PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura serbska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Czapik Barbara: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych. 2005  szczegóły 
2.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
3.książka: Filipek Małgorzata: Literatura serbska w Polsce międzywojennej. 2003 (Wstęp. * Zainteresowanie Serbią. Literatura serbska na tle pozostałych...) szczegóły 
4.książka: Gil Dorota: Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności.  szczegóły 
5.książka: Gil Dorota: Serbska hymnografia narodowa. 1995 (Wprowadzenie. - I. Pierwszy drukowany "Srbljak" (1761) a rękopiśmienna...) szczegóły 
recenzja: Tomin Svetlana: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1995 t. 48/49 s. 286-289  szczegóły 
6.książka: Koch Magdalena: ... Kiedy dojrzejemy jako kultura... Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku. (Kanon, genre, gender). 2007  szczegóły 
7.książka: Kornhauser Julian: Signalizam srpska neoavangarda. 1998  szczegóły 
8.książka: Kornhauser Julian: Strategie liryczne serbskiej awangardy. (Szkice o poezji). 1991 ([Zawiera:] Uwagi wstępne. Cz. I. Indywidualiści. 1. Na uboczu (Momcilo...) szczegóły 
recenzja: A.K.: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wierzbicki Jan: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 160-161  szczegóły 
9.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
10.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
11.książka: Rapacka Joanna: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. 1995 ([Zawiera m.in.:] Kulturowo-historyczne zaplecze konfliktu serbsko-chor...) szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 198-203  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 199 (nota...) szczegóły 
12.książka: Rapacka Joanna: Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich. (Maria Dąbrowska Partyka: Pochwała wysiłków nienadaremnych [dot. tekstó...) szczegóły 
recenzja: Falski Maciej: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 69-74  szczegóły 
recenzja: Graszk Joanna: Autorki portret niewłasny. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Grześczak Marian: Kiosk (60). Twórczość 2003 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 3 s. 54 (nota...) szczegóły 
13.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
14.książka: Zieliński Bogusław: Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. 1998 (Wstęp. * Część 1. W kręgu genezy i kanonu serbskiej tradycji historycz...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Koch Magdalena: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 179-184  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Charkijc Miloslav: Neki elementi "Pletenija sloves" u staroj srpskoj crkvenoj poeziji. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
16.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości. Z doświadczeń literatury serbskiej XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 44-45 (streszcz. ref....) szczegóły 
17.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
18.artykuł: Damjanov Sava: Religiozni ep srpskog predromantizma: biblijske teme i stihovana zitija. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 49-53 (rozwój eposu religijnego w literaturze serbskiej na przełomie XVIII i ...) szczegóły 
19.artykuł: Durdev Gordana: Imenicki sufiks "-je" u srpskim srednjovekovnim spomenicima. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 127 (2611) s. 31-38 (Produktywność sufiksu "-je" w serbskich zabytkach piśmienniczych; ze s...) szczegóły 
20.artykuł: Dyras Magdalena: O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
21.artykuł: Filipek Małgorzata: Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 63-72 (m.in. o przekładach i polskiej recepcji powieści Borisava Stankovicia...) szczegóły 
22.artykuł: Gagowa Nina: Południowosłowiańskie klasztory jako centra piśmiennicze: Odnowa Biblioteki Deczańskiej w 90-tych latach XIV wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
23.artykuł: Gil Dorota: Chorwacki biskup J.J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 47-56  szczegóły 
24.artykuł: Gil Dorota: Literatura staroserbska w służbie ideologii narodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 43-47  szczegóły 
25.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Slavia 1991 z. 2 s. 177-182  szczegóły 
26.artykuł: Gil Dorota: Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej (zarys problematyki). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 5-26  szczegóły 
27.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Ducić, Milan Rakić, Aleksa Santić). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 59-69  szczegóły 
28.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Ducić, Milan Rakić, Aleksa Santić). x 1997 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Slavistiku (Novi Sad)...) szczegóły 
29.artykuł: J.L.: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 158 ([rec. ks.:] Dmitrij Bogdanović: Stara spiska knizhevnost. Istorija spi...) szczegóły 
30.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
31.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
32.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersz fonetyczny (O serbskim dadaizmie). Autograf 1990 nr 7/8 s. 140-142  szczegóły 
33.artykuł: Kostić Stanislava: Emancypacja - niekończąca się opowieść. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 163-167 (nt. feministyczna twórczości literackiej i tematyki kobiecej w literat...) szczegóły 
34.artykuł: Lis Izabela: Święta "loża" Nemanjiciów - specyficzny kontekst serbskiego średniowiecza. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
35.artykuł: Martinović Duszan J.: Drukarnia Crnojevicia (Obodska) 1493-1496. Zarys dziejów i refleksje w przededniu jubileuszu 500-lecia. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 r. 42 nr 1/2 s. 33-44  szczegóły 
36.artykuł: Mladenović Aleksandar: Nekoliko napomena o slavenosrpskom knizhevnom jaziku. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
37.artykuł: Mladenović Aleksandar: Z problematyki kształtowania sią serbskiego języka literackiego w epoce przedvukowskiej i vukowskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 117-124  szczegóły 
38.artykuł: Nadazdin Dragija: Serbowie i Albańczycy. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 171-173 ([rec. ks.:] Petrit Imami, Srbi i Albanci kroz vekove. Belgrad 2000...) szczegóły 
39.artykuł: Naumow Aleksander: Ispravka jhedne netachnosti u istorijhi stare srpske kjnizhevnosti. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
40.artykuł: Nawrocki Witold: Mity i stereotypy etniczne jako kulturowa motywacja agresji i odwetu. Serbski przypadek kulturowy. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 9-20  szczegóły 
41.artykuł: O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
42.artykuł: Oczkowa Barbara: Konsekwencje Kosowa w piśmiennictwie serbskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 314-317  szczegóły 
43.artykuł: Prunitsch Christian: Wuwiće serbskeje lyriki w 20. letstotku. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
44.artykuł: Sheatovijc Svetlana: Romanticharski pecnici i posleartna srpska poezijja. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 253-269 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z notą o autorce s. 375...) szczegóły 
45.artykuł: Vlahović Petar: Epic poem and its importance in the national being of Serbians. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 63-72 (tradycja pieśni epickiej w życiu Serbów; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Colović Ivan: Bałkany - terror kultury. Wybór esejów. 2007  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Terror nacjonalizmu. Zwrot 2007 nr 10 s. 41  szczegóły 
recenzja: Łubieński Stanisław: Wojna w imię kultury. Lampa 2007 nr 6 s. 73  szczegóły 
47.książka: Colović Ivan: Bałkany - terror kultury. Wybór esejów. 2012 ([Zawiera:] Przedmowa. W imię kultury. Narodowe świętości i tolerancja....) szczegóły 
48.książka: Dyras Magdalena: W poszukiwaniu prawdy. "Nowa serbska proza" na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 2000 (Wstęp. - I. Proza serbska na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdz...) szczegóły 
recenzja: Nowak Sylwia: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 109-110  szczegóły 
49.książka: Kornhauser Julian: Signalizam srpska neoavangarda. 1998  szczegóły 
50.książka: Kornhauser Julian: Świadomość regionalna i mit odrębności. O stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej. 2001 (I. Mity i stereotypy: Południowosłowiańska Kleinmitteleuropa i jej świ...) szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Świadomość odrębności. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 81-84  szczegóły 
51.książka: Kornhauser Julian: Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej. Rekonesans = Quaestiones selectae de rebus polonis litteris serbianis et croatis tractatis. 1993 ([Dot. twórczości autorów:] Ivo Andrić, Miodrag Bulatović, Milos Crnjan...) szczegóły 
recenzja: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 171-173  szczegóły 
52.książka: Łatuszyński Grzegorz: W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej. 1997 (Od Autora. Cz. 1: Są wędrówki, śmierci nie ma [nt. sumatraizmu w twórc...) szczegóły 
recenzja: Bukwalt Miłosz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 184-186  szczegóły 
sprostowanie: B.: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 23 (nota...) szczegóły 
53.książka: Nowak-Bajcar Sylwia: Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki.  szczegóły 
54.książka: U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova. 2010 ([Zawiera m.in.:] Sabina Giergiel: Koncepcja czasu w Atlantydzie Borisl...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Andrejević Danica: Szkic o współczesnej poezji serbskiej. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 141-142  szczegóły 
56.artykuł: Banjanin Ljiljana: Lik autsajdera u srpskom romanu devedesetih godina (M. Prodanović, V. Arsenijević, Lj. Jokić Kaspar). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 163-170 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
57.artykuł: Basara Svetislav: Uczniowie Dositeja. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 31-35 (nt. zmian w literaturze pod koniec l. 80-tych XX w....) szczegóły 
58.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 17-24 (na przykładzie twórcz. Ivo Andricia i Mesy Selimovicia...) szczegóły 
59.artykuł: Chacia Ewelina, Pazderski Dusan: Na dobry początek. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 44 (nt. polskiej recepcji najnowszej literatury serbskiej, nota...) szczegóły 
60.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Już po wszystkim?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 112-118 (nt. wpływu sytuacji politycznej w Bośni i Serbii na twórczość literack...) szczegóły 
61.artykuł: Czapik Barbara: Problem(y) postmodernizmu w literaturze chorwackiej i w literaturze serbskiej. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
62.artykuł: Dukić Branko: Komiks serbski. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 80-81 (z notą o aut....) szczegóły 
63.artykuł: Dyras Magdalena: Proza serbska wobec mitu wojny i partyzantki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 74-75 (streszcz. ref....) szczegóły 
64.artykuł: Dyras Magdalena: Relacje przestrzenne w "stvarnosnej" serbskiej prozie z przełomu lat 60. i 70. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 85-92 (próba dokumentowania, poświadczania prawdziwości kreowanego świata we ...) szczegóły 
65.artykuł: Jerkov Aleksandar: Literatura nie znosi wyrachowania. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 22-26 (nt. powieści serbskiej l. 80-tych i 90-tych XX w....) szczegóły 
66.artykuł: Kamińska Krystyna: Łyk literatury serbskiej. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 18  szczegóły 
67.artykuł: Koch Magdalena: Ikony serbskiego romantyzmu jako bohaterowie współczesnej literatury popularnej. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. (z notą o Magdalenie Koch s. 373...) szczegóły 
68.artykuł: Magnuszewski Józef: Tryptyk literacki wokół dobra i zła. Slavia 1995 z. 1/2 s. 95-101 (dotyczy twórczości pisarzy: Marko Marulić, Ivan Mazuranić i Ivo Andrić...) szczegóły 
69.artykuł: Nowak-Bajcar Sylwia: Prawda literatury i prawda rzeczywistości. Kanon literacki we współczesnej prozie serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 103-105 (streszczenie referatu...) szczegóły 
70.artykuł: Pantić Mihajlo: Relacja z rejonu wstrząsów. Arkusz 2002 nr 3 s. 1 (o literaturze lat 90. XX wieku...) szczegóły 
nawiązanie: Cirlić-Straszyńska Danuta: Od tłumaczki "Relacji z rejonu wstrząsów". Arkusz 2002 nr 5 s. 12  szczegóły 
71.artykuł: Pisarze w czasie wojny. [Dyskusja]. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 46-64 (polemika na temat wojny w Jugosławii, patriotyzmu, postaw pisarzy wobe...) szczegóły 
72.artykuł: Sheatovijc Svetlana: Romanticharski pecnici i posleartna srpska poezijja. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 253-269 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z notą o autorce s. 375...) szczegóły 
73.artykuł: Tesin Srdjan V.: Pragnienie wymownej przyszłości. Serbska proza lat 90.. Ha!art 2003 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska) / Życie literackie (serbska)
    Nagrody (alfabet tytułów)
74.nagroda: Nagroda za Tolerancję. (Aleksandar Tiszma...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 30 s. 12 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Apel grupy serbskich pisarzy. Gazeta Wyborcza 1999 nr 303 s. 2 (apel o uwolnienie poetki Flory Broviny podp.: Jovica Acin, Svetislav B...) szczegóły 
76.artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Nowa organizacja pisarzy serbskich. Gazeta Wyborcza 2001 nr 60 s. 20 (nt. utworzenia Serbskiego Związku Literatów...) szczegóły 
77.artykuł: DJC: Pisarze na ulicy. Gazeta Wyborcza 2000 nr 289 s. 16 (nt. rozłamu w Stowarzyszeniu Pisarzy Serbskich...) szczegóły 
78.artykuł: Djerić Zoran: Nagrody literackie ostatniej dekady. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 159-162  szczegóły 
79.artykuł: Gojer Gradimir: Zapiski teatralne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 175-178 (wrażenia z występów "Teatru Kameralnego '55" z Sarajewa w Mostarze; z ...) szczegóły 
80.artykuł: K.Cz.: "Krąg Belgradzki" (Belgrad - inna Serbia). Krasnogruda 1995 nr 4 s. 187 (nt. Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów "Belgradzki Krąg" (od...) szczegóły 
81.artykuł: Marković Predrag: O serbskiej aforystyce. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 63-64 (nt. literatów z Belgradzkiego Koła Aforystów...) szczegóły 
82.artykuł: Rajcić Biserka: Ludzie jednorazowego użytku. Z Biserką Rajcić, serbską tłumaczką i eseistką, rozmawia Sylwia Nowak. Tygodnik Powszechny 1996 nr 4 s. 7 (zmiany w życiu literackim i literaturze serbskiej w kontekście międzyn...) szczegóły 
83.artykuł: Uwolnić Brovinę. Gazeta Wyborcza 2000 nr 238 s. 2 (apel serbskich pisarzy o uwolnienie albańskiej poetki Flory Broviny po...) szczegóły 
84.artykuł: Wierzbicki Jan: Co po literackim Belgradzie?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 36 s. 17 (życie literackie w Serbii po przemianach politycznych...) szczegóły 
85.artykuł: Zieliński Bogusław: Serbskie obrachunki. Arkusz 1992 nr 9 s. 4 (nt. Stowarzyszenia Niezależnych Intelektualistów "Belgradzki Krąg"; ta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Czasopiśmiennictwo (serbska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
86.odwołanie: Horyzonty. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Postjugosłowiańskie koło kredowe. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 335-338 (omówienie zawarości pierwszego numeru czasopisma...) szczegóły 
87.odwołanie: Knjizevna rec. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Postjugosłowiańskie koło kredowe. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 335-338 (nt. zmiany zespołu redaktorskiego i profilu czasopisma wiosną 1993 rok...) szczegóły 
88.odwołanie: Knjizhevne novine (Belgrad). x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jugosławia. Twórczość 1998 nr 10 s. 131-133  szczegóły 
89.odwołanie: Poezija (1996-). x  szczegóły 
artykuł: Rosić Ljubica: O belgradzkim kwartalniku "Poezija". Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 448-453 (omówienie profilu i zawartości pisma, także nt. prezentowanych polonik...) szczegóły 
90.odwołanie: Rec. x  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Skrzyżowane słowa. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 382-384 (omówienie profilu czasopisma...) szczegóły 
91.odwołanie: Republika (Titograd 1989-). x  szczegóły 
artykuł: Petryńska Magdalena: Bez "Republiki" byłoby mniej nadziei. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 164-166  szczegóły 
92.odwołanie: Stil (2002-). x  szczegóły 
artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 525-526 (nota nt. ukazania się pierwszego numeru rocznika...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Letopis Matice Srpske. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 134-136 (omówienie zawartości i charakteru czasopisma...) szczegóły 
94.artykuł: Zieliński Bogusław: Panorama czasopism kulturalnych. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 168-172 (l. 90-tych XX w.; dot. również czasopism literackich; z not. o autorze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Tematy, motywy (serbska)
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Lis Izabela: Śmierć w literaturze staroserbskiej (XII-XIV wiek). 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Klęska, zwycięzcy i ofiary. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 318-319 (sposób przedstawiania bitwy na Kosowym Polu w lit. serbskiej; streszcz...) szczegóły 
97.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 70-71 (m.in. w literaturze XVIII w.; streszczenie referatu...) szczegóły 
98.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 8-9 (utwory inspirowane bitwą na Kosowym Polu...) szczegóły 
99.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 317-318 (streszcz. ref....) szczegóły 
100.artykuł: Naumow Aleksander: Mit Kosowa dzisiaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 319-320 (w literaturze serbskiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
101.artykuł: Rapacka Joanna: Z dziejów mitu kosowskiego (Od Milosa Obilicia do Gavrila Principa). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 3-14 (w kulturze i literaturze...) szczegóły 
102.artykuł: Sobczak Jadwiga: Legenda, mit, polityka w serbskim dramacie historycznym. Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 140-147  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Utwory anonimowe (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Serbskie wiersze nagrobne. Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 117-121 ([rec. ks. zb.:] Kjnizhevnost na grobjlu. Zbirka novih epitafia. Beogra...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
104.artykuł: Brzozowska Zofia: Trucicielki, gorszycielki, intrygantki. Zadra 2011 nr 3/4 (48/49) s. 60-62 (dot. obrazu królowej Jakwinty w utworze jako źródła ciemnego wizerunku...) szczegóły 
105.utwór: Ewangeliarz Mirosława [Miroslavjlevo jhevanjdejle].  szczegóły 
106.utwór: Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa Duklanina.  szczegóły 
107.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe edycje dwóch najstarszych słowiańskich pełnych aprakosów: Aprakos Mstislava Velikogo. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1992 t. 48 cz. 1 s. 101-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Antologie i zbiory (serbska)
    książki (alfabet autorów)
108.książka: Inskrypcja na srebrnej sukience. Antologia serbskiej poezji XVIII i XIX wieku. 2007  szczegóły 
109.książka: Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni. 1996 ([Autorzy:] Ferida Duraković, Ivan Kordić, Josip Osti, Izet Saraljić, G...) szczegóły 
recenzja: Ciepliński Roman: Wojna na wiersze. Pogranicza 1997 nr 1 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Poeci śpiewają o wojnie. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 427-431  szczegóły 
recenzja: Dębska Agnieszka: Sarajewo opłakane. Napis 1999 seria 5 s. 358-363  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1997 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Naga wyspa. Gazeta Wyborcza 1997 nr 25 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Siedmiu poetów z Bośni. Rzeczpospolita 1997 nr 22 s. 28  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Zerwane mosty Sarajewa. Literatura 1997 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Niemojewski Marcin: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
110.książka: Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów. 1994 ([Wiersze i proza autorów:] Domentijan, Dore Drzić, Ivan Gundulić, Jdu...) szczegóły 
111.książka: Livenje pesme = Odlewanie wiersza. [Wiersz]. 2010  szczegóły 
112.książka: Postpolityczność. Antologia nowego dramatu serbskiego. [Antologia, tekst dramatyczny]. 2011  szczegóły 
113.książka: Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1. [Antologia, tekst dramatyczny]. 2011  szczegóły 
114.książka: Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 2. [Antologia, tekst dramatyczny]. 2011  szczegóły 
115.książka: Srpsko-poljski most poezije = Polsko-serbski most poezji. 2004  szczegóły 
116.książka: Trzy gracje. Wiersze. 1992 ([Wiersze autorów:] Desanka Maksimović, Vesna Parun, Dara Sekulić....) szczegóły 
117.książka: Twoja chwila. [Antologia, wiersz].  szczegóły 
118.książka: W krzywym zwierciadle. Antologia serbskich aforyzmów. 2009  szczegóły 
119.książka: Wojna i MP3. Antologia młodszej poezji serbskiej. 2007  szczegóły 
120.książka: Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku. 1.  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Wiersze i krew. Newsweek. Polska 2008 nr 19 s. 110 (notka...) szczegóły 
recenzja: Matywiecki Piotr: Wyobraźnia i wojna. Wyspa 2008 nr 2 s. 120-123  szczegóły 
121.książka: Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje. Antologia poezji serbskiej XX wieku. 2.  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Wiersze i krew. Newsweek. Polska 2008 nr 19 s. 110 (notka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Simichijev Kole: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 212-215 (rec. ks.: Momchilo Zlatanovic: Epske narodne pesme jugozapadne Srbije....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Literatura ludowa (serbska)
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Bunjak Petar, Topić Miroslav: Folklor i prevod. Ogledi o recepciji srpskog narodnog pesništva u polskoj kńiževnosti. 2007  szczegóły 
124.książka: Rękas Joanna: Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej. 2010  szczegóły 
125.książka: Rękas Joanna: Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Dlaczego płonie miasto Travnik? (Wojenne pieśni Serbów i Chorwatów). Polityka 1993 nr 21 s. 8  szczegóły 
127.artykuł: Colović Ivan: Vox populi - vox naturae. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 36-40 (nt. serbskiej folklorystyki i roli literatury ludowej...) szczegóły 
128.artykuł: Dutkiewicz Tomasz: Martylogia postaci matki w serbskiej epice ludowej. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
129.artykuł: Carkić Milosav Z.: Humour in Serbian jocular folk stories. Stylistyka 2001 nr 10 s. 47-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Ajcin Jovica
    proza (alfabet tytułów)
130.proza: Aćin Jovica: Nimfa. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 103-106 (z not....) szczegóły 
131.proza: Aćin Jovica: Szklarek. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 217-219 (z notą o autorze...) szczegóły 
132.proza: Aćin Jovica: Z zabranych stron rodzinnych, o wygnaniu. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 54-56 (esej; z not....) szczegóły 
133.proza: Aćin Jovica: Zaczarowany Bruno Schulz. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 186-198  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
134.tekst paraliteracki: Aćin Jovica: Przed polem minowym. List z Belgradu o przyjaźni. Twórczość 1995 nr 9 s. 3-6  szczegóły 
  Albahari David
    książki twórcy (alfabet tytułów)
135.książka twórcy: Albahari David: Götz i Meyer. [Opowiadania]. 2007  szczegóły 
recenzja: Miłoszewski Zygmunt: Droga bez powrotu. Newsweek. Polska 2007 nr 48 s. 131 (nota...) szczegóły 
136.książka twórcy: Albahari David: Ludwig. [Powieść]. 2010  szczegóły 
137.książka twórcy: Albahari David: Mamidło. [Powieść]. 2008  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowski Tomasz: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 73-74  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
139.proza: Albahari David: Sto zdań. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 142-145 (z notą...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
140.wywiad: Z.S.: Mówi David Albahari. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 18/19 s. 10-11 (z fot. pisarza...) szczegóły 
  Andrijc Ivo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
141.książka twórcy: Andrić Ivo: Most na Drinie. [Powieść].  szczegóły 
142.książka twórcy: Andrić Ivo: Most na Drinie. 1995  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malessa-Drohomirecka Monika: Wybrzeże 1989 nr 24 s. 39  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 18 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: W.S.: Świat Książki 1989 nr 13 s. 8 ([not.]...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
145.wiersz: Andrić Ivo: Bez tytułu. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
146.wiersz: Andrić Ivo: Bez tytułu. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 184 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
147.wiersz: Andrić Ivo: Coraz bardziej, coraz bliżej. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 185 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
148.wiersz: Andrić Ivo: Jego wiersz. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 183 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
149.wiersz: Andrić Ivo: Nocą. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 182 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
150.wiersz: Andrić Ivo: Weimar 1932. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
151.wiersz: Andrić Ivo: Welon. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 183-184 (z fot., z not. s. 314...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
152.proza: Andrić Ivo: [List z roku 1920] Fragment. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 4 (z notą podp. dcs...) szczegóły 
153.proza: Andrić Ivo: Słowa. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 357-365  szczegóły 
154.proza: Andrić Ivo: Znakih lja darogih. Tehrmapihly [Termapily] 2006 nr 10 s. 147-177 (z notą tłumaczki...) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1989 z. 6 s. 498-499  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 18 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Ivo Andrić. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 26 (z fot. I. Andricia...) szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 15 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Batowski Henryk: Ivo Andrić nie był pisarzem serbskim. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Marinkowić Ilija: Tygodnik Powszechny 1996 nr 13 s. 4 (list do red. dot. opinii H. Batowskiego nt. języka twórczości pisarza...) szczegóły 
nawiązanie: Batowski Henryk: Jeszcze o Andriciu. Tygodnik Powszechny 1996 nr 16 s. 4 (list do red....) szczegóły 
158.artykuł: Berić Gojko: Druga śmierć Iva Andricia. Gazeta Wyborcza 1999 nr 283 s. 14-16 (z fot. pisarza...) szczegóły 
159.artykuł: Bobrownicka Maria: Bośniaccy egzystencjaliści w świecie zdominowanym przez strach. Universitas 1994 nr 8 s. 66-69 (także o twórcz. Meshy Selimowicia...) szczegóły 
160.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 78-84 (z notą o Marii Bobrownickiej...) szczegóły 
161.artykuł: Carkić Miloslav: Modeli rime u Andrićevoj lirici. Stylistyka 1994 nr 3 s. 77-87  szczegóły 
162.artykuł: Cerović Stanko: Polityczny testament Andricia. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 121-132  szczegóły 
163.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Literackie portrety kobiet w opowiadaniach Ivo Andricia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 43-51  szczegóły 
164.artykuł: Kisić Cedo: Ivo Andrić we wspomnieniach. Twórczość 1993 nr 3 s. 121-127  szczegóły 
165.artykuł: Koch Magdalena: Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 423-427 (m.in. nt. obchodów - w krajach postjugosłowiańskich i w kręgach badacz...) szczegóły 
166.artykuł: Kornhauser Julian: Chrześcijański egzystencjalizm liryki Ivo Andricia. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 186-189  szczegóły 
167.artykuł: Matvejević Predrag: Les ponts d'Ivo Andrić. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 150-159  szczegóły 
168.artykuł: Polityka 1990 nr 32 s. 2 (not. o powstaniu w Bośni i Hercegowinie komitetu żądajacego anulowani...) szczegóły 
nawiązanie: Batowski Henryk: W sprawie Ivo Andricia. Polityka 1990 nr 35 s. 3 (list do red....) szczegóły 
169.artykuł: Smyk Edward: Zerwany most czyli rzecz o Ivo Andriciu. Miesięcznik Prowincjonalny 2002 nr 5/7 s. 15-16 (m.in. nt. manicheizmu w twórczości pisarza oraz jego związków z litera...) szczegóły 
170.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Ivo Andrić a problemy narodowościowe w byłej Jugosławii. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 1999 t. 6 s. 73-81  szczegóły 
171.artykuł: Uzelac Ana: Nowe czytanie Andricia. Gazeta Wyborcza 1997 nr 252 s. 12-13  szczegóły 
172.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 7/8 s. 252 (not. nt. przedstawienia "Przeklęte podwórze" przygotowanego przez Bośn...) szczegóły 
173.artykuł: Wasita Ryszard: Wypróbowany Przyjaciel. Lithuania 1999 nr 1/2 s. 153-154 (nt. pobytu pisarza w Polsce w 1964 r....) szczegóły 
174.artykuł: Wierzbicki Jan: Bośnia Ivo Andricia. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 215-223 (fragm. książki J. Wierzbickiego: Ivo Andrić. Warszawa 1965...) szczegóły 
175.artykuł: Wierzbicki Jan: Ivo Andrić et l'evolution litteraire au XXeme siecle. x 1987 ([w ks. zb.:] Reflets de l'histoire europeenne dans l'ceuvre d' Ivo And...) szczegóły 
176.artykuł: Wierzbicki Jan: Odkrywanie piekła. Polityka 1992 nr 3 s. 19  szczegóły 
177.artykuł: Wiśniewski Józef Henryk: Spotkanie z Ivo Andriciem. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 193-194 (wspomnienie spotkania z pisarzem w Warszawie w l. 60-tych XX w....) szczegóły 
178.artykuł: Zanić Ivo: Pisarz osamotniony czyli o tym, jak wykorzystywano dzieła Ivo Andricia w wojnie bośniackiej. NP Na przykład 2001 nr 2 s. 32-37 (z notą o Ivo Andriciu i not. o Ivo Zaniciu...) szczegóły 
179.artykuł: Zhivanovijc Jdorjde: Andrijc ev Krakov. x 1994 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
180.artykuł: Zieliński Bogusław: Ivo Andrijc o nacijhi i nacionalizmu. x 1994 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
181.artykuł: Żądają odebrania Nagrody Nobla. Trybuna 1990 nr 144 s. 4 (not. inf. o powstaniu komitetu inicjatywnego w Bośni i Hercegowinie d...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
182.ikonografia: Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 4 (karyk., rys. Momo Kopara...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
183.impreza: "Dla człowieka i dla ludzkości" - wieczór literacko-artystyczny poświęcony pamięci Ivo Andrijca (2002).  szczegóły 
artykuł: Łukjanenko Aleksandra: Literatura słowiańska. Gazeta Lwowska 2002 nr 23/24 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
184.impreza: "Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego" - międzynarodowe spotkanie naukowe (2012).  szczegóły 
artykuł: Koch Magdalena: Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 423427 (sprawozdanie...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
185.utwór: Konsulowie ich cesarskich mości [Travnicka hronika].  szczegóły 
artykuł: Popławski Józef: Działo się w Bośni. Myśl Polska z Książką 1998 nr 4 s. 3  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Bośnia między Wschodem a Zachodem (od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniackiej do powieści J. Andricia "Trawnicka hronika"). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 109-116  szczegóły 
186.utwór: Lica.  szczegóły 
artykuł: Koch Magdalena: Od twarzy do portretu. Ivo Andricia epifanie twarzy w eseistycznym cyklu "Lica" (1967). Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 235-249  szczegóły 
187.utwór: Most na rzece Drinie.  szczegóły 
artykuł: Marton Laszlo: Lektury "Mostu na rzece Drinie". Kafka 2004 nr 14 s. 72-75 (z not. o autorze art. na s. 76 i o tłumaczce na s. 77...) szczegóły 
188.utwór: Portret rodzinny.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Obraz stosunków rodzinnych w opowiadaniu Ivo Andricia "Portret rodzinny". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 53-59  szczegóły 
189.utwór: U musafirhani.  szczegóły 
artykuł: Małczak Leszek: Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia "U musafirhani". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 106-121 (analiza porównawcza dwóch przekładów opowiadania - Marii Znatowicz-Sz...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
190.kult: K.M.: Ivo Andrić: Bośnia i świat. Rzeczpospolita 1992 nr 277 s. 4 (not. o wieczorze literackim w 100. roczn. ur. zorganizowanym przez war...) szczegóły 
  Arsenijhevijc Vladimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
191.książka twórcy: Arsenijević Vladimir: Pod pokładem. Opera mydlana. 2003  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Jak w mydlanej operze. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Dziennik spod pokładu. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 48  szczegóły 
recenzja: Zalewska Dagmara: Historia spod pokładu. Pogranicza 2003 nr 4 s. 110-112  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
192.proza: Arsenijević Vladimir: Pod pokładem. Arkusz 2002 nr 3 s. 3 (z notą o autorze...) szczegóły 
193.proza: Arsenijević Vladimir: Pod pokładem. Opera mydlana (Fragment powieści). Krasnogruda 1997 nr 6 s. 225-232  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
194.utwór: U podpalubju [Pod pokładem]. Beograd 1995.  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Krasnogruda 1997 nr 6 s. 229-231  szczegóły 
  Bajlak Aleksandar
    proza (alfabet tytułów)
195.proza: Baljak Aleksandar: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 66-7  szczegóły 
  Basara Eugenia
    kult (alfabet autorów)
196.kult: Kawalec Julian: Konspekt 1999 nr 1 s. 90 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Basara Svetislav
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Basara Svetislav: Fatalna impreza. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 57 (z notą o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
198.proza: Basara Svetislav: De bello civili [fragm. pow.]. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 17 (z not....) szczegóły 
199.proza: Basara Svetislav: Falseland - kraina fałszerzy. Fa-Art 1997 nr 1 s. 5-7 (z not. o aut....) szczegóły 
200.proza: Basara Svetislav: Fatalna impreza. Arkusz 2002 nr 3 s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
201.proza: Basara Svetislav: Mongolski Baedeker. Kresy 1995 nr 21 s. 110-118 (z not. od tł. podp. D.C-S....) szczegóły 
202.proza: Basara Svetislav: Ogólniki. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 99-100 (z notą...) szczegóły 
203.proza: Basara Svetislav: Przeklęty kraj [fragm.]. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 100-104 (z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
204.utwór: Ukleta zemlja. Beograd 1995.  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 197-198  szczegóły 
  Belcha Dushan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
205.książka twórcy: Belca Dusan: Przyjaciel z dalekiej gwiazdy. 1989  szczegóły 
recenzja: Zając Michał: Nowe Książki 1990 nr 7 s. 40 (nota...) szczegóły 
  Blashkovijc Laslo
    proza (alfabet tytułów)
206.proza: Blasković Laslo: Okno. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s.125-127 (z not....) szczegóły 
  Bogdanovijc Ci Predrag
    wiersze (alfabet tytułów)
207.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Alihgery pihsha dzjonnihk A. Gihtleru. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 73  szczegóły 
208.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Bac'ka narodzihcca znouh. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 74-75  szczegóły 
209.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Chakanne dazhdzhu. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 74  szczegóły 
210.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Knihga smercih. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 72-73  szczegóły 
211.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Logas (Mihkolu Tehsle). Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 71 (z not....) szczegóły 
212.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Mjortvaja vada. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 73-74  szczegóły 
213.wiersz: Bagdanavihch Cy Prehdrag: Svjatlo na zolku u Mihleshave. Tehrmapihly [Termapily] 1999 nr 2 s. 71-72  szczegóły 
  Bogdanovijc Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
214.proza: Bogdanović Bogdan: Człowiek - Sarajewo. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 93-98 (fragm. książki B. Bogdanowicia: Grad i smrt. Belgrad 1994...) szczegóły 
215.proza: Bogdanović Bogdan: Obrona miasta. List do sarajewskich przyjaciół. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 99-101 (fragm. książki B. Bogdanowicia: Grad i smrt. Belgrad 1994...) szczegóły 
216.proza: Bogdanović Bogdan: Rytualne zabijanie miasta. Skłócone wspomnienia. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 27-32 (fragm. książki B. Bogdanovicia: Grad i smrt. Belgrad 1994; z not. o au...) szczegóły 
  Bogojhevijc Dejhan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
217.książka twórcy: Bogojević Dejan: Człowiek na moście. [Wiersze]. 2008  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
218.wiersz: Bogojević Dejan: Biały wiersz. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 48-49 (z notą o aut....) szczegóły 
219.wiersz: Bogojević Dejan: Osądzenie (Dla Sonii M.). Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 49 (z notą o aut., s. 48...) szczegóły 
220.wiersz: Bogojević Dejan: Przypalam ostatniego papierosa. Kozirynek 2009 nr 10 s. 46  szczegóły 
221.wiersz: Bogojević Dejan: Przypalam ostatniego papierosa. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 48 (z notą o aut....) szczegóły 
222.wiersz: Bogojević Dejan: Słowa miłosne. Kozirynek 2009 nr 10 s. 46  szczegóły 
223.wiersz: Bogojević Dejan: Spowiedź. Kozirynek 2009 nr 10 s. 46  szczegóły 
  Bozovijc Gojko
    wiersze (alfabet tytułów)
224.wiersz: Bozović Gojko: Wejście do miasta. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 76-77 (z not....) szczegóły 
  Bulatovijc Miodrag
    książki twórcy (alfabet tytułów)
225.książka twórcy: Bulatović Miodrag: Bohater na ośle. 1994  szczegóły 
recenzja: Chołodowski Waldemar: Świat uśpionego rozumu. Ex Libris 1994 nr 60 s. 5  szczegóły 
recenzja: Nowak Sylwia: Wojenny Chrystus. Tygodnik Powszechny 1995 nr 14 s. 14  szczegóły 
226.książka twórcy: Bulatović Miodrag: Gullo, gullo. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 28 s. 15  szczegóły 
recenzja: Dziennik Ludowy 1989 nr 73 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Ekscesy wyobraźni. Kobieta i Życie 1989 nr 27 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Tak i nie 1989 nr 47 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1566 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźbiel Jan: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Artur: Sztandar Młodych 1989 nr 70 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Szaleństwo Bulatovicia. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1989 nr 77 s. 5  szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Zoologia polityczna. Więź 1990 nr 5/6 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 6  szczegóły 
recenzja: (zz): Itd 1989 nr 23 s. 22  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
227.proza: Bulatović Miodrag: Dracula, życie prawdziwe. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 283-334 (szkic powieści Miodraga Bulatovicia; z notą red. s. 335 i not. s. 336...) szczegóły 
228.proza: Bulatović Miodrag: Hodża Merdanović broni swego ojcostwa. Kamena 1990 nr 3 s. 34-36 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
229.tekst paraliteracki: Bulatović Miodrag: Czy kultura jest szansą dla Europy?. Trybuna 1990 nr 48 s. 6 (wypow. w ankiecie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Bechanovijc Tatjhana: Romanticharska kodovi u romanima Miodraga Bulatovića. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 29-45 (z notą o Tatjanie Becanović s. 371...) szczegóły 
231.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Potwierdzanie mitu. Polityka 1991 nr 14 s. 9  szczegóły 
232.artykuł: Dyras Magdalena: Recepcja wczesnej prozy Miodraga Bulatovicia ("Djavoli dolaze" i "Vuk i zvono"). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 69-80  szczegóły 
233.artykuł: Skąpski Rafał: Bulo. Wyspa 2012 nr 4 s. 148-152  szczegóły 
234.artykuł: Smektała Zdzisław: Gazeta Robotnicza 1989 nr 122 s. 16 (og....) szczegóły 
235.artykuł: Stasiuk Andrzej: Bezdomny Bulatović. Książki. Gazeta 2000 nr 6 s. 4-5 (z notą i fot....) szczegóły 
sprostowanie: Książki. Gazeta 2000 nr 7 s. 5 (dot. pominięcia nazwiska autorki przekładów Danuty Cirlić-Straszyńskie...) szczegóły 
236.artykuł: Wasita Ryszard: Miodrag Bulatović i warszawscy Żydzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 5 s. 13 (z fot. pisarza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
237.wywiad: Leśnikowski Zbigniew: Drakula nie był najgorszym z wampirów. Trybuna 1990 nr 53 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
238.zgon: (k), (hr): Kronika wschodnia. Kamena 1991 nr 1 s. 54 (zmarł: III 1991; not....) szczegóły 
239.zgon: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 28 III s. 16 (zmarł: 1991...) szczegóły 
240.zgon: Skąpski Rafał: Bulo. Trybuna 1991 nr 87 s. 5  szczegóły 
241.zgon: Zawiśliński Stanisław: Trybuna 1991 nr 83 s. 5 (zmarł: III 1991...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
242.utwór: Największa tajemnica świata.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia "Największa tajemnica świata". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 99-108  szczegóły 
243.utwór: Płacz za przyjaciółmi.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Problem samotności w świetle utworu Miodraga Bulatovicia "Płacz za przyjaciółmi". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 117-127  szczegóły 
  Cholovijc Ivan
    wywiady (alfabet autorów)
244.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Muzeum nacjonalizmu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 277 s. 14-15 (z not. biograficzną, z fot. Ivana Colovicia...) szczegóły 
  Chotrijc Aleksandar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
245.książka twórcy: Čotrić Aleksandar: Czarna księga. Wybór aforyzmów. [Aforyzmy]. 2011  szczegóły 
  Cotrić Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
246.wiersz: Cotrić Aleksandar: [Aforyzmy]. Nadwisłocze 2009 nr 2 s. 62 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Cotrić Aleksandar: Aforyzmy. Kozirynek 2009 nr 10 s. 11  szczegóły 
  Crjnanski Milosh
    książki twórcy (alfabet tytułów)
248.książka twórcy: Crnjanski Miloš: Poezje. [Wiersze].  szczegóły 
249.książka twórcy: Crnjanski Miloš: Wędrówki. [Powieść].  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: dcs: Wędrówki znów aktualne (W stulecie urodzin Crnjanskiego). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 343-344 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
251.utwór: Kod Hiperborejaca.  szczegóły 
artykuł: Nowak Sylwia: Putopis - próba charakterystyki genologicznej na przykładzie "Kod Hiperborejaca" Milosha Crnjanskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 50-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Crnjanski Milos
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
252.utwór: Powieść o Londynie.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Milos Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. "Powieść o Londynie", czyli obcość oryginału a obcość przekładu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 165-180  szczegóły 
253.utwór: U Shpaniju 1937.  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Hiszpańska wojna domowa w tekstach Milosa Crnjanskiego "U Shpaniju 1937". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 59-69  szczegóły 
  Cvetkovijc Milan
    proza (alfabet tytułów)
254.proza: Cvetković Milan: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 68-69  szczegóły 
  Ćirlić Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
255.wiersz: Ćirlić Aleksandar: Kumple z rozsypki. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 69 (z not....) szczegóły 
  Damjhanov Sava
    proza (alfabet tytułów)
256.proza: Damjanov Sava: Hipostaza miłości. Korespondencja z ojcem 2008 nr 9 s. 90-91 (z notą o aut....) szczegóły 
257.proza: Damjanov Sava: Przobrażenia. Korespondencja z ojcem 2008 nr 9 s. 92-93 (z notą o aut., s. 90...) szczegóły 
  Dangubijc Radivoje
    proza (alfabet tytułów)
258.proza: Dangubić Radivoje: [Aforyzmy]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 41, 71, 107, 120, 134, 158, 168  szczegóły 
  Danichijc Dure
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Danilo II *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
260.utwór: Żywoty królów i arcybiskupów serbskich.  szczegóły 
artykuł: Kaszlej Andrzej: Lwowski rękopis "Zhivotov kraljeva i arhiepiskopa srpskih" Danila II. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 221-226 (z faks. rękopisu...) szczegóły 
artykuł: Kaszlej Andrzej: Odnaleziona kopia dzieła Danila II "Zhivoti krajleva i arhepiskopa srpskikh". Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 36 s. 109-112  szczegóły 
  Danojhlijc Milovan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
261.tekst paraliteracki: Danojlić Milovan: O frazesowaniu i o represyjnych wzrotach. Korespondencja z ojcem 2008 nr 11 s. 19-21 (z notą o aut....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
262.utwór: Dragi moj Petroviću. Zagreb 1986.  szczegóły 
  Davicho Oskar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
263.książka o twórcy: Czapik Barbara: Twórczość poetycka Oskara Davica. Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 347-350  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Czapik Barbara: Oskara Davica dialog z literaturą popularną. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 31-37  szczegóły 
265.artykuł: Czapik Barbara: Postmodernistyczna autobiografia Oskara Davica. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
266.artykuł: Czapik Barbara: Rytuały umierania języka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 162-167  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
267.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 191 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
268.utwór: Mesije, mesijah.  szczegóły 
artykuł: Czapik Barbara: "Meta-fizyczny" horror literatury na rozdrożu albo wyczerpanie paradygmatycznego obszru tożsamości (o dramacie "Mesije, mesijah" Oskara Davica). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 30-36  szczegóły 
  David Filip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
269.książka twórcy: Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992-1995. 2001 (28 listów Filipa Davida do Mirko Kovaca z lat 1991-1995; zawiera także...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Zakładnicy jednej opowieści. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Z bałkańskiej karczmy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 290 s. 12  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Babciuuu! Babciuuu! - czyli - Dirkem i Doktor ciągną na Lemberg. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 395-405  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 11 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Odcisk stóp Principa. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E6  szczegóły 
270.książka twórcy: David Filip: Sen o miłości i śmierci. [Powieść]. 2010  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
271.proza: David Filip: Karnawał. Gazeta o Książkach 1993 nr 6 s. 11  szczegóły 
272.proza: David Filip: Noc w Warszawie. Potop 1991 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
273.proza: David Filip: Pielgrzymi nieba i ziemi. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 151-154 (z not....) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
274.listy: David Filip: Dwa listy. Plus Minus 2001 nr 15 s. D4 (do Mirko Kovaca z 1992; z notą...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
275.tekst paraliteracki: David Filip: Serbia, jakiej chcemy. Gazeta o Książkach 1993 nr 6 s. 11  szczegóły 
  Debeljacki Tatjana
    wiersze (alfabet tytułów)
276.wiersz: Debeljacki Tatjana: Czy są. Nadwisłocze 2007 nr 2 s. 44 (z notą o aut....) szczegóły 
277.wiersz: Debeljacki Tatjana: Czy są. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 49 (z notą o aut....) szczegóły 
278.wiersz: Debeljacki Tatjana: Pióro. Nadwisłocze 2008 nr 4 s. 40 (z notą o aut....) szczegóły 
279.wiersz: Debeljacki Tatjana: Zagubiony sen. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 49 (z notą o aut....) szczegóły 
280.wiersz: Debeljacki Tatjana: Zagubiony sen. Nadwisłocze 2007 nr 2 s. 44 (z notą o aut....) szczegóły 
281.wiersz: Debeljacki Tatjana: Zdrady. Nadwisłocze 2008 nr 4 s. 40 (z notą o aut....) szczegóły 
  Demijc Mirko
    proza (alfabet tytułów)
282.proza: Demić Mirko: Bursztyn, miód, jarzębina [fragm. pow.]. Kresy 2004 nr 59 s. 111-131 (z notą...) szczegóły 
  Denchijc Vesna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
283.książka twórcy: Denčić Vesna: Podijum. Poezija = Podium. Poezja. [Wiersze]. 2008  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
284.wiersz: Dencić Vesna: Droga. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
285.wiersz: Dencić Vesna: Jak gość. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
286.wiersz: Dencić Vesna: Jak gość. Kozirynek 2010 nr 11 s. 16  szczegóły 
287.wiersz: Dencić Vesna: Konfekcja. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
288.wiersz: Dencić Vesna: Miłosierny anioł. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
289.wiersz: Dencić Vesna: Obszary. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i notą o aut., s. 42...) szczegóły 
290.wiersz: Dencić Vesna: Ocalenie. Kozirynek 2010 nr 11 s. 16  szczegóły 
291.wiersz: Dencić Vesna: Ocalenie. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
292.wiersz: Dencić Vesna: Przeznaczenie. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i notą o aut., s. 42...) szczegóły 
293.wiersz: Dencić Vesna: Rapsodia. Latarnia Morska 2007 nr 3 s. 39  szczegóły 
294.wiersz: Dencić Vesna: Scyzoryk. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i notą o aut., s. 42...) szczegóły 
295.wiersz: Dencić Vesna: Stąd do. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i notą o aut., s. 42...) szczegóły 
296.wiersz: Dencić Vesna: Ślady. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i notą o aut., s. 42...) szczegóły 
297.wiersz: Dencić Vesna: Świt. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
298.wiersz: Dencić Vesna: Świt. Kozirynek 2010 nr 11 s. 16  szczegóły 
299.wiersz: Dencić Vesna: Urzeczywistnienie. Latarnia Morska 2007 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
300.wiersz: Dencić Vesna: Wyparowania. Nadwisłocze 2005 nr 1 s. 45 (z notą o aut....) szczegóły 
301.wiersz: Dencić Vesna: Związek. Latarnia Morska 2007 nr 3 s. 39  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
302.proza: Deneić Vesna: Fundament. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 50 (z fot....) szczegóły 
303.proza: Deneić Vesna: Logiczny skutek. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 50 (z fot....) szczegóły 
304.proza: Deneić Vesna: Towarzysz podróży. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 50 (z fot....) szczegóły 
305.proza: Deneić Vesna: Tożsamość. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 50 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Czop Robert: Metafizyczne niepokoje w poezji Vesny Denćić. Nadwisłocze 2005 nr 2 s. 50  szczegóły 
307.artykuł: Lalić-Krowicka Olga: "Horyzonty" polsko-serbskie. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 48 (nota o ukazaniu się dwujęzycznej książki polsko-serbskiej "Horyzonty/H...) szczegóły 
  Despotov Vojjislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
308.książka twórcy: Despotov Vojislav: Europa numer dwa.  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
309.wiersz: Despotov Vojislav: Bestseller roku. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
310.wiersz: Despotov Vojislav: Bóg. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
311.wiersz: Despotov Vojislav: Jeleń i sarna. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 19 (z not....) szczegóły 
312.wiersz: Despotov Vojislav: Miłość i śmierć. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
313.wiersz: Despotov Vojislav: Oto dlaczego lubię śmierć. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 59 (z not....) szczegóły 
314.wiersz: Despotov Vojislav: Radosna wiadomość. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
315.wiersz: Despotov Vojislav: Śmierć jest oglądaniem trawy od spodu. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 19  szczegóły 
316.wiersz: Despotov Vojislav: Trzecia fala. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
317.proza: Despotov Vojislav: Martwe myślenie. Literatura 1992 nr 2 s. 4-6  szczegóły 
318.proza: Despotov Vojislav: Martwe myślenie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 5-10  szczegóły 
  Dimijc Ivana
    proza (alfabet tytułów)
319.proza: Dimić Ivana: Aurora Borealis. Arkusz 2002 nr 3 s. 4 (z notą o autorze...) szczegóły 
320.proza: Dimić Ivana: Niesnaski na parapecie. Arkusz 2002 nr 3 s. 4 (z notą o autorze...) szczegóły 
321.proza: Dimić Ivana: Życzenia bożonarodzeniowe. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 135-137 (z not....) szczegóły 
  Djerijc Zoran
    wiersze (alfabet tytułów)
322.wiersz: Djerić Zoran: O czym dziś piszą współcześni poeci... (Zbigniewowi Dominiakowi). Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 85-86 (z not....) szczegóły 
323.wiersz: Djerić Zoran: Śmietnik. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 83-84 (z not., s. 86...) szczegóły 
  Djhorjdevijc Bora
    wiersze (alfabet tytułów)
324.wiersz: Djordjević Bora: Siły opozycji. Szpilki 1990 nr 26 s. 13  szczegóły 
325.wiersz: Djordjević Bora: Zabierzcie tych starców. Szpilki 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
  Djhorjdevjc Mladomir
    proza (alfabet tytułów)
326.proza: Dziordziević Purisa: Miłość. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 8  szczegóły 
327.proza: Dziordziević Purisa: Miłość. Rrom p-o Drom 1991 nr 6 s. 1, 4-5 (opowiadanie na podst. którego powstał film "Osiem kilogramów szczęścia...) szczegóły 
  Djordjević Goran
    książki twórcy (alfabet tytułów)
328.książka twórcy: Djordjević Goran: Tarcze na klatkach piersiowych. [Wiersze]. 2012  szczegóły 
  Djordjević Jelena
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
329.utwór: Kome vjerujete?.  szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Jelena Djordjević. Kome vjerujete? (Komu wierzycie?). Dialog [Warszawa] 2004 nr 9 s. 202-203  szczegóły 
  Djordjevijc Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
330.wiersz: Djordjević Milan: Przebudzenie. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 66 (z not....) szczegóły 
  Djurdjevijc Zeljko
    wiersze (alfabet tytułów)
331.wiersz: Djurdjević Zeljko: Doza. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
332.wiersz: Djurdjević Zeljko: Pustynia. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
333.wiersz: Djurdjević Zeljko: Taksówkarz pluje przez okna.... Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Djurjdijc Liljana
    proza (alfabet tytułów)
334.proza: Djurdjić Liljana: Ulica Firula 20. Tygodnik Powszechny 1997 nr 8 s. 9 (z notą biogr....) szczegóły 
  Dragojlović Dragan
    wiersze (alfabet tytułów)
335.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Kropla w kurzu. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 90  szczegóły 
336.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Modlitwa wieczorna. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
337.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Rodź ich i niech rosną. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 90  szczegóły 
338.wiersz: Dragojlović Dragan: Słońce nad Szumaricą [z tego cyklu:] Żołnierze spod znaku swastyki. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 90  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 122 (nota...) szczegóły 
  Drashkovijc Vuk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
340.książka twórcy: Drašković Vuk: Rosyjski konsul. [Powieść].  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
341.wywiad: Sajnug Dorota: Nie chcieliśmy wojny. Życie 1996 nr 65 s. 6 (nt. polityczne; z fot....) szczegóły 
  Ducijc Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
342.artykuł: Filipek Małgorzata: Pejzaż duchowy Hiszpanii w prozie Jovana Ducicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 163-171  szczegóły 
343.artykuł: Filipek Małgorzata: Poezja Jovana Ducicia w Polsce międzywojennej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 71-86  szczegóły 
344.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Kształt artystyczny prozy poetyckiej Jovana Ducicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 75-83  szczegóły 
345.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pejzaż liryczny Jovana Ducicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 117-124  szczegóły 
346.artykuł: Pieniążek Krystyna: Poezja Jovana Ducicia - antywzorzec estetyczny awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 119-124  szczegóły 
  Durakovijc Ferida
    książki twórcy (alfabet tytułów)
347.książka twórcy: Duraković Ferida: Przeprowadzka z pięknego kraju, w którym umierają róże. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
348.wiersz: Duraković Ferida: Biją człowieka.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 57  szczegóły 
349.wiersz: Duraković Ferida: Boże drzewko, Sarajewo. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 55  szczegóły 
350.wiersz: Duraković Ferida: Czas się zbliża i jest zimno. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 53  szczegóły 
351.wiersz: Duraković Ferida: [Dwudziesty czwarty] 24 stycznia 1987. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 54  szczegóły 
352.wiersz: Duraković Ferida: Dziecięce lusterko. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 53  szczegóły 
353.wiersz: Duraković Ferida: Kiedy pewnego razu.... Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 16 (z not....) szczegóły 
354.wiersz: Duraković Ferida: Nagroda Nobla 1987. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 51  szczegóły 
355.wiersz: Duraković Ferida: Pieśń Federico. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 52  szczegóły 
356.wiersz: Duraković Ferida: Piękna i Bestia. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 52 (z not. o aut., z fot. Feridy Duraković...) szczegóły 
357.wiersz: Duraković Ferida: Pójdźmy w górę miasta.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 58  szczegóły 
358.wiersz: Duraković Ferida: Sarna. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 54  szczegóły 
359.wiersz: Duraković Ferida: Stąpaj w pośpiechu.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 58  szczegóły 
360.wiersz: Duraković Ferida: W chłodny dzień.... Krasnogruda 2000 nr 11 s. 56  szczegóły 
361.wiersz: Duraković Ferida: Znowu granat w Sarajewie, czerwiec 1995. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 33  szczegóły 
  Đurđić Jovica
    książki twórcy (alfabet tytułów)
362.książka twórcy: Đurđić Jovica: Kiša i vlati = Deszcz i źdźbła. [Wiersze].  szczegóły 
  Gatalo Veselin
    wiersze (alfabet tytułów)
363.wiersz: Gatalo Veselin (Veso): [Czterysta piętnaście] 415 fahrenheitów. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
364.wiersz: Gatalo Veselin (Veso): Emigrant. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
365.wiersz: Gatalo Veselin (Veso): Przepowiednie. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Gligorijhevijc Vuk
    proza (alfabet tytułów)
366.proza: Gligorijević Vuk: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 69-70  szczegóły 
  Glishijc Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
367.książka twórcy: Glišíc Ivan: Lorka umarł z miłości. [Wiersze]. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
  Glishijc Nenad
    proza (alfabet tytułów)
368.proza: Gliszić Nenad: Wszystko o Przeklinaczu (fragment powieści). Korespondencja z ojcem 2008 nr 10 s. 92-95 (z notą o aut., s. 91-92...) szczegóły 
  Goldsworthy Vesna
    proza (alfabet tytułów)
369.proza: Goldsworthy Vesna: Czarnobylskie truskawki [fragm.]. Morele i Grejpfruty 2008 nr 1 s. 66-68  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
370.artykuł: Czarnobylskie truskawki. Morele i Grejpfruty 2008 nr 1 s. 63-66 (nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
  Grbijc Mirko
    wiersze (alfabet tytułów)
371.wiersz: Grbić Dušica: Kółko. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 33 (z not....) szczegóły 
372.wiersz: Grbić Mirko: Polowanie. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 33 (z not....) szczegóły 
373.wiersz: Grbić Mirko: Rozmowa o poezji. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 34 (z not., s. 33...) szczegóły 
374.wiersz: Grbić Mirko: Rysowanie. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 34 (z not., s. 33...) szczegóły 
375.wiersz: Grbić Mirko: Zabawa. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 33 (z not....) szczegóły 
  Hadzić Ibrahim
    wiersze (alfabet tytułów)
376.wiersz: Hadzić Ibrahim: Czuję, że naród ledwie dyszy. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 48-50  szczegóły 
  Halilović Enes
    książki twórcy (alfabet tytułów)
377.książka twórcy: Halilović Enes: Zjawiska kapilarne. [Opowiadania]. 2011  szczegóły 
  Hodžić Zuvdija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
378.książka twórcy: Hodžić Zuvdija: Gwiazda Dawida. [Powieść].  szczegóły 
  Hristijc Jhovan
    wiersze (alfabet tytułów)
379.wiersz: Hristić Jovan: Trzy pieśni miłosne. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 35 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
380.proza: Hristić Jovan: Wędrówki po Śródziemnomorzu. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 155-156 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Czapik Barbara: Dramat idei Jovana Hristicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Igjnatovijc Jakov
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
382.artykuł: Szymańska Mirosława: Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 127-137 (nt. miasta Sentandrei w twórczości Jakova Ignjatovicia i poetyckiego w...) szczegóły 
  Isakovijc Antonije
    książki twórcy (alfabet tytułów)
383.książka twórcy: Isaković Antonije: Ułamek sekundy 2. 1990  szczegóły 
  Ivanji Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Jaworska Weronika: Man darf es nicht vergessen! Zu Ivan Ivanjis Erzaehlungen "Die andere Seite der Ewigkeit". Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 97-104  szczegóły 
  Jaglicijc Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
385.wiersz: Jaglicić Vladimir: Dawno nie było ostrej zimy.... Protokół Kulturalny 1999 nr 3 (3) s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
386.wiersz: Jaglicić Vladimir: Epitafium. Portret 1999 nr 8/9 s. 79  szczegóły 
387.wiersz: Jaglicić Vladimir: Fikus. Akant 1998 nr 10 s. 10  szczegóły 
388.wiersz: Jaglicić Vladimir: Klasztor Świętego Sawy. Akant 1998 nr 7 s. 10  szczegóły 
389.wiersz: Jaglicić Vladimir: Nóż w dłoni. Radostowa 1998 nr 8 s. 25 (z not. o aut....) szczegóły 
390.wiersz: Jaglicić Vladimir: Pochodzenie. Portret 1999 nr 8/9 s. 79  szczegóły 
391.wiersz: Jaglicić Vladimir: Podróż do Lizbony. Akant 1998 nr 6 s. 7 (z not....) szczegóły 
392.wiersz: Jaglicić Vladimir: Rzemiosło. Radostowa 1998 nr 8 s. 25 (z not. o aut....) szczegóły 
393.wiersz: Jaglicić Vladimir: Te żółte książki.... Protokół Kulturalny 1999 nr 3 (3) s. 7 (z notą o autorze...) szczegóły 
394.wiersz: Jaglicić Vladimir: W ogrodzie. Akant 1998 nr 10 s. 10  szczegóły 
395.wiersz: Jaglicić Vladimir: Zen. Akant 1998 nr 6 s. 7 (z not....) szczegóły 
  Jaksijc Dura
    wiersze (alfabet tytułów)
396.wiersz: Jaksić Dura: Kosowa. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 26 (z notą, s. 27...) szczegóły 
  Jcirijc Zoran
    proza (alfabet tytułów)
397.proza: Ćirić Zoran: Śmierć z nadmiaru adrenaliny. Arkusz 2002 nr 3 s. 4 (z notą o autorze...) szczegóły 
398.proza: Ćirić Zoran: Tao Mike'a Tysona. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 113-115 (z not....) szczegóły 
  Jcosijc Bora
    książki twórcy (alfabet tytułów)
399.książka twórcy: Ćosić Bora: Konsul w Belgradzie. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
400.książka twórcy: Ćosić Bora: Rola mojej rodziny w światowej rewolucji. 2002  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Pokaż język. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 11 s. 22  szczegóły 
recenzja: (eszyd): Notes Wydawniczy 2003 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Rewolucja na wesoło. Polityka 2003 nr 2 s. 47  szczegóły 
recenzja: Książyk Łukasz: Rodzina jakich wiele. Przekrój 2003 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Dzieciak górą!. Res Publica Nowa 2002 nr 12 s. 89  szczegóły 
recenzja: Schefs Milena: Jak oswoić rewolucję. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 54  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jarosław: Trzy pudełka proszku Radion. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 88-89  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
401.proza: Ćosić Bora: Biografia. Plus Minus 2003 nr 50 s. A9 (esej; z not. o aut....) szczegóły 
402.proza: Ćosić Bora: Cnota samozaparcia. Kafka 2005 nr 16 s. 68-71 (esej; z not. o autorze na s. 76...) szczegóły 
403.proza: Ćosić Bora: Ja, parias z Bałkanów. Kafka 2001 nr 1 s. 62-65 (z notą o autorze, s. 85...) szczegóły 
404.proza: Ćosić Bora: Nasz człowiek w Hawanie. Plus Minus 2003 nr 48 s. A10 (esej...) szczegóły 
405.proza: Ćosić Bora: Pan Witold. Plus Minus 2002 nr 49 s. A12 (esej o Polsce i Polakach z nawiązaniem do pisarstwa Witolda Gombrowicz...) szczegóły 
406.proza: Ćosić Bora: Powrót z wygnania. Plus Minus 2003 nr 43 s. A10 (esej...) szczegóły 
407.proza: Ćosić Bora: Traktat o martwej naturze. Plus Minus 2003 nr 15 s. A12  szczegóły 
408.proza: Ćosić Bora: Widmo wolności. Plus Minus 2003 nr 5 s. A13 (esej; z not. o pisarzu...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
409.tekst paraliteracki: Ćosić Bora: Książki nadal płoną. Plus Minus 2003 nr 27 s. A9  szczegóły 
410.tekst paraliteracki: Ćosić Bora: Rozpacz wolności. Plus Minus 2003 nr 20 s. A6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
411.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Dom ślimaka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 300 s. 14 (z fot. pisarza...) szczegóły 
412.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Sklep z towarami mieszanymi. Książki. Gazeta 2003 nr 3 s. 1-3 (z fot....) szczegóły 
413.wywiad: Ćirlić Dorota Jovanka: Trzeba znów czytać Szekspira. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 11 s. 22 (z not. biogr.; z fot. pisarza...) szczegóły 
  Jcosijc Dobrica
    książki twórcy (alfabet tytułów)
414.książka twórcy: Ćosić Dobrica: Kamonia. [Opowiadania]. 2007  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
415.proza: Ćosić Dobrica: Renegat (Fragmenty). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 5-20 (z not, s. 189...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
416.tekst paraliteracki: Ćosić Dobrica: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 44-51 (do Predraga Matvejevića (z 1984)...) szczegóły 
417.tekst paraliteracki: Ćosić Dobrica: Naród butnych nędzarzy. Dla Serbów ojczyzna istnieje tylko w ogniu walki. Gazeta Wyborcza 1993 nr 195 s. 14-15 (z not. i fot.; sprost.: Dorota J. Ćirlić, nr 203 s. 13...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: (HOFF): "Ojciec narodu" prezydentem. Trybuna 1992 nr 141 s. 1 (nota; z okazji wyboru na pierwszego prezydenta Federacyjnej Republiki ...) szczegóły 
419.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Jaki jest prezydent Ćosić. Nowy Świat 1992 nr 224 s. 5  szczegóły 
420.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Skąd ten sukces?. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 55-64  szczegóły 
421.artykuł: Tekieli Stanisław: Upadek Ciosicia. Ojca Wielkiej Serbii obalają jego uczniowie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 127 s. 1 (nota o zakończeniu pełnienia przez D. Ciosicia funkcji prezydenta Jugo...) szczegóły 
422.artykuł: Zieliński Bogusław: Wieszcz wojny. Wprost 1992 nr 31 s. 35-36 (z fot. pisarza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
423.wywiad: Michnik Adam: Bata się nie wybiera?. Gazeta Wyborcza 1993 nr 130 s. 14-15 (z fot.; z notą A. Michnika...) szczegóły 
424.wywiad: Zieliński Bogusław: Serbski Mesjasz. Wprost 1992 nr 42 s. 50, 52-53 (wyw. z prezydentem Jugosławii; z fot. pisarza...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
425.korespondencja: Popov Nebojsza: Wczesna przestroga. Gazeta Wyborcza 1993 nr 219 s. 16 (z 1977 r....) szczegóły 
  Jdilas Milovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 48 s. 2 (not. o uchyleniu w Jugosławii zakazu publikacji książek M. Dżilasa...) szczegóły 
427.artykuł: Modzelewski Karol: Zwrotniczy (Milovan Dżilas 1911-1995). Polityka 1995 nr 18 s. 22  szczegóły 
428.artykuł: Rajcić Biserka: List z Belgradu: Dżilas. Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 147-150 (z not. o aut. na s. 163...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
429.wywiad: Kohen Sami: Kurier Podlaski 1989 nr 206 s. 5 (wg Newsweek; oprac. Wojciech Potocki...) szczegóły 
430.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Tylko wojsko.... Tygodnik Solidarność 1991 nr 28 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
431.wywiad: Spero Svetlana: Krwawe odejście utopii. Tygodnik Solidarność 1993 nr 3 s. 1, 9 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
432.zgon: Dżilas nie żyje. Życie Warszawy 1995 nr 109 s. 4 (zmarł: 20 IV 1995; nota...) szczegóły 
  Jerotijc Vladeta
    proza (alfabet tytułów)
433.proza: Jerotić Vladeta: Serbowie i dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 157-158 (esej...) szczegóły 
  Jhevrijc Darinka
    wiersze (alfabet tytułów)
434.wiersz: Jevrić Darinka: Fresk. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 37 (z not., s. 38...) szczegóły 
435.wiersz: Jevrić Darinka: Muzyka. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 38 (z not....) szczegóły 
  Jhocijc Ljubisha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
436.artykuł: Kornhauser Julian: Mit o vechnom haosu. Lekcija nadrealizma L. Jocijc. ([w czasopiśmie:] Srpska fantastika (Jugosławia) s. 489-99 [za: ...) szczegóły 
  Jhovanovijc Danilov Dragan
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Jovanović Danilov Dragan: Profil herbaty. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 32 (z not....) szczegóły 
438.wiersz: Jovanović Danilov Dragan: Zejście w tlen. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 31 (z not....) szczegóły 
  Jhovanovijc Zmajh Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
439.artykuł: Petrović Svetozar: Stylistyka chwytów wersyfikacyjnych Jovana Jovanovicia Zmaja. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 216-230  szczegóły 
  Jhovanovijc Milivoe
    proza (alfabet tytułów)
440.proza: Jovanović Milvoe: Czerwony naród leci wprost do nieba. Arkusz 1993 nr 22 s. 3  szczegóły 
  Jhovichijc Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
441.proza: Jovicić Vladimir: I stał się człowiek... [fragm.]. Odrodzenie 1989 nr 18 s. 9-10 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Jnegosh Petar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
442.książka o twórcy: Wierzchołowska Danuta: "Górski wieniec" Petra Njegosa. Poetyka utworu. 1989  szczegóły 
recenzja: Meissner Elżbieta: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 355-356  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Jakóbiec Marian: Nekoliko primedaba o Jnegoshevojh filozofskojh antropologijhi. x 1990 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
444.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Czarnogóra - Czarnogórcy. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 131-136 (dot. m.in. roli twórcy w kształtowaniu tożsamości narodowej Czarnogórc...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
445.utwór: Fałszywy car Szczepan Mały.  szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Uzurpator na scenie (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały). Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 71-84 (charakterystyka porównawcza postaci Borysa Godunowa z bohaterem dramat...) szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Uzurpatorzy na scenie (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 14-16 (zestawienie bohaterów obu dramatów "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina...) szczegóły 
446.utwór: Górski wieniec.  szczegóły 
artykuł: Czapik Barbara: Pojlaci o "Gorskom vijhencu" Petra Petrovijca Jnegosha. x 1990 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
artykuł: Czapik Barbara: Słowo mitycznego i historycznego czynu w "Górskim wieńcu" Petara Petrovicia Njegosa. Z problemów ideowo-estetycznego kształtowania kulturowej i narodowej świadomości. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 51-69  szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Ekwiwalencja przekładu wobec kontekstu historycznego, religijnego i obyczajowego oryginału (Polskie przekłady "Górskiego wieńca"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 81-87  szczegóły 
artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitajne pojlskikh prevoda "Gorskog vijhenca" Petra Pertovijca Jnegosha. x 1990 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
artykuł: Kubik Damian: Między epicką a dramatyczną wizją kultury: "Górski wieniec" Petara Il Petrovicia Njegosa w kontekście "Wykładów paryskich" Adama Mickiewicza . Wiek XIX 2012 t. 5 s. 297-318  szczegóły 
  Jovanović Rade
    proza (alfabet tytułów)
447.proza: Jovanović Rade: [Aforyzmy]. Nadwisłocze 2009 nr 3 s. 62 (tekst równoległy w jęz. serbskim i polskim; z notą o aut....) szczegóły 
  Kapor Momo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
448.książka twórcy: Kapor Momo: Blokada Belgradu. 2001  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Paweł i Gaweł. Magazyn z Książkami 2001 nr 9 s. 24  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 2001 nr 8 s. 41 (nota...) szczegóły 
449.książka twórcy: Kapor Momo: Od siódmej do trzeciej. 1990 ( ...) szczegóły 
450.książka twórcy: Kapor Momo: Zoe. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 29 s. 15  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
451.proza: Kapor Momo: "011" (Fragmenty). Przez Czerń 1999 nr 2 s. 45-52 (z notą o autorze...) szczegóły 
452.proza: Kapor Momo: Tajemnica zwana meze. Korespondencja z ojcem 2008 nr 10 s. 28-29  szczegóły 
453.proza: Kapor Momo: Una. Literatura 1992 nr 11 s. 52-55  szczegóły 
  Karajdzhijc Radovan
    wiersze (alfabet tytułów)
454.wiersz: Karadżić Radovan: Sobowtór. Newsweek. Polska 2008 nr 32 s. 39  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
455.artykuł: Cieślik Mariusz: Pod kreską [z tego cyklu:] Maestro Hitler spóźnia się na tramwaj. Newsweek. Polska 2008 nr 31 s. 95 (fel....) szczegóły 
456.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Wojownicy Świętej Serbii. Newsweek. Polska 2008 nr 32 s. 38-40 (wyw. z slawistą i tłumaczem poezji serbskiej m.in. o życiu i twórczośc...) szczegóły 
457.artykuł: Uzelac Ana: Poeta, psychiatra, prezydent. Gazeta Wyborcza 1996 nr 132 s. 14-16 (biogr., m.in. o twórczości poetyckiej Radovana Karadżicia; z fot....) szczegóły 
458.artykuł: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 27 IV s. 16 (not. o przygotowywanych do druku jego pamiętnikach "Radovan i Serbia"...) szczegóły 
  Karajdzhijc Vuk Stefanovijc
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
459.artykuł: Boryś Wiesław: Słowniki Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 89-90 (streszcz. ref....) szczegóły 
460.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej V.K.. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 73-89  szczegóły 
461.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Świadectwa i mistyfikacje. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 24-35  szczegóły 
462.artykuł: Feleszko Kazimierz: Napomene o socio-istorijskim okvirima Vukove reforme. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
463.artykuł: Foltyn Grażyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (12680 s. 113-115 (omów. numeru monograficznego czasopisma Zeitschrift fuer Slavistik<...) szczegóły 
464.artykuł: Kluge Rolf Dieter: V.Karajdzijc i Polacy. Napomnene o poljsko-srpskim knjizhevnim kontaktima u 19. stoljejcu. x 1989 ([w czasopiśmie:] Knjizhevna Istorija (Belgrad) 1987 nr 75/78 s....) szczegóły 
465.artykuł: Kluge Rolf Dieter: Vuk Karadzić in Polen (Bemerkungen zu den polnisch-serbischen literarischen Kontakten im 19. Jahrhundert). Zeitschrift fuer Slawistik 1989 t. 34 nr 5 s. 721-729  szczegóły 
466.artykuł: Koch Magdalena: Isidora Sekulić o Vuku Stefanoviciu Karadziciu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 55-60 (opinie krytyka literackiego o twórczości Vuka Karadzicia...) szczegóły 
467.artykuł: Kornhauser Julian: Karadzić jako mit. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 13-23  szczegóły 
468.artykuł: Meissner Elżbieta: "Za i protiv Vuka" Mesy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 45-71 ([rec. ks.:] Masha Selimovijc: Za i protiv Vuka. Beograd 1983...) szczegóły 
469.artykuł: Naumow Aleksander: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu". Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 37-44 (nt. przekł. V.K....) szczegóły 
470.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
471.artykuł: Petach Bozhidar: V.K. a ruch ilirski. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 91-102  szczegóły 
472.artykuł: Pułka Elżbieta: "Za i protiv Vuka". M. Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98-99 (streszcz. ref....) szczegóły 
473.artykuł: Rusek Jerzy: Vuk Stefanović Karadzić a Bułgarzy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
474.artykuł: Sędzik Władysław: Terminologia gramatyczna Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 92-3 (streszcz. ref....) szczegóły 
475.artykuł: Simiczije Kole: Działalność Vuka Stefanovicia Karadzicia (1787-1864). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 23-32  szczegóły 
476.artykuł: Topolińska Zuzanna: Vukov "Novi Zavjet" i Srpskohrvatska slzhena rechenica. x ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku ...) szczegóły 
477.artykuł: Trajkowski Naum: Macedończycy a spuścizna naukowa Vuka Karadzicia. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 143-145  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
478.impreza: "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987" - sesja naukowa z okazji 200. rocznicy urodzin (1987).  szczegóły 
artykuł: Pułka-Meissner Elżbieta: Sprawozdanie z sesji naukowej "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987". Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 115-116  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
479.utwór: Srpski rjechnik.  szczegóły 
artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Nazewnictwo ornitologiczne w słowniku Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 90-91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Karanovijc Vojhislav
    wiersze (alfabet tytułów)
480.wiersz: Karanović Vojislav: Anioł. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 72-73 (z not., s. 73...) szczegóły 
481.wiersz: Karanović Vojislav: Syn ziemi. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 39-40 (z not....) szczegóły 
482.wiersz: Karanović Vojislav: Widok. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 71 (z not., s. 73...) szczegóły 
  Kish Danilo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
483.książka twórcy: Kis Danilo: Encyklopedia umarłych. 1991  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Metafizyczne obsesje Danilo Kisa. Życie Warszawy 1991 nr 281 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Serbski Borges. Gazeta Wyborcza 1991 nr 272 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wieromiejczyk Darek: Opowieść o śmierci. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6  szczegóły 
484.książka twórcy: Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej wspólnej historii. 1989  szczegóły 
485.książka twórcy: Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów wspólnej historii. Powieść. 2005  szczegóły 
recenzja: Fiedkiewicz Sławomir: Prawdziwy fałsz. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 152 s. 7  szczegóły 
486.książka twórcy: Kis Danilo: Magiczne miejsce. Opowiadania. 1996  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Miejsce Kisa. Gazeta Wyborcza 1996 nr 214 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kontrapunkt 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 198 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Nowe Książki 1996 nr 9 s. 31 (nota...) szczegóły 
487.książka twórcy: Kis Danilo: Mansarda. Poemat satyryczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Zejście z gwiazd. Gazeta Wyborcza 1997 nr 169 s. 12 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Wysoki lot Danilo Kisa. Życie 1997 nr 55 s. 7  szczegóły 
488.książka twórcy: Kis Danilo: Nagrobek dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej historii. 1989  szczegóły 
recenzja: [Kozyra Grzegorz] (gk): Siedem rozdziałów. Itd 1989 nr 28 s. 22  szczegóły 
recenzja: Potoroczyn Paweł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 6 s. 6  szczegóły 
nawiązanie: Żórawski Kazimierz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 12 s. 4 (list do red. tłumacza książki nt. nie powiadomienia go o wydaniu jego ...) szczegóły 
489.książka twórcy: Kis Danilo: Ogród, popiół. 1996  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Ciemna strona wyobraźni. Gazeta Wyborcza 1996 nr 278 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
490.książka twórcy: Kis Danilo: Wczesne smutki. 2003  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Wczesne śmierci. Gazeta Wyborcza 2003 nr 235 s. 16 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Gruchalski Jakub: Smutno i pięknie. Opcje 2003 nr 6 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Ciemne znaki dzieciństwa. Tygodnik Powszechny 2003 nr 43 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Serbski Schulz (Opowiadania o dzieciństwie pachnące skwarkami i suszoną papryką). Przekrój 2003 nr 41 s. 79 (nota...) szczegóły 
491.książka twórcy: Kis Danilo: Życie, literatura. ([Wybór wywiadów z l. 1972-1989]....) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Zbędność istnienia. Gazeta Wyborcza 2000 nr 6 s. 21  szczegóły 
recenzja: MOL: Nic dodać, nic ująć. Gazeta Wyborcza 1999 nr 303 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 2000 nr 9 s. 123  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 161 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
492.proza: Kis Danilo: A (The magical place). Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 10-11  szczegóły 
493.proza: Kis Danilo: Aleja kasztanów. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6  szczegóły 
494.proza: Kis Danilo: B (The worst rathole I visited?). Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 11-12  szczegóły 
495.proza: Kis Danilo: Buty. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 92-95 (z notą...) szczegóły 
496.proza: Kis Danilo: Cenzura - autocenzura. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 173-174 (esej; z fot. D. Kisa...) szczegóły 
497.proza: Kis Danilo: Chłopiec i pies [z tego cyklu:] List. Odra 1992 nr 9 s. 63-64  szczegóły 
498.proza: Kis Danilo: Chłopiec i pies [z tego cyklu:] Odpowiedź. Odra 1992 nr 9 s. 64  szczegóły 
499.proza: Kis Danilo: Chłopiec i pies [z tego cyklu:] Pies, który mówi. Odra 1992 nr 9 s. 60-63  szczegóły 
500.proza: Kis Danilo: Dług. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 131-143 (z notą s. 316, fot. s. 130...) szczegóły 
501.proza: Kis Danilo: Harfa eolska. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 8-10  szczegóły 
502.proza: Kis Danilo: Jurij Golec. Odra 1995 nr 11 s. 62-75 (z notami tłumaczki i Urszuli Kozioł...) szczegóły 
503.proza: Kis Danilo: Lutnia i blizny. Gazeta Wyborcza 1995 nr 280 s. 12-14 (z not. o aut. s. 14...) szczegóły 
504.proza: Kis Danilo: Mansarda. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 19-63 (z fot. Danilo Kisa, z notą s. 287-288...) szczegóły 
505.proza: Kis Danilo: My i reszta świata. Puls 1991 nr 5 s. 34-37  szczegóły 
506.proza: Kis Danilo: Nóż o rączce z różanego drewna. Fa-Art 1990 nr 3 s. 4-8  szczegóły 
507.proza: Kis Danilo: Opowieść o mistrzu i uczniu. Potop 1991 nr 7 s. 4-5 (z notą...) szczegóły 
508.proza: Kis Danilo: Poeta. Kresy 1995 nr 21 s. 100-105 (z notą tłumaczki, podp. D.C-S....) szczegóły 
509.proza: Kis Danilo: Rady dla młodego pisarza. Polityka 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
polemika: Lewinson Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z XI s. 1, 3 (krytyka przesłania D. Kisza...) szczegóły 
510.proza: Kis Danilo: Rady dla młodego pisarza. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 100/101 s. A4, 12  szczegóły 
511.proza: Kis Danilo: Wariacje na tematy środkowoeuropejskie (1-38). Res Publica 1989 nr 1 s. 21-29 ([z not.o aut.]....) szczegóły 
512.proza: Kis Danilo: Wyciąg z księgi urodzin (Krótka autobiografia). Res Publica 1989 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
513.tekst paraliteracki: Kish Danilo: O nacjonalizmie. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 11-13 (z fot. i notą...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
514.książka o twórcy: Bukwalt Miłosz: Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kisa. 2003 (Wstęp: 1. Rozpoznanie problemu. 2. Cel pracy i zastosowane metody. 3. ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
515.artykuł: Bukwalt Miłosz: Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kisa i Brunona Schulza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 87-94  szczegóły 
516.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Danilo Kis (1935-1989). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 194-195 (z okazji zgonu...) szczegóły 
517.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: D.K. (1935-1989). Polityka 1989 nr 44 s. 8 (sylwetka...) szczegóły 
518.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Klub przyjaciół Danila. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6 (z fot....) szczegóły 
519.artykuł: Kaniecka Anna: O uleganiu bezkształtnej sile wyższego rzędu. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 33-37  szczegóły 
520.artykuł: Kornhauser Julian: Quotation as a construction in the prose of Danilo Kish and Leopold Buczkowski. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
521.artykuł: Mroczka Katarzyna: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kisa i Miroslava Krlezy. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 157-166  szczegóły 
522.artykuł: Nowak Sylwia: Tekst w tekście jako dokument (Na przykładzie tomu "Encyklopedia umarłych" Danilo Kisa). Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 167-177  szczegóły 
523.artykuł: Rakusa Ilma: Kontynent zwany Danilo Kish. Kafka 2002 nr 6 s. 62-67 (biogr. i Twórczość Danilo Kisza...) szczegóły 
524.artykuł: Sontag Susan: Pochwała Danilo Kisa. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 145-150 (z notą o Susan Sontag s. 318...) szczegóły 
525.artykuł: Varga Krzysztof: Szalona jasność umysłu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 243 s. 24-26 (z fot. Danila Kisha...) szczegóły 
526.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 159-160 (not. biogr....) szczegóły 
527.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 147 (not. o przyzn. pisarzowi pośmiertnie nagr. im. Brunona Schulza; także ...) szczegóły 
528.artykuł: Żórawski Kazimierz: Możliwe możliwości rzeczywistego. Tygodnik Powszechny 1993 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
529.wywiad: Gleichmann Gabi: Życie, literatura. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 64-81 (z fot. Danilo Kisa i notą Mirjany Miocinović: Kartka z posłowia...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
530.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 203 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
531.zgon: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 148 (zmarł: 15 X 1989; not....) szczegóły 
532.zgon: Życie Literackie 1989 nr 44 s. 15 (zmarł: 1989; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
533.utwór: Hourglass.  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Fearful symmetry. x 1990 ([w czasopiśmie:] The New Republic (Washington) 1990 z 22 X [inf...) szczegóły 
534.utwór: Klepsydra.  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Okno i lustro. Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 114-123  szczegóły 
nawiązanie: Cirlić-Straszyńska Danuta: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 129  szczegóły 
535.utwór: My i reszta świata (druk. Puls 1991 nr 5).  szczegóły 
polemika: Falęcki Jacek: Puls 1992 nr 54 s. 127-128 (dot. zmiany tyt....) szczegóły 
536.utwór: Ogród, popiół [Basta, pepeo].  szczegóły 
artykuł: Bukwalt Miłosz: Motyw księgi w powieści "Ogród i popiół" Danila Kisha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 125-132  szczegóły 
artykuł: Jurewicz Aleksander: "Ogród, popiół' Danilo Kisa. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 216-218  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
537.kult: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 214 (not. o wieczorze literackim poświęconym Danilo Kishovi z okazji 10. ro...) szczegóły 
  Kisijc Cedo
    proza (alfabet tytułów)
538.proza: Kisić Cedo: Otchłań sarajewskiego piekła. Wyimki z dziennika serbskiego pisarza. Życie Warszawy 1992 nr 200 dod. s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
539.artykuł: Cedomir Kisić. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 2-3 (biografia i publikacje...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
540.wywiad: Brudnicki Jan Zdzisław: Żal mi tych ludzi.... Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 3, 5-6  szczegóły 
  Knezhevijc Marija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
541.książka twórcy: Knežević Marija: Ekaterini. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Kasperska Ewelina: Powieść - pieśń. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 53  szczegóły 
recenzja: Marchewka Anna: Se agapo. Lampa 2008 nr 7 s. 64  szczegóły 
recenzja: Szolc Iza: Bluszcz 2009 nr 5 s. 150 [dodatek]  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
542.wiersz: Knezević Marija: Dziennik drobnych opresji. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 41-44  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
543.tekst paraliteracki: Knezević Marija: Nostalgia - wymówka dla tęsknoty?. Res Publica Nowa 2000 nr 4 s. 38-42  szczegóły 
  Knežević Marija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
544.książka twórcy: Knežević Marija: Ulicznice. [Wiersz].  szczegóły 
  Komadina Milos
    wiersze (alfabet tytułów)
545.wiersz: Komadina Milos: Ono. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 50-55 (z notą o aut....) szczegóły 
  Komnenijc Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
546.artykuł: Hoffman Rudolf: Główni aktorzy (Wojna i wybory w Jugosławii). Trybuna 1992 nr 291 s. 5  szczegóły 
  Konstantin iz Ostrovice *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
547.książka twórcy: Konstantin iz Ostrovice : Zapihskih janychara. Khronihka ab turehckihkh spravakh Kanstancihna, syna Mihkhajjla Kanstancihnavihcha, serba z Astrovihcy, jakih byuh uzâty turkamih uh janychary. [Wspomnienia]. 2008  szczegóły 
recenzja: Tehrmapihly [Termapily] 2009 nr 13 s. 306 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
548.proza: Konstantin iz Ostrovice : Zapihskih janychara (Khronihka ab turehckihkh spravakh Kanstancihna, syna Mihkhajjla Kanstancihnovihcha serba z Astrovihcy, jakih byuh uzjaty turkamih uh janchary). Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 139-202 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
549.utwór: Jancarove uspomene ili turska hronika. Beograd 1986.  szczegóły 
artykuł: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 179-181 (rec. oryg....) szczegóły 
550.utwór: Pamiętniki Janczara [Kronika turecka].  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Michał: Wydarzenia z historii Bizancjum w kronice tureckiej Konstantego z Ostrowicy (tzw. "Pamiętnikach Janczara"). Koło Historii 2000 z. 5 s. 43-55  szczegóły 
artykuł: Tvaranovihch Galihna: Zapihskih Janychara (Da pershaga perakladu na belaruskuju movu "Zapihsak Janychara" Kanstancihna Mikkhajjlovihcha). Tehrmapihly [Termapily] 2008 nr 12 s. 127-138  szczegóły 
artykuł: Twaranowicz Halina: "Zapihskih janychara" Kanstancihna Mihkhajjlovihcha jak fakt uzaemadachynennjauh slavjanskihkh lihtararur (XV-XVI st. st.). Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 333-339  szczegóły 
  Kopicl Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
551.wiersz: Kopicl Vladimir: Modlitwa do umeblowania. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 62-63 (z not....) szczegóły 
  Kordić Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
552.książka twórcy: Kordic Ivan: Szukaliśmy domu. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
  Kovachevijc Dushan
    proza (alfabet tytułów)
553.proza: Kovacević Dusan: Larry Thompson - dramat pewnej młodości. Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 70-103 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
554.proza: Kovacević Dusan: Profesjonalista. Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 114-137 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Dusan Kovacević. Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
556.utwór: Doktor Suster.  szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Dusan Kovacević. Doktor Szewc (Doktor Suster). Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 192  szczegóły 
  Kovach Mirko
557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brylska Danuta: Garść prawdy. Literatura 1990 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
artykuł: Moskała Mirosław: Świat Książki 1989 nr 2 s. 5  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
558.książka twórcy: David Filip, Kovach Mirko: Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992-1995. 2001 ([30 listów Mirko Kovacha do Filipa Davida z lat 1991-1995; zawiera tak...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Zakładnicy jednej opowieści. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Z bałkańskiej karczmy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 290 s. 12  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Babciuuu! Babciuuu! - czyli - Dirkem i Doktor ciągną na Lemberg. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 395-405  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 11 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Odcisk stóp Principa. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E6  szczegóły 
559.książka twórcy: Kovač Mirko: Krystaliczna sieć. [Powieść]. 2006  szczegóły 
recenzja: Dziewit Anna: Jugosławia non amour. Lampa 2006 nr 9 s. 56  szczegóły 
560.książka twórcy: Kovač Mirko: Miasto w lustrze. [Powieść]. 2012  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
561.proza: Kovac Mirko: Malwina. Puls 1993 nr 2 (61) s. 36-48  szczegóły 
562.proza: Kovac Mirko: Malwina. Opis życia Malwiny Trifković [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 311-367 (z not. o autorze, s. 414; z fot. na s. 310...) szczegóły 
563.proza: Kovac Mirko: Tripo Djapić, waga ciężka. Literatura 1996 nr 4 s. 10-14  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
564.listy: Kovac Mirko: Dwa listy. Plus Minus 2001 nr 15 s. D4 (do Filipa Davida z 1992; z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
565.artykuł: Kovac nagrodzony. Gazeta Wyborcza 1993 nr 288 s. 11 (not. o przyzn. szwedzkiej nagr. literackiej Kurta Tucholsky'ego...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
566.wywiad: Drndić Dasa: Z mojej wsi widzę wszystko. Z Mirko Kovacem rozmawia Dasa Drndić. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 368-375  szczegóły 
567.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Upiory własnej historii. Tygodnik Solidarność 1991 nr 20 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
568.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Wysypisko europejskiego śmiecia. Życie 1999 nr 147 s. 20-21  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
569.utwór: Ubojstvo u noćnom vlaku.  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Mirko Kovac. Morderstwo w nocnym pociągu (Ubojstvo u noćnom vlaku). Dialog [Warszawa] 2004 nr 1 s. 193  szczegóły 
  Krasni Zlatko
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Krasni Zlatko: Chmury się rozeszły.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 72-73  szczegóły 
571.wiersz: Krasni Zlatko: Chmury się rozeszły.... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
572.wiersz: Krasni Zlatko: Jak może taki umysł.... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
573.wiersz: Krasni Zlatko: Mój rozum jest.... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
574.wiersz: Krasni Zlatko: Mój rozum jest.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 74  szczegóły 
575.wiersz: Krasni Zlatko: Mury nie mają.... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
576.wiersz: Krasni Zlatko: Nie przesadzaj z tą.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 74  szczegóły 
577.wiersz: Krasni Zlatko: Odchodzę i nie ma.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 73  szczegóły 
578.wiersz: Krasni Zlatko: Odchodzę i nie ma.... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
579.wiersz: Krasni Zlatko: Oprócz kobiet ciężarnych.... Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
580.wiersz: Krasni Zlatko: Twierdza. Literatura 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
581.wiersz: Krasni Zlatko: Twierdza. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 72 (z not., s. 191...) szczegóły 
  Kuburović Zorica
    proza (alfabet tytułów)
582.proza: Kuburović Zorica: Lek z brzoskwiniowego liścia [fragm. ks.:] Lalka. Rota 2000 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
  Kuić Gordana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
583.książka twórcy: Kuić Gordana: Zapach deszczu na Bałkanach. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Lalić Ivan V.
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: [Lalić Ivan] V.: Amor fati. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 43 (z notą...) szczegóły 
  Lalić Slavenka
    wiersze (alfabet tytułów)
585.wiersz: Lalić Slavenka: Gdzie leży wichura zapomnienia.... Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 52 (z notą o aut....) szczegóły 
586.wiersz: Lalić Slavenka: Iks. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
587.wiersz: Lalić Slavenka: Koniec. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 52 (z notą o aut....) szczegóły 
588.wiersz: Lalić Slavenka: Moja modlitwa. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
589.wiersz: Lalić Slavenka: O niej. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
590.wiersz: Lalić Slavenka: Ocalenie. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
591.wiersz: Lalić Slavenka: Pierwsza zima. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
592.wiersz: Lalić Slavenka: Samotność. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
593.wiersz: Lalić Slavenka: Szumy. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
594.wiersz: Lalić Slavenka: Trochę wiosny. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
595.wiersz: Lalić Slavenka: Walka. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 43 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
596.wiersz: Lalić Slavenka: Wiersz. Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 55 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
597.wiersz: Lalić Slavenka: Zlarin w nocy. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 52 (z notą o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
598.artykuł: Czop Robert: W walce o ocalenie - Slavenka Lalić "Pamiętnik poetycki". Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 51  szczegóły 
  Lalić Stanica
    wiersze (alfabet tytułów)
599.wiersz: Lalić Stanica: Jeśli kiedy będę.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 50 (z not....) szczegóły 
600.wiersz: Lalić Stanica: O, nasze drętwe.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 50-51 (z not....) szczegóły 
601.wiersz: Lalić Stanica: Pod opuszkami palców.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 50 (z not....) szczegóły 
602.wiersz: Lalić Stanica: Rozmowa z miłością. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 49 (z not....) szczegóły 
603.wiersz: Lalić Stanica: Wszelkie zaklinania o przejrzenie.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 51 (z not....) szczegóły 
  Lalijc Mihailo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
604.książka twórcy: Lalić Mihailo: Wojenne szczęście. 1990  szczegóły 
  Lazić Radmila
    wiersze (alfabet tytułów)
605.wiersz: Lazić Radmila: Winna jestem. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 60-61 (z not....) szczegóły 
  Lazijc Marijha, Lazijc Momir *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
606.książka twórcy: Lazić Marija, Lazić Momir: Między dotykiem a spełnieniem. [Wiersze]. 1990 ([Z not. o aut.]...) szczegóły 
607.książka twórcy: Lazić Marija, Lazić Momir: Ze słońcem w pochodzie. 1988  szczegóły 
  Lazijc Marijha
    wiersze (alfabet tytułów)
608.wiersz: Lazić Marija: Nie narodzonemu synowi. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
609.wiersz: Lazić Marija: Przysięgam. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
  Lazijc Momir
    wiersze (alfabet tytułów)
610.wiersz: Lazić Momir: Boże, módl się.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
611.wiersz: Lazijc Momir: Czas jest jak rzeka.... Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 68 (z notą...) szczegóły 
612.wiersz: Lazić Momir: Dla syna. Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9  szczegóły 
613.wiersz: Lazić Momir: Erotyk. Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9  szczegóły 
614.wiersz: Lazić Momir: Każdego poranka wcześnie.... Gazeta Poznańska 1989 nr 256 s. 10  szczegóły 
615.wiersz: Lazić Momir: Kochana mam radosną.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
616.wiersz: Lazić Momir: Kosowska rapsodia. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
617.wiersz: Lazić Momir: Nocami jesteś w objęciu.... Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 10  szczegóły 
618.wiersz: Lazić Momir: Poległo zboże słońcem.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
619.wiersz: Lazić Momir: Ponownie jestem zamrożony.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
620.wiersz: Lazić Momir: Ponownie jestem zamrożony czasem.... Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 68  szczegóły 
621.wiersz: Lazić Momir: Proza poetycka. Gazeta Poznańska 1989 nr 256 s. 10 (z not....) szczegóły 
622.wiersz: Lazić Momir: Przechadzam się peronem.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
623.wiersz: Lazić Momir: Przeliczanie. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
624.wiersz: Lazić Momir: Reminiscencje [z tego cyklu:] Jak pisać o miłości.... Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
625.wiersz: Lazić Momir: Reminiscencje [z tego cyklu:] Wieczorem w twojej.... Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
626.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18 (z not....) szczegóły 
627.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([proza poet.; z not.]...) szczegóły 
628.wiersz: Lazić Momir: Z jukami powiewu.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
629.wywiad: Danielewska Łucja: Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 10  szczegóły 
630.wywiad: Markowski Michał: Kultura [Warszawa] 1989 nr 51/52 s. 15 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
631.utwór: Shvabac. Gornji Milanovac 1987.  szczegóły 
  Lazijc Petar
    proza (alfabet tytułów)
632.proza: Lazić Petar: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 68  szczegóły 
633.proza: Lazić Petar: Dwanaście aforyzmów. Kontakt 1990 nr 5 s. 95-96 (z not....) szczegóły 
  Lucić Danilo
    wiersze (alfabet tytułów)
634.wiersz: Lucić Danilo: Ona mówi.... Nadwisłocze 2007 nr 3 s. 46-47 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
635.wiersz: Lucić Danilo: Poranek. Nadwisłocze 2007 nr 3 s. 47 (z fot. i not. o aut., s. 46...) szczegóły 
  Maksimović Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
636.wiersz: Maksimović Miroslav: Zwierzęta. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 53-54 (z not....) szczegóły 
  Maksimovijc Desanka
    wiersze (alfabet tytułów)
637.wiersz: Maksimović Desanka: Dla pobierających się bez ślubu. Metafora 1993 nr 8/10 s. 59 (z notą...) szczegóły 
638.wiersz: Maksimović Desanka: Dla ziemi, przez którą przetoczy się wojsko. W drodze 1993 nr 7 s. 29-30  szczegóły 
639.wiersz: Maksimović Desanka: Jesteśmy ziemią.... Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 181 (z fot....) szczegóły 
640.wiersz: Maksimović Desanka: Nie mam więcej czasu. Metafora 1993 nr 8/10 s. 59-60 (z notą...) szczegóły 
641.wiersz: Maksimović Desanka: O zwalonej cerkwi. W drodze 1993 nr 7 s. 30  szczegóły 
642.wiersz: Maksimović Desanka: Odezwały się tylko ptaki. Metafora 1993 nr 8/10 s. 58 (z notą...) szczegóły 
643.wiersz: Maksimović Desanka: Przestroga. Metafora 1993 nr 8/10 s. 57-58 (z notą...) szczegóły 
644.wiersz: Maksimović Desanka: Szczęście. Metafora 1993 nr 8/10 s. 57 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
645.artykuł: dcs: W jej śmierć nie uwierzono (Desanka Maksimović 1898-1993). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 346 (nota...) szczegóły 
646.artykuł: Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 154-156 ([rec. ks.:] Slobodan Marković: Poezja Desanke Maksimović. Beograd 1990...) szczegóły 
647.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Słowo do D.M.. Kierunki 1989 nr 49 s. 12 ([art. nt. twórcz.]...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
648.wywiad: Danielewska Łucja: Mała Pani od Wielkiej Liryki. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 55-57 (z fragm. wierszy poetki w przekładzie Łucji Danielewskiej...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
649.utwór: Jesteśmy ziemią... [Zemlja jesmo...].  szczegóły 
artykuł: Milosević Nikola: Jesteśmy ziemią. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 178-180 (interpretacja wiersza; z notą o autorze...) szczegóły 
  Mandijc Bozhidar
    wiersze (alfabet tytułów)
650.wiersz: Mandić Bozidar: Być sam. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 49 (z not., s. 50...) szczegóły 
651.wiersz: Mandić Bozidar: Pięć minut na dzień. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 50 (z not....) szczegóły 
  Mandijc Miroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
652.artykuł: Hanaj Remigiusz: Róża włóczęgi. Gazeta. Magazyn 1993 nr 15 s. 5 (nota, z fot....) szczegóły 
  Marchetijc Milovan
    wiersze (alfabet tytułów)
653.wiersz: Marcetić Milovan: Pewna refleksja w czasie. Wyspa 2012 nr 4 s. 34  szczegóły 
654.wiersz: Marcetić Milovan: Powrót do Belgradu. Wyspa 2012 nr 4 s. 39  szczegóły 
655.wiersz: Marcetić Milovan: Tryptyk o nieoczekiwanym zdarzeniu. Wyspa 2012 nr 4 s. 36-38  szczegóły 
656.wiersz: Marcetić Milovan: W mieszkaniu poetki. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 64-65 (z not....) szczegóły 
  Marinkov Jhelena
    wiersze (alfabet tytułów)
657.wiersz: Marinkov Jelena: Dzień (w sezonie pogrążonych w smutku gatunków). Pociąg 76 2007 nr 2 s. 26  szczegóły 
658.wiersz: Marinkov Jelena: Hala nr 2. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 26-27  szczegóły 
  Marjano Alek
    wiersze (alfabet tytułów)
659.wiersz: Marjano Alek: Diabelstwa. Szpilki 1989 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Marković Milena
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
660.utwór: Marković Milena: Beli, beli svet.  szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Milena Marković. Wielki, wielki świat (Beli, beli svet). Dialog [Warszawa] 2004 nr 6 s. 193  szczegóły 
  Markovijc Danica
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
661.artykuł: Koch Magdalena: Između stvarnosti i mašte ili lirska autobiografija žene u pesništvu Danice Marković. x 2007 ([W ks.:] Trenuci Danice Marković. Zbornik radova. Red. Slobodanka Peko...) szczegóły 
  Markovijc Mirko
    proza (alfabet tytułów)
662.proza: Marković Mirko: [Aforyzmy]. Szpilki 1989 nr 44 s. 9  szczegóły 
663.proza: Marković Mirko: Biologia i zachowanie trutni. Szpilki 1989 nr 44 s. 8-9  szczegóły 
664.proza: Marković Mirko: Fragmenty z historii dworskich błaznów. Szpilki 1989 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Markovijc Radovan Beli
    proza (alfabet tytułów)
665.proza: Marković Radovan Beli: Gdzieś na prowincji. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 128-129 (z not....) szczegóły 
  Markovijc Svetozar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
666.książka o twórcy: Bujwid-Kurek Ewa: Myśl polityczna i państwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875). 2000  szczegóły 
recenzja: Hadżinikołowa Elena: Państwo i Społeczeństwo 2002 nr 2 s. 380-382  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
667.artykuł: Marković Slobodan Z.: S.M. wobec myśli literackiej V. Karadzhicia. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 125-133  szczegóły 
  Markovijc Veselin
    proza (alfabet tytułów)
668.proza: Marković Veselin: Miejsca. Fa-Art 1994 nr 2 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
669.proza: Marković Veselin: Odliczanie. Fa-Art 1994 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
  Matijhevijc Vladan
    proza (alfabet tytułów)
670.proza: Matijević Vladan: Przybysz. Arkusz 2002 nr 3 s. 5 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Matović Petar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
671.książka twórcy: Matović Petar: Walizki Jima Jarmusha. [Wiersze]. 2011  szczegóły 
  Mehmedbashijc Enver
    proza (alfabet tytułów)
672.proza: Mehmedbasić Enver: Dokładna opowieść. Szpilki 1990 nr 26 s. 13  szczegóły 
  Micijc-Dimovska Milica
    proza (alfabet tytułów)
673.proza: Mićić-Dimowska Milica: In pace. Akcent 1995 nr 1 s. 107-111 (z not. o aut., s. 111, 112...) szczegóły 
674.proza: Mićić-Dimowska Milica: Terapia. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 107-109 (z not....) szczegóły 
  Micijc Ljubomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
675.artykuł: Djurić Dubravka M.: Poetika hibridnih multizanrovskih pesnickih tekstova Ljubomira Micića i Branka Ve Poljanskog. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 119-133 (z notą o Dubravce Djurić s. 440...) szczegóły 
  Mijcunovijc Radomir
    wiersze (alfabet tytułów)
676.wiersz: Miciunović Radomir: Biała wrona. Kurier Wileński 2003 nr 184 s. 7  szczegóły 
677.wiersz: Mićunović Radomir: Koralowy zamek. Płomyczek 1989 nr 12 s. 3  szczegóły 
678.wiersz: Miciunović Radomir: Łysy jeż. Kurier Wileński 2003 nr 184 s. 7  szczegóły 
679.wiersz: Mićunović Radomir: Nierodna. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
680.wiersz: Mićunović Radomir: Nieuchwytny obraz. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
681.wiersz: Mićunović Radomir: W poszukiwaniu cienia. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Mijlkovijc Branko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
682.książka twórcy: Miljković Branko: Wybór poezji. 1986  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Marek Antoni: B.M. poeta kontrowersyjny. Kierunki 1989 nr 12 s. 11  szczegóły 
  Mikołaj Serbski święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
683.książka twórcy: Nikolaj Velimirović święty Nikolaj Żiczki : Kasijana. Sto myśli o miłości. 2002  szczegóły 
684.książka twórcy: Nikolaj Velimirović święty Nikolaj Żiczki : Kasijana. Sto myśli o miłości. 2002  szczegóły 
  Milanovijc Ranko
    proza (alfabet tytułów)
685.proza: Milanović Ranko the Killer: Mowa powitalna redaktora naczelnego tudzież odpowiedzialnego. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 9 (z not....) szczegóły 
  Milić Zoran
    wiersze (alfabet tytułów)
686.wiersz: Milić Zoran: Burza. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
687.wiersz: Milić Zoran: Diabeł w górach. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
688.wiersz: Milić Zoran: Jesień. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
689.wiersz: Milić Zoran: Modlitwa. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 91  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 127 (nota...) szczegóły 
  Milijc od Machve *
    wiersze (alfabet tytułów)
691.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Motyl [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30  szczegóły 
692.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Nie ma początku i nie ma końca... [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30-31  szczegóły 
693.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Oczekujący Chrystusa [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30-31  szczegóły 
694.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Szalony Milić z garnkiem na głowie [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30-31  szczegóły 
695.wiersz: Milić z Maczwy (Stanković) : Umierająca przemienia się w złoto [fragm.]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 30  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
696.zgon: Ćirlić Branko: Pożegnanie poety Milicia z Maczwy (1934-2000). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 28-29 (zmarł: 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Milijc Novica
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
697.tekst paraliteracki: Milić Novica: O największym narodzie na świecie - serbskim, a jakże.... Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 1-2 (z not. o aut....) szczegóły 
  Milijc Zoran
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Milić Zoran: Każdy gdzieś idzie. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 51 (z not., s. 53...) szczegóły 
699.wiersz: Milić Zoran: Kiedy się wszystko otworzy. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 53 (z not....) szczegóły 
700.wiersz: Milić Zoran: Pewien człowiek. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 52 (z not., s. 53...) szczegóły 
  Milosavljević Ljiljana
    wiersze (alfabet tytułów)
701.wiersz: Milosavljević Ljiljana: O słońcu i miłości.... Nadwisłocze 2008 nr 1 s. 43 (z notką o aut....) szczegóły 
702.wiersz: Milosavljević Ljiljana: Pytania. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 49 (z notką o aut....) szczegóły 
703.wiersz: Milosavljević Ljiljana: Tajemnica. Nadwisłocze 2007 nr 4 s. 49 (z notką o aut....) szczegóły 
  Mitrović Srba
    wiersze (alfabet tytułów)
704.wiersz: Mitrović Srba: Konie w ogrodzie zoologicznym. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 46-47 (z notą...) szczegóły 
  Mitrovijc Ranko
    proza (alfabet tytułów)
705.proza: Mitrovijc Ranko: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 71-2  szczegóły 
  Nain-Rudovijc Danica
    proza (alfabet tytułów)
706.proza: Nain-Rudović Dana: Der Kinder des weissen Vogels. Wir 1997 nr 4 s. 138-144  szczegóły 
707.proza: Nain-Rudović Dana: Dzieci białego ptaka. Wir 1997 nr 4 s. 145-150  szczegóły 
  Nastasijevic Momcilo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
708.artykuł: Różycki Norbert: Koncepcja słowa poetyckiego w publicystyce Momcila Nastasijevicia. Młoda Polonistyka 2002 r.5 (2001) s. 297-307 (m.in. np. roli muzyki w poetyckiej koncepcji poety...) szczegóły 
  Nedeljkovijc Zivorad
    wiersze (alfabet tytułów)
709.wiersz: Nedeljković Zivorad: Tutin. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 74-75 (z not....) szczegóły 
  Nikolijc Jovan
    wiersze (alfabet tytułów)
710.wiersz: Nikolić Jovan: Magia dźwięku. Rrom p-o Drom 1991 nr 16 s. 9  szczegóły 
711.wiersz: Nikolić Jovan: Przysięga (Gdybym miał syna...). Rrom p-o Drom 1992 nr 20 s. 11  szczegóły 
  Novakovijc Dusko
    wiersze (alfabet tytułów)
712.wiersz: Novaković Duśko: Mogły. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
713.wiersz: Novaković Duśko: Świnie, byłyście tkliwymi Afrodytami. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
  Obrenovijc Rade
714.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Isakiewicz Lech: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
715.książka twórcy: Obrenović Rade: Grunt to rodzinka. Powieść dla dzieci. 1991  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Dużo gadulstwa i nieco literatury. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 75-76  szczegóły 
  Ojdanijc Mirjana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
716.artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Ząb złego czasu. Dialog [Warszawa] 2001 nr 12 s. 188-190 (nt. twórczości dramatycznej...) szczegóły 
  Olujhijc Grozdana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
717.książka twórcy: Olujić Grozdana: Bajki wiatru południowego. 1990  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Smutek fantazji. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
718.proza: Olujić Grozdana: Złotowłosa. Świerszczyk 1989 nr 1 s. 13-5  szczegóły 
719.proza: Olujić Grozdana: Złoty talerz. Świerszczyk 1989 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
  Orlijc Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
720.wiersz: Orlić Milan: Homo poeticus: Szatan, na ekranie. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 83 (z not....) szczegóły 
721.wiersz: Orlić Milan: Pajac ze strony tytułowej. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 83 (z not....) szczegóły 
722.wiersz: Orlić Milan: Wiosenne adaggio. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 83 (z not....) szczegóły 
  Pajkić Goran
    proza (alfabet tytułów)
723.proza: Pajkić Goran: Miniatury [z tego cyklu:] Dragan Ćop = Dragan Czop. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i serbskim; z not. o aut....) szczegóły 
724.proza: Pajkić Goran: Miniatury [z tego cyklu:] Splet okolnosti = Zbieg okoliczności. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i serbskim; z not. o aut....) szczegóły 
  Pantijc Mikhajlo
    proza (alfabet tytułów)
725.proza: Pantić Mihajlo: Najlepszy band w Bloku Wschodnim. Arkusz 2002 nr 3 s. 2 (z notą o autorze...) szczegóły 
726.proza: Pantić Mihajlo: Singer. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 140-141 (z not....) szczegóły 
727.proza: Pantić Mihajlo: TV. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pavijc Milorad
    książki twórcy (alfabet tytułów)
728.książka twórcy: Pavić Milorad: Drugie ciało. [Powieść]. 2007  szczegóły 
729.książka twórcy: Pavić Milorad: Kolorowy chleb. Powieść dla dzieci i nie tylko. Opowiadanie dla chłopców. Niewidzialne lustro. Opowiadanie dla dziewczynek [Opowiadania]. 2005  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Arte 2005 nr 3 s. 46 (nota recenzyjna...) szczegóły 
recenzja: Szkott Jan: Eksluzywny bełkot. Lampa 2005 nr 9 s. 76  szczegóły 
730.książka twórcy: Pavić Milorad: Słownik chazarski. Powieść leksykon w stu tysiącach słów. 1993  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Różne. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 46 s. 9  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 51 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kisić Cedo: Powieść - labirynt. Ex Libris 1994 nr 56 s. 4  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Rozmowa z molem. Gazeta o Książkach 1994 nr 5 s. 16 (Odrzucone przypisy...) szczegóły 
recenzja: Lipka Krzysztof: Nowe stworzenie Adama. Nowa Fantastyka 1995 nr 9 s. 70  szczegóły 
recenzja: Nowak Sylwia: Magia słownika. Tygodnik Powszechny 1994 nr 21 s. 14  szczegóły 
recenzja: Piechowicz Krzysztof: Appendix męsko-damski. Ex Libris 1994 nr 56 s. 5  szczegóły 
731.książka twórcy: Pavić Milorad: Słownik chazarski. Powieść-leksykon w stu tysiącach słów. Egzemplarz męski. [Powieść]. 2004  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
732.proza: Pavić Milorad: Autobiografia. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 45  szczegóły 
733.proza: Pavić Milorad: Błoto. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 46-50  szczegóły 
734.proza: Pavić Milorad: Papierowy teatr. Korespondencja z ojcem 2008 nr 9 s. 95-97  szczegóły 
735.proza: Pavić Milorad: Papierowy teatr (fragment). Korespondencja z ojcem 2010 nr 18/19 s. 8-9, 30-31, 46-47, 80-81, 92-93, 108-  szczegóły 
736.proza: Pavić Milorad: Papierowy teatr (fragment). Korespondencja z ojcem 2008 nr 11 s. 84-87 (z notą o o aut....) szczegóły 
737.proza: Pavić Milorad: Słownik chazarski [pow., fragm.:] Szatan z białą lutnią. Przekrój 1994 nr 11 s. 18-19  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: Nowa książka Milorada Pavicia. Korespondencja z ojcem 2008 nr 12 s. 133 (m.in. nota biogr....) szczegóły 
739.artykuł: Urbańska-Bożek Maria: Milorad Pavić. Korespondencja z ojcem 2008 nr 11 s. 90-91 (sylwetka twórcy...) szczegóły 
740.artykuł: Walczak Agnieszka: Językowo-stylistyczna analiza prozy Milorada Pavicia. Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 299-306  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
741.utwór: Krajobraz w kolorze herbaty.  szczegóły 
artykuł: Kunawicz Joanna: "Krajobraz w kolorze herbaty". Czas Kultury 1991 nr 31 s. 92-93 (omów. art. Rogera Mossa, druk. Time Literary Supplement (Londyn...) szczegóły 
artykuł: Kunawicz Joanna: "Krajobraz w kolorze herbaty". Czas Kultury 1991 nr 31 s. 92-93 (omów. art. Rogera Mossa, druk.: Time Literary Supplement 1991 n...) szczegóły 
742.utwór: Nove beogradske priche.  szczegóły 
artykuł: Nowak Sylwia: Postmodernistyczna intertekstualność w zbiorze opowiadań "Nove beogradske price" Milorada Pavicia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 87-96  szczegóły 
743.utwór: Pavić Milorad: Słownik chazarski.  szczegóły 
  Pavijc Vera
    wiersze (alfabet tytułów)
744.wiersz: Pavić Vera: Dieta. Akant 1998 nr 6 s. 20  szczegóły 
745.wiersz: Pavić Vera: Nudyzm w Jugosławii. Akant 1998 nr 6 s. 20  szczegóły 
746.wiersz: Pavić Vera: Oszczędność. Akant 1998 nr 6 s. 20  szczegóły 
  Pavkovijc Vasa
    wiersze (alfabet tytułów)
747.wiersz: Pavković Vasa: Dalmacja. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 67 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
748.proza: Pavković Vasa: Singer. Miłość z Cypełe. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 105-109 (z not....) szczegóły 
  Pavlovijc Danica
    wiersze (alfabet tytułów)
749.wiersz: Pavlović Danica: Preokret = Obrót. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 14 (tekst równoległy w jęz. serbskim i polskim; z not. o aut....) szczegóły 
750.wiersz: Pavlović Danica: Rashlje = Razwidlenie. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 14 (tekst równoległy w jęz. serbskim i polskim; z not. o aut....) szczegóły 
  Pavlovijc Miodrag
    wiersze (alfabet tytułów)
751.wiersz: Pavlović Miodrag: Choremu szpitala trzeba.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 65 (z not., s. 192...) szczegóły 
752.wiersz: Pavlović Miodrag: Epitafium słowiańskiego prapoety. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
753.wiersz: Pavlović Miodrag: Podział (zapis z cerkwi Bogurodzicy Leviszkiej). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 66  szczegóły 
754.wiersz: Pavlović Miodrag: Pouczenie o duszy. Kafka 2002 nr 6 s. 36-37 (z not. o autorze, s. 68...) szczegóły 
755.wiersz: Pavlović Miodrag: Requiem. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
756.wiersz: Pavlović Miodrag: Wieczerza ostatnia. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 67  szczegóły 
757.wiersz: Pavlović Miodrag: Wówczas stanął przede mną.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 68  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
758.artykuł: Urban Peter: Pouczenie o duszy. Kafka 2002 nr 6 s. 38-39 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
  Pavlovijc Ranko
    wiersze (alfabet tytułów)
759.wiersz: Pavlović Ranko: A Iwan Bezdomny czeka i czeka. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 35 (z not....) szczegóły 
760.wiersz: Pavlović Ranko: Istota lotu. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 35 (z not....) szczegóły 
761.wiersz: Pavlović Ranko: Mgła nad wioską. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 75  szczegóły 
762.wiersz: Pavlović Ranko: Odejście przyjaciela. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 35 (z not....) szczegóły 
763.wiersz: Pavlović Ranko: Polowanie. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 35 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
764.proza: Pavlović Ranko: Coś w tym jest. Okolice [Warszawa] 1989 nr 1 s. 65-67  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
765.tekst paraliteracki: Pavlovic Ranko: Wizja żywej lalki = Writing for a living puppet. Teatr Lalek 2007 nr 4 s. 46-47 (wypow. nt. specyfiki twórczości dramaturgicznej dla teatrów lalek; tek...) szczegóły 
  Pekijc Borislav
    proza (alfabet tytułów)
766.proza: Pekić Borislav: Generałowie, czyli braterstwo broni. Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 27-49 (tekst dram....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
767.książka o twórcy: Giergiel Sabina: Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia. 2008  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
768.artykuł: Giergiel Sabina: Pisarz i jego dziennik. Dyskurs autobiograficzny w twórczości Borislava Pekicia. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 63-78  szczegóły 
769.artykuł: Giergiel Sabina: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 112-115 ([rec. ks.:] Lidija Mustedanagić: Groteskni brevijar Borislava Pekića. ...) szczegóły 
770.artykuł: Wierzbicki Jan: Borislav Pekić i "Generałowie". Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 128-129 (nt. twórczości...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
771.utwór: Pekić Borislav: Czas cudów.  szczegóły 
772.utwór: Novi Jerusalim. Gotska hronika London, 1988.  szczegóły 
artykuł: Nowak Sylwia: "Novi Jerusalim" Borislava Pekicia jako palimpsest. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 37-50 (omów....) szczegóły 
  Pelevijc Maja
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
773.utwór: Skórka pomarańczowa [Pomarandzina kora].  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Sztuki przeczytane. Dialog [Warszawa] 2006 nr 12 s. 211  szczegóły 
  Perkuchin Slobodanka
    wiersze (alfabet tytułów)
774.wiersz: Perkucin Slobodanka: Bałkański tryptyk. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 56-57 (z not., s. 60...) szczegóły 
775.wiersz: Perkucin Slobodanka: Słowo o boju. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 58-59 (z not., s. 60...) szczegóły 
776.wiersz: Perkucin Slobodanka: Z Majdanów. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 60 (z not., s. 60...) szczegóły 
  Petkovijc Radoslav
    proza (alfabet tytułów)
777.proza: Petković Radoslav: Losy i komentarze [pow., fragm.:] Baje się stare bajanie o dziadku i wnuku. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 130-134  szczegóły 
778.proza: Petković Radoslav: Objawienie. Arkusz 2002 nr 3 s. 2 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Petrov Nogo Rajko
    wiersze (alfabet tytułów)
779.wiersz: Petrov Nogo Rajko: To, co kochaliśmy. Literatura 1999 nr 5 s. 32  szczegóły 
  Petrov Aleksandar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
780.książka twórcy: Petrov Aleksandar: Złoto w ogniu = Gold in fire. [Wiersze]. 2005 ([Tłumacze:]...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
781.wiersz: Petrov Aleksandar: Aleksandria z Itaką w pamięci. Red 2012 nr 2 s. 18  szczegóły 
782.wiersz: Petrov Aleksandar: Belgrad. Kwiecień. XX wiek. Red 2012 nr 2 s. 18  szczegóły 
783.wiersz: Petrov Aleksandar: Kolory mojego wieku. Red 2012 nr 2 s. 19  szczegóły 
784.wiersz: Petrov Aleksandar: Lekcja z wiosennej podświadomości. Red 2012 nr 2 s. 18  szczegóły 
785.wiersz: Petrov Aleksander: Miłość i wojna [z tego cyklu:] Prowadzimy gry miłosne i wojenne.... Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 89  szczegóły 
786.wiersz: Petrov Aleksander: Plac Czerwony [z tego cyklu:] Chłopiec idzie przez Plac Czerwony.... Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 88  szczegóły 
787.wiersz: Petrov Aleksander: Plac Czerwony [z tego cyklu:] Dziewczynka biegnie boso przez Plac Czerwony.... Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 88  szczegóły 
788.wiersz: Petrov Aleksander: Poezja w szklanym sześcianie. Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 89  szczegóły 
789.wiersz: Petrov Aleksander: Trochę po lewej. Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 89  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
790.artykuł: Nowacka Justyna: Aleksander Petrov - poeta ponad granicami języków. Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 87-90 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
  Petrović Milutin
    wiersze (alfabet tytułów)
791.wiersz: Petrović Milutin: Rozmowa z księżycem. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 51-52 (z not....) szczegóły 
  Petrovijc Dushko M.
    proza (alfabet tytułów)
792.proza: Petrović Dusko M.: Codziennik '68-'86. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 71-71 ([aforyzmy; podp. Dusan (Dushan?) Petrović]...) szczegóły 
  Petrovijc Goran
    książki twórcy (alfabet tytułów)
793.książka twórcy: Petrović Goran: Sklepik "Pod szczęśliwą ręką". [Powieść].  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
794.proza: Petrović Goran: Na mieliznie. Kresy 2006 nr 68 s. 157-161 (z notą...) szczegóły 
795.proza: Petrović Goran: Obrazy z wystawy. Kresy 2006 nr 68 s. 145-148 (z notą, s. 161...) szczegóły 
796.proza: Petrović Goran: Pan Polovski [Fragm.]. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 146 (z not., s. 154...) szczegóły 
797.proza: Petrović Goran: Przypadek z ulicy Bałkańskiej. Kresy 2006 nr 68 s. 149-154 (z notą, s. 161...) szczegóły 
798.proza: Petrović Goran: Słowa. Kresy 2006 nr 68 s. 142-145 (z notą, s. 161...) szczegóły 
799.proza: Petrović Goran: Sześć listków kocanki. Kresy 2006 nr 68 s. 154-157 (z notą, s. 161...) szczegóły 
800.proza: Petrović Goran: Z kroniki tajnego stowarzyszenia. Arkusz 2002 nr 3 s. 6-7 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Petrovijc Milutin
    wiersze (alfabet tytułów)
801.wiersz: Petrović Milutin: 1990, 21 maja, 11:59:59, belgradzkie metro. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 61 (z not., s. 63...) szczegóły 
802.wiersz: Petrović Milutin: 1990, 21 maja, 12:00:00. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 62 (z not., s. 63...) szczegóły 
803.wiersz: Petrović Milutin: Książka. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
804.wiersz: Petrović Milutin: Kto tu kupuje. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
805.wiersz: Petrović Milutin: Kto wie. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
806.wiersz: Petrović Milutin: "Nie jest możliwe, by nie przyszli gorszyciele". Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 63 (z not....) szczegóły 
807.wiersz: Petrović Milutin: Ziarno granatu. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Pishtalo Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
808.proza: Pistalo Vladimir: Ciepło, zimno. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 21 (z not. o aut., s. 20...) szczegóły 
809.proza: Pistalo Vladimir: List o Tesli, królu krasnoludków. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 20 (z not. o aut....) szczegóły 
810.proza: Pistalo Vladimir: Papieros po życiu. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 110-112 (z not....) szczegóły 
  Popa Vashko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
811.książka twórcy: Popa Vasko: Źródło żywego słowa. [Wiersze].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
812.wiersz: Popa Vasko: Belgrad. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
813.wiersz: Popa Vasko: Bój na Kosowym Polu. Format Literacki 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
814.wiersz: Popa Vasko: Dwa kamienie. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
815.wiersz: Popa Vasko: Głęboko w nas. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
816.wiersz: Popa Vasko: Górna Twierdza (Wysoki Zamek). Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
817.wiersz: Popa Vasko: Hilandar. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
818.wiersz: Popa Vasko: Kaczka. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 107 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107...) szczegóły 
819.wiersz: Popa Vasko: Kaktus. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 108 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107 ...) szczegóły 
820.wiersz: Popa Vasko: Kalenić. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
821.wiersz: Popa Vasko: Kamień. Literatura 1991 nr 8/9 s. 12 (z fot. aut....) szczegóły 
822.wiersz: Popa Vasko: Kasztan. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 108 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107...) szczegóły 
823.wiersz: Popa Vasko: Koń. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 106 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107 ...) szczegóły 
824.wiersz: Popa Vasko: Kosowe Pole. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
825.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na końcu. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
826.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na początku. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
827.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na słońcu. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
828.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Po początku. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
829.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Pod ziemią. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
830.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Przed końcem. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
831.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] W poświacie księżyca. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
832.wiersz: Popa Vasko: Krzesło. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 109 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107...) szczegóły 
833.wiersz: Popa Vasko: Mlecz. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 107 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107...) szczegóły 
834.wiersz: Popa Vasko: Oddaj mi moje gałganki. Literatura 1991 nr 8/9 s. 12  szczegóły 
835.wiersz: Popa Vasko: Otoczak. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 109 (z portr. i not. o autorze i przekładzie na s. 107 ...) szczegóły 
836.wiersz: Popa Vasko: Pielgrzymka. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
837.wiersz: Popa Vasko: Pieśń Kosa. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
838.wiersz: Popa Vasko: Pieśń Wieży Czaszek. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
839.wiersz: Popa Vasko: (Plac) Terazije [!]. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
840.wiersz: Popa Vasko: Pomazaniec z Kosowego Pola. Format Literacki 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
841.wiersz: Popa Vasko: Posłannictwo Kosa. Format Literacki 1995 nr 2 s. 4  szczegóły 
842.wiersz: Popa Vasko: Powrót do Belgradu. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 6  szczegóły 
843.wiersz: Popa Vasko: Róża nad szatrem. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
844.wiersz: Popa Vasko: Sentandreja. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 133-134  szczegóły 
845.wiersz: Popa Vasko: Serce kamienia. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
846.wiersz: Popa Vasko: Śmierć ojca słonecznego. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
847.wiersz: Popa Vasko: Wieczerza na Kosowym Polu. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
848.wiersz: Popa Vasko: Wielki Gospodzin Dunaj. Format Literacki 1997 nr 3 (1996/1997) s. 7  szczegóły 
849.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w łowcę. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
850.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w popiół. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
851.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w szkapy. Literatura 1991 nr 8\9 s. 12  szczegóły 
852.wiersz: Popa Vasko: Żywot Świętego Sawy. Format Literacki 1995 nr 2 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
853.artykuł: Drzewucki Janusz: Obca obecność Vasko Popy. Wyspa 2011 nr 4 s. 24-29  szczegóły 
854.artykuł: Kaliszewski Wojciech: W środku żywego słowa. Wyspa 2012 nr 1 s. 80-87 (z not....) szczegóły 
855.artykuł: Szymańska Mirosława: Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 127-137 (nt. miasta Sentandrei w twórczości Jakova Ignjatovicia i poetyckiego w...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
856.zgon: Gazeta Wyborcza 1991 nr 9 s. 9 (zmarł: 5 I 1991...) szczegóły 
857.zgon: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 151 (zmarł: 5 I 1991...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
858.utwór: Wznosząca się ziemia.  szczegóły 
artykuł: Pfeiffer Ewa: Rzecz o duchowej historii Serbów (Dokończenie z numeru trzeciego [właśc. drugiego]). Format Literacki 1997 nr 3 s. 6-7 (c.d. z 1995; zawiera także wiersze...) szczegóły 
artykuł: Pfeiffer Ewa: Rzecz o duchowej historii Serbów. "Wznosząca się ziemia" Vasko Popy. Format Literacki 1995 nr 2 s. 2-4 (zawiera także wiersze...) szczegóły 
  Popovijc Aleksandar
    proza (alfabet tytułów)
859.proza: Popović Aleksandar: Ciemna dziś noc. Dialog [Warszawa] 1999 nr 7 s. 73-99 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
860.zgon: Ćirlić Dorota Jovanka: Skarpeta ze stu oczek. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 179-180 (zmarł: 1996; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Popovijc Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
861.proza: Popovijc Miroslav: Udri Bandu [pow.; fragm.]. Kontakt 1989 nr 12 s. 100-107 (z notą...) szczegóły 
  Potić Iwan
    proza (alfabet tytułów)
862.proza: Potić Iwan: Die Bruecke. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 10-11 (z notą, s. 11...) szczegóły 
863.proza: Potić Iwan: Hosni, to znaczy ryba. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 12 (z notą, s. 11...) szczegóły 
864.proza: Potić Iwan: Nowe tendencje. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 11 (z notą...) szczegóły 
865.proza: Potić Iwan: Pojęcie. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 12 (z notą, s. 11...) szczegóły 
866.proza: Potić Iwan: Prototyp. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 10 (z notą, s. 11...) szczegóły 
  Prodanovijc Mileta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
867.książka twórcy: Prodanović Mileta: Oko wędrowca. Notatki z podróży. [Szkice]. 2008  szczegóły 
recenzja: (win): Oko wędrowca. Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 94  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
868.wiersz: Prodanović Mileta: Krążenie barbarzyńców w przyrodzie. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 24 (z pot. poety...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
869.proza: Prodanović Mileta: Mosty i nienawiść. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 85-90 (esej...) szczegóły 
870.proza: Prodanović Mileta: Opowieść z Ochrydy i Prilepu [fragm. ks.]. Krasnogruda 2003 nr 16 (2002/2003) s. 271-276  szczegóły 
871.proza: Prodanović Mileta: Proteusz (winieta endemiczna). Arkusz 2002 nr 3 s. 6-7 (z notą o autorze...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
872.tekst paraliteracki: Prodanović Mileta: Cukrownia. Dialog [Warszawa] 2002 nr 7 s. 103-108 (ze wstepem od redakcji, s. 102-103...) szczegóły 
  Prstojevijc Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
873.proza: Prstojević Miroslav: Przewodnik przetrwania. Sarajewo 1992-1993. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 122-130 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
874.utwór: Sarajewo - the Wounded City. Ljubljana 1994.  szczegóły 
artykuł: (SZA): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 200 (nota...) szczegóły 
  Radichevijc Branko
    proza (alfabet tytułów)
875.proza: Radicević Branko: Bojka: smrok i sowa. Stegna 2008 nr 1 s. 32 (w jęz. kaszubskim...) szczegóły 
876.proza: Radicević Branko: Na noclegu kol Smieszka Smieszica. Pomerania 2007 nr 2 s. 47  szczegóły 
  Radojcić Sasa
    wiersze (alfabet tytułów)
877.wiersz: Radojcić Sasa: Mój syn czyta. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 69-70 (z not....) szczegóły 
  Radović Dusan (Dusko)
    wiersze (alfabet tytułów)
878.wiersz: Radović Dusan (Dusko): Trauma. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 44 (z notą o aut....) szczegóły 
  Raichkovijc Stevan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
879.książka twórcy: Raičković Stevan: Otwieranie ciszy. [Wiersze].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
880.wiersz: Raicković Stevan: Kołysanka dla muszelki. Kresy 1995 nr 21 s. 109 (z notą od tłumacza, podp. J.K....) szczegóły 
881.wiersz: Raicković Stevan: Listopad. Kresy 1995 nr 21 s. 107-108 (z notą od tłumacza, podp. J.K., s. 109...) szczegóły 
882.wiersz: Raicković Stevan: Ludzie budzą się bez broni. Kresy 1995 nr 21 s. 106-107 (z notą od tłumacza, podp. J.K., s. 109...) szczegóły 
883.wiersz: Raicković Stevan: Monolog na Topli. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 4  szczegóły 
884.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] Balkon. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 79-80 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
885.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] Człowiek z parasolem. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 81-82 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
886.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] Na zupełnie pustej. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 84 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
887.wiersz: Raicković Stevan: Na pewnej ulicy [z tego cyklu:] W czasie gdy. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 83 (z notą tłumacza, s. 78...) szczegóły 
888.wiersz: Raicković Stevan: Wiersz trawy. Kresy 1995 nr 21 s. 108 (z notą od tłumacza, podp. J.K., s. 109...) szczegóły 
  Rajchijc Biserka
    proza (alfabet tytułów)
889.proza: Rajcić Biserka: Dziennik serbski. Polityka 1999 nr 38 s. 40, 42  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
890.tekst paraliteracki: Rajcić Biserka: Autobiografia. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 198-202 (z notą s. 317...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
891.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Gratulacje dla Biserki Rajcić. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 272-273 (o twórczości przekładowej...) szczegóły 
892.artykuł: Wojciechowski Piotr: List do Biserki Rajcić, pisarki i tłumaczki literatury polskiej. Rzeczpospolita 2003 nr 62 s. A2 (list prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich dot. śmierci serbskiego p...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
893.wywiad: Bilski Ryszard: W kuchni, blisko czajnika. Rzeczpospolita 1998 nr 64 s. 26 (nt. tłumaczenia literatury polskiej na jęz. serbski; z fot....) szczegóły 
894.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Ferdydurkistka w socjalistycznej rzeczywistości. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 285-293  szczegóły 
895.wywiad: Lebda Małgorzata: Tłumacz powinien być w cieniu. Kraków 2009 nr 6 s. 54-55 (z fot. tłumaczki...) szczegóły 
896.wywiad: Sikorska Teresa: Jugonostalgia to tesknota za normalnością. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 71-76  szczegóły 
  Rakitijc Slobodan
    wiersze (alfabet tytułów)
897.wiersz: Rakitić Slobodan: Cudotwórca Milić z Maczwy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 32  szczegóły 
  Rešin-Tucić Vujica
    wiersze (alfabet tytułów)
898.wiersz: Resin-Tucić Vujica: Dzień jest uderzeniem. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 27 (z not....) szczegóły 
899.wiersz: Resin-Tucić Vujica: Stworzenie. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 28 (z not., s. 27...) szczegóły 
900.wiersz: Resin-Tucić Vujica: Tak i człowiek czasami. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 27 (z not....) szczegóły 
901.wiersz: Resin-Tucić Vujica: Ten, który idzie, a nie nadchodzi. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 27 (z not....) szczegóły 
  Ristić Obren
    książki twórcy (alfabet tytułów)
902.książka twórcy: Ristić Obren: Na wschodzie, w Serbii. [Wiersze]. 2012  szczegóły 
  Ristijc Dragan J.
    wiersze (alfabet tytułów)
903.wiersz: Ristic Dragan J.: Na poddaszu bloku.... Topos 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
904.wiersz: Ristic Dragan J.: W uliczkach spotyka.... Topos 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
  Ristovijc Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
905.wiersz: Ristović Aleksandar: Duchy kuchni. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 80-81 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
906.wiersz: Ristović Aleksandar: Martwi. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 44-45 (z notą...) szczegóły 
907.wiersz: Ristović Aleksandar: Monstrum. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 83-84 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
908.wiersz: Ristović Aleksandar: Na marynarkę rzuconą w trawę. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 82 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
909.wiersz: Ristović Aleksandar: O zielonych jabłkach. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 84 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
910.wiersz: Ristović Aleksandar: Sąd nocny. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 85-87 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
911.wiersz: Ristović Aleksandar: Szczególny sposób istnienia snów. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 81 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
912.wiersz: Ristović Aleksandar: Zima roku 1993. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 82-83 (z notą s. 317-318...) szczegóły 
  Ristovijc Ana
    wiersze (alfabet tytułów)
913.wiersz: Ristović Ana: Chodzenie we śnie. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 80-82 (z not....) szczegóły 
914.wiersz: Ristović Ana: Ktoś puka (strach przed samotnością w łazience). Pociąg 76 2007 nr 2 s. 29-30  szczegóły 
915.wiersz: Ristović Ana: Małżeństwo za klawiaturą (strach przed bliskością). Pociąg 76 2007 nr 2 s. 29  szczegóły 
916.wiersz: Ristović Ana: Micro & soft forecast (małżonkowie przy klawiaturach). Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 52 (z not. o autorce na s. 53...) szczegóły 
917.wiersz: Ristović Ana: Pierwszy lód. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 53 (z not. o autorce na s. 53...) szczegóły 
918.wiersz: Ristović Ana: Zrozpaczona widokówka. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 54 (z not. o autorce na s. 53...) szczegóły 
  Romchevijd Nebojhsha
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
919.utwór: Karolina Neuber.  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Dialog [Warszawa] 2003 nr 11 s. 210-211  szczegóły 
  Samokovlija Isak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
920.książka twórcy: Samokovlija Isak: Kadisz, modlitwa za umarłych i inne opowiadania. 1991  szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Między konkretem a śmiercią. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Ulica Limarska. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Sentymentalny donos. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 330-331  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
921.proza: Samokovlija Isak: Kadisz, modlitwa za umarłych. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 219-235  szczegóły 
922.proza: Samokovlija Isak: Pieczęć Salomona. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 35-47  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
923.artykuł: Dukanović Alija: Przypomnienie małej unicestwionej wysepki (O Sefardyjczykach bośniacko-hercegowińskich i ich piewcy, Isaku Samokovliji). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 196-218 (z not., s. 192...) szczegóły 
924.artykuł: Olkusz Ksenia: Utrwalić odchodzący świat wartości. Proza Isaka Samokovliji. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 48-55  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
925.utwór: Kadisz, modlitwa za umarłych.  szczegóły 
artykuł: Olkusz Ksenia: "Utrwalić odchodzący świat wartości", czyli kontekst socjologiczny, kulturalny i symboliczny w prozie Isaka Samokovliji (Na przykładzie tomu opowiadań "Kadisz, modlitwa za umarłych"). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 5-15  szczegóły 
  Saranac Aleksandar
    wiersze (alfabet tytułów)
926.wiersz: Saranac Aleksander: Odyseusz. Akant 2001 nr 2 s. 13  szczegóły 
  Savijc Milisav
    proza (alfabet tytułów)
927.proza: Savić Milisav: Pogrzeb Tity. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 122-124 (z not....) szczegóły 
  Savkovijc Dushan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
928.książka twórcy: Savković Dusan: Goryl. 1991  szczegóły 
  Sekulijc Isidora
    książki o twórcy (alfabet autorów)
929.książka o twórcy: Koch Magdalena: Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić. 2000  szczegóły 
recenzja: ab: Nowe Książki 2000 nr 9 s. 50 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
930.artykuł: Koch Magdalena: Podróż egzotyczna w prozie Isidory Sekulić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 3-13  szczegóły 
931.artykuł: Koch Magdalena: Podróż egzystencjalna w prozie Isidory Sekulić. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 187-198  szczegóły 
932.artykuł: Koch Magdalena: Podróż wyobrażona w prozie Isidory Sekulić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 70 (1364) s. 93-99  szczegóły 
933.artykuł: Koch Magdalena: Spory wokół debiutu Isidory Sekulić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 49-57  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
934.utwór: Kronika małomiasteczkowego cmentarza.  szczegóły 
artykuł: Koch Magdalena: Życie jako wędrówka. Motyw podróży w "Kronice małomiasteczkowego cmentarza" Isidory Sekulić. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 97-108  szczegóły 
  Selenijc Slobodan
935.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrynicki Jakub: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 87  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
936.książka twórcy: Selenić Slobodan: Zabójstwo z premedytacją. [Powieść]. 2005  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
937.książka o twórcy: Nowak Sylwia: Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia. 2001  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 79-81  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
938.artykuł: Nowak Sylwia: Wojna, patriotyzm i historia jako polemiczne aktualizacje wzorca epickiego w powieściach Slobodana Selenicia. Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 87-99  szczegóły 
  Selimovijc Mesha
    książki o twórcy (alfabet autorów)
939.książka o twórcy: Modelska-Kwaśniowska Anna: "Niełatwo być człowiekiem" O twórczości Mešy Selimovicia. 2011  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
940.artykuł: Bobrownicka Maria: Bośniaccy egzystencjaliści w świecie zdominowanym przez strach. Universitas 1994 nr 8 s. 66-69 (także o twórczości Ivo Andricia...) szczegóły 
941.artykuł: Bobrownicka Maria: Sacrum zdradzone i sacrum ocalone czyli człowiek w świecie przedstawionym powieści Mesy Selimovica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 63-72  szczegóły 
942.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 78-84 (z notą o Marii Bobrownickiej...) szczegóły 
943.artykuł: Olkusz Ksenia: Ewolucja postaw ludzkich w "Derwiszu i śmierci" oraz "Twierdzy" Mesy Selimovicia. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
944.utwór: Derwisz i śmierć [Dervis and smrt].  szczegóły 
artykuł: Modelska Anna: Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mesy Selimovicia "Derwisz i śmierć" oraz "Twierdza". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 101-108  szczegóły 
945.utwór: Sjećanja. Memoarska proza.  szczegóły 
artykuł: Modelska Anna: Autobiograf Mesa Selimović. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 89-98  szczegóły 
946.utwór: Twierdza [Tvrdava].  szczegóły 
artykuł: Modelska Anna: Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mesy Selimovicia "Derwisz i śmierć" oraz "Twierdza". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 101-108  szczegóły 
  Sentić Zorica
    wiersze (alfabet tytułów)
947.wiersz: Sentić Zorica: pamiętam. Nadwisłocze 2006 nr 1 s. 47 (z fot. i notą od aut.: Zorica Sentić - Biografia...) szczegóły 
948.wiersz: Sentić Zorica: przyjdź na kawę. Nadwisłocze 2006 nr 1 s. 47 (z fot. i notą od aut.: Zorica Sentić - Biografia...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
949.tekst paraliteracki: Sentić Zorica: Zorica Sentić - Biografia. Nadwisłocze 2006 nr 1 s. 47 (z fot....) szczegóły 
  Shajhtinac Radivoj
    wiersze (alfabet tytułów)
950.wiersz: Shajhtinac Radivoj: Panońskie fado. Wyspa 2012 nr 4 s. 52-65 (z not....) szczegóły 
  Shantijc Aleksa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
951.artykuł: O dwóch poetach serbskich. Biuletyn Literacki 1996 nr 15 s. 14-20 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
  Shepard Mickey
    wiersze (alfabet tytułów)
952.wiersz: Shepard Mickey: O Hypnosie, który przebywa na wyspie Lemnos jako pan wszystkich bogów i ludzi. Korespondencja z ojcem 2007 nr 8 s. 56 (z notą o aut....) szczegóły 
  Shjcepanovijc Branimir
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
953.utwór: Sćepanović Branimir: Odkupienie.  szczegóły 
  Simić Goran
    wiersze (alfabet tytułów)
954.wiersz: Simić Goran: Róża i tramwaje. Tygodnik Powszechny 1995 nr 33 s. 9 (z not. o aut....) szczegóły 
955.wiersz: Simić Goran: Tajemnica Lejli. Tygodnik Powszechny 1995 nr 33 s. 9 (z not. o aut....) szczegóły 
  Simić-Mitrović Darinka
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
956.utwór: Kanon w pochodzie raka [Rakov kanon].  szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Sztuki przeczytane. Dialog [Warszawa] 2005 nr 5 s. 206-207  szczegóły 
  Simić Slobodan
    proza (alfabet tytułów)
957.proza: Simić Slobodan: [Aforyzmy]. Nadwisłocze 2009 nr 3 s. 62-63 (tekst równoległy w jęz. serbskim i polskim; z notą o aut....) szczegóły 
  Simonovijc Simon
    wiersze (alfabet tytułów)
958.wiersz: Simonović Simon: Moi rówieśnicy. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 72  szczegóły 
959.wiersz: Simonović Simon: Na wieść o śmierci Jadwigi Moroń w Moskwie. Koniec Wieku 1990 nr 2/3 s. 59  szczegóły 
  Skrinjhar-Tvrz Valerija
    książki twórcy (alfabet tytułów)
960.książka twórcy: Skrinjar-Tvrz Valerija: Sarajewskie grafiki. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
  Sotirovijc Dragan M.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
961.książka twórcy: Sotirović Dragan M.: Europa na licytacji. Od czetników Michailovicia do lwowskiej AK. Wspomnienia oficera serbskiego "Draży". 2000  szczegóły 
  Spasojhevijc Dushan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
962.utwór: Wymieranie [Odumiranje].  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Sztuki przeczytane. Dialog [Warszawa] 2008 nr 12 s. 195-196  szczegóły 
  Spasojhevijc Zoran
    proza (alfabet tytułów)
963.proza: Spasojević Zoran: Dary świętego Grgura. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 69-71  szczegóły 
  Srbljanovijc Biljana
    proza (alfabet tytułów)
964.proza: Srbljanović Biljana: Ameryka, część druga. Dialog [Warszawa] 2005 nr 1 s. 66-112 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
965.proza: Srbljanović Biljana: Supermarket. Opera mydlana. Dialog [Warszawa] 2002 nr 7 s. 26-72 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
966.proza: Srbljanović Biljana: Sytuacje rodzinne. Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 38-69 (dramat; z not. i fot....) szczegóły 
967.proza: Srbljanović Biljana: Szarańcza. Dialog [Warszawa] 2008 nr 9 s. 131-188 (tekst dramatyczny; z notą o aut., z fot., s. 189...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
968.artykuł: Radziwon Marek: Zwykłe trzęsienie ziemi. Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 187-190 (omówienie wywiadu z dramatopisarką; rozm. Franz Wille, druk. Theate...) szczegóły 
969.artykuł: Savić Slobodan: Sytuacje rodzinne i inne. Dialog [Warszawa] 2008 nr 9 s. 124-130 (omówienie dramatów oraz główne tematy twórczości B. Srbljanović...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
970.wywiad: Pasic Feliks: Pisanie jako męka. Dialog [Warszawa] 2005 nr 1 s. 113-115 (z fot. i notą biogr. Biljany Srbljanovijc; z fot. polskich inscenizacj...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
971.utwór: Ameryka, część druga.  szczegóły 
artykuł: Bolecka Anna: Z Kafką w tle. Dialog [Warszawa] 2005 nr 1 s. 116-119 (również nt. powieści "Ameyka" Franza Kafki...) szczegóły 
972.utwór: Ameryka, część druga.  szczegóły 
973.utwór: Upadek [Pad].  szczegóły 
artykuł: Ćirlić Dorota Jovanka: Królowa Ubu. Dialog [Warszawa] 2001 nr 3 s. 180-182 (nt. dramatu i jego teatralnej inscenizacji w reżyserii Thomasa Osterme...) szczegóły 
  Srebrov Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
974.wiersz: Srebrov Vladimir: Do obozów wchodziliśmy.... Przegląd Powszechny 1999 nr 6 s. 321  szczegóły 
975.wiersz: Srebrov Vladimir: Po wieczornym apelu. Więź 1999 nr 12 s. 57-58 (z not....) szczegóły 
976.wiersz: Srebrov Vladimir: Prawo do rehabilitacji. Przegląd Powszechny 1999 nr 6 s. 322  szczegóły 
  Stamenkovijc Vladan
    wiersze (alfabet tytułów)
977.wiersz: Stamenković Vladan: Bez odpowiedzi. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
978.wiersz: Stamenković Vladan: Dziedzictwo. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
979.wiersz: Stamenković Vladan: Dziedzictwo. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
980.wiersz: Stamenković Vladan: Karczma 1991. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 126  szczegóły 
981.wiersz: Stamenković Vladan: Kosmet. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 419  szczegóły 
982.wiersz: Stamenković Vladan: Krajinie (Rok po exodusie 200 tys. Serbów z Chorwacji). Przez Czerń 2000 nr 3 s. 23 (wiersz w języku polskim...) szczegóły 
983.wiersz: Stamenković Vladan: Krajinie (Rok po exodusie 200.000 Serbów z Chorwacji). Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 4  szczegóły 
984.wiersz: Stamenković Vladan: Kudret Kemeri - 430 lat później. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 24 (wiersz w języku polskim...) szczegóły 
985.wiersz: Stamenković Vladan: List ostatni. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
986.wiersz: Stamenković Vladan: O nas, znowu o nas. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
987.wiersz: Stamenković Vladan: O popiele. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
988.wiersz: Stamenković Vladan: O popiele. Biuletyn Literacki 2000 s. 50  szczegóły 
989.wiersz: Stamenković Vladan: O zbędnym zmyśle (Inwalidom wojny). Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 4  szczegóły 
990.wiersz: Stamenković Vladan: Orędzie krewnych. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
991.wiersz: Stamenković Vladan: Oświadczenie rzecznika NATO Jamie Shea. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 420  szczegóły 
992.wiersz: Stamenković Vladan: Pax americana. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 421 (z not. o aut....) szczegóły 
993.wiersz: Stamenković Vladan: Press conferens. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 4  szczegóły 
994.wiersz: Stamenković Vladan: Press conferenss. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
995.wiersz: Stamenković Vladan: [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden] 1991 - karczma. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
996.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz dla A. Santicia. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
997.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz do A. Santicia (Ziemia bez grobów...). Przez Czerń 2000 nr 3 s. 25 (wiersz w języku polskim...) szczegóły 
998.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz do A. Śanticia. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
999.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz rozpoczęty we śnie. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 6 (z fot. i z not....) szczegóły 
1000.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz rozpoczęty we śnie. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 1  szczegóły 
1001.wiersz: Stamenković Vladan: Wiersz rozpoczęty we śnie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 35  szczegóły 
1002.wiersz: Stamenković Vladan: Wyznanie zmęczonego miasta. Biuletyn Literacki 2000 s. 50  szczegóły 
1003.wiersz: Stamenković Vladan: Wyznanie zmęczonego miasta (Mieszkańcom Sarajewa gdziekolwiek są). Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 3  szczegóły 
1004.wiersz: Stamenković Vladan: Z okna. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1005.wywiad: Borkowicz Jacek: Mam żal do Europy. Więź 1999 nr 12 s. 50-56  szczegóły 
  Stanković Borisav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1006.artykuł: Filipek Małgorzata: Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 215-231  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1007.utwór: Nieczysta krew [Necista krv].  szczegóły 
artykuł: Grabowski Przemysław: Postacie kobiece w "Nieczystej krwi" Borisava Stankovicia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 43-58  szczegóły 
  Stefanovijc Venclovijc Gavril
    wiersze (alfabet tytułów)
1008.wiersz: Stefanović Venclović Gavril: Mleczna droga. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 88 (z not., s. 88...) szczegóły 
1009.wiersz: Stefanović Venclović Gavril: Źródło żywej wody. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 87 (z not., s. 88...) szczegóły 
  Stevanovijc Vidoslav
    wywiady (alfabet autorów)
1010.wywiad: Trivić Branka: Czeka nas leczenie z wojny. Tygodnik Powszechny 1992 nr 7 s. 5  szczegóły 
  Stojhkovijc Atanasijhe
    wiersze (alfabet tytułów)
1011.wiersz: Stojković Atanasije: Na smert' bezsmertnago Ioanna Raicha. Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 81-88 (tekst w jęz. oryg.; z koment.: Sava Damjanov: Atanasije Stojković: Na ...) szczegóły 
  Stojnić Vladimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1012.książka twórcy: Stojnić Vladimir: Czas się zakończył. [Wiersze]. 2011  szczegóły 
  Stretnovich Dejan
    proza (alfabet tytułów)
1013.proza: Stretnović Dejan: Hałas. Opcje 1998 nr 2 s. 35-37 (esej; z not. o aut....) szczegóły 
  Tadić Novica
    wiersze (alfabet tytułów)
1014.wiersz: Tadić Novica: Wziąłem na swe barki.... Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 55-56 (z not....) szczegóły 
  Teofilovijc Vitomir
    proza (alfabet tytułów)
1015.proza: Teofilović Vitomir: [Aforyzmy]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 54, 78, 158, 165, 168  szczegóły 
1016.proza: Teofilović Vitomir: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 65  szczegóły 
  Tešić Aleksandar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1017.książka twórcy: Tesic Aleksandar: Zakon smoka. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Tishma Aleksandar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1018.artykuł: Nagroda za tolerancję dla Aleksandra Tiszmy. Rzeczpospolita 1996 nr 29 s. 29 (not. inf. o przyznaniu "Nagrody za tolerancję" przez niezależny serbsk...) szczegóły 
  Todorovijc Miroljub
    wiersze (alfabet tytułów)
1019.wiersz: Todorović Miroljub: Osiem wieków później. Literatura 1999 nr 5 s. 33  szczegóły 
  Toholjh Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
1020.proza: Toholjj Miroslav: Homeryczny szaman [fragm.].. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
1021.proza: Toholjj Miroslav: Pan serca. Literatura 1992 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1022.wywiad: Smogorzewski Paweł: Słowo Powszechne 1989 nr 198 s. 3  szczegóły 
  Tomashevijc Nebojjsha Bato
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1023.książka twórcy: Tomasević Nebojsa Bato: Życie i śmierć na Bałkanach. Kronika rodziny z Czarnogóry.  szczegóły 
recenzja: Ćirlić Dorota Jovanka: Paweł i Gaweł. Magazyn z Książkami 2001 nr 9 s. 24  szczegóły 
recenzja: (GD): Książki 2001 nr 7 s. 67 (nota...) szczegóły 
recenzja: Górski Artur: Siła małego. Polityka 2001 nr 29 s. 50 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomkowski Zygmunt: Kronika tragedii Jugosławii. Aneks Trybuny 2001 nr 150 s. F-G  szczegóły 
  Tontijc Stevan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1024.książka twórcy: Tontić Stevan: Głupie twoje serce, zajączku. 1995  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
1025.książka twórcy: Tontić Stevan: Sarajewski rękopis. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Raport z oblężonego miasta. Tygodnik Powszechny 1995 nr 15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Oszajca Wacław: Nieznośnie jest być, a nie być zgładzonym. Przegląd Powszechny 1995 nr 10 s. 100-102  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1026.wiersz: Tontić Stevan: Dziękuję, śmierci. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 36-37 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
1027.wiersz: Tontić Stevan: Europa, dziś i zawsze. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 194-195 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1028.wiersz: Tontić Stevan: "Fala demokratyzacji". Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 191 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1029.wiersz: Tontić Stevan: Gówna i kryształy. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 193 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1030.wiersz: Tontić Stevan: Granica. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 48 (tekst równoległy serbski i polski...) szczegóły 
1031.wiersz: Tontić Stevan: Grób. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 197 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1032.wiersz: Tontić Stevan: Jajko. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 34 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
1033.wiersz: Tontić Stevan: Kolejka po świece przed cerkwią. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 14  szczegóły 
1034.wiersz: Tontić Stevan: Kolejka po świecie przed cerkwią. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 195 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1035.wiersz: Tontić Stevan: Minarety. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 47 (tekst równoległy serbski i polski...) szczegóły 
1036.wiersz: Tontić Stevan: Nocleg. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 192 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1037.wiersz: Tontić Stevan: Obrona poety. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 33 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
1038.wiersz: Tontić Stevan: Obrona poety. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 1 s. 4  szczegóły 
1039.wiersz: Tontić Stevan: Och, ryżu. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
1040.wiersz: Tontić Stevan: Oczy. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 196-197 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1041.wiersz: Tontić Stevan: Pewnego dnia odkryłem nagle. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 46 (tekst równoległy serbski i polski...) szczegóły 
1042.wiersz: Tontić Stevan: Pianie kogutów. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 49 (proza poetycka; z notą i fot....) szczegóły 
1043.wiersz: Tontić Stevan: Podróż do Paryża. Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 35 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
1044.wiersz: Tontić Stevan: Pomnik Andricia (W stulecie urodzin). Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 36 (z not. na s. 168 i not. o tł. na s. 166...) szczegóły 
1045.wiersz: Tontić Stevan: Ranek z wierszami Adama Zagajewskiego. Ex Libris 1994 nr 51 s. 11  szczegóły 
1046.wiersz: Tontić Stevan: Rąbanka. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 193-194 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1047.wiersz: Tontić Stevan: Siła wiary. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
1048.wiersz: Tontić Stevan: Świr-świr. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
1049.wiersz: Tontić Stevan: Twarz. Obrzeża 2002 nr 17 s. 4  szczegóły 
1050.wiersz: Tontić Stevan: W płytkiej Europie, w głębokiej Azji. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
1051.wiersz: Tontić Stevan: Wydarzenie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 196 (z fot. Stevana Tonticia s. 190, z notą s. 317-318...) szczegóły 
1052.wiersz: Tontić Stevan: Wygasła gwiazda. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 7 (z not. o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1053.proza: Tontić Stevan: Neferti i niedziela w Berlinie. Arkusz 1996 nr 6 s. 4-5 (z notą tłumaczki o autorze; podp.: (D.C.S.)...) szczegóły 
1054.proza: Tontić Stevan: Sen nocy Zwiastowania. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 90-93 (z not....) szczegóły 
1055.proza: Tontić Stevan: Ściana. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
1056.proza: Tontić Stevan: Trzeźwość polskiego poety. Plus Minus 1999 nr 50 s. 3  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1057.tekst paraliteracki: Tontić Stevan: Poeta na wygnaniu, czyli jak pływać w morzu obcego języka. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 324-327 (z not. s. 316...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Świerszcz na wojnie plemiennej. Ex Libris 1994 nr 51 s. 11 (dot. twórczości...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1059.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Krzyk na ucho. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 1, 7  szczegóły 
  Topijc Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1060.wiersz: Topić Miroslav: Czarodziejki. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
1061.wiersz: Topić Miroslav: Modlitwa powszednia. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
  Ugrichijc Sreten
    proza (alfabet tytułów)
1062.proza: Ugricić Sreten: Wskrzeszanie. Fa-Art 1997 nr 1 s. 21-24 (z not. o aut....) szczegóły 
  Valjarevijc Srdjan
    wiersze (alfabet tytułów)
1063.wiersz: Valjarević Srdjan: Mam piętnaście minut żeby napisać coś obojętnego. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 28  szczegóły 
1064.wiersz: Valjarević Srdjan: Miłosny trójkąt. Pociąg 76 2007 nr 2 s. 28  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1065.proza: Valjarević Srdjan: Może powinienem pisać dziennik. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 116-118 (z not....) szczegóły 
  Vasilevski Risto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1066.książka twórcy: Vasilevski Risto: Czas, głosy. Śpiew o Świątyni. [Wiersze]. 2010  szczegóły 
1067.książka twórcy: Vasilevski Risto: Kilka pieśni. [Wiersze].  szczegóły 
  Ve Poljanski Branko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1068.artykuł: Djurić Dubravka M.: Poetika hibridnih multizanrovskih pesnickih tekstova Ljubomira Micića i Branka Ve Poljanskog. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 119-133 (z notą op Dubravce Djurić s. 440...) szczegóły 
  Velikijc Dragan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1069.książka twórcy: Velikić Dragan: Casus Brema. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Byrtek Katarzyna: Arte 2006 nr 3 s. 39 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1070.proza: Velikić Dragan: Indygo. Fa-Art 1997 nr 1 s. 34-36 (z not. o aut....) szczegóły 
1071.proza: Velikić Dragan: Przypadek Brema. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 96-98 (z not....) szczegóły 
1072.proza: Velikić Dragan: Wina istnieje poza teatrem. Czas Kultury 1995 nr 4 s. 18-22 (z not....) szczegóły 
  Velmar-Janković Svetlana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1073.artykuł: Uczkiewicz Lilianna: Obraz Belgradu w prozie Svetlany Velmar-Janković jako ilustracja losów mieszczaństwa serbskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 227-232  szczegóły 
  Veselinovijc Janko
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1074.utwór: Hajduk Stanko.  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Z problemów serbskiej prozy historycznej XIX wieku o tematyce powstań narodowych (Nad powieścią Janka Veselinovicia "Hajduk Stanko"). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 21 s. 175-183  szczegóły 
  Veshovijc Marko
    wiersze (alfabet tytułów)
1075.wiersz: Vesović Marko: Na grobie matki. Zorza 1989 nr 40 s. 14 (z not....) szczegóły 
1076.wiersz: Vesović Marko: Nel mezzo del cammin. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
1077.wiersz: Vesović Marko: Oczekiwanie na zaćmienie. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1078.wywiad: Smogorzewski Paweł: Słowo Powszechne 1989 nr 206 s. 4  szczegóły 
  Vinaver Stanislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1079.artykuł: Cerna Milada: Slavia 1994 z. 1 s. 96-97 (rec. ks.: Knjizevno delo Stanislava Vinavera. Zbornik radova. Beograd ...) szczegóły 
  Vishjnijc Miroslav Jhosijc
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1080.utwór: Powieść o śmierci galerii [Roman o smrti galerije].  szczegóły 
artykuł: Kola Adam: Jabłoń jako drzewo początku końca w "Powieści o śmierci galerii" Miroslava Josicia Visnjicia. x 2001 ([w ks. zb.:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kultur...) szczegóły 
artykuł: Kola Adam: Śmierć powieści - galerii. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 1/2 s. 21-28  szczegóły 
  Vishnjijc Miroslav Josijc
    proza (alfabet tytułów)
1081.proza: Visnjić Miroslav Josić: Opowieść o miłości. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 138-139 (z not....) szczegóły 
  Vitezovijc Milovan
    proza (alfabet tytułów)
1082.proza: Vitezović Milovan: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 69  szczegóły 
  Vujhichijc Petar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1083.artykuł: Albahari David: Tłumacze i inni szpiedzy. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 348-349  szczegóły 
1084.artykuł: Herbert Zbigniew: Petar Vujicić (1924-1993). Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 93-95 (z not. o Zbigniewie Herbercie na s. 167...) szczegóły 
1085.artykuł: Rajcić Biserka: Petar Vujicić - krótka historia jednej przyjaźni. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 85-88  szczegóły 
1086.artykuł: Rajcić Biserka: Petar Vujicić (Ci co odeszli). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
1087.artykuł: Siedemdziesięciolecie Petara Vujicicia. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 353 (nota red....) szczegóły 
1088.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 141-142 (not. o odmowie przyjęcia nagr. im. Konstantego Jeleńskiego...) szczegóły 
1089.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 147 (not. o działalności translatorskiej z jęz. polskiego Petara Vujicića w...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1090.zgon: [Cirlić Dorota Jovanka] djc: Pjotr [sic!]. Gazeta Wyborcza 1993 nr 293 s. 11 (zmarł: 3 XII 1993...) szczegóły 
1091.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 216 (zmarł: 4 XII 1993...) szczegóły 
1092.zgon: Kornhauser Julian: Petar Vujicić 1924-1993. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 2 (zmarł: 1993...) szczegóły 
1093.zgon: Kornhauser Julian: Petar Vujicić. Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 16 (zmarł: XII 1993...) szczegóły 
1094.zgon: Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 353 (zmarł: 3 XII 1993...) szczegóły 
1095.zgon: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 157 (zmarł: 3 XII 1993...) szczegóły 
  Vujhinovijc Janko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1096.książka twórcy: Vujinović Janko: Panika u intersitiju = Panik im intercity = Panika w pociągu intercity = Panika v ehkspresse = Panic in the intercity. Realije u podruchju zaumnog. Odgovori na pitanja Katrin B... o prichi Panika u intersitiju. 2003  szczegóły 
1097.książka twórcy: Vujinović Janko: Panika w Inter City. [Powieść]. 2006  szczegóły 
1098.książka twórcy: Vujinović Janko: Śpiewanie w/o samotności. [Wiersze i miniatury prozą]. 2006 ([Tłumacze:] T. Sikorska, A. Tymirska, V. Stamenković, A. Kawecka, M. N...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1099.proza: Vujinović Janko: Panika w pociągu Inter City (fragm. pow.). Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 18  szczegóły 
1100.proza: Vujinowić Janko: Panika w pociągu intercity. Tygiel Kultury 2001 nr 10/12 s. 125-132  szczegóły 
1101.proza: Vujinović Janko: Panika w pociągu Intercity [pow., fragm.:] Ulatnianie się życia. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 147-150 (z notą...) szczegóły 
  Vukićević Dejan
    proza (alfabet tytułów)
1102.proza: Vukićević Dejan: Dwa palce pod sercem. Red 2010 nr 2 s. 39-40 (z notą...) szczegóły 
  Vuksanovijc Divna
    proza (alfabet tytułów)
1103.proza: Vuksanović Divna: Kobieta bez ręki. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 101-102 (z not....) szczegóły 
  Zhivanovijc Jdorjde
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1104.artykuł: Rosić Ljubica: Djordje Zivanović (1908-1995). Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 359-360  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1105.zgon: Rosić Ljubica: Dorde Zivanović (1908-1995). Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 196-198 (zmarł: 23 III 1995; sylwetka...) szczegóły 
  Zhivkovijc Zoran
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1106.książka twórcy: Živković Zoran: Biblioteka. [Powieść]. 2008  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1107.proza: Zivković Zoran: Okno. Nowa Fantastyka 2000 nr 7 s. 12-16 (z not....) szczegóły 
  Zhizhovijc Natasha
    wiersze (alfabet tytułów)
1108.wiersz: Zizović Natasa: Żołnierze. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 78-79 (z not....) szczegóły 
  Zhurijc Vule
    proza (alfabet tytułów)
1109.proza: Zurić Vule: Gwoździki do trumny. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 119-121 (z not....) szczegóły 
1110.proza: Zurić Vule: Przepis na śmierć. Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 73-74  szczegóły 
  Zivković Nenad
    wiersze (alfabet tytułów)
1111.wiersz: Zivković Nenad: Bogini miłości. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 52 (z notą o aut....) szczegóły 
1112.wiersz: Zivković Nenad: Spojrzenie w plecy. Nadwisłocze 2006 nr 2 s. 52 (z notą o aut....) szczegóły 
  Zivlak Jovan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1113.książka twórcy: Zivlak Jovan: Szczeliny czasu. [Wiersze].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1114.wiersz: Zivlak Jovan: Nie trać czasu. Wyspa 2012 nr 4 s. 102  szczegóły 
1115.wiersz: Zivlak Jovan: Oda. Wyspa 2012 nr 4 s. 101  szczegóły 
1116.wiersz: Zivlak Jovan: Strzecha. Wyspa 2012 nr 4 s. 100  szczegóły 
1117.wiersz: Zivlak Jovan: Tu. Wyspa 2012 nr 4 s. 102  szczegóły 
1118.wiersz: Zivlak Jovan: Wzrok. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 57-58 (z not....) szczegóły 
  Zupanc Miodrag
    proza (alfabet tytułów)
1119.proza: Zupanc Miodrag: Kula przelatująca koło głowy. Arka 1993 nr 44/45 s. 50-53 (z not....) szczegóły 
  Živanović Milos
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1120.książka twórcy: Živanović Milos: Kubernetes. Opowieść o pilocie. [Powieść]. 2011  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1121.recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
1122.recenzja: Gromadzki Juliusz: W chaosie świata. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 30-31  szczegóły 
1123.książka twórcy: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
1124.recenzja: Varga Krzysztof: Homo liber. Gazeta Wyborcza 1999 nr 38 s. 14  szczegóły