PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka starożytna
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Vidal-Naquet Pierre: Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim. 2003 ([Zawiera odwołania do dzieł następujących twórców: Ajschylos, Ajschyl...) szczegóły 
recenzja: Komorowska Joanna: Tropem łowcy. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 74  szczegóły 
recenzja: Policewicz Małgorzata: Książki 2003 nr 4 s. 44 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Dominów Marcin: Pożegnanie z Troją. Kartki [Białystok] 2003 nr 31 s. 41 (esej; m.in. nt. mitu trojańskiego...) szczegóły 
3.artykuł: Martyna Grzegorz: Theoria. Fenomen kultury greckiej. Philosophia 2010 nr 1 s. 13-20 (nt. odkrytego przez Greków pojęcia theoria, czyli poznania, którego ce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Abramowiczówna Zofia: Kalliope. 1993 ([Zawiera:] Bibliografia prac profesor Zofii Abramowiczówny. * [Artykuł...) szczegóły 
5.książka: Albert Karl: Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. 2002  szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: O autorze i książce słów kilka cudzych i wlasnych. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 228-234  szczegóły 
recenzja: Manikowski Maciej: Filozoficzne myślenie o mistyce. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 137-142  szczegóły 
6.książka: Angutek Dorota: Magiczne źródło filozofii greckiej. 2003 ([Antropologiczna rekonstrukcja magicznego oglądu świata w filozofii gr...) szczegóły 
7.książka: Appel Włodzimierz: Klea Kai Aklea Andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnos. 2002 ([Zawiera rozdziały:] Wstęp. * I. W poszukiwaniu nowych dróg [m.in. o t...) szczegóły 
8.książka: Balthasar Hans Urs von: Metafizyka. Cz. 1. Starożytność. 2010  szczegóły 
9.książka: Bańka Józef: Metafizyka zdarzeń. Recentywizm i henadologia. 1991 ([Odwołania do poglądów filozoficznych m.in. Platona, Arystotelesa, Plo...) szczegóły 
10.książka: Barnett Mary: Bogowie i mity Greków. 1998  szczegóły 
11.książka: Bartol Krystyna: Greek elegy and iambus. Studies in ancient literary sources. 1993  szczegóły 
12.książka: Basiuk Maciej: Ofiara Izaaka (Rdz. 22, 1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej. 2008  szczegóły 
13.książka: Bednarczyk Andrzej: Medycyna i filozofia w starożytności. 1999 ([Nt. przemian w medycynie pod wpływem różnych systemów filozoficznych:...) szczegóły 
14.książka: Between Tradition and Innovation: Genealoy, Names and the number of the Muses.  szczegóły 
15.książka: Bielawski Krzysztof: Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych. Komentarz filologiczny.  szczegóły 
16.książka: Bielawski Krzysztof: Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej. 2004 (I. Zagadnienia wstępne: 1. Język kultowo-rytualny a tragedia grecka - ...) szczegóły 
17.książka: Borowska Małgorzata: Oikeia pragmata. Z dziejów "dramatis personnae" rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa. 1995 ([M.in. dotyczy komedii autorów:] Alexis, Amphis, Antiphanes, Arist...) szczegóły 
18.książka: Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa: Historia starożytnych Greków. T. 1: Do końca wojen perskich. 1988  szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 583-587  szczegóły 
19.książka: Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa: Historia starożytnych Greków. T. 3: Okres hellenistyczny. 1992  szczegóły 
20.książka: Burkert Walter: Starożytne kulty misteryjne. 2001 ([M.in. nt. przedstawień kultów misteryjnych w tekstach starożytnych]....) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Filologia w teatrze: przeżytek czy pożytek?. Didaskalia 2002 nr 47 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Rusin Sławomir: Apetyt naprawdę. Znak 2003 nr 3 s. 141-146 (z not. o autorze art....) szczegóły 
21.książka: Burkert Walter: Starożytne kulty misteryjne. 2007  szczegóły 
22.książka: Burn Lucilla: Mity greckie. 1999  szczegóły 
23.książka: Calasso Roberto: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią.  szczegóły 
24.książka: Calasso Roberto: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. 1995 ([Mitologia grecka ukazana jako połączenie świata bogów i ludzi ze wszy...) szczegóły 
recenzja: Brodski Josif: Bogowie wmieszani w tłum. Plus Minus 1995 nr 42 s. 14 (nt. ks. Roberta Calasso "Zaślubiny Kadmosa z Harmonią"; tekst wygł. we...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości Wydawnictwa "Znak". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Lekcja mitu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 48 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Bogowie zeszli do ludzi. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Spotkanie z bogami. Gazeta Wyborcza 1995 nr 297 s. 15  szczegóły 
recenzja: Porębski Mieczysław: "Te rzeczy nigdy sie nie zdarzyły, ale są zawsze". Tygodnik Powszechny 1996 nr 36 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Zeus w autobusie. Ex Libris 1996 nr 99 s. 2-3  szczegóły 
25.książka: Campenhausen Hans von: Ojcowie Kościoła. 1998 (Greccy Ojcowie Kościoła: Wprowadzenie: Patrologia i Ojcowie Kościoła. ...) szczegóły 
recenzja: Janiszewski Paweł: Fundamenty teologii. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
26.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
27.książka: Colli Giorgio: Narodziny filozofii. 1991 (1. Szaleństwo jest źródłem mądrości. 2. Pani Labiryntu. 3. Bóg wieszcz...) szczegóły 
recenzja: Karp Robert: O wszach, dialektyce i samotności. Nowy Świat 1992 nr 23 s. 10  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Spór o grecką tradycję. Życie Warszawy 1992 nr 160 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Czy narodziny filozofii były śmiercią mądrości?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 119-125  szczegóły 
28.książka: Cytowska Maria, Szelest Hanna: Historia literatury starożytnej. 2006  szczegóły 
29.książka: Dąmbska Izydora: Zarys historii filozofii greckiej. 1993  szczegóły 
30.książka: Dembińska-Siury Dobrochna: Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej. 1991 (Wprowadzenie. - I. W harmonii z bóstwem i światem: 1. Jedność wszechca...) szczegóły 
recenzja: Juszkiewicz Jacek: Studia Teologiczne 1992 nr 10 s. 289-290  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Antyczne źródła Europy. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Grekowisko. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 205-210  szczegóły 
31.książka: Dembiński Bogdan: Późny Platon i Stara Akademia. 2010 ([Matematyczne rozumienie przyrody oraz społecznej i moralnej egzystenc...) szczegóły 
recenzja: Woszczyk Agnieszka: O filozofii, która stała się matematyką. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2011 t. 29 (2882) s. 353-356  szczegóły 
32.książka: Derda Tomasz: Deir el-Naqlun - the Greek papyri. (P. Naglun I). 1995  szczegóły 
33.książka: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł koncepcji absolutu. Od Homera do Platona. 2003 ([Absolut w ujęciu filozofów przedplatońskich i u Platona, a także w m...) szczegóły 
34.książka: Dodds Eric: Grecy i irracjonalność. 2002 ([Dedykacja:] Dla Gilberta Murraya. * Krzysztof Bielawski: Przedmowa do...) szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Filozofia irracjonalności. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 4 s. 155-160  szczegóły 
recenzja: M.Sz.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
35.książka: Dover Kenneth James: Homoseksualizm grecki. 2004 ([Opis zachowań i uczuć homoseksulanych utrwalonych w greckiej literat...) szczegóły 
36.książka: Duszyńska Bolesława: Zasady somatologii stoickiej. 2002 (Seweryn Blandzi: Słowo wstępne. * Wstęp. I. Diholokrazja - Kosmos [m.i...) szczegóły 
37.książka: Dybała Jolanta: Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma. 2012 ([Dot. pism św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzeg...) szczegóły 
38.książka: Everyday life and literature in Antiquity. Essays. 1995 (Stanisław Stabryła: Introduction. - Joanna Janik: Between real and ide...) szczegóły 
39.książka: Filonik Jakub: Bunt i buntownicy w tragedii greckiej. 2010  szczegóły 
40.książka: Flaceliere Robert: Historia literatury greckiej. 2004  szczegóły 
41.książka: Freedom and democracy in Greek literature. Essays in honor of prof. Romuald Turasiewicz. 2001 ([Zawiera materiały z konferencji "Wolność i demokracja w literaturze g...) szczegóły 
42.książka: Freidenberg Olga: Obraz i pojęcie. 2007  szczegóły 
43.książka: Freudenberg Olga Michajłowna: Semantyka kultury.  szczegóły 
44.książka: From antiquity to modern times. Classical poetry and its modern reception. Essays in honour of Stanisław Stabryła. 2007  szczegóły 
45.książka: Gajda Janina: Pitagorejczycy. 1996 (Dedykacja: Pamięci Pana Profesora Jana Legowicza. - [Zawiera:] Wstep. ...) szczegóły 
recenzja: Litwińczuk Justyna: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 228-232  szczegóły 
46.książka: Gajda Janina: Sofiści. 1989 (Wstęp.- Geneza sofistyki. Struktura problemowa sofistyki. Pierwszy eta...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Adam: Sofiści - nauczyciele starożytności. Odra 1990 nr 11 s. 100-102  szczegóły 
47.książka: Gajda Janina: Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej. 1992 (Wstęp. I. Pierwsze greckie modele wartości [od VII do IV w. p.n.e.; m....) szczegóły 
48.książka: Gajda-Krynicka Janina: Filozofia przedplatońska. 2007  szczegóły 
recenzja: Woszczyk Agnieszka: W poszukiwaniu archai. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2010 t. 28 (2806) s. 223-226  szczegóły 
49.książka: Gajda-Krynicka Janina: Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistycznej. 1995 ([Historia aksjologii starożytnej od IV do I w. przed n. e., charkterys...) szczegóły 
50.książka: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej. 2000 ([Zawiera eseje:] Demokryt przeciwko dzieciom (Luźne uwagi o prawie nat...) szczegóły 
recenzja: Łuków Paweł: Między pokusą a rozsądkiem. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Mach Jakub: Etyka antyczna dziś. Etyka 2001 t. 34 s. 197-201  szczegóły 
recenzja: Wolicka Elżbieta: "Ładnie wyglądamy!". Znak 2001 nr 10 s. 102-106 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Zygmuntowicz Dorota: Kłopoty z antykiem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 208-211  szczegóły 
51.książka: Galewicz Włodzimierz: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Cz. 2: O błądzeniu, przymusie i dobrowolności. 2003 ([Omówienie poglądów etycznych Arystotelesa zawartych głównie w "Etyce ...) szczegóły 
52.książka: Galewicz Włodzimierz: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy i ilustracje do "Etyki nikomachejskiej". 2002 ([Próba przedstawienia idei etycznej Arystotelesa przejawiającej się w ...) szczegóły 
53.książka: Gębura Krzysztof: Poikilia. Szkice antyczne. 2010  szczegóły 
omówienie: Nowości w Biblotece MWSH-P. Masovia Mater 2010 nr 8 s. 6 (not....) szczegóły 
54.książka: Gładziuk Nina: Omphalos czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków. 1997 ([Reinterpretacja prokreacyjnej roli kobiety i mężczyzny w mitologii gr...) szczegóły 
55.książka: Górny Józef: Metale w literaturze świata starożytnego. 2010  szczegóły 
56.książka: Grant Michael, Hazel John: Kto jest kim w mitologii klasycznej. 2000  szczegóły 
recenzja: (KI): Książki 2001 nr 11 s. 57 (not....) szczegóły 
57.książka: Grecja klasyczna. 500-323 p.n.e.. 2002 ([Zawiera rozdziały, m.in.:] Robin Osborne: Narodziny Grecji klsasyczne...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 2 s. 59 (notka...) szczegóły 
58.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2008  szczegóły 
59.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 142  szczegóły 
60.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1990  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 354-356  szczegóły 
recenzja: Sarga Marta: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1995 z. 17 (167) s. 183-186  szczegóły 
61.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
62.książka: Grześczak Inga: Ścieżki śródziemomorskie. 2002 ([Zbiór 40 esejów, których punktem wyjściowym są sentencje łacińskie i ...) szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Wysokie Obcasy 2003 nr 9 s. 39  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Smakuj dzień. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D4  szczegóły 
63.książka: Guillaumont Antoine: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 1. 2006 (Od polskiego wydawcy. - Cz. 1. Poprzednicy chrześcijańskiego monastycy...) szczegóły 
64.książka: Guillaumont Antoine: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. T. 2. 2006 (Od autora. - I. Znaczenie słowa "serce" w Starożytności. II. "Serce" ...) szczegóły 
65.książka: Guthrie W.K.C.: Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa. 1996  szczegóły 
recenzja: Nerczuk Zbigniew: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
66.książka: Hammond Nicholas Geoffrey: Dzieje Grecji. 1994  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Chrześcijaństwo i demokracja. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 139 s. 18  szczegóły 
67.książka: Holzberg Niklas: Powieść antyczna. Wprowadzenie. 2003 (Magda Wójcik: Od tłumacza. - Przedmowa do polskiego wydania. - I. Gatu...) szczegóły 
68.książka: Hope Murry: Tradycja grecka. 1994 (Wstęp * 1. Początki historyczne [mity i magia starożytnej Grecji]. 2. ...) szczegóły 
69.książka: Collectanea Philologica 1995 nr 2: In honorem Annae Mariae Komornicka. 1995 (Joanna Rybowska: Anna Maria Komornicka (Życie i praca). - Joanna Rybow...) szczegóły 
70.książka: Jaeger Werner: Paideia. Formowanie człowieka greckiego. 2001  szczegóły 
recenzja: Dzielska Maria: W blasku greckiej paidei. Znak 2002 nr 10 s. 122-129 (z not. o Marii Dzielskiej...) szczegóły 
recenzja: Gładczuk Czesław: Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 511-514  szczegóły 
71.książka: Jaeger Werner: Teologia wczesnych filozofów greckich. 2007 (Juliusz Domański: Przedmowa do wydania polskiego. * Werner Jaeger: Ws...) szczegóły 
72.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 1997 ([Zawiera teksty siedmiu wykładów nt. wpływu greckiej kultury antycznej...) szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: Znak 1998 nr 4 s. 130-138  szczegóły 
recenzja: Grodecki Tomasz: Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 236-238  szczegóły 
73.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 2002  szczegóły 
74.książka: Janiszewski Paweł: Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku. 2008 ([Sofiści w świetle dzieł pisarzy chrześcijańskich - Euzebiusza z Ceza...) szczegóły 
75.książka: Janiszewski Paweł: The missing link. Greek pagan historiography in the second half of the third century and in the fourth century AD. 2006  szczegóły 
recenzja: Baron Christopher A.: Palamedes 2008 [t.] 3 s. 257-260  szczegóły 
76.książka: Juszczak Wiesław: Ekfraza poetycka w antycznej Grecji. (Przykłady wybrane). 2012  szczegóły 
77.książka: Kaczor Idaliana: Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian. 2001 ([Świat drzew m.in. w mitologii oraz literaturze greckiej i łacińskiej;...) szczegóły 
78.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
79.książka: Karłowicz Dariusz: Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii. 2005 ([Relacja wiary i rozumu u wczesnochrześcijańskich myślicieli - Ojców K...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Arte 2006 nr 4 s. 55 (nota...) szczegóły 
80.książka: Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych = Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa. 2009  szczegóły 
81.książka: Kerenyi Karl: Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. 2008  szczegóły 
82.książka: Kerenyi Karl: Hermes przewodnik dusz. Mitologem źródła życia mężczyzny. 1993 (I. Hermes tradycji klasycznej: 1. Wątpliwe aspekty wyobrażenia "Hermes...) szczegóły 
83.książka: Kerenyi Karl: Misteria Kabirów. Prometeusz. 2000  szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Mity i archetypy. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 38  szczegóły 
84.książka: Kerenyi Karl: Mitologia Greków. 2002  szczegóły 
recenzja: Musiał Grzegorz: Kerenyi po polsku!. Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 150-153  szczegóły 
85.książka: Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M.: Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami. 1999  szczegóły 
86.książka: Kitto H.D.F.: Tragedia grecka. Studium literackie. 1997 (Przedmowa. - Nota do trzeciego wydania. Rozdz. I. Tragedia liryczna. 1...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3 s. 159 (nota...) szczegóły 
87.książka: Klein Richard: Imperium Romanum w ocenie pisarzy greckich okresu wczesnego Cesarstwa. 2007  szczegóły 
88.książka: Kocur Mirosław: Teatr antycznej Grecji. 2001 (Przedmowa. - Kultura uczestnictwa (Wstęp). * Rozdz. I. Stan badań nad ...) szczegóły 
recenzja: Bielawski Krzysztof: Bibliograficzna mapa antycznego teatru. Didaskalia 2002 nr 49/50 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 113-127  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Zawracając Arystotelesa. Dialog [Warszawa] 2002 nr 5/6 s. 188-193  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: I ujrzałem Teatr Dionizosa. Scena 2001 nr 6 s. 35  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego książki 22 IX 2001 na Wydziale N...) szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wizyta w greckim teatrze. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 60  szczegóły 
artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 65-71 (m.in. nota nt. promocji książki; Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grot...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 73 (nota; z przedmowy...) szczegóły 
89.książka: Komornicka Anna Maria: Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Eos 1989 t. 77 s. 338-344  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
90.książka: Korus Kazimierz: Die griechische Satire die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik. 1991 (Forschungsstand. Chatakter und Ziel der Arbeit. - Auf der Suche nach e...) szczegóły 
91.książka: Korus Kazimierz: Grecka proza poklasyczna. 2003 (Wstęp. - I. Problem periodyzacji literatury poklasycznej. - II. Klasyf...) szczegóły 
92.książka: Kotlińska-Toma Agnieszka: Tragedia hellenistyczna. 2006  szczegóły 
93.książka: Kott Jan: Divorare gli dei. Un'interpretazione della tragedia greca.  szczegóły 
94.książka: Kott Jan: Tafsiri bar trâžediha-ye Yunân-e bâstân. (Tanâvol-e kodâyân).  szczegóły 
95.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Dokimia gia ten arhaia tragodia. 1993  szczegóły 
96.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Gott-Essen. Interpretationen griechischer Tragoedien. 1991  szczegóły 
97.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów i nowe eseje. 1999  szczegóły 
recenzja: Kisieliński Jarosław: W dwóch albo trzech zdaniach. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 34  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Święty krąg orchestry świata. Plus Minus 2000 nr 4 s. D2  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Drugie Zjadanie bogów. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr 10 III s. 11  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: O "Zjadaniu bogów" Jana Kotta. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 206-208  szczegóły 
recenzja: Lektor: Los i zagłada. Tygodnik Powszechny 1999 nr 50 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Kto kogo zjada?. Książki. Gazeta 1999 nr 11 s. 7  szczegóły 
98.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Mangiare dio. 1990  szczegóły 
99.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. 1986  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 321-322  szczegóły 
100.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej] Istenevok. Vazlatok a gorog tragediarol. 1998  szczegóły 
101.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie.  szczegóły 
102.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie. 1989 ([Mit o Tezeuszu w świetle psychoanalizy, także nt. innych mitów i lege...) szczegóły 
103.książka: Kreyser Krystyna: Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu. 1992 ([Dziedzictwo mitów greckich i rzymskich we współczesnej nauce, literat...) szczegóły 
recenzja: T.S.: Ambrozja i świeże bułeczki. Rzeczpospolita 1992 nr 302 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Dalekie echo. Wiedza i Życie 1993 nr 4 s. 59  szczegóły 
104.książka: Krokiewicz Adam: Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. 2000  szczegóły 
omówienie: Paczkowski Przemysław: Rozum i "serce" w etyce greckiej. Sofia 2001 nr 1 s. 163-168  szczegóły 
105.książka: Krokiewicz Adam: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. 2000  szczegóły 
106.książka: Krokiewicz Adam: Zarys filozofii greckiej. 2000 (Od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. Stoicyzm....) szczegóły 
107.książka: Krokiewicz Adam: Zarys filozofii greckiej od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. 1995  szczegóły 
recenzja: Ziemiański Ireneusz: Narodziny rozumu. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 182-185  szczegóły 
108.książka: Krokiewicz Adam: Zarys historii filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Arystoteles, Pirron i Plotyn. 1995  szczegóły 
109.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 2003  szczegóły 
110.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 1999 ([Zawiera eseje:] Jak czytać Homera? [z fragmentami "Iliady" i "Odysei"...) szczegóły 
recenzja: ck: Rzecz o literaturze antycznej. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 9 VII s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Płacz Andromachy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 22 s. 13  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Kraina mitu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 110 s. 14 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Jaka korzyść z tej zdrady?. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 373-399  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Słowo jak kamień. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 4 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna M.: Piękno antyku. Znak 2000 nr 7 s. 126-133  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Wędrówka duszy wśród arcydzieł. Plus Minus 2000 nr 8 s. D6  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Świat antyku według Zygmunta Kubiaka. Res Humana 1999 nr 6 s. 15-18  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: W świecie arcydzieł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 9 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Dusza wśród arcydzieł.... Nowe Książki 1999 nr 11 s. 33-34 (z fot. Z. Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Klasyka i herezje. Twórczość 1999 nr 11 s. 131-134  szczegóły 
sprostowanie: Twórczość 2000 nr 2 s. 172  szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: W czasie lecz poza czasem. Odra 1999 nr 11 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Do czego nam dziś potrzebna ta literatura?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 7 s. 1, 9 (koment. do książki...) szczegóły 
111.książka: Kubok Dariusz: Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej. 1998  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 361-362 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomski Wojciech: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2  szczegóły 
112.książka: Kucharski Jan: Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów. 2012  szczegóły 
113.książka: Kupis Bogdan: Historia religii w starożytnej Grecji. 1989 (Wstęp.* [Zawiera rozdziały:] I. Zakres czasowy i zasięg terytorialny. ...) szczegóły 
recenzja: Swienko Henryk: Euhemer 1991 nr 3 s. 131-133  szczegóły 
114.książka: Landels John G.: Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu. 2003 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Muzyka w życiu, poezji i dramacie Grecji. M...) szczegóły 
recenzja: Czaja Dariusz: Telefon z Grecji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 21  szczegóły 
recenzja: Gruszczyńska-Ziółkowska Anna: Cenne wykłady Landelsa. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
115.książka: Leadership in antiquity. Language, institutions, representations. 2012  szczegóły 
116.książka: Lengauer Włodzimierz: Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e.. 1988  szczegóły 
recenzja: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 387-388  szczegóły 
117.książka: Lengauer Włodzimierz: Religijność starożytnych Greków. 1994 (Wstęp. I. Mit, obrzęd, religia. II. Wiedza o bogach, greckie koncepcje...) szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Ars Regia 1994 r. 3 nr (3/4) 8/9 s. 163-168  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna Maria: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 319-321  szczegóły 
recenzja: Lesiński Jakub, Starowieyski Łukasz: Religijność starożytnych Greków. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 53 s. 8  szczegóły 
118.książka: Leon Vicki: Matrony i hetery. Filozofki starożytnej Grecji. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Przegląd. 2. Arete. 3. Kleobulina. 4. Damo. 5....) szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Feminizm a sprawa grecka. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 23  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 63 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: EW: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 109-110 (nota...) szczegóły 
recenzja: Purmer Maria: Starożytne emancypantki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wiatrowski Adam: Miłośniczki mądrości. Twój Styl 1995 nr 3 s. 104-105  szczegóły 
119.książka: Lesky Albin: Tragedia grecka. 2006  szczegóły 
120.książka: Leszczyński Rafał Marcin: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa. ([Koncepcja Logosu w ujęciu: Homera, Hezjoda, Heraklita, w filozofii ...) szczegóły 
121.książka: Literatura Grecji starożytnej. 1. Epika - liryka - dramat. 2005  szczegóły 
122.książka: Literatura Grecji starożytnej. 2. Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska. 2005  szczegóły 
123.książka: Lloyd G.E.R.: Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa. 1998  szczegóły 
recenzja: Jedynak Anna: Do źródeł nauki. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 1 s. 141-147  szczegóły 
124.książka: Lloyd G.E.R.: Nauka grecka po Arystotelesie. 1998 ([Kontynuacja pracy "Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa]...) szczegóły 
recenzja: Jedynak Anna: Do źródeł nauki. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 165-175  szczegóły 
125.książka: Łajtar Adam: Deir el-Bahari in the hellenistic and roman periods. A study of an Egyptian temple based on greek sources. 2006  szczegóły 
126.książka: Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. 1987 ([Stanowi osobne wyd. oprac. "Literatura starogrecka" zawartego w I tom...) szczegóły 
recenzja: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Eos 1989 t. 77 s. 142-144  szczegóły 
127.książka: Łanowski Jerzy, Starowieyski Marek: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana. 1996 ([Zakres książki w stosunku do poprzednich opracowań powiększono o rozd...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
128.książka: Łanowski Jerzy: Święte igrzyska olimpijskie. 2000 (Atletyka i agony. Dwanaście wieków Olimpii. Zabytki świętego gaju. Spo...) szczegóły 
recenzja: MS: Przegląd 2003 nr 19 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Olszański Tadeusz: Powrót do Olimpii. Polityka 2000 nr 37 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tatarkiewicz Anna: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Między równością a rywalizacją. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: Zaczęło się w Olimpii. Aneks Trybuny 2000 nr 113 s. 5 (nota...) szczegóły 
129.książka: Łapiński Krzysztof: Wizerunek mędrca w starszej szkole stoickiej. 2008 ([Szerzej nt. poglądów Zenona z Kition, Kleantesa i Chryzypa]....) szczegóły 
130.książka: Ławecki Tomasz: Starożytni Grecy.  szczegóły 
131.książka: Łoziński Romuald: Problematyczność "prawdy". 1991 ([m.in. rozdz.:] Klasyczna koncepcja prawdy: Koncepcja prawdy Platona. ...) szczegóły 
132.książka: Łukaszewicz Adam: Świat papirusów. 2001 (Przedmowa. I. Z papirusem przez tysiąclecia. 1. Kraina papirusu, czyli...) szczegóły 
recenzja: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Suski Robert: Dary papirusów. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 61  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Papirologia. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 22-23  szczegóły 
133.książka: Malingrey Anne-Marie: Chrześcijańska literatura grecka. 1995 (Wstęp. I. Dziedzictwo apostołów: 1. Chrześcijaństwo palestyńskie [m.in...) szczegóły 
134.książka: Martelli Stelio: Opowieści mitologiczne. 2005  szczegóły 
135.książka: Martin Thomas R.: Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego. 1998  szczegóły 
recenzja: Belerski Tadeusz: Fakty i interpretacje. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 39 s. 6  szczegóły 
recenzja: Rzepka Jacek: Książka do czytania. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
136.książka: Martis Nikolaos K.: Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa o Macedonii. 1993 ([Zawiera rozdziały:] Pochodzenie i grecka przeszłość Macedończyków: Mi...) szczegóły 
137.książka: Masłowska-Nowak Ariadna: Amazonki - greckie źródła literackie do historii mitu. 1990 ([Zawiera rozdziały:] 1. Ojczyzna i pochodzenie Amazonek. 2. Natura i o...) szczegóły 
recenzja: Binder Elżbieta: Wojownicze kobiety. Słowo Powszechne 1990 nr 238/239 s. 6  szczegóły 
138.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Grecja bogów i herosów. 2005  szczegóły 
139.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Grecja bogów i herosów. 2006  szczegóły 
140.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Grecja bogów i herosów. 2000 ([Postacie mitologicznych bogów i herosów m.in. w świetle literatury an...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Mitologia 2000. Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 59  szczegóły 
141.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Mity antyczne. 2007  szczegóły 
142.książka: Miscellanea Graeca et Neohellenica. 1998 ([Zawiera materiały na konferencję naukową "Kultura grecka na przestrze...) szczegóły 
143.książka: Misteria, inicjacje. Materiały z lat 1999-2000. 2001 ([Materiały z dwóch edycji festiwalu "Misteria, inicjacje", Kraków, X 1...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 81 (nota...) szczegóły 
recenzja: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2002 nr 1/2 s. 55 (nota...) szczegóły 
144.książka: Mity greckie. Bogowie, herosi, mityczne potwory. 2003  szczegóły 
recenzja: Fantazja i historia. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 62 (not.; oprac. Tomasz Bohun...) szczegóły 
145.książka: Mojsik Tomasz: Antropologia metapoetyki. Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e.. 2011  szczegóły 
146.książka: Mojsik Tomasz: Between tradition and innovation. Genealogy, names and the number of the Muses. 2011 ([Z odwołaniami do tekstów m.in. Homera, Pindara, Eurypidesa, Hezjoda]....) szczegóły 
147.książka: Można być mądrym, nie okazując dumy, nie budząc zawiści = Libet sapere sine pompa, sine invidia. 2008  szczegóły 
recenzja: Palamedes 2009 [t.] 4 s. 211 (not....) szczegóły 
148.książka: Muchowski Jakub: Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Suplement - indeks nazwisk. 2006  szczegóły 
149.książka: Musiał Danuta: Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity. 1998 (Wstęp. 1. Wprowadzenie. Pitagoreizm i pitagorejczycy: główne problemy ...) szczegóły 
150.książka: Narecki Krzysztof: Logos we wczesnej myśli greckiej. 1999  szczegóły 
recenzja: Bardel Michał: Genealogia logosu. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 22-23  szczegóły 
151.książka: Oświecimski Stefan: Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie. 1989 ([Zawiera rozdziały:] 1. Położenie geograficzne Delf. 2. Historie o bog...) szczegóły 
recenzja: Kolczyńska Joanna: Wróżbiarstwo greckie. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 39-40  szczegóły 
152.książka: Pawłowski Kazimierz: Misteria i filozofia. Misteryjne oblicze filozofii greckiej. ([M.in. poglądy Sokratesa, Platona, Hermesa Trismegistosa i św. Augusty...) szczegóły 
153.książka: Piechowski Jerzy: Symbol i mit starożytnej Grecji. 1995 ([Analiza znanych mitów greckich według nowej, dotychczas nie praktykow...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Krzysztof: Wyłuskiwanie prawdy. Plus Minus 1995 nr 32 s. 5  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: O mitach greckich inaczej. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 21  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Na tropach mitu. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 29  szczegóły 
154.książka: Pinsent John: Mitologia grecka. 1990  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Antyczne źródła Europy. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 21-21  szczegóły 
155.książka: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997  szczegóły 
recenzja: Wesoły Marian: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 414-417  szczegóły 
156.książka: Polaszek Edmund: Filozoficzna i literacka geneza motywu miłości w antycznym romansie greckim. 2002 (Wstęp. I. Problem miłości w ujęciu starożytnych filozofów i moralistów...) szczegóły 
157.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
158.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
159.książka: Ptaszek Ireneusz: Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy. 2003 ([Postać Alkibiadesa w "Wojnie peloponeskiej" Tukidydesa, w komediach ...) szczegóły 
160.książka: Rachet Guy: Słownik cywilizacji greckiej. 1998  szczegóły 
161.książka: Reale Giovanni: Myśl starożytna. 2003 ([Zarys historii filozofii greckiej]....) szczegóły 
162.książka: Reinsberg Carola: Obyczaje seksualne starożytnych Greków. 1998 ([M.in. zawiera:] I. Małżeństwo i miłość w społeczeństwie homeryckim. R...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Jak kochali starożytni Grecy. Trybuna 1998 nr 133 s. 14  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 50-52  szczegóły 
163.książka: Rohde Erwin: Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków. 2007 ([Poglądy Greków na życie duszy po śmierci na podstawie m.in. tekstów H...) szczegóły 
164.książka: Romanowska Maria: Słowniczek mitologii greckiej. 1999  szczegóły 
165.książka: Romilly Jacqueline de: Tragedia grecka. 1994 (Tragedia i Grecy (Wprowadzenie). I. Rodzaj tragiczny: Geneza tragedii....) szczegóły 
recenzja: Głos Bożena: Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1994 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Szał dionizyjski i jasność apollińska. Trybuna 1994 nr 71 s. 23  szczegóły 
166.książka: Rostropowicz Joanna: Królowie i Charytki. Poeci na hellenistycznych dworach. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci profesora Jerzego Łanowskiego. * Przedmowa. Rozdz...) szczegóły 
167.książka: Ruggiero Fabio: Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach. 2007  szczegóły 
168.książka: Ryś Anna: Filip II Macedoński w ocenie mówców attyckich IV wieku p.n.e. Tyran czy władca idealny?. 2002 ([Nt. wizerunku władcy kreowanego przez mówców ateńskich:] Wstęp. * Roz...) szczegóły 
169.książka: Sacks David: Encyklopedia świata starożytnych Greków.  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wśród strożytnych Greków. Aneks Trybuny 2001 nr 146 s. E  szczegóły 
recenzja: MS: Przegląd 2003 nr 19 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: pet: Sprawy Nauki 2001 nr 7 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: pet: Sprawy Nauki 2001 nr 6 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Zagubione proporcje. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 58  szczegóły 
170.książka: Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin. 2004 (Wstęp. - Bibliografia prac Profesora Mariana Szarmacha. Oprac. Zofia ...) szczegóły 
171.książka: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beitraege zum antiken Theater und zu seinem Nachleben. 1997 (Jerzy Axer, Woldemar Goerler: Vorwort. * Egert Poehlmann: The Tragic C...) szczegóły 
172.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
173.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1998  szczegóły 
174.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Słownik mitologii. Trybuna 1993 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: J.S.: Mity greckie i rzymskie. Nowy Świat 1992 nr 68 s. 10  szczegóły 
175.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1994  szczegóły 
176.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
177.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2001  szczegóły 
178.książka: Schmidt Joël: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2006  szczegóły 
179.książka: Sieroń Józef: Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Zagadnienia wybrane. 2007  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Janusz: Ancient Greeks and suffering. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2012 t. 9 (2986) s. 17-39  szczegóły 
180.książka: Sieroń Józef: Status jednostki i państwa w greckiej polis w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. 2003  szczegóły 
181.książka: Słownik kultury antycznej: Grecja - Rzym. 1991  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 49 s. 8 (nota...) szczegóły 
182.książka: Słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym. 1989  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 65 (nota...) szczegóły 
183.książka: Stabryła Stanisław: Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys. 2002  szczegóły 
recenzja: Witucka Ewa: Przegląd 2002 nr 50/51 s. 85  szczegóły 
184.książka: Stabryła Stanisław: Mifologiâ dlâ doroslih. Bogi, geroi, ludi. 2006  szczegóły 
185.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1995 ([Ukazanie mitologii greckiej w wymiarze bliskim przekazowi antycznemu;...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Nie tylko o tym, jak Hermes dzieweczkę wychędożył. Topos 1995 nr 1/2 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: "Usta podobne do marmurowego posągu". Nowe Książki 1995 nr 2 s. 27  szczegóły 
polemika: Stabryła Stanisław: List do redakcji. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 67 (polem. z recenzją Jana Gondowicza; z odpowiedzią Jana Gondowicza...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Mitologia oswojona. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 8 s. 20  szczegóły 
186.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1999  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 15 s. 45 (nota...) szczegóły 
187.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1997  szczegóły 
188.książka: Stabryła Stanisław: [Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie] Mifologija dlja doroslikh. Bogi, geroi, ljudi. 2000  szczegóły 
189.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia grecka dla dorosłych. 2003  szczegóły 
190.książka: Stabryła Stanisław: Śpiewaj mi muzo. Cztery opowieści o poetach greckich. 1988 ([Dotyczy poetów:] Arystofanes, Homer, Safona, Sofokles...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 91  szczegóły 
191.książka: Stabryła Stanisław: Złote jabłka Afrodyty. Greckie legendy o miłości. 2007  szczegóły 
192.książka: Starnawski Jerzy: Antyk wciąż żywy. 2010 (Od autora. - I. W świecie starożytnym: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] d...) szczegóły 
193.książka: Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja. Księga pamiątkowa ku czci profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego.  szczegóły 
194.książka: Stasiak Sławomir: Wywyższenie w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. 2010  szczegóły 
195.książka: Stawiszyński Wojciech: Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia. 2004  szczegóły 
196.książka: Steffen Victor: Scripta minora selecta. Vol. 3. 1998 ([Zawiera rozprawy:] Publicystyczne aspekty liryki greckiej [m.in. Home...) szczegóły 
197.książka: Steffen Wiktor: A Zeusa stawała się wola. Z badań nad literaturą grecką. 2007  szczegóły 
198.książka: Stępień Piotr: Towards the strophic grammar of Greek tragedy. 2010  szczegóły 
199.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
200.książka: Studies of Greek and Roman culture. Essays. 2009  szczegóły 
201.książka: Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in honour of Józef Korpanty. 2011  szczegóły 
202.książka: Studies of the ancient literature and culture. 2008  szczegóły 
203.książka: Sucharski Robert A.: Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej. 2005 ([Greckie systemy pisma - hieroglificzne, linearne A i B w świetle zach...) szczegóły 
204.książka: Sucharski Robert A.: Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B. 2000  szczegóły 
recenzja: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 381-388  szczegóły 
205.książka: Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji. 2008  szczegóły 
206.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 1991 ([Dot. lit. greckiej starożytnej okresu od 332 r. p.n.e. do 30 r. p.n.e...) szczegóły 
recenzja: Ciechanowicz Jerzy: Ludzie i bogowie. Życie Warszawy 1992 nr 100 s. 7  szczegóły 
recenzja: Jakowska Krystyna: Gdy tekst literacki staje się źródłem, czyli o nowej książce Anny Świderkówny. Polonistyka 1993 nr 3 s. 176-177  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Bogowie jak ludzie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Gdy Bogowie zeszli z Olimpu. Tygodnik Powszechny 1992 nr 36 s. 7  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Jaką Europę wybieramy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 90 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 3 s. 117-129  szczegóły 
207.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 2008  szczegóły 
208.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 1999  szczegóły 
recenzja: Lektor: Hellada i hellenizm. Tygodnik Powszechny 1999 nr 49 s. 13  szczegóły 
209.książka: Świderkówna Anna: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. 1995 ([Poprzednie wyd. ogłoszono pod nazw. autorki: Anna Świderek]....) szczegóły 
210.książka: Świderkówna Anna: Od bogów pogańskich do Boga żywego. 2007  szczegóły 
211.książka: Świderkówna Anna: Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB. 2004 ([Pojmowanie bóstwa, istota boskości w rozumieniu Plutarcha i Epikteta ...) szczegóły 
212.książka: Taplin Oliver: Tragedia grecka w działaniu. 2004 ([Sceniczny aspekt zachowanych dramatów greckich okresu klasycznego - A...) szczegóły 
recenzja: Soszyński Paweł: Widowisko artystyczne. Lampa 2004 nr 8 s. 76  szczegóły 
213.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 2: Pisarze V-X wieku. 1989 ([Zawiera przekazy o osadnictwie Słowian od czasów najdawniejszych po o...) szczegóły 
recenzja: Grzesik Ryszard: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 105-106  szczegóły 
214.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 3: Pisarze VII-X wieku. 1995 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) z pism autorów...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 238 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
215.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku. 1997 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) ze źródeł anon...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Lech A.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 566-567  szczegóły 
216.książka: Turasiewicz Romuald: Studia nad stylami greckiej prozy artystycznej. 2007 (Wprowadzenie. - kompozycja parataktyczna i jej odmiany funkcjonalne we...) szczegóły 
217.książka: Tynecka-Makowska Słowinia: Antyczny paradygmat prezentacji snu. 2002 (Od autorki. Wstęp. Rozdz. 1. Dwa rodzaje snów: enupnia i oneiroi. Rozd...) szczegóły 
218.książka: Ut vitam habeant. Księga jubileuszowa z okazji 25 rocznicy otrzymania sakry biskupiej księdza biskupa Stanisława Napierały. 2005  szczegóły 
219.książka: Vernant Jean-Pierre: Mit i religia w Grecji starożytnej. 1998 (Wprowadzenie. * Mit, rytuał, oblicze bogów: Głos poetów. Wizja monotei...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Grecki styl religijny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Mitu żal.... Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
220.książka: Vernant Jean-Pierre: Mity greckie czyli Świat, bogowie, ludzie. 2002  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 12 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Tchorzewska Anna: Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 60  szczegóły 
221.książka: Vernant Jean-Pierre: Źródła myśli greckiej. Z przedmową do nowego wydania i posłowiem autora. 1996  szczegóły 
recenzja: Legutko Ryszard: Racjonalizm Greków. Znak 1997 nr 4 s. 176-184 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Cud grecki po latach. Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 51-52  szczegóły 
222.książka: W kręgu filozofii klasycznej. 2000 (Bogdan Dembiński: Słowo wstępne. - Mieczysław A. Krąpiec: Czym jest fi...) szczegóły 
223.książka: Wach-Brzezińska Alicja: Mity Greków i Rzymian.  szczegóły 
224.książka: Wasilewski Marcin: Paideutyka Protagorasa i Platona. 2007 ([Rozumienie pojęcia paideia przez twórców antycznych (Ajschylos, Ary...) szczegóły 
225.książka: West M.L.: Wprowadzenie do metryki greckiej. 2003  szczegóły 
226.książka: West M.L.: Wschodnie oblicze Helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie. 2008  szczegóły 
227.książka: Wikarjak Jan: Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w Polsce. 2007  szczegóły 
228.książka: Winiarczyk Marek: Utopie w Grecji hellenistycznej.  szczegóły 
229.książka: Winiarczyk Marek: Utopie w Grecji hellenistycznej. 2012  szczegóły 
230.książka: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. 1996 (Wstęp. * I. Tradycja poetycka. 1. Wprowadzenie. 2. Homer. 3. Hezjod. 4...) szczegóły 
231.książka: Wunderlich Hans Georg: Tajemnica Krety. Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej. ([Zawiera m.in. rozdziały pośw. odczytaniu pisma linearnego B, ponadto ...) szczegóły 
recenzja: Kuczyński Maciej: Tam, gdzie mieszkają dusze. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
232.książka: Wyszomirski Sławomir: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997 (Wstęp. * Przedstawiciele Stoi Starszej i Średniej: 1. Stoa Starsza (o...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Cnota - skarb wieczny. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 245-247  szczegóły 
233.książka: Zalewska-Jura Hanna: W rytmie sikinnis. Studium nad warstwą aluzji i podtekstów w greckim dramacie satyrowym. 2006  szczegóły 
234.książka: Zawadzki Robert K.: Pieśń ludowa starożytnej Grecji. Różnorodność form i gatunków. 2001 (Od autora. Rozdz. I. Definicja greckiej pieśni ludowej. Rozdz. II. Aut...) szczegóły 
235.książka: Zawadzki Robert K.: Wojny perskie. Studium nad poezją i epoką. 1997 ([Wojny perskie z początku V w. p.n.e. ukazane poprzez świadectwa liter...) szczegóły 
236.książka: Zieliński Jacek: Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. Historia diaspory żydowskiej. Ewolucja Boga ...) szczegóły 
recenzja: Ibek Paweł: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 165-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: M.G.: Studia Judaica 2001 t. 3 (2000) nr 2 s. 323 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
237.impreza: "Dramat antyczny i jego recepcja" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: AWi: Antyk w naszych czasach. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Radoszek Krystyna: Dramat antyczny i jego recepcja. Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 287-288 (omówienie...) szczegóły 
238.impreza: "Graeca Aeterna" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lesiak Katarzyna: Konferencja "Graeca Aeterna". Classica Catoviciensia Scripta Minora 2000 t. 1 z. 1 s. 14-16 (sprawozdanie...) szczegóły 
239.impreza: "Grecja mykeńska a Grecja klasyczna" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Sharypkin Sergiusz: U źródeł cywilizacji europejskiej (Kronika naukowa). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
240.impreza: "Grecki dramat antyczny" - międzynarodowe sympozjum [International Forum in Greek Drama] (1995).  szczegóły 
artykuł: Krajewska-Wieczorek Anna: Sympozjum i festiwal teatralny w Delfach (VIII International Forum in Greek Drama. Delphi, Greece, August 22-27 1995). Meander 1996 nr 5/6 s. 329-337 (spraw....) szczegóły 
241.impreza: "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" w Bergen. Meander 1996 nr 11/12 s. 651-653 (spraw....) szczegóły 
242.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Klasyczne pod hasłem "Recepcja antyku na progu trzeciego tysiąclecia w Polsce" (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 21 (nota...) szczegóły 
243.impreza: "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Banek Kazimierz: Kobiety w kulcie Dionizosa. Nomos 2003 nr 41/42 s. 21-34 (m.in. obrazy kobiet w kulcie Dionizosa w literaturze...) szczegóły 
245.artykuł: Bartol Krystyna: Animizacja przyrody w poezji greckiej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 77-84  szczegóły 
246.artykuł: Bartol Krystyna: Antyczne klasyfikacje prozy i początki teorii narracji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2009 t. 72 (2008) s. 9-12  szczegóły 
247.artykuł: Bartol Krystyna: Eos 1989 t. 77 s. 376-378 ([rec. ks.:] Italo Gallo: Greek and Latin papyrology. Classical Handbuc...) szczegóły 
248.artykuł: Bartol Krystyna: Rola tekstu pisanego wobec tradycji oralnych greckiej liryki w epoce archaicznej. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 7-13  szczegóły 
249.artykuł: Beck Hans: Freiheit und Herrschaft in der athenischen Demokratie: Aristoteles, Niklas Luhmann und die "archai" der Polis. Electrum 2003 t. 9 s. 37-53 (nt. debaty o wolności w demakracji...) szczegóły 
250.artykuł: Benka Urszula M.: Na mrocznym Parnasie. Akant 2002 nr 8 s. 1-2 (nt. mitów greckich dot. pochodzenia sztuki i kondycji artysty...) szczegóły 
251.artykuł: Bettelheim Bruno: Inne spojrzenie na Edypa. Twórczość 1991 nr 6 s. 92-98 (analiza psychologiczna postaci Edypa w odniesieniu do kompleksu Edypa ...) szczegóły 
252.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
253.artykuł: Bielawski Krzysztof: Język kultowo-rytualny a tragedia grecka. Zarys dziejów problemu i jego perspektywy. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2001 nr 29 s. 33-56  szczegóły 
254.artykuł: Bielawski Krzysztof: Szał jako doświadczenie religijne i jego określenia w tragedii greckiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 45-60  szczegóły 
255.artykuł: Bigaj Jan: Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenie rzeczownika "ousia" [byt]. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 157-168  szczegóły 
256.artykuł: Bogaczyk Małgorzata: Pitagorejczycy: świat, prawda, liczby. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2005 nr 9/16 (2004/2005) s. 121-126 (dot. poglądów; z not. o autorce art. na s. 264...) szczegóły 
257.artykuł: Brzozowski Tomasz Tadeusz: O ironii i cynizmie (semantyka i miejsce obu pojęć w filozofii, literaturze i kulturze). Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2009 nr 24/32 (2007/2009) s. 42-48 (szerzej o początkach pojęć; z not. o autorze art. na s. 438...) szczegóły 
258.artykuł: Budzyński Józef: Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w.. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 173-190  szczegóły 
259.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Kuźnice i kowale w mitologii greckiej. Filomata 1994 nr 421/422 s. 180-191  szczegóły 
260.artykuł: Burakowski Dominik: Różnice w pojmowaniu pitagorejskiej harmonii. Polemiczne stanowiska Filolaosa, Archytasa i Arystoksenosa. Idea 2002 t. 14 s. 7-14  szczegóły 
261.artykuł: Burckhardt Jacob: Polis grecka. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 27-31 (esej...) szczegóły 
262.artykuł: Burliga Bogdan: Concequences of Freedom. The Case of Nicias and Socrates. Electrum 2003 t. 9 s. 21-36 (nt. debaty o wolności w demakracji...) szczegóły 
263.artykuł: Burliga Bogdan: Czy istniało "oświecenie" attyckie?. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 93-97 (nt. filozofii sofistycznej z V w. p.n.e....) szczegóły 
264.artykuł: Burnet John: Wczesna filozofia grecka. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 145-171 (m.in.: Anaksagoras, Arystoteles, Hezjod, Homer...) szczegóły 
265.artykuł: Calame Claude: Między słowem mówionym a pisanym: wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 297-322 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
266.artykuł: Calasso Roberto: Dziewica Europa. Plus Minus 1995 nr 45 s. 16 (fragment książki: R. Colasso: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. Kraków 199...) szczegóły 
267.artykuł: Cerri Giovanni: Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne (Ksenofanes, Parmenides, Empedokles). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 94-103  szczegóły 
268.artykuł: Chmielewski Adam: Problem poprawności nazw. Principia 1997 t. 18/19 s. 127-156 (dot. m.in. teorii Parmenidesa, Platona, Arystotelesa...) szczegóły 
269.artykuł: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 129-131 (rec. ks.: The Cambridge Companion to Greek Tragedy. [Red.] P.E. Easter...) szczegóły 
270.artykuł: Chrześcijańskie koncepcje filozofowania w starożytności (dokończenie). Przegląd Powszechny 2002 nr 3 s. 377-386 (dot. filozofii Grzegorza z Nazjanzu, Grzegorza z Nyssy, Bazylego z Ce...) szczegóły 
271.artykuł: Chwedczuk Weronika: Helios - antyczne opowieści o Słońcu. Subiectiva 2007 nr 1 s. 45-48  szczegóły 
272.artykuł: Ciechanowicz Jerzy: Kos - wyspa poetów. Życie Warszawy 1995 nr 76/77 dod. s. 6-7 (o poetach związanych z wyspą: Filetas z Kos, Asklepiades z Samos, Teok...) szczegóły 
273.artykuł: Cielecki Piotr: O bogach, lustrach i wielkiej obietnicy czyli ku współczesnemu antropocentryzmowi. (Fo:pa) 2008 nr 17 s. 48-56 (głównie dot. mitu Narcyza...) szczegóły 
274.artykuł: Cornford Francis Macdonald: Mistycyzm i nauka w tradycji pitagorejskiej. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 39-76 (m.in. na podstawie twórczości aut.: Parmenides, Platon, Arystoteles, P...) szczegóły 
275.artykuł: Cristiani Marta: "Aeterni pia providentia regis". Opatrzność a rozumność świata: pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem. Communio 2002 nr 6 s. 3-17 (m.in. dot.: Augustyn św., Boecjusz, Kleantes z Assos, Platon, Tom...) szczegóły 
276.artykuł: Czerwińska Jadwiga, Koźluk Magdalena: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Pierre Voelke: Un theatre de la marge. Aspects figuratifs ...) szczegóły 
277.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Hiketeia (akt błagalmy) - bezsilność czy przemoc. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2005 t. 59 s. 145-159 (m.in.: Aischylos, Eurypides, Homer...) szczegóły 
278.artykuł: Czerwińska Jadwiga: La nozione thymos da Omero, Eraclito e Democrito. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 7-22  szczegóły 
279.artykuł: Ćwiek Przemysław Jan: Bogowie greckich mitów. Laetare 2001 nr 10/11 s. 8491  szczegóły 
280.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w antycznej matematyce i filozofii. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 219-239 (nt. rozowuj koncepcji nieskończoności w filozofii greckiej...) szczegóły 
281.artykuł: Dal Covolo Enrico: Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek). Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 157-172 (dot. dzieł następujących twórców: Ignacy Antiocheński, Jan Chryzosto...) szczegóły 
282.artykuł: Danielewicz Jerzy: Biesiadne inicjacje (Rozważania o greckim sympozjonie). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 56-62  szczegóły 
283.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
284.artykuł: Degórski Bazyli: Sformułowanie wiary w trójjedynego Boga w latach 360-380. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 227-235 (m.in. nt. następujących twórców w wypracowanie klasycznej formuły tryn...) szczegóły 
285.artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 484-486 ([rec. ks.:] Origene - Eustazio - Gregorio di Nissa. La maga di Endor. ...) szczegóły 
286.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
287.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Z problematyki pitagoreizmu. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 13-26  szczegóły 
288.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 17-36 (dot. m.in. Homera, Platona, Arystotelesa, Anaksymandra, Talesa, Anaksy...) szczegóły 
289.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: "Arche" jako Absolut w filozofii milezyjczyków. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
290.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł filozofii. Od mitu do logosu. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 123-138 (analiza przejścia od myśli mitologicznej do myśli filozoficznej w filo...) szczegóły 
291.artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2008 t. 7 nr 1 s. 74-77 (rec. ks.: Theodore Reinach: Texte d'auteurs grecs et romains relatifs ...) szczegóły 
292.artykuł: Dodds Eric: Błogosławione szaleństwo. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 73-103 (fragment książki Erica Doddsa "The Greeks and the irrational"...) szczegóły 
293.artykuł: Domański Juliusz: Chrześcijaństwo a filozofia grecka. Znak 1992 nr 1 s. 58-66 (z not. o autorze, s. 139...) szczegóły 
294.artykuł: Domański Juliusz: Europa. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 18-39 [...) szczegóły 
295.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kulturze chrześcijańskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
296.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji. Idea 1992 t. 5 s. 7-27  szczegóły 
297.artykuł: Duliński Tomasz: Sofistyczne teorie państwa i społeczeństwa. Meander 1992 nr 3/4 s. 129-153  szczegóły 
298.artykuł: Dworacki Sylwester: Tragedia historyczna w starożytnej Grecji. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
299.artykuł: Eckmann Augustyn: Przebóstwienie człowieka w rzeczzywistości kościoła według autorów wczesnochrześcijańskich. x 2004 ([w ks.:] Świadek Chrystusowych ciepień (1 P 5, 1). Prace dedykowane Ks...) szczegóły 
300.artykuł: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 408-414 ([rec. ks.:] G.J. Szemler, W.J. Cherf, J.C. Kraft: Thermopylai. Myth an...) szczegóły 
301.artykuł: Fijałkowski Paweł: W kręgu miłośników i lubych. Homoseksualiści w życiu społecznym i kulturze Aten w VI -IV w. p.n.e.. Etyka 2003 t. 36 s.175-192 (dot. m.in. Sokratesa, Platona...) szczegóły 
302.artykuł: Frąckiewicz Katarzyna: Imperfect indicative/aorist and present imperative/aorist middle and passive of athematic deponent verbs in poetry of ancient Greece of archaic and classical period. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2012 t. 9 (2986) s. 9-15 (z fragm. utworów w języku greckim...) szczegóły 
303.artykuł: Furley William: Types of Greek hymns. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 21-41 (tekst wykładu wygłoszonego w Krakowie 26 X 1990....) szczegóły 
304.artykuł: Gajda Janina: Przedplatońskie koncepcje prawdy. Ontologiczny i aksjologiczny aspekt kategorii "aletheia" w filozofii przedplatońskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 31-52 (z Aneksem zawierającym wykaz zachowanych fragmentów pism filozofów prz...) szczegóły 
305.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii-harmonii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 41-65  szczegóły 
306.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Teorie znaku i komunikacji w filozofii starożytnej (Od Homera do Platona). Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 1 s. 87-123  szczegóły 
307.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Znak 1998 nr 4 s. 100-113 (nt. stosunku do zła Sokratesa, Arystotelesa i Platona...) szczegóły 
308.artykuł: Gałązka Bartosz: "Paideia" poetów i filozofów. Wychowanie filozoficzne i jego specyfika a kształtowanie wizji świata i człowieka. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
309.artykuł: Gawroński Alfred: Rewolucja lingwistyczna presokratyków. Znak 1992 nr 1 s. 76-85 (z not. o autorze, s. 139...) szczegóły 
310.artykuł: Gładczuk Czesław: Czym dla Greków była filozofia?. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 165-174  szczegóły 
311.artykuł: Gładczuk Czesław: Relatywizmu sekwencje. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 471-474 (m.in. nt. źródeł poglądów relatywistycznych w filozofii greckiej...) szczegóły 
312.artykuł: Gładziuk Nina: Tysiąc oczu polis. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 38-57 (nt. rozważań Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Hannah Arendt o motywi...) szczegóły 
313.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Eos 1989 t. 77 s. 352-357 ([rec. ks.:] E. Schwertheim: Die Inschriften von Hadrianoi und Hadriane...) szczegóły 
314.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Pojęcia "hellenizmu" i "barbaryzmu" jako wyznaczniki Herodotowej i europejskiej humanitas. Meander 2003 nr 3/4 s. 253-263 (Grecja jako szkoła humanitaryzmu dla czasów nowożytnych, grecki system...) szczegóły 
315.artykuł: Głombiowski Krzysztof: W kręgu słów i gestów - pojęcie "hellenizmu" i "barbaryzmu" w kulturze greckiej epoki archaicznej i wczesno-klasycznej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 303-317  szczegóły 
316.artykuł: Gorzkowski Albert: O tragedii greckiej - tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 125-135 (nt. błędów i uproszczeń w nauczaniu o tragedii greckiej w szkole średn...) szczegóły 
317.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
318.artykuł: Gos Maciej: Przegląd Filozoficzny 1996 nr 3 s. 195-196 ([rec. ks.:] A.S. Stepanova: Filosofia drevnejj stoi, Sankt Petersburg ...) szczegóły 
319.artykuł: Górniak Anna: Aretalogie bogini Izydy. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 3-25 (nt. zachowanych tekstów aretologicznych - opowiadań o niezwykłej mocy ...) szczegóły 
320.artykuł: Grodecki Tomasz: Chrześcijanskie koncepcje filozofowania w starożytności (I). Przegląd Powszechny 2002 nr 1 s. 90-99 (dot. m.in. filozofii świętego Justyna...) szczegóły 
321.artykuł: Grodecki Tomasz: Chrześcijańskie koncepcje filozofowania w starożytności (II). Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 215-224 (dot. filozofii Orygenesa i świętego Justyna...) szczegóły 
322.artykuł: Grzelak-Krzymianowska Adriana: Człowiek złotego wieku, czyli helleński ideał życia szczęśliwego. Meander 2003 nr 5/6 s. 373-388 (głównie na podstawie dzieł Hezjoda...) szczegóły 
323.artykuł: Gzella Stanisław: Słownik osobisty filologa. Filomata 1990 nr 396 s. 95-107 (nt. mitologii i języka starożytnych Greków współcześnie...) szczegóły 
324.artykuł: Heidegger Martin: Hegel i Grecy. Logos i Ethos 1992 nr 1 s. 55-66 (filozofia starożytnych Greków w ujęciu filozofii współczesnej...) szczegóły 
325.artykuł: Hejza Violetta: "Ateny szkołą wychowania Hellady". Kultura Aten w okresie Peryklesa. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 183-191  szczegóły 
326.artykuł: Iluk Jan, Paner Anna: Historycy greccy mistrzami wychowania obywatelskiego. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3 s. 129-140 (m.in. dot. autorów: Herodot, Hezjod, Homer, Ksenofont, Solon, Tukidyde...) szczegóły 
327.artykuł: Iwanek Małgorzata: Kategoria strony w późnoantycznych scholiach do "Texnh grammatikh" Dionizjosa Trakla. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 43-55  szczegóły 
328.artykuł: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo a grecka paideia. Znak 1992 nr 1 s. 42-47 (z not. o autorze, s. 139-140...) szczegóły 
329.artykuł: Jaroszyński Piotr: Piękno doskonalące człowieka. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 37-42 (szerzej o teoriach piękna w literaturze starożytnej Grecji...) szczegóły 
330.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Leksykalne rozumienie kerygmy w literaturze przedchrześcijańskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 2003 z. 4 (2002) s. 171-174 (m.in. w twórczości: Demostenes, Ksenofont, Sofoklesa...) szczegóły 
331.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 71-89  szczegóły 
332.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gntium" o hierarchii kościelnej. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 193-212 (analiza myśli greckich Ojców Kościoła wykorzystanych w konstytucji, m....) szczegóły 
333.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
334.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Fenomen języka greckiego od wspólnoty indoeuropejskiej do tryglosji nowogreckiej. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 203-205 (streszcz. referatu...) szczegóły 
335.artykuł: Kabziński Jacek K.: Beginnings of logic from contemporary point of view. Reports on Philosophy 2003 nr 21 s. 207-245 (nt. początków logiki; dot. przede wszystkim działalności następujących...) szczegóły 
336.artykuł: Kaczyńska Elwira: Czy istniała kreteńska Metymna? Studia nad przekazami Klaudiusza Eliana i Stefana Bizantyjskiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 65-77 (nt. homonimii w świecie antycznym; próba identyfikacji nazw geograficz...) szczegóły 
337.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 196-199 (rec. ks.: A. Lvov: Greki i Evrei. Dialog v pokoleniaykh. Sankt-Peterbu...) szczegóły 
338.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 187-189 (rec. ks.: Claudio Morschini, Enrico Norelli: Early christian Greek and...) szczegóły 
339.artykuł: Kerenyi Karl: Człowiek i maska. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 141-146 (funkcja maski w kulturze i literaturze starożytnej...) szczegóły 
340.artykuł: Kiblicki Anatol, Użgorow Anatol: Narodziny filozofii jako refleksji o człowieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1990 nr 13 (1988) s. 5-19  szczegóły 
341.artykuł: Kijewska Agnieszka: Nikidion w poszukiwaniu szczęścia. Znak 1995 nr 8 s. 134-140 ([rec. ks.:] Martha C. Nussbaum: The therapy of desire. Theory and prac...) szczegóły 
342.artykuł: Kłys Anna: W poszukiwaniu miejsc mitycznych. Życie 2000 nr 170 s. 15 (lektura tekstów starożytnych jako inspiracja odkryć archeologicznych n...) szczegóły 
343.artykuł: Kobierzycki Tadeusz: Pojęcie odwagi i męstwa - od Siedmiu Mędrców do Demokryta. Studium filozoficzno-psychologiczne. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 3-14  szczegóły 
344.artykuł: Komornicka Anna Maria: Pojęcie prawdy w starożytnej literaturze greckiej. Znak 1992 nr 1 s. 34-41 (not. o Annie Komornickiej, s. 140...) szczegóły 
345.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 165-169 ([rec. ks.:] Elizabeth S. Belfiore: Murder Among Friends: Violation of ...) szczegóły 
346.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 378-382 (rec. książki zb.: Science and Mathematics in Ancient Greek Culture. Re...) szczegóły 
347.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 375-378 (rec. książki: Rush Rehm: The Play of Space. Spatial Transformation in ...) szczegóły 
348.artykuł: Komorowska Joanna: Julian of Laidicea and the military. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 61-70 (nt. zachownych tekstów astrologicznych; szerzej o tekście Juliana z Lo...) szczegóły 
349.artykuł: Korus Kazimierz: U źródeł greckiego mimu literackiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 9-29  szczegóły 
350.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Czym jest filozofia klasyczna?. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 5-14 (1. w sensie czasowym; 2. w sensie przedmiotowym; 3. w sensie sformułow...) szczegóły 
351.artykuł: Kubiak Zygmunt: Poezja między muzyką i myślą. Regiony 1992 nr 1 s. 78-85 (esej...) szczegóły 
nawiązanie: Kubiak Zygmunt: Regiony 1992 nr 2 s. 131  szczegóły 
352.artykuł: Kubiak Zygmunt: Według Greków. [Cz. I:] Początki świata i ludzkości. [Cz. II:] Teologia olimpijska. Regiony 1996 nr 1 s. 5-26, nr 3 s. 59-75 (na podstawie mitologii i twórczości literackiej; głównie dot. autorów:...) szczegóły 
353.artykuł: Kubiak Zygmunt: Według Greków [Cz. III:] Apollo i Delfy. [Cz. IV:] Herakles. Regiony 1997 nr 1 s. 25-38, nr 2 s. 64-87 (na podstawie mitologii i twórczości literackiej; cd. z 1996...) szczegóły 
354.artykuł: Kubok Dariusz: "Chaos" a apeiron. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 21-33 (szerzej nt. "Teogonii" Hezjoda i "Fizyki" Arystotelesa...) szczegóły 
355.artykuł: Kubok Dariusz: Problem peras i apeiron w filozofii przedsokratejskiej. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 21-26  szczegóły 
356.artykuł: Kubok Dariusz: Sokratycy przed Sokratesem. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2012 t. 30 (2991) s. 331-335 (epika Homera i wczesnogrecka liryka Teognisa z Megary jako źródła sokr...) szczegóły 
357.artykuł: Kukuła Elżbieta: "Arete" okresu klasycznego. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3/4 (2002) s. 23-48  szczegóły 
358.artykuł: Kukuła Elżbieta: Ideał "arete" w piśmiennictwie okresu archaicznego. Kwartalnik Pedagogiczny 2002 nr 1 s. 25-48  szczegóły 
359.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty Presokratyków. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 81-83 (wstęp do publikacji zbioru fragmentów tekstów wczesnych filozofów grec...) szczegóły 
360.artykuł: Kurdziałek Marian: Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 3-15 (nt. koncepcji Platona i Arystotelesa oraz stoików, później rozpowszech...) szczegóły 
361.artykuł: Kurko Jan: Prawda i jej poznanie w greckich apologiach II wieku. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 109-121  szczegóły 
362.artykuł: Kurylewicz Gabriela: Wzrok czy słuch?. Ogród 1993 nr 1/4 s. 294-300 (metafizyka w literaturze greckiej, m.in. o Arystotelesie i Plotynie...) szczegóły 
363.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
364.artykuł: Lajbig-Węgrzyńska Sylwia: Das Geheimnis des Kretischen Labyrinths. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2006 t. 3 (2432) s. 13-28 (powiązanie mitu kreteńskiego z historią Krety, z odwołaniami do staroż...) szczegóły 
365.artykuł: Leder Andrzej: Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 178-191 (dot. wyroczni, zagadki i tragedii; z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
366.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 177-181 ([rec. ks.:] Andre Bernard: Sorciers grecs. Paris 1991....) szczegóły 
367.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Z problematyki badań nad religią starożytnych Greków. Wiadomości Historyczne 1994 nr 3 s. 135-142  szczegóły 
368.artykuł: Leondariti Wasiliki: Poezja drogą do człowieka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 37-38  szczegóły 
369.artykuł: Lewandowicz Janusz: Tragedia grecka jako dzieło religijne. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 31-48  szczegóły 
370.artykuł: Lichański Jakub Z.: Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 45-53  szczegóły 
371.artykuł: Lisecki Wiesław: Logos - rhytmos - harmonia. Krótka opowieść o długich uszach. Monochord 1993 t. 1 s. 13-16 (grecka poezja liryczna jako połączenie słowa i muzyki...) szczegóły 
372.artykuł: Longosz Stanisław: Chrystologia Ojców Kapadockich. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 155-176 (w świetle pism św. Bazylego (Wielkiego) z Cezarei, św. Grzegorza z Nys...) szczegóły 
373.artykuł: Longosz Stanisław: Geneza i pierwsze znaczenie terminu "świecki" - "laicus" w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 53-65 (dot. m. in. osób:...) szczegóły 
374.artykuł: Łatka Alicja: Die Geschichte der Entfuehrung des Chrisippos angesichtes des Mythos von Ganymedes. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 19-48 (m.in. w twórczości Eurypidesa...) szczegóły 
375.artykuł: Ługiewicz Aleksandra: Antyczna magia i religia. Przegląd Religioznawczy 2001 nr 2 s. 3-18  szczegóły 
376.artykuł: Łukaszewicz Adam: Einige Bemerkungen zu den Asketen in den griechischen urkundlichen Papyri. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 219-223...) szczegóły 
377.artykuł: Maciejewska Anna: Początki greckiej terminologii gramatycznej (Do Platona). Meander 1994 nr 9/10 s. 487-492  szczegóły 
378.artykuł: Marchewka Anna: "Consonantes mobiles" u Homera i Herodota. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 29-37 (referat wygłoszony na XCIV Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa F...) szczegóły 
379.artykuł: Marciniak Przemysław: Ancient drama in Byzantine education. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 21 s. 83-103  szczegóły 
380.artykuł: Marcińczak Łukasz: "Stoicki mędrzec, czyli apostoł Rozumu". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 224-239 (nt. stoicyzmu grecko-rzymskiego i religii chrześcijańskiej; z odwołani...) szczegóły 
381.artykuł: Milewski Andrzej: Orfizm. Korzenie filozofii. Gnosis 1998 nr 10 s. 2-14 (próba rekonstrukcji rdzennej doktryny orfickiej...) szczegóły 
382.artykuł: Milewski Ireneusz: Okoliczności śmierci biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku. Przyczynek do dziejów Kościoła późnoantycznego. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 99-112 (m.in. w świetle dzieł św. Atanazego z Aleksandrii, Theophanesa, Teodor...) szczegóły 
383.artykuł: Minakowski Marek Jerzy: Dyskusje starożytnych Greków. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 93-07 (wyniki badań nad tezą Arystotelesa uznającą, że jest on twórcą teorii ...) szczegóły 
384.artykuł: Misiarczyk Leszek: Początki chrześcijańskiej nauki o wcieleniu w pismach Ojców Apostolskich. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 21-40 (na podstawie listów św. Ignacego z Antiochii, Polikarpa ze Smyrny, "Li...) szczegóły 
385.artykuł: Misiarczyk Leszek: Rola świeckich w pismach Ojców Apostolskich i Apologetów. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 67-88 (dot. funkcji nadawanych osobom świeckim w Kościele antycznym; m. in. n...) szczegóły 
386.artykuł: Misiarczyk Leszek: Teologia wcielenia u Apologetów Greckich II wieku. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 41-70 (m.in. w "Apologii" Arystydesa z Aten, pismach Justyna Męczennika, "Hom...) szczegóły 
387.artykuł: Musiał Danuta: "Ciało jest więzieniem duszy" - o nauce orfików. Mówią Wieki 1990 nr 12 s. 39-43 (koncepcje religijne sekty orfików, podstawy mitologiczne, relacje pisa...) szczegóły 
388.artykuł: Musiał Danuta: Pitagoreizm. Zarys problematyki. Meander 1996 nr 7/8 s. 353-362 (pitagoreizm (VI w. pne.) jako szkoła filozoficzna i sekta religijna or...) szczegóły 
389.artykuł: Narecki Krzysztof: Le logos aux origines de la pensee grecque. Etude semantique et philosophique. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 365-371 (tezy pracy habilitacyjnej...) szczegóły 
390.artykuł: Narecki Krzysztof: Rozwój pojęcia "logos" we wczesnej myśli greckiej. Cz. I: Epika i liryka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 21-49 (dot. autorów: Alkajos, Alkman, Anakreont, Archiloch, Bakchylides, Hezj...) szczegóły 
391.artykuł: Narecki Krzysztof: Wokół książki Boboljuba Sijakovića. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 219-227 ([rec. ks.:] Bogoljub Sijakovic: Bibliographia Praesocratica. A Bibliog...) szczegóły 
392.artykuł: Nawara Paweł: Kształtowanie się koncepcji przebóstwienia ("theosis") w myśli telogiczno-filozoficznej wczesnego chrześcijaństwa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 28 (2065) s. 87-110 (m.in w tekstach Filona Aleksandryjskiego, Orygenesa, Pseudo-Dionizego...) szczegóły 
393.artykuł: Nawotka Krzysztof: Euergetyzm a polis grecka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 23 (1955) s. 59-79 (dobroczynność pogańska m.in. w świetle inskrypcji i tekstów Polibiusza...) szczegóły 
394.artykuł: Nawotka Krzysztof: Freedom, the Greeks and Alexander the Great. Electrum 2003 t. 9 s. 67-74 (m.in. w świetle źródfeł epigraficznych, tekstów Demostenesa i Diodora...) szczegóły 
395.artykuł: Nyk Adam: Immagine evangelica di Maria madre di Gesu nei primi tre secoli. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 391-401 (dot. ewangelicznego obrazu Maryi w pismach autorów chrześcijańskich, t...) szczegóły 
396.artykuł: Panofsky Erwin: Sztuka - między pięknem a naturą. Znak 1993 nr 11 s. 55-67 (starożytni twórcy nt. piękna i sztuki, m.in. Ciceron, Platon, Arystote...) szczegóły 
397.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych. Człowiek w Kulturze 1999 [t.] 12 s. 145-164 (w poglądach pisarzy: Arystoteles, Pindar, Platon, Sofokles, Solon...) szczegóły 
398.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Sofistyczna droga do dojrzałości moralnej. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 37-50 (nt. poglądów sofistów na źródła świadomości moralnej; szerzej o Protag...) szczegóły 
399.artykuł: Pąkcińska-Niepołomska Maria: Greckie źródła rozważań nad sytuacją człowieka w społeczeństwie i państwie. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 197-203  szczegóły 
400.artykuł: (PIK): Niewolnicy rytmu. Trybuna 2002 nr 90 s. 13 (o prowadzonych przez Ricardo Mansillę i E. Busha z National Autonomous...) szczegóły 
401.artykuł: Piwowarczyk Przemysław: The Jewish Festival of Sukkot in the eyes of the pagan authors. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2010 t. 7 (2834) s. 63-72 (żydowskie Święto Namiotów w opisie Plutarcha, Tacyta, Menandra z Lao...) szczegóły 
402.artykuł: Plezia Marian: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 143-145 ([rec. ks. zb.:] Wilamowitz nach 50 Jahren. Red. William M. Calder III,...) szczegóły 
403.artykuł: Plisiecka Marta: Współczesny człowiek wobec tragedii greckiej według A.J. Festugiere'a. Człowiek w Kulturze 1999 [t.] 12 s. 13-22  szczegóły 
404.artykuł: Podgórska Joanna: Bliskość bóstwa. Polityka 2003 nr 27 s. 76-80 (nt. mitologii greckiej w kontekście podróży po współczesnej Grecji...) szczegóły 
405.artykuł: Podlecki Anthony J.: Who killed Lycambes' daughters? An ancient literary mystery solved. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 217-227  szczegóły 
406.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 77-79 (streszczenie referatu...) szczegóły 
407.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2004 t. 66 (2002) s. 92-94 (streszczenie referatu...) szczegóły 
408.artykuł: Pospiszyl Kazimierz: Perseusz oswobodzicielem Pegaza (Rodzinne uwarunkowania kreatywności). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 9-20 (próba analizy procesu rodzinnych uwarunkowań kreatywności ukazany w mi...) szczegóły 
409.artykuł: Press Ludwika: "Homo ludens" w starożytnej Grecji. Meander 1993 nr 5/6 s. 195-211  szczegóły 
410.artykuł: Pycka Waldemar: Wokól narodzin jońskiej filozofii przyrody. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
411.artykuł: Ranzato Sofia: Christeria Livio Rossetti Oblata.. Peitho 2011 nr 1 s. 231-236 (rec. ks.: Il quinto. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rosse...) szczegóły 
412.artykuł: Reale Giovanni: Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego. Ethos 2000 nr 1/2 s. 32-45 (dot. twórczości Platona, Plutarcha i Sokratesa...) szczegóły 
413.artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Wojna cypryjsko-perska w świetle świadectw greckich. Meander 1991 nr 1/2 s. 3-10 (m.in. w pismach Diodora, Izokratesa, Ksenofonta i Pauzaniasza...) szczegóły 
414.artykuł: Rominkiewicz Jarosław: Problem opieki nad rodzicami w prawodawstwie ateńskim. Meander 1990 nr 7/9 s. 151-157 (m.in. u Platona, Arystofanesa, Eurypidesa, Homera, Hezjoda, Arystotele...) szczegóły 
415.artykuł: Rosół Rafał: Cypryjskie pismo sylabiczne. Nowy Filomata 2004 nr 1 s. 37-44  szczegóły 
416.artykuł: Rostropowicz Joanna: The Alexandrians and the drama (Several remarks and reflexions). Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 269-275 (nt. dramatów wystawianych w teatrze w Aleksandrii (Egipt) w czasach fa...) szczegóły 
417.artykuł: Russo Lucio: Nauka, sztuki przedstawiające, literatura i muzyka. x 2005 ([w ks.:] Russo Lucio: Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauk...) szczegóły 
418.artykuł: Russo Lucio: Studia filologiczne i językoznawcze. x 2005 ([w ks.:] Russo Lucio: Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauk...) szczegóły 
419.artykuł: Rutherford Ian: Pindar "Paean" VIIIA, The "Cassandra" of Bacchylides and the Anonymous "Cassandra" in P. Oxy. 2368. An exploration in lyric structure. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 5-12  szczegóły 
420.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pić i pisać. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2005 nr 13 s. 21 ([rec. ks.:] Florence Dupont: L'invention de la litterature. De l'ivres...) szczegóły 
421.artykuł: Schmude Michael P.: Nomos und Physis auf der Buehne - Entwicklung und Gestaltung einer Antithese von der klassischen griechischen Tragoedie zur hellenistischen neuen Momoedie. Eine Skizze. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 77-83  szczegóły 
422.artykuł: Sieroń Józef: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 157-162 ([rec. ks.:] O. Larsen: Ethik und Demokratie. Die Entstehung des ethisc...) szczegóły 
423.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Nieuchronność nieruchomości (1). Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 75 (felieton; m.in. nt. poglądów na zmienność Epikura, Heraklita i Parmeni...) szczegóły 
424.artykuł: Soszyński Jacek: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2009 t. 3 s. 247-251 ([rec. ks.:] Anthony Grafton, Megan Williams: Christianity and the Tran...) szczegóły 
425.artykuł: Sprawski Sławomir: Delfy, amfiktionia i wojny święte. Filomata 1991 nr 404 s. 318-329 (miejsce kultu i jego funkcjonowanie m.in. w świetle relacji Pauzaniusz...) szczegóły 
426.artykuł: Sprawski Sławomir: Wojna święta w starożytnej Grecji (Problem terminologii). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 43-49 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
427.artykuł: Spychała Jarosław Marek: Orfeusz i orficy - zarys problematyki. Klio 2003 nr 4 s. 3-24g (nt. mitu Orfeusza, pism orfickich, orfików i misteriów orfickich...) szczegóły 
428.artykuł: Staniewski Włodzimierz: "Gardzienice" - praktykowanie humanistyki. Esej teatralny. Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 148-177 (prezentacja formuły teatru, sztuka antyku - dramaturgia i muzyka - jak...) szczegóły 
429.artykuł: Starnawski Jerzy: Polski historyk literatury autorem francuskiego opracowania trzech tragików greckich. Meander 1992 nr 7/8 s. 393-409 (nt. Wacława Gasztoffta, który wydał w Paryżu opracownie w dwóch tomach...) szczegóły 
430.artykuł: Starowieyski Marek: Dwa tomy "Corpus Christianorum". Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 273-275 ([rec. ks.:] Repertoire des biblioteques et de catalogues de manuscrits...) szczegóły 
431.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna: 2. Księga pamiątkowa ku czci prof. Michel Spanneut. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 259-260 ([rec. ks. zb.:] Valeurs dans le Stoicisme. Du portique a nos jours. Te...) szczegóły 
432.artykuł: Stebnicka Krystyna: Historiografia w drugiej sofistyce. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 327-343 (o twórczości retorów, zwanych także sofistami, od I w....) szczegóły 
433.artykuł: Stępień Tomasz: Filozoficzne podstawy rozumienia Opatrzności u Greckich Ojców Kościoła. Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 97-114  szczegóły 
434.artykuł: Styka Jerzy: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej krytyce literackiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 63-67 (dotyczy twórczości pisarzy: Arystoteles, Heraklit, Platon, Pseudo-Lon...) szczegóły 
435.artykuł: Sucharski Robert A.: A-ma-tu-na: une deesse pylienne retrouvee?. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 27-30  szczegóły 
436.artykuł: Sucharski Robert A.: Ancient and modern Greek some points to discuss. Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 147-155 (uwagi nt. starożytnego i współczesnego języka greckiego...) szczegóły 
437.artykuł: Sullivan Shirley Darcus: "Self" and psychic entities in early Greek epic. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
438.artykuł: Sullivan Shirley Darcus: The removal of psychic entities in Early Greek poetry. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 2 s. 189-199  szczegóły 
439.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
440.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 41-52 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
441.artykuł: Swoboda Antoni: Stoicka koncepcja cnoty. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 31-41  szczegóły 
442.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Doświadczanie historii. Eseje Jana Kotta o tragedii antycznej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 91-107 (dot. książki: Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kr...) szczegóły 
443.artykuł: Szlezak Thomas Alexander: Polis - Arche - Adikia. Ateny w ocenie Sofoklesa, Tukidydesa i Platona. Meander 2000 nr 2 s. 295-107  szczegóły 
444.artykuł: Szmurło Roman: Śmierć Maniego (Fragmenty III Homilii manichejskiej). Wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 291-297  szczegóły 
445.artykuł: Szram Mariusz: Hesiodus christianus. Hezjodejska praeparatio evangelica w ujęciu wczesnochrześcijańskich pisarzy aleksandryjskich. x 2004 ([w ks.:] Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte u...) szczegóły 
446.artykuł: Sztobryn Sławomir: Szkice z historii myśli pedagogicznej. Refleksja filozoficzno-pedagogiczna starożytnych w polskim czasopiśmiennictwie (1900-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 23-44 (m.in.: Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha...) szczegóły 
447.artykuł: Środa Magdalena: Tęsknota za Pindarem. Zakazać Olimpiad?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 39 s. 4 (kult sprawności fizycznej i piękna, obraz walk sportowych i igrzysk ol...) szczegóły 
sprostowanie: Szarmach Marian: "Tęsknota za Pindarem". Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Środa Magdalena: O olimpiadzie. Tygodnik Powszechny 2000 nr 44 s. 13 (list do red....) szczegóły 
448.artykuł: Świderek Anna: La cite greque et l'evolution de la mentalite religieuse dans les premiers temps de l'epoque hellenistique. Eos 1990 t. 78 s. 259-272  szczegóły 
449.artykuł: Świderkówna Anna: Duch grecki - dziś?. Ogród 1991 nr 2 s. 96-105 (wywiad nt. kultury i literatury hellenistycznej; rozm. Antoni Czyż...) szczegóły 
450.artykuł: Świderkówna Anna: Odpowiedzialność popularyzatora. Życie Warszawy 1992 nr 113 s. 3 (wywiad nt. potrzeby popularyzowania kultury starożytnej Grecji; rozm. ...) szczegóły 
451.artykuł: Tabor Bogusława: Obraz gminy chrześcijańskiej w pismach Nowego Testamentu i Ojców Apostolskich. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 25-34 (na podstawie Dziejów Apostolskich, listów apostolskich oraz tekstów tz...) szczegóły 
452.artykuł: Tadajczyk Konrad T.: Tabliczka PY Un 1314 w nowym świetle. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 47-54 (rekonstrukcja tekstu...) szczegóły 
453.artykuł: Tkacz Magdalena: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 223-227 ([rec. ks. zb.:] Handbook of classical rhetoric in the hellenistic peri...) szczegóły 
454.artykuł: Tkacz Magdalena: Z zagadnień retoryki antycznej. Nowy Filomata 2001 nr 2 s. 91-92 (sztuka wypowiadania się w tradycji greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
455.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
456.artykuł: Traina Giusto: Hellenism in the East: Some Historiographical Remarks. Electrum 2002 t. 6 s. 15-24 (prezentacja nowoczesnego podejścia badawczego nt. wpływów greckich na ...) szczegóły 
457.artykuł: Trochonowicz Beata: Wpływ filozofii starożytnej Grecji na współczesne wychowanie moralne. Poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa - implikacje praktyczne. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
458.artykuł: Turasiewicz Romuald: Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V wieku p.n.e.. Meander 1991 nr 7/8 s. 269-285  szczegóły 
459.artykuł: Turasiewicz Romuald: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 117-120 ([rec. ks.:] Maarit Kaimio: Phisical contact in Greek tragedy. A study ...) szczegóły 
460.artykuł: Turasiewicz Romuald: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 354-362 ([rec. ks.:] Nathan Spiegel: War and peace in the classical Greek liter...) szczegóły 
461.artykuł: Turasiewicz Romuald: Kompozycja parataktyczna i jej odmiany funkcjonalne we wczesnej prozie helleńskiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1995 nr 23 s. 63-84  szczegóły 
462.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
463.artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem logografii sądowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 74-76  szczegóły 
464.artykuł: Turasiewicz Romuald: Zakres znaczeniowy terminu logographos w greczyźnie V i IV w. p.n.e.. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 23-34  szczegóły 
465.artykuł: Turczyński Andrzej: Więzień drzewa wieloowocowego. Autograf 2003 nr 4 s. 4-10 (mit o Tantalu jako przypowieść o nienasyceniu, o zgubnym pożądaniu i p...) szczegóły 
466.artykuł: Turek Waldemar: Dlaczego studiować pisma Ojców Kościoła?. Studia Płockie 2003 t. 31 s. 15-26 (dotyczy: Atanazy Wielki św., Augustyn św., Cyryl Jerozolimski św., Gr...) szczegóły 
467.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Na czym polegała jednorodność tzw. pierwszej sofistyki. x 1994 ([W ks.:] Victori Steffen nonagenario. Poznań 1994, s. 59-66....) szczegóły 
468.artykuł: Tynecka-Makowska Słowinia: Prefreudowskie antycypacje w antycznych interpretacjach snów (przykład Platona, Herodota i Cycerona). Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 71-97  szczegóły 
469.artykuł: Ulanowski Krzysztof: "U podstaw mitu nie leży myśl, sam mit jest myśleniem". Mit i mitologia grecka od epoki archaicznej do Platona. Rocznik Mitoznawczy 2008 t. 2 s. 29-37  szczegóły 
470.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Była sobie raz... Grecja (Z Jean-Pierre Vernantem rozmawia Francois Busnel). Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 102-108 (wywiad nt. źródeł myśli greckiej; wg Le Magazine Litteraire (Fr...) szczegóły 
471.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Polis - przestrzeń obywateli. Res Publica 1990 nr 3 s. 11-13 (fragmenty książki J.-P. Vernant: Źródła myśli greckiej. Przełożył Jerz...) szczegóły 
472.artykuł: W Szczecinie teatry świata. Rzeczpospolita 1996 nr 100 s. 26 (not. sprawozdawcza ze spotkania specjalistów i znawców problematyki gr...) szczegóły 
473.artykuł: Wąsacz Jolanta Helena: Zabytki muzyki starożytnej. Koło Historii 2000 z. 5 s. 17-21 (m.in. dot. starożytnych traktatów muzycznych, tragedii greckich i poez...) szczegóły 
474.artykuł: Wesoły Marian: Les principales formes de la pensee rationnelle en Grece. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 39-55 (dot. filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
475.artykuł: Wesoły Marian: Z badań nad metodami argumentacji w myśli greckiej. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 203-217  szczegóły 
476.artykuł: West Martin L.: Muzyka w życiu Greków. Terminus 2003 r. 5 nr 2 s. 49-76 (także o poezji w okresie archaicznym i klasycznym (VIII-IV w. p.n.e.)...) szczegóły 
477.artykuł: Widok Norbert: Akomodacja terminu "trias". (Od Teofila z Antiochii do Grzegorza z Nazjanzu). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 185-200  szczegóły 
478.artykuł: Widok Norbert: Semantyka terminu "fysis" w literaturze przedchrześcijańskiej. x 1998 ([W ks. zb.:] Orbis antiquus. Studia filologiczne i patrystyczne. Księg...) szczegóły 
479.artykuł: Winiarczyk Marek: Der Euhemerismus in der Heidnischen Welt. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 31-56 (pogląd nt. powstania bogów w rezultacie apoteozy wybitnych jednostek w...) szczegóły 
480.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 125-128 ([rec. ks.:] Die Kyniker in der modernen Forschung. Aufsaetze mit Einfu...) szczegóły 
481.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1989 t. 77 s. 357-361 ([rec. ks.:] Der historische Sokrates. Red. Andreas Patzer. Darmstadt 1...) szczegóły 
482.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 170-178 ([rec. ks.:] Simon Pulleyn: Prayer in Greek Religion. Oxford 1997...) szczegóły 
483.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 295-300 ([rec. ks.:] Malcolm Schofield: The Stoik idea of the city. Cambridge U...) szczegóły 
484.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 173-177 ([rec. ks.:] Watther Ludwig: Hellas in Deutschland. Darstellungen der G...) szczegóły 
485.artykuł: Winiarczyk Marek: Misteria antyczne w ujęciu Waltera Burkerta. Meander 1996 nr 3/4 s. 119-136  szczegóły 
486.artykuł: Winiarczyk Marek: Problem powstania ateizmu w Grecji starożytnej. Meander 1993 nr 7/8 s. 291-302  szczegóły 
487.artykuł: Winiarczyk Marek: Religia polis greckiej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 181-198 (w świetle źródeł...) szczegóły 
488.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
489.artykuł: Winiarczyk Marek: Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej (750-650 r. przed Chr.). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 15-40  szczegóły 
490.artykuł: Winiarczyk Marek: Wykazy "Homines pro diis culti" w tradycji antycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 75-80 (z listami deifikowanych osób, sporządzonych przez 33 autorów antycznyc...) szczegóły 
491.artykuł: Wipszycka Ewa: Kiedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej religii polis greckich?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 11-27 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
492.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 114-117 ([rec. ks.:] Manfred Kraus: Name und Sache. Ein Problem in fruehgriechi...) szczegóły 
493.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Komponent indoeuropejski w religii greckiej. Meander 1997 nr 1 s. 85-97  szczegóły 
494.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle poznawczym. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 176-182 (m.in. w twórczości Homera i Herodota...) szczegóły 
495.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Quaestiones Mycenaeae II. Partnertstwo bóstw męskich i żeńskich w religii Greków mykeńskich. Meander 1992 nr 9/10 s. 459-468  szczegóły 
496.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Studia nad najstarszym pismem greckim. Część I: Z historii badań nad sylabariuszem mykeńskim. Meander 1994 nr 1/2 s. 3-  szczegóły 
497.artykuł: Wojtysiak Jacek: Starożytne początki problematyki istnienia. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 5-27 (m.in. na przykładzie: Parmenidesa z Elei "O naturze", Gorgiasza z Leon...) szczegóły 
498.artykuł: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
499.artykuł: Wolski Józef: Ze studiów nad formowaniem się demokracji ateńskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
500.artykuł: Wróblewski Witold: Die "Parrhesia" als wesentliches Merkmal der athenischen Demokratie im Licht der literarischen Zeugnisse im 5. Jh. vor Chr.. Eos 1990 t. 78 s. 91-99  szczegóły 
501.artykuł: Wypustek Andrzej: Grecko-rzymska literatura magiczna... jako literatura. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 251-273  szczegóły 
502.artykuł: Wypustek Andrzej: Oskarżenie chrześcijan o magię erotyczną. Uwagi na temat zapoznanego aspektu prześladowania chrześcijan w starożytności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 81-99 (w świetle literatury epoki i tekstów apokryficznych; szerzej o utworac...) szczegóły 
503.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Die sokrateisch-platonische Definition des Zieles und ihre Adaptation durch die postsokrattische philosophischen Schulen. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 67-79  szczegóły 
504.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Stoicka koncepcja czasu. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 173-178  szczegóły 
505.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Trzy znaczenia pojęcia "physis" w filozofii Stoi Starszej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 152-156  szczegóły 
506.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Logos czasu. Na marginesie greckiego opowiadania o Kronosie. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 149-162 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
507.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 21-41 (bohaterowie mitologiczni a problem śmierci...) szczegóły 
508.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Kuros, Kora i Delfy. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 210-221 (rekonstrukcja niektórych tropów kreteńskich w mitologii greckiej, zw. ...) szczegóły 
509.artykuł: Żbikowska Izabela: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 1 s. 133-137 (rec. ks.: James S. Romm: The edges of the Earth of the ancient thougt....) szczegóły 
510.artykuł: Żylińska Jadwiga: "Język grecki jest najcudniejszy". Ethos 1996 nr 3/4 s. 229-237 (m.in. o greckim rodowodzie słów z dziedziny filozofii, sztuki i nauki ...) szczegóły 
511.artykuł: Żyromski Marek: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 199-202 ([rec. ks.:] Michael Grant: Greek and Roman historians. Information and...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
512.artykuł: Wojciechowski Michał: Rękopis znaleziony w Mar Saba. Rzeczpospolita 2003 nr 265 s. A12 (nt. tekstu odnalezionego w 1958 roku przez Mortona Smitha, który prawd...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
513.książka: De Souza Philip: Piraci w świecie grecko-rzymskim. 2008  szczegóły 
514.książka: Got Jerzy: Barszcz w kulturze starożytnej Grecji. 2001  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Barszcz a sprawa grecka. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Teoria wysp. Tygodnik Powszechny 2002 nr 17 s. 15  szczegóły 
515.książka: Hillgruber Michael: "Nulla est enim societas nobis cum tyrannis". Die antiken Bemühungen um eine Rechtfertigung des Tyrannenmordes mit einem Ausblick auf ihre Nachwirkung in Mittelalter und früher Neuzeit. 2004  szczegóły 
516.książka: Koper Sławomir: Miłość, seks i polityka w starożytnej Grecji i Rzymie. 1998 ([Dedykacja:] Henrykowi Klimaszewskiemu, Lechowi Zielińskiemu. - [Zawie...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 50-52  szczegóły 
517.książka: Kulesza Ryszard: With the shield or upon it. Military death and cowardice in Sparta. 2008 ([Z odwołaniami do tekstów Ksenofonta, Tyrtajosa, Plutarcha, Herodota i...) szczegóły 
518.książka: Ptaszek Ireneusz: Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy. 2003 ([Postać Alkibiadesa w "Wojnie peloponeskiej" Tukidydesa, w komediach ...) szczegóły 
519.książka: Wróbel Zdzisław: Eros niebiański i wszeteczny. Greckie ideały piękna i miłości. ([M.in. rozdziały pośw. erotyce w twórczości literackiej i filozoficzne...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
520.impreza: "Wolność i demokracja w literaturze greckiej" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 60 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
521.artykuł: Bartol Krystyna: Młodzi bogowie starych poetów (Kilka uwag na temat greckiej liryki miłosnej). Meander 1996 nr 7/8 s. 341-351 (grecka liryka o orientacji homoseksualnej; analiza urywków poezji grec...) szczegóły 
522.artykuł: Bartol Krystyna: Paideia poetów. Konteksty 2001 nr 1/4 s. 50-55 (rola poetów w starożytnej Grecji...) szczegóły 
523.artykuł: Bartol Krystyna: Rydwany Słońca: Mimnermos, Stezychor i inni. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 7-17 (wyobrażenia Heliosa w literaturze starożytnej Grecji; m.in. u Homera, ...) szczegóły 
524.artykuł: Benka Urszula M.: O doświadczeniu poetyckim. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 40-42 (interpretacja historii Orfeusza w kontekście sztuki i doświadczenia po...) szczegóły 
525.artykuł: Bronczek Ewelina: Postać Hekabe w literaturze greckiej epoki archaicznej. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 187-194  szczegóły 
526.artykuł: Brzeziński Zbigniew: Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnych Greków. Próba analizy porównawczej z analogicznymi wizjami łacińskiego średniowiecza. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 91-110  szczegóły 
527.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Chemia w starożytnej Grecji. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 281-288 (m.in. w dziełach pisarzy starożytnych - Arystotelesa (Meteorologika), ...) szczegóły 
528.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Sztuka brązownicza w starożytnej Grecji. Filomata 1990 nr 400 s. 458-476 (w utworach Pliniusza Starszego, Stabrona, Homera...) szczegóły 
529.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
530.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w matematyce i filozofii antycznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 35-49 (szerzej o koncepcji Arystotelesa...) szczegóły 
531.artykuł: Drążyk Jolanta: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 235-239 ([rec. ks.:] Sue Blundell: Women in Ancient Greece. Cambridge, Massachu...) szczegóły 
532.artykuł: Dreuille Mayeul de: Kto nie chce pracować. W drodze 2003 nr 3 s. 43-51 (dot. m.in. tematu pracy w pismach Ojców Kościoła i mistykow; z not. o ...) szczegóły 
533.artykuł: Dyrcz Rafał: Kilka uwag o przemianach i znaczeniu kultu Asklepiosa w okresie późnego antyku. Meander 1999 nr 3 s. 257-265  szczegóły 
534.artykuł: Else Gerald F.: Bóg i bogowie we wczesnej myśli greckiej. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 23-37 (m.in. dot. aut.: Platon, Sokrates, Homer; z not. o aut., s. 256...) szczegóły 
535.artykuł: Fidler-Źrałka Elżbieta: Obraz dziecka ateńskiego w literaturze i sztuce. Życie codzienne. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 146-158  szczegóły 
536.artykuł: Franczak Grzegorz: Mit i topos Wieków Ludzkości jako model historii świata w literaturze greckiej. Nowy Filomata 1997 nr 3 s. 163-171 (m.in. mit Złotego Wieku...) szczegóły 
537.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Metafizyka śmierci w filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 5-46 (temat śmierci w filozofii i literaturze; dot. szerzej autorów: Empedok...) szczegóły 
538.artykuł: Gansiniec Ryszard: Apollon wróżbita. Filomata 1990 nr 398 s. 243-251  szczegóły 
539.artykuł: Gansiniec Ryszard: Szlachcianka helleńska. Filomata 1990 nr 400 433-446 (na podstawie mitologii i opowieści o bohaterach...) szczegóły 
540.artykuł: Górniak Anna: Mojry w świecie antycznym. Meander 2000 nr 5 s. 417-437 (boginie przeznaczenia w mitologii, literaturze starożytnej Grecji, ins...) szczegóły 
541.artykuł: Gzella Stanisław: Tejrezjasz. Filomata 1991 nr 404 s. 307-318  szczegóły 
542.artykuł: Jaekel Siegfried: New aspects of ancient Greek mythology in Homer and Hesiod - and its revival in Greek tragedy. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 5-17 (nowe aspekty mitologii w dziełach Homera i Hezjoda oraz ich odbicie w ...) szczegóły 
543.artykuł: Janik Joanna: Eleutheria in Greek Literature of the 5th Century BC. Electrum 2003 t. 9 s. 12-20 (wolnośc w literaturze greckiej w V w. p.n.e. m.in. w utworach Ajschylo...) szczegóły 
544.artykuł: Kaczor Idaliana: Pan - główne bóstwo pasterskie starożytnych Greków. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 157-162 (m.in. w utworach anonimowych i twórczości pisarzy: Ajschylos, Eurypide...) szczegóły 
545.artykuł: Kempiński Andrzej M.: Demokryt, łabędź i słowik. Monochord 1994 t. 3 s. 7-15 (motyw łabędzia i słowika w twórczości greckich filozofów i pisarzy...) szczegóły 
546.artykuł: Kłys Anna: Jaskinia w Amnissos. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 199-215 (jaskinia bogini Ejlejtyi na Krecie obecna w tekstach Homera, mitach i ...) szczegóły 
547.artykuł: Kocur Mirosław: Lament. Dialog [Warszawa] 2004 nr 2/3 s. 212-219 (dot. lamentu m.in. w twórczości Ajschylosa, Eurypidesa, Homera...) szczegóły 
548.artykuł: Korenjak Andrea: Ethos und Katharsis. Zur paedagogischen und therapeutischen Bedeutung der Musik in der griechischen Antike. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 191-218 (z not. o autorce na s. 1045...) szczegóły 
549.artykuł: Krischner Tilman: Ląd i morze w historii kultury greckiej. Meander 1995 nr 11/12 s. 515-527  szczegóły 
550.artykuł: Kubiak Zygmunt: Nadzieja według Greków. Kontrapunkt 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Komornicka Anna M.: "Nadzieja według Greków". Tygodnik Powszechny 1998 nr 23 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Kubiak Zygmunt: O nadziei i beczce Pandory. Tygodnik Powszechny 1998 nr 27 s. 14  szczegóły 
551.artykuł: Kuczyńska Alicja: Mit "pięknej przyjaźni" odchodzi. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 31-39 (przyjaźń w ujęciu greckich filozofów - Sokratesa, Platona Arystotelesa...) szczegóły 
552.artykuł: Kulig Katarzyna: Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 63-73 (dot. twórczości: Talesa z Miletu, Anaksimandrosa, Empedoklesa, Pit...) szczegóły 
553.artykuł: Kupis Bogdan: Myśl starożytna wobec nieuchronnego kresu życia. Euhemer 1991 nr 3 s. 25-35 (m.in. u Homera, Heraklita, Demokryta, Platona i Plotyna...) szczegóły 
554.artykuł: Kuźmicz Karol: Walka w filozofii prawa. Miscellanea Historico-Iuridica 2003 t. 1 s. 131-142 (dot. konfliktu w kontekście problematyki prawnej, m.in. w dziełach nas...) szczegóły 
555.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Dionizos kourotrophos (Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 63-83 (także w literaturze...) szczegóły 
556.artykuł: Lengauer Włodzimierz: "Hieroi logoi" - tajne nauki starożytnych Greków?. Ars Regia 1993 r. 2 nr 1 (4/5) s. 13-34 (m.in. o misteriach eleuzyjskich, dionizyjskich i misteriach Kabirów na...) szczegóły 
557.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Męskie, żeńskie, nijakie. Sacrum płci w micie i wierzeniach Greków. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 171-180  szczegóły 
558.artykuł: Lisowski Krzysztof: Z tęsknoty do podróży. Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 12 II s. 3 (motyw podróży w mitologii i twórczości Homera...) szczegóły 
559.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina, Szastyńska-Siemion Alicja: Priap w epigramatyce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 13-29  szczegóły 
560.artykuł: Maliszewski Dariusz: O kulcie Adonisa. Filomata 1989 nr 390 s. 161-169 (mit o Adonisie wg różnych przekazów, m.in. w literaturze...) szczegóły 
561.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
562.artykuł: Mendecki Bartłomiej: Boski posłaniec Hermes. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 133-135 (postać bóstwa; m.in. w "Hymnie do Hermesa" Homera...) szczegóły 
563.artykuł: Michalewicz Tomasz: Cztery sposoby pojmowania panowania nad sobą w Grecji okresu V wieku p. Chrystusie. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 346-356 (m.in. w utworach Homera, Arystofanesa, Platona, Ksenofonta...) szczegóły 
564.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Mądrość chorei - rytuał i mit w kulturze greckiej. Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 30-43 (pieśń taneczna w antycznym teatrze greckim...) szczegóły 
565.artykuł: Milewski Ireneusz: Bankierzy, lichwiarze i ich działalność w świetle pism greckich Ojców Kościoła IV wieku. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 205-220 (m.in. u autorów: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy,...) szczegóły 
566.artykuł: Najman Katarzyna: U Ojców Kościoła. W drodze 2003 nr 1 s. 40-42 (dot. symboliki światła...) szczegóły 
567.artykuł: Nitka Katarzyna: Cave canem?. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 35-42 (m.in. motyw psa w literaturze greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
568.artykuł: Nowicka Maria: Portrety Alkibiadesa. Meander 1996 nr 11/12 s. 575-585 (portret literacki Alkibiadesa - wodza i polityka m.in. u Platona, Anty...) szczegóły 
569.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
570.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
571.artykuł: Owczarek Leonard: Tematyka tracka w mitologii i religii greckiej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 3-12 (m.in. w pismach Apolloniosa z Rodos, Diodora Sycylijskiego, Herodota i...) szczegóły 
572.artykuł: Panagl Oswald: Im Zeichen des Lorbeers. Auf dem Spuren der Sage von Daphne und Apollon. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 17-22 (dot. pojęcia mitu, postaci Apollina i wersji mitu o przemianie Dafne w...) szczegóły 
573.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Wychowawcza rola sportu. Nasz Dziennik 2002 nr 174 s. 17 nr 180 s. 17 (dot. uwag gimnastyki w pismach Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
574.artykuł: Pieniążek Szczepan: Jabłoń śpiewająca i złota. Polityka 1991 nr 51/52 s. 18 (jabłoń w mitologii greckiej...) szczegóły 
575.artykuł: Polański Tomasz: Grecy i Ludzie Wschodu w krzywych zwierciadłach wzajemnego niezrozumienia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 64-68 (w dziełach autorów: Apolloniusz z Tyrany, Diodor, Filon Aleksandryj...) szczegóły 
576.artykuł: Press Ludwika: W kręgu legend minojskich. Filomata 1990 nr 397 s. 171-196  szczegóły 
577.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Ateńska "demokratia" w kontekście współczesnych demokracji. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 287-296  szczegóły 
578.artykuł: Roskal Zenon E.: Model świata dwusferycznego w starożynej filozofii przyrody. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 65-76  szczegóły 
579.artykuł: Rostropowicz Joanna: Etoiles et mythes stellaires dans la poesie alexandrine. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 265-272  szczegóły 
580.artykuł: Rostropowicz Joanna: O gwiazdach i mitach astralnych w poezji aleksandryjskiej. Meander 1997 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
581.artykuł: Rozmus Anna: O tajemnej sztuce czarów. Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 37-40 (rola metali w hellenistycznej magii...) szczegóły 
582.artykuł: Rybowska Joanna, Sowa Joanna: Kult Dionizosa jako boga wina. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 163-174  szczegóły 
583.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
584.artykuł: Smolka-Drewniak Ewa: Prolegomena do badań nad fenomenem kobiecości w kulturze greckiej "polis" okresu klasycznego. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 59-75  szczegóły 
585.artykuł: Sochoń Jan: Wstępny traktat o miłości i kontemplacji. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 11-19 (dot. koncepcji starożytnych i ewangelicznych...) szczegóły 
586.artykuł: Sprawski Sławomir: Problem przyjaźni rytualnej (ksenia) w polityce Jazona z Feraj. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 60-61 (w świetle dzieł Plutarcha, Korneliusza Neposa, Ksenofonta, Izokratesa,...) szczegóły 
587.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Zakręceni bohaterowie. Płomyczek 2006 nr 5/6 (2005) s. 14-15, nr 7/9 (2005) s. 18 (cykl nt. postaci z mitologii greckiej i Biblii; dot. Edypa, Antygony, ...) szczegóły 
588.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Zakręceni bohaterowie. Płomyczek 2005 nr 1-4 (cykl nt. postaci z mitologii greckiej i Biblii; dot. Odysa, Heleny Tro...) szczegóły 
589.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
590.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Charis i charyty w liryce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 23-30 (greckie boginie wdzięku, piękna i radości w poezji...) szczegóły 
591.artykuł: Szymański Józef: Kasandra - królewna trojańska. Res Humana 1996 nr 6 s. 24-25, okł. (sens i znaczenie mitu o Kasandrze...) szczegóły 
592.artykuł: Szymański Mikołaj: Szpetna, bo do nas podobna. Gazeta. Magazyn 1999 nr 11 s. 62 (wizerunek małpy w greckiej literaturze starożytnej...) szczegóły 
593.artykuł: Trzcionkowski Lech: Pod przymusem Erosa, czyli magia miłosna starożytnych Greków. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 6-11 (m.in.: Homer, Lukian, Pindar...) szczegóły 
594.artykuł: Trzemkowski Paweł: Boże igrzysko. Parnasik 2008 nr 4/5 s. 55-57  szczegóły 
595.artykuł: Twardecki Alfred: Złoty dotyk króla Midasa. Wiedza i Człowiek 1994 nr 1 s. 1-4 (m.in. nt. postaci króla Midasa w dziełach literackich i filozoficznych...) szczegóły 
596.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Mityczne aspekty pamięci. Konteksty 2003 nr 3/4 s. 201-212 (Mnemosyne w literaturze greckiej, m.in. u Hezjoda, Homera, Empeklodesa...) szczegóły 
597.artykuł: Winiarczyk Marek: Grób Zeusa na Krecie. Meander 1997 nr 3 s. 199-206 (w przekazach literackich m.in. Euhemera z Messeny...) szczegóły 
polemika: Kaczyńska Elwira: Raz jeszcze o grobie Dzeusa na Krecie. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 95-124  szczegóły 
598.artykuł: Winiarczyk Marek: Śmierć i apoteoza Heraklesa. Meander 1999 nr 2 s. 111-123 (deifikacja Heraklesa w świetle literatury od VI w. p.n.e. i świadectw ...) szczegóły 
599.artykuł: Włodarczyk Elżbieta: Ultima Thule - legendarne krańce świata. Subiectiva 2007 nr 1 s. 36-40 (w literaturze greckiej starożytnej...) szczegóły 
600.artykuł: Wolicki Aleksander: Phonos, czyli zabójstwo po grecku. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 5-8 (m.in. u Homera...) szczegóły 
601.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Etos pracy w kontekstach religijnych. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 4 s. 41-55 (m. in. w Nowym Testamencie oraz w dziełach następujących twórców: Epi...) szczegóły 
602.artykuł: Wróbel Małgorzata: Autorzy greccy o zabytkach Egiptu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 31-46 (dot. Diodora, Herodota i Strabona...) szczegóły 
603.artykuł: Wróbel Małgorzata: Rośliny Egiptu w relacji pisarzy greckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 31-38 (m.in. u Herodota, Diodora, Strabona i Teofrasta...) szczegóły 
604.artykuł: Zakręceni bohaterowie. Płomyczek 2006 nr 5/6 (2005) s. 14-15, nr 7/9 (2005) s. 18 (cykl nt. postaci z mitologii greckiej i Biblii; dot. Edypa, Antygony, ...) szczegóły 
605.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
606.artykuł: Żukowski Jarosław: Niektóre aspekty kultu Dionizosa w V w. p.n.e.. Meander 1996 nr 9/10 s. 445-463 (kult Dionizosa m.in. w utworach pisarzy: Arystofanes, Eurypides, He...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
607.książka: Appel Włodzimierz: Kamiennik Orfeusza (Lithika). 1990 ([Zawiera także tekst poematu "Lithica" w tłumaczeniu z języka greckieg...) szczegóły 
608.książka: Argonautyki orfickie. 2011  szczegóły 
609.książka: Fizjolog. 2003  szczegóły 
610.książka: Hymny orfickie.  szczegóły 
611.książka: Hymny orfickie. 2012  szczegóły 
612.książka: Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanoniczne świętych Apostołów, Kary świętych Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona. 2007  szczegóły 
613.książka: Poemat papirusu z Derveni. Wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz. 2008 (Włodzimierz Lengauer: Wstęp. - Maria Nowak: Papirus z Derveni - opis z...) szczegóły 
614.książka: Pseudo Homera Batrachomyomachia czyli Wojna Żabiomysia. 1993  szczegóły 
615.książka: Wypustek Andrzej: Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej. 2011  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
616.wiersz: Anakreontyki. x 1998 (druk i komentarz: Katarzyna Andrzejewska, Andrzej Obrębski: Leopold Ok...) szczegóły 
617.wiersz: Cypryda i Muzy. Meander 1992 nr 5/6 s. 286 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
618.wiersz: Cypryda przyszła na Knidos. Meander 1992 nr 11/12 s. 582 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
619.wiersz: Demon. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 66  szczegóły 
620.wiersz: Do Astera (AP VII 669). Nowy Filomata 2004 nr 4 s. 253  szczegóły 
621.wiersz: Do Astera (AP VII 669). Nowy Filomata 2004 nr 4 s. 253  szczegóły 
622.wiersz: Drzewo orzechowe. Meander 1992 nr 7/8 s. 410 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
623.wiersz: [Epigramaty] Epigramaty z "Wieńca" Meleagra. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
624.wiersz: Epigramaty platońskie. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
625.wiersz: [Epigramaty] Późni epigramatycy "Antologii Palatyńskiej". x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
626.wiersz: [Epigramaty] Wiersze Filodema i inne greckie epigramaty z jego epoki. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
627.wiersz: Eros - miłość. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 68  szczegóły 
628.wiersz: Eros uśpiony. Meander 1992 nr 5/6 s. 280 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
629.wiersz: Exaposteilarion I (O Ambroży, okazałeś się jako obrońca...). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 246-247  szczegóły 
630.wiersz: Exaposteilarion II (O Ambroży, jakiż biskup jaśniejący gorliwością...). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 246-247  szczegóły 
631.wiersz: Godzina południa. Meander 1992 nr 5/6 s. 336 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
632.wiersz: Hymn do Demeter. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 5-22 (przypisy i komentarz: Włodzimierz Appel: Homerycki "Hymn do Demeter"...) szczegóły 
633.wiersz: Hymn do Demeter (Pięknowłosą Demeter, boginię czigodną...). Meander 1999 nr 4 s. 312-323 (ze wstępem tłumacza: Hymn Homerycki do Demeter, s. 311-312...) szczegóły 
634.wiersz: Hymn do Dionizosa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 9  szczegóły 
635.wiersz: Hymn do Matki Bogów odnaleziony w Epidauros. Meander 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
636.wiersz: Hymn do Pana. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 9  szczegóły 
637.wiersz: Hymn Homerycki VI: Do Afrodyty. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 9-10 (tekst oryginału greckiego i przekładu polskiego...) szczegóły 
638.wiersz: Hymn Homerycki XXX: Do Ziemi Wszechmatki. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 11-12 (tekst oryginału greckiego i przekładu polskiego...) szczegóły 
639.wiersz: Hymny homeryckie [z tego cyklu:] VII. Na Dionizosa. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 117-118  szczegóły 
640.wiersz: Hymny liturgiczne [z tego cyklu:] Hymn poranny (Gloria) (Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 285-287 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
641.wiersz: Hymny liturgiczne [z tego cyklu:] Hymn wieczorny (Chwalcie, dziatki, Pana chwalcie imię...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 287 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
642.wiersz: Hymny liturgiczne [z tego cyklu:] Modlitwa po wieczerzy (Błogosławiony jesteś Panie, który żywisz...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 287 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
643.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] 3. [Hymn] Nocy. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 4  szczegóły 
644.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] 37. [Hymn] Demeter Eleuzyńskiej. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 4  szczegóły 
645.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] 37. [Hymn] Tytanów. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 4  szczegóły 
646.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Artemidy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 18-19  szczegóły 
647.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Charyt. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 22-23  szczegóły 
648.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Chor. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 21  szczegóły 
649.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Demeter Eleuzyńskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 20  szczegóły 
650.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Dionizosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 17  szczegóły 
651.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Erosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 22  szczegóły 
652.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Gai. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 16  szczegóły 
653.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn gwiazd. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 9-10  szczegóły 
654.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Heraklesa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 12  szczegóły 
655.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Hery. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 14  szczegóły 
656.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Korybanta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 19-20  szczegóły 
657.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Kronosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 13  szczegóły 
658.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Kuretów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 17  szczegóły 
659.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Leto. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 18  szczegóły 
660.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn morza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 15  szczegóły 
661.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Nike. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 17-18  szczegóły 
662.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Nimf. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 21-22  szczegóły 
663.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn nocy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 7-8  szczegóły 
664.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Pana. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 11-12  szczegóły 
665.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Persefony. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 16-17  szczegóły 
666.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Posejdona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 14-15  szczegóły 
667.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Protogonosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 9  szczegóły 
668.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Rei. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 13  szczegóły 
669.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Semele. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 21  szczegóły 
670.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Tytanów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 19  szczegóły 
671.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Uranosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 8-9  szczegóły 
672.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Zeusa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 14  szczegóły 
673.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Zeusa Pana Piorunów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 15  szczegóły 
674.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Na Heliosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 10-11  szczegóły 
675.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Orfeusz do Muzajosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 6-7  szczegóły 
676.wiersz: Inskrypcja orficka. Res Publica 1991 nr 3 s. 44 (z koment. Stanisława Kasprzysiaka, s. 44-45...) szczegóły 
677.wiersz: Jabłko. Meander 1992 nr 11/12 s. 652 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
678.wiersz: Kontakion na cześć naszego świętego Ojca Ambrożego biskupa Mediolanu. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 246  szczegóły 
679.wiersz: Lustro Laidy (AP V 79). Nowy Filomata 2004 nr 2 s. 104  szczegóły 
680.wiersz: Modlitwa do aniołów z IV w.. Przegląd Powszechny 2001 nr 6 s. 269 (z notą, s. 269-270...) szczegóły 
681.wiersz: Na rzeźbe Diodora. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
682.wiersz: Nadzieja. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 71  szczegóły 
683.wiersz: Nie Praksyteles. Meander 1992 nr 11/12 s. 606 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
684.wiersz: Nietrwałe piękno (AP V 79). Nowy Filomata 2004 nr 2 s. 104  szczegóły 
685.wiersz: O jaskółce. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
686.wiersz: Okrutne zwierciadło. Meander 1992 nr 7/8 s. 438 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
687.wiersz: Orzeł nad grobem. Meander 1992 nr 7/8 s. 432 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
688.wiersz: Radosne światło (Phos hilaron). Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 257-62  szczegóły 
689.wiersz: Rozbitek obnażony. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
690.wiersz: Satyr nad fontanną obok uśpionego Erosa. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
691.wiersz: Tyche - przypadek. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 67 (z koment. J.W. Goethego, w tł. Mariana Brykczyńskiego; teksty wierszy ...) szczegóły 
692.wiersz: W cieniu sosny. Meander 1992 nr 5/6 s. 332 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
693.wiersz: Wdzięczność dla żaby. Meander 1992 nr 11/12 s. 632 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
694.wiersz: XVII Hymn homerycki do Dioskurów (Muzo dźwięczna, opiewaj Kastora...). Meander 1998 nr 5 s. 456  szczegóły 
695.wiersz: XXXIII Hymn homerycki do Dioskurów (Muzy bystro patrzące śpiewajcie o Dzeusa potomkach...). Meander 1998 nr 5 s. 456  szczegóły 
696.wiersz: Z anonimowych wierszy anakreontycznych [z tego cyklu:] Do świerszcza. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
697.wiersz: Z anonimowych wierszy anakreontycznych [z tego cyklu:] Eros z deszczu. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
698.wiersz: Z hymnów homeryckich: Hymn do Dionizosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
699.wiersz: Z hymnów homeryckich: Hymn do Pana. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
700.wiersz: Założenie Kaunos. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 218 (autor: Nikajnetos z Samos; epigram z "Antologii Palatyńskiej"...) szczegóły 
701.wiersz: Złota Reguła (Złote wiersze pitagorejskie). Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
702.proza: Apokryf platoński [z tego cyklu:] Zimorodek czyli o przemianie. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
703.proza: Czysta od czystych przychodzę.... Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 2 (napis na "Złotej Płytce z Thurioi" (ok. 550 p.n.e.)...) szczegóły 
704.proza: [Inskrypcja:] Dekret ku czci Protogenesa. Meander 1996 nr 5/6 s. 266-269 (przekład polski treści inskrypcji wyrytej po obu stronach marmurowej s...) szczegóły 
705.proza: Kleobulos, czyli o umiarkowaniu [fragm.]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18(1654) s. 149-152  szczegóły 
706.proza: Męczeństwo świętego Porfiriusza mima (Passi S. Porphyrii). Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 887-891 (ze wstępem tłumacza, s. 885-887...) szczegóły 
707.proza: O cnocie. Meander 1997 nr 3 s. 207-211 (z komentarzem: Pseudoplatoński dialog "O cnocie"...) szczegóły 
708.proza: O sprawiedliwym. Meander 1991 nr 3/4 s. 153-158 (ze wstępem tłumacza pt.: Pseudoplatoński dialog "O sprawiedliwym"...) szczegóły 
709.proza: Przysięga Hipokratesa. Meander 1993 nr 5/6 s. 231-232 (z koment.: Romuald Turasiewicz: O "Przysiędze Hipokratesa" inaczej. Py...) szczegóły 
710.proza: [Tablica Szmaragdowa] Słowa tajemnic Hermesa Trismegistosa. Gnosis 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
711.proza: Złote wiersze [fragm.]. Wiedza i Życie 1990 nr 5 s. 12 (podp. Pitagorejczycy; z koment.: Maria Supranowicz: Środek dziejów, s....) szczegóły 
712.proza: Znawca natury starożytny traktat o symbolach świata. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 4 wkł. s. 1-12 (podał do druku i oprac. Józef Naumowicz...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
713.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Aglauros w przysiędze efebów ateńskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 35-42  szczegóły 
714.artykuł: Bednarczyk Andrzej: "Anonymus Londinensis". Kategorie teoretyczne medycyny starożytnej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 3/4 s. 109-159  szczegóły 
715.artykuł: Pałuchowski Adam: Flavii Sulpiciani z Krety w epoce wczesnego cesarstwa. Studia epigraficzne. Meander 1999 nr 5 s. 429-447 (nt. inskrypcji dotyczącej rodziny kreteńskiej Flavii Sulpiciani; z ory...) szczegóły 
716.artykuł: Danielewicz Jerzy: Metryka wczesnych greckich epigramów nagrobnych. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 51-56 (na przykładzie napisów nagrobnych skomponowanych w okresie od VII w. d...) szczegóły 
717.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Motywy regulacyjne w rozprawie "De diaeta" z "Corpus Hippocraticum". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 4 s. 59-88  szczegóły 
718.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Najstarszy tekst grecki: Inskrypcja mykeńska z Olimpii. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 163-169 (nt. inskrypcji - dedykacji wotywnej, zapisanej w piśmie linearnym B...) szczegóły 
719.artykuł: Appel Włodzimierz: Nochmals zum Grabgedicht fuer den kleinen Sarapion. Versuch einer neuen Deutung. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 57-60  szczegóły 
720.artykuł: Appel Włodzimierz: O najnowszej inskrypcji z Halikarnasu - Salmakis i katalog literatów. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 7-17 (nt. inskrypcji odkrytej w 1995; szerzej o związku inskrypcji z innymi ...) szczegóły 
721.artykuł: Wypustek Andrzej: Papirusy, epitafia, inskrypcje. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 210-226 (nt. tekstów magicznych, epitafiów i inskrypcji pochodzących z terenu E...) szczegóły 
722.artykuł: Komornicka Anna M.: Personifikacja "czasu" w epigramach i sentencjach greckich. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 5-15  szczegóły 
723.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Poezja z greckich cmentarzy. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B 2009 t. 8 s. 5-11  szczegóły 
724.artykuł: Kaczyńska Elwira, Witczak Krzysztof T.: Questiones Mycenaeae III: Kult Dzeusa na Krecie w świetle tekstów linearnych B. Meander 1998 nr 4 s. 327-339  szczegóły 
725.artykuł: Appel Włodzimierz: Skyphos Nestora. Problemy interpretacyjne inskrypcji z Pithekussai. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 171-185  szczegóły 
726.artykuł: Froński Maciej: Stella z Lemnos - głos sprzed 26 wieków. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 171-176 (z rys. stelli, s. 170...) szczegóły 
727.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: The Barbarian in the Greek anthology. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 195-198 (dot. antologii epigramatów: The Greek anthology with an English transl...) szczegóły 
728.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 423-424 ([rec. ks.:] Inscriptions grecques et latines de Novae (Mesie inferieur...) szczegóły 
729.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 158-161 ([rec. ks.:] Christoph Riedweg: Juedisch-hellenistische Imitation eines...) szczegóły 
730.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 130-132 ([rec. wyd.:] Epigraphie grecque et latine. Red. Rugula Frei-Stolba, An...) szczegóły 
731.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 357-359 ([rec. ks.:] Epigraphic Evidence: Ancient History from Inscriptions. Re...) szczegóły 
732.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 307-312 ([rec. ks.:] Studies on the Derveni Papyrus. Red. Andre Laks, Glenn W. ...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
733.utwór: Antologia Palatyńska.  szczegóły 
książka o utworze: Kobus-Zalewska Hanna: Wątki i elementy mityczne w epigramach Antologii Palatyńskiej. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Rzeszutek Emil: Stosunek do śmierci na podstawie VII Księgi "Antologii Palatyńskiej". 1998 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. I. Baza źródłowa. II. Refleksja nad śmiercią. ...) szczegóły 
artykuł: Agatowski Tomasz: "Nie pogardzaj rzeczami małymi". Akant 2003 nr 6 s. 11-13  szczegóły 
artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Bóstwa miłosne w "Antologii Palatyńskiej". Meander 1990 nr 7/9 s. 159-175 (m.in. o funkcji bóstw erotycznych w epigramach...) szczegóły 
artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Pierwiastki mityczne w metaforyce epigramów "Antologii Palatyńskiej". Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 133-147  szczegóły 
artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Rola prefiguracji mitycznych w epigramach "Antologii Palatyńskiej". Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 119-130  szczegóły 
artykuł: Maj Barbara: Nędzarz i król. Charaktery 2001 nr 9 s. 42 (analiza epigramu autora Anite: Żył sobie kiedyś niejaki Manes...; z te...) szczegóły 
artykuł: Zalewska-Jura Hanna: Epigramatyczny charakter Apollina i Artemidy. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 99-116 (obraz bogów zawarty w epigramatach...) szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: From Cyzicus to the Samothracians (On the allusion to the Homeric verse in Anth. Pal. 11. 346 = Automedon VIII Gow-Page). Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 31-36 (dot. epigramu przypisywanego Automedonowi, zamieszczonego w" Antologii...) szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Nawiązania do "Iliady" i "Odysei" [Homera] w epigramach "Antologii palatyńskiej". Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 7-32  szczegóły 
734.utwór: Antologia Palatyńska [fragm.:] Epigramy. ([Zawiera: 25 tekstów autorów: Asklepiades, Dioskorides, Hedylos, Ka...) szczegóły 
sprostowanie: Danielewicz Jerzy: Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 270 (dot. omyłkowo przypisanego Asklepiasowi tekstu Meleagra...) szczegóły 
735.utwór: Ascensio Isaiae.  szczegóły 
artykuł: Zarzeczny Rafał: Legenda grecka o męczeństwie proroka Izajasza (CIApNT 316; BGH 958). Studia Bobolanum 2003 nr 1 s. 179-191  szczegóły 
736.utwór: Corpus Hermeticum.  szczegóły 
artykuł: Bugaj Roman: "Corpus Hermeticum" w historii. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 7-36  szczegóły 
artykuł: Sowińska Agata: An identification of two Egyptian cosmologies in the Greek "Corpus Hermeticum" and in the Latin "Asclepius". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2012 t. 9 (2986) s. 63-74 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
737.utwór: Dziennik wojny trojańskiej Diktysa z Krety.  szczegóły 
książka o utworze: Bobrowski Antoni: "Dziennik wojny trojańskiej" Diktysa z Krety. Studium historycznoliterackie.  szczegóły 
artykuł: Bobrowski Antoni: Wizerunek Eneasza w kronikach wojny trojańskiej Diktysa z Krety i Daresa Frygijczyka. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2011 nr 41 s. 21-31  szczegóły 
738.utwór: Fizjolog.  szczegóły 
artykuł: Jażdżewska Katarzyna: O pochodzeniu "Fizjologa". Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 85-100  szczegóły 
książka: Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt. 2005  szczegóły 
739.utwór: Historia zagłady Troi Daresa Frygijczyka.  szczegóły 
artykuł: Bobrowski Antoni: Wizerunek Eneasza w kronikach wojny trojańskiej Diktysa z Krety i Daresa Frygijczyka. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2011 nr 41 s. 21-31  szczegóły 
740.utwór: Hymny homeryckie.  szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: O hymnach homeryckich i o wielkim Panie. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 9 (o cyklu tzw. hymnów homeryckich z VII i VI w. p.n.e....) szczegóły 
artykuł: Stachowicz Izabela pseud. Czajka: Wędrówki Apollona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 25-29 (nt. hymnu homeryckiego III "Do Apollona"; z mapą wędrówki...) szczegóły 
741.utwór: Hymny orfickie.  szczegóły 
artykuł: Dziubiński Jacek: Hymny orfickie. Świadectwo, dokument i przedmiot analizy hermeneutycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 3-31 (z tekstami hymnów orfickich...) szczegóły 
742.utwór: Inskrypcja ścienna Diogenesa z Oinoandy.  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 161-164 ([rec. wydania fragmentów inskrypcji:] Diogenes of Oinoanda. The Epicur...) szczegóły 
743.utwór: Józef i Aseneth.  szczegóły 
artykuł: Świderkówna Anna: Przegląd Katolicki 1989 nr 52/53 s. 7, 11 (nt. greckiego romansu miłosnego opartego na motywach Księgi Rodzaju...) szczegóły 
744.utwór: List do Diogneta [Epistole pros Diogneton].  szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: Akomodacja ewangelizacyjna w "Liście do Diogneta". Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1997 t. 17 s. 31-37  szczegóły 
745.utwór: Męczeństwo świętego Saby Gota.  szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: La societe des Wisigoths au IVe siecle de la lumiere du "Martyre de saint Sabas". Quaestiones Medii Aevi 1991 t. 4 s. 7-28  szczegóły 
746.utwór: Nestor miał puchar....  szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: Najdawniejszy grecki epigramat. Meander 1989 nr 4/5 s. 155-161 (nt. inskrypcji na skyphosie, odkrytym na wyspie Pithekussai (Ischia) p...) szczegóły 
747.utwór: Philogelos (Filogelos).  szczegóły 
artykuł: Łukaszewicz Adam: Sarapis and free man. Eos 1989 t. 77 s. 251-255 (Sarapis - bóstwo (Kupidos)...) szczegóły 
748.utwór: Radosne światło [Phos hilaron].  szczegóły 
artykuł: Hamman Adalbert: Jak analizować tekst patrystyczny?. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 257-262  szczegóły 
749.utwór: Tablica Szmaragdowa.  szczegóły 
artykuł: Bugaj Roman: Tablica Szmaragdowa Hermesa Trismegistosa. Gnosis 1991 nr 1 s. 8-19 (fragment przygotowywanej do druku książki: Romana Bugaja pt. Hermetyzm...) szczegóły 
750.utwór: Theologumena arithmeticae.  szczegóły 
artykuł: Woszczyk Agnieszka: Własności monady i diady w "Theologumena arithmeticae" przypisywanej Jamblichowi z Chalkis. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2012 t. 30 (2991) s. 37-47 (dzieło powstałe w szkole Jamblicha z Chalkis...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
751.książka: Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14. 1999 ([Zawiera:] I. Pismo i tradycja. II. Źródła * Wprowadzenie: Rdz 22, 1-1...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s.389-390  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
752.książka: Aforyzmy Greków. 1989 ([Aforyzmy autorów:] Ajschylos, Takis Antoniu, Antyfanes, Arystotele...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 11  szczegóły 
753.książka: Aforyzmy Greków. 1991  szczegóły 
754.książka: Aforyzmy Greków. 1998  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Aforyzmy Greków. Pobocza 1999 nr 4/5 s. 59  szczegóły 
755.książka: Aforyzmy Greków. 2011 ([Z VIII-III w. p.n.e.]...) szczegóły 
756.książka: [Aforyzmy]. 1990 ([Autorzy:] Homer, Pittakos, Safona, Hezjod, nr 9 s. 27; Pitagoras, Sim...) szczegóły 
757.książka: Antologia filozofii antycznej. Od Talesa do Plotyna. 1998 (Przedmowa. * Cz. I. Okres naturalistyczny. 1. Jońscy filozofowie (Tale...) szczegóły 
758.książka: Antologia palatyńska. Nowy przekład. 1992 ([Epigramy anonimowe oraz autorów:] Adajos, Agathias, Alkaios z Mess...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 4 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Trzy Muzy Zygmunta Kubiaka. Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Żurek Grzegorz: W drewnie i w kamieniu. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 49-50 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
omówienie: Kubiak Zygmunt: Przygody z "Antologią Palatyńską". Twórczość 1995 nr 10 s. 90-92 (nt. pracy translatorskiej nad trzecią edycją "Antologii Palatyńskiej" ...) szczegóły 
759.książka: Antologia tragedii greckiej (Ajschylos, Sofokles, Eurypides). 1989  szczegóły 
760.książka: Antyczna grecka myśl historyczna. ([Zawiera 84 wypisy z dzieł autorów starożytnych, pogrupowane w działy:...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 152 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witek Piotr: Światopoglądy historyczne. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 27  szczegóły 
761.książka: Aurea dicta = Złote słowa. Słynne łacińskie i greckie sentencje, przysłowia oraz powiedzenia. 2. 2001  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 12 s. 55 (nota...) szczegóły 
762.książka: Aurea dicta = Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia. 1997 ([Aurea Dicta - zbiór 1300 słynnych łacińskich i greckich aforyzmów, se...) szczegóły 
763.książka: Cytaty greckie na każdą okazję. O bogach, człowieku i sprawach ludzkich. 2005  szczegóły 
764.książka: Dzieło lekką stworzone dłonią. Wybór epigramów z Antologii Palatyńskiej. 1994  szczegóły 
765.książka: Epitalamia antyczne czyli Antyczne pieśni weselne. 1999 ([Zawiera hymny i epitalamia greckie oraz łacińskie z tekstem oryginaln...) szczegóły 
766.książka: Filozofia starożytna, wiek V-IV p.n.e. Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. 1992 ([Oznaczono jako cz. 2, cz. 1 pt.: Myśl filozoficzna okresu kszałtowani...) szczegóły 
767.książka: Główne stanowiska myśli filozoficznej starożytności. Filozofia archaiczna. Szkoła jońska, eleaci i pitagorejczycy. Wybór tekstów. 1993  szczegóły 
768.książka: Grecka nowela antyczna.  szczegóły 
769.książka: Grecy i Rzymianie o miłości i śmierci. (42 teksty zaklęć, epitafiów, epigramów, inskrypcji nagrobnych i modlit...) szczegóły 
770.książka: Grecy o miłości, szczęściu i życiu. Epigramaty z Antologii Palatyńskiej. 2002  szczegóły 
771.książka: Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra. Wybór fragmentów. 2011  szczegóły 
772.książka: Liryka grecka. T. 1: Jamb i elegia. 1999 ([Zawiera oryginalne teksty wierszy elegijnych i jambicznych z komenta...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Liryka Hellenów. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
773.książka: Liryka grecka. T. 2: Melika. 1999 ([Zawiera oryginalne teksty utworów przeznaczonych do śpiewu z towarzys...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Liryka Hellenów. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
774.książka: Liryka starożytnej Grecji.  szczegóły 
775.książka: Liryka starożytnej Grecji. 1996 (Wstęp. Grecja okresu archaicznego i klasycznego. Gatunki literackie po...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 6 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lengauer Włodzimierz: O poezji u starożytnych (Na marginesie antologii Jerzego Danielewicza). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 402-411  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Neoantologia prapoezji. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 38 s. 20  szczegóły 
776.książka: Liryka starożytnej Grecji. 2001  szczegóły 
777.książka: List antyczny. Antologia.  szczegóły 
778.książka: Miłość Greków. 1998 (Nikos Chadzinikolau: Przez miłość jest światło [wstęp]. * [Wiersze aut...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Miłość przez XXVII wieków. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 50-56  szczegóły 
779.książka: Modlimy się słowami Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
780.książka: Muza chrześcijańska. T. 3: Poezja grecka od II do XV wieku. 1995 ([Zawiera wiersze anonimowe:] 1. Didache [fragm.:] Modlitwy eucharystyc...) szczegóły 
781.książka: Nowele antyczne. Wybór. 1992 (Romuald Turasiewicz: Nowela grecka. - Stanisław Stabryła: Nowela rzyms...) szczegóły 
782.książka: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy. 1993 ([Zawiera teksty autorów:] św. Cyprian, Orygenes, Tertulian. * [Tłumacz...) szczegóły 
recenzja: Kliszewski Wojciech: Odkrywanie modlitwy. Powściągliwość i Praca 1995 nr 5 s. 33  szczegóły 
783.książka: Ojcowie apostolscy. 1990 ([Zawiera tłumaczenia tekstów najstarszych utworów chrześcijańskich. Au...) szczegóły 
784.książka: Philogelos albo Śmieszek. Z facecji Hieroklesa i Philagriosa. 1989  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 125-126  szczegóły 
recenzja: West Stephanie: Antologia Kieroklesa albo dowcipy o intelektualistach. Filomata 1992 nr 409 s. 205-218 (rec. przekł. angielskiego: The Philogeos or Laughter-Lover. Tł. Barry ...) szczegóły 
785.książka: Pierwsze pisma greckie o dziewictwie. 1997 ([Zawiera:] Józef Naumowicz: Wstęp: 1. Wczesnochrześcijańskie teksty o ...) szczegóły 
recenzja: Słomka Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 1998 r. 7 s. 361-363  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 357-358  szczegóły 
786.książka: Pisma paschalne. 1994 ([Zawiera:] Orygenes: O święcie Paschy. - Pseudo-Chryzostom: Homilia ...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Pisma paschalne. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
787.książka: Sentencje greckie.  szczegóły 
788.książka: Sielanka grecka. Teokryt i mniejsi bukolicy. Z dodatkiem: Bukolika grecka w Polsce.  szczegóły 
789.książka: Starożytna Grecja. Liryki najpiękniejsze. 2000  szczegóły 
790.książka: To mówi Pan. Aforyzmy, myśli i przysłowia z Biblii. 2004  szczegóły 
791.książka: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. (Arystoteles: Poetyka. Horacy: List do Pizonów. - Pseudo-Longinos: O gó...) szczegóły 
792.książka: Trzy stylistyki greckie. Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. (Arystoteles: Retoryka. - Demetriusz: O wyrażaniu się. - Dionizjusz: O ...) szczegóły 
793.książka: W kręgu przedsokratyków: Anaksymander, Heraklit, Ksenofanes, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras. [Wybór tekstów]. 1992 ([Teksty 6 przedsokratyków]....) szczegóły 
794.książka: Wielka księga bajek greckich. Ezop i inni.  szczegóły 
recenzja: Feliks Teresa: Książki. Kraków 2007 nr 6/7 s. 55 (notka...) szczegóły 
795.książka: Żywoty Pitagorasa. 1993 ([Zawiera:] Porfiriusz: Żywot Pitagorasa; Jamblich: O życiu pitagorejsk...) szczegóły 
recenzja: Kleszcz Leszek: Pitagoras - mędrzec, filozof czy mag?. Odra 1994 nr 9 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Prawda i zmyślenie. Książki. Gazeta 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Książki nieco trudniejsze. Wiedza i Życie 1993 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
796.antologia: Intelligenti pauca. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1, 3-6 (zbiór anonimowych oraz autorskich sentencji w języku łacińskim; autorz...) szczegóły 
797.antologia: Intelligenti pauca. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1-6 (zbiór anonimowych oraz autorskich sentencji w języku łacińskim; m.in. ...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
798.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 367-368 ([rec. ks.:] Antologia comentada de textos micenicos. Oprac. Jose L. Me...) szczegóły 
799.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 164-166 ([rec. antologii:] Classical Woman Poets. Tł. i wstęp Josephine Balmer....) szczegóły 
800.artykuł: Wujewski Tomasz: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 129-131 ([rec. antologii:] Il segno e la memoria. Iscrizioni funebri della Grec...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Achilleus Tatios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
801.książka twórcy: Achilleus Tatios : Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie. 2002  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
802.artykuł: Zawadzki Robert K.: Achilleus Tatios jako przedstawiciel powieściopisarstwa antycznego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 179-190  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
803.utwór: Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie [Tatiou ton kata Leukipin kai Kleitofonta logos].  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o cierpieniu u Achilleusa Tatiosa z Aleksandrii. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 301-307  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o kobietach u Achilleusa Tatiosa. Meander 2002 nr 5/6 s. 423-432  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o miłości u Achilleusa Tatiosa. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 175-184  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert: Achilleus tatios und Euripides Gemeinsame Fabelfaeden. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2005 t. 2 (2327) s. 52-65 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Agathias Scholasticos *
    wiersze (alfabet tytułów)
804.wiersz: Agatias : Melita. Metafora 1994 nr 17 s. 19  szczegóły 
  Ailios Aristeides *
    proza (alfabet tytułów)
805.proza: Ailios Aristeides (Eliusz Arystydes) : Czwarta mowa święta. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 124-154 (z komentarzem tłumacza pt.: "Mowy święte" Eliusza Arystydesa; s. 115-1...) szczegóły 
806.proza: Eliusz Arystydes : Mowa Eleuzyjska. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 125-128 (z komentarzem tłumacza: "Mowa Eleuzyjska" Eliusza Arystydesa, s. 123-1...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
807.utwór: Czwarta mowa święta.  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: "Mowy święte" Eliusza Arystydesa. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 115-123  szczegóły 
808.utwór: Święte Mowy [Hieroi Logoi].  szczegóły 
artykuł: Burliga Bogdan: "Chwała, która nie przemija". Ateny w mowach Eliusza Arystydesa. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 15-27  szczegóły 
artykuł: Stebnicka Krystyna: Wiara i hipochondria. Mówią Wieki 1993 nr 9 s. 29-31  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: "Mowa Eleuzyjska" Eliusza Artstydesa. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 123-124 (dot. Mowy (22 Kial) datowanej na lata 171-179 n.e.; z tekstem Mowy, s....) szczegóły 
  Ainesidemos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
809.artykuł: Olszewski Mikołaj: O tym, jak Ainezydemos stał się Heraklitejczykiem. Meander 1992 nr 5/6 s. 287-296  szczegóły 
  Aischines *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
810.książka twórcy: Ajschines : Mowy. [Inne].  szczegóły 
  Aischylos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
811.książka twórcy: Ajschylos : Antygona. Król Edyp. Prometeusz skowany. Oresteja. [Tekst dramatyczny]. ([Zawiera m.in. tragedie Ajschylosa: Prometeusz skowany. Oresteja]...) szczegóły 
812.książka twórcy: Ajschylos : Ofiarnice.  szczegóły 
813.książka twórcy: Ajschylos : Ofiarnice. 2002  szczegóły 
814.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany.  szczegóły 
815.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. Persowie. [Tekst dramatyczny]. (Prometeusz skowany. Przekł. Jan Kasprowicz. Persowie. Przekł. Kazimier...) szczegóły 
816.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. [Tekst dramatyczny]. 2004  szczegóły 
817.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. 2002  szczegóły 
818.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. 2002  szczegóły 
819.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. 2003  szczegóły 
820.książka twórcy: Ajschylos : Tragedie. [Teksty dramatyczne]. 2005  szczegóły 
821.książka twórcy: Ajschylos : Tragedie. [Teksty dramatyczne]. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
822.wiersz: Ajschylos : Agamemnon [fragm. 1256-1347]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
823.wiersz: Ajschylos : Prometeusz skowany [fragm. 1-112]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
824.książka o twórcy: Batóg Tadeusz, Steffen Wiktor: Ajschylos - twórca tragedii greckiej. 2000  szczegóły 
825.książka o twórcy: Chodkowski Robert Roman: Ajschylos i jego tragedie. 1994 ([Zawiera szczegółowe analizy siedmiu zachowanych treagedii oraz całośc...) szczegóły 
826.książka o twórcy: Maślanka-Soro Maria: Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Ajschylosa i Sofoklesa. 1991  szczegóły 
recenzja: Danek Danuta: Filologia klasyczna a prawdy żywe. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Szastyńska-Siemion Alicja: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 118-119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
827.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Eos 1989 t. 77 s. 137-139 ([rec. ks.:] Bernard Deforge: Eschyle, poete cosmique. Paris 1986....) szczegóły 
828.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Historia przekazu i krytyki tekstów Ajschylosa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 5-15  szczegóły 
829.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Tragedia Ajschylosa jako widowisko teatralne. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 5-16  szczegóły 
830.artykuł: Chodkowski Robert: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 115-117 ([rec. ks. zb.:] Aeschyli tragoediae cum incerti poetae "Prometheo". Re...) szczegóły 
831.artykuł: Markoff Małgorzata: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 28 XI s. 12 (nota nt. odnalezienia podczas wykopalisk w Egipcie fragmentów sztuki A...) szczegóły 
832.artykuł: Nikolai Walter: Początki femme fatale w greckich tragediach: Ajschylesowa Klitajmestra i Eurypidesowa Helena. x 2006 ([w ks.:] Xenia Opoliensia. Red. Joanna Rostropowicz. Opole 2006, s. 9-...) szczegóły 
833.artykuł: Petropulos Jorgos: Poezja: droga do człowieka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 33-35  szczegóły 
834.artykuł: Turasiewicz Romuald: Tajniki teatru Aischylosa. Filomata 1989 nr 390 s. 108-123  szczegóły 
835.artykuł: Vita Aeschyli [fragm.]. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 58-60 (fragm. kompilacyjnego dzieła "Vita Aeschyli"; wyd.: Robert Roman Chodk...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
836.utwór: Agamemnon.  szczegóły 
artykuł: Lelewska Beata M.: The religious chacrakter of the tapestry scene. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 225-229  szczegóły 
artykuł: Solymar Laszlo, West Stephanie: Starożytny telegraf. Nowy Filomata 1999 nr 4 s. 311-326 (m.in. o przesyłaniu wiadomości sygnałami ogniowymi, opisanymi w traged...) szczegóły 
artykuł: Steffen Wiktor: De Agamemnonis fabulae Aeschyleae parodo. Eos 1990 t. 78 s. 41-53 (artykuł w języku łacińskim...) szczegóły 
837.utwór: Eumenidy [Eumenides].  szczegóły 
artykuł: Janik Joanna: Dramat grecki jako dokument przemian kulturowych. Próba interpretacji "Eumenid" Ajschylosa. Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 29-37  szczegóły 
artykuł: Pietruczuk Katarzyna: Teatralne duchy Ajschylosa. Meander 2003 nr 5/6 s. 389-396 (postaci duchów w "Persach" i "Eumenidach"...) szczegóły 
838.utwór: Oresteja.  szczegóły 
artykuł: Kucharski Jan: The problem of stasis in the "Oresteia". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2005 t. 2 (2327) s. 23-51 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
artykuł: Mickiewicz Tomasz Marek: Dwie sceny z dramatu. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 37 s. 7  szczegóły 
839.utwór: Persowie [Persai].  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert Roman: Nieobecność Atossy w kommosie "Persów" Ajschylosa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 47-54  szczegóły 
artykuł: Pietruczuk Katarzyna: Teatralne duchy Ajschylosa. Meander 2003 nr 5/6 s. 389-396 (postaci duchów w "Persach" i "Eumenidach"...) szczegóły 
840.utwór: Prometeusz w okowach [Prometheus desmotes].  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Die dramatische Struktur des "Gefesselten Prometheus". Eos 1989 t. 77 s. 5-15  szczegóły 
artykuł: Krakowiak Józef L.: Prometeusz najwiekszym symbolem tragizmu twórczego człowieczeństwa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 73-107 (dot. także tragedii "Persowie"...) szczegóły 
  Aisopos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
841.książka twórcy: 200 bajek Ezopa. Klasyczne opowieści z morałem. [Inne].  szczegóły 
842.książka twórcy: Aisopos (Ezop) : Bajki. Ezop. 1993  szczegóły 
843.książka twórcy: Ezop : Bajki Ezopa [adaptacja pt.:] Bajki.  szczegóły 
recenzja: [Skibińska Ewa] E.S.: Ryms 2012 nr 16 (2011/2012) s. 33 (nota...) szczegóły 
844.książka twórcy: Bajki Ezopa dla dużych i małych. [Inne].  szczegóły 
845.książka twórcy: Bajki Ezopa. [Inne].  szczegóły 
846.książka twórcy: Bajki Ezopa. [Opowiadanie].  szczegóły 
847.książka twórcy: Bajki Ezopa. [Opowiadanie].  szczegóły 
848.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1991 ([Teksty aut.:] Maria Ganaciu, Georgia Mammi, Stanisław Srokowski....) szczegóły 
849.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1993  szczegóły 
850.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1993  szczegóły 
851.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1995  szczegóły 
852.książka twórcy: Bajki Ezopa. 2003  szczegóły 
853.książka twórcy: Bajki Ezopowe. 2001  szczegóły 
854.książka twórcy: Ezop. Bajki. [Inne].  szczegóły 
855.książka twórcy: Ezop dla dorosłych. Czyli też arcybayki z zaczynu Ezopa Fryga, Mędrca nie zawżdy obyczaynego [...] wydestylował Bohdan Drozdowski. [Inne]. 2007  szczegóły 
856.książka twórcy: Kruk w cudzych piórkach. Chłopiec, który krzyczał "wilki! wilki!". 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
857.książka twórcy: Księga bajek Ezopa. [Opowiadanie].  szczegóły 
858.książka twórcy: Lew i mysz. Bajki Ezopa. [Opowiadanie].  szczegóły 
859.książka twórcy: Łakomy pies. Złota i srebrna siekiera. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
860.książka twórcy: Mrówka i konik polny. Trzy woły i lew. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
861.książka twórcy: Mysia wdzięczność. O głupim tygrysie i głupim gepardzie. Jak przechytrzyć kota. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
862.książka twórcy: Mysie wesele. Lis i winogrona. Mrówka i gołąb. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
863.książka twórcy: Mysz polna i mysz miejska. Małpa królem. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
864.książka twórcy: Najpiękniejsze bajki Ezopa. [Inne].  szczegóły 
865.książka twórcy: Osioł w skórze lwa. Wilk i owieczka. Niedźwiedź i wędrowcy. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
866.książka twórcy: Północny wiatr i słońce. Lew i komar. Orzeł i kruk. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
867.książka twórcy: [Sto pięćdziesiąt] 150 bajek Ezopa.  szczegóły 
868.książka twórcy: Tchórzliwy nietoperz. Osioł i głupi wilk. Oszukany kruk. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
869.książka twórcy: Zając i żółw. Głupi młynarz i jego osioł. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Walc Joanna: Wyglądają smakowicie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 19  szczegóły 
870.książka twórcy: Żółw i zając. Bajki Ezopa. [Opowiadanie].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
871.wiersz: Aisopos (Ezop) : Wół i żaba (Z bajek Ezopowych). Meander 1993 nr 9/10 s. 470  szczegóły 
872.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Chora i lekarz. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
873.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Jaskółka i wrona. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
874.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Lew sędziwy i lis. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
875.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Lis i winogrona. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
876.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Przygoda zakochanego lwa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
877.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Wieśniak i Tanatos. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
878.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Zeus i żółw. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
879.proza: Aisopos (Ezop) : Łasica i Afrodyta. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
880.proza: Aisopos (Ezop) : Prometeusz i ludzie. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
881.artykuł: Kielar-Turska Maria: Dziecko i morały. Bajka ezopowa w recepcji współczesnych dzieci. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Psychologiczne 1997 z. 6 (180) s. 29-39  szczegóły 
  Albinos ze Smyrny *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
882.książka o twórcy: Pawłowski Kazimierz: Filozofia średniego platonizmu w formule Albinusa ze Smyrny. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny cz. 1. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 95-117  szczegóły 
884.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny cz. 2. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 137-161  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
885.utwór: Didaskalikos.  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Kwestia istnienia i natury Boga w "Didaskalikos" Albinusa ze Smyrny. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 275-287  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Problematyka metafilozoficzna w "Didaskalikos" Albinusa ze Smyrny. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 5-38  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Teoria idei jako myśli Boga według Albinusa ze Smyrny. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 35-47  szczegóły 
  Aleksander z Afrodyzji *
    proza (alfabet tytułów)
886.proza: Aleksander z Afrodyzji : O przeznaczeniu. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 444-490 (z koment.: Monika Komsta: Wstęp tłumacza, s. 439-444...) szczegóły 
  Alkaios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
887.książka twórcy: Alkajos : Pieśni. 1989  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
888.wiersz: Alkajos : Do Safony. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 18 (ze wstępem tłumacza, s. 15-16...) szczegóły 
889.wiersz: Alkajos : Do Safony. Metafora 1993 nr 8/10 s. 15  szczegóły 
890.wiersz: Alkajos : Fragmenty zaginionych wierszy Alkajosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
891.artykuł: Niżyńska Joanna: Twórczość poetycka Alkajosa w ocenie starożytnych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 31-39  szczegóły 
  Alkidamas *
    proza (alfabet tytułów)
892.proza: Alkidamas : O autorach mów pisanych czyli o sofistach. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 181-187 (z komentarzem tłumacza: Alkidamas o oralności i piśmienności, s. 179-1...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
893.artykuł: Haeubler Reinhard: Der Frieden des Alkidamas. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 27-83  szczegóły 
  Alkinous *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
894.książka twórcy: Albinus : Wykład nauk Platona = (Didaskalikos). [Inne]. 2008 ([Dzieło Alkinousa przypisywane Albinosowi ze Smyrny]....) szczegóły 
  Alkiphron *
895.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mętrak Krzysztof: Express Wieczorny 1989 nr 5 s. 5  szczegóły 
recenzja: M.Ł.: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 31 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
896.wiersz: Alkiphron : Listy Heter [fragm.:] Lamia do Demetriosa. Zwierciadło 1989 nr 17 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
897.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Megara do Bakchis. Ośka 1998 nr 2 s. 18  szczegóły 
898.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Meneklejdes do Eutyklesa. Ośka 1998 nr 2 s. 11  szczegóły 
899.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Petale do Simaliona. Ośka 1998 nr 2 s. 18  szczegóły 
900.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Tais do Eutydemosa. Ośka 1998 nr 2 s. 11  szczegóły 
  Alkmaion *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Presokratycy. Alkmaion. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 289-292 (fragmenty tekstów filozofów o Almaionie; przekład ze zbioru: Die Fragm...) szczegóły 
  Alkman *
    wiersze (alfabet tytułów)
902.wiersz: Alkman : Cisza. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
903.artykuł: Paszkowiak Joanna: W poszukiwaniu ojczyzny Alkmana - próba reinterptrtacji źródeł i weryfikacja dotychczasowych teorii. Meander 2002 nr 5/6 s. 373-394  szczegóły 
  Anakreon *
    wiersze (alfabet tytułów)
904.wiersz: Anakreon : Do Dionizosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
905.wiersz: Anakreon : Do dziewczyny. Metafora 1993 nr 8/10 s. 15-16  szczegóły 
906.wiersz: Anakreon : Do dziewczyny. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 20 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
907.wiersz: Anakreon : Kupidyn zraniony. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 9  szczegóły 
908.wiersz: Anakreon : Mądrość życia. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 20 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
909.wiersz: Anakreon : Oda 19: Trzeba pić. Filomata 1993 nr 416 s. 291  szczegóły 
910.wiersz: Anakreon : Oda 2: Pochwała kobiet. Filomata 1993 nr 416 s. 293  szczegóły 
911.wiersz: Anakreon : Oda 22: Do Batylla. Filomata 1993 nr 416 s. 293  szczegóły 
912.wiersz: Anakreon : Oda 26: Do siebie. Filomata 1993 nr 416 s. 294  szczegóły 
913.wiersz: Anakreon : Oda 30: Do Kupida. Filomata 1993 nr 416 s. 297  szczegóły 
914.wiersz: Anakreon : Oda 33: Do jaskółki. Filomata 1993 nr 416 s. 296  szczegóły 
915.wiersz: Anakreon : Oda 37: Wiosna. Filomata 1993 nr 416 s. 294-295  szczegóły 
916.wiersz: Anakreon : Oda 40: Kupido raniony. Filomata 1993 nr 416 s. 295  szczegóły 
917.wiersz: Anakreon : Oda 47: Do starca. Filomata 1993 nr 416 s. 296  szczegóły 
918.wiersz: Anakreon : Oda 9: Do gołębia. Filomata 1993 nr 416 s. 292  szczegóły 
919.wiersz: Anakreon : Piłka Erosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
920.wiersz: Anakreon : Uczta spokojna. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
921.wiersz: Anakreon : Walka. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 20 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
922.wiersz: Anakreon : Wyznanie. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
923.wiersz: Anakreon : Z Erosem na pięści. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
924.wiersz: Anakreon : Źrebica tracka. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
925.artykuł: Andrzejewska Katarzyna, Obrębski Andrzej: Leopold Okniński nieznany dziewiętnastowieczny autor przekładów anakreontyków. Filomata 1993 nr 416 s. 287-297 (z not. Jerzego Starnawskiego...) szczegóły 
926.artykuł: Chitimia Ion C.: Gheorghe Asachi si Adam Naruszewicz in intilnirea lor ou Anacreon. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 5-10  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
927.utwór: Pieśń o dziewczynie z Lesbos (358 PMG = 13 Gentili).  szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: Sporne problemy w interpretacji pieśni Anakreonta. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 19-29  szczegóły 
  Anaksagoras *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
928.artykuł: Drozdek Adam: Anaksagoras: kosmos i nieskończoność. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 4 s. 5-16  szczegóły 
929.artykuł: Drozdek Adam: Anaksagoras: umysł i wszechświat. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 46/47 (1998/1999) z. 1 s. 133-144 (na podstawie zachowanych fragmentów pism Anaksagorasa oraz fragm. pism...) szczegóły 
930.artykuł: Głowala Michał: Problem mieszania się (mixis) w Arystotelesowskiej dyskusji z Anaksagorasem. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 171-188  szczegóły 
931.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Anaksagoras. Meander 2003 nr 3/4 s. 265-272 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Anaksago...) szczegóły 
  Anaksimandros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
932.artykuł: Drewniak Tomasz: Dialektyka sensów pojecia "to apiron" w filozofii Anaksymandra z Miletu. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 15-28  szczegóły 
933.artykuł: Presokratycy. Anaksymander. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 232-237 (fragmenty tekstów filozofów o Anaksymandrze; przekład ze zbioru: Die F...) szczegóły 
934.artykuł: Świercz Piotr: Relacja pomiędzy koncepcjami politycznymi Solona a Anaksymandrowskim ujęciem arche. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2006 t. 24 (2467) s. 259-281  szczegóły 
  Anaksimenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
935.artykuł: Presokratycy. Anaksymenes. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 235-237 (fragmenty tekstów filozofów o Anaksymenesie; przekład ze zbioru: Die F...) szczegóły 
  Andokides *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
936.książka twórcy: Andokides : Mowy. 2002  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
937.proza: Andokides : Mowa o swoim powrocie. Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 45-54 (ze wstępem tłumacza: Andokides i jego"Mowa o swoim powrocie", s. 39-45...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
938.utwór: Mowa o swoim powrocie.  szczegóły 
artykuł: Ptaszek Ireneusz: Andokides i jego "Mowa o swoim powrocie". Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 39-45 (z tekstem mowy w przekładzie Ireneusza Ptaszka, s. 45-54...) szczegóły 
  Antiochos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
939.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 86-92 ([rec. ks.:] Josif Popovski: Die Pandekten des Antiochus Monachus. Amst...) szczegóły 
940.artykuł: Szulc Arleta, Żaguń Alicja E.: Słownictwo cytatów psałterzowych w Warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290  szczegóły 
  Antisthenes z Aten *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
941.artykuł: Kwapiszewski Józef: Wychowanie u Antystenesa. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
  Antoni Pustelnik święty *
    proza (alfabet tytułów)
942.proza: Pseudo Antoni Egipski : Pouczenia o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 452-456 (ze wstępem tłumacza, s. 451-452...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
943.książka o twórcy: Święty Antoni. Żywot. Pisma ascetyczne. 2005 ([Zawiera "Żywot" św. Antoniego autorstwa św. Atanazego, 7 listów przyp...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
944.artykuł: Błaszczyk Wojciech: Zarys rozwoju demonologii na podstawie dzieł: świętego Justyna Męczennika, Orygenesa i świętego Antoniego Pustelnika. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 147-162  szczegóły 
945.artykuł: Borkowska Małgorzata: Antoni. Znak 1998 nr 5 s. 117-119 (z not...) szczegóły 
946.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 233 (rec. ks.: Atanase d' Alexandrie: Vie d'Antoine. [Tł., wprowadzenie, te...) szczegóły 
947.artykuł: Mały Gość Niedzielny 1989 nr 6 s. 20  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
948.utwór: Listy.  szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 29-44  szczegóły 
  Anyte z Tegei *
    wiersze (alfabet tytułów)
949.wiersz: Anyte : Umierający delfin. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
950.wiersz: Anyte : Za ojczyznę. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
  Apollinarios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
951.artykuł: Longosz Stanisław: "Klasyczna" twórczość Apolinarych z Laodycei. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 4 s. 145-163  szczegóły 
952.artykuł: Pietras Henryk: Wcielenie Słowa Bożego w teologii Apolinarego z Laodycei na tle kontrowersji ariańskiej. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 213-222  szczegóły 
  Apollonides *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
953.utwór: Zbierając dziś pierwsze....  szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Cenniejszy od złota dar Muz. Filomata 1992 nr 407 s. 12-18 (analiza epigramatu wraz z jego tekstem...) szczegóły 
  Apollonios Dyskolos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
954.książka twórcy: Apollonos Dyskolos : O składni. 2000  szczegóły 
recenzja: Polonica [Kraków] 2000 t. 20 s. 349-350  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
955.książka o twórcy: Bednarski Michał: Apollonios Dyskolos i jego gramatyka. 2000 (Przedmowa. Życie i dzieło. Źródła znajomości tekstu. Tematyka traktat...) szczegóły 
956.książka o twórcy: Bednarski Michał: Studia nad grecką terminologią gramatyczną Apolloniosa Dyskolosa. 1994  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
957.utwór: Peri syntakseos [O składni].  szczegóły 
artykuł: Bednarski Michał: Problematyka "Składni" Apolloniosa Dyskolosa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 88-91  szczegóły 
artykuł: Wolanin Hubert: Diathesis in the "Techne grammatike". Attributed to Dionysios Thrax and in the "Peri syntakseos" by Apollonios Dyskolos. A comparative analysis. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2009 t. 6 (2752) s. 51-68  szczegóły 
  Apollonios Rhodios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
958.książka twórcy: Apollonios z Rodos : Wyprawa argonautów po złote runo (Argonautiká). [Inne]. 2012  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
959.wiersz: Apollonios Rhodios: Argonautyka [fragm.:] Epifania Apollona (II 669-693). Ptaki Stymfalijskie II 1030-1089). Rozterka Medei (III 744-760). Meander 2000 nr 5 s. 457-461 (podał do druku i opracował Włodzimierz Appel: "Argonautika" Apollonios...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
960.artykuł: Rostropowicz Joanna: Po złote Runo. Trybuna Opolska 1989 nr 46 s. 4  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
961.utwór: Argonautika.  szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: Hellenistyczny renesans poezji epickiej. x 2002 ([w ks.:] Włodzimierz Appel: Klea Kai Aklea Andron. Zarys dziejów greck...) szczegóły 
artykuł: Gaertner Jan Felix: Kritische Noten zu Apollonios' "Argonautika" (A.R. 2, 464-6/490 - 1: 2, 540-46; 2, 552). Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 225-233  szczegóły 
artykuł: Nowak Ewa: Medea - prawdziwy bohater "Argonautyk". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 25-43  szczegóły 
artykuł: Nowak Ewa: Rytuał oczyszczenia zabójcy w poemacie "Argonautica" (IV 690-717) Apolloniosa z Rodos. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Chejron, wychowawca Jazona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 47-52  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Dioskurowie w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos a deifikacja Ptolomeuszów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1994 nr 19 (1499) s. 107-112  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Ekskursy etnograficzne w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos. Kwestia ich wiarygodności. Sprawozdania [Opole] 1993 nr 24 s. 43-51  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 119-120 ([rec. wydania:] Apollonius Rhodius: Argonautica. Book III. Red. R.L. H...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Genealogie władców hellenistycznych i "Argonautyki" Apolloniosa z Rodos. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Historia 1994 z. 30 s. 13-25  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Świat morza w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos. Nautologia 1994 nr 2 s. 13-18  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: The "Argonautica" by Apollonios of Rhodes as a nautical epos (Remarks on the realities of navigation). Eos 1990 t. 78 s. 107-117  szczegóły 
artykuł: Żmudziński Mateusz: Konnten die Argonauten vom Schwarzen Meer zur Adria durch Donau Fahren?. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 19-24  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Mężczyźni w połogu, trupy na drzewach. Filomata 1993 nr 413 s. 55-60 (obraz ludów barbarzyńskich w utworze...) szczegóły 
  Apollonios z Tyany *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
962.artykuł: Dzielska Maria: Apolloniusz z Tiany boski mąż, mag i cudotwórca. Alma Mater 2000 nr 23 s. 29-30  szczegóły 
  Aratos z Soloj *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
963.książka o twórcy: Rostropowicz Joanna: Król i poeta, czyli o Fajnomenach Aratosa z Soloj. 1998  szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Niebo "mieszańca". Śląsk 1999 nr 8 s. 73  szczegóły 
recenzja: Widok Norbert: Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 372-375  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
964.utwór: Phainomena [O znakach niebieskich].  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Antigonos Gonatas in den "Phainomena" des Aratos von Soloi. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 65-73  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratos, Astronomowie i Euklides. x 2004 ([w ks.:] Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza. ...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach jako podręcznik astronomii. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 77-88  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 66-76  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratus and astronomers. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 55-60 (nt. o źródeł wiedzy astronomicznej Aratosa; m.in. o dziele ucznia Plat...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: "Fajnomena" Aratosa z Soloj. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 8-10 (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Koncepcja postępu ludzkości u Aratosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 67-75  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Mit o Dike w wersji Aratosa z Soloj. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 53-63  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Tajemniczy gwiazdozbiór, czyli o Engonasin w "Fajnomenach" Aratosa z Soloj. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 27-35  szczegóły 
  Archilochos *
    wiersze (alfabet tytułów)
965.wiersz: Archiloch : Do Apollina. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
966.wiersz: Archiloch : Do niedoszłego teścia. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
967.wiersz: Archiloch : Do swego serca. Odra 1999 nr 4 s. 57 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
968.wiersz: Archiloch : Dola żołnierza najemnego. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
969.wiersz: Archiloch : Dzień i duch. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
970.wiersz: Archilochos (Archiloch) : [Epigramaty]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 17 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
971.wiersz: Archiloch : Fragmenty zaginionych wierszy Archilocha. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
972.wiersz: Archiloch : Łzy i uczty. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
973.wiersz: Archiloch : Mirt, róża, myrra. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
974.wiersz: Archilochos (Archiloch) : Na serce każdy.... Metafora 1993 nr 8/10 s. 14  szczegóły 
975.wiersz: Archiloch : Neobule. Odra 1999 nr 4 s. 57 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
976.wiersz: Archiloch : Pożegnanie wyspy rodzinnej. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
977.wiersz: Archiloch : Przygoda. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
978.wiersz: Archiloch : Przypadek i los. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
979.wiersz: Archiloch : Świerszcza wrzask. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
980.wiersz: Archiloch : Tarcza porzucona w ucieczce. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
981.wiersz: Archiloch : Włócznia. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
982.wiersz: Archiloch : Wyspa Tasos. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
983.wiersz: Archiloch : Zaćmienie słońca. Odra 1999 nr 4 s. 57 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
984.wiersz: Archiloch : Żołnierz poeta. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
985.artykuł: Bartol Krystyna: Archilochus 188:3 W2: A minor suplement. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 19-20 (analiza fragmentu...) szczegóły 
986.artykuł: Bartol Krystyna: Metaliterackie treści we fr[agmencie] 1 W. Archilocha. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 3-11  szczegóły 
987.artykuł: Bartol Krystyna: Paraenetische Elemente in den Iamben von Archilochos. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 29-38  szczegóły 
988.artykuł: Danielewicz Jerzy: Nowo odkryte teksty Safony i Archilocha. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2008 t. 70 (2006) s. 9-14  szczegóły 
989.artykuł: Gerber Douglas E.: Archilochus fr. 130 West. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 117-119  szczegóły 
990.artykuł: Soja Urszula: Legenda o Archilochu i Neobule. Gryfita 1994 nr 4 s. 6-8  szczegóły 
  Archytas z Tarentu *
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Archytas z Tarentu : [Epigramat]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
992.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Archytas. Meander 2003 nr 2 s. 203-205 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Archytas...) szczegóły 
993.artykuł: Rodzeń Jacek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2008 nr 1 s. 240-243 ([rec. ks.:] Carl A. Huffman: Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philos...) szczegóły 
  Aristippos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
994.artykuł: Chomicz Aleksandra: Erotyzm jako szczególne doświadczenie filozoficzne. Przedproża 1990 nr 2 s. 5-6 (filozofia Arystypa; szkic...) szczegóły 
  Aristoksenos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
995.artykuł: Burakowski Dominik: Arystoksenos z Tarentu i problem teoretycznych podstaw muzyki starogreckiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 37-46  szczegóły 
  Aristophanes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
996.książka twórcy: Arystofanes : Acharnejczycy. Rycerze. Chmury. Osy. Pokój. 2001  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 155 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Co nowego w tłumaczeniach. Mówią Wieki 2002 nr 9 s. 58  szczegóły 
997.książka twórcy: Arystofanes : Komedie. 1991 ([Zawiera:] Acharnejczycy. Rycerze. Chmury. Żaby....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Czy warto czytać Arystofanesa?. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
998.książka twórcy: Arystofanes : Lizystrata. Sejm kobiet. Plutos. Komedie. [Tekst dramatyczny].  szczegóły 
999.książka twórcy: Arystofanes : Ptaki. Lizystrata. Thesmoforie. Żaby. Sejm kobiet. Plutos. 2003  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 155 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1000.wiersz: Arystofanes : Ptaki [fragm. 209-254]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1001.wiersz: Arystofanes : Rycerze [fragm. 40-70]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1002.artykuł: Dymińska Katarzyna: Sofokles w komediach Arystofanesa. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 43-51  szczegóły 
1003.artykuł: Komornicka Anna Maria: Aristophan et son public. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia Aegaea et Balcanica. In honorem Lodovicae Press. R...) szczegóły 
1004.artykuł: Komornicka Anna M.: "Demokracja" i "demagogia" w świetle komedii Arystofanesa. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 309-317 (w komediach "Rycerze", "Osy", "Sejm kobiet", "Plutos"....) szczegóły 
1005.artykuł: Kowzan Tadeusz: Les comedies d'Aristophane vehicule de la critique dramatique. x 1983 ([w czasopiśmie:] Dioniso (Palermo) 1983 nr 54 s. 83-100....) szczegóły 
1006.artykuł: Łanowski Jerzy: Granice żartu. Z zagadnień komizmu arystofanejskiego. Meander 1997 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
1007.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Arystofanesa "Naprawa Rzeczypospolitej". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 299-307 (w komediach "Rycerze", "Osy", "Sejm kobiet", "Plutos"....) szczegóły 
1008.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Jadłospis Ateńczyka według Arystofanesa. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 243-252 (w komediach Artstofanesa...) szczegóły 
1009.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Persowie w komicznej karykaturze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 49-51 (Persowie i perskie przedmioty w komediach Arystofanesa...) szczegóły 
1010.artykuł: Podbielski Henryk: Czym są pisma "eksoteryczne" Arystotelesa?. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 53-65 (przegląd starożytnych i nowożytnych opinii na temat rodzajów i charakt...) szczegóły 
1011.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Wino, kobiety i Arystofanes. Filomata 1995 nr 431/432 s. 301-307  szczegóły 
1012.artykuł: Turasiewicz Romuald: Aristophanes mythopoios. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 70-71 (synkretyzacja mitów w komediach Arystofanesa; streszczenie referatu...) szczegóły 
1013.artykuł: Turasiewicz Romuald: Funkcja mitu w komedii Arystofanesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1997 nr 25 s. 33-52 (m.in. dotyczy komedii: Żaby, Ptaki, Osy, Chmury, Pokój...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1014.impreza: "Aristophane : la Langue, la Scene, la Cite" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Komornicka Anna M.: Święto Arystofanesa w Tuluzie. Meander 2000 nr 2 s. 161-167 (spraw....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1015.utwór: Chmury [Nephelai].  szczegóły 
artykuł: Danek Zbigniew: Dlaczego "Chmury" stały się porażką Arystofanesa?. Meander 2003 nr 1 s. 3-15  szczegóły 
artykuł: Platter Charles: "Clouds" on "Clouds" and dramatic aspirations of "Wasps". Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 5-32  szczegóły 
artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Trzy literackie portrety Sokratesa. Meander 2000 nr 2 s. 109-120  szczegóły 
1016.utwór: Lizystrata [Lysiotrati].  szczegóły 
artykuł: Marciniak Przemysław: Pozycja kobiety w Atenach w V wieku przed Chr. Na podstawie komedii Arystofanesa "Lizystrata" i "Sejm kobiet". Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 67-74  szczegóły 
artykuł: Wojno-Owczarska Ewa: Paul Kont "Lysistrate". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 297-309 (dot. adaptacji operowej autorstwa Paula Konta; z not. o autorce na s. ...) szczegóły 
1017.utwór: Osy [Sphekes].  szczegóły 
artykuł: Platter Charles: Aristophanes' "Wasps" and Comic Aspiration. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 76-81  szczegóły 
artykuł: Platter Charles: "Clouds" on "Clouds" and dramatic aspirations of "Wasps". Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 5-32  szczegóły 
1018.utwór: Ptaki [Ornithes].  szczegóły 
artykuł: Masłowski Paweł: Zmiana osoby mówiącej w komedii attyckiej - kryteria dystrybucji. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 100-106 (w pracach: J.C.B. Lowe: The manuscript evidence for changes of speaker...) szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem utopii w Arystofanesowych "Ptakach". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 80-83  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "Ptaki" Arystofanesa - problemy interpretacyjne. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1998 nr 27 s. 89-112  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "The birds" of Aristophanes: A study of its ideas. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 293-298  szczegóły 
1019.utwór: Rycerze [Equites].  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 120-121 ([rec. ks.:] Herman Lind: Der Gerber Kleon in den "Rittern" des Aristop...) szczegóły 
1020.utwór: Sejm kobiet [Ekklesiazusai].  szczegóły 
artykuł: Marciniak Przemysław: Pozycja kobiety w Atenach w V wieku przed Chr. Na podstawie komedii Arystofanesa "Lizystrata" i "Sejm kobiet". Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 67-74  szczegóły 
1021.utwór: Theomachia.  szczegóły 
artykuł: Krawczuk Aleksander: Ład 1989 nr 13/14 s. 32  szczegóły 
1022.utwór: Żaby [Ranae].  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: "Die Froesche" des Arisophanes und das euripideische Konzept der Oidipus' Geschichte. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 215-225  szczegóły 
artykuł: Ptaszek Ireneusz: The Aristophanes' "Frogs" 1419-1434: a case of Alcibiades. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 41-47  szczegóły 
artykuł: Taillardat Jean: Une ambiguite voulue: Pompholugopaphlasmata (Aristophanem Ranae, v. 249). Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 253-258  szczegóły 
  Aristoteles *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1023.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 1-2]. 1990 (T. 1: Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. T...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1991 nr 3 s. 33 (nota; dot. t. 1...) szczegóły 
1024.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 3]. 1992 (
T. 3: O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoolog...)
 szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Arystoteles odczytany w roku 1993 czyli filozofia jako przesłanie. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 15-16 (dot. T. 3...) szczegóły 
1025.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 4]. 1993 (T. 4: O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt. O rod...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Arystoteles odczytany w roku 1993 czyli filozofia jako przesłanie. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 15-16 (dot. T. 4...) szczegóły 
1026.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 5]. 1996 (T. 5: Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Cóż nam po cnocie?. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
1027.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 6]. 2001 (T. 6: Polityka. Ekonomika. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wolicki Aleksander: Arystoteles polski. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 57-59  szczegóły 
1028.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 7]. 1994 (T. 7: Słownik terminów arystotelesowych. Ułożył Krzysztof Narecki. Ind...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
1029.książka twórcy: Arystoteles : Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i wadach. 2000  szczegóły 
1030.książka twórcy: Arystoteles : Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i wadach. 2002  szczegóły 
recenzja: Pieczonka Błażej: Patos 2006 nr 2 s. 18 (nt. traktatu "O cnotach i wadach"...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 4 okł. (notka...) szczegóły 
1031.książka twórcy: Arystoteles : Etyka nikomachejska. [Inne]. 2007  szczegóły 
1032.książka twórcy: Arystoteles : Etyka wielka. Poetyka. [Inne]. 2010  szczegóły 
1033.książka twórcy: Arystoteles : Fizyka. O niebie. O powstawaniu i niszczeniu. Meteorologika. O świecie. Metafizyka. 2003  szczegóły 
1034.książka twórcy: Arystoteles : Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Topiki. O dowodach sofistycznych. 2003  szczegóły 
1035.książka twórcy: Arystoteles : Metafizyka.  szczegóły 
1036.książka twórcy: Arystoteles : Metafizyka = Ta meta ta fysika. 1996  szczegóły 
recenzja: Gładczuk Czesław: Studia Teologiczne 1997 t. 15 s. 399-400  szczegóły 
recenzja: Gondek Paweł: Człowiek w Kulturze 1997 [t.] 9 s. 261-262  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 28 (not....) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Brewiarz filozofów. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
1037.książka twórcy: Arystoteles : Metafizyka. [Inne]. 2009  szczegóły 
1038.książka twórcy: Arystoteles : O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoologia. O częściach zwierząt. 2003  szczegóły 
1039.książka twórcy: Arystoteles : O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt. O rodzeniu się zwierząt. O barwach. O głosach. Fizjognomika. O roślinach. Opowiadania zdumiewające. Mechanika. Zagadnienia przyrodnicze. O odcinkach niepodzielnych. Położenia i nazwy wiatrów. O Melissosie, Ksenofanesie i Gorgiaszu. 2003  szczegóły 
1040.książka twórcy: Arystoteles : Poetyka. [Inne].  szczegóły 
1041.książka twórcy: Arystoteles : Poetyka. 1989  szczegóły 
recenzja: Palikot Janusz: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 85-86  szczegóły 
1042.książka twórcy: Arystoteles : Polityka. Ekonomika. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Zachęta do filozofii. Ustrój polityczny Aten. List do Aleksandra Wielkiego. Testament. 2001  szczegóły 
1043.książka twórcy: Arystoteles : Polityka. 2002  szczegóły 
1044.książka twórcy: Arystoteles : Polityka. 2004  szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: INA: Świat Książki 1989 nr 9 s. 19  szczegóły 
recenzja: Ziomek Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 343-352  szczegóły 
1046.książka twórcy: Arystoteles : Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. [Inne]. 2004  szczegóły 
1047.książka twórcy: Arystoteles : Ta meta ta fisika = Mataphysica = Metafizyka. 1996 ([Tekst równoległy w języku greckim, łacińskim i polskim]....) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 308 (nota...) szczegóły 
1048.książka twórcy: Arystoteles : Zachęta do filozofii. Fizyka. [Inne]. 2010  szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichowicz Stanisław: Odra 1989 nr 3 s. 98-99  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1050.wiersz: Aristoteles : Do Eudemosa [fragm.]. Meander 1989 nr 4/5 s. 203-204 (z komentarzem tłumacza: Z elegii do Eudemosa...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1051.proza: Arystoteles : Etyka Nichomachejska [fragm. 1124b-1125a:] O człowieku wielkodusznym. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1052.proza: Arystoteles : Etyka nikomachejska (fragmenty). Korespondencja z Ojcem 2010 nr 16 s. 14-16 (z notą biogr....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1053.książka o twórcy: Barnes Jonathan: Arystoteles. 1995  szczegóły 
1054.książka o twórcy: Brun Jean: Arystoteles i Liceum. 1999  szczegóły 
recenzja: Andrzejuk Artur: Studia Philosophiae Christianae 2001 r. 37 nr 2 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Nowe Książki 2000 nr 3 s. 36 (nota...) szczegóły 
1055.książka o twórcy: Dłubacz Włodzimierz: Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa. Rozprawa doktorska. 1992  szczegóły 
recenzja: Klimski Tadeusz: Studia Philosophiae Christianae 1993 r. 29 nr 2 s. 146-148  szczegóły 
1056.książka o twórcy: Dryla Olga: Problem egoizmu w etyce Arystotelesa.  szczegóły 
1057.książka o twórcy: Gadamer Hans-Georg: Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem. 2002  szczegóły 
1058.książka o twórcy: Krąpiec Mieczysław Albert: Arystotelesowska koncepcja substancji. 2000  szczegóły 
recenzja: Gretka Wojciech: Arystotelesowska koncepcja substancji. Człowiek w Kulturze 2002 t. 14 s. 282-285  szczegóły 
1059.książka o twórcy: Leśniak Kazimierz: Arystoteles. 1989  szczegóły 
1060.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krause Feliks: Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 166-168  szczegóły 
1061.książka o twórcy: Maryniarczyk Andrzej: Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Dzieje arystotelesowskiej koncepcji substancji. 1998 ([Zawiera także fragmenty tekstów klasycznych]....) szczegóły 
1062.książka o twórcy: McLeish Kenneth: Arystoteles. Poetyka Arystotelesa. 1998  szczegóły 
1063.książka o twórcy: Narecki Krzysztof: Słownik terminów arystotelesowych. 2003 ([Słownik grecko-polski]...) szczegóły 
1064.książka o twórcy: Nawrot Janusz: Przyjaźń w "Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie. 2004 ([Przyjaźń u Arystotelesa i w Biblii - analiza porównawcza]....) szczegóły 
1065.książka o twórcy: O duszy. Arystoteles, Tomasz z Akwinu. 1996 ([Zawiera:] Andrzej Marek Nowik: Koncepcja duszy człowieka w dziełach A...) szczegóły 
1066.książka o twórcy: Paczos Krzysztof: Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. 2005  szczegóły 
1067.książka o twórcy: Plezia Marian: Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice. 2000 (Cz. I: Arystoteles. * Ludzkie oblicze Arystotelesa: Liryki Arystoteles...) szczegóły 
1068.książka o twórcy: Pokulniewicz Andrzej: Arystoteles - O powstawaniu i niszczeniu. Tekst, przekład i studia. 2008  szczegóły 
1069.książka o twórcy: Słownik terminów Arystotelesowych. 2003  szczegóły 
1070.książka o twórcy: Suchoń Wojciech, Wesoły Marian, Żarnecka-Biały Ewa: Three studies in Aristotelian semantics. 2003  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 674 (nota...) szczegóły 
1071.książka o twórcy: Voegelin Eric: Arystoteles. 2011  szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Rozważania o Arystotelesie. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 104-106  szczegóły 
1072.książka o twórcy: Wilejczyk Magdalena: Filozofia przyrody Arystotelesa. Wokół koncepcji czterech elementów. 2008  szczegóły 
1073.książka o twórcy: Wróblewski Witold: Filozofia praktyczna Arystotelesa i jej antropologiczne aspekty. 1992  szczegóły 
1074.książka o twórcy: Żarowski Mirosław: Tarcza Arystotelesa. 1999 ([M.in. dotyczy problemu nieskończoności w filozofii Arystotelesa w obs...) szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 365 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1075.artykuł: Adamiec-Jadwiżak Małgorzata: Nadobowiązkowość a dobroczynność u Arystotelesa i Seneki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 2000 nr 8 (280) s. 53-68  szczegóły 
1076.artykuł: Babiński Marian: Wokół toposu. Stanowisko Arystotelesa w niektórych kwestiach logicznych. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 15-28  szczegóły 
1077.artykuł: Bouchard Guy: Metaphore et critique ideologique: le cas Aristote. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 65-83  szczegóły 
1078.artykuł: Boużyk Maria Małgorzata: Arystotelesowska koncepcja racjonalności wobec faktu mitu. Studia Bobolanum 2002 nr 2/1 s. 145-168  szczegóły 
1079.artykuł: Burliga Bogdan: W poszukiwaniu fikcyjnego ładu czyli filozofowie na gościncu do krainy utopii. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 243-252 (m.in. o demokracji jako o rządach pospólstwa w koncepcjach Arystoteles...) szczegóły 
1080.artykuł: Candiotto Laura: La vita politica e la vita conteplativa nella concezione aristotelica della felicita. Peitho 2012 nr 1 s. 144-154  szczegóły 
1081.artykuł: Chudy Wojciech: Platona i Arystotelesa poglądy filozoficzne na temat kłamstwa. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1082.artykuł: Czachorowski Marek: Arystotelesa koncepcja jedności i nierozerwalności małżeńskiej przyjaźni. x 2001 ([w ks. zb.:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci ksi...) szczegóły 
1083.artykuł: Czerkawski Jan: Aristotelianism at Cracow University in the sixteenth century. nr s. 215-232 (dot. m.in. relacji między scholastykami i humanistami na Uniwersytecie...) szczegóły 
1084.artykuł: Ćwiek-Karpowicz Jarosław: Polityka a etyka w koncepcji Maxa Webera i Arystotelesa. Philosophia 2006 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
1085.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Arystotelesa problem oysia. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 225-239  szczegóły 
1086.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Kosmos Arystotelesa. Meander 1995 nr 11/12 s. 505-514  szczegóły 
1087.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Kosmos Arystotelesa. Summarium 2000 r. 26/27 (1997/1998) s. 5-15  szczegóły 
1088.artykuł: Dmitruk Grzegorz: Klasyfikacja ustrojów politycznych według Arystotelesa. Philosophia 2010 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
1089.artykuł: Domański Juliusz: Arystotelesowski paradygmat nauki a historia (Dwa przykłady z XIII wieku). Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 287-300 (na przykładzie Zwierciadła historii [Speculum historiale] Wincentego z...) szczegóły 
1090.artykuł: Domański Juliusz: Metafizyka Arystotelesa i fizyka pierwszych filozofów (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 5-24  szczegóły 
1091.artykuł: Dreinert Tomasz: Arystotelesa etyka przyjaźni. Pisma Humanistyczne 2000 z. 2 s. 113-119  szczegóły 
1092.artykuł: Dzwończyk Joanna: Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa. Athenaeum 2000 nr 4 s. 141-148  szczegóły 
1093.artykuł: Fink Eugen: "Metafizyka wychowania w rozumieniu świata u Platona i Arystotelesa". Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 153-161 (z notą o Finku aut. Honoraty Jakuszko...) szczegóły 
1094.artykuł: Georgiadis Constantine: Aristotle's theology and its influence on the philosophers of islam, judaism and christianity. Dialogue and Humanism 1993 nr 1 s. 11-23  szczegóły 
1095.artykuł: Głowala Michał: Problem mieszania się (mixis) w Arystotelesowskiej dyskusji z Anaksagorasem. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 171-188  szczegóły 
1096.artykuł: Gmiński Dariusz Klaudiusz: Idea samobójstwa w filozofii Arystotelesa. Philosophon Agora 2000 s. 59-79  szczegóły 
1097.artykuł: Gondek Paweł: Funkcja przyczyny celowej w kontekście wyjaśniania naukowego u Arystotelesa. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1098.artykuł: Górska Anna Justyna: Mimesis u Arystotelesa. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 41-53 (dot. poetyki, naśladownicta, celu sztuki naśladowczej, przyjemności w ...) szczegóły 
1099.artykuł: Gwiazda Jerzy: Entymemat u Arystotelesa. Philosophia 2010 nr 2 s. 41-44  szczegóły 
1100.artykuł: Gwiazda Jerzy: Retoryka Arystotelesa w ujęciu Christopha Rappa. Philosophia 2010 nr 1 s. 30-33  szczegóły 
1101.artykuł: Hadryś Henryk: O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa. Nowa Krytyka 1998 nr 9 s. 173-187  szczegóły 
1102.artykuł: Hołówka Jacek: Czy istnieją akty woli?. Przegląd Psychologiczny 1989 t. 32 nr 3 s. 613-621 (koncepcja woli u Arystotelesa i Władysława Witwickiego...) szczegóły 
1103.artykuł: Janik Joanna: Czy Arystoteles był demokratą (Arystoteles a demos; różnice i zbieżności z Platonem). Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 235-242  szczegóły 
1104.artykuł: Jaroszyński Piotr: Kalokagathia. Człowiek w Kulturze 1994 [t.] 2 s. 31-42 (w poglądach Arystotelesa i Platona...) szczegóły 
1105.artykuł: Jocz Artur: Rozum Arystotelesa a gnostyczne po-"wołanie". Dwa różne początki poznawania istoty Absolutu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 71-86  szczegóły 
1106.artykuł: Judycka Joanna: Acta Mediaevalia 1995 t. 8 s. 273-278 (rec. przekładu krytycznego dzieła Arystotelsa "Fizyka" przypisywana Ja...) szczegóły 
1107.artykuł: Judycka Joanna: "De generatione et corruptione" d'Aristote d'apres la version de Guillaume de Moerbeke. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 403-425 (dot. poprawek wprowadzonych przez Wilhelma z Moerbeke na dwunastowiecz...) szczegóły 
1108.artykuł: Judycka Joanna: Działalność translatorska Wilhelma z Moerbeke w odniesieniu do niektórych traktatów Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 43-52  szczegóły 
1109.artykuł: Jusiak Janusz: Arystotelesowska koncepcja metafizyki. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 75-108  szczegóły 
1110.artykuł: Kaczocha Włodzimierz: Czytając Franza Kafkę i Arystotelesa. x 2001 ([w ks.:] Jest-że dla Prawdy przyszłość jaka? Prace dedykowane profesor...) szczegóły 
1111.artykuł: Kamińska-Szmaj Irena: Człowiek zwierzęciem politycznym. x ([w ks. zb.:] Opozycja homo - animal w języku i kulturze. Pod red. Anny...) szczegóły 
1112.artykuł: Kiereś Joanna: Arystotelesa koncepcja tragedii. Sztuka jako naśladowanie. Philosophia 2010 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
1113.artykuł: Kiereś Joanna: Justice as a Social Virtue. Aristotelian Standpoint. Philosophia 2010 nr 1 s. 33-37  szczegóły 
1114.artykuł: Kijewska Agnieszka: Dzieje ksiąg Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 202-209 (omówienie artykułu: Jonathan Barnes: Roman Aristotle, druk. w tomie st...) szczegóły 
1115.artykuł: Koehn Glen: The Archer and Aristotle's doctrine of the mean. Peitho 2012 nr 1 s. 155-167  szczegóły 
1116.artykuł: Kołodziejczyk Sebastian: Arystoteles wciąż aktualny. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. ([rec. ks.:] Aristotle: Metaphysics, Oxford 1994...) szczegóły 
1117.artykuł: Kopania Jerzy: Ucieczka Arystotelesa. Idea 1997 t. 9 s. 17-26 (nt. opuszczenia Aten przez Arystotelesa po śmierci Platona...) szczegóły 
1118.artykuł: Kopania Jerzy: Ucieczka Arystotelesa. x 2002 ([w ks.:] Jerzy Kopania: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-li...) szczegóły 
1119.artykuł: Korobczak Paweł: W kwestii działania: Nietzsche i Arystoteles. Principia 2002 t. 32/33 s. 107-122 (porównanie wątku działania w obu projektach filozoficznych...) szczegóły 
1120.artykuł: Korus Kazimierz: Z badań prof. M. Plezi nad Arystotelesem i arystotelizmem. Meander 1997 nr 4 s. 329-337  szczegóły 
1121.artykuł: Kowalczyk Stanisław: Arystoteles a idea demokracji. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2002 t. 30 z. 1 s. 13-23  szczegóły 
1122.artykuł: Kowzan Tadeusz: Aristotle, theoretician of the art of scpectacle. x 1991 ([w czasopiśmie:] Assaph. Studies in the theatre (Tel Aviv) 1991...) szczegóły 
1123.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 36 s. 9  szczegóły 
1124.artykuł: Krąpiec Mieczysław Albert: Sylwetki wielkich filozofów: Arystoteles. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 272-276  szczegóły 
1125.artykuł: Kulicki Piotr: Remarks on Axiomatic Rejection in Aristotele's Syllogistic. Studies in Logic and Theory of Knowledge 2002 t. 5 s. 231-236  szczegóły 
1126.artykuł: Kurdziałek Marian: Wokół Arystotelesowego określenia filozofii pierwszej jako teologii. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 57-64  szczegóły 
1127.artykuł: Liceum Arystotelesa odnalezione. Gazeta Wyborcza 1997 nr 12 s. 2 (nota o odnalezieniu przez archeologów w Atenach gymnasionu, w którym n...) szczegóły 
1128.artykuł: Łagowski Bronisław: Arystotelesowska typologia ustrojów politycznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 55-56 (streszcz. referatu...) szczegóły 
1129.artykuł: Łukasiewicz Jan: O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa (Ueber den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles) (Streszczenie). Filozofia Nauki 1997 nr 1 s. 147-164  szczegóły 
1130.artykuł: Majkrzak Henryk: Il problema dell'amicizia nel pensiero di Aristotele. Forum Philosophicum 1998 t. 3 s. 185-193 (ze streszczeniem w języku polskim, s. 194-197...) szczegóły 
1131.artykuł: Malina Anna Maria: La relazione fra la filosofia e la poesia in Platone e Boezio. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 23-29 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1132.artykuł: Markowski Mieczysław: Der Aristotelismus an den Artistenfakultaeten Mitteleuropas im spaeten Mittelalter. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 153-171 (zawiera również streszczenie w języku polskim...) szczegóły 
1133.artykuł: Markowski Mieczysław: Etyka obowiązku I. Kanta a etyka szczęścia Arystotelesa. x nr s. ([W ks.:] Philosophia vitam alere. Prace dedykowane księdzu profesorowi...) szczegóły 
1134.artykuł: Markowski Mieczysław: Początki Arystotelesowskiej filozofii przyrody w łacińskim średniowieczu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 109-119 (dot. recepcji dzieł Arystotelesa; także nt. przekładów...) szczegóły 
1135.artykuł: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 175-178 ([rec. ks.:] Charles H. Lohr: Latin Aristotle commentaries. II: Renaiss...) szczegóły 
1136.artykuł: Markowski Mieczysław: Średniowieczne komentarze do "Arystotelesa łacińskiego" z Biblioteki Dolnej Saksonii. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2009 t. 71 (2007) s. 38-45  szczegóły 
1137.artykuł: Markowski Mieczysław: Wiedeńskie komentarze do dzieł Arystotelesa e rękopisie 749 Biblioteki Benedyktynów w Amont. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 171-177  szczegóły 
1138.artykuł: Matuszewski Adam: "Enchiridion Ethicum" Jana Jonstona a podręczniki etyki Arystotelesa i Bartłomieja Keckermanna - podobieństwa i różnice. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2006 nr 3/4 s. 243-250  szczegóły 
1139.artykuł: McInerny Ralph: Aristotle and Elitism. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1140.artykuł: Meyer Martin F.: Aristoteles ueber die Psyche als Prinzip und Ursache des Lebens. Peitho 2012 nr 1 s. 115-142  szczegóły 
1141.artykuł: Milcarek Paweł: Metafizyka Arystotelesa wobec istnienia i realności bytu. Studia Philosophiae Christianae 1999 r. 35 nr 2 s. 90-100  szczegóły 
1142.artykuł: Mirzejewska Joanna: Eros Platona i filia Arystotelesa - dwa pojęcia na określenie miłości. Pallas Silesia 1998 t. 2 z. 2 s. 36-41  szczegóły 
1143.artykuł: Mottet Philippe: L'art rhetorique d'Aristote, une oeuvre pour notre temps?. Peitho 2012 nr 1 s. 13-30  szczegóły 
1144.artykuł: Nieznański Edward: Ontologiczne podstawy logiki Arystotelesa. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 1 s. 35-43  szczegóły 
1145.artykuł: Nowakowski Andrzej: Intencje i rozumowanie praktyczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 205-224 (m.in. nt. roli pojęcia intencji w wyjaśnianiu działań w koncepcji Arys...) szczegóły 
1146.artykuł: Olesiński Dariusz: Epistemologiczne uwarnkowania koncepcji Absolutu - Arystoteles a Plotyn. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 107-115  szczegóły 
1147.artykuł: Olesiński Dariusz: Henologia Platońska a Arystotelowska - od "metheksis" do "mimesis". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 139-146  szczegóły 
1148.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Niewolnictwo - czy relikt przeszłości? (cz. II). Nasz Dziennik 2001 nr 240 s. 22 (niewolnictwo w filozofii Arystotelesa...) szczegóły 
1149.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Problem niewolnictwa u Arystotelesa. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1150.artykuł: Piwowarczyk Roman: Histoire de la notion de "Theos" dans la theologie naturelle d'Aristote dans la tradition judeo-chretienne. Łódzkie Studia Teologiczne 2003 t. 11/12 (2002/2003) s. 17-22  szczegóły 
1151.artykuł: Plezia Marian: Nowe wydanie fragmentów Arystotelesa. Meander 1992 nr 11/12 s. 553-564 (dot. wydań niemieckich...) szczegóły 
1152.artykuł: Podbielski Henryk: Klasyfikacja mów w "Retoryce dla Aleksandra" jako kryterium ustalenia autorstwa i czasu powstania dzieła. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 205-215 (próba udowodnienia, że autorem "Retoryki dla Aleksandra" nie jest Arys...) szczegóły 
1153.artykuł: Podbielski Henryk: Starożytne świadectwa o Arystotelesie. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 93-100  szczegóły 
1154.artykuł: Podrez Ewa: Ideam pięknego człowieczeństwa: Arystoteles - Kant. x nr s. (Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Red. Krystyna Wilko...) szczegóły 
1155.artykuł: Pritzl Kurt: Arystoteles i Tomasz z Akwinuo powszechnie dzielonych przekonaniach. Teofil 2000 nr 1 s. 115-136 (podobieństwa w poglądach obu myślicieli...) szczegóły 
1156.artykuł: Protopapas-Marnelli Maria: Une nouvelle approche del'esthetique d'Aristote. Peitho 2012 nr 1 s. 267-271  szczegóły 
1157.artykuł: Rasiński Grzegorz: Arystotelesa krytyka systemu platońskiego, czyli krytyka teorii Idei. Scriptores Scholarum 1997 nr 2/3 s. 185-190  szczegóły 
1158.artykuł: Reverdin Olivier: Aristotle dans les flammes de l'enfer. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 229-233  szczegóły 
1159.artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 366-367 (nota rec. ks.: Michael V. Weding: Aristotle's Theory of Substance. The...) szczegóły 
1160.artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 676-677 (rec. ks.: Frederike Rese: Praxis und Logos bei Aristoteles. Handlung, ...) szczegóły 
1161.artykuł: Rosiak Marek: Metafizyka genezy: Arystoteles i Whitehead. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 21-40 (porównanie koncepcji powstawania przedmiotu indywidualnego Arystoteles...) szczegóły 
1162.artykuł: Roskal Zenon Eugeniusz: Model świata dwusferowego w kosmologii Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 3 s. 85-105  szczegóły 
1163.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
1164.artykuł: Sieroń Józef: Pojęcie szczęścia i przyjaźni w filozofii Arystotelesa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 30-42  szczegóły 
1165.artykuł: Sieroń Józef: Zasada "środka" w etyce Arystotelesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1998 nr 27 s. 145-159  szczegóły 
1166.artykuł: Stachowski Ryszard: Czy arystotelesowska aktualnościowa teoria duszy jest teorią duszy niesubstancjalnej?. x 2001 ([w ks. zb.:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuag...) szczegóły 
1167.artykuł: Stachowski Ryszard: Problem poruszania ciała przez duszę w filozofii Arystotelesa. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1995 nr 108 (1992/1993) s. 17-20  szczegóły 
1168.artykuł: Stalmaszczyk Piotr: The notion of predication in Aristotle, port royal grammar, frege, and generative grammar. Lingua Posnaniensis 1999 t. 41 s. 155-165  szczegóły 
1169.artykuł: Stanciene Dalia Marija: Metaphysical principles of genesis. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 41-46 (dot. zagadnienia potencjalności jako źródła stawania się (genezy) w fi...) szczegóły 
1170.artykuł: Stefańczyk Andrzej Piotr: "Pisteis" w argumentacji retorycznej u Arystotelesa. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 21-32  szczegóły 
1171.artykuł: Stuchliński Józef Andrzej: Pragmatyczno-logiczna zasada sprzeczności (W obronie Arystotelesa). Filozofia Nauki 1995 nr 1 s. 37-53  szczegóły 
1172.artykuł: Trzcieniecka-Schneider Irena: O koncepcji błędu u Arystotelesa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 91-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1173.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Arystotelesowskie wskazówki dla aktorów, czyli o przenikaniu sie sztuk. Meander 2002 nr 5/6 s. 395-402  szczegóły 
1174.artykuł: Uliński Maciej: Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1996 t. 41 s. 3-20  szczegóły 
1175.artykuł: Urbańska-Bożek Maria: Arystoteles ze Stagiry. Korespondencja z Ojcem 2009 nr 14 s. 88-91 (sylwetka...) szczegóły 
1176.artykuł: Vysniauskas Gintautas: Potentiality as a Source of Becoming in Aristotelian Philosophy. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 46-51  szczegóły 
1177.artykuł: Wesołowska Agnieszka: Czas i jego geneza - w rozumieniu Arystotelesa i Husserla. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2007 nr 17/23 (2006/2007) s. 197-201 (z not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
1178.artykuł: Wesoły Marian: Aristotele's conception of justice as equality. Eos 1989 t. 77 s. 211-220  szczegóły 
1179.artykuł: Wesoły Marian: Aristotle's lost diagrams of the analytical figures. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 53-64  szczegóły 
1180.artykuł: Wesoły Marian: Eos 1989 t. 77 s. 139-142 ([rec. wyd.:] The Complete Works of Aristotle. The Revisited Oxford Tra...) szczegóły 
1181.artykuł: Wesoły Marian: Ku analitycznej interpretacji sylogistyki Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 21-45  szczegóły 
1182.artykuł: Wesoły Marian: Physis - anthropos - techne w koncepcji Arystotelesa. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 133-151  szczegóły 
1183.artykuł: Wesoły Marian: Platon i Arystoteles w ocenie Kanta. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 7-78  szczegóły 
1184.artykuł: Wesoły Marian: Przyczyna i wyjaśnianie ejdetyczne według Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 17-37  szczegóły 
1185.artykuł: Wesoły Marian: Przyczyna i wyjaśnianie materialne według Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 3-24  szczegóły 
1186.artykuł: Wesoły Marian: Restroring Aristotle's lost diagrams of the syllogistic figures. Peitho 2012 nr 1 s. 84-114  szczegóły 
1187.artykuł: Widomski Jacek: Koncepcja formy i materii u Arystotelesa i Romana Ingardena. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
1188.artykuł: Wilejczyk Magdalena: Korektura nas samych. Pojęcie prawości w pismach Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 43-57  szczegóły 
1189.artykuł: Witkowska-Zaremba Elżbieta: Spekulative Musik im Kontext des Aristotelismus: musica als deductio. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
1190.artykuł: Wolanin Hubert: Aristotle on the word as a vehicle of semantic function. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 251-263  szczegóły 
1191.artykuł: Wolanin Hubert: Arystoteles o rodzaju gramatycznym wyrazów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 52-66  szczegóły 
1192.artykuł: Wolicki Aleksander: Ginnos, un animal mysterieux. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 47-59  szczegóły 
1193.artykuł: Wróbel Małgorzata: Arystoteles o zwierzętach Egiptu. Filomata 1996 nr 433/434 s. 31-38  szczegóły 
1194.artykuł: Ziemiański Stanisław: Problem ruchu lokalnego u Arystotelesa. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1990 (1989) s. 125-135  szczegóły 
1195.artykuł: Zuziak Władysław: Arystotelesowska filozofia spraw ludzkich. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 137-152  szczegóły 
1196.artykuł: Zuziak Władysław: Czy możliwa jest etyka w życiu społecznym? Na marginesie lektury Arystotelesa i Alasdaira MacIntyre'a. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 89-102  szczegóły 
1197.artykuł: Żelazna Jolanta: Problem zła w filozofii Arystotelesa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia 1991 z. 13 (234) s. 127-139  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1198.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (1995).  szczegóły 
artykuł: X jubileuszowe Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 295-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
1199.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 22 (nota...) szczegóły 
1200.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie pod hasłem "Główne pojęcia filozofii Arystotelesa" (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W. : Myśl Arystotelesa nadal aktualna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Dobrzyński Adam: XII Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1998 [t.] 10 s. 285-286 (sprawozdanie...) szczegóły 
1201.impreza: "Problematyka Boga w filozofii klasycznej" (Na przykładzie "Metafizyki" Arystotelesa) - sesja naukowa (1986).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989 r. 15 (1986) nr 2 s. 161  szczegóły 
1202.impreza: Studenckie sympozjum na temat filozofii Arystotelesa (1986).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989 r. 15 (1986) nr 2 s. 159-161  szczegóły 
1203.impreza: Sympozjum Arystotelesowskie (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
artykuł: Robaczewski Arkadiusz: Arystoteles w oczach młodych filozofów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 6 s. 23  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1204.utwór: Ekonomika [Oikonomika].  szczegóły 
artykuł: Słomczyńska Anna: Johannis Frankenstein Commentarium in "Oeconomica" Aristotelis. Mediaevalia Philosophica Polonorum 1995 t. 32 s. 101-108  szczegóły 
artykuł: Winiarska Izabela: Ekonomika, ekonomia, ekonom w przydatku do dwojga ksiąg "Ekonomiki" Arystotelesowej Sebastiana Petrycego z Pilza. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 20-30  szczegóły 
1205.utwór: Etyka nikomachejska [Ethika nikomaheia].  szczegóły 
artykuł: Budzowska Małgorzata: Pojęcie akrazji u Arystotelesa i jej odzwierciedlenie w wybranych tragediach Eurypidesa. Nowy Filomata 2003 nr 4 s. 243-257 (dot. rozważań o akrazji zawartych w VII księdze...) szczegóły 
artykuł: Cyciura Piotr: Pojęcie szczęścia w I i X księdze "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa oraz w "Sententia" św. Tomasza. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 73-82  szczegóły 
artykuł: Czy przyjaźń jest cnotą" ("Filia" i "arete" u Platona i Arystotelesa). Meander 1999 nr 2 s. 125-133  szczegóły 
artykuł: Galewicz Włodzimierz: Arystoteles o nieopanowaniu i nieodpartości. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 27-38  szczegóły 
artykuł: Galewicz Włodzimierz: O Arystotelesowskiej teorii poznania praktycznego. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 83-103 (w oparciu o dzieło "Etyka nikomachejska"...) szczegóły 
artykuł: Karas Marcin: Czytając "Etykę Nikomachejską" Arystotelesa. Filomata 1996 nr 433/434 s. 11-14  szczegóły 
artykuł: Korolec Bartłomiej: "Etyka nikomachejska" Arystotelesa. Próba odczytania. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 173-181  szczegóły 
artykuł: Korolec Jerzy B.: Der "Mittlere Kommentar" von Averroes zur "Nikomachischen Ethik" der Aristoteles. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
artykuł: Krawiec Jarosław: Grecka philia. Arystotelesa traktat o przyjaźni. Teofil 2002 nr 1 s. 74-95 (z not. o autorze art....) szczegóły 
artykuł: Środa Magdalena: "Etyka Nikomachejska" Arystotelesa. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 2 s. 213-221  szczegóły 
1206.utwór: Fizyka [Phusikes akroaseos].  szczegóły 
artykuł: nr s.  szczegóły 
artykuł: Karas Marcin: Arystoteles i Ockham. Zachęta do "Fizyki". Filomata 1995 nr 431/432 s. 350-353  szczegóły 
artykuł: Krauze-Błachowicz Krystyna: Arystotelesa charakterystyka substancji w kategoriach ruchu i natury. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 3 s. 5-14  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Burydanizm w nieznanym wiedeńskim komentarzu do "Fizyki" Arystotelesa w kodeksie 418 Stiftsbibliothek w Zwetl. Studia Mediewistyczne 1998 t. 33 s. 195-200  szczegóły 
artykuł: Mouzala Melina G.: Aristotle's method of understanding the first principles of natural things in the "Physics" I.1. Peitho 2012 nr 1 s. 31-50  szczegóły 
1207.utwór: Kategorie [Kategoriai].  szczegóły 
artykuł: Stefański Witold: Pochwała Arystotelesa. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 37-45  szczegóły 
1208.utwór: Metafizyka [Ta meta ta fysika].  szczegóły 
artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Nauka o prawdzie Arystotlesa. Podstawa ontologicznej jedności syntezy kategorialnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 69-75  szczegóły 
artykuł: Bigaj Jan: Arystotelesowska "metafizyka" jako umiejętność definiowania. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 3 s. 41-53  szczegóły 
artykuł: Bigaj Jan: Charakterystyka poznania filozoficznego według Arystotelesowskiej "Metafizyki". Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 z. 3 s. 415-432  szczegóły 
artykuł: Cyciura Piotr: O intelektualizmie filozofii klasycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 77-93  szczegóły 
artykuł: Facca Danilo: Tra Ramo, Alessandro di Afrodisia e Averroe. Il commento di Francesco Vimercato (ca. 1512 - ca. 1580) al libro XII della Metafisica do Aristotele. Peitho 2012 nr 1 s. 210-230  szczegóły 
artykuł: Judycka Joanna: Roczniki Filozoficzne 1997 t. 44 (1996) z. 1 s. 181-186 (rec. niemieckiego wydania, Koeln 1995...) szczegóły 
artykuł: Litwin Jacek: "Talis honorabilis scientia" - rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie wybranego komentarza z tego okresu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 121-127 (analiza pozostającego w rękopisie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakow...) szczegóły 
artykuł: Napoli Valerio: Le denominaioni della "Metafisica" e della sua scienza nella filosofia tardoantica. Peitho 2012 nr 1 s. 51-82  szczegóły 
artykuł: Stańczyk Melania: "Alfa". Prezentacje 2002 nr 1 s. 20-22 (dot. problematyki filozoficznej i metafilozoficznej w drugiej księdze ...) szczegóły 
artykuł: Tiuryn Tomasz: Wprowadzenie zagadnienia substancji w "Metafizyce" Arystotelesa. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 189-206 (z not. o aut., s. 258...) szczegóły 
książka o utworze: Bigaj Jan: Zrozumieć metafizykę. T. 1. Rozszyfrowanie dzieła zwanego "Metafizyką" Arystotelesa. Cz. 1, Bibliofilska kompilacja i jej skutki. 2004  szczegóły 
recenzja: Wesoły Marian: Zdekonstruować "Metafizykę" Arystotelesa. Peitho 2011 nr 1 s. 221-229  szczegóły 
książka o utworze: Bigaj Jan: Zrozumieć metafizykę. T. 1. Rozszyfrowanie dzieła zwanego "Metafizyką" Arystotelesa. Cz. 2. Elementy sładowe i ich pochodzenie.Ksiągi centralne. 2005  szczegóły 
recenzja: Wesoły Marian: Zdekonstruować "Metafizykę" Arystotelesa. Peitho 2011 nr 1 s. 221-229  szczegóły 
artykuł: Litwin Jacek: Elementy myśli filozoficznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w I poł. XV w., na przykładzie komentarza "Quaestiones super duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis" Jana z Raciborska. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 71-83  szczegóły 
1209.utwór: O cnotach i wadach.  szczegóły 
1210.utwór: O duszy [Peri psuhes] [De anima].  szczegóły 
artykuł: Bonini Aleksander: Exposito Alexandri super libros Aristotelis "De anima". Komentarz Aleksandra z Aleksandrii do ksiąg Arystotelesa "O duszy". Fragment księgi III, f. 180 vb-181 va. Korespondencja z Ojcem 2008 nr 10 s. 12-14  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Die vollstaendige "Expositio I-III Librorum De anima Aristotelis" des Jacobus de Placentia, aufgefunden in der Stadtbibliothek zu Braunschweig. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Krakowski komentarz szkotystyczny z 1513 roku do traktatu Arystotelesa "O duszy". Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 47-60  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Nowe źródło do dziejów psychologii filozoficznej na Uniwersytecie Krakowskim w r. 1461. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1990 r. 40 nr 1/2 s. 5-12 (nt. komentarza do utworu autorstwa Teodoryka z Opola pt. "Explanatio t...) szczegóły 
artykuł: Muszyńska Renata: Metafizyczne ujęcie duszy rozumnej w komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa. Ełckie Studia Teologiczne 2000 t. 1 s. 203-217  szczegóły 
1211.utwór: O filozofii.  szczegóły 
artykuł: Pacewicz Artur: Zaginione pismo Arystotelesa "O filozofii". Peitho 2012 nr 1 s. 170-197  szczegóły 
1212.utwór: O niebie [Peri ouranou].  szczegóły 
książka o utworze: Pokulniewicz Andrzej: Zagadnienie pierwszych przyczyn skończoności świata w traktacie Arystotelesa "O niebie". 2010  szczegóły 
1213.utwór: Poetyka [Peri poietikes].  szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Some remarks on Aristotle Poetics 1448b 24-32. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: [Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna niż historia?] In Aristotelis Poeticorum libellum adnotatiuncula. Peitho 2010 t. 1 s. 75-81  szczegóły 
artykuł: Domański Juliusz: Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii? Glosa do dziewiątego rozdziału "Poetyki" Arystotelesa. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 2 s. 5-15  szczegóły 
artykuł: Domański Juliusz: In Aristotelis "Poeticorum" libellum adnotattiuncula. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
artykuł: Januszkiewicz Michał: O pojęciu mimesis w "Poetyce" Arystotelesa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 137-152  szczegóły 
artykuł: Obremski Krzysztof: "Poetyka" Arystotelesa - poetyka wieczysta. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 7/8 s. 121-124  szczegóły 
artykuł: Ricoeur Paul: Zawiązanie intrygi. Czytajac "Poetykę" Arystotelesa. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 173-207  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: "Dynamis" i "schema" utworu poetyckiego w "Poetyce" Arystotelesa i "Ars poetica" Horacego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 275-279  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Metoda badawcza w "Poetyce" Arystotelesa. Meander 1995 nr 5/6 s. 203-213  szczegóły 
1214.utwór: Polityka [Politika].  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 437-440 ([rec. ks.:] Christoph Flueler: Rezeption und Interpretation der Aristo...) szczegóły 
artykuł: Sieroń Józef: Postać obywatela w greckiej polis w świetle "Polityki" Arystotelesa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Civitas Mentis 2005 t. 1 (2324) s. 17-41  szczegóły 
artykuł: Sieroń Józef: Rola jednostki w greckiej polis w świetle "Polityki" Arystotelesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2001 nr 29 s. 73-119  szczegóły 
artykuł: Zuziak Władysław: Między teorią a praktyką państwową. "Politeja" Arystotelesa. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 183-201 (także nt. "Etyki Nikomachejskiej"...) szczegóły 
1215.utwór: Retoryka [Techni ritoriki].  szczegóły 
artykuł: Cichocka Helena: Z recepcji "Retoryki" Arystotelesa w Bizancjum. Peitho 2012 nr 1 s. 231-238  szczegóły 
artykuł: Podbielski Henryk: Założenia "Retoryki" Arystotelesa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 89-97  szczegóły 
1216.utwór: Zachęta do filozofii [Protreptikos].  szczegóły 
artykuł: Karas Marcin: Arystotelesa "Zachęta do filozofii". Filomata 1996 nr 439/440 s. 453-456  szczegóły 
  Arrianos Flavius
    proza (alfabet tytułów)
1217.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 1-17). Meander 1994 nr 3/4 s. 183-195 (ze wstępem tłumaczki...) szczegóły 
1218.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 18-32). Meander 1994 nr 5/6 s. 291-302  szczegóły 
1219.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 33-43). Meander 1994 nr 7/8 s. 399-406  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1220.utwór: Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Opisanie Indii.  szczegóły 
artykuł: Sachse Joanna: Eos 1990 t. 78 s. 412-413 ([rec. wydania:] Arrianus: Der Alexanderzeug. Indische Geschichte. Berl...) szczegóły 
  Artemidoros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1221.książka twórcy: Artemidor z Daldis : Rozważania o snach czyli onejrokrytyka. 1995  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Sen mara.... Gazeta o Książkach 1995 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Artemidor z Daldis: Rozważania o snach czyli onejrokrytyka. Przekład Iwony Żółtowskiej. Warszawa 1995 r.. Meander 1995 nr 5/6 s. 299-300  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Nie ma postępu w tłumaczeniu snów. Ex Libris 1995 nr 76 s. 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1222.utwór: Rozważania o snach czyli onejrokrytyka.  szczegóły 
artykuł: Rzymowska Luiza: Symbolika zwierząt w "Rozważaniach o snach" Artemidora z Daldis. x 2003 ([w ks. zb.:] Opozycja homo - animal w języku i kulturze. Pod red. Anny...) szczegóły 
  Asklepiades *
    wiersze (alfabet tytułów)
1223.wiersz: Asklepiades : Lesbijki. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 21 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
1224.wiersz: Asklepiades : Lesbijki. Metafora 1993 nr 8/10 s. 16  szczegóły 
1225.wiersz: Asklepiades : Rozkosz Cyprydy. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 21 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
1226.wiersz: Asklepiades : Rozkosze Cyprydy. Metafora 1993 nr 8/10 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1227.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków. Analecta 1995 z. 1 s. 7-71  szczegóły 
1228.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 4 s. 192-213 ([rec. ks.:] J.T. Vallance: The lost theory of Asclepiades of Bithynia....) szczegóły 
  Atanazy Wielki święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1229.książka twórcy: Atanazy Wielki święty : Listy do Serapiona. 1996  szczegóły 
1230.książka twórcy: Atanazy z Aleksandrii : O wcieleniu Słowa. 1998  szczegóły 
recenzja: Słomka Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 1998 r. 7 s. 363-364  szczegóły 
1231.książka twórcy: Atanazy z Aleksandrii : Przeciw poganom. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1232.proza: Atanazy Wielki święty : List do Antiocheńczyków (Tomus ad Antiochenos). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 1030-1038 (ze wstępem tłumacza, s. 1027-1030...) szczegóły 
1233.proza: Atanazy Wielki święty : List do Marcelina o interpretacji psalmów. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 309-331 (ze wstępem tłumacza; s. 303-309...) szczegóły 
1234.proza: Atanazy Wielki święty : Symbol atanazjański. Fronda 1997 nr 9/10 s. 437-438 (teksty 40. sentencji...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1235.książka o twórcy: Forbes F. A.: Święty Atanazy. Strażnik wiary. 2006  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1236.artykuł: Czyżewski Bogdan: Starotestamentalny kanon biblijny św. Atanazego Aleksandryjskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1237.artykuł: Deschner Karlheinz: Nauczyciel Kościoła Atanazy (ok. 295-373). x 1998 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. [T. ...) szczegóły 
1238.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Atanazy. Nasz Dziennik 2002 nr 206 s. 8  szczegóły 
1239.artykuł: Kannengiesser Charles: Questions ouvertes sur Athanase d'Alexandrie. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 689-705  szczegóły 
1240.artykuł: Kędzierski Michał: Prawdziwe i fałszywe zarzuty przeciwko Atanazemu z Aleksandrii. Studencki Biuletyn Historyczny 1999 nr 2 s. 55-61  szczegóły 
1241.artykuł: Kędzierski Michał: Życie Atanazego z Aleksandrii. Studencki Biuletyn Historyczny 1999 nr 1 s. 5-21  szczegóły 
1242.artykuł: Longosz Stanisław: Atanazjańska terminologia teologii wcielenia. Vox Patrum 2001 t. 28/29 (2000) s. 141-156  szczegóły 
1243.artykuł: Wojciechowski Michał: Wykorzystanie cytatów z Pisma Świętego w "Przeciw poganom" i "O wcieleniu Słowa" św. Atanazego z Aleksandrii. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1244.utwór: Listy do Serapiona.  szczegóły 
artykuł: Turek Waldemar: Grzech przeciw Duchowi Świętemu: Mt 12, 31-32 w Listach do Serapiona św. Atanazego Wielkiego. Studia Płockie 1998 t. 26 s. 67-74  szczegóły 
1245.utwór: Żywot św. Antoniego.  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Interpretacja kompozycji "Żywota św. Antoniego". Meander 1995 nr 5/6 s. 257-270  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Prooimion "Vitae Antonii", jego funkcja i struktura. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 305-313  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Polemika antypogańska w "Żywocie św. Antoniego" - stosunek łacińskiej wersji Ewagriusza z Antochii do greckiego oryginału. Studia Graeco-Latina 1999 t. 13 s. 103-111 (nt. przekładu łacińskiego "Żywota" dokonanego przez Ewagriusza z Antio...) szczegóły 
artykuł: Smolińska Iza Elżbieta: Post i abstynencja w ortodoksyjnym kościele koptyjskim. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 247-259 (m.in. nt. zachowywania umiaru w jedzeniu i przestrzegania postów...) szczegóły 
artykuł: Wipszycka Ewa: O potrzebie nieustającej nieufności. Mówią Wieki 1995 nr 5 s. 50-52  szczegóły 
  Athenagoras *
    wiersze (alfabet tytułów)
1246.wiersz: Atenagoras : Niczego już sie nie obawiam. Gazeta Wyborcza 1997 nr 21 s. 17 (przekład anonimowy; z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1247.artykuł: Jędrzejewski Roman: Bóg a zmartwychwstanie ciał w filozoficzno-teologicznej myśli Atenogorasa z Aten. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 315-322  szczegóły 
1248.artykuł: Kowalczyk Dariusz: Filozoficzno-teologiczne tło poglądów Atenagorasa na temat natury ludzkiej. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 637-649  szczegóły 
  Athenaios *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1249.utwór: Deipnosophistae [Uczta Mędrców].  szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Atenajosa z Naukratis księga win (Deipnosophistae, 25f-40f). Meander 1995 nr 5/6 s. 215-226 (z tłumaczeniem "Katalogu win" według Atenajosa z Naukratis, s. 224-225...) szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: Nowe spojrzenie na "Ucztę Mędrców" Atenajosa. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 109-123  szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: "Uczta mędrców" Atenajosa w świetle najnowszych badań. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2004 t. 66 (2002) s. 94-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Elementy fizjonomiki w "Deipnosofistach" Atenajosa z Naukratis. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 1125-139  szczegóły 
  Babrios *
    wiersze (alfabet tytułów)
1250.wiersz: Babrios (Babrius) : Bóg wojny Polemos i jego oblubienica. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1251.proza: Babrios (Babrius) : Absurdalne przewodnictwo. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1252.proza: Babrios (Babrius) : Absurdalne przewodnictwo. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1253.proza: Babrios (Babrius) : Afrodyta i niewolnica. Nasz Akapit 2007 nr 19 s. 20  szczegóły 
1254.proza: Babrios (Babrius) : Arab i jego wielbłąd. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
1255.proza: Babrios (Babrius) : Blisko prawa, ale daleko od sprawiedliwości. Nasz Akapit 2007 nr 15 s. 18  szczegóły 
1256.proza: Babrios (Babrius) : Dąb i trzciny. Nasz Akapit 2006 nr 13 s. 18  szczegóły 
1257.proza: Babrios (Babrius) : Dlaczego zające powstrzymały się od samobójstwa. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
1258.proza: Babrios (Babrius) : Dobry wilk. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1259.proza: Babrios (Babrius) : Dostarczanie środków na własną zgubę. Nasz Akapit 2007 nr 15 s. 18  szczegóły 
1260.proza: Babrios (Babrius) : Dwa poziomy sprawiedliwości. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1261.proza: Babrios (Babrius) : Dwa poziomy sprawiedliwości. Nasz Akapit 2007 nr 14 s. 23  szczegóły 
1262.proza: Babrios (Babrius) : Jak Hermes obdarował skarbem. Nasz Akapit 2007 nr 15 s. 18  szczegóły 
1263.proza: Babrios (Babrius) : Jak to leniuch przyszedł do mrówki. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 25  szczegóły 
1264.proza: Babrios (Babrius) : Koń i osioł. Nasz Akapit 2006 nr 13 s. 17-18  szczegóły 
1265.proza: Babrios (Babrius) : Koń i osioł. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
1266.proza: Babrios (Babrius) : Lampa, która się przechwalała. Nasz Akapit 2007 nr 14 s. 23  szczegóły 
1267.proza: Babrios (Babrius) : Lis i winogrona. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
1268.proza: Babrios (Babrius) : Lis i winogrona. Nasz Akapit 2006 nr 13 s. 18  szczegóły 
1269.proza: Babrios (Babrius) : Lis, który roznosił ogień. Nasz Akapit 2008 nr 22 s. 26  szczegóły 
1270.proza: Babrios (Babrius) : Lis, który roznosił ogień. Nasz Akapit 2007 nr 19 s. 20  szczegóły 
1271.proza: Babrios (Babrius) : Mamus krytykiem. Nasz Akapit 2007 nr 14 s. 23  szczegóły 
1272.proza: Babrios (Babrius) : Martwiący się o bezpieczeństwo owcy. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1273.proza: Babrios (Babrius) : Mężczyzna w średnim wieku z dwiema paniami. Nasz Akapit 2006 nr 8 s. 16  szczegóły 
1274.proza: Babrios (Babrius) : Młyny bogów mielą powoli. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1275.proza: Babrios (Babrius) : Nadzieja. Nasz Akapit 2007 nr 14 s. 23  szczegóły 
1276.proza: Babrios (Babrius) : Odejście sytego gościa. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 25  szczegóły 
1277.proza: Babrios (Babrius) : Północny Wiatr i Słońce. Nasz Akapit 2008 nr 22 s. 26  szczegóły 
1278.proza: Babrios (Babrius) : Prawda i fałsz. Nasz Akapit 2008 nr 21 s. 24  szczegóły 
1279.proza: Babrios (Babrius) : Rozczarowany wilk. Nasz Akapit 2007 nr 19 s. 20  szczegóły 
1280.proza: Babrios (Babrius) : Rybak i mała rybka. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
1281.proza: Babrios (Babrius) : Rybak i mała rybka. Nasz Akapit 2006 nr 13 s. 18  szczegóły 
1282.proza: Babrios (Babrius) : Rybak z fletem. Nasz Akapit 2008 nr 22 s. 26  szczegóły 
1283.proza: Babrios (Babrius) : Stary byk i mlody wół. Nasz Akapit 2007 nr 19 s. 20  szczegóły 
1284.proza: Babrios (Babrius) : To nie będzie wina Fortuny. Nasz Akapit 2007 nr 14 s. 23  szczegóły 
1285.proza: Babrios (Babrius) : Walczące koguty. Nasz Akapit 2006 nr 13 s. 17  szczegóły 
1286.proza: Babrios (Babrius) : Walczące koguty. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
1287.proza: Babrios (Babrius) : Wieśniak i bocian. Nasz Akapit 2007 nr 19 s. 20  szczegóły 
1288.proza: Babrios (Babrius) : Wieśniak, który stracił swój oskard. Nasz Akapit 2007 nr 19 s. 20  szczegóły 
1289.proza: Babrios (Babrius) : Woły i rzeźnicy. Nasz Akapit 2007 nr 18 s. 20  szczegóły 
  Bakchylides z Keos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1290.artykuł: Zawadzki Robert K.: Pindar i Bakchylides - najwcześniejsi europejscy teoretycy literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 281-288  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1291.utwór: Epinikia.  szczegóły 
artykuł: Szczepaniak Anna: "The ill-fated mother" - in the margin of Bacchyl. 5. 136-142 M.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2008 t. 5 (2615) s. 19-23 (dot. epinikionu V...) szczegóły 
  Bazyli Wielki święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1292.książka twórcy: Bazyli Wielki Św. : O Duchu Świętym. 1999  szczegóły 
recenzja: Jurkiewicz Jerzy: Tarnowskie Studia Teologiczne 1999 z. 2 s. 329-331  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Fundamenty Kościoła. Powściągliwość i Praca 2000 nr 10 s. 35  szczegóły 
1293.książka twórcy: Bazyli Wielki Św. : Reguły dłuższe. Reguły krótsze. 1995  szczegóły 
recenzja: Borowska Anna: Dążyć na wysoką doskonałości górę (Wreszcie mamy "Pisma ascetyczne" Bazylego Wielkiego!). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 148 s. 5  szczegóły 
recenzja: Królik Ludwik: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 285-287  szczegóły 
1294.książka twórcy: Bazyli Wielki Św. : Wstęp do zarysu ascezy. O sądzie Bożym. O wierze. Reguły moralne. 1994  szczegóły 
recenzja: Borowska Anna: Dążyć na wysoką doskonałości górę (Wreszcie mamy "Pisma ascetyczne" Bazylego Wielkiego!). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 148 s. 5  szczegóły 
recenzja: Królik Ludwik: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 285-287  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1295.książka o twórcy: Boska Liturgia świętego Ojca naszego Bazylego Wielkiego. 2005  szczegóły 
recenzja: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2006 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
1296.książka o twórcy: Wacławik Damian Stefan: Szanse człowieka na uświęcenie (Próba odczytania nauki św. Bazylego Wielkiego). 1995  szczegóły 
1297.książka o twórcy: Wacławik Damian: Uświęcenie człowieka w nauczaniu świętego Bazylego Wielkiego = De santificatione hominis secundum Sanctum Basilum Magnum. 1995  szczegóły 
1298.książka o twórcy: Żurek Antoni: Święty Bazyli Wielki. 2009  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1299.artykuł: Batruch Stefan: Aktualność teologicznego dziedzictwa Świętego Bazylego Wielkiego. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 21-29  szczegóły 
1300.artykuł: Brzóstkowska Alina: Nauka św. Bazylego o Duchu Świętym (Uwagi tłumacza). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 707-715  szczegóły 
1301.artykuł: Gładyszewski Ludwik: Matka Boleściwa (Łk 2, 35) w oczach św. Bazylego Wielkiego. x 2004 ([w ks.:] Sentire cum ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana księżom pr...) szczegóły 
1302.artykuł: Głuszak Jan: Problem wychowania u Bazylego z Cezarei. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 35 s. 3-16  szczegóły 
1303.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Bazyli Wielki. Nasz Dziennik 2002 nr 224 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1304.artykuł: Kochanek Piotr: Kontemplacja w dziełach św. Bazylego. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 717-733  szczegóły 
1305.artykuł: Kochanek Piotr: Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Zagadnienia wybrane. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. s. 119-131  szczegóły 
1306.artykuł: Kochanek Piotr: Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Summarium 1993 r. 16/17 (1987/1988) s. 119-123  szczegóły 
1307.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Fontes Christiani. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 134-137 (omów. przekładu dzieła św. Bazylego na język niemiecki: De Spiritu San...) szczegóły 
1308.artykuł: Longosz Stanisław: Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 486-492 ([rec. ks.:] Benoit Gain: Traductions latines de Peres grecs. La collec...) szczegóły 
1309.artykuł: Milewski Ireneusz: Krytyka kleru w pismach kapadockich Ojców Kościoła (na przykładzie pism Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu). Studia Bałtyckie. Historia 1998 t. 3 s. 9-31  szczegóły 
1310.artykuł: Milewski Ireneusz: Obyczaje życia codziennego chrześcijan drugiej połowy IV wieku w świetle pism Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 101-120  szczegóły 
1311.artykuł: Naumowicz Józef: Instytucje charytatywne św. Bazylego. "Bazyliada". Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 125-139 (w świetle pism św. Bazylego...) szczegóły 
1312.artykuł: Naumowicz Józef: Les oeuvres de St. Basile le Grand dans la "Bibliotheque" de Phothius. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
1313.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 238-239 ([rec. ks.:] Irene Backus: Lectutres humanistes de Basiles de Cesaree. ...) szczegóły 
1314.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 239-240 ([rec. ks.:] Robert Pouchet: Basile le Grand et son univers d'amis d'ap...) szczegóły 
1315.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 287-288 ([rec. ks.:] Benoit Gain: Traductions latines de Peres grecs. La collec...) szczegóły 
1316.artykuł: Osek Ewa: Czlowiek pod władzą czasu w ujęciu Bazylego Wielkiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 33-40  szczegóły 
1317.artykuł: Osek Ewa: Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22(2287) s. 143-147  szczegóły 
1318.artykuł: Osek Ewa: Szatan - duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 209-217  szczegóły 
1319.artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 525-529 ([rec. wydania:] Bazil Vel'ky sv.: Povzbudenie mladym... Listy, I. Prze...) szczegóły 
1320.artykuł: Wacławik Damian: Asceza jako wyraz wolności człowieka w koncepcji Bazylego Wielkiego. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 85-100 (z not. o autorze artykułu....) szczegóły 
1321.artykuł: Wacławik Damian: Sakramenty źródłem uświęcenia człowieka według Bazylego Wielkiego. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 33-45 (z odwołaniami do pism św. Bazylego; z not. o autorze artykułu....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1322.utwór: Astetikon.  szczegóły 
artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 319-320 ([rec. wydania:] Basilio di Cesarea: Il Libro delle Domande (Le Regole)...) szczegóły 
1323.utwór: Homilie na temat Heksaemeronu.  szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: "Cień nieba" w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 123-132 (z fragmentem tekstu Bazylego w Aneksie...) szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: Krytyka kosmologii Arystotelesa w "Heksameronie" Bazylego Wielkiego. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 161-172  szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: Wizja prapoczątków świata w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 389-413  szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: Wizja prapoczątków świata w "Heksameronie" Bazylego Wielkiego (II). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 237-257  szczegóły 
1324.utwór: Listy.  szczegóły 
artykuł: Grodecki Tomasz: Autor i data powstania "O rozróżnieniu między istotą a hipostazą" (tzw. "Listu 38" św. Bazylego Wielkiego). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 121-131  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Sylwia: Eklezjalny wymiar pokuty w "Listach" św. Bazylego Wielkiego. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 195-216  szczegóły 
artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 601-602 ([rec. przekładu:] Bazil Vel'ky: Listy II. Hexaemeron. [Tł.] Daniel Sko...) szczegóły 
artykuł: Stanula Emil: Saeculum Christianum 1995 nr 1 s. 271-272 (rec. przekładu na jęz. niemiecki: Basilius von Caesarea: Briefe. Dritt...) szczegóły 
1325.utwór: Mowa do młodych.  szczegóły 
artykuł: Szablewska Elżbieta: "Mowa do młodych" św. Bazylego Wielkiego. Współczesne próby oceny, interpretacje oraz inspiracje zawartych w niej koncepcji pedagogicznych. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 107-121  szczegóły 
1326.utwór: Mowa do młodzieży.  szczegóły 
artykuł: Lech Małgorzata: Znaczenie antycznej literatury greckiej w edukacji młodych chrześcijan (Na podstawie "Mowy do młodzieży" Bazylego Wielkiego). Meander 1997 nr 2 s. 141-153  szczegóły 
1327.utwór: Pochwała 40 Męczenników.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: O słownictwie scs przekładu "Pochwały 40 Męczenników" św. Bazylego. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
  Chariton *
    proza (alfabet tytułów)
1328.proza: Chariton z Afrodisias : Historia Chajreasza i Kalliroe. [Księga pierwsza]. Meander 1996 nr 9/10 s. 481-495  szczegóły 
1329.proza: Chariton z Afrodizjas : Historia Chajreasza i Kallirroe. Księga druga. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 362-374 (ze wstępem tłumacza: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze p...) szczegóły 
1330.proza: Chariton z Afrodisias : Historia Chajreasza i Kallirroe. Księga II. Nowy Filomata 2002 nr 3 s. 176-192 (ze wstępem tłumacza: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze p...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1331.artykuł: Popiołek Magdalena: Chariton jako uczeń Menandra. Wpływ Komedii Nowej na romans starożytny. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 117-122  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1332.utwór: Historia Chajreasza i Kallirroe.  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Chariton i jego dzieło. Meander 1996 nr 9/10 s. 475-480  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze powieści Charitona. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 359-361 (wstęp tłumacza; z tekstem przekładu, s. 362-374...) szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze powieści Charitona. Nowy Filomata 2002 nr 3 s. 173-175 (wstęp tłumacza; z tekstem przekładu, s. 362-374...) szczegóły 
1333.utwór: O Chajreaszu i Kalliroe.  szczegóły 
artykuł: Popiołek Magdalena: Od Glykery do Kalliroe - wpływ "Dziewczyny z uciętym warkoczem" Menandra na romans Charitona "O Chajreaszu i Kalliroe". Meander 2003 nr 2 s. 207-218  szczegóły 
artykuł: Popiołek Magdalena: "Sykiończyk" Menandra jako źródło inspiracji Charitona. Meander 2003 nr 1 s. 31-35  szczegóły 
  Claudius Aelianus *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1334.książka twórcy: Klaudiusz Elian : O właściwościach zwierząt. (Wybór). [Inne]. 2005  szczegóły 
recenzja: Puszczykiewicz Leon: Pożytki z niejedzenia mięsa. Lampa 2006 nr 3 s. 69  szczegóły 
1335.książka twórcy: Klaudiusz Elian : Opowiastki rozmaite. Listy wieśniaków. [Inne]. 2005  szczegóły 
recenzja: Puszczykiewicz Leon: Naprawdę to było inaczej. Lampa 2006 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
  Cyryl Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1336.artykuł: Deschner Karlheinz: Patriarcha Cyryl przeciw patriarsze Nestoriuszowi. x 1999 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
1337.artykuł: Deschner Karlheinz: Św. Cyryl jako prześladowca "kacerzy" i inicjator pierwszego "ostatecznego rozwiązania". x 1999 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
1338.artykuł: Drączkowski Franciszek: Antynestoriańska teologia wcielenia Cyryla Aleksandryjskiego. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 259-266  szczegóły 
1339.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Cyryl z Aleksandrii. Nasz Dziennik 2002 nr 259 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1340.artykuł: Starowieyski Marek: Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - problem źródeł. Meander 1995 nr 1/2 s. 23-35 (spuścizna św. Cyryla źródłem informacji o Nestoriuszu i jego poglądach...) szczegóły 
  Cyryl Jerozolimski święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1341.książka twórcy: Cyryl Jerozolimski Św.: Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne. 2000 ([Wybór z:] Patrologia graeca...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1342.utwór: Katechezy.  szczegóły 
artykuł: Jędrzejewska Małgorzata: Droga inicjacji chrześcijańskiej w Kościele starożytnym na podstawie Katechez Cyryla Jerozolimskiego. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 403-409  szczegóły 
artykuł: Kania Wojciech: Istotne cechy katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 75-81  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1343.kult: Longosz Stanisław: Obchody 1600. rocznicy śmierci Cyryla Jerozolimskiego w Jerozolimie. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 433-436 (dot. obchodów przez Kościół jerozolimski w dniach 21 XI 1986 - 27 II 1...) szczegóły 
  Demetrios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1344.artykuł: Starnawski Jerzy: Kilka uwag o łacińskich przekładach traktatu Demetriusza "Peri ermieniejas" dokonanych jednocześnie przez dwu humanistów polskich. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 201-206 (nt. przekładów Franciszka Masłowskiego "De elocutione liber..." (Padwa...) szczegóły 
  Demokritos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1345.książka o twórcy: Góra Stanisław Józef: Studia demokrytejskie. Próba nowej interpretacji filozofii Demokryta w świetle ówczesnych doktryn indyjskich. 2000  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1346.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Demokrytejska nauka szczęśliwego życia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne 1992 nr 68 (1211) s. 108-138  szczegóły 
1347.artykuł: Drozdek Adam: Democritus: renouncing theology. Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 23-36  szczegóły 
1348.artykuł: Jaskólski Piotr: Szyderczy śmiech Demokryta. Hydra 1993 nr 8 s. 2-3 (nt. poglądów Demokryta...) szczegóły 
1349.artykuł: Olesiński Dariusz: Eleackie podstawy Demokrytejskiej koncepcji atomów i próżni. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1997 t. 15 (1655) s. 31-43 (dot. także poglądów Parmenidesa i Arystotelesa...) szczegóły 
1350.artykuł: Ruiu Guglielmo: Una nuova edizione democritea. Peitho 2012 nr 1 s. 241-244 (rec. ks.: Walter Leszl, I primi atomisti. Firenze 2009...) szczegóły 
1351.artykuł: Skalski Tadeusz: Barwne plamy i obrazy albo pochwała Demokryta. Filozofia Nauki 1997 nr 3 s. 77-87 (na temat koncepcji atomistycznej w postrzeganiu świata przez Demokryta...) szczegóły 
1352.artykuł: Wesoły Marian: Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 51-54 (z tłumaczeniem fragmentów tekstów Demokryta zawartych w dziele Stobajo...) szczegóły 
1353.artykuł: Żelazny Mirosław: Atomistyczna teoria Demokryta a problem zła. Hydra 1992 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
  Demosthenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1354.książka twórcy: Demostenes : Wybór mów.  szczegóły 
1355.książka twórcy: Demosthenes (Demostenes) : Wybór mów. 1991  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1356.książka o twórcy: Turasiewicz Romuald: Demostenes. 1992  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1357.artykuł: Chankowski Andrzej Stanisław: La notion de la democratie chez Demosthene. Eos 1989 t. 77 s. 221-236  szczegóły 
1358.artykuł: Ryś Anna: O pojęciach "despotis" i "tirannos" u Demostenesa w odniesieniu do Filipa Macedońskiego. Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 35-40  szczegóły 
1359.artykuł: Sprawski Sławomir: Philip II and the freedom of the Thessalians. Electrum 2003 t. 9 s. 57-66 (m.in. w świetle "Mów" Demostenesa...) szczegóły 
1360.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad prozą Demostenesa. Meander 1989 nr 3 s. 95-106  szczegóły 
  Didymos z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1361.książka o twórcy: Czyżewski Bogdan: Chrystologia w "Komentarzu do Zachariasza" Dydyma Aleksandryjskiego. 1996  szczegóły 
1362.książka o twórcy: Nakonieczny Rafał: O antropologii Dydyma Aleksandryjskiego. (In genesin). 2005  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1363.artykuł: Czyżewski Bogdan: Dydym Aleksandryjski - ojciec zapomniany. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 305-311  szczegóły 
1364.artykuł: Nakonieczny Rafał: Terminy: "to soma, i sarks" w Komentarzu Dydyma Aleksandryjskiego do Księgi Rodzaju. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 223-235  szczegóły 
  Didymos zw. Ślepym *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1365.artykuł: Szram Mariusz: Elementy pitagorejskiej symboliki liczb w dziełach Dydyma Ślepego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 165-179  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1366.utwór: O Duchu Świętym [Peri tu hagiu pneumatos ].  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 940-941 ([rec. wydania:] Didimo il Cieco: Lo Spirito Santo. Tł. i oprac. Celest...) szczegóły 
  Diodoros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1367.książka twórcy: Diodor Sycylijski : Opisanie Nilu. Budowniczowie piramid (Biblioteka historyczna I 30-41, 63-64). 1993  szczegóły 
1368.książka twórcy: Diodor Sycylijski : Opisanie Nilu. Budowniczowie piramid (Biblioteka historyczna I 30-41, 63-64). 1994 ([Wybór z:] Bibliotheke historike....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1369.proza: Diodor Sycylijski : Bibliotheca historica [fragm.]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18(1654) s. 52-59 (tekst jest streszczeniem realcji Jambulosa...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1370.utwór: Bibliothecke.  szczegóły 
artykuł: Kurek Ewa: Encounters with ketos. Diodorus Siculus's "Bibliotheca Historica". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2012 t. 9 (2986) s. 49-52  szczegóły 
  Diogenes Laertios *
1371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichowicz Stanisław: Słowo wstępne filozofii. Tumult 1990 nr 8 s. 40-43  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 44 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1372.utwór: Żywoty i poglądy słynnych filozofów.  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Kogo kochali Ateńczycy?. Znak 2003 nr 1 s. 98-102 (esej; z not. o autorce...) szczegóły 
  Diogenes z Apolonii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1373.artykuł: Drozdek Adam: Diogenes z Apolonii. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 3 s. 5-17 (dot. poglądów autora...) szczegóły 
1374.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Diogenes z Apolonii. Meander 2003 nr 3/4 s. 273-280 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Diogenes...) szczegóły 
1375.artykuł: Narecki Krzysztof: Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apolonii. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 5-13  szczegóły 
1376.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Sur Diogene d'Apollonie. Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 33-38 (charakterystyka systemu filozoficznego Diogenesa...) szczegóły 
  Diogenes z Synopy *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1377.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Pochwała obyczajności (Czyli dlaczego nie lubię Diogenesa z Synopy). Znak 1997 nr 5 s. 123-135 (z not. o aut....) szczegóły 
  Dion Chrysostomos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1378.książka twórcy: Dion z Prusy (Dion Chrysostomos): Mowa olimpijska o religii i pięknie. [Inne]. 2006  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1379.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Dzieciństwo i młodość Diona z Prusy. Nowy Filomata 1999 nr 1 s. 29-35  szczegóły 
  Dionysios Thraks *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1380.utwór: Techne grammatike.  szczegóły 
artykuł: Popowski Remigiusz: Dionizjos Trak i jego "Gramatyka". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 59-87  szczegóły 
artykuł: Wolanin Hubert: Diathesis in the "Techne grammatike". Attributed to Dionysios Thrax and in the "Peri syntaxeos" by Apollonios Dyskolos. A comparative analysis. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2009 t. 6 (2752) s. 51-68  szczegóły 
1381.utwór: Techne grammatike.  szczegóły 
artykuł: Wolanin Hubert: Derywacja w "Techne grammatike" Dionizjusza Traka. Eos 1989 t. 77 s. 237-249  szczegóły 
  Dionysios z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1382.książka o twórcy: Pietras Henryk: Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła. Studium fragmentów Dionizego Aleksandryjskiego. 1990  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 357-361  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1383.artykuł: Pietrys Henryk: Dionizy Aleksandryjski wobec sporu o ważność chrztu heretyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. 103-117  szczegóły 
  Dionysios z Halikarnassu *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1384.książka o twórcy: Cichocka Helena: Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyjska. 2004 ([Analiza teorii oraz praktyki mimesis w traktatach teoretyczno-literac...) szczegóły 
  Empedokles *
    proza (alfabet tytułów)
1385.proza: Empedokles : Oczyszczenia [Katharmoi]. Ars Regia 1994 r. 3 nr (1) 6 s. 18-30 (tłumaczenia rekonstruowanych fragmentów poematu; z komentarzem: Włodzi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1386.artykuł: Korab-Karpowicz W.J.: The wisdom of love (A reflection upon Empedocles' Fragment 35, Philosophy, War and Peace). Dialectics and Humanism 1990 t. 17 nr 3 s. 211-216  szczegóły 
nawiązanie: Hussey Edward: Comments on W.J. Korab-Karpowicz's "Wisdom of love". Dialectics and Humanism 1990 t. 17 nr 3 s. 231-232  szczegóły 
1387.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Empedokles. Meander 2003 nr 1 s. 37-52 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Empedokl...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1388.utwór: O naturze.  szczegóły 
artykuł: Narecki Krzysztof: "Logos" w poematach Empedoklesa z Akragas. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 135-155 (z fragm. poematów...) szczegóły 
1389.utwór: Oczyszczenia [Katharmoi].  szczegóły 
artykuł: Narecki Krzysztof: "Logos" w poematach Empedoklesa z Akragas. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 135-155 (z fragm. poematów...) szczegóły 
  Epicharmos *
    wiersze (alfabet tytułów)
1390.wiersz: Epicharm z Kos : [Epigramat]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1391.artykuł: Narecki Krzysztof: Logos we fragmentach Epicharma. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 5-27  szczegóły 
1392.artykuł: Presokratycy. Epichram. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 155-164 (fragmenty tekstów filozofów o Epicharmie; przekład ze zbioru: Die Frag...) szczegóły 
  Epiktetos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1393.książka twórcy: Epiktet : Być wolnym. 1999  szczegóły 
1394.książka twórcy: Epiktet : Encheiridion. 1997 ([Tekst na podstawie edycji: Warszawa 1961]....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1395.proza: Epiktet : Reguła moralności stoickiej (Cz. 2). Czas Kultury 1990 nr 16 s. 87-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1396.artykuł: Swoboda Antoni: Ideał męża w pismach Epikteta i Klemensa Aleksandryjskiego. Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 2 s. 319-332  szczegóły 
1397.artykuł: Swoboda Antoni: Ideał ojca w pismach Epikteta i Klemensa Aleksandryjskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1398.utwór: Diatryby [Diatribai].  szczegóły 
artykuł: Siwicka Małgorzata: Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 55-64 ("Diatryby" Epikteta i "Rozmyślania" Marka Aureliusza jako droga sampoz...) szczegóły 
  Epikuros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1399.książka twórcy: Epikur : Być szczęśliwym. [Aforyzmy]. 1999  szczegóły 
1400.książka twórcy: Epikur : Listy, maksymy i sentencje. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1401.proza: Epikur : List do Menojkeusa [fragm.:] Spokój epikurejski. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1402.proza: Epikur z Samos : Myśli etyczne Epikura z Samos (Sentencje Watykańskie 1-81). Meander 1996 nr 7/8 s. 363-369  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1403.książka o twórcy: Krokiewicz Adam: Hedonizm Epikura. 2002  szczegóły 
1404.książka o twórcy: Krokiewicz Adam: Nauka Epikura. 2000  szczegóły 
1405.książka o twórcy: Pawłowski Kazimierz: Lathe biosas - żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos.  szczegóły 
recenzja: Budzanowska Dominika: Wokół epikureizmu i "Lathe biosas" Kazimierza Pawłowskiego. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 187-200  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1406.artykuł: Diogenes Laertios : Myśli etyczne Epikura z Samos (Sentecje Watykańskie 1-81). Meander 1996 nr 7/8 s. 363-369 (zmieszczone w dziele: Diogenes Laeortios: Żywoty słynnych filozofów. W...) szczegóły 
1407.artykuł: Kubiak Zygmunt: Epikurejskie uduchowienie. Więź 2001 nr 3 s. 86-90 (z not. o aut....) szczegóły 
1408.artykuł: Misiuna Bohdan: Hedonizm. Wiedza i Człowiek 1996 nr 8 s. 42-44 (próba rekonstrukcji poglądów Epikura - filozofia jako remedium na lęk ...) szczegóły 
1409.artykuł: Nysler Łukasz: Z dziejów zasady przyjemności. Etyka Epikura a psychoanaliza Zygmunta Freuda. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 134-140  szczegóły 
1410.artykuł: Olszewski Mikołaj: Aporie Epikura. Meander 1990 nr 4/6 s. 165-184 (analiza systemu filozoficznego...) szczegóły 
1411.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznym. Studia Filozoficzne 1989 nr 3 s. 45-57  szczegóły 
1412.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Metodologiczne i epistemologiczne aspekty filozofii Epikura. Pozapoznawcze cele studiów epikurejskich. Meander 1998 nr 1 s. 45-53  szczegóły 
1413.artykuł: Płużański Tadeusz: Filozofia przyjaźni i ogrodów. Argumenty 1989 nr 6 s. 13 (dot. poglądów filozoficznych Epikura...) szczegóły 
1414.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Epicure et les Sophistes. Eos 1990 t. 78 s. 101-106  szczegóły 
  Epimenides z Krety *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1415.artykuł: Łukowski Piotr: Jedno zdanie Epimenidesa z Knossos. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 601-612 (dot. zdania "Wszyscy Kreteńczycy kłamią"...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1416.utwór: Theogonia e Chresmoi [Teogonia czyli Wyrocznie].  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Powiedzenie "Kreteńczycy zawsze kłamcy" w tradycji antycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 23 (1955) s. 97-101  szczegóły 
  Epiphanios *
    proza (alfabet tytułów)
1417.proza: Epifaniusz z Salaminy : List do cesarza Teodozjusza. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 559-561 (wg opracowania K. Holla; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] Dylewsk...) szczegóły 
1418.proza: Epifaniusz z Salaminy : Mowa przeciw obrazom. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 557-559 (wg opracowania K. Holla; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] Dylewsk...) szczegóły 
1419.proza: Epifaniusz z Salaminy : Testament dla członków wspólnoty. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 561-562 (wg opracowania K. Holla; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] Dylewsk...) szczegóły 
1420.proza: Epifaniusz z Salaminy : Z "Listu do cesarza Teodozjusza". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 564-565 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
1421.proza: Epifaniusz z Salaminy : Z "Listu dogmatycznego". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 564 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
1422.proza: Epifaniusz z Salaminy : Z "Mowy przeciw obrazom". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 562-564 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
1423.proza: Epifaniusz z Salaminy : Z "Testamentu dla członków wspólnoty". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 565 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
  Erinna *
    wiersze (alfabet tytułów)
1424.wiersz: Erinna : Grób Baukidy. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1425.wiersz: Erinna : Mówi Baukida. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1426.wiersz: Erinna : Tu leży Baukchida. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
  Euagrios Scholastikos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1427.książka twórcy: Ewagriusz Scholastyk : Historia Kościoła. 1990  szczegóły 
recenzja: (Sm): Arcydzieło greckiego dziejopisa. Słowo Powszechne 1990 nr 103 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Euagrios Scholastikos (Evagrius Scholastikus) : Historia Kościoła [fragm.]. Słowo Powszechne 1990 nr 69 s. 3, 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1429.utwór: Historia Kościoła [Ekklesiastike historia].  szczegóły 
artykuł: Ginter Kazimierz: Nieznane źródła "Historii Kościelnej" Ewagriusza Scholastyka (HE III 30). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 521-535  szczegóły 
  Euagrios z Pontu *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1430.książka twórcy: Ewagriusz z Pontu : O modlitwie. 2003 ([Zawiera także wybór fragm. z innych tekstów]...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 111 (nota...) szczegóły 
1431.książka twórcy: Ewagriusz z Pontu : Pisma ascetyczne. [Inne]. T. 2. 2005  szczegóły 
1432.książka twórcy: Ewagriusz z Pontu : Pisma ascetyczne. T. 1. 1998 ([Zawiera:] Palladiusz: O życiu Ewagriusza [Vita Evagri]. * [Pisma Ewag...) szczegóły 
recenzja: Woźniak Paweł: Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 548-550  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1433.książka o twórcy: Bunge Gabriel: Acedia - duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii. 2007  szczegóły 
1434.książka o twórcy: Bunge Gabriel: Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego. 1998 ([Zawiera opracowania dotyczące nauczania Ewagriusza:] Modlitwa ducha: ...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 1 s. 207 (nota...) szczegóły 
recenzja: Straszewicz Marzenna: Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 550-553  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
1435.książka o twórcy: Misiarczyk Leszek: Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu. 2007  szczegóły 
1436.książka o twórcy: Nieścior Leon: Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu. 1997  szczegóły 
recenzja: Bielawski Maciej: Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 171-175  szczegóły 
recenzja: Straszewicz Marzenna: Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 477-480  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1437.artykuł: Bonowicz Wojciech: "Patrzę na niego...". Znak 1997 nr 9 s. 177-178 (omów. art. Luke'a Dysingera nt. Ewagriusza, druk. Cenobium 1997...) szczegóły 
1438.artykuł: Janiszewski Paweł: Why can't we see demons? The Evagrian concept of the structure of bodies originating from three parallel material worlds, in the context of Aristotellian quality theory. Palamedes 2008 [t.] 3 s. 189-207  szczegóły 
1439.artykuł: Longeat Jean-Pierre: Muzyka liturgiczna i kontemplacja. Communio 2001 nr 2 s. 69-82 (dot. m.in. św. Klemensa Aleksandryjskiego i Ewagriusza z Pontu...) szczegóły 
1440.artykuł: Misiarczyk Leszek: Myśli zmysłowej części duszy i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu. Studia Płockie 2001 t. 29 s. 147-165  szczegóły 
1441.artykuł: Misiarczyk Leszek: Próżność i pycha. Myśli racjonalnej części duszy w duchowej walce według Ewagriusza z Pontu. Studia Płockie 2003 t. 31 s. 27-38  szczegóły 
1442.artykuł: Misiarczyk Leszek: Smutek i złość w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 83-96  szczegóły 
1443.artykuł: Nieścior Leon: Czystość serca i umysłu według Ewagriusza z Pontu. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1444.artykuł: Nieścior Leon: Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 203-229  szczegóły 
1445.artykuł: Nieścior Leon: Mistyczne perspektywy "apathei" w nauce Ewagriusza z Pontu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1999 z. 32 (1237) s. 65-83  szczegóły 
1446.artykuł: Nieścior Leon: Ocena moralna sfery popędowej w nauce Ewagriusza z Pontu o naturze ludzkiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 39-53  szczegóły 
1447.artykuł: Nieścior Leon: Pojęcie apathei w pismach Ewagriusza z Pontu. Studia Paradyskie 1997 nr 6/7 (1996/1997) s. 105-133  szczegóły 
1448.artykuł: Nieścior Leon: "Praktike" jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 177-186  szczegóły 
1449.artykuł: Nieścior Leon: Psalmy w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina. Metoda antyrretyczna Ewagriusza z Pontu. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 243-151  szczegóły 
1450.artykuł: Nieścior Leon: Trudy (ponos) jako termin ascetyczny u Ewagriusza z Pontu. Studia Paradyskie 1995 t. 5 s. 81-108  szczegóły 
  Euhemeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1451.artykuł: Winiarczyk Marek: Co naprawdę wiemy o życiu Euhemera z Messeny?. Meander 2000 nr 2 s. 121-128  szczegóły 
1452.artykuł: Winiarczyk Marek: Que sait-on vraiment de la vie d'Evhemere de Messene?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2001 nr 25 (2252) s. 163-171 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1453.utwór: Hiera Anagraphe [Święta Historia].  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Der Euhemerismus in der Heidnischen Welt. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 31-56 (wpływ dzieła Euhemera na twórczość m.in. autorów greckich: Deinarchos ...) szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: "Hiera Anagraphe" des Euhemeros von Messene - Forschungsgeschichte (1876-1998) und Interpretationsversuch. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 227-239  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Próba interpretacji "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Meander 1999 nr 4 s. 325-335  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Społeczeństwo i gospodarka w "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 189-203  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: "Templum Triphilii Iovis" na wyspie Panchaia w utworze "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 65-76  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Theologische Ansichten des Euhemeros von Messene und ihre "Quellen". Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 63-99  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: "Źródła" koncepcji religijnej Euhemera z Messeny w utworze "Święta Historia" (ok. 300 r. przed Chr.). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 37-40 (komunikat...) szczegóły 
  Euklides *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1454.utwór: Elementy.  szczegóły 
artykuł: Stępień Agata: ["Elementy"] - zapomniane fundamenty nauki. Subiectiva 2007 nr 1 s. 30-35  szczegóły 
  Eupolis *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1455.książka o twórcy: Dworacki Sylwester: Eupolis i fragmenty jego komedii. 1991 (Wstęp. - I. Starożytni o Eupolisie i jego komediach. II. Prace nad Eup...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1456.utwór: Demy.  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Zu Eupolis und seinen "Demen". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 13-22  szczegóły 
  Euripides *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1457.książka twórcy: Eurypides : Bakchantki. Ifigenia w Aulidzie. Cyklop. Rhesos. [Tekst dramatyczny]. 2007  szczegóły 
1458.książka twórcy: Eurypides : Elektra. 2003  szczegóły 
1459.książka twórcy: Eurypides : Medea. Hippolitos. [Tekst dramatyczny].  szczegóły 
1460.książka twórcy: Eurypides : Medea. 2003  szczegóły 
1461.książka twórcy: Eurypides : Tragedie. T. 1. [Tekst dramatyczny]. (Alkestis. Medea. Dzieci Heraklesa. Hippolytos uwieńczony. Hekabe. Błag...) szczegóły 
1462.książka twórcy: Eurypides : Tragedie. T. 2. [Tekst dramatyczny]. 2006 (Andromacha. Oszalały Herakles. Trojanki. Elektra. Ifigenia w kraju Tau...) szczegóły 
1463.książka twórcy: Eurypides : Tragedie. T. 3. [Tekst dramatyczny]. 2007 (Helena. Fenicjanki. Orestes. ...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1464.wiersz: Eurypides : Alkestis [fragm. 280-392]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1465.wiersz: Eurypides : Elektra [fragm.]. Dziennik Portowy 2002 nr 6 s. 28-33  szczegóły 
1466.wiersz: Eurypides : Medea [fragm. 1-19:] O, niechby sławna Argo.... Meander 1997 nr 1 s. 50  szczegóły 
1467.wiersz: Eurypides : O pełen trudów żywocie ludzki.... Meander 2000 nr 5 s. 386  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1468.książka o twórcy: Borowska Małgorzata: Le theatre politique d'Euripide. Problemes choisis. 1989  szczegóły 
1469.książka o twórcy: Brusewicz Alicja: Trylogia Eurypidesa o Pelopidach i Labdakidach. 2003  szczegóły 
1470.książka o twórcy: Czerwińska Jadwiga: Anthropeia physis come dramatis persona in Euripide. 2007  szczegóły 
1471.książka o twórcy: Czerwińska Jadwiga: Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej. 1999  szczegóły 
1472.książka o twórcy: Eurypides : Medea. [Tekst dramatyczny].  szczegóły 
1473.książka o twórcy: Smolka-Drewniak Ewa: Kobieta, polis i boskość w tragediach Eurypidesa. Antropologiczne, aksjologiczne i estetyczne aspekty kobiecości. 2011  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1474.artykuł: Brusewicz Alicja: Eurypidejska Jokasta. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 33-44 (postać matki i żony Edypa w tragediach Eurypidesa; szerzej o postaci J...) szczegóły 
1475.artykuł: Budzowska Małgorzata: Pojęcie akrazji u Arystotelesa i jej odzwierciedlenie w wybranych tragediach Eurypidesa. Nowy Filomata 2003 nr 4 s. 243-257 (dot. tragedii "Medea", "Hekabe", "Hippolytos"...) szczegóły 
1476.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agon literacki Eurypidesa na tle agonistycznego charakteru kultury greckiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 113-138  szczegóły 
1477.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agony racji w tragediach Eurypidesa. Agon psychologiczny Medei. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 39-51  szczegóły 
1478.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Das Problem der menschlichen Natur in Tragoedien des Euripides (Ein Portraettriptychon der Iphigenie). Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 243-251  szczegóły 
1479.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Euripides man. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 145-150 (studium natury ludzkiej w utworach Erypidesa...) szczegóły 
1480.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Motywy prodikejskie w koncepcji śmierci u Eurypidesa. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 65-79  szczegóły 
1481.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Poetyka Arystotelesa a tragedia eurypidejska (Zagadnienia wybrane do studium porównawczego). Meander 1995 nr 9/10 s. 419-432  szczegóły 
1482.artykuł: Duliński Tomasz: Sprawiedliwość podstawą stosunków w państwie u Eurypidesa. Meander 1989 nr 4/5 s. 163-183  szczegóły 
1483.artykuł: Gazeta Wyborcza 1998 nr 28 s. 1 (not. nt. odnalezienia miejsca zamieszkania Eurypidesa przez Yannosa Lo...) szczegóły 
1484.artykuł: Komorowska Joanna: Łzy Medei czyli o wymaganiach tragedii. Meander 2000 nr 3 s. 183-189 (cechy formalne tragedii zemsty (revenge drama) Eurypidesa...) szczegóły 
1485.artykuł: Luppe Wolfgang: Doppelfassungen von Euripides-Dramen. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 231-236  szczegóły 
1486.artykuł: Łanowski Jerzy: Pięć Eurypidejskich "końcówek". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 237-241 (nt. zakończeń daramtów Erypidesa...) szczegóły 
1487.artykuł: Nikolai Walter: Początki femme fatale w greckich tragediach: Ajschylesowa Klitajmestra i Eurypidesowa Helena. x 2006 ([w ks.:] Xenia Opoliensia. Red. Joanna Rostropowicz. Opole 2006, s. 9-...) szczegóły 
1488.artykuł: Prawdopodobne miejsce pracy Eurypidesa. Rzeczpospolita 1998 nr 28 s. 23 (nota o dkryciu groty na wyspie Salamina, gdzie prawdopodobnie pisał Eu...) szczegóły 
1489.artykuł: Spieralska Beata: Seks i przemoc. Małżeństwo w tragediach Eurypidesa. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 13-36  szczegóły 
1490.artykuł: Turasiewicz Romuald: Między pobożnością a bezbożnością. Studium religii w dramacie Eurypidesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1995 nr 23 s. 23-62 (o dramaturgii Eurypidesa...) szczegóły 
1491.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad techniką dramatyczną Euripidesa. Meander 1992 nr 1/2 s. 17-29  szczegóły 
1492.artykuł: Urbanowicz Agnieszka: Droga od tragiczności ku elementom komediowym - spojrzenie na wybrane dramaty Eurypidesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 45-65 (dot. dramatów: "Ijon", "Alkestis", "Ifigenia w kraju Taurów", "Helena"...) szczegóły 
1493.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 131-135 ([rec. ks.:] Yunis Harvey: A new creed: Fundamental religious beliefs i...) szczegóły 
1494.artykuł: Wojtylak Agnieszka: Nauka poprzez cierpienie u Eurypidesa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 31-45  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1495.utwór: Alkestis.  szczegóły 
artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agony racji "Alkestis" Eurypidesa. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 91-102  szczegóły 
artykuł: Czerwińska Jadwiga: Elementy strukturalne tragikomedii. "Alkestis" Eurypidesa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2004 t. 58 s. 139-152  szczegóły 
artykuł: Slater Niall W.: "Alkestis" Eyrypidesa: życia po życiu ciąg dalszy. Dialog [Warszawa] 2006 nr 5/6 s. 230-244 (m.in. nt. odbioru sztuki przez ateńską publiczność oraz jej popularnoś...) szczegóły 
1496.utwór: Andromacha [Andromache].  szczegóły 
artykuł: Cox Cheryl Anne: Absence and distance in Euripides "Andromache". A social commentary. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 197-205  szczegóły 
1497.utwór: Bakchantki (Bachantki).  szczegóły 
artykuł: Bielawski Krzysztof: "Thiasos" w "Bakchantkach" Erypidesa. Meander 1998 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
artykuł: Bielawski Krzysztof: W kręgu pojęć kultowych tragedii greckiej. Wybrane terminy inicjacyjne na przykładzie "Bakchantek" Euripidesa. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 35-52  szczegóły 
artykuł: Karamucka Magdalena: Ludyczne formy wyzwolenia na podstawie "Bachantek" Eurypidesa. Subiectiva 2011 nr 2 s. 13-20  szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Janusz: Literackie dziedzictwo mitu Dionizyjskiego w "Bachantkach" Eurypidesa. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 29-58  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "Bakchtanki" Eurypidesa - interpretacje. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 33-36  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Opętanie Penteusza: "Bakchantki" Eurypidesa. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 217-226  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: W poszukiwaniu koncepcji ideowej dramatu "Bakchantki" Eurypidesa. Meander 1994 nr 9/10 s. 475-485  szczegóły 
książka o utworze: Lewandowicz Janusz: Bachantki Eurypidesa. Dramat religijny.  szczegóły 
1498.utwór: Cyklop.  szczegóły 
artykuł: Goins Scott: The heroism of Odysseus in Euripides "Cyclops". Eos 1992 t. 79 (1991) s. 187-194  szczegóły 
artykuł: Natanson Wojciech: Ogniwo trylogii (O "Cyklopie" Władysława Terleckiego). Życie Warszawy 1989 nr 213 s. 7  szczegóły 
1499.utwór: Elektra.  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: Spokojny sen Klitajmestry alboczego "brak" w Eurypidesowej "Elektrze". Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 7-11  szczegóły 
1500.utwór: Fenicjanki.  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: "Fenicjanki" Eurypidesa w świetle tzw. sceny z Menojkeusem. Meander 1993 nr 1/2 s. 3-22  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: Znaczenie "Fenicjanek" dla studiów nad postacią Edypa w ujęciu Eurypidesa. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 55-75  szczegóły 
książka o utworze: Komorowska Joanna: "Fenicjanki". Studium tragedii Eurypidesa. 2011  szczegóły 
1501.utwór: Hekabe.  szczegóły 
artykuł: Bronczek Ewelina: Hekabe - człowiek w obliczu cierpienia. Meander 2002 nr 5/6 s. 403-421  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert R.: Mowa gońca w "Hekabie" Eurypidesa (518-582). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 71-78  szczegóły 
1502.utwór: Helena.  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "Helena". Z Badań nad techniką dramatyczną Eurypidesa. Meander 1993 nr 9/10 s. 403=413  szczegóły 
1503.utwór: Herakles [Herakles Mainomenos].  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Eurypidesowa tragedia o Heraklesie i jej teologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 22-24 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Heros a bogowie: "Herakles" Eurypidesa. Meander 1995 nr 1/2 s. 3-14  szczegóły 
1504.utwór: Ifigenia w Aulidzie.  szczegóły 
1505.utwór: Ifigenia w Taurydzie.  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: "Electra Taurica" albo Atrydzi na krańcach świata. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2011 nr 41 s. 73-86  szczegóły 
1506.utwór: Ion.  szczegóły 
artykuł: Kucharski Jan: Euripides "Ion": the contemporary and the past. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2006 t. 3 (2432) s. 29-41 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1507.utwór: Medea.  szczegóły 
artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agon racji Medei i Jazona w "Medei" Eurypidesa. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 257-271 (potyczki słowne i rozterki wewnętrzne bohaterów tragedii Eurypidesa; z...) szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Zrozumieć Medeę. Filmowe portrety bohaterki. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s. 6-20 (nt. dramatu i jego filmowych adaptacji w reżyserii: Pier Paolo Pasolin...) szczegóły 
artykuł: Maślanka Maria: Tragizm postaci Medei u Eurypidesa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 75-77  szczegóły 
artykuł: Maślanka-Soro Maria: The concept of Sophia in Euripides' "Medea". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 253-259  szczegóły 
artykuł: Maślanka-Soro Maria: Tragizm i heroizm postaci Medei Eurypidesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1998 nr 27 s. 5-27  szczegóły 
artykuł: Wójcik Katarzyna: "Medea" Eurypidesa i "Medea" Seneki: Rola chóru i jego stosunek do bohaterki tytułowej. Interpretacja drugiej pieśni chóru u Seneki. Nowy Filomata 1999 nr 2 s. 83-93  szczegóły 
1508.utwór: Orestes.  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: A reenactment of Aulis: Hermione within the frame of "Orestes". Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 207-214  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: Loyality forsworn: An inquiry in Euripides "Orestes". Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 39-52  szczegóły 
artykuł: Kott Jan: I Can't Get No Satisfaction. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 4 (fragm. eseju napisanego do programu "Orestesa" wystawionego w reż. Jan...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80  szczegóły 
  Eusebios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1509.książka twórcy: Euzebjusz z Cezarei : Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich. 1993  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 34 s. 11 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1510.artykuł: Ceran Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 13-27  szczegóły 
1511.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Euzebiusz z Cezarei. Nasz Dziennik 2002 nr 264 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1512.artykuł: WŚ: Głos wołającego na pustyni. Nasz Dziennik 1998 nr 261 s. 7  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1513.utwór: Contra Hieroclem.  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: Pismo Euzebiusza z Cezarei: Contra Hieroclem. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 127-134  szczegóły 
1514.utwór: Historia kościelna [Ekklesiastike historia].  szczegóły 
artykuł: Brodka Dariusz: "Teologia zwycięstwa" cesarzy chrześcijańskich w "Historia Ecclesiastica" Rufina z Akwilei. Meander 1999 nr 5 s. 457-464 (nt. samodzielnych rozdziałów dodanych przez tłumacza Rufina z Akwilei ...) szczegóły 
1515.utwór: O męczennikach palestyńskich [Peri ton en Palaistine martyresanton].  szczegóły 
artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Uśmiech Chrystusa. Tygodnik Powszechny 2001 nr 19 s. 10  szczegóły 
1516.utwór: Tablice chronologiczne [Chronikoi kanones].  szczegóły 
książka o utworze: Kotłowska Anna: Obraz dziejów w "Chronici Canones" Euzebiusza z Cezarei.  szczegóły 
recenzja: Grzesik Ryszard: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2009 r. 75 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2009 [t.] 4 s. 205 (nota...) szczegóły 
1517.utwór: Żywot Konstantyna [Eis ton bion tu makariu Konstantinu basileos].  szczegóły 
artykuł: Królikowski Janusz: Napięcie między świeckością i sakralnością w wizji władcy w "De vita Constantini" Euzebiusza z Cezarei. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 151-160  szczegóły 
  Ezekielos *
    wiersze (alfabet tytułów)
1518.wiersz: Ezechiel Tragik : Wyprowadzenie (Exagoge). Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s.870-884 (zachowane fragm. dramatu; ze wstępem tłumacza, s. 867-870...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1519.utwór: Exagoge.  szczegóły 
artykuł: Klęczar Aleksandra: Drugi Ezechiel, czyli o ostatniej greckiej tragedii. Nowy Filomata 1999 nr 2 s. 95-100  szczegóły 
artykuł: Klęczar Aleksandra: "The Exagoge" of Ezechiel: Analysis of the dramatical structure of the play. Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 113-118  szczegóły 
książka o utworze: Klęczar Aleksandra: Ezechiel tragik i jego dramat Exagoge "Wyprowadzenie z Egiptu". 2006 ([Z przekładem zachowanych fragmentów utworu, tł. A. Klęczar]....) szczegóły 
  Filolaos z Krotony *
    wiersze (alfabet tytułów)
1520.wiersz: Filolaos z Krotony : [Epigramaty]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1521.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Filolaos. Meander 2003 nr 2 s. 193-200 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Filolaos...) szczegóły 
1522.artykuł: Sekuła Janusz: Filolaosa wprowadzenie do filozofii demiurgii. x ([w ks. zb.:] W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Praca zbiorowa. Po...) szczegóły 
  Galenos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1523.książka twórcy: Galen : Wstęp do dialektyki. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1524.proza: Galenos (Galen) Claudius: Dobry lekarz jest jednocześnie filozofem. Filomata 1990 nr 400 s. 449-458  szczegóły 
1525.proza: Galen : Jak należy wykrywać symulujących chorobę [Traktat medyczny]. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 52-55  szczegóły 
1526.proza: Galenos (Galen) Claudius: Zachęta do studiowania sztuk. Meander 1990 7/9 209-223  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1527.książka o twórcy: Bednarczyk Andrzej: Galen. Główne kategorie systemu filozoficzno-lekarskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Jędrzejewski Roman: Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 474-476  szczegóły 
1528.książka o twórcy: Świderek Jolanta: Logika Klaudiusza Galena. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1529.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): Pojęcie ciała homoiomerycznego i siły-zdolności. Analecta 1993 z. 2 s. 39-88  szczegóły 
1530.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): Pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej. Analecta 1993 z. 1 s. 53-111  szczegóły 
1531.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200). Pojęcie duszy. Analecta 1992 z. 2 s. 81-121  szczegóły 
1532.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200). Pojęcie pneumy psychicznej. Analecta 1992 z. 1 s. 49-102  szczegóły 
1533.artykuł: Hillar Marian: Galen o Żydach i chrześcijanach. Bez dogmatu 2002 nr 52 s. 25 (dot. wzmianek nt. moralności i logiki chrześcijaństwa i judaizmu w pis...) szczegóły 
1534.artykuł: Świderek Jolanta: Zagadnienie pryncypiów dowodu naukowego Galena. x 1999 ([w ks. zb.:] Considerationes philosophicales. W czterdziestolecie prac...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1535.utwór: Zachęta do studiowania sztuk.  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: Galena "Zachęta do studiowania sztuk". Meander 1990 nr 7/9 s. 205-208 (z tekstem utworu w tłumaczeniu i opracowaniu M. Szarmacha, s. 209-223...) szczegóły 
  Gorgias *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1536.książka o twórcy: Nerczuk Zbigniew: Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem. 2002  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
recenzja: Toruński Przegląd Filozoficzny 2003 t. 5/6 s. 299 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1537.artykuł: Gajda Janina: Przedplatońskie koncepcje prawdy. Gorgiasz z Leontinoi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne 1992 nr 68 (1211) s. 3-46  szczegóły 
1538.artykuł: Jedynak Stanisław: Czytając Gorgiaszem i postmodernistów. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
1539.artykuł: Nerczuk Zbigniew: Gorgiasz a Platon. Przyczynek do teorii empiryzmu. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 405-409  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1540.utwór: O niebycie albo o naturze.  szczegóły 
artykuł: Nerczuk Zbigniew: Traktat "O niebycie" Gorgiasza z Leontinoi. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 79-94 (o interpretacjach traktatu...) szczegóły 
1541.utwór: Obrona Palamedesa.  szczegóły 
artykuł: Nerczuk Zbigniew: Epistemologia a koncepcja sztuki w "Pochwale Heleny" i "Obronie Palamedesa" Gorgiasza z Leontinoi. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1999 z. 31 (330) s. 35-52  szczegóły 
1542.utwór: Peri tu me ontos e peri fyseos.  szczegóły 
artykuł: Miłuńska Barbara: Gorgiasz: "O tym, co nie jest". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia 1991 z. 12 (228) s. 55-68  szczegóły 
1543.utwór: Pochwała Heleny.  szczegóły 
artykuł: Nerczuk Zbigniew: Epistemologia a koncepcja sztuki w "Pochwale Heleny" i "Obronie Palamedesa" Gorgiasza z Leontinoi. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1999 z. 31 (330) s. 35-52  szczegóły 
  Grzegorz Cudotwórca święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1544.książka twórcy: Grzegorz Cudotwórca : Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Orygenesa do Grzegorza. 1998 ([List Orygenesa do Grzegorza w przekł. Katarzyny Augustyniak]. ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1545.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Święty pisze list do szatana. Tygodnik Powszechny 2001 nr 28 s. 11 (biogr.; fel....) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1546.książka twórcy: Grzegorz z Nazjanzu święty : Chrystus cierpiący. Pierwszy chrześcijański dramat grecki przypisywany Św. Grzegorzowi z Nazjanzu. 1995  szczegóły 
recenzja: Kosiński Rafał Bartłomiej: Nowy Filomata 1997 nr 3 s. 216-217  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Chrystus Cierpiący. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 152-154  szczegóły 
1547.książka twórcy: Grzegorz z Nazjanzu : Listy. [Listy].  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1548.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Chrystus cierpiący [fragm.]. Znak 1992 nr 3 s. 144-145 (z not....) szczegóły 
1549.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 167 (Na uczty w kościołach). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1550.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 192 (Na niszczycieli grobów). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1551.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 72 (Na matkę). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1552.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 8 (Na Bazylego Wielkiego). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1553.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 82 (Do samego siebie). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1554.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu : "O swoich wierszach". Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 473-475 (poemat skomponowany w trymetrze jambicznym...) szczegóły 
1555.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Święty Grzegorz z Nazjanzu: Epigramy (2). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 25-63 (z notą wstępną...) szczegóły 
1556.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Wybór epigramów Grzegorza z Nazjanzu. Warszawskie Studia Teologiczne 1993 t. 4 (1991) s. 150-158 (ze wstępem Marka Starowieyskiego; s. 149...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1557.proza: Grzegorz z Nazjanzu święty : Mowa na Święto Paschy. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 1  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1558.książka o twórcy: Jaśkiewicz Grzegorz: Keryks-kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu. 2003  szczegóły 
1559.książka o twórcy: Widok Norbert: Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Studium z teologii patrystycznej. 2001  szczegóły 
recenzja: Jaskóła Piotr: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 273-276  szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 602-605  szczegóły 
1560.książka o twórcy: Zagórski Dariusz: Ai soterias od'oi. Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu. 2007  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1561.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Funkcja keryksa w mowach Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 177-185  szczegóły 
1562.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Zasady proklamacji kerygmatu według Grzegorza z Nazjanzu. Częstochowskie Studia Teologiczne 2001 t. 29 s. 201-210  szczegóły 
1563.artykuł: Krupczyński Piotr: Armia w twórczości Grzegorza z Nazjanzu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 29-38  szczegóły 
1564.artykuł: Longosz Stanisław: Święty Grzegorz z Nazjanzu w Polsce (W 1600. rocznicę jego śmierci). Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 988-998 (recepcja, publikacje...) szczegóły 
1565.artykuł: Łanowski Jerzy: Nad księgą epigramów świętego Grzegorza z Nazjanzu. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 81-89  szczegóły 
1566.artykuł: Milewski Ireneusz: Krytyka kleru w pismach kapadockich Ojców Kościoła (na przykładzie pism Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu). Studia Bałtyckie. Historia 1998 t. 3 s. 9-31  szczegóły 
1567.artykuł: Osek Ewa: Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22(2287) s. 143-147  szczegóły 
1568.artykuł: Pająkowska Anna: Grzegorz z Nazjanzu o cesarzu Julianie Apostacie (na podstawie mów IV i V). Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 54-66  szczegóły 
1569.artykuł: Plezia Marian: Niedoszłe wydanie akademickie pism św. Grzegorza z Nazjanzu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 11 (nt. edycji przygotowywanej przez Wydział I Polskiej Akademii Umiejętno...) szczegóły 
1570.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 1. Dwie bibliografie. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 299-300 (omów. bibliografii: Francesco Trisoglio: San Gregorio di Nazianzo in u...) szczegóły 
1571.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 3. Nowe tomy "Corpus Christianorum". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 302-303 ([rec. wydania:] Sancti Gregori Nazianzeni Opera. Versio Armeniaca I, O...) szczegóły 
1572.artykuł: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 219-223 (omów. publikacji pism Grzegorza z Nazjanzu w serii "Corpus Christianor...) szczegóły 
1573.artykuł: Widok Norbert: Kerygmatyczny wymiar nauczania u Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 185-198  szczegóły 
1574.artykuł: Widok Norbert: Postawa Grzegorza z Nazjanzu wobec świeckich w świetle jego listów protekcyjnych. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 187-207  szczegóły 
1575.artykuł: Widok Norbert: "Prawo natury" w koncepcji Grzegorza z Nazjanzu. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1576.artykuł: Widok Norbert: Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 648-651 ([rec. ks.:] Claudio Moreschini: Filosofia e letteratura in Gregorio di...) szczegóły 
1577.artykuł: Wiśniewska Karolina: Słowo i obraz. Związki między tekstem a miniaturami w paryskim kodeksie kazań św. Grzegorza z Nazjanzu (Paris.Bib.Nat.gr.510) na podstawie analizy wybranych przykładów. Rerum Artis 2007 nr 2 s. 29-52  szczegóły 
1578.artykuł: Wojtylak Agnieszka: Motyw matki w epigramach Grzegorza z Nazjanzu. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 203-219 (z fragmentami utworów...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1579.utwór: Chrystus cierpiący [Christos paschon] [Christus patiens].  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert R.: Les discours de messagers dans le centon "Christus patiens". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 261-268  szczegóły 
artykuł: Kucab-Wojtylak Agnieszka: "Querolus" i "Christus patiens". O dramacie późnego antyku. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 325-334  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Nowy głos w dyskusji na temat autorstwa dramatu "Chrystus cierpiący" (Kronika patrystyczna). Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 321-322 ([rec. ks:] Francesco Trisoglio: San Gregorio Nazianzeno e il "Christus...) szczegóły 
książka o utworze: Wojtylak-Heszen Agnieszka: Tragedia późnoantyczna "Christos paschon" (Christus patiens) a jej klasyczne źródła. ([M.in. próba znalezienia dowodów potwierdzających, że autorem dramatu ...) szczegóły 
1580.utwór: Mowy [Logoi - Orationes].  szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: Teologiczne konotacje physis w odniesieniu do świata stworzonego w "Mowach" Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 219-226  szczegóły 
1581.utwór: O cnocie.  szczegóły 
artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 277-279 ([rec. przekładu włoskiego:] Gregorio Nazianzeno: Sulla virtu. Carme gi...) szczegóły 
1582.utwór: O Synu.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Teologia imion Chrystusa u Grzegorza z Nazjanzu (Mowa 30, 16-21) w świetle Orygenesa (Komentarz do Ewangelii św. Jana I, XX-XXXIV). Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 89-104  szczegóły 
1583.utwór: Opowieść o własnym życiu.  szczegóły 
artykuł: Komornicka Anna M.: Rady Grzegorza z Nazjanzu dla kaznodziejów. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1584.kult: Longosz Stanisław: Relikwie i kult św. Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 998-1006  szczegóły 
1585.kult: Rocznice Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 508-510 (nt. obchodów 1600. rocznicy śmierci Grzegorza z Nazjanzu...) szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1586.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Drobne pisma trynitarne. 2001  szczegóły 
1587.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do błogosławieństw. [Inne]. 2005  szczegóły 
1588.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do Eklezjastesa. [Inne]. 2009  szczegóły 
1589.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do Pieśni nad Pieśniami. [Inne]. 2007  szczegóły 
1590.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy święty: O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne. 2001 ([Zawiera:] Co znaczy być chrześcijaninem. O doskonałości. O celu życia...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 101 (nota...) szczegóły 
1591.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : O stworzeniu człowieka. [Inne]. 2006  szczegóły 
1592.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Życie Mojżesza. [Inne]. 2009  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1593.proza: Grzegorz z Nyssy święty: Grzegorz z Nyssy przeciw pielgrzymkom. Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1594.książka o twórcy: Manikowski Maciej: Filozofia w obronie dogmatu. Argumenty antytryteistyczne Grzegorza z Nyssy na tle tradycji. 2002  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 339 (nota...) szczegóły 
1595.książka o twórcy: Strękowski Stanisław: Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami. 2006  szczegóły 
1596.książka o twórcy: Szczerba Wojciech: A Bóg będzie wszystkim we wszystkim... Apokatastaza Grzegorza z Nyssy. Tło, źródła, kształt koncepcji. 2008  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1597.artykuł: Częsz Bogdan: Mistyczne widzenie Boga w czasie ziemskiego życia według św. Grzegorza z Nyssy. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 65-73  szczegóły 
1598.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Grzegorz z Nyssy. Nasz Dziennik 2002 nr 248 s. 8  szczegóły 
1599.artykuł: Manikowski Maciej: Grzegorz z Nyssy: filozof, teolog, mistyk. Kłopoty historyka filozofii. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 133-156  szczegóły 
1600.artykuł: Słomka Jan: Św. Grzegorz z Nyssy pyta: Co to znaczy być chrześcijaninem?. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 47-54 (z odwołaniami do pism św. Grzegorza z Nyssy; z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
1601.artykuł: Strękowski Stanisław: Świeccy w kształtowaniu kultury i duchowości chrześcijańskiej według św. Grzegorza z Nyssy. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 209-221  szczegóły 
1602.artykuł: Strękowski Stanisław: Wcielenie Syna Bożego w utworach św. Grzegorza z Nyssy. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 199-212  szczegóły 
1603.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 394-396 ([rec. wydania:] Gregor von Nyssa: Ueber das Sechstagewerk. Verteidigun...) szczegóły 
1604.artykuł: Swoboda Antoni: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 395-397 ([rec. ks.:] Giampietro Dal Toso: La nozione di "proairesis" in Gregori...) szczegóły 
1605.artykuł: Tichy Rafał: Tajemnicza natura Grzegorza (Poczet mistyków chrześcijańskich) (odsłona druga). Fronda 1999 nr 15/16 s. 330-364  szczegóły 
1606.artykuł: Tichy Rafał: Tajemnicza natura Grzegorza (Poczet mistyków chrześcijańskich) (odsłona pierwsza). Fronda 1998 nr 13/14 s. 441-459  szczegóły 
1607.artykuł: Witko Krzysztof: Wprowadzenie do teologii mistycznej Grzegorza z Nyssy. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 359-369 (na podstawie rozprawy doktorskiej Jeana Danielou: Platonisme et theolo...) szczegóły 
1608.artykuł: Zarębski Piotr: Nędzne ziarno. Ciało, płeć, małżeństwo w myśli św. Grzegorza z Nyssy. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 79-88  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1609.utwór: Wielka Katecheza.  szczegóły 
artykuł: Zarębski Piotr: Macierzyński wymiar Kościoła w "Wielkiej Katechezie" św. Grzegorza z Nyssy. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 341-348  szczegóły 
1610.utwór: Żywot św. Grzegorza Cudotwórcy.  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Najstarszy opis mariofanii. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 735-743  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1611.kult: Żurek Antoni: Nowy obraz św. Grzegorza z Nyssy w Tarnowie (Tarnów, 23 X 1994 r.). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 683 (nt. poświęcenia obrazu św. Grzegorza z Nyssy w kościele pod wezwaniem ...) szczegóły 
  Heliodoros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1612.książka twórcy: Heliodor : Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei. 2000  szczegóły 
recenzja: MacQueen Bruce Duncan: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Mrozewicz Leszek: Historia etiopska, czyli antyczny Indiana Jones. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Grecki romans. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Urbanowicz Agnieszka: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 300-301  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1613.proza: Heliodor : Opowieści etiopskie (księga I, 19-22) [fragm.]. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 8/9 s. 20-21  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1614.utwór: Aithiopika [Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei].  szczegóły 
artykuł: Baliński Józef: Heliodorus Latinus, die humanistischen Studien ueber die "Aithiopika". Politianus, Warszewicki, Guillonius, Laubanus. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 273-289 (nt. łacińskich tłumaczeń utworu i opracowań autorów: Angelo Poliziano,...) szczegóły 
artykuł: Cieśluk Małgorzata: Mądrość miłości w "Opowieści etiopskiej" Heliodora. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 239-251  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Motyw milczenia w "Opowieści etiopskiej o Theagenesie i Chariklei" Heliodora. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 29-38  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Theatre and drama in Heliodorus' "Aethiopica". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s.355-361  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Adresaci powieści Heliodora "Aithiopika". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 86-88  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: "Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei" ["Aithiopika"] Heliodora jako lektura dla wszystkich. Nowy Filomata 2002 nr 1 s. 31-38  szczegóły 
książka o utworze: Cieśluk Małgorzata: Bohater i gra przeznaczenia w "Opowieści etiopskiej" Heliodora. 2008  szczegóły 
  Hephaestion Thebanus *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1615.utwór: Apotelesmatica.  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: "Katarche" and comparison: On Hephaestio Thebanus' "Apotelesmatica" III 41. 5. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 25-31  szczegóły 
  Hephaistion *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1616.artykuł: Stefański Witold: Eos 1990 t. 78 s. 413-415 ([rec. ks.:] Hephaestion on metre. Translation and commentary by J.M. v...) szczegóły 
  Herakleitos z Efezu *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1617.książka twórcy: Herakleitos o'Efesios : [Sto czterdzieści siedem] 147 fragmentów. 1996 ([Tekst równoległy w języku polskim i greckim]....) szczegóły 
1618.książka twórcy: Heraklit z Efezu : Zdania. [Inne].  szczegóły 
1619.książka twórcy: Heraklit z Efezu : Zdania. 1992  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Pieśni filozoficzne z Efezu. Nowe Książki 1993 nr 7 s. 29-30  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1620.proza: Heraklit z Efezu : O naturze [fragm. traktatu:] Poprzednicy. Niewiedza. Samowiedza. Dusza i ciało. Metoda. Słońce. Ogień. Wielość - sprzeczność - jedność. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 3-10 (aforyzmy, tytuł od red.: Zdania; fragm. zachowanego tylko we fragmenta...) szczegóły 
1621.proza: Heraklit z Efezu : Z aforyzmów Heraklita. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1622.książka o twórcy: Tichołaz Anatolij: Zachęta do Heraklita. (Dla studentów filozofii i kierunków humanistycznych).  szczegóły 
1623.książka o twórcy: Wrotkowski Wojciech: Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu. 2008  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1624.artykuł: Bratuś Wojciech, Koj Leon, Łupkowski Paweł: Początki problemu zmiany : Hreraklit. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 5-34 (charakterystyka poglądów Heraklita...) szczegóły 
1625.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Z badań nad "anthropeia psyche". Heraklitejski aforyzm B 85. Meander 2000 nr 6 s. 493-499  szczegóły 
1626.artykuł: Drozdek Adam: O antropologii Heraklita. Idea 2001 t. 13 s. 7-16  szczegóły 
1627.artykuł: Fattal Michel: