PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
Możesz zmienić zakres lat: do

Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Antologia tekstów poetyckich do ćwiczeń z literatury staropolskiej. 2009  szczegóły 
2.książka: Biłos Edward: Nauczanie w klasie 8 różnych sfer kultury. Skrypt dla studentów polonistyki WSP. 1991 (Cz. 4: Rekonstrukcje lekcji....) szczegóły 
3.książka: Bortnowski Stanisław: Przewodnik po sztuce uczenia literatury.  szczegóły 
recenzja: Kondracka-Zielińska Anna: O tym, jak uczyć i nauczyć, czyli po lekturze najnowszej książki Stanisława Bortnowskiego. Język Polski w Liceum 2006 nr 1 (2006/2007) s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 203-207  szczegóły 
4.książka: Burkot Stanisław: Literatura polska w latach 1939-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 11 okł. (notka...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2002 nr 12 s. 50-51 (nota...) szczegóły 
5.książka: Cieliński Arkadiusz, Smużniak Karol: Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Eksplikacja, analiza strukturalistyczna, semioza, dekonstrukcja. 2000 (Karol Smużniak: Wstęp. * Eksplikacja: Aleksander Wit Labuda: Metoda ek...) szczegóły 
recenzja: Dutka Czesław P.: Metodycy i metodologie. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
polemika: Smużniak Karol: O różnym pojmowaniu celów, czyli "Metodycy i metodologie". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
6.książka: Ciesielska Ewa, Krupska-Perek Anna: Analiza językowa tekstów staropolskich. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z historii języka polskiego w zakresie gramatyki historycznej. 2002  szczegóły 
7.książka: Ćwiczenia z poetyki. 2006  szczegóły 
8.książka: Dudzik Maria, Nowakowa Teresa: Scenariusze lekcyjne z języka polskiego - przedmiotu edukacji szkolnej. Materiały do ćwiczeń dla studentów III i IV roku filologii polskiej. 1991  szczegóły 
9.książka: Dydaktyka literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli. Studia. 1991 (Zenon Uryga: Funkcje dydaktyki literatury i języka w studiach polonis...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: "Zawsze takie Rzeczpospolite będą, jakie ich nauczycieli chowanie". Polonistyka 1992 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
10.książka: Dziwisz Marian: Interpretacje. O znaczeniu i zasadach interpretacji, repetytorium podstawowych wiadomości teorytyczno-literackich, krok po kroku - ćwiczenia interpretacyjne, przykłady interpretacji poezji współczesnej Tadeusza Gajcego [...]. Poradnik dla maturzystów, kandydatów na studia i studentów lat pierwszych filologii. 1999  szczegóły 
11.książka: Dziwisz Marian: Interpretacje. O znaczeniu i zasadach interpretacji, repetytorium podstawowych wiadomości teorytyczno-literackich, krok po kroku - ćwiczenia interpretacyjne, przykłady interpretacji poezji współczesnej Tadeusza Gajcego [...]. Poradnik dla maturzystów, kandydatów na studia i studentów lat pierwszych filologii. 2001  szczegóły 
12.książka: Edukacja polonistyczna. T. 1 Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli. 2011  szczegóły 
13.książka: Fontes neolatini. Materiały źródłowe do dziejów renesansowej prozy nowołacińskiej w Polsce (XV-XVI w.). 1999 ([Skrypt dl studentów zawierający wybór tekstów źródłowych]...) szczegóły 
14.książka: Hanczakowski Michał, Kuziak Michał, Zawadzki Andrzej, Żynis Bernadetta: Epoki literackie. Od antyku do współczesności. 2003  szczegóły 
15.książka: Handke Ryszard: Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury. 2008  szczegóły 
16.książka: Ihnatowicz Ewa: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). 2000  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Literatura polska drugiej połowy XIX wieku. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Grela Agnieszka: Nowa książka o pozytywizmie i Młodej Polsce. Konspekt 2001 nr 6 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Klemm Waldemar: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 213-223  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Niewiarygodna książka. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 94-99  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (dot. błędu w tytule przywoływanego utworu...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: O pozytywizmie i Młodej Polsce inaczej. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 26  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 20 (nota...) szczegóły 
17.książka: Interpretacje i metodologie. Studia z dydaktyki literatury polskiej. 1997 (Wprowadzenie. * Anna Opacka: "Poetyka oralności"? [zagadnienie oralnoś...) szczegóły 
18.książka: Intrepretacje i reforma. 2002  szczegóły 
19.książka: Kaczorowski Jerzy: Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich. Skrypt dla studentów IV roku filologii polskiej. 2011  szczegóły 
20.książka: Kadłubek Zbigniew, Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
21.książka: Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna: Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
22.książka: Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna, [Legeżyńska Anna] A.G.: Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne). 2005  szczegóły 
23.książka: Katalog programów i lektur Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych. 2003  szczegóły 
24.książka: Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki. 2009  szczegóły 
25.książka: Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. Praca zbiorowa. 2000 ([m.in. zawiera:] Teresa Kostkiewiczowa: Słowo wstępne. - Małgorzata Cz...) szczegóły 
26.książka: Kulka Bronisława, Świątek Stefania: Literatura dla dzieci i młodzieży. Przewodnik dla studentów filologii polskiej studiów stacjonarnych i zaocznych. 1991  szczegóły 
27.książka: Lewandowska-Kidoń Teresa: Drama w kształceniu pedagogicznym. 2003  szczegóły 
28.książka: Lewandowska-Kidoń Teresa: Drama w kształceniu pedagogicznym. 2001 (Wstęp. I. Drama w teorii pedagogicznej: Rozumienie dramy i pojęć pokre...) szczegóły 
29.książka: Literatura i sztuka a wychowanie. 2001 ([Materiały z konferencji "Literatura i sztuka a wychowanie", Rzeszów 2...) szczegóły 
30.książka: Literatura staropolska. Materiały do ćwiczeń. Część I - Poezja. 2002  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Nowa Polszczyzna 2002 nr 3 s. 66-67 (not....) szczegóły 
31.książka: Makowiecki Andrzej Z.: 1600 postaci literackich. 2011  szczegóły 
32.książka: Młoda Polska. 2002  szczegóły 
33.książka: Modernizm. Spotkania. Antologia. 2008  szczegóły 
34.książka: Obremski Krzysztof: Wprowadzenie do literatury dawnej. Skrypt dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
35.książka: Oświecenie. 2001  szczegóły 
36.książka: Piotrowski Wojciech: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. (Nauczycielskiej, z dziennikarstwem i kulturoznawstwem) Studia 5-letnie magisterskie, stacjonarne i zaoczne. 2005  szczegóły 
37.książka: Poetyka. T. 1. 2000  szczegóły 
38.książka: Poetyka. T. 1. 1999 (Danuta Ulicka: Słowo wstępne. - [Zawiera wybór tekstów wcześniej opubl...) szczegóły 
39.książka: Poetyka. T. 2. 2000 ( [Zawiera wybór tekstów wcześniej opublikowanych w drukach zwartych:] ...) szczegóły 
40.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
41.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1998  szczegóły 
42.książka: Samborska-Kukuć Dorota: Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX wiecznego pisarza minorum gentium? (Metodologia, źródła, struktury narracji) Skrypt akademicki. 2012  szczegóły 
43.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
44.książka: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. 1994  szczegóły 
45.książka: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. 1997  szczegóły 
46.książka: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
47.książka: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. 1989  szczegóły 
48.książka: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. 1993  szczegóły 
49.książka: Spis lektur dla studentów filologii polskiej. 2001  szczegóły 
50.książka: Spis lektur. Filologia polska, teatrologia, edytorstwo. 1998  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Spisek lektur. Tygodnik Powszechny 1998 nr 48 s. 12  szczegóły 
nawiązanie: Fiut Aleksander: O lekturach. Tygodnik Powszechny 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
51.książka: Stec Wiesław: Wybór tekstów do ćwiczeń z literatury staropolskiej. 1990  szczegóły 
52.książka: Średniowiecze, renesans. 2001  szczegóły 
53.książka: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje. 2003  szczegóły 
recenzja: Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 29 (nota...) szczegóły 
54.książka: Uggla Andrzej Nils: Polska literatura w Szwecji. Dwanaście wykładów = Polsk litteratur i Sverige. Tolv forelasningar. 2003  szczegóły 
55.książka: Vandendorpe Christian: Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. ([Dot. zmian społeczno-kulturowych zachodzących pod wpływem nowego medi...) szczegóły 
56.książka: Wersyfikacja polska. 3. Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy. 2007  szczegóły 
57.książka: Wersyfikacja. Teksty do ćwiczeń dla studentów I roku filologii polskiej. 1996  szczegóły 
58.książka: Wilkoń Aleksander: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze. 2004 (Parę uwag wstępnych. - I. Początki literatury średniowiecznej. 1. W kr...) szczegóły 
59.książka: Wokół szkoły i nauczyciela. Skrypt dla studentów filologii polskiej. 1995  szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1996 nr 5 s. 469 (nota...) szczegóły 
60.książka: Współczesny język polski. 2001  szczegóły 
recenzja: Cygal-Krupa Zofia: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Język i kultura. Forum Akademickie 2002 nr 4 s. 61 (nota...) szczegóły 
61.książka: Wybór materiałów do ćwiczeń z literatury staropolskiej. 1995 (Cz. 3: Interpretacje. Jerzy Woronczak: Polskość i europejskość literat...) szczegóły 
62.książka: Wypisy z prac naukowych do ćwiczeń z historii literatury romantyzmu. 1997  szczegóły 
63.książka: Z Miłoszem po świecie. 2011  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
64.impreza: "Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Data Krystyna: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 147-149 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lipińska Ewa: [Piąta] V Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia "Bristol" polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego we Wrocławiu (26-28 IX 2002). Przegląd Polonijny 2003 z. 1 s. 127-130  szczegóły 
65.impreza: "Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku" - międzynarodowa konferencja slawistyczna (2000).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku (Międzynarodowa konferencja slawistyczna, Poznań - Obrzycko, 1-2 VI 2000). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 278-280 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 25-26 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Adamczak Sylwia: Literatur als Kultursensibilisierung? Zur Arbeit mit literarischen Texten im interkulturellen Fremdsprachenunterricht?. Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 5-25  szczegóły 
67.artykuł: Adamczyk Barbara, Kowal Michał: Edukacyjny walor wzajemnego wpływu procesów czytania i pisania w świetle kursu "creative writing". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 104-110  szczegóły 
68.artykuł: Andrusiewicz Piotr, Budrewicz Zofia, Sienko Maria: Przegląd badań nad przygotowaniem absolwentów polonistyki do zawodu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 291-303  szczegóły 
69.artykuł: ASM: Wtajemniczenie. Życie 1997 nr 101 s. 8 (nt. "Szkoły pisania Świata Książki" - cyklu spotkań z wybitnymi pisarz...) szczegóły 
70.artykuł: Bator Zbigniew: Kultura żywego słowa w kształceniu świadomości językowej i literackiej studentów polonistyki. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 225-250  szczegóły 
71.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Egzaminacyjne kłopoty z Bursą. Polonistyka 1995 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
72.artykuł: Borkowska Ewa: Interpretacja literatury a przypominanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 18-26  szczegóły 
73.artykuł: Bortnowski Stanisław: Egzamin wstępny na polonistykę (informacja i próba komentarza). Polonistyka 1995 nr 1 s. 39-47  szczegóły 
74.artykuł: Bortnowski Stanisław: Gombrowicz wyklęty ze studiów. Polonistyka 1994 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
75.artykuł: Bortnowski Stanisław: Krótki raport o książkach nieprzeczytanych i tegoż nieprzeczytania przyczynach i skutkach. Polonistyka 1999 nr 9 s. 554-556 (dot. znajomości lektur wśród studentów polonistyki...) szczegóły 
76.artykuł: Bortnowski Stanisław: Moc i bezwład erudycji. Polonistyka 1992 nr 1 s. 57-58 (o teście dla kandydatów na filologię polską na UJ...) szczegóły 
77.artykuł: Cudak Romuald: Tekst poetycki w edukacji literackiej i językowej cudzoziemców. Postscriptum 2000 nr 35/36 s. 85-93  szczegóły 
78.artykuł: Diniejko Andrzej: Problemy i propozycje metodologiczne w praktyce dydaktycznej historyka literatury obcej na trzyletnich zawodowych studiach neofilologicznych. Kieleckie Studia Neofilologiczne 2000 t. 1 s.115-119  szczegóły 
79.artykuł: Frankowska Beata: Szkoła pisania, szkoła czytania. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 5 (nt. "Szkoły pisania" - cyklu spotkań z wybitnymi pisarzami organizowan...) szczegóły 
80.artykuł: Gerould Daniel: Nauczanie literatury polskiej w ramach programu teatralnego. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 48-49 (z notą o aut....) szczegóły 
81.artykuł: Grossman Elwira: Historia literatury czy literatura? Problemy nauczania dziewiętnastowiecznej literatury polskiej studentów obcokrajowców na poziomie średnio zaawansowanym. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 215-222  szczegóły 
82.artykuł: Husak-Pikuła Bogumiła, Mańczyk Augustyn: Poetik und Stilistik in der Polonistik. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 125-127  szczegóły 
83.artykuł: Iwona C : Nowy Apulejusz czyli Złoty Osioł, czyli o metamorfozach studentów. Ku pożytkowi Kolegów-Wykładowców przez Wykładowcę spisany. Las Rzeczy 2002 nr 1 s. 36-43 (tekst satyryczny...) szczegóły 
84.artykuł: Jarzębski Jerzy: Polonistyka - przepis na przetrwanie. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 1-4 (polonistyka w Polsce po przemianach ustrojowych; wstęp do nru 5 (pt. "...) szczegóły 
polemika: Inglot Mieczysław: Dialog czy katecheza (O eseju Jerzego Jarzębskiego "Polonistyka - przepis na przetrwanie"). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 167-171 (z odpowiedzią Jerzego Jarzębskiego: Awantura o garnce sadła. Teksty...) szczegóły 
85.artykuł: Jedynak Barbara: Wybrane problemy współczesnej dydaktyki kultury. Nasza Rota 2010 nr 4 s. 36-39 (nt. edukacji polonijnej...) szczegóły 
86.artykuł: Jędrychowska Maria: Nihil novi... a jednak. Polonistyka 1995 nr 1 s. 50-52 (nt. egzaminów wstępnych na filologię polską...) szczegóły 
87.artykuł: Jędrychowska Maria: Treści kształcenia dydaktycznego polonistów wobec uwarunkowań kulturowych procesu edukacyjnego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 139-172 (dot. także kształcenia uczniów...) szczegóły 
88.artykuł: Karolak Czesław: Dydaktyka tekstu literackiego w świetle potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych. Glottodidactica 1998 t. 26 s. 137-150  szczegóły 
89.artykuł: Klin Irena: Zum Lehrprogram Stilistik: Zielona Góra, Polen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 117-118 (m.in. nt. kształcenia stylu tekstów artystycznych...) szczegóły 
90.artykuł: Konopko Magdalena, Toczek-Luteijn Barbara, Wantoch-Rekowska Katarzyna: Teaching Literature. How to educate an independent reader. Orbis Linguarum 1997 nr spec. t. 2 s. 59-68  szczegóły 
91.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Integracja treści kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły wyższej w opinii studentów filologii polskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 87-104  szczegóły 
92.artykuł: Kozłowski Aleksander, Kuczyński Krzysztof A.: Teksty literackie w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Wisełka 1989 nr 1 s. 26-27  szczegóły 
93.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Multimedialność w akademickim kształceniu polonistów. Polonistyka 2002 nr 1 s. 39-41  szczegóły 
94.artykuł: Kujawska Krystyna: Kształtowanie się koncepcji dydaktyki literatury w Katedrze, a następnie w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 35-38  szczegóły 
95.artykuł: Kurczab Henryk: Integracja treści kształcenia polonistycznego w opinii nauczycieli akademickich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 41-67  szczegóły 
96.artykuł: Kurczab Janina: Integracja treści kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły wyższej w opinii pedagogów, socjologów i filozofów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 69-76  szczegóły 
97.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Studia podyplomowe - oceny i przeceny. Polonistyka 2000 nr 8 s. 463-467 (nt. zorganizowanych w Instytucie Filologii polskiej Uniwersytetu im. A...) szczegóły 
98.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Szkolne dylematy. Polonistyka 1998 nr 3 s. 164-169 (nt. kształcenia dydaktycznego na studiach polonistycznych...) szczegóły 
99.artykuł: Legeżyńska Anna: Współczesność papierowa i prawdziwa. Polonistyka 1999 nr 2 s. 90-93 (nt. seminarium magisterskiego "Literackie oblicza współczesności"...) szczegóły 
100.artykuł: Litwinowicz Małgorzata: Opowiadać, opowiadacz... (cykl zajęć warsztatowych). x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
101.artykuł: Maciejewski Marian: Literatura w świetle kerygmatu. Personalizm 2003 [nr] 4 s. 23-38 (dot. metody kerygmatycznej interpretacji literatury w dydaktyce litera...) szczegóły 
102.artykuł: Maliszewski Julian: Znaczenie filozofii w akademickim nauczaniu przedmiotów teoretyczno- i historycznoliterackich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filozofia, Socjologia 1994 z. 3 (1995) s. 49-55  szczegóły 
103.artykuł: Marczewska Marzena: O potrzebie językowej edukacji nauczycieli (Miejsce komunikacji językowej w programie polonistycznych studiów podyplomowych). Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 100-105  szczegóły 
104.artykuł: Merdas Alina: Język polski w seminariach duchownych. Tygodnik Powszechny 1990 nr 38 s. 2  szczegóły 
nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Literatura i powołanie. O polonistyce - nie tylko w seminariach duchownych. Tygodnik Powszechny 1990 nr 46 s. 6  szczegóły 
105.artykuł: Moroz Grzegorz: Some remarks on teaching Introduction to English literature to Polish students of English. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 183-194 (dot. zajęć w języku obcym jako formy nauczania literatury...) szczegóły 
106.artykuł: Mroczka Renata: Integracja treści kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły wyższej w opinii nauczycieli polonistów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 77-85  szczegóły 
107.artykuł: Nowak Katarzyna T.: Podpatrywanie mistrza. Przekrój 1998 nr 30 s. 34-35 (o profilu i działalności szkoly pisania literatury, istniejącej na Uni...) szczegóły 
108.artykuł: Ogłoza Ewa: Sasnal wobec Andersena. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2009 t. 20 (2753) s. 50-61 (tekst przeznaczony do przygotowania zajęć z dydaktyka literatury lub ...) szczegóły 
109.artykuł: Pająkowska-Kensik Maria: O edukacji regionalnej na studiach podyplomowych. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 2 s. 8 (dot. również nauczania wiedzy o literaturze regionalnej...) szczegóły 
110.artykuł: Płuciennik Jarosław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 200-202 (rec. ks.: Paul Goring, Jeremy Hawthorn, Domhnall Mitchell. Studying li...) szczegóły 
111.artykuł: Polakowski Jan: Uczeń - kultura - metodologia. Polonistyka 1995 nr 2 s. 108-111 (wyw. z prof. z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie; rozm.: Maria J...) szczegóły 
112.artykuł: Polonista z polonistyką - trudne związki. Polonistyka 2003 nr 8 s. 497-500 (nt. związków polonistyki akademickiej i szkolnej; dyskutują: Bogumiła ...) szczegóły 
113.artykuł: Przygoda Ewa: Refleksje nad procesem akademickiego nauczania literatury staropolskiej. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 149-165  szczegóły 
114.artykuł: Pyzik Teresa: Literatura w edukacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 9-16  szczegóły 
115.artykuł: Rzeszutek Monika, Sobczak Barbara: Czego chcą się uczyć studenci polonistyki?. Polonistyka 1999 nr 2 s. 117-118 (dot. programu nauczania, z zestawieniem przedmiotów i ilością godzin...) szczegóły 
116.artykuł: Sawicki Stefan: O uniwersyteckim studium polonistycznym. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 53-61 (tekst wygł. na ogólnopolskim Zjeździe Polonistów pod hasłem "Wiedza o ...) szczegóły 
117.artykuł: Sękowska Elżbieta: O języku prac pisemnych studentów polonistyki. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
118.artykuł: Skórczewski Dariusz: Nauczanie polskiej poezji w Teksasie a studia polonistyczne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 8-10 (dot. zajęć nt. poezji polskiej w Rice Univeristy w Houston w Stanach Z...) szczegóły 
119.artykuł: Sowiński Gerard: Formacyjna funkcja praktyk studenckich. Polonistyka 2001 nr 3 s. 171-176 (wpływ praktyki w szkole na przygotowanie do zawodu nauczyciela polonis...) szczegóły 
120.artykuł: Sprengel Mieczysław: Szkolnictwo polskie w Australii w XX wieku. Kultura i Edukacja 2002 nr 2 s. 154-165  szczegóły 
121.artykuł: Stępień Tomasz, Węgrzyniak Anna: Polonistyka XXI wieku. Akademia 2002 nr 1 s. 31-32 (nt. koncepcji polonistyki akademickiej w Polsce i Europie; dot. równie...) szczegóły 
122.artykuł: Stróżyński Klemens: Technologia informacyjna dla polonistów. Polonistyka 2001 nr 2 s. 86-92 (nt. zastosowania wyszukiwarek internetowych w pracy polonisty...) szczegóły 
123.artykuł: Sulima Roch: Słowo w praktykach kultury współczesnej. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
124.artykuł: Szaruga Leszek: Gdzie jest wyjście?. Forum Akademickie 1995 nr 17 s. 13 (o niskim poziomie kandydatów na polonistykę...) szczegóły 
125.artykuł: Uryga Zenon: Potrzeby i oczekiwania szkoły wobec uniwersyteckiego studium polonistycznego. Polonistyka 1995 nr 5 s. 301-309  szczegóły 
126.artykuł: Warchoł Stefan: Znaczenie dialektologii w badaniach nad rozwojem polskiego języka literackiego i dla dydaktyki. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
127.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
128.artykuł: Współpraca ze szkołami, kinami. Akademia 2002 nr 1 s. 30 (nt. zajęć prowadzonych przez wykładowców Wydziału Humanistyczno-Społec...) szczegóły 
129.artykuł: Zgółkowa Halina: Memoriał w sprawie praktycznego nauczania języka na studiach polonistycznych. Polonistyka 1999 nr 2 s. 85-86 (dot. języka polskiego...) szczegóły