PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Część ogólna (romska (cygańska))
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Część ogólna (romska (cygańska))
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bończuk Leszek, Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna: Cyganie. Mity i fakty. 2002  szczegóły 
recenzja: Wojecki M.: Widziałem szczęśliwych Cyganów. Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s.  szczegóły 
2.książka: Ficowski Jerzy: Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. 1989  szczegóły 
3.książka: Fraser Angus: Dzieje Cyganów. 2001 (Wstęp. I. Pochodzenie: Dowody językowe. Antyropologia fizyczna. Porówn...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Europejscy Cyganie. Aneks Trybuny 2001 nr 152 s. E  szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: Opre Roma!. Borussia 2002 nr 28 s. 149-154  szczegóły 
recenzja: Groth-Guzek Sylwia: Jadą wozy kolorowe. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 62  szczegóły 
recenzja: K. M.: Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 58-59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Taborem i kliprem. Gazeta Wyborcza 2001 nr 77 s. 21  szczegóły 
recenzja: (MS): Przekrój 2001 nr 19 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Cyganie - lud europejski. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 66-67  szczegóły 
4.książka: Gerlich Marian Grzegorz: Romowie. Przekraczanie granic własnego świata. Dialog = Pheniben 2001 nr 2/3. 2001 (Uwagi wstępne, czyli Romowie teraz. Przekraczanie granic własnego świa...) szczegóły 
recenzja: Wisłocki Seweryn A.: Romowie. Śląsk 2002 nr 10 s. 75  szczegóły 
5.książka: Gila-Kochanowski Vania de: Mówmy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego. 2003  szczegóły 
recenzja: "Mówmy po romsku". Rrom p-o Drom 2004 nr 7/8 s. 18  szczegóły 
artykuł: Tanguy Huguette: "Mówmy po romsku - Historia, kultura i język narodu romskiego". Romano Atmo 2006 nr 1 s. 34 (omów. zawartości książki...) szczegóły 
6.książka: Kowarska Agnieszka J.: Szkice o tańcach Romów. Dialog = Pheniben 2003 nr 3/4. 2003 (Wstęp. * Kultura muzyczno-taneczna Romów z czarnej Góry. Rozdz. II. Ta...) szczegóły 
recenzja: Romski taniec. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 23  szczegóły 
7.książka: Mirga Andrzej, Mróz Lech: Cyganie. Odmienność i nietolerancja. 1994 ([m.in. o genezie Cyganów, strukturze wewnętrznej społeczności, więzi i...) szczegóły 
8.książka: Mróz Lech: Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w.. 2001 (Wstęp. Część. I. Rozdział 1. Przybycie Cyganów do Polski. Rozdział 2. ...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 3 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: M. B.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 372-373 (not....) szczegóły 
9.książka: Mróz Lech: Geneza Cyganów i ich kultury. 1992  szczegóły 
recenzja: Czy wiesz, że.... Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 7 (nota...) szczegóły 
10.książka: Paleczny Tadeusz: Socjologiczne refleksje na temat Romów. Dialog = Pheniben 2003 nr 1/2. 2003 (Romowie czy Cyganie? (Wstęp). Rozdz. I. Romowie polscy: Pomiędzy odręb...) szczegóły 
11.książka: U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce. 1999 ([M.in. zawiera artykuły:] Ewa Nowicka: Rom jako swój i jako obcy. Zbio...) szczegóły 
recenzja: Kosiorek Aneta: Lud 2000 t. 84 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Mróz Lech: Uczone rozważania na temat sytuacji Romów w Polsce. Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 41-48  szczegóły 
recenzja: Wojecki Mieczysław: Nowości wydawnicze. Rrom p-o Drom 2000 nr 3/4 s. 14 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Aspekty literatury Romów" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Rrom p-o Drom 1998 nr 1/2 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gila-Kochanowski Vania de: Zero do zera. Rrom p-o Drom 1998 nr 3 s. 14-15 (nt. tworzenia wspólnego języka romskiego...) szczegóły 
13.impreza: Międzynarodowa Konferencja Dyrektorów i Redaktorów Głównych Mediów Romskich (1999).  szczegóły 
artykuł: W swoim języku. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 9 (spraw....) szczegóły 
14.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona językowi romskiemu (1996).  szczegóły 
artykuł: Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
15.impreza: "Romowie w Polsce - historia i kultura" - seminarium (2000).  szczegóły 
artykuł: Romowie w Węgorzewie. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 6 (spraw....) szczegóły 
16.impreza: "Romowie żyją wśród nas" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kowalski Wiesław: Romowie w Płocku. Notatki Płockie 2003 nr 2 s. 49-53 (komentarz do wystawy właściciela prezentowanych eksponatów; z fragm. r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: (A.B.): Drogi Romów. Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 15 ([nota rec. książki:] Eva Davidova: Romano drom - Cesty Romu. Olomouc 1...) szczegóły 
18.artykuł: ACM.: Przyjaciel Romów. Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2 s. 6 (sylwetka Leszka Bończuka - laureata nagrody ministra kultury i sztuki ...) szczegóły 
19.artykuł: A.Ś.: Nowości wydawnicze. Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 20 ([rec. ks.:] Giorgio Viaggio: Storia degli Zingari in Italia. Roma 1997...) szczegóły 
20.artykuł: Bartosz Adam: Po raz jedenasty. Rrom p-o Drom 1999 nr 9/10 s. 14-15 (omów. 11. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa" w...) szczegóły 
21.artykuł: Bartosz Adam: Rozmowa z Adamem Bartoszem - cyganologiem, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 4 (nt. stałej ekspozycji prezentującej kulturę romską w Muzeum Okręgowym ...) szczegóły 
22.artykuł: Bartosz Adam: Zapomniana monografia o Cyganach. Dialog = Pheniben 1999 nr 1 s. 3-6 (omówienie rozprawy: Samuel Augustini: Vom dem heutingen Zustande, sond...) szczegóły 
23.artykuł: Bończuk Leszek: Romane Dyvesa '96 (Trzy dni muzyki i tańca). Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 12 (program "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań z...) szczegóły 
24.artykuł: Burzyńska Grażyna: Tak i nie 1989 nr 3 s. 5  szczegóły 
25.artykuł: Cyganie w amfiteatrze. Nasz Dziennik 2001 nr 155 s. 7 (zapowiedź Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa" w...) szczegóły 
26.artykuł: Dębicki Edward: Tabor kulturalny. Sycyna 1996 nr 16 s. 1, 3-4 (wywiad nt. kultury romskiej; rozm. Dorota Frątczak...) szczegóły 
27.artykuł: Dudziak Wojciech: Lud 1994 t. 77 s. 305-306 (rec. ks.: Dusan Holy, Ctibor Necas: Zalujici pisen. O osudu Romu v nac...) szczegóły 
28.artykuł: Działacze i intelektualiści. Rrom p-o Drom 2004 nr 1/2 s. 16 (noty biograficzne uznanych działaczy na rzecz kultury i literatury rom...) szczegóły 
29.artykuł: Elbe Elżbieta: Hej Cyganie, czy wam nie tęskno za wędrowaniem...?. Sprawy Nauki 2004 nr 3 s. 15  szczegóły 
30.artykuł: Frątczak Mira: Cygańskie tęsknoty (Festiwal cygańskiej kultury w Gorzowie Wielkopolskim). Sycyna 1996 nr 19 s. 15 (nt. "Romane Dyvesa" - międzynarodowych spotkań zespołów romskich w Gor...) szczegóły 
31.artykuł: Gerlich Halina: Folklorystyczne odkrycia - opowieści o Romach. Dialog = Pheniben 1999 nr 2 s. 4142 (ludowe opowieści o Romach i ich pochodzeniu; z fragmentami tekstów...) szczegóły 
32.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Cztery szkice do potocznego wizerunku Romów w tradycyjnej kulturze plebejsko-miejskiej Górnego Śląska. Dialog = Pheniben 1997 nr 4 s. 28-35  szczegóły 
33.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Prawdziwi Cyganie. Przyczynek do antropologii dobrych skojarzeń. Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 9-19 (wizerunek Cyganów m.in. w literaturze: Jerzy Ficowski, Sebastian Fabia...) szczegóły 
34.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Wymiar uniwersalny a etniczność romskiej symboliki. Dialog = Pheniben 1999 nr 2 s. 19-28; nr 3/4 s. 34-41  szczegóły 
35.artykuł: Gerlich Miłosz: Na zachód. Dialog = Pheniben 2002 nr 1/2 s. 58-69 (rec. filmu "Na zachód" w reż. Mike'a Newella, współczesnej opowieści o...) szczegóły 
36.artykuł: Gerlich Miłosz: Romowie w cyberprzestrzeni. Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 31-40 (nt. stron internetowych poświęconych tematyce romskiej...) szczegóły 
37.artykuł: Gieruszka Ryszard: Żyję wśród Rromów. Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 8 (wyw. z pełnomocnikiem do spraw Romów w Polsce m.in. nt. wydawania ksią...) szczegóły 
38.artykuł: Gila Kochanowsky Vania: Światopogląd Romów Europy. Dialog = Pheniben 1997 nr 2/3 s. 77-79  szczegóły 
39.artykuł: Gila-Kochanowski Vania de: Wolność i tolerancja. Rrom p-o Drom 1997 nr 11/12 s. 14-15 (nt. pochodzenia i światopoglądu Romów...) szczegóły 
40.artykuł: Grupiński Jerzy: Cygańska improwizacja poetycka. De Lirnik 1990 nr 6 s. 3-6 (dot. toastów wygłaszanych podczas biesiad; w artykule teksty toastów ...) szczegóły 
41.artykuł: Hancock Jan: Tożsamość Romów. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 10-13 (m.in. o języku Romów...) szczegóły 
42.artykuł: (I.B.): Muzyka, poezja, taniec (Jak co roku w Gorzowie). Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 12-13 (spraw. z "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań...) szczegóły 
43.artykuł: (I.B.): Święto pieśni i tańca. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 16-17 (omówienie Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa" w...) szczegóły 
44.artykuł: I.B.: Tańce, śpiewy, wystawy (Po raz jedenasty). Rrom p-o Drom 1999 nr 7/8 s. 14-15 (spraw. z 11. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich w Gorzowie Wie...) szczegóły 
45.artykuł: K.Cz.: Pecs - Gandhi i Cyganie. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 196-198 (nt. utworzenia na Węgrzech Fundacji Gandhiego (IV 1992), mającej na ce...) szczegóły 
46.artykuł: Kowarska Agnieszka J.: Taniec i muzyka Romów jako nośniki wartości tradycyjnych (na przykładzie wesela). Dialog = Pheniben 2001 nr 1 s. 28-40 (w oparciu o zwyczaje Romów mieszkających w Polsce...) szczegóły 
47.artykuł: Kowarska Agnieszka J.: Taniec w kulturze Romów dawniej i dziś na przykładzie mniejszości z Czarnej Góry. Dialog = Pheniben 1999 nr 1 s. 33-42  szczegóły 
48.artykuł: Krysiak Piotr: Nie byli zaproszeni (Romowie pobili reporterów). Trybuna 2000 nr 85 s. 1, 12 (nt. finału obchodów Światowego Dnia Romów w Centrum Kultury Łowicka w ...) szczegóły 
nawiązanie: Reakcje na pobicie reportertki "Życia". Trybuna 2000 nr 86 s. 4 (stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce...) szczegóły 
49.artykuł: Kwiatkowski Roman: Pozostaniemy Romami, jednak obok tradycji uznamy reguły nowoczesności. Dialog = Pheniben 2002 nr 3/4 s. 9-37 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Romów w Polsce; rozm. Marian Grzegorz...) szczegóły 
50.artykuł: Mróz Lech: Królowie i starsi nad Cyganami. Dialog = Pheniben 1996 nr 3/4 s. 30-44 (dot. zwierzchnictwa nad Cyganami w XVI-XVIII w. m.in. w świetle dokume...) szczegóły 
51.artykuł: Mróz Lech: Manuśpen znaczy człowieczeństwo (Z prof. Lechem Mrozem rozmawia Maria Jentys). Sycyna 1996 nr 7 s. 3-4 (m.in. o cechach wyodrębniających Romów wśród innych społeczności; z fo...) szczegóły 
52.artykuł: Mróz Lech: Niepamięć nie jest zapominaniem. Cyganie-Romowie a holokaust. Dialog = Pheniben 2002 nr 1/2 s. 8-39 (historia dyskryminacji w Europie; m.in. w oparciu o relacje świadków...) szczegóły 
53.artykuł: Mróz Lech: O Filistynach, Cyganach alias wałęsach. Z dziejów poznania Romów w Polsce. Lud 1995 t. 78 s. 341-356 (m.in. nt. wkładu Jerzego Ficowskiego do poznania Romów w Polsce, romsk...) szczegóły 
54.artykuł: Mróz Lech: On Philistines, Gypsies alias Wałęsas. An Outline History of Romany Studies in Poland. Lud 1995 t. 79 s. 241-256  szczegóły 
55.artykuł: Na jubileuszowo. Rrom p-o Drom 1998 nr 8 s. 12-13 (program "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań z...) szczegóły 
56.artykuł: Oczekiwana premiera. Rrom p-o Drom 1995 nr 44 s. 6 (nt. wystawienia sztuki A. Gradowa "Baronowa - Cyganka" przez Teatr Rom...) szczegóły 
57.artykuł: Ostrowski Tomasz: Podwójna natura stereotypu Cygana. Jej przejawy we współczesnej kulturze i życiu społecznym. Barbarzyńca 2000 nr 4/5 s. 2-6 (m.in. w literaturze i filmie...) szczegóły 
58.artykuł: Paleczny Tadeusz: Romowie polscy: Pomiędzy odrębnością etniczną a asymilacją narodową. Dialog = Pheniben 1999 nr 1 s. 18-32 (m.in. o ustaleniach Jerzego Ficowskiego...) szczegóły 
59.artykuł: Paleczny Tadeusz: Źródła potocznej wiedzy o Cyganach: Romowie w prasie polskiej - rok 2000. Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 23-30 (na podstawie 26 tekstów prasowych zamieszczonych w dziennikach Gaze...) szczegóły 
60.artykuł: P.G.: Co śpiewano w taborze?. Rrom p-o Drom 1991 nr 7 s. 5 ([rec. ks.:] Narodnye pesni russkich Cygan. Oprac. Efrem Druc, Aleksej ...) szczegóły 
61.artykuł: Po raz dziewiąty (Romane Dyvesa '97). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 14-15 (program "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań z...) szczegóły 
62.artykuł: Polak Cezary: Spadkobiercy Papuszy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 212 s. 16 (og. nt. kultury romskiej m.in. o poetce Papuszy...) szczegóły 
63.artykuł: "Roma" z Indii. Rrom p-o Drom 1996 nr 10 s. 5 (nota o półroczniku "Roma" wydawanego w Chandigarth w Indiach, prezentu...) szczegóły 
64.artykuł: Romane Dyvesa '98. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 14-15, 17 (spraw. z 10. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich w Gorzowie Wie...) szczegóły 
65.artykuł: Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 10 (not. o "Romani Biblioteka" w Berlinie, która m.in. gromadzi literaturę...) szczegóły 
66.artykuł: (rrom): Rrom Kelderari. Rrom p-o Drom 1992 nr 20 s. 6-7 (sylwetka Romana Stiepanowicza Demetrra - zbieracza folkloru i kultury ...) szczegóły 
67.artykuł: (rrom): Święto muzyki = Romano Festivalo. Rrom p-o Drom 1997 nr 2/3 s. 10-11 (spraw. z Festiwalu Kultury Romów w Izmaile (Ukraina) w XI 1996 z udzi...) szczegóły 
68.artykuł: STS: Cygańskie święto w Tarnowie. Rrom p-o Drom 1993 nr 31 s. 7 (nt. uroczystości z okazji 30-lecia istnienia Kulturalnego Stowarzyszen...) szczegóły 
69.artykuł: STS: Legendy, mity, przysłowia. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 18 (nota o ukazaniu się w Sofii drugiego tomu Studii Romanii w języ...) szczegóły 
70.artykuł: (STS): Romane Dyvesa. Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 16-17 (spraw. z 9. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich w Gorzowie Wiel...) szczegóły 
71.artykuł: STS: "Świder". Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 18 (nota o prezentacji czasopisma kulturalno-społecznego mniejszości romsk...) szczegóły 
72.artykuł: STS: W muzeum tarnowskim. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 22-23 (nt. kolekcji kultury Cyganów w Muzeum Okręgowym w Tarnowie...) szczegóły 
73.artykuł: Teatr Phralipie. Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 10 (nt. romskiego teatru założonego w 1975 r. w Skopije, działającego na t...) szczegóły 
74.artykuł: Wisłocki Seweryn A.: Wyobrażenia o Cyganach, jako "dyskurs mityczny". Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 19-23  szczegóły 
75.artykuł: Wojecki Mieczysław: Jan Yoors o Rromach. Rrom p-o Drom 1992 nr 17 s. 4 (sylwetka pisarza i artysty, żyjącego w pewnym okresie życia w rodzinie...) szczegóły 
76.artykuł: Wojecki Mieczysław: Po raz piętnasty. Rrom p-o Drom 2003 nr 8 s. 14 (refleksje z Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa"...) szczegóły 
77.artykuł: Wojecki Mieczysław: Z Indii czy z Meksyku?. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 20 (nt. naukowych teorii o pochodzeniu Cyganów...) szczegóły 
78.artykuł: Zasłużeni dla kultury romskiej. Rrom p-o Drom 2004 nr 5/6 s. 10-11 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia odznaczenia "Zasłużony Działacz ...) szczegóły 
79.artykuł: Zieja Tomasz: Tabor zatrzymal się w Tarnowie. Sycyna 1997 nr 4 s. 5-6 (nt. działalności Muzeum Etnograficznego w Tarnowie gromadzącego m.in. ...) szczegóły 
80.artykuł: Żuliński Leszek: Tylko koni żal. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 49 s. 4-5 (Cyganie w sztuce i literaturze m.in.: nt. Papuszy...) szczegóły 
81.artykuł: Żuławski Aleksander: Cyganie na jerozolimskiej górze czaszki. Dialog = Pheniben 2001 nr 1 s. 41-59 (m.in. o obecności Cyganów na Golgocie w czasach ukrzyżowania Jezusa w ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
82.artykuł: Bończuk Leszek: Święto Romów 2004. Rrom p-o Drom 2004 nr 3/4 s. 10 (dot. m.in. uroczystości wręczenia odznaczeń...) szczegóły