PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
2.książka: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. 1992 (Wstęp. - Włodzimierz Galewicz: W kręgu aksjologicznych zagadnień estet...) szczegóły 
3.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
4.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 1990 (Małe wyznanie autora [wstęp]. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. n...) szczegóły 
5.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 2000 (Małe wyznanie autora. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. naukowców...) szczegóły 
6.książka: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. 1996 (Od Redakcji. - Program obrad. - Informacja o przemówieniach okolicznoś...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Przybyła Zbigniew: Dekonstrukcjonizm a dydaktyka polonistyczna. Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 71-81  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Cieliński Arkadiusz, Smużniak Karol: Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Eksplikacja, analiza strukturalistyczna, semioza, dekonstrukcja. 2000 (Karol Smużniak: Wstęp. * Eksplikacja: Aleksander Wit Labuda: Metoda ek...) szczegóły 
recenzja: Dutka Czesław P.: Metodycy i metodologie. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
polemika: Smużniak Karol: O różnym pojmowaniu celów, czyli "Metodycy i metodologie". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
10.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
11.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Grochulska Anna: Współczesne metodologie literaturoznawcze a szkolny proces kształcenia literackiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 273-283  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Mochoń Małgorzata: Dlaczego retoryka potrzebna jest w szkole. Inspiracje Polonistyczne 1999 nr 15/16 s. 59-62  szczegóły 
15.artykuł: Warchoł Stefan: Znaczenie dialektologii w badaniach nad rozwojem polskiego języka literackiego i dla dydaktyki. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Papla Eulalia: Wprowadzenie do analizy dzieła literackiego. Dla studentów filologii ukraińskiej. 2001 ([Omówienie podstawowych zagadnień wsparte wyborem utworów z literatury...) szczegóły 
17.książka: Poetyka. T. 1. 2000  szczegóły 
18.książka: Poetyka. T. 1. 1999 (Danuta Ulicka: Słowo wstępne. - [Zawiera wybór tekstów wcześniej opubl...) szczegóły 
19.książka: Poetyka. T. 2. 2000 ( [Zawiera wybór tekstów wcześniej opublikowanych w drukach zwartych:] ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Kida Jan: Komunikacja językowa, literacka i audiowizualna a edukacja polonistyczna. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w przestrzeni edukacyjnej. Pod redakcją Roberta Mró...) szczegóły 
21.artykuł: Rejter Artur: Gatunek mowy obiektem edukacji polonistycznej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 87-98 (praca z gatunkiem mowy na lekcjach języka polskiego: testament, skarga...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Bergerova Hana: Zum Lehrprogram Stilistik: Usti nad Labem, Tschechien. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 123-124 (m.in. nt. kształcenia w zakresie stylistyki na przykładzie dzieł pisar...) szczegóły 
23.artykuł: Schuerer Juergen: Moeglichkeiten der Stilistik als Ausbildungsfach in der Deutschlehrausbildung (DAF) - curriculare Vorstellungen und praktische Erfahrungen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 39-46  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Wersyfikacja polska. 3. Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy. 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej.  szczegóły 
28.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Felieton
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Steczko Iwona: Felieton na "lekcjach pisania" w gimnazjum. Ćwiczenia studyjne. Nowa Polszczyzna 2003 nr 2 s. 32-40  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Kulturowo-obyczajowy rodowód polskiej pieśni szkolnej i jej funkcje kształcąco-wychowawcze. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 11-28 (m.in. o tematyce przekazu słownego pieśni szkolnej jako wyznaczniku ga...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Mencwel Andrzej: Warsztat krytyczny. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej.  szczegóły 
33.książka: Dybel Paweł: Freud i Segal. O literaturze i sztuce. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Krasoń Katarzyna: Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego - szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
35.artykuł: Strzałecki Andrzej: Jak można rozumieć twórczość?. x 2003 ([w ks.:] Andrzej Strzałecki: Psychologia twórczości. Między tradycją a...) szczegóły 
36.artykuł: Szczepańska Anna: Bajki, które pomagają żyć. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Bruska Danuta: Liryka w liceum. Odbiór, kompetencje, kontekst kulturowy (badania). 2004 (Wstęp. - I. Teoretyczne podstawy problemów badawczych: 1. Celowość, za...) szczegóły 
38.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Grad: Potoczny odbiór sztuki a edukacja kulturaln...) szczegóły 
39.książka: Kultura popularna - literatura - książka - rynek. Forum czytelnicze II. 1995 (Janusz Ankudowicz: W poszukiwaniu drogowskazów. - Zbigniew Benedyktowi...) szczegóły 
40.książka: Straus Grażyna: Czytanie książek u progu liceum. 2002  szczegóły 
recenzja: Zasacka Zofia: Lektury licealistów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
41.książka: Straus Grażyna: Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy. 2005  szczegóły 
recenzja: Uljasz Adrian: Bibliotekarz 2006 nr 10 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Zasacka Zofia: Lektury licealistów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
42.książka: Wokół biblioteki. Forum czytelnicze III, Kielce, 16-19 czerwca 1996. 1996 ([M.in. zawiera:] Stanisław Bortnowski: Wokół nauczania literatury w sz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Misiak Paweł: Żegnaj, szkoło. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 83-85 (dot. m.in. sytuacji czytelnictwa wśród młodzieży, także wpływu na nie ...) szczegóły 
44.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Co autor miał na myśli. Polityka 2002 nr 21 s. 52-54 (nt. streszczeń w brykach...) szczegóły 
45.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Co autor miał na myśli. Uniwersytet 2002 nr 6 s. 6 (bryki i ich nikłe wartości edukacyjne; z fragm. bryków...) szczegóły 
46.artykuł: Preis Danuta Anna: Biblioteki publiczne i szkolne w rozwijaniu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 125-127 (w oparciu o doświadczenia nauczyciela języka polskiego i wywiady przep...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
47.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna' 99 (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Grzegorczyk Alicja: Przekład w dydaktyce szkolnej. Studenckie Prace Naukowe 2001 z. 11 s. 19-30 (problematyka twórczości przekładowej jako temat lekcji języka polskieg...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Kurczab Henryk: Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej. 2001 (Wstęp. * I. Pogranicza i korespondencje sztuk: 1. Zagadnienia przekład...) szczegóły 
recenzja: Cyniak Eugeniusz: O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 465-468  szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Integrowanie kultury. Polonistyka 2002 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: Książka niezbędna w pracy polonisty. x 2002 ([w ks.:] Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod re...) szczegóły 
recenzja: Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 69 (not....) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: O pograniczach sztuki i literatury. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 95-97  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Krasoń Katarzyna: Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego - szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
51.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
53.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Borowski Andrzej: Wiedza o literaturze dawnej jako wiedza o scalaniu się Europy. Nauka 2002 nr 2 s. 125-135  szczegóły 
55.artykuł: Gajewski Krzysztof: Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 269-276 (dot. przesunięcia współczesnych akademickich badań literackich i dydak...) szczegóły 
56.artykuł: Grabowska Monika: O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym. Języki Obce w Szkole 2002 nr 6 s. 65-67 (dot. zastosowania techniki lecture methodique w interpretacji d...) szczegóły 
57.artykuł: Szeluga Adam: Zu den Bestimmungskriterien der Verwertung literarischer Texte im modernen Fremdspracheunterricht. Methologischer Ueberblick ueber kommunikative Unterrichtskonzepte. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 1 (36) s. 127-135 (z not. o autorze art.; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Vandendorpe Christian: Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. ([Dot. zmian społeczno-kulturowych zachodzących pod wpływem nowego medi...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Adamczyk Barbara, Kowal Michał: Edukacyjny walor wzajemnego wpływu procesów czytania i pisania w świetle kursu "creative writing". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 104-110  szczegóły 
60.artykuł: Chomuk Aleksandra: Lekcje twórczości w gimnazjum. Polonistyka 2001 nr 1 s. 36-40 (propozycja cyklu zajęć poświęconych rozwijaniu literackiej sprawności...) szczegóły 
61.artykuł: Kujawski Janusz: Stymulowanie twórczego myślenia. Propozycje ćwiczeń. x 2002 ([w ks. zb.:] W stronę kreatywności. Praca zbiorowa. Pod red. Witolda D...) szczegóły 
62.artykuł: Litwinowicz Małgorzata: Opowiadać, opowiadacz... (cykl zajęć warsztatowych). x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
63.artykuł: Sulima Roch: Słowo w praktykach kultury współczesnej. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
64.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Darowski Roman: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. 1994 (I. Teoria nauczania filozofii. Przepisy dotyczące nauczania filozofii....) szczegóły 
recenzja: Aduszkiewicz Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 1996 t. 96 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 358-365  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Rocznik Sądecki 1996 t. 24 s. 264-265  szczegóły 
recenzja: Puchowski Kazimierz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Rachański Krzysztof: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 109-114  szczegóły 
66.książka: Doktoranckie varia i wariacje. 2005 ( [Tom pokonferencyjny I Poznańskich Junioratów odbywających się 26-27 ...) szczegóły 
67.książka: Kitrasiewicz Piotr: Sekrety pisarzy. 2000 ([Mało znane fakty biograficzne, barwne anegdoty nt. pisarzy: Jerzy And...) szczegóły 
recenzja: Kwieciński Włodzimierz: Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 48-49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Nowe Książki 2001 nr 2 s. 28 (nota...) szczegóły 
68.książka: Kitrasiewicz Piotr: Sekrety pisarzy. 2003  szczegóły 
recenzja: Wagner Elżbieta: Książki 2003 nr 8 s. 53 (nota...) szczegóły 
69.książka: Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu. ([Zawiera m.in.] Jerzy Podracki. - I. Na mozolnych ścieżkach edukacji i...) szczegóły 
70.książka: Piotrowski Wojciech: Studia o prozie. 2003 (Wprowadzenie. - Horyzonty światopoglądowe "Historii" Ignacego Krasicki...) szczegóły 
71.książka: Region i edukacja. Literatura, kultura, społeczeństwo. Bukowieńskie Spotkania Naukowe. 2006 ([Zawiera m.in.:] * Regionalizm w edukacji polonistycznej. - Wstęp. - Z...) szczegóły 
72.książka: Słupskie szkice polonistyczne. Zbigniewowi Zielonce z okazji Jubileuszu czterdziestu lat służby literaturze i nauce - przyjaciele, koledzy, współpracownicy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Cysewski: Autokreacja jako problem literatu...) szczegóły 
73.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
74.książka: Termer Janusz: Leksykon prozaików. Dla szkół i miłośników literatury. 2001  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Poczet prozaików. Aneks Trybuny 2001 nr 150 s. E  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Przewodnik po przetartych szlakach. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Linek Ewa: Bibliotekarz Radomski 2001 nr 3 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Malinowska Alina: Książki, które warto kupić do biblioteki, wydane w 2001 r.. Bibliotekarz Zamojski 2001 nr 1 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Tremer-guide. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 264-266  szczegóły 
75.książka: Węglicka Katarzyna: Białoruskie ścieżki. Gawędy kresowe. [Reportaż]. ([Liczne passim dotyczące pisarzy polskich]...) szczegóły 
76.książka: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. 1996 (Od Redakcji. Program obrad. Informacja o przemówieniach okolicznościow...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichary Gertruda: Wokół problemów dydaktyki języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 99-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
79.artykuł: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 53 (omówienie serii wydawniczej "Galicja i jej dziedzictwo"...) szczegóły 
80.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
81.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
82.książka: Kadłubek Zbigniew, Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
83.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1998  szczegóły 
84.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Borek Piotr: Literatura staropolska w Internecie. Konspekt 2001 nr 7 s. 73-76 (nt. serwisu naukowo-edukacyjnego Staropolska On-line; dot. także Bibli...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
86.impreza: "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Wilkoń Aleksander: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze. 2004 (Parę uwag wstępnych. - I. Początki literatury średniowiecznej. 1. W kr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
88.książka: Martyn Kazimierz, Wilczek Piotr: Poezja polskiego renesansu. Interpretacje. 2000 (Piotr Wilczek: Oswajanie śmierci. Klemens Janicki "Księga żalów. Elegi...) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
89.książka: Starnawski Jerzy: Antyk wciąż żywy. 2010 (Od autora. - I. W świecie starożytnym: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] d...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
91.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
93.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1996 ([M.in. nt.: sporów ideologicznych konserwatystów i pozytywistów, podej...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był?. Arcana 1996 nr 6 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Inny pozytywizm. Śląsk 1996 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Czyj pozytywizm?. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Gałowicz Andrzej: Podbarwić pozytywizm. Polonistyka 2003 nr 8 s. 461-464 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: "Nieznany kraj" Zofii Kossak w sł...) szczegóły 
recenzja: Jurgała-Jureczka Joanna: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Michalski Czesław: Studia podyplomowe "Totalitaryzm - Nazizm - Holocaust". Konspekt 2001 nr 6 s. 99-100 (dot. przeznaczonego dla nauczycieli Studium Podyplomowego "Totalitaryz...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Doktoranckie varia i wariacje. 2005 ( [Tom pokonferencyjny I Poznańskich Junioratów odbywających się 26-27 ...) szczegóły 
98.książka: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. 1997 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Krystyna Heska-Kwaśniewi...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Książka na Śląsku. Śląsk 1998 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Współpraca MBP [w Dąbrowie Górniczej] z Uniwersytetem Śląskim. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
99.książka: Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. 1999 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Irena Socha: Dorobek wyd...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-105  szczegóły 
100.książka: Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. 2000 ([Przewodnik po książkach i zjawiskach literackich od roku 1918; zawier...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Ściągawka z polskiego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 6  szczegóły 
recenzja: Gontarz Beata: Ciekawy leksykon. Polonistyka 2001 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Nowy leksykon literacki. Śląsk 2001 nr 6 s. 76  szczegóły 
101.książka: Październik '56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów 23-25 września 1996 roku. 1996 (Adam Kulawik: [Wstęp]. * Wojciech Tomasik: Między trasą W-Z a Pałacem ...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Wokół październikowego przełomu. Śląsk 1997 nr 4 s. 74  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Michalski Czesław: Studia podyplomowe "Totalitaryzm - Nazizm - Holocaust". Konspekt 2001 nr 6 s. 99-100 (dot. przeznaczonego dla nauczycieli Studium Podyplomowego "Totalitaryz...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
103.książka: Dudek Jolanta: Poeci polscy XX wieku. Cz. 1. 1994 (Słowo wstępne. - "Piąta pora roku" Kazimierza Wierzyńskiego. Miłosz wo...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Wobec tradycji. Rzeczpospolita 1996 nr 80 s. 25  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: O metodach badań literackich w szkole na marginesie podręcznika "Poeci polscy" Jolanty Dudek. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 88-94  szczegóły 
104.książka: Falkowski Stanisław, Stępień Paweł: Żyrafa czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. 2000 ([Zawiera charakterystykę twórczości autorów:] Krzysztof Kamil Baczyńsk...) szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szurek Joanna: Po co i jak czytać poetów?. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 95-99  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Żyrafa czy hybryda?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
105.książka: Poezja polska. Interpretacje. 2000 ( Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler: Wstęp. * Dariusz Rott: "Bog...) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Wzór i partytura. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 23  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
107.książka: Rytmy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną. 2000 ( Stanisław Bortnowski: "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza. - Lidia W...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
108.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
109.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
110.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2005). (laureaci: Grand Prix: Marek Bożykowski, I m-ce: Monika Chełmicka, II m...) szczegóły 
111.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2006). (ogłoszenie wyników: 23 XI 2006; laureaci: I m-ce ex aequo: Magdalena D...) szczegóły 
artykuł: Trzemkowski Paweł: Rozstrzygnięcie 4. Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Literackie Kreacje" 2006. Parnasik 2006 nr 6 s. 12 (spraw. i ogł. laureatów...) szczegóły 
112.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2009).  szczegóły 
artykuł: Parnasik 2009 nr 2 s. 65-71 (nagrodzone teksty...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
113.impreza: "Chlewiska 2001" - Powiatowe Warsztaty Literackie (2001). (warsztaty dla uczniów gimazjów...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Rebeś Józefina: Pomiędzy pałacem a salonem. Śląsk 1999 nr 5 s. 48-49 (wyw. z animatorką życia literackiego, organizatorką "Wszechnicy Litera...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
115.książka: Iwanowicz Małgorzata, Polański Edward: Szkolny słownik tematyczny języka polskiego. Nie tylko dla uczniów. 2011  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia)
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewska Joanna: Kształtowanie się nowożytnej koncepcji podręcznika literatury na łamach galicyjskiego "Muzeum". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 105-116  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Metodyka konkretu. Polonistyka 1993 nr 6 s. 367-370 (o metodyce nauczania w czasopismie...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Welter Bożena: Warsztaty Polonistyczne. Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 159-161 (dot. charakteru czasopisma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Wyrwa Maciej: Związek Polaków na Łotwie "Promień" (1988-2000). Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 33-42 (nt. działaln. kulturalnej i nauczania w języku polskim także nt. miesi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Orłowski Hubert: Polen in deutschen Lesebuechern fuer Sprache und Literatur, unter Beruecksichtung deutscher Literatur im polnischen Literaturunterricht. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 111-124  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Hvisc Jozef: Poľská literatúra (vývin a texty). 2001 ([Akademicki podręcznik historii literatury polskiej.]...) szczegóły 
recenzja: Kasa Peter: Kontakty 2003 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Teodorowicz-Hellman Ewa: Polsko-szwedzkie kontakty literackie. Studia o literaturze dla dzieci i młodzieży. 2004 (Przedmowa. Rozdz. I. Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w Szwec...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
125.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
126.książka: Gancarczyk Marian: Dziecięce zabawy w wierszach różnych poetów. Próby interpretacji (dla nauczycieli, studentów i uczniów). ([Interpretacje poszczególnych wierszy dla dzieci. Zawiera rozdziały:] ...) szczegóły 
127.książka: Kostecka Weronika: Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży. 2010  szczegóły 
128.książka: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje, przekłady, adaptacje. 1998 (Lech Ludorowski: Wstęp. * [Materiały z międzynarodowej konferencji nau...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Bula Danuta: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia poprzez działania twórcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Zagadnienia Słowotwórstwa i Składni w Opisie Współczesnych Języków Słowiańskich 2009 t. 20 (2753) s. 99-113 (m.in. nt. twórczości poetyckiej dzieci i młodzieży zainspirowanej lekc...) szczegóły 
130.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkolne pożytki z dziecięcego poezjowania. Polonistyka 1993 nr 9 s. 550-556 (analiza twórczości poetyckiej dzieci i wykorzystanie jej w nauczaniu j...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Kurek Kamila: Indywidualizm romantyczny.... Alter Ego [Warszawa] 2003 nr 4 s. 23 (cechy twórczości romantycznej i główne tematy pojawiające się w tej ep...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Dutka Elżbieta: Od "Sądy ostatecznego" Memlinga do "Próby generalnej" Tokarczuk, czyli o Apokalipsie i apokalipsach na lekcjach w liceum. Nowa Polszczyzna 2003 nr 2 s. 6-16 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Wójtowicz Agata: "A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce. Polonistyka 2003 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
135.książka: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. 2006 ([Dot. antynomiczności i aksjologii w literaturze polskiej i powszechne...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Schiller Aleksandra: Propozycja dla gimnazjum. Polonistyka 2002 nr 5 s. 312 (scenariusz cyklu lekcji pt. "Wędrówką jest życie człowieka"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rodzina, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Adamczyk Małgorzata Joanna: Nasza droga mamo. Zadra 2010 nr 3/4 (44/45) s. 5-9 (dot. przekazu recytowanych podczas szkolnych uroczystości wierszy pośw...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Taniec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Mazur Elżbieta: Motyw tańca w literaturze i malarstwie (w perspektywie kulturowej). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010 [z.] 1 s. 207-2018 (dot. m.in. "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: Rozważania na temat przyjaźni na podstawie znanych ci utworów literackich. Płomyczek 2003 nr 1 s. 14  szczegóły 
140.artykuł: Waloszek Danuta: Literackie obrazy odpowiedzialności człowieka w edukacji najmłodszych. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 79-89 (dotyczy m.in. utworów Hansa Christiana Andersena i Antoine'a de Saint-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
141.książka: Gancarczyk Marian: Dziecięce zabawy w wierszach różnych poetów. Próby interpretacji (dla nauczycieli, studentów i uczniów). ([Interpretacje poszczególnych wierszy dla dzieci. Zawiera rozdziały:] ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Meyer Marita: Deutsche und polnische Lektüren über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Eine vergleichende Untersuchung zur schulischen Kanonbildung und zum kulturellen Gedächtnis. Convivium 2009 s. 213-243 (porównanie polskiego i niemieckiego kanonu lektur nt. Zagłady na podst...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Jurkowski Stefan: Ściąga z Dąbrowskiej (Prawda o brykach). Trybuna 1997 nr 289 s. 15 (nt. działalności wydawnictw polskich w zakresie wydawania bryków, takż...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieczonka Marek: Publikacje Wydawnictwa Naukowego Akademii Pedagogicznej w 1999 r.. Konspekt 1999 nr 1 s. 96 (dot. m.in. publikacji literaturoznawczych...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 8 (not....) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
146.książka: Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku. 1990 (Referaty wygł. na sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Slawistyk...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 267-268  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Kurczab Henryk: Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego [Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie] w latach 1993-1995. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 175-179  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Białoruś (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Nielepko Helena: Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010 [z.] 1 s. 274-282 (dot. m.in. programu nauczania w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Sz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Bielsko-Biała (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Stępień Tomasz, Węgrzyniak Anna: Polonistyka XXI wieku. Akademia 2002 nr 1 s. 31-32 (nt. koncepcji polonistyki akademickiej w Polsce i Europie; dot. równie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Katowice (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Wilczek Piotr: To jest moja Alma Mater. Śląsk 2002 nr 9 s. 14-15 (wyw. z dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Kato...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
153.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Pomirska Zofia: Muzea literackie w świadomości studentów polonistyki w Polsce i na Białorusi. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 45-47  szczegóły 
Dydaktyka literatury
155.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2004). (ogł. wyników: 20 I 2005; laureaci: Grand Prix: Kornelia Tomczak, I m-c...) szczegóły 
156.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2005). (laureaci: Grand Prix: Marek Bożykowski, I m-ce: Monika Chełmicka, II m...) szczegóły 
157.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2006). (ogłoszenie wyników: 23 XI 2006; laureaci: I m-ce ex aequo: Magdalena D...) szczegóły 
158.konkurs: "Literackie kreacje" - ogólnopolski konkurs polonistyczny (2009).  szczegóły 
159.artykuł: Parnasik 2009 nr 2 s. 65-71 (nagrodzone teksty...) szczegóły 
160.artykuł: Trzemkowski Paweł: Rozstrzygnięcie 4. Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Literackie Kreacje" 2006. Parnasik 2006 nr 6 s. 12 (spraw. i ogł. laureatów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
161.książka: Barański Kamil: W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju podczas drugiej wojny światowej. 1991  szczegóły 
162.książka: Bilewicz Aleksandra: Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914. 1997  szczegóły 
163.książka: Biłos Edward: Historyczne koncepcje lekcji literatury w zarysie. 1992  szczegóły 
164.książka: Budrewicz Zofia: Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym. Geneza, struktura, funkcje. 2003 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. "Czytania" i "wyczyty". Koncepcja antologii ...) szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Modele i funkcje czytanki. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Konspekt 2003 nr 16/17 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: W kręgu tradycji dydaktycznoliterackiej. Nowa Polszczyzna 2003 nr 3 s. 66-68 (z notą biofraficzną autorki recenzji na s. 68...) szczegóły 
165.książka: Budzewicz Zofia: Kształcenie literackie w szkołach zawodowych w Polsce 1918-1939. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Szukajmy pomysłu. Polonistyka 1995 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
166.książka: Budzyński Józef: Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia. 1996  szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 88-90  szczegóły 
167.książka: Burda Bogumiła: Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia. 1992 (m.in. zmiany zachodzące w szkolnictwie Rzeczypospolitej w dobie Komisj...) szczegóły 
recenzja: Bartnicka Kalina: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 202-204  szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Studia Zielonogórskie 1995 t. 1 s. 176-178  szczegóły 
168.książka: Chrobaczyński Jacek: Szkolnictwo krakowskie w latach drugiej wojny światowej (1939-1945). 1993  szczegóły 
169.książka: Chrobaczyński Jacek: Tajna szkoła w okupowanym Krakowie. (1939-1945). 2000  szczegóły 
recenzja: Fortuna Marian: Konspekt 2001 nr 6 s. 138  szczegóły 
170.książka: Darowski Roman: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. 1994 (I. Teoria nauczania filozofii. Przepisy dotyczące nauczania filozofii....) szczegóły 
recenzja: Aduszkiewicz Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 1996 t. 96 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 358-365  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Rocznik Sądecki 1996 t. 24 s. 264-265  szczegóły 
recenzja: Puchowski Kazimierz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Rachański Krzysztof: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 109-114  szczegóły 
171.książka: Epsztein Tadeusz: Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX w.. 1998  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 252-253 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
172.książka: Flisiński Jerzy: Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego. 1998 (Akademia Bialska 1628-1773. - Szkoła bialska w dobie Komisji Edukacji ...) szczegóły 
recenzja: Demidowicz Tomasz: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
173.książka: Frycie Stanisław: Literatura i szkoła. Studia i szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * 1. Recepcja literatury romantycznej i kult romantyków w g...) szczegóły 
recenzja: Maksymowicz Radosław: Romantycy i statystyki. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 8  szczegóły 
174.książka: Gradkowski Henryk: Szkolna recepcja Słowackiego w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 2004 (Wstęp. - Część pierwsza: W okresie zaborów: 1. Modele szkolnej kultury...) szczegóły 
175.książka: Janeczek Stanisław: Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej. 1994  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 195-199  szczegóły 
176.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([II część opisu:] C) Metodyka lektury - Maria Librachowa, Typy lekcji ...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
177.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 1. 2001 ([I część opisu:] Przedmowa. Cz. 1. Główne idee i koncepcje kształcenia...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
178.książka: Jazownik Leszek: Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 2. 2001 (Cz. 2. Wybrane kręgi zainteresowań międzywojennej dydaktyki literatury...) szczegóły 
recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
179.książka: Jazownik Leszek: Teoria literatury a wizje edukacji literackiej. 2003 (Wstęp. Rozdz. I. Piotra Chmielowskiego pozytywistyczna wizja edukacji ...) szczegóły 
180.książka: Jazownik Leszek: W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej. Studia i szkice. 2011  szczegóły 
181.książka: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). 1996 ([M.in. zawiera:] Krystyna Kleszczowa: Sytuacja języka polskiego w Gene...) szczegóły 
recenzja: Nagrody MEN za 1996 rok. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 14 (nt. przyznania zespołowi badawczemu - autorom książki Nagrody Ministra...) szczegóły 
182.książka: Kasperski Stanisław: Juliusz Słowacki. Poeta ciągle aktualny, ale okaleczany. Analiza i interpretacja utworów objętych programem szkół. 2003 (Ewa Pierz: Wprowadzenie. I. Juliusz Słowacki - wielki poeta i niezwykł...) szczegóły 
183.książka: Kucha Ryszard: Szkolnictwo Lublina w latach 1864-1915. Zarys dziejów. 1995  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 75-76 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szukalski Jerzy: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 191-193  szczegóły 
184.książka: Kula Ewa: Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych męskich szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862. 2006 ([Zawiera m.in.:] Twórczość nauczycieli w zakresie nauk humanistycznych...) szczegóły 
185.książka: Kulka Bronisława: Edukacja polonistyczna w szkole średniej w latach 1870-1918. Wybrane uwarunkowania. Cz. 1. 2005  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 215-219  szczegóły 
recenzja: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 215-219  szczegóły 
186.książka: Kulka Bronisława: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej w latach 1870-1918. Konteksty. 1994 (Cz. 2: Dokumentarium....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 563-564  szczegóły 
187.książka: Kur Elżbieta M.: Nauczanie historii literatury polskiej w Królestwie Polskim :(1864-1905). 2007  szczegóły 
188.książka: Landau-Czajka Anna: Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach dla dzieci najmłodszych 1785-2000. 2002 ([Dot. także rodziny, pracy i wypoczynku, szkoły i wychowania, polityki...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Polska dla grzecznych dzieci. Anna Landau-Czajka o świecie z polskich elementarzy. Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 16  szczegóły 
recenzja: Kurkiewicz Michał: Elementarz z podtekstem. Więź 2003 nr 12 s. 162-164  szczegóły 
189.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
190.książka: Lec Zdzisław: Jezuici w Legnicy (1689-1776). 2001 ([Zawiera m. in.:] Działalność dydaktyczno-wychowawcza: Gimnazjum. Dzia...) szczegóły 
recenzja: Jujeczka Stanisław: Szkice Legnickie 2001 t. 22 s. 238-239  szczegóły 
191.książka: Lipiec Janusz: Nauczanie w szkołach elementarnych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1807-1830. Studia nad Okręgiem Częstochowskim. 1993  szczegóły 
recenzja: Związek Jan: Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 355-363  szczegóły 
192.książka: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. 2002  szczegóły 
193.książka: Łojek Mieczysław: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984. 2003 (Wstęp. * I. Poeta sam o sobie i pisarze XVI wieku o poecie: "Jednak ma...) szczegóły 
194.książka: Marchewa Janusz: Nauczanie literatury w szkole średniej w latach 1918-1939. Koncepcje i podręczniki. 1990  szczegóły 
195.książka: Mędelska Jolanta: Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku. 1993  szczegóły 
196.książka: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy. 1997 ([M.in. zawiera:] Organizacja i struktura szkolnictwa: Eugeniusz Wiśnio...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 252-253 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 56  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2002 t. 41 s. 255-258  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 4 s. 252 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 316-317  szczegóły 
recenzja: Pobóg-Lenartowicz Anna: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 569-570  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 410-411 (not....) szczegóły 
197.książka: Niklewska Jolanta: Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915. 1987  szczegóły 
recenzja: Grabowska Wanda: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 282-283  szczegóły 
recenzja: Markiewiczowa Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
198.książka: Pelczar Roman: Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.). 1998  szczegóły 
recenzja: Ryś Jan: Studia Historyczne 1999 z. 2 s. 305-307  szczegóły 
199.książka: Pelczar Roman: Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.). 1998  szczegóły 
200.książka: Pietrzyk Zdzisław: W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621. 1997  szczegóły 
recenzja: Sokołowski Wojciech: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 40 s. 191-193  szczegóły 
201.książka: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. 2003 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Typologia wydawnictw służących nauce czytania....) szczegóły 
recenzja: Ratajczak Tomasz: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 217-219  szczegóły 
202.książka: Pleśniarski Bolesław: Szkolnictwo departamentu bydgoskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. 1965  szczegóły 
203.książka: Popiak Wanda: Od Priscjana do Konarskiego. Dydaktyka składni łacińskiej w polskiej szkole. 1996  szczegóły 
204.książka: Potoczny Jerzy: Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej 1867-1918. 1998  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 257-258 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Andrusiewicz Zofia: Recenzja książki Jerzego Potocznego "Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej 1867-1918". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2003 z. 1 s. 308-309  szczegóły 
205.książka: Ryś Jan: Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku. 1995  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krukowski Jan: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 90-96  szczegóły 
polemika: Ryś Jan: Odpowiedź na recenzję Krzysztofa Ożoga. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
206.książka: Sanojca Karol: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej. 2003 (Wizerunki Niemca, Moskala, Rosjanina, Czecha, Rumuna i Łotysza w progr...) szczegóły 
207.książka: Sawrycki Władysław: Wiedza o literaturze w szkolnej refleksji polonistycznej w latach 1869-1939. 1993  szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 598-599  szczegóły 
208.książka: Sienko Maria: Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii. Dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944-1989. 2002 (Wstęp. - I. W świecie "wielkiej historii" - dyskusje z lat 1944-1959: ...) szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Przyciasny gorset. Polonistyka 2003 nr 6 s. 379-381  szczegóły 
209.książka: Skoczeń Marian: Szkolnictwo płockie w latach 1793-1831. 1994  szczegóły 
210.książka: Słowiński Lech: Z ławy szkolnej naszych pradziadów. Pisarze polscy w szkołach średnich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 1996 (Recepcja twórczości Jana Kochanowskiego w szkołach średnich Wielkiego ...) szczegóły 
211.książka: Snoch Bogdan: Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918-1990. 1998  szczegóły 
212.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
213.książka: Stępień Roman: Z dziejów szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji Narodowej. 1996 (Wstęp. - Realizacja programu nauczania Komisji Edukacji Narodowej w sz...) szczegóły 
214.książka: Stopka Krzysztof: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich. 1994 ([m.in. nauczanie literatury klasycznej]...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 214 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 585-588  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 420-423  szczegóły 
recenzja: Radzimiński Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 266-269  szczegóły 
215.książka: Studia z dziejów edukacji literackiej w Polsce XIX i XX wieku. 1992 (Mieczysław Inglot: Słowo wstępne. * Lech Słowiński: Z dziejów edukacji...) szczegóły 
216.książka: Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939. 1998  szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 131-133  szczegóły 
217.książka: Tracewicz Zofia: Język polski w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939. 1993  szczegóły 
218.książka: Walasek Stefania: Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. 2002 ([Zawiera m.in.:] Polska tajna edukacja (do 1905 r.) [m.in. nt. upowsze...) szczegóły 
219.książka: Walasek Stefania: Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915. 2003  szczegóły 
220.książka: Wokół "Syzyfowych prac". (Problemy edukacji wiejskiej w Polsce w XIX i XX wieku). 1999 (Wstęp. * Stanisław Mijas: Dlaczego "Syzyfowe prace" [Stefana Żeromskie...) szczegóły 
221.książka: Wroczyński Ryszard: Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej. 1988  szczegóły 
recenzja: Grochowski Leonard: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 113-117  szczegóły 
recenzja: Mauersberg Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 287-290  szczegóły 
222.książka: Wróblewski Maciej: Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej (1855-1939). 2003 (Wstęp. * Cz. I. Proza niefikcjonalna w szkole średniej od połowy XIX d...) szczegóły 
223.książka: Zaniewska Teresa: Retoryka szkolna. Polskie tradycje i doświadczenia dziewiętnastowieczne. 1991  szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 740-742  szczegóły 
224.książka: Zasztowt Leszek: Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. 1997  szczegóły 
recenzja: Dybiec Julian: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 1 s. 175-178  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 235  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 39 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 138 (not....) szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 269-270 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zbigniew J.: Szkolnictwo na wschodzie. Literatura Ludowa 1998 nr 4/5 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Żmijewska Joanna: Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1/2 (1998) s. 125-128  szczegóły 
225.książka: Żołądź Dorota: Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku. 1990 (Rola edukacji w opinii staropolskiej. Kręgi edukacyjne. Treści kształc...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 189-190 (not....) szczegóły 
recenzja: M.L.: Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 77 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: Adamczykowa Zofia: O lekturze w "Jędrzejewiczowskim" programie nauczania w gimnazjach uwag kilka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2005 t. 18 (2351) s. 7-18 (dot. Programu nauczania w gimnazjach państwowych z polskim językiem na...) szczegóły 
227.artykuł: Adrianek Mieczysława: Książki szkolne w Królestwie Polskim w latach 1843-1863. Folia Bibliologica 1993 r. 36/37 (1988/1989) s. 49-77 (m.in. do nauki języka i literatury polskiej...) szczegóły 
228.artykuł: Adrianek Mieczysława: W kręgu problemów oświaty i książki szkolnej. Biuletyn Biblioteki UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] 1989 r. 32/33 (1984/1985) s. 7-25 (w l. 1795-25; m.in. o działalności Komisji Edukacji Narodowej, Izby Ed...) szczegóły 
229.artykuł: Apoznański Józef: Oświata w guberni suwalskiej w okresie 1864-1900. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 273-313 (dot. m. in. rusyfikacji, nauczania tajnego i nielegalnego rozpowszechn...) szczegóły 
230.artykuł: Bartnicka Kalina: Programy nauczania w Wileńskim Okręgu Naukowym a Szkoła Krzemieniecka. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 3 s. 501-521  szczegóły 
231.artykuł: Bieniek Maria: Aspekty dydaktyczne książek elementarnych z zakresu historii Józefa Kajetana i Wincentego Skrzetuskich w świetle zaleceń Konisji Edukacji Narodowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 165-178 (m.in. nt. ogólnych zasad konstruowania i wydawania podręczników szkoln...) szczegóły 
232.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Ku szkole humanistycznej. (Próby reform szkolnych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku). Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 55-60 (m.in. o uczelni założonej w Poznaniu przez Jana Lubrańskiego i jej wyk...) szczegóły 
233.artykuł: Błażejewska Joanna: Kształtowanie się nowożytnej koncepcji podręcznika literatury na łamach galicyjskiego "Muzeum". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 105-116  szczegóły 
234.artykuł: Błoński Jan: Mieszaniny [z tego cyklu:] Ironia i wzniosłość. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 12 (nt. przedwojennego podręcznika do literatury dla licealistów pt. "Mówi...) szczegóły 
235.artykuł: Bobowik Alfons: Oświata i szkolnictwo polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939 w archiwach Wilna, Brześcia, Grodna i Mołodeczna. Test 1997 nr 4 s. 126-131  szczegóły 
236.artykuł: Bobowik Alfons: Początki aktywności kulturalno-oświatowej polskich środowisk na Wileńszczyźnie w latach 1905-1920. Test 1997 nr 4 s. 100-113 (m.in. szkolnictwo polskie...) szczegóły 
237.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-139. Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 57-63 (dot. dawnych województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i bia...) szczegóły 
238.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo polskie na Augustowszczyźnie w okupacyjnej strefie radzieckiej w latach 1939-1941. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 41-55  szczegóły 
239.artykuł: Borawski Stanisław: Uwagi historyka języka w związku z opublikowaniem przez Jana Pirożyńskiego elementarza Piotra Sextilisa (1556 r.) (Panu Profesorowi Antoniemu Furdalowi w dniu urodzin). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 207-209  szczegóły 
240.artykuł: Brzuska Barbara: "Lecz po co zawsze prawić o republikanach...". Res Publica 1991 nr 5 s. 124-127 (represje w szkolnictwie w Królestwie Polskim w l. 1831-1863; m.in. rol...) szczegóły 
241.artykuł: Brzuska Barbara: Sytuacja w nauczaniu języków klasycznych w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym (1831-1863). Meander 1990 nr 2/3 s. 97-104  szczegóły 
242.artykuł: Budrewicz Zofia: Treści humanistyczne w ludowych szkołach rolniczych z lat 1918-1932. x 1996 ([W ks. zb.:] Chłopi, naród, kultura. T. 4: Kultura i oświata wsi. Rzes...) szczegóły 
243.artykuł: Budrewicz Zofia: W baśni jak w życiu. Miejsce literatury baśniowej w szkole przedwojennej. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
244.artykuł: Budzyński Józef: Nowy humanistyczny system wychowania w dawnych gimnazjach Śląska XVI-XVIII wieku. Meander 2003 nr 3/4 s. 355-370  szczegóły 
245.artykuł: Budzyński Józef: Renesans greckiej "paidei" u źródeł nowożytnego szkolnictwa humanistycznego XV-XVI wieku. Meander 2003 nr 2 s. 233-245  szczegóły 
246.artykuł: Burda Bogumiła: Rozwój szkolnictwa protestanckiego na pograniczu śląsko-brandembursko-łużyckim w czasach wczesnonowożytnych (1526-1740). Rocznik Lubuski 1999 t. 25 s. 137-154  szczegóły 
247.artykuł: Burzyńska Anna B.: Nauczanie języka polskiego jako obcego na Dolnym Śląsku w wieku XVII. Uwagi z historii kultury i języka. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
248.artykuł: Caban Wiesław: Ziemiaństwo guberni radomskiej wobec oświaty ludowej w latach 1815-1862. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2002 z. 1/4 s. 51-60  szczegóły 
249.artykuł: Chałupczak Henryk: Lekcje języka polskiego i religii w języku polskim w niemieckich szkołach powszechnych. x 1996 ([W ks.: id.]: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939. Lublin 1996 s...) szczegóły 
250.artykuł: Chałupczak Henryk: Prywatne kursy języka polskiego. x 1996 ([W ks.: id.]: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919-1939. Lublin 1996 s...) szczegóły 
251.artykuł: Chrobaczyński Jacek: Początki tajnego szkolnictwa średniego i wyższego w Krakowie. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1989 t. 40 (1988) s. 17-30  szczegóły 
252.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
253.artykuł: Czop Edyta: Pierwszy etap dostosowywania Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie do systemu szkolnictwa radzieckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 143-149  szczegóły 
254.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
255.artykuł: Demidowicz Tomasz: Reforma szkolna 1833 roku w Królestwie Polskim. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 7-20  szczegóły 
256.artykuł: Dramowicz Waldemar: Dzieje niemieckiego gimnazjum w Międzyrzeczu (1833-1945). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2002 nr 9 s. 89-95  szczegóły 
257.artykuł: Ergetowski Ryszard: Podręcznik J.L. Cassiusa, czyli nauka języka polskiego dla Niemców. Studia Historica Slavo-Germanica 1997 t. 21 (1996) s. 3-10 (m.in. nt. zawartości literackiej podręcznika...) szczegóły 
258.artykuł: Gajak-Toczek Małgorzata: Franciszka Próchnickiego "instrukcja" programowa i metodyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 469-492 (Franciszek Próchnicki jako autor pierwszej jednolitej instrukcji i pro...) szczegóły 
259.artykuł: Gawlik Stanisław: Pedagogika tożsamości narodowej na Śląsku i w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIX wieku. Sprawozdania [Opole] 1993 nr 24 s. 7-21 (poglądy pedagogiczne Karola Liberla, Augusta Cieszkowskiego, Józefa Lo...) szczegóły 
260.artykuł: Gawlik Stanisław: Teoria i praktyka pedagogiczna na Śląsku w okresie Oświecenia. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1993 z. 28 s. 5-17  szczegóły 
261.artykuł: Gireń Ryszarda: Oczyścić od polskości. Rusyfikacja kultury i oświaty polskiej. Część II. Magazyn Polski 2002 nr 1/2 s. 24-28 (dot. m.in. zakazu nauczania literatury polskiej w szkołach znajdującyc...) szczegóły 
262.artykuł: Hanczakowski Maciek: Model memetyczny i jego zastosowanie do opisu powstania i rozwoju szkół jezuickich w Polsce przedrozbiorowej. Artes 2003 t. 1 s. 67-82  szczegóły 
263.artykuł: Hexel Krystyna: Stanisław Wyspiański w programach nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych od uzyskania niepodległości w 1918 do 1989. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 83-91  szczegóły 
264.artykuł: Hochleitner Janusz: Szkolnictwo elementarne na Warmii w dobie potrydenckiej reformy katolickiej (1565-1623). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 41-62  szczegóły 
265.artykuł: Horwat Jerzy: Z badań nad szkolnictwem w Księstwie Bytomskim od XIII-XVI w.. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1991 z. 2 s. 125-132  szczegóły 
266.artykuł: Iwanow Mikołaj: Szkolnictwo polskie. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
267.artykuł: Janeczek Stanisław: Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a "oświecenie chrześcijańskie". Próba syntezy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 115-160  szczegóły 
268.artykuł: Janeczek Stanisław: O szkole jezuickiej inaczej. Renesansowy fundament tradycyjnej szkoły humanistyczno-filozoficznej. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 4 s. 47-79 (program i metody nauczania w szkołach jezuickich w XVI i XVII w., m.in...) szczegóły 
269.artykuł: Jedynak Barbara: O demokratyzacji zasad godnościowych. Nasza Rota 2005 nr 3/4 s. 14-17 (dot. pierwszego polskiego elementarza "Elementarz dla szkół parafialny...) szczegóły 
270.artykuł: Jeremenko Taisa: Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej (1921-1938). Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 81-96 (m.in. nt. nauczania literatury polskiej...) szczegóły 
271.artykuł: Jędrychowska Barbara, Śliwowska Wiktoria: Działalność oświatowo-kulturalna polskich zesłańców w XIX wieku. Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 399-418 (m.in. nt. działalności dydaktycznej zesłańców w zakresie nauczania jęz...) szczegóły 
272.artykuł: Jędrychowska Barbara: Zesłańcy polityczni jako nauczyciele i wychowawcy na Syberii w okresie polskich powstań narodowych w XIX wieku. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 29-44 (nt. działalności dydaktycznej zesłańców, m.in. w zakresie kształcenia ...) szczegóły 
273.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: Krecia robota. O technikach indoktrynacyjnych w podręcznikach języka polskiego do szkół średnich w latach 1918-1939. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 95-113  szczegóły 
274.artykuł: Kadziński Roman: O podręcznikach szkolnych słów kilka (Refleksje zasłużonego pedagoga). Słowo Powszechne 1992 nr 9 s. 5  szczegóły 
275.artykuł: Kanior Marian: Idee oświeceniowe w reformie oświaty XVIII wieku w aspekcie europejskim. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Małopolska w Europie Środka. Pod red. Krzysztofa Bro...) szczegóły 
276.artykuł: Kantecki Antoni: Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 (wspomnienia gorzowskich nauczycieli). Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 1998 nr 5 s. 91-98  szczegóły 
277.artykuł: Kęcińska Jowita: Przewodnik po szkołach pomorskich. Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 87-103 (m.in. o języku polskim jako przedmiocie w szkołach pomorskich w XIX i ...) szczegóły 
278.artykuł: Kollarova Zuzana: Vzdelavanie v zalohovanych mestach a zasahy pol'skej spravy do ucebneho procesu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 31-46  szczegóły 
279.artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Autor elementarzy z "Gazety Świątecznej". Nasza Rota 2005 nr 3/4 s. 50-51 (nt. działalności Konrada Prószyńskiego...) szczegóły 
280.artykuł: Kołodziej Wincenty: Kilka uwag na temat tajnego nauczania na terenie Okręgu Szkolnego Krakowskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 351-364  szczegóły 
281.artykuł: Kozłowski Aleksander: Z dziejów stosowania literatury w nauczaniu języków obcych. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 52-64 (dot. różnych języków; od średniowiecza do czasów współcz....) szczegóły 
282.artykuł: Krahel Tadeusz: Szkolnictwo kościelne w diecezji wileńskiej do 1795 r.. Gryfita 1995 nr 9 s. 11-13 (m.in. Akademia Wileńska...) szczegóły 
283.artykuł: Kujawska Krystyna: Dramaty romantyczne w szkołach ogólnokształcących w dwudziestoleciu międzywojennym. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 75-87 (zagadnienie stylu odbioru...) szczegóły 
284.artykuł: Kula Ewa: Działalność oświatowa Teodozego Sierocińskiego. Przyczynek do dziejów szkolnictwa w okresie międzypowstaniowym w Królestwie Polskim. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 47-58  szczegóły 
285.artykuł: Kulka Bronisława: "Cząstka narodowej Ewangelii" - recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w szkołach średnich przed rokiem 1918. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 55-82  szczegóły 
286.artykuł: Kulka Bronisława: Deklamacja w edukacji polonistycznej w latach 1870-1918. Zarys problematyki. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 1/2 s. 135-144  szczegóły 
287.artykuł: Kulka Bronisława: Działalność Towarzystwa Nauczycieli Polskich na Czeskim Śląsku Cieszyńskim (1920-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 13-27 (m.in. wkład Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji w kształ...) szczegóły 
288.artykuł: Kulka Bronisława: H. Sienkiewicz w programach i podręcznikach dla szkół średnich przed rokiem 1918. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 53-84  szczegóły 
289.artykuł: Kulka Bronisława: Juliusz Słowacki w kształceniu pozalekcyjnym i pozaszkolnym przed rokiem 1918. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 101-124  szczegóły 
290.artykuł: Kulka Bronisława: Literatura staropolska i oświeceniowa w wypracowaniach stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 35-54  szczegóły 
291.artykuł: Kulka Bronisława: O nowy kształt edukacji literackiej w szkole średniej (Dyskusje i polemiki w latach 1870-1918. (Pamięci Profesora K. Lausza poświęcam). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 7-38  szczegóły 
292.artykuł: Kulka Bronisława: Z dziejów polonistyki szkolnej. Stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich o polskich pisarzach romantycznych. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 7-33  szczegóły 
293.artykuł: Kur Elżbieta M.: Metodyka nauczania historii literatury polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1905. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2006 t. 4 s. 123-157  szczegóły 
294.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Oświeceniowa reforma edukacji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 24-30  szczegóły 
295.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
296.artykuł: Landau-Czajka Anna: Obraz mniejszości narodowych w podręcznikach szkolnych okresu międzywojennego. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 3/4 s. 3-12 (także w podręcznikach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
297.artykuł: Laskiewicz Henryk: Z dziejów polskiej oświaty w Niemczech w latach 1939-1947. (Szkoły polskie w Lubece). Część I i II. Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 1 s. 133-159; z. 3 s. 183-204  szczegóły 
298.artykuł: Lolo Radosław: Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. Powstanie kolegium jezuickiego w Pułtusku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2012 t. 117 s. 315-337 (m.in. nt. postaci związanych ze szkołami jezuickimi w Pułtusku: Jakub...) szczegóły 
299.artykuł: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 91-113  szczegóły 
300.artykuł: Łojek Mieczysław: Twórczość Henryka Sienkiewicza w tematach pisemnych wypracowań uczniów gimnazjalnych Galicji. Dydaktyka Literatury i Konteksty 2011 [t.] 31 s. 103-121 (dot. lat 80. i 90. XIX w....) szczegóły 
301.artykuł: Łojek Mieczysław: Twórczość Henryka Sienkiewicza w tematach pisemnych wypracowań uczniów gimnazjalnych Galicji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 65-83 (do r. 1914...) szczegóły 
302.artykuł: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 53 (omówienie serii wydawniczej "Galicja i jej dziedzictwo"...) szczegóły 
303.artykuł: Mackowicz Anna: Spory o edukację na zjazdach polonistów w okresie międzywojennym. Polonistyka 1995 nr 5 s. 273-280  szczegóły 
304.artykuł: Majchrzak Jerzy Piotr: Protestanckie gimnazjum "Schoenachianum - Carolatheum" w Bytomiu Odrzańskim - jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609-1629). Rocznik Lubuski 1997 t. 23 cz. 1 s. 91-96  szczegóły 
305.artykuł: Markowski Mieczysław: Die Grundzuege der Krakauer Artistenfakultaet im spaeten Mittelalter. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 117-130 (dot. m.in. nauczania retoryki w krakowskim "Facultas Artium", tj. na W...) szczegóły 
306.artykuł: Massalski Adam: Sieć szkół średnich męskich rządowych w Królestwie Polskim w latach 1833-1862. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 1997 z. 4 s. 261-280  szczegóły 
307.artykuł: Matuszewski Adam: Leszno na tle koncepcji pedagogicznych europejskich uczonych i pedagogów od XV do XVII wieku. x 1998 ([w ks.:] Adam Matuszewski: Odrębność i stereotypowość życia umysłowego...) szczegóły 
308.artykuł: Miąso Józef: Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 47-85  szczegóły 
309.artykuł: Michułka Dorota: Wokół tradycji religijnej i niepodległościowej (romantyzm w podręcznikach i wypisach szkolnych wydanych około roku 1914 w Galicji okresu autonomii). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 151-179  szczegóły 
310.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
311.artykuł: Moklak Jarosław: Stanowisko posłów polskich "gente Ruthenus" i ruskich (ukraińskich) w Sejmie Krajowym Galicyjskim wobec projektu ustawy o języku wykładowym w szkołach ludowych i średnich w 1866 r.. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 28-41  szczegóły 
312.artykuł: Mokrzecki Lech, Puchowski Kazimierz: Programy szkolnictwa staropolskiego w XVI i XVII w. Kierunki zmian. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 89-110  szczegóły 
313.artykuł: Mrozowska Kamilla: Reformy szkolne w Polsce doby oświecenia. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 61-88 (działalność Stanisława Konarskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, K...) szczegóły 
314.artykuł: Mularczyk Maciej: Szkolnictwo jezuickie - fakty i mity (Komunikat). Krakowskie Studia Małopolskie 2003 nr 7 s. 482-487  szczegóły 
315.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
316.artykuł: Naumowicz Witalia: Gimnazjum Grodzieńskie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 31-33 (nt. powstania polskiej szkoły średniej w Grodnie w 1915 r....) szczegóły 
317.artykuł: Niedzielska Magdalena: Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
318.artykuł: Obara Marcin, Szabat Barbara: "Jutrzenka" - pierwsze kółko rolnicze w Królestwie Polskim. Rocznik Świętokrzyski 2005 [t.] 29 s. 43-57 (m.in. nt. działalności oświatowej koła polegającej na zakładaniu tajny...) szczegóły 
319.artykuł: Pelczar Roman: Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786. Prace Historyczno-Archiwalne 1997 t. 5 s. 33-39 (omówienie; także nt. działalności teatru szkolnego...) szczegóły 
320.artykuł: Pelczar Roman: Teatyni w Warszawie w XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2007 t. 108 s. 147-181 (m.in. nt. działalności oświatowej kolegium teatynów w Warszawie oraz r...) szczegóły 
321.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie XVI-XVIII w.. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 89-112  szczegóły 
322.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 169-205 (także nt. literackiej zawartości elementarzy...) szczegóły 
323.artykuł: Piotrowski Wojciech: Nauczanie języka polskiego i literatury polskiej w Gimnazjum i Liceum Krzemienieckim w latach 1805-1831. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 203-222  szczegóły 
324.artykuł: Pniewski Tadeusz: Kaliska karta walki o polską szkołę w latach rewolucji 1905-1907. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1997 nr 2 s. 7-18 (m.in. nt. rusyfikacji poprzez naukę literatury rosyjskiej...) szczegóły 
325.artykuł: Potoczny Jerzy: Krajowe i okręgowe konferencje nauczycieli szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1997 z. 3 s. 127-138  szczegóły 
326.artykuł: Potoczny Jerzy: Nauczanie języka polskiego w galicyjskiej szkole ludowej (1867-1918). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1998 z. 4 s. 127-138  szczegóły 
327.artykuł: Prościak Beata: Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 111-129  szczegóły 
328.artykuł: Prościak Beata: Jak czytano utwory literackie w gimnazjach galicyjskich?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 149-159  szczegóły 
329.artykuł: Prościak Beata: O wychowaniu estetyczno-patriotycznym w gimnazjach galicyjskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 7-26 (m.in. nt. edukacji polonistycznej w zaborze austriackim; z aneksem: Wy...) szczegóły 
330.artykuł: Prościak Beata: Wychowanie w szkole galicyjskiej w świetle tematyki prac pisemnych. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 72-80 (analiza tematyki prac pisemnych jako przyczynek do zobrazowania konce...) szczegóły 
331.artykuł: Przeniosło Marek: Walka o szkołę polską w powiecie włoszczowskim w okresie rewolucji 1905-1907. Kieleckie Studia Historyczne 1990 t. 8 s. 177-190 (m.in. rusyfikacja nauczania w szkołach elementarnych i organizacja taj...) szczegóły 
332.artykuł: Puchowski Kazimierz: Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy edukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby oświecenia. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2012 t. 117 s. 301-313 (program szkół doby oświecenia m.in. w zakresie kształcenia retoryki, n...) szczegóły 
333.artykuł: Ratuś Bronisław: Ewolucja systemu edukacyjnego. Dydaktyka Literatury 1997 t. 17 s. 61-71  szczegóły 
334.artykuł: Rędziński Kazimierz: Oświata i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1939-1941. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 701-711  szczegóły 
335.artykuł: Rusecki Innocenty: Szkolnictwo elementarne bernardynów na przełomie XVIII-XIX wieku. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 307-324  szczegóły 
336.artykuł: Ryś Jan: Stan szkolnictwa parafialnego w miastach Małopolski w XIII w.. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 3-19  szczegóły 
337.artykuł: Sakowska Ruta: Dola dzieci w getcie warszawskim. Midrasz 2002 nr 2 s. 34-41 (m. in. nt. lektur szkolnych więźniów getta, a także nt. zawartości "Cz...) szczegóły 
338.artykuł: Sawrycki Władysław: Wiedza o języku w podręczniku dla liceum Konrada Górskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 19-23 ([dot. ks.:] Literatura polska dla kl. I liceów ogólnokształcących. Lwó...) szczegóły 
339.artykuł: Schiller Joanna: Warszawskie publiczne szkoły średnie w latach 1795-1862. x 1998 ([w ks.:] Joanna Schiller: Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich pu...) szczegóły 
340.artykuł: Serwański Edward: Struktury tajnego nauczania w Wielkopolsce 1939-1945. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 3/4 s. 259-270  szczegóły 
341.artykuł: Sikora Ireneusz: Interpretacje utworów młodopolskich w międzywojennym piśmiennictwie metodycznym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 121-142  szczegóły 
342.artykuł: Sinica Marian: Eklektyzm ideologiczny i metodyczny w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1948). x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
343.artykuł: Skorupka Anna: Kartka z dziejów rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1998 nr 3 s. 29-38 (dot. okresu 1866-1872...) szczegóły 
344.artykuł: Skrobocki Eugeniusz: Pielęgnując polskość. Praca społeczna kobiety-Polki w Mińszczyźnie na polu oświaty ludowej w okresie od 1900 do 1916. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 20-24 (z historii szkolnictwa polskiego na Białorusi...) szczegóły 
345.artykuł: Sławińska Irena: Proces dydaktyczny i wychowawczy w Wileńskim Gimnazjum im. E. Orzeszkowej. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 152-157 ( w dwudziestoleciu międzywojennym, wspomn. dot. m.in. lekcji języka po...) szczegóły 
346.artykuł: Sławiński Piotr: Z dziejów szkolnictwa średniego w Sandomierzu w latach 1773-1939. Pamiętnik Sandomierski 1995 t. 2 s. 79-85  szczegóły 
347.artykuł: Słowiński Jan: Nauczanie pisania w szkołach toruńskich XVI-XVIII w.. Zapiski Historyczne 1990 z. 4 s. 21-42  szczegóły 
omówienie: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 164-165 (not....) szczegóły 
348.artykuł: Słowiński Lech: Obecność Mickiewicza w podręcznikach szkolnych w latach niewoli narodowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 403-410  szczegóły 
349.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów edukacji polonistycznej w byłym Królestwie Polskim. Działalność nauczycielska Ignacego Boczylińskiego (1826-1883). Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 181-196  szczegóły 
350.artykuł: Słowiński Lech: Z dziejów walki o tożsamość narodową pod pruskim zaborem. Działalność oświatowa i społeczna Heleny Rzepeckiej (1863-1916). Kronika Miasta Poznania 1994 nr 3/4 s. 437-455  szczegóły 
351.artykuł: Sordina Emilia: Kształcenie literackie w szkołach jezuickich. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 3-16  szczegóły 
352.artykuł: Szews Jerzy: Towarzystwo Tomasza Zana i harcerstwo w Świeciu nad Wisłą w latach 1916-1920. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1989 z. 17 (1988) s. 109-121 (m.in. o działalności samokształceniowej w towarzystwie w zakresie języ...) szczegóły 
353.artykuł: Szkolnictwo polskie na Zaolziu. Opole 1989 nr 7 s. 17-18 (Mały leksykon zaolziański [hasło słownikowe; dot. dydaktyki języka pol...) szczegóły 
354.artykuł: Szocki Józef: Sienkiewicz w szkole. Guliwer 1997 nr 4 s. 51-53 (utwory Henryka Sienkiewicza w programach szkolnych od 1920...) szczegóły 
355.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
356.artykuł: Szpociński Andrzej: Obraz kultury rosyjskiej w podręcznikach szkolnych. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 119-127 (w podręcznikach literatury polskiej z lat 1925-1993...) szczegóły 
357.artykuł: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska (Dzieje. Nauka. Tradycja). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 8-14 (m.in. nt. programu nauczania Akademii w czasach fundatora Jana Zamoysk...) szczegóły 
358.artykuł: Szyszka Bogdan: Historycy o Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 15-19 (nt. prac badawczych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej A...) szczegóły 
359.artykuł: Szyszka Bogdan: Oświata Tarnogrodu w latach międzywojennych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 50-56  szczegóły 
360.artykuł: Śledziński Krzysztof: Tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w Inowrocławiu w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945). Ziemia Kujawska 1993 t. 9 s. 131-141  szczegóły 
361.artykuł: Śliwiak Wiesław: Zur Geschichte der neusprachlichen Unterweisung in Schlesien im 17. und 18. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Germańska 1996 z. 2 s. 73-80 (nt. powstawania dwujęzycznych podręczników szkolnych na Śląsku; ze str...) szczegóły 
362.artykuł: Taraszkiewicz Jacek: Z badań nad początkami działalności pijarów na ziemiach polskich 1642-1660. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1993 nr 22 s. 153-158  szczegóły 
363.artykuł: Tarvel Enn: Gymnasium Dorpatense 1583-1625. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 17-26  szczegóły 
364.artykuł: Toman Tadeusz: Polskie szkolnictwo podstawowe na Zaolziu (II). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 28 s. 9  szczegóły 
365.artykuł: Toman Tadeusz: Polskie szkolnictwo podstawowe na Zaolziu (I). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 18 s. 9  szczegóły 
366.artykuł: Trela-Mazur Elżbieta: Polityka oświatowa na okupowanych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (Wybrane zagadnienia). Wrocławskie Studia Wschodnie 1997 [t.] 1 s. 89-123 (m.in. omówienie zawartości podręczników do nauczania literatury polski...) szczegóły 
367.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (m.in. nt. kształcenia ogólnohumanistycznego w Białymstoku w XI w....) szczegóły 
368.artykuł: Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 165-174  szczegóły 
369.artykuł: Walasek Stefania: Podręczniki do nauki języka polskiego i historii w szkołach polskich na Bliskim Wschodzie w latach 1943-1945. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1993 z. 1 s. 171-188  szczegóły 
370.artykuł: Walasek Stefania: Problemy średniego szkolnictwa polskiego na zachodnich terenach Litwy w latach 1915-1923. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 29-39  szczegóły 
371.artykuł: Wichary Gertruda: Z dawnej literatury metodycznej ekscerpta. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 77-79 (nt. art. Stefanii Skwarczyńskiej "Nowe metody dydaktyczne a nowy typ p...) szczegóły 
372.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Kalejdoskop naszego życia. Strajk szkolny. List Jerzego Brandesa. Głos polskiego myśliciela. O co walczy nasza młodzież. Wiec rodziców. List Henryka Sienkiewicza. Prolog i epilog. Zmiana przekonań. Głosy wybitnych pisarzy. Młodzież nie ustępuje. Język polski na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Stan wojenny. Maksymowicz i Skałłon). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
373.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Nauka polskiego w szkołach średnich w Królestwie. Wiadomość "Kraju" i jej następstwa wśród różnych warstw polskiego społeczeństwa. Zarządzenie Komitetu Cenzury. Historia nauczania języka polskiego w szkołach średnich. Decyzja cara nie zatwierdzona przez Apuchtina. Apuchtin-despota. Podręczniki, nauczyciele, niektóre fakty. Nauka polskiego w nowym roku szkolnym). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
374.artykuł: Wiszar Aureli: Z Warszawy (Ze szkolnictwa. Wydalenie stu uczniów ze szkół średnich. Nauka polskiego w szkołach średnich. Otwarcie Politechniki. Przeniesienie Bronisława Grabowskiego). x 1997 ([w ks.: Stefan Demby: Z Warszawy. Korespondencje do miesięcznika "Slov...) szczegóły 
375.artykuł: Wiśniewska Halina: Język polski w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 129-140  szczegóły 
376.artykuł: Wołoszyński Ryszard W.: Nauczyciele polscy połowy XVIII wieku wobec przemian epoki. Kwartalnik Pedagogiczny 1995 nr 3 s. 111-121 (opinie m.in. Hugo Kołłątaja, Jedrzeja Kitowicza, Franciszka Karpińskie...) szczegóły 
377.artykuł: Wozniak Peter: Middle school teachers in West Galicia during the period of neo-absolutism (1849-1859). The Polish Review 1991 t. 36 nr 3 s. 283-308  szczegóły 
378.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Wiedza, wychowanie i szkoła w polskiej myśli renesansowej - Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Marycjusz z Pilzna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 1995 t. 1 (1518) s. 77-96  szczegóły 
379.artykuł: Wróblewska Teresa: Problemy oświaty i nauki u schyłku XVII [właśc. XVIII] i w XIX w.. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 2001 t. 9 s. 29-35  szczegóły 
380.artykuł: Wróblewski Maciej: "Horror vacui". O badaniu dziejów polonistycznej edukacji. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2010 t. 5-6 s. 9-14  szczegóły 
381.artykuł: Wrzosek Małgorzata: Prywatne szkoły i pensje żeńskie wyższe w Kielcach w okresie międzypowstaniowym. Studia Kieleckie. Seria Historyczna = Kielce Studies. Series of History 1998 nr 3 s. 15-28 (dot. okresu 1832-1857...) szczegóły 
382.artykuł: Zabartowicz Alina: Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Przemyśłu i Jarosławiu w latach 1884-1914 w latach 1884-1914. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 451-458 (nt. celów i form działalności Towarzystwa, którego zadaniem było m.in....) szczegóły 
383.artykuł: Zakres wymagań przy egzaminie dojrzałości dla eksternów (Program tymczasowy). (I. 1918). Język polski. Polonistyka 1992 nr 9 okł. (faks. druku...) szczegóły 
384.artykuł: Zasztowt Leszek: Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w.. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 119-143  szczegóły 
385.artykuł: Zdaniukiewicz Alojzy Adam: Sprawy narodu i języka polskiego na kresach wschodnich a językoznawcy polscy. Acta Baltico-Slavica 1994 t. 22 s. 257-265 (dotyczy lat 1918-1938...) szczegóły 
386.artykuł: Ziaja Artur: Oświata i szkolnictwo polskie na Ukrainie Naddnieprzańskiej w latach 1917-1918. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 42-54  szczegóły 
387.artykuł: Żerelik Rościsław: Szkolnictwo na średniowiecznym Śląsku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 391-399  szczegóły 
388.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku. Kronika Miasta Poznania 1997 nr 4 s. 7-16  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
389.książka: Chrząstowska Bożena: Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Staruchowicz Wojciech: Polonistyka 1989 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
390.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Grad: Potoczny odbiór sztuki a edukacja kulturaln...) szczegóły 
391.książka: Grabowska Gustawa: Nauczanie języka polskiego w niższych klasach szkoły podstawowej. 1989  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
392.artykuł: Amborska-Głowacka Dorota: Synektyka w edukacji polonistycznej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 265-270 (na przykładzie analizy utworu literackiego...) szczegóły 
393.artykuł: Bąk Zbigniew: Nie rozcięte tomy, czyli o dydaktyce na powojennych zjazdach polonistycznych. Polonistyka 1995 nr 5 s. 280-286  szczegóły 
394.artykuł: Bortnowski Stanisław: Alarm nie tylko dla literatury (Jak i oczym będą się uczyć?). Przekrój 1992 nr 2462 s. 10-11  szczegóły 
395.artykuł: Cieliński Arkadiusz: Rozwijanie słownictwa uczniów związanego z aksjologią. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 271-279 (na przykładzie analizy utworów literackich...) szczegóły 
396.artykuł: Galas Barbara, Sinica Marian: Przekład intersemiotyczny jako metoda kształcenia literackiego na poziomie nauczania początkowego (Propozycje metodyczne). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 207-228  szczegóły 
397.artykuł: Górnicka Aneta: Lekcja polskiego. Polityka 1993 nr 3 s. 12 (omów. poglądów nauczycieli polonistów nt. koncepcji nauczania literatu...) szczegóły 
398.artykuł: Jeleń Krzysztof: Literatura w nauczaniu języków obcych. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 277-281  szczegóły 
399.artykuł: Jędrychowska Maria: Najpierw człowiek. O celach szkolnej polonistyki. Przegląd Powszechny 1990 nr 4 s. 84-95  szczegóły 
400.artykuł: K.M.: Wideoteka literatury. Rzeczpospolita 1999 nr 258 s. 9 (nt. serii kaset edukacyjnych o tematyce literaturoznawczej ukazujących...) szczegóły 
401.artykuł: Kowalczykowa Alina: Nasza szkapa i inne nieszczęścia (Zarówno uczniów, jak i nauczycieli trzeba kształcić inaczej). Polityka 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
402.artykuł: Kurczab Henryk: Nauczanie integrujące języka polskiego. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 169-198 (dot. literatury...) szczegóły 
403.artykuł: Łobodzińska Romana: Nazwiska w dydaktyce szkolnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2001 nr 1 (2272) s. 101-108 (m.in. o wykorzystaniu onomastyki literackiej i etymologii nazwisk w dy...) szczegóły 
404.artykuł: Myrdzik Barbara: Edukacja kulturalna - koncepcje i programy. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
405.artykuł: Niedouczeni poloniści. Gazeta Wyborcza 1990 nr 223 s. 5 (list przedstawicieli wydziałów polonistycznych wszystkich uniwersytetó...) szczegóły 
406.artykuł: Ogłoza Ewa: Lekcje języka polskiego w perspektywie antropocentryczno-kulturowej. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
407.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym. Plus Minus 1998 nr 44 s. 19 (dot. projektu reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Nardowej w części ...) szczegóły 
408.artykuł: Polish Language Teaching on Rise in Connecticut. New Horizon 1990 nr 10 s. 19  szczegóły 
409.artykuł: Sinica Marian: Kontynuacja tradycji międzywojennej i początki ideologizacji w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1945). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 33-46  szczegóły 
410.artykuł: Sinica Marian, Szczepaniak Aneta: Socjologiczna koncepcja nauczania literatury w latach 1949-1953. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 113-141  szczegóły 
411.artykuł: skoczek Joanna: Czy można bez "Granicy"?. Życie 1997 nr 71 s. 10 (głos o obowiązkowym kanonie lektur szkolnych...) szczegóły 
412.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
413.artykuł: Wasiak Izabela: Szkolna recepcja twórczości Norwida (w latach 1945-1972). Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 96-114  szczegóły 
414.artykuł: Wróblewski Jacek: "Polskie ZOO" zamiast Słonimskiego. Trybuna 1992 nr 275 s. 3 (nota spraw. z konf. poświęconej reformie polskiego szkolnictwa z udzia...) szczegóły 
415.artykuł: Zakrzewska Maria: "Pan Tadeusz" w szkole polonijnej (Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyzmu - "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - na lekcjach języka ojczystego w szkole polonijnej). Głos Nauczyciela 1992 nr 2/3 s. 52-60  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
416.książka: Adamczuk-Stęplewska Anna: Polska literatura najnowsza (1989-2009) w szkole.  szczegóły 
417.książka: Andrusiewicz Piotr: Interakcje nauczyciel - uczniowie w kształceniu literackim. 1996  szczegóły 
recenzja: Polakowski Jan: Nauczyciel i uczniowie w kształceniu literackim. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 67-70  szczegóły 
418.książka: Biłos Edward: Lekcja polonistyczna oparta na formułowaniu pytań przez uczniów. 1996  szczegóły 
419.książka: Biografie na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1997  szczegóły 
420.książka: Bliżej regionu i ucznia. 1993 ([M.in.:] Józef Borzyszkowski: Pamiętnikarstwo kaszubsko-pomorskie w sz...) szczegóły 
recenzja: Rogowska Ewa: Bliżej regionu i ucznia. Pomerania 1993 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
421.książka: Bochenek Jolanta, Zawadzka Jolanta: "Mówię, czytam, piszę..." Materiały metodyczne dla nauczyciela języka polskiego klasa IV. 1999  szczegóły 
422.książka: Bochenek Jolanta, Zawadzka Jolanta: "Mówię, czytam, piszę..." Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Klasa V. 2000  szczegóły 
423.książka: Bocheńska Katarzyna: Sprawdziany z literatury i kultury dla szkół średnich. 2000  szczegóły 
424.książka: Bojczewska Teresa: Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego. 1996  szczegóły 
425.książka: Bortnowski Roman: Nowe spory, nowe scenariusze. 2001 (Wstęp, czyli dlaczego ta książka. - Część pierwsza: Punkty widzenia. 1...) szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Nowe spory i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-97  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Nowe spory i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: "Nowe spory" i wciąż ten sam Bortnowski. Język Polski w Szkole Średniej 2002 nr 4 (2001/2002) s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Włostowski Stanisław: Sporów ciąg dalszy. Forum Humanistów 2001 nr 3 s. 91-94  szczegóły 
426.książka: Bortnowski Stanisław: Jak uczyć poezji?. 1991  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Twórcze burzenie Stanisława Bortnowskiego. Polonistyka 1993 nr 2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Matłoka Jarosław: Metodyczny wolny rynek. Polonistyka 1993 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Smaga Liliana: Jeszcze jeden głos w dyskusji. Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
427.książka: Bortnowski Stanisław: Jak uczyć poezji?. 1998  szczegóły 
428.książka: Bortnowski Stanisław: Konteksty dzieła literackiego. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. 1991  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Gromadzka Beata: Kilka zabaw przyjemnych i pożytecznych z przyrządami lub bez. Polonistyka 1992 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
429.książka: Bortnowski Stanisław: Nauczycielu, bądź sobą!. 1992  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Guru?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 373-374  szczegóły 
430.książka: Bortnowski Stanisław: Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole. 1997 (Zachęta do scenariuszy półwariackich i przestroga przed nimi. Moralne ...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Polonista jak homeopata. Polonistyka 1997 nr 10 s. 618-620  szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: O poezji po wariacku. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 98-99  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Pokonywać przeciętnoiść... Nowe pomysły Stanisława Bortnowskiego. Inspiracje Polonistyczne 1997 nr 6 s. 28-30  szczegóły 
431.książka: Bortnowski Stanisław: Spór z polonistyką szkolną. Szkice publicystyczne. 1988 (I. Dlaczego polonista musi być profesorem Pimką? II. Poloniści-jacy na...) szczegóły 
recenzja: Legutko Piotr: Tygodnik Powszechny 1989 nr 10 s. 6  szczegóły 
recenzja: O polonistyce szkolnej - bez taryfy ulgowej. Polonistyka 1989 nr 8 s. 584-594 ([dysk.; wypow.: J. Gawlikowska, M. Inglot, M. Kasprzycka, E. Klein, Z....) szczegóły 
recenzja: [Zięba Alicja] Mata Safari: Tu, teraz 1988 nr 69 s. 12  szczegóły 
432.książka: Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz: Na uroczystości szkolne. Montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. 1997  szczegóły 
433.książka: Brucka Irena: Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej. 1996  szczegóły 
434.książka: Bruska Danuta: Liryka w liceum. Odbiór, kompetencje, kontekst kulturowy (badania). 2004 (Wstęp. - I. Teoretyczne podstawy problemów badawczych: 1. Celowość, za...) szczegóły 
435.książka: Buława Irena, Kubiczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum. 2000  szczegóły 
436.książka: Cepielik Irena: Czytanie i interpretacja poezji w szkole podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
437.książka: Cepielik Irena: Jak usprawnić własne działania. Instruktaż dla polonisty szkoły podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
438.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: W klasie maturalnej. Książka nauczyciela-polonisty. 1999  szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: O podręczniku metodycznym nie tylko dla młodych nauczycieli. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 135-139  szczegóły 
439.książka: Cienkowska Halina: Nasz język polski. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 1990  szczegóły 
440.książka: Czub-Rojewska Jadwiga, Łojek Jadwiga: Matura z języka polskiego dziś i jutro. 1996  szczegóły 
441.książka: Demczuk Ewa, Żwirowska Danuta: Z poezją dziecięcą na "Ty". Aktywizujące metody kontaktu z poezją. 2001 ([Scenariusze zajęć integralnych z wykorzystaniem twórczości Czesława J...) szczegóły 
442.książka: Depta Czesława, Migut Teresa: Propozycje pytań do powtórzenia materiału programowego z języka polskiego w szkole podstawowej. 1992  szczegóły 
443.książka: Długosz Janina, Orzech Emilia: Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. 1991 (I: Wskazówki metodyczne do pracy z lekturą w klasach początkowych: Prz...) szczegóły 
444.książka: Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka polskiego w klasie maturalnej. 1989 ([T. Patrzałek] J. Żernicki: Od redaktora. - [Id.]: Przewodnik po liter...) szczegóły 
445.książka: Drobot Jolanta, Kowalczyk Małgorzata: Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole. 1996  szczegóły 
recenzja: Pankowska Krystyna: PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 53-54  szczegóły 
446.książka: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej. 2001 (Wstęp. * Zenon Uryga: Polonistyczne cele i drogi edukacji gimnazjalnej...) szczegóły 
recenzja: Knap Marzena: O nowoczesnej szkole raz jeszcze. Konspekt 2002 nr 11 s. 164-165  szczegóły 
447.książka: Dybciak Krzysztof: Panorama literatury na obczyźnie. Opracowanie przeznaczone dla uczniów szkół średnich. 1990  szczegóły 
recenzja: Drajewski Stefan: Nowe przęsła mostu. Życie i Myśl 1991 nr 5/6 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 217-216 (list do red.; m.in. nt. pominięcia w podręczniku Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
polemika: Garliński Józef: List do Redakcji. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 162-164 (polem. z art. : Stanisława Kossowska: Coraz więcej Mrożka. Kultura<...) szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Coraz więcej Mrożka. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 149-150  szczegóły 
polemika: Związek Pisarzy i "Wiadomości". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Panorama literatury na obczyźnie. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 30 s. 6  szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: O literaturze polskiej na obczyźnie. Ex Libris 1991 nr 7 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Niedoceniona literatura emigracji. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 2, 6  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Najpierw czytać, potem pisać. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Ad usum Delphini?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kowalski Jan: Panorama. Wprost 1991 nr 13 s. 52  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Janusz: Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 13-14  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Słownik - nie bibliografia i nie o wszystkim. Przegląd Literacki 1993 nr 2 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nie usprawiedliwione błędy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 100-102 (Uchwała Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w sprawie publik...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Dwie książki o literaturze emigracyjnej. Więź 1992 nr 5 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Uwagi na marginesie "Panoramy literatury na obczyźnie". Twórczość 1991 nr 7 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pisanie o emigracji. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 220 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Emigracja w panoramie. Życie Warszawy 1991 nr 85 s. 6  szczegóły 
recenzja: Uggla Andrzej Nils: x 1991 ([w czasopiśmie:] Multiethnica (Uppsala) 1991 nr 8 s. 30 [inform...) szczegóły 
recenzja: Witkowska Krystyna: Nauczyciel polonista ciągle czeka. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 460-461  szczegóły 
recenzja: Wojnicki Tadeusz: Polskie pióra poza krajem. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
recenzja: (w): Uczmy się o emigrantach. Gazeta Wyborcza 1991 nr 17 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Marek Hłasko w Ziemi Świętej. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Dybciak Krzysztof: Emigracja w szkole specjalnej. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 6-7  szczegóły 
polemika: Deptuła Bogusław Ł.: Kwestia nie-homerycka. Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 18  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: "Robótka licho i niemoralnie wykonana". Tygodnik Literacki 1991 nr 15 s. 17  szczegóły 
polemika: Zieliński Jan: Odpowiedź. Tygodnik Literacki 1991 nr 9 s. 15  szczegóły 
polemika: Cesarski Wojciech: O kulturze emigracyjnej. Polemika Dybciak - Cesarski. Gazeta Wyborcza 1991 nr 26 s. 9  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: O kulturze emigracyjnej. Polemika Dybciak - Cesarski. Gazeta Wyborcza 1991 nr 26 s. 9  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 37 s. 6  szczegóły 
polemika: Garliński Józef, Wasiak-Taylor Regina: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 42 s. 11  szczegóły 
artykuł: Wojnicki Tadeusz: Polscy pisarze poza Polską. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 15 VIII s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Mostwin Danuta: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 29 VIII s. 14 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Oberc Krzysztof: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 12 IX s. 15 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 29 VIII s. 14 (list do red.; dot. Melchiora Wańkowicza...) szczegóły 
448.książka: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze.  szczegóły 
449.książka: Dydaktyka XXI wieku - szanse i zagrożenia. 2008 ([Zawiera m.in.:] Jolanta Bujak-Lechowicz: Wstęp. * Cz. I. Dydaktyka li...) szczegóły 
450.książka: Dyka Franciszka, Hadała Anna, Kida Jan: Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. 2000 ([Metodyczne propozycje opracowań programowych lektur przeznaczonych dl...) szczegóły 
451.książka: Dymara Bronisława: O nowy kształt uczenia się języka polskiego. 1993  szczegóły 
452.książka: Dzieło literackie w klasie ósmej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1994 (Jolanta Kramer: Jan Kochanowski "Pieśni". - Ewa Urbanik: Jan Kochanows...) szczegóły 
recenzja: Wichary Gertruda: Dzieło czy niedobra książka metodyczna?. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 143-146  szczegóły 
453.książka: Dzieło literackie w klasie szóstej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1992 (Cz. I. Podstawy teoretyczne: Lilla Pasterniak: Cele i program nauczani...) szczegóły 
454.książka: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze. 2002 (Sławomir Jacek Żurek: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Mieczysław Inglot: Met...) szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miczka Tadeusz: Zmagania z filmem w szkole. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 67-70  szczegóły 
456.książka: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Jan Kida: Słowo wstępne. - Alicja Baluch: Właściwe ro...) szczegóły 
457.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (z doświadczeń wrocławskich). 2001 ([Materiały z konferencji "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Cent...) szczegóły 
458.książka: Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. 1986 (Cz. 3: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnego odbioru literatury....) szczegóły 
459.książka: Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. 1986 (Cz. 2: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnej interpretacji tekstó...) szczegóły 
460.książka: Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. 2000 ([m.in. zawiera:] Rafał Moczkodan: Literatura emigracyjna w szkole śred...) szczegóły 
461.książka: Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I-III. 1999 ([m.in. zawiera:] Dorota Klus-Stańska: Dzieci piszą... - Beata Jakuta: ...) szczegóły 
462.książka: Egzamin do szkoły średniej - język polski. Szkoły państwowe, prywatne, społeczne. 1995  szczegóły 
463.książka: Egzamin wstępny z języka polskiego do szkoły średniej. Propozycje ćwiczeń sprawdzających wiedzę. Praca zbiorowa. 1989 (Zebrał i oprac. zespół: Anna Bojanowicz-Pollakowa, Irena Buława, Maria...) szczegóły 
464.książka: Egzamin wstępny z języka polskiego do szkół ponadpodstawowych. 1995 ([M.in. zawiera:] Iwona Brzostkiewicz: Zakres materiału z języka polski...) szczegóły 
465.książka: Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne z języka polskiego w szkołach średnich. 1996  szczegóły 
466.książka: Falkowski Stanisław: "Szlagiery" - inaczej. 1991 ("Szlagiery" - inaczej [wstęp]. - [Zawiera szkice:] Czy "Antygona" [Sof...) szczegóły 
recenzja: Lubieniecka Anna: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Makowski Bolesław: "Szlagiery..." metodyczne Stanisława Falkowskiego. Polonistyka 1992 nr 5 s. 309-310  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 115-117  szczegóły 
467.książka: Filipczuk Krystyna: Próba syntezy szkolnego odbioru poezji Wisławy Szymborskiej. Wnioski dydaktyczne dla edukacji polonistycznej. 2005  szczegóły 
468.książka: Fudali Jan: Wychowanie humanistyczne w średniej szkole ogólnokształcącej. 1989  szczegóły 
469.książka: Gałczyńska Elżbieta: A słowa jak ziarna... Wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV -VIII. 1997  szczegóły 
470.książka: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta: "Odpowiednie dać rzeczy słowo". Scenariusze lekcji w gimnazjum. 2000  szczegóły 
471.książka: Gancarczyk Marian: Album poezji rodzinnej. Próby interpretacji wierszy dla nauczycieli, studentów i uczniów. 2000  szczegóły 
472.książka: Gancarczyk Marian: Wiersze przyrodnicze dla dzieci. Próby interpretacji. 1993  szczegóły 
473.książka: Gawlikowska Joanna: Antyk - barok. Teksty, konteksty, ćwiczenia. Gimnazjum/liceum. 1999  szczegóły 
recenzja: Biernacka Anna: Nie ma tekstu bez kontekstu. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
474.książka: Gawlikowska Joanna: Przeboje prozy XX wieku. Literatura światowa i najnowsza polska, propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. 2001  szczegóły 
475.książka: Gawlikowska Joanna: Przeboje prozy XX wieku. Literatura światowa i najnowsza polska. Propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Literacka lista przebojów. Polonistyka 1998 nr 4 s.246-248  szczegóły 
476.książka: Ginter Maria: Przed egzaminem z języka polskiego. [W szkole średniej]. 1991 (Z. 1. Współpr. Krystyna Radko. 1991, 112 s.
Z. 2. 1991, 81 s.
...)
 szczegóły 
477.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1995  szczegóły 
478.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1998  szczegóły 
479.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1991 (Franciszek Nieckula: Młoda Polska - pod względem historycznojęzykowym....) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodleglość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Między Piłsudskim a Twardowskim. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 5 s. 61-62  szczegóły 
480.książka: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1997  szczegóły 
481.książka: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1992 (Tadeusz Patrzałek: Glosy do Glosariusza. - Bożena Chrząstowska: Przeci...) szczegóły 
recenzja: Sowiński Gerard: Dwa Glosariusze. Polonistyka 1994 nr 2 s. 110-112  szczegóły 
482.książka: Gradkowski Henryk: Krasiński w podręcznikach szkolnych. (Zarys). 2006  szczegóły 
483.książka: Gradkowski Henryk: Odbiór liryki w szkole. Z badań nad szkolną edukacją literacką. 1989  szczegóły 
484.książka: Gradkowski Henryk: Poezja Mickiewicza w szkole. Zarys problemu, propozycje metodyczne. 1992 (I. Mickiewiczologia a dydaktyka szkolna (rekonesans): A.) Polonistyka ...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Antoni: Mickiewicz w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 515-516  szczegóły 
485.książka: Gradkowski Henryk: Taki obraz odbija się w wodzie. Analiza wybranych tekstów literackich. 1994 ("Reduta Ordona" Adama Mickiewicza - próba nowego odczytania. - Bohater...) szczegóły 
recenzja: Owczarek Jan: Lektury znane i mniej znane. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 80-82  szczegóły 
486.książka: Grodecka Aneta: Jak zdać maturę z języka polskiego. 1997  szczegóły 
487.książka: Grzegorzewski Robert: Literatura. Vademecum maturzysty. 1996  szczegóły 
488.książka: Hej, kolęda, kolęda! Materiały metodyczne. 1996 ([Zawiera propozycje metodyczne poświęcone świętom Bożego Narodzenia w ...) szczegóły 
489.książka: Humanistyczne ścieżki edukacyjne. Scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje. 2000 ([Zawiera m.in. działy:] Ścieżki edukacyjne w teorii i pragmatyce: Hali...) szczegóły 
490.książka: Inglot Jacek: Dumać z Kochanowskim, bawić się z Krasickim. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1999  szczegóły 
491.książka: Polonistyka. 1991 nr 10. ([Nr zawiera materiały ze Zjazdu Komisji Dydaktycznej Towarzystwa Liter...) szczegóły 
492.książka: Jabłoński Romuald Marek: Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej.  szczegóły 
493.książka: Jabłoński Romuald Marek: Liryka XX wieku w szkole podstawowej. Propozycje analizy wierszy na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8. 1998  szczegóły 
494.książka: Jagas Anna: Wzbogacanie mowy uczniów klasy III przez stosowanie form teatralnych w procesie lekcyjnym. 1990  szczegóły 
495.książka: Jaka matura pisemna z języka polskiego? Materiały z ogólnopolskiej debaty polonistów zorganizowanej w Krakowie dn. 8 kwietnia 2006 r. 2006  szczegóły 
496.książka: Jakóbczyk Stanisław: Twórcze ćwiczenia literackie w szkole. 1992  szczegóły 
recenzja: Gromadzka Beata: Jak uczyć jazdy na rowerze bez podpórek?. Polonistyka 1993 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
497.książka: Janik-Płocińska Barbara, Sas Małgorzata, Zacharska Alicja: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. Konspekty, sprawdziany, rozkłady materiału. 1994  szczegóły 
498.książka: Jaskóła Ewa, Opacka Anna: Dialog z tradycją czyli o poezji w szkole i na maturze. 1993  szczegóły 
recenzja: Budrewicz Tadeusz: Poezja bliżej ucznia. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 83  szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Rekonstrukcja korzeni. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 91-94  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Wiersz w szkole. Śląsk 1997 nr 5 s. 77  szczegóły 
499.książka: Jaworski Michał: Metodyka nauki o języku polskim. 1991  szczegóły 
500.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
501.książka: Jedliński Ryszard: Między miłosierdziem a globalizacją. Aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej. 2010  szczegóły 
502.książka: Jędrychowska Maria: Lektura i kultura. Szkice i artykuły metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Kształtowanie świadomości kulturalnej uczniów szkoły podstawowej. 1994  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Czytanie kultury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
recenzja: Marzec Anna: Lektura w kontekstach. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Kompetencja znaczy współuczestnictwo. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Zabielski Zbigniew: Dydaktyka przyjazna dziecku. Polonistyka 1995 nr 6 s. 441-442  szczegóły 
recenzja: Zajączkowska Joanna: "Lektura i kultura" M. Jędrychowskiej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Żuchowska Wiesława: Polonista, czyli kto?. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
503.książka: Jędrychowska Maria: Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna. 1996 (W kręgu badań nad modelem dydaktyki literatury i języka polskiego: Tre...) szczegóły 
504.książka: Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka, Mrazek Halina, Potaś Marta: To lubię! Podręcznik do języka polskiego: klasa 2 gimnazjum. Książka nauczyciela. Możliwe, konieczne, pożyteczne. 2000  szczegóły 
505.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
506.książka: Język polski. Materiały dla nauczycieli i uczniów. 1998  szczegóły 
507.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1986 (Cz. 5, 1989, 86 s. A. Nowak: Chyba można polubić poezję (Uwagi o reali...) szczegóły 
508.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1986 (Cz. 7. 1989, 118 s. S. Bortnowski: Muzyka w twórczości K.I. Gałczyński...) szczegóły 
509.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. 1992 (Maria Kubiczek: Dwie propozycje metodyczne dla klasy V (przestankowani...) szczegóły 
510.książka: Język polski. Nowa Matura a wyniki badań postępu ucznia w szkołach średnich. Jesienna Sesja Zamkowa "Podstawowe problemy diagnostyki edukacyjnej" Legnica, listopad 1996. 1996 (Tadeusz Frankowicz: Wstęp. - Czesława Wiadrowska: Rozeznać stan rzeczy...) szczegóły 
511.książka: Język polski w szkole średniej. 1989 (A. Szurczak: Sarmatyzm i jego ewolucja. Na przykładzie podstawowych i ...) szczegóły 
512.książka: Kajtoch Wojciech: Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy. 1996  szczegóły 
513.książka: Kaniewski Jerzy: Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne. Konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na tzw. nowej maturze. 2007  szczegóły 
514.książka: Karecka-Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Interpretacje współczesnej prozy polskiej. Sugestie metodyczne dla nauczycieli. 1998  szczegóły 
recenzja: Besztocha Agnieszka: Czytanie współczesnej prozy polskiej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 5 s. 64-65  szczegóły 
515.książka: Karlińska-Włodarczyk Alicja: Kształcenie literackie w systemie edukacji początkowej. 1991  szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Metodyka - punkt krytyczny. Kwartalnik Opolski 1992 nr 1/2 s. 60-64  szczegóły 
516.książka: Kasperski Stanisław: Juliusz Słowacki. Poeta ciągle aktualny, ale okaleczany. Analiza i interpretacja utworów objętych programem szkół. 2003 (Ewa Pierz: Wprowadzenie. I. Juliusz Słowacki - wielki poeta i niezwykł...) szczegóły 
517.książka: Kasprzakowa Barbara: Pejzaż akustyczny. Szkice o słuchaniu i rozumieniu literatury. 2010  szczegóły 
518.książka: Kazimierska Danuta: Język polski czyli jak zdać egzamin do szkoły średniej. Vademecum ośmioklasisty. 1996  szczegóły 
519.książka: Kątny Marek: "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora" Małgorzaty Musierowicz. 1996  szczegóły 
520.książka: Kida Jan: Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej. 2000  szczegóły 
recenzja: Dyka Franciszka: Język Polski w Liceum 2002 nr 2 (2002/2003) s. 93-95  szczegóły 
recenzja: Recenzja książki Jana Kidy "Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2003 z. 1 s. 310-311  szczegóły 
521.książka: Kida Jan: Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej. 1998  szczegóły 
recenzja: Seroczyński Grzegorz: Poradnik Językowy 2000 z. 4 s. 69-71  szczegóły 
522.książka: Kłakówna Zofia Agnieszka: Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum. 2003 ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. Rozdz. 1. Język polski jako przedmiot s...) szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2004 t. 17 (2202) s. 181-186  szczegóły 
523.książka: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. 2006 ([Zawiera m.in.:] *"Przywrócić czytelnika literaturze": - Stanisław Bor...) szczegóły 
524.książka: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki. 1995 ([M.in.:] W szkole podstawowej: Krystyna Góźdź: Ja-narrator. Zabawa w t...) szczegóły 
recenzja: Płonka Izabela: Polonisto, coś dla ciebie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Kompetencje szkolnego polonisty: co musi, co powinien, co potrafi. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 1 s. 29-30  szczegóły 
525.książka: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996. 1997 ([M.in.:] W szkole podstawowej: Anna Kremiec: Wyobraźnio, przybądź na r...) szczegóły 
recenzja: Fatyga Anna: Kompetencje szkolnego polonisty. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Makowski Bolesław: "Kompetencje"... warto czytać. Polonistyka 1998 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szypowska Irena: O "Kompetencjach szkolnego polonisty". Polonistyka 1998 nr 4 s. 242-244  szczegóły 
526.książka: Konieczna Anna: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II. 1997  szczegóły 
527.książka: Konteksty polonistycznej edukacji. 1998 (Konteksty w edukacji: Teresa Kostkiewiczowa: Piśmiennictwo Oświecenia ...) szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: Księga "con amore" napisana. Polonistyka 1999 nr 5 s. 310-313  szczegóły 
recenzja: Kubski Grzegorz: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 386-389  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Konteksty polonistycznej edukacji. Nowa Polszczyzna 1999 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 601-602  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Życie jest szkołą?. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
528.książka: Koryl Janusz, Piątek Teresa: Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima. Propozycje analizy i interpretacji dla nauczycieli i dzieci w młodszym wieku szkolnym. 1998  szczegóły 
529.książka: Kowalczykówna Jolanta: Echa niepodległości w żołnierskiej poezji i pieśni. 1990 ([M.in. w twórczości poetów:] Władysław Ludwik Anczyc, Krzysztof Kamil ...) szczegóły 
530.książka: Kowalczyk-Śliwerska Jolanta, Popiel-Popiołek Ewa: Szkolne spotkania z X muzą. Wybór konspektów lekcji języka polskiego w szkole podstawowej. 1995  szczegóły 
531.książka: Krakowiak-Miler Lucyna, Olejak Jolanta, Stworowa Barbara: Lekcje języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej. Propozycje metodyczne. 1997  szczegóły 
532.książka: Krasoń Katarzyna: Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. 1999 (Część I. Zabawa. 1. Poezja Brzechwy i Tuwima na zajęciach i lekcjach. ...) szczegóły 
recenzja: Maciejewska Monika: Wśród wierszy Brzechwy i Tuwima. Nowa Polszczyzna 2000 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Spotkania na moście. Guliwer 2000 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
533.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Ekranowy czytelnik - wyzwanie dla polonisty. 1996 (Wstęp. - Wobec tekstu literackiego: Technika - mass media - kultura - ...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Polonista i mass media. Polonistyka 1997 nr 8 s. 505-506  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 779-780  szczegóły 
534.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Literatury obszar chroniony. Z badań nad szkolnym kształceniem literackim. 1999 ([M.in. zawiera: Media w szkolnym kształceniu literackim]...) szczegóły 
recenzja: Dudzik Maria: Droga nadziei. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 131-132  szczegóły 
535.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Szkolne kształcenie literackie wobec przekazów i przekaźników. Wczoraj, dziś, jutro. 2005 (Od autorki. - Wprowadzenie. - Odbiorczość kultury - wczoraj i dziś. - ...) szczegóły 
536.książka: Kształcenie literackie w szkole. Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej. 1989 (T. 1, cz. 1. 374 s. I: E. Ogłoza: Liryka na lekcjach języka polskiego ...) szczegóły 
537.książka: Kształcenie regionalne w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1989 (Sz. Molenda: Szkice swojskie. - J. Grobelna: Mówią nazwy. - J. Miesiąc...) szczegóły 
538.książka: Kubiczek Maria, Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Juliusz Słowacki. Propozycja upamiętnienia 190. rocznicy urodzin i 150. rocznicy śmierci poety - w szkole podstawowej i średniej. 1999  szczegóły 
539.książka: Kubiczek Maria, Olejak Jolanta, Stworowa Barbara: Lekcje języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej. Propozycja metodyczne. 1998  szczegóły 
540.książka: Kubiczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum. 2000  szczegóły 
541.książka: Kubiczek Maria, Stworowa Barbara, Szulc Dorota: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Propozycje metodyczne. 1998  szczegóły 
542.książka: Kurczab Henryk: Scalanie treści kształcenia w przygotowaniu zawodowym nauczyciela polonisty. 1993  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: O przygotowaniu zawodowym nauczycieli języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 96-98  szczegóły 
543.książka: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. 1991 (Cz. 1. Warszawa 1991, 378 s.
[Zawiera:] I. Labuda Aleksander Wit:...)
 szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: "Co Francuz wymyśli, to Polak polubi". Polonistyka 1992 nr 5 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Lekcje czytania. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 144-148  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-102  szczegóły 
544.książka: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. 1999  szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Interpretacja jako uważne czytanie. Polonistyka 2000 nr 7 s. 434-437  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Eksplikacje, ale jakie?. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 67-70  szczegóły 
545.książka: Lenartowska Krystyna, Świętek Wacława: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach 1-3. 1989  szczegóły 
546.książka: Literatura emigracyjna w szkole. (* Literatura emigracyjna w szkole. Sławomir Jacek Żurek: Szkolne persp...) szczegóły 
547.książka: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. 2002 ([Zawiera m.in.:] Gertruda Wichary: Słowo wstępne. - Alicja Baluch: Czy...) szczegóły 
548.książka: Literatura i język w szkole. Wybór prac metodycznych nauczycieli polonistów. 1990 (Helena Wolny: "Rysopis człowieka" Karola Wojtyły (Interpretacja wiersz...) szczegóły 
549.książka: Literatura i sztuka a wychowanie. 2001 ([Materiały z konferencji "Literatura i sztuka a wychowanie", Rzeszów 2...) szczegóły 
550.książka: Literatura, język, dydaktyka. Szkice humanistyczne. 2008 ([Zawiera m.in.:] Bożena Pierzgalska, Marian Sinica: Podręcznikowe teks...) szczegóły 
551.książka: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 1. Od końca XIX wieku do 1939 roku. 1995  szczegóły 
552.książka: Literatura polska w szkole średniej. Praca zbiorowa. 1990  szczegóły 
553.książka: Literatura współczesna. Konteksty interpretacyjne. 1990 (1. Myśl o człowieku etycznym: Roman Ingarden: Człowiek i jego rzeczywi...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 73-4  szczegóły 
554.książka: Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych. 1990 ([Wybór tekstów aut.:] Anna Achmatowa, Jerzy Andrzejewski, Krzysztof Ka...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodleglość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Goreń Andrzej: Syndrom wahadła. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Nowa lista obecności. Tygodnik Powszechny 1991 nr 29 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Stala Marian: Nowa lista czy stare myślenie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 33 s. 7  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: Pospieszna łatwizna. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Antoni: Coś z antologii, coś z podręcznika. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 465-467  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 409-412  szczegóły 
recenzja: Przedpełski Tomasz: Antologia dobrze obecna. Gazeta Wyborcza 1990 nr 211 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (nota...) szczegóły 
555.książka: Łojek Mieczysław: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984. 2003 (Wstęp. * I. Poeta sam o sobie i pisarze XVI wieku o poecie: "Jednak ma...) szczegóły 
556.książka: Łojek Mieczysław: W kręgu problemów dydaktyki literatury. 1999  szczegóły 
557.książka: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I. Drugie półrocze. 1998  szczegóły 
558.książka: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III. 1997  szczegóły 
559.książka: Majer-Gemińska Barbara: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury. 1993  szczegóły 
560.książka: Marchel Elżbieta, Wojciechowska Jadwiga: Nowy egzamin z języka polskiego do szkoły średniej. Burza. 1997  szczegóły 
561.książka: Marzec Anna, Mikoś Elżbieta: Poezja i proza szkoły podstawowej. 1989  szczegóły 
562.książka: Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Kl. IV. Opracowanie zbiorowe. 1995 (Cz. 2: Kształcenie literackie. 1995, 54 s. Elżbieta Zajczuk: Czy Lesze...) szczegóły 
563.książka: Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Klasa IV. Opracowanie zbiorowe. 1994 ([M.in.:] Bogusława Warakomska: Rozkład materiału nauczania (I i II sem...) szczegóły 
564.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych. 1994 (I. Konteksty interpretacyjne dla klas maturalnych: Stanisław Bortnowsk...) szczegóły 
565.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych. Praca zbiorowa. 1990 ([M.in.:] Jan Szachowicz: Kultura zielonogórska i jej recepcja w litera...) szczegóły 
566.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych. 1992 ([M.in.:] Zbigniew Dominikowski: Dziecięca ekspresja na lekcjach języka...) szczegóły 
567.książka: Materska Maria: Z badań nad ocenianiem profesjonalnym, czyli jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań?. 1994  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: Mierzenie niewymierzalnego w wypracowaniu. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 127-129  szczegóły 
568.książka: Matura z języka polskiego. Porady, informacje, propozycje. 1995 ([W przygotowaniu materiałów udział wzięli:] H. Andrzejczak, G. Bogucka...) szczegóły 
569.książka: Matura z języka polskiego. Pytania do ustnej części egzaminu dojrzałości. 1995  szczegóły 
570.książka: Matura z języka polskiego w liceach i technikach. 1996 (Do czytelników [wstęp]. - Tematy pisemnych prac maturalnych w kraju - ...) szczegóły 
571.książka: Matusiak Barbara: Lekcje języka polskiego w gimnazjum. Scenariusze, rozkład materiału. Gimnazjum 3, język polski. 2001  szczegóły 
572.książka: Mazurkiewicz Roman: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. 1994  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Jak zrozumieć średniowiecze?. Polonistyka 1994 nr 9 s. 564-566  szczegóły 
recenzja: Fijałkowski Adam: Zrozumieć średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 28  szczegóły 
573.książka: Mazurkiewicz Roman: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. 1994  szczegóły 
574.książka: Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku. Praca zbiorowa. 2005  szczegóły 
575.książka: Miksztal Lechosław: Jak omówić hospitowaną lekcję z literatury. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
576.książka: Młoda Polska na lekcjach języka polskiego. 1989 (Z. Sułkowski: Tatry i Podhale w literaturze Młodej Polski na przykładz...) szczegóły 
577.książka: Modele lekcji języka polskiego dla klasy IV-VIII. Praca zbiorowa. 1991 ([Zawiera m.in.:] Klasa IV: Danuta Kozłowska: Przygotowujemy się do czy...) szczegóły 
578.książka: Myrdzik Barbara: Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. 1999  szczegóły 
recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Tran dla psa. Polonistyka 2000 nr 7 s. 437-440  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Hermeneutyka i "godziny polskiego". Śląsk 1999 nr 7 s. 75  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: O hermeneutyczny model godzin polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
recenzja: Roszczynialska Magdalena: Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. Nowa Polszczyzna 2000 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
recenzja: Wachowiak Zofia: Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole. Polonistyka 2000 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
recenzja: Witka Piotr: Hermeneutyka stosowana. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 169-171  szczegóły 
579.książka: Nagajowa Maria: ABC metodyk języka polskiego. Dla początkujących nauczycieli. 1995  szczegóły 
580.książka: Nagajowa Maria: ABC metodyki języka polskiego. Dla początkujących nauczycieli. 1990  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Poradnik dla początkujących nauczycieli. Polonistyka 1992 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 120-121  szczegóły 
581.książka: Nasz mały teatrzyk. Inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków. 1989  szczegóły 
582.książka: Nauczanie języka polskiego w klasie 4. Praca zbiorowa. 1989  szczegóły 
583.książka: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej. Materiały metodyczne dla nauczycieli. Praca zbiorowa. 1990 (I. Stanisław Frycie: Wstęp. - II. Stanisław Frycie, Marta Sobecka: Prz...) szczegóły 
584.książka: Nowoczesne metody w nauczaniu języka polskiego. Autoryzowane teksty z konferencji dla nauczycieli i doradców metodycznych języka polskiego, która odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach 25 listopada 1993 r.. 1994 ([M.in.:] Bożena Chrząstowska: Polonista jako współtwórca reformy szkol...) szczegóły 
585.książka: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera m.in.:] Marian Sinica: Słowo wstępne. - Jadwiga Kowalikowa: K...) szczegóły 
586.książka: O nową koncepcję nauczania języka polskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Perz: Perspektywy kształcenia literackiego...) szczegóły 
587.książka: O polonistyczny entuzjazm. Materiał metodyczny opracowany przez polonistów Łodzi i Krakowa. Praca zbiorowa. 1990 (I. Polubić poezję współczesną w szkole podstawowej: 1. Grażyna Moszczy...) szczegóły 
588.książka: O pracy z tekstem lirycznym w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1990 (Danuta Michalak: Podstawowe trudności w odbiorze liryki. - [Id.:] Najw...) szczegóły 
589.książka: Od klasycyzmu. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w II klasie szkoły średniej. 1990  szczegóły 
590.książka: Od Młodej Polski. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w III klasie szkoły średniej. 1989  szczegóły 
591.książka: Od starożytności. Materiały pomocnicze do uczenia języka w I klasie szkoły średniej. 1989 ([W stosunku do wyd. 1. rozsz. o:] [Tadeusz Patrzałek] Tadeusz Jasiński...) szczegóły 
592.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. I szkoły średniej. 1994 ([Opracowanie obejmuje konspekty-scenariusze, dotyczące lektury (od sta...) szczegóły 
593.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. II szkoły średniej. 1995  szczegóły 
594.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. II szkoły średniej. 1995  szczegóły 
595.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji polonistycznych. Kl. I szkoły średniej. 1992  szczegóły 
596.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji polonistycznych. Kl. II szkoły średniej. 1993  szczegóły 
597.książka: Otolińska Renata: Język polski. Bliżej nowej matury. Książka nauczyciela. 2000  szczegóły 
598.książka: Pankowska Krystyna: Drama - zabawa i myślenie. 1990  szczegóły 
599.książka: Pasterniak Wojciech: Metodologia dydaktyki literatury. Wprowadzenie. 1984  szczegóły 
recenzja: Pluta Andrzej: Uwagi o funkcjonalnych powiązaniach badań pedagogicznych i dydaktycznych z praktyką edukacyjną (Na marginesie pewnej dyskusji polonistycznej). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 111-131  szczegóły 
600.książka: Pasterniak Wojciech: O celach edukacji literackiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Olszak-Krzyżanowska Bożena: Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 107-109  szczegóły 
601.książka: Pękala Bolesław: Słowo o poloniście (i jego pracy nad literaturą w szkole podstawowej i średniej). 2000 ([nt. metody nauczania, w szczególności dotyczące pracy z małą formą li...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 164-165 (notka...) szczegóły 
602.książka: Pękala Bolesław: Słowo o poloniście (i jego pracy nad literaturą w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej). 1999 (Od autora. * I. Uwagi wprowadzające. II. Problematyka rewaloryzacji wz...) szczegóły 
603.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
604.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. 2006  szczegóły 
recenzja: Górska Katarzyna: O poezji - dla każdego. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2007 nr 17 s. 4  szczegóły 
605.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. 1993  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Wielka i mała poezja. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 47-48 (z fot. Wojciecha Jerzego Podgórskiego...) szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: "Poeta. Nauczyciel. Uczeń" albo dosiadanie Pegaza. Kurier Wileński 1993 nr 108 s. 5  szczegóły 
recenzja: (Z.Ł.): Poeta, nauczyciel, uczeń. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 24 s. 8  szczegóły 
606.książka: Poezja w szkole średniej. 1995 ([Wstęp]. * Jerzy Kram: Bezbronne piękno poezji Józefa Czechowicza (O w...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 129-130  szczegóły 
recenzja: Kozaczewski Jakub: Poezja w szkole średniej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Majda Jan: O poezji współczesnej w szkole. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 15  szczegóły 
607.książka: Poezja współczesna w edukacji literackiej i językowej w szkole podstawowej. 1994 (Marta Czajczyńska: "Albo - albo i jesteśmy na złość stale w kratkę" - ...) szczegóły 
608.książka: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych. 1996 ([M.in. zawiera:] I. Uroczystości rocznicowe. - II. Teatr poezji: Zofia...) szczegóły 
609.książka: Polonistyka zintegrowana. 2000 ([Dedykacja:] W czterdziestolecie pracy naukowej Profesorowi WSP [Wyższ...) szczegóły 
recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: Polonistyka zintegrowana. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 103-110  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Polonistyka zintegrowana. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
610.książka: Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum). 2001 ([Autorki: Jolanta Grzegorczyk, Iwona Morawska, Danuta Nowakowska-Bartł...) szczegóły 
611.książka: Postęp w nauczaniu języka polskiego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Praca zbiorowa. 1990 (Michalina Sidor: Teoria komunikacji literackiej w praktyce szkolnej. -...) szczegóły 
612.książka: Powtórzonko 4. Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu klasy IV. 2002  szczegóły 
613.książka: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III. Praca zbiorowa. 1990 (I: Zdzisława Zacłona: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyc...) szczegóły 
614.książka: Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej. 1997 (Jan Kida: Funkcje literatury dla dzieci i młodzieży. - Alicja Kubik: K...) szczegóły 
615.książka: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst, kontekst, znak, znaczenie. 2001 (Teresa Świętosławska: Przedmowa. * Teresa Świętosławska: Dzieło litera...) szczegóły 
616.książka: Przed egzaminem z języka polskiego. 1991 (Z. 3. Oprac. Maria Ginter, Tomasz Grzegorzewski. 1992, 99 s.
Z. 4...)
 szczegóły 
617.książka: Przed egzaminem z języka polskiego. 1991 (Cz. 7, 1994, 85 s. Oprac. Maria Ginter, Tomasz Grzegorzewski, Daniela ...) szczegóły 
618.książka: Pulit Otylia: Propozycje zajęć syntetyzujących dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. 1990  szczegóły 
619.książka: Rajca Waldemar: Porozmawiajmy jak cytat z cytatem. Propozycja do nowej matury z języka polskiego. 1996 (Cz. 1. 1996, 64 s....) szczegóły 
recenzja: Chałońska Joanna: Kilka uwag o skiążce Waldemara Rajcy "Porozmawiajmy jak cytat z cytatem". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 73-75  szczegóły 
620.książka: Region i edukacja. Literatura, kultura, społeczeństwo. Bukowieńskie Spotkania Naukowe. 2006 ([Zawiera m.in.:] * Regionalizm w edukacji polonistycznej. - Wstęp. - Z...) szczegóły 
621.książka: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia polska. Dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 z. 18. 1989 ([Zawiera m.in.:] I. Problemy teorii dydaktycznej: Henryk Kurczab: Podm...) szczegóły 
recenzja: Orłowa Krystyna: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 65-73  szczegóły 
622.książka: Rogacin Wera, Sawicka Marianna: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. Rozkłady materiału, konspekty, sprawdziany kl. VIII. 1995  szczegóły 
623.książka: Rosa Alicja: Lektura i nauczanie zindywidualizowane. Koncepcja podręcznika kartkowego na przykładzie epiki. 1998  szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: W poszukiwaniuy "podręcznika marzeń". Nowa Polszczyzna 1998 nr 4 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nauka czytania i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
624.książka: Rosa Alicja: Teksty sterujące analizą i interpretacją "Zmierzchu" S. Żeromskiego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli [języka polskiego kl. III szkół ponadpodstawowych]. 1989  szczegóły 
625.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole podstawowej. Pytania i odpowiedzi. 1996  szczegóły 
626.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole średniej. Pytania i odpowiedzi. 1996 ([Z.] 1: Starożytność, średniowiecze. 1996, 77 s. [Z.] 2: Renesans, bar...) szczegóły 
627.książka: Rzęsikowski Stanisław: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie 8. 1990  szczegóły 
628.książka: Sawicka Teresa: Ku wartościom. Język polski. Poradnik . Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Szkoła podstawowa IV.  szczegóły 
629.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. III szkoły średniej. 1994  szczegóły 
630.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Klasa IV szkoły średniej. 1997  szczegóły 
631.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Klasa IV szkoły średniej. 1995 (Poszczególne lektury i problemy opracowały: Anna Bojanowicz-Pollak (m....) szczegóły 
632.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego wg programu "Kreator". 2000  szczegóły 
633.książka: Scenariusze lekcji w wykorzystaniem metod aktywizujących do podręczników "Zrozumieć słowo" Anity Gis". I klasa gimnazjum. 2001  szczegóły 
634.książka: Sieńczak Paweł, Stefańczyk Stanisław: Egzaminy do szkół średnich - język polski. Szkoły państwowe, prywatne i społeczne. 1995 ([zawiera zestawy z języka polskiego obowiązujące na egzaminach wstępny...) szczegóły 
635.książka: Sikora Ireneusz: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 2. Młoda Polska w szkole PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]. 1995  szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
636.książka: Słowiński Lech: Powtórka z polskiego. Syntezy epok literackich dla uczniów szkół średnich. 1991  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Niedaleko Damaszku. Opole 1992 nr 2/3 s. 47-48  szczegóły 
637.książka: Słowiński Lech: Przed maturą. Wędrówki po epokach literatury polskiej. 1989  szczegóły 
recenzja: (jm): Razem 1989 nr 18 s. 24  szczegóły 
638.książka: Słupskie szkice polonistyczne. Zbigniewowi Zielonce z okazji Jubileuszu czterdziestu lat służby literaturze i nauce - przyjaciele, koledzy, współpracownicy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Cysewski: Autokreacja jako problem literatu...) szczegóły 
639.książka: Sromek Małgorzata: Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół podstawowych i średnich. 1992  szczegóły 
640.książka: Sromek Małgorzata: Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół podstawowych i średnich. 1992  szczegóły 
641.książka: Sromek Małgorzata: Praktyczna stylistyka i kultura języka w programie szkolnym. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego. 1996  szczegóły 
642.książka: Straus Grażyna: Czytanie książek u progu liceum. 2002  szczegóły 
recenzja: Zasacka Zofia: Lektury licealistów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
643.książka: Straus Grażyna: Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy. 2005  szczegóły 
recenzja: Uljasz Adrian: Bibliotekarz 2006 nr 10 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Zasacka Zofia: Lektury licealistów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
644.książka: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Perswazyjność dawnych i współczesnych podręczników sz...) szczegóły 
recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły 
645.książka: Stworowa Barbara: Język polski w szkole średniej. Tematy, ćwiczenia, testy. 1996  szczegóły 
646.książka: Szefler Elżbieta: Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Próba oceny i propozycje wykorzystania. 1998  szczegóły 
recenzja: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Język i edukacja literacka. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
647.książka: Szkolne spotkania z literaturą.  szczegóły 
648.książka: Szpytma Bogusław: Testy z języka polskiego. Dla kandydatów na wyższe uczelnie i uczniów szkół średnich. 1996  szczegóły 
649.książka: Ślusarczyk Maciej: W świetle baśni, legend, podań i mitów. Opracowanie metodyczne dla kl. IV-VIII. 1994  szczegóły 
650.książka: Świat średniowieczny. Scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy I gimnazjum. 2001 ([Dot. podręcznika: Świat średniowieczny. Red. Krystyna Starczewska, Ma...) szczegóły 
651.książka: Świętosławska Teresa: Sensy i wartości. W kręgu literatury i dydaktyki. 2005 (Od autorski. * Cz. 1: W kręgu literatury. - Rzym Nerona. - Antyk i Bib...) szczegóły 
652.książka: Taraszkiewicz Małgorzata: Książki warte czytania... dzieciom. 1995 (Wstęp. - 1. Wychowanie do i przez sztukę. 2. Wychowanie przez książkę ...) szczegóły 
recenzja: Jach Barbara: Toruńskie Studia Dydaktyczne 1996 nr 9 s. 352-353  szczegóły 
653.książka: Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język, literatura, sztuka. 2012  szczegóły 
654.książka: Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język, literatura, sztuka. 2012  szczegóły 
655.książka: Teksty kultury w szkole. 2008  szczegóły 
656.książka: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nad efektywnością kształcenia polonistycznego. Praca zbiorowa. 1993 (Kazimierz Denek: Efektywność procesu kształcenia. - Edward Polański, D...) szczegóły 
657.książka: Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole. 1986  szczegóły 
recenzja: Wojda Krystyna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
658.książka: Testy egzaminacyjne z języka polskiego dla kandydatów szkół średnich. 1996  szczegóły 
659.książka: Trzeciak Krystyna: Możliwości aktywizowania rozwoju mowy literackiej dziecka klas początkowych w zajęciach pozalekcyjnych teatru szkolnego. 1989  szczegóły 
660.książka: Uczba na Kociewiu. Wskazówki do edukacji regionalnej - podręcznik dla nauczycieli. 1997 ([M.in.:] Halina Brzycka: Konspekt lekcji języka polskiego w kl. III. -...) szczegóły 
661.książka: Uryga Zenon: Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego. 1996  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 3 (1996/1997) s. 75 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czas refleksji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Lekcje polskiego. Śląsk 1997 nr 7 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pawliszak Leokadia: Ważne "Godziny polskiego". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 9 s. 28-30  szczegóły 
662.książka: W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa. 1998 (Mieczysław Inglot: Słowo i prawda. - Krzysztof Morta: "Boże mój, Boże...) szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: W niedomkniętym kręgu słowa i prawdy. Polonistyka 1999 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
663.książka: W kręgu naszych lektur. [Praca zbiorowa]. 1993 (Anna Kazek-Tomza: Przykład konspektu lekcji przeprowadzonej w klasie I...) szczegóły 
664.książka: W poszukiwaniu zapomnianych wartości. Chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej i językowej. Materiały z konferencji naukowej w dniach 18-19 XI 1992 r. w Zielonej Górze. 1995 (Marian Sinica: Wprowadzenie w problematykę. - Janusz Gnitecki: Wartośc...) szczegóły 
recenzja: Pękala Bolesław: Niezwykła książka. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 133-138  szczegóły 
665.książka: Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 (R. Handke: Badanie szkolnego odbioru dzieła literackiego. - M. Sinica:...) szczegóły 
666.książka: Wartościowanie a edukacja polonistyczna. ([Zawiera m.in.:] Anna Janus-Sitarz: Uwierzyć w potęgę wartości. * Zmia...) szczegóły 
667.książka: Wczesnoszkolna edukacja literacka. 1996 ([M.in.:] Jerzy Cieślikowski: O naturze i sposobach istnienia literatur...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 760-762  szczegóły 
668.książka: Wczoraj i dziś edukacji polonistycznej. 2001 ([Materiały z konferencji "Dydaktyka literatury i języka polskiego w mi...) szczegóły 
669.książka: Węglińska Maria: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. 1989  szczegóły 
670.książka: Węgrzyn Emil: Zarys literatury dla dzieci i młodzieży. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
671.książka: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach. 2007  szczegóły 
672.książka: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Praca zbiorowa. Cz. 1. Scenariusze lekcji, propozycje zabaw, gier, ćwiczenia, teksty. 1998 (Wstęp: Barbara Myrdzik. - Zabawy z poezją: Zofia Lisiecka: Wprowadzeni...) szczegóły 
673.książka: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Praca zbiorowa. Cz. 2. Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty. 1998 (Barbara Myrdzik: Wstęp. - Dialog z tekstem jako poznawanie i wymiana w...) szczegóły 
674.książka: Wlazło Marcin: Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej. Dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. 2003 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. Rozdz. I. Dialogiczny charakter kultury i eduk...) szczegóły 
675.książka: Wnuk Alina: Europejskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej dydaktyce polonistycznej. 2011  szczegóły 
676.książka: Wojda Krystyna: Matura z polskiego 1976-1991. Wykaz tematów, analiza i komentarz. 1992  szczegóły 
677.książka: Wokół biblioteki. Forum czytelnicze III, Kielce, 16-19 czerwca 1996. 1996 ([M.in. zawiera:] Stanisław Bortnowski: Wokół nauczania literatury w sz...) szczegóły 
678.książka: Wójtowicz-Stefańska Agata: Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej. 2008 (Wstęp. Rozdz. 1. Horyzont badań. - Diagnozy współczesności. Współczesn...) szczegóły 
679.książka: Wybrane problemy polonistyki szkolnej. Praca zbiorowa. 1990 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Koziarz: Elementy teatralizacji przy interpre...) szczegóły 
680.książka: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. - Zenon Uryga: Funkcje dydaktyki liter...) szczegóły 
recenzja: Herman Wilga: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Edukacja polonistyczna w teorii i praktyce. Język Polski w Liceum 2003 nr 1 (2003/2004) s. 80-82  szczegóły 
681.książka: Z doświadczeń polonistów szkół podstawowych. Materiały metodyczne. 1990 ([M.in.:] Aleksandra Bury: Propozycja opracowania wiersza Kazimiery Iłł...) szczegóły 
682.książka: Z doświadczeń polonistów szkół średnich. Materiały metodyczne. 1990 ([M.in.:] Krystyna Hexel: Literatura powszechna w klasie I. Lekcje pośw...) szczegóły 
683.książka: Z dydaktyki literatury i kultury w szkole. 1994 (Cyniak Eugeniusz: Wstęp. - Cyniak Eugeniusz: O rozwoju zasad poznawani...) szczegóły 
684.książka: Z metodyki literatury i języka polskiego. 1991 ([M.in. zawiera:] Mieczysław Inglot: Między dydaktyką literatury a dyda...) szczegóły 
685.książka: Z naszych doświadczeń. Materiały z języka polskiego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1990 ([Zawiera m.in.:] Literatura: Maria Bartnicka: Problematyka moralna "Od...) szczegóły 
686.książka: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 1989 ([Zawiera m.in.:] Zofia Adamczykowa: Proza dla dzieci i młodzieży w pro...) szczegóły 
687.książka: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 1989 ([Zawiera m.in.:] Jan Polakowski: Z problematyki badań nad uczeniem się...) szczegóły 
688.książka: Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury. 1999 ([M.in. zawiera:] Viliam Obert: Od metodologickych problemov k antropoc...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: W stronę ucznia. Polonistyka 2000 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
recenzja: Wichary Gertruda: Ksiega jubileuszowa z Mistrzem pośrodku. Nowa Polszczyzna 2000 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
689.książka: Zadania do lektury dla kl. II liceum i technikum. Praca zbiorowa. 1989 (V. Machajska: A. Mickiewicz "Romantyczność". - H. Styś: A. Mickiewicz...) szczegóły 
690.książka: Zadania do lektury dla klasy I szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1989 (T. Patrzałek: Zadania w szkolnym czytaniu utworów literackich. - G. Wi...) szczegóły 
recenzja: Olejnik Agnieszka: Jak "Zadania do lektury" pomagają mi w kształceniu literackim moich uczniów. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 42-44  szczegóły 
691.książka: Zaręba Robert: Język polski. Kl. 4 streszczenia lektur, ćwiczenia lekturowe, zabawy dydaktyczne. 1995  szczegóły 
692.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1995  szczegóły 
693.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1993  szczegóły 
694.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1992 (Zestaw 1: Od starożytności do oświecenia. 74 s.
Zestaw 2: Od roma...)
 szczegóły 
695.książka: Zasacka Zofia: Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990. 2000  szczegóły 
recenzja: Książczak Zbigniew: Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 380-383  szczegóły 
696.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Wśród pisarzy i książek. Poradnik dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VI. 2000  szczegóły 
697.książka: Żak Stanisław: Słownik. Kierunki, szkoły, terminy literackie. 1991 (książka pomocnicza dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Słow...) szczegóły 
698.książka: Żuchowska Wiesława: Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Baluch Alicja: Najważniejsze są początki. Polonistyka 1993 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Muszyńska Małgorzata: Toruńskie Studia Dydaktyczne 1993 nr 3 s. 302-303  szczegóły 
recenzja: Papuzińska-Beksiak Joanna: Między dzieckiem a książką. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: (pap): Z literatury fachowej. Guliwer 1993 nr 1 s. 34  szczegóły 
recenzja: Szefler Elżbieta: "Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1995 z. 1 s. 152-153  szczegóły 
699.książka: Żukowska-Rumin Irena: Lekcja polskiego. Propozycje lekcji literackich w szkole ponadpodstawowej. 1998  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
700.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
701.impreza: Konferencja na temat nauczania o Holokauście (2001).  szczegóły 
artykuł: Trojański Piotr: "Zmaganie się z własną przeszłością pomiędzy mitem a rzeczywistością". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 59-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
702.impreza: "Między tradycją a nowoczesnością - o zadaniach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka polskiego" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Czupryńska Agnieszka, Korzeniowska Ewa: Zamiast ankiety. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 67-73 (podsumowanie i ocena seminarium na podstawie ankiety oprac. przez orga...) szczegóły 
artykuł: Matejak Izabela, Zajączkowska Joanna: Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 102-105 (spraw....) szczegóły 
703.impreza: "Nauczanie literatury w szkole średniej" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gasztold-Seń Brygida: XI Konferencja "Nauczanie literatury w szkole średniej", Oxford 1996. Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 473-474 (spraw. z konferencji z udziałem przedstawicieli Polski...) szczegóły 
704.impreza: "Nowe teorie twórczości - nowe metody pomocy w tworzeniu" - I Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (2001).  szczegóły 
artykuł: Ziomek Katarzyna: Sprawozdanie z I Sesji Naukow-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 157-160  szczegóły 
705.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Języka Polskiego Średnich Szkół Zawodowych Resortu Komunikacji (1987).  szczegóły 
artykuł: Obara Jerzy: Polonistyka 1989 nr 2 s. 150-154 (spraw....) szczegóły 
706.impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona warsztatowi badawczemu dydaktyki literatury i języka polskiego (1991).  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria, Skowronek Bogusław: Wokół problematyki metod nauczania. Polonistyka 1992 nr 5 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
707.impreza: "Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" - ogólnopolska sesja naukowa (1983).  szczegóły 
708.impreza: "Tradycje polonistyki w szkole a potrzeby innowacji pedagogicznych" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Teraz szkoła!. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 12 s. 26 (notował: M.M....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
709.artykuł: Adamczykowa Zofia: Podręcznik - "zeszyt pracy" ucznia do nauczania literatury (Z praktyki dydaktycznej Słowenii). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 51-64  szczegóły 
710.artykuł: Amborska-Głowacka Dorota: Sposoby ustalania kierunków i problemów doskonalenia edukacji polonistycznej w okresie przeobrażeń społeczno-politycznych. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 117-128  szczegóły 
711.artykuł: Ambroszko Józef: Kilka myśli metodycznych na temat lekcji literatury w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 41-45  szczegóły 
712.artykuł: WGD, KD, ANA: Uczniowie dojrzewają. Życie 2001 nr 107 s. 5 (nt. tematów z języka polskiego podczas matury w 2001 r....) szczegóły 
713.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Kształcenie literackie i kulturalne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 7-26  szczegóły 
714.artykuł: Andrzejczak Henryka: Sposoby prezentacji postaci literackich w tekstach zalecanych przez program w klasie VI. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 48-59  szczegóły 
715.artykuł: Andrzejewska Anna: Zdaniem trzecioklasistki. Polonistyka 2001 nr 7 s. 430-431 (opinia uczennicy nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
716.artykuł: Ankudewicz-Blukacz Teresa, Różanowska Janina: Nawyki czytelnicze. Polonistyka 1998 nr 4 s. 224-228 (nt. testów z czytania ze zrozumieniem w VI klasie; z przykładowym test...) szczegóły 
717.artykuł: Badowska Alicja: Spójrzmy prawdzie w oczy. O próbnym egzaminie maturalnym. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 96-100 (z języka polskiego...) szczegóły 
718.artykuł: Baluch Alicja: Bohater literacki w funkcji pośrednika. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 195-202 (funkcje rozwojowe i poznawcze...) szczegóły 
719.artykuł: Baran Zbigniew: Twórcza aktywność dziecka na zajęciach z języka polskiego w szkole podstawowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1995 z. 17 (172) s. 53-59 (konkursy literackie, turnieje krasomówcze, inscenizowanie fragmentów l...) szczegóły 
720.artykuł: Barańska Bożena, Wiatr Krzysztof: "Zderzanie tekstów". Szkoła podstawowa i gimnazjum. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 14-20 (przykłady koncepcji kształcenia kulturowo-literackiego według programu...) szczegóły 
721.artykuł: Barszcz Leszek: Nie artysta, nie mag - psycholog!. Polonistyka 1996 nr 7 s. 479-483 (wyw. z nauczycielem języka polskiego nt. metod nauczania; rozm. Mirosł...) szczegóły 
722.artykuł: Barszcz Leszek: Szkoła wobec ambiwalencji mitów. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 3-9 (wprowadzenie do zajęć poświęconych mitom...) szczegóły 
723.artykuł: Bartoszewska Olga, Hermanowska Izabella, Sadowska Hanna: Edukacja morska w programie nauczania języka polskiego szkoły podstawowej i średniej. x 1989 ([W ks. zb.:] Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynisty...) szczegóły 
724.artykuł: Bator Dorota: Jak czytać wiersze? - prezentacja różnych postaw. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 40-44 (praca z poezją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej...) szczegóły 
725.artykuł: Bator Dorota: Kilka pomysłów na wspólne z uczniami recenzowanie klasowych wypracowań. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 54-59  szczegóły 
726.artykuł: Bauer Zbigniew: Gazetka - czyli szkoła w szkole. Polonistyka 1996 nr 9 s. 589-596 (jak przygotowywac uczniów do tworzenia szkolnej gazety...) szczegóły 
727.artykuł: Bąk Zbigniew: Matury '91 i co dalej?. Polonistyka 1992 nr 1 s. 35-40  szczegóły 
728.artykuł: Bąk Zbigniew: Nauczyciel jako wychowawca przyszłej publiczności literackiej. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 1 s. 58-69  szczegóły 
729.artykuł: Bednarczyk Halina: Jakie są, jakie mogą być szkoły zawodowe?. Polonistyka 1995 nr 3 s. 143-149 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
730.artykuł: Bednarkowa Wiga: O tym, jak uczyć czytania i jak czytanie oceniać. Nowa Polszczyzna 2001 nr 3 s. 38-44  szczegóły 
731.artykuł: Bernacka Danuta: Egzamin wstępny do szkół średnich - dziś i jutro. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 6-10  szczegóły 
732.artykuł: Bernacka Danuta: Jak wprowadzać dłuższe formy wypowiedzi na lekcjach języka polskiego (Materiały metodyczne dla młodych nauczycieli). Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 11-20  szczegóły 
733.artykuł: Bernacka Danuta: O zadawaniu uczniom prac domowych z języka polskiego. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
734.artykuł: Bernacka Danuta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klasy 8 na koniec roku szkolnego. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 57-63  szczegóły 
735.artykuł: Bernacka Danuta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z języka polskiego przewidzianych programem DKO 1-4014-16/90 dla uczniów kl. VI. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 61-63  szczegóły 
736.artykuł: Bernacka Danuta: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z języka polskiego przewidzianych programem DKO-4014-16/90 dla uczniów kl. VII. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
737.artykuł: Biała Alina: Powtórzenie wiadomości w pierwszej klasie szkoły średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 115-124  szczegóły 
738.artykuł: Biernacka Anna: Jak rozwijać fascynacje czytelnicze dziesięciolatków?. Polonistyka 1999 nr 9 s. 530-533 (na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
739.artykuł: Biernacka Anna: Lekcje poezji areną walki o duszę ucznia. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 52-60 (sposoby pracy z wierszem w szkole podstawowej...) szczegóły 
740.artykuł: Biernacka-Wiercińska Anna: Planuję lekcje na każdy tydzień.... Nowa Polszczyzna 1999 nr 1 s. 6-13  szczegóły 
741.artykuł: Biłos Edward: Jak badać efektywność pytań w nauczaniu literatury?. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 133-145  szczegóły 
742.artykuł: Błaszczyńska-Wasiak Anna: Polonista w szkole. Ład 1989 nr 37 s. 13  szczegóły 
743.artykuł: Błażejewska Joanna: Cele i zadania przedmiotu literatura dla dzieci a optymalizacja kształcenia literackiego studentów. Zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1140 s. 98-102  szczegóły 
744.artykuł: Bobrowska Barbara: Problemy szkolnej dydaktyki literatury pozytywizmu. Polonistyka 1989 nr 3 s. 188-197  szczegóły 
745.artykuł: Bocheńska Katarzyna: Esej - choroba szkolnego wieku. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 26-31  szczegóły 
746.artykuł: Bogołębska Barbara: Edukacja stylistyczna a stan współczesnej metodologii. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 39-51  szczegóły 
747.artykuł: Bogołębska Barbara: Kategorie estetyczne w dydaktyce polonistycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 55-61  szczegóły 
748.artykuł: Bogołębska Barbara: Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 29-36  szczegóły 
749.artykuł: Bogołębska Barbara: Mimetyzm czy kreacjonizm? (Obecność problematyki mimetyzmu w praktyce polonistycznej). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 39-43  szczegóły 
750.artykuł: Bogołębska Barbara: Problematyka synkretyzmu stylów w kształceniu polonistycznym. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 56-60  szczegóły 
751.artykuł: Bohaterowie są... zużyci?. Głos Ludu 2002 nr 15 dod. s. 5 (zaproszenie do dyskusji nt. konieczności zmiany kanonu lektur i temató...) szczegóły 
nawiązanie: Kula Józef: Wyciągnijmy wnioski z historii. Głos Ludu 2002 nr 42 dod. s. 5  szczegóły 
752.artykuł: Bohaterowie są... zużyci?. Głos Ludu 2002 nr 33 dod. s. 5 (dot. dyskusji nt. konieczności zmiany kanonu lektur i tematów omawiany...) szczegóły 
753.artykuł: Bohuszewicz Janusz: Leksykon bohaterów literackich. Pobrzeże 1989 nr 1-3, 5, 6, 10-12 (ciąg dalszy z 1988...) szczegóły 
754.artykuł: Bonarski Wojciech: Kilka uwag o ustnej części egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
755.artykuł: Borawska Katarzyna: Opowiadanie jako jedna z twórczych form aktywności językowej dziecka. Rocznik Pedagogiczny 2000 t. 23 s. 161-175  szczegóły 
756.artykuł: Borgosz Ewa: Blokowe nauczanie języka polskiego i matematyki. Edukacja i Dialog 1997 nr 3 s. 39-41 (nt. koncepcji tzw. bloków w nauczaniu m.in. języka polskiego...) szczegóły 
757.artykuł: Bortnowski Stanisław: Bryki, bryki, bryki.... Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 104  szczegóły 
758.artykuł: Bortnowski Stanisław: Co za trzy lata w liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 7-9 (nt. koncepcji edukacji polonistycznej w 3-letniej szkole średniej...) szczegóły 
759.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy etos na stos?. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 5-16  szczegóły 
760.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy nastąpi zmierzch historii literatury?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 7-14 (nt. nauczania w szkole średniej historii literatury...) szczegóły 
761.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy podmiot liryczny potrzebny jest w szkole?. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
762.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona?. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 191-199  szczegóły 
763.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dziś... kartkówka!. Polonistyka 1993 nr 9 s. 568-569 (fel. nt. sprawdzianów z języka polskiego...) szczegóły 
764.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak oceniać prace maturalne?. Polonistyka 2001 nr 7 s. 406-410  szczegóły 
765.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak pracować z tekstem poetyckim? (5). Polonistyka 1990 nr 10 s. 527-534  szczegóły 
766.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jaka matura? Jaki egzamin wstępny?. Polonistyka 1989 nr 4 s. 300-307  szczegóły 
767.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ku teatrowi na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 2003 nr 9 s. 515 (wstęp do numeru...) szczegóły 
768.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matura 2002 - nowa i kontrowersyjna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 584-590 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
769.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matury tak, ale co z klasówkami?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 179-180 (nt. zbyt małej ilości wypracowań klasowych w szkole średniej...) szczegóły 
770.artykuł: Bortnowski Stanisław: Milczeć czy mówić o "tych sprawach"?. Polonistyka 1993 nr 1 s. 41-42 (jak rozmawiać na lekcjach jęz. polskiego o seksie...) szczegóły 
771.artykuł: Bortnowski Stanisław: Mój bunt przeciw twórczości. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 79-85 (nt. zmian w metodach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
772.artykuł: Bortnowski Stanisław: Nie wstydźmy się artykułów metodycznych. Polonistyka 1992 nr 5 s. 305-306 (fel....) szczegóły 
773.artykuł: Bortnowski Stanisław: Nowa matura 2002. Przekrój 2001 nr 17 s. 22-24 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
774.artykuł: Bortnowski Stanisław: O maturze uwag kilka. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 14-18 (dot. matury z jęz. polskiego...) szczegóły 
775.artykuł: Bortnowski Stanisław: O wzorcu nauczyciela polonisty - inaczej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 115-123  szczegóły 
776.artykuł: Bortnowski Stanisław: Od publicystyki do polonistyki. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 12-20 (wykorzystanie doswiadczeń dziennikarskich w pracy nauczyciela języka p...) szczegóły 
777.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pantalon, frak i jeansy. Polonistyka 1994 nr 6 s. 369-370 (fel. nt. wprowadzania wątków realistycznych na lekcjach języka polskie...) szczegóły 
778.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyka 1989 nr 3 s. 171-176 (jak należy uczyć historii literatury, czemu ma służyć nauczanie litera...) szczegóły 
779.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyczna nowoczesność - co to właściwie znaczy przy końcu XX wieku?. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 50-57 (nt. potrzeb zmian w metodach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: Interwencja. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 130-131  szczegóły 
780.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pozory i fałsze integracji. Polonistyka 1992 nr 3 s. 163-164 (nt. integracji poszczególnych działów nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
781.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pułapki szkoły aktywnej. Polonistyka 1996 nr 3 s. 162-164  szczegóły 
nawiązanie: Ciechanowska Joanna: Są od nas lepsi. Polonistyka 1996 nr 3 s. 165-166  szczegóły 
782.artykuł: Bortnowski Stanisław: Reforma? Dyktowanie trwa nadal. Polonistyka 1998 nr 5 s. 297 (nt. lekcji języka polskiego polegających na dyktowaniu uczniom materia...) szczegóły 
783.artykuł: Bortnowski Stanisław: Te "Antki", te "katarynki".... Polonistyka 1994 nr 8 s. 495-496 (dot. lektur...) szczegóły 
784.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ukryty program matury i egzaminów wstępnych. Polonistyka 1999 nr 5 s. 301-302 (jakie ukryte treści zawiera nowy program nauczania...) szczegóły 
785.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zafascynowanie przedmiotem w sztuce współczesnej. Język Polski w Liceum 2001 nr 2 (2001/2002) s. 64-74 (sztuka współczesna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
786.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zdziwienia i ukłucia. Polonistyka 2001 nr 2, 4, 6-8 (cykl fel....) szczegóły 
787.artykuł: Boryszewska Genowefa: O mojej pracy z tekstem literackim.... Życie Szkoły 1989 nr 5 s. 305-310  szczegóły 
788.artykuł: Bratkowski Piotr: Lekcja martwego języka. Newsweek. Polska 2009 nr 39 s. 44 (nt. filozofii nauczania literatury w szkołach średnich; fel....) szczegóły 
nawiązanie: Ładzińska Karolina: Kocham czytać "Nad Niemnem". Newsweek. Polska 2009 nr 41 s. 16 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Wrzaskowski Kamil: Grube i nudne. Newsweek. Polska 2009 nr 40 s. 14 (list do red....) szczegóły 
789.artykuł: Brodawka Anna: Kilka uwag o konstruowaniu tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 39-44  szczegóły 
790.artykuł: Brodawka Anna, Michalski Andrzej, Narkiewicz Aldona: Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 45-52  szczegóły 
791.artykuł: Brożek Adam: Szkolna analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnetrznych. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 25-35 (dot. egzaminów w VI klasie szkoły podstawowej i III klasie gimnazjum...) szczegóły 
792.artykuł: Bruska Danuta: Próba typologii odbioru liryki przez młodzież licealną. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 159-178  szczegóły 
793.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Język polski "częściowo niepotrzebny". Głosy uczniów szkół zawodowych. Polonistyka 1995 nr 3 s. 137-142  szczegóły 
794.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Od epitafium do biografii. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 1-7 (biografia na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
795.artykuł: Budrewicz Zofia: Drogi przebyte, drogi otwarte. Edukacja polonistyczna w szkole zawodowej. Polonistyka 1995 nr 3 s. 133-137  szczegóły 
796.artykuł: Budrewicz Zofia: Kulturowe dziedzictwo "małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej. Polonistyka 1998 nr 5 s. 272-276  szczegóły 
797.artykuł: Budrewicz Zofia: Odbiór lektury w szkołach dla pracujących. Polonistyka 1991 nr 6 s. 388-392  szczegóły 
798.artykuł: Budrewicz Zofia: Żyć w czyjejś pamięci. O czytance biograficznej na lekcjach języka polskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 8-14  szczegóły 
799.artykuł: Bugajska Teresa: Tematy z języka polskiego pisemnych egzaminów dojrzałości w kraju - maj 1991 r.. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-132  szczegóły 
800.artykuł: Burghardt Andrzej: Test zdemokratyzowany. Polonistyka 1998 nr 4 s. 218-220 (dot. testów ze znajomości lektury oraz dyktanda...) szczegóły 
801.artykuł: Burkot Stanisław: "Myć nogi czy ręce" - ponownie. Polonistyka 1989 nr 2 s. 100-104 (nt. modelu kształcenia literatury...) szczegóły 
802.artykuł: Bursztyn Maria: Analiza pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku szkolnym 1995/96. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 49-57 (z województwa wrocławskiego...) szczegóły 
803.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 7-11 (nt. projektu tzw. nowej matury...) szczegóły 
804.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 76-80 (nt. projektu egzaminu dojrzałości z języka polskiego - sprawdzanie umi...) szczegóły 
805.artykuł: Bursztyn Maria, Frąszczak Bogumiła, Pawliszak Leokadia: O pisemnej maturze z języka polskiego w roku szkolnym 1994/1995 w województwie wrocławskim. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
806.artykuł: Bursztyn Maria: O tematach pisemnego egzaminu dojrzałości. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 59-62  szczegóły 
807.artykuł: Bursztyn Maria: Program "Nowa Matura". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 81-84 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
808.artykuł: Bury Aleksandra: W kręgu kultury i literatury antycznej - konkurs utrwalający i sprawdzający wiedzę o antyku. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/19960 s. 99-106  szczegóły 
809.artykuł: Chętkowski Dariusz: Matura wielkiej niepewności. Polonistyka 1999 nr 1 s. 51-52 (dot. reformy egzaminu maturalnego z jęz. polskiego...) szczegóły 
810.artykuł: Chołojczyk Ewa: "Ab ovo", czyli jak reformować. Polonistyka 1997 nr 3 s. 143-145 (dot. reformy egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
811.artykuł: Chołojczyk Ewa: Edukacja bez dogmatu?. Polonistyka 1998 nr 1 s. 49-51 (postmodernistyczny styl myślenia jako wyzwanie dla edukacji...) szczegóły 
812.artykuł: Chrystowska Zdzisława: Sztandar Młodych 1989 nr 83 s. 3 (zabawy w teatr z dziećmi klas I-III....) szczegóły 
813.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czego Jaś się nie nauczy.... x ([W ks. zb.:] Uczeń i nowa humanistyka. Praca zbiorowa Pod red. Marii K...) szczegóły 
814.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy i jak uczyć literatury w liceum?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 468-472  szczegóły 
815.artykuł: Chrząstowska Bożena: Działania pozorne i ... niegodne. Polonistyka 1997 nr 3 s. 181 (nt. kryteriów oceniania prac pisemnych z języka polskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Welter Bożena: Wniosek o zamieszczenie sprostowania. Polonistyka 1997 nr 7 s. 436 (z odp. Bożeny Chrząstowskiej, s. 436-437...) szczegóły 
816.artykuł: Chrząstowska Bożena: Konteksty aksjologiczne. Polonistyka 1999 nr 5 s. 272-279 (o sposobach przybliżenia uczniom wartości w dziele literackim...) szczegóły 
817.artykuł: Chrząstowska Bożena: Literatura w gimnazjum, literatura w liceum. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
818.artykuł: Chrząstowska Bożena: Mała czy wielka metafora?. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 25-31 (rola poetyki w edukacji literackiej...) szczegóły 
819.artykuł: Chrząstowska Bożena: Matura z gabinetu. Polonistyka 2000 nr 10 s. 590-595 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
820.artykuł: Chrząstowska Bożena: O humanistyczny wymiar egzaminów. Polonistyka 1998 nr 4 s. 208-217 (dot. także jęz. polskiego...) szczegóły 
821.artykuł: Chrząstowska Bożena: O interpretacji porównawczej - po latach. Polonistyka 1997 nr 3 s. 166-171 (interpretacja porównawcza na pisemnym egzaminie maturalnym z języka po...) szczegóły 
822.artykuł: Chrząstowska Bożena: O niezależnych inicjatywach w oświacie. Polonistyka 1999 nr 1 s. 47-50 (dot. lat 80-tych...) szczegóły 
823.artykuł: Chrząstowska Bożena: Odwrót od dyktanda. Gazeta Poznańska 1989 nr 65 s. 9 (wyw. z pracownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego Uniwer...) szczegóły 
824.artykuł: Chrząstowska Bożena: Opinia o projekcie "Reformy systemu edukacji". Polonistyka 1998 nr 10 s. 675-681  szczegóły 
825.artykuł: Chrząstowska Bożena, Kostkiewiczowa Teresa: Oświadczenie Komisji Edukacji KNoLP PAN i Zarządu Głównego TLAM. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 137-138 (dot. reformy nauczania...) szczegóły 
826.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. Polonistyka 1995 nr 5 s. 287-300  szczegóły 
827.artykuł: Chrząstowska Bożena: Post scriptum. Polonistyka 2002 nr 1 s. 4 (dot. popkultury jako narzędzia w procesie kształcenia...) szczegóły 
828.artykuł: Chrząstowska Bożena: Reformę czas zacząć.... Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 7-16 (nt. przedłużających się prac nad reformą nauczania języka polskiego...) szczegóły 
829.artykuł: Chrząstowska Bożena: Replika z "obszaru pustynnego". Polonistyka 1993 nr 5 s. 311-314 (refleksje wokół podręczników i nowego programu nauczania...) szczegóły 
830.artykuł: Chrząstowska Bożena: W trosce o awans. Polonistyka 2001 nr 7 s. 388-393 (wnioski dot. nadsyłanych do redakcji Polonistyki konspektów i s...) szczegóły 
831.artykuł: Chrząstowska Bożena: Współczesne czytanie poezji w szkole. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 97-111  szczegóły 
832.artykuł: Chwedczuk Barbara, Duch Lidia: Sprawdziany literackie w klasach 1-3. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 93-99  szczegóły 
833.artykuł: Cicha Iwona: Etapy pracy nad opisem podczas lekcji języka polskiego. Głos Nauczyciela 1991 nr 3 s. 40-41 (w klasach II i III...) szczegóły 
834.artykuł: Ciciak Anna: Cztery wariacje na temat biografii. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 69-78 (sylwetki twórców na lekcjach literatury...) szczegóły 
835.artykuł: Ciechanowska Joanna: Pomaturalne refleksje (Z prac nad programem Nowa Matura). Polonistyka 1996 nr 3 s. 171-173  szczegóły 
836.artykuł: Cybulska Halina: Dziecko wobec tekstu poetyckiego - z problemów komunikacji literackiej w klasach I - III. x 1998 ([W ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1. Pod red. Wojciecha ...) szczegóły 
837.artykuł: Cyniak Eugeniusz: Niektóre analogie między analizą szkolną a literacką. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 391-398  szczegóły 
838.artykuł: Cyniak Eugeniusz: O interteksualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 261-277  szczegóły 
839.artykuł: Dagiel Małgorzata: Gry z tekstami poetyckimi w edukacji wczesnoszkolnej a dehabitualizacja znaczeń. Kwartalnik Pedagogiczny 2002 nr 3/4 (2001) s. 191-206 (z tekstami wierszy Anny Kamieńskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Wiktora...) szczegóły 
840.artykuł: Dagiel Małgorzata: Relacje komunikacyjne w klasie na zajęciach z poezją współczesną. x 1998 ([W ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. cz. 1 Pod red. Wojciecha K...) szczegóły 
841.artykuł: Dąbrowska Bożena, Kamiński Jan, Korotkich Krzysztof: Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 58-60  szczegóły 
842.artykuł: Dembska-Pierzchała Zofia: Wspólna radość tworzenia. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 34-39 (nt. pracy z uczniami szkoły podstawowej w tworzeniu gazetki szkolnej...) szczegóły 
843.artykuł: Denek Kazimierz: Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 69-90 (m.in. tematyka patriotyczna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
844.artykuł: Długosz Kazimierz: Błędy leksykalne i frazeologiczne w pracach maturalnych. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
845.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Filologiczna naliza tekstu w szkole - potrzeba czy zbędny kłopot?. PiSz. Polonista i Szkoła 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 10-13  szczegóły 
846.artykuł: Dróżdż Stanisław: Szkolna dydaktyka literatury wobec kierunków metodologicznych w literaturoznawstwie. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 147-157  szczegóły 
847.artykuł: Duch Małgorzata, Rychlewska Danuta: Walory dydaktyczne utworów Juliusza Słowackiego oraz stopień znajomości i zrozumienia przez młodzież licealna. Notatki Płockie 1999 nr 4 s. 30-34 (w oparciu o badania ankietowe młodzież licealnej...) szczegóły 
848.artykuł: Dudzik Maria: Koncepcja nauczania języka polskiego - przedmiotu edukacji szkolnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1995 nr 9 (1804) s. 7-21 (dot. także nauczania literatury...) szczegóły 
849.artykuł: Dudzik Maria: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2 s. 86-91 (wyw. z docentem UWr nt. przygotowania studentów filologii polskiej do ...) szczegóły 
850.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Umysły, serca i łupy. Lampa 2007 nr 6 s. 24-25 (podsumowanie dyskusji wokół kanonu lektur obowiązkowych...) szczegóły 
851.artykuł: Dyduch Barbara: Dzisiejsza kultura - dzisiejsza dydaktyka. Polonistyka 1997 nr 5 s. 267-272 (nt. zależności dydaktyki języka polskiego (doboru lektur, kryterium oc...) szczegóły 
852.artykuł: Dyduch Barbara: Miejsce komiksu w szkolnej komunikacji literackiej. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 351-...) szczegóły 
853.artykuł: Dyduch Barbara: O dramie bez emocji. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 24-28 (wykorzystanie dramy w edukacji polonistycznej...) szczegóły 
854.artykuł: Dyduch Barbara: Piktoralna wypowiedź dziecka jako interpretacja tematu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 187-206  szczegóły 
855.artykuł: Dynak Władysław: Tradycja literacka wobec edukacyjnych wyzwań współczesności. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
856.artykuł: Edukacja polonistyczna w zreformowanym liceum. Zaproszenie do dyskusji po roku doświadczeń. Nowa Polszczyzna 2003 nr 3 s. 51-59 (debata dot. m.in. dydaktyki literatury; uczestnicy debaty: Janusz Wali...) szczegóły 
nawiązanie: Bomba Katarzyna: Reforma się jeszcze nie dokonała.... Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 39-41 (z not. biograficzną autorki na s. 39...) szczegóły 
nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Intelektualne podstawy edukacji polonistycznej w liceum. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 42-47 (z not. biograficzną autorki na s. 42...) szczegóły 
nawiązanie: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czego się spodziewać w liceum po absolwentach gimnazjum. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 51-57 (z not. biograficzną autorki na s. 51...) szczegóły 
nawiązanie: Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 39 (komentarz redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Rapcia Grzegorz: Jeżeli tylko nikt nie będzie mojej pracy utrudniał.... Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 48-49 (z not. biograficzną autora na s. 48...) szczegóły 
nawiązanie: Sikorski Eugeniusz: Żeby wszystko było jasne.... Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 47 (z not. biograficzną autora...) szczegóły 
nawiązanie: Tymińska-Bociąg Wioletta: "Informator maturalny" zaskoczył polonistów. Nowa Polszczyzna 2003 nr 4 s. 50 (z not. biograficzną autorki...) szczegóły 
857.artykuł: Falkowski Stanisław: Sprawdzianiki Falkowskiego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 221-224 (przykłady testów ze znajomości "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, "Ogn...) szczegóły 
858.artykuł: Falkowski Stanisław: Tezy o Norwidzie. Polonistyka 1998 nr 10 s. 663-666 (jak uczyć i popularyzować twórczość Cypriana Kamila Norwida w szkole...) szczegóły 
omówienie: Kudyba Wojciech: Norwid w szkole. Studia Norwidiana 2002 t. 19 (2001) s. 186-191  szczegóły 
859.artykuł: Feszczyn Iwona: O niepokojach polonisty. Polonistyka 1999 nr 7 s. 428-431 (wobec reformy oświaty...) szczegóły 
860.artykuł: Firlej-Kępa Krystyna: Snapowski pilotaż nowego typu zadania maturalnego z języka polskiego. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/998) s. 24-26  szczegóły 
861.artykuł: Foland Magdalena: Literatura w szkole. Zorza 1989 nr 15 s. 16-17 (nt. zmian sposobu nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
862.artykuł: Franaszek Andrzej: "Gdyby wiedzieli, że mają w nas sojuszników...". Tygodnik Powszechny 1996 nr 35 s. 1, 4 (o działalności w Katowicach pisma literackiego licealistów Incipit<...) szczegóły 
nawiązanie: Tatarkiewicz Anna: Kap, kap, kap.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 41 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Błach Jacek: Młodzieńcze serce. Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Winiarska Maria: Dzieci i ryby.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 4 (list do red....) szczegóły 
863.artykuł: Fudali Jan: Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów szkoły ogólnokształcącej jako element humanistycznego wychowania dzieci i młodzieży (wybrane kierunki badań). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 163-178 (m.in. na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
864.artykuł: Furczyńska Dorota: Jak drama staje się katastrofą. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 54-56 (ocena wykorzystywania form parateatralnych na lekcjach języka polskieg...) szczegóły 
865.artykuł: Gabryel Hanna: Moja klasa wędrowała szlakiem Adama Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
866.artykuł: Gajewska Barbara: Pomysł na wiersz. Polonistyka 1999 nr 7 s. 445-446 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
867.artykuł: Gajewska Małgorzata, Grodecka Ewa: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa. Polonistyka 1999 nr 7 s. 422-424 (nt. kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, na przykładzie le...) szczegóły 
868.artykuł: Gawlik Stanisław: Funkcje prasy dziecięcej w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach niższych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1992 z. 26 s. 61-68  szczegóły 
869.artykuł: Gaździńska Justyna: Kilka słów o maturze. Polonistyka 1999 nr 1 s. 52-54 (dot. oceny prac maturalnych z jęz. polskiego...) szczegóły 
870.artykuł: Gis Anita: O wypracowaniach - głos w dyskusji. Polonistyka 1993 nr 8 s. 485-487  szczegóły 
871.artykuł: Goliński Zbigniew: List do ministra. Polonistyka 1996 nr 7 s. 408 (list Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze do Ministra Edukacji...) szczegóły 
872.artykuł: Gorska Bożena: Portret człowieka sukcesu. Polonistyka 1996 nr 10 s. 669-673 (jak nauczyć młodzież dostrzec wartości i atrakcyjność literatury...) szczegóły 
873.artykuł: Gorzkowski Albert: O tragedii greckiej - tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 125-135 (nt. błędów i uproszczeń w nauczaniu o tragedii greckiej w szkole średn...) szczegóły 
874.artykuł: Górecka Dorota: Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów kl. 8 na koniec roku szkolnego. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
875.artykuł: Grabowska Lucyna: Propozycje zadań na pisemną część zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 61-83  szczegóły 
876.artykuł: Grabowska Monika: O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym. Języki Obce w Szkole 2002 nr 6 s. 65-67 (dot. zastosowania techniki lecture methodique w interpretacji d...) szczegóły 
877.artykuł: Gradkowski Henryk: Neoromantyk Żeromski. Glosa do szkolnej lektury. Polonistyka 1996 nr 6 s. 348-351 (dot. "Syzyfowych prac"...) szczegóły 
878.artykuł: Gradkowski Henryk: Rocznik Jeleniogórski 1989 t. 25/26 (1987/1988) s. 297-328 (nt. badania uczniów szkół średnich pod kątem znajomości liryki międzyw...) szczegóły 
879.artykuł: Granosik Jadwiga: Bohaterowie lektur. Konkurs dla uczniów szkół średnich. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 7/8 s. 43-45  szczegóły 
880.artykuł: Grochulska Anna: O potrzebie znajomości problematyki samokształceniowej na użytek edukacji polonistycznej. Inspiracje Polonistyczne 1997 nr 6 s. 3-5  szczegóły 
881.artykuł: Gromadzka Beata: Miejsce tradycji romantycznej w nowoczesnej edukacji polonistycznej. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności W kręgu historii i dydakt...) szczegóły 
882.artykuł: Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 97-112  szczegóły 
883.artykuł: Gudro Maria: Drama metodą całościowego rozwoju dziecka. Forum Humanistów 2000 nr 1 s. 35-37  szczegóły 
884.artykuł: Gudro Maria: Kilka słów o planowaniu pracy w szkole. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 71-73  szczegóły 
885.artykuł: Gurejowa-Styś Halina: "Porozmawiajmy o warsztacie...". Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 84-88 (wyw. z nauczycielką jęz. polskiego w liceum; rozm. Anna Lubieniecka...) szczegóły 
886.artykuł: Guśpiel Maria: Niektóre uwarunkowania doboru metod pracy z lekturą na etapie nauczania początkowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1991 z. 12 (138) s. 99-119  szczegóły 
887.artykuł: Guzik Barbara: Reforma w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów. Polonistyka 1999 nr 8 s. 452-456  szczegóły 
888.artykuł: Hejda Danuta: Teksty kultury w edukacji polonistycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 31-39 (nt. kształcenia kulturowego...) szczegóły 
889.artykuł: Hernasowa Maria: Biała chorągiew nad lekturą. Polonistyka 1999 nr 9 s. 556-558 (nt. poziomu wypracowań i znajomości lektur w szkołach podstawowych we ...) szczegóły 
890.artykuł: Hernasowa Maria: Czego się można dowiedzieć ze sprawdzianu. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 31-36 (nt. umiejętności pisania uczniów po klasie ósmej...) szczegóły 
891.artykuł: Hernasowa Maria, Inglot Stefan, Różanowska Janina: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] rzuca nam wyzwanie, czyli jak "młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć". Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 7-31  szczegóły 
892.artykuł: Hernasowa Maria: Szkołą potrząsanie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 43-45 (nt. konieczności reform...) szczegóły 
893.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Regionalne literackie treści nauczania (Na przykładzie Śląska). Polonistyka 1998 nr 5 s. 282-287  szczegóły 
894.artykuł: Hryszkiewicz Ewa: O lekturach w klasach młodszych. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
895.artykuł: Inglot Mieczysław: O sensie i potrzebie edukacji literackiej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
896.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwagi nad przedmiotem "język polski" w kontekście współczesnej sytuacji edukacyjnej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 35-43  szczegóły 
897.artykuł: Inglot Stefan: Charakterystyka inaczej - komentarz. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 15 (z tekstem wypracowania: Katarzyna Kubalik: "Da Bóg, że przy takiej dzi...) szczegóły 
898.artykuł: Jabłoński Romuald: Dzienniczki twórczego czytania. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 59-68 (dzienniczek jako metoda wyzwalająca twórczą postawę ucznia...) szczegóły 
899.artykuł: Jabłoński Romuald: Sytuacje aksjologiczne w szkolnej analizie poezji w klasach IV-VI. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 79-86  szczegóły 
900.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Bez gotowych recept?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 61-62 (o warsztatach dla polonistów szkół podstawowych...) szczegóły 
901.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Jak współdziałanie pomaga dzieciom w rozumieniu poezji. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 19-24  szczegóły 
902.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Polonisto, nie bądź nudny. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 75-77 (nt. konieczności uatrakcyjnienia leksji języka polskiego...) szczegóły 
903.artykuł: Janc Anetta: Belfer z tekstem (Czyli o próbach uczenia pisania eseju w szkole). PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 32-35  szczegóły 
904.artykuł: Janikowska Jadwiga: Co obce - poznamy, lecz swoje kochajmy (Rozważania o regionalizmie w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej). Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 14-16  szczegóły 
905.artykuł: Janion Maria: Poloniści do podziemia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 213 s. 13 (nt. zmniejszenia w niektórych szkołach wymiaru godzin lekcji języka po...) szczegóły 
906.artykuł: Jankowska Beata: Działalność kształcąco-wychowawcza bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 33-35 (m.in. nt. wspierania kultury czytelniczej i roli książki w kształceniu...) szczegóły 
907.artykuł: Jańczyk Grażyna: Dzieci piszą opowiadania. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 21-26 (wyjście od tekstu literackiego poprzez jego wnikliwe czytanie, badanie...) szczegóły 
908.artykuł: Jaroszyński Piotr: Matura 2002: z polskiego czy z antypolonizmu?. Nasz Dziennik 2002 nr 114 s. 10 (dot. doboru pisarzy i cytatów w tematach maturalnych...) szczegóły 
909.artykuł: Jasiukiewicz Maksim, Makicka Katarzyna, Zołocilina Anastazja: Dziedzictwo kulturowe wybitnych Polaków urodzonych na ziemi białoruskiej. Rocznik Ełcki 2010 t. 6 (2009) s. 94-102 (scenariusz lekcji z biogramami m.in. Elizy Orzeszkowej i Adama Mickiew...) szczegóły 
910.artykuł: Jas Małgorzata, Pasich Lidia: Tęsknimy do utopii... Z warsztatów metodycznych "To lubię!" Pomysły zajęć, refleksje post factum. Nowa Polszczyzna 2000 nr 1 s. 3-11  szczegóły 
911.artykuł: Jedliński Ryszard: Wiedza o pisarzu w teorii i praktyce szkolnej. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 99-113  szczegóły 
912.artykuł: Jendrzejewska Wiesława B.: Pokochajmy razem poezję. Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 11-13 (uwagi nt. prowadzenia lekcji pośw. poezji...) szczegóły 
913.artykuł: Jędrychowska Maria: Bajka literacka w szkolnym odbiorze. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 331-...) szczegóły 
914.artykuł: Jędrychowska Maria: O analizie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 6 s. 361-366 (w szkole średniej...) szczegóły 
915.artykuł: Jędrychowska Maria: O "godziwych" i "niegodziwych" sytuacjach obcowania uczniów z literaturą (w szkole i poza szkołą). Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 3-8  szczegóły 
916.artykuł: Jędrychowska Maria: "Pokarm dla myśli", czyli o semantyce i aksjologicznym sensie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 4 s. 231-236  szczegóły 
917.artykuł: Jędrychowska Maria: Symboliczne wtajemniczenia. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 4-8 (metodyczne wskazówki wprowadzania problematyki symboli...) szczegóły 
918.artykuł: Język polski 2002. Gazeta Wyborcza 2001 nr 49 s. 16-17 (arkusze maturalne z języka polskiego...) szczegóły 
919.artykuł: Język polski: próba twórczego myślenia. Życie 1999 nr 109 s. 5 (m.in. przykładowe tematy maturalne z kilku miast...) szczegóły 
920.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: O miejscu, przyczynach i skutkach indokrynacji ideologicznej w szkole. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 269-281 (m.in. o podręcznikach do nauczania literatury w szkołach średnich...) szczegóły 
921.artykuł: Julkowska Violetta: Dzieło literackie w dydaktycznym przekazie historii w szkole średniej. Wiadomości Historyczne 1994 nr 1 s. 36-44  szczegóły 
922.artykuł: jz: Matury z polskiego. Puls 1991 nr 3 s. 139-141 (wybór tematów maturalnych z jęz. polskiego z l. 1956-1981...) szczegóły 
923.artykuł: Kacprzak Elżbieta: Poezja jest z nami przez całe życie. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 77-79 (dot. etapów przyswajania poezji przez uczniów poszczególnych klas...) szczegóły 
924.artykuł: Kalbarczyk Adam: Jak uczyć języka polskiego w nowym liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 7-12  szczegóły 
925.artykuł: Kaniewska Maria: Kształcenie literackie w szkołach dla pracujących w świetle nowych programów. Oświata Dorosłych 1989 nr 7 s. 420-423  szczegóły 
926.artykuł: Kaniewski Jerzy: Od czytania do pisania. Polonistyka 2001 nr 1 s. 10-16 (wykorzystanie tekstu literackiego w aspekcie pracy nad językiem ucznia...) szczegóły 
927.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Praktyczna" polonistyka. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-99  szczegóły 
928.artykuł: Kaniewski Jerzy: Rozprawa nad rozprawką. Polonistyka 1997 nr 3 s. 159-165 (analiza rozprawki z punktu widzenia egzaminu maturalnego...) szczegóły 
929.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Testowanie" tematu piątego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 228-234 (nt. programu Nowej Matury i badań pilotażowych; z przykładem zadania m...) szczegóły 
930.artykuł: Kapica Jolanta: Drama znaczy działanie. Słowo Polonisty 1998 nr 2 s. 26-31 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
931.artykuł: KAROL: Polski po staremu. Życie 2002 nr 96 dod. s. 2 (nt. matury z języka polskiego w roku 2002...) szczegóły 
932.artykuł: Karwatowska Małgorzata, Wiśniewska Halina: O typowości tekstów uczniowskich. Polonistyka 1998 nr 9 s. 580-584 (dot. wypracowań: opowiadanie, opis, charakterystyk, rozprawka...) szczegóły 
933.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w II klasie trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 243-252  szczegóły 
934.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie I technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 323-332  szczegóły 
935.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie III trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Sugestie dla młodych polonistów. Polonistyka 1991 nr 6 s. 339-347  szczegóły 
936.artykuł: Kasprzakowa Barbara: "Wyście sobie, a my sobie...", czyli o niespójnym nauczaniu na pierwszych piętrach edukacji. Polonistyka 1994 nr 6 s. 358-361  szczegóły 
937.artykuł: Kasprzycka Alicja: "Rozwijać potencjalne zdolności percepcji sztuki drzemiące w każdym odbiorcy" (Uwagi na marginesie kwietniowego spotkania w MEN). Polonistyka 1991 nr 7 s. 471-472 (spraw. ze spotkania dla wizytatorów i nauczycieli-doradców, Warszawa, ...) szczegóły 
938.artykuł: Kąpica Jolanta: Sprawdziany wiadomości z literatury dla uczniów klas VIII. Słowo Polonisty 1997 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
939.artykuł: Kędzia-Klebeko Beata: Prace nad tekstem a rozwojowe aspekty aktywności ucznia (Rozważania w duchu francuskiej "szkoły twórczej"). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s.45-54 (nt. metod kształtowania świadomości literackiej ucznia...) szczegóły 
940.artykuł: Kida Jan: Komunikacja językowa, literacka i audiowizualna a edukacja polonistyczna. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w przestrzeni edukacyjnej. Pod redakcją Roberta Mró...) szczegóły 
941.artykuł: Kida Jan: Kształcenie podstaw kultury języka uczniów w młodszym wieku szkolnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1998 z. 4 s. 141-149  szczegóły 
942.artykuł: Kida Jan: Stan i potrzeby pedagogiki językowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1999 z. 5 s. 99-110 (m.in. walka o język narodowy, podstawowe założenia kultury języka, pod...) szczegóły 
943.artykuł: Klejnocki Jarosław: Książki jak kamienie (Młodzieżowi idole uciekli z lektur obowiązkowych). Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. I, IV (nt. lektur szkolnych...) szczegóły 
944.artykuł: Klejnocki Jarosław: Ośli most (Bryki, czyli literatura na skróty). Polityka 1997 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
945.artykuł: Klimińska Małgorzata: Sprawdzanie i obiektywne ocenianie wypracowań (Propozycja metody). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 70-75  szczegóły 
946.artykuł: Klimińska Małgorzata: W poszukiwaniu kryteriów klasyfikacji metod kształcenia literackiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
947.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Recepta na artykuł z metodyki nauczania. Polonistyka 1992 nr 6 s. 366-367  szczegóły 
948.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkoła nie może być skansenem!. Polonistyka 1996 nr 2 s. 112-115 (wyw. z autorką podręczników do języka polskiego oraz współautorką prog...) szczegóły 
949.artykuł: Kłys-Kowalczyk Urszula: "Szkolny Kurier" - to nie jest trudne. Polonistyka 1996 nr 9 s. 613-614  szczegóły 
950.artykuł: Kobusińska Barbara: Nauczyciel wobec treści agresywnych w wypracowaniach z języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4 s. 74-76  szczegóły 
951.artykuł: Kobyłecka Ewa: Projekt zajęć z języka polskiego stymulujących rozpoznawanie wartości przez uczniów klas IV szkoły średniej. Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 116-120  szczegóły 
952.artykuł: Kobyłecka Ewa: "Słońce" Czesława Miłosza w klasie V szkoły podstawowej. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 189-197  szczegóły 
953.artykuł: Kocańda-Kołodziejczyk Hanna, Ługowska Marta, Ługowski Łukasz: Test z polskiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 73 s. 25-26 (test sprawdzający dla maturzystów...) szczegóły 
polemika: Kłakówna Zofia Agnieszka: Polak z testu. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 54-57  szczegóły 
954.artykuł: Kołakowski Andrzej: Literacki stereotyp kultury polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
955.artykuł: Kołcz Bogusław: Egzorcyzmy w szkole. O uczeniu kiczem. Polonistyka 1994 nr 3 s. 147-155 (kicz jako kontekst kulturowy na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
956.artykuł: Kołcz Bogusław: Trzeba podporządkować się współczesności. Polonistyka 1991 nr 6 s. 393-404 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. metod nauczania, pomocy naukowy...) szczegóły 
957.artykuł: Konarzewski Krzysztof: Nowa matura - nowe kłopoty. Polonistyka 1997 nr 1 s. 26-30 (reforma egzaminu maturalnego z języka polskiego wobec anachronicznego ...) szczegóły 
958.artykuł: Kopeć Urszula: Funkcje tekstów językowych w klasie pierwszej szkoły średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 127-136  szczegóły 
959.artykuł: Kopeć Urszula: Kształcenie literackie w pierwszej klasie szkoły średniej a nazywanie stanów uczuciowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 153-161  szczegóły 
960.artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Dyskretna obecność teorii literatury (Program "To lubię!" w klasie IV). Polonistyka 1996 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
961.artykuł: Korulska Ewa: Kontekstowe czytanie kultury. Nowa Polszczyzna 1997 nr 5 s. 35-39 (nauczanie uwzględniające kontekst sytuacyjny i kulturowy jako jedna z ...) szczegóły 
962.artykuł: Koryl Janusz: Jak polubić poezję współczesną?. Polonistyka 1991 nr 3 s. 171-173 (jak uczyć o współczesnej poezji...) szczegóły 
963.artykuł: Korzeniowska Ewa, Rypel Agnieszka: O potrzebie nowej koncepcji kształcenia językowego i literackiego w szkole podstawowej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 74-87  szczegóły 
964.artykuł: Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku (Kilka uwag o "Biblii" w praktyce szkolnej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
965.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Uwagi o nauczaniu przedmiotu "język polski" w dzisiejszej szkole. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 177-185  szczegóły 
966.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Wiek XXI będzie taki, jakim go sami przygotujemy". Polonistyka 1992 nr 1 s. 107-114 (wyw. nt. nauczania języka pol.; rozm. Andrzej Guzek...) szczegóły 
967.artykuł: Kośnik Regina, Tarasiewicz Irena: Poezja w nauczaniu początkowym (A. Asnyk - "Słonko majowe"). Życie Szkoły 1989 nr 2 s. 111-116  szczegóły 
968.artykuł: Kotwicka Irena: Z doświadczeń opiekuna koła prasowego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 605-607  szczegóły 
969.artykuł: Kot Wiesław: Paciorek z polskiego. Wprost 1994 nr 20 s. 76  szczegóły 
970.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mieszanie życie z fikcją. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 12, 18  szczegóły 
971.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: Przed "Nową maturą". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 76-82 (nt. pracy z uczniami nad tekstem literackim...) szczegóły 
972.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Cele amatorskich zespołów w opiniach instruktorów. Polonistyka 1989 nr 5 s. 369-373  szczegóły 
973.artykuł: Kowalczykowa Alina: Myśleć czy wkuwać?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 254 s. 9 (m.in. dot. spisu lektur, programu nauczania...) szczegóły 
974.artykuł: Kowalczykowa Alina: Nie pięciolatka, lecz matura. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 10 (wyw. nt. tematów maturalnych w 1999; rozm. Wojciech Staszewski...) szczegóły 
975.artykuł: Kowalczykowa Alina, Radziwiłł Anna: Propozycja korelacji nauczania historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Polonistyka 1996 nr 7 s. 442-444  szczegóły 
976.artykuł: Kowalikowa Jadwiga: Zrozumieć tekst cudzy - napisać własny. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 17-23  szczegóły 
977.artykuł: Kowalski Jan: Dyskretna słabość syllabusów. Polonistyka 2001 nr 7 s. 412-415 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
978.artykuł: Kowalski Janusz: Coraz więcej, ale płytko. Najo Uczba 2003 nr 20 s. IV (o lekcjach języka kaszubskiego, nauczanie kultury i literatury kaszubs...) szczegóły 
979.artykuł: Kozarzewski Andrzej: W obronie czytanek. Głos Nauczycielski 1989 nr 10 s. 12  szczegóły 
980.artykuł: Kozieł Jacek: Przed nowym egzaminem z języka polskiego. Polonistyka 2000 nr 7 s. 432-433 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
981.artykuł: Kozieł Stanisława: Kilka uwag o szkolnym, w tym także polonistycznym, ocenianiu. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 37-40  szczegóły 
982.artykuł: Koziołek Krystyna: Strach i narcyzm w nauczaniu literatury. Świat i Słowo 2004 nr 1 s. 217-247  szczegóły 
983.artykuł: Koźbiel Janina: Ogród outsidera. Sycyna 1998 nr 14 s. 1, 5-6 (nt. nauczania języka polskiego w szkole średniej...) szczegóły 
984.artykuł: Krakowska Anna: Wyznanie polonistki. Polonistyka 1995 nr 3 s. 152-155  szczegóły 
985.artykuł: Krassowski Maciej: Czego Jaś nie przeczyta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 36 s. 1 (lektury szkolne a bryki...) szczegóły 
986.artykuł: Krauze Urszula: Metodologiczne problemy interdyscyplinarności dydaktyki literatury. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 53-62  szczegóły 
987.artykuł: Krawczyk Alicja Maria: Zacząć od słowa. U źródeł etyki mówienia. Polonistyka 1997 nr 6 s. 340-343 (jak uczyć różnorodności znaczenia słów, jakie słowo niesie wartości; n...) szczegóły 
988.artykuł: Kremiec Anna: Jak uczyć biografii?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 381  szczegóły 
989.artykuł: Król Andrzej: Spotkanie "Mickiewicza" ze "Słowackim" (Przyczynki do małej historii kultury szkolnej w naszym regionie). Górnośląski Diariusz Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 9 (fel....) szczegóły 
990.artykuł: Kryda Barbara: Bezwzględnie serio. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 11 (refleksje nt. stanu nauczania lit. polskiej...) szczegóły 
991.artykuł: Kryda Barbara: Klasyka literacka w odbiorze uczniów. Parnasik 1995 nr 4 (1994/1995) s. 1-4  szczegóły 
992.artykuł: Kryda Barbara: Lekcja polskiego. Przegląd Katolicki 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
993.artykuł: Kryda Barbara: Lekcja polskiego. Przegląd Katolicki 1989 nr 45/46 s. 6-7  szczegóły 
994.artykuł: Kryda Barbara: O szkolnym czytaniu Norwida - raz jeszcze (Pamięci Zbigniewa Czajkowskiego). Polonistyka 1998 nr 10 s. 657-662  szczegóły 
omówienie: Kudyba Wojciech: Norwid w szkole. Studia Norwidiana 2002 t. 19 (2001) s. 186-191  szczegóły 
995.artykuł: Kryda Barbara: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów (sondaż). Polonistyka 1994 nr 8 s. 471-477  szczegóły 
996.artykuł: Kryda Barbara: Trzeba o nich coś wiedzieć. Polonistyka 1994 nr 6 s. 355-357 (wprowadzanie elementów biografii pisarza...) szczegóły 
997.artykuł: Kryda Barbara: W kwestii syntez - dyskusyjnie. Polonistyka 1989 nr 7 s. 512-523 (na lekcjach jęz. polskiego i w pracach pisemnych...) szczegóły 
998.artykuł: Kryda Barbara: Wypracowania uczniowskie. Magazyn Wileński 1992 nr 3 s. 16 (o tematach wypracowań...) szczegóły 
999.artykuł: Kryteria oceniania pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego (Wersja trzecia). Polonistyka 1997 nr 3 s. 146-149 (propozycja zespołowa z Wrocławia...) szczegóły 
1000.artykuł: Krywak Halina: Bilans czasu pracy nauczyciela polonisty. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 3  szczegóły 
1001.artykuł: Krywak Halina: Rzeczywisty czas pracy nauczyciela polonisty. Polonistyka 1999 nr 4 s. 247  szczegóły 
1002.artykuł: Krzepkowska Janina: Uczniowski "przepis" na interpretację. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 46-47 (interpretacja wiersza Cathariny Elisabeth Goethe "Przepis na cały rok"...) szczegóły 
1003.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: NEOdydaktyka - wyzwanie dla polonistów. Forum Humanistów 2002 nr 9/10 s. 22-23  szczegóły 
1004.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pole procesu dydaktycznego w szkolnej komunikacji literackiej (Próba klasyfikacji czynności ucznia i nauczyciela). Polonistyka 1991 nr 2 s. 99-111  szczegóły 
1005.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Poznawać czy odbierać? (Uwagi o encyklopedyzmie na lekcjach literatury). Polonistyka 1992 nr 1 s. 18-23  szczegóły 
1006.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Problem twórczego odbioru literatury w szkole współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 38-45  szczegóły 
1007.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pułapki postmodernizmu w szkolnym kształceniu literackim. Polonistyka 1998 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
1008.artykuł: Księżyk Rafał: Z Hamletem za pan brat. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 14 (nt. bohaterów literackich, z którymi najchętniej utożsamiają się licea...) szczegóły 
1009.artykuł: (K.S.): Narzędzia oceniania wypracowań. Edukacja i Dialog 1997 nr 8 s. 28-32 (omówienie dwóch propozycji oceny wypracowań z języka polskiego przygot...) szczegóły 
1010.artykuł: Kubaszewski Cezary: Dziennik praktykanta. Polonistyka 1989 nr 8 s. 595-601 (studentka filolologii polskiej w Liceum Ogólnokształcącym...) szczegóły 
1011.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura i jej nauczanie. Polonistyka 1989 nr 1 s. 27-35  szczegóły 
1012.artykuł: Kulka Bronisława: Czytanki regionalne na Śląsku w latach 1959-1972. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
1013.artykuł: Kulka Bronisława: J.I. Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 653-664  szczegóły 
1014.artykuł: Kuprel Barbara: "Przedszkolaki w bibliotece". Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 18-23 (artykuł o programie "Przedszkolaki w bibliotece" realizowanym w Oddzia...) szczegóły 
1015.artykuł: Kurczab Henryk: Ćwiczenia w doskonaleniu rozprawki w czasie analizy i interpretacji utworu literackiego. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
1016.artykuł: Kurczab Henryk: Doskonalenie formy rozprawki w powiązaniu z analizą i interpretacją utworu literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 99-103  szczegóły 
1017.artykuł: Kurczab Henryk: Problemy integracji w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli języka polskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 9-40  szczegóły 
1018.artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Taka większa zabawa, czyli hipokryzja matur. Polonistyka 1995 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
1019.artykuł: Kutyła Dorota: Czy słownik w szkole musi oznaczać drogę przez mękę?. Polonistyka 1995 nr 8 s. 546-549 (propozycje uatrakcyjnienia pracy ze słownikiem na lekcjach języka pols...) szczegóły 
1020.artykuł: Kuźma Feliks: Życie jest, jakie jest. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 97-102 (programy nauczania języka polskiego i podręczniki wobec aktualnego sta...) szczegóły 
1021.artykuł: Kwaśniewska Katarzyna: Próbna matura wewnętrzna w klasie II. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 51-53  szczegóły 
1022.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
1023.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O edukacji elementarnej - wbrew tradycji. Polonistyka 1994 nr 7 s. 424-429  szczegóły 
1024.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O niektórych uwarunkowaniach zawodowej edukacji nauczycieli. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 38-55 (nt. serii podręczników "To lubię!"...) szczegóły 
1025.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Od konspektu do artykułu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 83-88 (specyfika konspektu lekcyjnego...) szczegóły 
1026.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: U progu edukacji literackiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 566-568  szczegóły 
1027.artykuł: Lam Andrzej: Literatura współczesna w IV klasie liceum. Polonistyka 1989 nr 4 s. 243-246  szczegóły 
1028.artykuł: Libera Zdzisław: W sprawie nauczania literatury w szkole średniej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 35-40 (nauczanie literatury jako czynnik wychowawczy oraz źródło przeżyć ideo...) szczegóły 
1029.artykuł: Lisiecka Zofia: Jaka matura 2002?. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 34-38  szczegóły 
1030.artykuł: Literatura dotycząca innowacji i nowatorstwa pedagogicznego z czasopism: Oświata i Wychowanie, Ruch Pedagogiczny, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu, Kwartalnik Pedagogiczny, Nowa Szkoła, Nauczyciel i Wychowanie, Badania Oświatowe, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Studia Pedagogiczne, Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, Przegląd Pedagogiczny z lat 1980-1990. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1992 z. 2 s. 127-148  szczegóły 
1031.artykuł: Lupas-Rutkowska Joanna: Przeżywamy lektury?. Polonistyka 1994 nr 8 s. 489-491  szczegóły 
1032.artykuł: Łach Teresa: Czym jest drama?. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1998 r. 4 nr 1 s. 55-60  szczegóły 
1033.artykuł: Łagowski Bronisław: Degrengolada szkolnej humanistyki. Przegląd 2002 nr 20 s. 67 (dot. tematów maturalnych...) szczegóły 
1034.artykuł: Łata Wanda: Wykorzystanie wyrazów dźwiękonaśladowczych w kształtowaniu wymowy dziecka w wieku przedszkolnym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1991 z. 12 (138) s. 187-197 (przy zastosowaniu m.in. utworów literackich Juliana Tuwima, Janiny P...) szczegóły 
1035.artykuł: Łopata Andrzej: Dlaczego milczą?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 529-533 (odbiór tekstów o tematyce wiejskiej w szkole podstawowej...) szczegóły 
1036.artykuł: Łubieniewska Ewa: Dzieła mają swoich autorów... Biografie twórców na lekcjach. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 28-32  szczegóły 
1037.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycja tematów prac pisemnych dla klas pierwszych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 114-119 (dla szkół średnich...) szczegóły 
1038.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. IV. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 89-99  szczegóły 
1039.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. III. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 97-102  szczegóły 
1040.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych cz. II. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 112-117  szczegóły 
1041.artykuł: Ługowski Łukasz: Wiadomości Skierniewickie 1989 nr 39 s. 7 (wywiad z polonistą ze Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie m.in....) szczegóły 
1042.artykuł: Machulska Halina: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (1-4). Drama 1992 z. 1 s. 7-17, z, 2 s. 7-8, z. 4 s. 7-10 (cd. w 1993...) szczegóły 
1043.artykuł: Machulska Halina: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (5). Drama 1993 z. 5 s. 7-8 (cd. z 1992...) szczegóły 
1044.artykuł: Mackiewicz Antoni: "Polonista nie powinien narzekać, na co się zdecydował...". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 84-91 (wyw. z nauczycielem języka polskiego, m.in. nt. metod nauczania; rozm....) szczegóły 
1045.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z wypisów starego belfra. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 66-69  szczegóły 
1046.artykuł: Maćkiewicz Jolanta: Jak przygotować (się) do napisania rozprawki maturalnej?. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 52-65  szczegóły 
1047.artykuł: Magda Marzenna: Literatura dziecięca w pracy nad kształceniem języka dziecka w młodszym wieku szkolnym. Życie Szkoły 1989 nr 2 s. 108-111 (rola literatury w nauczaniu początkowym...) szczegóły 
1048.artykuł: Majer-Gemińska Barbara: Aktywny odbiór treści jako czynnik osiągania kompetencji czytelniczych. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 55-62  szczegóły 
1049.artykuł: Majer-Gemińska Barbara: Kompetencje odbiorcze tekstu literackiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 15-28  szczegóły 
1050.artykuł: Makowski Stanisław: Literatury obce okresu romantyzmu w praktyce szkolnej. Polonistyka 1991 nr 5 s. 259-266 (w szkole średniej...) szczegóły 
1051.artykuł: Makowski Stanisław: Utwór literacki - konteksty - nawiązania (Na przykładzie "Do*** Na Alpach w Spluegen 1829" [Adama Mickiewicza]). Polonistyka 1990 nr 1 s. 9-24  szczegóły 
1052.artykuł: Małachowska Małgorzata: Język mówiony w dydaktyce szkolnej. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 59-61  szczegóły 
1053.artykuł: Małachowska Paulina: Nowa matura z języka polskiego (Z punktu widzenia królika doświadczalnego). Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
1054.artykuł: Małecki Wojciech: Ku nowej maturze. Polonistyka 1997 nr 3 s. 132-137 (nt. reformy egzaminu maturalnego i dyskusji wokół Programu Nowej Matur...) szczegóły 
nawiązanie: Konarzewski Krzysztof: Postscriptum. Polonistyka 1997 nr 3 s. 137-138  szczegóły 
1055.artykuł: Mameła Maria: Syzyf - podstępny i plotkarz. Edukacja i Dialog 2001 nr 9-10 s. 108-110 (dot. opinii uczniów szkoły podstawowej nt. Syzyfa...) szczegóły 
1056.artykuł: Maniak Maria, Salamaga Zofia: Książka uczy, bawi, wychowuje. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 224-228 (rola literatury w procesie rozwoju intelektualnego dzieci w wieku prze...) szczegóły 
1057.artykuł: Maranda Tadeusz: "Dawać siebie w nieskończoność". Polonistyka 1992 nr 9 s. 563-566 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. programu autorskiego; rozm. Sta...) szczegóły 
1058.artykuł: Marczuk Anna: Egzamin z lekcji wykorzystującej kreatywne metody myślenia. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 36-45  szczegóły 
1059.artykuł: Markwica Beata: Czy maturzyści dojrzeli już do interpretacji wierszy?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 172-177  szczegóły 
1060.artykuł: Marzec Anna: Kształcenie kulturalne w klasie IV szkoły średniej. Polonistyka 1989 nr 4 s. 256-262  szczegóły 
1061.artykuł: Marzec Anna: Rola edukacji kulturalnej w poszerzeniu wiedzy o języku i świecie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 19-38 (wprowadzanie problematyki teatralnej, filmowej i radiowej na lekcjach ...) szczegóły 
1062.artykuł: Masłoń Krzysztof: Podręcznikowy kabaret. Nauka literatury w szkołach. Sycyna 1995 nr 3 [1] s. 6-7 (przegląd podręczników...) szczegóły 
1063.artykuł: Masłoń Krzysztof: Z dala od podręcznika. Język polski w podstawówce. Sycyna 1995 nr 7 s. 6-7 (przegląd podręczników...) szczegóły 
1064.artykuł: Matejak Izabela: O pożytkach z ustalania kryteriów oceny. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 49-54 (ustalanie z uczniami kryteriów ocen z języka polskiego; przykład lekcj...) szczegóły 
1065.artykuł: Matejak Izabela, Nastał Beata, Nowak Zofia: Wspomagać rozwój dziecka przez system oceniania. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 31-40 (ocenianie osiągnięć ucznia w szkole podstawowej, dot. języka polskiego...) szczegóły 
1066.artykuł: Matejak Izabela: Żeby uczniowie chcieli pracować. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 17-25 (cele nauczania języka polskiego, metody...) szczegóły 
1067.artykuł: Materiały opracowane przez grupę Nowej Matury SNaP. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 21-24  szczegóły 
1068.artykuł: Matura z polskiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 72 s. 15-17 (tematy z próbnej matury...) szczegóły 
1069.artykuł: Matuszewski Ryszard: Czy Broniewskiego odstręczał "żywioł semicki"?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 46 s. 12 (omów. serii książek "Scenariusze lekcji języka polskiego" w oprac. Bar...) szczegóły 
1070.artykuł: Mazurek Aleksandra, Otolińska Renata: Egzamin wstępny do autorskiej klasy aktywności twórczej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 73-76 (z jęz. polskiego...) szczegóły 
1071.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Uwstecznione średniowiecze (Obraz epoki w programach i podręcznikach literackich z lat 1949-1956). Religioni et Litteris 1994 nr 6 s. 7-14  szczegóły 
1072.artykuł: Memoriał Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego w Sprawie Reformy Nauczania Języka Ojczystego z dnia 12 czerwca 2000 r.. Polonistyka 2000 nr 10 s. 622-624  szczegóły 
1073.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 162-166 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
1074.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 136-137 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
1075.artykuł: Migdał Teresa: Spotkania z ulubionymi bohaterami książek (Z książką nie tylko podczas zajęć). Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 228-232 (rola literatury w procesie rozwojowym dzieci w wieku przedszkolnym...) szczegóły 
1076.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Miejsce ankiety w pracy polonisty. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 61-66 (nt. ankiet przeprowadzanych wśród uczniów...) szczegóły 
1077.artykuł: Mikołajczyk Iwona: "Nihil semper suo statu manet"?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 492-494 (nt. egzamninu maturalnego w Gdańsku w 1998...) szczegóły 
1078.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Twórzmy nowy model egzaminów dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 99-104 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
1079.artykuł: Miodek Teresa: Notatka jako sposób utrwalania myśli i wrażeń z lektury własnej (Z doświadczeń bibliotekarza). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 39-50 (nt. uczniowskich notatek, na podstawie ankiet przeprowadzonych w liceu...) szczegóły 
1080.artykuł: Misiak Paweł: Żegnaj, szkoło. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 83-85 (dot. m.in. sytuacji czytelnictwa wśród młodzieży, także wpływu na nie ...) szczegóły 
1081.artykuł: Morawska Iwona: Liryka patriotyczna w szkole (dawniej i dziś). Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2007 nr 6 (2994) s. 129-140 (dot. dydaktyki od czasów PRL do dnia dzisiejszego...) szczegóły 
1082.artykuł: Morszczyńska Urszula: Badania nad przejmowaniem struktur metodologicznych przez uczniów: Interpretacja literacka jako wyjaśnienie. Przedstawienie badań nad przejmowaniem struktur metodologicznych w obrębie języka polskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1187 s. 63-97  szczegóły 
1083.artykuł: Myrcik Katarzyna: Nowa matura - nowe problemy. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 7-10  szczegóły 
1084.artykuł: Myrdzik Barbara: Głos w sprawie roli tradycji w edukacji polonistycznej w zreformowanej szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 7-12  szczegóły 
1085.artykuł: Myrdzik Barbara: Matura - przeżytek, "gra pozorów" czy sprawa ważna?. Polonistyka 1995 nr 1 s. 29-34  szczegóły 
1086.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w perspektywie edukacji polonistycznej (część II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 45-51  szczegóły 
1087.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w w perspektywie edukacji polonistycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 22-32  szczegóły 
1088.artykuł: Myrdzik Barbara: O monologu i dialogu edukacyjnym. Polonistyka 1995 nr 8 s. 523-528 (dialog za pośrednictwem utworu literackiego...) szczegóły 
1089.artykuł: Myrdzik Barbara: O potrzebie wolności. Refleksje o edukacji polonistycznej z perspektywy aksjologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 131-144 (w szkole średniej...) szczegóły 
1090.artykuł: Nagajowa Maria: Tekst literacki jako wzór w kształceniu sprawności językowej ucznia. Stylistyka 1996 nr 5 s. 19-27 (dot. metody naśladownictwa tekstu literackiego...) szczegóły 
1091.artykuł: Nagajowa Maria: Wczoraj, dziś i jutro wypracowań (I-II). Polonistyka 1993 nr 2 s. 85-91, nr 3 s. 162-165 (o dwóch głównych nurtach kształcenia umiejętności wypowiadania się w f...) szczegóły 
nawiązanie: Kłakówna Zofia Agnieszka: Czy są dwie Marie Nagajowe? O artykule "Wczoraj, dziś i jutro wypracowań". Polonistyka 1993 nr 3 s. 166-170  szczegóły 
1092.artykuł: Nasiłowska Anna: Nagroda za przewidywalność. Nowa matura przewiduje testy z języka polskiego. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 4 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
polemika: Biedrzycki Krzysztof: Nie radykalna rewolucja. Tygodnik Powszechny 2003 nr 22 s. 4  szczegóły 
1093.artykuł: Nastał Beata: Bez gotowych recept!. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 63-64 (o warsztatach dla polonistów szkół podstawowych...) szczegóły 
1094.artykuł: Nastał Beata: Kryteria oceny wypracowania. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 87-89 (oprac. przez Zespół Polonistyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym...) szczegóły 
1095.artykuł: Nawrocki Aleksander: Poezja w szkole. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 113-115 (o nauczaniu o poezji w szkołach...) szczegóły 
1096.artykuł: Nieckula Franciszek: Warsztacik gramatykarza (O wypracowaniach szkolnych). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 85-91 (rady dotyczące zdawania pisemnego egzaminu z języka polskiego...) szczegóły 
1097.artykuł: Niemierko Bolesław: Diagnoza systemu oceniania na podstawie analizy recenzji prac maturalnych. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 72-81 (oprac. na zamówienie Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Ed...) szczegóły 
1098.artykuł: Niemierko Bolesław: O pomiarze dydaktycznym i perspektywach "Nowej Matury". Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 88-93 (wyw., rozm. Małgorzata Klimińska...) szczegóły 
1099.artykuł: Niemierko Bolesław: Warsztat pomiarowy współczesnego polonisty. Polonistyka 1998 nr4 s. 196-201 (nt. ustalania wymagań dot. wiedzy uczniów, oceniania...) szczegóły 
1100.artykuł: Nim zacznie się drama.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 106-114 (dyskusja redakcyjna nt. dramy jako metody nauczania; wypow.: Roman Ara...) szczegóły 
1101.artykuł: Nowa Matura. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 48-61 (wypow.: Anetta Janc, Anna Kij, Teresa Kosyra-Cieślak, Marta Sobocińska...) szczegóły 
1102.artykuł: Nowa matura. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 65-85 (wypow.: Wojciech Kajtoch, Marta Sobocińska, Klemens Strózyński; zawier...) szczegóły 
1103.artykuł: Nowa Matura. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 93-96 (II część materiału programu "Nowa Matura"...) szczegóły 
1104.artykuł: Nowacka Jadwiga: Prelekcje i wykłady w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 96-104 (dot. wieloletniego cyklu spotkań, głównie literaturoznawczych, zatytuł...) szczegóły 
1105.artykuł: Nowel Ewa: O przekształcaniu podstaw komunikowania się i rozwoju mozliwości twórczych na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 49-54  szczegóły 
1106.artykuł: Nowotniak Justyna: Świat bez baśni - kilka impresji o współczesnej szkole. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
1107.artykuł: O nowej maturze z języka polskiego i historii. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 39-69 (założenia, struktura i forma egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
1108.artykuł: Obert Viliam: Kompleksowe podejście do interpretacji w szkolnym kształceniu i wychowaniu literackim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 91-108  szczegóły 
1109.artykuł: Odrozek Henryk: Wytwarzanie twórczej atmosfery w "Peryskopie". Polonistyka 1996 nr 9 s. 611-612 (nt. gazety szkolnej w liceum w Wadowicach...) szczegóły 
1110.artykuł: Ogłoza Ewa: O języku na lekcjach kształcenia literackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 7-13  szczegóły 
1111.artykuł: Ogłoza Ewa: O niektórych aspektach edukacji literackiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 34-50  szczegóły 
1112.artykuł: Olbrycht Anna: Rola kontaktu z książką w rozwoju dziecka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1501 s. 41-49 (w przedszkolu...) szczegóły 
1113.artykuł: Olinkiewicz Elżbieta: Tworząc pracownię.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 44-47 (nt. działaln. Pracowni Rozwoju przez Sztukę i Teatr przy Wojewódzkim O...) szczegóły 
1114.artykuł: Olszewska Bożena: Zbiorek przysłów "Kto śpiewa, troski rozwiewa" Janiny Porazińskiej w edukacji polonistycznej. Literatura Ludowa 2003 nr 4/5 s. 83-92  szczegóły 
1115.artykuł: Opacka Anna: Mickiewicz na "godzinach polskiego", czyli czy można uczyć odbioru poezji?. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
1116.artykuł: Opacka Anna: Takie poprawianie zaszkodzi (Spór o język polski na maturze). Śląsk 2000 nr 5 s. 10-13  szczegóły 
1117.artykuł: Orłowski Hubert: Deutsche Literatur im polnischen Literaturunterricht. Studia Germanica Posnaniensia 1993 t. 20 s. 125-134  szczegóły 
1118.artykuł: Orłowski Hubert: Polen in deutschen Lesebuechern fuer Sprache und Literatur, unter Beruecksichtung deutscher Literatur im polnischen Literaturunterricht. Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 111-124  szczegóły 
1119.artykuł: Osięgłowska Dorota: "Harry Potter" [Joanne K. Rowling]... na lekcji języka polskiego?. Forum Humanistów 2001 nr 3 s. 87-91  szczegóły 
1120.artykuł: Ostowicz Anna: Pierwszy rok fakultetu, czyli przymiarki do matury nowego typu. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 36-42 (z języka polskiego...) szczegóły 
1121.artykuł: Ostowicz Anna: Pomaturalne wątpliwości. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 59-61 (omów. matury z języka polskiego 1998...) szczegóły 
1122.artykuł: Otolińska Renata, Surniak Paulina: A może dyskusja punktowana?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 63-65 (dyskusja na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1123.artykuł: Ożóg Zofia: Inny zeszyt. Polonistyka 1998 nr 9 s. 619-620 (jak powinien być prowadzony przez ucznia zeszyt do języka polskiego, f...) szczegóły 
1124.artykuł: Pachecka Jadwiga: Czy można namówić uczniów na czytanie Żeromskiego?. Polonistyka 1996 nr 6 s. 358-360  szczegóły 
1125.artykuł: Pachecka Jadwiga: Literatura nieobecna w szkole. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 34-36 (przyczyny niechęci uczniów do czytania tekstów literackich; sposoby je...) szczegóły 
1126.artykuł: Paczkowska Ewa: Współczesność w szkole - wahania, wątpliwości, dylematy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 27-36 (miejsce literatury współczesnej w programie szkolnym ostatniej klasy s...) szczegóły 
1127.artykuł: Pankowska Teresa: Oświata Dorosłych 1989 nr 9 s. 540-544  szczegóły 
1128.artykuł: Partyka Lucyna: Biblioteka przyjazna użytkownikom. Dydaktyczna działalność bibliotek publicznych i jej znaczenie. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 43-47 (m.in. o popularyzacji czytelnictwa...) szczegóły 
1129.artykuł: Pasternak Lilla, Pasternak Wojciech: Z zagadnień teleologii dydaktyki wartości. O celach i materiale wychowania literackiego. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 67-98  szczegóły 
1130.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze (Cz. I-II). Polonistyka 1989 nr 3 s. 177-188, nr 4 s. 309-316  szczegóły 
1131.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 87-110  szczegóły 
1132.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury w poszukiwaniu przestrzeni edukacyjnej. Na jubileusz dwudziestu lat istnienia Dydaktyki Literatury. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 5-8  szczegóły 
1133.artykuł: Pasterniak Wojciech: Edukacja literacka jako poszukiwanie wartości. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 51-58  szczegóły 
1134.artykuł: Pasterniak Wojciech: Prakseologia a dydaktyka literatury. ([W ks. zb.:] Humanizm, prakseologia, pedagogika. Materiały konferencji...) szczegóły 
1135.artykuł: Pasterniak Wojciech: Przeżycie estetyczne w procesie poznawania dzieła literackiego w szkole. Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 71-89  szczegóły 
1136.artykuł: Pasterniak Wojciech: Transcendentalia w edukacji literackiej. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 19-24  szczegóły 
1137.artykuł: Pasterska Jolanta: Rola i funkcja dydaktyki literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli polonistów w opinii studentów i nauczycieli. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 105-115  szczegóły 
1138.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dialog i organizowanie. Polonistyka 1992 nr 5 s. 293-294 (próba zdefiniowania tekstu metodycznego...) szczegóły 
1139.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach. Polonistyka 1996 nr 4 s. 219-224 (m.in. w utworze literackim...) szczegóły 
1140.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 218-224 (uwagi nt. typów błędów językowych i stylistycznych robionych przez ucz...) szczegóły 
1141.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O strukturze testu czytania ze zrozumieniem. Polonistyka 1998 nr 4 s. 202-207 (dobór testu, zadania...) szczegóły 
1142.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Osiągnięcia uczniów z języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 9 s. 674-688  szczegóły 
1143.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Pierwsza ekspertyza Nowej Matury. Polonistyka 1997 nr 3 s. 150-153 (dot. ekspertyzy Bolesława Niemierki...) szczegóły 
1144.artykuł: Patrzałek Tadeusz, Patrzałkowa Anna: Świetlicki i inni (Przypadek nie tylko olimpijski). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 51-58 (nt. interpretacji wiersza Marcina Świetlickiego na Olimpiadzie Literat...) szczegóły 
1145.artykuł: Patrzałek Tadeusz: W poszukiwaniu "piątego tematu". Polonistyka 1997 nr 3 s. 156-159 (dot. rozszerzenia ilości tematów na pisemnym egzaminie maturalnym z ję...) szczegóły 
1146.artykuł: Pawliszak Leokadia: Poszerzyć ofertę tematów. Polonistyka 1997 nr 3 s. 154-155 (dot. Nowej Matury...) szczegóły 
1147.artykuł: Pawłowska Brygida: Bawi, integruje, uczy. Polonistyka 1996 nr 9 s. 609-610 (nt. gazety szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie...) szczegóły 
1148.artykuł: Pawłowska Regina: Funkcje przedmiotu "język polski" a kształcenie nauczycieli polonistów. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 9-13  szczegóły 
1149.artykuł: Pawłowska Regina: Mechanizmy czytania a nauka literatury w szkole. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
1150.artykuł: Pawłowska Regina: W obronie przedmiotu "język polski". Tygodnik Powszechny 1998 nr 39 s. 5 (ocena miejsca przedmiotu "język polski" w projektach reformy systemu e...) szczegóły 
1151.artykuł: Peplińska Elżbieta: Straszny pomiar dydaktyczny?. Polonistyka 1998 nr 10 s. 688-690 (nt. badania wyników nauczania z języka polskiego...) szczegóły 
1152.artykuł: Perz Przemysław: Ku nowym koncepcjom kształcenia w szkole średniej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 47-51 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
1153.artykuł: Pethe Aleksandra: Poloniści o Nowej Maturze. Polonistyka 1998 nr 10 s. 685-687  szczegóły 
1154.artykuł: Pęczak Mirosław: Lektury przymusowe, czyli mordowanie Miłoszem. Polityka 1997 nr 37 s. 3-8 (nt. doboru kanonu lektur, z wypow. autorów: Aleksandra Borowska, Graży...) szczegóły 
polemika: Zychowicz Jacek: Znienawidzone lektury. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 5  szczegóły 
1155.artykuł: Pisemne tematy maturalne dla różnych typów szkół w różnych województwach kraju w r. szk. 1988/89. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 408-422  szczegóły 
1156.artykuł: Plisiecki Janusz: Kultura literacka - kultura filmowa. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 25-31 (w szkole średniej...) szczegóły 
1157.artykuł: Polonistyka 1995 nr 5 s. 266-272 (ankieta Polonistyki: Co jest dzisiaj najważniejsze? wypow.: Mic...) szczegóły 
1158.artykuł: Polakowski Jan: Kulturoznawcza koncepcja kształcenia literackiego dzisiaj. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 45-61  szczegóły 
1159.artykuł: Polakowski Jan: Na miarę ucznia i nauczyciela. Polonistyka 1997 nr 5 s. 260-267 (nt. reformy nauczania języka polskiego...) szczegóły 
1160.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 91-100  szczegóły 
1161.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Polonistyka 1996 nr 2 s. 69-75  szczegóły 
1162.artykuł: Polakowski Jan: O sytuacji we współczesnej dydaktyce literatury (W poszukiwaniu podstaw teorii kształcenia literackiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 7-33  szczegóły 
1163.artykuł: Polakowski Jan: Zastosowanie pojęć wiedzy o kulturze w diagnozie procesu kształcenia literackiego w toku interakcji dydaktycznej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 23-53  szczegóły 
1164.artykuł: Polonista z polonistyką - trudne związki. Polonistyka 2003 nr 8 s. 497-500 (nt. związków polonistyki akademickiej i szkolnej; dyskutują: Bogumiła ...) szczegóły 
1165.artykuł: Polski: ostatnia instrukacja (Matury 2001). Gazeta Wyborcza 2001 nr 101 s. 14, 16-17 (przykłady tematów maturalnych oprac. przez Centralną Komisję Egzaminac...) szczegóły 
1166.artykuł: Preis Danuta Anna: Biblioteki publiczne i szkolne w rozwijaniu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 125-127 (w oparciu o doświadczenia nauczyciela języka polskiego i wywiady przep...) szczegóły 
1167.artykuł: Projekt podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 5-23 (tekst projektu...) szczegóły 
1168.artykuł: Propozycje kryteriów oceny literackich prac pisemnych (maturalnych) z języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 91-96  szczegóły 
1169.artykuł: Przybylska Anna: O wartości pedagogicznej wielostronnej działalności artystycznej. Refleksje po realizacji interkulturalnego projektu dla dzieci pod tytułem DROGI-WEGE. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 47-58 (opis projektu zrealizowanego przez Kulturamt w Hanowerze i Ogólnopolsk...) szczegóły 
1170.artykuł: Przybyła Zbigniew: Odzyskany termin "język ezopowy". Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 320-331 (nt. funkcjonowania wyrażenia "język ezopowy" w podręcznikach, słownika...) szczegóły 
1171.artykuł: Przybyła Zbigniew: Szkolny odbiór literatury pozytywistycznej (Refleksja krytyczna). Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 435-441  szczegóły 
1172.artykuł: Przychodniak Marcin: Obiektywne i kompetentne. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 4 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
1173.artykuł: Przykładowe wypracowania uczniów, inspirowane przez ćwiczenia dramowe. Drama 1993 z. 5 s. 20-22 (teksty sześciu wypracowań...) szczegóły 
1174.artykuł: Ptak Wiesław S.: Testy zaradności. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 4 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
1175.artykuł: Rabacka Izabela: Życiorysy, biogramy i codzienne opowieści biograficzne. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 33-36  szczegóły 
1176.artykuł: Rajca Waldemar: Propozycje tematów prac pisemnych dla zsz. cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 118-120  szczegóły 
1177.artykuł: Ratajska Krystyna: Metody kształcenia literackiego (Kilka uwag i wątpliwości). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 14-22  szczegóły 
1178.artykuł: Ratyńska Hanna: O smutnych i wesołych książkach dla dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 7 s. 438-441 (dot. literatury dla dzieci przedszkolnych...) szczegóły 
1179.artykuł: Rebeś Józefina: Pomiędzy pałacem a salonem. Śląsk 1999 nr 5 s. 48-49 (wyw. z animatorką życia literackiego, organizatorką "Wszechnicy Litera...) szczegóły 
1180.artykuł: Rejter Artur: Gatunek mowy obiektem edukacji polonistycznej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 87-98 (praca z gatunkiem mowy na lekcjach języka polskiego: testament, skarga...) szczegóły 
1181.artykuł: Rippel Rafał: O pożytkach z redagowania czasopisma szkolnego - na przykładzie gazety "Gzowski News". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 39-44  szczegóły 
1182.artykuł: Rosa Alicja: Badania diagnostyczne jako podstawa projektowania tekstów sterujących lekturą. Na przykładzie "Sachema" H. Sienkiewicza. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 65-86  szczegóły 
1183.artykuł: Rosa-Chłobowska Renata: Konstrukcja pisemnych wypowiedzi narracyjnych dzieci szkolnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1991 t. 44 s. 173-188  szczegóły 
1184.artykuł: Różańska Grażyna: Innowacje dydaktyczne w procesie kształcenia polonistycznego. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 20-21  szczegóły 
1185.artykuł: Różycka Anna: Jak uczyć rozumieć i kochać poezję?. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 261-274  szczegóły 
1186.artykuł: Rutkowska-Urbańczyk Monika: Umiejętność analizowania tekstów lirycznych przez nauczycieli klas początkowych (Komunikat z badań). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1995 z. 17 (172) s. 47-52  szczegóły 
1187.artykuł: Rypel Agnieszka: Problem nadawcy i odbiorcy szkolnych form wypowiedzi pisemnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 203-208  szczegóły 
1188.artykuł: Ryzner-Feduniewicz Maria: Jak polubić czytanie?. Guliwer 2001 nr 1 s. 68-70 (dot. szkoły podstawowej...) szczegóły 
1189.artykuł: Rzepczyński Sławomir: Jak kazano czytać "Dziady" [Adama Mickiewicza] w szkole średniej w latach 1945-1956. Kultura Niezależna 1991 nr 70 s. 39 (tekst ref.eratu wygłoszonego na sesji: "Dziady" A. Mickiewicza i ich d...) szczegóły 
1190.artykuł: Rześniowiecka Joanna: Test the best. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-101 (o testach z języka polskiego; z tekstem testu na egzaminie wstępnym do...) szczegóły 
1191.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Co stanowi istotę dramatu w nauczaniu szkolnym?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 20-25 (utwory dramatyczne w szkole; jak o nim uczyć...) szczegóły 
1192.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Dylematy kształcenia literackiego w szkole podstawowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 7-16  szczegóły 
1193.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Z badań nad kształceniem polonistycznym w szkole podstawowej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 689-703  szczegóły 
1194.artykuł: Sawicka Monika: Jakiego Mickiewicza poznajemy w szkole średniej (refleksja na podstawie mini-ankiety wśród studentów). Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
1195.artykuł: Sienko Maria: O wychowaniu i nauczaniu literatury. Z dyskusji z lat 1945-1948. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 7-25  szczegóły 
1196.artykuł: Sinica Marian: Dorobek edytorski uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995 (Bibliografia adnotowana). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
1197.artykuł: Sinica Marian: Dydaktyka literatury a teoria komunikacji literackiej (zarys problemu). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 93-102  szczegóły 
1198.artykuł: Sinica Marian: Eksplikacja pojęcia kultury literackiej jako kategorii dydaktyczno-badawczej. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
1199.artykuł: Sinica Marian: Hermeneutyka a dydaktyka literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 35-40  szczegóły 
1200.artykuł: Sinica Marian: Podstawowe tendencje i nurty rozwojowe w dydaktyce literatury polskiej lat 1944-1989 (Zarys koncepcji badań). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 1 s. 113-118  szczegóły 
1201.artykuł: Skoczek Anna: Spotkanie z Whartonem na lekcjach języka polskiego. Nowa Polszczyzna 1999 nr 2 s. 38-41  szczegóły 
1202.artykuł: Skoczylas Kazimierz: Biblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 264-273  szczegóły 
1203.artykuł: Skrzeszewska Wiesława: "Lubię czytać poezję, bo zaczynam ją rozumieć". Polonistyka 1993 nr 9 s. 567-568 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
1204.artykuł: Skrzyńska Romana: Metoda integralna w nauczaniu języka polskiego. Rota 1995 nr 1 s. 50  szczegóły 
1205.artykuł: Słowikowska-Olejarczyk Teresa: Trudne odpowiedzi na "pytania naiwne". Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 23-25 (nt. znajomości twórczości Wisławy Szymborskiej wśród uczniów, na podst...) szczegóły 
1206.artykuł: Słowiński Lech: Jestem za historią literatury w szkole średniej opartą na rozumnej lekturze tekstów. Polonistyka 1989 nr 2 s. 93-99  szczegóły 
1207.artykuł: Słowiński Lech: Syntezy literackie w szkole średniej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 353-358  szczegóły 
1208.artykuł: Smużniak Karol: Głos w dyskusji nad podstawami programowymi nowego systemu kształcenia. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 119-120 (nt. miejsca wiedzy o kulturze w edukacji polonistycznej...) szczegóły 
1209.artykuł: Sobocińska Marta: Matura 2001. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 47 (nt. prac przy projekcie Nowej Matury Stowarzyszenia Nauczycieli Poloni...) szczegóły 
1210.artykuł: Sobocińska Marta: To już za nami... (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP). PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 5 (o działalności...) szczegóły 
1211.artykuł: Sobocińska Marta: Z II Walnego Zgromadzenia SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
1212.artykuł: Sowiński Gerard: Czasopisma uczniowskie jako element życia szkoły. Polonistyka 1996 nr 9 s. 580-588 (także w kształceniu polonistycznym...) szczegóły 
1213.artykuł: Sójka Anna: Wartość wyobraźni czyli o aktywności twórczej praktycznie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 615-620 (nt. praktyk studentów filologii polskiej w szkole...) szczegóły 
1214.artykuł: Spychała Dorota: Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 297-305  szczegóły 
1215.artykuł: Stachowicz Aleksandra: Ćwiczenia stylistyczne w szkole średniej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 1 s. 31-33  szczegóły 
1216.artykuł: Starnawski Jerzy: Miejsce nauki języka polskiego i literatury w nauczaniu szkolnym. Polonistyka 1990 nr 8 s. 433-437  szczegóły 
1217.artykuł: Starnawski Jerzy: O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1990 nr 1 s. 38-53  szczegóły 
1218.artykuł: Starnawski Jerzy: O nauczaniu elementów kultury i literatury obcej dawnych wieków (Od starożytności po dobę baroku włącznie) w programie szkolnym języka polskiego. Polonistyka 1991 nr 1 s. 11-28  szczegóły 
1219.artykuł: Starzycka M. Magdalena: Dlaczego socjalizm upadł?. Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 34-38 (nt. propagandy socjalistycznej stosowanej na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1220.artykuł: Staszewska Krystyna: Biografie literackie w szkole. Od żywotów do wywiadów. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 81-87  szczegóły 
1221.artykuł: Staszewska Krystyna: Intertekstualność. Dawne motywy, nowe sensy. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 18-22 (nt. unikania w szkolnej polonistyce pojęcia "intertekstualność"...) szczegóły 
1222.artykuł: Staszewska Krystyna: Praca domowa ucznia: przymus czy satysfakcja?. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 3 s. 22-26 (m.in. propozycje tematów prac domowych z języka polskiego w szkole pod...) szczegóły 
1223.artykuł: Stawiarska Elżbieta: Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 42-52  szczegóły 
1224.artykuł: Stec Teresa: O polonistycznej konsekwencji. Polonistyka 1989 nr 1 s. 56-63 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego w szkole podstawowej nt. wycieczek ...) szczegóły 
1225.artykuł: Stępniowski Ignacy: Zapotrzebowanie na nowych nauczycieli języka polskiego w latach 1996-2010. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 14-18  szczegóły 
1226.artykuł: Stodolna-Rybczyńska Anna: Wczoraj i dziś regionalistyki w szkole. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
1227.artykuł: Stróżański Krzysztof: Nim zacznie się teatr. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 29-32 (wykorzystywanie form teatralnych na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1228.artykuł: Stróżański Krzysztof: O uczuciach metafizycznych, wielbłądzie i happeningu. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 26-34 (jak przygotowywać lekcje języka polskiego, by zainteresowac uczniów...) szczegóły 
1229.artykuł: Stróżański Krzysztof: Sprawa konspektów, czyli ciąg dalszy myślenia teatrem o szkole. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 68-72 (nt. konspektów lekcyjnych i ich potrzeby...) szczegóły 
1230.artykuł: Stróżański Krzysztof: "Zadania do lektury" w realizacji autorskiego programu klasy teatralnej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 64-67 (wykorzystanie przez nauczyciela polonistę cyklu prac "Zadania do lektu...) szczegóły 
1231.artykuł: Stróżański Krzysztof: Zmienić chociaż kawałek.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 59-62 (wyw. z nauczycielem polonistą klas teatralnych XIV Liceum Ogólnokształ...) szczegóły 
1232.artykuł: Stróżyński Klemens: Jaka piękna katastrofa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 68-73 (nt. wyników testu badania kompetencji ucznia w byłym województwie pils...) szczegóły 
1233.artykuł: Stróżyński Klemens: Klucze oceny wypracowań. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 89-99  szczegóły 
omówienie: Królikowska Barbara: Opinia o "Kluczach oceny wypracowań". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 100-101  szczegóły 
1234.artykuł: Stróżyński Klemens: Kształcenie polonistyczne w nowej szkole ponadgimnazjalnej. Język Polski w Liceum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 33-38 (tekst referatu wygłoszonego podczas konferencji dla nauczycieli języka...) szczegóły 
1235.artykuł: Stróżyński Klemens: Metodologia z ludzka twarzą. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 46-53  szczegóły 
1236.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie i technologia informacyjna. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 77-90 (ocena jako cel kształcenia ucznia, uczenie współpracy w zespole...) szczegóły 
1237.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 9-13  szczegóły 
1238.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 65-70  szczegóły 
1239.artykuł: Stróżyński Klemens: Patologia recenzji, patologia ocen. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 44-51 (jak powinny być recenzowane wypracowania uczniów...) szczegóły 
1240.artykuł: Stróżyński Klemens: Piszta co chceta. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 75-82 (nt. kształcenia umiejętności pisemnych wypowiedzi uczniów...) szczegóły 
1241.artykuł: Stróżyński Klemens: Pożytek z jaj. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 23-25 (test wyboru z języka polskiego w klasie I liceum ogólnokształcącego...) szczegóły 
1242.artykuł: Stróżyński Klemens: Szkoła jako nieporozumienie. Czas Kultury 1991 nr 31 s. 74-76 (nt. matur...) szczegóły 
1243.artykuł: Stróżyński Klemens: Tekst in statu nascendi. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 33-41 (artykuł nt. jak można uczyć tworzenia tekstów...) szczegóły 
1244.artykuł: Stróżyński Klemens: Więźniowie schematów. Edukacja i Dialog 1996 nr 6 s. 31-33 (wady i zalety posługiwania się schematami poznawczymi w procesie naucz...) szczegóły 
1245.artykuł: Synowiec Helena: Z badań nad frazeologią uczniów. Polonistyka 1998 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
1246.artykuł: Szary Adrian: Patentonia - czyli pomysły prof. Ambrożego Kleksa na współczesną lekcję patriotyzmu. Nasza Rota 2006 nr 3/4 s. 68-69 (dot. "Akademii Pana Kleksa" Jana Brzechwy...) szczegóły 
1247.artykuł: Szczyglak Piotr: Polak i Litwin w kraju lat dziecinnych. x 1999 ([W ks.:] Tematy polsko-litewskie. Historia, literatura, edukacja. Pod ...) szczegóły 
1248.artykuł: Szczytyńska Agata: Przegląd nowych form pracy na lekcjach języka polskiego w klasie IV (Poszukiwania metodyczne). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 7 s. 28-38  szczegóły 
1249.artykuł: Szefler Elżbieta: Co widać na obrazku? (O poszerzaniu treści utworu literackiego dla najmłodszych dzięki ilustracji). Guliwer 1994 nr 4 s. 39-40  szczegóły 
1250.artykuł: Szmuc Justyna: Dobrze by było, gdyby każdy polonista.... Polonistyka 1996 nr 10 s. 684 (jakie wymagania stawiają uczniowie nauczycielowi języka polskiego...) szczegóły 
1251.artykuł: Szyling Grażyna: O przydatności dydaktycznej testowego sprawdzania umiejętności analizy interpretacji awangardowego utworu poetyckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 46-67  szczegóły 
1252.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Wieszcz podstawowy. Guliwer 1998 nr 6 s. 45-50 (utwory Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstaw...) szczegóły 
1253.artykuł: Szypowska Irena: Mickiewicz we współczesnej szkole (Wprowadzenie do dyskusji). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 59-74  szczegóły 
1254.artykuł: Śliwińska Dorota: Uczeń jako własny produkt. Polonistyka 2001 nr 7 s. 416-419 (nauczyciel języka polskiego wobec reformy systemu edukacji - problemy ...) szczegóły 
1255.artykuł: Świeca Marek: Miejsce dramy w nowym programie kształcenia reformowanej szkoły. Toruńskie Studia Dydaktyczne 1996 nr 9 s. 292-295  szczegóły 
1256.artykuł: Świętosławska Teresa: Cele i koncepcje nauczania literatury. Rys historyczny. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 35-53  szczegóły 
1257.artykuł: Świętosławska Teresa: O potrzebie formułowania operacyjnego celu kształcenia literackiego (sygnał). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 24-27  szczegóły 
1258.artykuł: Świstuń Krystyna: Jak organizuję prace redakcyjne w "Kleksie"?. Polonistyka 1996 nr 9 s. 610-611 (o gazecie wydawanej w szkole podstawowej...) szczegóły 
1259.artykuł: Świtała Wanda: Poszukuję i inspiruję... (O moich doświadczeniach z dramą na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 95-99  szczegóły 
1260.artykuł: Taborska Katarzyna: Między słowem a obrazem - o metodzie posterowej na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 37-41 (plakat jako forma przekazu i wypowiedzi w szkole...) szczegóły 
1261.artykuł: Takie tematy wczoraj na maturze pisali. Gazeta Wyborcza 2003 nr 105 s. 6-7 (dot. tematów maturalnych z języka polskiego...) szczegóły 
1262.artykuł: Tarnacki Jerzy: Egzaminy wstępne do szkół średnich w roku szkolnym 1994/1995. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 70-73 (omówienie tematów i poziomu...) szczegóły 
1263.artykuł: Tomaszewska Grażyna: "...nie przerażać literaturą". Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 3 s. 73-77 (wyw. z kuratorem z Wrocławia nt. nauczania jęz. polskiego; rozm. Anna ...) szczegóły 
1264.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Potrzeba magii a projekty nowych matur. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 5-12  szczegóły 
1265.artykuł: Trochę luksusu dla szkoły. Polityka 1992 nr 48 s. 20 (dyskusja nt. podręczników i metod nauczania lit.; rozm.: Małgorzata Ba...) szczegóły 
1266.artykuł: Turczyńska Teresa: Humanista w szkole zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 385-391 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego z Zespołu Szkół Budowlanych; rozm.:...) szczegóły 
1267.artykuł: Tur Krzysztof: Przewodnik dla zniechęconych maturzystów. Dziesięć sądów o literaturze polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 24-27  szczegóły 
1268.artykuł: Ungeheuer-Gołąb Alicja: Nauczyciel - pośrednik w aspekcie edukacji literackiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1999 z. 5 s. 41-49  szczegóły 
1269.artykuł: Uryga Zenon: Biografia czy biografistyka?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 325-329  szczegóły 
1270.artykuł: Uryga Zenon: Jak pisać o metodyce. Polonistyka 1992 nr 5 s. 290-292  szczegóły 
1271.artykuł: Uryga Zenon: Lekcja literatury w szkole podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 27-30  szczegóły 
1272.artykuł: Uryga Zenon: Matura z polskiego wobec przemian systemu edukacji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 138-142  szczegóły 
1273.artykuł: Uryga Zenon: Spuścizna i spadkobiercy. Refleksje o polonistyce szkolnej. Polonistyka 2000 nr 1 s. 4-9  szczegóły 
1274.artykuł: Uryga Zenon: Sytuacje komunikacyjne szkolnej lektury. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 307-...) szczegóły 
1275.artykuł: Uszyńska-Jarmoc Janina: Współpraca biblioteki z rodziną w rozwijaniu dziecięcych zainteresowań książką. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 3-9  szczegóły 
1276.artykuł: Waligóra Janusz: Mapa kultury. O kształceniu literackim w szkole średniej. Polonistyka 1999 nr 8 s. 464-467  szczegóły 
1277.artykuł: Waligóra Janusz: Ważne, ważniejsze, najważniejsze... Porządkowanie wiedzy o literaturze w kształceniu licealnym. Nowa Polszczyzna 2002 nr 3 s. 3-14 (z not. biogr. autora artykułu na s. 3...) szczegóły 
1278.artykuł: Waligóra Jerzy: Szkolna lektura utworów scenicznych. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 1-7  szczegóły 
1279.artykuł: Wantuch Wiesława: Polonistyka 1994 nr 8 s. 496-497 (list do red. dot. spisu lektur...) szczegóły 
1280.artykuł: Wasiak Izabela: Z dziejów szkolnej recepcji twórczości Cypriana Norwida. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 143-159  szczegóły 
1281.artykuł: Waśkiewicz Anna: Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w liceum. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 4 (2000/2001) s. 74-88  szczegóły 
1282.artykuł: Waśko Andrzej: Istota i funkcje społeczne edukacji literackiej. Arcana 2000 nr 6 s. 69-74  szczegóły 
1283.artykuł: Waśniowska Emilia: Rok Mickiewiczowski w szkole podstawowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 485-488  szczegóły 
1284.artykuł: WEST: Arcydzieło, bestseller, czytadło. Matury z polskiego '99. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 10 (koment. dot. tematów maturalnych...) szczegóły 
1285.artykuł: WGD: "Jest zawsze miejsce na nadzieję...". Życie 2001 nr 107 s. 1 (nt. tematów z języka polskiego podczas matury w 2001 r....) szczegóły 
1286.artykuł: Wichary Gertruda: O programie działania Komisji do Spraw Dydaktyki Szkolnej KNoLP PAN. Polonistyka 1989 nr 6 s. 476-478 (sprawozdanie...) szczegóły 
1287.artykuł: Wichary Krzysztof: Nim zacznie się drama.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 80-87 (czym jest drama i wykorzystanie jej w nauczaniu języka polskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Gudro Maria: Czy drama niszczy intelekt?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
1288.artykuł: Wierzbowski Ludwik: O perspektywach skomputeryzowania lekcji języka ojczystego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 101-106  szczegóły 
1289.artykuł: Wilczek Piotr: To jest moja Alma Mater. Śląsk 2002 nr 9 s. 14-15 (wyw. z dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Kato...) szczegóły 
1290.artykuł: Wiśniewska Halina: Streszczenie - bardzo ważna umiejętność ucznia. Polonistyka 1997 nr 5 s. 289-293 (nauka streszczeń utworów literackich i tekstów popularnonaukowych w sz...) szczegóły 
1291.artykuł: Wodnicka Wioletta: Integracja poprzez media. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 26-31 (nauczanie integracyjne przedmiotów, także jęz. polskiego; z propozycja...) szczegóły 
1292.artykuł: Wojda Krystyna: Z myślą o maturach.... Polonistyka 1989 nr 4 s. 293-299 ([nt. realizacji progr. w IV kl. LO i o pracach pisemnych]...) szczegóły 
1293.artykuł: Wojdon Joanna: Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989). Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 151-154 (dot. m.in. podręczników do języka polskiego...) szczegóły 
1294.artykuł: Woltman Ewa: Kształcenie polonistyczne a edukacja emocjonalna. Edukacja i Dialog 2003 nr 2 s. 42-46  szczegóły 
1295.artykuł: Worsowicz Monika: Prasa na lekcjach języka polskiego. Forum Humanistów 2001 nr 4 s. 89-92  szczegóły 
1296.artykuł: Woś Małgorzata: Metoda debaty na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2001 nr 3 (2000/2001) s. 17-20 (w szkole średniej...) szczegóły 
1297.artykuł: Wrońska Beata: O trudnej sztuce uczenia pisania. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 41-44  szczegóły 
1298.artykuł: Wróbel Monika: Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 598-603  szczegóły 
1299.artykuł: Wróblewski Janusz: Drama na lekcjach języka polskiego - propozycje metodyczne dla klasy V. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 3 s. 5-8  szczegóły 
1300.artykuł: Wróblewski Maciej: Formy przyliterackie (dziennik, esej) a dydaktyka literatury. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 191-213 (działania analityczno-interpretacyjne na dzienniku i eseju w szkole śr...) szczegóły 
1301.artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 13-18, nr 2 s. 28-33 (wypracowania uczniów szkół średnich...) szczegóły 
1302.artykuł: [Wykrota Luiza] (lui): Lekcje poezji dla przedszkolaków. Express Wieczorny 1989 nr 133 s. 5 (o "lekcjach poezji" w przedszkolach, prowadzonych eksperymentalnie prz...) szczegóły 
1303.artykuł: Z prac grupy maturalnej SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 5 s. 12-21 (propozycje tematów maturalnych nowego typu...) szczegóły 
1304.artykuł: Z prac grupy maturalnej SNaP. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 30-42 (propozycje nowych tematów maturalnych z języka polskiego...) szczegóły 
1305.artykuł: Z uchwał Senatu Akadedemickiego KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 12 (not. o utworzeniu Katedry Edukcji Literackiej i Teatralnej na Katolick...) szczegóły 
1306.artykuł: Zaborowska Wiesława: Kontekstualność w nauczaniu literatury. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 307-338  szczegóły 
1307.artykuł: Zadura Bohdan: Jak pracować z uczniem uzdolnionym literacko?. Regiony 1994 nr 4 s. 39-43  szczegóły 
1308.artykuł: Zadura Bohdan: Smutek szkolnych zeszytów. Twórczość 1991 nr 10 s. 130-131 (nt. niskiego poziomu absolwentów szkół podstawowych jako wynik złego p...) szczegóły 
1309.artykuł: Zaleski Marek: Graffiti z Pompei. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 50 (fel. nt. nauki greki i łaciny w szkole średniej; z fot. Marka Zaleskie...) szczegóły 
1310.artykuł: Zaleski Marek: Pies z dwiema głowami. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 17-19 (nt. kanonu lektur w nauczaniu języka polskiego od szkoły podstawowej d...) szczegóły 
1311.artykuł: Zalewska Barbara: Propozycja wycieczki do Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
1312.artykuł: Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 6 s. 1-8 poz. 27 (m.in. dot. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
1313.artykuł: Zawisza-Chlebowska Teresa: Wsparcie internetowe. Polonistyka 2001 nr 2 s. 121-123 (nt. witryny internetowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych www.wsi...) szczegóły 
1314.artykuł: Zaworska-Nikoniuk Dorota: Zdolny uczeń. Edukacja i Dialog 1997 nr 10 s. 38-45 (nt. oddziaływań dydaktycznych na uczniów uzdolnionych literacko; z kon...) szczegóły 
1315.artykuł: Zdybiowska Beata: Imprezy szkolne w życiu kulturalnym szkoły. Inspiracje Polonistyczne 1999 nr 14 s. 20-22 (nt. montażu poetycko-muzycznego pośw. Adamowi Mickiewiczowi; z tekstem...) szczegóły 
1316.artykuł: Zeler Bogdan: Co czytają poeci? (O intertekstualnej interpretacji utworów poetyckich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 72-78 (propozycja interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej (Niektórzy lubią...) szczegóły 
1317.artykuł: Zeler Bogdan: Dostrzec człowieka. O szkolnej interpretacji tekstu literackiego. Polonistyka 1996 nr 10 s. 654-658  szczegóły 
1318.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Utwory epickie dla dzieci i młodzieży w lekturze klas IV-VIII i ich rola w kształtowaniu dojrzałości czytelniczej. Polonistyka 1991 nr 3 s. 143-154  szczegóły 
1319.artykuł: Zychowicz Jacek: Polonistyka na rozdrożu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 44 s. 15 (krytyka szkolnej edukacji literackiej...) szczegóły 
1320.artykuł: Żak Agata: Pedagogika zabawy i jej rola w animacji czytelnictwa. Notes Biblioteczny 2007 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
1321.artykuł: Żuchowska Wiesława: Zachować i rozwijać to, co naturalne. O pracy nad metaforą z młodszymi dziećmi. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 9-11 (na podstawie utworu Danuty Wawiłow "Kwiat 26"...) szczegóły 
1322.artykuł: Żukowska-Rumin Irena: Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego. Język Polski w Liceum 2002 nr 4 (2001/2002) s. 53-57  szczegóły 
1323.artykuł: Żurek Sławomir Jacek: O zmianach w polonistycznych dokumentach oświatowych od roku 2009 oraz w modelu egzaminowania od roku 2012. Wiek XIX 2010 t. 3 s. 186-191  szczegóły 
1324.artykuł: Żurek Sławomir: Biblia w gimnazjum. O potrzebie i sposobach lektury Pisma Świętego na lekcjach języka polskiego w nowej szkole. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 15-21  szczegóły 
1325.artykuł: Żydek-Bednarczuk Urszula: Opowiadanie szkolne w świetle diagnozy dydaktycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 109-119  szczegóły 
1326.artykuł: Żytkiewicz Dorota: O nową licealną polonistykę. Polonistyka 1999 nr 8 s. 462 (nt. konieczności zbliżenia procesu dydaktycznego do praktyki życiowej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    książki (alfabet autorów)
1327.książka: Achtelik Aleksandra, Niesporek-Szamburska Bernadeta: Bawimy się w polski 1. Klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym.  szczegóły 
1328.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy 11. Cz. 1, Od starożytności do Oświecenia. 2005  szczegóły 
1329.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy 11. Cz. 2, Romantyzm-pozytywizm. 2005  szczegóły 
1330.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy XI. Cz. 1, Od starożytności do oświecenia. 2005  szczegóły 
1331.książka: Antologia literatury polskiej. Dla klasy XI. Cz. 2. Romantyzm, pozytywizm. 2005  szczegóły 
1332.książka: Beliavska Elvyra, Geben Kinga: Oswajanie słów. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla klasy 7. 2007  szczegóły 
1333.książka: Biłeńka-Swystowycz Ł., Liebiedź R.: Literatura. Podręcznik literatury polskiej i powszechnej dla klasy 5. ogólnokształcących szkół z polskim językiem nauczania. 2005  szczegóły 
1334.książka: Chałupczak Henryk: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1918-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Masnyk Marek: Kwartalnik Opolski 1997 nr 2 s. 112-114  szczegóły 
1335.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 2000  szczegóły 
1336.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 1998  szczegóły 
1337.książka: Dalecka Teresa, Król Teresa: Radość czytania. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 9. 2007  szczegóły 
1338.książka: Dalecka Teresa, Król Teresa: Zamyślenie nad słowem. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 10. 2008  szczegóły 
1339.książka: Dalecka Teresa, Król Teresa: Zamyślenie nad słowem. Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 10. 2008  szczegóły 
1340.książka: Dąbrowska Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata: Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie.  szczegóły 
1341.książka: Dunowska Maria, Kolenda Teresa: Wędrówka po zdaniach i słówkach. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 2. Ks. 1.. 2007  szczegóły 
1342.książka: Dunowska Maria, Kolenda Teresa: Wędrówka po zdaniach i słówkach. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 2. Ks. 2.. 2007  szczegóły 
1343.książka: Dunowska Maria, Kolenda Teresa: Wędrówka po zdaniach i słówkach. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 2. Ks. 3.. 2007  szczegóły 
1344.książka: Dwilewicz Barbara, Siekacka Ludmiła: W krainie słów. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 6. 2005  szczegóły 
1345.książka: Foland-Kugler Magdalena: Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny. 2001  szczegóły 
1346.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji. (1833-1990). 1998 (M.in. rozdziały: Geneza, rozwój i struktury nauczania języka polskiego...) szczegóły 
1347.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990). 1998  szczegóły 
1348.książka: Gulbinowicz Anna, Michajłowicz Teresa: Mowa ojczysta. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 5. 2005  szczegóły 
1349.książka: Iwanicka E., Lebiedź R., Słobodiana I.: Elementarz : [dla ogólnokształcących średnich szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania]. 2005  szczegóły 
1350.książka: Iwanowa M.: Język polski. Podręcznik dla klasy 5. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania. 2005  szczegóły 
1351.książka: Jędryka Beata Katarzyna: Język polski w polonijnej szkole. (Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark - New Jersey, USA). 2012  szczegóły 
1352.książka: Jonyniene Violeta: Świat i ja. Podręcznik dla klasy 2. Ks. 1. 2007  szczegóły 
1353.książka: Jonyniene Violeta: Świat i ja. Podręcznik dla klasy 2. Ks. 2. 2007  szczegóły 
1354.książka: Knopek Jacek, Mól Stanisław: O tworzeniu współczesnej oświaty polonijnej w Grecji. Szkoła im. Romka Strzałkowskiego w Atenach. 1995  szczegóły 
1355.książka: Korkus Danuta, Kuckiene Janina: Słowem malowane. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 7. Książ. 1. 2005  szczegóły 
1356.książka: Korkus Danuta, Kuckiene Janina: Słowem malowane. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 7. Książ. 2. 2005  szczegóły 
1357.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 4. Książ. 2. 2005  szczegóły 
1358.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 4. Książ. 3. 2005  szczegóły 
1359.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy IV. Książ. 1. 2005  szczegóły 
1360.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy IV. Książ. 2.. 2005  szczegóły 
1361.książka: Łuksza Anna: Cudowne koraliki. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy IV. Książ. 3. 2005  szczegóły 
1362.książka: Macura Józef: Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu. 1998  szczegóły 
1363.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1], Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999  szczegóły 
1364.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1997 ([Podręcznik]...) szczegóły 
1365.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999 ([Podręcznik]...) szczegóły 
1366.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, Pozytywizm. 1998  szczegóły 
1367.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. T. 2. Romantyzm, Pozytywizm. 2002  szczegóły 
1368.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznwstwa. [T. 3], Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. 1999  szczegóły 
1369.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1998 ([Podręcznik]...) szczegóły 
1370.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 2003 ([Podręcznik]...) szczegóły 
1371.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, pozytywizm.  szczegóły 
1372.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 3] Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. ([Podręcznik]...) szczegóły 
1373.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa.[T. 1], Starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie.  szczegóły 
1374.książka: Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego, Kazimierz Dolny 7-9 X 1993. 1994 (Helena Gasperska: Programy nauczania języka polskiego dla liceum ogóln...) szczegóły 
1375.książka: Nowicka Ewa: Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą. 2000 (M.in. o nauczaniu języka polskiego na Białorusi, Litwie i w Kazachstan...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10 (nota...) szczegóły 
1376.książka: Omiotek Alicja: Bronią języka - arcydzieła czyli Gawędy o literaturze polskiej wraz z antologią tekstów dla młodzieży szkół polonijnych.. 2010 ([Podręcznik]....) szczegóły 
1377.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 3. Książ. 2. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
1378.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy 3. Książ. 3. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
1379.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy III. Ks. 1. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
1380.książka: Orszewska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy III. Ks. 2. 2006  szczegóły 
recenzja: Miłto Wanda: Gdzie mieszka dobroć? (Nowy podręcznik do nauki języka polskiego w klasie 3). Kurier Wileński 2007 nr 12 s. 7  szczegóły 
1381.książka: Orševska Barbara: Ziarnko do ziarnka. Z. 1. 2006  szczegóły 
1382.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Pozytywizm - literatura współczesna. Podręcznik dla klasy 10. 2002  szczegóły 
1383.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Starożytność-romantyzm. Podręcznik dla klasy 9. 1996  szczegóły 
1384.książka: Oświata polskojęzyczna za granicą - stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Forum Oświaty Polonijnej. 1997 ([M.in. zawiera:] Józef Kwiatkowski: Szkolnictwo polskie na Litwie w la...) szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Włodzimierz: Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 162-163  szczegóły 
1385.książka: Pelczar Wojciech: Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. 2002 (Wprowadzenie. - Problematyka badań nad podręcznikami polonijnymi w kon...) szczegóły 
recenzja: Sibiga Zygmunt: Przegląd Polonijny 2003 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
1386.książka: Polskość ponad granicami.  szczegóły 
1387.książka: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Ekspertów ds. Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Ministrze Edukacji Narodowej, Zespół koordynacyjny Programu Badań Resortowych III-49 w dniach 28-29 czerwca 1989 r. w Warszawie. 1989 (J. Porayski-Pomsta: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Polonistyka 1990 nr 4 s. 236-237  szczegóły 
1388.książka: Sibiga Zygmunt: Kształcenie polonistyczne dzieci i młodzieży w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Amborska-Głowacka Dorota: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 285-187  szczegóły 
recenzja: Pasternak Andrzej: The Polish Review 1996 t. 41 nr 2 s. 250-252  szczegóły 
recenzja: Pasternak Andrzej: Studia Historyczne 1995 z. 3 s. 445-446  szczegóły 
1389.książka: Sławatycka Felicja Maria: Polnisch-Literatur-Untericht. Identitaet und Integration - Bremer Modell. 1991  szczegóły 
1390.książka: Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy. 1995 (Albin Koprukowniak: Wprowadzenie. - Ryszard Kucha: Szkolnictwo poloni...) szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Urszula: Rocznik Wschodni 1996 nr 3 s. 154-156  szczegóły 
recenzja: Małecki Zygmunt: Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 301-307  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1391.impreza: Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
artykuł: Klimakin Eugeniusz: [Pierwsze] Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie. Dziennik Kijowski 2003 nr 20 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1392.impreza: Jubileuszowa Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi (2002).  szczegóły 
artykuł: Polska olimpiada na Białorusi. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 12 s. 8 (nota...) szczegóły 
1393.impreza: Mała Olimpiada Języka Polskiego dla uczniów szkół polskich (2011).  szczegóły 
artykuł: Czerniawska Danuta: Mała Olimpiada Języka Polskiego. Kurier Wileński 2011 nr 72 s. 11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1394.impreza: Mini olimpiada Języka Polskiego dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2009).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Mini olimpiada języka polskiego dla 9-10 klas w Landwarowie. Kurier Wileński 2009 nr 67 s. 12 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1395.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla klas dziewiątych i dziesiątych szkół polskich rejonu trockiego (2007).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: Polszczyzna - niech to będzie język poprawny, bogaty i piękny. Kurier Wileński 2007 nr 65 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1396.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2010).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Czwarta] IV Mini Olimpiada Języka Polskiego. Kurier Wileński 2010 nr 65 s. 14 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1397.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2011).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Piąta] V mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w Landwarowie. Kurier Wileński 2011 nr 90 s. 12 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1398.impreza: Mini Olimpiada Języka Polskiego i Literatury dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2012).  szczegóły 
artykuł: VI Mini Olimpiada Języka Polskiego. Kurier Wileński 2012 nr 82 s. 11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1399.impreza: Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego (2008).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Alina: [Druga] II Miniolimpiada Języka Polskiego, czyli podróże do krainy literatury. Kurier Wileński 2008 nr 68 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1400.impreza: Ogólnoukraińska olimpiada języka i literatury polskiej dla dzieci polskiego pochodzenia (1995).  szczegóły 
artykuł: Legowicz E.: Olimpiada języka i literatury polskiej. Gazeta Lwowska 1995 nr 6 s. 1, 7  szczegóły 
1401.impreza: Olimpiada Języka Polskiego i Literatury (1999).  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich. Gazeta Lwowska 1999 nr 1/2 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Zwycięzcami są tutaj wszyscy. Dziennik Kijowski 1999 nr 6 s. 1-2 (sprawozdanie; z wypowiedziami uczestników...) szczegóły 
1402.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1993).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: "Moja wierna mowo". Kurier Wileński 1993 nr 50 s. 6  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Pomówmy raz jeszcze o Olimpiadzie. Kurier Wileński 1993 nr 64 s. 4  szczegóły 
artykuł: Marczyk Krystyna: "IV Olimpiada literatury i języka polskiego na Litwie". Magazyn Wileński 1993 nr 7 s. 19 (spraw....) szczegóły 
1403.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ładnie opowiadali, gorzej napisali. Kurier Wileński 1995 nr 63 (12594) s. 9  szczegóły 
artykuł: Dzilbo Jan: Przetaczać świat jak skałę złotą. Kurier Wileński 1995 nr 37 (12568) s. 10  szczegóły 
1404.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1999).  szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Olimpijskie zmagania. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1405.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2000).  szczegóły 
artykuł: Turkiewicz Halina: Czy "dobre jest to co minęło"?. Magazyn Wileński 2000 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
1406.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2003).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Na patriotyzmie nie wyjedzie. Kurier Wileński 2003 nr 36 s. 1 (dot. eliminacji do olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Szata myśli w rodzimym wydaniu. Kurier Wileński 2003 nr 51 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Zgłębianie polskości. Kurier Wileński 2003 nr 52 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Andruszkiewicz Lilija: Eliminacje rejonu wileńskiego. Kurier Wileński 2003 nr 40 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Czaplijewska Ewelina: Podziękowanie od olimpijczyków. Kurier Wileński 2003 nr 58 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Osipowicz Czesława: Eliminacje wileńskie. Kurier Wileński 2003 nr 40 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
1407.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2004).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Bo sens nie w szarpaniu... (Piętnasta jubileuszowa olimpiada języka polskiego - najliczniejsza). Kurier Wileński 2004 nr 53 s. 1, 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Kolejne pokolenie intelektualistów (Zwycięska dziesiątka nie tylko z Wilna). Kurier Wileński 2004 nr 55 s. 1, 3 (spraw., z listą zwycięzców; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: "Na Wileńszczyźnie, w pięknej polszczyźnie" (XV Olimpiada Języka Polskiego w rejonie wileńskim). Kurier Wileński 2004 nr 30 s. 1, 3 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: A.R.: Łyżka dziegciu (Na marginesie ostatniej Olimpiady). Kurier Wileński 2004 nr 58 s. 7 (z odpowiedzią od redakcji...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Wiecznie płonący znicz. XV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Magazyn Wileński 2004 nr 4 s. 18-21 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Karpaviciene Irena: Piękne przeżycie (Wyniki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2004 nr 34 s. 2 (spraw.; z fot....) szczegóły 
1408.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2005).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Tym razem u "Ruszczyca" (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - po raz szesnasty). Kurier Wileński 2005 nr 42 s. 2 (art. przed olimpiadą...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Zjednoczeni wokół szlachetnej sprawy. XVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Magazyn Wileński 2005 nr 3 s. 22-24 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kozicz Małgorzata: Piękne i ważne święto (XVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2005 nr 44 s. 3 (relacja z przebiegu finału olimpiady; z notą: Tematy prac pisemnych XV...) szczegóły 
artykuł: Kozicz Małgorzata: Święto mowy ojczystej (XVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie). Kurier Wileński 2005 nr 45 s. 1, 6-7 (spraw. z finału olimpiady; z fot....) szczegóły 
artykuł: Osipowicz Czesława: Wyłoniono najlepszych (XVI Olimpiada Polonistyczna - etap miejski). Kurier Wileński 2005 nr 32 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tomaszun Walentyna: Dwudniowe zmagania (XVI Rejonowa Olimpiada Polonistyczna w Mickunach). Kurier Wileński 2005 nr 37 s. 6 (spraw....) szczegóły 
1409.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2006).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Z imieniem Henryka Sienkiewicza (XVII Olimpiadę Języka Polskiego sfinalizowano). Kurier Wileński 2006 nr 55 s. 7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Aksamit Diana: Pozbawiłyśmy się tremy (Echa XVII Republikańskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2006 nr 58 s. 7 (relacja uczestniczki olimpiady; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sosno Barbara: Święto mowy ojczystej. XVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Magazyn Wileński 2006 nr 4 s. 18-19 (spraw....) szczegóły 
1410.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2007).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Olimpiada jak gościniec do nowych szlaków życiowych (Święto mowy polskiej w Ejszyszkach). Kurier Wileński 2007 nr 50 s. 1, 7 (spraw. z olimpiady trzeciego stopnia w Ejszyszkach, III 2007; z fot....) szczegóły 
artykuł: Jasińska Anna, Król Teresa: Kultura języka powinna być z nami na co dzień (XVIII Olimpiada z Literatury i Języka Polskiego (zawody II stopnia)). Kurier Wileński 2007 nr 41 s. 6 (spraw. z olimpiady drugiego stopnia w Wilnie, 15, 19 II 2007; z fot....) szczegóły 
artykuł: K.A.: Trampolina do startu na polonistykę (XVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego). Kurier Wileński 2007 nr 46 s. 7 (nota...) szczegóły 
1411.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2008).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Iwona Tautkute zwyciężczynią Olimpiady. Kurier Wileński 2008 nr 43 s. 1, 3 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Olimpiada języka polskiego: opinie, analiza, refleksje i porady dla przyszłych olimpijczyków. Kurier Wileński 2008 nr 45 s. 6-7 (spraw.; z listą laureatów i fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Święto mowy ojczystej po raz dziewiętnasty. Kurier Wileński 2008 nr 42 s. 3 (relacja z przebiegu olimpiady; z fot....) szczegóły 
artykuł: Gedris Ewa: Olimpijczycy języka polskiego w samorządzie miasta Wilna. Kurier Wileński 2008 nr 54 s. 7 (nota; z fot....) szczegóły 
1412.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2009).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Język ojczysty na olimpie największych wartości. Kurier Wileński 2009 nr 57 s. 11-13 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Chikashua Barbara: Jubileuszowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Kurier Wileński 2009 nr 54 s. 1, 2 (nota...) szczegóły 
nawiązanie: Opinie czytelników z Internetu (Jubileuszowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie). Kurier Wileński 2009 nr 56 s. 10  szczegóły 
artykuł: Lewicka Regina: [Dwudziesta] XX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 2009 nr 43 s. 13 (spraw. z eliminacji II stopnia w Wilnie, 19-20 II 2009; z fot....) szczegóły 
1413.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2010).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta pierwsza] XXI Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 2010 nr 48 s. 1 (nota...) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta pierwsza] XXI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - głębiej poznać swój język. Kurier Wileński 2010 nr 50 s. 1, 12-13 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta pierwsza] XXI Rejonowa Olimpiada z Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 2010 nr 32 s. 12 (spraw. z rejonowej olimpiady w Miednikach, 11-12 II 2010; z fot....) szczegóły 
artykuł: Worobiej Teresa: Hołd mowie ojczystej. Kurier Wileński 2010 nr 33 s. 6-7 (spraw. z rejonowej olimpiady w Miednikach, 11-12 II 2010; z fot....) szczegóły 
1414.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2011).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: [Dwudziesta druga] XXII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - wykazać wagę mowy ojczystej. Kurier Wileński 2011 nr 54 s. 1, 6-7 (spraw. z krajowych eliminacji olimpiady w Jaszunach, 17-18 III 2011...) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na półmetku. Kurier Wileński 2011 nr 37 s. 11 (spraw. z eliminacji miejskich w Wilnie, 18 II 2011...) szczegóły 
1415.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2012).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: Aleksander Sudujko zwycięzcą ogólnokrajowej olimpiady z polskiego. Kurier Wileński 2012 nr 60 s. 1, 6-7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Szałkowska Edyta: Na progu finału XXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 2012 nr 57 s. 5  szczegóły 
1416.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (1997).  szczegóły 
artykuł: Łazarewicz K.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 1997 nr 3 s. 1-2 (sprawozdanie z eliminacji II stopnia...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Katarzyna: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie. Dziennik Kijowski 1997 nr 7 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1417.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2000).  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Gazeta Lwowska 2000 nr 6 s. 1, 7 (nt. zasad udziału w Olimpiadzie poza Polską i eliminacji III stopnia w...) szczegóły 
1418.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2002).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 2002 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kosowski Antoni: Jej pierwszą książką był modlitewnik (Finał X Ogólnoukraińskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Dziennik Kijowski 2002 nr 6 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 2002 nr 3 s. 1 (not....) szczegóły 
1419.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Najważniejsza nagroda. Magazyn Wileński 2003 nr 3 s. 2-4 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Co słychać w Domu Polskim w Kijowie. Krynica 2002 nr 36 s. 2 (m.in. nt. etapu wojewódzkiego olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Kosowski A.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Krynica 2003 nr 40 s. 6-7  szczegóły 
artykuł: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 2003 nr 1 s. 1, nr 2 s. 1 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Połamania piór. Dziennik Kijowski 2003 nr 6 s. 1, 3 (sprawozdanie z finału...) szczegóły 
1420.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1994). (w Wileńskiej Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli...) szczegóły 
artykuł: Gładki Marek: V Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 1994 nr 53 s. 5  szczegóły 
1421.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Jak drzewo z ziemią zrośnięci z mową ojczystą. Kurier Wileński 1997 nr 52 s. 1, 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 1997 nr 51 s. 1 (not. o uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Makowska Anna: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Kurier Wileński 1997 nr 37 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Olimpiady polonistycznej ciąg dalszy. Kurier Wileński 1997 nr 78 s. 4 (podsumownie imprezy...) szczegóły 
1422.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ich wielka przygoda z polszczyzną. Kurier Wileński 1998 nr 51 s. 6-7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Święto mowy ojczystej. Kurier Wileński 1998 nr 48 s. 1 (relacja z uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
1423.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1999).  szczegóły 
artykuł: Skinder Agnieszka: Pamiętano o każdym. Kurier Wileński 1999 nr 54 s. 3 (relacja z zakończenia imprezy...) szczegóły 
artykuł: Skinder Agnieszka: Trzymajm za nich kciuki. Kurier Wileński 1999 nr 53 s. 1-2 (relacja z rozpoczęcia olimpiady...) szczegóły 
1424.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Liwie.  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Patrzeć lepiej i mądrzej. Magazyn Wileński 2001 nr 4 s. 20-24 (spraw....) szczegóły 
1425.impreza: "Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii 1939-2011" - konferencja naukowa (2012).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: Dzieci do szkół nie idą. Polskie szkoły: emigracja, pokolenia, tożsamość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 17 s. 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: Jedność w różnorodności. Polskie szkoły: emigracja, pokolenia, tożsamość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 18 s. 6-7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sobolewska Justyna: Cele określono już dawno. Jedność w różnorodności. Polskie szkoły: emigracja, pokolenia, tożsamość. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 19 s. 6 (spraw....) szczegóły 
1426.impreza: "Tydzień Języka Polskiego" (2003).  szczegóły 
artykuł: Czesnołowicz Lilia: Język polski... inaczej. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
1427.impreza: Warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie (1994).  szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław: II warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie. Przegląd Polonijny 1994 z. 4 s. 95-96  szczegóły 
artykuł: Trębska-Kerntopf Anna: Sprawozdanie z II warsztatów dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie. Rota 1994 nr 3/4 s. 131-132  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1428.artykuł: AGW: Podsumowanie działalności polskich nauczycieli. Nasz Dziennik 2001 nr 303 s. 17 (nt. pracy nauczycieli języka polskiego za granicą w roku szkolnych 200...) szczegóły 
1429.artykuł: BG: Konferencja nauczycieli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 4 (m.in. nt. prezentacji nowego podręcznika do nauki języka polskiego...) szczegóły 
1430.artykuł: Bogdanowicz Janina: W kontekście kultury europejskiej. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
1431.artykuł: Bugaj-Martynowska Małgorzata: Przepustka do lepszej przyszłości. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 12 s. 7 (stopnie edukacji w zakresie języka polskiego w szkołach dla dzieci i m...) szczegóły 
1432.artykuł: Buś Marek, Markiewicz Ryszard: Kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy. Konspekt 2000 nr 3 s. 31-36 (nt. historii, przebiegu i programu kursów zawodowych organizowanych pr...) szczegóły 
1433.artykuł: Butrymowicz Maria: Polska pozostaje dla nas macierzą a ojczyzną jest Litwa. Polonistyka 1991 nr 1 s. 45-49 (wyw. z wykładowcą z Instytutu Doskonalenia Pracowników Oświaty Litwy, ...) szczegóły 
1434.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Traktat polsko-ukraiński [z 18 V 1992] a położenie mniejszości polskiej na Ukrainie. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 55-61 (nt. postanowień traktatu (artykuł 11, 14 i 15) dotyczących nauczania i...) szczegóły 
1435.artykuł: Cygnarowski Stanisław: Szkolnictwo polonijne w Australii (Rozmowa ze Stanisłwem Cygnarowskim - konsulem RP w Sydney). Gazeta Lwowska 1999 nr 14 s. 14 (rozm. Leszek Wątróbski...) szczegóły 
1436.artykuł: Czupryniak Krystyna: Z doświadczeń nauczyciela polskiej szkoły w Kiszyniowie. x 1995 ([W ks. zb.:] Polacy w Mołdawii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 19...) szczegóły 
1437.artykuł: Czy znasz język polski? Czy chcesz sie sprawdzić?. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 17 s. 8-9 (testy egzaminacyjne dla uczniów polskich szkół polonijnych w zakresie ...) szczegóły 
1438.artykuł: Eden Szewach: Koordynacja podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 3/4 s. 13-19 (wraz z "Zaleceniami dotyczącymi podręczników historii i literatury w P...) szczegóły 
1439.artykuł: Gąsiorowski Andrzej: Szkolnictwo i polski ruch oświatowy na terenie Wielkiej Brytanii w okresie drugiej wojny światowej. Szkice Humanistyczne 2003 t. 3 nr 3/4 s. 71-92  szczegóły 
1440.artykuł: Jaglińska Lucyna: Wielka matura. Kurier Wileński 2003 nr 60 s. 7 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
1441.artykuł: Jaglińska Lucyna, Jasińska Anna, Szejnicka Danuta: Wielka matura. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 6 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
1442.artykuł: Jedynak Barbara: Dlaczego teatr? O przyszłości teatru w oświacie polonijnej. Rota 1999 nr 4 s. 87  szczegóły 
1443.artykuł: Jedynak Barbara: Wybrane problemy współczesnej dydaktyki kultury. Nasza Rota 2010 nr 4 s. 36-39 (nt. edukacji polonijnej...) szczegóły 
1444.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
1445.artykuł: Kaleda Algis: Aspekty komparatystyczne. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
1446.artykuł: Kantecki Antoni: Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2003 nr 10 s. 139-146  szczegóły 
1447.artykuł: Karaczun Ryszard: Droga przez mitręgę. Retrospektywny reportaż o budowie polskiej szkoły w Grodnie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 40-44, nr 2 s. 36-39, nr 3/4 s. 70-73  szczegóły 
1448.artykuł: Karcelewa Tamara: Centrum Nauczania Języka Polskiego i Kultury w Brześciu. Rota 1994 nr 1/2 s. 135-136  szczegóły 
1449.artykuł: Kietrys Alina: Ojczyzna - polszczyzna. Sycyna 1998 nr 18 s. 5 (nt. działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku-Wrzeszczu i ku...) szczegóły 
1450.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 49 s. 2 (not. o wprowadzeniu w 50 szkołach na Białorusi lekcji języka i literat...) szczegóły 
1451.artykuł: Koprukowniak Albin: Oświata polska na Litwie, w Rumunii i w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej (1945-1988). x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
1452.artykuł: Koprukowniak Albin: Szkoła polska na Litwie. x 1991 ([W ks. zb.:] Na pograniczach. Kultura, ludzie, problemy. Opole 1991 s....) szczegóły 
1453.artykuł: Kowalewska Marta, Kowalewski Jerzy: "Dziady" w Grodnie. Rota 2000 nr 1/2 s. 121 (wyw. z nauczycielami języka polskiego nt. pracy z młodzieżą nad wystaw...) szczegóły 
1454.artykuł: Krowicki Stanisław L.: Dyktat. Polsko-izraelska komisja podręcznikowa. Myśl Polska 1997 nr 44 s. 1, 10 (uwagi dot. broszury "Zalecenia dotyczące podręczników historii i liter...) szczegóły 
1455.artykuł: Kryszyń Teresa: Sytuacja języka polskiego na współczesnej Białorusi (Problemy uczenia się i nauczania języka polskiego). Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 197-206  szczegóły 
1456.artykuł: Kucharski Władysław: Szkolnictwo polonijne w Wiedniu w latach 1884-1914. x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
1457.artykuł: Kusz Józef: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Konspekt 2000 nr 3 s. 37-40  szczegóły 
1458.artykuł: Macura Józef: Walka o język polski w szkołach zaolziańskich oraz troska o podnoszenie jego poziomu. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 29-43 (m.in. nt. edukacji literackiej...) szczegóły 
1459.artykuł: Maluchnik Marek: Jak postrzegany jest polonista w Kazachstanie (Z nauczycielem języka polskiego Markiem Maluchnikiem, który przez kilka lat pracował w Kazachstanie, o edukacji zesłańców polskich z terenu byłego ZSRS, rozmawia Agnieszka Waszkiewicz). Nasz Dziennik 2001 nr 269 s. 19  szczegóły 
1460.artykuł: Masłowski Medard: Szkolnictwo polonijne na Łotwie (Rozmowa z Medardem Masłowskim I sekretarzem Ambasady RP w Rydze). Gazeta Lwowska 1999 nr 3 s. 11 (rozm. Leszek Wątróbski...) szczegóły 
1461.artykuł: Masznicz Małgorzata, Stepan Ewa: Kraj staje się dla nas coraz droższy.... Polonistyka 1991 nr 6 s. 404-408 (wyw. z kier. ZG Polskiej Maierzy Szkolnej w Londynie i nauczycielką sz...) szczegóły 
1462.artykuł: Mat.: Język polski za granicą. Życie Warszawy 1990 nr 142 s. 2 (spraw. z posiedzenia Międzyresortowej Komisji do spraw Polonii i Emigr...) szczegóły 
1463.artykuł: Matyskowa Zofia: Kształcenie świadomości i sprawności językowej uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 69-74 (m.in. nt. nauczania języka polskiego i tzw. wychowania literackiego...) szczegóły 
1464.artykuł: Mazur Jan: Nauczanie języka polskiego w Mołdawii. Stan i potrzeby. x 1995 ([W ks. zb.:] Polacy w Mołdawii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 19...) szczegóły 
1465.artykuł: Miodunka Władysław: Co jest po tamtej stronie języka? (Z profesorem Władysławem Miodunką rozmawia Józef Baran). Sycyna 1997 nr 10 s. 3-4 (wyw. nt. nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą;...) szczegóły 
1466.artykuł: Miodunka Władysław: Język polski w świecie. Rota 2001 nr 4 s. 37-38 (wyw.; rozm. Wiesława Szymczuk; z fot....) szczegóły 
1467.artykuł: Miodunka Władysław: Podręczniki do nauki języka ojczystego wśród Polonii: stan i potrzeby. Polonistyka 1990 nr 4 s. 170-176  szczegóły 
1468.artykuł: Młyńska Emilia: Nauczanie języka polskiego - jak to robimy w Reykjaviku. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 55-59  szczegóły 
1469.artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Kurs dla slawistów i polonistów. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 2 (not. o rozpoczęciu na Uniwersytecie Warszawskim XXXV Wakacyjnego Kursu...) szczegóły 
1470.artykuł: Nielepko Helena: Twórczość Stanisława Wyspiańskiego w szkole średniej i wyższej na Białorusi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010 [z.] 1 s. 274-282 (dot. m.in. programu nauczania w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Sz...) szczegóły 
1471.artykuł: Olszewska Maria: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 294-302  szczegóły 
1472.artykuł: Osipowicz-Bezuszko Jadwiga: Nie lękaj się egzaminu. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 6 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
1473.artykuł: Ostromęcka-Frączak Bożena: Kształcenie polonistyczne jako element kształcenia slawistycznego. Na przykładzie lektoratu języka polskiego w Lublanie. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1994 z. 5 s. 71-80  szczegóły 
1474.artykuł: Ostrówka Małgorzata: Z problematyki szkolnictwa polskiego na Litwie w latach 1993-94. Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 113-123 (język polski i jego nauczanie na terenach, które przed 1939 należały d...) szczegóły 
1475.artykuł: Panteluk Stanisław: Spotkanie polonistów Ukrainy. Krynica 2000 nr 29 s. 7-9 (m.in. nt. lekcji pokazowych dot. literatury w ramach seminarium "Wykor...) szczegóły 
1476.artykuł: Pelczar W.: Badania nad podręcznikami polonijnymi w kontekście zadań szkoły polskiej na obczyźnie. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 169-183 (dotyczy m.in. dydaktyki literatury polskiej...) szczegóły 
1477.artykuł: Pelczar Wojciech: Echa "polskiego przedmurza" w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2003 z. 2 s. 139-149  szczegóły 
1478.artykuł: Pelczar Wojciech: Integracja treści kształcenia w emigracyjnych podręcznikach do kształcenia języka polskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 137-146  szczegóły 
1479.artykuł: Pelczar Wojciech: Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2007 nr 6 (2994) s. 173-180  szczegóły 
1480.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: "Piękną mamy mowę ojczystą". Krzewienie polszczyzny w skupiskach polonijnych Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 177-190  szczegóły 
1481.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Godziny czytelnicze. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 14 s. 17 (dot. szkolnictwa polskojęzycznego na Litwie...) szczegóły 
1482.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Inauguracja zajęć Uniwersytetu Powszechnego Kultury Polskiej na Ukrainie. Polonistyka 1991 nr 4 s. 254-256  szczegóły 
1483.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Zanim zbudujemy Dom Polonii. Życie Warszawy 1990 nr 200 s. 3 (o konieczności zorganizowania całorocznego ośrodka kursowego dla naucz...) szczegóły 
1484.artykuł: Polakiewicz Leonard A.: Teaching Polish in the United States Past and Present. The Polish Review 1996 t. 41 nr 2 s. 131-155  szczegóły 
nawiązanie: Kurczaba Alex S.: Letter to Editor. The Polish Review 1997 t. 42 nr 1 s. 121  szczegóły 
1485.artykuł: Polscy literaci na lekcji w szkole. Krynica 1995 nr 5 s. 47 (dot. lekcji otwartej w gimnazjum w Smile na temat spuścizny literackie...) szczegóły 
1486.artykuł: Rakowiecki Jerzy: W polskiej szkole. Przyjaźń 1989 nr 10 s. 3, 8 (nt. działalności polskiej szkoły ogólnokształcącej im. W. Wasilewskiej...) szczegóły 
1487.artykuł: Renik Wanda: Dzieje oświaty grodzieńskiej. Magazyn Polski 1993 nr 1/2 s. 19-27 (z historii polskiego szkolnictwa na Białorusi...) szczegóły 
1488.artykuł: Salij Jacek: Język polski na emigracji. Tygodnik Solidarność 1991 nr 4 s. 15 (dot. apelu inspektora do spraw nauki języka polskiego we Francji - pro...) szczegóły 
1489.artykuł: Sękowska Elżbieta: Podręczniki i periodyki Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. (Analiza wybranych edycji). Polonistyka 1990 nr 4 s. 213-218  szczegóły 
1490.artykuł: Sibiga Zygmunt: Teksty do kształcenia literackiego w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych. Przegląd Polonijny 1994 z. 3 s. 11-118 (omów....) szczegóły 
1491.artykuł: Siomkajło Alina: Kaganek polskości na Syberii. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 282 s. 6 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
1492.artykuł: Slesariewa Ludmiła: Bez Twardziaków [Bogumła i Jerzy] w Słowucie nie można. Dziennik Kijowski 1997 nr 20 s. 2, 4 (nt. nauczania języka i literatury polskiej przez małżeństwo z Polski w...) szczegóły 
1493.artykuł: Sobocińska Marta: Jak uczyć i oceniać uczniów? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 39-41  szczegóły 
1494.artykuł: Sobotkova Marie: Tekst literacki, jego wersja filmowa w procesie nauczania literatury i kultury polskiej w środowisku czeskim. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 265-272  szczegóły 
1495.artykuł: Sprengel Mieczysław: Szkolnictwo polskie w Australii w XX wieku. Kultura i Edukacja 2002 nr 2 s. 154-165  szczegóły 
1496.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Pobudziło do głębszej refleksji. Kurier Wileński 2003 nr 108 s. 7 (dot. wydarzeń dydaktyczno-literackich zorganizowanych w Wileńskiej Szk...) szczegóły 
1497.artykuł: Staroń Krystyna: Nauczanie języka polskiego w Kazachstanie. Rota 1996 nr 1/2 s. 44-49  szczegóły 
1498.artykuł: Stryjecka Agnieszka: Dwie wiosny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 26 (nt. przygotowań do objęcia przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Kato...) szczegóły 
1499.artykuł: Wyrwa Maciej: Związek Polaków na Łotwie "Promień" (1988-2000). Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 33-42 (nt. działaln. kulturalnej i nauczania w języku polskim także nt. miesi...) szczegóły 
1500.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka 1990 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
1501.artykuł: Zygmunt Tomasz: Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich. Polonistyka 1990 nr 4 s. 195-200  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1502.artykuł: Bugaj-Martynowska Małgorzata: Międzyszkolne spotkania, czyli I Festiwal Poezji. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 8 s. 6 (nt. inicjatywy zorganizowania w polskich szkołach polonijnych w Wielki...) szczegóły 
1503.artykuł: Bugaj-Martynowska Małgorzata: Wierszowisko 2012 - finał już za kilka dni. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 19 s. 7 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
1504.konkurs: "Wierszowisko" - Festiwal Poezji w polskich szkołach polonijnych w Wielkiej Brytanii (2012). (prezentacja poezji Juliana Tuwima...) szczegóły 
1505.artykuł: Wierszowisko - wielki finał. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 21 s. 4-5 (podsumowanie, laureaci...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
1506.konkurs: Konkurs na cykl lekcji języka polskiego "Moja mała ojczyzna" (1996). (do 30 III 1996...) szczegóły 
1507.konkurs: Konkurs na scenariusz lekcji z języka polskiego dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich (1996). (nagrody: Ewa Bąk, Bogumiła Fiołek, Monika Podhorecka...) szczegóły 
1508.konkurs: "Leszczyńskie ślady w literaturze" - konkurs dla uczniów i nauczycieli (2002).  szczegóły 
1509.konkurs: "Maturzyści" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
1510.konkurs: "Maturzyści' 2000" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 2000).  szczegóły 
1511.konkurs: "Maturzyści '89" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1989).  szczegóły 
1512.konkurs: "Maturzyści '90" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1990).  szczegóły 
artykuł: Książczak Zbigniew: Konkurs Matur. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 311-313 (omów. zasad konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Do konkursu "Życia" stanęło 99 maturzystów. Życie Warszawy 1990 nr 150 s. 1 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Jury zakończyło pracę. 21 nagrodzonych i wróżnionych. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści - 90". Życie Warszawy 1990 nr 103 s. 1, nr 109 s. 1, nr 115 s. 1 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści - 90". Życie Warszawy 1990 nr 129 s. 1-2, nr 133 s. 1, nr 139 s. 2 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Wyniki XVII polonistycznego konkursu "Życia". Życie Warszawy 1990 nr 209 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Moszczeńska Ryszarda, Wesołowska Ludmiła: Uroczyste zakończenie konkursu "Życia". Życie Warszawy 1990 nr 254 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wojda Krystyna: Człowieczeństwo to godność, którą należy zdobywać. Życie Warszawy 1990 nr 210 s. 3 (pokonkursowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 3 (praca nagrodzona...) szczegóły 
1513.konkurs: "Maturzyści' 91" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1991).  szczegóły 
1514.konkurs: "Maturzyści '92" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1992).  szczegóły 
1515.konkurs: "Maturzyści '93" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1993).  szczegóły 
1516.konkurs: "Maturzyści '94" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1994).  szczegóły 
1517.konkurs: "Maturzyści' 95" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1995).  szczegóły 
1518.konkurs: "Mickiewiczowskie inspiracje" - konkurs na scenariusz edukacyjny (lekcja szkolna, lekcja muzealna, program wycieczki) przeznaczony do realizacji przez nauczycieli polskich i polonijnych (1998).  szczegóły 
1519.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998; edycja XXVIII).  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Finał XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Konkursu Mickiewiczowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 132-134  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: XXVIII OLiJP i Konkurs Mickiewiczowski. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 133 (nt. eliminacji okręgowych Dolnego Śląska...) szczegóły 
1520.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Moja mała ojczyzna" - w dziedzinie prób literackich, recytacji, fotografii, plastyki (1995). (nagrody i wyróżnienia w dziedzinie prac literackich: Anna Chmurska, Ma...) szczegóły 
1521.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Moja mała ojczyzna" - w dziedzinie prób literackich, recytacji, fotografii, plastyki (1996).  szczegóły 
1522.konkurs: Ogólnopolski konkurs Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na popularyzowanie współczesnej poezji na lekcjach języka polskiego (1995). (nagrody: Małgorzata Jankowska, Irena Mądzik, Bernard Najdek, Paweł Wys...) szczegóły 
1523.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1996; edycja XXVI).  szczegóły 
artykuł: Smutek Barbara: Specjalizacja teatrologiczna (Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego). Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 121-124 (lista lektur i lista pytań z wiedzy o teatrze...) szczegóły 
1524.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997; edycja XXVII).  szczegóły 
1525.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulska Bernadetta: Polonistyczne spotkania na szczycie. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 175-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
1526.dotyczy innego zapisu:
-książka: Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego. Informator oraz tematyka eliminacji I, II i III stopnia. 1992 (Aut. tematów [część historycznoliteracka]: Grażyna Borkowska, Alina Br...) szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
1527.artykuł: Inglot Mieczysław: Olimpiada jako zadanie i wyzwanie edukacyjne. Polonistyka 2000 nr 6 s. 331-336  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1528.książka: Doroszkiewicz Elżbieta, Tetelewska-Iwańska Halina: Sprawdziany i konkursy polonistyczne. Opracowanie zbiorowe. 1992  szczegóły 
1529.książka: Karulak Krzysztof: Matura z języka polskiego. Prace pisemne i kryteria oceny. Pokłosie I wojewódzkiego konkursu "Matura '95". 1996  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    książki (alfabet autorów)
1530.książka: Ambrożewicz Paola, Zajkowska Halina: Lektury klasy VII. 1995  szczegóły 
1531.książka: Antygona. Streszczenie dla leniwych (3 minuty!), streszczenie dla dociekliwych (15 minut!) + dobre opracowanie. 2005  szczegóły 
1532.książka: Anusiak Danuta: Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy.  szczegóły 
1533.książka: Anusiak Danuta: Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz.  szczegóły 
1534.książka: Anusiak Danuta: Opium w rosole Małgorzaty Musierowicz.  szczegóły 
1535.książka: Anusiak Danuta: Opowieści z Narnii cz. 1 Lew, Czarownica i stara szafa Clive'a Staplesa Lewisa.  szczegóły 
1536.książka: Anusiak Danuta: Oskar i pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta.  szczegóły 
1537.książka: Anusiak Danuta: Przygody Tomka Sawyera Marka Twaina.  szczegóły 
1538.książka: Anusiak Danuta: Tomek w krainie kangurów Alfreda Szklarskiego.  szczegóły 
1539.książka: Bajki robotów Stanisława Lema..  szczegóły 
1540.książka: Bajorek Magdalena, Zarych Elżbieta: Barok, Oświecenie.  szczegóły 
1541.książka: Bajorek Magdalena: Pozytywizm. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1542.książka: Bajorek Magdalena, Pałac Agnieszka: Starożytność, średniowiecze, renesans. 2003  szczegóły 
1543.książka: Bajorek Magdalena, Pałac Agnieszka: Starożytność, średniowiecze, renesans.  szczegóły 
1544.książka: Bajorek Magdalena: Starożytność, średniowiecze, renesans. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1545.książka: Balladyna Juliusza Słowackiego. 2003  szczegóły 
1546.książka: Bator Elżbieta: Opowiadania Sławomira Mrożka. Słoń, Lew, Wyznania o Zygmusiu, Wesele w Atomicach, Wina i kara, Szuler, Baba, Śpiąca Królewna, Artysta.  szczegóły 
1547.książka: Bąk Magdalena: Opracowania lektur szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych. 2012  szczegóły 
1548.książka: Biernacka-Drabik Maria: Nowe lekcje z lekturą. [Dla gimnazjalistów].  szczegóły 
1549.książka: Biernacka Julia: Świętoszek i Skąpiec Moliera.  szczegóły 
1550.książka: Bodych Marcin, Kordela Andrzej I.: Adam Mickiewicz - Dziady część III :(omówienie dramatu). 2007  szczegóły 
1551.książka: Bodych Marcin, Kordela Andrzej I.: Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz. (Omówienie). 2007  szczegóły 
1552.książka: Borowczak Alina: Dwudziestolecie międzywojenne. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1553.książka: Borowczak Alina, Fedan Iwona: Joseph Conrad - Jądro ciemności.  szczegóły 
1554.książka: Borowska Anna: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
1555.książka: Budziszewski Jacek, Bukowska Anna, Czajkowska-Ziembowicz Joanna, Frączek Aleksandra, Grabarczyk Danuta, Hernas Barbara, Jagodziński Jerzy, Jasińska Teresa, Kalina Barbara, Kasprzycka Katarzyna, Kuźnik Anna, Majewski Patryk, Markuc Katarzyna, Ochocka Barbara, Przychodzień Kamilla, Retkowska Magdalena, Wilk-Żebrowska Irena, Zawadzka Joanna: Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas liceum i technikum. 2012  szczegóły 
1556.książka: Bugajska Teresa, Pasek Anna, Tetelewska-Molendys Halina: Lektury czwartoklasisty. Ćwiczenia i teksty. 1994  szczegóły 
1557.książka: Bugajska Teresa, Tetelewska-Molendys Halina: Lektury szóstoklasisty. Ćwiczenia, teksty, krzyżówki. 1996  szczegóły 
1558.książka: Bulska Teresa: Noce i dnie.  szczegóły 
1559.książka: Chełminiak Marzena: Romeo i Julia Williama Szekspira.  szczegóły 
1560.książka: Chmiel Małgorzata: Lektury z pomysłem. Opracowania wybranych lektur szkolnych dla klas I-III gimnazjum.  szczegóły 
1561.książka: Chojnacka Karolina: Cierpienia młodego Wertera Joahanna Wolfganga Goethego.  szczegóły 
1562.książka: Chojnacka Karolina: Giaur George'a Byrona.  szczegóły 
1563.książka: Chojnacka Karolina: Robinson Kruzoe Daniela Defoe.  szczegóły 
1564.książka: Chołoniewska Krystyna: Stary człowiek i morze.  szczegóły 
1565.książka: Chrostowska-Sufa Jolanta: Ferdydurke.  szczegóły 
1566.książka: Chrostowska-Sufa Jolanta: Przedwiośnie.  szczegóły 
1567.książka: Chrzanowski Maciej: Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich.  szczegóły 
1568.książka: Chrzanowski Maciej: Opracowania lektur dla wszystkich klas gimnazjum.  szczegóły 
1569.książka: Chrzanowski Maciej: Opracowania lektur dla wszystkich klas liceów i innych szkół średnich.  szczegóły 
1570.książka: Cieśla Tamara: Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara.  szczegóły 
1571.książka: Cieśla Tamara: Sofokles - Król Edyp.  szczegóły 
1572.książka: Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej..  szczegóły 
1573.książka: Daniel Defoe "Robinson Kruzoe". 2010  szczegóły 
1574.książka: Dąbrowska Magdalena: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry.  szczegóły 
1575.książka: Dąbrowska Magdalena: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza.  szczegóły 
1576.książka: Dąbrowska Magdalena: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza.  szczegóły 
1577.książka: Dąbrowski Mirosław: Słownik lektur dla liceum.  szczegóły 
1578.książka: Dobkowska Maja, Rudnicki Bogdan, Willman Anna: Pan Tadeusz.  szczegóły 
1579.książka: Drachal Krzysztof: Streszczenia lektur dla gimnazjalistów. Pan Tadeusz, Dziady cz. II, Krzyżacy, Syzyfowe prace, Mały Książę, Antygona, Latarnik, Siłaczka i inne. 2006  szczegóły 
1580.książka: Farent Teodor: Ferdydurke Witolda Gombrowicza. 2011  szczegóły 
1581.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2004  szczegóły 
1582.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2009  szczegóły 
1583.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2010  szczegóły 
1584.książka: Farent Teodor: Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. 2007  szczegóły 
1585.książka: Farent Teodor: Jezioro osobliwości Krystyny Siesickiej. 2006  szczegóły 
1586.książka: Farent Teodor: Odprawa posłów greckich i Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. 2005  szczegóły 
1587.książka: Farent Teodor: Odprawa posłów greckich i Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego. 2004  szczegóły 
1588.książka: Farent Teodor: Poezje Czesława Miłosza. 2005  szczegóły 
1589.książka: Farent Teodor: Poezje Czesława Miłosza. 2004  szczegóły 
1590.książka: Farent Teodor: Poezje Czesława Miłosza. 2008  szczegóły 
1591.książka: Farent Teodor: Poezje Tadeusza Różewicza. 2008  szczegóły 
1592.książka: Farent Teodor: Poezje Tadeusza Różewicza. 2004  szczegóły 
1593.książka: Fedan Iwona: Julian Stryjkowski - Austeria.  szczegóły 
1594.książka: Franaszek Anna: Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999. 2006  szczegóły 
1595.książka: Gałuszka Marzena, Górnicki Jarosław: Lalka.  szczegóły 
1596.książka: Gałuszka Marzena: Wierna rzeka.  szczegóły 
1597.książka: Gancarczyk Marian: Lektury dla klas 4-8. Próby interpretacji - w wyborze. 1994  szczegóły 
1598.książka: Giaur George'a Gordona Byrona. 2002  szczegóły 
1599.książka: Giczewska-Warchoł Edyta: Lalka Bolesława Prusa.  szczegóły 
1600.książka: Głogowska Monika: Stefan Żeromski - Przedwiośnie.  szczegóły 
1601.książka: Goszczyńska-Rams Jagna: Sofokles - Antygona.  szczegóły 
1602.książka: Górnicki Jarosław: Dżuma.  szczegóły 
1603.książka: Górnicki Jarosław: Faraon.  szczegóły 
1604.książka: Górnicki Jarosław: Krzyżacy.  szczegóły 
1605.książka: Górnicki Jarosław: Moralność pani Dulskiej.  szczegóły 
1606.książka: Grygiel Natalia, Płatek Krzysztof: Pożegnanie z Marią.  szczegóły 
1607.książka: Grzegorek Grażyna: Słownik lektur. Gimnazjum.  szczegóły 
1608.książka: Handke Ryszard: W świecie tekstów i wartości. Szkice z teorii lektury. 1991  szczegóły 
1609.książka: Horwath Ewa: Lekturowe karty pracy. Język polski. 1-3 gimnazjum. 2008  szczegóły 
1610.książka: Język polski 4. Omówienie lektur wraz ze znakomicie ułatwiającymi naukę i porządkującymi wiedzę: uwagami metodycznymi dla uczniów i rodziców, słowniczkiem terminów literackich potrzebnych dziecku na poziomie kl. IV. Praca zbiorowa. 1993  szczegóły 
1611.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla II klasy gimnazjum. 2010  szczegóły 
1612.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum. 2011  szczegóły 
1613.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy dla III klasy gimnazjum :. 2011  szczegóły 
1614.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 1 Od starożytności do oświecenia. 2010  szczegóły 
1615.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 1 Od starożytności do oświecenia. 2011  szczegóły 
1616.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 2 Romantyzm i pozytywizm. 2011  szczegóły 
1617.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 3 Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. 2010  szczegóły 
1618.książka: Język polski. Opracowania lektur i wierszy. Dla uczniów liceum i technikum. Cz. 4 Literatura współczesna. 2011  szczegóły 
1619.książka: Kamińska Małgorzata: Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera.  szczegóły 
1620.książka: Kamińska Małgorzata: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  szczegóły 
1621.książka: Kędzierska Agnieszka: Mały książę Antoine'a de Saint-Exupéry.  szczegóły 
1622.książka: Kędzierska Agnieszka: Spotkanie nad morzem Jadwigi Korczakowskiej.  szczegóły 
1623.książka: Klatka Urszula: Barok, oświecenie. Opracowania lektur. (Liceum / technikum).  szczegóły 
1624.książka: Kordela Andrzej I.: Albert Camus - Dżuma. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1625.książka: Kordela Andrzej I.: Bolesław Prus - Lalka. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1626.książka: Kordela Andrzej I.: Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1627.książka: Kordela Andrzej I.: Stanisław Wyspiański - Wesele. (Omówienie dramatu). 2007  szczegóły 
1628.książka: Kordela Andrzej I.: Zofia Nałkowska - Granica. (Omówienie powieści). 2007  szczegóły 
1629.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Cyprian Norwid - wybrane wiersze.  szczegóły 
1630.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Jan Twardowski - wybrane wiersze.  szczegóły 
1631.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Kazimierz Przerwa Tetmajer - wybrane wiersze.  szczegóły 
1632.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Sławomir Mrożek - Tango.  szczegóły 
1633.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Stanisław Wyspiański - Wesele.  szczegóły 
1634.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Witold Gombrowicz - Ferdydurke.  szczegóły 
1635.książka: Kordys-Tomaszewska Marta: Władysław Reymont - Chłopi (tom 1 Jesień).  szczegóły 
1636.książka: Koryl Janusz: Lektury z języka polskiego. Notatki przed maturą. 1996  szczegóły 
1637.książka: Kowalski Marcin: Między nami graczami. Gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych. Historia pewnej miłości. 2011  szczegóły 
1638.książka: Kozak Bogdan: Chłopi.  szczegóły 
1639.książka: Kozak Bogdan: Granica.  szczegóły 
1640.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 6. 1998  szczegóły 
1641.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 7. 1998  szczegóły 
1642.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 8. 1998  szczegóły 
1643.książka: Krawczyk Agnieszka: Dwudziestolecie międzywojenne.  szczegóły 
1644.książka: Krawczyk Agnieszka: Dwudziestolecie międzywojenne.  szczegóły 
1645.książka: Krawczyk Agnieszka: Młoda Polska.  szczegóły 
1646.książka: Krawczyk Agnieszka: Pozytywizm.  szczegóły 
1647.książka: Król Edyp. Streszczenie dla leniwych (3 minuty!), streszczenie dla dociekliwych (15 minut!) + dobre opracowanie. 2005  szczegóły 
1648.książka: Kruszczyńska Agnieszka: Kordian Juliusza Słowackiego.  szczegóły 
1649.książka: Kubryn Justyna: Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
1650.książka: Kulesza-Tałan Dorota: Romantyzm.  szczegóły 
1651.książka: Kulik Ilona: Dżuma Alberta Camus.  szczegóły 
1652.książka: Kulik Ilona: Granica Zofii Nałkowskiej.  szczegóły 
1653.książka: Kulik Ilona: Granica Zofii Nałkowskiej.  szczegóły 
1654.książka: Kulik Ilona: Hamlet Williama Szekspira.  szczegóły 
1655.książka: Kulik Ilona: Makbet Williama Szekspira.  szczegóły 
1656.książka: Kulik Ilona: Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa.  szczegóły 
1657.książka: Kulik Ilona: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.  szczegóły 
1658.książka: Kulik Ilona: Rok 1984 George'a Orwella.  szczegóły 
1659.książka: Kulik Ilona: Rok 1984 George'a Orwella.  szczegóły 
1660.książka: Kupczyńska Mirosława: Możliwości wykorzystania lektur w klasach I-III w integracji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowej. 1998 (Klasa I: Lektura "Cudaczek Wyśmiewaczek" Julii Duszyńskiej. - Klasa II...) szczegóły 
1661.książka: Laskowska Regina, Szymańska Maria A.: Lektura szkolna w klasach 1-3. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. 1994  szczegóły 
1662.książka: Lech Ewa, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas 1 gimnazjum. 2000  szczegóły 
1663.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas czwartych. 1999 ([Streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, ...) szczegóły 
1664.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas piątych. 1999 ([opracowania lektur dla klas 5 sześcioletnich szkół podstawowych: stre...) szczegóły 
1665.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas szóstych. 1999 ([Streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, ...) szczegóły 
1666.książka: Leksykon lektur dla gimnazjum. 2006  szczegóły 
1667.książka: Lementowicz Urszula: Dżuma Alberta Camusa. 2006  szczegóły 
1668.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2007  szczegóły 
1669.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2005  szczegóły 
1670.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2004  szczegóły 
1671.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2008  szczegóły 
1672.książka: Lementowicz Urszula: Folwark zwierzęcy George'a Orwella. 2006  szczegóły 
1673.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2004  szczegóły 
1674.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2005  szczegóły 
1675.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2006  szczegóły 
1676.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2007  szczegóły 
1677.książka: Lementowicz Urszula: Hamlet Williama Szekspira. 2009  szczegóły 
1678.książka: Lementowicz Urszula: Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 2006  szczegóły 
1679.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2011  szczegóły 
1680.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2010  szczegóły 
1681.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2009  szczegóły 
1682.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2008  szczegóły 
1683.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2006  szczegóły 
1684.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2007  szczegóły 
1685.książka: Lementowicz Urszula: Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. 2005  szczegóły 
1686.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2008  szczegóły 
1687.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2011  szczegóły 
1688.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2009  szczegóły 
1689.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2005  szczegóły 
1690.książka: Lementowicz Urszula: Medaliony Zofii Nałkowskiej. 2007  szczegóły 
1691.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Stefana Żeromskiego. 2008  szczegóły 
1692.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Stefana Żeromskiego. 2005  szczegóły 
1693.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Stefana Żeromskiego. 2004  szczegóły 
1694.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Tadeusza Borowskiego. 2006  szczegóły 
1695.książka: Lementowicz Urszula: Opowiadania Tadeusza Borowskiego. 2011  szczegóły 
1696.książka: Lementowicz Urszula: Poezje Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 2004  szczegóły