PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatury Jugosławii
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Czapik-Lityńska Barbara: "Jeszcze-nie". Utopicum jugosłowiańskiej awangardy. 1996 ([Nt. awangardowych kierunków artystycznych ukształtowanych w okresie m...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Projekcje awangardowych utopii. Opcje 1997 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Razem czy osobno?. Ex Libris 1991 nr 12 s. 1, 5 (próba zdefiniowania pojęcia "literatura jugosłowiańska"...) szczegóły 
3.artykuł: Czapik Barbara: Rozważania o alternatywnym aspekcie międzywojennej awangardy jugosłowiańskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 156-161  szczegóły 
4.artykuł: Czapik Barbara: Transformacje mitu słowiańskiego zbawcy w awangardzie jugosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 75 (streszcz. ref....) szczegóły 
5.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Spotkania z "numinosum". Uwagi o duchowości awangardy jugosłowiańskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
6.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wielkie i małe utopie jugosławiańskiej awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 81-88 (w l. 1920-30...) szczegóły 
7.artykuł: Kowalczyk Maciej: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 87-93 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
8.artykuł: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 196 ([rec. ks.:] Smail Balić: Kultura Bosnjaka. Muslimanska komponenta. Zag...) szczegóły 
9.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 94-98 ([rec. ks.:] Branko Fuchijc: Glagoljski natpisi. Zagreb 1982...) szczegóły 
10.artykuł: Petrović Edit: Family histories as a factor of preserving tradition. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 79-83 (rodzinne opowieści jako czynnik podtrzymywania tradycji i tożsamości C...) szczegóły 
11.artykuł: Raczko-Śliwa Teresa: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 84-87 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
12.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Główne tendencje w rozwoju bośniacko-hercegowińskiej kultury literackiej okresu międzywojnia (1918-1941). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 99-108  szczegóły 
13.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Grupy literackie w życiu kulturalnym Jugosławii w okresie międzywojennym. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 107-118  szczegóły 
14.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 103-120  szczegóły 
15.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w procesie kształtowania postaw pokolenia Młodej Bośni. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98 (streszcz. ref....) szczegóły 
16.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1991 nr 40 s. 149-204 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
17.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1990 nr 38 s. 181-q98; nr 39 s. 183-199 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
18.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 37 s. 197-222 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
19.artykuł: Wierzbicki Jan: Literatury Jugosławii. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 596-606 (omów. krytyczne publikacji z literatur Jugosławii wyd. w Polsce w roku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jugosłowiańskie postscriptum. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 177-188  szczegóły 
21.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Together or apart?. The Warsaw Voice 1991 nr 42 s. 13 (nt. tendencji nacjonalistycznych w literaturze współczesnej Jugosławi...) szczegóły 
22.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
23.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości (Z doświadczeń literatury jugosłowiańskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1989 nr 13 (974) s. 115-122 (dotyczy sporu zwolenników literatury socjalnej z pisarzami awangardowy...) szczegóły 
24.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszczenie referatu...) szczegóły 
25.artykuł: Ćirlić-Straszyńska Danuta: Z osobna. Świadectwo literatur byłej Jugosławii. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 68-69 (nt. rozwoju literatury w krajach byłej Jugosławii...) szczegóły 
26.artykuł: Ćosić Dobrica: Problem Serbii - problem demokracji. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 151-158 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987...) szczegóły 
27.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: W obliczu Pyrrusowego zwycięstwa.... Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 2, 8, 14 (literatura wobec rozpadu Jugosławii jako państwa i przekształceń polit...) szczegóły 
28.artykuł: Górski Artur: Lot mydlanej bańki (Literatura byłej Jugosławii też padła ofiarą wojny). Polityka 1999 nr 26 s. 43-44 (o sytuacji literatury i literatów w bieżącej rzeczywistości polityczne...) szczegóły 
29.artykuł: Jancar Drago: Karta wstępu do Europy [fragm.]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 163-165 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987...) szczegóły 
30.artykuł: Janjatović Petar, Rossig Ruediger: Rola rock and rolla w wojnie i pokoju w byłej Jugosławii. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 150-155 (z fragmentami tekstów piosenek rockowych...) szczegóły 
31.artykuł: Jaroszewicz Henryk: Socjologiczne podłoże rozwoju języka serbo-chorwackiego w latach 1945-1992. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
32.artykuł: Klin Anna: Modele współczesnej jugosłowiańskiej powieści politycznej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 87-92 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
33.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowy folklor. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 59-60 (rec. ks.: Ivan Cholovijc: Divjla kjnizhevnost. Belgrad 1985...) szczegóły 
34.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Slavia 1991 z. 2 s. 163-167 (dotyczy literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii...) szczegóły 
35.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 65 (dot. literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii; streszcz. re...) szczegóły 
36.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a świadomość narodowa w kontekście konfliktu kosowskiego. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
37.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a świadomość narodowa. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 15  szczegóły 
38.artykuł: Lazić Momir: Rzeczywistość 1989 nr 3 s. 10 (wywiad; rozmawia Grzegorz Walczak...) szczegóły 
39.artykuł: Miocinović Mirjana: Małe bagno pełne krokodyli (O niszczeniu połuniowosłowiańskiej tożsamości kulturalnej). Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 105-111 (m.in. nt. literatury i teatru na terenach byłej Jugosławii...) szczegóły 
40.artykuł: Miodyński Lech: Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach literatur jugosłowiańskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 16-28  szczegóły 
41.artykuł: Okuka Miłosz: Żegnaj, serbo-chorwacki! Stare i nowe wiatry, czyli: czy Bosnia jest trójjęzyczna?. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 112-120 (m.in. o oficjalnych jezykach byłych republik Jugosławii; z notą o auto...) szczegóły 
42.artykuł: Pantić Mihajlo: Ani wojna, ani pokój. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 15-20 (m.in. nt. literatury i krytyki literackiej końca istnienia Jugosławii...) szczegóły 
43.artykuł: Petryńska Magdalena: "Skrócona" ojczyzna. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 324-326 (nt. "jugonostalgii"...) szczegóły 
44.artykuł: Rupel Dimitrij: O "bizantynizacji" Słoweńców (Fragment). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 159-162 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987; z not. ...) szczegóły 
45.artykuł: Szopa Łukasz: Jutro przemówimy (Młoda literatura Bośni i Hercegowiny). Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 4-7  szczegóły 
46.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
47.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
48.artykuł: [Trziszka Zygmunt] Z.T.: Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 28-31 (omówienie twórczości pisarzy: M.C. Arnutović, I. Sarajlić, B. Alikadić...) szczegóły 
49.artykuł: Zlobec Ciril: Pożądany poziom (Fragmenty). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 166-168 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987; z not. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii) / Życie literackie (Jugosławii)
    imprezy (alfabet tytułów)
50.impreza: Jarmark Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Druga po Noblu. Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 7 (reminiscencje z imprezy...) szczegóły 
51.impreza: "Kalnik i Petrova Gora s Titom u nama" - spotkania pisarzy SFRJ.  szczegóły 
artykuł: Termer Bożena: Widnokręgi 1989 nr 11 s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
52.impreza: "Poezja a koniec wieku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Macedoński Nobel. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 505-508  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
53.nagroda: Nagroda literacka im. M. Selimovicia. (Milorad Pavić ("Krajobraz malowany przy herbacie") i Dubravka Ugresić ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 2 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 3 s. 41  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Apel PEN Clubów Jugosławii. Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 6 (not. nt. apelu wystosowanego na konferencji w Budapeszcie przez zarząd...) szczegóły 
55.artykuł: Bardić Zinka, Separović Sylvija: Radio 101. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 156-158 (nt. działaności "Radia 101" od 1983 roku...) szczegóły 
56.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jedna czy trzy Bośnie?. Więź 1999 nr 12 s. 75-81 (nt. świadomości narodowościowej i religijnej w Bośni i Hercegowinie, m...) szczegóły 
57.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Po stronie życia. Sarajewskie Studio i Krąg 99. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 145-147 (m.in. o działalności radiowego i telewizyjnego "Studia 99" w Sarajewie...) szczegóły 
58.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: Kierunki 1989 nr 42 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania z pisarzami jugosłowiańskimi: Bisera Alikadi...) szczegóły 
59.artykuł: Lukić Sveta: Pisarze źle sobie radzą w roli polityków (Przemówienie wygłoszone na zjeździe pisarzy jugosłowiańskich w Gievgieliji, 1988). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 171-176 (z not. s. 191...) szczegóły 
60.artykuł: Miocinović Mirjana: Fikcje kultury. Gazeta Wyborcza 2000 nr 166 s. 10 (wyw. nt. sytuacji w jugosłowiańskiej kulturze; rozm.: Dorota Jovanka Ć...) szczegóły 
61.artykuł: Natanson Jacek: Poeci w Budvie. Słowo Powszechne 1989 nr 153 s. 4 (relacja z imprezy poetyckiej "Trg Pjesnika" org. corocznie w Budvie (C...) szczegóły 
62.artykuł: [Smogorzewski Paweł] (Sm): Spotkanie z pisarzami Jugosławii. Słowo Powszechne 1989 nr 189 s. 6 (sprawozdanie ze spotkania z pisarzami Jugosławii w Klubie Literackim "...) szczegóły 
63.artykuł: Studio "Saga". Krasnogruda 1997 nr 7 s. 147-149 (prezentacja filmów formacji artystycznej, skupiającej filmowców, pisar...) szczegóły 
64.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
65.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
66.artykuł: Trumić Marina: Kultury nigdy za dużo. Gazeta Wyborcza 2000 nr 191 s. 12 (nt. życia kulturalnego w Sarajewie...) szczegóły 
67.artykuł: Zorza 1989 nr 40 s. 14 (nota zapowiadająca przyjazd pisarzy Jugosławii na zaproszenie Stowarzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Zagadnienia specjalne (Jugosławii) / Czasopiśmiennictwo (Jugosławii)
    odwołania do (alfabet tytułów)
68.odwołanie: Republika. x  szczegóły 
artykuł: Wołoszczuk Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 341-345 (omów. zawartości numeru 10/12 z 1985 roku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Cvorović Aleksandra, Milanović Ranko the Killer: Autor i tekst. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 10-13 (wywiad z redaktorami pisma literacko-kulturalnego Album wychodz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Zagadnienia specjalne (Jugosławii) / Tematy, motywy (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersze o Ticie. Ludowy stereotyp socrealistyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 77-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Utwory anonimowe (Jugosławii)
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 17.09.91. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
72.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 2.11.92 (Do mojej świadomości...). Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
73.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 2.11.92 (Przegonili nas jak...). Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
74.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 24.04.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
75.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 27.04.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
76.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 28.10.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
77.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 31.03.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
78.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 5.09.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
79.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 7.01.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
80.proza: Marian i Srebrzynka. Świerszczyk 1989 nr 14 s. 8-9, nr 15 s. 8-9  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Literatura ludowa (Jugosławii)
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 134-135  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
82.artykuł: Vlahović Petar: Traces of the avuncular in Yugoslav folk poetry. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 2000 [nr] 4 s. 87-93  szczegóły 
83.artykuł: Zanić Ivo: Ustne dziennikarstwo polityczne. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 133-160 (nt. poezji epickiej wykorzystywanej współcześnie przez społeczeństwo z...) szczegóły 
84.artykuł: Buczyński Eugeniusz: Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 162-163 ([rec. ks.:] Ljubinko Radenkovijc: Narodne basme i bajanja. Nish, Prish...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Antologie i zbiory (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
85.książka: Antologia przekładów serbochorwackich pieśni ludowych dokonanych przez Henryka Nitschmanna. ([zawiera 31 tekstów pieśni]...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pavicić Mladen: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 397 (list otwarty do red. Bibl. Jugosł. im. J. Benesicia...) szczegóły 
87.książka: Rządca losu. Bajki z Jugosławii. 1991 ([Bajki autorów:] Veselin Cajkanović, Vuk Stefanović Karadżić, Dim Sten...) szczegóły 
recenzja: (bt): Bajki dla dorosłych. Guliwer 1993 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Bajki z kraju, którego nie ma. Ex Libris 1992 nr 19 s. 3  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Fairy tales from a troubled land. The Warsaw Voice 1992 nr 22 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ługowska Jolanta: Dawność i współczesność ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 60-62  szczegóły