PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura czeska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura czeska
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. 2012  szczegóły 
recenzja: Pieniążek Przemysław: Szlakiem praskich klasyków. Lampa 2012 nr 9 s. 57  szczegóły 
2.książka: Kardyni-Pelikánová Krystyna: Pokłosie komparatysty. Studia o polskiej i czeskiej literaturze. 2007  szczegóły 
recenzja: KK: Zwrot 2007 nr 12 s. 45 (nota...) szczegóły 
3.książka: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. 2012  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
4.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka i inne opowiadania. 1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Car Anna: Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek.  szczegóły 
6.książka: Co všechno slovo znamená Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. 2007  szczegóły 
7.książka: Filipowicz Marcin: Roditelky národů Z problematiky české a slovenské ženské literární tvorby 2. poloviny 19. století. 2007  szczegóły 
8.książka: Filipowicz Marcin: Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku.  szczegóły 
9.książka: Gawarecka Anna: Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego. 2012  szczegóły 
10.książka: Gawarecka Anna: Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach. 2007  szczegóły 
11.książka: Goszczyńska Joanna: Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i słowackiej. 2004  szczegóły 
12.książka: Gwóźdź-Szewczenko Ilona: Futuryzm w czeskim pejzażu literackim. 2009  szczegóły 
13.książka: Iwańczak Wojciech: Ludzie miecza, ludzie modlitwy i ludzie pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej. 1989 (Uwagi wstępne. - Początki idei trójpodziału społecznego w piśmiennictw...) szczegóły 
14.książka: Iwańczak Wojciech: Ludzie miecza, modlitwy, pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej. 1995  szczegóły 
15.książka: Iwańczak Wojciech: Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku. 1985  szczegóły 
16.książka: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku = Cesky jazyk a literatura na sklonku XX. stoleti. 2001 (Mieczysław Balowski, Jiri Svoboda: Słowo wstępne. *[Zawiera m. in.:] M...) szczegóły 
17.książka: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 2008  szczegóły 
18.książka: Język i literatura czeska w interakcji. Tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej, Racibórz, 29-30 września 2005 r. 2006 (Zawiera m.in.: Ales Haman: Interakce nebo kontradikce? (Poznamky k nar...) szczegóły 
19.książka: Język, literatura i kultura Czech. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 8-9.04.2008 r. 2. 2009  szczegóły 
20.książka: Język, literatura i kultura czeska. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r. 2008  szczegóły 
21.książka: Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. 2001 (dot. m.in. twórczości Jaroslava Seiferta, Jaroslava Haska, Franza Kafk...) szczegóły 
recenzja: Burian Vaclav: Ryby, ludzie i czołg w porannej mgle. Książka Aleksandra Kaczorowskiego o Pradze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 158 s. 16  szczegóły 
recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: Czyżewski Krzysztof: Kontrapunkt 2001 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Literackie krajobrazy duchowej ojczyzny. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Praski elementarz. Śląski Wawrzyn Literacki 2002 (2001) s. 15-20 (z notą o autorze i recenzencie; z fot. Aleksandra Kaczorowskiego i Ale...) szczegóły 
recenzja: Galant Arleta: Przed czym ucieka Milan Kundera?. Pogranicza 2001 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Książki 2001 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Każdy elementarz. Arkusz 2001 nr 9 s. 12 ( Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. Wołowiec 2001. Rec.: Iwasi...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Każdy elementarz. Arkusz 2001 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kiełczewski Dariusz: Praski elementarz. Kartki [Białystok] 2001 nr 24 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 2001 nr 7/8 s. 122  szczegóły 
recenzja: Pacześniak Jakub: Praga literacka. Polityka 2001 nr 21 s. 65  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Hrabalovo. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 146-148  szczegóły 
recenzja: pwL: Topos 2001 nr 2/3 s. 168 (nota...) szczegóły 
22.książka: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Czesko-polskie spotkania literackie. Komparatystyka - genologia - przekład. 2000 (Uwagi wstępne. - "Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu Słowian o gołęb...) szczegóły 
recenzja: E.S.: Jubileusz Profesor Krystyny Kardyni-Pelikanowej. Zwrot 2001 nr 6 s. 67  szczegóły 
recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 243-246  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 93-95  szczegóły 
23.książka: Literatura piękna czeska i słowacka tłumaczona na język polski w latach 1981-1995. 1997  szczegóły 
24.książka: Literatura v ceskem a polskem Slezsku. Sbornik z konference v Opave 15-16 listopadu 1995 = Literatura na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 15-16 listopada 1995. 1996 (Jiri Urbanec: Literarni Slezsko. - Jiri Svoboda: K problematice polsky...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Po lekturze materiałów z konferencji "Literatura na Śląsku czeskim i polskim". Zwrot 1997 nr 9 s.60-61  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 8 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stuchlik-Surowiak Beata: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 166-169  szczegóły 
25.książka: Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. [T.] 2, Literatura czeska. 1999 ([Zawiera hasła osobowe i przedmiotowe w układzie alfabetycznym]...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: W olszańskiej winnicy. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
26.książka: Maciołek Manuela: Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku. 2012  szczegóły 
27.książka: Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008. 2009  szczegóły 
28.książka: Nastalska-Wiśnicka Joanna: Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.). 2010 ([Zawiera:] Część I. Legendy o św. Wacławie: 1. Teksty starosłowiańskie...) szczegóły 
29.książka: Nawrocki Witold: "Kwestia czeska" tożsamość narodowa, literatura i polityka. Szkice i uwagi. 2000 (Przedmowa. - [Zawiera m.in.:] Alojzy Jirasek: Pisarz historyczny jako ...) szczegóły 
recenzja: Frycie Stanisław: Kwestia czeska. Dziś 2000 nr 7 s. 119-122  szczegóły 
30.książka: Niedziela Zdzisław: Literatura czeska w latach II wojny światowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Zelinsky Miroslav: Slavia 1989 z. 1/2 s. 195-197  szczegóły 
31.książka: Niedziela Zdzisław: Slawistyczne studia literackie od renesansu do współczesności. 1994 (Uwagi o piśmiennictwie wczesnorenesansowym w państwach Jagiellonów. Sł...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Zarek Józef: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 162-164  szczegóły 
32.książka: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010  szczegóły 
33.książka: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci profesora Zdzisława Niedzieli. 1999 ([Zawiera m.in.:] Julian Kornhauser: Zdzisław Niedziela. - Jan Sabol: N...) szczegóły 
recenzja: Buczek Marta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 66-71  szczegóły 
recenzja: Malec Irena: x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 2000 t. 47 n...) szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Kontakty 2002 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
34.książka: Orłoś Teresa Zofia: Czeskie odrodzenie narodowe i językowe. 2000 ([Zawiera m. in.:] Czeskie odrodzenie narodowe. Dzieła poświęcone obron...) szczegóły 
recenzja: Balowska Grażyna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 90-94  szczegóły 
35.książka: Orłoś Teresa Zofia: Studia bohemistyczne. 1992 (Cz. 1. 196 s., faks. (Select).
[Zawiera m.in.:] I. Rękopisy staroc...)
 szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1993 z. 2 s. 216-217  szczegóły 
36.książka: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. 2006  szczegóły 
37.książka: Polsko-ceske sousedství v rozvoji jazyka a literatury = Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatur. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji w Częstochowie, 16-17 X 1995 r.; m.in...) szczegóły 
recenzja: Balowski Mieczysław: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
38.książka: Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku. Studia. 2012  szczegóły 
39.książka: Republika Czeska na arenie międzynarodowej. Polityka europejska i kultura. Publikacja pokonferencyjna. 2009  szczegóły 
40.książka: Rott Dariusz: Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka, teksty, recepcja. 2002 (Wstęp. 1. "Fulvus metallus". Piotr (Petrus) Wachenius - autor "Hymnów ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Bogdan: Enklawa. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 95 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dworzaczkowa Jolanta: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 209-212  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 220-222  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 245 (nota...) szczegóły 
41.książka: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej Wałbrzych, 15-16 maja 2003 r.. 2004  szczegóły 
42.książka: Stefański Michał: Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938. 2007  szczegóły 
43.książka: Stefański Michał: Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy. 2012  szczegóły 
44.książka: Stosunki polsko-czeskie. 1997 ([Zawiera m.in.:] Anna Jakubczak: Odbiór dramatu jako tekstu literackie...) szczegóły 
45.książka: Tarajło-Lipowska Zofia: Historia literatury czeskiej. Zarys. 2010  szczegóły 
recenzja: Kardyni-Pelikanova Krystyna: W oczach własnych i obcych. Zwrot 2011 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
46.książka: Tobjański Zbigniew: Czesi w Polsce. 1994 ([Dot. m.in. kultury czeskiej na terytorium Polski od II poł. XIX do XX...) szczegóły 
47.książka: Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX w. 2008  szczegóły 
48.książka: Zarek Józef: Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej. 1993  szczegóły 
recenzja: Dudek Dorota: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 116 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
49.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
50.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Niedzieli w pierwszą rocznicę jego śmierci (1997).  szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Odrodzenie narodowe w Czechach i Słowacji. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 221-224 (sprawozdanie...) szczegóły 
51.impreza: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów (2003).  szczegóły 
artykuł: Cicha Patrycja: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
52.impreza: "Seks i tabu w kulturze czeskiej XIX wieku" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Seks i tabu w kulturze czeskiej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 101 (2058) s. 167-169 (sprawozdanie...) szczegóły 
53.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
54.impreza: "Świat Literacki" - festiwal poświęcony literaturze czeskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: (AB): Literatura w Krakowie. Nauka i Przyszłość 1998 nr 6 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Festiwal "Świat Literacki". Rzeczpospolita 1998 nr 96 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: Festiwal "Świat Literacki". Rzeczpospolita 1998 nr 89 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Festiwal "Świat Literacki". Rzeczpospolita 1998 nr 98 s. 23 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kaczorowski Aleksander: Czesi nad Wisłą. Gazeta Wyborcza 1998 nr 95 s. 11 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80-81 (not....) szczegóły 
artykuł: SW: Chwila po czesku. Życie 1998 nr 95 s. 10 (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: [Szósty] 6 festiwal "Świat Literacki". Suplement 1998 nr 4 s. 19 (ogłoszenie, program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 63 s. 167 (not....) szczegóły 
55.impreza: "Uroczystości i rozrywki na dworach i w miastach okresu nowożytnego a zagadnienia nowożytnych uroczystości w czeskiej historiografii" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Mata Peter: Barok 1999 nr 2 s. 254-256 (omówienie...) szczegóły 
56.impreza: "Zachodnioczeska duchowa i literacka kultura w XVII wieku" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Stuchlik-Surowiak Beata: "Zachodnioczeska duchowa i literacka kultura w XVII wieku". Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 75-79 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Babuchowski Andrzej: Ziemia nieznana (II). O czeskiej literaturze katolickiej XX wieku. (Podwójny dom). Gość Niedzielny 1989 nr 8 s. 4 (m.in. nt. twórczości Jana Zahradniczka, Jakuba Demla, Jana Czepa i J...) szczegóły 
58.artykuł: Babuchowski Andrzej: Ziemia nieznana (I). O czeskiej literaturze katolickiej XX wieku. Gość Niedzielny 1989 nr 5 s. 4-5  szczegóły 
59.artykuł: Babuchowski Andrzej: Ziemia nieznana (III). O czeskiej literaturze katolickiej XX wieku. (W poszukiwaniu zagubionej drogi). Gość Niedzielny 1989 nr 13 s. 5, 7  szczegóły 
60.artykuł: Bad'urova Anezka, Pirożyński Jan: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku. Próba porównania. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 3-25  szczegóły 
61.artykuł: Bad'urova Anezka: Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukowe. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 69-103  szczegóły 
62.artykuł: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 215-217 (rec. ks.: Frantisek Vseticka: Tektonika tekstu. O kompozicni vystavbe ...) szczegóły 
63.artykuł: Balowski Mieczysław: Myśl egzystencjalna w literaturze czeskiej okresu drugiej wojny światowej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1996 [nr] 3 s. 127-137  szczegóły 
64.artykuł: Balowski Mieczysław: Obraz II wojny światowej i okupacji w czeskiej poezji lat 1938-1946. Sprawozdania [Opole] 1992 nr 23 (1991) s. 5-14  szczegóły 
65.artykuł: Balowski Mieczysław: Problem nowych wartości kulturowych w czeskiej literaturze lat 1939-1945. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 61-67  szczegóły 
66.artykuł: Balowski Mieczysław: x 2001 (w ks. zb.: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo...) szczegóły 
67.artykuł: Baluch Jacek: Spadkobiercy Komenskiego (Literatura i emigracja). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref....) szczegóły 
68.artykuł: Bartoszewska Katarzyna: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 157-158 ([rec. ks.:] Josef Jedlicka: Ceske typy aneb poptavka po nasem hrdinovi...) szczegóły 
69.artykuł: Basaj Mieczysław: Pierwszy słowiański słownik etymologiczny. x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
70.artykuł: Blahova Marie: Stredoveke katalogy ceskych knizat a kralu a jeich pramenna hodnota. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 1999 t. 1 s. 33-63  szczegóły 
71.artykuł: Braniecki Włodzimierz: Praskie zaułki i place bitewne. Głos Wielkopolski 1989 nr 286 s. 5 (reportaż z Pragi i o pisarzach związanych z tym miastem...) szczegóły 
72.artykuł: Bura Renata: Czesko-niemieckie kontakty językowe i ich tło historyczne. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 27-41 (m.in. o wpływie języka niemieckiego na czeski język literacki od XVII ...) szczegóły 
73.artykuł: Dorovsky Ivan: Zawsze przez tłum znienawidzony - artysta i sztuka w oczach czeskich dekadentów. x 2000 nr s. ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 1...) szczegóły 
74.artykuł: Dudek Dorota: Czeskie życie polityczne i kulturalne na emigracji w latach 1938-1945. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 116-117 (streszcz. ref....) szczegóły 
75.artykuł: Engelking Leszek: Długie łapy Stalina (Pierwsza próba likwidacji czeskiego surrealizmu w 1938 roku). Fraza 2000 nr 1/2 s. 11-16  szczegóły 
76.artykuł: Engelking Leszek: Surrealizm w liczbie mnogiej. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 204-244  szczegóły 
77.artykuł: Forbelsky Josef: "Europe Centrale". Krasnogruda 1996 nr 5 s. 210-212 (nt. fracuskojęzycznego czasopisma Europe Centrale wychodzącego ...) szczegóły 
78.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 123-126 ([rec. ks.:] D. Ksicova: Poema za romantismu a novoromantismu. Rusko-ce...) szczegóły 
79.artykuł: Gawarecka Anna: Czeska droga do dekadentyzmu. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 119-143 (m.in. charakterystyka twórczości autorów publikujących na łamach miesi...) szczegóły 
80.artykuł: Gawarecka Anna: Polacy i Czesi. Arkusz 1992 nr 10 s. 5 (recepcja literatury czeskiej w Polsce...) szczegóły 
81.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 246-248 ([rec. ks.:] Petr Hruby: Osudne iluze. Cesti spisovatele a komunismus 1...) szczegóły 
82.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 282-284 ([rec. ks.:] Zorzeta Colakova: Cesky surrealismus 30. let. Struktura ba...) szczegóły 
83.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 248-251 ([rec. ks.:] Hanna Bednarikova: Ceska dekadence. Kontext - text - inter...) szczegóły 
84.artykuł: Gordziejewski Andrzej: Czeska literatura dla dzieci i młodzieży. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 327-334  szczegóły 
85.artykuł: Greń Zbigniew: Techniki przekładowe staroczeskich tłumaczy Biblii i paralelne metody objaśniania tekstu w folklorze. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 77-86  szczegóły 
86.artykuł: Grzelak Szymon: Subiektywizm kronikarzy czeskich XIII-XVII w. (Różnice i podobieństwa w spojrzeniu na fakty). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 37-42 (nt. "Kroniki Czechów" Kosmasa, "Kroniki" Kanonika Wyszechradzkiego, "...) szczegóły 
87.artykuł: Gwóźdź-Szewczenko Ilona: Kontakty i koneksje czeskich i francuskich surrealistów w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 251-260  szczegóły 
88.artykuł: Gwóźdź-Szewczenko Ilona: Romantyzm jako etykietka pseudohistorycznoliteracka (In margine czeskich międzywojennych dyskusji i polemik literackich). Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 93-110 (z notą o Ilonie Gwóźdź- Szewczenko s. 372...) szczegóły 
89.artykuł: Haman Ales: Epika a mytus v ceske poezii 80. let 19 stoleti. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 87-92  szczegóły 
90.artykuł: Holy Jiri: Der tschechische utopische Roman der Zwischenkriegzeit und "Palę Paryż" von Bruno Jasieński. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 61-74 (trzy typy czeskich powieści utopijnych wobec utworu B. Jasieńskiego; z...) szczegóły 
91.artykuł: Hosna Jiri: Krytyka historyzmu romantycznego w świetle historii literatury. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 143-147  szczegóły 
92.artykuł: Janik Anna: Bohemistyka 2002 nr 3 s. 215-218 (rec. ks.: Ivo Harak: Nepopularni literatura. Usti nad Labem 1999...) szczegóły 
93.artykuł: Jaworski Kazimierz: Ołomuniec literacki. Zwrot 2002 nr 7 s. 54-55 (recenzja książki: Frantisek Vseticka: Olomouc literarni. Ołomuniec 200...) szczegóły 
94.artykuł: Jaworski Kazimierz: Tożsamość a literatura. Zwrot 2009 nr 12 s. 55 (rec. ks.: Libor Martinek: Identita v literature ceskeho Tesinska. Vybr...) szczegóły 
95.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Głosy z przeszłości. Śląsk 2000 nr 12 s. 75 ([rec. ks.:] Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o starsi l...) szczegóły 
96.artykuł: Kantorowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 348-352 ([rec. ks.:] Slavica v ceskem a slovenskem literarnim vyvoji. Praha 198...) szczegóły 
97.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Literatura czeska przełomu stuleci (1890-1918). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 265-273  szczegóły 
98.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polskie fascynacje literaturą czeską. Zwrot 2005 nr 8 s. 27-32  szczegóły 
99.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Sto lat czeskiej krytyki literackiej. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 301-313  szczegóły 
100.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Sto lat czeskiej nauki o literaturze. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 315-326  szczegóły 
101.artykuł: Kategoria "nicości" w czeskiej literaturze międzywojennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 46-52  szczegóły 
102.artykuł: Kautman Frantisek: O prostytucji narodu czeskiego. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 198-200 (od XVI w. poprzez II wojnę światową i rok 1968; z notą o F. Kautmanie...) szczegóły 
103.artykuł: Kola Adam: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 30-36  szczegóły 
104.artykuł: Kolarova Ivana: Stylistyka 2001 nr 10 s. 521-526 (rec. ks.: Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o starsi lit...) szczegóły 
105.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cmentarz w Albrechticach. Akcent 1992 nr 1 s. 97-107 (m.in. nt. wierszowanych epitafiów z 1825 r....) szczegóły 
106.artykuł: Kolbuszewski Jacek: "Snezka zdviha celo jasne" (Czeskie wiersze w księgach pamiątkowych Śnieżki w XIX w.). Rocznik Jeleniogórski 1989 t. 25/26 (1987/1988) s. 241-262  szczegóły 
107.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
108.artykuł: Konior Alojzy: Związki uczonych Leszna z Holandią w XVII w.. Przyjaciel Ludu 2001 z. 3 s. 13-16 (dot. pobytów w Holandii m.in. pisarzy: Maciej Głoskowski, Jan Jonston,...) szczegóły 
109.artykuł: Kosman Marceli: Przegląd Zachodni 2002 nr 1 s. 228-229 (rec. ks.: Cesky biograficky slovnik XX. Stoleti, I-III dol. Paseka 199...) szczegóły 
110.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Początki legendy o braciach eponimach w czeskiej i polskiej tradycji historiograficznej oraz jej funkcje ideowe. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 139-155  szczegóły 
111.artykuł: Koziel Monika: Rola kobiety w społeczeństiwe polskim i czeskim na przykładzie wybranych utworów literackich. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 16-24 (na materiale literackim od średniowiecza do końca XIX w., analiza poró...) szczegóły 
112.artykuł: Kral Petr: Romantyzm możliwego (Surrealizm w Czechosłowacji. Kontur 1989 nr 2/3 s. 59-70, 85-97 (wstęp do antologii surrealizmu czeskiego wyd.: Paris: Gallimard 1983...) szczegóły 
113.artykuł: Krasnicky Roman: Recepce ceske literatury v Polsku. x 1989 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praga) 1989 nr 5 s. 473-474 ...) szczegóły 
114.artykuł: Kroutvor Josef: Kłopoty z egzystencją: Mit i legenda czeska. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 23-32 (z notą i fot. aut....) szczegóły 
115.artykuł: Kroutvor Josef: Praga - miasto polemiczne. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 10-15 (Praga jako miejsce współżycia i kultur trzech narodowości - Czechów, N...) szczegóły 
116.artykuł: Kroutvor Josef: Praga, miasto ostrych krawędzi. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 183-188 (Praga kubistyczna - czeski kubizm jako styl uniwersalistyczny i sposób...) szczegóły 
117.artykuł: Królak Joanna: O tendencjach populistycznych w czeskiej prozie międzywojennej. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 37-45  szczegóły 
118.artykuł: Kuligowska Halina: Wokół ekspresjonizmu brneńskiej Literarni skupiny. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 119-127  szczegóły 
119.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
120.artykuł: Kyu Chin Kim: Czech Nationalism and Slavism in the Literature of the Czech National Revival Period. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
121.artykuł: Lesnak Tomas: Orędzie świętości Agnieszki z Pragi. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
122.artykuł: Linka Jan: Barok 1996 nr 2 s. 245-246 ([rec. ks.:] Ceska literatura doby baroka. Praha 1994...) szczegóły 
123.artykuł: Lunga Radek: Nowe repertorium rękopisów czeskich, morawskich i śląskich XVII i XVIII wieku. Wyniki i perspektywy projektu badawczego. Barok 1999 nr 1 s. 197-207  szczegóły 
124.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura czeska i słowacka. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 488-493 (omów. krytyczne publikacji z literatury czeskiej i słowackiej wyd. w P...) szczegóły 
125.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura czeska i słowacka. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 539-552 (omów. krytyczne publikacji z literatur czeskiej i słowackiej wyd. w Po...) szczegóły 
126.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 231-232 ([rec. ks. zb.:] Brevnov v ceskych dejinach. Sbornik z konference porad...) szczegóły 
127.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 223 ([rec. ks.:] Vladimir Spacil: Sbirka listin archivu mesta Olomouce 1261...) szczegóły 
128.artykuł: Mielczarek Joanna: System wokaliczny i konsonantyczny czeskiego rękopisu ze zbiorów Książnicy Miejskiej w Toruniu na tle zmian fonetycznych w języku czeskim w XIV-XVI w.. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 111-126 (dot. rękopisu anonimowego pt. "Reci z mudrcu pohanskych jakoz i z Petr...) szczegóły 
129.artykuł: Mikust'akova Anna, Zelenka Milos: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 115-117 ([rec. ks.:] Slavomir Wollman: Ceska skola literarni komparatistiky (Ta...) szczegóły 
130.artykuł: Moldanova Dobrava: Mlada ceska poezie na zacatku 40. let. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
131.artykuł: Mroczek Izabela: Model wędrówkiw twórczości czeskiego pokolenia wojennego (Na przykładzie poezji Grupy 42). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 5-14  szczegóły 
132.artykuł: Mytko-Brun Barbara: Awangarda teatralna międzywojennych Czech. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 119-130 (także nt. dramaturgii...) szczegóły 
133.artykuł: Nawrocki Witold: "Gdzie jest moja ojczyzna?" czyli Czy istnienie narodu czeskiego jest rzeczą oczywistą? Część I. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 57-84  szczegóły 
134.artykuł: Nawrocki Witold: Literatura czeska po roku 1918. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 275-299  szczegóły 
135.artykuł: Niedziela Zdzisław: O potrzebie łącznego traktowania barokowej literatury czeskiej i słowackiej. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 199-203  szczegóły 
136.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 345-347 ([rec. ks.:] Zdenek Pesat: Dialogy s poezii. Praha 1985...) szczegóły 
137.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Czeskie odrodzenie narodowe. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 2000 t. 7 s. 49-59 (m.in. o czeskim odrodzeniu językowym w XVIII w.; także o działalności ...) szczegóły 
138.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 213-216 ([rec. ks.:] Alexandr Stich: Od Karla Havlicka k Frantisku Halasovi (li...) szczegóły 
139.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Rękopisy czeskie z depozytu berlińskiego Biblioteki Jagiellońskiej. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 83-87  szczegóły 
140.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 181-184 ([rec. ks.:] David Short: Essays in Czech and Slovak language and liter...) szczegóły 
141.artykuł: Pająk Patrycjusz: Frenezja sadyczna po czesku: Kresadlo, Zykmund, Urban. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 189-201 (z not. o Patrycjuszu Pająku s. 374...) szczegóły 
142.artykuł: Pająk Patrycjusz: Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 153-155 (rec. ks.: Danuse Ksicova: Secese. Slovo a tvar. Brno 1998; nt. secesji...) szczegóły 
143.artykuł: Pająk Patrycjusz: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 95-98 (rec. ks.: Zorzeta Colakova: Cesky surrealismus 30. let. Struktura basn...) szczegóły 
144.artykuł: Patkova Hana: Die sogenannten Literatenbruderschaften in Spätmittelalterlichen Böhmen. Almanach Historyczny 2001 t. 3 s. 11-18 (dotyczy bractw literackich działających w Czechach w późnym średniowie...) szczegóły 
145.artykuł: Pavera Libor: Bohemistyka 2002 nr 4 s. 295-296 (rec. ks.: Vadimir Navotny: Problemy a pribehy (Od Puchmajera k Paralov...) szczegóły 
146.artykuł: Petru Eduard: Historia czeskich badań nad barokiem. Próba rekapitulacji. Barok 1996 nr 2 s. 131-139  szczegóły 
147.artykuł: P.Kr.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 396 ([rec. ks.:] Jana Nechutova: Latinska literatura ceskeho stredoveku do ...) szczegóły 
148.artykuł: Polek Krzysztof: Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 237-241 (omów. zawartości Studia Mediaevalia Pragniensia. T. 1. Praha 19...) szczegóły 
149.artykuł: Poloczkowa Barbara: Najdawniejsze kroniki cieszyńskie. Pamiętnik Cieszyński 1993 t. 7 s. 99-111 (m.in. nt. pracy Eleazara Tilischa "Pochwała niemieckich stanów książęc...) szczegóły 
150.artykuł: Sajtar Drahomir: Główne cechy poezji czeskiej śląskiej proweniencji. Koniec Wieku 2003 nr 19/20 s. 165-172  szczegóły 
151.artykuł: Siatkowska Ewa: Czeskie i polskie towarzystwa sorabistyczne (1918-1949). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 8 s. 17-24 (nt. działalności...) szczegóły 
152.artykuł: Siatkowska Ewa: W związku ze staroczeskim "Rekopisem Budziszyńskim". x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
153.artykuł: Siatkowski Janusz: O leksykografii czeskiej. Poradnik Językowy 2000 z. 1 s. 24-37 (m.in. wierszowane słowniki Klareta (Bartłomieja z Chlumca), Geleniusa ...) szczegóły 
154.artykuł: Siwczyńska Agata: Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich. Historia 1996 r. 3/4 s. 7-44  szczegóły 
155.artykuł: Stefański Michał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 57-60 (rec. ks.: Martin C. Putna: Ceska katolicka literatura v evropskem kont...) szczegóły 
156.artykuł: Stefański Michał: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 75-81 (rec. ks.: Ladislav Soldan: Od konce stoleti pred prah milenia. Studie ...) szczegóły 
157.artykuł: Stefański Michał: Żydzi - naród symboliczny. Ich historia w Czechach. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 14-22 (m.in. nt. pisarzy czeskich pochodzenia żydowskiego...) szczegóły 
158.artykuł: Stęplewski Artur: Ortografia elitarna czy egalitarna? Romantyczne dylematy. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 241-251 (z notą o Arturze Stęplewskim s. 374-375...) szczegóły 
159.artykuł: Stich Alexander: Stan i perspektywy bohemistycznej nauki filologicznej o baroku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 132-134 (streszczenie referatu...) szczegóły 
160.artykuł: Svoboda Jiri: Utopicke teorie a jejich podnety v ceske literature druhe poloviny 19. stoleti. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 60-66 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
161.artykuł: Szyfer Anna: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 207-209 (rec. ks. zb.: Vanoce v ceske kulture. Vysehrad 1988...) szczegóły 
162.artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 148-150 ([rec. ks.:] Robert B. Pynsent: Patrani po identite. Praha 1996...) szczegóły 
163.artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 81 (1569) s. 142-144 ([rec. ks.:] Antonin Mest'an: Ceska literatura 1785-1985. Toronto 1987...) szczegóły 
164.artykuł: Topiłko Aleksandra: Most. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 27 s. 103-104 (rec. ks.: Zdenek Bohac: Ceske zeme a Luzice. Bautzen-Budysin 1993; m.i...) szczegóły 
165.artykuł: Turecek Dalibor: K literarne historickemu konceptu narodniho obrozeni. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 119-143 (model literatury czeskiej lat 1775-1850 w ujęciu krytyków czeskich...) szczegóły 
166.artykuł: Uhlíř Zdeněk: Łacińskie i czeskie kazania w XIV i XV wieku - przekład, adaptacja, mutacja. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 15-24 (nt. kazań Tomasza ze Štitnego, Jana Milicza z Kromieryża oraz Jana z R...) szczegóły 
167.artykuł: Viton Jan: Zenske snemovani aneb jak muzske celadce zac je toho loket ukazati a svych prav ostrihati (na okraj polske a ceske parodie mravokarnych textu z prelomu 16. a 17. stoleti). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-182 (m.in. porównanie polskiej i czeskiej literatury sowizdrzalskiej...) szczegóły 
168.artykuł: Vrana Karel: Teologia humoru. Głos Ludu 1993 nr 89-93 (m.in. nt. Milana Kundery i Joroslava Haska...) szczegóły 
169.artykuł: Vseticka Frantisek: Polski wyraz językowy czeskiej literatury. Zwrot 1995 nr 6 s. 45-46  szczegóły 
170.artykuł: Wierszyłowska Beata: Literatura czeska na łamach warszawskiego "Życia" (1887-1891). Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
171.artykuł: Witkowska-Zaremba Elżbieta: Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z rękopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze. Muzyka 2003 nr 2 s. 57-69 (nt. dwóch średniowiecznych podręczników gry na organach "Octo principa...) szczegóły 
172.artykuł: Wór Julita: Człowiek i świat w czeskiej literaturze średniowiecza. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 26-29  szczegóły 
173.artykuł: Zabierzewska-Kucharska Marzena: Nurt heroizacyjny i deheroizacyjny w czeskiej prozie wojennej. Bohemistyka 2002 nr 1 s. 24-34  szczegóły 
174.artykuł: Zahradnik Stanisław: Publikacja wzbudzająca nadzieje. Zwrot 1991 nr 10 s. 61-3 (rec. ks.: Jirina Veselska: Bibliografie historicko vlastivedne literat...) szczegóły 
175.artykuł: Zak Jaroslav: Otnositel'no cheshsko-russkikh literaturnykh svjazejj i ikh aktualizirovannykh interpretacijj. Studia Rossica Posnaniensia 1995 z. 26 s. 97-101  szczegóły 
176.artykuł: Zarek Józef: Kategoria "nicości" w czeskiej literaturze międzywojennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 46-52  szczegóły 
177.artykuł: Zarek Józef: Mit w miejsce utopii (Z diagnoz czeskiej Grupy 42). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1607 s. 57-63 (czeska utopia lat 40. i 50. XX w....) szczegóły 
178.artykuł: Zarek Józef: "Strefa" i ewolucja czeskiej poezji awangardowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 116-124 (wpływ poematu "Strefa" Guillaume'a Apollinaire'a na twórczość czeskich...) szczegóły 
179.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
180.artykuł: Zura Anna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 81-84 ([rec. art.:] Literarni veda a volbou. K 70. narozeninam Jiriho Svobody...) szczegóły 
181.artykuł: Zura Anna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 78-81 ([rec. ks.:] Jiri Svoboda: Z obzoru tvorby. Kapitoly z ceske literatur...) szczegóły 
182.artykuł: Zura Anna: Bohemistyka 2001 nr 3 s. 246-249 ([rec. ks.:] Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o strasi l...) szczegóły 
183.artykuł: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 115-118 ([rec. ks.:] Jarosłav Cechura: Ceske zeme v letech 1310-1437. T. 1, Pra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    książki (alfabet autorów)
184.książka: Bielec Dorota: Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu.  szczegóły 
185.książka: Ceska a Polska emigracni literatura. Sbornik z mezinarodni vedecke konference = Emigracyjna literatura czeska i polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. 2002  szczegóły 
recenzja: Bohemistyka 2003 nr 2 s. 172 (not....) szczegóły 
recenzja: Janik Anna: Bohemistyka 2003 nr 3 s. 273-276  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: O literaturze emigracyjnej. Głos Ludu 2002 nr 146 s. 6  szczegóły 
186.książka: Czaplińska Joanna: Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa. 2001 (Wstęp. * I. Formowanie się konwencji fantastyki naukowej i dystopii: 1...) szczegóły 
187.książka: Czaplińska Joanna: Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku. 2006  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: De Greve Claude: Revue des Etudes Slaves 1989 t. 61 z. 4 s. 467-468  szczegóły 
recenzja: Kastler Claude: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 176-178  szczegóły 
189.książka: Engelking Leszek: Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. 2005  szczegóły 
190.książka: Engelking Leszek: Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej. 2001 (Surrealizm w liczbie mnogiej. Pechowiec, czyli poeta przeklęty [Oldric...) szczegóły 
recenzja: Czaplińska Joanna: Rozbudzanie apetytu. Pogranicza 2002 nr 2 s. 100-102  szczegóły 
recenzja: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Święte ognie. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Lektor: Czesi, Czesi.... Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Martinek Libor: Surrealizm, underground, postmodernizm. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 188-190  szczegóły 
191.książka: Hurnik Janusz: Kanonik czyli Prywatnego kanonu wierszy przewrotne interpretacje. 2010  szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fajkowska Jolanta: The Warsaw Voice 1989 nr 19 s. 7  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Czechosłowacja jest pułapką. Res Publica 1990 nr 1 s. 112-114  szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heartman P.: Almanach Humanistyczny 1989 nr 10 s. 96  szczegóły 
recenzja: Sak Andrzej: Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1989 nr 7 (177) s. 5-6  szczegóły 
194.książka: Język i literatura czeska w interakcji. Tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej, Racibórz, 29-30 września 2005 r. 2006 (Zawiera m.in.: Ales Haman: Interakce nebo kontradikce? (Poznamky k nar...) szczegóły 
195.książka: Język, literatura i kultura czeska. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r. 2008  szczegóły 
196.książka: Kaczorowski Aleksander: Europa z płaskostopiem. 2006 (Rozmowy z czeskimi, słowackimi, węgierskimi i polskimi muzykami, pisar...) szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Czeski niezbędnik. Newsweek. Polska 2006 nr 49 s. 108-109  szczegóły 
197.książka: Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. 2001 (dot. m.in. twórczości Jaroslava Seiferta, Jaroslava Haska, Franza Kafk...) szczegóły 
recenzja: Burian Vaclav: Ryby, ludzie i czołg w porannej mgle. Książka Aleksandra Kaczorowskiego o Pradze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 158 s. 16  szczegóły 
recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: Czyżewski Krzysztof: Kontrapunkt 2001 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Literackie krajobrazy duchowej ojczyzny. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Praski elementarz. Śląski Wawrzyn Literacki 2002 (2001) s. 15-20 (z notą o autorze i recenzencie; z fot. Aleksandra Kaczorowskiego i Ale...) szczegóły 
recenzja: Galant Arleta: Przed czym ucieka Milan Kundera?. Pogranicza 2001 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Książki 2001 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Każdy elementarz. Arkusz 2001 nr 9 s. 12 ( Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. Wołowiec 2001. Rec.: Iwasi...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Każdy elementarz. Arkusz 2001 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kiełczewski Dariusz: Praski elementarz. Kartki [Białystok] 2001 nr 24 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 2001 nr 7/8 s. 122  szczegóły 
recenzja: Pacześniak Jakub: Praga literacka. Polityka 2001 nr 21 s. 65  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Hrabalovo. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 146-148  szczegóły 
recenzja: pwL: Topos 2001 nr 2/3 s. 168 (nota...) szczegóły 
198.książka: Królak Joanna: Hus na trybunie. Tradycje narodowe w czeskiej powieści historycznej okresu realizmu socjalistycznego. 2004  szczegóły 
199.książka: Kulmiński Robert: Śmierć w Czechach. Wizja śmierci w prozie czeskiej lat 1945-1989. 2008  szczegóły 
200.książka: Literatura piękna czeska i słowacka tłumaczona na język polski w latach 1981-1995. 1997  szczegóły 
201.książka: Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. [T.] 2, Literatura czeska. 1999 ([Zawiera hasła osobowe i przedmiotowe w układzie alfabetycznym]...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: W olszańskiej winnicy. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
202.książka: Mroczek Izabela: Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42. 2005  szczegóły 
203.książka: Nawrocki Witold: "Kwestia czeska" tożsamość narodowa, literatura i polityka. Szkice i uwagi. 2000 (Przedmowa. - [Zawiera m.in.:] Alojzy Jirasek: Pisarz historyczny jako ...) szczegóły 
recenzja: Frycie Stanisław: Kwestia czeska. Dziś 2000 nr 7 s. 119-122  szczegóły 
204.książka: Nawrocki Witold: Literatura a spolocnost. 1989 ([J. Fucik: "Architektura człowieka jutra"] "Architektura cloveka buduc...) szczegóły 
205.książka: Nawrocki Witold: Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944-1984. 1988 (I. Szkice z dziejów procesu literackiego w Czechach i na Słowacji: Kom...) szczegóły 
recenzja: Adamski Jerzy: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 11  szczegóły 
recenzja: Czubała Henryk: Życie Literackie 1988 nr 49 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Świat Książki 1989 nr 11 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 40 s. 9  szczegóły 
recenzja: Soldan Ladislav: x 1990 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1990 nr 1 s....) szczegóły 
206.książka: Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. Sborník z mezinárodní vědecké konference = Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. 2006  szczegóły 
207.książka: Orlańska Kamila: Obraz Pragi we współczesnej literaturze.  szczegóły 
208.książka: Posledni Petr: Hranice dialogu. Ceska proza ocima polske kritiky 1945-1995. 1998 (Uvod. * I. Kritika prekladove literatury: Pojem "tvurci" kritika. Souc...) szczegóły 
recenzja: Czaplińska Joanna: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 61-63  szczegóły 
recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 210-212  szczegóły 
209.książka: Posledni Petr: Meritka souvislosti. Ceska a polska literarni kultura po roce 1945. 2000 ([Zawiera:] Uwod. Pojem "literarni kultura". Srovnavaci metoda. Prostor...) szczegóły 
recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 162-165  szczegóły 
210.książka: Pražské jaro 1968 : literatura - film - média. Materialy z mezinárodni konference pořádané Literárni Akademii za spoluprace s Méstskou Knihovnou. Praha 20. - 22. kvétna 2008. 2009 (Zawiera m.in.: Joanna Goszczyńska: "O nutnosti ne-byti sebou samým" (I...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
211.impreza: Czesko-polska konferencja literacko-naukowa poświęcona czeskiej i polskiej poezji po roku 1989 (2004).  szczegóły 
artykuł: W Opawie dyskutowano także o literaturze na Zaolziu. Zwrot 2005 nr 1 s. 55-56 (sparwozdanie...) szczegóły 
212.impreza: "Oblicza współczesnego dramatu i teatru" - polsko-czeska sesja naukowo-artystyczna (2000).  szczegóły 
artykuł: C.R.: Święto teatru na Uniwersytecie Śląskim. Zwrot 2000 nr 5 s. 42-43 (sprawozdanie...) szczegóły 
213.impreza: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów (2003).  szczegóły 
artykuł: Cicha Patrycja: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
214.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
215.impreza: Przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej.  szczegóły 
artykuł: Illg Jacek: Tygodnik Powszechny 1989 nr 48 s. 3 (m.in. nt. towarzyszącej imprezie wystawy czeskich wydawnictw niezależn...) szczegóły 
216.impreza: "Współczesna czeska książka - VI" - wystawa czeskiej literatury dla dzieci i młodzieży (2000).  szczegóły 
artykuł: Lipka Cezary: Czeska książka dla dzieci. Myśl Polska z Książką 2000 nr 9 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
217.artykuł: Autorzy czescy. Kontur 1989 nr 2/3 s. 183-191 (noty biogr. 26 pisarzy niezależnych; z fot....) szczegóły 
218.artykuł: Babuchowski Andrzej: Hrabala spotkałem w Pradze. Śląsk 2002 nr 7 s. 52-53 (wyw. nt. przekładów tekstów współczesnych pisarzy czeskich, m.in.: Boh...) szczegóły 
219.artykuł: Babuchowski Andrzej: Światło w mroku. Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 6-7 (czeska literatura katolicka od 1945 r. do współcz....) szczegóły 
220.artykuł: Baluch Jacek: Czeskie drogi. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 1-2 (wywiad nt. sytuacji literatury czeskiej w latach dyktatury komunistycz...) szczegóły 
221.artykuł: Baluch Jacek: Nie tylko idylla. Gazeta Wyborcza 2002 nr 300 s. 15 (wyw. nt. literatury czeskiej po 1989 roku; rozm.: Marek Mikos...) szczegóły 
222.artykuł: Baluch Jacek: Za co kochamy czeską literaturę?. Guliwer 2001 nr 3 s. 3-5 (dot. recepcji w Polsce...) szczegóły 
223.artykuł: Bałdyga Zofia: Ogródek sąsiadów. Wakat 2012 nr 1/2 s. 71-73 (nt. współczesnej poezji czeskiej i twórczości Jana Těsnohlídka, Ondřej...) szczegóły 
224.artykuł: Becker Peter: "...wovon das Herz ueberstroemt." Peter Ebens Lektion ueber dein Eigensinn der Musik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 21-24 (dot. skomponowanego przez Petra Ebena cyklu "Schleier und Traenen", kt...) szczegóły 
225.artykuł: Bielecki Jakub: Basnicka tvorba Ostravy devadesatych let. x 1997 ([W ks. zb.:] Ceska a slovenska literatura dnes. Sbornik referatu z lit...) szczegóły 
226.artykuł: Blahova Marketa: Plon Rodoka. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 179-182 (nt. tekstów nominowanych do Nagrody Fundacji im. Alfreda Radoka...) szczegóły 
227.artykuł: Bluszcz Anna J.: Innowacje morfologiczne we współczesnej czeszczyźnie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 41-49 (na podstawie tekstów literackich: "Osudy dobreho vojaka Svejka" Jarosl...) szczegóły 
228.artykuł: Bohac Zdenek: Sdruzeni pratel Luzice (Pri Spolecnosti Narodniho Muzea v Praze). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 135-140 (nt. czesko-łużyckich kontaktów kulturalnych na przykładzie działalnośc...) szczegóły 
sprostowanie: Zeszyty Łużyckie 1993 nr 6 s. 150  szczegóły 
229.artykuł: Bohemistyka 2002 nr 1 s. 58-59 (rec. ks. zb.: Konec a zacatek v jazyce a literature. Sbornik z mezinar...) szczegóły 
230.artykuł: Bondy Egon: Poeci undergroundu. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 10-13 (historia niezależnego czeskiego ruchu poetyckiego tzw. praskiego under...) szczegóły 
231.artykuł: Cieślik Mariusz: Czeski film. Wprost 2003 nr 1 s. 100-103 (m.in. nt. literatury czeskiej...) szczegóły 
polemika: Opach Marek: Czeska szkoła. Wprost 2003 nr 5 s. 14 (list do redakcji...) szczegóły 
232.artykuł: Czaplińska Joanna: Gry temporalne. Kategoria czasu w czeskiej literaturze fantastycznonaukowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 38-47 (m.in. dot. twórczości pisarzy: Ivan Kminek, Pavel Kosatik, Miroslav Ko...) szczegóły 
233.artykuł: Czaplińska Joanna: Kierunki rozwoju czeskiej prozy fantastycznonaukowej lat 80. naszego wieku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1992 nr 1 (90) s. 93-105  szczegóły 
234.artykuł: Czaplińska Joanna: Zniewalanie umysłu - dystopia w czeskiej literaturze współczesnej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 6 (177) s. 117-122  szczegóły 
235.artykuł: Dramaturdzy o dramacie. Kontur 1989 nr 2/3 s. 32-58 (dyskusja; wypow.: Vaclav Havel, František Pavlicek, Josef Topol, Milan...) szczegóły 
236.artykuł: Dudek Dorota: Czeska literatura w polskim drugim obiegu lat osiemdziesiątych. Bohemistyka 2001 nr 3 s. 221-233 (omówienie; także o polskich wydawnictwach podziemnych i tłumaczach lit...) szczegóły 
237.artykuł: Engelking Leszek: Duża literatura małego narodu. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 20-34  szczegóły 
238.artykuł: Engelking Leszek: Przerwy w życiorysie. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 297-302 (nt. literatury czeskiego undergroundu...) szczegóły 
239.artykuł: Engelking Leszek: Rękopisy z imionami demonów. Fraza 1997 nr 18 s. 97-113 (nt. współczesnej literatury czeskiej; głównie o twórczości autorów: Mi...) szczegóły 
240.artykuł: Engelking Leszek: Surrealizm w liczbie mnogiej. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 204-244  szczegóły 
241.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 246-248 ([rec. ks.:] Petr Hruby: Osudne iluze. Cesti spisovatele a komunismus 1...) szczegóły 
242.artykuł: -gf-m: Rozważania o czeskim ruchu folk. Kontur 1989 nr 2/3 s. 162-178 (z utworami pieśniarzy ruchu folk; przekł. z czeskiego czasopisma II ob...) szczegóły 
243.artykuł: Hanousek Petr, Martinek Libor: "Slezske Slunko". Literatura na Ziemi Opawskiej w latach 1990-2003 (dokończenie). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 1 (5) s. 64-71  szczegóły 
244.artykuł: Hanousek Petr, Martinek Libor: "Slezske Slunko". Literatura na Ziemi Opawskiej w latach 1990-2003 (kontynuacja). Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 83-88  szczegóły 
245.artykuł: Hanousek Petr, Martinek Libor: "Slezske Slunko". Literatura na Ziemi Opawskiej w latach 1990-2003. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 125-129  szczegóły 
246.artykuł: Hoffmann Bohuslav: Post-strukturalni mysleni a poetika ceske postmoderni literatury. (Ke stylu proz V. Macury, M. Viewegha a divadelnich inscenaci P. Lebla). Stylistyka 2000 nr 9 s. 49-57 (dot. cech poetyki postmodernistycznej w czeskiej literaturze schyłku X...) szczegóły 
247.artykuł: Hoffmannova Jana: Sacrum / profanum v ceske postmoderni poezii. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
248.artykuł: Holub Miroslav: Mogło być gorzej - literatura czeska w latach dziewięćdziesiątych. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 204-207 (analiza socjologiczna...) szczegóły 
249.artykuł: Illg Jacek: Główne tendencje rozwojowe prozy czeskiej lat sześćdziesiątych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 138-144  szczegóły 
250.artykuł: Jagodziński Andrzej: Mieli być pisarzami w likwidacji. Czechosławacja sierpień '68. Gazeta. Magazyn 1993 nr 25 s. 6-15 (dot. pisarzy: Vaclav Havel, Bohumil Hrabal, Josef Kudelka, Milan Kunde...) szczegóły 
251.artykuł: Janik Anna: Bohemistyka 2002 nr 4 s. 297-302 (rec. ks. zb.: Literarni slovnik severni Moravy a Slezska (1945-2000). ...) szczegóły 
252.artykuł: Jaworski Kazimierz: Literatura skazana na zagładę. Zwrot 2005 nr 7 s. 57-58  szczegóły 
253.artykuł: Jokiel Irena: Literatura i krytyka czechosłowacka w czasopismach polskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 29-37 (głównie w Literaturze na Świecie...) szczegóły 
254.artykuł: Kaczorowski Aleksander: Barbarzyńca w gospodzie. Newsweek. Polska 2010 nr 23 s. 102 (nt. fenomenu popularności kultury czeskiej w Polsce...) szczegóły 
255.artykuł: Karwat Krzysztof: Trzy w jednym. Śląsk 2003 nr 5 s. 35-37 (wywiad z tłumaczem literatury czeskiej nt. własnej pracy, współczesnej...) szczegóły 
256.artykuł: Kaszper Kazimierz: Fanki, pismaki i Vila. Głos Ludu 2002 nr 27 dod. s. 5 (nt. wierszy czeskich publikowanych na portalu www.pismak.cz...) szczegóły 
257.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
258.artykuł: Komarek Karel: K soucasne diskusi o kodifikacji spisovne cestiny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 131-136 (nt. dyskusji nad kierunkami kodyfikacji czeskiego języka literackiego;...) szczegóły 
259.artykuł: (kor): Wiersz mojego serca.... Głos Ludu 2001 nr 53 s. 4 (dot. projektu "Wiersz mojego serca" prowadzonego przez zrzeszenie obyw...) szczegóły 
260.artykuł: Kosman Marceli: Przegląd Zachodni 2002 nr 1 s. 228-229 (rec. ks.: Cesky biograficky slovnik XX. Stoleti, I-III dol. Paseka 199...) szczegóły 
261.artykuł: Kozmin Zdenek: Destructive character of post-modernism and the continuity of senses. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
262.artykuł: Lastovickova Michaela: Feministicke postoje v jazyce Bible. Bohemistyka 2001 nr 3 s. 234-242 (nt. słownictwa czeskich przekładów Biblii w ujęciu gender...) szczegóły 
263.artykuł: Liehm Antonin Jaroslav: W cieniu Szwejka. Osobliwości kultury czeskiej. Akcent 1991 nr 2/3 s. 112-115 (dot. taże lit....) szczegóły 
264.artykuł: Lisowski Krzysztof: Czesi (wspominani) w Przemyślu. Kraków 2005 nr 11 s. 42 (fel. dot. czeskiej literatury m.in.: Miroslav Holub, Milan Kundera, Ot...) szczegóły 
265.artykuł: Lisowski Krzysztof: Modry Portugal. Kraków 2006 nr 4 s. 60 (fel. nt. lit. czeskiej m.in.: Vaclav Burian, Mirosłav Holub...) szczegóły 
266.artykuł: Machala Lubomir: O współczesnej literaturze w Czechach. Odra 2003 nr 2 s. 121-123 (wywiad; rozm. Zofia Tarajło-Lipowska...) szczegóły 
267.artykuł: Machala Lubomir: Przewodnik po nowych nazwiskach czeskiej literatury lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 174-185 (m.in.: grupy literackie, wydawnictwa, czasopisma...) szczegóły 
268.artykuł: Machej Zbigniew: Krótkie rozważanie o trzech poetach czeskich. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 240-243 (nt. twórczości poetów: Zbynek Havlicek, Miroslav Holub, Ivan Wernisch....) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s.402-403 (sprostowanie błędów w druku...) szczegóły 
269.artykuł: Malicki Jarosław: Bohemistyka 2001 nr 2 s. 170-172 (rec. ks.: Karel Komarek: Osobni jimena v ceskych biblich. Olomouc 2000...) szczegóły 
270.artykuł: Matejicek Tomas "Hibi": Ironicznie zwyczajna, delikatnie pechowa Anna. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 74 (rec. komiksu "Anna chce skoczyć" Lucie Lomovej...) szczegóły 
271.artykuł: Michal Radislav, Michalova Rea: Praskie "Moderni revue" (obrazki z cienia artystycznych dziejów Czech i Polski). Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2011 nr 33/40 (2010/2011) s. 296-297 (dot. roli restauracji "U Bindru" w życiu literackim Pragi i ich związk...) szczegóły 
272.artykuł: Mroczek Izabela: O recepcji tłumaczeń czeskiej literatury bestsellerowej w Polsce (na przykładach tłumaczeń książek Michala Viewegha, Ireny Obermannovej i Haliny Pawlowskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 131-140  szczegóły 
273.artykuł: Nepil Frantisek: Czescy pisarze w gospodarce rynkowej. Guliwer 1995 nr 6 s. 4-6  szczegóły 
274.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 118-119 ([rec. ks. zb.:] Slovnik ceskeho romanu 1945-1991. Ostrava 1992...) szczegóły 
275.artykuł: Novotny Vladimir: Postmoderni dekonstrukce a groteskni paraboly. Bohemistyka 2001 nr 3 s. 187-200 (m.in. o twórczości autorów: Hnat Danek, Petr Motyl oraz krytyka Igora ...) szczegóły 
276.artykuł: Novotny Vladimir: Zmiana kryteriów. Ex Libris 1993 nr z VI s. 6 (wyw. z krytykiem lit. i edytorem nt. najnowszej lit. i życia literacki...) szczegóły 
277.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 146-148 ([rec. ks.:] Patrik Ourednik: Aniz jest co noveho pod sluncem. Slova, r...) szczegóły 
278.artykuł: Pająk Patrycjusz: Frenezja sadyczna po czesku: Kresadlo, Zykmund, Urban. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 189-201 (z not. o Patrycjuszu Pająku s. 374...) szczegóły 
279.artykuł: Parfianowicz Weronika: Czeski barok. Lampa 2010 nr 1/2 s. 55-57 (nt. śmierci w twórczości Danieli Hodrovej, Jana Balabana, Milana Kunde...) szczegóły 
280.artykuł: Pavera Libor: Roman-esej o zemi uprostred Evropy v postmodernisticke perspektive. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
281.artykuł: Posledni Petr: Granice szarej strefy. Kresy 1996 nr 28 s. 239-244 (o współczesnej prozie czeskiej...) szczegóły 
282.artykuł: Posledni Petr: Nie powracają. Ex Libris 1993 nr 42 s. 3 (twórczość współcz. prozaików czeskich pozostających na emigracji...) szczegóły 
283.artykuł: Posledni Petr: Ogarnąć całość. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 303-308 (omówienie numerów monograficznych czasopisma Tvar z 1994 nr 14 ...) szczegóły 
284.artykuł: Posledni Petr: Ostrogi fantazji. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 135-138 (nt. prozy kreacyjnej...) szczegóły 
285.artykuł: Posledni Petr: Sceptyczna generacja. Ex Libris 1993 nr 34 s. 12-13 (nt. postawy wobec istniejącej rzeczywistości pisarzy pokolenia Praskie...) szczegóły 
286.artykuł: Prokůpek Tomáš: Komiksowe odrodzenie na sposób czeski. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 4-7 (z notą o aut....) szczegóły 
287.artykuł: Putna Martin C.: Czescy katolicy a sumienie. Kafka 2002 nr 5 s. 50-55 (m.in. o stosunku Czechów do Niemców w twórczości Jaroslava Durycha i J...) szczegóły 
288.artykuł: Schwartz Wolfgang F.: Auf den Spuren eines Modellwechsels: Capek - Borges - Kratochvil (Bemerkungen zur neofantastischen Schreibweise in der tschechischen Literatur). x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
289.artykuł: Sebesta Vaclav: Poczet dramatopisarzy czeskich. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 173-178 (z notą Jakuba Skorpila w tłum. Justyny Wodzisławskiej...) szczegóły 
290.artykuł: Sierszuła Barbara: Czechy. Plus Minus 1995 nr 2 s. 17 (bestsellery literackie roku 1994...) szczegóły 
291.artykuł: Sikora Władysław: Siwy okrzyk. Głos Ludu 1997 nr 33 s. 3 (m.in. nt. czasopisma literackiego Weles i współpracującego z ni...) szczegóły 
292.artykuł: Sobotkova Marie: W świecie "rozchlapanych" tekstów (Uwagi nad literaturą czeską ostatnich pięciu lat). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 286-295  szczegóły 
293.artykuł: Stala Zbigniew: Katechizm czeskiego ciała. Portret 2004 nr 16/17 s. 95-102  szczegóły 
294.artykuł: Stefański Michał: Żydzi - naród symboliczny. Ich historia w Czechach. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 14-22 (m.in. nt. pisarzy czeskich pochodzenia żydowskiego...) szczegóły 
295.artykuł: Stupek Ivan: Geistige Bruecken bauen. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 111 ([rec. ks.:] Brennpunkt Berlin. Prager Schriftssteller in der deutschen...) szczegóły 
296.artykuł: Suchomel Milan: A postmodernist Czech Republic?. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
297.artykuł: Svitak Ivan: Rozwód polityki i literatury. Dziś 1991 nr 10 s. 115-117  szczegóły 
298.artykuł: Svoboda Jiri: Postaveni literatury v procesu rozpadu kulturnich hodnot (Hledani kontinuity v case historickych promen). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 26-32 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
299.artykuł: Svoboda Jiri: Zakazani pisarze Moraw Północnych. Głos Ludu 1991 nr 126 s. 5  szczegóły 
300.artykuł: Szczepanik Beata: Współczesny dramat czeski na scenach polskich w latach 1945-1995. x 1997 ([W ks. zb.:] Język, kultura i literatura Słowian Zachodnich. Materiały...) szczegóły 
301.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Dobroduszni jak Szwejk. Gawęda animowana. Guliwer 2001 nr 3 s. 6-11 (dot. m.in. książkowych wersji filmów animowanych dla dzieci autorstwa ...) szczegóły 
302.artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 148-150 ([rec. ks.:] Robert B. Pynsent: Patrani po identite. Praha 1996...) szczegóły 
303.artykuł: Tkaczewski Dariusz: Nie tylko znane nazwiska... czyli o młodej literaturze czeskiej. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 86-88  szczegóły 
304.artykuł: Topol Jachym: Wiecznie w wehikule czasu. Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 12-13 (wspomn. nt. literackiego środowiska dysydenckiego l. 70. i 80., także ...) szczegóły 
305.artykuł: Travnicek Mojmir: Korespondencja z Czechosłowacji. Świat Literacki 1992 nr 6 s. 117-119 (omówienie rynku wydawniczego...) szczegóły 
306.artykuł: Vitova Lenka: Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 175-187 (z przykładami przekładów fragmentów prozy...) szczegóły 
307.artykuł: Zarek Józef: By było znośniej. O nowej czeskiej literaturze. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 89-91 (m.in.: Jan H. Krchovsky, Vit Kremlicka, Jachym Topol....) szczegóły 
308.artykuł: Zarek Józef: Czeskie kłopoty z historią. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 60-67  szczegóły 
309.artykuł: Zarek Józef: O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 113-130  szczegóły 
310.artykuł: Zarek Józef: Przeciw międzywojennej awangardzie. Popozycje czeskiej "Grupy 42". x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
311.artykuł: Zizler Jiri: Pomiędzy chaosem a oczekiwaniem. Spacer po czeskiej literaturze po listopadzie 1989 roku. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 5-9 (z not. o J. Zizlerze...) szczegóły 
312.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 136 s. 3 (nota spraw. z prelekcji Radko Pytlika wygłoszonej w Warszawie; VI 1989...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska) / Życie literackie (czeska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
313.odwołanie: Związek Pisarzy Czeskich.  szczegóły 
artykuł: Autograf 1989 nr 11 s. 75 (not. inf. o zjeździe (marzec 1989) i wyborze nowych władz; przewodnicz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
314.impreza: Bohemiacon '94 (1994).  szczegóły 
artykuł: Bohemiacon '94. Nowa Fantastyka 1994 nr 11 s. 64 (nota, z fot....) szczegóły 
artykuł: Pisarze jak dzieci!. Nowa Fantastyka 1994 nr 11 s. 65 (nota spraw....) szczegóły 
315.impreza: "Den Poezie" - spotkanie literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota...) szczegóły 
artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Najbliższa zagranica. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 165-166 (sprawozdanie...) szczegóły 
316.impreza: European Feuilleton (1991).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Felieton Europejski w Brnie. Zwrot 1992 nr 3 s. 20-22 (spraw....) szczegóły 
317.impreza: Festiwal Kultury Czeskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: Kaczorowski Aleksander: Blisko, coraz dalej?. Gazeta Wyborcza 1999 nr 263 s. 15  szczegóły 
318.impreza: Festiwal Kultury Czeskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 205 (nota...) szczegóły 
319.impreza: Festiwal Literacki (2002).  szczegóły 
320.impreza: Festiwal Literacki (2003).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Tygodnik Powszechny 2003 nr 13 s. 19 (spraw. z festiwalu i targów książki LIBRI, obszernie nt. spotkania z p...) szczegóły 
321.impreza: Festiwal Niezależnej Kultury Czeskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Baluch Jacek: Z Czechami we Wrocławiu. NaGłos 1990 nr 1 s. 119-124  szczegóły 
322.impreza: Festiwal Pisarzy = Prague Writer's Festival (2003).  szczegóły 
artykuł: (a): Praga literacka. Głos Ludu 2003 nr 44 dod. s. 5 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
323.impreza: Festiwal Pisarzy = Prague Writer's Festival (2008).  szczegóły 
artykuł: Burzliwy rok. Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 13 VI s. 12 (nota...) szczegóły 
324.impreza: Festiwal Pisarzy "Praga" (2001).  szczegóły 
artykuł: Maćkowiak Tomasz: Salman Rushdie zelżony. Gazeta Wyborcza 2001 nr 81 s. 16 (nota o obraźliwych ulotkach, które pojawiły się podczas festiwalu...) szczegóły 
325.impreza: Nadzwyczajny Zjazd Pisarzy Czeskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Głos Ludu 1989 nr 149 s. 4-5 (spraw. uczestnika...) szczegóły 
326.impreza: Nagroda im. Franza Kafki (2008). (nagr.: Arnost Lustig...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 18 IV s. 12 (not....) szczegóły 
327.impreza: Nagroda im. Franza Kafki (2010). (nagr.: Vaclav Havel...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2010 nr z 18 VI s. 8 (not. o pryznaniu...) szczegóły 
328.impreza: "Poezie bez hranic - Poetry without Borders" - festiwal literacki (2002).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Co zostanie z festiwalu?. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 252-253 (relacja z festiwalu...) szczegóły 
329.impreza: "Potulny delnik" - Festiwal Poezji (2003).  szczegóły 
artykuł: Zaolziańscy twórcy na Festiwalu Poezji w Brnie. Zwrot 2003 nr 6 s. 60-61 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
330.impreza: "Z druhe strany" - Czesko-Polski Festiwal Literatury (2003). (pod hasłem: "Dialog - literatura - poznanie"...) szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Z drugiej strony. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
331.nagroda: "Mlok" - za zasługi dla rozwoju Science Fiction (1989). (Vlastimil Talas...) szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 12 s. 62  szczegóły 
332.nagroda: Nagroda Egona Hostovskeho (za 1997). (Jaroslav Putik: "Plysowy pes"...) szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: To był Kiepura. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 305-307 (sprawozdanie z wręczenia 24 IV 1997...) szczegóły 
333.nagroda: Nagroda im. Jaroslava Seiferta (1993). (za 1993; nagr.: Bohumil Hrabal...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 253 s. 8  szczegóły 
334.nagroda: Nagroda im. Jaroslava Seiferta (1994). (1994 nagr.: Milan Kundera...) szczegóły 
artykuł: Jagodziński Andrzej: Kundera doceniony. Gazeta Wyborcza 1994 nr 224 s. 10  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 49 s. 145 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
335.nagroda: Nagroda im. Ludvika Soucka (1989). (Ondrej Neff, Alfred Bester, Wydawnictwo Smena (Bratysława)...) szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 1 s. 64  szczegóły 
336.nagroda: Nagroda im. Vitezslava Nezvala za popularyzację literatury czeskiej za granicą (1987). (1987: A. Czcibor-Piotrowski [NKs 89 3: 110]...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 377-378  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 110  szczegóły 
337.nagroda: Nagroda Ludvik. (nagr.: w kategorii powieści: Ondrej Neff; w kategorii tłumaczeń: Frank...) szczegóły 
artykuł: Nowa Fantastyka 1990 nr 5 s. 72  szczegóły 
338.nagroda: Nagroda Ludvik (1989). (Frantisek Nowotny, Ursula Le Guin, Pavel Nosek...) szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 12 s. 62  szczegóły 
339.nagroda: Premia Bohemica - nagroda dla zagranicznych tłumaczy literatury czeskiej oraz badaczy-bohemistów, popularyzujących w swoich krajach czeskie piśmiennictwo (1997). (Watio Rakowski...) szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: To był Kiepura. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 305-307 (sprawozdanie z wręczenia 24 IV 1997...) szczegóły 
340.nagroda: Premia Bohemica - nagroda dla zagranicznych tłumaczy literatury czeskiej oraz badaczy-bohemistów, popularyzujących w swoich krajach czeskie piśmiennictwo (2003). (Leszek Engelking...) szczegóły 
artykuł: C.R.: Targi książki w Pradze. Czeska nagroda dla Leszka Engelkinga. Zwrot 2003 nr 6 s. 61-62  szczegóły 
artykuł: Holy Jiri: Premia Bohemica dla Leszka Engelkinga. Tygodnik Powszechny 2003 nr 20 s. 10 (zasługi L. Engelkinga w recepcji literatury czeskiej w Polsce i pogłę...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
341.artykuł: (a): Ambitne plany. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5 (nt. bieżącej działalności Gminy pisarzy Morawsko-Śląskich = Obec Morav...) szczegóły 
342.artykuł: Bielaszewski Franciszek A.: Hrabal na cmentarzu. Akant 1998 nr 2 s. 7-8 (nt. symbolicznego pogrzebu czeskiej literatury współczesnej, Praga, 5 ...) szczegóły 
343.artykuł: Chce się... "wyjechać do Rygi". Głos Ludu 2003 nr 20 dod. s. 5 (nt. współczesnego życia literackiego w Czechach i kontaktów literatury...) szczegóły 
344.artykuł: Durmała Janusz: Stonesi, Havel i Kafka (Wydarzenia kulturalne 1990). Rzeczpospolita 1991 nr 2 s. 4 (omów....) szczegóły 
345.artykuł: Głos Ludu 1990 nr 30 s. 1 (not. o rozwiązaniu Stowarzyszenia Pisarzy Czeskich i przekazaniu mająt...) szczegóły 
346.artykuł: Głos Ludu 1990 nr 44 s. 5 (spraw. z walnego zgromadzenia Gminy Pisarzy, Praga, 7 IV...) szczegóły 
347.artykuł: Głos Ludu 1990 nr 41 s. 1 (not. o powstaniu Gminy Pisarzy Morawskośląskich, Ołomuniec, 31 III...) szczegóły 
348.artykuł: Hanousek Petr, Martinek Libor: "Slezske Slunko". Literatura na Ziemi Opawskiej w latach 1990-2003 (dokończenie). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 1 (5) s. 64-71  szczegóły 
349.artykuł: Hanousek Petr, Martinek Libor: "Slezske Slunko". Literatura na Ziemi Opawskiej w latach 1990-2003 (kontynuacja). Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 83-88  szczegóły 
350.artykuł: Hanousek Petr, Martinek Libor: "Slezske Slunko". Literatura na Ziemi Opawskiej w latach 1990-2003. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 125-129  szczegóły 
351.artykuł: Jagodziński Andrzej: Co się czyta w Pradze. Korespondencja Andrzeja Jagodzińskiego z Czechosłowacji. Gazeta Wyborcza 1991 nr 156 s. 16 (nowości na czeskim rynku wydawnicznym, m.in. książek Milana Kundery, V...) szczegóły 
352.artykuł: Jaworski Kazimierz: Próba sondażu kultury. Zwrot 1992 nr 5 s. 17-19 (omów. ankiety "Kultura 1991" przeprowadzonej przez Praski Instytut Bad...) szczegóły 
353.artykuł: J.P.: Gmina Pisarzy (Obec Spisovatelu). Zwrot 1992 nr 8 s. 76 (spraw. z IV Walnego Zebrania Gminy Pisarzy, Praga, 23 V 1992...) szczegóły 
354.artykuł: Kadlecikova Marta: Gazeta Wyborcza 1989 nr 63 s. 7 ([wyw. z sekretarzem Czeskiego PEN-Clubu nt. jego hist. i reaktywowania...) szczegóły 
355.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 101 (not. o wznowieniu działaln. Czeskiego PEN-Clubu od 1 VIII 1989...) szczegóły 
356.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Anna proletariuszka '91. Odra 1994 nr 1 s. 47-50 (nt. rzekomej powieści "Aksamita Anna" ("Sametova Anna") nieistniejąceg...) szczegóły 
357.artykuł: Kral Petr: Praga, miasto spotkań. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 172-176 (propozycja poetyckiej wędrówki po Pradze; z fot. i not. o P. Kralu...) szczegóły 
358.artykuł: Kroupa Daniel: O polityce i kulturze. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 5 (wyw., rozm. Danuta Abrahamowicz...) szczegóły 
359.artykuł: Kuszewski Marian: Rehabilitacja i nie tylko.... Trybuna 1990 nr 48 s. 6 (nt. utworzenia Wspólnoty Pisarzy (Gminy Pisarzy), organizacji twórców ...) szczegóły 
360.artykuł: Kuszewski Marian: Związek Pisarzy Czeskich dąży do likwidacji podziałów. Trybuna Ludu 1989 nr 66 s. 9 ([spraw. z konf. Zw. Pis. Czeskich, Praga, 14-15 III]...) szczegóły 
361.artykuł: (lep): Nowy zarząd pisarzy w Ostrawie. Zwrot 2003 nr 1 s. 46 (nota o wyborze nowego zarządu ostrawskiego ośrodka czeskiej Gminy Pisa...) szczegóły 
362.artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Po drugiej stronie. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 211 (rec. ks.: J. Meier: Broumovsko & literatura. Kapitoly z literarniho mi...) szczegóły 
363.artykuł: Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 53 (not. o spotkaniu autorskim: Dolezal, Kafka, Vasa - młodych poetów czes...) szczegóły 
364.artykuł: Novotny Vladimir: Intelektualista na sprzedaż. Kafka 2003 nr 10 s. 22-25 (m.in. o kulturyze literackiej w Czechach po 1981; z not. o autorze art...) szczegóły 
365.artykuł: Po Walnym Zgromadzeniu Gminy Pisarzy. Zwrot 2003 nr 1 s. 47 (not. o wyborze nowego zarządu Gminy Pisarzy na czele z Ivanem Binarem;...) szczegóły 
366.artykuł: Powrót do wspólnej przestrzeni. Ankieta z okazji 20. rocznicy upadku komunizmu. Midrasz 2010 nr 1 s. 39-42 (ankieta zawierająca odpowiedzi m.in. pisarzy nt. społeczności żydowski...) szczegóły 
367.artykuł: Przeczek Wilhelm: Pisarze w Brnie. Głos Ludu 1991 nr 20 s. 2 (spraw. z zebrania Rady Gminy Pisarzy Morawskośląskich, Brno, 12 II 199...) szczegóły 
368.artykuł: Sekera Jaroslav: Zwrot 1989 nr 7 s. 4-6 (wyw. z przewodniczącym północnomorawskiej organizacji Związku Pisarzy ...) szczegóły 
369.artykuł: Śmigielski Mirosław: Na straganie w dzień targowy. Relacja z 14. Praskich Targów Książki. Pan Slawista 2008 nr 3 s. 2 (sprawozdanie z towarzyszących imprezie spotkań z zaproszonymi literata...) szczegóły 
370.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 142 (not. o wznowieniu działaln. przez czeski PEN-Club po okresie zawieszen...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
371.artykuł: GRAB: Ordery dla Havla. Gazeta Wyborcza 2003 nr 241 s. 9 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
372.artykuł: GRAB: Ordery dla Havla. Gazeta Wyborcza 2003 nr 241 s. 9 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
373.artykuł: Maćkowiak Tomasz: Słuchać i obserwować. Gazeta Wyborcza 2000 nr 1 s. 15 (omów. Plebiscytu na książkę roku 1999, laureat: Ivan Landsmann ("Pestr...) szczegóły 
374.artykuł: Obraz tygodnia. Tygodnik Powszechny 2003 nr 43 s. 1 (nazwisko odznaczonego...) szczegóły 
375.artykuł: Obraz tygodnia. Tygodnik Powszechny 2003 nr 43 s. 1 (nazwisko odznaczonego...) szczegóły 
376.odznaczenie: Order Białego Lwa (2003). (Vaclav Havel...) szczegóły 
377.odznaczenie: Order Tomasza G. Masaryka (2003). (Vaclav Havel...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Organizacja nauki o literaturze (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
378.impreza: Medal pamiątkowy za zasługi w rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (2001). (odznaczony: Libor Martinek...) szczegóły 
artykuł: C.R.: Zwrot 2002 nr 2 s. 56 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
379.artykuł: Dziekan Marek M.: Rocznik Orientalistyczny 2001 t. 53 z. 1 s. 173-174 (rec. ks.: Cesti a slovensti orientaliste, afrikaniste a iberoamerikani...) szczegóły 
380.artykuł: Kaczmarska Anna: Sorabistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 78-81 (nt. programu kształcenia w zakresie specjalizacji sorabistycznej na Wy...) szczegóły 
381.artykuł: Matyniak Alojzy S.: Praga czeska na szlakach badawczych polskiego łużycoznawcy (Wspomnienia). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 26 s. 61-65 (nt. podróży do Czech i kontaktów z łużycoznawcami czeskimi...) szczegóły 
382.artykuł: Munzar Jiri: Vojtech Jirat und Herder - ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der Germanistik. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 297-304 (dotyczy germanistyki czeskiej...) szczegóły 
383.artykuł: Perspektywy slawistyki. Śląsk 1999 nr 12 s. 87 (nt. planów i perspektyw Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Czasopiśmiennictwo (czeska)
    książki (alfabet autorów)
384.książka: Stefański Michał: Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938. 2007  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
385.odwołanie: Alternativa Plus (Ostrawa). x  szczegóły 
artykuł: Literatura polska w "Alternativie Plus". Śląsk 2003 nr 6 s. 83 (nota omawiająca numer czasopisma z 2003 roku poświęcony dialogowi międ...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Pozostaje alternatywa. Głos Ludu 2001 nr 135 s. 4 (omówienie r. 5 nr 3/4 (1999/2001)...) szczegóły 
386.odwołanie: Bibliotheca Strahoviensis (Praha). x  szczegóły 
artykuł: Maciejewski Jacek: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 113-114 (omów. 4-5 tomu czasopisma poświęconego dziejom i kulturze zakonnej; m....) szczegóły 
387.odwołanie: Cesko-luzicky vestnik (Praga). x  szczegóły 
artykuł: Burbo Łukasz: "Cesko-luzicky vestnik" 1996. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 96-98 (omówienie zawartości rocznika 1996 czasopisma wydawanego w Pradze...) szczegóły 
artykuł: Derlatka Tomasz: "Cesko-luzicky vestnik" wczoraj i dziś (Wczoraj). Zeszyty Łużyckie 1996 t. 16 s. 67-68 (nt. historii pisma ukazującego się z przerwami od 1920 r., wydawanego ...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Maciej: "Cesko-luzicky vestnik" wczoraj i dziś (Dziś). Zeszyty Łużyckie 1996 t. 16 s. 69-71 (omówienie profilu i zawartości miesięcznika poświęconego problematyce ...) szczegóły 
artykuł: Siódmy rok praskiego biuletynu. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 99-101 (omówienie zawartości rocznika 1997...) szczegóły 
388.odwołanie: Germanoslavica. Zeitschrift fuer germano-slavische Studien (Praga). x  szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: Nowa seria zasłużonego czasopisma germanistycznego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 2 s. 109-110  szczegóły 
389.odwołanie: Ikarie (1990-2010). x  szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1993 nr 1 s. 72 (omów. zawartości numeru z VII 1992; nota...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 11 s. 74 (nota; omów. zawartości numeru z VI 1992...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1991 nr 7 s. 80 (nota; omów. zawartości numeru 10. z III 1991...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1991 nr 8 s. 74 (nota; omów. zawartości numeru z IV 1991...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1991 nr 10 s. 74 (nota; omów. zawartości numeru z V 1991...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 9 s. 74 (nota; omów. zawartości numeru z IV 1992...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 3 s. 74 (nota; omów. zawartości numerów z IX i X 1991...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 4 s. 79 (nota; omów. zawartości numerów z XI i XII 1991...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 7 s. 74 (nota; omów. zawartości numerów ze I i II 1992...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 8 s. 74 (nota; omów. zawartości numeru z III 1992...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Nowa Fantastyka 1992 nr 1 s. 74 (nota; omów. zawartości numerów z VI, VII i VIII 1991...) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Przedstawia się "Ikaria". Nowa Fantastyka 1991 nr 2 s. 65 (omów. profilu nowego czas. SF...) szczegóły 
artykuł: Hollanek Adam: Fiasko?. Nowa Fantastyka 1990 nr 3 s. 58 (nt. pierwszego numeru nowego czas. pośw. fantastyce: Ikarie (P...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: A w Czechach Polacy i spiski. Czas Fantastyki 2010 nr 3 s. 62 (omów. czasopism z 2010 roku: Pevnost nr z IV, Ikarie nr ...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Birbanci i alternatywne historie. Czas Fantastyki 2004 nr 1 s. 58 (omówienie numerów 10 i 11 z 2004 roku...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Bóg, smoki, niewidzialni aktorzy, instrukcje dla początkujących.... Czas Fantastyki 2008 nr 1 (14) s. 60 (omów. wybranych numerów z 2007...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Elvis żyje, "Ikarie" fetuje, AS rządzi!. Czas Fantastyki 2007 nr 1 (10) s. 61-62 (omów. wybranych numerów z 2006...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Jak podbić księżyc, jak pisać prozę.... Czas Fantastyki 2005 nr 2 (3) s. 62 (omów. pierwszych trzech numerów z 2005...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Jubileusz z potworami. Czas Fantastyki 2005 nr 1 (2) s. 63 (omów. numeru z XII 2004...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Klony Conana, potomkowie Verne'a. Czas Fantastyki 2009 nr 1 (18) s. 60 (omów. czasopism z 2008 roku: Pevnost nr 10, Ikarie nr 11...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Kontakt, literaci, kobiety, Elvis. Czas Fantastyki 2007 nr 2 (11) s. 59 (omów. numerów z I, II 2007...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Kopciuszek, Kapturek, Śnieżka. Czas Fantastyki 2012 nr 4 s. 62 (omów. czasopism z 2012 roku: Pevnost nr 8, Ikarie nr 8...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Księżyc, "labor" i pokrzywy. Czas Fantastyki 2008 nr 3 (16) s. 60 (omów. numerów z IV, V, VI 2008...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Księżyc na Ziemi. Czas Fantastyki 2006 nr 1 (6) s. 62 (omów. wybranych numerów z 2005 i 2006...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Na miłość i inne choroby. Czas Fantastyki 2008 nr 2 (15) s. 62  szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 9 s. 74 (omówienie zawartości numeru ze I 1998; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 76 (omówienie zawartości numeru z XII 1997; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 78 (omówienie zawartości numeru z XI 1997; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 3 s. 78 (omówienie zawartości numeru z VIII 1997; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 1 s. 75 (omówienie zawartości numeru z X 1995...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 4 s. 73 (omówienie zawartości numeru z XII 1995...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 6 s. 77 (omówienie zawartości numeru ze I 1996; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 73 (omówienie zawartości numeru z VII 1997; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 9 s. 73 (omówienie zawartości numeru z III 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 71 (omówienie zawartości numeru z IV 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 11 s. 78 (omówienie zawartości numeru z V 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 1 s. 78 (omówienie zawrtości numerów z VI i VII 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 2 s. 73 (omówienie zawartości numeru z VIII 1996; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 73 (omówienie zawartości numeru z IX 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 5 s. 69 (omówienie zawartości numeru z X 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 7 s. 78 (omówienie zawartości numeru 1. z 1997...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 8 s. 71 (omówienie zawartości numeru z II 1997...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 9 s. 76 (omówienie zawartości numeru z III 1997...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 11 s. 78 (omówienie zawartości numeru z V 1997...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 1 s. 73 (omówienie zawartości numeru z VI 1997...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 82 (omówienie zawartości numeru z II 1998; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1999 1 s. 82 (omówienie zawartości numeru z IV 1998, nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1999 nr 6 s. 82 (omówienie zawartości numeru 8. z 1998, nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 73 (omówienie zawartości numeru z II 1996; nota...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Kirinyaga, sieciowe magazyny, koboldy. Czas Fantastyki 2011 nr 4 s. 62 (omów. nru z VII 2011...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Ratujmy Elfy!. Czas Fantastyki 2007 nr 3 (12) s. 62 (omówienie zawartości czasopism z 2007 roku: Ikarie nr 3, Pev...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Starzy dobrzy Czesi. Czas Fantastyki 2005 nr 3 (4) s. 62 (omów. wybranych numerów z 2005...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Syreny i końce świata. Czas Fantastyki 2011 nr 1 s. 62 (omów. czasopism z 2010 roku: Ikarie nr z VIII, X, Pevnost szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Szalony Baron, filmowy Verne i Lovecraf. Czas Fantastyki 2009 nr 2 (19) s. 60 (omów. nru z III 2009...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Utracony kosmos, Nadludzie i Karły. Czas Fantastyki 2012 nr 2 s. 62 (omów. nru z I 2012...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Wariaci, trailery, krwiopijcy. Czas Fantastyki 2008 nr 4 (17) s. 60  szczegóły 
artykuł: Nowa Fantastyka 1998 nr 5 s. 78 (omówienie zawartości numeru z X 1997; nota...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1993 nr 9 s. 74 (omów. zawartości numerów: ze I, z II i III 1993; nota...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1993 nr 11 s. 76 (omów. zawartości numerów z IV i z V 1993...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 76 (omów. zawartości numeru z VI i z VII 1993; nota...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1994 nr 1 s. 78 (omówienie zawartości numerów z VIII i IX 1993...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 74 (omówienie numeru 10. z 1993...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1994 nr 6 s. 78 (omówienie zawartości numerów z: XII 1993, I 1994, II 1994...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 73 (omówienie zawartości numerów z III i IV 1994...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1994 nr 12 s. 74 (omówienie zawartości numerów z VII i VIII 1994...) szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Nowa Fantastyka 1994 nr 11 s. 74 (omówienie zawarości numerów z V i VI 1994...) szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Nowa Fantastyka 1993 nr 6 s. 78-79 (omów. zawartości numerów 10-12 z 1992; nota...) szczegóły 
390.odwołanie: Moderni revue pro literaturu, umeni a zivot (Praga 1894-1925). x ( ...) szczegóły 
artykuł: Gawarecka Anna: Indywidualizm i nowoczesność jako kategorie określające program czasopisma "Moderni revue". Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 60-79  szczegóły 
391.odwołanie: Mosty. Cesko-slovensky tyzdennik (Bratysława, Brno, Praga 1992 -). x  szczegóły 
artykuł: Babuchowski Andrzej: Wznoszenie duchowych przęseł. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 136-138 (omówienie profilu czasopisma...) szczegóły 
392.odwołanie: Nemesis. Fantasy a science fiction magazin (Praga 1994-1997). x  szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 7 s. 78 (omówienie zawartości numeru 11/12 z XII 1996...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Nowa Fantastyka 1997 nr 6 s. 74 (omówienie profilu pisma, numeru 1. z 1994, a także roczników 1995 i 19...) szczegóły 
393.odwołanie: Pevnost. x  szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: A w Czechach Polacy i spiski. Czas Fantastyki 2010 nr 3 s. 62 (omów. czasopism z 2010 roku: Pevnost nr z IV, Ikarie nr ...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Amazonki, troglodyci, niekochana SF!. Czas Fantastyki 2012 nr 1 s. 62-63 (omów. nru z XII 2011...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Bóg, smoki, niewidzialni aktorzy, instrukcje dla początkujących.... Czas Fantastyki 2008 nr 1 (14) s. 60 (omów. wybranych numerów z 2007...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Elvis żyje, "Ikarie" fetuje, AS rządzi!. Czas Fantastyki 2007 nr 1 (10) s. 61-62 (omów. wybranych numerów z 2006...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Hitlerowskie świętości, skłamane dokumenty. Czas Fantastyki 2012 nr 3 s. 62 (omów. czasopism z 2012 roku: Pewnost nr z IV, V, XB-1 nr...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Klony Conana, potomkowie Verne'a. Czas Fantastyki 2009 nr 1 (18) s. 60 (omów. czasopism z 2008 roku: Pevnost nr 10, Ikarie nr 11...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Kopciuszek, Kapturek, Śnieżka. Czas Fantastyki 2012 nr 4 s. 62 (omów. czasopism z 2012 roku: Pevnost nr 8, Ikarie nr 8...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Ratujmy Elfy!. Czas Fantastyki 2007 nr 3 (12) s. 62 (omówienie zawartości czasopism z 2007 roku: Ikarie nr 3, Pev...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Syreny i końce świata. Czas Fantastyki 2011 nr 1 s. 62 (omów. czasopism z 2010 roku: Ikarie nr z VIII, X, Pevnost szczegóły 
394.odwołanie: Prager Presse (Praga 1921-1939). x  szczegóły 
artykuł: Dziamova Sylvie: Slovanske literatury v "Prager Presse" 1921-1924. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 177-182 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
395.odwołanie: Revolver Revue (1985-, czas. pozacenzuralne, do nru 4 tyt. Jednou nohou). x  szczegóły 
artykuł: Hybler Martin: Revolver Revue. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 139-140 (prezentacja pisma...) szczegóły 
artykuł: Revolver Revue. Praga. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 16 (historia i profil czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Stachowski Jan: Wystrzałowy "Revolver". Tygodnik Literacki 1991 nr 18/19 s. 22 (omów.; obszerniej o zawartości nrów 14 i 15...) szczegóły 
396.odwołanie: Stredni Evropa. Revue pro stredoevropskou kulturu a politiku (Praga 1984-). x  szczegóły 
artykuł: A.G.: Dziesięć lat "Stredni Evropa". Przegląd Polityczny 1994 nr 25 s. 77  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Utopie i historyczne wpadki. Arkusz 1991 nr 1 s. 20 (omów. zawartości nru 3 z 1991...) szczegóły 
397.odwołanie: Svedectvi (Nowy Jork, Paryż, Praga 1956-1992). x (podtyt.: Ctvrtletnik pro politiku a kulturu (1956-1990); od 1990 zmian...) szczegóły 
artykuł: Posledni Petr: Dokument czasu. Świat Literacki 1991 nr 3/4 s. 80-81  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 147 (not. o przyzn. w 1989 międzynar. nagr. Bawarskiej Akademii Sztuk Piękn...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 48 s. 11 (not. o przyznaniu nagrody przez Bawarską Akademię Sztuk Pięknych...) szczegóły 
398.odwołanie: Svet fantastiky (Praga 1989-1990). x  szczegóły 
artykuł: Hollanek Adam: Fantastyka 1990 nr 3 s. 3 (nt. utworzenia...) szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Svet Fantastiky. Nowa Fantastyka 1991 nr 7 s. 80 (nota; omów. zawartości numeru 3. (z grudnia 1990)...) szczegóły 
399.odwołanie: Tvar. Literarni tydenik (1990-). x (od 1994 podtyt.: Literarni obtydenik...) szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Czechy. Twórczość 2001 nr 8 s. 143-145 (omówienie nr 3 z 2001; m.in. nt. Jaroslava Seiferta...) szczegóły 
400.odwołanie: Weles (Vendryne, Trinec, Brno 1996-). x  szczegóły 
artykuł: (kor): "Weles" w nowej szacie. Głos Ludu 1997 nr 81 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Is Weles dead?. Głos Ludu 2003 nr 6 s. 6 (omówienie numeru 15 (6) z 2003...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Na wymowie. Głos Ludu 1997 nr 84 s. 4 (omówienie nr 2 (1997)...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: O bożku Welesie (1). Głos Ludu 2001 nr 7 s. 4 (bibliografia zawartości czasopisma "Weles"; dot. literatury polskiej...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: O bożku Welesie (2). Głos Ludu 2001 nr 10 s. 4 (bibliografia zawartości czasopisma "Weles"; dot. literatury polskiej...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: O kulturalnym nadciśnieniu. Głos Ludu 2001 nr 118 s. 4 (omówienie numeru 12...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Odsłanianie podglebia. Głos Ludu 2000 nr 8 s. 3 (omówienie nru 10 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Welesowe bractwo w Hłuczynie. Głos Ludu 2002 nr 81 s. 6 (omówienie numeru 14 z 2002...) szczegóły 
401.odwołanie: XB-1. x  szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Hitlerowskie świętości, skłamane dokumenty. Czas Fantastyki 2012 nr 3 s. 62 (omów. czasopism z 2012 roku: Pewnost nr z IV, V, XB-1 nr...) szczegóły 
402.odwołanie: Zlaty maj (1956-1997). x (podtyt.: Kriticka revue umeleceé tvorby pro mladez (1956-1958), Kritic...) szczegóły 
artykuł: Polacek Jiri: Powrót "Złotego maja". Guliwer 2001 nr 3 s. 94-95 (omówienie jednorazowego tomu z roku 1999 stanowiącego kontynuację mies...) szczegóły 
artykuł: Slaby Zdenek K.: "Zlaty maj" w mej pamięci. Guliwer 2001 nr 3 s. 96-97  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
403.artykuł: Balastik Miroslav: Współczesne czeskie czasopisma literackie i wydawnictwa. Ha!art 2005 nr 21 s. 82-84 (wykład wygłoszony w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w Krakowie, 1...) szczegóły 
404.artykuł: Binar Ladislav: Typy metaforickych vyrazu v "Lidovyvh novinach". Bohemistyka 2001 nr 1 s. 61-76 (analiza słownictwa dziennika Lidove noviny z 1995...) szczegóły 
405.artykuł: Bołtuć Irena: O czym piszą Czesi?. Dialog [Warszawa] 1992 nr 5 s. 123-126 (omów. czeskich czasopism teatralnych...) szczegóły 
406.artykuł: (E): W Ołomuńcu daleko od Fischplatzu. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 361-364 (nt. wydawanych w Ołomuńcu czasopism: Box, Kurs i Scri...) szczegóły 
407.artykuł: Gawrecki Dan: Czeska prasa w Opawie o Morawianach na Śląsku pruskim (1861-1883). Studia Śląskie 1989 t. 47 s. 157-195 (dot. także literatury na łamach czasopism: Opavsky besednik (18...) szczegóły 
408.artykuł: Korbut Joanna: Polskie i czeskie czasopiśmiennictwo kobiece na przełomie XIX i XX wieku. Bohemistyka 2002 nr 4 s. 285-294  szczegóły 
409.artykuł: Liehm Antonin Jaroslav: Tygodnik Powszechny 1989 nr 3 s. 5 (wywiad nt. historii czasopisma Literarni Noviny (Praha, 1961-19...) szczegóły 
410.artykuł: Malý Vaclav: Katolicki samizdat religijny w CSRS. Obóz 1989 nr 16 s. 13-15 (według: Biuletyn "Solidarności Polsko-Czechosłowackiej" 1988 nr...) szczegóły 
411.artykuł: Petrilak Vladimir: Czeska prasa konserwatywna. Arcana 1995 nr 1 s. 154-160 (omów. zawartości również lit. pism: Prostor, Proglas,  szczegóły 
412.artykuł: Pindór Mirosława: Kalendarium wydarzeń naukowych, artystycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (rok 1996). Watra 1997 (1997) s. 163 (not. o wykładzie Drahomira Sajtara "Środowisko literackie skupione wok...) szczegóły 
413.artykuł: Sikora Władysław: Alternativa Plus. Głos Ludu 1999 nr 92 s. 4 (omów. nowego czasopisma czeskiego...) szczegóły 
414.artykuł: Sikora Władysław: Trochę prasy. Głos Ludu 1996 nr 147 s. 4 (m.in.: praskie Literarni noviny, opawskie Alternativa nova szczegóły 
415.artykuł: Tomský Alexander: ABC 1989 nr 8 s. 49-57 (wyw. z wydawcą pisma Rozmluvy (Londyn) i dyrektorem wydawnictwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    książki (alfabet autorów)
416.książka: Romantyzm a romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře. 2008  szczegóły 
417.książka: Žena v české a slovenské literatuře. Sborník z literárněvědné konference konané v Opavě 14. a 15. září 2004. 2006 (Zawiera m.in.: Marcin Filipowicz: Mateřská láska v dílech českých a sl...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
418.impreza: "Seks i tabu w czeskiej kulturze XIX wieku" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 5 s. 123 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
419.artykuł: Chrobak Katarzyna: Ahoj wodniku!. Guliwer 2001 nr 3 s. 21-23 (dot. motywu wodnika w czeskiej literaturze dla dzieci...) szczegóły 
420.artykuł: Hodrova Daniela: Miasto (Miasto w powieści). Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 39-58 (dot. Pragi...) szczegóły 
421.artykuł: Hoffmann Bohuslav: Dva geniove ceskeho literarniho humoru 20. stoleti: Josef Svejk a Jara da Cimrman. Stylistyka 2001 nr 10 s. 9-18 (dot. literackiej mistyfikacji jako źródła humoru charakterystycznego d...) szczegóły 
422.artykuł: Jirasko Frantisek: Czeski Karkonosz - opiekun gór. Rocznik Jeleniogórski 2001 t. 33 s. 53-58 (dot. wyobrażeń legendarnego Ducha Gór, Karkonosza, w literaturze czesk...) szczegóły 
423.artykuł: Macura Vladimir: The idyll and the topos of the "cottage" as a Czech national stereotype. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 51-65 (ze streszczeniem w jęz. polskim pt. Sielanka i topos chaty jako narodo...) szczegóły 
424.artykuł: Macura Vladimir: Topika realnego socjalizmu: Stonka ziemniaczana. Fucik. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 109-125 (z notą wstępną Michała Głowińskiego...) szczegóły 
425.artykuł: Michalska Halina: Mit św. Wacława w czeskim dramacie XX wieku (Langer - Durych - Lom). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 68 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
426.artykuł: Mroczek Izabela: Obraz miasta w twórczości czeskiego pokolenia wojennego na przykładzie poezji Grupy 42. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 61-68  szczegóły 
427.artykuł: Raclavska Jana: Bohemistyka 2002 nr 2 s. 142-145 (rec. ks.: Eva Mrhacova, Juergen Hartung, Eva Jandova: Pojmenovani zvir...) szczegóły 
428.artykuł: Raclavska Jana: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 88-90 (rec. ks.: Eva Mrhacova: Nazvy zvirat v ceske frazeologii a idiomatice....) szczegóły 
429.artykuł: Voisine-Jechova Hana: Motyw winy i grzechu w literaturze polskiej i czeskiej XX wieku. Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 401-416 (m.in. w twórcz. Stefana Żeromskiego, Jaroslava Durycha, Jaroslava Hilb...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Wydawnictwa (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
430.impreza: "Czeska książka i współczesny rynek wydawniczy" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: Prezentacja czeskich wydawnictw w Warszawie. Głos Ludu 1997 nr 107 s. 2 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
431.artykuł: Balastik Miroslav: Współczesne czeskie czasopisma literackie i wydawnictwa. Ha!art 2005 nr 21 s. 82-84 (wykład wygłoszony w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w Krakowie, 1...) szczegóły 
432.artykuł: Burakówna Marta: Pokłosie kulturalne "aksamitnej rewolucji" w Pradze. Warszawskie Zeszyty Historyczne 1990 nr 4 s. 181-183 (nt. przemian w czeskim ruchu wydawniczym po 1989, obszerniej o pozacen...) szczegóły 
433.artykuł: Jagodziński Henryk: Samizdat jako sposób na dziki kapitalizm. Gazeta Wyborcza 1991 nr 8 s. 9  szczegóły 
434.artykuł: Łaziński Marek: W Czechach. Notes Wydawniczy 1994 nr 2 s. 36-37 (nt. działalności wydawnictw i czeskiego rynku wydawniczego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska)
435.wiersz: Wernisch Ivan: Śpiewa nieżywy. Kafka 2003 nr 10 s. 34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Utwory anonimowe (czeska)
    książki (alfabet autorów)
436.książka: Jak Pan Bóg stworzył owieczki. Bajka czeska.  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Hetman woła.... Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 167 (husycka pieśń z repertuaru Jaromira Nohavicy...) szczegóły 
438.wiersz: Omnes attendite. Eos 1990 t. 78 s. 244-248 (z komentarzem: Jana Nechutova, Jaroslav Meznik: Das antihussitische Li...) szczegóły 
439.wiersz: Pieśń lourdska. Studium 1997 nr 9 s. 61062 (utwór zaczerpnięty z: Jaroslav Hasek: Przygody Dobrego Wojaka Szwejka...) szczegóły 
440.wiersz: Rano = Ranek. Almanach Prowincjonalny 2012 nr 2 (16) s. 135 (tekst równoległy w jęz. polskim i czeskim; wiersz podp.: Vaclav Maximi...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
441.proza: Jan doktor Faust (Baśń w pieciu odsłonach). Biblioteczka Repertuarowa Inspiracji 1990 nr 8/9 s. 3-14 (tekst dramatu...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
442.artykuł: Janikova Julia: Formalna a funkcna analyza pamatnikov ako kulturneho fenomenu od 18. starocia az po soucasnost. x 1997 ([W ks. zb.:] Język, kultura i literatura Słowian Zachodnich. Materiały...) szczegóły 
443.artykuł: Fiala Jiri: Polonica w czeskich na poły ludowych utworach wierszowanych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 80-87  szczegóły 
444.artykuł: Singliarova Andrea: Spomienkove rozpravanie o vyhoreni Vazca. x 1997 ([W ks. zb.:] Język, kultura i literatura Słowian Zachodnich. Materiały...) szczegóły 
445.artykuł: Grzesik Tadeusz: Uwagi na temat miejsca powstania oraz autorstwa "Questiones disputatae super octo libros physicorum Aristotelis" zawartych w rkp. BJ 688. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 145-151 (Praga jako domniemane miejsce powstania średniowiecznego anonimowego k...) szczegóły 
446.artykuł: Dygacz Kornelia: Zależności rodowodowe w czeskich i polskich pieśniach górniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 130-137  szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
447.utwór: 1. starosłowiańska legenda.  szczegóły 
artykuł: Nastalska Joanna: Bonus et iustus. Świąty Wacław w 1. starosłowiańskiej legendzie "Se nyne sbys't". x nr s. ([w ks. zb.:] Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Ale...) szczegóły 
448.utwór: Fragmenty Praskie [Svetidl'ny].  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Z problematyki wersyfikacji hymnów Fragmentów Praskich. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 11-27  szczegóły 
449.utwór: Kratke sebranie z kronik ceskych k vystraze vernych Cechov.  szczegóły 
artykuł: Kvitkova Nadezda: Agitacni spis "Kratke sebranie z kronik ceskych..." z hlediska jeho zameru a stylu. Bohemistyka 2001 nr 1 s. 18-26  szczegóły 
450.utwór: Kronika Dalimila, Kronika tak receneho Dalimila, Kronika Boleslavska.  szczegóły 
artykuł: M.R.P.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 236-237 (rec. ks.: Marie Blahova: Staroceska kronika tak receneho Dalimila v ko...) szczegóły 
451.utwór: Kronika zbrasławska.  szczegóły 
artykuł: Nowacki Bronisław: Ideologia państwa, narodu i władzy w "Kronice brasławskiej". x 2001 ([W ks. zb.:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne. Poznań 2001...) szczegóły 
452.utwór: Legenda o św. Katarzynie.  szczegóły 
artykuł: Ratajczak Małgorzata: Staroczeska "Legenda o św. Katarzynie" jako wybitne dzieło literatury średniowiecznej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Antologie i zbiory (czeska)
    książki (alfabet autorów)
453.książka: Anička i Antek na tropie zaginionych figurek. 2012  szczegóły 
454.książka: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zaprasza na "Polsko-Czeskie zmyślone bajeczne historie" = Veřejná knihovna obce Kłodzko zve na "Polsko-České smýšlené báječné povídky". [Antologia, wiersz].  szczegóły 
455.książka: Czas i śmierć. Antologia czeskich opowiadań grozy z XIX i początków XX wieku. 1989 ([Utwory autorów:] Jakub Arbes, Karel Babanek, Artur Breisky, Jakub Dem...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 15 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Świat Książki 1989 nr 11 s. 5  szczegóły 
456.książka: Czeski underground. Wybór tekstów z lat 1969-1989. 2008  szczegóły 
recenzja: Parfianowicz Weronika: O czym nie piszą w podręcznikach. Lampa 2008 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Wróbel Wojciech: Czeski underground. Pan Slawista 2008 nr 7 s. 3  szczegóły 
457.książka: Dvacet setkanii s ceskou literaturou 20. stoleti. Citanka textu vybranych autoru. 1996  szczegóły 
458.książka: Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat. 2005  szczegóły 
459.książka: Historia, legendy i podania pogranicza Lubawka - Trutnov = Dějiny, pověsti a vyprávění pohraničí Lubawka - Trutnov. 2012  szczegóły 
460.książka: Hrabal, Kundera, Havel... Antologia czeskiego eseju.  szczegóły 
recenzja: Czapczyk Paweł: Mały czeski człowiek a wielkie idee. Res Publica Nowa 2002 nr 5 s. 105-106  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 138-139 (nota...) szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Pożytki z antologii. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 38  szczegóły 
recenzja: (JAZ): Przekrój 2001 nr 29 s. 74 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Czesi, Czesi.... Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
461.książka: Kochaj mnie mocniej... Czeskie opowieści. [Antologia].  szczegóły 
462.książka: Kruche rzeczy. Arkusz translatorski = Krehke veci. Prekladatelsky arch = Vroclav - Valbrich 1992. 1992 ([Autorzy:] Egon Bondy, Ladislav Fikar, Iva Kotrla, Oldrich Mikulasek, ...) szczegóły 
463.książka: Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej. 2008  szczegóły 
recenzja: Siwczyk Krzysztof: "Maść przeciw poezji". Zwrot 2009 nr 2 s. 21  szczegóły 
464.książka: Miłość po czesku. [Aforyzmy]. 1995  szczegóły 
recenzja: (wp): "Miłość po czesku" Renaty Putzlacher. Zwrot 1995 nr 12 s. 59  szczegóły 
465.książka: Myślę, więc jestem - ostrożny. Wybór aforyzmów czeskich. 1994 ([Autorzy:] Jakub Arbes, Pavla Buzkova, Josef Capek, Karel Capek, Frant...) szczegóły 
466.książka: Na ostrzu płomienia. Czeska poezja metafizyczna XX wieku. 1998 ([Autorzy:] Antonín Bartušek, Klement Bochořák, Jiří Černohlávek, Miros...) szczegóły 
recenzja: Bryll Ernest: Wielki kościół pod obłokiem. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E3  szczegóły 
recenzja: Datko Andrzej: Ten sam ciągle głos. Przegląd Powszechny 2001 nr 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Wieża stromej pieśni. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Czescy metafizycy. Śląsk 2002 nr 10 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kitrasiewicz Piotr: Magazyn Literacki 1999 nr 6/7 s. 67  szczegóły 
recenzja: Kudyba Wojciech: "Jedyni świadkowie Twoi, poeci...". Akant 1999 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Kudyba Wojciech: "Jedyni świadkowie twoi, poeci...". Akcent 2000 nr 1/2 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: "Metafizyczność" (czyli religijność) po czesku. Literatura na Świecie 2000 nr 9 s. 294-297  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Metafizyczni Czesi. Twórczość 2000 nr 10 s. 151-152  szczegóły 
recenzja: Skwarnicki Marek: Lustracja pomników. Tygodnik Powszechny 1999 nr 38 s. 16 (fel....) szczegóły 
recenzja: Tomasik Agnieszka: Co to jest poezja metafizyczna?. Topos 1999 nr 2/3 s. 124-125  szczegóły 
467.książka: O kobietach... [Antologia, opowiadanie].  szczegóły 
recenzja: Grzesiczak Łukasz: Być kobietą w Pradze. Lampa 2009 nr 5 s. 64  szczegóły 
468.książka: Opowiadacze. Nie tylko Hrabal. [Antologia, opowiadanie]. 2012  szczegóły 
469.książka: Opowieści o zwyczajnym szaleństwie. Antologia najnowszej dramaturgii czeskiej. 2006  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Czeski niezbędnik. Newsweek. Polska 2006 nr 49 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Kochan Marek: Kto nie kocha, tego nie ma. Dialog [Warszawa] 2008 nr 6 s. 104-126  szczegóły 
470.książka: Pod znakiem Ikara. Antologia poetycka. 2004  szczegóły 
471.książka: Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego. Antologia. 2005  szczegóły 
recenzja: Danel Robert: Podania i legendy. Zwrot 2005 nr 12 s. 65  szczegóły 
472.książka: Przekładka II/III/IV. Materiały powarsztatowe IV-VI Ogólnopolskich Warsztatów Translatorskich, zorganizowanych w latach 2007-2009 przez Studenckie Koło Naukowe Slawistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. [Antologia]. 2009  szczegóły 
473.książka: Przekładka V. Dreszcz czytelniczy, dreszcz translatorski = Premost V. Bralski srh, prevajalski srh. [Antologia]. 2010  szczegóły 
474.książka: Przekładka VI. Potyczki tłumacza z metaforą = Premost VI. Prevajačev spoprijem z metaforo. [Antologia, proza, wiersz]. 2011  szczegóły 
475.książka: Refleksy. 10 krótkich opowiadań czeskich = Reflexy. 10 kratkych povidek ceskych autoru. 1993 ([Autorzy:] Karel Capek, Ivan Divis, Leonka Hruskova, Gabriel Laub, Vil...) szczegóły 
476.książka: W roli głównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów. 2008  szczegóły 
recenzja: Kochan Marek: Kto nie kocha, tego nie ma. Dialog [Warszawa] 2008 nr 6 s. 104-126  szczegóły 
recenzja: Śmigielska Ewa: W roli głównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów. Pan Slawista 2008 nr 4 s. 3  szczegóły 
artykuł: Michnik Adam: Dramat dysydencki? Rozmowa z Adamem Michnikiem. Dialog [Warszawa] 2008 nr 6 s. 162-167 (rozm. nt. literatury dysydenckiej, głównie nt. Vaclava Havla; rozm. Do...) szczegóły 
477.książka: Z czego śmieją się... Czesi. ([Anegdoty]...) szczegóły 
478.książka: Zachowuj się jak porządny trup. 2008  szczegóły 
479.książka: Zdrowych i wesołych....  szczegóły 
480.książka: Ziemia Cieszyńska wierszem malowana. Zbiór utworów poetyckich laureatów międzynarodowych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie w latach 2001-2004. 2004  szczegóły 
481.książka: Zimowe kwiaty wiosenne. Pejzaż malowany słowem i obrazem. 2003  szczegóły 
482.książka: Złota księga bajek.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
483.artykuł: (h): W 30 lat później (Wspomnienia, analizy, dokumenty...). Głos Ludu 1998 nr 98 s. 2 ([rec. ks.:] Svedectvi o roce 1968 v Ostrave. Studie, vzpominky, dokume...) szczegóły 
484.artykuł: Nowa antologia aforyzmu. Zwrot 2004 nr 8 s. 56 (nota rec. ks.: Nezaboli jazyk od bobreho slova. Praga 2004...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Adamik Stefan
    proza (alfabet tytułów)
485.proza: Adamik Stefan: Szakan. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 531-544 (z not. s. 277...) szczegóły 
  Adamovic Ivan
    proza (alfabet tytułów)
486.proza: Adamovic Ivan: Johnny Erotic. Nowa Fantastyka 1995 nr 2 s. 13-16 (z not....) szczegóły 
  Adamus Alois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
487.artykuł: Jasiński Zenon: Problemy językowe na pograniczu morawsko-śląskim w zapiskach Aloisa Adamusa. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1993 [nr] 1 s. 35-41 (na podstawie niepubl. wspomnień "Denik ruznych zprav o vyvoji soucasny...) szczegóły 
  Adlof Alois
    książki twórcy (alfabet tytułów)
488.książka twórcy: Adlof Alois: Brzask. Opowiadanie z życia czeskich chrześcijan w XIV wieku. 1992  szczegóły 
489.książka twórcy: Adlof Alois: Brzask. 1992  szczegóły 
  Aeschbacherova-Sinecka Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
490.wiersz: Aeschbacherova Helena: Schody. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 334  szczegóły 
491.wiersz: Aeschbacherova Helena: Szwajcarska wieś. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 334-335 (z not. s. 346...) szczegóły 
  Ajvaz Michal
    książki twórcy (alfabet tytułów)
492.książka twórcy: Ajvaz Michal: Morderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto. [Opowiadania]. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
493.wiersz: Ajvaz Michal: Holeszowice. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 153-154 (z notą i fot. poety...) szczegóły 
494.wiersz: Ajvaz Michał: Lód. Kresy 1994 nr 18 s. 73 (z notą od tłumacza, s. 79...) szczegóły 
495.wiersz: Ajvaz Michal: Miasto. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 32-34  szczegóły 
496.wiersz: Ajvaz Michał: Nocny pociąg. Kresy 1994 nr 18 s. 73-74 (z notą od tłumacza, s. 79...) szczegóły 
497.wiersz: Ajvaz Michal: Podróż do Nepalu. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 69-70 (z not. o aut. i o tł. na s. 211...) szczegóły 
498.wiersz: Ajvaz Michal: Sympozja. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 34-35  szczegóły 
499.wiersz: Ajvaz Michal: Thalassa. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 10 s. 24-25 (z not., s. 24...) szczegóły 
500.wiersz: Ajvaz Michal: Turyści. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 66-67 (z not., z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
501.proza: Ajvaz Michal: Auta. LiteRacje 2006 nr 2 (11) s. 9  szczegóły 
502.proza: Ajvaz Michal: Białe mrówki [fragm.]. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 30-34 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
503.proza: Ajvaz Michal: Czekanie przed budką telefoniczną. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 4-6 (z notą biogr.; podp. L.E. [Leszek Engelking]...) szczegóły 
504.proza: Ajvaz Michal: Czekanie przed budką telefoniczną. Zwrot 2006 nr 1 s. 54-56 (z not....) szczegóły 
505.proza: Ajvaz Michal: Drugie miasto (fragmenty). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 122-127 (z not. o aut., s. 127...) szczegóły 
506.proza: Ajvaz Michal: Fala. Fraza 1997 nr 18 s. 84  szczegóły 
507.proza: Ajvaz Michal: Inne Miasto (Fragment). Tygiel Kultury 1996 nr 8/9 s. 49-55 (z notą tłumacza...) szczegóły 
508.proza: Ajvaz Michal: Inne miasto (Fragment). Odra 1997 nr 5 s. 74-79 (z notą...) szczegóły 
509.proza: Ajvaz Michal: Inne miasto (fragment). Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 24-31 (z not. o autorze...) szczegóły 
510.proza: Ajvaz Michal: Inne miasto (fragmenty powieści). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 11/12 s. 169-176  szczegóły 
511.proza: Ajvaz Michal: Inne miasto [pow., fragm.:] Dworzec. Studium 1999 nr 1/2 s. 125-131 (z not. o aut. i o tł. na s. 252...) szczegóły 
512.proza: Ajvaz Michal: Inne miasto [pow., fragm.:] Skelp na ulicy Maisla. Konteksty 1998 nr 3/4 s. 146-147  szczegóły 
513.proza: Ajvaz Michal: Jaszczury. Plus Minus 1998 nr 50 s. 14  szczegóły 
514.proza: Ajvaz Michal: Jaszczury. Fraza 1997 nr 18 s. 87-89  szczegóły 
515.proza: Ajvaz Michal: Letnia noc. Fraza 1997 nr 18 s. 79-83  szczegóły 
516.proza: Ajvaz Michal: Lina. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 6-7  szczegóły 
517.proza: Ajvaz Michal: Niedźwiadek. Fraza 1997 nr 18 s. 84-85  szczegóły 
518.proza: Ajvaz Michal: Rozdziały. Fraza 1997 nr 18 s. 85-87  szczegóły 
519.proza: Ajvaz Michal: Schody (Fragment powieści "Inne miasto"). Czas Kultury 1999 nr 2 s. 52-54 (z notą...) szczegóły 
520.proza: Ajvaz Michal: Trąba. Topos 1996 nr 1 s. 15-16  szczegóły 
521.proza: Ajvaz Michal: Winda. Studium 1999 nr 1/2 s. 123-124 (z not. o aut. na s. 252 i o tł. na s. 253...) szczegóły 
522.proza: Ajvaz Michal: Winda. Fraza 1997 nr 18 s. 83-84  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
523.artykuł: Engelking Leszek: Magiczna Praga Michala Ajvaza. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 35-39 (o twórczości prozatorskiej i poetyckiej...) szczegóły 
524.artykuł: Engelking Leszek: Michal Ajvaz. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 11/12 s. 168 (sylwetka prozaika...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
525.wywiad: Śmigielski Mirosław: Piszę o swoim kuzynie. Pan Slawista 2008 nr 4 s. 1, 5 (z fot....) szczegóły 
  Altschul Rudolf
    wiersze (alfabet tytułów)
526.wiersz: Altschul Rudolf: Mała myśląca. Fraza 2000 nr 1/2 s. 5-6 (z not., s. 333...) szczegóły 
527.wiersz: Altschul Rudolf: Serenada. Fraza 2000 nr 1/2 s. 4-5 (z not., s. 333...) szczegóły 
  Andryszak Ales
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Andryszak Ales: Na wolności. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 335 (z not. s. 346...) szczegóły 
  Antosova Svatava
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Antosova Svatava: Kult falliczny. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 172-173 (z not. o aut., s. 173...) szczegóły 
  Antropius Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
530.wiersz: Antropius Robert: Kochankowie I (Ty która wymiotujesz...). Czas Kultury 2003 nr 1 s. 86 (z not. na s. 146...) szczegóły 
531.wiersz: Antropius Robert: Kochankowie II (Szła do niego)...). Czas Kultury 2003 nr 1 s. 87 (z not. na s. 146...) szczegóły 
  Askenazy Ludvik
    proza (alfabet tytułów)
532.proza: Askenazy Ludvik: Jajeczko. Czas Kultury 1995 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
533.proza: Askenazy Ludvik: Kompania, płakać!. Czas Kultury 1995 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
534.artykuł: Zamojska Eva: Ludwik Askenazy - druga odsłona (Wartość przypomnienia). Czas Kultury 1995 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
  Baar Jindrich Simon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
535.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Epik chodzkiej wsi (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 16 s. 3  szczegóły 
  Badal Norbert Milan
    proza (alfabet tytułów)
536.proza: Badal Norbert Milan: Katolicki (Próba opowiadania). W drodze 1992 nr 10 s. 39-42  szczegóły 
  Bajaja Antonin
    proza (alfabet tytułów)
537.proza: Bajaja Antonin: Wygnanie. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 78-80  szczegóły 
538.proza: Bajaja Antonin: Zwilczenie (fragment). Ha!art 2005 nr 21 s. 127-131  szczegóły 
  Balabán Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
539.książka twórcy: Balabán Jan: Wakacje. Możliwe, że odchodzimy. [Opowiadanie]. 2011  szczegóły 
recenzja: Modelski Łukasz: Mroczny Czech. PaperMint 2012 nr 3/4 s. 86  szczegóły 
recenzja: Robert Maciej: Codzienne epifanie. Lampa 2012 nr 1/2 s. 80  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
540.proza: Balaban Jan: Chłopak. Ha!art 2005 nr 21 s. 114-115 (z not. o aut., s. 135...) szczegóły 
541.proza: Balaban Jan: Edyta. Ha!art 2005 nr 21 s. 113-114 (z not. o aut., s. 135...) szczegóły 
  Baldhofen Gregor Martin von
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
542.utwór: Katalog uczonych dziewcząt i kobiet [Catalogus doctarum virginum et faeminarum].  szczegóły 
artykuł: Gaj Beata: Der "Katalog der gelehrten Maedchen und Frauen" von Gregor Martin von Baldhofen, Elisabeth Johanna Westonia gewidmet = "Katalog uczonych dziewcząt i kobiet" Gregora Martina z Baldhofen dedykowany Elisabeth Johannie Westonii. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2002 nr 34 s. 108-118, 109-119 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
  Baňková Markéta
    książki twórcy (alfabet tytułów)
543.książka twórcy: Baňková Markéta: Sroka w krainie entropii. [Opowiadanie]. 2012  szczegóły 
recenzja: Hołdys Andrzej: Fizyka w oparach absurdu. Wiedza i Życie 2012 nr 9 s. 69 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
544.proza: Baňková Markéta: Sroka w krainie entropii [powieść; fragm.:] Zwierzęta filozofują w locie. PaperMint 2012 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
  Bartolomej z Chlumce *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
545.artykuł: Bożkowski Jeremi: Z nazw części ciała w słownikach Klareta. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 139-155 (nt. życia i twórcz.; dot. głównie słowników "Bohemariusz" i "Skarb ub...) szczegóły 
  Bartos Frantisek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
546.artykuł: Ondrusz Józef: Frantisek Bartos (1837-1906). Życie i dzieło. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 84-89  szczegóły 
  Bartos Otakar
    proza (alfabet tytułów)
547.proza: Bartos Otakar: Wycieczki literackie do Polski 1992. Zwrot 1993 nr 10 s. 60-64 (dot. m.in. Józefa Waczkowa i Jerzego Ficowskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Martinek Libor: Ostatnia rozmowa z Otokarem Bartosem. Radostowa 2001 nr 9/10 s. 18-19 (z tekstem wywiadu z Otokarem Bartosem przeprowadzonym przez Wilhelma P...) szczegóły 
549.artykuł: Viton Jan: Oceneni prazskeho polonisty. x 1989 ([w czasopiśmie:] Literarni Mesicnik (Praha) 1989 nr 6 s. 134-13...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
550.wywiad: Goszczurny Stanisław: Rzeczpospolita 1989 nr 188 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
551.zgon: Śląsk 1995 nr 1 s. 78 (zmarł: 1995; not....) szczegóły 
  Bartoš Tomáš
    książki twórcy (alfabet tytułów)
552.książka twórcy: Bartoš Tomáš: Najemnicy. [Powieść]. 2012  szczegóły 
recenzja: Doskocz Marek: Red 2012 nr 2 s. 88  szczegóły 
  Basikova Bara
    proza (alfabet tytułów)
553.proza: Basikova Bara: Rozmowy z ucieczką [fragm. pow.]. Zwrot 1990 nr 5 s. 45-51  szczegóły 
  Bass Eduard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
554.artykuł: Zagrodzka Małgorzata: Powieść reportażowa w międzywojennej literaturze czeskiej (Na przykładzie twórczości Eduarda Bassa). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 116-124  szczegóły 
  Bator David
    wiersze (alfabet tytułów)
555.wiersz: Bator David: Domy. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 46  szczegóły 
556.wiersz: Bator David: Kochankowie. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 43  szczegóły 
557.wiersz: Bator David: Nimfa. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 44  szczegóły 
558.wiersz: Bator Anna: Świt. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 44  szczegóły 
  Behounek Frantisek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
559.książka twórcy: Behounek Frantisek: W niewoli u Matabelów. 1991  szczegóły 
  Benda Václav
    wywiady (alfabet autorów)
560.wywiad: Krauze Krystyna: O sytuacji opozycji w Czechosłowacji. Impuls 1989 nr 18/19: I/II s. 5 (datowany: Praga, 7 XII 1988; z not....) szczegóły 
  Beneš Jan
    proza (alfabet tytułów)
561.proza: Beneš Jan: Słoneczne popołudnie. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 146-152  szczegóły 
  Beranova Jana
    wiersze (alfabet tytułów)
562.wiersz: Beranova Jana: Kiedy nikt nie.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 335 (z not. s. 346...) szczegóły 
563.wiersz: Beranova Jana: Tajemnica polnego maku.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 335  szczegóły 
  Beran Stanislav
    wiersze (alfabet tytułów)
564.wiersz: Beran Stanislav: Księżyc. Portret 2004 nr 16/17 s. 69  szczegóły 
565.wiersz: Beran Stanislav: Pod prysznicem. Portret 2004 nr 16/17 s. 69  szczegóły 
566.wiersz: Beran Stanislav: Smród. Portret 2004 nr 16/17 s. 68  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
567.proza: Beran Stanislav: Jak umrzesz, nikt ci już nie będzie chciał dotykać piersi. Portret 2004 nr 16/17 s. 70  szczegóły 
568.proza: Beran Stanislav: Śpiew kozła. Red 2008 nr 2 s. 20-21 (z not....) szczegóły 
  Besta Theodor
    zgon (alfabet autorów)
569.zgon: Balowski Mieczysław: Theodor Besta (5.02.1920-6.03.1996). Poradnik Językowy 1997 z. 8 s. 1-3 (zmarł: 6 III 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bezruc Petr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
570.artykuł: C.R.: Tygodnik Karvinsko o Bezrucu. Zwrot 1999 nr 4 s. 14 (omówienie artykułów poświęconych poecie w miesięczniku Karvinsko szczegóły 
571.artykuł: Martinek Libor: Śladami Bezrucza. Śląsk 2003 nr 10 s. 50-54 (artykuł biograficzny; z portr....) szczegóły 
572.artykuł: Przeczek Wilhelm: Moja przygoda z Bezrucową Opawą. Zwrot 1995 nr 10 s. 69-71 (spraw. z przemów. "Geneza pieśni była wywołana tylko cieniem śmierci" ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
573.utwór: Slezske pisne.  szczegóły 
artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Próby tożsamości, czyli Śląsk przez pryzmat dwóch etnosów.... Zwrot 2004 nr 8 s. 25-29 (porównanie utworu z cyklem wierszy "Polonia irredenta" Adama Niemojews...) szczegóły 
  Biceps Mikulas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
574.artykuł: Zega Włodzimierz: Znane i nieznane dzieła Mikołaja Bicepsa. Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 203-227  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
575.utwór: Questiones Sententiarum.  szczegóły 
artykuł: Zega Włodzimierz: Datacja "Komentarza do Sentencji" Mikołaja Bicepsa oraz Komentarzy Konrada z Sołtowa, Mensona z Beckhusen i Mikołaja z Gubina. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 113-132  szczegóły 
  Biebl Konstantin
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Biebl Konstantin: Grający dom. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 184 (z not. s. 346...) szczegóły 
577.wiersz: Biebl Konstantin: Japoński drzeworyt. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 43-44  szczegóły 
578.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro czasu. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 170 (z not. s. 245...) szczegóły 
579.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] I. Czasami w nocy.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 45-46  szczegóły 
580.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] II. Ale kto by miał tyle odwagi.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 46  szczegóły 
581.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] III. Twarz oceanu.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 46  szczegóły 
582.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] IV. Zamazany profil.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 47  szczegóły 
583.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] V. Wszystkie rzeczy.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 47  szczegóły 
584.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] VI. Na dnie wszystkich rzeczy.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
585.wiersz: Biebl Konstantin: Lustro nocy [z tego cyklu:] VII. Wiem istnieją także inne drogi.... Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 48  szczegóły 
586.wiersz: Biebl Konstantin: Marnotrawne wodospady. List Oceaniczny 1997 nr 41 s. 7 (z not....) szczegóły 
587.wiersz: Biebl Konstantin: Masz czy nie masz. List Oceaniczny 1997 nr 41 s. 7 (z not....) szczegóły 
588.wiersz: Biebl Konstantin: Na szybie drzwi. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 44  szczegóły 
589.wiersz: Biebl Konstantin: Nad strugą. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 170 (z not. s. 245...) szczegóły 
590.wiersz: Biebl Konstantin: Pamięci Karla Hynka Machy. Fraza 2000 nr 1/2 s. 42 (z not., s. 333...) szczegóły 
591.wiersz: Biebl Konstantin: Pięknie dojrzewa jej uśmiech. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 48  szczegóły 
592.wiersz: Biebl Konstantin: Uskrzydlony Gargulec (V. Nezvalovi). Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
593.wiersz: Biebl Konstantin: Zakochani. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 43  szczegóły 
  Bilovski Bohumir Hynek Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
594.artykuł: Pavera Libor: Sarkandovske namety v basnictvi B.H.J. Bilovskeho. Śląskie Miscellanea 2003 t. 16 s. 27-30  szczegóły 
  Binar Ivan
    proza (alfabet tytułów)
595.proza: Binar Ivan: Gadanie do śpiącej kotki. Zwrot 1997 nr 10 s. 44-46  szczegóły 
596.proza: Binar Ivan: Rekonstrukce [pow., fragm.:] Nie będziemy tu wiecznie. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 136-145 (z not. i fot. na s. 183...) szczegóły 
  Bittner Jan pseud.
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
597.utwór: Dziennik kustosza.  szczegóły 
artykuł: Gawarecka Anna: Późny romantyk w świecie duchów. Gotycyzm w powieści Jana Bittnera "Dziennik kustosza". Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 71-91 (z notą o Annie Gawareckiej s. 372...) szczegóły 
  Bittner Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
598.artykuł: Korzenny Jan: Z polskich szeregów powstańczych na czeską scenę narodową. Głos Ludu 1996 nr 22 s. 3 (z okazji 150. roczn. ur. Jerzego Bittnera; z fot....) szczegóły 
  Blatny Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
599.książka twórcy: Blatny Ivan: Szkoła specjalna. Wiersze wybrane. 1993  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1994 nr 2 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Blatny według Engelkinga. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 287-292  szczegóły 
polemika: Engelking Leszek: Blatny według Macheja. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 339-343  szczegóły 
polemika: Machej Zbigniew: Engelking według Engelkinga. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 344-345  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Urodzajna gleba niejasnej świadomości. Nowy Nurt 1994 nr 11 s. 7  szczegóły 
recenzja: Sadowski Sławomir: 7 x "brulion". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: toma: Odra 1994 nr 11 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Witan Jan: Delikatny szczep. "Sztandar surrealizmu w górze". Krzywe Koło Literatury 1995 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
600.wiersz: Blatny Ivan: 1948. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 11 (z not. s. 245...) szczegóły 
601.wiersz: Blatny Ivan: Adwent. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 321 (z not....) szczegóły 
602.wiersz: Blatny Ivan: Adwent. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 120 (z notą s. 325-326, fot. s. 116; sprost. nr 11 s. 321...) szczegóły 
603.wiersz: Blatny Ivan: Barok był wielce nabożny. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 84 (z notą na s. 103-104...) szczegóły 
604.wiersz: Blatny Ivan: Bezkresna mórz otwartych toń. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 240  szczegóły 
605.wiersz: Blatny Ivan: Biała emigracja. Brulion 1991 nr 17/18 s. 33  szczegóły 
606.wiersz: Blatny Ivan: Biała emigracja. Brulion 1990 nr 13 s. 43  szczegóły 
607.wiersz: Blatny Ivan: Biała emigracja. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
608.wiersz: Blatny Ivan: Błazeńskie trzewiki leciały.... Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 118-119 (z notą s. 325-326, fot. s. 116; sprost. nr 11 s. 321...) szczegóły 
609.wiersz: Blatny Ivan: Błogostan. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 7 (z not. s. 245...) szczegóły 
610.wiersz: Blatny Ivan: Bóg jest zły.... Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 8-9 (z not. s. 245...) szczegóły 
611.wiersz: Blatny Ivan: Chłopak spogląda na jesienne niebo. Lettre Internationale [Warszawa] 1994 nr 3 s. 28  szczegóły 
612.wiersz: Blatny Ivan: Chude żałosne ciało.... Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 244  szczegóły 
613.wiersz: Blatny Ivan: Cmentarz. Lettre Internationale [Warszawa] 1994 nr 3 s. 38  szczegóły 
614.wiersz: Blatny Ivan: Czy ocaleje?. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 125 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
615.wiersz: Blatny Ivan: Demon zmiany dla zmiany. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 125 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
616.wiersz: Blatny Ivan: Dobro. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 7 (z not. s. 245...) szczegóły 
617.wiersz: Blatny Ivan: Dom doktora Martina. Brulion 1991 nr 17/18 s.33  szczegóły 
618.wiersz: Blatny Ivan: Dom doktora Martina. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 237  szczegóły 
619.wiersz: Blatny Ivan: Drink. Na dziko 1996 nr 5 s. 1 (z not....) szczegóły 
620.wiersz: Blatny Ivan: Drogi. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 232 (z notą, s. 273...) szczegóły 
621.wiersz: Blatny Ivan: Drogie dzieci Gottwald.... Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 7 (z not. s. 245...) szczegóły 
622.wiersz: Blatny Ivan: Dym z pociągu.... Nowy Nurt 1996 nr 5 s. 6 (z not. i fot....) szczegóły 
623.wiersz: Blatny Ivan: Dzwon. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 6 (z not. s. 245...) szczegóły 
624.wiersz: Blatny Ivan: Gra hazardowa. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 84 (z notą na s. 103-104...) szczegóły 
625.wiersz: Blatny Ivan: Gramatyka. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 123 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
626.wiersz: Blatny Ivan: Historia i literatura. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 10-11 (z not. s. 245...) szczegóły 
627.wiersz: Blatny Ivan: Il faudra quitter.... Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 10 (z not. s. 245...) szczegóły 
628.wiersz: Blatny Ivan: Ja tylko stwierdzę.... Akcent 1992 nr 1 s. 93  szczegóły 
629.wiersz: Blatny Ivan: Jest rano.... Akcent 1992 nr 1 s. 94-95  szczegóły 
630.wiersz: Blatny Ivan: Kąty. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 6 (z not. s. 245...) szczegóły 
631.wiersz: Blatny Ivan: Kąty. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 233  szczegóły 
632.wiersz: Blatny Ivan: Komunizm. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
633.wiersz: Blatny Ivan: Komunizm. Brulion 1990 nr 13 s. 41  szczegóły 
634.wiersz: Blatny Ivan: Leopardi widział dym.... Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 238  szczegóły 
635.wiersz: Blatny Ivan: Listopad. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 83 (z notą na s. 103-104...) szczegóły 
636.wiersz: Blatny Ivan: Louis Fernande. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 244  szczegóły 
637.wiersz: Blatny Ivan: Louise. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 235  szczegóły 
638.wiersz: Blatny Ivan: Maj (VI). Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 234  szczegóły 
639.wiersz: Blatny Ivan: Mała wariacja. Na dziko 1996 nr 5 s. 1 (z not....) szczegóły 
640.wiersz: Blatny Ivan: Manifest poetyzmu. Brulion 1990 nr 13 s. 45  szczegóły 
641.wiersz: Blatny Ivan: Manifest poetyzmu. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
642.wiersz: Blatny Ivan: Miejsca. Nowy Nurt 1996 nr 5 s. 6 (z not. i fot....) szczegóły 
643.wiersz: Blatny Ivan: Miejsca. Na dziko 1996 nr 5 s. 1 (z not....) szczegóły 
644.wiersz: Blatny Ivan: Miłość. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 124 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
645.wiersz: Blatny Ivan: Mit. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 232  szczegóły 
646.wiersz: Blatny Ivan: Mitologia. Brulion 1990 nr 13 s. 44  szczegóły 
647.wiersz: Blatny Ivan: Mitologia. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
648.wiersz: Blatny Ivan: Modlitewka. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 71 (z not. o aut. i o tł. na s. 211...) szczegóły 
649.wiersz: Blatny Ivan: Moja filozofia.... Akcent 1992 nr 1 s. 93-94  szczegóły 
650.wiersz: Blatny Ivan: Może się porwę. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 85 (z notą na s. 103-104...) szczegóły 
651.wiersz: Blatny Ivan: Na Szczepana. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
652.wiersz: Blatny Ivan: Na Szczepana. Brulion 1990 nr 13 s. 45  szczegóły 
653.wiersz: Blatny Ivan: Na werandzie. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 83 (z notą na s. 103-104...) szczegóły 
654.wiersz: Blatny Ivan: Nadzieja. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 245  szczegóły 
655.wiersz: Blatny Ivan: Niebo. Brulion 1990 nr 13 s. 43  szczegóły 
656.wiersz: Blatny Ivan: Niebo. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
657.wiersz: Blatny Ivan: Niedziela. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 233  szczegóły 
658.wiersz: Blatny Ivan: Nigdy się nie myć. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 241  szczegóły 
659.wiersz: Blatny Ivan: Nostalagia. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 120-121 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
660.wiersz: Blatny Ivan: Obłok zapachu. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 117 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
661.wiersz: Blatny Ivan: Ogrodzenia. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 231  szczegóły 
662.wiersz: Blatny Ivan: Pamięci Jindrzicha Heislera. Akcent 1992 nr 1 s. 95 (z not. o aut., podp. L.E. [właśc.] Leszek Engelking...) szczegóły 
663.wiersz: Blatny Ivan: Phoenix. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 123 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
664.wiersz: Blatny Ivan: Phoenix. Na dziko 1996 nr 5 s. 1 (z not....) szczegóły 
665.wiersz: Blatny Ivan: Płeć nie przygasa.... Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 8 (z not. s. 245...) szczegóły 
666.wiersz: Blatny Ivan: Poeta. Akcent 1992 nr 1 s. 93  szczegóły 
667.wiersz: Blatny Ivan: Poranek we wrześniu. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 122 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
668.wiersz: Blatny Ivan: Powiew. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 117-118 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
669.wiersz: Blatny Ivan: Pracownia. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 8 (z not. s. 245...) szczegóły 
670.wiersz: Blatny Ivan: Predestination. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 123-124 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
671.wiersz: Blatny Ivan: Przydzie Fred. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 122 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
672.wiersz: Blatny Ivan: Przyjaciele. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 236  szczegóły 
673.wiersz: Blatny Ivan: Raz dwa trzy.... Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
674.wiersz: Blatny Ivan: Raz dwa trzy.... Brulion 1990 nr 13 s. 42  szczegóły 
675.wiersz: Blatny Ivan: Ren. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 235  szczegóły 
676.wiersz: Blatny Ivan: Rorking-faire. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 84 (z notą na s. 103-104...) szczegóły 
677.wiersz: Blatny Ivan: Ruzyń. Akcent 1992 nr 1 s. 95  szczegóły 
678.wiersz: Blatny Ivan: Salony masażu. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 245  szczegóły 
679.wiersz: Blatny Ivan: School. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 242  szczegóły 
680.wiersz: Blatny Ivan: Skąd przyszliśmy. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 234  szczegóły 
681.wiersz: Blatny Ivan: Sprawiedliwość. Brulion 1990 nr 13 s. 41  szczegóły 
682.wiersz: Blatny Ivan: Sprawiedliwość. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
683.wiersz: Blatny Ivan: Starosurrealizm. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
684.wiersz: Blatny Ivan: Starosurrealizm. Brulion 1990 nr 13 s. 44  szczegóły 
685.wiersz: Blatny Ivan: Szkoła. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 239  szczegóły 
686.wiersz: Blatny Ivan: Sztiepanek: Czech i Niemiec. Brulion 1989 nr 11/12; lato/jesień s. 18  szczegóły 
687.wiersz: Blatny Ivan: Tamburyny. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 9-10 (z not. s. 245...) szczegóły 
688.wiersz: Blatny Ivan: The Elevator. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 240  szczegóły 
689.wiersz: Blatny Ivan: Tłumaczę wróblom jak.... Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 243  szczegóły 
690.wiersz: Blatny Ivan: Undertones. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 8 (z not. s. 245...) szczegóły 
691.wiersz: Blatny Ivan: Uroczystość. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 241  szczegóły 
692.wiersz: Blatny Ivan: W niej. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 9 (z not. s. 245...) szczegóły 
693.wiersz: Blatny Ivan: W ociekającym oknie. Nowy Nurt 1996 nr 5 s. 6 (z not. i fot....) szczegóły 
694.wiersz: Blatny Ivan: W płynnym oknie. Na dziko 1996 nr 5 s. 1 (z not....) szczegóły 
695.wiersz: Blatny Ivan: W pobliżu katedr. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 237  szczegóły 
696.wiersz: Blatny Ivan: Wiersz w cudzym mieszkaniu. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 3-6 (z not. s. 245...) szczegóły 
697.wiersz: Blatny Ivan: Wojna. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
698.wiersz: Blatny Ivan: Wojna. Brulion 1990 nr 13 s. 42  szczegóły 
699.wiersz: Blatny Ivan: Wrzesień. Na brzegu.... Nowy Nurt 1996 nr 5 s. 6 (z not. i fot....) szczegóły 
700.wiersz: Blatny Ivan: Wszystkie pociągi.... Akcent 1992 nr 1 s. 93  szczegóły 
701.wiersz: Blatny Ivan: Wszystko mam rozwiązane.... Akcent 1992 nr 1 s. 94  szczegóły 
702.wiersz: Blatny Ivan: Wydarzenie. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 70-71 (z not. o aut. i o tł. na s. 211...) szczegóły 
703.wiersz: Blatny Ivan: Za wiaduktem. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 236  szczegóły 
704.wiersz: Blatny Ivan: Zdegenerowany seks pszczół-robotnic.... Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 246  szczegóły 
705.wiersz: Blatny Ivan: Znak. Brulion 1990 nr 13: zima s. 40-45  szczegóły 
706.wiersz: Blatny Ivan: Znak. Brulion 1990 nr 13 s. 40  szczegóły 
707.wiersz: Blatny Ivan: Znasz otchłań? Ja.... Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 119 (z notą s. 325-326, fot. s. 116...) szczegóły 
708.wiersz: Blatny Ivan: Życzenia. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 10 (z not. s. 245...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
709.artykuł: Engelking Leszek: De profundis. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 15-17  szczegóły 
710.artykuł: Engelking Leszek: U stolarza Zimmera (O poezji Ivana Blatnego). Brulion 1990 nr 13: zima s. 46-51  szczegóły 
711.artykuł: Engelking Leszek: U stolarza Zimmera (O poezji Ivana Blatnego). Brulion 1990 nr 13 s. 46-51  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
712.wywiad: Smarda Jan: Rozmowa z Ivanem Blatnym. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 12-14 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
713.utwór: Tento vecer. Praha 1991.  szczegóły 
artykuł: [Engelking Leszek] (E): Ivan Blatny: śmierć i zmartwychwstanie. Ex Libris 1993 nr spec. z V s. 5-6 (rec. oryg....) szczegóły 
  Blumfeld *
    proza (alfabet tytułów)
714.proza: Blumfeld *: igloo - WHITE TUNNEL MIX. Ha!art 2005 nr 21 s. 93-95 (z not. o aut., s. 135...) szczegóły 
715.proza: Blumfeld *: no future komix - LASTPOGO/EXPLODINGMIX). Ha!art 2005 nr 21 s. 96-97 (z not. o aut., s. 135...) szczegóły 
716.proza: Blumfeld *: star wars: chill out - AMBIENTGALAXYMIX. Ha!art 2005 nr 21 s. 98-99 (z not. o aut., s. 135...) szczegóły 
  Boček Evžen
    książki twórcy (alfabet tytułów)
717.książka twórcy: Boček Evžen: Ostatnia arystokratka. [Powieść, satyra].  szczegóły 
  Bodal Milan
    proza (alfabet tytułów)
718.proza: Bodal Milan: O nabożnej kotce. Przegląd Powszechny 1995 nr 12 s. 331-333  szczegóły 
719.proza: Bodal Milan: Starożytny apokryf. Przegląd Powszechny 1995 nr 12 s. 331-333  szczegóły 
  Bondy Egon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
720.książka twórcy: Bondy Egon: Dzisiaj wypiłem dużo piw. Wiersze wybrane. 1997  szczegóły 
721.książka twórcy: Bondy Egon: Noga świętego Patryka. 1995  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Znaleźć siebie. Filozoficzna przypowieść Egona Bondego. Rzeczpospolita 1995 nr 172 s. 30  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Krucjata. Ex Libris 1995 nr 82 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Czeski kompleks. Tygodnik Powszechny 1995 nr 26 s. 16  szczegóły 
722.książka twórcy: Bondy Egon: Szaman. [Powieść]. 2012  szczegóły 
recenzja: Wierzba Arkadiusz: Słowo od tłumacza: 11 powodów, dla których musiałem przetłumaczyć Samana. Ha!art 2012 nr 39 s. 94-97  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
723.wiersz: Bondy Egon: 24 XI 1974. Akcent 1996 nr 4 s. 62  szczegóły 
724.wiersz: Bondy Egon: Ad adnouh tryccacihpjacihgadovauh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 164 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
725.wiersz: Bondy Egon: Autoportret. Akcent 1996 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
726.wiersz: Bondy Egon: Bloedes Leben [z tego cyklu:] Przebrany za kobietę. Akcent 1996 nr 4 s. 60  szczegóły 
727.wiersz: Bloedes Leben [z tego cyklu:] Przebrany za kobietę. Akcent 1996 nr 4 s. 60  szczegóły 
728.wiersz: Bondy Egon: Być z Julią.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 264-265  szczegóły 
729.wiersz: Bondy Egon: Co teraz robię?.... Akcent 1996 nr 4 s. 63  szczegóły 
730.wiersz: Bondy Egon: Czerwony księżyc. Akcent 1996 nr 4 s. 61  szczegóły 
731.wiersz: Bondy Egon: Cześć Brzezina chleję.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 265  szczegóły 
732.wiersz: Bondy Egon: Dagehtul' ja nja vedala shto.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 165 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
733.wiersz: Bondy Egon: Dagmara czyli Nademocjonalność [z tego cyklu:] Dagmara znowu jest zbita z tropu.... Akcent 1996 nr 4 s. 60  szczegóły 
734.wiersz: Bondy Egon: Dagmara i Bondy. Akcent 1996 nr 4 s. 60  szczegóły 
735.wiersz: Bondy Egon: Dagmara siedząc w wygodnym fotelu.... Akcent 1996 nr 4 s. 59  szczegóły 
736.wiersz: Bondy Egon: Die Sonnenwende [z tego cyklu:] Noc i dzień. Akcent 1996 nr 4 s. 61  szczegóły 
737.wiersz: Bondy Egon: [Dwudziesty czwarty lutego] 24 II 1982. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 264  szczegóły 
738.wiersz: Bondy Egon: Dziennik dziewczyny, która szuka Egona Bondego [z tego cyklu:] Ach ten zapach.... Akcent 1996 nr 4 s. 62  szczegóły 
739.wiersz: Bondy Egon: Fuer Bondy's unbekannte Gelibte [z tego cyklu:] Czarne słońce. Akcent 1996 nr 4 s. 61  szczegóły 
740.wiersz: Bondy Egon: Ja chula chto.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 162-163 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
741.wiersz: Bondy Egon: Ja sjon'nja uh polih.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 166 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
742.wiersz: Bondy Egon: Kalgas'nihcy s'mjajalihsja zadzihralih.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 164-165 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
743.wiersz: Bondy Egon: Kalih ja tak.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 162 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
744.wiersz: Bondy Egon: Kalih ja vyuhshla z'.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 163 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
745.wiersz: Bondy Egon: Kalih rabihla toe.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 166 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
746.wiersz: Bondy Egon: Mnie [z tego cyku:] Pójdziemy na wycieczkę kochanie. Akcent 1996 nr 4 s. 62  szczegóły 
747.wiersz: Bondy Egon: Muzhchyny shto mjane.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 166 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
748.wiersz: Bondy Egon: Muzhyk jakih strehuhsja.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 165 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
749.wiersz: Bondy Egon: Na drugih dzen'.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 162 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
750.wiersz: Bondy Egon: Nados'vihtku mihzh rosnauh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 163 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
751.wiersz: Bondy Egon: Najgorzej jest rano.... Akcent 1996 nr 4 s. 64  szczegóły 
752.wiersz: Bondy Egon: Nasza Dagmara walczy o pokój. Akcent 1996 nr 4 s. 60  szczegóły 
753.wiersz: Bondy Egon: Nauhpersh nihkhauh tudy.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 168 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
754.wiersz: Bondy Egon: Nie jestem entuzjastą tego kraju.... Akcent 1996 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
755.wiersz: Bondy Egon: Nja dumauhce shto.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 168 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
756.wiersz: Bondy Egon: Oczywiście człowiek chciałby mieć wszystko. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 11  szczegóły 
757.wiersz: Bondy Egon: Pachynaecca vosen' budze.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 171-172 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
758.wiersz: Bondy Egon: Piękne nasze państwo.... Akcent 1996 nr 4 s. 62  szczegóły 
759.wiersz: Bondy Egon: Po cóż komentować ogłoszenia.... Akcent 1996 nr 4 s. 63-64  szczegóły 
760.wiersz: Bondy Egon: Pole jak skihnuc' vokam.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 164 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
761.wiersz: Bondy Egon: Realizm totalny [z tego cyklu:] Chciałem przypomnieć sobie Marię.... Akcent 1996 nr 4 s. 59  szczegóły 
762.wiersz: Bondy Egon: Sjoletnihm letam ja.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 162 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
763.wiersz: Bondy Egon: Totalny realizm [z tego cyklu:] Adwent. Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 13 (z notą biogr....) szczegóły 
764.wiersz: Bondy Egon: Totalny realizm [z tego cyklu:] Nie trzeba długo czekać.... Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 13 (z notą biogr....) szczegóły 
765.wiersz: Bondy Egon: Totalny realizm [z tego cyklu:] Oficerowie i ich żony.... Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 13 (z notą biogr....) szczegóły 
766.wiersz: Bondy Egon: Totalny realizm [z tego cyklu:] Siedzę w swojej celi.... Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 13 (z notą biogr....) szczegóły 
767.wiersz: Bondy Egon: Totalny realizm [z tego cyklu:] Właśnie czytałem informację.... Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 13 (z notą biogr....) szczegóły 
768.wiersz: Bondy Egon: Uzho uhzjauhsja dobry.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 168-170 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
769.wiersz: Bondy Egon: Z intymnego dziennika Egona Bondego [z tego cyklu:] Spleen (I-IV). Akcent 1996 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
770.wiersz: Bondy Egon: Z mgły rodził się.... Akcent 1996 nr 4 s. 64  szczegóły 
771.wiersz: Bondy Egon: Zhanchyny na letnihkakh.... Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 163 (z notą i fot. s. 172...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
772.proza: Bondy Egon: Dolina. Fa-Art 2000 nr 3 s. 34-37  szczegóły 
773.proza: Bondy Egon: Jao Li. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 220-242 (z notą s. 346-347...) szczegóły 
774.proza: Bondy Egon: Wędrówka przez Czechy naszych ojców. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 145-197 (z notą s. 326-327, fot. s. 144...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
775.tekst paraliteracki: Bondy Egon: [Czechosłowacja to mały kraj]. Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 137-142 (z notą s. 326-327, fot. s. 136...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
776.artykuł: Engelking Leszek: Akcent 1996 nr 4 s. 64-66 (sylwetka, twórczość...) szczegóły 
777.artykuł: Kaczorowski Aleksander: Praski Krates. Gazeta Wyborcza 1995 nr 95 s. 15  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
778.wywiad: Burian Vaclav, Engelking Leszek: "Pisałem dla tych chłopców z undergroundu!". Tygodnik Powszechny 1997 nr 14 s. 9  szczegóły 
779.wywiad: Engelking Leszek: Dla mojego pokolenia maoizm znaczył bardzo dużo. Akcent 1996 nr 4 s. 66-70  szczegóły 
780.wywiad: Kaczorowski Aleksander: Wybrałem łatwiejszą drogę. Gazeta Wyborcza 1995 nr 169 s. 14-16 (z fragm. wierszy; z fot. i not....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
781.zgon: Zmarli ostatnio. Lampa 2007 nr 4 okł. (zmarł IV 2007...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
782.utwór: Invalidni sourozenci. Bratislava 1991.  szczegóły 
artykuł: Car Anna: Utopia czeskiego undergroundu literackiego (Na podstawie powieści Egona Bondego "Invalidni sourozenci"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 64-71  szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernistyczna "science fiction" Eugena [!] [właśc. Egona] Bondy'ego - między dystopią a utopią. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
  Bor Josef
    proza (alfabet tytułów)
783.proza: Bor Josef: Terezińskie requiem [fragm. ks.]. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 133-139 (ze wstępem: Getto w Terezinie: Theresienstadt, s. 132....) szczegóły 
  Borkovec Petr
    wiersze (alfabet tytułów)
784.wiersz: Borkovec Petr: A.F.. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 44 (z notą biogr., z fot.; przekład w obecności poety w trakcie seminarium...) szczegóły 
785.wiersz: Borkovec Petr: Co robimy?.... Rita Baum 2003 nr 7 s. 56 (z not., s. 182...) szczegóły 
786.wiersz: Borkovec Petr: Czerwony numer domu.... Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 45 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
787.wiersz: Borkovec Petr: [Dwudziesty ósmy] 28 IX 1997. Rita Baum 2003 nr 7 s. 56 (z not., s. 182...) szczegóły 
788.wiersz: Borkovec Petr: Grudzień w dzielnicy willowej. Rita Baum 2003 nr 7 s. 56 (z not., s. 182...) szczegóły 
789.wiersz: Borkovec Petr: Judolia, Starngalia, 16.06.01. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 46 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
790.wiersz: Borkovec Petr: Mehwa. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 48 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
791.wiersz: Borkovec Petr: Napisano w dniu śmierci. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 91 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
792.wiersz: Borkovec Petr: Niebieska sieć w oknie.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (proza poet., z not. o aut....) szczegóły 
793.wiersz: Borkovec Petr: Nocny krajobraz. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
794.wiersz: Borkovec Petr: Notatka, 23/11/00. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 49 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
795.wiersz: Borkovec Petr: Notatka, 9/10/00. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 49 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
796.wiersz: Borkovec Petr: Od lamy do lampy.... Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 47 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
797.wiersz: Borkovec Petr: Okno. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 47 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
798.wiersz: Borkovec Petr: Praga-Berlin. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 47 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
799.wiersz: Borkovec Petr: Sosna. Ha!art 2005 nr 21 s. 100  szczegóły 
800.wiersz: Borkovec Petr: Stan wody, rzeczny reżim.... Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 46 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
801.wiersz: Borkovec Petr: Tekst z górnej granicy lasu. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 46 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
802.wiersz: Borkovec Petr: W jasnych lasach. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 90 (z fot. i not. o autorze na s. 91...) szczegóły 
803.wiersz: Borkovec Petr: W oku ważki. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 90 (z fot. i not. o autorze na s. 91...) szczegóły 
804.wiersz: Borkovec Petr: Wczesny ranek.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (proza poet.; z not. o aut....) szczegóły 
805.wiersz: Borkovec Petr: Wielkie, ciemne drzewa.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
806.wiersz: Borkovec Petr: Zapis z 11.10.00. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 45 (z notą biogr., z fot., s. 44; przekład w obecności poety w trakcie sem...) szczegóły 
  Bouckova Tereza
    proza (alfabet tytułów)
807.proza: Bouckova Tereza: Gdy kochacie mężczyznę (fragment). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 130-136 (z not. o aut., s. 136...) szczegóły 
  Boudny Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
808.artykuł: Engelking Leszek: Ściągnięty naskórek materii. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 142-145 (nt. twórczości literackiej i plastycznej...) szczegóły 
  Brabenec Vratislav
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Brabenec Vratislav: Koniec wakacji. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 275-276  szczegóły 
810.wiersz: Brabenec Vratislav: Panowie będą łaskawi. Fraza 1997 nr 15 s. 156-157 (z notą, s. 158...) szczegóły 
811.wiersz: Brabenec Vratislav: Panowie będą łaskawi. List Oceaniczny 1996 nr 33 s. 2 (z not....) szczegóły 
812.wiersz: Brabenec Vratislav: Portret. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 274-275 (z not. s. 347...) szczegóły 
813.wiersz: Brabenec Vratislav: Zapis 3 (W czarnych ubraniach...). List Oceaniczny 1996 nr 33 s. 2 (z not....) szczegóły 
814.wiersz: Brabenec Vratislav: Zapis 3 (W czarnych ubraniach...). Fraza 1997 nr 15 s. 157 (z notą, s. 158...) szczegóły 
815.wiersz: Brabenec Vratislav: Zapis 4 (Bogato zdobiony statek...). List Oceaniczny 1996 nr 33 s. 2 (z not....) szczegóły 
816.wiersz: Brabenec Vratislav: Zapis 4 (Bogato zdobiony statek...). Fraza 1997 nr 15 s. 157-158 (z notą, s. 158...) szczegóły 
  Bratranek Frantisek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
817.książka o twórcy: Klin Eugeniusz, Louzil Jaromir: Frantisek Tomas Bratranek - ein polonophiler Mittler zwischen den Nationen - mit dem ungedruckten Kommentar zu Mickiewiczs "Totenfeier" ("Dziady"). 1987  szczegóły 
recenzja: Koziełek Gerard: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1991 nr 92 (1297) s. 304-308  szczegóły 
recenzja: Skutil Jan: Slavia 1989 z. 1/2 s. 205-206  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
818.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Frantisek Tomas Bratranek (1815-1884). x 2000 ([w ks. zb.:] Złota księga Wydziału Filologicznego. Red. Jan Michalik i...) szczegóły 
819.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: F.T. Bratranek jako propagator literatury polskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 20-21 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Brdecka Jiri
    książki twórcy (alfabet tytułów)
820.książka twórcy: Brdecka Jiri: Lemoniadowy Joe. 1996  szczegóły 
  Brdečka Jiří
    książki twórcy (alfabet tytułów)
821.książka twórcy: Brdečka Jiří: Lemoniadowy Joe. [Powieść]. 2011  szczegóły 
  Brezina Otokar
    wiersze (alfabet tytułów)
822.wiersz: Brezina Otokar: Natura. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 83 (z not....) szczegóły 
823.wiersz: Brezina Otokar: Natura. Tygiel Kultury 1998 nr 6-8 s. 61 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
824.artykuł: Ksicova Danuse: Otokar Brezina i mładsie russkie simbolisty. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 87 (1686) s. 25-33  szczegóły 
  Brezinska Silvie
    wiersze (alfabet tytułów)
825.wiersz: Brezinska Silvie: Neprestava = Nie ustaje. Almanach Prowincjonalny 2012 nr 2 (16) s. 132 (tekst równoległy w jęz. polskim i czeskim...) szczegóły 
826.wiersz: Brezinska Silvie: Zatraceni = Potępienie. Almanach Prowincjonalny 2012 nr 2 (16) s. 132 (tekst równoległy w jęz. polskim i czeskim...) szczegóły 
  Brycz Pavel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
827.książka twórcy: Brycz Pavel: Patriarchatu dawno miniona chwała. [Powieść]. 2008  szczegóły 
recenzja: Maziarz Monika: Gdzie diabeł pociąga za sznurki. Przemyski Przegląd Kulturalny 2009 nr 2 s. 63  szczegóły 
  Březinová Ivona
    książki twórcy (alfabet tytułów)
828.książka twórcy: Březinová Ivona: Cukierek dla dziadka Tadka. [Opowiadanie]. 2008  szczegóły 
recenzja: Świerżewska Ewa: O rzeczach poważnych z humorem. Bluszcz 2009 nr 5 s. 158 [dodatek] (z not. o autorce art. na s. 157...) szczegóły 
  Buddeus Ondřej
    wiersze (alfabet tytułów)
829.wiersz: Buddeus Ondřej: malinká rozkoš = maleńka rozkosz. Wakat 2012 nr 1/2 s. 76-77 (tekst równoległy czeski i polski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
830.artykuł: Bałdyga Zofia: Ogródek sąsiadów. Wakat 2012 nr 1/2 s. 71-73 (nt. współczesnej poezji czeskiej i twórczości Jana Těsnohlídka, Ondřej...) szczegóły 
  Burian Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
831.wiersz: Burian Jan: Coś nie tak. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 85 (z not....) szczegóły 
832.wiersz: Burian Jan: Najcichsi. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 84 (z not....) szczegóły 
833.wiersz: Burian Jan: Pieśń o dwóch głowach. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 162-163  szczegóły 
834.wiersz: Burian Jan: W przyszłym życiu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 84 (z not....) szczegóły 
835.wiersz: Burian Jan: Wycieczka do domu wariatów. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 85 (z not....) szczegóły 
836.wiersz: Burian Jan: Za późno. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 84 (z not....) szczegóły 
  Burian Vaclav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
837.książka twórcy: Burian Vaclav: Czas szuflad.Wiersze wybrane. 1997  szczegóły 
recenzja: Baluch Jacek: Czas Vaclava Buriana. Tygodnik Powszechny 1998 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Pierwszy Burian. Rzeczpospolita 1997 nr 296 s. 28  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Fotografie chwil. Życie 1998 nr 92 s. 11  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
838.wiersz: Burian Vaclav: Bez bólu, tak że.... Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 105 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
839.wiersz: Burian Vaclav: Czas szuflad. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 26 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
840.wiersz: Burian Vaclav: Czekam. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 169  szczegóły 
841.wiersz: Burian Vaclav: Czytelnia główna. Kresy 1994 nr 18 s. 75 (z notą od tłumacza, s. -79-80...) szczegóły 
842.wiersz: Burian Vaclav: Dopóki. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 27 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
843.wiersz: Burian Vaclav: Historia. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 104 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
844.wiersz: Burian Vaclav: Jesień... dajmy na to dwadzieścia lat temu. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 103 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
845.wiersz: Burian Vaclav: Już dawno nie na.... Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 105 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
846.wiersz: Burian Vaclav: Już tyle razy przeżyta. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 106 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
847.wiersz: Burian Vaclav: Kraków. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 26 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
848.wiersz: Burian Vaclav: Laleczki. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 26 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
849.wiersz: Burian Vaclav: Miasto. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 27 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
850.wiersz: Burian Vaclav: Obecność. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 26 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
851.wiersz: Burian Vaclav: Obietnice. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 27 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
852.wiersz: Burian Vaclav: Ostatnie znużenie. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 106 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
853.wiersz: Burian Vaclav: Południe. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 169  szczegóły 
854.wiersz: Burian Vaclav: Rozstąpił się czas. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 106 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
855.wiersz: Burian Vaclav: To przedpołudnie. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 168 (z not., s. 274...) szczegóły 
856.wiersz: Burian Vaclav: Trudna godzina. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 171  szczegóły 
857.wiersz: Burian Vaclav: Ubywa mroku, a światła.... Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 104 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
858.wiersz: Burian Vaclav: W końcu. Kresy 1994 nr 18 s. 75 (z notą od tłumacza, s. 80...) szczegóły 
859.wiersz: Burian Vaclav: W tym nagłym blasku. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 106 (z artykułem tłumacza pt. "Fotografie chwil, fotografie myśli, fotograf...) szczegóły 
860.wiersz: Burian Vaclav: Widziałem najlepsze głowy.... Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 27 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
861.wiersz: Burian Vaclav: Wieczorne blokowisko.... Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 27 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
862.wiersz: Burian Vaclav: Więc znowu już.... Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 170  szczegóły 
863.wiersz: Burian Vaclav: Wiosna. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 26 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
864.wiersz: Burian Vaclav: Wiosna. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 26 (not. o aut. s. 26; not. o tł. s. 27...) szczegóły 
865.wiersz: Burian Vaclav: Znowu. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 170  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
866.proza: Burian Vaclav: Felietony ołomunieckie (z początku lat dziewięćdziesiątych) [z tego cyklu:] Uniwersalny jubilat. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 94 (felieton...) szczegóły 
867.proza: Burian Vaclav: Felietony ołomunieckie (z początku lat dziewięćdziesiątych) [z tego cyklu:] Wspomnienia. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 92-93 (felieton...) szczegóły 
868.proza: Burian Vaclav: Felietony ołomunieckie [z tego cyklu:] Kolaż wieków w metropolii. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 1 (3) s. 91-92 (felieton; z wprowadzeniem, fot. i not. o autorze...) szczegóły 
869.proza: Burian Vaclav: Felietony ołomunieckie [z tego cyklu:] Oda przed sezonem turystycznym. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 1 (3) s. 94-95 (felieton; z wprowadzeniem, fot. i not. o autorze na s. 90 i 91...) szczegóły 
870.proza: Burian Vaclav: Jak nie spotkałem Historii (choć w końcu jednak ją spotkałem). Tygodnik Powszechny 2000 nr 37 s. 16  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
871.listy: Burian Vaclav: [List do redakcji]. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 1 s. 16 (dot. przyszłej współpracy z redakcją...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
872.tekst paraliteracki: Burian Vaclav: Czesko-polskie niepewności. Tygodnik Powszechny 2001 nr 34 s. 17  szczegóły 
873.tekst paraliteracki: Burian Vaclav: Moje nieskromne szczęście. Tygodnik Powszechny 1999 nr 6 s. 21 (wspomnienie pośmiertne o Jerzym Turowiczu...) szczegóły 
874.tekst paraliteracki: Burian Vaclav: Prapremiera "aksamitnej rewolucji". Wrocław '89 czyli piękne zstąpienie do zaświatów. Tygodnik Powszechny 1999 nr 46 s. 4 (z not....) szczegóły 
875.tekst paraliteracki: Burian Vaclav: Praska Wiosna bez spadkobierców?. Tygodnik Powszechny 1998 nr 34 s. 1, 7  szczegóły 
876.tekst paraliteracki: Burian Vaclav: Znak 1998 nr 8 s. 69-70 (wypowiedź w ankiecie redakcyjnej "Polacy w oczach cudzoziemców"...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
877.artykuł: Polonofil z Ołomuńca. Zwrot 2007 nr 6 s. 18-19 (sylwetka z okazji przyznania Nagrody im. Zbigniewa Dominiaka; z fot. ...) szczegóły 
878.artykuł: Wołodźko Dariusz: Spotkania, wydarzenia.... Autograf 1998 nr 3/4 s. 31 (not. o spotkaniu autorskim w Sopocie, 5 IV 1998 r. w Dworku Sierakowsk...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
879.wywiad: Engelking Leszek: W Czechach narazie ani się nie wygrywa, ani nie przegrywa. Czas Kultury 1999 nr 2 s. 16-19 (z notą i fot....) szczegóły 
  Caganek Michal
    wiersze (alfabet tytułów)
880.wiersz: Caganek Michal: Eine kleine Nachtmusik. Zeszyty Poetyckie 2005 nr 6 s. 49 (z not....) szczegóły 
881.wiersz: Caganek Michal: Marność. Zeszyty Poetyckie 2005 nr 6 s. 49 (z not....) szczegóły 
882.wiersz: Caganek Michal: Sen poetów. Zeszyty Poetyckie 2005 nr 6 s. 49 (z not....) szczegóły 
  Capek Josef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
883.książka twórcy: Capek Josef: Opowieści o piesku i kotce jak razem gospodarzyli i jeszcze o różnych innych rzeczach. 1989  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
884.proza: Capek Josef: Opowieść o piesku i kotce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 128 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Stylistyka 2000 nr 9 s. 448-453 ([rec. ks.:] Frantisek Vseticka: Dilna bratri Capku. Prispevek k poetic...) szczegóły 
886.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 284-285 ([rec. ks.:] Frantisek Vseticka: Dilna bratri Capku. Prispevek k poeti...) szczegóły 
887.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 164-170 ([rec. ks.:] Frantisek Cerny: Premiery bratri Capku. Pamatce Josefa a K...) szczegóły 
888.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 458-460 ([rec. ks.:] Petr Mares: Publicystyka Josefa Capka. Praha 1995....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
889.impreza: "Emigrant wieczności". Grafika i rysunek z lat 1912-1927 - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Roman: Emigrant wieczności. Opcje 2001 nr 6 s. 56-58  szczegóły 
  Capek Karel
890.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dołęgowska-Wysocka Mirosława: Argumenty 1989 nr 9 s. 5 ([nota]...) szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 48-49  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
891.książka twórcy: Capek Karel: Daszeńka czyli Żywot szczeniaka. Dla dzieci napisał, zilustrował, sfotografował i na własnej skórze doświadczył Karel Capek. 1989  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: 60-letni szczeniak. Guliwer 1992 nr 5 s. 41  szczegóły 
artykuł: Stromenger Zuzanna: Dobre chęci i piekło. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 55-56  szczegóły 
892.książka twórcy: Capek Karel: Daszeńka czyli Żywot szczeniaka. [Dziec.]. 1997  szczegóły 
recenzja: Tylińska Ewelina: Nostalgia. Guliwer 2001 nr 3 s. 16-19  szczegóły 
893.książka twórcy: Capek Karel: Inwazja jaszczurów. 1992  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Inostrannaja Literatura 1999 nr 5 s. 242-243  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Za późno, czyli kiedy?. Gazeta o Książkach 1994 nr 5 s. 16  szczegóły 
894.książka twórcy: Capek Karel: Inwazja jaszczurów. 1998  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Trafiony utopiony. Książki. Gazeta 1998 nr 9 s. 20  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kontrast metafizyczny. Życie 1998 nr 215 s. 11  szczegóły 
recenzja: Sobota Jacek: Drugi potop. Nowa Fantastyka 1998 nr 12 s. 79  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Podwodna apokalipsa. Wprost 1998 nr 33 s. 81  szczegóły 
  Capek Karel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
895.książka twórcy: Čapek Karel: Krakatit. [Powieść]. 2011  szczegóły 
896.książka twórcy: Čapek Karel: Księga apokryfów. [Opowiadanie]. 2009  szczegóły 
897.książka twórcy: Čapek Karel: Listy z podróży. [Felieton]. 2011  szczegóły 
  Capek Karel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
898.książka twórcy: Capek Karel: Wielka bajka kocia. 1997  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
899.proza: Capek Karel: Acihla. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 258-262 (z not....) szczegóły 
900.proza: Capek Karel: Attyla. Fikcje i Fakty 1989 nr 3 nr 66-67  szczegóły 
901.proza: Capek Karel: Bajka ptasia. Czas Kultury 1996 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
902.proza: Capek Karel: Bajka wodnicka. Czas Kultury 1996 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
903.proza: Capek Karel: Bezsporny dowód. Pan Slawista 2008 nr 7 s. 6  szczegóły 
904.proza: Capek Karel: Chasy zanjapadu. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 253-256  szczegóły 
905.proza: Capek Karel: Klęska [fragm.]. Kultura [Warszawa] 1990 nr 7 s. 6 (z notą...) szczegóły 
906.proza: Capek Karel: Księga apokryfów [z tego cyklu:] Benchanan. Znak 1993 nr 10 s. 82-84 (z koment. tł. "Rekolekcje z Karlem Capkiem (Dzień drugi: sprawy public...) szczegóły 
907.proza: Capek Karel: Księga apokryfów [z tego cyklu:] Łazarz. Znak 1993 nr 9 s. 116-118 (z koment. tł. "Rekolekcje z Karlem Capkiem (Kilka słów na dobry począt...) szczegóły 
908.proza: Capek Karel: Księga apokryfów [z tego cyklu:] Marta i Maria. Znak 1993 nr 9 s. 112-116 (z koment. tł. "Rekolekcje z Karlem Capkiem (Kilka słów na dobry począt...) szczegóły 
909.proza: Capek Karel: Księga apokryfów [z tego cyklu:] O pięciu chlebach. Znak 1993 nr 10 s. 80-82 (z koment. tł. "Rekolekcje z Karlem Capkiem (Dzień drugi: sprawy public...) szczegóły 
910.proza: Capek Karel: O szczęśliwym dziadu. Czas Kultury 1996 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
911.proza: Capek Karel: O zaczarowanym włóczędze. Znak 1993 nr 4 s. 88-93 (z koment.: Tomasz Węcławski: Rekolekcje z Karlem Capkiem (Zapowiedź); ...) szczegóły 
912.proza: Capek Karel: Opowieści z drugiej kieszeni [z tego cyklu:] Człowiek, który nie mógł spać. Znak 1993 nr 11 s. 101-104 (z koment.tł.: Rekolekcje z Karlem Capkiem (Dzień trzeci: sprawy ostate...) szczegóły 
913.proza: Capek Karel: Opowieści z drugiej kieszeni [z tego cyklu:] Sąd ostateczny. Znak 1993 nr 11 s. 105-108 (z koment.tł.: Rekolekcje z Karlem Capkiem (Dzień trzeci: sprawy ostate...) szczegóły 
914.proza: Capek Karel: Romeo i Julia. Fikcje i Fakty 1989 nr 5 s. 36-37  szczegóły 
915.proza: Capek Karel: Rozmowy z T. G. Masarykiem (Fragmenty). Literatura na Świecie 1991 nr 2 s. 248-280  szczegóły 
916.proza: Capek Karel: Spowiedź don Juana. Fikcje i Fakty 1989 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
917.proza: Capek Karel: Svjataja noch. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2005 t. 6 s. 256-258  szczegóły 
918.proza: Capek Karel: Ślad. Gazeta Wyborcza. Weekend 1992 nr 9 s. 18  szczegóły 
919.proza: Capek Karel: Śmierć Archimedesa. Fikcje i Fakty 1989 nr 1 s. 47  szczegóły 
920.proza: Capek Karel: To już długo nie potrwa? (Apokryf jaskiniowy). Płomyk 1990 nr 7 s. 4-5 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
921.tekst paraliteracki: Capek Karel: Dlaczego nie jestem komunistą. Obserwator Wielkopolski 1990 nr 8 s. 8-9 (z notą...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
922.książka o twórcy: Janaszek-Ivanickova Halina: Karel Capek. 1985  szczegóły 
923.książka o twórcy: Węcławski Tomasz: Rekolekce s Karlem Capkem. 1997  szczegóły 
924.książka o twórcy: Węcławski Tomasz: Rekolekcje z Karlem Capkiem. 1995 ([Zawiera także fragm. opowiadań K. Capka w przekładzie T. Węcławskiego...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Książki wydane w Poznaniu w 1995 roku. Czas Kultury 1996 nr 1 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Kamykowski Łukasz: Przez przypowieści. Tygodnik Powszechny 1996 nr 12 s. 10  szczegóły 
recenzja: M.F.B.: Nowe Książki 1996 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
925.artykuł: Bałabanowa Chistina: Karel Capek - obrońca demokracji i kultury. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 71-75  szczegóły 
926.artykuł: Barborica Corneliu: Prorocze słowa Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 137-140  szczegóły 
927.artykuł: Budagowa Ludmiła: Karel Capek i ekologia duchowa kultury czeskiej w okresie międzywojennym. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 61-69  szczegóły 
928.artykuł: Cerny Frantisek: Osaczony człowiek. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 91-96  szczegóły 
929.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Stylistyka 2000 nr 9 s. 448-453 ([rec. ks.:] Frantisek Vseticka: Dilna bratri Capku. Prispevek k poetic...) szczegóły 
930.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 284-285 ([rec. ks.:] Frantisek Vseticka: Dilna bratri Capku. Prispevek k poeti...) szczegóły 
931.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Karel Capek a postmodernismus. Slavica Pragensia 1989 t. 33 s. 47-51  szczegóły 
932.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Karel Capek a postmodernizm. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 126-132  szczegóły 
933.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Wyzwania totalitarne epoki a Czapkowska obrona demokracji. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 5-16  szczegóły 
934.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 164-170 ([rec. ks.:] Frantisek Cerny: Premiery bratri Capku. Pamatce Josefa a K...) szczegóły 
935.artykuł: Kantorowicz Aleksandra: Kobiety w publicystyce Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 111-117  szczegóły 
936.artykuł: Korzenny Jan: Znamienna rocznica Karela Capka. Ogniwo 1989 nr 2 (1988/1989) s. 34-35 (art. w 50. roczn. śmierci...) szczegóły 
937.artykuł: Kurowicki Jan: Karel Capek - nasz wspólnik w paradygmacie. Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 149-169  szczegóły 
938.artykuł: Magnuszewski Józef: O Karolu Capku - rozważania jubileuszowe. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 1-10 (biogr. twórcza, z okazji 100-lecia urodzin pisarza...) szczegóły 
939.artykuł: Nawrocki Witold: Czapkowski wariant krytyki systemu: Głos pragmatycznego liberała w ankiecie "Proc nejsem komunistou?". Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 27-38  szczegóły 
940.artykuł: Nikolski Siergiej: Humanistyczna istota człowieka a postać dyktatora w twórczości Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 51-59  szczegóły 
941.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Karel Capek a frazeologia. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 197-202  szczegóły 
942.artykuł: Sikora Władysław: Warsztat braci Capków. Głos Ludu 2001 nr 43 s. 4  szczegóły 
943.artykuł: Sikora Władysław: Warsztat braci Capków. Głos Ludu 2001 nr 43 s. 4  szczegóły 
944.artykuł: Spyrka Lucyna: Bajka - margines twórczości Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 129-135  szczegóły 
945.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 9 (not. o wystawie fotogramów wykonanych pzez Karola Capka w latach 1930-...) szczegóły 
946.artykuł: Todorow Weliczko: Artystyczna "Musa pedestris" albo fakt a fikcja w twórczości Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 103-110  szczegóły 
947.artykuł: Voisine-Jechova Hana: Zwykły człowiek w utworach narracyjnych Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 17-25  szczegóły 
948.artykuł: Węcławski Tomasz: Nadzieja. Znak 1993 nr 2 s. 104-114 (doświadczenie w twórczości Capka...) szczegóły 
949.artykuł: W.O.: Karol Czapek. Gazeta Wyborcza 1998 nr 198 s. 2 (nota z okazji 60. roczn. śmierci; z fot....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
950.impreza: Wystawa fotografii, rysunków i książek Karela Capka - wystawa.  szczegóły 
artykuł: Czarnik Jacek: Z albumu i szuflady (Fotografie, rysunki i książki Karela Capka). Książka i Czytelnik 2004 nr 3 s. 32 (spraw....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
951.utwór: Biała zaraza.  szczegóły 
artykuł: Stemberkova Marie: Symptom Sigeliusa. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 97-102  szczegóły 
952.utwór: Boża Męka [Bozi muka].  szczegóły 
artykuł: Svoboda Jiri: Capkova "Bozi muka" a jejich kriticka reflexe u Saldy. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
953.utwór: Hovory s T.G. Masarykem.  szczegóły 
artykuł: Niedziela Zdzisław: "Hovory s T.G. Masarykem" odczytane w 1990 roku. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 77-82  szczegóły 
954.utwór: Krakatit.  szczegóły 
artykuł: Vseticka Frantisek: Kompozice Capkova "Krakatitu". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 73-82 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
955.utwór: Krytyka słów.  szczegóły 
artykuł: Pytlik Radko: "Kritika slov" Karela Capka w kontekście europejskim. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 39-49  szczegóły 
956.utwór: Loupeznik.  szczegóły 
artykuł: Vseticka Frantisek: Świat "Rozbójnika" Karela Capka. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 119-127  szczegóły 
957.utwór: Meteor.  szczegóły 
artykuł: Hodrova Daniela: "Le Meteore" de Capek. Roman "ouvert" sur le theme: voyage au pays exotique. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 113-126  szczegóły 
958.utwór: Sąd Ostateczny.  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Sąd Ostateczny i radca Vacatko. Głos Ludu 1998 nr 78 s. 3 (felieton...) szczegóły 
959.utwór: Zwyczajne morderstwo.  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Przekraczanie liczby. Głos Ludu 1998 nr 96 s. 3 (felieton...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
960.kult: Wójcik Zygmunt: W drodze do domu Czapka. Argumenty 1989 nr 46 s. 8 ([rep. z Dobrisy]...) szczegóły 
  Capek Karel Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
961.wiersz: Capek Karel Jan: Jestem dobra krew.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
962.wiersz: Capek Karel Jan: Ku własnej nierealności I. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
963.wiersz: Capek Karel Jan: Ku własnej nierealności II. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
964.wiersz: Capek Karel Jan: Ku własnej nierealności III. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
965.wiersz: Capek Karel Jan: Uśmiechnij się do Celli Kelly.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
  Cech Ludomir Cechorod
    wiersze (alfabet tytułów)
966.wiersz: Cech Ludomir Cechorod: Na horach.... Rocznik Jeleniogórski 1989 t. 25/26 (1987/1988) s. 255 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Cech Svatopluk
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
967.utwór: Wyprawa pana Brouczka w XV stulecie.  szczegóły 
artykuł: Weigel Pavel: Fantastyka 1989 nr 1 s. 64 (not. z okazji 100. rocznicy powstania...) szczegóły 
  Cejka Jaroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
968.wiersz: Cejka Jaroslav: Powrót do lekarza. Argumenty 1989 nr 47 s. 8  szczegóły 
  Celakovski Frantisek Ladislav
    wiersze (alfabet tytułów)
969.wiersz: Celakovski Frantisek Ladislav: Toć wędrówka po tym.... Odra 2000 nr 3 s. 56  szczegóły 
  Cep Jan
    proza (alfabet tytułów)
970.proza: Cep Jan: Poeta nie uniknie swego przeznaczenia. Głos Ludu 1998 nr 150 s. 4  szczegóły 
971.proza: Cep Jan: Portmonetka. Głos Ludu 1992 nr 62 s. 10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
972.artykuł: Seidel-Mączyńska Aleksandra: Machowskie fascynacje i inspiracje Jana Cepa. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 225-239 (z notą o Aleksandrze Seidel-Mączyńskiej s. 374...) szczegóły 
  Cerepkova Vladimira
    wiersze (alfabet tytułów)
973.wiersz: Cerepkova Vladimira: Pewna kobieta. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 336 (z not. s.347...) szczegóły 
  Cerny Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
974.artykuł: Kaleta Petr: Adolf Cerny - narodopisec a jeho kontakty s Frantiskem Rehorem. Pro Lusatia 2003 t. 2 s. 11-22  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
975.korespondencja: Biliński Piotr, Durcansky Marek, Skrzyński Tomasz: Nieznana korespondencja Mariana Zdziechowskiego z Adolfem Cernym. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2007 nr 2 s. 7-50 (omów. korespondencji; z tekstami listów Mariana Zdziechowskiego do Ado...) szczegóły 
  Cerny Miroslav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
976.książka twórcy: Černý Miroslav: Krajina v samotách slova = Krajobraz w samotności słowa. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
977.wiersz: Cerny Miroslav: Dolni Povelice. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 149 (proza poetycka; z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
978.wiersz: Cerny Miroslav: Przerwa w podróży. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 149 (proza poetycka; z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
979.wiersz: Cerny Miroslav: Racibórz. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 150 (z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
980.wiersz: Cerny Miroslav: Rykowisko (Zikmuntowi Rachnowi). Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 149 (z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
981.wiersz: Cerny Miroslav: Strimba (Ivanowi Olbrachtowi). Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 149 (proza poetycka; z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
982.wiersz: Cerny Miroslav: Strimba (Ivanowi Olbrachtowi). Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 149 (proza poetycka; z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
983.wiersz: Cerny Miroslav: W Pitarnem. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 150 (z fot. i not. o autorze na s. 147...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
984.wywiad: Molęda Jacek: Poeta powinien umieć przyhamować i zachwycić się. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 147-148 (z fot. i not. o poecie...) szczegóły 
  Cerny Vaclav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
985.książka twórcy: Cerny Vaclav: Europejskie źródła czeskiej kultury. Repetytorim i rozważania nieco abstrakcyjne, ale aż strach jak aktualne. 1989  szczegóły 
986.książka twórcy: Cerny Vaclav: Europejskie źródła czeskiej kultury. Repetytorium i rozważania nieco abstrakcyjen, ale aż strach jak aktualne. [Esej]. 1989  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
987.proza: Cerny Vaclav: Czesi i Niemcy sudeccy. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 51-59 (fragm. wspomnień z l. 1945-1972...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
988.artykuł: Maksym-benczew Joanna: Vaclav Cerny i poczatki jego czasopisma "Kriticky mesicnik". Bohemistyka 2001 nr 3 s. 211-220  szczegóły 
989.artykuł: Nawrocki Witold: Vaclav Cerny o zwodniczych ułudach panslawizmu. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 7-45  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
990.utwór: Europejskie źródła czeskiej kultury.  szczegóły 
artykuł: (jg): Belfer doskonały. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1989 nr 48 (218): 15 XII s. 15  szczegóły 
  Cervenka Jiri
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Cervenka Jiri: Dolina Issy. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 106 (z notą i fot....) szczegóły 
992.wiersz: Cervenka Jiri: Gdzie jesteś? wszystko płynie.... Cegła 2003 nr 4 s. 11 (z not. o autorze...) szczegóły 
993.wiersz: Cervenka Jiri: Głosy. Topos 2002 nr 6 s. 64 (z notą o autorze, s. 65 i z notą o tłumaczu, s. 213...) szczegóły 
994.wiersz: Cervenka Jiri: Nie chodzi mi o własność.... Cegła 2003 nr 4 s. 10 (z not. o autorze na s. 11...) szczegóły 
995.wiersz: Cervenka Jiri: Nie chodzi o własność.... Topos 2002 nr 6 s. 65 (z notą o autorze, s. 65 i z notą o tłumaczu, s. 213...) szczegóły 
996.wiersz: Cervenka Jiri: Pierwszy przyjazd na Litwę. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 105  szczegóły 
997.wiersz: Cervenka Jiri: Pierwszy raz na Litwie. Cegła 2003 nr 4 s. 10 (z not. o autorze na s. 11...) szczegóły 
998.wiersz: Cervenka Jiri: Pierwszy raz na Litwie. Topos 2002 nr 6 s. 65 (z notą o autorze, s. 65 i z notą o tłumaczu, s. 213...) szczegóły 
999.wiersz: Cervenka Jiri: Po potopie. Cegła 2003 nr 4 s. 9 (z not. o autorze na s. 11...) szczegóły 
1000.wiersz: Cervenka Jiri: Po potopie. Topos 2002 nr 6 s. 64 (z notą o autorze, s. 65 i z notą o tłumaczu, s. 213...) szczegóły 
1001.wiersz: Cervenka Jiri: Rozmawiając, tylko we dwoje.... Cegła 2003 nr 4 s. 10 (z not. o autorze na s. 11...) szczegóły 
1002.wiersz: Cervenka Jiri: Serce i ziemia. Cegła 2003 nr 4 s. 9 (z not. o autorze na s. 11...) szczegóły 
1003.wiersz: Cervenka Jiri: Serce i ziemia. Topos 2002 nr 6 s. 64 (z notą o autorze, s. 65 i z notą o tłumaczu, s. 213...) szczegóły 
1004.wiersz: Cervenka Jiri: Śniadanie. Cegła 2003 nr 4 s. 9 (z not. o autorze na s. 11...) szczegóły 
1005.wiersz: Cervenka Jiri: W Kiejdanach. Krasnogruda 2001 nr 14 s. 105  szczegóły 
  Cervenka Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1006.wiersz: Cervenka Miroslav: Myszki. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 119-120 (z not. i fot. na s. 183...) szczegóły 
1007.wiersz: Cervenka Miroslav: Napis na strąconej Mece Pańśkiej (Pamięci Jaroslava Seiferta). Głos Ludu 1993 nr 130 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
1008.wiersz: Cervenka Miroslav: Napisy [z tego cyklu:] Na przewróconą Bożą Mękę. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 119-120 (z not. i fot. na s. 183...) szczegóły 
1009.wiersz: Cervenka Miroslav: Napisy [z tego cyklu:] Na zanieczyszczoną rzekę. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 119-120 (z not. i fot. na s. 183...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1010.zgon: Głowiński Michał: Moroslav Cervenka (5 XI 1932 - 19 XI 2005). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2006 (2005/2006) s. 217-219 (zmarł: 19 XI 2005; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1011.zgon: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2007 t. 69 (2005) s. 6 (zmarł: 19 XI 2005; nota...) szczegóły 
  Chalupecky Jindrich
    zgon (alfabet autorów)
1012.zgon: Jindrich Chalupecky nie żyje. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 334 (zmarł: 19 VI 1990...) szczegóły 
  Chelcicky Petr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1013.artykuł: Grollova Jana: Formování nauky o sedmi smrtelnych hrísích a její reflexe v díle Tomase ze Stítného a Petra Chelcického. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 2009 t. 1 (5), (2705) s. 177-194  szczegóły 
1014.artykuł: Iwańczak Wojciech: Między pacyfizmem i anarchią - nauka o społeczeństwie Piotra Chelcickiego. Studia Historyczne 1991 z. 1 s. 3-20 (dot. gł. utworów: "O cirkvi svate", "O trojim lidu", "Sity viry"...) szczegóły 
  Chramostova Vlasta
    proza (alfabet tytułów)
1015.proza: Chramostova Vlasta: Cyrograf. Tygodnik Powszechny 2000 nr 9 s. 8 (z notą: Leszek Engelking: Wielka dama czeskiej sceny...) szczegóły 
  Cincibuch Petr
    wiersze (alfabet tytułów)
1016.wiersz: Cincibuch Petr: Dobranoc (Ojcu). Dykcja 1996 nr 1 s. 70  szczegóły 
1017.wiersz: Cincibuch Petr: Praskim parkiem idzie.... Dykcja 1996 nr 1 s. 71  szczegóły 
  Cristannus de Prachaticz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1018.artykuł: Markowski Mieczysław: Chrystian z Prachatycz praski filozof, lekarz i astronom. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 176-179 (rec. ks.: Alena Hadravova, Petr Hadrava: Kristan z Prachatic. Stavba a...) szczegóły 
  Ctvrtek Vaclav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1019.książka twórcy: Ctvrtek Vaclav: Cypisek. 1997  szczegóły 
1020.książka twórcy: Čtvrtek Vaclav: Podróże furmana Szejtroczka. O gajowym Chrobotku i jeleniu Wietrzniku. [Opowiadania].  szczegóły 
1021.książka twórcy: Ctvrtek Vaclav: Rumcajs. 1997  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1022.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak robili zegar z kukułką. Okienko 1989 nr 2 s. 14-15 ([fragm. ks.: Opowieści z mchu i paproci Żwirka i Muchomorka]....) szczegóły 
1023.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak Szejtroczek jechał po kamyk św. Mateusza. Świerszczyk 1993 nr 1 s. 6-7  szczegóły 
1024.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak Szejtroczek wiózł do Jiczyna ognistego luda. Świerszczyk 1992 nr 23 s. 6-7  szczegóły 
1025.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak Szejtroczek wiózł samego siebie na ślub. Świerszczyk 1993 nr 6 s. 6-7, 17  szczegóły 
1026.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak Szejtroczek wiózł z paradą nauczyciela Oczko. Świerszczyk 1993 nr 3 s. 8-10  szczegóły 
1027.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak Szejtroczek został furmanem. Świerszczyk 1992 nr 21 s. 8-10  szczegóły 
1028.proza: Ctvrtek Vaclav: Jak Szejtroczka złe spotkało w lesie. Świerszczyk 1993 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1029.artykuł: Martin Joanna: Vaclav Ctvrtek. Guliwer 1997 nr 4 s. 58-59 (życie i twórczość z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
1030.artykuł: Tylicka Barbara: Czeski rodowód Rumcajsa. Guliwer 2001 nr 3 s. 23-25 (dot. cyklu książek o rozbójniku Rumcajsie...) szczegóły 
  Cvek Dusan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1031.artykuł: Sikora Władysław: Karniowski przystanek. Głos Ludu 1996 nr 102 s. 3 (nota...) szczegóły 
  Daehne Jiri
    proza (alfabet tytułów)
1032.proza: Daehne Jiri: Wspomnienia dzieci niepożądanych. Zwrot 1997 nr 1 s. 42-47  szczegóły 
1033.proza: Daehne Jiri: Względność czasu. Głos Ludu 1997 nr 3 s. 3  szczegóły 
1034.proza: Daehne Jiri: Zielona widownia. Głos Ludu 1997 nr 39 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1035.artykuł: Sikora Władysław: Następny przystanek karniowski. Głos Ludu 1996 nr 117 s. 3 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Damborsky Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1036.artykuł: (CER): Jubileusz profesora Damborskyego. Trybuna 1997 nr 170 s. 12 (nota biograficzna z okazji jubileuszu 70. urodzin...) szczegóły 
1037.artykuł: Gajda Stanisław: Profesor Jiri Damborsky (w 70-lecie urodzin). Kwartalnik Opolski 1997 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
1038.artykuł: Pancikova Marta: Jiri Damborsky i Edvard Lotko - dwa jubileusze. Kontakty 2002 nr 1 s. 92-93 (nt. obchodów 75-lecia urodzin...) szczegóły 
  Danhelova Lenka
    wiersze (alfabet tytułów)
1039.wiersz: Danhelova Lenka: Był piękny wiosenny dzień.... Zwrot 2005 nr 10 s. 48  szczegóły 
1040.wiersz: Danhelova Lenka: Cały dzień obszywać zasłony.... Zwrot 2005 nr 10 s. 48  szczegóły 
1041.wiersz: Danhelova Lenka: Kiedyś ukochana zmarła mu.... Zwrot 2005 nr 10 s. 49  szczegóły 
1042.wiersz: Danhelova Lenka: Tak kiedyś wracałam do domu.... Zwrot 2005 nr 10 s. 48  szczegóły 
1043.wiersz: Danhelova Lenka: Tak wcześnie muszę odejść.... Zwrot 2005 nr 10 s. 48  szczegóły 
1044.wiersz: Danhelova Lenka: Tego ostatniego pokoju.... Zwrot 2005 nr 10 s. 49  szczegóły 
  Deml Jakub
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1045.książka twórcy: Deml Jakub: Zapomniane światło. 2000 ([Zawiera także esej:] Jindrich Chalupecky: Jakub Deml. Tł. Andrzej S. ...) szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Zagadka księdza Demla. Wysokie Obcasy 2000 nr 38 s. 40  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Bardzo mocne światło. Pierwsza po polsku książka Jakuba Demla (1878-1963). Tygodnik Powszechny 2000 nr 30 s. 12 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Kolaboranci. Gazeta Wyborcza 2000 nr 117 s. 16  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 51 (not....) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Wielki lament. Książki. Gazeta 2000 nr 6 s. 7  szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: "Metafizyczność" (czyli religijność) po czesku. Literatura na Świecie 2000 nr 9 s. 294-297  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Apostata czy pisarz katolicki?. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: P.K.: Promienie wiary i niepewności. Rzecz o Książkach 2000 nr 7 s. E7 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1046.wiersz: Deml Jakub: Biały niedźwiedź. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 27-29 (proza poetycka...) szczegóły 
1047.wiersz: Deml Jakub: Boże Narodzenie. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 3  szczegóły 
1048.wiersz: Deml Jakub: Dzieci. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 4-5 (proza poetycka...) szczegóły 
1049.wiersz: Deml Jakub: Głos mówi do słowa [fragm.]. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 88-90 (proza poetycka...) szczegóły 
1050.wiersz: Deml Jakub: Jedno jedyne słowo. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 10 (proza poetycka...) szczegóły 
1051.wiersz: Deml Jakub: Jeniec. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 5-6 (proza poetycka...) szczegóły 
1052.wiersz: Deml Jakub: Miriam (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 55-85 (proza poetycka...) szczegóły 
1053.wiersz: Deml Jakub: Moi przyjaciele (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 43-54 (proza poetycka...) szczegóły 
1054.wiersz: Deml Jakub: Orły. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 30-42 (proza poetycka...) szczegóły 
1055.wiersz: Deml Jakub: Poeta, szaleństwo i apopleksja. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 91-92 (proza poetycka...) szczegóły 
1056.wiersz: Deml Jakub: Prawda. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 11-13 (proza poetycka...) szczegóły 
1057.wiersz: Deml Jakub: Światła. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 14-18 (proza poetycka...) szczegóły 
1058.wiersz: Deml Jakub: Widok z mego okna. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 9-10 (proza poetycka...) szczegóły 
1059.wiersz: Deml Jakub: Wierzę. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 13-14 (proza poetycka...) szczegóły 
1060.wiersz: Deml Jakub: Za naszymi zdaniami. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 93 (proza poetycka...) szczegóły 
1061.wiersz: Deml Jakub: Znak we śnie. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 6-9 (proza poetycka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1062.proza: Deml Jakub: Człowiek w szacie fioletowej. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 64 (z not....) szczegóły 
1063.proza: Deml Jakub: Jesienny sen (Fragment) (Marii Rosie Junovej). Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 94-103 (z notą s. 347-348...) szczegóły 
1064.proza: Deml Jakub: Kwiaty lodowe. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 63 (z not....) szczegóły 
1065.proza: Deml Jakub: Moi przyjaciele (Fragmenty). Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 66-68 (z a rtykułem tłumacza pt. Walka o miłość", s. 70-72...) szczegóły 
1066.proza: Deml Jakub: Sen 30 VIII 1960. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 64-65 (z not....) szczegóły 
1067.proza: Deml Jakub: Stenograficzny zapis snu 31 XII 1960. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 65 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1068.artykuł: Nezval Vitezslav: Jakub Deml. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 86-87  szczegóły 
1069.artykuł: Olic Jiri: Jakub Deml. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 19-26  szczegóły 
  Denemarková Radka
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1070.książka twórcy: Denemarkova Radka: Pieniądze od Hitlera. (Letnia mozaika). [Powieść]. 2008  szczegóły 
  Dezinsky Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
1071.wiersz: Dezinsky Milan: Kwiecień. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 162 (z not. o aut....) szczegóły 
1072.wiersz: Dezinsky Milan: Pałkarze. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 162 (z not. o aut....) szczegóły 
  Dietl Jaroslav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1073.książka twórcy: Dietl Jaroslav: Szpital na peryferiach. 1991  szczegóły 
  Divis Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
1074.wiersz: Divis Ivan: Ciesz się. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 337-338  szczegóły 
1075.wiersz: Divis Ivan: Dajmy temu spokój!. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 336-337  szczegóły 
1076.wiersz: Divis Ivan: Jeśli taki z ciebie mistrz, uczyń wiersz. Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 81 (z notą tłumacza na s. 80...) szczegóły 
1077.wiersz: Divis Ivan: Martwe miasto. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 338 (z not. s. 348...) szczegóły 
1078.wiersz: Divis Ivan: Moje oczy musiały oglądać... [z tego cyklu:] 1. Jestem księżniczka i królowa.... Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 81 (z notą tłumacza na s. 80...) szczegóły 
1079.wiersz: Divis Ivan: Moje oczy musiały oglądać... [z tego cyklu:] 23. Moje oczy musiały oglądać kolorowe.... Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 82-83 (z notą tłumacza na s. 80...) szczegóły 
1080.wiersz: Divis Ivan: Moje oczy musiały oglądać... [z tego cyklu:] 4. Patrzy z okna.... Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 81 (z notą tłumacza na s. 80...) szczegóły 
1081.wiersz: Divis Ivan: Nie ma bardziej przygnębiającego widoku niż dumny trójmasztowiec. Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 81 (z notą tłumacza na s. 80...) szczegóły 
1082.wiersz: Divis Ivan: Okno otwarte rano okno. Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 81 (z notą tłumacza na s. 80...) szczegóły 
1083.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 100 (Szaleństwo ma...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1084.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 15 (Z zygzakowatej krzaczastej drogi...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1085.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 26 (O cóż mogę prosić...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1086.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 29 (Nie sieją...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1087.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 32 (Lipy złudzenie Czech...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1088.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 39 (Pytanie pomyleńca). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1089.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 44 (Czemu mnie mijasz Panie...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1090.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 49 (Wszystko kroczy...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1091.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 59 (Wchodzę po Zamkowych Schodach...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1092.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 67 (Skąd się wzięli...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1093.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 93 (Urnę nosi dziecko...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1094.wiersz: Divis Ivan: Psalmy [z tego cyklu:] Psalm 98 (Kiedy po raz pierwszy...). Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 16-23 (z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
1095.wiersz: Divis Ivan: Sen. Powściągliwość i Praca 1990 nr 6 s. 14 (z not....) szczegóły 
1096.wiersz: Divis Ivan: To co mówię. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 337  szczegóły 
1097.wiersz: Divis Ivan: W Pradze na Edenie puszczaliśmy latawce. Powściągliwość i Praca 1990 nr 6 s. 14  szczegóły 
1098.wiersz: Divis Ivan: Wiernie.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 338  szczegóły 
1099.wiersz: Divis Ivan: Wszystko jest już.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 336  szczegóły 
1100.wiersz: Divis Ivan: Zmysły. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 336  szczegóły 
1101.wiersz: Divis Ivan: Życzenie. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 337  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1102.tekst paraliteracki: Divis Ivan: Mowa poety na zamku. Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 76-80 (tekst przemówienia wygłoszonego na corocznym spotkaniu poetów na zamku...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1103.zgon: [Engelking Leszek] L.E.: Ivan Divis. Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 80 (zmarł: 7 IV 1998; nota o życiu i twórczości...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1104.utwór: Teorie spolehlivosti. Praha 1994.  szczegóły 
artykuł: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 221 (nota...) szczegóły 
  Dolezal Milos
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1105.książka twórcy: Dolezal Milos: Gmina. [Wiersz]. 2004  szczegóły 
recenzja: (JD): Książki 2004 nr 12 s. 61 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1106.wiersz: Dolezal Milos: Dzwon. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 98 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
1107.wiersz: Dolezal Milos: Dzwon. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
1108.wiersz: Dolezal Milos: Generał legionista. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
1109.wiersz: Dolezal Milos: Grabarz Strachota. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
1110.wiersz: Dolezal Milos: Grabarz Strachota. Gazeta Forteczna 1997 nr 0 s. 6 (z not. oraz koment.: Zbigniew Machej: W Czechach twardzi faceci miedzy...) szczegóły 
1111.wiersz: Dolezal Milos: Grabarz Straszak. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 46  szczegóły 
1112.wiersz: Dolezal Milos: Grusza. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 75 (z notą, z fot., s. 74...) szczegóły 
1113.wiersz: Dolezal Milos: Jara Mara. Gazeta Forteczna 1997 nr 1 s. 10  szczegóły 
1114.wiersz: Dolezal Milos: Jara Mara. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 44  szczegóły 
1115.wiersz: Dolezal Milos: Jeden jedyny raz w roku. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
1116.wiersz: Dolezal Milos: Karol Miotłowy. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 47  szczegóły 
1117.wiersz: Dolezal Milos: Kierowca karetki Proniek. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 45  szczegóły 
1118.wiersz: Dolezal Milos: Kłócili się do krwi. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 46  szczegóły 
1119.wiersz: Dolezal Milos: Kułak. Gazeta Forteczna 1997 nr 1 s. 10  szczegóły 
1120.wiersz: Dolezal Milos: Maciej Kudziej podróżnik. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 47  szczegóły 
1121.wiersz: Dolezal Milos: Magdalena. Piero della Francesca, 1466. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 49  szczegóły 
1122.wiersz: Dolezal Milos: Na cezetce. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 47  szczegóły 
1123.wiersz: Dolezal Milos: Na kielonek żytniej. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 43  szczegóły 
1124.wiersz: Dolezal Milos: Na polu między lasem a cmentarzem. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 77 (z notą, z fot., s. 74...) szczegóły 
1125.wiersz: Dolezal Milos: Na szubienicę. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
1126.wiersz: Dolezal Milos: Na śmierć przez powieszenie. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 99 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
1127.wiersz: Dolezal Milos: Na świętą Annę. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 45  szczegóły 
1128.wiersz: Dolezal Milos: Nie uznawał kartoteki. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 44  szczegóły 
1129.wiersz: Dolezal Milos: Ogród proboszcza. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 35  szczegóły 
1130.wiersz: Dolezal Milos: Około ósmej wieczorem. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 75 (z notą, z fot., s. 74...) szczegóły 
1131.wiersz: Dolezal Milos: Ostatni ranek w Sepolcro (Janowi M. Tomesowi). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 50  szczegóły 
1132.wiersz: Dolezal Milos: Pamięć. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 1 s. 73 (z fot. i not. o autorze na s. 73; w tł. studentek specjalizacji czeski...) szczegóły 
1133.wiersz: Dolezal Milos: Pan Lojka. Kontrapunkt 1997 nr 5/6 s. 7 (z notą o aut....) szczegóły 
1134.wiersz: Dolezal Milos: Pan nauczyciel. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 99-100 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
1135.wiersz: Dolezal Milos: Powódź. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 74 (z notą, z fot....) szczegóły 
1136.wiersz: Dolezal Milos: Pradziad Sztuchalek. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 98-99 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
1137.wiersz: Dolezal Milos: Ranek pod oknem klasztoru. Red 2007 nr 2 s. 27  szczegóły 
1138.wiersz: Dolezal Milos: San Lorenzo (I-V). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 51-52  szczegóły 
1139.wiersz: Dolezal Milos: Sen Konstantyna: Piero Della Francesca, 1452-1466. Red 2007 nr 2 s. 27  szczegóły 
1140.wiersz: Dolezal Milos: Sen o zatopionej wsi. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 36  szczegóły 
1141.wiersz: Dolezal Milos: Spinario (Ivanowi Theimerowi). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 53  szczegóły 
1142.wiersz: Dolezal Milos: Śmierć fra Angelico. Santa Maria Sopra Minerva. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 54  szczegóły 
1143.wiersz: Dolezal Milos: Tonda Cech. Red 2007 nr 2 s. 27  szczegóły 
1144.wiersz: Dolezal Milos: Tu i tam. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 1 s. 72 (z fot. i not. o autorze na s. 73...) szczegóły 
1145.wiersz: Dolezal Milos: Tułacz. Czas Kultury 2001 nr 1 s. 45  szczegóły 
1146.wiersz: Dolezal Milos: Ukryte autoportrety Piera della Francesca. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 53  szczegóły 
1147.wiersz: Dolezal Milos: Ulica w deszczu. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 1 s. 71 (z fot. i not. o autorze na s. 73...) szczegóły 
1148.wiersz: Dolezal Milos: Widzenie. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 37  szczegóły 
1149.wiersz: Dolezal Milos: Wielkie oczekiwanie. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 76-77 (z notą, z fot., s. 74...) szczegóły 
1150.wiersz: Dolezal Milos: Wracał z końmi od kowala Lwa. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 100 (z not. o autorze i tłumaczu...) szczegóły 
1151.wiersz: Dolezal Milos: Wszystkich Świętych (pamięci Jana Franza). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 37  szczegóły 
1152.wiersz: Dolezal Milos: Z 1. na 2. stycznia. Red 2007 nr 2 s. 27  szczegóły 
1153.wiersz: Dolezal Milos: Z 11. na 12. czerwca. Red 2007 nr 2 s. 27  szczegóły 
1154.wiersz: Dolezal Milos: Zmartwychwstanie. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 1 s. 72 (z fot i not. o autorze na s. 73; w tł. studentek specjalizacji czeskie...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1155.proza: Dolezal Milos: Chagallowski mużyk i kości. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 1 (3) s. 180-181 (felieton...) szczegóły 
1156.proza: Dolezal Milos: Czeski domeczek. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 2 (4) s. 176-177 (felieton...) szczegóły 
1157.proza: Dolezal Milos: Czeskie feferony. Przekrój 2002 nr 39 s. 62-65  szczegóły 
1158.proza: Dolezal Milos: Magicman. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 2 s. 162-163 (wspomnienia...) szczegóły 
1159.proza: Dolezal Milos: Maski, maszkary, gęby, czyli olaboga!. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 2 (8) s. 130-131 (felieton...) szczegóły 
1160.proza: Dolezal Milos: Mucha boża. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 1 (5) s. 177-178 (felieton...) szczegóły 
1161.proza: Dolezal Milos: Mur cmentarny. Almanach Prowincjonalny 2008 nr 1 (7) s. 166-167 (felieton...) szczegóły 
1162.proza: Dolezal Milos: Na południu zostawić gałki oczu. (Fragmenty zapisków z podróży do Włoch w latach 1997-2004). Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 38-48 (zapiski pamiętnikarskie; z koment. tłumacza...) szczegóły 
1163.proza: Dolezal Milos: Płowa baba. Czyli rady, zamawiania, podania, klątwy i bajdy z koślawych wzgórz. Korespondencja z ojcem 2011 nr 20 s. 67-71 (z notą biogr....) szczegóły 
1164.proza: Dolezal Milos: Spokojne sumienie. Almanach Prowincjonalny 2009 nr 1/2 (9/10) s. 93 (felieton...) szczegóły 
1165.proza: Dolezal Milos: Stryjek i pamięć. Almanach Prowincjonalny 2005 nr 1 s. 79  szczegóły 
1166.proza: Dolezal Milos: W oborze. Tygodnik Powszechny 2002 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
1167.proza: Dolezal Milos: Wielki plan. Almanach Prowincjonalny 2010 nr 1 (11) s. 96-97 (felieton...) szczegóły 
1168.proza: Dolezal Milos: Z workiem w następne stulecie albo jak witałem Nowy Rok. Tygodnik Powszechny 2002 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
1169.proza: Dolezal Milos: Zaczyna świtać, nadchodzą.... Tygodnik Powszechny 2002 nr 51/52 s. 11  szczegóły 
1170.proza: Dolezal Milos: Żywioły. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 180 (felieton...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1171.artykuł: Babuchowski Szymon: Wszechświat uziemiony. O twórczości Milosa Dolezala. Almanach Prowincjonalny 2007 nr 2 (6) s. 31-34  szczegóły 
1172.artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Czesi i Polacy. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 12 (not. o spotkaniu autorskim poety 15 V 1997 w Krakowie...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1173.ikonografia: Almanach Prowincjonalny 2012 nr 1 (15) s. 10 (portret; fot. Bolesław Stachow...) szczegóły 
  Doskocilova Hana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1174.książka twórcy: Doskocilova Hana: Krecik i mama zajączków. [Opow.]. 2002  szczegóły 
1175.książka twórcy: Doskocilova Hana: Krecik i orzeł. 1998  szczegóły 
1176.książka twórcy: Doskocilova Hana: Krecik i parasol. [Opowiadanie]. 2002  szczegóły 
1177.książka twórcy: Doskocilova Hana: Krecik i zielona gwiazda. 1998  szczegóły 
1178.książka twórcy: Doskocilova Hana: Krecik w zimie.  szczegóły 
1179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skotnicka Gertruda: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 50-51  szczegóły 
  Dousková Irena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1180.książka twórcy: Dousková Irena: Dumny bądźżeś. [Powieść].  szczegóły 
1181.książka twórcy: Dousková Irena: Oniegin był Ruskiem. [Powieść].  szczegóły 
  Drda Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1182.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Igraszki z Drdą. Gawęda baśniowo-optymistyczna. Guliwer 2001 nr 3 s. 13-16 (dot. motywu postaci demonicznych i diabelskich, nie do końca złych w t...) szczegóły 
  Drijverova Martina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1183.książka twórcy: Drijverova Martina: Niedźwiedź Piotrek i jego przyjaciele. 2001  szczegóły 
1184.książka twórcy: Drijverova Martina: Wiewiórka Klara i jej przyjaciele. 2001  szczegóły 
  Drozd Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1185.artykuł: Przeczek Wilhelm: Zaproszenie do Kawiarenki "Pod Pegazem". Głos Ludu 1991 nr 139 s. 2 (zapow. spotkania autorskiego w Jabłonkowie; z sylwetką pisarza...) szczegóły 
1186.artykuł: (Saw): Pisarze Ostrawy w Jabłonkowie. Głos Ludu 1991 nr 142 s. 1-2 (spraw. ze spotkania aut.; Jabłonków, 29 XI 1991...) szczegóły 
  Dubravius Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1187.utwór: Theriobulia.  szczegóły 
artykuł: Pavera Libor: Antika a jeji funkce v Dubraviove spise "Theriobulia" ("Theriobulia" Ioannis Dubravii). Terminus 2001 nr 1/2 s. 177-189 (dot. wpływu antyku na "Theriobulia" Jana Dubraviusa...) szczegóły 
  Dubrovská Tereza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1188.artykuł: Sikora Władysław: O poetce Polskiej Ostawy. Głos Ludu 2001 nr 22 s. 4  szczegóły 
  Dudek Adolf
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1189.książka twórcy: Dudek Adolf: Bajki dla małych dzieci. [Opowiadanie].  szczegóły 
  Dudek Oldrich
    proza (alfabet tytułów)
1190.proza: Dudek Oldrich: Żyrafa. Karuzela 1989 nr 3 s. 9  szczegóły 
  Durych Jaroslav
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1191.książka o twórcy: Pająk Aleksandra: Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów. 2006  szczegóły 
  Dvorackova Vlasta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1192.artykuł: Martinek Libor: Honory dla płochej tłumaczki = Pocta plache prekladatelce. Zwrot 2004 nr 4 s. 58 (artykuł nt. twórczości translatorskiej...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1193.wywiad: Przeczek Wilhelm: "Głos najlepiej potrafi sprawdzić słowo". Śląsk 1998 nr 2 s. 38-40 (z notą i fot....) szczegóły 
1194.wywiad: Radłowska-Obrusnik Martyna: Tekst to wyzwanie (Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP[Rzeczpospolitej Polskiej] dla Vlasty Dvorackovej). Głos Ludu 1998 nr 123 s. 1-2 (nt. twórczości przekładowej, podczas uroczystości wręczenia odznaczeni...) szczegóły 
1195.wywiad: Targosz Kazimierz: Niektórzy lubią poezję. Kraków 2007 nr 8 s. 46-47 (z fot. poetki...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1196.utwór: O echu tworzącym szczelinę.  szczegóły 
artykuł: Orlikowski Janusz: Echo. Gazeta Kulturalna 2004 nr 4 s. 14  szczegóły 
  Dvorak Otomar
    proza (alfabet tytułów)
1197.proza: Dvorak Otomar: Nauczycielka miłości. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1993 nr 7 s. 18-19  szczegóły 
1198.proza: Dvorak Otomar: Zakazane dotyki. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1993 nr 8 s. 6-8  szczegóły 
  Dvorak Zdenek
    proza (alfabet tytułów)
1199.proza: Dvorak Zdenek: Prezent. Szpilki 1989 nr 26 s. 15  szczegóły 
  Dyk Viktor
    wiersze (alfabet tytułów)
1200.wiersz: Dyk Viktor: O zmroku nad morzem. Fraza 2003 nr 1/2 s. 34-35 (z not., s. 317...) szczegóły 
1201.wiersz: Dyk Viktor: Posłanie. Fraza 2000 nr 1/2 s. 29 (z not., s. 334...) szczegóły 
1202.wiersz: Dyk Viktor: Rytm fal... (Prof. drowi Arne Novakowi). Fraza 2003 nr 1/2 s. 34 (z not., s. 317...) szczegóły 
1203.wiersz: Dyk Viktor: To nie jest katastrofa nagła. Fraza 2000 nr 1/2 s. 29 (z not., s. 334...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1204.artykuł: Walczak Małgorzata: Bohemistyka 2002 nr 4 s. 302-308 (rec. ks.: Frantisek Vseticka: Daleky dum. Zivotni probeh Viktora Dyka....) szczegóły 
  Effenberger Vratislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1205.książka twórcy: Effenberger Vratislav: Polowanie na czarnego rekina. Wiersze i pseudoscenariusze 1940-1986. [Wiersze, opowiadanie]. 2006  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1206.wiersz: Effenberger Vratislav: Autoportret. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 180-181 (z not. s. 245...) szczegóły 
1207.wiersz: Effenberger Vratislav: Drabina. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 181 (z not. s. 245...) szczegóły 
1208.wiersz: Effenberger Vratislav: Sadownik. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 181 (z not. s. 245...) szczegóły 
1209.wiersz: Effenberger Vratislav: Schody. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 179-180 (z not. s. 245...) szczegóły 
1210.wiersz: Effenberger Vratislav: Stolarz. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 181 (z not. s. 245...) szczegóły 
1211.wiersz: Effenberger Vratislav: Sztandary. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 182 (z not. s. 245...) szczegóły 
1212.wiersz: Effenberger Vratislav: Śmierć Jindricha Styrskiego (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 179 (z not. s. 245...) szczegóły 
1213.wiersz: Effenberger Vratislav: Uroczystość. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 178 (z not. s. 245...) szczegóły 
1214.wiersz: Effenberger Vratislav: W nocy. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 178 (z not. s. 245...) szczegóły 
1215.wiersz: Effenberger Vratislav: W połowie drogi do snu. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 178-179 (z not. s. 245...) szczegóły 
1216.wiersz: Effenberger Vratislav: Widmo trzeciej wojny. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 184-202 (z not. s. 348-349...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1217.proza: Effenberger Vratislav: Bardak. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 71-81 (scenariusz filmowy; z not. i fot. na s. 184...) szczegóły 
  Eislerová Jana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1218.książka twórcy: Eislerová Jana: Podróże Guliwera. [Opowiadanie].  szczegóły 
1219.książka twórcy: Eislerová Jana: Przygody Tomka Sawyera. [Opowiadanie].  szczegóły 
1220.książka twórcy: Eislerová Jana: Robinson Crusoe. [Opowiadanie].  szczegóły 
  Erben Karel Jaromir
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1221.utwór: Kytica.  szczegóły 
artykuł: Krestan Rudolf: Elementy horroru w "Kyticy". Głos Ludu 1993 nr 24 s. 5  szczegóły 
  Erben Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1222.wiersz: Erben Roman: Budowla. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 211 (z not. s. 349...) szczegóły 
  Erben Vaclav
1223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jm): Razem 1989 nr 17 s. 24  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Świat Książki 1989 nr 13 s. 12  szczegóły 
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1224.książka twórcy: Erben Vaclav: W zasięgu ręki. 1991  szczegóły 
  Erbova Karla
    wiersze (alfabet tytułów)
1225.wiersz: Erbova Karla: Bez słów. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 160  szczegóły 
1226.wiersz: Erbova Karla: Bez słów. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 162  szczegóły 
1227.wiersz: Erbova Karla: Chopin na Majorce. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 127-128  szczegóły 
1228.wiersz: Erbova Karla: Czas. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 127  szczegóły 
1229.wiersz: Erbova Karla: De profundus. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 161  szczegóły 
1230.wiersz: Erbova Karla: I ty. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 125 (z fot. poetki...) szczegóły 
1231.wiersz: Erbova Karla: Jesień. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 161  szczegóły 
1232.wiersz: Erbova Karla: Już nigdy nie dopuszczę pożaru... (Listy George Sand - Fryderyk Chopin). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 211-216  szczegóły 
1233.wiersz: Erbova Karla: Już nigdy nie zezwolę pożarowi... George Sand - Frydek Chopin [fragm.]. Zwrot 2010 nr 3 s. 54 (z not....) szczegóły 
1234.wiersz: Erbova Karla: Kobieta przed zwierciadłem. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 128-129  szczegóły 
1235.wiersz: Erbova Karla: Kobiety. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 128  szczegóły 
1236.wiersz: Erbova Karla: Matka. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 129-130  szczegóły 
1237.wiersz: Erbova Karla: Miłość. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 161  szczegóły 
1238.wiersz: Erbova Karla: Miłość. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 126-127  szczegóły 
1239.wiersz: Erbova Karla: Nie dopuszczę do pożaru.... Głos Ludu 2002 nr 107 dod. s. 5  szczegóły 
1240.wiersz: Erbova Karla: Nie wiem. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 162  szczegóły 
1241.wiersz: Erbova Karla: Poezja. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 126  szczegóły 
1242.wiersz: Erbova Karla: Pole soli. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 130 (z not. o aut....) szczegóły 
1243.wiersz: Erbova Karla: Stary dom. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 160  szczegóły 
1244.wiersz: Erbova Karla: Więzienie borskie. Akant 2002 nr 12 s. 30  szczegóły 
1245.wiersz: Erbova Karla: Zdarzenie. Metafora 2000 nr 41/42/43 s. 129  szczegóły 
  Faber Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
1246.proza: Faber Miroslav: Świt z Renatą. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1993 nr 7 s. 3-10  szczegóły 
  Fibiger Martin
    proza (alfabet tytułów)
1247.proza: Fibiger Martin: Aussiher (Fragmenty) [pow.]. Portret 2004 nr 16/17 s. 71-75  szczegóły 
  Filip Ota
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1248.książka twórcy: Filip Ota: Sąsiedzi i ci inni. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Maziarz Monika: Wścibscy i martwi. Przemyski Przegląd Kulturalny 2009 nr 1 s. 35  szczegóły 
recenzja: Zawrotny Przemysław: Dziwne te Niemce, dziwne te Czechy. Lampa 2009 nr 5 s. 65  szczegóły 
1249.książka twórcy: Filip Ota: Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy. [Powieść]. 2005  szczegóły 
recenzja: Robert Maciej: Arte 2006 nr 3 s. 35 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1250.proza: Filip Ota: Pokalane poczęcie. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 44-63 (nota biograficzna s. 287-288...) szczegóły 
1251.proza: Filip Ota: Pokalane poczęcie. Gazeta. Magazyn 1997 nr 50 s. 55-56  szczegóły 
1252.proza: Filip Ota: Tragedia na Žižkowie. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 133-135 (tyt.: Tragedia na Žižkowie, czyli Do Siego Roku 1987; z not. i fot. na...) szczegóły 
1253.proza: Filip Ota: Tragedia na Žižkowie. Brulion 1989 nr 9: zima s. 97-100 (z not. red....) szczegóły 
1254.proza: Filip Ota: Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy [fragm.]. Śląsk 2003 nr 5 s. 38-41  szczegóły 
1255.proza: Filip Ota: Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy (Fragment). Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 50-57 (z notą o utworze podp., (jp), z notą biogr., z fot....) szczegóły 
1256.proza: Filip Ota: Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy (Fragment, rozdział XXVII). Śląsk 1997 nr 1 s. 22-25  szczegóły 
1257.proza: Filip Ota: Wniebowstąpienie Lojzy Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 35-43 (nota biograficzna s. 287-288; z fot. s. 34...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Głos Ludu 1998 nr 8 s. 2 (not. inf. o oskarżeniu Oty Filipa przez prasę bawarską o wieloletnią w...) szczegóły 
1259.artykuł: Rachoń Joanna: Gazeta. Magazyn 1997 nr 50 s. 55-56 (biogram...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1260.utwór: Sedmy zivotopis.  szczegóły 
artykuł: Pospisil Ivo: Humor jako mobilizace psychiky, potencialita, zmarnovani, presah a nebezpeci ("Sedmy zivotopis" Oty Filipa a jeho predchudci). Stylistyka 2001 nr 10 s. 33-45  szczegóły 
artykuł: Pospisil Ivo: Osobnost a literarni zanr v klestich dejin (Poetika dejinneho zmarnovani na pomezi faktu a fikce aneb Ahasver 20. stoleti: Roman Oty Filipa "Sedmy zivotopis"). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 145-155  szczegóły 
  Fischerova Sylva
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1261.książka twórcy: Fischerová Sylva: Cud. [Opowiadanie]. 2008  szczegóły 
recenzja: Korpal Joanna: Czeski cud. Przemyski Przegląd Kulturalny 2009 nr 2 s. 64  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1262.wiersz: Fischerova Sylva: Brama mego prywatnego cmentarza ale bez lampartów. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 128 (z not. o aut. , s. 129...) szczegóły 
1263.wiersz: Fischerova Sylva: Chciałyśmy milczeć. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 129 (z not. o aut....) szczegóły 
1264.wiersz: Fischerova Sylva: Drżenie koni wyścigowych. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 128 (z not. o aut., s. 129...) szczegóły 
  Fischerova Viola
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1265.książka twórcy: Fischerová Viola: Opowieści dłużącego się czasu. [Powieść]. 2008  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1266.wiersz: Fischerova Viola: Bohumilowi Hrabalowi. To tak do ciebie.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2004 nr 1 s. 22 (z notą biogr.; z notą o tł., s. 46...) szczegóły 
1267.wiersz: Fischerova Viola: Ciągną się stale za mną.... Kresy 1998 nr 34 s. 170-171 (z notą o aut. od tł. podp. J.W., s. 171-172...) szczegóły 
1268.wiersz: Fischerova Viola: Jak ptaki porannym.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2004 nr 1 s. 21 (z notą biogr., s. 22; z notą o tł., s. 46...) szczegóły 
1269.wiersz: Fischerova Viola: Minęło twoje świetne ciało.... Kresy 1998 nr 34 s. 170 (z notą o aut. od tł. podp. J.W., s. 171-172...) szczegóły 
1270.wiersz: Fischerova Viola: Niedostrzegalne ciemne drżenie.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2004 nr 1 s. 21 (z notą biogr., s. 22; z notą o tł., s. 46...) szczegóły 
1271.wiersz: Fischerova Viola: Pozdrowić rano starą jabłoń.... Kresy 1998 nr 34 s. 171 (z notą o aut. od tł. podp. J.W., s. 171-172...) szczegóły 
1272.wiersz: Fischerova Viola: Snuję swoje pajęczyny.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2004 nr 1 s. 21 (z notą biogr., s. 22; z notą o tł., s. 46...) szczegóły 
1273.wiersz: Fischerova Viola: Walą sie na mnie mury.... Kresy 1998 nr 34 s. 171 (z notą o aut. od tł. podp. J.W., s. 171-172...) szczegóły 
1274.wiersz: Fischerova Viola: Za plecami przyjaciół.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2004 nr 1 s. 21 (z notą biogr., s. 22; z notą o tł., s. 46...) szczegóły 
1275.wiersz: Fischerova Viola: Zawrotnie długo całowały mnie.... Kresy 1998 nr 34 s. 170 (z notą o aut. od tł. podp. J.W., s. 171-172...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1276.artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 226 (not. o spotkaniu autorskim20 IV 2010 r. we Wrocławiu...) szczegóły 
  Fischl Viktor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1277.książka twórcy: Dagan Avigdor: Opowieści jerozolimskie.  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Wadzenie się z Bogiem. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: K.M.: Sprzedawca snów. Rzeczpospolita 2000 nr 161 s. A9  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Res Publica Nowa 2000 nr 7 s. 100  szczegóły 
recenzja: MAC: Przypowieść. Gazeta Wyborcza 2000 nr 115 s. 14  szczegóły 
recenzja: R.S.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 21 s. 16  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1278.wiersz: Fischl Viktor: Czasami. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 2  szczegóły 
1279.wiersz: Fischl Viktor: Czasami. Midrasz 2006 nr 7/8 s. 7  szczegóły 
1280.wiersz: Fischl Viktor (Avigdor Dagan): Dom pod trojgiem skrzypiec. Kresy 2007 nr 72 s. 5 (z notą o aut., podp. K.B., s. 9-10...) szczegóły 
1281.wiersz: Fischl Viktor (Avigdor Dagan): Domy znaczone złotem. Kresy 2007 nr 72 s. 5-6 (z notą o aut., podp. K.B., s. 9-10...) szczegóły 
1282.wiersz: Fischl Viktor (Avigdor Dagan): Praga w deszczu. Kresy 2007 nr 72 s. 6-9 (z notą o aut., podp. K.B....) szczegóły 
1283.wiersz: Fischl Viktor: Praskie przechadzki. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 133-138 (z notą s. 288-289, z fot. s. 132...) szczegóły 
1284.wiersz: Fischl Viktor: Tragarze. Kontakt 1990 nr 7/8 s. 57-62  szczegóły 
1285.wiersz: Fischl Viktor: Woń starych domów. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 3 (z notą biogr....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1286.proza: Fischl Viktor: Cud z aniołem. Świat Literacki 1991 nr 3/4 s. 74-79 (z not. o Viktorze Fischlu...) szczegóły 
1287.proza: Fischl Viktor: Dwa opowiadania. Jerozolima. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 139-141 (z notą s. 288-289, z fot. s. 132...) szczegóły 
1288.proza: Fischl Viktor: Dwa opowiadania. Wspaniała gra. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 142-144 (z notą s. 288-289, z fot. s. 132...) szczegóły 
1289.proza: Fischl Viktor: Dworskie błazny (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 313-333 (z not. s. 349...) szczegóły 
1290.proza: Fischl Viktor: Gra w szachy. Kontakt 1990 nr 7/8 s. 63-66  szczegóły 
1291.proza: Fischl Viktor: Gra w szachy. Midrasz 1998 nr 10 s. 51-52 (z notą tłumacza o autorze, podp. A.J., s. 56...) szczegóły 
1292.proza: Fischl Viktor: Jerozolima. Potop 1991 nr 5 s. 11 (podp. Avigdor Dagan...) szczegóły 
1293.proza: Fischl Viktor: Jerozolima. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 139-141 (z notą s. 288-289...) szczegóły 
1294.proza: Fischl Viktor: Księżniczka Saby. Midrasz 1999 nr 2 s. 50-56 (z notą o autorze...) szczegóły 
1295.proza: Fischl Viktor: List do Pana Boga. Fraza 2000 nr 1/2 s. 21-28 (z not., s. 334...) szczegóły 
1296.proza: Fischl Viktor: List do Pana Boga. Fraza 2000 nr 1/2 s. 21-28 (z not., s. 334...) szczegóły 
1297.proza: Fischl Viktor: Listy do Pana Boga. Powściągliwość i Praca 1991 nr 5 s. 10  szczegóły 
1298.proza: Fischl Viktor: Sprzedawca snów. Potop 1991 nr 5 s. 10-11 (podp. Avigdor Dagan; z notą tłumacza...) szczegóły 
1299.proza: Fischl Viktor: Starzec pod cyprysem. Kontakt 1991 nr 7/8 s. 67-71  szczegóły 
1300.proza: Fischl Viktor: Trębacz. Midrasz 1998 nr 10 s. 53-56 (z notą tłumacza o autorze, podp. A.J., s. 56...) szczegóły 
1301.proza: Fischl Viktor: Wizyta. Powściągliwość i Praca 1991 nr 6/7 s. 17  szczegóły 
1302.proza: Fischl Viktor: Wspaniała gra. Potop 1991 nr 5 s. 10 (podp. Avigdor Dagan...) szczegóły 
1303.proza: Fischl Viktor: Wspaniała gra. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 142-144 (z notą s. 288-289...) szczegóły 
1304.proza: Fischl Viktor: Z najkrótszych opowiadań Dawida [z tego cyklu:] Krzak gorejący. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 553-554  szczegóły 
1305.proza: Fischl Viktor: Z najkrótszych opowiadań Dawida [z tego cyklu:] Poszukiwanie. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 553  szczegóły 
1306.proza: Fischl Viktor: Z najkrótszych opowiadań Dawida [z tego cyklu:] Prorok i jego żona. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 555-556  szczegóły 
1307.proza: Fischl Viktor: Z najkrótszych opowiadań Dawida [z tego cyklu:] Rok 3001. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 555  szczegóły 
1308.proza: Fischl Viktor: Z najkrótszych opowiadań Dawida [z tego cyklu:] Spekulanci. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 554-555  szczegóły 
1309.proza: Fischl Viktor: Z najkrótszych opowiadań Dawida [z tego cyklu:] Znalezione w Oświęcimiu. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 552-553  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1310.artykuł: K.B.: Zmarł Viktor Fischl (Avigdor Dagan). Midrasz 2006 nr 7/8 s. 7 (sylwetka; z powodu zgonu...) szczegóły 
1311.artykuł: (kjk): Viktor Fischl. Midrasz 2007 nr 5 s. 13 (nota biograficzna...) szczegóły 
1312.artykuł: W Bibliotece "Literatury na Świecie" niebawem "Sekrety Jerozolimy" Victora Fischla. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 550-551 (nota o twórcz....) szczegóły 
  Florian Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1313.wiersz: Florian Miroslav: Męczyłem się wierszami.... Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 83  szczegóły 
1314.wiersz: Florian Miroslav: Psalm. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 83  szczegóły 
  Foglova Pavla
    wiersze (alfabet tytułów)
1315.wiersz: Foglova Pavla: Haiku. Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 100 (z notą na s. 106...) szczegóły 
1316.wiersz: Foglova Pavla: Haiku. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 17 (z notą biogr. podp. L.E. właśc. Leszek Engelking...) szczegóły 
1317.wiersz: Foglova Pavla: O dziesiątej miała w mieście N. ważne spotkanie ze swoim sumieniem. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 17 (z notą biogr. podp. L.E. właśc. Leszek Engelking...) szczegóły 
  Forman Milos, Novak Jan *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1318.książka twórcy: Forman Milos, Novak Jan: Milos Forman - moje dwa światy. Wspomnienia. 1996  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 239 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1996 nr 4 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kołodyński Andrzej: Odloty i przyloty. Kino 1996 nr 12 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Kozik Ryszard: Z filmowej półki. Film Pro 1996 nr 11/12 s. [33]  szczegóły 
recenzja: Marszałek Rafał: Forman i dwie walizki. Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Stypa Jarosław: Mistrz światów. Śląsk 1997 nr 2 s. 75  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Forman o sobie. Gazeta Wyborcza 1996 nr 217 s. 14  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1319.proza: Forman Milos, Novak Jan: Moje dwa światy. Wspomnienia. Przekrój 1996 nr 36 s. 34-35  szczegóły 
  Forman Milos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1320.artykuł: CES: Wielki Forman. Gazeta Wyborcza 2002 nr 41 s. 2 (art. w 70. rocznicę urodzin; z fot....) szczegóły 
1321.artykuł: Jurasz Włodzimierz: Tata Urbana. Arcana 1997 nr 2 s. 183-186 (rec. filmu "Skandalista Larry Flynt" w reż. Milosa Formana...) szczegóły 
1322.artykuł: KD: Milosz Forman. Życie 2002 nr 41 s. 2 (not. o 70. urodzinach...) szczegóły 
1323.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Antykomik. Gazeta Wyborcza 2000 nr 112 s. 13 (rec. filmu: Człowiek z księżyca w reż. Milosa Formana...) szczegóły 
1324.artykuł: Urodziny Formana. Życie 1997 nr 41 s. 7 (not. o 65. urodzinach...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1325.wywiad: Sierszuła Barbara: Nie miałem dokąd wracać. Rzeczpospolita 2002 nr 231 A11 (dot. twórczości reżyserskiej autora...) szczegóły 
1326.wywiad: Sołtysik Andrzej: Skandalista Milos Forman. Gazeta Wyborcza 1997 nr 50 s. 15 (z notą i fot....) szczegóły 
1327.wywiad: Wróblewski Janusz: Ameryka na księżycu. Polityka 2000 nr 20 s. 56-57  szczegóły 
  Frais Josef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1328.książka twórcy: Nowak Helmuth: Walczyłem o Kijów. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Malinowski Kazimierz Bolesław: Drąg nach Osten. Nestor 2010 nr 2 s. 73-80  szczegóły 
1329.książka twórcy: Nowak Helmuth: Walczyłem o Stalingrad. [Powieść]. 2009  szczegóły 
1330.książka twórcy: Nowak Helmuth: Walczyłem pod Kurskiem. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Malinowski Kazimierz Bolesław: Drąg nach Osten. Nestor 2010 nr 2 s. 73-80  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1331.utwór: Muzi z podzemniho kontinentu.  szczegóły 
artykuł: Zabierzewska-Kucharska Marzena: Autobiografizm powieści J. Fraisa "Muzi z podzemniho kontinentu". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Slawistyka 1994 z. 1 s. 57-61  szczegóły 
  Fridrich Radek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1332.książka twórcy: Fridrich Radek: Z dziennika Żybrzyda. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1333.wiersz: Fridrich Radek: Firnandstefek (Stefan Ritschel, ur. 1851). Portret 2004 nr 16/17 s. 85  szczegóły 
1334.wiersz: Fridrich Radek: Hilnsalom (Salomon Hille, handlarz pierzem, ur. 1851). Portret 2004 nr 16/17 s. 84  szczegóły 
1335.wiersz: Fridrich Radek: Raraczektosiek (Antob Krebs, drwal, ur. 1857). Portret 2004 nr 16/17 s. 83  szczegóły 
1336.wiersz: Fridrich Radek: Szurnięty Wiluś (Wilhelm Zumpe, pończosznik, ur. 1860). Portret 2004 nr 16/17 s. 82  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1337.proza: Fridrich Radek: Z dziennika Żybrzyda. Portret 2004 nr 16/17 s. 48-51  szczegóły 
  Frolik Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1338.wiersz: Frolik Jan: Obrazek z wykładu K. Fentzolffa na temat hodowli orłów morskich. Literacka Polska 2002 nr 2 s. 100 (z not. o aut., s. 121...) szczegóły 
1339.wiersz: Frolik Jan: Podczas spojrzenia na ślimaka pełzającego przez drogę. Literacka Polska 2002 nr 2 s. 100 (z not. o aut., s. 121...) szczegóły 
1340.wiersz: Frolik Jan: Seminarium poezji. Plama 2002 nr 1 s. 47 (z not. o autorze, s. 140...) szczegóły 
1341.wiersz: Frolik Jan: W październiku. Literacka Polska 2002 nr 2 s. 100 (z not. o aut., s. 121...) szczegóły 
1342.wiersz: Frolik Jan: Zimowy obrazek z wyspy Naxos na stawie Wielka Holma. Literacka Polska 2002 nr 2 s. 100 (z not. o aut., s. 121...) szczegóły 
  Frydrych Magdalena
    wywiady (alfabet autorów)
1343.wywiad: Rudnik Czesława: Zafascynował mnie dialog. Zwrot 2009 nr 3 s. 14-15 (z not. i fot....) szczegóły 
  Frýbert Tomaš
    wiersze (alfabet tytułów)
1344.wiersz: Frýbert Tomaš: Pan ordynator projektuje parasol. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 130-131 (z not. na s. 185...) szczegóły 
  Fuchsova Irena
    proza (alfabet tytułów)
1345.proza: Fuchsova Irena: Listy wysyłane za ocean. Zwrot 2011 nr 9 s. 40-42 (z not....) szczegóły 
  Fucik Julius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1346.artykuł: Mońko Michał: Zamieszanie pod szubienicą. Tygodnik Solidarność 1994 nr 47 s. 7  szczegóły 
1347.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 92 s. 1 (inf. o współpr. z gestapo...) szczegóły 
1348.artykuł: Wolan Andrzej: Prawda o Juliuszu Fuciku. Dziś 1996 nr 2 s. 119-121 (nt. postawy moralnej pisarza...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1349.utwór: Reportaż spod szubienicy [Reportaz psana na opratce].  szczegóły 
artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Analihz adekvatnostih perekladu na ukrajis'ku movu knigi Julihusa Fuika "Reportaz psana na opratce". Stylistyka 1999 nr 8 s. 273-289  szczegóły 
artykuł: Jurkowicz Marek: Spór o Fuczika. Trybuna 1991 nr 16 s. 6 (nt. genezy utworu...) szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Sprawa spod szubienicy. Polityka 1990 nr 18 s. 13  szczegóły 
  Fuks Ladislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1350.książka twórcy: Fuks Ladislav: Palacz zwłok. [Powieść]. 2011  szczegóły 
1351.książka twórcy: Fuks Ladislav: Palacz zwłok. 2003  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Powrót Ladislava Fuksa. Tygodnik Powszechny 2003 nr 36 s. 21  szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: "Nowy szczęśliwy ład". Akcent 2003 nr 3 s. 167-170  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1352.artykuł: Kaczorowski Aleksander: Wirtuoz najniższej struny. Gazeta Wyborcza 1994 nr 209 s. 12-13  szczegóły 
1353.artykuł: Magdon Libor: Ucelovost a ucelnost Fuksovych memoaru. Bohemistyka 2001 nr 4 s. 293-300  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1354.zgon: Głos Ludu 1994 nr 153 s. 3 (zmarł: 1994...) szczegóły 
1355.zgon: Gazeta Wyborcza 1994 nr 196 s. 8 (zmarł: 19 VIII 1994...) szczegóły 
1356.zgon: Kino 1994 nr 10 s. 3 (zmarł: 1994...) szczegóły 
1357.zgon: Ladislav Fuks nie żyje. Rzeczpospolita 1994 nr 197 s. 4 (zmarł: 19 VIII 1994...) szczegóły 
1358.zgon: Przekrój 1994 nr 36 s. 2 (zmarł: 1994...) szczegóły 
  Gebauer Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1359.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Jan Gebauer członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Slavia 1989 z. 4 s. 375-380 (sprawa mianowania J. Gebauera członkiem czynnym zwyczajnym pozakrajowy...) szczegóły 
1360.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Uczeni polscy wobec dorobku naukowego Jana Gebauera. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 252-253 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Gellner Frantisek
    wiersze (alfabet tytułów)
1361.wiersz: Gellner Frantisek: Perspektiva. Kartki [Białystok] 2002 nr 27 s. 16  szczegóły 
  Georgiev Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1362.książka twórcy: Georgiev Adam: Planeta samych chłopców. W świecie nagiej konsumpcji wszystkiego i wszystkich. [Opowiadanie]. 2010  szczegóły 
recenzja: Marciniak Marta: Geje przychodzą i odchodzą. Lampa 2011 nr 11 s. 63  szczegóły 
  Ginz Petr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1363.artykuł: (bd): Dziennik mojego brata. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 42 s. 7 (z okazji wydania w Pradze dziennika Petra Ginza; z fot....) szczegóły 
  Glazar Richard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1364.książka twórcy: Glazar Richard: Stacja Treblinka. [Wspomnienia]. 2011  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1365.utwór: Treblinka, slovo jak z detske rikanky. Praha 1994.  szczegóły 
artykuł: Dymek Benon: Rocznik Mazowiecki 1998 t. 10 s. 227-228  szczegóły 
  Goldstuecker Eduard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1366.artykuł: Mueller Lothar: Eduard Goldstuecker, Kafka i Europa Środkowa. Kafka 2001 nr 1 s. 78- (biografia i twórczość...) szczegóły 
1367.artykuł: P.W.R.: Życie jak z Kafki (Eduard Goldstuecker 1913-2000). Rzeczpospolita 2000 nr 252 s. A10 (zmarł: 23 X 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1368.zgon: Kaczorowski Aleksander: Obrońca Kafki. Gazeta Wyborcza 2000 nr 251 s. 2 (zmarł: 23 X 2000; nota z fot....) szczegóły 
1369.zgon: Odeszli 1 listopada 1999 - 1 listopada 2000. Rzeczpospolita 2000 nr 255 s. A4 (zmarł: 23 X 2000; not....) szczegóły 
  Gregorova Bara
    proza (alfabet tytułów)
1370.proza: Gregorova Bara: Kompromis. Portret 2004 nr 16/17 s. 91-94  szczegóły 
1371.proza: Gregorova Bara: Wielka morelowa.... Ha!art 2005 nr 21 s. 125-126 (z not. o aut., s. 135...) szczegóły 
    twórczość pozaliteracka (alfabet tytułów)
1372.twórczość pozaliteracka: Gregorova Bara: Niebo nad Warszawą. Lampa 2005 nr 3 s. 96 (relacja z pobytu w Warszawie...) szczegóły 
  Grosman Ladislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1373.książka twórcy: Grosman Ladislav: Sklep przy głównej ulicy. [Powieść]. 2011  szczegóły 
1374.książka twórcy: Grosman Ladislav: Sklep przy głównej ulicy. 1993  szczegóły 
recenzja: Borowski Jacek: Historia pewnego wyboru. Rzeczpospolita 1993 nr 295 s. 18  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 46 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Ladislav Grosman: Sklep przy głównej ulicy. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Poczciwy zabójca. Gazeta Wyborcza 1993 nr 280 s. 9  szczegóły 
  Grulich Jan
    proza (alfabet tytułów)
1375.proza: Grulich Jan: Dziewięć dni, które wstrząsnęły Pragą. Warszawskie Zeszyty Historyczne 1990 nr 4 s. 28-40 (dziennik z XI 1989 w Pradze; dat.: XII 1989; z notą o aut.: Marta Bura...) szczegóły 
  Grusa Jiri
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1376.książka twórcy: Grusa Jiri: Kwestionariusz czyli Modlitwa za pewne miasto i przyjaciela. 2003  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Protokół niedyplomatyczny. Newsweek. Polska 2003 nr 12 s. 104 (z not. i fot....) szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Rajski Ogród Imaginacji. Nowe Książki 2003 nr 10 s. 58  szczegóły 
recenzja: (PK): Książki 2003 nr 3 s. 52 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1377.wiersz: Grusa Jiri: Dementi II. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 34  szczegóły 
1378.wiersz: Grusa Jiri: Miejsce. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 34  szczegóły 
1379.wiersz: Grusa Jiri: Modlitwa za Vaclava Havla. Arka 1989 nr 26 s. 74 (datowany: 24 III 1980...) szczegóły 
1380.wiersz: Grusa Jiri: Mój ojciec tańczył. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 33-34  szczegóły 
1381.wiersz: Grusa Jiri: Ucieczka z powrotem. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 35 (z not. o aut....) szczegóły 
1382.wiersz: Grusa Jiri: Zanotowano. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 35 (z not. o aut....) szczegóły 
1383.wiersz: Grusa Jiri: Zorze wieczorne. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 33  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1384.proza: Grusa Jiri: Kwestionariusz (Fragment). Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 139-148 (z not. s. 245...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1385.utwór: Kwestionariusz czyli Modlitwa za pewne miasto i przyjaciela.  szczegóły 
1386.utwór: Mimner aneb hra o smrd'ocha. Praha 1991.  szczegóły 
artykuł: Posledni Petr: Inna proza. Ex Libris 1992 nr 21 s. 17 (rec. oryg....) szczegóły 
  Hakl Emil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1387.książka twórcy: Hakl Emil: O rodzicach i dzieciach. [Powieść]. 2007  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1388.proza: Hakl Emil: Cudak. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 1 (3) s. 73-76 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1389.proza: Hakl Emil: "Loty wyczieczkowe nad morzem". Portret 2004 nr 16/17 s. 76-78  szczegóły 
  Halama Teofil
    wiersze (alfabet tytułów)
1390.wiersz: Halama Teofil: Modlitwa (Prayer). Zwrot 2000 nr 12 s. 24 (z komentarzem tłumacza: Teofil Halama: "Earth glow - Ziemia w pełni", ...) szczegóły 
1391.wiersz: Halama Teofil: Pielgrzym (The Pilgrim). Zwrot 2000 nr 12 s. 25 (z komentarzem tłumacza: Teofil Halama: "Earth glow - Ziemia w pełni", ...) szczegóły 
1392.wiersz: Halama Teofil: Rodowód. Zwrot 2000 nr 12 s. 25 (z komentarzem tłumacza: Teofil Halama: "Earth glow - Ziemia w pełni", ...) szczegóły 
  Halas Frantisek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1393.książka twórcy: Halas Frantisek: Złoty młynek. 1989  szczegóły 
artykuł: [Obarski Marek] M.Ob.: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 3 s. 33  szczegóły 
artykuł: [Obarski Marek] M.Ob.: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 33 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1394.wiersz: Halas Frantisek: Anna Achmatowa. Literatura 1997 nr 3 s. 32  szczegóły 
1395.wiersz: Halas Frantisek: Papier. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 1 s. 39  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1396.artykuł: Halas Frantisek X.: Motiv slova v poezii Frantiska Halase. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
1397.artykuł: Korzenny Jan: Frantisek Halas 1901-1949. W czterdziestą rocznicę śmierci poety. Ogniwo 1990 nr 4 (1989/1990) s. 102-103 (z fot....) szczegóły 
1398.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Głos Ludu 1989 nr 127 s. 4  szczegóły 
1399.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Między arcypoetami. Wstęp do analizy powiązań twórczości Juliana Przybosia i Franciszka Halasa. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 81-86  szczegóły 
1400.artykuł: Pietruszewska-Kobiela Grażyna: Eksperymentatorski nurt poezji dla dzieci na przykładzie twórczości Franciszka Halasa. x 1993 (w ks.:Cesko-polske rozhovory. Usti nad Labem 1993, s. 51-54...) szczegóły 
1401.artykuł: Waczków Józef: Frantisek Halas, plebejski nowator poetycki. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 92-94 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1402.utwór: Mlade zeny.  szczegóły 
artykuł: Hurnik Janusz: Dwa wiersze o inicjacji - Frantisek Halas "Mlade zeny" i Tadeusz Różewicz "Regio". x 1993 (w ks.:Cesko-polske rozhovory. Usti nad Labem 1993, s. 55-61...) szczegóły 
1403.utwór: Stare kobiety.  szczegóły 
artykuł: Zarek Józef: O formie litanijnej "Starych kobiet" Frantiska Halasa - inaczej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 114 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Halas Frantisek Xaver
    wiersze (alfabet tytułów)
1404.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Brama jesieni. Zwrot 2002 nr 9 s. 49 (z notą...) szczegóły 
1405.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Czemerzyce. Zwrot 2002 nr 9 s. 49 (z notą...) szczegóły 
1406.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Marzec za Skrejszowem. Zwrot 2002 nr 9 s. 48 (z notą...) szczegóły 
1407.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Michelangniolo. Zwrot 2002 nr 9 s. 49 (z notą...) szczegóły 
1408.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Mozolowski adwent. Zwrot 2002 nr 9 s. 48 (z notą...) szczegóły 
1409.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Obawa przez chwilę staje w powietrzu. Zwrot 2002 nr 9 s. 44 (z notą...) szczegóły 
1410.wiersz: Halas Frantisek Xaver: Pęd rozsiewania. Zwrot 2002 nr 9 s. 48 (z notą...) szczegóły 
1411.wiersz: Halas Frantisek Xaver: San Marco interno. Zwrot 2002 nr 9 s. 49 (z notą...) szczegóły 
  Halmay Petr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1412.książka twórcy: Halmay Petr: Tylne światła = Koncová světla. [Wiersz].  szczegóły 
  Hanak Mirko, Stiplova Ljuba *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1413.książka twórcy: Hanak Mirko, Stiplova Ljuba: Co sobie zwierzęta opowiadają w nocy. 1997  szczegóły 
  Hanc Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1414.wiersz: Hanc Jan: Piknik nad wiszącą skałą. Obrzeża 1999 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Hanc Jan (1916-1963)
    wiersze (alfabet tytułów)
1415.wiersz: Hanc Jan: Czasem mam wrażenie.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 270  szczegóły 
1416.wiersz: Hanc Jan: Idę wieczorem. Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 269-270 (z notą s. 351-352...) szczegóły 
1417.wiersz: Hanc Jan: Niedzielo, ave. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 277 (z notą s. 348, z fot....) szczegóły 
1418.wiersz: Hanc Jan: Plac Staromiejski. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 280 (z notą s. 348, z fot....) szczegóły 
1419.wiersz: Hanc Jan: Poezja Richarda Weinera. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 278 (proza poetycka; z notą s. 348, z fot....) szczegóły 
1420.wiersz: Hanc Jan: Regularność nie jest.... Literatura na Świecie 1993 nr 11 s. 270  szczegóły 
1421.wiersz: Hanc Jan: Ulica Kapra. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 279 (z notą s. 348, z fot....) szczegóły 
1422.wiersz: Hanc Jan: Ulica Rycerska. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 279 (z notą s. 348, z fot....) szczegóły 
1423.wiersz: Hanc Jan: Wiadukt na Karlinie. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 279 (z notą s. 348, z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1424.proza: Hanc Jan: Zapiski w zeszytach. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 281-292 (z notą s. 348...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1425.artykuł: Engelking Leszek: Nie wysłany list miłosny. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 293-306  szczegóły 
  Hanka Vaclav
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1426.utwór: Rękopis królodworski.  szczegóły 
artykuł: Niedziela Zdzisław: Polscy obrońcy "Rękopisu królodworskiego". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 253-254 (dot. Edwarda Bogusławskiego i Jana Miszewskiego; streszcz. ref. ...) szczegóły 
artykuł: Niedziela Zdzisław: Polscy obrońcy "Rękopisu królodworskiego". x 1992 ([w czasopiśmie:] Slavica Pragensia (Praha) 1992 t. 35 s. 113-118 [za: ...) szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: Recepcja i echa Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Vaclav Hanka i staroczeskie rękopisy (Przypomnienie słynnej mistyfikacji). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260  szczegóły 
1427.utwór: Rękopis zielonogórski.  szczegóły 
artykuł: Niedziela Zdzisław: Polscy obrońcy "Rękopisu królodworskiego". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 253-254 (dot. Edwarda Bogusławskiego i Jana Miszewskiego; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: Recepcja i echa Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Vaclav Hanka i staroczeskie rękopisy (Przypomnienie słynnej mistyfikacji). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260  szczegóły 
  Harak Ivo
    wiersze (alfabet tytułów)
1428.wiersz: Harak Ivo: Haiku...?. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 13 (z not., s. 3...) szczegóły 
1429.wiersz: Harak Ivo: Jesień. Metafora 1999 nr 37/38 s. 209  szczegóły 
1430.wiersz: Harak Ivo: Jesień. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 103 (z not., s. 123...) szczegóły 
1431.wiersz: Harak Ivo: Kochanie. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 13 (z not., s. 3...) szczegóły 
1432.wiersz: Harak Ivo: Na końcu pójdziesz sam. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 14 (z not., s. 3...) szczegóły 
1433.wiersz: Harak Ivo: Nikt cię nie uratuje. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 103 (z not., s. 123...) szczegóły 
1434.wiersz: Harak Ivo: Nikt cię nie uratuje. Metafora 1999 nr 37/38 s. 209-210  szczegóły 
1435.wiersz: Harak Ivo: Obca kobieta. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 103 (z not., s. 123...) szczegóły 
1436.wiersz: Harak Ivo: Obca kobieta. Metafora 1999 nr 37/38 s. 210 (z not. o autorze...) szczegóły 
1437.wiersz: Harak Ivo: Poniedziałkowy poranek. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 103 (z not., s. 123...) szczegóły 
1438.wiersz: Harak Ivo: Przybysz. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 103 (z not., s. 123...) szczegóły 
1439.wiersz: Harak Ivo: Przybysz. Protokół Kulturalny 2000 nr 3 s. 17  szczegóły 
1440.wiersz: Harak Ivo: Przybysz. Metafora 1999 nr 37/38 s. 209  szczegóły 
1441.wiersz: Harak Ivo: Samotność w Sudetach. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 15 (z not., s. 3...) szczegóły 
1442.wiersz: Harak Ivo: Temat renesansowy. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 14 (z not., s. 3...) szczegóły 
1443.wiersz: Harak Ivo: Widokówka ze stołu. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 15 (z not., s. 3...) szczegóły 
1444.wiersz: Harak Ivo: Wspomnienie. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 103 (z not., s. 123...) szczegóły 
1445.wiersz: Harak Ivo: Wspomnienie. Protokół Kulturalny 2000 nr 3 s. 17  szczegóły 
1446.wiersz: Harak Ivo: Znaleziony rękopis. Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 13 (z not., s. 3...) szczegóły 
1447.wiersz: Harak Ivo: Żydowski cmentarz (w Dolnych Kounicach). Zeszyty Poetyckie 2004 nr 1 s. 15 (z not., s. 3...) szczegóły 
  Harnicek Martin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1448.książka twórcy: Harnicek Martin: Mięso. 1984  szczegóły 
recenzja: Chrzanowski Maciej: Wszystko jest rzeźnią. Trybuna 1990 nr 187 s. 5 (nota...) szczegóły 
1449.książka twórcy: Harnicek Martin: Mięso. 1985  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Józef K. na ladzie pierwszej klasy. Fenix 1990 nr 2 s. 110-112  szczegóły 
1450.książka twórcy: Harnicek Martin: Mięso. 1989  szczegóły 
recenzja: Anderman Janusz: Ecco - Eureco. Gazeta Wyborcza 1990 nr 45 s. 4 (list tłumacza w sprawie błędnie podanego nazwiska autora książki...) szczegóły 
  Hasek Jaroslav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1451.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Degustacja w piwiarni. [Opow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: Makłowicz Robert: Szwejk w cieniu WKP(b). Gazeta Wyborcza 1994 nr 50 s. 8 (dot. przedmowy...) szczegóły 
1452.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Dole i niedole dzielnego żołnierza Szwejka podczas wojny światowej. 1991 (T. 1-2. 1991, (2 t. w 1 wol.) 507 s., il.
T. 3-4. 1991, (2 t. w 1 ...)
 szczegóły 
recenzja: (JAW): Szwejk inaczej. Trybuna 1992 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: No, to zabili nam Dobrego Wojaka.... Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Krejci Milan: "Mały czeski człowiek" jako bohater dziejowy. Dziś 1992 nr 6 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: (L.M.): Żołnierz Wojska Polskiego - Józef Szwejk. Przekrój 1992 nr 2434 s. 19  szczegóły 
recenzja: Mazan Leszek: Ukradli nam Szwejka (Czy matoł to idiota?). Szpilki 1992 nr 6 s. 26  szczegóły 
artykuł: Koczur Klaudia: Imiona własne w polskich przekładach powieści Jarosława Haska pt. "Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 135-144 (nazwy osobowe, miejscowe, nazwy czasopism, szynków, gospód i lokali no...) szczegóły 
1453.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Dziwne i nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka oraz inne opowiadania. 1995  szczegóły 
recenzja: Nieznane opowiadania Haska. Głos Ludu 1996 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Nieznane przygody Szwejka. Rzeczpospolita 1996 nr 1 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Strzelec Szwejk. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 24 s. 20  szczegóły 
1454.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Gdy się serce roznamiętni... Satyrykon erotyczny z niespodziankami. [Opow.]. 1993  szczegóły 
recenzja: Pawłowska Małgorzata: Praska "ars amandi". Kresy 1994 nr 18 s. 248-249  szczegóły 
recenzja: Wilmański Jerzy: Opowieści Jarosława Haszka. Trybuna 1994 nr 203 s. 11 (podp. Jerzyk Wilmański...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Amor Haska. 110. rocznica urodzin Haska. Gazeta Wyborcza 1993 nr 102 s. 11  szczegóły 
1455.książka twórcy: Hašek Jaroslav: Losy dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej. [Powieść]. 2009  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Wy mnie jeszcze nie znacie!. Newsweek. Polska 2009 nr 33 s. 74-79 (z fot. pisarza...) szczegóły 
1456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Strzemżalski Jacek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 9 s. 16  szczegóły 
1457.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Nieznane przygody dobrego wojaka Szwejka i inne opowiadania. 1989  szczegóły 
recenzja: Grygiel Jan: Widnokrąg 1989 nr 25 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kurowicki Jan: Sprawy i Ludzie 1989 nr 24 s. 3  szczegóły 
recenzja: Nosal Zbigniew: Przemiany 1989 nr 7 s. 14  szczegóły 
1458.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej.  szczegóły 
1459.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [Cz.] 1-2. 2000  szczegóły 
1460.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [Powieść]. 2004  szczegóły 
1461.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [Powieść]. 2004  szczegóły 
1462.książka twórcy: Hašek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [Powieść]. 2009  szczegóły 
1463.książka twórcy: Hašek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. T. 1 i 2. [Powieść]. 2011  szczegóły 
1464.książka twórcy: Hašek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. T. 3 i 4. [Powieść]. 2011  szczegóły 
1465.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. 1989 (T. 1-2: [Szwejk na tyłach. Szwejk na froncie]. 1989, 386, [5] s.
...)
 szczegóły 
artykuł: Koczur Klaudia: Imiona własne w polskich przekładach powieści Jarosława Haska pt. "Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 135-144 (nazwy osobowe, miejscowe, nazwy czasopism, szynków, gospód i lokali no...) szczegóły 
1466.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. 1995  szczegóły 
recenzja: Biblia szwejkologiczna czyli co każdy rozsądny obywatel mieć w domu powinien. Przekrój 1995 nr 30 s. 36  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Szwejk wzbogacony. Rzeczpospolita 1995 nr 125 s. 6  szczegóły 
1467.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. 1995  szczegóły 
recenzja: Biblia szwejkologiczna czyli co każdy rozsądny obywatel mieć w domu powinien. Przekrój 1995 nr 30 s. 36  szczegóły 
1468.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. 1997 (T. 1: [Szwejk na tyłach]. T. 2: [Szwejk na froncie]. T. 3: [Przesławne...) szczegóły 
1469.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. 2003  szczegóły 
1470.książka twórcy: Hašek Jaroslav: Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa). [Opowiadanie, satyra]. 2009  szczegóły 
1471.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa). 2001  szczegóły 
recenzja: Mergler Lech: Książki 2001 nr 10 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: (WJ): Przekrój 2001 nr 41 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Historia pewnej partii. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 46 s. 17 (fel. na marginesie książki...) szczegóły 
1472.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa). 2003  szczegóły 
1473.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Szczęśliwe gniazdko i inne humoreski. [Powieść].  szczegóły 
1474.książka twórcy: Hašek Jaroslav: Tasiemiec Księżnej Pani i inne opowieści. [Opowiadanie]. 2009  szczegóły 
1475.książka twórcy: Hasek Jaroslav: Zniknięcie posła i inne opowiadania. [Opowiadanie]. 2004  szczegóły 
recenzja: (TO-RT): Książki 2004 nr 9 s. 51 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1476.proza: Hasek Jaroslav: Adiutant gubernatora miasta Bugułma. Metrum 1989 nr 7/8: [IV] s. 75-77  szczegóły 
1477.proza: Hasek Jaroslav: Adiutant gubernatora miasta Bugułma.. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 12 I s. 10  szczegóły 
1478.proza: Hasek Jaroslav: Dobry wojak Szwejk służy w lotnictwie. Okolice [Warszawa] 1989 nr 10 s. 10-13  szczegóły 
1479.proza: Hasek Jaroslav: Drugie kazanie proboszcza Doudiera podczas kampanii wyborczej. Okolice [Warszawa] 1992 nr 1/3 s. 6-9  szczegóły 
1480.proza: Hasek Jaroslav: Drugie kazanie proboszcza Doudiera podczas kampanii wyborczej. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 7-10  szczegóły 
1481.proza: Hasek Jaroslav: Jak dobry wojak Szwejk uczył się obchodzić z bawełną strzelniczą. Okolice [Warszawa] 1989 nr 10 s. 7-10 (ze wstępem tłumacza, s. 5-7...) szczegóły 
1482.proza: Hasek Jaroslav: Kałamajka [fragm.]. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 18-21 (z notą tłumacza, podp. (H.G.)...) szczegóły 
1483.proza: Hasek Jaroslav: Kłopoty z twórczością literacką. Okolice [Warszawa] 1991 nr 11/3 s. 62-66  szczegóły 
1484.proza: Hasek Jaroslav: Konferencja w Genui a "Gazeta Narodowa". Okolice [Warszawa] 1991 nr 11/3 s. 59-62  szczegóły 
1485.proza: Hasek Jaroslav: Majowe okrzyki. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 15-17  szczegóły 
1486.proza: Hasek Jaroslav: Małe nieporozumienie. Okolice [Warszawa] 1991 nr 11/3 s. 57-9  szczegóły 
1487.proza: Hasek Jaroslav: Medytacje nad kuflem piwa. Kurier Podlaski 1989 nr 60 s. 4  szczegóły 
1488.proza: Hasek Jaroslav: Młodoczeskie wybory na Małej Stranie. Litery 1996 nr 1 s. 36  szczegóły 
1489.proza: Hasek Jaroslav: Na węgierskiej poczcie. Obrazek. Pan Slawista 2008 nr 3 s. 3-4  szczegóły 
1490.proza: Hasek Jaroslav: Nazarejczycy. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 10-12  szczegóły 
1491.proza: Hasek Jaroslav: Nazarejczycy. Okolice [Warszawa] 1992 nr 1/3 s. 9-11  szczegóły 
1492.proza: Hasek Jaroslav: Nowe spojrzenie na biblijny przypadek Zuzanny w kąpieli. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1991 nr 1 s. 24-26  szczegóły 
1493.proza: Hasek Jaroslav: Ośla historyjka z Bośni. Okolice [Warszawa] 1989 nr 10 s. 14-18  szczegóły 
1494.proza: Hasek Jaroslav: Ośla historyjka z Bośni. Życie Warszawy 1993 nr 1 dod. s. 6-7 (imię tłumacza błędnie: Henryk...) szczegóły 
1495.proza: Hasek Jaroslav: Przygoda miłosna. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 10 s. 30  szczegóły 
1496.proza: Hasek Jaroslav: Przyjaciele Jerzy Mahen i Józef Mach. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 13-15  szczegóły 
1497.proza: Hasek Jaroslav: Rozmowa z panem CK Cenzorem. Litery 1995 nr 4 s. 55-56 (z not. podp.: Kazimierz Babiński...) szczegóły 
1498.proza: Hasek Jaroslav: Wyprawa złodzieja Szejby. Va Banque 1992 nr 1 s. 19-21  szczegóły 
1499.proza: Hasek Jaroslav: Zwierzenia starego kawalera. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1993 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
1500.proza: Hasek Jaroslav: Zwięzła treść krwawego romansu. Va Banque 1992 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1501.tekst paraliteracki: Hasek Jaroslav: [Wstęp]. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 6 (do własnego zbioru opowiadań pt. "Pepiczek Novy i inne opowiadania", P...) szczegóły 
1502.tekst paraliteracki: Hasek Jaroslav: Okolice [Warszawa] 1992 nr 1/3 s. 5 (wstęp do zbioru opowiadań "Pepiczek Novy i inne opowiadania"...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1503.książka o twórcy: Grzeszczyk Herman: Poradnik praktycznego szwejkologa czyli 500x [pięćset razy] o Haszku i Szwejku. 1994  szczegóły 
1504.książka o twórcy: Kroh Antoni: O Szwejku i o nas. 1992 ([Wędrówki tropem epopei Jaroslava Haska]...) szczegóły 
recenzja: Grzeloński Bogdan: O Szwejku głębiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 62 s. 6  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Czesi, Polacy, Austria. Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 45  szczegóły 
recenzja: Makłowicz Robert, Mancewicz Stanisław: Z gulaszowej armaty, czyli o dwóch szwejkologach. Gazeta Wyborcza 1993 nr 36 s. 11  szczegóły 
recenzja: Nowak Krzysztof: O Szwejku i o nas. Zwrot 1996 nr 11 s. 70  szczegóły 
recenzja: Rozmus Jacek: Rocznik Sądecki 1993 t. 21 s. 248-253  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Nie tylko o Szwejku. Plus Minus 1993 nr 6 s. IV  szczegóły 
1505.książka o twórcy: Marcinkowski Tadeusz: Praca profesora Jana Walczyńskiego o medycynie i lekarzach w twórczości Jarosława Haska = The paper professor's Jan Walczyński on the production of Jarosław Hasek. 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1506.artykuł: Cieszyński epizod J.H.. Ogniwo 1989 nr 3 (1988/1989) s. 89 (nota biogr....) szczegóły 
1507.artykuł: Dokończyliśmy "Szwejka"!. Przekrój 1993 nr 21 s. 51803  szczegóły 
1508.artykuł: Gańczarczyk Gabriela: Kultura picia w Czechach (na przykładzie prozy Jaroslava Haska i Bohumila Hrabala). Okolice [Toruń] 2005 nr 1/2 s. 5-25  szczegóły 
1509.artykuł: [Grzeszczyk Herman] (H.G.): Od tłumacza. Okolice [Warszawa] 1991 nr 11/3 s. 66-67 (nota o twórcz....) szczegóły 
1510.artykuł: Grzeszczyk Herman: Król czeskich humorystów. Życie Warszawy 1993 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
1511.artykuł: Hasek Richard: Mój dziad Haszek. Przekrój 1993 nr 4 s. 20 (wyw., rozm Leszek Mazan...) szczegóły 
1512.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Etos Haszkowski a polska tradycja literacka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 28-43  szczegóły 
1513.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Haszkiada. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 19-27  szczegóły 
1514.artykuł: Kochany dobry wojak.... Głos Ludu 2003 nr 48 s. 6 (nt. planów umieszczenia w Przemyślu pomnika Szwejka...) szczegóły 
1515.artykuł: Kroh Antoni: Mieć i nie mieć. Książki 2002 nr 12 s. 55 (wyw. z autorem książki "O Szwejku i o nas"; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
1516.artykuł: Kroh Antoni: O Szwejku i o nas [fragm.:] Piękne odpoczywanie. Rzeczpospolita 1992 nr 257 dod. s. 6  szczegóły 
1517.artykuł: Mazan Leszek: A ja wam, ludzie kochani, nie umrę!. Przekrój 2001 nr 44 s. 36-37 (nt. śmierci pisarza...) szczegóły 
1518.artykuł: Mazan Leszek: Szwejk wiecznie żywy. Wprost 1991 nr 34 s. 34-35 (z fot. Jarosława Haszka...) szczegóły 
1519.artykuł: Miziński Jan: Abschied von der Monarchie (Joseph Roth und Jaroslav Hasek). Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1990 nr 15 (1987) s. 101-118  szczegóły 
1520.artykuł: Przeczek Jadwiga: Jaroslav Hasek w "Świecie zwierząt". Guliwer 2001 nr 3 s. 98-100 (dot. mistyfikacji zoologicznych autora publikowanych w czasopiśmie "Św...) szczegóły 
1521.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 23 X s. 3 (not. nt. spotkania, zorganizowanego w Warszawie w Czeskim Instytucie, ...) szczegóły 
1522.artykuł: Richterova Sylvia: Tragiczny i komiczny autor Szwejka. Kontur 1989 nr 2/3: IX s. 153-161 (z not. i fot. Sylvii Richterovej, s. 189...) szczegóły 
1523.artykuł: Zubiński Tadeusz: Szwejk nasz powszedni. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2009 nr 24/32 (2007/2009) s. 258-269 (dot. biografii; z not. o autorze art. na s. 447...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1524.ikonografia: Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 9 (portr....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1525.impreza: Forum Szwejkowe (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wielkopolski 2002 nr 2 s. 199 (not. o imprezie z udziałem wnuka pisarza Richarda Haska...) szczegóły 
artykuł: Oskaryn Szwejkowe rozdane. Biblioteka Analiz 2001 nr 21 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
1526.impreza: "Gdy Szwejk w Sanoku bywał..." - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 29 II s. 3  szczegóły 
1527.impreza: "Jesienne Manewry Szwejkowskie" (2003).  szczegóły 
artykuł: Manewry Szwejkowskie. Trybuna 2003 nr 239 dod. s. 1 (not....) szczegóły 
1528.impreza: "Jesienne Manewry Szwejkowskie" (2004).  szczegóły 
artykuł: Manewry Szwejkowskie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 257 s. 3 (notka sprawozdawcza...) szczegóły 
1529.impreza: Zjazd polskich miłośników książki Jarosława Haszka "Przygody dobrego wojaka Szwejka" (1997).  szczegóły 
artykuł: Olchowik Liliana: Zjazd miłośników Szwejka (Nadole nad Jeziorem Żarnowieckim). Rzeczpospolita 1997 nr 241 dod. s. 8  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1530.utwór: Przygody dobrego wojaka Szwejka [Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky].  szczegóły 
artykuł: Beylin Marek: Próby korekcyjne (Nieobecny bohater naszych czasów). Dialog [Warszawa] 1993 nr 11 s. 155-158  szczegóły 
artykuł: (BIEL): O kocie i kanarku. Trybuna 2003 nr 209 dod. s. 14 (fel. w formie wywiadu z głównym bohaterem...) szczegóły 
artykuł: Cybulska Maja E.: Skrromny i nieznany. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 2000 nr 2 s. 14  szczegóły 
artykuł: Czcibor-Piotrowski Andrzej: Przypadkowe arcydzieło. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 10  szczegóły 
artykuł: Davies Christie: The Savage Style of Jaroslav Hasek. "The Good Soldier Svejk" as a Politically Incorrect Comic Masterpiece. Stylistyka 2000 nr 9 s. 301-312 (na podst. streszczenia w jęz. polskim: Dziki styl Jarosława Haszka. "P...) szczegóły 
artykuł: Dolińska Joanna: Związki frazeologiczne w książce "Osudy dobreho vojaka Svejka" J[aroslava] Haska i w dwóch jej polskich przekładach. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 69-95  szczegóły 
artykuł: Dzięgiel Anna: Fonetyka języka potocznego w literaturze czeskiej. (Na podstawie powieści Jaroslava Haska "Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 35-39  szczegóły 
artykuł: Gajewski Edmund: Nowiny 1989 nr 213 s. 1, 3  szczegóły 
artykuł: Górny Maciej: Józef Szwejk- życie po życiu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 153-166 (hipotetyczne dalsze dzieje tytułowego bohatera...) szczegóły 
artykuł: Hoffmann Bohuslav: Dva geniove ceskeho literarniho humoru 20. stoleti: Josef Svejk a Jara da Cimrman. Stylistyka 2001 nr 10 s. 9-18 (dot. literackiej mistyfikacji jako źródła humoru charakterystycznego d...) szczegóły 
artykuł: Jedlicka Josef: O "szwejkowaniu". Odra 1994 nr 1 s. 108-109  szczegóły 
sprostowanie: Tarajło-Lipowska Zofia: Odra 1994 nr 3 s. 118 (dot. błędów w korekcie tłumaczenia...) szczegóły 
artykuł: Kamiński Krzysztof: Sąd nad Szwejkiem. Sycyna 1998 nr 17 s. 14 (o utworzeniu Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szwejka i wystawie...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 1 VI s. 3 (not. o zwycięstwie książki w plebiscycie Przekroju i radiowej T...) szczegóły 
artykuł: Koczur Klaudia: Transpozycje stylistyczne w polskich przekładach powieści Jaroslava Haska "Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky]. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 9 (258) s. 211-219 (dot. przekładów: Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światow...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 252 s. B (zapowiedź postawienia w Przemyślu pomnika Szwejka...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not. o planach postawienia pomnika Szwejka w Przemyślu...) szczegóły 
artykuł: Mathauser Zdenek: Interpretacyjna analiza Szwejka. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 171-196  szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Legenda na cokole. Przekrój 1998 nr 31 s. 40-41 (o projekcie postawienia w Przemyślu pomnika bohatera powieści...) szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Schweik for ever. The Warsaw Voice 1991 nr 49 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Szczęśliwi kufli nie liczą. Przekrój 2001 nr 50 s. 45 (m.in. nt. browarów i obecności piwa w powieści...) szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Szwejki pod Mysią Wieżą. Przekrój 2001 nr 43 s. 30 (m.in. nt. popularności utworu...) szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Wojak dobry na wszystko. Przekrój 2001 nr 21 s. 11-13 (nt. mądrości Józefa Szwejka...) szczegóły 
nawiązanie: Czapińska Wiesława: Z wnukiem Haszka po Pradze. Przekrój 2001 nr 30 s. 8  szczegóły 
artykuł: Mazan Leszek: Wy go jeszcze nie znacie. Przekrój 1991 nr 2426/2427 s. 34-35  szczegóły 
artykuł: Michalski Kamil: Szwejku, pokażcie, co tam macie.... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 32 s. 10  szczegóły 
artykuł: Nawrocki Witold: "...dopiero przekład "Szwejka" na niemiecki odsłonił wartość Haska jego ziomkom". Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 165-184  szczegóły 
artykuł: Nawrocki Witold: W Polsce o Szwejku i szwejkizmie. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 3 s. 5-17 (Czesi w oczach Polaków widziani przez pryzmat powieści...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Witold: Z niemiecką pomocą Szwejk podbija świat (1). Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 3 s. 26-35 (nt. docenienia powieści przez Niemców i spopularyzowania jej w świecie...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Witold: Z niemiecką pomocą Szwejk podbija świat (2). Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 25-31 (nt. recepcji powieści w Niemczech; szerzej o inscenizacjach teatralnyc...) szczegóły 
artykuł: Olchowik Liliana: Pójdziemy na piwo. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 41 s. 10 (dot. pasji Waldemara Wandowicza założyciela Stowarzyszenia Miłośników ...) szczegóły 
artykuł: Sienkiewicz Piotr: Szwejk mój bliźni. Łabuź 1993 nr 7 s. 4-7  szczegóły 
artykuł: Syzdek Elżbieta: Szwejkolog praktyczny (Herman Grzeszczyk). Trybuna 1994 nr 58 s. 8, 10  szczegóły 
artykuł: Vrana Karel: Teologia humoru. Więź 1993 nr 2 s. 101-  szczegóły 
artykuł: Wandowicz Waldemar: Polskie tropy Dobrego Wojaka Szwejka. Rzeczpospolita 1993 nr 1 dod. s. 3  szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Szwejku, pokażcie co tam macie.... Łabuź 2003 nr 45 okł.  szczegóły 
artykuł: Żygulski Witold: The legend of the good soldier Schweik. The Warsaw Voice 1991 nr 49 s. 13  szczegóły 
książka o utworze: Wojalski Mirosław Zbigniew: Dobry wojak Szwejk na ekslibrisach Kazimierza Zbigniewa Łońskiego. 2005  szczegóły 
książka o utworze: Kroh Antoni: O Szwejku i o nas. 2002 ([Dot. powieści m.in. w świetle historii Czech, relacji polsko-czeskich...) szczegóły 
recenzja: Dobry Szwejk. Wprost 2003 nr 3 s. 96 (not....) szczegóły 
recenzja: Festiwal Literatury w Ołomuńcu. Zwrot 2003 nr 6 s. 60 (nota o prezentacji książki podczas IX Festiwalu Literatury w Ołomuńcu...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Przekrój 2002 nr 45 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kroh Antoni: Kredens byłby pański. Rzeczpospolita 2002 nr 278 s. A14 (wywiad z autorem książki "O Szwejku i o nas"; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Kroh Antoni: Mieć i nie mieć. Książki 2002 nr 12 s. 55 (wyw. z autorem książki; rozm. Krzysztof Masłoń ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Szczęście po czesku i polskie fiołki. Rzecz o Książkach 2002 nr 12 s. D4  szczegóły 
recenzja: "O Szwejku i o nas". Cinema 2003 nr 1 s. 91  szczegóły 
recenzja: Szczygieł Mariusz: Reportaż o powieści. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 1 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wach-Malicka Henryka: Encyklopedia wojaka. Głos Ludu 2003 nr 38 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Galicyjska twierdza mitu. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz: Książki 2002 nr 12 s. 55 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Koczur-Lejk Klaudia: "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" Jaroslava Haška w polskich przekładach. 2006  szczegóły 
książka o utworze: Mazan Leszek: Wy mnie jeszcze nie znacie! Prawie wszystko o Szwejku. 1992  szczegóły 
recenzja: Giziński: Szwejkologia. Wprost 1993 nr 17 s. 75 (not....) szczegóły 
recenzja: Grzeloński Bogdan: O Szwejku głębiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 62 s. 6  szczegóły 
recenzja: Makłowicz Robert, Mancewicz Stanisław: Z gulaszowej armaty, czyli o dwóch szwejkologach. Gazeta Wyborcza 1993 nr 36 s. 11  szczegóły 
recenzja: Mazan Leszek: Szwejk dobry na wszystko.... Przegląd Tygodniowy 1993 nr 5 s. 5 (wyw. z autorem książki; rozm. Paweł Tomczyk...) szczegóły 
recenzja: Rozmus Jacek: Rocznik Sądecki 1993 t. 21 s. 248-253  szczegóły 
1531.utwór: Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1532.kult: AG: Sanocki ślad Szwejka. Gazeta Wyborcza 2003 nr 132 s. 2 (nota nt. ufundowania pomnika wojaka Szwejka w Sanoku...) szczegóły 
1533.kult: CES: Szwejk na pomnik. Gazeta Wyborcza 2003 nr 94 s. 13 (nota nt. ufundowania pomnika wojaka Szwejka w centrum Przemyśla...) szczegóły 
1534.kult: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 252 s. B (zapowiedź postawienia w Przemyślu pomnika Szwejka...) szczegóły 
1535.kult: KULT: Szwejk na cokole. Życie 1998 nr 131 s. 7 (not. zapowiadająca powstanie pomnika Józefa Szwejka w Przemyślu...) szczegóły 
1536.kult: Manewry szwejkowskie. Głos Ludu 1998 nr 83 s. 2 (sprawozdanie z Wielkich Cesarsko-Królewskich Manewrów Szwejkowskich w ...) szczegóły 
1537.kult: Mazan Leszek: Do NATO bez Szwejka!. Przekrój 1998 nr 22 s. 34-35 (relacja z dorocznego spotkania członków Międzynarodowego Towarzystwa J...) szczegóły 
1538.kult: Nowiny 1989 nr 139 s. 1 (nota nt. X Ogólnopolskiego Rajdu Śladami Szwejka...) szczegóły 
1539.kult: Sarzyński Piotr: Odlej to sam. Polityka 2003 nr 32 s. 92-97 (m.in. nt. odsłonięcia pierwszego w Polsce pomnika Józefa Szwejka w San...) szczegóły 
1540.kult: Szwejk w Krakowie. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 183 s. 3 (notka m.in. nt. odsłonięcia w Krakowie tablicy upamiętniającej pisarza...) szczegóły 
1541.kult: Szwejk w Wilnie. Kurier Wileński 2003 nr 207 s. 3 (nt. stworzenia w Wilnie restauracji zainspirowanej postacią Szwejka...) szczegóły 
1542.kult: WPA: Pomnik Szwejka stanie w centrum Przemyśla. Gazeta Wyborcza 2003 nr 94 s. 6 (nota...) szczegóły 
  Haukova Jirina
    wiersze (alfabet tytułów)
1543.wiersz: Haukova Jirina: A co dalej. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 33 (z notą biogr., z fot., s. 31, z notą o tłumaczu...) szczegóły 
1544.wiersz: Haukova Jirina: Białe czarne. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1545.wiersz: Haukova Jirina: Byli sobie przyjaciele. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1546.wiersz: Haukova Jirina: Czterowiersz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 47 s. 8 (z not. o aut....) szczegóły 
1547.wiersz: Haukova Jirina: Dwa stanowiska [z tego cyklu:] Budzę się z myślą.... Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1548.wiersz: Haukova Jirina: Dwa stanowiska [z tego cyklu:] Odjeżdżamy, odjeżdżamy.... Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1549.wiersz: Haukova Jirina: Dwa stanowiska [z tego cyklu:] Siwe obłoki stukoczą kopytami o niebiosa.... Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1550.wiersz: Haukova Jirina: Gromady gwiezdne. Tygodnik Powszechny 1997 nr 47 s. 8 (z not. o aut....) szczegóły 
1551.wiersz: Haukova Jirina: Kawa o piątej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1552.wiersz: Haukova Jirina: Kiedy milczymy. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1553.wiersz: Haukova Jirina: Na przekór. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1554.wiersz: Haukova Jirina: Niekiedy spadamy głową w dół. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 32 (z notą biogr., z fot., s. 31, z notą o tłumaczu, s. 33...) szczegóły 
1555.wiersz: Haukova Jirina: Od lat marzę.... Tygodnik Powszechny 1997 nr 47 s. 8 (z not. o aut....) szczegóły 
1556.wiersz: Haukova Jirina: Rozmowa dwojga starców: Kolar i Haukova. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 31 (proza poet.; z notą biogr., z fot., z notą o tłumaczu, s. 33...) szczegóły 
1557.wiersz: Haukova Jirina: Rozstanie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2 s. 14 (z notą biogr....) szczegóły 
1558.wiersz: Haukova Jirina: Szczególne słowo. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 32 (z notą biogr., z fot., s. 31, z notą o tłumaczu, s. 33...) szczegóły 
  Havel Vaclav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1559.książka twórcy: Havel Vaclav: Antikody. 1995  szczegóły 
1560.książka twórcy: Havel Vaclav: Antikody. 1995  szczegóły 
1561.książka twórcy: Havel Vaclav: Listy do Olgi. (Czerwiec 1979 - wrzesień 1982). Wybór. 1993  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 6 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Czas egocentryzmu. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
1562.książka twórcy: Havel Václav: Opera żebracza. Na motywach sztuki Johna Gaya. [Tekst dramatyczny]. 2011  szczegóły 
1563.książka twórcy: Promocja Vaclava Havla. 1992 ([Zawiera list Vaclava Havla do Samuela Becketta z 1983 r.]...) szczegóły 
1564.książka twórcy: Havel Vaclav: Teatr. [Dramaty]. 1991  szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Rondo a la Havel. Życie Warszawy 1992 nr 227 s. 13  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Kalendarium. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 49 s. 8  szczegóły 
recenzja: Musiał Grzegorz: Inne czasy, inne pióra.... Potop 1992 nr 1 s. 10  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Pisarz Havel. Gazeta Wyborcza 1992 nr 46 s. 9  szczegóły 
1565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pernal Marek: Res Publica 1989 nr 6 s. 98-100  szczegóły 
1566.książka wywiad: Hvizdala Karel: "Tylko krótko, proszę". Rozmowa z Karelem Hvízd'alą, zapiski, dokumenty. 2007  szczegóły 
1567.książka twórcy: Havel Vaclav: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvizd'alą. 1989 (M.in. nt. życia literackiego i teatralnego Pragi w l. 50. i 60....) szczegóły 
recenzja: Zatorski Janusz: Spotkanie z Havlem. Kierunki 1990 nr 6 s. 13  szczegóły 
1568.książka twórcy: Havel Vaclav: Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvižd'alą. 1989  szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Syzyf jako dysytent. Kultura Niezależna 1990 nr 61: V s. 79-83  szczegóły 
recenzja: Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1990 nr 2 (221): 12 I s. 15 (przeproszenie za pominięcie w wyd. nazwy serii "Kolekcja literatury cz...) szczegóły 
1569.książka twórcy: Havel Václav: Zmieniać świat. Eseje polityczne. [Szkic]. 2012  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1570.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Alfabet dzisiejszego człowieka.. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 9  szczegóły 
1571.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Alfabet dzisiejszego społeczeństwa. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 9  szczegóły 
1572.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Bariera. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 8  szczegóły 
1573.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Druga część zamku. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 5  szczegóły 
1574.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Ja-Ty. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 5  szczegóły 
1575.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Nacechowanie liryczne. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 6  szczegóły 
1576.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Niech każdy idzie własną drogą. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 7  szczegóły 
1577.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Paradygmat lud. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 7  szczegóły 
1578.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Pięć cech człowieka przyszłości. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 11  szczegóły 
1579.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Słowa-słowo. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 10  szczegóły 
1580.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Twórczość. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 4  szczegóły 
1581.wiersz: Havel Vaclav: Antykody czyli wiersze typograficzne [z tego cyklu:] Życie. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1582.proza: Havel Vaclav: Anatomia Gagu. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 126-146 ([esej]....) szczegóły 
1583.proza: Havel Vaclav: Anioł stróż. Scena 1990 nr 1/3 s. 20-21 (tekst. dramatu...) szczegóły 
1584.proza: Havel Vaclav: "Daj to sem". Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 97-101  szczegóły 
1585.proza: Havel Vaclav: Largo desolata. Sztuka w siedmiu obrazach (T. Stoppardowi). Dialog [Warszawa] 1989 nr 7 s. 44-77 ([tekst dram.; z not.]...) szczegóły 
1586.proza: Havel Vaclav: Largo desolato [fragm.]. Głos Ludu 1990 nr 12 s. 4-5  szczegóły 
1587.proza: Havel Vaclav: Listy do Olgi. Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 9, 12 (z karyk. Vaclava Havla, rys. Jacek Gawłowski...) szczegóły 
1588.proza: Havel Vaclav: Listy Vaclava Havla do żony [Dopisy Olze]. Miesięcznik Małopolski 1989 nr 24: [15 IX] s. 81-96  szczegóły 
1589.proza: Havel Vaclav: Odejścia. Sztuka w pięciu aktach. Dialog [Warszawa] 2008 nr 6 s. 127-159  szczegóły 
1590.proza: Havel Vaclav: Odkryte karty. Świat 1989 nr 5: 29 V s. 11  szczegóły 
1591.proza: Havel Vaclav: Puzuk czyli uporczywa niemożność koncentracji (Sztuka w dwóch aktach). Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 65-124 ([z notą V.H., s. 125]....) szczegóły 
1592.proza: Havel Vaclav: Rewaloryzacja (Sztuka w pięciu aktach). Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 180-250  szczegóły 
1593.proza: Havel Vaclav: Rozprawa. Po prostu 1990 nr 1 s. 9-10 (esej...) szczegóły 
1594.proza: Havel Vaclav: Telefon. Pan Slawista 2008 nr 5/6 s. 6  szczegóły 
1595.proza: Havel Vaclav: Wernisaż [tekst dram.]. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 148-170  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1596.listy: Havel Vaclav: Listy z więzienia. W drodze 1992 nr 10 s. 32-38 (3 z 1982 r. do Olgi Havlovej; z koment. Jacka Balucha pt. "Horyzont tr...) szczegóły 
1597.listy: Havel Vaclav: Z listów do Olgi. Dialog [Warszawa] 1990 nr 5 s. 98-104 (listy do żony Olgi (4 z 1981)...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1598.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Anatomia nienawiści. Gazeta Wyborcza 1990 239 6, 7, 9, 11  szczegóły 
1599.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Błąd lisiej neutralności. Gazeta Wyborcza 1998 nr 20 s. 20 (tekst przemówienia; z fot....) szczegóły 
1600.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Cała prawda. Gazeta Wyborcza 1993 nr 109 s. 6 (z fot....) szczegóły 
1601.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Categorical imperative of dialogue and universal spiritual regeneration (Address before the Latin American Parliament, Sao Paulo, Brazil, 19 September 1996). Dialogue and Universalism 1997 nr 5/6 s. 43-49  szczegóły 
1602.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Czeski kompleks. Gazeta Wyborcza 1995 nr 139 s. 20 (z not....) szczegóły 
1603.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Czwarte zadanie. Plus Minus 2000 nr 26 s. D3  szczegóły 
1604.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Czy świat nas przerasta?. Gazeta Wyborcza 1996 nr 233 s. 16-19 (tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości nadania pisarzowi...) szczegóły 
1605.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Europe as task. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 9-17  szczegóły 
1606.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Godot nie przyjdzie, bo go nie ma. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 2 (tekst przemów. z okazji przyjęcia V. Havla do Francuskiej Akademii Nau...) szczegóły 
1607.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Godot nie przyjdzie, bo go nie ma (Mowa Vaclava Havla z okazji przyjęcia go do Francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych 27.10.1992). Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 3-7  szczegóły 
1608.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Godot nie przyjdzie, ponieważ nie istnieje. Więź 1993 nr 2 s. 3-7  szczegóły 
1609.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Havel o Kafce i o sobie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 38 s. 4-5 (fragm. przemów. wygł. 26 IV 1990 w Jerozolimie z okazji przyznania dok...) szczegóły 
1610.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Kawałek świata. Łabuź 1997 nr 22 s. 1-2 (fragm. przemówienia...) szczegóły 
1611.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Kryzys identyczności. Zdanie 1990 nr 2/3 s. 48  szczegóły 
1612.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Ksywa "socjalizm". Student 1990 nr 6/7 s. 6  szczegóły 
1613.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Letnie rozmyślania [fragm.:] Sekrety duszy prezydenta. Gazeta Wyborcza 1991 nr 251 s. 10-11 (z fot....) szczegóły 
1614.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Marzenia z przyszłości. Odra 1992 nr 10 s. 60-65  szczegóły 
1615.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Nie ma zgody na nowy podział świata. Gazeta Wyborcza 2001 nr 111 s. 12  szczegóły 
1616.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Odpowiedź. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 114-118 (tekst wystąpienia na Uniwersytecie Wiktorii w Nowej Zelandii; z not. o...) szczegóły 
1617.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Odważmy się spojrzeć w gwiazdy. Gazeta Wyborcza 1990 108 6 (tekst przemówienia...) szczegóły 
1618.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Pochwała głupoty Fragment). Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 171-178 ([tekst przemówienia z okazji przyzn. V.H. Nagr. Erazma z Rotterdamu; ...) szczegóły 
1619.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Polityka nie jest brudna. Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 1, 5 (przemówienie wygł. 28 V 1991 w Kopenhadze z okazji wręczenia Havlovi N...) szczegóły 
1620.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Postkomunizm. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 3-6 (fragmenty przemówienia wygłoszonego przez Vaclava Havla 30 X 1995 w Dr...) szczegóły 
1621.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: [Przemówienie:] Czas przełomu. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 251-254 (mowa wygłoszona 4 VII 1994 w Filadelfii z okazji odebrania medalu Woln...) szczegóły 
1622.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Przemówienie laureata (Fragment). Odra 1993 nr 3 s. 79-81 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris...) szczegóły 
1623.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Rachunek wolności. Gazeta Wyborcza 2003 nr 185 s. 13 (tekst przemówienia, z fot. Vaclava Havla...) szczegóły 
1624.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Słowo o słowie. Edukacja i Dialog 1990 nr 5 s. 33-39 (tekst przemówienia wygł. podczas ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody...) szczegóły 
1625.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Słowo o słowie. Tygodnik Powszechny 1990 nr 15/16 s. 4 (tekst wygł. z okazji przyzn. pisarzowi Pokojowej Nagr. Księgarzy Niemi...) szczegóły 
1626.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Słowo o słowie. Kultura [Warszawa] 1990 nr 5 s. 8, 10 (tekst przemówienia wygł. z okazji otrzymania Pokojowej Nagrody Ksiegar...) szczegóły 
1627.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Słowo o słowie. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 103-112 (tekst wygł. w imieniu V. Havla na ceremonii wręczenia mu zaocznie nagr...) szczegóły 
1628.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Słowo o słowie. Głos Ludu 1990 nr 17 s. 3 (przemówienie przygot. na wręczenie Pokojowej Nagrody Księgarzy Niemiec...) szczegóły 
1629.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Syzyfowe zwycięstwo. Gazeta Wyborcza 1990 197 10-1 (przemów. wygł w Salzburgu...) szczegóły 
1630.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Świat potrzebuje solidarnej akceptacji wspólnych wartości. x 2001 ([W ks. zb.:] Kultura i tożsamość europejska : duchowy fundament integr...) szczegóły 
1631.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Vaclav Havel do Alfreda Radoka. Notatnik Teatralny 1998 nr 16/17 s. 294-299 (4 listy z 1972, 1974-1975; z koment.: Irena Bołtuć: Dzieje pewnego los...) szczegóły 
1632.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Vaclav Havel do Samuela Becketta. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 4 s. 142 (list z 1983, z faksimile tekstu, s. 143-144...) szczegóły 
1633.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Wydarzenia i totalizm. Europa [Poznań] 1992 nr 1 s. 46-55  szczegóły 
1634.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Wygnanie z bajki. Gazeta Wyborcza 2002 nr 233 s. 10-11 (tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystego wieczoru w Nowym J...) szczegóły 
1635.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: [Wypowiedzi]. Trybuna Opolska 1989 nr 294 s. 3 ([nt. polit.-społ.; wybrała Halina Retkowska]...) szczegóły 
1636.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 1989 nr 43 s. 7  szczegóły 
1637.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: [Wypowiedź]. Karta 1997 nr 23 s. 45 (z fot....) szczegóły 
1638.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: [Wypowiedź]. Gazeta Wyborcza 1995 nr 12 s. 12-13 (fragm. z przemówień; z fot....) szczegóły 
1639.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: [Wypowiedź]. Wprost 2001 nr 49 s. 9 (nt. NATO; z fot....) szczegóły 
1640.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Z mojego życia. Zdanie 1990 nr 2/3 s. 49-50  szczegóły 
1641.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Zatrzymajmy karuzelę. Gazeta Wyborcza 2002 nr 132 s. 8-9 (z karyk. V. Havla, rys. Jacek Gawłowski...) szczegóły 
1642.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Znaki z Litomyśla. Gazeta Wyborcza 1994 nr 117 s. 15  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1643.książka o twórcy: Hornik Joanna: Język przemówień Vaclava Havla z lat 1989-1993. 1998 (Wstęp. * I. Vaclav Havel - życie i twórczość. II. Ogólna charakterysty...) szczegóły 
recenzja: Pagieła Gabriela: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 276-277  szczegóły 
1644.książka o twórcy: Kolbuszewski Jacek: Kim jest Vaclav Havel?. 1992 ([Wyd. z okazji promocji Vaclava Havla na doktora honoris causa Uniwers...) szczegóły 
1645.książka o twórcy: Kosatik Pavel: Olga Havlova. Opowieść o niezwykłym życiu. 2003 ([Biografia żony Vaclava Havla - Olgi]...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Taka była Olga. Gazeta Wyborcza 2003 nr 281 s. 15 (z fot....) szczegóły 
recenzja: (TO-RT): Książki 2004 nr 4 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1646.artykuł: (AJ): Fan Klub Havla. Gazeta Wyborcza 1990 nr 186 s. 3 (nt. braku zgody V. Havla na rejestrację "Towarzystwa Vaclava Havla"...) szczegóły 
1647.artykuł: Anderson Albert A.: The essence of universalizm. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 173-184  szczegóły 
1648.artykuł: Ash Timothy Garton: Z Hradeczku na Hrad. Gazeta Wyborcza 2003 nr 27 s. 10-11 (z not. o Timothy'm Gartonie Ash'u; z fot....) szczegóły 
1649.artykuł: Baluch Jacek: Powrót Vaclava Havla. Tumult 1989 nr 4: III/IV s. 28-29 (tekst zdjęty przez cenzurę w Tygodniku Powszechnym...) szczegóły 
1650.artykuł: Baluch Jacek: Vaclav Havel. Tygodnik Powszechny 1989 nr 52/53 s. 2 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
1651.artykuł: Barańczak Stanisław: All the president's plays. x 1990 ([w czasopiśmie:] The New Republic (Washington) 1990 z 23 VII [i...) szczegóły 
1652.artykuł: Barańczak Stanisław: Kariera Ferdynanda Wańka. Dialog [Warszawa] 1990 nr 11 s. 75-86 (szkic nt. dramatów Vaclava Havla i postaci ich bohatera lit. Ferdynand...) szczegóły 
1653.artykuł: (BARW): Coraz mniej kochany. Trybuna 1999 nr 29 s. 2 (nt. spadku popularności Vaclava Havla w Czechach...) szczegóły 
1654.artykuł: (BARW): Havel ma zapalenie płuc. Trybuna 1998 nr 182 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1655.artykuł: (BARW): Havel wrócił do Pragi. Trybuna 1998 nr 106 s. 6 (nt. stanu zdrowia pisarza...) szczegóły 
1656.artykuł: (BARW): Havel znów operowany. Trybuna 1998 nr 94 s. 3  szczegóły 
1657.artykuł: Barwicka Małgorzata: Czy prezydent podoła.... Trybuna 1998 nr 184 s. 6 (nt. stanu zdrowia; z fot....) szczegóły 
1658.artykuł: Barwicka Małgorzata: Havel na Hradczany?. Trybuna 1998 nr 17 s. 6 (nt. ubiegania się pisarza o stanowisko prezydenta Republiki Czech...) szczegóły 
1659.artykuł: Barwicka Małgorzata: Havel pod kreską (Ponad połowa Czechów chce dymisji prezydenta). Trybuna 2000 nr 110 s. 9  szczegóły 
1660.artykuł: Barwicka Małgorzata: Kandydat z przyszłością (Havel wraca do zdrowia i polityki). Trybuna 1997 nr 271 s. 7  szczegóły 
1661.artykuł: Barwicka Małgorzata: Walka o Hradczany. Trybuna 2001 nr 45 s. 7 (nt. choroby Vaclava Havla...) szczegóły 
1662.artykuł: Barwicka Małgorzata: Waszek na Hradzie (Vaclav Havel). Trybuna 2000 nr 157 s. 10-11 (nt. spadku popularności V. Havla jako prezydenta Czech; z fot....) szczegóły 
1663.artykuł: (BARW): Kandydat do Nobla. Trybuna 1998 nr 214 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1664.artykuł: (BARW): Nieprzyjemne komplikacje. Trybuna 1998 nr 92 s. 1 (nt. stanu zdrowia pisarza...) szczegóły 
1665.artykuł: (BARW): To nie był rak. Trybuna 1998 nr 89 s. 3, 6 (nt. stanu zdrowia pisarza...) szczegóły 
1666.artykuł: (BARW): Vaclav Havel. Trybuna 1998 nr 19 s. 13 (nt. wybrania pisarza na drugą kadencję piastowania stanowiska prezyden...) szczegóły 
1667.artykuł: (BARW): Waszek na Hradzie. Trybuna 2001 nr 233 s. 3 (artykuł z okazji 65. rocznicy urodzin; z fot...) szczegóły 
1668.artykuł: Bętkowska Teresa: Ludzka twarz polityki. Kraków 2007 nr 9 s. 12-14 (spraw. ze spotkania z pisarzem w zw. z promocją nowej książki "Tylko ...) szczegóły 
1669.artykuł: Bętkowska Teresa: "Tylko krótko, proszę" czyli Vaclav Havel w dwóch odsłonach. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 14 IX s. 6 (sprawozdanie ze spotkań z Vaclavem Havlem na Zamku Królewskim na Wawel...) szczegóły 
1670.artykuł: Bilik Andrzej: Vaclav Havel. Z małej sceny na wielką. x 1992 (biogr. [W ks.: id.:] Polityka, politycy. Warszawa 1992, s. 173-180...) szczegóły 
1671.artykuł: B.S.: Havel w fotelu. Rzeczpospolita 1998 nr 98 s. 4 (nota o stanie zdrowia...) szczegóły 
1672.artykuł: Bubnicki Rafał: Pod znakiem piwa i sztuki (Vaclav Havel we Wrocławiu). Rzeczpospolita 1992 nr 300 s. 4 (nt. spotkania Vaclava Havla z członkami Solidarności Polsko-Czesko-Sło...) szczegóły 
1673.artykuł: Bukalska Patrycja: Havel na wygnaniu. Newsweek. Polska 2002 nr 10 s. 34-36 (dot. działalności publicznej Havla...) szczegóły 
1674.artykuł: Bukalska Patrycja: Lepiej nie żyć wcale, niż żyć bez honoru. Vacla Havel, najdłużej urzędujący prezydent w Europie, nie chciał być politykiem.... Tygodnik Powszechny 2003 nr 5 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
1675.artykuł: Bukalska Patrycja: Próba nastąpi wkrótce. Szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 48 s. 1, 7 (obszernie nt. kończącej się prezydentury Vaclava Havla, podsumowanie j...) szczegóły 
1676.artykuł: Burian Vaclav: Havel doceniony. Tygodnik Powszechny 2001 nr 1 s. 6 (sprost. panującej w Polsce opinii o braku popularności Vaclava Havla w...) szczegóły 
1677.artykuł: Burian Vaclav: "Myślę, że miałam życie całkiem łatwe...". Tygodnik Powszechny 1996 nr 7 s. 7 (sylwetka żony pisarza Olgi i spraw. z jej pogrzebu w Pradze...) szczegóły 
1678.artykuł: Candole James de: Vaclav Havel jako myśliciel konserwatywny. Niepodległość [Warszawa] 1989 nr 88: IV s. 20-22 (przekł. z: The Salisbury Review (Londyn) 1988 vol. 7 nr z 2 XII...) szczegóły 
1679.artykuł: Choroba Havla. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 171 [właśc. 172] s. 12 (notka...) szczegóły 
1680.artykuł: Chory prezydene[!]t Havel. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 258 s. 8 (not....) szczegóły 
1681.artykuł: Czajkowski Zbigniew: Vaclav Havel. Katolik 1992 nr 8 s. 11  szczegóły 
1682.artykuł: Damborsky Jiri: Prace Vaclava Havla w polskich przekładach. Głos Ludu 1990 nr 8 s. 4  szczegóły 
1683.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Tekst wizualny i jego interpretacja (Na przykładzie poezji konkretnej Vaclava Havla). Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1996 [nr] 3 s. 75-90 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1684.artykuł: Depesza Jaruzelskiego do Havla. Trybuna 1990 nr 121 s. 3 (gratulacyjna w związku z ponownym wyborem na prezydenta Czeskiej i Sło...) szczegóły 
1685.artykuł: Durmała Janusz: Hradczany bez sekretów - wszystkie drzwi otwarte. Rzeczpospolita 1991 nr 68 s. 6 (nt. spotkania dziennikarzy polskich i zagranicznych z Vaclavem Havlem...) szczegóły 
1686.artykuł: Durmała Janusz, Sierszuła Barbara: Pomagajmy sobie (Rozmowa Vaclava Havla z polskimi i węgierskimi dziennikarzami). Rzeczpospolita 1991 nr 38 s. 9 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
1687.artykuł: Dworakowska Maria: Nasz przyjaciel Havel. Kurier Szczeciński 1989 nr 224 s. 8-9 (nt. działaln. politycznej i literackiej...) szczegóły 
1688.artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 45 s. 4 (not. o skazaniu V. Havla na karę pozbawienia wolności za działalność p...) szczegóły 
1689.artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 230 s. 2 (not. o przyznaniu V. Havlowi nagrody im. Olafa Palmego...) szczegóły 
1690.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 88 s. 1 (nota o wysunięciu przez przedstawicieli Czechosłowacji i Polski kandyd...) szczegóły 
1691.artykuł: Echo Krakowa 1989 nr 38 s. 1 (not. o karze pozbawienia wolności V. Havla za działalność polityczną...) szczegóły 
1692.artykuł: Emerytura dla Havla. Rzeczpospolita 2003 nr 101 s. A2  szczegóły 
1693.artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 97 s. 2 (not. o zwolnieniu z więzienia...) szczegóły 
1694.artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 58 s. 2 (not. o skazaniu V. Havla na pobyt w więzieniu...) szczegóły 
1695.artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 248/249 s. 2; nr 250 s. 1 (nota o działalności politycznej...) szczegóły 
1696.artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 193 s. 2 (not. o liście Tadeusza Mazowieckiego...) szczegóły 
1697.artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 192 s. 2 (inf. o nagrodzie przyznanej przez Fundację Pamięci O. Palmego....) szczegóły 
1698.artykuł: Feldek Lubomir: Oświadczenie w sprawie skazania Vaclava Havla [styczeń 1989]. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 259-260 (przedstawione na posiedzeniu prezydium Federacji Związku Pisarzy Czesk...) szczegóły 
1699.artykuł: Fakty 1989 nr 12 s. 2 (nota biogr.; z fot....) szczegóły 
1700.artykuł: Gajdziński Piotr: Kobiety stanu. Wprost 1991 nr 51/52 s. 27-29 (m.in. nt. związku Olgi i Vaclava Havlów...) szczegóły 
1701.artykuł: Gautier Xavier, Lambroschini Charles: Patrzymy w przyszłość. Rzeczpospolita 1991 nr 236 s. 6  szczegóły 
1702.artykuł: Gluecksmann Andre: "Siła bezsilnych": dlaczego czcimy Vaclava Havla?. Kultura Niezależna 1990 nr 57: I s. 53-59 (przemówienie wygłoszone na uroczystości przyznania Vaclavovi Havlovi N...) szczegóły 
1703.artykuł: Głogowski Mirosław: Blondynka i dobry król. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 3 s. 11 (artykuł biograficzny; głównie nt. związku z drugą żoną Dagmarą...) szczegóły 
1704.artykuł: Głogowski Mirosław: Od desydenta do prezydenta. Przegląd 2003 nr 5 s. 30-32 (nt. kariery politycznej pisarza; z fot.; zawiera notę pt. "Havel i... ...) szczegóły 
1705.artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 53 s. 4 (not. o skazaniu V. Havla na 9 miesięcy więzienia...) szczegóły 
1706.artykuł: GRAB: Cześć Havlowi. Gazeta Wyborcza 2003 nr 172 s. 2 (not. o wręczeniu Vaclavowi Havlowi przez prezydenta USA George Busha M...) szczegóły 
1707.artykuł: GRAB: Gazeta Wyborcza 2002 nr 166 s. 9, nr 167 s. 10 (noty nt. problemów zdrowotnych Vaclava Havla...) szczegóły 
1708.artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 28 s. 4 (kondolecje z powodu śmierci żony Olgi Havlowej...) szczegóły 
1709.artykuł: Gazeta Wyborcza 1998 nr 181-185, 202 (noty o problemach zdrowotnych Vaclava Havla...) szczegóły 
1710.artykuł: Gazeta Wyborcza 1990 nr 228 s. 7 (not. inf. o otrzymaniu przez V. Havla nagr. UNESCO za działaln. w obro...) szczegóły 
1711.artykuł: H. pewniakiem (29 grudnia wybory prezydenta). Rzeczpospolita 1989 nr 297 s. 11  szczegóły 
1712.artykuł: Halik Tomasz: Vaclav, duchowy pasterz naszych czasów. Gazeta Wyborcza 1998 nr 57 s. 11-12 (z not. o Tomaszu Haliku; z fot....) szczegóły 
1713.artykuł: Havel będzie kandydował. Trybuna 1992 nr 269 s. 2 (not. inf. o oficjalnym zgłoszeniu przez Havla swej kandydatury na stan...) szczegóły 
1714.artykuł: Havel i inni. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 37 s. 3 (nt. udziału V. Havla w proteście intelektualistów w sprawie sytuacji p...) szczegóły 
1715.artykuł: Havel laureatem nagrody pokoju. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 222 s. 2 (nota nt. przyznania Seulskiej Nagrody Pokoju za działania na rzecz dem...) szczegóły 
1716.artykuł: Havel ma problemy po operacji. Rzeczpospolita 2000 nr 133 s. A8 (not....) szczegóły 
1717.artykuł: Havel nagrodzony Medalem Wolności. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 173 s. 12 (nota o przyznaniu amerykańskiego Medalu Wolności...) szczegóły 
1718.artykuł: Havel po tracheotomii. Trybuna 1998 nr 98 s. 6 (nt. stanu zdrowia pisarza...) szczegóły 
1719.artykuł: Havel ponownie operowany. Trybuna 1998 nr 181 s. 6 (nt. stanu zdrowia pisarza...) szczegóły 
1720.artykuł: Havel prywatnie. Trybuna 1992 nr 209 s. 3 (not. inf. o pobycie w Polsce, IX 1992...) szczegóły 
1721.artykuł: Havel trafił do szpitala. Życie 2000 nr 63 s. 10  szczegóły 
1722.artykuł: Havel w szpitalu. Kurier Wileński 2000 nr 50 s. 9 (nota...) szczegóły 
1723.artykuł: Havel w szpitalu. Trybuna 2001 nr 224 s. 10 (not....) szczegóły 
1724.artykuł: Havel w Warszawie. Rzeczpospolita 1993 nr 247 s. 1 (jako prezytent Republiki Czeskiej; z fot....) szczegóły 
1725.artykuł: Havel wyszedł ze szpitala. Rzeczpospolita 2002 nr 171 s. A5 (not....) szczegóły 
1726.artykuł: Havel znów w szpitalu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 256 s. 8 (not....) szczegóły 
1727.artykuł: Havla poddano tracheotomii. Rzeczpospolita 1998 nr 97 s. 5 (nota...) szczegóły 
1728.artykuł: Havlovi zostawiono nici operacyjne. Rzeczpospolita 1998 nr 43 s. 5 (nota o stanie zdrowia...) szczegóły 
1729.artykuł: Hoffman Rudolf: Havel z Hradu. Trybuna 1992 nr 169 s. 2  szczegóły 
1730.artykuł: Hoffman Rudolf: Vaclav Havel. Trybuna 1992 nr 173 s. 6  szczegóły 
1731.artykuł: Illg Jacek: Język w stanie likwidacji, czyli Havel w oparach absurdu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 169-175  szczegóły 
1732.artykuł: Illg Jacek: Słownik pisarzy niezależnych. Świat 1989 nr 5: 29 V s. 10  szczegóły 
1733.artykuł: [Informacje nt. działalności politycznej]. Gazeta Wyborcza 1991 nr 12, 23, 30, 33, 36, 59, 69, 91, 124, 127, 131, 194, (215-217, 220, 221, 230, 231, 234, 258, 270...) szczegóły 
1734.artykuł: Jagodziński Andrzej S.: Paradoksy Vaclava Havla. Dialog [Warszawa] 2008 nr 6 s. 160-161 (biogr., z fot....) szczegóły 
1735.artykuł: Jagodziński Andrzej: [Art. i noty nt. działalności politycznej]. Gazeta Wyborcza 1992 nr 122, 131, 135, 150, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 197, 204 (w nrze 150 fragm. przemów. V. Havla wygł. w czechosłowackim parlamenci...) szczegóły 
1736.artykuł: Jagodziński Andrzej: Dama dobrej woli. Gazeta Wyborcza 1996 nr 24 s. 6 (nt. małżeństwa Havlów i o zmarłej I 1996 Oldze Havlovej; z fot....) szczegóły 
1737.artykuł: Jagodziński Andrzej: Havel znów na Hradzie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 28 s. 1, 7 (o wyborze na prezydenta Czech...) szczegóły 
1738.artykuł: Jagodziński Andrzej: Kiedy Havel pisze przemówienia.... Gazeta Wyborcza 1990 nr 264 s. 9 (m.in. nt. sztuk Havla w repert. czeskich i słowackich teatrów w listop...) szczegóły 
1739.artykuł: Jagodziński Andrzej: Powrót Havla. Gazeta Wyborcza 1993 nr 2 s. 1 (o wyborze na prezydenta Czech...) szczegóły 
1740.artykuł: Jagodziński Andrzej: Prezydent - filantrop. Gazeta Wyborcza 1993 nr 298 s. 10  szczegóły 
1741.artykuł: Jagodziński Andrzej: Trochę więcej czasu na pisanie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 29 s. 10-11 (z fot....) szczegóły 
1742.artykuł: Jaranowski Michał: Havel, Vańek i Szwejk. Kultura i Życie 1991 nr 11 s. 1 (o wzroście popularności pisarza w Niemczech, także o przyzn. Havlovi M...) szczegóły 
1743.artykuł: Jarmołowska Beata: Przypadki z życia pisarza. Pobrzeże 1989 nr 11 s. 15-17  szczegóły 
1744.artykuł: JCK, JO: Havel w Polsce. Nasz Dziennik 1998 nr 35 s. 1 (nt. wizyty w Polsce, III 1998; z fot....) szczegóły 
1745.artykuł: Jendroszczyk Piotr, Sierszuła Barbara: Otwarta sprawa następcy. Rzeczpospolita 2003 nr 15 s. A13 (dot. zakończenia prezydentury pisarza; z fot....) szczegóły 
1746.artykuł: Jen Piotr: Havel kocha radio. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 15 s. 4 (o cotygodniowej audycji rad