PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Czapik Barbara: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych. 2005  szczegóły 
2.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
3.książka: O literaturze chorwackiej. 1991 ([Zawiera wybór polskich przekładów poezji chorwackiej i prac historycz...) szczegóły 
4.książka: Pająk Patrycjusz: Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej. 2003 (1. Wstęp. 2. Przemiany struktury literackiej: Negacja struktury harmon...) szczegóły 
5.książka: Pająk Patrycjusz: Kategorija raspada u hrvatskoj avangardi. 2007  szczegóły 
6.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
7.książka: Rapacka Joanna: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kulturowo-historyczne zaplecze konfliktu serbsko-chor...) szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 198-203  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
8.książka: Rapacka Joanna: Leksykon tradycji chorwackich. 1999 ([Zawiera m.in. hasła z dziedziny literatury, folkloru i mitologii; pon...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: O Chorwatach (prawie) wszystko. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 254-258  szczegóły 
recenzja: M.D.P: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
9.książka: Rapacka Joanna: Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich. (Maria Dąbrowska Partyka: Pochwała wysiłków nienadaremnych [dot. tekstó...) szczegóły 
recenzja: Falski Maciej: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 69-74  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Autorki portret niewłasny. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 3 s. 54 (nota...) szczegóły 
10.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Cichońska Maria: Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 157-160 (rec. ks.: Mateo Zagar: Kako je tkan tekst "Basćanske ploce". Zagreb 19...) szczegóły 
12.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Jugosławiańskie aporie wczesnej awangardy chorwackiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
13.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
14.artykuł: Fiuto Aleksandra: Croatia - Slavia - Europa. Z problemów chorwackiej świadomości narodowej w literaturze okresu klasycyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 76-77 (streszcz. ref....) szczegóły 
15.artykuł: Gil Dorota: Chorwacki biskup J.J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
16.artykuł: Glogović Marko Korneliusz: Studia Claromontana 1998 t. 18 s. 532-533 (rec. ks.: Pavlinski zbornik 1644. T. 1-2. [Oprac.:] Koraljka Kos, Antu...) szczegóły 
17.artykuł: Kornhauser Julian: Literatura dialektalna i tożsamość chorwacka. x 2000 ([W ks. zb.:] Język a tożsamość narodowa. Slavica. Pod red. Marii Bobro...) szczegóły 
18.artykuł: Kornhauser Julian: Nowa historia literatury chorwackiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
19.artykuł: Kot Włodzimierz: Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 119-134 (ze streszcz. w jęz. niemieckim...) szczegóły 
20.artykuł: Magnuszewski Józef: Tryptyk literacki wokół dobra i zła. Slavia 1995 z. 1/2 s. 95-101 (dotyczy twórczości pisarzy: Marko Marulić, Ivan Mazuranić i Ivo Andrić...) szczegóły 
21.artykuł: Meić Perina: Romantyzm w historii literatury chorwackiej. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 171-188 (z notą o Perinie Meić s. 373-374...) szczegóły 
22.artykuł: Oczkowa Barbara: Język "mieszany" jako specyficzna propozycja normalizacji chorwackiego języka literackiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 125-133  szczegóły 
23.artykuł: Rapacka Joanna: Centra i peryferie literatury starochorwackiej. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 15-29  szczegóły 
24.artykuł: Rapacka Joanna: Funkcje łaciny w regionalnych i ogólnonarodowych systemach kultury chorwackiej. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 5-28 (m.in. dot. literatury, z fot. Joanny Rapackiej s. 3...) szczegóły 
25.artykuł: Rapacka Joanna: Nowe prace o baroku w literaturze chorwackiej. Barok 1999 nr 2 s. 219-224  szczegóły 
26.artykuł: Rapacka Joanna: Popularne kodyfikacje tadycji rodzimej (Z problemów kształtowania się wizji przestrzeni narodowej). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 51 s. 57-64 (dot. literatury popularnej...) szczegóły 
27.artykuł: Rapacka Joanna: Rola regionalizmu w kulturze chorwackiej. x 1993 ([W ks. zb.:] Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Warszawa 1...) szczegóły 
28.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Kajkawszczyzna w świadomości narodowej Chorwatów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 77-78 (streszcz. ref....) szczegóły 
29.artykuł: Stamatoski Zdravko: Wstęp do literatury chorwackiej. Zeszyty Poetyckie 2006 nr 7 s. 34-35  szczegóły 
30.artykuł: Szymańska Mirosława: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 206-209 ([rec. ks.:] Dunja Falisevac: Smijesno - ozbiljno. Zagreb 1995...) szczegóły 
31.artykuł: Szymańska Mirosława: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 210-212 ([rec. ks.:] Zoran Kravar: Nakon godine MDC. Zagreb 1993; nt. baroku ch...) szczegóły 
32.artykuł: Zhivanchevijc Ivana: Pocheci slavistike u khrvatskojj zhurnalistici. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1991 nr 40 s. 99-129 (dot. także literatury...) szczegóły