  szczegóły 
1523.książka: Polańczyk Danuta: Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 2009  szczegóły 
1524.książka: Polańczyk Danuta: Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 2004  szczegóły 
1525.książka: Polańczyk Danuta: Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 2008  szczegóły 
1526.książka: Polańczyk Danuta: Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 2011  szczegóły 
1527.książka: Polańczyk Danuta: Romeo i Julia Williama Szekspira. 2010  szczegóły 
1528.książka: Polańczyk Danuta: Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. 2006  szczegóły 
1529.książka: Polańczyk Danuta: Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. 2008  szczegóły 
1530.książka: Polańczyk Danuta: Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. 2004  szczegóły 
1531.książka: Polańczyk Danuta: Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. 2011  szczegóły 
1532.książka: Polańczyk Danuta: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. 2005  szczegóły 
1533.książka: Polańczyk Danuta: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. 2004  szczegóły 
1534.książka: Polańczyk Danuta: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. 2007  szczegóły 
1535.książka: Polańczyk Danuta: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. 2009  szczegóły 
1536.książka: Polańczyk Danuta: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. 2006  szczegóły 
1537.książka: Polańczyk Danuta: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. 2004  szczegóły 
1538.książka: Polańczyk Danuta: Utwory wierszem Ignacego Krasickiego. 2004  szczegóły 
1539.książka: Polańczyk Danuta: Zemsta Aleksandra Fredry. 2007  szczegóły 
1540.książka: Polańczyk Danuta: Zemsta Aleksandra Fredry. 2006  szczegóły 
1541.książka: Polańczyk Danuta: Zemsta Aleksandra Fredry. 2004  szczegóły 
1542.książka: Polańczyk Danuta: Zemsta Aleksandra Fredry. 2010  szczegóły 
1543.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas 1-3. 1998  szczegóły 
1544.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 4. 1995 (szkoła podstawowa...) szczegóły 
1545.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 5. 1995 (Szkoła podstawowa; streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszy...) szczegóły 
1546.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 6. 1995 (Streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszych postaci, główne ...) szczegóły 
1547.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 6 do 8. 1994  szczegóły 
1548.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 7. 1995 (Streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszych postaci, główne ...) szczegóły 
1549.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 8. 1995 (Streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszych postaci, główne ...) szczegóły 
1550.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas czwartych. 1998  szczegóły 
1551.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas piątych. 1998  szczegóły 
1552.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas pierwszych. 1998  szczegóły 
1553.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas siódmych. 1998  szczegóły 
1554.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas szóstych. 1998  szczegóły 
1555.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas trzecich. 1998  szczegóły 
1556.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienie lektur dla klas drugich. 1998  szczegóły 
1557.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas 2 gimnazjum. 2000  szczegóły 
1558.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas od 1 do 3 gimnazjum. 2000  szczegóły 
1559.książka: Poznański Jacek: Opracowania lektur dla klas pierwszych gimnazjalnych. 1999  szczegóły 
1560.książka: Poznański Jacek: Opracowania lektur dla uczniów klas ósmych. 1999  szczegóły 
1561.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Słownik lektur dla klas 1-3 gimnazjum. 2000  szczegóły 
1562.książka: Poznański Jacek: Streszczenia lektur dla klas 1-3 szkoły podstawowej. 1995  szczegóły 
1563.książka: Proces Franza Kafki.  szczegóły 
1564.książka: Prus Bolesław: Lalka. Fragmenty. Wszystkie wątki, wszystkie istotne postaci. 2007  szczegóły 
1565.książka: Pruszczyński Robert: Leksykon lektur szkolnych - gimnazjum. 2010  szczegóły 
1566.książka: Przeboje edukacji polonistycznej. 2001 (Bogusław Bednarek: Słowo wstępne. * Gertruda Skotnicka: Czy "Historia...) szczegóły 
1567.książka: Radzicka Małgorzata: Lektury szkolne. Język polski. Karty pracy. Gimnazjum klasy I-III.  szczegóły 
1568.książka: Radzicka Małgorzata: Lektury szkolne. Język polski. Karty pracy. Gimnazjum klasy I-III. Wersja dla ucznia.  szczegóły 
1569.książka: Reymont Władysław Stanisław: Chłopi. Fragmenty tomu I Wszystkie wątki, wszystkie istotne postaci. 2007  szczegóły 
1570.książka: Romantyzm. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1571.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie IV szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
1572.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie V szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
1573.książka: Rosół Krystian, Zacharzewska Jadwiga: Lektury w klasie VI szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
1574.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie VII szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
1575.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie VIII szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
1576.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur do klasy II szkoły podstawowej. Poradnik dla uczniów i ich rodziców. Wykaz lektur i ich streszczenia, informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
1577.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur w klasie IV szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
1578.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur w klasie V szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
1579.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur w klasie VI szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
1580.książka: Rowińska Izabella: Przewodnik gimnazjalisty - język polski. 75 bohaterów lektur.  szczegóły 
1581.książka: Rychlicki Robert, Wojnar Bogumiła: Ściąga. Liceum, technikum. 1.  szczegóły 
1582.książka: Sabak Agnieszka: Bolesław Prus "Katarynka". 2010  szczegóły 
1583.książka: Sabak Agnieszka: Carlo Collodi "Pinokio". 2010  szczegóły 
1584.książka: Sabak Agnieszka: Eric Knight "Lassie ze wzgórza" (Tytuł powieści - "Lassie, wróć!"). 2010  szczegóły 
1585.książka: Sabak Agnieszka: Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze". 2010  szczegóły 
1586.książka: Sabak Agnieszka: Henryk Sienkiewicz "Latarnik".  szczegóły 
1587.książka: Sabak Agnieszka: Henryk Sienkiewicz "Quo vadis". 2010  szczegóły 
1588.książka: Sabak Agnieszka: Karol Dickens "Opowieść wigilijna". 2010  szczegóły 
1589.książka: Sabak Agnieszka: Mark Twain "Przygody Tomka Sawyera".  szczegóły 
1590.książka: Skibicka Anna: Dziady Adama Mickiewicza.  szczegóły 
1591.książka: Skibicka Anna: Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza.  szczegóły 
1592.książka: Słownik lektur dla gimnazjów. 2003  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2003 nr 8 s. 57 (notka...) szczegóły 
1593.książka: Słownik lektur dla liceum. 2003  szczegóły 
1594.książka: Spróbujmy polubić lektury szkolne. Niekonwencjonalne spojrzenie na nowe lektury w programie języka polskiego kl. IV-VIII, autorstwa polonistów z Krakowa i Łodzi. Praca zbiorowa. 1992 ([Propozycje metodyczne do klas IV-VIII. - Propozycje tematów lekcyjnyc...) szczegóły 
1595.książka: Stachera Krystyna: Ludzie bezdomni.  szczegóły 
1596.książka: Stachera Krystyna, Willman Anna: Zemsta.  szczegóły 
1597.książka: Stanisławski Paweł: Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. 2009  szczegóły 
1598.książka: Stanisławski Paweł: Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. 2004  szczegóły 
1599.książka: Stanisławski Paweł: Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. 2005  szczegóły 
1600.książka: Stanisławski Paweł: Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. 2007  szczegóły 
1601.książka: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya.  szczegóły 
1602.książka: Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya.  szczegóły 
1603.książka: "Stary człowiek i morze", "Hobbit", "Opowieść wigilijna", "Romeo i Julia".  szczegóły 
1604.książka: Stasińska Marta: Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia.  szczegóły 
1605.książka: Stopka Dorota: Opracowania. Lektury, wiersze. Gimnazjum. Klasa 2.  szczegóły 
1606.książka: Stopka Dorota: Opracowania. Lektury, wiersze. Gimnazjum. Klasa 3.  szczegóły 
1607.książka: Stowarzyszenie Umarłych Poetów Nancy H. Kleinbaum.  szczegóły 
1608.książka: Streszczenia lektur licealnych. Szczegółowe. 2002  szczegóły 
1609.książka: Streszczenia lektur. Streszczenia wszystkich obowiązkowych lektur. Gimnazjum.  szczegóły 
1610.książka: Streszczenia lektur. Streszczenia wszystkich obowiązujących lektur. Liceum.. 2012  szczegóły 
1611.książka: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Lektury dla gimnazjalistów. 2005  szczegóły 
1612.książka: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. 2002  szczegóły 
1613.książka: Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza.  szczegóły 
1614.książka: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości.  szczegóły 
1615.książka: Szurczak Anna: Lektury licealistów. 1998 (Cz. 1. Syntezy, 1998, 84 s.
Cz. 2. Interpretacje utworów prozators...)
 szczegóły 
1616.książka: Śliwińska Anna: Lektury. Testy gimnazjalisty. 2006  szczegóły 
1617.książka: Śliwińska Anna: Lektury. Testy gimnazjalisty. 2005  szczegóły 
1618.książka: Tobolewski Marek: Syzyfowe prace.  szczegóły 
1619.książka: Tomasik Agnieszka: Przewodnik po lekturach dla gimnazjalistów. 2000  szczegóły 
1620.książka: Tomaszewski Feliks: Magia lektury. Interpretacje utworów literackich w szkole średniej. 1990  szczegóły 
recenzja: Bortnowski Stanisław: Frapująca "Magia lektury" Feliksa Tomaszewskiego. Polonistyka 1992 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
1621.książka: Tomczyk-Maryon Marta, Zarych Elżbieta: Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1622.książka: Wach Alicja: Dwudziestolecie międzywojenne. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
1623.książka: Wach Alicja: Dwudziestolecie międzywojenne. Język polski - omówienia lektur. 2006  szczegóły 
1624.książka: Wach Alicja: Młoda Polska. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
1625.książka: Wach Alicja: Młoda Polska. Język polski. Omówienia lektur. 2006  szczegóły 
1626.książka: Wach Alicja: Pozytywizm. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
1627.książka: Wach Alicja: Pozytywizm. Język polski. Omówienia lektur.  szczegóły 
1628.książka: Wach Alicja: Renesans, barok, oświecenie. Język polski - omówienia lektur. 2006  szczegóły 
1629.książka: Wach Alicja: Renesans, barok, oświecenie. Język polski - omówienie lektur. 2000  szczegóły 
1630.książka: Wach Alicja: Romantyzm. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
1631.książka: Wach Alicja: Romantyzm. Język polski. Omówienia lektur.  szczegóły 
1632.książka: Wach Alicja: Starożytność - średniowiecze. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
1633.książka: Wach Alicja: Współczesność - epika. Język polski - omówienia lektur. 2005  szczegóły 
1634.książka: Wach Alicja: Współczesność - epika. Język polski. Omówienia lektur. 2006  szczegóły 
1635.książka: Wach Alicja: Współczesność - liryka i dramat. Język polski. Omówienia lektur. 2006  szczegóły 
1636.książka: Wilczycka Danuta: Faraon Bolesława Prusa. 2008  szczegóły 
1637.książka: Wilczycka Danuta: Faraon Bolesława Prusa. 2007  szczegóły 
1638.książka: Wilczycka Danuta: Faraon Bolesława Prusa. 2005  szczegóły 
1639.książka: Wilczycka Danuta: Faraon Bolesława Prusa. 2004  szczegóły 
1640.książka: Wilczycka Danuta: Giaur George'a Gordona Byrona. 2005  szczegóły 
1641.książka: Wilczycka Danuta: Giaur George'a Gordona Byrona. 2008  szczegóły 
1642.książka: Wilczycka Danuta: Giaur George'a Gordona Byrona. 2004  szczegóły 
1643.książka: Wilczycka Danuta: Imię róży Umberta Eco. 2006  szczegóły 
1644.książka: Wilczycka Danuta: Imię róży Umberta Eco. 2007  szczegóły 
1645.książka: Wilczycka Danuta: Kartoteka Tadeusza Różewicza. 2005  szczegóły 
1646.książka: Wilczycka Danuta: Kartoteka Tadeusza Różewicza. 2009  szczegóły 
1647.książka: Wilczycka Danuta: Kartoteka Tadeusza Różewicza. 2004  szczegóły 
1648.książka: Wilczycka Danuta: Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. 2008  szczegóły 
1649.książka: Wilczycka Danuta: Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza. 2009  szczegóły 
1650.książka: Wilczycka Danuta: Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. 2004  szczegóły 
1651.książka: Wilczycka Danuta: Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. 2006  szczegóły 
1652.książka: Wilczycka Danuta: Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. 2009  szczegóły 
1653.książka: Wilczycka Danuta: Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. 2005  szczegóły 
1654.książka: Wilczycka Danuta: Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. 2004  szczegóły 
1655.książka: Wilczycka Danuta: Nowele Marii Konopnickiej. 2004  szczegóły 
1656.książka: Wilczycka Danuta: Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. 2005  szczegóły 
1657.książka: Wilczycka Danuta: Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. 2006  szczegóły 
1658.książka: Wilczycka Danuta: Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. 2004  szczegóły 
1659.książka: Wilczycka Danuta: Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. 2007  szczegóły 
1660.książka: Wilczycka Danuta: Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. 2006  szczegóły 
1661.książka: Wilczycka Danuta: Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. 2004  szczegóły 
1662.książka: Wilczycka Danuta: Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka. 2008  szczegóły 
1663.książka: Wilczycka Danuta: Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. 2004  szczegóły 
1664.książka: Wilczycka Danuta: Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. 2006  szczegóły 
1665.książka: Wilczycka Danuta: Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. 2007  szczegóły 
1666.książka: Wilczycka Danuta: "Piękni dwudziestoletni" i opowiadania Marka Hłaski. 2005  szczegóły 
1667.książka: Wilczycka Danuta: Proces Franza Kafki. 2007  szczegóły 
1668.książka: Wilczycka Danuta: Proces Franza Kafki. 2004  szczegóły 
1669.książka: Wilczycka Danuta: Proces Franza Kafki. 2005  szczegóły 
1670.książka: Wilczycka Danuta: Proces Franza Kafki. 2006  szczegóły 
1671.książka: Wilczycka Danuta: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. 2010  szczegóły 
1672.książka: Wilczycka Danuta: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. 2004  szczegóły 
1673.książka: Wilczycka Danuta: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. 2008  szczegóły 
1674.książka: Wilczycka Danuta: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. 2007  szczegóły 
1675.książka: Wilczycka Danuta: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. 2006  szczegóły 
1676.książka: Wilczycka Danuta: Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 2006  szczegóły 
1677.książka: Wiśniewska Katarzyna: Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian Jana Parandowskiego.  szczegóły 
1678.książka: Włodarczyk Barbara: Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii" Lew, czarownica i stara szafa. 2010  szczegóły 
1679.książka: Wocial Aleksandra: Lektury gimnazjalisty. 2004  szczegóły 
1680.książka: Wojciechowska Małgorzata: Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.  szczegóły 
1681.książka: Wojnar Bogumiła: Ściąga. Streszczenia i analizy lektur objętych programem nauczania w gimnazjum. Analizy i interpretacje wszystkich wierszy. Klasa 1 gimnazjum.  szczegóły 
1682.książka: Wojnar Bogumiła: Ściąga. Streszczenia i analizy lektur objętych programem nauczania w gimnazjum, analizy i interpretacje wszystkich wierszy. Klasa 2 gimnazjum. 2005  szczegóły 
1683.książka: Wojnar Bogumiła: Ściąga. Streszczenia i analizy lektur objętych programem nauczania w gimnazjum. Analizy i interpretacje wszystkich wierszy. Klasa 2 gimnazjum.  szczegóły 
1684.książka: Wojnar Bogumiła: Ściąga. Streszczenia i analizy lektur objętych programem nauczania w gimnazjum. Analizy i interpretacje wszystkich wierszy. Klasa 3 gimnazjum.  szczegóły 
1685.książka: Wojnar Bogumiła: Ściąga. Streszczenia i analizy lektur objętych programem nauczania w gimnazjum. Analizy i interpretacje wszystkich wierszy. Klasa 3 gimnazjum.  szczegóły 
1686.książka: Wróblewska Małgorzata: Lektury licealisty. 2004  szczegóły 
1687.książka: Zadania do lektury dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera oprac. lektur szkolnych; aut.:] Józef Ambroszko, Stanisław Br...) szczegóły 
1688.książka: Zambrzycka Magdalena: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
1689.książka: Zambrzycka Magdalena: Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
1690.książka: Zarych Elżbieta: Omówienia lektur i wierszy dla I klasy gimnazjum.  szczegóły 
1691.książka: Zarych Elżbieta: Omówienia lektur i wierszy dla I klasy gimnazjum.  szczegóły 
1692.książka: Zarych Elżbieta: Omówienia lektur i wierszy dla III klasy gimnazjum.  szczegóły 
1693.książka: Zarych Elżbieta: Omówienia lektur i wierszy dla III klasy gimnazjum.  szczegóły 
1694.książka: Zawalich Marta: Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery.  szczegóły 
1695.książka: Zawalich Marta: Stowarzyszenie Umarłych Poetów Nancy H. Kleinbaum.  szczegóły 
1696.książka: Zawłocka Marta: Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren.  szczegóły 
1697.książka: Zawłocka Marta: Mała księżniczka Frances H. Burnett.  szczegóły 
1698.książka: Zawłocka Marta: Mikołajek i inne chłopaki Jeana-Jacques'a Sempégo i René Goscinnego.  szczegóły 
1699.książka: Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego..  szczegóły 
1700.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Zeszyt lektur ucznia klasy piątej. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1701.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Zadajmy lekturę polonistom. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 40-43 (nt. właściwego doboru książek lekturowych...) szczegóły 
1702.artykuł: Badowska Alicja: Przyszłe liceum. Polonistyka 1999 nr 8 s. 461 (jakie powinny być lektury z języka polskiego...) szczegóły 
1703.artykuł: Baluch Alicja: Tematyczne ujęcie lektury na podstawie "Dziadka do orzechów" E.T.A. Hoffmanna. Polonistyka 1991 nr 8 s. 484-491  szczegóły 
1704.artykuł: Barański Jarosław: Wióry z lektury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 143 s. 4 (o złych skutkach zastępowania czytania lektur nagraniami adaptacji lit...) szczegóły 
1705.artykuł: Błoński Jan: "By klasyka i współczesność nie zmieniły się w nudną skamielinę". Polonistyka 1992 nr 4 s. 239-245 (wyw. nt. kanonu lektur z prozy po 1945; rozm. Stanisław Bortnowski...) szczegóły 
1706.artykuł: Bogusz Bogusław: Miłość czy egoizm? O dobieraniu lektur. Polonistyka 1997 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
1707.artykuł: Bortnowski Stanisław: Arcydzieła Mickiewicza - kontekst szkolny. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 87-98  szczegóły 
1708.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy arcydzieło skazane na banicję?. Polonistyka 1993 nr 3 s. 174-176 (czy "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza powinien być w kanonie lektur szko...) szczegóły 
nawiązanie: Szaroleta Małgorzata: Polonistyka 1993 nr 10 s. 621-622 (list do red....) szczegóły 
1709.artykuł: Bortnowski Stanisław: Lektury szkolne na prowincji - sondaż. Polonistyka 1997 nr 9 s. 533-535 (nt. dostępności lektur oraz kultury czytelniczej uczniów szkół prowinc...) szczegóły 
1710.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zbrodnia w klasie szóstej. Polonistyka 1997 nr 7 s. 435 (fel. nt. lektur zawierających sceny okrutne, m.in. dot. "Balladyny" Ju...) szczegóły 
1711.artykuł: Bugajski Leszek: Ludzie i lektury. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 18 s. 15  szczegóły 
1712.artykuł: Bukowska Edyta: Liryki Juliusza Słowackiego w szkole. Język Polski w Gimnazjum 2009 nr 2 (2009/2010) s. 7-19  szczegóły 
1713.artykuł: Bukowska Edyta: W Roku Juliusza Słowackiego - "Balladyna" jako lektura szkolna. Język Polski w Gimnazjum 2009 nr 1 (2009/2010) s. 9-24  szczegóły 
1714.artykuł: Ciepły Stefan: Czego (nie) uczą się nasze dzieci?. Lektura 1992 nr 1/2 s. 9-10 (krytyka zmian list lektur obowiązkowych...) szczegóły 
polemika: Górnicki Gerard: Lektura 1992 nr 3-6 s. 32 (list do red....) szczegóły 
1715.artykuł: Czapla Kazimiera: Jarosław Iwaszkiewicz a szkolna polonistyka. Forum Humanistów 2001 nr 2 s. 67-69 (dzieła Jarosława Iwaszkiewicza w kanonie lektur szkoły podstawowej i ś...) szczegóły 
1716.artykuł: Czego Jaś nie przeczyta, tego.... Gazeta Wyborcza 1992 nr 224 s. 8-9 (wypow. nt. nowych lektur: Zbigniew Bieńkowski, Mieczysława Buczkówna, ...) szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: Gazeta Wyborcza 1992 nr 258 s. 10 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Mamoń Bronisław: O co ta awantura?. Tygodnik Powszechny 1992 nr 41 s. 8  szczegóły 
sprostowanie: Woźniakowa Maria: Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia. Gazeta Wyborcza 1992 nr 234 s. 9  szczegóły 
1717.artykuł: Dobroch Marzena, Grabowska Alina: Lektura? - Twój wybór. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 2 (2002/2003) s. 29-35 (nt. wybierania lektur przez uczniów...) szczegóły 
1718.artykuł: Drewniak Stanisław: Nowe zasady wydawania lektur szkolnych. Nowy Nurt 1994 nr 2 s. 14  szczegóły 
1719.artykuł: Dyka Franciszka: Skromna lista lektur. Edukacja i Dialog 2002 nr 7 s. 47-48 (dot. dokonanej weryfikacji lektur w programie edukacji wczesnoszkolnej...) szczegóły 
1720.artykuł: Gajewska Halina: "Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy...". Polonistyka 1998 nr 9 s. 626-627 (nt. reformy oświaty, m.in. dot. doboru lektur...) szczegóły 
1721.artykuł: Gałuszka Władysława: Zachęcić i "zmusić" do czytania lektur. Polonistyka 1995 nr 5 s. 340-344  szczegóły 
1722.artykuł: Gawęcka Kalina: Do kogo ta mowa?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 5 (nt. problemu powagi w lekturach szkolnych...) szczegóły 
1723.artykuł: Gontarz Beata: "Przed nieznanym trybunałem" (J.J. Szczepański w lekturze szkolnej). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 73-75  szczegóły 
1724.artykuł: Grabińska Karmelita: "Spotkanie nad morzem" [Jadwigi Korczakowskiej] w kanonie lektur szkolnych. Guliwer 1997 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
1725.artykuł: Grochowska Magdalena: Chodzenie po szczytach (Dlaczego nie lubią lektur?). Głos Nauczycielski 1989 nr 5 s. 7 (dot. uczniów liceum...) szczegóły 
1726.artykuł: Grodecka Ewa: "Oskar i pani Róża" - "samograj" czy wielka literatura?. Język Polski w Gimnazjum 2008 nr 1 (2008/2009) s. 87-92 (zawiera scenariusz lekcji...) szczegóły 
1727.artykuł: Gruchacz Olga, Leksowska Anna: O czytaniu lektur szkolnych. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 2 s. 22  szczegóły 
1728.artykuł: Guzik Barbara: Nad nowelami pozytywistycznymi (Onomastyczne refleksje). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 56-63  szczegóły 
1729.artykuł: Handke Ryszard: Lektura jako poznanie i samopoznanie. Polonistyka 1997 nr 1 s. 21-25 (wpływ lektur szkolnych na rozwój osobowości ucznia...) szczegóły 
1730.artykuł: Jakie lektury szkolne najlepiej opisują współczesną Polskę?. Przegląd 2001 nr 47 s. 6-7 (ankieta; wypowiedzi: Hanna Krall, Jarosław Żamojda, Zygmunt Kałużyński...) szczegóły 
1731.artykuł: Janicki Mariusz: Lektury konieczne. Polityka 1991 nr 35 s. 9 (propozycje dot. kanonu...) szczegóły 
polemika: Stępiński Krzysztof, Zientarski Wojciech: O "koniecznych" lekturach. Polityka 1991 nr 41 s. 3 (list do red.; z odp. aut....) szczegóły 
1732.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Uczyć dla lektury. Polonistyka 2003 nr 10 s. 33-38 (dot. przygotowania uczniów do odbioru lektur szkolnych i innych dzieł ...) szczegóły 
1733.artykuł: Kalinowski Piotr: Współczesna polska szkoła, to wciąż szkoła z "Ferdydurke" (O czym mówi "Stowarzyszenie Umarłych Poetów?"). Trybuna 1997 nr 264 s. 15 (refleksje nt. wiedzy wynoszonej przez uczniów ze szkoły na podstawie k...) szczegóły 
1734.artykuł: Klejnocki Jarosław: Nauka czytania. Newsweek. Polska 2008 nr 17 s. 32-33 (nt. kanonu lektur...) szczegóły 
1735.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Literatura staropolska (Lektury i zagadnienia). Rota 1993 nr 1 s. 42 (spis lektur i propozycja tematów lekcyjnych...) szczegóły 
1736.artykuł: Korulska Ewa: Naprawdę polubić czytanie. O lekturach w starszych klasach szkoły podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 47-51  szczegóły 
1737.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Czytam niektóre lektury szkolne.... Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 41-48 (nt. znajomości wśród młodzieży lektur szkolnych...) szczegóły 
1738.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Gdyby to ode mnie zależało... (Młodzież o lekturach szkolnych). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 49-58 (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas maturalnych...) szczegóły 
1739.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Młodzież szkół maturalnych wobec lektur szkolnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1999 z. 20 (46) s. 149-173 (omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży bydgoskich ...) szczegóły 
1740.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych o programie i lekturach szkolnych. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 68-75 (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów...) szczegóły 
1741.artykuł: Kowalczykowa Alina: Otwieram dyskusję. Ex Libris 1992 nr 19 s. 1, 3 (nt. proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej doboru lektur ...) szczegóły 
1742.artykuł: Kowalczykowa Alina: Zawołano ogromnym głosem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 24 s. 7 (wywiad nt. kanonu lektur; rozm. Wojciech Staszewski; z not....) szczegóły 
polemika: Bijak Jan: Usunąć Czechowa. Polityka 1999 nr 8 s. 46  szczegóły 
1743.artykuł: Kozińska Magda: Bryk zda się na nic. Życie 2000 nr 104 s. 4 (nt. zastępowania przez uczniów czytania lektur brykami...) szczegóły 
1744.artykuł: Kozołub Ludwik: Zgrzebna codzienność. Polonistyka 1992 nr 2 s. 104-107 (nt. znajomości przez uczniów lektur z lit. współcz....) szczegóły 
1745.artykuł: Krajski Stanisław: Chmielewska w szkole. Nasz Dziennik 2002 nr 107 s. 12 (uwagi ogólne...) szczegóły 
1746.artykuł: Krassowski Maciej: Program czy pogrom?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 15 s. 1  szczegóły 
1747.artykuł: Krassowski Maciej: Szkoła czy szkółka?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 1,4 (dotyczy propozycji nowego zestawu lektur szkolnych, który ma obowiązyw...) szczegóły 
polemika: Kąkiel Małgorzata: Mniej, lepiej, inaczej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 8 (nt. doboru lektur szkolnych...) szczegóły 
polemika: Orliński Wojciech: Szkoła profesora Pimki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 8 (nt. modyfikacji zestawu szkolnych lektur obowiązkowych...) szczegóły 
nawiązanie: Ziemicki Sławomir: Dobre tradycje i stare wady. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 8 s. 9  szczegóły 
polemika: Ziółkowska-Sobecka Marta: Nowy temat zastępczy - lektury. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 4 s. 7  szczegóły 
polemika: Likowska Ewa: Wokół lektur szkolnych. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 5  szczegóły 
polemika: Rzehak Wojciech: Chamuły oświaty. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 5  szczegóły 
1748.artykuł: Krowicki Stanisław L.: Dyktat. Polsko-izraelska komisja podręcznikowa. Myśl Polska 1997 nr 44 s. 1, 10 (uwagi dot. broszury "Zalecenia dotyczące podręczników historii i liter...) szczegóły 
1749.artykuł: Kuchcik Małgorzata, Oparcik Anna: Szkolny konkurs wiedzy o lekturach. Scenariusz. Bibliotekarz Radomski 2002 nr 3 s. 33-37 (dla kl. II i III szkoły podstawowej...) szczegóły 
1750.artykuł: Lektury zalecane. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 39-42 (spis lektur do szkoły podstawowej i gimnazjum...) szczegóły 
1751.artykuł: Ł.G.: Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 84 (nt. serii bryków "Lektury dla tych, którym czytanie sprawia trudności"...) szczegóły 
1752.artykuł: Masłoń Krzysztof: Obłęd w oku polonisty. Życie Warszawy 1990 nr 223 s. 3 (komentarz do zmiany listy lektur w szkołach średnich...) szczegóły 
nawiązanie: Masłoń Krzysztof: Gdzie są "Fizycy" [Friedricha Duerrenmatta]?. Życie Warszawy 1990 nr 228 s. 3  szczegóły 
1753.artykuł: MGD: Spis lektur. Szkoły ponadpodstawowe. Życie 1999 nr 76 dod s. 8  szczegóły 
1754.artykuł: Michalski Cezary: Lektura jako tortura. Newsweek. Polska 2011 nr 37 s. 92-95  szczegóły 
nawiązanie: Mazur Iwona: Poszukajmy współczesnych autorów. Newsweek. Polska 2011 nr 46 s. 12 (list do red....) szczegóły 
polemika: Sobek Karolina: Wychowana na lekturach. Newsweek. Polska 2011 nr 46 s. 12 (list do red....) szczegóły 
1755.artykuł: Miłkowski Tomasz: Lektury szkolne u fryzjera. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 35 s. 16 (dot. doboru lektur...) szczegóły 
1756.artykuł: Miszczak Zbigniew: Paradoksy sporu o lektury Sienkiewicza w szkole 2007-2009. Nad Odrą 2011 nr 1/2 s. 53-60  szczegóły 
1757.artykuł: Myrdzik Barbara: Lektura jako dialog. Jak rozmawiać o tekstach literackich na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 80-88  szczegóły 
1758.artykuł: Nyczek Tadeusz: Wtóra śmierć Antygony. Książki. Gazeta 1998 nr 10 s. 12 (nt. roli dobrego przekładu w przypadku lektur szkolnych...) szczegóły 
1759.artykuł: Odra 1992 nr 10 s. 112 (not. nt. zestawu lektur w nowym programie...) szczegóły 
1760.artykuł: Orlińska Ewa: Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego a globalny nastolatek. Język Polski w Gimnazjum 2010 nr 3 (2009/2010) s.18-35  szczegóły 
1761.artykuł: Paszyński Włodzimierz: To nie zmowa polonistów. Gazeta Wyborcza 2002 nr 27 s. 8 (wyw. z wiceministrem edukacji; rozm. Zbigniew Pendel...) szczegóły 
1762.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dziwo z kanonu. "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] w opiniach uczniów kończących szkołę podstawową. Polonistyka 1993 nr 3 s. 139-143  szczegóły 
1763.artykuł: Pendel Zbigniew: Dodać ulubione (Licealiści o lekturach obowiązkowych). Gazeta Wyborcza 2002 nr 27 s. 8  szczegóły 
1764.artykuł: Pierek Joanna: Kanon lektur jabłkiem niezgody. Polonistyka 2003 nr 6 s. 371-372  szczegóły 
nawiązanie: [B. Ch.]: Od Redakcji. Polonistyka 2003 nr 6 s. 373  szczegóły 
1765.artykuł: Półchłopek Tadeusz: W poszukiwaniu metod i form pracy nad lekturą w szkole podstawowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 117-127  szczegóły 
1766.artykuł: Przewoźniak Marcin: Literatura przerabiana. Magazyn Tygodnika Solidarność 1999 nr 4 s. 42-44 (nt. doboru lektur szkolnych...) szczegóły 
1767.artykuł: Przyborski Adrian: Recepcja lektur przez uczniów 3. klas szkół gimnazjalnych. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2012 nr 1 s. 23-28, nr 2 s. 23-31  szczegóły 
1768.artykuł: Przybyła Wiesław: "Śmierć urzędnika" Czechowa - realizm komunikacji. Język Polski w Gimnazjum 2008 nr 2 (2008/2009) s. 7-14  szczegóły 
1769.artykuł: Ratajczak Wiesław: Skreślić?. Polonistyka 1993 nr 5 s. 304 (list do red. nt. ewentualnego wykreślenia "Pana Tadeusza" Adama Mickie...) szczegóły 
1770.artykuł: Rokicka Monika E.: Trup w... książce?. Enigma 2000 nr 26 (1999/2000) s. 8-9 (nt. kanonu lektur w szkole podstawowej...) szczegóły 
1771.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Edukacyjne wartości fantatstyki. Forum Humanistów 2001 nr 2 s. 70-76  szczegóły 
1772.artykuł: Sobczak Jerzy: Niezwykłe świadectwo patriotyzmu wielkopolskiego dziecka. W 110. rocznicę strajku dzieci wrzesińskich. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2012 nr 1 s. 37-42 (nt. twórczości literackiej ucznia biorącego udział w strajku dzieci wr...) szczegóły 
1773.artykuł: Staszewski Wojciech: Lekturą po pupie. Gazeta Wyborcza 1995 nr 110 s. 20-21  szczegóły 
1774.artykuł: Staszewski Wojciech: Lektury' 97. Gazeta Wyborcza 1996 nr 289 s. 1 (nt. nowego kanonu lektur szkolnych...) szczegóły 
nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Skuteczna metodologia. Tygodnik Powszechny 1996 nr 51/52 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Sobocińska Marta: Dekalog obowiązuje wszystkich.... Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 4 (list do red.; z odpowiedzią Bożeny Chrząstowskiej...) szczegóły 
1775.artykuł: Stróżyński Klemens: Rozbieranie fortyfikacji. Czas Kultury 1992 nr 36/37 s. 74-75 (nt. celu nauki jęz. polskiego, gł. o lekturach szkolnych...) szczegóły 
1776.artykuł: Sybilska Katarzyna: "Oda do młodości" - miejsca wspólne. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 153-161 (dot. uwarunkowań rezygnacji z obecności "Ody do młodości" Adama Mickie...) szczegóły 
1777.artykuł: Szczepańska Mariola: Samodzielne czytanie lektur przez uczniów klas III (Sprawdziany). Życie Szkoły 1989 nr 6 s. 369-373  szczegóły 
1778.artykuł: Szefler Elżbieta: Metodyczna próba wprowadzenia książki Otfrieda Preusslera "Malutka Czarownica" do kanonu lektur uczniów klasy trzeciej i jej efekty. x nr s. ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
1779.artykuł: Szefler Elżbieta: Rola ilustracji w poznawaniu lektury szkolnej. Guliwer 1993 nr 2 s. 44-47  szczegóły 
1780.artykuł: Szefler Elżbieta: Uwag kilka o zmianach w zestawach lektur szkolnych klas I-III. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 10 s. 8-11  szczegóły 
1781.artykuł: Szkolna agencja informuje. Płomyczek 2007 nr 1/3 (2006) s. 14 (notka nt. zmian w zestawie lektur szkolnych...) szczegóły