PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Leszczyński Rafał: My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan. 2000 (Łużycki spór o datowanie "Przysięgi budziszyńskiej" z polskiej perspek...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2001 t. 27 cz. 2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Siatkowska Ewa: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Szpila Grzegorz: O nich i o nas. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 116-117  szczegóły 
2.książka: Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan. 1995 ([Zeszyt prezentuje sylwetki twórców zasłużonych dla rozwoju kontaktów ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Łużyce w nowożytnych dziejach Europy Środkowej" - konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Makarska-Lesiak Marta: Łużyce w nowożytnych dziejach Europy Środkowej. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 140-141  szczegóły 
artykuł: Makarska-Lesiak Marta: Łużyce w nowożytnych dziejach Europy Środkowej. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 126-129  szczegóły 
4.impreza: "Słowiańskie Pomorze Nadbałtyckie - język, kultura, sąsiedztwo językowe" - sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Zdzisława Stiebera (1994). (m.in. nt. kontaktów kaszubsko-łużyckich...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Październik - miesiącem konferencji sorabistycznych (Praga, Zielona Góra, Warszawa). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 11 s. 109-114  szczegóły 
5.impreza: Sympozjum na temat życia naukowego na pograniczu polsko-łużyckim z okazji 50. rocznicy powołania Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie (2001).  szczegóły 
artykuł: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2002 t. 28 cz. 1 s. 11 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Blacha Anna: Towarzystwo Studiów Łużyckich. Nad Odrą 1992 nr 12/1 (z XII 92/ I 93) s. 13 (m.in. zarys kontaktów literacko-kulturalnych łużycko-polskich...) szczegóły 
7.artykuł: Borzyszkowski Józef, Olbracht-Prondzyński Cezary: Historia i współczesność Serbów Łużyckich i Kaszubów. Zeszyty Łużyckie 1994 nr 9 s. 30-39 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
8.artykuł: Brezanec Annett: Kontakty polsko-serbołużyckie w działalności Pawła Neda (1934-1950). Pro Lusatia 2002 t. 1 s. 60-75  szczegóły 
9.artykuł: Choryło Sylwia: Serbołużyczanie - szkic z wyprawy badawczej. Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 2000 nr 1 s. 147-150 (dotyczy wyprawy studentów Koła Naukowego Slawistów Uniwersytetu Warsza...) szczegóły 
10.artykuł: Cygański Mirosław: Łużyczanie u schyłku Republiki Weimarskiej (1930/31-1932/33). Zeszyty Łużyckie 1996 t. 16 s. 13-24 (m.in. nt. łużyckiej literatury, nauki i czasopiśmiennictwa w Niemczech...) szczegóły 
11.artykuł: Cygański Mirosław: Łużyczanie w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego i politycznego Niemiec (1929/1930-1933). Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 56-66 (m.in. nt. kontaktów naukowych i literackich polsko-łużyckich...) szczegóły 
12.artykuł: Czermak Andrzej, Gajczewska Ludmiła: Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 183-185 (przegląd...) szczegóły 
13.artykuł: Czy powstanie twórczy trójkąt?. Obrzeża 1999 nr 6 s. 15 (nota o spotkaniu roboczym z redaktorem naczelnym tygodnika "Serbske No...) szczegóły 
14.artykuł: Derlatka Tomasz: Łużyckie przekłady z literatury polskiej w latach 1945-1998. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 35-45  szczegóły 
15.artykuł: Dorosz Wojciech: Mazurki na Łużycach. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 95-102 (nt. wpływu polskich pieśni patriotycznych na twórczość Łużyczan w XIX ...) szczegóły 
nawiązanie: Dorosz Wojciech: Jeszcze o "Mazurkach na Łużycach". Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 13] t. 13 nr 1 s. 142  szczegóły 
16.artykuł: Gajewski Zbigniew: Towarzystwa Przyjaciół Serbów Łużyckich w Polsce - ich dzieje i działalność. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 146-151 (od 1925 do 1999...) szczegóły 
17.artykuł: Jubileusz naszego przyjaciela. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 11-12 (nt. działalności Merćina Voelkela na rzecz rozwoju polsko-łużyckich ko...) szczegóły 
18.artykuł: Leszczyński Rafał: Fluctuat nec mergitur. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 81-83 (rec. ks.: Serbska bibliografija 1991-19954. Budysin 1998; nt. działów ...) szczegóły 
19.artykuł: Leszczyński Rafał: Górnołużyckie przekłady tekstów kaszubskich (Friderici Metsk). Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 205-214  szczegóły 
20.artykuł: Leszczyński Rafał: Praga jako źródło wiedzy o polskim języku i literaturze dla Łużyczan stowarzyszonych w Serbowce. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 19 s. 9-16 (nt. zainteresowania młodych Łużyczan polską literaturą i kulturą...) szczegóły 
21.artykuł: Leszczyński Rafał: Wspomnienia łużyckie profesora Henryka Ułaszyna. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 18-34 (z l. 1899, 1903-1904, 1906 nt. kontaktów z łużyckimi pisarzami i ludźm...) szczegóły 
22.artykuł: Leszczyński Rafał: Współpraca łużycko-polska w dziedzinie teatru i dramatu. x 1996 ([w czasopiśmie:] Letopis. Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuzisk...) szczegóły 
23.artykuł: Łazor Oksana, Motorny Włodzimierz: Z kart sorabistyki lwowskiej w okresie międzywojennym. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 69-76 (nt. rozwoju badań serbołużyckich w okresie międzywojennym we Lwowie, z...) szczegóły 
24.artykuł: Magnuszewski Józef: Sprawy polskie w kręgu praskiej "Serbowki". Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 87-95 (nt. zainteresowania literaturą i kulturą polską członków samokształcen...) szczegóły 
25.artykuł: Magnuszewski Józef: Sprawy polskie w kręgu praskiej "Serbowki". Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 7-17 (nt. zainteresowania literaturą i kulturą polską członków samokształcen...) szczegóły 
26.artykuł: Magnuszewski Józef: Tropy polskie na łamach Łuzicana. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 123-132 (w XIX wieku...) szczegóły 
27.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Polsko-łużyckie stosunki sąsiedzkie - dawniej i dziś (Refleksje historyczno-polityczne). Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 19-29 (w artykule m.in. nt. możliwości kontaktów i współpracy obydwu narodów ...) szczegóły 
28.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Współczesne kontakty polsko-łużyckie na przykładzie zainteresowań krajoznawczych. Letopis [Zeitschrift fuer sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuziskich Serbow] 1992 r. 1(39) z. 1 s. 75-78 (dot. kult....) szczegóły 
29.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Zainteresowania Łużycami we Wrocławiu. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 131-133 (nt. działalności Koła Przyjaciół Łużyc przy wrocławskim oddziale Polsk...) szczegóły 
30.artykuł: Pałys Piotr: Opolscy sympatycy Łużyc zorganizowali się. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 148-149 (nt. historii kontaktów opolsko-łużyckich z okazji utworzenia oddziału ...) szczegóły 
31.artykuł: Panorama polskiej działalności prołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 101-113 (m.in. nt. kontaktów literacko-kulturalnych polsko-łużyckich od XVIII w...) szczegóły 
32.artykuł: Pisarski Grzegorz: Lusatica w "Encyklopedii Wrocławia". Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 135-139  szczegóły 
33.artykuł: Pytel Ola: Przegląd "Serbskich Nowin" pod kątem poloników (październik - grudzień 1997). Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 165-168 (m.in. nt. poloników z zakresu literatury i kultury drukowanych w czaso...) szczegóły 
34.artykuł: Pyżewicz Wiesław: Jubileusz na Łużycach Wschodnich (O tym co będzie i co było). Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 152-153 (m.in. nt. wykładów Rafała Leszczyńskiego w Zielonej Górze, 7 I 1998, p...) szczegóły 
35.artykuł: Pyżewicz Wiesław: Z działalności zielonogórskich sorabistów. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 172 (nota nt. spotkań z Heinzem Schusterem-Sewcem 29 V 2000 w Zielonej Górz...) szczegóły 
36.artykuł: Scholze Dietrich: Polnisch-sorbische Literaturbeziehungen ins 19. und fruehen 20. Jahrhundert. x 1993 ([W ks. zb.:] Slavistische Studien zum XI. Internationalen Slavistenkon...) szczegóły 
37.artykuł: Scholze Dietrich: Polsko - łużyckie związki literackie na przełomie XIX i XX wieku (Zarys sytuacji). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 83-91  szczegóły 
38.artykuł: Siatkowska Ewa: Ocena sytuacji Łużyczan przez Niemców i Polaków. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 156-160 (m.in. nt. kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-łużyckich...) szczegóły 
39.artykuł: Siatkowska Ewa: Ogólnopolskie Dni Kultury Łużyckiej w Katowicach 12-15 maja 1993 roku. Zeszyty Łużyckie 1993 nr 7 s. 111-114 (nt. kontaktów literackich i kulturalnych Ślązaków z Łużyczanami od 184...) szczegóły 
40.artykuł: Siatkowska Ewa: Poetki z Lipska, poeci z Warszawy. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 25 s. 137-140 (sprawozdanie z pobytu w Polsce młodych twórców łużyckich i polskich i ...) szczegóły 
41.artykuł: Siatkowska Ewa: Przodek "Zeszytów Łużyckich". Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 52-62 (nt. Biuletynu Serbsko-Łużyckiego i publikowanych na jego łamach...) szczegóły 
42.artykuł: Urban Zdenek: Listy otwarte Łużyczan do Polaków i Czechów z 70.-80. lat XIX wieku. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 15] t. 13 nr 3 s. 26-31 (z prośbą o pomoc i wsparcie; z tekstem listu Michała Hornika z 7 II 18...) szczegóły 
43.artykuł: Voelkel Merćin: Kasuby na Łuzicomaj (Prinosk k łuziskoserbsko-kasubskim kulturnym kontaktom). Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 143-158 (kontakty kaszubsko-łużyckie okresu międzywojennego i powojennego...) szczegóły 
44.artykuł: Voelkel Merćin: Prinosk k luziskoserbsko-kasubskim kulturnym kontaktam. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 157-168 (w latach 1918-1939...) szczegóły 
45.artykuł: Volkel Merćin: Maćica Serbska w narodnej zamołwitosći. Pro Lusatia 2003 t. 2 s. 124-136 (nt. działalności towarzystwa, m.in. dot. literatury, nauki i kultury ł...) szczegóły 
46.artykuł: Wiśniewski Artur: Prołużycka wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 25 s. 140-142 (sprawozdanie z wycieczki po Polsce młodych twórców łużyckich i polskic...) szczegóły 
47.artykuł: Wiśniewski Artur: Przyjaciele Łużyc. Myśl Polska 1998 nr 3 s. 15 (not. nt. działających w Polsce towarzystw sorabistycznych: Towarzystwa...) szczegóły 
48.artykuł: Wojecki Mieczysław: Działalność kulturoznawcza na Łużycach Wschodnich (Na tle historii tych ziem). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 31-39 (nt. zainteresowania środowisk naukowych Żar i Lubska problematyką łuży...) szczegóły