PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kaczorowski Aleksander: Europa z płaskostopiem. 2006 (Rozmowy z czeskimi, słowackimi, węgierskimi i polskimi muzykami, pisar...) szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Czeski niezbędnik. Newsweek. Polska 2006 nr 49 s. 108-109  szczegóły 
2.książka: Literatura piękna czeska i słowacka tłumaczona na język polski w latach 1981-1995. 1997  szczegóły 
3.książka: Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990. [T.] 1: Literatura łużycka i słowacka. 1994 ([Zawiera hasła osobowe i przedmiotowe w układzie alfabetycznym]...) szczegóły 
4.książka: Nawrocki Witold: Literatura a spolocnost. 1989 ([J. Fucik: "Architektura człowieka jutra"] "Architektura cloveka buduc...) szczegóły 
5.książka: Nawrocki Witold: Szkice czeskie i słowackie. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i słowackiej oraz jej recepcji w Polsce w latach 1944-1984. 1988 (I. Szkice z dziejów procesu literackiego w Czechach i na Słowacji: Kom...) szczegóły 
recenzja: Adamski Jerzy: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 11  szczegóły 
recenzja: Czubała Henryk: Życie Literackie 1988 nr 49 s. 10  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Świat Książki 1989 nr 11 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 40 s. 9  szczegóły 
recenzja: Soldan Ladislav: x 1990 ([w czasopiśmie:] Slovenska Literatura (Bratislava) 1990 nr 1 s....) szczegóły 
6.książka: Niedziela Zdzisław: Słowacja znana i nieznana. Szkice z dziejów literatury słowackiej. 1995 (Jerzy Wyrozumski: Przedmowa. - [Rozdz. I:] Duchowe stolice Słowacji. [...) szczegóły 
recenzja: Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 45 (not. spraw. z promocji książki w Warszawie 24 VII 1996...) szczegóły 
7.książka: Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. 2000 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Cieszyn, 31 V-2 VI ...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2003 nr 2 s. 71-74  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Literatura i region" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Sikora W.: Literatura i region. Głos Ludu 1994 nr 145 s. 1  szczegóły 
9.impreza: "Wkład kultury polskiej i słowackiej w koncepcję wielokulturowości europejskiej" - seminarium w ramach Tygodnia Kultury Słowackiej (2006). (dot. m.in. literatury słowackiej...) szczegóły 
artykuł: Lewandowska Edyta: Tydzień Kultury Słowackiej w BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 53-54 (sprawozdanie z seminarium...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Blahova Marketa: Plon Rodoka. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 179-182 (nt. tekstów nominowanych do Nagrody Fundacji im. Alfreda Radoka...) szczegóły 
11.artykuł: Darovec Peter: Co czytają Słowacy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 222 s. 16 (dot. współczesnej prozy słowackiej...) szczegóły 
12.artykuł: Gonda Milan: Regionalna twórczość literacka a biblioteki publiczne na Słowacji. Bibliotekarz 2011 nr 10 s. 25-29 (nt. twórczości lit. po 1989 r....) szczegóły 
13.artykuł: Grabiński Tomek: Proza w cieniu Tatr. Studium 1997 nr 7/8 s. 139-142 (o słowackiej prozie lat 90.; z not. o aut. na s. 271...) szczegóły 
14.artykuł: Grześczak Marian: Obrus słowacki. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 103-107 (nt. specyfiki literatury słowackiej; szerzej o pisarzach: Peter Karvas...) szczegóły 
15.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 1998 nr 6 s. 129-130 (nt. nowości wydawniczych...) szczegóły 
16.artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 2000 nr 10 s. 147-148 (nt. nowości wydawniczych...) szczegóły 
17.artykuł: Hvisc Jozef: Literarna slovakistika v Pol'sku. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
18.artykuł: Krocanova-Roberts Dagmar: Slovenska drama v rokach 1945-1948. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 229-242 (nt. dramatu słowackiego, m.in. w wymiarze etycznym oraz estetycznym, w...) szczegóły 
19.artykuł: Luciak Martin: 20 lat komiksu na Słowacji. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 12-14  szczegóły 
20.artykuł: Nabelkova Nina: (D)ozvuky fungovania biblictiny na Slovensku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 459-474 (dot. stylu biblijnego pochodzącego z "Biblii czeskiej" m.in. we współc...) szczegóły 
21.artykuł: Pisarze - od nowa. Tygodnik Literacki 1991 nr 8 s. 16 (streszcz. i fragm. art. Jozefa Bzocha "Godzina zero dla literatury" po...) szczegóły 
22.artykuł: Słowacki Staszów w Warszawie. Goniec Staszowski 1997 nr 4 s. 2 (dot. promocji polsko-słowackich wydawnictw Biblioteki Staszowskiej w I...) szczegóły 
23.artykuł: Spyrka Lucyna: Barbarzyńcy i inni. (O Młodej literaturze słowackiej). Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 14-15 (m.in.: Andrej Ferko, Tomas Horvath, Viliam Klimacek, Igor Otcenas, Kam...) szczegóły 
24.artykuł: Spyrka Lucyna: Polskie przekłady dramatu słowackiego w latach 1990-2005. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 183-195  szczegóły 
25.artykuł: Sutherland-Smith James: Literary irony and the Slovak tradition. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 139-145 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
26.artykuł: W.A.: Słowacja: dylematy kultury. Dziś 1990 nr 1 s. 104-107 (dot. m.in. życia literackiego...) szczegóły 
27.artykuł: Wójcik Zygmunt: Poeci zza Tatr. Ikar 1994 nr 10 s. 10-11 (z fot. not. i o aut., s. 12...) szczegóły 
28.artykuł: Wójcik Zygmunt: Słowackie impresje (Korespondencja własna z Bratysławy). Słowo Powszechne 1992 nr 11 z 13/15 III s. 6 (m.in. o twórcz. Dusana Slobodnika i Pavla Dvoraka...) szczegóły 
29.artykuł: Zajac Peter: Podwójne uwikłanie literatury słowackiej po 1989. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 4-5 (ref. wygł. na międzynarodowej konferencji pisarzy z krajów środkowoeur...) szczegóły 
30.artykuł: Zilka Tibor: Intertextualita v slovenskej proze a drame. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 89-99 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
31.artykuł: Zilka Tibor: Słowacka proza w drodze do postmodernizmu. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: Dni Kultury Słowackiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz: Kronika kulturalna - październik - 15 listopada 2004. Kraków 2004 nr 2 s. 76 (not....) szczegóły 
33.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1996).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 27 s. 2 (not....) szczegóły 
34.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 2 (ogł., nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Budzyniak Jan: Słowacy na warszawskiej Starówce. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 4 (wyw. z dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie nt. działalności; ...) szczegóły 
36.artykuł: Ciągwa Józef: Slovenska narodna mensina v Pol'sku (Dejiny a sucasnost'). Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 9-30 (m.in. nt. działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Sł...) szczegóły 
37.artykuł: Drug Stefan: Życie literackie we współczesnej Słowacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 113-114  szczegóły 
38.artykuł: Hubenak Ladisłav: Kłopoty humanistów słowackich. Res Humana 1996 nr 1 s. 20-22 (nt. działalności Stowarzyszenia "Prometeusz"...) szczegóły 
39.artykuł: Misinec Eugen: O aktualnych problemoch krajanskej organizacie. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 78-84 (nt. działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków...) szczegóły 
40.artykuł: Molitoris Ludomir: 50 lat działalności Towarzystw Słowackich w Polsce. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 20 (m.in. nt. działalności wydawniczej, w dziedzinie upowszechniania liter...) szczegóły 
41.artykuł: Słowaccy pisarze w Warszawie. Życie Warszawy 1989 nr 40 s. 8 (Drachosław Machal, Peter Strelinger; not....) szczegóły 
42.artykuł: Wójcik Zygmunt: Z Margitą Figuli i inne spotkania. Argumenty 1989 nr 23 s. 4 ([nt. życia literackiego Słowacji; m.in. o twórcz. autorów: Margita Fig...) szczegóły 
43.artykuł: Wójcik Zygmunt: Życie uczuciowe pisarzy słowackich. Argumenty 1989 nr 35 s. 7 (spraw. ze spotkań z pisarzami słowackimi; o ich życiu i twórcz....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
44.konkurs: Konkurs na dramat słowacki (2000). (nagr.: Silvester Lavrik ("Uschni, laska moja" [Uschnij, miłości moja])...) szczegóły 
45.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 196 (wyniki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka) / Nagrody (słowacka)
    Nagrody (alfabet tytułów)
46.nagroda: Nagroda im. Bjoernsona za propagowanie w Polsce słowackiej kultury, sztuki i literatury (1995). (nagr.: Zygmunt Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Mazik Magdalena: Stosunki polsko-słowackie w latach 1993-1999. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2001 [t.] 8 s. 227-343 (m.in. laureat...) szczegóły 
47.nagroda: Nagroda im. Bjoernsona za propagowanie w Polsce słowackiej kultury, sztuki i literatury (1997). (nagr.: Andrzej Zarębski (prezes Towarzystwa Polska-Słowacja), prof. Zd...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 26 s. 2 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (nagr....) szczegóły 
48.nagroda: Nagroda im. Pavla Orszagha-Hviezdoslava za przekład i popularyzację literatury słowackiej (za 1990). (Józef Waczków...) szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: Jak odbierałem nagrodę im. P. Orszagha-Hviezdoslava. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 317-318  szczegóły