PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie.  szczegóły 
2.książka: Anatomia dyskursu. Praca zbiorowa. 2008  szczegóły 
3.książka: Antas Jolanta: O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. 1999  szczegóły 
recenzja: Pajdzińska Anna: W poszukiwaniu prawdy o kłamstwie. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 82-88  szczegóły 
4.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
5.książka: Barthes Roland: Przyjemność tekstu. 1997  szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy S.: Erotyka tekstu. Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 3/4 s. 179-180  szczegóły 
recenzja: (K.Sz.): Przyjemność tekstu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 11 (not....) szczegóły 
6.książka: Bartoszewicz Iwona: Formen der Persuasion in deutsch-polnischen politischen Dialog. Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995. 2000 (1. Einfuehrung. 2. Grundsaetzliches zu Argumentationstheorien: Rhetori...) szczegóły 
7.książka: Beaugrande Robert-Alain de, Dressler Wolfgang Ulrich: Wstęp do lingwistyki tekstu. 1990  szczegóły 
8.książka: Bilut-Homplewicz Zofia: Zur Dialogtypologie in der Erzaehlung aus Textlinguistischer Sicht. 1998 (1. Linguistische Dialogforschung - Tendenzen und Entwicklungen: 1. Ter...) szczegóły 
recenzja: Lisiecka-Czop Magdalena: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 10 (301) s. 145-148  szczegóły 
omówienie: Wille Lucyna: Dialog jako fenomen kultury językowej. Wprowadzenie do dyskusji nad typologią dialogów literackich Zofii Bilut-Homplewicz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filozoficzna. Językoznawstwo 2003 z. 1 s. 101-111  szczegóły 
9.książka: Bogdanowska Monika: Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu. 2003 ([Dot. komentarza jako typu tekstu; na materiale polskiej poezji współc...) szczegóły 
10.książka: Bolecki Włodzimierz: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. 1991 (1. Historyk literatury i cytaty [cytat jako problem w badaniach litera...) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: O pisaniu i czytaniu w bibliotece. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 125-131  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kontrtekst. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 56  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 128-129  szczegóły 
11.książka: Borek Małgorzata: Predykaty wyrażające dyskomfort psychiczny w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim. 1999  szczegóły 
12.książka: Bromboszcz Roman: Estetyka zakłóceń. 2010 ([Dot. wzajemnej relacji informacji i szumów w literaturze, muzyce i pl...) szczegóły 
artykuł: Bromboszcz Roman: Powrót do zakłóceń. Sondowanie progu tolerancji. Ha!art 2012 nr 37 s. 102-103  szczegóły 
13.książka: Chojecki Andrzej: Mowa mowy. O języku współczesnej humanistyki. 1997 (Wstęp. * [Opisanie zjawiska autogeneracji słowa na licznych przykładac...) szczegóły 
recenzja: Bartoszyński Kazimierz: W labiryncie filozoficznego kolekcjonerstwa. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: Bukowska-Schielmann Miłosława: Słowa ślady słowa. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 204-209  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 1 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nadana Katarzyna: Sprawozdanie z lektury. Res Publica Nowa 1998 nr 11 s. 65-67  szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Lidia: Mowa mowy. Topos 1998 nr 5/6 s. 120-122  szczegóły 
14.książka: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Language-games, pro and against. ([Dot. teoretycznych i filozoficznych aspektów gier językowych, m.in. l...) szczegóły 
15.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
16.książka: Dąbrowski Mieczysław: Komparatystyka dyskursu, dyskurs komparatystyki. 2009  szczegóły 
recenzja: Bielawna Katarzyna: Pytania do "Komparatystyki dyskursu". Rocznik Komparatystyczny 2011 t. 2 s. 283-289  szczegóły 
polemika: Dąbrowski Mieczysław: Odpowiedzi wieku.... Rocznik Komparatystyczny 2011 t. 2 s. 291-298  szczegóły 
recenzja: Popiel Barbara: Dyskurs, estetyka, tożsamość - spojrzenia komparatystyczne. Rocznik Komparatystyczny 2011 t. 2 s. 273-279  szczegóły 
17.książka: Dobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata: Teoria i praktyka propagandy. 1999  szczegóły 
18.książka: Dobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata: Teoria i praktyka propagandy. 1997 ([Zawiera:] Bogusława Dobek-Ostrowska: Propaganda jako forma komunikowa...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: O propagandzie - prawie nie wszystko. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: O propagandzie - prawie nie wszystko. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 28-29  szczegóły 
polemika: Ociepka Beata: Nowe Książki 1998 nr 1 s. 65 (list do red., polemika z recenzją Zbigniewa Bauera, druk. Nowe Ksią...) szczegóły 
19.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2004 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
20.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst. Próba syntezy. 1993 (Od autorki [wstęp]. - Wprowadzenie. Pojęcie tekstu. Zdanie w tekście. ...) szczegóły 
recenzja: Chojak Jolanta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Zagórski Zygmunt: Kilka uwag dotyczących teorii tekstu (lingwistyki tekstu). x 1999 ([w ks. zb.:] Viro Dictissimo optime merito. Prace ofiarowane Profesoro...) szczegóły 
21.książka: Duszak Anna: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. 1998 (Wstęp. * Rozdz. 1. Wprowadzenie - lingwistyka tekstu i analiza dyskurs...) szczegóły 
recenzja: Makuchowska Marzena: Stylistyka 2000 nr 9 s. 430-434  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 25 (not....) szczegóły 
22.książka: Edukacja dla przyszłości. T. 2. 2005 ([Zawiera m.in.] Jerzy Kamionowski: I ty zostaniesz Frankensteinem!: "F...) szczegóły 
23.książka: Fabularność i dekonstrukcja. 1998 ([Zawiera:] Maria Woźniakiewicz-Dziadosz: Wprowadzenie. * I. Reżim stru...) szczegóły 
24.książka: Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku. 2005  szczegóły 
25.książka: Foucault Michel: Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970.  szczegóły 
recenzja: Grzyl Jakub: Dyskurs o dyskursach. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 329-334 (z not. o autorze art. na s. 343...) szczegóły 
recenzja: Marszałek Robert: Przeciw komunikacji zrutynizowanej. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Szaleństwo i metoda. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
26.książka: Fras Janina: Dziennikarski warsztat językowy. 1999  szczegóły 
recenzja: Kajtoch Wojciech: Podręcznik retoryki dziennikarskiej. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 173-175  szczegóły 
27.książka: Gatunek a komunikacja społeczna. 2011  szczegóły 
28.książka: Geier Manfred: Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina. 2000 (Przedmowa. - Początek, czyli Nie mogę się rozeznać - 1. Nic nie istnie...) szczegóły 
recenzja: Bińczyk Ewa: W co grają filozofowie?. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 117-125  szczegóły 
29.książka: Głowiński Michał: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. 1998 ([Michał Głowiński] M.G.: Słowo od autora. * I. Od metod zewnętrznych i...) szczegóły 
30.książka: Głowiński Michał: Końcówka (czerwiec 1985 - styczeń 1989). 1999 (Kilka słów wprowadzenia. * Cz. I. Zaangażowani. Obraz tygodnia. Polska...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Wspaniałe lata. Tygodnik Powszechny 1999 nr 27 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Terapia "Trybuną Ludu". Gazeta Wyborcza 1999 nr 110 s. 14  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Zaminowany język. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3 s. 146-148  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Język i śmietnik. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 73  szczegóły 
31.książka: Głowiński Michał: Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966-1971. 1991 (szkice o języku propagandy...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Powtórka z nowomowy. Tygodnik Powszechny 1991 nr 47 s. 4  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Kur wie lepiej. Wokanda 1991 nr 20 s. 12  szczegóły 
recenzja: Bogucka Teresa: Samoobrona człowieka myślącego. Gazeta Wyborcza 1991 nr 87 s. 15  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Nowomowa. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 47 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dziechciaruk Stanisław: Polityka 1991 nr 26 s. 15 (nawiąz.; list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Eisler Jerzy: Gadanie nie tylko marcowe. Tygodnik Solidarność 1991 nr 30 s. 16  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 24 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Liberek Jarosław: Zdemaskować kłamstwo. Czas Kultury 1991 nr 31 s. 81-84  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: "Marcowego gadania" ciąg dalszy. Trybuna 1991 nr 164 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maćkiewicz Jolanta: Wycieczka do muzeum? czyli o najnowszych książkach Michała Głowińskiego. Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 4 s. 216-220  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Czytając "Marcowe gadanie". Polityka 1991 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Rokoszowa Jolanta: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Stefanowska Zofia: Michał Głowiński jako badacz nowomowy. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jan A.: Pożytki czytania. Tygodnik Solidarność 1995 nr 31 s. 9 (list do redakcji; dot. zwrotu "bananowa młodzież"...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Jak się to robi po polsku?. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 7-9  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Marcowe gadanie. Potop 1991 nr 12 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zagrodnikowa Alicja: Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 1/2 s. 182-183  szczegóły 
recenzja: Zgółka Tadeusz: Oni nami mówią. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 77-83  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Gadu, gadu.... Literatura 1991 nr 8/9 s. 60  szczegóły 
32.książka: Głowiński Michał: Mowa w stanie oblężenia. 1982-1985. 1996 ([Kontynuacja cyklu książek M. Głowińskiego nt. języka propagandy PRL. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Mowa zdeprawowana. Tygodnik Powszechny 1996 nr 25 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] TF: Nagroda Nike - finaliści. Tygodnik Powszechny 1997 nr 39 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Na wszelki wypadek. Odra 1997 nr 12 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Michnik Adam: Zapiski z martwego czasu. Książki. Gazeta 1996 NR 8 S. 1  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Zamiast powieści. Tygodnik Powszechny 1996 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Noc wronomowy (Nowa książka Michała Głowińskiego). Gazeta Wyborcza 1996 nr 170 s. 8  szczegóły 
recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 10 s. 696  szczegóły 
recenzja: Stefanowska Zofia: Były, dawny, tak zwany. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 156-160 (rec. książki w maszynopisie...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Zapiski z oblężonej mowy. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 44-45 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
33.książka: Głowiński Michał: Narracje literackie i nieliterackie. 1997 (I. Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej: Powieść i prawda. Dialog...) szczegóły 
34.książka: Głowiński Michał: Nowomowa po polsku. 1990 (I. Nowomowa (Rekonesans). Nowomowa - rekonesansu ciąg dalszy. Peryfraz...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Pobojowisko. Tygodnik Literacki 1991 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Postawiono na sekretariacie. Potop 1991 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Chojan Marcin: Badacz nowomowy i nowomowa badacza. Dziś 1991 nr 6 s. 155-158  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Nowomowa. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 47 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: "Nawet bydlęta używają nie tylko bełkotu". Twórczość 1992 nr 7/8 s. 193-196  szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Słowa reglamentowane. Ex Libris 1991 nr 8 s. 4  szczegóły 
recenzja: Liberek Jarosław: Zanegowany budulec polszczyzny. Czas Kultury 1991 nr 28 s. 95-97  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Głowiński po dwakroć. Odra 1991 nr 6 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Maćkiewicz Jolanta: Wycieczka do muzeum? czyli o najnowszych książkach Michała Głowińskiego. Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 4 s. 216-220  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 416-419  szczegóły 
polemika: Głowiński Michał: List do redakcji. Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 756  szczegóły 
recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar au nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Słowa ukradzione znaczeniom (Nowomowa i neomowa). Przekrój 1991 nr 2396 s. 8  szczegóły 
recenzja: Rokoszowa Jolanta: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Rybakówna Weronika: Laurka. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 19  szczegóły 
recenzja: Skarżyński Mirosław: Notatnik filologa - M. Głowiński "Nowomowa po polsku". Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 97-100  szczegóły 
recenzja: Stefanowska Zofia: Michał Głowiński jako badacz nowomowy. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Jak się to robi po polsku?. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 7-9  szczegóły 
recenzja: Zagrodnikowa Alicja: Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 1/2 s. 178-182  szczegóły 
recenzja: Zgółka Tadeusz: Oni nami mówią. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 77-83  szczegóły 
35.książka: Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981. 1993 ([Szkice o języku propagandy]...) szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Pośmiertne życie nowomowy. Język komunistycznej propagandy odżywa dziś w sytuacjach konfliktów społecznych. Gazeta o Książkach 1993 nr 6 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Kupiecki Robert] R.K.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 156-157 (nota podp. R.K....) szczegóły 
recenzja: Kupiecki Robert: Wiadomości Historyczne 1993 nr 6 s. 307  szczegóły 
recenzja: Marianowicz Antoni: Peereliada - nowomowa, czyli noga postępu. Życie Warszawy 1993 nr 172 s. 13  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Pieśń o PRL. Życie Warszawy 1993 nr 37 s. 7-8  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Rzecz wielka jak rewolucja. Gazeta. Magazyn 1993 nr 17 s. 5  szczegóły 
recenzja: Romek Zbigniew: Przeciw zorganizowanemu kłamstwu. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 24-25 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 245-247  szczegóły 
36.książka: Głowiński Michał: Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach. 1995 (Pismak 1863 [Józef Aleksander Miniszewski]. Mowa i zło [stereotyp Żyda...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Pojedynku z PRL-em ciąg dalszy. Twórczość 1995 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Brzydkie sprawy. Polityka - Kultura 1995 nr 4 s. 7  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Między mową a światem. Rzeczpospolita 1995 nr 78 s. 6  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1995 nr 8 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Filolog w składzie makulatury. Tygodnik Powszechny 1995 nr 22 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Zabić pismaka?. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 21  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Norma i sens. Res Publica Nowa 1995 nr 11 s. 67  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Archeologia języka. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 148-156  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 198 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Same brzydkie rzeczy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 44 s. 10  szczegóły 
37.książka: Grabias Stanisław: Język w zachowaniach społecznych. 1997  szczegóły 
38.książka: Grabias Stanisław: Język w zachowaniach społecznych. 1994  szczegóły 
recenzja: Pisarkowa Krystyna: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 1 s. 61-63  szczegóły 
39.książka: Grzesiuk Anna: Składnia wypowiedzi emocjonalnych. 1995  szczegóły 
40.książka: Habrajska Grażyna: Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu. 2004  szczegóły 
41.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
42.książka: Jakubowska Ewa: Cross-cultural dimensions of politeness in the case of Polish and English. 1999  szczegóły 
recenzja: Kiełkiewicz-Janowiak Agnieszka: Poznań Studies in Contemporary Linguistics 2000 [t.] 36 s. 183-190  szczegóły 
43.książka: Język a chrześcijaństwo. 1993 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "O języku religijnym II", zo...) szczegóły 
44.książka: Język a kultura. T. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna. 1994 ([Materiały z XV konferencji z serii "Język a kultura" zorganizowanej w...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Co to za gadanie!. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 25 s. 21  szczegóły 
45.książka: Język a kultura. T. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. 1991 ([Materiały z konferencji w ramach konwersatorium, "Język a kultura", ...) szczegóły 
46.książka: Język a kultura. T. 3: Wartości w języku i tekście. 1991 ([Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Karpaczu 11-15 X 1985]. -...) szczegóły 
47.książka: Język a kultura. T. 4: Funkcje języka i wypowiedzi. 1991 ([Materiały z VI konferencji w ramach konwersatorium, "Język a kultura...) szczegóły 
48.książka: Język a kultura. T. 5: Potoczność w języku i w kulturze. 1992 ([Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji w ramach konwersatorium "...) szczegóły 
49.książka: Język a kultura. T. 6: Polska etykieta językowa. 1992 ([Materiały z IX konferencji zaytułowanej "Zachowania językowe na tle w...) szczegóły 
recenzja: Kucharska Elżbieta: Zur polnischen Sprachetikete (Bericht ueber eine neue soziolinguistische und soziokulturelle Veroeffentlichung). Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1995 nr 107 (1604) s. 161-172 (omówienie poszczególnych rozpraw zawartych w tomie...) szczegóły 
50.książka: Język a kultura. T. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych. 1992 ([Materiały z konferencji zorganizowanej w Łęcznej koło Lublina w dniac...) szczegóły 
51.książka: Język a kultura. T. 9: Płeć w języku i kulturze. 1994 ([M.in. zawiera artykuły:] Grażyna Hebrajska: Obraz kobiety w Biblii. ...) szczegóły 
52.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
53.książka: Językowa kategoryzacja świata. 1996 ([Zawiera wybór referatów konwersatorium "Światy za słowami", Kazimierz...) szczegóły 
54.książka: Językowy obraz świata. 1990 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - Henryk Kardela: Ogdena i Ric...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
55.książka: Językowy obraz świata i kultura. 2000 ([M.in. zawiera:] Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska: Językowy obraz świ...) szczegóły 
recenzja: Kajtoch Wojciech: Zeszyty Prasoznawcze 2001 nr 3/4 s. 177-179  szczegóły 
56.książka: Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. 1993  szczegóły 
57.książka: Kajtoch Wojciech: Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. 1999 (I. Czym są ziny i jak je traktować? II. Ziny o muzyce: 1. Metalowcy. 2...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 3 s. 28 (not....) szczegóły 
recenzja: Gadaczek Paweł: Poradnik Językowy 2001 z. 5 s. 65-69  szczegóły 
recenzja: Mostowicz Igor: Prasa alternatywna. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 1/2 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Tomczyk Ryszard: Słownictwo zinów w ujęciu Wojciecha Kajtocha. Tygiel 2004 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Język "zinów". Nowe Książki 1999 nr 10 s. 46  szczegóły 
58.książka: Kasperski Edward: Dialog i dialogizm. Idee, formy, tradycje. 1994 (Słowo wstępu.* Kierkegard o komunikacji: 1. Podwójność twórczości. 2. ...) szczegóły 
59.książka: Kategorie semantyczne w tekście. 2007  szczegóły 
60.książka: Kita Małgorzata: Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości. 2007 ([Dot. wyznania miłości jako gatunku dyskursu miłosnego w świetle inter...) szczegóły 
61.książka: Kita Małgorzata: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym. Na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych. 1989 ([M.in. na materiale prozy współczesnej]....) szczegóły 
62.książka: Kmiecik Sławomir: Wolne żarty! Humor i polityka czyli Rzecz o polskim dowcipie politycznym. 1998 (Wstęp. * Na śmiech i życie - z władzą [satyra i kawały polityczne w uj...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czego się śmiejemy?. Trybuna 1998 nr 174 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kmiecik Sławomir: Śmiechu warte. Życie 1998 nr 196 s. 16 (wywiad z autorem; rozm. Rafał Geremek...) szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Najweselszy z baraków. Ukazała się książka o anegdocie politycznej czasów PRL. Gazeta Wyborcza 1998 nr 181 s. 8  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Zmierzch Stańczyków. Plus Minus 1998 nr 34 s. 15  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 4 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radtke Emilia: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 382-385  szczegóły 
64.książka: Korwin-Piotrowska Dorota: Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach.  szczegóły 
65.książka: Krzyżanowska Anna: Polska i francuska frazeologia śmierci. 1999  szczegóły 
66.książka: Labocha Janina: Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej.  szczegóły 
67.książka: Lubecka Anna: Forms of address in English, French and Polish. A sociolinguistic approach. 1993  szczegóły 
68.książka: Luchowska Anna: Modele redukcyjne w semantyce. 1995 (Wstęp. * I. Teoretyczne podstawy postulatu redukcji w semantyce. 1. Na...) szczegóły 
69.książka: Malysa Oksana: Tekstovye kategorii v publicisticheskom stile. Sopostavitel'nyjj russko-pol'skijj analiz. 2002 (Predislovie. * Vstuplenie: Ponjatie kategorii v filosofii. - Jazykovye...) szczegóły 
70.książka: Marcjanik Małgorzata: Polska grzeczność językowa. 1997  szczegóły 
recenzja: Miodek W.: Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 160-164  szczegóły 
71.książka: Marcjanik Małgorzata: Polska grzeczność językowa. 2000  szczegóły 
72.książka: Marcjanik Małgorzata: Polska grzeczność językowa. 1997  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1998 nr 7 s. 429-432  szczegóły 
73.książka: Marczewska Marzena: Drzewa w języku i w kulturze. 2002 ([Przedstawienie językowo-kulturowych obrazów wybranych drzew w polszcz...) szczegóły 
74.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
recenzja: Dąmbska Agata: Historycznie o poezji.... Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
75.książka: Mikołajczuk Agnieszka: Gniew we współczesnym języku polskim. Analiza semantyczna. 1999  szczegóły 
76.książka: Mimesis w dyskursie literackim. 1996 ([Zawiera materiały V Konferencji Teoretycznoliterackiej, Toruń 24-27 X...) szczegóły 
77.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1996  szczegóły 
78.książka: Nauka o języku dla polonistów. 2002  szczegóły 
79.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1999  szczegóły 
80.książka: Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in. zawiera:] Józef Porayski-Pomsta: Komunikacja językowa. 1. Wprow...) szczegóły 
81.książka: Ostaszewska Danuta: Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji. 1991 (Wstęp. - Lingwistyka tekstu jako dyscyplina językoznawcza. Ogólne char...) szczegóły 
82.książka: Ożóg Kazimierz: Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia. 1990  szczegóły 
83.książka: Ożóg Kazimierz: Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (Na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa). 1990  szczegóły 
84.książka: Polska genologia lingwistyczna. 2008  szczegóły 
recenzja: Grucza Sambor: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 283-287  szczegóły 
85.książka: Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie 1993. [Cz. 1:] Językoznawstwo. 1992 ([M.in. zawiera rozprawy:] Mieczysław Basaj: Idee jednego (wspólnego) j...) szczegóły 
86.książka: Profilowanie w języku i w tekście. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji w ramach ogólnopolskiego konwersatori...) szczegóły 
87.książka: Przeszłość w językowym obrazie świata. 1999 ([Zawiera materiały IV konwersatorium z cyklu "Światy za słowami", Kaz...) szczegóły 
88.książka: Punkt widzenia w języku i w kulturze. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji "Punkt widzenia w języku i kulturze" zorgan...) szczegóły 
89.książka: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji "Punkt widzenia w tekście i w dyskursie" zo...) szczegóły 
90.książka: Puzynina Jadwiga: Słowo, wartość, kultura. 1997 (Wstęp. * I. Słowo w kulturze: Czym jest słowo [przegląd ujęć badawczyc...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Język i wartość. Tygodnik Powszechny 1998 nr 20 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Widok z drugiego piętra. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 34 (z fot. Jadwigi Puzyniny...) szczegóły 
recenzja: Koziara Stanisław: W świecie słów i wartości. Nowa Polszczyzna 1998 nr 5 s. 65-67  szczegóły 
91.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
recenzja: Bondkowska Magdalena: Rozgrywanie światów. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 32-33 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Mieszanie światów. Pogranicza 1995 nr [1] s. 73-76  szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 238-243  szczegóły 
92.książka: Sarnowski Michał: Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej. 1999 (Wstęp. * I. Kłótnia wśród dialogowych gatunków mowy. II. Reprezentacja...) szczegóły 
93.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
94.książka: Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel. 2002 ([Dedykacja:] Pani prof. dr hab. Teresie Ampel z okazji siedemdziesiąte...) szczegóły 
95.książka: Słowa w różnych kontekstach. 1998 ([Zawiera rozprawy; m.in.:] Dorota Adamiec: Obraz diabła w tekstach i f...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
96.książka: Słowo i czas. 1998 ([Zawiera m.in. materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej ...) szczegóły 
97.książka: Stankiewicz Edward: Poetyka i sztuka słowa. 1996 ([Zawiera:] Ryszard Nycz: Strukturalizm, teoria literatury i Edwarda St...) szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 215-222  szczegóły 
recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 5 s. 391-393  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: W kręgu zagadnień języka poezji. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 89-93  szczegóły 
98.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija. Sushhnost' i sposoby realizacii v rozlichnykh tipakh diskursa. 1997 (1. Dialog kak osnova polifonni khudozhestvennogo proizvedenija: Oppozi...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
99.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija v drame i khudozhevestvennojj proze. 1998 (Vvedenie. * 1. Dialog v dramaticheskim proizvedenii: Kommunikativnaja ...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
100.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija v nauchnom diskurse. 1998 (Vvedenie. * 1. Iskhodye kategorial'no-terminologicheskie orientacii v ...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
101.książka: Straczuk Justyna: Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. 1999  szczegóły 
102.książka: Sujkowska-Sobisz Katarzyna, Wyrwas Katarzyna: Mały słownik terminów teorii tekstu. 2005  szczegóły 
recenzja: Mela Mariusz: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2010 t. 3 s. 307-311  szczegóły 
103.książka: Szumska Dorota: Bez rematu. Metodologia opisu organizacji tematycznej tekstu w ujęciu konfrontatywnym. 1996  szczegóły 
104.książka: Świat Słowian w języku i kulturze. 3. 2002 ([Zawiera materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Po...) szczegóły 
105.książka: Tabakowska Elżbieta: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. 1997  szczegóły 
106.książka: Tabakowska Elżbieta: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. 1995  szczegóły 
recenzja: Bobrowski Ireneusz: Polonica [Kraków] 1997 t. 18 s. 225-229  szczegóły 
107.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
108.książka: Tekst. Analizy i interpretacje. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "Tekst, dyskurs, obraz świata; Kazimi...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 55 (not....) szczegóły 
109.książka: Tekst, gatunek, dyskurs. Na przełomie XX i XXI wieku. 2012  szczegóły 
110.książka: Tekst i jego odmiany. Zbiór studiów. 1996 (Teresa Dobrzyńska: Od Redakcji. * Danuta Ostaszewska, Ewa Sławkowa: Ko...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 334 (not....) szczegóły 
111.książka: Tekst. Problemy teoretyczne. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "Tekst, dyskurs, obraz świata"; Kazim...) szczegóły 
112.książka: Tekst ustny. Struktura i pragmatyka, problemy systematyki, ustność w literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15-17 września 1986. 1989 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - S. Tolstaja: Ustnyj tekst v ...) szczegóły 
113.książka: Tekst w kontekście. 1990 (Teresa Dobrzyńska: Od Redakcji. * I. Z tradycji retorycznej: Sergejj G...) szczegóły 
114.książka: Theorie et pratique du texte. Actes du Colloque de Nancy, Université Nancy II 12-14 septembre 1996. 1998 (Pierre Demarolle, Marek Kęsik: Avant-propos = Przedmowa [w języku fran...) szczegóły 
115.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Texte et image dans les communications aux masses. 1999 ([Analiza funkcjonowania we współczesnych społeczeństwach różnego typu ...) szczegóły 
116.książka: Typy tekstów. Zbiór studiów. 1992 (Teresa Dobrzyńska: Od Redakcji. * I. Jerzy Bartmiński: Streszczenie w ...) szczegóły 
recenzja: Chojak Jolanta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Kałkowska Anna: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 218-222  szczegóły 
117.książka: Walusiak Ewa: Hierarchizacja treści i nawiązania wewnątrztekstowe. Wykładniki leksykalne. 1999  szczegóły 
118.książka: Wandzioch Magdalena: Nouvelles fantastiques au XIXe siecle. Jeu avec la peur. 2001 ([Analiza noweli fantastycznej autorów: Honore de Balzac, Jules Barbey ...) szczegóły 
119.książka: Warchala Jacek: Dialog potoczny a tekst. 1991 (Wstęp: Filozofia dialogu. Przedmiot badań. Źródła. - Dialog jako tekst...) szczegóły 
120.książka: Wesołowska Danuta: Słowa jak kamienie. 1991 ([Zawiera rozdziały:] Wielka manipulacja [o manipulacji językowej - now...) szczegóły 
121.książka: Wierzbicka Anna: Cross-cultural pragmatics. The semantics of human interaction. 1991 (Introduction: semantics and pragmatics. - Different cultures, differe...) szczegóły 
122.książka: Wileczek Anna: Świadectwa, ślady, znaki. Lapidarium jako strategia formy. 2010  szczegóły 
123.książka: Wilkoń Aleksander: Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. 2002 (Wstęp. * Część I. Problematyka tekstu: 1. Tekst jako system? 2. Między...) szczegóły 
124.książka: Wilkoń Aleksander: Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. (Wstęp. - I. Problematyka tekstu: Tekst jako system. Między zdaniem a t...) szczegóły 
125.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
126.książka: Witosz Bożena: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. 2005  szczegóły 
127.książka: Witosz Bożena: Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu. 1997 (Uwagi wstępne. * Rozdz. I. Opis w literaturoznawczej refleksji. Tradyc...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 229-234  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1999 nr 8 s. 361-364  szczegóły 
128.książka: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. 1996 (I. Tradycja poetycka: 1. Wprowadzenie. 2. Homer. 3. Hezjod. 4. Ajschyl...) szczegóły 
129.książka: Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze. 2005  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 374-382  szczegóły 
131.książka: Załęski Józef: Communicative multivocality. A study of punning, methapor, and irony. 1990 (Introduction. - Towards a theory of communicative multivocality. Word-...) szczegóły 
132.książka: Zeszyt. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. 1999 (Anna Zabrowarn Wprowadzenie. [Zawiera rozprawy:] Anna Zabrowarny: Ster...) szczegóły 
133.książka: Żabicka Aleksandra: Pojęcie jaźni: konceptualizacja i wyrażanie a język. ([Dot. m.in. zagadnienia metafory w teorii George'a Lakoffa i Marka Joh...) szczegóły 
134.książka: Żydek-Bednarczuk Urszula: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Abramowiczówna Zofia: Reklama w Rosji. Zarys problematyki. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 143-150 (m.in. nt. wykorzystania kulturowych odniesień i poetyckich środków jęz...) szczegóły 
136.artykuł: Aleksiejenko Michaił A.: Imenovanie i pereimenovanie v sovremennom tekste massovojj kommunikacii. x 1998 ([W ks. zb.:] Wschód-Zachód, Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydakt...) szczegóły 
137.artykuł: Aleksiejenko Michaił: Nekotorye onomasiologicheskie tendencii sovremennogo diskursa. Studia Rossica 1998 [t.] 6 s. 135-147  szczegóły 
138.artykuł: Alharbi Lafi M.: "Communicative" and 'gopher" forms in cross-cultural communication: analysis in linguistic and cultural components of the business letter. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 2000 [t.] 36 s. 7-26  szczegóły 
139.artykuł: Andrukowicz Wiesław: Fetysz języka w oswajaniu świata. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 3-8  szczegóły 
140.artykuł: Andruszko Ewa: Quelques remarques sur la notion de paratexte dramatique. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 11-19  szczegóły 
141.artykuł: Anisimowicz Agnieszka: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 23-27 ([rec. ks.:] Robert Alain de Beaugrande: New Foundations for a Science ...) szczegóły 
142.artykuł: Bajerowa Irena: Gry i zabawy językowe na skraju drogi. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
143.artykuł: Bakuła Kordian: Czy istnieje język mówiony i język pisany?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2001 nr 1 (2272) s. 11-36 (podobieństwa i różnice...) szczegóły 
144.artykuł: Bakuła Kordian: Język, mówiony, pisany - w ujęciu językoznawców rosyjskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2002 nr 3 (2495) s. 47-63  szczegóły 
145.artykuł: Balcerzan Edward: Niewyrażalność czy nie wyrażone?. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 4-19 (nt. trudnośći wyrażania treści poprzez słowa poezji...) szczegóły 
146.artykuł: Balcerzan Edward: Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
147.artykuł: Balzer Bernd: "Umsetzmillionaere" - oder: Vom zunehmenden Minderwert deutschen Sprach "kapitals". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 3 s. 84-87 (nt. współczesnej "nowomowy" niemieckiej z licznymi przykładami...) szczegóły 
148.artykuł: Balzer Bernd: Wie geht es der deutschen Sprache - "Den Umstaenden entsprechen gut"?. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 76- (nt. zmian współczesnego słownictwa niemieckiego...) szczegóły 
149.artykuł: Baran Marek: Colores a traves del espejo de la lengua: consideraciones de indole semantico-pragmatica. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 3-9 (nt. funkcji w tekście terminów nazywających kolory...) szczegóły 
150.artykuł: Baran Marek: Cuerpo y realidad: la metafora en la terminologia medica espanola. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 145-151  szczegóły 
151.artykuł: Baranov Anatolijj G.: Dinamicheskie tendencii v issledovanii teksta. Stylistyka 1995 nr 4 s. 54-69  szczegóły 
152.artykuł: Barański Jarosław: Wino absurdu. Absurd jako figura literacka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 33 (2002) s. 89-95  szczegóły 
153.artykuł: Barcelona Antonio: Guidelines for the application of the theories of metaphor and metonymy to textual examples. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 143-177  szczegóły 
154.artykuł: Barłowska Maria: Z "życia" argumentów a fortiori. Próba retorycznej analizy toposu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Civitas Mentis 2007 t. 2 (2503) s. 265-282 (retoryczna formuła a fortiori ilustrowana przykładami z literat...) szczegóły 
155.artykuł: Barthes Roland: Od dzieła do tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 187-195  szczegóły 
156.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Argumenty - próba klasyfikacji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2003 nr 22 (2552) s. 5-13 (nt. argumentacji w ujęciu Arystotelesa i tradycji retorycznej...) szczegóły 
157.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Auf polnisch geworben. Die Sprache der Werbeanzeigen in der Posener Wochenschrift "Wprost". Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1998 nr 121 (2068) s. 99-109  szczegóły 
158.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Der Agon in der Politik am Beispiel einer Resolution des Deutschen Bundestages vom 29. Mai 1998 auf Antrag der Fraktion der CDU/CSU und FDP und der Erklaerung des Sejms der Republik Polen vom 3.07. 1998 zu dieser Resolution. Ein Beitrag zur Rhetorik des politischen Textes. Convivium 2003 s. 218-233 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
159.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Form und Funktion der politischen Denk- und Ausdrucksschemen in den Reden von Herzog, Bartoszewski und Kohl. Ein Interpretationsversuch. Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 241-259  szczegóły 
160.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Język polityki - próba definicji. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 227-234  szczegóły 
161.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Kriterien der rhetorischen Analyse politischer Texte. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 5-16  szczegóły 
162.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Rhetorik der deutsch-polnischen Versoehnung 1989-1995. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2001 nr 20 (2296) s. 11-29 (analiza tekstów autorów: Władysław Bartoszewski, Krzysztof Bielecki, H...) szczegóły 
163.artykuł: Barzycka Renata: Complimenting Behavior in Polish. Part I: Compliments. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1997 nr 32 (1879) s. 7-17  szczegóły 
164.artykuł: Barzycka Renata: Complimenting Behavior in Polish. Part II: Compliment Responses. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 117-127  szczegóły 
165.artykuł: Barzycka Renata: Komplementy we współczesnej polszczyźnie. Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 265-272  szczegóły 
166.artykuł: Baumann Klaus-Dieter: Ein interdisziplinaerer Ansatz zur Untersuchung des Phaenomens der Fachlichkeit von Texten. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 89-96  szczegóły 
167.artykuł: Bawoł Dariusz: Dialog, dialogiczność wypowiedzi, dialogowość lektury. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 2000 z. 9 s. 5-31  szczegóły 
168.artykuł: Bednarski Michał: Tradycja polskich badań językoznawczych nad łaciną i greką. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1997 nr 25 s. 19-31 (m.in. o pracach językoznawczych Jana N. Baudouina de Courtrney, Jana R...) szczegóły 
169.artykuł: Behrmann Alfred: Ueber die Schreibart in philologischen Arbeiten. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 255-260  szczegóły 
170.artykuł: Bereza Henryk: Dyskursywność. Twórczość 2001 nr 12 s. 58-60 (dot. dyskursywności literatury...) szczegóły 
171.artykuł: Bereza Henryk: Pisarskość. Twórczość 2001 nr 12 s. 60-63 (dot. dyskursywności języka poezji i prozy...) szczegóły 
172.artykuł: Berry Roger: To use of generic "we" in written political commentary in Hong Kong. Studia Anglica Posnaniensia 1999 t. 34 s. 211-225  szczegóły 
173.artykuł: Bilut-Homplewicz Zofia: Na ścieżkach wieloznaczności, na drodze do precyzji. Germanistyczne ujęcia dyskursu - spojrzenie krytyczne. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2012 t. 5 s. 9-18  szczegóły 
174.artykuł: Bilut-Homplewicz Zofia: Zur Frage der Intentionalitaet im literarischen Dialog. x 1996 ([W ks. zb.:] Die deutsche Sprache und Literatur als Bruecke in Europa....) szczegóły 
175.artykuł: Blinova Ol'ga, Sypchenko Svetlana: Stylistyka 1997 nr 6 s. 583-585 ([rec. ks.:] Nina S. Bolotnova: Leksicheskaja struktura khudozhestvenno...) szczegóły 
176.artykuł: Bluszcz Anna: Językowy "fin de siecle" w prasie czeskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
177.artykuł: Błachut Edyta: Kontrastive Ueberlegungen zur deutschen und polnischen Anspielungstechnik anhand politischer Losungen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 17-29  szczegóły 
178.artykuł: Bobran Marian: Kontekst i konsytuacja w konfrontatywnych badaniach składniowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 37-50 (rola kontekstu i konsytuacji w badaniach składniowych nacechowanych st...) szczegóły 
179.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: "Un mot au lecteur". Les prefaces des oeuvres narratives de la Revolution. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 20-27  szczegóły 
180.artykuł: Bogdanowska Monika: Komentarz jako forma podawcza, gatunek mowy, tekst. Prologomena. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 337-352 (dot. również komentarza w dziele literackim oraz komentarza krytycznol...) szczegóły 
181.artykuł: Bogusławski Andrzej: Reflection on Wierzbicka's explications. Lingua Posnaniensis 2001 t. 43 s. 47-88 (omów. dorobku naukowego A. Wierzbickiej w dziedzinie eksplikacji znacz...) szczegóły 
182.artykuł: Bogusławskij Wsiewołod, Kamiński Wojciech: Religioznost' russkogo naroda v jazykovojj kartine mira. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 25-31  szczegóły 
183.artykuł: Bolińska Marta: Formy epickie wobec nowomowy (socrealistyczne schematy językowo-fabularne w prozie dla dorosłych i młodzieży lat. 50. XX wieku i próby ich przezwyciężania - na wybranych przykładach). Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2007 nr 6 s. 13-36 (na przykładach utworów "Przy budowie" Tadeusza Konwickiego oraz "Nasza...) szczegóły 
184.artykuł: Bolotnova Nina S.: O teorii reguljativnosti khudozhestvennogo teksta. Stylistyka 1998 nr 7 s. 179-188 (m.in. na przykładzie wierszy Mariny Cwietajewej i Borysa Pasternaka...) szczegóły 
185.artykuł: Boniecka Barbara: Tekst w ujęciu lingwistycznym. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 62-71  szczegóły 
186.artykuł: Borisova Irina N.: Cel'nost' razgovornogo teksta v svete kategorial'nykh sopostavlenijj. Stylistyka 1997 nr 6 s. 371-386  szczegóły 
187.artykuł: Bourmeyster Alexandre: Nowo-mowa et langue-de-bois a Cracovie pendant l'etat de guerre. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
188.artykuł: Bralczyk Jerzy: Zniewalani przez język (Z profesorem Jerzym Bralczykiem rozmawia Ewa Rosolak. Trybuna 2000 nr 175 s. 5, 11 (wywiad m.in. nt. sposobu mówienia, który zakłada brak dialogu...) szczegóły 
189.artykuł: Bromboszcz Roman: Powrót do zakłóceń. Sondowanie progu tolerancji. Ha!art 2012 nr 37 s. 102-103  szczegóły 
190.artykuł: Bronowski Cezary: la gamma dell'arcobaleno i colori nelle espressioni idiomatiche italiane e pollacche. Studia Romanica et Linguistica Thorunensia 1998 t. 2 s. 141-150 (podobieństwa i różnice zwrotów idiomatycznych zawierających określoną ...) szczegóły 
191.artykuł: Brzeziński Jerzy, Piątkowski Cezary: Kategoria poetyzmu leksykalnego w analizie lingwistycznej tekstu artystycznego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 1998 z. 54 s. 5-12 (zagadnienie zilustrowane tekstami polskich poetów końca XVIII i począt...) szczegóły 
192.artykuł: Brzostowska Tamara: "Twixt... Ear and Lip There's Many a Slip, or H.P. Grice'a Theory of Conversation in Ptactice. Folio 2002 nr 11 s. 63-73  szczegóły 
193.artykuł: Buksiński Tadeusz: Struktura poznawcza tekstów a interpretacja. x 1995 ([W ks. zb.:] Humanistyka jako autorefleksja. Praca zbiorowa pod red. K...) szczegóły 
194.artykuł: Buryła Sławomir: Nowożytne odmiany tragizmu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 10 s. 71-75 (nt. statusu dyskursu tragicznego we współczesnej sztuce, także w liter...) szczegóły 
195.artykuł: Burzyńska Anna: Literatura jako sztuka uwodzenia (Przyczynek do tematu). Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 141-157 (uwodzenie jako akt komunikacj i "proces retoryczny"; m.in. uwodzenie c...) szczegóły 
196.artykuł: Carter Steven: Newspeak in the Nineties - and After. American Studies 1999 t. 18 s. 5-14  szczegóły 
197.artykuł: Cechova Marie: Intertextovost jako jedna z podminek uspesne komunkace. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
198.artykuł: Chamiga Michał: Słoweński język "drugiego obiegu" we współczesnej rzeczywistości. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
199.artykuł: Charędzińska Anna: Nothingness and Counterfactuality of Negation. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
200.artykuł: Charkijc Miloslav: Serbskaja lingvistika teksta. Stylistyka 1997 nr 6 s. 541-564  szczegóły 
201.artykuł: Chepkina Ehlina V., Majjdanova Ljudmila M., Soboleva Elena G.: Obshhestvennaja koncepcija lichnosti i zhanrovo-stilisticheskie kharakterististiki tekstov v sredstvakh massovojj informacii. Stylistyka 1997 nr 6 s. 213-226  szczegóły 
202.artykuł: Chernukhina Inna: Idei antropocentrichnojj lingvistiki v trudach V.V. Vinogradova. Stylistyka 1995 nr 4 s. 215-222  szczegóły 
203.artykuł: Chervinskene Elena: Mekhanizm oskorblenija: imiena v ugolovnom zhargone, ruskom i pol'skom. Studia Slawistyczne 2000 nr 2 s. 49-56 (nt. mechanizmów językowych służących wyrażaniu negatywnych emocji w na...) szczegóły 
204.artykuł: Chlebda Wojciech: O specyficzności ustalania ekwiwalentów przekładowych w dwujęzycznym słowniku skrzydlatych słów. x 2001 ([w ks. zb.:] Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona pro...) szczegóły 
205.artykuł: Chlebda Wojciech: Propozycje terminologiczne do opisu skrzydlatych słów. Stylistyka 1998 nr 7 s. 189-220  szczegóły 
206.artykuł: Chojecki Andrzej: Gdy mówi mowa. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 233-240 (charakterystyka zwrotów używanych w tytułach, podtytułach oraz tekstac...) szczegóły 
207.artykuł: Chojecki Andrzej: Na początku było Słowo. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 3/4 s. 40-46  szczegóły 
208.artykuł: Cholewa Joanna: La representation du chat en francais. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 3-15 (językowy obraz kota w języku francuskim; z przykładami z literatury fr...) szczegóły 
209.artykuł: Chruszczewski Piotr: Dyskurs polityczny z perspektywy społecznych heteronomii języka. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 121-128 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
210.artykuł: Chruszczewski Piotr: The Meanig of Jeremiad and Its Particular Use in the Political Speeches of President Reagan. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 57-61  szczegóły 
211.artykuł: Cieński Marcin: Stereotypy dotyczące kulturowej rzeczywistości Peerelu w "Kompleksie polskim" i w "Małej Apokalipsie" Tadeusza Konwickiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 23-39  szczegóły 
212.artykuł: Cieślak Mateusz: Papierowy język. Opcje 1994 nr 4 s. 111-113 (nt. nowego stylu w języku publicystyki po 1989....) szczegóły 
213.artykuł: Cirko Lesław: Przykład - szczególny rodzaj tekstu?. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 11-19 (dot..przykładów w podręcznikach gramatyki...) szczegóły 
214.artykuł: Clarke David D., Nerlich Brigitte: Elements for integral theory of semantic change and semantic development. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 71-84  szczegóły 
215.artykuł: Cmejrkova Svetla: Reklama a intertextualita aneb "Vlasy delaj cloveka". Stylistyka 2000 nr 9 s. 117-136 (dot. intertekstualnych odniesień do literatury i innych tekstów kultur...) szczegóły 
216.artykuł: Colović Ivan: Baśń. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 161-168 (nt. współczesnego języka toposów serbskiego mitu etnonacjonalistyczneg...) szczegóły 
217.artykuł: Coulthard Malcolm: Making Texts Speak: The Work of the Forensic Linguist. Studia Anglica Posnaniensia 1998 t. 33 s. 117-130  szczegóły 
218.artykuł: Cukrowska Krystyna: "...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa", czyli pogadanka o funkcji ekspresywnej języka. Parnasik 1997 nr 1 (1997/1998) s. 5  szczegóły 
219.artykuł: Czajka Piotr: O pojęciu dyskursu estetycznego i problemie komunikacji międzykulturowej. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1997 t. 23 s. 41-51  szczegóły 
220.artykuł: Czajka Piotr: O wartościach w kontekście lingwistyki tekstu. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 60-65  szczegóły 
221.artykuł: Czajkowski Bronisław: O pojęciu "tekstu" z perspektywy lingwistyki i teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1993 nr 16 (1455) s. 111-121  szczegóły 
222.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Język chaosu. Slavia 1995 z. 1/2 s. 15-23  szczegóły 
223.artykuł: Czaplicka Agnieszka Edyta: Język współczesnej reklamy telewizyjnej (analiza porównawcza słownictwa polskiego i rosyjskiego). Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 231-237  szczegóły 
224.artykuł: Daszczyńska Izabella: O funkcjach jednostek frazeologicznych w tekście (Na materiale prozy rosyjskiej). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 313-323  szczegóły 
225.artykuł: Dausendschoen-Gay Ulrich, Krafft Ulrich, Tomaszkiewicz Teresa: Vainqueur et vaicu: comment se construit le resultat d'une confrontation electorale televisee. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 61-110 (porównanie przedwyborczej telewizyjnej debaty prezydenckiej z 1995 r. ...) szczegóły 
226.artykuł: Dąbrowska Anna: Frazemy w nowomowie oficjalnej i w literaturze polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 15-21 (m.in. cechy charakterystyczne nowomowy jako zjawiska występującego w k...) szczegóły 
227.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Interakcje stylów i gatunków w ponowoczesnym dyskursie artystycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 24-35  szczegóły 
228.artykuł: Dąbrowski Jarosław: Metaphors in Advertising Texts. A Cognitive Grammar Analysis. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
229.artykuł: De Man Paul: Antropomorfizm i trop w liryce. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 119-144 (z notą s. 424-426, fot. s. 118...) szczegóły 
230.artykuł: De Man Paul: Pojęcie ironii. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 7-38 (tekst wykładu z 1977 r.; z zapisu magnetofonowego spisał Tom Keenan, z...) szczegóły 
231.artykuł: Debus Friedhelm: Dichter ueber Namen und ihr Umgang mit ihnen. Onomastica Slavogermanica 1998 [t.] 23 s. 33-59 (nt. onomastyki literackiej...) szczegóły 
232.artykuł: Denek Kazimierz: "...Aby język giętki...". Dydaktyka Literatury 1999 t. 19 s. 57-65 (przenikanie nowomowy do kultury i edukacji...) szczegóły 
233.artykuł: Długosz Katarzyna: Kobieta, dama, baba... - ewolucja znaczenia nazw osób płci żeńskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2001 nr 2 (2336) s. 105-114 (analiza etymologiczna w kontekście kulturowym...) szczegóły 
234.artykuł: Dobosiewicz Joanna: Tematyka, styl i retoryka dyskursu politycznego drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych w Polsce, Chorwacji i Serbii. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 135-149  szczegóły 
235.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Tekst. Próba syntezy. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 142-183  szczegóły 
236.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Tekst. x 1993 ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
237.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Teoria tekstu w Polsce (rozmowa z prof. Teresą Dobrzyńską). Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2008 z. 1 s. 11-23 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; nt. rozwoju badań nad ...) szczegóły 
238.artykuł: Doda Agnieszka: Pragnienie prawdy - Lacan, Rorty. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 7/8 s. 106-115  szczegóły 
239.artykuł: Drąg Bronisław: Miejsce i funkcja milczenia w strukturze dzieła literackiego. Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 475-487  szczegóły 
240.artykuł: Drechsel Ulrich: Werbalno-rzeczownikowe konstrukcje analityczne we współczesnych polskich tekstach analitycznych. x 1996 ([W ks. zb.:] Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowyc...) szczegóły 
241.artykuł: Drewnowska-Vargane Ewa: Emotionalitaet und Narrativitaet in deutsch-, polnisch- und ungarischsprachigen Leserbriefen im textlinguistischen Vergleich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2001 nr 20 (2296) s. 49-64 (analiza tekstów autorów: Władysław Bartoszewski, Krzysztof Bielecki, H...) szczegóły 
242.artykuł: Ducrot Oswald: Nieufność wobec mowy potocznej. Z Oswaldem Ducrotem rozmawia Anna Dutka. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 161-174 (wywiad m.in. nt. językoznawstwa wobec badań literackich; rozm. Anna Du...) szczegóły 
243.artykuł: Ducrot Oswald: Zarys polifonicznej teorii wypowiadania. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 257-303  szczegóły 
244.artykuł: Duda Henryk: Z problematyki związków języka i religii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 85-93 (religia jako tekst kultury....) szczegóły 
245.artykuł: Duda Wojciech: Aluzju paniał?. Życie 1998 nr 301 dod. s. 6-8 (nt. aluzji literackiej...) szczegóły 
246.artykuł: Duszak Anna: Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu?. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 29-37 (refleksja na temat obecnego stanu i przyszłości dyscypliny...) szczegóły 
247.artykuł: Duszak Anna: Pragmatics, discurse studies and beyond. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 3-15 (nt. kierunków rozwoju badań nad językiem i komunikacją...) szczegóły 
248.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 219-225 ([rec. ks.:] Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer: Nouveau dictionnaire ...) szczegóły 
249.artykuł: Dutka-Mańkowska Anna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4. s. 241-246 (rec. ks.: Laurence Rosier: Le Discours rapporte. Histoire, theories, p...) szczegóły 
250.artykuł: Dybciak Krzysztof: Systemy komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 29-41 (z punktu widzenia podobieństw strukturalnych i funkcjonalnych oraz his...) szczegóły 
251.artykuł: Dymarskij M.J.: Tekst i tekstualitet v kulturnom prostranstve slavjan. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 291-295  szczegóły 
252.artykuł: Ekmann Bjorn: Die Erlebnishaftigkeit literarischer Texte. Erwaegungen zur Methode der Textanalyse. Glottodidactica 1998 t. 26 s. 57-88 (z przykładami tekstów wierszy Petera Huchela ze zbioru: Chausseen Chau...) szczegóły 
253.artykuł: Elders Fons: Dialogue and meaning. A humanist can be recognised by his or her willingness for dialogue. Dialogue and Humanism 1996 nr 5/6 s. 27-40  szczegóły 
254.artykuł: Elders Fons: Dialogue and meaning. A humanist can be recognised by his or her willingness for dialogue. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 27-40 (przemiany zastosowania formy dialogu w różnych epokach historycznych -...) szczegóły 
255.artykuł: Fabiszak Małgorzata: The semantic analysis of emotion terms in Old English. Studia Anglica Posnaniensia 1999 t. 34 s. 133-146  szczegóły 
256.artykuł: Farner Geir: De verhalende fiktie: Een psychologisch-funktionalistisch model. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1998 nr 10 (2108) s. 7-24  szczegóły 
257.artykuł: Fojt Tomasz: Metaphor in science. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1998 z. 8 (320) s. 107-139  szczegóły 
258.artykuł: Forceville Charles: Further thoughts on delimiting pictorial metaphor. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 213-227 (m.in. dotyczy filmu...) szczegóły 
259.artykuł: Fowler Roger: Założenia socjolingwistycznej teorii dyskursu literackiego. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 305-336 (Wokół języka literackiego...) szczegóły 
260.artykuł: Franczak Jerzy: "To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią". Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 30-32 (m.in. o językowym obrazie świata...) szczegóły 
261.artykuł: Gajda Stanisław: Media - stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w mediach masowych. Pod red. Jerzego Bralczyka i Ka...) szczegóły 
262.artykuł: Gajewska Grażyna: Sztuka i historiografia - (nie)współmierność światów. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 29-49 (dot. literackości (stylu i treści) oraz referencjalności (problemu pra...) szczegóły 
263.artykuł: Gajewska Urszula: Metatekstemy wskazujące na relacje intertekstualne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 119-133 (na przykładzie analizy tekstu naukowego...) szczegóły 
264.artykuł: Gazdecka Ewa: Frazeologia Biblii i jej funkcjonowanie we współczesnym tekście literackim (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Przegląd Rusycystyczny 1992 nr 3/4 s. 73-79  szczegóły 
265.artykuł: Gibas Marta: Kłótnia jako gatunek mowy (na materiale polskim i czeskim). Bohemistyka 2003 nr 1 s. 42-59  szczegóły 
266.artykuł: Gibbs Raymond, Matlock Teenie: Looking for Metaphor in All Rhe Right Ways. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 5-25 (m.in. o badaniach nad używaniem metafory w myśleniu, języku i pracy z ...) szczegóły 
267.artykuł: Głowiński Michał: Glosy. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 169-172 (nt. badania języka totalitarnego oraz ikonosfery totalitarnej przez li...) szczegóły 
268.artykuł: Głowiński Michał: Inspiratorzy. Spiskowa kategoryzacja świata w okresie marcowym. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 75-84 (dotyczy 1968 r....) szczegóły 
269.artykuł: Głowiński Michał: Intertextuality in critical discourse. x 1990 ([W ks. zb.:] Semantic analysis of literary texts. Amsterdam, New York,...) szczegóły 
270.artykuł: Głowiński Michał: Końcówka. Tygodnik Powszechny 1996 nr 42 s. 5 (fragmenty zapisów z przygotowanej do druku ostatniej części cyklu anal...) szczegóły 
271.artykuł: Głowiński Michał: Mowa wojenna. Przegląd Polityczny 1995 nr 27/28 s. 64-69 (fragm. przygotowywanej do druku książki, analizującej propagandę stanu...) szczegóły 
272.artykuł: Głowiński Michał: Narracja, nowomowa, forma totalitarna. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 127-133  szczegóły 
273.artykuł: Głowiński Michał: Potęga i słabość nowomowy (1-2. Notatki z lat 1977-1985). Odra 1993 nr 1 s. 66-72, nr 2 s. 53-58, nr 3 s. 71-74  szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 6 s. 381-382 (dot. nru 1....) szczegóły 
274.artykuł: Głowiński Michał: Z szuflady pisarza. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 71-72 (fragm. książki zatytułowanej "Końcówka" [w druku], zamykającej cykl ks...) szczegóły 
275.artykuł: Główczewski Aleksander: O dialogowych strategiach i taktykach "rozmów z ..." (Rekonesans). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1996 z. 47 (305) s. 105-123 (sposoby kształtowania dialogowych interakcji w "wywiadach-rzekach" i "...) szczegóły 
276.artykuł: Główczewski Aleksander: O retoryce rozmów z politykami. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 185-209  szczegóły 
277.artykuł: Gnitecki Janusz: Deskrypcyjne, predeskrypcyjne i symboliczne obrazowanie językowe w naukach pedagogicznych. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2000 nr 1/2 s. 131-155 (m.in. proces kształcenia jako proces symbolicznego komunikowania wyraż...) szczegóły 
278.artykuł: Godlewski Grzegorz: Rozmowa... z Grzegorzem Godlewskim. "Kiedy przesuwają się granice mojego języka, przesuwają się granice mojego świata". Tekstualia 2006 nr 1(4) s. 99-116 (rozm. Krzysztofa Krowiranda i Żaneta Nalewajk; z notami biogr., s. 197...) szczegóły 
279.artykuł: Gojsa Oksana, Larczeva Jevgienija, Ples Helena: Avtorskakaja modal'nost' v aspekte antropologicheskojj paradigmy teksta (na primere chekhovskogo narrativa). Linguodidactica 2000 z. 4 s. 73-84  szczegóły 
280.artykuł: Gołębiewska Magdalena: Tekst jako kontekst: rozszerzenie universum Derridiańskiego. Kultura Współczesna 1993 nr 2 s. 63-71  szczegóły 
281.artykuł: Gołębiewska Maria: Język, tekst i metafora w koncepcjach kognitywistów. Przegląd Filozoficzny 1999 nr 4 s. 35-54 (dot. koncepcji Marka Johnsona i George'a Lakoffa...) szczegóły 
282.artykuł: Gołuch Arletta: Język potoczny w reportażach "Gazety Wyborczej". x 1999 ([W ks. zb.:] W świecie mediów. Pod red. Mieczysława Balowskiego. Opole...) szczegóły 
283.artykuł: Gondek Anna, Szczęk Joanna: Farben in der Phraseologismen des Deutschen und des Polnischen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2001 nr 20 (2296) s. 83-94 (analiza tekstów autorów: Władysław Bartoszewski, Krzysztof Bielecki, H...) szczegóły 
284.artykuł: Gondek Anna: Orbis Linguarum 2000 t. 15 s. 233-234 ([rec. ks.:] Hans-Ulrich Dietz: Rhetorik in der Phraseologie. Zur Bedeu...) szczegóły 
285.artykuł: Grabarczyk Zenon: Cele i zadania wspólnoty językowej. Acta Neophilologica 2003 [t.] 5 s. 43-54 (w świetle relatywistycznej koncepcji języka Leo Weisgerbera...) szczegóły 
286.artykuł: Grabarczyk Zenon: Język ojczysty a naród. Acta Neophilologica 2003 [t.] 5 s. 55-66 (nt. znaczenia języka ojczystego jako siły wiążącej naród...) szczegóły 
287.artykuł: Grabarczyk Zenon: Refleksje o znaczeniu języka ojczystego. x 1999 ([W ks. zb.:] Od Platona do współczesności. Zbiór rozpraw. Pod red. Ste...) szczegóły 
288.artykuł: Grice H.P.: Znaczenie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 153-161  szczegóły 
289.artykuł: Grimberg Martin, Joachimsthaler Juergen: Poetik versus Grammatik. Oeffentlichkeitstheoretischer Rueckblick auf einen notwendigen Konflikt. Convivium 2002 s. 9-54 (konsekwencje dla wspólczesngo języka niemieckiego w sferze życia publ...) szczegóły 
290.artykuł: Grochowski Grzegorz: Stylistyka 2000 nr 9 s. 423-430 ([rec. ks. zb.:] Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. V...) szczegóły 
291.artykuł: Gronczewski Andrzej: Obszary niczyje. Sycyna 1997 nr 16 s. 18 (m.in. o języku współczesnych uczonych...) szczegóły 
292.artykuł: Grybosiowa Antonina: Cytaty czeskie w funkcji ludycznej. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
293.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina: Discours et evaluation. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 95-100  szczegóły 
294.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina: Dyskurs: kompetencja i wartościowanie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 21-23 (streszczenie referatu...) szczegóły 
295.artykuł: Haman Ales: Specificity of artistic literary communication and its sign system. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 35 z. 1/2 s. 99-125  szczegóły 
296.artykuł: Handke Kwiryna: Pojęcie i termin "archaizm" na tle zawartości polskich leksykonów. x 1999 ([W ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
297.artykuł: Haskell Robert E.: Cognitive Science and the Origin of Lexical Metaphor: A Neurofunctional Shift (NFS) Hypothesis. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 291-331  szczegóły 
298.artykuł: Hepek Wojciech: Semiotyczna natura tekstu. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2009 z. 2 s. 23-37  szczegóły 
299.artykuł: Herbut Józef: Wypowiedzenie twórcze języka religijnego w świetle teorii aktów mowy. x 1997 ([w ks. zb.:] Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowa...) szczegóły 
300.artykuł: Hetel Dominika: "Kto znajdzie swój ton odczuje swą godność i wartość" - towiańczyków zmagania z językiem. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 137-163 (język towiańczyków reprezentowany m.in. przez Adama Mickiewicza, Juliu...) szczegóły 
301.artykuł: Hiraga Masako K.: The Interplay of Metaphor and Iconicity: A Cognitive Approach to Poetic Texts. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 179-212 (na przykładzie wiersza George'a Herberta "Easter Wings" i P.B. Shelley...) szczegóły 
302.artykuł: Hollander John: Język prywatności. Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 15-25 (m.in. w poezji, dramacie i listach...) szczegóły 
303.artykuł: Holz Peter: Haben Parfuemwerbetexte poetische Qualitaeten?. Studia Germanica Gedanensia 2002 [nr] 10 s. 135-147  szczegóły 
304.artykuł: Honsza Norbert: Neudeutsch. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 107 (artykuł w formie listu do Eberharda Hilschera nt. języka używanego prz...) szczegóły 
nawiązanie: Hilscher Eberhard: Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 108-109 (odpowiedź na list Norberta Honszy...) szczegóły 
305.artykuł: Horvath Geza: Dyseminacja, eksplikacja semantyki, semantyczna innowacja. Trzy koncepcje semantyki tekstu literackiego. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 247-267 (podstawowe tezy trzech fundamentalnych poststrukturalnych koncepcji se...) szczegóły 
306.artykuł: Hudabiunigg Ingrid: "Eine Pole wie aus dem Bilderbuch - nobel, melancholisch und verwegen!". Eine kognitiv-linguistische Analyse deutscher Metaphorik zu Polen. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 403-415 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
307.artykuł: Huta Olha: Specyficzne modele metaforyczne życia politycznego w tekstach publicystycznych o tematyce politycznej (na materiale języka polskiego oraz ukraińskiego). Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 16-20  szczegóły 
308.artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Język współczesnej reklamy prasowej. Analiza słownictwa. x 1997 ([W ks. zb.:] Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Pod red...) szczegóły 
309.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 289 (rec. ks.: Filippov K.A.: Lingvistika teksta: Kurs lekcij. Sankt-Peterb...) szczegóły 
310.artykuł: Iskhakova Khorshid: View of the World as Reflected in Turkic Languages. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 119-128  szczegóły 
311.artykuł: Ivanova Diana, Walczak-Mikołajczakowa Mariola: O języku współczesnej prasy bułgarskiej i polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
312.artykuł: Iwanenko Switlana: Polyphoner Bau des Textes. Stylistyka 2000 nr 9 s. 339-351 (dot. tekstu literackiego jako struktury polifonicznej...) szczegóły 
313.artykuł: Iwasiów Inga: O potrzebie ekspresji. Wyrazy 1997 nr 1 s. 43-46  szczegóły 
314.artykuł: Jagła Ewelina: Meaning as projection of (mis)understanding. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 17-30 (nt. relacju między znaczeniem a rozumieniem...) szczegóły 
315.artykuł: Jagodzińska Joanna: Czy wypracowanie szkolne jest tekstem sztucznym. Poradnik Językowy 1997 z. 1 s. 68-72  szczegóły 
316.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: Biało-czerwona magia. Dla kogo Polska?. x 1999 ([W ks. zb.:] Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornas...) szczegóły 
317.artykuł: Janion Maria: Fragmenty dyskursu miłosnego. Res Publica Nowa 1996 nr 7/8 s. 24-28 (fragment książki: Maria Janion: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996...) szczegóły 
318.artykuł: Jarmuła Cecylia: Die Sprache des Tatalitarismus. Schulbuecher in der Nazi- und der DDR-Zeit. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2001 nr 20 (2296) s. 95-107 (na podstawie podręczników (czytanek) do szkoły podstawowej z okresu na...) szczegóły 
319.artykuł: Jastrząb Dariusz: Obecność dyskursu moralnego w literaturze. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1995 nr 3/4 s. 159-164  szczegóły 
320.artykuł: Jaworski Stanisław: Graffiti uczniowskie czy graffiti polityczne (Zmiana tytułu i jej skutki). Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 177-187 (nt. zmiany wymowy utworu poetyckiego w zależności od zmian wprowadzany...) szczegóły 
321.artykuł: Jerofiejewa Tamara: Kljuchevye koncepty ehpokhi v rechevom ispolnenii politicheskikh liderov. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 25-31  szczegóły 
322.artykuł: Jęczmyk Lech: Języków pomieszanie. Nowa Fantastyka 1997 nr 2 s. 77 (nt. procesów przemian językowych na świecie i ich wpływu m.in. na języ...) szczegóły 
323.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
324.artykuł: Joachimsthaler Juergen: "1968" - literarisches Palimpsest und historisches Plagiat. Orbis Linguarum 1999 t. 13 s. 101-135 (rok 1968 w literaturze i kulturze niemieckiej...) szczegóły 
325.artykuł: Jopek Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 27-34 ([rec. ks. zb.:] Discourse as Structure and Process. Discourse Studies...) szczegóły 
326.artykuł: Jopek Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 27-34 ([rec. ks. zb.:] Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: ...) szczegóły 
327.artykuł: Jurasz Alina: Linguistische Reflexe des Sexismus - feministische Linguistik in der BDR. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 233-244  szczegóły 
328.artykuł: Kabata Maria: Kilka uwag o wyrazach modnych w nagłówkach prasowych. x 1999 ([W ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
329.artykuł: Kaczorowska Anna: Simultaneous Speech. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 2000 z. 2 s. 31-48 (m.in. kategorie mowy symultanicznej i ich funkcje...) szczegóły 
330.artykuł: Kalaga Wojciech: Granice tekstu - mgławice tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 5-32 (m.in. określenie tekstu jako dynamicznego, zmieniającego się procesu r...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Tradycja - tekst - interpretacja. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103  szczegóły 
nawiązanie: Możejko Edward: O tekście Profesora Kalagi. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Katarzyna: Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 23-40  szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
331.artykuł: Kalaga Wojciech: Homo textualis: podmiot - interpretacja - etyka. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 36-51  szczegóły 
332.artykuł: Kaleta Zofia: Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (Imiona staropolskie z członem "Dobr(o)-" na tle indoeuropejskim i wartości w nich wyrażone). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 29-38  szczegóły 
333.artykuł: Kalisz Roman: Some Linguistic Aspects of Evil. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 61-67  szczegóły 
334.artykuł: Kałkowska Anna: Tekst jako struktura wielogłosowa i wielopoziomowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 2 s. 16-17 (streszczenie referatu...) szczegóły 
335.artykuł: Kamińska-Szmaj Irena: Język polityki w prasie po 1989. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 6-10 (na podstawie tekstów z Gazety Wyborczej...) szczegóły 
336.artykuł: Kantorczyk Ursula: Russische Pressesprache im Transformationprozess. x 1998 ([W ks. zb.:] Wschód-Zachód, Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydakt...) szczegóły 
337.artykuł: Karolak Czesław: Literaturverstehen und Textdidaktik in fremdsprachenspezifischer Perspektive. Convivium 1996 s. 345-368 (nt. możliwości wykorzystania różnych strategii rozumienia tekstu liter...) szczegóły 
338.artykuł: Karolak Czesław: Problemy odbioru tekstu literackiego w warunkach obcokulturowych. Lingua ac Communitas 1999 nr 9 s. 139-151  szczegóły 
339.artykuł: Karpińska-Szaj Katarzyna, Sypnicki Józef: Textes descriptifs dans la perspective du discours: Implications pour la pedagogie de l'ecrit. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
340.artykuł: Karpiński Maciej: Badania dyskursu a komunikacja człowiek-komputer. Investigationes Linguisticae 1999 z. 7 s. 47-74  szczegóły 
341.artykuł: Katz Albert: Memory-based and on-line processing of metaphoric sarcasm. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 229-244  szczegóły 
342.artykuł: Kawka Maciej: Dyskurs i tekst w świetle uwarunkowań konsytuacyjnych i kontekstualnych. Polonica [Kraków] 1998 t. 19 s. 31-40  szczegóły 
343.artykuł: Ketelsen Uwe-K.: Der Grosse Bericht von '68. Deutsche Geschichte der 60er Jahre in der Konkurrenz der Diskurse. Orbis Linguarum 1998 t. 9 s. 53-58  szczegóły 
344.artykuł: Kiklewicz Aleksander: O niektórych zasadach komunikacji powszedniej (na materiale polskich i rosyjskich wyrażeń ilościowych). x 1996 ([W ks. zb.:] Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowyc...) szczegóły 
345.artykuł: Kilarski Marcin: Poznań Studies in Contemporary Linguistics 2001 t. 37 s. 221-230 ([rec. ks. zb.:] Gender in grammar and cognition. Part 1. Approaches to...) szczegóły 
346.artykuł: Kita Małgorzata: "...porozmawiajmy o rozmowie". Kryteria typologii rozmowy jako interakcji werbalnej. Stylistyka 1999 nr 8 s. 119-131  szczegóły 
347.artykuł: Kleparski Grzegorz A.: Metonymy and the growth of lexical categories related to the conceptual category "Female Human Being". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2000 nr 2 (38) s. 17-26  szczegóły 
348.artykuł: Kleparski Grzegorz A., Lipczyńska Beata: Nonverbales: Gesten und Raumbeziehungssprache - ausgewaehlte Probleme Paralinguistischer Untersuchungen. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2000 nr 2 (38) s. 27-38  szczegóły 
349.artykuł: Kleszcz Leszek: Pochwała absurdu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 33 (2002) s. 9-22 (o absurdzie jako języku utworu literackiego, rola wypowiedzi absurdaln...) szczegóły 
350.artykuł: Kleszczowa Krystyna, Termińska Kamilla: Werbalne i niewerbalne sposoby nakłaniania. x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
351.artykuł: Klimek Piotr: Izraelski sposób myślenia a lektura Pisma Świetego. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (998) s. 109-116 (nt. izraelskiej koncepcji świata i języka przekazu w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
352.artykuł: Kloch Zbigniew: Język i płeć: różne podejścia badawcze. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 141-160  szczegóły 
353.artykuł: Kładoczny Piotr: Proroctwa jako akty mowy. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 27-32 (na przykładzie chrześcijańskich proroctw religijnych pochodzących od c...) szczegóły 
354.artykuł: Kmiecik Sławomir: Wolne żarty! Humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym [fragm.:] Najweselszy barak w obozie. Pod Tytułem 1998 nr 3 s. 132-141  szczegóły 
355.artykuł: Kolarova Ivana: Odraz komunikacnich faktoru v textech soucasne rozhlasove a televizni publicistiky. Stylistyka 1999 nr 8 s. 313-323 (analiza dwóch tekstów publicystycznych przedstawionych w programie tel...) szczegóły 
356.artykuł: Kołtunowski Piotr: Transfer als manipulatorisches Propagandamittel bei Goebbels. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 195-226  szczegóły 
357.artykuł: Komendziński Tomasz: Selected Metaphor Literature 1990-2001 by Contents. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 413-515 (adnotowana bibliografia międzynarodowych publikacji nt. metafory...) szczegóły 
358.artykuł: Komza Małgorzata: Książka z teatrem związana. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 89-120 (dot. podobieństw między obcowaniem z książką i uczestnictwem w spektak...) szczegóły 
359.artykuł: Konecki Krzysztof: Zasady interpretacji tekstów euchologijnych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 176-183 (dot. głównie tekstów liturgicznych i modlitw....) szczegóły 
360.artykuł: Kościołek Andrzej Artur: Od bajki do westernu - przykłady analiz strukturalnych tekstów narracyjnych. Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1993 t. 7 s. 43-68  szczegóły 
361.artykuł: Kotjurova Marija P.: Nauchnyjj tekst i ego cel'nost'. Stylistyka 1998 nr 7 s. 329-341  szczegóły 
362.artykuł: Kowalski Piotr: Uwagi do komunikacyjnej definicji tekstu folkloru. Aspekt negatywny. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 131-138  szczegóły 
363.artykuł: Kozhevnikova Natalija A.: Izobrazhenie gazetnojj i publichnojj rechi v sovetskojj literature. Stylistyka 1999 nr 8 s. 205-221 (nt. wpływu języka gazet i mowy oficjalnej na literaturę radziecką w la...) szczegóły 
364.artykuł: Kozhina Margarita N.: Rechevedcheskijj aspekt teorii jazyka. Stylistyka 1998 nr 7 s. 5-31  szczegóły 
365.artykuł: Koziołek Ryszard: Zapomniane radości. Fa-Art 1999 nr 3 s. 14-19 (nt. procesu przejścia z fazy "treści", kultu fabuły, językowego nieuśw...) szczegóły 
366.artykuł: Kozłowski Aleksander: Die bilateralen Verhealtnisse zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik. Neofilolog Kujawski 1991 t. 1 s. 38-47 (wybrane zagadnienia dot. obustronnych stosunków i związków między lite...) szczegóły 
367.artykuł: Kraus Jiri: K problematice intitucionalniho diskurzu. Stylistyka 2000 nr 9 s. 103-116 (dot. m.in. pojęcia dyskursu i jego znaczenia w świetle różnych teorii ...) szczegóły 
368.artykuł: Kreja Bogusław: Wyraz "pacierz" jako nazwa czasu. x 1997 ([W ks. zb.:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy. Pod red. H...) szczegóły 
369.artykuł: Krupa Artur: Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 238-240 ([rec. ks.:] Mit sozialistischen und anderen Gruessen. Portraet einer u...) szczegóły 
370.artykuł: Krzeszowski Tomasz P.: Is "Literary Text" a Radial Category? A Warning for Those Who Attempt to Apply Prototypes to Literary Studies. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Engli...) szczegóły 
371.artykuł: Kubiński Wojciech: Pojmowanie niepojętego: o komunikowaniu się poprzez teksty literackie zredagowane w kodach, które nie istnieją. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
372.artykuł: Kucharska Elżbieta: Das biblische Wortschatz in katolischen Predigten von heute. Eine Studie ueber deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag, Lesejahr B. Convivium 1999 s. 225-243 (analiza współczesnych katolickich kazań polskich i niemieckich pod wzg...) szczegóły 
373.artykuł: Kurcz Ida: Seksizm w języku. Charaktery 2002 nr 6 s. 55 (nt. używania form męskich w sytuacjach nienacechowanych ze względu na ...) szczegóły 
374.artykuł: Kwiatkowska Alina: On some experiments in language and art, and modern linguistic theories. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Arts 1998 t. 9 s. 103-113 (wypowiedź językowa jako przedmiot zainteresowania artystów i językozna...) szczegóły 
375.artykuł: Labocha Janina: Pojęcie dyskursu a lingwistyka tekstu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
376.artykuł: Labocha Janina: Retoryka tekstu wtórnie mówionego. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
377.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
378.artykuł: Lachur Czesław: Przestrzeń a językowy obraz świata. x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
379.artykuł: Lange A.M. de: Ideology: text: reader. Towards interpreting "committed" texts. Studia Anglica Posnaniensia 1993 t. 25/27 (1991/1993) s. 227-247  szczegóły 
380.artykuł: Laskowska Elżbieta: Typy wartości w tekstach potocznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 76-82  szczegóły 
381.artykuł: Leddy Thomas: Metaphor and the Philosophy of Art. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 43-64  szczegóły 
382.artykuł: Leszczyński Tomasz: A clash between metaphors as a motivation for change in metaphorical polarity. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1998 z. 8 (320) s. 79-85  szczegóły 
383.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Nasze życiowe narracje. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 21 s. 2 (fel....) szczegóły 
384.artykuł: Lew Robert: Towards a taxonomy of linguistic jokes. Studia Anglica Posnaniensia 1997 t. 31 s. 123-152  szczegóły 
385.artykuł: Limont Wiesława: Poznawcze funkcje metafory. Colloquia Communia 2003 nr 2 s. 167-178 (w świetle językoznawstwa kognitywnego...) szczegóły 
386.artykuł: Lipgart Andrejj: Khudozhestvennyjj tekst kak predmet lingvopoehticheskogo issledovanija. Stylistyka 1995 nr 4 s. 129-136  szczegóły 
387.artykuł: Lisecki Michał: Język w sieci - zmiana paradygmatu. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
388.artykuł: Lorenc Iwona: Gry językowe a "inne" przedstawienia w koncepcji Lyotarda. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 104-114 (dot. poglądów Jean-Francois Lyotarda i Merleau-Ponty'ego...) szczegóły 
389.artykuł: Łachwa Andrzej: Tekst i jego struktura. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 149-162  szczegóły 
390.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Jeden dzień w socrealizmie. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 7-24 (przegląd różnych form propagandy na podstawie tekstów w prasie polskie...) szczegóły 
391.artykuł: Macura Vladimir: W natarciu czy na tarczy?. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 153-158 (tłumaczenie z: V. Macura: Uteky ci utoky? druk. Twar (Praga) 19...) szczegóły 
nawiązanie: Georgijew Nikoła: Kim jesteś, literaturoznawco?. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 159-167 (tłumaczenie artykułu: Nikoła Georgijew: Koj ste wie, gospodin literatu...) szczegóły 
392.artykuł: Makowski Krystian: Propaganda doby zmierzchu ideologii. Albo albo 2002 nr 2 s. 125-133 (m.in. o języku, motywach fabularnych i reklamie...) szczegóły 
393.artykuł: Makuchowska Marzena: Stylistyka 1998 nr 7 s. 447-456 ([rec. ks.:] Wolfgang Stadler: Macht Sprache Gewalt. Rechtspopulistisch...) szczegóły 
394.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Autour de la notion de "monologue interieur". Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 65-74 (monolog wewnętrzny w powieści francuskiej przełomu XIX i XX w. w oparc...) szczegóły 
395.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Edouard Dujardin, francuski prekursor i teoretyk monologu wewnętrznego. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
396.artykuł: Mamcarz Artur: Metodologia badań nad językiem nakłaniania. Zarys problematyki. Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 14-24 (m.in. nt. propagandy, perswazji i manipulacji...) szczegóły 
397.artykuł: Mańczyk Augustyn: Der Einfluss der Interpretation auf erzaehlende Texte. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 203-207 (prezentacja poglądów Umberto Eco, Paula Ricoeura i Jurija Łotmana...) szczegóły 
398.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Sposoby mówienia przez Polaków o osobach trzecich. Problemy badawcze. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 137-153  szczegóły 
399.artykuł: Mariak Leonarda: Słownikowo-frazeologiczny obraz ojczyzny w tekstach prasy tajnej okresu powstania styczniowego. x 1999 ([W ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
400.artykuł: Markowicz Jan: Die Sprachhandlungsstruktur der Texorte "Kurzgeschichte". Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 3 s. 309-318 (na przykładach tekstów literackich...) szczegóły 
401.artykuł: Markowska Ewa: Metamorfoza świata. Przygoda lektury. Przygoda miłości. Pomysł 2005 nr 8/9 s. 36-37 (Barthes'owskie ujęcie przyjemności (z) tekstu...) szczegóły 
402.artykuł: Martuszewska Anna: Powieściowe "dalsze ciągi". Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 5-20 (analiza teoretycznoliteracka zjawiska dopisywania ciągów dalszych fabu...) szczegóły 
403.artykuł: Martynuska Małgorzata: Gender-neutral English - politically correct language in the U.S.A.. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 64-70  szczegóły 
404.artykuł: Maruszewski Tomasz: O marchewce w metaforze. Charaktery 2002 nr 12 s. 45 (próba psychologicznego wyjaśnienia używania metafor w języku polityków...) szczegóły 
405.artykuł: Mayenowa Maria Renata: Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki. x 2003 ([w ks. zb.:] Okna pamięci. Maria Renata Mayenowa (1910-1988). Red. Boż...) szczegóły 
406.artykuł: Mazurkiewicz Antoni: Ordering of texts by contens (A study in relative comparison of texts). Studia Kognitywne = Etudes Cognitives 1999 t. 3 s. 287-303  szczegóły 
407.artykuł: McCloskey Donald N.: Gawędy ekonomistów. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 119-137 (analiza tekstu ekonomicznego w kategoriach fabuły i narracji; z notą t...) szczegóły 
408.artykuł: Miernik Grzegorz: Reakcje Polaków na śmierć Stalina (Na przykładzie województwa kieleckiego). Kieleckie Studia Historyczne 1994 t. 12 s. 167-176 (w oparciu o materiały archiwalne m.in. Komitetu Centralnego Polskiej Z...) szczegóły 
409.artykuł: Mika Bogumiła: Zagadnienia literackie. x (nt. miejsca cytatu w literaturze i związanymi z tym refleksjami teoret...) szczegóły 
410.artykuł: Miodek Jan: Zbiór wygasłych metafor. Charaktery 2001 nr 6 s. 40-41 (język jako zbiór wygasłych metafor...) szczegóły 
411.artykuł: Mochoń Małgorzata: Dlaczego retoryka potrzebna jest w szkole. Inspiracje Polonistyczne 1999 nr 15/16 s. 59-62  szczegóły 
412.artykuł: Mochoń Małgorzata: Retoryka w komunikacji. Inspiracje Polonistyczne 2000 nr 18 s. 10-14  szczegóły 
413.artykuł: Mokienko V.M.: Depatetizacija leninizmov v sovremiennom tekste. x 1996 ([W ks. zb.:] Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowyc...) szczegóły 
414.artykuł: Morciniec Norbert: O wartościach poznawczych językoznawstwa kontrastywnego. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 241-250  szczegóły 
415.artykuł: Moskal Piotr: Józefa M. Bocheńskiego OP rozumienie znaczenia nazw języka religijnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 3-15  szczegóły 
416.artykuł: Mrzygłód Łukasz: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 272-273 ([rec. ks.:] Jana Hoffmanova, Olga Muellerova, Jiri Zeman: Konverzace v...) szczegóły 
417.artykuł: Muszyński Zbysław: Granice metafory. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 303-309  szczegóły 
418.artykuł: Nagórko Alicja: Andere Sprachen, andere Sprachwelten (Das sprachliche Weltbild im Kontrast). x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
419.artykuł: Nasiłowska Anna: Trzy trudne pojęcia. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 1-4 (wstęp do nr 3 (pt. "Bo w żyjących języku nie ma na to głosu") Tekst...) szczegóły 
420.artykuł: Nicolini Maria: Sprache, helldunkler Ort. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 15 s. 287-304  szczegóły 
421.artykuł: Nicolini Maria: Wenigstens anstreifen an diesem Leben. Sprache Schreiben Wissenschaft [!]. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 289-315  szczegóły 
422.artykuł: Nikitina Natalia: Molokanskoe bogosluzhenie kak diskurs. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
423.artykuł: Norman Borys: Rechevaja mass-kul'tura nositelja jazyka: ot citaty do frazeologizma (Prof. A.E. Suprunu k 70-letiju). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 57-69 (na przykładzie literatury; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
424.artykuł: O jednym z typów nagłówków we współczesnej prasie polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
425.artykuł: Obremski Krzysztof: Monolog w filozofii dialogu (Oraz inne wątpliwości). Ogród 1993 nr 1/4 s. 346-353 (teoria literatury i językoznawstwo wobec opozycji monolog - dialog; z ...) szczegóły 
polemika: Kleemann Robert: Wątpliwe wątpliwości (Polemika). Ogród 1994 nr 2 s. 338-341  szczegóły 
426.artykuł: Ocenas Ivan: Stylistyka 1998 nr 7 s. 456-460 ([rec. ks.:] Pavel Odalos: Sociolekty v basketbalovom a penitenciarnom ...) szczegóły 
427.artykuł: Ohly Rajmund: Ethoglossia of Southern African Languages. Africana Bulletin 1999 t. 47 s. 55-73 (nt. pluralizmu językowego w Afryce i jego wpływu na komunikację lingwi...) szczegóły 
428.artykuł: Ohly Rajmund: Herero onomastics. Africana Bulletin 1997 t. 44 s. 7-19 (struktura i zawartość systemu nazewnictwa języka ludu Herero (Bantu) w...) szczegóły 
429.artykuł: Okulska Urszula: Stereotypes and language stigma: The causes of prejudice against the weaker sex in Early Modern England. Studia Anglica Posnaniensia 1999 t. 34 s. 171-190 (w świetle literatury XVII w....) szczegóły 
430.artykuł: Olejarczyk Anna: Labirynty absurdu, absurd labiryntu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 33 (2002) s. 49-63 (o koncepcji absurdu w rozumieniu pisarzy: Thomas Bernhard, Albert Camu...) szczegóły 
431.artykuł: Olejniczak Przemysław: Critics armed with metaphor: on phraseology and metaphor in linguistic papers. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 1995 nr 8 s. 37-47 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
432.artykuł: Omulecka Anna: Tekst jako źródło wiedzy i emocji. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 115-121  szczegóły 
433.artykuł: Ostaszewska Danuta: Interakcje komunikacyjne w tekście artystycznym. Na wybranym materiale współczesnej prozy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 11-22  szczegóły 
434.artykuł: Pachocińska Elżbieta: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 355-357 ([rec. ks.:] Eddy Roulet: La description de l'organisation du discours....) szczegóły 
435.artykuł: Pachocińska Elżbieta: La dimension praxeologique des strategies discursives de motivation. Exemple d'un discours politique. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 325-338  szczegóły 
436.artykuł: Pachocińska Elżbieta: L'image du locuteur credible dans le discours d'opinion. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 117-128 (nt. dyskursu mającego zmienić przekonania interlokutora...) szczegóły 
437.artykuł: Pachocińska Elżbieta: Raisonnement par analogie comme realisation de l'intention persuasive. Exemple de la metaphore. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 229-237  szczegóły 
438.artykuł: Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard: Językowy obraz świata - kowencja i kreacja. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 143-158 (m.in. o roli tekstów artystycznych w odtwarzaniu struktury pojęciowej ...) szczegóły 
439.artykuł: Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard: Kulturowe aspekty językoznawstwa - językowy obraz świata. x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
440.artykuł: Panczenko Olga: Literaturnyjj tekst i tekst zhizni: dinamicheskaja korreljacija (Viktor Shklovskijj, Osip Mandel'shtam i drugie). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 29-36 (nt. zagadnień semiotyki tekstu; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
441.artykuł: Paryż Marek: Aythorial / Narratorial Voice, Narrativity, and the Intricacies of Representation in Dorothea Dix's "Memorial to the Legislature of Massachusetts 1843". American Studies 2001 t. 19 s. 69-78  szczegóły 
442.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: Dom jako tekst. Tekst doskonały, tekst istotny, tekst banalny. Ewolucja tekstu. Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 22-26 (z not....) szczegóły 
443.artykuł: Petelczyc Regina: Frazeologia w tekście poetyckim. Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 325-330  szczegóły 
444.artykuł: Pieniążek Krystyna: Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Simicia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 211-221  szczegóły 
445.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Język krytyki artystycznej. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w mediach masowych. Pod red. Jerzego Bralczyka i Ka...) szczegóły 
446.artykuł: Piirainen Elisabeth: "Zji heeft de broek aan". Geschlechtsspezifik in der niederlaendischen Phraseologie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1999 nr 12 (2184) s. 99-113  szczegóły 
447.artykuł: Piirainen Ilpo T.: Hoeflichkeit als linguistische Kategorie. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 201-208 (uprzejmość w języku od XVII w. po współczesność...) szczegóły 
448.artykuł: Pikor-Niedziałek Marta: A pragmatic approach to doctor-patient communication: a contrastive view. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 85-96  szczegóły 
449.artykuł: Pisarek Walery: Jak Francuzi wrobili królika. Charaktery 1997 nr 6 s. 11 (nt. zmian nazwy w celach perswazyjnych...) szczegóły 
450.artykuł: Pisarek Walery: Polskie słowa sztandarowe na tle porównawczym. x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
451.artykuł: Pisarek Walery: Robaczywy świat. Charaktery 1997 nr 7 s. 11 (nt. słownictwa potocznego...) szczegóły 
452.artykuł: Piskorska Agnieszka: On Grice's theory of meaning. Anglica 2001 t. 11 s. 135-139  szczegóły 
453.artykuł: Placykiewicz Katarzyna: Perswazja w różnych gatunkach dziennikarskich. x 1999 ([W ks. zb.:] W świecie mediów. Pod red. Mieczysława Balowskiego. Opole...) szczegóły 
454.artykuł: Płonowska-Ziarek Ewa: Retoryka porażki i dekonstrukcja. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 194-201 (teoria języka Jacques'a Derridy...) szczegóły 
455.artykuł: Podobiński Stanisław: O potrzebie kontynuacji badań terminoznawczych w polskim językoznawstwwie polonistycznym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 2001 t. 6 s. 51-57  szczegóły 
456.artykuł: Poetschke Hansjuergen: Zum Problem der Texttypologie. Das Vorwort - eine metakommunikative Textsorte?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1992 z. 16 (247) s. 21-36  szczegóły 
457.artykuł: Poprawa Marcin: Kilka uwag na temat terminu "dyskurs publiczny". Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2004 nr 23 (2604) s. 61-73  szczegóły 
458.artykuł: Post Michał: O tak zwanym języku biznesu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 137-144 (omówienie zjawiska z perspektywy lingwistyki...) szczegóły 
459.artykuł: Pratt Mary Louise: Lingwistyka operacjonalna. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 131-144 (badania językowe a literaturoznawstwo....) szczegóły 
460.artykuł: Prokop Izabela: Relewancja w dialogu. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 31-38 (nt. opisu lingwistycznego komunikacji dialogowej, m.in. o dyskursie in...) szczegóły 
461.artykuł: Puła Robert P.: General-semantics and Semiotics. Similitarites and Differences. A Survey and a Recommendation. Lingua Posnaniensis 2001 t. 43 s. 141-171  szczegóły 
462.artykuł: Pytel-Pandey Danuta: Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 302-305 ([rec. ks.:] Renate Rathmayr: Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleich...) szczegóły 
463.artykuł: Radden Guenter: Czas jako przestrzeń. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
464.artykuł: Raine Craig: Krytyka życia. Dziennik Portowy 2001 nr 2 s. 88-89 (nt. znaczenia języka w procesie komunikacji także literackiej; z odnie...) szczegóły 
465.artykuł: Rapak Wacław: Paratextualite comme probleme theoretique et critique. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 70-77  szczegóły 
466.artykuł: Rejakowa Bożena: Miejsce przysłów w tekstach o modzie. Problemy Frazeologii Europejskiej 2001 t. 4 s. 71-84  szczegóły 
467.artykuł: Rewers Ewa: Teorie dyskursu i ich znaczenie dla badań nad literaturą. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 37-49  szczegóły 
468.artykuł: Rittel Teodozja: Dyskurs o "cierpieniu". Kontekst i działania interpretacyjne. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 47-59  szczegóły 
469.artykuł: Rittel Teodozja: Metafory "światła" modelowane "Biblią" (Z wykorzystaniem wierszowanych tekstów Anastazji Domagały). x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
470.artykuł: Rohrer Tim: The cognitive science of metaphor from philosophy to neuroscience. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2001 nr 2 s. 87-103  szczegóły 
471.artykuł: Rohrer Tim: The Cognitive Science of Metaphor from Philosophy to Neuroscience. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 27-42  szczegóły 
472.artykuł: Rosiak Ewa: O zabawie logiką w literaturze. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 68-95 (sposoby przejawiania się zabawy logiką w literaturze, głównie na przyk...) szczegóły 
473.artykuł: Różanowski Ryszard: Absurd nasz powszedni. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 33 (2002) s. 37-48 (o absurdzie jako środku ekspresji językowej...) szczegóły 
474.artykuł: Ruiz de Mendoza Ibanez Francisco Jose: From semantic underdetermination via metaphor and metonymy to conceptual interaction. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 107-141  szczegóły 
475.artykuł: Rurawski Józef: Kłamstwo w literaturze. Ikar 1996 nr 11 s. 20, nr 12 s. 9 (fikcja literacka w komunikacji nadawca-odbiorca literatury...) szczegóły 
476.artykuł: Ruszkowski Marek: Dlaczego Jaś jest przed Małgosią. Charaktery 2002 nr 5 s. 53 (nt. prawidłowości językowych występujących w zbitkach wyrazowych...) szczegóły 
477.artykuł: Rut-Kluz Dorota: Comparing political speech and general conversation within the theory of relevance. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 97-108  szczegóły 
478.artykuł: Rzeszutek Monika: O regułach konwersacji H. Paula Grice'a w wywiadzie prasowym. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 285-299  szczegóły 
479.artykuł: Salimovskijj Vladimir A.: Funkconal'no-smyslovoe i stilistiko-rechevoe var'irovanie nauchnogo teksta. Stylistyka 1997 nr 6 s. 285-300  szczegóły 
480.artykuł: Sarnowski Michał: Kłótnia werbalna a profilowanie konceptu konfliktu (na materiale polskim i rosyjskim). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 227-233  szczegóły 
481.artykuł: Sarnowski Michał: O kłótni, bójce i charakterze agresywności obelg. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 93-102 (w aspekcie lingwistyki kulturowej...) szczegóły 
482.artykuł: Sarnowski Michał: O możliwości parcelacji przestrzeni komunikacji negatywnej w języku polskim. Acta Neophilologica 2003 [t.] 5 s. 117-127 (nt. konfiltu w werbalnej komunikacji...) szczegóły 
483.artykuł: Schmidt Mateusz: Stopa w drzwiach percepcji, czyli o znakach i ojcostwie. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 84-88 (m.in. tekst manipulujący odbiorcą...) szczegóły 
484.artykuł: Shtajjn Klara Eh.: Jazyk. Poehticheskijj tekst. Diskurs. Stylistyka 2002 nr 11 s. 61-71  szczegóły 
485.artykuł: Siatkowska Ewa: Różne funkcje tekstu w tzw. tekstologii teoretycznej i stosowanej. Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 373-382 (nt. odmienności celów teorii tekstu i tekstologii stosowanej; dotyczy ...) szczegóły 
486.artykuł: Siemek Marek J.: Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności. Principia 2000 t. 27/28 s. 75-98 (m.in. w świetle poglądów Sokratesa i Platona...) szczegóły 
487.artykuł: Sierociuk Jerzy: O niektórych różnicach językowych pomiędzy Poznaniem, Krakowem i Warszawą (Na przykładzie nekrologów i kondolencji prasowych). Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 71-78  szczegóły 
488.artykuł: Skalmowski Wojciech: Dekonstrukcjonizm literacki jako "nowomowa". Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 7-17  szczegóły 
489.artykuł: Skalmowski Wojciech: Literaturnijat dekonstruktivizahm kato "novogovor". x 1993 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1993 nr 1 s. 6-14 ...) szczegóły 
490.artykuł: Skawiński Jacek: Nazwy zwierząt jako inwektywy w języku polskim i niemieckim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 253-258  szczegóły 
491.artykuł: Skibińska Elżbieta: Les francais et les polonais pleurent-ils les memes larmes? (Stereotype des larmes en francais et en polonais). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2001 nr 47 (2299) s. 27-38 (analiza porównawcza słownictwa związanego ze stanami emocjonalnymi...) szczegóły 
492.artykuł: Skrzypczak Waldemar: Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna. Wymiary obrazowania w języku i zasady porządkujące. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 110-127 (dot. kategoryzowania zjawisk i procesów poznawczych w perspektywie jęz...) szczegóły 
493.artykuł: Sławek Jolanta: Presupozycje w tytułach prasowych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 143-151  szczegóły 
494.artykuł: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Pefidia sofizmatu. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 41 s. 2 (nieuczciwe wykorzystanie chwytów retorycznych, sofizmatów w życiu społ...) szczegóły 
495.artykuł: Smirnova Elena V.: Rola i typy negatywnych replik dialogowych (na podstawie polskich tekstów dialogowych). Prace Filologiczne 2002 t. 47 s. 409-418 (dot. mechanizmów negowania obecnych w dialogach w odpowiedziach na róż...) szczegóły 
496.artykuł: Sokół Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 3 s. 279-281 ([rec. ks.:] Naomi S. Baron: Alphabet to Email. How Written English Evo...) szczegóły 
497.artykuł: Solganik Grigorijj Ja.: Gazetnye teksty kak otrazhenie vazhnejjshikh jazykovykh processov v sovremennom obshhestve (1990-1994 gg.). Stylistyka 1995 nr 4 s. 152-163  szczegóły 
498.artykuł: Solganik Grigorijj Ja.: Tekstovaja modal'nost' kak semanticheskaja osnova teksta i vazhnejjshaja stilevaja kategorija. Stylistyka 1999 nr 8 s. 179-192 (modalność tekstowa jako semantyczna podstawa tekstu...) szczegóły 
499.artykuł: Sparshott Francis: Poetry and the impermanerd. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 45-53 (poezja jako sposób wypowiedzi i komunikacji w opozycji do mowy codzien...) szczegóły 
500.artykuł: Srpova Hana: Aluze a citaty v ceske reklame. Stylistyka 2000 nr 9 s. 137-146 (dot. intertekstualnych aluzji i cytatów z literatury i innych tekstów ...) szczegóły 
501.artykuł: Starke Guenter: Wie vertragen sich individualstilistische Besonderheiten mit dem Stilnormen wissenschaftlicher Texte?. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 17-24  szczegóły 
502.artykuł: Stelmaszuk Anna: K voprosu o jazykovojj i kognitivnojj universalizacii v nauchnom stile. Linguodidactica 1998 nr 2 s. 185-190  szczegóły 
503.artykuł: Stelmaszuk Anna: Metafora v khudozhestvennom i nauchnom diskursakh. Linguodidactica 1999 z. 3 s. 191-201  szczegóły 
504.artykuł: Stelmaszuk Anna: Razlichnye tekstovye proekcii dialoga i ikh lingvisticheskijj status. Białostocki Przegląd Kresowy 1995 t. 3 s. 227-236 (dotyczy także literatury pięknej; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
505.artykuł: Stelmaszuk Anna: Transfrasticheskaja lingvistika teksta na sovremennom etape razvitija jazykoznanija. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 239-245  szczegóły 
506.artykuł: Stojanovich Andrejj: Avtrskaja samoocenka v nauchnojj stat'e. Stylistyka 1998 nr 7 s. 343-367 (badania kategorii semantycznych "obrazu autora" w tekście naukowym...) szczegóły 
507.artykuł: Stojanović Andrej: Istrazivanje teksta: o interakcijama. Stylistyka 1999 nr 8 s. 193-204 (interakcja w świetle badań nad tekstem...) szczegóły 
508.artykuł: Strzelecki Sebastian: Kognitywna kompleksowość czytelników w obszarze komunikacji estetycznej - model heurystyczny. 2K [Dwa K] Kultura i Komunikacja 2003 nr 2 s. 58-64 (dot. wpływu zdolności umysłowych uczestników literackiej komunikacji n...) szczegóły 
509.artykuł: Sugiera Małgorzata: Niewypowiedziane i niewypowiadalne we współczesnym dramacie. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 137-149 (m.in. o języku dialogu scenicznego...) szczegóły 
510.artykuł: Syryczyńska Grażyna: Czarodziejska moc słowa. Charaktery 1997 nr 6 s. 40-42 (m.in. o rytuałach słownych i folklorze magicznym - ludowych inwokacjac...) szczegóły 
511.artykuł: Szafarz Jolanta: Reiseberichte ueber Polen als Traeger des interkulturellen Dialogs. x 1996 ([W ks. zb.:] Die deutsche Sprache und Literatur als Bruecke in Europa....) szczegóły 
512.artykuł: Szczepankowska Irena: Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 157-181 (dot. także literaturoznawstwa...) szczegóły 
513.artykuł: Szczęsna Ewa: Tożsamość hybrydyczna. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 9-16 (dot. m.in. hybrydyczności tekstualnej, semiotycznej i medialnej; szerz...) szczegóły 
514.artykuł: Szczukin Wasilij: Koncept "dom" w polskiej i rosyjskiej świadomości kulturowo-językowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 86-87 (streszczenie referatu...) szczegóły 
515.artykuł: Szeluga Adam: Der Einsatz literarischer Texte im kommunikativ orientierten Fremdsprachenunterricht. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska 1996 z. 2 s. 81-87 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
516.artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Jednostkowe deskrypcje określone w onomastyce literackiej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 83-87 (m.in. w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Henryka S...) szczegóły 
517.artykuł: Szumska Dorota: Jedność tematyczna jako cecha mierzalna tekstu spójnego. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 411-415 (dot. także tekstu literackiego...) szczegóły 
518.artykuł: Szwach Agnieszka: International Studies 2002 t. 4 nr 2 s. 183-190 (rec. ks.: Sara Mills: Discourse. London, New York 1999; z not. o autor...) szczegóły 
519.artykuł: Szwedek Aleksander: Analiza tekstu i dyskursu. Kognitywistyka i Media w Edukacji 1999 nr 1 s. 227-241 (przegląd problematyki analizy tekstu i dyskursu z punktu widzenia języ...) szczegóły 
520.artykuł: Szwedek Aleksander: Some perception and metaphors (of "Objeckt" and "Objectification"). x 2000 ([w ks. zb.:] Multis vocibus de lingua. W czterdziestolecie pracy nauk...) szczegóły 
521.artykuł: Ślósarska Joanna: Dynamika znaczeń w tekście poetyckim w perspektywie fenomenologicznej i kognitywnej hipotezy zdarzeniowości. Stylistyka 2002 nr 11 s. 73-87  szczegóły 
522.artykuł: Ślósarska Joanna: Profilowanie zdarzeń w poezji - wymiary sceny. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 43-56 (dot. teorii zdarzenia w poezji jako zjawiska językowego w świetle gram...) szczegóły 
523.artykuł: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 157-160 ([rec. ks.:] Raymond W. Gibbs: The Poetics of Mind. Figurative Through,...) szczegóły 
524.artykuł: Święczkowska Halina: Platońska perspektywa języka u Kartezjusza i Leibniza. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 193-205  szczegóły 
525.artykuł: Tafdrup Pia: A poetics of floating. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 131-135 (jakie pytania formułuje poezja, wpływ poezji na osobowość odbiorcy; ze...) szczegóły 
526.artykuł: Tarasewicz Oliwia: Kulturowe miary czasu w toposach i metonimiach polskiej reklamy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 203-221  szczegóły 
527.artykuł: Tarlanov Zamir K.: Gnoseologicheskoe - mifologicheskoe - sakral'noe v dinamike jazykovogo znaka. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
528.artykuł: Tarsa Jadwiga: Tekst artystyczny jako generator skrzydlatych słów (Problemy recepcji). Studia Rossica 1996 [t.] 3 s. 307-312  szczegóły 
529.artykuł: Tarsa Jadwiga: Zarys jednojęzycznego słownika skrzydlatych słów. x 2001 ([w ks. zb.:] Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona pro...) szczegóły 
530.artykuł: Tobys-Grochal Małgorzata: The notion of discourse strategy - various strategy types. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1992 z. 3 (241) s. 3-8  szczegóły 
531.artykuł: Tokarz Marek: Argumentacja i perswazja. Filozofia Nauki 2002 nr 3/4 s. 5-39  szczegóły 
532.artykuł: Tokarz Marek: Argumentacja i perswazja. Filozofia Nauki 2003 nr 1 s. 7-41  szczegóły 
533.artykuł: Tomiczek Eugeniusz: Interferencja w komunikacji interkulturowej. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 219-226 (uprzejmość w języku od XVII w. po współczesność...) szczegóły 
534.artykuł: Tomiczek Eugeniusz: Pronomina menschlicher Eitelkeit. Ein linguistischer Essay. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
535.artykuł: Tomiczek Eugeniusz: Z dziejów "prożności" ludzkiej, czyli o niektórych zaimkach osobowych w funkcji adresywnej. Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 259-263  szczegóły 
536.artykuł: Topolski Jerzy: Holocaust a język historyka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 217-231  szczegóły 
537.artykuł: Tosovic Branko: Die Funktionen der Sprache. Stylistyka 2000 nr 9 s. 315-337 (dot. różnych teorii funkcji języka...) szczegóły 
538.artykuł: Tsur Reuven: Some Comments on the Lakoffean Conception of Spatial Imagery. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 245-267 (dot. literatury w aspekcie nauk kognitywnych...) szczegóły 
539.artykuł: Turlej Renata: Formy adresatywne w języku polskim i hiszpańskim. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 81-87  szczegóły 
540.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Co czytają teoretycy literatury?. Opcje 2001 nr 5 s. 10-12  szczegóły 
541.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Mnogi tekst. Fa-Art 1998 nr 3 s. 88-95  szczegóły 
542.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Sztuka cytatu. Fa-Art 1999 nr 3 s. 2-13  szczegóły 
543.artykuł: Urbancova Lujza: Stylistyka 1999 nr 8 s. 374-378 ([rec. ks.:] Jana Klinckova, Pavol Odalos, Vladimir Patras: Jazyk, komu...) szczegóły 
544.artykuł: Uspienski Borys A.: Problemy typologii lingwistycznej w aspekcie rozróżniania 'mówiącego' i 'słuchającego' (adresata). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 113-129  szczegóły 
545.artykuł: Uwagi o słownictwie współczesnej mody. x 1997 ([W ks. zb.:] Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Pod red...) szczegóły 
546.artykuł: Vetters Carl: Temps et fiction. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 75-103 (prezentacja teorii autorstwa Kaete Haemburger, Emile'a Benveniste, Har...) szczegóły 
547.artykuł: Vinogradova Valentina N.: O nekatorykh izmenijakh v stilistike russkogo jazyka. Stylistyka 1998 nr 7 s. 135-157 (m.in. o. fonetycznych, graficznych, derywacyjnych, słowotwórczych, fra...) szczegóły 
548.artykuł: Walusiak Ewa: Leksem "I" i podobne wykładniki organizacji tekstu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 50 (324) s. 159-170  szczegóły 
549.artykuł: Waniek Henryk: Krajobrazowanie. Krótka historia. Pogranicza 2002 nr 6 s. 33-45 (pojęcie obrazowanie - odwołanie się nie do obrazu przedmiotowego, jak...) szczegóły 
550.artykuł: Warchoł Stefan: Znaczenie dialektologii w badaniach nad rozwojem polskiego języka literackiego i dla dydaktyki. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
551.artykuł: Węgrzyn Ewa: The Semantics of "gold(en)" in Cotemporary English. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 79-88  szczegóły 
552.artykuł: Wie Texte die Kultur codieren und wie die Kultur Texte 'stilisiert'. Makrokultur in Mikrotexten am Beispierl von literarischen Titeln [Jak teksty kodują kulturę i jak kultura 'stylizuje' tekst. Makrokultura w mikrotekstach na podstawie tytułów literackich]. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2011 z. 4 s. 157-171  szczegóły 
553.artykuł: Wiertlewski Stefan: Lingua Posnaniensis 2000 t. 42 s. 206-208 ([rec. ks.:] David Crystal: Language Play. London 1998...) szczegóły 
554.artykuł: Wierzbicka Anna: Język antytotalitarny w Polsce: O pewnych mechanizmach samoobrony językowej. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 5-30 (m.in. o literackich świadectwach użycia słów "ubowcy", "ubecy", "bezpi...) szczegóły 
nawiązanie: Balbus Stanisław: Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 47-56 (z odp. aut., s. 58-59...) szczegóły 
nawiązanie: Bralczyk Jerzy: Antytotalitarny metajęzyk. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 45-47 (z odp. aut., s. 58....) szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1991 nr 7 s. 120-123  szczegóły 
nawiązanie: Głowiński Michał: Trzy glosy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 31-34 (z odp. aut., s. 56...) szczegóły 
nawiązanie: Kowalski Sergiusz: Język ideologiczny. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 39-45 (z odp. aut., s. 57-58....) szczegóły 
nawiązanie: Paczkowski Andrzej: Jeszcze o języku antytotalitarnym. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 72-73  szczegóły 
nawiązanie: Tabakowska Elżbieta: Język - niezawodne zwierciadło. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 34-39 (z odp. aut., s. 56-57....) szczegóły 
555.artykuł: Wierzbicka Anna: Język i naród: polski los i rosyjska sud'ba. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 5-20  szczegóły 
556.artykuł: Wierzbicka Mariola: Eine modelltheoretische Analyse der Zeitkonstitution in Rahmen der Ereignislogik. Versuch einer einheitlichen Tempustheorie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 263-278 (krytyczna analiza konstrukcji temporalnej logiki wydarzeń...) szczegóły 
557.artykuł: Wierzbicka Mariola: Formale Analyse der Zeitkonstitution im Rahmen der Aspekt- und Ereignislogik mit besonderer Beruecksichtigung eines axiomatischen Ansatzes. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 279-295 (analiza logiki czasów i terażniejszości w zdaniach perfektywnych i imp...) szczegóły 
558.artykuł: Wilkoń Aleksander: Linguistics and poetics. Linguistica Silesiana 1989 t. 10 s. 7-16  szczegóły 
559.artykuł: Wilkoń Aleksander: Rodzaje, podrodzaje, gatunki. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 251-257 (dot. wyznaczników gatunkowych w tekstach artystycznych i nieartystyczn...) szczegóły 
560.artykuł: Wilkoń Aleksander: Rodzaje, podrodzaje, gatunki. x 2003 ([w ks. zb.:] Tkanina. Szkice, studia, interpretacje. Pod redakcją Anny...) szczegóły 
561.artykuł: Wilk-Racińska Joanna: La metafora entre dos mundos: sistema o la convencionalidad. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 152-160  szczegóły 
562.artykuł: Witkowski Lech: W kręgu pedagogiki radykalnej (Dekonstrukcja - walka - etyczność). x 2000 ([w ks.:] Lech Witkowski: Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humani...) szczegóły 
563.artykuł: Witosz Bożena: Degradacja opisu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 132-140 (funkcje tekstu opisowego, na przykładzie dwudziestowiecznej prozy pols...) szczegóły 
564.artykuł: Witosz Bożena: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 67-85 (dot. genologii lingwistycznej jako dziedziny pogranicznej literaturozn...) szczegóły 
565.artykuł: Witosz Bożena: O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej. Zagadnienia struktury językowej tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 7-30 (monolog wewnętrzny i monolog wypowiedziany...) szczegóły 
566.artykuł: Witosz Bożena: Opis w najnowszych francuskich pracach tekstologicznych. Stylistyka 1994 nr 3 s. 183-186  szczegóły 
567.artykuł: Witosz Bożena: Szczegół w opisie. Zagrożenie koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut?. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 125-137  szczegóły 
568.artykuł: Witosz Bożena: Tekst jako wspólny przedmiot badań teorii tekstu, stylistyki i poetyki. Stylistyka 1998 nr 7 s. 45-60  szczegóły 
569.artykuł: Witosz Bożena: Text und/oder Diskurs in der Perspektive der polnischen Tradition der Texterforschung [Tekst a/i dyskurs w perspektywie polskiej tradycji badań nad tekstem]. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2010 z. 3 s. 167-179  szczegóły 
570.artykuł: Witosz Bożena: Transgresja norm gatunkowych wypowiedzi. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 55-65 (dot. pojęcia gatunku mowy - prostego i złożonego - w teorii tekstu ora...) szczegóły 
571.artykuł: Witosz Bożena: Widzenie, pamięć, wyobraźnia. O konstrukcji jednej z odmian tekstu opisu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 140-155  szczegóły 
572.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
573.artykuł: Witt Monika: Sprache und Weg. Ueber die Texte der Routenbeschreibungen in Berg- und Wanderfuehren. Convivium 2000 s. 287-297 (nt. tekstów opisów tras turystycznych i wspinaczkowych na przykładzie ...) szczegóły 
574.artykuł: Wlassoff Marie: Une methode d'entree synthetique dans les textes. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 187-200 (w świetle teorii Jean-Michela Adama i pracy Sophie Moirand: Situations...) szczegóły 
575.artykuł: Wojtak Maria: Kolaże tekstowe jako forma komunikacji publicystycznej. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 9-27  szczegóły 
576.artykuł: Wojtak Maria: Literatura a potoczne zachowania językowe. Poradnik Językowy 1993 z. 5 s. 255-258  szczegóły 
577.artykuł: Wojtak Maria: O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2011 z. 4 s. 69-78  szczegóły 
578.artykuł: Wolińska Olga: Meldunek i rozkaz jako gatunki tekstów wojskowych. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 29-39  szczegóły 
579.artykuł: Wolny Ryszard: Language: Martin Heidegger's prisonhouse of being. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 2003 t. 18 s. 27-38 (problematyka języka w ujęciu heideggerowskim, wpływ Heideggera na wspó...) szczegóły 
580.artykuł: Wolting Stephan: Die Welt von gestern - eine Welt fuer heute? - Ueberlegungen zu einem literarischen Mitteleuropa-Diskurs. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 235-246  szczegóły 
581.artykuł: Woroniecka Grażyna: Interpretacja w antropologii: racjonalność dialogu. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 58-68  szczegóły 
582.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Tekst sakralny. Pytania i hipotezy socjologiczne. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 117-125 (nt. socjologicznej analizy tekstu sakralnego m.in. dot. Apokalipsy wg ...) szczegóły 
583.artykuł: Zagórski Zygmunt: Kilka uwag dotyczących teorii tekstu (lingwistyki tekstu). x 2006 ([w ks.:] Zygmunt Zagórski: Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat ...) szczegóły 
584.artykuł: Załęska Maria: Język a rzeczywistość pozajęzykowa w świetle ikoniczności języka. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 125-135 (podstawowe założenia teorii ikoniczności języka...) szczegóły 
585.artykuł: Zaśko-Zielińska Monika: Klasyfikowanie nazw gatunków mowy jako metoda badania świadomości gatunkowego zróżnicowania języka (założenia, rezultaty, wnioski). Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2001 nr 1 (2272) s. 37-51 (omówienie wyników badań ankietowych wśród uczniów szkół średnich m.in....) szczegóły 
586.artykuł: Zgółka Tadeusz: Aksjologiczne i lingwistyczne wyznaczniki języka poezji. x 1995 ([W ks. zb.:] Humanistyka jako autorefleksja. Praca zbiorowa pod red. K...) szczegóły 
587.artykuł: Ziarno Monika: O budowaniu tekstu "prawdziwościowo bezpiecznego", tj. o wykładnikach imperceptywności i modalności hipotetycznej w języku prasy polskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2003 [t.] 38 (2002/2003) s. 71-85 (m.in. dot. tekstów naukowych...) szczegóły 
588.artykuł: Zielińska Marta: Zjawisko nowomowy (wybrane problemy). Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 207-219 (na przykładach zaczerpniętych z polskiej literatury pięknej i powojenn...) szczegóły 
589.artykuł: Ziębińska Anna: Metafora w funkcji poznawczej - doświadczanie Holokaustu. Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 43-62 (problemy związane z nadaniem nazwy zagładzie europejskich Żydów; także...) szczegóły 
590.artykuł: Ziff Paul: O opisie znaczenia H.P. Grice'a. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 163-169  szczegóły 
591.artykuł: Zilka Tibor: Postmodern Narrative Text. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 33-46 (egzystencjalny i palimpsestowy (intertekstualny) typ postmodernizmu li...) szczegóły 
592.artykuł: [Zirk-Sadowski ] Marek: Pojęcie dyskursu. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 61-74  szczegóły 
593.artykuł: Żuchowska Wiesława: Tekst jako rezultat działalności językowej. Pożytki z retoryki. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 26-37  szczegóły 
594.artykuł: Żyłko Bogusław: Kategoria dialogu w humanistyce rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 137-155 (proces poszerzenia znaczenia pojęcia dialogu w badaniach uczonych rosy...) szczegóły 
595.artykuł: Żywiczyński Przemysław: Genetic definition of body. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1998 z. 8 (320) s. 87-105 (w świetle lingwistyki kognitywnej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
596.impreza: "Developing Discourse-Awareness in Cross-Cultural Contextes" - międzynarodowa konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Dragan Katarzyna: "Developing Discourse-Awareness in Cross-Cultural Contextes. Radziejowice, Poland 9-11 May 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 293-296 (spraw....) szczegóły 
597.impreza: Funkcje wypowiedzi religijnych - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 54-58 (sprawozdanie...) szczegóły 
598.impreza: "Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturalnych i tekstowych" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kiklewicz Aleksander: Międzynarodowa konferencja naukowa "Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturalnych i tekstowych", Siedlce, 23-24 kwietnia 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 556-558 (sprawozdanie...) szczegóły 
599.impreza: Językowa kategoryzacja świata - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1994). (m.in.: Anna Pajdzińska: Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do poet...) szczegóły 
artykuł: Tomczak Katarzyna: Poradnik Językowy 1995 z. 1 s. 56-60 (sprawozdanie...) szczegóły 
600.impreza: "Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i w dyskursie" - konferencja konwersatorium "Język a kultura" (2002).  szczegóły 
artykuł: Artowicz Iwona, Rola Agnieszka: Sprawozdanie z 30. konferencji konwersatorium: Język a kultura. Poradnik Językowy 2003 z. 4 s. 51-56  szczegóły 
601.impreza: Konferencja "Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik" = "Kategoria dyskursu w świetle badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych".  szczegóły 
artykuł: Sitarek Adam: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Stowarzyszenia Germanistów Polskich Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik (Olsztyn 8-10 maja 2009). Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2010 t. 3 s. 353-357  szczegóły 
602.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
603.impreza: Międzynarodowy Kongres Semiotyki Tekstu Mistycznego z okazji 500-lecia urodzin św. Ignacego Loyoli (1991).  szczegóły 
artykuł: Chmielewski Marek: Semiotyka tekstu mistycznego. Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 364-366 (spraw. z Międzynarodowego Kongresu Semiotyki Tekstu Mistycznego, L'Aqu...) szczegóły 
artykuł: Chmielewski Marek: Semiotyka tekstu mistycznego (Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Tekstu Mistycznego). Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 5 s. 93-104 (spraw....) szczegóły 
604.impreza: "Przeszłość w językowym obrazie świata" - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1997).  szczegóły 
artykuł: Krawczyk-Tyrpa Anna: Przeszłość w językowym obrazie świata (Kazimierz nad Wisłą, 6-8 XI 1997). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 155-158  szczegóły 
605.impreza: "Struktura tekstu - typy tekstów" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Dobrzyńska Teresa: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 243-247  szczegóły 
606.impreza: "Tekst - dyskurs - obraz świata" - spotkanie w ramach konwersatorium "Język a kultura" (1996).  szczegóły 
artykuł: Bondkowska Magdalena, Zawisławska Magdalena: Sprawozdanie z konferencji "Tekst - dyskurs - obraz świata" (Kazimierz, 7-9 listopada 1996 r.). Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 74-77 (ze spisem referatów w układzie tematycznym...) szczegóły 
artykuł: Szumska Dorota: Slavia Orientalis 1997 nr 2 s. 337-338 (sprawozdanie...) szczegóły 
607.impreza: "Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Problematyka łużycka na sesjach o szerszej tematyce. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 108-109 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
608.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
609.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 12 s. 4 (nota...) szczegóły 
610.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (m.in. not. nt. konferencji...) szczegóły 
artykuł: Łuczków Iwona: Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV (opis, konfrontacja, przekład). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 417-418  szczegóły 
611.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Zabierzewska-Kucharska Marzena: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich (opis, konfrontacja, przekład)", Wrocław, 23-25 XI 2000. Bohemistyka 2001 nr 1 s. 103-104  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
612.książka o twórcy: Wyraz w języku i tekście. 2012  szczegóły