PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura słoweńska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Darasz Zdzisław: Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej. 1995 (Wstęp. - Słoweński barok literacki i jego słowiański kontekst. W poszu...) szczegóły 
recenzja: Suler-Galos Jasmina: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 189-194  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: Chorwacki Kongres Slawistyczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Rapacka Joanna: I Chorwacki Kongres Slawistyczny. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 223-224 (sprawozdanie...) szczegóły 
3.impreza: "Język, literatura i kultura słoweńska" - międzynarodowa konferencja slawistyczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Druga mejdunarodna slavistichka konferencijha u Poznajnu "Jhezik, kjnizhevnost i kultura slovena - nekad i danas". Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1995 t. 48/49 s. 293-249  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bobrownicka Maria: Słoweńska moderna a kategorie prądów literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 69-77  szczegóły 
5.artykuł: Darasz Zdzisław: Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (Pogled od zunaj). Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 365-369 (omów. ks.: Ivan Prijatelj: Slovenska kulturnopoliticna in slovstvena z...) szczegóły 
6.artykuł: Darasz Zdzisław: O słoweńskim dramacie jednoaktowym lat dwudziestych i jego związki z ekspresjonizmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
7.artykuł: Darasz Zdzisław: Słoweński ekspresjonizm wobec etycznych wyzwań czasu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 38-49  szczegóły 
8.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat literatury słoweńskiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 261-281  szczegóły 
9.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
10.artykuł: Darasz Zdzisław: Z obserwacji wczesnej fazy procesu rozwojowego słoweńskiej nauki o literaturze. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
11.artykuł: Darasz Zdzisław: Z zagadnień procesu literackiego w Słowenii: od wielojęzyczności do językowego etnocentryzmu. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
12.artykuł: Daresz Zdzisław: Słoweńcy wobec iliryjskiej utopii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 74-79  szczegóły 
13.artykuł: Filipic Mirjana: Inkulturacja Pisma Świętego w narodzie słoweńskim. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 49-60 (m.in. przekłady Biblii na język słoweński, wpływ Pisma św. na poezję l...) szczegóły 
14.artykuł: Goraus Katarzyna: Kulturowe i duchowe dziedzictwo marenberskiego zakonu dominikanek na ziemiach słoweńskich. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
15.artykuł: Kaczmarska Ewa: Kartuzja Zice - jeden z najstarszych słoweńskich ośrodków kultury i duchowości. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
16.artykuł: Kryzia Władysław: Słoweńcy i ich język. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
17.artykuł: Nartnik Vlado: Casovno-jezikovni vidikui odmevov Morove "Utopije" v slovenski knjizevnosti od Preserna do Cankarja. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 115-120 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
18.artykuł: Piotrowski Bernard: Ruch narodowy Słoweńców (ok. 1770-1848). Mechanizmy kształtowania się tożsamości etnicznej. Balcanica Posnaniensia 1993 [t.] 6 s. 43-61 (także o roli literatury i języka słoweńskiego...) szczegóły 
19.artykuł: Sławińska Joanna: Między strachem i odwagą. Literatura słoweńska a mit bohaterski. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 73-74 (streszcz. ref....) szczegóły 
20.artykuł: Sławińska Joanna: "Sredi noci cakamo na trombe glas". Katastrofizm słoweński - fakt czy hipoteza?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 92-93 (streszcz. ref....) szczegóły 
21.artykuł: Smolik Marian: Lekcionar-slovenska cerkvena pesmarica. x 1989 ([W ks. zb.:] Obdobje baroka v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kultu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Literatura współczesna (słoweńska)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Współczesna kultura słoweńska i jej źródła. 2009  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
23.impreza: "Język, literatura i kultura słoweńska" - międzynarodowa konferencja slawistyczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Druga mejdunarodna slavistichka konferencijha u Poznajnu "Jhezik, kjnizhevnost i kultura slovena - nekad i danas". Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1995 t. 48/49 s. 293-249  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Biedrzycka-Salamun Katarina: Co robią w tych "chwilach" słoweńscy pisarze?. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 2  szczegóły 
25.artykuł: Cander Mitja: Świadkowie koronni (Szkic o młodej słoweńskiej prozie w latach dziewięćdziesiątych). Portret 2004 nr 18 s. 30-33  szczegóły 
26.artykuł: Darasz Zdzisław: Reizm - propozycja słoweńskiej neoawangardy lat szcześćdziesiątych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 134-142  szczegóły 
27.artykuł: Darasz Zdzisław: U źródeł postmodernistycznej świadomości słoweńskiej literatury. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
28.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (esej nt. cech powieści postkolonialnej oraz braku odzwierciedlenia w s...) szczegóły 
29.artykuł: Jamnik Tatjana: Przekłady literatury słoweńskiej w Czechach i w Polsce w latach 1990-2006. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 295-312  szczegóły 
30.artykuł: Jancar Drago: Przedłużona przeszłość (Intelektualiści słoweńscy). Arka 1992 nr 37/38 s. 39-45 (z not. o aut....) szczegóły 
31.artykuł: Pisarze w czasie wojny. [Dyskusja]. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 46-64 (polemika na temat wojny w Jugosławii, patriotyzmu, postaw pisarzy wobe...) szczegóły 
32.artykuł: Sitar Iztok: Krótka historia komiksów w Słowenii. Część 1. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 74-77  szczegóły 
33.artykuł: Tydzień słoweński. Uniwersytecka 2006 nr 9 s. 4 (nota sprawozdawcza ze spotkania poświęconego młodej literaturze słoweń...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
34.artykuł: Kovacheva Adrianna: Obraz Turka osmańskiego - między mitem, historią a przekładem (na marginesie dwóch powieści historycznych Very Mutafczijewej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 61-79  szczegóły 
35.artykuł: Kovacheva Adrianna: Obraz Turka osmańskiego - między mitem, historią a przekładem (na marginesie dwóch powieści historycznych Very Mutafczijewej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 61-79  szczegóły 
36.zgon: Tokarz Bożena: Wspomnienie o Rozce Stefan (1913-2011). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 7-8 (zmarła:18 I 2011; wspomn., z fot....) szczegóły 
37.artykuł: Wybrana bibliografia Rozki Stefan: książkowe przekłady z literatury polskiej, artykuły i rozprawy o polskich pisarzach oraz o polsko-słoweńskich kontaktach literackich i kulturowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 9-12  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Literatura współczesna (słoweńska) / Życie literackie (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Debeljak Ales: Moje Bałkany: erozja pamięci i wypływające z niej zagrożenia. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 9-18 (m. in. o potrzebie zachowania ciągłości kulturowej pomiędzy Słowenią a...) szczegóły 
39.artykuł: Jancar Drago: Gazeta Wyborcza 1989 nr 69 s. 6 (wywiad z przewodniczącym Słoweńskiego PEN-Clubu; rozm. A. Łomanowski, ...) szczegóły 
40.artykuł: J.p.H.: List z Lublany. Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 16 (korespondencja nt. życia literackiego w Słowenii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Zagadnienia specjalne (słoweńska) / Czasopiśmiennictwo (słoweńska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
41.odwołanie: Dve Domovini/Two Homelands. x  szczegóły 
artykuł: Walaszek Adam: Rocznik "Dvdomovini/Two Homelands" - słoweńska literatura na temat migracji i etniczności. 1990-1998. Przegląd Polonijny 2000 z. 2 s. 128-141 (omówienie zawartości...) szczegóły 
42.odwołanie: Izi. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Postjugosłowiańskie koło kredowe. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 335-338 (omówienie zawartości numeru 12. z 1994...) szczegóły 
43.odwołanie: Nova Revija (Ljubljana 1982-). x  szczegóły 
artykuł: Debeljak Ales: "Nova Revija" i słoweńskie forum intelektualne. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 166-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Mirović Katerina: O Stripburgerze. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 70-73 (ze współzałożycielką magazynu Stripburger rozm. Michał Błażejcz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Zagadnienia specjalne (słoweńska) / Tematy, motywy (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Darasz Zdzisław: Topos galernika we współczesnej literaturze słoweńskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 78 (streszcz. ref....) szczegóły 
46.artykuł: Tokarz Bożena: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 165-167 ([rec. ks.:] Marko Juvan: Imaginarij Krsta v slovenski literaturi. Medb...) szczegóły 
47.artykuł: Wenecka Magdalena K.: Święty a śmieszny - postać św. Piotra w słoweńskich legendach. Slawistyka 2010 nr 11 s. 132-136  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Zagadnienia specjalne (słoweńska) / Bibliografie, katalogi, słowniki (słoweńska)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 1. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). 2010 ([Zawiera m.in.:] Przekłady słoweńsko-polskie: Bibliografia przekładów ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Topolińska Zuzanna: Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 1993 t. 7 s. 159-162 (rec. ks.: Slovar slovenskega knjiznega jezika. T. 1: A-H, Ljubljana 19...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Literatura ludowa (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Lewandowska Urszula: Słoweńskie ludowe zamawianie lecznicze. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 68-79 (z przykładowymi tekstami formuł...) szczegóły 
51.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Tematy zwierzęce w bajkach ludowych. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 157-158 (dotyczy bajek łużyckich i słoweńskich (w dialekcie rezjańskim)...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
52.wiersz: Jesus placed the Apostles.... Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica 1992 z. 6 s. 79-81 (podał do druku i koment.: Zmago Smitek: The Graeco-Roman Tradition abo...) szczegóły 
53.proza: Lisica spowiednikiem. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 167-168 (podp. Jelica v Borovicju...) szczegóły 
54.proza: Ogonek. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 167-168  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Utwory anonimowe (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 145-153 ([rec. ks.:] Francka Premk: Korenine slovenskih psalmov. Ljubljana 1992...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Antologie i zbiory (słoweńska)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Mah in srebro = Srebro i mech. Antologia poezji słoweńskiej. 1995 ([Wiersze autorów:] France Balantic, Andrej Brvar, Ales Debeljak, Alojz...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Pułapki lojalności. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 398-408  szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 226 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: "Vse je pesem" czyli istota przełomu. Studium 1996 nr 5 s. 165-168 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 194...) szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 1996 nr 5 s. 12 (nota...) szczegóły 
recenzja: Salamun-Biedrzycka Katarina: Słoweńskie epifanie, czyli od Preserna do Zupana. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 185-188  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Marek K.: Antologia Piątego Języka. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 17  szczegóły 
57.książka: Przekładka II/III/IV. Materiały powarsztatowe IV-VI Ogólnopolskich Warsztatów Translatorskich, zorganizowanych w latach 2007-2009 przez Studenckie Koło Naukowe Slawistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. [Antologia]. 2009  szczegóły 
58.książka: Przekładka V. Dreszcz czytelniczy, dreszcz translatorski = Premost V. Bralski srh, prevajalski srh. [Antologia]. 2010  szczegóły 
59.książka: Przekładka VI. Potyczki tłumacza z metaforą = Premost VI. Prevajačev spoprijem z metaforo. [Antologia, proza, wiersz]. 2011  szczegóły 
60.książka: Równoległa realność. Współczesna poezja słoweńska. [Antologia, wiersze]. 2010  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Albreht Fran
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Surla Anfrej: Albrehtov poskus uskladitve umetnosti in ideologije. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
  Balantic France
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Balantic France: Jesienne ognie. Kresy 1995 nr 21 s. 121 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
63.wiersz: Balantic France: Ostatnie słońce. Kresy 1995 nr 21 s. 122 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
64.wiersz: Balantic France: Święto dzieci. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 63  szczegóły 
65.wiersz: Balantic France: Zasypane usta. Kresy 1995 nr 21 s. 121 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
  Bartol Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Darasz Zdzisław: Europejska "anabasis" Vladimira Bartola. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 75-82  szczegóły 
67.artykuł: Jez Niko: Tematsko-oblikovne inovacije Bartolove proze. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
  Bartoz Igor
    proza (alfabet tytułów)
68.proza: Bartoz Igor: Zmiany. Fa-Art 1996 nr 2 s. 39 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bernard Nejc
    wiersze (alfabet tytułów)
69.wiersz: Bernard Nejc: Amerykańskie niebo. Fa-Art 1996 nr 2 s. 27 (z not. o aut., s. 28...) szczegóły 
70.wiersz: Bernard Nejc: Lynne. Fa-Art 1996 nr 2 s. 26-27 (z not. o aut., s. 28...) szczegóły 
71.wiersz: Bernard Nejc: Tatiana. Fa-Art 1996 nr 2 s. 28 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bojetu-Boeta Berta
    proza (alfabet tytułów)
72.proza: Bojetu-Boeta Berta: Noc w Lublanie. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 66-68 (z notą biogr....) szczegóły 
  Borovnik Silvija
    proza (alfabet tytułów)
73.proza: Borovnik Silvija: Lis Przechera. Fa-Art 1996 nr 2 s. 68-78 (z not. o aut., s. 78...) szczegóły 
  Brvar Andrej
    wiersze (alfabet tytułów)
74.wiersz: Brvar Andrej: Dokąd szaleje ten wiatr.... Krasnogruda 1997 nr 6 s. 198 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
75.wiersz: Brvar Andrej: Jeszcze przed miesiącem.... Krasnogruda 1997 nr 6 s. 199 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
76.wiersz: Brvar Andrej: Ma incredibile, pomyślałem.... Krasnogruda 1997 nr 6 s. 199 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
77.wiersz: Brvar Andrej: Paf - to przymknięte okno.... Kresy 1995 nr 21 s. 124 (proza poet., z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
78.wiersz: Brvar Andrej: W drodze po pniu.... Krasnogruda 1997 nr 6 s. 198 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
79.wiersz: Brvar Andrej: Was, którzy zauroczeni tkwicie.... Kresy 1995 nr 21 s. 125 (proza poet., z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
80.wiersz: Brvar Andrej: Znów sprzedawczynie sasanek.... Kresy 1995 nr 21 s. 124-125 (proza poet., z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
  Cander Mitja
    proza (alfabet tytułów)
81.proza: Cander Mitja: Wizyty w raju. Korespondencja z Ojcem 2009 nr 15 s. 28-29 (z notą biogr....) szczegóły 
  Cankar Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Jensterle-Dolezal Alenka: Mytus matky ve slovinske proze (U Ivana Cankara a Prezihova Vorance). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 215-223 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Car Ales
    książki twórcy (alfabet tytułów)
83.książka twórcy: Čar Aleš: Awaria. [Opowiadania]. 2006  szczegóły 
84.książka twórcy: Čar Aleš: Made in Slovenia. [Miniatury prozą]. 2008  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
85.proza: Car Ales: Coś brzęczy. Pro Arte 2004 nr 20 s. 37-41  szczegóły 
86.proza: Car Ales: Krótkie spięcie. Pro Arte 2004 nr 19 s. 56-58  szczegóły 
87.proza: Car Ales: Made in Slovenia (wybór sześciu opowiadań). Korespondencja z Ojcem 2008 nr 11 s. 79-84 (z notą o o aut....) szczegóły 
88.proza: Car Ales: Natura rzeczy. Portret 2004 nr 16/17 s. 13-16  szczegóły 
89.proza: Car Ales: Natura rzeczy. Portret 2004 nr 16/17 s. 17-25  szczegóły 
90.proza: Car Ales: Prawa ręka. Portret 2004 nr 18 s. 34-36  szczegóły 
91.proza: Car Ales: Psie tango [pow. fragm.:] Z jednokierunkowej w ślepą ulicę. Meble 2002 nr 6 s. [46]-[50] (z not. o aut. i tłumaczu...) szczegóły 
  Cater Dusan
    proza (alfabet tytułów)
92.proza: Cater Dusan: Tata jest znów pijany (Fragmenty powieści). Portret 2004 nr 18 s. 52-58  szczegóły 
  Cucnik Primoz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
93.książka twórcy: Čučnik Primož: Praca i dom. [Wiersz].  szczegóły 
94.książka twórcy: Cucnik Primoz: Zapach herbaty. 2002  szczegóły 
recenzja: Bierut Jacek: Bogaty zapach herbaty. Czas Kultury 2003 nr 5 s. 107-109 (z not. o Jacku Bierucie na s. 151...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 120 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: Cucnik Primoz: Ameryka (Polskim o'harystom). Studium 2001 nr 1 s. 135-137 (z not. na s. 212...) szczegóły 
96.wiersz: Cucnik Primoz: Basina. Studium 2001 nr 1 s. 132-133 (z not. na s. 212...) szczegóły 
97.wiersz: Cucnik Primoz: Biografia morza. Czas Kultury 2001 nr 2 s. 53  szczegóły 
98.wiersz: Cucnik Primoz: Częste zwierzę. Kresy 2002 nr 49 s. 130 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
99.wiersz: Cucnik Primoz: Doznanie. Czas Kultury 2001 nr 2 s. 50  szczegóły 
100.wiersz: Cucnik Primoz: Drobne w portfelu. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 79 (z notą biogr....) szczegóły 
101.wiersz: Cucnik Primoz: Edwardowi Kocbekowi. Czas Kultury 2001 nr 2 s. 53  szczegóły 
102.wiersz: Cucnik Primoz: Fotografia, czarno-biała. Studium 2001 nr 1 s. 131 (z not. na s. 212...) szczegóły 
103.wiersz: Cucnik Primoz: Hymn. Czas Kultury 2001 nr 2 s. 50  szczegóły 
104.wiersz: Cucnik Primoz: Kiedy dostałem kartkę z Krakowa. Studium 2001 nr 1 s. 139-140 (z not. na s. 212...) szczegóły 
105.wiersz: Cucnik Primoz: Koda. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 79 (z notą biogr....) szczegóły 
106.wiersz: Cucnik Primoz: List. Studium 2001 nr 1 s. 130-131 (z not. na s. 212...) szczegóły 
107.wiersz: Cucnik Primoz: Moje hortensje. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 78-79 (z notą biogr....) szczegóły 
108.wiersz: Cucnik Primoz: Moment nagłego przebicia.... Studium 2001 nr 1 s. 135 (z not. na s. 212...) szczegóły 
109.wiersz: Cucnik Primoz: Poznanie. Studium 2001 nr 1 s. 132 (z not. na s. 212...) szczegóły 
110.wiersz: Cucnik Primoz: Późna wiosna. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 78 (z notą biogr....) szczegóły 
111.wiersz: Cucnik Primoz: Serca. Studium 2001 nr 1 s. 138 (z not. na s. 212...) szczegóły 
112.wiersz: Cucnik Primoz: Umrzeć trochę. Studium 2001 nr 1 s. 134-135 (z not. na s. 212...) szczegóły 
113.wiersz: Cucnik Primoz: Wariacje Hamleta. Studium 2001 nr 1 s. 140-141 (z not. na s. 212...) szczegóły 
114.wiersz: Cucnik Primoz: Wołanie. Kresy 2002 nr 49 s. 129 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
115.wiersz: Cucnik Primoz: Ziemia. Studium 2001 nr 1 s. 129-130 (z not. na s. 212...) szczegóły 
  Cunkina Dorina
    proza (alfabet tytułów)
116.proza: Cunkina Dorina: Pijany zając. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 163-167  szczegóły 
  Debeljak Ales
    książki twórcy (alfabet tytułów)
117.książka twórcy: Debeljak Ales: Miasto i dziecko. 2000  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Znaczymy mniej niż przypisy. Czas Kultury 2000 nr 4 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Ziarno i ból. Tygodnik Powszechny 2000 nr 19 s. 15  szczegóły 
118.książka twórcy: Debeljak Ales: Słownik ciszy. [Wiersze]. 1992  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwóch poetów ze Słowenii. Tygodnik Powszechny 1994 nr 3 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Franaszek Andrzej, Nowak Sylwia: "Rozszczepiony migdał snów" - o poezji Alesa Debeljaka. NaGłos 1994 nr 17 s. 161-166  szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Poezja słoweńska po polsku. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 327-329  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
119.wiersz: Debeljak Ales: Across the River, to the East. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 220  szczegóły 
120.wiersz: Debeljak Ales: Bezkresny pokój. Studium 1997 nr 7/8 s. 117-118 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
121.wiersz: Debeljak Ales: Bosnian Elegy (For Miljenko Jergović). Krasnogruda 1998 nr 8 s. 221  szczegóły 
122.wiersz: Debeljak Ales: Być może ostatnia rzecz.... NaGłos 1994 nr 17 s. 59  szczegóły 
123.wiersz: Debeljak Ales: Ciemność przesłania port.... NaGłos 1994 nr 17 s. 58  szczegóły 
124.wiersz: Debeljak Ales: Elegia bośniacka (Miljenko Jergoviciowi). Krasnogruda 1997 nr 6 s. 195 (z fot....) szczegóły 
125.wiersz: Debeljak Ales: Elegie z północy [z tego cyklu:] W tej krótkiej.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 277 (proza poetycka, z not. s. 337...) szczegóły 
126.wiersz: Debeljak Ales: Formy pożegnania. NaGłos 1994 nr 17 s. 57 (z fot. poety...) szczegóły 
127.wiersz: Debeljak Ales: Gęstnieją ciemne, długie grzbiety wzgórz.... Krasnogruda 1995 nr 4 s. 23 (z fot. poety...) szczegóły 
128.wiersz: Debeljak Ales: Incantation. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 222  szczegóły 
129.wiersz: Debeljak Ales: Lord of Tears. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 221  szczegóły 
130.wiersz: Debeljak Ales: Miasto i dziecko. Kontrapunkt 2000 nr 11 s. 9 (z notą...) szczegóły 
131.wiersz: Debeljak Ales: Młoda muza. Studium 1997 nr 7/8 s. 118-119 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
132.wiersz: Debeljak Ales: Na dworze będzie podmuch.... Brulion 1993 nr 21/22 s. 68 (z not....) szczegóły 
133.wiersz: Debeljak Ales: Najemnicy. Studium 1997 nr 7/8 s. 117 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
134.wiersz: Debeljak Ales: Night Bride. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 222  szczegóły 
135.wiersz: Debeljak Ales: O świcie, kiedy.... NaGłos 1994 nr 17 s. 59  szczegóły 
136.wiersz: Debeljak Ales: Od południowej strony.... NaGłos 1994 nr 17 s. 58  szczegóły 
137.wiersz: Debeljak Ales: Powrót do domu. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 196  szczegóły 
138.wiersz: Debeljak Ales: Rzeka i młoda kobieta [z tego cyklu:] Jeszcze jeden bezsensowny.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 277-278 (proza poetycka, z not. s. 337...) szczegóły 
139.wiersz: Debeljak Ales: Rzeka szumi.... NaGłos 1994 nr 17 s. 60  szczegóły 
140.wiersz: Debeljak Ales: Słownik ciszy. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 4 (z notą...) szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Widokówki znad krawędzi. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 8-9 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
141.wiersz: Debeljak Ales: Światło późnego wieczoru [z tego cyklu:] Dla ciebie, M. S.. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 276 (proza poetycka, z not. s. 337...) szczegóły 
142.wiersz: Debeljak Ales: Światło późnego wieczoru [z tego cyklu:] Śpisz sama. Tak.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 276 (proza poetycka, z not. s. 337...) szczegóły 
143.wiersz: Debeljak Ales: Wędrówki. Czas Kultury 1996 nr 2 s. 17  szczegóły 
144.wiersz: Debeljak Ales: Wędrówki. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 197  szczegóły 
145.wiersz: Debeljak Ales: Władca łez. Czas Kultury 1996 nr 2 s. 17  szczegóły 
146.wiersz: Debeljak Ales: Władca łez. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 196  szczegóły 
147.wiersz: Debeljak Ales: Źródło tlenu. Studium 1997 nr 7/8 s. 119 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
148.proza: Debeljak Ales: Moments of eternity. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 147-150 (esej...) szczegóły 
149.proza: Debeljak Ales: "Odkrycie" Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 279-282 (z not. s. 337...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
150.tekst paraliteracki: Debeljak Ales: After the Great Utopia: Thr Relevance of National Culture and the Challenge of Globalisation. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 19-26 (z not. o aut....) szczegóły 
151.tekst paraliteracki: Debeljak Ales: Rozmyślania nad "wspólnym marzeniem": zagrożenia i nadzieje wypływające z poszukiwania tożsamości europejskiej. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 27-41  szczegóły 
152.tekst paraliteracki: Debeljak Ales: Zmierzch idoli. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 89-129 (z notą, s. 315 i fot., s. 88...) szczegóły 
  Detela Jure
    wiersze (alfabet tytułów)
153.wiersz: Detela Jure: 17. Wiersz dla jeleni. Studium 1997 nr 7/8 s. 125-126 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
154.wiersz: Detela Jure: 23. (Między gwałtownie nabrzmiewającą...). Studium 1997 nr 7/8 s. 123-124 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
155.wiersz: Detela Jure: 33. Las szumi na świętych...). Studium 1997 nr 7/8 s. 124 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
156.wiersz: Detela Jure: 42. (W długo zakręt...). Studium 1997 nr 7/8 s. 123 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
157.wiersz: Detela Jure: 44. (Za całą przeszłość...). Studium 1997 nr 7/8 s. 123 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
158.wiersz: Detela Jure: 9. Orły Hoelderlina. Studium 1997 nr 7/8 s. 124-125 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
  Dev Janez Damascen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
159.artykuł: Suler-Galos Jasmina: Janez Damascen Dev - zwiastun nowej poezji słoweńskiej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 171-177  szczegóły 
  Francic Franjo
    wiersze (alfabet tytułów)
160.wiersz: Francic Franjo: Deszcz, deszcz.... Nadwisłocze 2009 nr 4 s. 46 (z notą o aut....) szczegóły 
161.wiersz: Francic Franjo: Dziękuję za krew. Nadwisłocze 2009 nr 4 s. 46 (z notą o aut....) szczegóły 
162.wiersz: Francic Franjo: Samotność. Nadwisłocze 2009 nr 4 s. 46 (z notą o aut....) szczegóły 
163.wiersz: Francic Franjo: Słowo. Nadwisłocze 2009 nr 4 s. 46 (z notą o aut....) szczegóły 
  Frančič Franjo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
164.książka twórcy: Frančič Franjo: Dwie tęcze. [Wiersze]. 2009  szczegóły 
recenzja: Czop Robert: Nadwisłocze 2010 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
165.książka twórcy: Frančič Franjo: Ojczyzna, blada matka. [Opowiadanie]. 2010  szczegóły 
  Gacnik-Gombac Lidija
    proza (alfabet tytułów)
166.proza: Gacnik-Gombac Lidija: Wniebowzace. Pomerania 2007 nr 10 s. 34  szczegóły 
  Glavan Polona
    proza (alfabet tytułów)
167.proza: Glavan Polona: Anton. Portret 2004 nr 18 s. 67-71  szczegóły 
  Gradnik Alojz
    wiersze (alfabet tytułów)
168.wiersz: Gradnik Alojz: Dojrzewanie jesieni = V zoreci jeseni. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 405 (tekst równoległy w jęz. oryg....) szczegóły 
169.wiersz: Gradnik Alojz: W dojrzewającej jesieni = V zoreci jeseni. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 405 (tekst równoległy w jęz. oryg....) szczegóły 
  Grafenauer Niko
    wiersze (alfabet tytułów)
170.wiersz: Grafenauer Niko: Los, zamknięty w urnie.... Studium 2001 nr 1 s. 103 (z not. na s. 214...) szczegóły 
171.wiersz: Grafenauer Niko: Noc jest odcięta. Studium 2001 nr 1 s. 102 (z not. na s. 214...) szczegóły 
  Hafner Fabjan
    wiersze (alfabet tytułów)
172.wiersz: Hafner Fabjan: Koniec bajki. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 170  szczegóły 
173.wiersz: Hafner Fabjan: Kto nie ma.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 169-170 (z not., s. 190...) szczegóły 
  Hieng Andrej
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
174.utwór: Cudezni Feliks. Ljubljana 1993.  szczegóły 
recenzja: Wierzbicki Jan: Cudowny Feliks Andreja Hienga. Twórczość 1995 nr 10 s. 143-145 (rec. oryg....) szczegóły 
  Hofman Branko
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
175.utwór: Noć do jutra.  szczegóły 
artykuł: Stoberski Zygmunt: Pogledi skozi prizmo videnja sveta. x 1989 ([w czasopiśmie:] Nasi Razgledi (Ljubljana) 1989 nr 2 s. 63-64 [...) szczegóły 
  Hribovšek Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Pszczoła Joanna: Bóg teodycei czy Bóg Biblii. Rozważania o poezji Ivana Hribovska. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
177.artykuł: Pszczoła Joanna: Słoweński Bóg Mars na paradygmacie poezji Ivana Hribovska. Między stygmatem "czasu kalekiego" a stygmatem boskim. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
178.artykuł: Pszczoła Joanna: Życiodajna śmierć w twórczości Ivana Hribovska. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
  Ihan Alojz
    wiersze (alfabet tytułów)
179.wiersz: Ihan Alojz: Ciepły kąt. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 66  szczegóły 
180.wiersz: Ihan Alojz: Ciepły kąt. Studium 2001 nr 1 s. 111-112 (z not. na s. 213...) szczegóły 
181.wiersz: Ihan Alojz: Geny. Studium 2001 nr 1 s. 113-114 (z not. na s. 213...) szczegóły 
182.wiersz: Ihan Alojz: Kiedy wracasz od kochanki. Studium 2001 nr 1 s. 116 (z not. na s. 213...) szczegóły 
183.wiersz: Ihan Alojz: O ludzkim mięsie. Studium 2001 nr 1 s. 117 (z not. na s. 213...) szczegóły 
184.wiersz: Ihan Alojz: O Nazareńczyku. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 6  szczegóły 
185.wiersz: Ihan Alojz: O niepowstrzymywalnym. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 6  szczegóły 
186.wiersz: Ihan Alojz: Proces. Studium 2001 nr 1 s. 118 (z not. na s. 213...) szczegóły 
187.wiersz: Ihan Alojz: Scenariusz nadrealistyczny. Studium 2001 nr 1 s. 115-116 (z not. na s. 213...) szczegóły 
188.wiersz: Ihan Alojz: Simplon Express. Studium 2001 nr 1 s. 112-113 (z not. na s. 213...) szczegóły 
189.wiersz: Ihan Alojz: Sklep z zabawkami. Studium 2001 nr 1 s. 117 (z not. na s. 213...) szczegóły 
190.wiersz: Ihan Alojz: Szkoła kreatywnego pisania. Akademia 2003 nr 5 s. 28 (z not....) szczegóły 
191.wiersz: Ihan Alojz: Taksówka. Studium 2001 nr 1 s. 118-119 (z not. na s. 213...) szczegóły 
192.wiersz: Ihan Alojz: Topielec. Studium 2001 nr 1 s. 113 (z not. na s. 213...) szczegóły 
193.wiersz: Ihan Alojz: Trafnie czują. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 6  szczegóły 
194.wiersz: Ihan Alojz: Wideo. Studium 2001 nr 1 s. 114-115 (z not. na s. 213...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Kopczyk Michał: Wyobraźnia pod kontrolą. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 74-77 (artykuł nt. twórczości...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
196.wywiad: Ihan Alojz: Dyplom. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 71  szczegóły 
197.wywiad: Ihan Alojz: O fiołkach. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 72  szczegóły 
198.wywiad: Ihan Alojz: Salsa. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 72-73  szczegóły 
199.wywiad: Zupan Arsov Tadeja: Zupełnie nowa salsa. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 67-70 (z fot. i notą...) szczegóły 
  Ingolic Anton
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
200.utwór: Przerwana wspinaczka.  szczegóły 
artykuł: Wierzbicki Jan: Literatura słoweńska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 523-525  szczegóły 
  Jakob Jure
    wiersze (alfabet tytułów)
201.wiersz: Jakob Jure: Białe skały. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 75 (z notą biogr....) szczegóły 
202.wiersz: Jakob Jure: Tik tak. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 74 (z notą biogr....) szczegóły 
203.wiersz: Jakob Jure: Wół z Pohorja. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 74-75 (z notą biogr....) szczegóły 
  Jancar Drago
    książki twórcy (alfabet tytułów)
204.książka twórcy: Jancar Drago: Eseje. 1999 ([Zawiera także dwa fragmenty powieści "Drwiące żądze" oraz szkic o pis...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Bytowanie na obrzeżach. Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 275-285  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Tego świata już nie ma. Plus Minus 2000 nr 11 s. D2  szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 2000 nr 10 s. 227 (not....) szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Słoweński dystans i Mitteleuropa. Tygodnik Powszechny 1999 nr 31 s. 12  szczegóły 
recenzja: M.D.P: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Salamun-Biedrzycka Katarina: Czy Syzyf może być przydatny?. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 32  szczegóły 
recenzja: Szubska Renata: Kontynentalny uskok. Regiony 1999 nr 1/4 s. 211-215  szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Inny wiek siedemnasty.. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 36  szczegóły 
206.książka twórcy: Jančar Drago: Katarina, paw i jezuita. [Powieść]. 2010  szczegóły 
207.książka twórcy: Jancar Drago: Spojrzenie anioła. Opowiadania.  szczegóły 
recenzja: Bendyk Edwin: Zapach siarki. Polityka 2003 nr 4 s. 51  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: O książkach i innych aniołach. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
208.książka twórcy: Jancar Drago: Terra incognita. [Szkice]. 1993  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1993 nr 212 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 34 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 211 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jancara "Terra incognita". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 269-282  szczegóły 
recenzja: Werner Andrzej: Z podróży po Bałkanach: Dramat pędzącego czasu. Krytyka 1994 nr 43 s. 149-152  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
209.proza: Jancar Drago: Atrakcyjna pustka. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 65-67 (z notą o autorze...) szczegóły 
210.proza: Jancar Drago: Augsburg. Res Publica Nowa 1993 nr 2 s. 4-7 (ze wstępem: Od redakcji, s. 2 i not....) szczegóły 
211.proza: Jancar Drago: Drwiące żądze [fragm.]. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 59-79 (z notą s. 315-316...) szczegóły 
212.proza: Jancar Drago: Egipskie garnce mięsa. Gazeta Wyborcza 1996 nr 267 s. 18-19, 20 (z not. o aut....) szczegóły 
213.proza: Janczar Drago: Historia o oczach. Gazeta Wyborcza 1999 nr 153 s. 14-15  szczegóły 
214.proza: Jancar Drago: Koniec stulecia rachunek stulecia. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 136-138 (esej...) szczegóły 
215.proza: Jancar Drago: Krótki raport z długo obleganego miasta. Res Publica Nowa 1995 nr 4 s. 4- (esej; z not....) szczegóły 
216.proza: Jancar Drago: Misjonarz i jego Sprawiedliwość. Res Publica Nowa 1997 nr 7/8 s. 51-54 (esej; z not....) szczegóły 
217.proza: Jancar Drago: Niedziela w Oberheim. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z notą o aut....) szczegóły 
218.proza: Jancar Drago: O książkach i innych demonach. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 176-178 (esej...) szczegóły 
219.proza: Jancar Drago: Plemiona czy Europa. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 175-176 (esej...) szczegóły 
220.proza: Janchar Drago: Pochwała autocenzury. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 124-134 (esej...) szczegóły 
221.proza: Jancar Drago: Rozmyślania o Polsce. Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 95-107 (esej...) szczegóły 
222.proza: Jancar Drago: Skrzydła nad Paneuropą. Krytyka 1993 nr 40 s. 65-69  szczegóły 
223.proza: Jancar Drago: Telewizja, czyli ględzenie o pluralizmie kulturowym. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 179-180 (esej...) szczegóły 
224.proza: Janchar Drago: Triumf mas (Rozważania na temat: Pisarz jako mniejszość duchowa). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 135-146 (esej; z not. s. 190...) szczegóły 
225.proza: Jancar Drago: Trochę niepoważna pieśń pochwalna na cześć gry i morza. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 227-235 (z notą...) szczegóły 
226.proza: Jancar Drago: Uczeń Joyce'a. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 56-59 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
227.tekst paraliteracki: Janczar Drago: Długie życie cesarza. Gazeta Wyborcza 2002 nr 103 s. 16-17  szczegóły 
228.tekst paraliteracki: Janczar Drago: Sprzedana Europa. Gazeta Wyborcza 2001 nr 75 s. 21 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
229.artykuł: Cimała Andrzej: "Terra incognita" Drago Jancara (Europy Środkowo-Wschodniej dylemat martylologiczny). Opcje 1994 nr 1 s. 15-17 (z not. o Andrzeju Cimale...) szczegóły 
230.artykuł: Darasz Zdzisław: Drago Jancar - scriptor politicus. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 72-75  szczegóły 
231.artykuł: Huelle Paweł: Limonow wirtualny. Gazeta Wyborcza 1999 nr 171 s. 18 (pisarz wobec wojny w byłej Jugosławii, także o zachowaniu Eduarda Limo...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
232.wywiad: Kaczorowski Aleksander: Pan Cogito mógłby być Słoweńcem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 153 s. 15, 17 (z fot....) szczegóły 
233.wywiad: Pomorska Joanna: Pasja opisywania (Rozmowa "Przeglądu Politycznego" z Dragiem Jancarem). Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 68-77 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
234.utwór: Misjonarz i jego Sprawiedliwość (druk. Res Publica Nowa 1997 nr 7/8).  szczegóły 
artykuł: Pomorska Joanna: Klika słów komentarza do tekstu Drago Jancara. Res Publica Nowa 1997 nr 7/8 s. 54  szczegóły 
  Jensterle Alenka
    wiersze (alfabet tytułów)
235.wiersz: Jensterle Alenka: Apollo i Dafne. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 150  szczegóły 
236.wiersz: Jensterle Alenka: Czy umieram. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 99-100 (z not. o aut....) szczegóły 
237.wiersz: Jensterle-Dolezal Alenka: Koniec socjalizmu trzy. Studium 1997 nr 7/8 s. 132-133 (z not. o aut. na s. 271 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
238.wiersz: Jensterle Alenka: Maj. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 149 (z fot. s. 148...) szczegóły 
239.wiersz: Jensterle-Dolezal Alenka: Napięty początek ranka. Studium 1997 nr 7/8 s. 131-132 (z not. o aut. na s. 271 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
240.wiersz: Jensterle Alenka: Obce. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 100-101 (z not. o tł....) szczegóły 
241.wiersz: Jensterle-Dolezal Alenka: [Osiemnasty] 18.7.1989, Praga Letnie zapisy z dziennika. Studium 1997 nr 7/8 s. 131 (z not. o aut. na s. 271 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
242.wiersz: Jensterle Alenka: Tuba mirum. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 147 (z not. s. 190...) szczegóły 
  Jesih Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
243.wiersz: Jesih Milan: Istnieje ciemny, niezbyt jasny obraz.... Kresy 1995 nr 21 s. 127 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
244.wiersz: Jesih Milan: Ołówek gryzłem przez cały boży dzień.... Kresy 1995 nr 21 s. 127-128 (z notą od tł....) szczegóły 
245.wiersz: Jesih Milan: Są wiersze, pełne wierzb.... Kresy 1995 nr 21 s. 126-127 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
246.wiersz: Jesih Milan: Wilgotny wieczór.... Kresy 1995 nr 21 s. 126 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
  Jezernik Božidar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
247.książka twórcy: Jezernik Božidar: Kawa. Historia wielu interesujących osób i przeszkód, z jakimi spotykał się gorzki czarny napar, zwany kawą, w swoim zwycięskim pochodzie z Arabii Felix wokół świata, czego nie zdołał powstrzymać nawet muhtasib ze świętego miasta Mekki. [Esej]. 2011  szczegóły 
recenzja: Drotkiewicz Agnieszka: Co piją good guys. Wysokie Obcasy Extra 2011 nr 4 s. 8 (notka...) szczegóły 
recenzja: Modelski Łukasz: Ei wie schmeckt der Coffe suese. PaperMint 2011 nr 3 s. 72  szczegóły 
recenzja: Saturczak Łukasz: Traktat na temat tureckiego renegata. Lampa 2011 nr 12 s. 57  szczegóły 
  Jez Niko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
248.artykuł: Odgłosy 1989 nr 25 s. 9 (not. o spotkaniu z przedstawicielami środowiska lit. Łodzi...) szczegóły 
  Jovanović Dusan
    proza (alfabet tytułów)
249.proza: Jovanović Dusan: Antygona. Słowa jednych w ustach drugich. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 58-77 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
250.utwór: Antygona (druk. Dialog 1994 nr 4).  szczegóły 
artykuł: Doświadczenie Sarajewa. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 85-94 (dyskusja red., również o sztuce "Sarajewo" Gorana Stefanovskiego; wypo...) szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Nekropolis. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 80-84  szczegóły 
artykuł: Szczepański Jan Józef: Wstyd. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 95-96 (uwagi nt. sztuki będące uzup. dyskusji red. "Doświadczenie Sarajewa", ...) szczegóły 
artykuł: Wolicki Krzysztof: Łzy trzymać w pogotowiu. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 96-99 (uwagi nt. sztuki będące uzup. dyskusji red. "Doświadczenie Sarajewa", ...) szczegóły 
  Kocbek Edvard
    wiersze (alfabet tytułów)
251.wiersz: Kocbek Edvard: Ja uciekam, ty łapiesz. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 122  szczegóły 
252.wiersz: Kocbek Edvard: Nocą. Studium 2001 nr 1 s. 101 (z not. na s. 214...) szczegóły 
253.wiersz: Kocbek Edvard: O wolności umysłu. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 123  szczegóły 
254.wiersz: Kocbek Edvard: Sen. Studium 2001 nr 1 s. 100-101 (z not. na s. 214...) szczegóły 
255.wiersz: Kocbek Edvard: We drzwiach wieczorem. Studium 2001 nr 1 s. 100 (z not. na s. 214...) szczegóły 
256.wiersz: Kocbek Edvard: Żywy obok umarłego. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 121 (z not., s. 190-1...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
257.książka o twórcy: Sławińska Joanna: Adam, kje si? [Pesniska kozmogonija Edvarda Kocbeka]. 1994  szczegóły 
258.książka o twórcy: Sławińska Joanna: Poetycka kosmogonia Edvarda Kocbeka. 1993  szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 174-176  szczegóły 
recenzja: Mroczka Katarzyna: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 394-396  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Sławińska Joanna: Poetycka kosmogonia Edvarda Kocbeka. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 179-195  szczegóły 
260.artykuł: Sławińska Joanna: Poetycka teodycea Edvarda Kocbeka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 53-54 (zło w twórczości Edvarda Kocbeka; streszcz. ref....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
261.utwór: Kocbek Edvard: [Wiersze]
(druk. Literatura na Świecie 1990 nr 10)
.
 szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 326-328 (nota red. przepraszająca tłumaczkę za druk wierszy Edvarda Kocbeka nie...) szczegóły 
  Kocbek Matjaz
    wiersze (alfabet tytułów)
262.wiersz: Kocbek Matjaz: Rain dogs. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 170 (z not. s. 239...) szczegóły 
263.wiersz: Kocbek Matjaz: Światło księżyca. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 169 (z not. s. 239...) szczegóły 
264.wiersz: Kocbek Matjaz: Taniec milości. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 169 (z not. s. 239...) szczegóły 
  Kocijancic Gorazd
    wiersze (alfabet tytułów)
265.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Anioł. Kresy 2002 nr 49 s. 138 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
266.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Droga. Kresy 2002 nr 49 s. 140 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
267.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Duch. Kresy 2002 nr 49 s. 140 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
268.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Jednorożec. Kresy 2002 nr 49 s. 138-139 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
269.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Jesteś, który jesteś (Wiersz - gdy nazywasz się...). Kresy 2002 nr 49 s. 137-138 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
270.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Jesteś, który jesteś (Wszystko, co było dobrego...). Kresy 2002 nr 49 s. 141 (z not. o aut....) szczegóły 
271.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Mądrość. Kresy 2002 nr 49 s. 139-140 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
272.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Odbicie. Kresy 2002 nr 49 s. 138 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
273.wiersz: Kocijancic Gorazd: Twoje imiona [z tego cyklu:] Prawda. Kresy 2002 nr 49 s. 141 (z not. o aut....) szczegóły 
  Komelj Miklavz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
274.książka twórcy: Komelj Miklavz: Rosa. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
275.wiersz: Komelj Miklavz: Arka Noego. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 78  szczegóły 
276.wiersz: Komelj Miklavz: Dar. Studium 2001 nr 1 s. 142 (z not. na s. 214...) szczegóły 
277.wiersz: Komelj Miklavz: Do świętych zwłok.... Studium 2001 nr 1 s. 146 (z not. na s. 214...) szczegóły 
278.wiersz: Komelj Miklavz: Episcopus baptizans. Studium 2001 nr 1 s. 143-145 (z not. na s. 214...) szczegóły 
279.wiersz: Komelj Miklavz: Jak trudno śmierci.... Studium 1997 nr 7/8 s. 134-135 (z not. o aut. na s. 271 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
280.wiersz: Komelj Miklavz: Opłakiwanie Primoza Ramovsa. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 84-85  szczegóły 
281.wiersz: Komelj Miklavz: Porządek jest, bo.... Studium 1997 nr 7/8 s. 134 (z not. o aut. na s. 271 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
282.wiersz: Komelj Miklavz: Poundowskie mrówki [z tego cyklu:] I. Persona. Studium 2001 nr 1 s. 142 (z not. na s. 214...) szczegóły 
283.wiersz: Komelj Miklavz: Poundowskie mrówki [z tego cyklu:] II. Pieśń pizańska dla obcego M.K.. Studium 2001 nr 1 s. 143 (z not. na s. 214...) szczegóły 
284.wiersz: Komelj Miklavz: Poundowskie mrówki [z tego cyklu:] III. Periplum. Studium 2001 nr 1 s. 143 (z not. na s. 214...) szczegóły 
285.wiersz: Komelj Miklavz: Rozmowa dwu embrionów. Studium 2001 nr 1 s. 145 (z not. na s. 214...) szczegóły 
286.wiersz: Komelj Miklavz: Rzeźbiarze anioły ciosali.... Studium 1997 nr 7/8 s. 135 (z not. o aut. na s. 271 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
287.wiersz: Komelj Miklavz: Sala del trono. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 78  szczegóły 
288.wiersz: Komelj Miklavz: Ukrzyżowani kochankowie. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 85  szczegóły 
289.wiersz: Komelj Miklavz: Wersy dla Katarzyny Sienieńskiej. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 84  szczegóły 
290.wiersz: Komelj Miklavz: Wiersz dla Barbary. Studium 2001 nr 1 s. 146 (z not. na s. 214...) szczegóły 
291.wiersz: Komelj Miklavz: Wiersz dla błękitnego jeźdźca. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 78  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Cucnik Primoz: Dziwaczne szczegóły rozkładu. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 86-89  szczegóły 
293.artykuł: Samec Marko: Malować jak Ingres i jak Soutine. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 79-83 (z fot. i notą...) szczegóły 
  Korponai Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
294.książka twórcy: Korponai Ivan: Bałkańskie wiatry. (Wiersze wybrane). [Wiersze]. 2011  szczegóły 
  Korun Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Korun Barbara: Dzień. Kresy 2002 nr 49 s. 134-135 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
296.wiersz: Korun Barbara: List do Tomaza Salamuna. Kresy 2002 nr 49 s. 131-132 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
297.wiersz: Korun Barbara: Mljet. Kresy 2002 nr 49 s. 133-134 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
  Kosmac Ciril
    proza (alfabet tytułów)
298.proza: Kosmac Ciril: Tamtego pięknego dnia. Opcje 1995 nr 4 s. 4-9 (z not. o pisarzu i tłumaczce...) szczegóły 
  Kosovel Srecko
    wiersze (alfabet tytułów)
299.wiersz: Kosovel Srecko: Ewakuacja ducha. Fraza 1995 nr 7 s. 27  szczegóły 
300.wiersz: Kosovel Srecko: Łabędzia pieśń. Fraza 1995 nr 7 s. 27-28  szczegóły 
301.wiersz: Kosovel Srecko: Sierpień. Fraza 1995 nr 7 s. 28  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
302.książka o twórcy: Tokarz Bożena: Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. 2004  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Tokarz Bożena: Konsy Srecko Kosovela. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 139-152 (konsy - jako odrębny gatunek poezji S. Kosovela...) szczegóły 
304.artykuł: Tokarz Bożena: Srecko Kosovel: antycypacja końca XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 215-226  szczegóły 
  Kovacić Lojze
    proza (alfabet tytułów)
305.proza: Kovacic Lojze: Chłopiec i Śmierć. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 74-76 (z notą o aut....) szczegóły 
306.proza: Kovacic Lojze: Chłopiec i śmierć [fragm. pow.]. NaGłos 1992 nr 7 s. 112-118 (z fot. pisarza...) szczegóły 
307.proza: Kovacic Lojze: Opis pewnego obrazu. Kresy 2002 nr 49 s. 142-153 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: Kovacić - "Chłopiec i Śmierć" - Schulz. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 77-80 (z notą o Katarinie Salamun-Biedrzyckiej i fot....) szczegóły 
  Krakar Lojze
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
309.artykuł: Matuszewski Ryszard: Lojze Krakar. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 70 (sylwetka poety i tłumacza poezji polskiej z okazji zgonu: 24 XII 1995;...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
310.zgon: Gazeta Wyborcza 1996 nr 2 s. 10 (zmarł: 24 XII 1995; not....) szczegóły 
311.zgon: Zmarli. Przekrój 1996 nr 4 s. 7 (zmarł: 1996, not....) szczegóły 
312.zgon: Zeszyty Literackie 1996 nr 54 s. 160 (zmarł: 24 XII 1995; not....) szczegóły 
  Kramberger Taja
    wiersze (alfabet tytułów)
313.wiersz: Kramberger Taja: [Cztery] IV. Dotknięcia, dotknięcia okręgów. Kartki [Białystok] 1997 nr 2 (15) s. 74-75 (z not....) szczegóły 
314.wiersz: Kramberger Taja: Marcepan. Rita Baum 2001 nr 4 s. 60  szczegóły 
315.wiersz: Kramberger Taja: Que fragilidad. Kresy 2002 nr 49 s. 136-137 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
316.wiersz: Kramberger Taja: To co pozostaje. Kresy 2002 nr 49 s. 135-136 (z not. o aut., s. 141...) szczegóły 
  Kumerdej Mojca
    proza (alfabet tytułów)
317.proza: Kumerdej Mojca: Pod powierzchnią. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 68-71 (z notą biogr....) szczegóły 
318.proza: Kumerdej Mojca: Toń. Portret 2004 nr 18 s. 39-43  szczegóły 
  Kuralt Martin
    wiersze (alfabet tytułów)
319.wiersz: Kuralt Martin: In Clementem Janicium... = Na Klemensa Janickega.... Slavisticna Revija 1990 r. 38 nr 2 s. 84-87 (tekst łaciński; tekst równoległy w jęz. słoweńskim...) szczegóły 
  Kuzmany Karol
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
320.utwór: Bela.  szczegóły 
artykuł: Suchoń Barbara: "Bela" Karola Kuzmanego. Idylla epicka czy epos idylliczny?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 17-25  szczegóły 
321.utwór: Ladislav.  szczegóły 
artykuł: Kolbuszewski Jacek: Wyprawa i romantyczne sympozjum na szczycie Krywania. Lamus 2011 nr 1/7 (23) s. 26-33  szczegóły 
  Kveder Zofka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
322.artykuł: Łyżwa Grażyna: Obraz kobiety w twórczości Zofki Kveder. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 95-103 (m.in. nt. zainteresowań pisarki ruchami emancypacyjnymi oraz feminizme...) szczegóły 
  Mazzini Miha
    proza (alfabet tytułów)
323.proza: Mazzini Miha: Gramofon, duchy i ja (Fragment powieści). Portret 2004 nr 18 s. 78-81  szczegóły 
324.proza: Mazzini Miha: Oskar. Studium 2002 nr 1 s. 134-137  szczegóły 
325.proza: Mazzini Miha: Sąsiad z drugiego piętra. Studium 2002 nr 1 s. 127-134  szczegóły 
326.proza: Mazzini Miha: Zielony bór. Studium 2002 nr 1 s. 126-127  szczegóły 
  Miklosić Fran
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
327.artykuł: Pretnar Tone: Fran Miklosić kot prevajalec poljske poezije. x 1991 ([w czasopiśmie:] Jezik in Slovstvo (Ljubljana) R. 27: 1991/1992...) szczegóły 
328.artykuł: Pretnar Tone: O Miklosicevih prevodih iz poljskie poezije. x 1992 ([w czasopiśmie:] Obdobja. Seminar Slovenskega Jezika, Literature in...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
329.utwór: Etymologisches Woerterbuch der slawischen Sprachen. Wien 1886.  szczegóły 
artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Słownik Miklosica a słownik Bernekera. x 1992 ([w czasopiśmie:] Obdobja. Seminar Slovenskega Jezika, Literature in...) szczegóły 
330.utwór: Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti. Vindobonae 1850.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Prasłowiański panteon w słowniku etymologicznym i Lexiconie Franciszka Miklosicha. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 163-174  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Słowiańskie nazwy demonów w materiałach "Lexiconu" i interpretacji etymologicznej Franciszka Miklosicha. x 1992 ([w czasopiśmie:] Obdobja. Seminar Slovenskega Jezika, Literature in...) szczegóły 
  Moderndorfer Vinko
    proza (alfabet tytułów)
331.proza: Moderndorfer Vinko: Nasze dziecko. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 73-77 (z notą biogr....) szczegóły 
332.proza: Moderndorfer Vinko: Wpatrując się w ciemność. Portret 2004 nr 18 s. 50-51  szczegóły 
  Mole Vojislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
333.artykuł: Kalinowski Lech: Wojsław Mole 1886-1973. Koniec Wieku 1997 nr 10 s. 45-54  szczegóły 
  Mozetič Brane
    książki twórcy (alfabet tytułów)
334.książka twórcy: Mozetič Brane: To nie jest księga seksu. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
recenzja: Kałuża Anna: Arte 2006 nr 1 s. 44 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Od sasa do lasa. Lampa 2006 nr 3 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Piotrowiak Kinga: Homogramy - hologramy w gąszczu erotikonów. Pro Arte 2006 nr 23 s. 51-52  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
335.wiersz: Mozetic Brane: [Dwadzieścia cztery] 24 (Po co ciągnie...). Studium 2001 nr 1 s. 109  szczegóły 
336.wiersz: Mozetic Brane: [Sześć] 6 (Wczoraj, gdy pierwsze...). Studium 2001 nr 1 s. 108  szczegóły 
  Novak Boris A.
    wiersze (alfabet tytułów)
337.wiersz: Novak Boris A.: Czuwanie. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 200 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
338.artykuł: Shalamun-Biedrzycka Katarzyna: x (Literatura (Lublana) 1:115 [Bibliografija Jugoslavije 19...) szczegóły 
  Novak Maja
    proza (alfabet tytułów)
339.proza: Novak Maja: Ben Szmendrik nie wymysłił zegara. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 13-19 (z not. s. 240...) szczegóły 
340.proza: Novak Maja: Karfanaum as killed (Fragment powieści). Portret 2004 nr 18 s. 73-77  szczegóły 
  Osojnik Iztok
    wiersze (alfabet tytułów)
341.wiersz: Osojnik Iztok: Wiejska kapliczka. Studium 1997 nr 7/8 s. 127-130 (z not. o aut. na s. 272 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
  Osti Josip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
342.książka twórcy: Osti Josip: Wszystkie flagi są czarne. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
343.wiersz: Osti Josip: Biała flaga. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 8  szczegóły 
344.wiersz: Osti Josip: Brzoskwinia większa od byłej trzypiętrowej kamienicy, większa od słońca. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 7  szczegóły 
345.wiersz: Osti Josip: Jeśli nawet już nie będzie Sarajewa, to i tak będzie tym, czym było. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
346.wiersz: Osti Josip: Kiedy dziadek zaginął na wojnie, babka zakochała się w Jezusie. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 8  szczegóły 
347.wiersz: Osti Josip: Niepokalane poczęcie albo płakaliśmy ze śmiechu kiedykolwiek wchodziliśmy do cyrkowego namiotu ze śmiesznymi lustrami. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 7  szczegóły 
348.wiersz: Osti Josip: Nikt nie zbiera dojrzałych czereśni, które tego roku obrodziły jak nigdy. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 4-5 (z not. i fot....) szczegóły 
349.wiersz: Osti Josip: Samoloty. Przebijanie bariery dźwięku syreny. Alarm przeciwlotniczy. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 6  szczegóły 
350.wiersz: Osti Josip: Układali sobie życie z umarłymi. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 10  szczegóły 
351.wiersz: Osti Josip: Walczą i śpiewają. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 11  szczegóły 
  Pepelnik Ana
    wiersze (alfabet tytułów)
352.wiersz: Pepelnik Ana: grudzień. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 76 (z notą biogr....) szczegóły 
353.wiersz: Pepelnik Anna: Hotel Polonia, 7 kwietnia 2011, 17.13. Cegła 2011 nr 19 s. 28  szczegóły 
354.wiersz: Pepelnik Anna: II.. Cegła 2011 nr 19 s. 26  szczegóły 
355.wiersz: Pepelnik Ana: na przejściu. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 76 (z notą biogr....) szczegóły 
356.wiersz: Pepelnik Ana: vibovit. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 76 (z notą biogr....) szczegóły 
  Petan Zarko
    proza (alfabet tytułów)
357.proza: Petan Zarko: Aforyzmy. Odra 1992 nr 1 s. 86  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
358.wywiad: Zybura Marek: Polska jest dla mnie słowiańską Italią. Odra 1992 nr 1 s. 84-86 (z not. i fot....) szczegóły 
  Pikalo Matjaz
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Pikalo Matjaz: Miłość po grób. Odra 1998 nr 9 s. 51  szczegóły 
  Pisk Klemen
    książki twórcy (alfabet tytułów)
360.książka twórcy: Pisk Klemen: Tych kilka słów. 41 wierszy. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
361.wiersz: Pisk Klemen: Ex-girlfriend. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 159  szczegóły 
362.wiersz: Pisk Klemen: Gdzie jesteście?. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 157  szczegóły 
363.wiersz: Pisk Klemen: Helena. Studium 2002 nr 1 s. 122-123  szczegóły 
364.wiersz: Pisk Klemen: Hetyckie rękopisy. Studium 2002 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
365.wiersz: Pisk Klemen: Kodeks Zografski. Studium 2002 nr 1 s. 121  szczegóły 
366.wiersz: Pisk Klemen: Legenda o królu Peterze. Studium 2002 nr 1 s. 125  szczegóły 
367.wiersz: Pisk Klemen: Miś Uszatek. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 161  szczegóły 
368.wiersz: Pisk Klemen: Pan Cogito pisze list do Herberta. Ex Libris 1996 nr 92 s. 17 (z listem do redakcji...) szczegóły 
369.wiersz: Pisk Klemen: Powrót Artura. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 160  szczegóły 
370.wiersz: Pisk Klemen: Pustelnik i wilk. Studium 2002 nr 1 s. 124  szczegóły 
371.wiersz: Pisk Klemen: Pustelnik i wilk. Akademia 2002 nr 2 s. 9 (z fot....) szczegóły 
372.wiersz: Pisk Klemen: Ślimak. Ex Libris 1996 nr 92 s. 17 (z listem do redakcji...) szczegóły 
373.wiersz: Pisk Klemen: Wiersz pitekantropa. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 158  szczegóły 
374.wiersz: Pisk Klemen: Wybawienie. Studium 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Naukowcy i artyści. Akademia 2002 nr 2 s. 9 (z okazji wieczoru poetyckiego artysty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuk...) szczegóły 
  Podlogar Gregor
    wiersze (alfabet tytułów)
376.wiersz: Podlogar Gregor: Na języku błyszczącego dnia. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 73 (z notą biogr....) szczegóły 
377.wiersz: Podlogar Gregor: W kwietniu. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 74 (z notą biogr....) szczegóły 
378.wiersz: Podlogar Gregor: wszystkie światy komunikują się.... Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 73-74 (z notą biogr....) szczegóły 
  Potokar Jure
    wiersze (alfabet tytułów)
379.wiersz: Potokar Jure: Pająk. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 61  szczegóły 
380.wiersz: Potokar Jure: Południe. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 60  szczegóły 
  Pregelj Ivan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
381.utwór: Bogovec Jernej.  szczegóły 
artykuł: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 213-215 ([rec. ks.:] Hermina Jug-Kranjec: Pregljev roman "Bogovec Jernej". Ljub...) szczegóły 
  Preseren France
    wiersze (alfabet tytułów)
382.wiersz: Preseren France: Na pożegnanie. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
383.wiersz: Preseren France: Wieniec sonetów. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
384.wiersz: Preseren France: Wolne serce = Serce je prazno. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
385.książka o twórcy: Pretnar Tone: Preseren in Mickiewicz. O slovenskem in poljskem romanticnem verzu. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
386.artykuł: Łyżwa Grażyna: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 61-64 (rec. ks. zb.: Presernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150-letnici smrti...) szczegóły 
387.artykuł: Pretnar Tone: Bronisław Grabowski jako tłumacz poezji Preserna. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
388.artykuł: Pretnar Tone: Znaczenie Adama Mickiewicza dla twórczości France Preserena. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 43-52  szczegóły 
389.artykuł: Sławińska Joanna: Poezja Preserna jako program literatury narodowej. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 129-135  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
390.utwór: Krst pri Savici [Chrzest nad Sawicą].  szczegóły 
artykuł: Juvan Marko: Przezwyciężanie romantycznego dziedzictwa? "Krst pri Savici" jako tekst-klucz literatury słoweńskiej w perspektywie modernistycznej i postmodernistycznj. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
391.utwór: Zdravljica.  szczegóły 
artykuł: Kowalska Urszula: "Zdravljica'. Kilka uwag. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
  Pretnar Tone
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Czapik Barbara: Docent dr Tone Pretnar (9 VIII 1945 - 16 XI 1992). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 210-211 (z fot....) szczegóły 
393.artykuł: Darasz Zdzisław: Tone Pretnar (1945-1992). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 166-169 (biogr. i działalność z okazji zgonu...) szczegóły 
394.artykuł: Odgłosy 1989 nr 25 s. 9 (not. o spotkaniu z przedstawicielami środowiska literackiego Łodzi...) szczegóły 
395.artykuł: Pomorska Joanna: Tone Pretnar (1945-1992). Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 559-560  szczegóły 
396.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Tone Pretnar kot verzolog. x 1994 ([w czasopiśmie:] Jezik in Slovstvo (Ljubljana) R. 29: 1994 z. 4...) szczegóły 
397.artykuł: Rozka Stefan: Tone Pretnar kot prevajalec poljske poezije. x 1994 ([w czasopiśmie:] Jezik in Slovstvo (Ljubljana) R. 29: 1994 z. 4...) szczegóły 
398.artykuł: Tokarz Bożena: Tone Pretnar: Zivljenje med znanostjo in literaturo. Slavisticna Revija 1993 r. 41 nr 2 s. 253-256 (bibliografia, s. 277-295...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
399.zgon: Dąbrowska-Partyka Maria: Tone Pretnar (9 VIII 1945 - 16 XI 1992). Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 299-301 (zmarł: 16 XI 1992...) szczegóły 
400.zgon: Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 559-560 (zmarł: 16 XI 1992...) szczegóły 
401.zgon: Pszczołowska Lucylla: Tone Pretnar (9 sierpnia 1945 - 16 listopada 1992). Pamiętnik Literacki 1993 z. 2/3 s. 248-249 (zmarł: 16 XI 1992; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
402.zgon: (SB): Słownik słoweńsko-polski. Nauka i Przyszłość 1997 nr 5 s. 16 (zmarł: 1997, not....) szczegóły 
403.zgon: Życie Warszawy 1992 nr 276 wkł., nr 280 s. 10 nr 281 s. 10 (zmarł: 16 XI 1992; nekrologi...) szczegóły 
  Prezih Voranc
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
404.artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: O wczesnej prozie Voranca Preziha w kontekście przemian prozy dwudziestowiecznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 107-117  szczegóły 
  Rifel-Felan Andrej
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Rifel-Felan Andrej: Który jesteś początkiem. Fa-Art 1996 nr 2 s. 25 (z not. o aut....) szczegóły 
406.wiersz: Rifel-Felan Andrej: Który nosisz nas na swojej dłoni. Fa-Art 1996 nr 2 s. 24  szczegóły 
407.wiersz: Rifel-Felan Andrej: Który ślepym otwierasz oczy. Fa-Art 1996 nr 2 s. 24 (z not. o aut....) szczegóły 
  Salamun-Biedrzycka Katarina
    wywiady (alfabet autorów)
408.wywiad: Rzadko czymś naprawdę zachwycam się. Studium 2001 nr 1 s. 92-99 (rozm.: Wojciech Bonowicz, Maciej Melecki, Jacek Podsiadło, Krzysztof S...) szczegóły 
  Salamun Tomaz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
409.książka twórcy: Salamun Tomaz: Czytać - kochać. Wybór wierszy. 2002  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Poezja - święta maszyna. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 75  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Lekcja Salamuna. Czas Kultury 2002 nr 2 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Sikora Marek: Nigdy więcej skargi. Studium 2002 nr 3/4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 146-147 (z not. o Leszku Szarudze na s. 195...) szczegóły 
410.książka twórcy: Salamun Tomaz: Jabłoń. [Wiersze]. 2004  szczegóły 
411.książka twórcy: Salamun Tomaz: Poker. 2002  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Poezja - święta maszyna. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 75  szczegóły 
recenzja: Sikora Marek: Nigdy więcej skargi. Studium 2002 nr 3/4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 146-147 (z not. o Leszku Szarudze na s. 195...) szczegóły 
412.książka twórcy: Salamun Tomaz: Straszne święta. [Wiersze]. 1996  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 198 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Nowe Książki 1996 nr 9 s. 26 (nota...) szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 164-165  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
413.wiersz: Salamun Tomaz: Astrofizyka i my. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 168  szczegóły 
414.wiersz: Salamun Tomaz: Błękitny nieboskłon. Kresy 1995 nr 21 s. 122 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
415.wiersz: Salamun Tomaz: Boże, jak ja rosnę. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 11-12 (z not. s. 290...) szczegóły 
416.wiersz: Salamun Tomaz: Chcę wiersza wyprężonego.... Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 6 (z not....) szczegóły 
417.wiersz: Salamun Tomaz: Cień. Kresy 1995 nr 21 s. 123 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
418.wiersz: Salamun Tomaz: Cztery pytania melancholii. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 52-53 (tekst równoległy słoweński i polski; z fot. i notą...) szczegóły 
419.wiersz: Salamun Tomaz: Czytać : kochać. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 56 (tekst równoległy słoweński i polski; z fot. i notą...) szczegóły 
420.wiersz: Salamun Tomaz: Dla Dawida. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 165  szczegóły 
421.wiersz: Salamun Tomaz: Do głuchych braci. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 54-55 (tekst równoległy słoweński i polski; z fot. i notą...) szczegóły 
422.wiersz: Salamun Tomaz: Dom. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 14 (z notą...) szczegóły 
423.wiersz: Salamun Tomaz: Donnelly's. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 14 (z notą...) szczegóły 
424.wiersz: Salamun Tomaz: Drzewo (Dla Patrycji Tobacco Forester). Czas Kultury 1996 nr 3 s. 13 (z notą...) szczegóły 
425.wiersz: Salamun Tomaz: Gamonie. Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 6 (z not....) szczegóły 
426.wiersz: Salamun Tomaz: Głaszczę pergamin.... Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 56 (z not....) szczegóły 
427.wiersz: Salamun Tomaz: Ja. Fa-Art 1996 nr 2 s. 44-45 (z not. o aut....) szczegóły 
428.wiersz: Salamun Tomaz: Jasność dla Hamdiji Demirovicia. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 56 (z not....) szczegóły 
429.wiersz: Salamun Tomaz: Jelonek. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 14 (z notą...) szczegóły 
430.wiersz: Salamun Tomaz: Jestem przeklęty.... Arkadia 2002 nr 11/12 s. 166  szczegóły 
431.wiersz: Salamun Tomaz: Jesteś krzykiem.... Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 56 (z not....) szczegóły 
432.wiersz: Salamun Tomaz: Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Nowego Jorku. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 3-7 (z not. s. 290...) szczegóły 
433.wiersz: Salamun Tomaz: Kolory nie są.... Odra 1998 nr 9 s. 49-50  szczegóły 
434.wiersz: Salamun Tomaz: Kraków. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 7-8 (z not. s. 290...) szczegóły 
435.wiersz: Salamun Tomaz: Las. Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 6 (z not....) szczegóły 
436.wiersz: Salamun Tomaz: Ludowe. Odra 1997 nr 7/8 s. 40  szczegóły 
437.wiersz: Salamun Tomaz: Łuk triumfalny. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 55-57  szczegóły 
438.wiersz: Salamun Tomaz: Mój mózg pachnie.... Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 56 (z not....) szczegóły 
439.wiersz: Salamun Tomaz: Nasza wiara. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 14-17 (z not. s. 290, z fot. z Julianem Kornhauserem s. 2...) szczegóły 
440.wiersz: Salamun Tomaz: Nihil est in intellectu.... Arkadia 2002 nr 11/12 s. 164  szczegóły 
441.wiersz: Salamun Tomaz: Okna śmierci. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 12 (z not. s. 290...) szczegóły 
442.wiersz: Salamun Tomaz: Okupacja. Brulion 1993 nr 21/22 s. 64  szczegóły 
443.wiersz: Salamun Tomaz: Opus dei. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 167  szczegóły 
444.wiersz: Salamun Tomaz: Pierwszy raz, kiedy przyjechałem do New York City (Dla Filipa Robara-Fica i Ralpha Donofrio). Fa-Art 1996 nr 2 s. 42-43 (z not. o aut., s. 45...) szczegóły 
445.wiersz: Salamun Tomaz: Powietrze. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 58  szczegóły 
446.wiersz: Salamun Tomaz: Północ. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 12-13 (z not. s. 290...) szczegóły 
447.wiersz: Salamun Tomaz: Ptaki. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 55 (z not., s. 56...) szczegóły 
448.wiersz: Salamun Tomaz: Runęło światło.... Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 56 (z not....) szczegóły 
449.wiersz: Salamun Tomaz: Stara pieśń.... Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 56 (z not....) szczegóły 
450.wiersz: Salamun Tomaz: Światła w wierzbach.... Kresy 1995 nr 21 s. 123 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
451.wiersz: Salamun Tomaz: Święci trzej królowie kanibalowie. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 55 (z not., s. 56...) szczegóły 
452.wiersz: Salamun Tomaz: Urodziny. Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 6 (z not....) szczegóły 
453.wiersz: Salamun Tomaz: Urodziny. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 13-14 (z not. s. 290...) szczegóły 
454.wiersz: Salamun Tomaz: W Europie Środkowej. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 8-9 (z not. s. 290...) szczegóły 
455.wiersz: Salamun Tomaz: Wakacje. Czas Kultury 1996 nr 3 s. 13 (z notą...) szczegóły 
456.wiersz: Salamun Tomaz: Wącham konie w Polsce. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 9-10 (z not. s. 290...) szczegóły 
457.wiersz: Salamun Tomaz: Wieże/słupy. Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 6 (z not....) szczegóły 
458.wiersz: Salamun Tomaz: Zaćmienie II. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 55 (z not., s. 56...) szczegóły 
459.wiersz: Salamun Tomaz: Zajączek Oaxaqueno. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 10-11 (z not. s. 290...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: CZAR: Słoweński poeta w Polsce. Gazeta Wyborcza 2002 nr 29 s. 14 (o wizycie poety w Polsce, II 2002; z fot....) szczegóły 
461.artykuł: Kopczyk Michał: Buntownik z siwizną. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 169-171  szczegóły 
462.artykuł: [Rybicki Robert] Ryba: Miażdżyciel Salamun (notatki marginalne). Arkadia 2002 nr 11/12 s. 162-163  szczegóły 
463.artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: Od tłumaczki (Z okazji przygotowania nowego tomiku przekładów Tomaza Salamuna). Czas Kultury 1996 nr 3 s. 15-16  szczegóły 
464.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 199 (not. o wieczorze autorskim w Instytucie Mikołowskim w Mikołowie, 4 II ...) szczegóły 
465.artykuł: Zupan Uros: Światło wewnątrz pomarańczy. Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 1, 7, 12 (nazwisko tł. w nrze 12 s. 7...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
466.wywiad: Czyżewski Krzysztof: Tomaz Salamun roku 1994. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
467.wywiad: Hofman Branko: Tomaz Salamun roku 1974. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 57-59 (fragm. wywiadu zamieszczonego w czasopiśmie Knjiga 1974 nr 7/8...) szczegóły 
  Samec Marko
    wiersze (alfabet tytułów)
468.wiersz: Samec Marko: Co. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 65  szczegóły 
469.wiersz: Samec Marko: Oda do śmierci. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 65  szczegóły 
470.wiersz: Samec Marko: Piekąca wiosna. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 65  szczegóły 
471.wiersz: Samec Marko: Podrealizm. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 65  szczegóły 
  Sarotar Dusan
    proza (alfabet tytułów)
472.proza: Sarotar Dusan: W stoczni. Portret 2004 nr 18 s. 37-38  szczegóły 
  Schwentner Bojan
    proza (alfabet tytułów)
473.proza: Schwentner Bojan: [Aforyzmy]. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 20  szczegóły 
  Seligo Rudi
    proza (alfabet tytułów)
474.proza: Seligo Rudi: Dwaj hipisi i czas. Kresy 2002 nr 49 s. 154-162 (z notą...) szczegóły 
  Seliskar Bostjan
    proza (alfabet tytułów)
475.proza: Seliskar Bostjan: Taksówkarz (fragment). Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 80-83 (z notą biogr....) szczegóły 
  Semolic Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
476.wiersz: Semolic Peter: Afera berlińska. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 95  szczegóły 
477.wiersz: Semolic Peter: Atlantyda. Studium 2001 nr 1 s. 128 (z not. na s. 216...) szczegóły 
478.wiersz: Semolic Peter: Budzenie się. Fraza 1995 nr 7 s. 33  szczegóły 
479.wiersz: Semolic Peter: Bulwar Sebastopol, przed piątą rano. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 90  szczegóły 
480.wiersz: Semolic Peter: Cieszę się, gdy wykręcasz.... Czas Kultury 1998 nr 4 s. 40 (z not....) szczegóły 
481.wiersz: Semolic Peter: Czołg. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 90  szczegóły 
482.wiersz: Semolić Peter: Do oniemiałego Orfeusza. Odra 1998 nr 9 s. 49  szczegóły 
483.wiersz: Semolic Peter: Flounder. Studium 2001 nr 1 s. 120 (z not. na s. 216...) szczegóły 
484.wiersz: Semolic Peter: Kobieta. Studium 2001 nr 1 s. 125-126 (z not. na s. 216...) szczegóły 
485.wiersz: Semolic Peter: Les casseurs. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 96  szczegóły 
486.wiersz: Semolic Peter: Milczek. Studium 2001 nr 1 s. 121 (z not. na s. 216...) szczegóły 
487.wiersz: Semolic Peter: Narcyz zbity z tropu. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 97  szczegóły 
488.wiersz: Semolic Peter: O Bogu. Fraza 1995 nr 7 s. 32  szczegóły 
489.wiersz: Semolic Peter: Ojciec. Czas Kultury 1998 nr 4 s. 41 (z not....) szczegóły 
490.wiersz: Semolic Peter: Piesek. Studium 2001 nr 1 s. 121-122 (z not. na s. 216...) szczegóły 
491.wiersz: Semolic Peter: Pomarańczowe zeszyty. Studium 2001 nr 1 s. 124-125 (z not. na s. 216...) szczegóły 
492.wiersz: Semolic Peter: Pomarańczowe zeszyty. Fraza 1995 nr 7 s. 32-33  szczegóły 
493.wiersz: Semolic Peter: Przedmioty. Studium 2001 nr 1 s. 126-127 (z not. na s. 216...) szczegóły 
494.wiersz: Semolic Peter: Sid. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 97  szczegóły 
495.wiersz: Semolic Peter: Wersalka. Studium 2001 nr 1 s. 127-128 (z not. na s. 216...) szczegóły 
496.wiersz: Semolic Peter: Wieczorna rozmowa. Studium 2001 nr 1 s. 123-124 (z not. na s. 216...) szczegóły 
497.wiersz: Semolic Peter: Wiersz o dzieciństwie. Studium 2001 nr 1 s. 125 (z not. na s. 216...) szczegóły 
498.wiersz: Semolic Peter: Wnętrze pnia. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
499.artykuł: Cucnik Primoz: "Pytania o drogę". Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 98-101 (z notą...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
500.wywiad: Samec Marko: Niechętnie czytam siebie. Dziennik Portowy 2004 nr 11 s. 91-94 (z fot....) szczegóły 
  Skrjanec Tone
    książki twórcy (alfabet tytułów)
501.książka twórcy: Škrjanec Tone: Pilnowanie chwil. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Od sasa do lasa. Lampa 2006 nr 3 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Arte 2006 nr 3 s. 45 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
502.wiersz: Skrjanec Tone: kurz. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 77-78 (z notą biogr....) szczegóły 
503.wiersz: Skrjanec Tone: satie. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 77 (z notą biogr....) szczegóły 
504.wiersz: Skrjanec Tone: wrony i mewy. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 77 (z notą biogr....) szczegóły 
  Skubic Andrej
    proza (alfabet tytułów)
505.proza: Skubic Andrej: Fużiński blues (Fragment powieści). Portret 2004 nr 18 s. 64-66  szczegóły 
  Slomsek Anton Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
506.artykuł: Goraus Katarzyna: Slomsek jako pedagog i jego wpływ na rozwój szkolnictwa w Słowenii w XIX w.. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
507.artykuł: Pieczonka Jadwiga: Anton Martin Slomsek i jego walka o język słoweński w XIX wieku. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
  Stefan Rozka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
508.artykuł: Muszyńska Anna: "Polskość" w słoweńskich przekładach Rozki Stefan. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 242-261 (sylwetka tłumaczki i jej dorobek translatorski - m.in. przekłady twórc...) szczegóły 
  Steger Ales
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Steger Ales: Bajka. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 44 (z not. s. 241...) szczegóły 
510.wiersz: Steger Ales: Co noc. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 41-42 (z not. s. 241...) szczegóły 
511.wiersz: Steger Ales: Cytrus. Portret 2004 nr 18 s. 62  szczegóły 
512.wiersz: Steger Ales: Czasem się wydaje. Fa-Art 1996 nr 2 s. 22  szczegóły 
513.wiersz: Steger Ales: Jeden i pół. Portret 2004 nr 18 s. 63  szczegóły 
514.wiersz: Steger Ales: Jedno. Studium 1997 nr 7/8 s. 136-137 (z not. o aut. na s. 273 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
515.wiersz: Steger Ales: Macek = Kot = Kater. Secesja 2005 nr 2 s. 98-99 (tekst równoległy w jęz. słoweńskim, polskim i niemieckim, z not. s. 16...) szczegóły 
516.wiersz: Steger Ales: Martwa natura. Portret 2004 nr 18 s. 59  szczegóły 
517.wiersz: Steger Ales: Mirnajk. Portret 2004 nr 18 s. 60  szczegóły 
518.wiersz: Steger Ales: O północy. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 40 (z not. s. 241...) szczegóły 
519.wiersz: Steger Ales: Oenothera erythosepala. Portret 2004 nr 18 s. 61  szczegóły 
520.wiersz: Steger Ales: Ogród, pełen kwiatów. Portret 2004 nr 18 s. 60  szczegóły 
521.wiersz: Steger Ales: Pisać: kochać. Fa-Art 1996 nr 2 s. 23  szczegóły 
522.wiersz: Steger Ales: Po deszczu. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 41 (z not. s. 241...) szczegóły 
523.wiersz: Steger Ales: Podróż. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 40 (z not. s. 241...) szczegóły 
524.wiersz: Steger Ales: Powrót do domu. Portret 2004 nr 18 s. 59  szczegóły 
525.wiersz: Steger Ales: Pragnienie. Studium 1997 nr 7/8 s. 136 (z not. o aut. na s. 273 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
526.wiersz: Steger Ales: Protuberancje. Portret 2004 nr 18 s. 59  szczegóły 
527.wiersz: Steger Ales: Przepowiednia. Fa-Art 1996 nr 2 s. 23  szczegóły 
528.wiersz: Steger Ales: Sponka = Spinacz = Klammer. Secesja 2005 nr 2 s. 100-101 (tekst równoległy w jęz. słoweńskim, polskim i niemieckim, z not. s. 16...) szczegóły 
529.wiersz: Steger Ales: Z bliska. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 42 (z not. s. 241...) szczegóły 
530.wiersz: Steger Ales: Zaproszenie na herbatę. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 43 (z not. s. 241...) szczegóły 
531.wiersz: Steger Ales: Żar. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 43 (z not. s. 241...) szczegóły 
  Strnisa Gregor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
532.książka twórcy: Strnisa Gregor: Odyseusz. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dwóch poetów ze Słowenii. Tygodnik Powszechny 1994 nr 3 s. 11 (not....) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 80 (not....) szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Poezja słoweńska po polsku. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 327-329  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Strnisa Gregor: Miejsce walki (I-V). Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 344-346 (z not., s. 339...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
534.artykuł: Gawlak Monika: Poezja Gregora Strnisy w przekładzie Katariny Salamun-Biedrzyckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 227-241  szczegóły 
535.artykuł: Matuszewska Monika: Literatura "nie dość obecna" - na podstawie twórczości Greogora Strnisy. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
  Strojan Marjan
    wiersze (alfabet tytułów)
536.wiersz: Strojan Marjan: Krótka pamięć, krótki bieg. Studium 2001 nr 1 s. 106  szczegóły 
537.wiersz: Strojan Marjan: Niedzielne popołudnie. Studium 2001 nr 1 s. 106  szczegóły 
538.wiersz: Strojan Marjan: Statki w deszczu. Studium 2001 nr 1 s. 107  szczegóły 
  Stupica Lucija
    wiersze (alfabet tytułów)
539.wiersz: Stupica Lucija: Lato 2003. Portret 2004 nr 18 s. 49  szczegóły 
540.wiersz: Stupica Lucija: Martwa natura. Portret 2004 nr 18 s. 46  szczegóły 
541.wiersz: Stupica Lucija: Ogród poety. Portret 2004 nr 18 s. 47  szczegóły 
542.wiersz: Stupica Lucija: Perspektywa życia. Portret 2004 nr 18 s. 44  szczegóły 
543.wiersz: Stupica Lucija: Potem jest mrok. Portret 2004 nr 18 s. 45  szczegóły 
544.wiersz: Stupica Lucija: Przestępstwo księżyca. Portret 2004 nr 18 s. 47  szczegóły 
545.wiersz: Stupica Lucija: Trzy minuty na herbatę. Portret 2004 nr 18 s. 45  szczegóły 
546.wiersz: Stupica Lucija: Wśród wron. Portret 2004 nr 18 s. 48  szczegóły 
547.wiersz: Stupica Lucija: Wybór klucza. Portret 2004 nr 18 s. 46  szczegóły 
548.wiersz: Stupica Lucija: Zamglone plecy. Portret 2004 nr 18 s. 48  szczegóły 
549.wiersz: Stupica Lucija: Zbudziliśmy się o błyszczącym.... Portret 2004 nr 18 s. 44  szczegóły 
  Svetina Ivo
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Svetina Ivo: Mia. Odra 1998 nr 9 s. 50 (proza poet....) szczegóły 
  Taufer Veno
    wiersze (alfabet tytułów)
551.wiersz: Taufer Veno: 160571. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 131 (w oryg....) szczegóły 
552.wiersz: Taufer Veno: 250751. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 131 (w oryg....) szczegóły 
553.wiersz: Taufer Veno: Crka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 128 (w oryg....) szczegóły 
554.wiersz: Taufer Veno: Dziewczynka płatki śniegu. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 273 (z not. s. 338...) szczegóły 
555.wiersz: Taufer Veno: Genesis. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 275 (z not. s. 338...) szczegóły 
556.wiersz: Taufer Veno: Mity I (Dochodzi człowiek przychodzą narody...). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 273-274 (z not. s. 338...) szczegóły 
557.wiersz: Taufer Veno: Mity II (Były ziemie obiecane miasta...). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 274 (z not. s. 338...) szczegóły 
558.wiersz: Taufer Veno: Mity III (Mity są żywe wyjadamy je...). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 274-275 (z not. s. 338...) szczegóły 
559.wiersz: Taufer Veno: Sarajewo. Ex Libris 1994 nr 55 s. 11  szczegóły 
560.wiersz: Taufer Veno: Veter. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 129 (w oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
561.artykuł: Pretnar Tone: Białoszewskiego i Taufera horyzonty języka i granice tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 126-133 (zawiera teksty obydwu poetów...) szczegóły 
  Tratnik Suzana
    proza (alfabet tytułów)
562.proza: Tratnik Suzana: Czego nigdy nie mogłam zrozumieć w pociągu. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 71-73 (z notą biogr....) szczegóły 
  Vajtova Tina
    proza (alfabet tytułów)
563.proza: Vajtova Tina: Jak pies z kotką brali ślub. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 161-163  szczegóły 
  Virk Jani
    książki twórcy (alfabet tytułów)
564.książka twórcy: Virk Jani: Śmiech za drewnianą przegrodą. [Powieść]. 2007  szczegóły 
recenzja: Patryas Magda: Słuchając wrzasku. Lampa 2007 nr 4 s. 71  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
565.proza: Virk Jani: Grudniowy śnieg. Kresy 1995 nr 21 s. 129-142 (z notą od tł., podp. J.P....) szczegóły 
566.proza: Virk Jani: Ostatnie kuszenie Sergieja. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 77-82 (z not. s. 242...) szczegóły 
  Vodusek Bozo
    wiersze (alfabet tytułów)
567.wiersz: Vodusek Bozo: Banalna droga krzyżowa. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 59  szczegóły 
  Vojnović Goran
    książki twórcy (alfabet tytułów)
568.książka twórcy: Vojnović Goran: Czefurzy raus! [Powieść]. 2010  szczegóły 
recenzja: Sobol Eugeniusz: Bałkańska powieść dresiarska. Korespondencja z Ojcem 2010 nr 18/19 s. 138-140  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
569.proza: Vojnović Goran: Cefurzy raus! (fragmenty). Korespondencja z Ojcem 2009 nr 15 s. 73-75 (z notą biogr....) szczegóły 
  Voranc Prezihov
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
570.artykuł: Jensterle-Dolezal Alenka: Mytus matky ve slovinske proze (U Ivana Cankara a Prezihova Vorance). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 215-223 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Vuk Stanko
    wiersze (alfabet tytułów)
571.wiersz: Vuk Stanko: Krzak. Fraza 1995 nr 7 s. 31  szczegóły 
572.wiersz: Vuk Stanko: Pierwsza pieśń. Fraza 1995 nr 7 s. 29  szczegóły 
573.wiersz: Vuk Stanko: Wenecja I. Kresy 1995 nr 21 s. 119 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
574.wiersz: Vuk Stanko: Wenecja II. Kresy 1995 nr 21 s. 120-121 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
575.wiersz: Vuk Stanko: Wiosna pod Krasem. Kresy 1995 nr 21 s. 120 (z notą od tł., s. 128...) szczegóły 
576.wiersz: Vuk Stanko: Włóczęga. Fraza 1995 nr 7 s. 29-31  szczegóły 
  Wieser Lojze
    książki twórcy (alfabet tytułów)
577.książka twórcy: Wieser Lojze: Niebo w gębie. Gawędy o potrawach, które zasłużyły na gwiazdkę. [Szkice]. 2008  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
578.proza: Wieser Lojze: Gawędy o potrawach, które zasłużyły na gwiazdkę [fragm.]. Hybryda 2009 nr 14 s. 24-27  szczegóły 
  Zabel Igor
    proza (alfabet tytułów)
579.proza: Zabel Igor: Dwie prawdziwe historie z autobusu miejskiego w Lublanie. Fa-Art 1996 nr 2 s. 40-41 (z not. o aut.,...) szczegóły 
  Zajc Dane
    wiersze (alfabet tytułów)
580.wiersz: Zajc Dane: Kruk. Studium 1997 nr 7/8 s. 121-122 (z not. o aut. na s. 274 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
581.wiersz: Zajc Dane: Wieczorna krew. Studium 1997 nr 7/8 s. 120-121 (z not. o aut. na s. 274 i o tł. na s. 272-273...) szczegóły 
582.wiersz: Zajc Dane: Wielki czarny byk. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 62  szczegóły 
  Zalokar Jadran
    wiersze (alfabet tytułów)
583.wiersz: Zalokar Jadran: Haiku. Nadwisłocze 2007 nr 3 s. 47 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
  Zenja Leiler
    proza (alfabet tytułów)
584.proza: Zenja Leiler: Jedenasta teza. Korespondencja z Ojcem 2009 nr 15 s. 26-27 (z notą biogr....) szczegóły 
  Zlobec Ciril
    wywiady (alfabet autorów)
585.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Najważniejsze z praw - prawo do niepodległości. Tygodnik Solidarność 1991 nr 32 s. 7 (z fot....) szczegóły 
  Zupancic Matjaz
    proza (alfabet tytułów)
586.proza: Zupancic Matjaz: Vladimir. Dialog [Warszawa] 2004 nr 6 s. 126-165 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
587.utwór: Reklamy, seks i wielkie żarcie [Reklame, seks in pozrtija].  szczegóły 
artykuł: Pomorska Joanna: Sztuki przeczytane. Dialog [Warszawa] 2009 nr 4 s. 186-187  szczegóły 
  Zupan Uros
    książki twórcy (alfabet tytułów)
588.książka twórcy: Zupan Uros: Przygotowania do nadejścia kwietnia. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
589.wiersz: Zupan Uros: Elegia Sarajewska (Josipowi Ostiemu). Krasnogruda 1995 nr 4 s. 223-226 (tekst równoległy słoweński i polski...) szczegóły 
590.wiersz: Zupan Uros: Południe w Bredzie. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 62-63 (tekst równoległy w jęz. polskim i słoweńskim; z fot. i not., s. 61...) szczegóły 
591.wiersz: Zupan Uros: Poranek. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 68-69 (tekst równoległy w jęz. polskim i słoweńskim; z fot. i not., s. 61...) szczegóły 
592.wiersz: Zupan Uros: Rzeka. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 64-65 (tekst równoległy w jęz. polskim i słoweńskim; z fot. i not., s. 61...) szczegóły 
593.wiersz: Zupan Uros: Wiersz. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 66-67 (tekst równoległy w jęz. polskim i słoweńskim; z fot. i not., s. 61...) szczegóły 
594.wiersz: Zupan Uros: Wyspa Hvar. Odra 1998 nr 9 s. 51-52  szczegóły 
595.wiersz: Zupan Uros: Zbigniew Herbert. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
596.proza: Zupan Uros: Lublana i poeta. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 189-194  szczegóły 
  Zupan Vitomil
    proza (alfabet tytułów)
597.proza: Zupan Vitomil: Biały kurz. Fa-Art 1993 nr 4 s. 43-53 (z not. o aut....) szczegóły 
598.proza: Zupan Vitomil: Góra bez Prometeusza. Fa-Art 1993 nr 1 s. 16-24 (z not. o aut....) szczegóły 
599.proza: Zupan Vitomil: Gra z diabelskim ogonem (fragment). Fa-Art 1996 nr 2 s. 4-11 (z not. o aut....) szczegóły 
600.proza: Zupan Vitomil: Niedzielny ranek. Nowy Nurt 1996 nr 4 s. 8-9 (z not....) szczegóły 
601.proza: Zupan Vitomil: Trzy rzeczy (być może ostatnie). Fa-Art 1994 nr 2 s. 18-22 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
602.utwór: Gra z diabelskim ogonem (druk. Fa-Art 1996 nr 2 s. 4-11).  szczegóły 
artykuł: Kowalska Urszula: Vitomila Zupana Gry z diabelskim ogonem. Fa-Art 1996 nr 2 s. 12-15  szczegóły 
  Žabot Vlado
    książki twórcy (alfabet tytułów)
603.książka twórcy: Žabot Vlado: Sukub. [Powieść]. 2009  szczegóły 
604.książka twórcy: Žabot Vlado: Wilcze noce. [Powieść]. 2010  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
605.proza: Žabot Vlado: Sukub (fragment). Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 77-80 (z notą biogr....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
606.książka: Gawlak Monika: Świat poetycki Gregora Strnišy. 2012  szczegóły 
607.książka: Pszczoła Joanna: Tajemnica transcendencji. Duchowość poezji Ivana Hribovška. 2011  szczegóły 
608.artykuł: Zupancic Matjaz: O Vladimirze. Dialog [Warszawa] 2004 nr 6 s. 166-167 (nt. własnego utworu; z not. o pisarzu i z fot....) szczegóły