PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Akty i gatunki mowy. (Od redakcji. * Akty mowy i ich aspekty: Roman Jakobson: Funkcje języka...) szczegóły 
2.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
3.książka: Bakuła Bogusław: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. 2000 (Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspek...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74  szczegóły 
4.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
5.książka: Bartoszyński Kazimierz: Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze. (Od autora. - Część I. Kryzys czy trwanie powieści [dot. recepcji gatun...) szczegóły 
6.książka: Bartoszyński Kazimierz: Powieść w świecie literackości. Szkice. 1991 (Od autora. - I. Interpretacje: "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana...) szczegóły 
7.książka: Bromboszcz Roman: Estetyka zakłóceń. 2010 ([Dot. wzajemnej relacji informacji i szumów w literaturze, muzyce i pl...) szczegóły 
8.książka: Cieślikowska Teresa: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. 1995 (Od autorki. - I. W kręgu genologii: 1. Problem tendencyjnej powieści p...) szczegóły 
9.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
10.książka: Czaplejewicz Eugeniusz: Pragmatyka, dialog, historia. Problemy współczesnej teorii literatury. 1990 (Pierwotne założenia: Czym jest poetyka pragmatyczna? - Część I. W kręg...) szczegóły 
11.książka: Dąbrowski Stanisław: Tajemnica a metody. Ze stanowiska wiedzy o literaturze. Artykuły i szkice. 2008  szczegóły 
12.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
13.książka: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. 2010  szczegóły 
14.książka: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. (Słowo wstępne. Zagadnienia ogólne - kwestie teoretyczne: Maryla Hopfi...) szczegóły 
15.książka: Estetyka w świecie. Wybór tekstów. [T. 3]. 1991 (Maria Gołaszewska: Wprowadzenie. * I. Teoria i praktyka postmodernizmu...) szczegóły 
16.książka: Komunikacja, rozumienie, dialog. 1990 ([M.in. rozprawy:] Bolesław Andrzejewski: Człowiek i przyroda - dialog ...) szczegóły 
17.książka: Krajewska Anna: Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki. 2009  szczegóły 
18.książka: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. 1994 ([Dedykacja:] Henrykowi Markiewiczowi z okazji 70 rocznicy urodzin. * O...) szczegóły 
19.książka: Literary Studies in Poland = Etudes Litteraires en Pologne. PAN IBL. Warszawa 1991. T. 24: Problems of the Theory of Literature. 1991 (Włodzimierz Bolecki: L'historien de la litterature et les citations. -...) szczegóły 
20.książka: Literatura - Człowiek - Wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 2007 ([Zawiera m.in.]: Zofia Zarębianka: Religia w przestrzeni literatury. L...) szczegóły 
21.książka: Literatura ustna. 2010 (Przemysław Czapliński: Słowo i głos [wstęp]. * Część I: Badacz, który ...) szczegóły 
22.książka: Markiewicz Henryk: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. 1989 (Przedmowa. - Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą...) szczegóły 
23.książka: Markiewicz Henryk: O cytatach i przypisach. ([Dot. historii cytatu, motta i przypisu jako składników utworu literac...) szczegóły 
24.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
25.książka: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce. 1992 (Zofia Mitosek: Wprowadzenie. Obszary i funkcje mimesis. - Stefan Moraw...) szczegóły 
26.książka: Miniatura i mikrologia literacka. T. 2. 2001 (Aleksander Nawarecki: Wstęp. * Ku mikrologicznej krytyce świadomości: ...) szczegóły 
27.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
28.książka: Olszewska Maria Jolanta: Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury. Wybór. 2009  szczegóły 
29.książka: Ontologia fikcji. 1991 (Wstęp. - Część I.: Wojciech Chojna: Byt i tożsamość: Edmund Husserl, R...) szczegóły 
30.książka: Perspective comparatiste orient-occident en theorie litteraire. Colloque International, Institut de la Theorie de la Litterature, du Theatre et du Film. Departement de la Theorie de la Literature. Universite de Łódź, Łódź 16-17 X 1990 = The Orient-West comparative perspective in literary theory. International Colloquium, Institute of the Theory of Literature, Theatre and Film. Department of the Theory of Literature. University of Łódź. 1993 ([M.in.:] Teresa Cieślikowska: Preface. - Sławomir Cieślikowski: Introd...) szczegóły 
31.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
32.książka: Poetyka, polityka, retoryka. 2006 (Profesorowi Michałowi Głowińskiemu na siedemdziesiąte urodziny [dedyka...) szczegóły 
33.książka: Posługiwanie się znakami. 1991 ([Ded.:] Pamięci Janusza Lalewicza. - Od Redakcji. - Stefan Żółkiewski:...) szczegóły 
34.książka: Potrykus-Woźniak Paulina: Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich.  szczegóły 
35.książka: Potrykus-Woźniak Paulina: Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich.  szczegóły 
36.książka: Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana. 1993 ([M.in.:] Jolanta Brach-Czaina: Nota wstępna. - Jadwiga Ciszewska: O po...) szczegóły 
37.książka: Reinterpretacje klasyki. 1990 (Krystyna Wilkoszewska, Bogusław Zmudziński: Wstęp. * Interpretacje i r...) szczegóły 
38.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
39.książka: Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu. 2006  szczegóły 
40.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 1992 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
41.książka: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. 2002 (Od redaktorów. * Co nam zostało?: Janusz Sławiński: Co nam zostało ze ...) szczegóły 
42.książka: Szymutko Stefan: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie. 1998 (Wstęp: Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość. * Problem rzeczywisto...) szczegóły 
43.książka: Świat humoru. 2000 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Humor jako zjawisko kulturowe: Kr...) szczegóły 
44.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3: Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
45.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 2. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 (Wstęp. * I. Człowiek i język: Claude Levi-Strauss: Kultura i język. T...) szczegóły 
46.książka: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej. 2002 ([Referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w dn...) szczegóły 
recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
47.książka: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. 2001 ( Andrzej Stoff: Słowo wstępne. * Weronika Chańska: Czy fikcja może być...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Biberstajn Ryszard: Próba ocalenia. Tytuł [Poznań] 1989 nr 3 s. 28-29 (szkic nt. zadań poezji...) szczegóły 
49.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Panegiryzm a literatura. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1-20 (twórczość panegiryczna i jej funkcje; z przykładami zaczerpniętymi z a...) szczegóły 
50.artykuł: Gutorow Jacek: Philippe Lejeune, for exemple. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 37-47 (dyskusja z koncepcją "paktu autobiograficznego" Phlippe'a Lejeune'a...) szczegóły 
51.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 209-219 (recenzja zbiorowa książek z serii-leksykonu "The new critical idiom" p...) szczegóły 
52.artykuł: Markowski Michał Paweł: Między fragmentem a powieścią, czyli za co kocham Rolanda Barthes'a. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 65-73  szczegóły 
53.artykuł: Masse Andrzej: W pułapce fikcji. Plus Minus 2002 nr 2 s. D4 (dot. m.in. zagadnień fikcji literackiej oraz literatury dokumentu osob...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Adorno Theodor W.: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. 1990 (Karol Sauerland: Wstęp. - [Eseje Th.W. Adorno:] Podsumowanie rozważań ...) szczegóły 
55.książka: Baluch Wojciech, Sugiera Małgorzata, Zając Joanna: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. 2009  szczegóły 
56.książka: Baluch Wojciech, Sugiera Małgorzata, Zając Joanna: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. 2002 ([Dot. rozwoju nowych metod: badań nad dyskursem, postacią i płcią biol...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 78-79  szczegóły 
57.książka: Dąbrowski Mieczysław: Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie. (Część I. Studia: Projekt krytyki etycznej. O dwóch rodzajach literatur...) szczegóły 
58.książka: Eco Umberto: Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideologią. 1996 (Wstęp. * [Szkice:] Łzy Czarnego Korsarza [m.in. o teorii intrygi Aryst...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347 (not....) szczegóły 
recenzja: Mrowczyk Ewa: Dzieło zaniedbane. Znak 1996 nr 10 s. 211-215  szczegóły 
recenzja: Mścisz Ryszard: Monte Cristo - Mussolini - James Bond. Nowa historia nadczłowieka. Fraza 1998 nr 19/20 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Stanisław: Profesor w dżinsach o supermanie. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 10 s. 16  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pradziadkowie Bonda. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
59.książka: Greimas Algirdas Julien, Leach Edmund: Rytuał i narracja. 1989 (Cz. 1. Edmund Leach. Kultura i komunikowanie: M. Buchowski: Antropolog...) szczegóły 
60.książka: Jaxa-Rożen Hanna: Kontestacja i banał. Feminizm w kulturze współczesnej. 2005 (Wstęp. - Antyutopie feministyczne: Margaret Atwood, Angela Carter, Urs...) szczegóły 
recenzja: Myszka Małgorzata: Hanna Jaxa-Rożen. Kontestacja i banał. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006 nr 2 s. 34  szczegóły 
61.książka: Kowalski Piotr: (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej. 1996 (Uwagi wstępne. - I. Antropologia i teksty kultury masowej. II. Oswojon...) szczegóły 
62.książka: Literatura a wyobcowanie. Studia. 1990 (Wstęp. - Janusz Sławiński: Literatura a wyobcowanie: słowo na wstępie....) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Dużo o samotności. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 165-170  szczegóły 
63.książka: Nycz Ryszard: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. 1993 (Od autora. - Wprowadzenie: Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizm...) szczegóły 
64.książka: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. ([Dot. narracji i narracyjności w perspektywie antropologii literackiej...) szczegóły 
65.książka: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. 2008 (Inga Iwasiów: Studia kobiece - między "ja", światem a literaturą (wstę...) szczegóły 
66.książka: Ślósarska Joanna: Studia z poetyki antropologicznej. ([Dot. wybranych założeń antropologii kultury, lingwistyki i poetyki ko...) szczegóły 
67.książka: Thorne Tony: Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje. 1995 ([Zawiera m.in. hasła:] autorskie kino, beatnicy, brudny realizm, cinem...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Bakuła Bogusław: Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 19-33  szczegóły 
69.artykuł: Bakuła Bogusław: West- and East-Slavic literary utiopia of 20th century (An outline of research problems). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 257-265 (zarys projektu badawczego, którego celem jest analiza komparatystyczna...) szczegóły 
70.artykuł: Baranov A.I.: Kogniotipichnost' zhanra. Stylistyka 1997 nr 6 s. 331-343  szczegóły 
71.artykuł: Iwasiów Inga: Gatunki i konfesje w badaniach "gender". Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 41-55 (nt. badań specyfiki gatunkowej w powiązaniu z kategorią płci; przegląd...) szczegóły 
72.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Powieść czy tekst "meta"?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 69-86  szczegóły 
73.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
74.artykuł: Kowalczyk Izabela: Miejsce komiksu w historycznych narracjach. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 4-9 (nt. zmian w podejściu do wydarzeń historycznych; z notą o aut....) szczegóły 
75.artykuł: Lubaś Marcin: Struktura, transformacje i bricolage. O antropologii mitu Claude'a Levi-Straussa. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 119-132  szczegóły 
76.artykuł: Madejski Piotr: Kres powieści i nowa twórczość. Notatnik Teatralny 1996 nr 11 s. 163-167 (nt. powieści interaktywnej...) szczegóły 
77.artykuł: Marciniak Mieczysław: Pasja i folklor pamięci. Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 3/4 s. 181-195 (na podstawie zbioru esejów z książki: Jan Strzelecki, Ślady tożsamości...) szczegóły 
78.artykuł: Schmeling Manfred: Poetyka hybrydyczności czy hybrydyczna poetyka? O estetycznym ujęciu konfliktów kulturowych w powieści wielokulturowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
79.artykuł: Symotiuk Stefan: Casus "Dyskobola". Kulturowe aspekty fizjologii rzutu. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 73-85  szczegóły 
80.artykuł: Szeja Jerzy: RPG. Interaktywna opowieść fantastyczna (I-III). Nowa Fantastyka 2002 nr 1-3 (m.in. nt. związków gier fabularnych z literaturą, w tym kontekście m.i...) szczegóły 
81.artykuł: Winiarczyk Marek: Mit w Grecji antycznej. Meander 1997 nr 5 s. 417-435 (omów. najważniejszych prac obcojęzycznych z lat 1970-1994 nt. mitu: de...) szczegóły 
82.artykuł: Winiarczyk Marek: Rola mitu w Grecji antycznej. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 113-117  szczegóły 
83.artykuł: Wydrych Joanna: Skandynawska pop-telenowela. Thorgal w patriarchalnej sieci stereotypów. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 24-27 (dot. serii "Thorgal" Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme'a...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
84.książka: Jakobson Roman: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i c...) szczegóły 
85.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
86.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura i semiotyka. 2001 (I. Literatura i semiotyka [dot. dziejów i pograniczy semiotycznej inte...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Błażejczyk Michał: Kilka uwag o kondycji badań komiksu w Polsce. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 78-80  szczegóły 
88.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
89.artykuł: Lipski Jan Józef: Badania prądów literackich i form gatunkowych. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 3-14 (tekst pochodzi z popierów pośmiertnych J.J. Lipskiego; do druku podała...) szczegóły 
90.artykuł: Marmon Wacław: Problemy metodologiczne i warsztatowe biografistyki historycznej. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
91.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
92.artykuł: Skubaczewska Anna: Aluzja literacka w dramacie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 137-164 (miejsce aluzji w badaniach nad dramatem, aluzja wobec różnych koncepcj...) szczegóły 
93.artykuł: Strączek Krystyna: Bliskie pokrewieństwo. Teoria powieści Stanisława Brzozowskiego w świetle estetyki Bachtina. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 409-427  szczegóły 
94.artykuł: Trocha Bogdan: Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 277-292 (dot. pozaestetycznej - poznawczej funkcji mitu; nt. cech, sposobów fun...) szczegóły 
95.artykuł: Vosskamp Wilhelm: Historia literatury jako historia funkcji literatury (Na przykładzie nowożytnej utopii). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 257-275 (Problemy metodologiczne historii literatury (III)...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Szymutko Stefan: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie. 1998 (Wstęp: Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość. * Problem rzeczywisto...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
98.książka: Bilut-Homplewicz Zofia: Zur Dialogtypologie in der Erzaehlung aus Textlinguistischer Sicht. 1998 (1. Linguistische Dialogforschung - Tendenzen und Entwicklungen: 1. Ter...) szczegóły 
99.książka: Bolecki Włodzimierz: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. 1991 (1. Historyk literatury i cytaty [cytat jako problem w badaniach litera...) szczegóły 
100.książka: Bromboszcz Roman: Estetyka zakłóceń. 2010 ([Dot. wzajemnej relacji informacji i szumów w literaturze, muzyce i pl...) szczegóły 
101.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
102.książka: Gatunek a komunikacja społeczna. 2011  szczegóły 
103.książka: Głowiński Michał: Narracje literackie i nieliterackie. 1997 (I. Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej: Powieść i prawda. Dialog...) szczegóły 
104.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
105.książka: Kmiecik Sławomir: Wolne żarty! Humor i polityka czyli Rzecz o polskim dowcipie politycznym. 1998 (Wstęp. * Na śmiech i życie - z władzą [satyra i kawały polityczne w uj...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czego się śmiejemy?. Trybuna 1998 nr 174 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kmiecik Sławomir: Śmiechu warte. Życie 1998 nr 196 s. 16 (wywiad z autorem; rozm. Rafał Geremek...) szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Najweselszy z baraków. Ukazała się książka o anegdocie politycznej czasów PRL. Gazeta Wyborcza 1998 nr 181 s. 8  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Zmierzch Stańczyków. Plus Minus 1998 nr 34 s. 15  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 4 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
106.książka: Malysa Oksana: Tekstovye kategorii v publicisticheskom stile. Sopostavitel'nyjj russko-pol'skijj analiz. 2002 (Predislovie. * Vstuplenie: Ponjatie kategorii v filosofii. - Jazykovye...) szczegóły 
107.książka: Polska genologia lingwistyczna. 2008  szczegóły 
recenzja: Grucza Sambor: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 283-287  szczegóły 
108.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
109.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
110.książka: Tekst. Analizy i interpretacje. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "Tekst, dyskurs, obraz świata; Kazimi...) szczegóły 
111.książka: Tekst, gatunek, dyskurs. Na przełomie XX i XXI wieku. 2012  szczegóły 
112.książka: Tekst ustny. Struktura i pragmatyka, problemy systematyki, ustność w literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15-17 września 1986. 1989 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - S. Tolstaja: Ustnyj tekst v ...) szczegóły 
113.książka: Wileczek Anna: Świadectwa, ślady, znaki. Lapidarium jako strategia formy. 2010  szczegóły 
114.książka: Witosz Bożena: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Balcerzan Edward: Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
116.artykuł: Gołuch Arletta: Język potoczny w reportażach "Gazety Wyborczej". x 1999 ([W ks. zb.:] W świecie mediów. Pod red. Mieczysława Balowskiego. Opole...) szczegóły 
117.artykuł: Kmiecik Sławomir: Wolne żarty! Humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym [fragm.:] Najweselszy barak w obozie. Pod Tytułem 1998 nr 3 s. 132-141  szczegóły 
118.artykuł: Kościołek Andrzej Artur: Od bajki do westernu - przykłady analiz strukturalnych tekstów narracyjnych. Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1993 t. 7 s. 43-68  szczegóły 
119.artykuł: Kucharska Elżbieta: Das biblische Wortschatz in katolischen Predigten von heute. Eine Studie ueber deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonntag, Lesejahr B. Convivium 1999 s. 225-243 (analiza współczesnych katolickich kazań polskich i niemieckich pod wzg...) szczegóły 
120.artykuł: Szczęsna Ewa: Tożsamość hybrydyczna. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 9-16 (dot. m.in. hybrydyczności tekstualnej, semiotycznej i medialnej; szerz...) szczegóły 
121.artykuł: Wilkoń Aleksander: Rodzaje, podrodzaje, gatunki. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 251-257 (dot. wyznaczników gatunkowych w tekstach artystycznych i nieartystyczn...) szczegóły 
122.artykuł: Wilkoń Aleksander: Rodzaje, podrodzaje, gatunki. x 2003 ([w ks. zb.:] Tkanina. Szkice, studia, interpretacje. Pod redakcją Anny...) szczegóły 
123.artykuł: Witosz Bożena: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 67-85 (dot. genologii lingwistycznej jako dziedziny pogranicznej literaturozn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Brylla Wolfgang Damian: Layout des Rätsels oder: Wie das Geheimnis inszeniert wird. Narratologische Annotationen zu klassischen Detektivgeschichten. 2011  szczegóły 
125.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
126.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
127.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
128.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
129.książka: Kandziora Jerzy: Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku. 1993 (Wprowadzenie. - I. Czas kalendarza - czas paraboli (O cyklu autobiogra...) szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 190-194  szczegóły 
130.książka: Kompozycja dzieła literackiego. 2004 (Andrzej Stoff: Kompozycja - pytanie o istotę dzieła literackiego. * An...) szczegóły 
131.książka: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. 1992 (Janusz Sławiński: Słowo na wstępie. * Cz. I: Ryszard Nycz: Intertekstu...) szczegóły 
132.książka: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. ([Dot. narracji i narracyjności w perspektywie antropologii literackiej...) szczegóły 
133.książka: Pawelec Dariusz: Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. 2006 (Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna? [wstęp]. Kołysanka [dot. wi...) szczegóły 
134.książka: Perspektywy polskiej retoryki. 2007  szczegóły 
135.książka: Podziewska Luiza: Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia. 2010  szczegóły 
136.książka: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). 2001 (Wprowadzenie. * Część pierwsza. Semantyka wypowiedzi: Rozdział I: O po...) szczegóły 
137.książka: Speina Jerzy: Formy rzeczywistości. Typy świata przedstawionego w literaturze. 1990 (Słowo wstępne. - Mit w literaturze. Groteska literacka. Perspektywa re...) szczegóły 
138.książka: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?. ( Michał Głowiński: Wprowadzenie. * Katarzyna Chmielewska: Literackość ...) szczegóły 
recenzja: Orzeł Wargskog Olga: Literatura Holokaustu dzisiaj. Midrasz 2007 nr 5 s. 3-5  szczegóły 
139.książka: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji odbywającej się w Kielcach 25-25 IX 2002. Z...) szczegóły 
140.książka: Z teorii dzieła literackiego. 2003 ([Dot. nieoczywistych i kontrowersyjnych kwestii w teorii dzieła Romana...) szczegóły 
141.książka: Zawadzki Robert K.: "Poetyka" Arystotelesa i "Sztuka poetycka" Horacego. Studium porównawcze. 1996 (Cz. I. Wprowadzenie: 1. Ogólne spojrzenie na "Poetykę" Arystotelesa i ...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 170-171  szczegóły 
142.książka: Żonglerzy słów w literaturze. 2006 ([Dot. różnych form komizmu, gier językowych, zabaw językowych w utwora...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Czermińska Małgorzata: "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 11-27 (w oparciu o narracje powstałe na styku odmiennych kręgów kulturowych: ...) szczegóły 
144.artykuł: Hilscher Eberhard: Er koennte Einstein, weisser Wal oder eine Wolke sein. Ist moderne Romankunst noch modern? Erfahrungen eines Erzaehlers. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 379-385 (dot. koncepcji narracji w powieści; zawiera refleksje nt. książek włas...) szczegóły 
145.artykuł: Kowalski Piotr: Mitologiczne mistyfikacje, czyli interpretacje literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem fantasy. Kultura Popularna 2003 nr 1 s. 113-124 (dot. niepogłębionych komentarzy nt. fantasy, odnoszacych się do gnozy,...) szczegóły 
146.artykuł: Kuropatwa Katarzyna: Przekraczanie granic, mieszanie języków - reifikacja nie tylko w dramacie. x 2003 ([w ks. zb.:] (Nie)obecne granice. Szkice o obliczach transgresji. Red....) szczegóły 
147.artykuł: Łebkowska Anna: Narracja biograficzna w fikcji. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 28-40 (dot. wymiarów narracji biograficznych w najnowszej prozie polskiej; z ...) szczegóły 
148.artykuł: Markiewicz Henryk: Czy tata czyta cytaty z Tacyta?. Magazyn 2002 nr z 5-6 I s. 10-11 (wywiad; nt. znaczenia cytatu, także o aforyzmach, plagiacie; z wyborem...) szczegóły 
149.artykuł: Mitosek Zofia: Hermeneuta i autobiografia. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 137-151 (dot. pojęcia "tożsamości narracyjnej" w pismach Paula Ricoeura i Phili...) szczegóły 
150.artykuł: Pawłowska Maja: Topika gatunku powieściowego - badania SATOR [Societe d'Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 149-168 (nt. problematyki dorocznych konferecji SATOR od 1986 - m.in. formułowa...) szczegóły 
151.artykuł: Rejter Artur: Gatunek mowy obiektem edukacji polonistycznej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 87-98 (praca z gatunkiem mowy na lekcjach języka polskiego: testament, skarga...) szczegóły 
152.artykuł: Rygielska Małgorzata: Przecie ustaleniom? Kilka uwag o pojęciu wyobraźni. ARTyleria 2003 nr 1 (4) s. 28-30 (esej nt. pojęcia wyobraźni poetyckiej...) szczegóły 
153.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: ABC wiersza. Płomyczek 2002 nr 1-12 (cykl artykułów dla młodzieży dot. budowy wiersza...) szczegóły 
154.artykuł: Todorov Tzvetan: Prawda poetycka - trzy interpretacje. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 335-351 (Wokół języka literatury...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
155.impreza: "Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku" - konferencja teoretycznoliteracka (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
156.książka: Bańkowska Edyta, Jagodzińska Joanna, Kozłowska Ewa, Mikołajczuk Agnieszka, Wolańska Ewa, Wolański Adam, Wszeborowska Hanna: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Część I: Praktyczna stylistyka - pod...) szczegóły 
157.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
158.książka: Bogołębska Barbara: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od autorki - I. Stylistyka historyczna i teoretyczna:...) szczegóły 
159.książka: Bondkowska Magdalena: Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978.  szczegóły 
160.książka: Dziennikarstwo i świat mediów. 2000 (Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Od redaktorów. * Z teorii i histori...) szczegóły 
161.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
162.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
163.książka: Mowy piękno wielorakie. 2000 ([Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład ...) szczegóły 
164.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
165.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
166.książka: Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji. 2010 ([Zawiera m.in.:] Wioletta Kochmańska, Bożena Taras: Słowo wstępne. - K...) szczegóły 
167.książka: Perspektywy polskiej retoryki. 2007  szczegóły 
168.książka: Przyklenk Joanna: Staropolska kronika jako gatunek mowy. 2009  szczegóły 
169.książka: Stala Marian: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. 1988  szczegóły 
170.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
171.książka: Stylistyka a pragmatyka. 2001 ([Materiały z konferencji naukowej zorg. w X 2000 w Katowicach. Zawiera...) szczegóły 
172.książka: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. 1991 (I.: Stanisław Gajda: Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistycz...) szczegóły 
173.książka: Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r.. 1992 (Część I: Stanisław Gajda: Dylematy stylistyka. - Margarita N. Kozhina:...) szczegóły 
174.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
175.książka: Ślósarska Joanna: Syntagmatyka poetycka. 1995 (Zagadnienia składni w poezji w kontekście teorii składni w gramatykach...) szczegóły 
176.książka: Świat humoru. 2000 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Humor jako zjawisko kulturowe: Kr...) szczegóły 
177.książka: Tutak Kinga: Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach. 2003 (Wstęp. - Część I: 1. Autobiografia jako gatunek piśmienniczy. 2. Pojęc...) szczegóły 
178.książka: Wieczorek Izabela: Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. 2010  szczegóły 
179.książka: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji odbywającej się w Kielcach 25-25 IX 2002. Z...) szczegóły 
180.książka: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). 1994 ([Zawiera m.in.:] Aldona Skudrzykowa: Język mówiony w dialogach literac...) szczegóły 
181.książka: Żonglerzy słów w literaturze. 2006 ([Dot. różnych form komizmu, gier językowych, zabaw językowych w utwora...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Bujnicka Maria: Perswazja i retoryczność (O sposobach wartościowania w literaturze popularnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 23-41  szczegóły 
183.artykuł: Cohn Dorrit: Monolog przytaczany. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 195-224  szczegóły 
184.artykuł: Cukrowska Krystyna: O poezji w maju: "Skrzydlate słowa". Parnasik 2000 nr 3 (1999/2000) s. 1-2 (rola "skrzydlatych słów" w języku codziennym i kulturze literackiej...) szczegóły 
185.artykuł: Djachenko-Lysenko L. N.: Kulturnyjj kod nacii v aspekte antropocentricheskikh refleksijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 59-70 (nt. m.in. semiotycznych opozycji swoje-obce w języku baśni dot. świata...) szczegóły 
186.artykuł: Dmitrovskij Aleksej: Travestija kak liricheskij zhanr. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 267-281 (na przykładzie poezji rosyjskiej...) szczegóły 
187.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
188.artykuł: Grzenia Jan: "Wiersze naukowe" (Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 109-116  szczegóły 
189.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
190.artykuł: Karasińska Marta: Gry językowe w polskim dramacie dla dzieci. Studia o Sztuce dla Dziecka 1994 z. 8 s. 44-70  szczegóły 
191.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
192.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Dyskurs narracyjny w afazji (na materiale bajek Ezopa). Wybrane zagadnienia. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 123-143  szczegóły 
193.artykuł: Kolek Leszek: Semiotyka form prostych: żart i jego ekspansywność w narracjach komediowych. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 233-255  szczegóły 
194.artykuł: Korzeniewska-Berczyńska Joanna: O funkcijakh parodijjnykh ehlementov v sovremennom publicisticheskom diskurse. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 113-119 (ze streszczzeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
195.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stil' i zhanr: ikh variativnost', istoricheskaja izmenchivost' i sootnoshenie. Stylistyka 1999 nr 8 s. 5-36 (nt. znaczenia terminów "gatunek" i "styl"; przegląd stanowisk w aspek...) szczegóły 
196.artykuł: Lakoff George: Metafory i wojna: system metafor użyty, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Perskiej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 29-47 (dot. metaforyzacji języka wypowiedzi o polityce zagranicznej, m.in. w ...) szczegóły 
197.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
198.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Współczesny slogan reklamowy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły 
199.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
200.artykuł: Puzynina Jadwiga: O relacjach między wartościowaniem ilościowym i jakościowym w znaczeniach wyrazów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 273-281 (m.in. na przykładzie poezji...) szczegóły 
201.artykuł: Rusecki Marian: O pojęciu znaku religijnego. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 257-281 (m.in. o symbolu religijnym...) szczegóły 
202.artykuł: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI/XVII wieku. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 102-108 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
203.artykuł: Stoff Andrzej: "Mówić" i "być". Z problemów języka w dramacie współczesnym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 93-124  szczegóły 
204.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 37-44  szczegóły 
205.artykuł: Tokarski Ryszard: Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 117-137  szczegóły 
206.artykuł: Wieczorek Ryszard: "Missa parodia" wobec tradycji retorycznej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 39-42 (nt. związków retoryki i muzyki - "msza-parodia" - renesansowa technika...) szczegóły 
207.artykuł: Witosz Bożena: Czy gatunek i styl są we spółczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?. Stylistyka 1999 nr 8 s. 37-52 (metodologiczne ujęcie problemu z punktu widzenia teorii lingwistycznyc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
208.książka: Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. 2001 (Od autora. - Wstęp [o frazowaniu, rytmie, stylu, pauzie i różnicach wo...) szczegóły 
209.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
210.książka: Ghyka Matila C.: Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. 2001 (Paul Valery: List do Autora * Przedmowa. * Cz. I. Rytmy. 1. Od liczby ...) szczegóły 
recenzja: (JAZ): Przekrój 2001 nr 43 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2001 nr 10 s. 66 (nota...) szczegóły 
211.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
212.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
213.książka: Słowiańska metryka porównawcza. [T. 5]: Sonet. 1993 (
T. 5: Sonet. Praca zbiorowa pod red. Lucylli Pszczołowskiej i Doro...)
 szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: Ash Timothy Garton: Na granicy. Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 85-92 (nt. tzw. literatury faktu w XIX i XX wieku; z not. o tł. na s. 194...) szczegóły 
215.artykuł: Barańczak Stanisław: Adeliryk. Przekrój 2001 nr 51/52 s. 48 (żartobliwie nt. nowego gatunku poezji; nota...) szczegóły 
216.artykuł: Barańczak Stanisław: Bezlimeryk. Przekrój 2001 nr 51/52 s. 69 (żartobliwie nt. nowego gatunku poezji; not....) szczegóły 
217.artykuł: Barańczak Stanisław: Buhaiku. Przekrój 2001 nr 51/52 s. 64 (żartobliwie nt. nowego gatunku poezji; nota...) szczegóły 
218.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Gzie kryminał goni się z science fiction. Lampa 2011 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
219.artykuł: Ignatihv Nadihja: Epihchno-khorova proza: pitannja stanovlennja ta zhanrovoji prirodi. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 8 (241) s. 63-72 (na przykładzie współczesnej rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej pro...) szczegóły 
220.artykuł: Kupis Bogdan: Pochodzenie i autorstwo "Sentencji" Sekstusa kwestia nadal otwartą (3). Meander 2000 nr 6 s. 541-556  szczegóły 
221.artykuł: Kuźmiczow Iwan: Tipologija zhanrovykh supersistem (K postanovke problemy). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 73-81  szczegóły 
222.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Współczesny slogan reklamowy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły 
223.artykuł: Skarb kibica foremki. Pantum. Dwukropek 2003 nr 1 s. 55-57 (analiza cech gatunkowych i rys historyczny...) szczegóły 
224.artykuł: Skarb kibica (foremki) [z tego cyklu:] Akrostych i okolice. Dwukropek 2002 nr 2 s. 55-57 (omówienie akrostychu i form mu pokrewnych, na przykładach m.in. utworó...) szczegóły 
225.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Słowo wstępne. Studia Rossica 2010 t. 20, 2 s. 9-15 (omówienie zawartości tomu pośw. ego-dokumentom...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
226.książka: Adamczykowa Zofia: Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki. 2001 (W kręgu cech "osobnych" literatury dla młodego odbiorcy: Literatura "c...) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Nowa książka o literaturze dla dzieci. Guliwer 2001 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Pisarstwo dla najmłodszych. Śląsk 2001 nr 9 s. 77  szczegóły 
227.książka: Bernacki Marek, Pawlus Marta: Słownik gatunków literackich.  szczegóły 
228.książka: Bernacki Marek, Pawlus Marta: Słownik gatunków literackich. 1999  szczegóły 
recenzja: AF: Literatura: Miłosz i słowniki. Tygodnik Powszechny 1999 nr 13 s. 15  szczegóły 
recenzja: Fryz-Więcek Agnieszka: Słownik do czytania. Przekrój 1999 nr 16 s. 38  szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 81  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Michał: "Wyłapywanie pcheł". Polonistyka 2001 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Słownik niejasności. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 27-28  szczegóły 
polemika: Drabikowski Marek, Sławiński Janusz: Uwaga, plagiat!. Tygodnik Powszechny 2000 nr 19 s. 4 (oskarżenie autorów o plagiat ze "Słownika terminów literackich" Michał...) szczegóły 
polemika: Biernacki Marek: Uwaga, pomówienie!. Tygodnik Powszechny 2000 nr 21 s. 19 (list do red....) szczegóły 
229.książka: Bernacki Marek, Pawlus Marta: Słownik gatunków literackich.  szczegóły 
230.książka: Bernacki Marek: Słownik gatunków literackich.  szczegóły 
231.książka: Bibliografia teorii literatury 1900-1983. Genologia. Prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach. 1997  szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gust Dorota: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 253-258  szczegóły 
233.książka: Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: W kręgu genologii i teorii sugestii. 1995 (Wstęp. - Część I. Z genologii: Jakie to są światy? Na marginesie fanta...) szczegóły 
234.książka: Furman Wojciech, Kaliszewski Andrzej, Wolny-Zmorzyński Kazimierz: Gatunki dziennikarskie - specyfika ich tworzenia i redagowania. 2000 (Wstęp. *I. Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatun...) szczegóły 
235.książka: Furman Wojciech, Kaliszewski Andrzej, Wolny-Zmorzyński Kazimierz: Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania. 2000 (Wstęp. * I. Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatu...) szczegóły 
236.książka: Gatunek a komunikacja społeczna. 2011  szczegóły 
237.książka: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany. 1996 ([Zawiera materiały z sesji naukowej "Przemiany gatunkowe a tradycja li...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 1 s. 79 (nota...) szczegóły 
238.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
239.książka: Genologia dzisiaj. 2000 ([Tom pokonferencyjny XXIX Konferencji Teoretycznoliterackiej "Genologi...) szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Pośmiertny tryumf genologii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 100-110  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286  szczegóły 
240.książka: Genologia i konteksty. 2000 (Od redaktorów. * Sytuacje gatunków - rozpoznania i diagnozy. Eugeniusz...) szczegóły 
recenzja: Śniecikowska Beata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 181-187  szczegóły 
241.książka: Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. 2002 (Wstęp. * Jolanta Ługowska: Tekst a gatunek. - Anna Brzozowska-Krajka: ...) szczegóły 
recenzja: Wójcicka Maria: Gatunek w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 265-268  szczegóły 
242.książka: Głowiński Michał: Narracje literackie i nieliterackie. 1997 (I. Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej: Powieść i prawda. Dialog...) szczegóły 
243.książka: Granica w literaturze. Tekst, świat, egzystencja. 2004 ([Dot. zjawiska granicy w szerokim, "metaforycznym" sensie, ukształtowa...) szczegóły 
244.książka: Grochowski Grzegorz: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdział I. Myślane, pisane, opowiadane. "Transy" Miro...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Niepokojące hybrydy. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2001 nr 10 s. 533-539  szczegóły 
245.książka: Komornicka Anna Maria: Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Eos 1989 t. 77 s. 338-344  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
246.książka: Kowalski Piotr: Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania. 2010 ([Dot. historii literatury okolicznościowej]...) szczegóły 
247.książka: Krzywy Roman: Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. 2001 ([Dot. staropolskich tekstów podróżniczych: polskich i łacińskich, będą...) szczegóły 
recenzja: Trębska Małgorzata: Barok 2003 nr 1 s. 197-199  szczegóły 
248.książka: Lejeune Philippe: "Drogi zeszycie...", "drogi ekranie..." O dziennikach osobistych.  szczegóły 
249.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
250.książka: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. 1999 ( Wstęp. * Miniatura poetycka i gatunki: Aforyzm. Haiku. Inne gatunki. ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Monady, diady... i szarady. Pogranicza 1999 nr 5 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Teoria miniatury. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 27  szczegóły 
251.książka: Mowy piękno wielorakie. 2000 ([Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład ...) szczegóły 
252.książka: Od psalmu i hymnu do songu i "liedu". Zagadnienia genologiczne. Rodzaj - gatunek - utwór. 1998 ([Materiały z sesji "Od psalmu i hymnu do songu i "liedu", Kraków, 7-8 ...) szczegóły 
253.książka: Opacki Ireneusz: Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. 1999 ([Zawiera studia teoretyczne i historycznoliterackie wcześniej opubliko...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Gatunek i forma świata. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 35  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 190-194  szczegóły 
recenzja: Nowicki Wojciech: O Opackim i gatunku późnych refleksji kilka. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: O czym mówią gatunki. Śląsk 1999 nr 6 s. 72  szczegóły 
254.książka: Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich. 1999 ([Materiały z konferencji naukowej; Rzeszów 2 X 1998:] Wojciech Furman,...) szczegóły 
recenzja: Kajtoch Wojciech: O powinowactwach i przemianach gatunków. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 1/2 s. 205-207  szczegóły 
255.książka: Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej. 2009  szczegóły 
256.książka: Polska genologia lingwistyczna. 2008  szczegóły 
recenzja: Grucza Sambor: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 283-287  szczegóły 
257.książka: Polska genologia literacka. 2007  szczegóły 
258.książka: Popiel Jacek: Historia dramatu. Antyk, średniowiecze. Podręcznik przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. 1996 ([Podręcznik omawia m.in. gatunki: tragedia grecka, komedia grecka, kom...) szczegóły 
259.książka: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. 2005  szczegóły 
260.książka: Słownik rodzajów i gatunków literackich. 2012  szczegóły 
261.książka: Słownik rodzajów i gatunków literackich. 2006  szczegóły 
262.książka: Spólna Anna: Nowe "Treny"? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka. 2007  szczegóły 
263.książka: Staszczak Zofia: Wielkopolskie przemawianie obrzędowe. 2002 (I. Przemawianie - drogi upowszechniania [dot. przemówień obrzędowych w...) szczegóły 
recenzja: Kronika Wielkopolski 2002 nr 4 s. 150 (nota recenzencka...) szczegóły 
264.książka: Stepan Ludvik: Vyvoj zanroveho systemu polske literatury (od renesansu k postmodernizmu). 2000 ([Dot. przebudowy systemu formacji genologicznych: konstrukcji, wzajemn...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2003 nr 2 s. 76-80  szczegóły 
265.książka: Strony autobiografizmu. 2012  szczegóły 
266.książka: Styka Jerzy: Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej. 1997 (Wprowadzenie. * I. Teoretyczne ujęcia stosowności. 1. Kategoria stosow...) szczegóły 
267.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
268.książka: Tekst, gatunek, dyskurs. Na przełomie XX i XXI wieku. 2012  szczegóły 
269.książka: Wileczek Anna: Świadectwa, ślady, znaki. Lapidarium jako strategia formy. 2010  szczegóły 
270.książka: Witosz Bożena: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. 2005  szczegóły 
271.książka: Wokół reportażu podróżniczego. 2004 ([Dot. ewolucji piśmiennictwa podróżniczego na pograniczu literatury, d...) szczegóły 
272.książka: Wójcicka Urszula: Russkaja literatura XVII veka. Ehvoljucia zhanrov. 1998 ([Książka jest kontynuacją pracy autorki pt. "Siedem wieków literatury...) szczegóły 
273.książka: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. 2001 ( Andrzej Stoff: Słowo wstępne. * Weronika Chańska: Czy fikcja może być...) szczegóły 
274.książka: Zaśko-Zielińska Monika: Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka. 2002 ([Dot. potocznej świadomości językowej w oparciu m.in. o teksty prasowy...) szczegóły 
recenzja: Sękowska Elżbieta: Poradnik Językowy 2003 z. 3 s. 60-63  szczegóły 
275.książka: Żabski Tadeusz: Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej. 1993 (Reguły obiegu literatury popularnej. Piśmiennictwo religijne i moralis...) szczegóły 
recenzja: Gemra Anna: Dziewiętnastowieczna "klasyka" literatury popularnej. Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 150-152  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Adamowski Jan: Gatunek tekstu a znaczenie słowa (Na materiale folkoru polskiego). Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 53-63 (nt. gatunkowej relatywizacji znaczenia słowa w folklorze - pieśniach, ...) szczegóły 
277.artykuł: Balbus Stanisław: "Zagłada gatunków". Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 25-39 (m.in. problem taksonomii form literackich w literaturoznawstwie oraz p...) szczegóły 
278.artykuł: Balcerzan Edward: Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
279.artykuł: Balcerzan Edward: W stronę genologii multimedialnej. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 7-24 (m.in. propozycja nowej systematyki - "Nowej Genolgii", obejmującej swy...) szczegóły 
280.artykuł: Baranov A.I.: Kogniotipichnost' zhanra. Stylistyka 1997 nr 6 s. 331-343  szczegóły 
281.artykuł: Barczyński Janusz: Problematyka rodzajowości i literackości u Gerarda Genette'a. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 67-84 (w świetle poetyki strukturalnej...) szczegóły 
282.artykuł: Barczyński Janusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 191-196 ([rec. ks.:] Jean-Marie Schaeffer: Qu'est-ce qu'un genre litteraire. Pa...) szczegóły 
283.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Wobec genologii. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 17-29 (dot. dziejów i postaw genologii jako dyscypliny...) szczegóły 
284.artykuł: Bazan Andrzej, Chamot Bolesław: Teoria literatury Jana Trzynadlowskiego. Genologia - próba abstraktu, próba konkretu. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 13-25  szczegóły 
285.artykuł: Bąbel Agnieszka M.: Przemiany formy tekstu kulinarnego (III-XIX w.). Napis 2000 seria 6 s. 215-230  szczegóły 
286.artykuł: Beaujour Michel: Genus universum: gatunek literacki renesansu. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 333-348 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
287.artykuł: Bell Michael: Modernism and Mythopeia. x 1996 ([W ks. zb.:] PASE papers in Literature, Language and Culture. Proceedi...) szczegóły 
288.artykuł: Ben-Amos Dan: Kategorie analityczne a gatunki etniczne. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 307-331 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
289.artykuł: Bikont Anna, Szczęsna Joanna: W co się bawić, w co się bawić. Gazeta. Magazyn 1999 nr 2 s. 26-27, nr 10 s. 38-42 (nt. tzw. gier i zabaw literackich...) szczegóły 
nawiązanie: Gozdecka Małgorzata: Gazeta. Magazyn 1999 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Haman Anna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 9 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Weron Aleksander: Gazeta. Magazyn 1999 nr 19 s. 2 (list do red. dot. "Słownika racjonalnego" Hugona Steinhausa...) szczegóły 
nawiązanie: J.J.: Gazeta. Magazyn 1999 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Piotrowski Jacek: Gazeta. Magazyn 1999 nr 12 s. 77 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Studencki Wiesław: Gazeta. Magazyn 1999 nr 12 s. 77 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Gazeta. Magazyn 2000 nr 3 s. 2-3 (nt. listów czytelników nawiązujących do art., z propozycjami tzw. mosk...) szczegóły 
290.artykuł: Błaszczyk Anna: Punkt wyjścia folklorystycznej genologii. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1995 r. 2 s. 51-57 (dot. prób klasyfikacji typologicznej tekstów folklorystycznych...) szczegóły 
291.artykuł: Bogołębska Barbara: Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 187-195 (analiza form sylwicznych (kolażowych) na przykładzie utworów: Ryszard ...) szczegóły 
292.artykuł: Bolecki Włodzimierz: O gatunkach to i owo. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 4-6 (wstęp do numeru 6 (pt. "Gatunki i potwory") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
293.artykuł: Cavanagh Clare: Formy zwyczajności: Bachtin, prozaika i liryka. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 31-51 (poezja liryczna a artykulacja świata tzw. prozaika...) szczegóły 
294.artykuł: Cawelti John G.: Formuły, gatunki i archetypy. Znak 1996 nr 10 s. 116-128 (nt. konwencji rządzących literaturą popularną, na przykładzie westernu...) szczegóły 
295.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Wiara. Nowy Nurt 1996 nr 4 s. 2 (fel. nt. czym jest poezja...) szczegóły 
296.artykuł: Cholewa-Purgał Anna: A glance at genre and contemporary genre theory. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2011 z. 7 s. 57-75 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
297.artykuł: Cohen Ralph: Historia i gatunek. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 265-281 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
298.artykuł: Conradi Peter: Modern Pastoral and Death. x 1996 ([W ks. zb.:] PASE papers in Literature, Language and Culture. Proceedi...) szczegóły 
299.artykuł: Cybul'skaja Viktorija, Sokoljanskijj Mark: Sistema zhanrov kak literaturovedcheskaja kategorija. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 7-24 (ze streszcz. pt. System gatunkowy jako termin literacki...) szczegóły 
300.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Chaos a gatunki literackie. x 1996 ([W ks. zb.:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr...) szczegóły 
301.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Przestrzeń architektoniczna a gatunek literacki. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 2 s. 121-138 (m.in. o gatunkach literackich nawiązujących do przestrzeni architekton...) szczegóły 
302.artykuł: Czermińska Małgorzata: "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 11-27 (w oparciu o narracje powstałe na styku odmiennych kręgów kulturowych: ...) szczegóły 
303.artykuł: Czerski Janusz: Próba określenia rodzaju literackiego Ewangelii we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 65-73 (ewangelia jako biografia hellenistyczna...) szczegóły 
304.artykuł: Deltcheva Roumiana: Recycling the genre: the Russian and American novel in verse (The case of Pushkin's "Evgenii Onegin" and Seth's "The Golden Gate"). Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 33-51  szczegóły 
305.artykuł: Dement'ev Vadim V., Sedov Konstantin F.: Teorija rechevykh zhanrov: sociopragmaticheskijj aspekt. Stylistyka 1999 nr 8 s. 53-87 (nt. kontynuacji teorii gatunków mówionych stworzonej przez Michała Bac...) szczegóły 
306.artykuł: Denis Albert-Marie: Les genres litteraires des pseudepigraphes de L'Ancien Testament. Essai de classification. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 78-79 (streszcz. ref....) szczegóły 
307.artykuł: Fieguth Gerhard W.: O. Stanislawski: Krasser Naturalismus? [!]. Rozprawy Niemcoznawcze 1995 t. 2 s. 49-62 (nt. związków miedzy literaturą a rzeczywistością na przykładzie wybran...) szczegóły 
308.artykuł: Fulińska Agnieszka: Dlaczego literatura popularna jest popularna?. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 55-66 (dot. źródeł i współczesności literatury popularnej w kontekście kultur...) szczegóły 
309.artykuł: Gajda Stanisław: Gatunki wypowiedzi. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 22 (1987/1990) s. 71-83  szczegóły 
310.artykuł: Gajda Stanisław: Genologiczna typologia tekstów. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 25-31  szczegóły 
311.artykuł: Głowacka Dorota: Speleology of the Grotesque - an Investigation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 35-45  szczegóły 
312.artykuł: Głowiński Michał: Poehtika i neliteraturnye teksty. Slavjanovedenie 1993 nr 1 s. 35-43  szczegóły 
313.artykuł: Głowiński Michał: Znowu o gatunkach literackich. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 100-102 (streszcz. referatu...) szczegóły 
314.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
315.artykuł: Iwasiów Inga: Gatunki i konfesje w badaniach "gender". Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 41-55 (nt. badań specyfiki gatunkowej w powiązaniu z kategorią płci; przegląd...) szczegóły 
316.artykuł: Jaworski Eugeniusz, Kosowska Ewa: Wokół paradygmatu genologicznego. x 2003 ([w ks. zb.:] Tkanina. Szkice, studia, interpretacje. Pod redakcją Anny...) szczegóły 
317.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
318.artykuł: Kaiser Gerhard R.: O dynamice gatunków literackich. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 283-306 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
319.artykuł: Kasperski Edward: Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 181-196 ([rec.ks.:] Ivo Pospisil: Genologie a promeny literatury. Brno 1998...) szczegóły 
320.artykuł: Kisiel Marian: Współczesne teorie gatunków. Śląsk 2000 nr 3 s. 77 ([rec. ks.:] Modern Genre Theory. Red. David Duff. Edinburg 2000...) szczegóły 
321.artykuł: Klinger Jerzy: Struktura estetyczna dzieła poetyckiego. Kwartalnik Filozoficzny 1994 t. 22 z. 1/2 s. 133-209 (ze wstępem Władysława Stróżewskiego...) szczegóły 
322.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 178-180 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil: Rozpeti zanru. Brno 1992...) szczegóły 
323.artykuł: Kopystjanskaja Nonna: K voprosu o sistemnosti v izuchenii zhanra. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 97-111  szczegóły 
324.artykuł: Kopystjanskaja Nonna: Khronotop kak aspekt izuchenija zhanrovojj sistemy romantizma. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 119-135  szczegóły 
325.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stil' i zhanr: ikh variativnost', istoricheskaja izmenchivost' i sootnoshenie. Stylistyka 1999 nr 8 s. 5-36 (nt. znaczenia terminów "gatunek" i "styl"; przegląd stanowisk w aspek...) szczegóły 
326.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
327.artykuł: Kubski Grzegorz: Komentarz do Biblii jako tekstualizacja implikowania konwersacyjnego. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
328.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Inspiracje ingardenowskie a perspektywy badań nad liryką (kilka myśli) (Pani Profesor dr hab. Teresie Kostkiewiczowej). x ([w ks.:] Bernadetta Kuczera-Chachulska: Noriwda "przypowieść o pięknem...) szczegóły 
329.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Jeszcze o liryce i "prawdzie życia". x ([w ks.:] Bernadetta Kuczera-Chachulska: Noriwda "przypowieść o pięknem...) szczegóły 
330.artykuł: Lefevre Andre: Systemy w stanie ewolucji (Relatywizm historyczny a badanie gatunku). Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 247-263 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
331.artykuł: Lewicka Magdalena: Tatarskie hramotki i daławary. Przegląd Tatarski 2009 nr 4 s. 27-28 (nt. piśmiennictwa Tatarów polsko-litewskich...) szczegóły 
332.artykuł: Lichański Jakub Z.: "Space opera" - problemy opisu gatunku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 15-25 (nt. literatury awanturniczo-przygodowej, której wyróżnikiem jest akcja...) szczegóły 
333.artykuł: Liman Kazimierz: Poetyka łacińskich kronik średniowiecznych. Filomata 1991 nr 403 s. 223-236 (dot. m.in. Kroniki Galla, Annales... Długosza, Kadłubka, Janka z Czarn...) szczegóły 
334.artykuł: Lipski Jan Józef: Badania prądów literackich i form gatunkowych. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 3-14 (tekst pochodzi z popierów pośmiertnych J.J. Lipskiego; do druku podała...) szczegóły 
335.artykuł: Łukosz Jerzy: Groza pisania. Regiony 1991 nr 2 s. 130-132 (fel. nt. konwencji...) szczegóły 
336.artykuł: Malcolm David: Border Crossing: Genre Mixture in Contemporary British Fiction. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1993 nr 10 (1992) s. 89-105 (na przykładzie powieści autorów: Fay Weldon "Puffball", D.M. Thomas "T...) szczegóły 
337.artykuł: Martuszewska Anna: Kłopoty z terminologią genologiczną współczesnej popularnej prozy narracyjnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 5-13  szczegóły 
338.artykuł: Martuszewska Anna: Parabola czy paraboliczność? Problematyka sposobu istnienia niektórych gatunków w prozie XX w.. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 85-99  szczegóły 
339.artykuł: Mauranen Anna: Another look at genre: corpus linguistics vs. genre analysis. Studia Anglica Posnaniensia 1998 t. 33 s. 303-315  szczegóły 
340.artykuł: Maurin Krzysztof: Prawda legend, baśni i mitów. Gnosis 1998 nr 10 s. 122-131  szczegóły 
341.artykuł: Michałowski Piotr: Gatunki skrócone "oda-woda" i "Sonet zawichostski". Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 93-100 (poetyckie parodie i parafrazy gatunkowe na przykładzie twórczości Jana...) szczegóły 
polemika: Poprawa Adam: Dziesięć, dziewięć albo dwa razy o Białoszewskim. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 192-193 (list do red....) szczegóły 
342.artykuł: Michałowski Piotr: Genres and conventions in poetry. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 27-52 (próba opisu dwudziestowiecznej poezji w aspekcie gatunkowym z punktu w...) szczegóły 
343.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: O sytuacji gatunków w teorii badawczej i praktyce poetyckiej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 29-43  szczegóły 
344.artykuł: [Mikos Marek] MM: Słownik gatunków Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 2003 nr 111 s. 12  szczegóły 
345.artykuł: Mochalova V.: Ehtapy razvitija povestvovatel'nykh zhanrov v Pol'skojj literature XII-XVI vv.. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
346.artykuł: Nadolna Ewa: Fantastyka wpleciona w realizm. Mit 1999 nr 1 s. 16-18 (nt. literatury fantastycznej jako zjawiska ponadgatunkowego...) szczegóły 
347.artykuł: Olędzki Mirosław: Parametry świata fikcyjnego. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 119-136 (zagadnienie fikcji jako kryterium podziałów genologicznych...) szczegóły 
348.artykuł: Olkusz Wiesław: Ghazal, pantun i ruba'i w praktyce artystycznej poetów 2 poł. XIX wieku. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 123-133 (w polskiej poezji pozytywistycznej...) szczegóły 
349.artykuł: Ostrowski Witold: Pseudo-genre terms. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 19-27  szczegóły 
350.artykuł: Ostrowski Witold: Wymiana między gatunkami i ich współdziałanie. Próba rekonesansu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1996 t. 50 s. 199-210  szczegóły 
351.artykuł: Ożdżyński Grzegorz: Komentarz telewizyjny - jako forma narracji (Na przykładzie transmisji z meczu tenisowego). x 1996 ([W ks. zb.:] Wokół społecznego zróżnicowania języka. Pod red. Stanisła...) szczegóły 
352.artykuł: Pachev Il.: Problemi na tipologijata v sahvremennoto polsko literaturoznanie. x 1993 ([W ks. zb.:] Slavistichni prouchvanija. Veliko Tahrnovo 1993 s. 252-25...) szczegóły 
353.artykuł: Panuś Kazimierz: Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 519-540 (dot. terminów używanych na określenie gatunków kaznodziejskich, takich...) szczegóły 
354.artykuł: Pięczka Bogdan: Między teorią i praktyka komizmu. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 27-37 (nt. rozpraw o komizmie Jana Trzynadlowskiego...) szczegóły 
355.artykuł: Pięczka Bogdan: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 160-164 ([rec. ks. zb.:] Litteraria humanitas III. Zapad - Vychod. Genologicke ...) szczegóły 
356.artykuł: Pięczka Bogdan: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 221-225 ([rec. tomu:] Litteraria Humanitas (Brno) 1995 t. 5 cz. 2: Liter...) szczegóły 
357.artykuł: Płuciennik Jarosław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 184-187 ([rec. ks. zb.:] Modern genre theory. [Red.] David Duff. Harlow 2000...) szczegóły 
358.artykuł: Popova Elena: Cennostnyjj podkhod v issledovanii dokumental'nykh zhanrov russkojj literatury. Studia Rossica 2007 t. 19 s. 527-534 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
359.artykuł: Pospisil Ivo: Interliterary communities, interliterariness and their genre aspect. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 157-164  szczegóły 
360.artykuł: Pospisil Ivo: Paradoxes of Genre Evolution. The 19th-century Russian Novel. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 25-47 (ze streszcz. pt. Paradoksy ewolucji pewnego gatunku. Dziewiętnastowiec...) szczegóły 
361.artykuł: Pospisil Ivo: Some comments on contemporary Czechoslovak Slavonic genology. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 91-100  szczegóły 
362.artykuł: Pospisil Ivo: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 141-143 ([rec. tomu.:] Litteraria Humanitas. Genologicke studie II. Brno...) szczegóły 
363.artykuł: Rachwał Tadeusz: Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie-gatunku. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 57-66  szczegóły 
364.artykuł: Rusek Jerzy: O niektórych określeniach pór roku w słowiańskich koliadnikach. x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
365.artykuł: Rytter Grażyna: O wpływach ruskich na kształtowanie się średniopolskiej terminologii literackiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 31 s. 193-203 (nt. historii wyrazów: bohater, duma, ramota, sielanka i kozaczek ducho...) szczegóły 
366.artykuł: Salimovskijj Vladimir A.: Stylistyka 1999 nr 8 s. 343-350 ([rec. ks. zb.:] Zhanry rechi. Saratov 1997...) szczegóły 
367.artykuł: Skubaczewska-Pniewska Anna: Czy istnieją gatunki intertekstualne?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 131-157 (dot. m.in. charakteru i problemu gatunkowości parodii, centonu, kolażu...) szczegóły 
368.artykuł: Sławkowa Ewa: O semantyce inicjalnych wypowiedzi metatekstowych: pamiętnikowe, dziennikowe, wspomnieniowe, autobiograficzne pre-scripta. Postulaty badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 51-59  szczegóły 
369.artykuł: Sokoljanskijj Mark: K voprosy o zhanrovom diapazone literaturovedcheskikh issledovanijj. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 7-26 (wyznacza podejście do wielości form gatunkowych w pracach literaturozn...) szczegóły 
370.artykuł: Soliński Wojciech: Jan Trzynadlowski w kręgu gatunkowych wyznaczników form dziennikarskich. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 39-47  szczegóły 
371.artykuł: Stylistyka "prozy interlokucyjnej" - uwagi wprowadzające. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 107-115 (problematyka gatunku książek będących zapisem rozmowy pisarza z krytyk...) szczegóły 
372.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 133-135 ([rec. ks.:] Sadegh Homayouni: Ta'zije dar Iran. Shiraz 1989 [nt. pocho...) szczegóły 
373.artykuł: Surdykowska Sylwia: Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 233-234 ([rec. ks.:] E'Najatullah Szahidi: Pażuheszi dar ta'zue wa ta'zueachani...) szczegóły 
374.artykuł: Swirski Peter: Critical mass: mass literature and generic criticism. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 97-107  szczegóły 
375.artykuł: Swirski Peter: Ontological structure in genre analysis. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 83-89  szczegóły 
376.artykuł: Śliwowski Rene: Z dziejów rosyjskich małych form dramatycznych w wieku XX (Parodie teatralne "Krzywego zwierciadła"). Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 237-249  szczegóły 
377.artykuł: Tarnogórska Maria: "Życie po życiu". Epopeja, powieść poetycka, poemat dygresyjny i opisowy jako gatunki literatury popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 31-41  szczegóły 
378.artykuł: Trebisz Małgorzata: The Short of the Novel and the long of the Short Story. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 97-113 (artystyczne i estetyczne możliwości subgatunków: nouvelle, novella, no...) szczegóły 
379.artykuł: Trzynadlowski Jan: Komizm. Kategoria i wyznacznik gatunkowy. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 79-93  szczegóły 
380.artykuł: Urban Wacław: Suplika gatunkiem literackim. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1992 t. 28 s. 11-25  szczegóły 
381.artykuł: Vakhrushev Vladimir: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 158-164 ([rec. ks.:] Olga M. Frejjdenberg: Poetika sjuzheta zhanra. Moskva 1997...) szczegóły 
382.artykuł: Wilkoń Aleksander: Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 75-80 (polemika z niektórymi tezami Michaiła Bachtina nt. gatunków mowy i ich...) szczegóły 
383.artykuł: Wilkoń Aleksander: Rodzaje, podrodzaje, gatunki. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 251-257 (dot. wyznaczników gatunkowych w tekstach artystycznych i nieartystyczn...) szczegóły 
384.artykuł: Wilkoń Aleksander: Rodzaje, podrodzaje, gatunki. x 2003 ([w ks. zb.:] Tkanina. Szkice, studia, interpretacje. Pod redakcją Anny...) szczegóły 
385.artykuł: Witosz Bożena: Czy gatunek i styl są we spółczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?. Stylistyka 1999 nr 8 s. 37-52 (metodologiczne ujęcie problemu z punktu widzenia teorii lingwistycznyc...) szczegóły 
386.artykuł: Witosz Bożena: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 67-85 (dot. genologii lingwistycznej jako dziedziny pogranicznej literaturozn...) szczegóły 
387.artykuł: Witosz Bożena: Stylistyka "prozy interlokucyjnej" - uwagi wprowadzające. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 107-115 (problematyka gatunku książek będących zapisem rozmowy pisarza z krytyk...) szczegóły 
388.artykuł: Wojciechowska Kalina: Hymn, psalm, chorał - próba uściśleń genologicznych. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 203-219 (dot. także warstwy słownej...) szczegóły 
389.artykuł: Wróblewska Violetta: Nazwy gatunkowe w tytułach utworów lirycznych. (Rekonesans). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 111-130 (na materiale liryki polskiej różnych epok, szerzej o utworach współcze...) szczegóły 
390.artykuł: Wyderka Bogusław: Formy dialogizmów w XVII-wiecznym piśmiennictwie retorycznym. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1993 z. 14 s. 103-110  szczegóły 
391.artykuł: Zawadzki Andrzej: Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 39-62 (dot. m.in. pism Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego, Walte...) szczegóły 
392.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Ekwiwalent jako czynnik genologiczny. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 31-43 (ewolucja gatunków operujących fantastyką - utopi, powieść fantastyczna...) szczegóły 
393.artykuł: Ziomek Jerzy: Genera scribendi. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 114-124 (dot. m.in. listu, dziennika i pamiętnika...) szczegóły 
394.artykuł: Żarski Waldemar: Genre, gatunek, wzorzec gatunkowy, typ, rodzaj... czyli o odmiennym rozumieniu podobnych terminów. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2006 t. 33 s. 179-186  szczegóły 
395.artykuł: Żółkiewska Ewa Dorota: Le geste dans le fabliau. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 127-132 (dot. tekstów francuskich z XIII w.; streszcz. referatu...) szczegóły 
396.artykuł: Żyłko Bogusław: Propozycje genologiczne Jurija Tynianowa. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1991 z. 17 (1988) s. 67-82  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
397.impreza: "Formułowania charakterystyk wyszukiwawczych literatury pięknej dla dorosłych i dzieci" - konferencja (2001). (Zarząd Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP, Biblioteka ...) szczegóły 
artykuł: Klasyfikacja tekstów literackich. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 4 s. 416 (nota o imprezie...) szczegóły 
398.impreza: "Gatunki okołoliterackie" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lisewska Sławomira, Wojtowicz Witold: Gatunki okołoliterackie. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 143-151 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
artykuł: Lisewska Sławomira: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 103-105 (sprawozdanie...) szczegóły 
399.impreza: "Genologia dzisiaj" - Międzynarodowa Konferencja Teoretycznoliteracka (1999).  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 182-191  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 183-191 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mytych Beata: Genologia dzisiaj (?). Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 223-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniakowa Anna: "Genos i logos" w Cieszynie. Śląsk 1999 nr 12 s. 71  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 743-747  szczegóły 
400.impreza: "Genologia i konteksty" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Diagnozowanie przełomu. O konferencji genologicznej w Zielonej Górze. Polonistyka 1996 nr 9 s. 635-636  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Genologia i konteksty. Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 125-132 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Genologia i konteksty (Konferencja naukowa w Zielonej Górze w dniach 20-22 V 1996). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 139-150 (spraw....) szczegóły 
401.impreza: "Hymn, psalm, chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej" - Sympozjum Teologiczno-Muzykologiczne (2002).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Kalina: Sympozjum "Hymn, psalm chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 197-198 (sprawozdanie...) szczegóły 
402.impreza: "Poetyka gatunków paraliterackich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Kolejne imprezy Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Polonistyka 1991 nr 3 s. 190-192  szczegóły 
artykuł: Mochalova V.: Konferencija "Poehtika paraliteraturnykh zhanrov". Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Międzynarodowa konferencja Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 177-178  szczegóły 
403.impreza: "Promeny tradicnich literarnich zanru v literature 20. stoleti" - sympozjum międzynarodowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
404.impreza: "Tekst a gatunek" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Ficek Ewa: Katowicka konferencja naukowa "Tekst a gatunek". Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 237-242 (sprawozdanie z omówieniem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Ficek Ewa: Sprawozdanie z katowickiej konferencji naukowej: Tekst a gatunek. Poradnik Językowy 2003 z. 4 s. 45-51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne / Materiały do "Słownika rodzajów literackich"
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
405.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 213-221 (Witold Ostrowski: Proza biblijna; Joanna Ślósarska: Poemat prozą...) szczegóły 
406.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 215-226 (Witold Ostrowski: Ballad opera. Charade. Church drama. Savoy operas. A...) szczegóły 
407.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 199-218 (Witold Ostrowski: Argument. Bull (Irish bull). Conundrum. Ludwik Stepa...) szczegóły 
408.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 243-254 (Witold Ostrowski: Comput wojska litewskiego. Bożena Tokarz: Integrali....) szczegóły 
409.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 245-256 (Witold Ostrowski: Comedia dell'arte. Harlequinade. - Elżbieta Kołdrzak...) szczegóły 
410.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 117-127 (Elżbieta Dąbrowska: Śląski dramat obrzędowy; Ivo Pospisil: Powieść-kro...) szczegóły 
411.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 111-119 (Aleksander Lech Godlewski: Kauhou. Moolelo; Witold Ostrowski: Dibre ha...) szczegóły 
412.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 127-137 (Adnan Abbas: 'Al -band. 'Al-mu'allaqat albo Mu'allaq. 'Al-muwallidun (...) szczegóły 
413.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 35 z. 1/2 s. 147-156 (Andrzej Dąbrówka: Abele Spelen; Witold Ostrowski: Prodigal Son Play. S...) szczegóły 
414.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 282-286 (Witold Ostrowski: Awdl. Cynghanedd. Cywydd. Englyn. Old English Poetry...) szczegóły 
415.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 195-211 (Krystyna Kossakowska-Jarosz: Kalendarz śląski; Witold Ostrowski: Alman...) szczegóły 
416.artykuł: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1998) z. 2 s. 125-136 (Witold Ostrowski: Anatomy of roguery. Brytyjska ballada kryminalna. Cr...) szczegóły 
417.artykuł: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 30 z. 1 s. 113-123 (Sławomir Cieślikowski: Czampu. Driśya. Fiction. Gadja. Kawja. Padja. M...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    książki (alfabet autorów)
418.książka: Balowski Mieczysław: Struktura językowa aforyzmów (na materiale polskim i czeskim). 1992  szczegóły 
419.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
420.książka: Kaszyński Stefan H.: Weltbilder des Intellekts. Erkundungen zur Geschichte des österreichischen Aphorismus. 2005  szczegóły 
421.książka: Kaszyński Stefan H.: Weltbilder des Intellekts. Erkundungen zur Geschichte des österreichischen Aphorismus. 2004  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
422.artykuł: Balowski Mieczysław: Aforyzm jako komunikat językowy. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 22 (1987/1990) s. 85-89  szczegóły 
423.artykuł: Balowski Mieczysław: Aforyzm jako utwór literacki i wypowiedź językowa. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 73-80  szczegóły 
424.artykuł: Balowski Mieczysław: Efekty niesegmentalne w aforyzmach (Na materiale polskim i czeskim). Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 73-85  szczegóły 
425.artykuł: Balowski Mieczysław: Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
426.artykuł: Balowski Mieczysław: O tzw. literaturze aforystycznej, czyli aforyzm, sentencja, maksyma, złota myśl.... Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 33-40  szczegóły 
427.artykuł: Chojan Jan: Aforyzm objaśnia świat?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 25 s. 16 (fel....) szczegóły 
428.artykuł: Fedorenko Nikolajj, Sokol'skaja L.: Aforistika stran socializma. ([W ks.:] Nikolaj Fedorernko, L. Sokolska: Aforistyka. Moskva 1990, s. ...) szczegóły 
429.artykuł: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 83-86 ([rec. ks. zb.:] Neuere Studien zur Aphoristik und Eseistik. Red. G. Ca...) szczegóły 
430.artykuł: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 83-86 ([rec. ks.:] Neuere Studien zur Aphoristik und Eseistik. Red. G. Cantar...) szczegóły 
431.artykuł: Kalinowski Daniel: Aforyzmy wśród bons modeles, sztambuchów i immortaliów polskiej literatury XIX wieku. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 375-388  szczegóły 
432.artykuł: Kwiatkowska Edyta: La sentencia barroca como un texto retorico. Cuestion del generico. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 98-104 (w twórczości pisarzy hiszpańskich; głównie Francisca Quevedo y Villega...) szczegóły 
433.artykuł: Mechkovskaja Nina: Aforistika: sud'ba zhanra v semioticheskom osveshchenii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 183-189 (ewolucja gatunku aforyzmu w świetle semiotyki...) szczegóły 
434.artykuł: Stasińska Polina: O jazyke aforizmov. x 1996 ([W ks. zb.:] Słowiańskie kontakty. Język i literatura. Zielona Góra 19...) szczegóły 
435.artykuł: Stasińska Polina: O jazyke individual'no-avtorskikh aforizmov. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 2 s. 163-173  szczegóły 
436.artykuł: Stasińska Polina: Osvoenie jazykovykh sredstv v aforizmakh. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1993 z. 30 s. 97-105 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Akatyst
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
437.artykuł: Łużny Ryszard: "Akathysty polskie" - stroniczki z dziejów ekumenicznej poezji religijnej w Polsce. x 1989 ([W ks. zb.:] Chrześcijański Wschód a kultura polska. Lublin 1989 s. 25...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Anagram
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Szczęsna Joanna: Cień carycy według Barta Szwarc-Nasikały (Zabawy literackie). Gazeta. Magazyn 1999 nr 51 s. 44-46 (nt. wykorzystywania przez pisarzy m.in. Stanisława Barańczaka, Juliana...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Anakreontyk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
439.artykuł: Dąbrowski Paweł: Anakreontyk - problem genologiczny. Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 169-176 (m.in. postulat wyodrębnienia zespołu motywów, postaci i rekwizytów ana...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Antyutopia
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 434-436  szczegóły 
recenzja: Filipkowska Hanna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 322-326  szczegóły 
recenzja: Goreniowa Anna: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 54  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
441.książka: Wojtczak Dariusz: Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie. 1994 (Antyutopia - nowy rodzaj piekła. - Rozdział I. Przekleństwo Platona. K...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 789-791  szczegóły 
recenzja: Karburator: Ujęcie akademickie. Nowa Fantastyka 1995 nr 2 s. 67 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Marzenie i koszmar. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
442.artykuł: Andruszko Czesław: Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 289-290 ([rec. ks.:] Boris Lanin: Russkaja literaturnaja antiutopija. Moskva 19...) szczegóły 
443.artykuł: Małczak Leszek: Miejsce groteski w wizji antyutopijnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 83-91 (na przykładzie "Przedstawienia 'Hamleta' we wsi Głucha Dolna" Ivo Bres...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokalipsa
    książki (alfabet autorów)
444.książka: Kładoczny Piotr: Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy. Na tle innych gatunków profetycznych. 2004 ([M.in. nt. ksiąg prorockich w Biblii opisanych z punktu widzenia lingw...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
445.artykuł: Briks Piotr: Apokaliptyka jako próba "ucieczki so przodu". Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 277-284 (definicja, charakterystyka, systematyka utworów apokaliptycznych w Bib...) szczegóły 
446.artykuł: Iwański Dariusz: Kłopotliwa apokalipsa. Theologica Thoruniensia 2001 t. 2 s. 23-28 (literatura apokaliptyczna - charakterystyka gatunku...) szczegóły 
447.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Apokaliptyka jako rodzaj literacki. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 1 s. 29-35 (m.in.o trudnościach terminologicznych...) szczegóły 
448.artykuł: Ozorowski Edward: Apokaliptyka - moc i słabość ludzkiego języka. Studia Pelplińskie 2002 t. 33 s. 121-133  szczegóły 
449.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 103-108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
450.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
451.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
452.artykuł: Eichstaedt Jarosław: Przestrzeń w apokryfach, przestrzeń apokryfów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2001 t. 5 (1973) s. 129-139 (apokryfy osnute wokół postaci Jezusa Chrystusa...) szczegóły 
453.artykuł: Król Anna: Uczestnictwo Maryi w wydarzeniach pasyjnych - analiza porównawcza średniowiecznych opisów apokryficznych. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 91-101 (dot. "Rozmyślania przemyskiego", "Rozmyślań dominikańskich", "Żywota P...) szczegóły 
454.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Auto sacramental
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
455.artykuł: Biały Barbara: Los autos sacramentales en Polonia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 232-237  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
456.książka: Autobiografia. 2009  szczegóły 
457.książka: Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. 2001 (Hanna Gosk: Słowo wstępu. - Edward Kasperski: Autobiografia. Sytuacja ...) szczegóły 
458.książka: Cieński Andrzej: Pamiętniki i autobiografie światowe. 1992 (Wstęp. - Określenie materiału. Jeszcze o definicji. Biografie. Prawda ...) szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 217-218  szczegóły 
recenzja: Labuda Gerard: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Wstęp do pamiętnikoznawstwa?. Twórczość 1993 nr 7 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Światowe tendencje w badaniach pamiętnikarstwa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Sobotkova Marie: Slavia 1993 z. 2 s. 212-213  szczegóły 
459.książka: Cieplińska Joanna: Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich. 2003 ([Dot. formuł opisu własnej biografii twórczej m.in. w utworach autobio...) szczegóły 
460.książka: Durczak Jerzy: Selves between cultures. Contemporary American bicultural autobiography. 1994 (1. Introduction. 2. Bicultural autobiography in the United States. 3. ...) szczegóły 
recenzja: Carter Steven: Two Translation Works on American Literature. The Polish Review 1997 t. 42 nr 3 s. 365-369  szczegóły 
461.książka: Giza Anna: Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy. 1991 (Wprowadzenie. - Cz. 1. Teoretyczne podstawy analizy autobiografii jako...) szczegóły 
recenzja: Próchnicki Włodzimierz: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 111-114  szczegóły 
462.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2007  szczegóły 
463.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2001 ([Wybór z "Le pacte autobiographique". Zawiera:] Regina Lubas-Bartoszyń...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2002 nr 9 s. 112  szczegóły 
recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
464.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Między autobiografią a literaturą. 1993 (Słowo wstępne. - Autobiografizm dzisiaj. Problem przyszłości w tekstac...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Teoria i praktyka autobiografizmu. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 50 (z fot. Reginy Lubas-Bartoszyńskiej...) szczegóły 
465.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
466.książka: Ou en sommes-nous dans les recherches autobiographiques?. 1994 ([Pokłosie sesji "Autobiografizm dzisiaj"; Kraków, IV 1993; artykuły:] ...) szczegóły 
467.książka: Tutak Kinga: Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach. 2003 (Wstęp. - Część I: 1. Autobiografia jako gatunek piśmienniczy. 2. Pojęc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
468.artykuł: Biernacki Marek: Autobiografia jako kreacja ontologii podmiotowej. Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 33-43  szczegóły 
469.artykuł: Borkowska Grażyna: Aktorki piszą.... Teatr 2000 nr 12 s. 66-69 (esej nt. twórczości literackiej polskich aktorek...) szczegóły 
470.artykuł: Borkowska Grażyna: Prawo do milczenia. Podglądanie w książkach.... Kontrapunkt 2000 nr 6 s. 10 (specyfika polskiej twórczości autobiograficznej i biograficznej, szerz...) szczegóły 
471.artykuł: Borowska-Stankiewicz Anna Maria: Theoretische Bemerkungen ueber das autobiographische Schreiben. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2000 nr 9 (267) s. 151-170 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
472.artykuł: Brzóstowicz Monika: Apokryf rodzinny - autobiografia inaczej (Hanna Malewska - Zofia Kossak - Teodor Parnicki). Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 717-734  szczegóły 
473.artykuł: Buczek Robert M.: Die Authentitzitaetsanspruch in den autobiographischen Texten. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 179-184  szczegóły 
474.artykuł: Chodubski Andrzej: Anonimowość a pisanie autobiografii. Tygiel 2009 nr 1 s. 40-43  szczegóły 
475.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
476.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografią w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1995 nr 19 (1726) s. 165-171 (nt. perspektyw stworzenia syntetycznego ujęcia historii gatunku w pols...) szczegóły 
477.artykuł: Cieński Andrzej: Strukturalistyczna tendencja w nauce o autobiografiach i pamiętnikach. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 53-84  szczegóły 
478.artykuł: Cieński Andrzej: Wyobcowanie i osamotnienie w piśmiennictwie autobiograficznym. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 327-337...) szczegóły 
479.artykuł: Durczak Jerzy: Autobiography studies in America. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1992 nr 16 s. 7-21  szczegóły 
480.artykuł: Durczak Jerzy: Badania nad autobiografią w Stanach Zjednoczonych. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 140-146  szczegóły 
481.artykuł: Durczak Jerzy: Immigrant / ethnic autobiography in the United States. American Studies 1995 t. 14 s. 7-18 (m.in. autobiografia we współczesnej prozie amerykańskiej....) szczegóły 
482.artykuł: Durczak Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 177-178 ([rec. ks.:] American autobiography. Retrospect and prospect. Red. Paul...) szczegóły 
483.artykuł: Durczak Jerzy: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1990 nr 15 (1987) s. 221-223 ([rec. ks.:] Philippe Lejeune: On Autobiography. Minneapolis 1989....) szczegóły 
484.artykuł: Durczak Jerzy: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1993 nr 17 s. 105-107 ([rec. ks. zb.:] Autobiographie and Avant-garde. Tuebingen 1992....) szczegóły 
485.artykuł: Fabre Daniel: Ecritures ordinaires. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1997 z. 5 (188) s. 43-50  szczegóły 
486.artykuł: Giza-Poleszczuk Anna: Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1 s. 95-109 (autobiografia jako źródło wiedzy o społeczeństwie...) szczegóły 
487.artykuł: Gosk Hanna: Kraina taka... (Funkcjonalizm materii autobiograficznej w zapisie literackim). Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 707-715 (na przykładzie wspomnień zawartych w antologii: Kraj lat dziecinnych,...) szczegóły 
488.artykuł: Gutorow Jacek: Philippe Lejeune, for exemple. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 37-47 (dyskusja z koncepcją "paktu autobiograficznego" Phlippe'a Lejeune'a...) szczegóły 
489.artykuł: Hilmes Carola: Literarisches Doppelspiel. Die autobiographisches Schriften von [Wassilij] Kandinsky, [Alfred] Kubin, [Ernst] Barlach. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 51-72 (ze streszczeniem w jęz. polskim: "Literacka gra podwójna. Autobiografi...) szczegóły 
490.artykuł: Latoszek Marek: Wspomnienie jako wycinek autobiografii w kontekście konfliktu społecznego w tradycyjnym zastosowaniu metody biograficznej. Przegląd Socjologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 201-213 (np. nt. Czerwca 1956, Sierpnia 1980...) szczegóły 
491.artykuł: Lejeune Philippe: Autobiografia i przymus. Twórczość 1995 nr 10 s. 81-89  szczegóły 
492.artykuł: Lejeune Philippe: Sekretne zeszyty on-line. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 [właśc. 5] s. D3 (wyw. nt. autobiografii i dzienników osobistych; rozm. Paweł Rodak; z n...) szczegóły 
493.artykuł: Lejeune Philippe: Skazany na autobiografię. Z profesorem Philippe'em Lejeune'em rozmawiają pracownicy Katedry Literatur Zachodnioeuropejskich Instytutu Filologii AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 10 s. 35-41 (wywiad nt. autorskiej koncepcji autobiografii oraz jej związków z tend...) szczegóły 
494.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Autobiografizm dzisiaj. Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 457-474  szczegóły 
495.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: L'autobiographism aujourd'hui. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 109-125 (nt. inwazji autobiografizmu i autobiografii we współczesnej literaturz...) szczegóły 
496.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pobliża autobiografii. O wypowiedziach osobistych Adama Michnika. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 1-7  szczegóły 
497.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Problem przyszłości w tekstach autobiograficznych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 51-72 (z odwołaniami do literatury powszechnej i literatury polskiej...) szczegóły 
498.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 235-238 (rec. ks. zb.: Manuscripts et autobiographie. Sous la direction de Phil...) szczegóły 
499.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 2000 z. 5 s. 611-615 (rec. ks.: Recits de vies medias. [Red.] Philippe Lejeune. Paris 1999...) szczegóły 
500.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 1999 z. 1 s. 106-110 (rec. ks.: Philippe Lejeune: Les Brouillons de soi. Paris 1998...) szczegóły 
501.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 259-261 (rec. ks.: "Le tournant d'une vie". Paris 1995...) szczegóły 
502.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 127-129 (rec. ks.: John Sturrock: The language of autobiography. Cambridge 1993...) szczegóły 
503.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 361-363 ([rec. ks.:] John Paul Eakin: Touching the world. Reference in autobiog...) szczegóły 
504.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 1998 z. 3 s. 688-691 (rec. ks.: Philippe Lejeune: Pour l'autobiographie. Paris 1998...) szczegóły 
505.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Tożsamość i autobiografia. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 139-157 (nt. problemu tożsamości w autobiografii...) szczegóły 
506.artykuł: Mroczka Katarzyna: Autobiografia - pomiędzy prawdą życia a prawdą literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 93-106  szczegóły 
507.artykuł: Okupnik Małgorzata: Na początku była przestrzeń... O narracjach autobiograficznych Baranowskiego, Kukuczki i Kamińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 131-153  szczegóły 
508.artykuł: Piętka Radosław: A lost chance - some remarks on ancient autobiographies. Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 275-283  szczegóły 
509.artykuł: Piętka Radosław: Stracona szansa. O początkach autobiografii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 117-130  szczegóły 
510.artykuł: Popławska Halina: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej. Napis 1998 seria 4 s. 7-18  szczegóły 
511.artykuł: Popławska Halina: Początki autobiografii polskiej (XV-XVII wiek). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 87-94 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
512.artykuł: Poznańska Agnieszka: Genre Conventions in American First Ladies' Autobiographies. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 73-86  szczegóły 
513.artykuł: Rachwał Tadeusz: The genre of autobiography. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 109-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
514.artykuł: Smulski Jerzy: Odmiany autobiografii w prozie współczesnej. Polonistyka 1994 nr 6 s. 334-340  szczegóły 
515.artykuł: Voisine Jacques: Y a-t-il un genre autobiographique?. Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 125-141 (nt. autobiografii jako gatunku literackiego...) szczegóły 
516.artykuł: Voloshina S.V.: Rechevojj zhanr kak istochnik kognitivnojj informacii (Na materiale rechi sibirskikh starozhilov). Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2009 t. 18 s. 101-106 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
517.impreza: "Autobiografizm dzisiaj" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Gubińska Maria, Pychowska Joanna: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w dniach: 28-30 kwietnia 1993 r. pt. "Autobiografizm dzisiaj". Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 689-691  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Avvisi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
518.artykuł: Wojtyska Henryk Damian: Avvisi jako szczególny gatunek informacji gromadzonej przez papieską służbę dyplomatyczną w Polsce XVI i XVII wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 45-57  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    książki (alfabet autorów)
519.książka: Abramowska Janina: Polska bajka ezopowa. 1991 (Bajka - opis gatunku. Dzieje bajki w Polsce....) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 225-230  szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 664-666  szczegóły 
520.książka: Maćkowiak Krzysztof: Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne polskiej bajki oświeceniowej. 1994 (Wstęp. - Kształt leksykalno-stylistyczny bajki w świetle przepisów poe...) szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 209-210  szczegóły 
recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 184-186  szczegóły 
521.książka: Propp Władimir: Nie tylko bajka. 2000 (Danuta Ulicka: Wstęp. * Wprowadzenie: Pochwała bajki (Znacznie pojęcia...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Śmiech bogini. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Orfeusz. Książki. Gazeta 2000 nr 12 s. 5  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Propp nie tylko strukturalista. Guliwer 2001 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
522.książka: Woźnowski Wacław: Dzieje bajki polskiej. 1990 (Wstęp. - I. Od średniowiecza do baroku: Ezop w średniowieczu. Drogi ro...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 305-309  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Bajka: Czy tylko dydaktyka i moralizatorstwo?. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 52-53 (z fot. Wacława Woźnowskiego...) szczegóły 
523.książka: Wróblewska Violetta: Ludowa bajka nowelistyczna. (Źródła, wątki, konwencje). 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
524.artykuł: Alexander Alex E.: The Polish Review 1997 t. 42 nr 2 s. 243-244 ([rec. ks.:] Marina Warner: From the Beast to the Blonde. On Fairy Tale...) szczegóły 
525.artykuł: Bogocz Irena: O finale bajki zwierzęcej. Literatura Ludowa 1996 nr 1 s. 25-33 (formuły finalne w bajkach zachodniosłowiańskich...) szczegóły 
526.artykuł: Cupitt Don: Bajki. Religia i życie. (Fo:pa) 2005 nr 4 s. 21-25  szczegóły 
527.artykuł: Czubaj Mariusz: Pinokio wpadnie do Matołka. Polityka 2003 nr 22 s. 54-56 (nt. poetyki i dydaktyczności bajek w związku z przyznaniem miejscowośc...) szczegóły 
528.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Czy bajki są przestarzałe?. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1993 nr 2 s. 4  szczegóły 
529.artykuł: Frycie Stanisław, Ziółkowska-Sobecka Marta: Bajka. Poezja i Dziecko 2003 nr 2 s. 80-84  szczegóły 
530.artykuł: Jędrzejko Paweł: The deep structure of narrative element in neoclassical fable. Studia Anglica Posnaniensia 1996 t. 30 s. 169-182  szczegóły 
531.artykuł: Kadłubiec Daniel: W świecie dziecięcej wyobraźni. Nasza Rota 2005 nr 3/4 s. 8-13  szczegóły 
532.artykuł: Kalendarium 2011. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2012 (za rok 2011) s. 12-21 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
533.artykuł: Karp Artur: Kilka uwag o indyjskich bajkach o tematyce łowieckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 49-54  szczegóły 
534.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Maxa Luethiego koncepcja bajki. Literatura Ludowa 1992 nr 4/5 s. 85-105  szczegóły 
535.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Maxa Luethiego koncepcja bajki. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1990 t. 43 (1989) s. 45-47 (ref. wygł. na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 12 X 1989...) szczegóły 
536.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: O czasach w bajce ludowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 131-134  szczegóły 
537.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Przemiany bajki o zającach i żabach. Literatura Ludowa 1994 nr 2 s. 31-42 (od Ezopa, La Fontaine do Mickiewicza...) szczegóły 
538.artykuł: Lemański Janusz: Bajka jako gatunek w Starym Testamencie. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
539.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Siedem lat czytania. Polityka 1999 nr 4 s. 71-72 (nt. genezy, ewolucji i recepcji gatunku; wyw., rozm. Irena Koźmińska; ...) szczegóły 
540.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Kształt leksykalno-stylistyczny bajki w świetle przepisów poetyki normatywnej polskiego oświecenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 7 (40) s. 179-191  szczegóły 
541.artykuł: Najjdich Larisa: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 264-268 (rec. ks.: Helene Imendoerffer: Die Geschichte der Russischen Fabel im ...) szczegóły 
542.artykuł: Namowicz Tadeusz: Konteksty ideowe bajki w polskim i niemieckim oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 31-38 (różnice między oświeceniem w obu krajach na przykładzie bajek Francisz...) szczegóły 
543.artykuł: Ranke Kurt: Rozważania o istocie i funkcji bajki. Literatura Ludowa 1997 nr 2 s. 3-30  szczegóły 
544.artykuł: Sarzyński Piotr: Krwawy kapturek. Polityka 2003 nr 49 s. 66-69 (nt. poprawiania tradycyjnych wersji bajek...) szczegóły 
545.artykuł: Ulicka Danuta: By między bajki włożyć.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 53-60 (dot. zainteresowań badawczych Władimira Proppa, szerzej nt. jego ks. "...) szczegóły 
546.artykuł: Wróblewska Violetta: Metatekstowość w magicznej bajce ludowej i w baśni literackiej. Literatura Ludowa 1998 nr 4/5 s. 3-11 (porównanie funkcji pełnionych przez metatekst...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
547.impreza: "Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - bajka a mit" - II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (2011).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium 2011. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2012 (za rok 2011) s. 12-21 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ballada
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
548.artykuł: Hvisc Jozef: Zanrovy charakter sucasnej balady. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 4 s. 298-312 (także na materiałach i przykładach literatury polskiej...) szczegóły 
549.artykuł: Majcher Agnieszka: Wyznaczniki gatunkowe współczesnej polskiej ballady (1939-1969) (Próba typologii). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 67 (obszerniej o utworach autorów: Miron Białoszewski, Ernest Bryll, Konst...) szczegóły 
550.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
551.artykuł: Satława Aneta: Miała matka syna (od ballady zbójnickiej do disco-polo). Guliwer 2003 nr 3 s. 44-46 (nt. piosenki dla dzieci i jej związku z balladą zbójnicką...) szczegóły 
552.artykuł: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Ballada uliczna wobec tradycji ballady ludowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 63-83  szczegóły 
553.artykuł: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Ballada uliczna wobec tradycyjnej ballady ludowej. x 1992 ([W ks. zb.:] Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Katowice 19...) szczegóły 
554.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Polska ballada ludowa na tle słowiańskim. Propozycja ujęcia porównawczego. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
555.książka: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej.  szczegóły 
556.książka: Bajki przydrożne. Komentarze. 2002 (Katarzyna Szpilkowska: Bajki Przydrożne [nt. pomysłu i okoliczności wy...) szczegóły 
557.książka: Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów. 2012  szczegóły 
558.książka: Baran Zbigniew: Idee - mity - symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku. 2006 (Wstęp. Nota od autora. Rozdział I. Zamyślenia nad baśniowymi ideami [d...) szczegóły 
559.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
560.książka: Baśnie nasze współczesne. 2005 (Słowo wstępne. * Ryszard Waksmund: Młodopolska baśń dramatyczna. Od ba...) szczegóły 
561.książka: Baśń w terapii i wychowaniu.  szczegóły 
562.książka: Bettelheim Bruno: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. 1996  szczegóły 
recenzja: Lewicka-Rosińska Alina: Po co nam baśnie?. Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 24  szczegóły 
recenzja: Rochowiak Jerzy: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 1/2 s. 178-182  szczegóły 
563.książka: Bettelheim Bruno: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. 2010  szczegóły 
564.książka: Koziełek Gerard: Niemiecka baśń romantyczna. 1994 (1. Romantyzm w Niemczech. 2. Początki baśni literackiej. 3. Teoria baś...) szczegóły 
recenzja: Derecka Edyta: Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 4 s. 143-147  szczegóły 
565.książka: Kulturowe konteksty baśni. T. 1. Rozigrana córa mitu. 2005  szczegóły 
566.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Abramowska Janina: Okolice baśni. Studia o Sztuce dla Dziecka 1991 z. 6 s. 81-85  szczegóły 
recenzja: Bęczkowska Krystyna: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 30 s. 8-9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 113-116  szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Waksmund Ryszard: Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 144-148  szczegóły 
567.książka: Péju Pierre: Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne. 2008  szczegóły 
568.książka: Propp Władimir: Morfologia bajki magicznej. 2011  szczegóły 
recenzja: Przybyła Jakub: Pressje 2012 teka 28 s. 297-300  szczegóły 
569.książka: Wais Jadwiga: Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy. 2006  szczegóły 
570.książka: Wasilewska Anna: Fantastyka baśniowa a dziecko. Wychowanie czy manipulacja?. 2012  szczegóły 
571.książka: Wróblewska Violetta: Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku. (Wstęp. - I. Baśń - w kręgu problemów gatunkowych: Baśń - kwestie termi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Arendt Dieter: Die Arithmetik des Maerchens odert: Der Hoellensturz der Zahl. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 519-535 (dot. literackich i ludowych baśni niemieckich epoki romantyzmu; z not....) szczegóły 
573.artykuł: Baluch Alicja: Dorosnąć do dzieciństwa to dopiero dojrzałość. Kraków 2006 nr 1 s. 70-71 (baśń w życiu człowieka...) szczegóły 
574.artykuł: Bednarek Justyna: Współczesny żywot bajki magicznej. Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 21-27 (historia baśni, także o obecnej znajomości kanonu literackiego baśni...) szczegóły 
575.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (1:) Królestwo psychiczne. (2:) Kikuty Kosmosu. Regiony 1997 nr 1 s. 44-48, nr 4 s. 130-134 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
576.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (3-4). Regiony 1998 nr 1/3 s. 170-173, nr 4 s. 69-72 (problem mizoginii jako niezgody na Ja w mitach i baśniach...) szczegóły 
577.artykuł: Benka Urszula M.: Święta nić. Strony 2002 nr 2 s. 29-31 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
578.artykuł: Bose Ines, Gutenberg Norbert: Zum Sprachstil des Maerchenerzaehlens von Erwachsenen und Kindern. Glottodidactica 1996 t. 23 (1995) s. 5-21  szczegóły 
579.artykuł: Chęcińska Urszula: Czas baśniowych powrotów. Pogranicza 2003 nr 1 s. 63-66 (dot. baśni jako gatunku literackiego...) szczegóły 
580.artykuł: Chojnacka Anna: Zasada sprawiedliwości w baśniach w świetle teorii Jeana Piageta o rozwoju moralnym dziecka. Studia o Sztuce dla Dziecka 1991 z. 6 s. 23-36  szczegóły 
581.artykuł: Chojnacka-Czachór Anna: Aspekty rozwojowe w baśniach dla dzieci - próba analizy wybranych utworów baśniowych. Kultura i Edukacja 1997 nr 1/2 s. 179-188 (na przykładzie baśni braci Grimm "Śnieżka", "Kopciuszek" oraz "Śpiącej...) szczegóły 
582.artykuł: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Tajemnice baśni. Almanach Częstochowy 2007 s. 94-98  szczegóły 
583.artykuł: Federowicz Ewa: Baśń jako źródło wiedzy o naturze ludzkiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2002 nr 3 s. 97-106  szczegóły 
584.artykuł: Grochowski Piotr: Przestrzeń i czas jako elementy baśniowej wizji świata. Literatura Ludowa 1999 nr 1 s. 3-18  szczegóły 
585.artykuł: Grzywka Katarzyna: Dieter Roeth: Kleines Typenverzeichnis der europaeischen Zauber- und Novellenmaerchen. In Auftrag der Maerchenstiftung Walter Kahn. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmansweiler 1998. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 820-822 (rec. ks.: Dieter Roeth: Kleines Typenverzeichnis der europaeischen Zau...) szczegóły 
586.artykuł: Grzywka Katarzyna: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind Maerchen. Auf die Spuren von Apoll, Dionysos und Orpheus. [Schriften ueber Harmonik, Nr. 23]. Herausgeber: Kreis der Freunde um Hans Kayser Bern, Walter Ammann. Bern 1998. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 721-723 (rec. ks.: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind ...) szczegóły 
587.artykuł: Grzywka Katarzyna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 951-953 (rec. ks. zb.: Mann und Frau im Maerchen. Forschungsberichte aus der We...) szczegóły 
588.artykuł: Grzywka Katarzyna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 945-947 ([rec. ks. zb.:] Maerchenkinder - Kindermaerchen. Forschungsberichte au...) szczegóły 
589.artykuł: Grzywka Katarzyna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 859-864 (rec. ks. zb.: Als es Koenige gab. Forschungsberichte aus der Welt der ...) szczegóły 
590.artykuł: Guriewicz Aron: Saga i prawda. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 272-283  szczegóły 
591.artykuł: Hajnicz Wanda: Komunikat edukacyjny w baśniach - przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych. Kultura i Edukacja 2000 nr 1/2 s. 84-98 (na przykładzie baśni braci Grimm: "Kopciuszek", "Bajka o dwunastu brac...) szczegóły 
592.artykuł: Konieczna Ewelina: Baśń filmowa jako pomost pomiędzy tradycją kultury a współczesną kulturą medialną. Edukacja Medialna 2001 nr 2 s. 22-28  szczegóły 
593.artykuł: Kowal-Fuczyło Iryna: Zatrzymać się w zaczarowanym miejscu. Wspólne elementy w litewskiej, polskiej i ukraińskiej baśni ludowej. Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 21-22 (j...) szczegóły 
594.artykuł: Lasoń Grażyna: Magiczne zwierciadła baśni i fantasy. Fantastyka 1990 nr 2 s. 56-58 (porównanie...) szczegóły 
595.artykuł: Lasoń Grażyna: Wyobraźnia a stereotypy literackie. Wybrane zagadnienia odbioru baśni. Studia o Sztuce dla Dziecka 1991 z. 6 s. 37-46  szczegóły 
596.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Baśniowe piekło: dom. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7/8 s. 29-30 (nt. motywu domu i rodziny w baśniach...) szczegóły 
597.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Wilk nie był jaroszem!. Wysokie Obcasy 2001 nr 21 s. 42-46 (wyw. nt. historii, cech gatunkowych i funkcji baśni, a także nt. ich w...) szczegóły 
598.artykuł: Masiuk Olga: Baśniowa terapia. LiteRacje 2004 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
599.artykuł: Masłowska Barbara: Dziecko w krainie baśni. Albo albo 1993 nr 1 s. 87-95 (psychologia baśni...) szczegóły 
600.artykuł: Platto Anna: Baśnie i ich upowszechnianie w bibliotece. Bibliotekarz Lubelski 1990 nr 121 s. 22-28  szczegóły 
601.artykuł: Ratajczak Józef: Od baśni do baśni. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 4 s. 30-31 (baśń w życiu człowieka...) szczegóły 
602.artykuł: Romanowska Anna: Kunsztowna baśń. Guliwer 1996 nr 1 s. 11-12 (cechy gatunku...) szczegóły 
603.artykuł: Skipietrow Natalia: Bajki, które już nie uczą. Gazeta. Magazyn 1993 nr 17 s. 9  szczegóły 
604.artykuł: Smużniak Karol: Baśń jako elementarz wiedzy o człowieku. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 149-159  szczegóły 
605.artykuł: Smużniak Karol: Baśń jako terapeutyczny elementarz wiedzy o człowieku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 92-104  szczegóły 
606.artykuł: Strzałkowska Magdalena: Strasznie być musi. Polityka 2001 nr 25 s. 81-82 (nt. problemu cenzurowania baśni...) szczegóły 
607.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Trudno być dzieckiem. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 71-81 (nt. koncepcji baśni Bruno Bettelheima...) szczegóły 
608.artykuł: Vandenborre Katia: "Baśń miejska", czyli o tym, jak przestrzeń miasta zmieniła baśń. Rocznik Komparatystyczny 2012 t. 3 s. 97-114  szczegóły 
609.artykuł: Wais Jadwiga: Droga królewny i droga wiernego Henryka. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 3 s. 271-277 (uwagi nt. charakterystycznej dla baśni teorii poznania...) szczegóły 
610.artykuł: Wais Jadwiga: Łzy Kopciuszka. Albo albo 2002 nr 1 s. 85-91 (nieświadomość i baśń; m.in. terapeutyczna rola baśni na przykładzie ba...) szczegóły 
611.artykuł: Walkiewicz Agnieszka: Bajka magiczna - spotkanie z cieniem. Rocznik Mitoznawczy 2006 t. 1 s. 67-71  szczegóły 
612.artykuł: Wicher Andrzej: Some cultural aspects of the relationship between the "breton lays" and "the tale of magic". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1988) z. 2 s. 53-63  szczegóły 
613.artykuł: Wicher Andrzej: The fairy tale hero and Martin Heidegger's ideal of man: an interpretation of M. Luethi's "Das europaeische Volksmaerchen". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 9-30 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
614.artykuł: Wicher Andrzej: The tale of magic as a model of the poetic discourse (A methodological proposition). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 155-168 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
615.artykuł: Wróblewska Violetta: Baśń jako zabawa konwencją. Polonistyka 1999 nr 6 s. 351-356  szczegóły 
616.artykuł: Wróblewska Violetta: Czas i przestrzeń w ludowych baśniach magicznych o zakazanym pokoju (T 311). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 133-143  szczegóły 
617.artykuł: Wróblewska Violetta: Metatekstowość w magicznej bajce ludowej i w baśni literackiej. Literatura Ludowa 1998 nr 4/5 s. 3-11 (porównanie funkcji pełnionych przez metatekst...) szczegóły 
618.artykuł: Wróblewska Violetta: Struktura narracji w baśni literackiej (wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 95-109  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    książki (alfabet autorów)
619.książka: Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii.  szczegóły 
620.książka: Jochymek Renata: W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz.  szczegóły 
621.książka: Kusek Robert: Authors on authors. In selected biographical-novels-about-writers.  szczegóły 
622.książka: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Zbeletryzowane biografie dla dzieci i młodzieży (1918-1939). 1985  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
623.artykuł: Balwierz Ida: From Plutarch to Miha'il Nu'ayma. An attempt to define the development of biography in Western and Arabic cultures. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2001 [t.] 9 s. 91-106  szczegóły 
624.artykuł: Borkowska Grażyna: Prawo do milczenia. Podglądanie w książkach.... Kontrapunkt 2000 nr 6 s. 10 (specyfika polskiej twórczości autobiograficznej i biograficznej, szerz...) szczegóły 
625.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Aksjologia biogramu. Polonistyka 1994 nr 6 s. 330-334  szczegóły 
626.artykuł: Fros Henryk: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 486-489 ([rec. ks.:] Walter Berschin: Biographie und Epochenstil im lateinische...) szczegóły 
627.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Prawo do życiorysu. Bestseller 1991 nr 9 s. 9 (nt. biografii pisarzy; m.in. o biografiach: George'a Gordona Byrona, ...) szczegóły 
628.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Umieramy dwukrotnie. Kontrapunkt 2000 nr 6 s. 10 (nt. popularności literatury biograficznej i etycznych problemach związ...) szczegóły 
629.artykuł: Jóskowiak Przemysław: Was ist Biographie? Ein Ueberblick ueber den Bedeutungswandel einer literaturwissenschaftlichen Darstellungsform. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 673-690 (z not. o autorze tekstu na s. 917...) szczegóły 
630.artykuł: Kershaw Ian: O pisaniu biografii. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 59 (nt. pracy nad biografią postaci historycznej...) szczegóły 
631.artykuł: Madelenat Daniel: Biographies postmodernes. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 191-201 (nt. funkcji współczesnych biografii; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
632.artykuł: Marmon Wacław: Problemy metodologiczne i warsztatowe biografistyki historycznej. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
633.artykuł: Najdek Kamila: Leben schreiben oder einige Bemerkungen zur der literarischen Biographik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 257-269  szczegóły 
634.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Biograf - fotograf, detektyw, kreator. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 73-79  szczegóły 
635.artykuł: Orłowski Bolesław: Bohaterowie pióra i szabli. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 6 (biografia w starożytności i współczesna biografistyka...) szczegóły 
636.artykuł: Panagl Oswald: Der Musikerroman im Spannungsfeld von Projektion und Authentizitaet. (Fuer Gernot Gruber zum 17. November 1999). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 11-26  szczegóły 
637.artykuł: Rogala Stanisław: Żywioł autobiografizmu. Inspiracje Polonistyczne 1996 nr 3 s. 18-19 (nt. ekspansji gatunku i odchodzenia od form fabularnych...) szczegóły 
638.artykuł: Rurawski Józef: O biografizmie słów kilka. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 74-80  szczegóły 
639.artykuł: Ruszała Jadwiga: Z problemów dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 89-104 (szkic dot. stanu badań...) szczegóły 
640.artykuł: Rydzewski Włodzimierz: Żywoty, sylwetki, biografie.... Nowe Książki 1996 nr 2 s. 4-5 (o popularności gatunku; felieton...) szczegóły 
641.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 458-461 ([rec. ks.:] Walter Berschin: Biographie und Epochenstil im lateinische...) szczegóły 
642.artykuł: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Z problemów dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Polonistyka 1991 nr 3 s. 131-142 (rodowód biografii literackiej, typologia gatunkowa; na przykładzie lit...) szczegóły 
643.artykuł: Updike John: Niech żyje biografia literacka (mimo wszystko). Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 94-103  szczegóły 
644.artykuł: Wróbel Szymon: Biografia jako dzieło sztuki. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 140-163 (m.in. w aspekcie literackim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
645.impreza: "Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej" - ogólnopolska sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 5/6 s. 100 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Blason
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
646.artykuł: Sasu Voichita: Quelques notes sur le blason. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 5-18  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Błogosławieństwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
647.artykuł: Engelking Anna: Udzielanie dóbr za pomocą słowa, czyli o rytuale błogosławieństwa w kulturze ludowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
648.artykuł: Sobeczko Helmut J.: "Sacrum" i "profanum" w odnowionym po Soborze Watykańskim II kulcie liturgicznym. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Campus novel
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
649.artykuł: Franaszek Andrzej: Żart, ironia i głębsze znaczenie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 5 s. 13 (dot. gatunku campus novel; na przykł. utworów autorów: Kingsley Amis, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Chorał
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
650.artykuł: Wołosiuk Włodzimierz: Percepcja chorału bizantyjskiego na terenach wschodniosłowiańskich. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 221-231 (dot. także warstwy słownej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Chorografia
    książki (alfabet autorów)
651.książka: Rott Dariusz: Staropolskie chorografie. Początki, rozwój, przemiany gatunku. 1995 (Wstęp. - I. Historyk literatury wobec piśmiennictwa geograficznego. II...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 89-93  szczegóły 
recenzja: Chmiel Aneta: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 77-79  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 112 (not....) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Nowy Filomata 1997 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 4 s. 72 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Cyzjojana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
652.artykuł: Siek Antoni: Rytm czasu i symbolika świąt w cyzjojanach polskich. Sendomiria 1999 z. 1 s. 19-39  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    książki (alfabet autorów)
653.książka: Warda Anna: Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji. 2000 (Wstęp. * Autor - dedykacja - mecenas: Pozycja społeczna autorów w XVII...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
654.artykuł: Długosz Józef: Dedykacje autorskie na książkach oferowanych Władysławowi Dominikowi Ostrogskiemu-Zasławskiemu. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2002 z. 13 s. 7-11  szczegóły 
655.artykuł: Kowalik Krystyna: Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 355-363  szczegóły 
656.artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: Dedykacje. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 37 s. 5 (nt. dedykacji twórców, m.in.: William Shakespeare, Hans Christian Ande...) szczegóły 
657.artykuł: Markiewicz Henryk: Jak się dawniej dedykacje pisały. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 216-228  szczegóły 
658.artykuł: Mazurek Bożena: Twórcy oświeceniowych dedykacji wobec problemu panegiryzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 72-100  szczegóły 
659.artykuł: Mączak Antoni: Prolegomena do gratiologii stosowanej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 331-339 (o różnych formach podziękowań w publikacjach; dot. zwłaszcza przykładó...) szczegóły 
660.artykuł: Oller Anna: Kłopoty z wirtualnym odbiorcą we współczesnej poezji sztambuchowej. Literatura Ludowa 2001 nr 1 s. 21-30  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dialog
    książki (alfabet autorów)
661.książka: Dialog na scenie i wokół sceny. Materiały konferencji naukowej, zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 8-9 marca 1993 roku przez Wydziały Zamiejscowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. 1993 (Janusz Degler: Słowo wstępne. - Ludwika Ślękowa: Dialog a początki lit...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
662.artykuł: Świontek Sławomir: Le dialogue dramatique et le metatheatre. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 7-44  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Diatryba
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
663.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba cyniko-stoicka a diatryba sekstyjczyków w Rzymie (1). Meander 2000 nr 2 s. 139-151  szczegóły 
664.artykuł: Kupis Bogdan: Diatryba w szkole Kwintusa Sekstiusza a diatryba w zbiorku "Sentencji" Sekstusa (2). Meander 2000 nr 3 s. 203-219  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dowcip
    książki (alfabet autorów)
665.książka: Brzozowska Dorota: O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe. 2000 ( Wstęp. - I. Różne spojrzenia na dowcip: 1.1. Komizm, humor, dowcip, k...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Dorota: A lekarz też baba. Gazeta Wyborcza 2002 nr 39 s. 14 (wyw. z aut. książki; rozm. Wojciech Mikołuszko; z fot....) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 2001 nr 10 s. 530-533  szczegóły 
666.książka: Freud Sigmund: Dowcip i jego stosunek do nieświadomości. 1993 (I. Wprowadzenie. II. Technika dowcipu. III. Tendencje dowcipu. IV. Mec...) szczegóły 
667.książka: Kmiecik Sławomir: Wolne żarty! Humor i polityka czyli Rzecz o polskim dowcipie politycznym. 1998 (Wstęp. * Na śmiech i życie - z władzą [satyra i kawały polityczne w uj...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czego się śmiejemy?. Trybuna 1998 nr 174 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kmiecik Sławomir: Śmiechu warte. Życie 1998 nr 196 s. 16 (wywiad z autorem; rozm. Rafał Geremek...) szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Najweselszy z baraków. Ukazała się książka o anegdocie politycznej czasów PRL. Gazeta Wyborcza 1998 nr 181 s. 8  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Zmierzch Stańczyków. Plus Minus 1998 nr 34 s. 15  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 4 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
668.artykuł: Brzozowska Dorota: British and Polish celebrity jokes. Stylistyka 2001 nr 10 s. 219-226  szczegóły 
669.artykuł: Brzozowska Dorota: Sick disaster jokes as a cultural phenomenon. Stylistyka 2002 nr 11 s. 339-348 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
670.artykuł: Davies Christie: The humorous use of the contrast between standard educated English and local dialect in Scottish jokes. Stylistyka 2001 nr 10 s. 111-123  szczegóły 
671.artykuł: Freud Sigmund: Dowcip i jego stosunek do nieświadomości. Dialog [Warszawa] 1989 nr 1 s. 93-96  szczegóły 
672.artykuł: Jackowski Aleksander: Folklor kontestacji. Konteksty 1990 nr 2 s. 11-14 (nt. dowcipu politycznego...) szczegóły 
673.artykuł: jsz: Dramaturgia kawału. Dialog [Warszawa] 1990 nr 7 s. 155-157 (omów. eseju Matsa Odeena pośw. dowcipowi jako gatunkowi literackiemu, ...) szczegóły 
674.artykuł: Karwatowska Małgorzata: Ojciec w dowcipie uczniowskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 185-196  szczegóły 
675.artykuł: Kmiecik Sławomir: Wolne żarty! Humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym [fragm.:] Najweselszy barak w obozie. Pod Tytułem 1998 nr 3 s. 132-141  szczegóły 
676.artykuł: Kożinowa Ałła, Potapowa Olga: Stereotypy językowe w dowcipach rosyjskich. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 69-91  szczegóły 
677.artykuł: Lew Robert: Exploitation of linguistic ambiguity in Polish and English jokes. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1996 [t.] 31 s. 127-133  szczegóły 
678.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Kawał polski. Polityka 1991 nr 37 s. 7 (opisanie i analiza zjawiska od 1945 r....) szczegóły 
679.artykuł: Pławski Maciej: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 984-987 (rec. ks.: Jurij Sawtschenko: Der Witz als Genre der kleineren Formen. ...) szczegóły 
680.artykuł: Raszewski Zbigniew: Wstęp do teorii kawału. Konteksty 1990 nr 2 s. 3-9  szczegóły 
681.artykuł: Smól Joanna: "Śmiech - bronią słabszych" - czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym z lat 1945-1989. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 88-110  szczegóły 
682.artykuł: Wyrwas Katarzyna: Kawał a narracja. Stylistyka 2001 nr 10 s. 207-218  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
683.książka: Baluch Wojciech, Sugiera Małgorzata, Zając Joanna: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. 2002 ([Dot. rozwoju nowych metod: badań nad dyskursem, postacią i płcią biol...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 78-79  szczegóły 
684.książka: Baluch Wojciech, Sugiera Małgorzata, Zając Joanna: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. 2009  szczegóły 
685.książka: Burzyńska Anna R.: Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej. 2005  szczegóły 
686.książka: Burzyńska Joanna: Towards a theory of poetic drama. W.B. Yeats, J.M. Synge, S. O'Casey. 1995  szczegóły 
recenzja: Lorek-Jezińska Edyta: A review of Joanna Burzyńska's "Towards a theory of poetic drama. W.B. Yeats, J.M. Synge, S. O'Casey". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2001 z. 10 (345) s. 163-172  szczegóły 
687.książka: Dialog w dramacie. 2004 (Monika Żółkoś: Wstęp. * Dorota Sajewska: Zapis na wstędze nieświadomoś...) szczegóły 
688.książka: Dobrowolski Piotr: Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym. 2011  szczegóły 
689.książka: Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy. 1987  szczegóły 
recenzja: Chomiuk Aleksandra: Tradycje i współczesność polskiego dramatu. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Maciszewska Joanna: Kierunki 1989 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Prokof'eva D.: Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 1 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 187-196  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: S.M.: Scena 1989 nr 1 s. 32  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 399-400  szczegóły 
690.książka: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. 2010  szczegóły 
691.książka: Elementy dramatu. Analizy diagnostyczne. 2009  szczegóły 
692.książka: Kosiński Dariusz: Sceny z życia dramatu. 2004 (Wstęp. - Część I. Smak w bogosie. Kulig i bigos, czyli nil desperandum...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Justyna: Smak dawnych potraw. Dialog [Warszawa] 2005 nr 12 s. 54-60  szczegóły 
693.książka: Kotlarz Piotr: Historia dramaturgii. Kierunki i determinanty rozwoju dramaturgii na świecie.  szczegóły 
694.książka: Krajewska Anna: Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki. 2009  szczegóły 
695.książka: Krótkie formy dramatyczne. 2007  szczegóły 
696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Body Jacques: Etudes theatrales et litterature comparee. Revue de Litterature Comparee 1996 r. 70 nr 1 s. 221-230  szczegóły 
697.książka: Lehmann Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. 2009  szczegóły 
698.książka: Lehmann Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. 2004  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Przeciąg, czyli o pożytkach z myślenia o teatrze postdramatycznym. Dialog [Warszawa] 2006 nr 4 s. 86-89  szczegóły 
polemika: Zembrzuski Jacek: Przeciąg? Czyżby?. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 168  szczegóły 
polemika: Kosiński Dariusz: Wieje. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 169-173  szczegóły 
recenzja: Wąchocka Ewa: Teatr postdramatyczny?. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 120-126  szczegóły 
699.książka: Misiewicz Janusz: Istota dramatu. 1991 (Wstęp. - Cz. 1: Przegląd teoryj dramatu. - Cz. 2: Elementy struktury d...) szczegóły 
700.książka: Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym. 1999 (Dobrochna Ratajczakowa: Wprowadzenie. - Dobrochna Ratajczakowa: Uśmiec...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Bardzo kłopotliwa muza. Scena 2000 nr 3 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
701.książka: O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. [T. 1:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki, manifesty, komentarze. 1989 (Eleonora Udalska: Przedmowa. * Cz. 1: Antyk i średnowiecze: Rozdz. 1: ...) szczegóły 
recenzja: uk: Odra 1990 nr 11 s. 103-104  szczegóły 
702.książka: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. [T. 2]: Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze. 1993 (T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze. Red. Jer...) szczegóły 
recenzja: Owoc grantu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 14 s. 6 (nota spraw. z promocji książki, Katowice, 25 XI 1993...) szczegóły 
703.książka: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. [T. 3]: Od Sartre'a do Mrożka. Poetyki, manifesty, komentarze. 1997 (Eleonora Udalska: Przedmowa. * Rozdz. I. Francja. Wybór tekstów, oprac...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Amorficzne tajemnice dramatopisarzy. Scena 2000 nr 9 s. 31  szczegóły 
recenzja: Popczyk Beata: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 272-273  szczegóły 
704.książka: Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki, manifesty, komentarze. 2001  szczegóły 
705.książka: Partyga Ewa: Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. 2004  szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Greń Zygmunt: Remanent. Życie Literackie 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Jodłowski Marek] M.J.: Odra 1989 nr 5 s. 106  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 218-219  szczegóły 
707.książka: Problemy teorii dramatu i teatru. Dramat. 2003 ([Tom zawiera materiały z wydania z 1988 oraz:] I. Problematyka badań n...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2004 nr 14 s. 31 (nota...) szczegóły 
708.książka: Puzyna Konstanty: "Szkoła dramaturgów" i inne szkice. 1993 ([Szkice poświęcone europejskiej myśli krytycznej i teoretycznej dot. d...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Konstanty Puzyna - to , co najważniejsze. Twórczość 1995 nr 1 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Szkoła dramaturgów. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Puzyna's School for playwrights. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 4 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Czy musimy poprzestać na tym, co tu nazwano rajem na ziemi?. Teatr 1994 nr 4 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Mencwel Andrzej: Dramat niedopisany. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 102-106  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Maksymalista. Dialog [Warszawa] 1996 nr 5/6 s. 185-193  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Cóż jest prawdą?. Ex Libris 1994 nr 57 s. 18  szczegóły 
709.książka: Rusek Marta: Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce. 2007  szczegóły 
710.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Tomasz: Problem polskiego dramatu ekspresjonistycznego. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław 1...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 326-333  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Kłopoty z polskim dramatem ekspresjonistycznym. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław 1...) szczegóły 
711.książka: Scholze Dietrich: Zwischen Vergnuegen und Schock. Polnische Dramatik im 20. Jahrhundert. 1989 ([Zawiera szkice i rozdziały pośw. dramaturgii aut.:] E. Bryll, W. Gom...) szczegóły 
recenzja: Czerwiński Edward Józef: World Literature Today 1990 t. 64 nr 4 s. 667-668  szczegóły 
recenzja: (g) : German study on Polish drama. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 nr 4 s. 29  szczegóły 
recenzja: J.R.: Polska dramaturgia w niemieckich oczach. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 37  szczegóły 
recenzja: Kroeplin Wolfgang: Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 1 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Matuszek Gabriela: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Taborski Roman: Niemiecka książka o polskiej dramaturgii dwudziestego wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 159-161  szczegóły 
712.książka: Skuczyński Janusz: Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki - Mickiewicz - Krasiński. 1993 (Wstęp. - I. Klasyczna tragedia jako wzorzec dramatyzmu. II. Od "Mendog...) szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 231-238  szczegóły 
recenzja: Ziołowicz Agnieszka: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 796-797  szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 86-87  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 7 s. 66 ([nota]....) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
714.książka: Szturc Włodzimierz: Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. 1998 (Wstep. Rozdz. I. Narodziny teorii dramatu romantycznego. Rozdz. II. Wi...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 307-308 (not....) szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Dyskurs o dramacie. Przekrój 1999 nr 21 s. 38  szczegóły 
715.książka: Świontek Sławomir: Dialog - dramat - metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego. 1999 (Słowo wstępne. Cz. I. Dialog i dramat [m.in. odmiany dialogu i dialog ...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Dzieło pożegnalne. Scena 2001 nr 3 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (not....) szczegóły 
716.książka: Świontek Sławomir: Dialog - dramat - metateatr (Z problemów teorii tekstu dramatycznego). 1990 (Słowo wstępne. - Dialog i dramat. Dramat i metateatr. - Od redakcji [n...) szczegóły 
recenzja: Bawoł Dariusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 136-141  szczegóły 
recenzja: Rulewicz Wanda: Dialog - dramat - metajęzyk. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 266-270  szczegóły 
717.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
718.książka: Wąchocka Ewa: Autor i dramat. 1999 (Słowo wstępne. * Część pierwsza: Autor - z problemów badawczych podmio...) szczegóły 
recenzja: Pieniążek Marek: Poszukiwanie autora trwa. Didaskalia 2000 nr 40 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Popczyk Beata: W poszukiwaniu autora.... Scena 2000 nr 9 s. 31 (sprost. dot. błędnego podania imienia autorki, nr 2 s. 35; podp. Redak...) szczegóły 
719.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapolka Gerard T.: The Polish Review 1989 t. 34 nr 4 s. 377-379  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
720.artykuł: Andruszko Ewa: Kilka uwag o metateatralności tekstu dramatycznego. Prace Komisji Neofilologicznej 2000 t. 1 s. 45-59  szczegóły 
721.artykuł: Arellano Ignacio: Generos e interpretacion en el teatro del Siglo de Oro. Algunas cuestiones. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 75-95 (ze streszcz. w jęz. polskim pt. "Gatunki i interpretacja w teatrze Zło...) szczegóły 
722.artykuł: Barker Howard: O języku dramatu. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 110-112 (dot. obsceniczności i roli wulgarnego języka w dramacie...) szczegóły 
723.artykuł: Burson Anne C.: Model i tekst w dramacie ludowym. Literatura Ludowa 1992 nr 1 s. 25-35  szczegóły 
724.artykuł: Cukrowska Krystyna: Zmartwychwstanie pańskie - temat główny poezji średniowiecznej i źródło dramatu europejskiego. Parnasik 2001 nr 6 s. 1-2 (liturgia świąt wielkanocnych jako źródło europejskiego dramatu - art....) szczegóły 
725.artykuł: Czejarek Karol: Die Retrospektion im naturalistischen (aber nicht nur) dramatischen Werke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 605-607 (z not. o autorze na s. 1042...) szczegóły 
726.artykuł: Czy dramat jest reżyserom do szczęścia potrzebny?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 70-77 (dyskusja, wypow.: Zbigniew Brzoza, Piotr Cieplak, Adam Sroka; wypowied...) szczegóły 
nawiązanie: Maciąg Rafał: Warunki porozumienia. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 156-160  szczegóły 
727.artykuł: Dialog [Warszawa] 2007 nr 1 s. 116-117 (teatr dokumentalny...) szczegóły 
728.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelniederlaendischen Dramas. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 27-53  szczegóły 
729.artykuł: Drewniak Łukasz: Zapis tekstu scenicznego (Konwencje wydawnicze). Editor 1990 t. 3 s. 124-139  szczegóły 
730.artykuł: Głowiński Michał: Co się stało z teorią dramatu (w Polsce?). Teatr 1997 nr 3 s. 24-28 (nt. nieobecności dramatu w badaniach teatrologów i literaturoznawców; ...) szczegóły 
nawiązanie: Degler Janusz: Nie taki diabeł straszny... Kilka uwag o tzw. teatralnej teorii dramatu. Teatr 1997 nr 3 s. 28-29 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
nawiązanie: Świontek Sławomir: Temat, niestety, archaiczny.... Teatr 1997 nr 3 s. 30-31 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
731.artykuł: Grabowski Artur: Po co? Komu? Dramat?. Teatr 1999 nr 1 s. 46-51 (dramat współczesny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania odbiorcy, ...) szczegóły 
732.artykuł: Heistein Józef: A propos dramatu i teatru politycznego. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 293-305...) szczegóły 
733.artykuł: Jak pisać [z tego cyklu:] Goran Stefanovski: Pułapka na bohatera. Dialog [Warszawa] 2005 nr 10 s. 182-191 (nt. ks. Gorana Stefanovskiego "A little book of traps". Sztokholm, 200...) szczegóły 
734.artykuł: Janicka-Świderska Irena: Pamięć i wyobraźnia twórcza w dramacie. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 269-277 (na przykładzie dramatów autorów: Ben Jonson, John Webster, August Stri...) szczegóły 
735.artykuł: Jarmułowicz Małgorzata: Sezony błędów i wypaczeń. Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 133-143 (nt. dramatu socrealistycznego...) szczegóły 
736.artykuł: Jarząbek Dorota: Konwersacja jako typ dialogu i sytuacji dramatycznej - próba zbliżenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 65-106 (funkcje i znaczenia dialogu konwersacyjnego w dramacie...) szczegóły 
737.artykuł: Kawka Maciej: Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu?. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 267-274 (analiza funkcji didaskaliów w tekście dramatycznym oraz jako wskazówek...) szczegóły 
738.artykuł: Koss Michał: A kogóż to w grobie szukacie, chrześcijanie? Kilka uwag o dramacie liturgicznym. Więź 1999 nr 3 s. 61-74 (m.in. nt. utworów: "Planctus Mariae", "Pielgrzym - spotkanie w Emmaus"...) szczegóły 
739.artykuł: Kowalczykowa Alina: Dramat. Poszukiwania modelowe polskich romantyków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 3-16  szczegóły 
740.artykuł: Lesiak Dariusz: Idiom teatrologiczny, czyli jak służyć dwóm panom. x 2004 ([w ks. zb.:] Aspekty współczesnych dyskursów. Red. Piotr P. Chruszczew...) szczegóły 
741.artykuł: Libera Antoni: Play... right?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 12-13 (dot. pracy współczesnego autora dramatycznego; polskie tłumaczenie zag...) szczegóły 
742.artykuł: Limon Jerzy: Boska perspektywa: czas i przestrzeń w dramacie liturgicznym. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
743.artykuł: Loba Mirosław: L'individu et la famille pour une description du personnage dans le drame bourgeois. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 159-177 (dot. dramatu mieszczańskiego...) szczegóły 
744.artykuł: Longosz Stanisław: Zalążki dramatu chrześcijańskiego w literaturze patrystycznej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 263-273  szczegóły 
745.artykuł: Łubieński Tomasz: Pochwała teatru. Teatr 1993 nr 11 s. 27 (uwagi o specyfice pisania dla teatru...) szczegóły 
746.artykuł: Maciąg Rafał: Teatr i tekst: w braterskim uścisku. Teatr 1998 nr 2 s. 4-7 (rola dramatu we współczesnym teatrze...) szczegóły 
nawiązanie: Kubikowski Tomasz: Ja eee... tego.... Teatr 1998 nr 12 s. 46  szczegóły 
nawiązanie: Łukosz Jerzy: "Kondensuj pan dialogi" czyli pisarz wobec teatru. Teatr 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
nawiązanie: Ratajczakowa Dobrochna: Nowy, wspaniały (?) świat. Teatr 1998 nr 12 s. 43-46  szczegóły 
747.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Ucieczki od dramatu (Ostatnie ćwierćwiecze). Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 59-69 (dramat we współczesnych badaniach literackich i teatrologicznych...) szczegóły 
748.artykuł: Markiewicz Henryk: Drama und Theater in der theoretischen Diskussion in Polen. x 1992 ([W ks. zb.:] Dramatische und theatralische Kommunikation. Beitraege zu...) szczegóły 
749.artykuł: Modrzewska Renata: Impromptu - genre autothematique du drame. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 73-80 (improwizacja - gatunek autotematyczny dramatu...) szczegóły 
750.artykuł: Nawrocki Witold: Dramat historyczny lat 1948-1956 jako dyskurs legitymizujący władzę. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 57-76  szczegóły 
751.artykuł: Ochocki Aleksander: Dramat i filozofia. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 1 s. 5-20  szczegóły 
752.artykuł: Ostaszewska Danuta: Współczesna refleksja o teatrze w teatrze. Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 177-188  szczegóły 
753.artykuł: Plata Rajmunda: Diversite d'expressions spatiales. Studia Romanica et Linguistica Thorunensia 1998 t. 2 s. 195-202 (nt. pluralistycznej struktury przestrzeni w teatrze poetyckim różnych ...) szczegóły 
754.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Credo nowej dramatologii. Teatr 1997 nr 3 s. 31-32  szczegóły 
755.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Reality drama. Dialog [Warszawa] 2004 nr 7 s. 56-68 (dot. oddziaływania programów reality na dramat współczesny w nurcie ok...) szczegóły 
756.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 80-92  szczegóły 
757.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Święte legiony. Rzecz o mechanizmach sakralizacji w dramacie popularnym lat dwudziestych. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
758.artykuł: Romanowska Agnieszka: Tłumacz w labiryncie. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 166-174 ([rec. ks.:] Sophia Totzeva: Das theatrale Potential des dramatischen T...) szczegóły 
759.artykuł: Rosińska Anna, Rożek Lucyna: Didaskalia a tekst poboczny. O definicyjnych problemach tekstu pobocznego i jego metatekstowym charakterze. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 973-980  szczegóły 
760.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
761.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 229-238 (rec. ks.: Anne Ubersfeld: Lire de theatre. III. Le dialogue de theatre...) szczegóły 
762.artykuł: Siedlecka Alicja: Quelques remarques sur l'insolite comme une des categories dramatiques. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1999 nr 23 s. 51-57  szczegóły 
763.artykuł: Stefanovski Goran: Sztuka konstruowania narożników. Dialog [Warszawa] 2005 nr 10 s. 187-191  szczegóły 
764.artykuł: Stoff Andrzej: Dramat i czas (w perspektywie interpretacji). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1995 z. 45 (289) s. 111-131 (dot. problematyki czasu w badaniach nad dramatem...) szczegóły 
765.artykuł: Stoff Andrzej: Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część I). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 35 (229) s. 111-137  szczegóły 
766.artykuł: Stoff Andrzej: Formy wypowiedzi dramatycznej. Przegląd problematyki badań (Część II). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 37 (242) s. 95-126  szczegóły 
767.artykuł: Stoff Andrzej: List w dramacie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1994 z. 43 (276) s. 105-126  szczegóły 
768.artykuł: Sugiera Małgorzata: Dramat dwudziestowieczny: próby porządkowania. Dialog [Warszawa] 1992 nr 6 s. 120-131 (na przykładzie dramatu obcego...) szczegóły 
769.artykuł: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 228-232 ([rec. ks.:] Vimala Herman: Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction...) szczegóły 
770.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
771.artykuł: Tukaj Mariusz: Dramat popularny?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 23-29 (rys historyczny i charakterystyka gatunku...) szczegóły 
772.artykuł: Wesoły Marian: Mimesis dramatyczna według Platona i Arystotelesa. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 203-215  szczegóły 
773.artykuł: Wierzbowski Ryszard: Szopka satyryczna - polski gatunek teatralno-literacki (Weryfikacja genezy i elementy poetyki). x 1990 ([W ks.: Ryszard Wierzbowski: O szopce. Studia i szkice. Łódź 1990, s. ...) szczegóły 
774.artykuł: Wierzbowski Ryszard: Z szopką. Rozterki belenisty. x 1990 ([W ks.:] Ryszard Wierzbowski: O szopce. Studia i szkice. Łódź 1990, s....) szczegóły 
775.artykuł: Wojtak Maria: O funkcjonowaniu form rozkaźnika jako wykładników honoryfikatywności w tekstach wybranych dramatów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 151-161 (na przykładach: Wojciech Bogusławski: Cud czyli Krakowiaki i Górale, ...) szczegóły 
776.artykuł: Wójcikowa Sylwia: Realia w dramacie popularnym dwudziestolecia międzywojennego - rzeczy i rekwizyty. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 106-109 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
777.artykuł: Zarębina Maria: Statistical analysis of conjunctions in dialogue - natural language vs. language of artistic drama (On the basic of Polish material). x 1990 ([w czasopiśmie:] (Koeln, Wien) 1990 t. 6...) szczegóły 
778.artykuł: Zawrzykraj Agata: Jak pisać [z tego cyklu:] David Mamet o trzech sposobach użycia noża. Dialog [Warszawa] 2005 nr 1 s. 135-141 (nt. ks. Davida Mameta "Three uses of the knife. On the nature and purp...) szczegóły 
779.artykuł: Zawrzykraj Agata: Jak pisać [z tego cyklu:] Trzydzieści dziewięć reguł Alana Ayckbourna. Niekoniecznie oczywistych. Dialog [Warszawa] 2005 nr 5 s. 170-179 (nt. ks. Alana Ayckbourna "The crafty art of playmaking". Nowy Jork, 20...) szczegóły 
780.artykuł: Zbierski Henryk: Francuskie ujęcia problemu "teatru w teatrze". x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
781.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Systemowa potencja dramatu jako kodeksu teatralnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 103-112 (kontynuacja artykułu A. Zgorzelskiego: Dramat jako opozycja funkcji [z...) szczegóły 
782.artykuł: Zgorzelski Andrzej: The systemic potential of a dramatic text as theatrical codex. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 35 z. 1/2 s. 89-98  szczegóły 
783.artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Kategoria liryczności w romantycznej refleksji o dramacie. Ruch Literacki 1995 z. 3 s. 293-311 (przegląd opinii m.in.: Augusta Wilhelma Schlegla, George Sand, Adama M...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
784.impreza: "Dramat w teatrze, teatr w dramacie" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
785.impreza: "Drogi nieobecny" - dramat we współczesnych badaniach literackich i teatrologicznych - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (e): Nieobecny dramat. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 11/12 s. 29 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 59 (not....) szczegóły 
786.impreza: "Metodologia badań nad dramatem" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 30-36 (m.in. zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Baluch Wojciech: Metodologia badań nad dramatem. Kraków 11-13 grudnia 2000. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 44-45 (sprawozdanie...) szczegóły 
787.impreza: "Scenariusz teatralny" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Kornaś Tadeusz: Alilujka, Dziadówek, Węgajty. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 71-73 (o Teatrze Wiejskim Węgajty...) szczegóły 
artykuł: Krukowski Wojciech: Język narracji plastycznej. Zapis wystąpienia Wojciecha Krukowskiego - szefa Akademii Ruchu. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 74-80 (zawiera także odpowiedzi na pytania uczestników sesji...) szczegóły 
artykuł: Drewniak Łukasz: Pożytki z off-u i Kłodzka. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 57-61 (omów....) szczegóły 
artykuł: Scanariusz teatralny. XXI Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 56 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szkotak Paweł: Teatr Biuro Podróży. Zapis pokazu prowadzonego przez Pawła Szkotaka. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 62-65  szczegóły 
artykuł: Grudzińska Magda: Węgajt droga ku przedstawieniu. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 66-70 (prezentacja założyciela i reżysera Teatru Wiejskiego Węgajty Wacława S...) szczegóły 
788.impreza: Sesja poświęcona dramatowi liturgicznemu (1996).  szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 39 s. 12 (omówienie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Duma
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
789.artykuł: Becenko Tetjana: Perihod v ukrajins'kikh narodnickh dumakh. Strukturno-semantichnih osoblivostih jj poetichnih funkciji. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 175-192  szczegóły 
790.artykuł: Becenko Tetjana: Postihjjni epihteti - kol'oronazv v ukrajins'kikh dumakh: pripoda, estetika i poetika. Stylistyka 2002 nr 11 s. 269-289  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    książki (alfabet autorów)
791.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
792.książka: Europejska proza diariuszowa. 1995 (Halina Ludorowska: Wstęp. - Witold Ostrowski: "Diary", "journal" i mem...) szczegóły 
793.książka: Lejeune Philippe: "Drogi zeszycie...", "drogi ekranie..." O dziennikach osobistych.  szczegóły 
794.książka: Lis Jerzy: Le journal d'ecrivain en France dans la I-ere moitie du XX siecle. A la recherche d'un code generique. 1996 ([Zawiera:] Introduction. 1. Etat de la question. 2. Le journal d'ecriv...) szczegóły 
795.książka: Milecki Aleksander: Forma dziennika w literaturze francuskiej. Z dziejów form artystycznych w literaturze francuskiej. 1994  szczegóły 
796.książka: Rodak Paweł: Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku. (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
797.artykuł: Adamczyk Kazimierz: O wiarygodności dziennikowej formy przekazu (Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 35-48  szczegóły 
798.artykuł: Adamczyk Kazimierz: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 21 XII s. 14 (emigracja a diarystyka...) szczegóły 
799.artykuł: Baudouin Daphni: Pour une approche enonciative du discours diaristique. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 127-134 (dot. dziennika intymnego...) szczegóły 
800.artykuł: Biedka Eugeniusz: Pasja, prawda i sumienie jako dominanty dzienników intymnych. Polonistyka 1989 nr 7 s. 495-502  szczegóły 
801.artykuł: Burnat Magdalena: Le journal intime a l'usage du grand public - in genre nouveau?. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 283-294 (dziennik intymny pisarza; innowacje gatunkowe Francois Mauriaca...) szczegóły 
802.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Łatwo przegapić Pepysa. Ex Libris 1996 nr 97 s. 5-7 (o dziennikach Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskie...) szczegóły 
803.artykuł: Filip Grzegorz: Nauka i podróże. Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 36-38 (m.in.: Maurycy August Beniowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Wacław Rzewu...) szczegóły 
804.artykuł: Głowiński Michał: Zapisy z szuflady. Gazeta Wyborcza 1999 nr 300 s. 31, 33 (esej o pisarstwie dziennikowym...) szczegóły 
805.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Ostatnia rozmowa. Plus Minus 2000 nr 51 s. D1-D5 (wywiad nt. dzienników pisarzy: Kazimierz Brandys, Maria Dąbrowska, Wit...) szczegóły 
806.artykuł: Karłowski Marcin: Epizody i tożsamość. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 69-90 (nt. tożsamości jako narracji oraz klisz stosowanych w dziennikach...) szczegóły 
807.artykuł: Kochańczyk Alina: Dziennik intymny - historia i współczesność. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 88-96  szczegóły 
808.artykuł: Lejeune Philippe: Dziewczęce "ja". (O dziennikach panien z XIX wieku). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 192-211 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
809.artykuł: Lis Jerzy: La lettre ecrite a soi-meme dans la pratique diaristique. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 207-217 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
810.artykuł: Lis Jerzy: Le discours diaristique et la theorie du journal. x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
811.artykuł: Lis Jerzy: Le journal personnel en tant que dispositif critique et didactique. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 117-130 (nt. dziennika osobistego jako instrumentu krytycznego i dydaktycznego ...) szczegóły 
812.artykuł: Lis Jerzy: Quelques reflexions sur l'idee de creativite dans le journal d'ecrivain. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 149-157 (dot. dziennika pisarza...) szczegóły 
813.artykuł: Lis Jerzy: Quelques remarques complementaires sur evolution du journal intime. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
814.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Powiedziane i nie wypowiedziane w tekstach dziennikowych. Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 781-790  szczegóły 
815.artykuł: Łucewicz Ludmiła: Studia Rossica 2007 t. 19 s. 538-541 (rec. ks.: M. Mikheev: Dnevnik kak ehgo-tekst. Moskva 2007...) szczegóły 
816.artykuł: Manicka Anna: Przedmioty nie kłamią. Sztuka diarystyczna jako specyficzna odmiana portretu. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 115-123  szczegóły 
817.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
818.artykuł: Olcoń Marta: Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 123-143  szczegóły 
819.artykuł: Pieczara Marek: Odrodzenie 1989 nr 38 s. 9 (rozważania nt. cech gatunkowych dziennika m.in. w świetle utworów Wito...) szczegóły 
820.artykuł: Piotrowski Igor: Dziennik, czyli o lekkości bycia kulturoznawcą i rozlicznych przyjemnościach hermeneutycznych. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 22 s. 1, 4 (artykuł ogólny ujmujący z perspektywy kulturoznawczej fenomen dziennik...) szczegóły 
821.artykuł: Podolska Joanna: Refleksje nad kształtem dziennika literackiego. Prace Polonistyczne 1992 seria 46 (1990) s. 197-223  szczegóły 
822.artykuł: Rodak Paweł: Problem tożsamości w dziennikach na przykładzie dzienników okupacyjnych. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 79-90 (na przykładzie dzienników aut.: Victor Klemperer, Zofia Nałkowska, Ann...) szczegóły 
823.artykuł: Sadkowski Wacław: Pobocze czy główny nurt. High Park 1997 nr 1 s. 35-36 (nt. popularności dzienników m.in.: Maria Dąbrowska, Stefan Kisielewski...) szczegóły 
824.artykuł: STAŻ: Uroki wspomnień. Ikar 1997 nr 2 s. 34 (m.in.: "Dziennik" Mariana Brandysa, "Mój wiek" Aleksandra Wata, "Dzien...) szczegóły 
825.artykuł: Zawadzki Andrzej: Filozoficzny dziennik intymny: de Brian, Amiel, Elzenberg. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 65-84 (dyskurs autobiograficzny w dziennikach intymnych filozoów - Maine'a de...) szczegóły 
826.artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkanie z Aliną Molisak. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 18/19 s. 27 (nt. spotkania pt. "Powojenne dzienniki polskie", warszawski klub Towar...) szczegóły 
827.artykuł: Zięba Joanna: Pisanie o sobie jako sztuka życia. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 41 s. 1, 5  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ekfraza
    książki (alfabet autorów)
828.książka: Grodecka Aneta: Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
829.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ekphrazis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 229-232 (wyjaśnienie pojęcia "ekphrazis" w dyskursie oraz bibliografia prac na ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
830.książka: Bartol Krystyna: Greek elegy and iambus. Studies in ancient literary sources. 1993  szczegóły 
831.książka: Doktór Roman: Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740-1822. 1999 (Rozdz. I. Elegia w tradycji literackiej: 1. Uwagi wstępne. 2. Pochodze...) szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 236  szczegóły 
832.książka: Elegia poprzez wieki. Konferencja naukowa 8-9 XI 1994. 1995 ([Materiały z sesji naukowej "Elegia poprzez wieki" zorg. 8-9 XI 1994 p...) szczegóły 
833.książka: Preis-Smith Agata: "Invention of Farewell" - American elegiac poetry from the Puritans to modern times. 1995 (Introduction. I. Elegy and the modern theory of genre. II. The New Eng...) szczegóły 
recenzja: Durczak Joanna: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1995 nr 19 s. 175-179  szczegóły 
recenzja: Lyra Franciszek: American Studies 1999 t. 17 s. 93-97  szczegóły 
834.książka: Urban-Godziek Grażyna: Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
835.artykuł: Bartol Krystyna: Elegia grecka z perspektywy wykonawczej. Meander 1998 nr 2 s. 119-130  szczegóły 
836.artykuł: Budzisz Andrzej: "Ad posteritatem" - adresat w autobiograficznych elegiach Klemensa Janickiego, Eobana Hessa i Owidiusza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 127-135  szczegóły 
837.artykuł: Doktór Roman: Dialog gatunków w literaturze. Lamus 2008 nr 1/1 (17) s. 42-45 (dot. elegii w poezji współczesnej...) szczegóły 
838.artykuł: Mikołajczak Aleksander W., Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Antyczne koneksje bałkańskich lamentów rytualnych. Fundamenta Europaea 2002 [t.] 1 s. 53-61 (nt. powstania elegii w Grecji oraz jej rozwoju na Bałkanach...) szczegóły 
839.artykuł: Preis-Smith Agata: Elegy or elegiac structure. Some problems of modern genre theory. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 291-305  szczegóły 
840.artykuł: Sokolski Jacek: Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 112-125 (analiza cech gatunkowych, wariantów tekstu w Europie Zachodniej i lite...) szczegóły 
841.artykuł: Stawarz Barbara: Kontemplacja jako kategoria estetyczna. Na przykładzie elegii rosyjskiej XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 27-37  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
842.impreza: "Elegia poprzez wieki" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 1 s. 30  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Emblemat
    książki (alfabet autorów)
843.książka: Pelc Janusz: Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. (Słowo wstępne. - I. Emblematyka oraz ikonologia. II. Renesansowa preem...) szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 207-215  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Emblematyka - wstęp do syntezy sztuk. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 170-171 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: W kręgu staropolskiej emblematyki. Barok 2003 nr 1 s. 183-185  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    książki (alfabet autorów)
844.książka: Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Konferencja ogólnopolska, Poznań, 11-12 grudnia 1995. 1997 (Od redaktorów. * Anna M. Komornicka: Echa staroattyckiej komedii w epi...) szczegóły 
845.książka: Stepan Ludvik: Polska epigramatika. Zanry fraska a epigram ve spektru malych literarnich forem. 1998  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Stylistyka 1999 nr 8 s. 351-356  szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Kasperski Edward: Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 181-196  szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Fraszka i epigramat. Śląsk 2000 nr 4 s. 73  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
846.artykuł: Balcerzan Edward: "Wiersz zbyt kunsztowny z wyrazów składanych dorywczo". Polonistyka 1995 nr 6 s. 388-394  szczegóły 
847.artykuł: Danielewicz Jerzy: Grecki epigram żałobny. x 1996 ([W ks. zb.:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr...) szczegóły 
848.artykuł: Szymański Mikołaj: Przynajmniej umrę z rozkoszą!. Mówią Wieki 1997 nr 2 s. 29-30 (nt. epigramów o sławnych ludziach m.in. autorstwa: Auzoniusz, Stanisła...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    książki (alfabet autorów)
849.książka: Cieślak Katarzyna: Kościół - cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). "Długie trwanie" epitafium. 1992 (Wstęp. - Cz. 1. Epitafium obrazowe. Cz. 2. Pomniki epitafijne i epitaf...) szczegóły 
recenzja: Bernatowicz Tadeusz: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 451-452  szczegóły 
850.książka: Kolbuszewski Jacek: Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej. 1985  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 115-116  szczegóły 
851.książka: Rećko Janusz: Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku. 1992 (Wstęp. - Przegląd definicji [zakres znaczeniowy epitafium funkcjonując...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 199-200  szczegóły 
recenzja: Sztyber Radosław: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 212-217  szczegóły 
852.książka: Rećko Janusz: W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. 1994 (Wstęp. - I. Epitafium epigramatyczne w zbiorach i cyklach żałobnych. I...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
853.artykuł: Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Uroki roztaczane przez niektóre zwłoki. Gazeta. Magazyn 1998 nr 15 s. 26-30  szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Epitafium nie każdy potrafium, czyli z listów od Czytelników. Gazeta. Magazyn 1998 nr 24 s. 50-52 (w art. teksty nadesłane m.in. przez Jana Polewkę, Leonarda Neugera, St...) szczegóły 
854.artykuł: Błachut Władysław: O twórczości epitafialnej. Życie Literackie 1989 nr 43 s. 2 (w okresie od XVI-XVIII w. oraz współcz....) szczegóły 
855.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowe eufeminizmy śmierci w inskrypcjach nagrobnych Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 141-166  szczegóły 
856.artykuł: Dudek-Szumigaj Agnieszka: Inskrypcja lamentacyjna jako komunikat językowy (Na przykładzie nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2009 t. 36 s. 33-46 (z tekstami inskrypcji i epitafiów w języku polskim i ukraińskim...) szczegóły 
857.artykuł: Falęcki Tomasz: Katowickie nekropolie. Kronika Katowic 1993 t. 4 s. 25-41 (m.in. o inskrypcjach nagrobnych...) szczegóły 
858.artykuł: Grodziska Karolina: "Grotem śmierci była uderzona". Najstarsze epitafia kobiece na cmentarzu Rakowickim. Kraków 2010 nr 10/11 s. 34-35  szczegóły 
859.artykuł: Grodziska Karolina: "Jedną malutką duszą tak wiele ubyło". Kraków 2008 nr 10/11 s. 74-75 (wierszowane epitafia na grobach dzieci m.in na cmentarzu Salwatorski, ...) szczegóły 
860.artykuł: Grzybowski Stanisław: Skamieniałe żale. Staropolskie inskrypcje nagrobne. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 77-90  szczegóły 
861.artykuł: Kamiński Adam: Lwia paszcza w 10 odbiciach, czyli interpretacja pewnego nagrobka. Pimka 1999 nr 1 s. 43  szczegóły 
862.artykuł: Klimsza Halina: Epitafia (1-2). Zwrot 1991 nr 4 s. 38-40, nr 5 s. 38-39  szczegóły 
863.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Eschatologia i megalomania. O polskiej barokowej wierszowanej epigrafice nagrobnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 63-81  szczegóły 
864.artykuł: Lach Kornelia: "Na ostatniym pamiontkę..." Dawne epitafia z Górnego Śląska. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 27-42 (z Aneksem zawierającym teksty epitafiów, pieśni pogrzebowych i pieśn...) szczegóły 
865.artykuł: Oettingen Urszula: Wiersze z cmentarza. Ikar 1999 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
866.artykuł: Polak Jerzy: Sztuka za cmentarną bramą. x ([w ks.:] Jerzy Polak: Cmentarz rzymskokatolicki w Białej. Księga zasłu...) szczegóły 
867.artykuł: Rećko Janusz: Epitafia budziszyńskie z XVII wieku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 7 (40) s. 7-15 (na materiale w języku łacińskim...) szczegóły 
868.artykuł: Rećko Janusz: Epitafium w rękopiśmiennych poetykach i retorykach szkolnych doby baroku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1990 z. 6 (31) s. 7-25  szczegóły 
869.artykuł: Sadowska Maria: "Wielkieś mi uczyniła pustki...", czyli co nam mówią epitafia?. Okolice [Toruń] 2010 t. 8 s. 281-289 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
870.artykuł: Syrnicka Krystyna: Krystyna Syrnicka: "Śmierć to fascynujący temat". Kurier Wileński 2004 nr 43 s. 8 (wyw. z badaczką nt. polskiej epigrafiki nagrobnej na Wileńszczyźnie; r...) szczegóły 
871.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Relacje komunikacyjne w epigrafice hebrajskiej (Na materiale inskrypcji z cmentarza żydowskiego w Kromołowie). Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 205-216  szczegóły 
872.artykuł: Woźniak Anna: Funkcja napisów nagrobnych na przykładzie inskrypcji z lat 1827-1939 zebranych na cmentarzu miejskim w Kaliszu. Łódzkie Studia Etnograficzne 1991 t. 30 s. 25-41  szczegóły 
873.artykuł: Zasada Stanisław: Epitafia polskie. Ład Boży 1989 nr 23 s. 6 (od XVI w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitalamium
    książki (alfabet autorów)
874.książka: Mroczek Katarzyna: Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym. 1989  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
875.artykuł: Machnowska Aldona: Epitalamium łacińskie - zarys historii gatunku (od starożytności do czasów Zygmunta Augusta). Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 259-269  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epos
    książki (alfabet autorów)
876.książka: Bednarek Bogusław: Epos europejski. 2001 (Wprowadzenie. * Od "Iliady" do "Pana Tadeusza". Rekonesans. Cz. I. Sta...) szczegóły 
recenzja: Madyda Aleksander: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 257-267  szczegóły 
polemika: Bednarek Bogusław: Odpowiedź na recenzję "Eposu europejskiego". Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 259-269  szczegóły 
877.książka: Mieletinski Eleazar: Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne zabytki. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
878.artykuł: Dąbrowski Roman: Narracja i dialog w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska", "Pułtawa", "Jagiellonida"). Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 721-736  szczegóły 
879.artykuł: Honko Lauri: Awatary eposów. Literatura Ludowa 2000 nr 4/5 s. 11-19 (wielopostaciowość eposów...) szczegóły 
880.artykuł: Piechota Marek: "Sławić cnotę i wskrzeszać dzielnych mężów boje" (W kręgu marzenia o eposie twórców staropolskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 44-71 ( w XVI i XVII w....) szczegóły 
881.artykuł: Plutowicz Jerzy: Uśpione księgi. Kultura [Białystok] 2004 nr grudzeń 2003/styczeń 2004 s. 1-2 (historia eposu, potrzeba jego istnienia w literaturze; z not. o aut....) szczegóły 
882.artykuł: Stępniewska Alicja: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] podstawą teoretycznych założeń epopei w estetyce romantyzmu (A. Mickiewicz i G.W.F. Hegel). Meander 1995 nr 3/4 s. 127-132  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Erotyk
    książki (alfabet autorów)
883.książka: Czernianin Wiktor: Młodopolski erotyk hedonistyczny. Problemy poetyki. 2000 (Wstęp. * Część I. Fabuła liryczna i przestrzeń: 1. Liryczny model fabu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
884.artykuł: Fiuto Aleksandra: Erotyk konceptystyczny w literaturze polskiej i chorwackiej XVII wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 89-90 (streszcz. referatu...) szczegóły 
885.artykuł: Łuszczykiewicz Piotr: Erotyk współczesny. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 167-172 (rozważania ogólne o typach poetyk i inspiracji erotyków...) szczegóły 
886.artykuł: Łuszczykiewicz Piotr: Polski erotyk. Arkusz 2002 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    książki (alfabet autorów)
887.książka: Krakowiak Małgorzata: Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego. 2012  szczegóły 
888.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
recenzja: Pławski Maciej: Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 366-368  szczegóły 
889.książka: Leśniak Sławomir: Thomas Mann, Max Rychner, Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Kassner. Eine Typologie essayistischer Formen. 2005  szczegóły 
890.książka: Polski esej. Studia. 1991 (Marta Wyka: Esej - forma pojemna [wstęp]. - Marta Wyka: Uwagi o polski...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 514  szczegóły 
891.książka: Sendyka Roma: Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
892.artykuł: Adamski Jerzy: Sztuka eseju (Próby definicji). Sztuka 1998 nr 1/6 s. 36-37  szczegóły 
893.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Esej jako forma wypowiedzi krytycznej. Scriptores Scholarum 1995 nr 7 s. 59-61  szczegóły 
894.artykuł: Bruś Teresa: Essay, essaying, essayism and the experience of reading. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2011 nr 9 (3328) s. 69-80 (dot. rozwoju eseju w Wielkiej Brytanii; zawiera streszczenie w jęz. po...) szczegóły 
895.artykuł: Dutka Czesław P.: O eseju jako formie prozy dyskursywnej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 1 s. 87-93  szczegóły 
896.artykuł: Głowiński Michał: Esej - gatunek liberalny. Plus Minus 1997 nr 27 s. 14 (wywiad, rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
897.artykuł: Heck Dorota: Jak się nie nudzić z banałem filozoficznym?. Kresy 1994 nr 18 s. 230-235 (rozwój sytuacji gatunku w polskiej literaturze; sprost. błędów druk. <...) szczegóły 
898.artykuł: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 83-86 ([rec. ks.:] Neuere Studien zur Aphoristik und Eseistik. Red. G. Cantar...) szczegóły 
899.artykuł: Khorev V.A.: O pol'skojj ehsseistike 50-60-eh godov XX veka. x 1991 ([W ks. zb.:] Studia slavica. Moskva 1991 s. 295-302 [New Contents S...) szczegóły 
900.artykuł: Klejnocki Jarosław: Lżejsze od powietrza (Kilka drobnych myśli po zrzuceniu kostiumu historyka lieratury). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 258-259 (fel....) szczegóły 
901.artykuł: Kott Jan: Pół wieku polskiego eseju. Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 28 XII s. 7 (wstęp do przygotowywanej przez Jana Kotta antologii "A half century of...) szczegóły 
902.artykuł: Kott Jan: Pół wieku polskiego eseju. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 109-114  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Esej i kultura rozmowy. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 134-136 (nawiązanie do wstępu do antologii: Four decades of Polish essays. Evan...) szczegóły 
903.artykuł: Krakowiak Małgorzata: Polskie spory wokół eseju. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 71-82 (przegląd badań nad gatunkiem...) szczegóły 
904.artykuł: Loba Mirosław: Francuska szkoła pisania eseju. Polonistyka 1994 nr 2 s. 91-95  szczegóły 
905.artykuł: Mirtyńska Barbara: Poetyka eseju. Suplement 2001 nr 10 s. 4-8  szczegóły 
906.artykuł: Morawiec Elżbieta: O eseju albo o kłopotach z tożsamością. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 4-6 (o polskiej eseistyce krajowej i emigracyjnej...) szczegóły 
907.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Czas teraźniejszy [z tego cyklu:] Rozmowa na koszt abonamenta. Plus Minus 1999 nr 7 s. 16 (felieton nt. różnic gatunkowych eseju i szkicu...) szczegóły 
908.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Sceptyczna elegancja stylu. Twórczość 2001 nr 7 s. 157-158  szczegóły 
909.artykuł: Śliwiński Piotr: Esej - forma wolności. Polonistyka 1994 nr 2 s. 70-77  szczegóły 
910.artykuł: Śpiewak Paweł: Pochwała eseju. Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 100-102 (tekst wygłoszony podczas uroczystości wręczenia nagrody Res Publiki...) szczegóły 
911.artykuł: Tazbir Janusz: Kariera eseju historycznego. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 4-6  szczegóły 
912.artykuł: Tomkowski Jan: Dwie dekady z esejem. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 78-84 (historia polskiego eseju...) szczegóły 
913.artykuł: Wróblewski Maciej: Moda na esej? (Między szkołą eseju i esejem szkoły). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 44-52  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    książki (alfabet autorów)
914.książka: Szostek Teresa: Exemplum w polskim średniowieczu. 1997 (Wstęp [definicja exemplum; źródła, ich rodzaj, charakter, czas powstan...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Zbigniew: Święci, aniołowie i demony w exemplach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek "Exemplum w polskim średniowieczu"). Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 221-233  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 357-358 (not....) szczegóły 
recenzja: Starnawska Maria: Od kazania do "Figlików" Reja. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 51  szczegóły 
recenzja: W.M.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 238 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
915.artykuł: J.W.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 160 ([rec. ks.:] Michael Menzel: Predig und Geschichte. Historische Exempel...) szczegóły 
916.artykuł: Kaczmarek Marian: Średniowieczne exemplum jako przekaz paraboliczny. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 81-87  szczegóły 
917.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
918.artykuł: Panuś Kazimierz: Egzemplum w historii kaznodziejstwa. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 299-316  szczegóły 
919.artykuł: Szostek Teresa: Średniowieczne exemplum homiletyczne jako element kultury literackiej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 97-111  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Facecja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
920.artykuł: Chikkarini M.: Zapadnye istochniki russko-pol'skikh facecijj XVII v.. Trudy Otdela Drevnerusskojj Literatury 1989 t. 42 s. 174-187  szczegóły 
921.artykuł: Podgórska Teresa: Facecja - teoria i rozwój gatunku. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1989 nr 31 s. 7-27  szczegóły 
922.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
    książki (alfabet autorów)
923.książka: Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych.  szczegóły 
924.książka: Łaba Jolanta: Idee religijne w literaturze fantasy. Studium fenomenologiczne. 2010  szczegóły 
925.książka: Oblicza fantastyki. Materiały z sesji popularnonaukowej II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Zabrzu (14-15 grudnia 2000). 2001 ([Zawiera m.in.:] Adam Regiewicz: Niezwykłość i cudowność - dwa oblicza...) szczegóły 
926.książka: Pustowaruk Marek: Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej. 2009  szczegóły 
927.książka: Rozważając fantasy. Etyczne, dydaktyczne i terapeutyczne aspekty literatury i filmu fantasy = Considering fantasy. Ethical, didactic and therapeutic aspects of fantasy in literature and film. 2007  szczegóły 
928.książka: Sapkowski Andrzej: Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini. Komepndium wiedzy o literaturze fantasy. 2001 (Od autora słów i liczb kilka. Historia gatunku, czyli jak to tam z tą ...) szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Z jaskini, czyli labiryntu. Guliwer 2002 nr 2 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Magią i mieczem. Polityka 2001 nr 41 s. 56  szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Nimfy, węże i łomot ducha. Życie 2001 nr 261 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dech smoka. Przekrój 2001 nr 49 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Nadgryziony rekopis, czyli jak (nie)pisać o fantasy. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 29  szczegóły 
929.książka: Trębicki Grzegorz: Fantasy - ewolucja gatunku. (Wstęp. Fanstasy jako gatunek egzomimetyczny. Określenie przedmiotu bad...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
930.artykuł: Gadomska Katarzyna: Le neofantastique: entre la transgression et l'esprit conservateur. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2010 t. 5 (2832) s. 195-207 (łamanie wszelkich tabu i norm moralnych w neofantastyce (neo-fantasy) ...) szczegóły 
931.artykuł: Gemra Anna: Fantasy - mit na nowo opowiedziany?. Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 3-18 (historia fantasy, schemat fabularny, czas i przestrzeń, bohater...) szczegóły 
932.artykuł: Gemra Anna: Fantazy - powrót romansu rycerskiego?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 55-73  szczegóły 
933.artykuł: Iwicka Beata: Droga, wędrówka, wędrowiec. Poetyka literatury fantasy. Kultura i Edukacja 2000 nr 1/2 s. 99-104  szczegóły 
934.artykuł: Kochanowicz Rafał: Fantasy pod lupą. Nowa Fantastyka 1996 nr 9 s. 68-69 (omówienie gatunku...) szczegóły 
polemika: Kochanowicz Rafał: Intuicje i domysły. Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 67  szczegóły 
polemika: Lewicka Karolina: Fantasy znowu pod lupą. Nowa Fantastyka 1997 nr 3 s. 65-66  szczegóły 
935.artykuł: Kowalski Piotr: Mitologiczne mistyfikacje, czyli interpretacje literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem fantasy. Kultura Popularna 2003 nr 1 s. 113-124 (dot. niepogłębionych komentarzy nt. fantasy, odnoszacych się do gnozy,...) szczegóły 
936.artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Staromodna SF. Przegląd 2000 nr 14 s. 16 (m.in. nt. gatunków fantasy i science fiction...) szczegóły 
937.artykuł: Lasoń Grażyna: Magiczne zwierciadła baśni i fantasy. Fantastyka 1990 nr 2 s. 56-58 (porównanie...) szczegóły 
938.artykuł: Lewandowski Konrad T.: Conan Indoeuropejczyk nad Wisłą. Czas Fantastyki 2004 nr 1 s. 8-10 (nt. źródeł gatunku fantasy w historii starożytnej i średniowiecznej na...) szczegóły 
939.artykuł: Malinowski Kazimierz Bolesław: Fantastyka - bękart, który wam pokazał. Lampa 2009 nr 10 s. 36-40  szczegóły 
940.artykuł: Malinowski Kazimierz: Apokalipsa.pl. Lampa 2005 nr 3 s. 14-18 (dot. wizji post-apokaliptycznych jako wiodącego motywu polskiej litera...) szczegóły 
941.artykuł: Oramus Marek: Kiedy fantasy bierze w łeb. Życie Warszawy 1995 nr 34/35 dod. s. 2 (rola magii w literaturze fantasy...) szczegóły 
942.artykuł: Oramus Marek: Magią i cepem. Przekrój 2001 nr 41 s. 20-21 (nt. poetyki gatunku ...) szczegóły 
polemika: Szczytkowski Filip: Magią i cepem. Przekrój 2001 nr 46 s. 6  szczegóły 
polemika: Oramus Marek: Przeczytałem, napisałem. Przekrój 2001 nr 48 s. 6 (z notą redakcji...) szczegóły 
943.artykuł: Oziewicz Marek: Rozważając fantasy. Diany Waggoner propozycje typologii odmian gatunku. Literatura Ludowa 2000 nr 2 s. 37-48  szczegóły 
944.artykuł: Pieczara Anna: Autorzy fantasy. Przekrój 2001 nr 41 s. 13-17 (noty biograficzne autorów: Robert E. Howard, Robert Jordan, Ursula Le ...) szczegóły 
sprostowanie: Barcz Michał: Przekrój 2001 nr 47 s. 7  szczegóły 
945.artykuł: Piernikarski J.: Krytycy nie znają się na smakach. Aleje 3 2004 nr 48 s. 28  szczegóły 
946.artykuł: Rudolf Edyta: Bestiarium w literaturze fantasy. Literatura Ludowa 1997 nr 3 s. 13-24 (literatura fantasy wobec mitologii...) szczegóły 
947.artykuł: Sapkowski Andrzej: Piróg albo Nie ma złota w Szarych Górach. Nowa Fantastyka 1993 nr 5 s. 65-72  szczegóły 
polemika: Biniek Z.: O "Pirogu" Andrzeja Sapkowskiego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 70  szczegóły 
polemika: Cymes Waldemar: O "Pirogu" Andrzeja Sapkowskiego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 70  szczegóły 
polemika: Kołodziejczak Tomasz: Pirogiada. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 65-66 (z not....) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Aure entuluva!. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 68-69 (z not....) szczegóły 
polemika: Piekara Jacek: Jest złoto w Szarych Górach (A widzi tylko ten, kto patrzy). Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 66-67 (z not....) szczegóły 
nawiązanie: Sapkowski Andrzej: Macie rację, króliczki. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 68-69 (z not....) szczegóły 
polemika: Spór o pirogi. Nowa Fantastyka 1994 nr 3 s. 2, nr 4 s. 2 (wypowiedzi: Leszek Aniszewski, Łukasz Dembski, Paweł Kawalewski, Witol...) szczegóły 
polemika: Szyłak Jerzy: O "Pirogu" Andrzeja Sapkowskiego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 70  szczegóły 
polemika: Ziemkiewicz Rafał A.: Archetyp kruchty. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 67-68 (z not....) szczegóły 
948.artykuł: Skórska Małgorzata: Powrót wyobraźni symbolicznej. Fantasy jako współczesny wyraz mitologicznych i archetypicznych potrzeb człowieka. Nowa Fantastyka 1990 nr 2 s. 60-62 (z not. o autorce...) szczegóły 
949.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Na tropach "fantasy". Sztuka dla Dziecka 1990 nr 1/2 s. 10-14 (próba określenia cech gatunku...) szczegóły 
950.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: W "fantastycznym" tyglu. Wprost 1990 nr 40 s. 27-28  szczegóły 
951.artykuł: Szyjewski Andrzej: Skrót do serca Czytelnika. Przekrój 2001 nr 41 s. 19 (wywiad ze znawcą gatunku m.in. nt. roli literatury fantasy; rozm. Mart...) szczegóły 
952.artykuł: Ulicka Danuta: Literatura źle widziana. x 1994 ([W ks. zb.:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności...) szczegóły 
953.artykuł: Wiśniewski Łukasz M.: Skazani na Średniowiecze. Fenix 2001 nr 3 s. 107-110 (nt. rysu historycznego świata przedstawionego w powieściach fantastycz...) szczegóły 
954.artykuł: Wołyńska Joanna: Fantastyka jako forma współczesnej mitologii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury. Pod red. Wojc...) szczegóły 
955.artykuł: Zarzycka Agata: The More the Merrier: A Transcultural Aspect of Companionship in the Fantasy Genre. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 77-84 (m.in. nt. utworów: "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena, "Pieśń Lodu i ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Farsa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
956.artykuł: Milner Davis Jessica: Order and disorder in farce. Stylistyka 2001 nr 10 s. 327-349  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Felieton
    książki (alfabet autorów)
957.książka: Bondkowska Magdalena: Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
958.artykuł: Ambroszko Józef: Felieton - co to takiego?. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 43-47  szczegóły 
959.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Aluzyjne nawiązania do frazeologizmów w tekstach felietonów. x nr s. ([w ks.:] Język polski. Współczesność, historia 2. Pod red. Władysławy ...) szczegóły 
960.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne elementy stylu współczesnej felietonistyki. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 39-48  szczegóły 
961.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
962.artykuł: Kalandyk Mariusz: Felietonowe remanenty. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 223-225  szczegóły 
963.artykuł: Natanson Wojciech: Rady dla nowych kolegów. Życie Warszawy 1990 nr 287 s. 7 (cechy dobrego felietonu; fel....) szczegóły 
964.artykuł: Pysiak Krzysztof: Felietonizm. Kultura i Życie 1990 nr 16 s. 2 (fel. nt. popularności gatunku...) szczegóły 
965.artykuł: Rejter Artur: Kulturowy kontekst gatunków publicystycznych a ich wzorzec tekstowy. Stylistyka 2002 nr 11 s. 397-412  szczegóły 
966.artykuł: Steczko Iwona: Felieton na "lekcjach pisania" w gimnazjum. Ćwiczenia studyjne. Nowa Polszczyzna 2003 nr 2 s. 32-40  szczegóły 
967.artykuł: Wilmański Jerzy: Czytelnicy go kochają - krytycy mają z nim kłopoty. Odgłosy 1989 nr 18 s. 10 ([o fel.]...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fragment
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
968.artykuł: Mackiewicz Tomasz: Pięć fragmentów o romantycznym fragmencie. Tekstualia 2005 nr 2 s. 23-32 (z notą o aut., s. 198...) szczegóły 
969.artykuł: Plucińska Dorota: Poetycka filozofia i aksjologia fragmentu. Tekstualia 2005 nr 2 s. 11-21 (z notą o aut., s. 198...) szczegóły 
970.artykuł: Wójcik Tomasz: Fragment: poetyka i światopogląd. Tekstualia 2005 nr 2 s. 33-46 (z fragm. tekstów; z notą o aut., s. 199...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
    książki (alfabet autorów)
971.książka: Liberek Jarosław: Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej. 1998 (I. Wstęp. - II. Kanoniczne użycie frazeologizmu a innowacja frazeologi...) szczegóły 
recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 111-113  szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 237-238 (nota...) szczegóły 
972.książka: Stepan Ludvik: Polska epigramatika. Zanry fraska a epigram ve spektru malych literarnich forem. 1998  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Stylistyka 1999 nr 8 s. 351-356  szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Kasperski Edward: Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 181-196  szczegóły 
recenzja: Zemberova Viera: Fraszka i epigramat. Śląsk 2000 nr 4 s. 73  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
973.artykuł: Kajta Halina: Fraszki - słowne igraszki.... Almanach Kęcki 1999 nr 3 s. 148-150  szczegóły 
974.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
975.artykuł: Michałowski Piotr: Poetyka współczesnej fraszki. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 111-123  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    książki (alfabet autorów)
976.książka: Rzymska Anna: Gawędowy "ikonostas". Współczesne powroty gatunku. 2001 (Od Autorki. - W kręgu historii i teorii gawędy. Kompozycja jako kanon ...) szczegóły 
recenzja: (mf): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 2 s. 19 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
977.artykuł: Jazowska-Gumulska Maria: Poetyka gawędy podhalańskiej. Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 167-180  szczegóły 
978.artykuł: Listwan Fryderyk: Poetyka skazu a polska gawęda. Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 489-498  szczegóły 
979.artykuł: Maciąg Kazimierz: Funkcjonowanie form podawczych w pamiętnikach mówionych na przykładzie gawędy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 101-109 (fragment pracy doktorskiej...) szczegóły 
980.artykuł: Makowski Bolesław: Gawęda ludowa. Pisarze i gawędziarze ludowi. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 53-55 (od okresu romantyzmu do czasów współczesnych...) szczegóły 
981.artykuł: Prokof'eva D.: Osobennosti zhanra gavendy v pol'skojj literature XIX v.. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
982.artykuł: Stepan Ludvik: Geneze vypravecskych zanru v polske a ceske literature: gawędy a narandy. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 157-168 (m.in. w twórczości Bohumila Hrabala...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gazela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
983.artykuł: Osthoff Wolfgang: Franz Schubert i gatunek poetycki "gazel". Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 71-78  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gnoma
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
984.artykuł: Stuligrosz Magdalena: Gnoma: Definicje i zakres zastosowania. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 39-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Graffiti
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
985.artykuł: Golka Marian: Graffiti w poszukiwaniu tożsamości. x 2002 ([w ks. zb.:] Od kontrkultury do popkultury. Red. nauk. Marian Golka. P...) szczegóły 
986.artykuł: Jarosławski Krzysztof: Pisać każdy może.... Tygodnik Solidarność 2001 nr 35 s. 15 (dot. tekstów współczesnego graffiti i jego historycznych odmian w post...) szczegóły 
987.artykuł: Lewicki Bartosz: Chleba światu, tortu mnie. Trybuna 2000 nr 174 s. 13 (m.in. analiza napisów na murach...) szczegóły 
988.artykuł: Lewicki Bartosz: Tylko mury mówią prawdę. Trybuna 2000 nr 172 s. 3 (m.in. analiza napisów na murach...) szczegóły 
989.artykuł: Ostromęcka-Frączak Bożena, Paś Aneta: Dowcip językowy w graffiti. x 1999 ([w ks. zb.:] Miasto. Teren koegzystencji pokoleń. Łódź 19-21 maja 1997...) szczegóły 
990.artykuł: Skubalanka Teresa: Język graffiti. Stylistyka 1999 nr 8 s. 89-104 (język inskrypcji muralnych na przykładach napisów na murach ulic Lubli...) szczegóły 
991.artykuł: Stępień Tomasz: Poezja ulicy. Opcje 2001 nr 3/4 s. 76-81  szczegóły 
992.artykuł: Waniek Henryk: Pisanie na ścianie. Charaktery 2001 nr 1 s. 34-35 (m.in. graffiti jako zakonspirowana forma anarchii...) szczegóły 
993.artykuł: Wołk Mariola: Graffiti dialogiczne na tle innych form twórczości graficiarzy. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 169-183 (z licznymi przykładami spisanymi z murów, przejść podziemnych, dworców...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
994.artykuł: Engelking Leszek: Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. Kilka uwag o haiku w literaturze czeskiej, słowackiej i polskiej. x 2000 ([w ks. zb.] Droga na Wschód - polskie inspiracje orientalne. Materiały...) szczegóły 
995.artykuł: Izutsu Toshihiko: Haiku jako wydarzenie egzystencjalne. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 191-202  szczegóły 
996.artykuł: Jasionowicz Stanisław: Lecture sans interpretation? Reception des poemes haiku comme modele de la "lecture ideale". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1997 z. 5 (188) s. 27-33  szczegóły 
997.artykuł: Jasionowicz Stanisław: Lektura bez interpretacji? (Czytając wiersze haiku). Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 4 (z tekstami utworów...) szczegóły 
998.artykuł: Kalinowski Daniel, Kuik-Kalinowska Adela: Od fascynacji do mody. Refleksje o haiku. Opcje 1998 nr 3 s. 13-16 (z not. o aut. art....) szczegóły 
999.artykuł: Karecka Dorota: Haiku - ułamek rzeczywistości. Intuicje Przydrożne 2001 wiosna s. 42-43  szczegóły 
1000.artykuł: Kazuo Sato: Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 210-217  szczegóły 
1001.artykuł: Klary Beata: Kilka słów o haiku. Pegaz Lubuski 2004 nr 9/10 s. 13  szczegóły 
1002.artykuł: Kokoszka Wojciech: Haiku - piękno prostoty. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 242-244 (dot. specyfiki i rozwoju gatunku oraz popularności; z próbkami haiku...) szczegóły 
1003.artykuł: Krajewski Theophil: Haiku. Krótka forma poetycka w liryce światowej. Topos 1996 nr 1 s. 5-9 (nt. haiku...) szczegóły 
1004.artykuł: Martinek Libor: Głębia w detalu. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 114-117  szczegóły 
1005.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Senryu - odmiana satyryczna haiku. Haiku 1994 nr 1 s. 9  szczegóły 
1006.artykuł: Michałowski Piotr: Haiku wobec poetyki epifanii nowoczesnej. Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 291-302 (dot. haiku japońskiego i wariantów adaptacji gatunku w polskiej poezji...) szczegóły 
1007.artykuł: Michałowski Piotr: Polskie imitacje haiku. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 41-53  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 159 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
1008.artykuł: Ogrodnik Bogdan: Haiku i okolice. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 139-141  szczegóły 
1009.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Przeciw czemu protestują haiku?. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 108-118  szczegóły 
1010.artykuł: Osses Adams Liliana: O sztuce pisania haiku. Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 25 XII s. 10  szczegóły 
1011.artykuł: Szaruga Leszek: Haiku: granice literatury. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 334-346  szczegóły 
1012.artykuł: Szybiak Robert: Konkursowe wersy. Haiku 1994 nr 1 s. 29  szczegóły 
1013.artykuł: Szybiak Robert: Niektóre zasady haiku. Haiku 1995 nr 4 s. 12  szczegóły 
1014.artykuł: Szybiak Robert: Podstawowe zasady. Haiku 1994 nr 1 s. 7-8  szczegóły 
1015.artykuł: Szybiak Robert: Wyrażenie kigo. Haiku 1995 nr 1 s. 24  szczegóły 
1016.artykuł: Szymańska Beata: Haiku i literatura polska przełomu XIX i XX wieku. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 41-67 (na podstawie tekstów twórców okresu Młodej Polski, m.in.: Jan Kasprowi...) szczegóły 
1017.artykuł: Tchórzewski Andrzej: Tyle zasad, ile sylab, więcej zasad, niż sylab (Szczypta teorii). Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 67-72 (przegląd kategorii tworzących haiku...) szczegóły 
1018.artykuł: Żuławska-Umeda Agnieszka: O kireji - "sylabie ucinającej" w haiku. Haiku 1995 nr 3 s. 12-14  szczegóły 
1019.artykuł: Żuławska-Umeda Agnieszka: O "kireji" - "sylabie ucinającej" w haiku. Japonica 1994 nr 2 s. 65-70  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1020.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Haiku (1998). (tematem spotkania był "Rozmiar japońskiego zjawiska we współczesnej li...) szczegóły 
artykuł: Boruc Edyta: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 62 (not....) szczegóły 
1021.impreza: "Z haiku w XXI wiek" - Międzynarodowa Konferencja Haiku (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 3 s. 62 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Horror
    książki (alfabet autorów)
1022.książka: Brzostek Dariusz: Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy. 2009 (Wstęp. - I. Archeologia literackiej fantastyki, czyli wprowadzenie met...) szczegóły 
1023.książka: Has-Tokarz Anita: Horror w literaturze współczesnej i filmie. 2010  szczegóły 
1024.książka: Kruszelnicki Michał: Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego.  szczegóły 
1025.książka: Kruszelnicki Michał: Oblicza strachu. Tradycja i współczesność horroru literackiego. (Wstęp. - I. Wieczność horroru - problemy syntezy: 1.1. Od mitologii gr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1026.artykuł: Ancuta Katarzyna: Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 83-96 (dot. wizji ciała-mięsa na przykładzie filmów i wybranych utworów liter...) szczegóły 
1027.artykuł: Drewnowski Jacek: Ten trzeci, ten straszny. Fenix 2000 nr 1 s. 89-90 (nt. horroru jako odmiany fantastyki...) szczegóły 
1028.artykuł: Gemra Anna: Doświadczenia grozy. Kilka słów o horrorze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2001 nr 39 (2297) s. 183-194 (horror jako gatunek literacki i filmowy; z licznymi przykładami ekrani...) szczegóły 
1029.artykuł: Gemra Anna: Horror - zarys problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 105-124 (o wyznacznikach i definicji gatunku; dot. literatury, filmu i innych s...) szczegóły 
1030.artykuł: Gemra Anna: Postaci horroru: Odmieniec i Monstrum. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 61-85 (nt. instrumentów strachu w utworach grozy...) szczegóły 
1031.artykuł: Gemra Anna: Wyobraźnia na manowcach: opowieści niesamowite (Próba opisu). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 153-168 (nt. estetyki i stylistyki utworów gatunku...) szczegóły 
1032.artykuł: Has-Tokarz Anita: Społeczny obieg literatury grozy w uczniowsko-studenckim środowisku. Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 63-81 (dot. horroru...) szczegóły 
1033.artykuł: Kruszelnicki Michał: Kto zwalnia na widok wypadku? Antropologia horroru literackiego. Kultura Popularna 2002 nr 2 s. 137-143 (dot. m.in. zagadnień teoretycznych związanych z literackim horrorem, w...) szczegóły 
1034.artykuł: Sareło Zbigniew: Studia Philosophiae Christianae 2001 r. 37 nr 1 s. 215-219 (rec. ks.: Cynthia A. Freeland: The Naked and the Undead. Evil and the ...) szczegóły 
1035.artykuł: Siwczyk Agnieszka: Straszydło. Lampa 2005 nr 10 s. 18-23 (omówienie przemian gatunkowych horroru z szerszym omówieniem powieści ...) szczegóły 
1036.artykuł: Tychek Waldemar: Nie bój się, to tylko taka mała, twoja osobista ciemność.... VariArt 2012 nr 2 s. 28-29 (nt. horroru i powieści grozy...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
    książki (alfabet autorów)
1037.książka: Hymn antyczny i jego recepcja. 2003 (Hymn Indici: Ignacy R. Danka: Indoeuropejskie motywy w hymnie wedyjski...) szczegóły 
1038.książka: Panek Wacław: Gaude, mater Polonia. 1990 ([Szkice historyczne o polskiej pieśni:] Od Autora. - Rodowód. "Gaude, ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Śpiewnik domowy. Życie Warszawy 1990 nr 131 s. 6  szczegóły 
recenzja: (rpt): "Pieśń ujdzie cało". Słowo Powszechne 1990 nr 226/227 s. 6  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Historia Polski w pieśni. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 29  szczegóły 
1039.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne. 1991 (Hymnika polska [wstęp]. - [Komentarze na temat pieśni:] Bogurodzica. H...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Pieśń, która jest Ojczyzną. Słowo Powszechne 1991 nr 263 s. 3, 6 (wywiad z autorem książki; rozm. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech: "Pieśń ujdzie cało". Kurier Wileński 1991 nr 216 s. 7 (wywiad z autorem książki; rozm. Józef Szostakowski...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Pieśni szczerego patriotyzmu. Myśl Polska z Książką 1993 nr 5 s. 3  szczegóły 
recenzja: Szypowska Irena: "Skąd nasz ród". Nowe Książki 1992 nr 4 s. 34  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1040.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: Narodziny pieśni i hymnów. Pieśń Skrzydlata 1993 nr 1 s. 8-11 (o powstawaniu hymnów narodowych...) szczegóły 
1041.artykuł: Furdal Antoni: Hymn wśród symboli kultury narodowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 4 s. 9-15 (m.in. hymn jako synteza elementów muzycznego i literackiego na przykła...) szczegóły 
1042.artykuł: Pierzchała Jan: O, radości, iskro bogów. Śląsk 1998 nr 8 s. 54-56 (geneza hymnów państwowych polskich i obcych...) szczegóły 
1043.artykuł: Przedpełski Marian: "Jeszcze Polska nie zginęła...", (cz. III) Recepcja Mazurka Dąbrowskiego [Józefa Wybickiego] i innych pieśni hymnicznych. Notatki Płockie 1993 nr 4 s. 4-13  szczegóły 
1044.artykuł: Przedpełski Marian: "Jeszcze Polska nie zginęła..." i inne polskie pieśni hymniczne. Notatki Płockie 1991 nr 1 s. 47-53 (rys historyczny - od średniowiecza do utworów XIX-wiecznych; z nut. i ...) szczegóły 
1045.artykuł: Reginek Antoni: Hymnodia - teologia dźwięku. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 31-40 (dot. m.in. tekstów hymnów łacińskiego średniowiecza oraz ich relacji z...) szczegóły 
1046.artykuł: Sobczak Jerzy: Zanim "Mazurek" stał się hymnem. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 9-26 (nt. gatunku oraz historii polskich hymnów narodowych; zawiera teksty i...) szczegóły 
1047.artykuł: Szymanderski Witold: Nowe Życie 1989 nr 17 s. 4-5 (o pieśniach-hymnach polskich; m.in. o Bogurodzicy i Mazurku Dąbrowskie...) szczegóły 
1048.artykuł: Wronkowska Mirosława: Elementy hymnopodobne w pochwale. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 63-68 (na materiale bułgarskich średniowiecznych pochwał świeckich....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Inskrypcja
    książki (alfabet autorów)
1049.książka: Kowalski Piotr: Samotność i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współczesnego życia. 1993 (Uwagi wstępne. - I. Antropologia współczesności i "sposoby bycia". II....) szczegóły 
recenzja: Barska Anna: Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Etnografia Polska 1995 t. 39 z. 1/2 s. 284-288  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: "Niejawne strony oczywistych czynności", czyli "antropologiczna lektura" tekstów współczesności. Literatura Ludowa 1994 nr 2 s. 74-76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1050.artykuł: Jarosławski Krzysztof: Pisać każdy może.... Tygodnik Solidarność 2001 nr 35 s. 15 (dot. tekstów współczesnego graffiti i jego historycznych odmian w post...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Intermedium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1051.artykuł: Rudkowska Magdalena: Świat wielojęzycznych intermediów XVII-XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Inwektywa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1052.artykuł: Longosz Stanisław: Zarys historii inwektywy wczesnochrześcijańskiej. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 363-390 (historia gatunku...) szczegóły 
1053.artykuł: Wójtowicz Henryk: Inwektywa seduliańska. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 131-139  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Itinerarium (Opis podróży)
    książki (alfabet autorów)
1054.książka: Kozicka Dorota: Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. 2003 (Część 1 - Między esejem a autobiografią: I. Uwagi wstępne. II. Tradycj...) szczegóły 
1055.książka: Sadowska Ida: Od Witkacego do Jana Pawła II Itineraria literackie. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1056.artykuł: Migoń Krzysztof: Opis podróży jako typ książki i przedmiot lektury. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 135-144  szczegóły 
1057.artykuł: Migoń Krzysztof: Opis podróży jako typ książki i przedmiot lektury. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 16-17 (komunikat...) szczegóły 
1058.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Podróż i sprawozdanie z podróży. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 153-162 ([rec ks.:] Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deut...) szczegóły 
1059.artykuł: Węcowski Piotr: Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze. Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 13-48  szczegóły 
streszczenie: (EO): Acta Poloniae Historica 2001 t. 84 s. 256 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kalendarz
    książki (alfabet autorów)
1060.książka: Janik Maciej: Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. 2003 (Wstęp. - Narodziny książki kalendarzowej - kręgi autorskie i organizac...) szczegóły 
1061.książka: Wójcik Ewa: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. (Dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). 2000 (Część pierwsza: Rozwój, typologia i problematyka kalendarzy w dwudzies...) szczegóły 
recenzja: Konopka Maria: O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Lisowska Urszula: Konspekt 2001 nr 6 s. 93 (nt. spotkania promocyjnego z autorką książki; Kraków, 7 III 2001...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28-29 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1062.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Polskie "kalendarium": między "sacrum" a "profanum". Albo albo 2003 nr 3 s. 160-164 (nt. zawartości starych i współczesnych kalendarzy...) szczegóły 
1063.artykuł: Gorczyńska Małgorzata: Lęki i niepokoje na kartach kalendarzy polskich z drugiej połowy XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2003 t. 3 (2125) s. 54-89  szczegóły 
1064.artykuł: Witek Anna: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 52 s. 8 (historia kalendarza do XVIII w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
1065.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
1066.książka: Drob Janusz Andrzej: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. 1998 ([Analiza zbioru 450 kazań franciszkańskich drukowanych w XVII wieku, a...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
1067.książka: Grzegorski Zdzisław: Homiletyka kontekstualna. 1999 (Wprowadzenie. - Próba refleksji nad posługą słowa. O kontekstualny cha...) szczegóły 
recenzja: Kubski Grzegorz: O homiletyce kontekstualnej Zdzisława Grzegorskiego. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 247-252  szczegóły 
1068.książka: Wilk Wiesław: Z pogranicza literatury i przepowiadania. Szkice i teksty. 1993 ([M.in. szkice z zakresu homiletyki i jej literackich aspektów:] Polska...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Antoni: Literatura i przepowiadanie. Akcent 1995 nr 3/4 s. 197-199  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Sesja jezuicka. Zeszyty Sandomierskie 1995 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Siwek Gerard: Homo Dei 1993 nr 3 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Literatura i przepowiadanie. Więź 1993 nr 8 s. 166-170  szczegóły 
1069.książka: Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniu. 1996  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Zrozumieć kazanie. Przegląd Powszechny 1997 nr 7/8 s. 143-145  szczegóły 
recenzja: Przybylska Renata: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 61-64  szczegóły 
recenzja: Przybylska Renata: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 279-282  szczegóły 
recenzja: Sarzyńska Dorota: Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 66-70  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Retoryka ambony. Więź 1997 nr 7 s. 195-197  szczegóły 
1070.książka: Zerfass Rudolf: Od aforyzmu do kazania. 1995 (Gerard Siwek: Przedmowa. - Rolf Zerfass: Wstęp do wydania polskiego. -...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 456-458  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1071.artykuł: Bednarek Antoni: Zapomniane uznanie kaznodziejskie dla pisarzy. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 199-207 (rola lliteratury w polskim kaznodziejstwie okolicznościowym XIX/XX w....) szczegóły 
1072.artykuł: Borucki Tadeusz: O lingvisticheskojj kharakteristike propovedi kak zhanra teksta. x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
1073.artykuł: Bylina Stanisław: Kazania w Polsce średniowiecznej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 13-35 (geneza i historia oraz struktura i rozwój gatunku w Polsce od XIII-XV ...) szczegóły 
1074.artykuł: Chaim Władysław: Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przegląd badań empirycznych. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 17-31  szczegóły 
1075.artykuł: Dobrowolski Paweł T.: Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 27-58  szczegóły 
1076.artykuł: Fortuna Paweł, Krok Dariusz: Znaczenie wokalnych elementów struktury kazania dla jego recepcji. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2001 t. 21 s. 181-213  szczegóły 
1077.artykuł: Franczak Grzegorz: U źródeł kaznodziejstwa - próba syntezy. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 181-186  szczegóły 
1078.artykuł: Gołaszewski Marcin: Predigt als Redegattung. Definition politischer Predigt. Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt 2011 [t.] 4 s. 157-179 (dot. m.in. kazania jako gatunku literackiego i jego obecności w dyskur...) szczegóły 
1079.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
1080.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Monolog czy dialog? Między pięknem a skutecznością - ujęcie kontekstualne. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 121-133 (dot. wypowiedzi kaznodziejskich...) szczegóły 
1081.artykuł: Jaklova Alena: K jazykove strance ceskych baroknich textu, zejmena kazani. Stylistyka 1999 nr 8 s. 291-305  szczegóły 
1082.artykuł: Kapralska Łucja: Kazanie jako specyficzny typ komunikowania słownego. Nomos 1996 nr 15 s. 79-88  szczegóły 
1083.artykuł: Kołodziejczyk Józef: Postmodernistyczna koncepcja kazania. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
1084.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
1085.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
1086.artykuł: Łojek Maria: Paralelizm syntaktyczny we współczesnych homiliach obrzędowych. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 191-210 (dot. homilii chrzcielnych, ślubnych i pogrzebowych...) szczegóły 
1087.artykuł: Łojek Maria: Rama delimitacyjna i delimitatory wtórne w tekstach kazań pasyjnych z lat 1972-1999 (Analiza składniowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 117-142  szczegóły 
1088.artykuł: Łojek Maria: Słownictwo homilii na przykładzie "Biblioteki Kaznodziejskiej" (lata 1991-1994). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 111-143  szczegóły 
1089.artykuł: Matuszczyk Bożena: "...Jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim". O komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 187-195  szczegóły 
1090.artykuł: Mullerova Olga: Mse jako dialog. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
1091.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
1092.artykuł: Pavera Libor: K poetice a stylu barokniho kazatelstvi. Stylistyka 2002 nr 11 s. 433-443  szczegóły 
1093.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Nawiązanie do perykop biblijnych w kazaniach i homiliach. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 135-140  szczegóły 
1094.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Odwołania do czasu liturgicznego w kazaniach niedzielnych. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
1095.artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Zakończenie kazania jako struktura tekstowa o funkcji apelatywnej. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 287-291  szczegóły 
1096.artykuł: Sławiński Henryk: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 389-392 ([rec. ks.:] E.L. Lowry: The Homiletical Plot: The Sermon as Narrative...) szczegóły 
1097.artykuł: Swędrowski Jerzy: Element mistagogiczny w homilii. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 217-224  szczegóły 
1098.artykuł: Wojtak Maria: Indywidualna realizacja wzorca gatunkowego kazania. Stylistyka 2002 nr 11 s. 413-431  szczegóły 
1099.artykuł: Zdunkiewicz Dorota: Język polskich kazań. Więź 1993 nr 3 s. 36-47  szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: O języku polskich kazań. Więź 1993 nr 9 s. 45-50  szczegóły 
polemika: Zdunkiewicz Dorota: Perswazyjność tekstów kaznodziejskich. Więź 1993 nr 9 s. 51-53  szczegóły 
1100.artykuł: Zdunkiewicz Dorota: Słownictwo wartościujące w polskich tekstach homiletycznych. x 1992 ([w ks.:] Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niem...) szczegóły 
1101.artykuł: Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: Odpowiedzialność za słowo (O języku kazań). Tygodnik Powszechny 1997 nr 29 s. 11 (wyw.; rozm. Anna Szczepańska-Krasoń...) szczegóły 
1102.artykuł: Zdunkiewicz-Jedynak Dorota: Słabością dzisiejszego kaznodziejstwa jest apodyktyczność i brak dialogu. Życie Warszawy 1995 nr 315 dod. s. 3 (wywiad nt. cech współczesnych kazań; rozm. Wiesława Lewandowska...) szczegóły 
polemika: Stradomski Stanisław: Są różne kazania. Życie Warszawy 1995 nr 324 s. 7  szczegóły 
1103.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: "Sacrum" a etniczność. O współczesnych kazaniach w języku kaszubskim. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
1104.artykuł: Związek Jan: Kazanie jako źródło historyczne. Folia Historica Cracoviensia 1998 t. 4/5 (1997/1998) s. 313-330  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Koan
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1105.artykuł: Kalinowski Daniel, Kuik-Kalinowska Adela: Bezbramna brama czyli koany zen. x 2000 ([w ks. zb.:] Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Materiał...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    książki (alfabet autorów)
1106.książka: Borejszo Maria: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. 1996 (Drodzy Czytelnicy [wstęp]. * Narodziny Jezusa w przekazach ewngelistów...) szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Polonistyka 1997 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
1107.książka: Kapełuś Helena: O turze złotorogim. Szkice kolędowe. 1991 (Słowo wstępne. - Kolęda o turze złotorogim. Wokół "Ludycji wieśnych" [...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Kolędy niekantyczkowe. Literatura Ludowa 1993 nr 3 s. 79-82  szczegóły 
1108.książka: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. 1996 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Kolędy w Polsce i w...) szczegóły 
recenzja: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Językoznawcy o kolędach i kolędowaniu (Problematyka językoznawcza w książce "Z kolędą przez wieki"). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 6 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Jak długo z kolędą?.... Znak 1997 nr 6 s. 151-154 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: (FA): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 201 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Rok polski. Tygodnik Powszechny 1996 nr 51/52 s. 21  szczegóły 
recenzja: Jabłonkowska Jolanta Barbara: Fenomen ludowych kolęd. Literatura Ludowa 1998 nr 6 s. 77-79  szczegóły 
recenzja: Kaczor Katarzyna: Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 612-615  szczegóły 
recenzja: K.R.: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 318 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kunowska-Porębna Maria: Z kolędą przez wieki. Akcent 1998 nr 3 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Meller Katarzyna: Stare złoto. Polonistyka 1997 nr 2 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Nawrocka-Wysocka Arleta: Z kolędą przez wieki. W drodze 1997 nr 12 s. 96-101  szczegóły 
recenzja: Niebrzegowska Stanisława: Dar słowa w świątecznym czasie. Twórczość Ludowa 1996 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1996 nr 11/12 s. 304-307  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1109.artykuł: Adamowski Jan: O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich. Twórczość Ludowa 2002 nr 4 s. 1-4  szczegóły 
1110.artykuł: AJ: Kolędujmy Małemu!. Nasz Dziennik 1999 nr 300 s. 23 (o kolędach, pastorałkach i kantyczkach w tradycji polskiej...) szczegóły 
1111.artykuł: Bartmiński Jerzy: A Słowo kolędą się stało.... Wiedza i Życie 1992 nr 12 s. 10-14 (dzieje kolędy w Polsce...) szczegóły 
1112.artykuł: Błachut Władysław: O kolędach i kolędnikach. Ład 1989 nr 52/53 s. 12 (z fragm. tekstów....) szczegóły 
1113.artykuł: Borejszo Maria: Geneza i dzieje polskich kolęd. x 1996 ([w ks.:] Maria Borejszo: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1...) szczegóły 
1114.artykuł: Borejszo Maria: O wariantywności tekstów polskich kolęd. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 1-10  szczegóły 
1115.artykuł: Borejszo Maria: Osobliwości językowe polskich kolęd. x 1996 ([w ks.:] Maria Borejszo: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Poznań 1...) szczegóły 
1116.artykuł: Borejszo Maria: Osobliwości językowe w polskich kolędach. Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 s. 625-642  szczegóły 
1117.artykuł: Bubak Józef: Kantyczki i pastorałki. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 26 (wyw. nt. języka polskich kolęd, rozm. Leszek Mazan...) szczegóły 
1118.artykuł: Cudak Romuald: Hej, kolęda, kolęda!. Postscriptum 1992 nr 3 s. 21-30  szczegóły 
1119.artykuł: Cukrowska Krystyna: O kolędach, których nie śpiewa się w kościołach. Parnasik 2000 nr 5 s. 2 (nt. mniej znanych kolęd polskich; z fragmentami tekstów...) szczegóły 
1120.artykuł: Dadak-Kozicka Katarzyna: Kolędy, czyli o sztuce życzenia. Ruch Muzyczny 1992 nr 14 s. 1, 8  szczegóły 
1121.artykuł: Danielewicz Ryszard: Kolędę śpiewajmy społem. Rota 1997 nr 4 s. 84-91  szczegóły 
1122.artykuł: Duszek Karol: Hej, kolęda, kolęda!. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 51 s. 9 (pochodzenie i popularność kolęd...) szczegóły 
1123.artykuł: Frankowska Maria: Od kalend do kolęd. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 12 s. 8  szczegóły 
1124.artykuł: Friedelówna Teresa: Hej, kolęda, kolęda.... Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 1 s. 18-20 (dot. historii gatunku...) szczegóły 
1125.artykuł: Frydrychowicz Mikołaj: Hej kalenda, kalenda.... Trybuna 1998 nr 1 s. 14  szczegóły 
1126.artykuł: Gębura Krzysztof: Geografia polityczna "Kantyczek", czyli w poszukiwaniu Betlejem. x 2001 ([w ks.:] Krzysztof Gębura: Leipomena. Okruchy z warsztatu historyka ku...) szczegóły 
1127.artykuł: Halski Czesław: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 51 s. 1, 4 (historia kolędy w literaturze polskiej, cechy charakterystyczne; art. ...) szczegóły 
1128.artykuł: Halski Czesław: Znaczenie kolędy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 306 s. 14  szczegóły 
1129.artykuł: Hawryszko Stanisław: Polskie kantyczki radosne. Związkowiec = The Alliancer 1993 nr 109 s. 30-32  szczegóły 
1130.artykuł: Jędrychowska Maria: "I nagle ta czystość i jasność, i ciepło..." Rzecz o kolędzie. Wisełka 1990 nr 4 s. 5-13  szczegóły 
1131.artykuł: Jużyczyńska Zyta: Kolędy. Profile 1989 nr 12 s. 31  szczegóły 
1132.artykuł: Kaczyński Tadeusz: Przybieżeli do Betlejem... żołnierze. Tygodnik Solidarność 1989 nr 29/30 s. 11 (zjawisko uwspółcześniania kolęd w różnych okresach historycznych...) szczegóły 
1133.artykuł: Kadłubiec Daniel: O kolędach i kantyczkach. Głos Ludu 1991 nr 151 s. 3  szczegóły 
1134.artykuł: Kamiński Wojciech: Bóg się rodzi... i co dalej?. Życie 1999 nr 295 s. 2 (nota nt. popularności kolęd...) szczegóły 
1135.artykuł: Lewandowski Jan: Hej, kolęda, kolęda!. Kierunki 1989 nr 52/53 s. 5 (style i rodzaje kolęd polskich...) szczegóły 
1136.artykuł: Ligęza Wojciech: Pałacem była. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 39-40 (rozważania nt. kolęd i obrazów przedstawiających sceny Bożego Narodzen...) szczegóły 
1137.artykuł: Marchwica Wojciech M.: Przemiany wybranych motywów w kolędach polskich w okresie od XVI do XIX wieku. Muzyka 1995 nr 4 s. 103-106  szczegóły 
1138.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Polskie kolędy. Religioni et Litteris 1993 nr 4 s. 41-48  szczegóły 
1139.artykuł: Mleczko Antoni: Hej! Kolęda, kolęda. Dworzanin 2009 nr 15 s. 42-43  szczegóły 
1140.artykuł: Otko Andrzej, Otko Natalia: "W dzień Bożego Narodzenia".... Gazeta Lwowska 1998 nr 21/22 s. 1, 13 (o dawnych kolędach polskich...) szczegóły 
1141.artykuł: Pankiewicz Elżbieta: Kolędować małemu. Tygodnik Solidarność 1995 nr 51/52 s. 15 (kolęda w kulturze polskiej od czasów nadawniejszych, z fragm. tekstów ...) szczegóły 
1142.artykuł: Pęczak Mirosław: Pastuszkowie na estradzie. Polityka 2002 nr 51/52 s. 80-82 (nt. zjawiska powstawania nowych kolęd...) szczegóły 
1143.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Hej, kolęda, kolęda. Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 21 XII s. 4, 15 (historia kolędy...) szczegóły 
1144.artykuł: Pietryszyn Jagoda: Początki kolędy. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 12-17  szczegóły 
1145.artykuł: Pospiech Wojciech: Wielkość w kolędzie. Akant 2001 nr 13 s. 12 (nt. rodowodu kolędy...) szczegóły 
1146.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 2 (not. o wykładzie Stefana Nieznanowskiego: Z tradycji kolędy staropolsk...) szczegóły 
1147.artykuł: Rogalska Zofia: Pastorałki stare i nowe. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 98/99 s. A4  szczegóły 
1148.artykuł: Skowronek Alfons: Polskie pastorałki i kolędy o aniołach. Przegląd Powszechny 2000 nr 12 s. 349-357  szczegóły 
1149.artykuł: Smosarski Józef: Polskie kolędowanie. Kultura i Życie 1991 nr 27 s. 7 (historia polskich kolęd...) szczegóły 
1150.artykuł: Sokolnicki Alfred J.: Kolenda (Hail, Christmas Carol). New Horizon 1990 nr 12 s. 16-17 (z fragmentami tekstów kolęd w tłumaczeniu na język angielski...) szczegóły 
1151.artykuł: Stankowska Agata: Kolęda "folklorystyczna" i literacka. Zarys poetyki. Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 1-15  szczegóły 
1152.artykuł: Stankowska Agata: Kolęda polska. W drodze 1991 nr 12 s. 62-70  szczegóły 
1153.artykuł: Turczyn Małgorzata: "Od pierwszej polskiej kolędy...". Dialog Akademicki 2007 nr 26 s. 12-13  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1154.impreza: "Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich - geneza, rozwój, stan obecny" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Nawrot Beata: Kolęda - znak jedności. Polonistyka 1995 nr 10 s. 697-698  szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Arcana 1995 nr 2 s. 160-161 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Cieszyńska Jagoda, Rachwałowa Maria, Sieradzka Bożena, Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 228-234 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Religioni et Litteris 1995 nr 7 s. 37-42 (omów....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kołysanka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1155.artykuł: Bilica Krzysztof: Nad kołysanką. O kołysance, kołysankach Niekrasowa i "Kołysance Jeriomuszki" Musorgskiego. Muzyka i Liryka 1989 t. 2 s. 55-117  szczegóły 
1156.artykuł: Binkuńska Ewa: Kołysanka jako wypowiedź kierowana do dziecka. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 87-102 (z przykładowymi tekstami...) szczegóły 
1157.artykuł: Dahlig Piotr: Kołysanki polskie. Guliwer 1998 nr 5 s. 8-10  szczegóły 
1158.artykuł: Ratajczak Józef: Uśnij mi, uśnij.... Studia o Sztuce dla Dziecka 1994 z. 8 s. 15-18  szczegóły 
1159.artykuł: Zielińska Justyna: Liryka "szarej godziny". Guliwer 1994 nr 6 s. 4-7 (cechy kołysanki; kołysanki ludowe, współczesna poezja "kołysankowa"...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    książki (alfabet autorów)
1160.książka: Kruczyński Andrzej: Średniowiecze o komedii. 1998 (Wprowadzenie: 1. Wstęp. 2. Średniowieczna wiedza o dramacie. 3. Komedi...) szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Średniowieczny gąszcz. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 38  szczegóły 
1161.książka: Wojtak Maria: Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku. 1993 ([Dot. m.in. utworów autorów: Franciszek Bohomolec, Adam Kazimierz Czar...) szczegóły 
recenzja: Czamara Agata: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 194-197  szczegóły 
recenzja: (em): Stylistyka 1993 nr 2 s. 306 (nota...) szczegóły 
recenzja: Winiarska Izabela: Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 56-58  szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1994 nr 3 s. 235-238  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1162.artykuł: Dutton Kenneth R.: Farce/farts. Divergent styles of comedy in medieval France. Stylistyka 2001 nr 10 s. 351-361  szczegóły 
1163.artykuł: Dworacki Sylwester: Roemische Grammatiker ueber die Komoedie (Diomedes, Eunathius, Donatus). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 91-102  szczegóły 
1164.artykuł: Kadulska Irena: Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 171-214  szczegóły 
1165.artykuł: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 68-73 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
1166.artykuł: Kruczyński Andrzej: Średniowieczny postulat narracyjności komedii. Meander 1991 nr 5/6 s. 233-238  szczegóły 
1167.artykuł: Misiewicz Janusz: O komedii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 109-114  szczegóły 
1168.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Sources anciennes au sujet de togata. Essaie d'interpretation. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 33-44 (fabula togata lub fabula tabernaria - komedia rzymska i jej starożytne...) szczegóły 
1169.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka rzymskiej palliaty. Meander 1995 nr 3/4 s. 107-125 (palliata jako gatunek rzymskiej komedii, będącej przeniesieniem świata...) szczegóły 
1170.artykuł: Taplin Oliver: Komedia a tragiczność. Terminus 2002 z. 1 s. 91-105  szczegóły 
polemika: Gredley Bernard: Komedia a tragedia - najistotniejsze różnice: odpowiedź na szkic analityczny Olivera Taplina. Terminus 2002 z. 1 s. 107-120  szczegóły 
1171.artykuł: Żurakowska Ewa: Commedia dell'arte a teoria ról społecznych. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 309-316 (spojrzenie na gatunek z perspektywy teorii socjologicznej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    książki (alfabet autorów)
1172.książka: Frąckiewicz Sebastian: Wyjście z getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce. 2012  szczegóły 
recenzja: Zawrotny Przemysław: Ewakuacja komiksiarzy do galerii?. Lampa 2012 nr 7 s. 61  szczegóły 
polemika: Zawrotny Przemysław: Ucieczka od fabularności. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 14 s. 110-113 (dot. fragm. książki - wywiadu z Jakubem Wojnarowskim; nt. fabularności...) szczegóły 
1173.książka: Kaczanowski Leszek: Komiks w Świecie Młodych. (bibliografia...) szczegóły 
1174.książka: Komiks a komiksologia. Ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między gatunkiem a jego teorią. Antologia referatów 10. Sympozjum Komiksologicznego = Comics and comicsology. Toward identifying and characterizing the relations between a genre and its theory. Anthology of articles from the 10th Comicsology Symposium. 2010  szczegóły 
1175.książka: Komiks a problem kiczu. Antologia referatów 9. Sympozjum Komiksologicznego = Comics and the problem of kitsch. Anthology of the 9th Comicsological Symposium. 2009  szczegóły 
1176.książka: Komiks i jego bohaterowie. Próba charakterystyki "sytuacji gatunkowej" bohatera komiksowego. Antologia referatów Sympozjum Komiksologicznego. 2006  szczegóły 
recenzja: Błażejczyk Michał: Recenzja komiksologicznej antologii "Komiks i jego bohaterowie". Zeszyty Komiksowe 2007 nr 7 s. 75-55  szczegóły 
1177.książka: Komiks jako zjawisko artystyczne. Na pograniczu sztuk, mediów, gatunków. Antologia referatów 8. Sympozjum Komiksologicznego. Międzynarodowy Festiwal Komiksu "Komiks 2008".  szczegóły 
1178.książka: KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej. 2011  szczegóły 
1179.książka: Krzanicki Marcin: Komiks w PRL, PRL w komiksie. 2011  szczegóły 
recenzja: Miaśkiewicz Waldek: A jednak się kręci. Czas Fantastyki 2012 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
1180.książka: Kurc Bartosz: Komiks - opowiadanie obrazem.  szczegóły 
recenzja: Mulewicz Katarzyna: Zaproszenie do myślenia. O książce "Opowiadanie obrazem". Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 54-55  szczegóły 
1181.książka: Misiora Marek: Bibliografia komiksów wydanych w Polsce w latach 1905(1859*)-1999. Albumy, magazyny komiksowe, fanziny i książki o komiksie. 2010  szczegóły 
1182.książka: Obremski Wojciech: Krótka historia sztuki komiksu w Polsce (1945-2003).  szczegóły 
recenzja: Frąckiewicz Sebastian: Jak zepsuć dobry temat. Lampa 2005 nr 12 s. 76  szczegóły 
recenzja: Puźniak Marcin: Krytycznie o "Krótkiej historii sztuki komiksu w Polsce". Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 56-57  szczegóły 
polemika: Obremski Wojciech: Odpowiedź na recenzję. Zeszyty Komiksowe 2007 nr 6 s. 74-75  szczegóły 
1183.książka: Rusek Adam: Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych. 2007  szczegóły 
recenzja: Rogoż Michał: Bibliotekarz 2008 nr 1 s. 23-25  szczegóły 
1184.książka: Rusek Adam: Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939-1955. 2011  szczegóły 
recenzja: Miaśkiewicz Waldek: A jednak się kręci. Czas Fantastyki 2012 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
omówienie: Działalność wydawnicza. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2012 (za rok 2011) s. 176-185 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
1185.książka: Rusek Adam: Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939. 2001 ([Dotyczy narodzin i rozwoju gatunku]. Wstęp. * Krótka historia gatunku...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: Cienie zapomnianych obrazków. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 29  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Atlantyda. Nowa Fantastyka 2002 nr 7 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tkaczyk Witold: Pozostał tylko Matołek. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
1186.książka: Szyłak Jerzy: Druga strona komiksu. 2011  szczegóły 
recenzja: Miaśkiewicz Waldek: A jednak się kręci. Czas Fantastyki 2012 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
1187.książka: Szyłak Jerzy: Komiks. 2000 (I. Komiks - medium niepoważne: 1. Na początku był obrazek. 2. "Język" ...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Batman od kuchni. Polityka 2000 nr 19 s. 66 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Dymki. Gazeta Wyborcza 2000 nr 176 s. 20  szczegóły 
1188.książka: Szyłak Jerzy: Komiks - świat przerysowany. 1998  szczegóły 
recenzja: Błażejewski Michał: Komiks - świat przerysowany. Autograf 1998 nr 6 s. 34  szczegóły 
recenzja: Bolińska Marta: Prze(d)stawiony świat komiksu. Język Polski w Gimnazjum 2003 nr 2 (2003/2004) s. 101-103  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Świat narysowany. Nowa Fantastyka 1999 nr 2 s. 71  szczegóły 
1189.książka: Szyłak Jerzy: Komiks i okolice pornografii. O seksualnych stereotypach w kulturze masowej. 1996 (Emma Popik: Zamiast wstępu. * [Zawiera rozdziały:] [1]. Oko jako narzą...) szczegóły 
recenzja: Birek Wojtek: Konwent Thorgala. Nowa Fantastyka 1997 nr 4 s. 78 (nt. promocji książki podczas Konwentu Twórców Komiksu w Łodzi 12-13 X ...) szczegóły 
recenzja: Stasiuk Andrzej: Fantomy po przystępnej cenie. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Nieprzyzwoicie nobliwa.... Autograf 1997 nr 3 s. 40  szczegóły 
artykuł: Duralska Aleksandra: "Komiks i okolice pornografii" w ujęciu krytyki feministycznej. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
1190.książka: Szyłak Jerzy: Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku. Wstęp do poetyki komiksu. 1999 (Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku: Początki komiksu. Komiks w kult...) szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Popularny i artystyczny. Nowa Fantastyka 2000 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
1191.książka: Szyłak Jerzy: Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa. 2000 (Wstęp: Komiks jaki jest. Poetyka jest tylko jedna. Warstwa ikoniczna i...) szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: O komiksie - akademicko. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 64 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1192.artykuł: Alaniz José: Komiks w Rosji. Część 2. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 44-49 (z notą o aut....) szczegóły 
1193.artykuł: Alaniz José: Komiks w Rosji. Część 2. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 128-131 (z notą o aut....) szczegóły 
1194.artykuł: Antononoka Olga: Boys' love. Wprowadzenie. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 65-69 (dot. gatunku mangi - yaoi; z notą o aut....) szczegóły 
1195.artykuł: Apostolova Ivanka: O komiksie macedońskim. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 94-96 (rozm. z macedońskimi twórcami komiksowymi; z notą o aut....) szczegóły 
1196.artykuł: Bamber Beata: Jestem yaoistką. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 112-113 (dot. popularności jednego z gatunków mangi; z notą o aut....) szczegóły 
1197.artykuł: Bayer Antal: 20 lat węgierskiego komiksu. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 52-54 (z notą o aut....) szczegóły 
1198.artykuł: Bazylewicz Tomasz, Jankowski Przemysław: Imperializm kulturowy czy globalny konsumcjonizm? Jak (czy) manga podbiła świat?. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 50-53 (z not. o aut....) szczegóły 
1199.artykuł: Bazylewicz Tomasz, Jankowski Przemysław: Syknretyzm kulturowy na wybranych przykładach. Analiza krytyczna "Ghost in the Shell", "Appleseed" oraz "Fullmetal Alchemist". Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 81-85 (dot. komiksów Masamune Shirowa i Hiromu Arakawy...) szczegóły 
1200.artykuł: Bąk Filip: Formy chmurowe w komiksie. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 146-149 (z notą o aut....) szczegóły 
1201.artykuł: Becker Thomas: Formalizm to pułapka. Scotta McClouda poglądy na komiks. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 40-42 (z notą o aut....) szczegóły 
1202.artykuł: Benkemoun Lise: Postaci żydowskie w komiksach. Midrasz 2001 nr 5 s. 6-8  szczegóły 
1203.artykuł: Bernot Jaqueline: Manga poza Japonią. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 46-49 (nt. międzynarodowej popularności mangi; z notą o aut. na s. 31...) szczegóły 
1204.artykuł: Bernot Jaqueline: Manga poza problemami legitymizacji. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 30-33 (dot. instytucji edukacyjnych i muzeów w Japonii poświęconych mandze; z...) szczegóły 
1205.artykuł: Biedrzycki Bartek: Przemoc w komiksach na tle postaci Batmana. Guliwer 1996 nr 4 s. 37-39  szczegóły 
1206.artykuł: Birek Wojciech: Francuskojęzyczna teoria komiksu - krótka wycieczka. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 62-66  szczegóły 
1207.artykuł: Birek Wojciech: Groza i chwała. Obrazy wojny w komiksie. (Fo:pa) 2007 nr 12 s. 32-41  szczegóły 
1208.artykuł: Birek Wojciech: Historia i opowieść. Osobiste uwagi o komiksie historycznym. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 68-73 (z notą o aut....) szczegóły 
1209.artykuł: Birek Wojciech: Między nadzieją, a niemocą - młody komiks polski lat dziewięćdziesiątych. Fraza 1994 nr 5/6 s. 52-62  szczegóły 
1210.artykuł: Birek Wojciech: Od Żbika do Thorgala. Plus Minus 2003 nr 10 s. A12 (m.in. nt. historii komiksu oraz prac Grzegorza Rosińskiego...) szczegóły 
1211.artykuł: Birek Wojciech: Szukanie granic. Wywiad z Wojciechem Birkiem. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 38-44 (nt. własnej działalności związanej z komiksem, w tym naukowej (teoria ...) szczegóły 
1212.artykuł: Błażejczyk Michał "Błażej", Grzegorzewicz Konrad, Handzelewicz Damian "hans", Nowakowski Witold: Opinie o komiksie. Zeszyty Komiksowe 2005 nr 3 s. 77-81 (dot. obrazu komiksu w kulturze i mediach w Polsce, krajach francuskoję...) szczegóły 
1213.artykuł: Błażejczyk Michał: Kilka uwag o kondycji badań komiksu w Polsce. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 78-80  szczegóły 
1214.artykuł: Błażejczyk Michał: Komiks (wciąż) w uścisku władzy. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 70-72 (dot. sytuacji polskich twórców komiksowych...) szczegóły 
1215.artykuł: Błażejczyk Michał: Litera a duch historii. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 74-76 (nt. propagandy w najnowszych polskich komiksach historycznych; z notą ...) szczegóły 
1216.artykuł: Bolałek Radosław: Manga - termin niepotrzebny?. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 34-36 (z notą o aut. na s. 4...) szczegóły 
1217.artykuł: Bolałek Radosław: Trzy pokolenia fanów mangi. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 4-9 (nt. mang wydawanych w Polsce i ich recepcji oraz wydawnictw zajmującyc...) szczegóły 
1218.artykuł: Borowski Jacek: Tytus internauta. Wprost 2000 nr 35 s. 58 (nt. strony Komiks on line...) szczegóły 
1219.artykuł: Cetnarowski Michał: Krew w kadrze (Horror i komiks). Czas Fantastyki 2010 nr 4 s. 23-28  szczegóły 
1220.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Manga [1] (Cywilizacja komiksu). Nowa Fantastyka 1997 nr 5 s. 17-24 (z ilustracjami...) szczegóły 
polemika: Filar Magdalena M.: Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 80 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Jefernik Maciej: Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 80 (list do redakcji...) szczegóły 
1221.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Manga [2] (Japońskie marzenia). Nowa Fantastyka 1997 nr 6 s. 17-18 (z ilustracjami s. 19-24...) szczegóły 
polemika: Filar Magdalena M.: Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 80 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Jefernik Maciej: Nowa Fantastyka 1997 nr 10 s. 80 (list do redakcji...) szczegóły 
1222.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Tęsknota za obrazkiem. PRL nie stawiał komiksowi barier w rozwoju, poza jedną: nie dał mu wyrosnąć z krótkich spodenek. Życie 1996 nr 21 s. 13 (nt. polskiego komiksu...) szczegóły 
1223.artykuł: Chantry Xavier: Emplois de l'onomatopee dans la bande dessinee francaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 48 (2334) s. 25-48 (onomatopeja w komiksie francuskim; m.in. na przykładzie komiksów autor...) szczegóły 
1224.artykuł: Chantry Xavier, Polańska Justyna: Traduire les onompatopees en bande dessinee: exemple des traductions polonaise et espagnole d'"Asterix en Hispanie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 9-18 (nt. przekładu onomatopei na język polski i hiszpański w komiksie franc...) szczegóły 
1225.artykuł: Chmielewski Henryk: Trudne "Tytusa" początki. Guliwer 1996 nr 4 s. 13-16 (wywiad z autorem komiksów; rozm. Barbara Tylicka...) szczegóły 
1226.artykuł: Cukrowska Krystyna: Czy komiks mieści się w kategoriach literackości?. Parnasik 2002 nr 10 s. 9  szczegóły 
1227.artykuł: Cukrowska Krystyna: Literacka hybryda. Parnasik 2004 nr 46 s. 16  szczegóły 
1228.artykuł: Czachowski Hubert, Marciniak Tomasz: Indianie sentymentalni. Etnosocjologia komiksu i dziecięcych figurynek. Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 57-70 (m.in. sposób przedstawiania Indian w polskich komiksach dla dzieci...) szczegóły 
1229.artykuł: CZAR: Komiks po polsku. Gazeta Wyborcza 2003 nr 166 s. 12 (nota...) szczegóły 
1230.artykuł: Czubaj Mariusz: Dymisja kapitana Żbika. Polityka 2002 nr 5 s. 50-51 (nt. popularności komiksu; z notami o polskich twórcach komiksu: Henryk...) szczegóły 
1231.artykuł: Czubaj Mariusz: Krrrwawe dymki i zadymy. Polityka 2003 nr 15 s. 54-56 (nt. brutalizacji polskich komiksów...) szczegóły 
1232.artykuł: Czubaj Mariusz: Osiedle Swoboda, czyli kultura abnegacji. Kultura Popularna 2003 nr 4 s. 61-66 (dot. komiksu Michała Śledzińskiego "Osiedle Swoboda"; z not. o autorze...) szczegóły 
1233.artykuł: Czubaj Mariusz: Pop Apokalipsa. Polityka 2003 nr 16 s. 74, 76-77 (nt. motywów biblijnych w komiksach...) szczegóły 
1234.artykuł: Czubak Łukasz: Kreatywność poprzez ograniczenia. O ruchu Constrained Comics. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 80-83  szczegóły 
1235.artykuł: Czubak Łukasz: Oblicza totalitaryzmu. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 52-54 (nt. twórczości komiksowej Enkiego Bilala...) szczegóły 
1236.artykuł: Czubak Łukasz: Relacje rysunku i znaczenia w "Achtung Zelig!". Zeszyty Komiksowe 2007 nr 6 s. 50-52 (dot. komiksu "Achtung Zelig!" Krystiana Rosińskiego i Krzysztofa Gawro...) szczegóły 
1237.artykuł: Czubak Łukasz: Scott McCloud. Zarys twórczości. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 28-31 (nt. twórczości komiksowej Scotta McClouda; z notą o aut....) szczegóły 
1238.artykuł: Czywilis Dariusz: Komiks i teorie spiskowe. (Fo:pa) 2005 nr 5 s. 6-9  szczegóły 
1239.artykuł: Dittmar Jakob F.: Jaki będzie komiks cyfrowy?. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 43-44 (z notą o aut....) szczegóły 
1240.artykuł: Dukić Branko: Komiks serbski. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 80-81 (z notą o aut....) szczegóły 
1241.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł, Górecki Wojciech: Polski komiks szuka nowego bohatera. Życie Warszawy 1993 nr 239 s. 4  szczegóły 
1242.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Tytus, Romek i Janosik. Przekrój 2002 nr 50 s. 64-65 (o reedycjach klasyków polskiego komiksu w 2002 roku...) szczegóły 
1243.artykuł: Duralska Aleksandra: "Komiks i okolice pornografii" w ujęciu krytyki feministycznej. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
1244.artykuł: Duralska Aleksandra: Nieludzkie postacie, nieludzki czas czyli jak opowiadać o II wojnie światowej. Zeszyty Komiksowe 2007 nr 6 s. 46-47 (nt. komiksu "Achtung Zelig!" Krystiana Rosińskiego i Krzysztofa Gawron...) szczegóły 
1245.artykuł: Duralska Aleksandra: Przenikanie komiksu i fotografii w "Przybyszu" Shauna Tana. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 66-68 (z notą o aut....) szczegóły 
1246.artykuł: Dyduch Barbara: Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie.... Polonistyka 1992 nr 4 s. 221-226 (komiks i jego odbiorca; wpływ komiksu na odbiorcę dziecięcego...) szczegóły 
1247.artykuł: Dziatkiewicz Łukasz, Pieczara Anna: Superman spod Kalisza. Przekrój 2001 nr 43 s. 22-23 (nt. narodzin i rozwoju gatunku...) szczegóły 
1248.artykuł: Encyklopedia 1999. Komiks. Komiks - Fantastyka 1989 z. 2 okł. (hasło słownikowe...) szczegóły 
1249.artykuł: Figiel Teresa: Blaski i cienie komiksu w aspekcie czytelnictwa dziecęcego. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 5 s. 7-9  szczegóły 
1250.artykuł: Frąckiewicz Sebastian: Dymki o włościach Allacha. Lampa 2006 nr 1 s. 46-48 (nt. wątków islamskich we współczesnym komiksie...) szczegóły 
1251.artykuł: Frąckiewicz Sebastian: Komiks, historia, ideologia. Lampa 2005 nr 9 s. 60-61 (dot. podejmowania tematów historycznych (Powstane Warszawskie, "Solida...) szczegóły 
1252.artykuł: Frąckiewicz Sebastian: Tożsamość i przyjaźń. Zeszyty Komiksowe 2007 nr 6 s. 72-73 (nt. komiksu Craiga Thompsona "Good-Bye, Chunky Rice"...) szczegóły 
1253.artykuł: Frenkiel Monika: Wszyscy mężczyźni Lary Croft. Zadra 2005 nr 2 (23) s. 56-59 (dot. ewolucji wizerunków kobiet w komiksach; z not. o autorce...) szczegóły 
nawiązanie: Choma Piotr: Zadra 2005 nr 3 (24) s. 4 (list do red. dot. wizerunku kobiety w komiksie europejskim...) szczegóły 
1254.artykuł: Gizicki Daniel: Zostawmy granice w spokoju. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 3 (nt. tematu przewodniego numeru czasopisma; z notą o aut....) szczegóły 
1255.artykuł: Gmyz Cezary: Fipcio, Hipcio, Żbik i Tytus. Życie 2001 nr 263 s. 4-6 (nt. popularności komiksów po II wojnie światowej...) szczegóły 
1256.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Gdzie jest Tytus?. Plus Minus 1997 nr 6 s. 18 (o komiksach internetowych...) szczegóły 
1257.artykuł: Gosieniecki Rafał, Kowalski Piotr: Sprzężenie odmiennych wyobraźni. Rita Baum 2003 nr 6 s. 63-64 (wywiad dot. komiksu m.in. jako medium komunikacyjnego; także nt. teore...) szczegóły 
1258.artykuł: Górski Artur: Seks, snajperzy i mroczne ulice. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 7 s. 23 (nt. polskiego komiksu...) szczegóły 
1259.artykuł: Gray Jonathan M.: Komiks i performance: eksperymenty i badania. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 61-64 (dot. komiksu eksperymentalnego; z notą o aut....) szczegóły 
1260.artykuł: Grzegorzewicz Konrad: Anglojęzyczne badania komiksu. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 72-73  szczegóły 
1261.artykuł: Hill Dorota: Anarchiczne chałupnictwo. Wprost 1996 nr 51 s. 98 (nt. kondycji polskiego komiksu...) szczegóły 
1262.artykuł: Janicki Bartłomiej: Rzetelność treści i obudowy dydaktycznej polskich komiksów historycznych (lata 1945-1991). Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 30-35 (z notą o aut....) szczegóły 
1263.artykuł: Janiszewska Patrycja: Jestem z pokolenia Moonies. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 109-111 (dot. polskiej recepcji mangi "Czarodziejka z Księżyca" Naoko Takeuchi;...) szczegóły 
1264.artykuł: Jankowski Jakub: Bez polotu. Komiksowa biografia Che. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 66-67 (rec. komiksu "Che Guevara: Libertad!" Maryse'a Charlesa, Jeana-Fracois...) szczegóły 
1265.artykuł: Jankowski Jakub: Kilka uwag o portugalskim komiksie historycznym. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 90-95  szczegóły 
1266.artykuł: Jankowski Jakub: Piąta władza? Spokojnie, to tylko komiks. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 44-46 (dot. serii "Likwidator" Ryszarda Dąbrowskiego...) szczegóły 
1267.artykuł: Jankowski Jakub: W którą stronę? Komiks na ścianach i nie tylko. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 48-51 (dot. relacji między sztuką nowoczesną a komiksem; z notą o aut....) szczegóły 
1268.artykuł: Jerofiejew Wiktor: Komiksy i choroba komiksowa. Kartki [Białystok] 2002 nr 27 s. 50-55 (esej...) szczegóły 
1269.artykuł: Kaliski Bartosz: Komiksy o Auschwitz, niekoniecznie o Szoa. Midrasz 2010 nr 6 s. 63-65 (dot. komiksów cyklu "Epizody z Auschwitz" (scen. Michał Gałek)...) szczegóły 
1270.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Dajcie nam komiks. Polityka 2002 nr 9 s. 54-55 (nt. recepcji komiksu w Polsce i na świecie w kontekście festiwalu w An...) szczegóły 
1271.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Dajcie nam komiks. Uniwersytet 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
1272.artykuł: Kamrowska Agnieszka: Przemoc po japońsku. Kultura Popularna 2002 nr 2 s. 107-110 (dot. m.in. mangi...) szczegóły 
1273.artykuł: Kaniewski Marek: Pan Dyndalski - bohater zapomniany. Zeszyty Komiksowe 2007 nr 7 s. 66-69 (dot. historii "Tygodnika Ilustrowanego" i historyjki obrazkowej w odci...) szczegóły 
1274.artykuł: Kochan Marek: Żbik głosuje na Platformę czyli komiks w służbie reklamy politycznej. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 32-37  szczegóły 
1275.artykuł: Kontny Tomasz: Lista nowości. Grudzień 2007 - sierpień 2008. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 75-76 (dot. polskich premier komiksowych...) szczegóły 
1276.artykuł: Kontny Tomasz: Lista nowości. Maj 2009 - lipiec 2010. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 153-155 (dot. polskich premier komiksowych; z notą o aut....) szczegóły 
1277.artykuł: Kontny Tomasz: Lista nowości. Maj 2011 - sierpień 2011. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 133-134 (dot. polskich premier komiksowych; z notą o aut....) szczegóły 
1278.artykuł: Kontny Tomasz: Lista nowości. Sierpień 2008 - kwiecień 2009. Zeszyty Komiksowe 2009 nr 9 s. 174-175 (dot. polskich premier komiksowych; z notą o aut....) szczegóły 
1279.artykuł: Kontny Tomasz: Lista nowości. Sierpień 2010-kwiecień 2011. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 110-112 (nt. nowości komiksowych; z notą o aut....) szczegóły 
1280.artykuł: Kontny Tomasz: Lista nowości. Wrzesień 2011 - luty 2012. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 135-136  szczegóły 
1281.artykuł: Kot Wiesław: Dzieci kapitana Żbika. Wprost 1993 nr 43 s. 76-77  szczegóły 
1282.artykuł: Kot Wiesław: Przedszkole buntu. Wprost 1994 nr 43 s. 82  szczegóły 
1283.artykuł: Kowalczyk Izabela: Miejsce komiksu w historycznych narracjach. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 4-9 (nt. zmian w podejściu do wydarzeń historycznych; z notą o aut....) szczegóły 
1284.artykuł: Kozicka D.: Komiks w natarciu czyli "obrazki z dymkiem podbijają świat". Głos Szczeciński 1989 nr 100 s. 4 (historia gatunku...) szczegóły 
1285.artykuł: Krieger Jolanta: Der Forschungsansatz und eigene Konzeption einer modernen textlinguistischen Untersuchung der Textsorte Comic. Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt 2004 [t.] 2 s. 45-69 (dot. badań lingwistycznych nad zjawiskami parawerbalnymi w komiksie...) szczegóły 
1286.artykuł: Krieger Jolanta: Onomatopoetika in Comics. Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt 1999 t. 1 s. 85-100 (wyrażenia onomatopeiczne języka niemieckiego na przykładzie niemieckic...) szczegóły 
1287.artykuł: Krieger Jolanta: Paraverbale Ausdruecke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung under kommunikativ-pragmatischem Aspekt. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 101-134  szczegóły 
1288.artykuł: Krusna Saulis: Komiks litewski. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 18-19  szczegóły 
1289.artykuł: Kuberski Hubert: Władza w komiksowym kadrze. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 6-8 (dot. propagandowego wymiaru komiksu...) szczegóły 
1290.artykuł: Laaniste Mari: Komiks w Estonii na przełomie XX i XXI wieku. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 24-27  szczegóły 
1291.artykuł: Laaniste Mari: Metajęzyk, czyli pisanie obrazami. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 108-112 (dot. komiksów eskperymentalnych; z notą o aut....) szczegóły 
1292.artykuł: Lent John A.: Elementy komiksu w azjatyckiej sztuce dawnej. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 136-141 (z notą o aut....) szczegóły 
1293.artykuł: Lewandowicz Grażyna: Komiks i spółka. Notes Wydawniczy 1993 nr 5 s. 40-42  szczegóły 
1294.artykuł: Liguziński Stanisław: Kleksy w kosmosie, czyli kilka słów o eseju komiksowym. Ha!art 2011 nr 34 s. 17-21  szczegóły 
1295.artykuł: Luciak Martin: 20 lat komiksu na Słowacji. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 12-14  szczegóły 
1296.artykuł: Makówka Dominika: Tytus kontra Jeż Jerzy. Rzeczpospolita 2003 nr 253 s. A10 (nt. polskiego rynku komiksowego...) szczegóły 
1297.artykuł: Marciniak Tomasz: Stereotyp naukowca w komiksie. Zamiast mózgu biblioteka. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 9 s. 26-27 (m.in. nt. komiksów autorstwa: Tadeusz Baranowski, Jerzy Chmielewski, J...) szczegóły 
1298.artykuł: Matejicek Tomas "Hibi": Ironicznie zwyczajna, delikatnie pechowa Anna. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 74 (rec. komiksu "Anna chce skoczyć" Lucie Lomovej...) szczegóły 
1299.artykuł: McCloud Scott: Do czego zdolny jest komiks. Wywiad ze Scotem McCloudem. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 32-34 (rozm. Michał Błażejczyk...) szczegóły 
1300.artykuł: Michalak Agata: Życie jak komiks. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 91-92 (dot. autobiograficznych powieści graficznych; z notą o aut....) szczegóły 
1301.artykuł: Mikustakova Anna: O specyfice gatunkowej komiksu. Guliwer 1996 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
1302.artykuł: Mirović Katerina: O Stripburgerze. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 70-73 (ze współzałożycielką magazynu Stripburger rozm. Michał Błażejcz...) szczegóły 
1303.artykuł: Misiora Marek: Czasy się zmieniły. Wywiad z Markiem Misiorą. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 15-16 (nt. własnych prac bibliograficznych nad komiksem w Polsce; rozm. Micha...) szczegóły 
1304.artykuł: Miszczak-Lachman Magdalena: Świat (l)imitowany. Między komiksem a literaturą. Kultura Popularna 2002 nr 1 s. 133-139 (dot. m.in. związków komiksu i literatury w ujęciu teoretycznym...) szczegóły 
1305.artykuł: Moula Evangelia: Dialog z tradycją. Komiksowa adaptacja "Ifigenii". Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 116-119 (dot. komiksu "Ifigenia w Aulis" Tasosa Apostolidisa i Giorgiosa Tragak...) szczegóły 
1306.artykuł: Moula Evangelia: Komiks - greckie słowo, ale czy grecki świat?. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 98-101 (z notą o aut....) szczegóły 
1307.artykuł: Moura Pedro: Granice komiksu. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 16-21 (rozm. Jakub Jankowski; z notą o aut....) szczegóły 
1308.artykuł: (mp): Komiks w Krakowie. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 65  szczegóły 
1309.artykuł: Nasiłowska Anna: Nowe Muzy. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 4-6 (dot. ekspansji nowych mediów i form kultury; szerzej o komiksie polski...) szczegóły 
1310.artykuł: Niţă Dodo: Historia komiksu rumuńskiego. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 62-65 (z notą o aut....) szczegóły 
1311.artykuł: Nowakowski Witold: Badania komiksu w Japonii. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 68-70  szczegóły 
1312.artykuł: Nowakowski Witold: Cenzura bez cenzury. Dziwny przypadek mangi. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 62-65 (dot. reprezentacji II wojny światowej w mandze...) szczegóły 
1313.artykuł: Obważanek Jarosław: Rynek komiksowy u progu 2009 roku. Zeszyty Komiksowe 2009 nr 9 s. 170-171 (dot. profilu i planów głównych wydawnictw komiksowych...) szczegóły 
1314.artykuł: Orliński Wojciech: Dymki dla dorosłych. Komiksowe hity w księgarniach. Gazeta Wyborcza 2002 nr 140 s. 14  szczegóły 
1315.artykuł: Orliński Wojciech: Sztuka niechciana. Gazeta Wyborcza 2000 nr 35 s. 12 (nt. małej popularności komiksu w Polsce...) szczegóły 
1316.artykuł: Owczarek Antonina: Komiksy a czytelnictwo dzieci i młodzieży. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 6 s. 12-15  szczegóły 
1317.artykuł: Paluszkiewicz Monika: Tytus dla dorosłych. Wprost 1997 nr 51 s. 118 (nt. współczesnego komiksu polskiego...) szczegóły 
1318.artykuł: Parowski Maciej: Kino z papieru!. Czas Fantastyki 2004 nr 1 s. 42-44 (nt. tworzenia adaptacji filmowych komiksów...) szczegóły 
1319.artykuł: Parowski Maciej: Komiks chłopiec do bicia. (Fo:pa) 2007 nr 12 s. 69-73  szczegóły 
1320.artykuł: Parowski Maciej: Syzyfowe prace. (Fo:pa) 2007 nr 12 s. 21-27  szczegóły 
1321.artykuł: Parowski Maciej: Szukam bohatera. Życie 1996 nr 21 s. 13 (wyw. z red. Nowej Fantastyki nt. polskiego komiksu; rozm. Bartł...) szczegóły 
1322.artykuł: Pavlović Majo: Sarajcomix. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 88-91  szczegóły 
1323.artykuł: Pawłowski Roman: Drugie życie komiksu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 246 s. 16 (nt. wystawy "Fascynacja komiksem" prezentującej różne wydawnictwa na M...) szczegóły 
1324.artykuł: Pestka Sebastian: Czy władza boi się Likwidatora?. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 42-43 (dot. serii "Likwidator" Ryszarda Dąbrowskiego...) szczegóły 
1325.artykuł: Pestka Sebastian: DNA supebohaterek. Zeszyty Komiksowe 2005 nr 5 s. 66-67 (nt. wtórności postaci superbohaterek w komiksach...) szczegóły 
1326.artykuł: Pieniążek Przemysław: Okruchy Zagłady. Lampa 2011 nr 4 s. 35-37 (nt. komiksów i powieści graficznych podejmujących tematykę Zagłady...) szczegóły 
1327.artykuł: Pieniążek Przemysław: W kręgu nowożytnych mitologii. Lampa 2010 nr 12 s. 43-45 (nt. twórczości komiksowej Alana Moore'a, Neila Gaimana i Franka Miller...) szczegóły 
1328.artykuł: Piętowski Tomasz: Przestrzeń i czas w "Mikropolis". Zeszyty Komiksowe 2007 nr 6 s. 53-55 (dot. komiksu "Mikropolis" Dennisa Wojdy i Krzysztofa Gawronkiewicza; z...) szczegóły 
1329.artykuł: Prokůpek Tomáš: Komiksowe odrodzenie na sposób czeski. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 4-7 (z notą o aut....) szczegóły 
1330.artykuł: Pstrągowski Tomasz: Codzienność elfa. Komiksowy dziennik Jamesa Kochalki. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 124-126 (z notą o aut....) szczegóły 
1331.artykuł: Redelbach Izabela "Yumi": Czym tak naprawdę jest manga?. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 104-107 (z notą o aut....) szczegóły 
1332.artykuł: Romanowski Dymitr: Komiks - narracja i obraz. Barbarzyńca 1998 nr 1 s. 17-18  szczegóły 
1333.artykuł: Rucińska Magda: Kiedy rozum śpi, budzą się dzieci. Lampa 2012 nr 8 s. 6-10 (nt. bohaterów dziecięcych w komiksie...) szczegóły 
1334.artykuł: Rucińska Magdalena: Małe wielkie historie komiksowe a komiks historyczny. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 40-43 (z not. o aut....) szczegóły 
1335.artykuł: Rusek Adam: Dwa miecze, szabla i katiusza: polski komiks w objęciach historii. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 16-23 (z notą o aut....) szczegóły 
1336.artykuł: Rusek Adam: Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939-1945. Czas Fantastyki 2009 nr 3 (20) s. 3-10  szczegóły 
1337.artykuł: Rusek Adam: Krucjata antykomiksowa w USA i jej echa w Polsce. Czas Fantastyki 2010 nr 3 s. 6-15  szczegóły 
1338.artykuł: Rusek Adam: Propaganda stalinowska w obrazkach. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 10-17  szczegóły 
1339.artykuł: Rusek Adam: To miał być króki antrakt. Wywiad z Adamem Ruskiem. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 10-14 (nt. własnych badań nad historią polskiego komiksu; rozm. Michał Błażej...) szczegóły 
1340.artykuł: Rzewuski Jerzy: Stulecie komiksowych herosów. Plus Minus 2003 nr 29 s. A10 (popularność komiksu w Stanach Zjednoczonych, ewolucja gatunku, jego fi...) szczegóły 
1341.artykuł: Schilter David, Zajančkauska Zane: Komiks łotewski. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 20-21  szczegóły 
1342.artykuł: Serkowska Danuta: Kobieta w komiksie. Od Amazonki do... jokera. Zeszyty Komiksowe 2005 nr 3 s. 5-7  szczegóły 
1343.artykuł: Sęk Matylda: Herbata chińska i sztuka japońska to dwie rzeczy odrębne. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 54-57 (dot. kulturowych i literackich korzeni mangi; m.in. także nt. Feliksa ...) szczegóły 
1344.artykuł: Siromski Michał: Dlaczego władza interesuje się komiksem?. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 4-5 (nt. perswazyjności komiksu...) szczegóły 
1345.artykuł: Siromski Michał: Eskapizm vs. realizm. Czy komiks może być realistyczny?. Zeszyty Komiksowe 204 nr 2 s. 6-7 (nt. cech komiksu realistycznego...) szczegóły 
1346.artykuł: Sitar Iztok: Krótka historia komiksów w Słowenii. Część 1. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 74-77  szczegóły 
1347.artykuł: Sitkiewicz Paweł: Trudne dobrego początki. Komiks i film na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 72-77 (z notą o aut....) szczegóły 
1348.artykuł: Skutnik Mateusz: "Rewolucje" leżą w szufladach niejednej redakcji. Rita Baum 2003 nr 7 s. 152-153 (wywiad nt. twórczości komiksowej; rozm. erteka7...) szczegóły 
1349.artykuł: Słomka Michał: Człowiek z Centrali. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 102-105 (nt. rynku komiksowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i działal...) szczegóły 
1350.artykuł: Smoleńska Aleksandra: Zmienne losy komiksu. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 7/8 s. 7-10  szczegóły 
1351.artykuł: Sokal Maciej: Komiks jako część ukraińskiej literatury narodowej. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 64-70  szczegóły 
1352.artykuł: Sokal Maciej: Między Hiper-Ikoną a prawdą. Zeszyty Komiksowe 2004 nr 2 s. 60-64 (nt. komiksów w kontekście wschodniego malarstwa sakralnego...) szczegóły 
1353.artykuł: Staszewski Wojciech: Hałas że rysować nie można. Świat młodego polskiego komiksu buzuje przed wielkim, komercyjnym wybuchem. Duży Format 2002 nr 3 s. 18-23 (przegląd twórczości polskich autorów komiksów...) szczegóły 
1354.artykuł: Sujka Piotr "Dr_Greenthhumb": Cycki zamiast dymków. Kilka uwag o obrazowaniu kobiet w komiksach. Zeszyty Komiksowe 2005 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
1355.artykuł: Swółł Radosław: Zakochany w M. Początki ruchu mangowego w Polsce. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 10-13 (z notą o aut....) szczegóły 
1356.artykuł: Szabó Zoltán Ádám: Nowa fala komiksu węgierskiego (od 2003 roku do dzisiaj). Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 59-61 (z notą o aut....) szczegóły 
1357.artykuł: Szawerna Michał: Toward a Cognitive Approach to Analyzing Comics: A Selective Frame-Theoretic Characterization of the Conceptual Representation of Comics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 197-211  szczegóły 
1358.artykuł: Szeliga Beata: Batmania - komiks, kino, literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 103-120  szczegóły 
1359.artykuł: Szot Wojciech: Ale jaja! "Konrad i Paul" - komiks nieszablonowy. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 47-48 (dot. komiksu Ralfa Koeninga...) szczegóły 
1360.artykuł: Szreniawski Piotr: Komiks eksperymentalny spotyka sam siebie. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 94-95 (autowywiad...) szczegóły 
1361.artykuł: Sztuka komiksu czy kicz i szmira?. Ex Libris 1991 nr 4 s. 4 (o najpopularniejszych polskich twórcach komiksu: Tadeusz Baranowski, B...) szczegóły 
1362.artykuł: Sztybor Bartosz: Chris Ware: Najmądrzejszy Twórca na Ziemi. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 98-100 (sylwetka twórcy komiksowego; z notą o aut....) szczegóły 
1363.artykuł: Szyłak Jerzy: Czy tęsknię do opowieści seryjnej?. Lampa 2011 nr 11 s. 50-53 (nt. własnych komiksów i rynku komiksowego w Polsce; rozm. Przemysław Z...) szczegóły 
1364.artykuł: Szyłak Jerzy: Druga strona literatury. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 76-77 (dot. badań nad komiksem z perspektywy literaturoznawczej...) szczegóły 
1365.artykuł: Szyłak Jerzy: Fantastyka komiksowa (Superbohater i Superłotr na arenie). Komiks - Fantastyka 1989 z. 2 s. 2-4  szczegóły 
1366.artykuł: Szyłak Jerzy: Obrazy kobiet w komiksie. Komiks - Fantastyka 1990 z. 1/2 s. 2-6, okł.  szczegóły 
1367.artykuł: Szyłak Jerzy: Podstawy komiksu. (Fo:pa) 2007 nr 12 s. 2-11  szczegóły 
1368.artykuł: Szyłak Jerzy: Psy szczekające na karawanę. Wywiad z Jerzym Szyłakiem. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 20-24 (nt. swojej działalności związanej z komiksami; rozm. Michał Błazejczyk...) szczegóły 
1369.artykuł: Szyłak Jerzy: Spotkanie z komiksem. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 191-208...) szczegóły 
1370.artykuł: Szyłak Jerzy: To tylko narzędzie. Rita Baum 2003 nr 7 s. 151-152 (wywiad, m.in. nt. miejsca komiksu w literaturze; rozm. erteka7...) szczegóły 
1371.artykuł: Szyłak Jerzy: Życie seksualne potworów kultury masowej. Pimka 1999 nr 1 s. 14-23  szczegóły 
1372.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Póty komiks propagandę nosił... (jubileuszowa gawęda wspominkowo-ironiczna). Guliwer 1996 nr 4 s. 4-10 (cechy polskiego komiksu w latach powojennych do 1990...) szczegóły 
1373.artykuł: Świdziński Jacek: Granica świadectwa / świadectwo granicy. Komiks "Josel. 19 kwietnia 1943". Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 129-133 (nt. sposobu przedstawienia Holokaustu w komiksie Joego Kuberta "Josel....) szczegóły 
1374.artykuł: Timofiejuk Paweł: Krótki wstęp do historii ukraińskiej sceny komiksowej. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 11 s. 32-36 (z notą o aut....) szczegóły 
1375.artykuł: Timofiejuk Paweł: O komiksie historycznym na świecie. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 87-89 (z not. o aut....) szczegóły 
1376.artykuł: Tkaczyk Witold: Brak monografii. Wywiad z Witoldem Tkaczykiem. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 34-36 (nt. własnego czasopisma AQQ i działalności związanej z komiksam...) szczegóły 
1377.artykuł: Tkaczyk Witold: Dziesięć lat w czerni i bieli. Nowa Fantastyka 2003 nr 1 s. 62-63 (wywiad; m.in. nt. historii komiksu w Polsce; rozm. Tomasz Dąbrowski...) szczegóły 
1378.artykuł: Tkaczyk Witold: Kreska w ataku. Współczesny komiks. Wprost 2000 nr 9 s. 92-93  szczegóły 
1379.artykuł: Tkaczyk Witold: Wyjść z komiksem do szerokiego odbiorcy. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 44-49 (z wydawcą komiksów historycznych rozm. Michał Błażejczyk; z notą o aut...) szczegóły 
1380.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Komiks stał się mniej interesujący. Wywiad z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 3-6 (nt. pracy naukowej Toeplitza nad komiksem i przemian komiksu w Polsce;...) szczegóły 
1381.artykuł: Traczyk Michał: Jak brzmi kolor żółty?. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 101-103 (dot. adaptacji radiowej komiksu "Sygnał do szumu" Neila Gaimana i Dave...) szczegóły 
1382.artykuł: Traczyk Michał: Komiks historyczny, czyli co? Rozważania wstępne. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 10-13 (z notą o aut....) szczegóły 
1383.artykuł: Turek Marek, Woynarowski Jakub: Ludzie z niskiego zamku (Czyli historia, której nie było). Ha!art 2011 nr 34 s. 7-16 (dot. polskiego komiksu...) szczegóły 
1384.artykuł: Urbański Rafał: Komiks sztuka przetrwania, czyli jak to się robi w Kielcach. Dedal 2006 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
1385.artykuł: Wabik Artur: Motywy żydowskie w komiksie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 9 s. 22-25, 27-29  szczegóły 
1386.artykuł: Wańczyk Anna, Wańczyk Bogusława: Rola komisku w stymulacji rozwoju procesów poznawczych u dzieci. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2003 z. 1 s. 79-92 (m.in. nt. badań nad narracją...) szczegóły 
1387.artykuł: Weggi E.W.: Nęcące obrazki. Tygodnik Robotniczy 1989 nr 1 s. 11 (geneza i rozkwit gatunku....) szczegóły 
1388.artykuł: Wiśniewski Karol: Komiks a język potoczny - analiza porównawcza. Zeszyty Komiksowe 2007 nr 7 s. 70-71  szczegóły 
1389.artykuł: Wiśniewski Mateusz: Po drugiej stronie biurka (1). Zeszyty Komiksowe 2009 nr 9 s. 172-173 (rec. komiksów: antologii "Kompot. Polsko-izraelski album komiksowy" i ...) szczegóły 
1390.artykuł: Wolski Tomasz: Tytus, Kloss i A'Tomuś. Przekrój 2001 nr 43 s. 16-17 (nt. historii i popularności gatunku w Polsce...) szczegóły 
1391.artykuł: Woynarowski Jakub: Story art (Zarys eksperymentalnej teorii komiksu). Ha!art 2010 nr 30 s. 145-147  szczegóły 
1392.artykuł: Woynarowski Jakub: W stronę formy otwartej. Polski komiks w przestrzeni intermediów. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 8-12 (dot. komiksu awangardowego, eksperymentalnego...) szczegóły 
1393.artykuł: Wójcik Rafał: Cenzura prewencyjna, represyjna i autocenzura, czyli kilka słów o komiksie, bibliotekach i historii. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 77-81 (nt. wprowadzenia komiksów do obiegu bibliotecznego i cenzury tematyczn...) szczegóły 
1394.artykuł: Wójcik Rafał: Manga a kolekcja komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 122  szczegóły 
1395.artykuł: Wydrych Joanna: Skandynawska pop-telenowela. Thorgal w patriarchalnej sieci stereotypów. Zeszyty Komiksowe 2008 nr 8 s. 24-27 (dot. serii "Thorgal" Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme'a...) szczegóły 
1396.artykuł: Zaremba-Penk Joanna: Manga na uniwersytecie. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 62-64 (nt. mangi jako przedmiotu badań naukowych...) szczegóły 
1397.artykuł: Zaręba Robert: Doświadczenia z historią. Zeszyty Komiksowe 2011 nr 12 s. 50-53 (nt. komiksów historycznych rozm. Michał Błażejczyk; z notą o aut....) szczegóły 
1398.artykuł: Zawrotny Przemysław: Wyłowione perełki. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 152-153 (rec. komiksów: "Rewolucje" Mateusza Skutnika i "Wrzątkun" Macieja Sień...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1399.impreza: "Komiks nie gryzie - podstawy języka komiksu" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 129 (not....) szczegóły 
1400.impreza: "La Bande Dessine en Pologne 1919-1998" - wystawa (1998). ((Annick i Pierre Debien są inicjatorami wielu imprez i udostępnili swó...) szczegóły 
artykuł: Rusek Adam: Polska wystawa komiksu we Francji. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 4 s. 44-46  szczegóły 
1401.impreza: "Od Szalonego Grzesia do Jeża Jerzego. 80 lat cyklicznych historyjek obrazkowych w Polsce" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Darski Wojciech Marek: Kapitan Żbik na tropie Solidarności. Tygodnik Solidarność 1999 nr 14 s. 18  szczegóły 
artykuł: I.J.W.: Od Szalonego Grzesia do Jeża Jerzego. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 81 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 2 s. 1 (not. o prezentacji wystawy w Saint-Auvent we Francji...) szczegóły 
1402.impreza: Orbis Pictus - projekt.  szczegóły 
artykuł: Woynarowski Jakub: Orbis Pictus: wyjść poza ordoksje. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 55-59 (nt. założeń projektu i pierwszych realizacji artystycznych; rozm. Mich...) szczegóły 
1403.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona komiksowi (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Komiks w Krakowie. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 65  szczegóły 
1404.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona komiksowi (1994).  szczegóły 
artykuł: Lipka Krzysztof: Na sesjach uczą komiksu. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 81 (nota...) szczegóły 
1405.impreza: "Wolumin i Libra"- Dziecięcy Festiwal Popkultury (2003). (historia komiksu i techniki jego tworzenia...) szczegóły 
artykuł: A.S.: Wolumin i Libra. Guliwer 2003 nr 4 s. 100-102 (sprawozdanie...) szczegóły 
1406.impreza: Wystawa poświęcona współczesnym polskim twórcom komiksu (1998).  szczegóły 
artykuł: (pab): Komiks po raz drugi. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 5 s. 19 (not....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1407.antologia: Komiks przed wojną. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 9-71 (fragmenty komiksów, aut.: Kamil Mackiewicz i Stanisław Wasylewski: Ogn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kronika
    książki (alfabet autorów)
1408.książka: Bering Piotr: Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych. 2001 ([Zawiera rozdziały poświęcone lingwistycznej analizie tekstów kronik; ...) szczegóły 
recenzja: Malinowski Robert: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Skibiński Edward: Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 185-189  szczegóły 
polemika: Bering Piotr: Odpowiedź na recenzję Edwarda Skibińskiego. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 189-193  szczegóły 
1409.książka: Przyklenk Joanna: Staropolska kronika jako gatunek mowy. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1410.artykuł: Embree Dan: Repertorium Chronicarum - śladami historii średniowiecznej: rękopis po rękopisie. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 205-214 (dot. projektu i bazy internetowej, zawierającej opis docelowo wszystki...) szczegóły 
1411.artykuł: Ślękowa Ludwika: Die "Hauschroniken" und ihre soziale Funktionen (Studien zur Barockkultur). x 1990 ([w czasopiśmie:] Russian Literature, Croatian and Serbian, Czech an...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Krotochwila
    książki (alfabet autorów)
1412.książka: Wolny Helena: Tragikomedia. Krotochwila. 2000 ([Zawiera definicje gatunków i zarys ich historii]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1413.artykuł: Wolny Helena: Krotochwila. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 67-74  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kuplet
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1414.artykuł: Franus Ewa: Refren do kupletu. Nowy Nurt 1995 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
nawiązanie: Jedliński Jaromir: Zwrotki muzealne. Nowy Nurt 1995 nr 8 s. 13, 16 (ze wstępem: (P.J.): Zagajenie do "Zwrotek muzealnych", s. 12....) szczegóły 
1415.artykuł: Kaszyński Stanisław: Z dziejów kupletu. Scena 1989 nr 2 s. 7; nr 3 s. 16-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Lament
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1416.artykuł: Banasiowa Teresa: Staropolskie lamentacje na przewrotność fortuny (Literacka geneza i wstępne fazy rozwoju formy gatunkowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 1997 nr 3 (1654) s. 56-74  szczegóły 
1417.artykuł: Trojanowicz Alicja: Lamenty pogrzebowe. Regiony 1989 nr 1 s. 12-18  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Legenda
    książki (alfabet autorów)
1418.książka: Przybyła-Dumin Agnieszka: Podanie i legenda. Ludowy obraz świata i człowieka. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1419.artykuł: Boldys Katarzyna Anna: Legendy miejskie z naszego archiwum badawczego. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 59-76 (główne wątki wybranych legend miejskich...) szczegóły 
1420.artykuł: Chowaniuk Maciej: Miasto - przestrzeń nowego folkloru. Pisma Humanistyczne 2001 z. 3 s. 165-173 (współczesna legenda miejska - charakterystyka gatunku; z notą o aut. a...) szczegóły 
1421.artykuł: Czubala Dionizjusz, Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Słowo o legendzie miejskiej. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 5-15  szczegóły 
1422.artykuł: Jędrychowska Maria: Święci, królowie, rycerze i potwory. Szkic o legendzie. Wisełka 1990 nr 1 s. 29-35  szczegóły 
1423.artykuł: Koniusz Janusz: Legendy znad Odry (II). Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 8-9 (charakterystyka legend powstałych na środkowym Nadodrzu; część I: K...) szczegóły 
1424.artykuł: Koniusz Janusz: Legendy znad Odry (I). Komunikaty 1997 nr 5 s. 5, 14 (charakterystyka legend powstałych na środkowym Nadodrzu; część II: ...) szczegóły 
1425.artykuł: Milerska Anna: Angielsko-polski słownik legendy współczesnej = English-Polish Dictionary of Contemporary Legend. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 27-58 (Część 1: Słownik terminów legendy współczesnej; Część 2: Słownik motyw...) szczegóły 
1426.artykuł: Milerska Anna: Trzeci zbiór legend miejskich Jana Harolda Brunvanda. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 77-81 ([rec. ks.:] Jan Harold Brunvand: The Mexican Pet. More "New" Urban Leg...) szczegóły 
1427.artykuł: Przybyła-Dumin Agnieszka: Legenda współczesna. Z repertuaru jednego narratora. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 17-26 (główne wątki legend współczesnych opowiadanych przez matkę autorki art...) szczegóły 
1428.artykuł: Schreiber Paweł: Legendy miejskie. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 5 s. 26 (dot. legendy miejskiej w wystąpieniu badacza gatunku Laurenta Lepaludi...) szczegóły 
1429.artykuł: Szostkiewicz Adam: Poznaj klechdy Starego Świata. Polityka 2003 nr 25 s. 96-97 (nt. europejskich legend...) szczegóły 
1430.artykuł: Zielińska Agnieszka: Plotka - najstarsze medium komunikacji masowej. Teksty z Ulicy 2003 z. 5/6 s. 83-86 ([rec. ks.:] Jean-Noel Kapferer: Rumors. Uses, interpretations and imag...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Legenda herbowa
    książki (alfabet autorów)
1431.książka: Kazańczuk Mariusz: Staropolskie legendy herbowe. 1990 (Wstęp. - Herb a legenda herbowa. Legendy herbowe w piśmiennictwie star...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Legendy herbowe. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1432.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Polskie opowieści herbowe. Od herbu do jego legendy. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 11-14 (m.in.: Jan Długosz, Kacper Niesiecki, Szymon Okolski, Bartłomiej Papro...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Libretto
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1433.artykuł: Koziński Lech: "Istna wiązanka rozkosznych kwiatów" czyli o librettach. Ruch Muzyczny 1993 nr 9 s. 1, 6 (dot. polskich przekładów librett operowych wyd. w Polsce na przełomie ...) szczegóły 
1434.artykuł: Kozłowski Krzysztof: O libretcie, przemianach w jego rozumieniu i jedności dramatu muzycznego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 301-324  szczegóły 
1435.artykuł: Piotrowska Anna: Charakterystyka wybranych librett XX-wiecznych widowisk muzycznych dla dzieci. Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 1 s. 113-126  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Limeryk
    książki (alfabet autorów)
1436.książka: Tarnogórska Maria: Genus ludens. Limeryk w polskiej kulturze literackiej. 2012  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1437.artykuł: Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Żyje sobie limeryk w Krakowie. Gazeta. Magazyn 1997 nr 52 s. 46-52  szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Gazeta. Magazyn 1998 nr 8 s. 37 (nt. listów czytelników po opublikowaniu artykułu...) szczegóły 
1438.artykuł: Bryndal Rafał: Limeryk. Bluszcz 2009 nr 11 s. 37 (dot. reguł gatunku; szerzej o redakcyjnym konkursie na limeryk; z prób...) szczegóły 
1439.artykuł: Bryndal Rafał: Limerykomania. Bluszcz 2009 nr 12 s. 120 (dot. popularności gatunku; szerzej o redakcyjnym konkursie na limeryk;...) szczegóły 
1440.artykuł: Dworniczak Agnieszka: Musisz mieć osiemnaście lat żeby przeczytać ten tekst o limerykach. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 4 s. 13-14 (główne cechy gatunku...) szczegóły 
1441.artykuł: Limerykomania. Bluszcz 2009 nr 13 s. 93 (dot. popularności gatunku; z próbami limeryków nadesłanymi przez czyte...) szczegóły 
1442.artykuł: (lż): Limeryki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 21  szczegóły 
1443.artykuł: Łanocha Dariusz: Poetyka limeryka. Trybuna 1998 nr 22 s. 21 (sprawozdanie ze spotkania w restauracji "Chimera" w Krakowie poetów, k...) szczegóły 
1444.artykuł: Nagay Joanna: Zabawy literackie. Miesięcznik Prowincjonalny 1998 nr 3 s. 22-25 (nt. renesansu limeryka...) szczegóły 
1445.artykuł: Stasiak Sławomir, Szpyra-Kozłowska Jolanta: Atrakcyjność a efektywność technik nauczania wymowy. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2003 t. 5 s. 167-179 (dot. m.in. wykorzystywania limeryków i piosenek w procesie nauczania j...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
1446.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
1447.książka: Prechitko Ewa, Sinielnikoff Roxana: Wzory listów polskich. 1999  szczegóły 
1448.książka: Prechitko Ewa, Sinielnikoff Roxana: Wzory listów polskich. 1993  szczegóły 
1449.książka: Prechitko Ewa, Sinielnikoff Roxana: Wzory listów polskich. 1995  szczegóły 
1450.książka: Skwarczyńska Stefania: Teoria listu. 2006  szczegóły 
1451.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
1452.książka: Wasyl Anna Maria: Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku. 2002 (Wstęp. * Przegląd tematyki listów poetyckich wraz z omówieniem stosowa...) szczegóły 
1453.książka: Woźna Maria, Wróbel Marek: O dawnej i nowej sztuce pisania listów. 2002 (Maria Woźna: Wstęp. O dawnych wzorach pisania listów. Kilka uwag o ewo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1454.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 66-83 (obszerniej o epistolografii rodzinnej i przyjacielskiej; na materiale ...) szczegóły 
1455.artykuł: Corger Jean-Claude: La lettre d'amour. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 35-44 (wybrane aspekty listu miłosnego m.in. na przykładzie listów Juliett Dr...) szczegóły 
1456.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
1457.artykuł: Gawryś Michał: Ludzie listy piszą... elektroniczne. Sycyna 1998 nr 2 s. 14  szczegóły 
1458.artykuł: Ihnatowicz Ewa: ...A jak będę zakochana, przyszlę panu list i klucz.... Wiedza i Życie 1998 nr 7 s. 43-47 (nt. listów, listowników i powieści w konwencji listów...) szczegóły 
1459.artykuł: Jezior Jagoda: List jako materiał źródłowy w socjologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 107-119  szczegóły 
1460.artykuł: Jędrychowska Maria: "Połowa dialogu", czyli list o listach. Wisełka 1990 nr 3 s. 1-7  szczegóły 
1461.artykuł: Kałkowska Anna: Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listów. Stylistyka 1993 nr 2 s. 187-204 (na materiale polskiej epistolografii XIX i XX w....) szczegóły 
1462.artykuł: Kałkowska Anna: Realizacja języka mówionego w tekście pisanym na przykładzie polskiej korespondencjj dworskiej z XVI w.. Revue des Etudes Slaves 1990 t. 62 z. 1/2 s. 219-229 (rozważania o gatunkowym charakterze wypowiedzi językowych...) szczegóły 
1463.artykuł: Kłosińska Agnieszka: La lettre dans la critique polonaise d' apres-guerre. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 235-244 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1464.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Z rozważań nad listem "króciutkim". x 2000 ([w ks. zb.:] Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego T...) szczegóły 
1465.artykuł: Kozłowska Ewa: Les recherches de Stefania Skwarczyńska sur la theorie de la lettre. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 229-234 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1466.artykuł: Kucharska Elżbieta, Tomiczek Eugeniusz: Grzeczność a konwencja obyczajowa. Kilka refleksji o współczesnej polskiej i niemieckiej epistolografii. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 199-206  szczegóły 
1467.artykuł: Leociak Jacek: "Ich befinde mich in Treblinka und bin gesund". Tygodnik Powszechny 1992 nr 21 s. 7 (dot. przechowywanych w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie l...) szczegóły 
1468.artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Układ nadawczo-odbiorczy w najstarszych polskich listach miłosnych. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 93-100  szczegóły 
1469.artykuł: Łubieniewska Ewa: Wachlarz... i gęsie pióro. Wisełka 1990 nr 3 s. 8-12 (nt. listu romantycznego; głównie o korespondencji Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
1470.artykuł: Piaszczyński Piotr: Ludzie listy... pisali. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 77 s. 4 (nt. współczesnej roli listu...) szczegóły 
1471.artykuł: Przybyszewski Sebastian: Kilka uwag o listach gończych w "Dziennikach Tygodniowych Departamentu Bydgoskiego" z 1811 roku z perspektywy tekstologii lingwistycznej. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2002 z. 4 s. 71-86 (m.in. o gatunkowym statusie listu gończego...) szczegóły 
1472.artykuł: Rymut Kazimierz: Listy polskie pierwszej połowy XVI wieku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 20-21 (streszcz. referatu...) szczegóły 
1473.artykuł: Skwarczyńska Stefania: Autour de la theorie de la lettre. Quelques paradoxes. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 245-256  szczegóły 
1474.artykuł: Sławek Tadeusz: Derrida, Diderot, Vermeer: wymiana listów. Twórczość 1989 nr 8 s. 59-75 (Derrida i Diderot o korespondencji w świetle pism Derridy i listów Did...) szczegóły 
1475.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Listy w sprawach osobistych na łamach prasy. Napis 2003 seria 9 s. 229-236 (omówienie gatunku na przykładach listów opublikowanych we współczesnej...) szczegóły 
1476.artykuł: Wichowa Maria: List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim. Napis 1994 seria 1 s. 11-26 (m.in. dotyczy: "O wychowaniu Zygmunta Augusta" Piotra Tomickiego i lis...) szczegóły 
1477.artykuł: Wiśniewska Halina: Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 167-182 (na podstawie listów do Tomasza Zamoyskiego z lat 1620-1632....) szczegóły 
1478.artykuł: Wróblewska Violetta: List w dzienniku emigracyjnym. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 32-33 (funkcja listów w utworach emigracyjnych o charakterze autobiograficzny...) szczegóły 
1479.artykuł: Żukowska Irena: Listy dawniej i dziś. Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 10 s. 12-14 (historyczne przemiany w obrębie gatunku, na przykładach z epistolograf...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Makama
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1480.artykuł: Jankowska Hanna: Makama. Okolice [Warszawa] 1989 nr 4/5 s. 138-141 (charakterystyka gatunku....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1481.wiersz: Makhotin Dzhura: Kofari bikindia o gren.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Manifest
    książki (alfabet autorów)
1482.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 375-376 (not....) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Trudno nie pisać manifestu.... Śląsk 1998 nr 3 s. 75  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Medytacja
    książki (alfabet autorów)
1483.książka: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1484.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Medytacja (Studium genologiczne). Cz. I-II. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 61-81; nr 5 s. 89-107  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Melodramat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1485.artykuł: Elsaesser Thomas: Opowieści wściekłości i wrzasku: uwagi o rodzinnym melodramacie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2008 nr 29 s. 11-39 (dot. filmowego i literackiego melodramatu...) szczegóły 
1486.artykuł: Gołębiowski Marek: American melodrama: Past and present. American Studies 1990 t. 9 s. 139-154  szczegóły 
1487.artykuł: Pyzik Teresa: A brief look at the melodramatic vision of man and world. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 112-122 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1488.artykuł: Sobina Iga: O melodramacie. Problem zjawiska i terminu. Prace Humanistyczne 2006 nr 32 s. 120-137 (także nt. popularności gatunku w Polsce i Europie...) szczegóły 
1489.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Melodramat czyli potrzeba serca. Dialog [Warszawa] 1989 nr 1 s. 110-118 ([rec. ks.:] Julian Przyboś: L'entreprise melodramatique. Paryż 1987....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mesjada
    książki (alfabet autorów)
1490.książka: Teusz Leszek: Mesjady polskie XVII stulecia. "Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty". (I: Wprowadzenie. - II: Prezentacja mesjad XVII stulecia autorstwa: Wal...) szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 172 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Misterium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1491.artykuł: Lipka Krzysztof: To wszystko przypomina wieczność.... Nowy Świat 1992 nr 93 s. 14  szczegóły 
1492.artykuł: Witalisz Władysław: Biblical narrative and dramatic form: a study of medieval Corpus Christi plays. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 7-24 (materiał biblijny i jego adaptacja w średniowiecznych misteriach; ze s...) szczegóły 
1493.artykuł: Żwirkowska Elżbieta: Polskie misterium pasyjne. Misteryjny proces Jezusa i neomoralitetowy sąd nad Peccatorem. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 29-56 (na podstawie 18 utworów staropolskich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    książki (alfabet autorów)
1494.książka: Mity, mitologie, mityzacje. Nie tylko w literaturze. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1495.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Mit - literatura - antropologia kultury (wstęp do numeru). Konteksty 1995 nr 3/4 s. 3-4  szczegóły 
1496.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Postacie mitu. Kwartalnik Filmowy 1993 nr 3 s. 29-46  szczegóły 
1497.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (1:) Królestwo psychiczne. (2:) Kikuty Kosmosu. Regiony 1997 nr 1 s. 44-48, nr 4 s. 130-134 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
1498.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (3-4). Regiony 1998 nr 1/3 s. 170-173, nr 4 s. 69-72 (problem mizoginii jako niezgody na Ja w mitach i baśniach...) szczegóły 
1499.artykuł: Benka Urszula M.: Święta nić. Strony 2002 nr 2 s. 29-31 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
1500.artykuł: Biała Alina: Od pramitu do neomitu. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 7-16 (literackie dzieje mitu, rodzaje mitów...) szczegóły 
1501.artykuł: Boużyk Maria M.: Racjonalność mitu?. Studia Bobolanum 2003 nr 1 s. 161-117 (dwa skrajne stanowiska w historii badań nad mitem - wartości poznawcze...) szczegóły 
1502.artykuł: Boużyk Maria: Potrzeba mitu?. Człowiek w Kulturze 1994 [t.] 2 s. 71-93 (m.in. o roli mitu w genezie literatury...) szczegóły 
1503.artykuł: Cymborska-Leboda Maria: Mit. Z badań nad mitem. x 2000 ([w ks. zb.:] Literatura, mit, sacrum. Red. Maria Cymborska-Leboda, Wit...) szczegóły 
1504.artykuł: Czachowski Hubert: Pomyłka, plotka, mit. Przyczynek do badań nad mitami współczesnymi. Lud 1992 t. 75 s. 191-204  szczegóły 
1505.artykuł: Czerwiński Marcin: Mit. Kwartalnik Filmowy 1993 nr 3 s. 14-28  szczegóły 
1506.artykuł: Danowska Edyta: Zur Methode der modernen Mythenaneignung. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
1507.artykuł: Dorosz Krzysztof: Wyobraźnia i wiara. Znak 1997 nr 2 s. 9-16 (nt. interpretacji metaforycznej tekstów pism świętych i tekstów litera...) szczegóły 
1508.artykuł: Golka Marian: Atrakcyjność mitu. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 41-49 (nt. przyczyn dużego zainteresowania mitem...) szczegóły 
1509.artykuł: Gryszkiewicz Bogusław: Mity do śmiechu. Komiczne zastosowania mitu w literaturze polskiej nowszej doby. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 52-58  szczegóły 
1510.artykuł: Hastrup Kirsten: Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 22-27  szczegóły 
1511.artykuł: Jaspers Karl: Obcowanie z mitem. Fraza 1996 nr 13 s. 116-126  szczegóły 
1512.artykuł: Kaczorowski Janusz: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 14-24  szczegóły 
1513.artykuł: Kocjan Krzysztof: Mit jako egzystencjalna potrzeba (O teorii mitu Mircea Eliadego (1907-1986). W drodze 1990 nr 5 s. 38-39  szczegóły 
1514.artykuł: Krzak Zygmunt: Człowiek Złotego Wieku. Konteksty 1994 nr 3/4 s. 45-52 (mit Złotego Wieku w przekazach religijnych i literackich...) szczegóły 
1515.artykuł: MacQueen Bruce Duncan, Pąchalska Maria: Znaczenie mitu jako aktu mowy w ujęciu filologii klasycznej i neurolingwistyki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 77-80  szczegóły 
1516.artykuł: Michera Wojciech: Śmierć Jasia i Małgosi. Konteksty 1994 nr 3/4 s. 85-89 (mit Arkadii - Natury; dot. również literatury...) szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: Powrót do Edenu. Znak 1995 nr 7 s. 154-159  szczegóły 
1517.artykuł: Mieletinski Jelizar: Semantyczna organizacja narracji w mitach a problem katalogu semiotycznego motywów i fabuł. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 261-271 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I)...) szczegóły 
1518.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: O pojęciu mitu. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 84-86 (m.in. dot. pojęcia mitu autorstwa Leszka Kołakowskiego; z not. o aut....) szczegóły 
1519.artykuł: Piontek Sławomir: Rezeptionsstrategien des Mythos in der Literaturwissenschaft (Am Beispiel der Untersuchungen zur oesterreichischen Erzaehlprosa). Poznań Literary Papers 1996 t. 2 s. 131-151  szczegóły 
1520.artykuł: Przesławski Wojciech: Dlaczego dziś czytamy mity greckie?. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 1 s. 50-52  szczegóły 
1521.artykuł: Shchukin Vasilii: In the world of miraculous simplification (towards a phenomenology of myth). International Studies 2001 t. 2 nr 1 s. 41-54 (dot. teorii mitu jako uproszczenia w filozofii nowożytnej, zwłaszcza r...) szczegóły 
1522.artykuł: Snarska Dorota: Estetyka mitu i poznanie w antropologii społecznej. Pogranicze 1998 t. 7 s. 121-128  szczegóły 
1523.artykuł: Snarska Dorota: Interpretacje mitów. Pogranicze 1996 t. 5 s. 107-116 (m.in. nt. struktury mitu...) szczegóły 
1524.artykuł: Trocha Bogdan: Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 277-292 (dot. pozaestetycznej - poznawczej funkcji mitu; nt. cech, sposobów fun...) szczegóły 
1525.artykuł: Winiarczyk Marek: Mit w Grecji antycznej. Meander 1997 nr 5 s. 417-435 (omów. najważniejszych prac obcojęzycznych z lat 1970-1994 nt. mitu: de...) szczegóły 
1526.artykuł: Winiarczyk Marek: Rola mitu w Grecji antycznej. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 113-117  szczegóły 
1527.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Koncepcje quasi-filozoficzne w mitycznych narracjach. Albo albo 2002 nr 3 s. 117-123 (propozycja innego spojrzenia na mity (egipskie, sumeryjskie, greckie, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    książki (alfabet autorów)
1528.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). 1999 ([Zawiera m.i. rozdziały:] I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 332-333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 574-575  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
1529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
1530.książka: Makuchowska Marzena: Modlitwa jako gatunek języka religijnego. 1998  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1999 nr 8 s. 364-366  szczegóły 
1531.książka: Modlitwa w językach i tekstach artystycznych. 2007  szczegóły 
1532.książka: Sadowski Witold: Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku. (Wprowadzenie [Nazwa, przedmiot i pojęcie litanii]. - Poetyka Litanii. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1533.artykuł: Betko Iryna: Molitva jak religijjno-filosofs'kijj zhanr ukrajins'koji poeziji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
1534.artykuł: Degórski Bazyli: Modlitwa w późnej starożytności: od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustiańskie, Rzym, 7-9 V 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 679-682 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
1535.artykuł: Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 32-37 (nt. tekstów euchologijnych będących liturgicznymi formułami chrześcija...) szczegóły 
1536.artykuł: Herbut Józef: Semantyczne i pragmatyczne reguły tworzenia wypowiedzi modlitewnych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 63-72  szczegóły 
1537.artykuł: Jabłoński Sławomir: Modlitwa - dialog czy monolog? Analiza teologiczno-psychologiczna. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1998 t. 9 s. 235-250  szczegóły 
1538.artykuł: Makuchowska Marzena: Etykieta w modlitwie. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
1539.artykuł: Makuchowska Marzena: Modlitewne formy adresatywne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo 1996 [z.] 16 s. 63-67  szczegóły 
1540.artykuł: Makuchowska Marzena: O języku modlitwy. x 1998 ([W ks. zb.:] Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka relig...) szczegóły 
1541.artykuł: Olchanowski Tomasz: Od prośby do kontemplacji. Albo albo 2000 nr 129-38 s.  szczegóły 
1542.artykuł: Ożóg Zenon: Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
1543.artykuł: Syczewski Tadeusz: Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 8 s. 139-152 (z tekstami modlitw w języku łacińskim...) szczegóły 
1544.artykuł: Syczewski Tadeusz: Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej. Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 129-142  szczegóły 
1545.artykuł: Węcławski Tomasz: Językowe granice modlitwy. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 19-26 (zawiera fragm. modlitw różnych religii....) szczegóły 
1546.artykuł: Wojtak Maria: O modlitwie pielgrzyma - uwagi filologa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 92-99  szczegóły 
1547.artykuł: Wojtak Maria: Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. Stylistyka 1999 nr 8 s. 105-117 (stylistyczne, strukturalne i pragmatyczne wyznaczniki modlitwy, jako g...) szczegóły 
1548.artykuł: Zimoń Henryk: Modlitwa u ludów afrykańskich. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 333-345 (przedstawienie i analiza modlitwy praktykowanej u różnych ludów Czarne...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1549.impreza: "Modlitwa franciszkańska" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 359-366 (sprawozdanie...) szczegóły 
1550.impreza: "Modlitwa w późnej starożytności od zarania do Augustyna" - Dni Augustiańskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Modlitwa w późnej starożytności: od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustiańskie, Rzym, 7-9 V 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 679-682 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Moskalik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1551.artykuł: Michałowski Piotr: Zwiastuny awangardy. Arkusz 2002 nr 1 s. 15 (o utworach tematycznie związanych z miejscowościami województwa podkar...) szczegóły 
1552.artykuł: Stolarczyk Anna: Do przyjaciół Moskalików. Alter Ego [Warszawa] 2003 nr 5 s. 58-61 (art. popularyzatorski, z tekstami utworów...) szczegóły 
1553.artykuł: Szczęsna Joanna: Moskaliki (Zabawy literackie). Gazeta. Magazyn 1999 nr 44 s. 44-46  szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 52 s. 2, 45 (listy od czytelników...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mowa pogrzebowa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1554.artykuł: Piotrowska Magdalena: Nie dla nich romantyczny Parnas? (Słów kilka o mowach pogrzebowych). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 261-275  szczegóły 
1555.artykuł: Szymańska Kamila: Mowy pogrzebowe. Przyjaciel Ludu 1993 z. 6 (1991) s. 14-17 (na podstawie drukowanych mów pogrzebowych z przełomu XIX i XX w. znajd...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mowa powitalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1556.artykuł: Jarocińska Danuta: O relacjach nadawca - odbiorca w mowach powitalnych (Trzy wizyty Jana Pawła II w Polsce). Poradnik Językowy 1992 z. 5 s. 345-353  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Musical
    książki (alfabet autorów)
1557.książka: Bielacki Marek: Musical. Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej. 1994 (I. Wprowadzenie. II. Europejska tradycja teatru muzycznego od średniow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1558.artykuł: Ozga Andrzej: Wiarygodność musicalu. Dialog [Warszawa] 2005 nr 9 s. 55-65 (nt. rozwoju musicalu...) szczegóły 
1559.artykuł: Wiarygodność musicalu. Rozmowa Doroty Jovanki Ćirlić, Wojciecha Kościelnego, Janusza Stokłosy i Krzysztofa Zaleskiego. Dialog [Warszawa] 2005 nr 9 s. 48-54 (z notami o aut. i fot....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
    książki (alfabet autorów)
1560.książka: [Kolbuszewski Jacek] jk: Z głębokim żalem... O współczesnej nekrologii. 1997 (Wstęp. * I. Uwagi o stanie badań. II. Próba definicji. III. Uwagi o hi...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Nekrologia i antropologia współczesności. Konteksty 1998 nr 2 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Od zmarłych ważniejsi żywi. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 41  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1561.artykuł: Chlebda Wojciech: Z badań nad frazeologią gatunków mowy (Rosyjski nekrolog prasowy). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1993 z. 31 s. 49-62  szczegóły 
1562.artykuł: (EP): Nekrologi mówią o życiu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 283 s. 5  szczegóły 
1563.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja, Ożóg Zenon: O stylu nekrologów (na przykładzie tekstów publikowanych po śmierci Jana Pawła II). Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2007 nr 6 (2994) s. 79-91  szczegóły 
1564.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Wprowadzenie do nekrokultury (Nekrologi w piśmie "Literaturnaja Gazeta"). Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 161-180  szczegóły 
1565.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Poezja w nekrologach. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 69-70 (nt. setencji poetyckich, jakimi są opatrywane współczesne nekrologi, d...) szczegóły 
1566.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Przemiany współczesnej nekrologii. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 20-27  szczegóły 
1567.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z głębokim żalem... (O współczesnej nekrologii). Plus Minus 1997 nr 45 s. 4  szczegóły 
1568.artykuł: Montgomery Katarzyna: Nekrolog naszych czasów. Opowieści o zmarłych i żywych. Gazeta Wyborcza 1997 nr 113 s. 8 (polskie nekrologi współczesne, z tekstami nekrologów...) szczegóły 
1569.artykuł: Tyszka Andrzej Tadeusz: W nekrologach - samo życie. Mówią Wieki 2000 nr 11 s. 6-11  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
1570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1992 nr 95 (1329) s. 117-118  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
1571.książka: Nowela - opowiadanie. Ewolucja gatunku. 1994 (Stanisław Żak: Nowela - opowiadanie (ewolucja gatunku). - Alicja Krawc...) szczegóły 
1572.książka: Z problematyki krótkich form narracyjnych. Nowela młodopolska. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1573.artykuł: Cieślik Krzysztof: Z historii szkicu nowelistycznego u schyłku XIX wieku. (Na podstawie miesięcznika "Siewiernyj Wiestnik"). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1991 nr 3 (65) s. 71-90  szczegóły 
1574.artykuł: Pratt Mary Louise: Nowela: gatunek mniejszy czy pomniejszy?. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 349-369 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
1575.artykuł: Przeszlakowska-Wasilewska Joanna: The Ethical Values-Promoting Function of very short Fiction in the Postmodern Society. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 249-257 (zarys teoretyczny...) szczegóły 
1576.artykuł: Przeszlakowska-Wasilewska Joanna: The short-short story - brevity in a state of potential. Acta Neophilologica 1999 [t.] 1 s. 135-141  szczegóły 
1577.artykuł: Starnawski Jerzy: Do dziejów nowelistyki polskiej. O datę przyjęcia terminu "nowela" w polskiej nauce o literaturze. Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 523-526  szczegóły 
1578.artykuł: Trebisz Małgorzata: The "novella" - A Review of Some Recent Critical Approaches. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 51-64  szczegóły 
1579.artykuł: Watrak Jan: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 11 (308) s. 208-209 (rec. ks.: Wolfgang Rath: Die Novelle. Goettingen 2000...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Oda
    książki (alfabet autorów)
1580.książka: Kostkiewiczowa Teresa: Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Rozważania wstępne: 1. Dlaczego dzieje gatunku...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Oda - probierz wspólnoty. Twórczość 1997 nr 8 s. 135-137  szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Wzniosłość w najwyższym gatunku. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 125-133  szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Oda w poezji polskiej. Arcana 1997 nr 1 s. 166-169  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Oda przez wieki. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 119-123  szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: Na szlaku wzniosłości czyli dzieje "śpiewu lirycznego". Strony 1997 nr 3/4 s. 50-52  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dlaczego oda?. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Woźnowski Wacław: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 240-243  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1581.artykuł: Duff David: The Ode and Its Afterlife. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    książki (alfabet autorów)
1582.książka: Bokus Barbara: Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji. 1991  szczegóły 
1583.książka: Jakowska Krystyna: O cyklu opowiadań. Z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce. 2011  szczegóły 
1584.książka: Ługowska Jolanta: W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne. 1993 (Teoretyczne podstawy wyodrębniania gatunków opowieści ludowych. Gatune...) szczegóły 
recenzja: Vinogdarova L.: Slavjanovedenie 1995 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
1585.książka: Małe formy narracyjne. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. [Zawiera materiały z konferencji "Małe fo...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
1586.książka: Modzelewski Józef: Das Pandaemonium der achtziger Jahre. Kurzprosa des Jahres 1983. 1990  szczegóły 
1587.książka: Podziewska Luiza: Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1588.artykuł: Aranda Daniel: Le personnage de conte folklorique et sa "crise". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 30-49 (dot. typologii postaci; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
1589.artykuł: Bamburowicz Wenanty: Stagnacja krótkich form a malarstwo. Arcana 2000 nr 4 s. 87-98 (opowiadanie jako elementarna forma literacka; cechy wspólne malarstwa ...) szczegóły 
1590.artykuł: Calvino Italo: Kombinatoryka a mit w sztuce opowiadania. Konteksty 1992 nr 3/4 s. 98-99  szczegóły 
1591.artykuł: Chłopicki Władysław: Humorous and non-humorous stories - are there differences in frame-based reception?. Stylistyka 2001 nr 10 s. 59-78 (dot. różnic między opowiadaniem humorystycznym a niehumorystycznym na ...) szczegóły 
1592.artykuł: Głowiński Michał: Nie puszczać przeszłości na żywioł (O "Krótkim kursie" jako opowiadaniu mitycznym). Res Publica 1991 nr 11/12 s. 42-56 ([dot. ks.:] Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewik...) szczegóły 
nawiązanie: Tazbir Janusz: Święta księga stalinizmu. Res Publica Nowa 1992 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
1593.artykuł: Głowiński Michał: Stalin-czarodziej (O baśni totalitarnej). Polityka - Kultura 1995 nr 5 s. 3  szczegóły 
1594.artykuł: Gołębiewski Marian: Struktura opowiadania jako podstawowa kategoria egzegezy i teologii narracyjnej. Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 58-66  szczegóły 
1595.artykuł: Grynberg Henryk: Szkoła opowiadania. Książki. Gazeta 1997 nr 10 s. 10  szczegóły 
1596.artykuł: Hernas Czesław: W kręgu opowieści ustnych. Literatura Ludowa 1994 nr 3 s. 73-84  szczegóły 
1597.artykuł: Jakowska Krystyna: Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 94-106  szczegóły 
1598.artykuł: Jakowska Krystyna: Metafizyka i religia w cyklu opowiadań. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 37-48 (cykl opowiadań jako gatunek literacki na przykładzie cyklu opowiadań o...) szczegóły 
1599.artykuł: Kaźmierska Kaja: Dramatyzacja obrazu doświadczeń czasu wojny w opowiadaniu biograficznym. Analiza przypadku. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 101-118  szczegóły 
1600.artykuł: Kulesza-Gulczyńska Barbara: Randka z Ronaldo, czyli książęta w białych korkach. Pro Arte 2012 nr 1 s. 10-12 (nt. opowiadań real person fiction z udziałem znanych piłkarzy...) szczegóły 
1601.artykuł: Małek Eliza: Zhanr anekdota v russkoj literaturnoj kul'ture XVIII - nachala XIX veka. Opuscula Polonica et Russica 1995 [t.] 3 s. 33-44  szczegóły 
1602.artykuł: Matywiecki Piotr: Pochwała opowiadania. Opowieści 2006 nr 1 s. 8-11 (z not. o autorze...) szczegóły 
1603.artykuł: Michalak Barbara: Rozwój formy opowiadania w Arabii Saudyjskiej. Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 72-74 (od l. 50. dwudziestego wieku...) szczegóły 
1604.artykuł: Owczarek Bogdan: Opowiadanie jako model personalizacji. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 27-42  szczegóły 
1605.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Crazy-story. Res Publica 1989 nr 3 s. 143  szczegóły 
1606.artykuł: Salska Agnieszka: Doświadczenie i forma: współczesne opowiadanie amerykańskie jako materiał dydaktyczny. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 297-308 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
1607.artykuł: Szocki Józef: Powiastka dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego (wersja polska) 1882-1920. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 37-51 (omów. serii dla ludu Wydawnictwo Ludowe wydawanej przez Komitet Wydawn...) szczegóły 
1608.artykuł: Tomasik Wojciech: "Railway story" / opowiadanie kolejowe. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 107-124 (dot. cech gatunku oraz utworów literatury polskiej realizujących wzorz...) szczegóły 
1609.artykuł: Tomka Beata: Poetika kratke priche. x 1989 ([w czasopiśmie:] Polja (Novi Sad) 1989 nr 361 s. 65-68 [informa...) szczegóły 
1610.artykuł: Wiktorska-Zapała Julita: Wariantywność opowiadania. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 71-78  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1611.impreza: "Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Barok 2003 nr 2 s. 267 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie detektywistyczne
    książki (alfabet autorów)
1612.książka: Brylla Wolfgang Damian: Layout des Rätsels oder: Wie das Geheimnis inszeniert wird. Narratologische Annotationen zu klassischen Detektivgeschichten. 2011  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowieść wierzeniowa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1613.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Z badań nad współczesną ludową opowieścią wierzeniową. x 1989 ([W ks. zb.:] Literackie i folklorystyczne sondaże. Pod red. J. Magnusz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
1614.książka: Cieński Andrzej: Z dziejów pamiętników w Polsce. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci moich Rodziców Włodzimierza Cieńskiego i Elżbiety...) szczegóły 
1615.książka: Gutkowska Barbara: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. 2005  szczegóły 
1616.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2007  szczegóły 
1617.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2001 ([Wybór z "Le pacte autobiographique". Zawiera:] Regina Lubas-Bartoszyń...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2002 nr 9 s. 112  szczegóły 
recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
1618.książka: Sobotkova Marie: Autor, text, adresat v ceskych, polskych a slovenskych memoarech 17. stoleyi. 1996 ([Tekst częścowo w jęz. polskim]...) szczegóły 
1619.książka: Wojtkowiak Zbysław: Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Część I: Pamiętnik, tekst literacki. 2001 ([Zawiera m.in.:] IV. Memuarystyka, czyli pamiętnik jako źródło history...) szczegóły 
recenzja: Kulecka Alicja: Archeion 2002 t. 104 s. 303-304  szczegóły 
recenzja: Wałkówski Andrzej: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 250-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1620.artykuł: Borek Piotr: O sylwiczności staropolskich pamiętników. x 2001 ([w ks.:] Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikah. Bohaterowi...) szczegóły 
1621.artykuł: Cieński Andrzej: Badania nad autobiografiami i pamiętnikami po 1980 roku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 73-81  szczegóły 
1622.artykuł: Jakubczyk Franciszek: Fenomen pamięci narodu. Sycyna 1995 nr 11 s. 1, 3 (wywiad z pamiętnikoznawcą i socjologiem kultury, m.in. o działalności ...) szczegóły 
1623.artykuł: Kabzińska Iwona: Przestrzeń - pamięć - tożsamość. Elementy przestrzeni (miejsca) we wspomnieniach ekspatriantów z byłych kresów wschodnich. Literatura Ludowa 2000 nr 2 s. 3-22  szczegóły 
1624.artykuł: Kaczmarek Marian: Miasta Zachodu i Wschodu w relacjach peregrynackich. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 188-210 (dot. staropolskich pamiętników podróżniczych...) szczegóły 
1625.artykuł: Kovachichova Ol'ga: Genologicheskie aspekty memuarov. Studia Rossica 2010 t. 20, 2 s. 17-26 (streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1626.artykuł: Latek Katarzyna: Intermożliwości. Wprost 2001 nr 35 s. 42-43 (nt. popularności pamiętników prowadzonych na blogach; zawiera wypowie...) szczegóły 
1627.artykuł: Lejeune Philippe: Sekretne zeszyty on-line. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 [właśc. 5] s. D3 (wyw. nt. autobiografii i dzienników osobistych; rozm. Paweł Rodak; z n...) szczegóły 
1628.artykuł: Maciąg Kazimierz: Pamiętniki mówione - w poszukiwaniu pierwowzoru. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 77-94 (dot. książek będących zapisem rozmów z udziałem dwóch osób (wywiad-rze...) szczegóły 
1629.artykuł: Sobotkova Marie: K problematice baroknich memoaru. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Slawistyka 1994 z. 1 s. 45-50 (dot. literatury polskiej i czeskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    książki (alfabet autorów)
1630.książka: Bednarska Jadwiga: Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. [Cz. 1:] Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej. 1994  szczegóły 
1631.książka: Niedźwiedź Jakub: Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w.. 2003 (Wstęp. - 1. Degradacja i rehabilitacja panegiryku. 2. Terminologia - g...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Sztuka panegiryku. Barok 2003 nr 2 s. 213-221  szczegóły 
1632.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1633.artykuł: Kupińska Zofia: O panegiryku w inny sposób. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 175-181  szczegóły 
1634.artykuł: Michałowski Piotr: Hiperbola w reklamie i panegiryku. Napis 2003 seria 9 s. 219-228 (porównanie panegiryku z reklamą...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Parodia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1635.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
1636.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Parodia: tekst literatury / "tekst życia". Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 15-26  szczegóły 
1637.artykuł: Herman-Sekulijc Maja: Modernistichka parodija. x 1989 ([w czasopiśmie:] Polja (Novi Sad) 1989 nr 370 s. 495-496 [infor...) szczegóły 
1638.artykuł: Nowikow Włodzimierz: Parodia i śmiech parodiowy. Akcent 1991 nr 2/3 s. 134-138  szczegóły 
1639.artykuł: Sidoruk Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 218-227 ([rec. ks.:] Margaret A. Rose: Parody. Ancient, Modern and Post-Modern....) szczegóły 
1640.artykuł: Sidoruk Elżbieta: Test 1996 nr 3 s. 181-186 (rec. książki Margaret A. Rose.: Parody: ancient, modern, and post-mode...) szczegóły 
1641.artykuł: Szczęsna Joanna: Ach, te parodie czyli przedrzeźnianie dla rozśmieszania. Gazeta. Magazyn 1999 nr 12 s. 64, nr 13 s. 50-54 (w nrze 13. tytuł: Parodie, czyli przedrzeźnianie dla rozśmieszania...) szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Listy od czytelników. Gazeta. Magazyn 1999 nr 20 s. 61 (listy czytelników zawierające parafrazy czterowiersza "Kto powiedział,...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pastisz
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1642.artykuł: Kornhauser Julian: Borges - Kish - Pavijc (Iz problematike pastisha). x 1988 ([w czasopiśmie:] Komparativno Prouchavanje Jugoslavenskih Knjizhevn...) szczegóły 
1643.artykuł: Kornhauser Julian: Borges-Kish-Pavijc. Iz problematike pastisha. x 1988 ([w czasopiśmie:] Gesta 1988 (Varazdin) nr 29/31 s. 142-147 [za:...) szczegóły 
1644.artykuł: Sławiński Janusz: Poetyka pastiszu. x 2001 ([w ks.:] Janusz Sławiński: Przypadki poezji. Kraków 2001 s. 280-288 [s...) szczegóły 
1645.artykuł: Szczęsna Joanna: Pastisz, czyli o podsłuchiwaniu duchów. Gazeta. Magazyn 1999 nr 40 s. 46-51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pastorałka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1646.artykuł: Podobiński Stanisław: Pastorałki. Aleje 3 1997 nr 7 (1996/1997) s. 14-15  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pastorella
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1647.artykuł: Marchwica Wojciech: Tradycje pastorelli polskich. Studia Claromontana 1991 t. 11 s. 230-242 (charakterystyka i rys historyczny gatunku - od początku XVIII do poł...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
1648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wytrążek Ewa: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 210-213  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
1649.książka: Cieślak Lucjan: Pieśń polityczna Oświecenia. Dokument mało znany.... 1991 ([Zawiera części:] I. Pieśń polityczna polskiego Oświecenia na tle najw...) szczegóły 
1650.książka: Dynak Władysław: Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej. 1991 (Wstęp. - I. Łowiectwo jako temat i źródło inspiracji kulturowych. II. ...) szczegóły 
1651.książka: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909. Interpretacje. Materiały sesji naukowej. 1989 (M. Piotrowska: L. van Beethoven: Cztery wersje pieśni "Sehnsucht" do s...) szczegóły 
1652.książka: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby Romantyzmu. 1991 (Wstęp. Cz. 1. Serbska pieśń ludowa w polskich przekładach romantycznyc...) szczegóły 
1653.książka: Panek Wacław: Gaude, mater Polonia. 1990 ([Szkice historyczne o polskiej pieśni:] Od Autora. - Rodowód. "Gaude, ...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Śpiewnik domowy. Życie Warszawy 1990 nr 131 s. 6  szczegóły 
recenzja: (rpt): "Pieśń ujdzie cało". Słowo Powszechne 1990 nr 226/227 s. 6  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Historia Polski w pieśni. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 29  szczegóły 
1654.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne. 1991 (Hymnika polska [wstęp]. - [Komentarze na temat pieśni:] Bogurodzica. H...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Pieśń, która jest Ojczyzną. Słowo Powszechne 1991 nr 263 s. 3, 6 (wywiad z autorem książki; rozm. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech: "Pieśń ujdzie cało". Kurier Wileński 1991 nr 216 s. 7 (wywiad z autorem książki; rozm. Józef Szostakowski...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Pieśni szczerego patriotyzmu. Myśl Polska z Książką 1993 nr 5 s. 3  szczegóły 
recenzja: Szypowska Irena: "Skąd nasz ród". Nowe Książki 1992 nr 4 s. 34  szczegóły 
1655.książka: Sierociuk Jerzy: Pieśń ludowa i gwara. 1990 (Wstęp. *Charakterystyka źródeł. Aspekt geograficzny w badaniach języka...) szczegóły 
recenzja: Okoniowa Joanna: Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 296-298  szczegóły 
1656.książka: Szypułowa Irena: Pieśń szkolna. Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku. 1994  szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 215-220  szczegóły 
1657.książka: Turek Krystyna: Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku. Charakterystyka poetycko-muzyczna źródeł. 1986  szczegóły 
recenzja: Kopoczek Alojzy: Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 179-180  szczegóły 
recenzja: Świerc Piotr: Kwartalnik Opolski 1989 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
1658.książka: Wagińska-Marzec Maria: Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej. 1996 ([M.in. o historii niemieckiej pieśni politycznej, warunkach rozwoju pr...) szczegóły 
1659.książka: Wielkanoc w polskiej kulturze. 1997 ([Zawiera m.in.:] Bogdan Walczak: Najstarsze pieśni pasyjne i wielkano...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 144-151  szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 260 (not....) szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Aliena laudatis, vestra ignoratis. Polonistyka 1998 nr 5 s. 310-311  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1660.artykuł: Adriański Zbigniew: Wojenko, wojenko.... Żołnierz Polski 1989 nr 15 s. 18 (nt. polskiej pieśni żołnierskiej od XIX w....) szczegóły 
1661.artykuł: Bartkowski Bolesław: Uwagi o polskich, religijnych pieśniach narracyjnych. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 81-88  szczegóły 
1662.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Kulturowo-obyczajowy rodowód polskiej pieśni szkolnej i jej funkcje kształcąco-wychowawcze. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 11-28 (m.in. o tematyce przekazu słownego pieśni szkolnej jako wyznaczniku ga...) szczegóły 
1663.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Problematyka ludowych pieśni żołnierskich. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
1664.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów polskiej pieśni pogrzebowej (Uwagi o pieśniach katolickich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 23-39  szczegóły 
1665.artykuł: Liberek Jarosław: Osobliwości językowe pieśni wielkanocnych. x 1997 (w ks.: Osobliwości językowe pieśni wielkopostnych. Poznań 1997, s. 91-...) szczegóły 
1666.artykuł: Lisowski Tomasz: Osobliwości językowe pieśni wielkopostnych. x 1997 ([w ks.:] Tomasz Lisowski: Osobliwości językowe pieśni wielkopostnych. ...) szczegóły 
1667.artykuł: Maciejewski Tadeusz: Rodowód muzyczno-literacki polskich pieśni wielkanocnych. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 239-252  szczegóły 
1668.artykuł: Makuchowska Marzena: O uwspółcześnianiu języka pieśni religijnych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 61-66  szczegóły 
1669.artykuł: Masłoń Krzysztof: Pieśni wielkanocne i pasyjne. Rzeczpospolita 1997 nr 74 s. 27  szczegóły 
1670.artykuł: Otremba Ewa: Pieśni patriotyczne w tradycji Akademii Morskiej. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 12-13 (dot. m.in. "Roty" ze słowami Marii Konopnickiej i "Hymnu do Bałtyku" z...) szczegóły 
1671.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Hymny zastępcze. Polityka 2000 nr 53 s. 83-85 (o tekstach polskich pieśni kultowych...) szczegóły 
1672.artykuł: Ryter Zenona: Jazyk i poehtika podbljudnykh pesen. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 1 s. 99-106 (dot. pieśni ludowych śpiewanych w ostatnim tygodniu przed ślubem; ze s...) szczegóły 
1673.artykuł: Sielicki Franciszek: Osiemnastowieczne pieśni polskie śpiewane na Wileńszczyźnie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
1674.artykuł: Sielicki Franciszek: Pieśni wojskowe śpiewane na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 86-107  szczegóły 
1675.artykuł: Sielicki Franciszek: Wojskowe pieśni marszowe śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 87-114  szczegóły 
1676.artykuł: Szymanderski Witold: Nowe Życie 1989 nr 17 s. 4-5 (o pieśniach-hymnach polskich; m.in. o Bogurodzicy i Mazurku Dąbrowskie...) szczegóły 
1677.artykuł: Tomasik Anna: Polskie kolędy i pastorałki. Płomyczek 2002 nr 12 s. 8 (m.in. nt. historii tekstów polskich pieśni religijnych...) szczegóły 
1678.artykuł: Tomaszewski Mieczysław: Lyrische Situation im Lied der Romantik. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 255-271 (charaktertsyuczne cechy pieśni romantycznej; ze streszcz. w języku pol...) szczegóły 
1679.artykuł: Żuliński Leszek: Hej sokoły!. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 1 s. 1 (dot. pieśni biesiadnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Piosenka (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
1680.książka: Traczyk Michał: Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. 2009 (Zamiast wstępu. Poezja śpiewana - problemy genologiczne i terminologic...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1681.artykuł: Analiza textu popularnego. Pop. Megalopolis 2001 nr 0/1 s. 7 (analiza tekstu piosenki disco polo "Kakao"; z tekstem piosenki...) szczegóły 
1682.artykuł: Bauer Zbigniew: Śpiewamy i... gramy. Suplement 1993 nr 21 s. 1, 12 (charakterystyka piosenki aktorskiej...) szczegóły 
1683.artykuł: Beith Malcolm, Spencer Katy M.: Ile biedy, tyler rapu. Newsweek. Polska 2002 nr 51/52 s. 186-190 (dot. m.in. warstwy słownej muzyki hiphopowej...) szczegóły 
1684.artykuł: Czubaj Mariusz, Wilczewska Małgorzata: Wiatr wieje, kogut pieje. Polityka 2003 nr 36 s. 54-56 (nt. współczesnej polskiej piosenki religijnej...) szczegóły 
1685.artykuł: Czubała Henryk: Piosenka - siostra Hita co na topie. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 121 (m. in. nt. miejsca piosenki jako gatunku popularnego w kulturze...) szczegóły 
1686.artykuł: Dorobek Andrzej: Cała ta historia jest zupełnie nieprawdziwa... czyli o autotematyzmie w sztuce rockowej. Gościniec Sztuki 1997 nr 1 s. 81-92 (nt. strategii artystycznych w tekstach piosenek zespołów rockowych...) szczegóły 
1687.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Piosenka jest dobra na wszystko (J. Przybora). Dodatek Literacki 2009 nr 3 s. 2, 16 (felieton; z notą biograficzną Pawła Dunina-Wąsowicza na s. 16...) szczegóły 
1688.artykuł: Feusette Krzysztof: Pasjonujące recitale. Rzeczpospolita 2002 nr 61 s. A10 (dot. serii "Portrety muzyczne" z piosenkami wykonywanymi przez aktorów...) szczegóły 
1689.artykuł: Kocur Mirosław: Piosenka aktorska. Przekrój 2001 nr 13 s. 70 (nt. piosenki aktorskiej w starożytnym Rzymie...) szczegóły 
1690.artykuł: Kropielnicki Hubert: Wojna czy ironia?. Newsweek. Polska 2002 nr 51/52 s. 190 (dot. m.in. warstwy słownej polskiej piosenki hiphopowej; nota...) szczegóły 
1691.artykuł: Krupiński Wacław: Piosenki na barykadzie. Przekrój 2001 nr 38 s. 34-36 (nt. piosenek niepokornych jako narzędziach buntu społecznego...) szczegóły 
1692.artykuł: Kuczkowski Marcin: Przemoc w polskim hip-hopie, na przykładzie płyty "Skandal" zespołu Molesta. Przegląd Socjologiczny 2003 t. 52 z. 1 s. 105-134 (analiza tekstu piosenek; z fragmentami...) szczegóły 
1693.artykuł: Melosik Zbyszko: Rap, walka o znaczenia i pedagogika. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 136-151 (m.in. o treściach przekazywanych przez teksty piosenek rapowych...) szczegóły 
1694.artykuł: Nyczek Tadeusz: Dewiacja pozytywna?. Suplement 1993 nr 21 s. 15 (nt. piosenki aktorskiej...) szczegóły 
1695.artykuł: Poprawa Jan: Nie tylko drukiem (Poezja śpiewana). Suplement 1990 nr 8/10 s. 18  szczegóły 
1696.artykuł: Pruszkowska Dorota: O co tyle hałasu?. Suplement 1993 nr 21 s. 14 (refleksje na zjawiskiem piosenki aktorskiej, z not. o autorce...) szczegóły 
1697.artykuł: Pułka Leszek: Czasoprzestrzeń awanturnicza w piosenkach polskiego hip hopu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 189-201 (m.in. o piosekach zespołu Kaliber 44; z licznymi fragmentami piosenek...) szczegóły 
1698.artykuł: Repetowska Nina: Mały spektakl w trzech zwrotkach. Suplement 1993 nr 21 s. 13 (nt. strony interpretacyjnej piosenki aktorskiej...) szczegóły 
1699.artykuł: Satława Aneta: Miała matka syna (od ballady zbójnickiej do disco-polo). Guliwer 2003 nr 3 s. 44-46 (nt. piosenki dla dzieci i jej związku z balladą zbójnicką...) szczegóły 
1700.artykuł: Sidorowicz Rafał: Językowy obraz kobiety w tekstach piosenek nurtu disco polo. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 327-335  szczegóły 
1701.artykuł: Sierla Stanisław: Piosenka religijna pomocą w ewangelizacji dzieci. x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 120-124...)