PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura słowacka
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura słowacka / Część ogólna (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Cepiga Kazimierz: Macierz Słowacka a nauka o książce w 130 rocznicę powstania. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 103-121 (nt. działalności kulturalno-literackiej Macierzy od 1863 roku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Dupkala Rudolf: Recepcja filozofii europejskiej na Słowacji. 2008  szczegóły 
recenzja: Król Remigiusz: Parerga 2010 nr 1 s. 163-165  szczegóły 
3.książka: Filipowicz Marcin: Roditelky národů Z problematiky české a slovenské ženské literární tvorby 2. poloviny 19. století. 2007  szczegóły 
4.książka: Filipowicz Marcin: Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku.  szczegóły 
5.książka: Goszczyńska Joanna: Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i słowackiej. 2004  szczegóły 
6.książka: Goszczyńska Joanna: Synowie słowa. Myśl mesjanistyczna w słowackiej literaturze romantycznej.  szczegóły 
7.książka: III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. 2005  szczegóły 
8.książka: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane prof. Marii Honowskiej.  szczegóły 
9.książka: Kim są Słowacy? Historia, kultura, tożsamość. 2005 ([Zawiera materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach...) szczegóły 
10.książka: Literatura piękna czeska i słowacka tłumaczona na język polski w latach 1981-1995. 1997  szczegóły 
11.książka: Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. [T.] 1: Literatura łużycka i słowacka. 1994 ([Zawiera hasła osobowe i przedmiotowe w układzie alfabetycznym]...) szczegóły 
12.książka: Majerek Rafał: Pamięć, mit, tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego. (Wstęp. - Rozdział I. Słowackie odrodzenie narodowe - wprowadzenie: Bad...) szczegóły 
13.książka: Niedziela Zdzisław: Słowacja znana i nieznana. Szkice z dziejów literatury słowackiej. 1995 (Jerzy Wyrozumski: Przedmowa. - [Rozdz. I:] Duchowe stolice Słowacji. [...) szczegóły 
recenzja: Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 45 (not. spraw. z promocji książki w Warszawie 24 VII 1996...) szczegóły 
14.książka: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci profesora Zdzisława Niedzieli. 1999 ([Zawiera m.in.:] Julian Kornhauser: Zdzisław Niedziela. - Jan Sabol: N...) szczegóły 
recenzja: Buczek Marta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 66-71  szczegóły 
recenzja: Malec Irena: x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 2000 t. 47 n...) szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Kontakty 2002 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
15.książka: Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. 2000 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Cieszyn, 31 V-2 VI ...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2003 nr 2 s. 71-74  szczegóły 
16.książka: Suchoń-Chmiel Barbara: Spóźnione spowiedzi czyli Autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku. 2007  szczegóły 
17.książka: Tradycja i historia regionów we współczesnej literaturze polskiej i słowackiej. Materiały z konferencji, Krosno, 7 września 2005. 2005  szczegóły 
18.książka: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
19.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Niedzieli w pierwszą rocznicę jego śmierci (1997).  szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Odrodzenie narodowe w Czechach i Słowacji. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 221-224 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: 150. vyrocie załozenia Matice slovenskej. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 272 (nota...) szczegóły 
21.artykuł: Dupkala Rudolf: Fenomen Slovanstva v slovenskej filozofii 19. storocia. Sofia 2001 nr 1 s. 199-204 (w twórczości Jana Kollara, Pavla Safarika i L'udovita Stura...) szczegóły 
22.artykuł: Dupkala Rudolf: Rationality and Faith in the History of Slovak Philosophy. Dialogue and Universalism 2002 nr 8/10 s. 51-67 (dot. m.in.: Peter Kellner-Hostinsky, Alexander Spesz, Samuel Stefan Os...) szczegóły 
23.artykuł: Godlewski Piotr: Polskie widzenie Słowaków. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 143-155 (m.in. nt. obecności literatury słowackiej w Polsce...) szczegóły 
24.artykuł: Goszczyńska Joanna: Janosik - słowacki bohater romantyczny. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 101-111  szczegóły 
25.artykuł: Hvisc Jozef: Ciągłość tradycji słowackiego i polskiego romantyzmu. Kontakty 2002 nr 1 s. 7-11 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Kolbuszewski Jacek: Kontakty 2002 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
nawiązanie: Hvisc Jozef: Kontakty 2002 nr 1 s. 28-30  szczegóły 
nawiązanie: Michalek Jan: Kontakty 2002 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
26.artykuł: Hvisc Jozef: Literarna slovakistika v Pol'sku. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
27.artykuł: Kantorowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 380-381 ([rec. ks.:] Ludwik Richter: Vztahy a suvislosti slovenskej literatury ...) szczegóły 
28.artykuł: Kantorowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 348-352 ([rec. ks.:] Slavica v ceskem a slovenskem literarnim vyvoji. Praha 198...) szczegóły 
29.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Klasycyzm słowacki wobec tradycji antycznej (poetyka normatywna i poetyka stosowana). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 3-17  szczegóły 
30.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kontakty 2002 nr 1 s. 67-69 (rec. ks.: Valer Mikula: Od baroka k postmoderne. Interpretačné sondy d...) szczegóły 
31.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 149-150 ([rec. ks.:] Peter Liba: Literatura a folklor. Prispevok k literarnemu ...) szczegóły 
32.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Symbolika Tatr w słowackiej poezji romantycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 29-42  szczegóły 
33.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów tradycji cyrylometodejskiej w Słowacji. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 63-85 (nt. kultu świętych: Cyryla i Metodego oraz tradycji cyrylometodejskiej...) szczegóły 
34.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura czeska i słowacka. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 539-552 (omów. krytyczne publikacji z literatur czeskiej i słowackiej wyd. w Po...) szczegóły 
35.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura czeska i słowacka. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 488-493 (omów. krytyczne publikacji z literatury czeskiej i słowackiej wyd. w P...) szczegóły 
36.artykuł: Matjan Milan: Cestina a slovencina v Krmanowej gramatike z roku 1704. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 355-362  szczegóły 
37.artykuł: Molitoris L'udomir: Slovaci v Polsku a ich kontinuita s narodnym kulturnym dedicstvom. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1993 [nr] 1 s. 17-23  szczegóły 
38.artykuł: Muenz Teodor: Reason and Faith in Slovak Enlightenment Philosophy. Dialogue and Universalism 2002 nr 8/10 s. 19-31 (dot.: Jan Karlovsky, Augustin Dolezal, Josef Bencur, Pavol Mako, Andre...) szczegóły 
39.artykuł: Niedziela Zdzisław: Nurt katastroficzny w nadrealizmie słowackim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 54-58  szczegóły 
40.artykuł: Niedziela Zdzisław: O potrzebie łącznego traktowania barokowej literatury czeskiej i słowackiej. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 199-203  szczegóły 
41.artykuł: Niedziela Zdzisław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 293-294 ([rec. ks.:] Maria Hvisc, Vladimir Petrik, Maria Batorova, Viliam Marco...) szczegóły 
42.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Białe plamy w słowackiej literaturze. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 153-154 (rec. ks.: Jozef Hvisc, Viliam Marcok, Maria Batorova, Vladimir Petrik:...) szczegóły 
43.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
44.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 181-184 ([rec. ks.:] David Short: Essays in Czech and Slovak language and liter...) szczegóły 
45.artykuł: Słomski Wojciech: Hegel a Słowianie. Sofia 2003 nr 3 s. 269-271 (rec. ks.: Rudolf Dupkala: Sturovici a Hegel. K problematike slovenskeh...) szczegóły 
46.artykuł: Słomski Wojciech: Parerga 2004 nr 1 s. 170-175 (rec. ks.: Rudolf Dupkala: Reflexie europskej filozofie na Slovensku, M...) szczegóły 
47.artykuł: Suchoń Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 163-164 ([rec. ks.:] Michal Gafarik: Proza slovenskej moderny. Bratislava 1993...) szczegóły 
48.artykuł: Vojtko Stanislav: Inkulturacia Biblie na Slovensku. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 61-81 (m.in. przekłady Biblii na język słowacki; ze streszczeniem w języku po...) szczegóły 
49.artykuł: Winczer Pavol: Słowacki nadrealizm (1935-945) na tle poetyzmu i surrealizmu czeskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1995 z. 5 s. 15-33  szczegóły 
50.artykuł: Zarek Józef: Religia we współczesnej świadomości literackiej Słowaków. Prace Komisji Kultury Słowian 2002 t. 2 s. 103-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Kaczorowski Aleksander: Europa z płaskostopiem. 2006 (Rozmowy z czeskimi, słowackimi, węgierskimi i polskimi muzykami, pisar...) szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Czeski niezbędnik. Newsweek. Polska 2006 nr 49 s. 108-109  szczegóły 
52.książka: Kim są Słowacy? Historia, kultura, tożsamość. 2005 ([Zawiera materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach...) szczegóły 
53.książka: Literatura piękna czeska i słowacka tłumaczona na język polski w latach 1981-1995. 1997  szczegóły 
54.książka: Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. [T.] 1: Literatura łużycka i słowacka. 1994 ([Zawiera hasła osobowe i przedmiotowe w układzie alfabetycznym]...) szczegóły 
55.książka: Nawrocki Witold: Literatura a spolocnost. 1989 ([J. Fucik: "Architektura człowieka jutra"] "Architektura cloveka buduc...) szczegóły 
56.książka: Nawrocki Witold: Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944-1984. 1988 (I. Szkice z dziejów procesu literackiego w Czechach i na Słowacji: Kom...) szczegóły 
recenzja: Adamski Jerzy: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 11  szczegóły 
recenzja: Czubała Henryk: Życie Literackie 1988 nr 49 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Świat Książki 1989 nr 11 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 40 s. 9  szczegóły 
recenzja: Soldan Ladislav: x 1990 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1990 nr 1 s....) szczegóły 
57.książka: Niedziela Zdzisław: Słowacja znana i nieznana. Szkice z dziejów literatury słowackiej. 1995 (Jerzy Wyrozumski: Przedmowa. - [Rozdz. I:] Duchowe stolice Słowacji. [...) szczegóły 
recenzja: Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 45 (not. spraw. z promocji książki w Warszawie 24 VII 1996...) szczegóły 
58.książka: Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. 2000 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Cieszyn, 31 V-2 VI ...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2003 nr 2 s. 71-74  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: "Literatura i region" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Sikora W.: Literatura i region. Głos Ludu 1994 nr 145 s. 1  szczegóły 
60.impreza: "Wkład kultury polskiej i słowackiej w koncepcję wielokulturowości europejskiej" - seminarium w ramach Tygodnia Kultury Słowackiej (2006). (dot. m.in. literatury słowackiej...) szczegóły 
artykuł: Lewandowska Edyta: Tydzień Kultury Słowackiej w BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 53-54 (sprawozdanie z seminarium...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Blahova Marketa: Plon Rodoka. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 179-182 (nt. tekstów nominowanych do Nagrody Fundacji im. Alfreda Radoka...) szczegóły 
62.artykuł: Darovec Peter: Co czytają Słowacy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 222 s. 16 (dot. współczesnej prozy słowackiej...) szczegóły 
63.artykuł: Gonda Milan: Regionalna twórczość literacka a biblioteki publiczne na Słowacji. Bibliotekarz 2011 nr 10 s. 25-29 (nt. twórczości lit. po 1989 r....) szczegóły 
64.artykuł: Grabiński Tomek: Proza w cieniu Tatr. Studium 1997 nr 7/8 s. 139-142 (o słowackiej prozie lat 90.; z not. o aut. na s. 271...) szczegóły 
65.artykuł: Grześczak Marian: Obrus słowacki. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 103-107 (nt. specyfiki literatury słowackiej; szerzej o pisarzach: Peter Karvas...) szczegóły 
66.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 1998 nr 6 s. 129-130 (nt. nowości wydawniczych...) szczegóły 
67.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2000 nr 10 s. 147-148 (nt. nowości wydawniczych...) szczegóły 
68.artykuł: Hvisc Jozef: Literarna slovakistika v Pol'sku. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
69.artykuł: Krocanova-Roberts Dagmar: Slovenska drama v rokach 1945-1948. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 229-242 (nt. dramatu słowackiego, m.in. w wymiarze etycznym oraz estetycznym, w...) szczegóły 
70.artykuł: Luciak Martin: 20 lat komiksu na Słowacji. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 12-14  szczegóły 
71.artykuł: Nabelkova Nina: (D)ozvuky fungovania biblictiny na Slovensku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 459-474 (dot. stylu biblijnego pochodzącego z "Biblii czeskiej" m.in. we współc...) szczegóły 
72.artykuł: Pisarze - od nowa. Tygodnik Literacki 1991 nr 8 s. 16 (streszcz. i fragm. art. Jozefa Bzocha "Godzina zero dla literatury" po...) szczegóły 
73.artykuł: Słowacki Staszów w Warszawie. Goniec Staszowski 1997 nr 4 s. 2 (dot. promocji polsko-słowackich wydawnictw Biblioteki Staszowskiej w I...) szczegóły 
74.artykuł: Spyrka Lucyna: Barbarzyńcy i inni. (O Młodej literaturze słowackiej). Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 14-15 (m.in.: Andrej Ferko, Tomas Horvath, Viliam Klimacek, Igor Otcenas, Kam...) szczegóły 
75.artykuł: Spyrka Lucyna: Polskie przekłady dramatu słowackiego w latach 1990-2005. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 183-195  szczegóły 
76.artykuł: Sutherland-Smith James: Literary irony and the Slovak tradition. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 139-145 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
77.artykuł: W.A.: Słowacja: dylematy kultury. Dziś 1990 nr 1 s. 104-107 (dot. m.in. życia literackiego...) szczegóły 
78.artykuł: Wójcik Zygmunt: Poeci zza Tatr. Ikar 1994 nr 10 s. 10-11 (z fot. not. i o aut., s. 12...) szczegóły 
79.artykuł: Wójcik Zygmunt: Słowackie impresje (Korespondencja własna z Bratysławy). Słowo Powszechne 1992 nr 11 z 13/15 III s. 6 (m.in. o twórcz. Dusana Slobodnika i Pavla Dvoraka...) szczegóły 
80.artykuł: Zajac Peter: Podwójne uwikłanie literatury słowackiej po 1989. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 4-5 (ref. wygł. na międzynarodowej konferencji pisarzy z krajów środkowoeur...) szczegóły 
81.artykuł: Zilka Tibor: Intertextualita v slovenskej proze a drame. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 89-99 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
82.artykuł: Zilka Tibor: Słowacka proza w drodze do postmodernizmu. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
83.impreza: Dni Kultury Słowackiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz: Kronika kulturalna - październik - 15 listopada 2004. Kraków 2004 nr 2 s. 76 (not....) szczegóły 
84.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1996).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 27 s. 2 (not....) szczegóły 
85.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 2 (ogł., nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Budzyniak Jan: Słowacy na warszawskiej Starówce. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 4 (wyw. z dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie nt. działalności; ...) szczegóły 
87.artykuł: Ciągwa Józef: Slovenska narodna mensina v Pol'sku (Dejiny a sucasnost'). Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 9-30 (m.in. nt. działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Sł...) szczegóły 
88.artykuł: Drug Stefan: Życie literackie we współczesnej Słowacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 113-114  szczegóły 
89.artykuł: Hubenak Ladisłav: Kłopoty humanistów słowackich. Res Humana 1996 nr 1 s. 20-22 (nt. działalności Stowarzyszenia "Prometeusz"...) szczegóły 
90.artykuł: Misinec Eugen: O aktualnych problemoch krajanskej organizacie. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 78-84 (nt. działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków...) szczegóły 
91.artykuł: Molitoris Ludomir: 50 lat działalności Towarzystw Słowackich w Polsce. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 20 (m.in. nt. działalności wydawniczej, w dziedzinie upowszechniania liter...) szczegóły 
92.artykuł: Słowaccy pisarze w Warszawie. Życie Warszawy 1989 nr 40 s. 8 (Drachosław Machal, Peter Strelinger; not....) szczegóły 
93.artykuł: Wójcik Zygmunt: Z Margitą Figuli i inne spotkania. Argumenty 1989 nr 23 s. 4 ([nt. życia literackiego Słowacji; m.in. o twórcz. autorów: Margita Fig...) szczegóły 
94.artykuł: Wójcik Zygmunt: Życie uczuciowe pisarzy słowackich. Argumenty 1989 nr 35 s. 7 (spraw. ze spotkań z pisarzami słowackimi; o ich życiu i twórcz....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
95.konkurs: Konkurs na dramat słowacki (2000). (nagr.: Silvester Lavrik ("Uschni, laska moja" [Uschnij, miłości moja])...) szczegóły 
96.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 196 (wyniki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka) / Nagrody (słowacka)
    Nagrody (alfabet tytułów)
97.nagroda: Nagroda im. Bjoernsona za propagowanie w Polsce słowackiej kultury, sztuki i literatury (1995). (nagr.: Zygmunt Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Mazik Magdalena: Stosunki polsko-słowackie w latach 1993-1999. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2001 [t.] 8 s. 227-343 (m.in. laureat...) szczegóły 
98.nagroda: Nagroda im. Bjoernsona za propagowanie w Polsce słowackiej kultury, sztuki i literatury (1997). (nagr.: Andrzej Zarębski (prezes Towarzystwa Polska-Słowacja), prof. Zd...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 26 s. 2 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (nagr....) szczegóły 
99.nagroda: Nagroda im. Pavla Orszagha-Hviezdoslava za przekład i popularyzację literatury słowackiej (za 1990). (Józef Waczków...) szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: Jak odbierałem nagrodę im. P. Orszagha-Hviezdoslava. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 317-318  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Zagadnienia specjalne (słowacka) / Czasopiśmiennictwo (słowacka)
    odwołania do (alfabet tytułów)
100.odwołanie: Fragment K (Bratysława, od 1988). x  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Fragment K. Bratysława. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 16 (historia i profil czasopisma...) szczegóły 
101.odwołanie: Mosty. Cesko-slovensky tyzdennik (Bratysława, Brno, Praga 1992 -). x  szczegóły 
artykuł: Babuchowski Andrzej: Wznoszenie duchowych przęseł. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 136-138 (omówienie profilu czasopisma...) szczegóły 
102.odwołanie: Romboid (Bratislava, 2000-). x  szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2003 nr 11 s. 154-156 (omówienie numeru 4 z 2003 r....) szczegóły 
103.odwołanie: Slovak Literary Review. x  szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2001 nr 12 s. 137-139 (omówienie nr z XII 2000...) szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2000 nr 7 s. 139-140 (omówienie zawartości nru z XII 1999...) szczegóły 
104.odwołanie: Slovak Studies. x  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Tadeusz Seweryn: Przegląd Zachodni 1994 nr 1 s. 171 (omów. tomu 28/29 (1988/1989), pierwszego wyd. w Bratysławie; wcześniej...) szczegóły 
105.odwołanie: Zivot. x  szczegóły 
artykuł: 40 rokov "Zivota", pozdravy a blahozelania. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 137-146 (sprawozdanie z seminarium pt. "40 rokov casopisu " zorg. w Brat...) szczegóły 
artykuł: Andras Matej: Po stopach historie. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 25-28 (m.in. nt. działalności czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Bożyk Jerzy Michał: "Zivot, czyli samo życie". Zwrot 1996 nr 12 s. 7-9 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Jancarova Andrea: Ako chuti "Zivot". Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 29-35 (nt. publikowania tekstów literackich słowackich pisarzy na łamach czas...) szczegóły 
artykuł: Molitoris L'udomir: Sucasne vydavatel'ske problemy casopisu "Zivot", organu Spolku SLovakov v Pol'sku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 13-23  szczegóły 
artykuł: Piwowarczyk Józef: Zivot znaczy życie. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 48-49 (nt. historii i profilu pisma; z not....) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Chalupec i Chałupiec. Gazeta Wyborcza 2002 nr 254 s. 13  szczegóły 
artykuł: Spernoga Jan: 40 rokov "Zivota". Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 5-11 (nt. profilu i działalności pisma...) szczegóły 
artykuł: Spernoga Jan: Vyznam krajanskej tlace v zivote slovenskej mensiny v Pol'sku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 32-37 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Surma Dominik: "Zivot" - organ kulturnej spolocnosti Cechov a Slovakov v Pol'sku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 37-85 (charakterystyka pisma...) szczegóły 
artykuł: "Zivot" - organ Towarzystwa Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce, jako obraz życia tej mniejszości narodowej w Polsce Ludowej. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 87-135 (m.in. nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 1997 nr 4 s. 140-142 (nt. słowackiego czasopiśmiennictwa po 1989 r....) szczegóły 
107.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 1998 nr 3 s. 134-135 (nt. czasopism literackich, m.in. "Slovenske pohl'ady", "Ramboid", "Rev...) szczegóły 
108.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2002 nr 9 s. 137-138 (m.in. nt. zawartości dodatku kulturalnego czasopisma "Lidove Noviny" z...) szczegóły 
109.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2002 nr 3 s. 135-136 (m.in. omówienie numeru 8 z 2001 r. słowackiego kwartalnika "Vlna" pośw...) szczegóły 
110.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2002 nr 3 s. 135-136 (m.in. omówienie artykułów poświęconych Vincentowi Sikuli opublikowanyc...) szczegóły 
111.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 1998 nr 8 s. 133-135 (przegląd zawartości czasopism literackich, m.in. "Sobota", "Knizna Rev...) szczegóły 
112.artykuł: Grześczak Marian: Twórczość 1997 nr 9 s. 137-138 (przegląd zawartości słowackich czasopism literackicj "Literika", "Lite...) szczegóły 
113.artykuł: jug: Nowy słowacki kwartalnik teatralny. Dialog [Warszawa] 1997 nr 7 s. 171-172 (nt. profilu kwartalnika Divadlo v medzicase...) szczegóły 
114.artykuł: Kiss Csaba Gy.: "Hungaria" i/lub "Slavia" (Ideologia narodowa w prasie słowackiej 1861 roku). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 205-245  szczegóły 
115.artykuł: Morawiec Katarzyna: Rola czasopisma Mlada tvorba w przemianach życia kulturalnego i literackiego po roku 1956 na Słowacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 52-53 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Zagadnienia specjalne (słowacka) / Tematy, motywy (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Goszczyńska Joanna: Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. 2001 (Wstęp. * I. Janosik w życiu i w legendzie. Narodziny mitu: Janosik his...) szczegóły 
recenzja: Suchoń-Chmiel Barbara: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 77-79  szczegóły 
117.książka: Žena v české a slovenské literatuře. Sborník z literárněvědné konference konané v Opavě 14. a 15. září 2004. 2006 (Zawiera m.in.: Marcin Filipowicz: Mateřská láska v dílech českých a sl...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Goszczyńska Joanna: Problem mesjanizmu w słowackiej literaturze romantycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
119.artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Slavia 1991 z. 2 s. 183-187  szczegóły 
120.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Biesiada na Krywaniu. Akcent 1992 nr 2/3 s. 157-163  szczegóły 
121.artykuł: Oszczęda Waldemar: W odpowiedzi p. J. Kuczyńskiemu. Goniec Staszowski 1997 nr 1/2 s. 6 (m.in. nt. postaci Janosika w tekstach literatury słowackiej...) szczegóły 
122.artykuł: Smolińska Teresa: Zbójnik bohaterem narodowym. Literatura Ludowa 1991 nr 1/6 s. 81-84 (rec. ks. Viery Gaszparikovej: Janoszik. Obraz zbojnika v narodnej kult...) szczegóły 
123.artykuł: Tałuć Katarzyna: Motyw Janosika w literaturze słowackiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Góry, literatura, kultura 2001 nr 4 (2221) s. 43-60  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Zagadnienia specjalne (słowacka) / Wydawnictwa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: 20. vyrocie zalozenia krajanskej tlaciarne v Krakove. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 274 (nota z okazji jubileuszu założenia Wydawnictwa Towarzystwa Słowaków w ...) szczegóły 
125.artykuł: Gerboc Jozef: Rozmowa z Jozefem Gerbocem, wiceministrem Republiki Słowacji. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 21 s. 4 (wyw. nt. kontaktów kulturalnych z Polską podczas 41. Międzynarodowych ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Utwory anonimowe (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
126.książka: O dwunastu miesiącach. Bajka słowacka. [Opowiadanie].  szczegóły 
127.książka: Poľsko očami slovenských novinárov.  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
128.proza: Giewont. Płomyczek 1997 nr 2 s. 23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Adamowski Jan, Smyk Katarzyna: Słowackie studium o przysłowiach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 309-312 (rec. ks.: Zuzana Profantova: Little fish are sweet. Selected Writings ...) szczegóły 
130.artykuł: Dzięciołowski Stanisław: Byli także Polacy... Z badań nad drużyną Janosika. Wierchy 2004 r. 69 (2003) s. 87-98 (dot. faktograficznej podbudowy legend...) szczegóły 
131.artykuł: Dzięciołowski Stanisław: Kłopoty z Janosikiem. Wierchy 2000 r. 65 (1999) s. 109-116 (dot. biografii Janosika w świetle źródeł historycznych...) szczegóły 
132.artykuł: Goszczyńska Joanna: Narodziny mitu Janosika. Próba analizy strukturalnej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 71-72 (streszcz. ref....) szczegóły 
133.artykuł: Jakubowski Ryszard: Kochany zbójnik. Wprost 2001 nr 39 s. 82 (dot. biografii Janosika w zestawieniu z podaniami ludowymi...) szczegóły 
134.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 149-150 ([rec. ks.:] Peter Liba: Literatura a folklor. Prispevok k literarnemu ...) szczegóły 
135.artykuł: Krekovicova Eva: Od obrazu pasterza w folklorze słowackim do symbolu narodowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1999 nr 1232 z. 35 s. 69-83 (dot. pieśni pasterskiej...) szczegóły 
136.artykuł: Krekovicova Eva: Pieśni górali orawskich jako problem interetniczny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 69-81 (z fragm. pieśni...) szczegóły 
137.artykuł: Profantova Zuzana: Językowy obraz śmierci na Słowacji. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 111-120 (głównie w pieśniach pogrzebowych i balladach...) szczegóły 
138.artykuł: Przerembski Zbigniew Jerzy: Katalog słowackich pieśni narracyjnych. Twórczość Ludowa 2002 nr 3 s. 42-43 (omówienie książki: Sofia Burlasova: Katalog slovenskych narativnych pi...) szczegóły 
139.artykuł: Rejakova Bożena: Folklor i folklorystyka na Słowacji u progu nowego tysiąclecia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 299-302 ([rec. ks. zb.:] Na prahu milenia. Folklor a folkloristika na Slovensku...) szczegóły 
140.artykuł: Rejakowa Bożena: O funkcjonowaniu tradycyjnej kultury ludowej we współczesnej wsi słowackiej. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 238-241 (rec. ks.: Eva Krekovicova: O zivote folkloru v sucasnosti (L'udova pie...) szczegóły 
141.artykuł: Simonides Dorota: Granice tolerancji. Literatura Ludowa 2000 nr 1 s. 55-58 (rec. ks.: Ewa Krekovicova: Zwischen Toleranz und Barrieren, Das Bild d...) szczegóły 
142.artykuł: Smolińska Teresa: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 209-211 (rec. ks.: Viera Gasparikova: Slovenska l'udova proza a jej sucasne vyv...) szczegóły 
143.artykuł: Śpiwok Jędrek: Ballada na śmierć Janosika. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 38 s. 8 (nt. legend i źródeł historycznych związanych z postacią Janosika...) szczegóły 
144.artykuł: Wójcik Michał: "Co ci powiem, to ci powiem...", czyli prawdziwa historia Janosika. Przekrój 2002 nr 15 s. 38-42 (biogr....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
145.wiersz: A tam dolu pod zelenim hajom. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
146.wiersz: Darmo ma, mamicka. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
147.proza: Kacmorka okradziono podczas tańca. Hale i Dziedziny 1994 nr 1/2 s. 14 (z koment. tłumacza: Karczmarka i zbójnicy...) szczegóły 
148.wiersz: Kebi ja vedela. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
149.wiersz: Ket pojdem stato prec. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
150.wiersz: Listocek z brezy. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
151.wiersz: Mocila konope, mocila. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
152.wiersz: Na tej Detve studna murovana. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
153.wiersz: Oci, oci, cierne oci. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
154.wiersz: Opitaj sa Balaza. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
155.wiersz: Padol listok z javora. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
156.wiersz: Pistalocka piska. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
157.wiersz: Pod horou, pod horou cierne psica brese. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
158.wiersz: Steboce, steboce. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
159.wiersz: Tancuj, tancuj, vykrucaj. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
160.wiersz: Vidala ma mamka za siroku vodu. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
161.wiersz: W miasteczku na Ślacku.... Hale i Dziedziny 1994 nr 1/2 s. 13 (z koment. tłumacza: Karczmarka i zbójnicy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Antologie i zbiory (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
162.książka: Antológia súčasnej slovenskej poézie. Stredná a mladá generácia po roku 1990. 2006  szczegóły 
163.książka: Bajki na dobranoc. 1991  szczegóły 
164.książka: Bajki słowackie. 2002  szczegóły 
recenzja: Rasztawicka Anna: Chcesz, opowiem Ci bajkę.... Nasz Dziennik 2002 nr 246 s. 9  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goszczurny Stanisław: Zaczarowany górski świat. Plus 1989 nr 9 s. 4  szczegóły 
166.książka: Baśnie z gór. 1991  szczegóły 
167.książka: Bóg dał mi słowo. Antologia współczesnej poezji słowackiej. 2002  szczegóły 
168.książka: Las w karpackim śnie. Wybór wierszy Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Sen o Karpatach". [Antologia, wiersz]. 2012  szczegóły 
169.książka: Miejsca od innych droższe. Almanach literacki. 2005  szczegóły 
170.książka: Miejsce w zdarzeniu. Antologia współczesnych opowiadań słowackich. 1998  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Miejsce w świadomości. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 35-36  szczegóły 
171.książka: Moja mała ojczyzna - baśnie, podania, legendy. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie literackim w ramach projektu "Miejsca od innych droższe". 2005  szczegóły 
172.książka: Nacięcia w miodzie. Wiersze poetów słowackich. 1994 ([Autorzy:] Jozef Gerboc, Peter Gregor, Erik Groch, Mila Haugova, Vlast...) szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Spod słowackich Tatr. Ikar 1997 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Wójcik Zygmunt: Piękne słowo sąsiadów (Rozmawiamy z Zygmuntem Wójcikiem tłumaczem i współwydawcą antologii poezji słowackiej "Nacięcia w miodzie"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 227 s. 12 (rozm. Zdzisław Łączkowski...) szczegóły 
173.książka: Oko za ząb. Trzej współcześni poeci słowaccy. 2006 ([Wiersze aut.:] Karol Chmel, Ivan Kolenič, Oleg Pastier....) szczegóły 
174.książka: Pasło dziewczę pawie. 1990 (11 tekstów piosenek ludowych dla dzieci...) szczegóły 
175.książka: Po drugiej stronie Tatr. Bajki i opowieści słowackie. 1996  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: O bajkach słowackich w Bibliotece Staszowskiej. Goniec Staszowski 1997 nr 1/2 s. 3  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Spod słowackich Tatr. Ikar 1997 nr 6 s. 35  szczegóły 
176.książka: Polsko-słowackie spotkanie poetów Krakowa i Żyliny = Pol'sko-slovenske stretnutie basnikov Krakova a Ziliny. 2002  szczegóły 
177.książka: Słowacy.  szczegóły 
178.książka: Súzvuk. Zbierka prác ocenených v sút'aží amatérskej literárnej tvorby = Współbrzmienie. Zbiorek prac nagrodzonych w konkursie amatorskiej dwujęzycznej twórczości literackiej.  szczegóły 
179.książka: Zachowuj się jak porządny trup. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Okoń Jan: Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 108-112 (rec. ks.: Slovenske koledy. Od Stedreho vecera do Troch kral'ov. Slowa...) szczegóły 
181.artykuł: Przerembska Violetta: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica 1999 z. 2 s. 208-210 ([rec. ks.:] Eva Krekovicova: Slovenske koledy. Od Stedreho vecera do T...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Ambros Peter
    proza (alfabet tytułów)
182.proza: Ambros Peter: "Wredny, parszywy Żyd". Kafka 2004 nr 14 s. 28-33 (esej nt. antysemityzmu słowackiego, z odniesieniami do literatury; z n...) szczegóły 
  Bajo Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
183.książka twórcy: Bajo Ivan: Śmiech na linie. 1999  szczegóły 
recenzja: jk: Śmiechu warte?. Wierchy 2000 r. 65 (1999) s. 285-286  szczegóły 
  Balak Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
184.wiersz: Balak Stefan: W bąbelkach dnia. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 358-359 (cykl haiku; z not....) szczegóły 
  Balaz Anton
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
185.utwór: Krajina zabudnutia. Bratislava 2000.  szczegóły 
artykuł: Więź 2001 nr 3 s. 134 (rec. oryginału; nota...) szczegóły 
  Balco Július
    książki twórcy (alfabet tytułów)
186.książka twórcy: Balco Július: Wróbli król. [Opowiadanie]. 2007  szczegóły 
  Balla Vladimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
187.książka twórcy: Balla Vladimír: Niepokój. Wybór opowiadań. [Opowiadanie]. 2008  szczegóły 
recenzja: Gołoburda Paweł: Już nawet dywany zaczynają mnie przygnębiać. Lampa 2008 nr 7 s. 62  szczegóły 
recenzja: Maziarz Monika: Oczyszczenie błotem. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 2 s. 33  szczegóły 
recenzja: Patrzyk Aleksandra: Żyć w tym świecie nie jest łatwo czyli naznaczeni ballizmem. Pan Slawista 2008 nr 4 s. 7  szczegóły 
recenzja: (win): Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 92  szczegóły 
188.książka twórcy: Balla Vladimír: Podszepty. [Opowiadanie]. 2012  szczegóły 
189.książka twórcy: Balla Vladimír: Świadek. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
recenzja: Robert Maciej: Co tu jest do opowiadania?. Lampa 2011 nr 7/8 s. 80-81  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
190.proza: Balla : Charakter gołębia. Kafka 2005 nr 16 s. 22-25 (esej; z not. o autorze na s. 76...) szczegóły 
191.proza: Balla : Ex nihilo nil fit. Studium 1997 nr 7/8 s. 143-149 (z not. o aut. na s. 270 i o tł. na s. 271...) szczegóły 
192.proza: Balla : Pustelnik. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 26-28 (z not. o aut....) szczegóły 
  Banáš Jozef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
193.książka twórcy: Banáš Jozef: Strefa entuzjazmu. Dramatyczna historia przyjaźni i miłości 1968-2008. [Powieść]. 2011  szczegóły 
  Bansky Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Winczer Pavel: Polonisticka aktivita Jozefa Banskeho. Slavica Slovaca 1990 r. 25 nr 4 s. 322-334  szczegóły 
  Barokova Terezia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
195.książka twórcy: Barokova Terezia: Kiedy Bóg woła. 1994  szczegóły 
  Bartko Matus
    wiersze (alfabet tytułów)
196.wiersz: Bartko Matus: To wulgarny prorok (z niepublikowanego tomiku, według wyboru tłumacza) [z tego cyklu:] jeszcze mi się nie zdarzyło.... Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 143 (z notą biogr., s. 189...) szczegóły 
197.wiersz: Bartko Matus: To wulgarny prorok (z niepublikowanego tomiku, według wyboru tłumacza) [z tego cyklu:] przestrzeń jako wyraz.... Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 143 (z notą biogr., s. 189...) szczegóły 
198.wiersz: Bartko Matus: To wulgarny prorok (z niepublikowanego tomiku, według wyboru tłumacza) [z tego cyklu:] Świat równoległy. Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 142 (z notą biogr., s. 189...) szczegóły 
199.wiersz: Bartko Matus: To wulgarny prorok (z niepublikowanego tomiku, według wyboru tłumacza) [z tego cyklu:] zakwita po wódce.... Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 143 (z notą biogr., s. 189...) szczegóły 
200.wiersz: Bartko Matus: To wulgarny prorok (z niepublikowanego tomiku, według wyboru tłumacza) [z tego cyklu:] zanim powstał.... Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 142 (z notą biogr., s. 189...) szczegóły 
201.wiersz: Bartko Matus: To wulgarny prorok (z niepublikowanego tomiku, według wyboru tłumacza) [z tego cyklu:] zanim się przebudzę.... Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 141 (z notą biogr., s. 189...) szczegóły 
  Bendová Krista
    książki twórcy (alfabet tytułów)
202.książka twórcy: Bendová Krista: Małpeczki z naszej półeczki. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Bendzak Lubos
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Bendzak Lubos: Kiedy księżycowy pył opada.... Autograf 2000 nr 1 s. 32 (z not. o autorze; w druku brak nazwiska tłumacza, sprostowanie nr 2. s...) szczegóły 
204.wiersz: Bendzak Lubos: Listopad wiosna na odwrót.... Autograf 2000 nr 1 s. 32 (z not. o autorze; w druku brak nazwiska tłumacza, sprostowanie nr 2. s...) szczegóły 
205.wiersz: Bendzak Lubos: O ptakach. Autograf 2000 nr 1 s. 32 (z not. o autorze; w druku brak nazwiska tłumacza, sprostowanie nr 2. s...) szczegóły 
206.wiersz: Bendzak Lubos: Plac melancholii. Autograf 2000 nr 1 s. 32 (z not. o autorze; w druku brak nazwiska tłumacza, sprostowanie nr 2. s...) szczegóły 
  Benkova Viera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Przeczek Wilhelm: Viera Benkowa. Głos Ludu 1990 nr 100 s. 5  szczegóły 
  Beno Jan Augustyn
    książki twórcy (alfabet tytułów)
208.książka twórcy: Beno Jan Augustyn: Rehabilitacja. 2001  szczegóły 
  Benova Jana
    wiersze (alfabet tytułów)
209.wiersz: Benova Jana: A gdy już skończyło się.... Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 41 (z notką o aut....) szczegóły 
210.wiersz: Benova Jana: A kiedy będę mieć.... Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 41 (z notką o aut....) szczegóły 
211.wiersz: Benova Jana: W fotelach usiadły.... Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 41 (z notką o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
212.proza: Benova Jana: Jan Med. Lampa 2010 nr 11 s. 36-37 (z notą biogr....) szczegóły 
  Bodnarova Jana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
213.książka twórcy: Bodnarova Jana: Błysk światła, błysk ciemności. 1998  szczegóły 
  Bosak Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: 300. vyrocie narodenia Stefana Bosaka (Petra Serafina Bossanyiho). Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 271 (nota biogr. i o twórczości...) szczegóły 
  Botto Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
215.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2001 nr 12 s. 137-139 (m.in. nt. recepcji twórczości wśród współczesnych słowackich pisarzy...) szczegóły 
216.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Słowacki przedstawiciel romantyzmu (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 12 s. 5  szczegóły 
  Brenkus Radovan
    wiersze (alfabet tytułów)
217.wiersz: Brenkus Radovan: Az prilis poeuoe videnie = Aż za bardzo słychać widzenie. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 45 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut., s. 48...) szczegóły 
218.wiersz: Brenkus Radovan: Dym z rise tieoov (Stenanie a stonkanie) = Dym z imperium cieni (Jęk i wzdychanie). Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 44 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut., s. 48...) szczegóły 
219.wiersz: Brenkus Radovan: Ialeko od rana aj veeera = Daleko od rana i od wieczora. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 44 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut., s. 48...) szczegóły 
220.wiersz: Brenkus Radovan: Klesanie do priepasti = Upadanie do przepaści. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 45 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut., s. 48...) szczegóły 
221.wiersz: Brenkus Radovan: Nekoneena unava = Nieskończone zmęczenie. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 44-45 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut., s. 48...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
222.proza: Brenkus Radovan: Na drugim brzegu. Kozirynek 2009 nr 9 s. 86-92  szczegóły 
223.proza: Brenkus Radovan: Spotkamy się w raju. Nadwisłocze 2009 nr 1 s. 68-71  szczegóły 
224.proza: Brenkus Radovan: Umowa z diabłem. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 45-48 (z fot. i notą o aut., s. 48; sprostowanie nazwiska tłumaczki: Nadwi...) szczegóły 
  Brezna Irena
    proza (alfabet tytułów)
225.proza: Brezna Irena: Zmysł ojczyzny i alien card. Kafka 2001 nr 2 s. 12-19 (z notą o autorce, s. 76...) szczegóły 
  Brueck Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
226.wiersz: Brueck Miroslav: Iluzja. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 39 (z not....) szczegóły 
227.wiersz: Brueck Miroslav: Krótko o tym wszystkim. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 39 (z not....) szczegóły 
228.wiersz: Brueck Miroslav: Letnie pułapki. Studium 1999 nr 1/2 s. 136 (z not. o aut. na s. 252 i o tł. na s. 254...) szczegóły 
229.wiersz: Brueck Miroslav: Ogród jak znamię. Studium 1999 nr 1/2 s. 137 (z not. o aut. na s. 252 i o tł. na s. 254...) szczegóły 
230.wiersz: Brueck Miroslav: Orientacyjna mapa na zimę. Plama 2000 nr 1 s. 10 (z not. na okładce...) szczegóły 
231.wiersz: Brueck Miroslav: Polska Karczma. Plama 2000 nr 1 s. 10 (z not. na okładce...) szczegóły 
232.wiersz: Brueck Miroslav: Tyle jest zdrad.... Czas Kultury 1999 nr 2 s. 39 (z not....) szczegóły 
  Budzakova Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
233.wiersz: Budzakova Maria: Ked' si hrdost' a skromnost'.... Almanach Muszyny 2011 [r. 21] s. 102  szczegóły 
234.wiersz: Budzakova Maria: Priatel'stvo = Przyjaźń. Almanach Muszyny 2010 [r. 20] s. 114  szczegóły 
235.wiersz: Budzakova Maria: Su anjeli.... Almanach Muszyny 2011 [r. 21] s. 102  szczegóły 
236.wiersz: Budzakova Maria: Zostavil sa cas.... Almanach Muszyny 2011 [r. 21] s. 102  szczegóły 
  Bukovčan Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
237.książka twórcy: Bukovčan Ivan: Stryczek dla dwóch czyli Rzeź domowa. [Tekst dramatyczny]. 2006  szczegóły 
  Buncak Pavel
238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.K.: Świat Książki 1989 nr 5 s. 12  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
239.wiersz: Buncak Pavel: Krakowskie rano. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 87  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
240.artykuł: Buncak Pavel: Kobieta spojrzeniem - mężczyzna słowem. Zwierciadło 1989 nr 15 s. 11 (z not. o aut....) szczegóły 
  Butora Martin
    proza (alfabet tytułów)
241.proza: Butora Martin: Posolone w Azji. Przekrój 1998 nr 14 s. 30-31 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Buzassy Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Buzassy Jan: Ciało. Poezja 1990 nr 1/3 s. 96  szczegóły 
243.wiersz: Buzassy Jan: Dawkowanie. Opole 1989 nr 7 s. 14  szczegóły 
244.wiersz: Buzassy Jan: Jesień nadeszła. Poezja 1990 nr 1/3 s. 96  szczegóły 
245.wiersz: Buzassy Jan: Ręka. Poezja 1990 nr 1/3 s. 97  szczegóły 
246.wiersz: Buzassy Jan: Rzeczywistość jest inna.... Opole 1989 nr 7 s. 14  szczegóły 
  Carnogursky Jakub
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Carnogursky Jakub: Mladost'. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 254-260 (z notą biogr....) szczegóły 
  Certik Jozef
    wiersze (alfabet tytułów)
248.wiersz: Certik Jozef: Czym dla mnie jesteś?. Fantastyka 1989 nr 6 okł. (z not. ...) szczegóły 
249.wiersz: Certik Jozef: Która godzina?. Fantastyka 1989 nr 6 okł. ( ...) szczegóły 
250.wiersz: Certik Jozef: Powrót z imienin. Fantastyka 1989 nr 6 okł. (z fot. J.C....) szczegóły 
251.wiersz: Certik Jozef: Pytanie. Fantastyka 1989 nr 6 okł.  szczegóły 
252.wiersz: Certik Jozef: Wspomnienie. Fantastyka 1989 nr 6 okł.  szczegóły 
253.wiersz: Certik Jozef: Zazdrość. Fantastyka 1989 nr 6 okł.  szczegóły 
  Cervenak Juraj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
254.książka twórcy: Červenák Juraj: Władca wilków. [Powieść]. 2012  szczegóły 
255.książka twórcy: Červenák Juraj: Żelazny Kostur. [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Chmel Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
256.wiersz: Chmel Karol: Amnesty International. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 204 (z not. biogr....) szczegóły 
257.wiersz: Chmel Karol: Andante. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 259 (z fot., s. 258...) szczegóły 
258.wiersz: Chmel Karol: Do domu. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 204 (z not. biogr....) szczegóły 
259.wiersz: Chmel Karol: Et taradam et taradixit (jak by powiedział Wergiliusz) (Laszlo Totchowi). Akcent 1992 nr 1 s. 125-126 (z not. o aut. podp. L.E. [właśc.] Leszek Engelking...) szczegóły 
260.wiersz: Chmel Karol: Haiku jesienne - bliższe rzeczywistości. Akcent 1992 nr 1 s. 125  szczegóły 
261.wiersz: Chmel Karol: Haiku z końca maja. Akcent 1992 nr 1 s. 124  szczegóły 
262.wiersz: Chmel Karol: Haiku z końca marca. Akcent 1992 nr 1 s. 124  szczegóły 
263.wiersz: Chmel Karol: Komunikacja. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 258 (z fot....) szczegóły 
264.wiersz: Chmel Karol: Liścik (do innych złodziei). Akcent 1992 nr 1 s. 125  szczegóły 
265.wiersz: Chmel Karol: Nie będę nie będziesz. Akcent 1992 nr 1 s. 125  szczegóły 
266.wiersz: Chmel Karol: Poeci kłamią. Akcent 1992 nr 1 s. 124  szczegóły 
267.wiersz: Chmel Karol: Porcelana, złudzenia. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 259 (z fot., s. 258...) szczegóły 
268.wiersz: Chmel Karol: Radość. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 260  szczegóły 
269.wiersz: Chmel Karol: Sceptycyzm. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 203 (z not. biogr. na s. 204...) szczegóły 
270.wiersz: Chmel Karol: Statystyka. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 260  szczegóły 
271.wiersz: Chmel Karol: Wiosenna scena. Z utajoną zadumą. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 203 (z not. biogr. na s. 204...) szczegóły 
272.wiersz: Chmel Karol: Z dziennika III. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 259 (z fot., s. 258...) szczegóły 
273.wiersz: Chmel Karol: Źródła światła. Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 203 (z not. biogr. na s. 204...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Engelking Leszek: Labirynty znaczeń. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 255-258  szczegóły 
  Chmelova Elena
275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 18-21  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
276.książka twórcy: Chmelova Elena: Baśnie z wyspy Lanka. 1991  szczegóły 
277.książka twórcy: Chmelová Elena: Czerwonobrody czarodziej. Baśnie celtyckie. [Opowiadanie].  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
278.utwór: Baśnie z wyspy Lanka.  szczegóły 
  Chrobakova Stanislava
    wiersze (alfabet tytułów)
279.wiersz: Chrobakowa Stanislawa: Cichą kościelną uliczką.... Plama 2000 nr 1 s. 8 (z not. na okładce...) szczegóły 
280.wiersz: Chrobakowa Stanislawa: Ta chwila wiersza.... Plama 2000 nr 1 s. 8 (z not. na okładce...) szczegóły 
  Dobsinsky Pavol
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Piotr: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Świat Książki 1989 nr 4 s. 9 ([not.]...) szczegóły 
recenzja: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 12  szczegóły 
polemika: Nawrocki Witold: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 5 s. 6  szczegóły 
  Dohnany Mikulas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Dupkala Rudolf, Oslovic Jan: Filozoficke dimenzie a motivy v tvorbe slovenskeho mesianistu M. Dohnanyho. Parerga 2006 nr 1 s. 39-52 (z fragmentami utworów...) szczegóły 
  Dubcek Alexander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
283.książka twórcy: Dubcek Alexander: Nadzieja umrze ostatnia. Ze wspomnień Alexandra Dubceka. 1995  szczegóły 
recenzja: AW: "Nadzieja umrze ostatnia". Trybuna 1995 nr 100 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Kersten Krystyna: Pętla i nadzieja. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Alexandra Dubceka i "praskiej wiosny" portret rzetelny. Życie Warszawy 1995 nr 119 s. 12  szczegóły 
  Dunajovec Jozef
    proza (alfabet tytułów)
284.proza: Dunajovec Jozef: Sowa i ptaszki. Zwrot 2000 nr 8 s. 53-54 (z notą tłumacza...) szczegóły 
285.proza: Dunajovec Jozef: Śliwowica. Zwrot 2000 nr 8 s. 52-53 (z notą tłumacza, s. 54...) szczegóły 
  Durickova Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
286.książka twórcy: Durickova Maria: Biała księżna. [Opow.]. 1989  szczegóły 
recenzja: [Waśniowska Emilia] (ew): Sztuka dla Dziecka 1989 nr 4/6 s. 60  szczegóły 
287.książka twórcy: Durickova Maria: Królowa Dunaju. Baśnie, podania i legendy o Bratyslawie. 1989  szczegóły 
artykuł: Kowalski Piotr: Cudze sacrum: przekłady czeskich baśni dla dzieci. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 58  szczegóły 
  Dusek Dusan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
288.książka twórcy: Dusek Dusan: Powietrze pełne ptaków. 1992  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Trochę remanentów z dalekich i nieco bliższych okolic. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 57-58  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Stanislavova Zuzna: The Sign of the Language and Style in the Work of Slovac Short Story Writer Dusan Dusek. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 133-138 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Fabián Dušan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
290.książka twórcy: Fabián Dušan: Rytuał. T. 1. [Powieść].  szczegóły 
291.książka twórcy: Fabián Dušan: Rytuał. T. 2. [Powieść].  szczegóły 
  Farkasova Etela
    proza (alfabet tytułów)
292.proza: Farkasova Etela: O postaciach "drugoplanowych" w literaturze. Lampa 2011 nr 1/2 s. 69-70 (esej...) szczegóły 
  Fekete Vladislava
    proza (alfabet tytułów)
293.proza: Fekete Vladislava: Krótkie spięcia. Dialog [Warszawa] 2009 nr 10 s. 156-175 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
294.wywiad: Kral Karel: Skomunikowani. Dialog [Warszawa] 2009 nr 10 s. 176-178 (z notą biogr., z fot....) szczegóły 
  Feldek Lubomir
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Feldek Lubomir: Człowiek wewnętrzny. Śląsk 1996 nr 6 s. 40 (z notą...) szczegóły 
296.wiersz: Feldek Lubomir: Maria Medvecka na rowerze. Śląsk 1996 nr 6 s. 40 (z notą...) szczegóły 
297.wiersz: Feldek Lubomir: Pora słonecznego konia. Śląsk 1996 nr 6 s. 40 (z notą...) szczegóły 
298.wiersz: Feldek Lubomir: Wiersz crawl. Oksymoron 1990 s. 177  szczegóły 
299.wiersz: Feldek Lubomir: Wiersz śmierć. Oksymoron 1990 s. 177-8  szczegóły 
300.wiersz: Feldek Lubomir: "Zimni zimno ciepło". Oksymoron 1990 s. 177  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
301.proza: Feldek Lubomir: Próba (Sztuka na temat molierowski) [tekst dram.]. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 247-308 (z notą tłumacza; not. o Feldku, s. 355-356...) szczegóły 
  Feldek Martin
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
302.utwór: Vesmirny tulak.  szczegóły 
artykuł: Spyrka Lucyna: Podróż fantastyczna w opowiadaniu Martina Feldeka "Kosmiczny włóczęga". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1994 z. 32 s. 31-33  szczegóły 
  Filan Boris
    książki twórcy (alfabet tytułów)
303.książka twórcy: Filan Boris: Puki. 1989  szczegóły 
  Gavlovic Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
304.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 147-148 ([rec. ks. zb.:] Hugolin Gavlovic v dejinach slovenskej kultury. Zborni...) szczegóły 
305.artykuł: Suchoń Barbara: Między barokiem a klasycyzmem. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 47-55 ([rec. ks.:] Milan Hamada: Od baroka ku klasicizmu. Bratislava 1967...) szczegóły 
306.artykuł: Suchoń Barbara: Między barokiem a klasycyzmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 263-264 (twórczość poet. Hugolina Gavlovica; streszcz. ref....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
307.utwór: Valaska skola.  szczegóły 
artykuł: Suchoń Barbara: Od upadku do odkupienia (Ujęcie historyczne "Valaskiej skoly" Hugolina Gavlovica. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 53-59  szczegóły 
  Gerboc Jozef
    wiersze (alfabet tytułów)
308.wiersz: Gerboc Jozef: Siła ziemi. Ikar 1994 nr 10 s. 11 (z fot....) szczegóły 
309.wiersz: Gerboc Jozef: Stara kobieta gra w kości. Goniec Staszowski 1995 nr 4 s. 7  szczegóły 
  Gogar Vladimir R.
    proza (alfabet tytułów)
310.proza: Gogar Vladimir R.: Księga cudów. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 42-45 (z not. o aut....) szczegóły 
  Gregor Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
311.wiersz: Gregor Peter: adam. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 50-51 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
312.wiersz: Gregor Peter: kobieta. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 51 (z fot. i notą o aut., s. 50...) szczegóły 
  Groch Erik Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
313.wiersz: Groch Erik: Całe słońce, od światła.... Studium 2002 nr 3/4 s. 127  szczegóły 
314.wiersz: Groch Erik: Ciepło. Plama 2000 nr 1 s. 7 (z not. na okładce...) szczegóły 
315.wiersz: Groch Erik: Dzieciom. Plama 2000 nr 1 s. 7 (z not. na okładce...) szczegóły 
316.wiersz: Groch Erik: Lenko, przestałem pić.... Studium 2002 nr 3/4 s. 125  szczegóły 
317.wiersz: Groch Erik: Mario z pola.... Studium 2002 nr 3/4 s. 124  szczegóły 
318.wiersz: Groch Erik: Miłe sierściuchy.... Studium 2002 nr 3/4 s. 125-126  szczegóły 
319.wiersz: Groch Erik: Naturalna pieśń wieloryba. Studium 1999 nr 1/2 s. 132 (z not. o aut. na s. 253 i o tł. na s. 254...) szczegóły 
320.wiersz: Groch Erik: Więc na dworze ciemno.... Studium 2002 nr 3/4 s. 126  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: Bańka Maciej: Bycie, życie... (O wierszach Erika Grocha). Studium 2002 nr 3/4 s. 128-130  szczegóły 
  Habaj Michal
    wiersze (alfabet tytułów)
322.wiersz: Habaj Michal: Adieu le word. Rita Baum 2003 nr 7 s. 55 (z not., s. 182...) szczegóły 
323.wiersz: Habaj Michal: Jak czytać nasz tomik poetycki. Rita Baum 2003 nr 7 s. 53 (z not., s. 182...) szczegóły 
324.wiersz: Habaj Michal: Miss 80-967760-4-5. Rita Baum 2003 nr 7 s. 54 (z not., s. 182...) szczegóły 
325.wiersz: Habaj Michal: Moje życie telewizyjne. Rita Baum 2003 nr 7 s. 55 (z not., s. 182...) szczegóły 
326.wiersz: Habaj Michal: Nad listami czytelników. Rita Baum 2003 nr 7 s. 54 (z not., s. 182...) szczegóły 
327.wiersz: Habaj Michal: Reklama. Rita Baum 2003 nr 7 s. 54 (z not., s. 182...) szczegóły 
328.wiersz: Habaj Michal: W-Questions. Rita Baum 2003 nr 7 s. 53 (z not., s. 182...) szczegóły 
329.wiersz: Habaj Michal: Wyjazd z 80-967760-4-5 dla całej rodziny. Rita Baum 2003 nr 7 s. 53 (z not., s. 182...) szczegóły 
  Habovstiakova Katarina, Habovstiak Anton *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
330.książka twórcy: Habovstiak Anton, Habovstiakova Katarina: Rzemioslo dostatek przyniosło. 1999  szczegóły 
  Hatala Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
331.wiersz: Hatala Marian: Lekkie obrażenie ciała. Futurum 2003 nr 1 s. 8  szczegóły 
  Haugova Mila
    wiersze (alfabet tytułów)
332.wiersz: Haugova Mila: Długo niemi.... Kafka 2002 nr 5 s. 38  szczegóły 
333.wiersz: Haugova Mila: Drobne, codzienne samobójstwo. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 100 (z fot....) szczegóły 
334.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 10. Jedynie coś.... Kafka 2002 nr 5 s. 41  szczegóły 
335.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 11. Jedyna pociechą.... Kafka 2002 nr 5 s. 41  szczegóły 
336.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 12. Twarz mężczyzny.... Kafka 2002 nr 5 s. 41  szczegóły 
337.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 2. Jestem Alfa.... Kafka 2002 nr 5 s. 38  szczegóły 
338.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 2. W ciasnej masce.... Kafka 2002 nr 5 s. 38  szczegóły 
339.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 3. Czy uskrzydlone oko.... Kafka 2002 nr 5 s. 39  szczegóły 
340.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 4. Jak pozbyć się.... Kafka 2002 nr 5 s. 39  szczegóły 
341.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 5. Ze zła powstanie.... Kafka 2002 nr 5 s. 39  szczegóły 
342.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 6. Alfa idzie.... Kafka 2002 nr 5 s. 39  szczegóły 
343.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 7. Alfa zamawia.... Kafka 2002 nr 5 s. 40  szczegóły 
344.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 8. Alfa śpi.... Kafka 2002 nr 5 s. 40  szczegóły 
345.wiersz: Haugova Mila: Pradawna [z tego cyklu:] 9. Zachować te znaki.... Kafka 2002 nr 5 s. 40  szczegóły 
346.wiersz: Haugova Mila: Roślinne pamiętniki II. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 100 (z fot....) szczegóły 
347.wiersz: Haugova Mila: W chłodnych otwartych ogroidach.... Kafka 2002 nr 5 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 124  szczegóły 
349.artykuł: Repka Angela: "Wszystko rozpoczyna się drżeniem...". Kafka 2002 nr 5 s. 42-43 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
  Hevier Daniel
    wiersze (alfabet tytułów)
350.wiersz: Hevier Daniel: Fabryka. Brulion 1991 nr 16 s. [208]  szczegóły 
351.wiersz: Hevier Daniel: Ostatnie twoje sprawy. Goniec Staszowski 1995 nr 4 s. 5  szczegóły 
352.wiersz: Hevier Daniel: Późno. Futurum 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Hochel Brano
    proza (alfabet tytułów)
353.proza: Hochel Brano: Ogrodnik. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 48-53 (z not. o aut....) szczegóły 
  Hocman Gabriel
    proza (alfabet tytułów)
354.proza: Hocman Gabriel: Kamień. Szpilki 1989 nr 47 s. 13  szczegóły 
  Hodza Michal Miloslav
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
355.utwór: Matora.  szczegóły 
artykuł: Goszczyńska Joanna: "Matora" Michala Miloslava Hodzy - zapoznane dzieło słowackiego romantyzmu. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 113-131  szczegóły 
  Holly Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
356.artykuł: Suchoń Barbara: Sielanki Jana Hollego a gatunkowe wzorce antyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 87-98  szczegóły 
357.artykuł: Suchoń Barbara: Symbioza elementów biblijnych i mitycznych w sielankach Jana Hollego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 53 (streszcz. ref....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
358.utwór: Selanky.  szczegóły 
artykuł: Suchoń Barbara: Symbioza elementów biblijnych i mitycznych w "Sielankach" Jana Hollego. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 197-206  szczegóły 
359.utwór: Slav.  szczegóły 
artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 66 (mit początków obu narodów m.in. w utworze Jana Hollego; streszcz. ref....) szczegóły 
360.utwór: Svatopluk.  szczegóły 
artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 66 (mit początków obu narodów m.in. w utworze Jana Hollego; streszcz. ref....) szczegóły 
  Horvath Ivan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
361.utwór: Wiza do Europy.  szczegóły 
artykuł: Suchoń Barbara: Słowacka "wiza do Europy". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 29-33  szczegóły 
  Horvath Tomas
    proza (alfabet tytułów)
362.proza: Horvath Tomas: Mój humor. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 23-25 (z not. o aut....) szczegóły 
363.proza: Horvath Tomas: Z uśmiechem szaleńca. Arkadia 1998 nr 4/5 s. 167-171 (z not. o aut....) szczegóły 
  Hrobon Samo Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Goszczyńska Joanna: Mesjanizacja idei słowianofilskich w poezji Sama Bohdana Hrobonia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 31-39  szczegóły 
  Hronsky Jozef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
365.książka twórcy: Hronsky Jozef: Pisarz Gracz. 1989  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 43 s. 12  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 26 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Janusewicz Ludmiła: Pobrzeże 1989 nr 9 s. 21  szczegóły 
artykuł: Bauer Zbigniew: Słowo, które ocala. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 19-20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Batorova Maria: Symbolische literarische Figur. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 49-60 (m.in. o posługiwaniu się przez pisarza symbolami mitologicznymi i tran...) szczegóły 
367.artykuł: Drug Stefan: K recepcii J.C. Hronskeho v Polsku. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1996 [nr] 4 ...) szczegóły 
368.artykuł: Goszczyńska Joanna: Jozefa Cigera Hronskiego uwikłania w ekspresjonizm. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 121-128  szczegóły 
369.artykuł: Goszczyńska Joanna: Zakotvenost' Jozefa Cigera Hronskeho v expresionizme. x 1995 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1995 t. 42 n...) szczegóły 
370.artykuł: Zemberova Viera: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 182-186 (rec. ks.: Maria Batorova: J.C. Hronsky a moderna. Mytus a mytologia v ...) szczegóły 
  Hrusovsky Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
371.utwór: Człowiek z protezą.  szczegóły 
artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Z zagadnień recepcji prozy Lermontowa w literaturze słowackiej ("Człowiek z protezą" Jana Hrusovskiego a "Bohater naszych czasów"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 25-53  szczegóły 
  Hudak Pavol
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Hudak Pavol: Bóg jest niczym Spilberg. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z fot. i notą o aut., s. 51...) szczegóły 
373.wiersz: Hudak Pavol: Chrystus wchodzi do Sarajewa. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z fot. i notą o aut., s. 51...) szczegóły 
374.wiersz: Hudak Pavol: Cmentarz - cicha plaża. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 41 (z not....) szczegóły 
375.wiersz: Hudak Pavol: Dzień poczęcia. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 40 (z not....) szczegóły 
376.wiersz: Hudak Pavol: Jastrzębie. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 40 (z not....) szczegóły 
377.wiersz: Hudak Pavol: Jestem w albumie siwego starca. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 41 (z not....) szczegóły 
378.wiersz: Hudak Pavol: Męski wiersz. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z fot. i notą o aut., s. 51...) szczegóły 
379.wiersz: Hudak Pavol: Nazywam się Hudak. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 51 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
380.wiersz: Hudak Pavol: Pocałunek. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 41 (z not....) szczegóły 
381.wiersz: Hudak Pavol: Randka z Sartrem. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z fot. i notą o aut., s. 51...) szczegóły 
382.wiersz: Hudak Pavol: Syjamskie bliźnięta. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z fot. i notą o aut., s. 51...) szczegóły 
383.wiersz: Hudak Pavol: Topla. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 51 (z fot. i notą o aut....) szczegóły 
384.wiersz: Hudak Pavol: Winnetou. Nadwisłocze 2007 nr 1 s. 52 (z fot. i notą o aut., s. 51...) szczegóły 
  Hurban Svetozar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
385.artykuł: Vseticka Frantisek: Tak mi bezmiestno, odporno vsade. Zwrot 2003 nr 2 s. 52-53 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
  Hviezdoslav *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
386.książka twórcy: Orszagh Hviezdoslav Pavol: Dzieci Prometeusza = Deti Prometeusa. 1999 ([Tłumacze:] Andrzej Babuchowski, Leszek Engelking, Jerzy Litwiniuk, An...) szczegóły 
recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Kontakty 2003 nr 2 s. 58-63  szczegóły 
recenzja: Kasa Peter: Kontakty 2003 nr 2 s. 63-64  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Hviezdoslav : Czas płynie. Rzeka.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 11-13  szczegóły 
388.wiersz: Hviezdoslav : Kiedy słońce już zajdzie.... Tak i nie 1989 nr 19 s. 5  szczegóły 
389.wiersz: Hviezdoslav : Kiedy słońce już zajdzie.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 3  szczegóły 
390.wiersz: Hviezdoslav : Krwawe sonety [z tego cyklu:] A mój słowacki.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 22  szczegóły 
391.wiersz: Hviezdoslav : Krwawe sonety [z tego cyklu:] (Nie, mój Puszkinie!.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 21  szczegóły 
392.wiersz: Hviezdoslav : Krwawe sonety [z tego cyklu:] Zlituj się, Boże.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 20  szczegóły 
393.wiersz: Hviezdoslav : Na sterczącej z.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 8-10  szczegóły 
394.wiersz: Hviezdoslav : O, pięknie zbudowałeś.... Tak i nie 1989 nr 19 s. 5  szczegóły 
395.wiersz: Hviezdoslav : O, pięknie zbudowałeś.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 5  szczegóły 
396.wiersz: Hviezdoslav : Obejdźcie choćby i całą.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 14-17  szczegóły 
397.wiersz: Hviezdoslav : Puste pole, nagie.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 7  szczegóły 
398.wiersz: Hviezdoslav : Skry zapału splatają.... Tak i nie 1989 nr 19 s. 5  szczegóły 
399.wiersz: Hviezdoslav : Skry zapału splatają się.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 4  szczegóły 
400.wiersz: Hviezdoslav : To róży błysk.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 6  szczegóły 
401.wiersz: Hviezdoslav : Wybaczcie bracia! Wiem.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 118-19  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
402.książka o twórcy: Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 2. slovakistickej konferencie = Słowacystyka w Polsce. Materiały z II konferencji słowacystycznej. 2001 ([Artykuły z II konferencji słowacystycznej, zorganizowanej w dniu 21 m...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
403.artykuł: Jurek Jolanta: Pavol Orszagh-Hviezdoslav - słowacki wieszcz spod Babiej Góry. Rocznik Babiogórski 2002 t. 4 s. 189-195 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
404.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Kontynuator tradycji narodowych (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 14 s. 4  szczegóły 
405.artykuł: Waczków Józef: Prometeusz z Tatr. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 23-34  szczegóły 
  Hvisc Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
406.artykuł: Dutkowski Jan: Pięćdziesięciolecie Jozefa Hvisca - słowackiego polonisty literaturoznawcy. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 163-164  szczegóły 
407.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Słowackie jubileusze polonistyczne. Zwrot 2006 nr 8 s. 28- 32 (nt. dorobku naukowego...) szczegóły 
  Hvorecky Michal
    książki twórcy (alfabet tytułów)
408.książka twórcy: Hvorecky Michal: W misji idealnej czystości. Opowiadania. 2002  szczegóły 
recenzja: Betlej Joanna: O mięsożernych mutantach, majtkowym różu i knedliczkach. Pan Slawista 2008 nr 3 s. 6  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Być młodą (-ym) w Europie. Pogranicza 2002 nr 6 s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Być młodą (-ym) w Europie. Pogranicza 2002 nr 6 s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Książyk Łukasz: Przekrój 2002 nr 50 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Larek Michał: Świat jak wideoklip. Czas Kultury 2003 nr 1 s. 124-126 (z not. o Michale Larku na s. 147...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Mam tak samo jak ty. Gazeta Wyborcza 2002 nr 192 s. 21  szczegóły 
recenzja: Sobol Eugeniusz: W misji. Topos 2003 nr 1/3 s. 259 (z notą o aut. recenzji, s. 287...) szczegóły 
recenzja: Szczygieł Mariusz: Opera mózgowa. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 6 s. 22  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
409.proza: Hvorecky Michal: Berlin. Fa-Art 2001 nr 4 s. 2-9 (z not. o aut....) szczegóły 
410.proza: Hvorecky Michal: Drapacz chmur. Fa-Art 1998 nr 4 s. 44-47 (z not. o aut., s. 47...) szczegóły 
411.proza: Hvorecky Michał: Europa Środkowa zabawiana na śmierć. Kafka 2005 nr 15 s. 28-33 (szkic nt. kultury słowackiej; z not. o autorze na s. 76...) szczegóły 
412.proza: Hvorecky Michal: Następne programy. Opcje 1999 nr 4 s. 2-3 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
413.proza: Hvorecky Michal: Śliski mięsożerny mutant z dalekiej planety B2.44 M, który z prędkością światła rzuca się na twierdzę Władcy Gwiazd i chce ją zniszczyć kinetycznym działem laserowym. Fenix 1999 nr 8 s. 59-80  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Fa-Art 2002 nr 4 okł. (not. biograficzna...) szczegóły 
  Jancek Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
415.proza: Jancek Vladimir: Oddech Kocura (Proza liryzowana). Studium 1999 nr 1/2 s. 138-144 (z not. o aut. i o tł. na s. 253...) szczegóły 
  Jaros Peter
416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 12  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
417.utwór: Tisicrocna vcela.  szczegóły 
artykuł: Spyrka Lucyna: Mit w powieści Petra Jarosa "Tisicrocna vcela". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 73 (streszcz. ref....) szczegóły 
418.utwór: Tysiącletnia pszczoła.  szczegóły 
artykuł: Nowak Joanna: Motyw podróży w powieści Petera Jarosa "Tysiącletnia pszczoła". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1994 z. 32 s. 35-38  szczegóły 
  Jarunkova Klara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
419.książka twórcy: Jarunkova Klara: O ptaszku, który znał pewną tajemnicę. 1989  szczegóły 
  Johanides Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
420.artykuł: Zemberova Viera: Author's strategy and moral values in Jan Johanides fiction. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 s. 1/2 s. 39-49 (ze streszcz. w języku polskim pt.: Strategia autorska wobec wartości e...) szczegóły 
421.artykuł: Zemberova Viera: Literatura słowacka lat dziewięćdziesiątych a proza Jana Johanidesa (estetyka i poetyka tekstu). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 65-66 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Kapitanova Daniela
    proza (alfabet tytułów)
422.proza: Kapitanova Daniela: 1920-1996. Tekstualia 2006 nr 4(7) s. 133-136 (z notą biogr., s. 196...) szczegóły 
423.proza: Tale Samko: "Książka o Cmentarzu" (tytuł słowacki "Kniha o cintorine"). Tekstualia 2006 nr 2(5) s. 145-156 (z notą biogr., s. 197-198...) szczegóły 
424.proza: Kapitanova Daniela: "Typowa" słowacka gościnność. Kafka 2005 nr 16 s. 50-53 (z not. o autorce na s. 77...) szczegóły 
  Karpinsky Peter
    proza (alfabet tytułów)
425.proza: Karpinsky Peter: Opowiadanie. Wyspa 2011 nr 4 s. 34-47  szczegóły 
  Karvas Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Hensel Leszek: Petera Karvasa i Sławomira Mrożka spojrzenie na świat. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 225-236  szczegóły 
  Kasarda Martin
    proza (alfabet tytułów)
427.proza: Kasarda Martin: Cisza krzyku. Lampa 2009 nr 6 s. 46-47 (z notą o twórcy i tłum....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
428.utwór: Ostatnia wieczerza (druk. Kulturny zivot 1991 nr ?).  szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: New slant on Last Supper (Slovakia's "Satanic verses"). The Warsaw Voice 1991 nr 47 s. 4  szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Ostatnie kuszenie Havla. Wprost 1991 nr 48 s. 52-53  szczegóły 
429.utwór: Posledna Vecera (druk. Kulturni Zivot 1991).  szczegóły 
artykuł: Simecka Martin M.: Kanarek. Ex Libris 1992 nr 17 s. 1, 3 (o skandalu w parlamencie słowackim wywołanym przez opowiadanie...) szczegóły 
sprostowanie: Ex Libris 1992 nr 18 s. 7 (sprost. imienia aut....) szczegóły 
  Kellner-Hostinsky Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
430.artykuł: Soskova Jana: Mesiazmus a esteticke postoje Petra Kellnera-Zaboja Hostinskeho. Parerga 2005 nr 1 s. 123-139  szczegóły 
  Kitta Richard
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Kitta Richard: babcia. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 40 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
432.wiersz: Kitta Richard: ewangelia. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 40 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
433.wiersz: Kitta Richard: inna wiosna. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 40 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
434.wiersz: Kitta Richard: uniesienie. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 40 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
435.wiersz: Kitta Richard: wzdychające wzgórza. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 40 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
436.wiersz: Kitta Richard: za brzoskwinią. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 40 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
  Klimacek Viliam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
437.książka twórcy: Klimáček Viliam: Noga w nogę. 2005  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
438.proza: Klimacek Viliam: Nowa skóra (Stereodram) Smętne wydarzenie w siedmiu obrazach. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 29-33 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kolenic Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
439.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Apel psychologiczny. Akcent 1992 nr 1 s. 108  szczegóły 
440.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Aszera. Akcent 1992 nr1 s. 112  szczegóły 
441.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Bestia immunda. Akcent 1992 nr 1 s. 115 (z not. o aut., podp. L.E. [właśc.] Leszek Engelking...) szczegóły 
442.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Ignorancja jako forma. Akcent 1992 nr 1 s. 114-115  szczegóły 
443.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] In diebus illis. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 345 (z not. s. 356...) szczegóły 
444.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Introspekcja. Akcent 1992 nr 1 s. 111  szczegóły 
445.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Modyfikacja. Akcent 1992 nr 1 s. 114  szczegóły 
446.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Naturalna magia myślii. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 346 (z not. s. 356...) szczegóły 
447.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Niejaka pani Anna. Akcent 1992 nr 1 s. 110  szczegóły 
448.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Niejaka pani Larysa. Akcent 1992 nr 2 s. 113  szczegóły 
449.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Niejaka pani Nana. Akcent 1992 nr 1 s. 108-109  szczegóły 
450.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Niejaka pani Virginia. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 348 (z not. s. 356...) szczegóły 
451.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Niejaki pan Pound. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 344-345 (z not. s. 356...) szczegóły 
452.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Niejaki pan Stevens. Akcent 1992 nr 1 s. 112  szczegóły 
453.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Panem et circenses. Akcent 1992 nr 1 s. 110  szczegóły 
454.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Parenesis. Akcent 1992 nr 1 s.111  szczegóły 
455.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Patologiczne rozwiązanie. Akcent 1992 nr 1 s. 112-113  szczegóły 
456.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Prima causa efficiens. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 345-346 (z not. s. 356...) szczegóły 
457.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Robota. Akcent 1992 nr 1 s. 113  szczegóły 
458.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Speculum mundi. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 347 (z not. s. 356...) szczegóły 
459.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Stara baśń. Akcent 1992 nr 1 s. 109  szczegóły 
460.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: Historyjki [z tego cyklu:] Stara legenda. Akcent 1992 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
461.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Zasada koloru. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 348 (z not. s. 356...) szczegóły 
462.wiersz: Kolenic Ivan: Anima rationalis: historyjki [z tego cyklu:] Zjawiska kulturalne. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 347-348 (z not. s. 356...) szczegóły 
463.wiersz: Kolenic Ivan: (de La Tour). Lettre Internationale [Warszawa] 1994 nr 3 s. 5  szczegóły 
464.wiersz: Kolenic Ivan: Migrena. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 47 (z notą...) szczegóły 
465.wiersz: Kolenic Ivan: Minnesang. List Oceaniczny 1996 nr 33 s. 2 (z not....) szczegóły 
466.wiersz: Kolenic Ivan: Niejaka pani Bea. Kresy 1996 nr 25 s. 103-104 (z not. od tłumacza, podp. L.E....) szczegóły 
467.wiersz: Kolenic Ivan: Ostatni powrót. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 46 (z notą...) szczegóły 
468.wiersz: Kolenic Ivan: Pewnien pan Saroyan. Futurum 2003 nr 1 s. 8  szczegóły 
469.wiersz: Kolenic Ivan: Skóra to pokrowiec na kości. Kresy 1996 nr 25 s. 103 (z not. od tłumacza, podp. L.E., s. 104...) szczegóły 
470.wiersz: Kolenic Ivan: W cechu lizaczy. Kresy 1996 nr 25 s. 102-103 (z not. od tłumacza, podp. L.E., s. 104...) szczegóły 
  Kolkowicz Franciszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
471.książka twórcy: Kolkowicz Franciszek: Dozvuky. [Wiersz]. 2008  szczegóły 
472.książka twórcy: Kolkowicz Franciszek: Oravské návraty. [Wiersz]. 2005  szczegóły 
  Kollar Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
473.artykuł: Dobrik Zdeno: O Kollarovej interpretacii vzt'ahov Slovanov a Nemcov. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 57-61 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
474.artykuł: Dupkala Rudolf: Herderova "filozofia humanity" a jej ohlas na slovensku v tvorbe J. Kollara a P. Safarika. Parerga 2004 nr 1 s. 123-132  szczegóły 
475.artykuł: Głombik Czesław: Velehrad - zapomniane centrum słowiańskich spotkań eumenicznych. Sofia 2001 nr 1 s. 18-33 (m.in. omówienie rozprawy Jana Kollara: O literackiej wzajemności międz...) szczegóły 
nawiązanie: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 97-100 (omówienie zawartości czasopisma "Sofia" 2001 nr 1...) szczegóły 
476.artykuł: Suchoń Barbara: Kollarowski mit Słowiańszczyzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 72-73 (streszcz. ref....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
477.utwór: Cestopis obsahujici cestu do Horni Italie a odtud pres Tyrolsko a Bavorsko, se zvlastnim ohledem na slavjanske zivly roku 1841.  szczegóły 
artykuł: Voisine-Jechova Hana: Klasycystyczna i sentymentalna podróż do kraju sztuk pięknych. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2003 z. 7 s. 85-95  szczegóły 
  Kollar Jozef
    proza (alfabet tytułów)
478.proza: Kollar Jozef: Wielka miłość. Studium 1997 nr 7/8 s. 150-152 (z not. o aut. i o tł. na s. 271...) szczegóły 
  Kondrót Vojtech
    wiersze (alfabet tytułów)
479.wiersz: Kondrót Vojtech: Fotografie z wakacji II. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 17-18 (z notą, s. 29...) szczegóły 
480.wiersz: Gdy szliśmy razem na przedzie.... Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 19-20 (z notą, s. 29...) szczegóły 
481.wiersz: Kondrót Vojtech: Jak się robi śnieg. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
482.wiersz: Kondrót Vojtech: Jeden dzień. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 26-28 (z notą, s. 29...) szczegóły 
483.wiersz: Kondrót Vojtech: Małe Karpaty. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 28-29 (z notą, s. 29...) szczegóły 
484.wiersz: Kondrót Vojtech: Msza żałobna. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
485.wiersz: Kondrót Vojtech: Najmłodszy. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 18 (z notą, s. 29...) szczegóły 
486.wiersz: Kondrót Vojtech: Pieśń II (Zejście z Rysów). Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 23-24 (z notą, s. 29...) szczegóły 
487.wiersz: Kondrót Vojtech: Po przeprowadzce. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
488.wiersz: Kondrót Vojtech: Pokój. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
489.wiersz: Kondrót Vojtech: Przekładając. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
490.wiersz: Kondrót Vojtech: Samotność. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 24-26 (z notą, s. 29...) szczegóły 
491.wiersz: Kondrót Vojtech: Urodziny. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
492.wiersz: Kondrót Vojtech: Wrócić do domu.... Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 18-19 (z notą, s. 29...) szczegóły 
493.wiersz: Wyprawa do schroniska im. kpt. Nalepki. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 20-23 (z notą, s. 29...) szczegóły 
494.wiersz: Kondrót Vojtech: Z autobiografii. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 13 (z not. o aut. podp. (lż)...) szczegóły 
  Korec Jan Chryzostom
    książki twórcy (alfabet tytułów)
495.książka twórcy: Korec Jan Chryzostom: Po barbarzyńskiej nocy.... 1994  szczegóły 
  Kovacik Peter
    proza (alfabet tytułów)
496.proza: Kovacik Peter: Wiejskie pedały. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 9 s. 3-7 (z not. o aut., s. 7...) szczegóły 
  Kovalcik Vlastimil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
497.książka twórcy: Kovalcik Vlastimil: Klucz światła. Wybór poezji. 1998  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
498.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Areszt. Śląsk 1996 nr 6 s. 41 (z not....) szczegóły 
499.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Hołd. Biuletyn Literacki 2000 s. 143 (z not....) szczegóły 
500.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Hołd. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 98-99 (z fot....) szczegóły 
501.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Młyn. Oksymoron 1990 s. 181  szczegóły 
502.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Nadzieja. Śląsk 1996 nr 6 s. 41 (z not....) szczegóły 
503.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Nadzieja?. Futurum 2003 nr 1 s. 6  szczegóły 
504.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Niewidzialne zaproszenie (fragmenty). Biuletyn Literacki 2000 s. 145-146 (z not....) szczegóły 
505.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Niewidzialne zaproszenie. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 88-89 ([proza poet.]...) szczegóły 
506.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Postęp. Zwrot 1989 nr 8 s. 39  szczegóły 
507.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Rzeka uskrzydlona (Fragmenty poematu). Biuletyn Literacki 2000 s. 144 (z not....) szczegóły 
508.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Scena. Zwrot 1996 nr 12 s. 36  szczegóły 
509.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Wgląd. Zwrot 2000 nr 4 s. 60  szczegóły 
510.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Wieszczba. Ikar 1994 nr 10 s. 12 (z fot....) szczegóły 
511.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Zamagurze. Zwrot 1989 nr 8 s. 38-39  szczegóły 
512.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Zdobycz. Śląsk 1996 nr 6 s. 41 (z not....) szczegóły 
513.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Znalezisko. Głos Ludu 1991 nr 84 s. 5  szczegóły 
514.wiersz: Kovalcik Vlastimil: Znalezisko. Biuletyn Literacki 2000 s. 142 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
515.artykuł: Kawiarenka nie tylko słowacka. Śląsk 2000 nr 6 s. 87 (not. o spotkaniu autorskim w kawiarence "Pod Pegazem" w Jabłonkowie; 2...) szczegóły 
516.artykuł: (kor): Kawiarenka nie tylko słowacka. Głos Ludu 2000 nr 52 s. 2 (sprawozdanie ze spotkania poety z polskimi czytelnikami w Jabłonkowie ...) szczegóły 
517.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 124 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
518.wywiad: Przeczek Wilhelm: Poetyckie rozmowy na odległość [z tego cyklu:] Vlastimil Kovalcik. Zwrot 1996 nr 12 s. 33-35 (z notą i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
519.utwór: Pod erbom severu.  szczegóły 
artykuł: Andras Matej: Pod erbom severu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 160-161  szczegóły 
  Kozmin Zdenek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
520.artykuł: Jaworski Kazimierz: Struktury z polonikami. Zwrot 2002 nr 1 s. 58-59 (nt. życia Zdenka Kozmina i jego dzienników "Struktur"...) szczegóły 
  Kralik Stefan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
521.utwór: Posledna prekazka.  szczegóły 
artykuł: Vseticka Frantisek: Kompozice Kralikovy "Posledny prekazky". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989-1990) s. 261-265  szczegóły 
  Kral Janko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Kobylińska Anna: Świat - grób. Gnostyckie lęki i chrześcijańskie nadzieje słowackiego wieszcza Janka Kral. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 2012 nr 2(5) s. 199-218 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Kristufek Peter
    proza (alfabet tytułów)
523.proza: Kristufek Peter: Jox et solitudo. Morderstwa w bloku. Tekstualia 2007 nr 3(10) s. 171-182 (z notą o aut., s. 198...) szczegóły 
  Kubani L'udovit
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
524.utwór: Radziwiłłowna, kral'ovna pol'ska.  szczegóły 
artykuł: Niedziela Zdzisław: Slovenska poema o Barbare Radziwiłłównie. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 4 s. 330-336  szczegóły 
  Kucbelova Katarina
    wiersze (alfabet tytułów)
525.wiersz: Kucbelova Katarina: XXII. Lampa 2012 nr 9 s. 13 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
  Laucik Ivan
    proza (alfabet tytułów)
526.proza: Laucik Ivan: Iskra w oku. Kafka 2001 nr 4 s. 60-64 (z notą o autorze, s. 76-77; not. o tłumaczu, s. 77...) szczegóły 
  Launer Stepan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
527.artykuł: Golema Martin: Stur a Launer - konflikt vizii slovanstva. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 63-71 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lehenova Tatjana
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Lehenova Tatjana: Bezdomne psy. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 349 (z not. s. 356...) szczegóły 
529.wiersz: Lehenova Tatjana: Nocny koszmarek. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 349-350 (z not. s. 356...) szczegóły 
  Leikert Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
530.książka twórcy: Leikert Jóżef: Rosa na duszy = Rosa na duši. [Wiersze]. 2004  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
531.wiersz: Leikert Jóżef: Spowiedź. Futurum 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
532.wiersz: Leikert Jóżef: Śmierci kradniemy cienie.... Futurum 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Lenco Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Lenco Jan: Brontozaur. Zwrot 1993 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
534.wiersz: Lenco Jan: Leksykon. Zwrot 1993 nr 3 s. 65-6  szczegóły 
535.wiersz: Lenco Jan: Pijak. Zwrot 1993 nr 3 s. 64  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
536.proza: Lenco Jan: Ślepcy. Szpilki 1990 nr 37 s. 13  szczegóły 
  Lipka Frantisek
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Lipka Frantisek: Niepokój. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 102 (z notą na s. 106...) szczegóły 
538.wiersz: Lipka Frantisek: Przez niebo lecą.... Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 102 (z notą na s. 106...) szczegóły 
539.wiersz: Lipka Frantisek: Zima i mróz. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 102 (z notą na s. 106...) szczegóły 
  Litvak Jan
    proza (alfabet tytułów)
540.proza: Litvak Jan: Litość. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 38-40 (z not. o aut....) szczegóły 
  Machal Drachoslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
541.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 9 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim w Warszawie, 15 II 1989...) szczegóły 
  Mach Vlado
    proza (alfabet tytułów)
542.proza: Mach Vlado: Stracone złudzenia. Szpilki 1989 nr 47 s. 13  szczegóły 
  Macsovszky Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
543.wiersz: Macsovszky Peter: Urozmaicanie współżycia małżeńskiego. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 46-47 (z notką o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
544.proza: Macsovszky Peter: Przewodnik dla turystów. Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 133-135 (z notą biogr., s. 191...) szczegóły 
  Madejova Dana
    wiersze (alfabet tytułów)
545.wiersz: Madejova Dana: Dziwny. Goniec Staszowski 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
546.wiersz: Madejova Dana: Pożegnanie. Goniec Staszowski 1995 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Majeriková Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
547.książka twórcy: Majeriková Anna: Božie oči. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
548.książka twórcy: Majeriková Anna: Nahé srdce. [Wiersz]. 2009  szczegóły 
  Malastova Zuzana
    wiersze (alfabet tytułów)
549.wiersz: Malastova Zuzana: Odhryznem (si).... Almanach Muszyny 2001 [r. 11] s. 197 (w jęzku oryg.; z not. o aut....) szczegóły 
550.wiersz: Malastova Zuzana: Osvetlenou ulicou.... Almanach Muszyny 2001 [r. 11] s. 197 (w języku oryg.; z not. o aut....) szczegóły 
  Marothy-Soltesova Elena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
551.książka twórcy: Marothy-Soltesova Elena: Elenka. 1997  szczegóły 
  Marsall-Petrovsky Gustav
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
552.utwór: Janosik.  szczegóły 
artykuł: Goszczyńska Joanna: Janosik bohaterem literatury popularnej (Na przykładzie powieści "Janosik" Gustava Marsalla-Petrovskiego). Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 61-73  szczegóły 
  Melkovic Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
553.wiersz: Melkovic Stefan: Existuju anjeli.... Almanach Muszyny 2003 [t. 13] s. 200  szczegóły 
  Mihalik Vojtech
    wiersze (alfabet tytułów)
554.wiersz: Mihalik Vojtech: Jabłka. Oksymoron 1990 s. 178  szczegóły 
  Mihalkovic Jozef
    wiersze (alfabet tytułów)
555.wiersz: Mihalkovic Jozef: Ja to, że śpiew.... Literacka Polska 2002 nr 3 s. 97 (z fot....) szczegóły 
556.wiersz: Mihalkovic Jozef: Powstać (Pamięci bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego). Literacka Polska 2002 nr 3 s. 97 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
557.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 125-126 (nota...) szczegóły 
  Milcak Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
558.wiersz: Milcak Marian: Jedyne, co potrafię zmienić. Plama 2000 nr 1 s. 9 (z not. na okładce...) szczegóły 
559.wiersz: Milcak Marian: Nie jesteśmy sobie obcy.... Akant 2003 nr 5 s. 2  szczegóły 
560.wiersz: Milcak Marian: Siedem ramion.... Akant 2003 nr 5 s. 8  szczegóły 
561.wiersz: Milcak Marian: Twarz. Plama 2000 nr 1 s. 9 (z not. na okładce...) szczegóły 
  Minac Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
562.proza: Minac Vladimir: Sub tegmine. Dziś 1996 nr 7 s. 42-48 (z notą, s. 48-49...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
563.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Słowackie lęki i marzenia. Dziś 1996 nr 7 s. 32-36 (poglądy polityczne Vladimira Minaca i Dominika Tatarki...) szczegóły 
  Minichová Zuzana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
564.książka twórcy: Minichová Zuzana: Astralnia. Opowiadania kosmiczne. [Opowiadanie].  szczegóły 
  Miskovic Alojz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
565.tekst paraliteracki: Miskovic Alojz: Severne hranice Slovenska [fragm.]. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 83-179 (z fot. s. 4...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Ciągwa Józef: Alojz Miskovic - obranca integrity Slovenska. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 31-62  szczegóły 
567.artykuł: Durica Jan: Pedagogicky profil prof. ThDr. Alojza Miskovica. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 17-29 (m.in. w zakresie kształcenia literackiego...) szczegóły 
568.artykuł: Griger Michal: Slovenske narodne obrodenie v literarnom diele Alojza Miskovica. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 63-69  szczegóły 
569.artykuł: Janek Jozef: Alojz Miskovic - stredoskolsky pedagog. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 11-16 (m.in. nt. kształcenia literackiego...) szczegóły 
570.artykuł: Jarab Jozef: Uvodom. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 6 (sylwetka...) szczegóły 
571.artykuł: Molitoris L'udomir: Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 3 (sylwetka...) szczegóły 
572.artykuł: Simoncic Jozef: Vel'komoravsky a cyrilometodsky okruh v literarnom diele Alojza Miskovica. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 71-76 (nt. zainteresowań naukowo-badawczych; Michal Griger: Supis prac Alojza...) szczegóły 
573.artykuł: Tondra Frantisek: Na cestu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 5 (sylwetka...) szczegóły 
  Mitana Dusan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
574.książka twórcy: Mitana Dusan: Nocne wiadomości. Opowiadania. 1994 ([Tłumacze:] Jacek Bukowski, Andrzej Sławomir Jagodziński, Józef Waczkó...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
575.wiersz: Mitana Dusan: Hiob 26,5. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 59 (z not....) szczegóły 
576.wiersz: Mitana Dusan: Średniowiecze. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 59 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
577.proza: Mitana Dusan: Ostateczny termin. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 309-322  szczegóły 
578.proza: Mitana Dusan: Początkujący ewangelista. Czas Kultury 1995 nr 2 s. 39-43 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
579.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2001 nr 11 s. 123-124 (m.in. nt. zainteresowania czasopism słowackich twórczością pisarza...) szczegóły 
580.artykuł: Zamojski Jan: W kolejce po Platona. Czas Kultury 1995 nr 2 s. 44-45 (z not. o Janie Zamojskim...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
581.utwór: Moj rodny cintorin [Mój rodzinny cmentarz].  szczegóły 
artykuł: Krocanova-Roberts Dagmar: Magiczny cmentarz Słowacja. Powieść Dusana Mitany "Mój rodzinny cmentarz". Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 2012 nr 2(5) s. 271-281 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Mnacko Ladislav
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
582.utwór: Ako chuti moc.  szczegóły 
artykuł: Nowak Joanna: Tożsamość człowieka władzy w słowackiej powieści rozrachunkowej (Ladislav Mnacko "Ako chuti moc"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 88-95  szczegóły 
  Mojik Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
583.wiersz: Mojik Ivan: Jesienna gra. Goniec Staszowski 1995 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Moravcik Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Moravcik Stefan: Co to jest kraj rodzinny. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 125 (z notą biogr. Moravcika na s. 134...) szczegóły 
585.wiersz: Moravcik Stefan: Czarna brama triumfalna. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 125 (z notą biogr. Moravcika na s. 134...) szczegóły 
586.wiersz: Moravcik Stefan: O śpiewam bardzo wysoko. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 125 (z notą biogr. Moravcika na s. 134...) szczegóły 
587.wiersz: Moravcik Stefan: Słowacka ballada. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 125 (z notą biogr. Moravcika na s. 134...) szczegóły 
  Moric Rudo
    proza (alfabet tytułów)
588.proza: Moric Rudo: Z myśliwskiej torby [ks., fragm.:] Na cudzym mleku. Płomyczek 1990 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
  Nagajda Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
589.wiersz: Nagajda Jan: O pięknie. Nadwisłocze 2011 nr 4 s. 58  szczegóły 
  Niznansky Jozo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
590.książka twórcy: Pani na Czachticach. [Mroczna historia Elżbiety Batorówny]. 2003 ( / ; przeł. ze słowac. Cecylia Dmochowska. Nižnánsky, Jozef (1903-19...) szczegóły 
591.książka twórcy: Nižnánsky Jožo: Pani na Czachticach. [Powieść]. 2004  szczegóły 
592.książka twórcy: Nižnánsky Jožo: Pani na Czachticach. [Powieść]. 2006  szczegóły 
593.książka twórcy: Nižnánsky Jožo: Pani na Czachticach. [Powieść]. 2011  szczegóły 
  Novakowa Zuzana
    wiersze (alfabet tytułów)
594.wiersz: Novakowa Zuzana: Aniołowie szaleją. Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
595.wiersz: Novakowa Zuzana: Ciche miasto (Rotterdam, adwent). Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
596.wiersz: Novakowa Zuzana: Deszczowy dzień. Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
597.wiersz: Novakowa Zuzana: Niebo nad miastem. Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
598.wiersz: Novakowa Zuzana: Spotkanie. Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
599.wiersz: Novakowa Zuzana: Wspomnienie o kocie. Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
600.wiersz: Novakowa Zuzana: Wyspa. Autograf 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
  Ondrejkova Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
601.wiersz: Ondrejkova Anna: Ballada O Cenie Wolności. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 124 (z notą biogr. Ondrejkovej na s. 134...) szczegóły 
602.wiersz: Ondrejkova Anna: Ballada o Powstaniu 1848. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 124 (z notą biogr. Ondrejkovej na s. 134...) szczegóły 
603.wiersz: Ondrejkova Anna: Ballada O Uwięzionych. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 124 (z notą biogr. Ondrejkovej na s. 134...) szczegóły 
604.wiersz: Ondrejkova Anna: Odgarniam sny jak dzikie pszczoły.... Futurum 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
605.wiersz: Ondrejkova Anna: Wycieknę ze swej krwi.... Futurum 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Otcenas Igor
    proza (alfabet tytułów)
606.proza: Otcenas Igor: Prowincja - mój świat (Gra i śpiewa zespół Prowincja). Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 16-21 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pankovčín Václav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
607.książka twórcy: Pankovčín Václav: Marakesz. [Powieść]. 2006  szczegóły 
recenzja: Buczek Marta: Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 196-208 (nt. przekładu...) szczegóły 
recenzja: Fuzowski Max: Arte 2006 nr 6 s. 36 (nota...) szczegóły 
608.książka twórcy: Pankovčín Václav: To będzie piękny pogrzeb. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Robert Maciej: No i co stało się z moim cieniem?. Lampa 2010 nr 4 s. 73  szczegóły 
  Pastier Oleg
    wiersze (alfabet tytułów)
609.wiersz: Pastier Oleg: Cień Chamraj [z tego cyklu:] Dnia przybywa. Noce.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 351 (z not. s. 357...) szczegóły 
610.wiersz: Pastier Oleg: Cień Chamraj [z tego cyklu:] Skrzypce o strunach.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 351 (z not. s. 357...) szczegóły 
611.wiersz: Pastier Oleg: Cień Chamraj [z tego cyklu:] Że to nie może.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 351 (z not. s. 357...) szczegóły 
612.wiersz: Pastier Oleg: Cień Chamraj [z tego cyklu:] Żyło się. W szeregu.... Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 351 (z not. s. 357...) szczegóły 
613.wiersz: Pastier Oleg: Drzewo to drzewo.... Fraza 1997 nr 15 s. 158 (z notą, s. 160...) szczegóły 
614.wiersz: Pastier Oleg: Graj ze mną.... Graffiti 1999 nr 3 s. 64 (z not....) szczegóły 
615.wiersz: Pastier Oleg: Jeszcze ci to.... Graffiti 1999 nr 3 s. 64 (z not....) szczegóły 
616.wiersz: Pastier Oleg: Mała Strana. Fraza 1997 nr 15 s. 158 (z notą, s. 160...) szczegóły 
617.wiersz: Pastier Oleg: Oko za oko [z tego cyklu:] Gdy uderza grom.... Akant 1998 nr 3 s. 3 (z not....) szczegóły 
618.wiersz: Pastier Oleg: Oko za oko [z tego cyklu:] Padnij na kolana.... Akant 1998 nr 3 s. 3 (z not....) szczegóły 
619.wiersz: Pastier Oleg: Oko za oko [z tego cyklu:] W świetle dziennym.... Akant 1998 nr 3 s. 3 (z not....) szczegóły 
620.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 1. (Pochylasz się nade mną...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 54 (z not....) szczegóły 
621.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 10. (Kiedy tylko gdzieś...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 56 (z not....) szczegóły 
622.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 11. (Otwórz się...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 56 (z not....) szczegóły 
623.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 2. (Przywykłem do brązowego ciała...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 54 (z not....) szczegóły 
624.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 2. (Przywykłem do brązowego ciała...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 54 (z not....) szczegóły 
625.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 3. (Pięść wypluła kamień...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 55 (z not....) szczegóły 
626.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 4. (Na końcu żerdzi...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 55 (z not....) szczegóły 
627.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 5. (Wykręcam twój numer...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 55 (z not....) szczegóły 
628.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 6. (Nic nie zapomniałem...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 55 (z not....) szczegóły 
629.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 6. (Nic nie zapomniałem...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 55 (z not....) szczegóły 
630.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 7. (Gapić się na niebo...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 55 (z not....) szczegóły 
631.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 8. (Oni nie wiedzą...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 56 (z not....) szczegóły 
632.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] 9. (Milczymy od nowa...). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 56 (z not....) szczegóły 
633.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] Gdy uderza grom.... Czas Kultury 1999 nr 2 s. 48 (z not....) szczegóły 
634.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] Kawał szkła dzwoni.... Czas Kultury 1999 nr 2 s. 49 (z not....) szczegóły 
635.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] Niezwykłe rzeczy na.... Czas Kultury 1999 nr 2 s. 49 (z not....) szczegóły 
636.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] Padnij na kolana.... Czas Kultury 1999 nr 2 s. 48 (z not....) szczegóły 
637.wiersz: Pastier Oleg: Oko za ząb [z tego cyklu:] W świetle dziennym.... Czas Kultury 1999 nr 2 s. 48 (z not....) szczegóły 
638.wiersz: Pastier Oleg: Szukaj (Adamowi Zagajewskiemu). Tygodnik Powszechny 1995 nr 36 s. 12  szczegóły 
639.wiersz: Pastier Oleg: Telegram do D.T.. Fraza 1997 nr 15 s. 159-160 (z notą, s. 160...) szczegóły 
640.wiersz: Pastier Oleg: Wojna między gołymi.... Graffiti 1999 nr 3 s. 64 (z not....) szczegóły 
  Pastircak Daniel
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
641.utwór: Damianowa rieka.  szczegóły 
artykuł: Zemberova Viera: Emanation relations between form and meaning in a literary text. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 149-158 (na podst. streszcz. w jęz. polskim: Emanacyjne związki formy i znaczen...) szczegóły 
  Patockova Katarina
    wiersze (alfabet tytułów)
642.wiersz: Patockova Katarina: Cygan, który nie płakał.... Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 18  szczegóły 
  Pavelková Alexandra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
643.książka twórcy: Pavelková Alexandra: Opowieści o Vimce. [Powieść]. 2007  szczegóły 
  Pist'anek Peter
    proza (alfabet tytułów)
644.proza: Pist'anek Peter: Racz i tancerka. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 36-37 (z not. o aut....) szczegóły 
645.proza: Pisztianek Peter: Rivers of Babylon. Gazeta Wyborcza 1995 nr 222 s. 16-17 (z fot. pisarza...) szczegóły 
  Pletenik Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
646.artykuł: Andras Matej: Ako to bolo pred 100 rokmi. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 162-164 (nt. wysadzenia przez Jozefa Pletenika pomnika cesarza Franciszka Józef...) szczegóły 
  Podracka Dana
    wiersze (alfabet tytułów)
647.wiersz: Podracka Dana: Dwie kobiety i on.... Biuletyn Literacki 2000 s. 139 (z not....) szczegóły 
648.wiersz: Podracka Dana: Dziennik. Literacka Polska 2004 nr 1/2 s. 126 (z notą biogr. Podrackiej na s. 134-135...) szczegóły 
649.wiersz: Podracka Dana: Ewangelia według Judasza. Metafora 2001 nr 47/50 s. 211 (z not. o aut....) szczegóły 
650.wiersz: Podracka Dana: Grzech (fragmenty). Biuletyn Literacki 2000 s. 141 (z not....) szczegóły 
651.wiersz: Podracka Dana: Imię - łowisko. Metafora 2001 nr 47/50 s. 208-210  szczegóły 
652.wiersz: Podracka Dana: Ostatnia sjesta Adama i Ewy. Biuletyn Literacki 2000 s. 140 (z not....) szczegóły 
653.wiersz: Podracka Dana: Piękno zbawi świat.... Biuletyn Literacki 2000 s. 140 (z not....) szczegóły 
654.wiersz: Podracka Dana: Wewnątrz grzechu podwojeni.... Futurum 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
655.wiersz: Podracka Dana: Zwierciadło sentymentalne (ciała). Metafora 2001 nr 47/50 s. 210-211 (z not. o aut....) szczegóły 
656.wiersz: Podracka Dana: Zwierciadło sentymentalne (ciała). Zwrot 2000 nr 4 s. 59  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
657.artykuł: Kawiarenka nie tylko słowacka. Śląsk 2000 nr 6 s. 87 (not. o spotkaniu autorskim w kawiarence "Pod Pegazem" w Jabłonkowie; 2...) szczegóły 
658.artykuł: (kor): Kawiarenka nie tylko słowacka. Głos Ludu 2000 nr 52 s. 2 (sprawozdanie ze spotkania poetki z polskimi czytelnikami w Jabłonkowie...) szczegóły 
  Ponicka Hana
    proza (alfabet tytułów)
659.proza: Ponicka Hana: Zapiski lukavickie (Fragment). Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 202-214 (z not. s. 357...) szczegóły 
  Prekop Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
660.proza: Prekop Miroslav: Związki. Szpilki 1990 nr 37 s. 13  szczegóły 
  Prokesova Vera
    wiersze (alfabet tytułów)
661.wiersz: Prokesova Vera: Czystość. Futurum 2003 nr 1 s. 8  szczegóły 
  Rajan Marian M.
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Rajan Marian M.: Prisaha rytierovi z Jurgova. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 7 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Rak Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
663.wiersz: Rak Jan: Dunajec. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 65-66  szczegóły 
  Rakus Stanislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
664.artykuł: Zemberova Viera: Grotesqueness in the Fiction by Stanislav Rakus. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 107-123 (ze streszcz. pt. Groteskowość w prozie literackiej Stanislava Rakusa...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
665.utwór: Piesen o studnicnej vode.  szczegóły 
artykuł: Spyrka Lucyna: Synkretyzm rodzajowy w utworze Stanisława Rakusa "Piesen o studnicnej vode". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 146-154  szczegóły 
  Rankov Pavol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
666.książka twórcy: Rankov Pavol: Bratysława jest mała. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
667.proza: Rankov Pavol: Big Brother And The Holding Company. Rita Baum 2003 nr 7 s. 58-62 (z not., s. 182...) szczegóły 
668.proza: Rankov Pavol: Drób. Rita Baum 2003 nr 7 s. 65 (z not., s. 182...) szczegóły 
669.proza: Rankov Pavol: Lokata terminowa. Rita Baum 2003 nr 7 s. 69-71 (z not., s. 182...) szczegóły 
670.proza: Rankov Pavol: My i oni / Oni i my. Rita Baum 2003 nr 7 s. 66-68 (z not., s. 182...) szczegóły 
671.proza: Rankov Pavol: Nieudany wieczór. Studium 1997 nr 7/8 s. 153-156 (z not. o aut. na s. 272 i o tł. na s. 271...) szczegóły 
672.proza: Rankov Pavol: Tunel. Tekstualia 2006 nr 3(6) s. 153-155 (z notą biogr. aut. i tłum., s. 198-199...) szczegóły 
673.proza: Rankov Pavol: W drugiej osobie. Rita Baum 2003 nr 7 s. 63-64 (z not., s. 182...) szczegóły 
  Rayman Juraj
    wiersze (alfabet tytułów)
674.wiersz: Rayman Juraj: Nasz Józef wierzy w zmienność świata. Studium 1997 nr 7/8 s. 157-159 (z not. o aut. na s. 272 i o tł. na s. 271...) szczegóły 
  Razus Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
675.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 204-205 ([rec. ks.:] Michal Gafrik: Razusovske navraty. Bratislava 1995...) szczegóły 
  Reisel Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
676.wiersz: Reisel Marian: Anno Domini. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 352 (z not. s. 357...) szczegóły 
  Reznik Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
677.wiersz: Reznik Jarosław: Moralność miłości. Ikar 1994 nr 10 s. 11 (z fot....) szczegóły 
  Richter Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
678.wiersz: Richter Milan: Korzenie w powietrzu. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 129 (z not. o aut....) szczegóły 
679.wiersz: Richter Milan: Korzenie w powietrzu. Biuletyn Literacki 2000 s. 147 (z not. ...) szczegóły 
680.wiersz: Richter Milan: Miejsca święte (Dla Jehudy Amihaja w Jeruzalem). Biuletyn Literacki 2000 s. 148 (z not. ...) szczegóły 
681.wiersz: Richter Milan: Pod ścianą płaczu. Biuletyn Literacki 2000 s. 149 (z not. ...) szczegóły 
682.wiersz: Richter Milan: Rzeź w Bejrucie. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 128-129  szczegóły 
683.wiersz: Richter Milan: Sen o pani z włosem siwym i dwu panach. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 128  szczegóły 
684.wiersz: Richter Milan: Wiersz samokrytyczny. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 127  szczegóły 
685.wiersz: Richter Milan: Zamknięta brama. Biuletyn Literacki 2000 s. 147 (z not. ...) szczegóły 
  Rufus Milan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
686.książka twórcy: Rufus Milan: Wyznanie miłości. Wybór wierszy. 1995 ([Tłumacze:] Jacek Bukowski, Andrzej Czcibor-Piotrowski, Stanisław Groc...) szczegóły 
recenzja: Janowicz Leon: Bania z poezją nad Staszowem. Goniec Staszowski 1996 nr 1/2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Nowe Książki 1996 nr 4 s. 44-45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Spod słowackich Tatr. Ikar 1997 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Szubska E.: Goniec Staszowski 1996 nr 6/8 s. 6 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1996 nr 1/2 s. 2 (not. nt. promocji książki w Instytucie Polskim w Bratysławie; 1 XII 19...) szczegóły 
recenzja: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1995 nr 12 s. 2 (not. nt. promocji książki w Muzeum Ziemi Staszowskiej w Staszowie (27 ...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
687.wiersz: Rufus Milan: Bóg dał mi słowo.... Biuletyn Literacki 2000 s. 138 (z not....) szczegóły 
688.wiersz: Rufus Milan: Bóg dał mi słowo.... Futurum 2003 nr 1 s. 6  szczegóły 
689.wiersz: Rufus Milan: Dojrzewanie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
690.wiersz: Rufus Milan: Górale. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 4  szczegóły 
691.wiersz: Rufus Milan: Historia. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 1 (z not....) szczegóły 
692.wiersz: Rufus Milan: I to jest prawdą. Oksymoron 1990 s. 178-9  szczegóły 
693.wiersz: Rufus Milan: Jedynie poprzez nich. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
694.wiersz: Rufus Milan: Ludzki krzyż. Opole 1989 nr 7 s. 14  szczegóły 
695.wiersz: Rufus Milan: Ludzkość. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 37  szczegóły 
696.wiersz: Rufus Milan: Malcy modlą się za poetę. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
697.wiersz: Rufus Milan: Metateza. Biuletyn Literacki 2000 s. 138 (z not....) szczegóły 
698.wiersz: Rufus Milan: Metateza. Biuletyn Literacki 2000 s. 138 (z not....) szczegóły 
699.wiersz: Rufus Milan: Modlitwa za Słowację. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 96 (z fot....) szczegóły 
700.wiersz: Rufus Milan: Na koniec miłości. Poezja 1990 nr 1/3 s. 95  szczegóły 
701.wiersz: Rufus Milan: Ona. Biuletyn Literacki 2000 s. 138 (z not....) szczegóły 
702.wiersz: Rufus Milan: Ot, tak. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 1  szczegóły 
703.wiersz: Rufus Milan: Pax humana. Biuletyn Literacki 2000 s. 138 (z not....) szczegóły 
704.wiersz: Rufus Milan: Piękno. Biuletyn Literacki 2000 s. 137 (z not....) szczegóły 
705.wiersz: Rufus Milan: Piękno. Biuletyn Literacki 2000 s. 137 (z not....) szczegóły 
706.wiersz: Rufus Milan: Późny autoportret. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
707.wiersz: Rufus Milan: Późny autoportret. Goniec Staszowski 1996 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
708.wiersz: Rufus Milan: Śmierć. Biuletyn Literacki 2000 s. 137 (z not....) szczegóły 
709.wiersz: Rufus Milan: Śmierć. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 96 (z fot....) szczegóły 
710.wiersz: Rufus Milan: Trzy wiersze jesienne (II). Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
711.wiersz: Rufus Milan: Twardy chleb. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
712.wiersz: Rufus Milan: Tylko tak. Biuletyn Literacki 2000 s. 137 (z not....) szczegóły 
713.wiersz: Rufus Milan: W ciszy przed wierszem. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
714.wiersz: Rufus Milan: W drodze do miasta AIDS. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 50 s. 13 (z not. o aut. (lż): Czech i Słowak....) szczegóły 
715.wiersz: Rufus Milan: W starym lesie. Poezja 1990 nr 1/3 s. 95  szczegóły 
716.wiersz: Rufus Milan: Wozy z sianem. Oksymoron 1990 s. 179  szczegóły 
717.wiersz: Rufus Milan: Wspominanie trawy. Poezja 1990 nr 1/3 s. 94-95  szczegóły 
718.wiersz: Rufus Milan: Wspominanie trawy. Opole 1989 nr 7 s. 14  szczegóły 
719.wiersz: Rufus Milan: nr s.  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
720.tekst paraliteracki: Rufus Milan: Dokąd (z nami) idziesz, Panie?. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 1, 4 (z not....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
721.książka o twórcy: Adamska-Matusiak Regina: Klasycyzująca poetyka Milana Rufusa. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
722.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2003 nr 10 s. 135-137 (m.in. nt. wiersza Milana Rufusa pt. "Wierszyk objaśniony losem" napisa...) szczegóły 
723.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy autorów. Literacka Polska 2002 nr 3 s. 127-128 (nota...) szczegóły 
724.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1995 nr 5 s. 2 (not. nt. spotkania pisarza w Bratysławie z Zygmuntem Wójcikiem i Macie...) szczegóły 
725.artykuł: Zarek Józef: O balladowości niektórych bajek Milana Rufusa. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
  Rusnokova Daniela
    proza (alfabet tytułów)
726.proza: Rusnokova Daniela: Jeśli to będzie dziewczynka... Materiał na film dokumentalny. Tekstualia 2007 nr 2(9) s. 137-141 (z notą biogr., s. 197...) szczegóły 
  Safarik Pavol Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
727.artykuł: Herderova "filozofia humanity" a jej ohlas na slovensku v tvorbe J. Kollara a P. Safarika. Parerga 2004 nr 1 s. 123-132  szczegóły 
728.artykuł: Hvisc Jozef: Vzt'ah P.J. Safarika k Pol'sku. x 1993 ([w czasopiśmie:] Acta Facultatis Philosophice Universitatis Safarik...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
729.impreza: "Pavol Josef Safarik a slavistika" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Hauptova Z., Havlikova L., Siskova R.: Konference "Pavol Josef Safarik a slavistika". x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 228-231 [spraw...) szczegóły 
  Satinsky Julius
    proza (alfabet tytułów)
730.proza: Satinsky Julius: Zapach starych książek. Guliwer 2001 nr 3 s. 97-98 (felieton...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
731.zgon: GRAB: Zmarł Julius Satinsky. Gazeta Wyborcza 2002 nr 303 s. 15 (zmarł: 29 XII 2002; not. z fot. Juliusa Satinskiego...) szczegóły 
732.zgon: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2003 nr 4 s. 144-146 (zmarł: 29 XII 2002; sylwetka...) szczegóły 
733.zgon: Zmarli. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 264 (zmarł: 29 XII 2002; nota o zgonie...) szczegóły 
  Sebova Sona
    wiersze (alfabet tytułów)
734.wiersz: Sebova Sona: Za vecernym dymom.... Almanach Muszyny 2003 [r. 13] s. 199  szczegóły 
  Sedlakova Katarina
    wiersze (alfabet tytułów)
735.wiersz: Sedlakova Katarina: Jesteś moją muzyką.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 70 (z notą...) szczegóły 
736.wiersz: Sedlakova Katarina: Nie mogę ciebie odnaleźć.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 48  szczegóły 
737.wiersz: Sedlakova Katarina: Tysiąc razy przedeptane.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 70 (z notą...) szczegóły 
  Sikula Vincent
    wiersze (alfabet tytułów)
738.wiersz: Sikula Vincent: Zioła i język. Goniec Staszowski 1995 nr 4 s. 5  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
739.książka o twórcy: Buczek Marta: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli. 2010  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
740.artykuł: Buczek Marta: Podstawy filozoficznej wizji człowieka i świata w twórczości Vincenta Sikuli. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
741.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2002 nr 3 s. 135-136 (m.in. omówienie artykułów poświęconych pisarzowi na łamach czasopisma ...) szczegóły 
  Simecka Martin M.
    proza (alfabet tytułów)
742.proza: Simecka Martin M.: Słowackie znaki zapytania. Świat Literacki 1992 nr 6 s. 90-99  szczegóły 
743.proza: Simecka Martin M.: Strach. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 323-343 (z not. s. 357-358...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
744.tekst paraliteracki: Simecka Martin M.: Miejsce pod słońcem. Gazeta Wyborcza 1994 nr 35 s. 8-9  szczegóły 
745.tekst paraliteracki: Simecka Martin M.: Słowacka nieoczywistość. Gazeta Wyborcza 1994 nr 41 s. 10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
746.artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 1777 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 1 VIII 2011...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
747.wywiad: Pędziwol Aureliusz M.: Twarze Słowacji. Przegląd Polityczny 1998 nr 39 s. 110-113  szczegóły 
  Simecka Milan
    zgon (alfabet autorów)
748.zgon: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 146 (zmarł: 24 IX 1990...) szczegóły 
  Simko Jan
    proza (alfabet tytułów)
749.proza: Simko Jan: Pamięć Bratysławy I: Opowieści z Petrzalki. Dialog [Warszawa] 2009 nr 10 s. 72-89 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
750.wywiad: Ciripova Dasa: Moment wglądu. Dialog [Warszawa] 2009 nr 10 s. 90-93 (z fot....) szczegóły 
  Sloboda Rudolf
    proza (alfabet tytułów)
751.proza: Sloboda Rudolf: Armagedon na Grbie. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 52-69 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
  Stacho Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
752.utwór: Czytanie w prochu.  szczegóły 
  Stano Dalimir
    wiersze (alfabet tytułów)
753.wiersz: Stano Dalimir: pismo = Pismo. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 49 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut.; spros...) szczegóły 
754.wiersz: Stano Dalimir: Predovsetkym = Przede wszystkim. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 49 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut.; spros...) szczegóły 
755.wiersz: Stano Dalimir: v krvi = We krwi. Nadwisłocze 2006 nr 3 s. 49 (tekst równoległy w j. słowackim i polskim; z fot. i notą o aut.; spros...) szczegóły 
  Staviarsky Víťo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
756.książka twórcy: Staviarsky Víťo: Kiwader i inne opowieści. [Powieść]. 2011  szczegóły 
  Stefankova Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
757.książka twórcy: Stefankova Maria: Dam sobie radę.  szczegóły 
758.książka twórcy: Stefankova Maria: Mini-bajeczki.  szczegóły 
759.książka twórcy: Stefankova Maria: Złota gęś. 1997  szczegóły 
  Stepka Stanislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
760.artykuł: Spyrka Lucyna: Portret współczesnego człowieka w dramatach Stanislava Stepki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 79-86  szczegóły 
  Sterlinger Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
761.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 9 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim w Warszawie, 15 II 1989...) szczegóły 
  Stevkova Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
762.książka twórcy: Stevkova Maria: Co zobaczył wróbelek. 1990  szczegóły 
  Strasser Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
763.tekst paraliteracki: Strasser Jan: Komu brakuje wroga?. Gazeta Wyborcza 1995 nr 139 s. 21 (z not....) szczegóły 
  Strazay Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
764.wiersz: Strazay Stefan: Błękitny ogród. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 95  szczegóły 
765.wiersz: Strazay Stefan: Igram. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 96  szczegóły 
766.wiersz: Strazay Stefan: Lęk obnażania się. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 95  szczegóły 
767.wiersz: Strazay Stefan: Mężczyźni wracają. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 95  szczegóły 
768.wiersz: Strazay Stefan: Nienawiść. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 3  szczegóły 
769.wiersz: Strazay Stefan: Nienawiść. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 90  szczegóły 
770.wiersz: Strazay Stefan: Obok ciebie. Oksymoron 1990 s. 180  szczegóły 
771.wiersz: Strazay Stefan: Pociągający portret. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 3  szczegóły 
772.wiersz: Strazay Stefan: Portret I. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 96  szczegóły 
773.wiersz: Strazay Stefan: Poufnie. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 91  szczegóły 
774.wiersz: Strazay Stefan: Przymykanie oczu. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 3  szczegóły 
775.wiersz: Strazay Stefan: Skrzypce. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 95  szczegóły 
776.wiersz: Strazay Stefan: Świat, który sobie wymyślam. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 96  szczegóły 
777.wiersz: Strazay Stefan: W domu. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 90  szczegóły 
778.wiersz: Strazay Stefan: W domu. Głos Ludu 1991 nr 60 s. 3 (z not....) szczegóły 
779.wiersz: Strazay Stefan: Z daleka. Oksymoron 1990 s. 180  szczegóły 
780.wiersz: Strazay Stefan: Z notatnika. Futurum 2003 nr 1 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
781.artykuł: Marszałek Katarzyna: Biogramy twórców. Literacka Polska 2002 nr 4 s. 127 (nota...) szczegóły 
  Strpka Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
782.książka twórcy: Štrpka Ivan: Cicha ręka. Dziesięć elegii. [Wiersz].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
783.wiersz: Strpka Ivan: Kiedy mówimy. Futurum 2003 nr 1 s. 6  szczegóły 
784.wiersz: Strpka Ivan: Konfrontacja. Futurum 2003 nr 1 s. 6  szczegóły 
785.wiersz: Strpka Ivan: Naga prawda śmieje się do nas z drzew. Opole 1989 nr 7 s. 15  szczegóły 
786.wiersz: Strpka Ivan: Najcichszy wiersz o podróżowaniu. Poezja 1990 nr 1/3 s. 97-98  szczegóły 
787.wiersz: Strpka Ivan: Rovinsko. Południowy Zachód. Widmo zimy. Plama 2000 nr 1 s. 6 (z not. na okładce...) szczegóły 
788.wiersz: Strpka Ivan: Rovinsko. Południowy Zachód. Woda zrodzenia. Plama 2000 nr 1 s. 6 (z not. na okładce...) szczegóły 
789.wiersz: Strpka Ivan: Sekunda. Poezja 1990 nr 1/3 s. 98  szczegóły 
790.wiersz: Strpka Ivan: Światło, które ścieka.... Opole 1989 nr 7 s. 15  szczegóły 
791.wiersz: Strpka Ivan: Światło, które ścieka.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 99  szczegóły 
792.wiersz: Strpka Ivan: Wszystko jest w jajku. Poezja 1990 nr 1/3 s. 98  szczegóły 
  Stur L'udovit
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
793.artykuł: Buława Edward: Wpływ Ludovita Stura i jego środowiska na postawę narodową i zamierzenia Pawła Stalmacha. x 1996 ([W ks.:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-...) szczegóły 
794.artykuł: Dyba Krystyna: Edukacja historyczna na pograniczu językowo-narodowościowym. Wiadomości Historyczne 1998 nr 4 s. 240-243 (m.in. nt. działalności Ludovita Stura...) szczegóły 
795.artykuł: Golema Martin: Stur a Launer - konflikt vizii slovanstva. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 63-71 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
796.artykuł: Majewski Paweł: L'udovit Stur na Łużycach. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 82-86 (nt. podróży po Łużycach w 1839 r. i spotkań z przedstawicielami inteli...) szczegóły 
797.artykuł: Zilka Tibor: Sturova koncepcia slavanskej vzajomnosti. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 51-59 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
798.artykuł: Zubacka Ida: Wpływ działalności oświatowo-wychowawczej L'udovita Stura i jego naśladowców na kształtowanie się słowackiej świadomości narodowej w XIX wieku. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2001 z. 1 s. 79-100 (dot. m.in. teatru amatorskiego...) szczegóły 
  Šuplata Václav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
799.książka twórcy: Suplata Vaclav: Dlaczego... jeże mają kolce, pająki plotą sieci, pszczoły robią miód i kilka innych opowieści. [Opowiadania]. 2004  szczegóły 
800.książka twórcy: Šuplata Václav: Z duchami zawsze jest wesoło. [Opowiadanie].  szczegóły 
  Tanska Natasa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
801.książka twórcy: Tanska Natasa: Coś znalazłem. 1989  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
802.wiersz: Tanska Natasa: Burdel. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 7 s. 32 (z not. o aut....) szczegóły 
803.wiersz: Tanska Natasa: Impotencja. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 7 s. 32 (z not. o aut....) szczegóły 
804.wiersz: Tanska Natasa: Zdrada. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 7 s. 32 (z not. o aut....) szczegóły 
  Taragel Dusan
    proza (alfabet tytułów)
805.proza: Taragel Dusan: "Rola pisarza w społeczeństwie" (Rudolfowi Slobodowi). Akcent 1992 nr 1 s. 116-123  szczegóły 
  Tatarka Dominik
    proza (alfabet tytułów)
806.proza: Tatarka Dominik: "Gmina Boża" (kwiecień - maj 1968). Dziś 1996 nr 7 s. 36-42 (z notą, s. 48-49...) szczegóły 
807.proza: Tatarka Dominik: Nagadywanki (Fragmenty). Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 179-198  szczegóły 
808.proza: Tatarka Dominik: Nagadywanki [pow., fragm.:] Opowiem ci o Uli. Gazeta Wyborcza 1996 nr 103 s. 18  szczegóły 
809.proza: Tatarka Dominik: Sam przeciw nocy [fragm.]. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 102-158 (z notą s. 358-359...) szczegóły 
810.proza: Tatarka Dominik: Tajemnica. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 56-57 (z notą...) szczegóły 
811.proza: Tatarka Dominik: W agonii. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 35-96 (z notą s. 358-359...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
812.artykuł: Engelking Leszek: Dominik Tatarka nie żyje. Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 314-316 (nt. twórczości; z okazji zgonu...) szczegóły 
813.artykuł: Illg Jacek: Sam przeciwko nocy. Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 3 (sylwetka...) szczegóły 
814.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernistyczny autobiografizm Dominika Tatarki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 133-144  szczegóły 
815.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Słowackie lęki i marzenia. Dziś 1996 nr 7 s. 32-36 (poglądy polityczne Vladimira Minaca i Dominika Tatarki...) szczegóły 
816.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Utopia Domionika Tatarki (Aktywizacja rzeczywistości potencjalnej czy marzycielska wizja przyszłości?). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 116-126  szczegóły 
817.artykuł: Jancovic Ivan: Tatarkova vizia zmyslu. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 73-81 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
818.artykuł: Kępiński Piotr: Kartki w wiklinowym koszu. Pisarze nieobecni. Tygodnik Powszechny 2000 nr 43 s. 15 (sylwetka pisarza; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Papierz Maryla: Tatarka - dlaczego nieobecny?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 4 (list do red....) szczegóły 
819.artykuł: Mlynarik Jan: Jątrzyciel sumienia Słowacji. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 159-166  szczegóły 
820.artykuł: Noel Bernard: Spotkanie z Tatarką (Fragment). Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 167-178  szczegóły 
821.artykuł: Stolbova Eva: Jestem karpackim pastuchem. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 200-201  szczegóły 
822.artykuł: Suwara-Marcokova Bogumiła: Porzucenie realizmu socjalistycznego przez Dominika Tatarkę. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 67-79 (w twórczości po 1956...) szczegóły 
823.artykuł: Szimeczka Martin M.: Demon niezgody. Gazeta Wyborcza 1996 nr 103 s. 16-18 (z not. o Martinie Szymaczce i z fot. Dominika Tatarki...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
824.zgon: Budny Łukasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 26 s. 3 (zmarł: 10 V 1989; not....) szczegóły 
825.zgon: Tygodnik Powszechny 1989 nr 24 s. 7 (zmarł: 1989...) szczegóły 
polemika: Abrahamowicz Danuta: Tygodnik Powszechny 1989 nr 35 s. 7 (list do red....) szczegóły 
826.zgon: Tygodnik Powszechny 1989 nr 22 s. 1 (zmarł: 1989...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
827.utwór: Demon zgody [Demon suhlasu].  szczegóły 
artykuł: Kudelska Danuta: Zastosowanie gry językowej w tekście Dominika Tatarki "Demon suhlasu". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Zagadnienia Słowotwórstwa i Składni w Opisie Współczesnych Języków Słowiańskich 1998 nr 2 (1702) s. 248-257  szczegóły 
828.utwór: Pisacky pre milovani Luteciu.  szczegóły 
artykuł: Śmigielski Mirosław: Zapomniane dzieło zapomnianego pisarza. Pan Slawista 2008 nr 3 s. 6  szczegóły 
  Tazky Ladislav
    proza (alfabet tytułów)
829.proza: Tazky Ladislav: Próżna Fedra. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 215-247 (z notą s. 359...) szczegóły 
  Tekel Teodor Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
830.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2003 nr 2/3 s. 256-257 (nt. artykułu dotyczącego pisarza w miesięczniku "Romboid" nr 7 z 2002...) szczegóły 
  Tomasik Samuel
    wiersze (alfabet tytułów)
831.wiersz: Tomasik Samuel: Hymn wszechsłowiański. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 2 s. 5 (z not. podp. C.S....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
832.utwór: Hej, Słowianie..  szczegóły 
artykuł: Kroh Antoni: "Hej, Słowianie!" i Mazurek Dąbrowskiego. Głos Ludu 2002 nr 45 dod. s. 5  szczegóły 
  Turan Andrijan
    wiersze (alfabet tytułów)
833.wiersz: Turan Andrijan: Bez ciebie. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 352-353 (z not. s. 359...) szczegóły 
834.wiersz: Turan Andrijan: Jest za wcześnie. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 353 (z not. s. 359...) szczegóły 
835.wiersz: Turan Andrijan: Pilot automatyczny nie istnieje. Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 353-4 (z not. s. 359...) szczegóły 
  Tuyet-Lan Nguyen Diana
    wiersze (alfabet tytułów)
836.wiersz: Tuyet-Lan Nguyen Diana: Już nie płacze.... Czas Kultury 1997 nr 4 s. 67 (z not....) szczegóły 
837.wiersz: Tuyet-Lan Nguyen Diana: Ksiądz. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 67 (z not....) szczegóły 
838.wiersz: Tuyet-Lan Nguyen Diana: Linie życia. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 67 (z not....) szczegóły 
839.wiersz: Tuyet-Lan Nguyen Diana: Nad miastem mgła.... Czas Kultury 1997 nr 4 s. 67 (z not....) szczegóły 
840.wiersz: Tuyet-Lan Nguyen Diana: Wiatr. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 67 (z not....) szczegóły 
  Ulicianska Zuzanna
    proza (alfabet tytułów)
841.proza: Ulicianska Zuzanna: Uczuciowa mieszanka. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 70-83 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
842.utwór: Para.  szczegóły 
artykuł: Golińska Justyna: Sztuki przeczytane. Dialog [Warszawa] 2005 nr 2 s. 185  szczegóły 
  Urban Jozef
    wiersze (alfabet tytułów)
843.wiersz: Urban Jozef: Baskervillski człowiek. Studium 1999 nr 1/2 s. 133 (z not. o aut. na s. 255 i o tł. na s. 254...) szczegóły 
844.wiersz: Urban Jozef: Dla Nataszy. Studium 1999 nr 1/2 s. 134-135 (z not. o aut. na s. 255 i o tł. na s. 254...) szczegóły 
845.wiersz: Urban Jozef: Mój bilans poetycki. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 34 (z not. o aut. s. 35...) szczegóły 
846.wiersz: Urban Jozef: Nieestetycznie smarkam. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 34 (z not. o aut. s. 35...) szczegóły 
847.wiersz: Urban Jozef: Smutny koniec szwagra. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 34 (z not. o aut. s. 35...) szczegóły 
848.wiersz: Urban Jozef: Zapaliłem papierosa łzą. Studium 1999 nr 1/2 s. 133-134 (z not. o aut. na s. 255 i o tł. na s. 254...) szczegóły 
  Vadkerti-Gavornikova Lydia
    wiersze (alfabet tytułów)
849.wiersz: Vadkerti-Gavornikova Lydia: Harmonia. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 101 (z notą na s. 106...) szczegóły 
850.wiersz: Vadkerti-Gavornikova Lydia: Pragnienie. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 101 (z notą na s. 106...) szczegóły 
851.wiersz: Vadkerti-Gavornikova Lydia: Pragnienie. Oksymoron 1990 s. 176  szczegóły 
852.wiersz: Vadkerti-Gavornikova Lydia: Słowa słowa słowa. Oksymoron 1990 s. 176  szczegóły 
  Valek Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
853.wiersz: Valek Miroslav: Wieczór. Oksymoron 1990 s. 181  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
854.artykuł: Mikula Valer: Poeta Miroslav Valek między postawangardą a schematyzmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 2 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Vansova Terezia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
855.artykuł: Popovic Stefan: Terezia Vansova a Vansovej Lomnicka. Almanach Muszyny 2002 [r. 12] s. 77-81 (z fot....) szczegóły 
  Vášáryová Magda
    książki twórcy (alfabet tytułów)
856.książka twórcy: Vášáryová Magda: Sąsiad o północy. [Wspomnienia].  szczegóły 
  Vilikovsky Pavel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
857.książka twórcy: Vilikovský Pavel: Ostatni koń Pompei. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Staszczyszyn Bartosz: Architekst Londynu. Lampa 2006 nr 7/8 s. 73-74  szczegóły 
858.książka twórcy: Vilikovsky Pavel: Wiecznie zielony ... [Szkice literackie]. 2004  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
859.proza: Vilikovsky Pavel: Eskalacja uczucia III. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1991 nr 2 s. 27-30  szczegóły 
860.proza: Vilikovsky Pavel: Eskalacja uczuć. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 12 s. 10-12  szczegóły 
861.proza: Vilikovsky Pavel: Wszystko co wiem o Europie środka (z odrobiną przyjacielskiej pomocy Ołomuńca i Camusa). Arkadia 2003 nr 13/14 s. 276-281  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
862.utwór: Slovensky Casanova.  szczegóły 
artykuł: Wicik Tomasz: Parodia nowomowy u Pavla Vilikovskiego (na przykładzie utworu "Slovensky Casanova"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 113-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
863.utwór: Vecne je zeleny....  szczegóły 
artykuł: Majerek Rafał: Intertekstualny charakter prozy Pavla Vilikovskiego "Vecne je zeleny...". x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 2. slovakist...) szczegóły 
  Vincer Pavol
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
864.tekst paraliteracki: Vincer Pavol: Jestem popularyzatorem literatury polskiej. Głos Ludu 1991 nr 75 s. 4  szczegóły 
  Vlado Martin
    wiersze (alfabet tytułów)
865.wiersz: Vlado Martin: chciałbym umrzeć pierwszy.... Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
866.wiersz: Vlado Martin: czerwiec w pieszczanach. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
867.wiersz: Vlado Martin: dobry dzień i dobra noc. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
868.wiersz: Vlado Martin: dziewczęce palce. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
869.wiersz: Vlado Martin: kobieta która nie boli to jakby nie była.... Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
870.wiersz: Vlado Martin: odwrócony grzbietem do świata. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
871.wiersz: Vlado Martin: pijemy piwo pleciemy.... Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
872.wiersz: Vlado Martin: siedziałem już sam. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
873.wiersz: Vlado Martin: z błędami. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
874.wiersz: Vlado Martin: żona ubrana w czerń. Nadwisłocze 2006 nr 4 s. 41 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
  Volko Ladislav
    wiersze (alfabet tytułów)
875.wiersz: Volko Ladislav: Dokąd. Suplement 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
876.wiersz: Volko Ladislav: Dokąd = Kadial'. x ([w ks. zb.:] Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu "Tatry" ...) szczegóły 
877.wiersz: Volko Ladislav: Kiedy przyglądam się.... Suplement 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
878.wiersz: Volko Ladislav: Kiedy przyglądam się... = Ked' sa prizeram. x ([w ks. zb.:] Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu "Tatry" ...) szczegóły 
879.wiersz: Volko Ladislav: Miasto. Suplement 1998 nr 5 s. 24  szczegóły 
880.wiersz: Volko Ladislav: Odpowiedź na list matki. Suplement 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
881.wiersz: Volko Ladislav: Poeta (Drdykowane pamięci Theo. H. Florina). Suplement 1998 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
882.wiersz: Volko Ladislav: Rachmaninow. Suplement 1998 nr 5 s. 24 (z not. o autorze: Ladislav Volko - Wiersze; podp. T.S....) szczegóły 
883.wiersz: Volko Ladislav: Rysunek dziecięcy. Suplement 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
884.wiersz: Volko Ladislav: Zwierzenie. Suplement 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
885.wiersz: Volko Ladislav: Zwierzenie = Doverne. x ([w ks. zb.:] Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik Euroregionu "Tatry" ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
886.proza: Volko Ladislav: Odchodzą. Pamięci Andrzeja Maliszewskiego. Suplement 2001 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
  Winczer Pavol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
887.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Słowackie jubileusze polonistyczne. Zwrot 2006 nr 8 s. 28- 32 (nt. dorobku naukowego...) szczegóły 
  Zbruz Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
888.wiersz: Zbruz Kamil: Hop tu hop tam. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 22 (z not. o aut....) szczegóły 
889.wiersz: Zbruz Kamil: Kobieta i inne nieporozumienia. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 22 (z not. o aut....) szczegóły 
890.wiersz: Zbruz Kamil: Pokora znika w odęciu warg. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 22 (z not. o aut....) szczegóły 
891.wiersz: Zbruz Kamil: Tańczymy. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 22 (z not. o aut....) szczegóły 
  Zelinka Milan
    proza (alfabet tytułów)
892.proza: Zelinka Milan: Siedzenie. Szpilki 1990 nr 37 s. 13  szczegóły 
  Zucha Ivan
    proza (alfabet tytułów)
893.proza: Zucha Ivan: Amalia albo o feminizowaniu maskulinów. Tekstualia 2007 nr 1(8) s. 137-139 (z notą biogr., s. 194...) szczegóły 
  Zvonicki Gorazd
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
894.artykuł: Moricova Jana: Matka Boska w twórczości poetyckiej Gorazda Zvonickiego. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 2 s. 153-162  szczegóły 
  Zvon Peter
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
895.utwór: Tanec nad placom.  szczegóły 
artykuł: Kołaczkowska Anna: Element groteski w komedii Petra Zvona "Tanec nad placom" a konstrukcja przestrzeni dramatycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 59-65  szczegóły 
artykuł: Kozicka-Kołaczkowska Anna: Element groteski w dramacie Petra Zvona "Tanec nad placom". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 63-64 (streszcz. ref....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
896.książka: Kobylińska Anna: Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborskiego. 2012  szczegóły 
897.wiersz: Rzeka uskrzydlona (Fragmenty poematu). Biuletyn Literacki 2000 s. 144 (z not....) szczegóły