PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura macedońska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura macedońska / Historia literatury (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Andrijhevska Natalijha: Imenki so prefiksite ne- i bez- vo makedonskite crkovnoslovenski rakopisi. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 167-179  szczegóły 
2.artykuł: Czapik Barbara: Polski i macedoński "nadrealizm spontaniczny". Uwagi o stanie badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 33-42  szczegóły 
3.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
4.artykuł: Kawka Maciej: Dobro dojdovte - Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Konspekt 2001 nr 8 s. 75-76 (dot. przebiegu seminarium z udziałem slawistów z całego świata; w prog...) szczegóły 
5.artykuł: Kostovska Vesna: Morfosintaksichki osobenosti na makedonskoto chetvoroevangelie. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 181-206  szczegóły 
6.artykuł: Miodyński Lech: Typowość i specyfika socrealizmu macedońskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
7.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 227-230 ([rec ks. zb.:] Makedonska knjhizhevnost. Zagreb 1988...) szczegóły 
8.artykuł: Pandev Dimitar: Semiotichka interpretacija na raskazot za Avram (spored "Tikveshkiot" i "Dubrovnichkiot zbornik). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
9.artykuł: Stojhchevska-Antijk Vera: Kon razvojhnite etapi na srednovekovnata makedonska knizhevnost. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1996 t. 4 s. 203-211 (przegląd macedonskiej literatury okresu średniowiecza; ze streszcz. w ...) szczegóły 
10.artykuł: Trajhkova Katica: Parichnite edinici, edinicite merki i trgovskata terminologijha vo Stanislavoviot prolog. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 209-214  szczegóły 
11.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folkloristichkata vrednost na tekstovite zapishani os M. Malecki vo Egejhska Makedonijha. x 1987 ([w czasopiśmie:] Makedonski Folklor (Skopje) 1987 39/40 s. 35-4...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Literatura współczesna (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Folia Philologica Macedono-Polonica T. 4: 1996. 1996 ([Zawiera m.in.:] Violeta Nikolovska: Od problematikata na modalnosta v...) szczegóły 
13.książka: Juda Celina: Literatura w stanie podejrzenia. (Współczesna proza macedońska lat sześćdziesiątych XX wieku). 1992 (Wstęp. Rozdz. I. Próby periodyzacji literatury macedońskiej od 1945 ro...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 739-740  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Slavia 1993 z. 1 s. 106  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 125-129  szczegóły 
14.książka: Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media. 2011  szczegóły 
15.książka: Miodyński Lech: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. 1999 (Wstęp. * Część I: Zaburzenia ewolucji. Utracone paradygmaty. * Część I...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 105-107  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Apostolova Ivanka: O komiksie macedońskim. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 94-96 (rozm. z macedońskimi twórcami komiksowymi; z notą o aut....) szczegóły 
17.artykuł: Błaszak Magdalena: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 143-151  szczegóły 
18.artykuł: Juda Celina: Trzecia generacja prozaików macedońskiech (Geneza i rola świadomości pokoleniowej w kształtowaniu procesów rozwojowych literatury macedońskiej lat sześćdziesiątych XX wieku). Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 137-145  szczegóły 
19.artykuł: Kapushevska-Drakulevska Lidijha: Romanticharskata tradicijja i sovremeniot makedonski fantastichen raskaz. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 111-121 (ze streszczeniem w jęz. angielskim; z notą o autorce s. 372...) szczegóły 
20.artykuł: Kawka Maciej: Dobro dojdovte - Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Konspekt 2001 nr 8 s. 75-76 (dot. przebiegu seminarium z udziałem slawistów z całego świata; w prog...) szczegóły 
21.artykuł: Kępiński Piotr: Na południe od Skopje (Współczesna poezja macedońska). Czas Kultury 1997 nr 2 s. 80-81  szczegóły 
22.artykuł: Mikołajczyk Agnieszka: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 354-355 ([rec. ks.:] Hristo Georgievski: Poetika na makedonskiot raskaz. Skople...) szczegóły 
23.artykuł: Miodyński Lech: Dylemat języka w najnowszej literaturze macedońskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 152-160  szczegóły 
24.artykuł: Miodyński Lech: "Epskoto na glasnje" - pierwszy manifest odnowionej poezji macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s, 162-175 (dot. manifestu Bogomila Guzela i Radovana Pavlovskiego z 1960...) szczegóły 
25.artykuł: Miodyński Lech: Kulturowe matryce semantyczne - wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 25-36 (problematyka przekładów poezji macedońskiej na języki polski i chorwac...) szczegóły 
26.artykuł: Miodyński Lech: Polskiot i makedonskiot "neoklasicizam" kako poetska paradigma na kulturata. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1996 t. 4 s. 174-183 (poezja neoklasyczna w polskiej i macedońskiej literaturze powowjennej;...) szczegóły 
27.artykuł: Miodyński Lech: Problem periodyzacji literatur polskiej i macedońskiej po II wojnie światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 43-55  szczegóły 
28.artykuł: Miodyński Lech: Przyspieszenie przeciw ewolucji - nowy radykalizm literatury macedońskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
29.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 227-230 ([rec. ks.:] Milan Djurchinov: Nova makedonska knjhizhevnost (1945-1980...) szczegóły 
30.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 351-353 ([rec. ks.:] Danilo Kocevski: Kritikata kako zabluda. Predizvivite na t...) szczegóły 
31.artykuł: Petkovska Nada: Postmodernizm w literaturze macedońskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
32.artykuł: Stojhchevska-Antijk Vera: Percepcijhata na srednovekovnata knizhevna problematika vo ramkite na sovremenata makedonska literatura. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 68-75 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Zagadnienia specjalne (macedońska) / Czasopiśmiennictwo (macedońska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
33.odwołanie: Kulturen Zivot (Skopje). x  szczegóły 
artykuł: Kulturen Zivot. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 117 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Macedonia. Twórczość 1998 nr 12 s. 133-135 (przegląd zawartości czasopism literackich, m.in. "Stozheru", "Makedons...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Zagadnienia specjalne (macedońska) / Tematy, motywy (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Miodyński Lech: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. 1999 (Wstęp. * Część I: Zaburzenia ewolucji. Utracone paradygmaty. * Część I...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 105-107  szczegóły 
36.książka: Miodyński Lech: Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej. 2011  szczegóły 
recenzja: Zieliński Bogusław: Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 390-393 (z notą o autorze s. 444...) szczegóły 
37.książka: Moroz-Grzelak Lilla: Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej. 2004  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Sazdow Tome: Bitwa na Kosowym Polu w literaturze macedońskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 102 (1066) s. 99-104  szczegóły 
39.artykuł: Sujecka Jolanta: "Synowie czarnej dżumy". Obraz choroby jako środek konceptualizowania obcości (w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim I połowy XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 77-85 (z fragm. tekstów; nota o Jolancie Sujeckiej s. 516-517...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Literatura ludowa (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Tradycja pieśni hajduckiej a wizerunek Goce Delceva w ludowej pieśni macedońskiej. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 85-101  szczegóły 
41.artykuł: Sazdow Tome: Zhenskite likovi vo makedonskite narodni poslovici i pogovorki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 28-32 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
42.artykuł: Simichijev Kole: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 215-216 (rec. ks.: Simo Mladenovski: Makedonskite narodni pesni za NOB i revolu...) szczegóły 
43.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Macedońska proza ludowa (Na podstawie zbiorów z ubiegłego wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 17-26 (omów. trzech zbiorów macedońskiej prozy ludowej: Stevana Verkovicia, K...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Utwory anonimowe (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
44.książka: List z Nieba czyli Epistoła o niedzieli. 1991 ([Macedońska wersja apokryfu "List Pana naszego Jezusa Chrystusa" z IV ...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
45.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Chwalił się bogaty Iwo. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 73 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
46.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Gdy przyszedł do nas.... Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 72 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
47.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Przemyj, przemyj miła matko.... Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 71 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
48.wiersz: Pieśni Macedonii [z tego cyklu:] Szar-Planina i trzej owczarze. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 70 (tekst równoległy w jęz. macedońskim i polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Antologie i zbiory (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Antologia poezji macedońskiej. Warszawska Jesień Poezji' 87. 1987 ([Wiersze autorów:] Cane Andreevski, Petre M. Andreevski, Petre Bakevsk...) szczegóły 
50.książka: Czerwone winorośla. Panorama poezji macedońskiej. 1996 ([Autorzy:] Petre M. Andrejevski, Petre Bakevski, Petar T. Boskovski, T...) szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: O modlitwie Dawida i czerwonych winoroślach. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 302-304  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 198-199  szczegóły 
51.książka: Pięćdziesiąt lat poezji macedońskiej (Antologia). (Kazimiera M. Solecka: Zamiast wstępu. - [Wiersze autorów:] Boris Chavk...) szczegóły 
52.książka: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. [Antologia]. 2009  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
53.antologia: Antologia współczesnej poezji macedońskiej. Fraza 2000 nr 30 s. 49-75 (wiersze autorów: Bogdan Bogatinovski, Jordan Danilovski, Lidija Dimkov...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Abadzhiev Georgi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Spasov Aleksandahr: Georgi Abadziev - poeta "ilideński". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 49-56  szczegóły 
  Acevska Vesna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
55.książka twórcy: Acevska Vesna: Kotwica Noego. [Wiersz].  szczegóły 
  Andonovski Venko
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
56.utwór: Papokot na svetot.  szczegóły 
artykuł: Dimova Marijja: Interdiskurzivni varijacii: odnosot knizhevnost - teorija. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 155-168  szczegóły 
  Andonovski Veroljub
    proza (alfabet tytułów)
57.proza: Andonovski Veroljub: Powiedz mi, a ci powiem. Szpilki 1989 nr 21 s. 9  szczegóły 
  Andreevski Petre M.
    wiersze (alfabet tytułów)
58.wiersz: Andreevski Petre M.: Narodziny świata. Arkusz 2000 nr 1 s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
59.wiersz: Andreevski Petre M.: Oblicze słów. Arkusz 2000 nr 1 s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Bakevski Petre
    książki twórcy (alfabet tytułów)
60.książka twórcy: Bakevski Petre: Słoneczny pierścień. Wiersze. 1998  szczegóły 
  Calovski Todor
    wiersze (alfabet tytułów)
61.wiersz: Calovski Todor: Nirwana. Gazeta Kulturalna 2004 nr 2 s. 6 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Capaliku Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Krasnogruda 2002 nr 15 s. 52 (not....) szczegóły 
  Chashule Kole
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Petkowska Nada: Dramskoto tvoreshtvo na Kole Chashule vo svetlinata na teatarskite tendencii vo XX-ot vek. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1994 nr 3 (1421) s. 57-67 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
64.utwór: Partitura za eden Miron.  szczegóły 
artykuł: Petkovska Nada: Vlasta kako tema vo tragichnata farsa na K. Chashule i S. Mrozhek. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1996 t. 4 s. 184-194 (temat władzy w "Policji" i "Tangu" Sławomira Mrożka oraz "Partitury za...) szczegóły 
  Chingo Zhivko
    proza (alfabet tytułów)
65.proza: Cingo Zivko: Gryzonie. Arkusz 2000 nr 1 s. 3-4 (z notą o autorze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Kawka Maciej: O metatekstowych przejawach dekonstrukcjonizmu w niektórych opowiadaniach Zivka Cinga. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 144-150  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
67.utwór: Wielka woda [Golemata voda].  szczegóły 
artykuł: Kawka Maciej: Proklet da bidam w polskiej przekładzie "Wielkiej wody" Zivka Cinga. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Cvetkoski Branko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
68.książka twórcy: Cvetkoski Branko: Obrazy w obłokach. [Wiersze].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
69.wiersz: Cvetkoski Branko: Cień. Fraza 2000 nr 30 s. 93-94 (z not., s. 298...) szczegóły 
70.wiersz: Cvetkoski Branko: Sen starszego pana. Fraza 2000 nr 30 s. 92 (z not., s. 298...) szczegóły 
71.wiersz: Cvetkoski Branko: Triumf wątpliwości. Fraza 2000 nr 30 s. 93 (z not., s. 298...) szczegóły 
72.wiersz: Cvetkoski Branko: Ucieczka. Fraza 2000 nr 30 s. 93 (z not., s. 298...) szczegóły 
73.wiersz: Cvetkoski Branko: Zakręt. Fraza 2000 nr 30 s. 92 (z not., s. 298...) szczegóły 
74.wiersz: Cvetkoski Branko: Zapomniany kaganek (urywek z pewnego listu). Fraza 2000 nr 30 s. 94 (z not., s. 298...) szczegóły 
  Dimkovska Lidija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
75.książka twórcy: Dimkovska Lidija: Ukryta kamera. [Powieść]. 2010  szczegóły 
  Dimkovska Lidijha
    wiersze (alfabet tytułów)
76.wiersz: Dimkovska Lidija: Ewangelia wg Siebie. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 48-49  szczegóły 
77.wiersz: Dimkovska Lidija: Uczciwa dziewczyna. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 48-49  szczegóły 
78.wiersz: Dimkovska Lidija: Wyznanie. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
79.wiersz: Dimkovska Lidija: Żebracy małego Paryża. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Krasnogruda 2002 nr 15 s. 46 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Dimoski Slave G'org'o
    książki twórcy (alfabet tytułów)
81.książka twórcy: Dimoski Slave Gjorgjo: Ojczysty język. [Wiersze]. 2012  szczegóły 
  Dirjhan Liljhana
    wiersze (alfabet tytułów)
82.wiersz: Dirjan Liljana: Bałkany. Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
83.wiersz: Dirjan Liljana: Melancholia eterna. Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
84.wiersz: Dirjan Liljana: Przed nowym wierszem. Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
85.wiersz: Dirjan Liljana: W naszym domu jest mnóstwo starych papierów.... Arkusz 2000 nr 1 s. 9 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Dukovski Dejan
    proza (alfabet tytułów)
86.proza: Dukovski Dejan: Beczka prochu. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 64-84 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Pielechaty Aleksandra: Beczka prochu. Trybuna 2003 nr 17 s. 13 (zapowiedź spotkania autorskiego; Gdańsk, 22 I 2003...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
88.wywiad: Cirlić Dorota Jovanka: Beczka prochu - stereotyp czy prawda?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 25-27  szczegóły 
89.wywiad: Cirlić Dorota Jovanka: Zabić sąsiada. Gazeta Wyborcza 2003 nr 16 s. 14 (z notą i fot....) szczegóły 
90.wywiad: "To nie tylko kwestia języka". Rozmowa "Brulionu" z Dejanem Dukovskim. Tytuł [Gdańsk] 2002 nr 1/2 s. 224-225 (rozmowa przygotowana dla magzynu kulturalnego "Brulion", realizowanego...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
91.utwór: Bure baruta [Beczka prochu].  szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Prawo odwetu. Rzeczpospolita 2000 nr 125 s. A13 (nt. filmowej adaptacji sztuki w reż. Gorana Paskaljevicia...) szczegóły 
  Georgievski Tashko
    proza (alfabet tytułów)
92.proza: Georgievski Tashko: I znów powrócą ptaki. Fraza 2000 nr 30 s. 85-87 (z not., s. 299...) szczegóły 
93.proza: Georgievski Tashko: Przecież jesteśmy ludźmi. Fraza 2000 nr 30 s. 76-85 (z not., s. 299...) szczegóły 
  Jakimovski Cedo
    wiersze (alfabet tytułów)
94.wiersz: Jakimovski Cedo: Narcyzy. Gazeta Kulturalna 2004 nr 2 s. 6 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Janevski Slavko
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: Janevski Slavko: Psie lasy. Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (z not....) szczegóły 
96.wiersz: Janevski Slavko: Śniadanie ze śmiercią. Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
97.proza: Janevski Slavko: Dziewięć wieków Cherubina. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 52-55 (z not. o aut....) szczegóły 
98.proza: Janevski Slavko: Dziewięć wieków Cherubina. Fa-Art 1994 nr 3 s. 85-96 (z not. o aut., s. 96...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Petkovska Nada: Utopizmot vo romanite na Slavko Janevski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 105-115 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Jguzel' Bogomil
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Guzel Bogumil: Delficka przepowiednia?. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 65  szczegóły 
101.wiersz: Guzel Bogumil: Eli, Eli, Lama Sabachthani?. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 66  szczegóły 
102.wiersz: Giuzel Bogomil: Eu-ropa. Arkusz 2000 nr 1 s. 16 (z notą o autorze...) szczegóły 
103.wiersz: Guzel Bogumil: Koniec wieku. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 65  szczegóły 
104.wiersz: Guzel Bogumil: Nóż na gardle. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 67  szczegóły 
105.wiersz: Giuzel Bogomil: Oblężenie Carogrodu. Fraza 2000 nr 30 s. 88-89 (z not., s. 299...) szczegóły 
106.wiersz: Giuzel Bogomil: Pustelnik. Fraza 2000 nr 30 s. 89 (z not., s. 299...) szczegóły 
107.wiersz: Guzel Bogumil: Słyszałem skargę. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 64  szczegóły 
108.wiersz: Guzel Bogumil: Wcielenie. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 64  szczegóły 
109.wiersz: Guzel Bogumil: Z FYROM do byłych jugosłowiańskich przyjaciół. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 68  szczegóły 
110.wiersz: Guzel Bogumil: Zaciemnienie. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 63  szczegóły 
111.wiersz: Giuzel Bogomil: Zima. Fraza 2000 nr 30 s. 88 (z not., s. 299...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
112.książka o twórcy: Miodyński Lech: Bogomil Guzel. Poetycki dialog z naturą i kulturą. 1994 (Wprowadzenie. Miejsce człowieka i wymiar wiersza: przestrzeń. Uniwersa...) szczegóły 
113.książka o twórcy: Miodyński Lech: Priroda, intelekt, kultura. Prashanjata na poetskoto tvoreshtvo na Bogomil G'uzel. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 63 (not....) szczegóły 
115.artykuł: Miodyński Lech: Ujęcia czasu w poezji Bogomila G'uzela. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 237-262  szczegóły 
116.artykuł: Simic Charles: O Bogumilu Guzelu. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 64, 66 (art. ogólny...) szczegóły 
  Jovanovska Kate
    wiersze (alfabet tytułów)
117.wiersz: Jovanovska Kate: Memnun oldum. Nadwisłocze 2008 nr 3 s. 64 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
  Jovchevski Todor
    proza (alfabet tytułów)
118.proza: Jovchevski Todor: Oszustwo. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 59 (z not....) szczegóły 
  Kiselinovski Stojan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Kawka Maciej: Historyk ze Skopia. Konspekt 2000 nr 3 s. 63 (sylwetka; m.in. nt. twórczości literackiej i zainteresowań naukowych...) szczegóły 
  Koleski Jovan
    wiersze (alfabet tytułów)
120.wiersz: Koleski Jovan: Chwilka. Gazeta Kulturalna 2004 nr 2 s. 6 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Koneski Blazhe
    wiersze (alfabet tytułów)
121.wiersz: Koneski Blazhe: Anioł ze świętej Zofii. x 1996 ([W ks.:] Herbert Oleschko: Aniołów dyskretny lot. Kalwaria Zebrzydowsk...) szczegóły 
122.wiersz: Koneski Blaze: Myśl o północy. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 14 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.); z notą o autorze i tłumaczce, s. 15...) szczegóły 
123.wiersz: Koneski Blaze: Skopje. Arkusz 2000 nr 1 s. 1 (z notą o autorze...) szczegóły 
124.wiersz: Koneski Blaze: Wspomnienie po latach. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 3 (z not., s. 191...) szczegóły 
125.wiersz: Koneski Blaze: Zachód. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 14 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.); z notą o autorze i tłumaczce, s. 15...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
126.tekst paraliteracki: Koneski Blaze: O odkrywaniu poezji. Jeszcze Jedna 1996 nr 1 s. 2-3  szczegóły 
127.tekst paraliteracki: Koneski Blaze: Testament poety małego narodu. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 193-195 (z not. od redakcji...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: A.O-F.: Zmarł Blaze Koneski. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 332  szczegóły 
129.artykuł: Radicheski Naume: Tvorechki nastojhuvajna da se pishuva taka kako shto se zhivee - kon poezijhata na Ruzhevich i Koneski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1996 t. 4 s. 195-202 (analiza porównawcza twórczości B. Koneskiego i T. Różewicza; ze stresz...) szczegóły 
130.artykuł: Spasov Ljudmil: Wspomnienie o profesorze Blaze Koneskim (1921-1993). Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 349-351  szczegóły 
131.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Blazhe Koneski (19 XII 1921 - 7 XII 1993). Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 195-200  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
132.zgon: Prof. dr Blaze Koneski. Tygodnik Powszechny 1994 nr 3 s. 3 (zmarł: 7 XII 1993; sylwetka; podp.: Przyjaciele i współpracownicy z Po...) szczegóły 
133.zgon: Topolowska Zuzanna: Blaże Koneski (19 XII 1921 - 7 XII 1993). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1995 (1993/1994) s. 150-152) (zmarł: 7 XII 1993; sylwetka z powodu zgonu...) szczegóły 
  Kujundžiski Žarko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
134.książka twórcy: Kujundžiski Žarko: Spectator. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Madzirov Nikola
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Madzirov Nikola: Dni, w których trzeba być samemu = Dienos kad reikia pabuti vienam. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 86-87 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Manchevski Milcho
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
136.tekst paraliteracki: Manchevski Milcho: Wywoływanie deszczu a prawda subiektywna. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 115-116  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Friedman Victor A.: Bajka opisująca rzeczywistość. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 117-124 (dot. filmu "Before the Rain" w reżyserii twórcy...) szczegóły 
138.artykuł: Gibbons Fiachra: Baklava western. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 125-132 (nt. twórczości filmowej...) szczegóły 
139.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 114 (not.; z fot....) szczegóły 
140.artykuł: Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 114 (not....) szczegóły 
  Matevski Mateja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
141.książka twórcy: Matevski Mateja: Zrównanie dnia z nocą. [Wiersze]. 1989 ([Tłumacze:] Zbigniew Bieńkowski, Danuta Ćirlić-Straszyńska, Ryszard Ma...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Materia ducha. Tygodnik Solidarność 1991 nr 29 s. 16  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
142.wiersz: Matevski Mateja: Nokturn I. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 14-15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.); z notą o autorze i tłumaczce, s. 15; s...) szczegóły 
143.wiersz: Matevski Mateja: Nokturn VI. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.), s. 14; z notą o autorze i tłumaczce; s...) szczegóły 
  Mirkulovska Bistrica
    książki twórcy (alfabet tytułów)
144.książka twórcy: Mirkulovska Bistrica: Ziemio - czyjaś ty. [Wiersze]. 2010 ([Tłumacze:] Krzysztof Alboszta, Bojan Atovski, Beata Banaś, Joanna Bil...) szczegóły 
  Muhijc Ferid
    wiersze (alfabet tytułów)
145.wiersz: Muhić Ferid: Depcz go, nie depcz go. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
146.wiersz: Muhić Ferid: Granica tchnienia. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
147.wiersz: Muhić Ferid: Jego list. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
148.wiersz: Muhić Ferid: Kamień mądrości. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
149.wiersz: Muhić Ferid: Wirtuoz. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
150.tekst paraliteracki: Muhić Ferid: MultiMacedonia. Borussia 2000 nr 20/21 s. 173-181 (z notą...) szczegóły 
  Najhcheska Dragica
    wiersze (alfabet tytułów)
151.wiersz: Najceska Dragica: Milczenie. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
152.wiersz: Najceska Dragica: Zgaście latarnie. Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Nikolova Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
153.wiersz: Nikolova Aleksandra: Ku wyżynom, ku prawdom (fragment poematu). Arkusz 2000 nr 1 s. 5 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Osmanli Tomislav
    proza (alfabet tytułów)
154.proza: Osmanli Tomislav: Fotografia Ciotki Racheli. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 225-232  szczegóły 
155.proza: Osmanli Tomislav: The Boiling Pot Called Skopje. City of Missing Presences. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 103-109 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pavlovski Bozhin
    proza (alfabet tytułów)
156.proza: Pavlovski Bozhin: Czerwony hipokryta. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 12-22  szczegóły 
157.proza: Pavlovski Bożin: Czerwony hipokryta. Literatura 1997 nr 1 s. 8-12  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
158.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 50-53  szczegóły 
  Pavlovski Radovan
    wiersze (alfabet tytułów)
159.wiersz: Pavlovski Radovan: Cyganie. Mimoza 2003 nr 2 s. 22  szczegóły 
160.wiersz: Pavlovski Radovan: Cygańska noc. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
161.wiersz: Pavlovski Radovan: Motyl. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
162.wiersz: Pavlovski Radovan: Na drzewo przy drodze. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 15 (z notą o autorze, s. 14...) szczegóły 
  Pejchinova Ana
    wiersze (alfabet tytułów)
163.wiersz: Pejcinova Ana: Bestia. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 62  szczegóły 
164.wiersz: Pejcinova Ana: Drugie życie wojownika. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 62  szczegóły 
165.wiersz: Pejcinova Ana: Krzyk. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 60 (z not. o aut., z fot. Any Pejcinovej...) szczegóły 
166.wiersz: Pejcinova Ana: Pieśń i nóż. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 93 (z not....) szczegóły 
167.wiersz: Pejcinova Ana: Słońce - Żmija. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 93 (z not....) szczegóły 
168.wiersz: Pejcinova Ana: Trzask I. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 92 (z not....) szczegóły 
169.wiersz: Pejcinova Ana: Wilki. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 59  szczegóły 
170.wiersz: Pejcinova Ana: Zapomnienie. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 61  szczegóły 
  Petrovski Trajan
    wiersze (alfabet tytułów)
171.wiersz: Petrovski Trajan: Grom-piorun. Przegląd Powszechny 2001 nr 5 s. 184-185  szczegóły 
172.wiersz: Petrovski Trajan: Podkowa. Przegląd Powszechny 2001 nr 5 s. 185 (z not. o aut....) szczegóły 
173.wiersz: Petrovski Trajan: Rozkaz. Przegląd Powszechny 2001 nr 5 s. 184  szczegóły 
  Petruseva Marlena
    wiersze (alfabet tytułów)
174.wiersz: Petruseva Marlena: Niedola. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z not. o aut....) szczegóły 
175.wiersz: Petruseva Marlena: W drogę. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z not. o aut....) szczegóły 
  Podgorec Vidoje
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (zb): Nowe Książki 1989 nr 5 s. 39 (nota...) szczegóły 
  Popov Pavel
    proza (alfabet tytułów)
177.proza: Popov Pavel: Z życiorysu K*. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 116-119 (z not. o aut....) szczegóły 
  Popovski Ante
    książki twórcy (alfabet tytułów)
178.książka twórcy: Popovski Ante: List wiarołomny. Wiersze i poematy. 1998  szczegóły 
  Prokopiev Aleksandar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
179.książka twórcy: Prokopiev Aleksandar: Mały człowiek. Bajki z lewej kieszeni. [Opowiadanie]. 2012  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
180.proza: Prokopiev Aleksandar: Trzy ciotki. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 277-279  szczegóły 
  Rachin Koco
    książki twórcy (alfabet tytułów)
181.książka twórcy: Racin Koco: Białe zorze. 1989  szczegóły 
  Rencov Mikhail
    wiersze (alfabet tytułów)
182.wiersz: Rencov Mikhail: Nenaslovena. x 2001 ([W ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
183.utwór: Nenaslovena.  szczegóły 
artykuł: Vladova Jadranka: Ubavinata na paradokst ili oksimoron. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
  Rendzhov Mikhail
    wiersze (alfabet tytułów)
184.wiersz: Rendzov Mihail: Jeźdźcy, zagadka. Arkusz 2000 nr 1 s. 8 (z notą o autorze...) szczegóły 
185.wiersz: Rendzov Mihail: Pociecha. Arkusz 2000 nr 1 s. 8 (z notą o autorze...) szczegóły 
186.wiersz: Rendzov Mihail: Zegar. Arkusz 2000 nr 1 s. 8 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Rodev Dushko
    proza (alfabet tytułów)
187.proza: Rodev Dushko: Mijając się. Aleje 3 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
188.proza: Rodev Dushko: Zapomniana impresja. Aleje 3 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
  Rorijc Ivica Vanja
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Rorić Ivica Vanja: Błękitny wiatr. Płomyczek 1989 nr 115 s. 12  szczegóły 
190.wiersz: Rorić Ivica Vanja: Niebieska muszelka. Świerszczyk 1990 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Smilevski Goce
    książki twórcy (alfabet tytułów)
191.książka twórcy: Smilevski Goce: Rozmowa ze Spinozą. Powieść-pajęczyna. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Maksymiuk-Lipszyc Joanna: Bajka o Spinozie. Lampa 2006 nr 1 s. 73  szczegóły 
recenzja: Skrabek Dawid: Arte 2005 nr 4 s. 45 (nota recenzyjna...) szczegóły 
  Starova Luan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
192.książka twórcy: Starova Luan: Czasy kóz. [Powieść]. 2005  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
193.proza: Starova Luan: Pora kóz [pow.; fragm.]. Arkusz 2000 nr 1 s. 6-7 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Stefanovski Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Stefanovski Goran: Sarajewo. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
195.proza: Stefanovski Goran: Demon z przedmieścia. Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 104-130 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
196.proza: Stefanovski Goran: Sarajewo. Opowieści z pewnego miasta. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 24-57 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
197.tekst paraliteracki: Stefanovski Goran: Dlaczego Bałkany nie są sexy?. Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 94-103 (szkic autobiograficzny, z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 131 (nota biogr., z fot....) szczegóły 
199.artykuł: Dodovski Ivan: Tożsamość i przmoc na Bałkanach. O sztukach Gorana Stefanovskiego. Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 132-143  szczegóły 
200.artykuł: kac: Sarajewo. Dialog [Warszawa] 1993 nr 10 s. 162-16 (m.in. o dramacie "Sarajevo" wystawionej na Mieędzynarodowym Festiwalu ...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
201.wywiad: Tiselius Henric: Theatre critic Henric Tiselius in the middle of a dialogue between Chris Torch an Goran Stefanovski. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 91-96  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
202.utwór: Sarajewo (druk. Dialog 1994 nr 4).  szczegóły 
artykuł: Doświadczenie Sarajewa. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 85-94 (dyskusja red., również o sztuce "Antygona" Dusana Jovanovicia; wypow.:...) szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Nekropolis. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 80-84  szczegóły 
artykuł: Szczepański Jan Józef: Wstyd. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 95-96 (uwagi nt. sztuki będące uzup. dyskusji red. "Doświadczenie Sarajewa", ...) szczegóły 
artykuł: Wolicki Krzysztof: Łzy trzymać w pogotowiu. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 96-99 (uwagi nt. sztuki będące uzup. dyskusji red. "Doświadczenie Sarajewa", ...) szczegóły 
203.utwór: Wytatuowane dusze [Tetovirani dushi].  szczegóły 
artykuł: Petkovska Nada: Mitot i demitologizacijata kako osnova dramskiot sudir bo "Tetovirani dushi" od Goran Stefanovski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 72-80 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
  Stenkoski Dimo
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolińska Teresa: Nowa monografia słowiańska. Literatura Ludowa 1991 nr 1/6 s. 79-80  szczegóły 
  Stojcevski Sanoe
    wiersze (alfabet tytułów)
205.wiersz: Stojcevski Sanoe: Palimpset. Gazeta Kulturalna 2004 nr 2 s. 6 (z notą biograficzną...) szczegóły 
  Stojčevski Sande
    książki twórcy (alfabet tytułów)
206.książka twórcy: Stojčevski Sande: Słowo o dzięciole. [Wiersze]. 2012  szczegóły 
  Stojhchevski Sande
    wiersze (alfabet tytułów)
207.wiersz: Stojchevski Sande: Determinanty. Fraza 2000 nr 30 s. 90 (z not., s. 304...) szczegóły 
208.wiersz: Stojchevski Sande: Nie wolaj mnie przez Gwadalkiwiry. Fraza 2000 nr 30 s. 91 (z not., s. 304...) szczegóły 
209.wiersz: Stojchevski Sande: Smutku leśny. Fraza 2000 nr 30 s. 90 (z not., s. 304...) szczegóły 
210.wiersz: Stojchevski Sande: Źródło. Fraza 2000 nr 30 s. 91 (z not., s. 304...) szczegóły 
  Tashkovski Bratislav
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Taskowski Bratislav: Ostatnia podróż. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 9 (z notą...) szczegóły 
  Todorovijc Miroljub
    wiersze (alfabet tytułów)
212.wiersz: Todorovic Miroljub: Osiem wieków później. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
213.wiersz: Todorovic Miroljub: Stosunek. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
214.wiersz: Todorovic Miroljub: Zielone lilie Australii. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
215.wiersz: Todorovic Miroljub: Znów dosiadam Rosynanta. Literatura 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
  Todorovski Gane
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Todorovski Gane: Cyprys. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.), s. 14; z notą o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
217.wiersz: Todorovski Gane: Dwie dziewczyny. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 15 (z notą wstępną, podp. (H.M.S.), s. 14; z notą o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
218.wiersz: Todorovski Gane: Pejzaż. Arkusz 2000 nr 1 s. 1 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Uroshevijc Vlado
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Uroshević Vlada: Dzieciństwo. Fraza 2000 nr 30 s. 26 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
220.wiersz: Urosevik Vlada: Niegościnna planeta. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
221.wiersz: Uroshević Vlada: Oszukańcze pejzaże. Fraza 2000 nr 30 s. 27 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
222.wiersz: Uroshević Vlada: Pejzaże okrucieństwa. Fraza 2000 nr 30 s. 27 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
223.wiersz: Urosević Vlado: Planeta do zasiedlenia. Literatura na Świecie 1990 1nr 0 s. 4 (z not., s., 193...) szczegóły 
224.wiersz: Urosevik Vlada: Planeta wojny. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
225.wiersz: Urosevik Vlada: Wiersz o czasie. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
226.wiersz: Urosevik Vlada: Wiersz o książkach. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 5 s. 14 (z notą o autorze...) szczegóły 
227.wiersz: Uroshević Vlada: Złowróżbne nieporozumienie. Fraza 2000 nr 30 s. 28 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
228.proza: Uroshević Vlada: Polowanie na jednorożce. Fraza 2000 nr 30 s. 29-38 (z not., s. 304-305...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
229.utwór: Opowiadanie o tym, jak się pisze opowiadania.  szczegóły 
artykuł: Kawka Maciej: O tekście "Opowiadania o tym, jak się pisze opowiadania" V. Urosevicia. x ([w ks. zb.:] Tekst. Analizy i interpretacje. Pod red. Jerzego Bartmińs...) szczegóły 
  Vidoeski Bozidar
    zgon (alfabet autorów)
230.zgon: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 9 (54) s. 25 (zmarł: 16 V 1998; nekrolog...) szczegóły