Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa
 
 
      Transliteracja  
      Źródła danych  
 
 
   
   
   
   
English version
English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Car Anna: Czeszki. Trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek.  szczegóły 
2.książka: Co všechno slovo znamená Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. 2007  szczegóły 
3.książka: Filipowicz Marcin: Roditelky národů Z problematiky české a slovenské ženské literární tvorby 2. poloviny 19. století. 2007  szczegóły 
4.książka: Filipowicz Marcin: Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku.  szczegóły 
5.książka: Gawarecka Anna: Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego. 2012  szczegóły 
6.książka: Gawarecka Anna: Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach. 2007  szczegóły 
7.książka: Goszczyńska Joanna: Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i słowackiej. 2004  szczegóły 
8.książka: Gwóźdź-Szewczenko Ilona: Futuryzm w czeskim pejzażu literackim. 2009  szczegóły 
9.książka: Iwańczak Wojciech: Ludzie miecza, ludzie modlitwy i ludzie pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej. 1989 (Uwagi wstępne. - Początki idei trójpodziału społecznego w piśmiennictw...) szczegóły 
10.książka: Iwańczak Wojciech: Ludzie miecza, modlitwy, pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej. 1995  szczegóły 
11.książka: Iwańczak Wojciech: Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku. 1985  szczegóły 
recenzja: Waśko Anna: Studia Historyczne 1988 z. 1 s. 135-139  szczegóły 
12.książka: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku = Cesky jazyk a literatura na sklonku XX. stoleti. 2001 (Mieczysław Balowski, Jiri Svoboda: Słowo wstępne. *[Zawiera m. in.:] M...) szczegóły 
13.książka: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 2008  szczegóły 
14.książka: Język i literatura czeska w interakcji. Tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej, Racibórz, 29-30 września 2005 r. 2006 (Zawiera m.in.: Ales Haman: Interakce nebo kontradikce? (Poznamky k nar...) szczegóły 
15.książka: Język, literatura i kultura Czech. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 8-9.04.2008 r. 2. 2009  szczegóły 
16.książka: Język, literatura i kultura czeska. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz, 18-19.04.2007 r. 2008  szczegóły 
17.książka: Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. 2001 (dot. m.in. twórczości Jaroslava Seiferta, Jaroslava Haska, Franza Kafk...) szczegóły 
recenzja: Burian Vaclav: Ryby, ludzie i czołg w porannej mgle. Książka Aleksandra Kaczorowskiego o Pradze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 158 s. 16  szczegóły 
recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: Czyżewski Krzysztof: Kontrapunkt 2001 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Literackie krajobrazy duchowej ojczyzny. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Praski elementarz. Śląski Wawrzyn Literacki 2002 (2001) s. 15-20 (z notą o autorze i recenzencie; z fot. Aleksandra Kaczorowskiego i Ale...) szczegóły 
recenzja: Galant Arleta: Przed czym ucieka Milan Kundera?. Pogranicza 2001 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Książki 2001 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Każdy elementarz. Arkusz 2001 nr 9 s. 12 ( Kaczorowski Aleksander: Praski elementarz. Wołowiec 2001. Rec.: Iwasi...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Każdy elementarz. Arkusz 2001 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kiełczewski Dariusz: Praski elementarz. Kartki [Białystok] 2001 nr 24 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 2001 nr 7/8 s. 122  szczegóły 
recenzja: Pacześniak Jakub: Praga literacka. Polityka 2001 nr 21 s. 65  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Hrabalovo. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 146-148  szczegóły 
recenzja: pwL: Topos 2001 nr 2/3 s. 168 (nota...) szczegóły 
18.książka: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Czesko-polskie spotkania literackie. Komparatystyka - genologia - przekład. 2000 (Uwagi wstępne. - "Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu Słowian o gołęb...) szczegóły 
recenzja: E.S.: Jubileusz Profesor Krystyny Kardyni-Pelikanowej. Zwrot 2001 nr 6 s. 67  szczegóły 
recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 243-246  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 93-95  szczegóły 
19.książka: Literatura piękna czeska i słowacka tłumaczona na język polski w latach 1981-1995. 1997  szczegóły 
20.książka: Literatura v ceskem a polskem Slezsku. Sbornik z konference v Opave 15-16 listopadu 1995 = Literatura na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 15-16 listopada 1995. 1996 (Jiri Urbanec: Literarni Slezsko. - Jiri Svoboda: K problematice polsky...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Po lekturze materiałów z konferencji "Literatura na Śląsku czeskim i polskim". Zwrot 1997 nr 9 s.60-61  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 8 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stuchlik-Surowiak Beata: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 166-169  szczegóły 
21.książka: Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. [T.] 2, Literatura czeska. 1999 ([Zawiera hasła osobowe i przedmiotowe w układzie alfabetycznym]...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: W olszańskiej winnicy. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
22.książka: Maciołek Manuela: Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku. 2012  szczegóły 
23.książka: Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008. 2009  szczegóły 
24.książka: Nastalska-Wiśnicka Joanna: Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.). 2010 ([Zawiera:] Część I. Legendy o św. Wacławie: 1. Teksty starosłowiańskie...) szczegóły 
25.książka: Nawrocki Witold: "Kwestia czeska" tożsamość narodowa, literatura i polityka. Szkice i uwagi. 2000 (Przedmowa. - [Zawiera m.in.:] Alojzy Jirasek: Pisarz historyczny jako ...) szczegóły 
recenzja: Frycie Stanisław: Kwestia czeska. Dziś 2000 nr 7 s. 119-122  szczegóły 
26.książka: Niedziela Zdzisław: Literatura czeska w latach II wojny światowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Zelinsky Miroslav: Slavia 1989 z. 1/2 s. 195-197  szczegóły 
27.książka: Niedziela Zdzisław: Slawistyczne studia literackie od renesansu do współczesności. 1994 (Uwagi o piśmiennictwie wczesnorenesansowym w państwach Jagiellonów. Sł...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Zarek Józef: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 162-164  szczegóły 
28.książka: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010  szczegóły 
29.książka: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci profesora Zdzisława Niedzieli. 1999 ([Zawiera m.in.:] Julian Kornhauser: Zdzisław Niedziela. - Jan Sabol: N...) szczegóły 
recenzja: Buczek Marta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 66-71  szczegóły 
recenzja: Malec Irena: x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 2000 t. 47 n...) szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Kontakty 2002 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
30.książka: Orłoś Teresa Zofia: Czeskie odrodzenie narodowe i językowe. 2000 ([Zawiera m. in.:] Czeskie odrodzenie narodowe. Dzieła poświęcone obron...) szczegóły 
recenzja: Balowska Grażyna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 90-94  szczegóły 
31.książka: Orłoś Teresa Zofia: Studia bohemistyczne. 1992 (Cz. 1. 196 s., faks. (Select).
[Zawiera m.in.:] I. Rękopisy staroc...)
 szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1993 z. 2 s. 216-217  szczegóły 
32.książka: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. 2006  szczegóły 
33.książka: Polsko-ceske sousedství v rozvoji jazyka a literatury = Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatur. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji w Częstochowie, 16-17 X 1995 r.; m.in...) szczegóły 
recenzja: Balowski Mieczysław: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
34.książka: Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku. Studia. 2012  szczegóły 
35.książka: Republika Czeska na arenie międzynarodowej. Polityka europejska i kultura. Publikacja pokonferencyjna. 2009  szczegóły 
36.książka: Rott Dariusz: Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka, teksty, recepcja. 2002 (Wstęp. 1. "Fulvus metallus". Piotr (Petrus) Wachenius - autor "Hymnów ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Bogdan: Enklawa. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 95 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dworzaczkowa Jolanta: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 209-212  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 220-222  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 245 (nota...) szczegóły 
37.książka: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej Wałbrzych, 15-16 maja 2003 r.. 2004  szczegóły 
38.książka: Stefański Michał: Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938. 2007  szczegóły 
39.książka: Stefański Michał: Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy. 2012  szczegóły 
40.książka: Stosunki polsko-czeskie. 1997 ([Zawiera m.in.:] Anna Jakubczak: Odbiór dramatu jako tekstu literackie...) szczegóły 
41.książka: Tarajło-Lipowska Zofia: Historia literatury czeskiej. Zarys. 2010  szczegóły 
42.książka: Tobjański Zbigniew: Czesi w Polsce. 1994 ([Dot. m.in. kultury czeskiej na terytorium Polski od II poł. XIX do XX...) szczegóły 
43.książka: Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX w. 2008  szczegóły 
44.książka: Zarek Józef: Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej. 1993  szczegóły 
recenzja: Dudek Dorota: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 116 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
45.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
46.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Niedzieli w pierwszą rocznicę jego śmierci (1997).  szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Odrodzenie narodowe w Czechach i Słowacji. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 221-224 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.impreza: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów (2003).  szczegóły 
artykuł: Cicha Patrycja: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
48.impreza: "Seks i tabu w kulturze czeskiej XIX wieku" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Seks i tabu w kulturze czeskiej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 101 (2058) s. 167-169 (sprawozdanie...) szczegóły 
49.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
50.impreza: "Świat Literacki" - festiwal poświęcony literaturze czeskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: (AB): Literatura w Krakowie. Nauka i Przyszłość 1998 nr 6 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Festiwal "Świat Literacki". Rzeczpospolita 1998 nr 96 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: Festiwal "Świat Literacki". Rzeczpospolita 1998 nr 89 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Festiwal "Świat Literacki". Rzeczpospolita 1998 nr 98 s. 23 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kaczorowski Aleksander: Czesi nad Wisłą. Gazeta Wyborcza 1998 nr 95 s. 11 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80-81 (not....) szczegóły 
artykuł: SW: Chwila po czesku. Życie 1998 nr 95 s. 10 (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: [Szósty] 6 festiwal "Świat Literacki". Suplement 1998 nr 4 s. 19 (ogłoszenie, program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 63 s. 167 (not....) szczegóły 
51.impreza: "Uroczystości i rozrywki na dworach i w miastach okresu nowożytnego a zagadnienia nowożytnych uroczystości w czeskiej historiografii" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Mata Peter: Barok 1999 nr 2 s. 254-256 (omówienie...) szczegóły 
52.impreza: "Zachodnioczeska duchowa i literacka kultura w XVII wieku" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Stuchlik-Surowiak Beata: "Zachodnioczeska duchowa i literacka kultura w XVII wieku". Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 75-79 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Babuchowski Andrzej: Ziemia nieznana (II). O czeskiej literaturze katolickiej XX wieku. (Podwójny dom). Gość Niedzielny 1989 nr 8 s. 4 (m.in. nt. twórczości Jana Zahradniczka, Jakuba Demla, Jana Czepa i J...) szczegóły 
54.artykuł: Babuchowski Andrzej: Ziemia nieznana (I). O czeskiej literaturze katolickiej XX wieku. Gość Niedzielny 1989 nr 5 s. 4-5  szczegóły 
55.artykuł: Babuchowski Andrzej: Ziemia nieznana (III). O czeskiej literaturze katolickiej XX wieku. (W poszukiwaniu zagubionej drogi). Gość Niedzielny 1989 nr 13 s. 5, 7  szczegóły 
56.artykuł: Bad'urova Anezka, Pirożyński Jan: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku. Próba porównania. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 3-25  szczegóły 
57.artykuł: Bad'urova Anezka: Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukowe. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 69-103  szczegóły 
58.artykuł: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 215-217 (rec. ks.: Frantisek Vseticka: Tektonika tekstu. O kompozicni vystavbe ...) szczegóły 
59.artykuł: Balowski Mieczysław: Myśl egzystencjalna w literaturze czeskiej okresu drugiej wojny światowej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1996 [nr] 3 s. 127-137  szczegóły 
60.artykuł: Balowski Mieczysław: Obraz II wojny światowej i okupacji w czeskiej poezji lat 1938-1946. Sprawozdania [Opole] 1992 nr 23 (1991) s. 5-14  szczegóły 
61.artykuł: Balowski Mieczysław: Problem nowych wartości kulturowych w czeskiej literaturze lat 1939-1945. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 61-67  szczegóły 
62.artykuł: Balowski Mieczysław: x 2001 (w ks. zb.: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo...) szczegóły 
63.artykuł: Baluch Jacek: Spadkobiercy Komenskiego (Literatura i emigracja). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref....) szczegóły 
64.artykuł: Bartoszewska Katarzyna: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 157-158 ([rec. ks.:] Josef Jedlicka: Ceske typy aneb poptavka po nasem hrdinovi...) szczegóły 
65.artykuł: Basaj Mieczysław: Pierwszy słowiański słownik etymologiczny. x 2002 ([w ks. zb.:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci profesora Franc...) szczegóły 
66.artykuł: Benes Bohuslav: Funkcje pieśni kramarskiej w literaturze popularnej. Literatura Ludowa 1988 nr 1 s. 15-22  szczegóły 
67.artykuł: Blahova Marie: Stredoveke katalogy ceskych knizat a kralu a jeich pramenna hodnota. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Średniowiecze Polskie i Powszechne 1999 t. 1 s. 33-63  szczegóły 
68.artykuł: Braniecki Włodzimierz: Praskie zaułki i place bitewne. Głos Wielkopolski 1989 nr 286 s. 5 (reportaż z Pragi i o pisarzach związanych z tym miastem...) szczegóły 
69.artykuł: Bura Renata: Czesko-niemieckie kontakty językowe i ich tło historyczne. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 27-41 (m.in. o wpływie języka niemieckiego na czeski język literacki od XVII ...) szczegóły 
70.artykuł: Dorovsky Ivan: Zawsze przez tłum znienawidzony - artysta i sztuka w oczach czeskich dekadentów. x 2000 nr s. ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 2000 t. 10 nr 3 s. 1...) szczegóły 
71.artykuł: Dudek Dorota: Czeskie życie polityczne i kulturalne na emigracji w latach 1938-1945. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 116-117 (streszcz. ref....) szczegóły 
72.artykuł: Engelking Leszek: Długie łapy Stalina (Pierwsza próba likwidacji czeskiego surrealizmu w 1938 roku). Fraza 2000 nr 1/2 s. 11-16  szczegóły 
73.artykuł: Engelking Leszek: Surrealizm w liczbie mnogiej. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 204-244  szczegóły 
74.artykuł: Forbelsky Josef: "Europe Centrale". Krasnogruda 1996 nr 5 s. 210-212 (nt. fracuskojęzycznego czasopisma Europe Centrale wychodzącego ...) szczegóły 
75.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 123-126 ([rec. ks.:] D. Ksicova: Poema za romantismu a novoromantismu. Rusko-ce...) szczegóły 
76.artykuł: Gawarecka Anna: Czeska droga do dekadentyzmu. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 119-143 (m.in. charakterystyka twórczości autorów publikujących na łamach miesi...) szczegóły 
77.artykuł: Gawarecka Anna: Polacy i Czesi. Arkusz 1992 nr 10 s. 5 (recepcja literatury czeskiej w Polsce...) szczegóły 
78.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 282-284 ([rec. ks.:] Zorzeta Colakova: Cesky surrealismus 30. let. Struktura ba...) szczegóły 
79.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 246-248 ([rec. ks.:] Petr Hruby: Osudne iluze. Cesti spisovatele a komunismus 1...) szczegóły 
80.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 248-251 ([rec. ks.:] Hanna Bednarikova: Ceska dekadence. Kontext - text - inter...) szczegóły 
81.artykuł: Gordziejewski Andrzej: Czeska literatura dla dzieci i młodzieży. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 327-334  szczegóły 
82.artykuł: Greń Zbigniew: Techniki przekładowe staroczeskich tłumaczy Biblii i paralelne metody objaśniania tekstu w folklorze. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 77-86  szczegóły 
83.artykuł: Grzelak Szymon: Subiektywizm kronikarzy czeskich XIII-XVII w. (Różnice i podobieństwa w spojrzeniu na fakty). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 37-42 (nt. "Kroniki Czechów" Kosmasa, "Kroniki" Kanonika Wyszechradzkiego, "...) szczegóły 
84.artykuł: Gwóźdź-Szewczenko Ilona: Kontakty i koneksje czeskich i francuskich surrealistów w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 128 (2665) s. 251-260  szczegóły 
85.artykuł: Gwóźdź-Szewczenko Ilona: Romantyzm jako etykietka pseudohistorycznoliteracka (In margine czeskich międzywojennych dyskusji i polemik literackich). Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 93-110 (z notą o Ilonie Gwóźdź- Szewczenko s. 372...) szczegóły 
86.artykuł: Haman Ales: Epika a mytus v ceske poezii 80. let 19 stoleti. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 87-92  szczegóły 
87.artykuł: Holy Jiri: Der tschechische utopische Roman der Zwischenkriegzeit und "Palę Paryż" von Bruno Jasieński. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 61-74 (trzy typy czeskich powieści utopijnych wobec utworu B. Jasieńskiego; z...) szczegóły 
88.artykuł: Hosna Jiri: Krytyka historyzmu romantycznego w świetle historii literatury. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 143-147  szczegóły 
89.artykuł: Jagodziński Andrzej Sławomir: Res Publica 1988 nr 4 s. 123-124 ([rec. ks.:] Antonin Mestan: Ceska literatura 1785-1985. Toronto 1987...) szczegóły 
90.artykuł: Janik Anna: Bohemistyka 2002 nr 3 s. 215-218 (rec. ks.: Ivo Harak: Nepopularni literatura. Usti nad Labem 1999...) szczegóły 
91.artykuł: Jaworski Kazimierz: Ołomuniec literacki. Zwrot 2002 nr 7 s. 54-55 (recenzja książki: Frantisek Vseticka: Olomouc literarni. Ołomuniec 200...) szczegóły 
92.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Głosy z przeszłości. Śląsk 2000 nr 12 s. 75 ([rec. ks.:] Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o starsi l...) szczegóły 
93.artykuł: Kantorowicz Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 348-352 ([rec. ks.:] Slavica v ceskem a slovenskem literarnim vyvoji. Praha 198...) szczegóły 
94.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Literatura czeska przełomu stuleci (1890-1918). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 265-273  szczegóły 
95.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polskie fascynacje literaturą czeską. Zwrot 2005 nr 8 s. 27-32  szczegóły 
96.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Sto lat czeskiej krytyki literackiej. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 301-313  szczegóły 
97.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Sto lat czeskiej nauki o literaturze. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 315-326  szczegóły 
98.artykuł: Kategoria "nicości" w czeskiej literaturze międzywojennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 46-52  szczegóły 
99.artykuł: Kautman Frantisek: O prostytucji narodu czeskiego. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 198-200 (od XVI w. poprzez II wojnę światową i rok 1968; z notą o F. Kautmanie...) szczegóły 
100.artykuł: Kola Adam: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 30-36  szczegóły 
101.artykuł: Kolarova Ivana: Stylistyka 2001 nr 10 s. 521-526 (rec. ks.: Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o starsi lit...) szczegóły 
102.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cmentarz w Albrechticach. Akcent 1992 nr 1 s. 97-107 (m.in. nt. wierszowanych epitafiów z 1825 r....) szczegóły 
103.artykuł: Kolbuszewski Jacek: "Snezka zdviha celo jasne" (Czeskie wiersze w księgach pamiątkowych Śnieżki w XIX w.). Rocznik Jeleniogórski 1989 t. 25/26 (1987/1988) s. 241-262  szczegóły 
104.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
105.artykuł: Konior Alojzy: Związki uczonych Leszna z Holandią w XVII w.. Przyjaciel Ludu 2001 z. 3 s. 13-16 (dot. pobytów w Holandii m.in. pisarzy: Maciej Głoskowski, Jan Jonston,...) szczegóły 
106.artykuł: Kosman Marceli: Przegląd Zachodni 2002 nr 1 s. 228-229 (rec. ks.: Cesky biograficky slovnik XX. Stoleti, I-III dol. Paseka 199...) szczegóły 
107.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Początki legendy o braciach eponimach w czeskiej i polskiej tradycji historiograficznej oraz jej funkcje ideowe. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 139-155  szczegóły 
108.artykuł: Koziel Monika: Rola kobiety w społeczeństiwe polskim i czeskim na przykładzie wybranych utworów literackich. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 16-24 (na materiale literackim od średniowiecza do końca XIX w., analiza poró...) szczegóły 
109.artykuł: Kral Petr: Romantyzm możliwego (Surrealizm w Czechosłowacji. Kontur 1989 nr 2/3 s. 59-70, 85-97 (wstęp do antologii surrealizmu czeskiego wyd.: Paris: Gallimard 1983...) szczegóły 
110.artykuł: Krasnicky Roman: Recepce ceske literatury v Polsku. x 1989 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praga) 1989 nr 5 s. 473-474 ...) szczegóły 
111.artykuł: Kroutvor Josef: Kłopoty z egzystencją: Mit i legenda czeska. Krasnogruda 1993 nr 1 s. 23-32 (z notą i fot. aut....) szczegóły 
112.artykuł: Kroutvor Josef: Praga - miasto polemiczne. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 10-15 (Praga jako miejsce współżycia i kultur trzech narodowości - Czechów, N...) szczegóły 
113.artykuł: Kroutvor Josef: Praga, miasto ostrych krawędzi. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 183-188 (Praga kubistyczna - czeski kubizm jako styl uniwersalistyczny i sposób...) szczegóły 
114.artykuł: Królak Joanna: O tendencjach populistycznych w czeskiej prozie międzywojennej. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 37-45  szczegóły 
115.artykuł: Kuligowska Halina: Wokół ekspresjonizmu brneńskiej Literarni skupiny. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 119-127  szczegóły 
116.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
117.artykuł: Kyu Chin Kim: Czech Nationalism and Slavism in the Literature of the Czech National Revival Period. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
118.artykuł: Lesnak Tomas: Orędzie świętości Agnieszki z Pragi. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
119.artykuł: Linka Jan: Barok 1996 nr 2 s. 245-246 ([rec. ks.:] Ceska literatura doby baroka. Praha 1994...) szczegóły 
120.artykuł: Lunga Radek: Nowe repertorium rękopisów czeskich, morawskich i śląskich XVII i XVIII wieku. Wyniki i perspektywy projektu badawczego. Barok 1999 nr 1 s. 197-207  szczegóły 
121.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura czeska i słowacka. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 488-493 (omów. krytyczne publikacji z literatury czeskiej i słowackiej wyd. w P...) szczegóły 
122.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura czeska i słowacka. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 539-552 (omów. krytyczne publikacji z literatur czeskiej i słowackiej wyd. w Po...) szczegóły 
123.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 231-232 ([rec. ks. zb.:] Brevnov v ceskych dejinach. Sbornik z konference porad...) szczegóły 
124.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 223 ([rec. ks.:] Vladimir Spacil: Sbirka listin archivu mesta Olomouce 1261...) szczegóły 
125.artykuł: Mielczarek Joanna: System wokaliczny i konsonantyczny czeskiego rękopisu ze zbiorów Książnicy Miejskiej w Toruniu na tle zmian fonetycznych w języku czeskim w XIV-XVI w.. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 111-126 (dot. rękopisu anonimowego pt. "Reci z mudrcu pohanskych jakoz i z Petr...) szczegóły 
126.artykuł: Mikust'akova Anna, Zelenka Milos: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 115-117 ([rec. ks.:] Slavomir Wollman: Ceska skola literarni komparatistiky (Ta...) szczegóły 
127.artykuł: Moldanova Dobrava: Mlada ceska poezie na zacatku 40. let. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
128.artykuł: Mroczek Izabela: Model wędrówkiw twórczości czeskiego pokolenia wojennego (Na przykładzie poezji Grupy 42). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 129 (2666) s. 5-14  szczegóły 
129.artykuł: Munzar Jiri: Zu einigen Zeitschriften des Zeitalters der Romantik aus Boehmen und Maehren. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1988 nr 67 (952) s. 59-64  szczegóły 
130.artykuł: Mytko Barbara: Czeska awangarda literacka okresu międzywojennego: G. Apollinaire i A. Breton - inspiracje i fascynacje.. Studia Rossica Posnaniensia 1988 z. 19 s. 177-188  szczegóły 
131.artykuł: Mytko Barbara: Styrsky i Toyen. O głównych tendencjach w czeskiej sztuce lat trzydziestych. Studia Rossica Posnaniensia 1988 z. 20 s. 133-145 (nt. malarstwa poetystycznego...) szczegóły 
132.artykuł: Mytko-Brun Barbara: Awangarda teatralna międzywojennych Czech. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 119-130 (także nt. dramaturgii...) szczegóły 
133.artykuł: Nawrocki Witold: "Gdzie jest moja ojczyzna?" czyli Czy istnienie narodu czeskiego jest rzeczą oczywistą? Część I. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 57-84  szczegóły 
134.artykuł: Nawrocki Witold: Literatura czeska po roku 1918. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 275-299  szczegóły 
135.artykuł: Nechutowa Jana: Średniowieczna literatura czesko-łacińska (Uwagi metodologiczne). Meander 1988 nr 6 s. 267-279  szczegóły 
136.artykuł: Niedziela Zdzisław: O potrzebie łącznego traktowania barokowej literatury czeskiej i słowackiej. Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 199-203  szczegóły 
137.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 345-347 ([rec. ks.:] Zdenek Pesat: Dialogy s poezii. Praha 1985...) szczegóły 
138.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Czeskie odrodzenie narodowe. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej 2000 t. 7 s. 49-59 (m.in. o czeskim odrodzeniu językowym w XVIII w.; także o działalności ...) szczegóły 
139.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 213-216 ([rec. ks.:] Alexandr Stich: Od Karla Havlicka k Frantisku Halasovi (li...) szczegóły 
140.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Rękopisy czeskie z depozytu berlińskiego Biblioteki Jagiellońskiej. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 83-87  szczegóły 
141.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 181-184 ([rec. ks.:] David Short: Essays in Czech and Slovak language and liter...) szczegóły 
142.artykuł: Pająk Patrycjusz: Frenezja sadyczna po czesku: Kresadlo, Zykmund, Urban. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 189-201 (z not. o Patrycjuszu Pająku s. 374...) szczegóły 
143.artykuł: Pająk Patrycjusz: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 95-98 (rec. ks.: Zorzeta Colakova: Cesky surrealismus 30. let. Struktura basn...) szczegóły 
144.artykuł: Pająk Patrycjusz: Pamiętnik Słowiański 2000 t. 49 (1999) s. 153-155 (rec. ks.: Danuse Ksicova: Secese. Slovo a tvar. Brno 1998; nt. secesji...) szczegóły 
145.artykuł: Patkova Hana: Die sogenannten Literatenbruderschaften in Spätmittelalterlichen Böhmen. Almanach Historyczny 2001 t. 3 s. 11-18 (dotyczy bractw literackich działających w Czechach w późnym średniowie...) szczegóły 
146.artykuł: Pavera Libor: Bohemistyka 2002 nr 4 s. 295-296 (rec. ks.: Vadimir Navotny: Problemy a pribehy (Od Puchmajera k Paralov...) szczegóły 
147.artykuł: Petru Eduard: Historia czeskich badań nad barokiem. Próba rekapitulacji. Barok 1996 nr 2 s. 131-139  szczegóły 
148.artykuł: P.Kr.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 396 ([rec. ks.:] Jana Nechutova: Latinska literatura ceskeho stredoveku do ...) szczegóły 
149.artykuł: Polek Krzysztof: Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 237-241 (omów. zawartości Studia Mediaevalia Pragniensia. T. 1. Praha 19...) szczegóły 
150.artykuł: Poloczkowa Barbara: Najdawniejsze kroniki cieszyńskie. Pamiętnik Cieszyński 1993 t. 7 s. 99-111 (m.in. nt. pracy Eleazara Tilischa "Pochwała niemieckich stanów książęc...) szczegóły 
151.artykuł: Sajtar Drahomir: Główne cechy poezji czeskiej śląskiej proweniencji. Koniec Wieku 2003 nr 19/20 s. 165-172  szczegóły 
152.artykuł: Siatkowska Ewa: Czeskie i polskie towarzystwa sorabistyczne (1918-1949). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 8 s. 17-24 (nt. działalności...) szczegóły 
153.artykuł: Siatkowska Ewa: W związku ze staroczeskim "Rekopisem Budziszyńskim". x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
154.artykuł: Siatkowski Janusz: O leksykografii czeskiej. Poradnik Językowy 2000 z. 1 s. 24-37 (m.in. wierszowane słowniki Klareta (Bartłomieja z Chlumca), Geleniusa ...) szczegóły 
155.artykuł: Siwczyńska Agata: Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich. Historia 1996 r. 3/4 s. 7-44  szczegóły 
156.artykuł: Stefański Michał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 57-60 (rec. ks.: Martin C. Putna: Ceska katolicka literatura v evropskem kont...) szczegóły 
157.artykuł: Stefański Michał: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 75-81 (rec. ks.: Ladislav Soldan: Od konce stoleti pred prah milenia. Studie ...) szczegóły 
158.artykuł: Stefański Michał: Żydzi - naród symboliczny. Ich historia w Czechach. Zeszyty Łużyckie 2001 t. 32/33 s. 14-22 (m.in. nt. pisarzy czeskich pochodzenia żydowskiego...) szczegóły 
159.artykuł: Stęplewski Artur: Ortografia elitarna czy egalitarna? Romantyczne dylematy. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011 nr 1 s. 241-251 (z notą o Arturze Stęplewskim s. 374-375...) szczegóły 
160.artykuł: Stich Alexander: Stan i perspektywy bohemistycznej nauki filologicznej o baroku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 132-134 (streszczenie referatu...) szczegóły 
161.artykuł: Suchan Krystyna: Nurt [Poznań] 1988 nr 9 s. 26-28 (nt. popularyzacji literatury czeskiej i słowackiej w Polsce; z fot. i ...) szczegóły 
162.artykuł: Svoboda Jiri: Utopicke teorie a jejich podnety v ceske literature druhe poloviny 19. stoleti. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 60-66 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
163.artykuł: Szyfer Anna: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 207-209 (rec. ks. zb.: Vanoce v ceske kulture. Vysehrad 1988...) szczegóły 
164.artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 148-150 ([rec. ks.:] Robert B. Pynsent: Patrani po identite. Praha 1996...) szczegóły 
165.artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 81 (1569) s. 142-144 ([rec. ks.:] Antonin Mest'an: Ceska literatura 1785-1985. Toronto 1987...) szczegóły 
166.artykuł: Topiłko Aleksandra: Most. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 27 s. 103-104 (rec. ks.: Zdenek Bohac: Ceske zeme a Luzice. Bautzen-Budysin 1993; m.i...) szczegóły 
167.artykuł: Turecek Dalibor: K literarne historickemu konceptu narodniho obrozeni. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 119-143 (model literatury czeskiej lat 1775-1850 w ujęciu krytyków czeskich...) szczegóły 
168.artykuł: Viton Jan: Zenske snemovani aneb jak muzske celadce zac je toho loket ukazati a svych prav ostrihati (na okraj polske a ceske parodie mravokarnych textu z prelomu 16. a 17. stoleti). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-182 (m.in. porównanie polskiej i czeskiej literatury sowizdrzalskiej...) szczegóły 
169.artykuł: Vrana Karel: Teologia humoru. Głos Ludu 1993 nr 89-93 (m.in. nt. Milana Kundery i Joroslava Haska...) szczegóły 
170.artykuł: Vseticka Frantisek: Polski wyraz językowy czeskiej literatury. Zwrot 1995 nr 6 s. 45-46  szczegóły 
171.artykuł: Wierszyłowska Beata: Literatura czeska na łamach warszawskiego "Życia" (1887-1891). Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
172.artykuł: Witkowska-Zaremba Elżbieta: Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z rękopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze. Muzyka 2003 nr 2 s. 57-69 (nt. dwóch średniowiecznych podręczników gry na organach "Octo principa...) szczegóły 
173.artykuł: Wór Julita: Człowiek i świat w czeskiej literaturze średniowiecza. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 26-29  szczegóły 
174.artykuł: Zabierzewska-Kucharska Marzena: Nurt heroizacyjny i deheroizacyjny w czeskiej prozie wojennej. Bohemistyka 2002 nr 1 s. 24-34  szczegóły 
175.artykuł: Zahradnik Stanisław: Publikacja wzbudzająca nadzieje. Zwrot 1991 nr 10 s. 61-3 (rec. ks.: Jirina Veselska: Bibliografie historicko vlastivedne literat...) szczegóły 
176.artykuł: Zak Jaroslav: Otnositel'no cheshsko-russkikh literaturnykh svjazejj i ikh aktualizirovannykh interpretacijj. Studia Rossica Posnaniensia 1995 z. 26 s. 97-101  szczegóły 
177.artykuł: Zarek Józef: Kategoria "nicości" w czeskiej literaturze międzywojennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 46-52  szczegóły 
178.artykuł: Zarek Józef: Mit w miejsce utopii (Z diagnoz czeskiej Grupy 42). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1607 s. 57-63 (czeska utopia lat 40. i 50. XX w....) szczegóły 
179.artykuł: Zarek Józef: "Strefa" i ewolucja czeskiej poezji awangardowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 116-124 (wpływ poematu "Strefa" Guillaume'a Apollinaire'a na twórczość czeskich...) szczegóły 
180.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
181.artykuł: Zura Anna: Bohemistyka 2001 nr 3 s. 246-249 ([rec. ks.:] Libor Pavera: Od stredoveku k romantismu. Uvahy o strasi l...) szczegóły 
182.artykuł: Zura Anna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 81-84 ([rec. art.:] Literarni veda a volbou. K 70. narozeninam Jiriho Svobody...) szczegóły 
183.artykuł: Zura Anna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 78-81 ([rec. ks.:] Jiri Svoboda: Z obzoru tvorby. Kapitoly z ceske literatur...) szczegóły 
184.artykuł: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 115-118 ([rec. ks.:] Jarosłav Cechura: Ceske zeme v letech 1310-1437. T. 1, Pra...) szczegóły