PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Abrahams Israel: Życie codzienne Żydów w średniowieczu. 1996 ([Zawiera rozdziały:] Od redakcji. * Przedmowa. - Wstęp. * I. Ośrodek ż...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 167-168  szczegóły 
2.książka: Armstrong Karen: Jerozolima. Miasto trzech religii. 2000  szczegóły 
3.książka: Bocquet Władysław: Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Cz. 1. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 2001  szczegóły 
4.książka: Bright John: Historia Izraela. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Antecendencje i początki: okres poatriarchów [...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Starożytny Izrael: między. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 285-288  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
5.książka: Burgmann Hans: Die Geschichte der Essener. Der essenischen Gemeinden von Qumran und Damascus. 1990  szczegóły 
6.książka: Burgmann Hans: Weitere loesbare Qumranprobleme. 1992  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 240  szczegóły 
7.książka: Chouraqui Andre: Życie codzienne ludzi Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Klucze do przeszłości biblijnej i chrześcijańskiej. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Łopata i Biblia. Trybuna 1995 nr 154 s. 15  szczegóły 
8.książka: Chrostowski Waldemar: Biblijny Izrael - dzieje i religia. 1998  szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Werbiński Ireneusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 183-184  szczegóły 
9.książka: De Lange Nicholas: Świat żydowski. 1996 ([Zawiera eseje:] Geniza z Kairu. Królestwo Heroda Wielkiego. Złoty wie...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Historia jeszcze się wydarzy. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Żydzi w cywilizacji i kulturze świata. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 15 s. 17  szczegóły 
10.książka: De Vries Simon Philip: Obrzędy i symbole Żydów. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. Synagoga [m.in. język modlitwy i formuł...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Przegląd Powszechny 1999 nr 11 s. 241-244  szczegóły 
11.książka: De Vries Simon Philip: Obrzędy i symbole Żydów. 2001  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 168-169 (nota...) szczegóły 
12.książka: Eisenberg Josy: Judaizm. 1999 (Cz. I. U źródeł [m.in. rozdziały:] Czy Dziewięcioro Przykazań jest str...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 20  szczegóły 
13.książka: Gąsiorowski Stefan: Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce za rok 1994 = Bibliography of the Jewish history and culture in Poland for the year 1994. 2002  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 168-171 (nota...) szczegóły 
14.książka: Goetschel Roland: Kabała. 1994  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 15 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
15.książka: Grant Michael: Dzieje dawnego Izraela. 1991 ([M.in. zawiera rozdz.:] I. Kraj Kanaan: Początki. Kananejczycy. II. Od...) szczegóły 
recenzja: Piątkowska Renata: Korzenie cywilizacji. Rzeczpospolita 1992 nr 174 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Księga błędów i nieścisłości. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Pułapka na czytelnika. Gazeta Wyborcza 1992 nr 156 s. 16  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Dzieje starożytnego Izraela. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 5 s. 14  szczegóły 
16.książka: Haddad Philippe: Mądrości rabinów . 2012 ([Komentarze rabina dot. Biblii, Talmudu i kabały]....) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2012 nr 6 s. 10 (nota...) szczegóły 
17.książka: Halevi Z'ev ben Shimon: Kabała. Tradycja wiedzy tajemnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 16 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
18.książka: Harrington Wilfrid J.: Klucz do Biblii. 2012  szczegóły 
19.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 2002  szczegóły 
20.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1995  szczegóły 
21.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 2000  szczegóły 
22.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1997  szczegóły 
23.książka: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. 1996  szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Pańska jest ziemia. Midrasz 1997 nr 1 s. 16  szczegóły 
polemika: Halkowski Henryk: Midrasz 1997 nr 3/4 s. 2-3 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Halkowski Henryk: Rodzinny dom w knajpę przemieniony, czyli o kiczu na krakowskim Kazimierzu. Midrasz 2006 nr 3 s. 16-19  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Berdyczów pamięta. Gazeta Wyborcza 1997 nr 53 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wojtkowska Katarzyna: Królestwo czasu a królestwo przestrzeni. Znak 1998 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
24.książka: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. 2010  szczegóły 
recenzja: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 2 s. 4 (not....) szczegóły 
25.książka: Idel Moshe: Kabała. Nowe perspektywy. 2006 ([Dot. m.in. poglądów autorów: Sabataj Cwi, Natan z Gazy, Mojżesz Luzz...) szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Kabała na nowo odczytana. Midrasz 2007 nr 10 s. 3-4  szczegóły 
26.książka: Intertestamental essays in honour of Józef Tadeusz Milik. 1992 ([Studies offered to Józef Tadeusz Milik to celebrate forty years of hi...) szczegóły 
27.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 13: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. 2008 (Wprowadzenie. - Obraz dziesiąty: Wizja wysuszonych kości. Obraz jedena...) szczegóły 
28.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 15: Mistyka żydowska (Materiały do medytacji przed Menorą). 2008 (Wprowadzenie. - Lektura tekstów wprowadzających w świat myśli mistyki ...) szczegóły 
29.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 16: Mesjanizm w historii Izraela (Materiały do Medytacji przed Menorą). 2008 ([Problem mesjanizmu w historii Izraela - żydowska lektura Biblii, m.in...) szczegóły 
30.książka: Jędrzejewski Sylwester: Biblia i judaizm. 2007 (Wprowadzenie. - Juaistyczne tło interpretacji Biblii. - Judaizm helleń...) szczegóły 
31.książka: Johnson Paul: Historia Żydów. 1996  szczegóły 
32.książka: Johnson Paul: Historia Żydów. 1998 ([Dedykacja: Pamięci Hugha Frazera] * Prolog. - Rozdz. I. Izraelici [m....) szczegóły 
33.książka: Johnston Paul: Historia Żydów. 1993  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Historia Żydów w ujęciu Paula Johnsona. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 8 s. 15  szczegóły 
34.książka: Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii. Cz. 1. Druki w językach nie-żydowskich. 1995  szczegóły 
35.książka: Kania Ireneusz: O kabale i Zoharze. 1994 ([Zawiera rozdziały:] Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. Ilust...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
36.książka: Kolarzowa Romana: Wprowadzenie do tradycji i myśli żydowskiej. 2006 (Wstęp. - I. Izrael starożytny: 1. Kształtowanie się kultury opartej na...) szczegóły 
37.książka: Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. 1997 (Jędrzej Giertych: Przedmowa. * Uwaga wstępna. Część pierwsza. Cztery r...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Odkrywanie Konecznego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 22 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Mityczna zbrodnia i realne przestępstwo. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 8 s. 4, 7  szczegóły 
38.książka: Kushner Lawrence: Miód ze skały = D'vash MiSela. Wizje odnowy mistyki żydowskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 16 s. 16  szczegóły 
39.książka: Language - religion - culture. In memory of professor Witold Tyloch. 1992 ([M.in. zawiera rozprawy:] Andre Caquot: Etudes hebraiques et histoire ...) szczegóły 
40.książka: Lemaire Andre: Dzieje biblijnego Izraela. 1998  szczegóły 
recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 383-386  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 318-319  szczegóły 
41.książka: Meleze Modrzejewski Józef: Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. 2000  szczegóły 
recenzja: Bejda Wojciech: Świt i zmierzch egipskiej diaspory. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 500-502  szczegóły 
recenzja: Lang Andrzej: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 201-206  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 295-297  szczegóły 
42.książka: Nikuli Zdzisław L.: Kabała. Mądrość przedwieczna. 1995  szczegóły 
43.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1989  szczegóły 
recenzja: Einhorn Ignacy: Kalendarz Żydowski 1989 s. 135 (nota...) szczegóły 
44.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1990 (przedruk faks. oryginału: Warszawa: Drukarnia S. Orgelbrandta i Synów ...) szczegóły 
45.książka: Ochman Jerzy: Historia filozofii żydowskiej. Cz. 1. Starożytna filozofia żydowska. 1992  szczegóły 
46.książka: Ochman Jerzy: Peryferie filozofii żydowskiej. 1997  szczegóły 
47.książka: Ochman Jerzy: Średniowieczna filozofia żydowska. 1995  szczegóły 
recenzja: Hałka Jan: Postacie i płaszczyzny. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 32  szczegóły 
48.książka: Pałubicki Władysław: Judaizm. Słownik obyczajów i tradycji. Zagadnienia wybrane. 1994  szczegóły 
recenzja: Kostro Ludwik: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1996 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Tuczyński Jan: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 197-198  szczegóły 
49.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
50.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne.  szczegóły 
51.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne. (Przedmowa. - Wstęp. - Tablica chronologiczna okresów archeologicznych ...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 172-174  szczegóły 
52.książka: Scholem Gershom: Judaizm. Parę głównych pojęć. 1991  szczegóły 
53.książka: Scholem Gershom: Kabała i jej symbolika. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zatopiony ląd. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Gnoza, mistyka, magia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Porządek słowa i mitu. Charaktery 1997 nr 3 s. 37  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Szechina na strychu czyli o czasie marnym. Znak 1997 nr 8 s. 105-112 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Tunelem do Safed. Książki. Gazeta 1997 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
54.książka: Scholem Gershom: Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. 1997 (Michał Galas: Gershom Scholem i Mistycyzm żydowski [wstęp]. * Gershom ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zatopiony ląd. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 6 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: (pik): Bóg i wróżenie z ręki. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Gnoza, mistyka, magia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Sikora Tomasz: Nomos 1997 nr 17 s. 120-125  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Mistycyzm żydowski. Midrasz 1997 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Szechina na strychu czyli o czasie marnym. Znak 1997 nr 8 s. 105-112 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Tunelem do Safed. Książki. Gazeta 1997 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
55.książka: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian. 1994 (Hershel Shanks: Wstęp do wydania polskiego. * [Autorzy:] Joseph A. Cal...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Starożytny Izrael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 19  szczegóły 
56.książka: Tresmontant Claude: Esej o myśli hebrajskiej. 1996 (Adam Żak: Dwa sposoby myślenia [wstęp]. - Od wydawcy. * Wprowadzenie. ...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Myśl hebrajska. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 51  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Esej o myśli hebrajskiej. Midrasz 1997 nr 0 s. 47  szczegóły 
recenzja: Szczyrba Sławomir: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 r. 5 s. 310-314  szczegóły 
57.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1998 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Krzysztof: Menachem Mendel z Kocka. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 42 s. 4  szczegóły 
58.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1994 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 304 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Wielobarwna panorama judaizmu. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rysińska Ewa: Agada znaczy opowieść. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
59.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 2003 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
60.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 2000 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
61.książka: Unterman Alan: Żydzi - wiara i życie. 1989 ([M.in. zawiera rozdziały:] Biblia i objawienie. Geneza i rozwój myśli...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Kamiński Wojciech: Więź 1990 nr 7/8 s. 209-210  szczegóły 
62.książka: Warzecha Julian: Dawny Izrael. Od Abrahama do Salomona. [T.] 1. 1995 (Przedmowa. Wstęp. Wprowadzenie: Źródła i metody. * Część I: Wspomnieni...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 148-150  szczegóły 
63.książka: Warzecha Julian: Historia dawnego Izraela. 2005  szczegóły 
recenzja: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 1 s. 88-90  szczegóły 
64.książka: Zaderecki Tadeusz: Tajemnice alfabetu hebrajskiego. 1994 ([Wprowadzenie do mistycyzmu żydowskiego - Talmudu oraz Kabały opartych...) szczegóły 
65.książka: Zieliński Jacek: Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. Historia diaspory żydowskiej. Ewolucja Boga ...) szczegóły 
recenzja: Ibek Paweł: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 165-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: M.G.: Studia Judaica 2001 t. 3 (2000) nr 2 s. 323 (nota...) szczegóły 
66.książka: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. [T. 1] Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995. 1997 (Krzysztof Pilarczyk: Wstęp. * [M.in. zawiera rozprawy:] I. Specjalne p...) szczegóły 
recenzja: Doktór Jan: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 1/2 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Krupa Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 120-126  szczegóły 
recenzja: Żurek Sławomir J.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 211-214  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
67.impreza: "Artyzm pisma hebrajskiego" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Brańska Joanna: Spotkania z kulturą żydowską. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 1/2 s. 55-56  szczegóły 
artykuł: Wasita Ryszard: Artyzm pisma hebrajskiego. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 12/13 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
68.impreza: "Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych" - Dni Augustiańskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustiańskie, Rzym 9-11 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 514-517 (spraw....) szczegóły 
69.impreza: "Józef Tadeusz Milik i pięćdziesięciolecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego" - międzynarodowe kolokwium (1999).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i 50-lecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 304-309 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i pięćdzisięciolecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Kolokwium w Paryżu 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 271-272 (spraw....) szczegóły 
70.impreza: Konferencja na temat zwojów z Qumran (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Princeton meeting. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 193-195  szczegóły 
71.impreza: Kongres Języka i Kultury Hebrajskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 241 (not. inf. o uczestnictwie Romana Marcinkowskiego w obradach...) szczegóły 
72.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona studiom nad mistycyzmem żydowskim (1997).  szczegóły 
artykuł: Galas Michał: V Międzynarodowa konferencja studiów o żydowskim mistycyzmie (Jerozolima - Hajfa 8-10 XII 1997). Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 108-109 (spraw....) szczegóły 
73.impreza: Międzynarodowe kolokwium na temat pism qumrańskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: IV międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków-Swoszowice 1993). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumrańskich. Kraków-Swoszowice, 19-22 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 169-172 (spraw....) szczegóły 
74.impreza: Międzynarodowe kolokwium na temat pochodzenia zwojów z Qumran = The second international colloquium on the Dead Sea Scrolls (1989). (Temat kolokwium: Mistrz Sprawiedliwości w świetle tekstów z Qumran...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (Kraków - Mogilany 1989). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 160-162  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 223-229 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The 1989 Mogilany Coloquium. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 293  szczegóły 
artykuł: The Mogilany resolution 1989 (Minutes of a meeting of participants of the DSS colloquium (Mogilany, 14 IX 1989). Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 229-231 (podp.: Max Wilcox, Philip R. Davies, Zdzisław J. Kapera...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Aktualny stan badań nad tekstami z Qumran (I Międzynarodowe Kolokwium qumranologiczne w Mogilanach 31 V - 2 VI 1987). Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 33-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
76.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: III Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (Kraków - Mogilany 1991). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 41-43 (spraw....) szczegóły 
77.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1995).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: V Międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków - Zakrzówek 1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 296-297 (spraw....) szczegóły 
78.impreza: Międzynarodowe kolokwium qumranologów z okazji 50-lecia pracy naukowej Tadeusza Milika (2000).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Rękopisy z Qumran. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 184-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
79.impreza: "Pochodzenie rękopisów znad Morza Martwego i identyfikacja gminy z Qumran" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 59  szczegóły 
80.impreza: "Qoumran et les manuscrits de la mer Morte. Un cinquantenaire" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Qumran i rękopisy znad Morza Martwego. Półwiecze odkryć. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 232-233 (sprawozdanie...) szczegóły 
81.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich poświęcone qumranologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXII Sesja Polskich Biblistów (Częstochowa 1994). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 209-213 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Polskich Biblistów. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 2 s. 301-303  szczegóły 
82.impreza: Sympozjum nt. zwoju świątynnego = Manchester Symposium on the Temple Scroll (1987).  szczegóły 
artykuł: Folia Orientalia 1989 t. 25 s. 241-246 (spraw....) szczegóły 
83.impreza: "Świat ukryty w księgach. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego" - wystawa (2011).  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Robert: Świat ukryty w księgach. Midrasz 2011 nr 4 s. 60-63 (omówienie...) szczegóły 
84.impreza: "The texts of Qumran and the history of the community" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Groningen Conference. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 291-293  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Alter Robert B.: Świat Literacki 1993 nr 9 s. 40-51 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
86.artykuł: Bejda Wojciech: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 206-210 ([rec. ks.:] Erich Gruen: Heritage and Hellenism. The Reinvention of Je...) szczegóły 
87.artykuł: Biale David: Mesjanizm i współczesna myśl żydowska. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 293-307 (z not. s. 573...) szczegóły 
88.artykuł: Callaway Phillip R.: A Dead Sea scroll in stone or simply prophetic text on stone from the first century BCE?. The Polish Journal of Biblical Research 2008 t. 7 nr 1 s. 5-14 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
89.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 165-169 ([rec. ks. zb.:] Jewish writings of the Second Temple Period. Apocrypha...) szczegóły 
90.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 170-173 ([rec. ks. zb.:] The Literature of the Sages. First Part: Oral Tora, Ha...) szczegóły 
91.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Golem i kabała w tradycji żydowskiej. Albo albo 2002 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
92.artykuł: Dąbrowski Bogusław: Panteon bóstw w Ammonie w świetle imion teoforycznych. Signa Temporis 1993 z. 1 (4) s. 5-38  szczegóły 
93.artykuł: De Lange Nicholas: Język i literatura. x 1996 ([w ks.:] Nicolas De Lange: Żydzi. Warszawa 1996, s. 116-125...) szczegóły 
94.artykuł: Doktór Jan: Mesjańskie misje i konwersje (O stosunku chrześcijaństwa do żydowskiego mesjanizmu). Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 96-124  szczegóły 
95.artykuł: Engelking Barbara: Życie społeczne: Kultura i rozrywka. x 2001 ([w ks.:] Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodn...) szczegóły 
96.artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
97.artykuł: Fromm Erich: Halacha. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
98.artykuł: Galas Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 292-293 ([rec. ks.:] Yehuda Liebes: Studies in the Zohar. Albany 1993....) szczegóły 
99.artykuł: Galas Michał: Z dziejów mesjanizmu w judaizmie. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 21-41 (z notą: Jan Doktór: Postscriptum. Literatura na Świecie 1993 nr...) szczegóły 
100.artykuł: Gąsiorowski Stefan: Przegląd publikcji o tematyce judaistycznej wydanych w Polsce w 1997 roku. Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 131-144  szczegóły 
101.artykuł: Gebert Konstanty: "... By się pług nie złamał". Uwagi o demonologii żydowskiej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 13-18 (m.in. w Biblii, Talmudzie, Kabale...) szczegóły 
102.artykuł: Geller Ewa: O językach żydowskich. Kalendarz Żydowski 1989 s. 86-94  szczegóły 
103.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
104.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Poeci złotej ery. Halevi, Ezra, Gabirol. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
105.artykuł: Gołębiewski Marian: Panorama geograficzno-historyczna egzegezy rabiniackiej we wczesnym średniowieczu. x 2002 ([w ks. zb.:] Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Ef2,20). Księga pamiąt...) szczegóły 
106.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Świat duchowy Żydów Europy Wschodniej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 3-12 (ze wstępem podp. Redakcja...) szczegóły 
107.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia... Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej (fragmenty). Powiększenie 1990 nr 1/4 s. 85-92  szczegóły 
108.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
109.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Tora w tradycji biblijnej i judaistycznej. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2000 t. 20 s. 99-114  szczegóły 
110.artykuł: Jelonek Tomasz: Halacha - interpretacja prawa. x nr s. ([w ks. zb.:] Lex Tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego ...) szczegóły 
111.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część VIII. Obraz siódmy: Bar-Kochba po upadku powstania. Z badań nad Biblią 2007 z. 12 s. 11-52 (postać Bar-Kochby w kontekście historii Balaama z Księgi Liczb, także ...) szczegóły 
112.artykuł: Kaczmarczyk Krzysztof: Świętowanie szabatu w czasach Jezusa. Didaskalos 2000 nr 3 s. 25-57 (z tekstami modlitw na czas szabatu...) szczegóły 
113.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 199-200 (nt. publikacji rosyjskiego biblisty I. Tantlewskiego nt. piśmiennictw...) szczegóły 
114.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 163-165 (rec. ks.: Congress volume Leiden 2004. Leiden, Boston 2006...) szczegóły 
115.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 168-170 (rec. ks.: Studies in the Hebrew Bible, Qumran, and the Septuagint pres...) szczegóły 
116.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 196-199 (rec. ks.: A. Lvov: Greki i Evrei. Dialog v pokoleniaykh. Sankt-Peterbu...) szczegóły 
117.artykuł: Kocoń Barbara, Molenda Radosław: Od kabały do chasydyzmu. Albo albo 2003 nr 3 s. 113-123 (nt. mistyki żydowskiej; charakterystyka Księgi "Zohar" oraz o głównych...) szczegóły 
118.artykuł: Komar Maryla: Sto lat niezwykłego księgozbioru. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 22 s. 9 (o Narodowej Uniwersyteckiej Bibliotece w Jerozolimie i jej zbiorach...) szczegóły 
nawiązanie: Segał E.: O żydowskiej bibliotece narodowej - raz jeszcze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 4 s. 9  szczegóły 
119.artykuł: Koperski Dominik: Bóg starożytnego Izraela. Laetare 2001 nr 10/11 s. 75-83 (w świetle Starego Testamentu...) szczegóły 
120.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Galicyjski słownik pisarzy żydowskich (Cz. 1-2). Fraza 1997 nr 16 s. 270-273; nr 18 s. 202-207 (żyjących w XIX i XX w. na terenie Galicji, piszących po hebrajsku i w ...) szczegóły 
121.artykuł: Kos Bohdan: Kilka podstawowych pojęć kabały i mistycyzmu żydowskiego. Gnosis 1998 nr 10 s. 15-32 (zawiera hasła opracowane dla Polskiego Słownika Judaistycznego...) szczegóły 
122.artykuł: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 270-271 ([rec. ks.:] S.M. Iakerson: Hebrew incunabula. Description of publicati...) szczegóły 
123.artykuł: Lipiński Edward: Palamedes 2008 [t.] 3 s. 227-246 (rec. ks. Jan Dusek: Les Manuscrits Arameens du Wadi Daliyeh et la Sama...) szczegóły 
124.artykuł: Malina Artur: Attivita profana nel Tempio di Gerusalemme nel periodo romano. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2005 t. 2 (2327) s. 66-75 (na podstawie starożytnych źródeł pozabiblijnych - pism Józefa Flawiusz...) szczegóły 
125.artykuł: Malina Artur: La critica del culto nel giudaismo sotto la dominazione ellenistica e romana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 103-115 (na podstawie źródeł hebrajskich, aramejskich i greckich; ze streszcz. ...) szczegóły 
126.artykuł: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 1 s. 91-92 (rec. ks.: Reinhardt Gregor Kratz: Das Judentum im Zeitalter des Zweite...) szczegóły 
127.artykuł: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 158-161 (rec. ks.: Zerstoerungen des Jerusalemer Temples. Geschehen, Wahrnehmun...) szczegóły 
128.artykuł: Michałowska Anna: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku. Napis 2001 seria 7 s. 259-279 (dot. losu Żydów na ogarniętych wojnami terenach Rzeczypospolitej w II ...) szczegóły 
129.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Pseudomesjasze. Dialog [Warszawa] 1995 nr 7 s. 108-119 (dot. mesjanizmu żydowskiego i Kabały...) szczegóły 
130.artykuł: Muennich Maciej: Palamedes 2009 [t.] 4 s. 185-189 (rec. ks. Sang Youl Cho: Lesser deities in the Ugaritic texts and hebre...) szczegóły 
131.artykuł: Nowogórski Przemysław: Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 1-9 (m.in. w opaciu o księgi Starego Testamentu...) szczegóły 
132.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwy synagogalne. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 95-116  szczegóły 
133.artykuł: Pfoh Emanuel: Palamedes 2009 [t.] 4 s. 191-195 (rec. ks. Giovanni Garbini: Scrivere la storia d'Israele. Vicende e mem...) szczegóły 
134.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej. Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 50-65  szczegóły 
135.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 302-304 ([rec. ks.:] Stefan C. Reif: A Jewish Archive from Old Cairo: The Histo...) szczegóły 
136.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Źródła do bibliografii XVI-XVIII-wiecznych hebraików z ziem polskich. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 81-99 (dot. "Bibliotheca rabbinica" Johannesa Buxtorfa wydanej w 1613 r. w Ba...) szczegóły 
137.artykuł: pp: Kanon. Midrasz 1999 nr 10 s. 11-25 (o świętych księgach judaizmu: Tanach (Biblia), Talmud, Hagada, Midrasz...) szczegóły 
138.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella, pp: Twórcy Kabały. Midrasz 2006 nr 12 s. 9-12 (sylwetki następujących osób: Abraham Abulafia, Baal Szem Tow, Jehuda ...) szczegóły 
139.artykuł: Regucki Marcin: Kabała. Dedal 2006 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
140.artykuł: Rosik Mariusz: Letteratura giudaica dei primisecoli sula persona di Gesu. The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 1 s. 75-85 (obraz Jezusa m.in. w pismach Józefa Flawiusza, w Talmudzie i Misznie; ...) szczegóły 
141.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Judaizm. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 3-20 (dot. Tory, Starego Testamentu i Talmudu...) szczegóły 
142.artykuł: Scholem Gershom G.: Dziesięć ahistorycznych tez o kabale. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 236-243  szczegóły 
omówienie: Lipszyc Adam: Filolog we mgle. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 244-256  szczegóły 
143.artykuł: Scholem Gershom: Demonologia w Kabale. Midrasz 1999 nr 1 s. 8-10  szczegóły 
144.artykuł: Scholem Gershom: Kryzys tradycji w mesjanizmie żydowskim. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 42-81 (m.in. o mistyce kabalistycznej w XVII w.; z not. s. 574-575...) szczegóły 
145.artykuł: Sikora Tomasz: Midrash and semiotics. Some consideration on the case of R. Natan Nata Spira of Cracow. Studia Judaica 1999 [r, 2] nr 2 s. 197-202 (rabi Natan Nata Spiro i jego wiedza kabalistyczna...) szczegóły 
146.artykuł: Sikora Tomasz: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 304-305 ([rec. ks.:] Magische Texte aus der Kairoer Geniza. T. 3. Red. Peter Sc...) szczegóły 
147.artykuł: The Institute of Polish-Jewish Studies. Polin 1998 t. 11 s. I (nt. działalności...) szczegóły 
148.artykuł: Tomal Maciej: Z dziejów antyrabinicznej polemik karaimskiej w X wieku. Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 161-168 (z fragm. komentarza Yefeta Ben Alego do Księgi Amosa w tł. Macieja Tom...) szczegóły 
149.artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 130-133 ([rec. ks.:] Haim Zafrani: Kabbale, vie mystique et magie. Judaisme d'o...) szczegóły 
150.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 133-135 ([rec. ks.:] David Freedman: Pottery, Poetry and Prophecy. Studies in E...) szczegóły 
151.artykuł: Wasita Ryszard: Judaika w Bibliotece Narodowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 14/15 s. 12-13  szczegóły 
152.artykuł: Ważniejsze dzieła i opracowania dostępne w języku polskim. Midrasz 2006 nr 12 s. 13-16 (dot. literatury kabalistycznej; oprac. pp...) szczegóły 
153.artykuł: Węgrzynek Hanna: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 302-303 ([rec. ks.:] Krzysztof Pilarczyk: Drukowana książka hebrajska a religia...) szczegóły 
154.artykuł: Wierciński Adam: [Sześćset sześćdziesiąt sześć] 666: liczba imienia Bestii. Nomos 1995 nr 10 s. 5-29 (dot. Kabały...) szczegóły 
155.artykuł: Wierciński Andrzej: Gnosis i Daath. Część I - miara, liczba i waga. Gnosis 1998 nr 10 s. 70-85 (refleksje hermeneutyczne nt. hebrajskiego odpowiednika terminu "gnosis...) szczegóły 
156.artykuł: Wodziński Marcin: Maskile czy asymilatorzy?. Midrasz 2003 nr 6 s. 9-13 (dot. ruchu oświecenia żydowskiego w Królestwie Polskim; m.in. nt. lite...) szczegóły 
157.artykuł: Wróbel Mirosław Stanisław: Birkat ha-minim and the process of separation between judaism and christianity. The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 99-120 (nt. Birkat ha-Minim ? formuły stanowiącej Dwunaste błogosławieństwo, k...) szczegóły 
158.artykuł: Zajączkowska Urszula: Judaika w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny 1998 t. 12 s. 53-55  szczegóły 
159.artykuł: Zioło Piotr: Metaforyczność poezji hebrajskiej w ujęciu J.G. Herdera. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 193-199  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
160.książka: Bloom Maureen: Żydowski mistycyzm a magia. 2011  szczegóły 
recenzja: Zając Ewa: Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2012 t. 3 s. 164-167  szczegóły 
161.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
162.książka: Jelonek Tomasz: Wędrówki biblijne. 2004 ([Główne wydarzenia Starego Testamentu przez pryzmat wędrówek indywidua...) szczegóły 
recenzja: Wolak Jerzy: Książki 2004 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
163.książka: Kościelniak Krzysztof: Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych. 1999  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 389  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 2 s. 192  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Lippki Sławomir: Wędrujące Zło. Nomos 1999 nr 26/27 s. 174-177  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jerzy: Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 193-198  szczegóły 
164.książka: Lemański Janusz: "Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie. 2004 ([Motyw śmierci i zmartwychwstania w Starym Testamencie, także temat pr...) szczegóły 
165.książka: Münnich Maciej M.: Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich. 2004 ([Motyw choroby w Biblii - choroby i ich sprawcy - Jahwe oraz inne isto...) szczegóły 
recenzja: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 183-187  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
167.artykuł: Jagodzińska Agnieszka: O demonologii i egzorcyzmach w tradycji judaistycznej. Albo albo 2003 nr 2 s. 85-98 (m.in. w księgach i apokryfach Starego Testamentu, Talmudzie, kabale, t...) szczegóły 
168.artykuł: Jurczyński Jacek: Obietnice Boże w snach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 105-113 (motyw snu w Starym Testamencie...) szczegóły 
169.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 167-168 (temat Ewy w Biblii, apokryfach, literaturze rabinicznej, kabale i teks...) szczegóły 
170.artykuł: Krajewska Monika: Ryba po żydowsku i dzwonko Lewiatana. Midrasz 2001 nr 3 s. 42-43 (dot. motywu Lewiatana-ryby w zdobnictwie i literaturze...) szczegóły 
171.artykuł: Lipszyc Jarosław: Golem. Midrasz 1999 nr 1 s. 14-15 (motyw golema w Talmudzie i Kabale...) szczegóły 
172.artykuł: Marcus Ivan G.: Magia pokarmów i gesty mnemoniczne. Konteksty 2003 nr 1/2 s. 68-82 (motyw jedzenia w tekstach starohebrajskich...) szczegóły 
173.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Gwałt: dawna droga miłości i wojny. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 21-28 (dot. motywu gwałtu w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
174.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
175.artykuł: Ostrowski Maciej: Teologia pielgrzymowania. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 277-294 (dot. m.in. problematyki podróży i pielgrzymowania w Biblii; ze streszc...) szczegóły 
176.artykuł: Paziński Piotr: Ile żon miał pierwszy mężczyzna i co im zawdzięczamy?. Midrasz 2009 nr 11 s. 8-10 (dot. postaci Ewy i Lilit w tekstach hebrajskich...) szczegóły 
177.artykuł: Paziński Piotr: Wędrówka dusz, opętanie, duchowa asysta. Midrasz 2008 nr 5 s. 11-13 (w Starym Testamencie oraz w żydowskim folklorze i w literaturze...) szczegóły 
178.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Zakręceni bohaterowie. Płomyczek 2006 nr 5/6 (2005) s. 14-15, nr 7/9 (2005) s. 18 (cykl nt. postaci z mitologii greckiej i Biblii; dot. Edypa, Antygony, ...) szczegóły 
179.artykuł: Szkołut Paweł: The eagle as the symbol of divine presence and protection in ancient Jewish art. Studia Judaica 2002 nr 1 s. 1-11 (dot. m.in. religijnej literatury żydowskiej...) szczegóły 
180.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Chlebem także. Midrasz 2006 nr 11 s. 50-51 (nt. motywu chleba w tekstach hebrajskich i w jidysz...) szczegóły 
181.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Czy wrócą z ziemi wroga. Midrasz 2007 nr 1 s. 54-55 (dot. m.in. tematu jeniectwa w literaturze hebrajskiej...) szczegóły 
182.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Dibuk chawerim. Midrasz 2006 nr 2 s. 46-47 (nt. przyjaciela i wroga w Starym Testamencie oraz w traktacie "Pirkej ...) szczegóły 
183.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Grek w szałasie. Midrasz 2009 nr 3 s. 54-55 (dot. nie-Żydów w Torze i literaturze rabinicznej...) szczegóły 
184.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Jehoramowie. Midrasz 2007 nr 3 s. 46-47 (nt. występowania imienia "Jehoram" w Starym Testamencie...) szczegóły 
185.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Jehoramowie. Midrasz 2007 nr 3 s. 46-47  szczegóły 
186.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Nie ma pustej duszy. Midrasz 2007 nr 12 s. 50-51 (dot. motywu opłakiwania i żałoby w twórczości Eleazara Ben Judy z Worm...) szczegóły 
187.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Pies przyjacielem Żyda. Midrasz 2007 nr 5 s. 42-43 (m.in. nt. motywu psa w Biblii hebrajskiej i literaturze talmudycznej...) szczegóły 
188.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Słodkie owoce pamięci. Midrasz 2008 nr 11 s. 48-49 (fel. nt. tematu pamięci; dot. Tory, literatury talmudycznej, a także t...) szczegóły 
189.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Smak soli, smak łez. Midrasz 2008 nr 7/8 s. 64-65 (dot. motywu łez w Starym Testamencie, literaturze midraszowej i w twór...) szczegóły 
190.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Toczy człnki jak robak. Midrasz 2008 nr 10 s. 46-47 (dot. zazdrości w literaturze talmudycznej i moralnej oraz w Torze...) szczegóły 
191.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: W odmętach. Midrasz 2007 nr 9 s. 46-47 (dot. motywu zatonięcia statku...) szczegóły 
192.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Wielki ptak żałoby. Midrasz 2006 nr 10 s. 48-49 (nt. motywu ptaków w tekstach hebrajskich i w jidysz oraz w folklorze ż...) szczegóły 
193.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Znak transcendencji. Midrasz 2005 nr 10 s. 46-47 (dot. nadziei, współczucia i miłosierdzia w Starym Testamencie, a także...) szczegóły 
194.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
195.artykuł: Zakręceni bohaterowie. Płomyczek 2006 nr 5/6 (2005) s. 14-15, nr 7/9 (2005) s. 18 (cykl nt. postaci z mitologii greckiej i Biblii; dot. Edypa, Antygony, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
196.książka: Agady talmudyczne. Ludowe opowieści, baśnie, legendy, przypowieści, aforyzmy i przysłowia wybrane z Talmudu. 2005  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Z ksiąg talmudycznych opowieści. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 10/11 s. 21  szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Żydowski Boy. Midrasz 2005 nr 7/8 s. 3  szczegóły 
197.książka: Boska pieczęć. Mądrości Talmudu. 2000 ([Aforyzmy]...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 47 (notka...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 15 s. 18  szczegóły 
198.książka: Bw'iy kalah Boi Kala = Przybywaj Oblubienico! Śpiewnik szabatowy. 2007  szczegóły 
199.książka: Hagada na Pesach = Hagadah šel Pesah. 2008  szczegóły 
200.książka: Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Peasch. 1991 ([Przedr. faks. oryg.: Wiedeń 1927; tekst równoległy polski i hebrajski...) szczegóły 
201.książka: Hagada Pardes Lauder. 2008  szczegóły 
202.książka: Hońdo Leszek: Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie. Cz. 1. 2000  szczegóły 
recenzja: Michałowska Anna: Kwartalnik Historyczny 2001 nr 4 s. 138-141  szczegóły 
streszczenie: (JA): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 345-346 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
203.książka: Hońdo Leszek: Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji. 1999 ([Dot. hebrajskich inskrypcji nagrobnych z lat 1552-1883, znajdujących ...) szczegóły 
polemika: Hońdo Leszek: Reply to the review by Andrzej Trzciński and Marcin Wodziński, "Some remarks on Leszek Hońdo's Study of the old Jewish cementery in Kraków". Polin 2007 t. 19 s. 607-612 (odpowiedź na recenzję Andrzeja Trzcińskiego i Marcina Wodzińskiego, <...) szczegóły 
polemika: Trzciński Andrzej, Wodziński Marcin: Explanation. Polin 2007 t. 19 s. 613-618  szczegóły 
204.książka: Hońdo Leszek: Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji.  szczegóły 
205.książka: Kania Ireneusz: Opowieści Zoharu. O Kabale i Zoharze. 2012 ([Zawiera przekład fragmentu Kabały księgi Zohar z języka hebrajskiego ...) szczegóły 
206.książka: Kania Ireneusz: Opowieści Zoharu. O Kabale i Zoharze. 2005 ([Zawiera przekład fragmentu Kabały księgi Zohar z języka hebrajskiego ...) szczegóły 
207.książka: Księga Jecirah. Klucz do kabały. 1994 (Wprowadzenie: Mistyczna tradycja Izraela. Księga Jecirah w rozwoju mis...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 13-14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
208.książka: Łagiewski Maciej: Macewy mówią. 1991 (Karol Jonca: Przedmowa. * I. Cmentarz żydowski. 1. Macewa - starożytny...) szczegóły 
209.książka: Milik Józef Tadeusz: Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej. 1999  szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2000 nr 1 s. 231-232  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2000 nr 7 s. 349-350  szczegóły 
210.książka: Opowieści Zoharu. Wybór. 1994  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Księga Blasku. Tygodnik Powszechny 1994 nr 26 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Księga kabalistyczna. Życie Warszawy 1994 nr 167 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Pierwsze czytanie. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 349-353  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
recenzja: Gretkowska Manuela: Ex Libris 1994 nr 55 s. 20  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
211.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
212.książka: Pieśni Ofiary Szabatowej z Qumran i Masady. 1996 ([Pełny i krytyczny przekład tekstu na język polski]....) szczegóły 
recenzja: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IX. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 215-220  szczegóły 
213.książka: Sefer Jecira czyli Księga stworzenia (Wydanie dwujęzyczne). 1995  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 13-14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
214.książka: Trzciński Andrzej: Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne. 2007  szczegóły 
215.książka: Wodziński Marcin: Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach. 1998 (Wstęp. * I. Epitafia. Teksty i tłumaczenia. II O budowie epitafium. II...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Groby cadyków w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 15 s. 17  szczegóły 
recenzja: Obruśnik Joanna: Groby sprawiedliwych. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
216.książka: Wodziński Marcin: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 16 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Fijałkowski Paweł: Odpowiedź na zarzuty zawarte w pracy M. Wodzińskiego pt. "Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku". Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 615-616  szczegóły 
polemika: Wodziński Marcin: W odpowiedzi Pawłowi Fijałkowskiemu. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1999 nr 4 s. 596-597  szczegóły 
recenzja: Kuc Izabela, Szwed Maria: Zapiski bibliograficzne. Śląsk Opolski 1998 nr 2 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 287-288  szczegóły 
recenzja: Hońdo Leszek: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 1/2 s. 238-241  szczegóły 
polemika: Wodziński Marcin: Odpowiedź na recenzję Leszka Hońdy. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1999 nr 1 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Hońdo Leszek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 2 s. 238-241  szczegóły 
polemika: Wodziński Marcin: O hebrajskich inskrypcjach na Śląsku (Kilka uwag w odpowiedzi recenzentowi). Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 127-133  szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 247-248 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Rozmus Dariusz: Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 287-288  szczegóły 
polemika: Fijałkowski Paweł: W sprawie hebrajskich inskrypcji. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 21 s. 19  szczegóły 
217.książka: Z mądrości Talmudu. 1992  szczegóły 
218.książka: Zemirot Pardes Lauder = Pieśni szabatowe i błogosławieństwo po jedzeniu. 2002  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Boże pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach.... Napis 2001 seria 7 s. 269-271 (elegia upamiętniająca zamordowanych w 1655 roku w Sandomierzu; tekst r...) szczegóły 
220.wiersz: Boże pełen miłosierdzia, sędzio wdów.... Napis 2001 seria 7 s. 265-266 (elegia upamiętniająca nieszczęścia 1648 roku; tekst równoległy hebrajs...) szczegóły 
221.wiersz: Bóg pełen miłosierdzia - on w niezmierzonym miłosierdziu.... Napis 2001 seria 7 s. 266-268 (elegia upamiętniająca nieszczęścia lat 1648-1649; tekst równoległy heb...) szczegóły 
222.wiersz: Ciało jej mieszka.... Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 97 (tekst równoległy polski i hebrajski...) szczegóły 
223.wiersz: [Epitafia]. Przykłady epitafiów hebrajskich na cmentarzach żydowskich w Polsce. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 60-62  szczegóły 
224.wiersz: Epitafia. Teksty i tłumaczenia. x 1998 ([W ks.:] Marcin Wodziński: Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej liter...) szczegóły 
225.wiersz: Gałązka ruty. Midrasz 1998 nr 6 s. 15 (z komentarzem: Dorota Szwarcman: Różnorodność...) szczegóły 
226.wiersz: Rachela. Midrasz 1998 nr 6 s. 15 (z komentarzem: Dorota Szwarcman: Różnorodność...) szczegóły 
227.wiersz: Sen córki francuskiego króla. Midrasz 1998 nr 6 s. 15 (z komentarzem: Dorota Szwarcman: Różnorodność...) szczegóły 
228.wiersz: Topnieje nasze serce.... Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 96 (tekst równoległy polski i hebrajski...) szczegóły 
229.wiersz: Tu pochowana i ukryta.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 68 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
230.wiersz: Tu pochowana niewiasta poważana.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 69 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
231.wiersz: Tu pochowany mąż Boga.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 67 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
232.wiersz: Tu poczywa uczony znakomity.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 84 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
233.wiersz: Tu spoczywa mąż nienaganny.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 85 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
234.wiersz: Tu spoczywa niewiasta czysta.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 86 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
235.proza: Arysteasz do Filokratesa. Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 128-167 (ze wstępem: Michał Wojciechowski: List Pseudo-Arysteasza, s. 121-128...) szczegóły 
236.proza: Hagady [z tego cyklu:] Abraham i bożki. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 80  szczegóły 
237.proza: Hagady [z tego cyklu:] Abraham przed obliczem Nimroda. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 81  szczegóły 
238.proza: Hagady [z tego cyklu:] Aniołowie zazdroszczą Mojżeszowi. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 85  szczegóły 
239.proza: Hagady [z tego cyklu:] Bóg odrzuca ostatnie błaganie Mojżeszowe. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 88-89  szczegóły 
240.proza: Hagady [z tego cyklu:] Manna. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 86-88  szczegóły 
241.proza: Hagady [z tego cyklu:] Miłość Mojżesza do swego ludu. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 82  szczegóły 
242.proza: Hagady [z tego cyklu:] Mojżesz pasterzem. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 81  szczegóły 
243.proza: Hagady [z tego cyklu:] Najpotężniejsza rzecz na świecie. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 79  szczegóły 
244.proza: Hagady [z tego cyklu:] Nieśmiertelny Izrael. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 82-83  szczegóły 
245.proza: Hagady [z tego cyklu:] Odrzwia piękna. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 84  szczegóły 
246.proza: Hagady [z tego cyklu:] Pierwsza łza. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 79-78  szczegóły 
247.proza: Hagady [z tego cyklu:] Piękno rzeczy prostych. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 84-85  szczegóły 
248.proza: Hagady [z tego cyklu:] Powstanie Imperium Rzymskiego. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 85  szczegóły 
249.proza: Hagady [z tego cyklu:] Wdowa i prawo. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 83-84  szczegóły 
250.proza: "Kidusz Haszem" [pow., fragm.:] W sercu stepu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 19 s. 18-19  szczegóły 
251.proza: Księga Agady. Almanach Żydowski 1999 (1998/1999) s. 53-64  szczegóły 
252.proza: Księga Agady. Almanach Żydowski 2000 (1999/2000) s. 25-57  szczegóły 
253.proza: Księga Agady. Ludowe opowieści, baśnie, legendy, przypowieści, aforyzmy i przysłowia wybrane z Talmudu. Almanach Żydowski 1998 (1997/1998) s. 66-76  szczegóły 
254.proza: Księga Agady (Ludowe opowieści, baśnie, legendy, przypowieści, aforyzmy i przysłowia wybrane z Talmudu). Almanach Żydowski 1997 (1996/1997) s. 63-81  szczegóły 
255.proza: Księga ku chwale Beszta [fragm.]. Midrasz 1999 nr 1 s. 48-55  szczegóły 
256.proza: Legendy z midraszów. Kalendarz Żydowski 1989 s. 95-114 ([z tego cyklu:] Kto stworzył świat. Obawy drzew. Stworzenie Ewy. Prawd...) szczegóły 
257.proza: Miszna [fragm.:] Traktat Gittin. Euhemer 1990 nr 3/4 s. 79-97 (z komentarzem Magdaleny Goc...) szczegóły 
258.proza: Po śmierci cadyków. Midrasz 1997 nr 0 s. 55  szczegóły 
259.proza: Rozdział o zasadach. Albo albo 1998 nr 2 s. 77-83 (tekst nazwany "mantuańskim" (przechowywany w bibliotece w Mantovie) zi...) szczegóły 
260.proza: Śmierć Mojżesza. W drodze 2000 nr 10 s. 47-55 (agada, z not....) szczegóły 
261.proza: Śmierć w lesie. Midrasz 1997 nr 0 s. 55  szczegóły 
262.proza: Talmud Babiloński [fragm.:] Interesy z Talmudu. Scriptores Scholarum 1996 nr 13 s. 33-35  szczegóły 
263.proza: Talmud Babiloński [fragm.: Sanhedryn 97a-99a:] Dni Mesjaszowe. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 3-19 (z komentarzem tłumaczy, s. 19-20....) szczegóły 
264.proza: Talmud Babiloński [fragm.:] Talmud bawli, seder moet, masechet chagiga (rozdz. II)). Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 120-168 (z komentarzem tłumacza: "Czterech weszło do Pardes... Mistyczny rozdzi...) szczegóły 
265.proza: Talmud Babiloński [fragm.:] Traktat Bawa Mecija. Rozdział 1.Miszna 3. Midrasz 1998 nr 9 s. 31-38 (ze wstępem tłumacza: Ocean Talmudu, s. 29-30...) szczegóły 
266.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego: Legenda o Aleksandrze Macedońskim i o arcykapłanie Szymonie Sprawiedliwym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 25/26 s. 12  szczegóły 
267.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego: Legenda o rzece Sambation. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 22 s. 12  szczegóły 
268.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego: Legenda o smoku babilońskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 24 s. 12  szczegóły 
269.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Adam - człowiek stworzony przez Boga. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
270.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Bogacz w konia przemieniony. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 16 s. 12  szczegóły 
271.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Chłopiec i Lewiatan. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 16 s. 9  szczegóły 
272.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Chroni, który kreśli koła. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 3 s. 12  szczegóły 
273.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Czarownice z Aszkelon. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 10/11 s. 18  szczegóły 
274.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Człowiek i lew. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 14/15 s. 14  szczegóły 
275.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Duch siły i siła ducha. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 9 s. 13  szczegóły 
276.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Dziesięciu męczenników. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 15 s. 12  szczegóły 
277.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Grób proroka Ezechiela. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 7 s. 12  szczegóły 
278.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Grzeszne miasta. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 3 s. 12; nr 4 s. 12  szczegóły 
279.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Jossi ben Joezer i jego bratanek Jakim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 23/24 s. 16  szczegóły 
280.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Jossi ben Joezer i jego bratanek Jakim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 23 s. 12  szczegóły 
281.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Król Aleksander Janaj i mędrcy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 20 s. 12  szczegóły 
282.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Król Aleksander Janaj i mędrcy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 6 s. 12  szczegóły 
283.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Król Aleksander Janaj i sędziowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 21 s. 12  szczegóły 
284.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Król Janaj i sędziowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 3 s. 12  szczegóły 
285.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o Chanie (Annie) i jej siedmiu synach. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 11 s. 13-23  szczegóły 
286.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o cudzie w piecu wapiennym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 19 s. 12  szczegóły 
287.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o Nabuchodnozorze i o tronie króla Salomona. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 9 s. 11  szczegóły 
288.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o pięknej Szoszanie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 8 s. 12, 14  szczegóły 
289.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o przygodach Aleksandra Macedońskiego w Afryce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 2 s. 12  szczegóły 
290.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o wielkim płaczu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 25/26 s. 14, 26  szczegóły 
291.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o wyprawie Aleksandra Macedońskiego za rzekę Sambation. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 1 s. 12  szczegóły 
292.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legendy Eliaszowe. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 13 s. 12  szczegóły 
293.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legendy o pobożnym Choni Hameagel Choni, który kreśli koła. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 5 s. 14  szczegóły 
294.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legendy o pobożnym Choni Hameagel Choni, który kreśli koła. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 13  szczegóły 
295.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legendy związane ze zburzeniem Jerozolimy przez Nebokadnezara. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 3 s. 12, 17  szczegóły 
296.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Lis i Lewiatan. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 18 s. 12  szczegóły 
297.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Mojżesz w krainie Kusz. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 9 s. 11  szczegóły 
298.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Narodziny Mojżesza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 7 s. 12  szczegóły 
299.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Niedźwiedź pod ślubnym baldachimem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 19 s. 13  szczegóły 
300.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] O arendarzu, który nie mył rąk przed jedzeniem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 16 s. 12, 17  szczegóły 
301.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] O siostrze świątobliwego "Haari Hakadosz" i o jej synu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 17 s. 12, 21  szczegóły 
302.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Opowieść o cudownym kielichu i o winie cudownym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 15 s. 13  szczegóły 
303.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Początki nowego - Abraham. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 1 s. 12; nr 2 s. 12 (cd. z 1996 r....) szczegóły 
304.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Początki nowego - Abraham. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 25/26 s. 16 (cd. w 1997 r....) szczegóły 
305.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Prorok Eliasz i drwal. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 15 s. 12  szczegóły 
306.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Puchar proroka Eliasza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 9 s. 14  szczegóły 
307.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Rabi Josef Della Reina lub Delfino. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 14; nr 4 s. 14  szczegóły 
308.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Rabi Liber Wielki. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 1 s. 15; nr 2 s. 14  szczegóły 
309.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Szerszeń i pająk. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 17 s. 12  szczegóły 
310.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Tolerancja i cierpliwość. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 6 s. 12  szczegóły 
311.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Ufność, przede wszystkim (opowieść chasydzka). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 17 s.13  szczegóły 
312.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] W cieniu władzy czy w blasku Tory. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 8 s. 12  szczegóły 
313.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] W cieniu władzy czy w blasku Tory. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 18 s. 12  szczegóły 
314.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wędrówka Izraela przez pustynię. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 14/15 s. 16-17  szczegóły 
315.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wokół Baal-Szem-Tow'a. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 23 s. 13  szczegóły 
316.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowiadań ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wokół Podwójnej Groty. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 24  szczegóły 
317.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Kryształowy dzwonek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 22 s. 12  szczegóły 
318.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Anioł Uza i archanioł Michael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 13 s. 12  szczegóły 
319.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Dekalog. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 18 s. 12  szczegóły 
320.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Gdy nie ma już wyjścia, zdarzają się cuda. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 20 s. 12-13  szczegóły 
321.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] "Jeśli Pan Bóg pozwoli". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 13 s. 11  szczegóły 
322.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Kain - zbrodnia i kara. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 2 s. 12  szczegóły 
323.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Kaznodzieja z Dubna. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 12 s. 13  szczegóły 
324.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Krawiec z Lublina. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 13 s. 13, 21  szczegóły 
325.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Legenda o bóżnicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 21 s. 13  szczegóły 
326.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Mojżesz i Aaron przed obliczem faraona. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 12 s. 12, 20  szczegóły 
327.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Mojżesz i nieuczciwy starzec. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 10 s. 12  szczegóły 
328.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Mojżesz na górze Synaj - Wręczenie Tory. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 16 s. 14, 17  szczegóły 
329.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Obóz Izraela. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 19 s. 12  szczegóły 
330.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Opowieść o bohaterskiej Judycie, która ocaliła Jerozolimę zabijając Holofernesa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 6 s. 15, 23; nr 7 s. 12-13  szczegóły 
331.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Opowieść o pastuszku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 21 s. 14  szczegóły 
332.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Opowieść o Septuagincie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 13 s. 12  szczegóły 
333.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Pokolenie czasu potopu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
334.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Pokolenie wieży Babel - pokolenie czasu zamętu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 4 s. 12  szczegóły 
335.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Prorok Eliasz. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 24 s. 12  szczegóły 
336.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Samuel szuka Mojżesza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 23 s. 12  szczegóły 
337.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Stworzenie świata - udana próba. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 25/26 s. 16-18  szczegóły 
338.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Śmierć Aarona. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 20 s. 13  szczegóły 
339.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Śmierć przez Boży pocałunek. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 22 s. 12  szczegóły 
340.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wąwóz potoku Arnon i piszczel Oga, króla Baszanu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
341.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wizjoner rabi Baruka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 16 s. 13  szczegóły 
342.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wojna między Gogiem i Magogiem. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 17 s. 13  szczegóły 
343.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Złoty cielec. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 17 s. 12  szczegóły 
344.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Zniewolenie egipskie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 5 s. 12  szczegóły 
345.proza: Ze skarbnicy legend, baśni i opowieści ludu żydowskiego [z tego cyklu:]Opowieść o rabbim Nissim Hamitzri. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 9/10 s. 21  szczegóły 
346.proza: Ze skarbnicy legend, opowiadań i baśni ludu żydowskiego [z tego cyklu:] Wokół "Podwójnej Groty" - grobnicy praojców w Chewronie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 5 s. 14  szczegóły 
347.proza: Ze skarbnicy midraszów [z tego cyklu:] Kiedy Abraham wpadł w gniew. W drodze 1990 nr 1 s. 27-28 (aut.: Koł Agadat Israel...) szczegóły 
348.proza: Ze skarbnicy midraszów [z tego cyklu:] Kiedy Aniołowie płakali. W drodze 1990 nr 1 s. 28-30 (aut.: Pirkej Dewarim Raba...) szczegóły 
349.proza: Ze skarbnicy midraszów [z tego cyklu:] Mojżesz i kózka. W drodze 1990 nr 1 s. 26-27 (aut.: Szemot Raba...) szczegóły 
350.proza: Ze skarbnicy midraszów [z tego cyklu:] Wizja Mojżesza. W drodze 1990 nr 1 s. 26 (aut.: Szemot Raba...) szczegóły 
351.proza: Ze skarbnicy midraszów [z tego cyklu:] Żyły barana. W drodze 1990 nr 1 s. 30-31 (aut.: Pirkej Dewarim Raba...) szczegóły 
352.proza: Ze skarbnicy midraszy: Bogacz, który przebierał się za biedaka. Połamali zęby złoczyńcy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 3 s. 13  szczegóły 
353.proza: Ze skarbnicy midraszy: Ciekawska królowa. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 36-42  szczegóły 
354.proza: Ze skarbnicy midraszy: Co Waszti ujrzała w lustrze?. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 56, 57  szczegóły 
355.proza: Ze skarbnicy midraszy: Daniel i fałszywi kapłani. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 51, 52  szczegóły 
356.proza: Ze skarbnicy midraszy: Dla dobra małych dzieci. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 48-50  szczegóły 
357.proza: Ze skarbnicy midraszy: Habakul i Daniel. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 44, 45  szczegóły 
358.proza: Ze skarbnicy midraszy i agad: Nie przysięgaj. Kara rozbójników. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 22 s. 17  szczegóły 
359.proza: Ze skarbnicy midraszy i agad: Prawdziwe życie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 25/26 s. 24  szczegóły 
360.proza: Ze skarbnicy midraszy: Król Salomon płacze. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 35, 36  szczegóły 
361.proza: Ze skarbnicy midraszy: Nadzieja. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 17  szczegóły 
362.proza: Ze skarbnicy midraszy: Nie przesadzać z modleniem się. Porównanie. Obroniła go torba. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 6 s. 17  szczegóły 
363.proza: Ze skarbnicy midraszy: Prawość i bogobojność Hioba. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 54-56  szczegóły 
364.proza: Ze skarbnicy midraszy: Salomon przekonał kobietę. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 42-44  szczegóły 
365.proza: Ze skarbnicy midraszy: Syty głodnemu nie wierzy. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 46-48  szczegóły 
366.proza: Ze skarbnicy midraszy: Unikaj świętoszków, którzy krzykliwie demonstrują swoją pobożność. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 7 s. 27  szczegóły 
367.proza: Ze skarbnicy midraszy: Wąż babiloński. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 53, 54  szczegóły 
368.proza: Ze skarbnicy midraszy: Worki pełne gniewu i złości. Pomyłka wilka. Wierna córka żydowska. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 4 s. 13  szczegóły 
369.proza: Ze skarbnicy midraszy: Wytrzymał próbę. Dwie siostry. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 16/17 s. 23  szczegóły 
370.proza: Ze skarbnicy midraszy: Zagubiony jedynak. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 20 s. 16  szczegóły 
371.proza: Ze skarbnicy midraszy: Zmartwychwstanie cadyka. Almanach Żydowski 1996 (1995/1996) s. 50, 51  szczegóły 
372.proza: Ze skarbnicy midraszy: Zrośnięte bliźnięta. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 5 s. 19  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
373.artykuł: Trzciński Andrzej: Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (1). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 80-84 (m.in. nt. inskrypcji epitafijnych; z fragm. tekstów...) szczegóły 
374.artykuł: Trzciński Andrzej: Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (2). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 65-69, nr 4 s. 83-86 (m.in. nt. inskrypcji epitafijnych; z fragm. tekstów...) szczegóły 
375.artykuł: Krajewska Monika: Czym różni się ta księga od wszystkich innych ksiąg?. Midrasz 2001 nr 5 s. 23-27 (dot. ilustrowanych wydań hagady w XIII-XX wieku...) szczegóły 
376.artykuł: Tronina Antoni: Formalne cytaty biblijne w "Regule zrzeszenia" z Qumran (1QS). Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 53-61 (dot. cytatów z Księgi Wyjścia i Księgi Izajasza...) szczegóły 
377.artykuł: Ochman Jerzy: Imię Boże w religii, filozofii, mistyce, magii i pietyzmie żydowskim. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 25-37 (m.in. w "Kabale", "Misznie" i "Talmudzie"...) szczegóły 
378.artykuł: Hirkanos Eleazar: Midrasz o stworzeniu człowieka. W drodze 1995 nr 7 s. 74-76  szczegóły 
379.artykuł: Lempa Henryk: Modlitwa codzienna w judaizmie. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1996 nr 1 s. 47-61 (z tekstami modlitw w tłumaczeniu na język polski...) szczegóły 
380.artykuł: Piela Marek: Nagrobki (Cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim). Fraza 1997 nr 18 s. 167-175 (nt. epitafiów w jęz. hebrajskim; z tekstami...) szczegóły 
381.artykuł: Trzciński Andrzej, Woronczak Jan Paweł: Nagrobki z XVI wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej. x 1998 ([w ks. zb.:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydow...) szczegóły 
382.artykuł: Trzciński Andrzej, Wodziński Marcin: Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej. x 1998 ([w ks. zb.:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydow...) szczegóły 
383.artykuł: Barcikowska Małgorzata: Najsłynniejsze hagady rękopiśmienne. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
384.artykuł: Małecki Zdzisław: Naród żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 s. 360-366  szczegóły 
385.artykuł: Wodziński Marcin: Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Literatura Ludowa 2001 nr 2 s. 17-32  szczegóły 
386.artykuł: Szwarc Urszula: Stela z Tel Dan i jej wartość. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 139-148 (nt. inskrypcji na steli, odkrytej w latach 1993-1994 w Górnej Galilei,...) szczegóły 
387.artykuł: Wodziński Marcin: Studies in Early Jewish Epigraphy. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1996 nr 3/2 (1995/1996) s. 156-158 ([rec. ks. zb.:] Studies in Early Jewish Epigraphy. Red. Jan Willem van...) szczegóły 
388.artykuł: Chmiel Jerzy: Szekina - nazwa obecności Boga. Tradycja rabinistyczna i reperkusje w Nowym Testamencie. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 47-53  szczegóły 
389.artykuł: Parchem Marek: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel and its Reception in Qumran Writings and Jewish Apocalyptic Literature. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 241-247 (streszczenie pracy doktorskiej: Pojęcie Królestwa Bożego w księdze Dan...) szczegóły 
390.artykuł: Price Jonathan J.: Two Ossuary Inscriptions with Metronym from a Private Collection In Jerusalem. Electrum 2003 t. 7 s. 39-45 (z fot....) szczegóły 
391.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
392.artykuł: Sikora Tomasz: Uwagi o specyfice języka sakralnego w kontekście tradycji mistyczno-ezoterycznych. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 63-70 (m.in. w oparciu o analizę tekstu w języku perskim Ummu' l-kitab (Matk...) szczegóły 
393.artykuł: Wodziński Marcin: Wrocławska Pracownia Języków i Kultury Żydów w Polsce. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 120-124 (nt. działaności Pracowni Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
394.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 228-231 ([rec. ks.:] Michael Owen Wise. Thunder in Gemini and Other Essays on t...) szczegóły 
395.artykuł: Wodziński Marcin: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 132-133 ([rec. ks.:] Ancient Hebrew Inscriptions. Corpus and Concordance. Cambr...) szczegóły 
396.artykuł: Trybuna 1997 nr 44 s. 8 (nota nt. losów manuskryptu hebrajskiego Haggadah z XIV w. po 1938 r....) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
397.utwór: Księga stworzenia [Sefer Jecira].  szczegóły 
artykuł: Jelonek Tomasz: Księga Jecira. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 369-384  szczegóły 
398.utwór: Księga Zohar.  szczegóły 
artykuł: Tomal Maciej: Motyw Ogrodu Eden w Księdze Zohar. Albo albo 2000 nr 1 s. 49-54  szczegóły 
399.utwór: Pisma qumrańskie [The Dead Sea Scrolls].  szczegóły 
książka o utworze: Baigent Michael, Leigh Richard: Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 198-201  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: W naukowym przebraniu. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 243  szczegóły 
książka o utworze: Barbara Thiering and recent research on Jesus. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1994 (Zdzisław Jan Kapera: Wprowadzenie do wydania polskiego. - Otto Betz, R...) szczegóły 
recenzja: Cinal Stanisław: Jezus, Qumran i Watykan. Nomos 1995 nr 10 s. 111-115  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1996  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 77  szczegóły 
książka o utworze: Burgmann Hans: Der "Sitz im Leben" in den Josuafluch-Texten, in 4 Q 379 22 II und 4 Q Testimonia. 1990 (analiza fragmentu tekstu z Qumran...) szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 1999  szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 2001  szczegóły 
recenzja: (ŁG): Książki 2001 nr 6 s. 62 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Ideological and socio-structural developments of the Qumran association as suggested by internal evidence of Dead Sea Scrolls. [Cz. 1]. 1994 ([Cz. 1:] Major texts mainly of Qumran cave 1, CD and 4QMMT. 1994, 183 ...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Wieder sie hellenisierung juedischer Religion. Die Qumran-Assoziation nach dem "Manual of Discipline" (QS). [Cz. I-II]. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Donceel Robert: Synthese des observations faites en fouillant les tombes des necropoles de Khirbet Qumran et des environs = The Khirbet Qumran cemeteries. A synthesis of the archaeological data. 2002  szczegóły 
książka o utworze: Fitzmyer Joseph A.: [Sto jeden] 101 pytań o Qumran. 1997 ([Kompendium informacyjne na temat zwojów dkrytych nad Morzem Martwym w...) szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 321-323  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 391: Rękopisy z Qumran. 1989 ( Z.J. Kapera: Dlaczego Qumran? - W. Chrostowski: Biblioteka qumrańska...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 395: Rękopisy z Qumran. 1990 ([Numer poświęcony rękopisom z Qumran i odkryciom archeologicznym nad M...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 410: Rękopisy znad Morza Martwego (Antologia). 1992 (Numer specjalny: Rękopisy z Qumran. III. Kronika odkryć i wybór tekstó...) szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 429/430: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumrańskie kontrowersje z lat 1991-1994. 1995 ([Z.J.K.] : Wprowadzenie. * Robert Sudół: Odkryć, by ukryć czyli o prym...) szczegóły 
książka o utworze: Folia Orientalia. T. 25: Revue des Etudes Orientales publiees par la Commission Orientaliste - Centre de Cracovie de l'Academie Polonaise des Sciences. 1989 ([Zawiera m.in. materiały z międzynarodowego kolokwium:] The first coll...) szczegóły 
książka o utworze: Lehmann Johannes: Tajemnica Rabbiego Jezusa. 2000  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Wiara wymyślona. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 72  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 1. 1993 ([Cz. 1:] General research on the Dead Sea scrolls. Qumran and the New ...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 238  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 2. 1991 ([Cz. 2:] The Teacher of Righteousness. Literary studies. 1991, 244 s. ...) szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1993. Papers on the Dead Sea Scrolls offered in memory of Hans Burgmann. 1996  szczegóły 
recenzja: Molka Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 75-77  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1995. Papers on the Dead Sea Scrolls in Memory of Aleksy Klawek. 1998 ([M.in. zawiera:] Z.J. Kapera: The Fifth International Colloquium on th...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Hebrajski qumrański jako język mówiony. 2001  szczegóły 
recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 307-312  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 253-254  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2005  szczegóły 
recenzja: Piotrowska Anna: Klucz do tajemnicy Qumran. Wiedza i Życie 2006 nr 6 s. 68 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba' at-Masada - Nachal Hewer. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 234-241  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Zwój miedziany (3Q 15) = Copper scroll 3Q 15). Implikacje spornych kwestii lingwistycznych = Implications of the controversial linguistic problems. 1994  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 239  szczegóły 
polemika: Muchowski Piotr: A letter to the editor. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 260  szczegóły 
książka o utworze: Qumran Cave IV and MMT. Special reports. 1991  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 2001  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba at-Masada. 1996  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: Pierwszy polski przekład tekstów Pustyni Judzkiej. Filomata 1996 nr 437/438 s. 239-246  szczegóły 
książka o utworze: Tantlevskij Igor R.: The two Wicked Priest in the Qumran commentary on Habakkuk. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Tronina Antoni: Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego. 2001  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 204-206  szczegóły 
książka o utworze: Tyloch Witold: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 1997 (Przedmowa. * Wstęp. Historia odkryć. Biblioteka qumrańska. Gmina z Qum...) szczegóły 
książka o utworze: VanderKam James C.: Manuskrypty znad Morza Martwego. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Odkrycia: A. Wprowadzenie. B. Odkrycia w Qumra...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zagadka Qumran. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Muchowski Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 240  szczegóły 
recenzja: Zdun Paweł: Raport z Qumran. Midrasz 1997 nr 6 s. 48-50  szczegóły 
artykuł: Betz Otto: "Milki-Sedeq" and "Milki-Resha" in Qumran, and their importance for the theology of the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 66-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: The Temple Scroll (11Q Miqd 64, 7-13) and the trial of Jesus. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 275-277 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: The polemics of the Qumran phylacteries. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: 4 Q MMT: Versuch einer historisch begruendbaren Datierung. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 43-62  szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: John the Baptist was an Essene. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 280-281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Rettet den Pascher! (Remarks to the Qumran-Pesharim). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Wanted! - oder Ein Steckbrief. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 5-25 (nt. postaci "niegodziwego kapłana" w pismach qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Who was the "Wicked Priest"?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Callaway Phillip: The Polish Journal of Biblical Research 2004 t. 3 nr 2 s. 190-192 (rec. ks.: Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, t. 1-2. Oxford, New Yo...) szczegóły 
artykuł: Charles Gilbert: Literatura 1991 nr 10 s. 61-62 (oprac. (jg) właśc. [Jan Guranowski]...) szczegóły 
artykuł: Charlesworth James H.: Qumran graphic concodance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Chrześcijaństwo a Qumran. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Polskie qumranica (Przegląd). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 48-49 (przegląd polskich wydawnictw nt. wykopalisk znad Morza Martwego z lat ...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Sons of the Scrolls. Some reflections on the Dead Sea Scrolls from the viewpoint of communacation theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: The conscience of the Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Materiały z 32. Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 45 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 years of Qumranology. 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars. Częstochowa, September 15-16, 1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 111-115  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 182-185 ([rec. ks. zb.:] Temple Scroll Studies. Papers presented at the Interna...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 226-229 ([rec. ks.:] Thord i Maria Thordson: Qumran and the Samaritans. Jerusal...) szczegóły 
artykuł: Cinal Stanisław: Nauczyciel Sprawiedliwości i początki wspólnoty esseńskiej z Qumran w świetle nowych dokumentów. Przegląd Religioznawczy 1995 nr 1 s. 49-63  szczegóły 
artykuł: Czapik Anna: Ostrożnie z litrem!. Przekrój 1993 nr 20 s. 26 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: 4QMMT and its proper setting. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Qumran and Apocalyptic. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Re-asking some hard questions about Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282-284 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davis Michael T., Stuckenbruck Loren T.: Notes on translation phenomena in the Palmyrene bilinguals. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 86-90 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Delcor Mathias: La recherche qoumranienne pendant la derniere decennie 1976-1987. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 66-68 (streszczenie referatu w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Denis Albert-Marie: La place de la loi de a Qumran et dans le judaisme du deuxieme temple. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 284-287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Badacz zwojów z Qumran. Academia [Wydanie polskie] 2007 nr 1 s. 46-47 (dot. Józefa Tadeusza Milika i jego zasług w odkryciu i badaniu zwojów ...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 223-225 (omówienie książki: Aramic, Hebrew and Greek documentary texts from Nat...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: [Norman] Golb's hypothesis. Analysis and conclusions. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica I. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 211-238 (omówienie zawartości opracowań badaczy niemieckich i austriackich nt. ...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica II. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 165-182 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica III. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 183-199 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IV. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 197-208 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IX. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 205-220 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica V. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 209-222 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VI. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 183-202 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VII-VIII. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 207-223 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica X. Four Books of Virtual Importance for Studies in Matters Qumran. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 221-234 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: 'Jamesian' or 'Palestinian Christian' elements in MMT. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert, Walker Dennis: The 1990 survey of Qumran caves. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The James Ossuary - Is It Authentic?. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 233-236  szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The Jerusalem community of James the Just and the community at Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 71-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Garcia-Martinez Florentino: Qumran origins and early history. A groningen hypothesis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 79-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gądecki Stanisław: Qumran. x 1994 ([W ks.:] Stanisław Gądecki: Archeologia biblijna. T. 1. Gniezno 1994, ...) szczegóły 
artykuł: Geller Mark J.: Qumran's Teacher of Righteousness - a suggested identification. Scripta Judaica Cracoviensia 2002 t. 1 s. 9-19  szczegóły 
artykuł: Gluskina N.L.: The life and work of Joseph Amussin. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82-84 (dorobek naukowy rosyjskiego uczonego w zakresie badań pism qumrańskim;...) szczegóły 
artykuł: Gnilka Joachim: Das heilige Mahl der Essener. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Hypothesis of Jerusalem origin of DSS - Synopsis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287-290 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Kto napisał manuskrypty znad Morza Martwego?. Przegląd Powszechny 1989 nr 9 s. 294-312 (nt. rękopisów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: The hypothesis of Jerusalem origin of the Qumran scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 74-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Marian: Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 95-109 (m.in. o komentarzu Filona z Aleksandrii do Księgi Rodzaju...) szczegóły 
artykuł: Gropp Gerd: Iranische Parallelen zu Aspekten des kloesterlichen Lebens in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 75-76  szczegóły 
artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Demonologia w Biblii i w pismach Qumran. Z badań nad Biblią 2007 z. 12 s. 53-76  szczegóły 
artykuł: JT: Tajemnica qumrańska. Gazeta Wyborcza 2001 nr 275 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: Kantorski Leon: W Ziemi Świętej.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 1 s. 14  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: 45 lat qumranologii. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 7-30 (omów. stanu badań...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: A review of excavations of the Qumran cemetery. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: 1989: The third battle of the scrolls begins. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 (etapy badań nad zwojami z Qumran: I. 1940-1950 - odkrycie. II. 1955-19...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: A tribute to the memory of reverend Jean Carmignac. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988 t. 13 nr 49/52 pt. Memorial J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Bibliography of Norman Golb's hypothesis of the Jerusalem origin of Dead Sea scrolls. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 217-221 (bibliografia z lat 1980-1988...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 221-222 ([rec. ks.:] Geza Vermes: The Dead Sea Scrolls in English. Sheffield: J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: On the most recent developments in qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 55-64  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 27-53  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of Qumranology. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 290-292 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik - współtwórca qumranologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 5-16 (nt. badań J.T. Milika nad pismami z Qumran...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik the scrollery's fastes man with a fragment. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 5-20 (nt. dorobku uczonego w odkryciach tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Półwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
artykuł: Knohl Israel, Talmon Shemaryahu: A calendarical scroll from Qumran Cave IV - Mis Ba (4Q33). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 90-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Krzysztof: Żywe manuskrypty znad Morza Martwego. Plus Minus 2001 nr 49 s. D5 (nt. wydania pełnej wersji manuskryptów...) szczegóły 
artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Zagadki chrześcijaństwa. Przegląd 2002 nr 36 s. 44 (dot. hipotez związanych z publikacją i odkryciem rękopisów...) szczegóły 
artykuł: Lewi Baruch: Tajemnica pieczar nad Morzem Martwym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 18-19; nr 14 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Lichtenberger Hermann: Reflections on the history of John Baptist's communities. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Magness Jodi: Some observations on the Herodian period chronology of Qumran, Ein Feshkha and Ein el-Ghuweir. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113-114 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Utwory pozabiblijne biblioteki esseńskiej z Qumran. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 134-143  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Tomasz, Urbanik Jakub: Babatha, Selampsione i ich greckie archiwa. Z greckich papirusów znad Morza Martwego. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 149-160 (z tekstami papirusów w tłumaczeniu na język polski: "Babatha" 18, 21-2...) szczegóły 
artykuł: McGrath James F.: Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 235-237 ([rec. ks.:] James C. VenderKam: The Dead Sea Scrolls Today. Michigan 1...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Biblioteka znad Morza Martwego (przegląd zawartości). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 31-67  szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Le Quatrieme livre d'Esdras et les ecrits de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Obóz eseński w Jerozolimie w świetle współczesnych badań archeologicznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 75-77 (nt. roli Jerozolimy w powstawaniu pism; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 267-276 ([rec. ks.:] E. Qimron, J. Strugnell: Qumran Cave 4. V. Miqsat Ma'aseh ...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Tajemniczy Mistrz Sprawiedliwości, twórca sekty qumrańskiej, ostatecznie zweryfikowany?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 29-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mickiewicz Franciszek: Koncepcje świątyni w tekstach wspólnoty z Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 4 s. 250-266  szczegóły 
artykuł: Mikucki Piotr: Święta religijne dawnej Palestyny w pismach żydowskich i esseńskich. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 239-247  szczegóły 
artykuł: Morawiecki Lesław: Miedziany zwój z Qumran. Rzeczywistość czy fikcja. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, Parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskwa Jacek: Zwoje z Qumran (Ostateczne świadectwa historyczności Ewangelii?). Życie Warszawy 1994 nr 218 s. 10  szczegóły 
artykuł: Moskwa J.: Zwoje z Qumran. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 111 s. 8  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Bibliography of the copper scroll (3 Q15). Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 65-70  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 27-43  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 219-220 ([rec. ks.:] Elisha Qimron: The Hebrew of the Dead Sea Scrolls. Atlanta...) szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Język hebrajski qumrański, jego zasięg i status społeczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Zwój Miedziany z Qumran po trzydziestu pięciu latach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 49-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Niebuhr Karl-Wilhelm: 4Q 521, 2 II - an eschatological psalm. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 114-115 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: A liturgical genre of praising God in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 83-85 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: The "Pesher" and other methodes of preaching. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293-294 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Ordon Hubert: Pneumatologia qumrańska. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur E.: 1 QpHab 5:8-12. The "Pillars", and Paul. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 125-137  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur: A new interpretation of the Nahum commentary. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 153-162  szczegóły 
książka: Parchem Marek: Świątynia według zwoju z groty 11 w Qumran. 2006  szczegóły 
artykuł: Piotrowska Anna: Zwoje z Qumran. Newsweek. Polska 2001 nr 15 s. 72-75 (historia odnalezienia zwojów i ich zawartość...) szczegóły 
artykuł: Puech Emile: Wywiad z ks. Emilem Puechem. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 3 s. 258-261 (nt. własnych studiów językoznawczych nad zwojami z Qumran z okazji 50....) szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 59 (not. o wykładzie Piotra Muchowskiego pt. "Zwój Miedziany z Qumran: Now...) szczegóły 
artykuł: Rohoziński Jerzy: Krajobraz po bitwie. 50 lat po odkryciach w Qumran. Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 259-269 (podsumowanie 50-letniego okresu badań nad tekstami...) szczegóły 
artykuł: Sahm Ulrich, Schick Alexander: Bruchstuecke einer neuen Schriftrolle nahe dem Toten Meer entdeckt! Ein Sensationsfund und seine theologische Bedeutung. The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 167-174 (o odnalezieniu nowego zwoju biblijnego z Pustyni Judzkiej w 2005; ze s...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The law of the Temple Scroll and its provenance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 77-78 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The New Halakhic Letter (4QMMT) and the origins of the Dead Sea sect. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295-296 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffmann Ilja S.: The Teacher of Righteousness in the Soviet Qumran studies. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schwank Benedykt: Qumran w świetle własnych doświadczeń z lat 1947-1967. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 317-330 (tekst referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum Biblijnym "Qu...) szczegóły 
artykuł: Schweitzer Frederick M.: The Teacher of Righteousness as exemplification of Messianism. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 296-298 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Segert Stanislas: Hebrew Essenes - Aramaic Christians. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 115-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran and Nag Hammadi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran in the Spanish research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 298-300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
książka: Shanks Hershel: Tajemnica i znaczenie zwojów znad Morza Martwego. 2002  szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 11 s. 48 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 205 (nota...) szczegóły 
artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sievers Joseph: Second Temple Judaism and Nascent Christianity Seen Through Dead Dea Scrolls. Electrum 2003 t. 7 s. 9-24 (m.in. zawiera wykaz i charakterystkę odkrytych manuskryptów w Qumran...) szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Biblioteka znad Morza Martwego. Kraków 2005 nr 12 s. 55-57  szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Rękopisy znalezione w Qumran. Przekrój 1993 nr 14 s. 12-14  szczegóły 
książka: Skrzypczyk Alfred: Idea świątyni w pismach qumrańskich. 2006 ([Analiza tekstów qumrańskich zawierających motyw Świątyni]....) szczegóły 
artykuł: Starkova K.B.: The place and significance of the Temple Scroll (11QTS) in the conception of the Essene-Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 85-86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sudół Robert: 2000 lat pod ziemią, 40 lat w szufladach. Gazeta. Magazyn 1994 nr 51 s. 32-34  szczegóły 
artykuł: Tantlevskij Igor R.: Etymology of "Essenes" in the Light of Qumran messianic expectations. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 93-95 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Thiering Barbara: Can the Hasmonean dating of the Teacher of Righteousness be sustained?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300-302 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Trever John C.: The Cave 1 manuscripts and archeology converge to reveal the Qumran story. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 302-303 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testarmentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 250-253 (dot. serii wydawnicznej "Biblioteka Zwojów"...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Półwiecze odkryć w Qumran. Przegląd polskich publikacji. Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 91-100  szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Psałterz wśród rękopisów znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 174-179 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988, t. 13 : Memorial Jean Carmig...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Le Maitre de Justice dans les documents de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 303-304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Pochodzenie i data Zwoju Świątynnego oraz jego znaczenie dla identyfikacji gminy z Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Vermes Geza: Reflection on Jesus the Jew, His world and His religion. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 33-37 (w świetle tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Walker Dennis: Qumran cave 4 and the survey. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: "Silence in Heaven", Rev 8:1 and early Jewish thouguth. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: The Qumran scrolls: an alternative view. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 97-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: 4QMMT and the sadducees: a look at a recent theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: The Teacher of Righteousness and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 305 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Tendencje partykularystyczne w gminie qumrańskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
artykuł: Włodek Tomasz: Zwoje z Qumran. W drodze 1999 nr 1 s. 87-97, nr 2 s. 91-102, nr 3 s. 96-103  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Sensacje z pustyni Judzkiej, z miejsca zwanego Qumran. Życie Warszawy 1994 nr 252 dod. s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Mareta Adam: Peszer, czyli jak pani doktor poszukuje ukrytego sensu w rękopisach z Qumram [!]. Życie Warszawy 1994 nr 266 dod. s. 5 (dot. książki Barbary Thiering "Jesus the Man"...) szczegóły 
artykuł: Wojtasiński Zbigniew: Boje o zwoje. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 1 s. 16  szczegóły 
artykuł: Wolters Al: The cultic terminology of the Copper Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 306 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Zdun Paweł: Kilka uwag na temat bytów anielskich w rękopisach znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
400.utwór: Talmud.  szczegóły 
książka o utworze: Cohen Abraham: Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa. 1995 (Przedmowa * Wstęp: 1. Tło historyczne. 2. Miszna. 3. Gemara i midrasze...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Teolog w bufecie. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 3 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kania Ireneusz: Świat Talmudu. Znak 1996 nr 8 s. 139-143 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Krajewski Stanisław: Intelektem ku świętości. Książki. Gazeta 1996 nr 3 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szewc Eugeniusz: Imię J H W H w Talmudzie. Na marginesie lektury "Talmudu" Abrahama Cohena. Łódzkie Studia Teologiczne 1995 r. 5 s. 314-315  szczegóły 
książka o utworze: Deutsch Emanuel Oskar Menahem: Talmud. 1993  szczegóły 
książka o utworze: Deutsch Emanuel Oskar Menahem: Talmud. 1990  szczegóły 
książka o utworze: Marcinkowski Roman: Paradygmaty religijności w judaizmie rabinicznym. Miszna i inne teksty talmudyczne o szabacie, święcie, półświęcie i powszedniości. 2004  szczegóły 
książka o utworze: Opowieści mędrców Talmudu. 1993 ([Omówienie okoliczności powstawania mądrości Talmudu i dalsze kształto...) szczegóły 
recenzja: Kojkoł Jerzy: Przegląd Religioznawczy 1993 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
książka o utworze: Pałubicki Władysław: Małżeństwo i rodzina w świetle Talmudu. 2002  szczegóły 
książka o utworze: Pilarczyk Krzysztof: Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie. 1998 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. * I. Zarys historii reprodukcji "Talmudu" spr...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Ocalone przez Gutenberga. Midrasz 1999 nr 6 s. 49  szczegóły 
artykuł: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 198 (not....) szczegóły 
artykuł: Charytanowicz Zbigniew: Biedny chrześcijanin patrzy na Talmud. Szkic nostalgiczny. Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 73-76 (esej dot. fragmentów dzieła jako inspirujących dla chrześcijanina...) szczegóły 
artykuł: Goetschel Roland: The Messiah Son of Joseph according to Rabbi Zaddok Hacohen. Polin 2002 t. 15 s. 213-220 (dot. interpretacji wywodzącego się z Talmudu motywu "mesjasza syna Józ...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Ewaryst: O żydowskim Talmudzie. Myśl Protestancka 2000 nr 4 s. 42-47  szczegóły 
artykuł: Krawcowicz Barbara: Kara w judaizmie rabinicznym. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 2 s. 17-32 (dot. koncepcji kary w Pięcioksięgu i Talmudzie...) szczegóły 
artykuł: Pałubicki Władysław: Rodzina izraelska w świetle "Talmudu". Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 23-37  szczegóły 
artykuł: Schreiner Stefan: Isaac of Troki's Studies of Rabbinic Literature. Polin 2002 t. 15 s. 65-76 (dot. m.in. Talmudu i Biblii w świetle pism Izaaka z Trok; z not. o aut...) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Łzy śmiechu są piękne. W nauce Zakonu wszystko jest zawarte. Midrasz 2002 nr 6 s. 8-11 (fel. nt. humoru żydowskiego; dotyczy m. in. komizmu w Talmudzie...) szczegóły 
artykuł: Teter Magdalena: "Nie wolno mądrym mieszkać w mieście, w którym brak warzyw". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 7, 9 (o wskazówkach żywieniowych zawartych w Biblii i Talmudzie...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Święta Księga starszych braci. O Talmudzie z ks. Waldemamarem Chrostowskim z Akademii Teologii Katolickiej rozmawia Małgorzata Borczak. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 15-18 (wywiad; rozm. Małgorzata Borczak...) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Kobieta i mężczyzna w ujęciu "Talmudu". Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 1-30  szczegóły 
artykuł: Pałubicki Władysław: Atrybuty mędrców Talmudu. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 79-83  szczegóły 
artykuł: Pałubicki Władysław: Dziecko w świetle Talmudu. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 127-133  szczegóły 
artykuł: Pałubicki Władysław: Dziecko w świetle Talmudu. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 127-133  szczegóły 
artykuł: Pałubicki Władysław: Każde pokolenie ma swoich uczonych. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 10-11 (z wyborem cytatów z "Talmudu" nt. mędrców...) szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Zur Zensurfrage des "Talmud" in Polen im 16. und 17. Jahrhundert. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 185-195  szczegóły 
401.utwór: Testament Abrahama.  szczegóły 
artykuł: Parchem Marek: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 234-237 ([rec. ks.:] Phillip B. Munoa: Four Powers in Heaven: The Interpretatio...) szczegóły 
artykuł: Wittlieb Marian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 314-315 ([rec. ks.:] Le Testament grec d'Abraham. Tuebingen 1986....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Antologie i zbiory (hebrajska)
    książki (alfabet tytułów)
402.książka: Goldberg Leah, Rachel , Senesz Chana: 33 wiersze. [Wiersz]. 2005  szczegóły 
403.książka: Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14. 1999 ([Zawiera:] I. Pismo i tradycja. II. Źródła * Wprowadzenie: Rdz 22, 1-1...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s.389-390  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
404.książka: Głos z Synaju. Antologia tekstów rabinistycznych na temat Dziesięciu Przykazań. 1997  szczegóły 
405.książka: Jak modlą się Żydzi. Antologia modlitw. 2000  szczegóły 
recenzja: S.G.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 230 (nota...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 115 (nota...) szczegóły 
406.książka: Judaizm. [Wybór tekstów]. 1990 ([Zawiera m.in. teksty:] Mojżesz Ben Majmon-Majmonides: Miszna Tora [fr...) szczegóły 
407.książka: Księga mądrości żydowskich (Wybór). 2005  szczegóły 
408.książka: Kwiaty wschodnie. Zbiór zasad moralnych, teologicznych przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści z Talmudu i pism współczesnych. 1990 ([Przedruk z wyd.: Warszawa: Drukarnia M. Chmielewskiego 1842; zawiera:...) szczegóły 
409.książka: Mądrości żydowskie. 1993  szczegóły 
410.książka: Mądrości żydowskie. 1994  szczegóły 
411.książka: Modlimy się słowami Starego Testamentu. 1994  szczegóły 
412.książka: Modlimy się słowami tradycji żydowskiej. 1994  szczegóły 
413.książka: Opowieści żydowskie. 1997 (Słowo o książce [wstęp]. * [Zawiera opowieści i podania prozą zebrane ...) szczegóły 
recenzja: Filipczak Dorota: Na początku była Księga. Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 285-297  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Lis w winnicy. Rzeczpospolita 1998 nr 27 s. 22  szczegóły 
414.książka: Poeci Złotej Ery. Jehuda Halevi, Moses ibn Ezra, Solomon ibn Gabirol. [Wiersze]. 1996 ([Zawiera wiersze poetów:] Jehuda Halevi, Moses ibn Ezra, Solomon ibn ...) szczegóły 
recenzja: Michalski Kamil: Sefardyjscy poeci. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 7 s. 21  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Sefardyjscy mistrzowie słowa. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 56  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Więź 1997 nr 7 s. 201-203  szczegóły 
recenzja: Zdanowska Anna: Chanukowe drzewko. Sycyna 1997 nr 1 s. 17 (spraw. z promocji książki; Warszawa 15 XII 1996...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: "Poeci Złotej Ery". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 12 s.16-17  szczegóły 
415.książka: Powiedział między innymi... Opowiadania izraelskie. [Antologia, opowiadanie]. 2009  szczegóły 
416.książka: Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu. [Antologia, wiersz].  szczegóły 
417.książka: Tak uczyli nasi mistrzowie. Opowieści rabinów. 1998 ([Zawiera opowiadania - haggady, należące do literatury rabinistycznej ...) szczegóły 
418.książka: To mówi Pan. Aforyzmy, myśli i przysłowia z Biblii. 2004  szczegóły 
419.książka: Ze skarbnicy Midraszy. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Gromacka Regina: Kłopoty z zapisem. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 420-423  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Zapisane w Księgach Midraszy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
420.książka: Żydowskie legendy biblijne. 1995 ([Zawiera teksty autorskie i anonimowe z piśmiennictwa talmudyczno-midr...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Dopowiadanie Biblii. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
polemika: Stiller Robert: Nowe Książki 1997 nr 4 s. 81 (list do red.; z odpowiedzią Waldemara Chrostowskiego, s. 81...) szczegóły 
polemika: Stiller Robert: Nowe Książki 1997 nr 7 s. 73 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Ars Regia 1997 r. 6 nr (1/2) 11/12 s. 275-278  szczegóły 
recenzja: Szymkiewicz Andrzej: Tysiąc światów Berdyczewskiego (O "Żydowskich legendach biblijnych"). Trybuna 1997 nr 21 s. 15  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 18 s. 16  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Legendy Mojżeszowego ludu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 52 s. 21 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Al-Harizi Juda
    wiersze (alfabet tytułów)
421.wiersz: Al-Harizi Juda: Błyskawica. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 30  szczegóły 
422.wiersz: Al-Harizi Juda: Lutnia. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 30  szczegóły 
423.wiersz: Al-Harizi Juda: Słońce. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 30  szczegóły 
  Banaj Perec
    wiersze (alfabet tytułów)
424.wiersz: Banaj Perec: Maabara. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 313 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Bar Lew Lior
    wiersze (alfabet tytułów)
425.wiersz: Bar Lew Lior: Burza w królestwie wiatru. Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
426.wiersz: Bar Lew Lior: Burze szukają na pustyni.... Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
427.wiersz: Bar Lew Lior: Chmury uderzają o podwórza.... Midrasz 2003 nr 1 s. 53 (z not., s. 51...) szczegóły 
428.wiersz: Bar Lew Lior: Jesień rozkwita.... Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
429.wiersz: Bar Lew Lior: Lew - człowiek pustyni.... Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
430.wiersz: Bar Lew Lior: Linie korzeni powiązane.... Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
431.wiersz: Bar Lew Lior: Nieskończony wiersz miłosny. Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
432.wiersz: Bar Lew Lior: Pieśń rybacka. Midrasz 2003 nr 1 s. 52-53 (z not., s. 51...) szczegóły 
433.wiersz: Bar Lew Lior: Pisać poezję. Midrasz 2003 nr 1 s. 53 (z not., s. 51...) szczegóły 
434.wiersz: Bar Lew Lior: Po burzy. Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
435.wiersz: Bar Lew Lior: Starzejemy sie wzdłuż brzegu. Midrasz 2003 nr 1 s. 53 (z not., s. 51...) szczegóły 
436.wiersz: Bar Lew Lior: Szaleńcy. Midrasz 2003 nr 1 s. 51 (z not....) szczegóły 
437.wiersz: Bar Lew Lior: Śmierć poety. Midrasz 2003 nr 1 s. 51 (z not....) szczegóły 
438.wiersz: Bar Lew Lior: Wojna to palec boży. Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
    twórczość pozaliteracka (alfabet tytułów)
439.twórczość pozaliteracka: Bar Lew Lior: [Rysunki]. Midrasz 2003 nr 1 s. 51-54  szczegóły 
  Barkai Jonathan
    wiersze (alfabet tytułów)
440.wiersz: Barkai Jonatan: Allegro. Midrasz 2011 nr 4 s. 72-73 (z not. o Jonathanie Barkai, s. 75...) szczegóły 
441.wiersz: Barkai Jonatan: Bez. Midrasz 2011 nr 4 s. 75 (z not. o Jonathanie Barkai...) szczegóły 
442.wiersz: Barkai Jonatan: Chcę wiedzieć kim jestem. Midrasz 2011 nr 4 s. 75 (z not. o Jonathanie Barkai...) szczegóły 
443.wiersz: Barkai Jonatan: Kabaret. Midrasz 2011 nr 4 s. 74 (z not. o Jonathanie Barkai, s. 75...) szczegóły 
444.wiersz: Barkai Jonatan: Korona drzewa. Midrasz 2011 nr 4 s. 75 (z not. o Jonathanie Barkai...) szczegóły 
445.wiersz: Barkai Jonatan: Małe sprawozdanie. Midrasz 2011 nr 4 s. 74 (z not. o Jonathanie Barkai, s. 75...) szczegóły 
446.wiersz: Barkai Jonatan: Motocyklista. Midrasz 2011 nr 4 s. 74 (z not. o Jonathanie Barkai, s. 75...) szczegóły 
447.wiersz: Barkai Jonatan: Statyści. Midrasz 2011 nr 4 s. 73 (z not. o Jonathanie Barkai, s. 75...) szczegóły 
448.wiersz: Barkai Jonatan: Umarła klasa. Midrasz 2011 nr 4 s. 75 (z not. o Jonathanie Barkai...) szczegóły 
449.wiersz: Barkai Jonatan: W dni święteczne. Midrasz 2011 nr 4 s. 75 (z not. o Jonathanie Barkai...) szczegóły 
  Bedersi Jedaiah ben Abraham
    wiersze (alfabet tytułów)
450.wiersz: Beziers Abraham de: Przeciwko tobie, Gorni (1). Midrasz 1998 nr 6 s. 54 (ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 53-54 i z notą o ...) szczegóły 
451.wiersz: Beziers Abraham de: Przeciwko tobie, Gorni (2). Midrasz 1998 nr 6 s. 54 (ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 53-54 i z notą o ...) szczegóły 
  Benyooetz Elazar
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Benyooetz Elazar: Aforyzm to morze w kropli. Red 2010 nr 2 s. 38 (z notą...) szczegóły 
453.wiersz: Benyooetz Elazar: Straciwszy świadomość dochodzimy do siebie. Red 2010 nr 2 s. 38 (z notą...) szczegóły 
454.wiersz: Benyooetz Elazar: Znaleźć Boga - przestać go szukać. Red 2010 nr 2 s. 38 (z notą...) szczegóły 
  Ber Dow *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
455.książka twórcy: Ber Dow : Pamiętniki Reba Dowa z Bolechowa (1723-1805). 1994  szczegóły 
recenzja: Goldberg Jakub: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 288-290  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 221-222  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 19 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
456.artykuł: Bartal Israel: Dov of Bolechów: A Diarist of the Council of Four Lands in the Eighteenth Century. Polin 1996 t. 9 s. 187-191  szczegóły 
457.artykuł: Marcinkowski Roman: Dow Ber z Bolechowa - prekursor żydowskiego oświecenia na ziemiach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 214-220  szczegóły 
458.artykuł: Marcinkowski Roman: Jews in eastern Galicia in the light of "The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov". Studia Judaica 2002 nr 1 s. 41-58  szczegóły 
459.artykuł: Marcinkowski Roman: The precursor of the Jewish Enlightenment in the Polish lands?. Rocznik Orientalistyczny 2003 t. 55 z. 1 s. 45-56  szczegóły 
460.artykuł: Marcinkowski Roman: Żydzi w Galicji Wschodniej w świetle "Pamiętników Reba Dowa z Bolechowa". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 153-167  szczegóły 
  Bronowski Yoram
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
461.artykuł: Loew Ryszard: Bronowski. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 36-41 (wspomnienie o pisarzu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
462.zgon: Loew Ryszard: Yoram Bronowski. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 321-323 (zmarł: 9 IV 2001; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  D'Acosta Uriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
463.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Uriel D'Acosta. Dialog [Warszawa] 1995 nr 10 s. 81-87 (art. biograficzny...) szczegóły 
464.artykuł: Ożarowski Jakub: Gabriel D'Acosta (Uriel Acosta - 1580-1640). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 10 s. 11  szczegóły 
  Dvir Adrian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
465.książka twórcy: Dvir Adrian: X3 - uzdrowiciele z bliska i z daleka. [Wspomnienia]. 2009  szczegóły 
  Elieser Israel Ben
    książki twórcy (alfabet tytułów)
466.książka twórcy: Israel Ben Elieser : Rabbiego Izraela Ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest Mistrzem Dobrego Imienia pouczenie o Bogu. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
467.proza: Baal Szem Tow : List Baal Szem Towa do szwagra Gerszona z Kutów. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 530-533 (tekst w języku hebrajskim i polskim; z komentarzem tłumacza: Mesjański...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
468.artykuł: Doktór Jan: Baal Szem Tow. Próba nowego spojrzenia. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 4 s. 447-470 (nt. biografii i recepcji; dot. m. in. przyczyn utrwalenia się pozycji ...) szczegóły 
469.artykuł: Etkes Immanuel: The Historical Besht: Reconstruction or Deconstruction?. Polin 1999 t. 12 s. 297-306 ([rec. ks.]: Moshe Rosman: Founderof Hasidism. A Quest for the Historic...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
470.utwór: List Baal Szem Towa do szwagra Gerszona z Kutów (tł. Jan Doktór, druk. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 2000 nr 4).  szczegóły 
artykuł: Doktór Jan: Mesjańskie widzenie Beszta (Przyczynek do dyskusji na temat stosunku Baal Szem Towa do sabbatanizmu). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 526-530  szczegóły 
  Ezra ben Solomon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
471.artykuł: Satz Mario: Szkoła kabalistyczna z Gerony, Ezra ben Salomon i "Pieśń nad pieśniami". Nomos 1995 nr 10 s. 30-46  szczegóły 
  Gikatilla Josef ben Abraham
    proza (alfabet tytułów)
472.proza: Gikatilla Josef ben Abraham: List o świętości. Nomos 1995 nr 10 s. 76-83 (ze wstępem tłumacza, s. 75-76...) szczegóły 
  Grinberg Uri Cwi
    wiersze (alfabet tytułów)
473.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Anakreontyk 61. Midrasz 2004 nr 2 s. 51  szczegóły 
474.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Anakreontyk 62. Midrasz 2004 nr 2 s. 51-52  szczegóły 
475.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Anakreontyk 64. Midrasz 2004 nr 2 s. 52  szczegóły 
476.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Anakreontyk 66 (Szabat duszy). Midrasz 2004 nr 2 s. 52  szczegóły 
477.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Anakreontyk 78 (Modlitwa ostatnia). Midrasz 2004 nr 2 s. 52  szczegóły 
478.wiersz: Grinberg Uri Cwi: I był dzień. Midrasz 2004 nr 2 s. 55  szczegóły 
479.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Ma dusza zrodzona pod znakiem królestwa. Midrasz 2004 nr 2 s. 49  szczegóły 
480.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Męskość wschodząca [z tego cyklu:] Pieśń powstańców. Midrasz 2004 nr 2 s. 51  szczegóły 
481.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Męskość wschodząca [z tego cyklu:] Pieśń syna na cześć matki. Midrasz 2004 nr 2 s. 51  szczegóły 
482.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Pojedynczo. Midrasz 2004 nr 2 s. 50  szczegóły 
483.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Prawda jest jedna (Z Księgi oskarżenia i wiary). Midrasz 2004 nr 2 s. 54  szczegóły 
484.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Uwertura do poematu "Z dalekich krajobrazów". Midrasz 2004 nr 2 s. 50  szczegóły 
485.wiersz: Grinberg Uri Cwi: W królestwie krzyża (fragment). Midrasz 2004 nr 2 s. 50  szczegóły 
486.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Wielki strach i księżyc [z tego cyklu:] Heroica. Midrasz 2004 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
487.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Wizja nocy letniej (fragmenty). Midrasz 2004 nr 2 s. 52, 54  szczegóły 
488.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Wyobraź sobie jeźdźca młodego. Midrasz 2004 nr 2 s. 49  szczegóły 
489.wiersz: Grinberg Uri Cwi: Zanim zamarznie nurt rzek na Zachodzie.... Midrasz 2004 nr 2 s. 55  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
490.artykuł: Lindenbaum Shalom: Pomiędzy egzystencją a historią (O poezji Uriego Cwi Grinberga). Midrasz 2004 nr 2 s. 46-48 (z portr.; z tekstami wierszy, s. 49-55...) szczegóły 
  Ha-Gorni Isaac ben Abraham
    wiersze (alfabet tytułów)
491.wiersz: Ha-Gorni Izaak: Do wspólnoty w Arles. Midrasz 1998 nr 6 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 53-54 i z notą o ...) szczegóły 
  Halevi Jehuda
    wiersze (alfabet tytułów)
492.wiersz: Halevi Jehuda: Widzenie prawdziwe. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
  Ha-Penini Yedayah
    wiersze (alfabet tytułów)
493.wiersz: Ha-Penini Yedayah: Doświadczenie świata (fragment). Midrasz 1998 nr 6 s. 56 (proza poetycka; ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 5...) szczegóły 
  Harel Miriam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
494.książka twórcy: Harel Miriam: Goldi ma skrzydła. [Powieść]. 2009  szczegóły 
  Hillel Ajin
    wiersze (alfabet tytułów)
495.wiersz: Hillel Ajin: Orzeł. Midrasz 1997 nr 5 s. 53 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
  Ibn Ezra Moses ben Jacob
    wiersze (alfabet tytułów)
496.wiersz: Ibn Ezra Moses: Zagadka. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
  Ibn Gabirol Salomon
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Gabirol ibn Salomon: Burza o świcie. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
  Jagoda Flory
    wiersze (alfabet tytułów)
498.wiersz: Jagoda Flory: Aderleto = Anderleto, mój Anderleto. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 139 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
499.wiersz: Jagoda Flory: Adiyo kerida = Żegnajcie ukochani. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 135-136 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
500.wiersz: Jagoda Flory: Ken es esto? = Co to jest. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 134 (tekst równoległy sefardyjski i polski z nutami; z komentarzem: Pieśni ...) szczegóły 
501.wiersz: Jagoda Flory: La Tore = Wieża. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 138 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
502.wiersz: Jagoda Flory: Noches, noches, buenas noches = Noce, noce, dobre noce. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 136 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
503.wiersz: Jagoda Flory: Una noche a lunar = W pewną księżycową noc. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 134 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
504.wiersz: Jagoda Flory: Yo parti para la gera = Odjeżdżając na wojnę. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 137 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
505.artykuł: Grossman Elayne Robinson: O pieśniach Flory Jagody. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 140 (sylwetka pieśniarki i autorki tekstów tworzącą muzykę judeo-sefardyjsk...) szczegóły 
  Jicchak Awraham ben
    wiersze (alfabet tytułów)
506.wiersz: Jicchak Awraham ben: Samotni mówią. Midrasz 1997 nr 5 s. 53 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
  Kalonymus ben Kalonymus
    wiersze (alfabet tytułów)
507.wiersz: Kalonymos ben Kalonymos: Świętowanie Purim. Midrasz 1998 nr 6 s. 55 (proza poetycka; ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 5...) szczegóły 
  Kordowero Mosze
    książki twórcy (alfabet tytułów)
508.książka twórcy: Palma Dewory. Zawierająca szlachetną rozprawę, którą napisał wielki rabin, niebiański kabalista, nasz mistrz i nauczyciel raw Mosze Kordowero. [Inne]. 2007  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
509.proza: Kordowero Mosze: Tomer Devorah (Palma Debory). Nomos 1995 nr 10 s. 60-73 (z koment. tł., s. 73-74...) szczegóły 
  Kuper Irit R.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
510.książka twórcy: Kuper Irit R.: Krystyno, czy pamiętasz mnie [Powieść]. 2012  szczegóły 
  Maimonides *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
511.książka twórcy: Majmonides : Przewodnik błądzących. Cz. 1. [Inne]. 2008  szczegóły 
512.książka twórcy: Rabi Mosses Aegyptiae : Rabi Mossei Aegyptii "De perfectione hominis". 1997 ("De perfectione hominis", to fragment dzieła Majmonidesa napisanego w ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Guggenheim Antoine: Między literą a duchem. Żydzi i chrześcijanie wokół Biblii (XII-XIV wiek). Communio 2001 nr 5 s. 64-81 (dot. interpretacji Biblii w ujęciu m.in. Majmonidesa i św. Tomasza z A...) szczegóły 
514.artykuł: Janik Zbigniew: Zmienił oblicze judaizmu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 12-13 (biografia...) szczegóły 
nawiązanie: Ożarowski Jakub: Spuścizna filozoficzna Mojżesza Majmonidesa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
515.artykuł: Szczerbiński Waldemar: Istota estetyki żydowskiej. Colloquium Salutis 2001 [t.] 4 z. 2 s. 41-64 (dot. m.in. poglądów Majmonidesa...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
516.utwór: Przewodnik błądzących [Dalalat al Hairizim].  szczegóły 
artykuł: Seńko Władysław: O paryskiej edycji łacińskiego przekładu dzieła Mojżesza Majmonidesa znanego po tytułem "Dux neutrorum". Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 313-323 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
  Menachem Jakow ben
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Menachem Jakow ben: Będzie jęczeć moja dusza.... Napis 2001 seria 7 s. 272-274 (elegia upamiętniająca zabitych w 1655 roku w Sandomierzu; tekst równol...) szczegóły 
  Menasse ben Israel *
    proza (alfabet tytułów)
518.proza: Menasse ben Israel : Obrona Izraelitów. Midrasz 2001 nr 12 s. 32-45  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Goldberg Lidia: Co Żydzi angielscy zawdzięczają Żydom z Kaifengu. Midrasz 2009 nr 12 s. 36-39  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
520.utwór: Nadzieja Izraela [Esperanca de Israel].  szczegóły 
artykuł: Otorowski Michał: Szaleństwo Montezinosa. Midrasz 2001 nr 12 s. 6-10  szczegóły 
  Neeman Jael
    książki twórcy (alfabet tytułów)
521.książka twórcy: Neeman Jael: Byliśmy przyszłością. [Wspomnienia]. 2012  szczegóły 
  Sabataj ben Meir ha-Kohen *
    wiersze (alfabet tytułów)
522.wiersz: Szabtaj ben Meir ha-Kohen : Bóg pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach.... Napis 2001 seria 7 s. 263-265 (elegia upamiętniająca nieszczęścia 1648-1649; tekst równoległy hebrajs...) szczegóły 
  Sabataj Halewi *
    wiersze (alfabet tytułów)
523.wiersz: Sabataj Halewi : Boże pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach.... Napis 2001 seria 7 s. 268-269 (elegia upamiętniająca zamordowanych w Niemirowie; tekst równoległy heb...) szczegóły 
  Szemer Naomi
    zgon (alfabet autorów)
524.zgon: Szwarcman-Czarnota Bella: Złota Naomi. Midrasz 2004 nr 9 s. 3 (zmarła: 26 VII 2004; nota...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
525.recenzja: bees: Żeby drzwi się nie zamknęły.... Midrasz 2004 nr 6 s. 4-6 (nt. życia i twórczości Judith Katzir...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
526.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
527.artykuł: G.S.: Biblijne odkrycie. Rzeczpospolita 2001 nr 8 s. A12 (nota o odkryciu w Bibliotece Narodowej w Wiedniu fragmentu manuskryptu...) szczegóły 
528.artykuł: Jóźwikiewicz Przemysław: Ukraiński predykat syntetyczny (Na materiale tekstu biblijnego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 127 (2611) s. 81-85  szczegóły 
529.artykuł: Lemański Janusz: Izrael jako krzew winny i winnica Jahwe w tekstach Starego Testamentu. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2001 nr 6 s. 133-154 (z próbą określenia gatunków literackich i przekształceń semantycznych ...) szczegóły 
530.artykuł: Malina Artur: Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w piśmie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 384-390  szczegóły 
531.artykuł: Matysiak Bogdan Wiktor: Sen Jakuba w Betel. Interpretacja Rdz 28, 12.13. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2001 t. 21 s. 217-231  szczegóły 
532.artykuł: Morta Krzysztof: Biblijny re'em. Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 145-151 (dotyczy trudności w tłumaczeniu zoonimu "re'em"...) szczegóły 
533.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
534.artykuł: P.Sa.: Rytowany Mojżesz. Polityka 2002 nr 15 s. 38 (sprawozdanie z wystawy "Bible Art" w Sopocie prezentujacej prace ilust...) szczegóły 
535.artykuł: Szkołut Paweł: The eagle as the symbol of divine presence and protection in ancient Jewish art. Studia Judaica 2002 nr 1 s. 1-11 (dot. m.in. religijnej literatury żydowskiej...) szczegóły 
536.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Zmęczone oczy jesieni. Midrasz 2002 nr 12 s. 44-45 (fel. nt. starości w kulturze żydowskiej; dotyczy m. in. Biblii, Talmud...) szczegóły 
537.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
538.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Masseby w Starym Testamencie. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 47-54  szczegóły 
539.artykuł: Yerushalmi Yosef Hayim: Znaczenie w historii, pamięć i pisanie historii (Podstawy biblijne i rabiniczne). Konteksty 2003 nr 1/2 s. 55-67 (znaczenie pamięci w Boblii...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
540.impreza: Śląskie Święto Biblii (2002).  szczegóły 
artykuł: Śląskie Święto Biblii (Katowice, 8 czerwca 2002 r.). Myśl Protestancka 2002 nr 3/4 s. 127-128 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
541.książka: 1-2 Księga Kronik. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. 2011  szczegóły 
542.książka: Aforyzmy biblijne. Sentencje teologiczne, zasady moralne i różne maksymy z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
543.książka: Aforyzmy biblijne. Sentencje teologiczne, zasady moralne i różne maksymy z Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu.  szczegóły 
544.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 1. (Księga Rodzaju. Księga Wyjścia....) szczegóły 
545.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 2. 1995 (Księga Kapłańska. Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa. Księga Jozu...) szczegóły 
546.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 3. (Księga Sędziów. Księga Rut. Pierwsza Księga Samuela. Druga Księga Samu...) szczegóły 
547.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 4. (Pierwsza Księga Kronik. Druga Księga Kronik. Księga Ezdrasza. Księga T...) szczegóły 
548.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 5. 2002 (Księga Hioba. Księga Psalmów....) szczegóły 
549.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 6. 2003 (Księga Przysłów. Księga Koheleta. Pieśń nad Pieśniami. Księga Mądrości...) szczegóły 
550.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 7. 2004 (Księga Izajasza. Księga Jeremiasza. Lamentacje. Księga Barucha....) szczegóły 
551.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 8. 2007 (Księga Ezechiela. Księga Daniela. Prorocy Mniejsi....) szczegóły 
552.książka: Biblia Jerozolimska. 2006  szczegóły 
553.książka: Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Cz. 1. Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. 1997 ([Tytuł na okładce:] Podług textu łacińskiego Wulgaty, i przekładu pols...) szczegóły 
554.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1991 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
555.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1996 ([Tytuł na grzbiecie książki:] Biblia Święta....) szczegóły 
556.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1997 ([Tytuł na okładce: Pismo Święte]....) szczegóły 
557.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1994 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
558.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2008  szczegóły 
559.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
560.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu z apokryfami. 1990  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45 (nota podkreślająca precedensowe dołączenie apokryfów...) szczegóły 
561.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 1999  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Biblia ks. Jakuba Wujka SJ. Przegląd Powszechny 2000 nr 1 s. 90-97  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Janusz: Nowe wydanie Biblii księdza Jakuba Wujka = A new edition of reverend Jakub Wujek's Bible. Polish Culture 1999 nr 1 s. 17 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z not. o Januszu Kaczmar...) szczegóły 
artykuł: Frankowski Janusz: Cztery wieki Biblii Wujka. Rozmowa z księdzem profesorem Januszem Frankowskim, autorem nowego opracowania tekstu Biblii Jakuba Wujka. Życie z Książkami 1999 nr z 9 IV s. 3 (wywiad; rozm. Paweł Ratyński...) szczegóły 
562.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 2000  szczegóły 
563.książka: Biblia w rycinach Gustave'a Dore. Stary i Nowy Testament. 1991 ([Zawiera drzeworyty ze scenami biblijnymi wraz z odpowiednimi cytatami...) szczegóły 
564.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. ([Tekst hebrajski i polski przekład Księgi Rodzaju, opatrzony wyborem k...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Zamiast recenzji. O "Torze Pardes Lauder" oczami komentatora. Midrasz 2006 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
polemika: Tokarski Stefan: Panu Piotrowi Pazińskiemu do sztambucha. Midrasz 2006 nr 5 s. 54  szczegóły 
565.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. 2001 ([Tekst hebrajski i polski przekład Księgi Rodzaju, opatrzony wyborem k...) szczegóły 
recenzja: Terlikowski Tomasz Piotr: Chrześcijańska radość (z) Tory. Więź 2003 nr 1 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Dostojna i tajemnicza księga. Tygodnik Powszechny 2001 nr 50 s. 9  szczegóły 
recenzja: Księga Początku. Znak 2002 nr 6 s. 109-123 (rozmowa nt. książki, rozm.: Andrzej Borowski, Janusz Danecki, Ireneusz...) szczegóły 
recenzja: Mamy nowy przekład Księgi Rodzaju. Midrasz 2001 nr 12 s. 5 (nota, podp.: Redakcja...) szczegóły 
recenzja: Piela Marek: Nowy przekład "Księgi Rodzaju". Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 173-183  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Nowy przekład Pierwszej Księgi. Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 82-86  szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: Ogród Tory. Midrasz 2002 nr 3 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 30 XI s. 3 (not. o promocji książki w Oświęcimiu...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Zamiast recenzji. O "Torze Pardes Lauder" oczami komentatora. Midrasz 2006 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
polemika: Tokarski Stefan: Panu Piotrowi Pazińskiemu do sztambucha. Midrasz 2006 nr 5 s. 54  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o prezentacji książki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w W...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 4 s. 144 (nota...) szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Dar z Synaju. Newsweek. Polska 2001 nr 16/17 s. 196-197  szczegóły 
566.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftry z błogosławieństwami. Ks. 3. Wajikra. 2005  szczegóły 
567.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. Księga Druga. Szemot. 2003  szczegóły 
recenzja: Księga przygód i kontemplacji. Wprost 2003 nr 20 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: Tajemnice blasku menory. Midrasz 2003 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
nawiązanie: Pecaric Sacha: Midrasz 2003 nr 11 s. 6 (list...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Wspólnota w Torze. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 22 (z not. o P. Śpiewaku...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Zamiast recenzji. O "Torze Pardes Lauder" oczami komentatora. Midrasz 2006 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
polemika: Tokarski Stefan: Panu Piotrowi Pazińskiemu do sztambucha. Midrasz 2006 nr 5 s. 54  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 154-155  szczegóły 
artykuł: Pecaric Sasza: Żydowskie życie i żydowskie myślenie. Ukazało się pierwsze po wojnie żydowskie tłumaczenie drugiej księgi Tory na język polski. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 22 (wyw. z tłumaczem, rozm. Anna Mateja, Agnieszka Sabor; z not. o S. Peca...) szczegóły 
568.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Ks. 2. Szemot. 2006  szczegóły 
569.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Ks. 4. Bemidbar. 2005  szczegóły 
570.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Ks. 5. Dewarim. 2009  szczegóły 
571.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Ks. 5. Dewarim. 2006  szczegóły 
572.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftry z błogosławieństwami. Ks. 3. Wajikra. 2006  szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Zamiast recenzji. O "Torze Pardes Lauder" oczami komentatora. Midrasz 2006 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
polemika: Tokarski Stefan: Panu Piotrowi Pazińskiemu do sztambucha. Midrasz 2006 nr 5 s. 54  szczegóły 
573.książka: Dar przyjaźni. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
574.książka: Ecclesiastes. Księgi Salomonowe. 2000  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Nowe książki o tradycjach dziejowych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 75-80  szczegóły 
recenzja: Łuczak Arleta: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 256-259  szczegóły 
575.książka: Ecclesiastes. Księgi Salomonowe. 2003  szczegóły 
576.książka: Hagada Pardes Lauder i Pieśń nad Pieśniami. 2002  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 4 s. 144-145 (nota...) szczegóły 
577.książka: Knega psalmów. 1999  szczegóły 
recenzja: s.j.: Jest "Knega Psalmów". Pomerania 1999 nr 7/8 s. 114-115 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej zorganizowanej 25 VI 1999 r. Gdańsk...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Knega psalmów". Gdinsko Kleka 1999 nr 11/12 s. 8 (nota...) szczegóły 
578.książka: Kobieta w mądrościach biblijnych. 1991 ([Wybór fragmentów Starego Testamentu dotyczących kobiet; cytaty wg Bib...) szczegóły 
recenzja: Jundziłł Juliusz: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1993 nr 2 s. 276-277  szczegóły 
579.książka: Krzysztofik Małgorzata: Przypowieści Salomonowe. Przekładania Józefa Domaniewskiego.  szczegóły 
580.książka: Księga Daniela.  szczegóły 
581.książka: Księga Daniela. 1995  szczegóły 
582.książka: Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. 2008  szczegóły 
583.książka: Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. 2000  szczegóły 
584.książka: Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza.  szczegóły 
585.książka: Księga Ezechiela. 1998  szczegóły 
586.książka: Księga Hioba. 1998  szczegóły 
587.książka: Księga Hioba = Seper 'Iywb. 2008  szczegóły 
588.książka: Księga Izajasza. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
589.książka: Księga Izajasza I : 1-39. 1996  szczegóły 
590.książka: Księga Izajasza II-III : 40-66. 1996  szczegóły 
591.książka: Księga Izajasza. Rozdziały 1-12. Cz. 1.  szczegóły 
592.książka: Księga Jeremiasza. 1997  szczegóły 
593.książka: Księga Jeremiasza. 1999  szczegóły 
594.książka: Księga Kapłańska.  szczegóły 
595.książka: Księga kapłańska. 2009  szczegóły 
596.książka: Księga Mądrości. 1989  szczegóły 
597.książka: Księga Mądrości.  szczegóły 
598.książka: Księga Mądrości. 1998  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Księga Mądrości. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 83  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 24 (not....) szczegóły 
599.książka: Księga Przysłów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. 2008  szczegóły 
600.książka: Księga Psalmów. 2007  szczegóły 
601.książka: Księga Psalmów. 1994  szczegóły 
602.książka: Księga Psalmów. 1982  szczegóły 
603.książka: Księga Psalmów. 1993  szczegóły 
604.książka: Księga Psalmów. 1998  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Arcydzieło literatury religijnej. Rzeczpospolita 1998 nr 86 s. 27  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 7/8 s. 76 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
605.książka: Księga Psalmów w przekładzie na wiersz rymowany. 2006  szczegóły 
606.książka: Księga Psalmów w przekładzie na wiersz rymowany. 2006  szczegóły 
607.książka: Księga Psalmów. W przekładzie z języków oryginalnych. 2001  szczegóły 
608.książka: Księga Psalmów. [Wybór]. 1999 (Publikacja towarzysząca wystawie Devi Tuszyński - "Księga Psalmów" i i...) szczegóły 
609.książka: Księga Psalmów. Z komentarzami i marginaliami z Biblii Jerozolimskiej. 1991 ([Tekst wg Biblii Tysiąclecia. Poznań, Warszawa 1983]...) szczegóły 
610.książka: Księga Rodzaju. Hebrajsko-polski Stary Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcją oraz indeksem rdzeni. 2000  szczegóły 
recenzja: Stiller Robert: Biblia w transliteracji. Midrasz 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
nawiązanie: Stiller Robert: Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 4 (list do redakcji dot. zmian redakcyjnych w artykule i okoliczności jeg...) szczegóły 
recenzja: Piela Marek: Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198 (nota...) szczegóły 
611.książka: Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej.  szczegóły 
612.książka: Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery. 2001  szczegóły 
613.książka: Księga Wyjścia.  szczegóły 
614.książka: Księgi 1-2 królów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy. 2007  szczegóły 
615.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
616.książka: Księgi Genesis to jest pierwsze Mojżeszowe w obrazach Jana Lebensteina, w tłumaczeniu Jakóba Wójka [!]. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblia wedle Lebensteina. Tygodnik Powszechny 1996 nr 8 s. 13  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Między pięknem a brzydotą (Księgi Genezis w obrazach Jana Lebensteina). Plus Minus 1996 nr 15 s. 19 (nt. szaty graficznej książki...) szczegóły 
recenzja: Jordan Janusz: Nowe cykle. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Obrazy ze słów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 10 s. 18, 23  szczegóły 
617.książka: Księgi greckie. Grecko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych.  szczegóły 
618.książka: Księgi Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczone. 2006  szczegóły 
619.książka: Księgi pięciu megilot. 1998  szczegóły 
620.książka: Księgi pięciu megilot = Hamesh Megilot. 2007  szczegóły 
621.książka: Mądrość króla Salomona. [Wybór tekstów]. 1999 ([Zawiera fragmenty Księgi Koheleta i Księgi Przysłów]...) szczegóły 
622.książka: Mądrość psalmów. [Wybór tekstów]. 1997 ([Zawiera fragmenty Księgi Psalmów, przedstawione w 30 częściach]....) szczegóły 
623.książka: Mądrość Salomona i innych mędrców izraelskich. 1990 ([Źródła tekstów:] Księga Przysłów, Księga Koheleta, Księga Hioba, Księ...) szczegóły 
624.książka: Monastyczny psałterz chórowy.  szczegóły 
625.książka: Myśli, sentencje, przysłowia w Biblii.  szczegóły 
626.książka: Najpiękniejsze słowa Biblii. Stary Testament. [Album]. 2000 ([Z reprodukcjami malarstwa religijnego]...) szczegóły 
627.książka: Największa jest miłość. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
628.książka: Perły wiecznej mądrości.  szczegóły 
629.książka: Pierwsza i Druga Księga Kronik. 2001  szczegóły 
630.książka: Pierwsza i Druga Księga Machabejska. 2001  szczegóły 
631.książka: Pieśni ufnego serca. Psalmy. 2003  szczegóły 
632.książka: Pieśń nad Pieśniami. 1991  szczegóły 
recenzja: (JAC): Bibliofilski rarytas. Słowo Powszechne 1992 nr 68 s. 6  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Czas pieśni na ziemi!. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 14  szczegóły 
recenzja: (jotka): Czytać. Gazeta Wyborcza 1992 nr 133 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: L.W.: "Pieśń nad pieśniami". Nowy Świat 1992 nr 89 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Zmysły i sacrum. Rzeczpospolita 1992 nr 61 s. 4  szczegóły 
633.książka: Pieśń nad Pieśniami. 2008 ([Zawiera tekst hebrajski Pieśni oraz dwa przekłady: poetycki i tłumacz...) szczegóły 
634.książka: Pieśń nad Pieśniami. 2003  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: "Najpiękniejsza z pieśni, pieśń Salomona". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 14/15 s. 20  szczegóły 
635.książka: Pieśń nad pieśniami. 2005  szczegóły 
636.książka: Pieśń nad pieśniami. 2005  szczegóły 
637.książka: Pieśń nad Pieśniami czyli Najpiękniejszy poemat o miłości zaczerpnięty z Pisma Świętego. 1993  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 194-195  szczegóły 
638.książka: Pięcioksiąg. Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Perła: Sen hebraisty. Midrasz 2006 nr 2 s. 23-24  szczegóły 
639.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
640.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
641.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem.  szczegóły 
642.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem.  szczegóły 
643.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem.  szczegóły 
644.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.  szczegóły 
645.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2005  szczegóły 
646.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2009  szczegóły 
647.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2010  szczegóły 
648.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 2011  szczegóły 
649.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. [1]. Księga Rodzaju.  szczegóły 
650.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. "Biblia warszawsko-praska". 1997  szczegóły 
recenzja: Kronika wydarzeń ekumenicznych lipiec - grudzień 1997. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1998 nr 1 s. 137 (nota sprawozdawcza z uroczystej prezentacji nowego tłumaczenia Biblii ...) szczegóły 
recenzja: Pielachaty Marek: Uwagi o przekładzie ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu w "Biblii warszawsko-praskiej" ks. bpa K. Romaniuka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 2000 z. 120 (1241) s. 121-149  szczegóły 
651.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem.  szczegóły 
652.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. 2009  szczegóły 
653.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1994 ([T. 4:] Nowy Testament. Poznań 1994, VI, 677 s. (Pismo Święte Starego ...) szczegóły 
654.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1992 ( Stary Testament
T. 1: Księga Tobita. Księga Judyty. Księga Estery...)
 szczegóły 
655.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1991 (Stary Testament
T. 1: Pięcioksiąg. Księga Jozuego. Księga Sędziów....)
 szczegóły 
656.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języka greckiego. 2007  szczegóły 
657.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1995  szczegóły 
658.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1996  szczegóły 
659.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 2002  szczegóły 
660.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych.  szczegóły 
661.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 2000  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 113-123  szczegóły 
662.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1989 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
663.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane. 2000  szczegóły 
recenzja: (ł): Biblia w nowym wcieleniu. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Dymek ze słowami z Pisma (Nowe spojrzenia na Biblię: poprzez sztukę i komiks). Rzecz o Książkach 2000 nr 4 s. F3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Księga całej ludzkości (Jubileuszowe wydanie Biblii Tysiąclecia). Trybuna 2000 nr 119 s. 6  szczegóły 
recenzja: (AZ): Wprost 2000 nr 25 s. 96 (not....) szczegóły 
664.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane. W przekładzie z języków oryginalnych. 2005  szczegóły 
665.książka: Pismo święte Starego Testamentu. 1991 (T. 7 cz. 2: Księga Psalmów. Wstęp, przekł., koment., ekskursy oprac. S...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 121-123 (dot. : T. 7 cz. 2: Księga Psalmów...) szczegóły 
666.książka: Pismo Święte Starego Testamentu - Psalmy. W przekładzie z języków oryginalnych. 2007  szczegóły 
667.książka: Pismo Święte Starego Testamentu. T. 1. 2007  szczegóły 
668.książka: Pismo Święte Starego Testamentu. T. 2. 2007  szczegóły 
669.książka: Pismo Święte Starego Testamentu. T. 3. 2007  szczegóły 
670.książka: Pismo Święte Starego Testamentu. T. 4. 2007  szczegóły 
671.książka: Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. 2003  szczegóły 
672.książka: Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. 2007  szczegóły 
673.książka: Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. 2006  szczegóły 
674.książka: Polszczyzna natchniona. W czterechsetlecie śmierci x. Jakuba Wujka. Psalm CXXIX (CXXX) De profundis clamavi. 1997 ([Zawiera tekst łaciński oraz przedruki tłumaczeń na język polski psalm...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Druki z okazji 400. rocznicy śmierci ks. Jakuba Wujka. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 234  szczegóły 
675.książka: Prorocy. Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich.  szczegóły 
676.książka: Psalmy.  szczegóły 
677.książka: Psalmy = Seper Thiyliym. 2008  szczegóły 
678.książka: Psalmy Króla Dawida. 2008  szczegóły 
679.książka: Psalmy. Na podstawie łacińskiego tekstu w "Breviarium Romanum" z roku 1961. 2008  szczegóły 
680.książka: Psałterz. 1990  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Nowy Psałterz. Literatura 1991 nr 4 s. 61  szczegóły 
681.książka: Psałterz. 1989  szczegóły 
recenzja: Klecel Jolanta: Świat Książki 1989 nr 10 s. 15  szczegóły 
682.książka: Psałterz. 2003  szczegóły 
683.książka: Psałterz Biblii greckiej. 1996  szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Psałterz grecki po polsku. Nasz Dziennik 1998 nr 20 s. 6  szczegóły 
684.książka: Psałterz Dawidów w przekładzie Jakuba Wujka z 1594 roku. 1993  szczegóły 
recenzja: Ociepka Franciszek: Święty Dąb. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 101 s. 11  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Danuta: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 376-377 (z not. red. 377-378...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 193-194  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 839-840  szczegóły 
685.książka: Psałterz. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. 2003  szczegóły 
recenzja: (KA): Książki 2003 nr 6 s. 54 (notka...) szczegóły 
686.książka: Psałterz tyniecki. Psalmy i pieśni. 2007  szczegóły 
687.książka: Psałterz tyniecki. Psalmy i pieśni. 2001  szczegóły 
688.książka: Salomonowa Pieśń nad Pieśniami. 2005  szczegóły 
689.książka: Skarbnica mądrości biblijnych. 2007  szczegóły 
690.książka: Skarbnica psalmów. 2007  szczegóły 
691.książka: Skarby obietnic dla Ciebie.  szczegóły 
692.książka: Słowa Proroków. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty ksiąg prorockich Starego Testamentu]....) szczegóły 
693.książka: Słowo nad słowami. Antologia poezji Starego Przymierza. 2005  szczegóły 
694.książka: Stary Testament. T. 1: Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 1 Samuela, 2 Samuela, 1 Królewska, 2 Królewska, 1 Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1 Machabejska, 2 Machabejska. 2001  szczegóły 
695.książka: Stary Testament. T. 1: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. 2000  szczegóły 
696.książka: Stary Testament. T. 1: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. 2003  szczegóły 
697.książka: Stary Testament. T. 2: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości. 2000  szczegóły 
698.książka: Stary Testament. T. 2: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości. 2003  szczegóły 
699.książka: Stary Testament. T. 2: Księgi Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, Syracha, Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza. 2001  szczegóły 
700.książka: Stary Testament. T. 3: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych. 2000  szczegóły 
701.książka: Świderkówna Anna: Nie tylko o Biblii. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
702.wiersz: Księga Psalmów. Nad Odrą 2009 nr 9/10 s. 62-65 (wybór tekstów...) szczegóły 
703.wiersz: Księga Psalmów. Księga Pierwsza (Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych...). Nad Odrą 2009 nr 7/8 s. 72-73 (ze wstępem do Księgi Psalmów, s. 71...) szczegóły 
704.wiersz: Księga Psalmów (Pozorne szczęście grzesznika...). Nad Odrą 2009 nr 11/12 s. 69-72 (cd. wyboru tekstów...) szczegóły 
705.wiersz: Księga Syracha [fragm.:] Czcij lekarza.... Goniec Staszowski 1998 nr 4 s. 1  szczegóły 
706.wiersz: Pieśń nad Pieśniami (W przekładzie Jerzego Żuławskiego). Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 205-215  szczegóły 
707.wiersz: Psalm 114 (Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu...). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 7 s. 11  szczegóły 
708.wiersz: Psalm 137. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 8  szczegóły 
709.wiersz: Psalm 137 (Nad rzekami Babilonu...). Polonia Sacra 2000 nr 7 s. 135-136 (w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia...) szczegóły 
710.wiersz: Psalm 145 (Uwielbiam Cię, Boże, królu mój...). Jednota 1992 nr 10 s. 4  szczegóły 
711.wiersz: Psalm 29/30 (Chcę Cię wywyższać...). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 9-10, 18-19 (z komentarzem: Antoni Tronina: "Pieśń odnowionej świątyni": Ps 29/30, ...) szczegóły 
712.wiersz: Psalm 36. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 47/48 (2000/2001) z. 7 s. 275-276  szczegóły 
713.wiersz: Psalm 37. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 47/48 (2000/2001) z. 7 s. 273-275  szczegóły 
714.wiersz: Psalm I (Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych...). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 18-19 (tekst równoległy w jęz. polskim, ukraińskim, hebrajskim i ormiańskim...) szczegóły 
715.wiersz: Psalm IV (Bóg, mój sędzia usłyszał...). Filomata 1992 nr 407 s. 19 (z koment., s. 21...) szczegóły 
716.wiersz: Psalm V (Zechciej uslyszeć moje słowa, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 19-20 (z koment., s. 21...) szczegóły 
717.wiersz: Psalm VI (Lękam się sądu Twego, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 20-21 (z koment., s. 21...) szczegóły 
718.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 1. Zbrodnie Hasmoneuszy. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 67 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
719.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 10. Szczęście pobożnych. Z hymnów Salomona. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 46-47 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
720.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 11. Tęsknota za zbawieniem. Psalm Salomona. O oczekiwaniu. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 47-48 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
721.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 12. Prośba o ratunek przed oszczercami. Psalm Salomona. O języku bezbożnych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 48-49 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
722.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 13. Pieśń dziękczynna. Psalm Salomona. Pociecha sprawiedliwych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 49 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
723.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 14. Los pobożnych i grzeszników. Hymn Salomona. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 50 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
724.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 16. Dziękczynienie za ocknięcie ze snu grzechu. Hymn Salomona. Świętym ku wspomożeniu. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 52-53 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
725.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 17. Chwała Mesjasza. Psalm Salomona z pieśnią pochwalną dla króla. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 53-56 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
726.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 18. Mesjasz. Psalm Salomona. Jeszcze o Pomazańcu Pańskim. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 57 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
727.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 2. Hańba Jerozolimy i koniec Pompejusza. Psalm Salomona o Jerozolimie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 68-70 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
728.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 3. O sprawiedliwych i bezbożnych. Psalm Salomona o sprawiedliwych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 70-71 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
729.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 4 Obłudnicy w Wysokiej Radzie. Rozważanie Salomona o pochlebcach. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 71-73 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
730.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 5. Modlitwa o życiodajny deszcz. Psalm Salomona. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 73-74 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
731.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 6. Modlitwa pobożnego. Psalm Salomona. W ufności. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 74-75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
732.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 7. Prośba o pomoc. Psalm Salomona. O przemianę. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
733.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 8. Sprawiedliwy sąd nad Pompejuszem. Psalm Salomona. O zwycięstwie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75-78 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
734.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 9. Miłosierdzie Boże. Psalm Salomona. Ku napomnieniu. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 45-46 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
735.wiersz: Wszetko zanolego od czasu, a na ostatku od Boga. Zsziwk 1995 nr 2 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
736.proza: [Druga] II Księga Machabejska. Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 53-84 (z koment.: Stanisław Gądecki: Uwagi do nowego przekładu 1-2 Mch, s. 5-...) szczegóły 
737.proza: "Jestem Bóg Miłosierny". Fragment Księgi Szemot (34, 6-7) z komentarzem rabinów. Znak 2003 nr 3 s. 156-157 (Tł. komentarzy: Katarzyna Czerwińska, Joanna Czopnik, Ewa Gordon, Henr...) szczegóły 
738.proza: Księga Ezechiela. Nad Odrą 2008 nr 3/4 s. 69  szczegóły 
739.proza: Księga Ezechiela. Sąd i nowe życie 33,1-39,29. Nad Odrą 2008 nr 10 s. 71, 72  szczegóły 
740.proza: Księga Izajasza. Druga pieśń o słudze pańskim 49,1-6. Nad Odrą 2008 nr 12 s. 70  szczegóły 
741.proza: Księga Izajasza. O tym, co utrudnia nadejście zbawienia: 59,1-21. Nad Odrą 2008 nr 2 s. 58  szczegóły 
742.proza: Księga Izajasza. Pierwsza pieśń o słudze pańskim 42,1-9. Nad Odrą 2008 nr 12 s. 70  szczegóły 
743.proza: Księga Izajasza. Pierwszy Izajasz (Proto-Izajasz) albo Księga gróźb 1,1-39,8. Przestrogi dla Judy i Jerozolimy 1,1-12,6. Nad Odrą 2007 nr 11 s. 52; nr 12 s. 52  szczegóły 
744.proza: Księga Jeremiasza. Mowa świątynna: 26,1-19. Nad Odrą 2008 nr 2 s.57  szczegóły 
745.proza: Księga Jeremiasza. Wyrok na Jerozolimę i Judę 1,1-25,14. Nad Odrą 2008 nr 1 s. 60  szczegóły 
746.proza: Księga Ozeasza. O prześladowaniu proroków 9,7-9. Nad Odrą 2008 nr 11 s. 72-73  szczegóły 
747.proza: Księga Przysłów. Nad Odrą 2005 nr 1/3 s. 28-29  szczegóły 
748.proza: Księga Przysłów. Drugi Zbiór Przysłów Salomona. Nad Odrą 2007 nr 3/4 s. 51  szczegóły 
749.proza: Księga Przysłów. Pierwszy Zbiór Przysłów Salomona. Nad Odrą 2005 nr 11/12 s. 55  szczegóły 
750.proza: Księga Przysłów. Pierwszy Zbiór Przysłów Salomona. Nad Odrą 2006 nr 2 s. 27  szczegóły 
751.proza: Księga Psalmów (Lament nad gruzami Jerozolimy...). Nad Odrą 2010 nr 1/6 s. 90  szczegóły 
752.proza: Księga Rut. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 17-29 (wstęp i przypisy: Teresa Stanek: Księga Rut. Propozycja nowego przekła...) szczegóły 
753.proza: Księga Wyjścia. Na Synaju 19,1-20,26. Nad Odrą 2009 nr 5/6 s. 71-72  szczegóły 
754.proza: Księga Zachariasza. Obietnice i przestrogi 9,1-14,21. Nad Odrą 2008 nr 5/5 s. 64  szczegóły 
755.proza: [Pierwsza] I Księga Machabejska. Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 7-51 (z koment.: Stanisław Gądecki: Uwagi do nowego przekładu 1-2 Mch, s. 5-...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
756.artykuł: Romanik Henryk: Poezja biblijna między Jeremiaszem a Brandstaetterem. Latarnia Morska 2007 nr 1 s. 63-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
757.książka: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Stary Testament. 2006  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Niebezpieczne życie. Zadra 2006 nr 1 (26) s. 64 (z not. o autorce art....) szczegóły 
758.książka: Aitken Kenneth T.: Słownik hermeneutyki biblijnej. ([Księgi biblijne, szkoły i okresy w historii interpretacji; techniczne...) szczegóły 
759.książka: Aspekty biblijnego przesłania. Praca zbiorowa. Cz. 1. 2012 (Wprowadzenie. - Tomasz Jelonek: Chrystus arcykapłan na wieki. - Wojcie...) szczegóły 
760.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
761.książka: Atlas miejsc biblijnych.  szczegóły 
762.książka: Aycock D. Alan, Leach Edmund: Siostra Mojżesza. Strukturalistyczne interpretacje mitu biblijnego. 1999 (Edmund Leach: Wprowadzenie. * E. Leach: Antropologiczne podejścia do b...) szczegóły 
recenzja: Lipszyc Adam: Biblia i struktury. Midrasz 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
763.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
764.książka: Baldock John: Kobiety w Biblii.  szczegóły 
765.książka: Balthasar Hans Urs von: Teologia. Cz. 1. Stary Testament. 2010  szczegóły 
766.książka: Banaszek Andrzej: Prorocy powygnaniowi. 2003  szczegóły 
767.książka: Banaszek Andrzej: Prorocy przedwygnaniowi. 2003  szczegóły 
768.książka: Bardski Krzysztof: Lektyka Salomona. Biblia, symbol, interpretacja. 2011  szczegóły 
769.książka: Bardski Krzysztof: Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła. 2004  szczegóły 
770.książka: Bardski Krzysztof: Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie. 2007  szczegóły 
771.książka: Bardski Krzysztof: W kręgu symboli biblijnych.  szczegóły 
772.książka: Baumgartner Walter, Köhler Ludwig, Stamm Johann Jakob: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. T. 1: Słownik hebrajsko-polski.  szczegóły 
773.książka: Baumgartner Walter, Köhler Ludwig, Stamm Johann Jakob: Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu. T. 2: Słownik hebrajsko-polski. Słownik aramejsko-polski.  szczegóły 
774.książka: Bazyliński Stanisław: Wprowadzenie do studium Pisma Świętego. 2010  szczegóły 
775.książka: Beauchamp Paul: Pięćdziesiąt portretów biblijnych. 2001  szczegóły 
776.książka: Bednarz Michał, Łabuda Piotr: Poznając Biblię. Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego. Wykłady wygłoszone w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego.  szczegóły 
777.książka: Bednarz Michał: Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte. 1998 (Wstęp. * I. Biblia - księgą trudną. Dlaczego? 1. Biblia bestsellerem. ...) szczegóły 
778.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej. 1999  szczegóły 
779.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej.  szczegóły 
780.książka: Beretta Roberto, Broli Elisabetta: Jedenaście przykazań. Półprawdy i niedomówienia na temat Biblii. ([Praca popularyzatorska obalająca obiegowe przekonania nt. wydarzeń op...) szczegóły 
781.książka: Biblia - Ojcowie Kościoła. 2008  szczegóły 
782.książka: Biblia i jej kultura. Stary Testament. 2008 ([Z fragmentami tekstów biblijnych oraz tekstów starozytnych innych kul...) szczegóły 
783.książka: Biblia i kultura - dialog czy konflikt?. 2008 ([Materiały z sesji, Kraków, 12 XII 2007; zawiera m.in.:] Artur Sanecki...) szczegóły 
784.książka: Biblia. Księga nad księgami. Stary Testament, Nowy Testament.  szczegóły 
785.książka: Biblia o Odkupieniu. 2000 ([Zawiera m.in.:] Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. - Józef Kudasiewicz:...) szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2000 nr 2 s. 458-460  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33-34 (nota...) szczegóły 
786.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
787.książka: Biblijny i niebiblijny potop. 2003  szczegóły 
788.książka: Bińczyk Ewa: Socjologia wiedzy w Biblii. 2003 ([Biblia jako dokument historyczny dla analiz z obszaru socjologii wied...) szczegóły 
789.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 2000  szczegóły 
790.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1998 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
791.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1996 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 267 s. 19 (nota...) szczegóły 
792.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1995 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblijne who is who. Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 204 (notka...) szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Biblia, biblia nade wszystko. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 52  szczegóły 
793.książka: Bosak Pius Czesław: Kobiety w Biblii. Słownik-konkordancja. 1995 ([Zawiera podstawową wiedzę na temat 194 postaci kobiecych Starego i No...) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Więź 1996 nr 6 s. 187-191  szczegóły 
794.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
795.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
796.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 3: E-G.  szczegóły 
797.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 4: H-Je. 2007  szczegóły 
798.książka: Briks Piotr: Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej. 2004 ([Eschatologia i apokaliptyka w Starym Testamencie - podstawowe pojęcia...) szczegóły 
799.książka: Briks Piotr: Radość Boga w Starym Testamencie. 2000 (Przedmowa. Wprowadzenie. Rozdz. I. Zagadnienia leksykalne i gramatyczn...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 261-263  szczegóły 
800.książka: Browning W. R. F.: Słownik Biblii. 2005  szczegóły 
801.książka: Bruce F.F., Davids Peter H., Kaiser Walter C.: Trudne fragmenty Biblii.  szczegóły 
802.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
803.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1998  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 367-368 (nota...) szczegóły 
804.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. Wprowadzenie, teologia, egzegeza wybranych tekstów. 2008  szczegóły 
805.książka: Brzegowy Tadeusz: Pisma mądrościowe Starego Testamentu. 2007  szczegóły 
806.książka: Brzegowy Tadeusz: Pisma mądrościowe Starego Testamentu. 2003  szczegóły 
807.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 1]. 1994 ( ...) szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 219-221  szczegóły 
808.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 1. 1999  szczegóły 
809.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 2]. 1995  szczegóły 
810.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
811.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
812.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1994 ( ...) szczegóły 
813.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Wprowadzenie, egzegeza, teologia. Cz. 2. 2011  szczegóły 
814.książka: Brzegowy Tadeusz: Psalmy i inne pisma. 1997 ([Dotyczy Księgi Psalmów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad...) szczegóły 
815.książka: Calvocoressi Peter: Kto jest kim w Biblii. 1992 ([Kompedium o postaciach biblijnych (Stary i Nowy Testament) a także gr...) szczegóły 
recenzja: mok: Biblijna książka adresowa. Jednota 1993 nr 1 s. 19  szczegóły 
816.książka: Chronologia biblijna porównana z orientalną, żydowską i chrześcijańską. 2006  szczegóły 
817.książka: Chronologia Starego Testamentu. 2002  szczegóły 
818.książka: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia. 2003 (Przedmowa. * 1. Asyryjska diaspora Izraelitów: Asyryjska diaspora Izr...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 216-219  szczegóły 
819.książka: Chrostowski Waldemar: Bohaterowie wiary Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Bohaterowie wiary Starego Testamentu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 11 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 1993 nr 3 s. 152  szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Biblia żywa. Przegląd Powszechny 1993 nr 3 s. 507-509  szczegóły 
820.książka: Chrostowski Waldemar: Oblicza kryzysu w Biblii. 2004 ([Wybrane postaci Starego Testamentu w obliczu kryzysu]....) szczegóły 
821.książka: Chrostowski Waldemar: Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory. 1996 (Wprowadzenie. Cz. I. Motywy Edenu w Księdze Rodzaju. Rozdz. 1. Opowiad...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 s. 265-268  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Rocznik Orientalistyczny 2002 t. 54 z. 2 s. 195 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Na początku byl Eden. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 27  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Opowiadanie o Edenie. Przegląd Powszechny 1997 nr 4 s. 88-95  szczegóły 
822.książka: Czajkowski Marian: Biblia dziś odczytana. 1988  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 179-180  szczegóły 
823.książka: Czajkowski Michał: Egzystencjalna lektura Biblii. 1993 (Wstęp. I. Dlaczego lektura egzystencjalna? II. Od Deutero-Izajasza do ...) szczegóły 
recenzja: Gazeta Wyborcza 1994 nr 140 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
824.książka: Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
825.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
826.książka: Dahler Etienne: Święta i symbole. 1999 ([Zawiera rozdziały poświęcone świętom żydowskim obchodzonym w czasach ...) szczegóły 
recenzja: Kaczyńska Anna: Magazyn Literacki 2000 nr 5 s. 70 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 155-156 (not....) szczegóły 
827.książka: Dąbek Tomasz Maria: Imię Boże według Pisma Świętego. 2009  szczegóły 
828.książka: Dąbek Tomasz Maria: Pismo Święte o grzechu. 1997  szczegóły 
829.książka: De Capoa Chiara: Stary Testament. Postacie i epizody. 2007  szczegóły 
830.książka: Degl'Innocenti Martina, Marinone Stella: Biblia w historiach i obrazach.  szczegóły 
831.książka: Deiana Giovanni, Spreafico Ambrogio: Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej. 2001 (Cz. 1. Warszawa 2001, XX, 228 s. Cz. 2: Część praktyczna. Klucz do ćwi...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 191-194  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 235 (nota...) szczegóły 
832.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim. 1990  szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 273-278 (z odp.: Krystyna Długosz-Kurczabowa: Odpowiedź na recenzję; s. 278-279...) szczegóły 
833.książka: Dohmen Christoph, Stemberger Günter: Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu. 2008  szczegóły 
834.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
835.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii 2. Odliczanie. 2003 ([Próby odczytania Biblii jako zbioru kodów zawierających przepowiednie...) szczegóły 
recenzja: Antosz Katarzyna: Książki 2003 nr 8 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Nowe Książki 2003 nr 10 s. 14  szczegóły 
836.książka: Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź". Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę urodzin. 2001 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Banaszek: Teologizacja obrazu Judasza. - Krzy...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2004 t. 4 nr 1 s. 88-93  szczegóły 
837.książka: Duchowość Starego Testamentu. 2002 (Antonio Fanuli: Wprowadzenie. * Antonio Fanuli: Duchowość Starego Test...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 221 (nota...) szczegóły 
838.książka: Dziadosz Dariusz: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 - 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei re.  szczegóły 
recenzja: Lemański Janusz: "Wyrocznie Jahwe" kluczem do deuteronomistycznej historii królów. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 295-300  szczegóły 
recenzja: Załęski Jan: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 261-263  szczegóły 
839.książka: Eisenberg Josy: Kobieta w czasach Biblii. 1996 ([Dedykacja:] Lilianie i Leonowi Levy. * Cz. I. Miłuję was, rodziny.......) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobieta w Biblii - ujęcie żydowskie. Więź 1997 nr 2 s. 184-188  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1997 nr 5 s. 304-306  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
840.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
841.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
842.książka: Encyklopedia biblijna. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34-35 (nota...) szczegóły 
843.książka: Ethos and exegesis. 2007  szczegóły 
844.książka: Filipiak Marian: Aksjologiczne treści antropologii biblijnej. 1991  szczegóły 
845.książka: Filipiak Marian: Biblia jako tekst religijny i kulturowy. 1993 (Przedmowa. Wprowadzenie w lekturę Biblii [m.in. rodz.: Stary Testament...) szczegóły 
recenzja: Kowalik Barbara: Rozważania nad Biblią. Akcent 1995 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Stachowski Zbigniew: Przegląd Religioznawczy 1994 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
846.książka: Fleg Emond: Mojżesz w opowieściach mędrców. 1994 ([Literackie opracowanie i przetworzenie tekstów Talmudu dotyczących dz...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 221 (nota...) szczegóły 
847.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1996  szczegóły 
848.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1991  szczegóły 
recenzja: Załęski Jan: Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
849.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
850.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
851.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu. 1993  szczegóły 
852.książka: Gnilka Joachim: Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. 2005 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Tło historyczne: 1. Żydzi a chrześcijanie w A...) szczegóły 
853.książka: Gołębiewski Marian: Modlitwa w Starym Testamencie. 1996  szczegóły 
recenzja: Jankowski Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 1 s. 129-131  szczegóły 
854.książka: Gorzkowski Albert: Cóż stanie się, Panie, jeśli spytam? Studia i szkice o myśli i tradycji biblijnej.  szczegóły 
855.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
856.książka: Hałas Stanisław: Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni. 1999 ([Zawiera rozdziały:] 1. Pustynia jako miejsce i obraz kary Bożej. 2. P...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 159-160  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Studia Theologica Varsaviensia 2000 nr 1 s. 227-231  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
857.książka: Hanelt Tadeusz: Antologia postaci biblijnych. Stary Testament.  szczegóły 
858.książka: Hanelt Tadeusz: Dzieje Starego Testamentu w żywotach jego bohaterów.  szczegóły 
859.książka: Helminiak Daniel A.: Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności?. 2002  szczegóły 
recenzja: Hintz Marcin: Biblia a homoseksualizm. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 22 s. 54  szczegóły 
860.książka: Hergesel Tomasz: Rozumieć Biblię. 1992 ([T.] 1: Stary Testament - Jahwizm. Oprac. Ryszard Dudek. 1992, 567 s.,...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 102-103  szczegóły 
recenzja: Osuchowa Anna: Rozumieć Biblię. Katolik 1992 nr 40 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wśród książek. Gazeta Niedzielna 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
861.książka: Huber Robert V., Miller Stephen M.: Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego. ([Historia powstawania ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu ora...) szczegóły 
862.książka: Ilnicki Stanisław: Problemat "drogi" w Piśmie Świętym. Studium źródłowo-porównawcze. 2002 ([Rozprawa doktorska; zawiera rozdziały:] I. terminologia i teologia te...) szczegóły 
863.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
864.książka: Inkulturacja Biblii. 2007  szczegóły 
865.książka: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich. 1999 ([Zawiera:] Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Jan Paweł II, papież: Pr...) szczegóły 
866.książka: Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej. 2005  szczegóły 
867.książka: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. R. 1: 1995 nr 1/2. 1995 ([Zawiera recenzje, omówienia, notki bibliograficzne aktualnie wydawany...) szczegóły 
868.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
869.książka: Jan Paweł II : Komentarz do ksiąg Starego Testamentu. 2012  szczegóły 
870.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
871.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia przymierza. 1998  szczegóły 
872.książka: Jaruzelska Izabela: Własność w prawie biblijnym. 1992 ([dot. kodeksów prawnych Pięcioksięgu: Kodeks Przymierza (Księga Wyjści...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Biblia pod lupą socjologa. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Kwilecki Andrzej: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 264-266  szczegóły 
recenzja: Ożarowski Jakub: O prawie biblijnym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 15 s. 16 (nota...) szczegóły 
873.książka: Jasiński Andrzej S.: Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego. 1998  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 174  szczegóły 
874.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
875.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. Czy nauka sprzeciwia się Biblii?. 2005  szczegóły 
876.książka: Jelonek Tomasz: Biblia jako fenomen kulturowy. ([Kompendium wiedzy biblijnej w kontekście uwarunkowań kulturowych]....) szczegóły 
877.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1995  szczegóły 
878.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 2004  szczegóły 
879.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1991  szczegóły 
recenzja: E.G.: Nowe Książki 1992 nr 10 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 165-167  szczegóły 
880.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1987  szczegóły 
recenzja: Zaklukiewicz Tomasz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 151-152  szczegóły 
881.książka: Jelonek Tomasz: Czytając Stary Testament.  szczegóły 
882.książka: Jelonek Tomasz: Historia literacka Biblii.  szczegóły 
883.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 13: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. 2008 (Wprowadzenie. - Obraz dziesiąty: Wizja wysuszonych kości. Obraz jedena...) szczegóły 
884.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 14: Izajasz, Jeremiasz, deportacja. Medytacje przed Menorą. 2008 (Wprowadzenie. - Nawiązanie. Obraz dziewiętnasty: Prorok Izajasz zapowi...) szczegóły 
885.książka: Jelonek Tomasz: Kohelet i Syrach. Dwaj mędrcy Izraela. 1992  szczegóły 
886.książka: Jelonek Tomasz: Komputerowa polska bibliografia biblijna (Projekt organizacji). 1992  szczegóły 
887.książka: Jelonek Tomasz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 2006  szczegóły 
888.książka: Jelonek Tomasz: Kultura grecka a Stary Testament.  szczegóły 
889.książka: Jelonek Tomasz: Kultura perska a Biblia.  szczegóły 
890.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
891.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. 1992 ([T. I dot. Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia, t. 2 dot. Księgi Kapłański...) szczegóły 
892.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. [T. 3]. 1993 (T. 3. Kraków 1993, 74 s. [dot. Księgi Jozuego, Księgi Sędziów, Księgi ...) szczegóły 
893.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. [T. 4]. 1995 (T. 4. Kraków 1995, 74 s. [dot. obu Ksiąg Kronik, Księgi Ezdrasza, Księ...) szczegóły 
894.książka: Jelonek Tomasz: Prorocy Starego Testamentu. 2007  szczegóły 
895.książka: Jelonek Tomasz: Prorocy Starego Testamentu. 1993  szczegóły 
896.książka: Jelonek Tomasz: Syjon biblijny. 2010  szczegóły 
897.książka: Jelonek Tomasz: Wędrówki biblijne. 2004 ([Główne wydarzenia Starego Testamentu przez pryzmat wędrówek indywidua...) szczegóły 
recenzja: Wolak Jerzy: Książki 2004 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
898.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do lektury Biblii. 2007  szczegóły 
899.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie w świat Biblii. 1992  szczegóły 
900.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie w świat Biblii. 1992  szczegóły 
901.książka: Jelonek Tomasz: Wyjątkowa Księga ludzkości. 1999 ([M.in. zawiera rozdziały:] Od kroniki do fikcji literackiej (Gatunki l...) szczegóły 
902.książka: Jeziernicki Andrzej: Pastor i starsi zboru w świetle Starego i Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
903.książka: Jędrzejewski Sylwester: Biblia i judaizm. 2007 (Wprowadzenie. - Juaistyczne tło interpretacji Biblii. - Judaizm helleń...) szczegóły 
904.książka: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia. XXXII Tydzień Biblijny, Lublin (KUL) 29-30.11.2004. 2005  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
905.książka: Johnston Philip S.: Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej. 2010  szczegóły 
recenzja: Baran Grzegorz M.: Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2012 t. 3 s. 157-164  szczegóły 
906.książka: Jurczyński Jacek: Obietnice Boga w snach w ramach objawienia biblijnego. 2001  szczegóły 
907.książka: Kamieńska Anna: Na progu słowa. Siedem wykładów o poezji i Biblii. 2004 ([Wykłady wygłoszone w ramach konserwatorium "Z doświadczeń i przemyśle...) szczegóły 
908.książka: Kamieńska Anna: Twarze księgi. 1990  szczegóły 
recenzja: (s): Twarze księgi. Słowo Powszechne 1990 nr 214 s. 4  szczegóły 
909.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
910.książka: Kamykowski Łukasz: Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań. 2008  szczegóły 
911.książka: Kasiłowski Piotr, Kot Tomasz, Sieg Franciszek, Sulowski Julian: Studies on the Bible. To commemorate 400th anniversary of the publication of Jakub Wujek's translation of the Bible 1599-1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Franciszek Sieg: Jakub Wujek - life and work from a p...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 36 (nota...) szczegóły 
912.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
913.książka: Keller Werner: Śladami Biblii. Stary Testament w świetle badań naukowych. 1998  szczegóły 
914.książka: Kluczyński Andrzej: "Książę Pokoju" (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu. 2012  szczegóły 
915.książka: Kładoczny Piotr: Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy. Na tle innych gatunków profetycznych. 2004 ([M.in. nt. ksiąg prorockich w Biblii opisanych z punktu widzenia lingw...) szczegóły 
916.książka: Kodell Jerome: Klucz do Pisma Świętego. Katolicki podręcznik do studiowania Pisma Świętego. 2003 ([Zbiór podstawowych informacji nt. Biblii, zawiera m.in. hasła słownik...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 67-68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 236-237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 68  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 68-69  szczegóły 
917.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
918.książka: Komornicka Anna Maria: Słownik zwrotów i aluzji biblijnych. 1994 ([Zawiera 118 haseł - powiedzeń, epitetów, fraz, przysłów z literatury ...) szczegóły 
recenzja: A.W.Ł.: Ciemności egipskie i hiobowe wieści. Powściągliwość i Praca 1994 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
recenzja: Bąkowicz Stanisław: Biblijne korzenie. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 352-356  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Perużyńska Iwona: Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 16 a s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Robert K.: Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 146-148  szczegóły 
919.książka: Konkordancja biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu nowego przekładu z języków hebrajskiego i greckiego. 1995  szczegóły 
920.książka: Kościelniak Krzysztof: Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. 2002 ([M.in. analiza nazw odnoszących się do demonów w Starym i Nowym Testam...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
921.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
922.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jednota 1989 nr 10 s. 41-42  szczegóły 
923.książka: Krzyżaniak Beata: Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone. 2004 ([Pozareligijny nurt badań nad Biblią - antropologiczna egzegeza Pisma ...) szczegóły 
924.książka: Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 1. Dziejopisarstwo izraelskie. Księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów. 2006  szczegóły 
925.książka: Księgi historyczne Starego Testamentu. Cz. 2. Dziejopisarstwo okresu judaistycznego. Księgi: Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Machabejskie, opowiadania historyczne. 2007  szczegóły 
926.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
927.książka: LaCocque Andre, Ricoeur Paul: Myśleć biblijnie. 2003 ([Połączenie analizy egzegetycznej Andre Lacocque'a oraz hermeneutyczne...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 158 (nota...) szczegóły 
recenzja: Makowski Jarosław: Na przecięciu. Między filozofią a teologią: inspiracje religijne Paula Ricoeura. Tygodnik Powszechny 2003 nr 17 s. 21  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
928.książka: Langbein Walter-Joerg: Tajemnice Biblii. 2000  szczegóły 
929.książka: Langbein Walter-Jörg: Leksykon biblijnych pomyłek. 2004 ([Nowe ujęcie problematycznych zagadnień, faktów, postaci związanych z ...) szczegóły 
930.książka: Langkammer Hugolin: Historia czasów Starego i Nowego Testamentu. 2007  szczegóły 
931.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1993  szczegóły 
932.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1995  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 147-148  szczegóły 
933.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 2001  szczegóły 
934.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1990  szczegóły 
935.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1989  szczegóły 
936.książka: Langkammer Hugolin: Stary Testament odczytany na nowo. Wprowadzenie, treść teologiczna, etos. 1992 (Przedmowa. - Cz. I: Wprowadzenie metodologiczne do Starego Testamentu....) szczegóły 
937.książka: Langkammer Hugolin: Stary Testament odczytany na nowo. Wprowadzenie, treść teologiczna, etos. 1994  szczegóły 
938.książka: Langley Myrtle: Biblia. 1998  szczegóły 
939.książka: Laskowski Łukasz: Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii.  szczegóły 
940.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
941.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
942.książka: Leksykon biblijny. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
943.książka: Lemański Janusz: "Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu" (2 Krl 5,8b) Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. T. 1 Profetyzm przedklasyczny, Prorocy więksi. 2011  szczegóły 
944.książka: Lemański Janusz: "Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie. 2004 ([Motyw śmierci i zmartwychwstania w Starym Testamencie, także temat pr...) szczegóły 
945.książka: Lemański Janusz: "Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli". (Am 5,14a) Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. T. 2 Dwunastu proroków mniejszych, Księga Barucha, List Jeremiasza. 2012  szczegóły 
946.książka: Lis Marek: Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 140 (nota...) szczegóły 
947.książka: Longman III Tremper, Ryken Leland, Wilhoit James C.: Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym. 2003  szczegóły 
948.książka: Lubac Henri de: Pismo Święte w tradycji Kościoła. 2008 ([Historia interpretacji Pisma Świętego w historii Kościoła, dot. m.in....) szczegóły 
949.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli biblijnych. 1989  szczegóły 
950.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
951.książka: Łach Józef: Stary Testament o swoich największych postaciach. 2002 (Wprowadzenie. * 1. Co to jest Biblia, czyli Pismo Święte. 2. W jaki sp...) szczegóły 
952.książka: MacDonald William: Komentarz biblijny do Starego Testamentu. 2006  szczegóły 
953.książka: Maggioni Bruno: Nadzieja odnaleziona. Postacie Starego Testamentu. 2. Od wygnania do mędrców Izraela. 2005  szczegóły 
954.książka: Maggioni Bruno: Trudna wiara. Postacie Starego Testamentu. 1. Od patriarchów do niewoli babilońskiej. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
955.książka: Maier Gerhard, Rienecker Fritz: Leksykon biblijny.  szczegóły 
956.książka: Maier Johann: Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie Drugiej Świątyni. 2002  szczegóły 
957.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1994 ([Autorzy haseł:] Klaus Noot, Heinz Obermayer, Kurt Speidel, Gerhard Zi...) szczegóły 
958.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1995  szczegóły 
959.książka: Małecki Zdzisław: Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu. 2009  szczegóły 
960.książka: Masini Mario: Wprowadzenie do "lectio divina". Teologia, metoda, duchowość, praktyka. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
961.książka: Matysiak Bogdan Wiktor: Historia hebrajskiego tekstu Starego Testamentu. 2008  szczegóły 
962.książka: Mądrość starotestamentowego Izraela. Przysłowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Księga Mądrości. 1999 (Janusz Frankowski: Słowo wstępne. * Stanisław Potocki: Mądrość na Star...) szczegóły 
recenzja: Pisarek Stanisław: Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 297-299  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 368-370  szczegóły 
963.książka: McLeish Kenneth: Opowieści i legendy biblijne. 1994 ([Prezentacja wątków biblijnych ze wskazaniem na odniesienia historyczn...) szczegóły 
recenzja: Hoffmann Henryk: Biblia w pigułce. Nomos 1996 nr 12/13 (1995/1996) s. 182-186  szczegóły 
omówienie: Bugajczyk Robert: Trybuna 1995 nr 17 s. 15 (nota...) szczegóły 
964.książka: Meynet Roland: Język przypowieści biblijnych. 2005  szczegóły 
965.książka: Meynet Roland: Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej. 2001  szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Terminus 2002 z. 2 s. 89-95  szczegóły 
recenzja: Pikor Wojciech: Retoryka semicka. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 285-292  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 225-226  szczegóły 
966.książka: Miejsca biblijne.  szczegóły 
967.książka: Między Biblią a kulturą. Praca zbiorowa. 1. 2011  szczegóły 
968.książka: Między Biblią a kulturą. Praca zbiorowa. 2. 2011  szczegóły 
969.książka: Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postaci i motywy biblijne. 2006  szczegóły 
970.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
971.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. 1995 ([Tytuł na okładce:] Fascynujące odkrycia biblijne w nowym świetle....) szczegóły 
972.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. Odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na Biblię. 2000  szczegóły 
973.książka: Moeller Lennart: Exodus. Śladami wydarzeń biblijnych. 2002  szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2003 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 12 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Zapomniany Testament. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. B  szczegóły 
974.książka: Montagu Jeremy: Instrumenty muzyczne Biblii. 2006 ([Filologiczno-muzykologiczne studium instrumentów wzmiankowanych w kol...) szczegóły 
975.książka: Moralność objawiona w Biblii. 2011  szczegóły 
976.książka: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3, 14-18; 2 Mch 2, 1-8). 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
977.książka: Mrozek Andrzej, Szczepanowicz Barbara: Atlas zwierząt biblijnych. Miejsce w Biblii i symbolika. 2007  szczegóły 
978.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
979.książka: Musgrove Peggy: Kobiety w Biblii. 1990  szczegóły 
recenzja: Kopaczewski Michał: Tajemnicze oblicze kobiety. Scriptores Scholarum 1999 nr 1 s. 144-145  szczegóły 
980.książka: Münnich Maciej M.: Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich. 2004 ([Motyw choroby w Biblii - choroby i ich sprawcy - Jahwe oraz inne isto...) szczegóły 
recenzja: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 183-187  szczegóły 
981.książka: Nawrot Janusz: Przyjaźń w "Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie. 2004 ([Przyjaźń u Arystotelesa i w Biblii - analiza porównawcza]....) szczegóły 
982.książka: Niesiołowski-Spano Łukasz: Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych. 2012 ([Wpływ Filistynów na Hebrajczyków i Biblię]....) szczegóły 
983.książka: Niesiołowski-Spano Łukasz: The origin myths of holy places in the Old Testament. A study of aetiological narratives. 2007  szczegóły 
984.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
985.książka: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka. 1999 ([Zawiera m. in.:] Od Redakcji. - Słowo J.E. Biskupa Tarnowskiego ks. b...) szczegóły 
recenzja: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 104  szczegóły 
986.książka: O'Donnell Kevin: Kieszonkowy przewodnik po Biblii.  szczegóły 
987.książka: Ohler Annemarie: Macierzyństwo w Biblii. 1995  szczegóły 
988.książka: Ohler Annemarie: Postacie kobiet w Biblii. 1996  szczegóły 
989.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: A guide to Polish biblical research. The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 137-144 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
990.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. T. 3. 2000-2009 = Bibliography of Polish Bible studies. Vol. 3. 2000-2009. 2010  szczegóły 
991.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. T. 4. 2000-2009 = Bibliography of Polish Bible studies. Vol. 4. 2000-2009. 2010  szczegóły 
992.książka: Ostański Piotr: Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne. 2007  szczegóły 
993.książka: Oto idę. Księga pamiątkowa dla biskupa profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin. 2005  szczegóły 
994.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego.  szczegóły 
995.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego. 1999  szczegóły 
996.książka: Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118, 14). Prace dedykowane księdzu profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin. 2006  szczegóły 
997.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
998.książka: Perego Giacomo: Przewodnik po świecie Biblii. Pismo Święte, geografia, archeologia i teologia w konfrontacji ze sobą. 2001 ([Atlas biblijny; świat Biblii w kontekście innych nauk - geografii, hi...) szczegóły 
999.książka: Perzyński Andrzej: L'uomo dell'alleanza. Antropologia biblica. Vol. 1. 2012  szczegóły 
1000.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
1001.książka: Peter Michał: Prehistoria biblijna = Praehistoria biblica. 1994 (Wstęp. 1. Dwa opowiadania o stworzeniu świata i człowieka. A. Młodsze ...) szczegóły 
1002.książka: Peter Michał: Wykład Pisma świętego Starego Testamentu. 2005  szczegóły 
1003.książka: Pick Józef: W świecie Biblii - flora. Niemi świadkowie chwały Boga. Leksykon roślin w Biblii. 1998 ([Encyklopedyczne omówienie roślin Ziemi Świętej w kontekście nauczania...) szczegóły 
1004.książka: Piela Marek: Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu.  szczegóły 
1005.książka: Pieśni Izraela: Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje. 1990 (T. 7: Pieśni Izraela: Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje. Warszaw...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia wciąż odkrywana. Życie Katolickie 1990 nr 2 s. 109-111  szczegóły 
1006.książka: Pikor Wojciech: Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii.  szczegóły 
1007.książka: Pindel Roman: Kapłaństwo w Biblii. 1992 (Rozdz. I. Kapłaństwo Starego Przymierza. 1. Genealogia urzędu kapłańsk...) szczegóły 
1008.książka: Pismo Święte w obrazach. Dzieje Starego i Nowego Testamentu. ([Streszczenie Pisma Świętego z ilustracjami]....) szczegóły 
1009.książka: Polok Bernard: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu. 1999  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 214-220  szczegóły 
1010.książka: Potocki Stanisław: Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu. 2007  szczegóły 
1011.książka: Potocki Stanisław: Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentuj. 1993 (Słowo wstępne. - I. Drogi mądrości: Księga Przysłów. II. Tajemnica cie...) szczegóły 
recenzja: Garbarz Andrzej: Resovia Sacra 1995 nr 1 (1994) s. 241-242  szczegóły 
1012.książka: Poznając Biblię. [Cz. 2]. Wokół Biblii, Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu, Ewangelie.  szczegóły 
1013.książka: Poznając Biblię. [Cz. 3]. Wokół Biblii, Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu, Dzieje Apostolskie, Listy, Apokalipsa.  szczegóły 
1014.książka: Poznając Biblię. [Cz. 6]. Bohaterowie Biblii. Pięcioksiąg, księgi historyczne i mądrościowe, Ewangelie dzieciństwa, w kręgu Pawła Apostoła.  szczegóły 
1015.książka: Poznając Biblię. [Cz. 7]. Bohaterowie Biblii. Księgi prorockie, Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa św. Jana.  szczegóły 
1016.książka: Prado Flores Jose H.: Mojżesz. Poza pustynię. 1994  szczegóły 
1017.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1995  szczegóły 
1018.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1999  szczegóły 
1019.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1994  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Praktyczny słownik biblijny. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15 (nota...) szczegóły 
1020.książka: Prorok potężny czynem i słowem. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin. 1997 ([M.in. zawiera rozprawy:] Marzena Prusaczyk: Zagadnienia literackie pe...) szczegóły 
recenzja: Ordon Hubert: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 1 s. 184-185  szczegóły 
1021.książka: "Przekonywał ich o Chrystusie". Paweł - apostoł i wojownik Chrystusa. 2008 ([Materiały z sesji nauk., 11 czerwca 2008, Kraków; zawiera m.in.:] Art...) szczegóły 
1022.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
1023.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
1024.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
1025.książka: Przewodnik po Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 8 s. 507  szczegóły 
1026.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
1027.książka: Pytel Jan Kanty: Gościnność w Biblii (Studium źródłowo-porównawcze). 1990 (Rozdz. 1: Gościnność w Starym Testamencie. Rozdz. 2: Gościnność w świe...) szczegóły 
1028.książka: Rad Gerhard von: Teologia Starego Testamentu. 1986  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Więź 1989 nr 7/8 s. 192-194  szczegóły 
1029.książka: Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii. 2011  szczegóły 
1030.książka: Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii. 2011  szczegóły 
1031.książka: Ravasi Gianfranco: Biblia jest dla ciebie. Mały kurs teologii biblijnej. ([Słownik biblijny]....) szczegóły 
1032.książka: Ravasi Gianfranco: Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii.  szczegóły 
1033.książka: Ravasi Gianfranco: Góry Boga. Tajemnica gór w słowie i obrazie. 2002 ([Góry i wzgórza występujące w tekstach biblijnych ilustrowane fotograf...) szczegóły 
1034.książka: Ravasi Gianfranco: Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce. 2003 ([Dekalog w malarstwie, filmie i literaturze]....) szczegóły 
1035.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
1036.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Odkrywanie korzeni. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
1037.książka: Rohl David M.: Faraonowie i królowie. Próba czasu. T. 1: Biblia - od mitu do historii. 1996 ([Próba zweryfikowania dziejów Izraelitów opisanych w Starym Testamenci...) szczegóły 
1038.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblia łatwiejsza do czytania. 2010  szczegóły 
1039.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblia łatwiejsza do czytania. 2011  szczegóły 
1040.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblijna teologia przyrody. 1999  szczegóły 
1041.książka: Romaniuk Kazimierz: Błogosławieństwo czy przekleństwo? Praca w Piśmie Świętym. 1997  szczegóły 
1042.książka: Romaniuk Kazimierz: Lectio divina. Ascetyczna lektura Biblii. 1994 (Wstęp. Cz. I: Teoria ascetycznej lektury Pisma św. 1. Czym nie jest i ...) szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
1044.książka: Romaniuk Kazimierz: Powołanie w Biblii. 1989  szczegóły 
1045.książka: Rosenblatt Naomi H.: Tajemnice biblijnych kobiet. Ponadczasowe opowieści o miłości, pożądaniu i tęsknocie. 2006  szczegóły 
1046.książka: Rosik Mariusz: "W Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (1 Kor 15,22b). Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za zmartwychwstaniem (1 Kor 15,12-58). 2010  szczegóły 
1047.książka: Rozumienie Biblii. 2006 ([Zawiera m.in.:] Roman Bogacz: Rola poznannia Anatolii w zrozumieniu p...) szczegóły 
1048.książka: Rumianek Ryszard: Prorocy okresu niewoli babilońskiej. 2004  szczegóły 
1049.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1997  szczegóły 
1050.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1995  szczegóły 
1051.książka: Sanecki Artur: Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej.  szczegóły 
1052.książka: Satinover Jeffrey: Kod Biblii. Ukryta prawda. 1999  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 370-373  szczegóły 
1053.książka: Sayes Jose Antonio: Szatan. Rzeczywistość czy mit?. 2003 ([Postać szatana w tekstach Starego i Nowego Testamentu, także o obecno...) szczegóły 
1054.książka: Schreiner Josef: Teologia Starego Testamentu. 1999  szczegóły 
1055.książka: Sellier Philippe: Biblia w kulturze Zachodu. 2012  szczegóły 
1056.książka: Sierla Stanisław: 100 haseł. Przysłowia i powiedzenia z Pisma Świętego. 2006 ([Wybór cytatów biblijnych z komentarzami]....) szczegóły 
1057.książka: Slawik Jakub: Egzegeza Starego Testamentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych. Z dwoma dodatkami: Historia tekstu Starego Testamentu, Wyjaśnienie skrótów świadectw tekstowych używanych w Biblia Hebraica Stuttgartensia opracowanymi przez Andrzeja P. Kluczyńskiego. ([Podręcznik stanowiący wprowadzenie do samodzielnej egzegezy Biblii we...) szczegóły 
1058.książka: Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. 1990  szczegóły 
recenzja: Matywiecki Piotr: Słownik biblijnej kultury. Powściągliwość i Praca 1991 nr 4 s. 17  szczegóły 
1059.książka: Słownik tła Biblii.  szczegóły 
1060.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1997  szczegóły 
1061.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1996 (Zawiera informacje o osobach, miejscach, wydarzeniach, ideach, instytu...) szczegóły 
1062.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1999  szczegóły 
1063.książka: "Słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego. 2011  szczegóły 
1064.książka: Solak Elżbieta: Nowobułgarska Biblia i jej język. 1997 (Wstęp. - I. Plebejskość i arystokracja ducha, czyli krótka historia bu...) szczegóły 
1065.książka: Stabryła Wojciech Maciej: Któż taki jak JHWH? Analiza porównawcza tekstów Wj 15 i Ps 77.  szczegóły 
1066.książka: Stachowiak Lech: Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. 1996  szczegóły 
1067.książka: Stachowiak Lech: Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. 1994  szczegóły 
1068.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 167  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Homo Dei 1990 nr 1/2 s. 131  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 172  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 68-69 (nota...) szczegóły 
recenzja: Treter Edward: Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
recenzja: Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
1069.książka: Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian.  szczegóły 
1070.książka: Steinmann Werner: ABC Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
1071.książka: Strand Robert J.: Gotowe na wszystko. Kobiety Starego Testamentu.  szczegóły 
1072.książka: Studium scripturae anima theologiae. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi. 1990 (m.in. zawiera rozdziały:] Antoni Długosz Kerygmatyczne znaczenie staro...) szczegóły 
1073.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1990 (I. Mądrość sąsiadów Izraela (Egipcjanie, Mezopotamczycy, Fenicjanie). ...) szczegóły 
1074.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1997  szczegóły 
1075.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mojżesz i jego religia. 1996  szczegóły 
1076.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza. 1992  szczegóły 
1077.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Patriarchowie Izraela i ich religia. 1995  szczegóły 
1078.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1995  szczegóły 
1079.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1999 (Przedmowa. * I. Wiadomości wstępne. 1. Istotne cechy osobowości prorok...) szczegóły 
1080.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1994  szczegóły 
1081.książka: Synowiec Juliusz St.: Gatunki literackie w Starym Testamencie. (Wprowadzenie. - 1. Pieśń: Cechy poezji starotestamentowej. Psalmy. Inn...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234-235 (nota...) szczegóły 
1082.książka: Synowiec Juliusz St.: Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do ksiąg Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich. 1998  szczegóły 
1083.książka: Synowiec Juliusz St.: Prawda Pisma Świętego. 2001 (1. Izraelskie pojęcie prawdy. 2. Religijny charakter prawdy w Biblii. ...) szczegóły 
recenzja: Skóra Teresa: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 206-210  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
1084.książka: Szarlej Beata: Epifanie biblijne. 2002 (Wstęp. * Rozważania terminologiczne. Bóg i człowiek - "szanse spotkani...) szczegóły 
1085.książka: Szatan w religii i kulturze. 2008 ([Zawiera m.in.:] Eugeniusz Sakowicz: Judaizm, chrześcijaństwo, islam o...) szczegóły 
1086.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
1087.książka: Szczepanowicz Barbara: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika. 2003 ([Atlas botaniczny z opisem]....) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 81  szczegóły 
recenzja: Lektor: Pod sykomorą. Tygodnik Powszechny 2003 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 174 (nota...) szczegóły 
1088.książka: Szczepanowicz Barbara: Moda w Biblii. Odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oraz kosmetyki i ozdoby.  szczegóły 
1089.książka: Szmajdziński Mariusz: "Ogień pożerający" ('akal + 'eš) w Zbiorze Dwunastu Proroków.  szczegóły 
1090.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
1091.książka: Szwarc Urszula: Przesłanie. Rdz 49 i Pwt 33. Studium literacko-egzegetyczno-historyczne. Rozprawa habilitacyjna. 1997  szczegóły 
1092.książka: Śnieciński Marek: Od Ewy do Marii Magdaleny. Szkice o kobietach w Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 249-250  szczegóły 
1093.książka: Świat Biblii. 2001 (Andre Lemaire: Wstęp. * [Zawiera wybór artykułów z czasopisma Le mo...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Odkrywanie źródeł Biblii. Aneks Trybuny 2001 nr 162 s. E  szczegóły 
recenzja: EI: Klejnot literatury światowej. Nasz Dziennik 2001 nr 196 s. 7  szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 100 (nota...) szczegóły 
recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Biblia i archeologia. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: (PH): Książki 2001 nr 12 s. 47-48 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Między archeologią a Biblią. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 64  szczegóły 
1094.książka: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny. 2005 ([Zawiera artykuły publ. na łamach czasopism w l. 1997-2004]....) szczegóły 
1095.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
1096.książka: Świderkówna Anna: Biblia w świecie greckim. 1996  szczegóły 
1097.książka: Świderkówna Anna: Biblijny i niebiblijny potop. 1992 (Wstęp. - 1. Przyczyny potopu [Księga Rodzaju 6, 5-8, 6. 9-13]. 2. Pole...) szczegóły 
1098.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1999  szczegóły 
1099.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 2003  szczegóły 
1100.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1992 (Księga ksiąg. Święty Bóg i nieświęci ludzie. Autorzy ludzcy w Biblii. ...) szczegóły 
1101.książka: Świderkówna Anna: Na początku Bóg stworzył.... 2002  szczegóły 
1102.książka: Świderkówna Anna: Na początku Bóg stworzył.... 1992 (Księga początków [Pięcioksiąg Mojżeszowy]. O czym mówi autor? Mity pog...) szczegóły 
1103.książka: Świderkówna Anna: Od bogów pogańskich do Boga żywego. 2007  szczegóły 
1104.książka: Świderkówna Anna: Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB. 2004 ([Pojmowanie bóstwa, istota boskości w rozumieniu Plutarcha i Epikteta ...) szczegóły 
1105.książka: Świderkówna Anna: Prawie wszystko o Biblii. 2002 ([Zawiera:] Wprowadzenie. Co to jest Biblia? Historia świata, w którym ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Edukacja biblijna. Plus Minus 2003 nr 3 s. A12  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Biblia prawie dla wszystkich. Polityka 2003 nr 8 s. 57  szczegóły 
1106.książka: Świderkówna Anna: Prorocy. 2003  szczegóły 
1107.książka: Świderkówna Anna: Prorocy. 1993  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 303 (nota...) szczegóły 
1108.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
1109.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2004  szczegóły 
1110.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2000  szczegóły 
1111.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1997  szczegóły 
1112.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1996  szczegóły 
recenzja: Kledzik Maciej: Ewa nie z żebra?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 95 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
1113.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Jan Andrzej: Anna Świderkówna - "Rozmowy o Biblii". W drodze 1995 nr 11 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1995 nr 36 s. 12, 13  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Agnostyk i Biblia. Res Humana 1995 nr 6 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Rozmowy o Biblii - Anna Świderkówna. Gazeta Niedzielna 1995 nr 50 s. 8  szczegóły 
1114.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1994 (Dlaczego "Rozmowy o Biblii?" Biblijne nieporozumienia i trudności. Świ...) szczegóły 
recenzja: Bator Dorota: Książki, które trzeba przeczytać. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Błogosławiona wiedza. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 140-147  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Ciekawe i mądre rozmowy. Polonistyka 1995 nr 7 s. 503-505  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Jak czytać Pismo Święte?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 2 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Biblii. Więź 1995 nr 6 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Spotkanie z Biblią. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 14 s. 5  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Porozmawiajmy o Biblii. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 27 s. 21  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (34) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 14  szczegóły 
recenzja: Niedzielska Alina: Przechadzka po stuleciach. Twój Styl 1995 nr 4 s. 121 (not....) szczegóły 
recenzja: Pacholski Arkadiusz: Spór o odczytanie Biblii. Arkusz 1995 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Pethe Aleksandra: Porozmawiajmy o... Biblii - czyli jakie korzyści może przynieść poloniście lektura książki Anny Świderkówny. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 109-113  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szlaga Jan: "Rozmowy o Biblii". Tygodnik Powszechny 1995 nr 17 s. 10  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Rozmowa o "Rozmowach o Biblii". Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 2-6 (wywiad z autorką książki; rozm. Łukasz Starowieyski i Ewa Wipszycka...) szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: "Rozmowy o Biblii". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 219 s. 3 (wywiad z autorką książki; rozm. Marian Bernys i Krzysztof Siwek...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Biblijny bestseller. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 135-140  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 24 s. 19  szczegóły 
1115.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2001  szczegóły 
1116.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2003  szczegóły 
1117.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu. 2009 ([Dot. okresu powygnaniowego - koniec VI w. p.n.e. do panowania Heroda ...) szczegóły 
1118.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści. 2006 (Józef i jego bracia. Rut. Tobit i Tobiasz. Wiara Judyty. Estera, persk...) szczegóły 
1119.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy. 2009  szczegóły 
1120.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 2000  szczegóły 
1121.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 2001  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: O nowym tomie "Rozmów o Biblii". x 2002 (wywiad, rozm. Anna Jarmusiewicz; w ks.: Anna Jarmusiewicz: Chrześcijań...) szczegóły 
1122.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 1996  szczegóły 
recenzja: Bator Dorota: Książki, które trzeba przeczytać. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wprowadzenie do Pisma. Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 13  szczegóły 
recenzja: Hen Józef: Józef Hen: cudowne studium o Biblii. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 3  szczegóły 
recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Dotrzeć do sensu słowa. Plus Minus 1997 nr 13 s. 3 (wywiad głównie nt. własnej książki "Rozmów o Biblii ciąg dalszy"; rozm...) szczegóły 
recenzja: (Temi): Od Cyrusa do Heroda. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 246 s. 16  szczegóły 
1123.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 1998  szczegóły 
1124.książka: Świderkówna Anna: Sekrety Biblii. 2012  szczegóły 
1125.książka: Święcicka-Wystrychowska Paulina: Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne. 2012  szczegóły 
1126.książka: Święcicki Andrzej: Mojżesz myśliciel. 2003  szczegóły 
1127.książka: Tablice biblijne. Chrześcijańskie tablice encyklopedyczne. T. 1.  szczegóły 
1128.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
1129.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 1. Teologia Pięcioksięgu. 2011  szczegóły 
1130.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 2. Księgi historyczne. 2011  szczegóły 
1131.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 3. Księgi mądrościowe. 2011  szczegóły 
1132.książka: Teologia Starego Testamentu. T. 4. Księgi Prorockie. 2011  szczegóły 
1133.książka: Thyen Johann-Dietrich: Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji. 2002 (Wprowadzenie. * [Zawiera porównania opowiadań, opowieści i motywów Bib...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 324 (nota...) szczegóły 
1134.książka: Tischner Józef: Wokół Biblii. 2005 ([Zapis rozmów nagranych w l. 1994-97 dla Telewizji Polskiej w Katowica...) szczegóły 
1135.książka: Tomal Maciej: Język hebrajski biblijny. 2008  szczegóły 
1136.książka: Tomal Maciej: Język hebrajski biblijny. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 235 (nota...) szczegóły 
1137.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
1138.książka: Tronina Antoni: Bóg przybywa ze Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela. Rozprawa habilitacyjna. 1989 ([Zawiera rozdziały:] I. Tło kulturowe i literackie biblijnych teofanii...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 271-272  szczegóły 
1139.książka: Tronina Antoni: Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 155 (not....) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
1140.książka: Tronina Antoni: Tajemnica Słowa. Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego.  szczegóły 
1141.książka: Tułodziecki Stanisław: Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie. 1992  szczegóły 
1142.książka: Turkiel Jan: Stworzenie człowieka przez Boga jako motyw życia etycznego w księgach mądrościowych Starego Testamentu. 2003 ([Analiza fragmentów tekstów biblijnych]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 235 (nota...) szczegóły 
1143.książka: Ty, Panie, jesteś Naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu. Praca zbiorowa. 1999 ([Zawiera:] Roman Bartnicki: Słowo wstępne. - Franciszek Mickiewicz, Ju...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 36  szczegóły 
1144.książka: Tyloch Witold: Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice z krytyki biblijnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Ożarowski Jakub: Trzecie wydanie książki prof. Tylocha. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 19 (not....) szczegóły 
1145.książka: Tyloch Witold: Judaizm. 1987  szczegóły 
recenzja: Dębski Andrzej: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Rabbi Dow Marmur : Polin 1990 t. 5 s. 479-481  szczegóły 
1146.książka: U źródeł mądrości. 1997 ([Zbiór artykułów z okazji 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Ks. P...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 228  szczegóły 
1147.książka: Uglorz Manfred: Jahwe - Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
1148.książka: Vagaggini Cipriano: Teologia, pluralizm teologiczny. 2005 ([Problematyka metodologii badań teologicznych w aspekcie historycznym ...) szczegóły 
1149.książka: Vaux Roland de: Instytucje Starego Testamentu. 2004 (T. 1: Nomadyzm i jego pozostałości, instytucje rodzinne, instytucje cy...) szczegóły 
1150.książka: Veritas cum caritate - intellegentia cum amore. 2011 (Część I: Wiara szukająca zrozumienia: Enrico dal Cocolo: L'interpreta...) szczegóły 
1151.książka: Walewski Piotr: Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty. ([System zasad cytowania tekstów źódłowych, czasopism i serii z dziedzi...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 156-158  szczegóły 
1152.książka: Warzecha Julian: Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły "posłać słowo". 1990  szczegóły 
1153.książka: Welenc Stanisław: Podróż do "źródeł wiary i kultury". Cz. 1. Abraham, Mojżesz, Prorocy - przygotowanie wiary. 2003  szczegóły 
1154.książka: Wielgus Stanisław: Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu. 1990 (Cz. 1. Historia starożytnej i średniowiecznej egzegezy biblijnej w zar...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 246 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
1155.książka: Wielgus Stanisław: Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. 1990 (Wprowadzenie. Rozdz. 1. Teksty Biblii w rękopisach. Rozdz. 2. Teksty B...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
1156.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
1157.książka: Wielki świat starotestamentalnych proroków. 1: Od początków profetyzmu do Niewoli Babilońskiej. 2001 (Ogólne wprowadzenie do profetyzmu izraelskiego. Czyńcie dobro i kochaj...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 263-264  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
1158.książka: Wielki świat starotestamentalnych proroków. 2: Od końca Niewoli Babilońskiej i proroctw Deutero-Izajasza do apokaliptyki Daniela. 2001 (Słowo wstępne. * Wizja odnowy Izraela (Księga Izajasza 40-55; 56-66). ...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 263-264  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
1159.książka: Wierciński Andrzej: Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała. 1996 ([Refleksja hermeneutyczna nad Biblią z uwzględnieniem numerologicznej ...) szczegóły 
recenzja: Galas Michał: Religia i filozofia. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 1 s. 118 (nota...) szczegóły 
1160.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1995  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 471 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suchy Jerzy: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
1161.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
1162.książka: Witaszek Gabriel: Myśl społeczna proroków. 1998  szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 6 s. 27  szczegóły 
1163.książka: Wnikliwe poznawanie pism. T. 1. Aaron-Mazzarot. 2006 ([Leksykon]....) szczegóły 
1164.książka: Wnikliwe poznawanie pism. T. 2. Mądrość-Żywopłot oraz skorowidz. 2006 ([Leksykon]....) szczegóły 
1165.książka: Wodecki Bernard: "Na początku było Słowo" = En archi in o Logos (J 1,1). Zbiór artykułów, opracowań i przyczynków. 2005  szczegóły 
1166.książka: Wojciak Agnieszka: Biblia. Bibliografia - wybór. 1993  szczegóły 
1167.książka: Wojciechowski Michał: Biblia o państwie. 2008 ([Przegląd i omówienie tekstów biblijnych pośw. władzy państwowej]....) szczegóły 
1168.książka: Wojciechowski Michał: Wpływy greckie w Biblii. 2012  szczegóły 
1169.książka: Wokół Biblii. 2008 (Tomasz Jelonek: Psalmy [Tarasa] Szewczenki. - Sylwester Jędrzejewski:...) szczegóły 
1170.książka: Wójcik Andrzej S.: "Prawda" w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna. 2010  szczegóły 
recenzja: Czarnota Kazimierz: Na początku była prawda. Midrasz 2011 nr 2 s. 71-72  szczegóły 
1171.książka: Wray T. J.: Kobiety Starego Testamentu.  szczegóły 
1172.książka: Wstęp do Pisma Świętego. [T. 2:] Wstęp do Starego Testamentu. 1990 ([Zawiera omówienie ksiąg Starego Testamentu oraz zawartych w nich form...) szczegóły 
1173.książka: Wstęp do Pisma Świętego. [T. 3:] Wstęp do Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
1174.książka: Wstęp ogólny do Biblii. 2011  szczegóły 
1175.książka: Z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Praca zbiorowa. 1. 2009  szczegóły 
1176.książka: Z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Praca zbiorowa. 2. 2009  szczegóły 
1177.książka: Zając Ewa: Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni. (Wstęp. - Rozdział I. Biblijny opis potopu Rdz 6-9 oraz jego recepcja w...) szczegóły 
recenzja: Szabat Elżbieta: Ancient studies in Poland. Recent books of interest. Palamedes 2009 [t.] 4 s. 215 (nota...) szczegóły 
1178.książka: Zając Roman: Szatan w Starym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 133 z. 1 s. 187 (not....) szczegóły 
recenzja: mb: Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61 (nota...) szczegóły 
1179.książka: Zasański Krzysztof: Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela. 2012  szczegóły 
1180.książka: Zawiszewski Edward: Instytucje biblijne. 1995  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
1181.książka: Zawiszewski Edward: Księgi dydaktyczne Starego Testamentu. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1997  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
1182.książka: Zawiszewski Edward: Księgi proroków. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1998  szczegóły 
1183.książka: Zawiszewski Edward: Księgi proroków. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1995  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
1184.książka: Ziółkowski Zenon: Biblia - Księga Boga i człowieka. Materiały nie tylko dla katechetów. 1998  szczegóły 
1185.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1997 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
1186.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1989 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Sosna Władysław: Jednota 1990 nr 3/4 s. 26 (list do red., z odpowiedzią Bogdana Trandy...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej źródła. Życie Katolickie 1990 nr 11/12 s. 78  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Kierunki 1989 nr 51 s. 4  szczegóły 
1187.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1994 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Bukowska Violetta: Zrozumieć księgę ksiąg. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 229 s. 3  szczegóły 
recenzja: Pacholski Arkadiusz: Spór o odczytanie Biblii. Arkusz 1995 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
1188.książka: Żychiewicz Tadeusz: Stare Przymierze. 2000  szczegóły 
1189.książka: Życie religijne w Biblii. 1999 (Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. pierwsza. Miejsca kultu. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Basiuk Maciej: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 544-546  szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 352-353  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły 
1190.książka: Życie społeczne w Biblii. 1997 (Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. I. Etos wyzwolenia społecznego. ...) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 311-312 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 351-352  szczegóły 
recenzja: Mikucki Piotr: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1998 nr 6 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Mikucki Piotr: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 194-196  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Zieliński Witold: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 148-150  szczegóły 
1191.książka: Żyjemy dla Pana. Księga pamiątkowa dedykowana S. profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 2005  szczegóły 
1192.książka: "Żyjemy dla Pana" (Rz 14,8) Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1193.artykuł: Gołębiewski Marian: Starotestamentowa koncepcja człowieka jako obrazu Boga. x nr s. ([w ks.:] Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane księdzu profes...) szczegóły 
1194.artykuł: Joosten Jan: Active and middle diathesis in Semitic with special reference to Biblical Hebrew. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 56-59  szczegóły 
1195.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
1196.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
1197.artykuł: Stawnicka-Zwiahel Elżbieta: Is the Bible Rational? Two models of rationality and the Bible. Parerga 2008 nr 3 s. 67-80  szczegóły 
1198.artykuł: Strzałkowska Barbara: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 228-234 ([rec. ks.:] Women in Scripture. A Dictionary of Named and Unnamed Wome...) szczegóły 
1199.artykuł: Tryk Julitta: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 171 s. 8 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1200.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2003 nr 1, 3, 5, 9, 11, 15, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 45, 48, 50  szczegóły 
1201.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 1999 nr 47, 49, 51/52  szczegóły 
1202.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 40, 45, 50  szczegóły 
polemika: Nowak Maria Ewa: "Kobieta w Dekalogu". Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 4 (dot. nr 35; list do red....) szczegóły 
1203.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2001 nr 2, 5, 12-13, 17-19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 48, 50-51/52  szczegóły 
1204.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2, 6, 13, 15, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 44-46, 50  szczegóły 
nawiązanie: Kuperberg Mosze: Co znaczy Jezabel?. Tygodnik Powszechny 2002 nr 33 s. 4 (list do red....) szczegóły 
1205.artykuł: (ak): SMS Biblia. Newsweek. Polska 2001 nr 1 s. 4 (nota o tłumaczeniu Biblii na język SMS przez Annę Wiliams z Wielkiej B...) szczegóły 
1206.artykuł: akw: Niebo gorętsze od piekła. Wiedza i Życie 1994 nr 2 s. 62 (teksty biblijne z punktu widzenia nauk przyrodniczych...) szczegóły 
1207.artykuł: Altbauer Mosze: Biblia tysiąclecia w Polsce. x 2002 ([w ks.:] Moshe Altbauer: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzieni...) szczegóły 
1208.artykuł: Altbauer Mosze: Staroczeskie gduc II staropolskie gydocz II szedl. (O słowiańskiej replice biblijnego bo'axa). x nr s. ([w ks.:] Mosze Altbauer: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzieni...) szczegóły 
1209.artykuł: (as): Politycznie poprawna Biblia. Notes Wydawniczy 2002 nr 2 s. 5 (nt. przygotowania z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Biblijnego...) szczegóły 
1210.artykuł: (ast): "Biblia i Ty". Życie Warszawy 1991 nr 135 s. 7 (o wydaniu przez firmę "Vitton" na kasetach dźwiękowych 16 słuchowisk d...) szczegóły 
1211.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
1212.artykuł: Bagiński Jarosław: Dychotomia czy trychotomia? (U źródeł europejskiej antropologii człowieka). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 5-14 (ujęcie człowieka w Biblii...) szczegóły 
1213.artykuł: Balthasar Hans Urs von: Człowiek w historii świętej i świeckiej. Znak 1989 nr 4 s. 18-33 (rozumienie historii i obraz dziejów świata w Biblii (Stary i Nowy Test...) szczegóły 
1214.artykuł: Bała Maciej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 350-352  szczegóły 
1215.artykuł: Banak Jerzy: Biblia - listem Boga do człowieka (Rozmowa z ks. Jerzym Banakiem, wiceprzewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 91 s. 4 (rozm. Milena Kindziuk...) szczegóły 
1216.artykuł: Banaszek Andrzej: Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków (Mk 10, 13-16; Mt 19, 13-15; Łk 18, 15-17). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1217.artykuł: Baran Grzegorz M.: Ideał przyjaźni w kulturze dawnego Izraela w świetle ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu. Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2012 t. 3 s. 109-135  szczegóły 
1218.artykuł: Baranowski Michał: "Chwała Pana napełnia jego dzieło" (Syr 42, 16 B). Wysławianie Stwórcy i dzieła stworzenia w psalmach i księgach mądrościowych. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 137-151 (w Księdze Psalmów i księgach mądrościowych - Przysłów, Hioba, Koheleta...) szczegóły 
1219.artykuł: Baranowski Michał: Starożytne wyobrażenia "góry bogów" a biblijna tradycja Bożej góry Syjon. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 69-77 (na przykładach zaczerpniętych z Psalmów Syjonu i Księgi Izajasza...) szczegóły 
1220.artykuł: Bartnicki Roman: Człowiek w Biblii (Szkic antropologii biblijnej). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 17-24 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1221.artykuł: Bartoszek Antoni: Imię Jahwe w Izraelu. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 36-48  szczegóły 
1222.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Hurycka geneza wybranych instytucji społecznych Starego Testamentu. Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 21-32  szczegóły 
1223.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Onomastyczne reminiscencje huryckie w Starym Testamencie. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 85-94 (nt. nazw własnych w Starym Testamencie pochodzących od starożytnego lu...) szczegóły 
1224.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Wpływy języka huryckiego na hebrajski język biblijny. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 25-37  szczegóły 
1225.artykuł: Biblia w cenie samochodu. Polityka 2003 nr 26 s. 12 (nt. zakończenia prac nad edycją faksymilową pelplińskiej Biblii Gutenb...) szczegóły 
1226.artykuł: Biblijna koncepcja przyszłości. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 19-42  szczegóły 
1227.artykuł: Bibliografia zawartości rocznika "Studia Gnesnensuia" za lata 1975-2001. Studia Gnesnensia 2002 t. 16 s. 331-359 (m.in. dział: Biblistyka...) szczegóły 
1228.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
1229.artykuł: Bielecki Stanisław: Stary Testament o małżeństwie. Ideał i rzeczywistość. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 2 s. 83-101  szczegóły 
1230.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
1231.artykuł: Bochenek Małgorzata: Wierna kopia Biblii. Nasz Dziennik 2002 nr 251 s. 4 (dot. zakończenia prac nad edycją faksymilową pelplińskiej Biblii Guten...) szczegóły 
1232.artykuł: Bogacz Roman: Sanktuaria Izraela w epoce patriarchów. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 137-146  szczegóły 
1233.artykuł: Borucki Janusz: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 306-308 ([rec. ks.:] Michael Drosnin: The Bible code. London 1997...) szczegóły 
1234.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
1235.artykuł: Bramorski Jacek: Grzech jako zniewolenie w ujęciu proroków Starego Testamentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 165-174 (pojęcie grzechu w pismach prorockich...) szczegóły 
1236.artykuł: Briks Piotr: Apokaliptyka jako próba "ucieczki so przodu". Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 277-284 (definicja, charakterystyka, systematyka utworów apokaliptycznych w Bib...) szczegóły 
1237.artykuł: Briks Piotr: Leksykon imion osobowych w "Biblia Hebraica" [fragm.]. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 137-139 (ze wstępem Mariana Wittliba, s. 136...) szczegóły 
1238.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 29-50 (obejmuje księgi od Powtórzonego Prawa do 2. Księgi Królów...) szczegóły 
1239.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 5-25 (dzieje Asyrii i Babilonii a źródła biblijne...) szczegóły 
1240.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Teofanie w sanktuariach Izraela. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 112 z. 1 s. 39-53 (m.in. nt. Księgi Rodzaju, Sędziów...) szczegóły 
1241.artykuł: Buber Martin: O doborze słów (fragmenty). Midrasz 2006 nr 2 s. 27-29 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej na język niemiecki...) szczegóły 
1242.artykuł: Buber Martin: O niemieckim przekładzie Pisma (fragmenty). Midrasz 2006 nr 2 s. 25-27 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej...) szczegóły 
1243.artykuł: Burandt Kamil Roman: Kim był król Ezechiasz?. Teofil 1994 nr 1 s. 73-77 (dot. Księgi Królewskiej i Drugiej Księgi Kronik...) szczegóły 
1244.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: Zło w Biblii. Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
1245.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
1246.artykuł: Chlebda Wojciech: Biblija v jazyke - jazyk v biblii. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 67-74  szczegóły 
1247.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia Aleksandryjska po polsku?. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 113-115 (propozycja polskiego przekładu Septuaginty...) szczegóły 
1248.artykuł: Chmiel Jerzy: Centon - Forma Literacka w Biblii?. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1249.artykuł: Chmiel Jerzy: Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 255-259  szczegóły 
1250.artykuł: Chmiel Jerzy: Nuditas sacra. Biblijna koncepcja nagości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 29  szczegóły 
1251.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 171 (rec. ks. zb.: The New Jerome Biblical Commentary. Wyd. G. Chapman 1990...) szczegóły 
1252.artykuł: Chmiel Jerzy: The semiotics of Repentance and Atonement in the Old Testament. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 61-69  szczegóły 
1253.artykuł: Chmiel Jerzy: Traditio-paradosis a teoria interpretacji Biblii. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
1254.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a Stary Testament. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 41-49 (dot. wpływu literatury ugaryckiej na Stary Testament...) szczegóły 
1255.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a "Stary Testament". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 61-63 (wpływ literatury ugaryckiej na Biblię; streszczenie referatu...) szczegóły 
1256.artykuł: Chmiel Jerzy: Z raju do Betlejem. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 30-31 (wyw. nt proweniencji, zawartości historycznej, znaczeniowej i sacrum B...) szczegóły 
1257.artykuł: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów - wyzwania i perspektywy badawcze. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 7-24  szczegóły 
1258.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblia w klaserze. Polityka 1997 nr 52 s. 74, 76 (wyw. nt. motywów bibljnych umieszczanych na znaczkach pocztowych z cał...) szczegóły 
1259.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblijna wizja miasta. Res Publica 1990 nr 3 s. 2-9  szczegóły 
1260.artykuł: Chrostowski Waldemar: Błogosławieństwa w Starym Testamencie. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 67-74  szczegóły 
1261.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 179-185 ([rec. ks. zb.:] "De bien des manieres". La recherche biblique aux abor...) szczegóły 
1262.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] Continuing questions in Old Testament. Method and Theo...) szczegóły 
1263.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 233-238 (rec. ks.: Mario Cimosa: L'Ambiente storico-culturale delle Scritture E...) szczegóły 
1264.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 225-228 ([rec. ks.:] The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Ed...) szczegóły 
1265.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Albert de Pury, Thomas Roemer, Jean-Daniel Machi: Israel c...) szczegóły 
1266.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 158-164 ([rec. ks. zb.:] Mikra, text, translation, reading and interpretation o...) szczegóły 
1267.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 180-182 ([rec. ks. zb.:] "Wuensche Jerusalem Frieden". Collected Communications...) szczegóły 
1268.artykuł: Chrostowski Waldemar: Czy Biblia może demoralizować?. Życie 2000 nr 193 s. 14-15 (wyw. z biblistą; rozm. Wiesława Lewandowska; z not. o W. Chrostowskim ...) szczegóły 
1269.artykuł: Chrostowski Waldemar: Jubileusze w Starym Testamencie. Przegląd Powszechny 2000 nr 1 s. 9-18; nr 2 s. 187-199  szczegóły 
1270.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kompendium hermeneutyki biblijnej. Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 230-232 ([rec. ks.:] A Dictionary of Biblical Interpretation. Philadelfia 1990...) szczegóły 
1271.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kościół a Izrael. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 73-94 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
1272.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ludzka cielesność jako obraz Boga. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 5-19 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
1273.artykuł: Chrostowski Waldemar: Mała biblioteka biblijna. Przegląd Powszechny 1990 nr 11 s. 330-334 ([rec. ks.:] Harper's Bible Dictionary. San Francisco 1985...) szczegóły 
1274.artykuł: Chrostowski Waldemar: Najstarsze zapisy Biblii aramejskiej (targumy). Przegląd Powszechny 1989 nr 3 s. 394-411  szczegóły 
1275.artykuł: Chrostowski Waldemar: Palestyńskie Targumy Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 33-46  szczegóły 
1276.artykuł: Chrostowski Waldemar: Słowo pełniejsze niż obraz. Rzeczpospolita 2000 nr 144 s. A13 (wyw. z księdzem profesorem o wątkach biblijnych w filmie i literaturze...) szczegóły 
1277.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Tyś swój Majestat wyniósł nad niebiosa" (Ps. 8, 2). Kosmologia biblijna kontemplacją Boga i dzieła stworzenia. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1278.artykuł: Chrostowski Waldemar: Wolność i posłuszeństwo w Biblii. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 177-190  szczegóły 
1279.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Ziemia mlekiem i miodem płynąca". Medytacja nad geografią historyczną Palestyny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 131-138 (m.in. opisy Palestyny w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
1280.artykuł: Chrostowski Waldemar: Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 39-54 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
1281.artykuł: Ciesielski Zenon: Kulturowe znaczenie luteranizmu w Skandynawii. Tytuł [Gdańsk] 2002 nr 1/2 s. 152-161 (rola Biblii i jej tłumaczeń dla kultury w Skandynawii...) szczegóły 
1282.artykuł: Cieśliński Piotr: Jak gorąco jest w niebie. Fizycy i Biblia. Gazeta Wyborcza 1998 nr 181 s. 11  szczegóły 
1283.artykuł: Conroy Charles: Problem zła w Starym Testamencie (Według niektórych opracowań współczesnych). Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 11-21  szczegóły 
1284.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1285.artykuł: Czajkowski Michał: Obcy w Biblii. Więź 1995 nr 2 s. 131 (pojęcie "obcego" w Biblii...) szczegóły 
1286.artykuł: Czajkowski Michał: Zmieniajmy nasz wizerunek w świecie. Rzeczpospolita 2000 nr 269 s. A3 (wywiad nt. konieczności nowej redakcji Bibliii ze względu na antyżydow...) szczegóły 
1287.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1288.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Dziecko w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 359-362  szczegóły 
1289.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1290.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Radość owocem życia zgodnego z Bożym prawem według nauki Starego i Nowego Testamentu. x nr s. ([w ks. zb.:] Lex Tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego ...) szczegóły 
1291.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele". Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 85-101 (nt. różnych metod interpretacji Biblii wykorzystujących osiągnięcia ws...) szczegóły 
1292.artykuł: Dąbek Zygmunt J.: Biblia w przekładach. Gazeta Niedzielna 1992 nr 12 s. 5 (nt. przekł. Starego i Nowego Testamentu na jęz. łaciński i języki naro...) szczegóły 
1293.artykuł: Dąbrowski Bogusław: "Pierworodny" w Piśmie Świętym. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 97-102  szczegóły 
1294.artykuł: Degórski Bazyli: L'elenco delle citazioni dei libri sapienziali nella letteratura monastica del IV e V secolo (Wykaz cytatów ksiąg mądrościowych w literaturze monastycznej IV i V w.). Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 119-154 (ze streszcz. w jęz. polskim pt.: Wykaz cytatów ksiąg mądrościowych w l...) szczegóły 
1295.artykuł: Deschner Karlheinz: Chrześcijańskie fałszerstwa w czasach starożytnych. Fałszerstwa w Starym Testamencie i jego kręgu. Fałszerstwa w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
1296.artykuł: Deschner Karlheinz: Okrucieństwa Dawida i współczesne przekłady Biblii. x 1998 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. [T. ...) szczegóły 
1297.artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 177-179 (rec. ks.: Aux origines de la Bible. Paris 2007...) szczegóły 
1298.artykuł: Długosz Dariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 280-282 (rec. ks.: Richard Lebeau: Une histoire des Hebreux. De Moise a Jesus. ...) szczegóły 
1299.artykuł: Domagalski Włodzimierz: Harmonia życia zapisana w Torze. Hydra 1992 nr 5 s. 45  szczegóły 
1300.artykuł: Domański Juliusz: "Stworzenie z niczego". Kilka uwag o genezie i rozwoju pojęcia. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 31-40 (w świetle tekstów pisarzy patrystycznych...) szczegóły 
1301.artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 237-239 ([rec. ks.:] Hebraeisches und Aramaeisches Lexikon zum Alten Testament....) szczegóły 
1302.artykuł: Dreja Antoni: Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 321-330 (założenia wydawców i historia drukowanych wydań Biblii w językach oryg...) szczegóły 
1303.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 172-173 ([w ks.:] Diego Arenhoevel, So wurde Bibel. Ein Sachbuch zum alten Test...) szczegóły 
1304.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 280-282 ([rec. ks.:] Reinhard Wonneberger: Leitfaden zur Biblia Hebraica Stuttg...) szczegóły 
1305.artykuł: Dreschel Ulrich: Oszukańcze cuda i relikwie. x 2000 ([w ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
1306.artykuł: Drwal Tomasz Piotr: Syjon w dziejach Izraela. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z. 1/2 s. 91-96 (etymologia nazwy, lokalizacja oraz biblijna historia góry Syjon...) szczegóły 
1307.artykuł: Dudała Rafał: Biblia dramatu pełna. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 349-364 (rozumienie dramatu w Biblii...) szczegóły 
1308.artykuł: Dumoulin Pierre: Męstwo kobiety w Starym Testamencie. Communio 1999 nr 5 s. 14-21  szczegóły 
1309.artykuł: Dykiel Zbigniew: Znaczenie eulogein i wyrażeń pokrewnych w Septuagincie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 131-135  szczegóły 
1310.artykuł: Dyl Janusz: Biblia i komentarze biblijne wydrukowane w oficynach polskich w latach ok. 1475-1550. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 4 s. 5-26 (wykaz...) szczegóły 
1311.artykuł: Dziadosz Dariusz: Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 29-51  szczegóły 
1312.artykuł: Dziadosz Dariusz: Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela. Resovia Sacra 2004 r. 11 s. 23-47  szczegóły 
1313.artykuł: Dzidek Tadeusz: Pismo Święte a tradycja - historia problemu. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
1314.artykuł: Enholc-Narzyńska Barbara: Twoja Biblia. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 14 s. 16 (wyw. z dyrektorem Towarzystwa Biblijnego w Polsce; rozm.: Grażyna Musi...) szczegóły 
1315.artykuł: Epstein Daniel: Izaak - ojciec i syn. W drodze 1995 nr 4 s. 49-57  szczegóły 
1316.artykuł: Figura Michael: Chrystus i Kościół - wielka tajemnica (Ef 5,32). Communio 1998 nr 1 s. 71-83 (podstawowe wypowiedzi biblijne na temat małżeństwa w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
1317.artykuł: Filipiak Marian: Chrześcijańska etyka pracy w świadectwie źródeł biblijnych. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1995 r. 1 nr 1 s. 87-96  szczegóły 
1318.artykuł: Filipiak Marian: Czy biblijna nauka o pracy jest nadal aktualna?. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 4 s. 57-61 (nt. rozumienia pracy w Biblii...) szczegóły 
1319.artykuł: Filipiak Marian: Starotestamentowa koncepcja czasu a eschatologia. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 15-25  szczegóły 
1320.artykuł: Filipiak Marian: Teologia życia ludzkiego. Euhemer 1990 nr 3/4 s. 111-121 (ludzka dola wg Starego Testamentu...) szczegóły 
1321.artykuł: Flis Jan: Antydemoniczne praktyki starożytnego Egiptu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 117-129 (fragm. rozprawy doktorskiej: Antydemoniczne praktyki starożytnego Wsch...) szczegóły 
1322.artykuł: Flis Jan: Pismo święte i biblistyka w życiu Kościoła "będącego w" Austrii. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 173-211 (m.in. nt. naukowo-badawczech osiągnięć biblistyki austraickiej...) szczegóły 
1323.artykuł: Fromm Erich: Męskie stworzenie świata. x 1999 ([w ks.:] Erich Fromm: Miłość, płeć i matriarchat. Przeł. Beata Radomsk...) szczegóły 
1324.artykuł: Gebert Konstanty: Siłą?. Midrasz 2000 nr 10 s. 6-8 (art. popularyzatorski o motywie siłacza w księgach Starego Testamentu:...) szczegóły 
1325.artykuł: Geftman Rina: Płacz nad Przebitym. W drodze 1993 nr 4 s. 41  szczegóły 
1326.artykuł: Gertel Elliot B.: Fromm, Freud i midrasze. Midrasz 2005 nr 4 s. 20-23 (nt. roli Biblii w twórczości Ericha Fromma i Sigmunda Freuda...) szczegóły 
1327.artykuł: Girard Marc: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" - bilans i perspektywy. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 269-283  szczegóły 
1328.artykuł: Gliściński Jan: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 184-188 ([rec. ks.:] Giancarlo Rinaldi: Biblia Gentium. Primo contributo per un...) szczegóły 
1329.artykuł: [Gołębiewski Łukasz] Isztar Krzysztof: Ślad przewróconej czcionki. Rzeczpospolita 2000 nr 207 s. A7 (nt. pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga z okazji 600-lecia uro...) szczegóły 
1330.artykuł: Gołowanow Jerzy: Ewolucja pojmowania wyrazu (torah) w Starym Testamencie. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 171-181  szczegóły 
1331.artykuł: Gorczyńska Ilona: Expressing the Inespressible and Cognising the Incognisable The Role of Metaphor in the Bible. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 384-385 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
1332.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w kontekście przymierza synajskiego. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 5-42 (badania semantyczno-egzegetyczne związane z nakazem czci rodziców w ró...) szczegóły 
1333.artykuł: Grodziński Eugeniusz: Biblijna idea stworzenia świata a fizyczna teoria Wielkiego Wybuchu. Podobieństwa i różnice. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 8 s. 72-80  szczegóły 
1334.artykuł: Grosfeld Jan: Król Dawid dzisiaj. Tygodnik Powszechny 2000 nr 8 s. 9 (dzieje króla Dawida; sprost.: Jan Grosfeld: Kim jest [Daniel] Epstein?...) szczegóły 
1335.artykuł: Grzybek Stanisław: Wpływ lektury Pisma Świętego na duchową formację chrześcijaństwa. Homo Dei 1994 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
1336.artykuł: Hall Terry: Jak powstała Biblia. Łaska i Pokój 1989 nr 3/4 s. 30-35, nr 5/6 s. 46-51  szczegóły 
1337.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 25-38 (omów. jednej z metod badań biblijnych zaprezentowanej w dokumencie "O ...) szczegóły 
1338.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne opisy stworzenia i ich geograficzne implikacje. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 83-95  szczegóły 
1339.artykuł: Hałas Stanisław: "Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10.10). Rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 95-116 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
1340.artykuł: Hanelt Tadeusz: Ugarit w przededniu 75-lecia odkryć. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
1341.artykuł: Haręzga Stanisław: Biblijna parresia i jej aktualność w świetle encykliki "Redemptoris missio". Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 2 s. 293-306  szczegóły 
1342.artykuł: Harviainen Tapami: Abraham Firkowitsch, Karaites in Hit, and the provenance of Karaite transcription of the Biblical Hebrew texts into Arabic script. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 179-191  szczegóły 
1343.artykuł: Hasel Gerhard F.: Początki i zmierzch autorytetu Biblii. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 25-33  szczegóły 
1344.artykuł: Hebrajska Grażyna: Obraz kobiety w Biblii. x 1994 ([W ks. zb.:] Płeć w języku i kulturze. Wrocław 1994, s. 45-73....) szczegóły 
1345.artykuł: Hentschel Georg: "Ponieważ Pan Was umiłował" (Pwt 7, 8). Miłość w Starym Testamencie. Communio 1995 r. 15 nr 5 s. 18-27  szczegóły 
1346.artykuł: Hentschel Georg: Prawo bliźniego do normalnego życia. Refleksje nad dziewiątym i dziesiątym przykazaniem Dekalogu. Communio 2001 nr 1 s. 20-34  szczegóły 
1347.artykuł: Hentschel Georg: Tajemnica Wcielenia w perspektywie Starego Testamentu. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 17-29  szczegóły 
1348.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Drogi do Jego obecności. Midrasz 2008 nr 3 s. 39-41 (dot. m.in. obecności Biblii w tradycji filozoficznej; na przykładach z...) szczegóły 
1349.artykuł: Hogan Larry: Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie. Fronda 2003 nr 30 s. 70-79  szczegóły 
1350.artykuł: Homerski Józef: "Caritas" w Starym Testamencie. Religioni et Litteris 1992 nr 2 s. 7-12  szczegóły 
1351.artykuł: Homerski Józef: "Caritas" w Starym Testamencie. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 65-74  szczegóły 
1352.artykuł: Homerski Józef: Kapłaństwo w Starym Testamencie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 15-30  szczegóły 
1353.artykuł: Homerski Józef: Maryja Matka Chrystusa w świetle tekstów Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
1354.artykuł: Homerski Józef: Miłość ojczyzny w pismach proroków "Starego Testamentu". "Posłannictwo czy polityka?". Resovia Sacra 1995 nr 1 (1994) s. 7-18  szczegóły 
1355.artykuł: Homerski Józef: Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
1356.artykuł: Homerski Józef: Posłannictwo kobiet w orędziu biblijnym Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 27-35  szczegóły 
1357.artykuł: Homerski Józef: Powołanie i jego rola w formacji religijnej Ludu Bożego Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 37-46  szczegóły 
1358.artykuł: Homerski Józef: Prawda o zmartwychwstania i życiu wiecznym w najmłodszych pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 5-17 (dot. Księgi Daniela, Drugiej Księgi Machabejskiej i Księgi Mądrości...) szczegóły 
1359.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 214-221 (nt. teologii feministycznej; omów. zawartości czasopisma: Concilium...) szczegóły 
1360.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 254-260 (m. in. nt. teologii feministycznej i ekofeminizmu; omów. zawartości cz...) szczegóły 
1361.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
1362.artykuł: Hubbart Robert L.: W poszukiwaniu oryginałów Biblii. Łaska i Pokój 1989 nr 1/2 s. 11-16 (m.in. o poszukiwaniach K. Tischendorfa w l. 1844-1859 w Egipcie...) szczegóły 
1363.artykuł: Jachym Jan: Biblia o Bogu Ojcu. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 207-212 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1364.artykuł: Jachym Jan: Życie społeczne w Biblii. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 199-206 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1365.artykuł: Jacobson Yoram: Primordial Chaos and Creation in Gur Hasidism: The Sabbath that Preceded Creation. Polin 2002 t. 15 s. 221-240 (m.in. nt. interpretacji Biblii w "Sefat emet" aut.: Judah Arie Loeb Al...) szczegóły 
1366.artykuł: Jankowski Stanisław: Endogamia i egzogamia z perpektywy biblijnej. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1367.artykuł: Jankowski Stanisław: Judaizm poświatynny wobec chrześcijaństwa. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 63-83 (m. in. nt. kanonizacji ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
1368.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1369.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
1370.artykuł: Jaruzelska Izabela: Biblijne spojrzenie na własność. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
1371.artykuł: Jaruzelska Izabela: Dwanaście plemion Izraela. Biblia a historia. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 133-143  szczegóły 
1372.artykuł: Jaruzelska Izabela: The Officials in the Kingdom of Israel in the Eight Century B.C. in the Books of Amos, Hosea and Micah. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 9-25 (urzędnicy w Izraelu w VIII w. p.n.e. w świetle ksiąg Amosa, Ozeasza i ...) szczegóły 
1373.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Chleb i wino w Starym Testamencie. x 1997 ([W ks. zb.:] Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowa...) szczegóły 
1374.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Elementy eschatologii starotestamentalnej. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 13-30 (starotestamentalne formuły eschatologiczne - analiza językowa tekstu b...) szczegóły 
1375.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 115-116 ([rec. ks.:] The Anchor Bible Dictionary. Red. David Noel Freedman. T. ...) szczegóły 
1376.artykuł: Jaskóła Piotr: Jedność Izraela w pismach Starego Testamentu. Studia Oecumenica 2001 t. 1 s. 63-74  szczegóły 
1377.artykuł: Jaskóła Piotr: Nauka o stworzeniu w Starym Testamencie. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 41-54  szczegóły 
1378.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
1379.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i kultura. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 11-23 (kulturotwórcza rola Biblii...) szczegóły 
1380.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 199-221 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1381.artykuł: Jelonek Tomasz: Księga Boża, która nie spadła z nieba. Z badań nad Biblią 2004 z. 9 s. 181-256 (Biblia jako dzieło wyrastające z cywilizacji starożytnego Bliskiego Ws...) szczegóły 
1382.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część III. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 115-148  szczegóły 
1383.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część II. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 69-163  szczegóły 
1384.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część IV. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 115-162 (historia Racheli w Starym Testamencie oraz w innych dziełach - u Józef...) szczegóły 
1385.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część I. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 97-116 (informacje wprowadzające...) szczegóły 
1386.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część V. Obraz trzeci: Rachela i Rut. Z badań nad Biblią 2004 z. 8 s. 91-122 (historia Rut w Starym Testamencie oraz w innych dziełach...) szczegóły 
1387.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część VII. Obraz piąty: Jakub walczący z Aniołem. Obraz szósty: Dawid zwycięża Goliata. Z badań nad Biblią 2007 z. 11 s. 11-91 (historia Jakuba i Dawida w Starym Testamencie oraz jako inspiracja inn...) szczegóły 
1388.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część VI. Z badań nad Biblią 2004 z. 9 s. 131-181 (postać Abrahama w Starym Testamencie oraz jako temat dzieł naukowych i...) szczegóły 
1389.artykuł: Jelonek Tomasz: Niewola babilońska. Polonia Sacra 2000 nr 7 s. 135-164 (przeżycia uprowadzonych z Judei m.in. w świetle Psalmu 137, Ksiąg: Jer...) szczegóły 
1390.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
1391.artykuł: Jelonek Tomasz: Tradycja w Piśmie Świętym. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
1392.artykuł: Jelonek Tomasz: Z plonu pracy dydaktycznej. Z badań nad Biblią 2004 z. 8 s. 141-169 (przegląd prac magisterskich napisanych w Katedrze Teologii i Informaty...) szczegóły 
1393.artykuł: Jelonek Tomasz: Żydowska lektura Biblii. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 43-75 (w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej z 2001: Naród żydowsk...) szczegóły 
1394.artykuł: Jezierska Ewa J.: Feministyczne podejście w interpretacji Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 65-74 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
1395.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Demonologia w Biblii i w pismach Qumran. Z badań nad Biblią 2007 z. 12 s. 53-76  szczegóły 
1396.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Jom Jahwe jako kategoria eschatologiczna. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
1397.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Pochodzenie człowieka w apokaliptyce międzytestamentalnej. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 117-127 (mi.in. w etiopskiej i słowiańskiej Księdze Henocha, Księdze Jubileuszó...) szczegóły 
1398.artykuł: Jóźwiak Ewa: Poznaj księgę ksiąg czyli: Jak powstawała Biblia hebrajska. Jak formował się Nowy Testament. O gatunkach literackich w Biblii. O stylach w Biblii. O ważniejszych najstarszych przekładach Biblii. Jednota 1991 nr 7-12  szczegóły 
1399.artykuł: Kantor Maria: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 66 ([rec. ks.:] Page H. Kelley: Biblical Hebrew. An introductory grammar. ...) szczegóły 
1400.artykuł: Kantor Maria: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175 (rec. ks.: W.G. Watson: Classical Hebrew Poetry. Sheffield 1986...) szczegóły 
1401.artykuł: Kantor Maria: Struktury biblijne w poezji angielskiej. x 2006 (analogie między poezją biblijną i poezją angielską [w ks. zb.:]Interpr...) szczegóły 
1402.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2008 t. 7 nr 1 s. s. 77 (obraz Egiptu w Biblii i w pismach z Qumran; rec. ks.: Phelipe Sen: Ori...) szczegóły 
1403.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 191-192 (rec. ks.: Andre Lemaire: Prophetes et rois. Bible et Proche-Orient. Pa...) szczegóły 
1404.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 199-200 (nt. publikacji rosyjskiego biblisty I. Tantlewskiego nt. piśmiennictw...) szczegóły 
1405.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 163-165 (rec. ks.: Congress volume Leiden 2004. Leiden, Boston 2006...) szczegóły 
1406.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 168-170 (rec. ks.: Studies in the Hebrew Bible, Qumran, and the Septuagint pres...) szczegóły 
1407.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 1 s. 87-88 (rec. ks.: From prophecy to Testament. The function of the Old Testamen...) szczegóły 
1408.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 1 s. 88-90 (rec. ks.: William Horbury: Herodian Judaism and New Testament Study. ...) szczegóły 
1409.artykuł: Kaplan Aryeh: Żywa Tora. Midrasz 2006 nr 2 s. 30-32 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej na język angielski...) szczegóły 
1410.artykuł: Kaufmann Francine: Andre Chouraqui. Tłumaczyć Biblię i Koran w Jerozolimie. Midrasz 2006 nr 2 s. 33-36 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej na język francuski...) szczegóły 
1411.artykuł: Kietliński Krzysztof: Nowe elementy profetyzmu izraelskiego w VIII wieku przed Chrystusem. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 7-25  szczegóły 
1412.artykuł: Kietliński Krzysztof: Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII w. przed Chr.. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 25-38 (dot. nauczania Amosa, Ozeasza, Izajasza i Micheasza...) szczegóły 
1413.artykuł: Klassen Doyle: Księga kaznodziei Salomona. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 23-28  szczegóły 
1414.artykuł: Klawek Aleksy: Les noms hebraiques "Jahveh" et "Elohim". Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 5-9  szczegóły 
1415.artykuł: Klawek Aleksy: The name "Jahveh" in the light of most recent discussion. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 11-12  szczegóły 
1416.artykuł: Klimek Piotr, Starowieyski Marek: Commentari patristici ai li bri del Antico Testamento (I): Commentari patristici ai libri dei Profeti Maggiori. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
1417.artykuł: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 325-326 ([rec. ks.:] Ambrogio Spreafico: Esodo. Memoria e promessa. Interpretaz...) szczegóły 
1418.artykuł: Kluczek Katarzyna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 1 s. 137-142 ([rec. ks.:] Wiel Dierx, Guenter Garbrecht: Wasser im Heiligen Land. Bi...) szczegóły 
1419.artykuł: Kłoczowski Jan Andrzej: Pelikan. Znak 1992 nr 7 s. 118-121 (motyw pelikana w Starym Testamencie...) szczegóły 
1420.artykuł: Knapiński Ryszard: Biblia pauperum - czy rzeczywiście księga ubogich duchem?. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 223-245 (nt. genezy i przeznaczenia biblii...) szczegóły 
1421.artykuł: Kobielus Stanisław: "Sześć" - liczba wybrana przez Stwórcę (Symbolika i treści teologiczne). Communio 1995 r. 15 nr 3 s. 71-78 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1422.artykuł: Kobielus Stanisław: Średniowieczne przedstawienia niebiańskiej Jerozolimy jako dzieła wyobraźni i wiedzy. Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 48-59  szczegóły 
1423.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
1424.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
1425.artykuł: Komornicka Anna M.: Motyw drogi w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 117-131 (dot. ksiąg: Przysłów, Hioba, Koheleta, Mądrości (Salomona), Mądrości (...) szczegóły 
1426.artykuł: Korczago Adrian: Postrzeganie dziecka na kartach Biblii. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 115-132  szczegóły 
1427.artykuł: Korenjak Andrea: Musikalische Dimensionen des Heilens am biblischen Beispiel von Saul und David. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 251-273 (z not. o aut., s. 918...) szczegóły 
1428.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 570-572 ([rec. ks. zb.:] Jews and Slavs. Vol. 3. Jerusalem 1995...) szczegóły 
1429.artykuł: Kowalski Sławomir P.: W jakim języku mówił Jezus?. Wiedza i Człowiek 1995 nr 4 s. 8-12 (historia języka aramejskiego, m.in. nt. fragmentów Biblii w języku ara...) szczegóły 
1430.artykuł: Kozioł Stanisław: Bóg Ojcem Ludu Bożego w symbolice prorockiej. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1431.artykuł: Kozyra Józef: Pielgrzymki w Biblii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 5-17 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1432.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za 1997-1998. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 205-229 (wykaz...) szczegóły 
1433.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1995-1996. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 123-144 (wykaz...) szczegóły 
1434.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1996-1997. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 159-183 (wykaz...) szczegóły 
1435.artykuł: Krasovec Joze: Pan Bóg zbrojnych zastępów (Biblia i wojna). Communio 1996 nr 4 s. 8-26 (dot. także innych religijnych dokumentów Bliskiego Wschodu - akadyjski...) szczegóły 
1436.artykuł: Krawczyk Roman: Doktryna antropologiczna Rdz 1-3 jako motyw życia etycznego w Księdze Syracha. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 176-183  szczegóły 
1437.artykuł: Krzemińska Agnieszka: Kopanie pod Biblią. Polityka 2002 nr 50 s. 76-78 (nt. wartości historycznej Biblii w kontekście badań archeologicznych...) szczegóły 
polemika: Świderkówna Anna: Nie kopać pod Biblią. Polityka 2003 nr 4 s. 72-73 (z odp. Agnieszki Krzemińskiej...) szczegóły 
1438.artykuł: Krzyżanowski Stanisław, Skowroński Jacek, Wittlieb Marian: Bibliografia współczesnej polskiej onomastyki biblijnej (Imiona własne osobowe). Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 76-80  szczegóły 
1439.artykuł: Kubies Grzegorz: Instrumenty muzyczne w Starym Testamencie. Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 33-51  szczegóły 
1440.artykuł: Kubiś Adam: Biblijne ujęcia Kościoła. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 247-256 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1441.artykuł: Kucharski Jacek: Pole semantyczne rzeczownikowej formy "eleutheria" w kanonicznych księgach Septuaginty. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1442.artykuł: Kudasiewicz Józef: Ojciec o matczynym sercu - Bóg w Księgach prorockich. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1443.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
1444.artykuł: Kulińska Bogna: Pogląd na śmierć jako sen w Starym Testamencie. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 37-56  szczegóły 
1445.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Bibliii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
1446.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Koncepcja mądrości i jej wychowawcza funkcja w ujęciu ksiąg sapiencjalnych Starego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 117-133  szczegóły 
1447.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Obraz rodziny w księgach Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 3-19  szczegóły 
1448.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Rodzice jako wychowawcy w ujęciu Starego Testamentu. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 91-99  szczegóły 
1449.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
1450.artykuł: Kwiatkowski Dariusz: Teologiczno-liturgiczne znaczenie pojęć "pamiętać" i "pamiątka" w Starym Testamencie. Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 117-128  szczegóły 
1451.artykuł: Lange Armin: 1Q Gen Ap XIX, 10-XX, 32 and the wisdom didactic narrative. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 76-81 (streszcz. ref....) szczegóły 
1452.artykuł: Langkammer Hugolin: Podstawy biblijne chrześcijańskiej duchowości odpoczynku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 57-71  szczegóły 
1453.artykuł: Langkammer Hugolin: Prorocy Izraela (Specyfika charyzmatu prorockiego). x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa poświęcona o. Pro...) szczegóły 
1454.artykuł: Langkammer Hugolin: Sophia i Pneuma w literaturze Mądrościowej Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1455.artykuł: Lemański Janusz: Bajka jako gatunek w Starym Testamencie. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
1456.artykuł: Lemański Janusz: Etyka Starego Testamentu - aktualna dzisiaj?!. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 280-283 ([rec. ks.:] Cyril S. Rodd: Glimpses of a Strange Land: Studies in Old ...) szczegóły 
1457.artykuł: Lemański Janusz: Od Boga El do kultu jedynego Jahwe. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 277-280 ([rec. ks.:] Mark S. Smith: The Origins of Biblical Monotheism. Israel'...) szczegóły 
1458.artykuł: Levoratti Armando: Bóg przemówił do nas w Chrystusie. Communio 2001 nr 5 s. 23-48 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1459.artykuł: Lipszyc Adam: "Jahwistka". Midrasz 1999 nr 10 s. 22-25 (rec. książki: David Rosenberg, Harold Bloom: The book of J. New York 1...) szczegóły 
1460.artykuł: Loureco Joao: Biblia i jej język. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 32-45 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1461.artykuł: Lourenco Joao: Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
1462.artykuł: Luebbe John: Old Testament lexicography and the Dead Sea scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 81-82 (streszcz. ref....) szczegóły 
1463.artykuł: Łach Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 179-180 ([rec. ks.:] Ulrich Berges: Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Unte...) szczegóły 
1464.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
1465.artykuł: Łach Józef: Powołanie proroka Elizeusza w 1-2Krl jako wyraz troski Boga-Zbawcy o lud w świetle innych opisów powołań Starego Testamentu. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 5-27 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
1466.artykuł: Łach Józef: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 78 (rec. ks.: Ch. Gerritzen: Lexikon der Bibel. Muenz 1990; nota...) szczegóły 
1467.artykuł: Ładyka Jerzy: Jezus historyczny i symboliczny. Refleksje nad Biblią. Res Humana 1998 nr 3 s. 20-22  szczegóły 
1468.artykuł: (ł): Biblia w Pelplinie. Biblioteka Analiz 2000 nr 19 s. 16 (nt. uroczystości 600-lecia urodzin Jana Gutenberga...) szczegóły 
1469.artykuł: Ł.G.: Gotowe już pierwsze strony. Rzeczpospolita 2002 nr 249 s. A10 (dot. pokazania pierwszych stron pelplińskiej Biblii Gutenberga w edycj...) szczegóły 
1470.artykuł: Macadam Henry Innes: Rush to judgement: validating "biblical" artifacts c. 1980-2006. The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 1 s. 49-60 (nt. problemów związanych z pochopnym wprowadzaniem do literatury nauko...) szczegóły 
1471.artykuł: Maciejowska Agnieszka: Ilustracje do Biblii. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 13/14 s. 16-17  szczegóły 
1472.artykuł: Majewski Piotr M.: Program o Księdze. Mówią Wieki 2000 nr 7 s. 56-57 (omówienie programu komputerowego "Multimedialny świat Biblii"...) szczegóły 
1473.artykuł: Malina Artur: Interpretazioni contrastanti per unire. Ermeneutica rabbinica e cristiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Civitas Mentis 2005 t. 1 (2324) s. 68-83 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1474.artykuł: Malina Artur: Vetus Latina e sue "colpe e peccati". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Civitas Mentis 2005 t. 1 (2324) s. 220-226 (rola Vetus Latina (czyli zbioru tekstów biblijnych przełożonych z grek...) szczegóły 
1475.artykuł: Malina Artur: "Un nuovo patto" (LXX: Ger 38, 31-34). Struttura letteraria di un'antica profezia nella versione greca dei Settanta. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2008 t. 5 (2615) s. 33-43  szczegóły 
1476.artykuł: Maliński Mieczysław: Faryzeusze i doktorzy w Piśmie. W drodze 1993 nr 3 s. 26-33 (dot. komentatorów z czasów Jezusa Chrystusa,...) szczegóły 
1477.artykuł: Małecki Zdzisław: Idea przebaczenia grzechów w Starym Testamencie przed i po niewoli babilońskiej. Częstochowskie Studia Teologiczne 1997 t. 23/24 (1995/1996) s. 127-135 (w oparciu o teksty biblijne...) szczegóły 
1478.artykuł: Małecki Zdzisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 278-280 (rec. ks.: Josef Schreiner: Das Alte Testament verstehen. Ergaenzungsba...) szczegóły 
1479.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
1480.artykuł: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 158-161 (rec. ks.: Zerstoerungen des Jerusalemer Temples. Geschehen, Wahrnehmun...) szczegóły 
1481.artykuł: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 1 s. 86-88 (rec. ks.: Ein Herz so weit wie der Sand am Ufer des Meeres. Festschrif...) szczegóły 
1482.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
1483.artykuł: Martwicki Krzysztof: Oswajanie znaków. Przegląd Powszechny 1995 nr 12 s. 374-377 ([rec. ks.:] Jean-Pierre Jossua: Le livre des signes. Paris 1993....) szczegóły 
1484.artykuł: Maszczak Leon I.: Historyczno-krytyczna metoda studiowania Pisma Świętego. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 35-40  szczegóły 
1485.artykuł: Matacz-Bajor Dorota: Biblia Gutenberga z "Bernardinum". Nasz Dziennik 2003 nr 252 s. 7 (nt. faksymili...) szczegóły 
1486.artykuł: Matysiak Bogdan: Ubodzy w tradycji mądrościowej Starego Testamentu. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 2 s. 227-233 (dot. Psałterza, Księgi Przysłów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi...) szczegóły 
1487.artykuł: McCready Wayne: Testament, Torah and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 82-83 (streszcz. ref....) szczegóły 
1488.artykuł: Mendecki Norbert: "Szekina" w literaturze żydowskiej. Chrystus a "Szekina". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 159-162 (nt. personifikacji bożej obecności w świecie ("Szekina")...) szczegóły 
1489.artykuł: Mędala Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 172-173 (rec. ks.: R.E. Friedman: Who Wrote the Bible? Nowy Jork 1987...) szczegóły 
1490.artykuł: Mędala Stanisław: Rola Biblii w kulturze światowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 90-99 (skrócona wersja odczytu wygł. 14 XI 1990 w kościele św. Genowefy w Par...) szczegóły 
1491.artykuł: Michalak Mirosław: Idea nawrócenia w Starym Testamencie. Pegaz 1999 nr 2 (6) s. 93-101  szczegóły 
1492.artykuł: Michniewicz Wojciech: Idea zjednoczenia narodu w nauce prorockiej. Zarys teologii zjednoczenia. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 47-60  szczegóły 
1493.artykuł: Michniewicz Wojciech: Idea zjednoczenia narodu w nauczaniu prorockim. Podstawowa biblijna terminologia hebrajska. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 87-96  szczegóły 
1494.artykuł: Michniewicz Wojciech: Znaczenie terminów biblijnych "kuttonet" i "ketonet passim". Studia Teologiczne 2000 t. 18 s. 401-408 (w Starym Testamencie...) szczegóły 
1495.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Biblijne podstawy cnoty gościnności. Communio 2000 nr 3 s. 61-72 (dotyczy Starego Testamentu...) szczegóły 
1496.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Ku nowej koncepcji natchnienia LXX. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 5-25 (dot. historii i recpecji Septuaginty...) szczegóły 
1497.artykuł: Mierzwiński Bronisław: Rola ojca w świetle Starego Testamentu. Ethos 1996 nr 1/2 s. 234-246  szczegóły 
1498.artykuł: MIK: Gdańska biblioteka PAN. Gazeta Wyborcza 2003 nr 136 s. 8 (nt. przekazania reprintu Biblii Gutenberga przez Zygmunta Iwickiego...) szczegóły 
1499.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Biblijne implikacje dotyczące demonów. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 19-30 (imiona i charakter demonów występujących w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1500.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Demony w Piśmie Świętym. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 77-89  szczegóły 
1501.artykuł: Misiewicz Janusz: Rola i miejsce Pisma świętego w życiu Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 125-132  szczegóły 
1502.artykuł: Młyńska Elżbieta: Jak czytać Biblię?. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 58-67 (m.in. nt. Biblii jako dzieła literackiego...) szczegóły 
1503.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2001 t. 52 s. 126-137 (rec. ks.: Starob''lgarskijat prevod na Starija Zavet pod obshhata reda...) szczegóły 
1504.artykuł: Mozgol Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 162-164 ([rec. ks.:] The Anchor Bible Dictionary. Red. David Noel Freedman. T. ...) szczegóły 
1505.artykuł: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w Ps 132, Jr 3,14-18 oraz 2 Mch 2,1-8. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 127-158