PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatury Mezopotamii
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Abdalla Michael: Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. 2001 ([m.in. na podstawie tekstów staroasyryjskich]...) szczegóły 
recenzja: Woźniak Jerzy: Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 543-544  szczegóły 
2.książka: Bielicki Marian Leon: Zapomniany świat Sumerów. 1996  szczegóły 
3.książka: Black Jeremy, Green Anthony: Słownik mitologii Mezopotamii. 2006  szczegóły 
4.książka: Black Jeremy, Green Anthony: Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony, symbole. 1998  szczegóły 
5.książka: Cinal Stanisław: Ba'al z Ugarit a inni bogowie burzy starożytnej Syrii i Palestyny. 1997 (Wstęp. * I. Ugarit i wcześniejsze ośrodki kultu starożytnej Syrii: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 5 s. 62, nr 6 s. 65 (noty...) szczegóły 
recenzja: Dziekan Marek M.: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: Popko Maciej: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 141-142  szczegóły 
6.książka: Danka Ignacy Ryszard: De Babylonia Gilgamide cum carminibus Homeri comparata. 1998 ([Materiały na konferencję naukową "Latinitas viva", Łódź 25-27.09.1998...) szczegóły 
7.książka: Drewnowska-Rymarz Olga, Wygnańska Zuzanna: Ludy Mezopotamii.  szczegóły 
8.książka: Drewnowska-Rymarz Olga: Mesopotamian goddess Nanaja. 2008 ([Na podstawie analizy źródeł literackich (klinowych)]....) szczegóły 
9.książka: Eliade Mircea: Kosmologia i alchemia babilońska. 2000  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: O Niebie i Ziemi - inaczej. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 41  szczegóły 
10.książka: McCall Henrietta: Mity Mezopotamii. 2000  szczegóły 
11.książka: Sumer - miasta Edenu. 1997 (Rozdz. 1. Lud, o którym historia zapomniała. Rozdz. 2. Kamienie milowe...) szczegóły 
12.książka: Szałek Benon Zbigniew: The Sumerian problem in the light of heuristic. A research report. 2002 ([M.in. o wpływie języka sumeryjskiego na języki chiński i tamilski]...) szczegóły 
13.książka: Szarzyńska Krystyna: Sumerica. Prace sumeroznawcze. 1997 (Introduction. * Les plus anciennes inscriptions sur les tablettes d'Ur...) szczegóły 
14.książka: Written on clay and stone. Ancient Near Eastern Studies presented to Krystyna Szarzyńska on the occasion of her 80th birthday. 1998 (Preface. Bibliography of Krystyna Szarzyńska. * Alfonso Archi: The ste...) szczegóły 
15.książka: Zając Ewa: Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni. (Wstęp. - Rozdział I. Biblijny opis potopu Rdz 6-9 oraz jego recepcja w...) szczegóły 
16.książka: Zawadzki Stefan: The fall of Assyria and Median-Babilonian relation in light of the Nabopolassar Chronicle. 1988  szczegóły 
recenzja: Składanek Bogdan: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
polemika: Składanek Bogdan: Uzupełnienie recenzji. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 388-389  szczegóły 
polemika: Zawadzki Stefan: W odpowiedzi na recenzję Bogdana Składanka. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 383-388  szczegóły 
17.książka: Zawadzki Stefan: Ze studiów nad chronologią Babilonii. Koniec VII - początek V wieku przed Chr. = Studies in Babylonian chronology from the end of the seventh century till the beginning of the fifth century B.C.. 1997  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 373 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 341-342  szczegóły 
18.książka: Zawadzki Stefan: Ze studiów nad chronologią Babilonii. Koniec VII - początek V wieku przed Chr. = Studies in Babylonian chronology from the end of the seventh century till the beginning of the fifth century B.C.. 1996 (Przedmowa. * I. Chronologia wydarzeń lat 627-616 przed Chr. w świetle ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Bottero Jean: Literatura 1989 nr 11/12 s. 87-88 (wywiad z autorem "Mitologii Mezopotamii" (wyd. Francja 1988); wg Le...) szczegóły 
20.artykuł: Cinal Stanisław: Diwan Nahrawata - une carte geographique des fleuves saints des Mandeens modelee sur la cartographie arabe. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 55-70  szczegóły 
21.artykuł: Długosz Dariusz: Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 271-273 ([rec. ks. zb.:] Le Proche-Orient Asiatique. T. 2: Les empires mesopota...) szczegóły 
22.artykuł: Długosz Dariusz: Tajemnica Ugarit - 70. rocznica odkrycia w Syrii. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 309-311 (omówienie zawartości numeru specjalnego pisma Le Monde de la Bible<...) szczegóły 
23.artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Another Attempt at Identification of Yahweh and the Ba'al of Ugarit. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 2 nr 2 (2001) s. 213-215  szczegóły 
24.artykuł: Jabłońska Anna: Opisy bibliotek asyryjskich w piśmiennictwie polskim XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 95-110 (m.in. o księgozbiorze króla Asurbanipala w Niniwie (tabliczki z pismem...) szczegóły 
25.artykuł: Kaemmerer Thomas R.: Zur Entwicklungsgeschichte des babylonischen Klageliedes. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 50-53 (streszczenie referatu...) szczegóły 
26.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
27.artykuł: Lipiński Edward: Ugaryt i świat egejski. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 3-27 (m.in. na podstawie tekstów w jęz. ugaryckim i akadyjskim...) szczegóły 
28.artykuł: Łyczkowska Krystyna: Anatolian "amtum" in the texts from Kanes. Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 23-33 (dot. tekstów asyryjskich...) szczegóły 
29.artykuł: Łyczkowska Krystyna: Dziecko w prawach babilońskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 73-79 (na przykładzie tekstów prawnych i dokumentów życia codziennego z okres...) szczegóły 
30.artykuł: Łyczkowska Krystyna: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 49 z. 1 s. 153-155 ([rec. ks.:] Veysel Donbaz: Keilschrifttexte in den Antiken-Museen zu S...) szczegóły 
31.artykuł: Mendecki Norbert: Ugarit (Ras Szamra). W 70. rocznicę odkrycia. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 1 s. 17-21 (nt. trzech ekspedycji archeologicznych i odkryciach m.in. glinianych t...) szczegóły 
32.artykuł: Nawrot Janusz: Teofanie Baala jako boga burzy w wierzeniach kananejskich. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
33.artykuł: Obidowicz Andrzej J.: The biblical account of the Flood and Mesopotamian documents. The Polish Journal of Biblical Research 2004 t. 4 nr 1 s. 57-64 (inspiracja potopu biblijnego opisami potopu w dziełach mezopotamskich...) szczegóły 
34.artykuł: Pawlak Marek: Bóstwa starożytnej Mezopotamii. Laetare 2001 nr 10/11 s. 92-100 (m.in. w mitologii...) szczegóły 
35.artykuł: Poematy królewny. Nasz Dziennik 2001 nr 62 s. 10 (not. nt. dokonania przekładu na język angielski poematów autorstwa Enh...) szczegóły 
36.artykuł: Sandowicz Małgorzata: Demony w mitologii akadyjskiej: Lamasztu, Pauzuzu i Lilitu. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 181-191 (na podstawie literatury magicznej; z fragmentami tekstów magicznych i ...) szczegóły 
37.artykuł: Siuchta Joanna: Ciąża i poród na podstawie tekstów akadyjskich. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 84-91 (dot. tekstów klinowych medycznych i medyczno-magicznych...) szczegóły 
38.artykuł: Stępień Marek: Das Rechnungsberichtswesen in den neusumerischen Weberwerkstaetten in Lichte der Wirtschaftsdokumente aus Umma. Rocznik Orientalistyczny 1990 t. 47 z. 1 s. 101-21  szczegóły 
39.artykuł: Stępień Marek: Możliwości zastosowania techniki komputerowej do badań nad neosumeryjskimi dokumentami gospodarczymi. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 335-345  szczegóły 
40.artykuł: Szarzyńska Krystyna: Archaik Sumerian signs for garments and cloths. Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 9-22 (dot. tekstów z Uruk; z wykazem znaków...) szczegóły 
41.artykuł: Tronina Antoni: Kananejski "cykl Baala" według tradycji z Ugarit. Częstochowskie Studia Teologiczne 1991 t. 15/16 (1987/1988) s. 31-54  szczegóły 
42.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Kult Baala u Semitów w świetle tekstów z Ugarit. Rocznik Teologiczny 2000 z. 1 s. 53-77  szczegóły 
43.artykuł: Witaszek Gabriel: Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie. Egipt i Mezopotamia. Universitas Gedanensis 1997 nr 1/2 (16/17) s. 9-24 (dot. tekstów literackich, mądrościowych, religijnych, biograficznych...) szczegóły 
44.artykuł: Żbikowska Izabela: Księżyc i Słońce w koncepcjach religijnych Babilończyków. Przegląd Religioznawczy 1992 nr 1 s. 7-20 (w świetle mitów babilońskich, tekstów w jęz. akadyjskim i eposie o Gil...) szczegóły 
45.artykuł: Żbikowska Izabela: Pismo nieba. Wiedza i Życie 1991 nr 9 s. 44-49 (omów. tekstów klinowych dot. astronomii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Babilońska literatura mądrości. 1998 ([Wybór traktatów, pouczeń i przestróg moralnych, dysput, bajek i humor...) szczegóły 
47.książka: Babilońskie zaklęcia magiczne. 1995  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Trzynastego w piątek. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 65  szczegóły 
48.książka: Cykl Baala z Ugarit. 2008  szczegóły 
49.książka: Epos o Gilgameszu. 2009  szczegóły 
50.książka: Epos o Gilgameszu. 2010  szczegóły 
51.książka: Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski. 2011  szczegóły 
52.książka: Historia i mądrość Achikara Asyryjczyka. (Syna Anaela, bratanka Tobiasza). 2010  szczegóły 
53.książka: Kodeks Hammurabiego. 1996  szczegóły 
54.książka: Kodeks Hammurabiego. 2000  szczegóły 
55.książka: Mane, Tekel, Fares. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej. 1996 ([Zawiera przekład dokumentów historycznych z okresu Babilonii chaldejs...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 373 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 341-342  szczegóły 
56.książka: Mity akadyjskie. 2000 ([Zawiera testy mitologiczne w języku akadyjskim, zapisane na tabliczka...) szczegóły 
57.książka: Mity sumeryjskie. 2000  szczegóły 
58.książka: Traktat sukcesyjny Asarhaddona króla Asyrii (681-669 p.n.e.). 1994  szczegóły 
59.książka: Traktat sukcesyjny Asarhaddona króla Asyrii (681-669 p.n.e.). 1997  szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Nawrot Janusz: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 380-382  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 374 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
60.wiersz: Inanna i drzewo huluppu. Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 9 III s. 14 (z notą tłumacza...) szczegóły 
61.wiersz: Lament na zniszczenie miasta Ur. Zeszyty Literackie 1995 nr 50 dod. s. 43-44 (starożytna pieśń babilońska...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
62.proza: [Teksty kołysanek]. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 230-242 (z komentarzem: Michael Abdalla: Współczesne obyczaje narodzinowe u chr...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
63.artykuł: Zawadzki Stefan: BM 54209: A Document from the Reign of Nabonidus. Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 1 s. 33-41  szczegóły 
64.artykuł: MacGinnis John: Contracting out Duck Supply to the Ebabbara. Rocznik Orientalistyczny 1998 t. 51 z. 1 s. 25-31 (analiza tekstu babilońskiego, z komentarzem...) szczegóły 
65.artykuł: Pędracki Michał: Przepisy prawne najstarszych "kodeksów" mezopotamskich ustanawiające kary dla ludzi wolnych. Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 7-41 (z fragm. tekstów, faks. fragm. oryg....) szczegóły 
66.artykuł: Łyczkowska Krystyna: Rocznik Orientalistyczny 1994 t. 48 z. 2 s. 153-154 ([rec. ks.:] I. Gleb, B. Kienast: Die altakkadischen Koenigsinschriften...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
67.utwór: Będę chwalił pana mądrości.  szczegóły 
artykuł: Muennich Maciej: Schemat starożytnej lamentacji bliskowschodniej na przykładzie babilońskiego poematu "Będę chwalił pana mądrości" oraz 30. rodziału Księgi Joba. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 3-13  szczegóły 
68.utwór: Biedny z Nippur.  szczegóły 
artykuł: Kapełuś Magdalena: Babiloński "Pan trzy razy obity" (Wschodnie rubieże wątku T 942 = AaTh 1538). x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
69.utwór: Gilgamesz.  szczegóły 
artykuł: Landau Marta: Kamienny grób mitycznego króla. Gazeta Wyborcza 2003 nr 123 s. 14 (nt. poszukiwań miejsca pochówku bohatera poematu epickiego...) szczegóły 
artykuł: Wais Jadwiga: Gwiazda Gilgamesza. Albo albo 1998 nr 1 s. 46-52  szczegóły 
artykuł: Wyrzykowski Tomasz: Enkidu - mezopotamski nauczyciel i terapeuta. Albo albo 2003 nr 4 s. 75-87  szczegóły 
artykuł: Wais Jadwiga: Gilgamesz i jego gwiazda. Konteksty 1997 nr 3/4 s. 80-82 (nt. poszukiwania nieśmiertelności przez bohatera eposu "Gilgamesz"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Antologie i zbiory (Mezopotamii)
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Do Boga, Pana mego, mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia i rytuały. Wybór tekstów. 2005  szczegóły 
71.książka: Enuma Elisz i inne teksty mezopotamskie. [Antologia]. 2010  szczegóły 
72.książka: Hymny i pieśni sumeryjskie. Wybór tekstów. 2005  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Zagadnienia specjalne (Mezopotamii) / Tematy, motywy (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Abdalla Michael: Chleb w asyryjskich źródłach pisanych i folklorze dawniej i dziś. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 103-113  szczegóły 
74.artykuł: Abdalla Michael: Posty i kuchnia postna u współczesnych Asyryjczyków Zachodnich na Bliskim Wschodzie. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 143-152 (na podstawie tekstów religijnych asyryjskich i arabskich....) szczegóły