PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 17 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Bizantyjskie źródła kultury europejskiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Zatopione wyspy Bizancjum. Odra 1991 nr 1 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Kopka Krzysztof: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 32 s. 12  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Nowości wydawnicze. Filomata 1990 nr 397 s. 237-239  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Bralewski Sławomir: Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum. 2006  szczegóły 
3.książka: Browning Robert (ur. 1914): Cesarstwo Bizantyńskie. 1997 ([Zawiera również aneks :] Z literatury bizantyńskiej. Wybór G. Żurek...) szczegóły 
recenzja: Grala Hieronim: Cesarstwo Bizantyńskie. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 94-99  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Cuda Ceramona. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 [właśc. 22] s. 5  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Nowy obraz Bizancjum. Znak 1998 nr 7 s. 134-138  szczegóły 
4.książka: Ceran Waldemar: Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998). 2001  szczegóły 
recenzja: Bralewski Sławomir: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 237-238  szczegóły 
recenzja: Widok Norbert: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2003 t. 23 s. 364-371  szczegóły 
5.książka: Encyklopedia kultury bizantyńskiej. 2002  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Salamon Maciej: Filomata 1989 nr 392 s. 368-369  szczegóły 
7.książka: Gajda Janina, Orzechowski Andrzej: Dwa studia z filozofii starożytnej. 1990  szczegóły 
8.książka: Jurewicz Oktawiusz: Historia literatury bizantyńskiej. 1984  szczegóły 
recenzja: Ilski Kazimierz: Balcanica Posnaniensia 1990 [t.] 5 s. 422  szczegóły 
9.książka: Leszka Mirosław Jerzy: Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyjskich źródłach pisanych. (VIII - pierwsza połowa XII wieku). 2003 ([W dziełach następujących autorów: Jana Zonarasa, Jerzego Mnicha, J...) szczegóły 
10.książka: Marciniak Przemysław: Greek drama in Byzantine times. 2004 ([Recepcja antycznego dramatu greckiego w teatrze i edukacji Bizancju...) szczegóły 
11.książka: Milewski Ireneusz: Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma. 1999 (Wstęp. * [Zawiera rozdziały oparte m.in. o analizę pism Jana Chryzosto...) szczegóły 
recenzja: Ceran Waldemar: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 3 s. 475-478  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 82  szczegóły 
12.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
13.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 3: Pisarze VII-X wieku. 1995 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) z pism autorów...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 238 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
14.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku. 1997 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) ze źródeł anon...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Lech A.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 566-567  szczegóły 
15.książka: Turlej Stanisław: The Chronicle of Monemvasia. The migration of the Slavs and church conflicts in the Byzantine source from the beginning of the 9th century. 2001  szczegóły 
recenzja: Ceran Waldemar: Przegląd Nauk Historycznych 2003 r. 2 nr 1 s. 234-239  szczegóły 
16.książka: Zakrzewski Kazimierz: Bizancjum i wczesne Średniowiecze. 1997 (Od Wydawcy. - I. "Drugi Rzym" [także o kulturze i literaturze bizantyj...) szczegóły 
17.książka: Zakrzewski Kazimierz: Bizancjum w średniowiczu. 1995 (Od Wydawcy. - I. "Drugi Rzym" [także o kulturze i literaturze bizantyj...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 519-524 (spraw....) szczegóły 
19.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Salamon Maciej: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 247-248 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Brzóstkowska Alina: Eos 1989 t. 77 s. 364-367 ([rec. ks.:] G. Cavallo, H. Maehler: Greek Bookhands of the Early Byzan...) szczegóły 
21.artykuł: Ceran Waldemar: Omówienie stanu badań bizantynologicznych w Polsce oraz perspektywy rozwoju kadry naukowej (1999-2002). Meander 2003 nr 2 s. 171-182 (sprawozdanie; zawiera także dadatki: Lista książek z zakresu bizantyno...) szczegóły 
22.artykuł: Cichocka Helena: A Byzantine Encyclopedic Study of Rhetorical Theory. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
23.artykuł: Dal Covolo Enrico: Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek). Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 157-172 (dot. dzieł następujących twórców: Ignacy Antiocheński, Jan Chryzosto...) szczegóły 
24.artykuł: Frejlich Andrzej: Jak mnich stawał się aniołem. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 37-48 (nt. m.in. literackiego wizerunku pustelników; szerzej o twórczości Neo...) szczegóły 
25.artykuł: Ilski Kazimierz: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 402-403 ([rec. ks.:] Fest und Alltag in Byzanz. Red. G. Prinzing, D. Simon. Mue...) szczegóły 
26.artykuł: Jaklewicz Tomasz: W tradycji wschodnich Kościołów. W drodze 2003 nr 1 s. 42-44 (dot. symboliki światła...) szczegóły 
27.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 71-89  szczegóły 
28.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Wędrówka po bizantyńskiej bibliotece. Kultura i Życie 1990 nr 7 s. 2 (wywiad nt. literatury bizantyńskiej; także o jej recepcji w Polsce; ro...) szczegóły 
29.artykuł: Kirillov Andrejj A.: K nachalam vizantijjskojj filosofii - dve tendencii odnogo processa. Sofia 2002 nr 2 s. 18-30 (nt. wczesnej filozofii bizantyńskiej opartej na neoplatonizmie i nowej...) szczegóły 
30.artykuł: Koder Johannes: Wznoszenie kościołów, poezja i polityka. Trzy sztuki w procesie przemian w czasach (przed)justyniańskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 15-17 (m.in. dot. twórczości Romana Melodosa; streszcz. referatu...) szczegóły 
31.artykuł: Leszka Mirosław J.: Car Piotr w opinii Bizantyńczyków. Slavia Antiqua 2001 t. 42 s. 97-106 (m.in. w źródłach hagiograficznych, epistolograficznych i kronikach; do...) szczegóły 
32.artykuł: Leszka Mirosław J.: Slavia Antiqua 2002 t. 43 s. 188-191 ([rec. ks.:] Petar Angelov: Balgarija i balgarite v predstavite na viza...) szczegóły 
33.artykuł: Lichański Jakub Z.: Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 45-53  szczegóły 
34.artykuł: Marasco Gabriele: la fondation et les debuts de Constantinople: eloge et "psogos" dans la tradition contemporaine. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2002 nr 26 (2425) s. 79-96 (nt. założenia Konstantynopola; m.in. w świetle literatury...) szczegóły 
35.artykuł: Marciniak Przemysław: Charakterystyka teatru bizantyńskiego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2004 t. 66 (2002) s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
36.artykuł: Marciniak Przemysław: Dealing with the heritage - Byzantine experiments with Greek drama. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 67-93 ( dot. następujących utworów: satyry "Podróż Mazarisa do Hadesu", tzw....) szczegóły 
37.artykuł: Milewski Ireneusz: Okoliczności śmierci biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku. Przyczynek do dziejów Kościoła późnoantycznego. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 99-112 (m.in. w świetle dzieł św. Atanazego z Aleksandrii, Theophanesa, Teodor...) szczegóły 
38.artykuł: Paprocki Henryk: Koncepcje świętości według prawosławia. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 57-66 (z odwołaniami do tekstów św. Andrzeja z Krety, św. Jana z Damaszku i ś...) szczegóły 
39.artykuł: Pietras Henryk: Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 5-12 (w pismach m.in. św. Cypriana, św. Jana Chryzostoma, św. Atanazego i św...) szczegóły 
40.artykuł: Prostko-Prostyński Jan: A Note on the "Sacrae Litterae" and "Litterae Caelestes" of Byzantine Emperors. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
41.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
42.artykuł: Starowieyski Marek: Meander 1994 nr 5/6 s. 307 ([omów. zawartości:] Corpus Christianorum. Seriae Graeca. Red. Carl Lag...) szczegóły 
43.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad Dolny Dunaj. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
44.artykuł: Vilgas Katelis: Zarys historyczny filozofii bizantyńskiej i jej podstawowe zagadnienia. Peitho 2010 t. 1 s. 121-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Utwory anonimowe (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich. 1998 (Wstęp. * Dijenis Akritas. Opowieśc z kresów bizantyńskich (Prolog. Ksi...) szczegóły 
recenzja: Cichocka Anna: Narodowy epos bizantyński. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 22  szczegóły 
46.książka: Wypustek Andrzej: Bogowie, herosi i wybrańcy. Wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej. 2011  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
47.wiersz: Akatyst ku czci Bogurodzicy (Fragmenty). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 21-22 (tekst równoległy ukraiński s. 19-20; z notą...) szczegóły 
48.wiersz: Dijenis Akritas [fragm.:] Pieśń VI (Jak Dijenis opowiadał o swoich wojennych wyczynach i jak przyznał się do grzechu). Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 5-8  szczegóły 
49.wiersz: Wychwalać będziemy Zwycięzcę mocnego.... Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 281-282 (z not. o utworze...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
50.proza: Opowieść o budowie wielkiego kościoła Bożego zwanego kościołem Mądrości Bożej w Konstantynopolu. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 410-428 (ze wstępem i komentarzem tłumacza, s. 409-410; tyt. łaciński: Narratio...) szczegóły 
51.proza: Żywot świętego Mikołaja, biskupa Myry (Napisany przez Michała Archimandrytę) [fragm.]. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 48 s. 4-7 (autor: Michał Archimandryta; z komentarzem: Święty Mikołaj w świetle h...) szczegóły 
52.proza: Żywot świętego Mikołaja, biskupa Myry, napisany przez Michała Archimandrytę [fragmenty]. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 12 wkł. s. 12-16 (autor: Michał Archimandryta; z koment. s. 3-11...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
53.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 3. Nowe tomy "Corpus Christianorum". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 303-304 ([rec. wyd.:] Anonymus Dialogus cum Iudaeis saeculi ut videtur sexti. R...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
54.utwór: Akatyst ku czci Bogurodzicy [Akathistos Hymnos].  szczegóły 
artykuł: Naumow Aleksander: Sofiologia w "Akatyście ku czci Bogurodzicy". Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 365-370  szczegóły 
artykuł: Balter Lucjan: Tajemnica Trójcy Świętej w "Akatyście" ku czci Bogarodzicy. x 2000 ([w ks. zb.:] Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicz...) szczegóły 
55.utwór: [Bizantyńska kronika roku 811].  szczegóły 
56.utwór: [Bizantyńska kronika roku 811].  szczegóły 
artykuł: Leszka Mirosław J.: Chan Krum i basileus Nikefor w świetle "Peri Nikiforou ton Basileos kai pos afiisin ta kola en Boulgaria". Slavia Antiqua 2002 t. 43 s. 35-43  szczegóły 
57.utwór: Codex des Visions. Poemes divers. Red. Andre Hurst, Jean Rudhardt. Muenchen 1999 (Papyri Bodmer XXX-XXXVII).  szczegóły 
artykuł: Tadajczyk Tomasz K., Witczak Krzysztof T.: Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 163-166  szczegóły 
58.utwór: Dijenis Akritas.  szczegóły 
artykuł: Borowska Małgorzata: Zagadka Dijenisa Akritasa - Escorial czy Grottaferrata - dwie wersje eposu bizantyńskiego. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 2-5  szczegóły 
59.utwór: Gnomica Basileensia.  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 135-136 ([rec. wydania:] Gnomica Basileensia. Red. Jan Frederik Kindstrand. Upp...) szczegóły 
60.utwór: Philopatris.  szczegóły 
artykuł: Nekrashevich-Karotkaja Zhanna: Slava i plachpatrea i praroka: paema "Philopatris" (1597). Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 8-10  szczegóły 
61.utwór: Żywot świętego Mikołaja, biskupa Myry, napisany przez Michała Archimandrytę.  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Bibliografia o św. Mikołaju z Myry. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 687-702 (zawiera międzynarodowy wykaz źródeł i opracowań o św. Mikołaju z Myrry...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Abu Quarrah Theodore
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Balcanica Posnaniensia 1995 [t.] 7 s. 407-408 ([rec. artykułu:] John C. Lamoreaux: An Untitled Tract against the Arme...) szczegóły 
  Akropolites Georgios
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Rek Stanisław: Georgios Akropolites: Początki kariery dostojnika w Cesarstwie Nicei. Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 27-39 (biogr....) szczegóły 
  Andrzej z Krety święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Rączkowski Witold: Św. Andrzej z Krety (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 28 s. 7 (biogr....) szczegóły 
  Anna Komnene *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
65.utwór: Aleksjada [Alexias].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Kanon portretowania w historiografii bizantyńskiej na przykładzie portretu Boemunda w "Aleksjadzie" Anny Komneny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2000 z. 67 s. 59-73  szczegóły 
  Basileios *
    proza (alfabet tytułów)
66.proza: Bazyli z Seleucji : Mowa pochwalna ku czci św. Szczepana, pierwszego męczennika Chrystusa, opisująca także odkrycie jego cennych zwłok. Vox Patrum 1991 t. 17 s. 823-836 (druk. pt.: Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana...) szczegóły 
  Demetrios Kydones *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Komorowska Joanna: Seamanship, sea-travel, and nautical astrology: Demetrius. "Rhetorius" and naval prognostication. Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 245-256  szczegóły 
68.artykuł: Malamut Elisabeth: Les discours de Demetrius Cydones comme temoignage de l'ideologie byzantine vis - a - vis des peuples de l'Europe Orientale dans les annees 1360-1372. Byzantina et Slavica Cracoviensia 2001 t. 3 s. 203-219  szczegóły 
  Dorotheos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
69.książka twórcy: Abba Doroteusz : Żywot i pouczenia. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
70.wiersz: Dorotheos : Do Abrahama. Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 264-265 (z tekstem oryginału, s. 257-258; z przekładem na język włoski pt.: Ad ...) szczegóły 
71.wiersz: Dorotheos : Do Abrahama. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 181 (z komentarzem: Konrad T. Tadejczyk: Hymn Dorotheosa "Do Abrahama": kom...) szczegóły 
72.wiersz: Dorotheos : To Abraham. Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 263-264  szczegóły 
  Focjusz święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
73.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 1. "Kodeksy" 1-187. [Inne].  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichocka Helena: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 63-64 (dotyczy tomu 2....) szczegóły 
75.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 2. "Kodeksy" 188-229. [Inne].  szczegóły 
76.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 3: Kodeksy 223-237. 1994 ([Zawiera streszczenia i omówienia pism pisarzy antycznych i bizantyjsk...) szczegóły 
recenzja: (Sm): Użyteczna starożytność. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 20 s. 10 (nota...) szczegóły 
77.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 3. "Kodeksy" 230-246. [Inne].  szczegóły 
78.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 4: Kodeksy 238-248. 1996  szczegóły 
79.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 4. "Kodeksy" 247-280. [Inne].  szczegóły 
80.książka twórcy: Focjusz : Biblioteka. T. 5: Kodeksy 249-280. 1999  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Uwaga: Focjusz. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
81.proza: Photios (Focjusz) (Photius I Święty): Homilia X. Znak 1994 nr 3 s. 57-61 (ze wstępem Anny Różyckiej Bryzek...) szczegóły 
82.proza: Focjusz : Igrzyska CLXXVII Olimpiady. Flegonta z Tralles relacjonuje Focjusz. Quo vadis? [Łomianki] 2002 nr 1 s. 13 (z not. o Focjuszu...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
83.książka o twórcy: Naumowicz Józef: Wczesnochrześcijańscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Longosz Stanisław: Vox Patrum 1996 nt. 24/29 (1993/1995) s. 459-460  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
84.utwór: Biblioteka [Bibliotheke]. Tł. Oktawiusz Jurewicz. T. 1-5. Warszawa 1986-1999.  szczegóły 
artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Dzieło nieocenionej wartości. Słowo Powszechne 1990 nr 50 s. 4 (wywiad z tłumaczem nt. polskiej edycji dzieł Focjusza; rozm. Paweł Smo...) szczegóły 
artykuł: Smogorzewski Paweł: Podróż do źródeł. Powściągliwość i Praca 2000 nr 5 s. 28  szczegóły 
  Grzegorz Palamas święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
85.książka o twórcy: Mantzarides Georgios I.: Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej. 1997  szczegóły 
86.książka o twórcy: Meyendorff John: Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna. 2005  szczegóły 
87.książka o twórcy: Spitéris Ioánnis: Ostatni ojcowie Kościoła. Kabasilas, Palamas. 2006  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Manikowski Maciej: Synteza myśli bizantyjskiej. Grzegorz Palamas (1296-1359). Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 199-218  szczegóły 
89.artykuł: Meyendorff John: Święty Grzegorz Palamas w tradycji i w teologii Kościoła wschodniego. Ogród 1994 nr 3 s. 252-273 (z notą: Od Tłumacza...) szczegóły 
90.artykuł: Świtkiewicz Agnieszka: Próba rekonstrukcji myśli Grzegorza Palamasa w artykule B. Krivocheine'a pt. "Askenticzeskoje i bogosławskije uczenije sw. Grigorija Palamy". Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 155-166  szczegóły 
91.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 45 (2000) s. 103-115  szczegóły 
92.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa ne tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum. Przegląd Religioznawczy 1999 nr 3/4 s. 3-15  szczegóły 
93.artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Metafizyka światła Grzegorza Palamasa. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 4 s. 53-67  szczegóły 
  Hipatius *
    proza (alfabet tytułów)
94.proza: Hypatiusz z Efezu : O kulcie obrazów [Symmikta dzetemata I 5]. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 432-435 (fragm. dzieła pt.: Różne poszukiwania [Symmikta dzetemata], skierowane...) szczegóły 
  Ignatios Diakonos *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
95.utwór: Stichoi eis ton Adam.  szczegóły 
artykuł: Marciniak Przemysław: Ignatios Diakonos und das Drama in Byzanz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 45-50  szczegóły 
  Jan Chryzostom święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
96.książka twórcy: Boska liturgia św. Ojca naszego Jana Chryzostoma. 2001  szczegóły 
recenzja: Minął miesiąc (W kraju). Czasopis 2006 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
97.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Dialog O kapłaństwie. [Inne]. 2009  szczegóły 
98.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Dialog "O kapłaństwie". 1992  szczegóły 
recenzja: Solak Adam: Dialog o kapłaństwie (Dokument myśli patrystycznej). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 70 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żurek Antoni: Homo Dei 1993 nr 3 s. 102-103  szczegóły 
99.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilia i kazania wybrane. 1999  szczegóły 
100.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (not....) szczegóły 
101.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
102.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 2, Homilie 41-90). 2001  szczegóły 
103.książka twórcy: Jan Chryzostom : Homilie na Księgę Rodzaju. (Seria pierwsza: Rdz. 1-3). [Inne]. 2008  szczegóły 
104.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sancti Joannis Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1998  szczegóły 
105.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sanctis Joanni Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1995  szczegóły 
106.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Katechezy chrzcielne (Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do neofitów). 1993  szczegóły 
recenzja: Naumowicz Józef: Starożytne katechezy chrzcielne aktualne dzisiaj. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 38 s. 10  szczegóły 
recenzja: Solak Adam: Homo Dei 1994 nr 2 s. 111  szczegóły 
107.książka twórcy: Jan Chryzostom : Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów. [Inne]. 2008  szczegóły 
108.książka twórcy: Jan Chryzostom : Mowy przeciwko judaizantom i Żydom. Przeciwko Żydom i Hellenom. [Inne]. 2007  szczegóły 
109.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Myśli św. Jana Chryzostoma. 1996  szczegóły 
110.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie. 2002 ([M.in. zawiera:] Józef Naumowicz: Jan Chryzostom - życie i działalność...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
111.wiersz: Jan Chryzostom święty : Wierny przyjaciel. Słowo Powszechne 1992 nr 113 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
112.proza: Jan Chryzostom święty : Bogu poświęcone niewiasty nie powinny mieszkać z mężczyznami (Quod regulares feminae viris cohabitare non debeant). Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 435-460 (ze wstępem Stanisława Longosza, s. 433-435...) szczegóły 
113.proza: Jan Chrysostom : Homilia 12 Jana Chryzostoma na List do Kolosan - wprowadzenie i przekład. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 2 s. 41-60 (z wprowadzeniem tłumacza, s. 39-41...) szczegóły 
114.proza: Jan Chryzostom święty : Ku zbawieniu i szczęściu. Nasz Dziennik 2002 nr 256 s. 9  szczegóły 
115.proza: Jan Chryzostom święty : Nie żądam od ciebie zapłaty.... W drodze 1992 nr 8 s. 108 (z not. o autorze...) szczegóły 
116.proza: Jan Chrysostom : Pierwsza mowa przeciwko Żydom. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 53-70 (z komentarzem tłumacza: Jan Chryzostom przeciwko judaizmowi i judaizan...) szczegóły 
117.proza: Jan Chryzostom święty : Przeciw duchownym mieszkającym wspólnie z dziewicami (Contra eos qui subintrductas habent virgines). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 421-446 (ze wstępem tłumacza, s. 413-420...) szczegóły 
118.proza: Jan Chryzostom święty : Wielki Czwartek. Niedziela 1989 nr 12 s. 4  szczegóły 
119.proza: Jan Chryzostom święty : Wielki Piątek. Niedziela 1989 nr 12 s. 4  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
120.książka o twórcy: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia = The epoch of John Chrysostom and his pastoral pedagog. 2008  szczegóły 
121.książka o twórcy: Czerski Janusz: Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego. 1998  szczegóły 
122.książka o twórcy: Iluk Jan: Żydowska politeja i Kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku. T. 1. Jana Chryzostoma kapłana Antiochii mowy przeciwko judaizantom i Żydom. 2006  szczegóły 
123.książka o twórcy: Kelly J.N.D.: Złote usta. Jan Chryzostom - asceta, kaznodzieja, biskup. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 210  szczegóły 
124.książka o twórcy: Mikołaj Kabasilas : Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma. 2009  szczegóły 
125.książka o twórcy: Szczur Piotr: Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii. Na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma. 2008  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Bugel Walerian: Wersje słowackie liturgii św. Jana Chryzostoma z lat 1976 oraz 1986. Studium krytyczne. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 7 s. 77-91  szczegóły 
127.artykuł: Burczak Krzysztof: Chrześcijański styl życia w 32. homilii ze zbioru 38 homilii "Chrysostomus Latinus". Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 145-153 (nt. homilii zawartej w zbiorze "Zur Sammlung der 38 Homilien des Chrys...) szczegóły 
128.artykuł: Ceran Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 13-27  szczegóły 
129.artykuł: Ceran Waldemar: Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 48 s. 3-26  szczegóły 
130.artykuł: Ceran Waldemar: Libanius et Jean Chrysostome - deux attitudes envers la centralisation et la bureaucratisation de l'Empire byzantin au IV siecle. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
131.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie proskomodii w litrugii św. Jana Chryzostoma. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 315-327  szczegóły 
132.artykuł: Deschner Karlheinz: Nauczyciel Kościoła i antysemita Jan Chryzostom. x 1998 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. [T. ...) szczegóły 
133.artykuł: Dmitruk Marek: Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 263-291 (na podstawie pism twórcy...) szczegóły 
134.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Jan Chryzostom. Nasz Dziennik 2002 nr 218 s. 8  szczegóły 
135.artykuł: Iluk Jan: Jan Chryzostom przeciwko judaizmowi i judaizantom. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 41-53 (z treścią "Pierwszej mowy przeciwko Żydom" w tłumaczeniu Jana Iluka, s...) szczegóły 
136.artykuł: Kania Wojciech: "Caritas" u św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 141-149  szczegóły 
137.artykuł: Kania Wojciech: Godność i wielkość chrześcijańskiego kapłaństwa według św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 121-129  szczegóły 
138.artykuł: Leszka Małgorzata Beata: Cesarzowa Eudoksja i Jan Chryzosyom - z dziejów pewnego konfliktu. Mówią Wieki 2000 nr 9 s. 6-10  szczegóły 
139.artykuł: Longosz Stanisław: Die Rezeption der klassischen Tragoedie in den Schriften des Hl. Johannes Chrysostomus. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
140.artykuł: Milewski Ireneusz: Die "hellenischen" Sitten im taeglichen Leben der Christen im Lichte der Schriften von Johannes Chrysostomus. Ein Betrag zum Kampf der alten Kirche gegen das Heidentum im 4. Jh.. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 167-177  szczegóły 
141.artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 538-540 ([rec. ks.:] Marian Cizmar: Svaty Jan Chryzostom a jeho pohl'ad na knaz...) szczegóły 
142.artykuł: Rusek Jerzy: O języku rękopisu Q. p. I. 56. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 66-67 (dot. rękopisu przekładu kazań na język bułgarski dokonanego w 2. połow...) szczegóły 
143.artykuł: Twardowska Kamilla: Jan i Eudoksja. Nowy Filomata 2000 nr 3 s. 201-206 (nt. sporu między cesarzową Eudoksją a biskupem Konstantynopola Janem ...) szczegóły 
144.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 121-127  szczegóły 
145.artykuł: Wójtowicz Henryk: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 161-163 ([rec. ks.:] Wolfgang Wenk: Zur Sammlung der 38 Homilien des Chrysostom...) szczegóły 
146.artykuł: Wójtowicz Henryk: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 909-917 ([rec. ks.:] Wolfgang Wenk: Zur Sammlung der 38 Homilien des Chrysostom...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
147.utwór: Homilia na List do Hebrajczyków.  szczegóły 
artykuł: Żelazny Jan W.: Etapy nawrócenia według Jana Chryzostoma. Studium fragmentów IX "Homilli do Listu do Hebrajczyków". Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 139-143  szczegóły 
148.utwór: Homilie na I List św. Pawła do Koryntian.  szczegóły 
artykuł: Uciecha Andrzej: Grzechy główne i metody walki z nimi w Homiliach św. Jana Chryzostoma na I List św. Pawła do Koryntian. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 247-262  szczegóły 
149.utwór: O kapłaństwie.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Niebezpieczeństwa zagrażające kapłanowi w świetle dialogu "O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 119-132  szczegóły 
artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 529-530 (rec. przekładu na język słowacki Marka Durlaka...) szczegóły 
150.utwór: O wychowaniu dzieci.  szczegóły 
artykuł: Uciecha Jan: Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym "O wychowaniu dzieci" św. Jana Chryzostoma. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 65-91  szczegóły 
  Jan Klimak święty *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
151.utwór: Klimaks tu paradejsu [Drabina do raju].  szczegóły 
artykuł: Merton Thomas: "Drabina do raju" (Najpopularniejsze dzieło duchowości Wschodu). Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 10 s. 17-19  szczegóły 
artykuł: Pałucki Jerzy: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 390-393 ([rec. przekładu na jęz. włoski]: Giovanni Climaco: La Scala del Paradi...) szczegóły 
  Jan z Damaszku święty *
    proza (alfabet tytułów)
152.proza: Jan Damasceński : I. Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają świete obrazy [Contra imaginum calumniatores]. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 500-515 (ze wstępem tłumaczki, s. 497-500...) szczegóły 
153.proza: Jan z Damaszku : O smokach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 89-91 (z notą od tłumacza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Jan z Damaszku. Nasz Dziennik 2002 nr 294 s. 9 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
155.artykuł: Raczkiewicz Marek: Boża ekonomia zbawienia w ujęciu Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 761-769  szczegóły 
156.artykuł: Raczkiewicz Marek: Kapłan w pismach Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 209-216  szczegóły 
157.artykuł: Staniek Edward: Tajemnica wcielenia w ujęciu Maksyma Wyznawcy i Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 333-340  szczegóły 
  Kasja *
    wiersze (alfabet tytułów)
158.wiersz: Kassja : Głupota. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2001 t. 2 z. 2 s. 63 (z komentarzem: Przemysław Marciniak, s. 64...) szczegóły 
159.wiersz: Kassja : Jawnogrzesznica. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 94 (z notą wstępną tłumaczki: Świeckie utwory Kassji, s. 92...) szczegóły 
160.wiersz: Kassja : Los. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 94 (z notą wstępną tłumaczki: Świeckie utwory Kassji, s. 92...) szczegóły 
161.wiersz: Kassja : Mężczyzna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 93 (z notą wstępną tłumaczki: Świeckie utwory Kassji, s. 92...) szczegóły 
162.wiersz: Kassja : Nienawidzę. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 92-93 (z notą wstępną tłumaczki: Świeckie utwory Kassji, s. 92...) szczegóły 
163.wiersz: Kassja : Zazdrość. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2007 t. 4 (2576) s. 93-94 (z notą wstępną tłumaczki: Świeckie utwory Kassji, s. 92...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Marciniak Przemysław: Bizantyjska Safona. Legenda i twórczość Kassji - przegląd problematyki. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2005 nr 34 s. 41-47 (życie i twórczość; z fragm. wierszy w języku greckim...) szczegóły 
165.artykuł: Warcaba Katarzyna: The language and style of Cassia's secular poetry. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2009 t. 6 (2752) s. 137-149  szczegóły 
  Kedrenos Georgios
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
166.utwór: Synopsis historion.  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Imperial Portraits in George Kedrenos' "Chronicle". x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
  Leontios z Neapolis *
    proza (alfabet tytułów)
167.proza: Leoncjusz z Neapolis : Apologia obrazów. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 92-102 (ze wstępem tłumacza: Leoncjusz z Neapolis i jego apologia chrześcijańs...) szczegóły 
  Maksym Wyznawca święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Maksym Wyznawca. Nasz Dziennik 2003 nr 18 s. 6  szczegóły 
169.artykuł: Popowski Remigiusz: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 178-179 ([rec. ks.:] Ps.-Maximus Confessor. Erste kritische Edition einer Redak...) szczegóły 
170.artykuł: Staniek Edward: Tajemnica wcielenia w ujęciu Maksyma Wyznawcy i Jana Damasceńskiego. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 333-340  szczegóły 
171.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 235-236 (nt. publikacji tekstów teologa w serii Corpus Christianorum przez wyda...) szczegóły 
172.artykuł: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 219-223 (omów. publikacji pism Maksyma Wyznawcy w serii "Corpus Christianorum, ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
173.utwór: Mystatogogia [Wyjaśnienie Świętej Liturgii].  szczegóły 
artykuł: Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka: Notes about Denys Areopagite's "The ecclesiastical hierarchy" and its influence on St. Maximus the confessor's "Mystagogy". Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 55-70  szczegóły 
  Malalas Joannes
    listy (alfabet tytułów)
174.listy: Jan z Antiochii : [List]. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 153-154 (tekst orginału i przekładu na język polski listu do Cyryla Aleksandryj...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
175.książka o twórcy: Kokoszko Maciej: Descriptions of personal appearance in John Malalas' chronicle. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Bralewski Sławomir: Le retard de l'eveque Jean d'Antioche sur le concile d'Ephese en 431: accident ou choix delibere?. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
177.artykuł: Kokoszko Maciej: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 163-165 ([rec. ks. zb.:] Studies in John Malalas. Red. Elizabeth Jeffreys, Bria...) szczegóły 
178.artykuł: Kokoszko Maciej: Jan Malalas, autor i jego dzieło. Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 3-15 (nt. życia i "Kronik" Jana Malalasa...) szczegóły 
179.artykuł: Kokoszko Maciej: Portret Augusta u Malalasa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 48 s. 61-70  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
180.utwór: Chronographia [Kroniki].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Heroic Portraits in the Fifth Book of John Malalas' "Chronicle". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1996 z. 56 s. 75-100 (artykuł w języ. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Szymański Mikołaj: Nagroda literacka dla Parysa. Gazeta. Magazyn 1999 nr 13 s. 70  szczegóły 
  Malchos *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
181.utwór: Byzantiaka [Historia bizantyńska].  szczegóły 
artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Eos 1989 t. 77 s. 361-363 ([rec. wyd.:] Malco di Filadelfia: Frammenti. Testo critico, introduzio...) szczegóły 
  Manasses Konstantinos
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
182.utwór: Przegląd historii [Synopsis historike].  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1998 t. 51 s. 131-138 ([rec. ks.:] Ute Shin: Padezhnata sistema v srednobahlgarskija prevod n...) szczegóły 
  Marek Diakon *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
183.książka twórcy: Marek Diakon : Żywot świętego Porfiriusza biskupa Gazy. 2003  szczegóły 
  Meliton z Sardes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Czyżewski Bogdan: Czy Meliton z Sardes był modalistą. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 67-77  szczegóły 
185.artykuł: Stępczak Jacek: Chrzest Chrystusa w pismach Melitona z Sardes. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
186.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (m. in. na podstawie dzieł twórcy...) szczegóły 
  Menandros Protektor *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Przemiany etniczne nad dolnym i środkowym Dunajem w drugiej połowie VI wieku na podstawie zachowanych fragmentów "Historii" Menandra Protektora. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 31-47  szczegóły 
  Michał z Efezu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Arabatzis George: Michel d'Ephese, commentateur d'Aristote et auteur. Peitho 2012 nr 1 s. 200-209  szczegóły 
  Mikołaj Kabasilas święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
189.książka o twórcy: Spiteris Ioannis: Ostatni ojcowie Kościoła. Kabasilas, Palamas. 2006  szczegóły 
  Nestorios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Karas Marcin: Życie Nestoriusza, patriarchy Konstatynopola (V w.). Nowy Filomata 2001 nr 4 s. 263-271  szczegóły 
191.artykuł: Starowieyski Marek: Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - problem źródeł. Meander 1995 nr 1/2 s. 23-35 (m.in. o zachowanych tekstach Nestoriusza...) szczegóły 
  Nil z Ancyry *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
192.książka twórcy: Nil z Ancyry : Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268 (nota...) szczegóły 
193.książka twórcy: Nil z Ancyry : Pisma ascetyczne. [Inne]. 2008  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
194.książka o twórcy: Nieścior Leon: Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila z Ancyry. 2001 (Wprowadzenie. 1. Pojęcie ascezy i filozofii u Nila. 2. Religijny i fil...) szczegóły 
recenzja: Figiel Józef: Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 563-566  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 210-211 (nota...) szczegóły 
  Nonnos z Panopolis *
    wiersze (alfabet tytułów)
195.wiersz: Nonnos : (Dionysiaca XI 370-481) Kalamos i Karpos. Meander 1994 nr 1/2 s. 43-45  szczegóły 
196.wiersz: Nonnos : (Dionysiaka, XV 169-422) Hymnos I Nikaja (Żyła wśród lasów dzikich...). Meander 1995 nr 9/10 s. 411-417  szczegóły 
197.wiersz: Nonnos : (Dionysiaka XXIV 240-329) Afrodyta Prządka (Leukos do wtóru formingi...). Meander 1998 nr 2 s. 131-133  szczegóły 
198.wiersz: Nonnos z Panopolis : Parafraza Ewangelii św. Jana (1, 1-45 = J 1, 1-14). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 11-112  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
199.utwór: Dionysiaca [Historia Dionizosa].  szczegóły 
artykuł: Wójtowicz Henryk: Chrystianizacja poematu "Dionysiaka" Nonnosa z Panopolis. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 99-109  szczegóły 
książka o utworze: Lasek Anna Maria: Nonnos' Spiel mit den Gattungen in den "Dionysiaka". 2009  szczegóły 
  Paweł z Monembasii *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
200.książka twórcy: Paweł biskup Monembasii : Opowiadania dla duszy pożyteczne o cnotliwych i bogobojnych mężach i niewiastach. 1993  szczegóły 
  Plethon Georgios Gemistos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
201.książka o twórcy: Jaworska Magdalena: Zapomniany filozof Georgios Gemistos (Plethon). Zarys życia i twórczości = The forgotten philosopher: Georgios Gemistos (Plethon). An outlook on his life and writings. 2008  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Dąbrowska Małgorzata: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 206-209 ([rec. ks.:] C.M. Woodhouse: Gemistos Plethon. The last of Hellenes. Ox...) szczegóły 
203.artykuł: Grott Bogumił: Bizantyjski neopoganin Georgios Gemistos Pleton na tle epoki. Nomos 1999 nr 24/25 (1998/1999) s. 37-46  szczegóły 
204.artykuł: Żechowski Cezary: Florencja - przestrzenie duszy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 133-140 (nt. narodzin neoplatonizmu w XV w. i próba rekonstrukcji poglądów Plet...) szczegóły 
  Prokopios Kaisareus *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
205.książka twórcy: Prokopiusz z Cezarei : Historia sekretna. 1998  szczegóły 
recenzja: Janiszewski Paweł: Między pochlebstwem a oszustwem. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 7/8 s. 76 (nota...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Nowe stare nieprzestarzałe. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Mularczyk Jerzy: Lico i podszewka. Odra 1999 nr 3 s. 121-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Brodka Dariusz: Menschliche Freiheit und ihre Grenzen. Einige Bemerkungen zu der Spaetantiken Hisorographie (Ammianus Marcellinus und Prokopios von Kaisareia). Electrum 2003 t. 9 s. 231-247  szczegóły 
207.artykuł: Brodka Dariusz: Prokopios von Kaisareia und Justinians Idee "Der Reconquista". Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 243-255  szczegóły 
208.artykuł: Kokoszko Maciej: Nauka antyczna a opisy portretowe w dziełach Prokopiusza z Cezarei. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 255-277  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
209.utwór: Istoria Ton Polemon [Historia wojen].  szczegóły 
artykuł: Signes Codoner Juan: Kaiserkritik in Prokops "Kriegsgeschichte". Electrum 2003 t. 9 s. 215-229  szczegóły 
  Psellos Michael
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
210.utwór: Kronika. Czyli historia jednego stulecia Bizancjum 976-1077 [Chronographia].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Platonic foundations of the portait of emperor Basil II in the "Chronographia" by Michael Psellos. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 159-169  szczegóły 
  Pseudo-Chryzostom *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
211.utwór: Homilie paschalne.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Symbol a prawda w "Homiliach paschalnych" Pseudo-Chryzostoma. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 77-102  szczegóły 
  Romanos Melodos święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Rączkowski Witold: Św. Roman Melodos (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 35 s. 7 (biogr....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
213.utwór: Hymnos Akathistos.  szczegóły 
artykuł: Sam na sam ze sobą 1989 nr 8 s. 18 (nota; z fragm. tekstu w przekładzie Mieczysława Bednarza...) szczegóły 
artykuł: Sowa Wojciech: Św. Romanos Melodos - "Hymnos Akathistos". Bizantyńska muzyka i poezja liturgiczna. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 323-342 (z fragmentami hymnu...) szczegóły 
artykuł: Sowa Wojciech: Św. Romanos Melodos - "Hymnos Akathistos". Bizantyńska muzyka i poezja liturgiczna. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 323-342 (z fragmentami utworu...) szczegóły 
214.utwór: O zmartwychwstaniu.  szczegóły 
artykuł: Heszen Agnieszka: Hymn Romanosa Melodosa "O zmartwychwstaniu" (II) - analiza strukturalno-źródłowa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2009 nr 39 s. 5-20  szczegóły 
  Sofroniusz Jerozolimski święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
215.wiersz: Sofroniusz święty : Pokłon Trzech Mędrców. Hymn Św. Sofroniusza. Tygodnik Powszechny 1994 nr 2 s. 1  szczegóły 
  Symeon święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Symeon Nowy Teolog : Hymn 17 [fragm.:] Co jest miłość? (Usłysz, jeśli pragniesz o mocy miłości...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 288-290 (z notą: Od tłumacza, s. 281...) szczegóły 
217.wiersz: Symeon Nowy Teolog : Hymn 56: Że ten, kto Boga pożąda, nienawidzi świata (Cień mnie trzyma w więzach...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 291 (z notą: Od tłumacza s. 281...) szczegóły 
218.wiersz: Symeon Nowy Teolog : Hymn 6: Tego samego autora, czterowiersze wykazujące, czym jest miłość (Jak Ty jesteś źródłem ognia...) [fragm.]. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 290-291 (z notą: Od tłumacza s. 281...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
219.proza: Symeon Nowy Teolog : Katecheza o zmartwychwstaniu Chrystusa. Didaskalos 2000 nr 3 s. 150-155  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Didaskalos 2000 nr 3 s. 155-156  szczegóły 
221.artykuł: Hryniewicz Wacław: Przyzywanie ducha (Bizantyjska pneumatologia Symeona zwanego Nowym Teologiem). Znak 1994 nr 3 s. 4-15 (z not. o Wacławie Hryniewiczu...) szczegóły 
222.artykuł: Siemieniewski Andrzej: Św. Symeon "Nowy Teolog" - świadek mocy Ducha. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1996 nr 2 s. 99-110  szczegóły 
  Teodor z Mopsuestii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Teodor z Mopsuestii. Nasz Dziennik 2003 nr 30 s. 8 (sylwetka...) szczegóły 
224.artykuł: Królikowski Janusz: Zbawcze znacznie wcielenia u Teodora z Mopsuestii. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 247-258  szczegóły 
  Theophanes Homologetes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: [Makseliene Simona] S.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 262-263 ([rec. ks.:] Ioannis D. Polemis: Theophanes of Nicaea. His Life his Wor...) szczegóły 
  Theophylaktos Simokattes *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
226.utwór: Listy obyczajowe, sielskie i miłosne.  szczegóły 
artykuł: Kryczek Czesław: Słowo Polskie 1989 nr 118 s. 4 (z fragmentami tekstów....) szczegóły