PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX wieku. Rekonesans źródłowy. 2003 (Wstęp. I. Pamiętnikarze jako czytelnicy i pracownicy książki w opinii ...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 2 s. 28 (not....) szczegóły 
2.książka: Bortkiewicz Paweł: Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Marcol Alojzy: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 198-202  szczegóły 
3.książka: Burdowicz-Nowicka Maria: Pamiętniki kolejarzy. 1991 (Wstęp.- Problemy zawodu i kultury kolejarzy. Amatorska twórczość kolej...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
4.książka: Dziechcińska Hanna: Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. 2003  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 2003 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
5.książka: Gołębiowski Bronisław: Społeczeństwo i polityka. Studia pamiętnikoznawcze. 2002 (Jan Szczepański: Wstęp. - I. Historia, polityka, władza: Historia i po...) szczegóły 
6.książka: Kaźmierska Kaja: Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych. 1999 ([Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych na podstaw...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 18 (nota...) szczegóły 
7.książka: Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa: Gdańsk - październik 1989 rok. 1989 (Od redaktora. * I. Referaty na sesję naukową "Konflikt społeczny w per...) szczegóły 
recenzja: Wojtaś Jan: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 2 (1990) s. 241-244  szczegóły 
8.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
recenzja: Korytko Andrzej: Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Łysiak Anna: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 264  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
streszczenie: (AK): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 346-347 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
9.książka: Kubis Barbara Krystyna: Historia w pamiętnikach zapisana. 2003 ( Maria Rowińska-Szczepaniak: Wprowadzenie - Bieg naszego trwania. - Ws...) szczegóły 
10.książka: Leociak Jacek: Tekst wobec zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). 1997 ([Analiza tekstowych świadectw: dzienników, pamiętników, zapisów kronik...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 198-203  szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Okno na getto. Midrasz 1998 nr 5 s. 48-50  szczegóły 
sprostowanie: Leociak Jacek: Sprostowanie do sprostowań. Midrasz 1998 nr 6 s. 5 (z odpowiedzią Konstantego Geberta...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 178-179  szczegóły 
recenzja: Grudzińska Agnieszka: Nie ostał się po nich nawet Kadisz. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Słuchaj, Izraelu.... Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Zapisy getta. Znak 1999 nr 12 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Materia zła i słowo. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 60-61 (z fot. Jacka Leociaka...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Głos z tamtego świata. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 (z 11 II) s. 4  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 2 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Zagłada getta warszawskiego w relacjach jej świadków. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 19 s. 17  szczegóły 
11.książka: Łapińska-Tyszka Krystyna: Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych. 1992 (gł. na podstawie pamiętników...) szczegóły 
12.książka: Mal'dzis Adam: Âk žyli našy prodki u XVIII stagoddzi. Ese; Vosen' nasârod vâsny. Apovesc'; Satkanaâ z gistaryčnyh materyâlau i mâscovyh padannâu. 2009  szczegóły 
13.książka: Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987. 1987 ([Zawiera m. in.:] M. Latoszek: Aktualność metody biograficznej. - R. ...) szczegóły 
14.książka: Rogalewska Ewa: Getto białostockie. Doświadczenie zagłady. Świadectwa literatury i życia. 2008 ([Dot. indywidualnego doświadczenia Zagłady w literaturze i intymistyce...) szczegóły 
15.książka: Siekierski Stanisław: Etos chłopski w świetle pamiętników. 1992 (Wstęp: Założenia metodologiczne. Zanim sformułowano i zapisano idee ch...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 164-165 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
recenzja: [Jarosz Dariusz] D.J.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 159-160 (nota podp. D.J....) szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Etos chłopski w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Odkrywcze monografie o ethosie chłopskim i parafii wiejskiej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
recenzja: Tobera Janina: "Etos chłopski". "Etos chłopski w świetle pamiętników". Myśli na marginesie książki Stanisława Siekierskiego. Przegląd Socjologiczny 1993 nr 42 s. 169-173  szczegóły 
16.książka: Siekierski Stanisław: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w społecznościach lokalnych w świetle pamiętników. 1995 (I. Wprowadzenie. II Funkcje parafii w opiniach pamiętnikarzy. III. Zmi...) szczegóły 
recenzja: Borawska Anita: Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 373-376  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Kulturotwórcza rola parafii. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 20  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Odkrywcze monografie o ethosie chłopskim i parafii wiejskiej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
17.książka: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. 1998 ([Zawiera m.in.:] Antoni Kuczyński: Przedmowa. * Bogdan Rok: Staropolsk...) szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: (MBK): Promocja w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 273-274 (nota sprawozdawcza z promocji książki; 24 XI 1999...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Sibir' i Poljaki. Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Róziewicz Jerzy: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 169-178  szczegóły 
recenzja: Suleja Teresa: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 3 s. 484-486  szczegóły 
18.książka: Świda-Ziemba Hanna: Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948. 2003 ([Rekonstrukcja socjologiczna w oparciu o niepublikowane pamiętniki i k...) szczegóły 
recenzja: Bortnowska Halina: Skąd wzięliśmy się tacy. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 7 s. 20  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Stracone pokolenie?. Aneks Trybuny 2003 nr 265 s. C  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Ludzie dobrze wychowani. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 24 s. 14  szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Między analizą socjologiczną a osobistym wspomnieniem. Tygodnik Powszechny 2003 nr 29 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kruszewski Krzysztof: Weredycy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 7-17  szczegóły 
recenzja: Spólna Anna: "Było raz pokolenie". Miesięcznik Prowincjonalny 2004 nr 3/5 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Antyhańba domowa. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Świda-Ziemba Hanna: Młodzi bez buntu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 97 s. 14-15 (wywiad z autorką książki; rozm. Piotr Lipiński; z notą nt. książki...) szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: (Auto)portret ukrytego pokolenia. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 84-91  szczegóły 
19.książka: Targosz Karolina: Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach. 2002 ([Dot. dziejów zakonów na podstawie kronik]....) szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwie wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 13  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 222-223 (nota...) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Pełnia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s. 24  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 480 (not....) szczegóły 
recenzja: Targosz Karolina: Działalność Naukowa 2002 z. 14 s. 38-40 (not....) szczegóły 
recenzja: Tryjarski Edward: Wzmianki dotyczące Ormian w studium o kronikarkach zakonnych w Polsce w XVII w.. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 32/33 s. 29-31  szczegóły 
streszczenie: (MB): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 186 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
20.książka: Tylusińska-Kowalska Anna: Imparare dal vivo. La scrittura autobiografica italiana romantico-risorgimentale. Approccio allo studio intertestuale. 1999 (Introduzione. - I. Il romanticismo italiano e la scrittura autobiograf...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
21.odwołanie: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 okł. (komunikat zarządu nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1997 nr 1 okł., nr 2 okł. (tekst dokumentu prezenującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 1 okł. (tekst dokumentu definiującego cele i zadania działalności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 2 okł. (tekst dokumentu prezentującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
22.impreza: Konwersatorium Pamiętnikoznawstwa (1997). (debata nad publikacją: Henryk Słabek: Intelektualistów obraz własny w ...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek: Konwersatorium w Konstancinie dotyczące autowizerunków intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 209-215 (sprawozdanie...) szczegóły 
23.impreza: "Kościół katolicki na Syberii. Historia - współczesność - przyszłość" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Światek Lilianna: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej roli Kościoła katolickiego na Syberii. Wrocławskie Studia Wschodnie 2002 t. 6 s. 323-327  szczegóły 
24.impreza: "Pamiętnikarstwo końca XX wieku" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 12 s. 149 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Krajobraz po Zagładzie - relacje dziennikarzy żydowskich z powojennej Polski. Midrasz 2012 nr 1 s. 16-20 (książkowe relacje z podróży po Polsce z l. 1945-48, dot. teksów aut.: ...) szczegóły 
26.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Relacja z Zamościa. Midrasz 2011 nr 2 s. 10 (dot. żydowskich ksiąg pamięci, m.in. "Pinkes Zamoszcz", wydanej w Buen...) szczegóły 
27.artykuł: AR, RB: Gwiazdy piszą o sobie (Autobiografie, pamiętniki...). Antena 1998 nr 3 s. 8-9 (nt. wspomnień słynnych ludzi, dot. autorów: Olga (Kora) Jackowska, Kry...) szczegóły 
28.artykuł: Bairashauskaite Tamara: Dzienniki szlachty litewskiej z XIX wieku w zbiorach wileńskich. Białostocczyzna 1999 nr 2 s. 32-37  szczegóły 
29.artykuł: Bartoszewska Małgorzata: Pisanie o przeżyciu osobistym. Analiza pamiętników Łemków. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 46 s. 6  szczegóły 
30.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
31.artykuł: Berlińska Danuta, Pasierbiński Andrzej: Konkurs na pamiętniki trzech pokoleń mieszkańców ziem zachodnich i północnych jako ogniwo polskiej tradycji pamiętnikarskiej. Studia Śląskie 1990 t. 48 s. 235-249  szczegóły 
32.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Interesy wrażliwej pamięci. Wokanda 1991 nr 13 s. 12 (nt. wzrostu popularności pamiętnikarstwa...) szczegóły 
33.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
34.artykuł: Borek Piotr: Uwagi o stylu staropolskich relacji pamiętnikarskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 5-21  szczegóły 
35.artykuł: Borzyszkowski Józef: Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
36.artykuł: Bratkowski Stefan: Marzenia książkojada. Notes Wydawniczy 1999 nr 1 s. 40-42 (m.in. postulat opublikowania pamiętników z XIX w. i XX wieku...) szczegóły 
37.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
38.artykuł: Budziarek Marek: Miesiąc z życia Jehudy Lubińskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 11 s. 259-267 (dot. pamiętników z łódzkiego getta...) szczegóły 
39.artykuł: Bzowska Katarzyna: Jestem, więc piszę. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 46 s. 5 (pamiętniki, dzienniki w literaturze powszechnej i polskiej XX w....) szczegóły 
40.artykuł: (BZ): Pamiętniki, wspomnienia refleksje. Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. E (nt. wydawania pamiętników i wspomnień będących pokłosiem konkursów...) szczegóły 
41.artykuł: Chałasiński Józef: Pamiętnikarstwo młodego pokolenia wsi jako przejaw kultury współczesnej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 33-38 (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu Wydziału Nauk Społeczny...) szczegóły 
42.artykuł: Clyman Toby W.: The double voice in Polish Jewish women's autobiographies of the 1930s. Polin 2007 t. 18 s. 459-466 (nt. konkursów na autobiografie adresowanych do młodych Żydówek, zorga...) szczegóły 
43.artykuł: Dąbrowska Maria: Pomnik kultury demokratycznej i jego obrona. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 19-25 (niepublikowany tekst z 1946 r. wstępu do przygotowywanej przez pisarkę...) szczegóły 
44.artykuł: Długosz-Niedbalec Katarzyna: Język kobiet i język mężczyzn w pamiętnikach. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2008 t. 35 s. 111-116 (na materiale pamiętników z l. 1950-1989...) szczegóły 
45.artykuł: Doktór Jan: Mieszczanie i Żydzi w dziennikach misjonarzy Institutum Judaicum w Halle i Bruedergemeinde w Herrenhut. Kwartalnik Historii Żydów 2003 nr 1 s. 336-341  szczegóły 
46.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Świadomość narodowa chłopów w świetle pamiętników w okresie powstań narodowowyzwoleńczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 45 s. 87-93  szczegóły 
47.artykuł: Dzierzgowska Anna: Jak wiejskie dziecko stawało się dorosłym. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 127-135 (w świetle prac nadesłanych na konkurs "Pamiętnik chłopa" ogłoszony prz...) szczegóły 
48.artykuł: Elmanowska Barbara: Mężczyźni opuszczają Warszawę. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 108-110 (nt. obrazu mężczyzn opuszczających podczas II wojny światowej Warszawę...) szczegóły 
49.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Kroniki zesłania. Nasz Dziennik 2001 nr 71 s. 10 (dot. serii wydawniczej "Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i...) szczegóły 
50.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Wspomnienia wołyńskie. Nasz Dziennik 2001 nr 128 s. 10 (dot. książek wspomnieniowych: Leon Karłowicz "Za Dywizję Wołyńską", Jó...) szczegóły 
51.artykuł: Gałaj Dyzma, Szczepański Jan: Poparcie dla ZAP [Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych] w IRWiP [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN i deklaracja współpracy. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 175  szczegóły 
52.artykuł: Gapys Jerzy: Polityczne koncepcje ziemiaństwa i jego stosunek do najistotniejszych wydarzeń społeczno-politycznych. Na przykładzie dystryktu radomskiego w latach 1939-1945. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 261-279 (na podstawie pamiętników ziemiańskich...) szczegóły 
53.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1998 r. 12 s. 70-82 (dot. XX w....) szczegóły 
54.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Nowe pamiętniki emigrantów Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 188-191  szczegóły 
55.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1990 r. 4 s. 179-189  szczegóły 
56.artykuł: Gorzko Marek: Pamiętniki, marksiści, metoda biograficzna. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 2002 nr 13 (331) s. 148-162 (dot. historii zastosowań metody biograficznej; szerzej o koncepcji Jul...) szczegóły 
57.artykuł: Gorzko Marek: Pojęcie podstawowej sytuacji biograficznej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1993 nr 5 (115) s. 95-107 (definicja pojęcia i analiza przykładów w świetle materiałów pamiętnika...) szczegóły 
58.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
59.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 124-156 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1984...) szczegóły 
60.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 155-207 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1983...) szczegóły 
61.artykuł: Grala Hieronim: Esshe raz o peterburgskikh kar'erakh poljakov. Novaja Pol'sha 2004 nr 2 s. 29-34 (m.in. na podstawie pamiętników i wspomnień Karola Olgierda Borchardta,...) szczegóły 
62.artykuł: Grzelak Zdzisław: Ciągłość i zmiana w kulturze wsi polskiej. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 137-143 (opisanie zjawiska przez pryzmat pisarstwa pamiętnikarskiego w środowis...) szczegóły 
63.artykuł: Grzelak Zdzisław: Powstaje Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] Polskiej Akademii Nauk (Notatka w sprawie potrzeby i perspektyw Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR PAN). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 173 (tekst z załącznikiem: Załącznik do "Notatki w sprawie potrzeby i persp...) szczegóły 
64.artykuł: Jackowski Aleksander: Marginalia. Konteksty 1995 nr 1 s. 81-82 (nt. popularności pamiętników z lat wojny i l. 50-tych i 60-tych XX w. ...) szczegóły 
65.artykuł: Jakubczak Franciszek: Fenomen pamiętnikarstwa polskiego a lokalno-regionalna kultura wsi. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 124-136  szczegóły 
66.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zasoby pamiętników. Zasady i zakres ich użytkowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989 z. 2 s. 259-68 (nt. dokumentów pamiętnikarskich jako materiałów źródłowych dla potrzeb...) szczegóły 
67.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zbiory oraz placówki pamiętnikarstwa polskiego i polonijnego. Nauka 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
68.artykuł: Jakubiak Krzysztof: Wychowanie rodzinne i nauka domowa dziecka na Pomorzu w świetle polskich pamiętników z przełomu XIX i XX wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
69.artykuł: Jarosz Bożena: Amatorska twórczość literacka publikowana w formie blogów w opinii studentów. Edukacja Medialna 2003 nr 4 s. 27-29  szczegóły 
70.artykuł: J.K.: Zapisać własne życie. Płomyk 1990 nr 6 s. 8-9  szczegóły 
71.artykuł: Jurkowski Roman: Wyobrażenia i rzeczywistość. Polscy panowie i białoruscy chłopi w świetle pamiętników ziemian i realiów kresowych drugiej połowy XIX - początku XX wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Cz. 2....) szczegóły 
72.artykuł: Kawka Maciej: Dyskurs autobiograficzny w internecie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 109-110 (fel.; dot. m.in. języka blogów - dzienników i pamiętników publikowanyc...) szczegóły 
73.artykuł: Kaziów Michał: Pamiętniki. Komunikaty 1996 nr 5 s. 5 (pamiętnikarstwo w dwudziestoleciu międzywojennym i obecnie; felieton...) szczegóły 
74.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie analizy narracji kresowych. x 1996 ([W ks. zb.:] Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa pod redakc...) szczegóły 
75.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 43-60  szczegóły 
76.artykuł: Kobuszewski Bogdan: Na kanwie lektur o akcji "Wieniec" (lata 1950-1999). Rocznik Mazowiecki 2002 t. 14 s. 115-139 (dot. m.in. akcji w świetle doniesień prasowych i pamiętników...) szczegóły 
77.artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1999-2002 (Podlasie Południowe - siedleckie i bialskopodlaskie). Rocznik Bialskopodlaski 2002 t. 10 s. 296-314 (m.in. nt. książek pamiętnikarskich wydanych na Podlasiu...) szczegóły 
78.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
79.artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Nad polskimi pamiętnikami. Autorzy - inspiratorzy - czytelnicy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne 1994 z. 7 s. 31-45  szczegóły 
80.artykuł: Kostrowicka Irena: Śladami dzieła Ludwika Krzywickiego. "Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich". Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 116-119 (przedmowa do antologii: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, ...) szczegóły 
81.artykuł: Kot Wiesław: Pamiętniki z holocaustu. Arkusz 1993 nr 20 s. 3  szczegóły 
82.artykuł: Kowalczyk Jacek: Nastroje społeczne w ZSRR 1941-1942 (W świetle literatury pamiętnikarskiej). Studia Historyczne 1997 z. 3 s. 375-396  szczegóły 
83.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Narracje autobiograficzne - zagrożenie - zaradność. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 61-77  szczegóły 
84.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 3 s. 12 ([fel. nt. lit. pamiętnikarskiej]...) szczegóły 
85.artykuł: Kruszewski Eugeniusz: Świat wspomnień (Zdzisławowi Jagodzińskiemu). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 33 s. 21-28 (literatura pamiętnikarska powstała poza krajem w l. 1940-1990...) szczegóły 
86.artykuł: Kubis Barbara: Miejsce literatury pamiętnikarskiej w systemie środków dydaktycznych do nauczania i uczenia się historii. Wiadomości Historyczne 1993 nr 3 s. 159-163  szczegóły 
87.artykuł: Kubis Barbara: Pamiętniki kobiet polskich w procesie nauczania historii. Wiadomości Historyczne 1999 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
88.artykuł: Leoński Jacek: Drogi życiowe robotników Ziem Zachodnich (Na podstawie pamiętników robotniczych z 1981 roku). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 39-45  szczegóły 
89.artykuł: Leoński Jacek, Rzepa Teresa: Przeszłość sportretowana w pamiętnikach (Na podstawie pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich). Rocznik Koszaliński 1993 nr 23 s. 111-119  szczegóły 
90.artykuł: Leoński Jacek: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (Uwagi do socjologicznej analizy pamiętników). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1996 nr 7 (166) s. 71-76 (na materiale pamiętników nadesłanych na konkursy: "Pamiętnik mieszkańc...) szczegóły 
91.artykuł: Lipszyc Katarzyna: Midrasz 2008 nr 4 s. 44-48 (nt. wspomnień z czasów Zagłady publikowanych przez Polish-Jewish Herit...) szczegóły 
92.artykuł: Madejski Jerzy: Kanon i "przepisywanie" literatury. Sytuacja diarystyki (Uwagi wstępne). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007 nr 5 s. 11-20  szczegóły 
93.artykuł: Malanowski Jan: Pamiętniki - ważny dokument historyczny. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
94.artykuł: Marciszewska Elżbieta: Analiza pamiętników nadesłanych na konkurs "Życiorys własny robotnika". Przegląd Zachodni 1998 nr 3 s. 155-176  szczegóły 
95.artykuł: Markiewicz Władysław: Jubileuszowe pamiętniki robotników szkoły naukowej Floriana Znanieckiego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 184-187  szczegóły 
96.artykuł: Meducka Marta: Pamiętniki chłopów jako pomocnicze źródło wiedzy o miejscu i roli książki w środowisku wiejskim przed 1918 rokiem. Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 221-242 (dotyczy pamiętników autorów urodzonych między 1840 a 1905...) szczegóły 
97.artykuł: Nawrot Monika: Rola rodziny w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX i początkach XX w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa. Acta Elbingensia 2003 t. 1 s. 51-70  szczegóły 
98.artykuł: Niebelski Eugeniusz: Duchowni na zesłaniu syberyjskim w Tunce w latach 1866-1877. Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 55-79 (m.in. na podstawie wspomnień następujących osób: Ignacy Klimowicz, Mik...) szczegóły 
99.artykuł: Niewiadomski Donat: Kartka z historii ludowego pamiętnikarstwa. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
100.artykuł: Nowak Anna: Metoda autobiografii w badaniach wzorów życia rodzinnego. Propozycja badawcza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1993 nr 5 (115) s. 85-93 (propozycja analizy materiałów pamiętnikarskich nadsyłanych od 1969 rok...) szczegóły 
101.artykuł: Oettingen Urszula: Dwory na szlaku działań grupy Józefa Piłsudskiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle źródeł pamiętnikarskich. Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 163-178 (obrazy dworu w wspomnieniach i pamiętnikach m.in. autorów: Emanuel Ma...) szczegóły 
102.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór i Legiony Polskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w 1915 roku w świetle źródeł pamiętnikarskich. x 2003 ([W ks.:] ... et quorum pars magna fui... (Księga pamiątkowa poświęcona...) szczegóły 
103.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1915 roku w świetle legionowych pamiętników. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 199-213 (art. nt. dzieł wydanych przede wszystkim w latach 1915-1939, także nt....) szczegóły 
104.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
105.artykuł: Paździoch Władysław: Zarys pamiętnikarstwa w regionie głogowskim po II wojnie światowej. Mit 1998 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
106.artykuł: Pietraszek Edward: Rola wychowawcza matki w rodzinie robotniczej 1880-1939 (w świetle pamiętników). x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
107.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Warstwa nowej leksyki we wspomnieniach Sybiraków z lat 1939-1945. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 117-124  szczegóły 
108.artykuł: Pokorska Beata Anna: Pamiętnikarstwo duchowieństwa w wieku dziewiętnastym. Akant 2003 nr 10 s. 20-23  szczegóły 
109.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 20 VI s. 16 (not. o powstaniu w Warszawie Fundacji Popierania Pamiętnikarstwa Polsk...) szczegóły 
110.artykuł: Rolnik Dariusz: Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764 - 1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej..... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2007 t. 5 (2483) s. 95-109  szczegóły 
111.artykuł: Romaniszyn Krystyna: Obraz Polski a świadomość narodowa (Analiza pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie). Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 295-308  szczegóły 
112.artykuł: Rzepa Teresa: Psychologiczny portret mieszkańca Pomorza Środkowego (Na podstawie pamiętników obejmujących lata 1945-1970). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 23-38  szczegóły 
113.artykuł: Siekierski Stanisław: Pamiętnikarze a społeczne konteksty. x 1999 ([W ks.:] Pokolenia, kultura, polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie...) szczegóły 
114.artykuł: Siekierski Stanisław: Świadomość chłopów okresu kolektywizacji w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 53-63  szczegóły 
115.artykuł: Stępień Monika: The image of post-war Kraków in Jewish writing, 1945-1950. Polin 2011 t. 23 s. 361-381 (dot. twórczości wspomnieniowej, aut.: Irena Bronner, Hela Fisher, Alo...) szczegóły 
116.artykuł: Strumph-Wojtkiewicz Stanisław: Cudzoziemscy powstańcy. Mimoza 2003 nr 1 s. 6-9 (nt. cudzoziemców biorących udział w powstaniu styczniowym. m.in. na po...) szczegóły 
117.artykuł: Sulima Roch: Saga o buntownikach i oraczach. Regiony 1997 nr 4 s. 136-140 (dot.: Tomasz Skorupka: Kto przy Obrze temu dobrze, Wawrzyniec Skorupka...) szczegóły 
118.artykuł: Svjazhynskih Uladzihmihr: Memuary XVII stagoddzja: Prablema supol'najj kul'turnajj nalezhnascih. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 2. Mihnsk 1997 ...) szczegóły 
119.artykuł: Szpytma Mateusz: Wizerunek Żyda galicyjskiego w pamiętnikach chłopów. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 2002 nr 32 s. 65-75  szczegóły 
120.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Vlast' soloveckaja i Poljaki. Novaja Pol'sha 2002 nr 12 s. 46-48 (nt. wspomnień zesłańców na północ Rosji; dot. następujących twórców: A...) szczegóły 
121.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski René: Władza sołowiecka i Polacy. Novaja Pol'sha 2004 wydanie specjalne s. 67-70 (nt. wspomnień zesłańców na północ Rosji; dot. następujących twórców: A...) szczegóły 
122.artykuł: Tazbir Janusz: Pomnikiem zhańbieni. x 1999 ([w ks.:] Janusz Tazbir: Pożegnanie z XX wiekiem. Warszawa 1999, s. 73-...) szczegóły 
123.artykuł: Turski Marian: Individual experience in diaries from the Łódź Ghetto. x 2000 ([w ks. zb.:] The Jews in Poland. Volume II. Edited by Sławomir Kaprals...) szczegóły 
124.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
125.artykuł: Walkusz Jan: Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 115-142 (dotyczy wspomnień z okresu pruskiego; relacji z podróży i wspomnień ob...) szczegóły 
126.artykuł: Wiewiórska Helena: Kresowianie na Obczyźnie i w Ojczyźnie. Semper Fidelis 2003 nr 6 s. 10-15 (m.in. nt. książek wspomnieniowych następujących twórców: Jadwiga Hohen...) szczegóły 
127.artykuł: Wilkowski Marcin: Edukacja poza polityką historyczną. Rita Baum 2008 nr 12 s. 41-43 (dot. m.in. projektów upamiętniających: organizowanej przez Ośrodek Bra...) szczegóły 
128.artykuł: Wiśniewska Katarzyna: Bibliografia adnotowana pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki ogłoszonych w latach 1976-1986 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, "Słowo Ludu" oraz Ośrodek Kultury Literackiej. Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 89-108  szczegóły 
129.artykuł: Wojtkiewicz-Rok Wanda: Studia medyczne we Lwowie w latach 1894-1939 w świetle pamiętników lekarzy. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 108-110 (na przykładzie pamiętników pozostających w rękopisach...) szczegóły 
130.artykuł: Wójcik Ryszard: Nurt pamiętnikarstwa (Pamięć wzgardzona - pamięć bezdomna). Aneks Trybuny 2000 nr 120 s. A, F (nt. sprzedaży w prywatne ręce Domu Pamiętnikarstwa w zabytkowy pałacu ...) szczegóły 
131.artykuł: Wyszyński Stefan: Problemy społeczno-moralne wsi w "Pamiętnikach chłopów". Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 46-60 (dot. antologii: Pamiętniki Chłopów, Warszawa 1935...) szczegóły 
132.artykuł: Zamierzenia Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN kontynuowanie przez przez ZAP IRWiR [Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN [!]. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 176 (skład Komitetu...) szczegóły 
133.artykuł: Zieliński Andrzej: Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku. nr s. (dot. m.in. obecności Rugii w XIX-wiecznych w polskim piśmiennictwie li...) szczegóły 
134.artykuł: Zięba Dariusz: Bohaterowie literatury syberyjskiej. Fraza 2002 nr 3 s. 243-254 (nt. pamiętników sybiraków do XVII w.; m.in. o Thesby de Belcourze, Mau...) szczegóły 
135.artykuł: Zięba Dariusz: Zesłańczy system wartości we wczesnych pamiętnikach z Syberii (1660-1812). Prace Humanistyczne 2004 nr 31 s. 120-154 (szerzej o pamiętnikach autorów: Maurycy Beniowski, Faustyn Ciecierski,...) szczegóły 
136.artykuł: Zwicker Stefan: "Weh dem, der aus der Reihe tanzt" - Jugend im Nationalsozialismus in autobiographischen Werken bei Kempowski, Harig, Jost Hermand und Peter Gay. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
137.artykuł: Żurko Jerzy: O pożytkach badania tożsamości narodowej metodą autobiograficzną. x 2003 ([w ks. zb.:] Biografia a tożsamość. Pod red. Ireny Szlachcicowej. Wroc...) szczegóły