PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Darasz Zdzisław: Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej. 1995 (Wstęp. - Słoweński barok literacki i jego słowiański kontekst. W poszu...) szczegóły 
recenzja: Suler-Galos Jasmina: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 189-194  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: Chorwacki Kongres Slawistyczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Rapacka Joanna: I Chorwacki Kongres Slawistyczny. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 223-224 (sprawozdanie...) szczegóły 
3.impreza: "Język, literatura i kultura słoweńska" - międzynarodowa konferencja slawistyczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Druga mejdunarodna slavistichka konferencijha u Poznajnu "Jhezik, kjnizhevnost i kultura slovena - nekad i danas". Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1995 t. 48/49 s. 293-249  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bobrownicka Maria: Słoweńska moderna a kategorie prądów literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 69-77  szczegóły 
5.artykuł: Darasz Zdzisław: Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (Pogled od zunaj). Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 365-369 (omów. ks.: Ivan Prijatelj: Slovenska kulturnopoliticna in slovstvena z...) szczegóły 
6.artykuł: Darasz Zdzisław: O słoweńskim dramacie jednoaktowym lat dwudziestych i jego związki z ekspresjonizmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
7.artykuł: Darasz Zdzisław: Słoweński ekspresjonizm wobec etycznych wyzwań czasu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 38-49  szczegóły 
8.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat literatury słoweńskiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 261-281  szczegóły 
9.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
10.artykuł: Darasz Zdzisław: Z obserwacji wczesnej fazy procesu rozwojowego słoweńskiej nauki o literaturze. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
11.artykuł: Darasz Zdzisław: Z zagadnień procesu literackiego w Słowenii: od wielojęzyczności do językowego etnocentryzmu. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
12.artykuł: Daresz Zdzisław: Słoweńcy wobec iliryjskiej utopii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 74-79  szczegóły 
13.artykuł: Filipic Mirjana: Inkulturacja Pisma Świętego w narodzie słoweńskim. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 49-60 (m.in. przekłady Biblii na język słoweński, wpływ Pisma św. na poezję l...) szczegóły 
14.artykuł: Goraus Katarzyna: Kulturowe i duchowe dziedzictwo marenberskiego zakonu dominikanek na ziemiach słoweńskich. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
15.artykuł: Kaczmarska Ewa: Kartuzja Zice - jeden z najstarszych słoweńskich ośrodków kultury i duchowości. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
16.artykuł: Kryzia Władysław: Słoweńcy i ich język. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
17.artykuł: Nartnik Vlado: Casovno-jezikovni vidikui odmevov Morove "Utopije" v slovenski knjizevnosti od Preserna do Cankarja. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 115-120 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
18.artykuł: Piotrowski Bernard: Ruch narodowy Słoweńców (ok. 1770-1848). Mechanizmy kształtowania się tożsamości etnicznej. Balcanica Posnaniensia 1993 [t.] 6 s. 43-61 (także o roli literatury i języka słoweńskiego...) szczegóły 
19.artykuł: Sławińska Joanna: Między strachem i odwagą. Literatura słoweńska a mit bohaterski. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 73-74 (streszcz. ref....) szczegóły 
20.artykuł: Sławińska Joanna: "Sredi noci cakamo na trombe glas". Katastrofizm słoweński - fakt czy hipoteza?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 92-93 (streszcz. ref....) szczegóły 
21.artykuł: Smolik Marian: Lekcionar-slovenska cerkvena pesmarica. x 1989 ([W ks. zb.:] Obdobje baroka v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kultu...) szczegóły